TC AMASYA ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL :AMASYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜM/PROGRAM : TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TC AMASYA ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL :AMASYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜM/PROGRAM : TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ"

Transkript

1 TC AMASYA ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL :AMASYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜM/PROGRAM : TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL ELO 101 BİLGİSAYAR KULLANIMI ELO 101 COMPUTER Windows İşletim Sistemi.Microsoft Office. İnternet Explorer Windows process system.microsoft office.internet explorer. ELO 103 MATEMATİK-I ELO 103 MATHEMATICS-I Sayılar-Cebir-Denklemler ve eşitsizlikler-fonksiyonlar-trigonometri-komleks Sayılar-Logaritma Algebra-eqotation-function-trigonemetry-comlex analysis. Logarithym ELO 105 TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ ELO 105 SCIENTIFIC PRINCIPLES OF TECHNOLOGY Malzeme, mekanik, statik, dinamik, akışkan, elektrik ve magnetizma, değişken belirleme, analiz ve grafik,genel fizik konuları Material,mechanic,static,dynamic,flow,electric and magnatic,analsys,comment on draw. ELO 107 DA DEVRE ANALİZİ ELO 107 DC CIRCUIT ANALYSIS Direnç, Ohm Kanunu, İş, Güç ve Verim-Kirşof Kanunları-Elektrik kaynakları-devre Çözüm Yöntemleri-Devre Teoremleri-Kondansatörler-Elektro Magnetizma ve Elektro Magnetik İndüksiyon-Doğru Akımda Geçici Olaylar Resistor,Ohm Law, Power, Work and efficiency-chirchoff Laws-Electrical Sources-Circuits Solution Methods-Circuits theorems-capacitors-electro Magnetism and Electro Magnetic İnduction-Direct Current Temporary Events

2 ELO 109 ELEKTRONİK ÖLÇME TEKNİĞİ VE GÜVENLİĞİ ELO 109 ELECTRONICS MEASUREMENT TECHNIQUES AND SAFETY Elektrik Güvenliği-Temel Elektriksel Ölçmeler-Osilaskop-Sinyal Jeneratörleri-Elektrostatiğe Duyarlı Elemanlar Electric Safety -Basic Electrical Measurements-Oscilloscope-Signal Generators-Electrostatics Sensitive elements ELO 111 SAYISAL ELEKTRONİK ELO 111 DIGITAL ELECTRONICS A.Sayısal Kavramlar-Sayı Sistemleri-Mantık Devreleri-Boolean Eşitliklerinin Sadeleştirilmesi- Birleşik Devreler-Flip-Floplar-Sayıcılar-Kaydedici ve Tutucular-Bellek Birimleri-Algoritmik Durum Makinaları-Dönüştürücüler-Sayısal Modülasyonlar Digital concepts -Numbering Systems-Logic Circuits-Simplfy Boolean expressions-combinational Circuits-Flip-Flops-Counters-Registers and Latches-Memories-Algoritmic State machines- Converters-Digital Modulations TDK 101 TÜRK DİLİ-I TDK 101 TURKISH LANGUAGE-I Dil,Kültür,Dil reformu,türk dili,dünyanın dili,dil aileleri,fonetik,dil bilimiheceler Language: Origins; Language and Culture and Society; Language-reform: Turkısh Language Association; Languages of the World; Language Families; modern Turkish: phonetics, Morphology, Syntax, Spelling Punctuation. TIT 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I TIT 101 ATATURK S PRINCIPALS AND TURKISH HISTORY-I Atatürk ilkeleri,inkılapları ve Türk tarihi Ataturk s principals,revolutions,turkish History. YDI 101 İNGİLİZCE-I YDI 101 ENGLISH-I To be fiili,emir cümleleri model can may,öneri cümleleri, Cardinal ordinal sayılar,azlık çokluk sıfatları,telefonda konuşma,şimdiki sürekli zaman,geniş zaman,must-have to, Geçmiş zaman Verb to be,imperatives,model can-may,suggestions,cardinal ordinal numbers,quantity adverbs,polite request,s.present tense,p.cont.tense,must-have to,past of to be

3 II.YARIYIL ELO 102 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM ELO 102 COMPUTER BASED DESIGN Kullanım ve başlangıç düzenlemeleri. Temel çizim elemanları. Düzeltme ve sorgulama işlemleri. Görüntü ve kontrol işlemleri. Bloklama işlemleri ve katmanları. Ölçülendirme ve tarama işlemleri. Yazıcı ve çiziciden çıktı alma işlemleri. Use and arragenment of starters,basic draw symbols,correcting and asking process,visual and control process,getting print from printer ELO 104 MATEMATİK-II ELO 104 MATHEMATICS-II Matrisler-Türev-İntegral-Diferansiyel denklemler-istatistik Matrixes-Differentiation-Integration-Differantional equations-statistics ELO 106 GENEL VE TEKNİK İLETİŞİM ELO 106 GENERAL AND TECHNICAL COMMUNCATION İletişimin türleri ve tanımlaması-sözlü ve yazılı iletişim-mesleki ve grafiksel iletişim-eknolojik araçlarla iletişim Definition and types of communication-oral and written communication-vocational and graphical communication-communication whit technical tools. ELO 108 AA DEVRE ANALİZİ ELO 108 AC CIRCUIT ANALYSIS Tanımlar-R,L,C Faz Tanımlamaları-Seri,paralel ve Seri-Paralel Alternatif Akım Devreleri Alternatif akım Devrelerinin Çözüm Yöntemleri ve Devre Teoremleri-Rezonans-Üç Fazlı Devreler Concepts-R,L,C phase Concepts-Serial, parallel and serial-parallel Alternative Circuits Alternative current Circuit Solution methods and circuit theorems-rezonance-three phase circuits ELO 110 ANALOG ELEKTRONİK ELO 110 ANALOG ELECTRONICS Atom Bilgisi-Diyotlar ve çeşitleri-bjt transistorler -FET transistorler Atomic structure-diode and diode types -BJT transistors -FET transistors

4 ELO 112 SAYISAL TASARIM ELO 112 DİGİTAL ELECTRONİCS DESİGN Mantık Kapıları Kullanarak Devre Tasarımı-Flip-Flop Kullanarak Devre Tasarımı-Tümleşik Devre Kullanarak Devre Tasarımı Designing Circuit with the logic Gates-Designing Circuit with Flip-Flop -Designing Circuit with Integrated Circuit TDK 102 TÜRK DİLİ-II TDK 102 TURKISH LANGUAGE-II Dil,Kültür,Dil reformu,türk dili,dünyanın dili,dil aileleri,fonetik,dil bilimiheceler Language: Origins; Language and Culture and Society; Language-reform: Turkısh Language Association; Languages of the World; Language Families; modern Turkish: phonetics, Morphology, Syntax, Spelling Punctuation. TIT 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II TIT 102 ATATURK S PRINCIPALS AND TURKISH HISTORY-II Atatürk ilkeleri,inkılapları ve Türk tarihi Ataturk s principals,revolutions,turkish History. YDI 102 İNGİLİZCE-II YDI 102 ENGLISH-II Geçmiş zaman-gelecek zaman-modal fiiller-yer yön sorma verme-mektuplar-nazik istek yapılar S.past tense-near future tense-future tense-must have to should-asking and giving directionsinformal letters-polite request III.YARIYIL ELO 201 BİLGİSAYAR İLE ÇİZİM ELO 201 COMPUTER BASED DESIGN Kullanım ve başlangıç düzenlemeleri. Temel çizim elemanları. Düzeltme ve sorgulama işlemleri. Görüntü ve kontrol işlemleri. Bloklama işlemleri ve katmanları. Ölçülendirme ve tarama işlemleri. Yazıcı ve çiziciden çıktı alma işlemleri. Use and arragenment of starters,basic draw symbols,correcting and asking process,visual and control process,getting print from printer

5 ELO 203 MİKROİŞLEMCİLER-MİKRODENETLEYİCİLER-I ELO 203 MICROPROCESSORS & MICROCONTROLLERS-I Mikrobilgisayar Sisteminin Genel Yapısı-Mikroişlemciler ile Mikrodenetleyicilerin Karşılaştırılması-Mikroişlemci-Mikrodenetleyici Sistemlerinin Kurulması-Proğramlamaya Giriş- Proğramlama The General Structure of Microcomputer Systems -Comparing between Microprocessors and Microcontroller-Building the Microprocessors and Microcontroller Systems-Begining level programming-programming ELO 205 GÜÇ ELEKTRONİĞİ ELO 205 POWER ELECTRONİCS Güç Elektroniği Yarıiletkenleri-Güç Dönüştürücüleri-Doğrultucu Devreler-Evirici Devreler Frekans Dönüştürme Power semi-conductors, -Power converters, -Direction circuits, -İnverter circuits, Frequency transformation ELO 207 AMPLİFİKATÖRLER VE OSİLATÖRLER ELO 207 AMPLİFİERS & OSCİLLATORS 3 1 Yükselteçler için tanımlamalar- BJT li küçük sinyal yükselteçleri-fet li küçük sinyal yükselteçleri- Güç yükselteçleri-osilatörler Definition for amplifiers, Small signal amplifiers with BJT, Small signal amplifiers with FET, Power amplifiers, Oscillators. ELO 209 SENKRO-SERVO SİSTEMLER ELO 209 SYNCHROS AND SERVO MECHANISMS Kontrol İlkeleri-Servo Mekanizma ve Amplifikatörlerin Güç Kaynakları-D.C. Servo Motorun açık devre ve kapalı devre kontrolü-a.c. Servo Motorun açık devre ve kapalı devre kontrolü-tork Senkro ve Kontrol Senkroların temel yapısı-tork İleticisi ve Alıcısının çalışma prensipleri Control principles -Power source of servo mechanism and amplificators -Open and closed circuit controls of D.C. servo motors-open and closed circuit controls of A.C. servo motors- Structure of torque servo and control syncrons-working principles of torque transmitters and receivers ELO 211 ENSTRUMANTASYON ELO 211 INSTRUMENTATION Enstrumantasyon-Sıcaklık-Basınç-Akış -Sıvı seviyesi-gerilme Ölçer Instrumentation-Temperature-Pressure-Flow-Liquid Level-Strain gage

6 ELO 213 İŞLEMSEL YÜKSELTEÇLER ELO 213 OPERATIONAL AMPLIFIERS Fark Yükselteçleri-İşlemsel Yükselteçlerin Elektriksel Karekteristikleri-Geri Besleme- İşlemsel Yükselteçlerin Frekans Tepkisi-Temel İşlemsel Yükselteç Devreleri- İşlemsel Yükselteç Uygulamaları-Multivibratörler ve Dalga Şekillendiriciler Differential amplificator, Electrical characteristic of opamp, Feedback, Frequency of opamp, Basic opamp circuits,opamp applications,multivibrators and wave generator ELO 215 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI-I ELO 215 SYSTEM ANALYSİS AND DESİGNİNG-I Çalışma konusunun belirlenmesi-çalışma ile ilgili arştırma-çalışmanın rapor haline getirilmesi- Çalışmanın sunulması Selection subject for project -To search for project-writing project report-presentation ELO 221 WEB TASARIMI ELO 221 WEB DESİGN Temel İnternet Kavramları-Web Tasarımına giriş-html-script Kullanımı-Tasarım ve Planlama- HTML editörleri To describe Basıc Internet.-Begining Web Design.-HTML-Using Script-Design and Planing-HTML editors ELO 227 MESLEKİ YABANCI DİL ELO 227 VOCATIONAL FOREING LANGUAGE Konuşma-Dinleme & Anlama-Yazma-Okuma & Anlama Speaking-Listening & Understanding-Writing-Reading & Understanding IV.YARIYIL ELO 202 KALİTE KONTROL VE STANDARTLARI ELO 202 QUALITY ASSURANCE AND STANDARTS Standardizasyon, kalite ve kalite kavramları, kalite güvence, mesleki standartlar Standardization -Quality and Quality concepts -Quality assurance-vocational standards ELO 204 MİKROİŞLEMCİLER & MİKRODENETLEYİCİLER-II ELO 204 MICROPROCESSORS & MICROCONTROLLERS -II Giriş çıkış işlemleriyle ilgili temel kavramlar-giriş çıkış aygıtlarını kullanma-kesilim- İşlemci sayıcı & zamanlayıcıları-a/d ve D/A Çevirme. Basic terms of input / output operations-the using of input / output device-interrupt- Timers & Counters in processor-analog / Digital and Digital / Analog-Conversion

7 ELO 206 ELEKTRİK MOTORLARI VE SÜRÜCÜLERİ ELO 206 ELECTRICAL MACHİNES AND DRİVERS Elektrik MotorlarınınYapıları,Çalışma Prensipleri,Temel Eşitlikleri ve Karakteristik Eğrileri, Elektrik Motorlarında Kontrol Prensipleri,DA Motor Sürme teknikleri ve devreleri,aa Motor Sürme teknikleri ve devreleri,step Motor ve Sürücü Devreleri Principles, structure, characteristic slopes, basic equation of electric motors, Control principles of electric motors, DC motor driving techniques and circuits,ac motor driving techniques and circuits, Step motor and the driving circuits ELO 208 GÜÇ KAYNAKLARI ELO 208 POWER SUPPLIES Lineer güç kaynakları-anahtarlamalı güç kaynakları Lineer power supply-switching power supply ELO 210 HATA/ARIZA ARAMA ELO 210 FAULT FINDING & TROUBLESHOOTING Devre Elemanlarının Testi, Arızalı Bölge veya Elemanı Belirleme, İleri Hata arıza Tespit Cihazları, Bakım Onarım Kayıtları Electronic Devices Testing, Defective zone or element determination, Advanced Error- malfunction Devices, Maintenance- repair records ELO 212 PROGRAMLANABİLİR DENETLEYİCİLER ELO 212 PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLERS PLC lerin Temel İlkeleri, Programlama, PLC leri karşılaştırma, Endüstriyel Uygulamalar Basic Principles of PLC, Programming, Compare of PLC s, Industrial Applications ELO 214 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI-II ELO 214 SYSTEM ANALYSİS AND DESİGNİNG-II Devre Malzemelerinin Belirlenmesi, Devre İçin Baskı Devrenin Hazırlanması, Devrenin Montajı Ve Testi Determination Materials of Circuit., Preparing Printed Circuit Board for the Circuit,Mounting and Testing the Circuit.

8 ELO 216 İŞLETME YÖNETİMİ ELO 216 BUSINESS MANAGEMENT İşletme ve yönetiminin temel kavramları amaçları ve çevre ile ilişkileri, İşletmelerin sınıflandırılması, İşletmelerin kuruluş çalışmaları, İşletme fonksiyonları, Organizasyonların işleyişi Business and management concepts, objectives, environmental relations, Classification of business, Foundation, capacity, Functions, Organizational process. ELO 224 İŞLEMCİ PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİ ELO 224 PROCESSOR PROGRAMMİNG METHODS Proğramlamanın temel kavramları, C,Pascal, vb dillerinden birinde proğramlama, Problem çözme yöntemleri, Sistem Tasarımı. Basıc terms of the programming-programming in C,Pascal,etc-Solving problem methots-system Design.

TC AMASYA ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL : AMASYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜM/PROGRAM : TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ

TC AMASYA ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL : AMASYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜM/PROGRAM : TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ TC AMASYA ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL : AMASYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜM/PROGRAM : TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ ELEKTRONİK HABERLEŞME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL EHB 101 BİLGİSAYAR

Detaylı

ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU Elektronik ve Otomasyon Bölümü ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. GÜZ YARIYILI (Teori+UYG ) AIT 101 Atatürk İlkeleri Ve

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL T.C OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Teknik Programlar Bölümü BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TDL 101 TÜRK DİLİ I (2+0+2) (Teori+UYG +

Detaylı

DERSLERİN İÇERİĞİ VE DERS KİTAPLARI DERSLERİN İÇERİĞİ 1.SINIF DERS İÇERİKLERİ

DERSLERİN İÇERİĞİ VE DERS KİTAPLARI DERSLERİN İÇERİĞİ 1.SINIF DERS İÇERİKLERİ DERSLERİN İÇERİĞİ VE DERS KİTAPLARI DERSLERİN İÇERİĞİ 1.SINIF DERS İÇERİKLERİ MAT-101 MATEMATİK I Reel Sayılar Fonksiyonlar ve Grafikleri, Kompleks Sayılar/ Limit Tanımı, Limit Kuralları, Sağ-Sol Limit,

Detaylı

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Matematik I Sayılar. Cebir. Denklemler ve Eşitsizlikler. Fonksiyonlar. Logaritma. Trigonometri. Geometri. Teknolojinin Bilimsel İlk. Malzeme

Detaylı

DERSİN ADI COURSE NAME DERS HAKKINDA ABOUT COURSE KREDİ K U L ECTS

DERSİN ADI COURSE NAME DERS HAKKINDA ABOUT COURSE KREDİ K U L ECTS DERS KODU TR/ EN DERSİN ADI COURSE NAME DERS HAKKINDA ABOUT COURSE KREDİ K U L ECTS BİL 101 TR Bilişim Teknolojileri Information Technologies BİL 101L TR Bilgisayar Mühendisliği Temel Uygulamaları BİL

Detaylı

1 Açılması önerilen programın adını belirtiniz.

1 Açılması önerilen programın adını belirtiniz. Turgut Özal Üniversitesi No Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı Önerisi 1 Açılması önerilen programın adını belirtiniz. ÖNERİLEN YÜKSEK LİSANS

Detaylı

1. Dönem. Kodu Ders Adı Course T U K AKTS. Introduction to Algorithm and Programming. Information Technologies 2 2 3 4

1. Dönem. Kodu Ders Adı Course T U K AKTS. Introduction to Algorithm and Programming. Information Technologies 2 2 3 4 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLP101 Algoritma ve Programlamaya Giriş Introduction to Algorithm and Programming 2 2 3 6 BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information Technologies 2 2 3 4 MAT107

Detaylı

TBT181 Temel Bilgisayar Teknolojileri Kul. ( 1-2) 2 Windows İşletim Sistemi Microsoft Ofis (Word Excel PowerPoint Outlook) İnternet Explorer

TBT181 Temel Bilgisayar Teknolojileri Kul. ( 1-2) 2 Windows İşletim Sistemi Microsoft Ofis (Word Excel PowerPoint Outlook) İnternet Explorer KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ (NORMAL ÖĞRETİM II. ÖĞRETİM) 1 I. Yarıyıl TUR181 Türk Dili I ( 2-0 ) 2 Dil, Diller ve Türk Dili Dil Bilgisi,

Detaylı

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ULUSLARARASI TİCARET 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 EKO101 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0

Detaylı

* There is no must course in Computer Engineering MSc program except non credit courses. Any course(s) may be enrolled from any areas.

* There is no must course in Computer Engineering MSc program except non credit courses. Any course(s) may be enrolled from any areas. İZMİR INSTITUTE OF TECHNOLOGY GRADUATE SCHOOL OF ENGINEERING AND SCIENCES DEPARTMENT OF COMPUTER ENGINEERING M.Sc. PROGRAM IN COMPUTER ENGINEERING Core Courses CENG 590 CENG 500 CENG 8XX CENG 9XX Seminar

Detaylı

New Program Proposal Form II Final Approval

New Program Proposal Form II Final Approval Program Details EASTERN MEDITERRANEAN UNIVERSITY University Curriculum Committee New Program Proposal Form II Final Approval Program Title MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS Hosting Faculty BUSINESS AND ECONOMICS

Detaylı

ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ TEKNĠK SEÇMELĠ DERSLERĠN ĠÇERĠKLERĠ

ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ TEKNĠK SEÇMELĠ DERSLERĠN ĠÇERĠKLERĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ TEKNĠK SEÇMELĠ DERSLERĠN ĠÇERĠKLERĠ EEM 341 Elektrik Makineleri Manyetik devreler ve sistemler. Trasformatörlerin temel prensipleri, empedans transferi, tek faz transformatörler,

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri

YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders ve İçerikleri EABD Bilgisayar Mühendisliği EABD İngilizce EABD Computer Engineering Program Bilgisayar Mühendisliği Tezsiz Yüksek Programı Programın İngilizce

Detaylı

İKİNCİ YIL. Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS

İKİNCİ YIL. Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS BİRİNCİ YIL I.Yarıyıl II.Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 2 3 4 TUR104 Türk Dili 4 0 4 4 KMY101 Kimya 3 0 3 4 FZK102 Fizik II 4 0 4 6

Detaylı

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİĞİ DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING COURSE CONTENTS

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİĞİ DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING COURSE CONTENTS Sayfa No 1/59 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM - ı (Teknik Resim I) 1 1210101/1215101 2 / 2 6 Dersin Teknik resim genel kuralları. Bilgisayar ortamında çizim programının tanıtılması.

Detaylı

ISL 102 Đşletme Bilimine Giriş-II 3 0 3. ISL 101 Introduction to Business I 3 0 3

ISL 102 Đşletme Bilimine Giriş-II 3 0 3. ISL 101 Introduction to Business I 3 0 3 GĐRESUN ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ĐŞLETME BÖLÜMÜ DERS ĐÇERĐKLERĐ 2011-2012 Eğitim-öğretim yılından önce kaydolan öğrenciler için ISL 101 Đşletme Bilimine Giriş-I 3 0 3 Đşletme,

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI. 1. Yarıyıl / 1.

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI. 1. Yarıyıl / 1. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI 1. Yarıyıl / 1. Semester KOD DERSİN ADI Course T U K AKTS SHM105 Tıbbi Terminoloji Medical Terminology

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL KİM 103 KİMYA (GENEL) (3 0 0 3) Genel kimya, dengeler, atomik ve moleküler yapı,

Detaylı

AC input modülü: Gerçek dünyanın AC girdi sinyallerini PLC işlemcide kullanılacak şekilde mantıksal düzeye dönüştüren modül

AC input modülü: Gerçek dünyanın AC girdi sinyallerini PLC işlemcide kullanılacak şekilde mantıksal düzeye dönüştüren modül TEKNĐK TERĐMLER SÖZLÜĞÜ (Kaynak : Otomasyon dergisi) A/D Converter: Analog/Sayısal (dijital) çevirici. Gerçek dünyanın analog sinyallerini dijital formata çevirerek bilgisayar tarafından işlenebilmesini

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri

YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri Sayfa1 Yalova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü - Ders ve İçerikleri YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders ve İçerikleri EABD Bilgisayar Mühendisliği EABD İngilizce EABD Computer Engineering

Detaylı

ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. Dönem Kodu Ders Adı Teori Uygulama/ Yerel AKTS Laboratuar Kredi HUM 103 Sosyal Bilimin İlkeleri I 3 0 3 4 ISE 107 Endüstri Sistemleri Mühendisliğine Giriş 0 2

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program Ders Kodu IBF 101 Ders İsmi İktisada Giriş - Introduction to Economics

Detaylı

TURKISH LANGUAGE-I Dersin Adı. Turkish Language-I Dersin Kodu 1604001012012 Dersin Türü. Compulsory Dersin Seviyesi

TURKISH LANGUAGE-I Dersin Adı. Turkish Language-I Dersin Kodu 1604001012012 Dersin Türü. Compulsory Dersin Seviyesi REPUBLIC OF TURKEY / GİRESUN UNIVERSITY ESPİYE VOCATIONAL SCHOOL / PROPERTY PROTECTION AND SAFETY DEPARTMENT CIVIL DEFENCE AND FIRE BRIGADE PROGRAM COURSE INFORMATIONS I.YEAR / I.SEMESTER TURKISH LANGUAGE-I

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ 0102101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ- I Türk İnkılap

Detaylı

Hazırlık Sınıfı Ders Kodu Ders Adı Teorik Pratik Lab/Uyg Akts T.Kredi Saat Türü

Hazırlık Sınıfı Ders Kodu Ders Adı Teorik Pratik Lab/Uyg Akts T.Kredi Saat Türü Hazırlık Sınıfı HAZ-001 Hazırlık Sınıfı 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Zorunlu I. Yarıyıl BIL-101 Algoritma ve Programlama 3,0 1,0 0,0 7,0 3,5 4,0 Zorunlu Algoritma Tasarımı ve Akış Şemaları, C program yapısı.

Detaylı

T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ İŞLETME YÖNETİMİ (e-mba) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1.

T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ İŞLETME YÖNETİMİ (e-mba) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1. T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ İŞLETME YÖNETİMİ (e-mba) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1. YARIYIL Kod Ders Course T U K Z / S AKTS ISL710100 İşletme Yönetimi Business

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL 3301101 / 3311101 MATEMATİK-1 (3-1-3,5) (AKTS: 7 ) Vektör ve Vektör Uzayları, Temel Vektör İşlemleri, Lineer Bağımsızlık, Tek Değişkenli Fonksiyonlar, Fonksiyon Çeşitleri: Üstel, Logaritmik

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ 1. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS BLG 105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 2 3 4 SOH 113 Sosyal Hizmete Giriş 3 0 3 4 SOH 115

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ USIS-2008 Kısa Ders İçerikleri YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL KOD DERS TÜR ST DİL T U L K ECTS 0111521 Bilgisayar

Detaylı