KİLİS BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KİLİS BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI"

Transkript

1

2 KİLİS BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI ( ) Eylül-2014 Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El El 1

3 KİLİS BELEDİYESİ Adres: Tekye Mah. Belediye Sarayı Sok. No:2 KİLİS Telefon : Fax : Web : Dizgi-Tasarım: Musa KARA Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek için El El 2

4 Çalışmak demek, boşuna yorulmak, terlemek değildir. Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü uygar buluşlardan azamî derecede istifade etmek zorunludur. 3

5 Değerli Hemşerilerim; Öncelikle tarihi ve kültürel bağların kökleşmiş olduğu, birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış olan Kilis imize bu dönemde hizmet vermekten gurur duymaktayız. Kilis Belediyesi nin Türk Yerel Yönetim Sistemi içerisinde önemli bir yere sahip olması için belirlediği amaçlara ulaşabilmesinde önemli bir yol haritası olarak gördüğümüz Dönemi Stratejik Planın hazırlanmasında ve uygulanmasında tüm idari personelimizin aktif ve katılımcı bir tarzda yer almasını sağlayarak, çalışmalarımızı bu yönde tamamlamış bulunuyoruz. Stratejik Planımızı hazırlarken ilk olarak iç ve dış paydaşlarımızın görüşlerini aldık. İnternet sitemiz aracılığıyla yapmış olduğumuz halk anketi ve kurum anketi ile paydaşlarımızın beklentilerini ve memnuniyet derecelerini belirlemeye çalıştık. Stratejik Planımızın temel amacı 5 yıllık süreçte Kilisli hemşerilerimizin yaşam kalitesinin arttığı, çevre ve insan sağlığına önem veren, düzenli, konforlu, güvenilir bir kent ortamı yaratmaktır Kentte Hizmet Dolu Bir Gelecek İçin El Ele sloganıyla yola çıkarken sosyal, kültürel ve ekonomik olarak her yönüyle kalkınmayı hedefleyen bir yaklaşımla hazırlanan Stratejik Plan çalışmaları sırasında anketimiz aracılığıyla görüş ve önerileriyle katkıda bulunan tüm Kilislilere, sivil toplum örgütlerine, kamu kurumlarımıza, planın hazırlık aşamasında özveri ve gayretle çalışan Mali Hizmetler ne, Strateji Planlama Kuruluna, Stratejik Plan Hazırlama Ekibine, Stratejik Planlama sürecinde yer alan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Av. Hasan KARA Kilis Belediye Başkanı 4

6 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ...6 GRAFİKLER LİSTESİ GİRİŞ STRATEJİK PLANLAMA EKİBİNİN SUNUŞU Stratejik Planlama Kurulu Stratejik Planlama Komisyon Üyeleri DURUM ANALİZİ KİLİS İN TARİHÇESİ Kilis in Adı Kilis Belediyesi nin Tarihçesi DIŞ ÇEVRE ANALİZİ Coğrafi Konum Yeryüzü Şekilleri İklim Özellikleri Bitki Örtüsü Demografik yapı Eğitim Ekonomi Sağlık Kültür Turizm Sosyo-Kültürel YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER İÇ ÇEVRE ANALİZİ Kilis Belediyesi organizasyon Şeması İnsan Kaynakları Teknolojik Kaynaklar ve Araç Listesi Mali Yapı BELEDİYE HİZMETLERİNEYÖNELİK MEMNUNİYET VE BEKLENTİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI SWOT ANALİZİ GELECEĞİN TASARIMI MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER AMAÇLAR, HEDEFLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ MALİYETLENDİRME İZLEME VE DEĞERLENDİRME EKLER EK 1- Dış Paydaş Analizi Anketi EK 2- Vatandaş Memnuniyet ve Beklenti Anketi

7 TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1-Stratejik Planlama Kurulu Tablo 2- Stratejik Planlama Komisyon Üyeleri Tablo 3- Nüfusun Yerleşim Yerlerine Göre Dağılımı Tablo 4- Yaş Grubu ve Cinsiyete Göre Nüfus Tablo 5- Medeni Durum ve Cinsiyete Göre Nüfus (15 ve daha yaştaki nüfus) Tablo 6 - Eğitim Durumu ve Cinsiyete Göre Nüfus (6+ yaş) Tablo 7- Kilis İli Öğrenci-Öğretmen ve Derslik Sayısı Tablo 8- Kilis İli Resmi-Özel Okullar Sayısı Tablo 9-Tarım Ürünleri Yıllık Üretim Miktarı Tablo 10-Bölgemizde Faaliyette Olan Firmaların Sektörlere Göre Dağılımı Tablo 11-Kilis İli Sağlık Kuruluşları Tablo 12-Meslek Alanına Göre Memur Personel Dağılımı Tablo 13- Fiili Görev Dağılımına Göre Personel durumu Tablo 14- Memur Personel Emeklilik Durumu Tablo 15- Belediyemizin Kullandığı Teknolojik Kaynaklar Tablo 16-Belediyemizde Kullanılan Programlar Tablo 17- Taşınır Mallar Listesi Tablo 18- Yıllar İtibariyle Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Gerçekleşmeleri(TL Tablo 19- Yıllar İtibariyle Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Bütçe Gerçekleşmeleri(TL) Tablo 20- Dış Paydaşlar Tablo Temizlik Konusunda Öncelikli Sorunlar Tablo Ulaşım-Trafik Konusunda Öncelikli Sorunlar Tablo Su vekanalizasyon Konusunda Öncelikli Sorunlar Tablo Park, Bahçeler ve Yeşil Alanlar Konusunda Öncelikli Sorunlar Tablo Yol ve Kaldırım Konusunda Öncelikli Sorunlar Tablo İmar Konusunda Öncelikli Sorunlar Tablo Esnaf ve Seyyar Satıcılar Konusunda Öncelikli Sorunlar Tablo Belediyenin Kurumsal Açıdan Öncelikli Sorunları Tablo Sosyal-Kültürel Alanda Öncelikli Sorunlar Tablo Diğer Öncelikli Sorunlar Tablo 22- Kilis Belediyesi nin en Başarılı Hizmetleri Tablo Suriye Olaylarının Şehre Olumlu Etkileri Tablo Suriye Olaylarının Şehre Olumsuz Etkileri

8 GRAFİKLER LİSTESİ Grafik 1.1 İstihdam Gruplarına Göre Personel Dağılımı Grafik 1.2- Yaş Gruplarına Göre Personel Dağılımı Grafik 1.3- Eğitim Durumuna Göre Personel Durumu Grafik 2.1- Cinsiyet Dağılımı Grafik 2.2- Yaş Dağılımı Grafik 2.3- Eğitim Dağılımı Grafik 3.1- Kilis Belediyesinin Yürütmekte Olduğu Hizmetler İle İlgili Bilgi Düzeyi Grafik 3.2- Kilis Belediyesinin Kurumlar İle Olan İşbirliği Düzeyi Grafik 3.3- Kilis Belediyesinin Halkın Sorunlarını Zamanında Tespit Ederek, Gerekli Tedbirleri Alma Konusunda Etkinliğini Grafik 3.4- Kilis Belediyesi Hakkında Bilgilere Ulaşmak İçin Kullanılan Kaynaklar Grafik 3.5- Kilis Belediyesi nin Temel İlkeleri Doğrultusunda Bulunduğu Düzey Grafik 4.1- Yol ve Çevre Düzenlemesinden Memnuniyet Düzeyi Grafik 4.2- Cadde ve Sokak Temizliğinden Memnuniyet Düzeyi Grafik 4.3- Parklar ve Yeşil Alanlardan Memnuniyet Düzeyi Grafik 4.4.Sosyal ve Kültürel Etkinliklerden Memnuniyet Düzeyi Grafik 4.5- Belediye Personelinin Vermiş Olduğu Hizmet Kalitesinden Memnuniyet Düzeyi Grafik 4.6- Anons Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyi Grafik 4.7- Kaçak Yapı ile Mücadeleden Memnuniyet Düzeyi Grafik 4.8- İşyeri Denetimlerinden Memnuniyet Grafik 4.9- Kurumun Saygınlık ve Güvenirliğinden Memnuniyet Düzeyi Grafik Kurumun İletişim ve Yeni Teknolojiden Yararlanma Gücünden Memnuniyet Düzeyi 52 Grafik Belediyeye İstek ve Şikâyetlerin İletilmesinde Kullanılan Yollar Grafik 5.1-Kentsel Dönüşüm İle İlgili Öncelik Verilmesi İstenilen Hizmetler Grafik 5.2- Sosyal ve Kültürel Gelişim İle İlgili Öncelik Verilmesi İstenilen Hizmetler Grafik 5.3- Ulaşım İle İlgili Öncelik Verilmesi İstenilen Hizmetler Grafik 5.4- Çevre ve Çevre Sağlığı İle İlgili Öncelik Verilmesi İstenilen Hizmetler Grafik 5.5- Kentsel Altyapı İle İlgili Öncelik Verilmesi İstenilen Hizmetler Grafik 5.6- Fiziki Yeterlilik İle İlgili Öncelik Verilmesi İstenilen Hizmetler

9 1.GİRİŞ 1.1. STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ NİN SUNUŞU 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 9.maddesi gereğince kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar Sayılı Belediye Kanunu nun 41.maddesi gereğince; Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar. Stratejik plân, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer. Stratejik plân ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir. Stratejik plan hazırlamakla yükümlü kamu idareleri ile bu idarelerin stratejik plan süreçlerine ilişkin genel usul ve esaslar ise tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiş bulunmaktadır. Bu doğrultuda tarihinde Kilis Belediyesi Stratejik Planı çalışmalarının başlatılması için Başkanlık Oluru alınmış ve bir İç Genelge ile kurum içinde hazırlık çalışmalarının başladığı duyurulmuştur. Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Akif YAVUZLU başkanlığında bu görev Mali Hizmetler ne verilmiştir. 18 kişiden oluşan stratejik plan komisyon üyeleri ile beraber 1.Bilgilendirme Toplantısı tarihinde gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıda Mali Hizmetler Birimi tarafından hazırlanan sunumda; Stratejik Yönetim Süreci ele alınmış, stratejik planın anlam ve öneminde bahsedilerek farkındalık yaratılması hedeflenmiştir. 2.Bilgilendirme Toplantısı tarihinde tüm birim amirleri ile gerçekleştirilerek birimlerin stratejik planlama ile ilgili görev, sorumlulukları ve izlenecek yöntemler anlatılmıştır tarihinde Onuncu Kalkınma Planı kapsamında Kalkınma Bakanlığı tarafından il belediyelerinin sorumluluk alanlarının, amaç ve hedeflerinin neler olduğunu belirten yazı tüm birimlere gönderilerek ilgili oldukları alanlarla ilgili çalışmalarına başlamaları konusunda 8

10 bilgilendirilme yapılmıştır tarihinde Stratejik Plan Kurulu ve Stratejik Plan Komisyon üyelerinin katılımı ile SWOT(Güçlü Yanlar-Zayıf Yanlar Fırsatlar-Tehditler) Analizi gerçekleştirilmiştir. Yöntem olarak her bölümü temsil eden renkli kartlar katılımcılara dağıtılmış ve her bir analiz konusu için on dakika verilerek en az 3 tane madde yazmaları istenmiştir. Kilis Belediyesi nin sahip olduğu güçlü yanları ve fırsatları belirlenerek daha avantajlı hale getirilmeye çalışılmıştır. Diğer yandan zayıf yanlar ve tehditler belirlenerek sorunlar tespit edilmiştir. Durum Analizi bölümünün önemli bir kısmını oluşturan Dış Paydaş Analizini gerçekleştirmek üzere Kilis Belediyesi Resmi Web Sitesi üzerinden online olarak 17 Adet kamu kurum ve kuruluşu ile anket gerçekleştirilerek Kilis Belediyesinin 5 yıllık süreçte nasıl bir yol izleyeceği belirlenmeye çalışılmıştır. 205 deneğin katılımı ile gerçekleştirilen Memnuniyet ve Beklenti Anketi aracılığıyla halkın talepleri alınmıştır. Elde edilen tüm veriler dijital ortamda kayıt altına alınmıştır. Stratejik Plan Toplantısı 9

11 1.1.1 Stratejik Planlama Kurulu Tablo 1-Stratejik Planlama Kurulu BİRİM ADI PERSONEL ADI GÖREVİ Belediye Başkan Yardımcılığı M. Akif YAVUZLU Belediye Başkan Yrd. Mali Hizmetler M. Sait ÖZKESİCİ Mali Hizmetler Müd. V. Gelir Mustafa KARADAŞ Gelirler Müd. V. İmar ve Şehircilik H. Azmi DOKUZLUOĞLU İmar ve Şehircilik Müd. V. Yazı İşleri Mehmet Uğur TUNÇERİ Yazı İşleri Müd. V. Hal Abdi MASMANACI Hal Müd. V. Temizlik İşleri Mehmet GÜNDOĞMUŞ Temizlik İşleri Müd. V. Hukuk işleri Av. M. Mahşuk DEMİR Avukat Park Bahçe Bekir ŞAHİN Park Bahçe Müd. V. İtfaiye Ufuk MISIRLI İtfaiye Müd. V. Otogar Coşkun KARTAL Otogar Müd. V. Veterinerlik M. Erdal ÇELİK Veteriner Hekim Fen İşleri Murat BİLECEN Fen İşleri Müd. V. Zabıta Abidin YILMAZ Zabıta Müd. V. İnsan Kaynakları Mehmet BÜYÜKDEMİRCİOĞLU İnsan Kaynakları Müd. V. Özel Kalem Bekir ÇİFTÇİ Özel Kalem Müd. Kültür ve Sosyal İşler Mahmut SELÇUK Kül. Ve Sos. İşl. Müd. V. Su İşleri S. Begüm BOSTAN Su İşleri Müd. V. 10

12 1.1.2 Stratejik Planlama Komisyon Üyeleri Tablo 2- Stratejik Planlama Komisyon Üyeleri BİRİM ADI PERSONEL ADI GÖREVİ Su İşleri S. Begüm BOSTAN Su İşleri Müd. V. Mali Hizmetler Arzu Buse ÇIRÇIR Mali Hizmetler Uzman Yrd. Gelir Meral ÖZPOLAT Ölçü Ayar Memuru Gelir Uğur HİDAYET Ayniyat Memuru Gelir Mustafa AKKAYA Memur İmar ve Şehircilik Coşkun CEYLAN Harita Plancısı Yazı İşleri M. Abdülkadir YARIMAY Evlendirme Memuru Hal Mahmut KARABALIK İşçi Temizlik İşleri Gökhan GÜLSOY Memur Hukuk işleri Av. M. Mahşuk DEMİR Avukat Park Bahçe Zeynel POLAT İşçi İtfaiye Zekeriya KURTOĞLU İtfaiye Amiri Otogar Coşkun KARTAL Otogar Müd. V. Veterinerlik M. Erdal ÇELİK Veteriner Hekim Fen İşleri Murat BİLECEN Fen İşleri Müd. V. Zabıta Zekeriya Korkmaz Zabıta Amiri Trafik Zekeriya KORKMAZ Zabıta Amiri Özel Kalem Bekir ÇİFTÇİ Özel Kalem Müd. Kültür ve Sosyal İşler Mahmut SELÇUK Kül. Ve Sos. İşl. Müd. V. 11

13 DURUM ANALİZİ 12

14 2.1 KİLİS İN TARİHÇESİ Eski Zamanlarda Cumhuriyet Meydanı Kilis Akdeniz Bölgesinden Güney Doğu Anadolu Bölgene geçiş alanında ve Suriye ile komşu bir sınır kentidir. M.Ö yıllarında Kilis, Hitit Devletinin önemli kentlerinden biriydi. Kilis in Kuzey Batısındaki Yesemek, Hititlerin Heykel atölyesinin bulunduğu önemli bir merkezidir ki, dünyada bu türden tek örnektir. Kilis M.Ö. 700 ile 550 yılları arasında Asur, Med, Pers İmparatorlukları yönetiminde kalmıştır. Büyük İskender in Pers Devletini yıkmasından sonra, Roma İmparatorluğuna bağlanmıştır. Bu İmparatorluğun bölünmesinden M.S. 636 yılına kadar Bizans İmparatorluğu nun bir kenti olmuştur. Kilis H.z. Ömer zamanında İslam topluluğuna katılmış 639 yılında önemli bir Roma (Bizans) kalesi olan Ravanda Kalesi ile birlikte savaşsız alınmıştır. Bölgede yaşayan Türkler Oğuzlar soyundandır. Yöresel olarak bunlara Türkmen denilir Malazgirt savaşından sonra Bölgede Selçuklu İmparatorluğuna bağlı bir Türk Devleti kurulmuştur ten sonra Kilis ve yöresine Türk Bey ve Oymak ları yerleştirilmiştir. Kilis 1818 yılında büyük bir kuraklık, 1820 lerde bir deprem, 1826 da veba salgını geçirmiş, 1831 de Mısırlı İbrahim Paşa Ermenilerle halk arasında etkili bir savaş olmuş, bu arada kıtlık, bulaşıcı hastalıklar, çekirge saldırısı gibi afetlerden son derece etkilenmiştir yılında Osmanlı Devletinin yenik düşmesine karşın, önce İngilizler in, sonra Fransızların istilasına uğramıştır. 7 Aralık 1921 yılında düşman işgalinden kurtulmuştur. 13

15 2.1.1 Kilis in Adı: İlk kez bir Asurî tabletinde Ki-li-zi adında bir yerden söz edilmesine göre, Kilis in Asurlular döneminden beri var olduğu anlaşılıyor. Ayrıca, Kilis in antik yerinin, bugün bulunduğu noktadan 12 km kadar batıda olduğu, Büyük İskender zamanında, (Şimdi Suriye sınırları içinde kalan) Ürya Nebi denilen bir kent kurulduğu veya var olan bir kente, Chrrhus adı verildiği tahmin edilmektedir. Bu sözcük Kiris olarak okunur. efendi anlamındadır. Burası, bir zamanlar İskenderun Körfezin den, Fırat Nehri ne kadar uzanan Christik i eyaletinin merkezi idi. Bazı haritalarda bu yere de Kilis denmektedir. Bizans ın doğu sınırlarını gösteren, bazı haritalarda şimdiki Kilis in bulunduğu yerde Ciliza diye bir mekan görülmektedir. Romalılar döneminde, Ciliza siv ürmajijant denirdi. 9. yy. başlayarak gelen Müslüman Türklerin, kendi lehçelerinde düz, dümdüz anlamına gelen Kilis sözcüğünü, Kiris yerine kullanarak hazır buldukları şimdiki yerleşim merkezine verdikleri anlaşılmaktadır. Şor Türkleri de bal dalağına, Kilis derlermiş Kilis Belediyesi nin Tarihçesi Kilis Belediyesi, 1883 yılında Gaziantep e bağlı ilçe belediyesi olarak kurulmuştur. Hacı Süleyman Ağa Kilis'in ilk belediye başkanıdır. Topal oğlu ailesindendir(1249 H M.Yılı). Kilis, il olmadan önceki son Belediye Başkanı Opr. Dr. Burhan Kerküklü ( ) dür. Kilis Belediyesi Gaziantep ilinin bir ilçesi iken, Bakanlar Kurulu'nun tarih ve 550 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamesi ile il statüsüne kavuşturulmuş ve söz konusu kararnamenin tarihli sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla yürürlüğe girmiştir. Böylece Kilis, Türkiye'nin 79. ili olmuştur. R. Güven Sipahi Kilis'in il olduğu gün tarihinde belediye başkanı seçilmiştir( ). 30 Mart 2014 Yerel seçimlerinde Av. Hasan Kara Kilis Belediye Başkanlığı görevine seçilmiştir. 14

16 2.2 DIŞ ÇEVRE ANALİZİ Coğrafi Konum Kilis İl Haritası İl Koordinatları K D Güneydoğu Anadolu Bölgesi nin batısında, Hatay-Maraş oluğu ile Fırat ırmağı arasında uzanan Gaziantep Platosu nun güneybatı kısmında, Türkiye - Suriye sınırı arasında yer alır. Şehir bu konumuyla Akdeniz ve Güneydoğu bölgeleri arasındaki geçiş kuşağı üzerinde bulunur. Yüzölçümü km 2 dir. Suriye ile olan sınır uzunluğu 111 km dir. Ortalama yüksekliği fazla olmayıp (680 metre) bölgenin değişik kısımları arasında büyük yükselti farkları bulunmamaktadır. Genel durumu bozan küçük istisnalar göz önüne alınmadığında bölge; kuzeybatı, kuzey ve kuzeydoğudan daha yüksek kısımlarla çevrili korunmuş bir güney yamaç özelliği gösterir. Karataş Parkı, Akpınar ve Söğütlüdere ilin doğal güzellikleri arasında yer almaktadır. Ayrıca yemyeşil görüntüleri ile kenti renklendiren Belenözü (Ravanda) Köyü nde bulunan 4 çınar ve 1 çam ağacı Kilis in Anıt Ağaçları olarak tescil edilmiştir. Kilis ilçe iken, bucak olan Musabeyli ve Polateli, ilçe statüsüne kavuşturularak ilimize bağlanmıştır. Gaziantep ilinin bir ilçesi olan Oğuzeli'ne bağlı Elbeyli bucağı da ilçe statüsüne kavuşturulmuş ve ilimize bağlanmıştır. Böylece sınır hattı, güneyden Türkiye - Suriye sınır, batı ve kuzey batıda Gaziantep-İslahiye, kuzey ve kuzeydoğudan Gaziantep merkez ve doğuda Gaziantep- Oğuzeli ilçeleriyle çevrilidir. 15

17 2.2.2 Yeryüzü Şekilleri A - Dağlık Alanlar; Güney ucunda Türkiye-Suriye sınırının üzerinden geçtiği Darmik Dağ ından başlayarak kuzeye doğru Hazil, Karruca, Kartal, Büyük Arapdede ve Sof Dağları yla devam eden kuşağın yükseltisi 1250 m civarındadır. En yükse noktayı teşkil eden Sof dağı ise 1496 m dir. Güneydoğu Torosların ön sıralarını oluşturan bu dağlık kuşağın yapısını tortularla karışık halde bulunan serpantinler ve yer yer bazaltılar meydana getirir. Örneğin Darmik, Büyükikiz ve Karlıca Dağları bazaltik konilerdir. Daha kuzeyde Arapdağı ise lütisyen kalkerlerinden müteşekkildir. Arabistan bloku ile Hatay-Maraş grabeni arasında doğudan ve batıdan faylarla sınırlanan bu dağlık alanın oluşumunda tektonik yükselmelerin rolü vardır. Külenin Hatay-Maraş grabenine bakan barı yamaçlarında yer yer asılı vadilerin olduğu Afrin Vadisi, orta çığırında Belenözü Köyü yakınında daha dirençsiz olan yapıyı aşındırdığı ve altındaki sert Kreatese kalkerlerine dalarak gömük menderesler oluşturduğu gözlenmektedir. Böylece bu dağları, Amanos Dağları kadar belirgin olmamakla birlikte bir host olarak değerlendirilmek mümkündür. B Platoluk Alanlar; Kilis Ovası ve diğer küçük ölçülü düzlükler dışında kalan çok geniş kısım platolardan oluşur. Bu platolar litolojileri ve tarımsal değerleri bakımından farklı iki tipe ayrılır; B. 1- Bazalt Platolar: Bu Platolar Afrin vadisi doğusunda Kilis ovası ve Yavuzlu köyü çevresindeki düzlükler ile Balık ve Sinnep suları arasındaki dar alanlı düzlükler dışında sahanın tamamını işgal etmektedirler. Batıda Afrin çayı, güneyde Kilis ovası, doğuda Balık ve Sinnep sularıyla kuzeyde Afrin çayının küçük bir kolu arasında uzanan doğu kesimdeki geniş bazalt platosu, kabaca kuzey-güney yönünde olan bir dikdörtgene benzer. Platonun kuzeyindeki geniş bir saha hafif engebeli ve kış mevsiminde sığ gölcüklerin oluştuğu yeknesak bir topografya arz etmektedir. B.2- Diğer Platolar: Bunlar parçalar halinde sahanın çeşitli kısımlarında bulunurlar. Afrin ve Sabun suları arasında en geniş yayılışı alanına sahip olan bu platolar hafif engebeli düzlüklerden oluşmuştur. C Düzlük Alanlar; Kilis ovası tektonik kökenli bir ovadır. Daha önce de belirtildiği gibi güney kısmının düşey atılımlı bir fayla çökmesi sonucu platodan aşındırılan malzemelerin bu kısımda birikmesiyle oluşmuştur. Yaklaşık km 2 lik bir alana sahip olan ovanın denizinden tahmini yüksekliği m civarındadır. Kilis ovası doğusundaki Elbeyli ovasından geniş bir bazalt eşiğiyle ayrılmıştır. Akpınar deresi ova üzerinde güney-güneydoğu yönüne akarak aynı yönde uzanan bir birikinti yelpazesi oluşturmuştur. Kuzeyden m yükseklikteki bazalt platosu, doğudan Sinnep suyu ve güneyden Suriye sınırı tarafından kuşatılan ovanın doğu-batı yönünde uzunluğu km kuzey-güney yönündeyse 6-8 km dir. 16

18 2.2.3 İklim Özellikleri Kilis ilinin iklimi genel karakteri itibariyle Akdeniz iklimi içerisinde kalır. Akdeniz iklim bölgesi, Akdeniz havzasının genel atmosfer dolaşımı içerisindeki yeri gereği yazın çoğunlukla tropikal; kışın ise kutupsal hava kütleleri gibi birbirinden farklı özellikler gösteren hava kütlelerinin tesirinde kalır. Yazın oldukça etkili olan ve tarihi devirlerden beri Eteziyen olarak tanınan hava hareketi; yörede etkili olmadan önce, Akdeniz üzerinden geçerken az da olsa nem kazanıp, Amanos dağlarını geçerken soğuduğundan bu devrede sıcak ve nisbi nemi düşük olan ilde, serin-nemli etkisiyle bilinir ve garbi olarak adlandırılır. Kilis yöresi, ikliminin asıl karakterlerini belirleyen dinamik koşullar üzerinde az çok değişikliğe yol açan coğrafi faktörler yönünden ise şöyle bir durum dikkati çeker. Kilis ili konumu gereği Akdeniz kıyı bölgesi ile Güneydoğu Anadolu bölgesi arasında yer alır. Kışın Akdeniz'den doğuya doğru hareket eden hava kütleleri, Amanos dağları engelini aşarak Hatay-Maraş grabeni üzerinde alçalırlar. Daha az etkili olmakla birlikte Kurt dağları üzerinde yerden yükselir ve gittikçe alçalarak Kilis ovasına ulaşırlar. Bu hareketler esnasında hava kütleleri geçtikleri yerlerin yükseltileri ve denizden uzaklıkları ile orantılı olarak nemlerini ve nispeten özelliklerini kaybederler. Topoğrafik özelliklerin iklim üzerinde etkilerine kısaca değindikten sonra karasallık konusuna da birkaç cümleyle temas edilebilir.en sıcak ve en soğuk ay ortalaması arasındaki fark;akdeniz kıyısındaki istasyonlarda 20 nin altında iken,akdeniz'e yaklaşık kuş uçuşu km uzaklıkta olan Kilis'te 22'6 dır. Kilis ilinin etkilendiği denizle arasında az bir meşale bulunmasına karşılık, nispeten yüksek dağ kütlelerinin ayırıcı etkisi nedeniyle deniz etkisinin denize uzaklığıyla orantılı olarak hissedilmediği görülür Bitki Örtüsü Kurt dağlarındaki Hisar, Topallar, Deliosman ve Hasancalı köyleri arasındaki kısım bölgedeki en yoğun ve en gür ormanlık sahadır. Buradaki vejetasyon içinde en yaygın olan tür kızılçamlardır. Söz konusu dağlık kuşaktan itibaren Sabun suyuna kadar ulaşan Yedigöz bazalt platosu üzerinde yer yer kermez meşeleri, tesbih ağaçları ve karaçalılardan oluşan cılız bir formasyon gelişmiştir. Orman örtüsünden yoksun olan Afrin vadisi doğusunda yer yer korunmuş sahalardaki köy koruluklarından kermez meşeleri yer alır. Bu alanlar dışındaki yerlerde ise otsu türlere ve aralarında tek tek badem, alıç ve ahlat gibi türlere de rastlanır. Kilis ovası Sünnep suyu ile Balık suyu arasındaki düzlüklerin tarım arazisi dışında kalan kısımları ise step formasyonu ile kaplıdır. Ancak Kilis ovasının Demirışık köyü çevresindeki vadi yamaçlarında ve Afrin vadisinde 500 m deki yükseltilere kadar kızılçamlara ve bazı maki türlerine rastlanmaktadır. 17

19 2.2.5 Demografik Yapı 2013 yılında yapılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi uygulaması sonuçlarına göre ilimizin toplam nüfusu kişi ve nüfus yoğunluğu 87/km2 kişi olarak tespit edilmiştir. İlimizde nüfus dağılımı tabloda görüldüğü gibidir: İlçe Adı Tablo 3- Nüfusun Yerleşim Yerlerine Göre Dağılımı-2013 Şehir Nüfusu Oran % Köy Nüfusu Oran % Toplam Nüfus Köy Sayısı Mahalle Sayısı Merkez Elbeyli Musabeyli Polateli TOPLAM Yaş grubu Tablo 4- Yaş Grubu ve Cinsiyete Göre Nüfus-2013 Erkek Kadın Toplam Yaş grubu Erkek Kadın Toplam '0-4' '50-54' '5-9' '55-59' '10-14' '60-64' '15-19' '65-69' '20-24' '70-74' '25-29' '75-79' '30-34' '80-84' '35-39' '85-89' '40-44' '90+' '45-49' Toplam

20 Tablo 5- Medeni Durum ve Cinsiyete Göre Nüfus (15 ve daha yaştaki nüfus)-2013 Erkek Kadın Toplam Hiç evlenmedi Evli Boşandı Eşi öldü Eğitim İlimizin eğitim durumu hakkında ayrıntılı tablo aşağıda yer almaktadır. Tablo 6 - Eğitim Durumu ve Cinsiyete Göre Nüfus (6+ yaş) Okuma yazma bilmeyen Okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyen İlkokul mezunu İlköğretim, ortaokul veya dengi okul mezunu Lise ve dengi okul mezunu Yükseköğretim Bilinmeyen Erkek Kadın Toplam İlimizde yer alan ilk ve ortaöğretim kurumları, öğrenci sayıları, öğretmen sayıları, derslik sayılarının, okul sayılarının yer aldığı ayrıntılı tablo aşağıda yer almaktadır. Okul Öncesi Tablo 7- Kilis İli Öğrenci-Öğretmen ve Derslik Sayısı Kilis İl Geneli Öğrenci Öğretmen Derslik Öğretmen Başına Öğrenci Derslik Başına Öğrenci %22.29 %25.32 İlkokul %22.99 %39.22 Ortaokul %15.73 %15.51 Lise %23.60 %

21 Tablo 8- Kilis İli Resmi-Özel Okullar Sayısı Eğitim Kademesi Resmi Özel Anaokulu 6 İlkokul 42 2 Ortaokul 26 2 Lise Genel Lise 1 Anadolu Lisesi 3 Anadolu Öğretmen Lisesi 1 Anadolu Otelcilik ve Turizm Ticaret Meslek Lisesi 1 Ticaret Meslek Lisesi 1 Anadolu İmam Hatip Lisesi 2 Anadolu Sağlık Meslek Lisesi 1 Fen Lisesi 1 Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 1 Kız Teknik ve Meslek Lisesi 1 Halk Eğitim Merkezi 1 Mesleki Eğitim Merkezi 1 Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1 Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 1 Yurt (3 Ortaöğretim, 1 Yükseköğretim) 4 MTSK(Motorlu Taşıt Sürücü Kursu) 6 Dershane 3 İlimizde yükseköğrenim alanında 5662 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun la 28 Mayıs 2007 tarihinde kurulan Kilis 7 Aralık Üniversitesi nde Kilis Muâllim Rıfat Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi olmak üzere 4 fakülte; Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü olmak üzere 2 Enstitü ve 4 Yüksek Okul bulunmaktadır Aralık itibariyle Kilis 7 Aralık Üniversitesinde toplam 191 öğretim elemanı görev yapmakta, öğrenci öğrenim görmektedir. Yükseköğrenim gören öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait toplam 301 öğrenci kapasiteli (69 erkek, 232 kız) öğrenci yurdu iki blok halinde bulunmaktadır. 20

22 2.2.7 Ekonomi Kilis in sanayisinin en belirgin özelliği tarımsal ve hayvansal kaynak potansiyeline yönelik olmasıdır. İlimizin ekonomisinde önemli bir yer tutan zeytin, üzüm ve buğday ürünleri aynı zamanda imalat sanayinde; pekmez, alkol, zeytinyağı ve bulgur üretim tesislerinde girdi olarak kullanılmaktadır. Özellikle üzüm ve zeytin, Kilis e katma değer kazandıran iki önemli ürün grubunu oluşturmaktadır. Tablo 9-Tarım Ürünleri Yıllık Üretim Miktarı Üretim Miktarı (Yıllık) Üzüm Üretimi Zeytin Üretimi Antep Fıstığı Üretimi Biber (Salçalık) Üretimi Pul Biber Üretimi Suma Fabrikası Ton Ton Ton Ton Ton Ton(Yıllık İşlem Kapasitesi) İhracat : USD İthalat : USD Bin kişi başına düşen otomobil sayısı: 58 ( Türkiye ortalaması: 109 ) İşsizlik Oranı 2010: % 10.1 ( Türkiye Ortalaması: 11.9 ) Kilis Organize Sanayi Bölgesi: Kilis Organize Sanayi Bölgesi 90 hektarlık alana kurulmuştur. En küçüğü 4762 m², en büyüğü m² alanlarda olmak üzere toplam 37 sanayi parseli mevcuttur. Parseller müteşebbislere 1996 yılından itibaren tahsis edilmeye başlanmıştır. Sanayi Parselleri: Tahsisi yapılmış olan sanayi parsellerinde ki toplam yatırımcı firma sayısı 36 olup, Bu yatırımcılardan 26 tanesi faaldir. Faal durumda olan fabrikalarımızda istihdam edilen toplam işçi sayısı 781 dir. Bölgemiz geçmiş yıllara kıyasla istikrarlı olarak büyümeye ve gelişmeye devam etmektedir. Tablo 10-Bölgemizde Faaliyette Olan Firmaların Sektörlere Göre Dağılımı Sektör Firma Sayısı Gıda Sanayi 9 Dokuma ve Giyim Sanayi(Tekstil) 8 Plastik Sanayi 3 Dekorasyon Sanayi 2 Bahçe Mobilyaları 1 Diğer 3 Toplam Firma Sayısı 26 21

23 Kilis te OSB alanı dışında da sanayi tesisleri bulunmaktadır. Bu tesislerde; pekmez, zeytinyağı, bulgur, döğme, biber, tahin-helva, suma (saf alkol), plastik ambalaj çantaları, sabun, yorgan, hazır yemek üretilmekte ayrıca 39 adet zeytinyağı fabrikası bulunmaktadır. Kilis Osb İlave (Tevsii) Alanı: Yer Seçim Komisyonu tarafından incelenen 300 hektarlık alanın ilk etapta 100 hektarı yatırım programına alınmış olup, 100 hektarlık alanın KİLİS OSB İlave alan olarak kesinlik kazanması için Gözlemsel Jeolojik Etüt Raporu hazırlamış, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına onaylanması için sunulmuştur. Ayrıca kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir. Kamulaştırma işlemleri ile beraber 100 hektarlık alanın İmar planı çalışmalarına da başlanılmıştır. Kilis Polateli Tekstil Osb: Kilis İli Polateli İlçesi sınırları içerisinde, Gaziantep İli ile ortaklaşa OSB kurmak amacıyla Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı na başvuruda bulunulmuştur. Bölge Polateli İlçesi sınırları içerisinde bulunan Maliye Hazinesine ait arazi üzerinde kurulacaktır. Kilis İli sınırları içerisinde dönüm ve Gaziantep İli sınırları içerisinde dönüm olmak üzere toplam dönüm üzerinde Polateli - Şahinbey Tekstil OSB kurulacaktır. Yeni oluşacak olan bu OSB alanı için talep toplanmış ve toplanmaya devam etmektedir. Şu ana kadar toplam adet firmanın dönüm talep alınmıştır. Polateli Şahinbey Tekstil Organize Sanayi Bölgesi Sanayiciler Derneği kurulmuştur Sağlık Tablo 11-Kilis İli Sağlık Kuruluşları Resmi Hastane Sayısı 1 Özel Hastane Sayısı 1 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Sayısı 2 Sağlık Ocağı Sayısı 5 Verem Savaş Dispanseri Sayısı 1 Kızılay Kan Merkezi 1 Ana Çocuk Sağlığı-Aile Planlaması Merkezi Sayısı 1 Halk Sağlığı Laboratuarı 1 Eczane Sayısı 31 22

24 2.2.9 Kültür Turizm Deniz, kum, güneş üçlüsünün turizmdeki etkisinin insanlar üzerinde belli bir doyuma ulaştığı varsayılarak seyahat edenlerin daha çok kırsal turizme yöneldikleri ve turizm çeşidi çerçevesinde fayda sağlayabilecekleri daha çok alternatifi Kilis te bulabilecekleri düşünülmektedir. Ayrıca ilde bulunan alanların %86.4 ünün tarım ve ormanlık arazilerden oluşması göz önünde bulundurularak sosyo-ekonomik kalkınmayı sağlayacağından, uygulanabilecek en önemli turizm türünün kırsal turizm olduğu düşünülmektedir. Orman ve dağlık alanların av ve yaban yaşamı yönünden oldukça zengin olup bu alanlarda yaban domuzu, çakal, tilki, keklik, kaz, bıldırcın, türleri yaşamaktadır. Seve Barajı, Konak Göleti, Balıklı Göleti, Üçpınar Göleti, Afrin Çayı, Sabun Suyu, Halep Arığı, Sinnep deresi avlanmaya elverişli yerlerdir. Eski medeniyet kalıntıları, yöresel el sanatları, doğal anıtları, yöresel yemekleri yörede kırsal turizmin uygulanmasını sağlayacak zenginliklerdir. Ravanda Kalesi Kale, Kilis' in 24 km kuzeyinde bulunan Polateli İlçesine bağlı Belenözü Köyünün yanındadır. Etrafı açık, ufuklara hakim bir dağın sivri tepesine kurulmuştur. Dağın eteğinden Afrin Çayı geçmektedir. Dağın tepesi oyulmak suretiyle yapılan kalenin bugün ayakta kalan kısmı iç kaledir. Dış kale duvarlarının bazı yerlerinde döküntüler ve temeller kalmıştır. Hititlilere kadar uzanan eski bir tarihi vardır. Bizans eseri olduğu ifade edilen kaleye islami devirlerde ilaveler yapılmıştır. Gezi ve Mesire Yerleri -Karataş Parkı (Cumhuriyet Parkı) - Akpınar -Söğütlüdere Cami Ve Mescitler Osmanlı Devleti kayıtlarına göre Kilis'te 55 cami, 10 mescit bulunmaktadır;ancak bunlardan 11 cami, 2 mescit günümüze ulaşabilmiş; 13 cami sonradan yapılan onarımlarla özgünlüğünü yitirmiş; 31 cami de tamamen yok olmuştur. Ulu Cami, Alacalı Cami, Akcurun Camisi ve Ali Çavuş Camisi Osmanlı Dönemi öncesi yapılardır. Bu dönem yapılarından Ali Çavuş Camisinin adı kalmış; Alacalı Cami onarımlarla özelliğini yitirmiş olup; özgünlüğünü koruyarak günümüze ulaşabilen sadece Ulu Cami ile Akcurun Cami sinin minaresidir. Diğer cami ve mescitler Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi yapılarıdır. Türbeler Hıristiyan Bizans ile Müslüman Arap Devletleri arasında kalan yöre toprakları, din amaçlı pek çok kanlı çatışmaya mekan olmuştur. Kilis ve yöresindeki türbelerin çoğu, bu kutsal amaç uğrunda şehit olmuş din ulularına aittir. Kilis'te meşhedlik (şehitlik) adı verilen mahalle, bu yörelerden biri olup, geçmiş yıllarda buradan geçen Kilisliler, ölenlere saygı gereği ayakkabılarını çıkarırlarmış. Şeyh Mansur Türbesi, Şeyh Muhammed Bedevi Türbesi,Şem' un Nebi Türbesi (Küt Küt Dede Türbesi) 23

25 Höyükler Oylum höyük, Anadolu, Suriye, Mezopotamya arasında yer alan oldukça büyük bir höyüktür. Stratejik bir konumda bulunan höyük her dönemde iskan görmüş bu nedenle arkeolojik açıdan son derece önem taşımaktadır. Ayrıca Kilis İlindeki Höyükler şöyle sıralanmaktadır: Oylum Höyük Çatal Höyük, Kumsurun Höyük, Leylit Höyük, Yavuzlu Höyük, Sinnap Höyük, Belentepe Höyük, Polatbey Höyük, Karamelik Höyük, Murat Höyük, Taşlıbakır Höyük, Kumludere Höyük, Çörten Höyük Hamamlar Kilis'te taşınmaz kültür varlığı olarak günümüze ulaşan beş tane hamam vardır. Eskiden bu hamamlar, katı evselatıkların (yöredeki adı külhan zibili) yakılmasıyla ısındığından (külhanda yanan zibilin külüne kursümbül / kursünbül denir; duvar sıvasında ve damlarda dolgu malzemesi olarak kullanılır) ve kentte bugünkü gibi vahşi çöp depolama alanı olmazmış. Bu alışkanlık yöre ağzında külhan zembili (külhanda yakılacakların doldurulduğu hasırdan yapılmış araç), külhan zibili (hamamda yakılmak üzere toplanan katı atıklar), külhan şilifi (külhanda yakılacakların doldurulduğu kıldan yapılmış büyük torba), külhancı eşeği (külhan zibili ve külhan şilifi taşıyan eşek) gibi söz öbekleri doğurmuştur. Belirttiğimiz bu hamamlar haç planlı, dört eyvanlı ve köşe hücreli olup; hepsinde, soğukluk, ılıklık, sıcaklık bölümleri vardır. Kilis'teki hamamlarda bir de mağdas adı verilen su tekneleri bulunmaktadır. Farklı din ve inançlı kişilerle birlikte yaşayan Kilisli bu mağtasları Yahudilerin kullanması için yapmış, yaptırmıştır. Eski Hamam, Hoca Hamamı, Paşa Hamamı, Hasan Bey Hamamı (Çukur Hamamı),Tuğlu Hamamı (Yeni Paşa Hamamı, Daltaban Paşa Hamamı) 24

26 Kasteller Akcurun Kasteli, Ayınönü Kasteli, Küçük Çarşı Kasteli, Kurdağa Kasteli, İspir Paşa Kasteli, Eski Hamam Kasteli Geleneksel El Sanatları Yorgancılık Kilis'te yorgancılık sanatı, başlı başına bir geçim kaynağını oluşturmaktadır. Ancak teknolojinin gelişiminden o da payını alarak elle yapılan, göz nuru dökülerek üretilen yorganların yerini fabrikasyon yorganlar almıştır. Çeşitli renk ve desenlerden oluşan yorganlar, saten kumaş üzerine iğne yardımıyla işlenir. Yorganın alt kısmını oluşturan ve genellikle beyaz olan kumaş patiskadır ve buna astar denir. Astarla yorganın üstünü oluşturan saten kumaş arasına pamuk, yün veya elyaf yerleştirilir. Satenle aynı renkte olan naylon ipliklerin iğne yardımıyla satenin üzerinde başlayan gezintisi ile yorgan motifi oluşturulur. Ev arasında bayanlar tarafından yapılan geleneksel ev yorgancılığı; yerini, günümüzde genellikle çalışanlarının erkek olduğu işyerlerine bırakmıştır. Hünerli erkek ellerinden çıkan yorgan motiflerini de tıpkı nakışlarda olduğu gibi tabii motifler (karanfil, gül, sarmaşık, salkım, zeytindalı, kuş, şahmaran ve kelebek vb.) oluşturur. Sağlıklı, kullanışlı ve ekonomik olması nedeniyle ısrarla, fabrikasyon yorganların yerine tercih edilen el yapımı yorganların, Kilis ekonomisine yaptığı katkı tartışılmaz bir gerçektir. Bu yorganlar, üreticiler tarafından yurdumuzun dört tarafına pazarlandığı gibi yurt dışına da ihraç edilmektedir. Günümüzde yorgancılık sektörü kooperatifleşerek üretimlerini sürdürmektedir. Çulhacılık (Dokumacılık) Kilim dokumacılığının yanında ham iplikten bez, aba, maşlah, şal, çarşaf, yastık kılıfı... vb. dokunması günümüzde varlığını koruyamamıştır. Saraçlık Meşinden at arabası koşumları, cüzdan, semer, kürtün, kuburluk, hurç kenarı vb. şeylerin yapıldığı meslek dalıdır. Semercilik-Kürtüncülük Yöreye has bir stilde geliştirilmiş olan semercilik bugün tamamen yok olmuştur. Bir iki kürtüncü kalmıştır ama onlar da yavaş yavaş yok olmaktadır. Hallaçlık Ellerinde yaylan ve tokmaklarıyla pamuk atarak, pamukların kabartıldığı zanaat dalıdır. 25

27 Postal ve Haydacılık Kilis yöresine özgü bir stilde dikilen postal, düğmesiz ve koncu haydaya göre kısa olan bir ekinci ayakkabısıydı. Alt kısmı kalın camız derisinden olurdu. Haydanın koncu ise dize kadar uzun, önden çapraz olarak bağlanan, düğmeli, yerel ekinci ve ziraatla uğraşanların giydiği dayanıklı ayakkabısıydı. Köşkerlik Eskiden Kilis'te çok sayıda köşker vardı ve yemeni dikerlerdi. Kırmızı, siyah, gül rengi, şeftali renginde boy boy yemeniler yaparlardı. "ulu, orta, ges" diye adlandırdıkları kalıplarda yemeni dikilirdi. Küçük çocuklar için dikilenlere de "kelik" denirdi. Kilis yemenileri yurdun bütün yörelerine gönderilirdi. Bugün daha çok folklorik amaçla üretilmektedir. Nacarlık ve Sabancılık Hayvancılık ve tarımda gerekli olan araç ve gereçler ile saban, meses, değnek, sırık, yayık, yemlik, kazma, kürek ve bel sapları vb. gibi araç ve gereçleri yapanlar "Sabancılar Çarşısı" denilen yerde çalışırlardı. Tenekecilik İdare lambası, fennüs (fanus), resim çerçevesi, kadüs (kova), şapşak, kutu, mangal vb. gereçler ile soba yaparlardı. Kalaycılık ve Bakırcılık İşlemeli havanlar, baharat değirmenleri, kazanlar, tepsiler, siniler, çeşitli mutfak gereçleri bakırdan yapılırdı. Bu sanat, turizme yönelik olarak çalışan birkaç kişinin dışında plastik, alüminyum ve çelikten yapılan gereçlerin piyasaya hakim olması nedeniyle varlığını koruyamamıştır. Arabacılık Eskiden Kilis'te Bursa arabaları kadar güzel ve zarif araba ve yaylılar yapılırmış. Günümüzde bu işle uğraşan kalmamıştır. Tabaklık (Debbağlık) Köşker, postalcı, çizmeci, semerci saraçlara ve koşumculara deri işlerlerdi. Bu iş eskiden ilkel araçlarla yapılırmış. Deriyi işlemek için zırnık ve köpek dışkısından yararlanılırmış. Hasırcılık ve Zembilcilik Katran Cami civarında "Zembilciler Çarşısı" denilen yerde hasırdan gereçler yapılırmış. Bunu yapan zanaatkarların en büyük özelliği gözlerinin görmemesiydi. "Körler Çarşısı" da denilen bu yerde sazdan zembil, ip, şilif vb. şeyler örerlerdi. Bugün bu çarşı yıkılmış olup; hasırcılık ve zembilcilik de tarihe karışmıştır. 26

28 Sosyo-Kültürel Şehrimiz kültürel açıdan yeterli gelişmişlik düzeyine henüz ulaşamamıştır. Bu alanda çalışmalara hız verilmiştir.2013 yılında şehrimize Nejat Uygur Amfi Tiyatrosu kazandırılarak birçok sosyal etkinliğin yapılabileceği bir alan oluşturulmuştur. Nejat Uygur Amfi Tiyatro Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yaptırılan Alaeddin Yavaşça Kültür Merkezi, 2011 yılından bu yana şehrimize hizmet vermektedir. Kültür merkezinin ikinci katında halk kütüphanesi üçüncü katında ise çocuk kütüphanesi bulanmaktadır. Alaeddin Yavaşça Kültür Merkezi 27

29 Yetki, Görev ve Sorumluluklar 2.3 YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU Belediyenin yetki, görev ve sorumlulukları 5393 Sayılı Belediye Kanununun Üçüncü Bölümünde Belediyenin görev ve sorumlulukları başlıklı 14.maddesi ve Belediyenin yetkileri ve imtiyazları başlıklı 15.maddesi aşağıdaki gibi anlatılmıştır: MADDE 14.- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. MADDE 15.- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. 28

30 b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı, alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. i) Borç almak, bağış kabul etmek. j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak. 29

31 p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. TC. İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. Stratejik Plan ve Performans Esaslı Bütçeleme İle İlgili Hükümler 5393 sayılı Belediye Kanununun İkinci Kısım Birinci Bölümünde belediye organlarının stratejik planlama ile ilgili sorumluluklarını belirten hükümler bulunmaktadır: Madde 18- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır: a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek. Madde 34- Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır: a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek 30

32 Madde 38- Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır: b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. Kanunun stratejik plân ve performans programı başlıklı 41. maddesinde, stratejik planlama süreci, hazırlanışı, kabulü ve bütçeye dayanak oluşturması ile ilgili hükümler bulunmaktadır: Madde 41- Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar. Stratejik plân, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer. Nüfusu 'in altında olan belediyelerde stratejik plân yapılması zorunlu değildir. Stratejik plân ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir. Kanunun faaliyet raporu başlıklı 56. maddesinde, faaliyet raporunun stratejik plan ve performans programındaki hedeflerin gerçekleşmesi veya meydana gelen sapmaların nedenleriyle birlikte açıklayacağı hüküm altına alınmıştır. Madde 56- Belediye başkanı, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plân ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet raporunda, bağlı kuruluş ve işletmeler ile belediye ortaklıklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir. Faaliyet raporu nisan ayı toplantısında belediye başkanı tarafından meclise sunulur. Raporun bir örneği İçişleri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır. Kanunun belediye bütçesi başlıklı 61. maddesinde bütçenin stratejik plan ve performans programına uygun olarak hazırlanacağı hükmü bulunmaktadır. Madde 61- Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin verir. Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir. Bütçe yılı Devlet malî yılı ile aynıdır. Bütçe dışı harcama yapılamaz. Belediye başkanı ve harcama yetkisi verilen diğer görevliler, bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasından sorumludur. 31

33 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme başlıklı 9. maddede stratejik plan hazırlamak yasal bir zorunluluk haline getirilmiştir: MADDE 9.- Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar. Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar. Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilidir. Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve ilgili kamu idaresi tarafından birlikte tespit edilecek olan performans göstergeleri, kuruluşların bütçelerinde yer alır. Performans denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçekleştirilir. Kanunun üst yöneticiler başlıklı 11. maddesinde stratejik planla ilgili sorumluluğun üst yöneticide olduğu belirtilmektedir: MADDE 11.- Bakanlıklarda müsteşar, diğer kamu idarelerinde en üst yönetici, il özel idarelerinde vali ve belediyelerde belediye başkanı üst yöneticidir. Ancak, Millî Savunma Bakanlığında üst yönetici Bakandır. Üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden, malî yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve bu Kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden Bakana; mahallî idarelerde ise meclislerine karşı sorumludurlar. Üst yöneticiler, bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, malî hizmetler birimi, malî kontrol yetkilisi ve iç denetçiler ile muhasebe yetkilisi aracılığıyla yerine getirirler. 32

34 2.4 İÇ ÇEVRE ANALİZİ Kilis Belediyesi Organizasyon Şeması Belediye Başkanı Av. Hasan KARA İmar ve Şeh. Müd. H.Azmi DOKUZLUOĞLU Özel Kalem Müd. Bekir ÇİFTÇİ Belediye Bşk. Yrd. Mehmet Ali ERYILMAZ Fen İşleri Müd. Murat BİLECEN Belediye Bşk. Yrd. M.Akif YAVUZLU Mali Hizmetler Müd. M.Sait ÖZKESİCİ Belediye Bşk. Yrd. Cuma ÖZDEMİR Yazı İşleri Müd. Mehmet Uğur TUNÇERİ Temizlik İşleri Müd. Mehmet GÜNDOĞMUŞ Gelir Müd. Mustafa KARADAŞ İtfaiye Müd. M.Ufuk MISIRLI Park ve Bahçe Müd. Bekir ŞAHİN Su İşleri Müd. S.Begüm BOSTANCI Emlak ve İstimlak Müd. Reşit ÖZKILINÇ Otogar Müd. Coşkun KARTAL Hukuk İşleri Müd. M.Mahşuk DEMİR Etüt ve Proje Müd. Hüseyin ERKMEN Zabıta Müd. Abidin YILMAZ Veteriner İşl. Müd. Erdal ÇELİK Ayniyat Sayman. Abdullah EKİNCİLER Gider Müd. İnsan Kaynakları Müd. Mehmet BÜYÜKDEMİRCİOĞLU Kültür ve Sos. İşl. Müd. Mahmut SELÇUK 33

35 Eksen Başlığı İnsan Kaynakları Kilis Belediyesi 105 memur ve 138 işçi ile olmak üzere 243 personeli ile hizmet vermektedir. Ayrıca kurumun çeşitli birimlerinde 170 hizmet alımı personeli görev yapmaktadır. Kurumun istihdam türlerinin dağılımı aşağıdaki grafiklerde sunulmaktadır. Grafik 1.1- İstihdam Gruplarına Göre Personel Dağılımı 41% 33% 26% Memur İşçi Hizmet Alımı Personel Grafik 1.2- Yaş Gruplarına Göre Personel Dağılımı* Grafik Başlığı Yaş Yaş Yaş 51 Yaş ve Üzeri Memur İşçi *Hizmet alımı personel grafikte yer almamaktadır. 34

36 Eksen Başlığı Grafik 1.3- Eğitim Durumuna Göre Personel Dağılımı Grafik Başlığı İlkokul Ortaokul Lise Önlisans Lisans Diğer Memur İşçi *Hizmet alımı personel grafikte yer almamaktadır. Tablo 12-Meslek Alanına Göre Memur Personel Dağılımı Meslek Alanına Göre Memur Personel Dağılımı Mühendis 9 Mimar 1 Tekniker 9 Teknisyen 3 Şehir Plancısı 1 Diğer Teknik Personel 5 Sağlık Personeli 3 İtfaiye Personeli 4 Zabıta Personeli 14 Diğer İdari Personel 54 Yardımcı Hizmet Personeli 2 TOPLAM

37 Tablo 13- Fiili Görev Dağılımına Göre Personel durumu Fiili Görev Dağılımına Göre Personel Durumu Memur İşçi Toplam Başkanlık Özel Kalem 1-1 Fen İşleri Zabıta Mali Hizmetler Spor Park Bahçe Temizlik İşleri Su İşleri Yazı İşleri Hukuk İşleri İmar ve Şehircilik Kültür ve Sosyal İşler İtfaiye Etüt ve Proje 1-1 Veteriner İşleri 2-2 Otogar Genel Toplam * Hizmet alımı personel grafikte yer almamaktadır. Tablo 14- Memur Personel Emeklilik Durumu Emeklilik Durumu Sayısı Emekliliği Gelmiş Memur Personel 33 Emekliliğine Bir Yıldan Az Kalmış Memur Personel 4 Emekliliğine İki Yıldan Az Kalmış Memur Personel 1 Emekliliğine Üç Yıldan Az Kalmış Memur Personel 1 36

38 2.4.3 Teknolojik Kaynaklar ve Araç Listesi Belediye Bilgi Sistemi içerisindeki bilginin işlenmesi ve depolanmasında yazılım programlarından yararlanılmaktadır. Bilginin işlenmesi, raporlanması, analiz edilmesi için kullanılan yazılım Belediye Otomasyon Sistemidir. Belediyemizdeki bilginin depolanması ve akışını sağlayan programlar server adı verilen ana makinalar üzerindedir.serverlar hizmetlerine göre veritabanı (database) ve uygulama (application) sunucuları olarak adlandırılmaktadır.. Belediyemiz Merkez Binada 10 Megabit Metro internet ile hizmet verilmektedir. Belediyemizde kullanılan tüm birimlerdeki arızalanan bilgisayarlara format atılması, Windows, otomasyon programı ve diğer yazılımların kurulması teknik servisimiz tarafından anında müdahale edilerek yapılmaktadır. Sunuculara ve ağ cihazlarına ilişkin olay günlüklerinin incelenmesi ve yedeklenmesi yapılmaktadır. Tablo 15- Belediyemizin Kullandığı Teknolojik Kaynaklar Cihaz Tipi Cihaz Sayısı Sunucu(Anamakina) (Windows ve Linux Red Hat) 2 Adet Desktop Bilgisayar 70 Adet Leptop Bilgisayar 12 Adet Lazer Yazıcı 40 Adet Oracle veritabanı yazılımı 1 Adet Windows open lisansı 90 Adet Windows server lisansı 1 Adet Antivirüs yazılımı 100 Adet Firewall Cihazı 1 Adet Loglama Cihazı 1 Adet Metro Ethernet Swich 1 Adet 1000 gb 24 portlu swich 6 Adet Network ara kabin 2 Adet Network orta boy kabin 1 Adet 42 Rock server kabin 1 Adet Projeksiyon cihazı 1 Adet Access point 3 Adet DSL modem 1 Adet Scanner 1 Adet 37

39 Tablo 16-Belediyemizde Kullanılan Programlar Su Taşınır mal işlemleri 4.0 Emlak ve Cevre Temizlik Vergisi Taşınır mal işlemleri 6.0 İlan reklam- Genel tahakkuk- Kira - Yat.Kat Emlak vergisi, Tahakkuk ve Raporlama işlemleri Su tahakkuk ve raporlama işlemleri Çevre temizlik ve tahakkuk işlemleri İlan reklam vergisi ve tahakkuk ve raporlama işlemleri Genel tahakkuk ve raporlama işlemleri Kira tahakkuk ve raporlama işlemleri Yatırımlara katılım tahakkuk ve raporlama işlemleri Bütçe işlemleri Muhasebe İşlemleri Analitik muhasebe işlemleri Memur özlük işlemleri Ayniyat stok takip işlemleri Makine ikmal işlemleri Taşınmaz mal işlemleri Adres etiket programı Evrak takip işlemleri Evlendirme işlemleri Encümen meclis kararları programı Başkanlık yönetim programı Bilgi işlem programı Arşivleme Programı (Ebys) Hal Programı Memur bordo işlemleri İşçi özlük işlemleri İşçi bordosu Personel devam kontrol programı Demirbaş takip işlemleri 38

40 Tablo 17- Taşınır Mallar Listesi Araç Türü Araç Sayısı Aracın Yaşı yaş yaş yaş yaş yaş yaş Motosiklet Binek Pikap İtfaiye Minibüs Ambulans Kapalı Kasa Panelvan Otobüs Cenaze Nakil Kamyon Kamyon Distribütör Çöp Kamyonu Vidanjör Midibüs Su Tankeri Çekici Tır Tır Taşıyıcı Römork Çöp Trans. Tırı Traktör Kepçe Dozer Greyder Silindir Finişer Forklift Paletli Exkavatör Toplam

41 2.4.4 Mali Yapı Tablo 18- Yıllar İtibariyle Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Gerçekleşmeleri(TL) Yıllar itibariyle Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Bütçe Gerçekleşmeleri(TL) Genel Kamu Hizmetleri , , , ,56 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri , , , ,90 Ekonomik İşler ve Hizmetler , , ,00 Çevre Koruma Hizmetleri , , , ,97 İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri , , , ,82 Sağlık Hizmetleri , , , ,00 Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri , , , , , , , ,62 TOPLAM , , , ,19 Tablo 19- Yıllar itibariyle Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Bütçe Gerçekleşmeleri(TL) Yıllar itibariyle Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Gerçekleşmeleri(TL) Personel Giderleri , , , ,03 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , , , , , , ,16 Faiz Giderleri , , , ,53 Cari Transferler , , , ,97 Sermaye Giderleri , , , ,50 Sermaye Transferleri , , , ,44 TOPLAM , , , ,19 40

42 2.5 KİLİS BELEDİYESİ HİZMETLERİNE YÖNELİK MEMNUNİYET VE BEKLENTİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI 41

43 2.5.1 GİRİŞ VE YÖNTEM Bu araştırma Kilis Belediyesi tarafından hazırlanmakta olan Stratejik Planı kapsamındaki, Dış Paydaş Analizi ve Halkın Hizmetlere Yönelik Beklenti ve Memnuniyetinin belirlenmesi çalışmasının bir parçasıdır. Anket çalışmasının temel amacı, siz değerli paydaşlarımızın görüş, öneri, talep ve beklentilerini gerçekçi bir şekilde belirlemek ve dönemini kapsayan stratejik plan çalışmamıza paydaşlarımızın katılımını sağlamaktır. Araştırma Temmuz 2014 de Kilis te uygulanmış olup, araştırmanın kitlesini Kilis te ikamet eden denekler ve il dışında ikamet eden Kilisli hemşerilerimizden oluşturmaktadır. Bu araştırma, Kilis Belediyesi resmi web sayfasından yayınlanan anket çalışması ile online yapılmıştır. Farklı sosyo-ekonomik düzeylerdeki 205 deneğin ve 17 dış paydaşımızın katılımıyla araştırma gerçekleştirilmiş olup, böylece sonuçların objektif olması amaçlanmıştır. Rapor toplam beş bölümden oluşmaktadır. Giriş ve Yöntemin incelendiği ilk bölümü deneklerin Demografik Yapısının araştırıldığı ikinci bölüm izlemektedir. Bu bölümde araştırmada yer alan deneklerin genel özellikleri ortaya konmuştur. Üçüncü bölümde Dış paydaşlarımızın Belediye Hizmetleri ve Temel Değerlerimiz Hakkındaki Görüşleri incelenmiştir. Dördüncü bölümde Halkın Belediye Hizmetleri Hakkındaki Memnuniyeti değerlendirilerek, Kilis in en önemli sorunu, Kilis Belediyesinin başarılı hizmetleri ve Suriyeli mültecilerin şehre etkileri ve son bölümde ise deneklerin Kilis Belediyesinin önümüzdeki beş yıl içerisinde öncelik vermesi gereken hizmetler konusundaki algıları araştırılmıştır. Raporun Stratejik Planı öncesinde dış paydaşlarımızın ve halkın beklentilerini değerlendirmek ve politika geliştirmek açısından faydalı olması beklenmektedir A-DIŞ PAYDAŞLAR Tablo 20- Dış Paydaşlar 1 Kilis Valiliği 10 İl Dernekler 2 İl Özel İdaresi 11 İşkur İl 3 Kilis 7 Aralık Üniversitesi 12 Kültür ve Turizm 4 Sosyal Güvenlik Kurumu 13 Esnaf ve Sanatkarlar Odası 5 Meteoroloji 14 Hak-İş Sendikası 6 Sosyal Hizmetler 15 Bem-Birsen Sendikası 7 Gençlik Spor İl 16 Kilis Halk Sağlığı Kurumu 8 Milli Eğitim 17 Kilis Çok Amaçlı Toplum Merkezi 9 İl Müftülüğü 42

44 2.5.2-DEMOGRAFİK YAPI Bu bölümde deneklerin cinsiyet, yaş ve eğitim durumu gibi özellikleri incelenmiştir. Deneklerin cinsiyet dağılımı grafik 2.1 de özetlenmektedir. Araştırmaya katılan kadın ve erkek denek oranına baktığımızda katılımcıların büyük çoğunluğunun erkek olduğu, kadın katılımcı oranının ise düşük kaldığı görülmektedir. Grafik 2.2 de deneklerin yaş dağılımı yer almaktadır. Deneklerin genellikle 18-24, ve yaş grupları arasında, genç ve orta yaş diye adlandırılan yaş gruplarından oluşmaktadır. Araştırmamıza katılan deneklerin eğitim durumları Grafik 2.3 te yer almaktadır. Grafiği incelediğimizde, katılımcıların eğitim düzeyinin yüksek olduğu, çoğunluğu üniversite mezunu oluştururken bunu yüksekokul ve lise takip etmektedir. Grafik 2.1- Cinsiyet Dağılımı 20% 80% erkek kadın 43

45 Grafik 2.2- Yaş Dağılımı 2% 22% 7% 20% % ve üzeri Grafik 2.3- Eğitim Dağılımı 1% 2% 4% 23% ilkokul ortaokul 45% lise 25% yüksekokul fakülte cevap yok 44

46 DIŞ PAYDAŞLARIMIZIN BELEDİYE HİZMETLERİ VE TEMEL DEĞERLERİMİZ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ Grafik 3.1- Kilis Belediyesinin Yürütmekte Olduğu Hizmetler İle İlgili Bilgi Düzeyi Az Orta İyi çok iyi Fikrim yok Grafik 3.2- Kilis Belediyesinin Kurumlar İle Olan İşbirliği Düzeyi Az Orta İyi çok iyi Fikrim yok 45

47 Grafik 3.3- Kilis Belediyesinin Halkın Sorunlarını Zamanında Tespit Ederek, Gerekli Tedbirleri Alma Konusunda Etkinliği Az Orta İyi çok iyi Fikrim yok Grafik 3.4- Kilis Belediyesi Hakkında Bilgilere Ulaşmak İçin Kullanılan Kaynaklar

48 Grafik 3.5- Kilis Belediyesi nin Temel İlkeleri Doğrultusunda Bulunduğu Düzey Düşük Orta Yüksek

49 2.5.4-HALKIN BELEDİYE HİZMETLERİ HAKKINDAKİ MEMNUNİYETİ Grafik 4.1- Yol ve Çevre Düzenlemesinden Memnuniyet Düzeyi 2% 10% katılıyorum 39% 31% kısmen katılıyorum katılmıyorum 18% kesinlikle katılmıyorum fikrim yok Grafik4.2- Cadde ve Sokak Temizliğinden Memnuniyet Düzeyi 2% 46% 9% 18% katılıyorum kısmen katılıyorum katılmıyorum 25% kesinlikle katılmıyorum fikrim yok 48

50 Grafik 4.3- Parklar ve Yeşil Alanlardan Memnuniyet Düzeyi 1% 7% 13% katılıyorum kısmen katılıyorum 55% 24% katılmıyorum kesinlikle katılmıyorum fikrim yok Grafik 4.4- Sosyal ve Kültürel Etkinliklerden Memnuniyet Düzeyi 24% 4% 12% katılıyorum kısmen katılıyorum 29% 31% katılmıyorum kesinlikle katılmıyorum fikrim yok 49

51 Grafik 4.5- Belediye Personelinin Vermiş Olduğu Hizmet Kalitesinden Memnuniyet Düzeyi 27% 4% 14% katılıyorum kısmen katılıyorum 22% 33% katılmıyorum kesinlikle katılmıyorum fikrim yok Grafik 4.6- Anons Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyi 24% 8% 24% katılıyorum kısmen katılıyorum katılmıyorum 16% 28% kesinlikle katılmıyorum fikrim yok 50

52 Grafik 4.7- Kaçak Yapı ile Mücadeleden Memnuniyet Düzeyi 8% 19% katılıyorum 29% 21% kısmen katılıyorum katılmıyorum kesinlikle katılmıyorum 23% fikrim yok Grafik 4.8- İşyeri Denetimlerinden Memnuniyet Düzeyi 33% 6% 29% 10% 22% katılıyorum kısmen katılıyorum katılmıyorum kesinlikle katılmıyorum fikrim yok 51

53 Grafik 4.9- Kurumun Saygınlık ve Güvenirliğinden Memnuniyet Düzeyi 21% katılıyorum 33% 26% kısmen katılıyorum katılmıyorum kesinlikle katılmıyorum 14% 6% fikrim yok Grafik Kurumun İletişim ve Yeni Teknolojiden Yararlanma Gücünden Memnuniyet Düzeyi 21% katılıyorum 32% 23% kısmen katılıyorum katılmıyorum 15% 9% kesinlikle katılmıyorum fikrim yok 52

54 Grafik Belediyeye İstek ve Şikâyetlerin İletilmesinde Kullanılan Yollar 11% 18% 33% 11% 27% akmasa telefon/ dilekçe ilgili müdürlük diğer 53

55 2.5.5-KİLİS İN SORUNLARI VE ÖNCELİK VERİLMESİ GEREKEN HİZMETLER Tablo Temizlik Konusunda Öncelikli Sorunlar TEMİZLİK Yüzde Yol ve sokak kirliliği ( Çöplerin yere atılması) % 70 Gürültü kirliliği % 11 Çöplerin zamanında toplanmaması % 7 Görüntü kirliliği % 4 Çevreyi kirletenlere ceza kesilmemesi % 4 Temizlik konusunda halkın eğitilmesi % 4 Toplam % 100,0 Tablo Ulaşım-Trafik Konusunda Öncelikli Sorunlar ULAŞIM -TRAFİK Yüzde Otopark ihtiyacı % 38 Suriye plakalı araçların trafik kurallarına uymaması % 24 Motosiklet fazlalığı % 14 Trafik işaretlerinin yetersizliği % 14 Toplu taşıma, güzergah % 10 Toplam % 100,0 Tablo Su Konusunda Öncelikli Sorunlar SU Yüzde Susuzluk, su kesintisi(suyun üç günde bir verilmesi) % 62 İçme suyu (şebeke suyunun içilememesi) % 38 Toplam % 100,0 54

56 Tablo Park, Bahçeler ve Yeşil Alanlar Konusunda Öncelikli Sorunlar PARK, BAHÇELER VE YEŞİL ALANLAR Yüzde Yeşil alan azlığı % 56 Parkların yetersiz ve küçük olması % 23 Mevcut yeşil alanların korunamaması % 13 Parklardaki spor alanlarının yetersiz olması % 8 Toplam % 100,0 Tablo Yol ve Kaldırım Konusunda Öncelikli Sorunlar YOL VE KALDIRIM Yüzde Yolların dar ve bozuk olması % 62 Araçların yol kenarına park edilmesi % 13 Ara sokaklara bakım ve asfalt yapılmaması % 8 Kaldırımların çok geniş olması % 7 Cumhuriyet Caddesine alternatif yol olmaması % 7 Yolların tek yönlü olması % 3 Toplam % 100,0 Tablo İmar Konusunda Öncelikli Sorunlar İMAR Yüzde Çevre düzeni % 46 Altyapı % 16 Çarpık kentleşme % 11 Toplu konut yetersizliği % 6 Çarşının küçük olması % 6 Kaçak yapı % 5 Tarım arazilerinin imara açılması % 5 Yeni imar alanında kapalı otopark ve çevre düzenlemesinin yapılmaması % 5 Toplam % 100,0 55

57 Tablo Esnaf ve Seyyar Satıcılar Konusunda Öncelikli Sorunlar ESNAF VE SEYYAR SATICILAR Yüzde Yol ve kaldırımı işgal etmek % 32 Seyyar satıcıların verdiği rahatsızlıklar % 24 Sağlıksız gıda ve ürün satılması ve bunların denetlenmemesi % 22 Suriyeli mültecilerin kaçak işyeri açması % 22 Toplam % 100,0 Tablo Belediyenin Kurumsal Açıdan Öncelikli Sorunları BELEDİYE KURUMSAL Yüzde Kurumsallaşmanın sağlanamaması, kaliteli belediyecilik anlayışının olmaması % 30 Belediyenin programlı ve sistemli çalışmaması % 26 Kalifiyeli personel eksikliği % 22 Belediye hizmet binasının yetersiz olması ve bazı birimlerin hizmet binası dışında olması Kurum içi denetlemenin yetersiz olması (yapılan hizmetlerin kalitesini denetlememesi) % 11 % 11 Toplam % 100,0 Tablo Sosyal-Kültürel Alanda Öncelikli Sorunlar SOSYAL-KÜLTÜREL Yüzde Sosyal-kültürel etkinlikler yetersiz % 50 Sosyal kültürel alanların olmayışı % 22 Beyin göçü % 14 Mahallelerde spor ve yürüyüş alanlarının olmaması % 14 Toplam % 100,0 56

58 DİĞER SORUNLAR Tablo Diğer Öncelikli Sorunlar Yüzde Suriyeli mültecilerin çok fazla olması % 65 İşsizlik % 17 Halkın bilinçsiz olması % 6 Özel hastanenin olmaması % 4 Profesyonel futbol takımının olmaması % 4 Kiraların çok yüksek olması % 4 Toplam % 100,0 HİZMETLER Tablo 22- Kilis Belediyesi nin Başarılı Hizmetleri Yüzde Başarılı hizmeti yok % 19 Scada sistemli içme suyu ve su şebeke hattının yenilenmesi % 16 Temizlik(katı atık ve su atık tesisi, çöp saati uygulaması) % 12 Yeni yönetimin halkın isteklerini dikkate alması, halkla iletişim kurması(halk günü) Asfalt, yol çalışmaları % 8 Karataş parkı, Amfi tiyatro, Meydanlar, Söğütlüdere, Mezarlık temizliği ve düzenleme, ağaçlandırma işlemleri Sosyal ve kültürel etkinliklere önem vermeye başlaması(ramazan ayı etkinlikleri, Cum. Cad. nin trafiğe kapatılması Geniş kaldırımların yapılması % 4 Zabıta denetimlerinin artması, gelişigüzel ruhsat verilmemesi % 4 %10 % 7 % 7 Doğalgaz Altyapı % 3 % 2 Yeni yönetimle dinamik bir kadro oluşturulması % 2 Toplu taşıma araçlarının değiştirilmesi % 2 Belediye web sayfası ve hizmetlerin halka duyurulması % 2 Otopark % 1 Diğer % 2 Toplam % 100,0 57

59 Tablo Suriye Olaylarının Şehre Olumlu Etkileri OLUMLU ETKİLERİ Yüzde Ticaretin canlanması % 83 Ucuz işçilik % 13 Kilis in ulusal basında duyulması, tanınması % 4 Toplam % 100,0 OLUMSUZ ETKİLERİ Tablo Suriye Olaylarının Şehre Olumsuz Etkileri Yüzde Güvenlik, suç oranlarında artış % 22 Kira fiyatlarının orantısız artışı, % 15 Çevre kirliliği, temizlik, parklarda Suriyeli mültecilerin yaşaması, park % 12 alanlarını tahrip etmesi, Kilis halkının yeşil alanları kullanamaması Trafik yoğunluğu, Suriyeli araç sayısının fazlalığı, araç park alanın yetersiz % 12 kalması Yoğun nüfus artışı ve Kilis in nüfusu kaldıracak kapasiteye sahip olmaması % 11 Sosyo-kültürel yapının bozulması, kültür çatışması, dil kargaşası % 6 Sokak satıcıları ve ruhsatsız işyeri açılması % 6 Kamu hizmetlerinden yararlanılmada önceliğin Suriyeli Mültecilere % 4 verilmesi, Kilis halkının ikinci sınıf vatandaş muamelesi görmesi Dilencilik % 4 Gürültü Kirliliği, Suriyeli mültecilerin sabaha kadar dışarıda dolaşmaları % 3 Kilis halkının işsiz kalması % 2 Belediye hizmet kapasitesinin yetersiz kalması % 2 Diğer (sağlık sorunları, çok eşliliğin artması) % 2 Toplam %100,0 58

60 2.5.6-KİLİS BELEDİYESİNİN ÖNÜMÜZDEKİ 5 YIL( ) İÇERİSİNDE ÖNCELİK VERMESİ GEREKEN HİZMETLER Grafik 5.1- Kentsel Dönüşüm İle İlgili Öncelik Verilmesi İstenilen Hizmetler ağaçlandırma 11% kaçak yapının önlenmesi 7% otopark 13% çevre düzenlemesi 22% yeşil alan 26% eski yapıların yerine yeni konutların inşası 10% tarihi konutların restorasyonu 11% Grafik 5.2- Sosyal ve Kültürel Gelişim İle İlgili Öncelik Verilmesi İstenilen Hizmetler aile danışma merkezi 7% engellilere ve bakıma muhtaç insanlara katkı 16% tiyatro konser vb etkinlikler 49% meslek edinme kursları 28% 59

61 Grafik 5.3- Ulaşım İle İlgili Öncelik Verilmesi İstenilen Hizmetler bisiklet yolu 8% toplu taşıma araçları 7% yürüyüş yolu 21% kaldırım 12% yol 52% Grafik 5.4- Çevre ve Çevre Sağlığı İle İlgili Öncelik Verilmesi İstenilen Hizmetler katı atık yönetimi 6% görüntü kirliliği 21% gıda denetimi 15% gürültü kirliliği 13% temizlik 45% 60

62 Grafik 5.5- Kentsel Altyapı İle İlgili Öncelik Verilmesi İstenilen Hizmetler doğalgaz 13% elektrik hatlarının yer altına alınması 20% su 40% kanalizasyon 27% Grafik 5.6- Fiziki Yeterlilik İle İlgili Öncelik Verilmesi İstenilen Hizmetler deneyimli personel 53% hizmet binası 39% iş vasıta araçları 8% 61

63 2.6-SWOT ANALİZİ S Strengths İncelenen kuruluş, süreç veya bir durumun güçlü yanları(olumlu hususlar) w Weaknesses İncelenen kuruluş, teknik, süreç veya bir durumun zayıf yanları O Opportunities Güçlü yanları destekleyen dış çevredeki koşullar(fırsatlar) T Threats Dış çevreden gelen tehditler 62

64 EKONOMİK SOSYAL VE KÜLTÜREL Halkla iletişim düzeyinin yüksek olması GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ Toplumun kültürel sosyal hizmetler yönünden beklentisinin yüksek olması Karataş parkının ve amfi tiyatronun kilise kazandırılması Kilis in sınıra yakın bir il olması nedeniyle ticaretin gelişmiş olması Tarihsel süreçte çok önemli bir jeopolitik konuma sahip olması ve bugünde bu önemini koruyor olması Tarihi ve kültürel bir şehir oluşu Eğitimde başarılı bir şehir oluşu Hızlı nüfus artışı nedeniyle inşaat sektörünün ivmelenmiş olması İnanç turizmi yönünden büyük fırsatlara sahip olunması Kilis ilinin teşvik kapsamında olması Kilis halkının misafirperverliği Kilis in Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin hinterlandında bulunması Kilis in önemli bir liman olan Hatay a yakın olması Suriyelilerin potansiyel nüfus gücü YÖNETİMSEL VE ORGANİZASYONEL YAPI Yeni belediye başkanına güven ve inancın yüksek olması Ast-üst ilişkilerinin modern lider yönetici anlayışıyla yürütülmesi Borç ödeme planlarının oluşturulmuş olması Halkın saygını kazanmış bir kurum olması AB fonlarından kurum projelerinde yararlanılması Pratik çözümler üretebilecek kapasiteye sahip olmak Gelişime açık oluşu Muhasebe takip sisteminin kontrol altında olması Kurumun halkla iç içe olması Kayıtlı mükellef sayısının artırılıyor olması Personelin aylık ödemelerinin düzenli yapılması ve memnuniyet düzeyinin yüksek oluşu Kurumun diğer bağlı birimlerinde faaliyetlerin artırılması ve gelir artışının sağlanması Suriye olayları nedeniyle kurumun çözüm üretme konusunda kendini yenilemesi 63

65 FİZİKİ VE TEKNİK ALT ÜST YAPI Şehrin temel ihtiyacı olan su, katı atık, atık su arıtma tesislerinin kurulması ve işletimi Belediyemiz bünyesinde bilişim alanında altyapının oluşturulmuş olması Mevcut yapıların kontrol altına alınması ve yeni yapıların denetleniyor olması Otogarın otomatik kapı sistemine geçmesi Otogarın şehir içerisinde olması nedeniyle ulaşım sorununun azalması İNSAN KAYNAKLARI YAPISI Vatandaşlarla Suriyeli sığınmacılar arasında çatışma çıkmaması konusunda gerekli yardım dağıtımı ve esnafla diyalog oluşturulması İnsanımızı ve memleketimizi severek insan odaklı hizmet sunulması Kurum dosyalarını ve diğer yasal işlemleri takip edecek yeterli sayıda avukat bulunması ve bu alanda tecrübe sahibi olunması Aynı birimde uzun süreli olarak çalışan personelin kendi dalında tecrübeli olması Personelin çalışmada istekli olması Yeni kurulan birimlerin mevzuata uygun ve sıfır toleransla çalışması Teknik personel kadrosunun genç olması Kurum içinde çalışan personelin iletişim düzeyinin yüksek olması 64

66 ZAYIF YÖNLERİMİZ Kalifiyeli personel eksikliği, mevcut personelin kendini geliştirmemesi ve eğitim ihtiyacının belirlenmemesi Materyal eksikliği İşlerin önceliklerinin netleştirilememesi Gelir gider dengesinin kurulamaması Halkın hizmet alma talebine karşılık verilen hizmeti koruma çabası göstermemesi ve katılımcı olmaması Kısa-orta-uzun vadeli planlama yapılmaması Görev tanımlaması olmaması Birimler arası iletişim eksikliği Mevzuat takibi yapılmaması ve mevzuatın uygulanmaması Teknolojiden yeterince yararlanılmaması Şehirle ilgili yeterli peyzaj çalışması olmaması Alt yapı ve yol sorunu Artan nüfusa oranla artmayan teçhizat ve personel sayısı Hizmet binasının yetersizliği ve kurum birimlerinin dağınık halde bulunması Kilis in Gaziantep ilinin gölgesinde kalması Trafik sorununun artması ve otopark yetersizliği Kaçak yapıların fazla olması İl merkezinde kentsel dönüşüm çalışmalarının yapılmaması Halkın çöp konusunda bilinçsiz olması Öğrenci sayısının fazla olması fakat bunun değerlendirilememesi Beyin göçünün fazla olması Parselasyon planının yapılmaması İşçi ve memurların teknolojik ve yeni gelişmelere kapalı olması Yaptığımız hizmetleri halka anlatamama Bütçenin yetersizliği Belediyecilik imajının olmaması Halkın kentlilik ve çevre bilincinin yeterli ölçüde olmaması Aşırı nüfus artışı Yeşil alanların yetersizliği 65

67 Halkın ve esnafın üzerindeki etkinsizlik Kaynak yetersizliği ve mevcut kurum kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılamaması Kavşakların ve imarın düzensizliği Sosyal ve kültürel etkinliklerin az olması Yol su kaldırım ve seyyar satıcı sorunu Şehir estetiğinin olmaması Plan ve programsız hizmet Kurum içi ilişkilerin güçlendirilememesi Birimlerin bütçelerine göre harcama yapmaması Şehir içi ulaşımın yetersizliği Devlet kurumlarının yeterli denetim yapmaması 66

68 EKONOMİK SOSYAL VE KÜLTÜREL FIRSATLAR Kilisin ulusal ve uluslararası düzeyde Suriye olayları sonrasında gündeme gelmesi Tarihsel ve kültürel olarak eski bir şehir olması Ticari anlamda kıyı bölgesine yakın bir il olması Kilis ilinin Gap projesi içerisinde yer alması Kültürel turizmin geliştirilebilmesi için mevcut tarihsel mirasların ülke çapında merak uyandırması Organik tarım yapılması Kilis mutfağının bölge içerisinde çok ünlü olması Suriyeli mültecilerin varlığının ekonomik yönden şehrin kalkınmasını sağlaması Üniversite öğrencilerinin şehre hareketlilik kazandırması Kilis 7 Aralık Üniversitesinin açılmış olması Şehrin turizm potansiyeline sahip olması Suriyeli mültecilerin varlığı nedeniyle şehre sunulan hibelerde artış olması Gaziantep büyükşehir belediyesine olan fiziki yakınlık ve sosyal yönden bağlılık Suriyeli misafirlerin ucuz iş gücü, ekonomik canlılık ve konut sektöründe hareketlilik sağlaması Öğrencilerin ve Suriyeli misafirlerin varlığı sebebiyle farklı kültürlerin ilimize taşınması Üniversite öğrencilerinin gerçekleştirmiş olduğu sosyal sorumluluk projelerinin ilimize sosyal kültürel ve çevre bilinci açısından katkı sağlaması Suriye ye yakınlık sebebiyle kentte kayıt dışı bir sermaye birikimi olması bununda yatırımlar için kaynak sağlıyor olması Türkiye de büyük ilgi gören el işlemeli yorgan yapımı Kurulması planlanan organize sanayi bölgesinin değerlendirilmesi Metropol şehri olma yolunda hızla gelişmekte olan Gaziantep halkının ilimize yatırım yapması Öncü pınar gümrük kapısının il merkezinde olması Küçük sanayi sitesinin bulunması Tarihi yerlerin restore edilerek turizm sektörüne kazandırılması Oylum höyüğü kazı çalışmalarının yapılarak yeni tarihi değerlerin keşfedilmesi ve turizme kazandırılması Kentin üzüm ve zeytin yetiştiriciliğinde ülke çapında önemli bir yere sahip olması 67

69 YÖNETİMSEL VE ORGANİZASYONEL YAPI Kilis te üst düzey yönetici ve ünlü kişilerin sayısının artması Kilisin kalkınmada öncelikli iller arasında olması Çalışma sistemlerinin teknoloji odaklı olması Politik açıdan mevcut hükümetle aynı siyasi tabanda bir yönetimin bulunması Üst yöneticinin her türlü projeye kaynak sağlayabilecek gücünün olması Eğitimli personel sayısındaki artış FİZİKİ VE TEKNİK ALT ÜST YAPI Park alanlarının özelleştirilerek aktifleştirilmesi Kuzey çevre yolunun faaliyete geçmesi Çalışma alanında personele yetki veren üst yönetici Tarımsal alanların yeterli ölçüde bulunması Kentin küçük olması Kentsel dönüşüm mevzuatının geniş olması ve kilisin gecekondu alanlarının dönüşümünde önemli bir fırsat olması 68

70 EKONOMİK SOSYAL VE KÜLTÜREL TEHDİTLER Güvenlik nedeniyle sosyal ve kültürel etkinliklerde kısıtlama getirilmesi İlimizde var olan Suriyelilerin nüfusunun kent nüfusundan fazla olması Dışarıdan gelen göçmenlerin yasal olmayan yollardan işyeri sahibi olmaları Suriyeli misafirlerin dilimizden anlamamaları ve kurumun temizlik işleri ile ilgili aldığı karalarda düzenin bozulması Kent iş adamlarının yatırımlarını Gaziantep yada İstanbul gibi büyükşehirlere yapması Halkın bilinçsiz olması ve yapılan projelere sahip çıkmaması Suç oranlarının artması Tarım arazilerinin miras yoluyla parçalanması ve buna bağlı olarak üretimin azalması Suriye deki göç nedeniyle güvenlik zafiyetinin yaşanması Göçle birlikte gelen nüfusun ilde yaşayan halkın kültür seviyesinde daha aşağıda oluşu Sığınmacıların kontrolsüz giriş -çıkışları hem güvenliği hem de yaşam standartlarını tehdit etmesi Motorlu araç sayısının hızla artışı ve trafik güvenliğinin yetersiz olması Sanayinin zayıf oluşu Kentte geleneksel olarak silah bulundurma ve eğlence sonrası silah kullanılması Suriyeli vatandaşlar ile Türk vatandaşların birbirine hoşgörüsüz olması Kilis halkının yasal sorumluluklarının bilincinde olmaması Türk vatandaşlarının Suriye kökenli yapmış oldukları evlilikler Sınır bölgesi olması nedeniyle kaçakçılıkla mücadele FİZİKİ VE TEKNİK ALT-ÜST YAPI Görüntü ve çevre kirliliği parklar ve camilerin Suriyeli misafirlerce işgali Kilisin, Gaziantep dışında başka bir il ile sınır komşusu olmaması ve hiçbir bağlantı yoluna sahip olmaması Yeni açılan imar alanları ve eski yapıların birbiriyle olan uyumsuzluğunun şehir planlamasını tehdit etmesi Yeni gelişen nüfus artışının su kaynaklarını ve arıtma tesislerinin kapasitelerinin yetersizliğine neden olması Ekolojik olarak tarım çeşitliliğinin yeterli olmayışı 69

71 Küresel ısınma ile birlikte kuraklığın artması kentin yeterli yağış alamaması İşyeri ve seyyar satıcılarda kontrolsüz çoğalma Ağaçlandırmanın yetersiz olması Kilis merkezindeki yapıların eski olması Kilis in sınır şehri olması ve diğer şehirler ile olan ulaşım problemleri Çarpık yapılaşmanın oluşu YÖNETİMSEL VE ORGANİZASYONEL YAPI Kamulaştırmalara yeterli kaynağın ayrılamaması Siyasi baskı nedeniyle mevzuatta yaşanan aksaklıklar Belediye içindeki birimlerin birbirleriyle olan uyumsuz çalışmalarının halka yansıması Halkın belediyeden beklentisinin günden güne artması fakat yeterli kamu kaynağına sahip olunmaması Kurum içinde en acil iş benim işim mantığı Kalifiyeli personel eksikliği Halkın çevre bilinci konusunda eğitilmesinde kurum olarak yetersiz kalınması Bütçenin kısıtlı olması 70

72 GELECEĞİN TASARIMI 71

73 3.1 MİSYON-VİZYON ve TEMEL DEĞERLER MİSYON Kilis halkının huzur ve rahatlığının ön planda tutulduğu, halkın her kesimine eşit hizmetin sunulduğu, tarihi ve kültürel değerleri sahiplenmiş, şehrin ruhunu ortaya çıkaracak, katılımcı, şeffaf ve kaliteli bir belediyecilik anlayışı ortaya koymak. VİZYON Tarihi kültürün ve yerel zenginliğin ortaya çıkarıldığı, yaşam standartlarının yüksek olduğu, düzenli, dinlendirici, markalaşmış bir Kilis oluşturmak. 72

74 Hesap verile bilirlik Sosyal belediyecilik Tarafsızlık ve şeffaflık İlkeli ve kararlı Tarihe ve doğal mirasa sahip çıkmak Hukuka uygunluk TEMEL DEĞERLER Halkın değerlerine saygılı Mesleki bilgi,uzmanlık ve deneyim Vatandaş odaklı Hizmette güleryüz Yenilikçi Hizmette kalite ve süreklilik 73

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Balıkesir Büyük şehir Bel ediyesi 2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Kentimizde ise belediye teşkilatı ve belediye hizmetleri 1864 yılında başlamıştır. Bugünkü Ali Hikmet Paşa Meydanında

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir.

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir. Belediye bütçesi 5393 sayılı belediye kanunu; MADDE 61.- Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

STRATEJİK PLAN İLE İLGİLİ 5018, 5216, 5302, 5393, 5436 ve 5227 NUMARALI KANUNLARDA YER ALAN MADDELER

STRATEJİK PLAN İLE İLGİLİ 5018, 5216, 5302, 5393, 5436 ve 5227 NUMARALI KANUNLARDA YER ALAN MADDELER 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu 5436 Sayılı KMYK Kanunu İle Bazı Kanun Ve KHK

Detaylı

ISPARTA MİMARLAR ODASI

ISPARTA MİMARLAR ODASI Ulaşılabilirlik Mevzuatında adı geçen Türk Standardları Enstitüsü standartlarının, özürlülerin ulaşabilirliği ile doğrudan ilgili olan üç tanesi; TS 9111: Özürlüler ve Hareket Kısıtlılığı Bulunan Kişiler

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi kanununun 2004 yýlýnda devreye girmesi ile Ýzmir Büyükþehir Belediyesine 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuþtur. Görev alanlarýnýn

Detaylı

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-2): 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 23/08/2016 tarih 425 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 03.02.2017 Sayısı 10 Özü İlçemizde Katı Atık Mobil Aktarma İstasyonunun yapılması hususunun görüşülmesi Akçadağ Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, A. Turan

Detaylı

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Belediyeler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Tür Sayı Büyükşehir Belediyesi 30 Büyükşehir İlçe Belediyesi 519 İl Belediyesi 51 İlçe Belediyesi 400 Belde (Kasaba) Belediyesi 397 Türkiye nüfusu: 74.724.269 Köy: 12.045.518

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ 1. DÜZEY GELİR BÜTÇESİ 2016 YILI ÖDENEĞİ 2017 YILI

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER

2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER 2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER 2009 yılı Yatırım Programı uzun bir hazırlık, rasyonelleştirme ve değerlendirme süreci kapsamındaki çalışmalar sonunda hazırlanmış olup içeriğinde toplam

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MANİSA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım Evrak Tarih ve Sayısı: 07/03/2016-12426 T.C. Sayı :42780703/602.04.03/ Konu :2018-2022 Stratejik Plan Hazırlığı Dağıtım Üniversitemiz 2013-2017 ikinci beş yıllık Stratejik Planının süresi 2017 yılında

Detaylı

Menemen Belediyesi 2012 Performans Programı

Menemen Belediyesi 2012 Performans Programı 1 Kendiniz İçin değil,bağlı bulunduğunuz Ulus için,el birliği ile çalışınız.çalışmaların en yükseği budur. M. Kemal ATATÜRK 2 Hizmet ve planlamalarımızı bireysel taleplere göre değil toplumsal taleplere

Detaylı

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Tarihi Yönetmelik No: 5018 YT 015 Yürürlük Tarihi Yayın Tarihi RG Sayısı 26179 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : İptal-İhdas. TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi nin 04/03/2013 tarihli oturumunda

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü EKİM AYI 2. BİLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ Gündem Maddelerinin Görüşülmesine Geçildi; KARAR 100: Gündemin birinci maddesi; 2016 mali yılı bütçe görüşülmesine

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK R.G. Tarihi : 05/07/2008 R.G. Sayısı : 26927 BİRİNCİ

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini (21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki Ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tarih KOMİSYON RAPORLARI Rapor No 2010 / 18 HUKUK KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tarih KOMİSYON RAPORLARI Rapor No 2010 / 18 HUKUK KOMİSYONU RAPORU SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tarih. 04.05.2010 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No 2010 / 18 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : Yönetmelikler. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisi nin 03.05.2010 tarihli oturumunda komisyonumuza

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA KONU : 2012 Mali Yılı Hizmet Ücret Tarifesi. TEKLİFİN

Detaylı

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2005 Resmi Gazete Sayısı: 26040 Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ Tebliğ No (Seri No: 1) Resmî Gazete Tarihi 31/12/2005 Resmî Gazete Sayısı

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi : 12.07.2013 Kabul Sayısı : 382 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi : 31.07.2013

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/029 Meclis Karar Tarihi : 12.06.2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 19.06.2014 Amaç ve

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2012

PERFORMANS PROGRAMI 2012 PERFORMANS PROGRAMI 2012 -FİZİKİ BELEDİYECİLİK -SOSYAL BELEDİYECİLİK -KÜLTÜREL BELEDİYECİLİK -EKOLOJİK BELEDİYECİLİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 BAŞKANIN SUNUŞU 3 I. GENEL BİLGİLER 4 6 7 I-A- MİSYON ve VİZYON

Detaylı

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir.

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir. Çaldıran Tarihçesi: İlçe birçok tarihi medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Medler, Bizanslılar, Urartular, İranlılar ve son olarak Osmanlı devleti bu ilçede hâkimiyet sürmüşlerdir. İlçenin tarih içerisindeki

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

K A R A R. T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi

K A R A R. T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 29.11.2013 tarihli oturumunda

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 22 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 22 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 02.10.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 22 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA KONU : Bosna Hersek Federasyonu Jajce Belediyesi Ziyareti.

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA TURGUTLU URGANLI TERMAL TURİZM MERKEZİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN NOTU İLAVESİ AÇIKLAMA RAPORU 2017-ANKARA 1 ALAN TANIMI

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev, Çalışma

Detaylı

Şekil 1. Hava Fotoğrafı Kepez İlçesi, Gaziler Köyü (KSS) yapılmak istenilen alan

Şekil 1. Hava Fotoğrafı Kepez İlçesi, Gaziler Köyü (KSS) yapılmak istenilen alan ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, GAZİLER MAHALLESİ 28254 ADA 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473 ve 474 PARSELLERE İLİŞKİN 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Kentsel Tasarım Müdürlüğünün görev, yetki ve

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ:

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ: TARİHİ : Batı Toroslar ın zirvesinde 1288 yılında kurulan Akseki İlçesi nin tarihi, Roma İmparatorluğu dönemlerine kadar uzanmaktadır. O devirlerde Marla ( Marulya) gibi isimlerle adlandırılan İlçe, 1872

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Erciyes Üniversitesi'nin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1-(1) Bu Usul ve Esasların amacı, Hitit Üniversitesi Kalite Komisyonunun

Detaylı

Bayraklı İlçe Raporu

Bayraklı İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 37 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 309.137 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 8.350 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 6 HAZİRAN 2016 TARİHLİ TOPLANTISININDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 6 HAZİRAN 2016 TARİHLİ TOPLANTISININDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ ===========================ÖDEMİŞ BELEDİYESİ======================= Toplantı Dönemi : 2016 yılı Haziran Ayı Birleşim : 6 Oturum : 1 Tarihi : 06/06/2016 Karar Sayıları : 67, 68, 69, 70, 71 ÖDEMİŞ BELEDİYE

Detaylı

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi:

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin ne zaman ve kimler tarafından hangi tarihte kurulduğu kesin bilinmemekle beraber, bölgedeki yerleşimin Van Bölgesinde olduğu gibi tarih öncesi dönemlere uzandığı

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: 2016 Yılı Gelir-Gider Bütçesi. TEKLİF: Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 18.09.2015 tarih 2015/24731 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; Kartal Belediyesi 2016 Yılı Gelir - Gider Bütçesi Belediye

Detaylı

YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Maliye Bakanlığından: YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe

Detaylı

YÖNETMELİK. Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YÖNETMELİK Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe

Detaylı

Performans Esaslı Bütçeleme. Prof.Dr. Coşkun Can Aktan

Performans Esaslı Bütçeleme. Prof.Dr. Coşkun Can Aktan 1 Performans Esaslı Bütçeleme Prof.Dr. Coşkun Can Aktan 2 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Bilindiği üzere uluslararası standartlara uygun daha etkin bir kamu mali yönetim ve kontrol sisteminin

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ 1329 ADA 1 PARSEL 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN ŞEHİR VE BÖLGE PLANCISI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK 2017 MANİSA 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çanakkale Belediyesi Fen

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

Belediye başkanlığının sona ermesi

Belediye başkanlığının sona ermesi Belediye başkanlığının sona ermesi MADDE 44. Belediye başkanlığı, ölüm ve istifa hâllerinde kendiliğinden sona erer. Belediye başkanının; a) Mazeretsiz ve kesintisiz olarak yirmi günden fazla görevini

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜN KURULUŞU : Müdürlüğümüz 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 nci maddesi gereği aynı kanunun 49 ncu maddesine istinaden Belediye Meclisinin 03.02.2005

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

Kastamonu - Tosya YATIRIM YERİ KATALOĞU. Kastamonu - Tosya ilçesi uygun yatırım yerleri. www.kuzka.org.tr

Kastamonu - Tosya YATIRIM YERİ KATALOĞU. Kastamonu - Tosya ilçesi uygun yatırım yerleri. www.kuzka.org.tr Kastamonu - Tosya YATIRIM YERİ KATALOĞU Kastamonu - Tosya ilçesi uygun yatırım yerleri www.kuzka.org.tr Tosya girişimciliği ile önplana çıkmış bir ilçedir. Halkın dinlenmesi ve eğlenmesi için Yeşilgöl

Detaylı

BELEDİYELER İÇİN BİLGİLENDİRME. Erkan KARAARSLAN

BELEDİYELER İÇİN BİLGİLENDİRME. Erkan KARAARSLAN BELEDİYELER İÇİN BİLGİLENDİRME Erkan KARAARSLAN BELEDİYELER İÇİN BİLGİLENDİRME Uzun yıllardır kritik konularda kamu yönetimini uyaran, bilgilendiren ve geliştiren çalışmalar yapmaya çalışıyorum. Bu tür

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI YALOVA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 17.03.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26111 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU AKÇAKALE KÖYÜ (MERKEZ/GÜMÜŞHANE) 128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 2016 AKÇAKALE KÖYÜ-MERKEZ/GÜMÜŞHANE 128 ADA 27 VE 32 NUMARALI PARSELLERE

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA YILDIRIM BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef GİRESUN BELEDİYESİ TEMIZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜGÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ TEŞKİLAT MADDE 5-Temizlik İşleri Müdürlüğü aşağıda yazıldığı şekilde teşkilatlanmıştır.müdürlük;belediye Başkan Yardımcısı

Detaylı

İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU

İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU 7269 İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU Kanun Numarası : 3796 Kabul Tarihi : 30/4/1992 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 5/5/1992 Sayı : 21219 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI NA BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI NA BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI NA BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Belediyemiz Meclisi nin 05 Mayıs 2014 günlü birleşiminde komisyonumuza havale edilmiş bulunan Şişli Belediye Başkanlığı nın 2013 yılı kesin

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Bağlılık Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik Kütahya

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi:21.10.2014 Karar Sayısı: 84516765-301-05/80 Meclis Başkan: İnş. Müh. Hasan ARSLAN Belediye Başkanı MECLİS TOPLANTISINA KATILAN ÜYELER: SEMRA AKSU,

Detaylı

09 Ekim 2005 Tarihli Resmi Gazete Sayı: İçişleri Bakanlığından: İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği

09 Ekim 2005 Tarihli Resmi Gazete Sayı: İçişleri Bakanlığından: İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği 09 Ekim 2005 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25961 İçişleri Bakanlığından: İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No : 488 KONUSU: 2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi. o) Seydikemer ilçe Belediye Başkanlığına ait 2017 yılı bütçesi ve gelir

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

Kütahya nın Sosyo-Ekonomik Göstergeleri

Kütahya nın Sosyo-Ekonomik Göstergeleri Kütahya nın Sosyo-Ekonomik Göstergeleri Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü Sunum İçeriği Nüfus Demografik Yapı Eğitim Kültür Sağlık İşgücü Sanayi Dış Ticaret Tarım Motorlu Taşıtlar Enerji Çevre Nüfus

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Gebze Belediyesi sınırları içerisindeki

Detaylı

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s.

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. Amaç ve Kapsamı Madde 1- Bu kanun İstanbul Kentinin uluslararası olimpik anlaşma şartlarına uygun

Detaylı

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI (2017-2018) Prof. Dr. Hülya DEMİR Mekânsal kullanım tanımları ve esasları (madde 5) i) Sosyal altyapı alanları (kentsel sosyal altyapı alanları) Birey ve toplumun kültürel, sosyal

Detaylı

YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI

YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI Bu yasa hazırlığı ile ilgili tartışmaya açılmış bir taslak bulunmamaktadır. Ancak hükümetin bir çalışma yaptığı ve bu çalışmanın tamamlanma

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

GÖLMARMARA MAHALLESİ, 6920 VE 6921 PARSELLERE AİT

GÖLMARMARA MAHALLESİ, 6920 VE 6921 PARSELLERE AİT GÖLMARMARA (MANİSA) GÖLMARMARA MAHALLESİ, 6920 VE 6921 PARSELLERE AİT NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN etüdproje TEL/FAKS:0 236 713 09 36 M. PAŞA CAD. UĞURSOY İŞHANI KAT:2 NO:146/217

Detaylı

AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU

AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU İçerik 1. GEREKÇE ve KAPSAMI... 2 2. KONUM... 3 3. MÜLKİYET DURUMU VE MERİ DURUMU... 4 4. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ...

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı