T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BETON BARAJLAR TASARIM İLKELERİ REHBERİ REHBER NO: 004 EKİM 2012 ANKARA

2 ÖNSÖZ Birçok medeniyetin kesişme noktası olan Anadolu'da yaklaşık 4000 yıldır süren hidrolik mühendisliği çalışmaları, bilhassa Selçuklu ve Osmanlıların yaptıkları muhteşem eserler, Türkiye'yi tarihi su yapıları açısından en zengin ve en dikkat çekici açık hava müzelerinden birisi haline getirmiştir. Bugün ise ülkemiz, inşa halindeki barajların sayısı bakımından Dünya daki sıralamada üst sıralarda yer almaktadır. Ülkemizde her tipten barajlar inşa edilmiş ve edilmektedir. Ayrıca; bu barajlar dolgu hacmi, yükseklik, rezervuar kapasitesi, kret uzunluğu gibi teknik karakteristikleri ile de dünyadaki inşa edilmiş barajlar arasında ön sıralarda yer almaktadır. Atatürk Barajı 84 milyon m 3 dolgu hacmi ile dünya sıralamasında beşinci sırada yer almaktadır. Şubat ayında su tutma merasimine bizzat katılmış olduğum Deriner Barajı 249 m yüksekliği ile ülkemizin en yüksek barajı, kendi sınıfında Dünya nın 6. yüksek barajıdır. İnşaat ihalesi safhasında bulunan Yusufeli Barajı nın yüksekliği ise 270 metredir. Yusufeli Barajı tamamlandığında Türkiye nin en yüksek barajı olma özelliğine sahip olacaktır. Ülkemizin su yapıları sahasında ulaşmış olduğu bu güzel seviye, bu sektörde çalışanların fedakar çalışmaları ve mesleklerine olan saygının neticesinde oluşmuştur. Yıllardan beri ülkemizde ve yurt dışında barajlar ve su yapıları alanından sayısız eserler kazandıran mühendislerimizin ve müteahhitlerimizin çalışmalarını hepimizin malumlarıdır. Ülkemizdeki baraj ve diğer su yapılarının projelendirilmesi ve inşası sürecine olumlu katkısı olacağını düşündüğüm; Uluslararası Büyük Barajlar Komisyonu (ICOLD) kriterlerini esas alarak ülkemiz ihtiyaçları ve şartları dikkate alınarak uygulanması konusunda proje ve uygulama kriterleri ile ilgili olarak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü nün (DSİ) Uluslararası Büyük Barajlar Komisyonu Türk Milli Komitesi (TRCOLD) ve Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TMMMB) ile başlatmış olduğu çalışmanın neticesinde hazırlanan bu rehber dokümanların bu sektörde çalışanlara büyük fayda sağlayacağı aşikardır. Bu gayeye hizmet etmek için komitelerde görev alan, başta DSİ personeli olmak üzere bütün mühendislik ve müşavirlik firmaları temsilcilerine teşekkür ederim. Su gibi aziz olunuz. Prof. Dr. Veysel EROĞLU Orman ve Su İşleri Bakanı BETON BARAJLAR i

3 GİRİŞ Ülkemizin su kaynaklarının yönetiminden ve geliştirilmesinden sorumlu olan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü geçmişinden günümüze kadar üstlenmiş olduğu görevleri başarı ile tamamlamış ve insanımızın hizmetine sunarak kalkınmamıza ve refah düzeyimizin artmasına büyük katkı sağlamış ve sağlamaya devam etmektedir. Bugün itibari ile, Genel Müdürlüğümüz merkezde 15 Daire Başkanlığı, taşrada 26 Bölge Müdürlüğü ve bünyesinde bulunan takriben personel ile çalışmalarına devam etmektedir. Muhtelif yüksekliklere ve değişik maksatlara hizmet eden 741 adet baraj bugün için işletmede olup, yenilerinin inşası da devam etmektedir. Genel Müdürlüğümüzün vizyonu: Su kaynaklarımızın geliştirilmesi, korunması ve yönetimi konularında dünya lideri olmaktadır. Bu konuma gelmek için yapacağımız çalışmaları; diğer ilgili kurum ve kuruluşlar, müteahhitlerimiz, mühendislik ve müşavirlik firmalarımız ve de akademisyenlerimizle koordineli bir şekilde gerçekleştirmekteyiz. 1. Barajlar Kongresi nin hazırlanması ve çıktıları buna çok güzel bir örnek oluşturmuştur. Bu kongremizin maksadı takriben 1 yıla yakın bir süredir yapılan çalışmalar neticesinde ülkemizdeki barajların/su yapılarının projelendirilmesi ve uygulanması sırasında kullanılacak kriterlerin, Uluslararası Büyük Barajlar Komisyonu (ICOLD) kriterlerini baz alarak ülkemizin ihtiyaçlarına göre uygulanmasında yol gösterecek rehber dokümanlar ile ilgili ilk çalışmaların neticelerinin sunulmasıdır. Bu rehber dokümanlar 8 ana başlık altında toplanmıştır. Baraj ve su yapıları ile ilgili çalışmalarda büyük fayda sağlayacağına inandığım bu rehber dokümanların hazırlanmasında emeği geçen tüm ilgililere içtenlikle teşekkür eder bu ve benzer çalışmaların devamını dilerim. Akif ÖZKALDI DSİ Genel Müdürü BETON BARAJLAR ii

4 BU REHBER DOKÜMAN ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN KATKILARI İLE DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DSİ), ULUSLARARASI BÜYÜK BARAJLAR KOMİSYONU TÜRK MİLLİ KOMİTESİ (TRCOLD), TÜRK MÜŞAVİR MÜHENDİSLER VE MİMARLAR BİRLİĞİ NİN (TMMMB) ORTAK ÇALIŞMASI VE TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ (TMB) VE TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI (İNTES) NIN DESTEKLERİ SONCUNDA HAZIRLANMIŞTIR. BETON BARAJLAR iii

5 AÇIKLAMA Bu rehber doküman, barajlar, hidroelektrik santrallar ve hidrolik yapıların planlama, tasarım, proje hizmetlerini ve inşaatını yapan firmaların, bu konuda görev ifa eden kamu kurum ve kuruluşlarının ve özel sektör yatırımcılarının çalışmalarına baz olması gayesi ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Uluslararası Büyük Barajlar Komisyonu Türk Milli Komitesi, Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği ile akademisyenlerin bir yıla yakın süre ile çalışmaları sonucunda hazırlanmıştır. Bu doküman ülkemizde bu konuda yapılan ilk çalışmalardan biri olup, ilgili taraflardan gelecek görüş ve öneriler çerçevesinde revize edilecek ve güncelleştirilecektir. Bu doküman bu konuda çalışan, hizmet üreten ve imalat yapan kişi, firma, kurum ve kuruluşlara rehber olması amacı ile hazırlanmış olmakla birlikte, tasarım, imalat, montaj, inşaat, su tutma, işletme ve baraj emniyeti ile ilgili her türlü sorumluluk tasarım, imalat, montaj ve inşaat işlerini yapan yüklenicilere aittir. Telif Hakkı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü nün önceden izni alınmadan bu yayının hiç bir bölümü mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kayıt veya başka yollarla hiç bir surette çoğaltılamaz, muhafaza edilemez, basılamaz. BETON BARAJLAR iv

6 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ Amaçlar ve Kapsam Beton Barajlar TEMEL KAYASI Baraj Yeri Konsolidasyon ve Perde Enjeksiyonu BETON ÖZELLİKLERİ Genel Özellikler Katkılar Agrega Beton Karma Suyu Beton Sınıfları Beton Karışım Tasarımı Beton Kalite Kontrolü Yerinde Beton Deneyleri Beton Dayanımı ÖN TASARIM İÇİN RİJİT BLOK STABİLİTE ANALİZİ Genel Yükler Güvenlik Sayıları BETON BARAJLARIN DEPREM ANALİZLERİ Genel Sönüm Deprem Analizleri Analiz Yöntemleri Performans Kabul Kıstasları TERMAL ANALİZ YÖNTEMLERİ Genel Analiz Metodları Analiz Girdileri Analiz Yönteminin Seçilmesi Kütle Betonda Çatlak Kontrolü BETON BARAJ ÖLÇÜM SİSTEMLERİ Deplasman Ölçümleri BETON BARAJLAR v

7 7.2 Sızma Ölçümleri Diğer Ölçümler Ölçüm Sistemleri İşletimi Ölçüm Bilgisi Kullanımı ve Acil Eylem Planı REFERANSLAR BETON BARAJLAR vi

8 1. GİRİŞ 1.1 Amaçlar ve Kapsam Bu rehber, beton barajların tasarımında kullanılacak yöntemleri sunmaktadır. Beton karışım tasarımı, kaya ıslah metotları, baraj ön tasarım stabilite analizleri, deprem analizleri ve termal analizler doküman kapsamındadır. Karışım tasarımı bölümü, beton bileşen malzemelerinin oranları, kalitesi ve üretim kontrolü konusunda yol gösterici niteliktedir. Yeni inşa edilecek barajlar için verilen analiz yöntemleri ile güvenli ve ekonomik baraj boyutları belirlenir. Ayrıca, baraj gövdesi üzerinde bulunan dolusavak, köprü v.b. yapıların tasarımında kullanılması gereken deprem tepki spektrumu da analizler neticesinde elde edilir. Beton barajlar, geleneksel beton ağırlık barajlar, silindirle sıkıştırılmış beton barajlar ve kemer barajlar olarak sınıflandırılır. Her üç baraj sınıfı için de yöntemler bu doküman kapsamında sunulmaktadır. Mevcut barajların deprem performans değerlendirilmesi de bu doküman kapsamında verilen gerilme analizi yöntemleri ile gerçekleştirilebilir. Mevcut barajlar için deprem analizleri ile deprem performans değerlendirilmesi yapılarak iyileştirme ve güçlendirme ihtiyacı tespit edilir. Bu doküman baraj gövdesi haricinde kalan yapıların tasarımına ilişkin yöntemleri içermez. 1.2 Genel İlkeler Beton barajlar, tasarım yüklerine karşı denge durumlarını geometrileri, ağırlıkları ve malzeme dayanımları ile sağlayan barajlardır. Beton barajlar, ağırlık ve kemer tipi olmak üzere iki gruba ayrılır. Ağırlık beton barajların aksı çizgisel, kavisli veya kurplu olabilir. Kemer barajlar silindirik veya çift eğrilikli olarak tasarlanır. Tek eğrilikli kemer barajlarda yalnızca yatayda kemer şekli verilmiş olup, düşeyde düz ya da eğimlidir. 1950' li yıllara kadar dünyada uygulanmış baraj tipleri olup, çift eğrilikli kemer barajların projelendirme esasları geliştikçe ve bilgisayar programlarının kullanımı arttıkça artık fazla tercih edilmemektedir. Çift eğrilikli kemer barajlar, hem yatay hem de düşey yönde eğriselliğe sahiptir. Çift eğrilikli kemer barajlar sahip oldukları çift BETON BARAJLAR 1

9 yöndeki kemer etkisinden dolayı daha ince beton kesitine sahip olurlar. Çift eğrilikli kemer barajlar sahip oldukları taşıyıcı sistemin özelliği sayesinde beton hacminde önemli miktarda ekonomi sağlarlar. Çift eğrilikli bir kemer barajın düşey konsol etkisinden dolayı oluşan gerilmeleri kontrol etmek için, barajın tepe noktası, temeli ve baraj aksının mansap eğrisini kestiği noktadaki kesitte olması gereken kalınlık oranları ile baraj düşey ekseninin memba mansap doğrultusundaki mesafeler arasındaki oranlar literatürde ampirik olarak tanımlanmış olup, bu değerler ön projelendirme aşamasında kullanılabilir. Beton ağırlık barajlar tasarım yüklerine ağırlıkları ve malzeme dayanımları ile mukavemet gösterirler. Kemer barajlar ise yükleri büyük oranda kemerlenme etkisi ile vadi ayaklarına ileterek taşır. Kemer barajlarda, beton ağırlık barajların aksine ikincil etken konsol mekanizmasıdır. Vadi genişliğinin baraj yüksekliğine oranının 3 ten küçük olduğu durumlarda kemer baraj tercih edilmesi ciddi ekonomik avantajlar sağlar. Bu oranın 3 ile 6 arasında olduğu durumlarda da kemer baraj tipi göz nünde bulundurulmalıdır. Vadi genişliğinin baraj yüksekliğine oranının 6 dan büyük olduğu durumlarda kemerlenme etkisinin azalması ile kemer baraj tipi etkinliğini kaybeder. Beton barajlarda beton yerleştirmesi esnasında hidratasyon ısısı sebebi ile yüksek sıcaklıklar meydana gelebilir. Yapım aşamasında hidratasyon ısısının kontrolü için yatay ve düşey derzli olarak inşa edilebilir veya soğutma sistemi tesis edilebilir. Kontrolsüz sıcaklık artışı ve dış ortam sıcaklığının ani bir şekilde değişmesi aşırı çekme gerilmelerine sebep olarak istenmeyen çatlaklara yol açabilir. Silindirle sıkıştırılmış beton (SSB), beton barajların yapımında 1970 lerden bu yana kullanılmaktadır (Raphael, 1971; Cannon 1972; Cannon, 1974). SSB, düşük hidratasyon ısısı, hızlı yapım ve yerleştirme imkanı ile baraj yapım maliyeti için uygun bir malzemedir. Beton ağırlık barajlar, SSB ile inşa edildiklerinde düşey derzli veya derzsiz olarak yapılabilir (Abdo, 2008). Genellikle düşey derzli geleneksel beton ile imal edilen kemer barajlarda SSB kullanımı az da olsa mümkündür (Xie and Chen, 2005). Yapım koşulları, derz yerleri ve inşaat teknikleri beton barajların deprem performansını doğrudan etkileyen faktörlerdir. Bu sebeple inşaat koşul ve aşamalarının gerçekçi kabuller ile deprem analizlerinde dikkate alınması gereklidir. BETON BARAJLAR 2

10 Beton barajları maliyet etkin hale getiren sebeplerden biri de dolusavakların gövde üzerine inşa edilebilmeleridir. Beton baraj tasarımında gövde üzerinde bulunan dolusavağın baraj gövde davranışı üzerindeki etkileri dikkate alınmalıdır. Barajın geometrisinin belirlenmesinde, baraj yerindeki mevcut jeolojik durum, mevcut topoğrafya, baraj aksındaki vadi şekli, küçük faylar ve mevcut kaya parametreleri dikkate alınarak değişik alternatifler değerlendirilerek, tüm alternatiflerin teknik ve ekonomik karşılaştırmaları sonucunda en uygun baraj geometrisi tanımlanmalıdır. BETON BARAJLAR 3

11 2. TEMEL KAYASI 2.1 Baraj Yeri Baraj yeri temel araştırmalarına başlamadan önce, baraj göl alanında incelenmesi gereken parametreler aşağıda sunulmaktadır: (i) Göl alanının komşu vadileri kapsayacak şekilde 1/25000 ölçekli stratigrafik yapısal jeoloji haritası yapılmalıdır (sorunlu bölgelerde ölçek 1/ olabilir). (ii) Haritada kaya birimlerinin hidrojeolojik özelliklerine göre geçirimli yarı geçirimli geçirimsiz olarak sınıflandırılması ve gölalanı ile baraj ekseni mansabındaki kaynakların haritaya işlenmesi gereklidir. Özellikle mansap kaynaklarının yağışlı ve kurak mevsimlerde debilerinin, sıcaklıklarının periyodik olarak ölçülmesi ve meteorolojik veriler ile ilişkilerinin saptanması önem arz eder (iii) Göl alanından kaçak olasılıklarının irdelenmesine ve baraj geçirimsizlik perdesi yamaç geometrisine baz oluşturacak şekilde bölgenin Hidrojeolojik Modeli nin belirlenmesine ihtiyaç vardır. (iv) Düşük kotlu komşu vadilere veya belirgin karst yollarına kaçak olasılığı düşünülen yerlerde karotlu sondajlar ile desteklenmiş jeofizik araştırmaların yapılması gerekir. (v) Göl alanı vadi yamaçlarındaki büyük ölçekli heyelanların sondaj ve jeofizik yöntemler ile araştırılmalıdır. Baraj yeri ve yakın dolayındaki kaya birimlerinin dokanaklarının, birimlerdeki süreksizlik düzlemlerinin (katmanlanma, eklem takımları, makaslama zonları, kıvrım eksenleri, birincil-ikincil faylar), kireçtaşı temeldeki karstik oluşukları içeren 1/1000 veya 1/500 ölçekli jeoloji haritasının hazırlanması; topoğrafla çalışılan haritada baraj gövdesi ve mühendislik yapılarının (dolusavak, enerji tüneli, santral) jeolojiyi örtmeyecek şekilde çizgisel olarak gösterilmesi gerekir. Baraj gövdesi ve mühendislik yapılarındaki temel kayası özelliklerinin yeterli sayıdaki karotlu ve basınçlı su testli kuyular ile araştırılmalıdır. Yamaçlarda açılacak kuyular ile yeraltı suyu tablasının yağışlı ve kurak mevsimlerdeki seviye değişimlerinin ölçülmesi (kuyuların baraj yerindeki yüksek topoğrafya dolayısıyla yüzeyde açılamaması durumunda araştırma galerilerinden yaralanılabilir) gereklidir. BETON BARAJLAR 4

12 Yamaçlardaki YAS seviyelerinin nehrin eşele bağlı seviyeleri ve meteoroloji istasyonlarından alınan yağış verileri ile birlikte değerlendirilmelidir. Mansap kaynaklarının olması durumunda, kaynaklardaki debi değişimlerinin aynı koşullarda irdelenmesi gerekir. Ayrıca, kaynaklardan yağışlı ve kurak mevsimlerde numune alınarak kimyasal analizlerinin yaptırılması elzemdir. Temel kayasının, Bieniawski RMR (Rock Mass Rating System: Kaya Kütlesi Puanlama Sistemi), Barton Q=NGI (Norvegian Geotchnical Institue) sistemine göre Kütle Sınıflaması nın ve Hoek and Brown Rock Mass Properties parametrelerine göre karotlu araştırma kuyuları ve galerilerinden elde edilecek veriler de kullanılarak yapılması gereklidir. Karotlu araştırma kuyularından alınan numunelerde ve temel kayasının jeomekanik özelliklerini saptamak amacıyla laboratuvar deneylerinin yapılması; araştırma galerilerinde kayanın jeomekanik özellikleri için jeofizik yöntemlerin uygulanması gereklidir. Araştırma kuyularındaki karot sandıklarının tekçe renkli fotoğrafları çekilmeli; karot tanımlaması ISRM (International Society for Rock Mechanic) parametrelerine göre yapılmalı, araştırma galerilerinin periferik jeoloji haritaları hazırlanmalıdır. Araştırma galerilerinde veya kuyularında rastlanabilecek kalın kil dolguların minerolojik-petrografik ve gronulometrik analizlerinin yaptırılması ve montmorillonit gibi şişme yüzdesi yüksek kil gruplarının var olup olmadığının belirlenmesi gereklidir. Temel kayasında jips gibi eriyebilir minerallerin mevcudiyeti araştırılmalıdır. 2.2 Konsolidasyon ve Perde Enjeksiyonu Baraj temeli güçlendirme ve ıslahında en önemli parametrelerden birisi enjeksiyon karışımlarının seçimidir. Genel prensipler öz olarak aşağıda belirtilmiştir: (i) Saha laboratuvarında elde edilen deney sonuçlarına göre seçilen karışımlar, enjeksiyon perdesi test paneli öncesi temel kayasının kontak ve konsolidasyon işlerinde kullanılabilir. Bu aşamada bulunması gereken deney cihazları Marsh hunisi, Prepakt hunisi, çamur terazisi, 1000 ml lik mezur (6 cm çaplı mezür), vicat iğnesi, kırma presi, hassas terazi, kronometre, termometre, mikron ve mikron açıklıklı eleklerin ve laboratuvar tipi karıştırıcıdır. BETON BARAJLAR 5

13 Çimento, enjeksiyon karışımlarının en önemli bileşenidir. Temel kayası jeoteknik özelliklerinin gereksinimi olarak, enjeksiyonda standart dışı incelikteki çimento (Özgül Yüzeyi 3500 cm 2 /gr dan daha büyük ) kullanılabilir. Bentonit ve kum laboratuvar deney sonuçları hedeflenen değerler ile uyum içinde olmalıdır. Kumlu karışımlar hariç hiçbir durumda karışımın viskozitesini arttıran bentonit %1 den fazla kullanılmamalıdır. Modern enjeksiyon teknolojisinde, beton için kullanılan kimyasal katkılar, viskozite, kohezyon ve priz sürelerinin istenildiği şekilde düzenlenebilmesi amacıyla enjeksiyon karışımlarına adapte edilmişlerdir. Süper akışkanlaştırıcı, priz hızlandırıcı niteliğindeki ürünlerinin etkinlik dereceleri ve çimento ile uyum mertebeleri saha laboratuvarında yapılacak deneylerin değerlendirilmesi sonucu belirlenmelidir. Enjeksiyon karışım tasarımları laboratuvar deneyleri ile belirlenmelidir. Karışımların laboratuvar deneylerinde (4) aşamalı bir deney yöntemi öngörülmektedir. Aşama I, nüfuz etme parametreleri en uygun (düşük viskozite ve kohezyonlu) kumsuz karışımların seçimini içerir. Diğer aşamalarda seçilen karışımların (kumlu karışımlar dahil) priz süresi ve basınç dayanımları saptanır. Reometre ve Süzme presi deneyleri de gerçekleştirilmelidir. Enjeksiyon karışımının nüfuzunu belirleyen faktörler aşağıda sıralanmaktadır: (i) Dane Boyutu: Çimentolu karışımlardaki parçacıkların dane boyutu, özellikle ince çatlaklı temellerde, şerbetin nüfuzunu etkileyen en önemli faktördür. Şerbetteki katı parçacıkların maksimum boyutunun ince çatlaklardaki açıklığın minimum boyutundan önemli ölçüde küçük olması gerekmektedir (genel olarak çatlak açıklığından üç kat, tercihan beş kat küçük ). (ii) Viskozite ve Kohezyon: Viskozite parametresi, şerbetin belirli bir basınç altında açık çatlak içerisindeki hareket etme mertebesini verir. Kohezyon ise şerbetin nüfuz edebileceği son mesafeyi belirleyen diğer bir önemli faktördür. (iii) Çökelme, Duraylılık ve Şerbetin Filtrasyon Durumu: Karışımlardaki katı madde parçacıklarının (çimento-bentonit) çökelme yüzdesinin minimum olması, karışımın nüfuz kabiliyetini arttıran ve bir süreksizlik düzleminin (tabakalanma-çatlak-eklem-makaslama-fay) doldurulmasında en etkin rol oynayan parametrelerden biridir. BETON BARAJLAR 6

14 (iv) Delgi Örneği ve Basınç: Kuyu aralıkları ve enjeksiyon basıncı, kuyular arasındaki etkinleşme alanlarının üst üste bindirmeli olmalarında rol oynayan iki önemli faktördür. (v) Duraylı Karışım Parametreleri: Viskozite (Marsh Hunisi), 30/35 50 sn, çökelme (3 saat), maksimum %5, su/çimento oranı ise 0.7/1-1/1 arası olmalıdır. Viskozite mertebeleri yönünden duraylı karışımlar dört kategoriye ayrılabilir: a)düşük: sn, b) Orta derece: sn, c) Yüksek : sn, d) Çok yüksek : sn. (vi) Nüfuz edici Karışım Parametreleri: Çimentonun uygun gronülometresi, düşük viskozite ve kohezyon, minimum çökelme, kuyuların etkinleşmesini sağlayan aralık, yeterli derecede etkin basınç Perde enjeksiyonu öncesi, kullanılan enjeksiyon karışımlarının nüfuz etme derecesini, uygulanan enjeksiyon basınçlarının etkinliğini ve elverişliliğini, akış şemasının işlerliliğini, BST sonuçları ile uygulama yönteminin geçerliliğini belirleyen test panellerin yapılmaları gerekmektedir. Beton/SSY barajların temel kayasını güçlendirmek, açık çatlakların yük altında olasılıklı kapanmalarının neden olacağı potansiyel oturmalara engel olmak amacıyla baraj gövdesinin tabanında ve yamaçlarında konsolidasyon enjeksiyonu yapılmaktadır. Baraj temeli ve yamaç konsolidasyon işleminde Basınç-Hacim (GIN) ilişkisi kullanılır. Kullanılan yöntemde enjeksiyon limit hacminin en büyük değeri en düşük basıncın karşıtıdır. Bu şekilde, beton-kaya dokanağında veya konsolidasyon zonunda geniş alana yayılarak bir çatlak vasıtasıyla betonla irtibat kurabilecek enjeksiyon şerbetinin uygulama basıncı altında, betonda çatlamalara neden olmasının önüne geçilebilir. Kireçtaşı temel kayaları, karstlaşma gösteren veya göstermeyen zemin olarak iki grupta değerlendirilmektedir. Karstlaşma göstermeyen sağlam kayadaki enjeksiyon yöntemi basınç x hacim = N sabite eğrisi ile tanımlanmıştır. N sabitesi enjeksiyon yoğunluk numarası nı (GIN) göstermektedir. Konsolide edilecek bölümdeki N değeri, izin verilen en yüksek basınç (P maks.= Limit Basınç) ve izin verilen en fazla enjeksiyon alışı (V maks = Limit Hacim) ile belirlenmiştir. Temeldeki delgi uygulamasında 4x4 m veya 5x5 m karelaj sistemi kullanılmaktadır. Delgi derinliği temel kayasının niteliğine bağımlı olarak genelde 5 ile 15 m arasında değişmektedir. P maks 5 bar olarak uygulanmaktadır. BETON BARAJLAR 7

15 Perde enjeksiyonu projelendirilmesi ve yapım yöntemi baraj temeli-yamaç konsolidasyonu enjeksiyonundan farklı nitelikte ve çok yönlü parametreleri içermektedir. Perde enjeksiyonu inşasındaki amaçlar baraj temelindeki tabakalanma, eklem, çatlak, makaslama ve fay gibi zayıflık düzlemleri vasıtasıyla oluşabilecek kaçak miktarını azaltmak, kaçakların neden olacağı erozyonu kabul edilebilir düzeye indirmek, alttan kaldırma basıncını azaltmak, baraj temelindeki oturmalara mani olmak olarak sıralanabilir. Baraj temelinde geçirimsiz birim bulunması durumunda enjeksiyon perdesi kabul edilebilir derinlikteki geçirimsiz birime bağlanır (5-10 m geçirimsiz birimde ilerlenir). Geçirimsiz birimin çok derinde olması halinde askıda perde yapılabilir. U.S.B.R pratiğine göre, genel olarak enjeksiyon perdesi derinliği temel kayasının geçirimliliğine ve barajın yüksekliğine (h) bağlıdır (Tablo 2.1). Avrupa pratiğine göre ise enjeksiyon perdesinin derinliği baraj yüksekliği kadardır. Tablo 2.1 Baraj Yüksekliğine (h) Göre Geçirimlilik Katsayısı K Değeri Lu > 8 Lu = 4 8 Lu = 3 6 C = 75 feet 22,5 cm C = 50 feet 15 cm C = 25 feet 7,5 cm h' =2/3 h+c h' =1/2 h+c h' =1/3 h+c h' = perde derinliği h = baraj yüksekliği C = katsayı Perde projesindeki birincil (P) kuyuların son kademesindeki basınçlı su deneylerinin 5 LU veya daha yüksek olması durumunda kuyu ilk aşamada 5 m derinleştirilir ve (P) kuyusu ile birlikte en azından 1,5 3,0 ve 6,0 m (kireçtaşında) mesafedeki kuyuların enjeksiyonu da aynı derinlikte yapılır. Bu durum kuyunun son kademesinde enjeksiyon alış mertebesinin yüksek olması durumu için de geçerlidir. BETON BARAJLAR 8

16 Temel kayasının jeolojisi esas olarak perde derinliğinin belirlenmesinde en önemli faktördür. Zemin koşullarına göre geometrisine bakılmaksızın simetrik olmayan bir perde projelendirilebilir. Karstik kireçtaşında karstlaşmanın taban durumu ve diğer hidrojeolojik koşullar göz önüne alınarak perde derinliği belirlenmelidir. Planlama aşamasında perde derinliği baraj yüksekliği kadar alınmalı ve perde geometrisi yapılabilirlik-kesin proje aşamasında nihai şeklini almalıdır. Karstik kireçtaşlarının bulunduğu bölgelerde mümkün olduğu kadar enjeksiyondan kaçılmalı, beton kaplama veya blanket alternatifleri düşünülmelidir. Enjeksiyon Perdesinin Yamaçlardaki Uzunluğu: Temel kayasının cinsine bağımlı olarak yeraltı suyu tablası yamaçlarda belli bir mesafede baraj kret kotuna ulaşır. Perdenin yamaçtaki uzanımı uygun bir mesafede ise yeraltı suyu tablasına 5,00 m uzaklıkta nihayetlenebilir. Karstik kireçtaşında hidrolik gradyan yataya yakın olduğu için perdenin yamaçtaki uzanımı sızma boyu göz önüne alınarak askıda bırakılabilir. Perdenin yanal uzunluğu gerekli durumlarda metrenin üzerinde olabilir. Baraj yüksekliğine bağımlı olarak belirlenecek enjeksiyon galerileri arasındaki kot farkı, özellikle karstik kireçtaşı zeminlerde zorunlu haller dışında 50,00 metreyi geçmemelidir. Galeri sonunda yelpaze tipi perde yapılması gerektiğinde eğimli kuyuların düşey kuyuya göre daha fazla sapması olacağı göz önüne alınmalıdır. Delgi Örneği: Birincil (P) kuyu aralıklarına göre, delgi örneği m alınmaktadır. (P) kuyuları karotlu ve basınçlı su testlidir. Karstik kireçtaşında/ karbonat çimentolu kumtaşında minimum delgi aralığı 1,5 m olmalıdır; diğer tip kayaçlarda 1,5 m aralıkta kuyu açılımına olanak sağlayacak limit hacim sağlanması koşuluyla minimum açıklık 3 m olabilir. 1,5 m veya 0,75 m aralıklı destekleme kuyuları 100 kg/m (Projeye göre değişebilir) alış yapan kuyunun bir tarafında ve alış yapan kademenin 5 m altına kadar derinlikte açılmalıdır. Kontrol Kuyuları: Paneldeki kontrol kuyularının genel olarak (P) kuyuları arasında çapraz konumda açılmalarını öngören kesin bir kural bulunmamaktadır. Çapraz konumlu kuyularla değişik konumlardaki tüm fazla alış yapan kademeler kontrol edilememektedir. Karotlu basınçlı su testli kuyuların fazla alış yapan kademelerin konumuna göre açılması perdenin geçirimsizliği hakkında daha ayrıntılı bilgi verecektir. Kontrol kuyuları açılmadan önce perde kuyu serilerine indirgeme oranı yöntemi (kuyu serilerinin ortalama alışlarının birbirine oranının yüzde aralığında olması) uygulanmalı ve bu oranın dışına çıkan kuyu kademelerinin her iki BETON BARAJLAR 9

17 tarafına destekleme kuyularından sonra kontrol kuyuları açılmalıdır (karstik birimlerde bu kuralın uygulanması sakıncalıdır). DSİ de düşük basınç uygulanmaktadır. Rezervuarın oluşturacağı hidrostatik basınç, Baraj tipi ve yüksekliği, Perdenin geometrisi ve yeri, Enjekte edilecek kayaç cinsi, Süreksizliklerin konumu-açıklıkları, Süreksizlerdeki dolgunun granülometresi, minerolojik bileşimi, konsolidasyon derecesi, Enjeksiyon şerbetlerinin nüfuz etme özelliği, Derinlerde yer alan süreksizlerdeki dolgu malzemesinin gereken yüksek basınç altında sıkıştırılarak erozyona karşı dayanımlı hale getirilmesi, (her zaman değil) Aşağıda formülleri verilen U.S.A tekniğine göre enjeksiyon basıncı hesaplanabilir: - Pe = 0,33 X H - Pe= Efektif (gerçek basınç) bar; H=enjeksiyon kademesi ortası ile kuyu ağzı arasındaki mesafe (m) - Artı katsayılı uygulama formülleri; - Pe= 2+0,33 H Enjeksiyon işlerinin projelendirilmesi, uygulaması ve kontrolünde DSİ Temel Sondaj ve Enjeksiyon Teknik Şartnamesi kriterleri baz alınmalıdır. BETON BARAJLAR 10

18 3. BETON ÖZELLİKLERİ 3.1 Genel Özellikler Beton çimento, su, ince agrega, iri agrega ve katkı maddelerinin uygun oranlarda karıştırılması ile elde edilen, taze halde iken şekil verilebilen ve zamanla priz alıp katılaşarak sertleşen ve dayanım kazanan bir yapı malzemesidir. Betonun zamanla sertleşerek dayanım kazanması çimentonun su ile olan hidratasyonu özelliği sayesinde olmaktadır. Beton karışım tasarımı çalışması, betonun kullanılacağı iklim koşulları, yüklenme durumu, yapı tipine ve malzeme özelliklerine göre uygun işlenebilme özelliğine, yoğunluğa, geçirimsizliğe, dayanım ve dayanıklılığa sahip olan en ekonomik betonun tasarlanmasıdır. Çimento hidrolik bir bağlayıcıdır. Betonun ana iskeletini oluşturan agregayı (Kum- Çakıl) birbirine bağlar. Su ile bir araya geldiğinde hemen başlayan kimyasal reaksiyonların (hidratasyon) sonucunda zamanla (şekil verilebilme özelliğini) plastik durumunu kaybederek sertleşir ve dayanım kazanır. Portland Çimentosu; uygun evsafta kalker ve kilin C derece sıcaklıkta dönen ve %6-7 meyilli fırınlarda pişirilip soğutulması sonucu elde edilen klinkere, %3,0-%6,0 oranında alçı taşı (jips) katılarak uygun incelikte öğütülmesi ile elde edilen hidrolik bir bağlayıcıdır. Çimentonun fiziksel ve kimyasal yapısı ile ilgili olarak uyması gereken özellikler TS EN de verilmiştir. Portland Çimentosunun ana bileşenleri: tri-kalsiyum sülfat (C 3 S), di-kalsiyum sülfat (C 2 S), tri-kalsiyum alüminat (C 3 A) ve tetra-kalsiyum alüminoferrit tir (C 4 AF). Üretimde kullanılan hammadde özelliklerine bağlı olarak bu oranlar değişmekte ve elde edilen çimentolar da amaçlarına göre sınıflara ayrılmaktadır. Bileşim ve özelliklerine göre TS EN de 27 farklı çimento ürünü 5 ana tip çimento adı altında toplanmaktadır (Tablo 3.1). CEM I; Portland Çimentosu, CEM II; Portland Kompoze Çimentosu, CEM III; Yüksek Fırın Cüruflu Çimento, CEM IV; Puzolanlı Çimento ve CEM V; Kompoze Çimento tanımlarını ifade eder. Çimentolar dayanım sınıflarına göre her bir tipte 32,5; 42,5 ve 52,5 MPa dayanım sınıfı ile yine erken dayanımlara göre; (N) normal erken dayanım ve (R) yüksek erken dayanım sınıflarına ayrılmaktadır (Tablo3.2). Çimentoların Kimyasal bileşimi için sınır değerler Tablo 3.3 te verilmiştir. BETON BARAJLAR 11

19 Tablo 3.1: Genel Çimentolar Grubuna Ait 27 Ürün Bileşim (kütlece a) % olarak) Ana 27 Ürüne Ait İşaret Ana Bileşenler Tipler (Genel Çimento Tipleri) Klinker Yüksek Silis Fırın Dumanı Cürufu Puzolan Uçucu Kül b) Doğal Doğal Kalsine Silissi Kalkersi K S D P Edilmiş (Q) V W Pişmiş Şist Kalker T L LL CEM I Portland Çimento CEM I Portland-Curuflu CEM II/A-S Çimento CEM II/B-S Portland-Silis Dumanlı Çimento CEM II/A-D CEM II/A-P Portland-Puzolanlı CEM II/B-P Çimento CEM II/A-Q CEM II/B-Q CEM II/A-V CEM II Portland-Uçucu Küllü CEM II/B-V Çimento CEM II/A-W CEM II/B-W Portland-Pişmiş Şistli CEM II/A-T Çimento CEM II/B-T Portland- CEM II/A-L Kalkerli CEM II/B-L Çimento CEM II/A-LL CEM II/B-LL Portland-Kompoze CEM II/A-M Çimento c) CEM II/B-M Yüksek fırın CEM III/A CEM III Curuflu CEM III/B Çimento CEM III/C CEM IV Puzolanik CEM IV/A Çimento c) CEM IV/B CEM V Kompoze CEM V/A Çimento c) CEM V/B Çizelgedeki değerler ana ve minör ilâve bileşenlerin toplamı ile ilgilidir. Silis Dumanının oranı % 10 la sınırlanmıştır. Portland Kompoze Çimento CEM II / A-M ve CEM II / B-M de, Puzolanik Çimento CEM IV / A ve CEM IV / B de, Kompoze Çimento CEM V / A ve CEM V / B de klinkerin yanındaki diğer ana bileşenler çimentoya ait işaretle beyan edilmelidir ( Madde 8). MİNÖR İLAVE BİLEŞEN BETON BARAJLAR 12

20 Tablo 3.2: Çimentolarda Karakteristik Değerlerle Verilen Mekanik ve Fiziksel Özellikler Basınç dayanımı (MPa) Priz başlama Dayanım Genleşme Erken dayanım Standard dayanım süresi sınıfı (mm) 2 günlük 7 günlük 28 günlük (dakika) 32,5 L a - 12,0 32,5 N - 16,0 32,5 52, ,5 R 10,0-42,5 L a - 16,0 42,5 N 10,0-42,5 62, ,5 R 20,0-52,5 L a 10,0-52,5 N 20,0-52, ,5 R 30,0 - a Dayanım sınıfı sadece CEM III çimentoları için tanımlanmıştır. Tablo 3.3: Çimentolarda Karakteristik Değer Olarak Tanımlanan Gerekli Kimyasal Özellikler Deney Çimento Dayanım Özellik Gerekler a) Standardı Tipi Sınıfı CEM I Kızdırma kaybı EN Hepsi için % 5,0 CEM III Çözünmeyen kalıntı Sülfat miktarı (SO 3 olarak) EN196-2 b) EN CEM I CEM III CEM I CEM II c) CEM IV CEM V CEM III d) Hepsi için % 5,0 32,5 N 32,5 R 42,5 N 42,5 R 52,5 N 52,5 R Hepsi için % 3,5 % 4,0 Klorür EN muhtevası Hepsi için e) Hepsi için % 0,10 f) Puzolanik EN CEM IV Hepsi için Deneyi sağlar özellik a) Gerekler, nihai çimento kütlesinin yüzdesi cinsinden verilir. b) Hidroklorik asit ve sodyum karbonatla çözünmeyen kalıntı tayini. c) Bütün dayanım sınıfları için T muhtevası > % 20 ile çimento tipleri CEM II/B-T ve CEM II/B-M, % 4,5'e kadar sülfat ihtiva edebilir. d) CEM III/C tipi çimento, % 4,5'e kadar sülfat ihtiva edebilir e) CEM III tipi çimento, % 0,10'dan fazla klorür ihtiva edebilir, bu takdirde azami klorür muhtevası ambalaj ve/veya teslim belgesinde belirtilmelidir. f) Ön germeli uygulamalar için çimento düşük gerek değerine göre üretilebilir. Bu durumda, teslim belgesinde % 0,10 değerinin yerine bu düşük değer yazılır. Tüm kütle betonlarında kullanılacak çimentonun hidratasyon ısısı 7 ve 28 günde sırasıyla 60 Cal/g ve 70 cal/g değerini aşmamalıdır. Bunu sağlayabilmek için Portland çimentosu ile mineral katkı bir arada kullanılarak kapsamlı bir deneysel çalışma yapılması gerekebilir. BETON BARAJLAR 13

Türkiye Hazır Beton Birliği İktisadi İşletmesi Deney / Kalibrasyon Laboratuvarı. Deney Listesi

Türkiye Hazır Beton Birliği İktisadi İşletmesi Deney / Kalibrasyon Laboratuvarı. Deney Listesi REVİZYON GÜNCELLEME DOKÜMAN NO YAYIN L27 01.01.2008 13.01.2014-06 08.05.2014 1/8 GÜNCELLEŞTİRMEYİ GERÇEKLEŞTİREN (İSİM / İMZA / TARİH) : DENEYLERİ A01 İri agregaların parçalanmaya karşı direnci Los Angeles

Detaylı

5/3/2017. Verilenler: a) TS EN standardından XF1 sınıfı donma-çözülme ve XA3 sınıfı zararlı kimyasallar etkisi için belirlenen kriterler:

5/3/2017. Verilenler: a) TS EN standardından XF1 sınıfı donma-çözülme ve XA3 sınıfı zararlı kimyasallar etkisi için belirlenen kriterler: ÖRNEK: Endüstriyel bölgede yapılacak bir betonarme yapı için TS EN 206-1 standardına göre XF1 sınıfı donma-çözülme ve XA3 sınıfı zararlı kimyasallar etkisine karşı dayanıklı akıcı kıvamda bir beton karışım

Detaylı

BETON KARIŞIM HESABI. Beton; BETON

BETON KARIŞIM HESABI. Beton; BETON BETON KARIŞIM HESABI Beton; Çimento, agrega (kum, çakıl), su ve gerektiğinde katkı maddeleri karıştırılarak elde edilen yapı malzemesine beton denir. Çimento Su ve katkı mad. Agrega BETON Malzeme Türk

Detaylı

1. Projeden, malzemeden gerekli veriler alınır

1. Projeden, malzemeden gerekli veriler alınır 1. Projeden, malzemeden gerekli veriler alınır Beton karışım hesabı yapılırken; Betonun döküleceği elemanın boyutları Elemanın maruz kalacağı çevresel etkiler (sülfat ve klorür gibi zararlı kimyasal etkiler,

Detaylı

YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON

YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON TANIM YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON Concrete kelimesi Latinceden concretus (grow together) ) kelimesinden gelmektedir. Türkçeye ise Beton kelimesi Fransızcadan gelmektedir. Agrega, çimento, su ve gerektiğinde

Detaylı

BETON KARIŞIM HESABI (TS 802)

BETON KARIŞIM HESABI (TS 802) BETON KARIŞIM HESABI (TS 802) Beton karışım hesabı Önceden belirlenen özellik ve dayanımda beton üretebilmek için; istenilen kıvam ve işlenebilme özelliğine sahip; yeterli dayanım ve dayanıklılıkta olan,

Detaylı

beton karışım hesabı

beton karışım hesabı 9 beton karışım hesabı Paki Turgut Kaynaklar 1) TS 802 Beton Karışım Tasarımı Hesap Esasları 2) Domone P, Illston J, Construction Materials, 4th Edition 3) Mindess S et al., Concrete, 2nd Edition 4) Portland

Detaylı

BETON* Sıkıştırılabilme Sınıfları

BETON* Sıkıştırılabilme Sınıfları BETON* Beton Beton, çimento, su, agrega kimyasal ya mineral katkı maddelerinin homojen olarak karıştırılmasından oluşan, başlangıçta plastik kıvamda olup, şekil rilebilen, zamanla katılaşıp sertleşerek

Detaylı

2.1. Yukarıdaki hususlar dikkate alınarak tasarlanmış betonun siparişinde aşağıdaki bilgiler üreticiye verilmelidir.

2.1. Yukarıdaki hususlar dikkate alınarak tasarlanmış betonun siparişinde aşağıdaki bilgiler üreticiye verilmelidir. Beton Kullanıcısının TS EN 206 ya Göre Beton Siparişinde Dikkat Etmesi Gereken Hususlar Hazırlayan Tümer AKAKIN Beton siparişi, TS EN 206-1 in uygulamaya girmesiyle birlikte çok önemli bir husus olmıştur.

Detaylı

SİGMA BETON FAALİYETLERİ. Engin DEMİR Şirket Müdür Yardımcısı

SİGMA BETON FAALİYETLERİ. Engin DEMİR Şirket Müdür Yardımcısı SİGMA BETON FAALİYETLERİ Engin DEMİR Şirket Müdür Yardımcısı Kuruluş 2005 yılında Baştaş Çimento San. Tic. A.Ş. ve Konya Çimento San. Tic. A.Ş tarafından limited şirket olarak kuruldu. İlk yerleşim yeri

Detaylı

Çizelge 5.1. Çeşitli yapı elemanları için uygun çökme değerleri (TS 802)

Çizelge 5.1. Çeşitli yapı elemanları için uygun çökme değerleri (TS 802) 1 5.5 Beton Karışım Hesapları 1 m 3 yerine yerleşmiş betonun içine girecek çimento, su, agrega ve çoğu zaman da ilave mineral ve/veya kimyasal katkı miktarlarının hesaplanması problemi pek çok kişi tarafından

Detaylı

Beton sınıfına göre tanımlanan hedef (amaç) basınç dayanımları (TS EN 206-1)

Beton sınıfına göre tanımlanan hedef (amaç) basınç dayanımları (TS EN 206-1) BETON TASARIMI (Beton Karışım Hesabı) İstenen kıvamda İşlenebilir İstenen dayanımda Dayanıklı Hacim sabitliğinde Ekonomik bir beton elde edebilmek amacıyla gerekli: Agrega Çimento Su Hava Katkı Maddesi:

Detaylı

AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Agregalar, beton, harç ve benzeri yapımında çimento ve su ile birlikte kullanılan, kum, çakıl, kırma taş gibi taneli farklı mineral yapıya sahip inorganik

Detaylı

Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi ÇİMENTO KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ VE BETON ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi ÇİMENTO KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ VE BETON ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi ÇİMENTO KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ VE BETON ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Çimento Kalite Kontrol Parametreleri Yeni Çimento Standartları - TS EN 197-1 : Genel Çimentolar-

Detaylı

Beton Şartnamesinin Hazırlanması. Beton için şartname hazırlayıcı aşağıda verilen hususları dikkate almalıdır:

Beton Şartnamesinin Hazırlanması. Beton için şartname hazırlayıcı aşağıda verilen hususları dikkate almalıdır: Beton Kullanıcısına Yönelik Kısaca TS EN 206-1 Beton Standardı Hazırlayan:Tümer Akakın 8 Aralık 2004 günü, Türkiye de yapı malzemeleri açısından önemli bir değişim günü olmuştur. Avrupa Birliği ne teknik

Detaylı

Amendments on the TS EN 197-1:2012 Standard

Amendments on the TS EN 197-1:2012 Standard TS EN 197-1:2012 Standardı ndaki Değişiklikler Yasin ENGİN 1 Muhittin TARHAN 2 Giriş TS EN 197-1 Standardı genel çimento sınıflarının bileşimini, özelliklerini ve uygunluk kriterlerini içeren tanımlayıcı

Detaylı

ISIDAÇ 40. yapı kimyasalları. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. yapı kimyasalları. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! ISIDAÇ 40 yapı kimyasalları Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa ISDAÇ 40 Kalsiyum Alüminat Çimentosu Yapı Kimyasalları Uygulamaları www.cimsa.com.tr ISIDAÇ 40, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından,

Detaylı

KİMYASAL KATKILAR Giriş

KİMYASAL KATKILAR Giriş KİMYASAL KATKILAR Giriş, Hazırlayanlar:Tümer AKAKIN,Selçuk UÇAR Bu broşürün amacı TS EN 206 ya geçiş sürecinde betonu oluşturan malzemeler konusunda üreticiye ve son kullanıcıya bilgi vermektir. TS EN

Detaylı

ISIDAÇ 40. karo. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. karo. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! karo Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa Kalsiyum Alüminat Karo Uygulamaları www.cimsa.com.tr, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından, TS EN 14647 standardına uygun olarak üretilen Kalsiyum Alüminat

Detaylı

ÇİMENTO SU KATKILAR. Fatma Kantarcıoğlu Yaldız* Kimya Mühendisi Çimento Laboratuvar Sorumlusu

ÇİMENTO SU KATKILAR. Fatma Kantarcıoğlu Yaldız* Kimya Mühendisi Çimento Laboratuvar Sorumlusu ÇİMENTO SU KATKILAR Fatma Kantarcıoğlu Yaldız* Kimya Mühendisi Çimento Laboratuvar Sorumlusu İÇERİK Çimento tanım, tarif ve standartlar Çimento tipleri, sınıflandırılması Çimento üretimi Betonda kullanılan

Detaylı

İNCE AGREGA TANE BOYU DAĞILIMININ ÇİMENTOLU SİSTEMLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN

İNCE AGREGA TANE BOYU DAĞILIMININ ÇİMENTOLU SİSTEMLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN İNCE AGREGA TANE BOYU DAĞILIMININ ÇİMENTOLU SİSTEMLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN SUNUM İÇERİĞİ Çimentolu Sistemler / Beton Betonun Yapısı ve Özellikleri Agrega Özellikleri Beton Özelliklerine

Detaylı

KONU: ÖZET DEĞERLENDİRME SUNUM YAPAN: DR. ERSAN YILDIZ

KONU: ÖZET DEĞERLENDİRME SUNUM YAPAN: DR. ERSAN YILDIZ KONU: ÖZET DEĞERLENDİRME SUNUM YAPAN: DR. ERSAN YILDIZ KONU BAŞLIKLARI 1 Beton Barajlar ile İlgili Genel Bilgiler 2 Temel Kayası 3 Beton Özellikleri 4 Ön Tasarım İçin Rijit Blok Stabilite Analizi 5 Beton

Detaylı

ISIDAÇ 40. refrakter. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. refrakter. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! refrakter Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa Kalsiyum Alüminat Refrakter Uygulamaları www.cimsa.com.tr, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından, TS EN 14647 standardına uygun olarak üretilen

Detaylı

7. Yapılar ile ilgili projelerin ve uygulamalarının tekrarlı olması durumunda, her bir tekrar için ücret, belirtilen miktarın % 25 si kadardır.

7. Yapılar ile ilgili projelerin ve uygulamalarının tekrarlı olması durumunda, her bir tekrar için ücret, belirtilen miktarın % 25 si kadardır. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI MALZEMESİ LABORATUVARINDA DÖNER SERMAYE ÇERÇEVESİNDE YAPILACAK DENEY, ÖLÇME VE MUAYENELERİN 2017 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ 1. Uludağ

Detaylı

YAPI LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU

YAPI LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YAPI LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU 1 S a y f a CİHAZLAR Cihazın ismi Sayfa Beton Basınç Dayanımı ve Kiriş

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ2024 YAPI MALZEMESİ II BETON KARIŞIM IM HESABI

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ2024 YAPI MALZEMESİ II BETON KARIŞIM IM HESABI Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ2024 YAPI MALZEMESİ II BETON KARIŞIM IM HESABI ŞEMATİK K BETON YAPISI Boşluklar Katılar Hava ve Çimento+su İnce Kaba serbest su (hidrate çimento)

Detaylı

EKOBEYAZ. yapı kimyasalları. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık!

EKOBEYAZ. yapı kimyasalları. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! EKOBEYAZ yapı kimyasalları Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! Çimsa Ekobeyaz Çimento Yapı Kimyasalları Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde

Detaylı

Mühendislik Birimleri Laboratuarları 1. İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları Yapı Malzemeleri ve Mekanik Laboratuarı

Mühendislik Birimleri Laboratuarları 1. İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları Yapı Malzemeleri ve Mekanik Laboratuarı Mühendislik Birimleri Laboratuarları 1. İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları Mühendislik Birimleri bünyesinde yer alan İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları: Yapı Malzemeleri ve Mekanik Laboratuarı,

Detaylı

Dolgu ve Yarmalarda Sondaj Çalışması ve Değerlendirmesi. HAZIRLAYAN Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA)

Dolgu ve Yarmalarda Sondaj Çalışması ve Değerlendirmesi. HAZIRLAYAN Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA) Dolgu ve Yarmalarda Sondaj Çalışması ve Değerlendirmesi HAZIRLAYAN Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA) İçerik Yarmalarda sondaj Dolgularda sondaj Derinlikler Yer seçimi Alınması gerekli numuneler Analiz

Detaylı

taze beton işlenebilirlik

taze beton işlenebilirlik 8 taze beton işlenebilirlik Paki Turgut Kaynaklar 1) Hewlett PC, Cement Admixture: uses and applications, Cement Admixture Association 2) Domone P, Illston J, Construction Materials, 4th Edition 3) Mindess

Detaylı

SÜPER BEYAZ. karo. Yüksek performanslı beyaz çimento!

SÜPER BEYAZ. karo. Yüksek performanslı beyaz çimento! SÜPER BEYAZ karo Yüksek performanslı beyaz çimento! Süper Beyaz Çimento Karo Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde etmek için, gerekse yüksek

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Esenboğa Yolu Çankırı Yol Ayırımı Altınova 06105 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 399 27 96 Faks : 0 312 399 27 95 E-Posta : takk@dsi.gov.tr

Detaylı

SU ve YAPI KİMYASALLARI

SU ve YAPI KİMYASALLARI SU ve YAPI KİMYASALLARI Betonda su; Betonla ilgili işlemlerde, suyun değişik işlevleri vardır; Karışım suyu; çimento ve agregayla birlikte karılarak beton üretimi sağlamak için kullanılan sudur. Kür suyu;

Detaylı

TS TS EN 206 nın Uygulamasına Yönelik Tamamlayıcı Standard

TS TS EN 206 nın Uygulamasına Yönelik Tamamlayıcı Standard TS 13515 TS EN 206 nın Uygulamasına Yönelik Tamamlayıcı Standard STANDART ÖZETİ İnş.Yük.Müh.YASİN ENGİN www.betonvecimento.com yasin.engin@gmail.com TS EN 206'nın uygulamasına yönelik tamamlayıcı standart

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER Kod Deney Adı Sayfa No 1. AGREGA DENEYLERİ 2 2. TAŞ DENEYLERİ 2 3. ÇİMENTO

Detaylı

ISIDAÇ 40 Esaslı Yüksek Performanslı Beton. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

ISIDAÇ 40 Esaslı Yüksek Performanslı Beton. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi ISIDAÇ 40 Esaslı Yüksek Performanslı Beton Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi ISIDAC 40 ın Beton İmalatlarında Kullanımı - ISIDAC 40 Esaslı Beton İmalatları 20. YY başlarından bu yana üzerinde sıklıkla

Detaylı

Bolomey formülünün gelişmiş şekli; hava boşluğunun dayanıma etkisini vurgulamak

Bolomey formülünün gelişmiş şekli; hava boşluğunun dayanıma etkisini vurgulamak BETON Bolomey formülünün gelişmiş şekli; hava boşluğunun dayanıma etkisini vurgulamak açısından ilginçtir. Bu formülde dayanımı etkileyen en önemli faktör çimento hamuru içindeki çimento miktarıdır.

Detaylı

SÜPER BEYAZ. prekast. Yüksek performanslı beyaz çimento!

SÜPER BEYAZ. prekast. Yüksek performanslı beyaz çimento! SÜPER BEYAZ prekast Yüksek performanslı beyaz çimento! Süper Beyaz Çimento Prekast Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde etmek için, gerekse

Detaylı

SÜPER BEYAZ. yapı kimyasalları. Yüksek performanslı beyaz çimento!

SÜPER BEYAZ. yapı kimyasalları. Yüksek performanslı beyaz çimento! SÜPER BEYAZ yapı kimyasalları Yüksek performanslı beyaz çimento! Süper Beyaz Çimento Yapı Kimyasalları Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde

Detaylı

inşaat mühendisliğinde de tünel kazımı esnasında gevşek zeminlerin ve parçalı kayaların stabilizasyonunda,

inşaat mühendisliğinde de tünel kazımı esnasında gevşek zeminlerin ve parçalı kayaların stabilizasyonunda, ENJEKSİYON Buradaki amaç zeminin ya da kaya kütlesinin mühendislik özelliklerini iyileştirmektir. Nitekim bu iyileştirme zeminin gerilmedeformasyon ve dayanım gibi mekanik özellikleri ile geçirimlilik

Detaylı

BETON KARIŞIM HESAPLARI (BETON TASARIMI)

BETON KARIŞIM HESAPLARI (BETON TASARIMI) BETON KARIŞIM HESAPLARI (BETON TASARIMI) Beton malzemesi; agrega, çimento, su ve gerektiğinde bazı mineral (uçucu kül, silis dumanı gibi) yada kimyasal (akışkanlaştırıcı, priz hızlandırıcı/geciktirici,

Detaylı

Beton Melike Sucu ZEMİN BETONLARINDA KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU KULLANIMI. Nisan, 17

Beton Melike Sucu ZEMİN BETONLARINDA KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU KULLANIMI. Nisan, 17 Beton 2017 Melike Sucu ZEMİN BETONLARINDA KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU KULLANIMI Nisan, 17 İçerik NEDEN KAÇ KAÇ MİKROYAPI VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ KAÇ HİDRATASYONU ATAKLARA KARŞI DAYANIM KİMYASAL ATAKLAR

Detaylı

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ 1 INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ Yrd.Doç.Dr. Orhan ARKOÇ e-posta: orhan.arkoc@kirklareli.edu.tr Web : http://personel.kirklareli.edu.tr/orhan-arkoc 2 BÖLÜM 12 Baraj Jeolojisi 3 Barajlar ve Baraj inşaatlarında

Detaylı

Betonu oluşturan malzemelerin oranlanması, daha yaygın adıyla beton karışım hesabı, birbirine bağlı iki ana aşamadan oluşur:

Betonu oluşturan malzemelerin oranlanması, daha yaygın adıyla beton karışım hesabı, birbirine bağlı iki ana aşamadan oluşur: 1 BETON KARIŞIM HESABI Betonu oluşturan malzemelerin oranlanması, daha yaygın adıyla beton karışım hesabı, birbirine bağlı iki ana aşamadan oluşur: I. Uygun bileşenlerin ( çimento, agrega, su ve katkılar

Detaylı

ÇİMENTO ve -Çimento Türleri-

ÇİMENTO ve -Çimento Türleri- ÇİMENTO ve -Çimento Türleri- Hayat BOZKIR Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) 10.05.2012 YÜF Beton ve Beton Bileşenleri Semineri ÇİMENTO Tanımı Üretimi Türleri ÇİMENTO malzemesi önemli bir yapı

Detaylı

BETON ÜRETİMİ ve KALİTE KONTROLÜ. Engin DEMİR Şirket Müdür Yardımcısı SİGMA BETON / VİCAT GROUP

BETON ÜRETİMİ ve KALİTE KONTROLÜ. Engin DEMİR Şirket Müdür Yardımcısı SİGMA BETON / VİCAT GROUP BETON ÜRETİMİ ve KALİTE KONTROLÜ Engin DEMİR Şirket Müdür Yardımcısı SİGMA BETON / VİCAT GROUP Beton Çakıl, Kum gibi Agrega denilen maddelerin bir bağlayıcı madde ve su ile birleştirilmesinden meydana

Detaylı

Beton; kum, çakıl, su, çimento ve diğer kimyasal katkı maddelerinden oluşan bir bileşimdir. Bu maddeler birbirleriyle uygun oranlarda karıştırıldığı

Beton; kum, çakıl, su, çimento ve diğer kimyasal katkı maddelerinden oluşan bir bileşimdir. Bu maddeler birbirleriyle uygun oranlarda karıştırıldığı Doç. Dr. Ali KOÇAK Beton; kum, çakıl, su, çimento ve diğer kimyasal katkı maddelerinden oluşan bir bileşimdir. Bu maddeler birbirleriyle uygun oranlarda karıştırıldığı zaman kalıplara dökülebilir ve bu

Detaylı

Doç. Dr. Halit YAZICI

Doç. Dr. Halit YAZICI Dokuz Eylül Üniversitesi Đnşaat Mühendisliği Bölümü ÖZEL BETONLAR RCC-SSB Doç. Dr. Halit YAZICI http://kisi.deu.edu.tr/halit.yazici/ SİLİNDİRLE SIKI TIRILMI BETON (SSB) Silindirle sıkıştırılmış beton (SSB),

Detaylı

EKOBEYAZ. prekast. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık!

EKOBEYAZ. prekast. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! EKOBEYAZ prekast Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! Çimsa Ekobeyaz Çimento Prekast Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde etmek için, gerekse

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DÖNER SERMAYE HİZMETLERİ 2017 BİRİM FİYAT LİSTESİ GENEL HUSUSLAR

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DÖNER SERMAYE HİZMETLERİ 2017 BİRİM FİYAT LİSTESİ GENEL HUSUSLAR BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DÖNER SERMAYE HİZMETLERİ 2017 BİRİM FİYAT LİSTESİ GENEL HUSUSLAR 1. Bülent Ecevit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Döner Sermaye İşletmesince,

Detaylı

TS EN KAPSAMINDA BETON, ÜRETİMİ ve KALİTE KONTROLÜ

TS EN KAPSAMINDA BETON, ÜRETİMİ ve KALİTE KONTROLÜ TS EN 206-1 KAPSAMINDA BETON, ÜRETİMİ ve KALİTE KONTROLÜ Hazırlayanlar : Kim.Müh. Selim YÜCEL Sigma Beton Lab.Hiz. Şirket Müdürü Yük. Kimyager Engin DEMİR Beton Laboratuvar Şefi 1 Hazır Beton Sektörü,

Detaylı

EKOBEYAZ. karo. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık!

EKOBEYAZ. karo. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! EKOBEYAZ karo Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! Çimsa Ekobeyaz Çimento Karo Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde etmek için, gerekse yüksek

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 Yılı DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 Yılı DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ Kullanılıyor Mesai içi 1. AGREGA DENEYLERİ 1.1. Elek analizleri 150 1.2. Agrega özgül ağırlığının bulunması 130 1.3. Agrega su muhtevasının bulunması 130 1.4. Los Angeles deneyi ile aşınma kaybının bulunması

Detaylı

TS 500 (2000): Betonarme yapıların hesap ve yapım kuralları TS 498: Yapı elemanlarının boyutlandırılmasında alınacak yüklerin hesap değerleri

TS 500 (2000): Betonarme yapıların hesap ve yapım kuralları TS 498: Yapı elemanlarının boyutlandırılmasında alınacak yüklerin hesap değerleri TS 500 (2000): Betonarme yapıların hesap ve yapım kuralları Bu standart betonarme yapı elemanları ve yapıların kullanım amaç ve süresine uygun güvenlikte tasarlanması hesaplanması, boyutlandırılması ve

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı Ürün Belgelendirme Kuruluşu Adresi :Mustafa Kemal Mahallesi 2120. Cad. No:6/6 Söğütözü Çankaya 06510 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 219 79 03

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI DENEY ADI: AGREGA ELEK ANALİZİ VE GRANÜLOMETRİ EĞRİSİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI DENEY ADI: AGREGA ELEK ANALİZİ VE GRANÜLOMETRİ EĞRİSİ DENEY ADI: AGREGA ELEK ANALİZİ VE GRANÜLOMETRİ EĞRİSİ AMAÇ: İnşaat ve madencilik sektöründe beton, dolgu vb. içerisinde kullanılacak olan agreganın uygun gradasyona (üniform bir tane boyut dağılımına)

Detaylı

BETONARME BİR YAPININ MALZEME KALİTESİNİN TAHRİBATSIZ VE TAHRİBATLI YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ

BETONARME BİR YAPININ MALZEME KALİTESİNİN TAHRİBATSIZ VE TAHRİBATLI YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BETONARME BİR YAPININ MALZEME KALİTESİNİN TAHRİBATSIZ VE TAHRİBATLI YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ Can Arda KİREMİTÇİ YAPI MALZEMELERİ Anabilim

Detaylı

DENEYİN YAPILIŞI: 1. 15 cm lik küp kalıbın ölçüleri mm doğrulukta alınır. Etiket yazılarak içine konulur.

DENEYİN YAPILIŞI: 1. 15 cm lik küp kalıbın ölçüleri mm doğrulukta alınır. Etiket yazılarak içine konulur. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TAZE BETON DENEYLERİ DENEY ADI: TAZE BETON BİRİM HACİM AĞIRLIĞI DENEY STANDARDI: TS EN 12350-6, TS2941, ASTM C138 DENEYİN AMACI: Taze

Detaylı

İzmit Körfez Geçişi Asma Köprü Projesi Keson ve Ankraj Yapıları. Oyak Beton Mart/2014

İzmit Körfez Geçişi Asma Köprü Projesi Keson ve Ankraj Yapıları. Oyak Beton Mart/2014 İzmit Körfez Geçişi Asma Köprü Projesi Keson ve Ankraj Yapıları Oyak Beton Mart/2014 İçerik Genel Bakış Beton Özellikleri Keson İnşaatı o Kuru Havuz o Yaş Havuz-Deniz Dökümleri o Kesonların Batırılması

Detaylı

YAPI MALZEMESİ AGREGALAR

YAPI MALZEMESİ AGREGALAR YAPI MALZEMESİ AGREGALAR 1 YAPI MALZEMESİ Agregalar en önemli yapı malzemelerinden olan betonun hacimce %60-%80 ini oluştururlar. Bitümlü yol kaplamalarının ağırlıkça % 90-95, hacimce %75-85 ini agregalar

Detaylı

PROJE SONUÇ RAPORU. Proje Nr TĐDEB 3020213

PROJE SONUÇ RAPORU. Proje Nr TĐDEB 3020213 PROJE SONUÇ RAPORU Proje Nr TĐDEB 3020213 KONSAN ın geliştirdiği polikarboksilat bazlı akışkanlaştırıcıların prefabrike beton üretimlerine uyarlanmasının araştırılması Tarih: 01/07/2004 AGY350 Konsan Bilgi

Detaylı

SOĞUK HAVA KOŞULLARINDA BETON ÜRETİMİ VE UYGULAMASI

SOĞUK HAVA KOŞULLARINDA BETON ÜRETİMİ VE UYGULAMASI SOĞUK HAVA KOŞULLARINDA BETON ÜRETİMİ VE UYGULAMASI 1 SOĞUK HAVA TARİFİ TS 1248 Standardı na göre: Ortalama hava sıcaklığı 3 gün boyunca 10ºC

Detaylı

YAPIDAKİ BETON DAYANIMININ STANDART KÜRDE SAKLANAN NUMUNELER YARDIMIYLA TAHMİNİ. Adnan ÖNER 1, Süleyman DİRER 1 adnan@kou.edu.tr, sdirer@engineer.

YAPIDAKİ BETON DAYANIMININ STANDART KÜRDE SAKLANAN NUMUNELER YARDIMIYLA TAHMİNİ. Adnan ÖNER 1, Süleyman DİRER 1 adnan@kou.edu.tr, sdirer@engineer. YAPIDAKİ BETON DAYANIMININ STANDART KÜRDE SAKLANAN NUMUNELER YARDIMIYLA TAHMİNİ Adnan ÖNER 1, Süleyman DİRER 1 adnan@kou.edu.tr, sdirer@engineer.com Öz: Bu çalışmada, üretilen çeşitli dayanımda betonların

Detaylı

Özel Betonlar. Çimsa Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Mayıs, 2017

Özel Betonlar. Çimsa Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Mayıs, 2017 Özel Betonlar Çimsa Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Mayıs, 2017 ÖZEL BETONLARIN GEREKSİNİMİ Geleneksel betonun bazı durumlarda istenilen özellikleri sağlayamaması özel betonların kullanımını zorunlu

Detaylı

LABORATUVARDA YAPILAN ANALİZLER

LABORATUVARDA YAPILAN ANALİZLER Laboratuvar Adı: Yapı Malzemesi ve Beton Laboratuvarı Bağlı Olduğu Kurum: Mühendislik Fakültesi- İnşaat Mühendisliği Bölümü Laboratuvar Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. M. Haluk Saraçoğlu E-Posta: mhsaracoglu@dpu.edu.tr

Detaylı

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL BAZINDA DÜZENLENECEK ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ (GEOTEKNİK) DEĞERLENDİRME RAPORU FORMATI

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL BAZINDA DÜZENLENECEK ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ (GEOTEKNİK) DEĞERLENDİRME RAPORU FORMATI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI Necatibey Cad. No:57 Kızılay / Ankara Tel: (0 312) 294 30 00 - Faks: (0 312) 294 30 88 www.imo.org.tr imo@imo.org.tr BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL

Detaylı

Çimentolu Sistemlerde Çatlak Oluşumları. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Çimentolu Sistemlerde Çatlak Oluşumları. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Çimentolu Sistemlerde Çatlak Oluşumları Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi 1 Betonda Çatlak Oluşumu Sebepleri: 1. Kimyasal Reaksiyonlar Kaynaklı Çatlaklar 2. Hacim Kararsızlığı Kaynaklı Çatlaklar 2

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2016 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2016 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2016 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER KOD DENEY ADI SAYFA NO 1. AGREGA DENEYLERİ 2 2. TAŞ DENEYLERİ 2 3. ÇİMENTO

Detaylı

Hazırlayan: İnş.Yük.Müh. Yasin Engin yasin.engin@gmail.com www.betonvecimento.com

Hazırlayan: İnş.Yük.Müh. Yasin Engin yasin.engin@gmail.com www.betonvecimento.com ATIK SU ARITMA TESIİSIİ UÇUCU KUÜ L KULLANIMI Hazırlayan: İnş.Yük.Müh. Yasin Engin yasin.engin@gmail.com www.betonvecimento.com 12/1/2014 1. GİRİŞ Atık su arıtma tesislerinde özellikle atık su ile temas

Detaylı

Hazırlayan: İnş.Yük.Müh. Yasin Engin yasin.engin@gmail.com www.betonvecimento.com

Hazırlayan: İnş.Yük.Müh. Yasin Engin yasin.engin@gmail.com www.betonvecimento.com Enjeksiyon Şerbetinde Deniz Suyu Kullanımı: Teknik Raporu Hazırlayan: İnş.Yük.Müh. Yasin Engin yasin.engin@gmail.com www.betonvecimento.com 12/1/2014 DENİZ SUYUNUN ZEMİN GÜÇLENDİRMEDE (JET-GROUT) ÇİMENTO

Detaylı

HAFİF AGREGALARIN YAPISAL BETON İMALATLARINDA KULLANIMI Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

HAFİF AGREGALARIN YAPISAL BETON İMALATLARINDA KULLANIMI Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi HAFİF AGREGALARIN YAPISAL BETON İMALATLARINDA KULLANIMI Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Hafif Agrega Nedir? Hafif Agregalar doğal ve yapay olarak sınıflandırılabilir; Doğal Hafif Agregalar: Pomza

Detaylı

Uluabat Kuvvet Tüneli Projesindeki Segment Üretimi

Uluabat Kuvvet Tüneli Projesindeki Segment Üretimi Uluabat Kuvvet Tüneli Projesindeki Segment Üretimi Mustafa Erdoğan Bursa Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ulu Cadde No: 20 Osmangazi / Bursa Tel: (224) 251 21 90 E-Posta: m.erdogan@bursabeton.com.tr Çağlar

Detaylı

Taze beton karışımının yapısına ve ıslaklık derecesine bağlı olarak betonun göstereceği farklı çökme şekilleri:

Taze beton karışımının yapısına ve ıslaklık derecesine bağlı olarak betonun göstereceği farklı çökme şekilleri: LABORATUVAR ORTAMINDA BETON ÜRETİMİ: Laboratuvar koşullarında genel olarak iki şekilde beton üretimi ve karıştırma yapılabilir. Bunlar; kürekle ve betoniyer denilen karıştırma cihazları kullanılarak yapılmasıdır.

Detaylı

FARKLI BAĞLAYICILARIN KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU ESASLI HARÇLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN

FARKLI BAĞLAYICILARIN KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU ESASLI HARÇLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN FARKLI BAĞLAYICILARIN KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU ESASLI HARÇLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN SUNUM İÇERİĞİ Kalsiyum Alüminat Çimentosu (KAÇ) PÇ KAÇ KAÇ Uygulama Alanları KAÇ Hidratasyonu

Detaylı

Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 Sayı : 46232573/

Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 Sayı : 46232573/ Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 ACADİA MADENCİLİK İNŞ. NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. TARAFINDAN GETİRİLEN KAYAÇ NUMUNESİNİN ÇEŞİTLİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK RAPOR İlgi: ACADİA Madencilik

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:1305-631X Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi 2005 (2) 13-20 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Makale Agrega Granülometrisinin Yüksek Performanslı Beton Özelliklerine Etkisi

Detaylı

BETON. Concrete kelimesi Latinceden concretus (grow together) kelimesinden gelmektedir. Türkçeye ise Beton kelimesi

BETON. Concrete kelimesi Latinceden concretus (grow together) kelimesinden gelmektedir. Türkçeye ise Beton kelimesi BETON BETON Concrete kelimesi Latinceden concretus (grow together) kelimesinden gelmektedir. Türkçeye ise Beton kelimesi Fransızcadan gelmektedir. Beton agrega adını verdiğimiz kum, çakıl, mıcır, taneli

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ II DERSİ BETON TEKNOLOJİSİ DOÇ.DR. KAMİLE TOSUN FELEKOĞLU

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ II DERSİ BETON TEKNOLOJİSİ DOÇ.DR. KAMİLE TOSUN FELEKOĞLU Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ II DERSİ BETON TEKNOLOJİSİ DOÇ.DR. KAMİLE TOSUN FELEKOĞLU 8 YAPI MALZEMESİ OLUMSUZ İKLİM KOŞULLARINDA BETON DÖKÜMÜ SICAK HAVADA BETON

Detaylı

Betonda Çatlak Oluşumunun Sebepleri. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Betonda Çatlak Oluşumunun Sebepleri. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Betonda Çatlak Oluşumunun Sebepleri Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi - Prefabrik imalatlarındaki sorunlardan en büyüklerinden biri olan betonun çatlaması kaynaklı hatalı imalatları prefabrik bülteninin

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ2024 YAPI MALZEMESİ II BETON KARIŞIM HESABI Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter ŞEMATİK BETON YAPISI Boşluklar Katılar

Detaylı

Kaya Zemin Sınıflamaları Parametre Seçimi Şev Stabilite Sorunları. Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA)

Kaya Zemin Sınıflamaları Parametre Seçimi Şev Stabilite Sorunları. Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA) Kaya Zemin Sınıflamaları Parametre Seçimi Şev Stabilite Sorunları Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA) Zeminler Zeminler iri daneli ve ince daneli olarak iki ana grupta incelenebilir. İri daneli malzemeler

Detaylı

Cem III Tipi Çimentoların Betonda Kullanımının Teknik Ve Ekonomik Yönlerinin Değerlendirilmesi

Cem III Tipi Çimentoların Betonda Kullanımının Teknik Ve Ekonomik Yönlerinin Değerlendirilmesi Cem III Tipi ların Betonda Kullanımının Teknik Ve Ekonomik Yönlerinin Değerlendirilmesi Oktay Kutlu, Meriç Demiriz Adana San.ve Tic.A.Ş.İskenderun Tesisleri 0(326)654 25 10(Pbx) bilgi@adanacimento.com.tr

Detaylı

Yeraltısuları. nedenleri ile tercih edilmektedir.

Yeraltısuları. nedenleri ile tercih edilmektedir. DERS 2 Yeraltısuları Türkiye'de yeraltısularından yararlanma 1950den sonra hızla artmış, geniş ovaların sulanmasında, yerleşim merkezlerinin su gereksinimlerinin karşılanmasında kullanılmıştır. Yeraltısuları,

Detaylı

Çimento Fazları ve Etkileri

Çimento Fazları ve Etkileri Çimento Fazları ve Etkileri Çimsa Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Ocak, 2017 Kalsiyum Alüminat / Portland Çimentosu - Faz Yapıları ve Etkileri 1. Kalsiyum Alüminat Çimentosu Fazları ve Etkileri 2.

Detaylı

Köpük Beton - I. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Kasım, 2015

Köpük Beton - I. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Kasım, 2015 Köpük Beton - I Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Kasım, 2015 Köpük Beton Köpük betonu basitçe tanımlayacak olursak; içinde %75 e varan oranda hava kabarcıkları olan harçtan yapılmış hafif betonlardır

Detaylı

Mineral Katkılar- Metakaolin. Çimento AraĢtırma ve Uygulama Merkezi

Mineral Katkılar- Metakaolin. Çimento AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Mineral Katkılar- Metakaolin Çimento AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Çimento İkame Malzemeleri Çimento Ġkame Malzemelerinin Temel Kullanım Sebebi Çimento Dayanıklılığını arttırmaktır Beyaz çimento sahip

Detaylı

.Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

.Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı .Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : Esenboğa Yolu Çankırı Yol Ayırımı Altınova 06105 ANKARA/TÜRKİYE Tel : 0 312 399 27 96 Faks : 0 312 399 27 95 E-Posta : takk@dsi.gov.tr

Detaylı

Ermenek Barajı Göl Alanı Genel Görünümü

Ermenek Barajı Göl Alanı Genel Görünümü Ermenek Barajı Göl Alanı Genel Görünümü Ermenek Barajı nın Konumu Ermenek Barajı tamamlanma tarihi itibari ile Türkiye deki en yüksek barajdır. Ermenek Barajı Avrupa nın en yüksek 6. barajıdır. Ermenek

Detaylı

Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. ZEMIN VE TEMEL ETÜT RAPORLARı, KARŞıLAŞıLAN PROBLEMLER

Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. ZEMIN VE TEMEL ETÜT RAPORLARı, KARŞıLAŞıLAN PROBLEMLER Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ZEMIN VE TEMEL ETÜT RAPORLARı, KARŞıLAŞıLAN PROBLEMLER FORMAT Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı nın Zemin ve Temel Etüdü Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Esaslar

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI Yrd. Doç. Dr. Uğur DAĞDEVİREN 2 3 Genel anlamda temel mühendisliği, yapısal yükleri zemine izin verilebilir

Detaylı

Agrega ve Su Deneyleri Beton ve Çimento Deneyleri Yüksek Fırın Cürufu, Uçucu Kül ve Kimyasal Katkı Deneyleri Kalibrasyon Hizmetleri

Agrega ve Su Deneyleri Beton ve Çimento Deneyleri Yüksek Fırın Cürufu, Uçucu Kül ve Kimyasal Katkı Deneyleri Kalibrasyon Hizmetleri ve Deneyleri ve Deneyleri Yüksek Fırın u, ve Kimyasal Katkı Deneyleri Kalibrasyon Hizmetleri T ürkiye Hazır Birliği (THBB), üyelerinden ve değerli paydaşlarından aldığı güçle ülkemizde kaliteli betonun

Detaylı

BARAJ PLANLAMA VE TASARIMI

BARAJ PLANLAMA VE TASARIMI i BARAJ PLANLAMA VE TASARIMI CİLT 2 Prof. Dr. Necati Ağıralioğlu ii Yayın No : 2487 Teknik Dizisi : 148 2. Baskı - Ağustos 2011 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-509 6 Copyright Bu kitabın bu basısı için Türkiye

Detaylı

ÇİMENTODA YENİ STANDARDLAR VE MİNERAL KATKILAR

ÇİMENTODA YENİ STANDARDLAR VE MİNERAL KATKILAR ÇİMENTODA YENİ STANDARDLAR VE MİNERAL KATKILAR Asım YEĞİNOBALI (*) 1. GİRİŞ TS EN 197-1 Çimento - Bölüm 1: Genel Çimentolar - Bileşim, Özellikler ve Uygunluk Kriterleri Standardı TSE Teknik Kurulu nun

Detaylı

Sıcak Havada Beton Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Kasım, 2015

Sıcak Havada Beton Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Kasım, 2015 Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Kasım, 2015 Sıcak havada beton dökümlerinde; Taze beton sıcaklığı, Rüzgar hızı, Bağıl nem, Ortam sıcaklığı gibi etkenler denetlenmeli ve önlemler bu doğrultuda alınmalıdır.

Detaylı

Y. İnş. Müh. Selçuk UÇAR. Türkiye Hazır Beton Birliği KGS İktisadi İşletmesi Direktörü

Y. İnş. Müh. Selçuk UÇAR. Türkiye Hazır Beton Birliği KGS İktisadi İşletmesi Direktörü Y. İnş. Müh. Selçuk UÇAR Türkiye Hazır Beton Birliği KGS İktisadi İşletmesi Direktörü İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi 27.03.2015 Genel bilgiler TS EN 206 ve TS 13515 in Maddeleri o 4 Sınıflama

Detaylı

Derz sızdırmazlığı için PVC esaslı Su Tutucu Bantlar

Derz sızdırmazlığı için PVC esaslı Su Tutucu Bantlar Ürün Bilgi Föyü Düzenleme 06.01.2009 Revizyon no.: 0 Identification no: 01 07 03 01 023 0 000001 Sika -Su Tutucu Bantlar Derz sızdırmazlığı için PVC esaslı Su Tutucu Bantlar Construction Ürün Tanımı Kullanım

Detaylı

DÜZCE İLİNDE 1999 YILINDAKİ DEPREMLERDE YIKILAN BETONARME BİNALARDA KULLANILAN BETONUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

DÜZCE İLİNDE 1999 YILINDAKİ DEPREMLERDE YIKILAN BETONARME BİNALARDA KULLANILAN BETONUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ DÜZCE İLİNDE 1999 YILINDAKİ DEPREMLERDE YIKILAN BETONARME BİNALARDA KULLANILAN BETONUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Ercan ÖZGAN 1, Metin Mevlüt UZUNOĞLU 1, Tuncay KAP 1 tuncaykap@hotmail.com, metinuzunoglu@hotmail.com

Detaylı

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu HAFTALIK DERS PLANI Hafta Konular Kaynaklar 1 Zeminle İlgili Problemler ve Zeminlerin Oluşumu [1], s. 1-13 2 Zeminlerin Fiziksel Özellikleri [1], s. 14-79; [23]; [24]; [25] 3 Zeminlerin Sınıflandırılması

Detaylı

Bahar. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli i Bölümü 1.

Bahar. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli i Bölümü 1. Su Yapıları II Dolgu Barajlar Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yozgat Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli

Detaylı

Çimento Bağlayıcılı Kompozitlerde Nano Mineral Katkı Kullanımının Fiziksel ve Kimyasal Etkileri

Çimento Bağlayıcılı Kompozitlerde Nano Mineral Katkı Kullanımının Fiziksel ve Kimyasal Etkileri Çimento Bağlayıcılı Kompozitlerde Nano Mineral Katkı Kullanımının Fiziksel ve Kimyasal Etkileri Prof. Dr. Mustafa ŞAHMARAN Hacettepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İstanbul, Eylül 2017 Hayatımızda

Detaylı