Bulut Bilişim Uygulamalarında Amazon Web Servisleri Hizmetlerinin ve JavaScript Dilinin Birlikte Kullanımı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bulut Bilişim Uygulamalarında Amazon Web Servisleri Hizmetlerinin ve JavaScript Dilinin Birlikte Kullanımı"

Transkript

1 Bulut Bilişim Uygulamalarında Amazon Web Servisleri Hizmetlerinin ve JavaScript Dilinin Birlikte Kullanımı Hasan Armutlu 1, Muammer Akçay 2 1 Uşak Üniversitesi, Karahallı MYO Bilgisayar Teknolojileri Bölümü, Uşak 2 Dumlupınar Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Kütahya Özet: Günümüzün en gözde bilişim platformu durumundaki Bulut Bilişim Teknolojileri, internetin hızlı gelişimi sayesinde teknoloji dünyasına adım atmıştır. Bulut bilişim teknolojileri donanım kaynaklarını ve yazılım imkânlarının geniş kitleler tarafından kolayca ve ucuz şekilde kullanılmasını amaçlamaktadır. En karmaşık problemlerin çözümü, büyük miktarda verilerin işlenmesi, bilgi ve belgelerin yönetim ve paylaşılması bulut bilişim sayesinde kolaylaşmıştır. Yalnızca bir internet bağlantısına sahip olmak, bulut bilişimin getirdiği tüm kaynaklardan yararlanmak için yeterlidir. Bulut teknolojilerin yararlanılabileceği önemli bir alan ise web sitesi uygulamalarıdır. Web sitesi uygulamalarının dinamik programlanması için sunucu tabanlı çalışan ASP, PHP,.NET, JSP gibi yazılım dilleri sıklıkla kullanılmaktadır. Ancak sunucu tabanlı (server based) çalışan bu dillerin kullanımı, web sitelerin yavaş açılması, sunuculara aşırı yük binmesi, gelişmiş ve pahalı sunucuların kullanılması gibi birçok genel sorun oluşturmaktadır. JavaScript programlama dili web platformu için bir temel oluşturan HTML dili ile birlikte uyumlu şekilde yıllardır kullanılan bir teknolojidir. Nesne tabanlı çalışan JavaScript programlama dili istemci tabanlı (client based) çalıştığı için yükü sunucudan alarak kullanıcılara dağıtmaktadır. Bu bildiride, bir bulut bilişim altyapısı olan Amazon Web Servisleri (AWS) ve JavaScript dilinin birlikte kullanımı anlatılmaktadır. Bu ortak kullanım sayesinde web sitelerinde ne gibi faydalar ve yenilikler oluşabileceği ve maliyet analizleri ortaya konulacaktır. Anahtar Sözcükler: Bulut bilişim, Amazon web servisleri, JavaScript. Abstract: In the case of today's most popular computing platform Cloud Computing Technology, thanks to the rapid development of Internet technology has stepped into the world. Cloud computing technology aims to be used easily and cheap hardware and software resources by the broad masses of opportunities. The most complex problem solving, processing of large amounts of data, information and documents management and sharing has become easier by using cloud computing. Only to have an internet connection, to take advantage of all the resources of cloud computing is enough to bring. Cloud technology is an important area of the web site can be utilized in applications. Web site applications for dynamic programming languages such as server based usage ASP, PHP,.NET, and JSP are often used. However, there are many general problems such as server based usage of these languages, the slow opening of the website, overloaded servers, use of sophisticated and expensive server. JavaScript is a programming language for the web platform in a manner consistent with the underlying HTML language is a technology used for decades. Objectoriented JavaScript programming language runs client based. It distribues the workload by taking the load server to the client. In this study, Amazon Web Services (AWS) such as a cloud computing infrastructure and the combined use of the JavaScript language are explained. Through common use of this website in what kind of benefits and innovation can occur and cost analysis will be presented. Key Words: Cloud computing, Amazon web services, JavaScript.

2 1. Giriş Bulut bilişim, bilgi ve donanım paylaşımı temelinde gelişen, verilerin çevrimiçi olarak saklandığı ve yayınlandığı, donanımın ise uzaktan erişim veya dağıtık sistemler şeklinde kontrol edilebildiği bilgi teknolojileridir. Bulut bilişim hızlı sonuçlar alınmasını sağlayan, esnek ve düşük maliyetli yapısıyla bilişim imkânlarını geliştiren bir teknolojidir. Bulut bilişim ihtiyaç duyulduğunda yeni teknolojilerin sisteme dahil edilmesine izin verirken; ihtiyaç azaldığında atıl durumdaki teknolojileri farklı sistemlere yönlendirerek kullandığın kadar öde (pay as you go) yöntemiyle maliyetleri de düşürmektedir [1]. Ancak kaynak paylaşımının pratik kullanımdaki en büyük avantajı, kişisel bilgisayarın donanım özellikleri ne olursa olsun en basitinden en zoruna tüm uygulamaları bir web tarayıcı aracılığıyla çalıştırabiliyor olmaktır. Elinizdeki eski bir bilgisayarla dahi 3B nesne modellemesi veya en karmaşık genetik algoritma çözümlemesi yapılabilmektedir. Gerekli olan tek şey hızlı bir internet bağlantısı aracılığıyla bulut servislerine bağlanmaktır [2]. Bulut bilişim çeşitli platformları, sistemleri ve uygulamaları destekleyen, her yerden ve yaygın bir şekilde verileri yönetmek için işlevsellik sağlayan bir dağıtık sistemdir [3]. Amazon Web Servisleri, Amazon firması tarafından verilen bir "Bulut Bilişim" hizmetidir. Sunucu hizmetleri, veritabanı hizmetleri, depolama hizmetleri, e-posta yönetimi hizmetleri, hesaplama hizmetleri, uygulama hizmetleri, ödeme hizmetleri gibi 36 farklı hizmet sunar. Bulut bilişimin sağladığı teknolojik altyapı; yazılım, donanım ve ağ hizmetleri gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Bu alanlardan biride internet programcılığı ve web yazılımlarıdır. Web yazılım sistemleri bulut bilişimi çeşitli alanlarda kullanmaktadırlar. Sunucu hizmetleri, veritabanı hizmetleri, depolama hizmetleri ve istatistik işlemleri bu alanlardan bazılarıdır. Web sayfaları hazırlanırken temelde HTML (Hyper Text Markup Language - Zengin Metin İşaret Dili) dilini, görsel tasarım için CSS (Cascading Style Sheets - Basamaklı Stil Şablonları) kodlarını, veri tabanı erişimi, dosya yüklemesi ve hesaplama işlemleri gibi diğer hizmetler için Dinamik Web Programlama Dilleri kullanılmaktadır. Bu çalışmanın ikinci bölümünde, dinamik web programlama amacıyla kullanılan yazılım dilleri incelenmiştir. Bu programlama dilleri sunucu tabanlı (server based) veyaz istemci tabanlı (client based) oluşlarına göre gruplanmış; bu grupların özellikleri tartışılmıştır. Bu diller arasında karşılaştırmalar yapılarak istemci tabanlı JavaScript dilinin üstünlükleri açıklanmıştır. Çalışmanın üçüncü bölümünde ise, bir bulut bilişim servisi olan Amazon AWS hizmetleri açıklanmış; klasik bilişim teknolojileri ve bulut bilişim teknolojileri, Amazon AWS hizmetleri üzerinden karşılaştırılmıştır. Çalışmanın dördüncü bölümünde istemci, tabanlı JavaScript dilinin ve bir bulut teknolojisi olan Amazon AWS hizmetlerinin birlikte ve uyum içinde nasıl kullanılabileceği örnekleriyle incelenmiştir. Örneklemeler içerisine uygulamaya yönelik çalışmalar da eklenmiştir. Son bölümde ise bulut bilişim teknolojilerinin ve istemci tabanlı programlama dilinin birlikte kullanımından doğan faydalar ve riskler açıklanmış; bulut bilişim teknolojilerinin web site projelerinde kullanılmasıyla oluşacak durumlar değerlendirilmiştir. 2. Web Programlama Dilleri Bir web sayfası yazılımı kodlanırken kullanılan yazılım dilleridir. Bu dillerden HTML ve CSS sitenin temel kodlamasını oluştururlar ve site üzerindeki görsel ve yazınsal nesneleri tanımlarlar. Bu diller yalnızca tarayıcı tarafından yorumlanan ve görsel öğelere dönüştürülen kodlar içerirler, herhangi bir programlama özelliği taşımazlar. Aritmetik ve mantıksal işlemler, hesaplamalar, veri tabanı bağlantıları, dosya yüklemeler vb. işlemler için ise dinamik web programlama dilleri kullanılmaktadır. Bu diller HTML dilinin altında çalışır ve elde ettikleri sonucu HTML içerisine gömerek tarayıcıya ulaştırırlar Sunucu Tabanlı Web Programlama Dilleri Bu diller web siteleri içerisindeki dinamik programlama işlemleri, aritmetik ve mantık sınamaları, veritabanı bağlantıları vb. işlemleri gerçekleştirirler. Bu dillerden bazıları şunlardır; ASP: Microsoft firmasının oluşturduğu ilk dinamik web programlama dili olan ASP (Active Server Pages - Etkin Sunucu Sayfaları), tamamen sunucu tabanlı olarak çalışmaktadır. MsSQL, MsAccess ve XML gibi veritabanlarını kullanabilir ve MsWindows sunucularda çalışmaktadır. PHP: 1995 yılında Rasmus Lerdorf tarafından oluşturulan PHP (Personal Home Page Kişisel Ana Sayfa) sunucu tabanlı çalışan bir başka web programlama dilidir. MySQL veri tabanı ve Linux sunucularda daha performanslı çalışmaktadır

3 ASP.NET: Microsoft tarafından hazırlanan bir başka web programlama dilidir. ASP dilinin devamı niteliğinde hazırlanmıştır. JSP: Java dilinin dinamik web programlama için kullanılması amacıyla oluşturulmuştur. Açılımı JavaServer Pages (Java Sunucu Sayfaları) olan bu dil sunucu tabanlı çalışmaktadır. Web sitesi çalıştırıldığında ilk olarak bu dinamik kodlar sunucu içerisinde çalıştırılır ve oluşturulan cevap HTML kodların içerisine gömülerek tarayıcıya gönderilir. Tarayıcı bu cevapları HTML ile birlikte yorumlayarak kullanıcıya gösterir. En önemli özellikleri sunucu tarafından çalıştırılıyor olmalarıdır ve kullanıcı ile direkt etkileşim halinde olmayışlarıdır İstemci Tabanlı Web Programlama Dilleri Bu diller web siteleri içerisinde görsel öğelerin düzenlenmesi, kullanıcı ile site etkileşiminin artırılması, site içerisindeki nesnelerin özelleştirilmesi gibi amaçlarla kullanılırlar. Bu diller sunucu yerine istemcinin yani kullanıcının bilgisayarında, internet tarayıcı tarafından çalıştırılırlar. Bu dillerin en bilineni ve en çok kullanılanı JavaScript programlama dilidir. JavaScript web sayfalarına dinamik içerik sağlamak için hazırlanmış ve 1995 yılında kullanıma sunulmuş bir programlama dilidir. C programlama dilinin basitleştirilmiş hali olarak tanımlanabilir ancak isim benzerliği bulunan Java programlama diliyle herhangi bir bağlantısı yoktur. JavaScript, HTML dili üzerinde çalışan ve HTML içerisindeki nesnelerle etkileşime geçebilen nesne tabanlı bir yapıya sahiptir. Bu dil HTML dilinin içerisine gömülerek yazılır ve tarayıcı tarafından yorumlanır. Tarayıcı tarafıncan yorumlandığı için tamamen istemci tabanlı (client based) bir dildir. Bu dilin kullanıldığı web siteleri sunucu için yük oluşturmazlar. Yeni geliştirilen AJAX teknolojilerine temel oluşturmuş olan bu dil, diğer programlama dillerinin yapabildiği hemen her işlemi başarıyla gerçekleştirebilir. Ayrıca diğer dillerin aksine kullanıcı ile iletişime geçerek büyük bir kullanım kolaylığı ve etkileşim sağlar. Bu sayede de kullanıcı dostu siteler hazırlanabilir JavasScript ve Diğer Dillerin Karşılaştırılması Sunucu tabanlı çalışan web programlama dillerinde tüm dinamik hesaplamalar, tüm veritabanı sorguları ve tüm dosya yükleme işlemleri sunucunun sorumluluğunda ve sunucuya fazladan işlem yükü çıkartacak şekilde çalışmakta ve istemcinin ekranına yalnızca sonuçlar gönderilmektedir. Bu nedenle bir tek sunucu binlerce kullanıcıya aynı anda cevap verebilmek için yüksek performans harcamak durumundadır. Bu nedenle sunucu performans yüksek, kaynakları geniş ve güçlü olmalıdır ve tabi ki bu sunucular yüksek maliyetlidirler. İstemci tabanlı çalışan JavaScript dilinde ise tüm dinamik hesaplamalar ve veritabanı bağlantı istekleri tamamen istemcinin bilgisayarı üzerinde yapılmaktadır. Veritabanı sorguları ve dosya yükleme işlemleri ise bu işlemler için oluşturulmuş farklı hizmetler üzerinde yapılmaktadır. Bundan dolayı siteyi kullanan kullanıcıların işlem yükü tek bir sunucuda değil, istemcilerin bilgisayarlarına ve diğer bulut hizmetlere yüklenmekte; böylece sunucunun işlem yoğunluğu ve yavaşlaması engellenmekte ve web sitesini daha hızlı hizmet vermesi sağlanmaktadır. Bu nedenle performansı ve donanımsal kaynakları daha düşük, daha maliyetsiz sunucular kullanlabilirr. Aynı zamanda AWS hizmetlerinde kullandığın kadar öde mantığı ile ücretlendirme yapıldığı için, sunucuya daha az iş yükü bindikçe maliyetlerde de düşüş yaşanacaktır. JavaScript dilinin bir diğer özelliği bu dilin gerçek zamanlı (real time) çalışabilmesidir. Diğer tüm diller sunucuda yorumlandığı için sayfanın önce dinamik kodları çalışmakta, sonra HTML kodlaması yorumlanmaktadır. Bu da kullanıcının dinamik işlemlere müdahalesini, kodlarla etkileşimini engellemektedir. Ancak JavaScript dili HTML dili ile birlikte eş zamanlı olarak istemci tarafından yorumlandığı için kullanıcı istediği anda işlemi durdurabilir veya sayfanın herhangi bir bölümünü yeniden yorumlatabilir. Böylelikle yorumlama işlemi gerçek zamanlı ve kullanıcının isteğine uygun hale getirilebilir. 3. Amazon AWS Amazon Web Servisleri (AWS), Amazon firması tarafından verilen bir "Bulut Bilişim" hizmetidir. Sunucu hizmetleri, veritabanı hizmetleri, depolama hizmetleri, e-posta yönetimi hizmetleri, hesaplama hizmetleri, uygulama hizmetleri, ödeme hizmetleri gibi 36 farklı hizmet sunar. Diğer bazı bulut bilişim teknolojileri (Azure, IBM Cloud vb.) sadece uzman geliştiricilere, bazıları (Google Apps, IBM Cloud vb.) sadece yazılım geliştiricilere ve bazılarıysa (EyeOs, Goggle Drive, icloud vb.) sadece son kullanıcıya hitap etmektedir. Ancak Amazon AWS, diğer bulut hizmetlerinden farklı olarak her sorun için farklı hizmetler sunmaktadır. Amazon AWS hizmetleri hali hazırda 36 farklı hizmetten oluşmakta ve bu hizmetler birbirleriyle aktif şekilde haberleşerek uyumlu bir biçimde çalışmaktadırlar. Her sorun için farklı hizmetlerin kullanılması geliştiriciler için daha esnek bir yapı

4 oluşturmaktadır. Bu esnek yapı ister manüel isterse otomatik olarak kolayca ölçeklendirilebilmekte ve ihtiyaçlara daha hızlı şekilde cevap vermektedir. Her düzeydeki geliştiriciler ister altyapı sistemi, ister uygulama platformu ve isterse son kullanıcı arayüzüyle bu hizmetlerden yararlanabilmektedir. Bir web sitenin klasik teknolojiler kullanılarak yayınlanması için gerekli üç bileşeni vardır; Hosting: sitenin kodlama dosyalarının bulunduğu ve internetten kullanıcılara yayınlandığı web sunucusu (hosting) hizmetidir. Bu sunucuda HTML kodlamalar ve diğer dinamik kodlamaların bulunduğu dosyalar kullanıcılara sunulur ve kullanıcılar kendi bilgisayarlarında bulunan tarayıcılar sayesinde bu dosyalar ulaşarak web sitesini görüntülerler. Veritabanı: Web sitesi içerisinde yapılan tüm işlemlere ait, site kullanıcılarına ait ve site içeriğine ait tüm veriler bu hizmette tutulur. Web sitesinin bilgi kaynağıdır. Çoğunlukla sunucu üzerinde bulunurlar. Depolama Alanı: Web sitesi tasarımında kullanılan resimler, görsel işitsel öğeler, site içerisinde depolanan tüm dokümanlar bu alanda tutulurlar. Bu hizmet de sunucu üzerinde sabit disklerde tutulurlar. Amazon AWS hizmetleriyle bulut bilişim teknolojileri kullanarak bir web sitesi yayınlamak için ise şu üç bileşen eşzamanlı şekilde kullanılmalıdır; Amazon AWS EC2: Amazon EC2 hizmeti, internet üzerinden bir sanal makine hizmeti sunarak, bu sanal makinenin web sunucu (hosting) olarak kullanılmasına izin vermektedir. Amazon AWS DynamoDb: Amazon DynamoDb hizmeti NoSql özellikli bir veritabanıdır. NoSql özellikli olduğundan dolayı standart T-Sql komutları yerine özel komutlar kullanmaktadır. Amazon AWS S3: Amazon S3 hizmeti bir bulut depolama hizmetidir. Sunucudan bağımsız çalışan bu hizmete internet üzerinden kolayca dosya gönderilip alınabilir. Bu hizmetler birlikte kullanılarak bir web sitesi yayınlanabilir. Klasik teknolojiler yerine bulut teknolojilerin kullanılmasıyla oluşturulacak web siteleri daha ucuz, daha performanslı, daha esnek bileşenlere sahip ve daha rahat güncellenebilir durumdadırlar. Klasik teknolojiler kullanılarak hazırlanan bir web sitesinde tüm bileşenler Şekil 1 de görüldüğü üzere aynı fiziksel sunucuda bulunmaktadır. Bu sunucu üzerinde bir güncelleme yapılmak istendiğinde, örneğin sunucu işlemci hızı artırılmak istendiğinde veya depolama alanı yükseltilmek istendiğinde tüm sunucu durdurulacaktır. Bu güncellemeler, donanımsal bileşenlerin değiştirilmesi şeklinde olduğu için vakit alan ve zor işlemlerdir. Ayrıca güncelleme sonrasında çıkan parçalar (işlemci, sabit disk vb.) tekrar kullanılamayacak veya iade edilemeyecek parçalar olduğu için atıl kullanılmayan kaynaklara dönüşecektir. Bu nedenle maliyetler artacaktır. Şekil 1: Klasik Teknolojiler Sunucu Bileşenleri ve Çalışma Prensibi. Aynı güncellemeler bulut teknolojilerin kullanıldığı Şekil 2 de de görüldüğü gibi, sunucuda yani Amazon EC2 hizmetinde yapılmak istendiğinde, bu sunucu sanal makinelerden oluştuğu için yönetim paneli kullanılarak, işlemci veya depolama alanı değişimi saniyeler içerisinde ve kolayca yapılacaktır. Ayrıca atıl kullanılmayan parçalar çıkmayacağı için maliyetler ortadan kalkacaktır. Şekil 2: AWS Hizmet Bileşenleri ve Çalışma Prensibi. Hemen hemen her uygulamada verilerin bir SQL veritabanında saklanması gerekir ve birçok durumda, bir

5 veritabanı doğru seçimdir. Fakat sabit bir veritabanı şeması kolayca yeni şartlara uyum sağlama yeteneğini sınırlar ve SQL destekleyen bu ilişkisel veri tabanları arasında yatay olarak büyütmek zordur. İnternet ölçekli uygulamalar için, geleneksel ilişkisel veri tabanları genellikle iyi bir seçim değildir. Bu nedenlerden dolayı Amazon DynamoDb veri tabanı NoSQL bulut uygulamalar için çok popüler olmuştur [5]. Amazon AWS hizmetlerinin bir başka faydası da tüm hizmetlerde kullandığın kadar öde (pay as you go) ödeme planının olmasıdır. Bu ödeme planına göre tüm hizmetlerde sabit açılış fiyatları yoktur. Bunun yerine kullandığınız hizmet başına saatlik veya işlemlik ücretlendirme yapılır. Örneğin; EC2 hizmeti sunucusu saatlik kullanım başına $0,12 ücret almaktadır ve web sitesi kullanılmadığı saatlerde bu ücret alınmamaktadır. Amazon DnamoDb hizmeti ise veritabanında depolanan veri başına değil, verileri okuma-yazma adedine göre ücretlendirmektedir. Amazon DynamoDb hizmetinde her 50 adet okuma işlemi 0,0065$ ve her 10 adet yazma işlemi 0,0065$ olarak ücretlendirilmektedir [6]. 4. AWS ve JavaScript Kullanımı Bu hizmetlerin kullanılabilmesi için öncelikle web sitesi tasarımının, HTML ve CSS kodlamasının yapılmış olması gerekmektedir. Daha sonra Amazon AWS üzerinden kullanılacak Amazon EC2 sunucusunun, Amazon S3 depolama alanının ve Amazon DynamoDb veritabanının hizmet olarak satın alınmış olması gerekmektedir. Bu hizmetler Amazon web sitesi üzerinden üye olunarak ve site içerisindeki Yönetim Paneli (Management Console) kullanılarak yapılabilir [6]. AWS hizmetlerinin JavaScript ile kullanılabilmesi için JavaScript Yazılım Geliştirme Kiti (SDK) hazırlanan web sitesinin kodlarına eklenmelidir. Bu yazılım geliştirme kiti Amozon web sitesi üzerinden temin edilebilir [7]. Site kodlaması içerisine eklenmesi, herhangi bir javascript kütüphanesinin eklenmesi gibidir ve Şekil 3 de gösterildiği şekilde gayet basittir. Şekil 3: JavaScript SDK nın Web Sitesine Eklenmesi. Bu işlemden sonra SDK içerisinde, AWS kullanıcı hesabı (accesskeyid), şifresi (secretaccesskey), hizmet bölgesi (region) gibi yapılandırma ayarları Şekil 4 de gösterildiği gibi yapılmalıdır. Bu ayarlamalar bizzat AWS konsolu tarafından oluşturulan bilgiler ve şifreler kullanılmalıdır. Şekil 4: JavaScript SDK Ayarlarının Yapılışı. Bu işlemler tamamlandıktan sonra bulut bilişim hizmetleri JavaScript kodlar tarafından kullanıma hazır hale gelmiş olacaktır. Örneğin; web sayfasından DynamoDb veritabanına bağlanmak için aşağıdaki JavaScript kodları kullanılabilir; var baglanti = new AWS.DynamoDB(); var param = { "TableName":"TBL_HABER","Limit":1000, "AttributesToGet":["sira","ad"] } Bu kodlarla oluşturulan baglanti değişkeni veritabanı bağlantısını sağlamakta; param değişkeni ise tablo adı, alan adları gibi bağlantı parametrelerini belirtmektedir. Bu bağlantı ve parametreler kullanılarak aşağıdaki gibi veri çekme işlemleri yapılabilir. baglanti.scan(param,function(hata,veri){ }); if(hata){ alert(hata); }else{ for(i=0;i<veri.count;i++){ document.write(veri.items[i].ad.s); } } Yukarıda görülen JavaScript kodda veritabanı üzerinde veri çekme (scan) işlemi yapılmaktadır. Bu işlem için oluşturulan fonksiyonda hata ve veri isminde iki değişken bulunmaktadır. hata değişkeni bağlantı esnasında oluşabilecek olumsuzlukları denetlemek için kullanılmaktadır. Eğer bir hata oluşmuşsa sayfaya uyarı (alert) olarak bu değişken üzerinden bildirilmektedir. Herhangi bir hata oluşmadığında ise veriler veri değişkeni üzerinden alınmaktadır. Bu değişken veritabanından dönen tüm bilgileri bir dizi halinde kendi üzerinde taşımaktadır. Bu nedenle veri değişkenine bir sayaç (count) ayanarak

6 tün veri dizisi taranabilir ve ekrana yazdırma komutu ile web sitesine gönderilebilir. Bu komutlar dışında veritabanı kontrolü için veri listeleme, veri ekleme, veri güncelleme ve veri silme için de şu komutlar kullanılabilir; baglanti.getitem(param){} *Listele baglanti.putitem(param){} *Ekleme baglanti.updateitem(param){} *Güncelleme baglanti.deleteitem(param){} *Silme 5. Sonuçlar Bu bildiride bulut bilişim sistemleri kullanılarak oluşturulan web uygulamalarında Amazon AWS hizmetlerinin ve JavaScript kodlama dilinin birlikte kullanımı anlatılmış, bulut hizmetlerin faydalarından ve istemci tabanlı JavaScript dilinin kolaylıklarından bahsedilmiştir. Bildiride bahsedilen bu tasarım Bulut Okulu isimli uzaktan eğitim web portalında başarıyla uygulanmıştır [8]. Web sitesi kodlamasında JavaScript dilinin kullanılmasıyla, dinamik programlamanın hesap yükü, veritabanı kayıt işlemlerin ve dosya yükleme işlem yoğunluğu sunucuya yük olmaktan kalkmıştır. JavaScript dili sayesinde tüm bu yoğun işlemler istemcinin yani kullanıcının bilgisayarına yüklenmiştir. Yoğun kullanılan bir web sitesinde yüzlerce kullanıcının yükü tek sunucuya binmek yerine kullanıcı bilgisayarlara dağıtılmakta, böylece sunucuda yaşanacak performans kayıpları önlenmektedir. Hatta normalde kullanılacak yüksek performans sahibi bir sunucuya binlerce lira harcamak yerine, daha düşük performanslı bir sunucu daha düşük maliyetlere alınabilecektir. Ayrıca JavaScrip kullanılarak kullanıcıların web sitesi ile daha çok etkileşime girmesi sağlanabilir, interaktif uygulamalar hazırlanabilir. JavaScript dili HTML dili ile birlikte aynı anda istemci tarafından yorumlandığı için kullanıcı istediği anda işlemi durdurabilir veya sayfanın herhangi bir bölümünü yeniden yorumlatabilir. Böylelikle yorumlama işlemi gerçek zamanlı ve kullanıcının isteğine uygun hale getirilebilir. Örneğin; sayfanın tamamı yüklenmeden web sitesindeki yalnızca haberler bölümü yüklenebilir veya sayfa açık durumdayken sadece fotoğrafların yenilenmesi sağlanabilir. Bu sayede web sitelerinde kullanıcı memnuniyeti artırılmış olur ve sayfada geçirecekleri süre uzatılmış olur. Tüm bu istemci tabanlı kodlamanın yapılması bulut bilişim teknolojileri kullanan Amazon AWS hizmetleri sayesinde olmuştur. Klasik teknolojiler kullanıldığında JavaScrip dili, veritabanına doğrudan bağlanamaz ve istemci tarafı hesaplama olayı var olamaz. Ancak bulut bilişim teknolojilerinin, daha doğrusu Amazon AWS hizmetlerinin başka faydaları da bulunmaktadır. Amazon EC2 hizmeti sayesinde daha düşük performanslı bir sunucuya daha ucuza sahip olunabilir. Site kullanım yoğunluğu artığında sunucunun işlemci veya bellek değerlerini artırmak Amazon EC2 sayesinde saniyeler içerisinde yapılabilir. Ayrıca Amazon AWS hizmetleri bu gibi yoğun kullanım durumlarını otomatik olarak algılayabilir ve yoğunluk geçene kadar donanım değerlerini artırabilir. Yoğunluk normal düzeye düştüğünde bu donanım değerleri yine otomatik olarak geri alınmış olur. Yapılan bu kaynak artırımı ise kullanıldığı saat kadar ücretlendirilir, gereksiz maliyetler önlenmiş olur. 6. Kaynaklar [1] Armutlu, H., & Akçay, M. Uzaktan Eğitim Sistemlerinde Bulut Bilişimin Kullanımı. 7th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS'13), 2013, ERZURUM. [2] Armutlu, H., & Akçay, M. Bulut Bilişim Ve Uygulamaları. 29. Ulusal Bilişim Kurultayı, 2012, ANKARA. [3] Doukas, C., Pliakas, T., & Maglogiannis, I. Mobile Healthcare Information Management Utilizing Cloud Computing and Android OS. In Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC), 2010 Annual International Conference of the IEEE (pp ). [4] Krause, S. Tutorial: Hands on Introduction to Amazon Web Services. In Proceedings of the 2013 IEEE/ACM 6th International Conference on Utility and Cloud Computing (p. xxx). [5] (Erişim Tarihi: :21) [6] (Erişim Tarihi: :36) [7] (Erişim Tarihi: :29)

İÇİNDEKİLER. YAZARLAR HAKKINDA... v. RESİMLER LİSTESİ...xv. 1.1.Bulut Bilişim Kavramının Analizi...1 BÖLÜM 1: TEMELLER...1

İÇİNDEKİLER. YAZARLAR HAKKINDA... v. RESİMLER LİSTESİ...xv. 1.1.Bulut Bilişim Kavramının Analizi...1 BÖLÜM 1: TEMELLER...1 vii İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii YAZARLAR HAKKINDA... v İÇİNDEKİLER... vii RESİMLER LİSTESİ...xv BÖLÜM 1: TEMELLER...1 1.1.Bulut Bilişim Kavramının Analizi...1 1.1.1.Bulut Alt-Kavramı...1 1.1.2. Bilişim Alt-Kavramı...3

Detaylı

1.PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

1.PROGRAMLAMAYA GİRİŞ 1.PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bilindiği gibi internet üzerindeki statik web sayfaları ziyaretçinin interaktif olarak web sayfasını kullanmasına olanak vermemektedir. Bu yüzden etkileşimli web sayfaları oluşturmak

Detaylı

Script. Statik Sayfa. Dinamik Sayfa. Dinamik Web Sitelerinin Avantajları. İçerik Yönetim Sistemi. PHP Nedir? Avantajları.

Script. Statik Sayfa. Dinamik Sayfa. Dinamik Web Sitelerinin Avantajları. İçerik Yönetim Sistemi. PHP Nedir? Avantajları. Script Statik Sayfa Dinamik Sayfa Dinamik Web Sitelerinin Avantajları İçerik Yönetim Sistemi PHP Nedir? Avantajları Dezavantajları Script HTML kodları arasına yerleştirilen küçük kodlardır. Web sayfalarında

Detaylı

İNTERNET PROGRAMLAMA II. Tanımlar

İNTERNET PROGRAMLAMA II. Tanımlar İNTERNET PROGRAMLAMA II Tanımlar WWW( World Wide Web) Dünya üzerindeki bütün bilgisayarların bağlı olduğu bir ağdır. Çoğunlukla Web olarak adlandırılır. Web üzerindeki bilgisayarlar standart protokolleri

Detaylı

Selahattin Esim CEO

Selahattin Esim CEO info@esimyazilim.com www.esimyazilim.com Selahattin Esim CEO A private cloud is a new model for IT delivery. It turns a datacenter s infrastructure resources into a single compute cloud and enables the

Detaylı

PHP 1. Hafta 1. Sunum

PHP 1. Hafta 1. Sunum PHP 1. Hafta 1. Sunum PHP101: PHP nedir? Bu dersten sonra bilecekleriniz PHP nedir? PHP ye neden ihtiyaç vardır? PHP nin gelişimi HTML, HTTP ve JS nedir? PHP yle alakası nedir? PHP nin uygulama alanları

Detaylı

Hasan ARMUTLU 1 Muammer AKÇAY 2

Hasan ARMUTLU 1 Muammer AKÇAY 2 Hasan ARMUTLU 1 Muammer AKÇAY 2 1 Uşak Üniversitesi, Karahallı MYO, Bilgisayar Teknolojileri Bölümü, Uşak hasan.armutlu@usak.edu.tr 2 Dumlupınar Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Kütahya makcay@dpu.edu.tr

Detaylı

Veritabanı Dersi. Teoriden Pratiğe. Çağıltay N.E., Tokdemir G. Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm XXV: Web'den Erişim Çağıltay, N., Tokdemir, G.

Veritabanı Dersi. Teoriden Pratiğe. Çağıltay N.E., Tokdemir G. Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm XXV: Web'den Erişim Çağıltay, N., Tokdemir, G. Veritabanı Dersi Teoriden Pratiğe Çağıltay N.E., Tokdemir G. Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm XXV: Web'den Erişim Çağıltay, N., Tokdemir, G. BÖLÜM 25 Web den Erişim Ortak Geçit Arayüzü Bazı Web Kavramları

Detaylı

İNTERNET PROGRAMLAMA 2 A S P. N E T. Marmara Teknik Bilimler MYO / Hafta 5 Veri Tabanı İşlemleri

İNTERNET PROGRAMLAMA 2 A S P. N E T. Marmara Teknik Bilimler MYO / Hafta 5 Veri Tabanı İşlemleri İNTERNET PROGRAMLAMA 2 A S P. N E T Marmara Teknik Bilimler MYO / Hafta 5 Veri Tabanı İşlemleri VERİTABANI BAĞLANTISI Site içindeki bilgilerin saklanması / düzenlenmesi ve kullanıcı etkileşiminin sağlanabilmesi

Detaylı

Programlama Yazılımı ile Web Sitesi Oluşturma

Programlama Yazılımı ile Web Sitesi Oluşturma Hafta- 2 Programlama Yazılımı ile Web Sitesi Oluşturma Programlama yazılımı, bir web projesi oluşturmak için alternatif birkaç yol sunar. Buyollardan bir tanesi ihtiyaca uygun olarak seçilebilir. Programlama

Detaylı

Google Web Toolkit ile Öğretim Elemanı Otomasyon Sistemi

Google Web Toolkit ile Öğretim Elemanı Otomasyon Sistemi Google Web Toolkit ile Öğretim Elemanı Otomasyon Sistemi Mehmet Karakoç Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi 28.11.2014 inet-tr'14 : GWT AUFaculty Project 1 İçerik Giriş

Detaylı

Bulut Bilişimin Hayatımızdaki Yeri İnternet Haftası Etkinlikleri 17 Nisan 2014. Yard.Doç.Dr.Tuncay Ercan tuncay.ercan@yasar.edu.tr

Bulut Bilişimin Hayatımızdaki Yeri İnternet Haftası Etkinlikleri 17 Nisan 2014. Yard.Doç.Dr.Tuncay Ercan tuncay.ercan@yasar.edu.tr Bulut Bilişimin Hayatımızdaki Yeri İnternet Haftası Etkinlikleri 17 Nisan 2014 Yard.Doç.Dr.Tuncay Ercan tuncay.ercan@yasar.edu.tr SaaS Gündem Kullanım alanları IaaS PaaS Sanallaştırma Hizmet Şekilleri

Detaylı

Akıllı telefonlar, avuçiçi bilgisayarlar ile taşınabilir (cep) telefonların özelliklerini birleştiren cihazlardır. Akıllı telefonlar kullanıcıların

Akıllı telefonlar, avuçiçi bilgisayarlar ile taşınabilir (cep) telefonların özelliklerini birleştiren cihazlardır. Akıllı telefonlar kullanıcıların Akıllı telefonlar, avuçiçi bilgisayarlar ile taşınabilir (cep) telefonların özelliklerini birleştiren cihazlardır. Akıllı telefonlar kullanıcıların bilgilerini saklamalarına, program yüklemelerine izin

Detaylı

Asp.Net Veritabanı İşlemleri

Asp.Net Veritabanı İşlemleri Asp.Net Veritabanı İşlemleri Asp.Net Veritabanı İşlemleri Birçok uygulamada bilgiler geçici olarak tutulur ve oturum sonlandırıldığında bu bilgiler bellekten silinir. Ancak etkileşimli web sitelerinde

Detaylı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 10. HAFTA MYSQL - PHPMYADMIN. Hazırlayan Fatih BALAMAN. İçindekiler. Hedefler. Mysql Nedir.

İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 10. HAFTA MYSQL - PHPMYADMIN. Hazırlayan Fatih BALAMAN. İçindekiler. Hedefler. Mysql Nedir. İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 10. HAFTA İçindekiler MYSQL - PHPMYADMIN Mysql Nedir PhpMyAdmin Nedir PhpMyAdmin Arayüzü Hedefler Mysql' in görevini söyleyebilir PhpMyAdmin' in kullanım amacını söyler Hazırlayan

Detaylı

PHP I PHP I. E. Fatih Yetkin. 26 Eylül 2011

PHP I PHP I. E. Fatih Yetkin. 26 Eylül 2011 PHP I E. Fatih Yetkin 26 Eylül 2011 Outline Temel Tanımlar HTML e Giriş PHP ye Giriş MySQL ve PHP Temel Tanımlar Web Sunucu Nedir? Teknik detaylar bir kenara bırakılacak olursa, hazırlanan web sayfasını

Detaylı

ASP.NET TEMELLERİ. Öğr. Gör. Emine TUNÇEL Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu

ASP.NET TEMELLERİ. Öğr. Gör. Emine TUNÇEL Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu ASP.NET TEMELLERİ Öğr. Gör. Emine TUNÇEL Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu İnternet Nasıl Çalışır? Sunucu istemci modeline göre çalışır. Fiziksel olarak bu sistem genelde isteği yapan

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği internet sitesi

Türkiye Barolar Birliği internet sitesi Türkiye Barolar Birliği internet sitesi Türkiye Barolar Birliği internet sitesi, güncel teknolojinin sunduğu son imkânlarla, tamamen merkezi yönetim sistemine sahip dinamik ve geliştirilebilir bir sistem

Detaylı

Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net. http://www.serkanaksu.net/ 1

Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net. http://www.serkanaksu.net/ 1 Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net http://www.serkanaksu.net/ 1 JavaScript JavaScript Nedir? Nestcape firması tarafından C dilinden esinlenerek yazılmış, Netscape Navigator 2.0 ile birlikte

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ELMADAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ELMADAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ELMADAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ TDİ111 TÜRKDİLİ 1 1. Dil, diller ve Türk dili 2. Dil bilgisi, sözcük, cümle 3. Kelime Türleri 4. Anlatımın

Detaylı

Özgür Yazılımlarla Web Programlama. Özlem Özgöbek ozlem.ozgobek@linux.org.tr

Özgür Yazılımlarla Web Programlama. Özlem Özgöbek ozlem.ozgobek@linux.org.tr Özgür Yazılımlarla Web Programlama Özlem Özgöbek ozlem.ozgobek@linux.org.tr Web Nedir? İnternet dünya çapında birbirine bağlı bilgisayar ağlarından oluşan bir sistemdir. Web ise internette çalışan servislerden

Detaylı

INTERNET ÜZERİNDE BAZI VERİ TABANI YÖNETİM DİLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

INTERNET ÜZERİNDE BAZI VERİ TABANI YÖNETİM DİLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 2 61 INTERNET ÜZERİNDE BAZI VERİ TABANI YÖNETİM DİLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI M. Ali Alan ve Mustafa Gülmez Cumhuriyet Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü

Detaylı

Ders Tanıtım Sunumu. Internet Programming II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 Bahar Yarıyılı. 26 Şub. 2013 Öğr. Gör.

Ders Tanıtım Sunumu. Internet Programming II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 Bahar Yarıyılı. 26 Şub. 2013 Öğr. Gör. Ders Tanıtım Sunumu Internet Programming II Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 Bahar Yarıyılı 26 Şub. 2013 Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU PHP Nedir? Platformdan bağımsız (işletim Sistemi) dinamik web sayfaları

Detaylı

Kepware Veritabanı Ürünleri. Teknolojiye Genel Bir Bakış

Kepware Veritabanı Ürünleri. Teknolojiye Genel Bir Bakış Kepware Veritabanı Ürünleri Teknolojiye Genel Bir Bakış Gündem Veritabanı Client API teknolojisinin gözden geçirilmesi ODBC istemci sürücüsü- bir KEPServerEX Plug-In Haberleşme Sürücüsüdür. DataLogger-

Detaylı

İnternet Programcılığı

İnternet Programcılığı 1 PHP le Ver tabanı İşlemler Yaptığımız web sitelerinin daha kullanışlı olması için veritabanı sistemleri ile bağlantı kurup ihtiyaca göre verileri okuyup yazmasını isteriz. 1.1 Veritabanı Nedir? Veritabanı

Detaylı

VERİ TABANI UYGULAMALARI

VERİ TABANI UYGULAMALARI VERİ TABANI UYGULAMALARI VERİ TABANI NEDİR? Bir konuyla ilgili çok sayıda verinin tutulmasına, depolanmasına ve belli bir mantık içerisinde gruplara ayrılmasına veri tabanı denir. Veri tabanı programları;

Detaylı

PLC (Programlanabilir Kontrol Cihazı) TABANLI SİSTEMLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN İZLENMESİ

PLC (Programlanabilir Kontrol Cihazı) TABANLI SİSTEMLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN İZLENMESİ PLC (Programlanabilir Kontrol Cihazı) TABANLI SİSTEMLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN İZLENMESİ Derya Birant, Alp Kut Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü İÇERİK Giriş PLC nedir? PLC lerin Uygulama

Detaylı

Java Programlama Giriş

Java Programlama Giriş Java Programlama Giriş 2013-2014 Bahar Dönemi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Burdur 2014 Muhammer İLKUÇAR 1 Neden Java Programlama Platformdan bağımsızdır

Detaylı

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1:

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: Yayın Tarihi: 26/12/2012 Rev. :01 EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının

Detaylı

Bulut Bilişim. Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Web Servisleri

Bulut Bilişim. Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Web Servisleri Bulut Bilişim Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Web Servisleri Ediz TÜRKOĞLU 05-07-8509 Özlem GÜRSES 05-07-8496 Savaş YILDIZ 05-07-8569 Umut BENZER 05-06-7670 İ çerik İçerik...2 Bulut Bilişim Nedir?...3

Detaylı

Bölüm 10: PHP ile Veritabanı Uygulamaları

Bölüm 10: PHP ile Veritabanı Uygulamaları Bölüm 10: PHP ile Veritabanı Uygulamaları -231- Öğr.Gör. Serkan DİŞLİTAŞ 10.1. PHP PHP, platformdan bağımsız sunucu taraflı çalışan betik bir web programlama dilidir. PHP programlama dili ile MySQL, MSSQL,

Detaylı

BİLGİ VE ERİŞİM AMAÇLI BİR TEKSTİL WEB SİTESİNİN TASARIMI VE UYGULAMASI *

BİLGİ VE ERİŞİM AMAÇLI BİR TEKSTİL WEB SİTESİNİN TASARIMI VE UYGULAMASI * BİLGİ VE ERİŞİM AMAÇLI BİR TEKSTİL WEB SİTESİNİN TASARIMI VE UYGULAMASI * Design Of A Textile Web Site For Information And Communication And Its Application Abdullah ÇİMELİLER Tekstil Mühendisliği Anabilim

Detaylı

Internet Programming II

Internet Programming II Hafta I Internet Programming II Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2015 2016 Bahar Yarıyılı Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU 15 Şub. 2015 PHP Nedir? Platformdan bağımsız (işletim Sistemi) dinamik web sayfaları ve

Detaylı

08217 Internet Programcılığı I Internet Programming I

08217 Internet Programcılığı I Internet Programming I Ders Tanıtım Sunumu 08217 Internet Programcılığı I Internet Programming I Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 GÜZ Yarıyılı 17 Eyl. 2012 Pzt. Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU Dersin Adı Ders Tanıtım Bilgileri

Detaylı

BMT 202 Web Tasarımı Bahar Dönemi. Yük. Müh. Köksal GÜNDOĞDU 1

BMT 202 Web Tasarımı Bahar Dönemi. Yük. Müh. Köksal GÜNDOĞDU 1 BMT 202 Web Tasarımı 2016 2017 Bahar Dönemi Yük. Müh. Köksal GÜNDOĞDU 1 Elektrik Elektronik ve Bilgisayar Yük. Müh. Köksal Gündoğdu http://www.ekargemuhendislik.com/k.gundogdu.html Ödevler, duyurular,

Detaylı

Servis olarak Altyapı

Servis olarak Altyapı Servis olarak Altyapı Servis olarak Altyapı (Infrastructure as a Servis, IaaS) fiziksel makineler, sanal makineler ve sanal depolama gibi temel kaynaklara erişebilmeyi sağlar. Bu kaynaklardan başka IaaS

Detaylı

KURUMSAL PORTAL TASARIMI

KURUMSAL PORTAL TASARIMI KURUMSAL PORTAL TASARIMI Ender ŞAHİNASLAN Bilgi Güvenlik Yöneticisi BANK ASYA, İstanbul ender.sahinaslan@bankasya.com.tr İmran ÖZCAN Bilgi Güvenlik Uzmanı BANK ASYA, İstanbul imran.ozcan@bankasya.com.tr

Detaylı

AJAX nedir? AJAX nasıl çalışır? AJAX. Tahir Emre KALAYCI. Sunucu Yazılım Teknolojileri

AJAX nedir? AJAX nasıl çalışır? AJAX. Tahir Emre KALAYCI. Sunucu Yazılım Teknolojileri nedir? Sunucu Yazılım Teknolojileri nedir? Gündem 1 nedir? 2 XML 3 nedir? nedir? : Asynchronous JavaScript and XML Yeni bir teknoloji değil, daha çok bir yöntembilim, teknik, tasarım deseni. RIA = Zengin

Detaylı

Veri Tabanı-I 1.Hafta

Veri Tabanı-I 1.Hafta Veri Tabanı-I 1.Hafta 2010-2011 Bahar Dönemi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Burdur 2011 Muhammer İLKUÇAR 1 Veri ve Veri Tabanı Nedir? Veri Bir anlamı olan ve kaydedilebilen

Detaylı

Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Web Programcılığı Dalı 2014 WEB PROGRAMCILIĞI DALI

Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Web Programcılığı Dalı 2014 WEB PROGRAMCILIĞI DALI WEB PROGRAMCILIĞI DALI 007 Yılında Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen MEGEP projesi kapsamında, bilişim teknolojileri alanında açılabilecek dallardan biri olan Web Programcılığı Dalı okulumuzda

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1

Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1 Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1 Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 2 Kullanıcıların site içeriğini belirlemede rol oynadığı, Dinamik, Teknik bilgi gerektirmeyen, Çok yönlü etkileşim sağlayan,

Detaylı

CloudPro Server Backup. Güçlü bir Veri Yedekleme Çözümü ile İş Sürekliliğinizde Devamlılığın Anahtarı

CloudPro Server Backup. Güçlü bir Veri Yedekleme Çözümü ile İş Sürekliliğinizde Devamlılığın Anahtarı CloudPro Server Backup Güçlü bir Çözümü ile İş Sürekliliğinizde Devamlılığın Anahtarı CloudPro Server Backup Uygun Maliyetli Buluta Çözümü Küçük ve orta ölçekli birçok firma, kurumsal seviyede veri yedekleme

Detaylı

1 / 5. Mehmet Alper Şen. Kıdemli Yazılım Uzmanı. İletişim Bilgileri

1 / 5. Mehmet Alper Şen. Kıdemli Yazılım Uzmanı. İletişim Bilgileri Mehmet Alper Şen E-Posta İletişim Bilgileri Adres Bilgileri : senworld@gmail.com alper@kodkurdu.com : Türkiye - Antalya - Merkez - Muratpaşa Ev Telefonu : 90 (242) 247 43 21 Cep Telefonu : 90 (555) 689

Detaylı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI - II

İNTERNET PROGRAMCILIĞI - II 0 İÇİNDEKİLER Bölüm 1 PHP İle Web Programlamaya Giriş 1 Bölüm 2 PHP Kodlama Standartları 5 Bölüm 3 PHP Değişken Kullanımı 17 Bölüm 4 IF Yapısı 32 Bölüm 5 Döngüler ve Diziler 64 1 BÖLÜM 1 PHP İLE WEB PROGRAMLAMAYA

Detaylı

Dicle Üniversitesi Bilgi İşlem Online Talep Takip Sistemi

Dicle Üniversitesi Bilgi İşlem Online Talep Takip Sistemi Dicle Üniversitesi Bilgi İşlem Online Talep Takip Sistemi Cengiz Coşkun 1, Abdullah Baykal 2 1 Dicle Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Diyarbakır 2 Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi, Matematik

Detaylı

Veritabanı Uygulamaları Tasarımı

Veritabanı Uygulamaları Tasarımı Veritabanı Uygulamaları Tasarımı Veri Tabanı Veritabanı yada ingilizce database kavramı, verilerin belirli bir düzene göre depolandığı sistemlere verilen genel bir isimdir. Günümüzde özel veya kamu kuruluşların

Detaylı

MOBİL İLETİŞİM CİHAZLARI İLE EV OTOMASYON SİSTEMLERİ (EOS)

MOBİL İLETİŞİM CİHAZLARI İLE EV OTOMASYON SİSTEMLERİ (EOS) MOBİL İLETİŞİM CİHAZLARI İLE EV OTOMASYON SİSTEMLERİ (EOS) H. Gürkan Gürsoy Bilgisayar Mühendisliği Bölümü gursoygurkan@yahoo.co.uk Ata ÖNAL Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ataonal@yahoo.com Ahmet KAYA

Detaylı

Turquaz. Açık kodlu muhasebe yazılımı http://www.turquaz.com. Turquaz Proje Grubu

Turquaz. Açık kodlu muhasebe yazılımı http://www.turquaz.com. Turquaz Proje Grubu Turquaz Açık kodlu muhasebe yazılımı http://www.turquaz.com Turquaz Proje Grubu Konu Başlıkları 1. Turquaz Proje Grubu 2. Programın fikri 3. Geliştirme aşaması 4. Programın içeriği 5. Yapılacaklar 6. Dizayn

Detaylı

BİH 605 Bilgi Teknolojisi Bahar Dönemi 2015

BİH 605 Bilgi Teknolojisi Bahar Dönemi 2015 BİH 605 Bilgi Teknolojisi Bahar Dönemi 2015 Ders- 13 World Wide Web (WWW) Yrd. Doç. Dr. Burcu Can Buğlalılar Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Katmanları İçerik World Wide Web (WWW) Anlık Mesajlaşma

Detaylı

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ ÖĞR.GÖR.VOLKAN ALTINTAŞ 26.9.2016 Veri Tabanı Nedir? Birbiriyle ilişkisi olan verilerin tutulduğu, Kullanım amacına uygun olarak düzenlenmiş veriler topluluğunun, Mantıksal

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Akademisyenler İçin Dinamik Web Sistemi Uygulaması

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Akademisyenler İçin Dinamik Web Sistemi Uygulaması Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Akademisyenler İçin Dinamik Web Sistemi Uygulaması Mustafa Özçelikörs 1, Yunus Özçelikörs 2 1 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık

Detaylı

BioAffix Ones Technology nin tescilli markasıdır.

BioAffix Ones Technology nin tescilli markasıdır. BioAffix Ones Technology nin tescilli markasıdır. ? NEDEN BİYOMETRİK DOĞRULAMA SUNUCU TABANLI BİYOMETRİK MICROSOFT WINDOWS OTURUM AÇMA UYGULAMASI Biyometrik veri taklit edilemez, şifre gibi unutulamaz!

Detaylı

PAPERWORK TEKNİK MİMARİ

PAPERWORK TEKNİK MİMARİ PAPERWORK ECM TEKNİK MİMARİ 1. Şekilde (1) numara ile gösterilen Content Server adı verilen Uygulama Sunucusudur. Content Server tüm iş mantığını içerir. Veri Tabanına ve arşivlenen belgelere erişim yetkisi

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS İNTERNET TEKNOLOJİLERİ BG-412 4/1 2+2+0 2+2 6 Dersin Dili : TÜRKÇE Dersin Seviyesi

Detaylı

Demetleme Yönteminin Y 3-Katmanlı Mimari Yapı ile Gerçeklenmesi. eklenmesi. KalacakYer.com

Demetleme Yönteminin Y 3-Katmanlı Mimari Yapı ile Gerçeklenmesi. eklenmesi. KalacakYer.com Demetleme Yönteminin Y 3-Katmanlı Mimari Yapı ile Gerçeklenmesi eklenmesi KalacakYer.com BİTİRME ÖDEVİ Grup Elemanları: Demet NAR 040000660 Neşe e ALYÜZ 040000662 Danış ışman: Yrd. Doç Dr. Feza BUZLUCA

Detaylı

ESRI Türkiye Konferansı

ESRI Türkiye Konferansı ESRI Türkiye Konferansı BULUT BİLİŞİM İLE TURİZM HARİTALARININ YAYIMLANMASI: TRABZON İLİ ÖRNEĞİ Arş. Gör. Şevket BEDİROĞLU Bulut Bilişim Nedir? Bulut Bilişim; donanım, yazılım, veri ve işletim sistemi

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİSİ ALTYAPISI. Mustafa Çetinkaya

BİLGİ TEKNOLOJİSİ ALTYAPISI. Mustafa Çetinkaya BİLGİ TEKNOLOJİSİ ALTYAPISI Mustafa Çetinkaya Bilgi Teknolojisi Altyapısı Kurumların bilgi sistemi uygulamaları için platform sağlayan teknoloji kaynaklarıdır. Donanım, Yazılım, Danışmanlık Eğitim, Öğretim

Detaylı

Selçuk Akyıldız. Kişisel Bilgiler. Eğitim Bilgileri 1 / 5. Adres Bilgileri

Selçuk Akyıldız. Kişisel Bilgiler. Eğitim Bilgileri 1 / 5. Adres Bilgileri Selçuk Akyıldız Adres Bilgileri : Türkiye - İstanbul(Asya) - Ümraniye - Ümraniye Cep Telefonu : 90 (533) 667 37 36 E-Posta : selcukakyildiz@gmail.com selcuk_akyildiz@yahoo.com Kişisel Bilgiler Toplam Tecrübe

Detaylı

PHP ile İnternet Programlama

PHP ile İnternet Programlama PHP ile İnternet Programlama Doç.Dr. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 1. BÖLÜM: Bilgisayarımızı PHP ye Hazırlamak PHP Yorumlayıcısı ve Sunucu Yazılımı

Detaylı

Microsoft SQL Server 2008 Oracle Mysql (Ücretsiz) (Uygulamalarımızda bunu kullanacağız) Access

Microsoft SQL Server 2008 Oracle Mysql (Ücretsiz) (Uygulamalarımızda bunu kullanacağız) Access Programlamaya Giriş VERİ TABANI UYGULAMASI ÖN BİLGİ Veritabanları, verilere sistematik bir şekilde erişilebilmesine, depolanmasına ve güncellenmesine izin veren, yüksek boyutlu veriler için çeşitli optimizasyon

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ ÜNİTE 2 VERİ TABANI İÇİNDEKİLER Veri Tabanı Veri Tabanı İle İlgili Temel Kavramlar Tablo Alan Sorgu Veri Tabanı Yapısı BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ BİLGİSAYAR II HEDEFLER Veri tabanı kavramını

Detaylı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu Bilgi teknolojileri ve Programcılığı Bölümü DERS 1 - BİLGİSAYAR VE ÇEVRE ÜNİTELERİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu Bilgi teknolojileri ve Programcılığı Bölümü DERS 1 - BİLGİSAYAR VE ÇEVRE ÜNİTELERİ Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu Bilgi teknolojileri ve Programcılığı Bölümü DERS 1 - BİLGİSAYAR VE ÇEVRE ÜNİTELERİ Bilgisayar, kendine önceden yüklenmiş program gereğince

Detaylı

ProFTPD FTP Sunucusu. Devrim GÜNDÜZ. TR.NET Sistem Destek Uzmanı. devrim@gunduz.org

ProFTPD FTP Sunucusu. Devrim GÜNDÜZ. TR.NET Sistem Destek Uzmanı. devrim@gunduz.org Devrim GÜNDÜZ TR.NET Sistem Destek Uzmanı devrim@gunduz.org http://seminer.linux.org.tr http://belgeler.linux.org.tr http://lkd.belgeler.org http://www.linux.org.tr/belgeler.php http://www.gunduz.org/belgeler.php

Detaylı

08220 Internet Programcılığı II

08220 Internet Programcılığı II 08220 Internet Programcılığı II Internet Programming II Öğr.Gör. Murat KEÇECİOĞLU Elbistan Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Şubat 2015 08220 Internet Programcılığı II Internet Programming

Detaylı

UHeM ve Bulut Bilişim

UHeM ve Bulut Bilişim UHeM ve Bulut Bilişim Özden AKINCI Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi (UHeM) Bilim ve Mühendislik Uygulamalar Müdürü 11.07.2012 UHeM hakkında Vizyon: Yüksek başarımlı hesaplama, bilgi teknolojileri

Detaylı

FABREKA YAZILIM ELEKTRONİK DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ.

FABREKA YAZILIM ELEKTRONİK DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ. FABREKA YAZILIM ELEKTRONİK DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ. VEBIAN V1.5 PERFORMANS ÖNERİLERİ DOKÜMANI 08.02.2015 İçindekiler Amaç ve Kapsam... 2 Performansı Belirleyen Etkenler... 3 Rapor Nasıl Görüntülenir...

Detaylı

1.1 Metodolojiyi Gerçeklemek Üzere Geliştirilen Altyapı

1.1 Metodolojiyi Gerçeklemek Üzere Geliştirilen Altyapı 1.1 Metodolojiyi Gerçeklemek Üzere Geliştirilen Altyapı Metodolojisi üzerinde durduğumuz çalışman Eğitim altyapısını gerçekleştirmek: Proje iki ana parçadan oluşacaktır. Merkezi Altyapı Kullanıcı Arabirimi

Detaylı

ÖZGÜR YAZILIMLAR İLE J2EE

ÖZGÜR YAZILIMLAR İLE J2EE ÖZGÜR YAZILIMLAR İLE J2EE Buğra Çakır bugra@ibrahimcakir.com Seminer İçeriği 1. İki ve üç katmanlı yazılım mimarileri 2. Java ve J2EE platformu 3. Özgür yazılımlar ile J2EE 4. Eclipse, Lomboz ve JBoss

Detaylı

Üst Düzey Programlama

Üst Düzey Programlama Üst Düzey Programlama Servlet Üst Düzey Programlama-ders01/ 1 Servlet Nedir? Web sayfaları ilk başlarda durağan bir yapıya sahipti ve kullanıcıdan bilgi alarak işlemler yapmıyordu. Zamanın geçmesiyle kullanıcıya

Detaylı

Powered by www.etgigrup.com. www.vedubox.com

Powered by www.etgigrup.com. www.vedubox.com Powered by www.etgigrup.com www.vedubox.com Entegre E-Eğitim Sistemi Uzaktan Eğitim Sisteminiz 1DK da Hazır! Kolay Basit İnovatif Esnek Entegre Entegre Eğitim Platformu Uzaktan Eğitim, e-eğitim, Online

Detaylı

Üst Düzey Programlama

Üst Düzey Programlama Üst Düzey Programlama Struts Framework Üst Düzey Programlama-ders08/ 1 JSP MODEL 1 ve MODEL 2 Mimarileri Bu mimariler bir web uygulaması geliştirilirken kullanılan yöntemlerdir. Bu yöntemler arasındaki

Detaylı

2. hafta Bulut Bilişime Giriş

2. hafta Bulut Bilişime Giriş 1 2. hafta Bulut Bilişime Giriş 3. Bulut Bilişime Duyulan İhtiyaç Son yıllarda veri kullanımında görülen artışlar sayesinde verinin elde edilmesi ve üzerinde analizler yapılarak genel değerlendirmelerde

Detaylı

WEB KULLANICI KONTROLLERİ ve ANASAYFA KULLANMA(Master Page)

WEB KULLANICI KONTROLLERİ ve ANASAYFA KULLANMA(Master Page) WEB KULLANICI KONTROLLERİ ve ANASAYFA KULLANMA(Master Page) WEB KULLANICI KONTROLLERİ Kullanıcı kontrolleri bir içeriğin birden fazla sayfada kullanılmasına olanak sağlar. Bir web sayfasına eklenerek içerik

Detaylı

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi JAVA PROGRAMLAMA Öğr. Gör. Utku SOBUTAY İÇERİK 2 Java Kodlarına Yorum Satırı Eklemek Java Paket Kavramı Java Kütüphane Kavramı Konsoldan Veri Çıkışı ve JOPtionPane Kütüphanesi JOptionPane Kütüphanesi Kullanarak

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ (2010)

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ (2010) SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ (2010) 1. SINIF GÜZ YARIYILI 6913130 Atatürk İlkeleri ve İnkılap

Detaylı

VERİ TABANI SİSTEMLERİ

VERİ TABANI SİSTEMLERİ VERİ TABANI SİSTEMLERİ 1- Günümüzde bilgi sistemleri Teknoloji ve bilgi. 2- Bilgi sistemlerinin Geliştirilmesi İşlevsel Gereksinimleri 1.AŞAMA Gereksinim Belirleme ve Analiz Veri Gereksinimleri Gereksinimler

Detaylı

Bilecik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Moodle Uzaktan Öğretim Sistemi

Bilecik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Moodle Uzaktan Öğretim Sistemi Akademik Bilişim 12 - XIV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri Bilecik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Moodle Uzaktan Öğretim Sistemi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Bilecik Üniversitesi, Bilecik

Detaylı

İnternet Programcılığı Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net. Statik ve Dinamik Web Siteleri. Dinamik Web Sitesi Nedir?

İnternet Programcılığı Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net. Statik ve Dinamik Web Siteleri. Dinamik Web Sitesi Nedir? Statik ve Dinamik Web Siteleri Statik web sitesi nedir? Statik bir web sitesinde, ya da bir web sitesinin statik bölümlerinde web sayfaları web tasarımcı tarafından hazırlanarak web sunucuya yüklenen,

Detaylı

VERİ MADENCİLİĞİ (Web Madenciliği)

VERİ MADENCİLİĞİ (Web Madenciliği) VERİ MADENCİLİĞİ (Web Madenciliği) Yrd.Doç.Dr. Kadriye ERGÜN kergun@balikesir.edu.tr Kaynak: M. Ali Akcayol, Gazi Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Ders Notları İçerik İnternet World Wide Web

Detaylı

Öğr.Gör. Gökhan TURAN www.gokhanturan.com.tr. Gölhisar Meslek Yüksekokulu

Öğr.Gör. Gökhan TURAN www.gokhanturan.com.tr. Gölhisar Meslek Yüksekokulu Öğr.Gör. Gökhan TURAN www.gokhanturan.com.tr Gölhisar Meslek Yüksekokulu Bilgisayarın Yapısı Donanım (Hardware): Bir bilgisayara genel olarak bakıldığında; Kasa, Ekran, Klavye, Fare, Yazıcı, Hoparlör,

Detaylı

Veri Tabanı-I 5.Hafta

Veri Tabanı-I 5.Hafta Veri Tabanı-I 5.Hafta DataBase Oluşturma 1 DATABASE Kolon,özellik,alanColumn,attributes,fields) Sunucu Tablo numarası adı soyadı 0913109001 Ali Can 0913109002 Nuri Koç Database 0913109003 Fatma Kara Satır,Kayıt

Detaylı

yenilikçi bir yatırım yönetim sistemine giriş yapın.

yenilikçi bir yatırım yönetim sistemine giriş yapın. yenilikçi bir yatırım yönetim sistemine giriş yapın. arias yatırım yönetim sistemi ne hoşgeldiniz. arias yatırım yönetim sistemi modern, yenilikçi ve pratik bir proje yatırım takip ve kontrol sistemidir

Detaylı

Bu makalede 2003 sunucu, Windows 2003 Server anlamına gelmektedir. Aşağıda yapılan işlemler 2003 R2 sunucu üzerinde denenmiş ve çalıştırılmıştır.

Bu makalede 2003 sunucu, Windows 2003 Server anlamına gelmektedir. Aşağıda yapılan işlemler 2003 R2 sunucu üzerinde denenmiş ve çalıştırılmıştır. WINDOWS 2003 SUNUCULARI ÜZERĐNE PHP YÜKLENMESĐ ERDAL YAZICIOĞLU erdal(at)gmail.com http://barbarossa41.wordpress.com Merhabalar, Çözümpark.com adresinde bir kullanıcı ASP ve PHP yi aynı sunucu üzerinde

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İnternet Uygulamaları için Veritabanı Programlama EEE474 8 3+2 4 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce

Detaylı

Yazılım Çeşitleri. Uygulama Yazılımları. İşletim Sistemleri. Donanım

Yazılım Çeşitleri. Uygulama Yazılımları. İşletim Sistemleri. Donanım Yazılım Yazılım Bilgisayarlar üretildikleri anda içlerinde herhangi bir bilgi barındırmadıkları için bir işlevleri yoktur. Bilgisayarlara belirli yazılımlar yüklenerek işlem yapabilecek hale getirilirler.

Detaylı

Web Uygulama Güvenliği Kontrol Listesi 2010

Web Uygulama Güvenliği Kontrol Listesi 2010 Web Uygulama Güvenliği Kontrol Listesi 2010 1 www.webguvenligi.org Web uygulama güvenliği kontrol listesi 2010, OWASP-Türkiye ve Web Güvenliği Topluluğu tarafından güvenli web uygulamalarında aktif olması

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : Tiger Enterprise/ Tiger Plus/ Go Plus/Go Bölüm : Kurulum İşlemleri

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : Tiger Enterprise/ Tiger Plus/ Go Plus/Go Bölüm : Kurulum İşlemleri LOGO PROGRAM KURULUMU VE AYARLARI Logo programlarının yüklemesi için kullanılacak,setup dosyaları ftp://download.logo.com.tr/ adresinden indirilerek yapılır. Örneğin Kobi ürünleri için; ftp://download.logo.com.tr/windows/kobi/guncel/go_plus/klasöründen

Detaylı

MOBIL UYGULAMA GELIŞTIRME

MOBIL UYGULAMA GELIŞTIRME MOBIL UYGULAMA GELIŞTIRME PELIN YILDIRIM FATMA BOZYIĞIT YZM 3214 Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Bu Derste Android Nedir ve Uygulama Temelleri Android Uygulama Bileşenleri

Detaylı

Qlik Sense için sistem gereksinimleri. Qlik Sense June 2017 Copyright QlikTech International AB. Tüm hakları saklıdır.

Qlik Sense için sistem gereksinimleri. Qlik Sense June 2017 Copyright QlikTech International AB. Tüm hakları saklıdır. Qlik Sense için sistem gereksinimleri Qlik Sense June 2017 Copyright 1993-2017 QlikTech International AB. Tüm hakları saklıdır. Telif Hakkı 1993-2017 QlikTech International AB. Tüm hakları saklıdır. Qlik,

Detaylı

Aktarımı Çalıştırmak/Geri Almak 146 Alan Seçenekleri 148 Veri Tabanı Şeması 150 Veri Tabanı ile İlgili Bazı Rake Görevleri 162 Modeller 164

Aktarımı Çalıştırmak/Geri Almak 146 Alan Seçenekleri 148 Veri Tabanı Şeması 150 Veri Tabanı ile İlgili Bazı Rake Görevleri 162 Modeller 164 xi Ruby on Rails Nedir? 2 Rails Neden Farklıdır? 2 Başlamadan Önce Bilinmesi Gerekenler 4 İnternet Nasıl Çalışır? 4 İstemci-Web Sunucu İlişkisi 5 HTTP Protokolü 6 URL-Kaynak Konumlandırma Adresleri 7 HTTP

Detaylı

Programlama Dilleri sıralaması Programlama Dilleri sıralaması 2016

Programlama Dilleri sıralaması Programlama Dilleri sıralaması 2016 Programlama Dilleri sıralaması 2016 Programlama Dilleri sıralaması 2016 Programcı olmak şu aralar popüler oldu, Türkiye de ve Dünya da en çok kazandıran mesleklerden biridir bu nedenle Programlama Dilleri

Detaylı

Kaspersky Open Space Security: Release 2. İşletmeniz için birinci sınıf bir BT güvenliği çözümü

Kaspersky Open Space Security: Release 2. İşletmeniz için birinci sınıf bir BT güvenliği çözümü Kaspersky Open Space Security: Release 2 İşletmeniz için birinci sınıf bir BT güvenliği çözümü Güncellenmiş uygulamalar Updated applications Release 2 uygulamaları: Kaspersky Anti-virus for Windows Workstations

Detaylı

ESRI Türkiye Konferansı BULUT BİLİŞİM İLE TURİZM HARİTALARININ YAYIMLANMASI: TRABZON İLİ ÖRNEĞİ

ESRI Türkiye Konferansı BULUT BİLİŞİM İLE TURİZM HARİTALARININ YAYIMLANMASI: TRABZON İLİ ÖRNEĞİ ESRI Türkiye Konferansı BULUT BİLİŞİM İLE TURİZM HARİTALARININ YAYIMLANMASI: TRABZON İLİ ÖRNEĞİ Doç. Dr. Volkan YILDIRIM Arş. Gör. Şevket BEDİROĞLU Bulut Bilişim Nedir? Bulut Bilişim; donanım, yazılım,

Detaylı

4.41. WEB DE GENÇ TEKNİK: AJAX. Fırat Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü, Elazığ. Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi,

4.41. WEB DE GENÇ TEKNİK: AJAX. Fırat Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü, Elazığ. Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, 4.41. WEB DE GENÇ TEKNİK: AJAX 1 Zeynep ÖZER 2 Asaf VAROL 1 Fırat Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü, Elazığ 2 Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü, Elazığ

Detaylı

Uygulamaları ulut bilişime geçirmeden önce, firmanızın/şirketinizin ya da. işinizin gereksinimlerini göz önüne almanız gerekir. Aşağıda bulut bilişime

Uygulamaları ulut bilişime geçirmeden önce, firmanızın/şirketinizin ya da. işinizin gereksinimlerini göz önüne almanız gerekir. Aşağıda bulut bilişime Bulut Bilişim-Planlama Uygulamaları ulut bilişime geçirmeden önce, firmanızın/şirketinizin ya da işinizin gereksinimlerini göz önüne almanız gerekir. Aşağıda bulut bilişime geçemden önce dikkat edilmesi

Detaylı

Kütüphane Kullanıcıları için İçeriğin Zenginleştirilmesi II

Kütüphane Kullanıcıları için İçeriğin Zenginleştirilmesi II Kütüphanelerde Web Sitesi Hazırlama Uygulama Semineri Kütüphane Kullanıcıları için İçeriğin Zenginleştirilmesi II Adnan Menderes Üniversitesi 26 Ekim 2001 Dr. Hatice Kübra Bahşişoğlu Erişim: yapılanma,

Detaylı

Üst Düzey Programlama

Üst Düzey Programlama Üst Düzey Programlama Servlet Üst Düzey Programlama-ders08/ 1 Servlet Nedir? Internetin ilk zamanlarında geliştirilen web sayfaları durağan bilgiler içeriyordu. Zaman geçtikçe web sayfaları daha değişken,

Detaylı

İNTERNET TABANLI TEST HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME PROGRAMLAMA ARAYÜZÜ

İNTERNET TABANLI TEST HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME PROGRAMLAMA ARAYÜZÜ İNTERNET TABANLI TEST HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME PROGRAMLAMA ARAYÜZÜ Öğr Grv. M. Emin MUTLU (Açıköğretim Fakültesi) Arş. Grv. Ruşen YILMAZ (Açıköğretim Fakültesi) Prof. Dr. B. Fethi ŞENİŞ (İşletme Fakültesi)

Detaylı

Google Cloud Print Kılavuzu

Google Cloud Print Kılavuzu Google Cloud Print Kılavuzu Sürüm 0 TUR Notların tanımı Bu kullanım kılavuzunda aşağıdaki not stilini kullanıyoruz: Notlar ortaya çıkabilecek durumu nasıl çözmeniz gerektiğini size bildirir veya işlemin

Detaylı