ÖZGEÇMĐŞ CURRICULUM VITAE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMĐŞ CURRICULUM VITAE"

Transkript

1 ÖZGEÇMĐŞ CURRICULUM VITAE 1. SOYADI : KARABAKAL FAMILY NAME 2. ADI: :NECDET FIRST NAME 3. DOĞUM TARĐHĐ: DATE OF BIRTH: 18 TH of March TABĐYETĐ: Türkiye Cumhuriyeti NATIONALITY: Turkish Republic 5. MEDENĐ DURUMU: Evli CIVIL STATUS: Married 6. TAHSĐLĐ: Universite Mezunu EDUCATION: University Graduated Kurumu Institution Ne zamandan beri Date: from (month/year) To: (month/year) Kazanılan diploma derecesi Degree(s) or Diploma(s) obtained: Hangi Üniversite Institution Universiteye Giriş Mezuniyet Tarihi: Date: from (month/year) To: (month/year) Turkish Hardcoal Mining 12 th of March 1980 now MSc Hacettepe University Faculty of Engineering - ANKARA September of 1971 December of LANGUAGE SKILLS (indicate competence from a scale of 1 to 5) Language Reading Speaking Writing English DIĞER DENEYIM : (Örneğin Bilgisayar Bilgisi vs.) OTHER SKILLS (e.g. computer literacy, etc.): - MICROSOFT OFFICE Programs - MICROSOFT ACCESS DATA BASE Application Programming - MICROSOFT FRONT PAGE Web design Application Programming 9. MEVCUT DURUMU: Emekli ALSz Test Mühendisi PRESENT POSITION: Retired Ex prooffnes Testing Engineer 10. FIRMADA ÇALIŞTIĞI SÜRE: TTK da 32 yıl; TTK - ALSz de 25 yıl YEARS WITH THE FIRM: 32 years at TTK - 25 years at TTK Ex Proof Testinf Station (Last company in which still works) 11. KEY QUALIFICATIONS (Relevant to the project): Ex prooffnes Testing Engineering Received Training* 1- DĐPLOMA 2- TMMOB FĐZĐK MÜHENDĐSLĐĞĐ ODASINA ÜYELĐK BELGESĐ 3- KPDS YABANCI DĐL BĐLGĐ SEVĐYE TESPĐT SINAV SONUÇ BELGESĐ 4- TSE EN ISO 9000 KALĐTE YÖNETĐM SĐSTEMĐ TEMEL EĞĐTĐMĐ KATILIM BELGESĐ 5- TSE EN ISO 9000 KALĐTE YÖNETĐM SĐSTEMĐ DOKUMENTASYON EĞĐTĐMĐ KATILIM SERTĐFĐKASI 6- TSE EN ISO 9000 KALĐTE YÖNETĐM SĐSTEMĐ ĐÇ KALĐTE TETKĐK EĞĐTĐMĐ KATILIM SERTĐFĐKASI 7- TSE EN ISO 9000 PROSESLERĐN YÖNETĐMĐ ETKĐLEŞĐMĐ ve ĐYĐLEŞTĐRME TEKNĐKLERĐ EĞĐTĐMĐ KATILIM SERTĐFĐKASI 8- EU MEDA PROGRAMI TARAFINDAN DÜZENLENEN ISO DENEY VE KALĐBRASYON LABORATUVARLARININ YETERLĐLĐĞĐ ĐÇĐN GENEL ŞARTLAR EĞĐTĐMĐ KATILIM SERTĐFĐKASI 9- ÜRÜN GÜVENLĐĞĐ(2001/95/EEC) EĞĐTĐM SEMĐNERĐ KATILIM SERTĐFĐKASI Page 1 of 20

2 10- TÜRK STANDARTLAR ENSTĐTÜSÜ KALĐBRASYON MERKEZĐ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN ÖLÇÜM BELĐRSĐZLĐĞĐ EĞĐTĐMĐ KATILIM SERTĐFĐKASI 11- TÜRK STANDARTLAR ENSTĐTÜSÜ KALĐBRASYON MERKEZĐ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN GENEL METROLOJĐ VE KALĐBRASYON EĞĐTĐMĐ KATILIM SERTĐFĐKASI 12- ĐDEAL ĐŞSAĞLIĞI DANIŞMANLIK EĞĐTĐM ARAŞTIRMA LABORATUVARINCA DÜZENLENEN DAVRANIŞ TEMELLĐ ĐŞ GÜVENLĐĞĐ VE ĐSG PERFORMANS ÖLÇÜMÜ ĐZLEME EĞĐTĐM PROGRAMINA KATILIM BELGESĐ 13- ĐSTANBUL ÜNĐVERSĐTESĐ ĐŞLETME FAKÜLTESĐ ÜRETĐM YÖNETĐMĐ ENSTĐTÜSÜNCE DÜZENLENEN YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI SEMĐNERĐNE KATILIM SERTĐFĐKASI 14- ĐSTANBUL ÜNĐVERSĐTESĐ ĐŞLETME FAKÜLTESĐ ĐSTATĐSTĐK, DEMOGRAFĐ ve ĐŞLETME EKONOMĐSĐ ARAŞTIRMALARI ENSTĐTÜSÜNCE DÜZENLENEN MATEMATĐK- ĐSTATĐSTĐK SEMĐNERĐNE KATILIM SERTĐFĐKASI 15- YILDIZ GAZ ARMATÜRLERĐ FĐRMASINCA DÜZENLENEN OKSĐJEN KAYNAK VE KESME ĐŞLEMLERĐ VE BU ĐŞLEMLERDE ALINACAK EMNĐYET TEDBĐRLERĐ KONULU EĞĐTĐM SEMĐNERĐNE KATILIM SERTĐFĐKASI 16- TÜRKAK TS EN ÜRÜN BELGELENDĐRME EĞĐTĐMĐ SERTĐFĐKASI 17- AMERICAN QUALITY and ENVIRONMENTAL GROUP Ltd. ISO 9001: 2008 LEAD AUDITOR ( BAŞ DENETÇĐLĐK) BELGESĐ 12. SPECIFIC EXPERIENCE WITH NON-EU MEMBER STATES Non 13. SPECIFIC EXPERIENCE WITH EU MEMBER STATES 1-One week Study Visit on ATEX in Germany September 2008 Aim of the Visit: The aim is to learn German experience with PTB laboratory testing and experiments in the scope of directives ATEX 94/9/EC and experience with improving the safety and health protection of workers potentially at risk from explosive atmospheres at DEKRA EXAM Dinnendahlstr Bochum DRÄGER SAFETY AG Revalstr Lübeck Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) Bundesallee Braunschweig 2- One week Technical Training on ATEX and related EU Standards in Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) Bundesallee Braunschweig Germany in the year 2009 Page 2 of 20

3 Training certs 1-Diploma (Front Side) 1- Diploma (Back Side) Page 3 of 20

4 2-TMMOB FĐZĐK MÜHENDĐSLĐĞĐ ODASINA ÜYELĐK BELGESĐ Page 4 of 20

5 3- KPDS YABANCI DĐL BĐLGĐ SEVĐYE TESPĐT SINAV SONUÇ BELGESĐ Page 5 of 20

6 4- TSE EN ISO 9001 KALĐTE YÖNETĐM SĐSTEMĐ TEMEL EĞĐTĐMĐ KATILIM SERTĐFĐKASI Page 6 of 20

7 5-- TSE EN ISO 9001 KALĐTE YÖNETĐM SĐSTEMĐ DOKUMENTASYON EĞĐTĐMĐ KATILIM SERTĐFĐKASI Page 7 of 20

8 6-TSE EN ISO 9001 KALĐTE YÖNETĐM SĐSTEMĐ ĐÇ KALĐTE TETKĐK EĞĐTĐMĐ KATILIM SERTĐFĐKASI Page 8 of 20

9 7-TSE PROSESLERĐN YÖNETĐMĐ ETKĐLEŞĐMĐ ve ĐYĐLEŞTĐRME TEKNĐKLERĐ EĞĐTĐMĐ KATILIM SERTĐFĐKASI Page 9 of 20

10 8-EU MEDA PROGRAMI TARAFINDAN DÜZENLENEN ISO DENEY VE KALĐBRASYON LABORATUVARLARININ YETERLĐLĐĞĐ ĐÇĐN GENEL ŞARTLAR EĞĐTĐMĐ KATILIM SERTĐFĐKASI Page 10 of 20

11 9-EU MEDA PROGRAMI TARAFINDAN DÜZENLENEN ISO ÜRÜN BELGELENDĐRMESĐ YAPAN BELGELENDĐRMESĐ YAPAN KURULUŞLAR ĐÇĐN GENEL KRĐTERLER EĞĐTĐMĐ KATILIM SERTĐFĐKASI Page 11 of 20

12 10-ÜRÜN GÜVENLĐĞĐ(2001/95/EEC) EĞĐTĐM SEMĐNERĐ KATILIM SERTĐFĐKASI Page 12 of 20

13 11- TÜRK STANDARTLAR ENSTĐTÜSÜ KALĐBRASYON MERKEZĐ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN GENEL METROLOJĐ VE KALĐBRASYON EĞĐTĐMĐ KATILIM SERTĐFĐKASI Page 13 of 20

14 12-TÜRK STANDARTLAR ENSTĐTÜSÜ KALĐBRASYON MERKEZĐ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN ÖLÇÜM BELĐRSĐZLĐĞĐ EĞĐTĐMĐ KATILIM SERTĐFĐKASI Page 14 of 20

15 13-ĐDEAL ĐŞSAĞLIĞI DANIŞMANLIK EĞĐTĐM ARAŞTIRMA LABORATUVARINCA DÜZENLENEN DAVRANIŞ TEMELLĐ ĐŞ GÜVENLĐĞĐ VE ĐSG PERFORMANS ÖLÇÜMÜ ĐZLEME EĞĐTĐM PROGRAMINA KATILIM BELGESĐ Page 15 of 20

16 14- ĐSTANBUL ÜNĐVERSĐTESĐ ĐŞLETME FAKÜLTESĐ ÜRETĐM YÖNETĐMĐ ENSTĐTÜSÜNCE DÜZENLENEN YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI SEMĐNERĐNE KATILIM SERTĐFĐKASI Page 16 of 20

17 15-ĐSTANBUL ÜNĐVERSĐTESĐ ĐŞLETME FAKÜLTESĐ ĐSTATĐSTĐK, DEMOGRAFĐ, ve ĐŞLETME EKONOMĐSĐ ARAŞTIRMALARI ENSTĐTÜSÜNCE DÜZENLENEN MATEMATĐK- ĐSTATĐSTĐK SEMĐNERĐNE KATILIM SERTĐFĐKASI Page 17 of 20

18 16-YILDIZ GAZ ARMATÜRLERĐ FĐRMASINCA DÜZENLENEN OKSĐJEN KAYNAK VE KESME ĐŞLEMLERĐ VE BU ĐŞLEMLERDE ALINACAK EMNĐYET TEDBĐRLERĐ KONULU EĞĐTĐM SEMĐNERĐNE KATILIM SERTĐFĐKASI Page 18 of 20

19 17-TÜRKAK TS EN ÜRÜN BELGELENDĐRME EĞĐTĐMĐ SERTĐFĐKASI Page 19 of 20

20 18- AMERICAN QUALITY and ENVIRONMENTAL GROUP Ltd. ISO 9001: 2008 LEAD AUDITOR ( BAŞ DENETÇĐLĐK) BELGESĐ Page 20 of 20

CONFERENCE ON COLLABORATION OF TECHNICAL CONSULTANCY COMPANIES IN BALKAN COUNTRIES

CONFERENCE ON COLLABORATION OF TECHNICAL CONSULTANCY COMPANIES IN BALKAN COUNTRIES BALKAN ÜLKELERİ TEKNİK MÜŞAVİRLİK KURULUŞLARI İŞBİRLİĞİ KONFERANSI CONFERENCE ON COLLABORATION OF TECHNICAL CONSULTANCY COMPANIES IN BALKAN COUNTRIES 19-20 Nisan/April, 2012 Ankara/TURKEY TürkMMMB HAKKINDA

Detaylı

ADNAN MENDERES UNIVERSITY DIRECTIVE FOR APPLICATION AND ADMISSION OF INTERNATIONAL STUDENTS

ADNAN MENDERES UNIVERSITY DIRECTIVE FOR APPLICATION AND ADMISSION OF INTERNATIONAL STUDENTS ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; yabancı uyruklu öğrencilerin,

Detaylı

Seyit Ahmet BAŞ KGK Başkanı

Seyit Ahmet BAŞ KGK Başkanı Seyit Ahmet BAŞ KGK Başkanı 1968 yılında Karaman da doğdu. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 2001-2003 yılları arasında ABD Boston Üniversitesinde

Detaylı

CURRICULUM VITAE. 4. Education: Degree Field of Study University Graduation Year. MSc Mathematics Middle East Technical 2000

CURRICULUM VITAE. 4. Education: Degree Field of Study University Graduation Year. MSc Mathematics Middle East Technical 2000 1. Name, Surname SEREN BAŞARAN 2. Date of Birth: May, 13 1976 3. Title: Assistant Professor CURRICULUM VITAE 4. Education: Degree Field of Study University Graduation Year PhD Secondary Science and Middle

Detaylı

LİSANSÜSTÜ VE ARAŞTIRMA BURSLARI

LİSANSÜSTÜ VE ARAŞTIRMA BURSLARI LİSANSÜSTÜ VE ARAŞTIRMA BURSLARI GRADUATE AND RESEARCH SCHOLARSHIPS SCHOLARSHIPS SCHOLARSHIPS i Bu burs programına yönelik iş ve işlemler Türkiye Bursları Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. The procedures

Detaylı

University (Bachelor's Degree) Istanbul Bilgi University - (Formal Education) 2 / 4 09.2002-08.2008 Law School, Law (Turkish)

University (Bachelor's Degree) Istanbul Bilgi University - (Formal Education) 2 / 4 09.2002-08.2008 Law School, Law (Turkish) Mehmet Tevfik Kanmaz Address : TÜRKİYE - BURSA - OSMANGAZİ Home Telephone : 90 (224) 235 24 61 Cell Phone : 90 (533) 235 74 37 E-Mail : t.kanmaz@hotmail.com Personal Information Total experience : 3 Years

Detaylı

ADNAN MENDERES UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING. Internship Report Format

ADNAN MENDERES UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING. Internship Report Format ADNAN MENDERES UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING Internship Report Format November, 2014 INTRODUCTION TO INTERNSHIP REPORT Reporting the results obtained from an internship is as important as conducting

Detaylı

Geophysical Engineer. ulubey.ceken@afad.gov.tr ulubeyceken69@gmail.com

Geophysical Engineer. ulubey.ceken@afad.gov.tr ulubeyceken69@gmail.com PERSONAL INFORMATION Name-Surname ULUBEY ÇEKEN Occupation Geophysical Engineer Place and Date of Birth Selim, 20.07.1969 Marital Status Married Phone +90 312 285 53 05 Fax +90-312-287 93 70 E-mail ulubey.ceken@afad.gov.tr

Detaylı

Member of Istanbul Bilgi University Faculty of Law, Department of Corporate Law

Member of Istanbul Bilgi University Faculty of Law, Department of Corporate Law Assoc. Prof. Dr. GÜL OKUTAN NILSSON Member of Bilgi, Department of Corporate Director of Bilgi University Intellectual Property Research Center 1. FAMILY NAME : OKUTAN NILSSON 2. FIRST NAMES : GÜL 3. DATE

Detaylı

Eğitmen 1: Eğitmen 2:

Eğitmen 1: Eğitmen 2: Eğitmen 1: Eğitmenimiz, Lisans eğitimini 1991 yılında YTÜ mimarlık bölümünde tamamlamış, 1993 yılına kadar İTÜ de proje ve yapım yönetimi konusunda Yüksek Lisans çalışmaları yapmıştır. Devlet bursuyla

Detaylı

AMAÇ ve KAPSAM PURPOSE AND SCOPE. TANIM, KONU ve SÜRE DEFINITIONS, ISSUES and DURATION

AMAÇ ve KAPSAM PURPOSE AND SCOPE. TANIM, KONU ve SÜRE DEFINITIONS, ISSUES and DURATION 1 2.1 2.2 2.3 2.4 AMAÇ ve KAPSAM PURPOSE AND SCOPE Bu staj ilkeleri, Üniversite Önlisans ve This document defines the principles for Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve summer practice courses considering

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY. www.nigde.edu.tr

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY. www.nigde.edu.tr NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY Rektörlük Özel Kalem Tel: 0388 225 26 01-02 Faks: 0388 225 26 00 E-Posta: ozelkalem@nigde.edu.tr İLETİŞİM Uluslararası İlişkiler

Detaylı

Öğrenci ve Öğretim Elemanlarının Lisans Akademik Amaçlı İngilizce Sınavları ile İlgili Geçerlilik ve Güvenirlik Algıları

Öğrenci ve Öğretim Elemanlarının Lisans Akademik Amaçlı İngilizce Sınavları ile İlgili Geçerlilik ve Güvenirlik Algıları Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 15, Sayı 3, Aralık 2014, Sayfa 1-13 Öğrenci ve Öğretim Elemanlarının Lisans Akademik Amaçlı İngilizce Sınavları ile İlgili Geçerlilik

Detaylı

Curriculum Vitae PERSONAL INFORMATION WORK EXPERIENCE. EDUCATION AND TRAINING Dates 1992-1996. GÜRSES, Fatma

Curriculum Vitae PERSONAL INFORMATION WORK EXPERIENCE. EDUCATION AND TRAINING Dates 1992-1996. GÜRSES, Fatma Curriculum Vitae PERSONAL INFORMATION Name GÜRSES, Fatma Fax 00903662802502 E-mail fgurses@kastamonu.edu.tr Nationality Turkey Date of birth 01. 06. 1969 WORK EXPERIENCE (from to) 15/05/1997-27/07/2010

Detaylı

İktisat Öğrencileri İçin: YURT DIŞINDA EĞİTİM REHBERİ

İktisat Öğrencileri İçin: YURT DIŞINDA EĞİTİM REHBERİ İktisat Öğrencileri İçin: YURT DIŞINDA EĞİTİM REHBERİ NASIL BAŞLAMALI? KİMLERLE GÖRÜŞMELİ? NELERE DİKKAT ETMELİ? Ü.Barış URHAN -güncel eklentiler için www.iktisadiyat.com adresini ziyaret ediniz- İktisat

Detaylı

of instruction preference) 1. University of Oxford İnglizce 2. University of Cambridge İngilizce 3. Universidad de Granada İspanyolca 4. 5.

of instruction preference) 1. University of Oxford İnglizce 2. University of Cambridge İngilizce 3. Universidad de Granada İspanyolca 4. 5. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ / İZMİR INSTITUTE OF TECHNOLOGY GİDEN ERASMUS DEĞİŞİM ÖĞRENCİLERİ BAŞVURU FORMU / OUTGOING ERASMUS EXCHANGE STUDENTS APPLICATION FORM Daha önce Erasmus değişim programından

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012-2013 HAZIRLIK ÖĞRETİMİNİ AMERİKA DA TAMAMLAMA PROGRAMI Öğrenci El Kitapçığı 1 YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) ile Northern Virginia Community

Detaylı

ANAKKALE ONSEKiZ MART UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION DEOARTMENT OF PHSICAL TRAINING AND SPORT

ANAKKALE ONSEKiZ MART UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION DEOARTMENT OF PHSICAL TRAINING AND SPORT ANAKKALE ONSEKiZ MART UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION DEOARTMENT OF PHSICAL TRAINING AND SPORT 1I Foreword by The Rector of Çanakkale Onsekiz Mart University, Prof. Dr. Ali AKDEMİR Çanakkale Onsekiz Mart

Detaylı

Belli Oldu PACKAGING WORLD. Ambalaj sektörü. ASD Genel Kurulu İftarda Buluştu STAND NO: 715B. www.ambalaj.org.tr FİYATI: 25TL

Belli Oldu PACKAGING WORLD. Ambalaj sektörü. ASD Genel Kurulu İftarda Buluştu STAND NO: 715B. www.ambalaj.org.tr FİYATI: 25TL ASD Genel Kurulu Gerçekleştirildi Ambalaj Sektörü İftarda Buluştu Ambalaj sektörü CARİ AÇIĞA İLAÇ OLDU www.ambalaj.org.tr YIL:28 SAYI:156 TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 2014 Year:28 Issue:156 FİYATI: 25TL Ambalajın

Detaylı

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY THE TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY APRIL 2004 Volume 3 - Issue 2 Assoc. Prof. Dr. Aytekin İşman Editor-in-Chief Prof. Dr. Jerry Willis Editor Fahme Dabaj Associate Editor ISSN: 1303-6521

Detaylı

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Sonuç Raporu / Conclusion Report Eylül 2011 / September 2011 İÇİNDEKİLER Teşekkür... Tablo ve Şekil Listesi... Kısaltmalar... 1 GİRİŞ... 2 FAALİYETLER... 2.1

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Diller Okuma Konuşma Yazma İngilizce iyi iyi iyi

ÖZGEÇMİŞ. Diller Okuma Konuşma Yazma İngilizce iyi iyi iyi 1/13 ÖZGEÇMİŞ 1. Soyadı : BÜLBÜL 2. Adı : Halil İbrahim 3. Milliyeti : T.C. 4. Eğitim : Tarih (Ay/Yıl) Kurum Alınan Derce Şubat 2014 -- Gazi Eğitim Fakültesi Profesörlük Ekim 2008 -- Üniversitelerarası

Detaylı

Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu

Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu Aon Global Risk Consulting Yangın Güvenliği Kursları için belirlenmiş tarihler, lokasyon, ücret bilgileri ve iletişim bilgileri bu kayıt formunda bulunmaktadır.

Detaylı

INTERPACK 2014 AMBALAJ TEKNOLOJİLERİ FUARINA DAMGASI

INTERPACK 2014 AMBALAJ TEKNOLOJİLERİ FUARINA DAMGASI AMBALAJIN OSCARLARI SAHPLERN BULDU TÜRK ÖĞRENCLERN BAŞARISI DEVAM EDYOR DEPOZTOLU OLMAK YA DA OLMAMAK www.ambalaj.org.tr YIL:28 SAYI:155 NSAN-MAYIS-HAZRAN 2014 Year:28 Issue:155 FİYATI: 25TL INTERPACK

Detaylı

IMMIGRATION Canada. Study Permit. Ankara Visa Office Instructions. Table of Contents. For the following countries:

IMMIGRATION Canada. Study Permit. Ankara Visa Office Instructions. Table of Contents. For the following countries: IMMIGRATION Canada Table of Contents Document Checklist Study Permit Additional Checklist (available in Turkish) Study Permit Ankara Visa Office Instructions For the following countries: Azerbaijan, Georgia,

Detaylı

Program Educational Objectives Alumni Survey English Turkish - 2012

Program Educational Objectives Alumni Survey English Turkish - 2012 Program Educational Objectives Alumni Survey English Turkish - 2012 1. Excel in industrial or graduate work in Computer Engineering and related fields. [Bilgisayar Mühendisliği ve benzeri alanlardaki Endüstriyel

Detaylı

Commercial Vehicles Turkey Türkiye Ticari Araçlar

Commercial Vehicles Turkey Türkiye Ticari Araçlar 22-23 May 2012, Sheraton İstanbul Ataköy, Turkey Commercial Vehicles Turkey Türkiye Ticari Araçlar The Topics include e.g. Konferans konularından örnekler: Motor Vehicle Industry of Turkey 2012 Türkiye

Detaylı

EXIM. Global Eğitim Programları Global Eğitim Programları Global Eğitim. l Eğitim Programları. amlari. Global Eğitim Programları

EXIM. Global Eğitim Programları Global Eğitim Programları Global Eğitim. l Eğitim Programları. amlari. Global Eğitim Programları Education ProgramGlobal Education Program gitim Programları amlari Global Eğitim Programları Global Eğitim Programları Global Eğitim Programları Global Eğitim Global Egitim ProgramlarıGlobal Eğitim Pr

Detaylı

FAALiYET RAPORU. annual report

FAALiYET RAPORU. annual report FAALiYET RAPORU 2014 annual report İçindekiler Table of Content 12 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı Message From The Chairman Of The Board Of Directors 14 Genel Müdür Mesajı Message From The General Manager

Detaylı

Okulum. Yayın & İletişim Kulübü Publication & Communication Club. Marmaralı Cumhuriyet Bekçileri 2014 / 8. Presence of Atatürk

Okulum. Yayın & İletişim Kulübü Publication & Communication Club. Marmaralı Cumhuriyet Bekçileri 2014 / 8. Presence of Atatürk Yayın & İletişim Kulübü Publication & Communication Club 2014 / 8 Marmaralı Cumhuriyet Bekçileri The Guards of the Republic were at the Ata nın Huzurunda Presence of Atatürk okulummarmara@mek.k12.tr ilknurakgun@mek.k12.tr

Detaylı