AMASRA BELEDİYESİ. Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AMASRA BELEDİYESİ. Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010"

Transkript

1 2010 LEDİYES BE İ ASRA AM AMASRA BELEDİYESİ Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010

2 AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu

3 AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu

4 AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu

5 AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu Başkandan Değerli Meclis Üyeleri, Belediye olarak göreve geldiğimiz 29 Mart 2009 tarihinden bu güne halkımızın memnuniyetini sağlayacak, kaliteli hizmet ve proje üretmek öncelikli hedefimiz oldu. Bu uğurda bütün imkanlarımızı, kaynaklarımızı adil, etkili ve verimli kullanmaya gayret gösterdik. Yaptığımız çalışmaları yakından takip edenler, bu konuda son derece hassas davrandığımızı göreceklerdir. Bizler hizmet çizgimizi belirlerken halkımızla iç içe olmayı ve birebir diyalog kurmayı tercih ettik. Var oluş amacımızın, halkımıza hizmet olduğu bilincini, daima omuzlarımızda taşıdık. Bu sebeple bir hizmet üretirken, kaliteli olması kadar yerinde ve zamanında olmasına da gayret ettik. Siz sevgili halkımızın, hizmetlerimizden duyduğu memnuniyet, amacımıza ulaştığımızın en önemli göstergesi Bu durum bize güven verdiği gibi sorumluluklarımızı da arttırıyor, daha sıkı ve daha vizyonlu çalışmaya sevk ediyor. Bizler gerçekleştirdiğimiz hizmetlerde; Katılımcılık, Şeffaflık, Vatandaş memnuniyeti, Kaynak kullanımında hizmet ve kalite, Çalışan memnuniyeti, fırsat eşitliği, Sosyal belediyecilik, Çevreye, kültürel ve tarihi dokuya saygılı olma, prensiplerine daima bağlı kaldık. Bundan sonra da bağlı kalmaya devam edeceğiz. yatırımlarımızı belirleyip, hayata geçirmek üzere çalışmalarımız devam etmektedir. Öncelikli plan dediğimiz bu yol haritası, yeni dönemde belediye faaliyetlerimizin yoğunlaşacağı alanları, önem öncelikli yatırım alanlarımızı, takip edeceğimiz hizmet yönetim ilke ve politikalarımızı aziz halkımızın bilgisine sunuyor. Burada şunu belirtmeliyim ki planımızda öncelikli yatırım ve hizmet alanlarını halkımızın öncelikli ihtiyaç duyduğu alanlar oluşturuyor. Bu alanlar hizmet verdiğimiz süre içinde halkımızın istek ve beklentilerine göre şekillendi. Projelerimizi hazırlarken üniversitelerimizin, sivil toplum örgütlerimizin, meslek odalarının değerli görüş ve katkılarına başvurduk. Biliyoruz ki, demokrasiyi üstün kılan halkın siyasal katılımı ve denetimidir. Katılımın amacı siyaseti ve yönetimi etkilemek, gerektiğinde yön vermektir Belediyeler de halka en yakın kamu kurumlarıdır. Bu sebeple halkımızla iç içe duruşumuz devam edecek, yeni talep ve beklentileriniz için yakınlarda olacağız. Amasra Belediye Başkanı olarak hazırladığımız faaliyet raporumuzun sizlerin güvenini ve memnuniyetini devam ettirecek nitelikte olduğunu ümit ediyorum. Bilginize sunulan bu rapor sayın halkımıza, ilçemize, belediyeciliğimize ve demokrasi kültürümüze hayırlı olmasını diliyorum. Esen kalın yıllarını kapsayan hizmet döneminde sizlere daha iyi hizmet vermek, proje ve AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu

6 Belediye Meclisi ve Organizasyon Şeması AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu

7 AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu I- GENEL BİLGİLER Yetki, Görev ve Sorumluluklar İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi... 9 II- AMAÇ ve HEDEFLER Belediyenin Amaç ve Hedefleri Temel Politikalar ve Öncelikler III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Yazı İşleri Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü / İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Zabıta Komiserliği İtfaiye Amirliği Basın-Halkla İlişkiler Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Performans Sonuçları Tablosu IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ Üstünlükler Zayıflıklar Değerlendirme V- ÖNERİ VE TEDBİRLER VI - EKLER AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu

8 6 GENEL BİLGİLER 1.1. YETKİ,GÖREV VE SORUMLULUKLAR B elediyenin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usül ve esaslarını düzenleyen 5393 sayılı Belediye Kanununa göre, Belediyemizin yetki, görev ve sorumlulukları; Belediye sınırları içerisinde, mahalli ve müşterek nitelikte olmak şartıyla, imar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı, coğrafi ve kent bilgi sistemleri, çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık, zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans, şehir içi trafik, defin ve mezarlıklar, ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar, konut, kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor, sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma, ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapmak veya yaptırmak. Kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahalli ve müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yerine getirmektir. Belediye hizmetlerini vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunmak. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulamak ve hemşerilerimiz arasında sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin korunması konusunda gerekli çalışmaları yapmaktır İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER Fiziksel Yapı B elediyemizin Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Zabıta Komiserliğinin bulunduğu 1 ana hizmet binası, İtfaiye ve Atölye ve Garaj İşleri Hizmet binası ile Mezbaha hizmet binası, Belediye lojmanı bulunmaktadır. Belediyemize ait, 3 Adet çöp kamyonu, 1 adet inşaat kamyonu, 1 adet et taşıma aracı, 3 traktör, 1 adet iş makinesi (Kazıcı-Yükleyici), 2 adet arazöz, 1 adet cenaze aracı, 2 adet hizmet aracı, 1 adet cenaze yıkama aracı, 2 adet kamyonet, 1 adet ambulans, 1 Çift kabinli binek aracı, 1 adet kompresör, 1 adet forklift, 1 adet jeneratör, 1 adet kaynak makinesi, 1 adet ilaçlama makinesi, 2 adet çim kesme makine 1 adet ağaç kesme makinesi, 2 adet motosiklet mevcuttur. AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu

9 AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu Örgüt Yapısı BELEDİYE BAŞKANI ENCÜMEN MECLİS ÖZEL KALEM 01 YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ Evlendirme Memuru Yazı İşleri Sorumlusu Evrak Kayıt Sorumlusu Santral Görevlisi Bilgi İşlem Sorumlusu 02 MALİ İŞLER MÜDÜRÜ Muhasebe Şefi Muhasebe Memuru Tahsildar Tahakkuk Memuru Emlak Servis Şefi 03 FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ Teknik Personel İnşaat İşleri Sorumlusu Garaj-Atölye Sorumlusu Su ve Kanal. Sorumlusu Elektrik İşleri Sorumlusu 04 ZABITA KOMİSERİ Zabıta Memurları Zabıta Büro Personeli Temizlik İşleri Sorumlusu 05 İTFAİYE AMİRİ İtfaiye Çavuşu İtfaiye Onbaşısı İtfaiye Erleri 09 DESTEK HİZM. MÜDÜRÜ Büro Personelleri 10 İMAR VE ŞEHİR. MÜDÜRÜ Teknik Personeller 11 BASIN HALK. İLİŞK. MÜDÜRÜ Personeller AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu 7

10 8 GENEL BİLGİLER Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar A masra Belediyesi, vatandaşa hizmetin ön plana çıktığı, bilişim teknolojilerinin yönetim teknikleriyle birlikte kullanıldığı ve performans ve verimliliği hedefleyen yeni yapılanma modeliyle teknolojik altyapıya gereken önemi vermektedir. Özellikle Belediyemiz iş ve işlemleri olan başta gelir ve tahsilat, muhasebe, emlak vergisi, abone hizmetleri işlemlerinde bilgisayarları yoğun şekilde kullanmaktadır. Belediyemizde 27 adet PC, 7 adet dizüstü bilgisayar, 13 adet lazer yazıcı, 6 adet fax-yazıcıfotokopi, 3 adet fotokopi makinesi, 1 adet ADSL Modem, 1 adet Server Makine, 1 adet video kamera, 3 adet dijital fotoğraf makinesi bulunmaktadır. Ayrıca web sitemiz belediyemiz çalışmaları hakkında bilgi vermektedir. Birim Adı Bilgisayar Adedi Yazıcı Adedi Yazı İşleri Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Zabıta Komiserliği İtfaiye Amirliği Destek Hizmetleri Müdürlüğü İmar İşleri Müdürlüğü Basın-Halkla İlişkiler Müdürlüğü Bilgi İşlem Şubesi Toplam İnsan Kaynakları N orm Kadro İlke Standartları çerçevesinde 51 memur, 26 sürekli işçi kadrosu tahsis edilen Belediyemizin 27 memur kadrosu dolu,4 adet memur kadro harici ile 26 Adet sürekli işçi kadrosu dolu, 43 adet daimi işçi norm kadro haricinde ve 6 adet sözleşmeli personel çalışmakta, 8 Yönetici kadromuzdan Mali Hizmetler Müdürü kadrosu, İtfaiye Amirliği asaleten, Yazı İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Destek hizmetleri Müdürlüğü, Basın ve halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Zabıta Komiserliği vekâleten yürütülmekte olup, 2010 yılında 1 daimi işçi emekliye ayrılmış, 2010 yılında toplam mevcut 31 memur, 69 daimi işçi, 6 sözleşmeli personel olmak üzere toplam mevcut 106 kişidir. AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu

11 AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu Sunulan Hizmetler Planlama, Projelendirme Ve İmar Hizmetleri Ÿ 5 Yıllık İmar Programını yapmak Ÿ Uygulama imar planını yapmak veya yaptırmak Ÿ Gereken yerlerde imar plan tadilatları yapmak Ÿ İmar planları doğrultusunda imar uygulamaları yapmak Ÿ Hali hazır harita yapmak Ÿ İmar planları doğrultusunda kamulaştırma hizmetlerini yürütmek Ÿ Yıllık Bütçeyi Yapmak Ÿ Yıllık Yatırım Programını Yapmak Ÿ Altyapı hizmetlerinin projelendirilmesi Ÿ Yeşil alanların projelendirilmesi Alt Yapı Hizmetleri Ÿ Altyapısı eksik olan bölgeleri tespit etmek Ÿ Yol yapmak Ÿ Altyapı hizmetlerinde kullanılan malzemeleri temin etmek Ÿ Kar ve Buzlanmayla Mücadele etmek Ÿ Yol Bakım ve Onarım Hizmetlerini yürütmek Enformasyon Hizmetleri Ÿ İnternet ve intranet yayıncılığı Ÿ Basın ve halkla ilişkiler Ÿ SMS hizmetlerinin yürütülmesi Ÿ Bilgi Edinme Kanunu kapsamında yürütülen faaliyetler Ÿ Belediye ilan panolarının faaliyetlerini yürütmek Ÿ Muhtelif yerlerdeki bilboard hizmetlerini yürütmek Ÿ Bilişim Faaliyetleri Denetim Ve Danışmanlık Hizmetleri Ÿ İnşaatlarla ilgili denetim hizmetleri Ÿ Projelendirme ile ilgili denetim hizmetleri Ÿ Gıda maddesi üreticilerini ruhsatlandırılması ve denetlenmesi hizmetleri Ÿ 5018 sayılı kanun uyarınca denetim hizmetlerini yürütmek Ÿ 5393 sayılı yasada belirtilen denetim hizmetlerinin yerine getirilmesi Ÿ Emlak Vergisine esas olmak üzere arsa birim değerlerinin tespiti Ÿ Yönetmelikler Sosyal Hizmetler Ÿ Yoksul vatandaşlara yönelik gıda yardımları Ÿ Öğrencilere yönelik kırtasiye yardımları Ÿ Asker ailelerinden muhtaç olanlara yardım yapmak Ÿ Halkımızın iyi ve kötü günlerinde yanında bulunarak destek olmak Kültür Hizmetleri Ÿ İlçemizle ilgili kitap, broşür hazırlamak ve dağıtımını yapmak Ÿ Önemli günlerde çeşitli kültürel etkinlikler düzenlemek Toplum Sağlığı Ve Esenlik Hizmetleri Ÿ Esnaf sağlık cüzdanı denetimi Ÿ Kaçak et kesimi ile mücadele etmek Ÿ Gıda üreticilerinin denetlenmesi Ÿ Yol, sokak ve kaldırım işgallerinin engellenmesi Ÿ Seyyar satıcılar ile mücadele etmek Ÿ Halk sağlığını ilgilendiren konularda gerekli denetimlerin yapılması Ÿ Besi çardaklarının denetimi Ÿ Ticarethanelerin ruhsat denetimi Ÿ Suç işleyenlere Kabahatler Kanunu hükümleri uyarınca işlem yapmak Umuma ait yerlere pis su akıtanların tespiti Belediyeye ait mallara zarar verenlerin tespiti Fiyat denetimi Vatandaşlardan gelen şikâyetlerin değerlendirilmesi Temizlik Hizmetleri Ÿ Cadde, sokak, yeşil alan, pazaryerleri ve çocuk oyun alanlarının temizliğinin yapılması, Ÿ Pazar alanlarının süpürülmesi, yıkanması ve temizlenmesi Ÿ Katı atıkların toplanması Ÿ Lokanta, otel ve meskenlerdeki atık yağların toplatılması Ÿ Haşerelerle mücadele konusunda gerekli tedbirleri almak, ilaçlama yapmak Ÿ Fosseptik kuyularının çekimi Çevre Hizmetleri Ÿ Yeşil alan yapılacak yerlerin tespiti, düzenlenmesi, korunması ve bakımına ilişkin hizmetler Ÿ Çocuk oyun alanları ve çevre düzenlemelerinin yapılması Ÿ Gürültü kirliliğini önleyici faaliyetlerde bulunmak Ÿ Çevreyi kirleten kişilere cezai müeyyide uygulamak Ÿ Başıboş köpeklerin toplatılarak aşılarının yapılmasını sağlamak Ÿ Kurban kesim yerlerinin belirlenmesi, hazırlanması ve temizlik hizmetlerinin yapılması Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Yönetim ve İç Kontrol Sistemi B elediye teşkilatının en üst amiri, Belediye teşkilatını sevk ve idare etmek, Belediyenin hak ve menfaatlerini korumakla görevli olan Belediye Başkanıdır. Belediyemizdeki personel atamaları Belediye Başkanı tarafından yapılmaktadır. AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu 9

12 10 AMAÇ VE HEDEFLER İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ S ağlık, eğitim, spor, çevre, sosyal hizmet ve yardım, kütüphane, park, trafik ve kültür hizmetleriyle yaşlılara, kadın ve çocuklara, özürlülere, yoksul ve düşkünlere yönelik hizmet ve projeleri geliştirmek ve bu konuda halkımızın katılımını ve dayanışmasını artırmak. Hizmetlerin aksatılmadan, halkın sağlık, huzur ve esenliğini düşünerek daha etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek, bunu yaparken de aynı zamanda Belediyemiz gelirlerine sahip çıkarak, giderlerin hak sahiplerine zamanında ödemesini yaparak bütçe dengesini sağlamak. AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu

13 AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER K lasik anlamdaki hizmetleri yapmanın ötesinde, her gün çeşitlenen ve çoğalan hizmetleri, etkin, verimli ve kalite ölçüleri içinde ve gününde yerine getirmektir. AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu 11

14 12 FAALİYETLERE İLKİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 3.1. MALİ BİLGİLER Bütçe Uygulama Sonuçları 2010 YILI EKONOMİK 1.DÜZEY GELİR KESİN HESAP CETVELİ Hesap Kodu Açıklama Bütçe Tahmini Devreden Tahakkuk 2010 Tahakkuk Toplam Tahakkuk Toplam Tahsilat Tahsilattan Red ve İadeler Toplam Net Hasılatı 1 Vergi Gelirleri , , , , ,89 746, ,99 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , , , ,44 0, ,44 4 Alınan Bağış ve Yardımlar ,00 0, , , ,00 0, ,00 5 Diğer Gelirler ,00 48, , , ,92 0, ,92 6 Sermaye Gelirleri ,00 0, , , ,95 0, ,95 9 Red ve İadeler (-) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOPLAM , , , , ,20 746, ,30 KOD GELİR TÜRÜ GELİR BÜTÇESİNE GÖRE GERÇEKLEŞME ORANI BÜTÇE İLE TAHMİN EDİLEN GERÇEKLEŞEN (TL) ORAN (%) 1 VERGİ GELİRLERİ , ,89 11,27 2 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ , ,44 26,04 4 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR , ,00 0,97 5 DİĞER GELİRLER , ,92 22,83 6 SERMAYE GELİRLERİ , ,95 1,40 9 RED VE İADELER(-) ,00 0,00 0,00 TOPLAM GELİRLER , ,20 62,52

15 13 YILLARA GÖRE GELİR GERÇEKLEŞMESİ ,10 TL ,29 TL ,20 TL Yukarıdaki tablolara bakıldığında 2008 mali yılı için gelir bütçesi içersinde gelir gerçekleşmesi %90 oranın da olup, takib eden 2009 mali yılında ise %92 olarak gerçekleşmiştir.2010 mali yılında ise tahmin edilen miktarın üzerinde bir artışla %93 olarak kesinleşmiş bulunmaktadır ,00 TL ,00 TL ,10 TL ,29 TL ,20 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL 0,00 TL 2010 YILI İLLER BANKASI PAYLARI AYLAR BÜRÜT KESİLEN NET Ocak ,54 TL ,73 TL ,81 TL Şubat ,59 TL ,51 TL ,08 TL Mart ,83 TL ,30 TL ,53 TL Nisan ,45 TL ,37 TL ,08 TL Mayıs ,62 TL ,16 TL ,46 TL Haziran ,35 TL 0,00 TL ,35 TL Temmuz ,74 TL 2.641,53 TL ,21 TL Ağustos ,02 TL 2.142,82 TL ,20 TL Eylül ,44 TL 2.297,63 TL ,81 TL Ekim ,31 TL ,73 TL ,58 TL Kasım ,59 TL ,84 TL ,75 TL Aralık ,12 TL ,65 TL ,47 TL Mart-Temmuz Ayları Denkleştirme Ödeneği ,50 TL 0,00 TL 0,00 TL TOPLAM ,10 TL ,27 TL ,33 TL

16 14 FAALİYETLERE İLKİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER KOD GİDER TÜRÜ GİDER BÜTÇESİNE GÖRE GERÇEKLEŞME ORANI BÜTÇE İLE TAHMİN EDİLEN VE GEÇEN YILDAN DEVREDİLEN GERÇEKLEŞEN (TL) ORAN (%) 1 PERSONEL GİDERLERİ ,36 TL ,32 TL 94% 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,97 TL ,12 TL 94% 3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,67 TL ,09 TL 53% 4 FAİZ GİDERLERİ ,81 TL ,81 TL 100% 5 CARİ TRANSFERLER ,32 TL ,81 TL 98% 6 SERMAYE GİDERLERİ ,39 TL ,48 TL 81% 9 YEDEK ÖDENEKLER 1.084,48 TL 0,00 TL 0% TOPLAM ,00 TL ,63 TL 75% YILLARA GÖRE GİDER GERÇEKLEŞMESİ ,75 TL ,56 TL ,63 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,75 TL ,56 TL ,63 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL 0,00 TL

17 AMASRA BELEDİYESİ Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alımları Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Yedek Ödenekler Ek ve Olağan Üstü Verilen Ödenek , , , , , , , , ,00 Bütçe ile Verilen Ödenek , , , , , ,26 Eklenen Harcama 3.646, , , ,32 İmha Devir Ödenek , , , , , , , , , , , , , ,00 Aktarma 1.810, , , , , , , , ,00 Geçen Yıldan Devir Ödenek * Mali Yılı Gider Bütçesine Geçen yıldan Devreden Ödenek Toplamı Dahil Edilmiştir. TOPLAM Personel Açıklama 1 Hesap Kodu 2010 Ekonomik 1.Düzey Gider Kesin Hesap Cetveli(Geçen Yıldan Devreden ve Bütçe İle Verilen Gider Toplamı AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu 2010 Faaliyet Raporu 15

18 16 FAALİYETLERE İLKİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 2010 yılı Amasra Belediyesinin toplam gelirlerinin ,20 TL olduğu ve bir önceki yıla göre toplam gelirlerinde yaklaşık % 29 luk bir fazla olduğu görülmektedir.vergi gelirlerinde ise %52 lik bir fazlalık meydana gelmiştir.bu fazlalık 2009 mali yılı için geçerli olmak üzere Bakanlar Kurulunun, tarih ve Sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayınlanan kararı gereğince Belediyelerce 27 yıldan bu yana tahsil edilen Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin tahsilat yetkisi,maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine verilmiş olmasından kaynaklanmaktadır. Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi tahsilat yetkisi 2010 yılından geçerli olmak üzere belediyelere yeniden verilmiş bulunmaktadır. Toplam gelirler içersinde genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay,bir önceki yıla göre artarak % 22 olarak gerçekleşmiştir.teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinde ise 2009 mali yılına göre % 16 artmıştır Toplam Gelirler 2009 Yılı ,29 TL 2010 Yılı ,30 TL Toplam Harcamalar 2009 Yılı ,56 TL 2010 Yılı ,63 TL 2010 yılı Amasra Belediyesinin toplam gideri ,63.-TL olarak sonuçlanmıştır. Gelirlerin giderleri karşılama oranı % 79,85 dir.toplam giderler içersinde en büyük kalemi personel giderleri tutmaktadır. Personel giderleri toplam giderlerin %50 sini oluşturmaktadır.

19 17 VERGİ TÜRÜ TAHSİLAT MİKTARI Lojman Kira Gelirleri 5.109,72 TL 01-VERGİ GELİRLERİ Bina vergisi ,99 TL ,28 TL Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri Diğer Taşınmaz Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,57 TL ,20 TL Arsa Vergisi ,75 TL 4 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR ,00 TL Arazi Vergisi 388,73 TL Hazine Yardımı ,00 TL Çevre Temizlik Vergisi Haberleşme Vergisi Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi ,25 TL 5.198,24 TL ,60 TL Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları 0,00 TL ,00 TL ,00 TL Eğlence Vergisi Yangın Sigorta Vergisi İlan Reklam Vergisi Bina İnşaat Vergisi Hayvan Kesim ve Denetleme Harcı İşgal Harcı İşyeri Açma İzni Harcı Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı Tellallık Harcı Yapı Kullanma İzni Harcı Diğer Harçlar 3 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ Şartname ve Basılı Evrak Form Satış Gelirleri Otopark İşletmesi Gelirleri Diğer Gelirler Su Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı Diğer kurumlar Hasılatı 3.182,91 TL 962,66 TL ,03 TL ,16 TL 137,00 TL ,04 TL 7.132,10 TL 594,00 TL ,00 TL 2.222,23 TL 640,21 TL ,80 TL ,44 TL ,18 TL ,27 TL 491,00 TL ,00 TL ,50 TL 5 DİĞER GELİRLER ,92 TL Diğer Faizler Merkezi İdare ve Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar Kanalizasyon Harcamalarına Katılım Payı Su Tesisleri Harcamalarına Katılım Payı Yol Harcamalarına Katılım Payı Maden İşletmelerinden Alınan Paylar Müze Giriş Üçretlerinden Alınan Paylar Diğer İdare Para Cezaları Vergi ve Diğer Amme Alacakları Geçikme Zammı Zamanında Ödenmeyen Üçret Gelirlerinden Alınan Geçikme Zammı Yukarıda Tanımlanmayan Diğer İdare Para Cezaları Otopark Yönetmeliği Uyarınca Alınan Otopark Bedeli Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler 3.514,40 TL ,10 TL 200,00 TL 4.850,00 TL 0,00 TL ,15 TL 900,02 TL 7.695,60 TL ,60 TL ,17 TL 3.400,00 TL ,10 TL 70,92 TL 06 SERMAYE GELİRLERİ ,95 TL Arsa Satışı ,95 TL

20 18 FAALİYETLERE İLKİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER KARŞILAŞTIRMALI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI SIRA TÜRÜ 2009 YILI 2010 YILI DEĞİŞİM (%) HARCAMALAR ,56 TL ,63 TL 29% 1 Personel Giderleri ,44 TL ,32 TL 25% 2 Sosyal Güv.Devlet Prim ,63 TL ,12 TL 49% 3 Mal ve Hizmet alımları ,11 TL ,09 TL 25% 4 Faiz Gidelerleri 6.441,91 TL ,81 TL 1065% 5 Cari Transferler ,01 TL ,81 TL 15% 6 Sermaye Giderleri ,40 TL ,48 TL 47% 7 Borç Verme 8 Yedek Ödenek GELİRLER ,29 TL ,30 TL 29% 1 Merkezi Yön.Alınan Pay ,46 TL ,10 TL 22% 2 Vergi Gelirleri ,40 TL ,99 TL 52% 3 Teş.Ve Mülkiyet Gelirleri ,19 TL ,44 TL 16% 4 Al.Bağ.Ve Yard.İle Öz.Gelir ,00 TL ,00 TL 254% 5 Diğer Gelirler ,52 TL ,82 TL 61% 6 Sermaye Gelirleri 476,00 TL ,95 TL 23464% GELİR-GİDER FARKI ,27 TL ,33 TL Cari Transferler 3% Faiz Gidelerleri 1% Mal ve Hizmet alımları 31% Sermaye Giderleri 5% Personel Giderleri 50% Personel Giderleri Sosyal Güv.Devlet Prim Mal ve Hizmet alımları Faiz Gidelerleri Sosyal Güv.Devlet Prim 10% Cari Transferler Sermaye Giderleri

21 19 SU TAHAKKUK SERVİSİ DÖNEM SU BEDELİ ATIK SU Ç.T.V. 2010/ ,02 TL 1.175,49 TL 2010/ ,12 TL 1.194,13 TL 2010/ ,09 TL 1.143,20 TL 2010/ ,32 TL 1.232,33 TL 2010/ ,99 TL 1.494,19 TL 2010/ ,71 TL 1.787,90 TL 2010/ ,71 TL 2.707,28 TL 2010/ ,81 TL 2.147,69 TL 2010/ ,70 TL 1.656,78 TL 2010/ ,91 TL 1.313,14 TL 2010/ ,84 TL 1.431,13 TL 2010/ ,27 TL 1.267,93 TL TOPLAM ,78 TL ,19 TL SU TAHAKKUK SERVİSİ (2010 YILI) SU TAHAKKUK ,78 TL Ç.T.V ,19 TL ATIK SU -

22 20 FAALİYETLERE İLKİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 2010 YILI SU TAHSİLATLARI Su Bedeli Atık Su Muayene Denetim *2010 yılında su tahsilat miktarı, ,00 - TL olarak gerçekleşmiştir ,00 TL - - TÜRLERİNE GÖRE ABONE SAYILARI Mesken İşyeri 517 İnşaat 75 Resmi 22 Diğer abone (fes-yık-kes) 9 Şehit-Özürlü-Gazi 14 Okul-Hastane 7 TOPLAM TARİHLERİ ARASINDA SU AFFINDAN YARANLANAN ABONE SAYISI Su bedeli 8.914,00 TL Atık Su - Muayene Denetim - Su kesme da başlatılmıştır. Bu tarihten 'a kadar olan su açma ve kesme rakamları ve tahsil edilen miktar aşağıda belirtilmiştir. SU AÇMA VE KESME ( ARASI) Kesilen Su 450 Açılan Su 440 Tahsilat Miktarı ,00 TL 2010 yılı içinde 3 aboneye kaçak su işlemi yapılmıştır. 432 Aboneye tesisat kontrolü işlemi gerçekleştirilmiştir. 450 Abonenin borcundan dolayı su kesim işlemi yapılmıştır. Yıl Tahakkuk Tahsilat Oranı ,73 TL ,60 TL 70,00% ,60 TL ,24 TL 78,53%

23 YILINDA YAPILAN ABONELİK DÖKÜMANI NO ABONE TİPİ ABONE DURUMU SAYI Mesken 1-Normal Abone Kesik 4-Fesih 5-Yıkık 6-M.Kesik TOPLAM 3452 İşyeri 1-Normal Abone Kesik 3-Fesih 4-Yıkık 5-M.Kesik TOPLAM 517 İnşaat 1-Normal Abone 75 3-Kesik 4-Fesih TOPLAM 75 Resmi 1-Normal Abone 22 3-Kesik 4-Fesih TOPLAM 22 Diğer Abone 1-Normal Abone 9 4-Fesih TOPLAM 9 Şehit, Gazi, Özürlü 1-Normal Abone 14 TOPLAM 14 Okul, Hastane 1-Normal Abone 7 3-Kesik 4-Fesih TOPLAM 7 GENEL TOPLAM 4096

24 22 FAALİYETLERE İLKİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Belediyenin Gelir ve Gider Bütçeleri arasında açık ve fazlanın finansmanı yukarıdaki tablolarda gösterildiği biçimde düzenlenmiştir. Tahmin edilen gelir ile gerçekleşen gelir oranının hemen hemen benzer olmasını, gelir tahminlerinin gerçekçi yapılmasının bir göstergesi olarak ifade etmek mümkündür. Tahmin edilen gider gerçekleşme oranı ile gerçekleşen gider oranı arasındaki fark 2009 yılında yapılması düşünülen bazı projelerin 2010 faaliyet yılında bir kısmına başlanılmış olmasından kaynaklanmaktadır Mali Denetim Sonuçları Belediyemiz, Sayıştay ın dış denetimine tabidir. Bu denetim sırasında Sayıştay; kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılıp kullanılmadığını; İdarenin hesaplarını ve bunlara ilişkin belgeleri esas alarak, mali tabloların güvenirliliğini ve doğruluğunu; gelir, gider ve mallara ilişkin mali işlemlerin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu denetler yılı içerisinde de Sayıştay Denetçileri tarafından 2009 Mali Yılı denetimi yapılmıştır. Ayrıca, 5393 sayılı Belediye Kanunun 25. maddesi gereği Meclis tarafından üyeleri arasından oluşturulan Denetim Komisyonu, 2010 mali yılı içerisinde 2009 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimini yapmış ve denetim ile ilgili raporunu hazırlamıştır.

25 AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu 3.2. PERFORMANS BİLGİLERİ Faaliyet ve Proje Bilgileri AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu 23

26 24 Yazı İşleri Müdürlüğü

27 AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu 25

28 26 FAALİYETLERE İLKİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER Meclis üyelerinin, meclis toplantılarına devamlılıklarını belirlemek üzere meclis cetvelini saklamak. Meclis toplantısı bittikten sonra alınan kararları, meclis başkanı ve meclis kâtiplerine imzalatmak ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 23. maddesine göre Belediye Başkanı tarafından İlçe Kaymakamlığına onaya göndermek, onaydan sonra gelen meclis kararlarının bir suretini kendi bünyesinde arşivlemek, bir suretini de gereği için ilgili müdürlüğe göndermek. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR Belediye Meclisi ile ilgili görevleri: Belediyemiz birimlerinden yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak Belediye meclisinde görüşülüp karara bağlanmak, üzere Belediye Başkanlığından havaleli konuları, gündem maddesi olarak hazırlayıp Meclis Başkanlığına sunmak. Meclis toplantı gündeminin, bir önceki birleşime ait meclis karar özetleri ve kararların birer adet fotokopileri ile birlikte zabıta memurları aracılığı ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesine göre meclis üyelerine en az 3 gün önceden imza karşılığı teslim edilmesini sağlamak. Belediye Meclisi ve İhtisas Komisyonlarının çalışmalarına yardımcı olmak, karar ve raporlarını yazmak, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 16. maddesine göre meclis toplantı tutanaklarını hazırlamak, başkanlık divanına imzalatmak ve bu tutanakları bir dosyada saklamak, incelemeye hazır bulundurmak, Alınan meclis kararlarını meclis karar defterine yazmak ve meclis başkanı ile meclis kâtiplerine defteri imzalatmak. Belediye Encümeni ile ilgili görevleri: Belediyemiz birimlerinin Belediye Başkanından havaleli konularını gündem maddesi olarak encümene sunmak sayılı Belediye Kanununun 35. maddesine göre, haftada 1 gün toplanan belediye encümeninin almış olduğu kararların yazılmasını, arşivlenmesini ve gereği için ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak. Encümence alınan kararları encümen karar defterine yazmak, metin haline getirilen kararları encümen başkanı ve üyelere imzalatmak. Genel evrak kayıt ile ilgili görevleri: Belediye Başkanlığına kamu kurum ve kuruluşlardan gelen evrakların kaydını yapmak ve ilgili birimlere zimmet karşılığı teslim etmek. Belediye Başkanlığına vatandaşlar tarafından verilen dilekçelerin kaydını yapmak ve ilgili birimlere zimmet karşılığı teslim etmek.

29 27 Belediyeden posta ile gönderilecek evrakların posta zimmet defterine işlenerek PTT'ye zimmet karşılığı teslim etmek. Evlendirme İşleri: Resmi nikâh başvurularını almak, nikâh işlemi için gerekli olan evrakın temin edilmesini sağlamak, gönderilmiştir sayılı Belediye ve diğer Kanunlarda belirtilen rutin görevler eksiksiz yerine getirilmiş, Müdürlüğümüz için bütçeden ayrılan ödeneğin zorunlu gereksinimlerimizde tasarruf ilkesi çerçevesinde kullanımı sağlanmıştır. Memur personelin derece-kademe ile diğer özlük ve sicil işlemleri düzenli olarak takip edilmiştir. Başvuranlar hakkında mevzuatın öngördüğü incelemelerin yapılmasını sağlamak, İnceleme sonucunda evrakları tamam olan ve evlenmelerine yasal engel bulunmayan başvuru sahiplerine nikâh günü vermek, Belediye Başkanı'nın yetki verdiği yetkililerce nikâh akdinin yapılmasını sağlamak, Yapılan akitleri Nüfus Müdürlüğüne bildirmek, Amasra Belediyesi Evlendirme biriminde yapılan nikâh akitlerinin kayıt ve belgelerini mevzuata uygun olarak tutmak, arşivlemek ve muhafaza etmek, Mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak. Diğer Görevleri: Belediye Başkanlığı tarafından verilen yazışmaları yapmak. Tüm encümen ve meclis kararlarının arşivlenmesini sağlamak. EVLENDİRME MEMURLUĞU Belediyemizin bu hizmet için belirlediği Belediye Meclis Salonunda hizmet vermekte olup, evlenmek isteyen çiftlerin müracaatlarını kabul etmek ve işlemlerini gerçekleştirmekle yükümlüdür. Belediyemiz Meclis salonunda, 01 OCAK ARALIK 2010 tarihleri arasında 50 Adet nikâh işlemi yapılmıştır. SUNULAN HİZMETLER Belediyemize 2010 yılı içerisinde 1163 dilekçe başvurusu yapılmış, gönderilen Resmi ve özel 1815 resmi başvuru kayıt altına alınmış ve ilgili birimlere gününde gönderilerek, başvurularla ilgili 2334 adet yazışma yapılmıştır. Yine 2010 yılı içerisinde Belediye Meclisince 23 oturumda 154 sayılı karar alınmış, 51 oturum yapılan Belediye Encümenince de 135 adet karar alınarak gereği yapılmak üzere ilgili birimlere

ZABITA YÖNETMELİĞİ Görev, Yetki ve Sorumluluk Görevleri MADDE 10 (1) Belediye zabıtasının görevleri şunlardır: a) Beldenin düzeni ve esenliği ile

ZABITA YÖNETMELİĞİ Görev, Yetki ve Sorumluluk Görevleri MADDE 10 (1) Belediye zabıtasının görevleri şunlardır: a) Beldenin düzeni ve esenliği ile ZABITA YÖNETMELİĞİ Görev, Yetki ve Sorumluluk Görevleri MADDE 10 (1) Belediye zabıtasının görevleri şunlardır: a) Beldenin düzeni ve esenliği ile ilgili görevleri; 1) Belediye sınırları içinde beldenin

Detaylı

T.C. ÇEġME BELEDĠYESĠ. ZBT-G / Devlet TeĢkilat No ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ÇEġME BELEDĠYESĠ. ZBT-G / Devlet TeĢkilat No ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Yetki Tanımları ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 51. maddesine göre Çeşme Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Çeşme ilçesi sınırları içerisinde, bölgenin esenlik, huzur, sağlık ve düzeninin

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

GİRESUN BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI GİRESUN BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI Görevleri ; (1) Belediye zabıtasının görevleri şunlardır: a) Beldenin düzeni ve esenliği ile ilgili görevleri; 1) Belediye sınırları

Detaylı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK. Beldenin Düzeni ve Esenliği İle İlgili Görevleri

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK. Beldenin Düzeni ve Esenliği İle İlgili Görevleri ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV,YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARI YÖNETMELİĞİ Amaç : BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR MADDE-1 Bu yönetmeliğin amacı; Araklı Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğünün kuruluş,

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO: ZM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı, Zabıta Müdürlüğünün ve bağlı amirliklerinin kuruluş,

Detaylı

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ / ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ / ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ / ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Zabıta Müdürlüğünün

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Zabıta Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. B İ R İ N C İ B Ö L Ü M Genel Hükümler

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Zabıta Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. B İ R İ N C İ B Ö L Ü M Genel Hükümler T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Zabıta Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ B İ R İ N C İ B Ö L Ü M Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1 - Madde 2 - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı; Beşiktaş Belediyesi Yazı

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ A) GENEL BİLGİLER Aşağıda belirtilen görevler, Malî Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülür: a) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

1 9 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler ,35 140,35 140, ,

1 9 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler ,35 140,35 140, , Gelirin Kodu BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2014/31-12-2014 TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : 2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil İle Gelir

Detaylı

T.C. ERDEMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. ERDEMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. ERDEMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Zabıta Müdürlüğünün görev

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ 1. DÜZEY GELİR BÜTÇESİ 2016 YILI ÖDENEĞİ 2017 YILI

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 01.01.2003 tarihinden 31,12,2003 tarihine kadar olan çalışmaları başlıklar halinde

Detaylı

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Temizlik İşleri Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat

Detaylı

T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Altınordu Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B)

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B) 3 5 5 53 6 53 54 57 58 5 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN

Detaylı

YAZI İŞLERİ GELİR MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ GELİR MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2006 GÖREVİ 5393 Sayılı Belediye Kanunu 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,1319 Sayılı Emlak Kanunu ve diğer kanunlarla belirlenen her türlü gelir kaleminin tahakkuk ve tahsilatını

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B)

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B) 3 5 5 53 6 53 54 57 58 5 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN

Detaylı

Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri 1.000, ,75 643,75 643, ,

Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri 1.000, ,75 643,75 643, , Gelirin Kodu BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2012/31-12-2012 TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : 2012 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil İle Gelir

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B)

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B) 3 5 5 53 6 53 54 57 58 5 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN

Detaylı

Eğitim Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı 1.000, Ekonomik Hizmetlere İlişkin Kurumlar

Eğitim Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı 1.000, Ekonomik Hizmetlere İlişkin Kurumlar Gelirin Kodu BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2013/31-12-2013 TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : 2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil İle Gelir

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM,HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR MADDE 1- AMAÇ: Bu Yönetmeliğin amacı; Çerkezköy

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Dayanak, İlke ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğinin

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B)

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B) 3 3 6 3 4 7 8 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN SİGORTASI

Detaylı

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ DÖNEMİ : EKİM-2015 BİRLEŞİM : 18 OTURUM : 1 TOPLANTI TARİHİ : 16.10.2015 GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 89 ÖZÜ : SİNİN 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU. Belediyemizin 2016

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO

TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ MAYIS 2016 BİRLEŞİM 11 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 09.05.2016 GÜNDEM MADDE NO 1 KARAR NO 69 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2015 YILI İDARE VE KESİN HESABI İLE İLGİLİ PLAN VE

Detaylı

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞ...3 I. OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...4 1. BÜTÇE GİDERLERİ...4 2. BÜTÇE GELİRLERİ...4 3. FİNANSMAN...5

Detaylı

2012 MALİ YILI KESİN HESABI

2012 MALİ YILI KESİN HESABI 2012 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2012 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-16 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 17

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ZABITA HİZMET YÖNETMELİĞİ

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ZABITA HİZMET YÖNETMELİĞİ T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ZABITA HİZMET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM:AMAÇ,KAPSAM VE DAYANAK AMAÇ VE KAPSAM: MADDE 1- Beldenin ve belde halkının sağlık ve düzenini sağlamak, Beldeyi zarardan korumak amacıyla

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B)

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B) 3 5 5 53 6 53 54 57 58 5 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B)

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B) 3 3 6 3 4 7 8 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) EĞLENCE VERGİSİ YANGIN SİGORTASI

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri...

Detaylı

MALİ YILI KESİN HESABI

MALİ YILI KESİN HESABI 2011 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2011 Mali İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-7 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 8 Bütçe

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU I- OCAK- HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1) Bu Yönetmeliğin amacı; Lüleburgaz Belediye Başkanlığı Yazı İşleri

Detaylı

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini (21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki Ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. YAKAKENT BELEDİYE BAĞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. YAKAKENT BELEDİYE BAĞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. YAKAKENT BELEDİYE BAĞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Mali Hizmetler Müdürlüğü nün

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Bağlılık Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik Kütahya

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR CETVELİ - B (TASARI) (ÖRNEK: 15) I II III IV V AÇIKLAMASI Tasarı Bütçesi. 1 Vergi Gelirleri 25.000.

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR CETVELİ - B (TASARI) (ÖRNEK: 15) I II III IV V AÇIKLAMASI Tasarı Bütçesi. 1 Vergi Gelirleri 25.000. 1 Vergi Gelirleri 25.000.000,00 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800,00 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800,00 51 Eğlence Vergisi 900.000,00 1 Biletle Girilmesi Zorunlu

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Gebze Belediyesi sınırları içerisindeki

Detaylı

2015 YILI GELİR BÜTÇESİ

2015 YILI GELİR BÜTÇESİ GELİR KODU I II III IV 2015 YILI GELİR BÜTÇESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI ( B ) CETVELİ AÇIKLAMA 2015 YILI GELİR TAHMİNİ ( ) 01 VERGİ GELİRLERİ 160.950.000 02 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler

Detaylı

2016 YILI GELİR BÜTÇESİ

2016 YILI GELİR BÜTÇESİ GELİR KODU I II III IV 2016 YILI GELİR BÜTÇESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI ( B ) CETVELİ AÇIKLAMA 2016 YILI GELİR TAHMİNİ ( ) 01 VERGİ GELİRLERİ 175.500.000 02 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ)

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) 01 Vergi Gelirleri 25.000.000 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 54.298,01,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 01.09.2009 TARİH VE 107 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 1- AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ Bu yönetmeliğin amacı Çerkezköy Belediyesi

Detaylı

T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Altınordu Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün

Detaylı

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 17. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8 04. Faiz Giderleri 9 05. Cari Transferler 10

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 17. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8 04. Faiz Giderleri 9 05. Cari Transferler 10 ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU I-OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. Bütçe Giderleri. 4 01. Personel Giderleri 6 02. Sosyal Güvenlik

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

BELDE BELEDİYE BAŞKANLIKLARI TESPİT VE DEĞERLENDİRME FORMU BİRİMİ : HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BELDE BELEDİYE BAŞKANLIKLARI TESPİT VE DEĞERLENDİRME FORMU BİRİMİ : HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BELDE BELEDİYE BAŞKANLIKLARI TESPİT VE DEĞERLENDİRME FORMU : HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Saklama Süresi 1 Bütçe cetvelleri ve defterleri 10 yıl 2 Kesin hesap cetvelleri 10 yıl Devlet Arşivi ne gönderilir. 3

Detaylı

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka Belediyesi

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev, Çalışma

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler Amaç

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

ARTVİN İLİ YUSUFELİ İLÇE BELEDİYESİ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ARTVİN İLİ YUSUFELİ İLÇE BELEDİYESİ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ARTVİN İLİ YUSUFELİ İLÇE BELEDİYESİ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ AMAÇ Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı, Yusufeli Belediyesinde mevcut hizmet birimlerinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek,

Detaylı

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş İlkeleri Amaç

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYESĠ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYESĠ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYESĠ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Silivri Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları;

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; a) Belediye ve varsa mücavir alan sınırları içerisindeki tüm yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak,

Detaylı

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ 830 BÜTÇE HESABI 303,138,520.47 218,365,887.13 177,218,827.30 830 01 PERSONEL 53,132,315.89 60,869,561.14 65,906,398.20 830 01 1 MEMURLAR 7,044,749.59 7,956,369.31 8,601,011.72 830 01 1 1 Temel Maaşlar

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı Bursa Nilüfer Belediye lığı Müdürlüğü nün hukuki statüsünü, teşkilatını,

Detaylı

T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Alaşehir Belediye Başkanlığı

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Müdürlüğümüz her gün artan hizmet taleplerini en ekonomik ve en hızlı şekilde karşılamak amacıyla kentin ihtiyacı olan asfalt yol kaplama, istinat duvarı,

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ- / DENİZLİ Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 SUNUŞ..3 I-OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 4 A. Bütçe Giderleri 4 01. Personel

Detaylı

2017 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2017 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ : EKİM-2016 BİRLEŞİM : 20 OTURUM : 1 TOPLANTI TARİHİ : 18.10.2016 GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 118 ÖZÜ : ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ İLE İLGİLİ PLAN

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Zabıta Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Zabıta Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç Madde 1 (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGESİ

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGESİ KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGESİ Keçiören Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Detaylı