Bulut Bilişim Uygulamalarında Amazon Web Servisleri Hizmetlerinin ve JavaScript Dilinin Birlikte Kullanımı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bulut Bilişim Uygulamalarında Amazon Web Servisleri Hizmetlerinin ve JavaScript Dilinin Birlikte Kullanımı"

Transkript

1 Bulut Bilişim Uygulamalarında Amazon Web Servisleri Hizmetlerinin ve JavaScript Dilinin Birlikte Kullanımı Hasan Armutlu 1, Muammer Akçay 2 1 Uşak Üniversitesi, Karahallı MYO Bilgisayar Teknolojileri Bölümü, Uşak 2 Dumlupınar Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Kütahya Özet: Günümüzün en gözde bilişim platformu durumundaki Bulut Bilişim Teknolojileri, internetin hızlı gelişimi sayesinde teknoloji dünyasına adım atmıştır. Bulut bilişim teknolojileri donanım kaynaklarını ve yazılım imkânlarının geniş kitleler tarafından kolayca ve ucuz şekilde kullanılmasını amaçlamaktadır. En karmaşık problemlerin çözümü, büyük miktarda verilerin işlenmesi, bilgi ve belgelerin yönetim ve paylaşılması bulut bilişim sayesinde kolaylaşmıştır. Yalnızca bir internet bağlantısına sahip olmak, bulut bilişimin getirdiği tüm kaynaklardan yararlanmak için yeterlidir. Bulut teknolojilerin yararlanılabileceği önemli bir alan ise web sitesi uygulamalarıdır. Web sitesi uygulamalarının dinamik programlanması için sunucu tabanlı çalışan ASP, PHP,.NET, JSP gibi yazılım dilleri sıklıkla kullanılmaktadır. Ancak sunucu tabanlı (server based) çalışan bu dillerin kullanımı, web sitelerin yavaş açılması, sunuculara aşırı yük binmesi, gelişmiş ve pahalı sunucuların kullanılması gibi birçok genel sorun oluşturmaktadır. JavaScript programlama dili web platformu için bir temel oluşturan HTML dili ile birlikte uyumlu şekilde yıllardır kullanılan bir teknolojidir. Nesne tabanlı çalışan JavaScript programlama dili istemci tabanlı (client based) çalıştığı için yükü sunucudan alarak kullanıcılara dağıtmaktadır. Bu bildiride, bir bulut bilişim altyapısı olan Amazon Web Servisleri (AWS) ve JavaScript dilinin birlikte kullanımı anlatılmaktadır. Bu ortak kullanım sayesinde web sitelerinde ne gibi faydalar ve yenilikler oluşabileceği ve maliyet analizleri ortaya konulacaktır. Anahtar Sözcükler: Bulut bilişim, Amazon web servisleri, JavaScript. Abstract: In the case of today's most popular computing platform Cloud Computing Technology, thanks to the rapid development of Internet technology has stepped into the world. Cloud computing technology aims to be used easily and cheap hardware and software resources by the broad masses of opportunities. The most complex problem solving, processing of large amounts of data, information and documents management and sharing has become easier by using cloud computing. Only to have an internet connection, to take advantage of all the resources of cloud computing is enough to bring. Cloud technology is an important area of the web site can be utilized in applications. Web site applications for dynamic programming languages such as server based usage ASP, PHP,.NET, and JSP are often used. However, there are many general problems such as server based usage of these languages, the slow opening of the website, overloaded servers, use of sophisticated and expensive server. JavaScript is a programming language for the web platform in a manner consistent with the underlying HTML language is a technology used for decades. Objectoriented JavaScript programming language runs client based. It distribues the workload by taking the load server to the client. In this study, Amazon Web Services (AWS) such as a cloud computing infrastructure and the combined use of the JavaScript language are explained. Through common use of this website in what kind of benefits and innovation can occur and cost analysis will be presented. Key Words: Cloud computing, Amazon web services, JavaScript.

2 1. Giriş Bulut bilişim, bilgi ve donanım paylaşımı temelinde gelişen, verilerin çevrimiçi olarak saklandığı ve yayınlandığı, donanımın ise uzaktan erişim veya dağıtık sistemler şeklinde kontrol edilebildiği bilgi teknolojileridir. Bulut bilişim hızlı sonuçlar alınmasını sağlayan, esnek ve düşük maliyetli yapısıyla bilişim imkânlarını geliştiren bir teknolojidir. Bulut bilişim ihtiyaç duyulduğunda yeni teknolojilerin sisteme dahil edilmesine izin verirken; ihtiyaç azaldığında atıl durumdaki teknolojileri farklı sistemlere yönlendirerek kullandığın kadar öde (pay as you go) yöntemiyle maliyetleri de düşürmektedir [1]. Ancak kaynak paylaşımının pratik kullanımdaki en büyük avantajı, kişisel bilgisayarın donanım özellikleri ne olursa olsun en basitinden en zoruna tüm uygulamaları bir web tarayıcı aracılığıyla çalıştırabiliyor olmaktır. Elinizdeki eski bir bilgisayarla dahi 3B nesne modellemesi veya en karmaşık genetik algoritma çözümlemesi yapılabilmektedir. Gerekli olan tek şey hızlı bir internet bağlantısı aracılığıyla bulut servislerine bağlanmaktır [2]. Bulut bilişim çeşitli platformları, sistemleri ve uygulamaları destekleyen, her yerden ve yaygın bir şekilde verileri yönetmek için işlevsellik sağlayan bir dağıtık sistemdir [3]. Amazon Web Servisleri, Amazon firması tarafından verilen bir "Bulut Bilişim" hizmetidir. Sunucu hizmetleri, veritabanı hizmetleri, depolama hizmetleri, e-posta yönetimi hizmetleri, hesaplama hizmetleri, uygulama hizmetleri, ödeme hizmetleri gibi 36 farklı hizmet sunar. Bulut bilişimin sağladığı teknolojik altyapı; yazılım, donanım ve ağ hizmetleri gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Bu alanlardan biride internet programcılığı ve web yazılımlarıdır. Web yazılım sistemleri bulut bilişimi çeşitli alanlarda kullanmaktadırlar. Sunucu hizmetleri, veritabanı hizmetleri, depolama hizmetleri ve istatistik işlemleri bu alanlardan bazılarıdır. Web sayfaları hazırlanırken temelde HTML (Hyper Text Markup Language - Zengin Metin İşaret Dili) dilini, görsel tasarım için CSS (Cascading Style Sheets - Basamaklı Stil Şablonları) kodlarını, veri tabanı erişimi, dosya yüklemesi ve hesaplama işlemleri gibi diğer hizmetler için Dinamik Web Programlama Dilleri kullanılmaktadır. Bu çalışmanın ikinci bölümünde, dinamik web programlama amacıyla kullanılan yazılım dilleri incelenmiştir. Bu programlama dilleri sunucu tabanlı (server based) veyaz istemci tabanlı (client based) oluşlarına göre gruplanmış; bu grupların özellikleri tartışılmıştır. Bu diller arasında karşılaştırmalar yapılarak istemci tabanlı JavaScript dilinin üstünlükleri açıklanmıştır. Çalışmanın üçüncü bölümünde ise, bir bulut bilişim servisi olan Amazon AWS hizmetleri açıklanmış; klasik bilişim teknolojileri ve bulut bilişim teknolojileri, Amazon AWS hizmetleri üzerinden karşılaştırılmıştır. Çalışmanın dördüncü bölümünde istemci, tabanlı JavaScript dilinin ve bir bulut teknolojisi olan Amazon AWS hizmetlerinin birlikte ve uyum içinde nasıl kullanılabileceği örnekleriyle incelenmiştir. Örneklemeler içerisine uygulamaya yönelik çalışmalar da eklenmiştir. Son bölümde ise bulut bilişim teknolojilerinin ve istemci tabanlı programlama dilinin birlikte kullanımından doğan faydalar ve riskler açıklanmış; bulut bilişim teknolojilerinin web site projelerinde kullanılmasıyla oluşacak durumlar değerlendirilmiştir. 2. Web Programlama Dilleri Bir web sayfası yazılımı kodlanırken kullanılan yazılım dilleridir. Bu dillerden HTML ve CSS sitenin temel kodlamasını oluştururlar ve site üzerindeki görsel ve yazınsal nesneleri tanımlarlar. Bu diller yalnızca tarayıcı tarafından yorumlanan ve görsel öğelere dönüştürülen kodlar içerirler, herhangi bir programlama özelliği taşımazlar. Aritmetik ve mantıksal işlemler, hesaplamalar, veri tabanı bağlantıları, dosya yüklemeler vb. işlemler için ise dinamik web programlama dilleri kullanılmaktadır. Bu diller HTML dilinin altında çalışır ve elde ettikleri sonucu HTML içerisine gömerek tarayıcıya ulaştırırlar Sunucu Tabanlı Web Programlama Dilleri Bu diller web siteleri içerisindeki dinamik programlama işlemleri, aritmetik ve mantık sınamaları, veritabanı bağlantıları vb. işlemleri gerçekleştirirler. Bu dillerden bazıları şunlardır; ASP: Microsoft firmasının oluşturduğu ilk dinamik web programlama dili olan ASP (Active Server Pages - Etkin Sunucu Sayfaları), tamamen sunucu tabanlı olarak çalışmaktadır. MsSQL, MsAccess ve XML gibi veritabanlarını kullanabilir ve MsWindows sunucularda çalışmaktadır. PHP: 1995 yılında Rasmus Lerdorf tarafından oluşturulan PHP (Personal Home Page Kişisel Ana Sayfa) sunucu tabanlı çalışan bir başka web programlama dilidir. MySQL veri tabanı ve Linux sunucularda daha performanslı çalışmaktadır

3 ASP.NET: Microsoft tarafından hazırlanan bir başka web programlama dilidir. ASP dilinin devamı niteliğinde hazırlanmıştır. JSP: Java dilinin dinamik web programlama için kullanılması amacıyla oluşturulmuştur. Açılımı JavaServer Pages (Java Sunucu Sayfaları) olan bu dil sunucu tabanlı çalışmaktadır. Web sitesi çalıştırıldığında ilk olarak bu dinamik kodlar sunucu içerisinde çalıştırılır ve oluşturulan cevap HTML kodların içerisine gömülerek tarayıcıya gönderilir. Tarayıcı bu cevapları HTML ile birlikte yorumlayarak kullanıcıya gösterir. En önemli özellikleri sunucu tarafından çalıştırılıyor olmalarıdır ve kullanıcı ile direkt etkileşim halinde olmayışlarıdır İstemci Tabanlı Web Programlama Dilleri Bu diller web siteleri içerisinde görsel öğelerin düzenlenmesi, kullanıcı ile site etkileşiminin artırılması, site içerisindeki nesnelerin özelleştirilmesi gibi amaçlarla kullanılırlar. Bu diller sunucu yerine istemcinin yani kullanıcının bilgisayarında, internet tarayıcı tarafından çalıştırılırlar. Bu dillerin en bilineni ve en çok kullanılanı JavaScript programlama dilidir. JavaScript web sayfalarına dinamik içerik sağlamak için hazırlanmış ve 1995 yılında kullanıma sunulmuş bir programlama dilidir. C programlama dilinin basitleştirilmiş hali olarak tanımlanabilir ancak isim benzerliği bulunan Java programlama diliyle herhangi bir bağlantısı yoktur. JavaScript, HTML dili üzerinde çalışan ve HTML içerisindeki nesnelerle etkileşime geçebilen nesne tabanlı bir yapıya sahiptir. Bu dil HTML dilinin içerisine gömülerek yazılır ve tarayıcı tarafından yorumlanır. Tarayıcı tarafıncan yorumlandığı için tamamen istemci tabanlı (client based) bir dildir. Bu dilin kullanıldığı web siteleri sunucu için yük oluşturmazlar. Yeni geliştirilen AJAX teknolojilerine temel oluşturmuş olan bu dil, diğer programlama dillerinin yapabildiği hemen her işlemi başarıyla gerçekleştirebilir. Ayrıca diğer dillerin aksine kullanıcı ile iletişime geçerek büyük bir kullanım kolaylığı ve etkileşim sağlar. Bu sayede de kullanıcı dostu siteler hazırlanabilir JavasScript ve Diğer Dillerin Karşılaştırılması Sunucu tabanlı çalışan web programlama dillerinde tüm dinamik hesaplamalar, tüm veritabanı sorguları ve tüm dosya yükleme işlemleri sunucunun sorumluluğunda ve sunucuya fazladan işlem yükü çıkartacak şekilde çalışmakta ve istemcinin ekranına yalnızca sonuçlar gönderilmektedir. Bu nedenle bir tek sunucu binlerce kullanıcıya aynı anda cevap verebilmek için yüksek performans harcamak durumundadır. Bu nedenle sunucu performans yüksek, kaynakları geniş ve güçlü olmalıdır ve tabi ki bu sunucular yüksek maliyetlidirler. İstemci tabanlı çalışan JavaScript dilinde ise tüm dinamik hesaplamalar ve veritabanı bağlantı istekleri tamamen istemcinin bilgisayarı üzerinde yapılmaktadır. Veritabanı sorguları ve dosya yükleme işlemleri ise bu işlemler için oluşturulmuş farklı hizmetler üzerinde yapılmaktadır. Bundan dolayı siteyi kullanan kullanıcıların işlem yükü tek bir sunucuda değil, istemcilerin bilgisayarlarına ve diğer bulut hizmetlere yüklenmekte; böylece sunucunun işlem yoğunluğu ve yavaşlaması engellenmekte ve web sitesini daha hızlı hizmet vermesi sağlanmaktadır. Bu nedenle performansı ve donanımsal kaynakları daha düşük, daha maliyetsiz sunucular kullanlabilirr. Aynı zamanda AWS hizmetlerinde kullandığın kadar öde mantığı ile ücretlendirme yapıldığı için, sunucuya daha az iş yükü bindikçe maliyetlerde de düşüş yaşanacaktır. JavaScript dilinin bir diğer özelliği bu dilin gerçek zamanlı (real time) çalışabilmesidir. Diğer tüm diller sunucuda yorumlandığı için sayfanın önce dinamik kodları çalışmakta, sonra HTML kodlaması yorumlanmaktadır. Bu da kullanıcının dinamik işlemlere müdahalesini, kodlarla etkileşimini engellemektedir. Ancak JavaScript dili HTML dili ile birlikte eş zamanlı olarak istemci tarafından yorumlandığı için kullanıcı istediği anda işlemi durdurabilir veya sayfanın herhangi bir bölümünü yeniden yorumlatabilir. Böylelikle yorumlama işlemi gerçek zamanlı ve kullanıcının isteğine uygun hale getirilebilir. 3. Amazon AWS Amazon Web Servisleri (AWS), Amazon firması tarafından verilen bir "Bulut Bilişim" hizmetidir. Sunucu hizmetleri, veritabanı hizmetleri, depolama hizmetleri, e-posta yönetimi hizmetleri, hesaplama hizmetleri, uygulama hizmetleri, ödeme hizmetleri gibi 36 farklı hizmet sunar. Diğer bazı bulut bilişim teknolojileri (Azure, IBM Cloud vb.) sadece uzman geliştiricilere, bazıları (Google Apps, IBM Cloud vb.) sadece yazılım geliştiricilere ve bazılarıysa (EyeOs, Goggle Drive, icloud vb.) sadece son kullanıcıya hitap etmektedir. Ancak Amazon AWS, diğer bulut hizmetlerinden farklı olarak her sorun için farklı hizmetler sunmaktadır. Amazon AWS hizmetleri hali hazırda 36 farklı hizmetten oluşmakta ve bu hizmetler birbirleriyle aktif şekilde haberleşerek uyumlu bir biçimde çalışmaktadırlar. Her sorun için farklı hizmetlerin kullanılması geliştiriciler için daha esnek bir yapı

4 oluşturmaktadır. Bu esnek yapı ister manüel isterse otomatik olarak kolayca ölçeklendirilebilmekte ve ihtiyaçlara daha hızlı şekilde cevap vermektedir. Her düzeydeki geliştiriciler ister altyapı sistemi, ister uygulama platformu ve isterse son kullanıcı arayüzüyle bu hizmetlerden yararlanabilmektedir. Bir web sitenin klasik teknolojiler kullanılarak yayınlanması için gerekli üç bileşeni vardır; Hosting: sitenin kodlama dosyalarının bulunduğu ve internetten kullanıcılara yayınlandığı web sunucusu (hosting) hizmetidir. Bu sunucuda HTML kodlamalar ve diğer dinamik kodlamaların bulunduğu dosyalar kullanıcılara sunulur ve kullanıcılar kendi bilgisayarlarında bulunan tarayıcılar sayesinde bu dosyalar ulaşarak web sitesini görüntülerler. Veritabanı: Web sitesi içerisinde yapılan tüm işlemlere ait, site kullanıcılarına ait ve site içeriğine ait tüm veriler bu hizmette tutulur. Web sitesinin bilgi kaynağıdır. Çoğunlukla sunucu üzerinde bulunurlar. Depolama Alanı: Web sitesi tasarımında kullanılan resimler, görsel işitsel öğeler, site içerisinde depolanan tüm dokümanlar bu alanda tutulurlar. Bu hizmet de sunucu üzerinde sabit disklerde tutulurlar. Amazon AWS hizmetleriyle bulut bilişim teknolojileri kullanarak bir web sitesi yayınlamak için ise şu üç bileşen eşzamanlı şekilde kullanılmalıdır; Amazon AWS EC2: Amazon EC2 hizmeti, internet üzerinden bir sanal makine hizmeti sunarak, bu sanal makinenin web sunucu (hosting) olarak kullanılmasına izin vermektedir. Amazon AWS DynamoDb: Amazon DynamoDb hizmeti NoSql özellikli bir veritabanıdır. NoSql özellikli olduğundan dolayı standart T-Sql komutları yerine özel komutlar kullanmaktadır. Amazon AWS S3: Amazon S3 hizmeti bir bulut depolama hizmetidir. Sunucudan bağımsız çalışan bu hizmete internet üzerinden kolayca dosya gönderilip alınabilir. Bu hizmetler birlikte kullanılarak bir web sitesi yayınlanabilir. Klasik teknolojiler yerine bulut teknolojilerin kullanılmasıyla oluşturulacak web siteleri daha ucuz, daha performanslı, daha esnek bileşenlere sahip ve daha rahat güncellenebilir durumdadırlar. Klasik teknolojiler kullanılarak hazırlanan bir web sitesinde tüm bileşenler Şekil 1 de görüldüğü üzere aynı fiziksel sunucuda bulunmaktadır. Bu sunucu üzerinde bir güncelleme yapılmak istendiğinde, örneğin sunucu işlemci hızı artırılmak istendiğinde veya depolama alanı yükseltilmek istendiğinde tüm sunucu durdurulacaktır. Bu güncellemeler, donanımsal bileşenlerin değiştirilmesi şeklinde olduğu için vakit alan ve zor işlemlerdir. Ayrıca güncelleme sonrasında çıkan parçalar (işlemci, sabit disk vb.) tekrar kullanılamayacak veya iade edilemeyecek parçalar olduğu için atıl kullanılmayan kaynaklara dönüşecektir. Bu nedenle maliyetler artacaktır. Şekil 1: Klasik Teknolojiler Sunucu Bileşenleri ve Çalışma Prensibi. Aynı güncellemeler bulut teknolojilerin kullanıldığı Şekil 2 de de görüldüğü gibi, sunucuda yani Amazon EC2 hizmetinde yapılmak istendiğinde, bu sunucu sanal makinelerden oluştuğu için yönetim paneli kullanılarak, işlemci veya depolama alanı değişimi saniyeler içerisinde ve kolayca yapılacaktır. Ayrıca atıl kullanılmayan parçalar çıkmayacağı için maliyetler ortadan kalkacaktır. Şekil 2: AWS Hizmet Bileşenleri ve Çalışma Prensibi. Hemen hemen her uygulamada verilerin bir SQL veritabanında saklanması gerekir ve birçok durumda, bir

5 veritabanı doğru seçimdir. Fakat sabit bir veritabanı şeması kolayca yeni şartlara uyum sağlama yeteneğini sınırlar ve SQL destekleyen bu ilişkisel veri tabanları arasında yatay olarak büyütmek zordur. İnternet ölçekli uygulamalar için, geleneksel ilişkisel veri tabanları genellikle iyi bir seçim değildir. Bu nedenlerden dolayı Amazon DynamoDb veri tabanı NoSQL bulut uygulamalar için çok popüler olmuştur [5]. Amazon AWS hizmetlerinin bir başka faydası da tüm hizmetlerde kullandığın kadar öde (pay as you go) ödeme planının olmasıdır. Bu ödeme planına göre tüm hizmetlerde sabit açılış fiyatları yoktur. Bunun yerine kullandığınız hizmet başına saatlik veya işlemlik ücretlendirme yapılır. Örneğin; EC2 hizmeti sunucusu saatlik kullanım başına $0,12 ücret almaktadır ve web sitesi kullanılmadığı saatlerde bu ücret alınmamaktadır. Amazon DnamoDb hizmeti ise veritabanında depolanan veri başına değil, verileri okuma-yazma adedine göre ücretlendirmektedir. Amazon DynamoDb hizmetinde her 50 adet okuma işlemi 0,0065$ ve her 10 adet yazma işlemi 0,0065$ olarak ücretlendirilmektedir [6]. 4. AWS ve JavaScript Kullanımı Bu hizmetlerin kullanılabilmesi için öncelikle web sitesi tasarımının, HTML ve CSS kodlamasının yapılmış olması gerekmektedir. Daha sonra Amazon AWS üzerinden kullanılacak Amazon EC2 sunucusunun, Amazon S3 depolama alanının ve Amazon DynamoDb veritabanının hizmet olarak satın alınmış olması gerekmektedir. Bu hizmetler Amazon web sitesi üzerinden üye olunarak ve site içerisindeki Yönetim Paneli (Management Console) kullanılarak yapılabilir [6]. AWS hizmetlerinin JavaScript ile kullanılabilmesi için JavaScript Yazılım Geliştirme Kiti (SDK) hazırlanan web sitesinin kodlarına eklenmelidir. Bu yazılım geliştirme kiti Amozon web sitesi üzerinden temin edilebilir [7]. Site kodlaması içerisine eklenmesi, herhangi bir javascript kütüphanesinin eklenmesi gibidir ve Şekil 3 de gösterildiği şekilde gayet basittir. Şekil 3: JavaScript SDK nın Web Sitesine Eklenmesi. Bu işlemden sonra SDK içerisinde, AWS kullanıcı hesabı (accesskeyid), şifresi (secretaccesskey), hizmet bölgesi (region) gibi yapılandırma ayarları Şekil 4 de gösterildiği gibi yapılmalıdır. Bu ayarlamalar bizzat AWS konsolu tarafından oluşturulan bilgiler ve şifreler kullanılmalıdır. Şekil 4: JavaScript SDK Ayarlarının Yapılışı. Bu işlemler tamamlandıktan sonra bulut bilişim hizmetleri JavaScript kodlar tarafından kullanıma hazır hale gelmiş olacaktır. Örneğin; web sayfasından DynamoDb veritabanına bağlanmak için aşağıdaki JavaScript kodları kullanılabilir; var baglanti = new AWS.DynamoDB(); var param = { "TableName":"TBL_HABER","Limit":1000, "AttributesToGet":["sira","ad"] } Bu kodlarla oluşturulan baglanti değişkeni veritabanı bağlantısını sağlamakta; param değişkeni ise tablo adı, alan adları gibi bağlantı parametrelerini belirtmektedir. Bu bağlantı ve parametreler kullanılarak aşağıdaki gibi veri çekme işlemleri yapılabilir. baglanti.scan(param,function(hata,veri){ }); if(hata){ alert(hata); }else{ for(i=0;i<veri.count;i++){ document.write(veri.items[i].ad.s); } } Yukarıda görülen JavaScript kodda veritabanı üzerinde veri çekme (scan) işlemi yapılmaktadır. Bu işlem için oluşturulan fonksiyonda hata ve veri isminde iki değişken bulunmaktadır. hata değişkeni bağlantı esnasında oluşabilecek olumsuzlukları denetlemek için kullanılmaktadır. Eğer bir hata oluşmuşsa sayfaya uyarı (alert) olarak bu değişken üzerinden bildirilmektedir. Herhangi bir hata oluşmadığında ise veriler veri değişkeni üzerinden alınmaktadır. Bu değişken veritabanından dönen tüm bilgileri bir dizi halinde kendi üzerinde taşımaktadır. Bu nedenle veri değişkenine bir sayaç (count) ayanarak

6 tün veri dizisi taranabilir ve ekrana yazdırma komutu ile web sitesine gönderilebilir. Bu komutlar dışında veritabanı kontrolü için veri listeleme, veri ekleme, veri güncelleme ve veri silme için de şu komutlar kullanılabilir; baglanti.getitem(param){} *Listele baglanti.putitem(param){} *Ekleme baglanti.updateitem(param){} *Güncelleme baglanti.deleteitem(param){} *Silme 5. Sonuçlar Bu bildiride bulut bilişim sistemleri kullanılarak oluşturulan web uygulamalarında Amazon AWS hizmetlerinin ve JavaScript kodlama dilinin birlikte kullanımı anlatılmış, bulut hizmetlerin faydalarından ve istemci tabanlı JavaScript dilinin kolaylıklarından bahsedilmiştir. Bildiride bahsedilen bu tasarım Bulut Okulu isimli uzaktan eğitim web portalında başarıyla uygulanmıştır [8]. Web sitesi kodlamasında JavaScript dilinin kullanılmasıyla, dinamik programlamanın hesap yükü, veritabanı kayıt işlemlerin ve dosya yükleme işlem yoğunluğu sunucuya yük olmaktan kalkmıştır. JavaScript dili sayesinde tüm bu yoğun işlemler istemcinin yani kullanıcının bilgisayarına yüklenmiştir. Yoğun kullanılan bir web sitesinde yüzlerce kullanıcının yükü tek sunucuya binmek yerine kullanıcı bilgisayarlara dağıtılmakta, böylece sunucuda yaşanacak performans kayıpları önlenmektedir. Hatta normalde kullanılacak yüksek performans sahibi bir sunucuya binlerce lira harcamak yerine, daha düşük performanslı bir sunucu daha düşük maliyetlere alınabilecektir. Ayrıca JavaScrip kullanılarak kullanıcıların web sitesi ile daha çok etkileşime girmesi sağlanabilir, interaktif uygulamalar hazırlanabilir. JavaScript dili HTML dili ile birlikte aynı anda istemci tarafından yorumlandığı için kullanıcı istediği anda işlemi durdurabilir veya sayfanın herhangi bir bölümünü yeniden yorumlatabilir. Böylelikle yorumlama işlemi gerçek zamanlı ve kullanıcının isteğine uygun hale getirilebilir. Örneğin; sayfanın tamamı yüklenmeden web sitesindeki yalnızca haberler bölümü yüklenebilir veya sayfa açık durumdayken sadece fotoğrafların yenilenmesi sağlanabilir. Bu sayede web sitelerinde kullanıcı memnuniyeti artırılmış olur ve sayfada geçirecekleri süre uzatılmış olur. Tüm bu istemci tabanlı kodlamanın yapılması bulut bilişim teknolojileri kullanan Amazon AWS hizmetleri sayesinde olmuştur. Klasik teknolojiler kullanıldığında JavaScrip dili, veritabanına doğrudan bağlanamaz ve istemci tarafı hesaplama olayı var olamaz. Ancak bulut bilişim teknolojilerinin, daha doğrusu Amazon AWS hizmetlerinin başka faydaları da bulunmaktadır. Amazon EC2 hizmeti sayesinde daha düşük performanslı bir sunucuya daha ucuza sahip olunabilir. Site kullanım yoğunluğu artığında sunucunun işlemci veya bellek değerlerini artırmak Amazon EC2 sayesinde saniyeler içerisinde yapılabilir. Ayrıca Amazon AWS hizmetleri bu gibi yoğun kullanım durumlarını otomatik olarak algılayabilir ve yoğunluk geçene kadar donanım değerlerini artırabilir. Yoğunluk normal düzeye düştüğünde bu donanım değerleri yine otomatik olarak geri alınmış olur. Yapılan bu kaynak artırımı ise kullanıldığı saat kadar ücretlendirilir, gereksiz maliyetler önlenmiş olur. 6. Kaynaklar [1] Armutlu, H., & Akçay, M. Uzaktan Eğitim Sistemlerinde Bulut Bilişimin Kullanımı. 7th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS'13), 2013, ERZURUM. [2] Armutlu, H., & Akçay, M. Bulut Bilişim Ve Uygulamaları. 29. Ulusal Bilişim Kurultayı, 2012, ANKARA. [3] Doukas, C., Pliakas, T., & Maglogiannis, I. Mobile Healthcare Information Management Utilizing Cloud Computing and Android OS. In Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC), 2010 Annual International Conference of the IEEE (pp ). [4] Krause, S. Tutorial: Hands on Introduction to Amazon Web Services. In Proceedings of the 2013 IEEE/ACM 6th International Conference on Utility and Cloud Computing (p. xxx). [5] (Erişim Tarihi: :21) [6] (Erişim Tarihi: :36) [7] (Erişim Tarihi: :29)

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ WEB TABANLI PROGRAMLAMA DİLLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE PERFORMANS ANALİZİ Ferhat BAĞÇACI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Asaf VAROL YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK

Detaylı

EĞİTİMDEKİ YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER: BULUT TEKNOLOJİSİ

EĞİTİMDEKİ YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER: BULUT TEKNOLOJİSİ EĞİTİMDEKİ YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER: BULUT TEKNOLOJİSİ Yrd. Doç. Dr. M. Tuncay Sarıtaş Balıkesir Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi tuncaysaritas@gmail.com Nalan Üner Balıkesir Üniversitesi

Detaylı

GPS TEKNOLOJİSİ İLE KONUM TESPİT SİSTEMİ TASARIMI

GPS TEKNOLOJİSİ İLE KONUM TESPİT SİSTEMİ TASARIMI T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLİM DALI GPS TEKNOLOJİSİ İLE KONUM TESPİT SİSTEMİ TASARIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ Emrah YİĞİT

Detaylı

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YENİ WEB TEKNOLOJİLERİ VE WEB UYGULAMALARI. YÜKSEK LİSANS TEZİ Ibrahim ÇAĞLAYAN

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YENİ WEB TEKNOLOJİLERİ VE WEB UYGULAMALARI. YÜKSEK LİSANS TEZİ Ibrahim ÇAĞLAYAN İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YENİ WEB TEKNOLOJİLERİ VE WEB UYGULAMALARI YÜKSEK LİSANS TEZİ Ibrahim ÇAĞLAYAN Anabilim Dalı: Bilgisayar Mühendisliği Programı: Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM VE ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI TURGUT ARSLAN YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM VE ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI TURGUT ARSLAN YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM VE ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI TURGUT ARSLAN YÜKSEK LİSANS TEZİ FİZİK ANABİLİM DALI DANIŞMAN: Doç. Dr.Seyfettin DALGIÇ

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü HASTANE OTOMASYON PROJESİ Ferat AKTAŞ Danışman Yrd. Doç. Dr. Muammer Akçay Haziran, 2013 Kütahya Bu çalışma.../.../2013 tarihinde aşağıdaki jüri

Detaylı

WINDOWS AZURE. İçindekiler

WINDOWS AZURE. İçindekiler WINDOWS AZURE Windows Azure, Microsoft un Genel Bulut uygulama ve altyapı platformudur. Bu platformu pek çok şekilde kullanabilirsiniz. Örneğin Windows Azure ile verilerini Microsoft veri merkezleri üzerinden

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ WEB TABANLI UZAKTAN KONTROL 481BB0008 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

İNTERNET TABANLI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE ORMAN YANGINLARINDA KULLANILMASI (INTERNET GIS AND ITS USAGE IN FOREST FIRES) kemal.sahin@hgk.mil.

İNTERNET TABANLI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE ORMAN YANGINLARINDA KULLANILMASI (INTERNET GIS AND ITS USAGE IN FOREST FIRES) kemal.sahin@hgk.mil. İNTERNET TABANLI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE ORMAN YANGINLARINDA KULLANILMASI (INTERNET GIS AND ITS USAGE IN FOREST FIRES) Kemal ŞAHİN 1, M.Ümit GÜMÜŞAY 2 1 Harita Genel Komutanlığı, Ankara 2 Yıldız Teknik

Detaylı

Veritabanı Yönetim Sistemleri Güvenliği: Tehditler ve Korunma Yöntemleri. Database Management Systems Security: Recent Threats and Prevention Methods

Veritabanı Yönetim Sistemleri Güvenliği: Tehditler ve Korunma Yöntemleri. Database Management Systems Security: Recent Threats and Prevention Methods Politeknik Dergisi Cilt:13 Sayı: 2 s. 71-81, 2010 Journal of Polytechnic Vol: 13 No: 2 pp. 71-81, 2010 Veritabanı Yönetim Sistemleri Güvenliği: Tehditler ve Korunma Yöntemleri Yılmaz VURAL, Şeref SAĞIROĞLU

Detaylı

Mobil öğrenme uygulamalarına yönelik geliştirme platformlarının karşılaştırılması ve örnek uygulamalar

Mobil öğrenme uygulamalarına yönelik geliştirme platformlarının karşılaştırılması ve örnek uygulamalar Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd auad.anadolu.edu.tr Mobil öğrenme uygulamalarına yönelik geliştirme platformlarının karşılaştırılması ve örnek uygulamalar Yrd. Doç. Dr. Nilgün ÖZDAMAR

Detaylı

LİNUX TABANLI FTP SUNUCULARDA VERİ TRANSFERİNDE ALGORİTMALAR YARDIMIYLA GÜVENLİ ERİŞİM YÖNETİMİ UYGULAMASI. Mehmet Can HANAYLI. Yüksek Lisans Tezi

LİNUX TABANLI FTP SUNUCULARDA VERİ TRANSFERİNDE ALGORİTMALAR YARDIMIYLA GÜVENLİ ERİŞİM YÖNETİMİ UYGULAMASI. Mehmet Can HANAYLI. Yüksek Lisans Tezi LİNUX TABANLI FTP SUNUCULARDA VERİ TRANSFERİNDE ALGORİTMALAR YARDIMIYLA GÜVENLİ ERİŞİM YÖNETİMİ UYGULAMASI Mehmet Can HANAYLI Yüksek Lisans Tezi Matematik Anabilim Dalı Mayıs 2014 LİNUX TABANLI FTP SUNUCULARDA

Detaylı

Çevrimiçi Uzaktan Eğitimde İletişim Modülü

Çevrimiçi Uzaktan Eğitimde İletişim Modülü Çevrimiçi Uzaktan Eğitimde İletişim Modülü Prof. Dr. Asaf Varol Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Yalın Kılıç Türel Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi ÖZET Eğitim sisteminde verimliliğin

Detaylı

SOSYAL YARDIM ALANINDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI: ÖRNEK MODEL SOSYAL YARDIM BİLGİ SİSTEMİ SOSYAL YARDIM UZMANLIK YETERLİLİK TEZİ

SOSYAL YARDIM ALANINDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI: ÖRNEK MODEL SOSYAL YARDIM BİLGİ SİSTEMİ SOSYAL YARDIM UZMANLIK YETERLİLİK TEZİ SOSYAL YARDIM ALANINDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI: ÖRNEK MODEL SOSYAL YARDIM BİLGİ SİSTEMİ SOSYAL YARDIM UZMANLIK YETERLİLİK TEZİ Hazırlayan: Umut İsmail YEŞİLIRMAK (Sosyal Yardım Uzman Yardımcısı)

Detaylı

Tezin birinci bölümde dünya üzerinde bilgi teknolojilerin ve ERP sistemlerinin yeri ve önemi anlatılmıştır.

Tezin birinci bölümde dünya üzerinde bilgi teknolojilerin ve ERP sistemlerinin yeri ve önemi anlatılmıştır. i Yüksek Lisans Tezi Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ÖZET Bu tez çalışmasında, son yarım yüzyıl içerisinde yaşanan teknolojik gelişmeler sonucunda ortaya çıkan ERP sistemleri, ERP sistemleri

Detaylı

SAĞLIK KAYITLARININ İZLENMESİNDE AKILLI KART KULLANIMI

SAĞLIK KAYITLARININ İZLENMESİNDE AKILLI KART KULLANIMI EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) SAĞLIK KAYITLARININ İZLENMESİNDE AKILLI KART KULLANIMI Geylani KARDAŞ Uluslararası Bilgisayar Anabilim Dalı Bilim Dalı Kodu : 619.02.04 Sunuş

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARINA GİRİŞ 482BK0142 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARI 1

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARI 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARI 1 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

ORACLE İÇİN VERİ TABANI YÖNETİM ARACI VE PERFORMANS ANALİZİ ALPASLAN KILIÇKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

ORACLE İÇİN VERİ TABANI YÖNETİM ARACI VE PERFORMANS ANALİZİ ALPASLAN KILIÇKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ORACLE İÇİN VERİ TABANI YÖNETİM ARACI VE PERFORMANS ANALİZİ ALPASLAN KILIÇKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAZİRAN 2008 ANKARA

Detaylı

JavaScript Güvenlik Açıkları ve Güncel Çözüm Önerileri

JavaScript Güvenlik Açıkları ve Güncel Çözüm Önerileri JavaScript Güvenlik Açıkları ve Güncel Çözüm Önerileri A. Özel, Ç. Kaya, S. Eken Özet İnternet teknolojileri ve bilgisayar kullanımının gelişmesi ile beraber web uygulamalarının sayısı da artmaktadır.

Detaylı

I. genel bakış 01 canias ERP... 01. Temel Veriler... 06 Sistem Yönetimi ve TROIA Geliştirme Ortamı... 09

I. genel bakış 01 canias ERP... 01. Temel Veriler... 06 Sistem Yönetimi ve TROIA Geliştirme Ortamı... 09 INDUSTRIAL APPLICATION SOFTWARE ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT AST AST AST CLB CLB CLB AST AUT AUT AUT AUT AUT BOM BOM BOM BOM BOM BOM BOM AUT AUT AUT BUD BUD BUD BUD BUD BUD BUD CAL CAL CAL CAL CAL CAL CAL

Detaylı

2.11. SANAL SINIF EĞĠTĠM MERKEZĠ OTOMASYONU

2.11. SANAL SINIF EĞĠTĠM MERKEZĠ OTOMASYONU 2.11. SANAL SINIF EĞĠTĠM MERKEZĠ OTOMASYONU Prof. Dr. Asaf VAROL West Virginia University, US College of Engineering&Mineral Resources asaf_varol@yahoo.com (üniversitedeki e-postanızda yazılabilir) ArĢ.

Detaylı

MOBİL CİHAZLAR İÇİN EPUB STANDARDINDA MÜFREDAT DERS İÇERİK ÜRETİMİ

MOBİL CİHAZLAR İÇİN EPUB STANDARDINDA MÜFREDAT DERS İÇERİK ÜRETİMİ MOBİL CİHAZLAR İÇİN EPUB STANDARDINDA MÜFREDAT DERS İÇERİK ÜRETİMİ Yusuf Özoğlu İstanbul Üniversitesi yozoglu@gmail.com Feyzi Kaysi İstanbul Üniversitesi feyzikaysi@gmail.com Furkan Özoğlu İstanbul Teknik

Detaylı

KIYI YAPILARININ DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASINDA

KIYI YAPILARININ DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASINDA T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KIYI YAPILARININ DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASINDA MOBİL UYGULAMALARIN KULLANILMASI DENİZCİLİK UZMANLIK TEZİ Mehmet Ali VELİOĞLU, Denizcilik Uzman Yardımcısı

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU İŞLETİM SİSTEMLERİ Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Editör: Uzm. Dr. Merve AKIN Aziz KÜÇÜK. Hazırlayan: Sefa GÜNGÖR. Görsel Tasarım ve Kapak: Sefa GÜNGÖR

Editör: Uzm. Dr. Merve AKIN Aziz KÜÇÜK. Hazırlayan: Sefa GÜNGÖR. Görsel Tasarım ve Kapak: Sefa GÜNGÖR Editör: Uzm. Dr. Merve AKIN Aziz KÜÇÜK Hazırlayan: Sefa GÜNGÖR Görsel Tasarım ve Kapak: Sefa GÜNGÖR Bu yayın T.C. Sağlık bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Sağlık Bilişimi Daire Başkanlığı tarafından

Detaylı

IBM Cognos Express Sürüm 10.1.0. IBM Cognos Express'i Yönetme

IBM Cognos Express Sürüm 10.1.0. IBM Cognos Express'i Yönetme IBM Cognos Express Sürüm 10.1.0 IBM Cognos Express'i Yönetme Not Bu belgeyi ve desteklediği ürünü kullanmadan önce şu kısımdaki bilgileri okuyun: Özel Notlar sayfa 167. Ürün Bilgileri Bu belge, IBM Cognos

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI 3. NESİL GEZGİN TELEFONLAR ÜZERİNDE ÇALIŞAN AĞ/İNTERNET TABANLI UYGULAMALARIN GÜVENLİĞİNİN ARTIRILMASI

Detaylı

Her şey tarayıcı ile sağlanıyor Hiçbir masaüstü uygulamasına veya ekstra tarayıcı plug-in'ine gerek yok

Her şey tarayıcı ile sağlanıyor Hiçbir masaüstü uygulamasına veya ekstra tarayıcı plug-in'ine gerek yok BULUT BİLİŞİM NEDİR? Uygulama ve servislerin internetteki sunucular üzerinde bulundurulması, internete bağlı herhangi bir cihaz ile uygulama ve servislerin çalıştırılmasıdır. Bulut Bilişim ile bilgisayarınızda

Detaylı

SQL Enjeksiyon Saldırı Uygulaması ve Güvenlik Önerileri

SQL Enjeksiyon Saldırı Uygulaması ve Güvenlik Önerileri 1st International Symposium on Digital Forensics and Security (ISDFS 13), 20-21 May 2013, Elazığ, Turkey SQL Enjeksiyon Saldırı Uygulaması ve Güvenlik Önerileri Doygun DEMİROL 1, Resul DAŞ 2, Muhammet

Detaylı