Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Yerel Çevre Eylem Planları Aksaray Yerel Çevre Eylem Planı Özet Rapor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Yerel Çevre Eylem Planları Aksaray Yerel Çevre Eylem Planı Özet Rapor"

Transkript

1 Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Yerel Çevre Eylem Planları Yerel Çevre Eylem Planı Özet Rapor

2 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ AKSARAY YEÇEP SÜRECİ KENTSEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK GÖSTERGELERİNİN TANIMLANMASI... 6 Kentsel sürdürülebilirliğin tanımı PAYDAŞ ANALİZİNİN YAPILMASI MEVCUT DURUMUN BELİRLENMESİ... 8 Algısal çevre yaklaşımı... 8 Bulgusal çevre yaklaşımı VİZYONUN TANIMLANMASI MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ AKSARAY YEÇEP in HAZIRLANMASI AKSARAY YEREL ÇEVRE EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME

3 1. GİRİŞ Yerel Çevre Eylem Planı (YEÇEP), Bölgesel Çevre Merkezi (REC) tarafından 1994 yılından beri Doğu ve Orta Avrupa kentlerinde başarı ile uygulanmakta olup, çevre sorunlarının çözümüne yönelik katılımcı bir planlama yöntemi olarak benimsenmiştir. Özellikle AB ye giriş sürecinde altyapı, yatırım ve kapasite artırım konularında hem önceliklerin hem de finansman ihtiyacının belirlemesi açısından önemli bir araç olarak kullanılmaktadır. Kutu 1: YEÇEP in Tanımı YEÇEP, bir yörede yaşayan halkın çevre yönetimi politikalarına ve uygulamalarına en baştan aktif ve etkin katılımını sağlayan bütünleşik bir planlama sürecidir. Bu süreç çevrenin korunması ve çevresel değerleri etkileyen kalkınma konularıyla ilgili ortak önceliklerin belirlenmesini ve bu önceliklere göre kente özgü eylem planının hazırlanmasını ve hayata geçirilmesini içerir. REC Türkiye, ülkemizde, YEÇEP uygulamaları ile ilgili kapasite arttırma çalışmalarına 2004 yılından beri devam etmekte ve bu kapsamda çeşitli bölgesel eğitimler ve yayınlar ile yerel yönetimlere katkı vermektedir. REC Türkiye tarafından hazırlanan, YEÇEP Türkiye Strateji Raporu nda, YEÇEP metodolojisinin Türkiye de uygulamalara yansıtılması halinde, temelde üç önemli alanda yerel çalışmalara destek vereceği öngörülmüştür. Bunlar: Türkiye nin yerel düzeydeki çevre sorunlarının çözülmesini hızlandırmak, yatırımları yerel düzeye çekmek; Yerel yönetimlerin çevre alanındaki kapasitelerini geliştirmek; Başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere tüm yerel paydaşların çevre alanında karar alma mekanizmalarındaki yerini güçlendirmek olarak sıralanmıştır. Ayrıca, YEÇEP uygulamaları Türkiye de aşağıda yer alan amaçlara hizmet edebilecektir: Türk kamu yönetimindeki yenilikçi yasal, kurumsal ve mali düzenlemeler çerçevesinde, yerel yönetimlerin çevre alanındaki büyüyen sorumluluklarını yerine getirmelerine destek olmak; Türkiye de kentsel/yerel ve bölgesel düzeyde sosyo-ekonomik gelişme için tespit edilen öncelikli politikalara ve bu yöndeki tedbirlere çevresel kaygıları dahil etmek; Bölgesel kalkınma stratejileri, politikaları ve planlarında kaynakların rasyonel kullanımının önemi açısından, yerel çevre yönetimi planlama metodolojilerinin dikkate alınmasını sağlamak; Yerel düzeydeki çevresel yatırımları yönlendirmek, gerçekleşmesine destek sağlamak, uzun zamanlı yatırımların planlanmasına yardımcı olmak; Yerel yönetimlere tahsis edilen ve kısıtlı olan çevre finansman kaynaklarının rasyonel yönetimi için yerel otoritelere yol göstermek; Yerel yönetimlerin çevre alanındaki dış finansman imkanlarına ulaşma konusundaki kapasitelerini geliştirmek; Türkiye nin AB ye adaylık sürecinde desteklenmekte olan yerel çevre yatırımlarının finansmanında çevre yönetim planlamasının öngördüğü hususların dikkate alınmasını sağlamak ve bu yolla bu alanda çeşitli karar verici düzeylerde (uluslararası-ab süreci, ulusal, bölgesel/yerel) yerel çevre yatırımları için bir donör pazarı nın oluşmasına önayak olmak; Belediyelerin yanı sıra, diğer yerel paydaşların çevresel kapasitelerini ve potansiyellerini ortaya çıkarmak ve çevre yönetiminde bizzat yer almalarını sağlamak; Diğer ülkelerdeki kentsel çevre yönetim planlama uygulamaları hakkında bilgi ve deneyimlerinin paylaşılmasını sağlayarak Türkiye de yerel yönetimlerin çevre uygulamalarını hızlandırmak ve çağdaşlaştırmak; YEÇEP leri hukuki ve kurumsal açıdan yerel karar mekanizmalarına (Belediye Meclisi, İl Genel Meclisi gibi) dahil etmek. 3

4 YEÇEP lerin hizmet ettikleri amaçlar çerçevesinde, Türkiye de yaygınlaştırmak üzere REC Türkiye tarafından yürütülen, Şehircilik Bakanlığı nın yararlanıcısı olduğu ve Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) tarafından finanse edilen Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi kapsamında, pilot YEÇEP ler projesi 2009 yılında başlatılmıştır. Kutu 2: Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi: Program: IPA-I Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Geçiş Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni 2007 Yılı Programı Proje Bütçesi: 3 milyon Euro Proje Sahibi : Şehircilik Bakanlığı Türkiye'de çevre konusunda kilit konumdaki paydaşların, AB'ye uyum sürecinde çevre konusundaki kapasitelerini artırmalarına destek vermek amacıyla, yılları arasında yürütülecek olan proje IPA-1 Kurumsal Gelişme Önceliği 2007 Yılı Programı tarafından desteklenmektedir. Proje kapsamında yürütülecek faaliyetler üç başlık altında toplanmaktadır: Kapasite Geliştirme Faaliyetleri: Çevre konusundaki kilit kuruluşların ihtiyaçlarına cevap veren eğitimler, seminerler, konferanslar, çalıştaylar, teknik geziler ve benzeri faaliyetlerin düzenlenmesi Bilgiye Erişim: Çevre konusunda güncel bilginin tüm paydaşlara ulaşmasını sağlamak; yayınlar, portallar, çeviriler, periyodik yayınlar, veritabanları ve benzeri faaliyetler düzenlemek Değerlendirme ve Planlama Çalışmaları: AB Çevre Müktesebatının uyumlulaştırılması sürecini destekleyen Düzenleyici Etki Analizleri (RIA) ve Sektörel Etki Analizleri (SIA) ve Yerel Çevre Eylem Planlarının (YEÇEP) hazırlanması. Projeyle, YEÇEP lerin pilot belediyeler öncülüğünde, katılımcı planlama yöntemiyle geliştirilmesi, YEÇEP çıktılarının uygulamada yer almasının sağlanması ve bu örneklerin ülke çapında yaygınlaştırılmasına yol gösterilmesi hedeflenmektedir. Projenin ana amacı; Türkiye nin Avrupa Birliği ne tam uyum sürecinde ulusal çevre mevzuatının uyarlanmasına ve uygulanmasına yönelik sorumluluk taşıyan yerel kamu kuruluşlarında ve ilgili kesimlerde teknik kapasitenin geliştirilmesine katkı sağlamaktır. Projenin ana amacına ulaşmasında, pilot çalışmaların hayata geçirilmesindeki temel hedef ise yerel katılımcı çevre planlama pratikleri için Türkiye özelinde bir model oluşturmaktır. YEÇEP sürecinin tasarlanması ve uygulanması ve süreçte edinilen kazanım ve deneyimler sonucunda üretilen şeffaf ve katılımcı modelin pilot belediyeler özelinde oluşturulması ve gelecekteki uygulamalar için büyük önem taşımaktadır. YEÇEP, toplumun yerel düzeydeki farklı kesimlerinin ortaklığıyla, çevre yönetimi politika ve uygulamalarına birlikte karar verilen bir süreçtir. YEÇEP, toplumun farklı kesimlerinden, farklı değerleri, görüşleri ve ihtiyaçları olan kişileri bir araya getirerek bir paydaş grubun oluşturulmasını sağlar. Yerel yönetimler bu grubun ortaklığıyla, yöredeki çevresel sorunlar arasından ortak öncelikleri belirler ve bu sorunları hedef alan eylemler birlikte tespit edilir. Bu öncelikler ve eylemler, ileride yapılacak çevre yatırımları için zemin oluşturacak olan YEÇEP te bir araya getirilir. Çevresel eylem planından gelen öneriler daha sonra, yerel karar organları tarafından resmi süreçlerle kabul edilerek uygulamaya konulabilmektedir. YEÇEP sürecinde, yerel düzeydeki çevre sorunları ile baş edilmesinde ve çevre hizmetlerinin etkin bir şekilde yerine getirilmesinde aşağıdaki hususlar öne çıkmaktadır. YEÇEP; Ulusal çevre politikalarının yerel düzeyde uygulanmasına yardımcı olur. Geniş halk desteğiyle çevresel eylemlerin sonuçlanmasını sağlar. Kısıtlı kaynaklardan yola çıkarak öncelikli çevre sorunlarının çözümünü hedefler. AB uyum süreci ile gelecek yasal çevresel zorunlulukların yerine getirilmesine destek olur. 4

5 Bu kapsamda YEÇEP ler, Türkiye nin Avrupa Birliği ne tam uyum sürecinde ulusal çevre mevzuatının uyarlanmasına ve uygulanmasına yönelik sorumluluk taşıyan yerel kamu kuruluşlarında ve ilgili kesimlerde teknik kapasitenin geliştirilmesine katkı sağlamaktır. Bahsi geçen çalışmalardan biri olan YEÇEP, Türkiye genelinde seçilen üç pilot belediyeden biri konumundadır. Diğer belediyeler ise Trabzon ve Mardin dir. YEÇEP in çerçevesi, Şehircilik Bakanlığı, ve REC Türkiye arasında 30 Aralık 2010 tarihinde imzalanan Yerel Çevre Eylem Planı sı için Niyet Belgesi ile çizilmiştir. YEÇEP; YEÇEP çalışmalarıyla hedeflenen sonuca ulaşabilmek çerçevesinde, koordinatörlüğünde, demokratik ve geniş kapsamlı katılımı sağlayan bir süreçte daki yerel kamu kuruluşlarının, özel sektör temsilcilerinin, bilim kuruluşlarının ve sivil toplum örgütlerinin yer aldığı bir yaklaşımla hazırlanmıştır. Yerel Çevre Eylem Planı raporu ise çalışma aşamalarını içeren, metod, mevcut durum analizi, değerlendirme ve Yerel Çevre Eylem Planı başlıklarından oluşan dört bölümde ele alınmıştır. 5

6 2. AKSARAY YEÇEP SÜRECİ YEÇEP, bir yörenin ya da kentin halkının da katılımı ile çevre sorunlarının tespiti, çözümlerde önceliklerin saptanması, çözümlerin gerçekleştirilmesi adımlarının belirlenmesi, mali analizlerin yapılması ve gerektiği belirlenen durumlarda yatırımların gerçekleştirilmesine kadar giden bir süreçtir. Bu süreç, çevresel öncelikleri hedef alan en uygun eylem planlarının geliştirilmesini içerir. En uygun eylem, bilinçlendirme den teknik uygulama ya (yatırım) uzanan bir aralıkta çeşitlenebilir. da YEÇEP in hazırlanması sürecinde aşağıda belirtilen temel aşamalardan geçilmiştir. Bu özet raporun ilerleyen kısımlarında aşağıda belirtilen her bir aşamada izlenilen yöntem ve her bir aşamanın yürütülmesi sonucunda elde edilen sonuçlar aktarılmaktadır. 1. Kentsel sürdürülebilirlik göstergelerinin tanımlanması 2. Paydaş analizinin yapılması 3. Mevcut durumun belirlenmesi 4. Vizyonun tanımlanması 5. Mevcut durumun değerlendirilmesi 6. YEÇEP in hazırlanmasıdır KENTSEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK GÖSTERGELERİNİN TANIMLANMASI Kentsel sürdürülebilirliğin tanımı Sürdürülebilir kent deyince anlaşılması gereken, en genel ifadesiyle sürdürülebilirlik kavramının kent mekanına yansıtılmasıdır: Ekonomik kazanımlar ve toplumsal çıkarların çevre ve enerji ile uyumlu hale getirildiği kent sürdürülebilir kent olarak tanımlanabilir. Aslında burada, ekonomi, toplum ve çevrenin herhangi birinin lehine olan bir eylemin diğerlerinin aleyhine olması halinde sürdürülebilirlik denen kırılgan hedeften şaşılmış olacağı, yalnızca bir alanda kısa vadeli kazanımlar elde edeceğimiz anlatılmaktadır. Kentsel sürdürülebilirlik kapsamında çizilen çerçeve, planlama sürecinin tüm aşamalarında elde edilen bilgi ve bulguların değerlendirilmesi, yorumlanması ve yönlendirilmesinde bir şablon vazifesi görebilmektedir. Bu nedenle çalışmaya, kentsel sürdürülebilirliğin tanımlanması ve kullanılacak kentsel sürdürülebilirlik gösterge setinin seçimi ile başlanmıştır. Bu konudaki referans çalışma 1998 yılında Avrupa Birliği nin özerk bir kuruluşu olan Avrupa Yaşam ve Çalışma Koşullarını Geliştirme Vakfı (European Foundation for Living and Working Conditions) tarafından yayınlanan ve V. Mega ile J. Pedersen in 4 yılda hazırladıkları Urban Sustainability Indicators çalışmasıdır 1. Açık, somut ve ölçülebilir göstergeler koymuş olması çalışmayı değerli kılmaktadır. Mega ve Pedersen in önerdiği haliyle Kentsel Sürdürülebilirlik göstergeleri şunlardır: 1. Kentin iklim değişikliğine yaptığı etkiyi gösteren Küresel İklim Göstergesi, 2. Tüm vatandaşlar için hava kirliliği sınır değerlerin aşıldığı gün sayısını ifade eden Hava Kirliliği Göstergesi, 3. Asidik maddelerin kentte birikme miktarını gösteren Asit Birikimi Göstergesi, 4. Kentte salınan toksik ve radyoaktif maddelerin her birinin göz ardı edilemeyecek kadar nı ifade eden Toksik Salım Göstergesi, 5. Kent içinde gerçekleştirilen yolculuklarda, özellikle de zorunlu yolculukların çevreyle uyumlu yapılmasını ifade eden Kentsel Temiz Ulaşım Göstergesi, 6. Kentte yılda kişi başına üretilen (depolama alanına gönderilen) katı atık miktarını ifade eden Atık Yönetimi Göstergesi, 1 Vega, Pedersen, 1998, Urban Sustainability Indicators, European Foundation for Living and Working Conditions, Luxembourg: Office for Official Publication of the European Communities. 6

7 7. Kentte kullanılan tüm enerji miktarını Petrol Eşdeğeri Ton (PET) cinsinden ifade eden Enerji Tüketimi Göstergesi, 8. Kentin çektiği su miktarını, kişi başına yılda harcanan m 3 su cinsinden ifade eden Su Tüketimi Göstergesi, 9. Gürültü, görüntü ve koku kirliliğinden etkilenen nüfus oranını ifade eden Rahatsızlık Göstergesi, 10. İşsiz, yoksul, eğitimsiz ve kentsel hizmetlere erişemeyen nüfus oranını ifade eden Sosyal Adalet Göstergesi, 11. Kötü/kalitesiz konutlarda yaşayan nüfus oranını gösteren Barınma (Konut) Kalitesi Göstergesi, 12. Suçlardan ve trafik kazalarından etkilenen nüfusun toplam nüfusa oranını ifade eden Güvenlik Göstergesi, 13. Kent ekonomisinin canlılığı ve büyümesini ifade eden Ekonomik Sürdürülebilirlik Göstergesi, 14. Kentte yeşil alan, açık kamusal alan ve tarihi kültürel, doğal miras alanları varlığını ifade eden Yeşil, Kamusal ve Miras Alanlar Göstergesi, 15. Yerel halkın karar alma süreçlerine ve kentte yaşam kalitesinin artırılmasına yaptıkları katkıyı ifade eden Yurttaş Katılımı Göstergesi, 16. Her kentin özgün yerel özelliklerini ifade eden Özgün Sürdürülebilirlik Göstergesi. YEÇEP hazırlık sürecinde, yukarıda belirtilen göstergelerden öncelikli 13 kentsel sürdürülebilirlik göstergesi ele alınmıştır. Bunların ele alınmasının temel nedenleri arasında; Kentin çevrenin öncelikleri doğrultusunda tanımlanmış ve üzerinde uzlaşı sağlanmış bir stratejik planının olmaması ve bu nedenle bir referans noktası ihtiyacının dikkat çekmesi, Mevcut durumun tanımlanmasında somut göstergelere dayalı bir değerlendirmenin yapılabilmesi, Oluşturulacak eylem planında yer alması gereken faaliyetlere ışık tutulabilmesi, Oluşturulan eylem planında yer alan faaliyetlerin kentin sürdürülebilir gelişimine katkısının tanımlanabilmesi, Uzun vadede, oluşturulan eylem planının kentsel yaşamın sürdürülebilirliğine katkısının sınanıp, gösterilebilmesi, böylelikle kabul görür bir dayanak ve izleme aracının üretilmesi, Hedeflere uygun, ölçülebilir ve şeffaf bir süreç tasarımının yapılması yer almaktadır. YEÇEP çalışması kapsamında kullanılan kentsel sürdürülebilirlik göstergeleri geliştirilebilir, sayıca artırılabilir, ayrıntılandırılabilir veya yerel koşullara uyarlanabilir. Önceliklendirilen temel göstergeler mevcut haliyle, YEÇEP te öngörülen eylemlerin kentin sürdürülebilirliğine katkısının irdelenmesi için yeterlidir. Yerel Çevre Eylem Planında yer alan eylemlerin, bu göstergelerin performansına vereceği katkı ise YEÇEP in kentsel sürdürülebilirliğe yaptığı katkıyı da gösterecektir PAYDAŞ ANALİZİNİN YAPILMASI Eylem planı, toplumun farklı kesimlerinden, farklı değerleri, görüşleri ve ihtiyaçları olan kişileri bir araya getirerek bir paydaş grubun oluşturulmasını sağlamalıdır. Eylem planının hazırlanması kapsamında tüm paydaşların katılımının sağlanacağı bir organizasyon yapısı öngörülmüştür. Sürecin şeffaflığında ve sonuçların uygulanabilirliğinde paydaş grubunun temsil gücü büyük önem taşımaktadır. Mevcut durumun belirlenmesi aşamasından eylem planı üretimi aşamasına kadar korunması gereken katılımcı süreç,kesintisiz olarak izlenebilen bir diyalog süreci olarak düşünülmelidir. Paydaş analizinin sonucunda tabloda belirtilen kurumlar, planlama sürecini başından sonuna kadar takip etmiştir. Bu süreçte, da sivil örgütlenmenin zayıf olduğu gözlenmiştir. 7

8 Tablo 1: YEÇEP Paydaş Grubu AKSARAY YEÇEP PAYDAŞ GRUBU - KAMU Afet ve Acil Durum Ahiler Kalkınma Ajansı, Yatırım Destek Ofisi İmar Üniversitesi (eski Bayındırlık İl ) (eski Orman İl ) Defterdarlık Emniyet İl Özel İdaresi Kültür Turizm Milli Eğitim İl Organize Sanayi Bölgesi Sağlık Türk Telekom Valilik AKSARAY YEÇEP PAYDAŞ GRUBU - DİĞER AGİAD Girişimci İş Adamları Derneği Basın Diş Hekimleri Odası MÜSİAD - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Yardım Sevenler Derneği Yeşil Kutu Projesi Temsilciliği Yeşilay 2.3. MEVCUT DURUMUN BELİRLENMESİ Mevcut durumun belirlenmesi çalışmaları eylem planı hazırlığının üçüncü aşamasını oluşturmaktadır. Bu aşama, eylem planının odaklanacağı alanın belirlenmesi, bu alanın varlığında ve değişiminde baskın olan etkilerin ve fiziksel etkileşimlerin tanımlanması, inceleme ve araştırma konularının tanımlanması ve çerçevesinin belirlenmesi, katılımcı platformların yerel dinamikler doğrultusunda tasarlanması ile elde edilen bilgi ve bulguların kentsel sürdürülebilirlik referans noktaları doğrultusunda yorumlanması basamaklarını içermektedir. Bu aşamada öncelikle, 'da eylem planının hazırlanacağı alanın sınırları belirlenmiştir. YEÇEP sürecinin sınırını Belediyenin Sınırları oluşturmaktadır. YEÇEP süresince yürütülen tüm inceleme, araştırma çalışmaları ve paydaş analizi, bu sınır referans alınarak yürütülmüştür. Alan sınırlarının belirlenmesinden sonra mevcut durumun belirlenmesi kapsamında " ın Genel Özellikleri", "Bulgulanan Çevre Konuları" ve "Algılanan Çevre Konuları" olarak tanımlanan yaklaşımlar doğrultusunda hareket edilmiştir. Algısal çevre yaklaşımı Algılanan çevre konuları (Algısal çevre) yaklaşımı kapsamında kentindeki aktörlerin çevre ile olan etkileşimlerini anlamak, öncelikli saydıkları çevre sorunlarını belirlemek, farkındalıklarını ve duyarlılıklarını ama aynı zamanda kırılganlıklarını (vulnerability) görmek hedeflenmiştir. Algısal çevre yaklaşımının belirlenmesi amacıyla iki ana yöntem uygulanmıştır. Bu yöntemler (i) yüz yüze görüşmeler ve (ii) çalıştaylardır. Yüz yüze görüşmeler, Kenti'ndeki kilit aktörlerin YEÇEP süreci ile tanışmasını sağlayan protokol görüşmelerini kapsamaktadır. Bu görüşmeler, kentteki kilit aktörlerin çevreyle olan ilişkisini ve mevcut duyarlılıklarını anlama amacıyla gerçekleştirilmiştir. Temel olarak Kenti'nde yaşanan çevre sorunları üzerine görüşülmektedir. 8

9 Tarafların hem çevre meselelerine yaklaşımları hem de YEÇEP çalışmaları açısından son derece önemli olan, kent-ilbölge ilişkisi, görüşülen kişinin yaşadığı kent ile ilgili olarak algısı sorgulanmaktadır. Çalıştaylar ise Kenti'nde toplumun farklı kesimlerinin bir araya gelerek oluşturduğu paydaş grubunun çevre sorunlarına yaklaşımı ve her kesimin algıladığı öncelikli sorunların belirlenmesini sağlamaktadır. Bu çalıştaylar ile paydaşların, kentsel sürdürülebilirlik çerçevesinde sorun olarak gördüğü konular ve aynı zamanda kentin öne çıkan özellikleri belirlenmiştir. Bu toplantılar,ihtiyaç duyulan müdahale alanlarının,önceliklerin belirlenmesinde (sorun tespiti), çözümlerin bulunmasında ve bu çözümlerin eylemlere dönüştürülmesinde kilit rol oynamaktadır. Karar oluşturma süreci, ilgili paydaşların yer aldığı katılımcı bir yöntemle gerçekleştirilmiştir. Bu çalıştaylar sonucunda da paydaşların tanımladığı algısal çevre sorunları ve başarılı bulunan alanlar aşağıda özetlenmiştir. da paydaşlar taradından belirtilen ve öne çıkan çevre sorunları; Geri dönüşümü sağlanabilecek atıkların toplanamaması Genel çevre kirliliği Baz istasyonlarının denetimlerinin yetersiz olması Çevre bilinci eksikliği Gürültü problemi Şehrin kültürel dokusunu korumaya yönelik tedbirlerin azlığı Toplu taşıma araçlarının yetersizliği İçme suyu kalitesi (tat ve koku sorununun olması) Tanıtım eksikliği; yönlendirici tanıtım tabelalarının yetersizliği Hava kirliliği (İl Merkezi) Güvenlik sistemleri alt yapısının ihtiyaca cevap vermemesi Yeşil dokunun korunamaması (anız yangınları, yol kenarları yakımı) Organize sanayi bölgesinde arıtma sorunu Yer altı suyunun kontrolsüz kullanılması Yeraltı su seviyesi; yüksek tuzlu suyun yapılaşmayı ve parkları etkilemesi Doğal yapının korunamaması Yeşil alan azlığı; şehrin nefes alabileceği alanların az olması da paydaşlar tarafından belirtilen ve çevre alanında başarılı olunan faaliyetler; Çöplerin düzenli toplanması ve depolanması Çöp toplama ve tıbbi atık tesisinin varlığı Doğal SİT alanlarının bol olması (Ihlara Vadisi, yeraltı şehirleri) Doğalgazın yaygın olmasa da kullanılabilir olması Üniversitenin hızlı gelişimi ve bu gelişimin şehre yansıması Tıbbi atıkların sterilizasyonu Ağaçlandırma çalışmaları ve sanayi denetimi Yerleşime elverişli düz alanların geniş olması İller arası ulaşım olanakları Tarihine sahip çıkması Sokak çeşmelerinin bulunması için doğal, sanayi ve diğer unsurlar için büyük kirliliğin olmaması Şehir merkezinde Kılıçaslan parkı ve Kültürpark gibi aktif yeşil alanların oluşturulmaya başlanması İlgili kurumların çözüme yönelik duyarlılığı Çocuk oyun alanları sayıca fazla olması (130 un üzerinde) Tarımsal sulamanın modern hale getirilme çabası 9

10 Bulgusal çevre yaklaşımı Bulgulanan çevre konuları (Bulgusal çevre) yaklaşımında; Kenti'nin mevcut çevre durumu, kamu kurumları tarafından kent için üretilmiş raporlar, mekansal ve kurumsal planlar ve ayrıca bilimsel inceleme ve araştırmalar referans alınarak incelenmiştir. Bu süreçte literatür taraması yapılmıştır. Kenti'ne dair çevre durumunun ne olduğu ve şimdiye kadar yapılmış olan çalışmalarda hangi çevre sorunlarının vurgulandığı görülmüştür. Bulgusal çevre yaklaşımı kapsamında, literatür taramasına ek olarak kentin etkilenen ve etkileyen bir sistem olarak konumunun anlaşılabilmesi ve bu konumun eylem planı kapsamında faaliyetlerin tanımlanmasında değerlendirilebilmesi amacıyla kentin içinde bulunduğu havza başta olmak üzere yakın ve uzak çevresiyle kurduğu fiziksel etkileşim de incelenmiştir. nin içinde bulunduğu havza sistemi (Konya Kapalı Havzası) fiziksel etkileşimler, ajans yapılanması (Ahiler Kalkınma Ajansı) ve Valilik ( Valiliği) idari, sosyal ve ekonomik etkileşimler kapsamında değerlendirilmiştir. Özetle, bulgusal çevre yaklaşımıyla Kenti'nde farklı kurum ve kuruluşların kent özelinde yaptıkları ve yaptırdıkları çalışmalardan yola çıkarak, uzmanlarının tanımladığı çevre sorunları, öncelikleri ve kent vizyonu saptanmıştır. Kentine ilişkin mevcut durum belirleme çalışmaları kapsamında aşağıdaki raporlardan faydalanılmıştır. Çevre Durum Raporu Stratejik Planı Kırşehir-Nevşehir-Niğde- Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planı İmar Planı Kenti Açık-Yeşil Alanlarının Nitelik ve Nicelik Yönünden Değerlendirilmesi Yüksek Lisans Tezi İli Atık Sularının Tuz Gölü Üzerindeki Kirletici Etkilerinin Araştırılması Yüksek Lisans Tezi YEÇEP kapsamında incelenen raporlar, akademik çalışmalar ve yapılmış planlar kentsel sürdürülebilirlik göstergeleri çerçevesinde değerlendirilmiş olup, en çok üstünde durulan konunun atık su ve atık sudan kaynaklanan sorunlar olduğu görülmüştür. Sorun alanlarıyla ilgili olarak aşağıda belirtilen bulgular sıralanmıştır. Kanalizasyonun Uluırmak Deresi'ne akıtılması, Evsel atıkların derelere ve Tuz Gölüne ulaşması, Su kaynaklarının evsel katı ve sıvı atıklarla kirletilmesi, Su kaynaklarının tarımsal kirliliğe maruz kalması, Zirai mücadele ilaçlarının gelişigüzel kullanması, Aşırı gübre kullanımı, Kanalizasyon hizmeti verilen nüfusun ülke ortalamasının altında olduğu (türkiye ortalaması %88, aksaray %65), Potansiyel su kaynaklarının kirliliğe maruz kalması sebebiyle içme ve sulama suyu temininde yaşanabilecek olumsuzlukların bulunduğu, Son yıllarda sanayiye bağlı su kirliliğinin arttığı, Kent atık sularının tuz gölü'ne deşarj edildiği, Mevcut arıtma tesislerinin düzgün çalıştırılamadığı, Evsel, tarımsal ve sanayi kaynaklı kirliliğin olduğu, Alt yapı eksikliği ve Atık su arıtma tesisinin kurulamamış olması Sanayiden kaynaklı hava kirliliği, Isıtmada kullanılan yakıtlardan kaynaklı kirlilik, Taşıtlardan kaynaklı kirlilik, Kalitesiz kömürlerin kullanılmasından kaynaklı kirlilik, Taş ocakları veya kum ocaklarının faaliyetlerinden kaynaklı kirlilik, Araç ve trafik kaynaklı gürültü, 10

11 Kent te gürültü ölçümleri ile ilgili bir çalışmanın bulunmaması, E-90 karayolunun şehir merkezinden geçmesinden kaynaklanan rahatsızlıklar, Kentleşmenin sağlıksız gelişmesi, Sokakların güzelleştirilmesi ile ilgili eksiklikler Bina görünümleri, Çevre koruma güzelleştirme hizmetleriyle ilgili sorunlar, Yol ağaçlandırması eksikliği, Şehir merkezinde halen hayvancılık faaliyetlerinin yapılıyor olması, tehlikeli ve zararlı atık depolama tesisinin bulunmaması, Tesislerden kaynaklanan kullanılmış yağlar, Temizlik hizmetleriyle ilgili çöplerin toplanmaması, konteyner yetersizliği yeşil alanların miktar ve kalite yönünden yetersiz olması, Yeşil alanların, park, dinlenme ve rekreasyon tesislerinin yetersiz oluşu, Tarihi değerlerin tahribatı Algısal ve bulgusal mevcut durum belirleme sürecinden elde edilen bilgi ve bulgular, kentsel sürdürülebilirlik göstergeleri doğrultusunda değerlendirilerek, katılımcı bir platformda önceliklendirilmiştir. Katılımcı süreçlerden ve inceleme, araştırmalardan elde edilen bilgi ve bulgular, kentsel sürdürülebilirlik baz alınarak yorumlanmıştır. Bu da kendi içinde tutarlılığı yüksek bir çalışmanın üretilmesini sağlamıştır VİZYONUN TANIMLANMASI Vizyon kavramı, bugünden bakılarak gidilecek yönünün belirlenmesine yarar. Bunun yanı sıra eğitici karaktere de sahiptir. Sektörel ve dar perspektifli vizyon cümleleri, yalnızca odaklandıkları konu açısından bir vizyon tarifi yaparlar ama kent gibi çok aktörlü, çok paydaşlı bir yapı için kapsayıcı olamadıkları gibi kentin bütünlüğü içinde paydaşları uzlaştırıp bir ortak vizyon tarifi koyamaz, bütünleştirici olamazlar. Oysa bir kentin gelişme vizyonu belli ve bir tane olmalıdır ve kentin odak sektörlerinde yapılacak olanları anlatmalıdır. Bu kapsamda gerçekleştirilen vizyon belirleme toplantısı ile kent özelinde daha önceden yapılmış çalışmalar sonucunda belirlenen farklı vizyon tanımları, bulgusal çevre çalışmaları çerçevesinde değerlendirilerek, bütün paydaşların üzerinde uzlaştığı yeni bir çevre vizyonu tanımı belirlenmiştir. Bu toplantıda paydaşlarla sürdürülebilirlik ve çevre bakımından anlamlı bir gelecek sorgulaması yapılmıştır. Vizyon tanımlama sürecinde, vizyon cümleleri bileşenlerine ayırılmış ve yinelenen ortak sıfatları belirlenmiştir. Bunların lının her zaman, her ortamda (yani her projede söylediği) dile getirdiği vizyon bileşenleridir: Sanayi / Turizm / Ticaret / Üniversite / Gelişme- Büyüme / Planlı (çarpık yapılaşmamış). Sürecin sonunda ın YEÇEP vizyonu aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Kutu 3: YEÇEP Vizyonu 'Sanayisi, turizmi ve ticareti ile ekonomik artı değer, üniversitesiyle bilgi üreten ve yayan; kültür varlıklarını, doğal değerlerini ve çevresini koruyan; yaşanabilir, sürdürülebilir ve planlı kent ' 2.5. MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ YEÇEP çalışmasının beşinci aşaması değerlendirme aşamasıdır. Bu aşamada, Kenti'nde bulgusal çevre araştırmaları kapsamında elde edilen veri-bilgiler ile algısal çevre araştırmaları kapsamında yerel katılım ve uzmanlarca önceliklendirilmiş çevre sorunları, YEÇEP danışmanları tarafından kentsel sürdürülebilirlik göstergeleri temelinde gruplanarak, YEÇEP e temel teşkil eden sorunlar tablosu hazırlanmıştır. Bu yöntem ile, genel bir durum tespiti yapılabilmiş ve çalışma kapsamında geliştirilen yaklaşım doğrultusunda sorunlara yönelik olarak uygulanabilecek eylem tipleri (çözüm önerileri) tanımlanmıştır. Çözüm önerilerinin listesi; 16 11

12 kamu, 7 STK olmak üzere toplam 23 kuruluştan 47 katılımcının uzlaşısı ve ortak aklıyla üretilmiş bir dokümandır. Sonucunda sorunların çözümüne yönelik taslak eylemler ortaya çıkmıştır. Bunlar, YEÇEP eylemlerinin de temelini oluşturmuştur. Bu aşamada belirlenen taslak eylemler yalnızca doğal çevre ve altyapı yatırımları ve uygulamalarıyla sınırlı kalmamıştır. Barınma, sosyal adalet, ekonomi gibi alanlarda da eylem önerilerini içermektedir. konularına göre teknik altyapı yatırımlarının yapılması, çevre kalitesinin iyileştirilmesi, yaşam kalitesinin iyileştirilmesi ve sosyo-ekonomik gelişmeden yararlanılması olmak üzere dört kategori altında ele alınmıştır AKSARAY YEÇEP in HAZIRLANMASI YEÇEP in planlama sürecinde katılımcı teknikler kullanılarak belirlenen çözüm önerilerinin listesi, yerel çevre eylemlerinin temelini oluşturmuştur. Eylem planı taslağı üretilirken, her bir eylem için öneriler (Neler yapılacak), uygulanmasından sorumlu kuruluş (Kim/kimler yapacak), destek verecek kuruluşlar (Kiminle/kimler ile yapılacak), hangi vadede uygulanacağı (Ne zaman yapılacak) ve gereken kaynaklar (Neyle/Nasıl yapılacak) nelerdir sorularına yanıt aranmıştır. Eylem planı taslağı oluşturulurken, mevcut tüm kaynaklar (insan, finans, mekan gibi) göz önünde bulundurularak yapılmak istenilenlerden çok yapılabileceklere odaklanılmıştır. Sınırlı kaynakların akılcı kullanımı ve daha az harcamayla daha verimli sonuçlara ulaşılması hedeflenmiştir. Eylem planının odağında yer alan yerel yöneticiler, kamu kuruluşları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve bilim çevrelerinin de bulunduğu paydaş grubun ortaklığıyla belirlenen eylemler üzerinden nihai eylem planı oluşturulmuştur. in gerçekleştirilmeye başlanması için üç uygulama dönemi öngörülmüştür: Kısa vade: 2 yıla kadar Orta vade: 2-5 yıl arası Uzun vade: 5-8 yıl arası Söz konusu zamanlama, eylemlerin başlatılması için öngörülen zamanlamadır. Her bir eylemin kendi uygulama süresi ise kendi içinde belirlenmelidir. Diğer bir deyişle, uygulama dönemi altında öngörülen zaman, eyleme başlamak için öngörülen zamandır, eylemin tamamlanıp sonuç alındığı zamanı göstermez. YEÇEP Raporu nda, kentsel sürdürülebilirlik göstergelerinden hareketle; 13 temel amaç doğrultusunda tespit edilmiş sorunların giderilmesine yönelik 47 hedefe hizmet eden 207 yerel ölçekli eylemden oluşmaktadır. Önerilen eylemler içinden 110 eylemi gerçekleştirmekte sorumlu kuruluş dir. Diğer eylemler ise 23 kurumun sorumluluk alanında yer almaktadır. uzmanları ve yetkilileri ile birlikte eylem önerilerinin yapılabilirliği, hangi vadede ele alınabileceği, belediyenin o eylem için mali kaynak ötesinde başta insan kaynağı olmak üzere kaynak ve kapasitesi değerlendirilerek, eylem planı taslağı oluşturulmuştur. Yerel Çevre Eylem Planı nda yer alan eylemlerin tümü yerel ölçekte gerçekleştirilebilir eylemler olarak tasarlanmıştır. Merkezi yönetimin sorumluluğunda olan veya yalnızca ulusal ölçekte programlanabilecek eylemler kapsam dışında tutulmuştur. Bununla birlikte ulusal ölçeğin yerel uygulamaları varsa bunlar YEÇEP kapsamında değerlendirilmiştir. Maliyetlerin tahmini süreci için çeşitli hesaplama yöntemleri kullanılmıştır. Bu hesaplamaların sonucunda, eylem planı taslağında yer alan her eylem için bir maliyet tahmini ve olası finans kaynağı öngörülmüştür. YEÇEP te yer alan 207 eylem arasında yer alan 45 eylem için bir maliyet aralığı bildirilmiş, 102 eylemin ise ek maliyet ihtiyacı olmaksızın yerine getirilebileceği öngörülmüştür. 60 eylemin maliyet tahmininin, uygulama ölçeği, uygulama süresi, ön fizibilite, etüt gibi uygulama öncesi detay çalışmalar yapılmadan gerçekçi ve güvenilir şekilde 12

13 yapılamayacağı görülmüştür. YEÇEP kapsamında maliyet tahmini yapılmış eylemlerin gerektirdiği toplam ek mali kaynağın ila TL arasında olacağı hesaplanmıştır. Bu rakamın büyük bölümünü oluşturan TL kısmı, büyük çevre altyapısı yatırımları gerektiren beş kalemden gelmektedir. Bunlar, su şebekesinin yenilenmesi (yaklaşık TL); içmesuyu arıtma tesisinin modernizasyonu (yaklaşık TL); yeni imara açılan yerlerin altyapısının tamamlanması (yaklaşık TL); atık su arıtma tesisinin kurulması (yaklaşık TL); kanalizasyon şebekesinin yaygınlaştırılması (yaklaşık TL) eylemleridir. Bunların yanı sıra, kentsel temiz ulaşım amacı için belirlenen en önemli maliyet kalemi hafif raylı sistemi için olup (yaklaşık TL), uzun vadede dış finansman veya yap-işlet-devret yöntemiyle gerçekleştirilebilir. Ancak, bu projenin yatırım programına alınması nüfus kriterlerinden dolayı olası görünmemektedir. Sonuç olarak YEÇEP ile; ın öncelikli çevre sorunları belirlenmiş, gelecekte ihtiyaç duyulacak faaliyetler ile yatırımlar tespit edilmiş ve 'ın sürdürülebilir gelişiminin sağlanmasına yönelik öncelikli eylemler tanımlanmıştır. 13

14 3. AKSARAY YEREL ÇEVRE EYLEM PLANI AKSARAY YEÇEP VİZYONU: 'Sanayisi, turizmi ve ticareti ile ekonomik artı değer, üniversitesiyle bilgi üreten ve yayan; kültür varlıklarını, doğal değerlerini ve çevresini koruyan; yaşanabilir, sürdürülebilir ve planlı kent ' LEJANT : Eylemin yerine getirilmesinden KİM sorumludur; sorumlu olmalıdır? : Eylem, KİMİN / KİMLERİN desteği, işbirliğiyle yapılacak; yapılabilir? (vade): Eylemin yapılmasına NE ZAMAN başlanabilir? (2 yıla kadar) / (2-5 yıl arası dönemde) / UZUN (5-8 yıl arası dönemde) ve Olası Finans Kaynağı: Eylemin yerine getirilmesi için ihtiyaç duyulabilecek mali kaynak ne kadardır - bu maliyeti finanse etmek için hangi kaynaklara başvurulabilir? Başarı Göstergesi: Yaptığımız eylemin başarılı olduğunu anlamak için NELERE bakmalıyız? konularına göre dört kategori altında toplanmış, renk kodları verilmiştir: Kırmızı: Teknik Altyapı (yatırımları yapılması) Yeşil: Çevre Kalitesi(nin iyileştirilmesi) Mavi: Yaşam Kalitesi(nin iyileştirilmesi) Sarı: Sosyo-Ekonomik Gelişme(den yararlanılması) 14

15 1. SU TÜKETİMİNİN AZALTILMASI 11 Hedef: Su azlığına tedbirler geliştirme - Şebeke kayıp ve kaçaklarını önleme 1101 İçme suyu SCADA sisteminin kurulması 1102 Şebeke kaçaklarını tespit eden cihazlar temin edilmesi, personelinin eğitilmesi, kullanılması 1103 Su kayıp ve kaçak oranlarının sürekli takip edilmesi 1104 Şehir su şebekesinin yenilenmesi (isale hatlarında ve şehir şebekesinde bulunan asbest boru hatlarının değiştirilmesi) 1. SU TÜKETİMİNİN AZALTILMASI FİNANS KURULUŞU IPA Koor. ve Birimi Orman ve Su İşleri Bakanlığı FİNANS KURULUŞU 12 Hedef: Su azlığına tedbirler geliştirme (su tasarrufu/tüketimi bilincinin arttırılması) 1201 Su için ön ödemeli kartlı sisteme geçilmesi 1202 Kaçak su kullanımında cezai işlem uygulaması İlgili kurumlarca su tüketimi konusunda halkın bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi Çevre bilincinin arttırılması yönünde çalışmaların yoğunlaştırılması. (Okullarda eğitim verilmesi, basın, yayın, seminer vb halkın bilinçlendirilmesi) Milli Eğitim İl Benzer Deneyime Sahip lar Orman ve Su İşleri İl, 15 KURULDU Belediye İşletme Verimliliği Arttı AB IPA Hibesi İşletme Maliyeti İller Bankası veya Uluslararası Finans ları Kaçakların Azalması Kaçakların Azalması Kaçakların Azalması Belediye İdari Süreç Kalkınma Ajansı Kalkınma Ajansı GEÇİLDİ. Tahsilat Oranı Arttı. UYGULANIYOR. Kaçak kullanım Azaldı Su Tasarrufunun Sağlanması Su Tasarrufunun Sağlanması

16 1. SU TÜKETİMİNİN AZALTILMASI 12 Hedef: Su azlığına tedbirler geliştirme (su tasarrufu/tüketimi bilincinin arttırılması) (1.000 x TL) Olası Finans Kaynağı Başarı Göstergesi 1206 Su tasarrufu konusunda halkı bilinçlendirmenin arttırılması, Tüketici Haklarını Koruma Derneği Yukarıdaki seminer ve kampanyalar Su Tasarrufunun Sağlanması Tasarruflu muslukların kullanılmasının özendirilmesi Su tüketiminde tasarruf sağlayan makinelerin (çamaşır, bulaşık, vb.) kullanılmasının özendirilmesi Şehir parklarının, apartman bahçelerinin vb. sulanması konusunda sulama eğitimleri verilmesi 1211 Araç yıkama istasyonlarının denetim altına alınması Tüketici Haklarını Koruma Derneği Tüketici Haklarını Koruma Derneği,, Ek maliyet gerektirmez-su tasarrufu eğitim ve kampanyaları kapsamında Ek maliyet gerektirmez-su tasarrufu eğitim ve kampanyaları kapsamında Ek maliyet gerektirmez-su tasarrufu eğitim ve kampanyaları kapsamında İdari Süreç Su Tasarrufunun Sağlanması Su Tasarrufunun Sağlanması Su Tasarrufunun Sağlanması Su Tasarrufunun Sağlanması 1. SU TÜKETİMİNİN AZALTILMASI 13 Hedef: Su azlığına tedbirler geliştirilmesi - Kaynak koruma geliştirme 1301 Atık oluşan havza dışındaki çöplerin bulunduğu yerde değerlendirilmesi ve 'a gelen suyun temiz kalması İl Özel İdaresi Maliyet çalışması için spesifik maliyet bileşenleri için ön çalışma, fizibilite/ planlama yapılması gerekir. 16

17 Mamasın Barajı'nı besleyen Melendiz Çayı ve Karasu Deresi nin etrafında neden olan tarımsal kirlilik ve yerleşim yerlerinden kaynaklanan evsel nitelikli atık suların karışmasının engellenmesi Mevcut su kaynaklarının korunması ve kapasitesinin arttırılması Valilik Maliyet çalışması için spesifik maliyet bileşenleri için ön çalışma, fizibilite/ planlama yapılması gerekir. Maliyet çalışması için spesifik maliyet bileşenleri için ön çalışma, fizibilite/ planlama yapılması gerekir.kamulaştırma yapılacaksa maliyetler çok yükselir. Melendiz Çayı ve Karasu Deresi Kirliliğinin Azalması Su Miktarının Artması yıllık su planlamasının yapılması Orman ve Su İşleri İl AB IPA Çalışması kapsamında Su ve Atık su Master Planı yapılmış. Su temininde ani ve beklenmedik yetersizlikler çıkmaması Yer altı suyunun kontrolsüz kullanımının, kaçak açılan kuyuların engellenmesi, ruhsatsız su kuyularının kapatılması Atık suların arıtıldıktan sonra yeniden kullanma teknolojilerinin mevcut ve yapılacak atık su arıtım tesislerine ilave edilmesi DSİ Sağlık İl Orman ve Su İşleri İl İdari süreç - ek maliyet gerektirmez Maliyet çalışması için spesifik maliyet bileşenleri için ön çalışma, fizibilite/ planlama yapılması gerekir. Kaçak Kuyuların Azalması Arıtılmış atık sular yeniden kullanılıyor 1. SU TÜKETİMİNİN AZALTILMASI 14 Hedef: Şehir içme suyunda tat ve koku sorununun giderilmesi, kalitesinin iyileştirilmesi İçme suyu kalitesinin mevzuata uygun olmasına rağmen özellikle yaz aylarında barajdan kaynaklanan tat ve koku problemlerinin çözümü için baraj koruma havzasının oluşturulması İçme suyu arıtma tesisinin modern hale getirilmesi (rehabilitasyon, otomasyon ve hızlı kum filtrelerinin tadilatı) Maliyet çalışması için spesifik maliyet bileşenleri için ön çalışma, fizibilite/ planlama yapılması gerekir.kamulaştırma yapılacaksa maliyetler çok yükselir İller Bankası veya Uluslar-Arası Finans ları Tat ve koku probleminin giderilmesi Hızlı kum filtreleri tadilatı yapılıyor, otomasyona geçildi İçme suyu depolarının temizlik, tadilat ve bakımının yapılması Belediye Su kalitesinin 15 Hedef: Yeni katılan mahallelerde içme suyu problemlerinin giderilmesi 17

18 Yürüyen alt yapı plan ve proje çalışmalarının hızla tamamlanması Altyapı uygulama programının (etaplı olarak) hazırlanması 1. SU TÜKETİMİNİN AZALTILMASI 15 Hedef: Yeni katılan mahallelerde içme suyu problemlerinin giderilmesi 1503 Yeni imara açılan yerlerin yapılaşmadan önce ve hazırlanan programa uygun olarak alt yapılarının tamamlanması 2 ATIK SULARIN KİRLİLİK YARATMADAN BERTARAFI - Halihazırda AB IPA Projesi kapsamında 2040 yılına kadar tüm yatırımlar planlanmış (1.000 x TL) Olası Finans Kaynağı İller Bankası veya Uluslararası Finans ları Hatların döşenmesi Programın tamamlanması Başarı Göstergesi Alt yapıların tamamlanması 21 Hedef: Evsel atık suların derelere (Uluırmak) ve Tuz Gölü'ne ulaşmasının engellenmesi 2101 atık su arıtma tesisinin ivedilikle kurulması; tesisin azot ve fosfor giderimi sağlayacak şekilde yapılması 2102 Kanalizasyon şebekesinin yaygınlaştırılması Kanalizasyon şebekesi olmayan yerlerde uygun atık su bertaraf alternatiflerinin (fosseptik, doğal arıtma, taşıma) değerlendirilip uygulanması Tuz Gölü Havzası içerisinde bulunan diğer yerleşim yerlerinden kaynaklanan atık suların arıtılması için tesis kurulması 2 ATIK SULARIN KİRLİLİK YARATMADAN BERTARAFI IPA Koordinasyon ve Birimi Valilik İl Özel İdare Valilik Belediyeler AB IPA Hibesi İller Bankası veya Uluslararası Finans ları Detay bilgi gerekmektedir. Ön çalışma, fizibilite ve projelendirme gerekecektir. Detay bilgi gerekmektedir. Ön çalışma, fizibilite ve projelendirme gerekecektir. Sistemden yönetmeliğe uygun su çıkması 100% Hizmet Erişim Oranı Su kaynaklarının temiz kalması Su kaynaklarının temiz kalması 22 Hedef: Sanayi kaynaklı atıksuyun su kaynaklarını ve Tuz Gölü'nü kirletmesinin engellenmesi 18

19 Organize Sanayi Bölgesinde atık su arıtma tesisinin bir an önce yapılması OSB dışında kalan endüstriler uygun arıtma yöntemlerini kullanmasının denetlenmesi 3 ATIK YÖNETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ OSB 31 Hedef: Atıkların geri dönüşümü sağlanabilecek şekilde toplanması Atıkların evlerden ayrı toplanması (cam, plastik, metal, kağıt, organik atıklar) Atıkların evlerde ayrı toplanması ile ilgili halkın bilinçlendirilmesi ve teşviki ATSO Maliyet çalışması için spesifik maliyet bileşenleri için ön çalışma, fizibilite/ planlama yapılması gerekir. ATSO İdari süreç, ek maliyet gerektirmez. Lisanslı Geri Dönüşüm Firmaları Lisanslı Geri Dönüşüm Firmaları Tesisin Kurulması Atık suların arıtılması Maliyet çalışması için spesifik maliyet bileşenleri için ön çalışma, fizibilite/ planlama yapılması gerekir Kalkınma Ajansı Ambalaj atıklarının ayrı toplanması Ambalaj atıklarının ayrı toplanması 3 ATIK YÖNETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ 31 Hedef: Atıkların geri dönüşümü sağlanabilecek şekilde toplanması Ambalaj atıkları ve kağıtların Okullardan, Resmi Kurumlardan, İşyerlerinden ve Marketlerden ayrı toplanması Atıkların ayrı toplanabilmesi için ödül vb teşvik edilmesi (okullarda, evlerde vb) Lisanslı Geri Dönüşüm Firmaları Lisanslı Geri Dönüşüm Firmaları Belediye Belediye+ Kalkınma Ajansı Ambalaj atıklarının ayrı toplanması Ambalaj atıklarının ayrı toplanması 3105 Kullanılmış yağların dağıtılan özel kaplarda toplanarak geri dönüşümünün sağlanması Belediye+ Kalkınma Ajansı Atık yağların toplanması 3106 Atıkların ayrı toplanmasında sokak toplayıcılarını (hurdacı) dahil eden bir yaklaşımın geliştirilip uygulanması 3107 Pillerin ve elektronik atıkların ayrı toplanması Belediye + Kalkınma Ajansı Maliyet çalışması için spesifik maliyet bileşenleri için ön çalışma, fizibilite/ planlama yapılması gerekir. Ambalaj atıklarının ayrı toplanması Pillerin ayrı toplanması 19

20 3 ATIK YÖNETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ 32 Hedef: Katı atıkların geri dönüştürmesi ve ayrı ayrı bertaraf edilmesi yoluyla katı atık deponi sahasının ekonomik ömrünün uzatılması Atıkların geri kazanımı için tesis yapılması, katı atıkların ekonomiye kazandırılması Organik atıklardan faydalı ürünler elde edilmesi (kompost, vermikompost, bioyakıt elde edilme teknolojileri) İli Mahalli İdareler Hizmet Birliği? İli Mahalli İdareler Hizmet Birliği? /UZUN Şehircilik Bakanlığı Şehircilik Bakanlığı Ambalaj atıklarının ayrı toplanması 3203 Tehlikeli ve zararlı atıkların türlerine göre depolama tesislerinin kurulması ve bunların bertaraf tesislerine yönlendirilmesi İli Mahalli İdareler Hizmet Birliği? Maliyet çalışması için spesifik maliyet bileşenleri için ön çalışma, fizibilite/ planlama yapılması gerekir. Tıbbi atıklar sterilizasyon tesisinde sterilize edilmektedir. Tehlikeli atıkların bertaraf edilmesi 3 ATIK YÖNETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ 33 Hedef: Çevre yerleşimlerin katı atıklarıyla üzerinde yarattıkları kirlilik baskısının önlenmesi Katı atık bertaraf yöntemlerinin mücavir alan sınırları dışında da uygulanması için gerekli bilgilendirmelerin yapılması Kaçak çöp dökümünün engellenmesi, idari yaptırımların uygulanması (Mevcut su kaynaklarının korunması için) Melendiz Çayı'nın çevre düzenlemesinin yapılması (Dereye çöp atılmasının engellenmesi) Şehircilik, İl Özel İdaresi Valilik, Ek Maliyet gerektirmez. İdari yaptırım. Ek Maliyet gerektirmez Maliyet çalışması için spesifik maliyet bileşenleri için ön çalışma, fizibilite/ planlama yapılması gerekir. Gerekli yatrımların/ alteylemlerin belirtilmesi gerekmektedir. Katı atıkların depolanması Çevre kirliliğinin önlenmesi Su kaynağının temiz kalması 20

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA M. SİNAN ÖZDEN 2 AĞUSTOS 2017 İSTANBUL PLAN Plan, yapılacak bir işin tasarıları toplamıdır. Plan, bir amaca ulaşmada izlenecek yol ve davranış biçimini gösterir. Plan, bir düşünceyi,

Detaylı

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ Arazi Kullanımı ve Ormancılık 3. ORMAN, MERA, TARIM VE YERLEŞİM GİBİ ARAZİ KULLANIMLARI VE DEĞİŞİMLERİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMESİNİ SINIRLANDIRMAK 5. 2012 yılında yerleşim alanlarında

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı. Gaziantep 2014

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı. Gaziantep 2014 Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Gaziantep 2014 It is a general warming effect felt on Earth s surface, produced by greenhouse gases. Küresel ısınma nedir? Atmosfere verilen gazların sera etkisi

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ 1. Genel Süreç Çevre Faslı Müzakere Sürecine ilişkin; Çevre Faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı 03-11 Nisan 2006, Çevre Faslı Ayrıntılı Tarama Toplantısı 29 Mayıs

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi B Bileşeni: Yerel Düzeyde Kapasite Geliştirme Mart 2015, Ankara

Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi B Bileşeni: Yerel Düzeyde Kapasite Geliştirme Mart 2015, Ankara Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi B Bileşeni: Yerel Düzeyde Kapasite Geliştirme Mart 2015, Ankara Projeye

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU Tarih: 20 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 55 Katılımcı listesindeki Sayı: 50 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU Tarih: 16 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 25 Katılımcı listesindeki Sayı: 20 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

Yeniden Yapılanma Süreci Dönüşüm Süreci

Yeniden Yapılanma Süreci Dönüşüm Süreci Yeniden Yapılanma Süreci 2010-2025 Dönüşüm Süreci 2025-2050 2025'te olmazsa olmazlar Geçiş dönemi kilit meseleleri Dönüşüm zamanının Başarı Dönüşüm ölçütleri zamanının Vizyon Herkese fırsat eşitliği sağlanarak

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

TELKO ENERJİ ÜRETİM TURİZM SAN. ve TİC. A.Ş. EDİNCİK BİYOGAZ PROJESİ PROJE BİLGİ NOTU

TELKO ENERJİ ÜRETİM TURİZM SAN. ve TİC. A.Ş. EDİNCİK BİYOGAZ PROJESİ PROJE BİLGİ NOTU TELKO ENERJİ ÜRETİM TURİZM SAN. ve TİC. A.Ş. EDİNCİK BİYOGAZ PROJESİ PROJE BİLGİ NOTU Ülkemizde, gıda ve elektrik enerjisine olan ihtiyaç, sanayileşme, ekonomik gelişme ve nüfus artışı gibi nedenlerden

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU Tarih: 3 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 75 Katılımcı listesindeki Sayı: 66 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

ÇEVRE ALANıNDA FINANSMAN FıRSATLARı

ÇEVRE ALANıNDA FINANSMAN FıRSATLARı ÇEVRE ALANıNDA FINANSMAN FıRSATLARı Dr. Şafak HENGİRMEN TERCAN Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı safakhengirmen@hotmail.com Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Yerel Çevre Eylem Planları Finansman

Detaylı

Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz

Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı KALKINMA AJANSLARI VE BÖLGE PLANLARI İÇİN ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ ÇALIŞTAYI 31 Ocak 1 Şubat 2013 CK Farabi

Detaylı

Su Temini ve Atıksu Toplama Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sevgi TOKGÖZ GÜNEŞ & Hasan SARPTAŞ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi

Su Temini ve Atıksu Toplama Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sevgi TOKGÖZ GÜNEŞ & Hasan SARPTAŞ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Su Temini ve Atıksu Toplama Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sevgi TOKGÖZ GÜNEŞ & Hasan SARPTAŞ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi İzmir Bölgesi Enerji Formu 7-8 Nisan 2017// İzmir Mimarlık Merkezi

Detaylı

ZEKERİYAKÖY ÇEVRE FAALİYETLERİ PLANI ZEKERİYAKÖY KOOPERATİFİ ÇEVRE KOMİTESİ

ZEKERİYAKÖY ÇEVRE FAALİYETLERİ PLANI ZEKERİYAKÖY KOOPERATİFİ ÇEVRE KOMİTESİ ZEKERİYAKÖY ÇEVRE FAALİYETLERİ PLANI ZEKERİYAKÖY KOOPERATİFİ ÇEVRE KOMİTESİ Nisan 2014 ZEKERİYAKÖY KOOPERATİFİ ÇEVRE KOMİTESİ EYLEM PLANI ZEKERİYAKÖY KOOPERATİFİ ÇEVRE STRATEJİSİ Zekeriyaköy Kooperatifi

Detaylı

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI İSTANBUL ATIK MUTABAKATI 2013 ün Mayıs ayında İstanbul da bir araya gelen dünyanın farklı bölgelerinden belediye başkanları ve seçilmiş yerel/bölgesel temsilciler olarak, küresel değişiklikler karşısında

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ 1 Kalkınma Ajansı Destekleri Destek Araçları Teknik Destek Mali Destekler Faiz Desteği Faizsiz Kredi Desteği Doğrudan Finansman Desteği Proje Teklif Çağrısı Güdümlü Proje Desteği

Detaylı

Proje alanı, süresi ve bütçesi

Proje alanı, süresi ve bütçesi 1 Proje Gelişim Süreci Projenin amacı Proje alanı, süresi ve bütçesi İşbirliği yapılan kurumlar Proje Bileşenleri Proje Faaliyetleri 2/21 Mart 2011 Mart 2011 Mart 2012 Mart 2012 Haziran 2012 Haziran 2013

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU Tarih: 15 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 57 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

REC TÜRKİYE NİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve YEREL YÖNETİMLERLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI

REC TÜRKİYE NİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve YEREL YÖNETİMLERLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI KATILIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI PROJESİ REC TÜRKİYE NİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve YEREL YÖNETİMLERLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI Hande ÖZÜT Proje Yöneticisi 29.12.2008 Bölgesel Çevre Merkezi - REC ( ) Tarafsız, bağımsız

Detaylı

Bilgi için: info@rec.org.tr

Bilgi için: info@rec.org.tr BİLEŞEN A DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ (DEA) ÇALIŞMALAR ve EĞİTİMLER ÇEKAP Projesi ile A Bileşeni kapsamında, Avrupa Birliği (AB) Çevre Müktesebatının etkin bir şekilde uygulanması için Çevre ve Şehircilik

Detaylı

PROJE - FAALİYET KISA VADE ORTA VADE UZUN VADE 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI

PROJE - FAALİYET KISA VADE ORTA VADE UZUN VADE 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI ÇOB, DSİ, İB, Valilikler, Belediyeler, Üniversiteler, TÜBİTAK HSA/ÇİB 2 KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN SAĞLANMASI ÇOB, Valilikler HSA/ÇİB

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİİ A.Ş. ATIKSUDAN BİYOGAZ ELDESİ TESİSİ PROJE BİLGİ NOTU

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİİ A.Ş. ATIKSUDAN BİYOGAZ ELDESİ TESİSİ PROJE BİLGİ NOTU MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİİ A.Ş. ATIKSUDAN BİYOGAZ ELDESİ TESİSİ PROJE BİLGİ NOTU 2007 yılında uluslararası kağıt ve ambalaj grubu Mondi Grup un bir parçası haline gelen, Mondi Tire Kutsan

Detaylı

SANAYİ SEKTÖRÜ. Mevcut Durum Değerlendirme

SANAYİ SEKTÖRÜ. Mevcut Durum Değerlendirme SANAYİ SEKTÖRÜ Mevcut Durum Değerlendirme Sera Gazı Emisyonaları 1990 1995 2000 2005 2008 CO 2 141,36 173,90 225,43 259,61 297,12 CH 4 33,50 46,87 53,30 52,35 54,29 N 2 0 11,57 16,22 16,62 14,18 11,57

Detaylı

İZMİR DE KATI ATIK YÖNETİMİ. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı

İZMİR DE KATI ATIK YÖNETİMİ. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı İZMİR DE KATI ATIK YÖNETİMİ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı İL NÜFUSU: 4.061.074 KİŞİ 2009-2014: 21 İlçe (3,35 milyon kişi) Nisan 2014 itibariyle 30 İlçe ATIK YÖNETİMİNDE YASAL

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti. Politika ve Strateji Geliştirme. Ozon Tabakasının Korunması. İklim Değişikliği Uyum

Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti. Politika ve Strateji Geliştirme. Ozon Tabakasının Korunması. İklim Değişikliği Uyum Politika ve Strateji Geliştirme Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti Ozon Tabakasının Korunması İklim Değişikliği Uyum 1 Birleşmiş Milletler İklim değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve ilgili uluslararası

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇEŞME SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇEŞME SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇEŞME SONUÇ RAPORU Tarih: 7 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 50 Katılımcı listesindeki Sayı: 46 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 5 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

SWOT ANALİZİ GRUP-1: ESKİŞEHİR İN EĞİTİM ŞEHRİ OLMASI

SWOT ANALİZİ GRUP-1: ESKİŞEHİR İN EĞİTİM ŞEHRİ OLMASI SWOT ANALİZİ GRUP-1: ESKİŞEHİR İN EĞİTİM ŞEHRİ OLMASI Kuvvetli Yönler: 1.) Eskişehir in iki adet üniversiteye sahip olması (eğitimin kuvvetli olması çevreye dinamizm getirir) 2.) Genç nüfusun fazla olması

Detaylı

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır.

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır. Kariyer Mühendislik 2011 yılında gelişen çevre ve iş güvenliği mevzuatlarının Türkiye de uygulanmasını hedef alarak kurulmuştur. Şirket çalışanlarının ve kurucusunun yıllar içerisinde elde etmiş olduğu

Detaylı

MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI

MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI 1 İÇERİK 1. HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI 2. MARMARA VE SUSURLUK HAVZALARI 3. ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ 4. HAVZA YÖNETİM YAPILANMASI 5. NEHİR HAVZA YÖNETİM

Detaylı

Planlama Kademelenmesi II

Planlama Kademelenmesi II Planlama Kademelenmesi II İMAR PLANLAMA SÜRECİ İmar Planı Elde Etme Yolları İmar planları İmar Planlarının Yapımını Yüklenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği nde tanımlanan niteliklere

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BALÇOVA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BALÇOVA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BALÇOVA SONUÇ RAPORU Tarih: 17 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 33 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

ATIKSU YÖNETİMİ VE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR. IV. OSB ÇEVRE ZİRVESİ Recep AKDENİZ Genel Müdür Yardımcısı Bursa 2016

ATIKSU YÖNETİMİ VE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR. IV. OSB ÇEVRE ZİRVESİ Recep AKDENİZ Genel Müdür Yardımcısı Bursa 2016 ATIKSU YÖNETİMİ VE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR IV. OSB ÇEVRE ZİRVESİ Recep AKDENİZ Genel Müdür Yardımcısı Bursa 2016 Sunumun İçeriği Su Durumu ve Sektörlere Dağılımı Bakanlığımızın Görev Çerçevesi Çevre kanununda

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU Tarih: 4 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 65 Katılımcı listesindeki Sayı: 62 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 ENDÜSTRİYEL YAPININ YENİLİKÇİ VE BİLGİ ODAKLI DÖNÜŞÜMÜNÜN BURSA ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ PROJE RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER KALKINMA AJANSLARI

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

Karbon Piyasasına Hazırlık Teklifi Market Readiness Proposal (MRP)

Karbon Piyasasına Hazırlık Teklifi Market Readiness Proposal (MRP) Karbon Piyasasına Hazırlık Teklifi Market Readiness Proposal (MRP) İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti Şube Müdürlüğü 4 Ekim 2012, İstanbul Uygulayıcı Ülkeler

Detaylı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı 2010-2013 İzmir Bölge Planı 2010-2013 İzmir Bölge Planı

Detaylı

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ Bayram HOPUR Entegre Projeler Uygulama Şube Müdürü Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü www.cem.gov.tr 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu- 29.04.2013 İstanbul ULUSAL

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi 1. Proje fikrini oluşturan sorunları nasıl

Detaylı

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi REPUBLIC OF SLOVENIJA MINISTRSTRY OF ENVIRONMENT AND SPATIAL PLANNING Milena Marega Bölgesel Çevre Merkezi, Slovenya Ülke Ofisi Sunum

Detaylı

İZMİR DE (TEMİZ ÜRETİM)

İZMİR DE (TEMİZ ÜRETİM) İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ İzmir Kalkınma Ajansı İZMİR BÖLGE KÜMELENME EKO- KALKINMA VERĐMLĐLĐK DESTEK PROGRAMLARI YENĐLĐK YATIRIM PLANI AJANSI 2010-20132013

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

İSTANBUL BÖLGE PLANI. 27 Haziran 2013

İSTANBUL BÖLGE PLANI. 27 Haziran 2013 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI 27 Haziran 2013 1 2014-2023 İstanbul Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları 2014-2023 İstanbul Bölge Planı; 3194 sayılı İmar Kanunu çerçevesinde, Kalkınma Bakanlığı nın 15/11/2012

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

ERZURUM DA HAVA KİRLİLİĞİNİ AZALTMAK İÇİN BİNALARDA ISI YALITIMININ DEVLET DESTEĞİ İLE SAĞLANMASI

ERZURUM DA HAVA KİRLİLİĞİNİ AZALTMAK İÇİN BİNALARDA ISI YALITIMININ DEVLET DESTEĞİ İLE SAĞLANMASI ERZURUM DA HAVA KİRLİLİĞİNİ AZALTMAK İÇİN BİNALARDA ISI YALITIMININ DEVLET DESTEĞİ İLE SAĞLANMASI Rasim Buluç, Fikret Büyüksoy Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Erzurum Daha önce Bayındırlık ve İskân İl

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI ULAŞIMDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI ULAŞIMDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI ULAŞIMDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ Strateji Geliştirme Başkanlığı Mart 2011 İÇERİK 1. Ulaşımda Enerji Verimliliği Nedir? 2. Enerji Verimliliğinde Ulaştırma Sektörünün Mevcut Durumu 3.

Detaylı

KONYA İLİ HAVA KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KONYA İLİ HAVA KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ KONYA İLİ HAVA KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Bu çalışma da 2000-2010 yıllarındaki yıllık, aylık, saatlik veriler kullanılarak kirleticilerin mevsimsel değişimi incelenmiş, sıcaklık, rüzgar hızı, nisbi

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU Tarih: 27 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 35 Katılımcı listesindeki Sayı: 30 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI ve

KALKINMA AJANSLARI ve KALKINMA AJANSLARI ve 13 MART 2012 ANKARA Mustafa Zati Uzman Sunum Planı Neden Kalkınma Ajansları Dünya da Kalkınma Ajansları Türkiye de Kalkınma Ajansları Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Ajansları Destekleri

Detaylı

Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği

Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği Çalıştayı Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği Dr. Yurdakul SAÇLI Kalkınma Bakanlığı İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Dr. Muhyettin SĐRER Saha Koordinatörü GAP Bölge Kalkınma Đdaresi Başkanlığı / Birleşmiş

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 4. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 24.09.2014 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Atıksu Mevzuatı Su Kirliliği Kontrolü

Detaylı

İLLER BANKASI A.Ş. İLLER BANKASI A.Ş. GENEL TANITIMI VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA YÖNELİK DESTEKLERİ

İLLER BANKASI A.Ş. İLLER BANKASI A.Ş. GENEL TANITIMI VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA YÖNELİK DESTEKLERİ İLLER BANKASI A.Ş. İLLER BANKASI A.Ş. GENEL TANITIMI VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA YÖNELİK DESTEKLERİ ASLI HARMANLI OLGUN İLBANK A.Ş. Kasım 2014 İLLER BANKASININ TARİHÇESİ 1933 yılında, Belediyeler

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. SEVİM BUDAK Katı Atıklar Dünya nüfusu gün geçtikçe ve hızlı bir şekilde artmaktadır.

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU Tarih: 13 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 80 Katılımcı listesindeki Sayı: 76 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

İlimizde özellikle 1993 yılında zaman zaman ciddi boyutlara ulaşan hava kirliliği nedeniyle bir dizi önlemler alınmıştır. Bu çalışmaların başında;

İlimizde özellikle 1993 yılında zaman zaman ciddi boyutlara ulaşan hava kirliliği nedeniyle bir dizi önlemler alınmıştır. Bu çalışmaların başında; İSTANBUL DA ÇEVRE KİRLİLİĞİ İstanbul da Çevre Kirliliği Su, Hava, Toprak ve Gürültü Kirliliği olarak 4 Bölümde ele alınmalıdır. İstanbul da Çevre Kirliliği konusunda İstanbul İl Çevre Müdürlüğü, Büyükşehir

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ: FAO NUN BAKIŞ AÇISI. Dr. Ayşegül Akın Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilci Yardımcısı 15 Ekim 2016

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ: FAO NUN BAKIŞ AÇISI. Dr. Ayşegül Akın Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilci Yardımcısı 15 Ekim 2016 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ: FAO NUN BAKIŞ AÇISI Dr. Ayşegül Akın Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilci Yardımcısı 16 Ekim Dünya Gıda Günü Herkesin gıda güvenliğine ve besleyici gıdaya ulaşma

Detaylı

vizyon escarus hakkında misyon hakkında Escarus un misyonu, müşterilerine sürdürülebilirlik çözümleri sunan öncü bir şirket olmaktır.

vizyon escarus hakkında misyon hakkında Escarus un misyonu, müşterilerine sürdürülebilirlik çözümleri sunan öncü bir şirket olmaktır. escarus hakkında Nisan 2011 de faaliyetine başlayan Escarus Sürdürülebilir Danışmanlık A.Ş., deneyimli ve profesyonel kadrosuyla sürdürülebilirlik çözümleri geliştirerek, danışmanlık hizmetleri vermek

Detaylı

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Ulusal Havza Yönetim Stratejisi Yönlendirme Komitesi Toplantısı Ankara, 5 Ekim 2011 TOPLANTI GÜNDEMĠ UHYS sürecinin amacı ve

Detaylı

ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI

ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI ön koşul kavramsal uzlaşı niçin planlama? toplumsal-ekonomikhukuksal gerekçe plan kapsam çerçevesi plan yapımında yetkiler planın ilkesel doğrultuları ve somut koşulları plan

Detaylı

AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ²

AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ² Çevre Danışmanlık Firmasının İsmi ve Logosu AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ² Tetkik Tarihi : Tetkik Saati : A - İŞLETME BİLGİLERİ Adı Adresi Faaliyet Konusu ÇKAGİLHY Kapsamındaki Yeri ÇED Mevzuatına Göre

Detaylı

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 1 ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ ÇELTİKÇİ MAHALLESİ VE DEMİRCİLER MAHALLESİ MEVKİİNDE D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BEYDAĞ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BEYDAĞ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BEYDAĞ SONUÇ RAPORU Tarih: 14 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 45 Katılımcı listesindeki Sayı: 44 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKİNCİ SEVİYE SÜREÇLERİNE GÖRE DENETİM EVRENİ

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKİNCİ SEVİYE SÜREÇLERİNE GÖRE DENETİM EVRENİ İÇME SUYUNUN YÖNETİLMESİ 01 İçme Suyunun Yönetilmesi (Ham Su Temin Edilmesi) 01.01 Su Kaynaklarının Projelendirilmesi PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI Su Proje Şube Müdürlüğü 01.01 Su Kaynaklarının Projelendirilmesi

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi RAPORUN AMACI Türk İnşaat Sektörünün rekabet gücünün arttırılması amacıyla

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE BU ALANDA TÜRKİYE DE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE BU ALANDA TÜRKİYE DE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE BU ALANDA TÜRKİYE DE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR Ayla EFEOGLU Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü AB İle İlişkiler Şube Müdürü İÇERİK AB Su Çerçeve Direktifi hakkında genel

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

SU KAYIP VE KAÇAKLARI YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SU KAYIP VE KAÇAKLARI YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Orman ve Su İşleri Bakanlığından: SU KAYIP VE KAÇAKLARI YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; içme suyunun etkin kullanılması, su israfının

Detaylı

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP)

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) Türkçe Adı Akdeniz Eylem Planı Sekretaryası (AEP) İngilizce Adı Secretariat on Mediterrenaen Action Plan (MAP) Logo Resmi İnternet Sitesi http://www.unepmap.org Kuruluş

Detaylı

bul ULUSLARARASI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI OTURUM - YAŞAMA VE ÇALIŞMA MEKANLARI Yüklenici

bul ULUSLARARASI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI OTURUM - YAŞAMA VE ÇALIŞMA MEKANLARI Yüklenici bul ULUSLARARASI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI OTURUM - YAŞAMA VE ÇALIŞMA MEKANLARI Yüklenici KALİTELİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAMA ve ÇALIŞMA MEKANLARI AMACINA İLİŞKİN EYLEMLER (Kısa Vade) 1 MEKANSAL ORGANİZASYON

Detaylı

BÜTÜNLEŞİK SU YÖNETİMİ İÇİN YEREL ÇERÇEVENİN PLANLANMASI PAYDAŞLAR ÇALIŞTAYI. GAP Tarımsal Sorunlar, Çözüm Önerileri ve GAP TEYAP

BÜTÜNLEŞİK SU YÖNETİMİ İÇİN YEREL ÇERÇEVENİN PLANLANMASI PAYDAŞLAR ÇALIŞTAYI. GAP Tarımsal Sorunlar, Çözüm Önerileri ve GAP TEYAP BÜTÜNLEŞİK SU YÖNETİMİ İÇİN YEREL ÇERÇEVENİN PLANLANMASI PAYDAŞLAR ÇALIŞTAYI GAP Tarımsal Sorunlar, Çözüm Önerileri ve GAP TEYAP GAP Bölge Kalkınma İdaresi (GAP BKİ), T.C. Kalkınma Bakanlığının temel misyonuna

Detaylı

ULUSAL PNÖMOKONYOZ ÖNLEME EYLEM PLANI

ULUSAL PNÖMOKONYOZ ÖNLEME EYLEM PLANI ULUSAL PNÖMOKONYOZ ÖNLEME EYLEM PLANI 1. Sorunun öneminin saptanması Pnömokonyoz ülkemizde en sık görülen mesleki akciğer hastalıklarından biri olup, önlenebilir meslek hastalıklarının başında gelmektedir.

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TİRE SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TİRE SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TİRE SONUÇ RAPORU Tarih: 22 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 85 Katılımcı listesindeki Sayı: 74 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

KAMU KURUMLARI VE BELEDİYELER İLE YÜRÜTÜLEBİLECEK ÇALIŞMA VE PROJELER

KAMU KURUMLARI VE BELEDİYELER İLE YÜRÜTÜLEBİLECEK ÇALIŞMA VE PROJELER KAMU KURUMLARI VE BELEDİYELER İLE YÜRÜTÜLEBİLECEK ÇALIŞMA VE PROJELER 1- Kalkınma Ajansı Destekleri A. Mali Destekler 50.000 500.000 TL arasında değişen bölgesel önceliklere göre farklı konu başlıklarında

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER ve TÜRKİYE. Rifat Ünal Sayman Direktör, REC Türkiye SBE16 Swissotel, İstanbul 14 Ekim 2016

SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER ve TÜRKİYE. Rifat Ünal Sayman Direktör, REC Türkiye SBE16 Swissotel, İstanbul 14 Ekim 2016 SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER ve TÜRKİYE Rifat Ünal Sayman Direktör, REC Türkiye SBE16 Swissotel, İstanbul 14 Ekim 2016 Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Ø Bağımsız, tarafsız ve kâr amacı gütmeyen uluslararası bir

Detaylı

GAP Bölgesi nde Sele Maruz Kalan Alanlarda Sel Riskinin AzaltılmasıProjesi (GAPSEL) ıı. Ulusal Taşkın Sempozyumu Afyon, 2010

GAP Bölgesi nde Sele Maruz Kalan Alanlarda Sel Riskinin AzaltılmasıProjesi (GAPSEL) ıı. Ulusal Taşkın Sempozyumu Afyon, 2010 GAP Bölgesi nde Sele Maruz Kalan Alanlarda Sel Riskinin AzaltılmasıProjesi (GAPSEL) ıı. Ulusal Taşkın Sempozyumu Afyon, 2010 GAP Bölge Kalkınma İdaresi Temel hedefi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi halkının

Detaylı

KADIN DOSTU KENTLER - 2

KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENT NEDİR? KADINLARIN Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere İstihdam olanaklarına Kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut vb) Şiddete maruz kaldıkları takdirde

Detaylı

KENTLERDE HAVA KALİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ KENTAİR & ERZURUM TEMİZ HAVA EYLEM PLANI. İ. Yusuf GÖDEKMERDAN 2014

KENTLERDE HAVA KALİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ KENTAİR & ERZURUM TEMİZ HAVA EYLEM PLANI. İ. Yusuf GÖDEKMERDAN 2014 KENTLERDE HAVA KALİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ KENTAİR & ERZURUM TEMİZ HAVA EYLEM PLANI İ. Yusuf GÖDEKMERDAN 2014 KENTAİR Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Hollanda Hükümeti ile çevre alanında

Detaylı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Bu program Avrupa Birliği, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Kadın İşletmelerine Finansman

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU Tarih: 29 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 55 Katılımcı listesindeki Sayı: 44 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 5 Dağıtılan

Detaylı