1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KAMU HİZMET STANDARTLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KAMU HİZMET STANDARTLARI"

Transkript

1 S. HİZMETİN ADI 1 Encümen Kararı 1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KAMU HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER sayılı dilekçe kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla personel ve yazı işleri şube müdürlüğü genel evrak kaydından, genel evrak kayıt numarası almış, havalesi tamamlanmış dilekçe aslı. HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 10 DAKİKA 2 Meclis Kararları İle İlgili Talepler sayılı dilekçe kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla personel ve yazı işleri şube müdürlüğü genel evrak kaydından, genel evrak kayıt numarası almış, havalesi tamamlanmış dilekçe aslı. 10 DAKİKA 3 Meclis Karar, Komisyon Raporları Suretinin Verilmesi sayılı dilekçe kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla personel ve yazı işleri şube müdürlüğü genel evrak kaydından, genel evrak kayıt numarası almış, havalesi tamamlanmış dilekçe aslı. 10 DAKİKA 4 Belediye Meclis Gündemi ve Karar Özeti Yayımlanması 1- internet adresinden ve ilan panosuna asılarak herhangi birtalebe gereksinim duyulmaksızın yayınlanır. KBB MECLİS GÜNDEMİ, TOPLANTI TARİHİNDEN 3 GÜN ÖNCE İNT. ORTAMINDA YAYINLANIR VE İLAN PASUNA ASILIR. MECLİS KARAR ÖZETLERİ, KARARIN KESİNLEŞTİĞİ GÜN İNT. ORTAMINDA YAYINLANIR VE İLAN PASUNA ASILIR. Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri : 1.Hukuk Müşavirliği İkinci Müracaat Yeri : Genel Sekreter Yardımcılığı İsim : Hacı İbrahim YILDIRIM İsim : Hüseyin BEYHAN Unvan : 1.Hukuk Müşaviri Unvan : Genel Sekreter Yardımcısı Adres : Mustafa Kemal Paşa Bul. No:15 Kocasinan KAYSERİ Adres : Mustafa Kemal Paşa Bul. No:15 K.Sinan KAYSERİ Tel : Tel : Faks : Faks : E-Posta : E-Posta :

2 S. 1 HĠZMETĠN ADI 4982 Sayılı Yasa Gereği Bilgi Edinme BaĢvuruları BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER ġube MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER 4982 Sayılı yasa gereği elektronik ortamda yapılan bilgi edinme başvurularında: 1- T.C Kimlik numarası ( Gerçek kişilerde ) 2- Tüzel kişilik başvurularında yetki belgesi (Vatandaşın kamu kurum ve kuruluşları vasıtasıyla elektronik ortamda istediği bilgilerden belediye başkanlığımıza ulaşan talepler ilgili kuruma cevap vermek kaydıyla) Yazılı bilgi edinme başvurularında: 1- Dilekçe, (T.C. Kimlik no belirtilmiş, adres ve telefon bilgileri) 2- Basın Yayın Şube Müdürlüğüne doğrudan müracaat HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) 15 Ġġ GÜNÜ *BĠRDEN FAZLA KURUM VE KURULUġU ĠLGĠLENDĠREN BAġVURULARDA 30 Ġġ GÜNÜ 2 Beyaz Masa ( Alo 153 ) 1- Telefon, e - mail veya şahsen başvuru ile gelen istek ve şikayetler 20 GÜN 3 BĠMER BaĢvurusu 1- Başbakanlık iletişim merkezinden gelen başvurular 15 GÜN 4 Çözüm Masası 1- Dilekçe 5 DAKĠKA 6 Web Sayfasına Haber ve Duyuruların Girilmesi 1- Web sayfasında duyurulması istenen metin 2 SAAT Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri : Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İkinci Müracaat Yeri : Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İsim : Uğur YURT İsim : A.Burak KOÇAK Unvan : Şube Md. Sor. Unvan : Şube Müdür V. Adres : Kayseri Büyükşehir Belediyesi Adres : Kayseri Büyükşehir Belediyesi Tel. : Tel. : Faks : Faks : e-posta : e -Posta :

3 SIRA 1 2 HĠZMETĠN ADI VatandaĢın Talep ve ġikayetlerinin Değerlendirilmesi Adres Tespiti ve Numara Montajı (Ġlk alanlar Ġçin) BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KAMU HĠZMET STANDARTLARI ĠSTENĠLEN BELGELER sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun un şekil şartlarını taşımak kaydıyla Personel ve Yazı İşleri Şube Müdürlüğü genel evrak kaydından, genel evrak kayıt numarası almış, havalesi tamamlanmış dilekçe aslı veya Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı na doğrudan müracaat. (Personel ve Yazı İşleri Şube Müdürlüğü nden birimimizi havale edilecek olan dilekçeye konu taleple ilgili gerekli değerlendirmeler yapılarak vatandaşa bilgi verilmektedir.) Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun un şekil şartlarını taşımak kaydıyla Personel ve Yazı İşleri Şube Müdürlüğü genel evrak kaydından, genel evrak kayıt numarası almış, havalesi tamamlanmış dilekçe aslı veya Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı na doğrudan müracaat. 2- Tapu kaydı örneği, 3- Bina köşe koordinatları, 4- Bina fotoğrafları, 5- Varsa yapı ruhsatı. HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) 15 GÜN 15 GÜN 3 Adres Beyanı (BaĢkanlık Onaylı) 1-Dilekçe 15 GÜN 4 5 Cadde Sokaklara Ġsim Verilmesi Sayısal Kent Rehberi (Dijital Ortamda) 1-Dilekçe 1-Dilekçe 6 Kent Rehberi Haritası 1-Dilekçe 7 GÜN 3 AY 7 GÜN Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri : Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı İkinci Müracaat Yeri : Genel Sekreter Yardımcılığı İsim : Ferhat BİNGÖL İsim : Kemalettin Cengiz TEKİNSOY Unvan : Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Unvan : Genel Sekreter Yardımcısı Adres : Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:15, Kocasinan/KAYSERİ Adres : Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:15, Kocasinan/KAYSERİ Tel : Tel : Faks : Faks : E-Posta : E-Posta :

4 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KAMU HĠZMET STANDARTLARI S. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) 1 1.Sınıf GSM RuhsatMüracaatının Değerlendirilmesi 2 Yer Seçimi ve Tesis Kurma Ġzni Belgeleri sayılı dilekçe kanununun şekil şartlarını taşımak şartıyla genel evrak kaydından genel evrak kayıt numarası almış havalesi tamamlanmış dilekçe aslı veya Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına doğrudan müracaat 2- Sağlık İşleri ve G.S.M. Şube Müdürlüğünden temin edilecek başvuru ve beyan formu 3- Çed belgesi 4- Kayseri büyükşehir belediyesinden alınacak olan karayolu trafik güvenliği izni 5- Yangınlara karşı korunma yönetmeliği kapsamında alınacak olan itfaiye raporu 6- H.K.K yönetmeliği kapsamında emisyon izin belgesi 7- S.K.K.yönetmeliği kapsamında deşarj izin belgesi 8- İlgili ilçe belediyesinden aslı gibidir onaylı örneği olan yapı kullanma izin belgesi 9-1/1000 ve 1/5000 ölçekli onaylı imar plan örneği(aslı gibidir onayı yeni tarihli ve imzalı olacak) 10- Türk standartları enstitüsü hizmet yeterlilik belgesi 11- İşyerinin faaliyet konusuna göre diploması olan ve noter onaylı sorumlu müdür sözleşmesi 12- İşyeri tapu belgesi eğer işyeri kira ise kira kontratı 13- Ticaret sicil gazetesi (tüzel kişi için) 14- Işyerinin bağlı bulunduğu imar müdürlüğü tarafından imzalı ve mühürlü olarak onaylanan sağlık koruma bandı 15- Iş akım şeması ve açıklama raporu 16- Tesis içi yerleşim planı. 17- Yer seçimi ve tesis kurma izni (tesisin ilk kuruluş anında alınır) 18- Maliyeden alınacak olan vergi levhası 19- Ticaret odasından alınacak olan kapasite raporu 20- İlgili ilçe belediyesince son 1 ay içerisinde onaylanmış tasdikli imar çapı 21- İlgili ilçe belediyesince onaylanmış,1/200 ölçekli vaziyet planı 22- Kayseri büyükşehir belediyesi numarataj amirliğinden alınacak olan adres teyid belgesi 23- Şirketlerde şirket yetkilisinin yetki belgesi ve imza sirküleri 24- Izinsiz inşaat ve tadilat yapılamamsına ilişkin taahütname sayılı dilekçe kanununun şekil şartlarını taşımak şartıyla genel evrak kaydından genel evrak kayıt numarası almış havalesi tamamlanmış dilekçe aslı veya Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına doğrudan müracaat. 2- Başvuru formu 3- Sanayibölgesi,organize sanayi bölgeleri ve endüstiri bölgeleri içindekiler hariç işletmelerin kurulacağı yeri gösteren plan 4- Yer seçimi ve tesis kurma raporu 5- Atık yönetim planı ve atık limitlerini sağlayacak projenin ve raporların hazırlanmasına ilişkin müteşebbisce verilen taahütname 6- Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyunun hangi kaynaktan sağlandığı ile suyun bakteriyolojik ve kimyasal analiz raporu ĠSTENEN BELGELER TAMAMLANDIKTAN SONRA 1 HAFTA ĠSTENEN BELGELER TAMAMLANDIKTAN SONRA 1 HAFTA

5 3 Akaryakıt - LPG Ikmal Istasyonları sayılı dilekçe kanununun şekil şartlarını taşımak şartıyla genel evrak kaydından genel evrak kayıt numarası almış havalesi tamamlanmış dilekçe aslı veya çevre koruma ve kontrol daire başkanlığına doğrudan müracaat 2- Sağlık İşleri ve G.S.M. Şube Müdürlüğünden temin edilecek başvuru ve beyan formu 3- Çed belgesi 4- Kayseri Büyükşehir Belediyesinden alınacak olan karayolu trafik güvenliği izni 5- Yangınlara karşı korunma yönetmeliği kapsamında alınacak olan itfaiye raporu 6- H.K.K yönetmeliği kapsamında emisyon izin belgesi 7- S.K.K.yönetmeliği kapsamında deşarj izin belgesi 8- İlgili ilçe belediyesinden aslı gibidir onaylı örneği olan yapı kullanma izin belgesi 9-1/1000 ve 1/5000 ölçekli onaylı imar plan örneği 10- Türk standartları enstitüsü hizmet yeterlilik belgesi 11- İşyerinin faaliyet konusuna göre diploması olan ve noter onaylı sorumlu müdür sözleşmesi 12- İşyeri tapu belgesi eğer işyeri kira ise kira kontratı 13- Ticaret sicil gazetesi (tüzel kişi için) 14- Zorunlu sorumluluk sigortası 15- Maliyeden alınacak olan vergi levhası 16- Lpg eğitim sertifikası 17- Tank ve tesisat test kontrol raporu (lpg için) 18- İşyerinin bağlı bulunduğu imar müdürlüğü tarafından imzalı ve mühürlü olarak onaylanan sağlık koruma bandı 19- Tesis içi yerleşim planı. 20- İlgili ilçe belediyesinden alınacak olan mesafe tespit tutanağı 21- Bayilik sözleşmesi 22- Kayseri Büyükşehir Belediyesi numarataj amirliğinden alınacak olan adres teyid belgesi 23- Şirketlerde şirket yetkilisinin yetki belgesi ve imza sirküleri 24- Dört cepheden çekilmiş 9*13 ebatında 3 adet fotograf 25- Izinsiz inşaat ve tadilat yapılmamasına ilişkin taahütname ĠSTENEN BELGELER TAMAMLANDIKTAN SONRA 1 HAFTA 4 GeçiĢ Yolu Ġzin Belgesi sayılı dilekçe kanununun şekil şartlarını taşımak şartıyla genel evrak kaydından genel evrak kayıt numarası almış havalesi tamamlanmış dilekçe aslı veya Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına doğrudan müracaat 2- İşyeri tapu belgesi eğer işyeri kira ise kira kontratı 3- İlgili ilçe belediyesince son 1 ay içerisinde onaylanmış tasdikli imar çapı 4- İlgili ilçe belediyesince ya da kadastro müdürlüğünce yapılmış köşe noktaları aplikasyonu 5- İlgili ilçe belediyesince onaylanmış 1/200 ölçekli vaziyet planı 6- Karayolları uygun görüşü 7- İlgili ilçe belediyesinden alınacak olan mesafe tespit tutanağı (akaryakıt ve lpg istasyonları için) 8-1/1000 ve 1/5000 ölçekli onaylı imar plan örneği(aslı gibidir onayı yeni tarihli ve imzalı olacak) 9- Taahütname 10- Adres teyid belgesi.(numarataj amirliğinden) ĠSTENEN BELGELER TAMAMLANDIKTAN SONRA 1 HAFTA

6 5 Cenaze IĢlemi 6 Mezar SatiĢi 7 Mezar Devri 8 Cenaze Nakli (Mezardan Mezara) 9 Cenaze Nakli (ġehirlerarası) Hayir ÇeĢmesi Ġzni 11 Mezar Yapim Ġzni 1- Gömme izin belgesi 2- Mezarları varsa mezar tahsis belgesi 3- Cenaze başkasına ait mezara defnedilecekse, mezar sahibinin muvafakat dilekçesi 1- Mezar isteyen vatandaşın kimlik belgesi. 2- Adresve İletişim bilgisi 3- Mezar bedeli makbuzu 1- Alıcı ve satıcının noterden onaylı mezar devir sözleşmesi 2- Kimlik belgesi 3- Devrolan mezarın mezar tahsis belgesi 4- Veraseten intikal olan devirlerde veraset ilamı. 5- Mezarı devir alan kişi ilgili birime mezarın raiç (satış bedeli %10 ) ödemesi 1- Genel evrak kaydından kayıt numarası alınmış, havalesi tamamlanmış dilekçe aslı. 2- Nakil bedeli makbuzu. 3- Cenazenin 1. derecede yakınlarının muvafakat dilekçesi 15 DAKĠKA 15 DAKĠKA 20 DAKĠKA 15 DAKĠKA 1- Genel evrak kaydından kayıt numarası alınmış, havalesi tamamlanmış dilekçe aslı. 2- Nakil bedeli makbuzu 3- Ölüm belgesinin alınması 10 DAKĠKA 1- Genel evrak kaydından kayıt numarası alınmış, havalesi tamamlanmış dilekçe aslı. 2-Çeşme yeri bedeli makbuzu 1-Yapılacak mezarın kullanım belgesi 2-Yapım bedeli makbuzu 3-Mezar yapan firmanın vergi numarası 15 DAKĠKA 10 DAKĠKA 12 Hava Kirliliği Ġle Ġlgili ġikayetlerin Değerlendirilmesi Sayılı Dilekçe kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla yazı işleri şube müdürlüğü genel evrak kaydından genel evrak kayıt numarası almış, havalesi tamamlanmış dilekçe aslı veya Çevre Hizmetleri Şube Müdürlüğü ne doğrudan müracaat. 2- Telefon ve a-mail ile gelen şikayetler (Beyaz Masa) DĠLEKÇE : TELEFON VEYA A- MAĠL YOLU ĠLE ĠHBARLARDA HEMEN DEĞERLENDĠRME. 13 Hizmet Sınırlarımız Ġçerisinde Katı Yakıt SatıĢı Yapan ĠĢ Yerlerinin Denetimi sayılı dilekçe kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla yazı işleri şube müdürlüğü genel evrak kaydından genel evrak kayıt numarası almış, havalesi tamamlanmış dilekçe aslı veya Çevre Hizmetleri Şube Müdürlüğü ne doğrudan müracaat YIL ĠÇERĠSĠNDE SÜREKLĠ DENETĠM 14 Ġlimizdekii Katı Yakıtlı Merkezi Sistem Kaloriferli Apartmanların Denetimi sayılı dilekçe kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla yazı işleri şube müdürlüğü genel evrak kaydından genel evrak kayıt numarası almış, havalesi tamamlanmış dilekçe aslı veya Çevre Hizmetleri Şube Müdürlüğü ne doğrudan müracaat. 15 EKĠM-1 NĠSAN ( KIġ SEZONU )

7 15 Katı Yakıt Numunelerinin Analizlerinin Yaptırılması sayılı dilekçe kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla yazı işleri şube müdürlüğü genel evrak kaydından genel evrak kayıt numarası almış, havalesi tamamlanmış dilekçe aslı veya Çevre Hizmetleri Şube Müdürlüğü ne doğrudan müracaat. 2- Denetimler sırasında şüphelenilen kömürlerden alınan numuneler. 15 GÜN 16 Hava Kirliliği Ölçüm Ağının GeniĢletilmesi sayılı dilekçe kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla yazı işleri şube müdürlüğü genel evrak kaydından genel evrak kayıt numarası almış, havalesi tamamlanmış dilekçe aslı veya Çevre Hizmetleri Şube Müdürlüğü ne doğrudan müracaat.(verilen internet adresinden takip edilebilir) HEMEN DEĞERLENDĠRME 17 Katı Atık Veya Tıbbi Atık Yönetimi Hakkında Gelen ġikayetler Ve Bilgi Ġsteme sayılı dilekçe kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla yazı işleri şube müdürlüğü genel evrak kaydından genel evrak kayıt numarası almış, havalesi tamamlanmış dilekçe aslı veya Çevre Hizmetleri Şube Müdürlüğü ne doğrudan müracaat. 2- Telefonla veya mail yoluyla DĠLEKÇE : TELEFON VEYA A- MAĠL YOLU ĠLE ULAġIMLARDA HEMEN 18 Evsel Nitelikli Sanayi Atıklarının Depolama Sahasına Kabulü sayılı dilekçe kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla yazı işleri şube müdürlüğü genel evrak kaydından genel evrak kayıt numarası almış, havalesi tamamlanmış dilekçe aslı veya Çevre Hizmetleri Şube Müdürlüğü ne Doğrudan müracaat. 2- Telefonla yapılan müracaat. BAġVURUDAN SONRAKĠ 30 DAKĠKA 19 Sağlık KuruluĢlarına Ait Geçici Tıbbi Atık Depolarına Uygunlu Belgesi Verilmesi sayılı dilekçe kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla yazı işleri şube müdürlüğü genel evrak kaydından genel evrak kayıt numarası almış, havalesi tamamlanmış dilekçe aslı veya Çevre Hizmetleri Şube Müdürlüğü ne doğrudan müracaat. MÜRACAATTAN SONRAKĠ 7 GÜN 20 Pet-Shop Sahiplerine Verilen Eğitim 1- Veteriner işleri şube müdürlüğüne direct müracaat. 2 GÜN Başvuruesnasındayukarıdabelirtilenbelgelerindışındabelgeistenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumun da ilk müracaat yerine yada ikinci müracaatyerinebaşvurunuz. İlk Müracaat Yeri : Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı İkinci Müracaat Yeri : GenelSekreterYardımcılığı İsim :S.AhmetOKUR İsim : HayriNAZİKSOY Unvan :Çevre Koruma ve Kontrol Daire Bşk. Unvan : GenelSekreter Yardımcısı Adres :Mustafa Kemal Paşa Bul.No:15KocasinanKAYSERİ Adres : Mustafa Kemal Paşa Bul.No:15 KocasinanKAYSERİ Tel : Tel : Faks : Faks : E-Posta E-Posta :

8 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI SIRA HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İş Deneyim Belgesi Verilmesi 1- Konuya ilişkin dilekçe sayılı dilekçe kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla yazı işleri şube müdürlüğü genel evrak kaydından havalesi tamamlanmış dilekçe aslı veya destek hizmetleri dairesi başkanlığına doğrudan müracaat yapılması üzerine verilir. 3 GÜN BİLGİ EDİNME KANUNU GEREĞİ, KANUNİ SÜRE 30 GÜN 2 İhaleli Olarak Yapılan İşlerle İlgili Vatandaş Şikayet Ve İstek Dilekçesi 3 Kesin Teminat İadesi 1- İhalelere yapılacak itirazen şikayet başvuruları yönetmeliğine uygun dilekçe 2- İmza sirküleri 3- Yetkili olduğunu gösterir belge sayılı dilekçe kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla yazı işleri şube müdürlüğü genel evrak kaydından havalesi tamamlanmış aslı veya destek hizmetleri dairesi başkanlığına doğrudan müracaat üzerine idare tarafından değerlendirme yapılarak sonuçlandırılır 1- Vergi borcu yoktur belgesi 2- Sgk borcu yoktur belgesi (soğuk damgalı) sayılı dilekçe kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla yazı işleri şube müdürlüğü genel evrak kaydından havalesi tamamlanmış dilekçe aslı veya destek hizmetleri dairesi başkanlığına doğrudan müracaat yapılması üzerine verilir. 3 GÜN BİLGİ EDİNME KANUNU GEREĞİ, KANUNİ SÜRE 30 GÜN 3 GÜN Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri: :Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İkinci Müracaat :Genel Sekreter Yardımcısı İsim : Mehmet Akif YAVUZ Yeri: İsim : Hayri NAZİKSOY Unvan : Destek Hizmetleri Daire Bşk. Unvan : Genel Sekreter Yardımcısı Adres : Mustafa Kemal Paşa Bul. No:15 K.Sinan/KAYSERİ Adres : Mustafa Kemal Paşa Bul. No:15 K.Sinan/KAYSERİ Tel : Tel : Faks : Faks : E-posta : E-Posta :

9 S. HİZMETİN ADI 1 Hizmet İşleri Hakediş 2 Hizmet İşleri Geçici Kabul 3 Hizmet İşleri İş Deneyim Belgesi 1. İş Bitirme (Yüklenici) 2. İş Durum (Yüklenici) 4 Hizmet İşleri Kesin Kabul Hizmet İşleri Teminat İadesi İhaleli Olarak Yapılan İşlerle İlgili Vatandaş Şikâyet ve İstek Dilekçesi Uygulanması Öngörülen Yeni Proje Fikirleri İle İlgili Vatandaş Dilekçesi Kent Estetik Kurulu Reklam Araçları Başvuruları Sırasında İstenen Evraklar ETÜT VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER sayılı dilekçe kanunun şekil şartlarını taşımak kaydıyla genel evrak kaydından havalesi tamamlanmış dilekçe aslı veya doğrudan Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı na müracaat 2- Kanuni temsilcinin yetkili olduğuna dair Vekâletnamesi sayılı dilekçe kanunun şekil şartlarını taşımak kaydıyla genel evrak kaydından havalesi tamamlanmış yapım işinin tamamlandığına dair dilekçe aslı 2- Kontrol mühendisinin teklif müzekkeresi 3- Kabul komisyonu oluru sayılı dilekçe kanunun şekil şartlarını taşımak kaydıyla genel evrak kaydından havalesi tamamlanmış dilekçe aslı 2- Mezuniyet belgesi 3- Geçici kabul tutanağı 4- Kesin hakediş 5- Sigortalı belgesi 6-2 adet fotoğraf sayılı dilekçe kanunun şekil şartlarını taşımak kaydıyla genel evrak kaydından havalesi tamamlanmış dilekçe aslı 2- Geçici kabul tutanağı 3- Kontrol mühendisinin teklif müzekkeresi 4- Kabul komisyonu oluru sayılı dilekçe kanunun şekil şartlarını taşımak kaydıyla genel evrak kaydından havalesi tamamlanmış dilekçe aslı 2- Geçici kabul tutanağı (teminatın yarısı için) 3- Kesin kabul tutanağı (teminatın tamamı için) 4- Vergi Borcu yoktur belgesi 5- SGK ilişiksiz belgesi sayılı dilekçe kanunun şekil şartlarını taşımak kaydıyla genel evrak kaydından havalesi tamamlanmış dilekçe aslı ve doğrudan Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı na müracaat sayılı dilekçe kanunun şekil şartlarını taşımak kaydıyla genel evrak kaydından havalesi tamamlanmış dilekçe aslı ve doğrudan Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı na müracaat 2- İş konusu resim, proje ve ekler 1- Başvuru dilekçesi 2- Başvuruda bulunan kişi veya kurumun iletişim bilgileri 3- Reklam aracının yapılması istenen noktanın açık adresi 4- Reklam aracının yapılması istenen noktanın uydu üzerinde gösteren çıktısı 5- Reklam aracının 3 boyutlu renkli teknik çıktısı (Ölçü bilgileri olmak zorunda) 6- Reklam aracının yapılması istenen noktanın mülkiyet durumunu gösterir belge 7- Reklam aracının yapılması istenen noktanın mülkiyeti başvuru sahibine ait olmadığı durumlarda mülkiyet sahibinden alınmış izin belgesi 8- Reklam aracının yapılacağı noktanın en az 3 farklı açıdan çekilmiş fotoğraflarının renkli çıktısı 9- Talep edilen reklam uygulamasının, yapılması istenen noktaya bilgisayar ortamında fotomontaj tekniğiyle hazırlanmış hali 10- Başvuruda istenen tüm bilgi ve belgeler CD ortamında ve çıktıları alınmış halde teslim edilecektir HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 15GÜN 15 GÜN

10 9 10 Kent Estetik Kuruluna Mimari Proje Başvuruları Sırasında İstenen Evraklar İlan Reklam Tanıtım İzinleri (Yeni Müracaatlar) 1- Kapak yazısı (ada, pafta, parsel, mimarı ) 2- Araziyi uydu görüntüsü üzerinde gösteren görsel 3- Mimari projenin farklı açılardan 3 boyutlu görselleri 4- Mimarı projede kullanılacak olan malzemelerin proje üzerinde gösterilmiş hali ve kullanılacak renkler ral kodlarıyla 5- Projenin uygulanacağı alanın arazi fotoğrafları 6- Projenin 3 boyutlu olarak araziye aplike edilmiş görseli 7- İmar durumunu gösterir belge 8- Tapu kaydı 9- İlçe Belediyesinden alınmış üst yazı 10- İlçe Belediyesi tarafından paraflanmış mimarı proje çıktısı 11- Başvuruda istenen tüm bilgi ve belgeler CD ortamında ve A4 ebadında çıktıları alınmış halde 2 nüsha halinde teslim edilecektir sayılı dilekçe kanunun şekil şartlarını taşımak kaydıyla genel evrak kaydından genel evrak kayıt numarası almış, havalesi tamamlanmış dilekçe aslı ve Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı na doğrudan müracaat 2- Levhanın-reklam araçlarının çizimi 3- Hangi alana yapılacağını gösterir, reklam aracının photoshop lanmış görünümü 4- Kamu emlaki dışındaki alanlarda ilgili kişi/şirket şirketle arsa izin belgesi 5- Evrakların topluca Etüt Proje Daire Başkanlığına yazılması (Estetik Kuruluna) 6- Kent Estetik Raportörlerinin, talep edilen yerlerde inceleme yapması 7- Estetik Kurulundan gelen kararların encümene yazılması 8- Reklamlarla ilgili encümen kararının ilgili mükelleflere bildirilmesi 9- Encümen ce izin verilmiş reklamlara, beyanname alınması, tahsis sözleşmesi imzalatılması 10- Tahakkuk işlemlerinin yapılması 15 GÜN GÜN Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri : Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı İkinci Müracaat Yeri : Genel Sekreter Yardımcılığı İsim : Hamdi ELCUMAN İsim : Kemalettin Cengiz TEKİNSOY Unvan : Etüt ve Projeler Dairesi Başk. Unvan : Genel Sekreter Yardımcısı Adres : Mustafa Kemal Paşa Bulv. No:15 Kocasinan/KAYSERİ Adres : Mustafa Kemal Paşa Bulv. No:15 Kocasinan/KAYSERİ Tel. : Fax: Tel. : Fax: E-Posta : E-Posta :

11 FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S. HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Vatandaşlarda, Resmi Kurum ve Kuruluşlardan, Özel Şirketlerden Gelen Tamirat Yapım v.b Talepler sayılı dilekçe kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla genel evrak kaydından, genel evrak kayıt numarası almış, havalesi tamamlanmış dilekçe, 2-Gerekli ise mevcut yerin krokisi 15 GÜN 2 İhaleli Olarak Yapılan İşlerle İlgili Vatandaş Vatandaş Şikâyet ve İstek Dilekçesi 1-İhalelere yapılacak itirazen şikayet başvuruları yönetmeliğine uygun dilekçe 2-İmza sirküleri 3-Yetkili olduğunu gösterir belge sayılı dilekçe kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla yazı işleri şube müdürlüğü genel evrak kaydından havalesi tamamlanmış dilekçe aslı veya fen işleri daire başkanlığına doğrudan müracaat üzerine idare tarafından değerlendirme yapılarak sonuçlandırılır. 3 Kesin Teminat İadesi sayılı dilekçe kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla yazı işleri şube müdürlüğü genel evrak kaydından havalesi 2-Geçici kabul tutanağı ( teminatın yarısı için ) 3-Kesin kabul tutanağı ( teminatın tamamı için ) 4-SGK borcu yoktur belgesi ( soğuk damga) 5-Vergi borcu yok belgesi 4 Yapım İşleri Hakediş Sayılı Dilekçe Kanununun Şekil Şartlarını Taşımak Kaydıyla Genel Evrak Kaydından Havalesi Tamamlanmış Dilekçe Aslı veya Doğrudan Yapı Kontrol Daire Başkanlığı'na Müracaat 2-Kanuni Temsilcinin Yetkili Olduğuna Dair Vekaletnamesi 3-Kontrol Mühendisinin Teklif Müzekkeresi 4-SGK borcu yoktur belgesi ( soğuk damga) 5-Vergi borcu yok belgesi 5 Yapım İşleri Geçici Kabul sayılı dilekçe kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla genel evrak kaydından havalesi tamamlanmış yapım işinin tamamlandığına dair dilekçe aslı 2-Kontrol mühendisinin teklif müzekkeresi 3-Kabul komisyonu oluru

12 S. HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 6 Yapım İşleri İş Deneyim Belgesi 1.İş Bitirme (Yüklenici) 2.İş Durum (Yüklenici) 3.İş Bitirme (Alt Yüklenici) 4.İş Denetleme (Mimar, Mühendis, Şantiye Şefi vs.) 5.İş Yönetme (Proje Müd., Teknik Şube Müd., Yönetim Kurulu Üyesi vs.) sayılı dilekçe kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla genel evrak kaydından havalesi tamamlanmış dilekçe aslı 2-Konuyla ilgili dilekçe 3-Mezuniyet belgesi 4-Geçici kabul tutanağı 5-Kesin hakediş 6-Sigortalı belgesi 7-2 adet fotoğraf 7 Yapım İşleri Kesin Kabul sayılı dilekçe kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla genel evrak kaydından havalesi tamamlanmış dilekçe aslı 2-Geçici kabul tutanağı 3-Kontrol mühendisinin teklif müzekkeresi 4-Kabul komisyonu oluru Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri : Fen işleri Dairesi Başkanlığı İkinci Müracaat Yeri : Genel Sekreter Yardımcılığı İsim : Ali HASDAL İsim : Kemalettin Cengiz TEKİNSOY Unvan : Inşaat Mühendisi Unvan : Mimar Adres : Mustafa Kemal Paşa Bul. No:15 Kocasinan KAYSERİ Adres : Mustafa Kemal Paşa Bul. No:15 K.Sinan KAYSERİ Tel : Tel : Faks : Faks : E-Posta : E-Posta :

13 SIRA HĠZMETĠN ADI 1 Fenni Mesul Belgesi 2 Nazım Ġmar Planı Tadilatı Talepleri ĠMAR VE ġehġrcġlġk DAĠRE BAġKANLIĞI HĠZMET STANDARTLARI ĠSTENĠLEN BELGELER sayılı Dilekçe Kanununun Ģekil Ģartlarını taģımak kaydıyla Personel-Yazı ĠĢleri ġube Müdürlüğü Genel Evrak kaydından, genel evrak kayıt numarası almıģ, havalesi tamamlanmıģ dilekçe aslı veya Ġmar ve ġehircilik Daire BaĢkanlığı na doğrudan müracaat, 2- *Ġkametgâh, 3- Diploma, 4- Noterden imza örneği, 5- Vergi levhası 6- Büro tescil belgesi, 7- **Nüfus cüzdanı fotokopisi, 8- SGK/BAĞKUR belgesi, 9- ġirket ise ticaret sicil gazetesi fotokopisi, 10-2 adet fotoğraf sayılı Dilekçe Kanununun Ģekil Ģartlarını taģımak kaydıyla Personel-Yazı ĠĢleri ġube Müdürlüğü Genel Evrak kaydından, genel evrak kayıt numarası almıģ, havalesi tamamlanmıģ dilekçe aslı veya Ġmar ve ġehircilik Daire BaĢkanlığı na doğrudan müracaat, 1- Tapu senedi veya yerine geçecek belge, 2- Maliklerin kendileri baģvurmuyorsa noterden onaylı Vekâletname veya Muvafakatname, 3- Koordinatlı imar ve kadastro çapı, 4- Arsa kooperatife ait ise Kooperatif Ana SözleĢmesi ve Üye Sayısı, 5- Plan müellifince hazırlanan, Plan Açıklama Raporu ve Öneri Nazım Ġmar Planı, 6- Ġlgili yeri gösterir tasdikli 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı fotokopisi, 7- Ġlgili yeri gösterir 1/1000 ölçekli Kadastro durumu iģlenmiģ Ġmar Plan fotokopisi, 8- Önerinin kapsadığı alana iliģkin Ġmar Planına Esas Onaylı Jeolojik-Jeoteknik Etüd Raporu (gerekli görülen hallerde) 9- Öneri plan değiģikliğini konu alan içerisinde yer alan parsel maliklerinin Muvaffakatnamesi veya baģvuru sahibi adına verilmiģ Vekâletname. 10- Herhangi bir kurumu ilgilendiren plan tadilatlarında ilgili kurum görüģü. HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) 20 DAKĠKA 3 AY 3 Planlara Askı Ġlan Süresi Ġçerisinde Yapılan Ġtirazların Değerlendirilmesi sayılı Dilekçe Kanununun Ģekil Ģartlarını taģımak kaydıyla Personel-Yazı ĠĢleri ġube Müdürlüğü Genel Evrak kaydından, genel evrak kayıt numarası almıģ, havalesi tamamlanmıģ dilekçe aslı veya Ġmar ve ġehircilik Daire BaĢkanlığı na doğrudan müracaat, 2- Tapu fotokopisi. 4 Ġmar Planları ile Ġlgili Bilgi- Belge Talepleri sayılı Dilekçe Kanununun Ģekil Ģartlarını taģımak kaydıyla Personel-Yazı ĠĢleri ġube Müdürlüğü Genel Evrak kaydından, genel evrak kayıt numarası almıģ, havalesi tamamlanmıģ dilekçe aslı veya Ġmar ve ġehircilik Daire BaĢkanlığı na doğrudan müracaat, 2- Tapu örneği, 3- Koordinatlı çap örneği, 4- Maliklerin kendileri baģvurmuyorsa noterden onaylı Vekâletname veya Muvafakatname.

14 Koruma Bölge Kurulları Tarafından OnaylanmıĢ Restorasyon Projelerinin Uygulama ÇalıĢmaları Tamamlandıktan Sonra Kullanma Ġzin Belgesi Düzenlemek, Korunması Gerekli Kültür Varlığı Olarak Tescilli TaĢınmazlarda, Koruma Alanlarında, KomĢu Parsellerinde Yer alan Yapılarda Basit Onarım Taleplerinin Değerlendirilmesi Korunması Gerekli Kültür Varlığı Olarak Tescilli TaĢınmazlarda, Koruma Alanlarında, KomĢu Parsellerinde Yer alan Yapılar Ġçin Onarım Uygunluk Belgesi Talebi Tescilli Kültür Varlıklarında Can Güvenliğinin Tehlikeye Girmesi Halinde Gerekli Önlemleri Almak ve Uygulamak VatandaĢın Talep ve ġikâyetlerinin Değerlendirilmesi Belediye BaĢkanlığımıza, Müracaat Eden VatandaĢların veya Kanuni Temsilcilerinin, Ġlçe Belediyelerin, Gerçek veya Tüzel KiĢilerin, Meslek Odalarının, Sivil Toplum Örgütlerinin, Kamu Kurum ve KuruluĢlarının Ġmar Mevzuatı Açısından Tereddüde DüĢülen Konularda Bilgi Ġstemleri 1-Talep yazısı 1- Talep yazısı, 2- Tapu belgesi, 3- Tadilat isteğine konu olan tescilli taģınmazın basit onarım gerektiren yerlerini gösteren fotoğrafları vb. 4- Basit onarım kapsamında yapılmak istenilen iģlere ait Rapor, 5- Tescilsiz yapılarda, 6785 sayılı Ġmar Kanununun yürürlüğe girdiği 17 Ocak 1957 tarihinden önce yapıldığının ilgili belediyesince ve / veya Valilikçe onaylanmıģ belgesi, 1-Talep yazısı 1-Talep Yazısı sayılı Dilekçe Kanununun Ģekil Ģartlarını taģımak kaydıyla Personel-Yazı ĠĢleri ġube Müdürlüğü Genel Evrak kaydından, genel evrak kayıt numarası almıģ, havalesi tamamlanmıģ dilekçe aslı veya Ġmar ve ġehircilik Daire BaĢkanlığı na doğrudan müracaat, (Yazı ĠĢleri ġube Müdürlüğünden birimimizi havale edilecek olan dilekçeye konu taleple ilgili gerekli değerlendirmeler yapılarak vatandaģa bilgi verilmektedir.) 1- ġahıs konularında dilekçe ve konuya iliģkin bilgi ve belge, 2- Kamu kurum ve kuruluģlarının yazılı talepleri ve konuya iliģkin bilgi ve belge, 3- Ġlgili ilçe belediyesi yazısı, 4- Konuyla ilgili bilgi ve belgeler. (Proje, plan örnekleri, parsele iliģkin bilgiler) 15 GÜN 15 GÜN 15 GÜN ACĠL MÜDAHALE GEREKTĠREN DURUMLARDA ANINDA YERĠNDE ĠNCELEME ĠġLEMLERĠ YAPILIR, GEREKLĠ KURUMLARLA VE MERCĠLERLE YAZIġMA ĠġLEMĠ 15 GÜN VE ĠLGĠLĠ MEVZUATTA BELĠRTĠLEN SÜRELER DAHĠLĠNDE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1. VATANDAŞ TALEPLERİNDE: YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI İZMİR

Detaylı

MELİKGAZİ BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI EK- 2 TABLOLAR

MELİKGAZİ BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI EK- 2 TABLOLAR MELİKGAZİ BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI EK- 2 TABLOLAR Sıra MÜDÜRLÜKLER No 1 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3 RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 4 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 5 PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI (2015)

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI (2015) BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI (205) Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü Mayıs 205 BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Detaylı

Ek-2 ÖRNEK KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU MAHALLĠ ĠDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ HĠZMET STANDARTLARI VATANDAġA SUNULAN SIRA NO

Ek-2 ÖRNEK KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU MAHALLĠ ĠDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ HĠZMET STANDARTLARI VATANDAġA SUNULAN SIRA NO SIRA NO Ek-2 ÖRNEK KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU MAHALLĠ ĠDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ HĠZMET STANDARTLARI VATANDAġA SUNULAN BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN ADI 1 Sosyal güvencesi

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tahsis Hakkı Devri 1-Dilekçe (Alandan- Satandan) 2-Ticaret Odası Kayıt Belgesi (ETO) 3-Yaş Sebze-Meyve Ticareti

Detaylı

KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU KIRKLARELİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU KIRKLARELİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU KIRKLARELİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) 1 Emlak Beyannamesi 1Tapu

Detaylı

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOLARI

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOLARI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOLARI 1 ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 2 3 Tıbbi atıkların toplanması, taşınması, bertaraf işi Katı atık düzenli depolama

Detaylı

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10. Maddesi kapsamındaki 4 İhale Değişken. 1-Kararname 2-Maaş nakil bildirimi 3-Göreve başlama yazısı 4- Beyanname

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10. Maddesi kapsamındaki 4 İhale Değişken. 1-Kararname 2-Maaş nakil bildirimi 3-Göreve başlama yazısı 4- Beyanname DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1 Yazışmalar ve Yazı Talebe göre -15-2 Doğrudan Alımlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi 10 gün 3 İlan Giderleri İlanlarla ilgili gazete, fatura

Detaylı

MERKEZEFENDĠ BELEDĠYESĠ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

MERKEZEFENDĠ BELEDĠYESĠ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU MERKEZEFENDĠ BELEDĠYESĠ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SI RA NO VATANDAġA SUNULAN HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ SÜRE) ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ 1 Ġmar Durumunun

Detaylı

Türkiye Geneli Ortalama Hizmet Süresi 30 GÜN 30 GÜN 30 GÜN 15 GÜN 20 GÜN 20 GÜN 15 GÜN 15 GÜN. 15 gün. 60 gün. 30 gün. 45 gün. 45 gün. 45 gün.

Türkiye Geneli Ortalama Hizmet Süresi 30 GÜN 30 GÜN 30 GÜN 15 GÜN 20 GÜN 20 GÜN 15 GÜN 15 GÜN. 15 gün. 60 gün. 30 gün. 45 gün. 45 gün. 45 gün. BALIKESİR VALİLİĞİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI NOT: Hizmet süresi, başvuruda istenen belgeler eksiksiz olduğuğu takdirde veya tamamlandıkdan sonra ki hizmet süresidir. Bu

Detaylı

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü EK-2 HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1. Bilgi Edinme ve BİMER 2. Kooperatif Kuruluşları İMAR İSKAN VE KOOPERATİF ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1- Başvuru sahiplerinin

Detaylı

KIRIKKALE BELEDİYESİ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TAPLOSU 2015

KIRIKKALE BELEDİYESİ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TAPLOSU 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TAPLOSU 2015 SIRA NO KIRIKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 1 Kurum İnternet Sitesinin Yayınlanması www.kirikkale-bld.gov.tr 2 E-Belediye

Detaylı

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Küşat Ruhsat İşleri 2 3 2.ve3.Sınıf Gayri Sıhhi Müesseselerin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Taziyelerde kullanılmak üzere plastik masa ve sandalye hizmeti 4

Detaylı

IĞDIR İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

IĞDIR İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU IĞDIR İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SIRA 1 2 İdaremiz Sosyal Tesislerinde konaklama ve tesislerde bulunan salonların kiralanması 4483 sayılı Memurlar

Detaylı

KIRKLARELİ VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KIRKLARELİ VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ 1 2 ADI Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Mülkiyeti Edinimi Yabancı Sermayeli Şirketlerin Sınırlı Ayni Hak Edinimi 1. Başvuru dilekçesi 2. Taşınmaza ilişkin tapu

Detaylı

ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK 4729 ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 14/7/2005 No : 2005/9207 Dayandığı Kanunun Tarihi : 24/4/1930 No: 1593 4/7/1934 No: 2559 14/6/1989 No: 3572

Detaylı

VATANDAġA SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER ve Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ

VATANDAġA SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER ve Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ VATANDAġA SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER ve Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ ÇEVRE YÖNETĠMĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) 2. Kapasite raporu,

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S. TAMAMLANMA 1 Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği kapsamında Merkez ve Taşra Teşkilatına

Detaylı

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI. Mülkiye MüfettiĢi. Sayı: 185/57. TEFTĠġ RAPORU YILI: 2012. TEFTĠġ EDEN

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI. Mülkiye MüfettiĢi. Sayı: 185/57. TEFTĠġ RAPORU YILI: 2012. TEFTĠġ EDEN T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Mülkiye MüfettiĢliği Sayı: 185/57 TEFTĠġ RAPORU YILI: 2012 TEFTĠġ YERĠ ĠLĠ : KARAMAN ĠLÇESĠ : - TEFTĠġ EDEN Mülkiye MüfettiĢi : Halil BERK TEFTĠġ EDĠLEN Daire : Karaman Belediyesi

Detaylı

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 3 Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçmesuyu Analizleri Gölet, Liman, Baraj gibi Projelerin inşasında kullanılacak yapı ve inşaat 4

Detaylı

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi

Detaylı

22 TEMMUZ 2008 TARİHLİ YENİ KONYA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR. : Konya Büyükşehir Belediyesini,

22 TEMMUZ 2008 TARİHLİ YENİ KONYA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR. : Konya Büyükşehir Belediyesini, 22 TEMMUZ 2008 TARİHLİ YENİ KONYA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR Konya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal

Detaylı

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 05 ġubat 2008/26778 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE)* 1- TC KİMLİK NUMARASI İLE WEB ÜZERİNDEN MÜRACAAT 1 GÜN

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE)* 1- TC KİMLİK NUMARASI İLE WEB ÜZERİNDEN MÜRACAAT 1 GÜN VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI E- BELEDİYE HİZMETİNDEN YARARLANMA BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE)* 1- TC KİMLİK NUMARASI İLE WEB ÜZERİNDEN MÜRACAAT 1 GÜN ONLİNE ÖDEME

Detaylı

12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK

12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK 12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER 1 Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar 1 Amaç Kapsam Dayanak

Detaylı

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Esaslar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Görev ve yetkileri

Detaylı

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 17 Ağustos 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28028 KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ĠLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Başbakanı M. Cahit KIRAÇ İzmir Valisi Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kaan PEKER Bayraklı Kaymakamı Hasan KARABAĞ Makina Mühendisi

Detaylı

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (Değişik:RG-5/2/2013-28550) (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi

Detaylı