İçindekiler 1. BÖLÜM USUL HÜKÜMLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İçindekiler 1. BÖLÜM USUL HÜKÜMLERİ"

Transkript

1 1. BÖLÜM USUL HÜKÜMLERİ BELEDİYE GELİRLERİNİN USUL HÜKÜMLERİ BAKIMINDAN TASNİFİ... 1 VERGİLERİN TARH VE TAHAKKUK ESASLARI... 3 İDARE HUKUKUNDA TEBLİGAT MÜESSESESİ... 5 Giriş... 5 Tebligatın Anlamı... 5 Tebligat Kanunu nun Kapsamı... 5 Konusuna Göre Tebligat Çeşitleri... 6 Tebligat Usulü... 7 Tebligat Zamanı... 9 Tebligat Ücretleri Tebliğ Evrakının Kaybolması Tebliğ Evrakının Nüshaları Tebligat Yapılacak Adres Tebligat Yapılabilecek Kimseler Kendilerine Tebliğ Evrakı Teslim Edilenlerin Sorumluluğu Tebliğ Mazbatası Sonuç VERGİ HUKUKUNDA TEBLİGAT USULÜ Giriş Vergi Usul Kanunu na Göre Tebligat Kimlere Tebliğ Yapılır? Tüzel Kişilere Yapılacak Tebliğ Tebligat Yapılacak Kimsenin Bulunmaması Askerlere Ve Resmi Dairelere Yapılacak Tebligat Yabancı Memlekette Bulunanlara Tebligat Tebligatta Uygulanacak Sıra İlanen Tebligat Tebliğ Yerine Geçen Muameleler Elektronik Ortamda Tebliğ Hatalı Tebliğler Sonuç SAYILI KANUN A GÖRE ELEKTRONİK TEBLİGAT USULÜ Giriş Elektronik Tebligat Yapabilecek İdareler Elektronik Ortamda Tebliğ Nedir? Elektronik Tebligat Adresi Edinme Elektronik Tebligat Yapılması Zorunlu Olanlar V

2 Belediye Gelirleri Elektronik Tebligat Yapılması İhtiyari Olanlar Elektronik Tebligatın Gönderilmesi Ve Alınması Tebligat Zamanı Muhataba Bilgi Verilmesi Muhatabın Elektronik Tebligatı Alması Elektronik Tebligat Hizmetinin Kullanıma Kapatılması Zorunlu Sebeplerle Elektronik Tebligatın Yapılamaması Elektronik Tebligat Alma İmkânı Ortadan Kalkanların Durumu Elektronik Tebligat Hizmetiyle İlgili Sorumluluklar Sonuç YABANCILARA VE YURTDIŞINDA BULUNANLARA TEBLİGAT USULÜ Giriş Yabancı Ülkede Bulunanlara Tebligat Yabancı Ülkelerden Gelen Evrakın Tebligatı Sonuç SAYILI KANUN A GÖRE CEBRİ TAKİP SÜRECİ Ödeme Emri Mal Bildirimi Ödeme Emrine Karşı Dava Açılması Haciz BELEDİYE GELİRLERİ BAKIMINDAN, 6183 SAYILI KANUN A GÖRE TAHSİL EDİLEBİLECEKLER VE EDİLEMEYECEK GELİRLER NELERDİR? Sayılı Kanun a Göre Tahsil Edilmesi Gereken Gelirler Sayılı Kanun a Göre Tahsil Edilmesi Mümkün Olmayan Gelirler SAYILI KANUN KAPSAMINDA TECİL EDİLEBİLECEK ALACAKLAR VE TECİL USULÜ İLE TECİL YETKİSİ Tecil Edilemeyecek Alacaklar Tecil Edilebilecek Alacaklar BELEDİYENİN HACZEDİLEBİLECEK VE HACZEDİLEMEYECEK GELİRLERİ NELERDİR? Haczedilemeyecek Gelirler Haczedilebilecek Gelirler ALACAKLARIN TERKİNİ Vergi Gelirlerinin Terkini Ücret Ve Kira Gelirlerin Terkini USUL HÜKÜMLERİYLE İLGİLİ SORU VE CEVAPLAR VI

3 2. BÖLÜM GELİRLERDE BÜYÜKŞEHİR-İL-İLÇE AYRIMI BELEDİYE GELİRLERİNİN BÜYÜKŞEHİR VE İLÇE BELEDİYELERİ ARASINDA DAĞILIMI Giriş Belediye Geliri Olarak Vergiler Harçlar Harcamalara Katılma Payları Ücretler Ve Paylar Büyükşehir Belediyesi Tesislerinde Tahsil Edilecek Vergi Ve Harçlar İlk Kademe, İlçe Ve Büyükşehir Belediyelerinin Pay Aktarımlarını Zamanında Yapmaması Sonuç SAYILI KANUN SONRASI BÜTÇEDEN BELEDİYELERE PAY DAĞITIMI BÖLÜM 2014 YILI BELEDİYE GELİR TARİFESİ 6527 SAYILI KANUN SONRASI BELEDİYE VERGİLERİ Giriş Sayılı Yasa İle Yapılan Değişiklik Mayıs 2013 Tarihinden Sonraki Dönem İçin Uygulanacak Tutarlar Sonuç SAYILI KANUN SONRASINDA KÖYLERDE BELEDİYE GELİRLERİ Emlak Vergisi: Çevre Temizlik Vergisi: Harçlar: Yol Harcamalarına Katılma Payı: Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı: Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı: İçme Suyu Tarifesi: Otopark Gelirleri: Şartlı Bağışlar: Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Muafiyeti: Dernek ve Vakıflara Yardım: Dernek ve Vakıflarla Ortak Hizmet Projeleri: Belediye Şirketlerinden Üçüncü Şahıslara İş Devri Yasağı: Amatör Spora Nakdi Yardım: Tarıma Destek: Mabetlere Destek: VERGİ TARİFESİ İLE İLGİLİ SORU VE CEVAPLAR VII

4 Belediye Gelirleri 4. BÖLÜM EMLAK VERGİSİ 6360 SAYILI YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KANUNU İLE KAPANAN, SINIRLARI DEĞİŞEN VEYA YENİ KURULAN BELEDİYELERDE EMLAK VERGİSİNİN DURUMU Giriş Tüzel Kişiliği Kaldırılan ve Yeni Kurulan Belediyelerde Emlak Vergisi Uygulaması Köy Tüzel Kişiliği Kaldırılan Köylerde (Yeni Mahalle) Emlak Vergisi Uygulaması Sonuç SAYILI YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KANUNU İLE KAPANAN, SINIRLARI DEĞİŞEN VEYA YENİ KURULAN BELEDİYELERDE EMLAK VERGİSİ DURUMU (II) 155 Giriş Emlak Vergisini Tarha Yetkili Belediye Emlak Vergisi Uygulaması Emlak Vergisi Gelirinin Paylaşımı Köy Tüzel Kişiliği Kaldırılan Yerlerde Muafiyet Uygulaması Sonuç İLÇESİ DEĞİŞEN GAYRİMENKULLERİN EMLAK VERGİSİ HANGİ BELEDİYEYE ÖDENECEK? HER YÖNÜYLE SIFIR ORANLI BİNA VERGİSİ Giriş İndirimli Bina Vergisinden Faydalanma Koşulları İndirimli Bina Vergisinden Faydalanma Şekli İndirimli Bina Vergisinin Başlama Zamanı Ve İade Şartların İhlal Edilmesi Durumunda Yapılacak İşlemler Sonuç İNDİRİMLİ (SIFIR ORANLI) EMLAK VERGİSİ UYGULAMASIYLA İLGİLİ TEREDDÜTLÜ HUSUSLAR Giriş İndirimli Emlak Vergisi Oranı Uygulamasıyla İlgili Yasal Düzenleme Uygulamada Tereddüt Edilen Hususlar İndirimli Emlak Vergisi Oranı Uygulamasından Yararlanmak İçin Yapılacak İşlemler Beyana Aykırı Durumların Tespiti Sonuç KAMULAŞTIRMA BEDELİNE GÖRE CEZALI EMLAK VERGİSİ UYGULANABİLİRLİĞİ Giriş VIII

5 Emlak Vergisi Değeri Kamulaştırma Bedeli Ve Emlak Vergisi İlişkisi Kamulaştırma Kanunu na Göre Cezalı Emlak Vergisi Emlak Vergisi Değerinin Artırılması Sonuç KAMULAŞTIRMA HALİNDE EMLAK VERGİSİNİN DURUMU İmar Planı İçindeki Taşınmazların Kamulaştırılması Halinde Emlak Vergisi İmar Planı Dışındaki Taşınmazların Kamulaştırılması Halinde Emlak Vergisi KISITLI GAYRİMENKULLERDE TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASINA KATKI PAYI (TKVKKP) UYGULAMASI Giriş Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı Kısıtlı Taşınmazlarda Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı Değerlendirme Sonuç EMLAK VERGİSİ DEĞERLERİNE KARŞI DAVA AÇMADA SÜRE SORUNU Giriş Emlak Vergisi Değerinin Tespiti Emlak Vergisi Değerlerine Karşı Dava Açma Dava Açma Süresi Problemi Çözüm Önerisi Sonuç EMLAK VERGİSİYLE İLGİLİ SORU VE CEVAPLAR SIFIR ORANLI BİNA VERGİSİ HAKKINDA SORU VE CEVAPLAR BÖLÜM ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ (ÇTV) ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİNİN KAPSAMI, BEYANI VE TAHAKKUKU AÇISINDAN ÖZELLİK ARZEDEN HUSUSLAR Giriş Verginin Konusu İstisnalar Verginin Mükellefi Vergi Matrahı Vergi Tarifesi Verginin Tahakkuku ve Ödenmesi Verginin Dağılımı Sonuç İŞYERLERİ İÇİN ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ ESASLARI Giriş XI

6 Belediye Gelirleri İşyerleri İçin Çevre Temizlik Vergisi Sonuç ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİYLE İLGİLİ SORU VE CEVAPLAR BÖLÜM İLAN VE REKLAM VERGİSİ İLÂN VE REKLÂM VERGİSİNİN KONU, KAPSAM VE ÖDENMESİNE İLİŞKİN TEREDDÜTLÜ HUSUSLAR Giriş Verginin Konusu Verginin Konusuna İlişkin İstisnalar Verginin Mükellefi Muafiyetler Vergi Sorumlusu Verginin Tarhı ve Ödenmesi Verginin Ödenmesi Büyükşehir Belediyelerine Ait İlân ve Reklâm Vergisi Sonuç İLAN VE REKLAM VERGİSİYLE İLGİLİ SORU VE CEVAPLAR BÖLÜM EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİNİN KONUSUNA GİREN FAALİYETLER İLE İLGİLİ TEREDDÜT EDİLEN HUSUSLAR Giriş Eğlence Vergisinin Konusuna Giren Faaliyetlere İlişkin Özellikli Durumlar Sonuç AT YARIŞLARINA İLİŞKİN EĞLENCE VERGİSİ Giriş At Yarışları Nedeniyle Doğan Eğlence Vergisinin Mükellefi At Yarışları Düzenlenmesi Nedeniyle Doğan Eğlence Vergisi Türleri Müşterek Bahis Oynanması Eğlence Vergisinin Konusuna Girer mi? At Yarışları Üzerine Müşterek Bahis Oynanmasından Doğan Eğlence Vergisinin Ödeneceği Yer At Yarışlarına İlişkin Eğlence Vergisinden Ayrılacak Paylar Sonuç EĞLENCE VERGİSİYLE İLGİLİ SORU VE CEVAPLAR X

7 8. BÖLÜM YANGIN SİGORTA VERGİSİ YANGIN SİGORTASI VERGİSİNDE BEYAN VE TAHSİLAT KARMAŞASI Giriş Yangın Sigortası Vergisi Yangın Sigortası Vergisini Beyan Problemi Sonuç BÖLÜM İŞYERİ AÇMA İZİN HARCI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNA GÖRE İŞYERİ AÇMA İZNİ HARCI UYGULAMASI Giriş İşyeri Açma İzni Harcına Tabi İşyerleri İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatını Vermeye Yetkililer İşyeri Açma İzni Harcı Hesaplaması Harca Konu İşlemlerden Ayrıca Ücret Alınamayacağı Belediye Gelirleri Kanununa V.U.K. Ve 6183 Sayılı A.A.T.U.H.K. Hükümleri Uygulanması Sonuç BELEDİYELER RUHSAT VERMEKLE GÖREVLİ OLMADIĞI İŞYERLERİ İÇİN İŞYERİ AÇMA İZNİ HARCI ALABİLİRLER Mİ? Giriş Meslek Odalarının Görüşü Maliye Bakanlığı nın Görüşü Danıştay ın Görüşü Değerlendirme Sonuç BÖLÜM TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSATI HARCI HAFTA TATİLİ MECBURİYETİNDEN İSTİSNA OLANLARDAN TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSATI HARCI ALINIR MI? Giriş Hafta Tatili Mecburiyeti Ve İstisnaları Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Alması Gerekenler Belediyeden Ruhsat Almayan İşletmelerin Durumu Hafta Tatilinden İstisna Olanların Durumu Sonuç XI

8 Belediye Gelirleri 11. BÖLÜM HARCAMALARA KATILIM PAYLARI BELEDİYE GELİRLERİNDEN YOL HARCAMALARINA KATILMA PAYI NEDİR, NASIL HESAPLANIR, TAHAKKUK VE TAHSİL EDİLİR? Giriş Yol Harcamalarına Katılma Payı Nedir? Yol Harcamalarına Katılma Payının Hesaplanması Payların Tahakkuk Şekli Payların Tahakkuk Zamanı Payların İlanı Payların Tahsil Şekli Katılma Payları İle İlgili Diğer Hususlar Yol Harcamalarına Katılma Payının Gider Yazılma Durumu Sonuç VE ÖNCESİ İÇİN TAHAKKUK EDEN YOL HARCAMALARINA KATILMA PAYININ TAHSİLİ ZORUNLU OLDU! Giriş Sayılı Kanun Öncesi Durum Sayılı Kanun Sonrası Durum Aralık 2012 Öncesine Ait Yol Harcamalarına Katılma Payları Sonuç HARCAMALARA KATILIM PAYIYLA İLGİLİ SORU VE CEVAPLAR BÖLÜM İDARİ PARA CEZALARI 2014 YILI BELEDİYE İDARİ PARA CEZALARI Giriş Yılı İdari Para Cezaları TOPTANCI HALLERİNDE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI Giriş İdari Para Cezası Faaliyetten Men Cezası BELEDİYE İDARİ PARA CEZALARI İdari para cezalarında faiz uygulaması olur mu olursa neye göre ve nasıl? Encümen ve idari para cezalarında indirim uygulaması nasıl yürütülür? İMAR PARA CEZALARINDA İNDİRİM, TAKSİTLENDİRME VE ZAMANAŞIMI İmar Cezalarında Kabahatler Kanunu nun Uygulanması Kabahatler Kanunu na Göre Kesilen Cezanın Ödenme Usulü İmar Para Cezasının Taksitlendirilmesi XII

9 İmar Para Cezasında Zamanaşımı BÖLÜM KİRA VE ÜCRET GELİRLERİ BELEDİYE GAYRİMENKULLERİNİN KİRAYA VERİLMESİ VE TAHLİYESİ Giriş Değerlendirme Sonuç TEKNİK ALT YAPI ÜCRETİNİN MAHİYETİ VE İADESİ Teknik Altyapı Ücreti Nedir? Teknik Altyapı Hizmeti Yapılmazsa Ücretin İadesi Gerekir mi? Zamanaşımı var mıdır? SU ÜCRETLERİNİN TAHAKKUK VE TAHSİLİ Kaçak Su Bedelleri Hangi Bütçe Kodunda Muhasebeleştirilmelidir? Ölüm Halinde kaçak su bedelleri düşer mi? Su alacaklarından gecikme zammı ve gecikme faizini almamak mümkün müdür? YAPI DENETİM ÜCRETİNİN MAHİYETİ, TAHSİLİ, ÖDENMESİ VE İADESİ Yapı Denetim Ücreti Nedir? Yapı Denetim Sözleşmesi Yapmaya Yetkili İdare Hangisidir? Yapı Denetim Ücreti Nasıl Ödenir? Yapı Denetim Hesabı Tutulması ve Ödemelerin Yapılması Yapı Denetimi Yapılmazsa Yapı Denetim Ücreti İade Edilebilir mi? BÖLÜM ŞARTLI BAĞIŞ İŞLEMLERİ ŞARTLI BAĞIŞ VE YARDIMLARA İLİŞKİN İŞ VE İŞLEMLER Genel Olarak Şartlı Bağış ve Yardımların Kabulü Bağış ve Yardımların Bütçelenmesi Kabul Edilen Şartlı Bağış ve Yardımların ve Bunların Karşılığı Ödeneklerin Muhasebeleştirilmesi Şartlı Bağış ve Yardım Karşılığı Kaydı Yapılan Ödeneklere İlişkin İş ve İşlemler 435 Şartlı Bağış ve Yardımların İadesi Usulüne Uygun Kullanılmayan Şartlı Bağış ve Yardımlarda Sorumluluk XIII

10 Belediye Gelirleri 15. BÖLÜM KATMA DEĞER VERGİSİ VE STOPAJ UYGULAMALARI BELEDİYELERİN TAŞINMAZ SATIŞININ KDV KARŞISINDAKİ DURUMU Giriş Belediyelere Ait Taşınmazların Elden Çıkartılması KDV ye Tâbi midir? Belediyelere Ait Taşınmazların Elden Çıkartılması Hangi Durumda KDV ye Tâbi Değildir? KDV ye Tâbi Teslimlerde Herhangi Bir İstisna Var mıdır? Kat Karşılığı Verilen Arsalarda KDV Fazla ve Yersiz Tahsil Edilen KDV nin İadesi Sonuç BELEDİYELERDE KDV TEVKİFATI UYGULAMASI Giriş KDV Tevkifat Uygulaması Belediyelerin KDV Tevkifatı Uygulaması Karşındaki Durumu Bünyelerindeki İktisadi İşletmeler Sebebiyle KDV Mükellefiyeti Bulunan Belediyelerin KDV Tevkifatı Uygulaması Karşındaki Durumu Sonuç BELEDİYELERİN GAYRİMENKUL VE İŞLETME HAKKI KİRALAMA İHALELERİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ (KDV) UYGULAMASI Giriş Gayrimenkul Kiralamasında KDV İşletme Hakkı Kiralamasında KDV KDV nin Beyanı Ve Ödenmesi Kurumlar Vergisi Kesintisi Sonuç HARCAMA BİRİMLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÖDEMELER ÜZERİNDEN EKSİK VERGİ TEVKİFATI YAPILMASININ MALİ SONUÇLARI Giriş Konunun Kamu Zararı Boyutu Konunun Vergisel Boyutu Sonuç KDV VE STOPAJ UYGULAMALARIYLA İLGİLİ SORU VE CEVAPLAR BÖLÜM MUHASEBELEŞTİRME VE GELİR ARTIRMA ÇALIŞMALARI YEREL YÖNETİMLERİN FİNANSMANINDA İLLER BANKASI NIN YERİ Giriş İller Bankası A.Ş Sonuç XIV

11 MAHALLİ İDARELERİN İLLER BANKASINDAN ALDIKLARI PAYLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Giriş İller Bankasının Görevleri İller Bankasının Sermaye Yapısı Ve Mali Durumu İller Bankası Paylarının Mahalli İdareler Tarafından Muhasebeleştirilmesi Kayıtlarda Olmayan İller Bankası Kredi Ana Para Ve İşlemiş Faiz Borçlarının Kayıt Altına Alınması KAMU HAZNEDARLIĞI VE VADELİ HESAPLARIN KULLANIMI Kamu Haznedarlığı Sistemine Dahil Kamu İdareleri Mahalli İdarelerin Kullanabilecekleri Bankalar Kamu Bankalarında Değerlendirilen Paralarla İlgili Kullanılabilecek Araçlar Döviz Tevdiat Hesabı Açtırabilecek Mahalli İdareler Vadesiz Hesaplardan Vadeli Hesaplara Yapılan Aktarmaların Muhasebeleştirilmesi Kamu Haznedarlığı Genel Tebliğine Uyulmamasından Kaynaklanan Sorumluluklar ÖDENEK AKTARMA İŞLEMLERİ Bütçe Ödeneklerinin Kullanılmasına İlişkin Esaslar ÖDENEK AKTARILMASI Mahalli İdarelerde Ödenek Aktarma İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi NOLU GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABININ KULLANIMI Genel Olarak Nolu Gelirlerden Alacaklar Hesabında İzlenmesi Gereken Tutarlar Nolu Hesaba İlişkin Muhasebeleştirme İşlemi Nolu Hesapta Mevcut Durum Ve Kamu Muhasebesiyle İlgili Bir Değerlendirme YEREL YÖNETİMLERDE TAHVİL İHRACI Giriş Yerel Yönetimlerce Tahvil Çıkarılması Sonuç BELEDİYE GELİRLERİNİN KREDİ KARTIYLA TAHSİLÂTI VE MUHASEBE İŞLEMLERİ XV

6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ. (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler)

6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ. (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler) 6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler) 15/9/2014 İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ... 4 2- VERGİ BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI (Madde 73)... 4 A) YAPILANDIRMA KAPSAMINDAKİ BORÇLAR...

Detaylı

ANKARA SMMM ODASI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI SEMİNER NOTLARI. ( 6183 Sayılı AATUHK) A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

ANKARA SMMM ODASI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI SEMİNER NOTLARI. ( 6183 Sayılı AATUHK) A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ANKARA SMMM ODASI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI SEMİNER NOTLARI ( 6183 Sayılı AATUHK) A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ANKARA Ekim 2012 6183 sayılı AMME ALACAKLARININ TAHSİLİ USULÜ HAKKINDA KANUN 2 6183 Sayılı

Detaylı

2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI

2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI 2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI SG DENETİM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 4 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 4 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR

Detaylı

(örnek) Ad./Soyad.. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Adres : Tel :. Fax : e-mail: @... 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI

(örnek) Ad./Soyad.. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Adres : Tel :. Fax : e-mail: @... 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 5 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 5 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR Mİ?... 5 FATURA DÜZENLEMEDE DE

Detaylı

Sirkeci, Ankara Cd. Kastel İş Mrk. Kat:3 No:94-95 34112 Eminönü Fatih / İSTANBUL (Avr.) T:+90 212 520 73 21 +90 212 514 52 61 F: +90 212 514 04 61

Sirkeci, Ankara Cd. Kastel İş Mrk. Kat:3 No:94-95 34112 Eminönü Fatih / İSTANBUL (Avr.) T:+90 212 520 73 21 +90 212 514 52 61 F: +90 212 514 04 61 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 5 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 5 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR Mİ?... 5 FATURA DÜZENLEMEDE DE

Detaylı

İ Ç İ NDEKİ LER G İ R İ Ş

İ Ç İ NDEKİ LER G İ R İ Ş İ Ç İ NDEKİ LER G İ R İ Ş Sayfa I VERGİ USUL KANUNUNUN KAPSAMI... 73 II GÜMRÜK VE TEKEL VERGİLERİ... 74 III VERGİ KANUNLARININ UYGULANMASI VE İSPAT... 74 A) VERGİ KANUNLARININ YORUMU... 74 B) İSPAT SİSTEMİ...

Detaylı

6552 SAYILI (TORBA) KANUNUN VERG VE SOSYAL GÜVENL K UYGULAMALARI YÖNÜNDEN DE ERLEND R LMES

6552 SAYILI (TORBA) KANUNUN VERG VE SOSYAL GÜVENL K UYGULAMALARI YÖNÜNDEN DE ERLEND R LMES 6552 SAYILI (TORBA) KANUNUN VERG VE SOSYAL GÜVENL K UYGULAMALARI YÖNÜNDEN DE ERLEND R LMES Hazırlayanlar: Uğur DOĞAN Ömer ERDAL Vergi Müfettişi Vergi Müfettişi 5510 SK. KAPSAMINDAK KURUM ALACAKLARININ

Detaylı

(3) 6552 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinde yer alan 31/12/2014 tarihi 30/6/2015 tarihine karar uzatılmıştır.

(3) 6552 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinde yer alan 31/12/2014 tarihi 30/6/2015 tarihine karar uzatılmıştır. Başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri MADDE 1 (1) 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 81 inci maddesiyle 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen

Detaylı

KISIM III ÖLEN ADINA MİRASÇILAR TARAFINDAN ÖDENMESİ GEREKEN VERGİLER

KISIM III ÖLEN ADINA MİRASÇILAR TARAFINDAN ÖDENMESİ GEREKEN VERGİLER KISIM III ÖLEN ADINA MİRASÇILAR TARAFINDAN ÖDENMESİ GEREKEN VERGİLER 1. ÖLENLE İLGİLİ OLUP MİRASÇILAR TARAFINDAN YERİNE GETİRİLMESİ GEREKEN NORMAL VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER Bu bölümde, mirası reddetmemiş

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ @ www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz www.gib.gov.tr

Detaylı

2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ Ankara, Şubat 2015 2014 YILI GELİR VERGİSİ REHBERİ Ymm. A. MURAT YILDIZ 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 17 1. GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYET VE ŞEKİLLERİ... 26

Detaylı

KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren 6552 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayınlandı

KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren 6552 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayınlandı MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 62/14 İstanbul, 12.09.14 KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren 6552 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayınlandı ÖZET: Kamuoyunda uzun zamandır beklenen

Detaylı

MERKEZİ İDARE VERGİ GELİRLERİNDEN ALINAN PAYLAR

MERKEZİ İDARE VERGİ GELİRLERİNDEN ALINAN PAYLAR MERKEZİ İDARE VERGİ GELİRLERİNDEN ALINAN PAYLAR MAHALLİ İDARELER MALİ İSTATİSTİK EĞİTİMİ GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİK ŞUBESİ Soner ÖZKIR Maliye Uzmanı 18-23/11/2012 ANTALYA AMAÇ İlgili tüm kurumlarda

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6111 SAYILI KANUN REHBERİ ÜCRETSİZDİR

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6111 SAYILI KANUN REHBERİ ÜCRETSİZDİR BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6111 SAYILI KANUN REHBERİ ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim

Detaylı

Torba kanun şeklindeki Vergi affı paketi neler getiriyor?

Torba kanun şeklindeki Vergi affı paketi neler getiriyor? Torba kanun şeklindeki Vergi affı paketi neler getiriyor? Yeni Vergi Af Paketi ile ilgili Kanun Tasarısı Bakanlar Kurulunca kabul edilerek TBMM ye gönderilmiştir. Paketin başlığı Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU (DERS NOTLARI)

ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU (DERS NOTLARI) ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU (DERS NOTLARI) SEKİZİNCİ BÖLÜM DAR MÜKELLEFLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Derleyen DAR MÜKELLEFLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Vergilendirme yetkisi ülkeler tarafından kullanılırken ikametgah,

Detaylı

GEL R VERG S BEYANNAME DÜZENLEME REHBER

GEL R VERG S BEYANNAME DÜZENLEME REHBER GEL R VERG S BEYANNAME DÜZENLEME REHBER A.MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR Ankara 2014 Yönetim Yeri ve Yazışma Adresi ANKARA SMMM ODASI Kumrular Caddesi No: 26 Kızılay/ANKARA Tel : (0850) 770 03 12 Faks

Detaylı

Belediyelerimizde Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi Uygulamaları

Belediyelerimizde Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi Uygulamaları Belediyelerimizde Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi Uygulamaları M. Cemal Özyardımcı * Belediyelerimiz, beldenin ve belde halkının yerel nitelikte, ortak ve medeni ihtiyaçlarını kendi karar ve yürütme organlarıyla

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir Ocak 2013 DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU& A. MURAT YILDIZ- YMM 1 ÖNSÖZ: Meslek mensupları olarak oldukça hareketli

Detaylı

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR. Nevzat PAMUKÇU SMMM

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR. Nevzat PAMUKÇU SMMM Nevzat PAMUKÇU SMMM Çizgi Bağımsız Denetim ve SMMM Ltd. Şti. 1 0. Sunum Planı : 1. Giriş, 2. Ticari kazançlar 3. Ücretler 4. Gayrimenkul sermaye iratları 5. Menkul sermaye iratları 6. Diğer kazanç ve iratlar

Detaylı

T. C. İZMİR URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T. C. İZMİR URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T. C. İZMİR URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)Bu Yönetmeliğin amacı; Urla Belediye Başkanlığı

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ VİMER 444 0 189 ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezi (VİMER) 444 0 189 telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr 444 0

Detaylı

2014 YILINDA ELDE EDİLEN TİCARİ ZİRAİ VE SERBEST MESLEK KAZANÇLARI DIŞINDAKİ GELİRLERİN BEYAN DURUMU

2014 YILINDA ELDE EDİLEN TİCARİ ZİRAİ VE SERBEST MESLEK KAZANÇLARI DIŞINDAKİ GELİRLERİN BEYAN DURUMU 2014 YILINDA ELDE EDİLEN TİCARİ ZİRAİ VE SERBEST MESLEK KAZANÇLARI DIŞINDAKİ GELİRLERİN BEYAN DURUMU 1. KONU: Bu çalışmamızda; tam mükellef gerçek kişiler tarafından 2014 takvim yılında elde edilen menkul

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI İKİNCİ KISIM

İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI İKİNCİ KISIM İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Kanun un amacı, il özel idaresi ve belediyelerin gelirleri ile bunlara ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Detaylı

Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması SORU CEVAP KİTAPÇIĞI SAYILI KANUN

Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması SORU CEVAP KİTAPÇIĞI SAYILI KANUN Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması SORU CEVAP KİTAPÇIĞI 6111 SAYILI KANUN SUNUŞ 216 madde ve 18 geçici madde içeren (toplam 234 maddelik) 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç : Bu yönetmeliğin amacı; Araklı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü nün faaliyetlerinin mahiyetine

Detaylı

VERGİDE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN 100 SORU 100 CEVAP

VERGİDE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN 100 SORU 100 CEVAP VERGİDE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN 100 SORU 100 CEVAP A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir NİSAN 2008 1 SUNUŞ : VERGİDE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN 100 SORU 100 CEVAP ismini verdiğim bu kitabı yazma fikri TESMER tarafından

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 31 Aralık 2012 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28514 (4. Mükerrer) Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 7) Bu Tebliğde, 31/5/2012 tarihli ve 6322 sayılı Amme Alacaklarının

Detaylı