T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ BAŞKALE MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI 2011 YILI DERS İÇERİKLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ BAŞKALE MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI 2011 YILI DERS İÇERİKLERİ"

Transkript

1 T.C. ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI 0 YILI DERS İÇERİKLERİ

2 ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI 0 YILI ÖĞRENCİNİN ALDIĞI DERSLERİ GÜZ I. DÖNEM BAHAR II. DÖNEM Kodu DERS ADI T U K Z/S Kodu DERS ADI T U K Z/S 0000 Matematik I Z 0000 Türk Dili II 0 Z 000 Yabancı Dil I 0 Z 0000 Matematik II Z 000 Türk Dili I 0 Z 000 Yabancı Dil II 0 Z 000 Atatürk İlk. ve İnkTar. I 0 Z 000 Atatürk İlk. ve İnkTar. II 0 Z 000 Doğru Akım Devreleri M 000 Alternatif Akım Devreleri M 000 Tesisata Giriş M 000 Trafo ve Doğru Akım Mak. M 000 Ölçme Tekniği M 000 Bilgi ve İletişim Teknolojisi M 000 Bilgisayar Destekli Tasarım M 000 Temel Elektronik M 000 Araştırma Yöntem ve Tek. 0 S 000 İşletme Yönetimi I S TOPLAM 0 0 TOPLAM 0 GÜZ III. DÖNEM BAHAR IV. DÖNEM Kodu DERS ADI T U K Z/S Kodu DERS ADI T U K Z/S 000 Asenkron ve Senkron Mak. Z MYEDO Staj 000 Bilgisayar Destekli Proje I Z MYELK0 Güç Elektroniği II Z 000 Elektrik Enerji Santralleri Z MYELK0 Pano Tasarımı ve Montajı Z 000 Elektromekanik Kum. Sis. Z MYELK0 Elektrik Enerji İletimi ve Dağ. Z MYELK0 Güç Elektroniği I Z MYELK0 Programlanabilir Denet. Z MYELK0 Sistem Analizi ve Tasarımı Z MYELK0 Elektronik Devre Tasarımı Z MYELK Kalite Güvence ve Standart. S MYELK Arıza Analizi Z MYELK Sensörler ve Transdüserler S MYELK Bilgisayar Destekli Proje II S MYELK Mesleki Yabancı Dil S MYELK Elektrik Motor ve Sürücüleri S TOPLAM 0 0 MYELK Sözleşme Keşif ve Planlama S MYELK Scada Sistemleri S MYGNS0 Depreme Hazırlık S TOPLAM 0 0 Toplam 0 Toplam 0

3 T.C. ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI 0 YILI DERS İÇERİKLERİ I. Dönem

4 MATEMATİK I Öğr. Gör. M. Burak GÖRENTAŞ Öğr. Gör. M. Burak GÖRENTAŞ Öğrenciye ders kapsamındaki konuları verimli bir şekilde öğreterek gerekli ve yeterli matematik temeli oluşturmak, meslek derslerindeki Matematik konularını daha iyi anlamasını ve öğrendiği matematik konularını mesleğinde kullanmasını sağlamak. A. Sayılar, B. Cebir, C. Denklemler, D. Eşitsizlikler, E. Fonksiyonlar, özel fonksiyonlu grafikler, F trigonometri, logaritma, grafikler, G. sayılar (doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve ondalık sayılar), üslü sayılar, köklü sayılar cebirsel ifadeler, özdeşlikler, çarpanlara ayırıma ve rasyonel ifadeler, fonksiyonlar, H. birinci dereceden denklemler, ikinci dereceden denklemler ve eşitsizlikler, I. ikinci dereceden fonksiyon ve grafikleri, üçgenlerde trigonometrik ifadeler, logaritma, üslü denklemlerin çözümü 0 Mesleği için gerekli olan temel matematiksel işlemleri yapabilme. Öğreneceği temel matematiksel işlemleri mesleği ile ilgili işlemlerde kullanabilme Ders Akışı Sayılar Cebir Denklemler Eşitsizlikler Eşitsizlikler Fonksiyonlar, özel fonksiyonlu grafikler Fonksiyonlar, özel fonksiyonlu grafikler ARASINAV trigonometri, logaritma, grafikler trigonometri, logaritma, grafikler sayılar (doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve ondalık sayılar), üslü sayılar, köklü sayılar cebirsel ifadeler, özdeşlikler, çarpanlara ayırma birinci dereceden denklemler, ikinci dereceden denklemler ve eşitsizlikler birinci dereceden denklemler, ikinci dereceden denklemler ve eşitsizlikler ikinci dereceden fonksiyon ve grafikleri, üçgenlerde trigonometrik ifadeler, logaritma, üslü denklemlerin çözümü Final Sınavı

5 YABANCI DİL I İngilizce Okutmanları İngilizce Okutmanları Bu ders ile öğrencilerin, "European Language Portfolio Global Scale" B düzeyinde İngilizcede; Temel dilbilgisine sahip olmaları, Dinlediklerini anlamaları, Karşılıklı konuşabilmeleri, Okuduklarını anlamaları, Kendilerini yazıyla ifade edebilmeleri. Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları İngilizce ye temel oluşturacak seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve yazma becerileri. Ders Akışı Nice to Meet You! a. Kişi zamirleri (he, she, they) b. Geniş Zamanda to be fiili c. to be fiili olumlu, olumsuz, soru şekilleri d. İsimler: tekil How old are you? a. Sayılar b. There is / There are c. Belirteçler: a, an d. İşaret zamirleri: this, that e. Okuma Parçası I like my family. Do you like...? a. Geniş Zaman b. Geniş Zamanda zaman zarfları c. Sahiplik: Have got / Has got d. Miktar ifadeleri: some, any, no e. 0 Alanında yeterli olacak düzeyde ("European Language Portfolio Global Scale", Level B) yabancı dil bilgisine sahip olur Kısa net iletileri kavrar Kısa, günlük metinleri kavrar Basit, günlük sohbetlere katılır Sade bir dille kendi ve çevresi hakkında konuşur How much? How many? a. Sayılabilen ve sayılamayan isimler b. Miktar ifadeleri: a few, a little c. Soru kelimeleri: how many, how much d. Sahiplik At school / I like him a. Yer edatları (in, on, at) b. Nesne zamirleri c. Sahiplik sıfatları d. Diğer edatlar e. Okuma Parçası I must / I can a. Modals: must, mustn t b. Modals: can, cannot c. Sahiplik s d. Ques on tags e. Okuma Parçası I am studying at the moment. a. Şimdiki Zaman Olumlu b. Şimdiki Zaman olumsuz ve soru c. Şimdiki Zamanda zaman zarfları d. Geçmiş Zaman (Giriş): Geçmi I was on holiday a. Geçmiş Zaman: olumlu, olumsuz, soru b. Geçmiş Zamanda zaman zarfları c. Düzenli ve düzensiz fiiller d. Geçmiş Zamanda zaman cümlec Which is the best? a. Karşılaştırmalı Sıfatlar b. Düzenli sıfatlar c. Düzensiz sıfatlar e. Okuma Parçası I was doing my homework a. Geçmişte Devamlılık (Past Continuous Tense) b. Zaman zarfları c. Hikaye anlatmak d. Okuma Parçası I ll get a be er job a er college. a. Basit Gelecek Zaman (will) b. Planlı Gelecek Zaman (be going to) c. Okuma Parçası Tekrar Ünitesi a. Tekrar b. Modals: used to c. Okuma Parçası Animals are wonderful creatures a. Sıfatlar (isimden önce ve sonra) b. Fiil+ sıfat c. Zarflar (fast, quickly) d. Durum, yer ve zaman zarfları e. Okuma Stories that talk about animals a. Sıfat Cümlecikleri (Relative Clauses): who, which, that, whose, whom b. Okuma Parçası Final Sınavı

6 TÜRK DİLİ I Türk Dili Okutmanları Türk Dili Okutmanları Türk Dili Dersinin amacı; yükseköğretim öğrencilerine, Yüksek Öğretim Kanununda ifadesini bulduğu şekliyle Ana dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek; dil düşünce bağlantısı açısından, yazılı ve sözlü anlatım aracı olarak yi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmek, öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dili hâkim kılmak, onları edebiyatımızın güzel ve değerli örnekleriyle tanıştırmak suretiyle ana dili bilincini pekiştirmektir". Dil ve diller, ana dili bilinci, dil millet ilişkisi, dil düşünce ilişkisi, dil kültür ilişkisi, 'nin tarihi gelişimi, okuma yöntem ve teknikleri, paragraf (paragrafta konu, paragrafta bakış açısı, paragrafta mesaj, paragrafın yapısı, paragraf oluşturma). Türk dilinin gelişim sürecini kavrar. Ana dili bilinci kazanır. Dil kültür ilişkisi kültür elemanları içinde dilin öneminin kavranması. Sessiz, eleştirel, not alarak gibi okuma tekniklerini öğrenir ve diğer derslerde de kullanır. Okuduğu metinlerin konusunu, bakış açısını ve mesajını tespit edebilir. Duygu ve düşüncelerini doğru ve düzgün bir ile anlatabilir. 0 Dil ve Diller Türk Dilinin Tarihi Gelişimi Ana Dili Bilinci Dil Düşünce İlişkisi Dil Millet ve Kültür İlişkisi Okuma Yöntem ve Teknikleri Okuma Yöntem ve Teknikleri Ara Sınav Paragraf Paragrafta Konu Paragrafta Bakış Açısı ve Mesaj Paragrafın Yapısı Paragraf Oluşturma Paragraf Oluşturma Final Sınavı Ders Akışı

7 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Tarih Bölümü Okutmanları Tarih Bölümü Okutmanları Osmanlı Devleti'nin çöküş sebeplerini, Batı Avrupa merkezli gelişmeleri esas alarak değerlendirmek; Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ortaya çıkaran tarihî şartları açıklamak; Cumhuriyet döneminde yaşanan inkılâp hareketlerini izah etmek, dersin amaçları arasında yer almaktadır. Nihâî amaç, üniversite gençliğinin tarih şuurunu canlı tutmaktır. Devrim Kavramı, Türk devrimine yol açan nedenler, Osmanlı Devleti nde ıslahat hareketleri ve Osmanlı Devleti nin sona erme süreci, I. Dünya Savaşının nedenleri ve çıkışı, Osmanlı nın I. Dünya Savaşı na girişi, açılan cepheler, Osmanlı Devleti ni paylaşma antlaşmaları, Mondros Ateşkes Antlaşması, I. Dünya Savaşı nın bitişi, çöken imparatorluklar, Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı, Amasya Tamimi, kongreler yoluyla örgütlenme ve Kuva yı Milliye, Misak ı Milli, TBMM nin kuruluşu, yapısı ve çalışmaları, millî ordunun kurulması ve Kurtuluş Savaşı, Mudanya Ateşkes Antlaşması ve Kurtuluş Savaşı nın bitişi 0 Osmanlı Devleti nin yapısı, bunun bozularak yıkılma sürecine girilmesinin kavranması Avrupa'da gelişmeleri Fransız İnkılâbı ve Sanayi İnkılâbı nın kavranması Osmanlı da yenilik hareketlerine gidilmesi, batının etkilerinin yansımasının kavranması Savaşların olumsuz etkilerini ve Birinci Dünya Savaşı nın sonucunda işgal edilmesinin kavranması Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen inkılâpların değerlendirilmesi Ders Akışı İnkılâpların Etkilendiği Kavramlar: Islahat, inkılâp, evrim vb kavramların açıklanması İnkılâplara Etki Eden Dış Etkenler: Rönesans, reform, coğrafî keşifler, sanayi devrimi, Fransız İhtilâli gibi Batı Avrupa merkezli gelişmelerin değerlendirilmesi İnkılâplara Etki Eden İç Etkenler: Osmanlı Devleti'nin çöküşüne etki eden iç faktörlerin açıklanması Osmanlı Devleti'ni Çöküşten Kurtarma Çabaları: Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde ortaya çıkan moderleşme çabaları ve yapılan ıslahatlar Askerî ve Diplomatik Mücadeleler: Devleti yaşatabilmek için uluslararası alanda yapılan girişimler Birinci Dünya Savaşı: Savaşın çıkış sebepleri; stratejiler, planlar ve Osmanlı Devleti'ne etkileri Birinci Dünya Savaşı'nın Sona Ermesi Savaş Sonunda Yapılan Antlaşmalar ve ortaya çıkan durum Ara Sınav Mondros Mütarekesi Sonrası İlk İşgaller: Antlaşmanın içeriği ve sonuçları Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a Çıkışı ve Milli Teşkilâtlanma: İşgallere karşı ortaya çıkan direniş TBMM'nin Açılışı Milli Mücadele'nin Savaş Safhası: Millî mücadelenin siyasî ve askerî açıdan değerlendirilmesi Düzenli Ordu Savaşları ve Diplomasi Sakarya Meydan Muharebesi Büyük Taarruz ve Başkumandan Meydan Savaşı: Savaş stratejileri ve tarafların durumları Mudanya Mütarekesi ( Ekim ): Antlaşmanın içeriği ve uygulanması Final Sınavı

8 Dersin adı DOGRU AKIM DEVRELERİ Öğr. Gör. İbrahim Halil DİLBER Öğr. Gör. İbrahim Halil DİLBER Elektrik devreleri ile ilgili temel kavramlarin anlasilmasi, dogru akim devrelerinin sürekli durumdaki çözüm yöntemlerinin ögrenilmesi Temel kavramlar, elektrik enerjisi, is ve güç kavramlari, Kirsof yasalari, devre analiz yöntemleri (kol akimlari, süper pozisyon, thevenin ve norton teoremleri), birinci dereceden devre çözümleri. Elektrik devrelerinin temel yasalarini kavramak Devre çözüm yöntemlerini kavramak Dogru akim devrelerinin çözümlerini yapabilmek Devrelerin çözüm yollarini analiz edebilmek Devre çözümünde bilgisayar programlarindan yararlanabilmek Ders Akışı Elektriksel büyüklükler ve temel kavramlarin tanimlanmasi; elektriksel yük, akim, gerilim, direnç ve iletkenlik, direncin fiziksel büyüklüklerle değişimi Elektriksel büyüklüklerin tanimlanmasi; Gerilim akim direnç iliskileri (Ohm kanunu), elektrik devresi, elektromotorkuvvet (emk) Elektrik devre degiskenleri; aktif ve pasif elemanlar, gerilim kaynaklari, akim kaynaklari, bagimli kaynaklar Seri bagli direnç devreleri ve kirchoff un gerilimler yasasi, örnek problem çözümleri. Paralel bagli direnç devreleri ve kirchoff un akimlar yasasi, Seri paralel (karisik) direnç devreleri Elektrik devrelerinin çözümünde kullanilan yöntemler; çevre akimlari yöntemi, iki çevreli elektrik devreleri, üç çevreli elektrik devreleri Elektrik devrelerinin çözümünde kullanilan yöntemler; dügüm gerilimleri yöntemi Vize Sınavı Elektrik devrelerinin çözümünde kullanilan temel teoremler; Süperpozisyon teoremi, Thevenin teoremi, örnek devre çözümleri. 0 Elektrik devrelerinin çözümünde kullanilan Norton teoremi ve norton teoremi ile devre çözümleri. Elektrik devrelerinin çözümünde kullanilan maksimum güç teorisi, Yildiz/üçgen ve üçen yildiz dönüsüm yöntemi, konu ile ilgili örnek devre çözümleri. Dogru akimda devresinde kondansatör, kondansatörün kapasitesi, kondansatörlü dogru akim devrelerinde zaman sabiti, depolanan enerji, kondansatör baglantıları Dogru akimda devresinde bobin, bobinde indüktans, bobinli dogru akim devrelerinde zaman sabiti, depolanan enerji, bobin baglantilari. Bobinli devreler Dogru akimda devresinde bobin, bobinde indüktans, bobinli dogru akim devrelerinde zaman sabiti, depolanan enerji, bobin baglantilari. Bobinli devreler Final Sınavı

9 TESİSATA GİRİŞ Elektrik iç tesisler yönetmeliğine uygun olarak zayıf akım ve kuvvetli akım tesisatlarını uygulayabilme. Alçak gerilim şebekeleri hakkına bilgi sahibi olma. İletken ve yalıtkanlar,kablo döşeme malzemeleri,zayıf akım malzemeleri,elektrik devresi ve çeşitleri,zayıf akım tesisatı uygulama devreleri,zayıf akım tesisatı uygulama devreleri,aydınlatma ve priz devre elemanları,kuvvetli Akım Tesisatlarını Yapmak,Kablo Başlığı Montajını Yapmak,Yer Altı Hat Kablolarını Çekmek. Zayıf akım malzemelerini seçmek ve devrelerini uygulamak Aydınlatma tesisat malzemelerini seçmek ve devrelerini uygulamak Kuvvetli akım tesisat malzemelerini seçmek ve devrelerini uygulamak. TV anten tesisat malzemelerini seçmek ve devrelerini uygulamak. Telefon tesisat malzemelerini seçmek ve devrelerini uygulamak. 0 İletken ve yalıtkanlar, kablolar Kablo döşeme malzemeleri Zayıf akım malzemeleri Elektrik devresi ve çeşitleri Zayıf akım tesisatı uygulama devreleri Zayıf akım tesisatı uygulama devreleri Aydınlatma ve priz devre elemanları Ara sınav Aydınlatma ve priz devre elemanları Aydınlatma ve priz devre elemanları Kuvvetli Akım Tesisatlarını Yapmak Kuvvetli Akım Tesisatlarını Yapmak Kablo Başlığı Montajını Yapmak Yer Altı Hat Kablolarını Çekmek Final sınavı Ders Akışı

10 ÖLÇME TEKNİĞİ Ölçmenin temel ilkeleri, ölçme hataları, çeşitleri ve tespiti, ölçme aletlerinin yapısı ve çalışma prensipleri, boyut, basınç, akış, sıcaklık, elektrik ve elektronik ölçme aletlerinin tanıtılması ve kullanımı. Ölçme temel ilkelerini bilme ve uygulama, ölçme hataların çeşit ve tespitlerini yapma, boyut, basınç, sıcaklık ölçümünü yapma, AC ve DC sistemlerde akim, gerilim, frekans, iş, güç vb. temel elektriksel büyüklüklerin ölçümünü yapma ve ilgili ölçü aletlerin temel yapı ve devre bağlantı şekillerini bilme. Ölçmenin temel ilkelerini bilir Temel ve türetilmiş birim sistemlerini tanır Boyut, açı, basınç, akış ve sıcaklık ölçme aletlerini bilir. Alternatif akım ve gerilimin özelliklerini bilir Alternatif akım ve gerilim ölçmesini yapabilir Ara Sınav 0 Final Sınavı Ders Akışı Temel kavramlar ve birimler Boyut, açı ve alan ölçümü Basınç ve Akış ölçümü Sıcaklık ölçümü DC Ölçmeleri; DC galvanometre, voltmetre, ampermetre AC Ölçmeleri; Sinüzoidal işaretler, işaretlerin ölçülebilir değerleri AC Ölçmeleri; Ölçü aletlerin iç yapı ve çalışma şekilleri AC Ölçmeleri; Akim ve gerilim değerlerinin ölçülmesi Yıl içi sınav AC Ölçmeleri; Akim ve gerilim trafolarının kullanımı AC DC sistemlerde iş ve güç Ölçümü Devre elemanları ve parametrelerinin ölçümü; empedans köprüleri Osiloskop ve Ölçmeler

11 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM Öğr. Gör. İbrahim Halil DİLBER Öğr. Gör. İbrahim Halil DİLBER Elektronik devreleri bilgisayar programı ile çizebilme ve baskı devresini hazırlama işlemleri Bilgisayar programı ile Elektronik devreleri çizebilme ve baskı devresini hazırlama işlemler Sistem/ürün amaç ve kapsamını belirlemek Sistem/ürün konusu ile ilgili ayrıntılı araştırma Vize Sınavı 0 Final Sınavı Ders Akışı Elektrik ve Elektronik Devre Çizim Programının Kurulması ve Program Arayüzünün Tanıtımı Program Ara yüzünün Tanıtımı,Elektrik ve Elektronik Devre Sembolleri Analog Devre Sembolleri ve Devre Çizimi Dijital Devre Sembolleri ve Devre Çizimi Analog Devreler İçin Görsel Ölçü Aletlerini Kullanma Analog Devreler İçin Grafik (Analiz) Menüsünü Kullanma Dijital Devreler İçin Görsel Ölçü Aletlerini Kullanma Dijital Devreler İçin Grafik (Analiz) Menüsünü Kullanma, Baskı Devre Çizim Programının Kurulması Baskı Devre Çizim Programı Arayüzünün Tanıtımı Elektronik Devre Sembolleri El ile Baskı Devre Çizimi Elektronik Şema Çizim Programlarından Netlis Alımı Otomatik Baskı Devre Çizimi, Çıktı Alma

12 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Öğr. Gör. Erdoğan ÖZEL Öğr. Gör. Erdoğan ÖZEL Araştırma yapma yeterliklerini kazandırmak Araştırma yapma yeterliklerini kazandırmak Araştırma yapmak Araştırma raporu hazırlamak Araştırmayı sunmak 0 Ders Akışı Araştırma Konularını Seçme Araştırma Konularını Seçme Kaynak Araştırması Yapma Kaynak Araştırması Yapma Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme Araştırma Sonuçlarını Rapor Hâline Dönüştürme Vize Sınavı Araştırma Sonuçlarını Rapor Hâline Dönüştürme Sunuma Hazırlık Yapma Sunuma Hazırlık Yapma Sunuma Hazırlık Yapma Sunumu Yapma Sunumu Yapma Final Sınavı

13 T.C. ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI 0 YILI DERS İÇERİKLERİ II. Dönem

14 TÜRK DİLİ II Türk Dili Okutmanları Türk Dili Okutmanları Öğrencinin nin özelliklerini bilmesini, dili doğru ve etkili kullanabilmesini ve toplum içinde kendini daha iyi ifade edebilmesini sağlamak nin yapı ve anlam bakımından özellikleri, temel eserler, toplum içinde kendini ifade etme, dili doğru ve etkili kullanmanın yolları. 0 Dersin amacını ve işleyiş planını görür, dilin tanımını ve insan hayatındaki yerini kavrar, konuşma ve yazı dili arasındaki farkları bilir Dilin özelliklerini, dil toplum ve dil kültür ilişkilerini kavrar; okuma ve anlama yöntemlerini bilir Türk dilinin yapısını ve yeryüzündeki dil aileleri arasındaki yerini, lehçe şive ağız ayrımını bilir; noktalama işaretlerinin kullanımını anlar. Türk dilinin tarihi gelişimi içerisinde öne çıkan eserleri görür, yazım kurallarını bilir. Türk dilinin ses özelliklerini bilir, kültürün ne olduğunu ve değişip değişmeyen unsurlarını kavrar. Ders Akışı A. Dilin tanımı ve insan hayatındaki yeri, B. Konuşma dili ile yazı dili arasındaki farklar. A. Dilin özellikleri ve dilin yapısını kavrama. Okuma ve anlama yöntemleri, B. Noktalama işaretleri A. Dünya dilleri arasında ; Lehçe, şive ve ağız arasındaki farklar B. Dil düşünce ilişkisini kavrama, eleştirel düşünme. Noktalama işaretleri A. Belli başlı eserlerin değerlendirilmesi B. Yazım kuralları A. Örneklerle nin ses özellikleri, B. Kültürün değişen ve değişmeyen unsurları A. de sözcük yapısının incelenmesi B. Yazı türlerinden Şiir ve şiir incelemesi C. Yazı için ön hazırlıklar D. Form yazıları: dilekçe, tutanak A. Sözcük Türleri, B. Roman ve hikâye türleri. Edebiyatta kurgu yaşantı ayrımı. C. Sözlük kullanımı Ara Sınav A. Söz öbekleri, B. Klasik kurmaca türler, C. Ödev, proje hazırlama, D. Yazılı Ve Görsel Medyada Dil Yanlışları A. de cümle yapısı ve cümle türleri B. Kullanmalık Metinler: Tiyatro, senaryo C. Bilimsel yazmanın ilkeleri. Yazmada plan, iyi bir plan nasıl yapılır A. Cümle üstü dil yapıları: paragraf ve metin. B. İşlevsel Türler: Makale Eleştiri. Eleştiride yöntem sorunu. A. Semantik bilgisi B. İşlevsel Türler: Deneme Fıkra Gazete Köşe yazısı Söyleşi C. Paragraf yazımı; paragraf türleri ve özellikleri A. Söz sanatları ve nin söz varlığı B. İşlevsel Türler: Mektup, Gezi Yazısı, Anı, Günlük C. Dil Yanlışları (Anlatım Bozuklukları). A. nin güncel sorunları, B. Diksiyonda dikkat edilmesi gereken noktalar C. Bilimsel yazılar Final Sınavı

15 MATEMATİK II Öğr. Gör. M. Burak GÖRENTAŞ Öğr. Gör. M. Burak GÖRENTAŞ A. Lineer Denklem Sistemleri ve Matrisler: Lineer denklem sistemleri ve matrislerle işlemler yapabilme B. Limit ve Süreklilik: Limit ve süreklilikle ilgili problemleri çözebilme C. Türev ve Uygulamaları: Türev kavramını açıklayabilme ve çeşitli fonksiyonların türevlerini alabilme D. İntegral ve Uygulamaları: İntegral yöntemlerini açıklayabilme ve temel fonksiyonların entegralini alabilme. E. Diferansiyel Denklemler: Diferansiyel denklemleri tanıyabilme ve çözüm yöntemlerini kullanabilme F. İstatistik: İstatistik yöntemleri açıklayabilme ve uygulayabilme. A. Lineer Denklem Sistemleri ve Matrisler B. Limit ve Süreklilik C. Türev ve Uygulamaları D. İntegral ve Uygulamaları E. Diferansiyel Denklemler F. İstatistik Lineer denklem ve matris sistemleri ile temel hesaplamaları yapabilme. Limit ve süreklilik kavramlarını açıklayabilme. Türev kavramını açıklayabilme ve çeşitli fonksiyonların türevlerini alabilme. Entegral yöntemlerini açıklayabilme ve temel fonksiyonların entegralini alabilme. Diferansiyel denklemleri tanıyabilme ve çözüm yöntemlerini kullanabilme. ARASINAV 0 İstatistik Final Sınavı Lineer Denklem Sistemleri ve Matrisler Lineer Denklem Sistemleri ve Matrisler Limit ve Süreklilik Limit ve Süreklilik Türev ve Uygulamaları Türev ve Uygulamaları Türev ve Uygulamaları İntegral ve Uygulamaları İntegral ve Uygulamaları Diferansiyel Denklemler Diferansiyel Denklemler Diferansiyel Denklemler Ders Akışı

16 YABANCI DİL II İngilizce Okutmanları İngilizce Okutmanları Bu ders ile öğrencilerin, "European Language Portfolio Global Scale" B düzeyinde İngilizcede; Temel dilbilgisine sahip olmaları, Dinlediklerini anlamaları, Karşılıklı konuşabilmeleri, Okuduklarını anlamaları, Kendilerini yazıyla ifade edebilmeleri amaçlanmaktadır. Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, lisans sonrası ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları İngilizce ye temel oluşturacak seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve yazma becerileri. Normal hızda konuşulduğunda İngilizce yi anlama, anlaşılır konuşabilme, metinleri kolayca okuma ve anlama, düşüncelerini yazılı bir şekilde ifade edebilme farklı alanlardaki metinleri kolayca okuyabilme ve okuduğunu anlayabilme; yanı sıra, yoğun ve kapsamlı okuma alışkanlıkları kazandırma; düşündüklerini, hissettiklerini, gördüklerini ve öğrendiklerini yazarak ifade edebilme düşündüklerini, hissettiklerini, gördüklerini ve öğrendiklerini yazarak ifade edebilme kontrollü özel mektup ve paragraflar yazabilme, bir konuyu özetleyerek veya açımlayarak yazabilme, temel noktalama işaretlerini kullanabilme Yeni bir dili öğrenme arzusu ile tartışma ve konuşmalara katılabilme, mezuniyetlerinden sonra İngilizcelerini geliştirebilme yeteneği kazanma, gelişmiş kişilik, bilgi, yeteneği ile günümüz dünyasına bakış ve görüşlerini ifade edebilme Ders Akışı Geniş zaman (Present Simple) : I/you/we/they, soru ve olumsuzlar; meslekler; haftanın günleri Geniş Zaman (Present Simple) : soru ve olumsuzlar; saatleri söyleme; Geniş Zaman (Present Simple) : he/she/it; Soru ve olumsuzlar; mevsimler; Geniş Zaman (Present Simple) : Kısa cevaplar; Boş zaman ve eğlence faaliyetleri; Boş zaman aktiviteleri hakkında yazma, sosyal ifadeler (I m so Like + V ing & Want + to V Is there / are there; there isn t / there arent; some / any; this, that / these, those Be fiilinin geçmiş zaman biçimi (was / were); cümlecikleri; Ara Sınav Geçmiş Zaman ( Past Simple) : Düzenli fiiller; soru ve olumsuzlar; kısa cevaplar; Geçmiş zaman zarfları ve ifadeleri 0 Geçmiş Zaman ( Past Simple) : Düzenli fiiller; soru ve olumsuzlar; kısa cevaplar; Geçmiş zaman zarfları Geçmiş Zaman ( Past Simple) : Düzensiz fiiller; soru ve olumsuzlar kısa cevaplar; geçmiş hakkında paragraf yazma kısa cevaplar; geçmiş hakkında paragraf yazma Gelecek Zaman(Be Going To) : olumlu, olumsuz ve soru yapıları; gelecek zamana dair plan ve programlar Final Sınavı

17 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Tarih Bölümü Okutmanları Tarih Bölümü Okutmanları Siyasal alandaki inkılaplar, çok partili düzene geçiş, eğitim kültür sosyal hukuk ve ekonomik alanındaki devrimler, Türkiye Cumhuriyeti nin dış politikası, Atatürk İlkeleri ve Türkiyenin ideolojiisini açıklayabilme. Mustafa Kemal Paşa nın Samsun a çıkmasıyla başlayan ve yurdun işgallerden kurtarılmasından sonra ülkenin çağdaş ülkeler seviyesine çıkarılmasını amaçlayan inkılâplar dönemini ve Atatürk ilkelerini içerir. Atatürk ilkeleri ile ilgili kaynakları tanımış olmak Atatürk ilkelerinin tarihi temellerini kavramış olmak Atatürk ün Cumhuriyet ve barış anlayışını kavramış olmak Türkiye Cumhuriyeti nin devlet yapısını iyi bir şekilde kavramış olmak Atatürk İlke ve İnkılaplarını kavrar 0 Final Sınavı Genel Değerlendirme Siyasal Alandaki İnkılâplar (Saltanatın Kaldırılması Cumhuriyetin İlanı) Siyasal Alandaki İnkılâplar (Halifeliğin Kaldırılması) Çok Partili Düzene Geçiş ve Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Takrir i Sükûn Dönemi Eğitim Alanındaki Devrimler Kültür Alanındaki Devrimler Ara Sınav Sosyal ve Toplumsal Alanındaki Devrimler Ders Akışı Hukuk Alanındaki Devrimler (Cumhuriyet Dönemindeki Anayasalar:, ve ) Ekonomik Alandaki Devrimler Türkiye Cumhuriyeti nin Dış Politikası ve Türkiye nin Jeopolitiği Atatürk İlkeleri ve Atatürkçü Düşünce Sistemi Türkiye nin İdeolojisi ve Çağdaşlaşma

18 ALTERNATİF AKIM DEVRELERİ Alternatif Akım (AA) dalga şekilleri ile periyot ve frekans tanımlarının kavranması, AA yük çeşitlerinin tanınması, AA elektrik devreleri ile ilgili temel kavramların ve AA devrelerinin sürekli durumdaki çözüm yöntemlerinin çözme becerisinin kazanılması. Alternatif akım devrelerinde yük çeşitleri. Seri paralel (R L),(R C), (R L C) devre çözümleri. Aktif, reaktif, görünür güç, güç katsayısı, kavramları. fazlı devreler ve fazlı devrelerde güç. AA gerilim dalga şekillerinin, periyot ve frekans tanımlarını kavramak Değişik yüklerin alternatif akımdaki davranışlarının anlaşılması Alternatif akım devrelerinin çözümlerini yapabilme becerisini kazanmak Üç fazlı AA devrelerin çözümlerinin öğrenilmesi Alternatif akımda aktif, reaktif ve görünür güçlerin kavranması Ders Akışı Alternatif akım (AA) ve alternatif gerilimin tanımı, dalga şekilleri, periyot ve frekans tanımları Alternatif akımda sinüs dalgasının ani, etkin, ortalama değerleri Alternatif akımda genlik ve şekil katsayıları, AA da faz farkı, fazör kavramı, faz farkının fazör ve dalga şekli ile gösterilmesi Alternatif Akım da değişik yüklerin (direnç, bobin ve kapasitör ) sürekli hal davranışları Alternatif Akımda indüktif ve kapasitif reaktanslı devrelerde akım gerilim fazörleri, faz farkları Seri R L, R C ve R L C devre çözümleri Seri R L C devre çözümleri Ara sınav Paralel R L, R C ve R L C devre çözümleri 0 Paralel R L C devre çözümleri Alternatif akım devrelerinde güç hesabı; aktif güç, reaktif güç, görünür güç, güç üçgeninin çizilmesi, güç faktörü, güç katsayısının düzeltilmesi. Üç fazlı gerilimlerin dalga şekilleri, fazör diyagramının çizilmesi, faz gerilimlerinin ve faz akımlarının ani değer denklemleri. Üç fazlı değişik yüklerin bağlanması, yıldız bağlantı, üçgen bağlantı, dengeli yük durumu, hat ve faz gerilimleri ve akımları. Üç fazlı sistemlerde güç ve gücün hesaplanması ile ilgili problem çözümleri. Final Sınavı

19 TRAFO VE DOĞRU AKIM MAKİNALARI Öğr. Gör. Erdoğan ÖZEL Öğr. Gör. Erdoğan ÖZEL Yok Bu derste, her türlü Trafo ve doğru akım elektrik makinelerinin uçlarının bulunması, devreye bağlanması ve çalıştırılması işlemlerine ait yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır DC Makinalar, Fazlı ve Fazlı Trafolar. Doğru akım makinalarının yapısını ve Çalışma prensibini kavrar Doğru akım makinalarına yol verme ve hız kontrol yöntemlerini kavrar Doğru akım makinalarında elektriksel frenleme yöntemlerini tanır Transformatörlerin yapısını ve çalışma ilkelerini kavrar Transformatörlerde eşdeğer devre ve verim hesabı yapabilir. Ders Akışı Doğru akım makinalarının yapısı ve parçaları Doğru akım makinalarının çalışma ilkeleri Doğru akım makinalarında gerilim hesabı Doğru akım makinalarında verim ve moment hesabı Doğru akım makinalarında besleme şekilleri Doğru akım makinalarında endüvi reaksiyonu ve komitasyon Genaratörlerin temel davranışları Ara Sınav Doğru akım motorlarına yol verme 0 Doğru akım motorlarında hız kontrolü ve frenleme Tek fazlı ve üç fazlı transformatörlerin yapısı ve çalışma ilkeleri Transformatörlerin boşta, kısa devre ve yükte çalışması Transformatörlerin eşdeğer devresi ve verim Üç fazlı transformatörlerin değişik bağlantı grupları Final Sınavı

20 BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Öğr.Gör.İbrahim Halil DİLBER Öğr.Gör.İbrahim Halil DİLBER Bu derste bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirmek ile ilgili yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır. İnternet tarayıcıları, kişisel web sitesi hazırlama, işlem tabloları İnternet ortamında iletişim kurmak İnternet ortamında iş başvurusu yapmak Sayısal verileri düzenlemek Hazır şablon ile tanıtım materyali hazırlamak Ders Akışı İnternet Ve İnternet Tarayıcısı Elektronik Posta Yönetimi Haber Grupları / Forumlar Web Tabanlı Öğrenme Kişisel Web Sitesi Hazırlama Elektronik Ticaret Kelime İşlemci Programında Özgeçmiş, İnternet Ve Kariyer Ara sinav İşlem Tablosu 0 Formüller Ve Fonksiyonlar Grafikler Sunu Hazırlama Tanıtıcı Materyal Hazırlama Tanıtıcı Materyal Hazırlama Final Sınavı

21 TEMEL ELEKTRONİK Yarıiletken devre elemanlarının çalışma presiplerini, karakteristiklerini öğretmek; yarıiletken devre elemanları ile yapılmış analog devreleri ve uygulamalarını tanıtarak temel hesaplarını yapabilme becerisini kazandırmak. İletken, yalıtkan ve yarıiletkenler, diyotlar, BJT Transistörler, FET Transistörler, polarma devreleri, taransistörlü devre uygulamaları, Geribesleme, Osilatörler, İşlemsel yükselteçler hakkında bilgi sahibi olma ve uygulamalarını yapma İletken, yalıtkan ve yarıiletkenlerin özellikleri tarif eder Diyot karakteriğini bilir ve uygulamalarını çözümler Zener diyot karakteriğini bilir ve uygulamalarını çözümler BJT transistörlü yükselteç bağlantılarını, polarma devrelerini tanır FET transistörlü yükselteç bağlantılarını, polarma devrelerini tanır İletken, yalıtkan ve yarıiletkenler Diyotlar, karakteristikleri ve uygulamaları Zener Diyotlar ve Uygulamaları BJT transistörlere giriş BJT transistörlü DC polarma devreleri BJT transistörlü yükselteç devreleri FET transistörler ve çeşitleri Ara Sınav FET transistörlü DC polarma devreleri 0 Yükselteçlerin sınıflandırılması, kazanç Geribesleme Osilatörler, sinyal jeneratörleri İşlemsel yükselteçler İşlemsel yükselteç uygulamaları Final Sınavı Ders Akışı

22 İŞLETME YÖNETİMİ I Öğr. Gör. Erdoğan ÖZEL Öğr. Gör. Erdoğan ÖZEL İşletme kurma ve işletmeyi geliştirme işlemleri ile ilgili yeterlikleri kazandırmak İşletme yönetimi, üretim, pazarlama ve mali işler ile ilgili bilgiler Temel ekonomik göstergeleri analiz etmek İş yeri kurma fikrini oluşturmak İş yeri kuruluş işlemlerini yürütmek İş yerini faaliyete açmak İşletmenin mali yapısını yönetmek 0 Ders Akışı Mikroekonomik Verileri Takip Etmek Makroekonomik Göstergeleri Analiz Etmek Pazardaki Boşlukları Tespit Etmek Yatırım Alternatiflerini Değerlendirerek En Uygun Olanını Seçmek Yapılabilirlik Çalışmalarını Yürütmek İşletmenin Çevresini Tanımak Talep Analizi ve Tahmini Yapmak, İşletmenin Kuruluş Yerini Belirlemek ARASINAV İşletmenin Kuruluş Yerini Belirlemek, İşletmenin Hukuksal Yapısını Belirlemek,İşletmenin Hukuksal Yapısını Belirlemek İş yerinin Kapasitesini Belirlemek, Toplam Yatırım Maliyetini Belirleyerek Finansmanını Sağlamak Tahmini Gelir Gider Hesabını Yapmak Tahmini Gelir Gider Hesabını Yapmak, İş yeri ve Üretim Planı Yapmak İş yeri ve Üretim Planı Yapmak, Yatırımın Kurulum İşlemlerini Yürütmek, Uygun yapıyı oluşturup iş yerini açmak İş yeri ve Üretim Planı Yapmak, Yatırımın Kurulum İşlemlerini Yürütmek, Uygun yapıyı oluşturup iş yerini açmak Final Sınavı

23 T.C. ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI 0 YILI DERS İÇERİKLERİ III. Dönem

24 ASENKRON VE SENKRON MAKİNALAR zorunlu Öğr.Gör.Erdoğan ÖZEL Öğr.Gör.Erdoğan ÖZEL Asenkron ve Senkron Makinaların yapıları, çalışma prensipleri, farklı çalışma şekillerindeki hesaplamaların yapılması ve sonuçların değerlendirilmesi Asenkron ve Senkron Makinaların tanımları, bağlantı ve çalışma şekilleri ve örnek çözümleri ve yorumlanması. 0 Asenkron motorların yapılarını, çalışma prensiplerini tanıma. Asenkron motorların farklı çalışma şekillerini kavrama, örnek çözümlemeler. Alternatörlerin yapılarını, çalışma prensiplerini tanıma. Alternatörlerin farklı çalışma şekillerini kavrama, örnek çözümlemeler. Senkron motorların yapılarını, çalışma prensiplerini tanıma. Ders Akışı Asenkron Makinaların yapıları,çeşitleri,çalışma prensibi ve temel büyüklüklerinin tanımı. Asenkron motorların temel karakteristiklerinin elde edilmesi ve kayma,akım,gerilim ve moment karakteristiklerinin incelenmesi. Asenkron motorların eşdeğer devresi ve eşdeğer devre elemanlarının bulunması. Asenkron motorların boş,kısa devre ve yüklü çalışma deneyleri ve karakteristiklerinin incelenmesi. Asenkron motorlarda güç kayıpları,verim ve moment hesaplarının yapılması. Senkron makinaların yapıları,çeşitleri ve çalışma prensibi. Alternatörlerin yapısı,çeşitleri ve çalışma prensibi. Alternatörlerin yapısı,çeşitleri ve çalışma prensibi. Ara sınav. Alternatörlerin boşta ve kısa devre çalışma deneyleri ve karakteristiklerinin incelenmesi. Alternatörlerin yüklü çalışma deneyleri ve karakteristiklerinin incelenmesi. Alternatörlerin çeşitli yüklerdeki gerilim ve regülasyon hesabı. Alternatörlerin kayıpları ve verim hesabı. Senkron motorların yapısı ve çalışma prensibi. Senkron motorlarda çeşitli yüklerde indüklenen e.m.k,bileşke gerilim ve şebekeden çekilen gücün hesaplanması. Final Sınavı

25 BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE I zorunlu Öğr. Gör. İ. Halil DİLBER Öğr. Gör. İ. Halil DİLBER Öğrencilerin, AutoCAD çizim programını öğrenerek mesleğinin gerektirdiği çizimleri çizebilmesi ve mevcut çizimler üzerinde değişiklikler ve düzenlemeler yapabilmesi AutoCAD 00 programı ile çizim yapabilmek, mevcut çizim dosyalarını tekrar düzenleyebilmek. AutoCad programını kullanarak elektronik devreler ve aydınlatma projeleri çizmek AutoCad çizim programı ile çizim yapabilir Yeni proje dosyaları oluşturabilir Mevcut çizim dosyaları üzerinde değişiklikler yapabilir AutoCAD Kütüphanelerini kullanabilir Katmanlar ve bloklar (ve Blok kütüphanesi) oluşturabilir Ders Akışı AutoCad ekranını, Menü ve Durum çubukları ile Komut penceresini tanıma. Konutların işleyiş şekilleri Çizim (Draw), Düzenleme (Modify) ve Zoom araç çubuklarını, ve Ortho Çizim yardımcısını, uygulamalarla öğrenmek Sihirbaz Kullan (use a Wizard) seçeneğini kullanarak çizime başlama, 0 Çizime Şablon (template) kullanarak başlamak. Ölçülendirme çizgisi ve yazısını düzenlemek. Çizimi kaydetmek. Draw ve Modify araç çubuklarında diğer komutları kullanarak uygulamalar yapmak. Katman (Layer) oluşturarak çizim yapmak. OTRACK çizim yardımcısını (özel noktalara hizalanma) kullanarak çizim yapabilme. Var olan çizim dosyasını açmak. POLAR (açı alma) çizim yardımcısını kullanarak. Ara Sınav Çizimleri Bloklamak. Blok Kütüphanesi oluşturmak. Bloklara etiket eklemek. Çizimleri Bloklamak. Blok Kütüphanesi oluşturmak. AutoCAd Kütüphanelerini (Designe Center) Kullanmak. Palet oluşturmak ve paletleri kullanmak. Uygulama:AutoCAd ve kendi oluşturduğumuz blok kütüphanelerini kullanarak. haftada tamamlanan kat planını kullanarak aydınlatma projesi yapmak. Elektronik devre elemanlarını çizmek, bloklamak ve kütüphane oluşturmak. Yazıcı ve çizileri tanımak. Sayfa düzeni yapmak. Çıktı almak Final Sınavı

26 ELEKTRİK ENERJİ SANTRALLERİ zorunlu Elektrik enerjisinin elde edilme yöntemlerini tanıyabilme,enerji kaynaklarının tespiti, üretimi gerçekleştiren elektrik santrallerinin çeşitleri, çalışma ilkelerini ve isletme özelliklerinin kavranabilmesi. Elektrik enerjisi elde edilme yöntemlerini bilmek Termik santrallerin işleyişini bilmek Nükleer santrallerin işleyişini bilmek Hidroelektrik santrallerin işleyişini bilmek Yenilenebilir Enerji santrallerin işleyişini bilmek Enerji Santrallerinde oluşan arızaları bilmek, koruma rolelerini seçmek ve montajını yapmak Parafudur, sigorta montajını yapmak Kuranportör montajını yapmak. Elektrik enerjisi elde edilme yöntemlerini bilmek Termik santrallerin işleyişini bilmek Nükleer santrallerin işleyişini bilmek Hidroelektrik santrallerin işleyişini bilmek Yenilenebilir Enerji santrallerin işleyişini bilmek Ders Akışı Elektrik enerjisi elde edilme yöntemlerini bilmek Termik santrallerin işleyişini bilmek Termik santrallerin işleyişini bilmek Nükleer santrallerin işleyişini bilmek Hidroelektrik santrallerin işleyişini bilmek Hidroelektrik santrallerin işleyişini bilmek Yenilenebilir Enerji santrallerin işleyişini bilmek Ara sinav Yenilenebilir Enerji santrallerin işleyişini bilmek 0 Enerji Santrallerinde oluşan arızaları bilmek, koruma rolelerini seçmek ve montajını yapmak Enerji Santrallerinde oluşan arızaları bilmek, koruma rolelerini seçmek ve montajını yapmak Parafudur, sigorta montajını yapmak Parafudur, sigorta montajını yapmak Kuranportör montajını yapmak Final Sınavı

27 ELEKTROMEKANİK KUMANDA SİSTEMLERİ zorunlu Öğr. Gör. Erdoğan ÖZEL Öğr. Gör. Erdoğan ÖZEL Bu ders ile öğrenci, kumanda elemanlarının montajını ve kumanda devre elemanları kullanılarak bir fazlı ve üç fazlı asenkron motorları çalıştırma, devir yönü değiştirme, frenleme işlemlerini yapabilecektir. Kumanda elemanları Kumanda elemanlarının montajını yapmak, üç fazlı asenkron motorları kesik, sürekli ve uzaktan çalıştırmak Üç fazlı asenkron motorlara çeşitli yöntemlerle yol vermek, devir yönü değiştirmek ve frenleme yapmak Bir fazlı asenkron motorlara yol vermek, devir yönü değiştirmek, rotoru sargılı asenkron motorlara yol vermek ve çift Ders Akışı Kumanda Elemanları Koruma Röleleri Üç Fazlı Asenkron Motorları Kesik ve Sürekli Çalıştırma Üç Fazlı Asenkron Motorları İki Farklı Yerden (Uzaktan) Çalıştırma Üç Fazlı Asenkron Motorlarda Devir Yönü Değiştirme Üç Fazlı Asenkron Motorlarda Devir Yönü Değiştirme Üç Fazlı Asenkron Motorlara Reaktansla ve Oto Trafosuyla Yol Verme Üç Fazlı Asenkron Motorlara Yıldız Üçgen Yol Verme ARASINAV Üç Fazlı Asenkron Motorlarda Frenleme 0 Çift devirli motorlarda kumanda Bir Fazlı Asenkron Motor Kumanda Devreleri Bir Fazlı Asenkron Motorlarda Devir Yönü Değiştirme Doğru akım motorlarına yol verme, devir yönü değiştirme, frenleme Doğru akım motorlarına yol verme, devir yönü değiştirme, frenleme Final Sınavı

28 GÜÇ ELEKTRONİĞİ I MYELK0 + zorunlu Güç elektroniği ile ilgili temel kavramlar ve güç yarı iletkenlerini tanıyabilme. Doğrultma devrelerinin çalışmasını ve kullanılışının kavranmasının sağlanması Güç elektroniği ile ilgili temel kavramların ve güç yarı iletkenlerini öğrenme. Güç elektroniği ile ilgili temel kavramlar ve güç yari iletkenliğini tanıyabilme Güç konvektörlerinin çalışması ile ilgili ilkeleri kavrayabilme Doğrultma devrelerinin çalışma karakteristiklerini kavrayabilme ve işleyişinin kavranması Ders Akışı Güç elektroniği giriş ve tarihsel gelişimi Yarı iletken devre elemanlarının incelenmesi (diyot) Yarı iletken devre elemanlarının incelenmesi(güç diyotu) Yarı iletken devre elemanlarının incelenmesi (diyak) Yarı iletken devre elemanlarının incelenmesi (triak) Yarı iletken devre elemanlarının incelenmesi (tristor) Tristorlerin iletime ve kesime sokulması Ara sinav Tetikleme devreleri 0 Tetikleme devreleri Doğrultma devreleri ; fazlı yarım, tam, kontrollü ve kontrolsüz devre tasarımları ve örnek uygulamalar Doğrultma devreleri ; fazlı yarım, tam, kontrollü ve kontrolsüz devre tasarımları ve örnek uygulamalar Doğrultma devreleri ; fazlı yarım, tam, kontrollü ve kontrolsüz devre tasarımları ve örnek uygulamalar Doğrultma devreleri ; fazlı yarım, tam, kontrollü ve kontrolsüz devre tasarımları ve örnek uygulamalar Final Sınavı

29 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI MYELK0 + Öğr. Gör. İbrahim Halil DİLBER Öğr. Gör. İbrahim Halil DİLBER Bu derste; uygulama projesi tasarlama, uygulama ve sunma bilgi ve becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır Uygulama projesi tasarlama, uygulama ve sunma bilgi ve becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Sistem/ürün amaç ve kapsamını belirlemek Sistem/ürün konusu ile ilgili ayrıntılı araştırma Sistem/ürüne ilişkin hesaplamalar yapmak/ yazılım yazmak 0 Ders Akışı Çalışma Konusunu Seçmek Elde Edilen Bilgileri Sunmak Sistem/Ürünün Fonksiyonlarını ve Değişkenlerini Tanımlamak Gerekli Malzemeleri Seçmek Elde Edilen Bilgileri Sunmak Sistem/Ürünün Şartnamesi veya Akış Şemasını Hazırlamak Sistem/Ürünün Programını veya Hesaplamalarını Yapmak Vize Sınavı Sistem/Ürünün Programını veya Hesaplamalarını Yapmak Sistemin/Ürünün Çalışacağı Ortamı Kurmak Sistemin/Ürünün Kurulumunu Yapmak Sistemin/Ürünün Kurulumunu Yapmak Sistemin/Ürünü Test Etmek Sistemin/Ürünü Test Etmek Final Sınavı

30 KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLAR MYELK + Seçmeli Öğr.Gör.İ.Halil DİLBER Öğr.Gör.İ.Halil DİLBER Standardizasyonun önemini ve faydalarını kavrayabilme, ulusal ve uluslar arası standardizasyon kuruluşlarını tanıyabilme, İş ve İş kavramlarını açıklayabilme, İş güvencenin önemini kavrayabilme, İş yönetim sistemini kavrayabilme,mesleki standartları açıklayabilme ve öğrendiklerini iş hayatına uygulayabilme Standardizasyon, üreticiye, tüketiciye ve ekonomiye yararlarını bilir, akreditasyon ve belgelendirme, ulusal ve uluslar arası standardizasyon kuruluşlarını tanır, İş kavramları ve ilişkileri, İş yaklaşımları ve İş önderleri, İş yönetim sistemi, meslek standartlarını bilir. 0 Türkiye de yapılan standart ve standardizasyon çalışmalarının öğrenilmesi, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve görevlerinin kavranılması Türkiye deki akreditasyon ve belgelendirme çalışmalarının öğrenilmesi, Bölgesel ve uluslararası standardizasyon kuruluşlarının öğrenilmesi, Ulusal ve uluslararası metroloji ve kalibrasyon çalışmalarının ve kuruluşlarının öğrenilmesi Türkiye deki akreditasyon ve belgelendirme çalışmalarının öğrenilmesi, Bölgesel ve uluslararası standardizasyon kuruluşlarının öğrenilmesi, Ulusal ve uluslararası metroloji ve kalibrasyon çalışmalarının ve kuruluşlarının öğrenilmesi İş yönetim sistemini( TS EN ISO 000:000) kavrar Mesleki standartları kavrar Ders Akışı Kalite, Standart ve Standardizasyon Standardizasyonun üreticiye, tüketiciye ve ekonomiye sağladığı faydaları ve önemi Türk Standartları Enstitüsü ve görevleri, Türkiye deki belgelendirme çalışmaları Yönetim kalitesi ve standartları Bölgesel ve uluslararası standardizasyon kuruluşları Çevre standartları Kalite yönetim sistemi modelleri stratejik yönetim Ara Sınav Kaynak ve Süreç yönetim sistemi İş maliyetleri ve riskleri, maliyet analizi, İş Güvencenin yararları, İş kontrol kavramı, toplam İş yönetimi İş yönetim sistemi, faydaları ve prensipleri, Efqm mükemmellik modeli Üretimde kalite kontrolü Final Sınavı

31 SENSÖRLER VE TRANSDÜSERLER MYELK + Seçmeli Her çeşit algılayıcıyı, ilgili devrelerde kullanabilme bilgi ve becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Sıcaklık, nem algılayıcılarının kurulumu. Hız, titreşim, ivme, konum, yaklaşım algılayıcılarının kurulumu. Basınç, akış ve seviye algılayıcılarının kurulumu Sıcaklık, nem algılayıcılarının kurulumunu yapmak Hız, titreşim, ivme, konum, yaklaşım algılayıcılarının kurulumunu yapmak Basınç, akış ve seviye algılayıcılarının kurulumunu yapmak 0 Sıcaklık Algılayıcıları Sıcaklık Algılayıcıları Nem Algılayıcıları Hız Algılayıcıları Titreşim Algılayıcıları İvme Algılayıcıları Konum Algılayıcıları Ara Sınav Konum Algılayıcıları Yaklaşım Algılayıcıları Basınç Algılayıcıları Akış Algılayıcıları Seviye Algılayıcıları Darbe (Kuvvet) Algılayıcıları Final Sınavı Ders Akışı

32 MESLEKİ YABANCI DİL MYELK + Seçmeli Öğr. Gör. İbrahim Halil DİLBER Öğr. Gör. İbrahim Halil DİLBER Bu derste öğrenciye; temel mesleki kavram ve tanımları ile temel mesleki dil bilgisi yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmıştır Temel mesleki kavram ve tanımları ile temel mesleki dil bilgisi yeterlikleri Mesleki yabancı dil bilgisini kullanmak Mesleki kavram ve tanımları kullanmak 0 Ders Akışı Professional foreign language proficiency as the basis for updating the general knowledge of English. Basic electrical units and definitions. Measuring instruments and measurement methods. DC circuit analysis. DC circuit analysis. AC circuit analysis. AC circuit analysis. Ara Sınav Electrical installation technology. Electrical installation technology. Special installation technology. Special installation technology. CAD / CAM. CAD / CAM. Final Sınavı

33 T.C. ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI 0 YILI DERS İÇERİKLERİ IV. Dönem

34 GÜÇ ELEKTRONİĞİ II MYELK0 + Kıyıcı devreleri, invertör devreleri, frekans çevirici devrelerinin çalışmasını ve kullanılmasının kavranmasının sağlanması. Güç elektroniği devrelerinin çalışma karakteristiklerini kavrama. Kıyıcı devrelerinin çalışma karakteristiklerini kavrayabilme ve işleyişinin kavranması Invertor devrelerinin çalışma karakteristiklerini kavrayabilme ve işleyişinin kavranması Frekans dönüştürücülerinin çalışma karakteristiklerini kavrayabilme ve işleyişinin kavranması Ders Akışı Kıyıcı devreler ; AC ve DC kıyıcılar Kıyıcı devreler ; AC ve DC kıyıcılar Kıyıcı devreler ; AC ve DC kıyıcılar Invertor devreleri Invertor devreleri Invertor devreleri Invertor devreleri Ara Sınav Frekans dönüştürücüler 0 Frekans dönüştürücüler Frekans dönüştürücüler Örnek uygulamaların çözülmesi ve tasarımların yapılması Örnek uygulamaların çözülmesi ve tasarımların yapılması Örnek uygulamaların çözülmesi ve tasarımların yapılması Final Sınavı

35 PANO TASARIM VE MONTAJI MYELK0 + Malzemelerin, projeye ve standartlara uygun bir şekilde seçilmesi ve panoya montajının yapılması, cihazlar arası kablo ve bara bağlantılarının hatasız ve standartlara uygun bir şekilde yapılması, panoların her türlü testlerinin yapılması ve yerine montajı yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır Pano Tasarım ve Montajı dersi projeye ve standartlara uygun bir şekilde seçilen malzemelerin panoya montajının yapıldığı bir derstir. Konutlarda kullanılan besleme panolarının yapıları, kullanılan elemanları ve hazırlanmasının öğrenilmesi. İşyerlerinde kullanılan besleme panolarının yapıları, kullanılan elemanları ve hazırlanmasının öğrenilmesi. Atölye ve üretim yerlerinde kullanılan besleme panolarının yapıları, kullanılan elemanları ve panoların hazırlanmasının öğrenilmesi. Reaktif güç kompanzasyonu panolarının yapıları, kullanılan elemanları ve hazırlanmasının öğrenilmesi. Yüksek ve Orta gerilim panolarının yapıları, kullanılan elemanları ve hazırlanmasının öğrenilmesi. Ders Akışı Panoyu Montaja Hazırlama Panoyu Montaja Hazırlama Panoyu Montaja Hazırlama Panolarda Bara,Kablo Ve İzolatör Montajı Yapmak Panolarda Bara,Kablo Ve İzolatör Montajı Yapmak Panolarda Bara,Kablo Ve İzolatör Montajı Yapmak Panolarda Bara,Kablo Ve İzolatör Montajı Yapmak Ara Sınav Panolarda Bara,Kablo Ve İzolatör Montajı Yapmak 0 Panonun Yerine Montajı Ve Kablo Bağlantıları Panonun Yerine Montajı Ve Kablo Bağlantıları Panonun Yerine Montajı Ve Kablo Bağlantıları Panonun Yerine Montajı Ve Kablo Bağlantıları Panonun Yerine Montajı Ve Kablo Bağlantıları Final Sınavı

36 ELEKTRİK ENERJİSİ İLETİM VE DAĞITIMI MYELK0 + Santralden tüketiciye verimli ve güvenli bir şekilde taşınmasını sağlayan iletim ve dağıtım ilkelerinin öğretilmesi. Bu amaçla :dağıtım hattını oluşturan direkler, iletkenler, trafo postaları, açma kapama elemanları, koruma elemanları, ölçme elamanları gibi temel şebeke elamanlarını tanıtılması, öğretilmesi ve seçimlerinin yaptırılabilmesi amaçlanmaktadır. Elektrik enerjisinin santrallerde üretilip verimli ve güvenli bir şekilde tüketiciye ulaştırılmasını sağlayan tüm unsur ve ekipmanın tanır, çeşitlerini, çalışma ilkelerini ve secim esaslarını bilir. 0 Enerji iletim ve dağıtım şebekelerin tanınması Enerji iletim ve dağıtım şebekelerin, özelliklerinin ve işletilme koşullarının kavranması, Havai hattı güzergahının tespiti icin gerekli kuralların kavranması. Havai hattı iletkenlerinin, direklerin, izalotörlerin, traverslerin tanınması secim esaslarının kavranması AG ve OG gerilim duşumu kontrolün yapılması Ders Akışı İletim ve Dağıtım kavramlarının irdelenmesi, uzak ve yakın mesafe enerji taşımanın özellikleri, enterkonnekte sistem hakkında genel bilgi. Enerji Dağıtım sistemlerinin çeşitlerinin öğrenilmesi(şebeke yapısı), avantaj ve dezavantajlarının irdelenmesi.. Ülkemizde kullanılan ilerim ve dağıtım sistemi, gerilim değerleri hakkında bilgi verilmesi Dağıtım hatlarında güzergah seçimindeki dikkat edilecek huşuların kavranması Enerji nakil hatlarında kullanılan direkler, Traversler(konsollar), izolatörlerin tanınması. tipleri, özellikleri ve seçimlerinin yapılması. Havai hattı iletkenleri, sınıflandırılması, özellikleri ve seçimleri. Hatlarda sehim hesabi. AG ve OG iletim ve dağıtım hatlarında kesit secimi, akim kontrolü ve gerilim düşümü hesabının yapılması. Ara Sınav Dağıtımda kullanılan yer altı kablolarının özellikleri, türleri ve seçimleri. Dağıtım transformatörlerinin özellikleri ve trafo posta çeşitleri. Trafo gerekli kurulu gücün hesaplanması, trafo norm gücü secimi, trafo yer secimi, kompanzasyon hesabi. Açma ve kapama elemanları; ayırıcılar, güç ayırıcıları, kesiciler, güç şalterleri. Koruma elemanları; parafudrlar, OG/AG sigortaları, röleler, koruma telleri. Ölçme elemanları, Akim ve gerilim trafoları, seçimleri, türleri, ve fazlı aktif ve reaktif sayaçlar. Final Sınavı

37 PROGRAMLANABİLİR DENETLEYİCİLER MYELK0 + Öğr.Gör.İ.Halil DİLBER Öğr.Gör.İ.Halil DİLBER Bu derste PLC yi ladder diyagramı ve fonksiyon blokları ile programlama, dokunmatik panel programlama yeterliklerin kazandırılması pnömatik hidrolik ve motor kontrol uygulamaları amaçlanmaktadır Programlanabilir Denetleyicileri kurmak, programlamak ve denetimini yapmak. Programlanabilir Denetleyicileri Kurmak Programlanabilir Denetleyicileri Programlamak Programlanabilir Denetleyicilerle sistem denetimi Yapmak Ders Akışı PLC nin temel teknolojisi PLC üniteleri PLC arayüz programı Ladder diyagramı ile program yazmak Ladder diyagramı ile program yazmak lı fonksiyon blokları programları kullanmak lı fonksiyon blokları programları yazmak Ara sınav Operatör paneli /dokunmatik panel kullanmak 0 Operatör paneli /dokunmatik panel programlamak Operatör paneli /dokunmatik panel programlamak PLC ile pnömatik devre çalıştırmak PLC ile hidrolik devre çalıştırmak PLC ile motor kontrolü yapmak Final Sınavı

38 ELEKTRONİK DEVRE TASARIMI MYELK0 + Elektrik/elektronik devre elemanları, baskı devre tasarlama ve çıkarma, lehimleme tekniklerine ilişkin olarak bilgi, beceri ve anlayış kazandırmaktır. Elektrik/elektronik devre elemanlarını tanıma, baskı devre tasarlama ve çıkarma, lehimleme teknikleri 0 Proteus Programını kullanabilme Isis Programını kullanabilme Diyot çeşitlerini, yapılarını, karakteristiklerini açıklayabilme Elektrik/elektronik devre elemanlarını test edebilme Temel elektrik/elektronik devreleri kurabilme. Ders Akışı Proteus Programı Isis Programı P N birleşimi, azalma bölgesi, yarı iletken diyodun yapısı, çalışma prensibi, diyot eşdeğer devreleri, ileri ve ters yön karakteristikleri Zener diyot, led, schottky diyot, PIN diyot, varikap diyot, tünel diyot yapıları ve çalışma prensipleri PNP ve NPN birleşimi, BJT çalışma prensibi, yükseltme işlemi ve bağlantı çeşitleri, bağlantı çeşitlerine göre giriş çıkış karakteristikleri Havya ve lehim özellikleri, lehim pompası, lehimleme teknikleri Baskı devre çizimi, alt ve üst görünüş çıkarma, baskı devrenin plakete aktarılması yöntemleri, plaketin delinmesi Ara Sınav Baskı devreye elemanların yerleştirilip lehimlenmesi Tam dalga, yarım dalga, köprü tipi doğrultucu devreleri, kenetleyici devreleri Çeşitli Elektronik Devre Uygulamaları Çeşitli Elektronik Devre Uygulamaları Çeşitli Elektronik Devre Uygulamaları Çeşitli Elektronik Devre Uygulamaları Final Sınavı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ALİAĞA MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ALİAĞA MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013 / 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ 1. SINIF 1. YARIYIL 107 Matematik-I 3 0 3 3 Sayılar,olasılık ile ilgili temel esasları uygulamak, cebir çözümlerini yapmak, geometri

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi ) GÜÇ ELEKTRONİĞİ (0860120203-0860170113) VE ENERJİ Zorunlu Meslek i Seçmeli (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri ) 4 56 44 100 Kredisi 3+1 4 Bu derste; yarı iletken anahtarlama elemanları, doğrultucu ve kıyıcı

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL

ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL ELT101 Matematik I Sayılar, Olasılık ile ilgili temel esasları uygulamak, Cebir çözümlerini yapmak, Geometri ve Trigonometri çözümlerini

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi ELEKTROMEKANİK KONTROL VE PLC (0860260122) Zorunlu Meslek i Seçmeli (Proje, Ödev, 4 28 22 50 Kredisi 4+1 5 Bu ders ile öğrenci, kumanda elemanlarının montajını ve kumanda devre elemanları kullanılarak

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU ASENKRON VE SENKRON MAKİNALAR (0860120192-0860170102) ELEKTRİK VE ENERJİ. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU ASENKRON VE SENKRON MAKİNALAR (0860120192-0860170102) ELEKTRİK VE ENERJİ. Okul Eğitimi Süresi ) ASENKRON VE SENKRON MAKİNALAR (0860120192-0860170102) (Proje, İş Yeri ) Kredisi Bu derste, her türlü asenkron ve senkron elektrik makinalarının uçlarının bulunması, devreye bağlanması ve çalıştırılması

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi MATEMATİK 2 (0860120182-0860170092) VE ENERJİ Zorunlu Meslek i Seçmeli (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri ) 4 56 19 75 Kredisi 3+1 3 Bu derste; Mesleğinde Matematik İle İlgili bilgi ve becerilerinin kazandırılması

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİĞİ

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİĞİ T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİĞİ I. YARIYIL Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları Tarihi I Türk İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük" dersini okumanın amacı ve inkılap

Detaylı

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ BAŞKALE MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI 2010 YILI DERS İÇERİKLERİ

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ BAŞKALE MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI 2010 YILI DERS İÇERİKLERİ T.C. ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI 2010 YILI DERS İÇERİKLERİ 2010 YILI ELEKTRİK BÖLÜMÜ DERSLERİ GÜZ I. DÖNEM BAHAR II. DÖNEM Kodu DERS ADI T U K Z/M/S Kodu DERS ADI T U K Z/M/S 240200150

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi MESLEKİ MATEMATİK (0860260102) Zorunlu Meslek i Seçmeli (Proje, Ödev, 4 28 22 50 Kredisi 3+1 4 Bu derste; Mesleğinde Matematik İle İlgili bilgi ve becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Matematiğin

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ Bergama Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ Bergama Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI İ.Ö. (İKMEP) DERS İÇERİKLERİ I. SINIF I. YARIYIL 8913001012010 - TÜRK DİLİ I Dilin tanımı. Dil ve iletişim, dil-düşünce-millet-edebiyat-kültür ilişkisi. Dilin türleri. Yeryüzündeki

Detaylı

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ BAŞKALE MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI 2009 YILI DERS İÇERİKLERİ

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ BAŞKALE MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI 2009 YILI DERS İÇERİKLERİ T.C. ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI 00 YILI DERS İÇERİKLERİ 00 YILI ELEKTRİK BÖLÜMÜ DERSLERİ GÜZ I. DÖNEM BAHAR II. DÖNEM Kodu DERS ADI T U K Z/S Kodu DERS ADI T U K Z/S 0000 Matematik I 0000

Detaylı

AVRASYA UNIVERSITY. Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( )

AVRASYA UNIVERSITY. Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel elektronik Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X ) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ Ders No : 06900006 Teorik : Pratik : Kredi :.5 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ BAŞKALE MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ BAŞKALE MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ BAŞKALE MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ BAŞKALE MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Elektromekanik Kumanda Sistemleri Ders No : 0690220094 Teorik : 2 Pratik : 1 Kredi : 2.5 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Elektrik Enerji Santralleri Ders No : 0690220128 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ,İLETİMİ VE DAĞITIMI Ders No : 0690220072 Teorik : 3 Pratik : 1 Kredi : 3.5 ECTS : 5 Ders Bilgileri

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Güç Elektroniği-I Ders No : 0690220090 Teorik : 2 Pratik : 1 Kredi : 2.5 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Trafo ve Doğru Akım Makinaları Ders No : 0690220059 Teorik : 3 Pratik : 1 Kredi : 3.5 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

1. SINIF GÜZ YARIYILI

1. SINIF GÜZ YARIYILI 2017 2018 Eğitim Öğretim Yılı TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDİRNE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ (NORMAL ÖĞRETİM ve İKİNCİ ÖĞRETİM)

Detaylı

SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI (İLETİM DAĞITIM VE TESİSAT) (I.ÖĞRETİM) DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ

SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI (İLETİM DAĞITIM VE TESİSAT) (I.ÖĞRETİM) DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI (İLETİM DAĞITIM VE TESİSAT) (I.ÖĞRETİM) DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ 6902103 Matematik-I 4 3 1 3,5 6902109 İngilizce-I 4 4 0 4 6902110

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ELEKRTRİK PROGRAMI ( I. ÖĞRETİM ) DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ELEKRTRİK PROGRAMI ( I. ÖĞRETİM ) DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ELEKRTRİK PROGRAMI ( I. ÖĞRETİM ) DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ 1. SINIF GÜZ YARIYILI ( I. YARIYIL) 1 6902130 ATATÜRK İLKELERİ

Detaylı

32 SAAT 32 SAAT . EĞİTİM YILI ELEKTRİK TESİSATÇISI KURS PLANI BAŞLAMA TOPLAM SÜRE TARİHİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

32 SAAT 32 SAAT . EĞİTİM YILI ELEKTRİK TESİSATÇISI KURS PLANI BAŞLAMA TOPLAM SÜRE TARİHİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ KURS MERKEZİNİN ADI ALAN ADI KURSUN ADI KURSUN SÜRESİ... EĞİTİM YILI ELEKTRİK TESİSATÇISI KURS PLANI BAŞLAMA.. TOPLAM SÜRE TARİHİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK TESİSATÇISI 1256 SAAT BİTİŞ TARİHİ

Detaylı

KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRĠK PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ 2011-2012 (I. ÖĞRETĠM II. ÖĞRETĠM)

KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRĠK PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ 2011-2012 (I. ÖĞRETĠM II. ÖĞRETĠM) KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRĠK PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ 2011-2012 (I. ÖĞRETĠM II. ÖĞRETĠM) I. YARIYIL TUR181 Türk Dili I ( 2-0 ) 2 (T-U) AKTS Dilin ve kültürün ne olduğu, dil-kültür ilişkisi,

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Ölçme Tekniği Ders No : 0690220028 Teorik : 3 Pratik : 1 Kredi : 3.5 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Ders Adı : Bilgisayar Destekli Tasarım Ders No : Teorik : 1 Pratik : 1 Kredi : 1.5 ECTS : 2. Ders Bilgileri.

Ders Adı : Bilgisayar Destekli Tasarım Ders No : Teorik : 1 Pratik : 1 Kredi : 1.5 ECTS : 2. Ders Bilgileri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Bilgisayar Destekli Tasarım Ders No : 0690220063 Teorik : 1 Pratik : 1 Kredi : 1.5 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ELEKRTRİK PROGRAMI (I. ÖĞRETİM) 2010-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ

SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ELEKRTRİK PROGRAMI (I. ÖĞRETİM) 2010-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ELEKRTRİK PROGRAMI (I. ÖĞRETİM) 00-0 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ 0 0. SINIF GÜZ YARIYILI ( I. YARIYIL) 00 ATATÜRK İLKELERİ VE İNK.

Detaylı

ELEKTRİK VE ENERJİ TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI

ELEKTRİK VE ENERJİ TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI ELEKTRİK VE ENERJİ TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI 1. SINIF GÜZ YARIYILI DERS ADI Te Uy Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 0 Türk Dili I 0 Yabancı Dil I 0 Matematik 1 Bilgi ve İletişim Teknolojisi

Detaylı

L3 Otomasyon Laboratuvarı

L3 Otomasyon Laboratuvarı L3 Laboratuvarı Otomasyon laboratuvarı olarak kullanılmaktadır. Bu laboratuvarda ders alan öğrencilerimiz; Elektrik makinelerinin yapısı, bakımı, kontrolü ve endüstriyel uygulama alanlarını öğrenir. Enerji

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Doğru Akım Devreleri Ders No : 0690220027 Teorik : 3 Pratik : 1 Kredi : 3.5 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Kalite Güvencesi ve Standartlar Ders No : 0690220127 Teorik : 2 Pratik : 1 Kredi : 2.5 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Ders Adı : Pano Tasarım ve Montajı Ders No : Teorik : 2 Pratik : 1 Kredi : 2.5 ECTS : 3. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : Pano Tasarım ve Montajı Ders No : Teorik : 2 Pratik : 1 Kredi : 2.5 ECTS : 3. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Pano Tasarım ve Montajı Ders No : 0690220134 Teorik : 2 Pratik : 1 Kredi : 2.5 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Yabancı Dil-1 Ders No : 0010050009 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Sayılar, cebir, denklemler ve eşitsizlikler, fonksiyonlar, trigonometri, komplerks sayılar, logaritma

Sayılar, cebir, denklemler ve eşitsizlikler, fonksiyonlar, trigonometri, komplerks sayılar, logaritma KONTROL ve OTOMASYON TEKNOLOJİSİ DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl Matematik - I Sayılar, cebir, denklemler ve eşitsizlikler, fonksiyonlar, trigonometri, komplerks sayılar, logaritma Bilgisayar - I Wındows işletim

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İNGİLİZCE-2 Ders No : 0010070014 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İNGİLİZCE 2 Ders No : 0010080015 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 0 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

Ders Kodu Ders Adı Teorik Pratik Lab AKTS KOT-101

Ders Kodu Ders Adı Teorik Pratik Lab AKTS KOT-101 1. YARIYIL KOT-101 Doğru akım Devre Analizi Statik Elektrik, Elektrik Akımının Öngörülmeyen Etkilerine Karşı Önlem Almak, Doğru Akımda Devre Çözümleri, Çevre Akımları Yöntemi, Düğüm Gerilimi Yöntemi, Kaynak

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İSLAM TARİHİ II Ders No : 0310440061 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Sayısal Elektronik Ders No : 0690220088 Teorik : 2 Pratik : 1 Kredi : 2.5 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ I: Haftalık ders 1 saattir (T-0 ) (U-l) (K-0).

BEDEN EĞİTİMİ I: Haftalık ders 1 saattir (T-0 ) (U-l) (K-0). I.SINIF-1.YARIYIL TÜRK DİLİ I : Haftalık ders 2 saattir (T-2 ) (U-0) (K-2). Ders İçeriği; % 10 Dil, Diller ve Türk Dili, % 15 Dil Bilgisi, Sözcük ve Cümle % 25 Kelime Türleri % 25 Anlatım Öğeleri ve Anlatım

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU MATEMATİK 2 ( ) ELEKTRONİK VE OTOMASYON ELEKTRONİK HABERLEŞME. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU MATEMATİK 2 ( ) ELEKTRONİK VE OTOMASYON ELEKTRONİK HABERLEŞME. Okul Eğitimi Süresi SÜRE VE ) MATEMATİK 2 (0860210080-0860300063) Zorunlu Meslek i Seçmeli lık (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri ) 4 56 19 75 Kredisi 3+1 3 Bu derste; Mesleğinde Matematik İle İlgili bilgi ve becerilerinin

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Ders No : 0070160047 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi SÜRE VE ÖĞRENME ÇIKTILARI VE MATEMATİK 1 (0860120170-0860170080) lık Okul Eğitimi (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi) Bu derste; Mesleğinde Matematik İle İlgili bilgi ve becerilerinin kazandırılması

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ELEKTRİK BAKIM VE ARIZA BULMA Ders No : 0690220067 Teorik : 1 Pratik : 1 Kredi : 1.5 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

DERS BİLGİLERİ TÜRK DİLİ-I TRD101 1 2 + 0 2 2

DERS BİLGİLERİ TÜRK DİLİ-I TRD101 1 2 + 0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK DİLİ-I TRD101 1 2 + 0 2 2 Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Önlisans Dersin Türü Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF GÜZ DÖNEMİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ATA1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ-I KREDİ: (2-0-2) AKTS :2 Osmanlı İmparatorluğunun yıkılışı

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Scada Sistemleri Ders No : 0690220133 Teorik : 3 Pratik : 1 Kredi : 3.5 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

ELEKTRĠK EĞĠTĠM PROGRAMI HAFTALIK DERS DAĞILIM ÇĠZELGESĠ ve DERS ĠÇERĠKLERĠ

ELEKTRĠK EĞĠTĠM PROGRAMI HAFTALIK DERS DAĞILIM ÇĠZELGESĠ ve DERS ĠÇERĠKLERĠ ELEKTRĠK EĞĠTĠM PROGRAMI HAFTALIK DERS DAĞILIM ÇĠELGESĠ Dal: Fabrika Bakım Ve Ġmalat 1. YIL I. Yarıyıl DERS KODU DERSLER /S TÜR1001 ATA1001 YDİ1009 Türk Dili-I Atatürk İlkeleri İnkılâp Tarihi -I Yabancı

Detaylı

I. YARIYIL. Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları Tarihi I. Türk Dili I. Yabancı Dil I (İngilizce) Genel Matematik. Doğru Akım Devre Analizi.

I. YARIYIL. Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları Tarihi I. Türk Dili I. Yabancı Dil I (İngilizce) Genel Matematik. Doğru Akım Devre Analizi. I. YARIYIL Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları Tarihi I Türk İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük" dersini okumanın amacı ve inkılap kavramı, Osmanlı Devleti'nin yıkılışını ve Türk inkılabını hazırlayan sebeplere

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İNGİLİZCE 1 Ders No : 0010080006 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 0 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) Ders No : 0050020007 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

BÖLÜM 1. ASENKRON MOTORLAR

BÖLÜM 1. ASENKRON MOTORLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...iv GİRİŞ...v BÖLÜM 1. ASENKRON MOTORLAR 1. ASENKRON MOTORLAR... 1 1.1. Üç Fazlı Asenkron Motorlar... 1 1.1.1. Üç fazlı asenkron motorda üretilen tork... 2 1.1.2. Üç fazlı asenkron motorlara

Detaylı

AVRASYA UNIVERSITY ALTERNATİF AKIM DEVRE ANALİZİ

AVRASYA UNIVERSITY ALTERNATİF AKIM DEVRE ANALİZİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili ALTERNATİF AKIM DEVRE ANALİZİ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X ) Uzaktan

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU ELEKTROMEKANİK KUMANDA SİSTEMLERİ ELEKTRİK VE ENERJİ. Haftalık Ders Saati. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU ELEKTROMEKANİK KUMANDA SİSTEMLERİ ELEKTRİK VE ENERJİ. Haftalık Ders Saati. Okul Eğitimi Süresi DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA

Detaylı

HEMŞİRELİK VE BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL

HEMŞİRELİK VE BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL İÇG101 Matematik HEMŞİRELİK VE BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Küme, sayılar, sayılarla ilgili işlemler, modüler aritmetik, cebir, polinomlarla uygulamalar, oran

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GK. SEÇ. I: BİLGİ TOPLUMU VE TÜRKİYE Ders No : 0310250040 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) Ders No : 0350040003 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

TEKNİK VE MESLEK RESİM DERSİ. Devre Şemaları Çizimi. Çizim yapmak, norm yazı yazmak Elektrik elektronik devre Şemalarını çizmek

TEKNİK VE MESLEK RESİM DERSİ. Devre Şemaları Çizimi. Çizim yapmak, norm yazı yazmak Elektrik elektronik devre Şemalarını çizmek TEKNİK VE MESLEK RESİM DERSİ Dersin Modülleri Teknik Resim Devre Şemaları Çizimi Kazandırılan Yeterlikler Çizim yapmak, norm yazı yazmak Elektrik elektronik devre Şemalarını çizmek DERS BİLGİ FORMU DERSİN

Detaylı

Ders Adı : Özel Tasarımlı Motorlar Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : Özel Tasarımlı Motorlar Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Özel Tasarımlı Motorlar Ders No : 0690220130 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi ÖĞRENME ÇIKTILARI VE HAFTALARA GÖRE MİKROİŞLEMCİLER VE MİKRODENETLEYİCİLER (0860210092-0860300075) lık Ders Saati Bireysel Öğrenme (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri 4 56 44 100 AKTS Kredisi (1kredi=25-30

Detaylı

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Matematik I Sayılar. Cebir. Denklemler ve Eşitsizlikler. Fonksiyonlar. Logaritma. Trigonometri. Geometri. Teknolojinin Bilimsel İlk. Malzeme

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Devre Teorisi 2 EEE

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Devre Teorisi 2 EEE DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Devre Teorisi 2 EEE224 4 6 5 6 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Haftalık Ders Okul Eğitimi Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Süresi Ödev, Araştırma, İşyeri Eğitimi)

DERS BİLGİ FORMU. Haftalık Ders Okul Eğitimi Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Süresi Ödev, Araştırma, İşyeri Eğitimi) RF TEKNİĞİ (0860210103-0860300086) SÜRE VE ÖĞRENME ÇIKTILARI VE ) lık Bireysel Öğrenme (Proje, Ödev, Araştırma, İşyeri Bu ders ile öğrenci, elektronik iletişim sistemindeki temel elemanları tanır, osilasyon,

Detaylı

Ders Adı : Özel Tesisat Ders No : Teorik : 2 Pratik : 1 Kredi : 2.5 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : Özel Tesisat Ders No : Teorik : 2 Pratik : 1 Kredi : 2.5 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Özel Tesisat Ders No : 0690220131 Teorik : 2 Pratik : 1 Kredi : 2.5 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Haftalık Ders Saati. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Haftalık Ders Saati. Okul Eğitimi Süresi DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI İKMEP DERS İÇERİKLERİ

BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI İKMEP DERS İÇERİKLERİ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI İKMEP DERS İÇERİKLERİ TÜRK DİLİ I 1 101 TÜRK DİLİ I 2+0 2 1 Yüksek öğrenimini tamamlamış olan her gence, ana dilinin yapısı ve işleyiş özelliklerini gereğice

Detaylı

ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL

ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL ETO101 Genel Matematik Sayılar, Üslü ve köklü sayılar, Modüler aritmetik, ondalıklı sayılar, Cebir ve polinomlar,

Detaylı

ELEKTRONİK HABERLEŞME PROĞRAMI (NÖ-İÖ)

ELEKTRONİK HABERLEŞME PROĞRAMI (NÖ-İÖ) PROĞRAMI (NÖ-İÖ) DERS BİLGİ FORMU HAFTALARA GÖRE ) MATEMATİK 1 (0860210069-0860300052) lık Bireysel Öğrenme (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi) 4 56 44 100 3+1 4 Bu derste; Mesleğinde Matematik İle

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Mesleki Matematik-II Ders No : 0690040050 Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Haftalık Ders Saati. Okul Eğitimi Süresi

Haftalık Ders Saati. Okul Eğitimi Süresi DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Endüstriyel Elektronik EEE493 7 3+0 3 5

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Endüstriyel Elektronik EEE493 7 3+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Endüstriyel Elektronik EEE493 7 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli / Yüz Yüze

Detaylı

N.E.Ü.SEYDİŞEHİR MYO ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ I.YARIYIL N.Ö.

N.E.Ü.SEYDİŞEHİR MYO ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ I.YARIYIL N.Ö. N.E.Ü.SEYDİŞEHİR MYO ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ I.YARIYIL 0690220023 0690070015 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 2 0 0 2 2 0690220024 0690070016 Türk Dili-I

Detaylı

ELETRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ MEKATRONİK PROĞRAMI DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi

ELETRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ MEKATRONİK PROĞRAMI DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi ELETRONİK VE OTOMASYON Ü PROĞRAMI DERS BİLGİ FORMU ) MATEMATİK (0860260093) lık (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri 4 56 44 100 3+1 4 Bu derste; Mesleğinde Matematik İle İlgili bilgi ve becerilerinin kazandırılması

Detaylı

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ BAŞKALE MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI 2012 YILI DERS İÇERİKLERİ

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ BAŞKALE MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI 2012 YILI DERS İÇERİKLERİ T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ BAŞKALE MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI 0 YILI DERS İÇERİKLERİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ BAŞKALE MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ

Detaylı

MUHASEBE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ

MUHASEBE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKÇAKOCA MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ DERSLER YDB1113 Yabancı Dil 1 İngilizce I dersinde başlıca hedef, öğrenenlerin İngilizce bilgi düzeylerini geliştirmek,

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Devre Teorisi EEE221 3 6+0 5 6

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Devre Teorisi EEE221 3 6+0 5 6 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Devre Teorisi EEE221 3 6+0 5 6 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Ders No : 002006002 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ

SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ 6902101 Elektroteknik-I 4 4 0 4 6902102 Elektrik Tesisat Teknolojisi 3 2 1 2,5 6902103 Matematik-I 4 4 0

Detaylı

ELEKTRİK PROGRAMI. Genel Bilgi

ELEKTRİK PROGRAMI. Genel Bilgi ELEKTRİK PROGRAMI Genel Bilgi Üniversite Giriş Sınavı ndan yeterli puan alan veya sınavsız geçiş şartlarını sağlayan öğrenciler bölümün ön lisans programına başlamaya hak kazanırlar. Elektrik Programı;

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Ders No : 0020120018 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU Elektronik ve Otomasyon Bölümü ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. GÜZ YARIYILI (Teori+UYG ) AIT 101 Atatürk İlkeleri Ve

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Elektromanyetik Alan Teorisi EEE315 5 4+2 5 6

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Elektromanyetik Alan Teorisi EEE315 5 4+2 5 6 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Elektromanyetik Alan Teorisi EEE315 5 4+2 5 6 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu / Yüz

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI HACETTEPE ANKARA SANAYİ ODASI 1.OSB MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI HACETTEPE ANKARA SANAYİ ODASI 1.OSB MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI HACETTEPE ANKARA SANAYİ ODASI 1.OSB MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ HEL 107 ELEKTRİK VE MANYETİZMA BİLGİSİ 2 0 2 AKTS(4) Z Bu derste öğrencilere,

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. 1.Yarıyıl

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. 1.Yarıyıl 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1.Yarıyıl ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I (2+0 AKTS=2) Temel kavramlar; Türk inkılabı öncesinde Osmanlı Devletinin Yaptığı

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Kullanımı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I Ders No : 0020040023 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

MAKİNA VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ MAKİNA PROGRAMI

MAKİNA VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ MAKİNA PROGRAMI MAKİNA VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ MAKİNA PROGRAMI 1. SINIF GÜZ YARIYILI Türk Dili I 2 0 2 Z 1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 Z 1 Yabancı Dil I 2 0 2 Z 2 Matematik 2 0 2 Z 3 Bilgi ve İletişim

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı 1. Yarıyıl Ders İçerikleri Dersin Adı D.S KR. AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tar-1.

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ (2010)

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ (2010) SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ (2010) 1. SINIF GÜZ YARIYILI 6913130 Atatürk İlkeleri ve İnkılap

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Dersin Adı Öğretim Dili DERS BİLGİ PAKETİ Elektrik Devre Temelleri Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU KONTROL VE OTOMASYON TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İZLENCE FORMU

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU KONTROL VE OTOMASYON TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İZLENCE FORMU I. YARIYIL İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU KONTROL VE OTOMASYON TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İZLENCE FORMU DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ KON-105 I Laboratuar (Saat/Hafta) 0 3,5 5 Doğru

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi Konu Başlıkları Enerjide değişim Enerji sistemleri mühendisliği Rüzgar enerjisi Rüzgar enerjisi eğitim müfredatı Eğitim

Detaylı

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TURGUTLU MESLEK YÜKSEKOKULU. KONTROL ve OTOMASYON TEKNOLOJİSİ PROGRAMI-INTORN DERS İÇERİKLERİ I.

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TURGUTLU MESLEK YÜKSEKOKULU. KONTROL ve OTOMASYON TEKNOLOJİSİ PROGRAMI-INTORN DERS İÇERİKLERİ I. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TURGUTLU MESLEK YÜKSEKOKULU KONTROL ve OTOMASYON TEKNOLOJİSİ PROGRAMI-INTORN DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM OTM 1101 MATEMATİK I Z 2 0 2 4 OTM 1103 DOĞRU AKIM DEVRELERİ Z 3 1

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Electronic Instrumentation And Measurements EEE428 8 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Temel Matematik 1 TEM

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Temel Matematik 1 TEM DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Temel Matematik 1 TEM425 7 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ Dersin Adı Öğretim Dili Elektrik Devre Temelleri Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I AI0 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze /

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : DC Devre Analizi Ders No : 0690260002 Teorik : 2 Pratik : 1 Kredi : 2.5 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı