İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...İ TABLOLAR VE GRAFİKLER...İV BİRİNCİ BÖLÜM 1. KOBİ KAVRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİ... 5

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...İ TABLOLAR VE GRAFİKLER...İV BİRİNCİ BÖLÜM 1. KOBİ KAVRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİ... 5"

Transkript

1 İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER...İ TABLOLAR VE GRAFİKLER...İV GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM 1. KOBİ KAVRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİ KOBİ TANIMLAMASI SORUNU Dünyadaki KOBİ Tanımları Türkiye deki KOBİ Tanımları KOBİ LERİN EKONOMİDEKİ YERİ VE ÖNEMİ Dünyadaki KOBİ ler Türkiye deki KOBİ ler İKİNCİ BÖLÜM 2. ŞUBAT 2001 EKONOMİK KRİZİNİN NEDENLERİ VE GENEL OLARAK ETKİLERİ ŞUBAT 2001 KRİZİNİN NEDENLERİ KRİZİN GENEL OLARAK ETKİLERİ i

2 2.3. EKONOMİK KRİZİN KOBİLER ÜZERİNDEKİ YANSIMALARI İşyeri Kapanmaları Üretim ve Kapasite Kullanım Oranlarında Düşüş Maliyetlerde Artış İstihdamda Gerileme ve İstihdam Yükümlülüklerinde Artış Finansman Sorunu KOBİ Yatırımlarında Gerileme KRİZ SONRASINDA YAPILAN DÜZENLEMELER ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 3. ŞUBAT 2001 EKONOMİK KRİZİNİN KOBİ LER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ:ISPARTA İNCELEMESİ ARAŞTIRMANIN AMACI ARAŞTIRMANIN KAPSAMI VE YÖNTEMİ ISPARTA DAKİ KOBİ LER HAKKINDA GENEL BİLGİLER ARAŞTIRMA BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Krizden Etkilenme Dereceleri Üretime Yönelik Bilgiler Yatırıma Yönelik Bilgiler İstihdam Olanakları İhracat Tutarları İthalat Harcamaları Mali Yapı İŞLETMELERİN KRİZE KARŞI ALDIKLARI ÖNLEMLER, ETKİLERİ VE BEKLENTİLERİ ii

3 3.6. DEĞERLENDİRME VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Güven Ortamının Tekrar Sağlanması Piyasaları Canlandıracak Önlemlerin Alınması Serbest, Açık Ve Rekabetçi Piyasa Yapılarının Geliştirilmesi Maliyet Kontrolü Sağlanması Kriz Yönetiminin Benimsenmesi Bürokratik Engellerin Kaldırılması Ve Bilimsel Gelişmelere Ayak Uydurulması Kobi'lerin Kurulmasını Ve Geliştirilmesini Teşvik Edici Önlemler Kobi'lere Yardımcı Olmaya Yönelik Genel Önlemlerin Alınması Finansal Destek Mekanizmalarının Etkin Çalıştırılması İhracat Ve Turizmde Uzun Vadeli Çözümler SONUÇ KAYNAKLAR EK iii

4 TABLOLAR ve GRAFİKLER Sayfa No Tablo 1. Kapanan İşletmelerin Şirket Türlerine Göre Dağılımı Tablo 2. Ticaret ve Sanayi Odası Verileri Işığında Görüşülen İşletme Sayıları 50 Tablo 3. Esnaf Odaları Birliği Verileri Işığında Görüşülen İşletme Sayıları Tablo 4. Ticaret ve Sanayi Odasına Kayıtlı İşletme Sayıları Tablo 5. Esnaf Odaları Birliğine Kayıtlı İşletme Sayıları Tablo 6. Son Üç Yılın Aylar İtibariyle Sanayi Elektrik Tüketimi Tablo 7. Aylar İtibariyle Toplam İşçi Sayısı ve Kadın İşçi Sayısı Tablo 8. Kurumlar Vergisi Tahakkuk ve Tahsilat Oranları Grafik 1: İşletmelerin Faaliyet Süreleri Grafik 2: Kaydı Silinen ve Kaydı Açılan İşletme Sayıları Grafik 3: Üretim Kapasitelerindeki Değişiklik Grafik 4: Sanayi Elektrik Tüketimi Grafik 5: Satış Hacimlerindeki Değişiklik Grafik 6: Satış Hacimlerindeki Geleceğe İlişkin Beklentiler Grafik 7: Krizden Sonra Yatırımlarındaki Değişiklik Grafik 8: Geleceğe İlişkin Yatırım Beklentileri Grafik 9: Reklam Harcamalarındaki Değişiklik Grafik 10: İşletmelerin Gelecekteki İdare Şekli Grafik 11: İl Genelindeki Toplam İşçi Sayıları Grafik 12: İşletmelerin İstihdam Durumları Grafik 13: Krizden Sonra İstihdam Durumundaki Değişiklik Grafik 14: Krizden Sonra İşgücü Ücretlerindeki Değişiklik iv

5 Grafik 15: Geleceğe İlişkin İstihdam Beklentileri Grafik 16: İhracat Yapanların Oranları Grafik 17:İhracat Yapanların İhracatlarındaki Değişiklik Oranları Grafik 18: İhracat Artış Oranları Grafik 19: İhracat Azalış Oranları Grafik 20: Geleceğe İlişkin İhracat Beklentileri Grafik 21: İthalat Yapanlar Grafik 22.İthalat Yapanların İthalatlarındaki Değişiklik Oranları Grafik 23: İthalat Azalış Oranları Grafik 24: Geleceğe İlişkin İthalat Beklentileri Grafik 25: Krizden Sonra Bankalardan Kredi Alma Durumu Grafik 26: Geleceğe İlişkin Kredi Tahminleri Grafik 27: Krizi Atlatma Oranları Grafik 28: İşletmelerin Krizi Tahmin Etme Oranları Grafik 29: Kriz Hakkında Önlem Alıp Almama Oranları Grafik 30: Kriz İçin Alınan Önlemler Grafik 31:İşletmelerin Krizin Sebebi Hakkındaki Düşünceleri Grafik 32: İşletmelerin Kriz Nedeniyle Yaşadıkları Sorunlar Grafik 33: Siyasilerden Beklentiler Grafik 34: Krizden Yarar Sağlayan İşletmelerin Oranları Grafik 35: Krizden Kazançlı Çıkan İşletmelerin Sağladıkları Yararlar Grafik 36:İşletmelerin Kriz Döneminde Etkinliklerini Korumak İçin Yaptıkları Faaliyetler Grafik 37: Türkiye nin Gelecekte Karşı Karşıya Kalacağı Tahmin Edilen Sorunlar v

6 Grafik 38: İşletmelerin Gelecekte Karşı Karşıya Kalacağı Tahmin Edilen Sorunlar vi

7 GİRİŞ Küçük ve orta ölçekli işletmeler, tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye ekonomisinin de dinamik ve sürükleyici unsurlarından biri olup, ülkemizin sosyo-ekonomik gelişmesi açısından çok büyük öneme sahiptirler. Tüm dünya ekonomisi dikkate alındığında işletmelerin %95 ini KOBİ ler oluştururken, toplam istihdamın %66 sını ve toplam üretimin %55 ini sağladığı görülüyor. 1 Türkiye de ise; toplam işletme sayısının %99,2 sini KOBİ lerin oluşturduğu ve toplam istihdam içindeki payının %61,1, toplam yatırımlar içindeki payının %26,5, toplam katma değer içindeki payının %27,3 1 ; Banking on Small Business, Benney A., OECD Observer,2001; İndirilme Tarihi: 05 Nisan

8 olduğu görülmektedir. 2 Bu veriler ışığında KOBİ lerin ekonomideki yeri ve önemi daha iyi anlaşılabilir. KOBİ lerin katma değer ve istihdam yaratıcı etkileri tüm ülkeler açısından oldukça önemli boyutlardadır. Türkiye de geniş bir alana yayıldıkları için bölgesel gelişmişlik farklarının giderilmesinde, mülkiyetin geniş bir alana yayılmasında, istihdam olanağı yaratılmasında ve demokratik yaşamın desteklenmesinde oldukça önem taşıyabilmektedirler. KOBİ girişimcilerinin mülkiyet tutkuları, başarılı olma arzuları, cesaretli adımları ve yatırım yapma istekleri siyasi istikrarın da temel mekanizmaları arasında kabul görebilmektedir. Günümüzde işletmeler hızla değişen ticari-ekonomik, teknolojik, psiko-sosyal ve ekolojik bir çevrede faaliyet göstermektedir. Bu değişken ortam bir dizi belirsizliği beraberinde getirmektedir. Belirsizlikler ortamında faaliyet gösterme ve onların üstesinden gelme yönetsel sorumluluğun ayrılmaz bir parçasıdır. İşletmelerin karşılaştığı krizler, önlenmesi ve kaçınılması özel bir yönetsel dikkat gerektiren önceden belirlenemeyen olaylardır. İşletmeler içsel ve dışsal faktörlerden kaynaklanan teknik/ekonomik ve beşeri/örgütsel/sosyal nitelikli krizlerle karşılaşabilmektedir. Nitekim 20.yy. sonlarından itibaren hem gelişmiş ülkelerde hem de 2 KOSGEB, Türkiye İmalat Sanayinde KOBİ Profili,Ankara:KOSGEB Yayını,1997,s.3 2

9 gelişen ülkelerde işletmeler, özellikle KOBİ'ler ekonomik nitelikli krizlerle karşı karşıya kalmıştır. Gelişmeleri de, içinde bulunulan ekonomik koşullara bağlı olmakla birlikte, ölçeklerine bağlı olarak büyük işletmelerin karşılaştığı sorunların dışında sorunlarla da karşılaşmaktadırlar. Ekonomik krizlerin olumsuz etkilerini fazlasıyla hissetmektedirler. Ekonomik ve sosyal yaşamda özel bir öneme sahip olduğu her kesim tarafından kabul edilen KOBİ sahip veya yöneticilerinin, teorik yapı, uygulama güçlükleri ve olası stratejiler hakkında bilgilendirilmeleri gerekmektedir. KOBİ'ler, ülke ekonomilerinde hayati bir öneme sahip olduğuna ve ekonomik büyümenin belkemiğini oluşturduğuna göre, KOBİ'lerin krizden en az düzeyde etkilenmesi sağlanmalıdır. İşte bu noktadan hareketle, bu çalışmada 21 Şubat Ekonomik Krizinin KOBİ'ler üzerinde yarattığı olumsuz etkiler ile bu etkilerin sonuçlarını asgari düzeye indirmek için ne gibi politikalar uygulanması gerektiği konusu ele alınmaktadır. Bu bağlamda, ilk olarak, çalışmamıza ışık tutması açısından KOBİ lerin tanımı üzerinde durulmuştur. Daha sonra KOBİ'lerin dünya ve Türkiye ekonomisindeki yeri ve önemi belirtilerek, Şubat 2001'de yaşanan ekonomik krizin geri planı ve hükümetin krize karşı uygulamaya koyduğu istikrar programı irdelenmektedir. Üçüncü bölümümüz ise çalışmamızın esasını oluşturan Isparta ili incelemesi üzerine oturtulmuştur. Bu bölümde Isparta daki KOBİ lerin Şubat

10 krizinden etkilenme derecelerini tespit etmek amacıyla yapılan anket çalışması yer almaktadır. Ayrıca, ekonomik krizin KOBİ'lerde yarattığı olumsuz yansımaları ortadan kaldırmaya yönelik çözüm önerilerine yer verilmektedir. 4

11 BİRİNCİ BÖLÜM 1. KOBİ KAVRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİ 1.1. KOBİ TANIMLAMASI SORUNU Bütün ekonomilerin temel dinamiğini oluşturmalarına rağmen, bugün dünya literatüründe, üzerinde görüş birliği sağlanmış bir KOBİ tanımı bulunmamaktadır. 3 KOBİ tanımlamaları ülkeler, kurum, kuruluş ve uzmanlar tarafından ülkelerin içinde bulundukları ekonomik duruma ve sektörel hacme bağlı olarak; ülkeden ülkeye, sektörden sektöre ve hatta bölgeden bölgeye bile 3 SARIASLAN Halil, Türkiye Ekonomisinde Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Ankara:TOBB Yayınları, 1996,No. 35, s.12 5

12 değişmektedir. Bu nedenle herkes tarafından kabul edilen ortak bir KOBİ tanımı mevcut değildir. 4 Küçük bir büfe, tek kişilik bir temizlik işletmesinden imalat sektörüne kadar birçok kuruluş küçük işletme olarak kabul edilmektedir. İşletme ölçeği için tanımlama yapmanın oldukça pratik nedenleri bulunmaktadır. Devlet desteği alabilmek, kredi avantajlarından yararlanabilmek, ilgili danışmanlık kuruluşlarından destek alabilmek ve sözleşmeler yapabilmek için firma ölçeğinin belirlenmesi gerekmektedir. Bununla birlikte her tür işletmenin geliştirilmesi ve desteklenmesine yönelik politikaların belirlenmesinde de tanımlamalar büyük kolaylık sağlayacaktır. 5 Küçük işletmelerin tanımlanmasında en önemli sorun büyüklük kriterlerinin saptanmasıdır. Stratejilerin ve politikaların yöneleceği büyüklük bilinmediği için, kaynaklar doğru kullanılamamakta, karanlıkta yön bulmaya çalışılmaktadır. Bu yüzden KOBİ lerin kullanımına sunulan fonlar ve krediler doğru sayı bilinemediğinden kısa sürede tükenmektedir. 6 Büyüklük kriterlerinin saptanmasının zorluğu nedeni olarak, büyüklük kavramının nispi bir nitelik oluşturması ve büyüklükle ilgili kriterlerin çeşitli kaynaklara göre farklılıklar göstermesi, 4 MÜFTÜOĞLU Tamer, Türkiye de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler:Sorunlar ve Öneriler, Ankara:Sevinç Yayınevi, 1997,s.25 5 KOÇEL Tamer, İşletme Yöneticiliği: Yönetici Geliştirme, Organizasyon ve Davranışı,3.b. İstanbul:Beta Yayınevi, 1993, s.9 6 MEİMER Max George, Yine Envanter, Dünya Gazetesi, Şubat 1996,s.3 6

13 kriterlerin ağırlığının zaman içerisinde değişmesi ve sektörler, bölgeler ve ülkelere göre büyüklük farklarının olması gösterilebilir. 7 Büyüklük ölçüsü olarak hangi kriterlerin alınacağı ve bunların miktarı konusunda ülkemizde çeşitli görüşler bulunmaktadır. 8 Bu nedenle tanımlamada kullanılmak üzere nitel ve nicel kriterlerden yararlanılmaktadır. KOBİ lerin tanımlanmasında isminden de kaynaklanan bir ölçek kullanılması gerekliliği nedeniyle değişik ülke, kurum, kuruluş ve uzmanlar tarafından nitel tanımlama kriterlerinin desteğinde nicel kriterler daha ön planda tutulmuştur. En çok kullanılan kriterler ise şu şekilde belirtilebilir: İstihdam edilen personel sayısı, yıllık satış hacmi, sermaye büyüklüğü ve yıllık bilanço değerleridir. 7 KARATAŞ Süleyman, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, İstanbul: Veli Yayınları, 1991, s.15 8 DİNÇER Ömer, Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, İstanbul: Timaş Yayınevi,1994,s.314 7

14 Dünyadaki KOBİ Tanımları Avrupa Birliği ülkelerinin 1996 yılında tavsiye niteliğinde almış oldukları karar ile ortak bir KOBİ tanımı geliştirilmiştir. 9 AB komisyon görüşmelerinde, geleneksel ve yeni ölçüler baz alınarak KOBİ sınıflamaları yapılmıştır. AB, farklı KOBİ tanımı ve ifadelerin rekabete zarar verdiğini göz önüne alarak; 250 den az çalışanı bulunan ve yıllık cirosu 40 Milyon ECU yu veya yıllık bilanço toplamı 27 Milyon ECU yu aşmayan işletmeler KOBİ dir tanımını geliştirmiştir. OECD üyeleri arasında pek çok farklı KOBİ tanımı yapılmasına karşın örgütün kabul ettiği genel sınıflandırmadaki çalışan işçi sayısı esas alınmaktadır işçi çalıştıran işletmeler KOBİ olarak nitelendirilmektedir. 10 Japonya da ise, KOBİ tanımlamasında istihdam kapasitesi ve yatırılan sermaye tutarına bakılmaktadır. Ayrıca sektörlere göre kriterler değişebilmektedir. Sanayi sektöründe iş gören sayısı 300 den az olan ve yatırılan sermaye tutarı 100 milyon Yen in altındaki işletmeler KOBİ kapsamına girerken, bu oranlar ticaret sektöründe 100 personelin altında ve 30 milyon Yen den az; hizmet 9 KOSGEB, Dünyada ve Türkiye de KOBİ Tanımları, Ankara: KOSGEB Yayını,2000,s.9 10 MÜFTÜOĞLU Tamer, Türkiye de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler:Sorunlar ve Çözümler, Ankara:1997,s.119 8

15 sektöründe ise 50 personelden az ve 10 milyon Yen den küçük sermaye yatırım kriterleri benimsenmiştir. 11 A.B.D de Küçük ve Orta Boy İşletmelerin resmi bir tanımı yoktur. Kuruluşların tanımlarında kullanılan nicel ölçüyü ise çalışan işçi sayısı ve satış tutarı oluşturmaktadır. ABD'de küçük işletmelere her türlü bilgi ve finansman desteği veren federal bir kuruluş olan SBA (Small Business Administration) Büyüklük Standartları Bürosu tanımlamasına göre küçük işletme kriteri olarak imalat sanayiinde personel sayısı kişi, toptancı kuruluşlarında personel sayısı ve yıllık satış gelirleri 500' e kadar personel ve 25 Milyon Dolar Satış, perakendeciler ve hizmet işletmeleri için de yıllık satış gelirleri 3-13 Milyon Dolar göz önüne alınmaktadır. 12 Bir diğer tanımlama ise şöyledir: 13 Bağımsız bir şekilde faaliyette bulanan ve faaliyette bulunduğu alanda egemen durumda olmayan işletmeler KOBİ niteliğindedir. Almanya da Küçük ve Orta Boy İşletmelerin belirlenmesinde kullanılan bazı nitel ölçüler şunlardır: GÜNGÖR Turan ve M.Faysal Gökalp, Türkiye de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Teknoloji Sorunu ve Çözüm Önerileri, Dünya Gazetesi, 21 Kasım 1993, s ; Dünya da ve Türkiye de KOBİ Tanımları, 2000,s.7; İndirilme Tarihi: 13 Temmuz BEYSOYLU Kenan, Dünyada KOBİ ler: Amerika, İstanbul:KOSGEB Yayınları,1999,s.6 14 MÜFTÜOĞLU, 1997,a.g.e.,s.109 9

16 Girişimcinin işletmesiyle özdeşleşmesi, İşletmenin sermaye piyasasında yer almaması, Girişimcinin tüm sorumlulukları ve riskleri üstlenmesi, Bağımsızlık Bu ölçülerin yanında nicel ölçü olarak ise, işçi sayısıyla birlikte yıllık satış tutarı da dikkate alınmaktadır. Fransa da yasal düzenlemelere göre, Küçük ve Orta Boy İşletme; genel olarak yöneticilerin şahsen ve doğrudan doğruya mali, teknik, sosyal, ahlaki ve yasal zorunluluklar üstlendiği işletmeler olup bu konuda resmi bir tanım yoktur. 15 İngiltere de Küçük ve Orta Boy İşletmelerin resmi bir tanımı mevcut değildir. Küçük Sanayi İşletmeleri Araştırma Komitesi (Committie of Inquiry of Small Business) tarafından sektörlere göre tanımlamalar yapılmış olup farklı nicel ölçütler kullanılmıştır. Sanayi sektöründe genel olarak tanıma esas alınan nicel ölçüt istihdam edilen işçi sayısı iken ticaret sektöründe işletmenin yıllık satış tutarı tercih edilmiştir. 16 Çeşitli uluslar arası kuruluşların ve ülkelerin tanımlamaları da daha çok istihdam edilen kişi sayısı baz alınarak yapılmıştır. izdeki 15 KOSGEB, Dünyada ve Türkiye de KOBİ Tanımları, Ankara: KOSGEB Yayını,2000,s.9 16 MÜFTÜOĞLU, 1997,a.g.e.,s

17 Yukarıdaki tanımlara bakarak diyebiliriz ki; KOBİ lerin asıl belirleyici unsuru işgücüdür Türkiye deki KOBİ Tanımları Günümüzde, küçük işletmeler denilince, eskiden olduğu gibi başarısız olduğu için büyüyememiş, küçük ölçeklerde kalmış işletmeler kastedilmemektedir. Tam tersine küçük işletmeler dinamik, yenilikçi, fırsatları zamanında değerlendirebilen işletmelerdir. 17 Genel olarak KOBİ 'ler, az sermaye kullanımı yanında daha çok elemeği ile çalışan, çabuk karar verme yeteneğine sahip, düşük düzeyde yönetim giderleri ile çalışan ve ucuz bir üretim gerçekleştiren iktisadi teşebbüsler olarak ifade edilebilir. 18 Türkiye'de KOBİ'lere finansman desteği sağlayan Türkiye Halk Bankası'nın yaptığı tanım şöyledir: 19 Halkbank, teşvik belgeli işletmelerde iş gören sayısı arası olup, sabit yatırımları 100 Milyar TL yi aşmayanları; normal işletmelerde ise iş gören sayısı arası olup, toplam makine ve ekipmanlarının kayıtlı net değeri 400 Milyar TL'yi aşmayanları KOBİ olarak değerlendirmektedir. 17 ERKAN Mehmet,KOBİ lerde Finansman Sorunları ve Dış Kaynaklı Krediler, A.Ü.Afyon İİBF Yıllığı, No.7, 1990,s SARIASLAN İlhan ULUDAĞ ve Vildan Serin, Türkiye' de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler,İstanbul : İTO Yayınları,No. 1990/25, s ; Dünya da ve Türkiye de KOBİ Tanımları, 2000, s.9; İndirilme tarihi:13 Temmuz

18 18 Ocak 2001 tarih ve 2429 sayılı KOBİ Teşvik Kararnamesi nde yer alan tanımlama ise şöyledir 20 : İmalat ve tarımsal sanayi sektöründe faaliyette bulunan işletmelerden; kanuni defter kayıtlarında arsa ve bina hariç, makine ve teçhizat, tesis taşıt araç ve gereçleri, döşeme ve demirbaşları toplamının net tutarı 400 milyar TL yi geçmeyen işletmelerden; 1 ile 9 arası iş gören çalıştıranlar mikro ölçekli, 10 ile 49 arası iş gören çalıştıranlar küçük ölçekli, 50 ile 250 arası iş gören çalıştıranlar ise orta ölçekli işletme sınıfına girmektedir. KOSGEB, KOBİ tanımını belirlerken ikili bir ayrıma gitmiş; imalat sanayii sektöründe 1-50 arası işçi çalıştıran sanayi işletmelerini küçük, arası işçi çalıştıran sanayi işletmelerini orta ölçekli sanayi işletmeleri olarak kabul etmiştir. EXIMBANK, imalatçı-ihracatçı firmaların sevk öncesi finansman gereksinimlerini karşılamak amacıyla kullandığı kredilerde, işçi çalıştıran işletmeler KOBİ olarak belirlemektedir. 21 DİE nin tanımına göre ise 1-49 kişi çalıştıran yerler küçük ölçekli, kişi çalıştıran işyerleri orta ölçekli işyerleridir. TOBB da bu tanıma uymaktadır. İstanbul Sanayi Odası da, 1-20 işçi 20 ; Dünya da ve Türkiye de KOBİ Tanımları, 2000, s.10; İndirilme tarihi:13 Temmuz SARIASLAN Halil, Türkiye Ekonomisinde Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Ankara:TOBB Yayınları, 1996,No. 35, s.21 12

19 çalıştıran işyerleri küçük, işçi çalıştıran işyerleri orta boy olarak tanımlamaktadır. 22 Görüldüğü gibi, Türkiye deki KOBİ tanımları daha çok işçi sayıları üzerine oturtulmuştur KOBİ LERİN EKONOMİDEKİ YERİ VE ÖNEMİ KOBİ ler, birçok durumda büyük firmalardan daha fazla avantajlara sahiptirler. Küçük bir işletmeye sahip olmak öncelikle büyük işletmelerle rekabet etmede girişimciye iki temel avantaj sağlayabilir. Bunlar; müşteri ve işletme personeli ile daha yakın ilişkiler içerisine girebilmek ve pazarlama, üretim ve hizmet konularında büyük işletmelere göre daha esnek olabilmektir. KOBİ girişimcileri, faaliyette bulundukları yerel pazarı daha iyi tanıyan, pazarın özelliklerini ve gereksinimlerini daha iyi görebilen, pazardaki alıcı ve satıcılarla daha yakın ilişkiler içerisinde olabilen kişilerdir. Özellikle, müşteriyle olan yakın ilişkileri, bu işletmelere büyük işletmelerin sahip olamayacakları bir üstünlük sağlamaktadır. Üretim, pazarlama ve hizmet konularında büyüklerden daha fazla esnekliğe sahip olmaları, dış çevrede meydana gelebilecek değişikliklere yerinde ve zamanında uyum sağlayabilme olanağı tanıdığından, KOBİ'ler birçok olumsuzluğu daha az zararla geçiştirebilmektedirler. 22 ÇELİK Adnan ve Diğerleri, Yeni Stratejiler Karşısında KOBİ ler, Kahramanmaraş Sanayi ve Ticaret Odası Yayını,No:3,1997,s.48 13

20 KOBİ lerin avantajlarını şu şekilde sıralamak mümkündür: 23 Daha az yatırımla daha çok üretim ve ürün çeşitliliği sağlamaktadır, Daha düşük yatırım maliyetleriyle istihdam imkanı yaratmaktadır, Yapıları itibariyle ekonomik dalgalanmalardan daha az etkilenmektedir, Talep değişikliklerine ve çeşitliliklerine daha kolay uyum gösterebilmektedir, Teknolojik yeniliklere daha yatkındır, Bölgelerarası dengeli kalkınmayı sağlar, Gelir dağılımındaki çarpıklıkları asgariye indirir, Ferdi tasarrufları teşvik eder, yönlendirir ve hareketlendirir, Büyük sanayi işletmelerinin vazgeçilmez destekleyicisi ve tamamlayıcısıdır, Politik ve sosyal sistemlerin denge ve istikrar unsurudur, Demokratik toplumun ve liberal ekonominin ana sigortalarından biridir. KOBİ'lerin dezavantajları ise aşağıdaki gibi sıralanabilir : SARIASLAN, 1996,a.g.e., s.18 MÜFTÜOĞLU, 1991, a.g.e., s.34 GÜNGÖR Turan ve M.Faysal Gökalp, Türkiye de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Teknoloji Sorunu ve Çözüm Önerileri, Dünya Gazetesi, 21 Kasım 1993, s.7 ; Dünya da ve Türkiye de KOBİ Tanımları, 2000; İndirilme tarihi:13 Temmuz ; Küçük ve Orta Boy İşletmeler,2000; İndirilme tarihi:05 Nisan

21 Olumsuz rekabet, Genel yönetim yetersizliği, Özellikle stratejik kararların işletme sahip veya ortaklarınca alınıp, orta ve/veya alt düzey görevlilerin tam katılımının sağlanamaması, İşletme bünyesinde, mali danışman veya uzman istihdam edememe, Uzman bir finansman ekibi veya departmanından yoksunluk, Sermaye yetersizliği, Finansal planlama yetersizliği, Banka ve diğer finansal kurumlardan yeterli desteği görememe, Sermaye piyasasından yeterince yararlanamama, Ürün geliştirme eksikliği, Üretim ve satış arasındaki koordinasyon yetersizliği, Modern pazarlama etkinlikleri sergileyememe, İşletmelerin küçük veya orta ölçekli olması sonucu ihale vb. etkinlikleri izleyememek, İşyerinin veya yerleşim alanının küçüklüğü, Bağımsızlığını kaybetme ve batma riski, Kalifiye eleman sağlayamamak, 24 SARIASLAN, 1996, a.g.e., s.18 MÜFTÜOĞLU1991, a.g.e., s.34 GÜNGÖR,Gökalp, a.g.e., s.7 ; Dünya da ve Türkiye de KOBİ Tanımları, 2000; İndirilme tarihi:13 Temmuz ; Küçük ve Orta Boy İşletmeler,2000; İndirilme tarihi:05 Nisan

22 Mevzuat ve bürokrasi. Bütün bu olumsuzluklara rağmen KOBİ lerin ekonomideki yeri ve önemi, ekonominin dinamik unsuru olduğu kabul edilmelidir. Bu bağlamda olumsuz yönlerinin minimum düzeye indirilerek, KOBİ lerden daha fazla yararlanılmaya çalışılması gerekir Dünyadaki KOBİ ler 20. Yüzyılın ilk yarısında işletmelerin giderek büyümeleri nedeniyle, KOBİ'lerin yaşamlarına devam edemeyecekleri düşüncesi gündeme gelmişti. Ancak günümüzde KOBİ'ler ortadan kalkmamış, aksine 1970'li yıllardan itibaren teknolojinin gelişmesi, kişi ve toplumlardaki bağımsızlık eğiliminin artması ve bilgi toplumuna geçiş gibi nedenlerden dolayı daha önemli hale gelmiş bulunmaktadırlar. 25 Özellikle son yıllarda yeni ekonomi kavramıyla tanımlanan gelişmeler dünya ekonomisinde yeni çığırlar açmıştır. Bilgisayar ve iletişim teknolojilerinin hızla gelişmesi ve küresel politikalarla birleşmesi sonucu eski karmaşık ve oldukça hiyerarşik olan düzen yerini, paylaşımcı, bilgiyi en önemli üretim faktörü kabul eden yeni düzene terk etmiştir. Yani, yeni ekonominin katma değer yaratan en 25 DİNÇER Ömer ve Hüner Şencan, Orta Büyüklükteki İşletmeler ve Bürokrasi,İstanbul:Müsiad Yayınları,1995, No.1,s.2 16

23 önemli unsuru bilgidir. 26 Bu düzenin bir sonucu olarak karşımıza çıkan internet, sadece bir araç olarak değil, farklı şekillerde iş yapabilme imkanı sunması açısından da oldukça önemlidir. 27 Bilginin elde edilebilmesi, kullanılması ve yayılmasının kolaylaşması, işletmelerin çalışma metotlarında önemli değişimlere yol açmıştır. Ticaret ve ödemelerdeki geleneksel risk yönetimi stratejileri tamamen değişmiş ve işletmeler geleneksel ticari ilişkilerini yeniden düzenlemek ve maliyetlerini azaltmak için elektronik iletişim ağlarını çok daha aktif şekilde kullanmışlardır. Bilgisayar cahili olmayan her birey üretime katkıda bulunabilir. Elektronik ticaretin hızla yayılmasıyla çok uluslu dev işletmeler ve KOBİ ler arasında sürekli büyüyen mücadeleler görülmeye başlanmıştır. KOBİ ler büyük işletmeler için sadece belirli sektörlerde değil, perakendecilik gibi sektörlerde de önemli bir rekabet unsurudur. 28 Örneğin Microsoft karşısında Netscape in, Barnes&Noble karşısında Amazon.com un ortaya çıkması gibi. 29 Artık iş imkanları açısından ülke sınırlarının pek bir önemi kalmamıştır. E-ticaret sayesinde firmaların potansiyel pazarlarının belirlenmesinde firmanın büyüklüğü ve yeri önemini kaybetmiştir. 26 COHEN Stephan,J. Bradford DeLong and John Zysman,Tools for Thought:What Is New and Important About the "Economy", BRIE Working Paper, No:138, ALPUGAN Jürgen DORMANN,Speech on Sustainability and the New Economy, UNEP Global Ministerial Environment Forum, Malmö, Sweden:May E-ticaret ve KOBİ ler;indirilme Tarihi:17 Nisan ; İndirilme Tarihi:17 Nisan

24 KOBİ lerin ekonomik ve toplumsal kalkınmada oynadıkları rol, ülkelerin ekonomik ve sosyal yapısını yansıtacak şekilde farklılık göstermektedir. ABD de KOBİ ler ekonomik dinamizmin ve serbest piyasa ekonomisinin temel taşları olarak kabul edilmekteyken, Japonya da küçük işletmeler büyük işletmelere ucuz ve kaliteli mal üreten, teknolojiyi yakından takip eden işletmeler konumundadır. AB ülkelerinde ise, AT nin 1983 yılını KOBİ Yılı ilan etmesiyle başlayan ve aynı yıl KOBİ lere yönelik AB eylem planlarının kabulüyle somut ve sürekli destek mekanizmaları oluşturulmuştur. 30 KOBİ politikaları ulusal amaçlara ulaşmada da etkilidir. Ancak yürütülen KOBİ politikalarındaki amaç ve bunları sağlamadaki araçlar birçok ülkede çoğu zaman iyi belirlenememektedir. Bu durum KOBİ lerin etkinliğini azaltmaktadır. Bazı Güney Avrupa ülkelerinde, ekonomik gelişmelerine göre KOBİ politikaları imalat sanayiinde yoğunlaşırken, kuzey ülkelerinde tüm sektörleri kapsamaktadır. Birçok Avrupa ülkesinde ise daha çok serbest çalışanlar KOBİ politikası için hedef grup oluşturmaktadır. 31 KOBİ ler politik alanda da büyük önem kazanmış bulunmaktadır. Öyle ki, koalisyonlar ülkesi İtalya da hükümetlerin 30 SARIASLAN, 1996,No. 35, s European Network for SME (Small and Medium Enterprises),Research the European Observatory, 1993, s.5 18

25 çok kısa ömürlü olmasına rağmen, demokratik sistemin istikrarını bozmaması, bu ülkede güçlü bir KOBİ yapısının varlığına bağlanmaktadır Türkiye deki KOBİ ler Türkiye de KOBİ denildiğinde çoğunluk otomotiv ve beyaz eşya yan sanayii, elektronik yan sanayii, tekstil yan sanayii, el sanatları, hizmet sektöründeki acenteler ve irtibat büroları, temizlik ve benzeri hizmetler, metal ve kıymetli madenleri işleyenler ve gıda sektöründe çalışan küçük ve orta boy işletmeler anlaşılmaktadır. Yani ana kuruluşların yan sanayii olarak görülmektedirler. KOBİ lerin ülkemizdeki önemini anlayabilmek için işyeri sayısı, istihdam edilen kişi ve katma değer payları gibi üç önemli göstergeye bakmak yeterli olacaktır yılı verilerine göre tüm işletmelerin %99,59 uzunu KOBİ ler oluştururken, toplam çalışanların %61,1 i KOBİ ler tarafından istihdam edilmekte ve katma değerin %27,3 ü KOBİ ler tarafından gerçekleştirilmektedir. 33 KOBİ lerin sektörel dağılımına bakıldığında, tüm işletmelerin oranı şu şekildedir: %29 tekstil, %25 metal işleme, %22 kereste ve mobilya sektörleri, %11 gıda, içki ve 32 MÜFTÜOĞLU, 1991, a.g.e., s SARIASLAN,1996, a.g.e., s.9 19

26 sigara, %13 ise bakım ve onarım sektöründe faaliyet göstermektedir. 34 KOBİ'lerin, sadece ekonomik hayatta değil, sosyal hayatta da önemli rolleri vardır. KOBİ'ler, ülkede geniş bir alana yayıldıkları için bölgesel gelişmişlik farklarını gidermede, mülkiyeti geniş bir alana yaymada, istihdam olanağı meydana getirip, bunu sürdürmede ve demokratik hayatı canlı tutmada önemli bir güçtür. KOBİ girişimcilerinin mülkiyet tutkuları, başarılı olma arzuları, cesaretli adımları ve yatırım yapma istekleri siyasi istikrarın temel mekanizmalarındandır. Başarılı girişimciler, potansiyel girişimcileri etkileyecek, onların da ekonomiye girmelerine neden olacak ve demokratik bir ortamda, psikolojik tatmin gittikçe artacaktır. Güçlü KOBİ'ler, büyük işletmeleri de olumlu yönde etkileyecek ve sosyal yönden bir rahatlama olacaktır. KOBİ'lerin birer mesleki okul niteliği taşımaları ve üretebilme yetenekleri, bölgesel gelişmede ve göçleri önlemede önemli bir rol oynar. Gelip-geçici, dönemsel veya mevsimlik krizlerden en az etkilenme özellikleri, toplumsal barışın korunmasına ve bunalımların aşılmasına da katkıda bulunabilir. 35 KOBİ'lerin ülkemiz açısından taşıdıkları önem şu şekilde sıralanabilir: Indastrial Zonea and Cooperatives As Inatterments to Support SME s,,ankara:konrad Adeneur Vakfı Yayınları,1999,s ALPUGAN Hamdi İSMAİLOĞLU,Küçük İşletmelerin Toplumsal Özellikleri ve Sorunları,Pazarlama Dünyası,1992,s ALPUGAN Oktay, Küçük İşletmeler, Kavramı, Kuruluşu ve Yönetimi,Ankara:Der Yayınları,1994,2.b.,s.14 20

27 Emek yoğun teknoloji ile çalışma ve kaynak kullanımında etkili olma özelliğine bağlı olarak ülke çapında istihdam yaratmaya ve işsizliğin azaltılmasına katkıda bulunmak. Talep değişikliklerine ve çeşitliliklerine daha kısa bir sürede, daha kolay bir şekilde uyum sağlamak. Büyük ölçekli işletmelerin kullandıkları hammadde, yardımcı malzeme, işletme malzemesi veya yarı mamul gibi girdileri üreterek onların gelişimini tamamlama ve böylece ekonomide "yan sanayi" oluşturmak. Büyük ölçekli işletmelerin ürettiği aynı mal ve hizmetleri üretip, onları rekabetçi ortama çekerek ekonomiye canlılık kazandırmak. Esneklik ve yenilikleri teşvik etmek. Emek yoğun olmaları nedeniyle bölgesel istihdam olanaklarının artırılmasına önemli katkıda bulunarak küçük şehirlerden büyük şehir merkezlerine insan göçünün engellenmesine ve bölgenin kendi potansiyeli içinde kalkınmasına temel oluşturmak. Gelir dağılımını olumlu yönde etkileyerek, sermayenin büyük sanayi işletmelerinde ve az kişinin elinde toplanmasını önleyerek toplumda gelirin gerek fonksiyonel gerekse bölgesel düzeyde dağılımını olumlu yönde etkilemek. GÜCELİOĞLU Ömer, Küçük Ölçekli İşletmelerin KOSGEB'den Beklentileri,Ankara: Tes-Ar Yayınları,1994,No.13, s.1 SARIASLAN, 1996, a.g.e., s.22 21

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI K O S G E B KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGEMCİ Haziran

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ

KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2819 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1777 KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Nurdan SEVİM (Ünite 1, 2) Doç.Dr. Gülten GÜMÜŞTEKİN (Ünite 3, 7, 8) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Ahmet Coşkun EL Balıkesir, Eylül 2006 ÖZET ERP

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER)

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) tmmob makina mühendisleri odası ODA RAPORU KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) Genişletilmiş Dördüncü Baskı Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Nisan 2012 Yayın No: MMO/583 tmmob

Detaylı

UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005

UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005 UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005 Bakanlar Kurulu nun 6.6.2000 tarihli ve 2000/684 sayılı Kararı ile kabul edilerek, 7.6.2000 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi

Detaylı

1990 YILINDAN SONRA YAŞANAN EKONOMİK KRİZLERİN KÜÇÜK ve ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ) ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

1990 YILINDAN SONRA YAŞANAN EKONOMİK KRİZLERİN KÜÇÜK ve ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ) ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI 1990 YILINDAN SONRA YAŞANAN EKONOMİK KRİZLERİN KÜÇÜK ve ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ) ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ YÜKSEK

Detaylı

KOBİ LERE VERİLEN TEŞVİK VE DESTEKLER KAPSAMINDA KOSGEB KONYA ÖRNEĞİ

KOBİ LERE VERİLEN TEŞVİK VE DESTEKLER KAPSAMINDA KOSGEB KONYA ÖRNEĞİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KOBİ LERE VERİLEN TEŞVİK VE DESTEKLER KAPSAMINDA KOSGEB KONYA ÖRNEĞİ Mahmut AR İşletme Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi KARAMAN, 2009

Detaylı

ANTAKYA MOBİLYA VE AYAKKABICILIK SEKTÖREL ARAŞTIRMA PROJESİ. Doç. Dr. Nermin ÖZGÜLBAŞ Dr. Ali Serhan KOYUNCUGİL

ANTAKYA MOBİLYA VE AYAKKABICILIK SEKTÖREL ARAŞTIRMA PROJESİ. Doç. Dr. Nermin ÖZGÜLBAŞ Dr. Ali Serhan KOYUNCUGİL ANTAKYA MOBİLYA VE AYAKKABICILIK SEKTÖREL ARAŞTIRMA PROJESİ Doç. Dr. Nermin ÖZGÜLBAŞ Dr. Ali Serhan KOYUNCUGİL ANTAKYA 2011 Önsöz Antakya İlçesi gerek ayakkabıcılık, gerekse mobilyacılık sektörleri bakımından,

Detaylı

KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi

KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi ÖNSÖZ Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 2 Temmuz 2013 tarihinde kabul edilmiştir. Plan, küresel düzeyde geleceğe

Detaylı

İkinci Bölümde Rusya Federasyonunun ekonomik yapısı, 1991 sonrası ülkede yapılan ekonomik reformlar, başlıca makroekonomik göstergeler, Rusya nın dış

İkinci Bölümde Rusya Federasyonunun ekonomik yapısı, 1991 sonrası ülkede yapılan ekonomik reformlar, başlıca makroekonomik göstergeler, Rusya nın dış GİRİŞ Rusya ve Türkiye nin bulunduğu jeopolitik konum çok önemli bir noktadadır. Yüzyıllardır medeniyetlere ev sahipliği yapmış bu topraklar günümüzdede stratejisini korumaktadır. Ortadoğu, Kafkaslar,

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2009 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2009 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2009 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI ANKARA Aralık 2009 2009 Yılı Katılım Öncesi Ekonomik Programı Yüksek Planlama Kurulunun 2010/1 sayılı kararıyla kabul edilmiştir. İÇİNDEKİLER

Detaylı

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi KONYA TİCARET ODASI Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi Etüd Araştırma Servisi Hakan KARAGÖZ Konya-2009 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ..iv KISALTMALAR LİSTESİ v GİRİŞ vi BİRİNCİ BÖLÜM Döviz Kuru ve Kur Politikası

Detaylı

ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ

ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ 1. GİRİŞ VE ARAŞTIRMANIN KAPSAMI Sanayi devriminden bu yana, farklı politikalarla ele alınan sanayileşme, gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KÜRESEL EKONOMİDE KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETMELER VE REKABET SORUNLARI A. HAKAN ATİK Kd. Uzman GA-03-3-4 ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Mart 2003 ANKARA İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE DE GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK VE SOSYAL POLİTİKALARIN EVRİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Gülhan AKTAŞ

Detaylı

BASEL II KOBİ LERİN KREDİ RİSKİ ve DERECELENDİRİLMESİ

BASEL II KOBİ LERİN KREDİ RİSKİ ve DERECELENDİRİLMESİ BASEL II KOBİ lerin Kredi Riski ve Derecelendirilmesi 1 BASEL II KOBİ LERİN KREDİ RİSKİ ve DERECELENDİRİLMESİ Ankara Ticaret Odası Amerikan Merkez Bankası önceki Başkanı Greenspan bir demecinde yüzyılın

Detaylı

Analiz. seta CARİ AÇIK TARTIŞMALARI GÖLGESİNDE KÜRESEL EKONOMİK KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ ERDAL TANAS KARAGÖL

Analiz. seta CARİ AÇIK TARTIŞMALARI GÖLGESİNDE KÜRESEL EKONOMİK KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ ERDAL TANAS KARAGÖL seta Analiz. SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı www.setav.org Kasım 2011 CARİ AÇIK TARTIŞMALARI GÖLGESİNDE KÜRESEL EKONOMİK KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ ERDAL TANAS KARAGÖL S E T A A N A

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sonuç Özet Öneriler... 33 Kaynaklar... 37 Ekler... 38

İÇİNDEKİLER. Sonuç Özet Öneriler... 33 Kaynaklar... 37 Ekler... 38 Türkiye nin Cari Açığı: Makro ve Mikro Açıdan Nedenleri ve Çözüm Önerileri YASED - ULUSLARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ KASIM 2011 i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii Şekil Listesi... iii Tablo Listesi... iii

Detaylı

Konuşmamın başında, hepinizi saygı ile selamlıyorum.

Konuşmamın başında, hepinizi saygı ile selamlıyorum. Maliye Bakanı Sümer ORAL ın 3 Aralık 2001 Tarihinde Yaptığı 2002 Yılı Bütçe Kanun Tasarıları ve 2000 Yılı Kesin Hesap Kanun Tasarılarının Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu na Sunuş Konuşması GİRİŞ

Detaylı

STRATEJİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

STRATEJİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ STRATEJİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ GENELKURMAY ASKERÎ TARİH VE STRATEJİK ETÜT BAŞKANLIĞI YAYINLARI Türkiye Cumhuriyeti nin 80 nci Yılı Armağanı Özel Sayısı YIL: 1 Eylül 2003 SAYI: 2 Dergimizdeki yazı ve resimlerin

Detaylı

ISBN 975 19 3991-3 (basılı nüsha)

ISBN 975 19 3991-3 (basılı nüsha) ISBN 975 19 3991-3 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini gerektirmez;

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

2009 HİZMET SEKTÖR RAPORU. Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU

2009 HİZMET SEKTÖR RAPORU. Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU 63 29 HİZMET SEKTÖR RAPORU Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU MÜSİAD Araştırma Raporları: 63 ISBN-978-975-7215-93-6 İstanbul, Şubat 21 Yayına Hazırlık www.prwwestij.com.tr Baskı Atatürk Cd. Göl Sk. No:1 Yenibosna/İST.

Detaylı

DÜNYA BANKASI KREDİLERİYLE DESTEKLİ TARIM PROJELERİNİN TÜRK TARIMINA ETKİLERİ

DÜNYA BANKASI KREDİLERİYLE DESTEKLİ TARIM PROJELERİNİN TÜRK TARIMINA ETKİLERİ T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI DÜNYA BANKASI KREDİLERİYLE DESTEKLİ TARIM PROJELERİNİN TÜRK TARIMINA ETKİLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Cemal DOĞAN

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU

YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU MSKÜ İİBF İŞLETME BÖLÜMÜ Güz 2013 İÇİNDEKİLER 1. FİNANSAL SİSTEM, FİNANSAL KURUMLAR VE BANKALAR 2.

Detaylı

Unutulan Bir Toplumsal Amaç: Sanayileşme Ne Oluyor? Ne Olmalı?

Unutulan Bir Toplumsal Amaç: Sanayileşme Ne Oluyor? Ne Olmalı? ERC Working Papers in Economics 03/01 February 2003 Unutulan Bir Toplumsal Amaç: Sanayileşme Ne Oluyor? Ne Olmalı? Fikret Şenses İktisat Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara 06531 fsenses@metu.edu.tr

Detaylı

Temel Analiz Yöntemi Kullanılarak İMKB de İşlem Gören Hisse Senedi Fiyatının Belirlenmesi *

Temel Analiz Yöntemi Kullanılarak İMKB de İşlem Gören Hisse Senedi Fiyatının Belirlenmesi * Temel Analiz Yöntemi Kullanılarak İMKB de İşlem Gören Hisse Senedi Fiyatının Belirlenmesi * Erkan SEVİNÇ ** Öz Hisse senedi fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan çeşitli yöntemler olmakla birlikte ekonomi,

Detaylı

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 09.11.2006. Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 09.11.2006. Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi Tarih: 09.11.2006 Bilgi Raporu Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU Hazırlayan: Seyida TURAN OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU GİRİŞ Dünyadaki

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ NDE KOBİ LER VE AVRUPA BİRLİĞİ NE UYUMLARI

TÜRKİYE EKONOMİSİ NDE KOBİ LER VE AVRUPA BİRLİĞİ NE UYUMLARI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI TÜRKİYE EKONOMİSİ NDE KOBİ LER VE AVRUPA BİRLİĞİ NE UYUMLARI YÜKSEK LİSANS TEZİ Rifat SAİT DANIŞMAN Prof.Dr. Kerim ÖZDEMİR Balıkesir

Detaylı

2005 YILINDA TÜRKİYE EKONOMİSİ VE MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELERİN DURUMU. 1. 2005 Yılının Genel Değerlendirmesi

2005 YILINDA TÜRKİYE EKONOMİSİ VE MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELERİN DURUMU. 1. 2005 Yılının Genel Değerlendirmesi 2005 YILINDA TÜRKİYE EKONOMİSİ VE MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELERİN DURUMU 1. 2005 Yılının Genel Değerlendirmesi Türkiye Ekonomisi, 82 yıllık Cumhuriyet tarihinde, en zorlu süreçlerden birisini 2001 Krizi esnasında

Detaylı