T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BETON BARAJLAR TASARIM İLKELERİ REHBERİ REHBER NO: 004 EKİM 2012 ANKARA

2 ÖNSÖZ Birçok medeniyetin kesişme noktası olan Anadolu'da yaklaşık 4000 yıldır süren hidrolik mühendisliği çalışmaları, bilhassa Selçuklu ve Osmanlıların yaptıkları muhteşem eserler, Türkiye'yi tarihi su yapıları açısından en zengin ve en dikkat çekici açık hava müzelerinden birisi haline getirmiştir. Bugün ise ülkemiz, inşa halindeki barajların sayısı bakımından Dünya daki sıralamada üst sıralarda yer almaktadır. Ülkemizde her tipten barajlar inşa edilmiş ve edilmektedir. Ayrıca; bu barajlar dolgu hacmi, yükseklik, rezervuar kapasitesi, kret uzunluğu gibi teknik karakteristikleri ile de dünyadaki inşa edilmiş barajlar arasında ön sıralarda yer almaktadır. Atatürk Barajı 84 milyon m 3 dolgu hacmi ile dünya sıralamasında beşinci sırada yer almaktadır. Şubat ayında su tutma merasimine bizzat katılmış olduğum Deriner Barajı 249 m yüksekliği ile ülkemizin en yüksek barajı, kendi sınıfında Dünya nın 6. yüksek barajıdır. İnşaat ihalesi safhasında bulunan Yusufeli Barajı nın yüksekliği ise 270 metredir. Yusufeli Barajı tamamlandığında Türkiye nin en yüksek barajı olma özelliğine sahip olacaktır. Ülkemizin su yapıları sahasında ulaşmış olduğu bu güzel seviye, bu sektörde çalışanların fedakar çalışmaları ve mesleklerine olan saygının neticesinde oluşmuştur. Yıllardan beri ülkemizde ve yurt dışında barajlar ve su yapıları alanından sayısız eserler kazandıran mühendislerimizin ve müteahhitlerimizin çalışmalarını hepimizin malumlarıdır. Ülkemizdeki baraj ve diğer su yapılarının projelendirilmesi ve inşası sürecine olumlu katkısı olacağını düşündüğüm; Uluslararası Büyük Barajlar Komisyonu (ICOLD) kriterlerini esas alarak ülkemiz ihtiyaçları ve şartları dikkate alınarak uygulanması konusunda proje ve uygulama kriterleri ile ilgili olarak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü nün (DSİ) Uluslararası Büyük Barajlar Komisyonu Türk Milli Komitesi (TRCOLD) ve Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TMMMB) ile başlatmış olduğu çalışmanın neticesinde hazırlanan bu rehber dokümanların bu sektörde çalışanlara büyük fayda sağlayacağı aşikardır. Bu gayeye hizmet etmek için komitelerde görev alan, başta DSİ personeli olmak üzere bütün mühendislik ve müşavirlik firmaları temsilcilerine teşekkür ederim. Su gibi aziz olunuz. Prof. Dr. Veysel EROĞLU Orman ve Su İşleri Bakanı BETON BARAJLAR i

3 GİRİŞ Ülkemizin su kaynaklarının yönetiminden ve geliştirilmesinden sorumlu olan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü geçmişinden günümüze kadar üstlenmiş olduğu görevleri başarı ile tamamlamış ve insanımızın hizmetine sunarak kalkınmamıza ve refah düzeyimizin artmasına büyük katkı sağlamış ve sağlamaya devam etmektedir. Bugün itibari ile, Genel Müdürlüğümüz merkezde 15 Daire Başkanlığı, taşrada 26 Bölge Müdürlüğü ve bünyesinde bulunan takriben personel ile çalışmalarına devam etmektedir. Muhtelif yüksekliklere ve değişik maksatlara hizmet eden 741 adet baraj bugün için işletmede olup, yenilerinin inşası da devam etmektedir. Genel Müdürlüğümüzün vizyonu: Su kaynaklarımızın geliştirilmesi, korunması ve yönetimi konularında dünya lideri olmaktadır. Bu konuma gelmek için yapacağımız çalışmaları; diğer ilgili kurum ve kuruluşlar, müteahhitlerimiz, mühendislik ve müşavirlik firmalarımız ve de akademisyenlerimizle koordineli bir şekilde gerçekleştirmekteyiz. 1. Barajlar Kongresi nin hazırlanması ve çıktıları buna çok güzel bir örnek oluşturmuştur. Bu kongremizin maksadı takriben 1 yıla yakın bir süredir yapılan çalışmalar neticesinde ülkemizdeki barajların/su yapılarının projelendirilmesi ve uygulanması sırasında kullanılacak kriterlerin, Uluslararası Büyük Barajlar Komisyonu (ICOLD) kriterlerini baz alarak ülkemizin ihtiyaçlarına göre uygulanmasında yol gösterecek rehber dokümanlar ile ilgili ilk çalışmaların neticelerinin sunulmasıdır. Bu rehber dokümanlar 8 ana başlık altında toplanmıştır. Baraj ve su yapıları ile ilgili çalışmalarda büyük fayda sağlayacağına inandığım bu rehber dokümanların hazırlanmasında emeği geçen tüm ilgililere içtenlikle teşekkür eder bu ve benzer çalışmaların devamını dilerim. Akif ÖZKALDI DSİ Genel Müdürü BETON BARAJLAR ii

4 BU REHBER DOKÜMAN ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN KATKILARI İLE DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DSİ), ULUSLARARASI BÜYÜK BARAJLAR KOMİSYONU TÜRK MİLLİ KOMİTESİ (TRCOLD), TÜRK MÜŞAVİR MÜHENDİSLER VE MİMARLAR BİRLİĞİ NİN (TMMMB) ORTAK ÇALIŞMASI VE TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ (TMB) VE TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI (İNTES) NIN DESTEKLERİ SONCUNDA HAZIRLANMIŞTIR. BETON BARAJLAR iii

5 AÇIKLAMA Bu rehber doküman, barajlar, hidroelektrik santrallar ve hidrolik yapıların planlama, tasarım, proje hizmetlerini ve inşaatını yapan firmaların, bu konuda görev ifa eden kamu kurum ve kuruluşlarının ve özel sektör yatırımcılarının çalışmalarına baz olması gayesi ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Uluslararası Büyük Barajlar Komisyonu Türk Milli Komitesi, Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği ile akademisyenlerin bir yıla yakın süre ile çalışmaları sonucunda hazırlanmıştır. Bu doküman ülkemizde bu konuda yapılan ilk çalışmalardan biri olup, ilgili taraflardan gelecek görüş ve öneriler çerçevesinde revize edilecek ve güncelleştirilecektir. Bu doküman bu konuda çalışan, hizmet üreten ve imalat yapan kişi, firma, kurum ve kuruluşlara rehber olması amacı ile hazırlanmış olmakla birlikte, tasarım, imalat, montaj, inşaat, su tutma, işletme ve baraj emniyeti ile ilgili her türlü sorumluluk tasarım, imalat, montaj ve inşaat işlerini yapan yüklenicilere aittir. Telif Hakkı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü nün önceden izni alınmadan bu yayının hiç bir bölümü mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kayıt veya başka yollarla hiç bir surette çoğaltılamaz, muhafaza edilemez, basılamaz. BETON BARAJLAR iv

6 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ Amaçlar ve Kapsam Beton Barajlar TEMEL KAYASI Baraj Yeri Konsolidasyon ve Perde Enjeksiyonu BETON ÖZELLİKLERİ Genel Özellikler Katkılar Agrega Beton Karma Suyu Beton Sınıfları Beton Karışım Tasarımı Beton Kalite Kontrolü Yerinde Beton Deneyleri Beton Dayanımı ÖN TASARIM İÇİN RİJİT BLOK STABİLİTE ANALİZİ Genel Yükler Güvenlik Sayıları BETON BARAJLARIN DEPREM ANALİZLERİ Genel Sönüm Deprem Analizleri Analiz Yöntemleri Performans Kabul Kıstasları TERMAL ANALİZ YÖNTEMLERİ Genel Analiz Metodları Analiz Girdileri Analiz Yönteminin Seçilmesi Kütle Betonda Çatlak Kontrolü BETON BARAJ ÖLÇÜM SİSTEMLERİ Deplasman Ölçümleri BETON BARAJLAR v

7 7.2 Sızma Ölçümleri Diğer Ölçümler Ölçüm Sistemleri İşletimi Ölçüm Bilgisi Kullanımı ve Acil Eylem Planı REFERANSLAR BETON BARAJLAR vi

8 1. GİRİŞ 1.1 Amaçlar ve Kapsam Bu rehber, beton barajların tasarımında kullanılacak yöntemleri sunmaktadır. Beton karışım tasarımı, kaya ıslah metotları, baraj ön tasarım stabilite analizleri, deprem analizleri ve termal analizler doküman kapsamındadır. Karışım tasarımı bölümü, beton bileşen malzemelerinin oranları, kalitesi ve üretim kontrolü konusunda yol gösterici niteliktedir. Yeni inşa edilecek barajlar için verilen analiz yöntemleri ile güvenli ve ekonomik baraj boyutları belirlenir. Ayrıca, baraj gövdesi üzerinde bulunan dolusavak, köprü v.b. yapıların tasarımında kullanılması gereken deprem tepki spektrumu da analizler neticesinde elde edilir. Beton barajlar, geleneksel beton ağırlık barajlar, silindirle sıkıştırılmış beton barajlar ve kemer barajlar olarak sınıflandırılır. Her üç baraj sınıfı için de yöntemler bu doküman kapsamında sunulmaktadır. Mevcut barajların deprem performans değerlendirilmesi de bu doküman kapsamında verilen gerilme analizi yöntemleri ile gerçekleştirilebilir. Mevcut barajlar için deprem analizleri ile deprem performans değerlendirilmesi yapılarak iyileştirme ve güçlendirme ihtiyacı tespit edilir. Bu doküman baraj gövdesi haricinde kalan yapıların tasarımına ilişkin yöntemleri içermez. 1.2 Genel İlkeler Beton barajlar, tasarım yüklerine karşı denge durumlarını geometrileri, ağırlıkları ve malzeme dayanımları ile sağlayan barajlardır. Beton barajlar, ağırlık ve kemer tipi olmak üzere iki gruba ayrılır. Ağırlık beton barajların aksı çizgisel, kavisli veya kurplu olabilir. Kemer barajlar silindirik veya çift eğrilikli olarak tasarlanır. Tek eğrilikli kemer barajlarda yalnızca yatayda kemer şekli verilmiş olup, düşeyde düz ya da eğimlidir. 1950' li yıllara kadar dünyada uygulanmış baraj tipleri olup, çift eğrilikli kemer barajların projelendirme esasları geliştikçe ve bilgisayar programlarının kullanımı arttıkça artık fazla tercih edilmemektedir. Çift eğrilikli kemer barajlar, hem yatay hem de düşey yönde eğriselliğe sahiptir. Çift eğrilikli kemer barajlar sahip oldukları çift BETON BARAJLAR 1

9 yöndeki kemer etkisinden dolayı daha ince beton kesitine sahip olurlar. Çift eğrilikli kemer barajlar sahip oldukları taşıyıcı sistemin özelliği sayesinde beton hacminde önemli miktarda ekonomi sağlarlar. Çift eğrilikli bir kemer barajın düşey konsol etkisinden dolayı oluşan gerilmeleri kontrol etmek için, barajın tepe noktası, temeli ve baraj aksının mansap eğrisini kestiği noktadaki kesitte olması gereken kalınlık oranları ile baraj düşey ekseninin memba mansap doğrultusundaki mesafeler arasındaki oranlar literatürde ampirik olarak tanımlanmış olup, bu değerler ön projelendirme aşamasında kullanılabilir. Beton ağırlık barajlar tasarım yüklerine ağırlıkları ve malzeme dayanımları ile mukavemet gösterirler. Kemer barajlar ise yükleri büyük oranda kemerlenme etkisi ile vadi ayaklarına ileterek taşır. Kemer barajlarda, beton ağırlık barajların aksine ikincil etken konsol mekanizmasıdır. Vadi genişliğinin baraj yüksekliğine oranının 3 ten küçük olduğu durumlarda kemer baraj tercih edilmesi ciddi ekonomik avantajlar sağlar. Bu oranın 3 ile 6 arasında olduğu durumlarda da kemer baraj tipi göz nünde bulundurulmalıdır. Vadi genişliğinin baraj yüksekliğine oranının 6 dan büyük olduğu durumlarda kemerlenme etkisinin azalması ile kemer baraj tipi etkinliğini kaybeder. Beton barajlarda beton yerleştirmesi esnasında hidratasyon ısısı sebebi ile yüksek sıcaklıklar meydana gelebilir. Yapım aşamasında hidratasyon ısısının kontrolü için yatay ve düşey derzli olarak inşa edilebilir veya soğutma sistemi tesis edilebilir. Kontrolsüz sıcaklık artışı ve dış ortam sıcaklığının ani bir şekilde değişmesi aşırı çekme gerilmelerine sebep olarak istenmeyen çatlaklara yol açabilir. Silindirle sıkıştırılmış beton (SSB), beton barajların yapımında 1970 lerden bu yana kullanılmaktadır (Raphael, 1971; Cannon 1972; Cannon, 1974). SSB, düşük hidratasyon ısısı, hızlı yapım ve yerleştirme imkanı ile baraj yapım maliyeti için uygun bir malzemedir. Beton ağırlık barajlar, SSB ile inşa edildiklerinde düşey derzli veya derzsiz olarak yapılabilir (Abdo, 2008). Genellikle düşey derzli geleneksel beton ile imal edilen kemer barajlarda SSB kullanımı az da olsa mümkündür (Xie and Chen, 2005). Yapım koşulları, derz yerleri ve inşaat teknikleri beton barajların deprem performansını doğrudan etkileyen faktörlerdir. Bu sebeple inşaat koşul ve aşamalarının gerçekçi kabuller ile deprem analizlerinde dikkate alınması gereklidir. BETON BARAJLAR 2

10 Beton barajları maliyet etkin hale getiren sebeplerden biri de dolusavakların gövde üzerine inşa edilebilmeleridir. Beton baraj tasarımında gövde üzerinde bulunan dolusavağın baraj gövde davranışı üzerindeki etkileri dikkate alınmalıdır. Barajın geometrisinin belirlenmesinde, baraj yerindeki mevcut jeolojik durum, mevcut topoğrafya, baraj aksındaki vadi şekli, küçük faylar ve mevcut kaya parametreleri dikkate alınarak değişik alternatifler değerlendirilerek, tüm alternatiflerin teknik ve ekonomik karşılaştırmaları sonucunda en uygun baraj geometrisi tanımlanmalıdır. BETON BARAJLAR 3

11 2. TEMEL KAYASI 2.1 Baraj Yeri Baraj yeri temel araştırmalarına başlamadan önce, baraj göl alanında incelenmesi gereken parametreler aşağıda sunulmaktadır: (i) Göl alanının komşu vadileri kapsayacak şekilde 1/25000 ölçekli stratigrafik yapısal jeoloji haritası yapılmalıdır (sorunlu bölgelerde ölçek 1/ olabilir). (ii) Haritada kaya birimlerinin hidrojeolojik özelliklerine göre geçirimli yarı geçirimli geçirimsiz olarak sınıflandırılması ve gölalanı ile baraj ekseni mansabındaki kaynakların haritaya işlenmesi gereklidir. Özellikle mansap kaynaklarının yağışlı ve kurak mevsimlerde debilerinin, sıcaklıklarının periyodik olarak ölçülmesi ve meteorolojik veriler ile ilişkilerinin saptanması önem arz eder (iii) Göl alanından kaçak olasılıklarının irdelenmesine ve baraj geçirimsizlik perdesi yamaç geometrisine baz oluşturacak şekilde bölgenin Hidrojeolojik Modeli nin belirlenmesine ihtiyaç vardır. (iv) Düşük kotlu komşu vadilere veya belirgin karst yollarına kaçak olasılığı düşünülen yerlerde karotlu sondajlar ile desteklenmiş jeofizik araştırmaların yapılması gerekir. (v) Göl alanı vadi yamaçlarındaki büyük ölçekli heyelanların sondaj ve jeofizik yöntemler ile araştırılmalıdır. Baraj yeri ve yakın dolayındaki kaya birimlerinin dokanaklarının, birimlerdeki süreksizlik düzlemlerinin (katmanlanma, eklem takımları, makaslama zonları, kıvrım eksenleri, birincil-ikincil faylar), kireçtaşı temeldeki karstik oluşukları içeren 1/1000 veya 1/500 ölçekli jeoloji haritasının hazırlanması; topoğrafla çalışılan haritada baraj gövdesi ve mühendislik yapılarının (dolusavak, enerji tüneli, santral) jeolojiyi örtmeyecek şekilde çizgisel olarak gösterilmesi gerekir. Baraj gövdesi ve mühendislik yapılarındaki temel kayası özelliklerinin yeterli sayıdaki karotlu ve basınçlı su testli kuyular ile araştırılmalıdır. Yamaçlarda açılacak kuyular ile yeraltı suyu tablasının yağışlı ve kurak mevsimlerdeki seviye değişimlerinin ölçülmesi (kuyuların baraj yerindeki yüksek topoğrafya dolayısıyla yüzeyde açılamaması durumunda araştırma galerilerinden yaralanılabilir) gereklidir. BETON BARAJLAR 4

12 Yamaçlardaki YAS seviyelerinin nehrin eşele bağlı seviyeleri ve meteoroloji istasyonlarından alınan yağış verileri ile birlikte değerlendirilmelidir. Mansap kaynaklarının olması durumunda, kaynaklardaki debi değişimlerinin aynı koşullarda irdelenmesi gerekir. Ayrıca, kaynaklardan yağışlı ve kurak mevsimlerde numune alınarak kimyasal analizlerinin yaptırılması elzemdir. Temel kayasının, Bieniawski RMR (Rock Mass Rating System: Kaya Kütlesi Puanlama Sistemi), Barton Q=NGI (Norvegian Geotchnical Institue) sistemine göre Kütle Sınıflaması nın ve Hoek and Brown Rock Mass Properties parametrelerine göre karotlu araştırma kuyuları ve galerilerinden elde edilecek veriler de kullanılarak yapılması gereklidir. Karotlu araştırma kuyularından alınan numunelerde ve temel kayasının jeomekanik özelliklerini saptamak amacıyla laboratuvar deneylerinin yapılması; araştırma galerilerinde kayanın jeomekanik özellikleri için jeofizik yöntemlerin uygulanması gereklidir. Araştırma kuyularındaki karot sandıklarının tekçe renkli fotoğrafları çekilmeli; karot tanımlaması ISRM (International Society for Rock Mechanic) parametrelerine göre yapılmalı, araştırma galerilerinin periferik jeoloji haritaları hazırlanmalıdır. Araştırma galerilerinde veya kuyularında rastlanabilecek kalın kil dolguların minerolojik-petrografik ve gronulometrik analizlerinin yaptırılması ve montmorillonit gibi şişme yüzdesi yüksek kil gruplarının var olup olmadığının belirlenmesi gereklidir. Temel kayasında jips gibi eriyebilir minerallerin mevcudiyeti araştırılmalıdır. 2.2 Konsolidasyon ve Perde Enjeksiyonu Baraj temeli güçlendirme ve ıslahında en önemli parametrelerden birisi enjeksiyon karışımlarının seçimidir. Genel prensipler öz olarak aşağıda belirtilmiştir: (i) Saha laboratuvarında elde edilen deney sonuçlarına göre seçilen karışımlar, enjeksiyon perdesi test paneli öncesi temel kayasının kontak ve konsolidasyon işlerinde kullanılabilir. Bu aşamada bulunması gereken deney cihazları Marsh hunisi, Prepakt hunisi, çamur terazisi, 1000 ml lik mezur (6 cm çaplı mezür), vicat iğnesi, kırma presi, hassas terazi, kronometre, termometre, mikron ve mikron açıklıklı eleklerin ve laboratuvar tipi karıştırıcıdır. BETON BARAJLAR 5

13 Çimento, enjeksiyon karışımlarının en önemli bileşenidir. Temel kayası jeoteknik özelliklerinin gereksinimi olarak, enjeksiyonda standart dışı incelikteki çimento (Özgül Yüzeyi 3500 cm 2 /gr dan daha büyük ) kullanılabilir. Bentonit ve kum laboratuvar deney sonuçları hedeflenen değerler ile uyum içinde olmalıdır. Kumlu karışımlar hariç hiçbir durumda karışımın viskozitesini arttıran bentonit %1 den fazla kullanılmamalıdır. Modern enjeksiyon teknolojisinde, beton için kullanılan kimyasal katkılar, viskozite, kohezyon ve priz sürelerinin istenildiği şekilde düzenlenebilmesi amacıyla enjeksiyon karışımlarına adapte edilmişlerdir. Süper akışkanlaştırıcı, priz hızlandırıcı niteliğindeki ürünlerinin etkinlik dereceleri ve çimento ile uyum mertebeleri saha laboratuvarında yapılacak deneylerin değerlendirilmesi sonucu belirlenmelidir. Enjeksiyon karışım tasarımları laboratuvar deneyleri ile belirlenmelidir. Karışımların laboratuvar deneylerinde (4) aşamalı bir deney yöntemi öngörülmektedir. Aşama I, nüfuz etme parametreleri en uygun (düşük viskozite ve kohezyonlu) kumsuz karışımların seçimini içerir. Diğer aşamalarda seçilen karışımların (kumlu karışımlar dahil) priz süresi ve basınç dayanımları saptanır. Reometre ve Süzme presi deneyleri de gerçekleştirilmelidir. Enjeksiyon karışımının nüfuzunu belirleyen faktörler aşağıda sıralanmaktadır: (i) Dane Boyutu: Çimentolu karışımlardaki parçacıkların dane boyutu, özellikle ince çatlaklı temellerde, şerbetin nüfuzunu etkileyen en önemli faktördür. Şerbetteki katı parçacıkların maksimum boyutunun ince çatlaklardaki açıklığın minimum boyutundan önemli ölçüde küçük olması gerekmektedir (genel olarak çatlak açıklığından üç kat, tercihan beş kat küçük ). (ii) Viskozite ve Kohezyon: Viskozite parametresi, şerbetin belirli bir basınç altında açık çatlak içerisindeki hareket etme mertebesini verir. Kohezyon ise şerbetin nüfuz edebileceği son mesafeyi belirleyen diğer bir önemli faktördür. (iii) Çökelme, Duraylılık ve Şerbetin Filtrasyon Durumu: Karışımlardaki katı madde parçacıklarının (çimento-bentonit) çökelme yüzdesinin minimum olması, karışımın nüfuz kabiliyetini arttıran ve bir süreksizlik düzleminin (tabakalanma-çatlak-eklem-makaslama-fay) doldurulmasında en etkin rol oynayan parametrelerden biridir. BETON BARAJLAR 6

14 (iv) Delgi Örneği ve Basınç: Kuyu aralıkları ve enjeksiyon basıncı, kuyular arasındaki etkinleşme alanlarının üst üste bindirmeli olmalarında rol oynayan iki önemli faktördür. (v) Duraylı Karışım Parametreleri: Viskozite (Marsh Hunisi), 30/35 50 sn, çökelme (3 saat), maksimum %5, su/çimento oranı ise 0.7/1-1/1 arası olmalıdır. Viskozite mertebeleri yönünden duraylı karışımlar dört kategoriye ayrılabilir: a)düşük: sn, b) Orta derece: sn, c) Yüksek : sn, d) Çok yüksek : sn. (vi) Nüfuz edici Karışım Parametreleri: Çimentonun uygun gronülometresi, düşük viskozite ve kohezyon, minimum çökelme, kuyuların etkinleşmesini sağlayan aralık, yeterli derecede etkin basınç Perde enjeksiyonu öncesi, kullanılan enjeksiyon karışımlarının nüfuz etme derecesini, uygulanan enjeksiyon basınçlarının etkinliğini ve elverişliliğini, akış şemasının işlerliliğini, BST sonuçları ile uygulama yönteminin geçerliliğini belirleyen test panellerin yapılmaları gerekmektedir. Beton/SSY barajların temel kayasını güçlendirmek, açık çatlakların yük altında olasılıklı kapanmalarının neden olacağı potansiyel oturmalara engel olmak amacıyla baraj gövdesinin tabanında ve yamaçlarında konsolidasyon enjeksiyonu yapılmaktadır. Baraj temeli ve yamaç konsolidasyon işleminde Basınç-Hacim (GIN) ilişkisi kullanılır. Kullanılan yöntemde enjeksiyon limit hacminin en büyük değeri en düşük basıncın karşıtıdır. Bu şekilde, beton-kaya dokanağında veya konsolidasyon zonunda geniş alana yayılarak bir çatlak vasıtasıyla betonla irtibat kurabilecek enjeksiyon şerbetinin uygulama basıncı altında, betonda çatlamalara neden olmasının önüne geçilebilir. Kireçtaşı temel kayaları, karstlaşma gösteren veya göstermeyen zemin olarak iki grupta değerlendirilmektedir. Karstlaşma göstermeyen sağlam kayadaki enjeksiyon yöntemi basınç x hacim = N sabite eğrisi ile tanımlanmıştır. N sabitesi enjeksiyon yoğunluk numarası nı (GIN) göstermektedir. Konsolide edilecek bölümdeki N değeri, izin verilen en yüksek basınç (P maks.= Limit Basınç) ve izin verilen en fazla enjeksiyon alışı (V maks = Limit Hacim) ile belirlenmiştir. Temeldeki delgi uygulamasında 4x4 m veya 5x5 m karelaj sistemi kullanılmaktadır. Delgi derinliği temel kayasının niteliğine bağımlı olarak genelde 5 ile 15 m arasında değişmektedir. P maks 5 bar olarak uygulanmaktadır. BETON BARAJLAR 7

15 Perde enjeksiyonu projelendirilmesi ve yapım yöntemi baraj temeli-yamaç konsolidasyonu enjeksiyonundan farklı nitelikte ve çok yönlü parametreleri içermektedir. Perde enjeksiyonu inşasındaki amaçlar baraj temelindeki tabakalanma, eklem, çatlak, makaslama ve fay gibi zayıflık düzlemleri vasıtasıyla oluşabilecek kaçak miktarını azaltmak, kaçakların neden olacağı erozyonu kabul edilebilir düzeye indirmek, alttan kaldırma basıncını azaltmak, baraj temelindeki oturmalara mani olmak olarak sıralanabilir. Baraj temelinde geçirimsiz birim bulunması durumunda enjeksiyon perdesi kabul edilebilir derinlikteki geçirimsiz birime bağlanır (5-10 m geçirimsiz birimde ilerlenir). Geçirimsiz birimin çok derinde olması halinde askıda perde yapılabilir. U.S.B.R pratiğine göre, genel olarak enjeksiyon perdesi derinliği temel kayasının geçirimliliğine ve barajın yüksekliğine (h) bağlıdır (Tablo 2.1). Avrupa pratiğine göre ise enjeksiyon perdesinin derinliği baraj yüksekliği kadardır. Tablo 2.1 Baraj Yüksekliğine (h) Göre Geçirimlilik Katsayısı K Değeri Lu > 8 Lu = 4 8 Lu = 3 6 C = 75 feet 22,5 cm C = 50 feet 15 cm C = 25 feet 7,5 cm h' =2/3 h+c h' =1/2 h+c h' =1/3 h+c h' = perde derinliği h = baraj yüksekliği C = katsayı Perde projesindeki birincil (P) kuyuların son kademesindeki basınçlı su deneylerinin 5 LU veya daha yüksek olması durumunda kuyu ilk aşamada 5 m derinleştirilir ve (P) kuyusu ile birlikte en azından 1,5 3,0 ve 6,0 m (kireçtaşında) mesafedeki kuyuların enjeksiyonu da aynı derinlikte yapılır. Bu durum kuyunun son kademesinde enjeksiyon alış mertebesinin yüksek olması durumu için de geçerlidir. BETON BARAJLAR 8

16 Temel kayasının jeolojisi esas olarak perde derinliğinin belirlenmesinde en önemli faktördür. Zemin koşullarına göre geometrisine bakılmaksızın simetrik olmayan bir perde projelendirilebilir. Karstik kireçtaşında karstlaşmanın taban durumu ve diğer hidrojeolojik koşullar göz önüne alınarak perde derinliği belirlenmelidir. Planlama aşamasında perde derinliği baraj yüksekliği kadar alınmalı ve perde geometrisi yapılabilirlik-kesin proje aşamasında nihai şeklini almalıdır. Karstik kireçtaşlarının bulunduğu bölgelerde mümkün olduğu kadar enjeksiyondan kaçılmalı, beton kaplama veya blanket alternatifleri düşünülmelidir. Enjeksiyon Perdesinin Yamaçlardaki Uzunluğu: Temel kayasının cinsine bağımlı olarak yeraltı suyu tablası yamaçlarda belli bir mesafede baraj kret kotuna ulaşır. Perdenin yamaçtaki uzanımı uygun bir mesafede ise yeraltı suyu tablasına 5,00 m uzaklıkta nihayetlenebilir. Karstik kireçtaşında hidrolik gradyan yataya yakın olduğu için perdenin yamaçtaki uzanımı sızma boyu göz önüne alınarak askıda bırakılabilir. Perdenin yanal uzunluğu gerekli durumlarda metrenin üzerinde olabilir. Baraj yüksekliğine bağımlı olarak belirlenecek enjeksiyon galerileri arasındaki kot farkı, özellikle karstik kireçtaşı zeminlerde zorunlu haller dışında 50,00 metreyi geçmemelidir. Galeri sonunda yelpaze tipi perde yapılması gerektiğinde eğimli kuyuların düşey kuyuya göre daha fazla sapması olacağı göz önüne alınmalıdır. Delgi Örneği: Birincil (P) kuyu aralıklarına göre, delgi örneği m alınmaktadır. (P) kuyuları karotlu ve basınçlı su testlidir. Karstik kireçtaşında/ karbonat çimentolu kumtaşında minimum delgi aralığı 1,5 m olmalıdır; diğer tip kayaçlarda 1,5 m aralıkta kuyu açılımına olanak sağlayacak limit hacim sağlanması koşuluyla minimum açıklık 3 m olabilir. 1,5 m veya 0,75 m aralıklı destekleme kuyuları 100 kg/m (Projeye göre değişebilir) alış yapan kuyunun bir tarafında ve alış yapan kademenin 5 m altına kadar derinlikte açılmalıdır. Kontrol Kuyuları: Paneldeki kontrol kuyularının genel olarak (P) kuyuları arasında çapraz konumda açılmalarını öngören kesin bir kural bulunmamaktadır. Çapraz konumlu kuyularla değişik konumlardaki tüm fazla alış yapan kademeler kontrol edilememektedir. Karotlu basınçlı su testli kuyuların fazla alış yapan kademelerin konumuna göre açılması perdenin geçirimsizliği hakkında daha ayrıntılı bilgi verecektir. Kontrol kuyuları açılmadan önce perde kuyu serilerine indirgeme oranı yöntemi (kuyu serilerinin ortalama alışlarının birbirine oranının yüzde aralığında olması) uygulanmalı ve bu oranın dışına çıkan kuyu kademelerinin her iki BETON BARAJLAR 9

17 tarafına destekleme kuyularından sonra kontrol kuyuları açılmalıdır (karstik birimlerde bu kuralın uygulanması sakıncalıdır). DSİ de düşük basınç uygulanmaktadır. Rezervuarın oluşturacağı hidrostatik basınç, Baraj tipi ve yüksekliği, Perdenin geometrisi ve yeri, Enjekte edilecek kayaç cinsi, Süreksizliklerin konumu-açıklıkları, Süreksizlerdeki dolgunun granülometresi, minerolojik bileşimi, konsolidasyon derecesi, Enjeksiyon şerbetlerinin nüfuz etme özelliği, Derinlerde yer alan süreksizlerdeki dolgu malzemesinin gereken yüksek basınç altında sıkıştırılarak erozyona karşı dayanımlı hale getirilmesi, (her zaman değil) Aşağıda formülleri verilen U.S.A tekniğine göre enjeksiyon basıncı hesaplanabilir: - Pe = 0,33 X H - Pe= Efektif (gerçek basınç) bar; H=enjeksiyon kademesi ortası ile kuyu ağzı arasındaki mesafe (m) - Artı katsayılı uygulama formülleri; - Pe= 2+0,33 H Enjeksiyon işlerinin projelendirilmesi, uygulaması ve kontrolünde DSİ Temel Sondaj ve Enjeksiyon Teknik Şartnamesi kriterleri baz alınmalıdır. BETON BARAJLAR 10

18 3. BETON ÖZELLİKLERİ 3.1 Genel Özellikler Beton çimento, su, ince agrega, iri agrega ve katkı maddelerinin uygun oranlarda karıştırılması ile elde edilen, taze halde iken şekil verilebilen ve zamanla priz alıp katılaşarak sertleşen ve dayanım kazanan bir yapı malzemesidir. Betonun zamanla sertleşerek dayanım kazanması çimentonun su ile olan hidratasyonu özelliği sayesinde olmaktadır. Beton karışım tasarımı çalışması, betonun kullanılacağı iklim koşulları, yüklenme durumu, yapı tipine ve malzeme özelliklerine göre uygun işlenebilme özelliğine, yoğunluğa, geçirimsizliğe, dayanım ve dayanıklılığa sahip olan en ekonomik betonun tasarlanmasıdır. Çimento hidrolik bir bağlayıcıdır. Betonun ana iskeletini oluşturan agregayı (Kum- Çakıl) birbirine bağlar. Su ile bir araya geldiğinde hemen başlayan kimyasal reaksiyonların (hidratasyon) sonucunda zamanla (şekil verilebilme özelliğini) plastik durumunu kaybederek sertleşir ve dayanım kazanır. Portland Çimentosu; uygun evsafta kalker ve kilin C derece sıcaklıkta dönen ve %6-7 meyilli fırınlarda pişirilip soğutulması sonucu elde edilen klinkere, %3,0-%6,0 oranında alçı taşı (jips) katılarak uygun incelikte öğütülmesi ile elde edilen hidrolik bir bağlayıcıdır. Çimentonun fiziksel ve kimyasal yapısı ile ilgili olarak uyması gereken özellikler TS EN de verilmiştir. Portland Çimentosunun ana bileşenleri: tri-kalsiyum sülfat (C 3 S), di-kalsiyum sülfat (C 2 S), tri-kalsiyum alüminat (C 3 A) ve tetra-kalsiyum alüminoferrit tir (C 4 AF). Üretimde kullanılan hammadde özelliklerine bağlı olarak bu oranlar değişmekte ve elde edilen çimentolar da amaçlarına göre sınıflara ayrılmaktadır. Bileşim ve özelliklerine göre TS EN de 27 farklı çimento ürünü 5 ana tip çimento adı altında toplanmaktadır (Tablo 3.1). CEM I; Portland Çimentosu, CEM II; Portland Kompoze Çimentosu, CEM III; Yüksek Fırın Cüruflu Çimento, CEM IV; Puzolanlı Çimento ve CEM V; Kompoze Çimento tanımlarını ifade eder. Çimentolar dayanım sınıflarına göre her bir tipte 32,5; 42,5 ve 52,5 MPa dayanım sınıfı ile yine erken dayanımlara göre; (N) normal erken dayanım ve (R) yüksek erken dayanım sınıflarına ayrılmaktadır (Tablo3.2). Çimentoların Kimyasal bileşimi için sınır değerler Tablo 3.3 te verilmiştir. BETON BARAJLAR 11

19 Tablo 3.1: Genel Çimentolar Grubuna Ait 27 Ürün Bileşim (kütlece a) % olarak) Ana 27 Ürüne Ait İşaret Ana Bileşenler Tipler (Genel Çimento Tipleri) Klinker Yüksek Silis Fırın Dumanı Cürufu Puzolan Uçucu Kül b) Doğal Doğal Kalsine Silissi Kalkersi K S D P Edilmiş (Q) V W Pişmiş Şist Kalker T L LL CEM I Portland Çimento CEM I Portland-Curuflu CEM II/A-S Çimento CEM II/B-S Portland-Silis Dumanlı Çimento CEM II/A-D CEM II/A-P Portland-Puzolanlı CEM II/B-P Çimento CEM II/A-Q CEM II/B-Q CEM II/A-V CEM II Portland-Uçucu Küllü CEM II/B-V Çimento CEM II/A-W CEM II/B-W Portland-Pişmiş Şistli CEM II/A-T Çimento CEM II/B-T Portland- CEM II/A-L Kalkerli CEM II/B-L Çimento CEM II/A-LL CEM II/B-LL Portland-Kompoze CEM II/A-M Çimento c) CEM II/B-M Yüksek fırın CEM III/A CEM III Curuflu CEM III/B Çimento CEM III/C CEM IV Puzolanik CEM IV/A Çimento c) CEM IV/B CEM V Kompoze CEM V/A Çimento c) CEM V/B Çizelgedeki değerler ana ve minör ilâve bileşenlerin toplamı ile ilgilidir. Silis Dumanının oranı % 10 la sınırlanmıştır. Portland Kompoze Çimento CEM II / A-M ve CEM II / B-M de, Puzolanik Çimento CEM IV / A ve CEM IV / B de, Kompoze Çimento CEM V / A ve CEM V / B de klinkerin yanındaki diğer ana bileşenler çimentoya ait işaretle beyan edilmelidir ( Madde 8). MİNÖR İLAVE BİLEŞEN BETON BARAJLAR 12

20 Tablo 3.2: Çimentolarda Karakteristik Değerlerle Verilen Mekanik ve Fiziksel Özellikler Basınç dayanımı (MPa) Priz başlama Dayanım Genleşme Erken dayanım Standard dayanım süresi sınıfı (mm) 2 günlük 7 günlük 28 günlük (dakika) 32,5 L a - 12,0 32,5 N - 16,0 32,5 52, ,5 R 10,0-42,5 L a - 16,0 42,5 N 10,0-42,5 62, ,5 R 20,0-52,5 L a 10,0-52,5 N 20,0-52, ,5 R 30,0 - a Dayanım sınıfı sadece CEM III çimentoları için tanımlanmıştır. Tablo 3.3: Çimentolarda Karakteristik Değer Olarak Tanımlanan Gerekli Kimyasal Özellikler Deney Çimento Dayanım Özellik Gerekler a) Standardı Tipi Sınıfı CEM I Kızdırma kaybı EN Hepsi için % 5,0 CEM III Çözünmeyen kalıntı Sülfat miktarı (SO 3 olarak) EN196-2 b) EN CEM I CEM III CEM I CEM II c) CEM IV CEM V CEM III d) Hepsi için % 5,0 32,5 N 32,5 R 42,5 N 42,5 R 52,5 N 52,5 R Hepsi için % 3,5 % 4,0 Klorür EN muhtevası Hepsi için e) Hepsi için % 0,10 f) Puzolanik EN CEM IV Hepsi için Deneyi sağlar özellik a) Gerekler, nihai çimento kütlesinin yüzdesi cinsinden verilir. b) Hidroklorik asit ve sodyum karbonatla çözünmeyen kalıntı tayini. c) Bütün dayanım sınıfları için T muhtevası > % 20 ile çimento tipleri CEM II/B-T ve CEM II/B-M, % 4,5'e kadar sülfat ihtiva edebilir. d) CEM III/C tipi çimento, % 4,5'e kadar sülfat ihtiva edebilir e) CEM III tipi çimento, % 0,10'dan fazla klorür ihtiva edebilir, bu takdirde azami klorür muhtevası ambalaj ve/veya teslim belgesinde belirtilmelidir. f) Ön germeli uygulamalar için çimento düşük gerek değerine göre üretilebilir. Bu durumda, teslim belgesinde % 0,10 değerinin yerine bu düşük değer yazılır. Tüm kütle betonlarında kullanılacak çimentonun hidratasyon ısısı 7 ve 28 günde sırasıyla 60 Cal/g ve 70 cal/g değerini aşmamalıdır. Bunu sağlayabilmek için Portland çimentosu ile mineral katkı bir arada kullanılarak kapsamlı bir deneysel çalışma yapılması gerekebilir. BETON BARAJLAR 13

BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ

BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ REHBER NO: 006 EKİM 2012 ANKARA ÖNSÖZ Birçok medeniyetin kesişme noktası

Detaylı

BARAJ HİDROLİK YAPILAR TASARIM REHBERİ

BARAJ HİDROLİK YAPILAR TASARIM REHBERİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BARAJ HİDROLİK YAPILAR TASARIM REHBERİ REHBER NO: 002 EKİM 2012 ANKARA ÖNSÖZ Birçok medeniyetin kesişme noktası olan Anadolu'da yaklaşık

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DSİ JEOTEKNİK HİZMETLER VE YERALTISULARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMEL SONDAJ VE ENJEKSİYON TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DSİ JEOTEKNİK HİZMETLER VE YERALTISULARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMEL SONDAJ VE ENJEKSİYON TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DSİ JEOTEKNİK HİZMETLER VE YERALTISULARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMEL SONDAJ VE ENJEKSİYON TEKNİK ŞARTNAMESİ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Basım ve Foto - Film Şube

Detaylı

TAŞKINLAR HİDROLOJİSİ TASARIM REHBERİ

TAŞKINLAR HİDROLOJİSİ TASARIM REHBERİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TASARIM REHBERİ REHBER NO: 008 EKİM 2012 ANKARA ÖNSÖZ Birçok medeniyetin kesişme noktası olan Anadolu'da yaklaşık 4000 yıldır süren hidrolik

Detaylı

ÇİMENTODA STANDARTLAR ve MİNERAL KATKILAR

ÇİMENTODA STANDARTLAR ve MİNERAL KATKILAR ÇİMENTODA STANDARTLAR ve MİNERAL KATKILAR TÇMB / AR-GE / Y04.01 Hazırlayanlar: ASIM YEĞİNOBALI Tomris ERTÜN TÜRKİYE ÇİMENTO MÜSTAHSİLLERİ BİRLİĞİ ÇİMENTODA STANDARTLAR ve MİNERAL KATKILAR TÇMB / AR-GE

Detaylı

Bu Teknik Şartname Karayolları Genel Müdürlüğü nün izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. BÖLÜM 200 YOL ALTYAPISI

Bu Teknik Şartname Karayolları Genel Müdürlüğü nün izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. BÖLÜM 200 YOL ALTYAPISI BÖLÜM 200 YOL ALTYAPISI KISIM 201 201. AĞAÇ KESME, KÖK SÖKME VE TEMİZLEME İŞLERİ 201.01 Tanım Bu kısım; plan ve projelerde tanımlanan, yol yapım sınırları dahilinde yer alan her türlü ağaç, dal, çalı,

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU 2014 ÖNSÖZ Hızlı ekonomik büyüme, şehirleşme, nüfus artışı ve refah seviyesinin yükselmesi atık türleri ve miktarındaki

Detaylı

EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ I- GENEL Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 180 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 209 sayılı Kanun

Detaylı

EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ I- GENEL Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 180 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 209 sayılı Kanun

Detaylı

,$1i$ :.4. ,'llra. a,l

,$1i$ :.4. ,'llra. a,l a,l :.4.,$1i$,'llra.' Türkiye nin İlk Beton Karayolları TÇMB / AR-GE / Y 09.02 Prof. Asım YEĞİNOBALI Ağustos 2010, ANKARA 2. Baskı ISBN 978-975-8136-27-8 TÇMB / AR-GE ENSTİTÜSÜ Yerleşim Adresi: Cyberpark,

Detaylı

TS 13515 TS EN 206-1 İN UYGULAMASINA YÖNELİK TAMAMLAYICI STANDARD

TS 13515 TS EN 206-1 İN UYGULAMASINA YÖNELİK TAMAMLAYICI STANDARD 5 TS 13515 TS EN 206-1 İN UYGULAMASINA YÖNELİK TAMAMLAYICI STANDARD İLETİŞİM GENEL MÜDÜRLÜK Hüseyin Bağdatlıoğlu İş Merkezi, Kaya Sultan Sok. No:97 Kat:5 Kozyatağı 34742 İstanbul Tel:(0216) 571 30 00 Faks:(0216)

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü. TÜNEL DERSİ Ergin ARIOĞLU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü. TÜNEL DERSİ Ergin ARIOĞLU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İ 6. Bölüm Klasik kazı yöntemleri (Kazı şekilleri, iksa sistemleri ve kazı makinelerinin kollu ve hidrolik kırıcılar kapasiteleri) Prof. Dr. Müh. Yapı

Detaylı

TEBLİĞ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak

TEBLİĞ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

VALİLİĞİNE (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü)

VALİLİĞİNE (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) VALİLİĞİNE (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) İlgi: 10.08.2005 tarih ve 815 sayılı Olur. Bilindiği üzere, bina ve bina türü yapıların projelendirme safhasında gerekli olan zemin ve temel etütlerinin, uygun

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ SU ALMA YAPILARI PROJESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ SU ALMA YAPILARI PROJESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ SU ALMA YAPILARI PROJESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 2013 İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu nun 25.04.2013 tarih ve 13/341 sayılı kararı doğrultusunda uygun görülmüştür. İÇİNDEKİLER

Detaylı

MERSİN KENTİ İÇİN ALTERNATİF KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA ALANLARININ ARAŞTIRILMASI

MERSİN KENTİ İÇİN ALTERNATİF KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA ALANLARININ ARAŞTIRILMASI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Cumhur KARACA MERSİN KENTİ İÇİN ALTERNATİF KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA ALANLARININ ARAŞTIRILMASI JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2008

Detaylı

Doğru yol yapımı, doğru yerin tespit edilmesiyle mümkündür. Sürekli kullanılacak

Doğru yol yapımı, doğru yerin tespit edilmesiyle mümkündür. Sürekli kullanılacak 6. TOPRAK MÜHENDİSLİĞİ 6.1 Orman Yolları Yapımında Toprak Mühendisliği Doğru yol yapımı, doğru yerin tespit edilmesiyle mümkündür. Sürekli kullanılacak orman yollarının, yapım ve bakım masraflarının minimize

Detaylı

Yazarla iletişim. 2. Baskı (c) 2009 Adil ÖZDEMİR 1.Baskı 2007, 1000 Adet

Yazarla iletişim. 2. Baskı (c) 2009 Adil ÖZDEMİR 1.Baskı 2007, 1000 Adet 2 2. Baskı (c) 2009 Adil ÖZDEMİR 1.Baskı 2007, 1000 Adet Her hakkı mahfuzdur. Bu kitap veya bir kısmı yazarın yazılı izni alınmaksızın hiçbir teknikle çoğaltılamaz ve dağıtımı yapılamaz. Kaynak gösterilmek

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU TESİSLERİ ETÜT, FİZİBİLİTE VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU TESİSLERİ ETÜT, FİZİBİLİTE VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU TESİSLERİ ETÜT, FİZİBİLİTE VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME 2013 İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu nun 25.04.2013 tarih ve 13/341 sayılı kararı doğrultusunda

Detaylı

KARAYOLU TEKNİK ŞARTNAMESİ

KARAYOLU TEKNİK ŞARTNAMESİ KARAYOLU TEKNİK ŞARTNAMESİ 2013 (YOL ALTYAPISI, SANAT YAPILARI, KÖPRÜ VE TÜNELLER, ÜSTYAPI VE ÇEŞİTLİ İŞLER) Her hakkı saklıdır. Bu Teknik Şartnamenin bir kısmı veya tamamı Karayolları Genel Müdürlüğü

Detaylı

20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527

20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 TEBLİĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠ TEKNĠK USULLER TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

YÖNETMELİK. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK 26 Mart 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27533 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

ÇOK NOKTALI BAĞLAMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR

ÇOK NOKTALI BAĞLAMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR ÇOK NOKTALI BAĞLAMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR Cilt D Kısım 70 Çok Noktalı Bağlama Sistemleri ile İlgili Kurallar 2009 TÜRK LOYDU Merkez Ofisi Postane Mah. Tersaneler Cad. No:26 Tuzla 34944 İSTANBUL

Detaylı

KATI ATIK BERTARAF TESİSİ

KATI ATIK BERTARAF TESİSİ GİRESUN İLİ KATI-SIVI ATIK VE İÇME SULARI BİRLİĞİ KATI ATIK BERTARAF TESİSİ ÇED RAPORU GİRESUN İLİ - GÖRELE İLÇESİ ÇAVUŞLU TAŞ OCAK MEVKİİ RAPORU HAZIRLAYAN: M İ M K O MÜHENDİSLİK, İMALAT, MÜŞAVİRLİK,

Detaylı

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPTIRILACAK DEPOLAMALARDA (REZERVUARLARDA) GEOSENTETİK BARİYERLER İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPTIRILACAK DEPOLAMALARDA (REZERVUARLARDA) GEOSENTETİK BARİYERLER İÇİN TEKNİK ŞARTNAME T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPTIRILACAK DEPOLAMALARDA (REZERVUARLARDA) ve BARAJLARDA KULLANILACAK GEOSENTETİK BARİYERLER İÇİN TEKNİK

Detaylı

Önsöz... BÖLÜM I. Sarımsaklı Ovası Yeraltısuyu Akımı Sonlu Farklar Modeli... 1

Önsöz... BÖLÜM I. Sarımsaklı Ovası Yeraltısuyu Akımı Sonlu Farklar Modeli... 1 Sayfa İçindekiler... i Teşekkür.... iii Önsöz..... iv Giriş.... v BÖLÜM I Sarımsaklı Ovası Yeraltısuyu Akımı Sonlu Farklar Modeli.... 1 Kuyu Hidroliği Değerlendirmeleri 18 Su Sondaj Kuyusu İnşası ve Pompalama

Detaylı

MEVCUT BETONARME YAPILARDA BETON DAYANIMININ BELİRLENMESİ. Ali ERGÜN 1, Gökhan KÜRKLÜ 1 ali_ergun@hotmail.com

MEVCUT BETONARME YAPILARDA BETON DAYANIMININ BELİRLENMESİ. Ali ERGÜN 1, Gökhan KÜRKLÜ 1 ali_ergun@hotmail.com MEVCUT BETONARME YAPILARDA BETON DAYANIMININ BELİRLENMESİ Ali ERGÜN, Gökhan KÜRKLÜ ali_ergun@hotmail.com Öz: Deprem öncesi veya sonrası mevcut betonarme yapıların güvenliğinin belirlenmesinde önemli aşamalardan

Detaylı

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPOR Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Metin ARSLAN Proje kodu : 07/2004 32 Proje Başlama tarihi : 07/2004 Proje Adı :Beton Yol Kaplamalarında Alternatif

Detaylı

7. BARAJLAR. Baraj kelimesi, XX. Yüzyılın ortasından sonra Fransızca dan dilimize geçmiş olup sözlükte engel anlamına gelmektedir.

7. BARAJLAR. Baraj kelimesi, XX. Yüzyılın ortasından sonra Fransızca dan dilimize geçmiş olup sözlükte engel anlamına gelmektedir. 7. BARAJLAR 7.1 Giriş Baraj, su biriktirmek amacı ile hazne oluşturmak üzere bir akarsu vadisini kapatarak akışı engelleyen yapıdır. Barajın su biriktirme yanında, su seviyesi yükseltme ve geniş su yüzeyi

Detaylı