W W W. S I K K E. C O M. T R / S I K K E PA R A # S I K K E S KKE ELEKTRONIK PARA VE AKILLI SÖZLEŞMELER PLATFORMU VER: 1.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "W W W. S I K K E. C O M. T R / S I K K E PA R A # S I K K E S KKE ELEKTRONIK PARA VE AKILLI SÖZLEŞMELER PLATFORMU VER: 1.1"

Transkript

1 W W W. S I K K E. C O M. T R / S I K K E PA R A # S I K K E S KKE ELEKTRONIK PARA VE AKILLI SÖZLEŞMELER PLATFORMU VER: 1.1

2 İ Ç İ N D E K İ L E R 1. S kke Platformu 3 a. Sikke Platformu Nedir? 4 b. Sikke Platformu Şeması 5 c. Akıllı Sözleşmeler 7 d. Kitlesel Fonlama ve ICO'lar 8 e. SikkeSmart ve Proje Geliştirme 9 f. BlockChain ve Dezavantajları 10 g. BlockChain Sistemleri ve Sikke 11 h. RowBlockChain Teknolojimiz 12 i. Sikke Platformu ve Madencilik SKK - S kke Akıllı Para 14 a. Bir Digital Varlık Değişim Aracı Olarak Sikke 15 b. Sikke Hacmi ve Üretim Planı 16 c. Sikke Kesesi (Wallet) ve Özellikleri S kke ve Yatırım Yol Har tası S kke Ek b 23 W W W. S I K K E. C O M. T R / S I K K E PA R A # S I K K E

3 S KKE PLATFORMU Sikke Platformu Nedir Sikke Platformu Şeması Akıllı Sözleşmeler Kitlesel Fonlama ve ICO'lar SikkeSmart ve Proje Geliştirme BlockChain ve Dezavantajları BlockChain Sistemleri ve Sikke RowBlockChain Teknolojimiz Sikke Platformu ve Madencilik

4 S İ K K E P L AT F O R M U N E D İ R? Hergün biraz daha dijitalleşen dünyamızda ülkemiz ve milletimiz için güzel şeyler yapma hayalindeyiz. Bir çok ülke BlockChain uygulamaları, elektronik para ve akıllı sözleşmeleri tartışıp, bir şekilde bu teknolojiden faydalanma arayışındayken ülkemiz insanları ve bu teknolojiyi uygulayabilecek firmalarımız hala kocaman bir sus pus içinde olup sadece gelişmeleri izlemektedir. Bir şekilde bu sistemin içinde yer almak ve yatırım yapmak isteyen veya yatırımcı arayan girişimcilerimiz çözümü yurtdışı kaynaklarında aramaktadır. Sikke platformu; Blok zincir (BlockChain) tabanlı, sonradan değiştirilemez uygulamalar geliştirilebilen ve akıllı sözleşmeleri (Smart Contracts) çalıştıran bir platformdur. Platformda geliştirilen uygulama ve akıllı sözleşmelere 3. taraf müdahalesi, sözleşmelerin değiştirilmesi, sansür, hile v.s. gibi hiç bir müdahale yapılamaz. Sikke Platformu nda geliştirilen her bir uygulama için özel bir blok zinciri (Sikke RowBlockChain Zinciri) oluşturulur ve uygulama ile ilgili tüm işlemler bu zincirde çalıştırılır. Bir blok oluşturmak için kararlar oy birliği ile alınır. Klasik BlockChain sisteminin aksine; bir işlem için çoğunluk değil ağa kayıtlı tüm sunucular aynı şifreyi (token) oluşturmak zorundadır. Bir işlem için aynı şifreyi üretemeyen sunucu SikkeRoot serverlar tarafından devre dışı bırakılarak, platformun %100 güvenli ve doğru bir şekilde çalışması sağlanır. Sikke Platformu şuan deneysel süreçte olup yaratılan ilk uygulama sikke platformuna ait para birimi olan Sikke (SKK) dir. Sikke; aynı zamanda Sikke Platformu nun resmi para birimidir. Deneysel süreçlerimiz tamamlana kadar sikke, zorlu süreçlerden geçecek, çeşitli güven testlerine tabi tutularak platformun ve uygulamaların çalışabilirliği kanıtlanacaktır. Sikke platformda geliştirilen tüm uygulamalar projeleri için g e re k l i f o n u S i k ke p a ra b i r i m i i l e b a ğ ı ş ş e k l i n d e toplayabileceklerdir. Sikke platformunda projeler akıllı sözleşmeler ile geliştirileceğinden vaat edilen etkinlikler zamanında gerçekleşmez ise projeye destek veren yatırımcı veya gönüllülerin ödemeleri keselerine (Wallet) iade edilerek; yatırımcı veya gönüllüler korunur ve bir değer üreten projelerin hayata geçmesi sağlanır. 4 W W W. S I K K E. C O M. T R / S I K K E PA R A # S I K K E

5 S İ K K E P L AT F O R M U Ş E M A S I K E S E L E R S k k e N e t D A Ğ I T I K V E R İ TA B A N I C A B R o w B l o c k C h a n P r o t o k o l İŞLEM SKORU % İ Ş L E M S U N U C U L A R I ( R o w B l o c k C h a n ) İ Ş L E M S A S P ( SİKKE AKILLI S Ö Z L E Ş M E L E R P R O T O KO L Ü ) EMANET KESELERİ (ESCROW) S k k e R o o t S u n u c u l a r ı YAT I R I M C I L A R J S O N AKILLI SÖZLEŞME U YG U L A M A L A R I G E T S İ K K E A P I S k k e S m a r t P l a t f o r m G E T İ S T İ K R A R L I B Ü Y Ü M E J S O N J S O N A K I L L I S Ö Z L E Ş M E L E R M O B İ L U YG U L A M A L A R Ö D E M E S İ S T E M L E R İ B O R S A L A R 5 W W W. S I K K E. C O M. T R / S I K K E PA R A # S I K K E

6 S İ K K E P L AT F O R M U D E TAY L A R Sikke Platformu nun kalbi Sikke RootSunucu larıdır. Root Sunucular; Keseler, İşletme Sunucuları, Akıllı Sözleşmeler, Mobile uygulamalar ve 3. Parti uygulamalar v.s. gibi sikke platformu modülleri arasındaki iletişimi sağlayan, kararlar alan yapay zeka destekli SikkeRoot yazılımını çalıştıran sunuculardır. S kke Platformu nun resm elektron k parası S kke (SKK) d r. S kke Platformundak tüm ödeme ve kom syonlar SKK olarak yapılır. Sikke networkünden gelen tüm istekleri Sikke Load Balancer karşılar ve işlem tipine göre işlem yapmaya yetkili en müsait sunucuya yönlendirir. S kke Root Sunucuları S kke Load Balancer Platformun iletişim ve veri taşıma dili esneklik, hız ve yaygın bir veri taşıma formatı olması nedeni ile JSON dur. 3. parti uygulamalar platforma SikkeAPI aracılığıyla GET isteği gönderdiğinde tüm cevaplar JSON olarak yollanır. Sikke Platformu SiKKE A.Ş. tarafından kurulmuş ve işletilmektedir. Platform kısmi açık olup işlem onayları 3. şahısların işlettiği (veri bütünlüğü SikkeRoot tarafından anlık denetlenir) SikkeNet ağındaki işlem sunucularının oy birliği ile yapılır. İşlem sunucuları her bir işlem için gerekli token leri üretir ve karşılığında işlem tutarının %0.1'i (Binde biri) oranında komisyon alır. SikkeSmart Plarformu; geliştirici veya girişimcilerin sikke platformu üzerinde S A P S (Sikke Akıllı Sözleşme Protokolü) kullanarak uygulama veya proje geliştirmesine izin verir. Geliştiriciler SAPS Protokolü ile tüm platform ve keselerle uyumlu uygulamalar geliştirebilir, kendi digital parasını yaratabilir veya proje sözleşmesine bağlı emanet keselerini kullanarak projesi için bağış toplayabilir. SikkeAPI ile geliştiriciler Sikke Platformu Modülleri ile iletişim sağlayabilir, işlem emirleri gönderebilir, kese bakiyelerini sorgulayabilir, akıllı sözleşmelere katılabilirler. Sikke Keseleri platform üzerinden elde ettiğiniz tüm tokenları saklar ve tokenlar ile işlem yapmanızı sağlar. Keseler Akıllı sözleşmelere bağlanarak çok farklı ve daha güvenli davranabilirler. Örneğin firma tokenlarınızı (ödemelerinizi) çıkış işlemi yapamayan bir kesede biriktirerek tokenların kaybolma, çalınma vs tüm risklerini ortadan kaldırabilirsiniz. Kese numaraları kendi kendini doğrulayabilir nitelikte olup belirli bir formüle göre üretilmektedir. Sahte kese numarası oluşturmak hemen hemen imkansızdır. Sikke Platformu yapısı itibariyle çok hızlı olacak şekilde geliştiriliyor. Saniyedeki işlem sayısı olarak hedeflenmektedir. En güvenli bir şekilde bu hıza ulaşmak için RowBlockChain adını verdiğimiz kendi dağıtık zinzir yapımızı geliştiriyoruz. Mobil oyunlardan, E-ticaret e, pos cihazlarından çeşitli uygulamalara kadar transfer işlemleri saniyeler içinde güvenle yapılıp işlem sonucunu bildirim ile kese sahiplerine gönderir. Her şlem ç n %0.1 Kom syon San ye de şlem 6 W W W. S I K K E. C O M. T R / S I K K E PA R A # S I K K E

7 A K I L L I S Ö Z L E Ş M E L E R Akıllı sözleşme nedir? Akıllı sözleşmeler (smart conract) potansiyel olarak devrimci bir uygulama türüdür. Akıllı sözleşmelerin altında yatan ana fikir, yazılımın sözleşme sürecinin çoğunu otomatikleştirebilmesidir. Bu, insanların katılımı olmaksızın sözleşme vaatlerinin yerine getirilmesi, izlenmesi ve uygulanmasını sağlamak anlamına geliyor. Sözleşme otomasyonları, diğer otomasyon türleri gibi bir işletmenin masraflarını düşürebilir ve hataların oluşma olasılığını azaltır. Bir diğer potansiyel fayda, tarafların ilişkilerini daha verimli bir şekilde yapılandırmalarına olanak tanımaktır. Örneğin, müteahhitin yapacağı işin otomatik olarak doğrulanması, müteahhite daha hızlı ödeme yapılmasını sağlayabilir ve gereksiz gecikmeleri önleyebilir. Mahkemeler ve avukatlara olan ihtiyaç ortadan kalkabilir Akıllı sözleşmelerin en çekici özelliği, dava ve mahkemelere olan ihtiyacı büyük ölçüde azaltma, hatta ortadan kaldırma potansiyeline sahip olmasıdır. Akıllı bir sözleşme ile taraflar, altta yatan kodun kurallarına bağlı kalacağını taahhüt ederler. Bunu prensip olarak yapmak, tarafların anlaşmazlık yaratma olasılığını ortadan kaldırır; her iki 1 taraf da akıllı sözleşmelerin belirlediği sonuca tabiidir. Sikke Platformu ve Akıllı Sözleşmeler Sikke Platformu gelecekte hepimizin hayatını etkileyecek akıllı sözleşmeler konusunda bir öncü olmak, bu teknolojiyi ülkemiz koşullarına uygun bir şekilde geliştirme yolunda olacaktır. Sikke platformunda akıllı sözleşmeler oluşturmak çok basit olacaktır. Hiç bir kod bilgisine ihtiyaç duymadan grafik arabirimi ile basit sözleşmeler oluşturulabilecek, Sikke SASP (Sikke Akıllı Sözleşmeler Protokolü) ile daha karmaşık ve gelişmiş sözleşmeler hazırlanabilecektir. Sikke platformunda karşılıklı sözleşmeler oluşturulabileceği gibi, mevcut sözleşmelere dahil olunabilecektir. Geliştirmekte olduğumuz SikkeSmart platformu sözleşme kurallarını takip edip, sözleşme gereğini uygulayan güvenli, tarafsız, bağımsız, demokratik bir sistem olacaktır. 7 W W W. S I K K E. C O M. T R / S I K K E PA R A # S I K K E

8 K İ T L E S E L F O N L A M A v e I CO l a r tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ( Kanun ) ile yabancı ülkelerde Initial Coin Offer (ICO) olarak kabul edilen alternatif sermaye arttırma metodu, Kitle Fonlaması adı altında mevzuatımıza girmiştir. ICO, halka arza alternatif olarak getirilen ve sermaye karşılığı hisse senedi verilmesi sistemi yerine sermaye karşılığı üretilen sanal paranın yatırımcılara verilmesi şeklinde çalışan bir sermaye toplama sistemidir. Bununla birlikte, Kanun un 107. Maddesi ile 6362 sayılı Semaye Piyasası Kanunu na eklenen maddede Kitle Fonlaması, bir projenin veya girişim şirketinin ihtiyaç duyduğu fonu sağlamak amacıyla Kurul tarafından (SPK) belirlenen esaslar dahilinde bu Kanunun yatırımcı tazminine ilişkin hükümlerine tabi olmaksızın kitle fonlama platformları aracılığıyla halktan para 2 toplanması olarak tanımlanmıştır. Türkiye de Kitlesel Fonlama Ülkelere göre 2013 yılı Kitle Fonlama Platform Adetleri Ülke Adet Amerika 344 İngiltere 87 Fransa 53 Hollanda 34 Kanada 34 İspanya 27 Almanya 26 Brezilya 17 İtalya 15 Avustralya 12 Hindistan 10 Güney Afrika 4 Rusya 4 B.Arap Emir. 1 Çin 1 Estonya 1 Hong Kong 1 Kaynak: Dünya Bankası.(2013). Crowdfunding's Potential for Developing World, s. 18. Kitle fonlama yatırımları, iş dünyası tarafından önemleri geç fark edilen erken aşama girişim sermayesi işletmelerine yeni bir kaynak sağlamakta ve toplumdan yararlanarak işletmelerin sermayeye erişimini genişletmek için yeni bir araç olarak ortaya çıkmaktadır. Kitle fonlaması potansiyel yatırımcıların teknolojiden yararlanmasını, finansmana erişimin artmasını, yeni girişimlerin oluşması için elverişli bir sistem mekanizması oluşmasını, yeni istihdam olanakları ve böylece ekonomik büyümeyi sağlamaktadır. Dolayısı ile kitle fonlamasının birçok faydası bulunduğu ortadadır. Kitle fonlamasının faydaları girişimcilik finansmanı ile sosyal ağ imkânlarını birleştirmesi, fonlama döngüsünü değiştirmesi, melek yatırımcılığın coğrafi yelpazesini genişletmesi, ürün doğrulama, ağları destekleme ve işbirliği sağlaması, piyasanın test edilmesi ve talebin ölçülmesi, ağları desteklemek için erişim sağlaması, pazar ve işbirliğine imkân 3 vermesi olarak özetlenebilmektedir. SikkeSmart ve Kitlesel Fonlama (ICO) Sikke Platformu yeni girişimleri desteklemekle birlikle, ülkemizde henüz olgunlaşmaya başlayan kitlesel fonlama ile ayakları yere sağlam basan projeleri destekleyecek ve gerekli yatırımları bulma noktasında bir platform olacaktır. Girişimciler projelerini SikkeSmart platformunda yayınlayarak projleri için Sikke (SKK) veya platformda geçerli diğer para birimlerinden yatırım talep edebileceklerdir. Yayınlanacak projeler Sikke Akıllı Sözleşmeler çerçevesinde oluşturulup yatırımcı veya gönüllülerin suistimal edilmesinin önüne geçilecektir. 8 W W W. S I K K E. C O M. T R / S I K K E PA R A # S I K K E

9 S İ K K E S M A R T V E P R O J E G E L İ Ş T İ R M E SikkeSmart platformu, yapısı itibari ile ICO (Initial Coin Offering/Dijital Para Arzı) sistemini kullanacaktır. İş fikrini hayata geçirmek isteyen girişimci, öncelikle SikkeSmart Platformu'na kayıt olup, projesi için proje tanıtım sayfası oluşturacaktır. Girişimci, iş fikrini en etkili şekilde yatırımcılarla buluşturmak amacıyla, proje detaylarını, video ve görseller kullanarak sunumunu gerçekleştirecektir. Platforma eklenen projenin hayata geçirilmesi için ihtiyaç duyulan (hedeflenen) yatırım tutarı ile fonlama süresi belirlenip, SikkePlatformu'nca yapılan kontrolden sonra proje yayınlanır. Yayınlanan projeyi desteklemek isteyen yatırımcılar, belirlenen fonlama süresince ilgili projenin cüzdan hesabına (Akıllı Sözleşme ile korunan) diledikleri kadar ödeme gönderirler. Girişimci projesini hayata geçirmek amacıyla, yeterli fon toplanması halinde yatırımcılara proje ile ilgili çeşitli promosyonlar / ödüller sunabilir. Proje ilanında promosyonları / ödülleri tanıtabilir. Girişimcinin projesi SikkePlatformu'nda yayınlandıktan sonra proje duyurusunu web sitesinde veya sosyal medyada yapar. Fonlama süresi boyunca daha fazla yatırımcıya ulaşmak ve projesini paylaşmak için bu kanalları kullanabilir. Fonlama süresi bitip proje için hedeflenen yatırım tutarına ulaşıldığında; yatırımcılar, sözleşmesine göre ya token elde eder ya da Sikke (SKK) ile ödeme alırlar. Eğer proje çok ilgi gören ve başarılı bir proje ise çok karlı bir yatırım olarak geri dönebilir. BİR PROJEM VAR SKK LAZIM 3 AY SONRA SİZE %50 KAZANDIRACAĞIM 1 - G i r i ş i m c i a k ı l l ı s ö z l e ş m e l e r i l e o l u ş t u ra c a ğ ı p ro j e s i n i y a y ı n l a r CONTRACT 2 - P ro j ey e i n a n a n y a t ı r ı m c ı l a r P ro j e ke s e s i n e d i g i t a l v a r l ı k l a r ı n ı g ö n d e r i r 3 - G i r i ş i m c i p ro j e ş a r t l a r ı n ı y e r i n e g e t i r i r s e P ro j e ke s e s i n d e b i r i ke n v a r l ı k l a r g i r i ş i m c i y e a k t a r ı l ı r AKILLI SÖZLEŞME İLE KORUNAN PROJE KESESİ 4 - G i r i ş i m c i p ro j e ş a r t l a r ı n a u y m a z s a y a t ı r ı m c ı l a r ı n v a r l ı k l a r ı ke s e l e r i n e i a d e e d i l i r. 9 W W W. S I K K E. C O M. T R / S I K K E PA R A # S I K K E

10 B LO C KC H A I N V E D E Z AVA N TA J L A R I Blockchain nedir? Blockchain; özel bir ağ üzerinde, dağıtık bir veri tabanı üzerinde, o ağın kurallarına göre işlem yapma sistemidir. Sisteme dahil olan her kişi tüm veritabanını görebilir, işlem yapabilir. BlockChain sisteminde kişiden kişiye (Peer to Peer) digital varlık gönderimi gerçekleştirilebilir. Bu gönderim de sistemdeki madencilerin çoğunluğu tarafından onaylanarak işlem resmileştirilir. Bu sayede aracı kuruma ihtiyaç duymadan gönderim onaylanmış olur. Aracısız her kullanıcı ağa bağlanabilir, yeni işlemler gönderebilir, işlemleri doğrulayabilir ve yeni bloklar oluşturabilir. Blockchain in dezavantajları nedir? Merkezi bir yönetim yoktur : Bu aslında Bitcoin in avantaj olarak sunulduğu bir özelliktir. Merkezi olmaması maliyetleri düşürmektedir. Ancak merkezi olmaması karar vermesini zorlaştırıyor. Bitcoin için 1 Ağustos ta alınmak istenen bir karara göre 1 blok boyutunun 1 MB dan 8 MB a çıkarılması tartışıldı. Bu işleme yönelik karar alınamadığı için Bitcoin Cash isimli yeni bir kripto para ortaya çıktı. Bu gibi olayların daha sonra da olmayacağının bir garantisi yoktur. Çözülemez sorunlar; Yine merkezi olmaması kullanıcıların yaşadığı sorunları (digital varlığını çaldırma,hack,şifre unutma vs..) çözememesi anlamına gelmektedir. Oysa merkezi sistemlerde (Bankacılık gibi) kartınızı veya şifrenizi çaldırdığınızda 5-10 dakikada çözüm üretebilir, kaybınızı telafi edebilirsiniz. Gizlilik büyük bir yalan! Blockchain sistemlerinin vaadettiği gizlilik aslında hiç olmayan bir şeydir. Evet sistemi kullanırken hiç bir yere gerçek bilgilerinizi yazmak zorunda değilsiniz.. Oysa elinizdeki varlığı gerçek hayattaki paraya çevirmek istediğinizde karşınıza borsalar çıkar. Borsalar ise tüm kimlik hatta daha fazla bilgiyi almadan size hesap bile açmaz. Art niyetli bir kişi veya merkezi otorite borsa verilerini ele geçirdiğinde blockchain veritabanında sizin her hareketinizi geriye doğru takip edebilir. Sistem kandırılabilir; Sistemde merkezi bir onay mekanizması olmadığı için dağıtılmış onay mekanizması bulunuyor. Sistemdeki kişilerin çoğunluğunun (%51) onayladığı işlem sistem tarafından kabul ediliyor. Ancak Çin de bazı yatırımcılar büyük yatırımlar ile Bitcoin havuzları kuruyorlar. Ve bu havuzların gücü tüm sistemin gücünün yarısını geçebilirse, tüm sistemi etkileyerek sistemi yerle bir edebilirler. Onay Süresi Uzun; Sistem teorik olarak çok hızlı olacak şekilde kurulmuş durumda. Ancak sistemin temelleri gereği her bir block 1-10 dakikada bir üretilebilmektedir. Onay alınsa bile beklemek gerekiyor; Sistemde zarar görmemek için 6 block onayı alma öneriliyor. Bu da bir para gönderimi/alımı için neredeyse 1 saat bekleme durumu oluşuyor. Ki bu günümüz bankacılık sistemine göre çok yavaş olup, günlük hayatta takas değeri olarak kullanılmaması demektir. Yüksek Data Boyutu; Etherium gibi bazı sistemler ise 1 dakika aralıklarla block oluşturmaya izin vermektedir. Ancak 6 blok beklemeyle birlikte bir işlem ortalama 5-30dk sürmektedir. Sistemi 1 dakika veya daha az bir süreye çekmek bir zaman sonra devasa bir veritabanı boyutu gerektirecektir. Böyle bir veritabanında işlem yapmak ve bunu sağlam tutmak ekonomik olarak imkansız olacaktır. Günlük hayata yetişemeyen yavaşlık; Blockchain sistemlerinin bu kadar yavaş olması ve onay işlemlerindeki bekleme süreleri bu sistemle üretilen bitcoin, ether vs gibi digital varlıkları günlük hayatta kullanılmaz hale getirmektedir. Oysa birisi elindeki digital varlığı bir market kasasında bile kullanabilmeli. Günlük hayatta kullanılmayan bitcoin vs gibi digital varlıklar sadece bir grup azınlığın borsalardan para kazanma aracının ötesine geçemiyor. 10 W W W. S I K K E. C O M. T R / S I K K E PA R A # S I K K E

11 B LO C KC H A I N S İ S T E M L E R İ BlockChain in Özellikleri nedir? Her BlockChain ağının kendi kuralları ve özellikleri bulunur. Digital varlıklar içinde bulundukları ağların özelliklerini taşırlar. Yani aslında tek bir çeşit BlockChain yoktur, ihtiyaca göre oluşturulan çeşitli BlockChain tipleri vardır. BlockChain ağlarını birbirinden ayıran 6 temel özellik vardır. Bu özellikler bazı ağlarda sınırlı bazı ağlarda serbest olabilir. G zl l k Akıllı Sözleşmeler Mutabakat 1- Kontrol : Ağın merkezi mi İçer k merkezsiz mi olacağını belirler. Merkezi ağlarda karar almak kolay o l u p o l u ş a n r i s k l e r e ç ö z ü m İlet ş m Kontrol bulunabilir, Merkezsiz sistemlerde %51 çoğunluğu ele geçiren sistemi alt BlockCha n Ağları ve Özell kler üst edebilir. Gizlilik sağlanabilir ama kontrol edilemez. Kontrolsüz büyüyen devasa data boyutları sonraki yıllarda sistemi işleyemez hale getirebilir. Bitcoin, Accenture gibi varlıklar merkezsiz, Ethereum, Ripple yarı merkezli, Corda ve Sikke ise merkezli yapıya sahiptir. 2- İletişim : BlockChain kayıtlarına kimlerin erişeceği ve işlem yapacağını belirler. Ağa herkesin erişim izni olursa tüm data isteyenlere dağıtılmak zorundadır. Tüm varlıklar için iletişim bir zorunluluktur, burada bakılması gereken nokta gizlilik ne derece sağlanıyor veya sağlanmıyor. 3- İçerik : İşlemin niteliklerini belirler. Tüm BlockChain zincirlerinde olmak zorundadır. 4- Mutabakat : Bir işlemin değişme riskini ve işleme kimlerin onay vereceğini belirler. Herkese açık zincirlerde ağın %51'ini ele geçiren işlemleri değiştirebilir. Gizliliği olmayan zincirlerde bu risk vardır. 5- Akıllı Sözleşmeler : BlockChain zincirinde akıllı sözleşme yapılıp, yapılamacağını belirler. Yapay zeka, otonom sistemler vs. gelecek aracısız sistemlere doğru yönelmiş durumda. İnsanlar birbirine güvenmek yerine kendi aralarında basitçe anlaşmak, uzun sürecek noter, mahkeme v.s. süreçleri ile uğraşmamak istiyor. Ethereum, Bitcoin, Ripple zincirlerinde kısmi olarak, Accenture, Corda ve Sikke zincirlerinde ise tam olarak akıllı sözleşmeler yapabilirler. 6- Gizlilik : Verilere kimlerin erişeceğini belirler. Kullanıcılar yada ödeme yapanlar için detaylar önemli değildir. Kullanıcı gönderdiği dijital varlığın karşı tarafa güvenle ulaşıp ulaşmadığını bilmek ister. Ama bir ödeme kuruluşu kendi müşterilerine ait işlemlere ulaşmak ve raporlamak isteyebilirler işte bu noktada zincirin ilgili kısmına izin vermek gerekebilir. Accenture harici bir çok zincir tüm kullanıcılara açık olup gizlilik yoktur. Sikke Kısmı izinli bir sistemdir. Sikke RowBlockChain sistemi; gizlilik kısmı ve izinli, Akıllı sözleşme platformu olan, merkezi olarak yönetilen ama digital varlık (SKK) miktarı adetle sınırlı, güvenli ve en hızlı BlokChain sistemidir. 11 W W W. S I K K E. C O M. T R / S I K K E PA R A # S I K K E Ethereum B tco n R pple Accenture Corda S kke

12 R ow B l o c k C h a i n T E KO N O LO J İ M İ Z RowBlockChain nedir? RowBlockChain; klasik BlockChain sisteminin iyi ve güvenli yönlerini alıp, dezavantajlarına çözüm üretmeye çalışan yeni bir BlockChain sistemidir. RowBlockChain Sikke ekibi mühendisleri tarafından, sektörde söz sahibi olan uzmanların katkı ve görüşleri de alınarak geliştirilmektedir. Sikke A.Ş. ticari bir firma olması nedeni ile geliştirdiği teknolojinin teknik dökümanlarını şimdilik yayınlamayı düşünmüyor. Ancak RowBlockChain teknolojimizi API lerimizle kullanabilecek, SikkeNet üzerinden kendi RowBlockChain uygulamalarınızı ücretsiz olarak geliştirebileceksiniz. RowBlockChain Teknolojimiz Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ RBCP - RowBlockChain Protokolü. SikkeRoot ve İşlem sunucularının iletişim protokolüdür. Standart transfer işlemleri için (Peer to Peer) blok boyutu en fazla 1 KB dır. Standart bir BlockChain bloğu 1024 KB KB arasında değişmektedir. - RowBlockChain de bir blok oluşturmak için önceki bloğun data verisi yeni bloğa eklenmez! Dolayısıyla rowblockchain klasik BlockChain sisteminden kat daha az diske ihtiyaç duyar. Bu şu demektir: Bitcoin BlockChain blok zinciri şu an 150GB a yaklaşmaktadır. Eğer bitcoin rowblockchain protokolünü kullanmış olsaydı boyutu sadece 150MB olacaktı! Bloklar RowBlockChain Veritabanına belirli bir sıra ve algoritma ile eklenir. Bu sıra ve algoritma işlemi SikkeRoot tarafınan kontrol edilir. İşlemci sunucuları bir işlem için; bir önceki bloğun verilerini (Hash değeri, sıra no, gönderen, alıcı, tutar ve zaman damgasını) kullanarak SHA256 fonksiyonu ile verinin Hash ini hesaplar ve SikkeRoot a gönderir. SikkeRoot oluşturulan bu yeni bloğun Hash ini onayladıktan sonra ilgili işlemi yayınlayıp RowBlockChain dağıtık veritabanlarına bu bloğu ekler. Ÿ Ÿ İşlem sunucuları Hash elde etmek için belirli bir zorluk değeri kullanmaz sadece ilgili datayı SHA256 fonksiyonuyla hesaplayıp sonucunu iletmekle mükelleftir. Bu yöntem işlemlere anlık olarak (Realtime) onay vermemizi sağlar. Bitcoin gibi merkezsiz sistemlerde bu yöntem teknik olarak kullanılamaz! S k k e R o o t S u n u c u l a r ı SikkeRoot, İşlem sunucularından gelen işlem cevaplarını değerlendirerek, veritabanı blok yapısı hatalı olanları anında tespit edip, veritabanı güncelleme komutu gönderir. 3 kere hatalı hesaplama yapan sunucuyu devre dışı bırakıp sıradaki sunucuyu ağa katılmaya davet eder. Ÿ 1 K b l ı k rowblockchain blok boyutu veriyi diske yazma ve n e t w o r k k u l l a n ı m ı n ı v e hızını binlerce kez hırlandırır... S k k e N e t D A Ğ I T I K V E R İ TA B A N I İ Ş L E M F R O M & T O A M O U N T H A S H H A S H T O K E N % S KO R E G E Ç E R S İ Z H A S H S I R A D A K İ S U N U C U İŞLEM SUNUCULARI ( R o w B l o c k C h a n ) SIRA BEKLEYEN İŞLEM SUNUCULARI 12 W W W. S I K K E. C O M. T R / S I K K E PA R A # S I K K E

13 S İ K K E P L A R F O R M U V E M A D E N C İ L İ K Sikke ekibi kripto varlıkların üretimi ve işlemleri için önerilen madencilik sistemini dünya varlıklarını hunharca kullanan, çevre düşmanı birer canavar olarak görmektedir. Bu nedenle doğrulama işlemleri SikkePoS (Sikke Proof of Stake) algoritmasına göre yapılacaktır. SÖMÜRÜ DÜZENİNE HAYIR Yapılan araştırmalara göre Bitcoin madencilerin bir yılda tükettiği elektrik miktarı 150 ülkenin elektrik tüketiminden daha fazla olup, donanım piyasasında da aşırı enflasyon ve ürün darlığına neden olmaktadır. Bunun yanında madencilik sistemi para kazanmaya çalışan ve hüsrana uğrayan binlerce mağdur yaratmıştır. Madencilik sistemi geçmiş yıllar göz önüne alındığında belki işe yarar bir fikirdi fakat olayların bu boyuta geleceği hiç hesaplanmadı ve öngörülmedi. Sikke; digital varlıkları, üretim (Emisyon) ve işlemler (Transaction) olarak iki farklı yapı olarak görmektedir. Emisyon tokenlarının üretimi için merkezi sunucular, üretilen tokenların işlemleri için "İşlem Sunucuları" olarak adlandırdığımız dağıtık eş veritabanları ile çalışan ve sadece işlemler için gerekli HASH leri üreten işlem sunucuları ile çalışacağız. Sikke platformu her bir işlem için; işlem değerinin %0.1'i (binde biri) oranında bir komisyon alacaktır. Bu komisyon miktarı ilgili işlem için HASH üreten işlem sunucuları arasında eşit olarak paylaştırılacaktır. RowBlockChain Zinciri B tco n madenc ler n b r yılda tükett ğ elektr k m ktarı 150 ülken n elektr k tüket m nden daha fazladır... RowBlockChain işlem ağı kapalı bir sistemdir ve girişler izne tabi olacaktır. Sadece en iyi ve en kusursuz donanıma sahip olan işlem sunucuları, yapay zeka sistemi tarafından değerlendirilip puanlanacak, sıralanacak ve ağa dahil edilecektir. Hızı düşük ve hata oranı yüksek olan donanımlar otomatik tespit edilip işlem emirleri daha güçlü donanımlara yönlendirelecektir. Her işlem sunucusunun kendi puan ve sırasını görebileceği şeffaf bir bilgilendirme sayfası olacaktır. Her şlem ç n %0.01 Kom syon 100 R o w B l o c k C h a n D A Ğ I T I K V E R İ TA B A N I S ı r a B e k l e y e n İ ş l e m S u n u c u l a r ı İ ş l e m S u n u c u l a r ı R o w B l o c k C h a n P r o t o k o l İŞLEM SKORU % DATA ÖNCEKİ HASH İŞLEM İŞLEM SKORU 9 0 % DATA ÖNCEKİ HASH HATALI İŞLEM 100 İşlemlerde 100% Doğruluk 90 Sunucu Puanlama Kr terler İşlemc Gücü : 5-20 puan Ram : 5-20 puan HDD R/W Hızı : 5-20 puan Network Hızı : 5-20 puan P ng Süres : 5-20 puan İşlem Doğrulama Hızı : 25 puan Ver tabanı Doğruluğu : 50 puan S k k e R o o t S u n u c u l a r ı 13 W W W. S I K K E. C O M. T R / S I K K E PA R A # S I K K E

14 SKK - S KKE AKILLI PARA Bir Digital Varlık Değişim Aracı Olarak Sikke Sikke Platformu ve Sikke Sikke Hacmi ve Üretim Planı Sikke Ön Satışı Sikke Kesesi (Wallet) ve Öne Çıkan Özellikleri

15 S İ K K E Anadoluda icat edilen ilk para sikke! Sikke, M.Ö. 7. yüzyılda Anadolu'da Lidyalılar tarafından icat edilmiştir. İlk versiyonları altın ve gümüş karışımından meydana gelen maddelerden yapılmıştır. Bu doğal madeni, ilk kez altın ve gümüşe ayırarak sikke bastıran ilk Lidya Kralı Kroisos (Krezüs) tur. Digital varlık olarak sikke Biz Anodolu'da doğup büyüyen ve yaşayan büyük bir milletiz. Atalarımız ilk ticaretini altın ve gümüş sikkelerle yapmış, dolayısıyla sikke kelimesine aşina bir milletiz! Bundan dolayı bu digital varlığa Sikke adını vermeyi uygun gördük. Sikke, 4. nesil bir para ve aynı zamanda ileride gerçek paraların yerine geçebilecek bir kripto varlıktır. Sikke tokenleri, sikke ekibinin geliştirdiği çok güçlü, esnek, hızlı ve güvenli bir RowBlockChain zincir teknolojisi ile üretilir. Tüm sikke tokenları birbirine SHA256 (Secure Hashing Algorithm 256) ile üretilmiş Hash'lerle bağlıdır. Bir sikke tokenının doğruluğunu bir önceki veya bir sonraki sikke tokenı tasdik eder. Sikke token leri Sikke Platformu nun resmi değişim aracıdır. Sikke ve Bölünebilirlik Sikke tokenleri 6 ondalık basamağa sahiptir. Yani bir sikke 'a bölünebilir. Sikke Hacmi ve SKK Fiyatı 1 S kke = Kuruş = D rhem Toplam adet sikke tokeni üretilecektir. Üretilen tokenler 5 yıllık bir periyotta kullanıma sunulacaktır. Sikke token ve işlemleri SHA256 kriptolama ve RowBlockChain zincir teknolojimiz ile birbiri ile ilişkilendirilmiştir. Bu yapı sayesinde çiftte ödeme önlenir ve ilişkili token doğrulaması sayesinde sahte veya yetkisiz işlemlere izin verilmez. Sikke tokenlarını 1 Nisan 2018 tarihi itibari ile yerli ve yabancı borsalarda işleme açılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Borsa platformlarında arzımız 1 SKK = 1 TL olacaktır. Sikke için hedefimiz istikrarlı ve aşırı dalgalanmalardan etkilenmeyen, yatırımcısına orta ve uzun vadede sürekli kazandıran bir digital varlık oluşturmaktır. Varlık Adı : S kke Kısa Adı : SKK Sembolü : Bölüneb l rl k : 1/ Hac m : Ş freleme : SHA256 Borsa açılış fiyatı 1 SKK = 1 TL SKK TOKEN ÜRETİM PLANLAMASI 2018 yılında token 2019 yılında token 2020 yılında token 2021 yılında token 15 W W W. S I K K E. C O M. T R / S I K K E PA R A # S I K K E

16 S İ K K E H AC M İ V E Ü R E T İ M P L A N I Sikke Hacmi Toplam adet sikke token ı üretilecektir. Toplam dört yıllık bir planda aşama aşama dolaşıma sunulacaktır. TOPLAM SİKKE ADEDİ SİKKE TOKEN LARI YILLIK ÜRETİM PLANI ÜRETİM VE ÖN SATIŞ PLANLAMASI SKK SKK SKK PROJE LANSMANINDA KAMPANYA TANITIMLARINA KATILACAKLARA ADET BEDELSİZ OLARAK DAĞITILACAKTIR PROJE ÖN YATIRIMCILARIMIZA (2020 yılına kadar satılamaz) ADET BEDELLİ OLARAK SATILMIŞTIR LANSMAN DÖNEMİ - ÖN SATIŞLARDA ADET YATIRIMCILARA SATILACAKTIR SKK ŞİRKET KASASINDA KAYIP VE RİSKLERE KARŞI TUTULACAKTIR SONRAKİ YILLAR ÜRETİM VE SATIŞ PLANLAMASI 2019 ve sonrak yıllarda; token; kullanım durumuna göre yıllık bel rl per yotlarla satış yapılacaktır token; kurumsal müşter ler m ze rezerve ed lecekt r. (Bu tokenlar borsa vs yerlerde alınıp satılamaz ) token; ş rket kasasında kayıp ve r sklere karşı rezerve ed lecekt r. *** P yasadak toplam kullanılab l r token sayısı adet olacaktır. 16 W W W. S I K K E. C O M. T R / S I K K E PA R A # S I K K E

17 S İ K K E K E S E S İ V E Ö Z E L L İ K L E R İ Sikke Kesesi Eski insanlarımız bez veya deriden keseler diker; içine para, mühür, saat gibi değerli eşyalarını koyarlarmış. Her ne kadar teknoloji çağında olsak da, biz de sikkelerin saklanacağı, korunacağı ve işlemlerin yapılacağı cüzdanlara "kese" ismini uygun gördük. Kese Tipleri Sikke platformunda çeşitli kese tipleri vardır ve akıllı sözleşmelerle çalışır. Kullanıcılar amaçları doğrultusunda çeşitli tiplerde keseler oluşturabilir sikke v a r l ı k l a r ı n ı b u r a l a r d a n yönetebilirler. Standart Kese (Giriş ve Çıkış) : Standart kese tipidir. Sikke alım ve gönderimi yapabilir. Diğer keseler standart keselerin tiplerin değiştirilmesi ile elde edilir. Kumbara Kese (Sadece Giriş) : Sadece sikke girişi yapılabilir. Sebil Kese (Sadece Çıkış) : Sadece sikke çıkış işlemleri yapılabilir. Ortak Kese : İki veya daha fazla kullanıcının ortak kullanabildiği kese türüdür ve işlem gerçekleştirmek için her bir ortak ilgili işlem için onay vermelidir. Akıllı Kese : Sikke giriş veya çıkışının akılı sözleşmelere bağlandığı ve sözleşme kuralları çerçevesinde çalışan kese türü. Kese Güvenliği Sikke keseleri diğer kripto keselerinden çok daha gelişmiştir ve çeşitli güvenlik araçları ile donatılmıştır. Sıcak/Soğuk Kese : Keseler soğuk kese olarak kullanılabilir Aktif/Pasif Kese : Keseler kullanıma açık veya kapalı olarak ayarlanabilir Günlük Limit : Keseden günlük en fazla ne kadar sikke çıkacağı ayarlanabilir. Saatlik Limit : Keseden bir saat içinde en fazla ne kadar sikke çıkacağı ayarlanabilir. Maximum İşlem Limiti : Bir işlemde transfer edilebilecek en fazla sikke miktarı ayarlanabilir. Kese PublicKey STANDART KESE SİKKE GİREBİLİR SİKKE ÇIKABİLİR KUMBARA KESE SİKKE GİREBİLİR SİKKE ÇIKAMAZ SEBİL KESE SİKKE GİREMEZ SİKKE ÇIKABİLİR DİĞER KESE ORTAK KESE Sikke PublicKey leri belirli bir formüle göre SikkeRoot tarafından üretilir. SikkeRoot bir kese numarasının kendisi tarafından üretilip üretilmediğini son üç hanesindeki rakama göre doğrulayabilir. SKK ORTAKLARIN ONAYIYLA SİKKE GİREBİLİR SİKKE ÇIKABİLİR EMANET KESE AKILLI KESE AKILLI SÖZLEŞME ŞARTLARINA GÖRE SİKKE GİREBİLİR SİKKE ÇIKABİLİR BİRİM BLOĞU 3 HANE KESE NUMARASI BLOĞU 21 HANE DOĞRULAMA BLOĞU 3 HANE DOĞRULAMA BLOĞU FORMÜLÜNÜ BULANA SKK ÖDÜL DOĞRU FORMÜLÜ HİÇ BİR YERDE AÇIKLAMADAN BİZE ULAŞTIRAN İLK KİŞİYE W W W. S I K K E. C O M. T R / S I K K E PA R A # S I K K E

18 S kke ve Yatırım

19 S İ K K E P L AT F O R M U P R O J E S İ Sikke Projesi Sikke projesi bir bitcoin gibi sadece bir digital varlık projesi değildir. Sikke digital ve akıllı sözleşmeler üzerine kurulu digital bir ekosistem olma hayaliyle başladı. Sikke projesi ve gelişim süreçleri Projeye başladıktan sonra bu ekosistemi kurmanın kolay bir şey olmadığının farkına vardık. Yatırımcılar, sağlam bir ekip, sunucu alt yapısı, RowBlockChain ağı ve yazılması gereken milyonlarca satır kod... Öz kaynaklarımızla bunun altından kalkmayı umut ediyoruz. Ancak bir noktadan sonra bize inanan ve güvenen, yatırımcılara ihtiyacımız olduğunu farkettik. Ön yatırımcılarımızın da tavsiyesi ile projemizi tekrar ele alarak çeşitli aşamalara böldük ve kendi kendisinin ICO sunu yapan bir sistem yapmaya karar verdik. ICO muz için gerekli olan zorunlu modülleri (SikkeRoot App, Web Wallet, Emekleme sürecinde bir RowBlockChain) yazarak ve Donanımı (SikkeRoot Sunucusu ve 5 adet İşlem sunucusu) temin ederek testlerimize başladık. Çünkü insanlarımızın iyi niyeti o kadar suistimal edildi ki kimseye boş hayal veya masal satmak istemedik ve ne olursa olsun bir prototip koyalım ortaya, fikrimiz bu diyelim ve yatırımcılarımızı öyle arayalım AŞAMA SikkeRoot App yazılımı RowBlockChain Protokol SikkeTokens Modülü Wallet Modülü 2. AŞAMA Donanım Temini Alpha Sürümler ve Testler Web Sitesi SikkeAPI v AŞAMA Web Sitesi SKK Token Ön Satış SikkeBorsa Dökümantasyon 4. AŞAMA SikkeSmart Platformu Akıllı Sözleşmeler Modülü SikkeICO platformu SikkeAPI v.2.0 ÖZ KAYNAKLAR ve ÖN YATIRIM ALINMASI İLE BİTTİ SKK TOKEN LERİNİN ÖN SATIŞI İLE TAMAMLANACAK Sikke ve Yatırım Görüleceği gibi sikke projesi üzerinde çok düşünülen, ciddi emekler harcanan ve gün geçtikçe daha da değer kazanacak uzun soluklu bir proje. Sikke; Ethereum sisteminin aksak ve güvensiz yönlerini geliştiren, akıllı sözleşmeler kurgusunu bir adım daha öteye taşıyan ve aynı zamanda platformun para birimi Sikke yi günlük hayatta kullanılabilecek bir digital varlık haline getirmeye çalışan bir platform olacaktır. Sikke platformu SikkeSmart ve SikkeICO ile girişimcilerin projelerine yatırımcı arayacağı bir platform olup, platfromun resmi para birimi SKK olacaktır. Sikke (SKK); yatırımcıların sadece borsalarda alıp satabileceği bir para birimi olmayacaktır! Sikke kurgulanırken insanların günlük hayatta kullanabileceği kadar hızlı ve güvenli bir digital varlıktır. Bu nedenle bir zaman sonra sikkenin değeri inanılmaz boyutlara çıkabilir ve yatırımcısı için çok kazandıran bir araç haline gelebilir. Ayrıca Sikke; Ön satışta ve üzeri sikke alımı yapan her yatırımcısı için bonus sikkeler ve Şirket karından pay verecektir. 19 W W W. S I K K E. C O M. T R / S I K K E PA R A # S I K K E

20 S İ K K E Ö N S AT I Ş v e YAT I R I M ÖN SATIŞ İÇİN İNDİRİM ORANLARI Tarih İndirim 1 SKK ADET 04 Nisan Nisan 2018 %50 indirim 1 SKK = 0.50 TL SKK 11 Nisan Nisan 2018 %40 indirim 1 SKK = 0.60 TL SKK 18 Nisan Nisan 2018 %25 indirim 1 SKK = 0.75 TL SKK 25 Nisan Nisan 2018 %15 indirim 1 SKK = 0.85 TL SKK KURALLAR & ŞARTLAR - En az alım miktarı 250 SKK dır - Bir hesap en fazla SKK alabilir - Satın alınan SKK aynı gün içinde kesenize gönderilecektir ÖDEME YÖNTEMLERİ TL/USD/EUR Nakit ve Kredi Kartı; BTC, ETH, LTC, XRP, BCH, IOTA para birimlerinden ödeme kabul edeceğiz. UZUN VADELİ YATIRIM 1- Ön satışta SKK ve üzeri alım yapanlar, 01 Nisan 2019 tarihine hiç bir işlem yapmayarak, aldığı SKK yı kesesinde tutarsa; Kesesindeki SKK sının %20 SKK ödül olarak verilecektir. Örneğin : Ön satışta SKK alır ve 1 yıl boyunca hiç bir işlem yapmazsanız SKK ödül kazanırsınız. 2- Ön satışta tek seferde SKK alım yapanlar, aldığı SKK yı 31 aralık 2019 tarihine kadar kesesinde saklar ve hiç bir işlem yapmaz ise %20 SKK + SİKKE A.Ş yılı net kârının (Şirket Bilançosunda belirtilen) %20 si kâr pay olarak, alım yapanların SKK miktarına göre nakit olarak dağıtılacaktır. Örneğin : Ön satışta SKK alır ve hiç bir işlem yapmazsanız SKK ödül kazanır; Dağıtılacak kâr olarak TL ve SKK üzeri alım yapan 10 kişi ise: TL kâr payı alırınız. 1 Yıl sonunda toplam SKK TL kazancınız olur. * üzeri alım yapanlar ön satış ertesinde ilan edilecektir. ** Uzun vadeli yatırım kampanyasına katılmak isteyenler ön satış anında bu talebini bildirmelidir. 20 W W W. S I K K E. C O M. T R / S I K K E PA R A # S I K K E

21 Yol Har tası S kke Ek b

22 YO L H A R İ TA S I OCAK 2018 ŞUBAT 2018 MART 2018 Konsept Donanım Tedariği (SikkeRoot) (Alpha) SikkeKese Web Cüzdan (Beta) White Paper Yayınlanacak Yol Haritası Yayınlanacak SikkeAPI (Beta) ICO / AirDrop / Lansman - Başlangıç HAZİRAN 2018 MAYIS 2018 NİSAN 2018 Sikke (SKK) Borsalarda sikke.exchange sikkeborsasi.com Diğer Borsa Sitelerinde Önsatış Grafikleri Yayınlanacak Mobil Uygulamalar Sikke (SKK) Token Ön Satışları Nisan 2018 / SKK Token / %50 İndirim Nisan 2018 / SKK Token / %40 İndirim Nisan 2018 / SKK Token / %25 İndirim Nisan 2018 / SKK Token / %15 İndirim TEMMUZ 2018 AĞUSTOS 2018 EYLÜL 2018 RowBlockChain API (Beta) SikkeAPI v2.0 SikkeSmart Sikke Akıllı Sözleşmeler SikkeICO Platformu Kurumsal Mobil Uygulamalar SikkePlatform Tamamlandı 22 W W W. S I K K E. C O M. T R / S I K K E PA R A # S I K K E

23 S İ K K E E K İ B İ Mehmet Ali Talmaç Co-Founder Owner Bilgisayar Mühendisi Hakan ERDEN Co-Founder Ekonomist Erdal Cansever Ön Yatırımcı Yatırım Uzmanı Mustafa Yılmaz Ön Yatırımcı Yatırım Uzmanı Adem Keçeci React/Redux Developer Bilgisayar Mühendisi Okan Değirmenci Frontend Developer Bilgisayar Mühendisi Hüseyin Gamsız System Administrator Elektronik Mühendisi Adem Kurtipek Backend Developer Endüstri Mühendisi Edip Tüfekçiler Solidity Developer Bilgisayar Mühendisi Özge Doğangül Halkla İlişkiler İktisat Emre Tüfekçi Editör Sosyal Medya Uzmanı Turhan & Turhan Hukuk Müşavirliği Yusuf Tekin Editör Sosyal Medya Uzmanı 23 W W W. S I K K E. C O M. T R / S I K K E PA R A # S I K K E

24 W W W. S I K K E. C O M. T R / S I K K E PA R A # S I K K E

Türkiye Yunanistan Slovenya Almanya Belçika Hollanda Norveç Kanada A.B.D. Pakistan Avustralya

Türkiye Yunanistan Slovenya Almanya Belçika Hollanda Norveç Kanada A.B.D. Pakistan Avustralya Türkiye Yunanistan Slovenya Almanya Belçika Hollanda Norveç Kanada A.B.D. Pakistan Avustralya intexcoin, yaklaşık 3 ayda yatırımcısına %90 kazandırdı. 25 Mayıs 2016 1 intexcoin = 0.050 31 Ağustos 2016

Detaylı

Fiziki olarak olmayan, özel kodlar ve algoritmalar ile üretilen internet üzerinden belli protokoller ile kullanılan sanal para borsası

Fiziki olarak olmayan, özel kodlar ve algoritmalar ile üretilen internet üzerinden belli protokoller ile kullanılan sanal para borsası Fiziki olarak olmayan, özel kodlar ve algoritmalar ile üretilen internet üzerinden belli protokoller ile kullanılan sanal para borsası Sanal para birimlerinden en çok tanınan bitcoin; dolaşımdaki bitcoin

Detaylı

GOLDBLOCKS Präsentation Page

GOLDBLOCKS Präsentation Page GOLDBLOCKS Präsentation Page 1 Gold and Digital Money Goldblocks un tanıtım sunumuna Hoşgeldiniz GOLDBLOCKS Präsentation Page 2 Cryptocurrency The GOLDBLOCKS ALTIN KADAR DEĞERLİ! Digital Altın Madenciliği

Detaylı

fargocoin.org Reklam kampanyası fargopromo.org Blok zinciri fargochain.org Github github.com/fargocoin Vinç fargofaucet.com Maden havuzu befargo.

fargocoin.org Reklam kampanyası fargopromo.org Blok zinciri fargochain.org Github github.com/fargocoin Vinç fargofaucet.com Maden havuzu befargo. fargocoin.org Reklam kampanyası fargopromo.org Blok zinciri fargochain.org Github github.com/fargocoin twitter.com/fargocoin facebook.com/fargocoin Vinç fargofaucet.com Borsa coinrate.net Maden havuzu

Detaylı

Biz Kimiz? Saygılarımızla; Alarmdc Ailesi

Biz Kimiz? Saygılarımızla; Alarmdc Ailesi Biz Kimiz? Alarmdc 1996 yılından bu yana sektörde bir çok büyük projeye imza atmış olan uzman bir ekip tarafından tasarlanıp, 2011 yılında proje çalışmalarına başlanmıştır. Amatör ruhlu, profesyonel bir

Detaylı

BİZ GLOBAL BİR FİRMAYIZ

BİZ GLOBAL BİR FİRMAYIZ BİZ GLOBAL BİR FİRMAYIZ < 700 K Üye Avrupa & BDT < 70 K Üye Kuzey Amerika ve Karayipler Afrika & Orta Doğu Hindistan Alt-Kıtası Büyük Çin < 1M Üye < 160 K Üye Latin Amerika < 120 K Üye < 130K Üye Asya

Detaylı

BLOCKCHAIN ABDURRAHMAN ÖZALP 2017

BLOCKCHAIN ABDURRAHMAN ÖZALP 2017 BLOCKCHAIN ABDURRAHMAN ÖZALP 2017 BLOCKCHAIN NEDİR? Internet üzerinde dağıtık yapıda çalışan çok hızlı, güvenilir, esnek bir teknolojidir. WEB in alternatifidir, İnternet üzerinden yapılacak işler bakımından

Detaylı

fastpay Uygulamasına Nasıl Kayıt olur ve Giriş Yapabilirim?

fastpay Uygulamasına Nasıl Kayıt olur ve Giriş Yapabilirim? 1 fastpay nedir? Cep Telefonuma Nasıl Yükleyebilirim? fastpay Uygulamasına Nasıl Kayıt olur ve Giriş Yapabilirim? fastpay den Hangi İşlemleri Yapabilirim? fastpay Kampanyaları Sıkça sorulan sorular 2 Nedir?

Detaylı

Özel Pazar a Kimler Başvurabilir?

Özel Pazar a Kimler Başvurabilir? Özel Pazar Nedir? Özel Pazar, halka açılmadan pay alımı-satımı amacıyla şirketler ile yatırımcıları bir araya getiren web tabanlı ve üyelik bazlı bir platformdur. Özel Pazar, şirketlere halka açılmadan

Detaylı

OpenLedger- Kendinize ait kazanç ge2ren DEX! 1

OpenLedger- Kendinize ait kazanç ge2ren DEX! 1 OpenLedger- Kendinize ait kazanç ge2ren DEX! 1 OBITS Danimarkalı bitcoin ve kriptopara borsası CCEDK tara;ndan hizmete açılıyor. OBITS, borsanın şu anki ve gelecekteki gelirlerini hisse sahiplerine pay

Detaylı

PINGPONG. Kurumsal Sunum / Aplikasyon Tanıtım

PINGPONG. Kurumsal Sunum / Aplikasyon Tanıtım PINGPONG Kurumsal Sunum / Aplikasyon Tanıtım 1 Sunum İçeriği Biz Kimiz? Kuruluş amacımız ve gelişim sürecimiz. PINGPONG Sistem ve İşleyiş Çalışma modeli, aplikasyon işleyişi ve sistemimiz. PINGPONG Nedir?

Detaylı

Long Tail Kampanyaları

Long Tail Kampanyaları Long Tail Teklifi Long Tail Kampanyaları Markanızın veya firmanızın, desteklemek istediğiniz aksiyonları için (satışları arttırmak, marka bilincinin veya görünürlülüğünün arttırılması vb.) Vodafone abonelerini

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

Dünyada ve Türkiye de Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları www.pwc.com Dünyada ve Türkiye de Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları İstanbul, Ersun Bayraktaroğlu Türkiye Gayrimenkul Sektör Lideri GYO lar 1995 ten beri hayatımızda Henüz SPK Tebliği yayınlanmadan GYO

Detaylı

Satış Noktalarındaki Yeni Dijital Medya İletişim Mecranız

Satış Noktalarındaki Yeni Dijital Medya İletişim Mecranız 2016 Satış Noktalarındaki Yeni Dijital Medya İletişim Mecranız Digital Signage Nedir? Hedef kitlenizi bilgilendirme ya da davranışlarında teşvik edici değişiklik yaratmak amacıyla ses, video, grafik veya

Detaylı

Yazılım Mühendisliği Bölüm - 3 Planlama

Yazılım Mühendisliği Bölüm - 3 Planlama 1 Yazılım Mühendisliği Bölüm - 3 Planlama 2 3 4 Planlama 5 Yazılım geliştirme sürecinin ilk aşaması Başarılı bir proje geliştirebilmek için projenin tüm resminin çıkarılması işlemi Proje planlama aşamasında

Detaylı

Maaşını Ziraat ten alan çalışanlar, kendileri için hazırladığımız ayrıcalıklı dünyada ücretsiz bankacılık hizmetlerinden özel kredi imkânlarına kadar

Maaşını Ziraat ten alan çalışanlar, kendileri için hazırladığımız ayrıcalıklı dünyada ücretsiz bankacılık hizmetlerinden özel kredi imkânlarına kadar Maaşını Ziraat ten alan çalışanlar, kendileri için hazırladığımız ayrıcalıklı dünyada ücretsiz bankacılık hizmetlerinden özel kredi imkânlarına kadar sayısız artıya sahip oluyor. ZİRAAT, HER ZAMAN HER

Detaylı

BLOCKCHAIN ANTIVIRUS. Whitepaper PrymeX

BLOCKCHAIN ANTIVIRUS. Whitepaper PrymeX Whitepaper PrymeX 1 1 Hakkında 1.1 Hikayesi 1.2 Fikir 1.3 Takım 1.4 Amaçlar İçindekiler: 2 İşlevsellik 2.1 Nasıl çalışır 2.2 Blockchain 2.3 PrymeXToken 2.4 Rekabet 3 Edinimler 3.1 Beta test 3.2 Yatırımlar

Detaylı

Maaşını Ziraat ten alan çalışanlar, kendileri için hazırladığımız ayrıcalıklı dünyada ücretsiz bankacılık hizmetlerinden özel kredi imkânlarına kadar

Maaşını Ziraat ten alan çalışanlar, kendileri için hazırladığımız ayrıcalıklı dünyada ücretsiz bankacılık hizmetlerinden özel kredi imkânlarına kadar Maaşını Ziraat ten alan çalışanlar, kendileri için hazırladığımız ayrıcalıklı dünyada ücretsiz bankacılık hizmetlerinden özel kredi imkânlarına kadar sayısız artıya sahip oluyor. ZİRAAT, HER ZAMAN HER

Detaylı

Global Menkul Değerler. Yeni Sanal Şube Kullanım Kılavuzu

Global Menkul Değerler. Yeni Sanal Şube Kullanım Kılavuzu Global Menkul Değerler Yeni Sanal Şube Kullanım Kılavuzu İÇERİK 1. Yeni Sanal Şube Hakkında... 4 2. Ekranlar... 4 2.1. Ana sayfa... 4 2.1.1. Varlıklarım... 5 2.1.2. Favoriler... 6 2.1.3. BIST 100-Artanlar-Azalanlar...

Detaylı

Firmamızdan talep ettiğiniz Bayipro B2B sisteminin hazırlanması için proje ön bilgileri ile fiyat teklifimiz aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Firmamızdan talep ettiğiniz Bayipro B2B sisteminin hazırlanması için proje ön bilgileri ile fiyat teklifimiz aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Firmamızdan talep ettiğiniz Bayipro B2B sisteminin hazırlanması için proje ön bilgileri ile fiyat teklifimiz aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Teklifimizle ilgili her türlü sorunuzu yanıtlamaya hazır

Detaylı

Arşivleme maliyetleri, kâğıt, posta vb. giderleriniz büyük oranda düşecektir.

Arşivleme maliyetleri, kâğıt, posta vb. giderleriniz büyük oranda düşecektir. E-Fatura Nedir? E-fatura Uygulaması, mükelleflerin Gelir İdaresi Başkanlığı nın sistemi üzerinden, belirlenen standart ve formata göre birbirlerine fatura alıp göndermelerini sağlayan sistemin genel adıdır.

Detaylı

Değerlerinizi Koruyun!

Değerlerinizi Koruyun! İnternet ve Bilgi Teknolojileri Değerlerinizi Koruyun! NetKilit ; Sizin dışınızdaki kullanıcıların internet ve dosya erişimlerini kolayca sınırlandırmanızı sağlayan, donanım korumalı (NetKilit Anahtarı)

Detaylı

KataloX (Mobil Katalog) Teklifi

KataloX (Mobil Katalog) Teklifi KataloX (Mobil Katalog) Teklifi KataloX Nedir? Ürün kataloglarınızı dijital dünyaya taşıyan ve hedef kitlenize mobil ortamda tanıtım içeriklerinizi sunabileceğiniz bir platformdur. KataloX size kod yazmadan

Detaylı

Compiere Açık kodlu ERP + CRM yazılımı. Hüseyin Ergün Önsel Armağan Serkan Demir

Compiere Açık kodlu ERP + CRM yazılımı. Hüseyin Ergün Önsel Armağan Serkan Demir Compiere Açık kodlu ERP + CRM yazılımı Hüseyin Ergün Önsel Armağan Serkan Demir ERP Nedir? ERP = Kurumsal Kaynak Planlama Organizasyonların farklı fonksiyonlarının ve departmanlarının kullandığı enformasyonu

Detaylı

BorsaOnline. ebroker Kullanım Kılavuzu

BorsaOnline. ebroker Kullanım Kılavuzu BorsaOnline ebroker Kullanım Kılavuzu 1 BorsaOnline 1. BorsaOnline 2. Portföy 3. Hisse Senedi Emir Girişi 4. VİOP Emir Girişi 5. Bekleyen İşlemler 6. Gerçekleşen İşlemler 7. İptal Edilen İşlemler 8. Emir

Detaylı

Mobil Pazarlama, İnteraktif SMS ve Toplu SMS Genel Teklifi

Mobil Pazarlama, İnteraktif SMS ve Toplu SMS Genel Teklifi Mobil Pazarlama, İnteraktif SMS ve Toplu SMS Genel Teklifi 26 Ocak 2015 Mobil Pazarlama Mobil cihaz aracılığı ile herhangi bir ağ üzerinden karşılıklı olarak kullanıcılarla iletişime geçildiği uygulamaların

Detaylı

TurkPOS a GENEL BAKIŞ

TurkPOS a GENEL BAKIŞ Turk a GENEL BAKIŞ Turuncu Holding A.Ş. yazılımdan, donanıma, inşaattan eğitime, finanstan finansal teknoloji alanındaki iştirak şirketleri ile güçlü bir yapıya sahiptir. Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri

Detaylı

Kuveyt Türk Internet Şubesinde Hesap Açma işlemi yapmak

Kuveyt Türk Internet Şubesinde Hesap Açma işlemi yapmak Kuveyt Türk Internet Şubesinde Hesap Açma işlemi yapmak Hesaplar menüsünde Hesap Açma alt başlığının altında bulunan Cari/Kıymetli Maden Hesabı Açma, Tasarruf Hesabı Açma veya Katılma Hesabı Açma seçeneklerinden

Detaylı

İşletmenin Fonksiyonları. İşletmenin Fonksiyonları Finansman Fonksiyonu. Finansman Kavramı. Finansman Kavramı. Finansman İnsan Kaynakları.

İşletmenin Fonksiyonları. İşletmenin Fonksiyonları Finansman Fonksiyonu. Finansman Kavramı. Finansman Kavramı. Finansman İnsan Kaynakları. İşletmenin Fonksiyonları Finansman Fonksiyonu Yrd. Doç.. Dr. M. Volkan TÜRKERT Üretim İşletmenin Fonksiyonları Pazarlama Yönetim Lojistik Finansman İnsan Kaynakları Halkla İlişkiler Muhasebe Ar-Ge 1 2

Detaylı

UniTravel Sistem Yapısı

UniTravel Sistem Yapısı UniTravel Sistem Yapısı 1. UniTravel Sistemi 2. Müşteriler 3. Tedarikçiler Modüller 1. Web Sitesi 2. Satış ve Tedarik Modülleri 2.1. Uçak Modülü 2.2. Otel Modülü 2.3. Tur Modülü 2.4. Transfer Modülü 2.5.

Detaylı

MATRİKS E-BROKER ELEKTRONİK İŞLEM PLATFORMU MATRİKS TRADER VE JAVA MATRİKS ENTEGRASYONLARI

MATRİKS E-BROKER ELEKTRONİK İŞLEM PLATFORMU MATRİKS TRADER VE JAVA MATRİKS ENTEGRASYONLARI MATRİKS E-BROKER ELEKTRONİK İŞLEM PLATFORMU MATRİKS TRADER VE JAVA MATRİKS ENTEGRASYONLARI İMKB ve VOB Emir İletim ve Yönetim Platformu MATRİKS E-BROKER ELEKTRONİK İŞLEM PLATFORMU NEDİR? E-Broker programı,

Detaylı

Basın Sohbet Toplantısı. 14 Temmuz 2009, İstanbul

Basın Sohbet Toplantısı. 14 Temmuz 2009, İstanbul Basın Sohbet Toplantısı 14 Temmuz 2009, İstanbul Kuruluş : 7 Ocak 2009 Internet Adresi : www.tuyid.org Posta Adresi : Nispetiye Cad. Levent İşhanı No: 6/2 34330 Levent - İstanbul Telefon : (212) 278 30

Detaylı

2. hafta Bulut Bilişime Giriş

2. hafta Bulut Bilişime Giriş 1 2. hafta Bulut Bilişime Giriş 3. Bulut Bilişime Duyulan İhtiyaç Son yıllarda veri kullanımında görülen artışlar sayesinde verinin elde edilmesi ve üzerinde analizler yapılarak genel değerlendirmelerde

Detaylı

VERİ KAYNAKLARI. Bilgi sisteminin öğelerinden biride veri

VERİ KAYNAKLARI. Bilgi sisteminin öğelerinden biride veri VERİ KAYNAKLARI YÖNETİMİ İ İ 5. ÜNİTE GİRİŞ Bilgi sisteminin öğelerinden biride veri yönetimidir. Geleneksel yada çağdaş, birinci yada ikinci elden derlenen veriler amaca uygun veri formlarında tutulur.

Detaylı

TTL İNTERAKTİF ZEMİN HAYATA BİZİMLE DOKUNUN! Touch To Life

TTL İNTERAKTİF ZEMİN HAYATA BİZİMLE DOKUNUN! Touch To Life TTL İNTERAKTİF ZEMİN HAYATA BİZİMLE DOKUNUN! Touch To Life Bir adımda değişir HAYAT! Touch Box interaktif zemin ve yüzey çözümü, yansıtılan görüntü ile insan vücudu hareketlerine bağlı olarak görsel efektler

Detaylı

Dünya da ve Türkiye de Mobil in Yeri

Dünya da ve Türkiye de Mobil in Yeri MOBİL PAZARLAMA Dünya da ve Türkiye de Mobil in Yeri Dünyada 1,5 milyar insan akıllı telefon kullanıyor. Türkiye de kadınların %44 ü, erkeklerin %56 sı akıllı telefon kullanıyor. Cep telefonu kullanıcılarının

Detaylı

Adımız kalite! Her biri sektöründe lider üstün nitelikli birçok firma kurumsal internet çözümlerinde Egebilgi yi tercih etti.

Adımız kalite! Her biri sektöründe lider üstün nitelikli birçok firma kurumsal internet çözümlerinde Egebilgi yi tercih etti. Şirketinizin prestijini, özgünlüğünü internet ortamında yansıtmak bizim işimiz! Kurumsal ve tam profesyonel bir çözüm arıyorsanız, uzun soluklu ve kaliteli işleri hayata geçirmek adına Egebilgi sizleri

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ. İsmail BEZİRGANOĞLU İdari ve Mali İşler Müdürü Türkeli Devlet Hastanesi

BİLGİ GÜVENLİĞİ. İsmail BEZİRGANOĞLU İdari ve Mali İşler Müdürü Türkeli Devlet Hastanesi BİLGİ GÜVENLİĞİ İsmail BEZİRGANOĞLU İdari ve Mali İşler Müdürü Türkeli Devlet Hastanesi 2015 20.10.2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Ulusal Siber Güvenlik Çalışmalarının Yürütülmesi, Yönetilmesi

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ. Temel Kavramlar

BİLGİ GÜVENLİĞİ. Temel Kavramlar BİLGİ GÜVENLİĞİ Temel Kavramlar Bilgi güvenliği ne demektir? Bilgi güvenliği denildiğinde akla gelen kendimize ait olan bilginin başkasının eline geçmemesidir. Bilgi güvenliği, bilginin izinsiz veya yetkisiz

Detaylı

Saha İş Gücü Yönetim Sistemi ve Güzergah Optimizasyonu

Saha İş Gücü Yönetim Sistemi ve Güzergah Optimizasyonu Saha İş Gücü Yönetim Sistemi ve Güzergah Optimizasyonu Sahayı Bilerek Yönetin Başarsoft, hayatınıza harita tabanlı çözümler sunar. Saha İş Gücü Yönetim Sistemi Nedir? Kurum ve firmaların, saha işlerini

Detaylı

Asansör firmaları için özel olarak geliştirilen takip yazılımı: Asansör Otomasyon tanıtım sunumu ve kullanım açıklamaları. / 25

Asansör firmaları için özel olarak geliştirilen takip yazılımı: Asansör Otomasyon tanıtım sunumu ve kullanım açıklamaları. / 25 Asansör firmaları için özel olarak geliştirilen takip yazılımı: Asansör Otomasyon tanıtım sunumu ve kullanım açıklamaları. 2 Bakım yerleri Android uygulama Ödemeler Raporlama Arızalar Faturalar Aylık bakım

Detaylı

Yeni Nesil Mobil Katalog. Çözümlerimizle İşinizde Değer Yaratalım

Yeni Nesil Mobil Katalog. Çözümlerimizle İşinizde Değer Yaratalım Yeni Nesil Mobil Katalog Çözümlerimizle İşinizde Değer Yaratalım KataloX ile Online Kataloglar Ürün kataloglarınızı dijital dünyaya taşıyan ve hedef kitlenize mobil ortamda tanıtım içeriklerinizi sunabileceğiniz

Detaylı

Long Tail Tanıtım Sunumu Eylül 2014

Long Tail Tanıtım Sunumu Eylül 2014 Long Tail Tanıtım Sunumu Eylül 2014 Cep Telefonları ile Yaşıyoruz! Türkiye de kadınların %44 ü, erkeklerin %56 sı akıllı telefon kullanıyor ve %91 i telefonlarını kendilerinden maksimum üç adım uzakta

Detaylı

OHS Backoffice > Ana Görünüm. OHS Backoffice'de birden fazla otelinizi yönetebilirsiniz.

OHS Backoffice > Ana Görünüm. OHS Backoffice'de birden fazla otelinizi yönetebilirsiniz. OHS Backoffice > Ana Görünüm OHS Backoffice'de birden fazla otelinizi yönetebilirsiniz. OHS Backoffice > Otel Bilgileri Otel resmi iletişim, konum, kapasite bilgileri ve varsayılan dil, iç pazar para birimi

Detaylı

Dış Kurum Entegrasyonları TURKPOS API. Yardım Dokümanı

Dış Kurum Entegrasyonları TURKPOS API. Yardım Dokümanı TURK ELEKTRONİK PARA A.Ş Dış Kurum Entegrasyonları TURKPOS API Yardım Dokümanı Sürüm 1.5 1 / 16 1. SÜRÜM GEÇMİŞİ Sürüm Tarih Hazırlayan Açıklama 1.0 27.05.2015 Hüseyin SARI Doküman oluşturuldu. 1.1 12.10.2015

Detaylı

Osmanlı Yatırım da 3 ü 1 arada Matriks Trader

Osmanlı Yatırım da 3 ü 1 arada Matriks Trader Osmanlı Yatırım da 3 ü 1 arada Matriks Trader Osmanlı Yatırım Matriks Trader Tek şifre ile tüm piyasalara erişim 3 ü 1 arada izleme ve işlem yapma imkanı Ücretsiz kullanım ve anlık veri imkanı Gerçek portföy

Detaylı

GÜNDEM. I. Güncel Sermaye Piyasası Verileri. MKK ve Portal Raporları. MKS Veri Setleri. IV. Gelecek Dönem. V. Soru&Cevap

GÜNDEM. I. Güncel Sermaye Piyasası Verileri. MKK ve Portal Raporları. MKS Veri Setleri. IV. Gelecek Dönem. V. Soru&Cevap GÜNDEM I. Güncel Sermaye Piyasası Verileri II. III. MKK ve Portal Raporları MKS Veri Setleri IV. Gelecek Dönem V. Soru&Cevap 2 RAKAMLARLA MKK (Nisan 2013) Saklamadaki Kıymetlerin Piyasa Değeri Yatırımcı

Detaylı

Aracı Kurumlar ve Müşterileri İçin Portföye Canlı Bağlantı ve Eşzamanlı Emir Takip Sistemi APIC

Aracı Kurumlar ve Müşterileri İçin Portföye Canlı Bağlantı ve Eşzamanlı Emir Takip Sistemi APIC Aracı Kurumlar ve Müşterileri İçin Portföye Canlı Bağlantı ve Eşzamanlı Emir Takip Sistemi APIC APIC Nedir? Gelişen piyasa koşullarına bağlı olarak artan işlem hacmi ile beraber, İMKB'de ve VOB'da işlem

Detaylı

Marketler, yedek parçacılar, kırtasiyeler ve barkod & karekod ile satış yapan diğer tüm işletmeler için daha fazla kâr etmeyi sağlar.

Marketler, yedek parçacılar, kırtasiyeler ve barkod & karekod ile satış yapan diğer tüm işletmeler için daha fazla kâr etmeyi sağlar. SKTBBarkod Programı Marketler, yedek parçacılar, kırtasiyeler ve barkod & karekod ile satış yapan diğer tüm işletmeler için daha fazla kâr etmeyi sağlar. Cironuzu takip eder, kârınızı görürsünüz En çok

Detaylı

Osmanlı Yatırım da 3 ü 1 arada Matriks Trader

Osmanlı Yatırım da 3 ü 1 arada Matriks Trader Osmanlı Yatırım da 3 ü 1 arada Matriks Trader Osmanlı Yatırım Matriks Trader Tek şifre ile tüm piyasalara erişim 3 ü 1 arada izleme ve işlem yapma imkanı Ücretsiz kullanım ve anlık veri imkanı Gerçek portföy

Detaylı

Yüzyılın Fırsatı. Sürekli kazanç imkanı. Üreticiden Tüketiciye Herkes Sürekli Kazanacak

Yüzyılın Fırsatı. Sürekli kazanç imkanı. Üreticiden Tüketiciye Herkes Sürekli Kazanacak Yüzyılın Fırsatı Sürekli kazanç imkanı Üreticiden Tüketiciye Herkes Sürekli Kazanacak Ücretsiz Üyelik = %25 Bireysel Kazanç = %25 Sermayesiz Ticaret = %25 Lisanslı Kazanç %40 - %80 Sürekli kazanç imkanı

Detaylı

Smart Automation, Quality and IT Excellence Solutions - our experience, your success. Versiyon 2.5.

Smart Automation, Quality and IT Excellence Solutions - our experience, your success. Versiyon 2.5. Versiyon 2.5 Page 1 Kapsamlı Bir Veri Denizini Temel Zekaya Dönüştürün Operasyonel verilerinizi temel KPIlar a dönüştürün, karar vermenize yardımcı olacak raporları oluşturun ve ATS Intelligence sayesinde

Detaylı

Henüz bir Mobil Şubeniz Yokmu?

Henüz bir Mobil Şubeniz Yokmu? Henüz bir Mobil Şubeniz Yokmu? Mobil Şubenizi Açın İşlerinizi Kolaylaştırın! www.mobilsubem.com Mobil Şubeniz Her an Yanınızda! Bu E-Kataloğumuzda Mobil Şubem Hizmetlerinin genel bir tanıtımını bulabilirsiniz.

Detaylı

Kaldıraçlı Alım Satım Esasları

Kaldıraçlı Alım Satım Esasları Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. Kaldıraçlı Alım Satım Esasları Ürün : Kaldıraçlı Alım Satım Esasları Değişiklik tarihi: 20.12.2011 Versiyon: 1,0 Özet: Kaldıraçlı alım satım esasları hakkında bilgi verilmiştir.

Detaylı

HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 18 Mayıs 2016 METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme Raporu VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM

Detaylı

ayrı ayrı veya birlikte yapılabilir.

ayrı ayrı veya birlikte yapılabilir. e-dönüşüm Ürünlerimiz IDECON e-mutabakat IDECON e-beyanname IDECON e-bankacılık IDECON e-irsaliye IDECON e-fatura IDECON e-defter IDECON e-arşiv IDECON e-mutabakat, B Formu ve Cari hesap mutabakatlarını

Detaylı

w w w. e - t o p l u s m s. c o m

w w w. e - t o p l u s m s. c o m TANITIM KİTİ w w w. e - t o p l u s m s. c o m İÇİNDEKİLER Sayfa Başlığı Sayfa Numarası Ana Sayfa 2 Ana Sayfa» Numara Sepeti 3 Rehber» Kayıtlı Gruplar 4 Rehber» Kayıtlı Gruplar 5 Rehber» Excel İle Numara

Detaylı

Şubat Öne çıkanlar FIT Solutions CEO su Koray Bahar ile Röportaj. Blockchain. Tüm hakları saklıdır

Şubat Öne çıkanlar FIT Solutions CEO su Koray Bahar ile Röportaj. Blockchain. Tüm hakları saklıdır TH TH E Öne çıkanlar FIT Solutions CEO su Koray Bahar ile Röportaj Tüm hakları saklıdır Blockchain BITCOIN İN YÜKSELİŞİ Bitcoin Nedir? Bitcoin, herhangi bir merkez bankası veya resmi kuruluşla ilişkisi

Detaylı

Linux İşletim Sistemi Tanıtımı

Linux İşletim Sistemi Tanıtımı Linux İşletim Sistemi Tanıtımı Burak DAYIOĞLU Hi-Tech World, Mart '98, Ankara İçerik Linux İşletim Sistemi nedir? Linux un benzer işletim sistemlerine göre avantajları nelerdir? Türkiye Linux Kullanıcıları

Detaylı

Dijital Dönüşümde Bulut Şirket!

Dijital Dönüşümde Bulut Şirket! Dijital Dönüşümde Bulut Şirket! Dijital dönüşüme ayak uyduran şirketler yoğun rekabet ortamında zaman, maliyet ve iş gücü avantajı elde etmektedir. eplatform ile dijital dönüşümde güvenilir alt yapı, uzman

Detaylı

GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI

GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI STOK CARİ BANKA KASA FATURA ÇEK/SENET PERSONEL TOPLU SMS RAPORLAR DÖVİZ KUR HESABI GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI GENEL ÖZELLİKLERİ Muhasebe Programı istediğiniz para biriminden

Detaylı

Daha komplike uygulamalar elektronik ticaret, elektronik kimlik belgeleme, güvenli e-posta,

Daha komplike uygulamalar elektronik ticaret, elektronik kimlik belgeleme, güvenli e-posta, Çift Anahtarlı (Asimetrik Şifreleme) Bilgi Güvenliği: Elektronik iletişim, günümüzde kağıt üzerinde yazı yazarak yapılan her türlü iletişimin yerine geçmeye adaydır. Çok uzak olmayan bir gelecekte kişi/kuruluş/toplumların,

Detaylı

İşinizi Kolaylaştıran Servisler Tanıtım Sunumu

İşinizi Kolaylaştıran Servisler Tanıtım Sunumu İşinizi Kolaylaştıran Servisler Tanıtım Sunumu İşinizi Kolaylaştıran Servisler Nedir? Müşterilerinizi daha yakından tanımanızı, analizler doğrultusunda doğru müşterilere doğru hizmetleri sunulmasını, şirket

Detaylı

Kredi ve banka kartlarının sağ alt köşesinde yer alan ve ödeme yöntemi markasını taşıyan bölümde artık bir Türk markası var: Troy

Kredi ve banka kartlarının sağ alt köşesinde yer alan ve ödeme yöntemi markasını taşıyan bölümde artık bir Türk markası var: Troy GO GÜVENLİ ÖDE İLE İNTERNETTE ALIŞVERİŞ Kredi ve banka kartlarının sağ alt köşesinde yer alan ve ödeme yöntemi markasını taşıyan bölümde artık bir Türk markası var: Troy Troy adını Türkiye nin Ödeme Yöntemi

Detaylı

birlesikuzmanlar-it.com Dynamics AX E-fatura Çözümü

birlesikuzmanlar-it.com Dynamics AX E-fatura Çözümü birlesikuzmanlar-it.com Dynamics AX E-fatura Çözümü Ajanda E-fatura nedir? Mali Mühür nedir? GİB hizmetleri nelerdir? Birlesik Uzmanlar Çözümleri E-fatura Entegrasyonu E-fatura Dönüştürücü Neden daha iyiyiz?

Detaylı

MATRİKS MARCO POLO NETWORKS ENTEGRASYON VE EMİR YÖNETİM SİSTEMİ

MATRİKS MARCO POLO NETWORKS ENTEGRASYON VE EMİR YÖNETİM SİSTEMİ MATRİKS MARCO POLO NETWORKS ENTEGRASYON VE EMİR YÖNETİM SİSTEMİ Yurtdışı Borsalara Emir İletim ve Yönetim Platformu Nisan 2012 MATRİKS MPN ENTEGRASYON VE EMİR YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR? MPN Entegrasyon ve

Detaylı

Halka Arz ve Borsa İstanbul un Sunduğu Fırsatlar. Click. Alper Yüksel Borsa İstanbul A.Ş. Yurt İçi Kotasyon Pazarlama Sorumlusu

Halka Arz ve Borsa İstanbul un Sunduğu Fırsatlar. Click. Alper Yüksel Borsa İstanbul A.Ş. Yurt İçi Kotasyon Pazarlama Sorumlusu Halka Arz ve Borsa İstanbul un Sunduğu Fırsatlar Click Alper Yüksel Borsa İstanbul A.Ş. Yurt İçi Kotasyon Pazarlama Sorumlusu 12 Mayıs 2015 BORSA İSTANBUL PİYASALARI Pay Piyasası (399) Gelişen İşletmeler

Detaylı

Uzaktan AKDOM BayiKese Dolum ve Kart Sipariş Sistemi Kullanım Kılavuzu

Uzaktan AKDOM BayiKese Dolum ve Kart Sipariş Sistemi Kullanım Kılavuzu Uzaktan AKDOM BayiKese Dolum ve Kart Sipariş Sistemi Kullanım Kılavuzu Versiyon 0.0.3 Haziran 2016 2016 BELBİM İçindekiler Tablosu 23E06K16 1 GENEL BİLGİ... 3 2 KURUM İŞLEMLERİ... 3 2.1 PROSİS KURUM YAPISI...

Detaylı

Gayrimenkul markalarının tüm proje pazarlama ve satış süreçlerini etkili bir şekilde yöneterek yenilikçi hizmetler sunmak.

Gayrimenkul markalarının tüm proje pazarlama ve satış süreçlerini etkili bir şekilde yöneterek yenilikçi hizmetler sunmak. V İ L L A V. I. P P R O J E VILLA V.I.P GAYRİMENKUL lüks gayrimenkul sektöründeki 10 yıllık tecrübesine dayanarak, toplu konut projelerinde de bir marka olabilmek adına VILLA V.I.P PROJE yi yaratmıştır.

Detaylı

Kayıtlı e-posta (KEP) güvenli e- posta hizmetidir ve bu yönü ile standart e- posta sistemlerinden ayrılır.

Kayıtlı e-posta (KEP) güvenli e- posta hizmetidir ve bu yönü ile standart e- posta sistemlerinden ayrılır. İçindekiler Kayıtlı E- Posta (KEP) Nedir?... 2 Kayıtlı E- Posta (KEP) Hizmetini Kimler Sunar?... 2 Kayıtlı E- Posta Özellikleri Nelerdir?... 2 Kayıtlı E- Posta Neden Güvenli ve Hukuken Geçerlidir?... 3

Detaylı

Türkiye İş Kurumundan: TÜRKİYE İŞ KURUMU HİZMETLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. Resmi Gazete Sayısı. Resmi Gazete Tarihi

Türkiye İş Kurumundan: TÜRKİYE İŞ KURUMU HİZMETLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. Resmi Gazete Sayısı. Resmi Gazete Tarihi Türkiye İş Kurumundan: TÜRKİYE İŞ KURUMU HİZMETLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Sayısı 26968 Resmi Gazete Tarihi 15.08.2008 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

CEO - Yönetim Raporlama Sistemi

CEO - Yönetim Raporlama Sistemi CEO - Yönetim Raporlama Sistemi Tanıtım ve Çalışma Şekli: %100 Türk Mühendisleri tarafından geliştirilen CEO-Yönetim Raporlama Sistemi yazılımı, Nokta Bilgisayar A.Ş.'nin tescilli bir markasıdır. Günümüz

Detaylı

ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ

ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ Mobil pazarlama nedir? Mobil pazarlama, tüke4cide sa7n alma isteği yaratma amacıyla, mobil mecra üzerinden ve/ veya mobil ürünler kullanılarak yapılan faaliyetler olarak tanımlanmaktadır. Bir başka ifadeyle;

Detaylı

SGK Otomasyon Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu

SGK Otomasyon Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu SGK Otomasyon Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu İçindekiler 1.Bölüm:............................ Programın Amacı ve Size Katacakları 2.Bölüm:........................... Programın Genel Özellikleri 3.Bölüm:............................

Detaylı

TÜRMOB Etik Eğitim 2017/2. Dönem Takvimi ve Süreci

TÜRMOB Etik Eğitim 2017/2. Dönem Takvimi ve Süreci 2017/2. Dönem Takvimi ve Süreci BAŞURU ve ÖDEME DÖNEMİ Başlangıç : 21 Ağustos 2017 Bitiş : 11 Eylül 2017 www.turmob.org.tr sitesine Teorik Eğitim için katılım ücreti ödenmesi ve http://etik.turmob.org.tr

Detaylı

Toplu Veri Uygulamalarında Kapasite için İyileştirilmiş Kurumsal Sabit Disk

Toplu Veri Uygulamalarında Kapasite için İyileştirilmiş Kurumsal Sabit Disk Veri Sayfası Toplu Veri Uygulamalarında Kapasite için İyileştirilmiş Kurumsal Sabit Disk Sektöründe öncü geleneksel manyetik kayıt (CMR) teknolojisiyle 1TB ila 8TB 1, 3.5 inç kurumsal disk Gelişmiş Yazma

Detaylı

Etkinlik-Organizasyon Firmaları Sunumu. Powered by MyBilet

Etkinlik-Organizasyon Firmaları Sunumu. Powered by MyBilet Etkinlik-Organizasyon Firmaları Sunumu Powered by MyBilet Online yayın nedir? MyStreamTurkey teknolojisi ile, firmanız tarafından uygun bulunulan görsel içerik ile, ekibimiz tarafından firmanızın veya

Detaylı

Müşavir DOS'tan, Windows SQL'e Geçiş (1) Müşavir Muadili Üründen ORKA ya Geçiş (2) DOS Müşavir Büro DOS Müşavir Büro + Ticari Paket

Müşavir DOS'tan, Windows SQL'e Geçiş (1) Müşavir Muadili Üründen ORKA ya Geçiş (2) DOS Müşavir Büro DOS Müşavir Büro + Ticari Paket Müşavir DOS'tan, Windows SQL'e Geçiş (1) Müşavir Muadili Üründen ORKA ya Geçiş (2) DOS Müşavir Büro DOS Müşavir Büro + Ticari Paket Kampanya Fiyatı Eğitim Saati BİLANÇO USULÜ MUHASEBE Ek Mali Tablolar

Detaylı

ULAŞIM ÇÖZÜMLERİ TEMASSIZ AKILLI KARTLAR

ULAŞIM ÇÖZÜMLERİ TEMASSIZ AKILLI KARTLAR ULAŞIM ÇÖZÜMLERİ TEMASSIZ AKILLI KARTLAR MSM-211-2 www.minovateknoloji.com ULAŞIM ÇÖZÜMÜ Araç Validatörleri Temassız kartlı, Geniş Renkli TFT LCD Grafik Ekran (800*480, 7 inch) Tam online, GPRS/Egde Gerçek

Detaylı

Dijital pazarlama bir satış yöntemi değil; ulaşılan sonuçları sayesinde satış artışı sağlayan, bir ilişkilendirme ve iletişim sürecidir.

Dijital pazarlama bir satış yöntemi değil; ulaşılan sonuçları sayesinde satış artışı sağlayan, bir ilişkilendirme ve iletişim sürecidir. Dijital pazarlama bir satış yöntemi değil; ulaşılan sonuçları sayesinde satış artışı sağlayan, bir ilişkilendirme ve iletişim sürecidir. Dijital Pazarlama, rekabet avantajı için yeni kaynaklara ulaşımı

Detaylı

Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi

Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi NECMETTİN ERBAKAN Ü N İ V E R S İ T E S İ Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi Ali ALAN Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Bilgi İşlem Merkezi 444

Detaylı

Script. Statik Sayfa. Dinamik Sayfa. Dinamik Web Sitelerinin Avantajları. İçerik Yönetim Sistemi. PHP Nedir? Avantajları.

Script. Statik Sayfa. Dinamik Sayfa. Dinamik Web Sitelerinin Avantajları. İçerik Yönetim Sistemi. PHP Nedir? Avantajları. Script Statik Sayfa Dinamik Sayfa Dinamik Web Sitelerinin Avantajları İçerik Yönetim Sistemi PHP Nedir? Avantajları Dezavantajları Script HTML kodları arasına yerleştirilen küçük kodlardır. Web sayfalarında

Detaylı

Ders İ zlencesi. Ders Başlığı. Dersin amacı. Önceden sahip olunması gereken beceri ve bilgiler. Önceden alınması gereken ders veya dersler

Ders İ zlencesi. Ders Başlığı. Dersin amacı. Önceden sahip olunması gereken beceri ve bilgiler. Önceden alınması gereken ders veya dersler Ders Başlığı İnternette Güvenliğinizi Arttırın Dersin amacı Ders İ zlencesi Bu dersin amacı, katılımcıların İnternet'te karşılaşılabilecek kullanıcı, donanım ve bilgisayar ağı kaynaklı tehditler ve bu

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR

SIKÇA SORULAN SORULAR T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. NİN KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI BEŞİNCİ ALT FONU (ALTIN'IN YÜKSELİŞİNDEN GETİRİ HEDEFLEYEN) (Finart Fon Kodu : 2020) SIKÇA SORULAN SORULAR

Detaylı

cofaso ile farkı yaşayın Şubat 2009 www.mertbilgi.com.tr

cofaso ile farkı yaşayın Şubat 2009 www.mertbilgi.com.tr cofaso ile farkı yaşayın Şubat 2009 www.mertbilgi.com.tr cofaso ile farkı yaşayın Otomasyon ve pano projelerinizi profesyonel bilgisayar destekli mühendislik yazılımı (CAE) cofaso ile yönetin Giriş cofaso

Detaylı

için Cenk Serdar Katma Değerli Servisler

için Cenk Serdar Katma Değerli Servisler E-Devlet Uygulamaları için Cenk Serdar Katma Değerli Servisler Genel Müdür Yardımcısı Nedir? 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu Kabul Tarihi: Ocak 2004 Islak imzaya eşdeğer nitelikli elektronik sertifika

Detaylı

Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Madde No - Yeni yayınlandı. - -

Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Madde No - Yeni yayınlandı. - - Yürürlük i:25.06.2013 BİLGİ İŞLEM BİRİMİ Revizyon i: - UYUM REHBERİ Sayfa: 1/6 Revizyon i Açıklama Revizyon No Madde No - Yeni yayınlandı. - - KAPSAM: Tüm Hastane Hazırlayanlar: Duygu SIDDIKOĞLU Kalite

Detaylı

NEDEN AKILLI ŞEBEKELER?

NEDEN AKILLI ŞEBEKELER? NEDEN AKILLI ŞEBEKELER? Engin AKSOY Vodafone Kurumsal İşbirimi İcra Kurulu Üyesi Nüfus artışı Sanayileşme Şehirleşme Teknolojik ilerlemeler Artan enerji ihtiyacı Azalan doğal kaynaklar 2 Insert Confidentiality

Detaylı

Bilgilendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Bilgilendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. Bilgilendirme Politikası 1-Amaç Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. bilgilendirme politikasında amaç, Ortaklığın hissedarlarıyla şeffaf ve yakın bir iletişim kurarak Ortaklığa ilişkin

Detaylı

Blockchain / Dijital Defter Hizmetleri

Blockchain / Dijital Defter Hizmetleri Blockchain / Dijital Defter Hizmetleri 2017 kpmg.com.tr Blockchain nedir? Blockchain, başta finansal hizmetler sektöründe olmak üzere tüm sektörlerde dijital yenilik dalgası oluşturdu. Merkezi olmayan

Detaylı

VARLIK YÖNETİMİ ÇÖZÜMÜ AKILLI. KOLAY. ENTEGRE

VARLIK YÖNETİMİ ÇÖZÜMÜ AKILLI. KOLAY. ENTEGRE ARETE BULUT TEKNOLOJİ ÇÖZÜMLERİ VARLIK YÖNETİMİ ÇÖZÜMÜ AKILLI. KOLAY. ENTEGRE VARLIK YÖNETİMİ ÇÖZÜMÜ A R E T E C O N S U L T I N G GÜÇLÜ. ENTEGRE. AKILLI. ARETE Varlık Yönetimi Çözümüyle, şirket içinde

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR

SIKÇA SORULAN SORULAR T.C. ZĠRAAT BANKASI A.ġ. NĠN KORUMA AMAÇLI ġemsġye FONU NA BAĞLI B TĠPĠ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ÜÇÜNCÜ ALT FONU SIKÇA SORULAN SORULAR Koruma Amaçlı Fon nedir? Yatırımcının başlangıç yatırımının belirli

Detaylı

OYAK YATIRIM SANAL ŞUBE KULLANIM DOKÜMANI

OYAK YATIRIM SANAL ŞUBE KULLANIM DOKÜMANI OYAK YATIRIM SANAL ŞUBE KULLANIM DOKÜMANI BÖLÜMLER 1. Anasayfa 2. Hesabım 2.1. Portföy 2.2. İşlem Hacim Detay Raporu 2.3. Aylık Hacim Raporu 2.4. Hesap Ekstresi 2.5. Hisse Hareketleri 2.6. Günlük İşlem

Detaylı

ESKİŞEHİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YENİ EBA TANITIMI ŞUBAT 2017

ESKİŞEHİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YENİ EBA TANITIMI ŞUBAT 2017 ESKİŞEHİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YENİ EBA TANITIMI ŞUBAT 2017 EBA Eğitim Bilişim Ağı 2 EBA Yenilikler Yeni EBA, 1 Aralık 2016 itibarıyla yayına başladı. Yeni EBA öğretmen ve öğrencilerin hizmetine yeni

Detaylı

Gürc r an n B ange g r

Gürc r an n B ange g r Gürcan Banger Hareket Noktası Kendi işini kurmaya karar vermede başlıca etkenler şunlardır: 1. İşini kaybetmek, 2. İşsizlik döneminin uzun sürmesine tepki, 3. Bir iş fırsatının belirlenmesi, 4. Daha çok

Detaylı

Doğru İnsan, Kurumsal Yönetim, Yüksek Verim

Doğru İnsan, Kurumsal Yönetim, Yüksek Verim Doğru İnsan, Kurumsal Yönetim, Yüksek Verim Organizasyon Yönetimi Özlük Yönetimi İşe Alım Yönetimi ve Portalı İşçi Sağlığı Yönetimi Performans/İzin Yönetimi Çalışan Portalı 30 yılı aşkın süredir iş uygulamaları

Detaylı

Bulut Bilişim. Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Web Servisleri

Bulut Bilişim. Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Web Servisleri Bulut Bilişim Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Web Servisleri Ediz TÜRKOĞLU 05-07-8509 Özlem GÜRSES 05-07-8496 Savaş YILDIZ 05-07-8569 Umut BENZER 05-06-7670 İ çerik İçerik...2 Bulut Bilişim Nedir?...3

Detaylı

Liberalleşmenin Türkiye Enerji. 22 Şubat 2012

Liberalleşmenin Türkiye Enerji. 22 Şubat 2012 Liberalleşmenin Türkiye Enerji Piyasasına Etkileri i 22 Şubat 2012 Liberalleşmenin son kullanıcılara yararları somutları çeşitli sektörlerde kanıtlanmıştır Telekom Havayolu Liberalleşme öncesi > Genellikle

Detaylı

Serkan YAZICIOĞLU Dijital Çözümler GMY

Serkan YAZICIOĞLU Dijital Çözümler GMY Serkan YAZICIOĞLU 01.12.2016 Dijital Çözümler GMY Gündem 1) Rakamlarla 2) Türkiye de 3) Neden 4) BKM Express Dijital Dünya Dijital Ödemeler Mobil? Mobil Ödemeye Liderlik Ediyor 2 Rakamlarla Dijital Dünya

Detaylı

NEXPARA : TÜRKİYE NİN MİLLİ KRİPTO PARASI. NEXPARA A.Ş. Ocak 2018

NEXPARA : TÜRKİYE NİN MİLLİ KRİPTO PARASI. NEXPARA A.Ş.  Ocak 2018 NEXPARA : TÜRKİYE NİN MİLLİ KRİPTO PARASI NEXPARA A.Ş. www.nexpara.com Ocak 2018 2009 da Bitcoin ile ortaya çıkan kripto para piyasaları günümüzde hem büyüklük hem işlem hacmi bakımından birçok ülkenin

Detaylı