Net Turizm Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları nın (birlikte Grup ) fiili faaliyet konusu:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Net Turizm Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları nın (birlikte Grup ) fiili faaliyet konusu:"

Transkript

1 1 I. BİLANÇO DİPNOTLARI 1. Net Turizm Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları nın (birlikte Grup ) fiili faaliyet konusu: Net Turizm Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları (birlikte Grup ) Grup unda içinde bulunduğu Net Grubu Şirketleri (birlikte Net Grubu ) Net Turizm Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi (Ana Ortaklık Şirket) 6 Şubat 1975 tarihinde anonim şirket statüsünde, mağaza işletmeciliği (halı ve benzeri ürünler, giyim eşyası, mücevherat ve hediyelik eşya üretimi ve ticareti), turizm işletmeciliği (konaklama, dinlenme, eğlence, gezi, yiyecek ve içecek yerleri açılması ve işletilmesi), turistik amaçlı ulaşım faaliyetleri ve seyahat acentalığı konularında faaliyet göstermek amacıyla İstanbul da kurulmuştur. Ana Ortaklık Şirket'in, tarihi itibariyle, halı, mücevherat, hediyelik eşya, deri eşya ve giyim eşyası satışı yapılan bir adet mağazası bulunmaktadır. Ana Ortaklık Şirket daha önceden kendisinin işlettiği altı adet mağazayı, Hasılat Kira Sözleşmesi yöntemiyle kiraya vermiş, iki mağazasını da kapatmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) nın Seri XI No: 21 sayılı tebliği uyarınca ilişikteki mali tablolarda Ana Ortaklık Şirket altında konsolidasyona dahil edilen bağlı ortaklıkların ve özkaynak yöntemine tabi tutulan iştiraklerin faaliyet konusu, kuruluş tarihleri ve bulundukları yerler aşağıdaki gibidir: Bağlı ortaklıklar: Side Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. Asya Net Turizm ve Ticaret A.Ş. Sunset Turistik İşletmeleri A.Ş. Esen Turizm ve Ticaret A.Ş. Nega Turizm A.Ş. Turizm Holding A.Ş. İnter Turizm ve Seyahat A.Ş. (*) Kuruluş tarihi Şirketin merkezi İstanbul İstanbul Aydın İstanbul İstanbul İstanbul İstanbul Faaliyet Konusu Turizm Turizm Turizm Turizm Turizm Holding Turizm (*) döneminde Ana Ortaklığın ilgili şirketlerin faaliyetleri üzerinde kontrol hakkına sahip olması sebebiyle tam konsolidasyon yöntemine ilk olarak cari döneminde dahil edilmiştir. İştirakler: Green Karmi Tatil Köyü Limited Elite Development and Management Limited Net Holding A.Ş. Kuruluş tarihi Şirketin Merkezi Faaliyet konusu KKTC KKTC İstanbul Turizm Turizm Holding

2 2 Aşağıda ünvanları açıklanan şirketler tarihinde Asyanet Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. altında birleşmişlerdir (Dipnot 33). tarihli konsolide mali tablolarda Asyanet Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak konsolide edilmiştir. Şirketin Faaliyet Bağlı ortaklıklar: Kuruluş tarihi merkezi Konusu Mertim Otelcilik ve Turizm Ticaret A.Ş İstanbul Turizm Net Konaklama Yatırımları İşletme Sanayi ve Tic. A.Ş İstanbul Turizm Erk Turizm Yatırımları ve Ticaret A.Ş İstanbul Turizm Netpark Turizm ve Eğlence Merkezi A.Ş İstanbul Turizm Sunyat Liman ve Yat İşletmesi A.Ş İstanbul Turizm Galeri İstanbul Halı ve Sanayi A.Ş İstanbul Turizm Rönesans Giyim Sanayi A.Ş İstanbul Turizm 2. Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortaklar: Tutar Net Holding A.Ş. Diğer Çeşitli Kişiler Oran Tutar Oran 6,261,669 18,560, % 74.8% 7,972,419 16,849, % 67.9% 24,822, % 24,822, % Net Holding A.Ş. sahip olduğu Ana Ortaklık Şirket e ait hisselerin 6,142,746 YTL nominal tutarındaki kısmını çeşitli bankalara teminat olarak vermiştir. 3. Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar (Hisse senetleri tertipleri ve imtiyaz türleri itibariyle ayrı ayrı): 9A ve 9B grubu hisse senetleri imtiyazlıdır. Bu imtiyaz, genel kurul toplantılarında, her 9A grubu hisse senedinin 10 ve her 9B grubu hisse senedinin de 2 oy hakkına sahip olması şeklindedir. 4. Kayıtlı sermayeli ortaklıklarda kayıtlı sermaye tutarı: tarihi itibariyle, kayıtlı sermaye tavanı 100,000,000 YTL dir. 5. Dönem içinde yapılan sermaye artırımları ve kaynakları: Yoktur ( Yoktur). 6. Dönem içinde ihraç edilen hisse senedi dışındaki menkul kıymetler: Yoktur ( Yoktur). 7. Dönem içinde itfa edilen borçlanmayı temsil eden menkul kıymetler: Yoktur ( Yoktur).

3 3 8. Maddi duran varlık hareketleri: tarihinde sona eren dönemdeki maddi duran varlık hareketleri aşağıdaki gibidir: Cari Dönemde Duran Varlık Hareketleri a) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti b) Satılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlık maliyeti c) Cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerleme artışları Varlık maliyetlerinde (+) Birikmiş Amortismanlarda () 3,887,735 (8,836,758) 3,482,999 (6,532,559) d) Yapılmakta olan yatırımların niteliği, toplam tutarı, başlangıç ve bitiş tarihi ve tamamlanma derecesi döneminde duran varlık çıkışlarının 1,896,526 YTL tutarındaki kısmı Grup un FYYS kapsamındaki kredi borçlarına karşılık T.İş Bankası A.Ş. ve Vakıflar Bankası T.A.O na devredilen gayrimenkullere ait tutarlardan (Bilanço dipnotu ve ), 6,653,166 YTL tutarındaki kısmı ise Grup un da içerisinde bulunduğu Net Grubu şirketlerinden Halikarnas Turizm Merkezi Ticaret ve Sanayi A.Ş. ye yapılan arsa satışlarından oluşmaktadır. 9. Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı: Yoktur.

4 4 10. İşletmenin ortaklar, iştirakler, bağlı ortaklıklar ve bağlı menkul kıymetlerle olan alacak borç ilişkisi: Alacaklar Ortaklar Ödenecek temettüler Ortaklar Net Holding Bağlı Menkul Kıymetler Net Diamond S.R.O. Prag Sinerji Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. (Tavas Halı) Loytaş Laleli Otelcilik Yatırım Turizm ve Ticaret A.Ş. Reform Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. Çağrı A.Ş.(Egenet) Borçlar Ticari Ticari Olmayan Ticari Ticari Olmayan 336, ,500 16,230, ,521 16,428,544 10,529 11,255, ,814 1,170,416 12,222 12,112 12,567,720 24,334 12,904,241 16,452,878 Grup un Sinerji Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. ve Çağrı A.Ş. den olan ticari ve ticari olmayan alacakları bilanço dipnotu 22.2 de açıklandığı üzere önceki dönemlerden gelmektedir. Grup bu alacağını yapılan bir sözleşme ile yabancı paraya çevirmiştir. Sözkonusu sözleşmede sabitlenen yabancı para kuru tarihinde T.C. Merkez Bankası tarafından açıklanan yabancı para kurundan düşük olması sebebiyle bu alacaklar Net Grubu tarafından herhangi bir değerleme ve vade farkı hesaplanmamıştır.

5 Alacaklar Ortaklar Ödenecek temettüler Net Holding İştirakler Inter Turizm ve Seyahat A.Ş. Bağlı Menkul Kıymetler Sunyat Liman ve Yat İşletmesi A.Ş. Net Diamond S.R.O. Prag Galeri İstanbul Halı Sanayi ve Ticaret A.Ş. Voyager Kıbrıs Ltd. Şti. Merit Turizm A.Ş. 11. Borçlar Ticari Ticari Olmayan Ticari Ticari Olmayan 30,013 30, , , ,119,184 2,119, ,966 3, ,185 1,295,971 1,712, ,989 21,883 4,163 1,742, ,461 2,119,791 Stoklar ve diğer bilanço kalemlerinde uygulanan değerleme, envanter ve amortisman ayırma yöntemleri, bunlarda ve diğer muhasebe politikalarında önceki dönemlere göre yapılan değişiklikler, bu değişikliklerin parasal etkileri ve işletmenin sürekliliği ile dönemsellik varsayımlarını değiştirecek muhtemel gelişmeler ve bunların gerekçeleri: Mali Tabloların Sunuluş Şekli: Ana Ortaklık Şirket, tarihinde sona eren hesap dönemi ile ilgili mali tablolarını, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 29 Ocak 1989 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Seri XI No 1 sayılı Sermaye Piyasasında Mali Tablo ve Raporlara İlişkin İlke ve Kurallar Hakkında Tebliğ i, bu tebliğe değişiklik ve eklemeler yapan ek tebliğleri ve 28 Kasım 2001 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Seri XI No 20 sayılı Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesine İlişkin Usul ve Esaslar ve Seri XI No 21 sayılı Sermaye Piyasasındaki Konsolide Mali Tablolara ve İştiraklerin Muhasebeleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar tebliğlerini esas alarak hazırlamıştır. Önemli Muhasebe İlkelerinin Özeti: İlişikteki mali tabloların hazırlanışında takip edilen ana muhasebe ilkeleri aşağıda belirtilmiştir:

6 6 Para Ölçüm Birimi ve Raporlama Birimi : tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkındaki 5083 sayılı Kanun a göre, tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti Devletinin para birimi Yeni Türk Lirası, Yeni Türk Lirasının alt birimi Yeni Kuruş olmuş ve bir Yeni Türk Lirası (YTL) yüz Yeni Kuruşa (YKr) eşitlenmiştir. Bir milyon Türk Lirası ( 1,000,000 TL ) bir Yeni Türk Lirasına ( 1 YTL ) eşit olacak şekilde Türk Lirası değerler Yeni Türk Lirasına dönüştürülmüştür. Halen tedavülde bulunan Türk Lirası banknotlar ile madeni paralar 1/1/200531/12/2005 tarihleri arasında Yeni Türk Lirası banknotlarla ve yeni çıkarılacak madeni paralarla birlikte tedavül edilecektir. Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 47/1566 sayılı toplantısında 2005 yılı içerisinde kamuya açıklanacak olan tarihinde veya daha önce sona eren dönemlere (özel hesap dönemleri ve ara dönemler dahil) ilişkin mali tabloların karşılaştırma amacıyla kullanılacak olan bir önceki döneme ait finansal veriler de dahil olmak üzere YTL cinsinden kamuya açıklanmasına karar verilmiştir. Buna bağlı olarak ilişikte yer alan tarihinde sona eren yıla ait mali tablolar ve dipnotlar YTL cinsinden sunulmuştur. Önceki dönem mali tabloları ve dipnotları da sadece karşılaştırma amacıyla YTL cinsinden sunulmuştur. Enflasyon Muhasebesi: Türk Lirası nın dönem sonundaki alım gücündeki değişikliğe yönelik ilk elde etme maliyeti ilkesi esas alınarak (Türk Vergi Mevzuatı uyarınca yapılan sabit kıymetlerin ve özel maliyetlerin yeniden değerlenmesi dışında) düzenlenmiş mali tablolara yapılan düzeltmeler, Seri XI No 20 sayılı tebliğ çerçevesinde uygulanmıştır. Bu tebliğ, yüksek enflasyonun hakim olduğu ekonomiye ait para birimlerinin kullanıldığı durumlarda, SPK tarafından yayımlanan Türkiye de genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak hazırlanan mali tabloların, bilançoların düzenlendiği tarihte geçerli olan Yeni Türk Lirası nın cari satın alma gücünün esas alınarak hazırlanmasını ve önceki dönem mali tabloların da karşılaştırma amacıyla aynı değer ölçüleri kullanılarak, yeniden düzenlenmesini öngörmektedir. Bu tebliğin uygulanmasını öngören bir diğer sebep ise yıllık bilanço tarihindeki fiyat endeksi rakamının, ilgili hesap dönemi dahil önceki üçüncü hesap döneminin başındaki fiyat endeksi rakamını %100 aşması ve ilgili dönemin bilanço tarihindeki fiyat endeksi rakamının, hesap döneminin başına göre %10 veya daha fazla bir oranda artması halinde, içinde bulunulan hesap döneminde yüksek enflasyon döneminin başlamasıdır. tarihi itibariyle Devlet İstatistik Enstitüsü nün Toptan Eşya Genel Fiyat Endeksi baz alınarak hesaplanan fiyat endeksi, bu hesap dönemi dahil önceki üçüncü hesap döneminin başına göre %69.72 oranında artmıştır. Bu tebliğ çerçevesinde mali tabloların enflasyona göre düzeltilmesinin ana ilkeleri: Parasal kalemler bilanço tarihindeki cari satın alma gücü cinsinden ifade edildiklerinden düzeltme işlemine tabi tutulmamaktadır. Cari satın alma gücü cinsinden ifade edilmeyen, parasal olmayan aktif, pasif ve özsermaye kalemleri (kayıtlardan silinen yeniden değerleme fonu hariç) bu tebliğ hükümleri çerçevesinde düzeltme katsayısı kullanılarak paranın cari satın alma gücü cinsinden ifade edilmektedir. Özsermaye kalemlerinin düzeltilmesinde, yeniden değerleme değer artış fonu gibi enflasyon nedeniyle şirketlerin oluşturmalarına izin verilen fonlar dikkate alınmamış ve özsermaye kalemleri mali tablolarda tarihi değerleriyle ve bunların enflasyon etkileri de Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları hesabında gösterilmiştir. Nakit yapılan sermaye artışları ile yedek akçelerden ve dağıtılmamış karlardan yapılan sermaye artışları, sermaye artırımının tescil tarihi esas alınarak düzeltme işlemine tabi tutulmuştur. Tutarı dönem sonunda kesinleşecek veya dönem sonunda ortaya çıkan verilere göre hesaplanan kıdem tazminatı gibi karşılıklar dönem sonundaki nihai tutarlarıyla mali tablolara yansıtılmıştır.

7 7 Gelir tablosunda, amortisman ve itfa payları, satışların maliyeti ve gelir veya gider olarak doğrudan gelir tablosuyla ilişkilendirilen parasal olmayan kalemler dışındaki tüm kalemler ilgili oldukları ayların enflasyon katsayıları ile düzeltme işlemine tabi tutulmaktadır. Amortisman ve itfa payları, ilgili aktiflerin düzeltilmiş değerleri üzerinden, gelir veya gider olarak doğrudan gelir tablosuyla ilişkilendirilen parasal olmayan kalemler, satışa konu olan varlığın düzeltilmiş net değeri ile satış bedelinin düzeltilmiş değeri arasındaki fark olarak yeniden hesaplanmaktadır. Parasal varlık bulundurmaktan doğan kayıplar ile parasal yükümlülük bulundurmaktan doğan kazançlar, net parasal pozisyon karı/(zararı) hesabında yansıtılmıştır. Seri XI No 20 sayılı tebliğ hükümleri, yüksek enflasyon dönemlerinde mali tabloların paranın bilanço günündeki cari satın alma gücü esas alınarak düzenlenmesini ve bir önceki yıl bilançosunun da aynı tebliğ hükümleri çerçevesinde düzeltme işlemine tabi tutulmasını gerektirir. Ana Ortaklık Şirket, SPK nın Seri XI No 20 ve Seri XI No 21 sayılı tebliğleri uyarınca enflasyona göre düzeltilmiş konsolide mali tablolarını ilk defa 31 Aralık 2003 tarihi itibariyle yayınlamaktadır. Bu tebliğler uyarınca, 31 Aralık 2003 hesap döneminin başlangıç dönemi olan 1 Ocak 2003 tarihine kadar olan döneme ait, düzeltilmiş tutarları ile olmak üzere, aktif kalemlerden, borçların ve özsermaye kalemlerinin çıkarılması sonucunda kalan kısım özsermaye hesap grubu içinde Geçmiş Yıllar Zararları hesabında izlenmektedir. tarihi itibariyle Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları nın detayı aşağıdaki gibidir: Sermayenin enflasyona göre düzeltilmesinden kaynaklanan fark Emisyon priminin enflasyona göre düzeltilmesinden kaynaklanan fark Yasal yedeklerin enflasyona göre düzeltilmesinden kaynaklanan fark Olağanüstü yedeklerin enflasyona göre düzeltilmesinden kaynaklanan fark Özel yedeklerin enflasyona göre düzeltilmesinden kaynaklanan fark ,189,381 1,993 11,285,251 16,527,985 8,013 85,165,623 11,180,268 15,972,412 41, ,012, ,360,137 tarihi itibariyle, mali tabloları düzeltmek için kullanılan endeks ve düzeltme katsayıları aşağıdaki gibidir: Yıl Endeks 6, , ,403.8 Katsayı

8 8 Konsolidasyon Ana Ortaklık Şirket in doğrudan veya dolaylı olarak, %50 veya daha fazla hissesine sahip olduğu veya %50 üzerinde oy hakkı sahibi olduğu veya faaliyetleri üzerinde kontrol hakkına sahip olduğu şirketler tam konsolidasyon yöntemi ne tabi tutulmuştur. Ana Ortaklık Şirket kendi yararına mali ve idari politikaları belirleme hakkına sahipse kontrol sözkonusu olmaktadır. Ana Ortaklık Şirket in, yönetimine ve işletme politikalarının belirlenmesine katılma anlamında devamlı bir bağının ve/veya doğrudan veya dolaylı sermaye ve yönetim ilişkisinin bulunduğu ya da sermayesinde yüzde yirmi veya daha fazla, yüzde elliden az oranda paya veya bu oranda yönetime katılma hakkına sahip bulunduğu şirketler özkaynak yöntemi ne tabi tutulmuştur. Tam konsolidasyon yöntemi: Tam konsolidasyon yönteminde uygulanan esaslar aşağıdaki gibidir: Konsolidasyona dahil edilen şirketlerin uyguladıkları muhasebe politikaları Ana Ortaklık Şirket in muhasebe politikalarına uygun hale getirilmiştir. Ana Ortaklık Şirket inin konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklığın sermayesinde sahip olduğu payların enflasyona göre düzeltilmiş elde etme maliyeti, bu payların bağlı ortaklığın Ana Ortaklık Şirket in muhasebe politikalarına uygun hale getirilmiş bilançosunun sermayesinde temsil ettiği değerden mahsup edilmiş ve geçmiş yıllarda oluşan fark Geçmiş Yıllar Zararı nda cari dönemde oluşan fark ise faaliyetlerle ilgili diğer gelirler ve karlar hesabında gösterilmiştir. Ana Ortaklık Şirket ile bağlı ortaklıkların ödenmiş sermayesi ve satın alma tarihindeki özsermayeleri dışındaki bilanço kalemleri toplanmış ve yapılan toplama işleminde, konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıkların birbirlerinden olan alacak ve borçları karşılıklı indirilmiştir. Konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkların ödenmiş/çıkarılmış sermaye dahil bütün öz sermaye hesap grubu kalemlerinden, ana ortaklık ve bağlı ortaklıklar dışı paylara isabet eden tutarlar indirilmiş ve konsolide bilançoda Ana Ortaklık Dışı Öz Sermaye hesabında gösterilmiştir. Ana Ortaklık Şirket ile bağlı ortaklıkların gelir tablosu kalemleri ayrı ayrı toplanmış ve birbirleriyle olan işlemleri nedeniyle oluşmuş gelir ve gider kalemleri ilgili hesaplarla karşılıklı mahsup edilmiştir. Hesap dönemi içinde elde edilen bağlı ortaklıklar için gelir tablosu kalemlerinin toplanmasında bağlı ortaklığın elde edildiği tarihten sonra gerçekleşenler dikkate alınmıştır. Konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkların net dönem kâr veya zararlarından konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıklar dışındaki paylara isabet eden kısım Ana Ortaklık Dışı Kar hesabında gösterilmiştir.

9 9 Ana Ortaklık Şirket in doğrudan veya dolaylı olarak, %50 veya daha fazla hissesine sahip olduğu veya %50 üzerinde oy hakkı sahibi olduğu veya faaliyetleri üzerinde kontrol hakkına sahip olduğu ve tam konsolidasyon yöntemi ne tabi tutulmuş şirketler aşağıdaki gibidir: Ana Ortaklık Şirket'in Bağlı Ortaklıktaki Pay Oranı (Doğrudan+ (Doğrudan) Dolaylı) 51.5% 51.5% 38.6% 40.5% 0.0% 10.7% 0.0% 30.3% 0.0% 42.1% 0.0% 40.8% 38.7% 59.5% Bağlı Ortaklıklar Side Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. Asya Net Turizm ve Ticaret A.Ş. (a) Sunset Turistik İşletmeleri A.Ş. (a) Esen Turizm ve Ticaret A.Ş. (a) Nega Turizm A.Ş. (a) Turizm Holding A.Ş. (a) İnter Turizm ve Seyahat A.Ş. (a) Ana Ortaklık Dışı Özsermaye Payı 48.5% 59.5% 89.3% 69.7% 57.9% 59.2% 40.5% Ana Ortaklık Şirket in bu şirketler üzerindeki doğrudan ve/veya dolaylı oy hakkı %50 nin altında olmasına rağmen ana ortaklığın ilgili şirketlerin faaliyetleri üzerinde kontrol hakkına sahip olması sebebiyle ilgili şirketler tam konsolidasyon yöntemi ne tabi tutulmuştur. Sunset Turistik İşletmeleri A.Ş. nin hesap dönemi kapanışı 31 Ekim tarihindedir. İlgili şirketin mali tabloları SPK nın muhasebe standartları ile ilgili düzenlemelerinde yer alan Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan Hususlar ve Şarta Bağlı Olaylar a ilişkin esaslar çerçevesinde konsolide mali tablo tarihi ile uyumlaştırılmıştır Bağlı Ortaklıklar Side Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. Asya Net Turizm ve Ticaret A.Ş. Rönesans Giyim Sanayi A.Ş. Sunset Turistik İşletmeleri A.Ş. Esen Turizm ve Ticaret A.Ş. Nega Turizm A.Ş. Sunyat Liman ve Yat İşletmesi A.Ş. Turizm Holding A.Ş. Ana Ortaklık Şirket'in Bağlı Ortaklıktaki Pay Oranı (Doğrudan+ (Doğrudan) Dolaylı) 51.5% 51.5% 96.9% 96.9% 100.0% 100.0% 0.0% 54.3% 0.0% 24.0% 0.0% 24.2% 0.0% 51.1% 0.0% 16.6% Ana Ortaklık Dışı Özsermaye Payı 48.5% 3.1% 0.0% 45.7% 76.0% 75.8% 48.9% 83.4% Şirket Birleşmeleri: Devralma Yolu ile Birleşme Prosedürü çerçevesinde konsolidasyona dahil edilen şirketlerden olan Asyanet Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde Galeri İstanbul Halı Sanayi ve Ticaret A.Ş., Rönesans Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş., Mertim Otelcilik ve Turizm Ticaret A.Ş., Net Konaklama Yatırımları İşletme Sanayi ve Ticaret A.Ş., Netpark Turizm ve Eğlence Merkezi A.Ş., Erk Turizm Yatırımları ve Ticaret A.Ş. ve Sunyat Liman ve Yat İşletmesi A.Ş. şirketlerinin birleştirilmesi ilgili şirketlerin yönetim ve genel kurullarında onaylanarak 26 Şubat 2004 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde tescil edilmiştir. Bu birleşme sonucu yukarıda ünvanları geçen firmalar tarihi itibariyle hazırlanan konsolide mali tablo ve dipnotlarında Asyanet Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde konsolide edilecektir.

10 10 Özkaynak yöntemi: Ana Ortaklık Şirket in özkaynak yöntemine tabi iştirakin sermayesinde sahip olduğu payların enflasyona göre düzeltilmiş elde etme maliyeti, bu iştiraklerin Ana Ortaklık Şirket in muhasebe politikalarına uygun hale getirilmiş bilançosunun özsermayesinde temsil ettiği değere getirilmiş ve geçmiş yıllarda oluşan fark Geçmiş Yıllar Zararı ya da Geçmiş Yıllar Karları nda cari dönemde oluşan fark ise faaliyetlerle ilgili diğer gelirler ve karlar ya da faaliyetlerle ilgili diğer giderler ve zararlar hesabında gösterilmiştir. Ana Ortaklık Şirket in, iştirakin zararlarındaki payı iştirakin bilanço değerine eşit veya bundan fazla ise iştirak iz bedeli ile kayıtlarda durmaktadır. Ana Ortaklık Şirket in, yönetimine ve işletme politikalarının belirlenmesine katılma anlamında devamlı bir bağının ve/veya doğrudan veya dolaylı sermaye ve yönetim ilişkisinin bulunduğu ya da sermayesinde yüzde yirmi veya daha fazla, yüzde elliden az oranda paya veya bu oranda yönetime katılma hakkına sahip bulunduğu şirketler aşağıdaki gibidir: Ana Ortaklık Şirket'in İştiraklerdeki Pay Oranı İştirakler Elite Development and Management Limited Green Karmi Tatil Köyü Limited Net Holding A.Ş. (Doğrudan) 0.01% 11.18% (Doğrudan+Dolaylı) 47.63% 40.39% 25.68% Ana Ortaklık Şirket'in İştiraklerdeki Pay Oranı İştirakler Mertim Otelcilik ve Turizm Ticaret A.Ş. İnter Turizm ve Seyahat A.Ş. Erk Turizm Yatırımları ve Ticaret A.Ş. Net Konaklama Yatırımları ve İşletmeleri A.Ş. (Doğrudan) 38.67% (Doğrudan+Dolaylı) 22.00% 63.35% 30.97% 41.80% Maddi duran varlıklar: tarihi itibariyle maddi duran varlıklar enflasyona göre düzeltilmiş maliyet bedelleri ile gösterilmektedir. Amortisman, enflasyona göre düzeltilmiş maliyet bedelleri üzerinden normal amortisman yöntemi kullanılarak ve aktife girdikleri tarih dikkate alınarak ayrılmaktadır. Tamir ve bakım harcamaları, masraf yapıldığı tarihte ilgili masraf hesabına intikal ettirilmektedir. Sabit kıymetlerin ömrünü arttıran harcamalar aktifleştirilmektedir. İlgili aktiflerin amortisman oranları aşağıdaki gibidir: Binalar Makine, tesis ve cihazlar Taşıt araçları Döşeme ve demirbaşlar Özel maliyetler % 2 % 20 % 20 % 2 20 % 20

11 11 Maddi Olmayan Duran Varlıklar: Maddi olmayan duran varlıklar haklardan oluşmakta olup enflasyona göre düzeltilmiş maliyet bedelleri ile belirtilmişlerdir. Maddi olmayan duran varlıklarla ilgili itfa gideri beş yılda normal itfa yöntemi kullanılarak ve aktife girdikleri tarih dikkate alınarak ayrılmaktadır. Stoklar: Kuyum hammaddeleri ve saf altın içeren kuyumlar bilanço tarihinden önceki 5 iş günü boyunca İstanbul Altın Borsası nda oluşan günlük ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması üzerinden değerlenmektedir. Diğer stoklar enflasyona göre düzeltilmiş elde etme maliyeti ile değerlenmişlerdir. Maliyet belirleme yöntemi olarak ilk giren ilk çıkar (FIFO) kullanılmıştır. Grup un ticari faaliyetleri geçmiş yıllara nazaran azalmıştır. Bununla birlikte Grup un mevcut stokları da az hareket görmüştür. tarihi itibariyle toplam 31,522,529 YTL ( ,378,014YTL) tutarında olan emtia ve hammadde stoklarının 14,975,784 YTL ( ,228,755 YTL) lik kısmı konsinye olarak ilişkili olmayan şirketlere, 868,125 YTL ( ,276 YTL) lik kısmı ise kullanılan kredilerin teminatı olarak çeşitli bankalara rehin olarak verilmiştir. Konsinye olarak verilen emtia stokları için ilişkili olmayan şirketlerden mutabakat mektubu alınmış olup bu stokların fiziki kontrolü yapılamamıştır. Bu hususun ilişikteki konsolide mali tablolar üzerinde olabilecek etkileri belirlenememiştir. Grup un tarihinde ilişikteki konsolide mali tablolarda 31,522,529 YTL olan emtia ve hammadde stoklarının 25,876,429 YTL si kuyum stoklarından, 5,410,420 YTL si halı stoklarından ve 235,680 YTL si çeşitli stoklardan oluşmaktadır. Kuyum stoklarının maliyetleri tarihinde İstanbul Altın Borsası nda açıklanan son beş iş günü kapanış fiyatları toplamının aritmetik ortalaması kullanılarak tespit edilmiş ve ilişikteki konsolide mali tablolara yansıtılmıştır. Halı stoklarının ise az hareket görmesinden dolayı ilgili stoklar için net gerçekleşebilir değer tespit edilemediğinden ilişikteki konsolide mali tablolarda elde etme maliyetleri ile yansıtılmıştır. tarihi itibariyle ilişikteki konsolide mali tablolarda 13,757,908 YTL ( ,034,795 YTL) verilen sipariş avansı bulunmaktadır. Bu tutarın tamamı rapor tarihi itibariyle kapanmıştır. Menkul kıymetler: Hisse senetleri, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda (İMKB) işlem görmektedir. Bu hisse senetleri, bilanço tarihinden önceki 5 iş günü boyunca oluşan günlük ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması üzerinden değerlenmektedir. Bu uygulama sonucu oluşan değer artış veya azalışları ilgili menkul kıymetler hesabı ve diğer faaliyetlerden gelirler ve karlar veya diğer faaliyetlerden giderler ve zararlar hesaplarına kaydedilmektedir. Kamu kesimi tahvil, senet ve bonoları, repo yapılmış olanlar hariç, rayiç bedelleri ile değerlenmiştir. Repo yapılan menkul kıymetler ise maliyet bedellerine dönem sonu itibariyle kazanılmış faiz gelirleri ilave edilerek gösterilmiştir. Finansal duran varlıklar: Ana Ortaklık Şirket'in, doğrudan veya dolaylı olarak, hisselerine ve/veya yönetimine %20 den az oranlarda katıldığı şirketler bağlı menkul kıymetler içinde gösterilmektedir ve sözkonusu şirketler enflasyona göre düzeltilmiş maliyet bedellerinden varsa değer düşüş karşılığı indirildikten sonra kalan değeri ile gösterilmektedir.

12 12 Alacaklar ve borçlar: Ticari alacaklar ve borçlar kayıtlı değerleri ile gösterilmektedir. Vadeli alım ve satımlar nedeniyle, Yeni Türk Lirası alacaklar ve borçlar ile vadeli çek ve senet rakamlarının içerdiği enflasyon payları, bilanço tarihi itibariyle borç ve alacağın vadesine mütenasip vadelerde devlet iç borçlanma senetleri faiz hadleri (yabancı para cinsinden olanlar için LIBOR oranları) kullanılarak düzeltme işlemine tabi tutulmaktadır ; reeskont tutarları doğrudan gelir ve gider yazılmayarak varlık, borç ve alacak, satışlar ve satışların maliyeti gibi ilgili oldukları kalemlerle ilişkilendirilmektedir. Yabancı para birimi kalemleri: Dönem içerisinde yabancı para birimi bazındaki işlemler, işlem tarihinde geçerli olan döviz kurlarından Yeni Türk Lirası'na çevrilmiştir. Bilançoda yer alan yabancı para birimi bazındaki varlıklar ve kaynaklar, bilanço tarihindeki TCMB döviz kurları kullanılarak Yeni Türk Lirası na çevrilmiştir. Bu işlemler sonucunda oluşan kur farkları dönem karının belirlenmesinde hesaba alınmıştır. Kıdem tazminatı: Yürürlükteki kanunlara göre, Şirket, emeklilik dolayısıyla veya istifa ve iş kanununda belirtilen davranışlar dışındaki sebeplerle istihdamı sona eren çalışanlara belirli bir toplu ödeme yapmakla yükümlüdür. Bu yükümlülük çalışılan her yıl için, tarihi itibariyle, azami 1,575 YTL olmak üzere, 30 günlük toplam brüt ücret ve diğer haklar esas alınarak hesaplanmaktadır. Şirket, kıdem tazminatı yükümlülüğünün tümü üzerinden karşılık ayırmıştır. Gelir ve maliyet tahakkuku: Gelir ve giderler tahakkuk esasına göre gelir tablosuna yansıtılmaktadır. Ana Ortaklık Şirket in Hasılat Kira Sözleşmesi yöntemiyle kiraya vermiş olduğu mağazalardan alınan ciro primleri esas faaliyet geliri olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle, yıl içinde elde edilen ciro primleri brüt satışlar içinde gösterilmiştir. Aynı nedenle, Ana Ortaklık Şirket in kiraya verdiği mağazalardaki sabit kıymetlerin amortismanı da verilen hizmetlerin maliyetini oluşturduğu düşüncesiyle, gelir tablosunda satılan malın maliyeti olarak yansıtılmıştır. 12. Tebliğin 1 nolu ekinde belirtilen bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi: 12.1 Ana ortaklık şirket olan Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. nin tarih ve 2004/18 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile çıkarılmış sermayesi olan 24,822,000 YTL yi %100 oranında 24,822,000 YTL Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları ndan arttırılmak süretiyle 49,644,000 YTL ye yüksetilmesine karar verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 15/220 no lu kayıtlı sermaye sistemine tabi bulunan anonim ortaklıklarca yapılan sermaye arttırımının tamamlanmasına ilişkin belgesi ile sermaye arttırımına ilişkin işlemlerin 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğlerde belirtilen usullere uygun olarak tamamlandığı tespit edilmiştir Grup unda içinde bulunduğu Net Grubu nun FYYS kapsamında kefalet verdiği şirketlerden Turistik Tesisler A.Ş. nin Yurtbank A.Ş ve Finansbank A.Ş. den alınan sırasyla 600,000 ve 400,000 tutarındaki teminat mektubu ve Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. nin Yurtbank A.Ş. den aldığı 200,000 tutarındaki teminat mektubu ilgili bankalara tarihinde iade edilmiştir. Bu işlemlerden sonra rapor tarihi itibariyle Grup unda içinde bulunduğu Net Grubu nun 80,698,357 olan toplam nakdi ve gayri nakdi risk tutarı 79,498,357 ye inmiştir Kıdem tazminatı tavanı tarihinden itibaren YTL/yıl dan YTL/yıl a yükseltilmiştir.

13 Tebliğin 2 nolu ekinde belirtilen şarta bağlı zararlar ile her türlü şarta bağlı kazançlara ilişkin bilgi (işletmeyi borç altına sokacak ve dönem sonucunu etkileyebilecek hukuki ihtilafların mahiyetleri bu bölümde açıklanır.): 13.1 İflas İdareleri tarafından açılan davalar 13.1 FYYS kapsamındaki alacaklılar tarafından açılan davalar Grup un dipnot 33.1 de açıklandığı üzere önceki dönemlerde yurt içindeki bankalardan kullandığı kredileri geri ödeme problemleri yaşamış ve ilgili bankalar grup aleyhine icra takibine başlamışlardır. Ancak Grup söz konusu bankalarla 2 Nisan 2004 tarihinde Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi (FYYS) imzalamıştır. Bu sözleşme ile Grup un Alacaklı Bankalara olan borçları yeniden yapılandırılmıştır. FYYS ye taraf olan Net Grubu (Borçlular); FYYS nin yürürlüğe girmesinden itibaren 15 gün içinde; Alacaklı Bankalar Konsorsiyumu (Alacaklılar) tarafından, daha önce kendi haklarında başlatılmış bulunan icra takiplerine yapmış bulundukları itiraz, şikayet, ve davalardan her türlü masrafları kendilerine ait olmak üzere feragat ederek, bu takiplerin ve kıymet takdir raporlarının kesinleşmesini sağlayacaklardır. Borçlular ayrıca bu sözleşmede imzası bulunmayan, ancak mevcut borçlara kefaleti olan veya ipotek veren kefil ve ipotek borçlularının da, Alacaklılar tarafından haklarında başlatılmış bulunan icra takiplerine yapmış bulundukları itiraz, şikayet, ve davalardan feragat etmelerini sağlayacaklardır. Alacaklılar ise; bu takiplere dayalı olarak Borçluların FYYS de varlık/borç takasına ve tesis edilecek ipoteklere konu taşınmazları üzerindeki bütün haciz, tedbir ve benzeri takyidatları FYYS de öngörülen süreler içinde kaldırılacaklardır. Muhafaza altına alınan menkuller Borçlulara teslim edilecektir. Ayrıca Alacaklılar, Borçlu şirket ve yetkilileri hakkında ikame ettikleri karşılıksız çek, icra ceza ve iflas davalarından alacak hakları saklı kalmak kaydıyla feragat edeceklerdir. Borçlular FYYS hükümlerine uydukları sürece, Alacaklılar tarafından Borçlular aleyhine yeni bir dava ve takip açılmayacağı gibi mevcut takipler üzerinden alacaklıların hak kaybına uğramamaları için gerekli satış isteme, icra taahhüdü alma dahil yapılacak usuli işlemler dışında icrai bir işlem yapmayacaklardır. FYYS nin ilgili maddesi gereği Borçlular açısından temerrüt hali gerçekleşmediği sürece; Borçlular tarafından Alacaklılara verilen kambiyo senetlerinden dolayı, Alacaklılar FYYS de yer alan Borçlular hakkında yasal takip yollarına başvurmayacaklardır. İcra takiplerine yönelik itirazların geri alınmasına bağlı olarak, taraflar birbirlerinden icra inkar tazminatı, ayrıca FYYS de kabul edilen tutarlar dışında yargılama gideri ve avukatlık ücreti talebinde bulunmayacaklardır. İcra takibi yapan Alacaklıların talebine bağlı olarak, FYYS nin icra takip dosyasına ibraz edilerek, her bir Alacaklının kendi alacağı yönünden cezai yaptırım içermeyecek bir şekilde icra taahhüdü verilmesini, Borçlular beyan, kabul ve taahhüt etmişlerdir. Borçluların temettü, kar payı, kira bedeli, lisans bedeli vesair her ne ad altında olursa olsun her türlü hak, alacak ve menkullerinin haczi için üçüncü şahıslara gönderilen İ.İ.K 89 kapsamındaki haciz ihbarnamelerinden alacaklılar tarafından feragat edilecek ve keyfiyet ilgili üçüncü şahsa bildirilecektir. Rapor tarihi itibariyle Grup, FYYS nin yürürlüğe girmesinden itibaren 15 gün içinde; Alacaklılar tarafından, daha önce kendi aleyhine başlatılmış bulunan icra takiplerine yapmış bulunduğu itiraz, şikayet, ve davalardan her türlü masrafları kendine ait olmak üzere feragat ederek, bu takiplerin ve kıymet takdir raporlarının kesinleşmesini sağlayamamıştır. tarihi itibariyle düzenlenen avukat mektuplarına istinaden, FYYS kapsamındaki alacaklılar tarafından FYYS öncesinde Grup aleyhine açılan davalar halen mevcuttur. Yine avukat mektuplarına istinaden FYYS ye uygun ödemeler yapıldığı ve FYYS ye uygun yeni ipotekler verildiğinde davalar alacaklılar tarafından ortadan kaldırılacaklardır.

14 İşletmenin gayri safi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri: Yoktur ( Yoktur). 15. Aktif değerler üzerinde mevcut bulunan toplam ipotek veya teminat tutarları: tarihi itibariyle aktif değerler üzerinde toplam 432,240,159 YTL ( : 404,785,464 YTL) ipotek bulunmaktadır. Bu tutarın 138,642,410 YTL ( : 155,074,941 YTL) si İcra Müdürlükleri lehine, 307,823 YTL ( : 384,579 YTL) si Sosyal Sigortalar Müdürlükleri lehine ve geriye kalan 293,289,926 YTL ( : 249,325,952 YTL) si FYYS kapsamında çeşitli bankalara ipotek olarak verilmiştir. tarihi itibariyle, Net Grubu nun sahip olduğu ana ortaklığa ait 6,142,746 YTL ( : 6,142,746 YTL) nominal değerdeki hisse senedi Grup un da içinde bulunduğu Net Grubu şirketlerinin kullandıkları kredilerin teminatı olarak çeşitli bankalara verilmiştir. tarihi itibariyle, aktif değerler içerisindeki 868,125 YTL ( : 988,276 YTL) tutarında emtia kullanılan kredilerin teminatı olarak çeşitli bankalara rehin olarak verilmiştir. 16. Aktif değerler üzerindeki toplam sigorta tutarı: tarihi itibariyle, aktif değerlere ilişkin toplam sigorta tutarı 26,945,939 YTL ( : 16,449,474 YTL) dir. 17. Alacaklar için alınmış olan ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı: Yoktur ( Yoktur). 18. Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı: İlişkili şirketler için verilen kefaletler Verilen kefaletler Teminat olarak verilen hisse senetleri İlişkili şirketler için verilen finansman senetleri ve çekleri Banka teminat mektupları Finansman senetleri ve çekler Cinsi Teminat MektubuSenet Senet Süresi Verilme Nedeni Kime Verildiği Muhtelif Muhtelif * * ** ** 1,962,138 11,925, ,636 12,969,150 Hisse Senetleri Muhtelif * ** 10,097,955 Senet Muhtelif Teminat Mektubu Muhtelif SenetÇek Muhtelif * * * ** ** ** 3,384,371 69,380,802 2,078,440 1,051,874 45,416,843 96,751,227 61,920,943 (*) Grub tarafından kullanılan krediler ve Grup un kefalet verdiği üçüncü şahısların kullanmış olduğu krediler için verilmiştir. (**) Muhtelif bankalara verilmiştir.

15 Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar: Yabancı Para Cinsi Garanti Bankası T.A.Ş Garanti Bankası T.A.Ş Garanti Bankası T.A.Ş Demirhalk Bankası Vakıfbank İşbankası YTL EURO CHF TL TL TL TL 11, ,141 2,250 13, , Bilançoda maliyet bedeli üzerinden gösterilmiş menkul kıymetlerin ve finansal duran varlıkların borsa rayiçlerine göre, borsa rayiçleri üzerinden gösterilmiş menkul kıymetlerin ve finansal duran varlıkların maliyet bedellerine göre değerlerini gösteren bilgi: İştirakler Net Holding A.Ş. Menkul Kıymetler Net Holding A.Ş. Nominal Maliyet Bedeli Borsa Rayici 40,770,501 39,787,010 47,253,010 40,770,501 39,787,010 47,253, Nominal Maliyet Bedeli Borsa Rayici 282, , , , , ,450

16 Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları, iştirakleri ve bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları çıkaran ortaklıklar: Yoktur ( Yoktur). 22. Mali tablolardaki diğer ibaresini taşıyan hesap kalemlerinden dahil olduğu grubun toplam tutarının %20 sini veya bilanço aktif toplamının %5 ini aşan kalemlerin ad ve tutarları: 22.1 Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar Great Jolly Turizm A.Ş. (a) Magister Turizm ve Ticaret A.Ş. Rom Reklam Organizasyon Merkezi A.Ş. (b) Sultanköy Turistik Mağazacılık Ticaret A.Ş. (b) İstanbul Turizm A.Ş. (b) Bronz Turizm (a) Nuh Tekin Diğer ,675,256 1,663, , ,389 1,218, ,000 26,687 1,878, ,244 1,398,120 5,496,411 4,079,781 (a) tarihi itibariyle Grup un ilgili şirketlerden olan alacakları toplamı 2,894,118 YTL olup Grup yöneticileri bu alacaklarının tahsili konusunda zorluk çektiklerini ve yeni ödeme planı üzerinde görüşmelerin devam ettiğini belirtmişlerdir. Grup bu alacakları için herhangi bir şüpheli alacak karşılığı ayırmamıştır. (b) Grup maliki bulunduğu ve Grup a kiraya veren mal sahipleri ile imzalamış olduğu kira sözleşmesi uyarınca tasarrufunda bulundurduğu halı, kilim, altın, mücevher, kuyum ve her türlü turistik ve hediyelik eşya satışı konusunda faaliyet gösteren satış mağazalarını ve bu mağazaların işletilmesini ilgili şirketlere hasılat kira sözleşmeleri ile devretmiştir. Yukarıda ifade edilen tutarlar bu işlemlerin sonucunda elde edilecek kira gelirlerinden ve hasılat ciro paylarından oluşmaktadır. İlgili şirketler ile olağan ticari faaliyet devam etmektedir.

17 Kısa Vadeli Diğer Alacaklar Loytaş Laleli Otelcilik Yatırım Turizm ve Ticaret A.Ş. Sinerji Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. (a) Çağrı Turizm Ticaret A.Ş. (b) Galeri İstanbul A.Ş. Net Diamond S.R.O. Prag Şüpheli Diğer Alacaklar Diğer ,314 11,255,961 1,170,416 10,529 69, ,206 17,043,587 2,414,986 1,295, ,185 72,307 12,773,497 21,243,036 (a) Sinerji Turizm ve Ticaret Sanayi A.Ş. ile ilgili alacaklar Tavas Halı Üretim Merkezi A.Ş. hisselerinin 2001 yılındaki satışından ve Grup un ilgili şirket lehine verdiği kefaletlere ait kredi borçlarını ödemelerinden kaynaklanmaktadır. Grup bu alacağını yapılan bir sözleşme ile yabancı paraya çevirmiştir. Sözkonusu sözleşmede sabitlenen yabancı para kuru tarihinde T.C. Merkez Bankası tarafından açıklanan yabancı para kurundan düşük olması sebebiyle bu alacaklar için Grup tarafından herhangi bir değerleme ve vade farkı hesaplanmamıştır. (b) Çağrı Turizm ve Ticaret A.Ş. ile ilgili alacaklar Egenet Turizm ve Ticaret A.Ş. hisselerinin 2001 yılındaki satışından kaynaklanmaktadır. İlgili alacaklar kısa vadeli diğer alacaklar içinde takip edilmektedir. Grup bu alacağını yapılan bir sözleşme ile yabancı paraya çevirmiştir. Sözkonusu sözleşmede sabitlenen yabancı para kuru tarihinde T.C. Merkez Bankası tarafından açıklanan yabancı para kurundan düşük olması sebebiyle bu alacaklar için Grup tarafından herhangi bir değerleme ve vade farkı hesaplanmamıştır. Grup yöneticileri, Sinerji Turizm ve Ticaret Sanayi A.Ş, Çağrı Turizm ve Ticaret A.Ş. nin ödeme konusunda zorluk çektiklerini, ve yeni ödeme planı üzerinde görüşmelerin devam ettiğini belirtmişlerdir. Dolayısıyla, Grup bu alacakları için herhangi bir şüpheli alacak karşılığı ayırmamaya karar vermiştir. Bu hususun ilişikteki konsolide mali tablolar üzerinde olabilecek etkileri belirlenememiştir Diğer Dönen Varlıklar Gelecek aylara ait giderler Gelecek aylara ait gelirler Peşin ödenen vergi ve fonlar İş avansları Personel avansları Devreden KDV 52, ,744 21, , ,892

18 Diğer Maddi Duran Varlıklar Özel maliyetler ,971,270 8,927,676 8,971,270 8,927, ,476 7,258 26,476 7, ,273 66,136 2,680 9,846 10, ,900 94,423 63,399 12, , ,320 95,439 67,536 54,545 51,488 48,177 16,213 13,914 11,209 1, , , , ,929 72, ,929 72, Diğer Duran Varlıklar Gelecek yıllara ait giderler 22.6 Diğer Ticari Borçlar Plustur Turizm İşletmeleri Ltd. Şti. Öncel Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. İstanbul Turizm A.Ş. Sultanköy Turistik Mağazacılık Ticaret A.Ş. Atlas Seyahat ve Turizm Acentası A.Ş. Umut YMM Ltd. Şti Tan Tur Turizm Seyahat A.Ş. Reform Sigorta ve Aracılık Hizmetleri A.Ş. Multinet Kurumsal Hizmetler A.Ş. Setur Servis Turistik A.Ş. Thistle Travel Tic. Ltd. Şti. Nartur Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. Berke Halıcılık Turizm Sanayi Ltd. Şti. Özcan Akaryakıt Nakliyat Ltd.Şti. Diğer 22.7 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Diğer gider tahakkukları (Elektrik, su vb.)

19 Faaliyetle İlgili Diğer Gelirler ve Karlar Kuyum envanterlerinin borsa rayicine gore değerleme farkı geliri Hisse senetlerinin borsada oluşan değer artışı Kur farkı geliri Reeskont geliri Diğer ,308 11,999,026 10,212, ,367 29,921 1,276, ,481 61,427 23,286,039 1,583, ,234,663 30,386 24,738,540 16, , ,512 8,004,152 2,463, ,054 7,341, ,457 91, , ,095 33,655,955 19,223, Diğer Faaliyetlerden Giderler ve Zararlar () Kur farkı gideri Kuyum envanterlerinin borsa rayicine gore değerleme farkı gideri Reeskont gideri Bağlı menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı İştirakler değer düşüklüğü karşılığı Menkul kıymet satış zararı Borsada oluşan değer düşüklüğü karşılığı Gider yazılamayan sabit kıymet amortismanı Diğer Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar Şirket birleşmeleri ve iştirak oranlarının değişmesi sebebiyle oluşan konsolidasyon karı İştirak değer artışı özkaynak yöntemi Sabit kıymet satış karları (a) İştirakler satış karları (Dipnot 33.5) Sigorta hasar tazminatı gelirleri Kur farkı iptali gelri Diğer (a) ,458,605 39,299,408 5,494, ,075 21,283 44,408 72, , ,184 72,630, ,581 Sabit kıymet kıymet satış karlarının 4,974,641 YTL tutarındaki kısmı Grup un FYYS kapsamındaki kredi borçlarına karşılık T.İş Bankası A.Ş. ve Vakıflar Bankası T.A.O na devredilen gayrimenkullere ait satış karlarından oluşmaktadır (Bilanço dipnotu ve ).

20 Diğer Olağanüstü Giderler ve Zararlar Sabit kıymet satış zararları (a) İştirakler satış zararları Vergi barışı gereği matrah arttırımı Vergi cezaları ve gecikme faizleri Dönem içerisinde ödenen KDV cezası Dönem içerisinde yapılan bağlı ortaklık satın alımları şerefiyesi Diğer ,027,542 29,747, , ,775 33,335 4,007,119 38,048 1,456, ,967 32,227,877 5,660,249 (a) Sabit kıymet satış zararlarının 948,390 YTL tutarındaki kısmı Grup un FYYS kapsamındaki kredi borçlarına karşılık T.İş Bankası A.Ş. ye devredilen gayrimenkullere ait satış zararlarından oluşmaktadır (Bilanço dipnotu ve ). 23. Diğer Alacaklar ile Diğer Kısa veya Uzun Vadeli Borçlar hesap kalemi içinde bulunan ve bilanço aktif toplamının yüzde birini aşan, personelden alacaklar ile personele borçlar tutarlarının ayrı ayrı toplamları: Yoktur ( Yoktur). 24. Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklardan alacaklar nedeniyle ayrılan şüpheli alacak tutarları ve bunların borçluları: Yoktur ( Yoktur). 25. Vadesi gelmiş bulunan ve henüz vadesi gelmeyen alacaklar için ayrılan şüpheli alacak tutarları: Grup, vadesi geçmiş bulunan alacakları için toplam 908,434 YTL ( : 107,845 YTL) şüpheli alacak karşılığı ayırmıştır.

21 İşletme ile dolaylı sermaye ve yönetim ilişkisine sahip iştirakler ve bağlı ortaklıkların dökümü ile iştirakler ve bağlı ortaklıklar hesabında yer alan ortaklıkların isimleri ve iştirak oran ve tutarları: 26.1 Bağlı ortaklıklar Ana Ortaklık Şirket in doğrudan veya dolaylı olarak, %50 veya daha fazla hissesine sahip olduğu veya %50 üzerinde oy hakkı sahibi olduğu veya faaliyetleri üzerinde kontrol hakkına sahip olduğu şirketlerdeki pay tutarları, pay oranı ve bağlı ortaklıkların (net) dönem karı/(zararı) aşağıdaki gibidir: Ana Ortaklık Şirketin Bağlı Ortaklıklardaki Pay Oranı Bağlı Ortaklıklar Side Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. Asya Net Turizm ve Ticaret A.Ş. (a) Sunset Turistik İşletmeleri A.Ş. (a) Esen Turizm ve Ticaret A.Ş. (a) Nega Turizm A.Ş. (a) Turizm Holding A.Ş. (a) İnter Turizm ve Seyahat A.Ş. (b) Toplam Eliminasyon (a) (b) (c) Tutarı (Doğrudan) 38,078, % 52,918, % 3,754, % 16,214, % 8,151, % 3,000, % 8,798, % 130,916,972 (130,916,972) (Doğrudan +Dolaylı) 51.5% 40.5% 10.7% 30.3% 42.1% 40.8% 59.5% Bağlı Ortaklıların (c) Vergi Öncesi Vergi Sonrası Dönem Dönem Karı/(Zararı) Karı/(Zararı) 4,240,196 (50,256,791) (1,357,107) (3,744,620) 264, ,823 (13,317) 4,240,196 (50,256,791) (1,357,107) (3,744,620) 264, ,823 (13,317) İlgili Şirketler Ana Ortaklık Şirket in doğrudan veya dolaylı payı %50 nin altında olmasına rağmen, Ana Ortaklığın ilgili şirketlerin faaliyetleri üzerinde kontrol hakkına sahip olması sebebiyle konsolidasyon kapsamına alınmıştır döneminde Ana Ortaklığın ilgili şirketlerin faaliyetleri üzerinde kontrol hakkına sahip olması sebebiyle tam konsolidasyon yöntemine ilk olarak cari döneminde dahil edilmiştir. Konsolidasyona dahil edilen şirketlerin uyguladıkları muhasebe politikalarının Ana Ortaklık Şirket in muhasebe politikalarına uygun hale getirilmesi sonucunda oluşan mali tablolardaki denetlenmiş tutarlardır Ana Ortaklık Şirketin Bağlı Ortaklıklardaki Pay Oranı Bağlı Ortaklıklar Side Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. Asya Net Turizm ve Ticaret A.Ş. Rönesans Giyim Sanayi A.Ş. Ino International Inv. Corp. Ltd. Sunset Turistik İşletmeleri A.Ş. Esen Turizm ve Ticaret A.Ş. Nega Turizm A.Ş. Sunyat Liman ve Yat İşletmesi A.Ş. Turizm Holding A.Ş. Eliminasyon Değer Düşüş Karşılığı Toplam Tutarı (Doğrudan) 32,543, % 26,647, % 17,424, % 11, % 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 76,626,565 (76,615,139) 11,426 (11,426) (Doğrudan +Dolaylı) 51.5% 96.9% 100.0% 100.0% 54.3% 24.0% 24.2% 51.1% 17.0% Bağlı Ortaklıların Vergi Öncesi Vergi Sonrası Dönem Dönem Karı/(Zararı) Karı/(Zararı) (12,439,250) (1,378,951) 2,428,290 (269,501) (2,241,653) 513,791 (181,897) (12,439,250) (1,378,951) 2,428,290 (269,501) (2,241,653) 513,791 (181,897)

22 İştirakler Ana Ortaklık Şirket in, yönetimine ve işletme politikalarının belirlenmesine katılma anlamında devamlı bir bağının ve/veya doğrudan veya dolaylı sermaye ve yönetim ilişkisinin bulunduğu ya da sermayesinde yüzde yirmi veya daha fazla, yüzde elliden az oranda paya veya bu oranda yönetime katılma hakkına sahip bulunduğu ve özsermaye yöntemine tabi tutulmuş şirketlerdeki pay tutarları pay oranı ve iştiraklerin (net) dönem karı/(zararı) aşağıdaki gibidir: Ana Ortaklık Şirket'in İştiraklerdeki Pay Oranı İştirakler Elite Development and Management Limited Green Karmi Tatil Köyü Limited Net Holding A.Ş. (a) Toplam Özsermaye yöntemine göre oluşan fark Tutarı (Doğrudan) (Doğrudan+ Dolaylı) 11,450,167 1,548,930 47,253,010 60,252,107 4,168,337 64,420, % 0.011% % 47.6% 40.4% 25.7% Grup'un İştiraklerdeki Pay Oranı İştiraklerin (Doğrudan) Vergi Öncesi Dönem Karı/(Zararı) Vergi Sonrası Dönem Karı/(Zararı) 92.3% 99.9% 36.1% (1,861,427) 96,345 8,349,497 (1,861,427) 96,345 8,349,497 İlgili şirketler SPK nın Seri XI No 21 tebliği kapsamında Seri XI No 20 tebliğine göre hazırlanmış mali tabloları bağımsız denetime tabi tutulmuştur. Özkaynak yöntemine tabi tutulan şirketlerin uyguladıkları muhasebe politikalarının Ana Ortaklık Şirket in muhasebe politikalarına uygun hale getirilmesi sonucunda oluşan mali tablolardaki denetlenmiş tutarlardır. (a) Net Holding A.Ş. hisse senetlerinin değeri bilanço tarihinden önceki 5 iş günü boyunca borsada oluşan günlük ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması üzerinden değerlenmiştir. Net Holding A.Ş. özkaynak yöntemine göre konsolidasyona dahil edilmemiştir Grup'un İştiraklerdeki Pay Oranı İştirakler İnter Turizm ve Seyahat A.Ş. Mertim Otelcilik ve Turizm Tic. A.Ş. Net Konaklama Yatırımları ve İşl A.Ş. Erk Turizm Yatırımları ve Ticaret A.Ş. Toplam Özkaynak yöntemine göre oluşan fark Tutarı 7,713,139 5,796,542 2,399,343 1,131,142 17,040,166 (10,550,220) 6,489,946 (Doğrudan) 38.7% 22.0% 63.1% 38.5% (Doğrudan+ Dolaylı) 63.4% 22.0% 41.8% 31.0% İştiraklerin Vergi Öncesi Dönem Karı/(Zararı) 205,170 (610,479) 2,633 1,038,152 Vergi Sonrası Dönem Karı/(Zararı) 205,170 (610,479) 2,633 1,038,152

23 Bağlı menkul kıymetler Ana Ortaklık Şirket'in, doğrudan veya dolaylı olarak, hisselerine ve/veya yönetimine %20 den az oranlarda katıldığı ve enflasyona göre düzeltilmiş maliyet bedellerinden varsa değer düşüş karşılığı indirildikten sonra kalan değeri ile gösterilen şirketlerdeki pay tutarları, pay oranı ve ilgili şirketlerin (net) dönem karı/(zararı) aşağıdaki gibidir: Grup'un Bağlı Menkul Kıymetlerdeki Pay Oranı Azer Şans Müessisesi (f) Azer Turizm Müessisesi (f) Airtour Turizm Sanayi ve Tic. AŞ (b) Levante Mar A.Ş. (d) Net Yapı Sanayi A.Ş. (a) Net Turistik Yayın.lar Sanayi ve Tic. AŞ (a) Merit Turizm Yatırım ve İşlet. A.Ş. (a) Halikarnas Turizm Merkezi A.Ş. (a) Net Diamond S.R.O. Prag (e) Global Trade (e) Sinerji A.Ş. (d) Çağrı A.Ş. (d) Netsel Turizm Yatırımları A.Ş. (d) Net Mağazacılık İşletmeciliği A.Ş. (c) Cyprus Holiday Village Limited (a) Voyager Kıbrıs Limited (a) Oyaş Otel Yatırımları Tur. ve Tic. A.Ş. (a) Diğer Toplam Değer düşüş karşılığı Tutarı 1,663,644 1,530,553 10,585,097 2,153,048 1,222,398 1,062, , ,856 35,032 10,836 2,968,389 4,144, , ,809 30,622, , (Doğrudan) (Dolaylı) 3.65% 5.71% 15.71% 0.05% 0.12% 3.83% 3.83% 0.04% 4.71% 0.08% 15.00% 1.01% 6.43% 10.54% 19.84% Bağlı Menkul Kıymetlerin Vergi Öncesi Vergi Sonrası Dönem Dönem Karı/(Zararı) Karı/(Zararı) 64,234 64,234 10,510 10,510 (35,927) (35,927) (311,960) (311,960) (374,185) (374,185) 1,607,020 1,607,020 (1,227,246) (1,227,246) (10,512,862) (10,512,862) (3,239,680) (3,239,680) 1,490, ,499 4,692,204 3,182,989 (4,546) (4,546) (1,219,371) (1,219,371) 14,184 14,184 59,047,608 (42,909,133) 16,138,475 (a) Bu şirketlerin, SPK nın Seri XI No 21 tebliği kapsamında Seri XI No 20 tebliğine göre hazırlanmış mali tabloları bağımsız denetime tabi tutulmuştur. (b) Bu şirket iflas halinde olduğu için %100 oranında değer düşüş karşılığı ayrılmıştır. (c) Bu şirketin mali tabloları başka bir denetim firması tarafından denetlenmiş olup ilgili denetim şirketi bu şirket için olumlu görüş bildirmiştir. (d) Türk ticari ve mali mevzuatına göre hazırlanmış olup bağımsız denetime tabi tutulmamıştır. (e) Bu şirketlerin tarihli mali tabloları temin edilememiştir. (f) Azerbaycan da faaliyet gösteren Azer Sanş Muhasebe Standartları na göre tutmaktadır. Müessesesi kayıtlarını Azerbaycan Genel Kabul Görmüş

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı

Detaylı

31 Mart 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

31 Mart 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi 31 Mart 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Aktif

Detaylı

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı Pay Tutarı

Detaylı

31 Mart 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

31 Mart 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi 31 Mart 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Aktif

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 30.09.2003 30.09.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 3.838.237 6.372.218 A. Hazır Değerler 1.628.294 3.373.960 1. Kasa 4.519 4.175 2. Bankalar 1.605.489

Detaylı

Teşvik Belgesi No Yatırım Niteliği Sabit yatırım Tutarı Başlangıç ve Bitiş Tamamlanma Derecesi 68948 Komple Yeni Yatırım 4.800.

Teşvik Belgesi No Yatırım Niteliği Sabit yatırım Tutarı Başlangıç ve Bitiş Tamamlanma Derecesi 68948 Komple Yeni Yatırım 4.800. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI (Rakamsal Değerler (1.000.-000TL) Olarak Verilmiştir.) 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.03.2003 31.03.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 2.496.618 3.303.499 A. Hazır Değerler 890.658 1.553.884 1. Kasa 1.906 2.591 2. Bankalar 888.752

Detaylı

* Sermayenin % 10 undan daha azına sahip ortakların toplamını göstermektedir.

* Sermayenin % 10 undan daha azına sahip ortakların toplamını göstermektedir. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Toplam 31 Mart

Detaylı

VAN ET ENTEGRE ET SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sayfa No: 1

VAN ET ENTEGRE ET SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 BİLANÇO DİP NOTLARI (Milyon TL) 1- İşletmenin Faaliyet Konusu: Et ve Et Ürünleri ile Yan Ürünlerinin Üretim ve Pazarlanması. 2- Sermayenin % 10 veya daha fazlasına sahip ortakların; Adı Pay

Detaylı

VAN ET ENTEGRE ET SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1

VAN ET ENTEGRE ET SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI (Milyon TL) : 1- İşletmenin Fiili Faaliyet Konusu : Et ve Et Ürünleri İle Yan Ürünlerinin Üretim ve Pazarlanması. 2- Sermayenin % 10 ve Daha Fazlasına Sahip Ortaklar : Adı/Ünvanı

Detaylı

VANET ENTEGRE ET SANAYİ ve TİCARET A.Ş. BİLANÇO DİP NOTLARI : (Milyon TL)

VANET ENTEGRE ET SANAYİ ve TİCARET A.Ş. BİLANÇO DİP NOTLARI : (Milyon TL) Sayfa No: 1 BİLANÇO DİP NOTLARI : (Milyon TL) 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Et ve Et Mamülleri ile Yan Ürünlerinin Üretim ve Pazarlanması 2- Sermayenin % 10 ve daha fazlasına sahip ortakların;

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2009) (2010) I. Dönen Varlıklar 278.827.718,11 156.613.412,26. A. Hazır Değerler 143.598.822,66 128.750.991,10. 1. Kasa

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

30 Eylül 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

30 Eylül 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Aktif

Detaylı

ŞİRKETİN ÜNVANI. Sayfa No: 1

ŞİRKETİN ÜNVANI. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- Bankalar Hesabının...0.- Milyon TL sı, Menkul Değerler Cüzdanı Hesabının 412.949.685.- Milyon TL sı, İştirakler Hesabının...0.- Milyon TL sı, Gayrimenkuller Hesabının...0.-

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar olarak 31.12.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO () 31.12.2004

Detaylı

Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Garanti Faktoring

Detaylı

/ TARİHLİ DİPNOTLARI

/ TARİHLİ DİPNOTLARI BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı Pay Tutarı

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem 31 Aralık 2015 I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 466.984.037 400.623.476 1 Kasa 14 247 46 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar

Detaylı

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 516.739.801

Detaylı

AKTIF FINANS FACTORING HIZMETLERI A.S.

AKTIF FINANS FACTORING HIZMETLERI A.S. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: (Milyon TL) 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Aktif Finans Factoring Hizmetleri A.Ş. (Şirket) Türkiye ve Yurtdışında Endüstriyel ve Ticari şirketlere Factoring Hizmetleri

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

31 Mart 2003 ve 2002 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

31 Mart 2003 ve 2002 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi 31 Mart 2003 ve 2002 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Aktif

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 504.064.044 447.814.449

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide bilançolar... 1-5 Konsolide gelir

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

6. Şüpheli Alacaklar Karşõlõğõ (-) 0 0

6. Şüpheli Alacaklar Karşõlõğõ (-) 0 0 ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALGYO Bağõmsõz Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.03.2001 I. DÖNEN VARLIKLAR 116.941.839 99.596.409 A. Hazõr Değerler 84.692.941 67.483.612

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 75.248.958 1- Kasa Mad.14 14.634 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar Mad.14 41.720.390 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) Mad.14 (43.473)

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 147.648.170 127.439.598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 137.321.333 115.986.832 4- Verilen

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Bağımsız Denetim'den BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Geçmemiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.03.2007 31.12.2006 Cari / Dönen Varlıklar 43.974.109 42.366.791 Hazır Değerler 4 1.463.463 2.108.013 Menkul Kıymetler

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 132,638,061 127,439,598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 122,130,270 115,986,832

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar Varlıklar I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 272,991,104 268,144,617 1- Kasa 14 1,413 830 2- Alınan çekler 3- Bankalar 14 217,335,404 214,427,517 4- Verilen çekler ve ödeme

Detaylı

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş Sayfa No: TARİHLİ ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ (Seri XI No:20) MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş Sayfa No: TARİHLİ ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ (Seri XI No:20) MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş Sayfa No: 1 30.06.2004 TARİHLİ ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ (Seri XI No:20) MALİ TABLOLARA BİLANÇO DİPNOTLARI (Rakamsal Değerler (1.000.-000TL) Olarak Verilmiştir.) 1-

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU İş Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu na 1. İş Finansal Kiralama

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 153.735.677 147.648.170 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12, 14 141.629.618 137.321.333 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.232.766 147.648.170 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 142.884.508 137.321.333 4- Verilen

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2010) (2011) I. Dönen Varlıklar 0,00 516.533,32. A. Hazır Değerler 0,00 515.613,65. 3. Bankalar 0,00 515.613,65. H. Diğer

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.914.657.400 2.304.904.212 1- Kasa 14 49.481 18.864 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 2.517.458.090 1.937.834.876 4- Verilen Çekler

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR (3/9/28) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 47.487.893 1- Kasa 1.396 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 47.485.676 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar EGE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Not 31.12.2014 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

GARANTİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

GARANTİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GARANTİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GRGYO ENFLASYONA GÖRE DÜZENLENMİŞ Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.12.2003 31.12.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 551.303.762 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 374.800.368

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 YENİ BOSNA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 28.04.2014-13:23:37 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 7000030965 obamuhsebem@hotmail.com

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş 31 Mart 2014 31 Aralık 2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.781.687.233 2.304.904.212 1- Kasa 14 40.837 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.201.116.591 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.738.269.701 1.606.048.714 1- Kasa 14 53.092 37.347 2- Alınan Çekler 14 24.966-3- Bankalar 14 1.482.421.204 1.356.733.446 4- Verilen

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.364.314.943 2.304.904.212 1- Kasa 14 38.784 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.961.058.269 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.066.806.799 3.217.463.827 1- Kasa 14 30.243 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.669.454.374 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.570.626.911 3.217.463.827 1- Kasa 14 50.931 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 3.232.624.099 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2003 ve 2002 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2003 ve 2002 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2003 ve 2002 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Garanti Faktoring

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ I- Cari Varlıklar BİLANÇO VARLIKLAR Cari Dönem YTL 31/03/2008 63.806.323 1- Kasa 302 2- Alınan Çekler 0 3- Bankalar 61.638.135 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -6.442

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir.

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir. VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU Cari Dönem Dipnot 30 Eylül 2008 VARLIKLAR I Cari Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Dipnot 14 28.421.852 1 Kasa 5.772

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Önceki Dönem A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 750.298.134 651.602.160 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 603.338.065 519.894.669 4- Verilen Çekler

Detaylı

Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi. 30 Haziran 2000 ve 1999 Ara Hesap Dönemlerine Ait Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu

Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi. 30 Haziran 2000 ve 1999 Ara Hesap Dönemlerine Ait Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Sayfa No: 1 Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Haziran 2000 ve 1999 Ara Hesap Dönemlerine Ait Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Cevdet Suner Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.606.048.714 1.153.712.216 1- Kasa 14 37.347 49.256 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.356.733.446 901.838.577 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ I- Cari Varlıklar VARLIKLAR 63.806.323 1- Kasa 302 2- Alınan Çekler 0 3- Bankalar 61.638.135 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -6.442 5- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.174.329 B- Finansal

Detaylı

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31.12.2012 31.12.2011 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 12.405.410 10.159.873 1- Kasa 2.12, 14 1.699 1.753 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 2.12, 14

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 54.400.683 28.327.786 1- Kasa 2.12,14 5.588 3.924 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 32.366.735 8.595.579 4- Verilen Çekler

Detaylı

AKTİF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. NİN 31 ARALIK 2000 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

AKTİF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. NİN 31 ARALIK 2000 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Sayfa No: 1 AKTİF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. NİN 31 ARALIK 2000 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi nin (Şirket) 31 Aralık 2000 tarihi itibariyle

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 296.879.892 254.181.293 1- Kasa 2.12, 14 3.477 1.365 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 269.437.190 218.701.697 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar Aksigorta Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/03/2016) (31/12/2015) A- Nakit ve Nakit Benzeri

Detaylı

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Dipnot Cari Dönem Referansları Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Dönem 31.12.2012 31.12.2011 Raporlama Birimi TL TL V A R

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

30 Haziran 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

30 Haziran 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Garanti Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Haziran 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Garanti

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1.1.ENVANTER İŞLEMLERİ KAVRAMI... 2 1.2.ENVANTER KAVRAMI... 3 1.2.1.Envanter İşlemleri... 4 1.2.1.1.Muhasebe Dışı Envanter... 4 1.2.1.2.Muhasebe

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR V A R L I K L A R A-Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 10.089.165 5.055.138 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 10.039.100 5.055.138 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR Geçmiş I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 34,461,053 33,270,237 1- Kasa 2.12,14 5,399 3,936 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 5,328,477 6,888,908 4- Verilen

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar milyon Türk Lirası olarak Türk Lirasının 30.06.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız Denetim'den Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO () 30.06.2004

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş ( ) VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 42.562.301 40.038.800 1- Kasa 2.055 5.621 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 10.109.040

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmemiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 281.090.354 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 13.085 1.154 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14

Detaylı

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 302.097.565 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 8.726 1.154 2- Alınan Çekler

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 313.301.107 296.879.892 1- Kasa 2.12 ve 14 1.154 3.477 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14 295.062.351 269.437.190 4- Verilen Çekler

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Sınırlı Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 299.760.448 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 12.413 1.154 2- Alınan

Detaylı

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar milyon Türk Lirası olarak Türk Lirasının 30.06.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız

Detaylı

31 Mart Aralık 2011 Pay oranı Pay tutarı Pay oranı Pay tutarı

31 Mart Aralık 2011 Pay oranı Pay tutarı Pay oranı Pay tutarı Konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar 1. Grubun organizasyonu ve faaliyet konusu Genel Alkhair Capital Menkul Değerler Anonim Şirketi (Şirket), 5 Aralık 1996 tarihinde İstanbul da kurulmuştur.

Detaylı

Anmak Holding A.Ş. % ,880,679 % ,880,679 Diğer ortaklar % ,199,321 % ,199,321 % ,080,000 % 100.

Anmak Holding A.Ş. % ,880,679 % ,880,679 Diğer ortaklar % ,199,321 % ,199,321 % ,080,000 % 100. AYRINTILI BİLANÇO DİPNOTLARI 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu: Alarko Holding A.Ş. (Şirket) bünyesindeki bir kısım şirketlerdeki hisseleri yoluyla bir holding şirketi olup hissesi bulunan grup şirketlerine

Detaylı

NET HOLDİNG A.Ş. BİLANÇO (YTL) Bağımsız Denetim'den (SERİ:XI, NO:25 - KONSOLİDE) Geçmiş Geçmiş NTHOL

NET HOLDİNG A.Ş. BİLANÇO (YTL) Bağımsız Denetim'den (SERİ:XI, NO:25 - KONSOLİDE) Geçmiş Geçmiş NTHOL NET HOLDİNG A.Ş. NTHOL BİLANÇO (YTL) Bağımsız Denetim'den (SERİ:XI, NO:25 KONSOLİDE) Geçmiş Geçmiş Dipnot Referansları VARLIKLAR Cari / Dönen Varlıklar 97.044.969 95.042.850 Hazır Değerler 4 8.451.553

Detaylı

TEBLİĞ. Konsolide özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler: Cari Dönem Önceki Dönem

TEBLİĞ. Konsolide özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler: Cari Dönem Önceki Dönem 22 Eylül 2007 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26651 TEBLİĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR İLE BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR HAKKINDA

Detaylı

Hesap Kodu Hesap Adı YTL

Hesap Kodu Hesap Adı YTL Hesap Kodu Hesap Adı YTL 1 Cari Varlıklar 46.722.460,48 10 Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 25.925.242,17 100 Kasa 60.746,12 101 Alınan Çekler 0,00 102 Bankalar 25.861.797,80 103 Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU

BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU AKTĠF (VARLIKLAR) +-------------------------------+-----------------------------------------------+------------------------------------------------+

Detaylı