* Ebrary ( kitap) * ISI Web of Science * Science Direct * YÖK Tez Arama

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "* Ebrary (48.400 kitap) * ISI Web of Science * Science Direct * YÖK Tez Arama"

Transkript

1 BİLGİSAYAR ORTAMINDA SANAT ve TASARIM BİLGİSAYAR ORTAMINDA SANAT ve TASARIM

2 PROGRAM HAKKINDA BİLGİ Enformatik, bilgi teknolojileri ile bireyler, kurumlar ve toplum arasındaki etkileşimi ve aralarındaki karşılıklı dönüşümü araştıran geniş kapsamlı ve çok disiplinli bir çalışma alanıdır. Bir problemi daha iyi anlamak, sunmak ve çözüme ulaştırmak için veriden bilgi üretimini sağlayacak farklı bilişim araçları ve hesaplama yöntemleri kullanır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (), Enformatik Bölümü, üniversitenin genel yönelimine paralel olarak teknolojinin sanat ve tasarım gibi görsel yaratıcılık gerektiren branşlarda sosyal ve kültürel etkisi ile kullanım alanlarını araştırmaktadır. Bu branşlarda karşılaşılan farklı problem alanları için kuramsal bir çalışma sonucunda bilişim teknolojileri ve medyası ile desteklenen çözümler geliştirir. Bölüm araştırma ve eğitim faaliyetleri, ilgili alanların gerektirdiği disiplinlerle işbirliği içinde yürütülür. Enformatik Bölümü bünyesindeki Bilgisayar Ortamında Sanat ve Tasarım (BOST) yüksek lisans programı bu çerçevede sayısal medyanın sanat ve tasarımla ilgili alanlarda kullanımı ile ilgilenmektedir. Eğitimde bilişim teknolojilerinin kullanımı ve yenilikçi uygulamalar geliştirimi de BOST programında özel önem verilen konulardandır. Programda üç uzmanlık alanı bulunmaktadır: Bilgisayar Grafiği ve Animasyon Çoklu Ortam Veri Sunumu Teknikleri Çevrim içi Teknolojiler ve Sosyal Bilişim BOST programı çok disiplinli yapısı nedeniyle ilke olarak farklı branşlardan öğrenci başvurularını teşvik etmektedir. Ancak yüksek lisans çalışma alanına göre bilişim, sanat veya tasarım alanlarında yeterli bilgi birikimine sahip olmayan öğrencilerin enformatik ve/veya diğer bölümlerdeki derslerden oluşan bir bilimsel hazırlık programına bir yıla kadar devam etmesi tavsiye edilebilmektedir. Hangi branşlardan öğrencilerin kabul edileceği başvuru dönemlerinde Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından ilan edilmektedir. ALTYAPI ve ARAŞTIRMA OLANAKLARI Enformatik bölümüne ait CAD, üç boyutlu modelleme, animasyon ve görüntü işleme yazılımları için uygun performanslı Sun Microsystems tabanlı 16 bilgisayarlı bir laboratuvarı ve 1 bilgisayarlı ikinci bir laboratuvarı bulunmaktadır. Laboratuvarlardaki bilgisayarlarda CAD, animasyon, modelleme, görüntü işleme ve web tasarımı gibi alanlarda kullanılan güncel yazılımlar yüklüdür ve gelişmelere paralel olarak bu yazılımlar güncellenmektedir. Ayrıca bölümünün kendine ait eğitim, araştırma ve tanıtım amaçlı faaliyetlerinde kullanılan Sun X0 serisi bir sunucusu bulunmaktadır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Merkez Kütüphanesi öğrencilere özellikle sanat ve tasarım alanlarında çok sayıda kitap, yurt içi ve yurt dışı süreli yayın, üniversite yayınları ve tezler ile bir araştırma olanağı sunmaktadır. Ayrıca kütüphane, üyesi olduğu ve abone olduğu birçok elektronik veri tabanıyla çevrimiçi olarak geniş bir alanda araştırma yapılabilmesine olanak sağlamaktadır. Üye olunan veri tabanlarından bazıları: * Proquest Sanat, Tasarım, Müzik ve Paketi * Avery Index to Architectural Periodicals * Art & Architecture * Academic Search Complete * Ebrary (8.00 kitap) * ISI Web of Science * Science Direct * YÖK Tez Arama 1

3 BAŞVURU KOŞULLARI Başvuru ve Sınav Tarihleri: Bahar yarıyılı için Ocak ayı, Güz yarıyılı için Haziran ayı (güncel ve doğru tarihler Fen Bilimleri Enstitüsü nden öğrenilmelidir) Fen Bilimleri Enstitüsüne teslim edilecek belgeler: Diploma: Lisans diploması ya da çıkış belgesi ve Lisans öğreniminde alınmış derslerin notlarını gösteren belge (Transkript). ALES: ALES sınavından en az 55 puan veya GRE de sayısal bölümden en az 610 puan, ya da GMATT tan en az 50 puan almış olmak. Yabancı Dil: Yüksek Lisans için KPDS veya ÜDS den en az 30 puan veya TOEFL, IELTS, FCE, CAE, CPE denklikleri belirlenmiş puanlar almış olmak. Enformatik Bölümü Başvuru Süreci: Yazılı ve sözlü sınav (bölüm tarafından gerçekleştirilir) Portfolyo (görsel çalışmalardan oluşur) adet referans mektubu * Tüm başvuru belgeleri Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından ilan edilmektedir. * Yabancı uyruklu adaylar Fen Bilimleri Enstitüsü nden başvuru koşullarını öğrenebilirler. ÖZEL ÖĞRENCİLİK Özel öğrencilik, lisans diplomasına sahip, belirli bir olgunluktaki kişilere kendi bağımsız akademik çalışmaları için bilgi ve deneyimlerini arttırmak için lisansüstü derslere devam etme hakları verilen bir statüdür. Özel öğrenciler tam zamanlı öğrencilerin haklarından yararlanamaz ve özel öğrenci olmak üniversitenin herhangi bir programına kayıt için öncelik hakkı vermez. Başvurular Enformatik Bölümü Başkanlığı na en geç derslerin başladığı hafta yapılır ve başvuru sonucu takip eden hafta ilan edilir. Özel öğrencilik süresi en fazla bir yıldır. BOST yüksek lisans programına kabul halinde özel öğrenci olarak alınan derslerden en fazla 8 kredi transfer edilebilir. Özel öğrenci olarak Enformatik Bölümü ne başvuracak öğrencilerin aşağıdaki belgeleri Enformatik Bölüm Başkanlığı na teslim etmesi gereklidir: 1. Başvuru dilekçesi (Bu dilekçe, neden özel öğrenci olunmak ve hangi derslerin alınmak istendiğini açıkça ifade etmelidir).. Noter onaylı Lisans diploması ve transkript * Yabancı öğrenciler için Türkçe dil düzeyini gösteren TÖMER onaylı bir belge istenir. PROGRAM SÜRESİ ve NOT DEĞERLENDİRMESİ BOST yüksek lisans programının tamamlanma süresi dört yarıyıldır. Dört yarıyıl sonunda kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya ilgili enstitünün öngördüğü en az genel not ortalamasını tutturamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Öğrenciye lisansüstü programında aldığı her ders için dersi yürüten öğretim üyesi tarafından aşağıdaki başarı notlarından biri verilir: BAŞARI NOTLARI PUANLAR HARF NOTU HARF NOTU KATSAYISI Bir dersten başarılı sayılmak için, yarıyıl A.00 sonu başarı notu olarak yüksek lisans öğrencisinin en az (C) notu, B 3.50 Yüksek lisans programlarında ilgili C 3.00 dersten başarısız olan, ancak ilave bir D.50 çalışmayla C veya P notu alabilecek E.00 öğrencilere (DX) notu verilir Seminer dersi ve tez çalışmasının değerlendirilmesi başarılı (P) veya 0 DX (Yüksek Lisans) 0.00 başarısız (F) şeklinde yapılır. Notlandırma sistemi ile ilgili ayrıntılı bilgi için Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim Yönetmeliği ne bakılabilir. BOST PROGRAMI DERS MÜFREDATI BOST, 5 krediden oluşan tezli bir yüksek lisans programıdır. Dersler aşağıdaki uzmanlık alanlarını kapsayacak şekilde oluşturulmuşlardır. Bilgisayar Grafiği ve Animasyon Çoklu Ortam Veri Sunumu Teknikleri Çevrim içi Teknolojiler ve Sosyal Bilişim Programın ilk iki yarıyılı zorunlu ve seçmeli derslerden meydana gelmektedir. Öğrenciler yukarıdaki uzmanlık alanlarına göre seçmeli derslerini şekillendirebilirler. Her dönem en az biri bölümden olmak üzere iki ya da daha fazla seçmeli ders alınması gerekir. Bölüm dışı seçmeli dersler, ilk dönem yüksek lisans koordinatörü ve sonraki dönemler öğrencinin danışmanının onayıyla Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerinde yer alan diğer lisansüstü programlardan veya diğer üniversitelerin lisansüstü programlarından alınabilir. BOST programında tez çalışması en önemli bileşendir. Tez, özgün bir araştırma sorusu ile başlar, ciddi bir araştırma ve yoğun çalışmayı gerektirir. İlk yarıyıl, tez araştırma ve yazım konularını içeren BS503 Araştırma Yöntemleri dersi alındıktan sonra öğrenciler, tez çalışmalarını danışmanları ile birlikte yürütürler. 3

4 Tez danışmanları uzmanlık alanı öğrencinin çalışma konusuna yakın olan doktoralı öğretim üyeleri arasından ikinci yarıyılda belirlenir. Bu yarıyıldan başlayarak öğrenci, tez danışmanı ile araştırmasının gerektirdiği sıklıkta bire bir olarak BS50 Yüksek Lisans Araştırma Konuları dersi kapsamında toplanır. Danışman ve öğrenci, üçüncü ve dördüncü yarıyıllarda düzenli olarak bir araya gelerek tezi teslim edecek olgunluğa ulaştırırlar. Tez yazımı kuralları Fen Bilimleri Enstitüsü web sitesinden de ulaşılan kılavuza göre gerçekleştirilir. 1. DÖNEM (BS501) Bilgisayar Des. Modelleme (BS503) Araştırma Yöntemleri 3 (3+1) 3 (3+0) 8 6 (BS53) Bilgisayar Program. Giriş (BS533) Web Tasarımı (+1) (+1) DERS AÇIKLAMALARI ZORUNLU DERSLER BS500 SEMİNER (Postgraduate Seminar) Öğretim Elemanı: Yrd. Doç. Dr. Turgay Gökçen Derste seçilecek bir tema çerçevesinde bilişim, tasarım ve sanat teknojileriyle ilgili konular tartışılacaktır. Yüksek lisans öğrencileri kendi araştırma konuları hakkında sunumlar yapacaklardır. Derse gerek, akademik gerekse iş çevrelerinden konuşmacılar davet edilecektir. Öğrencilerin alanlarında yeni kuramsal ve teknolojik oluşumlar hakkında bilgilendirilmeleri hedeflenmektedir. (BS505) Bilgisayar Des. Gör. İşleme seçmeli ders 1 (program içi) seçmeli ders (program içi veya dışı) 3 (3+1) 8 Toplam kredi DÖNEM (BS537) Sanat ve Geometri (+1) BS501 BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODELLEME (Computer-Aided Modeling) Öğretim Elemanı: Prof. Dr. Salih Ofluoğlu Ders kapsamında vektör tabanlı yazılımlarda nurbz, poligon ve subdivision geometrik modelleme teknikleri ile ilgili konular detaylı olarak incelenecektir. Eğri ve çizgiye dayalı geometrilerde temel bileşenler incelenecek ve bu geometriler kullanılarak yüzey oluşturma yöntemleri ele alınacaktır. Ders kapsamında ayrıca malzeme ve ışık ile ilgili konulara giriş yapılacaktır. (BS500) Seminer (BS50) Çoklu Ortam Atölyesi (BS50) Yüksek Lisans Araşt.Konu. seçmeli ders 1 (program içi) seçmeli ders (program içi veya dışı) 0 (+6) (+0) Toplam kredi DÖNEM (BS53) Etkileşimli Medya Uyg. (+1) (BS536) Üç Boyutlu Animasyon (+1) (BS538) Temel Robotik Uyg. (+1) BS50 ÇOKLU ORTAM ATÖLYESİ (Project Studio) Öğretim Elemanı: Okutman Salih Akkemik Ders içeriği, etkileşimli medya tasarımı kapsamında görüntü işleme, video, ses ve animasyon gibi medya çeşitliği içerdiğinden, öğrencilere teorik bilgiler ile birlikte temel uygulama teknikleri anlatılacaktır. Dersin ağırlığı proje yapımı üzerine olacaktır. Bu sebeple öğrenciler, dönem içinde öğretim elemanının belirleyeceği proje veya projeler üzerinde her hafta düzenli olarak çalışarak, atölye ortamında haftalık değerlendirme sürecine girecekler ve dönem sonunda da proje veya projelerini tamamlayarak final değerlendirme jürisine değerlendirileceklerdir. Ön koşulu: BS505, BS533 veya öğretim görevlisinin izniyle Yüksek Lisans Tezi 30 Toplam kredi 30. DÖNEM Yüksek Lisans Tezi 30 Toplam kredi 30 BS503 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ (Research Methods) Öğretim Elemanı: Prof. Dr. İbrahim Ataç Bu derste öğrenciler yüksek lisans araştırmalarında yararlanabilecekleri kalitatif ve kantitatif araştırma yöntemleri, terminoloji ve araçlar hakkında bilgi sahibi edineceklerdir. Çeşitli makaleler ile öğrencilerin sorgulama yeteneklerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Araştırmalarda etik kavramı detaylı bir şekilde incelenecektir. Ayrıca bölümde görev alan öğretim görevlileri kendi araştırmaları ve uzmanlık alanları ile ilgili öğrencilere bilgi vereceklerdir. Bu sayede öğrenciler proje veya tezlerinde birlikte çalışabilecekleri öğretim görevlilerini tanıyabileceklerdir. 5 6

5 BS50 YÜKSEK LİSANS ARAŞTIRMA KONULARI (Postgraduate Research Studies) Öğretim Elemanları: Prof. Dr. İbrahim Ataç, Prof. Dr. Salih Ofluoğlu, Yrd. Doç. Dr. Turgay Gökçen, Yrd. Doç. Dr. Seher Başlık Bu ders, öğrencilerin üzerinde çalıştıkları araştırma veya projelerinde uzman bir öğretim görevlisi karşılıklı çalışma olanağı sunacaktır. Öğrencinin tez çalışma alanı ile öğretim görevlilerinin uzman oldukları alanlarda birlikte çalışmaları hedeflemektedir. Ders sonunda öğrencinin tezi ile ilgili hipotez, araştırma yöntemi ve içeriği ile ilgili konularda belirli bir olgunluğa erişmesi beklenmektedir. BS505 BİLGİSAYAR DESTEKLİ GÖRÜNTÜ İŞLEME TEKNİKLERİ (Computer-Aided Image Processing) Öğretim Elemanı: Öğr. Gör. Sertaç K. Erbaş Ders kapsamında ağırlıklı olarak iki boyutlu raster (piksel) tabanlı işlemler öğretilecek ve bunun yanında iki boyutlu vektör tabanlı işlemler de ders içeriğinde yer alacaktır. Bu alanda kullanılan önemli yazılımlar tanıtılarak, elektronik ortamda algılama, medyalar arası kompozisyon, oluşumlar incelenecektir. SEÇMELİ DERSLER BS53 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMASINA GİRİŞ (Introduction to Computer Programming) Öğretim Elemanı: Öğretim Gör. Görkem Kınık Bilgisayar programlaması ile ilgili giriş düzeyinde bir derstir. Programlama dillerinin temel bileşenleri, modüler ve nesneye dayalı programlama dilleri ile ilgili bilgiler ve derleyici kavramı incelenecektir. Nesne tabanlı programlama dilleri üzerine yoğunlaşılacaktır. BS533 WEB TASARIMI (Web Design) Öğretim Elemanı: Okutman Salih Akkemik, Öğr. Gör. Kemal Şahin Internet ve World Wide Web hakkında temel bilgilerin sunulması, Web sayfalarının hazırlanması için tablosuz yerleşimin, HTML ve CSS kullanımının öğretimi, Web sayflarında yer alacak olan imaj, ses ve video gibi dosya türlerinin yaratımı ve manipüle edilmesi için gerekli olan işlemlerin gösterilmesi, önemli HTML ve CSS editörlerinin tanıtılması ve görsel açıdan tasarım ile ilgili web tabanlı temel bilgilerin verilmesi bu ders kapsamındadır. BS53 ETKİLEŞİMLİ MEDYA UYGULAMALARI (Interactive Media Applications) Öğretim Elemanı: Okutman Salih Akkemik, Öğr. Gör. Kemal Şahin Bu derste sayısal ortamda çoklu ortam uygulamaları için kullanılan güncel skript ve programlama dilleri ile yazılımlar üzerinde durularak web, mobil, kiosk ve masaüstü uygulamalar hazırlamak ders kapsamında ele alınacak konulardandır. 7 BS535 BİLGİSAYAR ANİMASYONUNA GİRİŞ (Introduction to Computer Animation) Öğretim Elemanı: Öğr. Gör. İrfan Sayar Bilgisayar animasyonun temel teorisinin anlatıldığı bu derste iki boyutlu olarak masaüstü video, kuruluş ve baskı biçimlerinde modelleme, yüzey tanımlama, görüntü kaplama, ışık simülasyonu, bilgisayar grafiği alanlarında değişik teknikler ele alınacaktır. BS536 ÜÇ BOYUTLU ANİMASYON (3D Computer Animation) Öğretim Elemanı: Öğr. Gör. Dr. Bülent Onur Turan Üç boyutlu animasyon temel yöntemleri bu derste öğretilecektir. Spline temelli modelleme, obje değişimi, hiyerarşik hareketler, spline temelli yollar, görüntü kaplama, ışıklandırma simulasyonu ve algoritmik yüzey tanımlamaları gösterilecektir. Öğrenciler, kapatma enterpolasyonları, rotasyon, perspektif ve görme parametrelerini denetleyerek kısa animasyon dizileri hazırlanacaktır. Ön koşulu: BS501 veya öğretim görevlisinin izniyle BS537 SANAT VE GEOMETRİ (Art and Geometry) Öğretim Elemanı: Yrd. Doç. Dr. Serhat Kiraz Bu ders, evrenin düzenine ilişkin yapıların incelenmesi, sanat, bilim ve felsefe arasında bir köprü oluşturmak ve bunların ilişkilendirilmesindeki ortak dili anlamaya yöneliktir. Bu ders öncelikle lisans derecesini sanat ve tasarım dışındaki bir branştan alan tüm öğrencilere önerilmektedir. BS538 TEMEL ROBOTİK UYGULAMALARI (Introduction to Robotics) Öğretim Elemanı: Öğr. Gör. İrfan Sayar Dersin ilk haftalarında, Robotik, Mekanik ve Eletronik teorileri, sanat ve tasarım çalışmaları amacıyla öğrenciye aktarılacaktır. Daha sonra, fikir ve tema çerçevesi dahilinde öğrenci grupları tarafından uygulamalı bir proje üretilecektir. YÜKSEK LİSANS TEZİ (Postgraduate Thesis Studies) Öğretim Elemanları: Prof. Dr. İbrahim Ataç, Prof. Dr. Salih Ofluoğlu, Yrd. Doç. Dr. Turgay Gökçen, Yrd. Doç. Dr. Seher Başlık Ders, ağırlıklı olarak, öğrenci ve tez yöneticisi öğretim görevlisinin karşılıklı olarak bir araya gelmesinden oluşmaktadır. Bu ders kapsamında tüm yüksek lisans öğrencilerinin katılacağı, proje gelişimleri ile ilgili konularda bilgilendirileceği kısa seminerler düzenlenecektir. 8

6 ÖĞRETİM ELEMANLARI KISA ÖZGEÇMİŞLERİ TAM ZAMANLI ÖĞRETİM ELEMANLARI Prof. Dr. İbrahim ATAÇ, Enformatik Bölüm Başkanı / 1975 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl Avusturya dan aldığı bir bursla Viyana ya gitti. Viyana Teknik Üniversitesinden 1976 da Yüksek Mühendis (Dipl. Ing.), 1981 de de Teknik Bilimler Doktoru (Dr. techn.) ünvanlarını aldı da Yardımcı Doçent oldu Ders yılında Viyana Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi nde misafir doçentlik yaptı. 199 de Mimari Tasarım Dalında Doçent oldu Yılında Avusturya Bilimler Akademisi ve Avusturya Arkeoloji Enstitüsü muhabir üyeliklerine seçildi. Yurtiçi ve yurtdışında dergi ve konferanslarda çok sayıda yayın ve bildirisi bulunmaktadır. Prof. Dr. Salih OFLUOĞLU, Enformatik Bölüm Başkan Yardımcısı / 1991 yılında Istanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü nden mezun oldu. Aynı yıl Milli Eğitim Bakanlığı Yurt Dışı Burslu sınavında alanında Türkiye birincisi olarak ABD ve İngiltere de yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapma hakkı kazandı yılında Amerika da Pennsylvania State Üniversitesi de Bilgisayar Destekli Tasarım alanında yüksek lisans yaptı. İngiltere de Edinburgh Üniversitesi nde 00 yılında Tasarımda Bilgi Teknojileri alanında doktora çalışmalarını tamamladı. ABD de Oklahoma Üniversitesi ve İngiltere de Edinburgh Üniversitesi nde araştırma ve öğretim görevlisi olarak çalıştı. Yurt içi ve yurtdışında çeşitli konferans ve dergilerde yayınlar ve çeviriler yaptı. Yazmış olduğu bir ulusal kitabı bulunmaktadır. Parametrik tasarım, Yapı Bilgi Sistemleri ve Geometrik Modelleme gibi alanlar ile ilgilenmektedir. Yrd. Doç. Dr. Seher BAŞLIK / 1993 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü nden Şehir Plancısı olarak mezun oldu yıllarında kent bilgi sistemleri konusunda çeşitli firmalarda görev yaptı. 000 yılında MSÜ nde Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde öğretim elemanı olarak göreve başladı. MSÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü nden 003 yılında Yüksek Lisans, 008 yılında doktora derecelerini aldı yıllarında Avrupa Birliği Bursuyla Portekiz de Kent Planlamasında Coğrafi Bilgi Sistemleri ve mekansal analiz konusunda ihtisas eğitimi gördü. Halen Enformatik Bölümünde lisans ve yüksek lisans düzeyinde dersler vermekte ve çalışmalarını sürdürmektedir. Çalışma konuları kent ve teknoloji, coğrafi bilgi sistemleri ve mekansal analiz, kentsel karmaşık sistemlerdir. Öğr. Gör. Dr. Bülent Onur Turan / 1999 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü nde lisans eğitimini tamamladı. Yine aynı bölüme ait Bilgisayar Ortamında Mimarlık Ana Bilim Dalı nda 00 yılında Yüksek Lisans 009 yılında 9 Doktora çalışmalarını gerçekleştirdi yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi nde araştırma görevlisi olarak görev yaptı. Çeşitli dergi ve konferanslarda çıkmış yayınları bulunmaktadır. Parametrik tasarım ve sayısal form oluşturma teknikleri gibi alanlarla ilgilenmektedir. Öğr. Gör. Sertaç K. Erbaş / 1991 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Özel sektör deneyimi sonrası 1999 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu nda öğretim görevlisi olarak işe başladı. Bilgi İşlem Departmanı nda görev yaptı. 008 yılında Enformatik Bölümü Bilgisayar Ortamında Sanat ve Tasarım yüksek lisans programını tamamladı. 011 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi ne, Bilgisayar Ortamında Mimarlık (BOM) doktora programı öğrencisi olarak kabul edildi. Halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Enformatik Bölümü nde öğretim görevlisi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Lisans ve lisansüstü düzeyinde Temel Bilgisayar, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Görüntü İşleme Tekniklerini derslerini yürütmektedir. Okutman Selim Akkaya / M.S.G.S.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Cam Anasanat dalını 001 yılında bitirdi. Lise yıllarından beri bilgisayar ve programlama dilleriyle uğraştı ve güzel sanatlarda okurken de çeşitli firmalarda yine yazılımla ilgili projelerde çalıştı, aynı zamanda bilgisayar ortamında modelleme konusuyla da uğraşmaya devam etti. Bilgisayar ortamında serbest form modelleme üzerine çeşitli yazılımlarla ilgilendi ve nurbs modelleme yöntemi ile tasarım üzerine çalışmalarda bulunmakta ve bu konuyla ilgili çeşitli dersler de vermektedir. Bilgisayar ortamında parametrik modelleme konusu bu günlerde en öncelikli ilgi alanlarındandır. Web üzerinde programlama ve e-ticaret konusuyla da ayrıca uğraşmaktadır. Okutman Salih Akkemik / 006 yılında YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim Tasarımı Bölümü nü bitirdi. Bilgeadam Bilgi Teknolojileri Akademisi nde Web & Grafik Tasarım eğitmeni olarak çalıştı. Maltepe Üniveristesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü nde öğretim görevlisi olarak görev yaptı. 009 da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Enformatik Bölümü Bilgisayar Ortamında Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Programını bitirdi. Okutman Kemal Şahin / Bahçeşehir Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümünden 006 yılından mezun oldu. Yüksek Lisansını Mimar Sinan Üniversitesi - Enformatik Bölümüne bağlı Bilgisayar Ortamında Sanat ve Tasarım programında tamamladı, 009 yılında mezun oldu. 010 yılında İstanbul Üniversitesi, Enformatik Bölümünde başladığı doktora öğretimine hala devam etmektedir. Öğretim teknolojileri, etkileşim tasarımı ve yeni nesil internet uygulamaları ilgi alanı kapsamındadır. 10

7 KISMİ ZAMANLI ÖĞRETİM ELEMANLARI Yrd. Doç. Dr. Turgay GÖKÇEN / 1978 de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümünden mezun oldu Yılında İstanbul Üniversitesi nde Beşeri ve İktisadi Coğrafya Bilim Dalında Doktora derecesi aldı de İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümünde fahri asistan, arasında Ege Üniversitesi Coğrafya Bölümünde asistan olarak görev yaptı yılından itibare Mimar Sinan Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde görev yaptı. Enformatik bölümü kurucuları arasında yer aldı ve yılları arasında bölüm başkan yardımcılığı görevi yaptı. Çalışma alanları coğrafi bilgi sistemleri ve mekansal analizlerdir. Yrd. Doç. Dr. Serhat Kiraz / 1979 da Devlet Güzel Sanatlar Akademisi () Yüksek Resim Bölümü nü bitirdi de öğrenciyken, Şükrü Aysan, Ahmet Öktem ve Avni Yamaner ile birlikte sanatın yapısı, doğası üzerine düşünme/tartışma ve sanatın işlevini sorgulama amacıyla Sanat Tanımı Topluluğu nu kurdu. Grup yılları arasında düzenlediği sergiler ile Türkiye de ilk Kavramsal Sanat etkinliklerini gerçekleştirdi; Sanat yapıtının izleyici ve sergi mekânı ile ilişkisinin yeniden düşünülmesini sağladı. Sanat Tanımı Topluluğu nun Türkiye nin sanat tarihinde işgal ettiği yerin ve topluluk içinde Serhat Kiraz ın işlerinin önemi en kapsamlı biçimde Santral İstanbul da düzenlenen Modern ve Ötesi sergisinde ortaya kondu. Serhat Kiraz ın eserleri ayrıca, 1977 yılından başlayarak Yeni Eğilimler, Paris, Venedik ve İstanbul Bienalleri ile Asya-Avrupa Bienali nde izlendi. İlk kişisel sergisini 198 te İstanbul da Maçka Sanat Galerisi nde açtı. 003 yılında burada yeniden gerçekleştirdiği bir sergi ile Türkiye nin en köklü sanat galerilerinden Maçka Sanat ın tarihi, onun enstelasyonlarıyla vücut buldu. Öğr. Gör. İrfan Sayar / / 80 Güzel Sanatlar Akademisi () Yüksek Dekoratif Sanatlar Bölümü, Sahne ve Görüntü Sanatları İhtisas atölyesinden mezun oldu. Gırgır, Hıbır ve HBR Maymun dergilerinde karikatürist ve yönetici olarak çalıştı. Porof Zihni Sinir tipini yarattı (30 Ocak 1977). 100 orijinal karikatürden oluşan bir sergi açtı. Kurduğu atölyesinde buluşların üç boyutlularını üretmeye başladı. sitesini yayına açtı. Vizontele filminin baş karakterinin bisikleti, atölyesi ve çeşitli elektronik ve mekanik aletlerini hazırladı. Halen Bilim ve Teknik, Mobidik ve Ebe Sobe dergilerinde her ay Porof. Zihni Sinir`i çiziyor. Kendisinin Karikatürü Nasıl Çiziyoruz, İstanbul, (1989), Zihni Sinir, M yayınları, HBR Maymun Mizah kitapları Dizisi, Kasım (1995) ve Porof Zihni Sinir Proceler, Tübitak Yayınları, Haziran (00) kitapları bulunmaktadır. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ ENFORMATİK BÖLÜMÜ Bölüm Başkanı : Prof. Dr. İbrahim Hamit ATAÇ Bölüm Başkan Yrd. : Prof. Dr. Salih OFLUOĞLU ve Program Koord. İletişim : Meclis-i Mebusan Caddesi No: Fındıklı 37 İstanbul (dahili: 80) *Bu tanıtım bülteni bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır. Bülten içeriğinde olabilecek yazım hatalarından ve değişikliklerden Enformatik Bölümü sorumlu değildir. Kesin ve hatasız bilgiler için ilgili yönetmelik, yönerge ve bölüm sekreterliğine başvurulmalıdır. 11 1

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine

Detaylı

İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 YÖNETMELİK Amaç İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Sayı : 28763 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Ankara Üniversitesinden: YÖNETMELİKLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam MADDE 1. a) 2547 sayılı Kanun un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan bu Yönetmelik Yükseköğretim kurumlarında

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Medipol Üniversitesine

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesine

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 13 Kasım 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28820 YÖNETMELİK İstanbul Aydın Üniversitesinden: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 İçindekiler 6 Rektörden Mesaj 8 Tarihçe 10 Eğitim Olanakları 12 Uluslararası İşbirliği 14 Burslar ve Başarı Ödülleri 16 Öğrencilere Hizmetler 20 Kampüsler 22 Ayazağa Kampüsü

Detaylı

LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ

LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ MADDE 1- a) 2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 13 Temmuz 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28706 Amaç ve kapsam TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- a) 2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Uygulama Esasları; Bingöl Üniversitesi Enstitülerince yürütülen lisansüstü eğitim

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

İçindekiler. İçindekiler

İçindekiler. İçindekiler İçindekiler 4 Rektörden Mesaj 6 Tarihçe 8 İTÜ'lü Olmak 10 Eğitim Olanakları 12 Uluslararası İşbirliği 14 Burslar ve Başarı Ödülleri 16 Öğrencilere Hizmetler 20 Kampüsler 22 Ayazağa Kampüsü 24 Bilgisayar

Detaylı

YÜKSEK LİSANS HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ

YÜKSEK LİSANS HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ YÜKSEK LİSANS HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ İÇİNDEKİLER Giriş Yüksek lisans (master) Doktora Yüksek lisans hakkında merak ettikleriniz Yurtdışı lisans üstü öğrenimle ilgili genel bilgiler ABD de lisans üstü

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI TANITIM KİTAPÇIĞI

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI TANITIM KİTAPÇIĞI BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI TANITIM KİTAPÇIĞI MAYIS 2013 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNCİVEZ ZONGULDAK Tel: 0 372 257 69 27-0 372 291 06 34 i

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 28 Temmuz 2015 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29428 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI (KARġILAġTIRMALI YÖK VE HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ TASLAKLARI) Kasım 2012, ANKARA YÖK YASA TASLAĞI HAKKINDA NOTLAR Prof. Dr. A. Murat TUNCER Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

İçindekiler Rektörün Mesajı... 1 Kampus Rektörünün Mesajı... 2 Öğrenci İşleri Müdürlüğü Mesajı... 3 Kayda gelmeden önce yapmanız gereken işlemler

İçindekiler Rektörün Mesajı... 1 Kampus Rektörünün Mesajı... 2 Öğrenci İşleri Müdürlüğü Mesajı... 3 Kayda gelmeden önce yapmanız gereken işlemler i İçindekiler Rektörün Mesajı... 1 Kampus Rektörünün Mesajı... 2 Öğrenci İşleri Müdürlüğü Mesajı... 3 Kayda gelmeden önce yapmanız gereken işlemler aşağıda belirtilmiştir:... 3 Kayıt günü için önemli bilgiler:...

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI FAALİYET RAPORU

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 20-202 AKADEMİK YILI FAALİYET RAPORU [Metni yazın] İÇİNDEKİLER I.TARİHÇE VE KURUMSAL YAPI... 3.TARİHÇE... 3 2.VİZYON, MİSYON VE DEĞERLER... 4 3.MÜTEVELLİ HEYETİ... 5 4.YÖNETİM

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Üniversitemizin 2012 Mali Yılı Performans Programına http://www.stg.yildiz.edu.tr/ adresinden erişilebilir. Hazırlayanlar Arş.Gör.Dr. Hülya

Detaylı

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Şubat 2015 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU..1 I- GENEL BİLGİLER... 2-39 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar..2-9 C- İdareye İlişkin Bilgiler....9 1-

Detaylı

Amasya Üniversitesinden:

Amasya Üniversitesinden: 12 Aralık 2006 SALI Resmî Gazete Sayı : 26374 Amasya Üniversitesinden: YÖNETMELİK AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Üniversite Yaşamınız Boyunca İşinize Yarayacak Bilgiler. Öğretim Ücreti ve Burs Ödeme Bilgileri. ŞEHİR Altunizade Kampüslerine Ulaşım

Üniversite Yaşamınız Boyunca İşinize Yarayacak Bilgiler. Öğretim Ücreti ve Burs Ödeme Bilgileri. ŞEHİR Altunizade Kampüslerine Ulaşım 11 22 İÇİNDEKİLER 4 6 8 10 22 26 39 44 49 60 63 69 Rektörden ŞEHİR Hakkında ŞEHİR de Akademik Yapı - Akademik Takvimi Diller Okulu Üniversite Yaşamınız Boyunca İşinize Yarayacak Bilgiler Öğrenci Değişim

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Orta Doğu Teknik Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar Ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı İşletme Fakültesi nde yürütülen

Detaylı

İlk Günden Bugüne. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Çalışma Raporu

İlk Günden Bugüne. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Çalışma Raporu İlk Günden Bugüne Üniversitemiz Kurucusu ve Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Haberal tarafından 1980 yılında Türkiye Organ Nakli Yanık ve Tedavi Vakfı nın kurulması, daha sonra 1982 de ilk Diyaliz Merkezinin

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk Gençler; umudumuz sizsiniz. Sizler, almakta olduğunuz eğitim ve kültür ile insanlık niteliğinin, yurt sevgisinin, düşünce özgürlüğünün en değerli savunucusu olacaksınız. Mustafa Kemal Atatürk 2 REKTÖRÜMÜZÜN

Detaylı