1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KAMU HİZMET STANDARTLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KAMU HİZMET STANDARTLARI"

Transkript

1 S. HİZMETİN ADI 1 Encümen Kararı 1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KAMU HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER sayılı dilekçe kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla personel ve yazı işleri şube müdürlüğü genel evrak kaydından, genel evrak kayıt numarası almış, havalesi tamamlanmış dilekçe aslı. HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 10 DAKİKA 2 Meclis Kararları İle İlgili Talepler sayılı dilekçe kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla personel ve yazı işleri şube müdürlüğü genel evrak kaydından, genel evrak kayıt numarası almış, havalesi tamamlanmış dilekçe aslı. 10 DAKİKA 3 Meclis Karar, Komisyon Raporları Suretinin Verilmesi sayılı dilekçe kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla personel ve yazı işleri şube müdürlüğü genel evrak kaydından, genel evrak kayıt numarası almış, havalesi tamamlanmış dilekçe aslı. 10 DAKİKA 4 Belediye Meclis Gündemi ve Karar Özeti Yayımlanması 1- internet adresinden ve ilan panosuna asılarak herhangi birtalebe gereksinim duyulmaksızın yayınlanır. KBB MECLİS GÜNDEMİ, TOPLANTI TARİHİNDEN 3 GÜN ÖNCE İNT. ORTAMINDA YAYINLANIR VE İLAN PASUNA ASILIR. MECLİS KARAR ÖZETLERİ, KARARIN KESİNLEŞTİĞİ GÜN İNT. ORTAMINDA YAYINLANIR VE İLAN PASUNA ASILIR. Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri : 1.Hukuk Müşavirliği İkinci Müracaat Yeri : Genel Sekreter Yardımcılığı İsim : Hacı İbrahim YILDIRIM İsim : Hüseyin BEYHAN Unvan : 1.Hukuk Müşaviri Unvan : Genel Sekreter Yardımcısı Adres : Mustafa Kemal Paşa Bul. No:15 Kocasinan KAYSERİ Adres : Mustafa Kemal Paşa Bul. No:15 K.Sinan KAYSERİ Tel : Tel : Faks : Faks : E-Posta : E-Posta :

2 S. 1 HĠZMETĠN ADI 4982 Sayılı Yasa Gereği Bilgi Edinme BaĢvuruları BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER ġube MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER 4982 Sayılı yasa gereği elektronik ortamda yapılan bilgi edinme başvurularında: 1- T.C Kimlik numarası ( Gerçek kişilerde ) 2- Tüzel kişilik başvurularında yetki belgesi (Vatandaşın kamu kurum ve kuruluşları vasıtasıyla elektronik ortamda istediği bilgilerden belediye başkanlığımıza ulaşan talepler ilgili kuruma cevap vermek kaydıyla) Yazılı bilgi edinme başvurularında: 1- Dilekçe, (T.C. Kimlik no belirtilmiş, adres ve telefon bilgileri) 2- Basın Yayın Şube Müdürlüğüne doğrudan müracaat HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) 15 Ġġ GÜNÜ *BĠRDEN FAZLA KURUM VE KURULUġU ĠLGĠLENDĠREN BAġVURULARDA 30 Ġġ GÜNÜ 2 Beyaz Masa ( Alo 153 ) 1- Telefon, e - mail veya şahsen başvuru ile gelen istek ve şikayetler 20 GÜN 3 BĠMER BaĢvurusu 1- Başbakanlık iletişim merkezinden gelen başvurular 15 GÜN 4 Çözüm Masası 1- Dilekçe 5 DAKĠKA 6 Web Sayfasına Haber ve Duyuruların Girilmesi 1- Web sayfasında duyurulması istenen metin 2 SAAT Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri : Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İkinci Müracaat Yeri : Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İsim : Uğur YURT İsim : A.Burak KOÇAK Unvan : Şube Md. Sor. Unvan : Şube Müdür V. Adres : Kayseri Büyükşehir Belediyesi Adres : Kayseri Büyükşehir Belediyesi Tel. : Tel. : Faks : Faks : e-posta : e -Posta :

3 SIRA 1 2 HĠZMETĠN ADI VatandaĢın Talep ve ġikayetlerinin Değerlendirilmesi Adres Tespiti ve Numara Montajı (Ġlk alanlar Ġçin) BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KAMU HĠZMET STANDARTLARI ĠSTENĠLEN BELGELER sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun un şekil şartlarını taşımak kaydıyla Personel ve Yazı İşleri Şube Müdürlüğü genel evrak kaydından, genel evrak kayıt numarası almış, havalesi tamamlanmış dilekçe aslı veya Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı na doğrudan müracaat. (Personel ve Yazı İşleri Şube Müdürlüğü nden birimimizi havale edilecek olan dilekçeye konu taleple ilgili gerekli değerlendirmeler yapılarak vatandaşa bilgi verilmektedir.) Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun un şekil şartlarını taşımak kaydıyla Personel ve Yazı İşleri Şube Müdürlüğü genel evrak kaydından, genel evrak kayıt numarası almış, havalesi tamamlanmış dilekçe aslı veya Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı na doğrudan müracaat. 2- Tapu kaydı örneği, 3- Bina köşe koordinatları, 4- Bina fotoğrafları, 5- Varsa yapı ruhsatı. HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) 15 GÜN 15 GÜN 3 Adres Beyanı (BaĢkanlık Onaylı) 1-Dilekçe 15 GÜN 4 5 Cadde Sokaklara Ġsim Verilmesi Sayısal Kent Rehberi (Dijital Ortamda) 1-Dilekçe 1-Dilekçe 6 Kent Rehberi Haritası 1-Dilekçe 7 GÜN 3 AY 7 GÜN Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri : Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı İkinci Müracaat Yeri : Genel Sekreter Yardımcılığı İsim : Ferhat BİNGÖL İsim : Kemalettin Cengiz TEKİNSOY Unvan : Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Unvan : Genel Sekreter Yardımcısı Adres : Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:15, Kocasinan/KAYSERİ Adres : Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:15, Kocasinan/KAYSERİ Tel : Tel : Faks : Faks : E-Posta : E-Posta :

4 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KAMU HĠZMET STANDARTLARI S. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) 1 1.Sınıf GSM RuhsatMüracaatının Değerlendirilmesi 2 Yer Seçimi ve Tesis Kurma Ġzni Belgeleri sayılı dilekçe kanununun şekil şartlarını taşımak şartıyla genel evrak kaydından genel evrak kayıt numarası almış havalesi tamamlanmış dilekçe aslı veya Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına doğrudan müracaat 2- Sağlık İşleri ve G.S.M. Şube Müdürlüğünden temin edilecek başvuru ve beyan formu 3- Çed belgesi 4- Kayseri büyükşehir belediyesinden alınacak olan karayolu trafik güvenliği izni 5- Yangınlara karşı korunma yönetmeliği kapsamında alınacak olan itfaiye raporu 6- H.K.K yönetmeliği kapsamında emisyon izin belgesi 7- S.K.K.yönetmeliği kapsamında deşarj izin belgesi 8- İlgili ilçe belediyesinden aslı gibidir onaylı örneği olan yapı kullanma izin belgesi 9-1/1000 ve 1/5000 ölçekli onaylı imar plan örneği(aslı gibidir onayı yeni tarihli ve imzalı olacak) 10- Türk standartları enstitüsü hizmet yeterlilik belgesi 11- İşyerinin faaliyet konusuna göre diploması olan ve noter onaylı sorumlu müdür sözleşmesi 12- İşyeri tapu belgesi eğer işyeri kira ise kira kontratı 13- Ticaret sicil gazetesi (tüzel kişi için) 14- Işyerinin bağlı bulunduğu imar müdürlüğü tarafından imzalı ve mühürlü olarak onaylanan sağlık koruma bandı 15- Iş akım şeması ve açıklama raporu 16- Tesis içi yerleşim planı. 17- Yer seçimi ve tesis kurma izni (tesisin ilk kuruluş anında alınır) 18- Maliyeden alınacak olan vergi levhası 19- Ticaret odasından alınacak olan kapasite raporu 20- İlgili ilçe belediyesince son 1 ay içerisinde onaylanmış tasdikli imar çapı 21- İlgili ilçe belediyesince onaylanmış,1/200 ölçekli vaziyet planı 22- Kayseri büyükşehir belediyesi numarataj amirliğinden alınacak olan adres teyid belgesi 23- Şirketlerde şirket yetkilisinin yetki belgesi ve imza sirküleri 24- Izinsiz inşaat ve tadilat yapılamamsına ilişkin taahütname sayılı dilekçe kanununun şekil şartlarını taşımak şartıyla genel evrak kaydından genel evrak kayıt numarası almış havalesi tamamlanmış dilekçe aslı veya Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına doğrudan müracaat. 2- Başvuru formu 3- Sanayibölgesi,organize sanayi bölgeleri ve endüstiri bölgeleri içindekiler hariç işletmelerin kurulacağı yeri gösteren plan 4- Yer seçimi ve tesis kurma raporu 5- Atık yönetim planı ve atık limitlerini sağlayacak projenin ve raporların hazırlanmasına ilişkin müteşebbisce verilen taahütname 6- Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyunun hangi kaynaktan sağlandığı ile suyun bakteriyolojik ve kimyasal analiz raporu ĠSTENEN BELGELER TAMAMLANDIKTAN SONRA 1 HAFTA ĠSTENEN BELGELER TAMAMLANDIKTAN SONRA 1 HAFTA

5 3 Akaryakıt - LPG Ikmal Istasyonları sayılı dilekçe kanununun şekil şartlarını taşımak şartıyla genel evrak kaydından genel evrak kayıt numarası almış havalesi tamamlanmış dilekçe aslı veya çevre koruma ve kontrol daire başkanlığına doğrudan müracaat 2- Sağlık İşleri ve G.S.M. Şube Müdürlüğünden temin edilecek başvuru ve beyan formu 3- Çed belgesi 4- Kayseri Büyükşehir Belediyesinden alınacak olan karayolu trafik güvenliği izni 5- Yangınlara karşı korunma yönetmeliği kapsamında alınacak olan itfaiye raporu 6- H.K.K yönetmeliği kapsamında emisyon izin belgesi 7- S.K.K.yönetmeliği kapsamında deşarj izin belgesi 8- İlgili ilçe belediyesinden aslı gibidir onaylı örneği olan yapı kullanma izin belgesi 9-1/1000 ve 1/5000 ölçekli onaylı imar plan örneği 10- Türk standartları enstitüsü hizmet yeterlilik belgesi 11- İşyerinin faaliyet konusuna göre diploması olan ve noter onaylı sorumlu müdür sözleşmesi 12- İşyeri tapu belgesi eğer işyeri kira ise kira kontratı 13- Ticaret sicil gazetesi (tüzel kişi için) 14- Zorunlu sorumluluk sigortası 15- Maliyeden alınacak olan vergi levhası 16- Lpg eğitim sertifikası 17- Tank ve tesisat test kontrol raporu (lpg için) 18- İşyerinin bağlı bulunduğu imar müdürlüğü tarafından imzalı ve mühürlü olarak onaylanan sağlık koruma bandı 19- Tesis içi yerleşim planı. 20- İlgili ilçe belediyesinden alınacak olan mesafe tespit tutanağı 21- Bayilik sözleşmesi 22- Kayseri Büyükşehir Belediyesi numarataj amirliğinden alınacak olan adres teyid belgesi 23- Şirketlerde şirket yetkilisinin yetki belgesi ve imza sirküleri 24- Dört cepheden çekilmiş 9*13 ebatında 3 adet fotograf 25- Izinsiz inşaat ve tadilat yapılmamasına ilişkin taahütname ĠSTENEN BELGELER TAMAMLANDIKTAN SONRA 1 HAFTA 4 GeçiĢ Yolu Ġzin Belgesi sayılı dilekçe kanununun şekil şartlarını taşımak şartıyla genel evrak kaydından genel evrak kayıt numarası almış havalesi tamamlanmış dilekçe aslı veya Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına doğrudan müracaat 2- İşyeri tapu belgesi eğer işyeri kira ise kira kontratı 3- İlgili ilçe belediyesince son 1 ay içerisinde onaylanmış tasdikli imar çapı 4- İlgili ilçe belediyesince ya da kadastro müdürlüğünce yapılmış köşe noktaları aplikasyonu 5- İlgili ilçe belediyesince onaylanmış 1/200 ölçekli vaziyet planı 6- Karayolları uygun görüşü 7- İlgili ilçe belediyesinden alınacak olan mesafe tespit tutanağı (akaryakıt ve lpg istasyonları için) 8-1/1000 ve 1/5000 ölçekli onaylı imar plan örneği(aslı gibidir onayı yeni tarihli ve imzalı olacak) 9- Taahütname 10- Adres teyid belgesi.(numarataj amirliğinden) ĠSTENEN BELGELER TAMAMLANDIKTAN SONRA 1 HAFTA

6 5 Cenaze IĢlemi 6 Mezar SatiĢi 7 Mezar Devri 8 Cenaze Nakli (Mezardan Mezara) 9 Cenaze Nakli (ġehirlerarası) Hayir ÇeĢmesi Ġzni 11 Mezar Yapim Ġzni 1- Gömme izin belgesi 2- Mezarları varsa mezar tahsis belgesi 3- Cenaze başkasına ait mezara defnedilecekse, mezar sahibinin muvafakat dilekçesi 1- Mezar isteyen vatandaşın kimlik belgesi. 2- Adresve İletişim bilgisi 3- Mezar bedeli makbuzu 1- Alıcı ve satıcının noterden onaylı mezar devir sözleşmesi 2- Kimlik belgesi 3- Devrolan mezarın mezar tahsis belgesi 4- Veraseten intikal olan devirlerde veraset ilamı. 5- Mezarı devir alan kişi ilgili birime mezarın raiç (satış bedeli %10 ) ödemesi 1- Genel evrak kaydından kayıt numarası alınmış, havalesi tamamlanmış dilekçe aslı. 2- Nakil bedeli makbuzu. 3- Cenazenin 1. derecede yakınlarının muvafakat dilekçesi 15 DAKĠKA 15 DAKĠKA 20 DAKĠKA 15 DAKĠKA 1- Genel evrak kaydından kayıt numarası alınmış, havalesi tamamlanmış dilekçe aslı. 2- Nakil bedeli makbuzu 3- Ölüm belgesinin alınması 10 DAKĠKA 1- Genel evrak kaydından kayıt numarası alınmış, havalesi tamamlanmış dilekçe aslı. 2-Çeşme yeri bedeli makbuzu 1-Yapılacak mezarın kullanım belgesi 2-Yapım bedeli makbuzu 3-Mezar yapan firmanın vergi numarası 15 DAKĠKA 10 DAKĠKA 12 Hava Kirliliği Ġle Ġlgili ġikayetlerin Değerlendirilmesi Sayılı Dilekçe kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla yazı işleri şube müdürlüğü genel evrak kaydından genel evrak kayıt numarası almış, havalesi tamamlanmış dilekçe aslı veya Çevre Hizmetleri Şube Müdürlüğü ne doğrudan müracaat. 2- Telefon ve a-mail ile gelen şikayetler (Beyaz Masa) DĠLEKÇE : TELEFON VEYA A- MAĠL YOLU ĠLE ĠHBARLARDA HEMEN DEĞERLENDĠRME. 13 Hizmet Sınırlarımız Ġçerisinde Katı Yakıt SatıĢı Yapan ĠĢ Yerlerinin Denetimi sayılı dilekçe kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla yazı işleri şube müdürlüğü genel evrak kaydından genel evrak kayıt numarası almış, havalesi tamamlanmış dilekçe aslı veya Çevre Hizmetleri Şube Müdürlüğü ne doğrudan müracaat YIL ĠÇERĠSĠNDE SÜREKLĠ DENETĠM 14 Ġlimizdekii Katı Yakıtlı Merkezi Sistem Kaloriferli Apartmanların Denetimi sayılı dilekçe kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla yazı işleri şube müdürlüğü genel evrak kaydından genel evrak kayıt numarası almış, havalesi tamamlanmış dilekçe aslı veya Çevre Hizmetleri Şube Müdürlüğü ne doğrudan müracaat. 15 EKĠM-1 NĠSAN ( KIġ SEZONU )

7 15 Katı Yakıt Numunelerinin Analizlerinin Yaptırılması sayılı dilekçe kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla yazı işleri şube müdürlüğü genel evrak kaydından genel evrak kayıt numarası almış, havalesi tamamlanmış dilekçe aslı veya Çevre Hizmetleri Şube Müdürlüğü ne doğrudan müracaat. 2- Denetimler sırasında şüphelenilen kömürlerden alınan numuneler. 15 GÜN 16 Hava Kirliliği Ölçüm Ağının GeniĢletilmesi sayılı dilekçe kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla yazı işleri şube müdürlüğü genel evrak kaydından genel evrak kayıt numarası almış, havalesi tamamlanmış dilekçe aslı veya Çevre Hizmetleri Şube Müdürlüğü ne doğrudan müracaat.(verilen internet adresinden takip edilebilir) HEMEN DEĞERLENDĠRME 17 Katı Atık Veya Tıbbi Atık Yönetimi Hakkında Gelen ġikayetler Ve Bilgi Ġsteme sayılı dilekçe kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla yazı işleri şube müdürlüğü genel evrak kaydından genel evrak kayıt numarası almış, havalesi tamamlanmış dilekçe aslı veya Çevre Hizmetleri Şube Müdürlüğü ne doğrudan müracaat. 2- Telefonla veya mail yoluyla DĠLEKÇE : TELEFON VEYA A- MAĠL YOLU ĠLE ULAġIMLARDA HEMEN 18 Evsel Nitelikli Sanayi Atıklarının Depolama Sahasına Kabulü sayılı dilekçe kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla yazı işleri şube müdürlüğü genel evrak kaydından genel evrak kayıt numarası almış, havalesi tamamlanmış dilekçe aslı veya Çevre Hizmetleri Şube Müdürlüğü ne Doğrudan müracaat. 2- Telefonla yapılan müracaat. BAġVURUDAN SONRAKĠ 30 DAKĠKA 19 Sağlık KuruluĢlarına Ait Geçici Tıbbi Atık Depolarına Uygunlu Belgesi Verilmesi sayılı dilekçe kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla yazı işleri şube müdürlüğü genel evrak kaydından genel evrak kayıt numarası almış, havalesi tamamlanmış dilekçe aslı veya Çevre Hizmetleri Şube Müdürlüğü ne doğrudan müracaat. MÜRACAATTAN SONRAKĠ 7 GÜN 20 Pet-Shop Sahiplerine Verilen Eğitim 1- Veteriner işleri şube müdürlüğüne direct müracaat. 2 GÜN Başvuruesnasındayukarıdabelirtilenbelgelerindışındabelgeistenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumun da ilk müracaat yerine yada ikinci müracaatyerinebaşvurunuz. İlk Müracaat Yeri : Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı İkinci Müracaat Yeri : GenelSekreterYardımcılığı İsim :S.AhmetOKUR İsim : HayriNAZİKSOY Unvan :Çevre Koruma ve Kontrol Daire Bşk. Unvan : GenelSekreter Yardımcısı Adres :Mustafa Kemal Paşa Bul.No:15KocasinanKAYSERİ Adres : Mustafa Kemal Paşa Bul.No:15 KocasinanKAYSERİ Tel : Tel : Faks : Faks : E-Posta E-Posta :

8 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI SIRA HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İş Deneyim Belgesi Verilmesi 1- Konuya ilişkin dilekçe sayılı dilekçe kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla yazı işleri şube müdürlüğü genel evrak kaydından havalesi tamamlanmış dilekçe aslı veya destek hizmetleri dairesi başkanlığına doğrudan müracaat yapılması üzerine verilir. 3 GÜN BİLGİ EDİNME KANUNU GEREĞİ, KANUNİ SÜRE 30 GÜN 2 İhaleli Olarak Yapılan İşlerle İlgili Vatandaş Şikayet Ve İstek Dilekçesi 3 Kesin Teminat İadesi 1- İhalelere yapılacak itirazen şikayet başvuruları yönetmeliğine uygun dilekçe 2- İmza sirküleri 3- Yetkili olduğunu gösterir belge sayılı dilekçe kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla yazı işleri şube müdürlüğü genel evrak kaydından havalesi tamamlanmış aslı veya destek hizmetleri dairesi başkanlığına doğrudan müracaat üzerine idare tarafından değerlendirme yapılarak sonuçlandırılır 1- Vergi borcu yoktur belgesi 2- Sgk borcu yoktur belgesi (soğuk damgalı) sayılı dilekçe kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla yazı işleri şube müdürlüğü genel evrak kaydından havalesi tamamlanmış dilekçe aslı veya destek hizmetleri dairesi başkanlığına doğrudan müracaat yapılması üzerine verilir. 3 GÜN BİLGİ EDİNME KANUNU GEREĞİ, KANUNİ SÜRE 30 GÜN 3 GÜN Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri: :Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İkinci Müracaat :Genel Sekreter Yardımcısı İsim : Mehmet Akif YAVUZ Yeri: İsim : Hayri NAZİKSOY Unvan : Destek Hizmetleri Daire Bşk. Unvan : Genel Sekreter Yardımcısı Adres : Mustafa Kemal Paşa Bul. No:15 K.Sinan/KAYSERİ Adres : Mustafa Kemal Paşa Bul. No:15 K.Sinan/KAYSERİ Tel : Tel : Faks : Faks : E-posta : E-Posta :

9 S. HİZMETİN ADI 1 Hizmet İşleri Hakediş 2 Hizmet İşleri Geçici Kabul 3 Hizmet İşleri İş Deneyim Belgesi 1. İş Bitirme (Yüklenici) 2. İş Durum (Yüklenici) 4 Hizmet İşleri Kesin Kabul Hizmet İşleri Teminat İadesi İhaleli Olarak Yapılan İşlerle İlgili Vatandaş Şikâyet ve İstek Dilekçesi Uygulanması Öngörülen Yeni Proje Fikirleri İle İlgili Vatandaş Dilekçesi Kent Estetik Kurulu Reklam Araçları Başvuruları Sırasında İstenen Evraklar ETÜT VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER sayılı dilekçe kanunun şekil şartlarını taşımak kaydıyla genel evrak kaydından havalesi tamamlanmış dilekçe aslı veya doğrudan Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı na müracaat 2- Kanuni temsilcinin yetkili olduğuna dair Vekâletnamesi sayılı dilekçe kanunun şekil şartlarını taşımak kaydıyla genel evrak kaydından havalesi tamamlanmış yapım işinin tamamlandığına dair dilekçe aslı 2- Kontrol mühendisinin teklif müzekkeresi 3- Kabul komisyonu oluru sayılı dilekçe kanunun şekil şartlarını taşımak kaydıyla genel evrak kaydından havalesi tamamlanmış dilekçe aslı 2- Mezuniyet belgesi 3- Geçici kabul tutanağı 4- Kesin hakediş 5- Sigortalı belgesi 6-2 adet fotoğraf sayılı dilekçe kanunun şekil şartlarını taşımak kaydıyla genel evrak kaydından havalesi tamamlanmış dilekçe aslı 2- Geçici kabul tutanağı 3- Kontrol mühendisinin teklif müzekkeresi 4- Kabul komisyonu oluru sayılı dilekçe kanunun şekil şartlarını taşımak kaydıyla genel evrak kaydından havalesi tamamlanmış dilekçe aslı 2- Geçici kabul tutanağı (teminatın yarısı için) 3- Kesin kabul tutanağı (teminatın tamamı için) 4- Vergi Borcu yoktur belgesi 5- SGK ilişiksiz belgesi sayılı dilekçe kanunun şekil şartlarını taşımak kaydıyla genel evrak kaydından havalesi tamamlanmış dilekçe aslı ve doğrudan Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı na müracaat sayılı dilekçe kanunun şekil şartlarını taşımak kaydıyla genel evrak kaydından havalesi tamamlanmış dilekçe aslı ve doğrudan Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı na müracaat 2- İş konusu resim, proje ve ekler 1- Başvuru dilekçesi 2- Başvuruda bulunan kişi veya kurumun iletişim bilgileri 3- Reklam aracının yapılması istenen noktanın açık adresi 4- Reklam aracının yapılması istenen noktanın uydu üzerinde gösteren çıktısı 5- Reklam aracının 3 boyutlu renkli teknik çıktısı (Ölçü bilgileri olmak zorunda) 6- Reklam aracının yapılması istenen noktanın mülkiyet durumunu gösterir belge 7- Reklam aracının yapılması istenen noktanın mülkiyeti başvuru sahibine ait olmadığı durumlarda mülkiyet sahibinden alınmış izin belgesi 8- Reklam aracının yapılacağı noktanın en az 3 farklı açıdan çekilmiş fotoğraflarının renkli çıktısı 9- Talep edilen reklam uygulamasının, yapılması istenen noktaya bilgisayar ortamında fotomontaj tekniğiyle hazırlanmış hali 10- Başvuruda istenen tüm bilgi ve belgeler CD ortamında ve çıktıları alınmış halde teslim edilecektir HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 15GÜN 15 GÜN

10 9 10 Kent Estetik Kuruluna Mimari Proje Başvuruları Sırasında İstenen Evraklar İlan Reklam Tanıtım İzinleri (Yeni Müracaatlar) 1- Kapak yazısı (ada, pafta, parsel, mimarı ) 2- Araziyi uydu görüntüsü üzerinde gösteren görsel 3- Mimari projenin farklı açılardan 3 boyutlu görselleri 4- Mimarı projede kullanılacak olan malzemelerin proje üzerinde gösterilmiş hali ve kullanılacak renkler ral kodlarıyla 5- Projenin uygulanacağı alanın arazi fotoğrafları 6- Projenin 3 boyutlu olarak araziye aplike edilmiş görseli 7- İmar durumunu gösterir belge 8- Tapu kaydı 9- İlçe Belediyesinden alınmış üst yazı 10- İlçe Belediyesi tarafından paraflanmış mimarı proje çıktısı 11- Başvuruda istenen tüm bilgi ve belgeler CD ortamında ve A4 ebadında çıktıları alınmış halde 2 nüsha halinde teslim edilecektir sayılı dilekçe kanunun şekil şartlarını taşımak kaydıyla genel evrak kaydından genel evrak kayıt numarası almış, havalesi tamamlanmış dilekçe aslı ve Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı na doğrudan müracaat 2- Levhanın-reklam araçlarının çizimi 3- Hangi alana yapılacağını gösterir, reklam aracının photoshop lanmış görünümü 4- Kamu emlaki dışındaki alanlarda ilgili kişi/şirket şirketle arsa izin belgesi 5- Evrakların topluca Etüt Proje Daire Başkanlığına yazılması (Estetik Kuruluna) 6- Kent Estetik Raportörlerinin, talep edilen yerlerde inceleme yapması 7- Estetik Kurulundan gelen kararların encümene yazılması 8- Reklamlarla ilgili encümen kararının ilgili mükelleflere bildirilmesi 9- Encümen ce izin verilmiş reklamlara, beyanname alınması, tahsis sözleşmesi imzalatılması 10- Tahakkuk işlemlerinin yapılması 15 GÜN GÜN Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri : Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı İkinci Müracaat Yeri : Genel Sekreter Yardımcılığı İsim : Hamdi ELCUMAN İsim : Kemalettin Cengiz TEKİNSOY Unvan : Etüt ve Projeler Dairesi Başk. Unvan : Genel Sekreter Yardımcısı Adres : Mustafa Kemal Paşa Bulv. No:15 Kocasinan/KAYSERİ Adres : Mustafa Kemal Paşa Bulv. No:15 Kocasinan/KAYSERİ Tel. : Fax: Tel. : Fax: E-Posta : E-Posta :

11 FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S. HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Vatandaşlarda, Resmi Kurum ve Kuruluşlardan, Özel Şirketlerden Gelen Tamirat Yapım v.b Talepler sayılı dilekçe kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla genel evrak kaydından, genel evrak kayıt numarası almış, havalesi tamamlanmış dilekçe, 2-Gerekli ise mevcut yerin krokisi 15 GÜN 2 İhaleli Olarak Yapılan İşlerle İlgili Vatandaş Vatandaş Şikâyet ve İstek Dilekçesi 1-İhalelere yapılacak itirazen şikayet başvuruları yönetmeliğine uygun dilekçe 2-İmza sirküleri 3-Yetkili olduğunu gösterir belge sayılı dilekçe kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla yazı işleri şube müdürlüğü genel evrak kaydından havalesi tamamlanmış dilekçe aslı veya fen işleri daire başkanlığına doğrudan müracaat üzerine idare tarafından değerlendirme yapılarak sonuçlandırılır. 3 Kesin Teminat İadesi sayılı dilekçe kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla yazı işleri şube müdürlüğü genel evrak kaydından havalesi 2-Geçici kabul tutanağı ( teminatın yarısı için ) 3-Kesin kabul tutanağı ( teminatın tamamı için ) 4-SGK borcu yoktur belgesi ( soğuk damga) 5-Vergi borcu yok belgesi 4 Yapım İşleri Hakediş Sayılı Dilekçe Kanununun Şekil Şartlarını Taşımak Kaydıyla Genel Evrak Kaydından Havalesi Tamamlanmış Dilekçe Aslı veya Doğrudan Yapı Kontrol Daire Başkanlığı'na Müracaat 2-Kanuni Temsilcinin Yetkili Olduğuna Dair Vekaletnamesi 3-Kontrol Mühendisinin Teklif Müzekkeresi 4-SGK borcu yoktur belgesi ( soğuk damga) 5-Vergi borcu yok belgesi 5 Yapım İşleri Geçici Kabul sayılı dilekçe kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla genel evrak kaydından havalesi tamamlanmış yapım işinin tamamlandığına dair dilekçe aslı 2-Kontrol mühendisinin teklif müzekkeresi 3-Kabul komisyonu oluru

12 S. HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 6 Yapım İşleri İş Deneyim Belgesi 1.İş Bitirme (Yüklenici) 2.İş Durum (Yüklenici) 3.İş Bitirme (Alt Yüklenici) 4.İş Denetleme (Mimar, Mühendis, Şantiye Şefi vs.) 5.İş Yönetme (Proje Müd., Teknik Şube Müd., Yönetim Kurulu Üyesi vs.) sayılı dilekçe kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla genel evrak kaydından havalesi tamamlanmış dilekçe aslı 2-Konuyla ilgili dilekçe 3-Mezuniyet belgesi 4-Geçici kabul tutanağı 5-Kesin hakediş 6-Sigortalı belgesi 7-2 adet fotoğraf 7 Yapım İşleri Kesin Kabul sayılı dilekçe kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla genel evrak kaydından havalesi tamamlanmış dilekçe aslı 2-Geçici kabul tutanağı 3-Kontrol mühendisinin teklif müzekkeresi 4-Kabul komisyonu oluru Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri : Fen işleri Dairesi Başkanlığı İkinci Müracaat Yeri : Genel Sekreter Yardımcılığı İsim : Ali HASDAL İsim : Kemalettin Cengiz TEKİNSOY Unvan : Inşaat Mühendisi Unvan : Mimar Adres : Mustafa Kemal Paşa Bul. No:15 Kocasinan KAYSERİ Adres : Mustafa Kemal Paşa Bul. No:15 K.Sinan KAYSERİ Tel : Tel : Faks : Faks : E-Posta : E-Posta :

13 SIRA HĠZMETĠN ADI 1 Fenni Mesul Belgesi 2 Nazım Ġmar Planı Tadilatı Talepleri ĠMAR VE ġehġrcġlġk DAĠRE BAġKANLIĞI HĠZMET STANDARTLARI ĠSTENĠLEN BELGELER sayılı Dilekçe Kanununun Ģekil Ģartlarını taģımak kaydıyla Personel-Yazı ĠĢleri ġube Müdürlüğü Genel Evrak kaydından, genel evrak kayıt numarası almıģ, havalesi tamamlanmıģ dilekçe aslı veya Ġmar ve ġehircilik Daire BaĢkanlığı na doğrudan müracaat, 2- *Ġkametgâh, 3- Diploma, 4- Noterden imza örneği, 5- Vergi levhası 6- Büro tescil belgesi, 7- **Nüfus cüzdanı fotokopisi, 8- SGK/BAĞKUR belgesi, 9- ġirket ise ticaret sicil gazetesi fotokopisi, 10-2 adet fotoğraf sayılı Dilekçe Kanununun Ģekil Ģartlarını taģımak kaydıyla Personel-Yazı ĠĢleri ġube Müdürlüğü Genel Evrak kaydından, genel evrak kayıt numarası almıģ, havalesi tamamlanmıģ dilekçe aslı veya Ġmar ve ġehircilik Daire BaĢkanlığı na doğrudan müracaat, 1- Tapu senedi veya yerine geçecek belge, 2- Maliklerin kendileri baģvurmuyorsa noterden onaylı Vekâletname veya Muvafakatname, 3- Koordinatlı imar ve kadastro çapı, 4- Arsa kooperatife ait ise Kooperatif Ana SözleĢmesi ve Üye Sayısı, 5- Plan müellifince hazırlanan, Plan Açıklama Raporu ve Öneri Nazım Ġmar Planı, 6- Ġlgili yeri gösterir tasdikli 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı fotokopisi, 7- Ġlgili yeri gösterir 1/1000 ölçekli Kadastro durumu iģlenmiģ Ġmar Plan fotokopisi, 8- Önerinin kapsadığı alana iliģkin Ġmar Planına Esas Onaylı Jeolojik-Jeoteknik Etüd Raporu (gerekli görülen hallerde) 9- Öneri plan değiģikliğini konu alan içerisinde yer alan parsel maliklerinin Muvaffakatnamesi veya baģvuru sahibi adına verilmiģ Vekâletname. 10- Herhangi bir kurumu ilgilendiren plan tadilatlarında ilgili kurum görüģü. HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) 20 DAKĠKA 3 AY 3 Planlara Askı Ġlan Süresi Ġçerisinde Yapılan Ġtirazların Değerlendirilmesi sayılı Dilekçe Kanununun Ģekil Ģartlarını taģımak kaydıyla Personel-Yazı ĠĢleri ġube Müdürlüğü Genel Evrak kaydından, genel evrak kayıt numarası almıģ, havalesi tamamlanmıģ dilekçe aslı veya Ġmar ve ġehircilik Daire BaĢkanlığı na doğrudan müracaat, 2- Tapu fotokopisi. 4 Ġmar Planları ile Ġlgili Bilgi- Belge Talepleri sayılı Dilekçe Kanununun Ģekil Ģartlarını taģımak kaydıyla Personel-Yazı ĠĢleri ġube Müdürlüğü Genel Evrak kaydından, genel evrak kayıt numarası almıģ, havalesi tamamlanmıģ dilekçe aslı veya Ġmar ve ġehircilik Daire BaĢkanlığı na doğrudan müracaat, 2- Tapu örneği, 3- Koordinatlı çap örneği, 4- Maliklerin kendileri baģvurmuyorsa noterden onaylı Vekâletname veya Muvafakatname.

14 Koruma Bölge Kurulları Tarafından OnaylanmıĢ Restorasyon Projelerinin Uygulama ÇalıĢmaları Tamamlandıktan Sonra Kullanma Ġzin Belgesi Düzenlemek, Korunması Gerekli Kültür Varlığı Olarak Tescilli TaĢınmazlarda, Koruma Alanlarında, KomĢu Parsellerinde Yer alan Yapılarda Basit Onarım Taleplerinin Değerlendirilmesi Korunması Gerekli Kültür Varlığı Olarak Tescilli TaĢınmazlarda, Koruma Alanlarında, KomĢu Parsellerinde Yer alan Yapılar Ġçin Onarım Uygunluk Belgesi Talebi Tescilli Kültür Varlıklarında Can Güvenliğinin Tehlikeye Girmesi Halinde Gerekli Önlemleri Almak ve Uygulamak VatandaĢın Talep ve ġikâyetlerinin Değerlendirilmesi Belediye BaĢkanlığımıza, Müracaat Eden VatandaĢların veya Kanuni Temsilcilerinin, Ġlçe Belediyelerin, Gerçek veya Tüzel KiĢilerin, Meslek Odalarının, Sivil Toplum Örgütlerinin, Kamu Kurum ve KuruluĢlarının Ġmar Mevzuatı Açısından Tereddüde DüĢülen Konularda Bilgi Ġstemleri 1-Talep yazısı 1- Talep yazısı, 2- Tapu belgesi, 3- Tadilat isteğine konu olan tescilli taģınmazın basit onarım gerektiren yerlerini gösteren fotoğrafları vb. 4- Basit onarım kapsamında yapılmak istenilen iģlere ait Rapor, 5- Tescilsiz yapılarda, 6785 sayılı Ġmar Kanununun yürürlüğe girdiği 17 Ocak 1957 tarihinden önce yapıldığının ilgili belediyesince ve / veya Valilikçe onaylanmıģ belgesi, 1-Talep yazısı 1-Talep Yazısı sayılı Dilekçe Kanununun Ģekil Ģartlarını taģımak kaydıyla Personel-Yazı ĠĢleri ġube Müdürlüğü Genel Evrak kaydından, genel evrak kayıt numarası almıģ, havalesi tamamlanmıģ dilekçe aslı veya Ġmar ve ġehircilik Daire BaĢkanlığı na doğrudan müracaat, (Yazı ĠĢleri ġube Müdürlüğünden birimimizi havale edilecek olan dilekçeye konu taleple ilgili gerekli değerlendirmeler yapılarak vatandaģa bilgi verilmektedir.) 1- ġahıs konularında dilekçe ve konuya iliģkin bilgi ve belge, 2- Kamu kurum ve kuruluģlarının yazılı talepleri ve konuya iliģkin bilgi ve belge, 3- Ġlgili ilçe belediyesi yazısı, 4- Konuyla ilgili bilgi ve belgeler. (Proje, plan örnekleri, parsele iliģkin bilgiler) 15 GÜN 15 GÜN 15 GÜN ACĠL MÜDAHALE GEREKTĠREN DURUMLARDA ANINDA YERĠNDE ĠNCELEME ĠġLEMLERĠ YAPILIR, GEREKLĠ KURUMLARLA VE MERCĠLERLE YAZIġMA ĠġLEMĠ 15 GÜN VE ĠLGĠLĠ MEVZUATTA BELĠRTĠLEN SÜRELER DAHĠLĠNDE

15 11 Ġfraz-Tevhit ĠĢlemleri Parselasyon Planı Onayı Talepleri 12 KamulaĢtırma 1- BaĢvuru dilekçesi 2- Ġlgili parsellerin tapu kaydı veya yerine geçecek kanuni belge, 3- Ġlgili maliklerin imza sirkülerini ihtiva eden müģterek müracaatları veya noterden alınmıģ Muvaffakatname veya Vekâletnameleri, 4- Harita mühendislerince ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenmiģ ifraz ve/veya tevhid iģlemlerine iliģkin belgeler. 5- Ġlgili Belediyesi (15) gün içerisinde uygun gördüğü baģvuruyu Belediye Encümenine gönderir veya uygun görülmemesi halinde iade eder. 6- Belediye Encümenince onaylanan belgeler baģvuru tarihinden itibaren (30) gün içerisinde sonuçlandırılır. 7- OnaylanmıĢ Encümen Kararı ve Parselasyon Planı, 5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanununun 7/B maddesi, 3194 sayılı Ġmar Kanununun 19. maddesi ve Ġmar Planlı Alanlar Tip Ġmar Yönetmeliğinin 19. maddesi ve Kayseri BüyükĢehir Belediyesi, Uygulama Ġmar Planı Notları hükümlerince onay için BüyükĢehir Belediyesine gönderilir. 8- Parselasyon planı ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenmiģ ise BüyükĢehir Belediyesi Encümenince onaylanır ve ilgili Belediyesine gönderilir. Aksi halde reddedilir ve düzeltilmek üzere ilgili Belediyesine iade edilir. 9- OnaylanmıĢ BüyükĢehir Encümen Kararı ile ilgili Belediyesine gönderilen Parselasyon Planı (1) ay süre Ġle mutad usullerle askı ve ilanı yapılır. Askı ve ilanı süresinde itiraz olursa itirazlar askı ve ilanı süresinden sonra (1) ay içinde Encümende görüģülerek karara bağlanır. Karara göre ilgililere cevap verilir. 10- Askı süresi biten itirazları değerlendirilerek kesinleģen parselasyon planı, onaylanmıģ encümen kararı ile eki tescil veya terkini için (15) gün içerisinde Kadastro Ġl Müdürlüğü ne gönderilir. 11- Kadastro Müdürlüğü nde kontrol esnasında yapılması gerekli düzeltmeler varsa yapılarak onaylanan dosyayı Tapu Sicil Müdürlüğüne gönderir. 12- Tapu Sicil Müdürlüğünde de kontrol esnasında yapılması gerekli düzeltmeler varsa yapılarak ilgili parseller tescillenir. Tapuları alınır sayılı Dilekçe Kanununun Ģekil Ģartlarını taģımak kaydıyla Personel-Yazı ĠĢleri ġube Müdürlüğü Genel Evrak kaydından, genel evrak kayıt numarası almıģ, havalesi tamamlanmıģ dilekçe aslı veya Ġmar ve ġehircilik Daire BaĢkanlığı na doğrudan müracaat, 2-TaĢınmaz mal sahibinin nüfus cüzdanı (gerekli durumlarda Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği, Evlilik Cüzdanı) 3-Mirasçıların veya yetkili temsilcilerin (Vekil, Veli, Vasi, Kayyum, Yasal DanıĢman) *** Nüfus Cüzdanı ve Temsil Belgesi, 4-TaĢınmazın Tapusu, 5-TaĢınmaz Mal Sahibi Muris Ġse Veraset Ġlamı. 6 AY HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ UZLAġMA GÖRÜġMELERĠNDE ANLAġMA SAĞLANDIĞI TAKDĠRDE EN GEÇ 2 AY, ANLAġMA SAĞLANAMAMASI DURUMUNDA DAVA SÜRECĠ EN AZ 6 AY SÜRMEKTEDĠR. BU NEDENLE NET SÜRE VERĠLEMEMĠġTĠR. *ikametgah; Planlı alanlar Tip Ġmar Yönetmeliği nin 58. maddesi : Fenni mesulün, yapının bulunduğu il sınırları içinde ikamet etmesi esastır. Farklı bir ilde fenni mesuliyet üstlenilebilmesi için ilgili idarenin uygun görmesi ve yapı yeri ile fenni mesulün iģyeri arasındaki mesafenin en fazla 200 km olması gerekir. **Nüfus Cüzdanı Örneği; Kayseri BüyükĢehir Belediyesi Ġmar Yönetmeliğinin 58. Maddesi- Fenni Mesuliyet, sürveyanlık hizmetleri ve sicil: Fenni mesuliyet üstlenilebilmesi için; yapının kanuna, plana, mevzuata fen ve sağlık kurallarına, projelerine uygun yaptıracağına dair noter taahhütnamesi ile veya Ģahsen kendisinin aģağıdaki belgelerle birlikte (noter tasdikli nüfus cüzdanı örneği, her yıl yenilenecek olan oda kayıt belgesi, fenni mesuliyet üstlenilen her kanoda ayrı düzenlenen proje onay belgesi, noter tasdikli imza sirküleri, diploma sureti, Bağ-kur veya sigorta kaydı, her yıl yenilenecek vergi kayıt belgesini) BüyükĢehir Belediyesi ne ibraz etmek zorundadır. ***Nüfus Cüzdanı: 2942 sayılı KamulaĢtırma Kanunun, 19. Maddesi: Bu tutanakta, taģınmazın yüzölçümü, zilyedin kimliği, vergi kaydı, zilyetliğin baģlangıç tarihi ve süresi, mülkiyeti kazanma Ģartlarının gerçekleģip gerçekleģmediği belirtilir.

16 BaĢvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dıģında belge istenmesi, eksiksiz belge ile baģvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine baģvurunuz. Ġlk Müracaat Yeri : Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığı Ġkinci Müracaat Yeri : Genel Sekreter Yardımcılığı Ġsim : AyĢe ÖNDER Ġsim : Kemalettin Cengiz TEKĠNSOY Unvan : Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanı Unvan : Genel Sekreter Yardımcısı Adres : Mustafa Kemal PaĢa Bul. No:15 Kocasinan/KAYSERĠ Adres : Mustafa Kemal PaĢa Bul. No:15 Kocasinan/KAYSERĠ Tel : Tel : Faks : Faks : E-Posta : E-Posta :

17 ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KAMU HĠZMET STANDARTLARI S. HĠZMETĠN ADI ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) Sayılı Yasa Gereği Verilen Dilekçenin Kayıt ve Ġlgili Birime Havalesi Sayılı Dilekçe Kanunu nun şekil şartlarını taşımak kaydıyla; Personel ve Yazı İşleri Müdürlüğü Genel Evrak birimine gelen gerçek ve tüzel kişilere ait Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı na yazılı dilekçe. 10 DK (EVRAKIN KAYIT VE HAVALE ĠġLEMĠ; EVRAK BAġINA) 2 Üniversite Öğrencilerinin 5510 Sayılı Yasa Çerçevesinde Ücretsiz Staj BaĢvurusu. 1- Öğrencinin kurumumuzda staj yapmak istediğine dair 3071 Sayılı Dilekçe Kanunu ndaki şekil şartlarına haiz başvuru dilekçesi. 2- Öğrenci belgesi (Okul tarafından düzenlenmiş). 15 GÜN (STAJ KABUL VE RED SÜRESĠ) 3 Meslek Lisesi Öğrencilerinin 3308 Sayılı Yasa Çerçevesinde Staj ĠĢlemleri Ġçin BaĢvurusu. 1- Öğrencinin kurumumuzda staj yapmak istediğine dair 3071 Sayılı Dilekçe Kanunu ndaki şekil şartlarına haiz başvuru dilekçesi. 2- Öğrenci Belgesi (Okul tarafından düzenlenmiş). 15 GÜN (STAJ KABUL VE RED SÜRESĠ) Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri : İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı İkinci Müracaat Yeri : Genel Sekreter Yardımcılığı İsim : Mehmet GÜNEŞ İsim : Hüseyin BEYHAN Unvan : İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Unvan : Genel Sekreter Yardımcısı Adres : Mustafa Kemal Paşa Bul. No:15 Kocasinan/KAYSERİ Adres : Mustafa Kemal Paşa Bul. No:15 Kocasinan/KAYSERİ Tel : Tel : Faks : Faks : E-posta : E-posta :

18 İŞLETMELER VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI S. HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Danışma 1- Belediyemize iş ve işlemler için gerçek yada tüzel kişi veya kamu kurum ve kuruluşlardan gelen kişi ve müracaatları yönlendirme hizmetleri, 3 DAKİKA 2 Meclis Salonu Tahsisi 1- Kurum içerisinden, İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığı dijital ortamda dilekçeyle doğrudan müracaat. 2- Kurum dışından, 3071 sayılı Dilekçe Kanunun şartlarını taşımak kaydıyla verilen dilekçenin Genel Evrak kaydının yapılması, 3- Genel Evrak kayıt numarasını almış ve havalesi tamamlanmış dilekçenin, İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığının oluru sonucunda tahsisin gerçekleşmesi. 8 SAAT Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri : İdari İşl. Tek. Onr. Şb. Müdürlüğü İkinci Müracaat Yeri : İşl. İşt. Daire Başkanlığı İsim : Atnan KOÇER İsim : İbrahim YAPAR Unvan : Şube Müdürü Unvan : Daire Başkanı Adres : Büyükşehir Belediyesi Adres : Büyükşehir Belediyesi Tel. : Tel. : Faks : Faks : e-posta : e -Posta :

19 İŞLETMELER VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI S. 1 HİZMETİN ADI Kültür ve Sanat Merkezi Tahsisi BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER sayılı Dilekçe Kanunun şekil şartlarını taşımak kaydıyla verilen dilekçenin Genel Evrak kaydının yapılması, 2-Genel Evrak kayıt numarasını almış ve havalesi tamamlanmış dilekçenin, İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığınca değerlendirilmesi, 3-Tahsis için istenilen tarihin uygunluğu halinde, Belediye Meclisi tarafından belirlenen ücretin yatırılması sonucu tahsis gerçekleşecektir. HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 8 SAAT Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri : İşl.işt.Koor.Şb. Müdürlüğü İkinci Müracaat Yeri :İşl. İşt. Daire Başkanlığı İsim : Ali PAKSOY İsim : İbrahim YAPAR Unvan : Şube Müdürü Unvan : Daire Başkanı Adres : Büyükşehir Belediyesi Adres : Büyükşehir Belediyesi Tel. : Tel. : Faks : Faks : e-posta : e -Posta :

20 ĠTFAĠYE DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU S. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) 1 Yangın Söndürme 1- Olağanüstü durumlarda Alo 110 hattına telefonla ulaşan tüm talepler 2 Kurtarma 1- Olağanüstü durumlarda Alo 110 hattına telefonla ulaşan tüm talepler 3 Su Tahliye 1- Olağanüstü durumlarda Alo 110 hattına ulaşan tüm talepler 2- İtfaiye Dairesi Başkanlığına doğrudan müracaat veya 3071 sayılı Dilekçe Kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla Personel ve Yazı İşleri Amirliğine genel evrak kaydından, genel evrak kayıt numarası almış, havalesi tamamlanmış dilekçe aslı SÖNDÜRME ĠġLEMLERĠ ORTALAMA 45 DK. KURTARMA ĠġLEMLERĠ ORTALAMA 30 DK. ORTALAMA 1 SAAT 4 Araç Görevlendirilmesi (Tedbir, Hizmet Amaçlı) 1- İtfaiye Dairesi Başkanlığına doğrudan müracaat veya 3071 sayılı Dilekçe Kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla Personel ve Yazı İşleri Amirliğine genel evrak kaydından, genel evrak kayıt numarası almış, havalesi tamamlanmış dilekçe aslı 2- Ücret makbuzu (Her bütçe yılı için belediye meclislerinde tespit edilen ücret) 15 DAKĠKA 5 Motopomp, Dalgıç Pompa, Seyyar Merdiven vs. Kiralama 1- İtfaiye Dairesi Başkanlığına doğrudan müracaat veya 3071 sayılı Dilekçe Kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla Personel ve Yazı İşleri Amirliğine genel evrak kaydından, genel evrak kayıt numarası almış, havalesi tamamlanmış dilekçe aslı 2- Ücret Makbuzu (Her bütçe yılı için belediye meclislerinde tespit edilen ücret) 15 DAKĠKA 6 Yangın, Kurtarma ve Su Baskını Raporu Verilmesi 1-İtfaiye Dairesi Başkanlığına doğrudan müracaat veya 3071 sayılı Dilekçe Kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla Personel ve Yazı İşleri Amirliğine genel evrak kaydından, genel evrak kayıt numarası almış, havalesi tamamlanmış dilekçe aslı 10 DAKĠKA 7 Kapı Açma, Atık su Tahliyesi 1.İtfaiyeye telefonla veya yazılı olarak müracaat 2- Ücret makbuzu (Her bütçe yılı için belediye meclislerinde tespit edilen ücret) KURTARMA DURUMUNDA ORTALAMA 10 DAKĠKA ÜCRET KARġILIĞI YAPILAN HĠZMETLERDE DAKĠKA

1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ADI 1 Encümen Kararı 2 3 4 Meclis Kararları İle İlgili Talepler Meclis Karar, Komisyon Raporları Suretinin Verilmesi Belediye Meclis Gündemi ve Karar Özeti Yayımlanması 5 Yazılı Başvuru 1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

Detaylı

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ)

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI SIRA 21 Bina Aplikasyonu - Plankote ĠĢlemleri 1) Dilekçe 2) Aplikasyon krokisi 3) Plankote 22 Ġrtifak (Geçit) Hakkı Tesis Edilmesi ĠĢlemleri

Detaylı

TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu. 1. Dilekçe 2. Halihazır Harita İşlem Dosyası

TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu. 1. Dilekçe 2. Halihazır Harita İşlem Dosyası TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu HARİTA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sıra No. Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç)

Detaylı

KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 4 İçmesuyu

Detaylı

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İl Özel İdaresine ait araçların kiralanması Köy Gelişim Alanı İmar Planı 3 Mevzi İmar Planı 4 Parselasyon Planları

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsat

Detaylı

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İl Özel İdaresine ait araçların kiralanması Köy Gelişim Alanı İmar Planı 3 Mevzi İmar Planı 4 Parselasyon Planları

Detaylı

ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine

Detaylı

BATMAN VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER. 4. İfraz ve tevhid tescil dosyası

BATMAN VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER. 4. İfraz ve tevhid tescil dosyası BATMAN VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU VATANDAŞA SIRA SUNULAN HİZMETİN NO ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İMAR İŞLEMLERİ 2. Tapu Kaydı (İFRAZ,

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsat talebi

Detaylı

DEFNE BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

DEFNE BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU DEFNE BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER 1 Ġmar Durumu(Ġmar Çapı) 2 Su Basman vizesi 3 4 Ġmar Planı DeğiĢikliği

Detaylı

T.C. MUġ ĠL ÖZEL ĠDARESĠ ĠMAR VE KENTSEL ĠYĠLEġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. MUġ ĠL ÖZEL ĠDARESĠ ĠMAR VE KENTSEL ĠYĠLEġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. MUġ ĠL ÖZEL ĠDARESĠ ĠMAR VE KENTSEL ĠYĠLEġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU HĠZMETĠN SIRA HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER TAMAMLANMA NO SÜRESĠ 1-1- BaĢvuru Dilekçesi ( Amaca

Detaylı

GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 Sulama Suyu Talebi 2- Taahhütname 2 Yıl 2 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 2- Ücret makbuzu 3 İçme suyu İzni 2- Taahhütname 1 Yıl 4

Detaylı

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 4

Detaylı

GÜNEYSINIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GÜNEYSINIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Evlilik işlemleri BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-Nüfus Cüzdanı 2-Nüfus Kayıt Örneği 3-6 Adet Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş) 4-Sağlık Raporu 5-İzin belgesi 6-Evlenme Beyannamesi

Detaylı

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Yem Bitkileri Tohumu Desteği 3 Meyvecilik desteği (Çilek, Kiraz,Elma) 4 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 5 6 Orman Köylüsünü Destekleme

Detaylı

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri. 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri. 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 4 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçme suyu Analizleri 5 Toprak Etüt Hizmetleri 6 Yol Geçiş İzinleri

Detaylı

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 4

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER SIRA NO 52 53 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Zabıta Hizmetleri (Stant, İşgaliye Talepleri) Zabıta Hizmetleri Vatandaş Şikâyetleri 1- Dilekçe(varsa dilekçe ekleri), Talep onaylanırsa; 2-Ödeme makbuzu. BAŞVURUDA

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Yapı Kullanım İzin Belgesi 2 Yapı Ruhsatı 3 Kat İrtifak İşlemi 4 Tadilat Ruhsatı YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN

Detaylı

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe, 2- Ücret makbuzu

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe, 2- Ücret makbuzu SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçme suyu Analizleri 3 Toprak Etüt Hizmetleri 4 Köy Gelişim Alanı İmar Planı 5 İfraz

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARITABLOSU

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARITABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Katı Atık Düzenli Depolama Alanı İşletilmesi 2 Tıbbi Atıkların Toplanması, Taşınması ve Bertaraftı 3 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 2872 Sayılı Çevre

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA

Detaylı

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 3 Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçmesuyu Analizleri Gölet, Liman, Baraj gibi Projelerin inşasında kullanılacak yapı ve inşaat 4

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE

Detaylı

ÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ADI ÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Yapı kullanım izin belgesi 1. Tapu fotokopisi 2. Mal sahibi, mimar, yapı denetim firması imzalı başvuru dilekçesi 3. SSK dan ilişiksiz belgesi

Detaylı

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Yapı Kullanım İzin Belgesi 2 Kart İrtifakı 3 Kat Mülkiyeti 4 İnşaat Ruhsatı İşleri BAŞVURUDA

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE) 1- Sıhhi Müesseselerin

Detaylı

KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAHRAMANMARAŞ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 4 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçmesuyu Analizleri

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE) 1 İmar Durumu 1- Tapu Fotokopisi 2-

Detaylı

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 ADI Yapı Kullanım izin Belgesi 1- Emlak Alım Vergisi ilişik Kesme Belgesi 2- Cins Değişikliği Yazısı 3- SSK'dan ilişiksiz Belgesi, 4 -Sığınak Raporu 5- İş bitirme Tutanağı 6- Harç ve Ücretler 7- Mal

Detaylı

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE) 1 Çizimli

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TAŞINMAZ YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA İŞ / HİZMET ADI MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YAPI DENETİM BÜROSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Gürültü ile İlgili Şikayet ve Talep 2 AY 2 Hava Kirliliği

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 İmar Durumu 2 İnşaat Ruhsatı NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER Tapu, Çap Ve Ebatlı

Detaylı

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR.

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR. ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR. SIRA NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI ( I.Sınıf Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı ) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) 1 Hafriyat 2 Bağlama Kütüğüne Kayıt 1- Daire Başkanlığı elemanlarınca

Detaylı

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI ( I.Sınıf Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı Verilmesi ) DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1) Ruhsat Başvuru/Beyan Formu,

Detaylı

ORTACA MAL MÜDÜRLÜĞÜ MUHAKEMAT HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU. BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER

ORTACA MAL MÜDÜRLÜĞÜ MUHAKEMAT HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU. BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER ORTACA MAL MÜDÜRLÜĞÜ MUHAKEMAT HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ)* 1 2 Kesinleşmiş karar gereği vekiline ödenmesi gereken vekalet

Detaylı

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Çalışma Ruhsatı Yer Seçimi ve Tesisi Kurma İzni (GSM 1-2-3) 1- Başvuru

Detaylı

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. - - - - İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. " "

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. - - - - İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır.  SİLOPİ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Özel İdare Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 1- Dilekçe, 2- Tapu Fotokopisi 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 1- Dilekçe, 2- Proje 3 İl Özel

Detaylı

SAMSUN - YAKAKENT BELEDİYESİ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN - YAKAKENT BELEDİYESİ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN - YAKAKENT BELEDİYESİ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S. No Hizmetin Adı 1 İmar Durumu Belgesi 2 Yazılı İmar Durumu Belgesi 3 İmar Plan Kopyası 4 5 6 Yer Seçim Belgesi

Detaylı

KARACASU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KARACASU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ VATANDAŞA SUNULAN İN 1. Gerçek ve Tüzel kişilerin İhbar ve Şikayet Dilekçeleri 1-Dilekçe (Başvuru için www.soma.bel.tr linkine tıklayınız SÜRESİ(EN GEÇ) 15 gün 2. 4982 sayılı Bilgi

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE) 1- Sıhhi Müesseselerin

Detaylı

ORDU İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ORDU İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 4 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçmesuyu Analizleri

Detaylı

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) Yer

Detaylı

KASTAMONU ĐL ÖZEL ĐDARESĐ HĐZMET STANDARTLARI TABLOSU

KASTAMONU ĐL ÖZEL ĐDARESĐ HĐZMET STANDARTLARI TABLOSU KASTAMONU ĐL ÖZEL ĐDARESĐ HĐZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HĐZMETĐN ADI Tarımsal Sulama Suyu Đzinleri BAŞVURUDA ĐSTENĐLEN BELGELER 2- Tapu Fotokopisi 3- Kuyu Logu HĐZMETĐN TAMAMLANMA

Detaylı

TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda

Detaylı

ĠL ÖZEL ĠDARECE VERĠLMEKTEDĠR 4- Ġfraz veya tevhid tescil dosyası 11 Köy YerleĢik Alan Sınır Haritası BaĢvuru dilekçesi ĠL ÖZEL ĠDARECE VERĠLMEKTEDĠR

ĠL ÖZEL ĠDARECE VERĠLMEKTEDĠR 4- Ġfraz veya tevhid tescil dosyası 11 Köy YerleĢik Alan Sınır Haritası BaĢvuru dilekçesi ĠL ÖZEL ĠDARECE VERĠLMEKTEDĠR MUĞLA İL ÖZEL İDARESİ ORTACA İLÇE ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu Ġzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 4 Ġl Özel Ġdaresine Ait

Detaylı

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 2. VE 3. SINIF GSM RUHSAT TALEBİ 1- Başvuru Formu www.gebze.bel.tr Hizmetlerimiz - Ruhsat Hizmetleri

Detaylı

ANKARA ĐL ÖZEL ĐDARESĐ HĐZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANKARA ĐL ÖZEL ĐDARESĐ HĐZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 13 14 VATANDAŞA SUNULAN HĐZMETĐN ADI ( I.Sınıf Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı ) ( 2.ve 3. Sınıf Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı ) ( RUHSAT HĐZMETLERĐ ) BAŞVURUDA ĐSTENĐLEN BELGELER 1- Başvuru Formu 2-

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EVRAK KAYIT BÜROSU 1 - İmar arşiv dosyasının arşivden çekilmesi - Onaylı mimari projenin ozalitinin temini (ozalit çektirme

Detaylı

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA ARAŞTIRMA VE İNCELEME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN

Detaylı

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GSM SERVİSİ HİZMET STANDARTLARITABLOSU

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GSM SERVİSİ HİZMET STANDARTLARITABLOSU SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GSM SERVİSİ HİZMET STANDARTLARITABLOSU SIRA BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 2 İşyeri Açma Çalışma Ruhsatı ( 1.Sınıf GSM-Yer Seçim ve Tesis İzni)

Detaylı

BOLU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BOLU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BOLU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ 1-Gelen şikayet konusunun değerlendirilmesi 2-Değerlendirme

Detaylı

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) Uygunsa 5-6 ay SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) Uygunsa 5-6 ay SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 İmar Planı Değişikliği Talebi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2- Tapu fotokopisi 3- Dilekçe ve Tapu Maliki farklı kişi ise vekaletname. 4- Meclisçe belirlenen Ücret

Detaylı

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No Vatandaşa Sunulan Hizmet Başvuruda İstenilen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi 1- Ġskân dilekçesi 2- Temel vizesi,

Detaylı

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ YAPI RUHSAT SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ YAPI RUHSAT SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ YAPI RUHSAT SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Yeni İnşaat Ruhsatı (

Detaylı

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE) 1 Çizimli

Detaylı

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU S I R A N O VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 2- Tapu 3- Çap, aplikasyon krokisi veya

Detaylı

İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi

İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(EN GEÇ) İş Yeri Açma ve Çalışma

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 YAPI DENETİM BÜROSU SIRA NO 1 Yıkım ruhsatı 2 İskele ruhsatı VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Detaylı

T.C. MUŞ İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. MUŞ İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. MUŞ İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Hâlihazır Harita Onayı İşlemleri 2 Köy Gelişim

Detaylı

EK-2 KARAHALLI ĠLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 KARAHALLI ĠLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 KARAHALLI ĠLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ 1 Çiftçi Kayıt Sistemi Kaydı 1.Tüzel Kişilerden, Ticaret Sicil

Detaylı

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İmar, İskan ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İmar, İskan ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İmar, İskan ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Çevre Düzeni Planı ile İlgili Kurum

Detaylı

ESKĐŞEHĐR ĐL ÖZEL ĐDARESĐ HĐZMET STA DARTLARI TABLOSU BA VURUDA İSTENİLEN BELGELER

ESKĐŞEHĐR ĐL ÖZEL ĐDARESĐ HĐZMET STA DARTLARI TABLOSU BA VURUDA İSTENİLEN BELGELER ESKĐŞEHĐR ĐL ÖZEL ĐDARESĐ HĐZMET STA DARTLARI TABLOSU (ĐMAR VE Đ ŞAAT ĐŞLERĐ HĐZMETLERĐ) SIRA NO VATANDA A SUNULAN HİZMETİN ADI BA VURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 (

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO 1 Nikâh işlemleri ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ 1- Nüfus Cüzdanı 2- Nüfus Kayıt Örneği 3-4`er Adet Fotoğraf (Erkek ve Kadın İçin) 4- Sağlık Raporu 2 GÜN SIRA 1 Emlak Vergisi 2 ÇTV MALİ HİZMETLER

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE) 1 İmar Durumu 2 Kot Kesit Krokisi 3

Detaylı

T.C. BAYBURT VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İmar, İskan ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. BAYBURT VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İmar, İskan ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. BAYBURT VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İmar, İskan ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞLARA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

T.C. İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOLARI

T.C. İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOLARI T.C. İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Araç Tescil 2 Nakil Olan Araçlardan 3 Yeni Kayıt (Faturalı)

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İmar Durumu

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1- Dilekçe 2- Harç makbuzu fotokopisi

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1- Dilekçe 2- Harç makbuzu fotokopisi 1 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BETON VE ZEMİN LABORATUARI BÜROSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU S I R A NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 İmarla ilgili gelen

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ. MADDE İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ. MADDE İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu

Detaylı

KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü)

KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü) KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü) SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE) 1

Detaylı

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 4 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçme suyu Analizleri

Detaylı

GÜMÜġHANE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü) KAMU STANDARTLARI TABLOSU BELGELER. 1- Başvuru Formu

GÜMÜġHANE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü) KAMU STANDARTLARI TABLOSU BELGELER. 1- Başvuru Formu SIRA NO RUHSAT CĠNSĠ GÜMÜġHANE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü) KAMU STANDARTLARI TABLOSU BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER 1- Başvuru Formu şirket ise ticaret sicil gazeteci, imza sirküleri ve

Detaylı

TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Hizmet Standartları Tablosu Sıra No.

TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Hizmet Standartları Tablosu Sıra No. TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Hizmet Standartları Tablosu Sıra No. Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç) 1 ZABITA HİZMETLERİNE İLİŞKİN GENEL

Detaylı

TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Mali Ödemeler - Maliye borcu yoktur yazısı - Nüfus cüzdanı fotokopisi - Vekaletname TAMAMLANMA SÜRESİ ( EN GEÇ ) 30 gün Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya

Detaylı

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 İşyeri Açma ve Birinci Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler için BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ SIRA 1 İMAR PLANI BAŞVURU İŞLEMLERİ I. Başvuru Dilekçesi. 2. Güncel Tapu

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAŞ BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KAŞ BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S. No Hizmetin Adı 1 İmar Durumu Belgesi 2 İmar Plan Kopyası 3 Yer Seçim Belgesi 4 Muvakkat İnşaat Taleplerinin Belgesi 2-Güncel

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. Kotlu Kroki İstikamet Krokisi. 2- Yapı Aplikasyon Projesi

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. Kotlu Kroki İstikamet Krokisi. 2- Yapı Aplikasyon Projesi SIRA NO: 1- HİZMETİN ADI Kotlu Kroki İstikamet Krokisi 2- Yapı Aplikasyon Projesi 3-4- Toprak, Zemin Aplikasyonu, Temel Su Basman Vizeleri Bağımsız Bölüm Planı Ve Röperli Kroki Projesi 5- Yol Proje 6-7-

Detaylı

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yerseçimi

Detaylı

ÇALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Asker Ailelerine Yapılan Yardımlar (409 Sayılı Kanun) 2 Nikah İşlemleri 3 Yaz Spor Okulları 4 Sosyal Yardımlar - Askerlik Şubesinden Alınan Resmi Yazı 2- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 3- Malmüdürlüğünden

Detaylı

MUŞ İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUŞ İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU VATANDAŞA SUNULAN ADI 1 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi (1.Sınıf Gayrisıhhî Müesseseler İçin ) 1-Başvuru/Beyan Formu 2-Şahıs ise nüfus cüzdanı sureti, şirket ise ticaret sicil gazeteci, imza sirküleri

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 Zabıta Hizmetleri Vatandaş Şikayetleri 1. Dilekçe 15 GÜN 2 l.sınıf Gayrisıhhi Müesseseler için Açma

Detaylı

1- Dilekçe 2- Tapu 3- Tevhitli imar durumu taleplerinde hissedar muvafakati 4- ÇAP

1- Dilekçe 2- Tapu 3- Tevhitli imar durumu taleplerinde hissedar muvafakati 4- ÇAP FATĐH BELEDĐYE BAŞKANLIĞI ĐMAR VE ŞEHĐRCĐLĐK MÜDÜRLÜĞÜ HĐZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HĐZMETĐN ADI BAŞVURUDA ĐSTENĐLEN BELGELER HĐZMETĐN TAMAMLANMA SÜRESĐ(ENGEÇ SÜRE) 1 Çizimli Yazılı

Detaylı

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) Yer

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYAKADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYAKADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYAKADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İmar Durumu

Detaylı

Osmaniye Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Hizmet Standartları

Osmaniye Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Hizmet Standartları Osmaniye Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Hizmet Standartları Sıra No Adı Başvuruda İstenen Belgeler 1 İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verme 1-Vergi levhası 2- Kimlik fotokopisi 3- Esnaf sicil veya

Detaylı

LAPSEKİ BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) HİZMETİN

LAPSEKİ BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) HİZMETİN LAPSEKİ BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA 1 2 3 HİZMETİN ADI İnşaat Suyu Aboneliği Mesken Aboneliği Depozito İadesi ve Abonelik Kapama İSTENİLEN BELGELER 1-Abonelik ve Depozito Ödeme Makbuzu 2-İnşaat

Detaylı

5-Talep Dilekçesi (Adres ve T.C. kimlik no belirtilmiş. 6-Zemin Etüd Ödendi Belgesi

5-Talep Dilekçesi (Adres ve T.C. kimlik no belirtilmiş. 6-Zemin Etüd Ödendi Belgesi HİZMET REHBERİ Sıra No İşlem Gerekli Evrak Listesi Süre 1-İmar durumu 2-Tapu 3-Kot-Kesit 1 Zemin Etüt Onayı 2 Tesisat Proje Onayı 4-İnşaat-istikamet rölevesi 5-Talep Dilekçesi (Adres ve T.C. kimlik no

Detaylı

İSTANBUL VAKIFLAR 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HIZMET STANDARTLARI

İSTANBUL VAKIFLAR 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HIZMET STANDARTLARI İSTANBUL VAKIFLAR 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HIZMET STANDARTLARI S.NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Muhtaç engelli ve yetimlere aylık bağlanması 1- Başvuru

Detaylı

ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ HĠZMET STANDARTLARI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ HĠZMET STANDARTLARI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ No Vatandaşa Sunulan Hizmetin Adı 1 Kadrolu Personel Alımı 2 SözleĢmeli Personel Alımı 3 Geçici ĠĢçi Alımı 4 Eski Hükümlü ve Özürlü ĠĢçi Alımı 5 Stajyer Öğrenci Alımı İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı