2013 Faaliyet Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2013 Faaliyet Raporu"

Transkript

1

2

3 İÇİNDEKİLER 1-GENEL BİLGİLER MİSYON VE VİZYON TEMEL DEĞERLER VE İLKELER KURULUŞ AMACI MALİ VE HUKUKİ STATÜ GÖREV VE YETKİLERİ KURUMA İLİŞKİN BİLGİLER FİZİKSEL YAPI TEŞKİLAT YAPISI Kurulun Yapısı Görev ve Yetkileri Kurulun Çalışma Usulleri Başkanlık Teşkilatı BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR İNSAN KAYNAKLARI AMAÇ VE ÖNCELİKLER İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİLER PERFORMANS BİLGİLERİ Tütün Piyasası Daire Başkanlığı Tohum Üretim Alım Tütün Ticareti Diğer Faaliyetler: Tütün Mamulleri Piyasası Daire Başkanlığı İkincil Mevzuat Çalışmaları Tesis Kurma İzni Verilmesi ile İlgili İşlemler Üretim ve Faaliyet İzni Verilmesi ile İlgili İşlemler Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi Temditi ile İlgili İşlemler Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi Verilmesi ile İlgili İşlemler Tütün İthalatı Uygunluk Belgesi İzni Verilmesi ile İlgili İşlemler Tütün Mamulleri İthalatı Uygunluk Belgesi Verilmesi ile İlgili İşlemler Makaron İthalatı Uygunluk Belgesi Verilmesi ile İlgili İşlemler Yaprak Sigara Kağıdı İthalatı Uygunluk Belgesi Verilmesi ile İlgili İşlemler...46

4 Dahilde İşleme İzni Uygunluk Belgesi Verilmesi ile İlgili İşlemler Tütün Mamulleri İhracatı ile İlgili İşlemler Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi Verilmesi ile İlgili İşlemler Bandrol Takibi ve İmhası ile İlgili İşlemler Hizmet Bedellerinin Tespiti İle İlgili Yapılan İşlemler Tesis Kapatma İzni Verilmesi ile İlgili İşlemler Tesis Kuruluş Yeri Değişikliği ve Devir İle İlgili İşlemler Denetim ve Denetimle ile İlgili İşlemler İdari Yaptırımlar ve İdari Yaptırımlar İle İlgili Yapılan İşlemler Kayıtlar ve Bu Kayıtlara Bağlı Yapılan İşlemler Puro ve Sigarillo İthalatı Yetki Belgesi Verilmesi ve Yetki Belgesinin Uzatılması ile İlgili İşlemler Puro ve Sigarillo İthalatı Uygunluk ve Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi Verilmesi ile İlgili İşlemler Kaçak ve Sahte Zannı ile Yakalanan Tütün Mamulleri Raporları Ürün Analizleri ile İlgili Yapılan İşlemler Kurum Aleyhine Açılan Davalara İlişkin Verilen Cevaplar Eğitim Faaliyetleri İle İlgili İşlemler Kurul Kararlarına Esas Olan Önerge Hazırlanması ile İlgili İşlemler Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Ortak Yürütülen Çalışmalar Yılı Hedefleri Alkol Piyasası Daire Başkanlığı Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Yönelik Mevzuat Çalışmaları Alkol Piyasası Faaliyetlerinin İzlenmesine Yönelik Çalışmalar Üretim Verileri Piyasaya Arz Bilgileri Piyasa Gözetim ve Denetimine Yönelik Çalışmalar İştirak Edilen Toplantı, Seminer ve Eğitimler Alkollü İçkiler Piyasası Daire Başkanlığı Alkollü İçkiler Piyasasının Düzenlenmesine Yönelik Mevzuat Çalışmaları Alkollü İçki Piyasasına İlişkin Bilgiler ve Piyasa Faaliyetlerinin İzlenmesine Yönelik Çalışmalar Sektörel Rekabet ve Tüketici Hakları Daire Başkanlığı: Satış Belgesi İşlemleri İştirak Edilen Toplantı, Seminer ve Eğitim Çalışmaları Rekabetin Tesisine Yönelik Faaliyetler Tütün Ürünlerine Talebin Azaltılması ve Alkollü İçkilerin Teşvik Edici, Özendirici Nitelikteki Uygulamalar ile Reklamlara İlişkin Önlemler: Tütün Ürünlerinin Arzının Azaltılmasına Yönelik Önlemler : Tüketicilere Yönelik Faaliyetler

5 Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Odalar ve Bilgi Edinmeye Yönelik Faaliyetler İstatistiki Bilgiler Tütün ve Alkol Kontrolü Daire Başkanlığı Ulusal Tütün Kontrol Programı (UTKP) ve Eylem Planı Koordinasyon Çalışmaları Halkı Bilgilendirme ve İletişim Çalışmaları Mayıs Dünya Sigarasız Günü Etkinlikleri DSÖ Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi Çalışmaları Yasadışı Ticaret Kapsamında Yapılan Çalışmalar İl Tütün Kontrol Kurulları (İTKK) Çalışmaları Kamu ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Etkinlik ve Projelerine Destekler Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi (SSUK) Çalışmalarına Katılım Kurumumuza Yapılan Ziyaretler ve Düzenlenen Toplantılar Yurtiçinde Katılım Sağlanan Diğer Toplantılar ve Etkinlikler Tütün Kontrolü Kapsamında Yapılan Yurtdışı Toplantıları Denetim Daire Başkanlığı Denetim Faaliyetleri Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı Avrupa Birliği Dış İlişkiler Kapsamında Yürütülen Faaliyetler Hukuk Müşavirliği: Dava ve İcralar İdari İşlemler Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Yılında Yapılan Faaliyetler İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı: İnsan Kaynakları Müdürlüğünce Yürütülen Faaliyetler Destek Hizmetleri Müdürlüğünce Yürütülen Faaliyetler Mali İşler Müdürlüğünce Yürütülün Faaliyetler Yılında Yapılan Faaliyetler Kurul Özel Büro Müdürlüğü: Yılında Yapılan Faaliyetler MALİ BİLGİLER Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Kurumun Mali Denetimi KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖNERİ VE TEDBİRLER...157

6

7 > 1 1-GENEL BİLGİLER 1.1-MİSYON VE VİZYON KURUM MİSYONU : Ülke ekonomisi ve kamu sağlığı açısından stratejik önemde, duyarlı kamusal alan olarak görülen ve eksik rekabet kurallarının işlediği tütün ve alkol piyasalarının, önemli sosyal değerlerin korunması suretiyle düzenlenmesi ve denetlenmesi (regülasyonu) fonksiyonunu icra etmektir. KURUM VİZYONU : Güvenli, rekabetçi, ülke ekonomisine azami düzeyde katkıda bulunan, kamu sağlığı ve esenliğinin gözetildiği bir piyasa yapısının oluşturulmasıdır TEMEL DEĞERLER VE İLKELER Tarafsızlık: Kurumun faaliyet alanıyla ilgili tüm taraflara karşı saygılı, adil, anlayışlı davranılması, farklı düşünce ve görüşlere değer verilmesi ve her türlü ayrımcılıktan uzak durulmasıdır. Katılımcılık: Düzenlemelerin oluşturulması ve uygulanması süreçlerinde ilgili tarafların görüşlerine önem verilmesi, gelen öneri ve şikayetler doğrultusunda yeniden gözden geçirme çalışmalarının yapılmasıdır. Hesap Verebilirlik: Kurumun faaliyetleri hakkında kamuoyunun düzenli olarak bilgilendirilmesi, kamusal değerlendirme ve denetime her zaman açık ve hazır olunmasıdır. Etkinlik: Hedeflere ulaşmada kamu çıkarlarının gözetilmesi, düzenleme, denetleme ve kamusal faaliyetlerin fayda/maliyet yaklaşımı dikkate alınarak yürütülmesi, haksız rekabete sebep olacak uygulamalara yer verilmemesidir. Kamu sosyal sorumluluğu: Kamu esenliği ve sağlığına gereken önemin verilip, kurumun faaliyet alanı ile ilgili konularda, insan ve çevre sağlığı ile kamu düzenini bozucu her türlü etkiyi ortadan kaldıran düzenleme ve denetleme çalışmalarının yapılmasıdır. Yeniliğe ve sürekli gelişime açıklık: Kurumsal faaliyet alanı ile ilgili olarak yapılan yeniliklerin takip edilmesi, sistemdeki riskleri ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaların en kısa sürede yapılması, değişen ihtiyaçları karşılayabilecek sistem değişikliklerinin vakit geçirmeden uygulanabilmesidir. İşbirliği: İlgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla yakın işbirliği ve dayanışma içinde çalışılmasıdır. Profesyonellik: Kurumun faaliyet alanı ile ilgili görevlerinin yerine getirilmesinde profesyonelce hareket edilmesi, sorumluluğun üstlenilip hesap verme mesuliyetinin kabul edilmesidir.

8 2 < 1.3- KURULUŞ AMACI Ülkemizde 140 yıla yakın bir süredir tütün mamulleri, alkol ve alkollü içki üretimi ve ticareti Tekel Genel Müdürlüğünce yürütülmüş, üretilen tütünlerin büyük bir kısmı destekleme politikaları çerçevesinde satın alınmıştır. Tütün mamulleri ve alkollü içki üretim-ticaretinde devlet tekelinin kaldırılması, destekleme politikalarının terk edilmesi ve bu çerçevede Tekel in İDT olarak ticari ve sınai hayatta yerini alarak özelleştirme kapsamına alınması, bugüne kadar tekel tarafından yürütülen düzenleme ve denetleme görevlerinin, ticari faaliyetlerinden ayrılarak başka bir düzenleyici otoriteye verilmesini gerekli kılmıştır. Keza, üretim ve dağıtım tekelinin kamudan özel sektöre geçiş süreci, piyasa aksaklığının söz konusu olduğu sektörlerde düzenleme işlevinin de yeniden yapılandırılmasını gerektirir. Bu aşamada çağdaş anlamıyla düzenleyici kurum ve kurallara ihtiyaç duyulmaktadır. Regülasyon, kamu tekellerinden rekabetçi pazarlara geçişin, önemli sosyal değerler korunarak başarıyla gerçekleştirilmesinde kullanılacak en etkin mekanizmadır. Tütün ve alkol piyasası, bugüne kadar devlet eliyle işlerliğini sürdürmesi ve ülke ekonomisi yönünden stratejik öneme haiz olması sebebiyle toplumsal yaşamın duyarlı alanı olarak kabul edilmiştir. Devlet ve toplum açısından taşıdıkları önem dolayısıyla, Kurumun düzenleme alanındaki tütün ve alkol piyasaları, ülkemizde olduğu gibi dünyanın pek çok ülkesinde de ayrı bir kamu otoritesi eliyle ve özel olarak izlenmektedir. Söz konusu piyasalardaki ürünler; yarattığı yüksek katma değer dolayısıyla tarımdan enerjiye kadar uzanan geniş bir yelpazede toplumun bir çok kesimini doğrudan veya dolaylı olarak etkilemekle birlikte, tabi oldukları yüksek oranlı vergi nedeniyle de bütçe gelirlerinde önemli bir yer tutmaktadırlar. Öte yandan, son yıllarda özellikle Dünya Sağlık Örgütü önderliğinde yapılan çalışmalar sonucunda uluslararası toplum tarafından önemi kabullenmiş olmasından kaynaklanan kamu sosyal sorumluluk anlayışının da etkisiyle 4733 sayılı Kanun da 2008 yılında 5752 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler, Kurumumuzun tütün ve alkol kontrolü konusunda görev ve sorumluluklarını artırmış, Tütün ve Alkol Kontrolü Daire Başkanlığının da ihdasını sağlamıştır. Ayrıca; 4207 sayılı Kanunun kişileri ve gelecek nesilleri tütün ürünlerinin zararlarından, bunların alışkanlıklarını özendirici reklam, tanıtım ve teşvik kampanyalarından koruyucu tertip ve tedbirleri almak ve herkesin temiz hava soluyabilmesinin sağlanması yönünde düzenlemeler yapmak şeklinde ifadesini bulan amacı, kamu düzeni ve toplum sağlığı açısından Kurumsal görev ve sorumluluklarımızın alanını daha da genişletmiştir. Dünyadaki gelişmeler ışığında, iyi yönetişim olarak tanımlanan çağdaş yönetim zihniyetine ve yapısına uygun olarak yapılandırılan ve toplumsal yaşamın duyarlı alanlarında faaliyet gösteren diğer düzenleyici ve denetleyici kurumlar gibi Kurumumuz; Merkezi idarenin, düzenlediği sektörlerin, diğer bürokratik kurumların, medyanın ve uluslararası kuruluşların yönlendirme ve etkilerinden bağımsız olarak, Devletin, sektördeki işletmelerin ve tüketicilerin hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla

9 > 3 tütün ve alkol piyasalarını düzenlemek, izlemek, denetlemek, aykırı davranış ve durumları önlemek, yaptırımda bulunmak üzere kurulmuştur MALİ VE HUKUKİ STATÜ 4733 sayılı Kanun ve diğer kanunlarla verilen görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak üzere kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (15/04/ tar.say.r.g. ve 5752 sayılı Kanun ile değişik) kurularak 2002 yılında faaliyete başlamıştır. Kurumun merkezi Ankara dadır. Kurum gerekli gördüğü yerlerde irtibat büroları kurabilir. Kurum, kanunla ve diğer mevzuatla kendisine verilen düzenleme ve denetlemeyle ilgili görev ve yetkileri kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak yerine getirir ve kullanır. Kurumun kararları yerindelik denetimine tabi tutulamaz. Hiçbir organ, makam, merci ve kişi Kurumun kararlarını etkilemek amacıyla emir ve talimat veremez. Kurum, 4733 sayılı Kanunda ve 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde mali kaynaklarını görev ve yetkilerinin gerektirdiği ölçüde, kendi bütçesinde belirtilen usul ve esaslar dahilinde serbestçe kullanır. Kurumun organları; Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu ile Başkan, Başkan Yardımcıları ve hizmet birimlerinden oluşan Başkanlık Teşkilatıdır. Kurum, Başbakanın görevlendireceği bir Devlet Bakanı ile ilişkilendirilir GÖREV VE YETKİLERİ Kurum, Kanun ve ilgili diğer mevzuatın verdiği yetkiler çerçevesinde aşağıdaki konularda görevli ve yetkilidir: Tütün, tütün mamulleri, alkol ve alkollü içkiler piyasasındaki faaliyetlerin düzenli, şeffaf ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesini temin için gerekli sektörel düzenlemeleri yapmak veya karar ve tedbirleri almak ve bunları uygulamak, uygulanmasını sağlamak, piyasa faaliyetlerini izlemek ve denetlemek. Düzenlemek ve denetlemekle görevli olduğu sektör veya alanlarda faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin işlem ve hesaplarını incelemek ve denetlemek, idari yaptırımları uygulamak ve idari tedbirleri almak. Tütün mamulleri ve alkollü içkilerin satış ve sunum faaliyetlerine ilişkin piyasa takip ve kontrolünün sağlanmasına, tüketicilerin seçeneklerinin azaltılmasına veya kısıtlanmasına zemin oluşturacak uygulamaları en aza indirerek rekabet ve reklam koşullarının belirlenmesine yönelik düzenlemeler yapmak, faaliyetleri izlemek, yönlendirmek ve denetlemek.

10 4 < Tütün ve alkol tüketiminden kaynaklanan kamusal ve tıbbi nitelikteki zararlı etkiler ile tütün ve alkol tüketimini teşvik edecek faaliyetleri önleyecek düzenlemeleri ve çalışmaları yapmak ve bu düzenlemelerin ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde uygulanmasını sağlamaya yönelik çalışmalarda bulunmak. Düzenlemek ve denetlemekle görevli olduğu sektör ve alanlarda yasadışı faaliyetlerin önlenmesi, denetimlerin yapılması, idari yaptırımların uygulanması konularında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıyla protokoller yapmak. Tütün mamulleri ve alkollü içkilerde bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaretlerin kullanımına ilişkin çalışmaları gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde yürütmek. Görev alanına giren konularda, Avrupa Birliği müktesebatına uyum sağlamak amacıyla uluslar arası ve yabancı kuruluşlar ile ilgili işlemleri yürütmek, bu kuruluşlarla yapılacak müzakereleri koordine etmek ve istişarelerde bulunmak, gerektiğinde bu kuruluşlara üye olmak. Görev alanı ile ilgili konularda gerekli gördüğü her türlü bilgi ve belgeyi, resmi kurum ve kuruluşlar ile düzenlemek ve denetlemekle görevli olduğu sektör ve alanlarda faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişilerden ve bunların her türlü birliklerinden istemek. Kanunla ve ilgili diğer mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

11 > 5 2-KURUMA İLİŞKİN BİLGİLER 2.1-FİZİKSEL YAPI Kurum hizmetleri; Söğütözü Mah. Söğütözü Cad. No:31 Çankaya/ANKARA adresinde toplam 8 katlı ana hizmet binası ile, İzmir İli Bornova İlçesinde ikisi arşiv olmak üzere 5 odalı tek katlı İrtibat bürosunda yürütülmektedir. Ayrıca Güvenevler Mah. Güneş Sok. No:11 Kavaklıdere/ANKARA adresindeki eski ana hizmet binası arşiv olarak kullanılmaktadır. 2.2-TEŞKİLAT YAPISI Kurum; Başkan ve üyelerden müteşekkil Kurul ile Başkana bağlı olarak faaliyetlerini yürüten Başkanlıktan oluşur. Kurum 4733, 4207, 4250 sayılı Kanunlar ile diğer kanunlardan kaynaklanan görev ve yetkilerini Kurul vasıtasıyla kullanır. Kurul; Kurumun karar organı olup, biri Başkan ve biri Başkan Vekili olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Kurul üyeleri ; Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve Genel Müdürlüğün ilgilendirildiği Bakanlığın önereceği kişiler arasından Biri Başkan ve biri Başkan Vekili olmak üzere Bakanlar Kurulunca atanır. Kurulun başkanı Kurumun da başkanıdır. Kurul üyelerinin görev süresi beş yıldır. Görev süresi biten üye yeniden seçilebilir sayılı Kanunda yazılı haller dışında herhangi bir nedenle Kurul Üyelerinin görevlerine son verilemez. Başkanlık Teşkilatı; Başkan, Başkan Yardımcıları ve hizmet birimlerinden oluşur. Kurumun Organizasyon Seması aşağıda yer almaktadır:

12 6 < TAPDK ORGAN ZASYON EMASI TÜTÜN VE ALKOL TÜTÜN P YASASI VE ALKOL DÜZENLEME P YASASI KURULU DÜZENLEME KURULU KURUL ÖZEL BÜRO MÜDÜRLÜ Ü BA KAN BA KANLIK ÖZEL BÜRO MD.LÜ Ü HUKUK MÜ AV RL BA KANLIK MÜ AV RL BA KAN YARDIMCISI BA KAN YARDIMCISI Tütün Piyasas Daire Ba kanl Denetim Daire Ba kanl Tütün Mamulleri Piyasas Daire Ba kanl Avrupa Birli i ve D li kiler Daire Ba kanl Alkol Piyasas Daire Ba kanl Bili im Daire Ba kanl Sektörel Rekabet ve Tüketici Haklar Daire Ba kanl nsan Kaynaklar ve Destek Hizmetleri Daire Ba kanl Alkollü çkiler Piyasas Daire Ba kanl Bas n ve Halkla li kiler Mü avirli i Tütün ve Alkol Kontrolü Daire Ba kanl 8

13 > Kurulun Yapısı Görev ve Yetkileri Kurul, Kurumun karar organıdır. Biri başkan biri başkan vekili olmak üzere yedi üyeden oluşur. Kurul görevini yaparken bağımsızdır. Kanun ve ilgili diğer mevzuatla kendi görev ve yetkisine verilmiş konuların tümünde en üst düzeyde görüşme ve karar alma yetkisine sahiptir. Aşağıdaki görevleri yapar ve yetkileri kullanır: Düzenlemek ve denetlemekle görevli olduğu sektör ve alanlarla ilgili düzenlemeleri yapmak ve kararlar almak. Satış, izin ve uygunluk belgesi karşılığında alınacak hizmet bedeli tutarlarını tespit etmek. Kurumun amaç ve hedeflerine uygun olarak hazırlanan bütçe teklifini görüşmek ve karara bağlamak. Kurumun mali durumunu gösteren kararları onaylamak. Personel atamaları da dahil olmak üzere Kurumun personel politikasını oluşturmak. Başkanın önerisi üzerine, başkan yardımcıları ve daire başkanlarını atamak. Başkan ve üyeler ile Kurum personelinin ücret ve diğer mali, sosyal hak ve yardımlarını mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde belirlemek. Başkan ve üyeler ile Kurum personeline ödenecek harcıraha ve konut tahsisine ilişkin usul ve esasları mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde belirlemek. Başkan hariç Kurul üyelerinin yurt içi geçici görevlendirilmesine karar vermek. Kurul üyeleri ile Kurum personelinin yurt dışı geçici görevlendirilmesine karar vermek. Kuruma taşınır ve taşınmaz mal veya hizmet alınması, satılması ve kiralanması ile Kurumun alacak hak ve borçları hakkında karar vermek; gerektiğinde parasal sınırlar ile usul ve esasları belirleyerek bu yetkisini Başkana devretmek sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunda yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, tütün ve alkol tüketiminden kaynaklanan kamusal, toplumsal ya da tıbbi nitelikteki her türlü zararlı etkileri önleyecek düzenlemeleri yapmak, bunlarla ilgili kararları almak sayılı Kanun, 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu ve diğer kanunlar ile Kuruma verilmiş olan görevleri yürütmek.

14 8 < Yurt içinde ve yurt dışında konusuyla ilgili kuruluşlarla işbirliği yapılmasına ve gerektiğinde bu kuruluşlara Kurumun üye olmasına karar vermek. Kuruma bağlı akredite laboratuarlarının tesis edilmesine ve işletilmesine ilişkin şartları tespit etmek. Kanunun uygulamasında gerekli koordinasyonun sağlanması ve yasadışı faaliyetlerin önlenmesi, denetimlerin kendi adına yapılması, yetki devri suretiyle idari yaptırımların uygulanması ve satış belgelerinin verilmesi konularında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla, ayrıca satış belgelerinin verilmesi konusunda kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıyla protokoller yapılması konusunda karar vermek. Görev alanı ile ilgili konularda gerekli gördüğü her türlü bilgiyi, tütün, tütün mamulleri ve alkollü içkiler piyasasında mal veya hizmet üreten, pazarlayan, satan gerçek ve tüzel kişilerle, bunların her türlü birliklerinden istemek Kurulun Çalışma Usulleri Kurumsal yapının oluşturulması, sektörel düzenlemeler ve idari yaptırımlarla ilgili görev ve yetkiler; Başkan, Başkan Vekili, üyeler veya hizmet birimlerinin teklifi ile oluşan gündem görüşülerek icra edilir. Kurulun üye tamsayısı ile toplanması esastır; zorunlu hallerde en az dört üye ile toplanır ve kararlar üye tamsayısının salt çoğunluğu ile alınır. Kurul üyeleri çekimser oy kullanamaz. Çoğunluk kararına katılmayan üye, en geç toplantıyı izleyen yedi işgünü içinde karşı oy gerekçesini yazılı olarak Kurul Başkanlığına bildirir Başkanlık Teşkilatı Başkanlık, Başkan, başkan yardımcıları ve hizmet birimlerinden oluşur. Başkan; Kurumun genel yönetim ve temsili ile Kurul tarafından alınan kararların yürütülmesinden sorumludur. Bu sorumluluk Kurum çalışmalarının yürütülmesi, denetlenmesi, değerlendirilmesi ve gerektiğinde kamuya duyurulması görev ve yetkilerini kapsar. Başkanın izinli veya raporlu olduğu ya da yurt içi veya yurt dışı görevde bulunduğu durumlar ile görevde bulunmadığı diğer hallerde Başkan Vekili, Başkana vekalet eder. Başkanın görev ve yetkileri şunlardır: Kurul toplantılarını idare etmek, kararları yayımlatmak ve uygulanmasını sağlamak. Kurum bütçesi ile yıllık faaliyet raporlarını Kurula sunmak, bütçenin uygulanmasını sağlamak.

15 > 9 Kurum faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemek, değerlendirmek, gerektiğinde kamuoyunu bilgilendirmek, hizmet birimlerinin uyumlu, verimli disiplinli ve düzenli bir biçimde çalışmasını sağlamak. Kurul tarafından atanması öngörülenler dışındaki Kurum personelini atamak, görev ve yetki alanı ile hizmet birimlerini belirlemek. Başkan yardımcılarının sorumlu olacakları hizmet birimlerini belirlemek. Başkan yardımcıları ile daire başkanlarının izin, rapor, yurt içi veya yurt dışı görevlendirmeler nedeni ile görevde bulunamadıkları hallerde, bu görevlere vekaleten görevlendirme yapmak. Kurum personelinin görevi esnasında veya görevi nedeni ile işledikleri suçlar ile ilgili soruşturma izni verilip verilmemesine karar vermek. Kurumca yapılacak inceleme, yerinde denetim ve diğer konularda görev alacakları yurt içinde geçici görevlendirmek. Kurum personelinin yurt içi geçici görevlendirilmesine karar vermek. Gerekli gördüğü her türlü bilgi ve belgeyi, ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan istemek. Sektöre ilişkin risk analizi yaptırmak, şikayet ve ihbarları değerlendirmek ve gerekli inceleme ve denetimlerin yapılmasını sağlamak. Yasadışı üretim ve ticaretin önlenmesi de dahil olmak üzere Kurumun görev alanına giren konularda ilgili kurum ve kuruluşlar ile ortak çalışmalar yapılmasını sağlamak. Başkan yardımcıları; Başkanın emrinde ve onun yardımcısı olup, Kurum faaliyetlerini Başkan adına ve Başkanın talimatları doğrultusunda mevzuata uygun bir şekilde düzenler ve yürütür. Görev kapsamındaki hizmet birimlerine gereken talimatları verir ve bunların uygulanmasını sağlar. İrtibat büroları; Kurumun hizmet birimleri ile koordineli bir biçimde, Kurumun düzenlemek ve denetlemekle görevli olduğu sektörde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetlerini izlemek, değerlendirmek ve sonucunu ilgili hizmet birimine aktarmak, Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak ve Kurumu bulunduğu bölgede temsil etmek ile görevlidir. Hizmet birimleri; Kurumun hizmet birimleri ve görevleri aşağıda sıralanmıştır: Tütün Piyasası Daire Başkanlığı: Tütün tohumunun taşınması, ithali ve ihracı, tütün üretimi, üretici tütünlerinin alım satımı, tütünlerin işlenmesi, depolanması, iç ve dış ticareti ile tütün fireleri, tütün işleme tesislerinin kurulması, üretim izni, proje tadilatı, yer değişikliği, kapatılması, her türlü devir işlemleri ile tüm bu işlemlerin teknik kontrolüne ilişkin çalışmaları yürütmek.

16 10 < Tütün Mamulleri Piyasası Daire Başkanlığı: Tütün mamulleri üretim tesislerinin kurulması, kurulmuş tesislerin faaliyet, proje tadilatı, her türlü devir işlemleri, yer değişikliği ile kapatılmasına ilişkin koşulların belirlenmesine ve bu konularda uygunluk belgesi veya izin verilmesine ilişkin Kurul düzenlemelerine esas teşkil edecek çalışmaları yürütmek. Tütün mamullerinin piyasaya arz koşulları, ihracat ve ithalatı ile ilgili düzenlemelerine esas olacak çalışmaları yapmak, bu faaliyetlere ilişkin uygunluk belgesi veya izin verilmesi işlemlerini yürütmek. Görev alanına giren işlemlerin teknik kontrolüne ilişkin çalışmaları yürütmek, tütün mamulleri piyasasında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin teknik denetimlerini gerçekleştirmek. Kaçak ve sahte zannıyla yakalanan veya yasadışı yollarla piyasaya arz edilen tütün mamullerinin muayene, ekspertiz ve değer tespitine ilişkin çalışmaları yürütmek, bu konularda Kuruma iletilen diğer talepleri değerlendirmek, gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşlarına teknik eğitim ve destek vermek. Tütün mamullerinin üretiminde kullanılan girdilere ilişkin bilgileri üretici ve ithalatçı firmalardan almak, ürünlerle ilgili her türlü kontrolleri yapmak veya yaptırmak, sektöre ilişkin veri tabanını oluşturmak, değerlendirme raporlarını hazırlamak, gerektiğinde kamuoyunun bilgisine sunulması işlemlerini yürütmek. Görev alanına giren konulara ilişkin olarak ilgili kanunlar ve uluslararası sözleşmelerde öngörülen sektör düzenlemelerine esas çalışmaları yapmak. Satış, izin ve uygunluk belgesi karşılığında ödenecek hizmet bedellerinin tespit ve tahsiline ilişkin Kurul kararlarına esas olacak çalışmaları yürütmek. İdari yaptırımlara ilişkin çalışmaları yürütmek, alınan kararların uygulanmasını takip etmek. Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. Alkol Piyasası Daire Başkanlığı: Etil alkol ve metanolün üretimi, iç ve dış ticareti, denatürasyonu, ambalajlanması, dağıtımı, üretimde kullanılması amacıyla elde bulundurulması, depolanması, geri kazanımı, işlemesi, üretim tesislerinin kurulması, üretim izni, proje tadilatı, kapatılması ve her türlü devir işlemleri ile 8/6/1942 tarihli ve 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununun uygulanmasına yönelik işlemlere ve tüm bu işlemlerin teknik kontrolüne ilişkin çalışmaları yürütmek. Alkollü İçkiler Piyasası Daire Başkanlığı: 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun hükümleri hariç olmak üzere, alkollü içkilerin iç ve dış ticareti, dağıtımı, depolanması, geri kazanımı; üretim tesislerinin kurulması, işletilmesi, proje tadilatı, kapatılması ve her türlü devir işlemleri ile 4250 sayılı Kanunun uygulanmasına yönelik işlemlere ve tüm bu işlemlerin teknik kontrolüne ilişkin çalışmaları yürütmek.

17 > 11 Sektörel Rekabet ve Tüketici Hakları Daire Başkanlığı: 5179 sayılı Kanun hükümleri hariç olmak üzere, Kurumun yetki alanına giren ürünlerin satış ve sunum faaliyetlerine ilişkin izin ve yetki belgelerinin verilmesi, bu faaliyetlere ilişkin piyasa takip ve kontrolünün sağlanması, tütün ve alkol piyasalarına ilişkin düzenlemeler ve uygulamalar konusunda kamuoyunda tüketici bilinci oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılması ve tüketicilerin seçeneklerini azaltabilecek rekabet ve reklam koşullarının belirlenmesi çalışmaları ile bu Kanun kapsamındaki ürünlerde bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaretlerin kullanımına ilişkin çalışmaları gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde yürütmek. Tütün ve Alkol Kontrolü Daire Başkanlığı: Tütün ve alkol tüketiminden kaynaklanan kamusal veya tıbbi nitelikteki zararlı etkilerin önlenmesi amacıyla, Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesinin ve 7/11/1996 tarihli ve 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunun uygulamasına yönelik çalışmaların yapılması, tütün ve alkol tüketimini teşvik edecek faaliyetleri ve yasadışı ticareti önleyecek çalışmaların ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde yürütülmesi, 5179 sayılı Kanun hükümleri hariç olmak üzere tütün, tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkiler konusunda analizlerin yapılması veya yaptırılması ile insan sağlığına zarar verebilecek maddelerin belirlenmesini sağlamak. Denetim Daire Başkanlığı: Kurumun düzenlediği piyasalarda faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin işlem ve hesaplarını incelemek ve denetlemek, gerektiğinde bu hususlarda yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak, piyasalarda görülen aksaklıklara ilişkin çözüm önerilerinde bulunmak. Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı: 5/5/1969 tarihli ve 1173 sayılı Milletlerarası Münasebetlerin Yürütülmesi ve Koordinasyonu Hakkında Kanun çerçevesinde, görev alanına giren konularda, Avrupa Birliği müktesebatına uyum sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları yapmak, uluslararası ve yabancı kuruluşlar ile ilgili işlemleri yürütmek, bu kuruluşlarla yapılacak müzakereleri koordine etmek ve istişarelerde bulunmak, gerektiğinde bu kuruluşlara Kurumun üye olması ile ilgili çalışmaları yürütmek. Başkanlık Müşavirliği: Kurul Başkan ve üyelerine, Kurumun görev alanıyla ilgili konularda danışmanlık ile Kurul Başkan ve üyeleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. Hukuk Müşavirliği: Kurumun taraf olduğu işlemlerin veya Kurumu ilgilendiren uyuşmazlıkların takibi ve çözümlenmesi amacıyla adlî ve idarî davalarda gerekli bilgileri hazırlamak, taraf olduğu davalarda Kurumu temsil etmek veya Kurumca hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilen davaları takip ve koordine etmek, Kurul Başkanına, Kurula ve hizmet birimlerine danışmanlık hizmeti yapmak, Kurumun görev alanına giren hususlarda mevzuat çalışmalarında bulunmak, hizmet birimleri veya diğer kurum ve kuruluşlarca hazırlanarak Kuruma gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile diğer hukukî konular hakkında görüş bildirmek, Kurumun menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukukî tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak. Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği: Kurumun faaliyet alanı ile ilgili konularda yazılı ve görsel basını takip ederek gerekli dokümantasyonu sağlamak, Kurumun basın ve yayın kuruluşları ile ilişkilerini

PERFORMANS PROGRAMI 2014

PERFORMANS PROGRAMI 2014 2 PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMI 2014 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 3 PERFORMANS PROGRAMI 4 PERFORMANS PROGRAMI BAKAN SUNUŞU AK Parti Hükümetleri döneminde uyguladığımız doğru ekonomik

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI. FAALiYET RAPORU 2012

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI. FAALiYET RAPORU 2012 T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI FAALiYET RAPORU 2012 T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI FAALiYET RAPORU 2012 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan 2013 BAKAN

Detaylı

E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU

E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Son 20 yılda başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Dünya çapında yaşanan enerji sektörünün serbest piyasa ortamında rekabete açılması ve oluşturulan piyasanın düzenlenmesi

Detaylı

2 PERFORMANS PROGRAMI

2 PERFORMANS PROGRAMI 2 PERFORMANS PROGRAMI 3 PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMI 2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 4 PERFORMANS PROGRAMI 5 PERFORMANS PROGRAMI BAKAN SUNUŞU Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca

Detaylı

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU 03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 5 A- Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler...

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMI 2015 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 2 PERFORMANS PROGRAMI 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2015 3 BAKAN SUNUŞU AK Parti Hükümetleri döneminde uyguladığımız

Detaylı

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde No Sayfa No 1. Amaç... 1 2. Kapsam... 1 3. Dayanak...

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 Yılı Performans Programı Ekim 2013 1 2 BAKAN SUNUŞU Anayasamızda açıkça öngörüldüğü üzere devletin görevlerinden olan düzenli şehirleşmeyi

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015 STRATEJiK PLAN 2011-2015 SUNUŞ Vilayetler Hizmet Birliği, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ile belirlenmiş görev ve sorumluluklarını kurulduğu tarihten itibaren üstün hizmet anlayışı içerisinde

Detaylı

2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012)

2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012) 2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012) İÇİNDEKİLER Sayfa I. GENEL BİLGİLER 1 A) Vizyon ve M isyon 1 B) Yetki, Görev ve Sorum luluklar 2 C) A jansa İlişkin B ilgiler

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2 İÇİNDEKİLER SERMAYE PİYASASI KURULU.....2 SERMAYE PİYASASININ TEMEL KURUMLARI....3 KURULUN İŞLEYİŞİ VE ORGANİZASYON YAPISI...4 HİZMET BİRİMLERİ...5 DENETLEME DAİRESİ...5 ORTAKLIKLAR

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 İçindekiler SUNUŞ... 5 BÖLÜM I... 7 GENEL BİLGİLER... 7 A. MİSYON VE VİZYON... 7 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 7 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER...

Detaylı

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI ŞANLIURFA TİCARET BORSASI 2013-2016 STRATEJİK PLAN Ürününüz Güvenceniz Olsun ŞANLIURFA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN İçindekiler 1. GİRİŞ A. KONUNUN ÖNEMİ B. STRATEJİK PLANIN AMACI VE KAPSAMI 2. STRATEJİK

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 1153 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 29/6/2011, No : 644 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011, No : 6223 Yayımlandığı

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 1153 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 29/6/2011, No : 644 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011, No : 6223 Yayımlandığı

Detaylı

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU - 1 - İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GRAFİKLER... 5 ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 8 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 9 A. GENEL BİLGİLER... 11 A.1. Misyon ve Vizyon... 11 A.2. Yetki,

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT Haziran 2014 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU...

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. Başbakanlık Kamu Düzeni ve Güvenliği

Detaylı

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 10627 DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6004 Kabul Tarihi : 7/7/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 13/7/2010 Sayı : 27640 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt

Detaylı

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36 AYDIN 2011 İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B- Teşkilat Yapısı...21 C- Fiziksel Kaynaklar... 25 1- Fiziksel Yapı...25 1.1- Yerleşkeler...25 1.2- Yerleşke

Detaylı

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma ancak yerelin potansiyelini harekete geçirerek gerçekleşmektedir. Başta AB üyesi ülkeler olmak üzere dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (23.04.2015/31646 Sayılı Makam Onayı) AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı;

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Avrupa Birliği Eğitim

Detaylı

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak.

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. ÖNSÖZ Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim süreçleri özellikle kamunun yeniden

Detaylı