2-Metodoloji. 1-Giriş

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2-Metodoloji. 1-Giriş"

Transkript

1 1-Giriş Antakya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından üyelerin ihtiyaçlarını belirlemek ve üyelerine daha kaliteli hizmet verebilmek amacıyla 2014 Yılı Üye Memnuniyeti Anketi gerçekleştirilmiştir. Her seviyedeki üyelerimizin ve yöneticilerimizin görüşlerini dikkate alan, değişen koşullara uyum sağlayan ve kurumsal memnuniyeti sağlayan bir yönetim anlayışını benimsemiş olan Odamız üyelerinin memnuniyetinin ölçülmesine büyük bir önem vermektedir. Üye Memnuniyeti Anketi kapsamında veri gizliliğinin sağlanması amacıyla Odamız tarafından tüm tedbirler alınmıştır. Bu araştırma sonucunda, üyelerimizin beklentileri ve memnuniyetleri değerlendirilerek, bu çerçevede gelecekte yapacağımız çalışmaların daha etkin planlanması sağlanacaktır. 2-Metodoloji 2.1 Amaç 2014 yılında yapılan 2014 Yılı Üye Memnuniyeti Anketi ile üyelerimizin Antakya Ticaret ve Sanayi Odasına ilişkin beklenti düzeylerini öğrenmek ve odamızın performansının arttırılmasına yönelik gelişim gereksinimlerini belirlemek amaçlanmıştır. Bu çerçevede; Üyelerimizin memnuniyetlerinin belirlenmesi Taleplerinin ölçülmesi Verilen hizmetler ile yapılan faaliyetlerden memnuniyet düzeyi Üyelerimizin temsil edilme düzeyi Oda yöneticilerimizin performansı Hizmetlerden yararlanma düzeyi Bölgemizin gelişmesine katkı sağlayacak çalışmaların ölçülmesi Üye olunan meslek komitesi çalışmaları Üst yönetime ulaşabilme durumu Duyuru ve faaliyetlere ulaşılabilirlik İşletmelerin eğitim ihtiyacı ve konuları Odamızın hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik düşünce ve önerileri öğrenmek hedeflenmiştir. Araştırma ile elde edilen somut ve güncel veriler, oda yönetimimizin geliştirilmesi için yararlanılacak önemli bir kaynak olacaktır. 1

2 2.2 Kapsam ve Örnekleme Yöntemi Anket çalışması; Hatay il merkezi ve ilçelerinde Antakya Ticaret ve Sanayi Odası na üye olan firmalar arasında sektör ve ilçe bazlı ağırlıklandırma yapılarak seçilen 350 üye ile görüşülerek gerçekleştirilmiştir. Anket çalışmasında yer alan üyelerimiz, ilçe ve sektör bazlı üyelik oranları kullanılarak Basit Tesadüfi Örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. 2.3 Veri Derleme Yöntemi Üye memnuniyetinin ölçülmesine yönelik araştırma, yüz yüze görüşme tekniği ile gerçekleştirilmiştir. Yüz yüze görüşme ile anket uygulaması TÜİK Hatay Bölge Müdürlüğü personeli tarafından yapılmıştır. Anket uygulaması sırasında üyelerimize anket uygulaması ile ilgili gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Araştırmada veri derlenmesi aşamasında matbu formlar kullanılmış olup elde edilen veriler elektronik ortama aktarılmıştır. Üye bazında memnuniyetin değil üyelerimizin toplam memnuniyetinin belirlenmesi amaçlandığından, üyelerimizin güvenilir cevaplar vermesini temin etmek için firmanın faaliyet gösterdiği sektör bilgisi dışında firmaya ait herhangi bir özel bilgi istenmemiştir. Araştırmanın birinci bölümünde üyelerimizin faaliyet alanına yönelik sorulara yer verilmiştir. Araştırmanın ikinci bölümünden itibaren odamızca yapılan işlemlerden, verilen hizmetlerden, hazırlanan projeler ve etkinlikler ile diğer alanlara ilişkin durumlardan duyulan memnuniyet düzeyleri sorgulanmıştır. Soru formunun son kısmında da üyelerin kendi düşünce ve görüşlerini paylaşabileceği açık uçlu sorulara yer verilmiştir. 2.4 Verilerin Değerlendirilmesi Elde edilen verilerin matbu formlardan elektronik ortama aktarılmasını takiben üyelerimizin, Memnuniyet düzeyi Kurumsal faaliyetler ve hizmetler Beklenti ve ilave hizmet talepleri değerlendirilmiştir. Soruların cevaplayıcılar tarafından Çok Memnun, Memnun, Orta, Memnun Değil, Hiç Memnun Değil biçiminde olmak üzere beşli derecelendirme ölçeğine göre cevaplanması istenmiştir. İlerleyen analizlerde de görüleceği üzere Çok Memnun ve Memnun cevapları Memnun, Memnun Değil ve Hiç Memnun Değil cevapları Memnun Değil olarak değerlendirilmiştir. 2

3 3. SONUÇLARIN ANALİZİ Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Üye Memnuniyet soru formu ile üyelerden derlenen bilgiler SPSS paket programına girilmiştir. Bilgilerin analizi aşamasında tüm Likert ölçeğine sahip dereceli cevaplar için betimleyici istatistikler ile memnuniyet oranları bulunmuştur. Daha sonra her soru değişkeni için memnuniyet oranlarını gösteren grafikler oluşturulmuştur. Üyelere sorulan her Likert ölçeğine sahip sorular SPSS paket programında birlikte ele alınarak soru bazında genel memnuniyet düzeyleri hesaplanmıştır. Üyelere sorulan soruların güvenirliğini değerlendirmek amacıyla Güvenirlik (Reliability) Analizi kullanılmıştır. Güvenirlik Analizi ile üyelere sorulan soruların ve alınan cevapların anlamlılığını test etmek amacıyla güvenirlik katsayıları hesaplanmıştır. Bunun için Cronbach Alfa Katsayısı incelenerek üyelere sorulan soruların ve cevapların güvenirliği hakkında bilgilere yer verilmiştir. 3

4 3.1 Faaliyet Alanı/Sektörü Antakya Ticaret ve Sanayi Odası üye memnuniyet anketinde örneğe çıkan ve ankete katılım sağlayan sektörler sayı ve oran bazlı olarak aşağıdaki tablo ve grafiklerde verilmiştir. Antakya Ticaret ve Sanayi Odası na üye firmalar sektörel ve ilçe yoğunluklarına göre örnek çerçevesini oluşturmuş olup ankete katılımda yoğunluk ticaret sektöründedir. 4

5 3.2. Başkanlık Hizmetlerinden Duyulan Memnuniyet Personel Davranışı Başkanlık hizmetlerinden personel davranışındaki memnuniyet düzeyi %88 dir. Memnuniyetsizlik düzeyi de %3 tür. Yukarıdaki grafikte memnuniyet düzeyi memnuniyet derecesi çok memnun ve memnun oranının toplamı alınarak belirlenmiştir. 5

6 3.2.2 Hizmetin Karşılanma Süresi Başkanlık hizmetlerinden hizmetin karşılanma süresi için memnuniyet düzeyi %88 dir. Memnuniyetsizlik düzeyi de %3 tür. Yukarıdaki grafikte memnuniyet düzeyi memnuniyet derecesi çok memnun ve memnun oranının toplamı alınarak belirlenmiştir. 6

7 3.2.3 Bilgi Yeterliliği Başkanlık hizmetlerinden bilgi yeterliliği için memnuniyet düzeyi %87 dir. Memnuniyetsizlik düzeyi de %4 tür. Yukarıdaki grafikte memnuniyet düzeyi memnuniyet derecesi çok memnun ve memnun oranının toplamı alınarak belirlenmiştir. 7

8 3.2.4 Kaynak Yeterliliği Başkanlık hizmetlerinden kaynak yeterliliği için memnuniyet düzeyi %83 tür. Memnuniyetsizlik düzeyi de %3 tür. Yukarıdaki grafikte memnuniyet düzeyi memnuniyet derecesi çok memnun ve memnun oranının toplamı alınarak belirlenmiştir. 8

9 3.2.5 Talebin Karşılanma Düzeyi Başkanlık hizmetlerinden talebin karşılanma düzeyi için memnuniyet düzeyi %88 dir. Memnuniyetsizlik düzeyi de %3 tür. Yukarıdaki grafikte memnuniyet düzeyi memnuniyet derecesi çok memnun ve memnun oranının toplamı alınarak belirlenmiştir. 9

10 Başkanlık Hizmetlerinden Genel Memnuniyet Düzeyi ve Cronbach's Alpha Güvenirlik Analizi Başkanlık Hizmetlerinden duyulan genel memnuniyet düzeyi bu kapsamda sorulan 5 sorunun birlikte ele alınmasıyla ölçülmüştür. Aynı zamanda soruların bütünlüğü ve verilen cevapların güvenirliği Cronbach's Alpha katsayısı ile ölçülmüştür. Tablo Başkanlık Hizmetlerinden Genel Memnuniyet Düzeyi Başkanlık Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyi (%) Personelin Davranışı Hizmetin Karşılanma Süresi Bilgi Yeterliliği Kaynak Yeterliliği Talebin Karşılanma Düzeyi Başkanlık Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyi incelendiğinde Personelin Davranışı %82, Hizmetin Karşılanma Süresi %81, Bilgi Yeterliliği %81, Kaynak Yeterliliği %80 ve Talebin Karşılanma Düzeyi %81 olarak hesaplanmıştır. Üyelerin, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası nın Başkanlık Hizmetlerinden en fazla duyulan memnuniyet düzeyi Personel Davranışları nda olmuştur. Tablo Cronbach's Alpha Analizi Cronbach's Alpha Cronbach's N of Items Alpha Based on Standardized Items Cronbach's Alpha katsayısı olarak hesaplanmıştır. Bu kriterlere göre ölçek yüksek derecede güvenilir bir ölçektir. Başkanlık Hizmetleri Memnuniyet Düzeyi soruları arasında önemli düzeyde bütünlüğü bozucu farklılıklar yoktur ve elde edilen sonuçların güvenirliği istatistiksel açıdan anlamlıdır. 10

11 3.3. Genel Sekreterlik Hizmetlerinden Duyulan Memnuniyet Personelin Davranışı Genel sekreterlik hizmetlerinden personel davranışı için memnuniyet düzeyi %86 dır. Memnuniyetsizlik düzeyi de %2 dir. Yukarıdaki grafikte memnuniyet düzeyi memnuniyet derecesi çok memnun ve memnun oranının toplamı alınarak belirlenmiştir. 11

12 3.3.2 Hizmetin Karşılanma Süresi Genel sekreterlik hizmetlerinden, hizmetin karşılanma süresi memnuniyet düzeyi %85 tir. Memnuniyetsizlik düzeyi de %2 dir. Yukarıdaki grafikte memnuniyet düzeyi memnuniyet derecesi çok memnun ve memnun oranının toplamı alınarak belirlenmiştir. 12

13 3.3.3 Bilgi Yeterliliği Genel sekreterlik hizmetlerinden, bilgi yeterliliği memnuniyet düzeyi %82 dir. Memnuniyetsizlik düzeyi de %4 tür. Yukarıdaki grafikte memnuniyet düzeyi memnuniyet derecesi çok memnun ve memnun oranının toplamı alınarak belirlenmiştir. 13

14 3.3.4 Kaynak Yeterliliği Genel sekreterlik hizmetlerinden, kaynak yeterliliği memnuniyet düzeyi %85 tir. Memnuniyetsizlik düzeyi de %3 tür. Yukarıdaki grafikte memnuniyet düzeyi memnuniyet derecesi çok memnun ve memnun oranının toplamı alınarak belirlenmiştir. 14

15 3.3.5 Talebin Karşılanma Düzeyi Genel sekreterlik hizmetlerinden, talebin karşılanma düzeyi için memnuniyet düzeyi %86 dır. Memnuniyetsizlik düzeyi de %2 dir. Yukarıdaki grafikte memnuniyet düzeyi memnuniyet derecesi çok memnun ve memnun oranının toplamı alınarak belirlenmiştir. 15

16 Genel Sekreterlik Hizmetlerinden Genel Memnuniyet Düzeyi ve Cronbach's Alpha Güvenirlik Analizi Genel Sekreterlik Hizmetlerinden duyulan genel memnuniyet düzeyi bu kapsamda sorulan 5 sorunun birlikte ele alınmasıyla ölçülmüştür. Aynı zamanda soruların bütünlüğü ve verilen cevapların güvenirliği Cronbach's Alpha katsayısı ile ölçülmüştür. Tablo Genel Sekreterlik Hizmetlerinden Genel Memnuniyet Düzeyi Genel Sekreterlik Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyi(%) Personelin Davranışı Hizmetin Karşılanma Süresi Bilgi Yeterliliği Kaynak Yeterliliği Talebin Karşılanma Düzeyi Genel Sekreterlik Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyi incelendiğinde Personelin Davranışı %81, Hizmetin Karşılanma Süresi %80, Bilgi Yeterliliği %79, Kaynak Yeterliliği %80 ve Talebin Karşılanma Düzeyi %80 olarak hesaplanmıştır. Üyelerin, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası nın Genel Sekreterlik Hizmetlerinden en fazla duyulan memnuniyet düzeyi Personel Davranışı olarak gözlenmiştir. Tablo Cronbach's Alpha Analizi Cronbach's Alpha Cronbach's N of Items Alpha Based on Standardized Items 0,920 0,921 5 Cronbach's Alpha katsayısı olarak hesaplanmıştır. Bu kriterlere göre ölçek yüksek derecede güvenilir bir ölçektir. Genel Sekreterlik Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyi soruları arasında önemli düzeyde bütünlüğü bozucu farklılıklar yoktur. 16

17 3.4.Aidat ve Muhasebe İşlemlerinden Duyulan Memnuniyet Personelin Davranışı Aidat ve muhasebe işlemlerinden personel davranışı memnuniyet düzeyi %72 dir. Memnuniyetsizlik düzeyi de %7 dir. Yukarıdaki grafikte memnuniyet düzeyi memnuniyet derecesi çok memnun ve memnun oranının toplamı alınarak belirlenmiştir. 17

18 3.4.2 Hizmetin Karşılanma Süresi Aidat ve muhasebe işlemlerinden, hizmetin karşılanma süresi memnuniyet düzeyi %75 tir. Memnuniyetsizlik düzeyi de %6 dır. Yukarıdaki grafikte memnuniyet düzeyi memnuniyet derecesi çok memnun ve memnun oranının toplamı alınarak belirlenmiştir. 18

19 3.4.3 Bilgi Yeterliliği Aidat ve muhasebe işlemlerinden, bilgi yeterliliği memnuniyet düzeyi %74 tür. Memnuniyetsizlik düzeyi de %2 dir. Yukarıdaki grafikte memnuniyet düzeyi memnuniyet derecesi çok memnun ve memnun oranının toplamı alınarak belirlenmiştir. 19

20 3.4.4 Kaynak Yeterliliği Aidat ve muhasebe işlemlerinden, kaynak yeterliliği memnuniyet düzeyi %74 tür. Memnuniyetsizlik düzeyi de %7 dir. Yukarıdaki grafikte memnuniyet düzeyi memnuniyet derecesi çok memnun ve memnun oranının toplamı alınarak belirlenmiştir. 20

21 3.4.5 Talebin Karşılanma Düzeyi Aidat ve muhasebe işlemlerinden, talebin karşılanma düzeyi için memnuniyet düzeyi %75 tir. Memnuniyetsizlik düzeyi de %6 dır. Yukarıdaki grafikte memnuniyet düzeyi memnuniyet derecesi çok memnun ve memnun oranının toplamı alınarak belirlenmiştir. 21

22 Aidat ve Muhasebe Hizmetlerinden Genel Memnuniyet Düzeyi ve Cronbach's Alpha Güvenirlik Analizi Aidat ve Muhasebe Hizmetlerinden duyulan genel memnuniyet düzeyi bu kapsamda sorulan 5 sorunun birlikte ele alınmasıyla ölçülmüştür. Aynı zamanda soruların bütünlüğü ve verilen cevapların güvenirliği Cronbach's Alpha katsayısı ile ölçülmüştür. Tablo Aidat ve Muhasebe Hizmetlerinden Genel Memnuniyet Düzeyi Aidat ve Muhasebe Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyi (%) Personelin Davranışı Hizmetin Karşılanma Süresi Bilgi Yeterliliği Kaynak Yeterliliği Talebin Karşılanma Düzeyi Aidat ve Muhasebe Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyi incelendiğinde Personelin Davranışı %77, Hizmetin Karşılanma Süresi %77, Bilgi Yeterliliği %77, Kaynak Yeterliliği %77 ve Talebin Karşılanma Düzeyi %77 olarak hesaplanmıştır. Üyelerin, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası nın Aidat ve Muhasebe Hizmetlerinden en fazla duyulan memnuniyet düzeyi eşit olarak dağıldığı gözlenmiştir. Tablo Cronbach's Alpha Analizi Cronbach's Alpha Cronbach's N of Items Alpha Based on Standardized Items,948,949 5 Cronbach's Alpha katsayısı olarak hesaplanmıştır. Bu kriterlere göre ölçek yüksek derecede güvenilir bir ölçektir. Aidat ve Muhasebe Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyi soruları arasında önemli düzeyde bütünlüğü bozucu farklılıklar yoktur. 22

23 3.5. Ticaret Sicili Hizmetlerinden (Kuruluş, Tescil, vs.) Duyulan Memnuniyet Personelin Davranışı Ticaret sicili hizmetlerinden, personel davranışı memnuniyet düzeyi %88 dir. Memnuniyetsizlik düzeyi de %2 dir. Yukarıdaki grafikte memnuniyet düzeyi memnuniyet derecesi çok memnun ve memnun oranının toplamı alınarak belirlenmiştir. 23

24 3.5.2 Hizmetin Karşılanma Süresi Ticaret sicili hizmetlerinden, hizmetin karşılanma süresi memnuniyet düzeyi %87 dir. Memnuniyetsizlik düzeyi de %2 dir. Yukarıdaki grafikte memnuniyet düzeyi memnuniyet derecesi çok memnun ve memnun oranının toplamı alınarak belirlenmiştir. 24

25 3.5.3 Bilgi Yeterliliği Ticaret sicili hizmetlerinden, bilgi yeterliliği memnuniyet düzeyi %89 dur. Memnuniyetsizlik düzeyi de %2 dir. Yukarıdaki grafikte memnuniyet düzeyi memnuniyet derecesi çok memnun ve memnun oranının toplamı alınarak belirlenmiştir. 25

26 3.5.4 Kaynak Yeterliliği Ticaret sicili hizmetlerinden, kaynak yeterliliği memnuniyet düzeyi %88 dir. Memnuniyetsizlik düzeyi de %1 dir. Yukarıdaki grafikte memnuniyet düzeyi memnuniyet derecesi çok memnun ve memnun oranının toplamı alınarak belirlenmiştir. 26

27 3.5.5 Talebin Karşılanma Düzeyi Ticaret sicili hizmetlerinden, talebin karşılanma düzeyi için memnuniyet düzeyi %88 dir. Memnuniyetsizlik düzeyi de %1 dir. Yukarıdaki grafikte memnuniyet düzeyi memnuniyet derecesi çok memnun ve memnun oranının toplamı alınarak belirlenmiştir. 27

28 Ticaret Sicili Hizmetlerinden Genel Memnuniyet Düzeyi ve Cronbach's Alpha Güvenirlik Analizi Ticaret Sicili Hizmetlerinden duyulan genel memnuniyet düzeyi bu kapsamda sorulan 5 sorunun birlikte ele alınmasıyla ölçülmüştür. Aynı zamanda soruların bütünlüğü ve verilen cevapların güvenirliği Cronbach's Alpha katsayısı ile ölçülmüştür. Tablo Ticaret Sicili (Kurulus, Tescil, vs.) Hizmetlerinden Genel Memnuniyet Duzeyi Ticaret Sicili (Kuruluş, Tescil, vs.) Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyi (%) Personelin Davranışı Hizmetin Karşılanma Süresi Bilgi Yeterliliği Kaynak Yeterliliği Talebin Karşılanma Düzeyi Ticaret Sicili (Kuruluş, Tescil, vs.) Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyi incelendiğinde Personelin Davranışı %82, Hizmetin Karşılanma Süresi %81, Bilgi Yeterliliği %82, Kaynak Yeterliliği %81 ve Talebin Karşılanma Düzeyi %82 olarak hesaplanmıştır. Üyelerin, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası nın Ticaret Sicili Hizmetlerinden en fazla duyulan memnuniyet düzeyi Personel Davranışı, Bilgi Yeterliliği ve Talebin Karşılanma Düzeyi olarak dağıldığı gözlenmiştir. Tablo Cronbach's Alpha Analizi Cronbach's Alpha Cronbach's N of Items Alpha Based on Standardized Items,919,919 5 Cronbach's Alpha katsayısı olarak hesaplanmıştır. Bu kriterlere göre ölçek yüksek derecede güvenilir bir ölçektir. Ticaret Sicili (Kuruluş, Tescil, vs.) Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyi soruları arasında önemli düzeyde bütünlüğü bozucu farklılıklar yoktur. 28

29 3.6. Oda Sicil Belgeleri ( Bağ-Kur, Oda Kayıt, Faaliyet vs. ) Hizmetlerinden Duyulan Memnuniyet Personel Davranışı Oda sicil belgeleri hizmetlerinden, personel davranışı memnuniyet düzeyi %89 dur. Memnuniyetsizlik düzeyi de %2 dir. Yukarıdaki grafikte memnuniyet düzeyi memnuniyet derecesi çok memnun ve memnun oranının toplamı alınarak belirlenmiştir. 29

30 3.6.2 Hizmetin Karşılanma Süresi Oda sicil belgeleri hizmetlerinden, hizmetin karşılanma süresin memnuniyet düzeyi %89 dur. Memnuniyetsizlik düzeyi de %2 dir. Yukarıdaki grafikte memnuniyet düzeyi memnuniyet derecesi çok memnun ve memnun oranının toplamı alınarak belirlenmiştir. 30

31 3.6.3 Bilgi Yeterliliği Oda sicil belgeleri hizmetlerinden, bilgi yeterliliği memnuniyet düzeyi %90 dır. Memnuniyetsizlik düzeyi de %2 dir. Yukarıdaki grafikte memnuniyet düzeyi memnuniyet derecesi çok memnun ve memnun oranının toplamı alınarak belirlenmiştir. 31

32 3.6.4 Kaynak Yeterliliği Oda sicil belgeleri hizmetlerinden, kaynak yeterliliği memnuniyet düzeyi %89 dur. Memnuniyetsizlik düzeyi de %2 dir. Yukarıdaki grafikte memnuniyet düzeyi memnuniyet derecesi çok memnun ve memnun oranının toplamı alınarak belirlenmiştir. 32

33 3.6.5 Talebin Karşılanma Düzeyi Oda sicil belgeleri hizmetlerinden, talebin karşılanma düzeyi için memnuniyet düzeyi %91 dir. Memnuniyetsizlik düzeyi de %1 dir. Yukarıdaki grafikte memnuniyet düzeyi memnuniyet derecesi çok memnun ve memnun oranının toplamı alınarak belirlenmiştir. 33

34 Oda Sicil Belgeleri Hizmetlerinden Genel Memnuniyet Düzeyi ve Cronbach's Alpha Güvenirlik Analizi Oda Sicil Belgeleri Hizmetlerinden duyulan genel memnuniyet düzeyi bu kapsamda sorulan 5 sorunun birlikte ele alınmasıyla ölçülmüştür. Aynı zamanda soruların bütünlüğü ve verilen cevapların güvenirliği Cronbach's Alpha katsayısı ile ölçülmüştür. Tablo Oda Sicil Belgeleri (Bağ-Kur, Oda Kayıt, Faaliyet vs.) Hizmetlerinden Genel Memnuniyet Düzeyi Oda Sicil Belgeleri (Bağ-Kur, Oda Kayıt, Faaliyet vs.) Hizmetlerinden Genel Memnuniyet Düzeyi (%) Personelin Davranışı Hizmetin Karşılanma Süresi Bilgi Yeterliliği Kaynak Yeterliliği Talebin Karşılanma Düzeyi Oda Sicil Belgeleri (Bağ-Kur, Oda Kayıt, Faaliyet vs.) Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyi incelendiğinde Personelin Davranışı %82, Hizmetin Karşılanma Süresi %81, Bilgi Yeterliliği %82, Kaynak Yeterliliği %81 ve Talebin Karşılanma Düzeyi %82 olarak hesaplanmıştır. Üyelerin, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası nın Oda Sicil Belgeleri Hizmetlerinden en fazla duyulan memnuniyet düzeyi Personel Davranışı, Bilgi Yeterliliği ve Talebin Karşılanma Düzeyi olarak dağıldığı gözlenmiştir. Tablo Cronbach's Alpha Analizi Cronbach's Alpha Cronbach's N of Items Alpha Based on Standardized Items,919,919 5 Cronbach's Alpha katsayısı olarak hesaplanmıştır. Bu kriterlere göre ölçek yüksek derecede güvenilir bir ölçektir. Oda Sicil Belgeleri (Bağ-Kur, Oda Kayıt, Faaliyet vs.) Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyi soruları arasında önemli düzeyde bütünlüğü bozucu farklılıklar yoktur. 34

35 3.7.Sanayi İşlemlerinden (Kapasite Raporu, Ekspertiz Raporu, İş Makinesi Tescili vs.) Duyulan Memnuniyet Personel Davranışı *Üyelerin tamamı bu soruyu cevaplamamış olup sadece bu alanda hizmet alan üyeler cevaplamıştır. Sanayici işlemlerinden personel davranışı memnuniyet düzeyi %83 iken, memnuniyetsizlik düzeyi ise %3 tür. Yukarıdaki grafikte memnuniyet düzeyi memnuniyet derecesi çok memnun ve memnun oranının toplamı alınarak belirlenmiştir. 35

36 3.7.2 Hizmetin Karşılanma Süresi *Üyelerin tamamı bu soruyu cevaplamamış olup sadece bu alanda hizmet alan üyeler cevaplamıştır. Sanayici işlemlerinden hizmetin karşılanma süresi memnuniyet düzeyi %85 iken, memnuniyetsizlik düzeyi ise %3 tür. Yukarıdaki grafikte memnuniyet düzeyi memnuniyet derecesi çok memnun ve memnun oranının toplamı alınarak belirlenmiştir. 36

37 3.7.3 Bilgi Yeterliliği *Üyelerin tamamı bu soruyu cevaplamamış olup sadece bu alanda hizmet alan üyeler cevaplamıştır. Sanayici işlemlerinden bilgi yeterliliği memnuniyet düzeyi %83 iken, memnuniyetsizlik düzeyi ise %3 tür. Yukarıdaki grafikte memnuniyet düzeyi memnuniyet derecesi çok memnun ve memnun oranının toplamı alınarak belirlenmiştir. 37

38 3.7.4 Kaynak Yeterliliği *Üyelerin tamamı bu soruyu cevaplamamış olup sadece bu alanda hizmet alan üyeler cevaplamıştır. Sanayici işlemlerinden kaynak yeterliliği memnuniyet düzeyi %86 iken, memnuniyetsizlik düzeyi ise %2 dir. Yukarıdaki grafikte memnuniyet düzeyi memnuniyet derecesi çok memnun ve memnun oranının toplamı alınarak belirlenmiştir. 38

39 3.7.5 Talebin Karşılanma Düzeyi *Üyelerin tamamı bu soruyu cevaplamamış olup sadece bu alanda hizmet alan üyeler cevaplamıştır. Sanayici işlemlerinden talebin karşılanma düzeyi için memnuniyet düzeyi %87 iken, memnuniyetsizlik düzeyi ise %3 tür. Yukarıdaki grafikte memnuniyet düzeyi memnuniyet derecesi çok memnun ve memnun oranının toplamı alınarak belirlenmiştir. 39

40 Sanayici İşlemleri Hizmetlerinden Genel Memnuniyet Düzeyi ve Cronbach's Alpha Güvenirlik Analizi Sanayici İşlemleri Hizmetlerinden duyulan genel memnuniyet düzeyi bu kapsamda sorulan 5 sorunun birlikte ele alınmasıyla ölçülmüştür. Aynı zamanda soruların bütünlüğü ve verilen cevapların güvenirliği Cronbach's Alpha katsayısı ile ölçülmüştür. Tablo Sanayici İşlemlerinden (Kapasite Raporu, Ekspertiz Raporu, Is Makinesi Tescili, vs.) Genel Memnuniyet Düzeyi Sanayici işlemlerinden (Kapasite Raporu, Ekspertiz Raporu, Is Makinesi Tescili, vs.) Memnuniyet Düzeyi (%) Personelin Davranışı Hizmetin Karşılanma Süresi Bilgi Yeterliliği Kaynak Yeterliliği Talebin Karşılanma Düzeyi Sanayici İşlemlerinden (Kapasite Raporu, Ekspertiz Raporu, Is Makinesi Tescili, vs.) Memnuniyet Düzeyi incelendiğinde Personelin Davranışı %79, Hizmetin Karşılanma Süresi %80, Bilgi Yeterliliği %79, Kaynak Yeterliliği %80 ve Talebin Karşılanma Düzeyi %80 olarak hesaplanmıştır. Üyelerin, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası nın Sanayici İşlemlerinden Hizmetlerinden en fazla duyulan memnuniyet düzeyi Hizmetin Karşılanma Süresi, Kaynak Yeterliliği ve Talebin Karşılanma Düzeyi olarak dağıldığı gözlenmiştir. Tablo Cronbach's Alpha Analizi Cronbach's Alpha Cronbach's N of Items Alpha Based on Standardized Items,899,899 5 Cronbach's Alpha katsayısı olarak hesaplanmıştır. Bu kriterlere göre ölçek yüksek derecede güvenilir bir ölçektir. Sanayici işlemlerinden (Kapasite Raporu, Ekspertiz Raporu, Is Makinesi Tescili, vs.) Memnuniyet Düzeyi soruları arasında önemli düzeyde bütünlüğü bozucu farklılıklar yoktur. 40

41 3.8.Dış Ticaret İşlemlerinden Duyulan Memnuniyet Personel Davranışı *Üyelerin tamamı bu soruyu cevaplamamış olup sadece bu alanda hizmet alan üyeler cevaplamıştır. Dış ticaret işlemlerinden personel davranışı memnuniyet düzeyi %81 iken memnuniyetsizlik düzeyi ise %2 dir. Yukarıdaki grafikte memnuniyet düzeyi memnuniyet derecesi çok memnun ve memnun oranının toplamı alınarak belirlenmiştir. 41

42 3.8.2 Hizmetin Karşılanma Süresi *Üyelerin tamamı bu soruyu cevaplamamış olup sadece bu alanda hizmet alan üyeler cevaplamıştır. Dış ticaret işlemlerinden hizmetin karşılanma süresi memnuniyet düzeyi %77 iken memnuniyetsizlik düzeyi ise %2 dir. Yukarıdaki grafikte memnuniyet düzeyi memnuniyet derecesi çok memnun ve memnun oranının toplamı alınarak belirlenmiştir. 42

43 3.8.3 Bilgi Yeterliliği *Üyelerin tamamı bu soruyu cevaplamamış olup sadece bu alanda hizmet alan üyeler cevaplamıştır. Dış ticaret işlemlerinden bilgi yeterliliği memnuniyet düzeyi %75 iken memnuniyetsizlik düzeyi ise %5 tir. Yukarıdaki grafikte memnuniyet düzeyi memnuniyet derecesi çok memnun ve memnun oranının toplamı alınarak belirlenmiştir. 43

44 3.8.4 Kaynak Yeterliliği *Üyelerin tamamı bu soruyu cevaplamamış olup sadece bu alanda hizmet alan üyeler cevaplamıştır. Dış ticaret işlemlerinden kaynak yeterliliği memnuniyet düzeyi %79 iken memnuniyetsizlik düzeyi ise %3 tür. Yukarıdaki grafikte memnuniyet düzeyi memnuniyet derecesi çok memnun ve memnun oranının toplamı alınarak belirlenmiştir. 44

45 3.8.5 Talebin Karşılanma Düzeyi *Üyelerin tamamı bu soruyu cevaplamamış olup sadece bu alanda hizmet alan üyeler cevaplamıştır. Dış ticaret işlemlerinden talebin karşılanması memnuniyet düzeyi %82 iken memnuniyetsizlik düzeyi ise %1 dir. Yukarıdaki grafikte memnuniyet düzeyi memnuniyet derecesi çok memnun ve memnun oranının toplamı alınarak belirlenmiştir. 45

46 Dış Ticaret İşlemleri Hizmetlerinden Genel Memnuniyet Düzeyi ve Cronbach's Alpha Güvenirlik Analizi Dış Ticaret İşlemleri Hizmetlerinden duyulan genel memnuniyet düzeyi bu kapsamda sorulan 5 sorunun birlikte ele alınmasıyla ölçülmüştür. Aynı zamanda soruların bütünlüğü ve verilen cevapların güvenirliği Cronbach's Alpha katsayısı ile ölçülmüştür. Tablo Dış Ticaret İşlemlerinden Genel Memnuniyet Düzeyi Dış Ticaret işlemlerinden Memnuniyet Düzeyi (%) Personelin Davranışı Hizmetin Karşılanma Süresi Bilgi Yeterliliği Kaynak Yeterliliği Talebin Karşılanma Düzeyi Dış Ticaret İşlemlerinden Genel Memnuniyet Düzeyi incelendiğinde Personelin Davranışı %80, Hizmetin Karşılanma Süresi %79, Bilgi Yeterliliği %77, Kaynak Yeterliliği %79 ve Talebin Karşılanma Düzeyi %80 olarak hesaplanmıştır. Üyelerin, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası nın Dış Ticaret İşlemlerinden Hizmetlerinden en fazla duyulan memnuniyet düzeyi Personel Davranışı ve Talebin Karşılanma Düzeyi olarak dağıldığı gözlenmiştir. Tablo Cronbach's Alpha Analizi Cronbach's Alpha Cronbach's N of Items Alpha Based on Standardized Items,883,885 5 Cronbach's Alpha katsayısı olarak hesaplanmıştır. Bu kriterlere göre ölçek yüksek derecede güvenilir bir ölçektir. Dış Ticaret işlemlerinden Memnuniyet Düzeyi soruları arasında önemli düzeyde bütünlüğü bozucu farklılıklar yoktur. 46

47 3.9.İç Ticaret İşlemlerinden (Sigortacılık ve İstatistik, Rayiç Fiyat vs. ) Duyulan Memnuniyet Personel Davranışı *Üyelerin tamamı bu soruyu cevaplamamış olup sadece bu alanda hizmet alan üyeler cevaplamıştır. İç ticaret işlemlerinden personelin davranışında ki memnuniyet düzeyi %84 iken memnuniyetsizlik düzeyi ise %3 tür. Yukarıdaki grafikte memnuniyet düzeyi memnuniyet derecesi çok memnun ve memnun oranının toplamı alınarak belirlenmiştir. 47

48 3.9.2 Hizmetin Karşılanma Süresi *Üyelerin tamamı bu soruyu cevaplamamış olup sadece bu alanda hizmet alan üyeler cevaplamıştır. İç ticaret işlemlerinden hizmetin karşılanma süresi memnuniyet düzeyi %85 iken memnuniyetsizlik düzeyi ise %3 tür. Yukarıdaki grafikte memnuniyet düzeyi memnuniyet derecesi çok memnun ve memnun oranının toplamı alınarak belirlenmiştir. 48

49 3.9.3 Bilgi Yeterliliği *Üyelerin tamamı bu soruyu cevaplamamış olup sadece bu alanda hizmet alan üyeler cevaplamıştır. İç ticaret işlemlerinden bilgi yeterliliği memnuniyet düzeyi %82 iken, memnuniyetsizlik düzeyi ise %4 tür. Yukarıdaki grafikte memnuniyet düzeyi memnuniyet derecesi çok memnun ve memnun oranının toplamı alınarak belirlenmiştir. 49

50 3.9.4 Kaynak Yeterliliği *Üyelerin tamamı bu soruyu cevaplamamış olup sadece bu alanda hizmet alan üyeler cevaplamıştır. İç ticaret işlemlerinden kaynak yeterliliği memnuniyet düzeyi %82 iken memnuniyetsizlik düzeyi ise %2 dir. Yukarıdaki grafikte memnuniyet düzeyi memnuniyet derecesi çok memnun ve memnun oranının toplamı alınarak belirlenmiştir. 50

51 3.9.5 Talebin Karşılanma Düzeyi *Üyelerin tamamı bu soruyu cevaplamamış olup sadece bu alanda hizmet alan üyeler cevaplamıştır. İç ticaret işlemlerinden talebin karşılanması memnuniyet düzeyi %82 iken memnuniyetsizlik düzeyi ise %3 tür. Yukarıdaki grafikte memnuniyet düzeyi memnuniyet derecesi çok memnun ve memnun oranının toplamı alınarak belirlenmiştir. 51

52 İç Ticaret İşlemleri Hizmetlerinden Genel Memnuniyet Düzeyi ve Cronbach's Alpha Güvenirlik Analizi İç Ticaret İşlemleri Hizmetlerinden duyulan genel memnuniyet düzeyi bu kapsamda sorulan 5 sorunun birlikte ele alınmasıyla ölçülmüştür. Aynı zamanda soruların bütünlüğü ve verilen cevapların güvenirliği Cronbach's Alpha katsayısı ile ölçülmüştür. Tablo İç Ticaret (Sigortacılık ve İstatistik, Rayiç Fiyat, vs.) İşlemlerinden Genel Memnuniyet Düzeyi İç Ticaret (Sigortacılık ve İstatistik, Rayiç Fiyat, vs.) İşlemlerinden Memnuniyet Düzeyi (%) Personelin Davranışı Hizmetin Karşılanma Süresi Bilgi Yeterliliği Kaynak Yeterliliği Talebin Karşılanma Düzeyi İç Ticaret (Sigortacılık ve İstatistik, Rayiç Fiyat, vs.) İşlemlerinden Memnuniyet Düzeyi Personelin Davranışı %80, Hizmetin Karşılanma Süresi %80, Bilgi Yeterliliği %79, Kaynak Yeterliliği %79 ve Talebin Karşılanma Düzeyi %79 olarak hesaplanmıştır. Üyelerin, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası nın İç Ticaret İşlemlerinden Hizmetlerinden en fazla duyulan memnuniyet düzeyi Personel Davranışı ve Hizmetin Karşılanma Süresi olarak dağıldığı gözlenmiştir. Tablo Cronbach's Alpha Analizi Cronbach's Alpha Cronbach's N of Items Alpha Based on Standardized Items,898,898 5 Cronbach's Alpha katsayısı olarak hesaplanmıştır. Bu kriterlere göre ölçek yüksek derecede güvenilir bir ölçektir. İç Ticaret (Sigortacılık ve İstatistik, Rayiç Fiyat, vs.) İşlemlerinden Memnuniyet Düzeyi soruları arasında önemli düzeyde bütünlüğü bozucu farklılıklar yoktur. 52

53 3.10. Tır Karne İşlemlerinden Duyulan Memnuniyet Personel Davranışı *Üyelerin tamamı bu soruyu cevaplamamış olup sadece bu alanda hizmet alan üyeler cevaplamıştır. Tır karne işlemlerinden personelin davranışı memnuniyet düzeyi %83 iken, memnuniyetsizlik düzeyi ise %5 tir. Yukarıdaki grafikte memnuniyet düzeyi memnuniyet derecesi çok memnun ve memnun oranının toplamı alınarak belirlenmiştir. 53

54 Hizmetin Karşılanma Süresi *Üyelerin tamamı bu soruyu cevaplamamış olup sadece bu alanda hizmet alan üyeler cevaplamıştır. Tır karne işlemlerinden hizmetin karşılanması memnuniyet düzeyi %81 iken, memnuniyetsizlik düzeyi ise %3 tür. Yukarıdaki grafikte memnuniyet düzeyi memnuniyet derecesi çok memnun ve memnun oranının toplamı alınarak belirlenmiştir. 54

55 Bilgi Yeterliliği *Üyelerin tamamı bu soruyu cevaplamamış olup sadece bu alanda hizmet alan üyeler cevaplamıştır. Tır karne işlemlerinden bilgi yeterliliği memnuniyet düzeyi %80 iken, memnuniyetsizlik düzeyi ise %3 tür. Yukarıdaki grafikte memnuniyet düzeyi memnuniyet derecesi çok memnun ve memnun oranının toplamı alınarak belirlenmiştir. 55

56 Kaynak Yeterliliği *Üyelerin tamamı bu soruyu cevaplamamış olup sadece bu alanda hizmet alan üyeler cevaplamıştır. Tır karne işlemlerinden kaynak yeterliliği memnuniyet düzeyi %80 iken, memnuniyetsizlik düzeyi ise %3 tür. Yukarıdaki grafikte memnuniyet düzeyi memnuniyet derecesi çok memnun ve memnun oranının toplamı alınarak belirlenmiştir. 56

57 Talebin Karşılanma Düzeyi *Üyelerin tamamı bu soruyu cevaplamamış olup sadece bu alanda hizmet alan üyeler cevaplamıştır. Tır karne işlemlerinden talebin karşılanması memnuniyet düzeyi %85 iken memnuniyetsizlik düzeyi ise %3 tür. Yukarıdaki grafikte memnuniyet düzeyi memnuniyet derecesi çok memnun ve memnun oranının toplamı alınarak belirlenmiştir. 57

58 Tır Karne İşlemleri Hizmetlerinden Genel Memnuniyet Düzeyi ve Cronbach's Alpha Güvenirlik Analizi Tır Karne İşlemleri Hizmetlerinden duyulan genel memnuniyet düzeyi bu kapsamda sorulan 5 sorunun birlikte ele alınmasıyla ölçülmüştür. Aynı zamanda soruların bütünlüğü ve verilen cevapların güvenirliği Cronbach's Alpha katsayısı ile ölçülmüştür. Tablo Tır Karne İşlemlerinden Genel Memnuniyet Düzeyi Tır Karne İşlemlerinden Memnuniyet Düzeyi (%) Personelin Davranışı Hizmetin Karşılanma Süresi Bilgi Yeterliliği Kaynak Yeterliliği Talebin Karşılanma Düzeyi Tır Karne İşlemlerinden Memnuniyet Düzeyi Personelin Davranışı %80, Hizmetin Karşılanma Süresi %79, Bilgi Yeterliliği %79, Kaynak Yeterliliği %79 ve Talebin Karşılanma Düzeyi %81 olarak hesaplanmıştır. Üyelerin, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası nın Tır Karne İşlemleri Hizmetlerinden en fazla duyulan memnuniyet düzeyi Talebin Karşılanma Düzeyi olduğu gözlenmiştir. Tablo Cronbach's Alpha Analizi Cronbach's Alpha Cronbach's N of Items Alpha Based on Standardized Items,850,851 5 Cronbach's Alpha katsayısı olarak hesaplanmıştır. Bu kriterlere göre ölçek yüksek derecede güvenilir bir ölçektir. Tır Karne İşlemlerinden Memnuniyet Düzeyi soruları arasında önemli düzeyde bütünlüğü bozucu farklılıklar yoktur. 58

59 3.11. K Belgeleri İşlemlerinden Duyulan Memnuniyet Personel Davranışı *Üyelerin tamamı bu soruyu cevaplamamış olup sadece bu alanda hizmet alan üyeler cevaplamıştır. K belgeleri işlemlerinden personelin davranışı memnuniyet düzeyi %84 iken, memnuniyetsizlik düzeyi ise %2 dir. Yukarıdaki grafikte memnuniyet düzeyi memnuniyet derecesi çok memnun ve memnun oranının toplamı alınarak belirlenmiştir. 59

60 Hizmetin Karşılanma Süresi *Üyelerin tamamı bu soruyu cevaplamamış olup sadece bu alanda hizmet alan üyeler cevaplamıştır. K belgeleri işlemlerinden hizmetin karşılanma süresi memnuniyet düzeyi %79 iken, memnuniyetsizlik düzeyi ise %3 tür. Yukarıdaki grafikte memnuniyet düzeyi memnuniyet derecesi çok memnun ve memnun oranının toplamı alınarak belirlenmiştir. 60

61 Bilgi Yeterliliği *Üyelerin tamamı bu soruyu cevaplamamış olup sadece bu alanda hizmet alan üyeler cevaplamıştır. K belgeleri işlemlerinden bilgi yeterliliği memnuniyet düzeyi %82 iken, memnuniyetsizlik düzeyi ise %3 tür. Yukarıdaki grafikte memnuniyet düzeyi memnuniyet derecesi çok memnun ve memnun oranının toplamı alınarak belirlenmiştir. 61

62 Kaynak Yeterliliği *Üyelerin tamamı bu soruyu cevaplamamış olup sadece bu alanda hizmet alan üyeler cevaplamıştır. K belgeleri işlemlerinden kaynak yeterliliği memnuniyet düzeyi %86 iken, memnuniyetsizlik düzeyi ise %2 dir. Yukarıdaki grafikte memnuniyet düzeyi memnuniyet derecesi çok memnun ve memnun oranının toplamı alınarak belirlenmiştir. 62

63 Talebin Karşılanma Düzeyi *Üyelerin tamamı bu soruyu cevaplamamış olup sadece bu alanda hizmet alan üyeler cevaplamıştır. K belgeleri işlemlerinden talebin karşılanma düzeyi memnuniyet düzeyi %82 iken, memnuniyetsizlik düzeyi ise %4 tür. Yukarıdaki grafikte memnuniyet düzeyi memnuniyet derecesi çok memnun ve memnun oranının toplamı alınarak belirlenmiştir. 63

64 K Belgeleri İşlemleri Hizmetlerinden Genel Memnuniyet Düzeyi ve Cronbach's Alpha Güvenirlik Analizi K Belgeleri İşlemleri Hizmetlerinden duyulan genel memnuniyet düzeyi bu kapsamda sorulan 5 sorunun birlikte ele alınmasıyla ölçülmüştür. Aynı zamanda soruların bütünlüğü ve verilen cevapların güvenirliği Cronbach's Alpha katsayısı ile ölçülmüştür. Tablo K Belgeleri İşlemlerinden Genel Memnuniyet Düzeyi K Belgeleri İşlemlerinden Memnuniyet Düzeyi (%) Personelin Davranışı Hizmetin Karşılanma Süresi Bilgi Yeterliliği Kaynak Yeterliliği Talebin Karşılanma Düzeyi K Belgeleri İşlemlerinden Memnuniyet Düzeyi Personelin Davranışı %81, Hizmetin Karşılanma Süresi %79, Bilgi Yeterliliği %80, Kaynak Yeterliliği %80 ve Talebin Karşılanma Düzeyi %80 olarak hesaplanmıştır. Üyelerin, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası nın K Belgeleri İşlemleri Hizmetlerinden en fazla duyulan memnuniyet düzeyi Personel Davranışı olduğu gözlenmiştir. Tablo Cronbach's Alpha Analizi Cronbach's Alpha Cronbach's N of Items Alpha Based on Standardized Items,897,899 5 Cronbach's Alpha katsayısı olarak hesaplanmıştır. Bu kriterlere göre ölçek yüksek derecede güvenilir bir ölçektir. K Belgeleri İşlemlerinden Memnuniyet Düzeyi soruları arasında önemli düzeyde bütünlüğü bozucu farklılıklar yoktur. 64

65 3.12.Oda Proje Koordinasyon ve Araştırma Birimi Tarafından Hazırlanan Projelerden Duyulan Memnuniyet *Üyelerin tamamı bu soruyu cevaplamamış olup sadece bu alanda hizmet alan üyeler cevaplamıştır. Proje koordinasyon ve araştırma birimi tarafından hazırlanan projelerden memnuniyet düzeyi %66 iken, memnuniyetsizlik düzeyi ise %5 tir. Yukarıdaki grafikte memnuniyet düzeyi memnuniyet derecesi çok memnun ve memnun oranının toplamı alınarak belirlenmiştir. 65

66 Odanın Hazırlaması İstenen Projeler Araştırmaya katılan üyelerin %47 lik kısmı Faaliyet Alanları ve Mesleki Yeterlilik %16 lık kısmı Tarım ve Hayvancılık %15 lik kısmı Sanayi ve Enerji 10 luk kısmı Uluslararası Ticaret %8 lik kısmı Tanıtım, Bilgilendirme, Fuar ve Organizasyonlar %2 lik kısmı da Sağlık ve Otomotiv alanında proje hazırlamasını istemektedir. 66

67 3.13.Odanın Ekonomik ve Sektörel Araştırmalarıyla İlgili Çalışmalarını Nasıl Buluyorsunuz? *Üyelerin tamamı bu soruyu cevaplamamış olup sadece bu alanda hizmet alan üyeler cevaplamıştır. Odamızın ekonomik ve sektörel araştırmalarıyla ilgili çalışmalarını nasıl buluyorsunuz? sorusuna üyelerin %60 ı memnun, %23 ü orta, %11 çok memnun, %5 i memnun değil, %1 i hiç memnun değil şeklinde cevaplamıştır. 67

68 3.14. Odanın Düzenlediği Eğitim, Seminer, Toplantı, Konferans vb. Hizmetlerden Duyulan Memnuniyet *Üyelerin tamamı bu soruyu cevaplamamış olup sadece bu alanda hizmet alan üyeler cevaplamıştır. Odamızın düzenlediği eğitim, seminer, toplantı, konferans vb. hizmetlerinden memnun musunuz? sorusuna üyelerin %64 ü memnun, %17 si orta, %14 ü çok memnun, %4 ü memnun değil, %2 si hiç memnun değil şeklinde cevaplamıştır. 68

69 3.15. Odanın Yurtiçi ve Yurtdışı Fuar, Ticari Heyet, İş Toplantısı vb. Tanıtım Faaliyetlerinden Duyulan Memnuniyet *Üyelerin tamamı bu soruyu cevaplamamış olup sadece bu alanda hizmet alan üyeler cevaplamıştır. Odamızın yurtiçi ve yurtdışı fuar, ticari heyet, iş toplantısı vb. tanıtım faaliyetlerinden memnun musunuz? sorusuna üyelerin %58 i memnun, %23 ü orta, %10 u çok memnun, %6 sı memnun değil, %3 ü hiç memnun değil şeklinde cevaplamıştır. 69

70 3.16. Odanın Web Sayfasının İçeriğinden Duyulan Memnuniyet *Üyelerin tamamı bu soruyu cevaplamamış olup sadece bu alanda hizmet alan üyeler cevaplamıştır. Odamızın web sayfasının içeriğinden memnun musunuz? sorusuna üyelerin %60 ı memnun, %27 si orta, %11 i çok memnun, %2 si memnun değil, %0 ı hiç memnun değil şeklinde cevaplamıştır. 70

71 Odanın Web Sayfasında Bulunmasını İstenen Bilgiler Araştırmaya katılan üyelerin; %48 i web sayfasında Online İşlemler kısmının olmasını istemektedir. %26 sı üye telefonları, iş hacimleri, Sicil Gazetesi ve Tanıtım vidoları gibi linklerin olmasını talep etmektedir. %16 sı duyurular kısmının aktif olarak çalışmasını beklemektedir. %10 u da sektörlere ait detaylı bilgilerin olmasını istemektedir. 71

72 3.17. Suriye de Yaşanan İç Savaştan Firma Ekonomisinin Etkilenme Düzeyi Suriye de yaşanan iç savaş firma ekonominizi etkiledi mi? sorusuna üyelerin %88 i evet, %12 si hayır şeklinde cevaplamıştır. 72

73 Suriye Sorunu Konusunda Odadan Beklenen Talepler Araştırmaya katılan üyelerin; %66 sı Sınır Kapısının Faaliyete Geçmesi ve Sorunların giderilmesi için çaba gösterilmesini beklemektedir. %13 ü mevcut sıkıntıların kısa vadede geçmeyeceğini bu yüzden yeni pazarlar aranması ve bunun için toplantılar düzenlenmesini talep etmektedir. %11 i Hatay ilinde yaşayan Suriyelilerin kamplarda toplanması, sorunların bitmesi için etkin bir rol almasını istemektedir. %10 u kaçak mallar ve çalıştırılan Suriyeli işçiler için mücadele edilmesi gerekliliğinden bahsetmiştir. 73

74 3.18. Odanın Üyeleri Temsil Etme Düzeyi Odamızın sizi ne düzeyde temsil ettiğine inanıyorsunuz? sorusuna üyelerin %54 ü iyi, %21 i orta, %17 si çok iyi, %6 sı kötü, %2 si çok kötü şeklinde cevaplamıştır. 74

75 3.19. Gerektiğinde Üst Yönetime Ulaşabilme Konusundaki Görüşler Gerektiğinde üst yönetime ulaşabilme konusundaki görüşünüz? sorusuna %51 i iyi, %22 si orta, %21 i çok iyi, %5 i kötü, %1 i çok kötü şeklinde cevaplamıştır Üyesi Olunan Meslek Komitesinin Çalışmaları Hakkındaki Görüşler Üyesi olduğunuz meslek komitesi çalışmaları hakkında ki görüşünüz? sorusuna üyelerin %53 ü iyi, %24 ü orta, %17 si çok iyi, %5 i kötü, %1 i çok kötü şeklinde cevaplamıştır. 75

76 3.21. Odanın Duyuru ve Faaliyetleri Hakkındaki Bilgilerin Üyelere En Çok Ulaştığı Kaynak Odamızın duyuru ve faaliyetleri hakkındaki bilgiler size en çok hangi kaynaktan ulaşmaktadır? sorusuna üyelerin %65 i sms, %11 i e-posta, %10 u telefon, %6 sı faks, %3 ü web sayfası, %3 ü bilgi gelmiyor, %2 si basın, %0 ı komite çalışmaları şeklinde cevaplamıştır. 76

77 3.22. Odanın Duyuru ve Yeni Faaliyetlerinin Üyelere Ulaşmasında Tercih Edilen Kaynaklar Odamızın duyuru ve faaliyetleri hakkındaki bilgilerin size en çok hangi kaynaktan ulaşmasını tercih edersiniz? sorusuna üyelerin %64 ü sms, %15 i e-posta %12 si telefon, %8 i faks, %1' şeklinde cevaplamıştır. 77

78 3.23. Üyelerin İhtiyaç Duydukları Eğitim Konuları İşletmenizin hangi konularda eğitime ihtiyacı olduğunu düşünüyorsunuz? sorusuna üyelerin %32 si devlet teşvikleri ve hibe yardımı, %22 si pazarlama yönetimi, %12 si dış ticaret ve uluslararası mevzuat, %8 i kalite yönetimi, %8 i üretim yönetimi, %7 si genel yönetim, %4 ü bilgisayar ve bilgi teknolojileri,%4 ü insan kaynakları, %3 ü mali işler ve finans yönetimi şeklinde cevaplamıştır. 78

79 3.24. Yapılması Planlanan Yeni Hizmet Binasında Olması İstenen Şeyler Araştırmaya katılan üyelerin; %44 ü Otopark yapılmasını istemektedir. %25 i Sosyal Tesisler (Misafirhane, Lokal, Toplantı Salonu) kurulmasını istemektedir. %20 si Danışma ve Halkla İlişkiler hizmetlerinin geliştirilmesini talep etmektedir. %11 i Sektörlere göre birimlerin ayrılması gerektiğini belirtmiştir. 79

80 3.25. Odanın Hizmetlerinden Daha İyi Yararlanılabilmesi İçin İyileştirilmesi Gereken Noktalar Araştırmaya katılan üyelerin; %28 si Halkla İlişkiler ve danışmanlık hizmetlerinin geliştirilmesini talep etmektedir. %27 si eşit hizmet ve yönetim anlayışı beklemektedir. Küçük işletmelerin de sorunlarının dinlenmesi istemektedir. %19 u Eğitim, Etkinlik ve Duyuru vb. organizasyonlarının daha sistemli yapılmasını istemektedir. %14 ü sektörlere göre birimlerin kurulmasının daha yararlı olacağı düşüncesindedir. %12 si aidatlarda iyileştirme yapılmasının ve herkesten alınması belirtmektedir. 80

81 3.26. Bölgenin Gelişmesine Yönelik Olarak Odanın Öncelikli Olması Gereken Çalışmaları Araştırmaya katılan üyelerin; %40 ı Kredi, Hibe, Destelemeler %40 ı Duyuru, Tanıtım ve Organizasyonlar %10 u Suriye Sorunu %10 u Kalifiyeli Eleman ve Mesleki Yeterlilik konularında çalışmalar yapılmasını beklemektedir. 81

82 4. Genel Memnuniyet Düzeyi Likert ölçeği ile derecelendirilen tüm soruların analize dahil edilmesi sonucu Antakya Ticaret ve Sanayi Odası ndan duyulan genel memnuniyet düzeyi aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu durumda üyelerin Ticaret ve Sanayi Odası ndan duyduğu genel memnuniyet oranı %80 olarak belirlenmiştir. Ayrıca tüm soruların güvenirliğini değerlendirmek amacıyla Cronbach Alfa Katsayısı da tabloda verilmiştir. Alfa değeri 0,909 olarak belirlenmiş olup üyelere sorulan soruların güvenirliği yüksek düzeyde çıkmıştır. Tablo 4.1 Genel Memnuniyet Düzeyi Genel Memnuniyet Düzeyi (%) Genel Memnuniyet Düzeyi 0.80 Tablo 4.2 Cronbach's Alpha Analizi Cronbach's Alpha Cronbach's N of Items Alpha Based on Standardized Items,909,

83 5. Sektör Bazlı Analizler 5.1. Suriye de Yaşanan Savaşın Sektörü Etkileme Durumu Suriye de yaşanan savaştan üyelerin sektörel bazlı etkilenme oranları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tablo 5.1. Suriye'de Yaşanan İç Savaşın Firma Ekonomisini Etkileme Durumu SEKTÖR Suriye'de Yaşanan İç Savaşın Firma Ekonomisini Etkileme Durumu(%) Evet Hayır İmalat 88,9% 11,1% Turizm 85,7% 14,3% Ulaştırma/Nakliye 90,6% 9,4% İhracat 83,3% 16,7% Ticaret 86,4% 13,6% İnşaat 93,1% 6,9% Sağlık 83,3% 16,7% Eğitim 83,3% 16,7% Sigortacılık/Finans 100,0%,0% Tarım/Hayvancılık 75,0% 25,0% TOPLAM 88,2% 11,8% Yukarıdaki tablo incelendiğinde Suriye deki iç savaştan en fazla etkilenme sırasıyla Sigortacılık/Finans, İnşaat ve Ulaştırma sektörlerinde yaşanmıştır. En az etkilenen sektör ise Tarım ve Hayvancılık sektörüdür. 83

84 5.2. Odanın Firmaları Temsil Etme Düzeyi Durumu Üyelerin Antakya Ticaret ve Sanayi Odası nın kendilerini temsil etme durumu oransal olarak aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tablo 5.2. Odanın Firmaları Temsil Etme Düzeyi SEKTÖR Hiç memnun değil Odanın Firmaları Temsil Etme Düzeyi(%) Memnun değil Orta Memnun Çok memnun İmalat 6,7% 20,0% 6,7% 53,3% 13,3% Turizm,0%,0% 25,0% 50,0% 25,0% Ulaştırma/Nakliye 1,8% 1,8% 18,2% 54,5% 23,6% İhracat 16,7% 16,7%,0% 50,0% 16,7% Ticaret 1,2% 4,2% 24,1% 56,0% 14,5% İnşaat 2,0% 8,0% 18,0% 56,0% 16,0% Sağlık,0%,0% 66,7% 33,3%,0% Eğitim,0% 16,7%,0% 66,7% 16,7% Sigortacılık/Finans 5,6% 11,1% 16,7% 38,9% 27,8% Tarım/Hayvancılık,0%,0% 28,6% 42,9% 28,6% TOPLAM 2,0% 5,8% 20,7% 54,2% 17,2% Yukarıdaki Tablo incelendiğinde İhracat ve İmalat alanında faaliyet gösteren üyeler Oda nın kendilerini temsil etmesinden genel anlamda en az memnun sektörlerdir. Ayrıca Eğitim alanında faaliyet gösteren üyeler Oda nın kendilerini temsil etmesinden en memnun sektör olarak göze çarpmaktadır. 84

85 5.3. Üyesi Olunan Meslek Komitesinin Çalışmaları Hakkındaki Görüşlerin Durumu Üyelerin bağlı oldukları Meslek Komitelerinin çalışmalarından duyduğu memnuniyetin sektörel bazlı oranı aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tablo 5.3. Üyesi Olunan Meslek Komitesi Çalışmaları Hakkındaki Görüşlerin Değerlendirmesi Üyesi Olunan Meslek Komitesi Çalışmaları Hakkındaki Görüşlerin Değerlendirmesi(%) SEKTÖR Hiç memnun değil Memnun değil Orta Memnun Çok memnun İmalat 6,7% 13,3% 13,3% 53,3% 13,3% Turizm,0% 12,5% 12,5% 50,0% 25,0% Ulaştırma/Nakliye 1,8% 1,8% 21,8% 52,7% 21,8% İhracat,0% 33,3% 16,7% 33,3% 16,7% Ticaret 1,3% 1,9% 26,3% 54,4% 16,3% İnşaat,0% 8,0% 24,0% 52,0% 16,0% Sağlık,0% 16,7% 50,0% 33,3%,0% Eğitim,0% 8,3% 8,3% 66,7% 16,7% Sigortacılık/Finans,0% 5,6% 22,2% 50,0% 22,2% Tarım/Hayvancılık,0%,0% 28,6% 42,9% 28,6% TOPLAM 1,2% 4,7% 23,7% 52,8% 17,5% Yukarıdaki tablo incelendiğinde İhracat alanında faaliyet gösteren üyeler bağlı bulundukları Meslek komitesinin çalışmasından en az memnun sektör olarak yer almaktadır. Ayrıca Eğitim alanında faaliyet gösteren üyeler bağlı bulundukları Meslek komitesinin çalışmasından en fazla memnun olan sektör olarak görülmektedir. 85

86 5.4. Üyelerin İhtiyaç Duydukları Eğitim Konuları Durumu Üyelerin ihtiyaç duydukları eğitim konuları sektörel bazlı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 5.4. İşletmelerin İhtiyaç Duyduğu Eğitim Konuları İşletmelerin İhtiyaç Duyduğu Eğitim Konuları İnsan Dış Ticaret Bilgisayar Üretim Kalite Kaynaklar Mali ve ve Bilgi Devlet SEKTÖR Genel Yönetim Pazarlama Yönetimi Yönetim i Yönetim i ı Yönetimi işler ve Finans Uluslararası Mevzuat Teknolojiler i Teşvikleri ve Hibe Yardımları İmalat,0% 9,1% 18,2%,0% 9,1%,0% 36,4%,0% 27,3% Turizm 28,6% 42,9%,0%,0% 28,6%,0%,0%,0%,0% Ulaştırma/ Nakliye 3,9% 11,8% 2,0%,0%,0% 3,9% 29,4% 3,9% 45,1% İhracat,0% 40,0%,0%,0%,0%,0% 60,0%,0%,0% Ticaret 5,3% 29,3% 9,0% 11,3% 6,0% 2,3% 5,3% 2,3% 29,3% İnşaat 7,0% 23,3% 7,0% 14,0% 2,3%,0% 4,7% 9,3% 32,6% Sağlık 50,0%,0% 16,7% 16,7%,0%,0%,0%,0% 16,7% Eğitim 10,0% 10,0%,0%,0%,0% 10,0% 20,0% 20,0% 30,0% Sigortacılık/Finans 12,5% 18,8%,0%,0%,0% 12,5% 6,3%,0% 50,0% Tarım/Hayvancılık,0%,0% 60,0%,0%,0%,0%,0%,0% 40,0% TOPLAM 7,0% 22,6% 7,7% 7,7% 4,2% 2,8% 11,8% 3,8% 32,4% Yukarıdaki tablo incelendiğinde, İmalat Sektöründe faaliyet gösteren üyeler Dış Ticaret ve Uluslararası Mevzuat konusunda, Turizm Sektöründe faaliyet gösteren üyeler Pazarlama Yönetimi konusunda, Ulaştırma Sektöründe faaliyet gösteren üyeler Devlet Teşvikleri ve Hibe Yardımları konusunda, İhracat Sektöründe faaliyet gösteren üyeler Dış Ticaret ve Uluslararası Mevzuat konusunda, Ticaret Sektöründe faaliyet gösteren üyeler Pazarlama Yönetimi ve Devlet Teşvikleri ve Hibe Yardımları konularında, İnşaat Sektöründe faaliyet gösteren üyeler Devlet Teşvikleri ve Hibe Yardımları konusunda, Sağlık Sektöründe faaliyet gösteren üyeler Genel Yönetim konusunda, Eğitim Sektöründe faaliyet gösteren üyeler Devlet Teşvikleri ve Hibe Yardımları konusunda, Sigortacılık ve Finans Sektöründe faaliyet gösteren üyeler Devlet Teşvikleri ve Hibe Yardımları konusunda, 86

87 Tarım ve Hayvancılık Sektöründe faaliyet gösteren üyeler Üretim Yönetimi konusunda eğitime ihtiyaç duymaktadır. 6. Sonuç Ve Öneriler 2014 yılı Antakya Ticaret ve Sanayi Odası üye memnuniyet araştırması kapsamında elde edilen bulguları özetle sunacak olursak, Memnuniyet araştırmasına Antakya, Defne, Altınözü, Samandağ ve Yayladağı ilçelerinden sektörlerine göre 350 işyeri katılmıştır. Anket çalışması; örneğe çıkan 350 üye TÜİK Hatay Bölge Müdürlüğü personelleri tarafından ziyaret edilerek yüz yüze görüşme yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Soru formu verileri SPSS paket programına girilerek analizler gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizler sonucu üyelerin Antakya Ticaret ve Sanayi Odası ndan son derece memnun oldukları gözlenmiştir. Oda nın hizmet alt birimleri içerisinde aidat ve muhasebe hizmetleri üyelerin genel anlamda en az memnun olduğu birimdir. Yapılan analizler sonucu üyelere sorulan soruların ve alınan cevapların anlamlı oldukları istatistiksel açıdan doğrulanmıştır. Yapılan analizler sonucu Oda nın vermiş olduğu hizmet birimlerine yönelik olarak üyelerin oda personellerinin kendilerine yaklaşımlarından, personelin bilgi yeterliliğinden ve taleplerin hızlı şekilde karşılanmasından son derece memnun oldukları gözlenmiştir. Üyeler Oda dan en fazla faaliyet alanları ve mesleki yeterlilik, tarım ve hayvancılık ile sanayi ve enerji konularında proje hazırlamasını beklemektedirler. Üyeler Oda nın web sayfasından son derece memnundur. Üyeler Oda web sayfasında online işlemler bölümü olmasını, üye telefonları na ulaşabilmeyi ve duyurular ın aktif olarak kullanılmasını beklemektedirler. Üyelerin tamamına yakını Suriye de yaşanan savaştan ve iç karışıklıktan olumsuz yönde etkilendiğini beyan etmiştir. Suriye deki savaş dolayısıyla Oda dan, sınır kapısının faaliyete geçmesi, kaçak mallarla mücadele ve yeni pazarlar bulunması yönünde beklentileri bulunmaktadır. Üyeler Oda nın kendilerini yeterli şekilde temsil ettiğini düşünmektedirler. Üyeler Oda nın duyuru ve faaliyetlerini sms, e-posta ve telefon aracılığı ile takip etmekte olup bu şekilde devam etmesini talep etmektedirler. Üyelerin Oda dan devlet teşvikleri ve hibe yardımı ile pazarlama yönetimi konularında eğitim talepleri bulunmaktadır. Üyeler Oda nın yapılması planlanan yeni hizmet binasında en fazla otopark ve sosyal tesis in bulunmasını istemektedirler. 87

Bafra Ticaret ve Sanayi Odası 2012 Üye Memnuniyeti Anketi

Bafra Ticaret ve Sanayi Odası 2012 Üye Memnuniyeti Anketi Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Giriş Anket çalışması ile ilgili kurum ile hizmet sözleşmesi imzalanması ve proje koordinatörü ile gerçekleştirilen toplantı sonrası araştırma çalışmaları hakkında bir faaliyet

Detaylı

Faaliyet Raporu 2015

Faaliyet Raporu 2015 Faaliyet Raporu 2015 İç Yazışma Kime: Yönetim Kurulu, Genel Sekreter Bilgi: Meclis Başkanı Kimden: Semra Ispartaloğlu Tarih: 28.01.2015 Konu: 27.01.2015 tarihli memnuniyet anketine ilişkin değerlendirme

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2014 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI 2017/1 YILI ÜYE MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI 2017/1 YILI ÜYE MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI 2017/1 YILI ÜYE MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU BÖLÜM 1 ARAŞTIRMA HAKKINDA 1.1. Araştırmanın Amacı Odamızdan hizmet alan üyelerin, odamız ile ilgili görüşlerinin ilk elden

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2013 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. VERİ TOPLAMA ve ANALİZ BİRİMİ. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Anket Sonuçları

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. VERİ TOPLAMA ve ANALİZ BİRİMİ. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Anket Sonuçları ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VERİ TOPLAMA ve ANALİZ BİRİMİ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Anket Sonuçları Ankete toplam 262 kişi katılmıştır. 262 kişinin 209 u öğrenci, 53 tanesi ise personeldir. Katılımın

Detaylı

2016 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU

2016 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU 206 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU TEMMUZ 206 .. Araştırmanın Amacı Araştırmada, na bağlı olarak hizmet vermekte olan;. Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü 2. Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü 3.

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu ARALIK 2011 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

2013 YILI İÇ PAYDAŞ ANALİZ RAPORU

2013 YILI İÇ PAYDAŞ ANALİZ RAPORU 2013 YILI İÇ PAYDAŞ ANALİZ RAPORU Burcu GENÇ ARALIK 2013 Çanakkale Ticaret Borsasına kayıtlı 55 şahıs ve 15 şirket olmak üzere toplam 70 üye ile yüz yüze anket yapılmıştır. Anket verileri 2013 kapsamaktadır.

Detaylı

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VATANDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ/ANKETLERİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Haziran 214 1 Sayfa İçindekiler 1 ANKETE/ANKETLERE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER...

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

ÇANAKKALE TİCARET BORSASI. HABERLEŞME ve YAYIN STRATEJİSİ PLANI

ÇANAKKALE TİCARET BORSASI. HABERLEŞME ve YAYIN STRATEJİSİ PLANI ÇANAKKALE TİCARET BORSASI HABERLEŞME ve YAYIN STRATEJİSİ PLANI Yürürlük Tarihi : 03.01.2011 Revizyon No. : 0 Sayfa : 0/2 KONU SORUMLU PLANLANAN YAPILACAKLAR GÖZDEN GEÇİRME Üye Bilgileri Güncelleme Tüm

Detaylı

Üye Memnuniyet ve Beklenti Anketi Sonuçları Eylem Planı SAKARYA TİCARET BORSASI. Hazırlayan: Dr. Yüksel VARDAR

Üye Memnuniyet ve Beklenti Anketi Sonuçları Eylem Planı SAKARYA TİCARET BORSASI. Hazırlayan: Dr. Yüksel VARDAR Üye Memnuniyet ve Beklenti Anketi Sonuçları Eylem Planı SAKARYA TİCARET BORSASI Hazırlayan: Dr. Yüksel VARDAR SAKARYA TİCARET BORSASI ÜYE BEKLENTİ VE MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI VE EYLEM PLANI BORSANIN

Detaylı

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği projesi kapsamında gerçekleştirilen

Detaylı

İLETİŞİM PLANI. Tescil ve Sicil Birimi. Sicil Birimi. Sicil Birimi. Bilgi İşlem Basın Yayın

İLETİŞİM PLANI. Tescil ve Sicil Birimi. Sicil Birimi. Sicil Birimi. Bilgi İşlem Basın Yayın KONU AMAÇ İŞ ARAÇ SORUMLU FAALİYET ÜYELER Etkin ve işlevsel bir üye veri tabanı oluşturarak haberleşme verimliliğini arttırmak Yeni Bilgilerinin Güncellenm esi Mevcut Durum Tanımlanma sı Yeni üye kaydı

Detaylı

2016 YILI MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ANKET RAPORU

2016 YILI MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ANKET RAPORU 2016 YILI MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ANKET RAPORU SAKARYA TİCARET BORSASI Sayfa 1 / 15 1. İÇİNDEKİLER AMAÇ KAPSAM...2 UYGULAMA...3 Formu Dolduranın Görevi...3 İşletmelerin Faaliyet Alanları...3 İşletmelerin Çalışan

Detaylı

2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKET SONUÇLARI

2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKET SONUÇLARI T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU Üniversitemizde 2015 yılında 30.06.2015-15.07.2015 tarihleri arasında yapılan akademik personel memnuniyet

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

ULUDAĞ TEKSTİL İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ULUDAĞ TEKSTİL İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ULUDAĞ ÜYELERİNE Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği olarak, üyelerimizin, uluslararası pazarlarda rekabet gücünü arttırmaya yönelik desteklenmesi, uluslararası rekabetçiliğinin geliştirilebilmesi ve

Detaylı

MESLEK GRUPLARI SEKTÖREL İSTİŞARE TOPLANTISI

MESLEK GRUPLARI SEKTÖREL İSTİŞARE TOPLANTISI Organizasyonun Adı : MESLEK GRUPLARI SEKTÖREL İSTİŞARE TOPLANTISI Tarihi : 31.03.2015-28.04.2015 Davetli Sayısı 1321 Saati : 18:30 Katılımcı Sayısı 366 Açıklama : 14 sorudan oluşan 240 anket doldurulmuştur.

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU OCAK 2015 1.1. Araştırmanın Amacı Araştırmada, na bağlı olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI Haziran/2017 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN HAZİRAN AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 12 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. 1. MESLEK KOMİTESİ KARARLARI HAYVANCILIK VE

Detaylı

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI OCAK 2011

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI OCAK 2011 MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI OCAK 2011 TAŞIT ARAÇ VE PARÇALARI TİCARETİ SEKTÖRÜ MEVCUT DURUMU VE MÜŞTERİ EĞİLİMLERİ TESPİT ÇALIŞMASI TAŞIT ARAÇ VE PARÇALARI TİCARETİ SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM ANALİZ SONUÇLARI

Detaylı

2017 YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEMNUNİYET ANKET RAPORU

2017 YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEMNUNİYET ANKET RAPORU 27 YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEMNUNİYET ANKET RAPORU MART 27 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Ahi Evran Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı na bağlı olarak hizmet vermekte

Detaylı

2014 yılı Durumu Neden 2015 yılı Durumu Neden

2014 yılı Durumu Neden 2015 yılı Durumu Neden 1.KURUMSALLAŞMA DÖNGÜSÜNÜN HIZLANDIRILMASI 1.1. Akreditasyon, Yönetim Sistemlerinin revize edilmesi ve yeni yönetim sistemlerinin kurulması 1.1.1. Yönetim sistemi konusunda danışmanlık hizmeti alınması

Detaylı

GTB 2015 ÜYE MEMNUNİYET ANKETİ ANALİZ SONUÇLARI

GTB 2015 ÜYE MEMNUNİYET ANKETİ ANALİZ SONUÇLARI GTB ÜYE MEMNUNİYET ANKETİ ANALİZ SONUÇLARI Tescil İşlemleri Üyelik İşlemleri Aidat İşlemleri Formasyon ve İstatistik Proje Diğer % % % % % % % % % % % % % % % % % % 9 % 7% 8 % 8 % 9 % % 78 9% 7 9% 8 96%

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI SUNULAN HİZMETİ DEĞERLENDİRME ANKET RAPORU

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI SUNULAN HİZMETİ DEĞERLENDİRME ANKET RAPORU T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI SUNULAN HİZMETİ DEĞERLENDİRME ANKET RAPORU OCAK 2015 1.1. Araştırmanın Amacı Araştırmada, na bağlı olarak hizmet vermekte olan;

Detaylı

İÇİNDEN DIŞ TİCARET GEÇEN ŞEHİR : MERSİN

İÇİNDEN DIŞ TİCARET GEÇEN ŞEHİR : MERSİN İÇİNDEN DIŞ TİCARET GEÇEN ŞEHİR : MERSİN ĠÇĠNDEN DIġ TĠCARET GEÇEN ġehġr: MERSĠN Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak Amacımız; Odamız üyesi şirketlerin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü arttırmak

Detaylı

KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI ARALIK AYI FAALİYETLERİ ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN KASIM AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 15 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. 1. MESLEK KOMİTESİ KARARLARI HAYVANCILIK VE TARIMSAL

Detaylı

T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU

T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 015 YILI İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU Üniversitemizde 015 yılında 30.06.015-15.07.015 tarihleri arasında yapılan idari personel memnuniyet anketine

Detaylı

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Pınar

Detaylı

EKONOMĐK GÖSTERGELERDE SON DURUM

EKONOMĐK GÖSTERGELERDE SON DURUM EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 25 Ekim 2010 EKONOMĐK GÖSTERGELERDE SON DURUM 85,0 80,0 75,0 70,0 65,0 60,0 80,8 KAPASİTE KULLANIM ORANI(%) 77,3 68,0 73,5 SANAYİ ÜRETİMİ

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2012 ADANA SAĞLIK TURĠZMĠ DERNEĞĠ ġubat AYI FAALĠYET RAPORU 1. Sektörel Brifingler, GerçekleĢtirilen Toplantılar ve Bilgilendirmeler Göreve yeni gelmiş olan Çukurova

Detaylı

SAKARYA TİCARET VE SANAYİ ODASI. Web Service. Kullanım Kılavuzu

SAKARYA TİCARET VE SANAYİ ODASI. Web Service. Kullanım Kılavuzu SAKARYA TİCARET VE SANAYİ ODASI Web Service Kullanım Kılavuzu Eylül 2012 GENEL BİLGİLER Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Web Service Hizmeti gerçek ortam URL Adresi: http://webservice.satso.org.tr/satsoservice.asmx

Detaylı

ASİAD Daimi İhracat Ürünleri Ticaret ve Fuar Merkezi Anketi Ocak 2012

ASİAD Daimi İhracat Ürünleri Ticaret ve Fuar Merkezi Anketi Ocak 2012 ASİAD Daimi İhracat Ürünleri Ticaret ve Fuar Merkezi Anketi Ocak 2012 FİRMA İLE İLGİLİ BİLGİLER Firma : Genel Müdür : İhracat ve Yurt Dışı Pazarlarından Sorumlu Müdür: Telefon : Faks : Gsm : E-Posta :

Detaylı

Buca Belediyesi Hizmet Memnuniyet ve Beklentiler Araştırması SONAR

Buca Belediyesi Hizmet Memnuniyet ve Beklentiler Araştırması SONAR Buca Belediyesi Hizmet Memnuniyet ve Beklentiler Araştırması ARAŞTIRMANIN AMACI Buca Belediyesi nin hizmetlerinden duydukları memnuniyet düzeylerini, Buca belediyesine olan güvenlerini ve başarı oranlarını,

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

Bafra Ticaret ve Sanayi Odası 2011 Üye Memnuniyeti Anketi

Bafra Ticaret ve Sanayi Odası 2011 Üye Memnuniyeti Anketi Giriş Anket çalışması ile ilgili kurum ile hizmet sözleşmesi imzalanması ve proje koordinatörü ile gerçekleştirilen toplantı sonrası araştırma çalışmaları hakkında bir faaliyet planı oluşturulmuştur. Oluşturulan

Detaylı

GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI

GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI EKONOMİK SOSYAL DURUM ARAŞTIRMASI Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası na bağlı üyelerin Türkiye ve Gemlik Ekonomisi ve Sosyal durumu hakkındaki yorumlarının istatistiki yöntemler

Detaylı

Hububat Gurubu Tekstil Grubu Canlı Hayvan Grubu

Hububat Gurubu Tekstil Grubu Canlı Hayvan Grubu Meslek Gurbları ile yapılan çalıştaylar *Borsamız ile ilgili hangi bilgilere ulaşılabildiği sorulduğunda; Hububat Grubunun %57, Tekstil Grubunun %45,Et ve Canlı Hayvan Grubunun ise %50 sinin hizmete, Hububat

Detaylı

2014 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI

2014 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI Stratejik Amaç : SH. Bilgi İşlem Biriminin Faaliyetlerinde İyileştirmelerde Bulunmak... Yeni yönetim bilgi sistemini devreye almak ANKARA TİCARET BORSASI 204 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI..2. Web sitesinin

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. VERİ TOPLAMA ve ANALİZ BİRİMİ. Sağlık Kültür Daire Başkanlığı Anket Sonuçları

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. VERİ TOPLAMA ve ANALİZ BİRİMİ. Sağlık Kültür Daire Başkanlığı Anket Sonuçları ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VERİ TOPLAMA ve ANALİZ BİRİMİ Sağlık Kültür Daire Başkanlığı Anket Sonuçları Ankete toplam 1074 kişi katılmıştır 1074 kişinin 747 si öğrenci, 159 tanesi ise personeldir. Katılımın

Detaylı

SAKARYA TİCARET BORSASI ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI

SAKARYA TİCARET BORSASI ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SAKARYA TİCARET BORSASI ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI Faaliyette bulunduğunuz sektör hangisidir? 29,2 3 25,0 kn 21,3 13,9 14,9 15,0 8,4 7,9 4,5 5,0 1.MESLEK GRUBU 2.MESLEK GRUBU 3.MESLEK GRUBU 4.MESLEK GRUBU

Detaylı

2017 YILI AĞUSTOS AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI AĞUSTOS AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Başkanlardan Birlik Mesajı. 2017 YILI AĞUSTOS AYI FAALİYET RAPORU 02.08.2017 tarihinde Antalya Ticaret ve Sanayi Odası(ATSO), Antalya Ticaret Borsası(ATB), Alanya Ticaret ve Sanayi

Detaylı

5. BÖLÜM: BULGULAR Yerleşik Yabancılara Yönelik Bulgular

5. BÖLÜM: BULGULAR Yerleşik Yabancılara Yönelik Bulgular 5. BÖLÜM: BULGULAR Bu bölümde proje süresince belirlenmiş hedefler ışığında ulaşılan bulgulara yer verilmiştir. Bulgular, yerleşik yabancılar ve halk kütüphaneleri olmak üzere iki farklı bölümde sunulmuştur.

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU STRATEJİK PLAN (215-218) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU Kurumsal Kaynakların Geliştirilmesi Zaman ve Stres Yönetimi eğitimi Etkinlik Katılımcı 25 25 25 25 1.2 1.2 1.4 1.4 Liderlik eğitimi Etkinlik Katılımcı

Detaylı

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. www.marelektrik.com KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. www.marelektrik.com KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6 TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3 KALİTE EL KİTABI HAZIRLAYAN ONAYLAYAN : YÖNETİM TEMSİLCİSİ : YÖN. KURUL BŞK. Sayfa 1 / 6 TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO:3 İÇİNDEKİLER : 1. TANITIM, 2. KALİTE POLİTİKASI

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ (UR-GE)

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ (UR-GE) BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ (UR-GE) Seitcan ALTINKAYNAK Şubat 2015 SUNUM PLANI I. DESTEĞİN AMACI, KAPSAMI VE İŞBİRLİĞİ KURULUŞLAR II.

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLANI

STRATEJİK PLAN (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLANI STRATEJİK PLA (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLAI Faaliyet OCAK ŞUBAT MART İSA MAYIS Zaman ve Stres Yönetimi Eğitimi Müşteri/ ve İletişim Teknikleri Office ve oda programları eğitimi Performans değerlendirme

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ (UR-GE)

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ (UR-GE) 1 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ (UR-GE) Türkiye, artan dış ticaret hacmi ve ekonomik performansı ile dünya ekonomisinde önemli bir aktör haline gelmiştir.

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 27 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29101 YÖNETMELİK Kalkınma Bakanlığından: KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015

Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015 Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015 Üniversitemizin akademik personele sunduğu hizmetlerin değerlendirilmesi ve iyileştirmeye açık alanlarının tespit edilebilmesi amacıyla

Detaylı

2014 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI

2014 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI Sayfa No 1/8 Stratejik Amaç 1: MEVCUT BİRİMLERİN ALT YAPI VE İŞLEVSEL OLARAK İYİLEŞTİRİLMESİ VE YENİ BİRİMLERİN OLUŞTURULMASI Teslim ya da İşin Tamamlanma Tarihi SH 1.1 Bilgi İşlem Biriminin Faaliyetlerinde

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 KALİTE HEDEFLERİ RAPORU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 KALİTE HEDEFLERİ RAPORU 2015 Kalite Hedefleri Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 KALİTE HEDEFLERİ RAPORU Hedef 1- Kamu Mali Yönetim ve Kontrol sürecine uyum sağlayarak, saydam, etkin, verimli ve doğru mali kontrol

Detaylı

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK 2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK GÜNDEM 1 2 3 4 5 Açılış ve Yoklama 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi ve Kurul

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kalkınma ajansları bünyesinde kurulan yatırım destek ofislerinin görev

Detaylı

KAYIT DIŞI İSTİHDAM ARAŞTIRMASI 2011

KAYIT DIŞI İSTİHDAM ARAŞTIRMASI 2011 KAYIT DIŞI İSTİHDAM ARAŞTIRMASI 2011 www.macnamar.com Kale Mah. Kaptanağa Sok. Mecit Turan İş Merk. No: 5/86 Samsun Tel : 362 431 91 61 Fax: 362 431 91 61 1. Araştırmanın Kimliği... 1 1.1. Araştırmanın

Detaylı

Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından

Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından Değerli Üyemiz; 6012 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanununa göre, bütün şirketlerin bir web sitesi olmalıdır ve mali belgelerini bu web sitesinde paylaşmaları gerekmektedir. Dolayısıyla, şeffaflık ilkelerine

Detaylı

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi FASIL 18 İSTATİSTİK Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması 1 Mevzuat uyum takvimi Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir mevzuat uyumu çalışması öngörülmemektedir.

Detaylı

Jeotermal Seracılık Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi. www.tarim.gov.tr/bugem/jeotermalseracilik

Jeotermal Seracılık Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi. www.tarim.gov.tr/bugem/jeotermalseracilik Jeotermal Seracılık Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi www.tarim.gov.tr/bugem/jeotermalseracilik Projenin Önemi Ülkemizin dünyadaki rekabet edebilirliğinde tarım ürünlerinin önemi Hidroponik (Topraksız)

Detaylı

PAYDAŞLAR İLE İLETİŞİM ÇOLAKOĞLU METALURJİ A.Ş.

PAYDAŞLAR İLE İLETİŞİM ÇOLAKOĞLU METALURJİ A.Ş. PAYDAŞLAR İLE İLETİŞİM ÇOLAKOĞLU METALURJİ A.Ş. 0 El Kitabı Hakkında Çolakoğlu Metalurji A.Ş. Sürdürülebilirlik Politikası ile kurumsal ve sosyal sorumluluk etkilerimizin bilinciyle, tüm paydaşlarımıza

Detaylı

AKHİSAR TİCARET BORSASI

AKHİSAR TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI STRATEJİK AMAÇ 1: HEDEF 1.1 HEDEF 1.2 HEDEF 1.3 HEDEF 1.4 Üyeler ile iletişim verimliliğini arttırmak Üyelerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak Üyelere danışmanlık hizmeti sunmak Lobi

Detaylı

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI 2014 Yılı Faaliyet Raporu Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Oda Faaliyetlerimiz 69 Slayt 31.01.2014 AB Slovenia Projesi Denetimi 03.01.2014 Belediye Başkan Adayı Kazım

Detaylı

~lı 1. JllıT YILDIRIM Y 'netim Kurulu Başkanı ISTANBUL TICARET O DA S 1. Üyemiz, S ayın

~lı 1. JllıT YILDIRIM Y 'netim Kurulu Başkanı ISTANBUL TICARET O DA S 1. Üyemiz, S ayın . ISTANBUL TICARET O DA S 1 S ayın Üyemiz, O dam ız bugün 230. OOO}i aşan üye sayısı ve 330 personeli ile ülkemizin ve hatta dünyanın en eski ve en büyük kamu kurumu niteliğindeki mesleki kuruluşlarından

Detaylı

YÖNETİM DANIŞMANLARI DERNEĞİ EN BAŞARILI YÖNETİM DANIŞMANLIĞI PROJE ÖDÜLLERİ 2014 BAŞVURU FORMU

YÖNETİM DANIŞMANLARI DERNEĞİ EN BAŞARILI YÖNETİM DANIŞMANLIĞI PROJE ÖDÜLLERİ 2014 BAŞVURU FORMU YÖNETİM DANIŞMANLARI DERNEĞİ EN BAŞARILI YÖNETİM DANIŞMANLIĞI PROJE ÖDÜLLERİ 2014 BAŞVURU FORMU ÖDÜLE BAŞVURULAN PROJE ADI: DANIŞAN DANIŞMAN KURULUŞ ADI KURULUŞ ADI KURULUŞ ADRESİ KURULUŞ ADRESİ ÇALIŞAN

Detaylı

İMALAT SANAYİ EĞİLİM ANKETLERİ VE GELECEĞİN TAHMİNİ

İMALAT SANAYİ EĞİLİM ANKETLERİ VE GELECEĞİN TAHMİNİ İ&tanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ord. Prof.'Şükrü Baban'a Armağan İstanbul - 1984 İMALAT SANAYİ EĞİLİM ANKETLERİ VE GELECEĞİN TAHMİNİ Dr. Süleyman Özmucur" (*) 1. GİRİŞ: Bu makalenin amacı Devlet

Detaylı

ODTÜ-FEF ATAMA YÜKSELTME KRİTERLERİNDE TEZ DANIŞMANLIĞININ VE ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRMESİNİN ETKİSİ ÜZERİNE ANKET ÇALIŞMASI ÖZET BULGULAR

ODTÜ-FEF ATAMA YÜKSELTME KRİTERLERİNDE TEZ DANIŞMANLIĞININ VE ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRMESİNİN ETKİSİ ÜZERİNE ANKET ÇALIŞMASI ÖZET BULGULAR ODTÜ-FEF ATAMA YÜKSELTME KRİTERLERİNDE TEZ DANIŞMANLIĞININ VE ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRMESİNİN ETKİSİ ÜZERİNE ANKET ÇALIŞMASI ÖZET BULGULAR Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Haziran 2012 Çalışma Komisyonu Prof.

Detaylı

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ EĞİTİMİ DEĞERLEMESİ RAPORU Mart 2010 1 ÖNSÖZ İç kontrol sistemi eğitiminin değerlendirmesi amacıyla Ç.K.Ü. de 253 yanıtlayıcıya uygulanan anket çalışması,

Detaylı

5. sınıf 6. sınıf Toplam Sayı % Sayı % Sayı % Kız 17 56, , ,7 Erkek 13 43, , ,3 Toplam , , ,0

5. sınıf 6. sınıf Toplam Sayı % Sayı % Sayı % Kız 17 56, , ,7 Erkek 13 43, , ,3 Toplam , , ,0 2014 Yılı Anket Sonuçları Erguvanlar Çiçek Açıyor adlı proje kapsamında eğitime katılan öğrencilerin eğitim öncesi ve eğitim sonrası durumlarını ve eğitim bitiminde projenin beklentilerinin ne kadarını

Detaylı

ÇALIŞAN ve ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI

ÇALIŞAN ve ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞAN ve ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI NİSAN, 2017 GENEL DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ ve ÖRNEKLEMİ - Araştırmanın verileri

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Erkan SALUR 19 Mart 2014 İZMİR Vizyonumuz Proje ve kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete

Detaylı

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2014 2. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2014 2. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2014 2. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER 14 Nisan 2014 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR VE DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞ "Öncü Göstergeler" Erken Uyarı Mekanizmaları

Detaylı

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ NE İLİŞKİN YÖNTEMSEL AÇIKLAMA

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ NE İLİŞKİN YÖNTEMSEL AÇIKLAMA DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ NE İLİŞKİN YÖNTEMSEL AÇIKLAMA 1. Amaç Dış Ticaret Beklenti Anketi (DTBA), dış ticaretimize yön veren firmaların yakın geçmişe ve mevcut duruma ilişkin değerlendirmeleri ile

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ Konusu İstanbul da Yazılım, Bilgisayar ve Video Oyunları Sektörü Durum Analizi ve Sektörün Geleceği Gerekçesi 2014-2023 İstanbul Bölge Planı nın ekonomik gelişme ekseni küresel

Detaylı

2016 YILI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI ARAÇ İŞLETME HİZMETLERİ MEMNUNİYET ANKET RAPORU MART 2017

2016 YILI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI ARAÇ İŞLETME HİZMETLERİ MEMNUNİYET ANKET RAPORU MART 2017 206 YILI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI ARAÇ İŞLETME HİZMETLERİ MEMNUNİYET ANKET RAPORU MART 207 Birim Kalite Komisyonu; İsmail Cenkmen TEBER Adem POLAT Derya MALKOÇ Araştırmanın Amacı Araştırmada,

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma yedinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma yedinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma yedinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI Yılı Faaliyetleri

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI Yılı Faaliyetleri YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI 2009 Yılı Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası 2009-2010 Yılı 12 Aralık 2009 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Detaylı

PİYASANIN NABZI ENDEKSİ

PİYASANIN NABZI ENDEKSİ PİYASANIN NABZI ENDEKSİ Türkiye ekonomisinin güçlü ve güvenilir bir yapıya kavuşmasına yönelik olarak sürdürdüğümüz çalışmalarda yıl geride kaldı. Bu yıllık süreçte uluslararası ekonomik ilişkiler, makroekonomik

Detaylı

STRATEJİK PLAN İZLEME ÇİZELGESİ

STRATEJİK PLAN İZLEME ÇİZELGESİ STRATEJİK PLAN İZLEME ÇİZELGESİ Hedefler ve Faaliyetler Strateji 1 ARAŞTIRMA ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ 1.1 Hedef: 2009 Laboratuarlarımızın Gelişimini sağlamak 1.1.1 Faaliyet. Gelibolu ilçemizde bulunan

Detaylı

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2010 Yılı Faaliyet Raporu

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2010 Yılı Faaliyet Raporu YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI 2010 Yılı Faaliyet Raporu Mart - Nisan 2010 tarihlerinde Çekerek te 30 kişiye iye Girişimcilik imcilik Eğitimi ve Sertifika Töreni T Gerçekle ekleştirildi. Eylül l 2010 tarihinde

Detaylı

2014 yılı Durumu Neden 2015 yılı Durumu Neden

2014 yılı Durumu Neden 2015 yılı Durumu Neden 1.KURUMSALLAŞMA DÖNGÜSÜNÜN HIZLANDIRILMASI 1.1. Akreditasyon, Yönetim Sistemlerinin revize edilmesi ve yeni yönetim sistemlerinin kurulması 1.1.1. Yönetim sistemi konusunda danışmanlık hizmeti alınması

Detaylı

RAKAMLARLA KONYA İSTİHDAMI FEYZULLAH ALTAY

RAKAMLARLA KONYA İSTİHDAMI FEYZULLAH ALTAY Bugün, yükselen ekonomisi ve gelişmekte olan performansıyla ülkesi için önemli bir katma değer oluşturan sayılı merkezlerden birisidir. Gelişmekte olan ekonomisine paralel olarak birçok sektörde yeni iş

Detaylı

KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI PROJE BAŞVURU FORMU

KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI PROJE BAŞVURU FORMU KOSGEB HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ NE KOSGEB KOBİ Proje Destek Programından yararlanmak üzere hazırlamış olduğum bu projemin daha önce değerlendirilerek reddedilmediğini, hâlihazırda ikiden fazla KOSGEB Destek

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ İNŞAAT SEKTÖRÜ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ İNŞAAT SEKTÖRÜ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ İNŞAAT SEKTÖRÜ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI 2015 yılının Aralık ayı içerisinde yapılması planlanan 3. İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantısına hazırlık teşkil

Detaylı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 2017 0 ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 4 1. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ İSTATİSTİKLERİ... 6 2.

Detaylı

2016 YILI PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKET RAPORU

2016 YILI PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKET RAPORU 206 YILI PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKET RAPORU TEMMUZ 206 .. Araştırmanın Amacı Araştırmada, na bağlı olarak hizmet vermekte olan;. Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü 2. Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü 3. Muhasebe

Detaylı

T.C. MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU MESLEK STANDARDI HAZIRLAMA BAŞVURU FORMU

T.C. MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU MESLEK STANDARDI HAZIRLAMA BAŞVURU FORMU MESLEK STANDARDI HAZIRLAMA BAŞVURU FORMU Dosya No 1) :MYK-SHK-... 05/10/2007 tarih ve 26664 sayı ile Resmi Gazetede yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğin 7/2 Maddesine

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

MANİSA TİCARET BORSASI 2017 YILI İŞ PLANI

MANİSA TİCARET BORSASI 2017 YILI İŞ PLANI MANİSA TİCARET BORSASI YILI İŞ PLANI STRATEJİK AMAÇ 1: MANİSA TİCARET BORSASI NIN KURUMSAL KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ Sorumlu Göstergesi Eylem Tarihi ve Süresi Hedef Durumu Bütçe Faslı Oranı Planlanan

Detaylı

KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİ İŞ KÜMESİ

KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİ İŞ KÜMESİ KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİ İŞ KÜMESİ Ekim 2013 KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİ İŞ KÜMESİ Ekim 2013 E-mail:cluster@konyacluster.com Konya Kümelenme Merkezi Konya da kümelenme faaliyetleri 2006-2007 yılında Konya

Detaylı

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir?

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir? İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Pek çok işletme, sektördeki yeniliklere ve değişen taleplere hızlı uyum sağlayamadığı için rekabet edemez ve hatta devamlılığını sağlayamaz hale gelebilmektedir.

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma altıncı kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma altıncı kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma altıncı kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

BALIKESİR MERKEZ İLÇELERDE BULUNAN İŞLETMELERİN DURUM, İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİNİN BELİRLENMESİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU

BALIKESİR MERKEZ İLÇELERDE BULUNAN İŞLETMELERİN DURUM, İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİNİN BELİRLENMESİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU BALIKESİR MERKEZ İLÇELERDE BULUNAN İŞLETMELERİN DURUM, İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİNİN BELİRLENMESİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (MART 2015) BALIKESİR

Detaylı

Üye memnuniyet ve ihtiyaç anketi yapılması. Üye memnuniyet seviyesinin geliştirilmesine yönelik çalışma sayısı. %80 ve üzeri memnuniyet sağlamak

Üye memnuniyet ve ihtiyaç anketi yapılması. Üye memnuniyet seviyesinin geliştirilmesine yönelik çalışma sayısı. %80 ve üzeri memnuniyet sağlamak STRATEJĠK AMAÇ 1: ÜYE ĠHTĠYAÇ VE BEKLENTĠLERĠNĠ KARġILAMAK ÖNCÜ KURUM OLMAK Stratejik Hedef HEDEF 1.1 Hizmet ÇeĢitliliğinin Artırılması HEDEF 1.2 Hizmet Kalitesinin Artırılması Stratejik Faaliyetler Faaliyet

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma sekizinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma sekizinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma sekizinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN SAĞLIK HİZMETİ ALANLAR VE ÇALIŞANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖRNEĞİ

HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN SAĞLIK HİZMETİ ALANLAR VE ÇALIŞANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖRNEĞİ HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN SAĞLIK HİZMETİ ALANLAR VE ÇALIŞANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖRNEĞİ Uzm. İbrahim BARIN Prof. Dr. Murat BORLU Başmüdür Özcan ÖZYURT

Detaylı