MARTI SİTESİ ÖZEL DENETİM RAPORU PRECISE. PROVEN. PERFORMANCE.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MARTI SİTESİ ÖZEL DENETİM RAPORU 01.01.2012-17.02.2013 PRECISE. PROVEN. PERFORMANCE."

Transkript

1 MARTI SİTESİ ÖZEL DENETİM RAPORU PRECISE. PROVEN. PERFORMANCE.

2 Ankara Asfaltı Halk Sokak Sıddıklar Plaza No:56-7 Kozyatağı-İSTANBUL Yönetimi Ataköy 7-8 Kısım Ataköy Bakırköy/İstanbul Yönetimi ne İş Bu Özel Denetim Raporu, Yönetim Kurulu Üyeleri, Nihat Kubuş, Erim G. Balsarı ve M. Ceyhun Oral ın tarihli Yönetim Kurulu Kararına istinaden şirketimizce; Sitenin tarihli Genel Kurul Toplantı tutanağının 5. Maddesine istinaden Olağanüstü Genel Kurula sunulmak üzere hazırlanmıştır. Saygılarımızla, Burak ONUR Ortak, SMMM Moore Stephens Türkiye 2

3 İçindekiler Giriş 4 Konu ve Kapsam 6 Harcamaların Değerlendirilmesi 8 Varlık ve Borçların Değerlendirilmesi 20 Fiyat Teklifleri 26 Bütçe Öngörülen/Gerçekleşen Karşılaştırması 29 Diğer Tespitler 32 Hukuki Değerlendirme ve Sonuç 35 Ekler 41 Burak ONUR Partner T +90 (216) M +90 (532) Ümmiye Aytaş Köseoğlu Direktör T +90 (216) M +90 (532)

4 Giriş 4

5 Giriş Raporlama Hakkında Bilgiler Raporun Amacı Yönetimi nin (ilerleyen bölümlerde yönetim olarak anılacaktır) ile dönemini kapsayan mali tablolarının ve tüm yasal kayıtlarının yürürlükteki Kat Mülkiyeti Kanunu çerçevesinde denetlenmesidir. Yapılan iş Saha çalışmaları 5 Mart 2013 ile 12 Mart 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Bu raporun hazırlanmasında, Site yönetiminin tarafımıza verdiği muhasebe sistemi rapor, bilgi ve belgelerin yanı sıra, yönetim içi / dışı gerçek / tüzel şahıslardan elde edilen sözlü ve yazılı bilgi ve dokümanların doğruluğu varsayımı ile hareket edilmiştir. Site yönetimi personeline bu raporun içeriği hakkında kısıtlı da olsa bilgi verilmiş ve düşünce ve katkıları dikkate alınmıştır. Bu raporun hazırlamasında asıl kaynak yönetimin yasal mali tabloları ve onlara dayanak teşkil eden belge ve dokümanlardır. Ayrıca yönetimin kendi iç ve dış kullanımı için hazırlamış olduğu yönetimsel veriler de çalışmalarımızda konu edilmiştir. Bu raporun belge ve dokümanlarının doğruluğunun test edilmesinin imkansız olduğu durumlarda, sorumluluk tamamen bilgi sağlayan taraflara aittir. Açıklama Raporumuz ve içindeki bilgiler sadece yönetime hazırlanmış olup referans gösterme, açıklama ve dağıtım hakları sadece ve sadece Site Yönetimi ne aittir. Bu raporun hukuki ve mali sonuçlarından doğabilecek tüm süreçlerden ve dağıtım ihlallerinden Moore Stephens, çalışanları, ortakları ve / veya aynı marka altında çalışan network denetim şirketleri kesinlikle sorumlu tutulamaz. Ölçek Kısıtlaması Raporumuzun ölçek kısıtlaması, Site yönetiminin ve çalışanlarının tarafımıza vermiş olduğu bilgi ve belgeler ile denetim zamanı olarak ifade edilmiştir. 5

6 1. Konu ve Kapsam 6

7 Konu ve Kapsam 1. Konu ve Kapsam Yönetimi nin (ilerleyen bölümlerde yönetim olarak anılacaktır) ile dönemini kapsayan mali tablolarının ve tüm yasal kayıtlarının yürürlükteki Kat Mülkiyeti Kanunu çerçevesinde denetlenmesidir. İnceleme sonuçları, yönetim yetkililerince tarafımıza sunulan yasal kayıtlara, yasal kayıtlar dışındaki sonuçlar ise yöneticilerinin sözlü değerlendirmelerine dayandırılmıştır. Çalışmalarımız sırasında tarafımıza sunulan yasal belge ve kayıtların oluşturduğu tüm önemli muamele ve işlemler tarafımızca incelenmiştir. Tarafımıza beyan edilmemiş ve kayıtlara alınmamış gelir ve giderlerin tespit edilebilmesi söz konusu değildir. Dolayısı ile raporumuzda belirttiğimiz toplam gelir / gider hesaplarında belirli bir limit dâhilinde sapma olabilir. Şirketimiz denetim elemanları, yönetimin ve tarihleri itibariyle yapılan kasa sayımına katılmamışlardır. Dolayısıyla söz konusu hesapların doğruluğu konusunda bir garanti verilememektedir. Ayrıca denetim dönemimiz dönemine ait olduğu için çalışmalarımız bu sınırlı döneme ilişkin olarak tamamlanmış ve bu nedenle geçmişten gelen hesapların devir bakiyelerinin doğruluğu teyit edilememiştir. Yönetimin mali tablolarının (bütçe, gelir- gider) Kat Mülkiyeti Kanunlarına uygunluklarının test edilmesi ve hata ve usulsüzlüklerin tespit edilmesine ilişkin detaylı açıklamalarımız ile inceleme sonucunda elde edilen bulgu ve değerlendirmelere Raporumuzun Harcamaların Değerlendirilmesi ve Sonuç bölümünde detaylı olarak yer verilmiştir.. 7

8 2. Harcamaların Değerlendirilmesi 8

9 Harcamaların Değerlendirilmesi 2. Harcamaların Değerlendirilmesi Bütçe Dışı Harcaması Yapılan Giderler ve Gelirler. GİDERLER Ek-1: 2012 yılı Taslak Bütçesi Ek-2: Gider ve Gelir Tablosu GELİRLER HESAP ADI TUTAR NOT HESAP ADI TUTAR NOT Doğalgaz Gideri Doğalgaz Gelirleri Kapalı Garaj Bakım Onarım Gideri Kapalı Garaj İzolasyon Gelirleri Kapalı Otopark Denetim Gideri Sıcak Su Gelirleri (Tahsilat) Isı Pay Ölçer Peşinat Gideri Gecikme Zammı Gelirleri Kanalizasyon Alt Yapı Giderleri Kanalizasyon Altyapı Gelirleri İski Abonmanlık Bedeli İade Gideri Aidat Gelirleri Ogs Araç Etiketi İade Gideri İcra Tahsilat Gelirleri Klima Montaj Gideri Klima Montaj Gideri Pos Komisyon Gideri Pos Komisyon Geliri Kıdem Tazminatı Fon Geliri Toplam Toplam bütçe döneminde site yönetimi bütçesinde yer almayan söz konusu giderlerin detayı aşağıda başlıklar halinde verilmiştir. 9

10 Harcamaların Değerlendirilmesi Doğalgaz Giderleri ve Gelirleri İgdaş doğalgaz faturaları aylık olarak incelenmiş olup ödemelerin düzenli olarak bankadan yapıldığı görülmüştür arasında doğalgaz gelirleri olarak kat maliklerinden TL toplanmıştır. Aynı dönemde ödenen doğalgaz gideri ise TL dir. Doğalgaz giderlerinin doğalgaz gelirlerinden fazla olmasının nedeni bir önceki yılda Aralık 2012 dönemine ilişkin devirdir Ortak Kullanım Alanı Otopark Tavan Su Yalıtımı Alkar İnş. San. Paz. A.Ş ile Site Yönetimi arasında tarihinde ortak kullanım alanı olan iki adet otopark tavan su yalıtım uygulamasıyla ilgili TL (29,986 * 5.103,00 M3) tutarında sözleşme imzalanmıştır. Konu ile ilgili alınan yönetim kurulu kararı ve fiyat teklifi ekte sunulmuştur. (Ek-3) Kapalı otopark tavan su yalıtımı proje maliyetine ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir: Proje Maliyeti: Sözleşme tutarı: Yönetim tarafından ödenen Dairelerden toplanan (*) (*) Söz konusu Sözleşme de imzalanmasına rağmen bu işin maliyetine ilişkin duyuru de yapılmış olup, site sakinlerine yapılan duyuruda maliyetin TL olacağı belirtilmiştir. Bu giderle ilgili olarak dairelerden TL toplanmış borçlandırılmıştır. Bu tutarın yaklaşık % 85 i dairelerden tahsil edilmiştir. Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde Kat malikleri kapalı otoparkın su tavan yalıtımının maliyeti konusunda yanlış olarak bilgilendirilmiştir. Bu işin hukuki durumu hakkında aşağıdaki ilgili bölümde geniş bir şekilde bilgi verilmiştir. Ancak kısaca ifade etmek gerekir ki, miktarları ve işi yapacak firma hakkında Genel Kurulda karar alınmasının gerekmesine rağmen, bu iş için şartname hazırlanmaksızın, bir firma ile anlaşılması, bu anlaşmaya ilişkin İşletme Projesi hazırlanmaksızın ve bu Projeyi kesinleştirmeksizin iş yaptırılması, Kat Mülkiyetleri Kanunu Çerçevesinde yönetimin yetkilerini aşmak olarak nitelendirilebilecektir. Kaldı ki işbu giderler için İşletme Projesi de hazırlanmadığı için, ödemeyen Kat Maliklerinden yasal yollarla tahsilinde de sıkıntı yaşanacaktır. Söz konusu sözleşmede, sözleşme tutarının ilk TL lik kısmının peşin olarak, geri kalan kısmının 5 eşit taksitte ödeneceği belirtilmiştir. Ancak yönetim aşağıda belirtildiği üzere tarihine kadar TL lik ödeme yapmıştır. Site yönetimi bu proje için toplamda TL ödeme gerçekleştirmiştir itibariyle detayı aşağıdaki gibidir: Açıklam a Tutar Yönetim tarafından ödenen(**) Teknisyen denetim elemanı maaşı (***) Toplam Dairelerden fazla toplanan borçlandırılan tutar

11 Harcamaların Değerlendirilmesi (**) tarihleri arasında Alkar İnşaat a banka aracılığıyla gönderilen TL detayı aşağıdaki gibidir: Tarih Ödenen Toplam Alkar İnşaat tarafından tarihinde KDV dâhil TL lik kısmını otopark tavanı su yalıtımı olarak yönetime fatura edilmiştir. Bu fatura yönetim tarafından kapalı otoparkın yalıtım işine ilişkin olarak kayıtlara alınmıştır. Ancak Alkar İnşaat ın daha sonra gönderdiği iki fatura muhasebe kayıtlarına alınmamıştır. Bunlardan ilki tarihinde KDV dâhil ,94 hem otopark hem su yalıtımı olarak fatura edilmiş, ikincisi ise tarihinde ,68 TL olarak ortak kullanım mantolama hizmeti ve ortak kullanım alanları dekoratif boya hizmetleri şeklinde yönetime gönderilmiştir. Söz konusu bu faturalar muhasebe kayıtlarına işlenmemiştir. Alkar İnşaat tarihinde dış cephe ve kapalı otopark işini yarım bırakarak ayrılmıştır Site yönetimi, sitede görevli diğer çalışanlarını kullanarak ve ilave izolasyon malzemeleri alarak otopark tavan su yalıtımı uygulamasına devam etmiş ve 2013 yılında aşağıdaki giderleri yapmıştır. Açıklam a Tutar Alınan izolasyon malzemesi-işçilik Teknisyen denetim elemanı Toplam (***) tarihinde yönetim kurulu karar defterine göre; aylık TL maaşla Teknisyen-denetim elemanı Kadir Demir in kapalı garaj bakım onarım çalışmaları için işe başlaması yönünde karar alınmıştır. Ayrıca tarihinde TL maaş ödemesi için yönetim kurulu kararı alınmış, bu maaş ödemesi tarihinde yapılmış olup gider pusulası düzenlenmemiştir. Söz konusu personel sigortalı olarak çalıştırılmamıştır ye kadar yapılan maaş ödemeleri TL dir yılında ise herhangi bir karar alınmadan tarihinde TL maaş ödemesi, tarihinde elden, tutanak karşılığı 500 TL avans ödemesi olarak toplamda TL ödeme yapılmış, bu maaş ödemesi için gider pusulası düzenlenmemiş, çalıştırılan süreler içerisinde sigortasız çalıştırılmıştır. Teknisyen-denetim elemanı kapalı otopark izolasyon işlemi ile ilgili yönetime aksaklıklar hakkında tarihleri arasında sunduğu inceleme raporunda yapılan işler ile ilgili aksaklıkları bildirmiştir. Rapor ekte sunulmuştur. (Ek-4) Bu rapora göre otopark izolasyon çalışmasında eksik uygulamanın devam ettiği saptanmıştır. Ayrıca inceleme sırasında yapılan görüşmelerde yeni yönetim tarafımıza; söz konusu kişinin resmi olarak mühendis olmadığı halde mühendis ünvanını kullandığını belirtmiştir. Konuya ilişkin olarak yönetimin tarihli Genel Kurulda sunduğu Faaliyet raporunda sadece izolasyonun tamamlandığı belirtilmiş, yapılan harcamaların detayı kat maliklerine sunulmamıştır. Faaliyet raporu ekte sunulmuştur. (Ek-5) 11

12 Harcamaların Değerlendirilmesi Mevcut durumda söz konusu sözleşmeye göre Alkar İnşaat otoparklara ait su yalıtım işini, sözleşme imzalanmasından 38 işgünü içerisinde yapıp bitirmeyi taahhüt etmesine rağmen tavan yalıtım işi eksik yapılmış ve tamamlanmamış olduğundan site yönetimi avukatı Muhammet Kocaman tarafından tarihinde tespit davası açılmıştır. Dava dilekçesi ekte sunulmuştur. (Ek-6) Bunun üzerine Bilirkişi Mustafa Nazif Çıkrıkçıoğlu tarafından tarihinde yapılan keşifte otoparkın tavanının sıvanmış şekilde olduğu, birçok yerde su akıntısı ve kabarmalar olduğu, tavandan geçen kalorifer borularının üzerlerindeki izolasyon malzemesinin yırtılmış vaziyette olduğu tespit edilmiştir. Keşif Zaptı ekte sunulmuştur. (Ek-7) Isı Pay Ölçer Hizmet Alımı Merkezi ısıtma sistemine sahip binalarda, merkezi veya lokal olarak paylaşımı sağlayan sistem olarak adlandırılan ısı pay ölçerin kullanımının zorunlu olması dolayısıyla konu ile ilgili olarak tarihleri arasında dört firmadan fiyat teklifi alınmıştır. Raporun C bölümünde de görüleceği üzere iş; en uygun teklifi veren İSTA Enerji Hizmetleri şirketine verilmiştir. ISTA Enerji Hizmetleri ile tarihinde no lu sözleşme imzalanmış olup bu sözleşmeye istinaden ilgili firma tarafından ,28 TL tek fatura düzenlenmiştir. Fatura detayı şu şekildedir; Ürün Birim Fiyat Adet Toplam Fiyat Doprimo III Isı Payölçer 18,50 Euro Euro DN 15 Termostatik Radyatör Vana 7,30 Euro Euro Toplam KDV % 18 Genel Toplam Euro Euro Euro Proje Maliyeti: Sözleşme tutarı Yönetim tarafından ödenen Dairelerden toplanan İsta Enerji tarafından verilen hizmet tarihli olarak ,28 TL yönetime fatura edilmiştir. Yönetim, tarihinde Denizbank tan peşinat olarak TL yi karşı tarafa (firmaya) ödemiş olup ısı pay ölçer firmasına itibariye kalan borç ,06 TL olup ödeme 5 taksite bölünmüştür.. Bu tutarın ,06 TL si dairelerden toplanacak olan (borçlandırılan), TL si toplanan tutarlardan oluşmaktadır. Söz konusu ödemeyle ilgili dairelerden toplanan TL nin tamamı ise firmaya ödenmemiştir. Sonuç olarak Site Yönetimi dairlerden topladığı TL nin TL lik kısmını firmaya ödeme için kullanılmış, kalan tutar taksit süresi geçtiği halde ödenmemiş başka ödemeler için kullanılmıştır. Ödeme planına ilişkin detay aşağıdaki gibidir: tarihi itibariyle toplam kalan borç Ödeme planı Tarih Durum Taksit Tutarı 1. Taksit Ödenmeyen Taksit Ödenmeyen Taksit Vadesi beklenen Taksit Vadesi beklenen Taksit Vadesi beklenen Toplam Kalan Borç

13 Harcamaların Değerlendirilmesi Ortak Kullanım Kanalizasyon Yapımı tarihinde alınan yönetim kurulu kararına göre, C5, G, H, I, K, L, M blokları pis su kanalizasyon borularının yetersiz kalması sebebiyle revizyon yapılmasına, L2 blok arkası ve L13 blok arkası ayrıca Martı Bloklarının bir kısmının revizyon yapılmasına karar verilmiştir. Konu ile ilgili yönetim kurulu kararı ekte sunulmuştur. (Ek-8) Fakat bu iş ile ilgili olarak fiyat teklifi alınmadan, sözleşme yapılmadan Öz Altunkaynak İnşaat ve Hafriyat ile çalışmaya karar verilmiştir. Altyapı gideri olarak dairelerden TL toplanmış, daireler borçlandırılmış ancak İsmail Altunkaynak a (Öz Altunkaynak İnşaat ve Hafriyat) yedi adet fatura karşılığı olarak TL ödenmiştir. Ödemelerin bankadan yapıldığı tespit edilmiştir. Proje Maliyeti: Sözleşme Bedeli Dairelerden toplanan Ödeme detayı aşağıdaki gibidir; Tarih Açıklama Ödenen Kanalizasyon açma bedeli ödemesi İsmail Altunkaynak kanalizasyon İsmail Altunkaynak kanalizasyon İsmail Altunkaynak kanalizasyon Kanalizasyon bedeli ödemesi İsmail Altunkaynak kanalizasyon İsmail Altunkaynak Kanalizasyon İsmail Altunkaynak kanalizasyon İsmail Altunkaynak kanalizasyon Toplam Sonuç olarak = TL kanalizasyon alt yapı gideri olarak dairelerden fazla tahsil edilmiştir. Ancak kanalizasyon işlerini yapan firmanın sulama sistemine verdiği zarar için, yönetim TL tutarında ilave malzeme alımı ve masraf yapmıştır. Yönetimin verilen zararı karşılamak için yaptığı harcamalar yönetim kurulu karar defterinde belirtilmemiş, 2012 yılı faaliyet raporunda kat malikleri bu hususta eksik bilgilendirilmiştir. Bahçe sulama sistemine verilen zarar:. Açıklam a Kayıtlar üzerinde yapılan kontroller sonucunda Haziran-Temmuz 2012 döneminde yapılan ve bahçe sulama işlerinin maliyetine giren TL lik kısma ilişkin belgeye ulaşılmıştır. Kalan TL lik kısmına ilişkin olarak harcamaları destekleyici fatura/belgeye ulaşılamamıştır İSKİ Abonmanlık Bedeli İade Gideri Tutar Murat Şenyurt İşçilik ( SSK ödemesi) Nakliye ( toprak atımı) Toplam tarihinde alınan yönetim kurulu kararına istinaden, bazı kat maliklerinden, 2007 yılında dairelerin su sayaçlarını ayırmak için İSKİ abonmanlık bedeli olarak daire başı toplanan 74 TL toplamda TL nin bu ödemeyi yapan kat maliklerinin aidat hesaplarına iade edilmiştir. Konu ile ilgili yönetim kurulu kararı ekte belirilmiştir. (Ek-9) 13

14 Harcamaların Değerlendirilmesi OGS Araç Etiketi İade Gideri 2011 yılında, maliyeti 20 TL olan araç etiketleri 50 TL ye satılmıştır. Maliyeti aşan 30 TL lik kısımdan hesaplanan TL kat maliklerine duyurularak aidat hesaplarına iade edilmiştir. Fakat yapılan bu iade işlemine ilişkin alınmış yönetim kurulu kararı bulunmamaktadır. OGS araç etiketlerinin alımında Genel Kurul Kararının içeriğinde miktarlar belirtilmemişse, 50 TL olarak alınan bedellerin, fazlasının iadesi Yönetim Kurulu Kararı ile mümkün olabilir. Ancak Genel Kurul Kararında, 20 TL ye alınan OGS etiketlerinin 50 TL ye verileceği, bunun artan miktarının da Sistemin kurulması için harcanacağı gibi bir ibare varsa, bu sistem için alınan paranın iadesi söz konusu olmayacaktır. Diğer taraftan Yönetim in, herhangi bir karar almadan, bu kararını deftere yazmadan bedel iade etmesi de mümkün değildir Klima Montaj Gideri Mantolama çalışmalarına başlanmadan önce binaların dış cephelerinde bulunan klimaların sökülmesiyle ilgili iki firmadan fiyat teklifi alınmıştır. Raporun C bölümünde de görüleceği üzere Alper Klima Beyaz Eşya Ltd. Şti den 400 daire için daire başı 40 TL fiyat alınmış fakat sözleşme yapılmadan, İşletme Projesi hazırlanmadan ve yönetim kurulu kararı olmadan bu firma ile sözlü olarak çalışılmaya karar verilmiştir. (Kat Mülkiyeti Kanununa göre bu şekilde bir işlem yapılması mümkün değildir. Aşağıda ilgili maddede bu hususta daha ayrıntılı bilgi verilmiştir.) Daha sonra sökümü yapılacak klima sayısı 200 ün altına düştüğü için Alper Klima birim fiyatı 50 TL ye yükseltmiştir. Firmanın düzenlediği fatura detayları şu şekildedir. Tarih Açıklama Fatura Tutarı Fat.No: Klima bakım onarım Fat.No: Klima montaj bedeli Fat.No: Klima bakım onarım Fat.No: Klima bakım onarım Toplam Fatura tutarları yönetim tarafından ödenmiş olup bu iş için kat malikleri TL borçlandırılmıştır. Sonuç olarak klima montaj işinde kat malikleri TL eksik borçlandırılmıştır POS Komisyon Gideri Aidat ödemeleri kat malikleri tarafından kredi kartıyla yapılmaktadır. Kredi kartı ile yapılan ödemelerin komisyonu, Garanti Bankası kredi kartları için %0.095 diğer banka kartları için ise %1.25 tir arasında pos komisyon gideri TL, pos komisyon geliri ise TL olarak gerçekleşmiştir. Gelirlerin giderleri karşılamamasının nedeni banka tarafından yönetime bildirilmeden komisyon oranlarının arttırılmasından kaynaklanmaktadır Sıcak Su Gelirleri (Tahsilât) Yönetim sitede bulunan kuyu suyunu belirli arıtma işlemlerine tabi tutmak suretiyle kat maliklerine satarak su geliri elde etmektedir. Site yönetimi bütçelenen rakam haricinde ,00 TL sıcak su geliri elde etmiştir tarihleri arasında ,15 TL soğuk su geliri, ,00 TL sıcak su geliri, toplamda ,00 TL su geliri elde etmiş olup, TL sıcak/soğuk su gideri yapmıştır. 14

15 Harcamaların Değerlendirilmesi Sonuç olarak Sitede bahçe sulaması amacıyla açılan kuyu dairelere dağıtılmakta ve bu yolla site yönetimi gelir elde etmektedir. Bu şekilde idare ile abonelik sözleşmesi yapılmaksızın kaçak su kullanımı haksız fiil niteliğinde olduğundan ileride site için cezai yükümlülükler doğması muhtemeldir Gecikme Zammı Gelirleri Yönetimin Avukatı tarafından vadesi geçen alacaklara işletilen %5 gecikme zammından oluşmaktadır Aidat Gelirleri Dairelerden aylık olarak tahsil edilen aidat gelirleri yıllık toplamı ,00 TL olup düzenli olarak, zamanında hesaplara yansıtılmış, (Bu tutar içerisinde zemin katlar hariç 256 daire için yansıtılan 8 TL asansör aidatı da yer almaktadır.) fakat banka hesabına para yatıranların açık daire no ve isim kısmının eksik olduğu görülmüştür. İşten ayrılan çıkarılan personelin detayı: İsmail Arıcı tarihleri arasında çalışmış güvenlik personelidir. Kıdem ve ihbar tazminatı olan 9.480,45 TL kendisine ödenmiştir. Ahmet Fazıl Aydoğdu 1 Nisan tarihleri arasında çalışmış, tarihinde işten çıkarılmıştır TL tutarında kıdem ve ihbar tazminatı ödenmiştir. Rıdvan Şeyhan tarihinde işten çıkarılmış olup TL tutarında ihbar tazminatı ödenmiştir. Bu bölümde yönetimin bütçe dışı gelir ve giderleri değerlendirilmiş olup, bütçe içi gelir giderlerine ilişkin tablo ve değerlendirmemiz, Raporumuzun 5. bölümünde yer almaktadır Kıdem Tazminatı Fon Geliri Yönetim tarafından, işten ayrılan personelin ihbar ve kıdem tazminatlarını ödemek amacıyla Halk Bankası nda kıdem tazminatı fon hesabı açtırılmıştır. Bu hesaptaki para kat maliklerinin aidat hesaplarına bir defaya mahsus 10 TL yansıtılması suretiyle toplanmıştır tarihi itibariyle TL olarak toplandığıborçlandırıldığı belirtilmesine rağmen muhasebe kayıtları incelendiğinde bu hesaba aktarılan tutarın TL olduğu görülmüştür yılı içerisinde ayrılan personele ,50 TL ödeme yapılmıştır. Geriye kalan tutar ise tarihindeki doğalgaz ödemesi için kullanılmıştır. 15

16 Harcamaların Değerlendirilmesi Tarihleri Arasında Gerçekleşen Giderler Ve Gelirler GİDERLER GELİRLER HESAP ADI TUTAR NOT HESAP ADI TUTAR NOT Doğalgaz Giderleri Doğalgaz Gelirleri Su Giderleri Su Gelirleri Elektrik Giderleri Aidat Gelirleri Demirbaş Alımları Gecikme Zammı Gelirleri Kapalı Otopark Su Yalıtımı Gideri Kıdem Tazminatı Fon Geliri Kapalı Otopark Denetim Gideri Isı Pay Ölçer Geliri Bakım Onarım Giderleri Dış cephe Mantolama Geliri Büro Giderleri Pos Komisyon Geliri 609 Sigorta Gideri Ogs Araç Etiketi Geliri 120 Temizlik Malzemesi Giderleri Kasa Deviri Diğer Giderler Bankalar ve Fonlar Avukat ve Dava Takip Giderleri Site Sakinlerinden Alacaklar Su Kuyusu Gideri Diğer Alacaklar Asansör Gideri Bernur Asansöre Yapılacak Ödeme Personel Giderleri Toplam Toplam Ek-10) tarihleri arasında yapılan giderler ve gelirler 16

17 Harcamaların Değerlendirilmesi Yönetimin dönemi kayıtlarında gerçekleşen giderlerine ve gelirlerine ilişkin detaylar aşağıda başlıklar halinde sunulmuştur Doğalgaz Giderleri ve Gelirleri TL doğalgaz gideri yönetime İgdaş tarafından fatura edilen Ocak 2013 tutarından oluşmaktadır. Dairelerin hisselerine göre doğalgaz dağıtımı 2012 Aralık dönemi de dahil olmak üzere ,62 TL olarak yansıtılmıştır. Ödeme bilgileri aşağıdaki gibidir: Tarih Açıklama Ödenen İgdaş Fatura Ödemesi* İgdaş Fatura Ödemesi Toplam *Aralık 2012 de yönetime gelen doğalgaz faturası te ödenmiştir Su Giderleri Şubat ayında yönetime gelen İSKİ faturaları ve detayı aşağıdaki gibi olup tarihinde gelen faturanın Mart ayı içerisinde ödeneceği öğrenilmiştir. Tarih Açıklama Ödenen İski Fatura No: İski Fatura No: Toplam Elektrik Giderleri Isı merkezinde, asansör ve çevre aydınlatmasında kullanılan elektrik için Bedaş tarafından fatura edilen Ocak ve Şubat 2013 tutarları ,40 TL dir. Bu tutarlara ilişkin ödemeler Ocak ve Şubat aylarında banka aracılığıyla gerçekleştirilmiş olup ödeme detayları aşağıdaki gibidir: Tarih Demirbaş Alımları Ödenen Toplam Yönetimin tarafından tarihleri arasında alımı gerçekleştirilen demirbaşlar aşağıdaki gibi olup, yönetim binasına alınan 3 adet kamera gelir-gider tablosunda demirbaş alımları içerisinde belirtilmemiş, kayıtlar incelendiğinde bu alıma ilişkin detaylara ulaşılmıştır. Açıklam a Tutar Makita Kırıcı Delici Kaynak Makinası Adet Kamera 885 İsta-Isı Pay Ölçer adet Kamera (Yönetim Binası) 721 Toplam

18 Harcamaların Değerlendirilmesi Kapalı Otopark Su Yalıtımı ve Denetimi Giderleri 2013 yılında kapalı otopark su yalıtımı gideri ,80 TL olup Alkar İnşaat'ın yarım bıraktığı kapalı otopark izolasyonunun tamamlanması için yönetim tarafından yapılan ek harcamaları yansıtmaktadır. Bu harcamalar aşağıdaki gibidir: Açıklama Raporumuzun 2012 dönemi ile ilgili kısmında belirtildiği üzere Alkar İnşaat ile imzalanan ortak kullanım alanı otopark tavan su yalıtımı sözleşmesi ile ilgili olarak söz konusu firma yükümlülüklerini yerine getirmemiş ve işi yarım bırakarak tarihinde ayrılmıştır. Yönetim işin tamamlanması için yukarıda detayı verilen harcamaları yapmış olup, dışarıdan işçi kiralanmasına ilişkin harcamanın 5.555,55 TL lik kısmı için gider pusulası düzenlemiş, geriye kalan TL için herhangi bir resmi belge düzenlememiş olup tutanak karşılığında elden ödemeler yapmıştır. Harcama tutarı tarihi itibariyle tespit edilmiştir Bakım Onarım Giderleri 2013 yılı ocak ve şubat aylarına ilişkin olarak bakım onarım için yapılan harcamaların Ek-10 da yer alan tabloda 6.181,87 TL olduğu belirtilmesine rağmen yönetimin muhasebe kayıtları incelendiğinde bu tutarın 6.258,12 TL olduğu görülmüştür. Bakım onarım için yapılan Tutar Teknisyen Kadir Demir'e yapılan ödeme İzolasyon malzemesi için Cepa İzolasyon dan yapılan alımlar Cantaş İnşaat'tan yapılan kum alımları İşçilere ödenen tutar Murat Şenyurt'tan alınan inşaat malzemelerine ödenen tutar Site Yönetimi tarafından dışarıdan çalıştırılan 3 işçiye ödenen tutar Yapılan diğer giderler 706 Toplam giderler aşağıdaki gibidir: Açıklam a Alkar İnşaat'ın yarım bıraktığı dış cephe izolasyonunun tamamlanması için yönetim tarafından yapılan harcamalar aşağıdaki gibidir: Toplamda ,18 TL bakım onarım harcaması yapılmıştır. Boya yapılması için tutanak karşılığı elden ödemeler gerçekleştirilmiş olup gider pusulası düzenlenmemiştir. Harcama tutarları tarihi itibariyle tespit edilmiştir Sigorta Gideri Çağdaş Sigorta'nın dönemi ısı merkezi için yaptığı sigorta bedeli 3.028,09 TL dir. Bu tutarın 1.012,09 TL si tarihinde ödenmiştir Diğer Giderler Genel kurul toplantılarında yapılan giderler, küçük demirbaşlar için Tutar Isı merkezindeki borunun değiştirilmesi için İSKİ'ye ödenen Uydu bakım onarımı için Avrupa Bilişim'e ödenen 95 Rutin bakımda kullanılan boyalar için ödenen 797 Diafon bakım onarım için ödenen 150 Elektrik bakım onarım için ödenen Genel bakım onarım için ödenen Toplam Açıklam a Tutar Dış cephe boyası alımı Boya işçiliği için yapılan ödeme Birikim Yalıtım'dan alınan dış cephe izolasyon malzemesi Toplam

19 Harcamaların Değerlendirilmesi yapılan masraflar, müşavirlik hizmeti ve pos komisyon gideri olarak toplam 3.337,38 TL harcanmıştır Su Kuyusu Gideri Kat maliklerine satışı yapılan kuyu suyunun arıtmasında kullanılan tuz ve arıtma maddeleri için toplamda TL gider yapılmıştır. Tuz ve arıtma maddeleri Nuh Tuz ve Linkkim tarafından tedarik edilmektedir Asansör Gideri Asansör tamiri ve işçiliği için Elit Asansör tarafından kesilen Ocak 2013'e ilişkin fatura tutarı 1.500,96 TL dir tarihli yönetim kurulu kararına göre Elit Asansör ile aylık TL+KDV bedeli ile sözleşme imzalanmıştır Personel Giderleri 2013 Ocak ayı net ücret, SSK primleri, işveren hissesi, işsizlik sigortası, fazla mesai ücretleri ve ihbar tazminatı giderleri ,08 TL dir. Maaş bordroları aylık olarak düzenlendiği için bu tutar içerisinde Şubat 2013 personel giderleri yer almamaktadır Dış Cephe Mantolama Geliri Alkar İnşaat ın yarım bıraktığı dış cephe mantolama işinden sadece boya işleri kalan blokların tamamlanabilmesi için kat maliklerinden TL toplanmıştır. Ortak alan bedeli olarak toplanan bu tutara ilişkin olarak tarihinde yönetim kurulu kararı alınmasına rağmen tahsilâtlar tarihinde başlamıştır. Karar ekte belirtilmiştir. (Ek-11) 19

20 3. Varlık ve Borçların Değerlendirilmesi 20

21 Varlık ve Borçların Değerlendirilmesi 3. Varlık ve Borçların Değerlendirilmesi Tarihleri Arasında Varlık Ve Borçların Değerlendirilmesi tarihleri arasındaki varlık ve borçlar aşağıda başlıklar halinde verilmiştir. GİDERLER GELİRLER HESAP ADI TUTAR NOT HESAP ADI TUTAR NOT Bernur Asansör Bakım Kasa Elit Asansör Bankalar Ve Fonlar Alper Klima Site Sakinlerinden Alacaklar İgdaş Faturası Diğer Alacaklar İSKİ Faturası Personelden Alacaklar Cepa İzolasyon ve Atitek Elektrik Etik Makine Jeneratör Bakım Murat Şenyurt İnş.Malz Toplam Toplam Ek 2: borç, varlık ve alacak tablosu 21

22 Varlık ve Borçların Değerlendirilmesi Asansör Bakım ve Klima Montaj Ödemeleri Asansör bakım ödemesi, yönetimin asansör bakım hizmetlerine ilişkin olarak çalıştığı Bernur Asansör ve Elit Asansöre ilişkin ödemeler olup toplamda ,00 TL dir yılında Bernur Asansör ile olan çalışma durdurulmuş olup Elit Asansör ile sözleşme imzalanmıştır. Yeni dönemde bu hizmetler Elit Asansör tarafından sunulacaktır. Alper Klima ya olan borç 1.632,00 TL olup bu firma ile teklif formu imzalanmış olup, sözleşme yapılmamıştır İski ve İgdaş Ödemeleri İgdaş faturası tarihinde, İski faturası ise tarihinde ödenmiştir tarihi itibariyle site yönetimin vadesi geçmiş vergi, SSK primi, doğalgaz, elektrik, su ve personel borcu bulunmamaktadır Kasa Hesabı Tarafımızca, yönetimin itibariyle yapılan kasa sayımına katılmadığımız için söz konusu hesap tutarının doğruluğu teyit edilememiştir Banka ve Fon Hesabı 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle hesap planında yer alan bankalardan hesap ekstresi talep edilmiş, yönetim kayıtları ile banka kayıtları karşılaştırılmış olup aşağıdaki tabloda görüleceği üzere farklar tespit edilmiştir. Garanti Bankası fon hesabında yer alan tutar bankadan ekstre alınamadığı için doğruluğu karşılaştırılamamıştır. Varlık ve alacak tablosunda beyan edilen banka ve fon bakiyesi TL olmasına rağmen site yönetimi kayıtları incelendiğinde bu tutarın TL olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca banka hesabına para yatıranların açık daire no ve isim kısmının eksik olduğu, banka kayıtlarının zamanında ve usulüne uygun olarak yapılmadığı görülmüştür. Sonuç olarak yönetimin muhasebe sisteminin etkin ve yeterli düzeyde işlememesi ve iç kontrol mekanizmasının oluşturulmaması nedeniyle site muhasebesindeki banka kayıtlarının gerçeği yansıtmadığı tespit edilmiştir. Bu durum, Kat Mülkiyeti Kanunu nun Defter Tutulması ve Belgelerin Saklanması başlıklı 26. Maddesine aykırılık teşkil edecektir. Aksi halde Yönetici için İdari Para Cezası uygulanabilecektir. Ancak idari para cezası uygulanması, Yöneticinin sorumluluğunu ortadan kaldırmayacaktır. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle vadesiz ve mevduat fon bakiyeleri ile farklar aşağıdaki gibidir: Vadesiz Hesap Yönetim Banka Fark Türkiye İş Bankası Türkiye Garanti Bankası* Türkiye Halk Bankası Denizbank** Fon Hesabı Yönetim Banka Fark Türkiye Garanti Bankası Türkiye Halk Bankası*** Denizbank**** Toplam *2.198,94 TL lik tutarın 300 TL si tarihinde sehven yatırılan aidata ilişkindir. Bu tutar tarihinde iade edilerek cari hesapta mutabakat sağlanmıştır. Geriye kalan 2.498,64 TL lik fark ise yönetim pos hesabındaki 2.498,64 TL nin site muhasebesindeki banka kayıtlarında bulunmamasından kaynaklanmaktadır. 22

23 Varlık ve Borçların Değerlendirilmesi ** tarihinde ,95$x1,765 kurundan ,98 TL satışı yapılan döviz muhasebe kayıtlarına tarihinde intikal ettirilmiştir. *** tarihinde oluşan menkul kıymet satış zararının kayıtlara intikal ettirilmemesinden kaynaklanan farktır. **** Bankadan edinilen bilgiye göre kalan fon bakiyesi 14,20 TL dir. Aradaki fark tespit edilememiştir. Alkar İnşaat borçlu gözükmektedir. Alkar İnşaat kayıtlarında ise söz konusu faturalar nedeniyle yönetim TL borçlu gözükmekte olup toplam fark TL dir. Ayrıca Alkar İnşaat tarihi itibari ile Bakırköy 10. İcra Dairesi aracılığıyla ,63 TL alacağı için haciz ihbarnamesi göndermiştir. İhbarname örneği raporumuz ekinde yer almaktadır. (Ek-16) Site Sakinlerinden Olan Aidat Alacakları ve Diğer Alacaklar itibariyle site sakinlerinden olan alacaklar TL dir. Şüpheli alacaklar toplamı TL olup vadesi geçen alacakların icra davaları devam etmektedir. Tüm borçlara mutabakat çalışması gönderilmiş, mutabakatı cevaplayanlar arasında farklar olduğu tespit edilmiştir itibariyle borçların mutabakatı aşağıdaki gibidir: Gönderilen Firma Gönderilen Cevaplanan Tutar Tutar Fark Açıklama Alkar İnşaat San.Paz.Ltd.Şti.* (75.000) Alper Klima Beyaz Eşya Ltd.Şti (1.256) - Etik Makine San.ve Tic.Ltd.Şti Cevaplanmadı İsta Enerji Hizm.Tic.Ltd.Şti Cevaplanmadı Bernur Asansör San.Tic.Ltd.Şti Cevaplanmadı *Raporumuzun 2012 yılına ilişkin harcamaların değerlendirilmesi bölümünde belirtildiği üzere Alkar İnşaat firmasına ait iki fatura kayıtlara intikal ettirilmemiştir itibariyle yönetim kayıtlarında TL Alkar İnşaat borçlu gözükmektedir. 23

24 Varlık ve Borçların Değerlendirilmesi Tarihleri Arasında Varlık Ve Borçların Değerlendirilmesi BORÇLAR VARLIKLAR VE ALACAKLAR HESAP ADI TUTAR NOT HESAP ADI TUTAR NOT İsta Enerji Kasa SSK Ödemesi Bankalar ve Fonlar İski Site Sakinlerinden Alacaklar Verilen Çekler Diğer Alacaklar Stopaj Vergisi Ödemesi Personelden Alacaklar Murat Şenyurt İnş. Malz İsta İçin Toplanan Taksitler Çağdaş Sigorta Gelir Fazlası Apaydın Yapı Orbitek Elektrik Etm Temizlik Elit Asansör Diğer Borçlar Toplam Toplam Ek-10) tarihleri arasındaki borç- varlık ve alacak durumu 24

25 Varlık ve Borçların Değerlendirilmesi Verilen Çekler Alkar İnşaat ın yarım bıraktığı dış cephe mantolama işi için Birikim Yalıtım dan tedarik edilen izolasyon malzemelerinin karşılığı için 6.279,88 TL tutarında son ödeme tarihli çek verilmiştir Murat Şenyurt İnş. Malz. Ödemesi tarihi itibariyle gelir-gider tablosunda Murat Şenyurt a olan borç 3.546,90 TL olmasına rağmen yönetim kayıtları incelendiğinde borç miktarının 2.162, 95 TL olduğu görülmüştür Kasa Hesabı Kasa hesabı teki bakiyeyi yansıtmakta olup, o tarihte kasa sayımına katılmadığımızdan bu tutarın doğruluğu tarafımızca teyit edilememiştir Banka ve Fon Hesabı Yönetim kayıtlarında mevduat ve fon hesabında bulunan tutarların doğruluğu bankalardan ekstre alınarak teyit edilmek istenmiş fakat ekstreler incelendiğinde banka ile yönetim kayıtlarında farklar tespit edilmiştir. Garanti Bankası fon hesabında yer alan tutar bankadan ekstre alınamadığı için doğruluğu karşılaştırılamamıştır. Site muhasebesinde banka kayıtlarının gerçeği yansıtmadığı görülmüştür. Kayıtlar eksik ve hatalı yapılmış olup, işlemler kayıtlara zamanında intikal ettirilmemiştir. Farklar aşağıdaki gibidir: Vadesiz Hesap Yönetim Banka Fark Türkiye İş Bankası Türkiye Garanti Bankası Türkiye Halk Bankası Denizbank Fon Hesabı Yönetim Banka Fark Türkiye Garanti Bankası Türkiye Halk Bankası (8) Denizbank (1.858) (5.530) Toplam Not: Bankadan edinilen bilgiler itibariyle olduğu için banka ve fon hesabındaki bakiye bu tarih itibariyle alınmıştır Site Sakinlerinden Olan Aidat Alacakları ve Diğer Alacaklar Vadesi geçen, icra davaları devam eden alacaklar ile kamu lojmanı alacaklarından oluşmakta olup aşağıda detayına yer verilmiştir. Açıklam a Not: Kayıtlarda gösterilen bakiyeleridir. Tutar Kat malikleri Özel İdare Müdürlüğü (Kamu) Toplam

26 4. Fiyat Teklifleri 26

27 Fiyat Teklifleri 4. Fiyat Teklifleri 4.1. Alınan Fiyat Teklifleri Ve Seçilen Firmalar Tarih İş Teklif Veren Detay Birim Fiyat Alan Firma Yönetim Kurulu Kararı Klima Demontajı Evren Servis Hizm. Dış Ünite Demontaj 400 adet 50,00 TL Alper Klima Yok Alper Klima Dış Ünite Demontaj 400 adet 40,00 TL Honeyw ell Isı Pay Ölçer-Vana Brunata Isı Pay Ölçer-Vana 31,90-6, Isı Pay Ölçer Alımı İsta Enerji Var Daf Isı Pay Ölçer-Vana İsta Isı Pay Ölçer-Vana 18,5-7, Çapalama Makinası Alımı Hırdavat Marketim Benzinli Çapa Makinası 2.815,23 TL Emre Bahçe ve Tarım Dizel Çapa Makinası 2.700,00 TL Bauhaus Dizel Çapa Makinası 2.335,00 TL Kaan Pehlivan Dizel Çapa Makinası 2.500,00 TL Emre Bahçe ve Tarım Var Alkar İnşaat Otopark Tavan Su Yalıtımı 28,89 TL Garaj İzolasyonu Alkar İnşaat Var Cepa İzolasyon Otopark Tavan Su Yalıtımı 42,50 TL İzmer İzolasyon İskele ve İşçilik Dahil 44,00 TL Cevahirler Dekorasyon 4 cm Dow Mavi Kale Mantolama 37,00 TL Esko Yapı Dış Cephe Mantolaması 36,00 TL Batuhan İnşaat Mantolama 5cm -Karbonlu Gri 32,50 TL Mantolama Çemberci Yapı 4 cm Mantolama 36,00 TL Alkar İnşaat Var AA İçMimarlık 4 cm Mantolama 37,00 TL Yücel Yapı Dekorasyon Mantolama mavi 4cm 34,00 TL İstanbul Haliç İnş. Herşey Dahil Sistem 33,00 TL Alkar İnşaat Mantolama 31,35 TL 27

28 Fiyat Teklifleri 4.2. Fiyat Teklifi Alınmadan Seçilen Firmalar Tarih Teklifsiz İş Alan Firma Tutar Yönetim Kurulu Kararı Kanalizasyon Yenileme İsmail Altunkaynak İnş.ve Hafr ,00 TL Var Klima Alımı* Hançerler Day.Tük ,00 TL Var *Klima alımı de olmasına rağmen buna ilişkin karar de alınmıştır. 28

29 5. Bütçe Öngörülen/Gerçekleşen Karşılaştırması 29

30 Bütçe Öngörülen/Gerçekleşen Karşılaştırması 5. Bütçe Öngörülen/Gerçekleşen Karşılaştırması HARCAMA KONUSU ANA GİDERLER Doğalgaz Gideri 12 AYLIK TOPLAM GİDER GERÇEKLEŞEN AŞAN KISIM Elektrik Gideri(Isı Mrk+Mrd.+Çevre+Bahçe) (4.905) Akaryakıt Gideri (3.940) İski Gideri FASIL TOPLAMI GENEL BAKIM ONARIM GİDERİ Bahçe Bakım Onarım Gideri Dış Cephe ve Çatı Bakım Onarım Gideri Garaj Bakım Onarım Gideri Su Kuyusu ve Sistemi Bakım Onarım Gideri Temizlik Malzemesi Gideri Jeneratör-Diafon Giderleri (2.994) Elektrik Bakım Onarım Gideri (2.759) Isı Merkezi Bakım Onarım Gideri Muhtelif Bakım Onarım Gideri (2.475) FASIL TOPLAMI PERSONEL GİDERLERİ Kadrolu Personel Gideri(Vergi-Ssk dahil) Kıdem tazminatı Gideri FASIL TOPLAMI SÖZLEŞMELİ VE SÖZLEŞMESİZ HİZMET ÖDEMELERİ Arıtma Sistemi Bakım Onarım Gideri Sigorta Gideri(Isı Merkezi) Garaj Bariyerleri Bakımı Gideri Site Muhasebecisi Sözleşme Gideri (661) Asansör Bakım ve Onarım Gideri FASIL TOPLAMI

31 Bütçe Öngörülen/Gerçekleşen Karşılaştırması HARCAMA KONUSU SİTE YÖNETİMİ BÜRO GİDERLERİ 12 AYLIK TOPLAM GİDER GERÇEKLEŞEN AŞAN KISIM Müdüriyet Temsil Gideri (6.394) Kırtasiye Gideri (154) Diğer Büro Giderleri(Noter,Büro Mlz.Bkm.,Telefon,İçme suyu,tüp vb.) (8.092) FASIL TOPLAMI (14.640) DİĞER GİDERLER Demirbaş Malzeme Alım Gideri (9.266) Site Sakinleri ile Haberleşme Gideri (388) Nakliye Gideri (1.088) Görünmeyen Giderler FASIL TOPLAMI (10.437) GENEL TOPLAM İgdaş İski (1.135) Firmalara Borçlar(Etik Mak.+Bernur asansör+atitek Ogs) BORÇLAR TOPLAMI (1.135) GİDERLER TOPLAMI MUHTEMEL GELİRLER Faiz Geliri (846) Turkcell Geliri Asansör Aidatı Kasa Bakiye Takipte Olan Alacaklar Site Sakinlerinden Alacaklar Bankalar Konut Su Sarfiyat Tahsilatı MUHTEMEL GELİRLER TOPLAMI GENEL TOPLAM (GİDERLER) Genel kurulda onaylanan yukarıdaki bütçede öngörülen tutarlar tarihi itibari ile gerçekleşen tutarlarla karşılaştırılmış olup aşan kısımlar tespit edilmiştir. Gerçekleşen tutarların faturaları, belgeleri muhasebe fişleri sondajlama usulü ile incelenmiş olup doğruluğu sağlanmıştır. Bütçe dışı harcamaların değerlendirilmesi raporumuzun genelinde açıklanmıştır 31

32 6. Diğer Tespitler 32

33 Diğer Tespitler 6. Diğer Tespitler 6.1. Bina Dış Cephenin Mantolaması (Isı Yalıtım) İncelememiz sırasında yapılan görüşmeler neticesinde önceki yıllarda bazı blokların kendi bloklarına ilişkin olarak dış cephe mantolama hizmeti aldığı buna istinaden tüm sitede böyle bir hizmet alınabilmesi için, site yönetiminin bu iş için piyasa araştırması yaparak birkaç firmadan teklif aldığı tespit edilmiştir. Raporun C bölümünde de görüleceği üzere en uygun teklif Alkar İnşaat tarafından verildiği anlaşılmaktadır. Site yönetimi tarafından yapılan inceleme ve araştırmalar ile tedarikçi firmalardan alınan referanslar sonucunda; Alkar İnşaat güvenilir bulunmuş ve bloklarda bulunan daire sahiplerine bu firma tavsiye edilmiştir. Konu ile ilgili yönetim kurulu kararı ekte sunulmuştur. (Ek-12) 2012 yılı Haziran ayından itibaren, yüklenici şirket ile daire sahipleri/sakinleri arasında sözleşme imzalanarak, sözleşme konusu bina dış cephe mantolaması/ısı yalıtım yapım işi Alkar İnşaat a verilmiştir. Site sakinleri ödemelerini direk bu şirkete yaparak hizmet almışlardır. Ancak tarihinde şirket bazı blokların işlerini yarım bırakarak işi bırakmıştır. İncelemelerimiz sırasında inceleme tarihimiz itibariyle site içerinde mantolama şirketi tarafından eksik bırakılan işler (bakınız Ek-14) ve mantolama işinde çalışan işçilerin bahçe ve blok geçiş alanlarına verdiği zararlar tarafımıza gösterilmiş olup; hem bina dış cephe mantolama işine hiç başlanmamış hem de bloklar ve bina dış cephe mantolama işine başlanılmış ama yarım bırakılmış olan bloklar olduğu ayrıca bahçe çimleri ve geçiş alanlarının maddi ve görsel zarar gördüğü tarafımıza iletilmiştir. Ayrıca yapılan görüşmeler neticesinde müteahhit firma elemanlarına, sitenin otoparkında yer alan bir oda tahsis edildiği ve otoparkın genel olarak bu iş için kullanılan iskele vb. malzemelerin stok alanı olarak kullanılmasına izin verildiği ifade edilmiştir. Bu çerçevede şirket elemanlarının elektrik su vb giderlerinin de site yönetimi aracılığı ile site aidatlarından karşılanmasına sebep olunduğu anlaşılmıştır. Ayrıca raporumuz içerisinde belirtildiği üzere söz konusu mantolama işine ilişkin olarak yönetim ile şirket arasında bir sözleşme bulunmamasına rağmen şirketin bu konudaki bazı masraflarını direk site yönetimine faturaladığı ya da site yönetiminin bu iş için malzeme ve işçi çalıştırarak ek masraflar yüklendiği görülmüştür. Bu durumda mantolama firması ile sözleşme yapmayan yada yapıp kendi borcunu ödeyen kat malikleri ekstra borçlandırılmıştır. Diğer taraftan site yönetimi olaya taraf olmamakla birlikte şirketin,138 günlük süre içerisinde yapmayı taahhüt ettiği işleri ya hiç başlamamış ya da yarım bırakmasından ve kat maliklerini mağdur etmesinden dolayı tarihinde tespit davası açmıştır. Dava dilekçesi ekte sunulmuştur.(ek-13) Bunun üzerine Bakırköy 3. Asliye Hukuk Mahkemesi ne hitaben Bilirkişi Bahattin Çetin im hazırladığı tarih, dosya numaralı bilirkişi raporu ile -Fiilen tamamlandı gözüken bloklar ve noksanlıkları -Fiilen yapımı yarım kalan bloklar ve noksanlıkları -Fiilen çalışma yapılmayan bloklar Ayrı ayrı tespit edilmiş ve şirketin yarım bıraktığı bazı işlerin bağımsız bölüm sahiplerinin kendi imkanlarıyla veya üçüncü kişilerden yardım alınarak tamamlanmaya çalışıldığı tespit edilmiştir. Bilirkişi raporu ekte sunulmuştur. (Ek-14) Ayrıca Alkar İnşaat bu iş nedeniyle doğan alacakları nedeniyle yukarıdaki bölümlerde de belirtildiği üzere site yönetimini icraya vermiştir. 33

34 Diğer Tespitler 6.2. Faaliyet Raporu: Site yönetimi faaliyet raporunda aşağıda başlıklar halinde belirtilen işleri yüzeysel olarak anlatmış olup, raporumuzun diğer kısımlarında da ifade edildiği üzere kat malikleri gereği gibi bilgilendirilmemiş, katlanılan maliyetler ve gelirlere değinilmemiştir. Faaliyet raporu ek- 5 te sunulmuştur. ile görevlerinden ayrılmış olup durum hakkında denetim ve rapor hazırlamayıp yönetime sunmamışlardır. Kanalizasyon Çalışmaları Yönünden Çiçekleme Çalışmaları Yönünden Bakım Onarım Çalışmaları Yönünden İşçi Alımı Yönünden Otopark Yönünden Malzeme Alımı Yönünden Yapılan Sözleşmeler Yönünden Yapılan İadeler Yönünden 6.3. Aidat Borçlarına İlişkin Gecikme Cezalarının Silinmesi Eski yönetici Zeynep Tanrısever in annesi olan Pambuk Tanrısever e ait olan daire aidatları de yönetim kurulu kararı alınarak yılları arasından gelen 1.433,73 TL olan aidat cezası faize faiz yürüttürüldüğü gerekçesiyle kayıtlardan sildirilmiştir. Karar ekte sunulmuştur. (Ek-15) Aidatlara Kanunen uygulanabilecek oranın üstünde bir ceza uygulanamaz. Bunun dışında Kanunen alınması gereken Aidat veya Faizi, Yönetim tarafından silinemez. Buna ancak Genel Kurul Karar verecektir. Bunun dışındaki hallerde Yönetimin buna karar vermiş olması halinde, bu karardan dolayı Yönetim sorumlu olacaktır Denetim Kurulu Denetim Kurulu üyeleri, Hilal Bedir Mart 2012, Nilgün Şenoğlu Kasım 2012, Mustafa Kemal Özyıldırım Kasım 2012 sonunda yazılı dilekçe 34

35 7. Hukuki Değerlendirme ve Sonuç 35

36 Hukuki Değerlendirme ve Sonuç 7. Hukuki Değerlendirme ve Sonuç 7.1. Hukuki Değerlendirme Birlikte yaşanılan, ortak yaşam ve kullanım alanları bulunan çok malikli Gayrimenkullerde, 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu uygulanmaktadır. İşbu 634 Sayılı Yasa, gerek Ana Gayrimenkulün Yönetimi, gerek Kat Maliklerinin hak ve yetkilerini, gerekse Yönetim ve Denetim organlarının görev ve sorumluluklarını düzenlemektedir. Bu Kapsam altında değerlendirildiğinde 400 Adet Bağımsız Bölümden oluşan için de 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu nun uygulama alanı bulacağında şüphe bulunmamaktadır. Bu bölümde yukarıdaki tespitler ışığı altında, incelenen dönem esnasında yapılan bazı işlerin başlıklar halinde Kanuna uygunluğu değerlendirilecektir. Bu esnada, yeri gelen maddelerde bir takım hukuki değerlendirmeler, raporun ilgili yerlerinde yapıldığından, bunlara da değinilecek veya açıklaması yapılacaktır İşletme Projesi Yapılmaksızın İş Yapılması ve Para Toplanması Tarihli Genel Kurul da Otoparkların Tavan Su Yalıtımı için Gündemin 7. Maddesi ile muğlâk ifadelerle olsa da bir karar alınmış olduğu görülmüştür. Bu aşamadan sonra ise Alkar İnş. San. Paz. A.Ş ile Site Yönetimi arasında tarihinde bu işle ilgili TL (29,986 * 5.103,00 M3) sözleşme imzalanmış olduğu görülmüştür. Devamında ise tarihli duyuruda, maliyetin TL olacağı duyurulmuştur. Ancak bu iş için herhangi bir İşletme Projesi hazırlanıp tebliğ edilmemiştir. Bu iş için Kat Maliklerinden TL toplanmıştır- borçlandırılmıştır. Bu tutarın yaklaşık % 85 i dairelerden tahsil edilmiştir. Oysa Kat Mülkiyeti Kanunu nun 37. Maddesine göre, Kat Malikleri Kurulunca kabul edilmiş işletme Projesi yoksa yönetici gecikmeksizin bir İşletme Projesi yapar ve bu projeyi imza karşılığında veya taahhütlü mektupla Kat Maliklerine bildirir. Bu bildirimden sonra 7 Gün içerisinde İşletme Projesine itiraz olmadığı takdirde işbu Proje kesinleşir ve İcra ve İflas Yasasının 68. Maddesinin 1. Fıkrasındaki belgelerden sayılır. Bu bağlamda, eğer Genel Kurulda miktarlar belirlenerek oylama yapılıp kabul edilmemişse, yapılmasına Genel Kurulda karar verilen işler için de İşletme Projesi hazırlamak icap eder Tarihli Genel Kurul da Otoparkların Tavan Su Yalıtımı için Gündemin 7. Maddesi ile Miktar belirtilmeksizin bir karar alınmıştır. Ancak buna ilişkin bir işletme projesi çıkartılıp kesinleştirilmeksizin sadece duyuru ile para toplanmıştır. İşletme Projesi olmadığı için, kanunen geçerli bir talep hakkı bulunmamaktadır. Yani dileyen Kat maliki bu parayı ödemeyebilir. Aynı şekilde, Müteahhide fazla para ödenmesi için de ek bir İşletme Projesi hazırlanmalıdır. Eğer bu hazırlanmadığı takdirde Yönetim, Kat Maliklerinden para talep edemeyeceklerdir. Bu maddedeki açıklamalarımız, sadece Alkar inşaat ile yapılan işi kapsamamaktadır. Bunun dışında, Siteye tüm mal ve hizmet alımlarına ilişkin yapılacak prosedür hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır. Bunlara OGS etiketleri için para toplanması, Klimaların montajı, hafriyatın (acil değil ise) yaptırılması, yine acil durum arz etmiyorsa sulama sistemi için harcama yapılması gibi işleri de dâhil etmemiz gerekecektir. 36

37 Hukuki Değerlendirme ve Sonuç Mantolama Yapılması Anlaşıldığı kadarı ile eski Yönetimce bazı binalara Mantolama için izin verildiği, Mantolama yapılması için, Otopark Su Yalıtım yapan Müteahhit Firma ile bu binalardaki Kat Maliklerinin tanıştırıldıkları ve işe başladıkları anlaşılmıştır. İşe başladıktan sonra Müteahhit Firmanın bazı ek ödemeler talep ettiği, hatta ortak alanların bedelini de Yönetimden talep ettiği anlaşılmaktadır. Daha sonrasında ise bir takım anlaşmazlıklar çıktığı, bu anlaşmazlıklar nedeniyle de Müteahhidin hem Otopark Su Yalıtımı, hem de Mantolama işlerini yarım bırakarak gittiği anlaşılmıştır. Her şeyden önce belirtmemiz gerekir ki, Kanunen bir kısım binaların kendi başlarına mantolama yapmaları mümkün değildir. Zira Kat Mülkiyeti kanununun 19. Maddesine göre, Kat maliklerinden biri (veya birkaçı), bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça ana gayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler, değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz. Bunun istisnası ise, ortak yer ve tesislerdeki bir bozukluğun ana yapıya veya bağımsız bir bölüme veya bölümlere zarar vermemesi ve acilen onarılması gerekmesi veya ana yapının güçlendirilmesinin zorunlu olmasının Mahkemece tespit edilmesi halleridir. Bunun dışında kat malikleri kendi bağımsız bölümünde ana yapıya zarar verecek nitelikte onarım, tesis ve değişiklik yapamaz. Dolayısı ile bu duruma Yönetimin yönlendirmesi değil, izin vermesi dahi söz konusu olamayacaktır. Buna rağmen Yönetimin Müteahhit Firma ile Kat maliklerini karşılıklı olarak bir araya getirmesi ve bu aralarında anlaşmalarına göre inşaata izin vermesi söz konusu olmuştur. Kat Mülkiyeti Kanununa göre Mantolama gibi işler ilave işler olarak kabul edilir. Kanunda buna ilişkin özel bir düzenleme vardır. İşbu 42. Maddeye göre, bu tür bir Ameliye için tüm kat maliklerinin çoğunluğunun karar vermesi gerekli ve zorunludur. Yine Kat Mülkiyeti Kanununa göre (Md. 43) Lüks Masrafları isteyen Kat Maliki yapabilir ve bu Lüks harcamanın masrafına, burayı yaptıranlar katlanabilir. Ancak Mantolama lüks bir harcama değildir. Kaldı ki aynı maddeye göre, Ortak kullanım alanında bulunuyorsa bu imalat da mümkün olmayacaktır Çalıştırılan Personel Hakkındaki işlemler Yukarıda da ifade edildiği üzere, bir takım işçilerin mühendis sıfatı ile işe alındığı anlaşılmıştır. Mühendis olmayan bu işçilere maaş ödendiği, bunlara denetim yaptırıldığı, ancak bu kişilere ödenen maaşların herhangi bir işletme projesinde de gösterilmediği anlaşılmıştır. Acil olmayan, işletme projesi de olmayan bu harcamalardan doğrudan Yönetimin sorumlu olacağı aşikârdır. Sitenin mevcut personelinin, Müteahhit tarafından yarım bırakılan yarım Otopark Su Yalıtımı işinde çalıştırılması oldukça ağır sonuçlar doğuracak niteliktedir. Zira Personelin uzman olmadığı bir alanda çalıştırılmasının yanı sıra, uzman olmayan personelin zehirli olması muhtemel kimyasallarla ve iskelelerde çalıştırılması, iş güvenliği hukuku açısından da sakıncalar doğuracak niteliktedir. Bu sakıncalar karşısında İş Güvenliği mevzuatından kaynaklanan ağır idari para cezaları ile karşılaşılabilme ihtimali de vardır Teklifsiz Olarak İşlerin Bazı Firmalara Verilmesi Yöneticinin sorumluluğu, Sitenin Yönetimi olarak adlandırabiliriz. Ancak bu yönetiminde üstlendiği görevlerin ilki Genel Kurulun verdiği görevleri yerine getirmektir. Genel Kurulun yetkilendirmediği konularda, halin icabına göre çeşitli masrafları yapabilecektir. Bunlara örnek olarak Asansörlerin, Kaloriferlerin bakımı, dış kapıların onarılması, Bahçe, zemin ve diğer ortak alanlardaki hasarların giderilmesi gibi işlerdir. Bunlar mutad işlerdir. Ancak bunların dışında, mutad olmayan bir harcama gerektiren durum 37

38 Hukuki Değerlendirme ve Sonuç ortaya çıkarsa, durumun niteliği tartışılacaktır. Acil bir iş ise (Örneğin Kazan Dairesindeki Kazanın acil değişmesi gerekiyorsa ve bunun için Genel Kurul Kararı alınacak durumda değilse) doğrudan harcama yapabilir veya Site adına borç altına girebilir. Örneğin Sulama sisteminde yapılan müdahale bu çeşit bir acil müdahale olarak kabul edilebilir. Ancak bunların dışındaki işler için, ya Genel Kurulu toplaması, aldığı teklifleri sunması, fiyatlarını karşılaştırması ve karar aldırılması ya da İşletme Projesi hazırlayarak bunları kat maliklerinin onayına sunması gerekmektedir. Aksi halde bu harcamalar kat maliklerini bağlamayacaktır. Bu hususta yapılan incelemede; Bahçede teklif alınmaksızın hafriyat yapıldığı (kanalizasyon onarımı), Klima sökümü ve montajı işinin verildiği, Otopark su yalıtımı için şartname hazırlanmaksızın ve sadece iki firmadan teklif alınarak bulunan bir firmaya işin yaptırıldığı, anlaşılmaktadır. 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Yasası'nın yöneticinin görevlerini gösteren 35. maddesinin birinci fıkrasının ( b ) bendinde de ana taşınmazın gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakım ve onarım için gereken tedbirlerin yönetici tarafından alınması öngörülmüştür. Ancak Yüksek Mahkeme Yargıtay, bu görevlerin ifası esnasında Yöneticinin, bu ödemeleri gereksiz yapıp yapmadığının araştırılması gerekeceğini içtihatlarında kabul etmiştir (Örneğin Yargıtay 18. Hukuk Dairesi Tarih, 2008/12074 Esas ve 2009/3418 Tarihli İçtihadı). İşbu Yüksek Mahkeme içtihatları karşısında Yöneticinin, öncelikle bu işi yapacak firmaları tespit etmesi, gerekirse şartname çıkartması, bu firmalardan fiyat Teklifleri alınması, hatta bu teklifler kapsamında son pazarlıklar ve görüşmeler de yapılarak karar vermesi gerekmektedir. Nihayetinde de iş planı ve buna uygun ödeme planı da hazırlanarak buna uygun sözleşme de imzalanmalıdır. Bu nedenle site yönetiminin teklif almaksızın yaptığı işlerde fiyat karşılaştırması yapma imkanı olmadığı gibi diğer bir iki teklif alınan işlerde de fiyatların reel olup olmadığını araştırma imkanı da yoktur. Bu durumda bu durumun tekrar Yargı Mercilerinde araştırılması, üzerinde Bilirkişi incelemesi yapılması ve gereksiz ödeme yapıldığı Mahkemece tespit edilirse, bunun için Yöneticiye Dava açılması mümkün olabilecektir. Bunun diğer bir yönü ise, herhangi bir Genel Kurul Kararı ve İşletme Projesi de olmadığı için, bu tür masrafların, henüz ödeme yapmayan diğer maliklerden talep edilemeyeceği hususudur Ortak Alanların, Elektrik ve Suyun Müteahhidin Kullanımına Verilmesi Yapılan incelemede, Kapalı Otoparktaki odaların Müteahhidin işçilerinin kullanımına tahsis edildiği, Otoparkta Müteahhide ait oldukça fazla yer kaplayan iskelelerin bulunduğu görülmüştür. Ayrıca Müteahhidin kullandığı Elektrik ve Suyu da ödemediği anlaşılmıştır. Buna ilişkin hukuki süreç devam etmektedir. Bu hukuki süreç sonunda bu zararların Müteahhitten karşılanmaması halinde Yöneticinin sorumluluğuna gidilmelidir Kuyu Suyu Kullanımı 167 Sayılı Yeraltı Suları Hakkındaki Kanunu nun 4. Maddesine göre; Kuyu açan kimse, bulunan suyun ancak kendi faydalı ihtiyaçlarına yetecek miktarını kullanmaya yetkilidir. Bu miktarı aşan sular ile sulama, kullanma ve işlenerek veya doğal haliyle içme suyu olarak satılmak üzere çıkarılan yeraltı suları, Hazinenin özel mülkiyetinde veya "Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerdeki kaynak suları (mazbut vakıflara ait sular hariç)," 2886 sayılı Kanun hükümlerine uyularak il özel idarelerince, 38

39 Hukuki Değerlendirme ve Sonuç kiraya verilir. Tahsil edilen kira gelirinden; yer altı veya kaynak suyunun çıktığı yer, köy sınırları içinde ise o yerdeki köy tüzel kişiliğine %15, belediye sınırları içinde ise ilgili belediyeye %25 oranında pay verilir. Madde metninden de açıkça anlaşılacağı üzere, kuyu suyunun satılması ancak özel şartlarla mümkündür. Aksi halde, bu kuyular Masrafı Site Sakinlerinden alınarak kapatılır ve bu kanunun ceza-i hükümleri uygulanır. Bunun dışında, İstanbul içinde Kuyu Suyunun kullanılması durumunda, İSKİ ye başvurularak Kuyu çıkışına su saati takılması talep edilmelidir. Bu halde İSKİ tarafından en azından Kanalizasyon hizmet bedeli alınabilecektir. Aksi halde İSKİ tarafından, kaçak su kullanımına ilişkin hukuki ve ceza-i davalar açılabilecektir. 39

40 Hukuki Değerlendirme ve Sonuç 7.2. Sonuç Bağımsız denetim şirketi olarak kat maliklerinin menfaatlerini ön planda tutarak tamamen bağımsız bir şekilde yönetim kurulunun faaliyet ve icraatlarının kanunlara uygunluğu incelenmiştir. İncelememiz Kat Mülkiyeti Kanunu, Yönetim Planı ve Genel Kurul Kararları gereği tarafımızca incelenmiş, tespit edilen hususlar ile görüşlerimiz rapor halinde hazırlanarak Yeni Yönetim Kurulu nun görüşüne sunulmuştur. Raporumuzun ilgili bölümünde belirttiğimiz üzere tarafımıza sunulan yasal belge ve kayıtların oluşturduğu tüm önemli muamele ve işlemler tarafımızca incelenmiştir. Ancak raporumuzun içeriğinde de belirttiğimiz üzere tarafımıza tam olarak bilgi verilemeyen, yasal kayıtlarda yer almayan muamele ve işlemler olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Raporumuzun ilgili bölümlerinde ayrıntılı alarak açıklandığı üzere Yönetimi nin tarihleri arasındaki döneme ait çalışmaları ve faaliyetleri denetlenmiş aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. Yasal olarak tutmak zorunda olunan defterler eksik, hatalı, tutulmuş, ilgili belgeler yasal sürelerinde doğru olarak kayıtlara aktarılmadığı, tutanak karşılığında elden ödemeler yapıldığı, Yönetim kurulunun; kanun, yönetim planı, genel kurul kararları ve diğer yasal uygulamalar doğrultusunda karar almadığı, yönetim kurulu faaliyet raporu eksik bilgilerle hazırlandığı, Mantolama ameliyesi için, Site genelinde karar alınmaksızın bir kısım Bloklara izin verildiği, bu esnada işbu Blokların Sakinleri ile Müteahhit Firmanın karşı karşıya getirildiği, hatta ortak alanlarla ilgili imalat bedellerinin de Site tarafından ödendiği, Site personelinin görevli olmadıkları ve uzmanlık gerektiren işlerde de kullanıldığı, Banka hesabına para yatıranların açık daire no veya isim kısmının eksik olduğu, muhasebe kayıtları ile yıllık gelir ve gider tabloları arasında farklar olduğu, Kat Mülkiyeti Kanunu na (KMK) göre hareket edilmediği, önemli kararların kat maliklerinin çoğunluğunun kararı ile alınmadığı işlerin, şartname hazırlanmaksızın, işletme projesi hazırlanmaksızın, birden fazla teklif alma usulüne uygun olmayanların olduğu ile kat maliklerine de süresi içerisinde bilgi verilmediği, Yukarıda tespit edildiği üzere yönetim kurulunun uygulamalarında ve hesaplarında gerekli özen ve titizliği göstermediği, hukuksal açıdan siteyi cezai yaptırımlar altında bırakabilecek eylemlerde bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu bağlamda Raporumuz; içerisinde yer alan tespitler üzerindeki inisiyatif site genel kurulunun vereceği kararlarda kullanılmak üzere bilgilerinize sunulmuştur. Saygılarımızla 40

41 8. Ekler 41

42 Ekler 8. EKLER EK Yılı Taslak Bütçe EK Gelir-Gider, Borç-Varlık ve Alacak Tablosu EK 3. Kapalı Otopark Fiyat Teklifi ve Yönetim Kurulu Kararı EK 4. Kapalı Otopark Denetçi Raporu EK Yılı Faaliyet Raporu EK 6. Kapalı Otopark İçin Açılan Tespit Davası Tutanağı EK 7. Kapalı Otopark Bilirkişi Keşif Zaptı EK 8. Kanalizasyon Yapımı Yönetim Kurulu Kararı EK 9. İski Abonmanlık Bedellerinin İade Edilmesiyle İlgili Alınan Yönetim Kurulu Kararı EK Gelir-Gider, Borç-Varlık ve Alacak Tablosu EK 11. Dış Cephe Mantolama Geliri Yönetim Kurulu Kararı EK 12. Alkar İnşaat ın Kat Maliklerine Tavsiye Edilmesiyle İlgili Yönetim Kurulu Kararı EK 13. Yarım Bırakılan Mantolama İşi İçin Açılan Tespit Davası Tutanağı EK 14. Yarım Bırakılan Mantolama İşi Bilirkişi Raporu EK 15. Kayıtlardan Silinen Gecikme Zammı İçin Alınan Yönetim Kurulu Kararı EK 16. Bakırköy 10. İcra Dairesi Haciz İhbarnamesi 42

43 Ekler Ek Yılı Taslak Bütçesi 43

44 Ekler Ek Gelir-Gider, Borç-Varlık ve Alacak Tablosu 44

45 Ekler Ek Gelir-Gider, Borç-Varlık ve Alacak Tablosu (devam) 45

46 Ekler Ek 3. Kapalı Otopark Fiyat Teklifi ve Yönetim Kurulu Kararı 46

47 Ekler Ek 3. Kapalı Otopark Fiyat Teklifi ve Yönetim Kurulu Kararı (devam) 47

48 Ekler Ek 4. Kapalı Otopark Denetçi Raporu 48

49 Ekler Ek 4. Kapalı Otopark Denetçi Raporu (devam) 49

50 Ekler Ek 4. Kapalı Otopark Denetçi Raporu (devam) 50

51 Ekler Ek 4. Kapalı Otopark Denetçi Raporu (devam) 51

52 Ekler Ek 4. Kapalı Otopark Denetçi Raporu (devam) 52

53 Ekler Ek 4. Kapalı Otopark Denetçi Raporu (devam) 53

54 Ekler Ek 4. Kapalı Otopark Denetçi Raporu (devam) 54

55 Ekler Ek Yılı Faaliyet Raporu 55

56 Ekler Ek Yılı Faaliyet Raporu (devam) 56

57 Ekler Ek Yılı Faaliyet Raporu (devam) 57

58 Ekler Ek 6. Kapalı Otopark İçin Açılan Tespit Davası Tutanağı 58

59 Ekler Ek 6. Kapalı Otopark İçin Açılan Tespit Davası Tutanağı (devam) 59

60 Ekler Ek 7. Kapalı Otopark Bilirkişi Keşif Zaptı 60

61 Ekler Ek 8. Kanalizasyon Yapımı Yönetim Kurulu Kararı 61

62 Ekler Ek 9. İski Abonmanlık Bedellerinin İade Edilmesiyle İlgili Alınan Yönetim Kurulu Kararı 62

63 Ekler Ek Gelir-Gider, Borç-Varlık ve Alacak Tablosu 63

64 Ekler Ek Gelir-Gider, Borç-Varlık ve Alacak Tablosu (devam) 64

65 Ekler Ek 11. Dış Cephe Mantolama Geliri Yönetim Kurulu Kararı 65

66 Ekler Ek 12. Alkar İnşaat ın Kat Maliklerine Tavsiye Edilmesiyle İlgili Yönetim Kurulu Kararı 66

67 Ekler Ek 13. Yarım Bırakılan Mantolama İşi İçin Açılan Tespit Davası Tutanağı 67

68 Ekler Ek 13. Yarım Bırakılan Mantolama İşi İçin Açılan Tespit Davası Tutanağı (devam) 68

69 Ekler Ek 13. Yarım Bırakılan Mantolama İşi İçin Açılan Tespit Davası Tutanağı (devam) 69

70 Ekler Ek 13. Yarım Bırakılan Mantolama İşi İçin Açılan Tespit Davası Tutanağı (devam) 70

71 Ekler Ek 14. Yarım Bırakılan Mantolama İşi Bilirkişi Raporu 71

72 Ekler Ek 14. Yarım Bırakılan Mantolama İşi Bilirkişi Raporu (devam) 72

73 Ekler Ek 14. Yarım Bırakılan Mantolama İşi Bilirkişi Raporu (devam) 73

74 Ekler Ek 14. Yarım Bırakılan Mantolama İşi Bilirkişi Raporu (devam) 74

75 Ekler Ek 14. Yarım Bırakılan Mantolama İşi Bilirkişi Raporu (devam) 75

76 Ekler Ek 14. Yarım Bırakılan Mantolama İşi Bilirkişi Raporu (devam) 76

77 Ekler Ek 15. Kayıtlardan Silinen Gecikme Zammı İçin Alınan Yönetim Kurulu Kararı 77

78 Ekler Ek 16. Bakırköy 10. İcra Dairesi Haciz İhbarnamesi 78

ATAMAN KARİNA PENDİK SİTESİ TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU

ATAMAN KARİNA PENDİK SİTESİ TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU ATAMAN KARİNA PENDİK SİTESİ 01.01.2017-31.03.2017 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU Sitemiz Denetim kurulu, 01.01.2017-31.03.2017 tarihleri arasındaki denetim toplantısını 27/04/2017 tarihinde gerçekleştirmiş

Detaylı

MARENEGRO (345, 346, 348, 350 Ve 352 Parseller) SİTESİ 01.04.2010-31.03.2012 DÖNEMİ İŞLETME BÜTÇESİ 24

MARENEGRO (345, 346, 348, 350 Ve 352 Parseller) SİTESİ 01.04.2010-31.03.2012 DÖNEMİ İŞLETME BÜTÇESİ 24 MARENEGRO (345, 346, 348, 350 Ve 352 Parseller) SİTESİ 01.04.2010-31.03.2012 DÖNEMİ İŞLETME BÜTÇESİ 24 NO AÇIKLAMA AYLIK BÜTÇE YILLIK BÜTÇE EŞİT PAYLI GİDERLER 91.625 2.199.000 1 PERSONEL GİDERLERİ 91.625

Detaylı

SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 23.02.2013 19.01.2014 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU

SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 23.02.2013 19.01.2014 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 23.02.2013 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU Sultanlar Karat İstanbul Sitesinin tarihi itibariyle oluşan Bilanço, Gelir Tablosu ve Nakit Akış finansal tabloları,

Detaylı

TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU 01.09.2012 31.12.2012 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU

TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU 01.09.2012 31.12.2012 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU 01.09.2012 31.12.2012 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1.1-) Konu Türkiye Halk Oyunları Federasyonu nun 01.09.2012-31.12.2012 dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289

Detaylı

TC. OYAKKENT 1.ETAP KONUTLARI BAŞAKŞEHİR-İSTANBUL TOPLU YAPI DENETLEME KURULU (TYDK) BŞK

TC. OYAKKENT 1.ETAP KONUTLARI BAŞAKŞEHİR-İSTANBUL TOPLU YAPI DENETLEME KURULU (TYDK) BŞK TC. OYAKKENT 1.ETAP KONUTLARI BAŞAKŞEHİR-İSTANBUL TOPLU YAPI DENETLEME KURULU (TYDK) BŞK.LIĞININ 31 NCİ DÖNEM (01 ARALIK 2014 28 ŞUBAT 2015 ) DENETLEME RAPORU 1 04/03/2015 1. Oyakkent 1.Etap Konutları

Detaylı

DENETLENEN TOPLU YAPININ

DENETLENEN TOPLU YAPININ DENETLENEN TOPLU YAPININ Adı Yerleşim Yeri Adresi : GÖKSUPARK KONUTLARI : ERYAMAN ANKARA Kat Maliki Sayısı : 844 Denetimin Kapsadığı Dönem : 01 Ocak 2012 31 Aralık 2012 Denetim Raporu Hazırlama Tarihi

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Mart ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Mart ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Mart ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri ŞUBAT 21 ÖDENEN AY İÇİNDE TUTAR ALINAN T.İş Bankası Şirket

Detaylı

ALKENT İCRA KOMİTESİ'NİN 01.01.2008-31.12.2008 DÖNEMİ YÖNETİM HESAPLARININ İNCELENMESİ SONUCU TANZİM OLUNAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK DENETİM RAPORU

ALKENT İCRA KOMİTESİ'NİN 01.01.2008-31.12.2008 DÖNEMİ YÖNETİM HESAPLARININ İNCELENMESİ SONUCU TANZİM OLUNAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK DENETİM RAPORU İstanbul, 07.01.2009 Rapor Sayısı : YMM 122/ 121-03 ALKENT İCRA KOMİTESİ'NİN DÖNEMİ YÖNETİM HESAPLARININ İNCELENMESİ SONUCU TANZİM OLUNAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK DENETİM RAPORU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ŞÜKRÜ

Detaylı

ATAMAN KARİNA PENDİK SİTESİ 2016 YILI/1.ALTI AYLIK DENETİM KURULU RAPORU

ATAMAN KARİNA PENDİK SİTESİ 2016 YILI/1.ALTI AYLIK DENETİM KURULU RAPORU ATAMAN KARİNA PENDİK SİTESİ 2016 YILI/1.ALTI AYLIK DENETİM KURULU RAPORU Ataman Karina Site Yönetiminin 01.01.2016-30.06.2016 tarihleri arasındaki Altı aylık döneme ait çalışmaları ve faaliyetleri denetlenmiş

Detaylı

TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU 01.01.2014 15.10.2014 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU

TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU 01.01.2014 15.10.2014 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU 01.01.2014 15.10.2014 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1.1-) Konu Türkiye Halk Oyunları Federasyonu nun 01.01.2014-15.10.2014 dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289

Detaylı

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 01.05.2016 31.10.2016 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU Türkiye Buz Pateni Federasyonu Denetim Kurulu 01.05.2016-31.10.2016 dönemine ait raporunu hazırlamak üzere 18.11.2016

Detaylı

Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası

Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası Zararın tespitine yönelik belge (Eksper raporu, mahkeme bilirkişi raporu vs.), Asansörün bakım anlaşması kopyası İşletme ve Ürün Sorumluluk

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EYLÜL 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası Şirket

Detaylı

MAYIS 2010 HAZİRAN 2010 ÖDENEN TUTAR

MAYIS 2010 HAZİRAN 2010 ÖDENEN TUTAR EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Haziran ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri MAYIS 21 HAZİRAN 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 01.06.2013 31.08.2013 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU

SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 01.06.2013 31.08.2013 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 01.06.2013 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU Sultanlar Karat İstanbul Sitesinin tarihi itibariyle oluşan Bilanço, Gelir Tablosu ve Nakit Akış finansal tabloları,

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 02.07.2013

Hazine Müsteşarlığından (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 02.07.2013 Hazine Müsteşarlığından (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 02.07.2013 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE (2013/10) Bu Genelge, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf

Detaylı

2010 YILI GENEL KURULU'NA İLİşKİN DENETLEME KURULU RAPORU

2010 YILI GENEL KURULU'NA İLİşKİN DENETLEME KURULU RAPORU Genel Kurul toplantı tarihi İncelemenin ait olduğu dönem Rapor düzenleme tarihi S.S. BAYINDIRKONUT YAPI KOOPERATİFİ 2010 YILI GENEL KURULU'NA İLİşKİN DENETLEME KURULU RAPORU : 22.05.2011 : 2010 : 15.04.2011

Detaylı

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 01.02.2016 da kurulmuş olan, ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

ATAMAN KARİNA PENDİK SİTESİ 2016 YILI/ 9 AYLIK DENETİM KURULU RAPORU

ATAMAN KARİNA PENDİK SİTESİ 2016 YILI/ 9 AYLIK DENETİM KURULU RAPORU ATAMAN KARİNA PENDİK SİTESİ 2016 YILI/ 9 AYLIK DENETİM KURULU RAPORU Ataman Karina Site Yönetiminin 01.01.2016-30.09.2016 tarihleri arasındaki Dokuz aylık döneme ait çalışmaları ve faaliyetleri denetlenmiş

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak.

Sirküler Tarihi : Sirküler No : : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak. Sirküler Tarihi : 23.08.2016 Sirküler No : 2016-36 Konu : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak. (Diğer Borçlar) Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/116

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/116 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

a) İlgili ayda (2009 yılı Nisan ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri : MART 2009 (TL)

a) İlgili ayda (2009 yılı Nisan ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri : MART 2009 (TL) a) İlgili ayda (9 yılı Nisan ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri : MART 9 NİSAN 9 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN TL Kredi 1.833.474,4 1.833.474,4 T.İş

Detaylı

ATAMAN KARİNA PENDİK SİTESİ TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU

ATAMAN KARİNA PENDİK SİTESİ TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU ATAMAN KARİNA PENDİK SİTESİ 01.01.2017-30.06.2017 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU Sitemiz Denetim kurulu, 01.01.2017-30.06.2017 tarihleri arasındaki denetim toplantısını 08/08/2017 tarihinde gerçekleştirmiş

Detaylı

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK)

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) TUSAŞ - TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş Kazan ANKARA MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) İDARE :TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. YÜKLENİCİ : TUSAŞ-Türk Havacılık

Detaylı

s.s. BAYıNDıR KONUT YAPI KOOPERA TİFİ

s.s. BAYıNDıR KONUT YAPI KOOPERA TİFİ Genel Kurul toplantı tarihi İncelemenin ait olduğu dönem s.s. BAYıNDıR KONUT YAPI KOOPERA TİFİ 2012 YILI GENEL KURULU'NA İLİşKİN DENETLEME KURULU RAPORU : 28.04.2013 : 2012 Rapor düzenleme tarihi : 28.03.2013

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Aralık ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri KASIM 21 ARALIK 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası

Detaylı

TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ DENETİM KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1.1-) Konu Türkiye Golf Federasyonu nun 01.01.2013 31.12.2013 dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289 sayılı Kanun, Bağımsız

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (29 yılı Kasım ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EKİM 29 KASIM 29 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası Şirket Kredi Kartı 1.441,78.-TL

Detaylı

GÖKSUPARK KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ 2010 YILI 4.3 AYLIK DÖNEM DENETİM KURULU RAPORU (01 EKİM-31 ARALIK 2010)

GÖKSUPARK KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ 2010 YILI 4.3 AYLIK DÖNEM DENETİM KURULU RAPORU (01 EKİM-31 ARALIK 2010) GÖKSUPARK KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ 2010 YILI 4.3 AYLIK DÖNEM DENETİM KURULU RAPORU (01 EKİM-31 ARALIK 2010) Ocak 2011 DENETLENEN TOPLU YAPININ Adı Yerleşim Yeri Adresi : GÖKSUPARK KONUTLARI : ERYAMAN

Detaylı

OCAK 2010 ŞUBAT 2010

OCAK 2010 ŞUBAT 2010 EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Şubat ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri OCAK 21 ÖDENEN AY İÇİNDE TUTAR ALINAN T.İş Bankası Şirket

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

30/06/2016 tarihi itibariyle gecikmiş vergi borçlarında Yİ-ÜFE oranında güncelleme,

30/06/2016 tarihi itibariyle gecikmiş vergi borçlarında Yİ-ÜFE oranında güncelleme, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanun un Getirdiği İmkanlardan Yararlanmak ve Bu İmkanlar İçin Öngörülen Son Başvuru Sürelerini Kaçırmamak Adına Hem Bu İmkanları Hem de

Detaylı

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU DÖNEMİ DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU DÖNEMİ DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ DENETİM KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1.1-) Konu Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu nun 01.01.2013 31.12.2013 dönemi hesap ve faaliyetlerinin,

Detaylı

TÜRKİYE BİLARDO FEDERASYONU 01.12.2010 31.12.2010 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE BİLARDO FEDERASYONU 01.12.2010 31.12.2010 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE BİLARDO FEDERASYONU 01.12.2010 31.12.2010 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU Türkiye Bilardo Federasyonunun 01.12.2010-31.12.2010 dönemlerine ait hesap incelemelerini, 3289 sayılı Kanun ve diğer

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DENETİM RAPORU

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DENETİM RAPORU TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DENETİM RAPORU RAPOR TARİHİ : 12 OCAK 2015 DENETÇİLER : YILMAZ USLU BAŞKAN İBRAHİM YILMAZ FATİH TOK AKİF UYGUR NECATİ AKYILDIZ İNCELEME DÖNEMİ : 01.10.2014-16.12.2014

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar

Detaylı

TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU 31.10.2014-31.12.2014 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU Türkiye Satranç Federasyonu Denetim Kurulu 31.10.2014-31.12.2014 dönemine ait raporunu hazırlamak üzere 27.08.2016

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 54.298,01,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DENETİM RAPORU

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DENETİM RAPORU TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DENETİM RAPORU RAPOR TARİHİ : 03 KASIM 2014 DENETÇİLER : YILMAZ USLU BAŞKAN İBRAHİM YILMAZ ÜYE FATİH TOK ÜYE AKİF UYGUR ÜYE NECATİ AKYILDIZ ÜYE İNCELEME DÖNEMİ : 01.10.2012-30.09.2014

Detaylı

MAYA EVLERİ SİTESİ TEMMUZ 2015 TEMMUZ 2016 DÖNEMİ İŞLETME PROJESİ

MAYA EVLERİ SİTESİ TEMMUZ 2015 TEMMUZ 2016 DÖNEMİ İŞLETME PROJESİ MAYA EVLERİ SİTESİ TEMMUZ 2015 TEMMUZ 2016 DÖNEMİ İŞLETME PROJESİ Sakarya İli, Hendek İlçesi, Akova Mahallesi nde bulunan Maya Evleri Sitesi Yönetimi nin 01/07/2015 01/07/2016 dönemi işletme projesi aşağıdaki

Detaylı

1-31 AĞUSTOS AYI SABİT ÖDEMELER AŞAĞIDAKİ GİBİDİR:

1-31 AĞUSTOS AYI SABİT ÖDEMELER AŞAĞIDAKİ GİBİDİR: 1-31 AĞUSTOS AYI SABİT ÖDEMELER AŞAĞIDAKİ GİBİDİR: ÖDEME KALEMLERİ PERSONEL ÖDEMELERİ (Maaş, Agi (Asgari Geçim İndirimi), Stopaj (Muhtasar), SGK, Yemek, Fazla Mesai) Elektrik Faturası Su Faturası Avukat

Detaylı

- 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları,

- 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları, VERGİ SİRKÜLERİ Tarih :31.05.2017 Sayı : 2017/39 Konu : Soru-Cevaplarla 7020 sayılı Yapılandırma Kanunu 27 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğegiren 7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU 01.01.2014 30.09.2014 DÖNEMİ DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU 01.01.2014 30.09.2014 DÖNEMİ DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU 01.01.2014 30.09.2014 DÖNEMİ DENETİM KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1.1-) Konu Türkiye Golf Federasyonu nun 01.01.2014 30.09.2014 dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289 sayılı Kanun, Bağımsız

Detaylı

TOPLU YAPI DENETİM KURULU KARARI. : 01 Temmuz 30 Eylül 2010 Dönemi Olağan Denetim Raporu

TOPLU YAPI DENETİM KURULU KARARI. : 01 Temmuz 30 Eylül 2010 Dönemi Olağan Denetim Raporu TOPLU YAPI DENETİM KURULU KARARI KARAR TARİHİ : 20.10.2010 KARAR SIRA NO : 10 KARAR KONUSU : 01 Temmuz 30 Eylül 2010 Dönemi Olağan Denetim Raporu İlgi : (a) İzmir İli-Karşıyaka İlçesi İzmir Yamaçevler

Detaylı

2017 YILI OCAK AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI OCAK AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH LAVİNYA MARMARA SİTESİ 2017 OCAK AYI FAALİYET RAPORU 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU, ORGANİZASYON ŞEMASI İstanbul ili, Büyükçekmece İlçesi, Batıköy mahallesi 512 ada 1 no lu parsel

Detaylı

KIBRIS TÜRK ELEKTRİK KURUMU HESAPLARA İLÂVE NOTLAR

KIBRIS TÜRK ELEKTRİK KURUMU HESAPLARA İLÂVE NOTLAR 1. Genel Bilgi: a. Mart 1975'e kadar bir Devlet Dairesi olarak görev yapan Elektrik Dairesi Bakanlar Kurulunun 6216 sayılı kararı ile 1 Mart 1975 tarihinden itibaren Kıbrıs Türk Elektrik Kurumuna dönüştürülmüştür.

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

SİTESİ Yılı İŞLETME PROJESİ

SİTESİ Yılı İŞLETME PROJESİ SİTESİ Yılı İŞLETME PROJESİ İçindekiler SUNUŞ...1 İŞLETME PROJESİ GEREKÇELERİ...4 Personel Giderleri...5 İşletme Giderleri... 6 Bakım Onarım ve Sosyal Tesis Giderleri...6 Çeşitli Giderler...6 Sigorta Giderleri...6

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Ağustos ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri TEMMUZ 21 AĞUSTOS 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI KAPSAMA GİREN İDARELER Maliye Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, İl Özel İdareleri ve Belediyeler, Büyükşehir Belediyeleri

Detaylı

2017 MAYIS AYI FAALİYET RAPORU

2017 MAYIS AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH LAVİNYA MARMARA MAYIS 2017 AYLIK 1. GİRİŞ İstanbul ili, Büyükçekmece İlçesi, Batıköy mahallesi 512 ada 1 no lu parsel üzerinde kurulu LAVİNYA MARMARA olarak adlandırılan 17 dükkan

Detaylı

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 01.06.2010 31.12.2010 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 01.06.2010 31.12.2010 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 01.06.2010 31.12.2010 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU Türkiye Buz Pateni Federasyonu Denetim Kurulu 01.06.2010-31.12.2010 dönemine ait raporunu hazırlamak üzere 26

Detaylı

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Tasarısı

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Tasarısı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Tasarısı Özet 20.04.2017 tarihinde, Plan ve Bütçe Komisyonu na sunulan, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Tasarısında, kesinleşmiş

Detaylı

4. TOPLUMSAL RAPORLAR

4. TOPLUMSAL RAPORLAR 4. TOPLUMSAL RAPORLAR 11.08.2016 SMMMO Başkanı Zafer Büyüknohutçu, TBMM'den geçerek yasalaşan vergi ve prim barışının gerçek ve tüzel kişilere sağladığı avantajları

Detaylı

ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

2017 HAZİRAN AYI FAALİYET RAPORU

2017 HAZİRAN AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH LAVİNYA MARMARA 2017 HAZİRAN AYI FAALİYET 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI İstanbul ili, Büyükçekmece İlçesi, Batıköy mahallesi 512 ada 1 no lu parsel üzerinde

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Eylül ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri AĞUSTOS 21 EYLÜL 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası

Detaylı

TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU 01.01.2012-31.08.2012 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU 01.01.2012-31.08.2012 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU 01.01.2012-31.08.2012 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Denetim Kurulu 01.01.2012-31.08.2012 dönemine ait raporunu hazırlamak üzere 27

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/2, S.İşK/14

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/2, S.İşK/14 T.Ç YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1032 Karar No. 2015/23731 Tarihi: 01.07.2015 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/2,6 1475 S.İşK/14 ALT İŞVERENLERİN DEĞİŞMESİ YENİ İHALE ALAN ALT İŞVEREN YANINDA

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Müşteri No. İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye şkin Bilgiler sayfası, Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Sözleşme Öncesi

Detaylı

AKTİF Güney Batı Ticaret İşletmesi 31/12/2011 Tarihli Bilançosu PASİF

AKTİF Güney Batı Ticaret İşletmesi 31/12/2011 Tarihli Bilançosu PASİF 2013/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 1 Aralık 2013-Pazar 09:00-12:00 SORULAR Güney Batı Ticaret İşletmesi nin 31/12/2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF

Detaylı

2016 Meclis Denetim Komisyon Raporu

2016 Meclis Denetim Komisyon Raporu T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 2016 Meclis Denetim Komisyon Raporu Denetim Konusu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2016 Mali Yılı Gelir ve Giderleri İle bunlara ilişkin hesap kayıt

Detaylı

2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu

2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu T.C. DIYARBAKIR BÜYÜKŞEHIR BELEDIYE MECLISI 2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu Denetim Konusu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2015 Mali Yılı Gelir ve Giderleri İle bunlara ilişkin hesap kayıt

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KONYA SSU VE KANALİİZASSYON İİDARESSİİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ((KOSSKİİ)) 22001122 YIILII DENETİİM RAPPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0

Detaylı

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ

Detaylı

OYAKKENT 2. ETAP 978 KONUT TOPLU YAPI DENETİM KURULUNUN 01 Mart 2016 31 Mayıs 2016 TARİHLERİ ARASI DENETİM RAPORUDUR

OYAKKENT 2. ETAP 978 KONUT TOPLU YAPI DENETİM KURULUNUN 01 Mart 2016 31 Mayıs 2016 TARİHLERİ ARASI DENETİM RAPORUDUR OYAKKENT 2. ETAP 978 KONUT TOPLU YAPI DENETİM KURULUNUN 01 Mart 2016 31 Mayıs 2016 TARİHLERİ ARASI DENETİM RAPORUDUR 03 HAZİRAN 2016 İKİTELLİ OYAKKENT 2. ETAP 978 KONUT TOPLU YAPI YÖNETİM KURULU'NA BAŞAKŞEHİR

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Türkiye Basketbol Federasyonu

Türkiye Basketbol Federasyonu Türkiye Basketbol Federasyonu 6. OLAĞAN GENEL KURULU 2010 2012 DÖNEMİ BÜTÇE - MALİ TABLOLAR 18 EYLÜL 2012 ANKARA (31.12.2010) BİLANÇOSU KASA 3.961,03 BORÇLAR 3.245.023,15 TL 3.961,03 a) Personele Borçlar

Detaylı

10/Eylül/ Dönem içinde ;

10/Eylül/ Dönem içinde ; TC. OYAKKENT 1.ETAP KONUTLARI BAŞAKŞEHİR-İSTANBUL TOPLU YAPI DENETLEME KURULU (TYDK) BŞK.LIĞININ 23 NCÜ DÖNEM (01 HAZİRAN 2013 31 AĞUSTOS 2013 ) DENETLEME RAPORU 10/Eylül/2013 1. Oyakkent 1.Etap Konutları

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 25/05/2016 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE (2016/20)

Hazine Müsteşarlığından (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 25/05/2016 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE (2016/20) Hazine Müsteşarlığından (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 25/05/2016 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE (2016/20) Bu Genelge, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf

Detaylı

AVANS VE YOLLUK İŞLEMLERİ

AVANS VE YOLLUK İŞLEMLERİ AVANS VE YOLLUK İŞLEMLERİ Dilşad BULANIK,2014 TANIMLAR Harcama yetkilisi: Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisini, Muhasebe birimi: Muhasebe hizmetlerinin yapıldığı

Detaylı

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'na göre, Oda Genel Kurulu'nun teşekkülünü

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MİZAN İNCELEME SONUÇ RAPORU

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MİZAN İNCELEME SONUÇ RAPORU T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MİZAN İNCELEME SONUÇ RAPORU 2013 1- GENEL OLARAK DEVLET MUHASEBESİ 1 2- ANTALYA BŞB MUHASEBE SİSTEMİ 1 3- ANTALYA BŞB MUHASEBE VERİLERİNİN İNCELEME SONUÇLARI

Detaylı

TÜRKİYE CİMNASTİK FEDERASYONU 01.01.2014 31.10.2014 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU

TÜRKİYE CİMNASTİK FEDERASYONU 01.01.2014 31.10.2014 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU TÜRKİYE CİMNASTİK FEDERASYONU 01.01.2014 31.10.2014 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1.1-) Konu Türkiye Cimnastik Federasyonu nun 01.01.2014-31.10.2014 dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289 sayılı

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ AÇIKLAMASI YILI : 2012 4207 REKABET KURUMU

BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ AÇIKLAMASI YILI : 2012 4207 REKABET KURUMU YILI : REKABET KURUMU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Özel Kalem Müdürlüğü Memurlar Tertibine Konulan 4.0 TL Bütçe Ödeneğinden., TL Harcama Yapılmıştır. Harcama Bütçe Ödeneğinin %9,'İ Seviyesinde

Detaylı

SİRKÜLER (2012/23) İDARİ PARA CEZALARINDA İNDİRİM

SİRKÜLER (2012/23) İDARİ PARA CEZALARINDA İNDİRİM SİRKÜLER (2012/23) KONU : 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükmleri uyarınca kesilen İdari Para Cezalarında İndirim. Bilindiği üzere yukarıda bahsi geçen kanunun 102. Maddesinin

Detaylı

TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU 01.01.2011-31.12.2011 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU 01.01.2011-31.12.2011 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU 01.01.2011-31.12.2011 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Denetim Kurulu 01.01.2011-31.12.2011 dönemine ait raporunu hazırlamak üzere 27

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ DENETİM KILAVUZU

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ DENETİM KILAVUZU T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ DENETİM KILAVUZU DESTEKLENEN İŞLETMELERİN YERİNDE IZLENMESİ-DENETLENMESİ ÖDEMELER VE DİĞER HUSUSLAR Bu denetim

Detaylı

2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI. 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00

2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI. 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00 2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00 Ortadoğu Ticaret İşletmesi nin 31.12.2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir.

Detaylı

MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ)

MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ) MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ) GİRİŞ Rasim SEZER 1 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257. maddesi ile, mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini

Detaylı

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ 830 BÜTÇE HESABI 303,138,520.47 218,365,887.13 177,218,827.30 830 01 PERSONEL 53,132,315.89 60,869,561.14 65,906,398.20 830 01 1 MEMURLAR 7,044,749.59 7,956,369.31 8,601,011.72 830 01 1 1 Temel Maaşlar

Detaylı

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU 01.08.2012-20.04.2014 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU 01.08.2012-20.04.2014 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU 01.08.2012-20.04.2014 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Denetim Kurulu 01.08.2012-20.04.2014 dönemine ait raporunu hazırlamak üzere 23.04.2014

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI ŞUBELER MALİ İŞLER UYGULAMA TEBLİĞİ

ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI ŞUBELER MALİ İŞLER UYGULAMA TEBLİĞİ ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI ŞUBELER MALİ İŞLER UYGULAMA TEBLİĞİ TEBLİĞ NO: 2 Tasnif No: OMO-Mİ/02 Oda Yön. Kur. Kar. No:9/1 Oda Yön.Kur. Kar. Tarihi: 22.05.2014 22. Mayıs.2014 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. Tam Bölünmesi Suretiyle Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ye Devredilecek Varlık ve Yükümlülükler

Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. Tam Bölünmesi Suretiyle Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ye Devredilecek Varlık ve Yükümlülükler EK/1 Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. Tam Bölünmesi Suretiyle Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ye Devredilecek Varlık ve Yükümlülükler Varlıklar Hesap No Hesap Adı Yasal Kayıtlı Değeri (TL)

Detaylı

6552 SAYILI KANUN UYGULAMALARI. www.pakis.com.tr

6552 SAYILI KANUN UYGULAMALARI. www.pakis.com.tr 6552 SAYILI KANUN UYGULAMALARI www.pakis.com.tr 1) AF UYGULAMASI 2) TAKSİTLENDİRME 3) İŞ KANUNU DÜZENLEMELERİ 4) DİĞER ÇEŞİTLİ DÜZENLEMELER AF UYGULAMASI A- Aslına bağlı olmayan vergi cezalarının ve SGK

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE Sınav Tarihi ve Saati : 3 Mart 2012-14:00 Sınav Süresi : 4 (dört) saat AÇIKLAMALAR : a) Sorular 6 (altı) sayfadır. b) Soru kağıtları,

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. AĞUSTOS 2012 AYLIK BİLDİRİM

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. AĞUSTOS 2012 AYLIK BİLDİRİM ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ AĞUSTOS 212 AYLIK BİLDİRİM a) İlgili ayda (212 yılı Ağustos ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri: TEMMUZ 212 AĞUSTOS 212 ÖDENEN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI DANIŞMA, DENETİM VE YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ TESPİT VE DEĞERLENDİME FORMU

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI DANIŞMA, DENETİM VE YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ TESPİT VE DEĞERLENDİME FORMU KAMU KURUM VE KURULUŞLARI DANIŞMA, DENETİM VE YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ TESPİT VE DEĞERLENDİME FORMU Sıra No 1 2 3 4 5 BİRİMİ: İDARÎ VE MALÎ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Malzemenin Adı ve Konusu Kamu konutlarıyla

Detaylı

Yayın Tarihi : Doküman No: Revizyon Tarihi : Revizyon No:

Yayın Tarihi : Doküman No: Revizyon Tarihi : Revizyon No: Sayfa 1 / 6 TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ GENEL MERKEZİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 04.04.2014 1 Sayfa 2 / 6 Amaç Madde 1. Bu n amacı, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Hukuk Müşavirliğinin görev,

Detaylı

DENETĐM KURULU RAPORU

DENETĐM KURULU RAPORU TÜRKĐYE ESKRĐM FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TURKISH FENCING FEDERATION 2011 YILI DENETĐM KURULU RAPORU Sayfa 1 / 11 TÜRKĐYE ESKRĐM FEDERASYONU 01.01.2011 31.12.2011 DENETĐM KURULU RAPORU 1-GĐRĐŞ Đşbu Denetim

Detaylı

6111 Sayılı Kanuna Göre Yapılandırılan Borçların Taksit Ödemelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlarda 20 Soru (Sirküler:24)

6111 Sayılı Kanuna Göre Yapılandırılan Borçların Taksit Ödemelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlarda 20 Soru (Sirküler:24) 1 SİRKÜLER - XXIV Sirküler Tarihi: 27.03.2012 Sirküler No : 24 Focus Denetim ve Y.M.M. Ltd. Şti. Maltepe Mah. Edirne Çırpıcı Yolu No: 5-4 Vatan Rezidans A Blok Kat:5 Daire:10 Topkapı/İstanbul Tel: 0-212-510

Detaylı

DENETLEME KURULU RAPORU

DENETLEME KURULU RAPORU DENETLEME KURULU RAPORU 1- GİRİŞ: 1-1-Konu: Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanlığı nın 08.04.2012-31.07.2012 dönemini kapsayan işlemleriyle ilgili olarak hesap ve faaliyetlerinin, Ana Statü ve diğer

Detaylı

Mali Raporlar MALİ RAPORLAR

Mali Raporlar MALİ RAPORLAR 15 MALİ RAPORLAR 15. BÖLÜM MALİ RAPORLAR BURSA BAROSU 2012-2014 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU Baromuzun 2012 yılında iki yıl süre ile seçilen Bursa Barosu Denetleme Kurulu üyeleri Avukatlık Kanununun

Detaylı

ACADEMIA APARTMENTS SİTE YÖNETİMİ OLAĞAN KAT MALİKLERİ KURULU TOPLANTISI

ACADEMIA APARTMENTS SİTE YÖNETİMİ OLAĞAN KAT MALİKLERİ KURULU TOPLANTISI ACADEMIA APARTMENTS SİTE YÖNETİMİ OLAĞAN KAT MALİKLERİ KURULU TOPLANTISI 22.01.2017 Gündemin 1. Maddesi; Açılış ve yoklama Academia Sitesi Olağan Kat Malikleri Kurulu tebliğ edilmiş olan gündem maddelerini

Detaylı