STRATEJİK PLAN ŞANLIURFA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "STRATEJİK PLAN 2014-2017 ŞANLIURFA TİCARET VE SANAYİ ODASI"

Transkript

1 STRATEJİK PLAN ŞANLIURFA TİCARET VE SANAYİ ODASI

2 İÇİNDEKİLER 1. DURUM ANALİZİ VE STRATEJİK PLANLAMA YAKLAŞIMI 1.1. Şanlıurfa 1.2. Tarihte ŞUTSO 1.3. Stratejik Planlama Yaklaşımı 1.4. Şanlıurfa 2023 Hedefi 1.5. Paydaş Analizi 1.6. Organizasyon Yapısı Organizasyon Şeması 1.7. İnsan Kaynakları Personele Ait İstatistiki Veriler 1.8. Mali Kaynaklar 1.9. Hizmet Binası ve Teknolojik Altyapı SWOT Analizi ve Stratejik Amaç Bağlantısı 2. GELECEĞE BAKIŞ 2.1. ŞUTSO nun Vizyonu 2.2. ŞUTSO nun Misyonu 2.3. ŞUTSO nun Kalite Politikası 2.4. ŞUTSO Stratejik Amaçlar 2.5. ŞUTSO nun Stratejik Amaçları ve Stratejik Hedefleri 3. STRATEJİK PLAN İZLEME VE DEĞERLENDİRME 1

3 1. DURUM ANALİZİ VE STRATEJİK PLANLAMA YAKLAŞIMI 1.1. ŞANLIURFA Arkeolojik bulgulara göre Şanlıurfa; dünyanın en eski kenti, insanlık tarihinin başlangıcı, tüm insanlığın ortak ata yurdudur. İl genelinde ortaya çıkan her arkeolojik bulgu, tarihin yeniden yazılmasına vesile olup, Şanlıurfa nın tarihe kaynaklık ettiğini göstermektedir. İnsanlık tarihi adına şimdiye kadar bildiğimiz tüm bilgileri tekrar gözden geçirmemize sebep olan Dünya nın ilk Tapınağı, Şanlıurfa ya 15 km uzaklıkta olan bu arkeolojik site üzerinde yapılan çalışmalar sonucu Göbekli Tepe nin günümüzden tam yıl önce inşa edildiği ortaya çıkmıştır. Üç semavi dinin atası Hz. İbrahim`in doğduğu, Hz. İsa`nın kutsadığı, Hz. Eyyub`un ve 11 peygamberin yaşadığı Şanlıurfa, `Peygamberler Kenti` olarak da anılmakta olup, adeta bir müze şehir görünümündedir. Büyük bir tarihsel ve kültürel zenginliğe sahiptir. Ağırlıklı olarak tarıma dayalı olan Şanlıurfa ekonomisinde sanayi ve ticaretin yanında enerji, turizm ve hayvancılık ta önemli yer tutar. Tekstil ve gıda sektörünün toplam imalat sanayi içerisindeki payı yüksektir. Şanlıurfa, Türkiye deki toplam sulanabilen verimli alanların % 11 lik kısmına tek başına sahiptir. Türkiye nin en büyük, dünyanın ise sayılı büyük çiftliklerinden olan Ceylanpınar Tarım İşletmeleri de ilimiz sınırları içerisindedir. Atatürk Barajı hidroelektrik santrallerinde üretilen elektrik ile ülkenin elektrik ihtiyacının önemli bir kısmı karşılanmaktadır. Baraj göllerimiz balıkçılık konusunda önemli bir potansiyel taşımaktadır. Şanlıurfa Dünyanın en büyük bütünleşmiş bölgesel kalkınma projelerinden biri olan GAP ın merkezinde yer almakta ve yenilenebilir enerji konusunda da özellikle güneş ve biyokütlede çok büyük potansiyeli bulunmaktadır. Şanlıurfa, teşvik sisteminde avantajlı bölge olan 6. Bölgede yer almaktadır. 2

4 1.2 TARİHTE ŞUTSO Yıl Hicri 1312-Miladi 1894, Urfa Sancağı nın ileri gelen eşrafından yedi kişi bir araya gelerek Ticaret Odası nın kurulması için ilk girişimini yapıyorlar ve yönetimi oluşturuyorlar. Yapılan görev taksimi neticesinde; Reis Reis Muavini Aza Aza Aza Aza Aza Başkatip Başkatip Muavini Sandık Emiri (Veznedar) : Hacı Osman Beg : Hacı Bakır Ağa : Mahyeddin Efendi : Hafız Bozan Efendi : Abut Efendi : İlyas Efendi : Agop Ağa : Ahmet Hatip Efendi : Şıhmüslüm Efendi : Ahmet Efendi olarak görev alıyor. Liste incelendiğinde görüldüğü gibi, Hz. İbrahim in soyundan gelen üç semavi dinin temsilcilerinin yönetim kurulu içerisinde görev alması o zamanki mozaiğimiz hakkında bilgiler içeriyor. 1.3 STRATEJİK PLANLAMA YAKLAŞIMI ŞUTSO stratejik planını uygulamaya koymaktadır. Sürekli gelişim için etkili bir yönetim sistemini kaçınılmaz olduğundan, Odamız 2005 yılında yönetim sistemi modeli çalışmalarına başlamış, 2006 yılında da kalite yönetim sistemini belgelendirmiş ve TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemine dahil olmuştur. Akredite Oda sıfatıyla daha büyük sorumluluk üstlenilmiştir, hizmette katma değer oluşturma yönünde gayretlerimiz devam etmektedir. Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası stratejik plan çalışmalarını katılımcı bir yaklaşımla hazırlamayı kararlaştırmış, paydaş çalışmalarının yanı sıra tarih ve 15 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla (Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Sekreterlik ve Personelden oluşan) Stratejik Plan Komisyonunu nu oluşturmuştur. 3

5 ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi dokümantasyonu ve uygulamaları revize edilerek, üst yönetim gözlem ve desteği ile, paydaşlarımızla Şanlıurfa 2023 hedefi belirlenmiş, bu hedefler doğrultusunda mevcut potansiyel değerlendirilerek, 2023 Milli Gelirimiz hesaplanmış, bunun için gerçekleştirmemiz gereken büyüme oranı belirlenmiştir. Şanlıurfa 2023 Hedefleri, paydaşlarımızla her platformda değerlendirilerek bu doğrultuda Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası ( ) Stratejik amaçları belirlenmiştir. ONAY ; ŞUTSO STRATEJİK AMAÇLARI Yönetim Kurulunun tarih ve 56 sayılı kararı ile onaylanmıştır ŞANLIURFA 2023 HEDEFİ Şanlıurfa 2023 hedefi çalışmamız (Temmuz 2014 tarihi itibariyle) aşağıya çıkarılmıştır. 4

6 5

7 6

8 7

9 8

10 9

11 10

12 11

13 12

14 13

15 14

16 15

17 16

18 17

19 18

20 19

21 1.5. PAYDAŞ ANALİZİ Paydaşlar, Odamızın hizmetleri ile ilgisi olan, odamızdan doğrudan-dolaylı, etkilenen veya Odamızı etkileyen kişi, grup veya kuruluşlar olarak tanımlanmıştır. Alfabetik olarak aşağıya çıkarılmıştır, Paydaş Paydaş Türü Önceliği AB Türkiye Delegasyonu Dış Paydaş Birlikte Çalış Bakanlıklar ve İl Müdürlükleri Dış Paydaş İşbirliği Yap Bankalar, finans kuruluşları Dış Paydaş Birlikte Çalış Basın (yazılı, görsel ve işitsel) Dış Paydaş Birlikte Çalış Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri Dış Paydaş Birlikte Çalış GAP Bölge Kalkınma İdaresi Dış Paydaş Birlikte Çalış GİZ(Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu) Dış Paydaş Birlikte Çalış İŞKUR Dış Paydaş Birlikte Çalış Karacadağ Kalkınma Ajansı Dış Paydaş Birlikte Çalış Kaymakamlıklar Dış Paydaş Birlikte Çalış Kent Konseyi Dış Paydaş Birlikte Çalış KOSGEB Dış Paydaş Birlikte Çalış Kredi Garanti Fonu Dış Paydaş Çıkarları Gözet, Çalışmalara Dahil Et Şanlıurfa İli Genç Girişimciler İç Paydaş Birlikte Çalış Şanlıurfa İli Kadın Girişimciler İç Paydaş Birlikte Çalış Şanlıurfa ili Organize Sanayi Bölgeleri Dış Paydaş İşbirliği yap Şanlıurfa Milletvekilleri Dış Paydaş Birlikte Çalış Şanlıurfa Ticaret Borsası, Birecik TSO, Siverek TSO ve diğer Oda/Borsalar Dış Paydaş Birlikte Çalış Şanlıurfa Turizm Platformu İç Paydaş Birlikte Çalış Şanlıurfa Valiliği Dış Paydaş Birlikte Çalış ŞUTSO Akreditasyon İzleme Komitesi İç Paydaş Birlikte Çalış ŞUTSO Çalışanları İç Paydaş Birlikte Çalış ŞUTSO Disiplin Kurulu İç Paydaş Birlikte Çalış ŞUTSO Meclisi İç Paydaş Birlikte Çalış ŞUTSO Meslek Komiteleri İç Paydaş Birlikte Çalış ŞUTSO Tedarikçileri Dış Paydaş Birlikte Çalış ŞUTSO Üyeleri Dış Paydaş Birlikte Çalış ŞUTSO Viranşehir Temsilciliği İç Paydaş Birlikte Çalış ŞUTSO Yönetim Kurulu İç Paydaş Birlikte Çalış TİM/İhracatçı Birlikleri Dış Paydaş Birlikte Çalış TOBB ve TOBB Emekli Sandığı Vakfı Dış paydaş Birlikte Çalış TPE Dış Paydaş Birlikte Çalış TSE Dış Paydaş Birlikte Çalış TÜİK Dış Paydaş İzle TÜMSİAD,MÜSİAD, ŞUGİAD, Evren Sanayi Koop. STK-Oda-Dernek- Dış Paydaş Birlikte Çalış Vakıf- Sendika ve Birlikler, Türk Loydu Vakfı Dış Paydaş Birlikte Çalış TÜRSAB Dış Paydaş Birlikte Çalış Üniversiteler Dış Paydaş Birlikte Çalış 20

22 1.6. ORGANİZASYON YAPISI Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası nın organizasyon yapısı iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda seçimle göreve gelen protokol yer alırken, ikinci kısımda idare ve personel yer almaktadır ORGANİZASYON ŞEMASI İki kısımdan oluşan organizasyon şeması KEK-Kalite El Kitabında (KYB-ŞM/01) belirtilmiştir. İkinci kısımda yer alan, Odamızın idare ve personelden oluşan hizmet birimleri aşağıya çıkarılmıştır. Genel Sekreter Genel Sekreter Yardımcılığı Ticaret Sicili Müdürlüğü Mali İşler Birimi Akreditasyon Sorumlusu, Kalite Yönetim Temsilcisi /KYB Personel ve İdari İşler Birimi Özel Kalem Birimi Oda Sicil Birimi Sanayi Birimi Bilgi İşlem Birimi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi Avrupa Birliği ve Uluslar arası İlişkiler Birimi İstatistik ve Araştırma Birimi KOBİ Geliştirme Birimi Sürekli Eğitim Merkezi ŞUTSO Viranşehir Temsilciliği 1.7. İNSAN KAYNAKLARI Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası, 30 personeli ile 29 Meslek Komitesinden oluşan 2014 /Ocak ayı itibariyle üyesine hizmet vermektedir PERSONELE AİT İSTATİSTİKİ VERİLER 21

23 ŞUTSO Personel Yabancı Dil Durumu Çok İyi İyi Orta Zayıf 22

24 PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ KARARSIZ 11,50 % MEMNUN DEĞİL 7,70 % MEMNUN 80,70 % 2014 yılı itibariyle Personel Dağılımı Konum Sayı Genel Sekreter 1 Genel Sekreter Yardımcısı 1 Ticaret Sicili Müdürlüğü 4 Mali İşler Birimi 3 Akreditasyon Sorumlusu, 4 Kalite Yönetim Temsilciliği Personel ve İdari İşler Birimi Özel Kalem Birimi 2 Oda Sicil Birimi 1 Sanayi Birimi 5 Bilgi İşlem Birimi 1 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi 1 Avrupa Birliği ve Uluslar arası İlişkiler Birimi 1 İstatistik ve Araştırma Birimi 1 KOBİ Geliştirme Birimi 3 Sürekli Eğitim Merkezi ŞUTSO Viranşehir Temsilciliği 2 T O P L A M MALİ KAYNAKLAR ŞUTSO nun mali kaynakları MİB-FR/20 gelir, gider ve bilançosunu içeren formdan incelenmiştir HİZMET BİNASI VE TEKNOLOJİK ALTYAPI ŞUTSO 2012 yılında son derece modern, konforlu çalışma alanlarına sahip, yeterli kaynak donanımı mevcut yeni hizmet binasına taşınmıştır. Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası adresi altında üyelerine hizmet verdiği sürekli gelişen web sayfasına sahiptir. ŞUTSO nun yazılım ve donanımı BİB-LS/01 de belirtilmiştir. 23

25 1.10. SWOT ANALİZİ Stratejik Plan çalıştayları sırasında SWOT(GZFT) analizi yapılmış; güçlü ve zayıf yönler belirlenerek, iç ve dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditler saptanmıştır. Şanlıurfa 2023 Hedeflerine paralel hazırlanan stratejik amaçlarımızla bu sonuçlar arasında bağlantı kurulmuştur. ODAMIZIN GÜÇLÜ YÖNLERİ VE STRETEJİK AMAÇ BAĞLANTISI GÜÇLÜ YÖN STRATEJİK AMAÇ 1 Kalite yönetim sistemi ve akreditasyon uygulamalarının olması, yönetim 8 tarafından sahiplenilmesi, 2 Kurumun köklü geçmişinden kaynaklanan iş kültürü ve bilinirliği, 2 3 Sektörlerin sorun ve çözümleri için ilgili kurumlar nezdinde girişimlerde 9.3 bulunarak çözüme katkı sağlamaya çalışmak, 4 KOSGEB Şanlıurfa Hizmet Merkezi Müdürlüğüne Odamızda ofis tahsis 8.4 edilerek üyelerimizin kolay ulaşma imkanına sahip olmasını sağlamak, memnuniyetlerini arttırmak, 5 Web sayfası ve diğer iletişim araçlarıyla üyeleri arasında kurduğu iletişim, 8.7 / 9 6 UMEM Beceri 10 Projesinde aktif rol almak, Yerel karar alma mekanizması içindeki varlığı ve etkinliği, İşbirliği için ortak çalışma platformu oluşturabilmesi, 3.7 / 3.8 / Kuruluş ve sürekliliğinin yasal çerçeve ile korunuyor olması, 10 Binanın fiziksel özelliklerinin ve çalışma ortamının yeterliliği, 11 Yapıcı, yenilikçi ve teknolojiye açık olma, Yönetici, üye ve personele yönelik eğitim ve seminerler, 5.2 /8.2 / Destekler, hibe projeleri konusunda bilgilendirme yapma/yönlendirebilme, 2 14 Personel memnuniyet oranın yükselen bir seyir izlemesi, Yerel ve Ulusal basında yer alma 8.9 ODAMIZIN ZAYIF YÖNLERİ VE STRATEJİK AMAÇ BAĞLANTISI ZAYIF YÖN STRATEJİK AMAÇ 1 Sektörel bazda ticari seyahatlerin azlığı Yönetici/üye ve personele yönelik eğitimin azlığı 5.2/ 8.1 /8.2 /8.4 3 Dijital arşive geçmemiş olmak, e-arşiv ve belge yönetim sisteminin bulunmayışı, Web sayfamızda üye/borç görüntüleme hizmetinin bulunmaması, Üyelerin düzenlenen faaliyetlere yeteri kadar katılım göstermemesi, 3.3 / 5.2 / ISO Bilgi güvenliği Yönetim Sisteminin uygulanmaması, Oda etkinliklerinin takibinde, organizesinde yaşanan sıkıntılar,

26 ODAMIZIN FIRSATLARI VE STRATEJİK AMAÇ BAĞLANTISI FIRSATLAR STRATEJİK AMAÇ 1 İlin zengin tarih, kültür ve tabiat varlıklarına sahip olması, turizm 7 seçeneklerinin fazla olması, 2 Doğa, tarih ve kültür turizmine olan ilginin artması, 7 3 İlin Coğrafi konum avantajı Teşvikte avantajlı bölgede bulunulması, 2 5 Üniversitenin olması, kalkınmada üniversite-sanayi işbirliğinin önemi, 4.4 / 5 6 Marka olabilecek ürünlerin varlığı Uluslararası havaalanının bulunması, Gelişen teknoloji ve e-ticaret imkanları, 3.3 / 4.1 / e-hizmet anlayışının yaygınlaşması, 8.8 / 8.12/ 10 Kamu ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde olması, 2 11 GAP ın başkentinde bulunması, 3 12 İlin, Tarım potansiyeli 3 13 İlin su ürünleri potansiyeli 2.1 / İlin yenilenebilir enerji havzasında bulunuyor olması, TEKNOPARK ile birlikte teknoloji geliştirmede cazibe alanı oluşturabilmesi, Bölgedeki genç nüfus profili 5 / 7 17 Turizme yönlendirebilecek işgücünün varlığı, 7 18 OSB lerin yaygınlaşması, 6.6 ODAMIZIN TEHDİTLERİ VE STRATEJİK AMAÇ BAĞLANTISI TEHDİTLER STRATEJİK AMAÇ 1 Markalaşmaya yeterli önemin verilmemesi, Doğuştan marka şehir olan Şanlıurfa nın uluslararası bilinirliğinin az olması, İldeki işletmelerin önemli bir bölümünün (özellikle aile şirketlerinin) yeterince 5.2 kurumsallaşmamış olması, 4 İl de fuar alanının olmayışı Çevre ülkelerdeki ekonomik istikrarsızlıklar, karışıklıklar, iç savaş, 6 Hızlı trenin bulunmayışı Lojistik altyapısının yetersizliği İlde nitelikli personel eksikliği 5 9 İşsizlik oranının yüksekliği İşletme düzeyinde çözüm ortaklığı ve kümelenme yaklaşımı yerine bağımsız 3.2 çalışma kültürünün yaygınlığı, 11 İldeki eğitim oranı 5 12 Artan nüfus İhracat oranının düşüklüğü 3 25

27 2. GELECEĞE BAKIŞ 2.1. ŞUTSO NUN VİZYONU Şanlıurfa nın tarımsal ve gıda üretimini, yenilenebilir enerji ve turizm potansiyelini kullanarak, kişi başına düşen milli geliri 25 bin dolar veya üzerine çıkarmak ŞUTSO NUN MİSYONU Vizyonumuzu gerçekleştirmek için tüm paydaşlarımıza yol gösterici olmak ve sinerji oluşturmak ŞUTSO NUN KALİTE POLİTİKASI Üretimi, ihracatı ve turizmi üyelerimizle birlikte sürekli geliştirerek, Şanlıurfa yı Türkiye ve dünya ekonomisinde önemli bir il haline getirmek. Süratli, güler yüzlü, etkin hizmet sunmak. Kalite Yönetim Sistemi şartlarına ve yasal mevzuata uygun hizmet vererek etkinliğini sürekli iyileştirmek ŞUTSO STRATEJİK AMAÇLAR Şanlıurfa 2023 hedefi doğrultusunda, paydaş çalıştayları yapılarak, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası nın belirlemiş olduğu stratejiler aşağıdadır. 1) Şanlıurfa da Kişi Başına Düşen Milli Gelir in Arttırılması, 2) Destek ve Danışmanlık, 3) İhracatın Arttırılması, 4) İnovasyon Kapasitesini Arttırmak ve Yatırımcı Çekmek, 5) Eğitim ve Mesleki Eğitim 6) Şehrin Fiziki, Ulaşım ve Sosyal Altyapısının Geliştirilmesi, 7) Turizm, 8) ŞUTSO nun Kurumsal Yapısının Geliştirilmesi, 9) Çalışma Hayatının Düzenlenmesi, 10) Yenilenebilir Enerji, 26

28 2.5. ŞUTSO NUN STRATEJİK AMAÇLARI VE STRATEJİK HEDEFLERİ STRATEJİK AMAÇ 1. MİLLİ GELİR STRATEJİK HEDEF 1. Şanlıurfa da kişi başına düşen milli gelirin her yıl hesaplanması ve arttırılması yönünde çalışmalarda bulunulması, STRATEJİK AMAÇ 2. DESTEK VE DANIŞMANLIK STRATEJİK HEDEF 2.1 Ekonomide istenilen atılımı yapamayan ilimizin, var olan potansiyellerinin ön plana çıkarılmasına yönelik çalışmalar yapmak. Teşviklerin tanıtılması, düzenlenmesi yönünde girişimlerde bulunmak, yönlendirmek. Yatırımları cazip hale getirmek için lobi faaliyetleri yapmak, yurt içi ve yurt dışından yöreye yatırım çekecek çalışmalarda bulunmak, 2.2 Girişimciliğin gelişmesi, başarılı yeni işletmelerin kurulmasını teşvik edici çalışmalarda bulunmak, 2.3 İşletmeler için bilgilendirme/danışmanlık hizmetlerinin geliştirilmesi, 2.4 Gelişen sektörlere yönelik deneyim paylaşım toplantılarının düzenlenmesi, 2.5 KOBİ lerin alternatif finansman kaynaklarından yararlanma kapasitelerini geliştirici çalışmalarda bulunmak, STRATEJİK AMAÇ 2. İHRACATIN ARTTIRILMASI STRATEJİK HEDEF Mevcut sanayi tesislerimizin ürünlerinin ihracatının arttırılması, Gıda dışı sanayinin ihracatının arttırılması, Gıda sanayinin ihracatının arttırılması, Geleneksel ürünlerimizin ekonomik olarak üretilmesi ve mümkünse işlenerek ihracatının arttırılmasının sağlanması yönünde çalışmalarda bulunmak, 27

29 3.2 UR-GE Uluslar arası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteği kapsamında; tarım, hayvancılık gelirinin artmasına ve tarımsal ihracatın geliştirilmesine yönelik proje geliştirmek/yürütmek, Hayvancılık ve hayvansal gıda ürünlerinin ekonomik olarak üretilip, ihracatını arttırmak, kümelenme yol haritası projesi çalışmalarını yürütmek, Yaş meyve ve sebze üretiminin ve ihracatının geliştirilmesine yönelik kümelenme yol haritası projesi çalışmalarının yürütülmesi, tarım ve tarıma dayalı gıda sanayine yönelik değer zinciri analizinin yapılması, Tekstil ve hazır giyim sektöründe ihracatın arttırılması ve kümelenme yol haritası projesi çalışmalarının yürütülmesi, 3.3 İç pazar ve dış pazar araştırmalarının yapılması, fuarlara katılım, yurt dışı ekonomik haberleri oluşturan e-posta gazetesinin oluşturulması, heyetlere yönelik çok dilli tanıtım filminin çalışmalarının yapılması, İhracat taleplerinin üyelere yönlendirilmesi, ürünlerimizin tanıtımını yapmak, pazarlamayı kolaylaştırmak, kârı arttırmak için çalışmalar yapılması, 3.4 Destek ve teşviklerin kullanımını yaygınlaştırmak, etkinliğini arttırmak amacıyla web ortamımızdan bilgilendirmenin yapılması/güncellenmesi, Türk Eximbank ın tanıtımının yapılması, 3.5 Bir veya birkaç ürüne yönelik çatı marka geliştirilmesi çalışmalarının yapılması, 3.6 Fıstığın kalite/veriminin ve ihracatının arttırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, konuyla ilgili üretici birliği/derneği kurulmasına öncülük etmek, 3.7 Tarımsal gelir konusunda bilgi/teknoloji kapasitesinin ortaya çıkarılması, paylaşımının sağlanması ve ihracatın attırılmasını sağlamak üzere Ortak Akıl ve Güç Birliği amacıyla toplantı, ziyaret düzenlenmesi, 3.8 TOBB Türkçe Konuşan Girişimciler Programına Şanlıurfa nın da dahil olması talebimizin TOBB a iletilmesi, STRATEJİK AMAÇ 4. İNOVASYON KAPASİTESİNİ ARTTIRMAK VE YATIRIMCI ÇEKMEK STRATEJİK HEDEF 4.1 Kreatif Bilgisayar Teknolojileri İŞGEM İ kurmak, 4.2 Yeni iş alanları, yenilikçi iş fikirlerinin (inovasyon) hayata geçmesini sağlamak, markalaşmanın arttırılması yönünde çalışmalar yapmak, 4.3 Beyin göçünü azaltmak ve il veya ülke dışından beyin göçü almak, 28

30 4.4 Üniversite- sanayi işbirliği, 4.5 TEKNOPARK çalışmalarının takip edilmesi ve webde duyurulması, STRATEJİK AMAÇ 5. EĞİTİM VE MESLEKİ EĞİTİM STRATEJİK HEDEF 5.1 İlimizin eğitim seviyesinin doğru ölçülmesi, aksaklıklarının tespit edilmesi ve bir plan dahilinde giderilmesi yönünde girişimlerde bulunmak, 5.2 Üyelere yönelik eğitimler düzenlenmesi, 5.3 MEKSA Vakfı nın ŞUTGEM e dönüşmesini sağlayarak üyelerimizin ihtiyacı olan kalifiye eleman ihtiyacının giderilmesi, 5.4 İlimizdeki Tarım Meslek Lisesi sayısının arttırılması yönünde girişimlerde bulunmak STRATEJİK AMAÇ GELİŞTİRİLMESİ 6. ŞEHRİN FİZİKİ, ULAŞIM VE SOSYAL ALTYAPISININ STRATEJİK HEDEF 6.1 İlgili kurum ve kuruluşların işbirliğiyle ilimizde lojistik merkez - kara limanı nın kurulması yönünde girişimlerde bulunulması, 6.2 Güneydoğu Anadolu Projesinin uygulamasının takip edilmesi, zamanında tamamlanması yönünde temaslarda bulunulması, 6.3 İlimizde fuar alanı oluşturulması yönünde girişimlerde bulunmak, 6.4 Şehir planının artan nüfus oranına göre düzenlenmesi yönünde çalışmalarda bulunulması, 6.5 Ulaşım projelerinin planlanması ve gerçekleştirilmesinin takibinin yapılması, İlimiz sınırındaki tüm OSB lerin ( Şanlıurfa OSB, Gıda İhtisas OSB, Karaali bölgesindeki Sera OSB vd.) planlanması çalışmalarının yapılması, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesinin genişleme alanının altyapısının kısa sürede bitirilerek parsel tahsisine başlanılması yönünde çalışmalarda bulunmak, 29

31 STRATEJİK AMAÇ 7. TURİZM STRATEJİK HEDEF 7.1 Turizm sektöründe; a) Günlük harcanan paranın artması b) Kalınan gün sayısının artması c) Turist sayısının artması yönünde, Şanlıurfa Turizm Platformunun çalışmalarına etkin şekilde devam etmesi, sorunlara çözüm getirilmesi. Hazırlanan turizm saha raporunun eylem planına dönüştürülmesi, 7.2 Kentsel ölçekte markalaşma ve imaj yönetimi stratejisinin oluşturulması çalışmalarında bulunmak, 7.3 Çatı marka kapsamında değerlendirilerek, yerel ürünlerin paketleri üzerinde marka değerini gösteren tasarımların kullanılması yönünde faaliyetlerde bulunulması, 7.4 Şanlıurfa UNESCO Dünya Gastronomi Şehri adaylığının özel bir programla duyurulması, çalışmaların ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte yürütülmesi, STRATEJİK AMAÇ 8. ŞUTSO NUN KURUMSAL YAPISININ GELİŞTİRİLMESİ (hizmet kalitesinin ve müşteri memnuniyetinin artması) STRATEJİK HEDEF 8.1 Oda organlarına mevzuat bilgilendirme çalışmalarının yürütülmesi, 8.2 Personele yönelik eğitimler organize edilmesi, 8.3 ISO Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi nin Odamızda oluşturulması çalışmalarının yapılması, 8.4 üye memnuniyet oranının ölçülmesi, veri güncellemesi, üyelerimize ait istatistiki çalışmaların uzman firma desteği ile yapılması ve beklentilerin tespit edilerek değerlendirilmesi, 8.5 Personel beklentilerinin tespiti için çalışan memnuniyet anketi nin yapılması, personel performanslarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi 8.6 Periyodik olarak yapılan Meclis Kurulu toplantılarına yılda 3 paydaş/ilgili kurum veya kuruluşun davet edilmesi, 8.7 Odanın başarılı çalışmalarının/yürütülen projelerinin web sayfasında yayınlanması, 30

32 8.8 ŞUTSO dergisinin periyodik olarak hazırlanması ve Odamız web sayfasında da yayınlanmak üzere alt yapısının oluşturulması, 8.9 Yerel ve ulusal basın ağıyla ilişkilerin güçlendirilmesini sağlayıcı yönde çalışmalar yapılması, gerektiğinde basın bülteni hazırlanması, 8.10 Oda etkinliklerinin takibi amacıyla etkinlik takip programının kullanılması, 8.11 Üye sicil dosyalarının dijital ortama aktarılması, 8.12 web sayfamızda firma sorgulama, üye borç görüntüleme/ödeme, diğer online işlemler yapılması, kullanıcı adı ve parolayla erişimin sağlanması, yönünde altyapının oluşturulması, STRATEJİK AMAÇ 9. ÇALIŞMA HAYATININ DÜZENLENMESİ STRATEJİK HEDEF 9.1 İş hayatındaki mevzuat değişiklikleri konusunda bilgi aktarmak (web ortamında), 9.2 İşletmelerdeki önemli hukuki konulara yönelik web ortamında broşür hazırlanması/güncellenmesi, 9.3 Çalışma hayatında karşılaşılan sorunların tespiti ve çözümüne yönelik girişimlerde bulunulması, STRATEJİK AMAÇ 10. YENİLENEBİLİR ENERJİ STRATEJİK HEDEF İlimizin şu anda 4000 megavatlık trafo kapasitesini % 95 oranında doldurduğu göz önüne alınarak, ilimize verilen güneş enerjisi lisansının arttırılması yönünde temaslarda bulunulması, Lisanssız üretimin 1 megavattan 2 megavata çıkarılması yönünde girişimlerde bulunmak, 10.2 Güneş Enerjisi OSB sinin kurulması yönünde girişimlerde bulunulması, 10.3 İlimizin bitkisel atıklardan enerji ve gübre üretim kapasitesinin tespiti yönünde çalışmalarda bulunulması, 10.4 Yenilenebilir Enerjiden üretilen elektrik alış fiyatlarının arttırılması yönünde girişimlerde bulunulması, 10.5 Güneş enerjisiyle elektrik üreten tesislerin üretiminin ilimizde yapılmasının sağlanması yönünde çalışmalarda bulunulması, 31

33 EKİ : STRATEJİK AMAÇLARLA İLGİLİ FAALİYETLER, PERFORMANS GÖSTERGELERİ, HEDEFLERİN PERFORMANSI, SORUMLULARI, TAKVİM VE YILLIK BÜTÇEYİ İÇEREN DÖKÜMAN YKB-LS/01 3. STRATEJİK PLAN İZLEME VE DEĞERLENDİRME Stratejik Planının izlenmesi, raporlanması ve değerlendirilmesi Stratejik Plandan ayrı olarak hazırlanan; Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Talimatı YKB-TL/02 çerçevesinde gerçekleştirilecektir. SAYGILARIMIZLA, 32

34 ŞANLIURFA TİCARET VE SANAYİ ODASI Tel : Fax : Web Site Adres : : :Paşabağı Mh.Adalet Cd. No.9 HALİLİYE/ŞANLIURFA 33

ADANA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI

ADANA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI ADANA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017 ÖNSÖZ Serbest piyasa ekonmisini benimsemiş ülkelerde kalkınma özel sektör eliyle gerçekleştirilmektedir. Bu yüzden, özel sektörün güçlü ve rekabet edebilir

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI STRATEJİK PLAN

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI STRATEJİK PLAN ESKİŞEHİR TİCARET ODASI STRATEJİK PLAN 2012-2015 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. BÖLÜM: GİRİŞ 3 2. BÖLÜM: STRATEJİK PLANLAMA YAKLAŞIMI 5 3. BÖLÜM: DURUM ANALİZİ 5 3.1 - Tarihsel Gelişim 5 3.2 - Yasal Yükümlülükler

Detaylı

BURDUR TİCARET BORSASI 2013-2016 STRATEJİK PLAN

BURDUR TİCARET BORSASI 2013-2016 STRATEJİK PLAN - STRATEJİK PLAN Burdur, 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1 GİRİŞ... 6 1.1 Konunun Önemi... 6 1.2 Planın Amacı ve Kapsamı...6-7 2 STRATEJİK PLANLAMA VE YASAL MEVZUAT... 7 3 HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 8 3.1 Planın Sahiplenilmesi...

Detaylı

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI ŞANLIURFA TİCARET BORSASI 2013-2016 STRATEJİK PLAN Ürününüz Güvenceniz Olsun ŞANLIURFA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN İçindekiler 1. GİRİŞ A. KONUNUN ÖNEMİ B. STRATEJİK PLANIN AMACI VE KAPSAMI 2. STRATEJİK

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN BAŞKAN DAN Ticarette başarı, işini iyi yapmanın ötesinde daha iyi yapmaya çalışmayı zaruri kılmaktadır. Bu olgu günümüzde sürekli iyileşme olarak nitelendirilmekte

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU rt GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Türk milletinin istidadı ve kesin kararı medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1

Detaylı

UŞAK'IN GİRİŞİMCİLİK YOL HARİTASI

UŞAK'IN GİRİŞİMCİLİK YOL HARİTASI UŞAK'IN GİRİŞİMCİLİK YOL HARİTASI ARALIK 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 YÖNETİCİ ÖZETİ 4 GİRİŞİMCİLİK VE UŞAK 7 ÇALIŞMA SÜRECİ VE YÖNTEMİ 9 UŞAK'TA GİRİŞİMCİLİĞİN MEVCUT DURUMU 12 ANKET ÇALIŞMASI 12 DEĞERLENDİRME

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI 2012 YILI AJANS FAALİYET RAPORU

DİCLE KALKINMA AJANSI 2012 YILI AJANS FAALİYET RAPORU DİCLE KALKINMA AJANSI 2012 YILI AJANS FAALİYET RAPORU Sunuş Ajans, 2011-2013 yılları için aynı stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda ortak bir vizyona ulaşmak üzere TRC3 Bölgesi ndeki bütün paydaşlarla

Detaylı

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De 0 1 2 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı Eğitim Fakültesi Stratejik Planının amacı, fakültenin güçlü ve zayıf yönlerinin, fakülte için fırsat ve tehdit oluşturan unsurların nesnel bir şekilde tespit edilerek

Detaylı

-ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI...

-ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI... İÇİNDEKİLER -ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI... 6 - EGE ÜNİVERSİTESİ DURUM ANALİZİ... 7 - YAPILAN

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP İDARESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP İDARESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP İDARESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mart 2015 İÇİNDEKİLER Sayfa Bakan Sunuşu. 1 Üst Yönetici Sunuşu... 2 I. Genel Bilgiler. 3 A. Vizyon ve

Detaylı

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka GİRİŞİMCİ VE YATIRIMCILAR İÇİN Eureka Yatırım Destek Ofisleri Yatırım Destek Ofisleri KDV İstisnası Teknogirişim Sermaye Desteği İŞKUR Kırsal Kalkınma Destek Programı San-Tez tent Destek Programı Yatırım

Detaylı

2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012)

2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012) 2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012) İÇİNDEKİLER Sayfa I. GENEL BİLGİLER 1 A) Vizyon ve M isyon 1 B) Yetki, Görev ve Sorum luluklar 2 C) A jansa İlişkin B ilgiler

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

Tasarım ve inovasyon. www.bebka.org.tr

Tasarım ve inovasyon. www.bebka.org.tr www.bebka.org.tr Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Üç Ayda Bir Yayınlanır Yıl 3 Sayı 13 Ocak - Şubat - Mart 2015 Tasarım ve inovasyon BEBKA, yeni fikirlerin ışığıyla aydınlanacak bir geleceğe inanıyor

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

AHİLER KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI

AHİLER KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI 2014 AHİLER KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI TR71 DÜZEY 2 BÖLGESİ AKSARAY, KIRIKKALE, KIRŞEHİR, NEVŞEHİR, NİĞDE 1 / 64 İçindekiler ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 SUNUŞ... 7 GİRİŞ... 9 A. 2013 YILI ÇALIŞMA

Detaylı

BEKSİAD ÇALIŞTAY RAPORU

BEKSİAD ÇALIŞTAY RAPORU BEKSİAD (Bebe - Çocuk Konfeksiyonu Sektörü Sanayici ve İş Adamları Derneği) ÇALIŞTAY RAPORU Hazırlayan: BUTEKOM (Bursa Tekstil ve Konfeksiyon ARGE Merkezi) Bursa, 31.12.13 GİRİŞ... 3 1. ÇALIŞTAYDA İZLENEN

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU AĞUSTOS-2010 SUNUŞ Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

% İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

% İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ^tkno^ T C /MX % İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı IYTE «1W2-2012 Sayı : 14966742 n0 Konu : ÎYTE 2014-2018 Stratejik Planı 02/99/2013 KALKINMA BAKANLIĞINA

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU...3 A. VİZYON VE MİSYON...4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER...4 1. Fiziksel

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

2014 FAALİYET RAPORU 2015 ÇALIŞMA PROGRAMI

2014 FAALİYET RAPORU 2015 ÇALIŞMA PROGRAMI 2014 FAALİYET RAPORU 2015 ÇALIŞMA PROGRAMI ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI VE BAĞLI İŞTİRAKLER Eskişehir Endüstriyel Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu San. ve Tic. A.Ş. Eskişehir Bilişim İletişim San. ve Tic. A.Ş.

Detaylı

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri 1 ÖNSÖZ Bilindiği gibi ulusal ve uluslararası dolaşımda olan, hibe veya uygun ödeme koşullarında kredi sağlayan, birçok fon kaynağı bulunmaktadır. Ajans olarak faaliyet gösterdiğimiz TRB2 bölgesinde bu

Detaylı

Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, KOP BKİ, Ticaret ve Sanayi Odaları, Konya Ticaret Borsası

Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, KOP BKİ, Ticaret ve Sanayi Odaları, Konya Ticaret Borsası AÇIKLAMA Bu bölümde yer alan projeler KOP BKİ Taslak Eylem Planı, bölgede diğer kamu kurum ve kuruluşlarca hazırlanan eylem planları, master planlar vb diğer planlama çalışmaları ile kamu kurum ve kuruluşlarının

Detaylı

KONYA SONUÇ RAPORU KO NY A T C ARET BORSAS

KONYA SONUÇ RAPORU KO NY A T C ARET BORSAS KONYA SONUÇ RAPORU KO NY A T C ARET BORSAS I Eski Buğday Pazarı Bu rapor, Konya Ticaret Borsası tarafından T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı nın desteği ile ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV)

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı