STRATEJİK PLAN ŞANLIURFA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "STRATEJİK PLAN 2014-2017 ŞANLIURFA TİCARET VE SANAYİ ODASI"

Transkript

1 STRATEJİK PLAN ŞANLIURFA TİCARET VE SANAYİ ODASI

2 İÇİNDEKİLER 1. DURUM ANALİZİ VE STRATEJİK PLANLAMA YAKLAŞIMI 1.1. Şanlıurfa 1.2. Tarihte ŞUTSO 1.3. Stratejik Planlama Yaklaşımı 1.4. Şanlıurfa 2023 Hedefi 1.5. Paydaş Analizi 1.6. Organizasyon Yapısı Organizasyon Şeması 1.7. İnsan Kaynakları Personele Ait İstatistiki Veriler 1.8. Mali Kaynaklar 1.9. Hizmet Binası ve Teknolojik Altyapı SWOT Analizi ve Stratejik Amaç Bağlantısı 2. GELECEĞE BAKIŞ 2.1. ŞUTSO nun Vizyonu 2.2. ŞUTSO nun Misyonu 2.3. ŞUTSO nun Kalite Politikası 2.4. ŞUTSO Stratejik Amaçlar 2.5. ŞUTSO nun Stratejik Amaçları ve Stratejik Hedefleri 3. STRATEJİK PLAN İZLEME VE DEĞERLENDİRME 1

3 1. DURUM ANALİZİ VE STRATEJİK PLANLAMA YAKLAŞIMI 1.1. ŞANLIURFA Arkeolojik bulgulara göre Şanlıurfa; dünyanın en eski kenti, insanlık tarihinin başlangıcı, tüm insanlığın ortak ata yurdudur. İl genelinde ortaya çıkan her arkeolojik bulgu, tarihin yeniden yazılmasına vesile olup, Şanlıurfa nın tarihe kaynaklık ettiğini göstermektedir. İnsanlık tarihi adına şimdiye kadar bildiğimiz tüm bilgileri tekrar gözden geçirmemize sebep olan Dünya nın ilk Tapınağı, Şanlıurfa ya 15 km uzaklıkta olan bu arkeolojik site üzerinde yapılan çalışmalar sonucu Göbekli Tepe nin günümüzden tam yıl önce inşa edildiği ortaya çıkmıştır. Üç semavi dinin atası Hz. İbrahim`in doğduğu, Hz. İsa`nın kutsadığı, Hz. Eyyub`un ve 11 peygamberin yaşadığı Şanlıurfa, `Peygamberler Kenti` olarak da anılmakta olup, adeta bir müze şehir görünümündedir. Büyük bir tarihsel ve kültürel zenginliğe sahiptir. Ağırlıklı olarak tarıma dayalı olan Şanlıurfa ekonomisinde sanayi ve ticaretin yanında enerji, turizm ve hayvancılık ta önemli yer tutar. Tekstil ve gıda sektörünün toplam imalat sanayi içerisindeki payı yüksektir. Şanlıurfa, Türkiye deki toplam sulanabilen verimli alanların % 11 lik kısmına tek başına sahiptir. Türkiye nin en büyük, dünyanın ise sayılı büyük çiftliklerinden olan Ceylanpınar Tarım İşletmeleri de ilimiz sınırları içerisindedir. Atatürk Barajı hidroelektrik santrallerinde üretilen elektrik ile ülkenin elektrik ihtiyacının önemli bir kısmı karşılanmaktadır. Baraj göllerimiz balıkçılık konusunda önemli bir potansiyel taşımaktadır. Şanlıurfa Dünyanın en büyük bütünleşmiş bölgesel kalkınma projelerinden biri olan GAP ın merkezinde yer almakta ve yenilenebilir enerji konusunda da özellikle güneş ve biyokütlede çok büyük potansiyeli bulunmaktadır. Şanlıurfa, teşvik sisteminde avantajlı bölge olan 6. Bölgede yer almaktadır. 2

4 1.2 TARİHTE ŞUTSO Yıl Hicri 1312-Miladi 1894, Urfa Sancağı nın ileri gelen eşrafından yedi kişi bir araya gelerek Ticaret Odası nın kurulması için ilk girişimini yapıyorlar ve yönetimi oluşturuyorlar. Yapılan görev taksimi neticesinde; Reis Reis Muavini Aza Aza Aza Aza Aza Başkatip Başkatip Muavini Sandık Emiri (Veznedar) : Hacı Osman Beg : Hacı Bakır Ağa : Mahyeddin Efendi : Hafız Bozan Efendi : Abut Efendi : İlyas Efendi : Agop Ağa : Ahmet Hatip Efendi : Şıhmüslüm Efendi : Ahmet Efendi olarak görev alıyor. Liste incelendiğinde görüldüğü gibi, Hz. İbrahim in soyundan gelen üç semavi dinin temsilcilerinin yönetim kurulu içerisinde görev alması o zamanki mozaiğimiz hakkında bilgiler içeriyor. 1.3 STRATEJİK PLANLAMA YAKLAŞIMI ŞUTSO stratejik planını uygulamaya koymaktadır. Sürekli gelişim için etkili bir yönetim sistemini kaçınılmaz olduğundan, Odamız 2005 yılında yönetim sistemi modeli çalışmalarına başlamış, 2006 yılında da kalite yönetim sistemini belgelendirmiş ve TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemine dahil olmuştur. Akredite Oda sıfatıyla daha büyük sorumluluk üstlenilmiştir, hizmette katma değer oluşturma yönünde gayretlerimiz devam etmektedir. Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası stratejik plan çalışmalarını katılımcı bir yaklaşımla hazırlamayı kararlaştırmış, paydaş çalışmalarının yanı sıra tarih ve 15 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla (Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Sekreterlik ve Personelden oluşan) Stratejik Plan Komisyonunu nu oluşturmuştur. 3

5 ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi dokümantasyonu ve uygulamaları revize edilerek, üst yönetim gözlem ve desteği ile, paydaşlarımızla Şanlıurfa 2023 hedefi belirlenmiş, bu hedefler doğrultusunda mevcut potansiyel değerlendirilerek, 2023 Milli Gelirimiz hesaplanmış, bunun için gerçekleştirmemiz gereken büyüme oranı belirlenmiştir. Şanlıurfa 2023 Hedefleri, paydaşlarımızla her platformda değerlendirilerek bu doğrultuda Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası ( ) Stratejik amaçları belirlenmiştir. ONAY ; ŞUTSO STRATEJİK AMAÇLARI Yönetim Kurulunun tarih ve 56 sayılı kararı ile onaylanmıştır ŞANLIURFA 2023 HEDEFİ Şanlıurfa 2023 hedefi çalışmamız (Temmuz 2014 tarihi itibariyle) aşağıya çıkarılmıştır. 4

6 5

7 6

8 7

9 8

10 9

11 10

12 11

13 12

14 13

15 14

16 15

17 16

18 17

19 18

20 19

21 1.5. PAYDAŞ ANALİZİ Paydaşlar, Odamızın hizmetleri ile ilgisi olan, odamızdan doğrudan-dolaylı, etkilenen veya Odamızı etkileyen kişi, grup veya kuruluşlar olarak tanımlanmıştır. Alfabetik olarak aşağıya çıkarılmıştır, Paydaş Paydaş Türü Önceliği AB Türkiye Delegasyonu Dış Paydaş Birlikte Çalış Bakanlıklar ve İl Müdürlükleri Dış Paydaş İşbirliği Yap Bankalar, finans kuruluşları Dış Paydaş Birlikte Çalış Basın (yazılı, görsel ve işitsel) Dış Paydaş Birlikte Çalış Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri Dış Paydaş Birlikte Çalış GAP Bölge Kalkınma İdaresi Dış Paydaş Birlikte Çalış GİZ(Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu) Dış Paydaş Birlikte Çalış İŞKUR Dış Paydaş Birlikte Çalış Karacadağ Kalkınma Ajansı Dış Paydaş Birlikte Çalış Kaymakamlıklar Dış Paydaş Birlikte Çalış Kent Konseyi Dış Paydaş Birlikte Çalış KOSGEB Dış Paydaş Birlikte Çalış Kredi Garanti Fonu Dış Paydaş Çıkarları Gözet, Çalışmalara Dahil Et Şanlıurfa İli Genç Girişimciler İç Paydaş Birlikte Çalış Şanlıurfa İli Kadın Girişimciler İç Paydaş Birlikte Çalış Şanlıurfa ili Organize Sanayi Bölgeleri Dış Paydaş İşbirliği yap Şanlıurfa Milletvekilleri Dış Paydaş Birlikte Çalış Şanlıurfa Ticaret Borsası, Birecik TSO, Siverek TSO ve diğer Oda/Borsalar Dış Paydaş Birlikte Çalış Şanlıurfa Turizm Platformu İç Paydaş Birlikte Çalış Şanlıurfa Valiliği Dış Paydaş Birlikte Çalış ŞUTSO Akreditasyon İzleme Komitesi İç Paydaş Birlikte Çalış ŞUTSO Çalışanları İç Paydaş Birlikte Çalış ŞUTSO Disiplin Kurulu İç Paydaş Birlikte Çalış ŞUTSO Meclisi İç Paydaş Birlikte Çalış ŞUTSO Meslek Komiteleri İç Paydaş Birlikte Çalış ŞUTSO Tedarikçileri Dış Paydaş Birlikte Çalış ŞUTSO Üyeleri Dış Paydaş Birlikte Çalış ŞUTSO Viranşehir Temsilciliği İç Paydaş Birlikte Çalış ŞUTSO Yönetim Kurulu İç Paydaş Birlikte Çalış TİM/İhracatçı Birlikleri Dış Paydaş Birlikte Çalış TOBB ve TOBB Emekli Sandığı Vakfı Dış paydaş Birlikte Çalış TPE Dış Paydaş Birlikte Çalış TSE Dış Paydaş Birlikte Çalış TÜİK Dış Paydaş İzle TÜMSİAD,MÜSİAD, ŞUGİAD, Evren Sanayi Koop. STK-Oda-Dernek- Dış Paydaş Birlikte Çalış Vakıf- Sendika ve Birlikler, Türk Loydu Vakfı Dış Paydaş Birlikte Çalış TÜRSAB Dış Paydaş Birlikte Çalış Üniversiteler Dış Paydaş Birlikte Çalış 20

22 1.6. ORGANİZASYON YAPISI Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası nın organizasyon yapısı iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda seçimle göreve gelen protokol yer alırken, ikinci kısımda idare ve personel yer almaktadır ORGANİZASYON ŞEMASI İki kısımdan oluşan organizasyon şeması KEK-Kalite El Kitabında (KYB-ŞM/01) belirtilmiştir. İkinci kısımda yer alan, Odamızın idare ve personelden oluşan hizmet birimleri aşağıya çıkarılmıştır. Genel Sekreter Genel Sekreter Yardımcılığı Ticaret Sicili Müdürlüğü Mali İşler Birimi Akreditasyon Sorumlusu, Kalite Yönetim Temsilcisi /KYB Personel ve İdari İşler Birimi Özel Kalem Birimi Oda Sicil Birimi Sanayi Birimi Bilgi İşlem Birimi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi Avrupa Birliği ve Uluslar arası İlişkiler Birimi İstatistik ve Araştırma Birimi KOBİ Geliştirme Birimi Sürekli Eğitim Merkezi ŞUTSO Viranşehir Temsilciliği 1.7. İNSAN KAYNAKLARI Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası, 30 personeli ile 29 Meslek Komitesinden oluşan 2014 /Ocak ayı itibariyle üyesine hizmet vermektedir PERSONELE AİT İSTATİSTİKİ VERİLER 21

23 ŞUTSO Personel Yabancı Dil Durumu Çok İyi İyi Orta Zayıf 22

24 PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ KARARSIZ 11,50 % MEMNUN DEĞİL 7,70 % MEMNUN 80,70 % 2014 yılı itibariyle Personel Dağılımı Konum Sayı Genel Sekreter 1 Genel Sekreter Yardımcısı 1 Ticaret Sicili Müdürlüğü 4 Mali İşler Birimi 3 Akreditasyon Sorumlusu, 4 Kalite Yönetim Temsilciliği Personel ve İdari İşler Birimi Özel Kalem Birimi 2 Oda Sicil Birimi 1 Sanayi Birimi 5 Bilgi İşlem Birimi 1 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi 1 Avrupa Birliği ve Uluslar arası İlişkiler Birimi 1 İstatistik ve Araştırma Birimi 1 KOBİ Geliştirme Birimi 3 Sürekli Eğitim Merkezi ŞUTSO Viranşehir Temsilciliği 2 T O P L A M MALİ KAYNAKLAR ŞUTSO nun mali kaynakları MİB-FR/20 gelir, gider ve bilançosunu içeren formdan incelenmiştir HİZMET BİNASI VE TEKNOLOJİK ALTYAPI ŞUTSO 2012 yılında son derece modern, konforlu çalışma alanlarına sahip, yeterli kaynak donanımı mevcut yeni hizmet binasına taşınmıştır. Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası adresi altında üyelerine hizmet verdiği sürekli gelişen web sayfasına sahiptir. ŞUTSO nun yazılım ve donanımı BİB-LS/01 de belirtilmiştir. 23

25 1.10. SWOT ANALİZİ Stratejik Plan çalıştayları sırasında SWOT(GZFT) analizi yapılmış; güçlü ve zayıf yönler belirlenerek, iç ve dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditler saptanmıştır. Şanlıurfa 2023 Hedeflerine paralel hazırlanan stratejik amaçlarımızla bu sonuçlar arasında bağlantı kurulmuştur. ODAMIZIN GÜÇLÜ YÖNLERİ VE STRETEJİK AMAÇ BAĞLANTISI GÜÇLÜ YÖN STRATEJİK AMAÇ 1 Kalite yönetim sistemi ve akreditasyon uygulamalarının olması, yönetim 8 tarafından sahiplenilmesi, 2 Kurumun köklü geçmişinden kaynaklanan iş kültürü ve bilinirliği, 2 3 Sektörlerin sorun ve çözümleri için ilgili kurumlar nezdinde girişimlerde 9.3 bulunarak çözüme katkı sağlamaya çalışmak, 4 KOSGEB Şanlıurfa Hizmet Merkezi Müdürlüğüne Odamızda ofis tahsis 8.4 edilerek üyelerimizin kolay ulaşma imkanına sahip olmasını sağlamak, memnuniyetlerini arttırmak, 5 Web sayfası ve diğer iletişim araçlarıyla üyeleri arasında kurduğu iletişim, 8.7 / 9 6 UMEM Beceri 10 Projesinde aktif rol almak, Yerel karar alma mekanizması içindeki varlığı ve etkinliği, İşbirliği için ortak çalışma platformu oluşturabilmesi, 3.7 / 3.8 / Kuruluş ve sürekliliğinin yasal çerçeve ile korunuyor olması, 10 Binanın fiziksel özelliklerinin ve çalışma ortamının yeterliliği, 11 Yapıcı, yenilikçi ve teknolojiye açık olma, Yönetici, üye ve personele yönelik eğitim ve seminerler, 5.2 /8.2 / Destekler, hibe projeleri konusunda bilgilendirme yapma/yönlendirebilme, 2 14 Personel memnuniyet oranın yükselen bir seyir izlemesi, Yerel ve Ulusal basında yer alma 8.9 ODAMIZIN ZAYIF YÖNLERİ VE STRATEJİK AMAÇ BAĞLANTISI ZAYIF YÖN STRATEJİK AMAÇ 1 Sektörel bazda ticari seyahatlerin azlığı Yönetici/üye ve personele yönelik eğitimin azlığı 5.2/ 8.1 /8.2 /8.4 3 Dijital arşive geçmemiş olmak, e-arşiv ve belge yönetim sisteminin bulunmayışı, Web sayfamızda üye/borç görüntüleme hizmetinin bulunmaması, Üyelerin düzenlenen faaliyetlere yeteri kadar katılım göstermemesi, 3.3 / 5.2 / ISO Bilgi güvenliği Yönetim Sisteminin uygulanmaması, Oda etkinliklerinin takibinde, organizesinde yaşanan sıkıntılar,

26 ODAMIZIN FIRSATLARI VE STRATEJİK AMAÇ BAĞLANTISI FIRSATLAR STRATEJİK AMAÇ 1 İlin zengin tarih, kültür ve tabiat varlıklarına sahip olması, turizm 7 seçeneklerinin fazla olması, 2 Doğa, tarih ve kültür turizmine olan ilginin artması, 7 3 İlin Coğrafi konum avantajı Teşvikte avantajlı bölgede bulunulması, 2 5 Üniversitenin olması, kalkınmada üniversite-sanayi işbirliğinin önemi, 4.4 / 5 6 Marka olabilecek ürünlerin varlığı Uluslararası havaalanının bulunması, Gelişen teknoloji ve e-ticaret imkanları, 3.3 / 4.1 / e-hizmet anlayışının yaygınlaşması, 8.8 / 8.12/ 10 Kamu ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde olması, 2 11 GAP ın başkentinde bulunması, 3 12 İlin, Tarım potansiyeli 3 13 İlin su ürünleri potansiyeli 2.1 / İlin yenilenebilir enerji havzasında bulunuyor olması, TEKNOPARK ile birlikte teknoloji geliştirmede cazibe alanı oluşturabilmesi, Bölgedeki genç nüfus profili 5 / 7 17 Turizme yönlendirebilecek işgücünün varlığı, 7 18 OSB lerin yaygınlaşması, 6.6 ODAMIZIN TEHDİTLERİ VE STRATEJİK AMAÇ BAĞLANTISI TEHDİTLER STRATEJİK AMAÇ 1 Markalaşmaya yeterli önemin verilmemesi, Doğuştan marka şehir olan Şanlıurfa nın uluslararası bilinirliğinin az olması, İldeki işletmelerin önemli bir bölümünün (özellikle aile şirketlerinin) yeterince 5.2 kurumsallaşmamış olması, 4 İl de fuar alanının olmayışı Çevre ülkelerdeki ekonomik istikrarsızlıklar, karışıklıklar, iç savaş, 6 Hızlı trenin bulunmayışı Lojistik altyapısının yetersizliği İlde nitelikli personel eksikliği 5 9 İşsizlik oranının yüksekliği İşletme düzeyinde çözüm ortaklığı ve kümelenme yaklaşımı yerine bağımsız 3.2 çalışma kültürünün yaygınlığı, 11 İldeki eğitim oranı 5 12 Artan nüfus İhracat oranının düşüklüğü 3 25

27 2. GELECEĞE BAKIŞ 2.1. ŞUTSO NUN VİZYONU Şanlıurfa nın tarımsal ve gıda üretimini, yenilenebilir enerji ve turizm potansiyelini kullanarak, kişi başına düşen milli geliri 25 bin dolar veya üzerine çıkarmak ŞUTSO NUN MİSYONU Vizyonumuzu gerçekleştirmek için tüm paydaşlarımıza yol gösterici olmak ve sinerji oluşturmak ŞUTSO NUN KALİTE POLİTİKASI Üretimi, ihracatı ve turizmi üyelerimizle birlikte sürekli geliştirerek, Şanlıurfa yı Türkiye ve dünya ekonomisinde önemli bir il haline getirmek. Süratli, güler yüzlü, etkin hizmet sunmak. Kalite Yönetim Sistemi şartlarına ve yasal mevzuata uygun hizmet vererek etkinliğini sürekli iyileştirmek ŞUTSO STRATEJİK AMAÇLAR Şanlıurfa 2023 hedefi doğrultusunda, paydaş çalıştayları yapılarak, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası nın belirlemiş olduğu stratejiler aşağıdadır. 1) Şanlıurfa da Kişi Başına Düşen Milli Gelir in Arttırılması, 2) Destek ve Danışmanlık, 3) İhracatın Arttırılması, 4) İnovasyon Kapasitesini Arttırmak ve Yatırımcı Çekmek, 5) Eğitim ve Mesleki Eğitim 6) Şehrin Fiziki, Ulaşım ve Sosyal Altyapısının Geliştirilmesi, 7) Turizm, 8) ŞUTSO nun Kurumsal Yapısının Geliştirilmesi, 9) Çalışma Hayatının Düzenlenmesi, 10) Yenilenebilir Enerji, 26

28 2.5. ŞUTSO NUN STRATEJİK AMAÇLARI VE STRATEJİK HEDEFLERİ STRATEJİK AMAÇ 1. MİLLİ GELİR STRATEJİK HEDEF 1. Şanlıurfa da kişi başına düşen milli gelirin her yıl hesaplanması ve arttırılması yönünde çalışmalarda bulunulması, STRATEJİK AMAÇ 2. DESTEK VE DANIŞMANLIK STRATEJİK HEDEF 2.1 Ekonomide istenilen atılımı yapamayan ilimizin, var olan potansiyellerinin ön plana çıkarılmasına yönelik çalışmalar yapmak. Teşviklerin tanıtılması, düzenlenmesi yönünde girişimlerde bulunmak, yönlendirmek. Yatırımları cazip hale getirmek için lobi faaliyetleri yapmak, yurt içi ve yurt dışından yöreye yatırım çekecek çalışmalarda bulunmak, 2.2 Girişimciliğin gelişmesi, başarılı yeni işletmelerin kurulmasını teşvik edici çalışmalarda bulunmak, 2.3 İşletmeler için bilgilendirme/danışmanlık hizmetlerinin geliştirilmesi, 2.4 Gelişen sektörlere yönelik deneyim paylaşım toplantılarının düzenlenmesi, 2.5 KOBİ lerin alternatif finansman kaynaklarından yararlanma kapasitelerini geliştirici çalışmalarda bulunmak, STRATEJİK AMAÇ 2. İHRACATIN ARTTIRILMASI STRATEJİK HEDEF Mevcut sanayi tesislerimizin ürünlerinin ihracatının arttırılması, Gıda dışı sanayinin ihracatının arttırılması, Gıda sanayinin ihracatının arttırılması, Geleneksel ürünlerimizin ekonomik olarak üretilmesi ve mümkünse işlenerek ihracatının arttırılmasının sağlanması yönünde çalışmalarda bulunmak, 27

29 3.2 UR-GE Uluslar arası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteği kapsamında; tarım, hayvancılık gelirinin artmasına ve tarımsal ihracatın geliştirilmesine yönelik proje geliştirmek/yürütmek, Hayvancılık ve hayvansal gıda ürünlerinin ekonomik olarak üretilip, ihracatını arttırmak, kümelenme yol haritası projesi çalışmalarını yürütmek, Yaş meyve ve sebze üretiminin ve ihracatının geliştirilmesine yönelik kümelenme yol haritası projesi çalışmalarının yürütülmesi, tarım ve tarıma dayalı gıda sanayine yönelik değer zinciri analizinin yapılması, Tekstil ve hazır giyim sektöründe ihracatın arttırılması ve kümelenme yol haritası projesi çalışmalarının yürütülmesi, 3.3 İç pazar ve dış pazar araştırmalarının yapılması, fuarlara katılım, yurt dışı ekonomik haberleri oluşturan e-posta gazetesinin oluşturulması, heyetlere yönelik çok dilli tanıtım filminin çalışmalarının yapılması, İhracat taleplerinin üyelere yönlendirilmesi, ürünlerimizin tanıtımını yapmak, pazarlamayı kolaylaştırmak, kârı arttırmak için çalışmalar yapılması, 3.4 Destek ve teşviklerin kullanımını yaygınlaştırmak, etkinliğini arttırmak amacıyla web ortamımızdan bilgilendirmenin yapılması/güncellenmesi, Türk Eximbank ın tanıtımının yapılması, 3.5 Bir veya birkaç ürüne yönelik çatı marka geliştirilmesi çalışmalarının yapılması, 3.6 Fıstığın kalite/veriminin ve ihracatının arttırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, konuyla ilgili üretici birliği/derneği kurulmasına öncülük etmek, 3.7 Tarımsal gelir konusunda bilgi/teknoloji kapasitesinin ortaya çıkarılması, paylaşımının sağlanması ve ihracatın attırılmasını sağlamak üzere Ortak Akıl ve Güç Birliği amacıyla toplantı, ziyaret düzenlenmesi, 3.8 TOBB Türkçe Konuşan Girişimciler Programına Şanlıurfa nın da dahil olması talebimizin TOBB a iletilmesi, STRATEJİK AMAÇ 4. İNOVASYON KAPASİTESİNİ ARTTIRMAK VE YATIRIMCI ÇEKMEK STRATEJİK HEDEF 4.1 Kreatif Bilgisayar Teknolojileri İŞGEM İ kurmak, 4.2 Yeni iş alanları, yenilikçi iş fikirlerinin (inovasyon) hayata geçmesini sağlamak, markalaşmanın arttırılması yönünde çalışmalar yapmak, 4.3 Beyin göçünü azaltmak ve il veya ülke dışından beyin göçü almak, 28

30 4.4 Üniversite- sanayi işbirliği, 4.5 TEKNOPARK çalışmalarının takip edilmesi ve webde duyurulması, STRATEJİK AMAÇ 5. EĞİTİM VE MESLEKİ EĞİTİM STRATEJİK HEDEF 5.1 İlimizin eğitim seviyesinin doğru ölçülmesi, aksaklıklarının tespit edilmesi ve bir plan dahilinde giderilmesi yönünde girişimlerde bulunmak, 5.2 Üyelere yönelik eğitimler düzenlenmesi, 5.3 MEKSA Vakfı nın ŞUTGEM e dönüşmesini sağlayarak üyelerimizin ihtiyacı olan kalifiye eleman ihtiyacının giderilmesi, 5.4 İlimizdeki Tarım Meslek Lisesi sayısının arttırılması yönünde girişimlerde bulunmak STRATEJİK AMAÇ GELİŞTİRİLMESİ 6. ŞEHRİN FİZİKİ, ULAŞIM VE SOSYAL ALTYAPISININ STRATEJİK HEDEF 6.1 İlgili kurum ve kuruluşların işbirliğiyle ilimizde lojistik merkez - kara limanı nın kurulması yönünde girişimlerde bulunulması, 6.2 Güneydoğu Anadolu Projesinin uygulamasının takip edilmesi, zamanında tamamlanması yönünde temaslarda bulunulması, 6.3 İlimizde fuar alanı oluşturulması yönünde girişimlerde bulunmak, 6.4 Şehir planının artan nüfus oranına göre düzenlenmesi yönünde çalışmalarda bulunulması, 6.5 Ulaşım projelerinin planlanması ve gerçekleştirilmesinin takibinin yapılması, İlimiz sınırındaki tüm OSB lerin ( Şanlıurfa OSB, Gıda İhtisas OSB, Karaali bölgesindeki Sera OSB vd.) planlanması çalışmalarının yapılması, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesinin genişleme alanının altyapısının kısa sürede bitirilerek parsel tahsisine başlanılması yönünde çalışmalarda bulunmak, 29

31 STRATEJİK AMAÇ 7. TURİZM STRATEJİK HEDEF 7.1 Turizm sektöründe; a) Günlük harcanan paranın artması b) Kalınan gün sayısının artması c) Turist sayısının artması yönünde, Şanlıurfa Turizm Platformunun çalışmalarına etkin şekilde devam etmesi, sorunlara çözüm getirilmesi. Hazırlanan turizm saha raporunun eylem planına dönüştürülmesi, 7.2 Kentsel ölçekte markalaşma ve imaj yönetimi stratejisinin oluşturulması çalışmalarında bulunmak, 7.3 Çatı marka kapsamında değerlendirilerek, yerel ürünlerin paketleri üzerinde marka değerini gösteren tasarımların kullanılması yönünde faaliyetlerde bulunulması, 7.4 Şanlıurfa UNESCO Dünya Gastronomi Şehri adaylığının özel bir programla duyurulması, çalışmaların ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte yürütülmesi, STRATEJİK AMAÇ 8. ŞUTSO NUN KURUMSAL YAPISININ GELİŞTİRİLMESİ (hizmet kalitesinin ve müşteri memnuniyetinin artması) STRATEJİK HEDEF 8.1 Oda organlarına mevzuat bilgilendirme çalışmalarının yürütülmesi, 8.2 Personele yönelik eğitimler organize edilmesi, 8.3 ISO Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi nin Odamızda oluşturulması çalışmalarının yapılması, 8.4 üye memnuniyet oranının ölçülmesi, veri güncellemesi, üyelerimize ait istatistiki çalışmaların uzman firma desteği ile yapılması ve beklentilerin tespit edilerek değerlendirilmesi, 8.5 Personel beklentilerinin tespiti için çalışan memnuniyet anketi nin yapılması, personel performanslarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi 8.6 Periyodik olarak yapılan Meclis Kurulu toplantılarına yılda 3 paydaş/ilgili kurum veya kuruluşun davet edilmesi, 8.7 Odanın başarılı çalışmalarının/yürütülen projelerinin web sayfasında yayınlanması, 30

32 8.8 ŞUTSO dergisinin periyodik olarak hazırlanması ve Odamız web sayfasında da yayınlanmak üzere alt yapısının oluşturulması, 8.9 Yerel ve ulusal basın ağıyla ilişkilerin güçlendirilmesini sağlayıcı yönde çalışmalar yapılması, gerektiğinde basın bülteni hazırlanması, 8.10 Oda etkinliklerinin takibi amacıyla etkinlik takip programının kullanılması, 8.11 Üye sicil dosyalarının dijital ortama aktarılması, 8.12 web sayfamızda firma sorgulama, üye borç görüntüleme/ödeme, diğer online işlemler yapılması, kullanıcı adı ve parolayla erişimin sağlanması, yönünde altyapının oluşturulması, STRATEJİK AMAÇ 9. ÇALIŞMA HAYATININ DÜZENLENMESİ STRATEJİK HEDEF 9.1 İş hayatındaki mevzuat değişiklikleri konusunda bilgi aktarmak (web ortamında), 9.2 İşletmelerdeki önemli hukuki konulara yönelik web ortamında broşür hazırlanması/güncellenmesi, 9.3 Çalışma hayatında karşılaşılan sorunların tespiti ve çözümüne yönelik girişimlerde bulunulması, STRATEJİK AMAÇ 10. YENİLENEBİLİR ENERJİ STRATEJİK HEDEF İlimizin şu anda 4000 megavatlık trafo kapasitesini % 95 oranında doldurduğu göz önüne alınarak, ilimize verilen güneş enerjisi lisansının arttırılması yönünde temaslarda bulunulması, Lisanssız üretimin 1 megavattan 2 megavata çıkarılması yönünde girişimlerde bulunmak, 10.2 Güneş Enerjisi OSB sinin kurulması yönünde girişimlerde bulunulması, 10.3 İlimizin bitkisel atıklardan enerji ve gübre üretim kapasitesinin tespiti yönünde çalışmalarda bulunulması, 10.4 Yenilenebilir Enerjiden üretilen elektrik alış fiyatlarının arttırılması yönünde girişimlerde bulunulması, 10.5 Güneş enerjisiyle elektrik üreten tesislerin üretiminin ilimizde yapılmasının sağlanması yönünde çalışmalarda bulunulması, 31

33 EKİ : STRATEJİK AMAÇLARLA İLGİLİ FAALİYETLER, PERFORMANS GÖSTERGELERİ, HEDEFLERİN PERFORMANSI, SORUMLULARI, TAKVİM VE YILLIK BÜTÇEYİ İÇEREN DÖKÜMAN YKB-LS/01 3. STRATEJİK PLAN İZLEME VE DEĞERLENDİRME Stratejik Planının izlenmesi, raporlanması ve değerlendirilmesi Stratejik Plandan ayrı olarak hazırlanan; Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Talimatı YKB-TL/02 çerçevesinde gerçekleştirilecektir. SAYGILARIMIZLA, 32

34 ŞANLIURFA TİCARET VE SANAYİ ODASI Tel : Fax : Web Site Adres : : :Paşabağı Mh.Adalet Cd. No.9 HALİLİYE/ŞANLIURFA 33

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

YALVAÇ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2016 YILI FAALİYET TAKVİMİ PLANLANAN FAALİYET TARİHİ. Her Hafta Çarşamba günü

YALVAÇ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2016 YILI FAALİYET TAKVİMİ PLANLANAN FAALİYET TARİHİ. Her Hafta Çarşamba günü Her Hafta Haftalık Olağan Toplantısı Meslek Kom. Ocak Şubat 4 PERSONEL EĞİTİM TALEPLERİNİN ALINMASI Ay İçerisinde Personel eğitim talepleri alınması 5 PERSONEL PERFORMANS DEĞERLENDİRMELERİNİN YAPILMASI

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLANI

STRATEJİK PLAN (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLANI STRATEJİK PLA (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLAI Faaliyet OCAK ŞUBAT MART İSA MAYIS Zaman ve Stres Yönetimi Eğitimi Müşteri/ ve İletişim Teknikleri Office ve oda programları eğitimi Performans değerlendirme

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU STRATEJİK PLAN (215-218) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU Kurumsal Kaynakların Geliştirilmesi Zaman ve Stres Yönetimi eğitimi Etkinlik Katılımcı 25 25 25 25 1.2 1.2 1.4 1.4 Liderlik eğitimi Etkinlik Katılımcı

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI

DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI 14 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı Program Tanıtım Broşürüş Referans No: TRC2-11 - DFD Son Başvuru Tarihi: 16 Aralık 2011 Saati: 18.00* *Başarılı bulunan projelere sağlanacak mali desteğin

Detaylı

AKHİSAR TİCARET BORSASI

AKHİSAR TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI STRATEJİK AMAÇ 1: HEDEF 1.1 HEDEF 1.2 HEDEF 1.3 HEDEF 1.4 Üyeler ile iletişim verimliliğini arttırmak Üyelerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak Üyelere danışmanlık hizmeti sunmak Lobi

Detaylı

X Faaliyet Örnek Girişimcileri Üyelerle Buluşturmak

X Faaliyet Örnek Girişimcileri Üyelerle Buluşturmak Borsa Meclisi Yönetim Kurulu Genel Sekreter Kalite/Akreditasyon Basın Yayın Bilgi İşlem Sorumlusu İnsan Kaynakları/ Personel Politika Temsil Tescil Muamelat Sayfa 1 / 5 2017 yılı iş planı faaliyet sorumlular

Detaylı

BURDUR TİCARET ve SANAYİ ODASI (BUTSO) 2014 YILI İŞ PLANI

BURDUR TİCARET ve SANAYİ ODASI (BUTSO) 2014 YILI İŞ PLANI (BUTSO) 2014 YILI İŞ PLANI Burdur, 2014 Hedefler Burdur Ticaret ve Sanayi Odası belirlediği stratejik amaçlara aşağıda belirtilen hedefler doğrultusunda ulaşacaktır. Strateji 1: Burdur Ticaret ve Sanayi

Detaylı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ VİZYONUMUZ Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını

Detaylı

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ KURULUŞ 2 Temmuz 2010 tarihinde Devlet Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ ve Mardin Valisi Sayın Hasan DURUER tarafından resmi açılışı gerçekleştirilmiştir. Mardin

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Çankırı Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Çankırı Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon Sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal refahı arttırmak için, mali disiplin içerisinde, kaynakların

Detaylı

TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde katılım sağlanacaktır.

TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde katılım sağlanacaktır. Faaliyet 1.1.1 TOBB vb. kuruluşlar tarafından düzenlenen eğitimlere katılım sağlanması TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde

Detaylı

URGE NEDİR? DOĞAL TAŞ SEKTÖRÜNDE FİRMALAR URGE PROJESİ KAPSAMINDA FİRMALAR

URGE NEDİR? DOĞAL TAŞ SEKTÖRÜNDE FİRMALAR URGE PROJESİ KAPSAMINDA FİRMALAR URGE PROJESİ NEDİR? URGE NEDİR? DOĞAL TAŞ SEKTÖRÜNDE FİRMALAR URGE PROJESİ KAPSAMINDA FİRMALAR URGE NEDİR? ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ URGE NEDİR? Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi

Detaylı

Üye memnuniyet ve ihtiyaç anketi yapılması. Üye memnuniyet seviyesinin geliştirilmesine yönelik çalışma sayısı. %80 ve üzeri memnuniyet sağlamak

Üye memnuniyet ve ihtiyaç anketi yapılması. Üye memnuniyet seviyesinin geliştirilmesine yönelik çalışma sayısı. %80 ve üzeri memnuniyet sağlamak STRATEJĠK AMAÇ 1: ÜYE ĠHTĠYAÇ VE BEKLENTĠLERĠNĠ KARġILAMAK ÖNCÜ KURUM OLMAK Stratejik Hedef HEDEF 1.1 Hizmet ÇeĢitliliğinin Artırılması HEDEF 1.2 Hizmet Kalitesinin Artırılması Stratejik Faaliyetler Faaliyet

Detaylı

Erhan DEMİRCAN PPKB Uzmanı

Erhan DEMİRCAN PPKB Uzmanı 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞVURULARININ ANALİZİ Erhan DEMİRCAN PPKB Uzmanı Ocak, 2014 Diyarbakır İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI... 4 2.1. Diyarbakır/Şanlıurfa Dağılımı...

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

Karacadağ Kalkınma Ajansı

Karacadağ Kalkınma Ajansı 1 Karacadağ Kalkınma Ajansı Karacadağ Kalkınma Ajansı, Diyarbakır ve Şanlıurfa illerini kapsayan TRC2 Bölgesinin sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak üzere Bölgenin kaynak ve olanaklarının tespit edilmesine,

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU Tarih: 27 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 35 Katılımcı listesindeki Sayı: 30 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Diyarbakır Turizm Platformu

Diyarbakır Turizm Platformu Diyarbakır Turizm Platformu Diyarbakır Turizm Stratejisi 2011-2016 Eylem Planı 1 Turizm Yönetişiminde Koordinasyon ve İşbirliğinin Geliştirilmesi Diyarbakır ın Pazar İmajının ve Turizm Talebinin Geliştirilmesi

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Dr. Muhyettin SĐRER Saha Koordinatörü GAP Bölge Kalkınma Đdaresi Başkanlığı / Birleşmiş

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Koordinatörlüğümüzün Amacı, Üniversite birimleri ile özel sektör, sanayi ve sivil toplum kuruluşları arasında; İşbirliği stratejileri ve politikaları belirlemek, belirlenen ihtiyaçlara

Detaylı

ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI. ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO

ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI. ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO Gazi TTO nun Amacı Gazi Üniversitesi bünyesindeki bilimsel ve teknolojik bilginin toplumsal faydaya ve ekonomik değere dönüşümünü ve

Detaylı

SWOT ANALİZİ DEĞERLENDİRME RAPORU

SWOT ANALİZİ DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2014 SWOT ANALİZİ DEĞERLENDİRME RAPORU Stratejik Planlama Ekibi SWOT (GZFT) Analizinde yapmaktaki amaç, Kurumun, güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek, dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri

Detaylı

Neden Malatya ya yatırım yapmalı

Neden Malatya ya yatırım yapmalı Neden Malatya ya yatırım yapmalı 11 2011 Temel Bilgiler Malatya, Doğu Anadolu Bölgesinin ekonomik açıdan en gelişmiş ilidir. 2010 ADNKS verilerine göre il nüfusu 740.643, merkez nüfusu 500 bin civarında,

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

2014 YILLIK İŞ PLANI

2014 YILLIK İŞ PLANI YILLIK İŞ PLANI Tarihi: 17.12. Doküman No: ETO-YİP--01 Sayfa No: 1 / 5 AMAÇ 1 HEDEF1.1 HİZMET ALANIMIZDA BULUNAN EDREMİT, AKÇAY, ALTINOLUK VE HAVRAN İLÇELERİNDE ÜYELERİMİZ VE HALKLA İLETİŞİMİMİZİ GÜÇLENDİRMEK

Detaylı

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB GENEL BİLGİ KOBİ ler ve KOSGEB 1 Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı gelecek dönemdeki çalışmalarına yol vermesi amacıyla 128 paydaşın katılımı ile TR83 Bölgesi nde

Detaylı

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Misyon ve Vizyonumuz Müşterilerine en yüksek standartlarda kişisel hizmetler sağlamaya adanmış profesyonel kadro ile küresel bir iş ağı oluşturmaktır. Türkiye nin, yakın gelecekte AB ile üyeliğe varabilecek

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU Tarih: 3 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 75 Katılımcı listesindeki Sayı: 66 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay)

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay) KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ Faaliyet 3.1. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM 3.1.1. Alt Faaliyetler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sorumlu Uygulama İnsan Kaynakları ve Kurumsallaşmaya İlişkin Faaliyetler Uzman

Detaylı

TARSUS TİCARET BORSASI

TARSUS TİCARET BORSASI TARSUS TİCARET BORSASI Ülkemizde yetiştirilen tarımsal ürünlerden, tarımsal üretimin bir kısmı doğrudan tüketilirken, bir kısmı sanayide hammadde olarak işlenerek değişik gıdalara dönüştürülmektedir. Tarımsal

Detaylı

Küme Bazlı Yerel Ekonomik Kalkınma Girişimleri ve Yenilikçilik

Küme Bazlı Yerel Ekonomik Kalkınma Girişimleri ve Yenilikçilik AGORADA 2012 BÖLGESEL İNOVASYON STRATEJİSİNİN UYGULANMASI: BİR ADIM SONRASI 19.10.2012 / Samsun Küme Bazlı Yerel Ekonomik Kalkınma Girişimleri ve Yenilikçilik Bülent Açıkgöz BM Ortak Program Yöneticisi

Detaylı

İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı. Hatice ġafak ERGÜN Uzman

İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı. Hatice ġafak ERGÜN Uzman İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı Hatice ġafak ERGÜN Uzman ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞE GĠDEN YOLDA KÜMELENME SAMSUN KONFERANSI 7 Aralık 2012 / Samsun Devam ediyoruz...

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI ve

KALKINMA AJANSLARI ve KALKINMA AJANSLARI ve 13 MART 2012 ANKARA Mustafa Zati Uzman Sunum Planı Neden Kalkınma Ajansları Dünya da Kalkınma Ajansları Türkiye de Kalkınma Ajansları Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Ajansları Destekleri

Detaylı

KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU

KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU Şekil 1 Kırşehir Sanayi Rekabetçilik Eksenleri İş Yapma Düzeyi Yenilikçilik potansiyeli Girişimcilik Düzeyi Teşviklerden yararlanma

Detaylı

MALATYA KONFEKSİYON YATIRIMLARI REHBERİ

MALATYA KONFEKSİYON YATIRIMLARI REHBERİ MALATYA KONFEKSİYON YATIRIMLARI REHBERİ Nüfus Malatya, Doğu Anadolu Bölgesinin ekonomik açıdan en gelişmiş ilidir. 2010 ADNKS verilerine göre il nüfusu 740.643, il merkezi nüfusu 400 binin üzerinde, şehirleşme

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ (UR-GE)

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ (UR-GE) 1 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ (UR-GE) Türkiye, artan dış ticaret hacmi ve ekonomik performansı ile dünya ekonomisinde önemli bir aktör haline gelmiştir.

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Sinop Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Sinop Yatırım Destek Ofisine İlişkin Genel

Detaylı

Referans NO: TRC2/14/DFD

Referans NO: TRC2/14/DFD 9 Referans NO: TRC2/14/DFD PROGRAMIN AMACI TRC2 Bölgesinin kalkınması, gelişmesi ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI

T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN FAALĠYETLER 1. AJANSIN KURULUġU TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI 25.08.2016 2016 Ağustos Ayı Faaliyet Raporu 25 Temmuz 25 Ağustos 2016 Tarihleri Arasında Odamızca Gerçekleştirilen Faaliyetler 15 Temmuz da milli iradeye yönelik yapılan

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Kastamonu Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Kastamonu Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU Tarih: 29 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 55 Katılımcı listesindeki Sayı: 44 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 5 Dağıtılan

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE İstanbul, 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 13 YEREL YÖNETİMLER EVRENSEL BİLDİRGESİ... 15 GİRİŞ...

Detaylı

Gücünüzle güçlüyüz, Gücümüzle güç katıyoruz..

Gücünüzle güçlüyüz, Gücümüzle güç katıyoruz.. Gücünüzle güçlüyüz, Gücümüzle güç katıyoruz.. 2014 YILINI BÜYÜK ORANDA KURUMSAL ALT ve ÜST YAPI ÇALIŞMALARINA AYIRDIK KURUMSAL ALT YAPI ÇALIŞMALARI İş süreci yönetiminde Dünyaca ünlü firmaların (Mercedes,

Detaylı

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum.

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. Değerli Yönetici, GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. "Yaşamboyu Öğrenme" ilkesi çerçevesinde bireylerin, çeşitli sektörlerdeki işletmelerin,

Detaylı

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK 2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK GÜNDEM 1 2 3 4 5 Açılış ve Yoklama 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi ve Kurul

Detaylı

Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin

Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin 80 81 de taçlandırmaktadır. Nitekim Mersin Serbest Bölgesi; 9 bine yakın istihdamı ve Türkiye de faaliyet gösteren 19 Serbest Bölge içerisinde

Detaylı

EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KASIM AYI FAALİYETLERİ ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN KASIM AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 12 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. 1. MESLEK KOMİTESİ KARARLARI HAYVANCILIK VE TARIMSAL

Detaylı

Galip KOKULU - Genel Sekreter Yardımcısı

Galip KOKULU - Genel Sekreter Yardımcısı Galip KOKULU - Genel Sekreter Yardımcısı Yasal Dayanak EBSO, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Oda nın yasal dayanağını; 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Detaylı

BSTB: Kümelenme Destek Programı. Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü

BSTB: Kümelenme Destek Programı. Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü BSTB: Kümelenme Destek Programı 1 Rekabetçilik ve Yenilikçilik Alanlarında Küme Destek Programı Geliştirilmesi Projesi Saha Analizleri Ocak 2011 Kümelenme Destek Programı Yönetmeliği 15/09/2012 1. Çağrı

Detaylı

KARADENİZ HAVZASINDAKİ TURİZM GÜZERGAHLARI Projesi

KARADENİZ HAVZASINDAKİ TURİZM GÜZERGAHLARI Projesi KARADENİZ HAVZASINDAKİ TURİZM GÜZERGAHLARI Projesi TR11C1.01-02/354 3.04.2015 Turizm Platformu Toplantısı/ EDİRNE Karadeniz Havzası Sınırötesi İşbirliği Programı Text PROJE ORTAKLARI ENPI Ortakları: Orta

Detaylı

Hoşgeldiniz. Yön.Krl.Bşk. Dr.Ahmet Aydemir 7 Aralık 2012

Hoşgeldiniz. Yön.Krl.Bşk. Dr.Ahmet Aydemir 7 Aralık 2012 Hoşgeldiniz Yön.Krl.Bşk. Dr.Ahmet Aydemir 7 Aralık 2012 Tarihçe Samsun Sağlık sektöründe 40 yıllık bir üretim tecrübesine sahiptir. Özellikle silah yapım ustalarının cerrahi alet üretimine yönlendirilmesiyle

Detaylı

BSTB: Kümelenme Destek Programı

BSTB: Kümelenme Destek Programı BSTB: Kümelenme Destek Programı ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞE GİDEN YOLDA KÜMELENME: ADANA-SAĞLIK TURİZMİ KÜMELENME TOPLANTISI 11/12/2012 1 Küme ne değildir? Net bir tanım yapmak mümkündür ancak bu yönde

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU içerik Bölgesel Kalkınma Ajanslarına Genel Bakış Düzey 2 Bölgeleri ve Kalkınma Ajansları Güney Ege Kalkınma Ajansı Yatırım Destekleme Süreci Ajansın Gelecek

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

Afrika Sanayici ve İşadamları Derneği «Türk Özel Sektörünün Afrika ya Açılan Kapısı»

Afrika Sanayici ve İşadamları Derneği «Türk Özel Sektörünün Afrika ya Açılan Kapısı» Afrika Sanayici ve İşadamları Derneği «Türk Özel Sektörünün Afrika ya Açılan Kapısı» AFRİKA 5 BÖLGE - Kuzey Afrika - Batı Afrika - Orta Afrika - Doğu Afrika - Güney Afrika Vizyonumuz Küreselleşen dünyada

Detaylı

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ Ocak 2014 T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 1 VİZYONUMUZ Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine

Detaylı

TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri

TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliğinin Finansmanı Bilgilendirme Toplantısı Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Odakule-İstanbul,

Detaylı

2014 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI

2014 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI Stratejik Amaç : SH. Bilgi İşlem Biriminin Faaliyetlerinde İyileştirmelerde Bulunmak... Yeni yönetim bilgi sistemini devreye almak ANKARA TİCARET BORSASI 204 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI..2. Web sitesinin

Detaylı

BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU

BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi İnovasyona Dayali Turizm Stratejisi ve Eylem Planı BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU TRA1 / 2012 Her hakkı saklıdır. ÖNSÖZ Bu doküman, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma

Detaylı

Finansman BaĢlama bitiģ Yüklenici Ülke Toplam proje bütçesi. n adı 01 Ocak 2008- Türkiye 243.025 $ 100% 15 ĠSKUR-KOSGEB-BTC BTC

Finansman BaĢlama bitiģ Yüklenici Ülke Toplam proje bütçesi. n adı 01 Ocak 2008- Türkiye 243.025 $ 100% 15 ĠSKUR-KOSGEB-BTC BTC Bölgesel Kalkınma Girişimi Bakü- Tiflis- Ceyhan (BTC) Boru Hattı Projesi: Sektörler Arası ĠĢbirliğine Dayalı Ġstihdamı GeliĢtirme ve GiriĢimciliği Ref 3 Proje baģlığı Destekleme Projesi- Çukurova Bölgesi

Detaylı

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T. C. DİYARBAKIR-ŞANLIURFA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Diyarbakır 2010 GİRİŞ TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449

Detaylı

3. HAFTA-Grup Çalışması

3. HAFTA-Grup Çalışması KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 3. HAFTA-Grup Çalışması ANKARA 27 Ocak 2011 PERFORMANS ANLAŞMASI DPT den sorumlu bakan ile

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU Tarih: 13 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 80 Katılımcı listesindeki Sayı: 76 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Tahir BÜYÜKHELVACIGİL Yönetim Kurulu Başkanı

Tahir BÜYÜKHELVACIGİL Yönetim Kurulu Başkanı Tahir BÜYÜKHELVACIGİL Yönetim Kurulu Başkanı Kısaca Konya Sanayisi Konya, tarımın yanı sıra, sanayicilik kültürü nün oluştuğu, Türkiye nin toplam sanayi üretiminin yüzde 4 ünü gerçekleştiren, İhracatının

Detaylı

STRATEJİK PLAN İZLEME ÇİZELGESİ

STRATEJİK PLAN İZLEME ÇİZELGESİ STRATEJİK PLAN İZLEME ÇİZELGESİ Hedefler ve Faaliyetler Strateji 1 ARAŞTIRMA ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ 1.1 Hedef: 2009 Laboratuarlarımızın Gelişimini sağlamak 1.1.1 Faaliyet. Gelibolu ilçemizde bulunan

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Prof. Dr. Candeğer YILMAZ,... Ege Üniversitesi Rektörü EGE MODELİ 1994 den bu yana faaliyetini sürdürmektedir. Üniversitemiz: Ar-Ge ve Sanayi ilişkilerini

Detaylı

2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010)

2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010) FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Eylül 2010 SUNUŞ Fırat Kalkınma Ajansı, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu

Detaylı

AR& GE BÜLTEN ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

AR& GE BÜLTEN ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Yeni KOSGEB Teşvik Yönetmeliğinde Bilişim Sektörüne İlişkin Destekler Neler? Nesrin YARDIMCI SARIÇAY- Beril BAŞLANGIÇ KOSGEB in, küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin; Sözkonusu Yönetmelik, o Etkinliğini

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Julide ÇERMİKLİ Şube Müdürü V. KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Bünyesinde Yürütülmekte Olan Destekler:

Detaylı

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2008-2012 MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI Stratejik Amaç 1 : Ege Üniversitesi nin Stratejik Yönetim sistemini yapılandırmak ve stratejik yönetime geçmesini sağlamak Hedef

Detaylı

KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİ İŞ KÜMESİ

KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİ İŞ KÜMESİ KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİ İŞ KÜMESİ Ekim 2013 KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİ İŞ KÜMESİ Ekim 2013 E-mail:cluster@konyacluster.com Konya Kümelenme Merkezi Konya da kümelenme faaliyetleri 2006-2007 yılında Konya

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU Tarih: 16 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 25 Katılımcı listesindeki Sayı: 20 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİNE YÖNELİK URGE PROJE YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Üsküdar Üniversitesinde üretilen bilgi ve teknolojinin uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilmesine,

Detaylı

2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU

2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1 Temmuz 31 Aralık 2013 www.vantso.org.tr İMAJ ÇALIŞMASI «Gelin Hep Birlikte Değişime Ortak Olalım» YATIRIM DESTEK OFİSİ Oda, Üyelerinin Danışmanı Olacaktır S.B. Sayfa

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

Bir Dönemin Ardından 2009-2013. Nisan 2013 DSO

Bir Dönemin Ardından 2009-2013. Nisan 2013 DSO Bir Dönemin Ardından 2009-2013 Nisan 2013 DSO Yeni Hizmet Binamızın Yapımı İçin Dev Adımlar Attık Odamızı yeni hizmet binasına kavuşturabilmek adına dev adımlar attık. Binamızın mimari projesinin tamamlandığı

Detaylı

Stratejik Plan 2015-2019

Stratejik Plan 2015-2019 Stratejik Plan 2015-2019 Bu Stratejik Plan önümüzdeki beş yıl Bezmiâlem in gelmesini umut ettiğimiz yeri ve buraya nasıl geleceğimizi anlatan bir Vizyon Belgesidir. 01.01.2015 Rektör Sunuşu Sevgili Bezmiâlem

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma ve geliştirme

Detaylı