Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 2012 yılında Belediye Meclisi Tatil Ayının Ağustos ayı olmasına oybirliği ile karar verildi.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "3 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 2012 yılında Belediye Meclisi Tatil Ayının Ağustos ayı olmasına oybirliği ile karar verildi."

Transkript

1 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince OCAK 2012 Ayı toplantısının 1.OTURUMUNU 04 Ocak 2012 Çarşamba günü saat 10:00 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya çıkarılmıştır OCAK Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince Denetim Komisyonunun 5 kişiden oluşturulmasına Yapılan seçim sonunda 1 boş oy çıkmış olup; Ali KILIÇ (1) oy, Mehmet Sabri YÜCE (28) oy, Vedat KAÇAR (28) oy, Fehmi İŞLER (28) oy, Müzeyyen GÜRKAN (25) oy ve Nevzat BAHAR (28) oy alarak, Mehmet Sabri YÜCE, Vedat KAÇAR, Fehmi İŞLER, Müzeyyen GÜRKAN ve Nevzat BAHAR Denetim Komisyonu Üyesi olarak seçilmişlerdir Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 2012 yılında Belediye Meclisinin her ayın ilk haftası Çarşamba günü toplanmasına Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 2012 yılında Belediye Meclisi Tatil Ayının Ağustos ayı olmasına oybirliği ile karar Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince Belediye Meclis Toplantılarının sesli ve görüntülü cihazlarla kaydedilmesine oybirliği ile Sayılı Belediye Kanununun 32. maddesine göre Meclis Başkanı ve Üyelerine Meclis toplantılarına ve ihtisas komisyonları toplantılarına katıldıkları her gün için 39. madde uyarınca Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere huzur hakkı ödeneğinin belirlenmesine Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine göre Belediye Başkanı tarafından Meclis Üyeleri arasından görevlendirilen Belediye Başkan Yardımcılarına Belediye Başkanına verilen ödeneğin 2/3 ün aşmamak üzere aylık ödenek verilmesine Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, isteyenlere İhtisas Komisyon Raporlarından verilecek her türlü kayıt ve suretlerinin beherinden (sayfa başına) ne kadar ücret alınacağının tespiti talebi görüşülmüş olup; yapılan oylamada talebin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Sayılı Belediye Kanununun 24. ve 25. maddesinde İhtisas ve Denetim Komisyonu, çalışmalarında kamu kuruluşları personelinden, gerektiğinde uzman kişi ve kuruluşlardan yararlanabilir. Bu kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret, Meclis tarafından kararlaştırılır denilmekte olduğundan söz konusu kişi ve kuruluşlara verilecek ücretin tespit edilmesi talebi görüşülmüş olup; yapılan oylamada İhtisas ve Denetim Komisyonu, çalışmalarında yararlanılacak Kamu Personelinden Uzman Kişilere (1000) gösterge ile Diğer Uzman Kişilere (2000) gösterge ile günlük ücret verilmesine oybirliği ile 9 Ticari Araçlarda Bulunan Reklam Ücret Tarifesinin belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine 10 Tekirdağ Merkez, Bahçelievler Mahallesi, tapuda Gazioğlu Köyü, 2077, 2078, 2079 parsellerin Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar 11 Tekirdağ Merkez, Gündoğdu Mahallesi, 192 ada, 32 parselde kayıtlı, İmar Planında Park (Yeşil Alan) kullanımının değiştirilerek, Konut Alanı haline getirilmesi suretiyle imara açılması ve bu yöndeki İmar Planı değişikliğinin onaylanması talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine

2 OCAK Yılı Ücrete Tabi İşler Tarifesinin 9. Maddesinin B fıkrasındaki Tarsal Yanı Otopark Ücreti Tarifesine ilave olarak; Belediyemize ait tüm otoparklarda otoparka giren ticari olmayan binek araçlardan 0-25 dakika arası ücret alınmaması ve engellilerden 0-4 saat arası ücret alınmamasına oybirliği ile 13 Tekirdağ Macar Dostluk Derneği, Özlem SERT tarafından hazırlanan Bir Kenti Mahkeme Kayıtlarından İnşa Etmek-Rodosçuk ( ) konulu Doktora Tezinin kitap olarak basımı talebinin Telif Hakkı ödenmemek kaydıyla kabulüne ve gerekli çalışmanın ilgili Müdürlükçe yapılmasına 14 Tekirdağ Namık Kemal Şiir Grubu adına Proje ve Sanat Yönetmeni Sedai & Fedia KAVRIK ın Şiir Şarkı ve Türkülerle Tekirdağ Namık Kemal Şiir Grubu isimli klipli CD lerinin Belediyemiz Kültür Yayını olarak bastırılması talebinin Telif Hakkı ödenmemek kaydıyla kabulüne ve gerekli çalışmanın ilgili Müdürlükçe yapılmasına 15 Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği nin 6. Maddesinin B fıkrası Trafik Etüt Planlama ve Eğitim Şefliği bölümünün Trafik Etüt Planlama Eğitim ve Otogar-Otoparklar İşletme Şefliği olarak değiştirilmesine; 6. maddesinin B/a-23 fıkrası Açık ve kapalı otoparklar ile yol üstü veya kenarı otopark hizmetlerinin planlamak, bu amaçla tesisler oluşturmak. ibaresinin Açık veya kapalı otoparklar ile yol üstü veya kenarı otopark hizmetlerini planlamak, bu amaçla tesisler oluşturmak, işletmek, işlettirmek ve şehir terminalleri oluşturmak, işletmek ve işlettirmek. Olarak değiştirilmesine 16 Motorsuz Taşıtların Çalışma Husus ve Esasları Yönetmeliği konusunda Komisyon çalışmalarının devamına 17 İlimiz Ertuğrul Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi, Taş Merdivenler Sokak Rüstem Paşa Çarşısı No:15 sayılı yerin İçkili Yer Bölgesine alınması talebinin reddine 18 Gazeteci Fahir TANER isminin kendi mülkünün bulunduğu Yamanlar Mevkii nde bulunan Sarpkaya Sokak veya uygun bir sokağa verilmesi talebinin reddine 19 Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü nden alınan bilgiler doğrultusunda, şehrimizde Trafik Sirkülasyonu Planlaması ile ilgili yapılacak yeni düzenlemelerde sıkıntılar yaşanması sebebiyle, T Plaka Taksi ve Durak Hizmet Yönetmeliği nin 28. Maddesinin ( e ) Taksi Durak yeri değişikliklerine ilişkin talepleri yazılı olarak Belediyeye bildirilir, konunun Belediye Encümenince karara bağlanmasından sonra olumlu ise uygulamaya geçilir. bendinin iptaline, Yönetmeliğin 6. Maddesine Taksi Duraklarında Çalışacak Araçların Sayıları başlığının altına Taksi durak yeri değişikliklerine ilişkin kararları durak hak sahiplerinin muvafakatı olmadan Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü nün tespit edeceği yer ile ilgili rapora istinaden Belediye Encümeni tarafından alınarak uygulamaya konulur. Hükmünün eklenmesine Nevzat BAHAR, Çiğdem KONCAGÜL, Nilüfer DURMAZ, Bayram BAŞELMA, Mesut DEMİR, Mürsel ÖZCAN, Ferhat VARLIK ve G. Alpay OZAR ın 8 çekimser oyuna karşılık 21 kabul oyu ile oyçokluğuyla

3 20 04 OCAK 2012 Tekirdağ Merkez, Karadeniz (Zafer) Mahallesi, 2404 adada kayıtlı taşınmazlar üzerinde bulunan eski Şehir Çöplüğünün bitişiğindeki alanın bahse konu askı ilanındaki İl Çevre Düzeni Planlarında Mezarlık Alanı olmaktan çıkarılarak Uygulama İmar Planında olduğu, 18. Madde uygulandığı ve onaylandığı şekliyle ve yazı ekinde sunulan Uygulama İmar Planında görüldüğü gibi Yeşil Alan ve Pasif Yeşil Alan (Ağaçlandırılacak Alan) yapılması hususundaki itiraz görüşülmüş olup; Konunun, 1/25000 Ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planlarına Askı İlanı İtirazı olması ve adı geçen İl Çevre Düzeni Planına yapılan askı ilanı itirazlarının bir bütün olarak ve topluca değerlendirilmesi gerekmesi nedenleriyle konu hakkındaki komisyon çalışmalarının devamına oybirliğiyle 3 21 Tekirdağ Merkez, Aydoğdu Mahallesi, Hükümet Caddesi 54 adada kayıtlı halen yer yer kullanılmakta olan Eski Şehir Mezarlığı nın bahse konu askı ilanındaki İl Çevre Düzeni Planlarında asli fonksiyonu olan Mezarlık Alanı olarak gösterilmesi hususundaki itiraz görüşülmüş olup; Konunun, 1/25000 Ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planlarına Askı İlanı İtirazı olması ve adı geçen İl Çevre Düzeni Planına yapılan askı ilanı itirazlarının bir bütün olarak ve topluca değerlendirilmesi gerekmesi nedenleriyle konu hakkındaki komisyon çalışmalarının devamına oybirliğiyle 22 Tekirdağ Çevre Yolunun kuzeyi ile ilgili askı ilanında bulunan Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planına itiraz görüşülmüş olup; Konunun, 1/25000 Ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planlarına Askı İlanı İtirazı olması ve adı geçen İl Çevre Düzeni Planına yapılan askı ilanı itirazlarının bir bütün olarak ve topluca değerlendirilmesi gerekmesi nedenleriyle konu hakkındaki komisyon çalışmalarının devamına oybirliğiyle 23 Depolama Alanları ile ilgili askı ilanında bulunan Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planına itiraz görüşülmüş olup; Konunun, 1/25000 Ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planlarına Askı İlanı İtirazı olması ve adı geçen İl Çevre Düzeni Planına yapılan askı ilanı itirazlarının bir bütün olarak ve topluca değerlendirilmesi gerekmesi nedenleriyle konu hakkındaki komisyon çalışmalarının devamına oybirliğiyle 24 Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planlarında Gelişme Alanları bölümüne bu bölümde anlatılan gelişme alanlarında, alt ölçekli planlarda Ticaret Alanları ayrılmasına imkan verilmesine yönelik ibareye yer verilmemesi nedeniyle itiraz görüşülmüş olup; Konunun, 1/25000 Ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planlarına Askı İlanı İtirazı olması ve adı geçen İl Çevre Düzeni Planına yapılan askı ilanı itirazlarının bir bütün olarak ve topluca değerlendirilmesi gerekmesi nedenleriyle konu hakkındaki komisyon çalışmalarının devamına oybirliğiyle 25 Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planlarına yapılan 77 adet itiraz görüşülmüş olup; Konunun, 1/25000 Ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planlarına Askı İlanı İtirazı olması ve adı geçen İl Çevre Düzeni Planına yapılan askı ilanı itirazlarının bir bütün olarak ve topluca değerlendirilmesi gerekmesi nedenleriyle konu hakkındaki komisyon çalışmalarının devamına oybirliğiyle 26 Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planlarına Tekirdağ İl Özel İdaresi ne yapılan 317 adet itiraz görüşülmüş olup; Konunun, 1/25000 Ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planlarına Askı İlanı İtirazı olması ve adı geçen İl Çevre Düzeni Planına yapılan askı ilanı itirazlarının bir bütün olarak ve topluca değerlendirilmesi gerekmesi nedenleriyle konu hakkındaki komisyon çalışmalarının devamına oybirliğiyle

4 OCAK 2012 Tekirdağ Merkez, 100.Yıl Mahallesi 1461 ada, 68 parselde kayıtlı mülkiyeti Maliye Hazinesine ait ve üzerinde Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi bina ve yapılarının bulunduğu alana ek binanın yapılabilmesi amacıyla adı geçen taşınmazın imar planlarının daha önce tarih ve 208 sayılı Belediye Meclis Kararıyla onaylandığı yapılaşma şartlarında yeniden onaylanması ile ilgili Tekirdağ Valiliği talebi görüşülmüş olup; yapılan oylamada İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararının ve bahse konu talebin reddine Nevzat BAHAR, Çiğdem KONCAGÜL, Nilüfer DURMAZ, Bayram BAŞELMA, Mesut DEMİR, Mürsel ÖZCAN ve Ferhat VARLIK ın 7 kabul oyuna karşılık 22 red oyu ile oyçokluğuyla 28 Tekirdağ Merkez, Aydoğdu Mahallesi Kapaklı Mevkii 2266 ada, 322 parseldeki taşınmaz için taşınmazın Uygulama İmar Planındaki yapılaşma şartlarının Ayrık Nizam - 4 Kat, TAKS=0,35, KAKS=1,40 ve Konut Alanı olacak şekilde imar planı değişikliğinin onaylanması talebi görüşülmüş olup; Söz konusu imar planı değişikliği talebi hakkında alandaki yatırımlarda sorumlu olan Tekirdağ Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü nün bahse konu imar planı değişikliği hakkında günlü ve sayılı yazısıyla tarafımıza ilettiği olumsuz görüşünün mevcut olması, bu imar planı değişikliği hakkında Tekirdağ İmar planları müellifinin olumsuz görüşünün bulunması ve söz konusu imar planı değişikliği talebinin Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik Hükümlerinin 27. Maddesinin 2. Fıkrasına aykırı olması gerekçe ve nedenleriyle bahse konu imar planı değişikliği talebinin reddine oybirliğiyle 29 Tekirdağ Valiliği-İl Afet ve Acil Durum Müd. nün günlü ve /1193 sayılı yazısında Tekirdağ Merkez, Hürriyet (Gündoğdu) Mah. Karlıtepe Mevkii nde G19a03b3a pafta, 2247 ada-1, 41, 42, 49, 50, 51 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlar ile 212 ada-8, 9, 40, 52, 74, 75, 76, 77 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazları içine alan bir alanın tarihli ve 2011/2308 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1051 Sayılı Kanunla Değişik 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun hükümlerine göre Afete Maruz Bölge olarak ilan edildiği bildirilmiş ve gerekli yasal işlemlerin yapılması istenmiştir. Konu ile ilgili yapılacak imar planı düzenlemesinin 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun hükümlerinin Maddeleri uyarınca ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 8(b) maddesi gereğince görüşülmüş olup; Söz konusu alanın Afete Maruz Bölge ilan edilmiş olması nedeniyle 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun hükümlerinin 14. Maddesi gereğince uygulama imar planlarında söz konusu alana Afete Maruz Bölge ibaresinin ve Yapı Yasaklı Alan gösteriminin konmasına oybirliğiyle karar 30 Tekirdağ Merkez, Ortacami Mah. Ördeklidere Cad. 96 ada, 2 parsel, 2378 ada, parsellerin imar planında yolda kalan kısımlarının kamulaştırılmasına ve Kamulaştırma Bütçe Programına alınmasına oybirliği ile 31 Hürriyet Mah. 54 pafta, 2550 ada-1 parsel, 2551 ada-1 parsel ve 2064 ada- 4 ve 5 parselin Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin reddine Nevzat BAHAR, Çiğdem KONCAGÜL, Nilüfer DURMAZ, Bayram BAŞELMA, Mesut DEMİR, Mürsel ÖZCAN ve Ferhat VARLIK ın 7 çekimser oyuna karşılık 22 kabul oyu ile oyçokluğuyla 32 Hürriyet Mah ada-1 parsel, 1012 ada-1 parsel, 1047 ada-41 parselin Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin kabulüne

5 OCAK 2012 Tekirdağ Merkez, Namık Kemal Mah. (Köseilyas Köyü) F1922c4d pafta, 118 ada, 13 parselin Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin kabulüne 34 Tekirdağ Merkez, Gündoğdu Mah. 164 ada, 93 parselin Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin kabulüne 35 Tekirdağ Merkez, Altınova Mah. 92 pafta, 2345 ada, 422 parselin Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin Nevzat BAHAR, Çiğdem KONCAGÜL, Nilüfer DURMAZ, Bayram BAŞELMA, Mesut DEMİR, Mürsel ÖZCAN ve Ferhat VARLIK ın 7 ret oyuna karşılık 22 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabulüne 36 Tekirdağ Merkez, Hürriyet Mahallesi, 58 pafta, 1047 ada, 24 parselin Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine 37 Motorsuz Taşıtların Çalışma Husus ve Esaslar Yönetmelik Taslağı Sağlık ve D.İ. Komisyonuna havale edilmiş olup; At arabalarının yasaklanması ile ilgili dilekçelerin Yönetmelik kapsamında incelenmek üzere Sağlık ve D.İ. Komisyonuna havale edilmesine 38 Tekirdağ Merkez, Bahçelievler Mahallesi (Gazioğlu Köyü) 2151 ve 2152 parsellerin daha önce sunulan Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin reddine dair alınan tarih ve 498 sayılı Belediye Meclis Kararına itiraz edilerek, adı geçen Uygulama İmar Planı değişikliği konusunun yeniden görüşülerek onaylanması talebi görüşülmüş olup; Bahse konu itirazın ve Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin kabulüne oybirliği ile karar 39 Tekirdağ Belediyesi Su, Atıksu ve Evsel Katı Atık Ücret Tarifeleri Uygulama Yönetmeliği nin 14. Maddesi Kaçak Su Kullanım Bölümünde değişiklik yapılması ve 2012 Yılı Ücrete Tabi İşler Tarifesinin su Ücretlerini belirleyen 34. Maddesine %10 oranında artış yapılması talebinin Sağlık ve D.İ. Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile 40 Tekirdağ (Merkez) İçme Suyu Etüt Raporu kapsamında yer alan 5.000m3 lük Betonarme İçme Suyu Deposu inşaatı yapım işi için İller Bankası paylarımızdan kesinti yapılmak üzere ,00TL (ikimilyonsekizyüzbin) İller Bankası ndan kredi kullanılmasına, kredi ile ilgili evrakları imzalamak üzere Belediye Başkanı Op.Dr.Adem DALGIÇ a yetki verilmesine 41 Atıksu Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı Ücreti konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine tarih ve 519 sayılı Belediye Meclis Kararının iptal edilmesi ve 100.Yıl Mahalle Muhtarlığı yanı, Çınarlı Mahalle Muhtarlığı yanı ve Aydoğdu Muhtarlığı yanına yaklaşık 1 m2 ebadında cihet dağıtım dolabı ile mektup postası kutusu konulabilmesi için uygun yerlerin PTT Genel Müdürlüğü Tekirdağ PTT Merkez Müdürlüğü ne tahsis yapılması ile süresinin de belirlenmesi konusunun Sağlık ve D.İ. Komisyonuna havale edilmesine 43 Altınova Mahallesi, 1341 ada, 326 ve 329 parsellerdeki taşınmazların Altınova Güzelleştirme, Geliştirme ve Spor Kulübü tarafından Futbol Şubesi nin faaliyetlerinde kullanılmak üzere tahsis talebinin Sağlık ve D.İ. Komisyonuna havale edilmesine

6 OCAK 2012 Tekirdağ Merkez, 100.Yıl Mahallesi, 1502 ada, 133 parselin kamulaştırılıp, kamulaştırılmayacağı, kamulaştırılacaksa Kamulaştırma Bütçe Programına alınması talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine 45 Kaynaktan Toplanan Atık Yağların yakıt olarak kullanılması ile Elektrik Enerjisine dönüştürülmesi hususunda Yap-İşlet-Devret Proje İhalesi ile ilgili konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine 46 Mülkiyeti Belediyemize ait Tekirdağ Merkez, Eskicami Mahallesi, 75 ada, 18 parselde kayıtlı, 461,17m2 lik arsa vasıflı taşınmazın ihale ile satılması hususunda Belediye Encümeni ne yetki verilmesine oybirliği ile karar 47 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare birlikleri Kadro Cetvellerinde (II) Sayılı Boş Kadro Değişikliği (Memur) Cetvelinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince kabulüne oybirliği ile 48 Tekirdağ Merkez, Karadeniz Mahallesi, 1268 ada, parsellerde Hazine mülkiyetindeki taşınmazlara Biyolojik Arıtma Tesisinin inşa edilebilmesi amacıyla Uygulama İmar Planı değişikliğinin onaylanması talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile Op.Dr.Adem DALGIÇ Belediye Başkanı

7 7 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince OCAK 2012 Ayı toplantısının 2.OTURUMUNU 04 Ocak 2012 Çarşamba günü saat 12:00 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya çıkarılmıştır OCAK 2012 Tekirdağ Merkez, Eskicami Mahallesi 84 ada ve Zafer Mahallesi 59 ada, 10 parseldeki taşınmazların Kentsel sit Etkileme Geçiş Alanı niteliğindeki alanda Uygulama İmar Planı değişikliğinin onaylanması talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine 50 Tekirdağ Merkez, Zafer Mahallesi 3009 ada, 1 parselin Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine 51 Tekirdağ Merkez, Yavuz Mahallesi, 3016 ada, 434 ve 436 parselin Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine 52 Tekirdağ Merkez, Yavuz Mahallesi, paftalar, 433ada, 30 parselin parselin Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine 53 Tekirdağ Merkez, Yavuz Mahallesi, 1482 ada, 472 parselin daha önce sunulan ve 07/12/2011 tarih ve 487 sayılı BMK ile Meclis Gündeminden kaldırılan Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin yeniden görüşülerek onaylanması İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile 54 Belediyemiz Tekirdağ İli Muratlı Caddesi ve Kolordu Caddesi ile Bu Cadde Arasında Kalan Bölgenin Prestij Altyapı ve Üstyapı Uygulama Yapım İşi ve Belediyemizin diğer yatırım projelerinde kullanılmak üzere Belediye adına İller Bankası Genel Müdürlüğü nden Kesin Teminat Mektubu karşılık gösterilmek suretiyle ,00TL 24 ay (iki yıl) vadeli ve eşit taksitler halinde geri ödemeli kredi alınmasına ve kredi ile ilgili evrakları imzalamak üzere Belediye Başkanı Op.Dr.Adem DALGIÇ a yetki verilmesine oybirliği ile 55 Tekirdağ Merkez, Karadeniz Mahallesi, 1268 ada, parsellerde Hazine mülkiyetindeki taşınmazlara Biyolojik Arıtma Tesisinin inşa edilebilmesi amacıyla Uygulama İmar Planı değişikliğinin onaylanması talebi İmar ve Bayındırlık Komisyonunca görüşülmüş olup; bahse konu talebin kabulüne Op.Dr.Adem DALGIÇ Belediye Başkanı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 08.01.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 08.01.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ r L O o.''' 08.0.205 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT EXP0206 AN TALYA 08-0-205 0:30 ' Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.0.205 tarihli Meclis Gündemi birimlerden gelen teklifler ve önergelerle birlikte

Detaylı

05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ

05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ 05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ Yunusemre Belediye Meclisinin 2. Toplantı yılı, Mayıs ayı toplantısının 1.Birleşimi 05.Mayıs.2015

Detaylı

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 06 MAYIS 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ :

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 06 MAYIS 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ : 1.BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR NO 228 : Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu-Turgut Mahallesi 2608-2814 adalar önünden başlayarak 2619-2899 adalar önüne kadar olan 25m lik imar yoluna Hocalı Caddesi

Detaylı

Selçuk ACAR Duran Turan SOYKAN Ali KILIÇ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip

Selçuk ACAR Duran Turan SOYKAN Ali KILIÇ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip Birleşim : 1 Karar Tarihi : 02.01.2012 Karar No : 01 Konusu: İlimiz sınırları içerisinde, İl Özel İdaresi tarafından verilen İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarından 2012 yılı için alınan ruhsat harçlarının

Detaylı

KARAR ÖZETİ 08/10/2014

KARAR ÖZETİ 08/10/2014 1 KARAR ÖZETİ 08/10/2014 SAYI : 301/05/ 16.Birleşim. SERVİS : MECLİS KONU : Karar özetleri hk. TOPLANTIDA BULUNANLAR : : Ahmet Raif YUSUFAĞAOĞLU, Hüseyin SARI, M.Hayati TÖKEZ,Şükrü ERTÜRK, Ferit ÖZKAN,

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Temmuz 2015 Çarşamba günü saat 21.30 da Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU (1) Kanun Numarası: 5216 Kabul Tarihi: 10.7.2004 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 23.7.2004 Sayı: 25531 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Kanunun amacı, büyükşehir

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER Karar Tarihi : 02.02.2015 Karar No : 16 Karar Konusu : Çanakkale Zaferi 100. Yıl Kutlama Programı. BAŞKAN : Gültekin AYANTAŞ ÜYELER: Selçuk YILMAZ- Ertekin ŞAN- Fethi AVCI-İlhan ŞENER -Musa ÇAKMAK- Nuh

Detaylı

Kanun No. 6360 Kabul Tarihi: 12/11/2012

Kanun No. 6360 Kabul Tarihi: 12/11/2012 ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6360 Kabul Tarihi: 12/11/2012 Büyükşehir belediyesi

Detaylı

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 9469 BELEDİYE KANUNU Kanun Numarası : 5393 Kabul Tarihi : 3/7/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 13/7/2005 Sayı : 25874 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Sayfa: BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No : 6360 Kabul Tarihi : 12.11.2012 R.G.Yayım Sayısı

Detaylı

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 6360 Kabul Tarihi : 12.11.2012 Resmi Gazete

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :180 KARAR 180 : Bir sonraki Meclis birleģiminin 01 Haziran 2015 Pazartesi günü saat 18.00 da yapılmasına iģaret oylamayla oybirliği ile arar verildi. Karar No :179 KARAR 179 : Meclisimizce komisyonlarımıza

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 1153 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 29/6/2011, No : 644 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011, No : 6223 Yayımlandığı

Detaylı

ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (1)

ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (1) 11741 ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (1) Kanun Numarası : 6360 Kabul Tarihi : 12/11/2012

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 1153 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 29/6/2011, No : 644 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011, No : 6223 Yayımlandığı

Detaylı

http://www.kars.bel.tr

http://www.kars.bel.tr KARS BELEDİYESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI http://www.kars.bel.tr SUNUŞ Kars Belediyesi bugüne kadar yönetim felsefesine paralel olarak faaliyetlerini kayıt altına alma, planlama, ölçme-değerlendirme

Detaylı

Karar Tarihi : 02.02.2015 Karar No : 41850698.301.05-37. Konu : Sözleşmeli Personel

Karar Tarihi : 02.02.2015 Karar No : 41850698.301.05-37. Konu : Sözleşmeli Personel Karar Tarihi : 02.02.2015 Karar No : 41850698.301.05-37 Konu : Sözleşmeli Personel KARAR : Belediyemiz Teknik Hizmet Sınıfında münhal bulunan Şehir Plancısı, Mühendis, Tekniker ve Teknisyen kadrolarında;

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 18. MADDESİNE GÖRE ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMELERİ

3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 18. MADDESİNE GÖRE ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMELERİ 3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 18. MADDESİNE GÖRE ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMELERİ 1.ÖZET Elif CANBOLAT Şehirciliğin amacı, insanların sağlıklı, mutlu ve huzurlu yaşamasını sağlayabilmektir. Bu amacın gerçekleşebilmesi

Detaylı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve şehirde yaşayan bütün paydaşların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında belediyenin

Detaylı

6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNA İLİŞKİN REHBER 23/06/2014 İÇİNDEKİLER 1-

Detaylı

22 TEMMUZ 2008 TARİHLİ YENİ KONYA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR. : Konya Büyükşehir Belediyesini,

22 TEMMUZ 2008 TARİHLİ YENİ KONYA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR. : Konya Büyükşehir Belediyesini, 22 TEMMUZ 2008 TARİHLİ YENİ KONYA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR Konya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal

Detaylı

5393 SAYILI BELEDĐYE KANUNUNDA

5393 SAYILI BELEDĐYE KANUNUNDA 5393 SAYILI BELEDĐYE KANUNUNDA BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN ÇALIŞMA GÖREV VE YETKĐLERĐ Belediye Meclisi Madde 17- Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usûllere göre

Detaylı

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İmar ve Şehircilik

Detaylı

2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI http:// T.C. DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Giriştiğimiz büyük işlerde, milletimizin yüksek kabiliyet ve

Detaylı

I- GENEL BİLGİLER A- MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ (*) VİZYONUMUZ (*)

I- GENEL BİLGİLER A- MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ (*) VİZYONUMUZ (*) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ I GİRİŞ II GENEL AÇIKLAMA IV I- GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 2 C- İdareye İlişkin Bilgiler 3 1- Fiziksel Yapı 3 2- Örgüt Yapısı 4 3- Bilgi ve

Detaylı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Başbakanı M. Cahit KIRAÇ İzmir Valisi Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kaan PEKER Bayraklı Kaymakamı Hasan KARABAĞ Makina Mühendisi

Detaylı

Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu

Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu BURSA KESTEL BELEDİYESİ Kestel İlçesi Bursa merkezinde Osmangazi,Yıldırım,Nilüfer,Gemlik Gürsu,Mudanya ile birlikte 7 merkez ilçe olarak Bursa Büyükşehir

Detaylı

Türkiye Geneli Ortalama Hizmet Süresi 30 GÜN 30 GÜN 30 GÜN 15 GÜN 20 GÜN 20 GÜN 15 GÜN 15 GÜN. 15 gün. 60 gün. 30 gün. 45 gün. 45 gün. 45 gün.

Türkiye Geneli Ortalama Hizmet Süresi 30 GÜN 30 GÜN 30 GÜN 15 GÜN 20 GÜN 20 GÜN 15 GÜN 15 GÜN. 15 gün. 60 gün. 30 gün. 45 gün. 45 gün. 45 gün. BALIKESİR VALİLİĞİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI NOT: Hizmet süresi, başvuruda istenen belgeler eksiksiz olduğuğu takdirde veya tamamlandıkdan sonra ki hizmet süresidir. Bu

Detaylı