T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ"

Transkript

1 Karar Tarihi : Karar No : 1 PALANDÖKEN İLÇE, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Davacı Cevdet BAYRAM tarafından Belediyemiz, Liberty Sigorta A.Ş. ve Mustafa DOĞAN aleyhine, İzmir 8. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2010/474 E. sayılı dosyası üzerinden, tarihinde, Şehit Erdal Peşken Caddesinde, belediyemize ait, sürücü belediye işçisi Mustafa DOĞAN tarafından kullanılmakta olan, 25 EY 018 plaka nolu çöp kamyonunun, MKK-CB 204 yabancı plaka nolu araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazası nedeni ile oluştuğu iddia edilen, ,34- TL tutarındaki hasar bedelinin tazmini talepli açılan davada, Mahkemece verilen tarih ve 2011/280 K. sayılı karar ile, davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine karar verilmiştir. Mahkeme kararında, davalı Liberty Sigorta A.Ş. nin poliçe limiti olan ,00 TL den sorumlu olmak üzere, ,00TL nin, (Liberty Sigorta A.Ş. yönünden temerrüt tarihi olan tarihinden, diğer davalılar yön ünden ise kaza tarihi olan tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte) davalılardan müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine karar verilmiştir. Mahkeme karar gereği ödenmesi gerekli meblağ davacı tarafça icra takibine konu edilmiş, mahkeme hükmüne konu miktarlardan sigorta poliçesi limiti dahilinde olan kısım Sigorta Şirketi tarafından, kalan miktar ise Mustafa DOĞAN tarafından karşı tarafa ödenmiştir. Mahkeme kararına karşı davacı taraf ve tarafımızca temyiz yoluna gidilmiş ve Yargıtay ca karar belediyemiz lehine bozulmuş, Mahkemece bozma ilamına uyulmak sureti ile tarih ve 2012/481 K. sayılı, davanın kısmen kabulüne dair karar verilmiştir. Bu kararda, bozma ilamına göre tespit giderleri asıl alacak değil, yargılama gideri kapsamında değerlendirilerek, karar sadece bu yöne münhasır olmak üzere yeniden oluşturulmuştur. Mahkeme kararının temyiz safahatından geçmiş olması, bozmaya uygun hüküm tesis edilmiş olması, bozma kapsamı dışında kalan hususların ise zaten kesinleşmiş olması, şu aşamada yeniden kararın temyize konu edilmesinin kesinleşen kısımlar itibari ile durum değişikliği oluşturmayacağı, yine bozma kararı öncesinde mahkemece hüküm altına alınan meblağın Sigorta Şirketi ve diğer davalı Mustafa DOĞAN tarafından ödenmiş olduğu hususu da göz önünde bulundurularak, yapılacak temyiz giderleri de dikkate alındığında, kararın temyizinde hukuki fayda bulunmadığı kanaati ile, kararın temyiz edilip edilmeyeceği hususunda bir karar ittihazını isteyen Hukuk İşleri Müdürlüğünün tarih ve 233 sayılı teklif yazısı okunarak yapılan müzakereler sonucu; K A R A R : Davacı Cevdet BAYRAM tarafından Belediyemiz, Liberty Sigorta A.Ş. ve Mustafa DOĞAN aleyhine, İzmir 8. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2010/474 E. sayılı dosyası üzerinden, tarihinde,şehit Erdal Peşken Caddesinde, belediyemize ait, sürücü belediye işçisi Mustafa DOĞAN tarafından kullanılmakta olan, 25 EY 018 plaka nolu çöp kamyonunun, MKK-CB 204 yabancı plaka nolu araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazası nedeni ile oluştuğu iddia edilen, ,34- TL tutarındaki hasar bedelinin tazmini talepli açılan davada,mahkemece verilen tarih ve 2011/280 K. sayılı karar ile,davanın kısmen kabulüne,kısmen reddine karar verilmiştir. Mahkeme kararına karşı davacı taraf ve tarafımızca temyiz yoluna gidilmiş ve Yargıtay ca karar belediyemiz lehine bozulmuş, Mahkemece bozma ilamına uyulmak sureti ile tarih ve 2012/481 K. sayılı, davanın kısmen kabulüne dair karar verilmiştir. Bu kararda, bozma ilamına göre tespit giderleri asıl alacak değil, yargılama gideri kapsamında değerlendirilerek, karar sadece bu yöne münhasır olmak üzere yeniden oluşturulmuş olup;

2 1- Mahkeme kararının temyiz safahatından geçmiş olması, bozmaya uygun hüküm tesis edilmiş olması, bozma kapsamı dışında kalan hususların kesinleşmiş olması, şu aşamada yeniden kararın temyize konu edilmesinin kesinleşen kısımlar itibari ile durum değişikliği oluşturmayacağı, yine bozma kararı öncesinde mahkemece hüküm altına alınan meblağın Sigorta Şirketi ve diğer davalı Mustafa DOĞAN tarafından ödenmiş olduğu hususları da göz önünde bulundurularak, yapılacak temyiz giderleri de dikkate alındığında, kararın temyizinde hukuki fayda bulunmadığı ve neticeyi değiştirmeyeceği kanaatiyle, bahse konu İzmir 8. Asliye Hukuk Mahkemesinin vermiş olduğu tarih ve 2012/481 sayılı kararın temyizinden sarfınazar edilmesine, 2-İş bu karardan tasdikli bir suretinin Hukuk İşleri Müdürlüğüne tevdiine, Belediye Encümeninin tarihli oturumunda oy birliğiyle karar verildi. Orhan BULUTLAR Serap AĞAR İbrahim YÜKSEL İbrahim DUMAN Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR Karar Tarihi : Karar No : 2 PALANDÖKEN İLÇE, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Davacı Sebeki YILDIRIM tarafından Belediyemiz aleyhine, Erzurum 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde 2011/181 E. sayılı dosyası üzerinden, Erzurum, Merkez, Palandöken İlçesi, Hasanibasri Mahallesi, Eski Türbe Yolu Mevkiinde bulunan, tapunun, 82 pafta,157 ada,75 parselde kayıtlı taşınmaza yönelik olarak açılan kamulaştırmasız el atma nedeni ile tazminat davası sonuçlanmış, kararın tarafımızca Yargıtay nezdinde temyiz edilmesi ve Yargıtay ca bozulması sonrasında, Mahkemece dava 2012/593 E. sayılı dosya üzerinden yeniden görülmeye başlanmış, mahallinde bilirkişiler marifeti ile gerçekleştirilen keşif ve dosyaya sunulan inşaat-mülk bilirkişilerine ait rapor ve fen raporu sonrasında, Mahkemece verilen tarih ve 2012/744 K. sayılı karar ile, davanın kabulü ile hükümde öngörülen bedelin faizleri ile birlikte davacı tarafa ödenmesine, dava konusu taşınmazın fen raporunda A harfi ile işaretli kısmın yol niteliği ile tapudan terkinine, krokide B harfi ile gösterilen kısmın ise belediyemiz adına yol olarak tapuda kayıt ve tesciline karar verilmiştir. Mahkemece bozma kararı sonrasında gerçekleştirilen

3 yargılamada, yapılan keşif sonrasında dosyaya sunulan bilirkişi raporunda Yargıtay bozma kararına aykırı olarak emsal incelemesinin yeterince yapılmadığı değerlendirilerek bilirkişi raporuna ayrıntılı itirazlarda bulunulmuştur. Ancak Mahkemece taleplerimiz konusunda yeni bir keşif yahut itirazları değerlendirmek üzere ek rapor için bilirkişi heyetine dosya tevdi edilmemiş ve bu rapor ve raporda tespit edilen ,00 TL karara esas alınarak hüküm tesis edilmiştir. Kararda ayrıca, dava konusu taşınmazın fen raporunda A harfi ile işaretli kısmın yol niteliği ile tapudan terkinine, krokide B harfi ile gösterilen kısmın ise belediyemiz adına yol olarak tapuda kayıt ve tesciline karar verilmiştir. Oysa ki, B ile işaretli kısım imar planında yol olarak yer almamakta olup, yol olarak tapuda tesciline dair hüküm kısmının teknik yönden değerlendirmesinin yapılması hususunda İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile yazışma yapılmış, Müdürlükçe verilen tarih ve 2167 sayılı cevabi yazıda da, planda yol olmayan yerin yol olarak değil arsa olarak belediyemiz adına tescil edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Yukarıda ayrıntıları ile açıklandığı üzere, mahkemece bozma ilamına uygun hem emsal araştırması yapılmaması hem de terkine ve tescile konu kısımların vasıflandırılması itibari ile, kararın yasaya aykırı olduğu kanaati oluşmuştur. Diğer taraftan, mahkeme kararı taşınmazın aynına ilişkin hüküm içermesi nedeni ile HMK ilgili hükmü gereği, tazminat bedeli karar kesinleştiği zaman ödenmesi gerekli hale gelmektedir. Bu şekilde mahkeme kararının temyiz edilmesi halinde tazminat bedeline faiz işlemesi de devam edecektir. Ayrıca tazminat bedeli miktarı yüksek olduğu için ödenmesi gerekli harç miktarları da yüksek olmaktadır. Müdürlüğümüzce mahkeme kararı çeşitli yönleri ile değerlendirmiş olup, Mahkeme kararının temyiz edilip edilmemesi hususunda bir karar ittihazını isteyen Hukuk İşleri Müdürlüğünün tarih ve 233 sayılı teklif yazısı okunarak yapılan müzakereler sonucu; K A R A R : Davacı Sebeki YILDIRIM tarafından Belediyemiz aleyhine, Erzurum 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde 2011/181 E. sayılı dosyası üzerinden, Erzurum, Merkez, Palandöken İlçesi, Hasanibasri Mahallesi, Eski Türbe Yolu Mevkiinde bulunan, tapunun,82 pafta,157 ada,75 parselde kayıtlı taşınmaza yönelik olarak açılan kamulaştırmasız el atma nedeni ile tazminat davası sonuçlanmış, kararın tarafımızca Yargıtay nezdinde temyiz edilmesi ve Yargıtay ca bozulması sonrasında, Mahkemece dava 2012/593 E. sayılı dosya üzerinden yeniden görülmeye başlanmış, mahallinde bilirkişiler marifeti ile gerçekleştirilen keşif ve dosyaya sunulan inşaat-mülk bilirkişilerine ait rapor ve fen raporu sonrasında, Mahkemece verilen tarih ve 2012/744 K. sayılı karar ile, davanın kabulü ile hükümde öngörülen bedelin faizleri ile birlikte davacı tarafa ödenmesine, dava konusu taşınmazın fen raporunda A harfi ile işaretli kısmın yol niteliği ile tapudan terkinine, krokide B harfi ile gösterilen kısmın ise belediyemiz adına yol olarak tapuda kayıt ve tesciline karar verilmiştir. Hukuk İşleri Müdürlüğümüzün teklif yazısı ile birlikte mahkeme kararı ve dosya ekleri bir bütün halinde incelenmiş olup; 1- Bahse konu Erzurum 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin vermiş olduğu tarih ve 2012/744 sayılı karar ile yukarıda ayrıntıları ile açıklandığı üzere, mahkemece bozma ilamına uygun hem emsal araştırması yapılmaması hem de terkine ve tescile konu kısımların vasıflandırılması itibari ile kararın yasaya aykırı olduğu kanaati oluştuğu ve söz konusu kararın temyiz edilmemesi halinde kurumumuz adına telafisi güç zarar doğabilecek nitelikte bulunması dikkate alındığında, kararın temyizinde hukuki fayda bulunacağı ve neticeyi değiştireceği kanaatiyle, Erzurum 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin vermiş olduğu tarih ve 2012/744 sayılı kararın temyiz edilmesine, 2-İş bu karardan tasdikli bir suretinin Hukuk İşleri Müdürlüğüne tevdiine, Belediye Encümeninin tarihli oturumunda oy birliğiyle karar verildi. Orhan BULUTLAR Serap AĞAR İbrahim YÜKSEL

4 İbrahim DUMAN Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR Karar Tarihi : Karar No : 3 PALANDÖKEN İLÇE, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Mülkiyeti Emrullah AKKAYA ya ait Erzurum İli Palandöken İlçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi Kadastronun Pafta:83/2, Ada:157, Parsel: de kayıtlı arsaların alan düzeltmesi, ihdas ve tevhit beyannamesi ÇİLOĞLU harita inş.taah.tic. san.ltd. şti. tarafından yapılmış olup,beyannamesine göre;encümen Başkanlığınca bir karar ittihazını isteyen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve /38 sayılı teklif yazısı okunarak yapılan müzakereler sonucu; K A R A R : Mülkiyeti Emrullah AKKAYA ya ait Erzurum İli Palandöken İlçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi Kadastronun Pafta:83/2, Ada:157, Parsel: de kayıtlı arsaların alan düzeltmesi, ihdas ve tevhit beyannamesi ÇİLOĞLU harita inş.taah.tic. san.ltd. şti. tarafından yapılmış olup,beyannamesine göre; 1- Mülkiyeti Emrullah AKKAYA ya ait Erzurum İli Palandöken İlçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi Kadastronun Pafta:83/2, Ada:157, Parsel: 17 de kayıtlı 240,00 m² den ibaret taşınmazın Kadastro Müdürlüğü tarafından alan düzeltmesi yapıldıktan sonra oluşacak 241,59 m² lik 157 Ada, 17 parsel ile Pafta:83/2, Ada:157, Parsel: 18 de kayıtlı 235,00 m² den ibaret taşınmazın Kadastro Müdürlüğü tarafından alan düzeltmesi yapıldıktan sonra oluşacak 233,04 m² lik arsa tevhit edilerek 474,63 m² den ibaret A parselinin oluşmasına, 2- Beyannamede B ile gösterilen m² den ibaret kısmın şartsız ve bedelsiz olarak yola terk edilmesine, edilmesine, 3- Beyannamede D ile gösterilen 7.15 m² den ibaret alanın olarak yoldan ihdass 4- Yola terkten sonra geriye kalan ve beyannamede C ile gösterilen 408,71 m² den ibaret arsa ile yoldan ihdas edilen ve beyannamede D ile gösterilen 7.15 m² den ibaret arsa tevhit edilerek 415,86 m² den ibaret E parselinin oluşmasına, 5-Oluşan 415,86 m² den ibaret E parselinin 40871/41586 hissesinin Emrullah AKKAYA adına, 715/41586 hissesinin Palandöken Belediyesi adına 3194 sayılı imar kanununun 15, 16 ve 17.maddelerine istinaden tapuya tescil edilmesine 6- E parselinde Belediye hissesi olan 7.15 m² lik arsanın beher m² si 200,00 TL den Toplam TL ye Emrullah AKKAYA adına satışının yapılmasına,

5 7-İş bu karardan tasdikli bir suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ve Müdürlüğünce İlçemiz Tapu Müdürlüğüne tevdiine, Belediye Encümeninin tarihli oturumunda oybirliğiyle karar verildi. Orhan BULUTLAR Serap AĞAR İbrahim YÜKSEL İbrahim DUMAN Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR Karar Tarihi : Karar No : 4 PALANDÖKEN İLÇE, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Mülkiyeti Palandöken Belediyesine ait Erzurum İli Palandöken İlçesi Adnan Menderes Mahallesi Kadastronun Ada:1592, Parsel :2 de kayıtlı arsanın ifraz beyannamesi ÇİLOĞLU harita inş.taah.tic.san.ltd.şti. tarafından yapılmış olup,beyannamesine göre Encümen Başkanlığınca bir karar ittihazını isteyen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve /39 sayılı teklif yazısı okunarak yapılan müzakereler sonucu; K A R A R : Mülkiyeti Palandöken Belediyesine ait Erzurum İli Palandöken İlçesi Adnan Menderes Mahallesi Kadastronun Ada:1592, Parsel :2 de kayıtlı arsanın ifraz beyannamesi ÇİLOĞLU harita inş.taah.tic.san.ltd.şti. tarafından yapılmış olup,beyannamesine göre; 1- Mülkiyeti Palandöken Belediyesine ait Erzurum İli Palandöken İlçesi Adnan Menderes Mahallesi Kadastronun Ada:1592, Parsel: 2 de kayıtlı 1671,06 m² den ibaret arsa ifraz edilerek 306,94 m² den ibaret A Parseli, 348,79 m² den ibaret B Parseli, m² den ibaret C Parseli, m² den ibaret D Parseli, 882,09 m² den ibaret E Parselinin oluşmasın 2- Oluşan 306,94 m² den ibaret A Parseli ile 348,79 m² den ibaret B Parselinin Park alanına terk edilmesine, diğer parsellerden m² den ibaret C Parseli, m² den ibaret D Parseli ve 882,09 m² den ibaret E Parselinin Palandöken Belediyesi adına 3194 sayılı imar kanununun 15, 16 ve 17.maddelerine istinaden tapuya tescil edilmesine, 3-İş bu karardan tasdikli bir suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ve Müdürlüğünce İlçemiz Tapu Müdürlüğüne tevdiine, Belediye Encümeninin tarihli oturumunda oybirliğiyle karar verildi.

6 Orhan BULUTLAR Serap AĞAR İbrahim YÜKSEL İbrahim DUMAN Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR Karar Tarihi : Karar No : 5 PALANDÖKEN İLÇE, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Davacı Fıratlıgil Konut Yapı Kooperatifi tarafından Belediyemiz aleyhine, Erzurum 1. İdare Mahkemesinde 2010/53 Esas sayılı dosya ile, mülkiyeti Fıratlıgil Konut Yapı Kooperatifine ait Erzurum İli, Çırçır Mah. 90 pafta, 5824 ada, 9 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde yapılan inşaatın proje ve eklerine aykırı yapılaşmasından dolayı 3194 sayılı İmar Kanunu nun 42/2. Maddesi uyarınca kooperatif başkanlığına ,00 TL., fenni mesulüne ise 5.000,00 TL. idari para cezası verilmesine ilişkin Palandöken Belediye Encümeni nin tarih ve 139 sayılı kararının iptali istemi ile açılan davada, Mahkemece verilen tarih ve 2010/1008 K. Sayılı karar ile dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş olup, tarafımızca kararın bozulması talebi ile yapılan temyiz başvurusu üzerine de karar Danıştay 14. Dairesi nin 2011/9772 Esas, 2012/8807 Karar numaralı ve tarihli kararı ile de onanmıştır. Söz konusu onama kararına karşı, tashih-i karar yoluna müracaat etme hakkımız olmakla birlikte, iptal hükmünü içerir bahse konu karar incelendiğinde; 3194 sayılı İmar Kanunu nun 42/2. Maddesine istinaden idari para cezası tesis edilebilmesinin, mal sahibi, fenni mesul ve müteahhitçe yine aynı Kanun un 28,33,34,39 ve 40. Maddeleri ile 36. Maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesine bağlı olduğu ve fakat dava konusu Encümen Kararı ile müeyyidelendirilen fiilin aynı Kanun un 32. Maddesi kapsamında ruhsat ve eklerine aykırılık olduğu, bu nedene dayalı olarak da ancak 42. Maddenin 1. Fıkrası uyarınca ceza tesis edilebileceği anlaşılmıştır. Lakin 3194 sayılı İmar Kanunu nun idari müeyyideleri düzenleyen 42. Maddesinin 1. Fıkrasında yer alan TL den liraya kadar para cezası verilir. Bölümü, Anayasa Mahkemesi nin Karar günlü 2005/5 Esas, 2008/93 Karar sayılı, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan kararıyla iptal edilmiş olup, iptal edilen bölümün doğuracağı hukuksal boşluk kamu yararını ihlal edici nitelikte görüldüğünden iptal hükmünün, kararın Resmi Gazete de yayımlanmasından başlayarak dört ay sonra ( ) yürürlüğe girmesine karar verilmiştir tarihi itibariyle oluşan hukuksal boşluk kabul tarihli, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5940 sayılı Kanun un 2. Maddesi ile İmar Kanunu un 42. Maddesinde yapılan değişiklik ile doldurulmuştur. Dava konusu tarih ve 139 sayılı Encümen Kararı, yukarıda arz ve izah edilen hukuksal boşluğun bulunduğu tarih

7 aralığına isabet etmekte olup, yapılacak masraflar da dikkate alınarak, tashih-i karar yoluna gidilmesinde hukuki menfaat olmadığı kanaati Müdürlüğümüzde oluşmuş olmakla, söz konusu karara karşı tashih-i karar yoluna gidilip gidilmeyeceği hususunda bir karar ittihazı isteyen Hukuk İşleri Müdürlüğünün tarih ve 233 sayılı teklif yazısı okunarak yapılan müzakereler sonucu; K A R A R : Davacı Fıratlıgil Konut Yapı Kooperatifi tarafından Belediyemiz aleyhine, Erzurum 1. İdare Mahkemesinde 2010/53 Esas sayılı dosya ile, mülkiyeti Fıratlıgil Konut Yapı Kooperatifine ait Erzurum İli, Çırçır Mah. 90 pafta, 5824 ada, 9 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde yapılan inşaatın proje ve eklerine aykırı yapılaşmasından dolayı 3194 sayılı İmar Kanunu nun 42/2. Maddesi uyarınca kooperatif başkanlığına ,00 TL fenni mesulüne ise 5.000,00 TL idari para cezası verilmesine ilişkin Palandöken Belediye Encümeni nin tarih ve 139 sayılı kararının iptali istemi ile açılan davada, Mahkemece verilen tarih ve 2010/1008 K. Sayılı karar ile dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş olup, tarafımızca kararın bozulması talebi ile yapılan temyiz başvurusu üzerine de karar Danıştay 14. Dairesi nin 2011/9772 Esas, 2012/8807 Karar numaralı ve tarihli kararı ile de onanmıştır. Hukuk İşleri Müdürlüğümüzün teklif yazısı ile birlikte mahkeme kararı ve dosya ekleri bir bütün halinde incelenmiş olup; 1- Mahkeme kararının Danıştay safahatından geçmiş olması, bahse konu Danıştay 14. Dairesi nin 2011/9772 Esas, 2012/8807 Karar numaralı ve tarihli onama kararına karşı, tashih-i karar yoluna müracaat etme hakkımız olmakla birlikte, iptal hükmünü içerir bahse konu karar incelendiğinde; 3194 sayılı İmar Kanunu nun 42/2. Maddesine istinaden idari para cezası tesis edilebilmesinin, mal sahibi, fenni mesul ve müteahhitçe yine aynı Kanun un 28,33,34,39 ve 40. Maddeleri ile 36. Maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesine bağlı olduğu ve fakat dava konusu Encümen Kararı ile müeyyidelendirilen fiilin aynı Kanun un 32. Maddesi kapsamında ruhsat ve eklerine aykırılık olduğu, bu nedene dayalı olarak da ancak 42. Maddenin 1. Fıkrası uyarınca ceza tesis edilebileceği anlaşıldığından; ayrıca dava konusu tarih ve 139 sayılı Encümen Kararı, yukarıda arz ve izah edilen hukuksal boşluğun bulunduğu tarih aralığına isabet etmekte olduğundan, yapılacak masraflar da dikkate alınarak, tashih-i karar yoluna gidilmesinde hukuki menfaat olmadığı, kararın neticeyi değiştirmeyeceği kanaati hasıl olduğundan, söz konusu Danıştay 14. Dairesi nin tarih ve 2011/9772 Esas, 2012/8807 numaralı onama kararına karşı, tashih-i karar yoluna gidilmesinden sarfınazar edilmesine, 2-İş bu karardan tasdikli bir suretinin Hukuk İşleri Müdürlüğüne tevdiine, Belediye Encümeninin tarihli oturumunda oy birliğiyle karar verildi. Orhan BULUTLAR Serap AĞAR İbrahim YÜKSEL İbrahim DUMAN Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR

8 Karar Tarihi : Karar No : 6 PALANDÖKEN İLÇE, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Mülkiyeti Mehmet BEYAZTAŞ a ait Erzurum İli Palandöken İlçesi Yunus Emre Mahallesi Kadastronun Pafta:90, Ada:995, Parsel: 2 de kayıtlı arsaların alan düzeltmesi ve yola terk beyannamesi ÇİLOĞLU harita inş.taah.tic. san.ltd. şti. tarafından yapılmış olup,beyannamesine göre Encümen Başkanlığınca bir karar ittihazını isteyen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve sayılı teklif yazısı okunarak yapılan müzakereler sonucu; K A R A R : Mülkiyeti Mehmet BEYAZTAŞ a ait Erzurum İli Palandöken İlçesi Yunus Emre Mahallesi Kadastronun Pafta:90, Ada:995, Parsel: 2 de kayıtlı arsaların alan düzeltmesi ve yola terk beyannamesi ÇİLOĞLU harita inş.taah.tic. san.ltd. şti. tarafından yapılmış olup,beyannamesine göre; 1- Mülkiyeti Mehmet BEYAZTAŞ a ait Erzurum İli Palandöken İlçesi Yunus Emre Mahallesi Kadastronun Pafta:90, Ada:995,Parsel: 2 de kayıtlı 280,00 m² den ibaret taşınmazın Kadastro Müdürlüğü tarafından alan düzeltmesi yapıldıktan sonra oluşacak 279,87 m² lik 995 ada,2 parselden beyannamede A ile gösterilen 47,95 m² lik kısmın şartsız ve bedelsiz olarak yola terk edilmesine, 2- -Yola terkten sonra geriye kalan 231,92 m² den ibaret 995 ada,2 parselin Mehmet BEYAZTAŞ adına 3194 sayılı imar kanununun 15, 16 ve 17.maddelerine istinaden tapuya tescil edilmesine, 3-İş bu karardan tasdikli bir suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ve Müdürlüğünce İlçemiz Tapu Müdürlüğüne tevdiine, Belediye Encümeninin tarihli oturumunda oybirliğiyle karar verildi. Orhan BULUTLAR Serap AĞAR İbrahim YÜKSEL İbrahim DUMAN Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR Karar Tarihi : Karar No : 7

9 PALANDÖKEN İLÇE, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Mülkiyeti S.S Hisarkent Konut Yapı Kooperatifi Başkanlığına ait Erzurum İli Palandöken İlçesi Adnan Menderes Mahallesi Kadastronun Pafta:72 Ada:5420, Parsel: 6,7 ve 8 de kayıtlı arsaların tevhit beyannamesi Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosu Orhan ÖNAL tarafından yapılmış olup, beyannamesine göre Encümen Başkanlığınca bir karar ittihazını isteyen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve /104 sayılı teklif yazısı okunarak yapılan müzakereler sonucu; K A R A R : Mülkiyeti S.S Hisarkent Konut Yapı Kooperatifi Başkanlığına ait Erzurum İli Palandöken İlçesi Adnan Menderes Mahallesi Kadastronun Pafta:72 Ada:5420, Parsel: 6,7 ve 8 de kayıtlı arsaların tevhit beyannamesi Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosu Orhan ÖNAL tarafından yapılmış olup, beyannamesine göre; 1 Mülkiyeti S.S Hisarkent Konut Yapı Kooperatifi Başkanlığına ait Erzurum İli Palandöken İlçesi Adnan Menderes Mahallesi Kadastronun Pafta:72 Ada:5420, Parsel: 6 da kayıtlı 803,36 m² den ibaret arsa, parsel 7 de kayıtlı 476,07 m² den ibaret arsa ve parsel 8 de kayıtlı 800,97 m² den ibaret arsa tevhit edilerek 2080,40 m² den ibaret A Parselinin oluşmasına, 2- Oluşan 2080,40 m² den ibaret A Parselinin S.S Hisarkent Konut Yapı Kooperatifi Başkanlığı adına 3194 sayılı imar kanununun 15, 16 ve 17.maddelerine istinaden tapuya tescil edilmesine, 3-İş bu karardan tasdikli bir suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ve Müdürlüğünce İlçemiz Tapu Müdürlüğüne tevdiine, Belediye Encümeninin tarihli oturumunda oy birliğiyle karar verildi. Orhan BULUTLAR Serap AĞAR İbrahim YÜKSEL İbrahim DUMAN Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR Karar Tarihi : Karar No : 8 PALANDÖKEN İLÇE, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Mülkiyeti Belediyemize ait Erzurum İli Palandöken İlçesi Yunus Emre Mahallesi Kadastronun pafta 90,ada 1021,parsel 7 de kain 173,03 m² den ibaret olan taşınmaz,belediye Meclisimizin tarih ve 189 sayılı kararı ile ihale usulü satışına karar verilmiş olup,muhammen bedellerinin tespit edilerek ihala çıkarılmak üzere İlimiz Ticarat ve Sanayi Odası,Serbest Emlakçılardan alınan arsa m² birim

10 fiyatları ve 2013 yılına ait Belediyemizce uygulanan emlak değeri ekte sunulmuştur.. Söz konusu arsanın muhammen bedellerinin tespit edilerek ihaleye çıkarılması hususunda bir karar ittihazını isteyen Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün tarih ve sayılı teklif yazısı okunarak yapılan müzakereler sonucu; K A R A R : Mülkiyeti Belediyemize ait Yunus Emre Mahallesi Kadastronun pafta 90,ada 1021,parsel 7 de kayıtlı 173,03 m² den ibaret olan taşınmaz,belediye Meclisimizin tarih ve 189 sayılı kararı ile ihale usulü ile satışına karar verilmiş olup; 1- Bahse konu Belediyemize ait Yunus Emre Mahallesi Kadastronun pafta 90,ada 1021,parsel 7 de kayıtlı 173,03 m² den ibaret olan taşınmazın,beher m²si 700,00 TL muhammen bedel üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. ve 45. Maddelerine istinaden Açık artırma usulü ile ihaleten satışa çıkarılmasına, 2- İhale ile ilgili diğer iş ve işlemlerin müdürlüğünce yürütülmesine, 3-İş bu karardan tasdikli bir suretinin Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne tevdiine, Belediye Encümeninin tarihli oturumunda oy birliğiyle karar verildi. Orhan BULUTLAR Serap AĞAR İbrahim YÜKSEL İbrahim DUMAN Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR (Katılmadı-İzinli) Karar Tarihi : Karar No : 9 PALANDÖKEN İLÇE, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Mülkiyeti Belediyemize ait Blediyemiz sınırları içerisinde Osman Bektaş Mahallesi Kayak Yolu Caddesi No:13 de bulunan, Kadastronun pafta 90,ada 7253,parsel 1 de kayıtlı taşınmaz üzerinde Maksim Düğün Salonu girişinde yapılan 9,03 m² den ibaret sundurmanın yıllarına ait işgaliye bedelleri ödenmediği,yapılan tebliğlerde muhatap bulunmadığından;bahse konu sundurmanın 3194 sayılı imar kanununun ilgili maddesi gereğince işlem yapılarak yapılan sundurmanın kaldırılması hususunda bir karar ittihazını isteyen Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün tarih ve sayılı teklif yazısı okunarak yapılan müzakereler sonucu; K A R A R : Osman Bektaş Mahallesi Kayak Yolu Caddesi No:13 de Mülkiyeti Fatih MADEN e ait Kadastronun pafta 90,ada 7253,parsel 1 de kayıtlı taşınmaz üzerinde inşa edilmiş bulunan Maksim Düğün Salonu girişinde Belediyemize ait yola 2,10x4,30 m=9,03 m² lik yapılan sundurmanın;çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet

11 vermesi, yıllarına ait işgaliye bedelleri ödenmediği ve yapılan tebliğlerde muhatap bulunmadığından; 1-Bahse konu Osman Bektaş Mahallesi Kayak Yolu Caddesi No:13 de mülkiyeti Fatih MADEN e ait kadastronun pafta 90,ada 7253,parsel 1 de kayıtlı taşınmaz üzerinde inşa edilmiş bulunan,maksim Düğün Salonu girişindeki Belediyemize ait yola yapılan 2,10x4,30 m=9,03 m² lik sundurmanın,3194 sayılı imar kanununun 32.maddesine istinaden; ilgilisince bir (1) ay içerisinde YIKILMASINA,yıkılmadığı takdirde yıkım işleminin Belediyemizce yapılarak yıkım masrafının % 20 fazlası ile ilgiliden TAHSİLİNE, 2- Söz konusu Maksim Düğün Salonu girişindeki Belediyemize ait yola yapılan 2,10x4,30 m=9,03m² lik sundurmanın, yıllarına ait işgaliye bedellerinin ilgiliden TAHSİL edilmesine, 3-İş bu karardan tasdikli bir suretinin Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne ve Müdürlüğünce ilgilisine tevdiine, Belediye Encümeninin tarihli oturumunda oybirliğiyle karar verildi. Orhan BULUTLAR Serap AĞAR İbrahim YÜKSEL İbrahim DUMAN Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR (Katılmadı-İzinli) Karar Tarihi : Karar No : 10 PALANDÖKEN İLÇE, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Mülkiyeti Belediyemize ait olup Belediye Meclisimizin tarih ve 124 sayılı kararı doğrultusunda 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında otopark olarak gözüken, Kadastronun pafta 90 ada 1026 parsel 25 de kâin m²de ibaret taşınmaz, parsel 26 da kâin m²den ibaret taşınmaz, parsel 29 da kâin 49,75m² den ibaret olan taşınmaz ile parsel 31 de kain 224,56m² den ibaret toplam 734,56m² den ibaret olan taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 17.ve 45.maddeleri gereğince açık teklif usulü ile ihaleten kiraya verilmiştir.1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında otopark olarak gözüken Belediyemiz adına bedelsiz olarak terkedilen pafta 90 ada 1026 parsel 29 da kain 49,75m² den ibaret olan taşınmazın yeşil alan olarak kullanılmak kaydıyla ihaleden çıkarılarak yıllık kira bedelinden düşürülmesi hususunda bir karar ittihazını isteyen Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün tarih ve sayılı teklif yazısı okunarak yapılan müzakereler sonucu; K A R A R : Mülkiyeti Belediyemize ait olup Belediye Meclisimizin tarih ve 124 sayılı kararı doğrultusunda 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında otopark olarak gözüken, Kadastronun pafta 90 ada 1026 parsel 25 de kâin m²de ibaret taşınmaz, parsel 26 da kâin m²den ibaret taşınmaz, parsel 29 da kâin 49,75m² den ibaret olan taşınmaz ile parsel 31 de kain 224,56m² den ibaret toplam 734,56m² den ibaret olan taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 17.ve 45.maddeleri gereğince açık teklif usulü ile tarih ve 133 sayılı Encümen kararı ile yıllık TL bedelle Buhara Sağlık Hizmetleri Ltd.Şti.ne kiraya verilmiştir.daha önce Binali BATMAZ tarafından, Belediyemiz adına bedelsiz olarak terkedilen, pafta 90, ada 1026, parsel 29 da

12 kayıtlı 49,75m² den ibaret olan taşınmaz, yeşil alan olarak kullanılmak kaydıyla terk edilmiş olup,binali BATMAZ ın tarihli dilekçesine istinaden; tarih ve 133 sayılı Encümen kararı ile Buhara Sağlık Hizmetleri Ltd.Şti.ne kiraya verilen pafta 90, ada 1026, parsel 29 da kayıtlı 49,75m² den ibaret olan taşınmazın; otopark olarak kiraya verilme konusundan çıkarılarak, taşınmaz üzerindeki baraka yapının müdürlüğünce tahliye edilerek,yeşil alan olarak kullanılmasına, tarih ve 133 sayılı Encümen kararı ile belirlenen yıllık TL kira bedelinin aynen uygulanarak, ilgili Buhara Sağlık Hizmetleri Ltd.Şti. ile sözleşme yapılmasına, 3-İş bu karardan tasdikli bir suretinin Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne ve Müdürlüğünce ilgililere tevdiine, Belediye Encümeninin tarihli oturumunda oybirliğiyle karar verildi. Orhan BULUTLAR Serap AĞAR İbrahim YÜKSEL İbrahim DUMAN Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR (Katılmadı-İzinli) Karar Tarihi : Karar No : 11 PALANDÖKEN İLÇE, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Erzurum Merkez Palandöken İlçesi Kazım Yurdalan Mahallesi Doğu Sokakta bulunan ve mülkiyetleri tespit edilmiş olan harap ve yıkılmaya yüz tutmuş olan metruk binaların yıkılması hususunda bir karar ittihazını isteyen Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün tarih ve sayılı teklif yazısı okunarak yapılan müzakereler sonucu; K A R A R : Erzurum Merkez Palandöken İlçesi Kazım Yurdalan Mahallesi Doğu Sokakta bulunan ve mülkiyetleri tespit edilmiş olan harap ve yıkılmaya yüz tutmuş metruk binaların yıkılması için; 1-Müdürlüğünce,imar kanununun 39.maddesinde belirtilen iş ve işlemlerinin yerine getirildikten sonra talebin değerlendirilmesine, 2-İş bu karardan tasdikli bir suretinin Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne ve Müdürlüğünce ilgililere tevdiine, Belediye Encümeninin tarihli oturumunda oy birliğiyle karar verildi. Orhan BULUTLAR Serap AĞAR İbrahim YÜKSEL

13 İbrahim DUMAN Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR Karar Tarihi : Karar No : 12 PALANDÖKEN İLÇE, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: İLGİ:Palandöken Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğünün tarih ve B.05.1.EGM (62315)2013/01 sayılı yazısı. İlgi sayılı yazıda bahsi geçen İlçemiz İbrahim POLAT Caddesi Kavaklık üstü 2.Km de faaliyet göstermekte olan Hamza URVASIZOĞLU nun çalıştırdığı First Class Restaurant ünvanlı işyerine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ekiplerinin tarihinde saat de düzenledikleri denetim tutanağında;gece saat de kapanması gerekirgen e kadar açık kaldığı.canlı müzik yapıldığı,içki servisi yapıldığı tutanakla belirtilmiş olup,yenişehir Polis Merkezi Amirliği Ekipleri tarafından tanzim edilen tutanak ekte sunulmuştur.5259 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu nun tarih ve 5259 sayılı kanunla yeniden düzenlenen 6.maddesinin (b) ve(d) bentlerinde belirtilen açık ve kapalı bulunacağı saatlere uymayan,mevzuat hükülerine aykırı olarak işletilen işyerlerinin işletmecilerine bu madde de öngörülen idari para cezaları,belediye sınırları içinde Belediye Encümeni tarafından verilmesi hususu yer aldığından,bu konu hakkında işlem yapılması hususunda Encümence bir karar ittihazını isteyen Zabıta Müdürlüğünün tarih ve M.25.3.PAL sayılı teklif yazısı okunarak yapılan müzakereler sonucu; K A R A R : İlçemiz İbrahim POLAT Caddesi Kavaklık üstü 2.Km de faaliyet göstermekte olan First Class isimli işyeri hakkında Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Şube Ekiplerinin tarihinde düzenlemiş oldukları denetim tutanakları ile daha önce Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Şube Ekipleri ve Belediyemiz Zabıta Ekiplerinin muhtelif zamanlarda tuttukları tutanak ve bahse konu işyeri ile ilgili diğer bilgi ve belgeler bir bütün halinde incelenmiş olup; 1-Bahse konu işyerine; 2559 sayılı Polis ve Salahiyet Kanununun 6.maddesinin (b) ve (d) bentlerine muhalefetten TL idari para cezası verilmesine, 2- Mevzuat hükümlerine aykırı olarak işletilen First Class Restaurant ünvanlı işyerinin KAPATILMASINA, 3- İş bu karardan tasdikli bir suretinin Zabıta Müdürlüğüne ve müdürlüğünce ilgili First Class isimli işyerine ve İlçemiz Emniyet Müdürlüğüne tevdiine, Belediye Encümeninin tarihli oturumunda oy birliğiyle karar verildi. Orhan BULUTLAR Serap AĞAR İbrahim YÜKSEL

14 İbrahim DUMAN Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR Karar Tarihi : Karar No : 13 PALANDÖKEN İLÇE, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI : Erzurum Merkez Palandöken İlçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi Ada No:1087, Pafta No:82,Parsel No:14 de kayıtlı mülkiyeti İlhami BİNGÖL e ait taşınmazın tarih ve 5/26 cilt-sayfa nolu evrakla 4 kat olmak üzere inşaat ruhsatı verilmiş ve ruhsata istinaden bodrum ve zemin kat inşaatları tamamlanmıştır.bahse konu taşınmazda yapılan kontrollerde süresi geçen inşaat,ruhsatı yenilenmeden kaçak olarak 1,2 ve 3 katların yapıldığı tutanakla tespit edilmiş olup,yapı gurubu 3-A dır.kaçak olarak yapılan taşınmaz için 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesi uyarınca işlem yapılması hususunda Encümence bir karar ittihazını isteyen Ruhsat ve Denetleme Müdürlüğünün tarih ve /15 sayılı teklif yazısı okunarak yapılan müzakereler sonucu; K A R A R : Palandöken İlçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi Ada No:1087, Pafta No:82,Parsel No:14 de kayıtlı mülkiyeti İlhami BİNGÖL e ait taşınmazın tarih ve 5/26 cilt-sayfa nolu evrakla 4 kat olmak üzere inşaat ruhsatı verilmiş ve ruhsata istinaden bodrum ve zemin kat inşaatları tamamlanmıştır.bahse konu taşınmazda yapılan kontrollerde süresi geçen inşaat,ruhsatı yenilenmeden kaçak olarak 1,2 ve 3. katların yapıldığı tutanakla tespit edilmiştir. Yapı sınıfı 3-A olup, Ruhsatı hükümsüz hale gelmesine rağmen inşaatı sürdürülen yapı için; 1- Bahse konu Yapı sahibi İlhami BİNGÖL e 3194 Sayılı İmar Kanunun tarih ve 5940 sayılı kanunla değişik 42. maddesi hükmü gereğince Ruhsatı hükümsüz hale gelmesine rağmen inşaatı sürdürülerek yapılmış olan 96x3 kat=288,00 m² alan için 3-A yapı gurubuna ait olması ve her bir m² si 23,53 TL x 288,00 m² = TL idari para cezası, 2- Aynı kanunun ( c ) bendinin 5. fıkrasındaki Uygulama imar planı bulunan bir alanda yapıldığında verilen TL nin % 20 si olan TL idari para cezası, 3- Aynı kanunun ( c ) bendinin 9. fıkrasındaki Ruhsatı hükümsüz hale gelmesine rağmen inşaatı sürdürüldüğünden verilen TL nin % 50 si olan TL idari para cezası, 4- Aynı kanunun ( c ) bendinin 12. fıkrasındaki İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılmıyor olduğundan verilen TL nin % 10 nu olan 677,66TL idari para cezası ile birlikte toplam TL Yapı sahibi İlhami BİNGÖL e idari para cezası verilmesine, 5- Kaçak olarak yapılan yapının, ilgilisince Ruhsatlı hale getirilmesine,

15 6- İş bu karardan tasdikli bir suretinin Ruhsat ve Denetleme Müdürlüğüne ve müdürlüğünce ilgiliye tevdiine, Belediye Encümeninin tarihli oturumunda oy birliğiyle karar verildi. Orhan BULUTLAR Serap AĞAR İbrahim YÜKSEL İbrahim DUMAN Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR Karar Tarihi: Karar No : 14 PALANDÖKEN İLÇE, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Mülkiyeti Belediyemize ait Belediye Hizmet Binası içerisinde bulunan 13,7 m² den ibaret Çay Ocağının kira süresi tarihi itibari ile sona erdiğinden;belediyemiz Encümeninin tarih ve 186 sayılı kararı ile 2 (iki) yıllığına kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılmasına karar verilmiştir sayılı Devlet İhale Kanununun 51.maddesinin (g) bendi gereğince Pazarlık Usulü ile ihaleye çıkarılacak taşınmazın,muhammen bedelinin belirlenmesi hususunda Encümence bir karar ittihazını isteyen Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün /46 sayılı teklif yazısı okunarak yapılan müzakereler sonucu; K A R A R : Mülkiyeti Belediyemize ait Belediye Hizmet Binası içerisinde bulunan 13,7 m² den ibaret Çay Ocağının kira süresi tarihi itibari ile sona erdiğinden; 1-Müdürlüğünce bahse konu taşınmazın,belediye Kanununun 34.maddesinin (g) bendine istinaden; 2 (İki) yıllığına kiraya verilmek üzere, 2866 sayılı Devlet İhale Kanununun 51.maddesinin (g) bendi gereğince,yıllık 1.500,00 TL muhammen bedel üzerinden Pazarlık Usulü ile ihaleye çıkarılmasına, 2-İhale süreci ile ilgili diğer iş ve işlemlerin müdürlüğünce yürütülmesine, 3-İş bu karardan tasdikli bir suretinin Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne tevdiine, Belediye Encümeninin tarihli oturumunda oybirliğiyle karar verildi.

16 Orhan BULUTLAR Serap AĞAR İbrahim YÜKSEL İbrahim DUMAN Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR Karar Tarihi : Karar No : 15 PALANDÖKEN İLÇE, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: İlgi:Gizem İnş.Taah.Tic.San.A.Ş nin tarih ve 914 sayılı dilekçeleri.ilgi tarih ve sayılı dilekçe ile tarih ve 178 sayılı Encümen kararı ile stabilize yol bozulduğu ve kazı izni alınmadığı gerekçesiyle TL ceza kesildiği ancak kazı yapılacak olan güzergah Erzurum Su Kanal İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı tarafından belirlenerek yer teslimi yapıldığı,mevcut yol bozuk bir yol olduğu belirtilerek,söz konusu para cezasının kaldırılması hususunda Encümence bir karar ittihazını isteyen Fen İşleri Müdürlüğünün tarih ve sayılı teklif yazısı okunarak yapılan müzakereler sonucu; K A R A R : Gizem İnş.Taah.Tic.San.A.Ş nin tarih ve 914 sayılı dilekçelerinde,belediyemiz Encümenin tarih ve 178 sayılı kararı ile kendilerine verilen idari para cezası iptalinin değerlendirilmesi hususu incelenmiş olup; 1- Gizem İnş.Taah.Tic.San.A.Ş nin tarih ve 914 sayılı dilekçelerindeki itiraz gerekçeleri yerinde görülmeyip, verilen idari para cezası ve yol düzeltme masraf bedelinin, hükmün dayandığı gerektirici sebeplere göre, bilgi ve belgeler doğrultusunda, yasaya ve mevzuata uygun olduğundan itiraz taleplerinin reddine, 2- İş bu karardan tasdikli bir suretinin Fen İşleri Müdürlüğüne ve Müdürlüğünce ilgili Gizem İnş.Taah.Tic.San.A.Ş ne tevdiine Belediye Encümeninin tarihli oturumunda oybirliğiyle karar verildi. Orhan BULUTLAR Serap AĞAR İbrahim YÜKSEL İbrahim DUMAN Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR

17 Karar Tarihi : Karar No : 16 PALANDÖKEN İLÇE, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: İLGİ:Palandöken Kaymakamlığı Yenişehir Polis Merkezi Amirliği nin tarih ve B.05.1.EGM (62315)2013/ sayılı yazısı. İlgi sayılı yazıda bahsi geçen İlçemiz Osman Bektaş Mahallesi Özceylan Yapı Kooperatifi altında faaliyet gösteren Karçiceği İnternet Salonu Unvanlı işyerinde,polis Merkezi Amirliği ekibi tarafından yapılan Kontrollerde,bahse konu işyerinde oniki yaş ve altı küçük çocukların bulunduğu tespit edilmiş olup;yenişehir Polis Merkezi Amirliği Ekipleri tarafından tanzim edilen tutanak ekte sunulmuştur.2559 sayılı Polis,Vazife ve Salahiyet Kanunu nun tarih ve 5259 sayılı kanunla yeniden düzenlenen 6.maddesinin c) bendinde yer alan,kanunun 12.maddesinde belirtilen kanuni istisnalar saklı kalmak üzere,eğlence,oyun,içki ve benzeri amaçlı umuma açık ve açılması izne bağlı yerlerde onsekiz yaşından küçükler çalıştırılamaz.polis bar,pavyon,gazino,meyhane gibi içkili yerler ile kıraathane ve oyun oynatılan benzeri yerlere yanlarında veli ve vasileri olsa bile onsekiz yaşını doldurmamış küçüklerin girmesini meneder. hükmüne istinaden yasaklara uymadığı tespit edilen Karçiçeği İnternet Salonu Unvanlı işyeri hakkında işlem yapılması hususunda Encümence bir karar ittihazını isteyen Zabıta Müdürlüğünün tarih ve sayılı teklif yazısı okunarak yapılan müzakereler sonucu; K A R A R : İlçemiz Osman Bektaş Mahallesi Özceylan Yapı Kooperatifi altında faaliyet gösteren Karçiceği İnternet Salonu Unvanlı işyerinde,polis Merkezi Amirliği ekibi tarafından tarihinde yapılan kontroller neticesinde tutulan tutanağa istinaden; 1-Bahse konu işyeri işletmecisine; 2559 sayılı Polis ve Salahiyet Kanununun 6.maddesinin (c) bendine muhalefetten 923,00 TL idari para cezası verilmesine, 2- İş bu karardan tasdikli bir suretinin Zabıta Müdürlüğüne ve müdürlüğünce ilgili gösteren Karçiçeği İnternet Salonu Unvanlı işyerine ve İlçemiz Yenişehir Polis Merkezi Amirliği ne tevdiine, Belediye Encümeninin tarihli oturumunda oy birliğiyle karar verildi. Orhan BULUTLAR Serap AĞAR İbrahim YÜKSEL İbrahim DUMAN Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR

18 Karar Tarihi : Karar No : 17 PALANDÖKEN İLÇE, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Belediyemiz tarafından Behzat DURSUN mirasçıları ve Gülpaşa KUCUR aleyhine, Erzurum Asliye 1. Hukuk Mahkemesinde 2010/555 E. sayılı dosyası üzerinden açılan, kamulaştırma bedelinin tespiti davası sonuçlanmış ve Mahkemece, Erzurum İli Palandöken İlçesi, Harput Mahallesi Ada 191 ve Parsel 169 da kayıtlı taşınmazın, kamulaştırma bedelinin Gülpaşa KUCUR için Arsa Bedeli+ Ev Yapı Bedeli= TL TL= TL,Behzat DURSUN için Arsa Bedeli+Ev Yapı Bedeli= TL+1.576,80 TL= TL olduğunun tespitine, davacı Palandöken İlçe Belediye Başkanlığı tarafından yapılan yargı giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına ve bahse konu taşınmazın Belediyemiz adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmiştir. Anılan Mahkeme kararı, bedel tespiti yönünden tarafımızca temyiz edilmiş ve Yargıtay 5. Hukuk Dairesi nin 2012/4216 E., 2012/9797 K. Sayılı ve tarihli kararı ile arsa niteliğindeki taşınmaz bedelinin yeniden tespiti için bozulmuştur. Bunun üzerine dosya, Erzurum 1. Asliye Hukuk Mahkemesince 2012/484 Esasına kayden yeniden görülmeye başlanmış ve kamulaştırma bedelinin tespiti amacıyla mahallinde keşif yapılarak, bilirkişi raporları alınmış ve Mahkemece, Yargıtay bozma kararı öncesinde vermiş olduğu kararla aynı olmak üzere bedel yönünden hiçbir değişiklik olmaksızın karar verilmiştir. Yargıtay bozma kararı sonrasında yapılan yargılamada dosyaya sunmuş olduğumuz gerek özel amacı olmayan satış emsalleri gerekse de emlak beyan değer emsalleri bilirkişiler ve Mahkemece hiçbir şekilde göz önüne alınmamış ve bu konuda yaptığımız tüm itirazlar, sunmuş olduğumuz emsal satışlardaki satış bedellerinin alım satım vergisinden kaçınmak için düşük gösterildiği veya söz konusu emsallerin dava konusu taşınmaz ile farklı ilçe ve mahallede bulunduğu şeklindeki gerekçeler ile reddedilmiştir. Diğer taraftan hükme dayanak olarak alınan Bilirkişi Raporunda tespit edilen taşınmaz kıymeti için taşınmazın konumu, belediye hizmetlerinden yararlanıyor olması, elektrik ve suyunun olması, 2011 Olimpiyat tesislerine olan yakınlığı, Üniversite ve Hastanelere yakın olması gibi nedenler etken olarak görülmüş ve Yargıtay bozma kararı öncesinde hüküm altına alınan bedelle aynı miktarda bedel tespiti yapılmıştır. Mahkemece de tarih ve 2012/484 E., 2012/762 K. Sayılı karar ile söz konusu bilirkişi raporu, dosya kapsamına uygun, bilimsel verilere göre hazırlanmış ve yargı denetimine açık görülerek tespit edilen Gülpaşa KUCUR için ,65 TL,Behzat DURSUN için de arsa bedeline hükmedilmiştir. Dolayısıyla Yargıtay bozma kararı öncesi tespit edilen bedele göre hiçbir düşme ya da azalma olmamış bilakis her bir davalı için TL olmak üzere toplamda TL artış ile birlikte yeni miktarlar hüküm altına alınmıştır. Bu bağlamda Erzurum 1. Asliye Hukuk Mahkemesince görülen 2012/484 E. sayılı davanın tarih ve 2012/762 K. sayılı kararı yönünden, Belediyemizin menfaati doğrultusunda herhangi bir değişiklik ortaya çıkmamış olup, söz konusu karara karşı, temyiz yoluna müracaat etme hakkımız olmakla birlikte, dosyanın daha önce geçirmiş olduğu safahat göz önüne alındığında sonucun değişme ihtimalinin bulunmaması ve her bozma kararı sonrasında yapılacak yargılamalarda keşif ve bilirkişi masraflarının Belediyemizce ödenmesine ve dava sonunda da bu bedellerin Belediyemiz üzerinde bırakılmasına karar verilmesi, aynı mahiyetteki dosyaların sayıca fazla olması sebebiyle her seferinde sarf edilen bu yargılama giderlerinin de hayli fazla bir yeküne ulaşması, muhtemel bir bozma kararı sonrası yapılacak yeni bir yargılamada dava konusu arsa bedellerinin daha da artması ihtimalinin bulunması ve yapılacak masraflar dikkate alınarak, temyiz yoluna gidilmesinde hukuki menfaat olmadığı

19 görüşü Müdürlüğümüzde oluşmuş olup, söz konusu karara karşı temyiz yoluna gidilip gidilmeyeceği hususunda karar ittihazını isteyen Hukuk İşleri Müdürlüğünün tarih ve sayılı teklif yazısı okunarak yapılan müzakereler sonucu; K A R A R : Belediyemiz tarafından Behzat DURSUN mirasçıları ve Gülpaşa KUCUR aleyhine, Erzurum Asliye 1. Hukuk Mahkemesinde 2010/555 E. sayılı dosyası üzerinden açılan, Erzurum İli Palandöken İlçesi, Harput Mahallesi Ada 191 ve Parsel 169 da kayıtlı taşınmazın, kamulaştırma bedelinin tespiti davasının önceki ve sonraki mahkeme safahatı bir bütün halinde incelenmiş olup; 1- Erzurum 1. Asliye Hukuk Mahkemesince görülen 2012/484 E. sayılı davanın tarih ve 2012/762 K. sayılı kararı yönünden, Belediyemizin menfaati doğrultusunda herhangi bir bir değişiklik ortaya çıkmamış olup, söz konusu karara karşı, temyiz yoluna müracaat etme hakkımız olmakla birlikte, dosyanın daha önce geçirmiş olduğu safahat göz önüne alındığında sonucun değişme ihtimalinin bulunmaması ve her bozma kararı sonrasında yapılacak yargılamalarda keşif ve bilirkişi masraflarının Belediyemizce ödenmesine ve dava sonunda da bu bedellerin Belediyemiz üzerinde bırakılmasına karar verilmesi, aynı mahiyetteki dosyaların sayıca fazla olması sebebiyle her seferinde sarf edilen bu yargılama giderlerinin de hayli fazla bir yeküne ulaşması, muhtemel bir bozma kararı sonrası yapılacak yeni bir yargılamada dava konusu arsa bedellerinin daha da artması ihtimalinin bulunması ve yapılacak masraflar dikkate alınarak, temyiz yoluna gidilmesinde hukuki fayda bulunmadığı ve neticeyi değiştirmeyeceği kanaatiyle, bahse konu Erzurum 1. Asliye Hukuk Mahkemesince görülen 2012/484 E. sayılı davanın tarih ve 2012/762 K. sayılı kararının temyizinden sarfınazar edilmesine, 2-İş bu karardan tasdikli bir suretinin Hukuk İşleri Müdürlüğüne tevdiine, Belediye Encümeninin tarihli oturumunda oy birliğiyle karar verildi. Orhan BULUTLAR Serap AĞAR İbrahim YÜKSEL İbrahim DUMAN Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR Karar Tarihi : Karar No : 18 PALANDÖKEN İLÇE, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Belediyemiz tarafından Necati DURSUN aleyhine, Erzurum Asliye 1. Hukuk Mahkemesinde 2010/535 E. sayılı dosyası üzerinden açılan, kamulaştırma bedelinin tespiti davası sonuçlanmış ve Mahkemece, Erzurum İli Palandöken İlçesi, Harput Mahallesi Ada 5294 ve Parsel 1 de kayıtlı taşınmazın,

20 kamulaştırma bedelinin TL olduğunun tespitine, davacı Palandöken İlçe Belediye Başkanlığı tarafından yapılan yargı giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına ve bahse konu taşınmazın Belediyemiz adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmiştir. Anılan Mahkeme kararı, bedel tespiti yönünden tarafımızca temyiz edilmiş ve Yargıtay 5. Hukuk Dairesi nin 2012/4218 E., 2012/9803 K. Sayılı ve tarihli kararı ile arsa niteliğindeki taşınmaz bedelinin yeniden tespiti için bozulmuştur. Bunun üzerine dosya, Erzurum 1. Asliye Hukuk Mahkemesince 2012/490 Esasına kayden yeniden görülmeye başlanmış ve kamulaştırma bedelinin tespiti amacıyla mahallinde keşif yapılarak, bilirkişi raporları alınmış ve Mahkemece, Yargıtay bozma kararı öncesinde vermiş olduğu karardan yalnızca 31,11 TL düşme ile bedel yönünden yaklaşık bedelde karar verilmiştir.esasında 31,11 TL lik düşme 2010/535 E.sayılı dosyanın hükmün dayanağı olan bilirkişi raporundaki hesaplama hatasından kaynaklanmış olup, Mahkemece söz konusu kararda tespitine karar verilen aynı miktarlar üzerinden Yargıtay bozma kararı sonrasında yapılan yargılamada dosyaya sunmuş olduğumuz gerek özel amacı olmayan satış emsalleri gerekse de emlak beyan değer emsalleri bilirkişiler ve Mahkemece hiçbir şekilde göz önüne alınmamış ve bu konuda yaptığımız tüm itirazlar, sunmuş olduğumuz emsal satışlardaki satış bedellerinin alım satım vergisinden kaçınmak için düşük gösterildiği veya söz konusu emsallerin dava konusu taşınmaz ile farklı ilçe ve mahallede bulunduğu şeklindeki gerekçeler ile reddedilmiştir. Diğer taraftan hükme dayanak olarak alınan Bilirkişi Raporunda tespit edilen taşınmaz kıymeti için taşınmazın konumu, belediye hizmetlerinden yararlanıyor olması, elektrik ve suyunun olması, 2011 Olimpiyat tesislerine olan yakınlığı, Üniversite ve Hastanelere yakın olması gibi nedenler etken olarak görülmüş ve Yargıtay bozma kararı öncesinde hüküm altına alınan bedelle aynı miktarda bedel tespiti yapılmıştır. Mahkemece de tarih ve 2012/490 E., 2012/724 K. Sayılı karar ile söz konusu bilirkişi raporu, dosya kapsamına uygun, bilimsel verilere göre hazırlanmış ve yargı denetimine açık görülerek tespit edilen arsa bedeline hükmedilmiştir. Dolayısıyla Yargıtay bozma kararı öncesi tespit edilen bedele göre 31,11 TL lik azalmaya ilişkin yukarıda arz ve izah edilen hususlarda göz önüne alındığında hiçbir düşme ya da azalma olmamış aynı miktar hüküm altına alınmıştır. Bu bağlamda Erzurum 1. Asliye Hukuk Mahkemesince görülen 2012/490 E. sayılı davanın tarih ve 2012/724 K. sayılı kararı yönünden, Belediyemizin menfaati doğrultusunda kayda değer bir değişiklik ortaya çıkmamış olup, söz konusu karara karşı, temyiz yoluna müracaat etme hakkımız olmakla birlikte, dosyanın daha önce geçirmiş olduğu safahat göz önüne alındığında sonucun değişme ihtimalinin bulunmaması ve her bozma kararı sonrasında yapılacak yargılamalarda keşif ve bilirkişi masraflarının Belediyemizce ödenmesine ve dava sonunda da bu bedellerin Belediyemiz üzerinde bırakılmasına karar verilmesi, aynı mahiyetteki dosyaların sayıca fazla olması sebebiyle her seferinde sarf edilen bu yargılama giderlerinin de hayli fazla bir yeküne ulaşması, muhtemel bir bozma kararı sonrası yapılacak yeni bir yargılamada dava konusu arsa bedellerinin daha da artması ihtimalinin bulunması ve yapılacak masraflar dikkate alınarak, temyiz yoluna gidilmesinde hukuki menfaat olmadığı görüşü Müdürlüğümüzde oluşmuş olup, söz konusu karara karşı temyiz yoluna gidilip gidilmeyeceği hususunda karar ittihazını isteyen Hukuk İşleri Müdürlüğünün tarih ve sayılı teklif yazısı okunarak yapılan müzakereler sonucu; K A R A R : Belediyemiz tarafından Necati DURSUN aleyhine, Erzurum Asliye 1. Hukuk Mahkemesinde 2010/535 E. sayılı dosyası üzerinden açılan Erzurum İli Palandöken İlçesi, Harput Mahallesi Ada 5294 ve Parsel 1 de kayıtlı taşınmazın,kamulaştırma bedelinin tespiti davasının önceki ve sonraki mahkeme safahatı bir bütün halinde incelenmiş olup; 1- Erzurum 1. Asliye Hukuk Mahkemesince görülen 2012/490 E. sayılı davanın tarih ve 2012/724 K. sayılı kararı yönünden, Belediyemizin menfaati doğrultusunda kayda değer bir değişiklik ortaya çıkmamış olup, söz konusu karara karşı, temyiz yoluna müracaat etme hakkımız olmakla birlikte, dosyanın daha önce geçirmiş olduğu safahat göz önüne alındığında sonucun değişme ihtimalinin bulunmaması ve her bozma kararı

Melek ATEŞ Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd. Yazı İşl. Müd.

Melek ATEŞ Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd. Yazı İşl. Müd. Karar No : 118 PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ, Palandöken Belediye Başkan Vekili Z.Bülent ENGİN in Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanıldı. DAİRESİNİN TEKLİF

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ Karar Tarihi : 06.05.2014 Karar No : 56 PALANDÖKEN İLÇE, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanıldı. DAİRESİNİN TEKLİF

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 153 Mülkiyeti Leyla YILDIZ a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi, pafta: 82, ada: 1262, Parsel: 2 de kayıtlı taşınmaz 18 M-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : 1

Karar Tarihi : Karar No : 1 Karar Tarihi : 03.01.2017 Karar No : 1 Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanıldı. DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Erzurum İli, Palandöken İlçesi,

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMEN KARARI

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMEN KARARI Karar Tarihi : 01.09.2016 Karar No : 108 Başkan Vekili Z.Bülent ENGİN in Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanıldı. DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI : Mülkiyeti Belediyemize

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 44 Mülkiyeti Belediyemize ait Erzurum İli Palandöken İlçesi Yunus Emre (Osman Bektaş) Mahallesi Kadastronun Ada 6090, Parsel 5 de kayıtlı 2381.17 m² den ibaret konut arsası 2886 sayılı Devlet

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : 76

Karar Tarihi : Karar No : 76 Karar Tarihi : 12.07.2016 Karar No : 76 PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanıldı.

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ Karar Tarihi : 04.03.2015 Karar No : 24 PALANDÖKEN İLÇE, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanıldı. DAİRESİNİN TEKLİF

Detaylı

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 03.04.2017 Karar No : 30 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20.maddesi uyarınca; görev süreleri tamamlanan Belediye Encümen Üyelerinin

Detaylı

Dönemi : 2017 Karar Tarihi : Karar No : 13

Dönemi : 2017 Karar Tarihi : Karar No : 13 Karar No : 13 Mülkiyeti Leyla YILDIZ a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi, pafta: 82, ada: 1262, Parsel: 2 de kayıtlı taşınmaz 18 M-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 104 Mülkiyeti Maliye Hazinesine Erzurum ili Palandöken ilçesi Güzelyurt Mahallesi, 1153 Parsel Belediyemiz sınırları içerisinde olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımız dışındadır.çevre

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ 01.10.2015 : 119 PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ,

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ 01.10.2015 : 119 PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ, Karar Tarihi: 01.10.2015 Karar No : 119 PALANDÖKEN İLÇE, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Erzurum İli,

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 161 Mülkiyeti Leyla YILDIZ a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi, pafta: 82, ada: 1262, Parsel: 2 de kayıtlı taşınmaz 18 M-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

Atif GENÇ Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd. Yazı İşl. Müd.

Atif GENÇ Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd. Yazı İşl. Müd. Karar Tarihi : 04.04.2017 Karar No : 22 iştiraki ile toplandı. DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Palandöken Belediye Meclisinin 03.04.2017 tarihine müsadif Pazartesi günü yaptığı seçimler sonucu Encümenimizin

Detaylı

Melek ATEŞ Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd. Yazı İşl. Müd.

Melek ATEŞ Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd. Yazı İşl. Müd. Karar Tarihi : 06.04.2016 Karar No : 40 PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplandı. DAİRESİNİN

Detaylı

Melek ATEŞ Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd. Yazı İşl. Müd

Melek ATEŞ Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd. Yazı İşl. Müd Karar Tarihi : 04.10.2016 Karar Tarihi: 20.10.2016 Karar No : 127 Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanıldı. DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: İlgi:Mustafa

Detaylı

Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Güven SARİ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Güven SARİ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 16 Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü adına tahsisli olan Erzurum ili Palandöken ilçesi Tuzcu Mahallesi Çat Karayolu üzerinde bulunan 1003 Parsel

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : 14

Karar Tarihi : Karar No : 14 Karar No : 14 PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanıldı. DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI:

Detaylı

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 21 İlgi: a) Şimşek AKPINAR IN 08.02.2017 tarih ve 20 sayılı dilekçesi. b) Danıştay 8.Dairesinin 10.03.2016 gün ve 2016/53 E.2016/2408 Sayılı Kararı. c) Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nun

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 114 Mülkiyeti S.S Beyaz Site Konut Yapı Kooperatifine ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Harput Mahallesi, Pafta:72, Ada:5734, Parsel:5 de kayıtlı taşınmaz 18 K-IV 1/1000 ölçekli uygulama imar

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 154 Mülkiyeti Üçüzler Konut Yapı Kooperatifine ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Osman Bektaş Mahallesi, Ada: 5829, Parsel:1 de kayıtlı taşınmaz 17 L-II 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 15 Mülkiyeti Alparslan KÜNİ ve hissedarlarına ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi, Ada: 5937, Parsel:1 da kayıtlı taşınmaz 18 İ-III 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ Karar Tarihi: 07.01.2014 Karar No : 1 PALANDÖKEN İLÇE, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Mülkiyeti Belediyemize

Detaylı

İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 10.19.1. Ek: Dava Dilekçesi İstanbul Nöbetçi İdare Mahkemesi Sayın Başkanlığına 24.10.2008 Yürütmenin durdurulması istemlidir. İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Talas Belediyesi 31.15 km2 lik yüzölçüm ve 9 malaleden oluşmakta iken 5747 Sayılı Yasa gereği Erciyes,Zincidere, Başakpınar, Kuruköprü ve Kepez Belediyesi Tüzel Kişiliğini

Detaylı

ENCÜMEN KARARI. Hüseyin YILMAZ. Selamet GÜNER

ENCÜMEN KARARI. Hüseyin YILMAZ. Selamet GÜNER S. KÜLTE 2010/ 684 Kararın Konusu : Hisse Satışı İptali Bugün encümenimiz, S. KÜLTE nin Başkanlığında yukarıda ad Başkanlıktan encümenimize havale olunan Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün tarih

Detaylı

Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Resul AKTAŞ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Resul AKTAŞ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar Tarihi : 07.01.2013 Karar No : 1 Mülkiyeti S.S Beyaz Site Konut Yapı Kooperatifi Başkanlığına ait olan Erzurum ili Palandöken ilçesi Harput Mahallesi, Kadastronun 72 Pafta, 5732 Ada, 2 Parselde kayıtlı

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMEN KARARI

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMEN KARARI Karar Tarihi : 06.06.2017 Karar No : 47 PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanıldı.

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMEN KARARI

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMEN KARARI Karar Tarihi : 02.08.2016 Karar No : 85 Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Erzurum İli Palandöken İlçesi Yunus Emre Mahallesinde

Detaylı

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 08.10.2013/180-1 EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Dokuzuncu Daire Başkanlığının 25.04.2013 Tarih,

Detaylı

Vahdettin YILDIZ Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd. Yazı İşl.ve Kararlar Müdürü

Vahdettin YILDIZ Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd. Yazı İşl.ve Kararlar Müdürü Karar Tarihi: 11.01.2011 Karar No : 1 Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: M.Solakzade Mahallesi İkinci Marketler adresinde faaliyet

Detaylı

Atif GENÇ Feridun ÖZKAN Ö.Menderes ACAR Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd. V. Yazı İşl. Müd.

Atif GENÇ Feridun ÖZKAN Ö.Menderes ACAR Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd. V. Yazı İşl. Müd. Karar Tarihi : 04.05.2017 Karar No : 33 Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Mülkiyeti Resul YUCA ya ait Erzurum ili Palandöken İlçesi

Detaylı

G Ü N D E M D E B U L U N A N E V R A K I N Ö Z Ü

G Ü N D E M D E B U L U N A N E V R A K I N Ö Z Ü TOPLANTININ TARİHİ : 08/01/2015 TOPLANTININ SAYISI : 1 SAAT : 15:00 4-5- 6-7- İlimiz Mecitözü İlçesi sınırları içerisinde G34-c3/c4 paftalarda 1.495,52 hektar alanlı ve 015 ruhsat numaralı Jeotermal Kaynak

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin 16.04.2014 tarih ve 2886 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin 16.04.2014 tarih ve 2886 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI : 147 KARAR TARİHİ : 16.04.2014 ÖZÜ: İlimize bağlı, Bahçe İlçesi, Örencik Köyünde bulunan 104 ada 4 nolu parselde kayıtlı taşınmazın, İl Genel Meclisinin 06.01.2014 tarih ve 07 sayılı kararıyla onaylanan

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU Belediye Meclisimizin 01.02.2016 tarih ve 38 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz 25.02.2016 tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi, Tuzcu Mahallesi,

Detaylı

14. Daire 2012/679 E., 2014/2401 K. "İçtihat Metni"

14. Daire 2012/679 E., 2014/2401 K. İçtihat Metni 14. Daire 2012/679 E., 2014/2401 K. İMAR PARA CEZASI 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN 3194 SAYILI İMAR KANUNU "İçtihat Metni" Özeti : 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI Sayı:102 Konu : Para İadesi Başkan: Başkanlık Makamından havaleli Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından gelen 21.03.2017 tarih ve 66401780-302.03-E.745 sayılı yazı ile ekleri tetkik edildi. Mali Hizmetler

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim vergisi. Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim Özet : Karara esas olarak alınan bir ilam hükmünün kesinleşen bir mahkeme kararıyla bozularak ortadan kalkması

Detaylı

EKİM AYI ENCÜMEN KARARLARI

EKİM AYI ENCÜMEN KARARLARI EKİM AYI ENCÜMEN KARARLARI SAYI : 161 ÖZÜ: İşyeri Açma ve Çalıştırma ruhsatına KARAR TARİHİ : 05.10.2011 aykırı hareket eden Fatma ERDAL a idari para cezası verilmesi. Osmaniye, İl Encümeni Genel Sekreter

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU Belediye Meclisimizin 05.04.2016 tarih ve 70 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz 13.04.2016 tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi, Yunusemre

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/648 Karar No. 2014/1121 Tarihi: 30.01.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK ÖZETİ: Mahkemenin 30.12.2010 tarihli kararı

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :167 KARAR 167 : Kuran Kursu Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu adına, İlçenin Camiatik Mahallesi 310 ada 27 parselin, Belediyemize ait uygun bir arsa ile takas edilmesine İmar Komisyon

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU Belediye Meclisimizin 07.03.2016 tarih ve 49 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz 24.03.2016 tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi, Osman Bektaş

Detaylı

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE MECLİSİ. Dönemi : 2014 Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 20

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE MECLİSİ. Dönemi : 2014 Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 20 Karar No : 20 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5.ve 19.maddesi uyarınca görev süreleri tamamlanan 1. Meclis Başkan Vekili ve 2. Meclis Başkan Vekilinin

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150 MECLİS KARAR KAĞIDI Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150 Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Hüseyin MİNOĞLU-Melis 1.Başkanı Vekili. ÜYELER : Barış AYHAN, Rahmi BALFİDAN,

Detaylı

T.C İZMİR BÖLGE İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2012/4000 KARAR NO : 2012/4285 YARGILANMANIN YENİLENMESİNİ İSTEYEN (DAVACI) :

T.C İZMİR BÖLGE İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2012/4000 KARAR NO : 2012/4285 YARGILANMANIN YENİLENMESİNİ İSTEYEN (DAVACI) : YARGILANMANIN YENİLENMESİNİ İSTEYEN (DAVACI) : KARŞI TARAF (DAVALI) : VEKİLİ : İSTEMİN_ÖZET : İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Yalı Mahallesinde, tapunun 32029 ada, 4 parselinde kayıtlı taşınmazdaki yapının

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ Karar Tarihi: 06/01/2010 Karar No : 1 Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Abdurrahmangazi Mahallesi Çimen Sokak 6 nolu adreste faaliyet

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/8665 Karar No : 2013/9005 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol Özeti : İmar planında küçük sanayi

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ Karar Tarihi: 03.01.2012 Karar No : 1 PALANDÖKEN İLÇE, Palandöken Belediye DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Mülkiyeti Adem ACAR a ait Erzurum Palandöken İlçesi Maksut efendi Mahallesi Camii Arkası Sokak No:20

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6, S. İşK/14 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1888 Karar No. 2015/6201 Tarihi:

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6, S. İşK/14 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1888 Karar No. 2015/6201 Tarihi: İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6,57 1475 S. İşK/14 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1888 Karar No. 2015/6201 Tarihi: 19.02.2015 İŞYERİ DEVRİNİN İŞÇİLİK ALACAKLARINA ETKİLERİ KIDEM TAZMİNATINDAN

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 82 Mülkiyeti Murat AYDIN a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Taşlıgüney Mahallesi, 3 Pafta, 455 Parselde kayıtlı taşınmaz Belediyemiz sınırları içerisinde olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar

Detaylı

Temyiz Eden (Davalı) : Antalya İl Özel İdaresi

Temyiz Eden (Davalı) : Antalya İl Özel İdaresi İdari Dava Daireleri Kararları Bu durumda, İdare Mahkemesince, uyuşmazlığa konu kentsel dönüşüm alanına yönelik olarak proje hazırlanıp hazırlanmadığı, plan değişikliği yapılıp yapılmadığı araştırıldıktan

Detaylı

Sirküler No: 049 İstanbul, 17 Haziran 2016

Sirküler No: 049 İstanbul, 17 Haziran 2016 Sirküler No: 049 İstanbul, 17 Haziran 2016 Konu: Anayasa Mahkemesi nin adil ve mülkiyet hakkının ihlal edilip edilmediğine ilişkin değerlendirmelerini içeren bireysel başvuru kararı. Özet: İdarece verilen

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR ŞEHRİBAN COŞKUN VE DİĞERLERİ BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası:2014/11376)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR ŞEHRİBAN COŞKUN VE DİĞERLERİ BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası:2014/11376) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR ŞEHRİBAN COŞKUN VE DİĞERLERİ BAŞVURUSU (Başvuru Numarası:2014/11376) Karar Tarihi: 20/7/2017 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan ler Raportör Yrd. Başvurucular

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire Esas No : 2009/1602 Karar No :2013/6426 Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği Özeti : Müteselsil sorumlulardan

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları;

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; a) Belediye ve varsa mücavir alan sınırları içerisindeki tüm yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak,

Detaylı

H.Reşat TUZCUAY Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis 1. Başkan V. Kâtip Üye Kâtip Üye

H.Reşat TUZCUAY Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis 1. Başkan V. Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 139 Mülkiyeti Tuncay AKPINAR a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi, Ada:6278, Parsel: 1 de kayıtlı taşınmaz 17-K-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda Özel Okul

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/46 HAFTA TATİLİ

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/46 HAFTA TATİLİ T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/7983 Karar No. 2012/27098 Tarihi: 03.12.2012 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/46 HAFTA TATİLİ ÖZETİ 4857 sayılı İş Kanunu'nun 46. maddesinde, işçinin tatil gününden

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :420 KARAR420:Yenice Mahallesi 282 ada 91 parsele ilişkin, Belediye Meclisi nin 01.08.2016 tarih ve 286 sayılı kararı ile uygun bulunarak, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.11.2016 tarih

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin tarih ve 9427 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin tarih ve 9427 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI : 01 KARAR TARİHİ : 08.01.2014 ÖZÜ: İl Özel İdaresi 2014 yılı Performans Programının görüşülerek karara bağlanması. Osmaniye, İl Encümeni Vali Vekili Dr.M. H.Nail ANLAR ın başkanlığında ler, Genel

Detaylı

Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden:

Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden: Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden: ESAS NO ; 2017/1499 KARAR NO : 2017/1552 YARGITAY İLAMI MAHKEMESİ TARİHİ NUMARASI DAVACI DAVALI Giresun 2. Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla) 15/04/2015

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı 01.Haziran.1983 tarihinde Parsel üzerinde otel yapılmasının turizm açısından önemli bir proje olacağını kabul etmiştir.

Devlet Planlama Teşkilatı 01.Haziran.1983 tarihinde Parsel üzerinde otel yapılmasının turizm açısından önemli bir proje olacağını kabul etmiştir. MÜLKİYET ve SINIRLAR: Bugün üzerinde The Ritz-Carlton, İstanbul Otelinin bulunduğu arsa 1982 yılında Dolmabahçe Turizm A.Ş. tarafından satın alınmıştır. Ülkemizdeki turizm tesislerinin neredeyse tamamı,

Detaylı

10. Hukuki Rapor. 2- Mahkemesi : Ankara 15. İş Mahkemesi Dosya No : 2003/90 Davacı : Celal UYAR Davalı : İMO

10. Hukuki Rapor. 2- Mahkemesi : Ankara 15. İş Mahkemesi Dosya No : 2003/90 Davacı : Celal UYAR Davalı : İMO 10. Hukuki Rapor 39. Dönem Yönetim Kurulumuz 38. Dönemden gelen ve 2004-2005-2006 yılları arasında açılmış olan, aşağıda ayrıntıları verilen 40 davanın 19 unu sonuçlandırmıştır. Devam eden 21 davanın 5

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57 T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/13098 Karar No. 2013/6371 Tarihi: 26.03.2013 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57 İŞÇİNİN TANIK OLDUĞU DOSYADA KENDİ DURUMUNA İLİŞKİN VERMİŞ OLDUĞU BEYANIN

Detaylı

T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ

T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ Karar Tarihi: 05.11.2015 Karar No : 359 Konu: İlimiz Gölyaka ilçesi Zekeriya köyü 233 numaralı parselin ekli değişiklik tasarımının tasdik edilerek, dört kısma ifrazının görüşülüp karara bağlanması hususu.

Detaylı

SEKİZİNCİ DAİRE KARARLARI. Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı

SEKİZİNCİ DAİRE KARARLARI. Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İdari Dava Daireleri Kararları T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2014/6630 Karar No : 2014/8309 SEKİZİNCİ DAİRE KARARLARI Anahtar Kelimeler : Orman, Hazine Özeti : İlgilileri adına kayıtlı iken, orman olduğu

Detaylı

VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI

VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI Sirküler Rapor 20.12.2011/ 149-1 VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının 17.10.2011

Detaylı

HUKUSAL ÇALIŞMALARI. Durum : Kayıt defterine yazılma tarihinin gecikmiş olması nedeniyle davanın reddine karar verildi.

HUKUSAL ÇALIŞMALARI. Durum : Kayıt defterine yazılma tarihinin gecikmiş olması nedeniyle davanın reddine karar verildi. 1. DOSYA : TEMYİZDE Karşı Taraf : Aydın E.D.M. Mahkeme : Aydın 2. İdare Mahkemesi Dosya no : 2002/482 Konu : İdari Kararın İptali HUKUSAL ÇALIŞMALARI Durum : Kayıt defterine yazılma tarihinin gecikmiş

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ TOPLANTININ TARİHİ : 06/05/2015 TOPLANTININ SAYISI : 18 SAAT : 16:00 Sıra No Geldiği Birim 4- İskilip İlçesi sınırları içerisinde, G3c2 ve G3d1 paftalarda 4.200 hektar alanlı ve 012 ruhsat numaralı jeotermal

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER Karar Tarihi : 01.07.2013 Karar No : 61 Karar Konusu : S.S Yeni Akbel Konut Yapı Kooperatifi ÜYELER: İlhan ŞENER, Hüseyin ALPASLAN, Musa ÇAKMAK, Halil UYANIK(İzinli), Ertekin ŞAN, Oktay BAĞCI, Yünüs GÖRGÜLÜ,

Detaylı

: HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A TÜRK MİLLETİ ADINA

: HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A TÜRK MİLLETİ ADINA T.C. ŞANLIURFA 1. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2015/874 KARAR NO : 2016/201 ----------- DAVACI : HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A DAVALI : ŞA LIURFA VALİLİLİGİ _V_E_KI.-L -:-.,.. İ ------:

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2, 18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2, 18-21 582 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/1966 Karar No. 2012/6464 Tarihi: 05.04.2012 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2, 18-21 ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 29.11.2013 01.12.2013 MALATYA

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 29.11.2013 01.12.2013 MALATYA HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 29.11.2013 01.12.2013 MALATYA Grup Adı : 9.GRUP Grup Konusu : KAMULAŞTIRMA ve KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI Grup Başkanı : Ramazan BOZTEPE

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. Kotlu Kroki İstikamet Krokisi. 2- Yapı Aplikasyon Projesi

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. Kotlu Kroki İstikamet Krokisi. 2- Yapı Aplikasyon Projesi SIRA NO: 1- HİZMETİN ADI Kotlu Kroki İstikamet Krokisi 2- Yapı Aplikasyon Projesi 3-4- Toprak, Zemin Aplikasyonu, Temel Su Basman Vizeleri Bağımsız Bölüm Planı Ve Röperli Kroki Projesi 5- Yol Proje 6-7-

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin 24.04.2015 tarih ve 3282 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin 24.04.2015 tarih ve 3282 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI : 140 KARAR TARİHİ : 24.04.2015 ÖZÜ: İlimize yeni yapılacak olan, Vali Konağı yapım giderlerinde kullanılmak üzere İl Özel idaresi bütçesinde 1.313.392,00 ödeneği bulunmaktadır. Ancak, yeni yapılacak

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ G Ü N D E M D E B U L U N A N E V R A K I N Ö Z Ü

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ G Ü N D E M D E B U L U N A N E V R A K I N Ö Z Ü T.C. TOPLANTININ TARİHİ : 02/03/2016 TOPLANTININ SAYISI : 9 Kargı İlçesi, Demirören köyünde mülkiyeti Kamil SARIKAYA-Fahri SARIKAYA ya ait taşınmaz üzerine izin alınarak yapılan inşaata, onaylı projelere

Detaylı

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2013/13336 KARAR NO : 2013/13573 Y A R G

Detaylı

Davalılar : 1) Ad ( Araç sürücüsü )

Davalılar : 1) Ad ( Araç sürücüsü ) B i l i r k i ş i R a p o r u Ç o r l u H u k u k M a h k e m e s i H a k i m l i ğ i n e Dosya No : esas Davacılar : 1) E ( Kazalı ) 2) Y ( Kazalının babası ) 3) Ay ( Kazalının Annesi ) Davalılar : 1)

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ Karar Tarihi : 06.01.2009 Karar No : 1 PALANDÖKEN BELEDİYE DAİMİ ENCÜMENİ, Palandöken Belediye Başkan Vekili Abdulsettar DEMİR ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplandı.

Detaylı

KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİNİN 04/02/2013 TARİHLİ ŞUBAT AYININ 1 BİRLEŞİMİNE AİT KARAR TUTANAĞIDIR

KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİNİN 04/02/2013 TARİHLİ ŞUBAT AYININ 1 BİRLEŞİMİNE AİT KARAR TUTANAĞIDIR Belediye Meclisimiz Meclis 1. Başkan Vekili Sayın M.SALİH ERKEK 'in Başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. 1 (Karar :21/2013) 02/04/2011 tarih ve 68/2010 sayılı meclis kararı ile kabul

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU Belediye Meclisimizin 02.05.2016 tarih ve 81 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz 10.05.2016 tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi, Hüseyin

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU KONU : Bina Kiralama. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisi nin 03/12/2012 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Orhan GÖZGEÇ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Orhan GÖZGEÇ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 1 Mülkiyeti Harun ŞAHİNTÜRK e ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi, Ada: 997, Parsel:2 da kayıtlı taşınmaz 18 L-III 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda blok boşluğu

Detaylı

HUKUKSAL ÇALIŞMALAR emo izmir şubesi 30. dönem çalışma raporu 251

HUKUKSAL ÇALIŞMALAR emo izmir şubesi 30. dönem çalışma raporu 251 HUKUKSAL ÇALIŞMALAR emo izmir şubesi 251 DEVAM EDEN HUKUKSAL ÇALIŞMALAR 1- DAVACI :EMO DAVALI : Aydın Belediye Başkanlığı MAHKEME : Aydın 1. İdare Mahkemesi Dosya no : 2011/1981 E,2012/744 K KONU : Mühendislerden

Detaylı

DAVACI : Nesrin Orhan Şahin vekilleri Av.Serap Yerlikaya ve Av.İlter Yılmaz

DAVACI : Nesrin Orhan Şahin vekilleri Av.Serap Yerlikaya ve Av.İlter Yılmaz ZİYNET (ALTIN) EŞYASI İSPAT YÜKÜ. T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2012/6-1849 KARAR NO : 2013/1006 KARAR TARİHİ:03.07.2013 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Gölcük 1. Asliye

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 50 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarihli oturumunda okunan parsel 1/1000

Detaylı

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) Özet Bilgi Özel Durumlar Tebliği Uyarınca Kamuoyunun Bilgilendirilmesi Hk.(İşletmeler ve Hukuki Davalar) Özel Durum

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMEN KARARI. sonrasında yapılan kontrollerde; Pizza işyerinin havalandırma borusunun boyattığı, Çıtır

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMEN KARARI. sonrasında yapılan kontrollerde; Pizza işyerinin havalandırma borusunun boyattığı, Çıtır Karar No : 109 Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanıldı. DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: İlçemiz A.Menderes Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvar

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y.

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y. T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO : 04.2013.1870 KARAR TARİHİ : 10/03/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU :F.Y. : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU Belediye Meclisimizin 06.06.2016 tarih ve 105 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz 14.06.2016 tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi, Uzunahmet

Detaylı

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ. Karar N0:292 12.02.2007 KARAR

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ. Karar N0:292 12.02.2007 KARAR ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar N0:292 12.02.2007 KARAR 30000 metre kareyi geçen yeşil alanların rekreasyon alanlarının, kapalı ve açık spor alanlarının, oyun alanlarının, kooperatifler

Detaylı

YARGITAY 11.HUKUK DAİRESİ E.2006/435 K.2007/7464 T.15.05.2007 YOLCU TAŞIMA. ZORUNLU KOLTUK SİGORTASI DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI

YARGITAY 11.HUKUK DAİRESİ E.2006/435 K.2007/7464 T.15.05.2007 YOLCU TAŞIMA. ZORUNLU KOLTUK SİGORTASI DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI YARGITAY 11.HUKUK DAİRESİ E.2006/435 K.2007/7464 T.15.05.2007 YOLCU TAŞIMA. ZORUNLU KOLTUK SİGORTASI DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI Özet : Yolcunun ölümü halinde, bir can ve meblâğ sigortası türü olan

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/84-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/829 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

Edirne Belediyesi imar Komisyonu Kararı. Sayı: 9 Tarih:

Edirne Belediyesi imar Komisyonu Kararı. Sayı: 9 Tarih: imar Komisyonu Kararı Sayı: 9 Tarih: 24.02.2017 Kemal ERSOY" un 07.02.2017 tarihli dilekçesi ile Tapunun Edirne Merkez Abdurrahman Mahallesi 586 adada Aydın Sokak'tan cephe alan taşınmazlarda kat yüksekliği

Detaylı

Dava ve Karar: Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Dava ve Karar: Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. TAZMİNAT DAVASI - DAVACININ İŞ KAZASI SONUCUNDA ACI ÇEKTİĞİ VE KENDİ BAKIMINI YAPAMAMASI NEDENİYLE PSİKOLOJİK OLARAK RAHATSIZLIK DUYACAĞI - TARAFLARIN KUSUR ORANLARININ OLAYIN MEYDANA GELİŞ ŞEKLİNİN DİKKATE

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı 25.12.2013 KOMİSYON RAPORU

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı 25.12.2013 KOMİSYON RAPORU KONU:İmar Plan tadilatı 25.12.2013 Belediye Meclisimizin 02.12.2013 tarih ve 138 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz 24.12.2013 tarihinde toplanarak, Erzurum

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Haziran 2015 Pazartesi günü saat 18:00 de Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı