İMKB 100 endeksindeki kaldıraç etkisinin ARCH modelleriyle iki alt dönemde incelenmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İMKB 100 endeksindeki kaldıraç etkisinin ARCH modelleriyle iki alt dönemde incelenmesi"

Transkript

1 İsanbul Üniversiesi İşleme Fakülesi Dergisi Isanbul Universiy Journal of he School of Business Adminisraion Cil/Vol:41, Sayı/No:, 1, 14-6 ISSN: İMKB 1 endeksindeki kaldıraç ekisinin ARCH modelleriyle iki al dönemde incelenmesi İbrahim Demir 1 İsaisik Bölümü, Fen Edebiya Fakülesi Yıldız Teknik Üniversiesi, İsanbul, Türkiye Erhan Çene İsaisik Bölümü, Fen Edebiya Fakülesi Yıldız Teknik Üniversiesi, İsanbul, Türkiye Öze Borsa harekelerinin ahminlenmesi her zaman ilgi çekici bir konu olmuşur. Borsa harekeleriyle yakından ilişkili kavramlardan en önemlisi, borsadaki oynaklığı ifade eden volailie kavramıdır. Bu çalışmada, dönemindeki İMKB 1 endeksindeki kapanış değerleri kullanılarak, dönem iki al döneme ayrılmış ve kurulan çeşili ARCH modelleri yardımıyla, dönemler arasında yapısal olarak bir farklılığın olup olmadığı kaldıraç ekisi yardımıyla incelenmişir. Anahar Sözcükler: Volailie, ARCH, Kaldıraç Ekisi Invesigaing leverage effec on Turkish sock marke wih ARCH models wihin wo sub-groups Absrac Predicing he sock marke movemens have always been a very ineresing subjec o sudy. The mos imporan concep ha is relaed wih sock marke movemens is volailiy which is a measure of mobiliy a he marke. In his sudy, by using IMKB indexes closing values a he period of , wo sub-periods are defined and wih he help of differen ARCH models, i is ried o find any srucural differences beween hese sub-periods wih he help of leverage effec. Keywords: Volailiy, ARCH, Leverage Effec 1. Giriş Finansal piyasaların harekeinin ahmin edilmesi her zaman ilgi çekici bir konu olmuşur. Özellikle gelişen dünya düzeninde, hem risken kaçınmak, hem de azami kazancı elde emek önemli hale gelmişir. Bunun sağlanması da piyasa harekelerinin iyi ahmin edilmesine bağlıdır. Piyasa harekelerinin ahmin edilmesi pek çok dış ekene bağlı olduğundan çok zordur. Bu sebeple pek çok araşırmacı yalnızca piyasa harekelerinin ahminiyle değil, volailieyle de ilgilenmekedir. Çünkü risk kavramı ile volailie kavramı birbiriyle yakından ilgilidir. Sermaye piyasaları için risk, geirilerin olasılık dağılımının varyansı olarak anımlanabilir. Dolayısıyla varyans, sermaye piyasası araçlarının fiyalanmasında ve risk priminin belirlenmesinde riskin bir ölçüü olarak kullanılabilmekedir [1]. Volailie kavramı, son yıllarda piyasa analizlerinde sıklıkla karşımıza çıkan kavramlardandır. Kelime anlamı oynaklık olan volailienin finansal anlamı ise, herhangi bir değişkenin, belirli bir oralama değere göre çok yüksek arış veya azalış 1 (İ.Demir) (E.Çene) 14

2 İ. Demir, E. Çene/ İsanbul Üniversiesi İşleme Fakülesi Dergisi 41,, (1) gösermesidir. Volailiesi yüksek olan bir piyasada hem risk hem de muhemel kazanç (ya da muhemel kayıp) fazla olacakır. Daha önce yapılmış çalışmalar krizlerin yaşandığı dönemlerde volailienin daha yüksek olduğunu gösermekedir [, 3]. Volailie kavramı daha çok öncü bir gösergedir. Bu yüzden, volailiedeki hareke eğilimi gözlenerek, yaırımcıların yaırım kararlarını daha belirgin oramlarda almaları sağlanabileceği gibi, alınacak ikisa poliikası kararlarında da yönlendirici olması mümkündür [3]. Bu sebeple, bir piyasa sisemindeki volailienin varlığının ve yapısının belirlenmesi, araşırmacılar açısından piyasa harekelerinin belirlenmesi kadar önemlidir. Zaman serileri başka serilerde gözlemlenmeyen bazı özellikler gösermekedir. Bunların bazıları, volailie kümelenmesi, kalın kuyrukluk ve kaldıraç ekisidir. Volailie kümelenmesi ilk kez Mandelbro [4], arafından oraya aılmış bir kavramdır. Mandelbro, çalışmasında volailie kümelenmesi kavramını Volailie serisindeki büyük değişimleri, büyük değişimler; küçük değişimleri ise küçük değişimler izleme eğilimindedir. ifadesiyle açıklamışır. Bu da büyük geirilerin büyük geirileri akip edeceği, küçük geirilerin ise küçük geirileri akip edeceği şeklinde yorumlanabilir [1, 4, 5]. Kalın kuyrukluk, ya da diğer bir ifadeyle serinin normal dağılıma yakın dağıldığı ancak sivriliğinin çok fazla olduğu durumlar için kullanılan bir erimdir [4-8]. Geçmiş deneyimler, olumlu ve olumsuz haberlerin borsa üzerinde asimerik bir eki yaraığını gösermekedir. Kaldıraç ekisi ise, bu haberlerin, borsa üzerine farklı ekisini göseren bir ölçüdür. Borsa serilerinde genel bekleni, olumsuz haberlerin volailieyi arırdığı, olumlu haberlerin ise volailieyi azalığı şeklindedir [1, 3, 9]. Bu çalışmada, dönemindeki İMKB ulusal 1 endeksi iki al döneme bölünerek, hem bu iki al dönemdeki hem de üm dönemdeki volailienin varlığı, uygun ARCH modelleri yardımıyla incelenmiş ve finansal serilerde sıkça görülen volailie kümelenmesinin, yüksek sivriliğin ve kaldıraç ekisi kavramlarına bakılmış ve herhangi bir kaldıraç ekisinin bulunup bulunmadığı oraya koyulmuşur. Burada iki al dönemin belirlenmesinde seçim dönemleri ele alınmışır. Birinci dönem, arihleri arasındaki seçimlerinin arkasından 7 seçimlerine kadar olan dönemi kapsarken, ikinci dönem ise arihleri arasındaki 7 seçiminden sonrasını ele almakadır. Çalışmanın birinci bölümünde volailie kavramı açıklanmışır. İkinci bölümde lieraür incelenerek İMKB ve volailie ilişkisini irdeleyen çalışmalar kısaca anıılmışır. Üçüncü bölümde ARCH modelleriyle ilgili bilgiler verilmiş, her bir modelin güçlü ve zayıf yanları belirilmişir. Dördüncü bölümde İMKB serisindeki volailie araşırılmışır ve beşinci bölümde arışma ve sonuçlara yer verilmişir.. Lieraür Lieraürde İMKB Endekslerinin volailiesini inceleyen pek çok çalışma bulunmakadır. Bu çalışmalara göz aıldığında volailienin araşırılmasında genelde, ARCH ve ARCH ürevi modellemelerin kullanıldığını görmekeyiz. Gökçe [3], çalışmasında arasındaki İMKB Ulusal 1 Endeksi verilerini kullanarak, piyasalardaki belirsizliğin bir ölçüsü olarak anımladığı volailie kavramının nasıl hesaplanacağını, nasıl modelleme yapılacağını, dönemine göre yeni sayılabilecek ARCH ve GARCH yönemleriyle hesaplamışır. Gökçe, analiz için en uygun modeli GARCH modeli olarak belirlemiş ve özellikle kriz döneminde volailienin fazla olduğu sonucuna varmışır. 15

3 İ. Demir, E. Çene/ İsanbul Üniversiesi İşleme Fakülesi Dergisi 41,, (1) Boyacıoğlu ve diğerleri [1], Türkiye de yılları arasında, İMKB Ulusal 1 Endeksi nin kapanış fiyalarını ve işlem hacmi verilerini kullanarak işlem hacminin geiri volailiesi üzerindeki dinamik ve nedensel ilişkisini incelemişir. Araşırma bulgularına göre uzun dönemli ilişkinin ipuçlarını veren koinegrasyon analizi, değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkinin varlığını oraya koymuşur. Özden [11], çalışmasında dönemindeki İMKB 1 Bileşik Endeksinin günlük kapanış değerlerinden harekele hesaplanan logarimik geirileri kullanmış ve bu geiri volailielerini farklı derecelerle sınayarak ARCH, GARCH, EGARCH ve TGARCH ile modellemişir. Bu modeller arasında Akaike Bilgi Krieri, Schwarz Krieri ve Log Likelihood değerine göre en iyi performansı göseren model TGARCH(1,1) olmuşur. Mazıbaş [1], çalışmasında, 15 ade simerik ve asimerik GARCH modelini kullanarak ile arasındaki İMKB Bileşik, Mali, Hizme ve Sınai endekslerindeki volailieyi modellemiş ve örneklem dışı öngörülerde bulunarak, öngörülerin güvenilirliğini ele almışır. Çağıl ve Okur [], 8 finansal krizinin İMKB üzerindeki ekilerini simerik GARCH modeli kullanarak, üç farklı endeks çeşidi yardımıyla incelemişir arasındaki verileri kullanmış ve 7 1 döneminde yaşanan volailie şoklarının ekisinin daha uzun süre hissedildiği sonucuna varmışlardır. Rüzgar ve Kale [1], dönemindeki günlük İMKB verilerini kullanarak oluşurdukları çalışmalarında, İMKB 1 endeksinin volailiesini değerlendirmek ve ahmin emek için 11 değişik ARCH modelinin performansını dör farklı dağılım üzerinden sınamışlardır ve belirli bir model veya dağılımın kullanılmasının volailie ahmininde açık bir iyileşmeye yol açmadığı sonucuna varmışlardır. Yalçın [13], döneminde, İMKB deki kaldıraç ekisini GARCH ve SVM modelleriyle incelemişir ve İMKB de anlamlı bir kaldıraç ekisinin bulunmadığını ancak buna karşın negaif geri beslemenin var olduğunu söylemişir. Kızılsu, Aksoy ve Kasap [14], ARCH ve ARCH ürevi modellerini kullanarak farklı eğilimler göseren yıllık GSMH büyüme hızı, aylık ükeici fiya arışları, aylık dönem sonu İMKB- 1 bileşik endeksine ai zaman serilerini incelemişlerdir. Türkyılmaz [15], dönemi için İMKB ulusal 1 endeksi serisinde volailienin varlığını araşırmışır. Çalışmada EGARCH modeli kullanılmış ve İMKB endeksi ile volailiesi arasında asimerik bir ilişki olduğu sonucuna varmışır. 3. ARCH Modelleri Çalışmanın bu kısmında ise ARCH (ooregresif koşullu değişen varyanslılık), GARCH (genelleşirilmiş ARCH) ve diğer ARCH modelleriyle ilgili kısa bilgiler sunacağız. Lieraürde burada anlaılan ARCH modellerinden farklı modeller de mevcuur. Ancak bu kısımda sadece çalışmada kullanılan modellere değinilmişir ARCH Modeli ARCH ilk defa 198 yılında Engle arafından önerilmiş bir modeldir. Bu modele kadar kullanılan modeller arıkların varyansının sabi olduğu varsayımına dayanmakaydı. Ancak Engle [16,17], İngilere deki enflasyon verilerini incelediği makalede, arıkların varyansının sabi olamayacağını belirerek ARCH modelini kullanmışır [14]. Günümüzde de, volailiesi yüksek değişkenlerin incelenmesinde ARCH modellerinin kullanılması kabul görmüş bir görüşür. 16

4 İ. Demir, E. Çene/ İsanbul Üniversiesi İşleme Fakülesi Dergisi 41,, (1) k y c y i 1 i i1 şeklinde anımlı bir ARMA modelinin koşullu varyansını ARCH(p) modeli, p i i i1 i ile göserelim. Bu durumda öngörü haaları serisinin bir (1) dönemindeki p gecikme dönemini ifade eden, () şeklinde ifade edilir. Burada p modelin paramerelerini ve öngörü haalarını gösermekedir. i ler de geçmiş dönem ARCH modelinin geçerli olması için bir akım kısılar mevcuur. Bunların ilki, negaif olmaması ya da daha açık bir ifadeyle, Modelin bir başka kısıı da gerekirmekedir. 3.. GARCH Modeli i ve, i i lerin i=1,,...,q olmasıdır. lerin, her birinin ve oplamlarının birden küçük olmasını ARCH modelinde sağlanması gereken bu kısılar, özellikle uzun dönemli gecikmeler modele dahil edildiğinde sorun çıkarmaka ve kasayıların poziiflik özelliği bozulmakadır. Bu sorunu beraraf emek için, genelleşirilmiş ARCH ya da kısaca GARCH yönemi gelişirilmişir. Bollerslev arafından 1986 da gelişirilen GARCH modeli [18] bu sorunu, ARCH modelindeki gecikme yapılarına yeni kısılar ekleyerek çözmüşür. Bu yüzden GARCH modeli hem ARCH eriminin parameresini hem de yeni modelin parameresini içerdiğinden iki paramereli bir modeldir. GARCH(q,p) modeli, q p j j i i j1 i1 (3) şeklinde göserilir. Burada erimleridir. Ayrıca, i erimleri ARCH erimleriyken, j erimleri ise GARCH p ARCH eriminin harekeli oralamasının derecesini belirirken, ooregresif GARCH eriminin derecesini belirmekedir. GARCH modelinde de aynı ARCH modelindeki gibi bir akım kısılar söz konusudur. GARCH modelinde,, ve şarları sağlanmalı ve q ve i lerin ve p olmalıdır. Ayrıca, modelinin, ARCH modeline dönüşeceği açıkır. i j q da j lerin oplamı da birden küçük olmalıdır. q için GARCH GARCH modeli özellikle varyansa meydana gelen değişme içsel ise, yani varyansın geçmiş dönem değerleri cari değerinin belirlenmesinde rol alıyorsa, GARCH modeli ARCH modeline bazı durumlarda ercih edilebilir [3]. Aynı zamanda ARCH(q) modelindeki gecikme yapısının çok uzun olduğu durumlarda, GARCH modelinin kullanımı ile gecikme yapısı kısalabileceği için bu modeller daha kullanışlı olabilmekedir [3, 19] EGARCH Modeli ARCH ve GARCH modelleri, varyansın ekisinin simerik olduğunu varsaymakadırlar [1, 11, 15]. Ancak bu eki her zaman simerik olmayabilir. Örneğin borsa üzerine eki eden 17

5 İ. Demir, E. Çene/ İsanbul Üniversiesi İşleme Fakülesi Dergisi 41,, (1) iyi haber şok dalgalarını ve köü haber şok dalgalarını düşünelim. Geçmiş çalışmalar, köü haber şok dalgalarının, iyi haber şok dalgalarına göre borsayı daha çok ekilediğini ve değişkenliğinin çok daha fazla olduğunu oraya koymuşur [11, 15]. Nelson arafından 1991 [] yılında önerilen Üsel Genelleşirilmiş ARCH ya da kısaca EGARCH modeli [18] bu asimerik ekiyi bünyesinde barındırmakadır. Modelin ifadesi, log şeklindedir. q p r i k j log j i k (4) j1 i1 i k1 Modelde azalan yöndeki dalgalanmalar köü haberi göserirken, aran yöndeki dalgalanmalar da iyi haberi gösermekedir TGARCH Modeli Eşiksel ARCH ya da eşiksel GARCH olarak isimlendirilen bu modeller, yine asimerik ekiyi incelemeke kullanılan bir modeldir. Zakoian arafından 1994 [1] yılında oraya konan model [18], farklı yönlerdeki ve büyüklüklerdeki yapıları modellemede kullanılır. k q p r j j i i k k I k j1 i1 k1 (5) Burada, I, iken bir aksi durumda, sıfır şeklinde anımlı bir işare fonksiyonudur. Modelde i nin sıfırdan büyük olması iyi haberi, sıfırdan küçük olması ise köü haberin ekisini gösermekedir. Görüldüğü gibi GARCH modeli, TARCH modelinden eşik eriminin çıkarılmasıyla oluşan özel bir halidir. 4. Uygulama Çalışmada, İMKB 1 Ulusal endeksinin arihleri arasındaki 53 günlük kapanış değeri kullanılarak, ARCH modelleriyle volailienin varlığı incelenmişir. Bunun arkasından veri, genel seçim arihleri göz önüne alınarak ve olmak üzere iki al döneme ayrılmış ve dönemler arasındaki ARCH ekilerinde bir farklılaşma meydana gelip gelmediği incelenmişir. Uygulama için E-views pake programı kullanılmışır Durağanlık Zaman serilerinde ARIMA modellerinin oluşurulması ve ARCH ekisinin incelenmesi için serinin durağan hale geirilmesi gerekmekedir. Zaman serilerinin ham hali genellikle durağan değildir. Yapılan birim kök analizleri ve korelogram grafikleri, bu durumun İMKB veri sei için de geçerli olduğunu gösermişir. Bu sorunu beraraf emek için lieraürde kabul görmüş yönemlerden birisi, verilerin logarimasını alıp, yeni seriyi birinci farklardan oluşurmakır [3, 1, 11, 15]. Elde edilen bu yeni seri İMKB 1 endeksinden elde edilen günlük geiri serisidir ve maemaiksel olarak, r P ln P 1 (6) şeklinde ifade edilir. Burada günlük geiriyi gösermekedir. P endeksin günündeki kapanış değerini göserirken r de 18

6 İ. Demir, E. Çene/ İsanbul Üniversiesi İşleme Fakülesi Dergisi 41,, (1) İMKB1 Endeks değerlerinin, logarimik farkları alınarak oluşurulan yeni serilere ai karezyen grafikler Şekil 1 de verilmişir. DLIMKB_1 DLIMKB_ (a) Birinci (b) İkinci Şekil 1 Geiri Serilerinin Karezyen Grafikleri Oluşurulan yeni serilerin Şekil 1 ile verilen karezyen grafiğine bakıldığında, her iki dönem için de geirinin genellikle -.5 ile,5 aralığında değişiği görülmekedir. sel olarak bu aralığın zaman zaman aşıldığı görülmekedir. Serilerin durağan bir yapıda olduğu söylenebilir. Ayrıca serilere bakıldığında zaman serilerinde görülen bir başka özellik olan volailie kümelenmesini de görmekeyiz. Bu kez Şekil ile verilen serinin hisogram grafiğine bakıldığında finans serileriyle ilgili bir başka kavram olan kalın kuyrukluk özelliği görülmekedir Series: DLIMKB_1 Sample Observaions 117 Mean.1353 Median.1917 Maximum Minimum Sd. Dev..4 Skewness Kurosis Series: DLIMKB_ Sample 1 18 Observaions 179 Mean -7.9e-5 Median.51 Maximum.117 Minimum Sd. Dev..17 Skewness Kurosis Jarque-Bera Probabiliy Jarque-Bera Probabiliy. (a) Birinci (b) İkinci Şekil Geiri Serilerinin Hisogramı ve Beimsel İsaisikleri Hisogramlara bakıldığında her iki serinin de çarpıklığının sıfıra yakın, faka basıklıklarının ise çok yüksek olduğu, bu sebeple de serilerin kalın kuyrukluk özelliğini göserdiğini oraya koymakadır. Zaman serilerinde, durağanlığın espiinde en çok kullanılan yönemler ookorelasyon kısmi ookorelasyon grafiği ve birim kök esleridir. Ookorelasyon grafiği bir serinin durağanlığının araşırılmasında ve verilerin arıklarının SHT (sıfır oralamalı, sabi varyanslı ve bağımsız) olup olmadığının konrolünde kullanılmakadır []. Birim kök esleri ise kullanılan ikinci bir yönemdir. Eğer ele alınan zaman serisi birim kök içeriyorsa, seri durağan değildir. Daha açık bir şekilde ifade edersek, H : Seri birim köke sahipir H 1 : Seri birim köke sahip değildir Yeni oluşurulan serinin durağanlığının, ACF PACF grafiği ve birim kök esleriyle sınanması gerekmekedir. 19

7 İ. Demir, E. Çene/ İsanbul Üniversiesi İşleme Fakülesi Dergisi 41,, (1) Şekil 3 ile verilen Ookorelasyon Kısmi Ookorelasyon grafiklerine bakıldığında serilerin durağan bir yapıda olduğu göze çarpmakadır. Seride kayda değer bir ookorelasyon görülmediğinden, serinin önemli ölçüde durağanlaşığı söylenebilir. (a) Birinci (b) İkinci Tablo 1 Geiriler İçin Birim Kök Tesleri Sabili ve Trendli Yönemle Şekil 3 Geiri Serilerinin ACF PACF Grafiği Tüm Birinci İkinci ADF Tes İsaisiği -46, , ,81577 Olasılık Değeri,,, PP Tes İsaisiği -46, , ,7547 Olasılık Değeri,,, %5 Kriik Değer -3, , , Tablo 1 deki sonuçlara bakığımızda, her üç dönem için de, sıfır hipoezi reddedilerek alernaif hipoez kabul edildiği görülmekedir. Bu serilerin birim köke sahip olmadığını dolayısıyla da durağanlık şarını sağladığı anlamına gelmekedir. 4.. Uygun ARIMA Modelinin Seçimi Her üç seri için uygun ARIMA modellerinin belirlenmesi için çeşili ARIMA modelleri oluşurulmuş ve hem kasayılarının anlamlılığı açısından, hem Şekil 3 e verilen ACF ve PACF grafiklerindeki eğilim benzerliği nedeniyle, hem de Akaike (AIC), Schwarz (SCI) ve Log Olabilirlik değeri krierleri açısından en uygun modeller üm dönem ve birinci dönem için ARIMA(1,1,1), ikinci dönem için ise ARIMA(1,1,) olarak belirlenmişir. Denenen diğer modellerin hem AR hem de MA erimlerinin kasayıları anlamsız çıkmışır. Birinci dönem ve ikinci döneme uyan ARIMA modellerinin farklı olması bu dönemler arasında yapısal olarak bir farklılığın mevcu olabileceğini akla geirmekedir. Bilgi krierlerinin ise denenen üm modellerde birbirine yakın değerler aldığı görülmüşür. Tablo ye bakıldığında üm dönem ve ikinci dönem için sabi isaisiksel olarak anlamsız değer alırken, birinci dönemde böyle bir sıkını görülmemekedir.

8 İ. Demir, E. Çene/ İsanbul Üniversiesi İşleme Fakülesi Dergisi 41,, (1) Tablo Geiriler İçin Birim Kök Tesleri Tüm Kasayı Sandar Haa isaisiği p isaisiği Sabi Terim,6,45 1,558715,119 AR(1) MA(1) -,73567,7111,99177,9761-7,9437 7,38859,, Birinci Kasayı Sandar Haa isaisiği p isaisiği Sabi Terim,1195,554,15875,311 AR(1) MA(1), ,56336,15467, , ,64773,5,3 İkinci Kasayı Sandar Haa isaisiği p isaisiği Sabi Terim,13,618,34461,975 AR(1),79117,95 3,7891, MA(1) -,73111,1716-3,4711,5 MA() İsaisik Tüm Birinci İkinci R,5178,4153,638 Düzelilmiş R,493,447,3533 Durbin Wason isaisiği 1,9677 1, ,9988 Akaike Krieri Schwarz Krieri Log Likelihood Değeri -4, , ,78-5,4437-4, ,98-4, , Haa Kareler Toplamı,894938,45757, ARCH LM esi, ARIMA modelinin haalarında ARCH ekisinin varlığının konrolünde kullanılmakadır. Bu ese, eşi varyanslılığın mevcu olduğunu ve ARCH ekisinin bulunmadığını ifade eden sıfır hipoezine karşılık, eşi varyanslılığın olmadığı ve ARCH ekisinin bulunduğunu öne süren alernaif hipoez sınanmakadır. Tablo 3 de, her üç dönem için ayrı ayrı ARCH ekisinin varlığı 4 ve 8 gecikme sayıları için incelenmiş ve hem F isaisiğinin, hem de olduğu görülmüşür. TR değerinin olasılık değerlerinin çok düşük Tablo 3 İMKB Serisi İçin Kurulan ARIMA Modellerinde ARCH LM Tesleri Tüm Birinci İkinci F İsaisiği * F Tesi Olasılık İsaisiği Değeri 4 35,661 13,87,, 8 19, ,6,, 4 19, ,55997,, 8 1, ,913,, 4 1,6764 8,57571,, 8 14, ,334,, Gecikme Sayısı T Gözlem Sayısı ( ) R Ki Kare Tesi Olasılık Değeri Bu durumda sıfır hipoezi reddedilerek ARIMA modelinin haa erimleri üzerinde ARCH ekisinin bulunduğu sonucuna varılır. Buna göre ARCH modelleri kullanılabilir Uygun ARCH Modelinin Belirlenmesi Uygun ARCH modelinin belirlenmesinde, GARCH modelinin yanı sıra çalışmanın 3.4. kısmında da belirildiği gibi özellikle asimerik ekileri çok iyi göseren EGARCH, TGARCH ve PGARCH ve C-ARCH modelleri denenmişir. Denenen modellerden PGARCH ve C-ARCH modellerinde bazı kasayılar anlamlı çıkmadığı için, çalışmaya dahil edilmemişir. Çalışmada GARCH, EGARCH ve TGARCH modelleri göz önüne alınmışır. Kısım 3. de genel hali verilmiş olan GARCH modeli GARCH(1,1) için, (7)

9 İ. Demir, E. Çene/ İsanbul Üniversiesi İşleme Fakülesi Dergisi 41,, (1) haline gelmekedir. Modelin sonuçları Tablo 4 de görülmekedir. Tablo 4 ler Bazında GARCH(1,1) Modelleri Tüm Birinci İkinci 1,36 1 5, Koşullu Oralama Modeli AR(1) MA(1),96946,86817, , (,95) (,1985) (,97188) (,3447) 1 1 Koşullu Oralama Modeli C AR(1) MA(1) 1,35 1 5,85175,877971,1697 -,77746,8747 3,5 1 6 (,1389) (,1497) (,59) (,161546) (,15313) 1, , İsaisik Tüm Birinci İkinci AIC Krieri -5, , , Schwarz Krieri -5,1319-5,1319-5,16 Log Olab. 36,94 36,94 781,847 Durbin- Wason Krieri,47,47 1,94779 Koşullu Oralama Modeli AR(1) MA(1) MA(),11644,8554, ,854 -,354 (,1439) (,1739) (,138449) (,141776) (,34677) Üç dönem için GARCH modeli için sağlanması gereken kısıları incelediğimizde, üm kasayıların sıfırdan büyük ve oplamlarının da birden küçük olduğunu görmekeyiz. Tablo 5 deki sonuçlara göre, ARCH LM esinin sonucunda, arıklardaki ARCH ekisinin bulunmadığını söyleyen sıfır hipoezinin üm gecikme değerleri için reddedilemediğini görmekeyiz. GARCH modeli kullanılarak, ARCH ekisinin de giderildiği söylenebilir. Tablo 5 GARCH(1,1) Modelleri İçin ARCH LM Tesleri Tüm Birinci İkinci Gecikme Sayısı F İsaisiği Gözlem Sayısı ( T ) * İsaisiği R F Tesi Olasılık Değeri Ki Kare Tesi Olasılık Değeri 4,8977,33599,9877,9876 8, ,153938,8437,843 4,189,758841,944,9439 8, ,94714,6165,6147 4,315 1,44557,8714,877 8,3835 3,8897,999,99 Kısım 3.4 e genel hali verilmiş EGARCH modeli, EGARCH(1,1) için log log (8) haline dönüşmekedir. Modelin sonuçları Tablo 6 da görülmekedir.

10 İ. Demir, E. Çene/ İsanbul Üniversiesi İşleme Fakülesi Dergisi 41,, (1) Tablo 6 ler Bazında EGARCH(1,1) Modelleri Tüm Birinci İkinci İsaisik AIC Krieri Schwarz Krieri Log Olab. Durbin- Wason Krieri Koşullu Oralama Modeli AR(1) MA(1) -,54118,95138, ,8646,5566 -,65 (,5993) (,775) (,16787) (,1736) (,61656) (,6749) Koşullu Oralama Modeli C AR(1) MA(1) -,53844,949944, ,6669,1183 -,66881,7174 (,9787) (,1954) (,78) (,1545) (,55) (,195744) (,18916) Koşullu Oralama Modeli AR(1) MA(1) MA() -,473,95846, ,13837,9145 -, ,4986 (,855) (,933) (,673) (,14594) (,7936) (,81446) (,3536) Tüm Birinci İkinci -5,168-5,1579-5, , ,1448-5, ,148 33,93 797,16,57563,4569,185 Tablolardaki kasayılardan 1 kaldıraç ekisini ifade emekedir. Araşırılan her üç dönemde de borsa üzerindeki kaldıraç ekisinin anlamlı ve küçük de olsa negaif yönde olduğunu görmekeyiz. Bu ekinin negaif olması, şokların borsa üzerinde asimerik ekisinin olduğunu daha açık bir ifadeyle negaif yöndeki şokların, poziif yöndeki şoklara göre daha fazla ekisinin bulunduğunu gösermekedir. Ancak, ikinci dönemdeki şokların ekisinin ilk döneme oranla daha yüksek şiddeli bir eki yapığı görülmekedir. Bunda 7 krizinin ekilerinin ekili olması ihimal dahilindedir. Tablo 7 deki sonuçlara bakığımızda,5 anlamlılık düzeyine göre ARCH LM esine göre, arıklardaki ARCH ekisinin bulunmadığını söyleyen sıfır hipoezinin 4 ve 8 gecikme değerleri için reddedilemediği görülmekedir. Tablo 7 EGARCH(1,1) Modelleri için ARCH LM Tesleri Tüm Birinci İkinci Gecikme Sayısı F İsaisiği Gözlem Sayısı ( T ) * İsaisiği R F Tesi Olasılık Değeri Ki Kare Tesi Olasılık Değeri 4, ,7717,958,956 8, ,668916,7931,793 4,5588 1,71,961,957 8, ,385883,658,641 4,7368,8467,5895,5883 8, ,487811,81,817 Bu da EGARCH(1,1) modeli kullanılarak haa erimlerindeki ARCH ekisinin giderildiği anlamına gelmekedir. Kısım 3.5 de genel hali verilmiş TGARCH modeli, TGARCH(1,1) için, I (9)

11 İ. Demir, E. Çene/ İsanbul Üniversiesi İşleme Fakülesi Dergisi 41,, (1) şeklini almakadır. Buna göre oluşurulan modelin sonuçları Tablo 8 de görülmekedir. Tablo 8 ler Bazında TGARCH(1,1) Modelleri Tüm Birinci İkinci 1,84 1 5, , , , , I 1 1 Koşullu Oralama Modeli AR(1) MA(1),8546,4348,11546,5886 -,74 (,139) (,1749) (,1899) (,8498) (,91796) 1 1 I 1 1 Koşullu Oralama Modeli C AR(1) MA(1),867919,4481,74636,1434 -,778,76119 (,16791) (,1488) (,4984) (,53) (,17863) (,16969) 1 1 İsaisik Tüm Birinci İkinci Aıc Krieri -5, ,1654-5,179 Schwarz Krieri -5, , ,13987 Log Olab. 5818,74 39,5 794,831 Durbin- Wason Krieri,58674,4696 1,98991 I 1 1 Koşullu Oralama Modeli AR(1) MA(1) MA(),85341,36696,14478, , ,384 (,18714) (,16165) (,443) (,9791) (,1189) (,3659) TGARCH modeli de seriler arasında asimerik ekiyi inceleyen yönemlerdir. Burada modeldeki iyi haberler hem de 1 kasayısı üzerinde ekiliyken, köü haberler ise hem 1 üzerinde ekili olmakadır. Buna göre, ikinci dönemdeki köü haberlerin birinci dönemdekilere göre çok daha ekili olduklarını görmekeyiz. Bu da EGARCH modeliyle elde eiğimiz sonuçlarla örüşmekedir. Tablo 9 TGARCH(1,1) Modelleri için ARCH LM Tesleri Tüm Birinci İkinci Gecikme Sayısı F İsaisiği T Gözlem Sayısı ( ) İsaisiği * R F Tesi Olasılık Değeri 1 Ki Kare Tesi Olasılık Değeri 4,7516,83166,9343,934 8, ,55157,85,844 4,154179,61941,9611,969 8, ,68995,6189,6171 4,3411 1,397,8619,861 8,357483,876371,946,9419 Tablo 9 daki sonuçlara göre, ARCH LM esinin sonucunda, arıklardaki ARCH ekisinin bulunmadığını söyleyen sıfır hipoezinin üm gecikme değerleri için de reddedilemediğini görmekeyiz. TGARCH modeli kullanılarak, ARCH ekisinin giderildiği söylenebilir. 4

12 İ. Demir, E. Çene/ İsanbul Üniversiesi İşleme Fakülesi Dergisi 41,, (1) Sonuç Bu çalışmada, AK Pari hükümeinin ikidara geldiği arih olan den arihine kadar olan dönemdeki, İMKB Ulusal 1 endeksi serisindeki günlük kapanış verileri kullanılarak, finansal serilere ai özelliklerden, kalın kuyrukluk ve volailie kümelenmesi kavramları incelenmiş, ardından dönem iki al döneme ayrılarak, çeşili ARCH modelleri denenerek finansal serilerin başka bir özelliği olan kaldıraç ekisi araşırılmışır. İlk aşamada serinin durağanlığı ACF PACF grafiği ve birim kök esleri yardımıyla araşırılmış ve uygun bir dönüşüm yardımıyla seri durağan hale geirilmişir. Durağan hale geirilmiş seri için alernaif modeller içinden, ARIMA(1,1,1) ve ARIMA(1,1,) modelleri en uygun modeller olarak belirlenmişir. ARCH LM esi yardımıyla, modelde ARCH ekisinin varlığı espi edilmiş ve ardından çeşili ARCH modelleri uygulanarak ARCH ekisi giderilmeye çalışılmışır. Denenen ARCH modellerinden C-ARCH ve PARCH modelleri anlamsız sonuç verirken, GARCH, EGARCH ve TARCH modelleri kullanılarak modeldeki ARCH ekisinin giderildiği görülmüşür. EGARCH modeli kullanılarak, İMKB endeksinde zayıf da olsa negaif yönlü bir kaldıraç ekisinin olduğu görülmüşür. Bu, borsaya eki eden olumsuz haberlerin, volailieyi olumlu haberlerden daha çok ekilediğini gösermekedir. Al dönemler içerisinde ikinci döneme ai kaldıraç ekisinin birinci döneme oranla çok daha fazla olduğu görülmekedir. TGARCH modeli yardımıyla bulunan sonuç da bu yargıyı deseklemekedir. İki dönem arasında gözlenen kaldıraç ekisi ve volailie yapısı farklılık gösermekedir. Kaynakça [1] M. Mazıbaş, İMKB Piyasalarındaki Volailienin Modellenmesi ve Öngörülmesi: Asimerik GARCH Modelleri ile Bir Uygulama. VII. Ulusal Ekonomeri ve İsaisik Sempozyumu, 6-7 Mayıs 5, İsanbul Üniversiesi (5). [] G. Çağıl, M. Okur, 8 Küresel Krizinin İMKB Hisse Senedi Piyasası Üzerindeki Ekilerinin GARCH Modelleri İle Analizi. Marmara Üniversiesi İ.İ.B.F. Dergisi, 8, 1, (1). [3] A. Gökçe, İsanbul Menkul Kıymeler Borsası Geirilerindeki Volailienin ARCH Teknikleri ile Ölçülmesi. Gazi Üniversiesi İ.İ.B.F. Dergisi, 1, (1). [4] B. Mandelbro, The Variaion of Cerain Speculaive Prices. The Journal of Business, 36, 4, (1963). [5] K.R. French, G.W. Schwer, R.F. Sambaugh, Expeced Sock Reurns and Volailiy. Journal Of Financial Economics, 19, 3-9 (1987). [6] P.K. Clark, A Subordinaed Sochasic Process Model wih Finie Variance for Speculaive Prices. Economerica, 41, 1, (1973). [7] E.F. Fama, Mandelbro and he Sable Pareian Hypohesis. The Journal of Business, 36, 4, 4-49 (1963). [8] E.F. Fama, The Behavior of Sock-Marke Prices. The Journal of Business, 38, 1, (1965). [9] G.W. Schwer, Business Cycles, Financial Crises and Sock Volailiy. Carnegi- Rocheser Conference Series on Public Policy, 31, (1989). 5

13 İ. Demir, E. Çene/ İsanbul Üniversiesi İşleme Fakülesi Dergisi 41,, (1) [1] M. A. Boyacıoğlu, B. Güvenek, Alpekin, Geiri Volailiisi ile İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB de Ampirik Bir Çalışma. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 48, -16 (1). [11] H.Ü. Özden, İMKB Bileşik 1 Endeksi Geiri Volailiesinin Analizi. İsanbul Ticare Üniversiesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7, 13, (8). [1] B. Rüzgar, İ. Kale, The Use of ARCH and GARCH Models for Esimaing and Forecasing Volailiy. Kocaeli Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi, 14,, (7). [13] Y. Yalçın, Sokasik Oynaklık Modeli ile İsanbul Menkul Kıymeler Borsasında Kaldıraç Ekisinin İncelenmesi. Dokuz Eylül Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi,,, (7). [14] S. Kızılsu, S. Aksoy, R. Kasap, Bazı Makroekonomik Zaman Dizilerinde Değişen Varyanslılığın İncelenmesi. Gazi Üniversiesi İ.İ.B.F. Dergisi, 1, 1-18 (1). [15] S. Türkyılmaz, ARCH Modelleriyle İMKB Ulusal 1 Endeksinde Volailienin İncelenmesi. İsaisik Araşırma Dergisi, 5, 1, 1-4 (7). [16] R. F. Engle, Auoregressive Condiional Heeroskedasiciy wih Esimaes of he Variance of U.K. Inflaion. Economerica, 5, (198). [17] R. F. Engle, Esimaes of he Variances of U.S. Inflaion Based on he ARCH Model. Journal of Money, Credi and Banking, 15, (1983). [18] T. Bollerslev, R.F. Engle, D.B. Nelson, Universiy Of California, San Diego, Deparmen Of Economics ARCH Models, Discussion Paper 93-49, November (1993). [19] J.B. Cromwell, W.C. Labys, M. Terraza, Univariae Tess For Time Series Models. Sage Universiy Papers Series, Quaniaive Applicaions In The Social Sciences, 99 (1994) [] D. B. Nelson, D. P. Foser, Filering and Forecasing wih Misspecified ARCH Models II: Making he Righ Forecas wih he Wrong Model, unpublished manuscrip, Graduae School of Business, Universiy of Chicago (1991) [1] J. M. Zakoian, Threshold Heeroskedasic Models, Journal of Economic Dynamics and Conrol, 18, 5, (1994). [] I. Akgül, Zaman Serilerinin Analizi ve ARIMA Problemleri. Der Yayınları, 3. 6

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH-GARCH YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH-GARCH YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH- YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ ÖZET Yard.Doç. Dr. Tülin ATAKAN İsanbul Üniversiesi, İşleme Fakülesi, Finans Anabilim Dalı Bu çalışmada,

Detaylı

Murat MAZIBAŞ mmazibas@bddk.org.tr Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ÖZET

Murat MAZIBAŞ mmazibas@bddk.org.tr Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ÖZET İMKB Piyasalarındaki Volailienin Modellenmesi ve Öngörülmesi: Asimerik GARCH Modelleri ile bir Uygulama Mura MAZIBAŞ mmazibas@bddk.org.r Bankacılık Düzenleme ve Deneleme Kurumu (BDDK) ÖZET Çalışmada, 5

Detaylı

KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ

KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ İsmail KINACI 1, Aşır GENÇ 1, Galip OTURANÇ, Aydın KURNAZ, Şefik BİLİR 3 1 Selçuk Üniversiesi, Fen-Edebiya Fakülesi İsaisik

Detaylı

Yaz Saati Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Getirisine Etkisinin Test Edilmesi

Yaz Saati Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Getirisine Etkisinin Test Edilmesi EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 10 Sayı: 4 Ekim 2010 ss. 1139-1153 Yaz Saai Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Geirisine Ekisinin Tes Edilmesi Tesing he Effec of he Dayligh Saving Time

Detaylı

TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ

TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ Doç. Dr. Macide Çiçek Dumlupınar Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Öze Bu çalışmada Türkiye de devle iç borçlanma seneleri,

Detaylı

İMKB NİN LATİN AMERİKA BORSALARIYLA İLİŞKİSİ ÜZERİNE ÇOK DEĞİŞKENLİ GARCH MODELLEMESİ

İMKB NİN LATİN AMERİKA BORSALARIYLA İLİŞKİSİ ÜZERİNE ÇOK DEĞİŞKENLİ GARCH MODELLEMESİ Sosyal Bilimler Dergisi 2010, (4), 25-32 İMKB NİN LATİN AMERİKA BORSALARIYLA İLİŞKİSİ ÜZERİNE ÇOK DEĞİŞKENLİ GARCH MODELLEMESİ Özlem YORULMAZ - Oya EKİCİ İsanbul Üniversiesi İkisa Fakülesi Ekonomeri Bölümü

Detaylı

Reel Kesim Güven Endeksi ile İMKB 100 Endeksi arasındaki dinamik nedensellik ilişkisi

Reel Kesim Güven Endeksi ile İMKB 100 Endeksi arasındaki dinamik nedensellik ilişkisi İsanbul Üniversiesi İşleme Fakülesi Dergisi Isanbul Universiy Journal of he School of Business Adminisraion Cil/Vol:38, Sayı/No:1, 009, 4-37 ISSN: 1303-173 - www.ifdergisi.org 009 Reel Kesim Güven Endeksi

Detaylı

Box-Jenkıns Modelleri ile Aylık Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama

Box-Jenkıns Modelleri ile Aylık Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama Kocaeli Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi (6) 2003 / 2 : 49-62 Box-Jenkıns Modelleri ile Aylık Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama Hüdaverdi Bircan * Yalçın Karagöz ** Öze: Bu çalışmada geleceği

Detaylı

eyd Ekonomik Yaklaşım Derneği / Association

eyd Ekonomik Yaklaşım Derneği / Association eyd Ekonomik Yaklaşım Derneği / Associaion Ekonomik Yaklaşım 016, 7(99): 1-15 www.ekonomikyaklasim.org doi: 10.5455/ey.35908 BIST-100 Endeksinin Volail Davranışlarının Simerik Ve Asimerik Sokasik Volailie

Detaylı

KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE TÜRKİYE ALTIN PİYASASI ENDEKSİ VOLATİLİTELERİNİN TAHMİN EDİLMESİ

KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE TÜRKİYE ALTIN PİYASASI ENDEKSİ VOLATİLİTELERİNİN TAHMİN EDİLMESİ Cil/Volume: 15 Sayı/Issue: Haziran/June 017 ss./pp. 163-181 İ. E. Kayral Doi: hp://dx.doi.org/10.11611/yead.6404 KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE TÜRKİYE ALTIN PİYASASI ENDEKSİ VOLATİLİTELERİNİN TAHMİN

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇOK DEĞİŞKENLİ EŞİKSEL OTOREGRESİF MODELLER ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Ümran Münire KAHRAMAN DOKTORA TEZİ İsaisik Anabilim Dalı 2012 KONYA Her Hakkı Saklıdır TEZ

Detaylı

Dolar Kurundaki Günlük Hareketler Üzerine Bazı Gözlemler

Dolar Kurundaki Günlük Hareketler Üzerine Bazı Gözlemler Dolar Kurundaki Günlük Harekeler Üzerine Bazı Gözlemler Türkiye Bankalar Birliği Ekonomi Çalışma Grubu Toplanısı 28 Nisan 2008, İsanbul Doç. Dr. Cevde Akçay Koç Finansal Hizmeler Baş ekonomis cevde.akcay@yapikredi.com.r

Detaylı

Türkiye de Kırmızı Et Üretiminin Box-Jenkins Yöntemiyle Modellenmesi ve Üretim Projeksiyonu

Türkiye de Kırmızı Et Üretiminin Box-Jenkins Yöntemiyle Modellenmesi ve Üretim Projeksiyonu Hayvansal Üreim 53(): 3-39, 01 Araşırma Türkiye de Kırmızı E Üreiminin Box-Jenkins Yönemiyle Modellenmesi ve Üreim Projeksiyonu Şenol Çelik Ankara Üniversiesi Fen Bilimleri Ensiüsü Zooekni Anabilim Dalı

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 EKONOMİ NOTLARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 EKONOMİ NOTLARI Türkiye Cumhuriye Merkez Bankası Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 EKONOMİ NOTLARI TCMB Faiz Kararlarının Piyasa Faizleri Ve Hisse Senedi Piyasaları Üzerine Ekisi Mura Duran Refe Gürkaynak Pınar Özlü Deren

Detaylı

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda haftanın günü etkisi ve Ocak ayı anomalilerinin ARCH-GARCH modelleri ile test edilmesi

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda haftanın günü etkisi ve Ocak ayı anomalilerinin ARCH-GARCH modelleri ile test edilmesi İsanbul Üniversiesi İşleme Fakülesi Dergisi Isanbul Universiy Journal of he School of Business Adminisraion Cil/Vol:37, Sayı/No:2, 2008, 98-110 ISSN: 1303-1732 - www.ifdergisi.org 2008 İsanbul Menkul Kıymeler

Detaylı

24.05.2010. Birim Kök Testleri. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri

24.05.2010. Birim Kök Testleri. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, Inroducory Economerics A Modern Approach, 2nd. ed., 2002, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök

Detaylı

Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri

Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, InroducoryEconomericsA Modern Approach, 2nd. ed., 2002, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 13.11.2013

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 13.11.2013 Dokuz Eylül Üniversiesi Yayın Geliş Tarihi: 13.11.2013 Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi Yayına Kabul Tarihi: 05.07.2014 Cil: 16, Sayı: 2, Yıl: 2014, Sayfa: 281-302 Online Yayın Tarihi: 30.09.2014 ISSN:

Detaylı

FİNANSAL PİYASA VOLATİLİTESİ VE EKONOMİ

FİNANSAL PİYASA VOLATİLİTESİ VE EKONOMİ FİNANSAL PİYASA VOLATİLİTESİ VE EKONOMİ Yrd. Doç. Dr. Hülya Kanalıcı Akay Uludağ Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Mehme Nargeleçekenler Uludağ Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi

Detaylı

Birim Kök Testleri 3/24/2016. Bir stokastik sürecin birim kök içerip içermediğini nasıl anlarız? Hatırlarsak aşağıdaki AR(1) sürecinde

Birim Kök Testleri 3/24/2016. Bir stokastik sürecin birim kök içerip içermediğini nasıl anlarız? Hatırlarsak aşağıdaki AR(1) sürecinde Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, Inroducory Economerics A Modern Approach, 2nd. ed., 2002, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök

Detaylı

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği Volume 4 Number 3 03 pp. -40 ISSN: 309-448 www.berjournal.com Borsa Geiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yönemlerle Analizi: Türkiye Örneği Yusuf Ekrem Akbaşa Öze: Bu çalışmada,

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA Yıl: 24 Sayı:88 Temmuz 2010 97 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA Ebru Yüksel* - Güldal Güleryüz** 32 Öze Bu makale, İsanbul Menkul Kıymeler Borsası na (İMKB) ai

Detaylı

HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA SÜRÜ DAVRANIŞI: BİST TE BİR ARAŞTIRMA HERDING IN STOCK MARKETS: A RESEARCH IN BIST Bahadır ERGÜN Hatice DOĞUKANLI

HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA SÜRÜ DAVRANIŞI: BİST TE BİR ARAŞTIRMA HERDING IN STOCK MARKETS: A RESEARCH IN BIST Bahadır ERGÜN Hatice DOĞUKANLI Uluslararası Sosyal Araşırmalar Dergisi The Journal of Inernaional Social Research Cil: 8 Sayı: 40 Volume: 8 Issue: 40 Ekim 2015 Ocober 2015 www.sosyalarasirmalar.com Issn: 1307-9581 HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA

Detaylı

PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Yrd.Doç.Dr. Cüney KILIÇ Çanakkale Onsekiz Mar Üniversiesi Biga İ.İ.B.F., İkisa Bölümü Yrd.Doç.Dr. Yılmaz BAYAR Karabük Üniversiesi

Detaylı

YABANCI HİSSE SENEDİ YATIRIMCILARI TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİ ŞİDDETLENDİRİYOR MU?

YABANCI HİSSE SENEDİ YATIRIMCILARI TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİ ŞİDDETLENDİRİYOR MU? YABANCI HİSSE SENEDİ YATIRIMCILARI TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİ ŞİDDETLENDİRİYOR MU? Yrd. Doç. Dr. Macide Çiçek Dumlupınar Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Yrd. Doç. Dr. Feride Özürk

Detaylı

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Doğuş Üniversiesi Dergisi, (), 57-65 İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Serve CEYLAN Giresun Üniversiesi İİBF, İkisa

Detaylı

BİRİM KÖK TESTLERİNDE YAPISAL KIRILMA ZAMANININ İÇSEL OLARAK BELİRLENMESİ PROBLEMİ: ALTERNATİF YAKLAŞIMLARIN PERFORMANSLARI

BİRİM KÖK TESTLERİNDE YAPISAL KIRILMA ZAMANININ İÇSEL OLARAK BELİRLENMESİ PROBLEMİ: ALTERNATİF YAKLAŞIMLARIN PERFORMANSLARI BİRİM KÖK TESTLERİNDE YAPISAL KIRILMA ZAMANININ İÇSEL OLARAK BELİRLENMESİ PROBLEMİ: ALTERNATİF YAKLAŞIMLARIN PERFORMANSLARI Arş. Gör. Furkan EMİRMAHMUTOĞLU Yrd. Doç. Dr. Nezir KÖSE Arş. Gör. Yeliz YALÇIN

Detaylı

GARCH MODELLERĠ VE VARYANS KIRILMASI: ĠMKB ÖRNEĞĠ

GARCH MODELLERĠ VE VARYANS KIRILMASI: ĠMKB ÖRNEĞĠ GARCH MODELLERĠ VE VARYANS KIRILMASI: ĠMKB ÖRNEĞĠ Dr. Sevda Gürsakal sdalgic@uludag.edu.r Uludağ Üniversiesi, İİBF Ekonomeri Bölümü ÖZET Bu çalışmada hisse senedi oynaklığındaki kırılmalar Inclan ve Tiao

Detaylı

THE CAUSALITY RELATION BETWEEN CONSUMER CONFIDENCE AND STOCK PRICES: CASE OF TURKEY. Abstract

THE CAUSALITY RELATION BETWEEN CONSUMER CONFIDENCE AND STOCK PRICES: CASE OF TURKEY. Abstract Ekonomik ve Sosyal Araşırmalar Dergisi, Bahar 20, Cil:7, Yıl:7, Sayı:, 7:53-65 TÜKETİCİ GÜVENİ VE HİSSE SENEDİ FİYATLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ * Yusuf Volkan TOPUZ ** THE CAUSALITY

Detaylı

ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN TESPİTİ ÜZERİNE: MGARCH MODELİ İLE BİR İNCELEME

ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN TESPİTİ ÜZERİNE: MGARCH MODELİ İLE BİR İNCELEME ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN TESPİTİ ÜZERİNE: MGARCH MODELİ İLE BİR İNCELEME ÖZET Prof.Dr.Cengiz TORAMAN Balıkesir Üniversiesi, İİBF,İşleme Bölümü Cengizoraman4@yahoo.com Öğr.Gör.Çağaay BAŞARIR

Detaylı

YÜKSEK ENFLASYON ENFLASYON BELİRSİZLİĞİNİ ARTIRIYOR MU?

YÜKSEK ENFLASYON ENFLASYON BELİRSİZLİĞİNİ ARTIRIYOR MU? YÜKSEK ENFLASYON ENFLASYON BELİRSİZLİĞİNİ ARTIRIYOR MU? Doç. Dr. Harun TERZİ Karadeniz Teknik Üniversiesi İİBF İkisa Bölümü Öğreim Üyesi 618 Trabzon Tel : (462) 3773311 Fax : (462) 3257281 e-mail : herzi@ku.edu.r

Detaylı

TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME VE DÖVİZ KURU CARİ AÇIK ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR? BİR NEDENSELLİK ANALİZİ

TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME VE DÖVİZ KURU CARİ AÇIK ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR? BİR NEDENSELLİK ANALİZİ ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cil 3, Sayı 6, 2007, ss. 8 88. TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME VE DÖVİZ KURU CARİ AÇIK ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR? BİR NEDENSELLİK ANALİZİ Arş.Gör. Erman ERBAYKAL Balıkesir Üniversiesi

Detaylı

Long memory and structural breaks on volatility: evidence from Borsa Istanbul

Long memory and structural breaks on volatility: evidence from Borsa Istanbul MPRA Munich Personal RePEc Archive Long memory and srucural breaks on volailiy: evidence from Borsa Isanbul Emrah Ismail Cevik and Gülekin Topaloğlu Namık Kemal Universiy, Bülen Ecevi Universiy 014 Online

Detaylı

Reel Döviz Kuru Endeksinin Otoregresif Koşullu Değişen Varyanslılığının Analizi: İki Eşikli Tarch Yöntemi İle Modellenmesi

Reel Döviz Kuru Endeksinin Otoregresif Koşullu Değişen Varyanslılığının Analizi: İki Eşikli Tarch Yöntemi İle Modellenmesi Reel Döviz Kuru Endeksinin Ooregresif Koşullu Değişen Varyanslılığının Analizi: İki Eşikli Tarch Yönemi İle Modellenmesi Reel Döviz Kuru Endeksinin Ooregresif Koşullu Değişen Varyanslılığının Analizi:

Detaylı

ULUSAL HİSSE SENETLERİ PİYASASI NDA ETKİNLİK

ULUSAL HİSSE SENETLERİ PİYASASI NDA ETKİNLİK ULUSAL HİSSE SENETLERİ PİYASASI NDA ETKİNLİK Nuray ERGÜL ÖZET Son yıllarda, Türk Sermaye Piyasalarında hukuk, muhasebe ve deneim alanlarında, uluslararası kuralların uygulanması için büyük değişiklikler

Detaylı

BORSA ISTANBUL KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ'NDE (XKURY) VOLATİLİTENİN ETKİSİ: ARCH, GARCH ve SWARCH MODELLERİ İLE BİR İNCELEME

BORSA ISTANBUL KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ'NDE (XKURY) VOLATİLİTENİN ETKİSİ: ARCH, GARCH ve SWARCH MODELLERİ İLE BİR İNCELEME Süleyman Demirel Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi Y.017, C., S.3, s.697-711. Suleyman Demirel Universiy The Journal of Faculy of Economics and Adminisraive Sciences Y.017, Vol., No.3,

Detaylı

White ın Heteroskedisite Tutarlı Kovaryans Matrisi Tahmini Yoluyla Heteroskedasite Altında Model Tahmini

White ın Heteroskedisite Tutarlı Kovaryans Matrisi Tahmini Yoluyla Heteroskedasite Altında Model Tahmini Ekonomeri ve İsaisik Sayı:4 006-1-8 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ Whie ın Heeroskedisie Tuarlı Kovaryans Marisi Tahmini Yoluyla Heeroskedasie Alında Model Tahmini

Detaylı

Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Etkisi

Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Etkisi Kocaeli Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi (7) 2004 / 1 : 23-35 Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Ekisi Osman Karamusafa * Ayku Karakaya ** Öze: Bu çalışmanın amacı, enflasyon oranının

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt:22 Sayı:2, Yıl:2007, ss:49-66

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt:22 Sayı:2, Yıl:2007, ss:49-66 Dokuz Eylül Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi Cil:22 Sayı:2, Yıl:2007, ss:49-66 SPOT VE VADELİ İŞLEM FİYATLARININ VARYANSLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK TESTİ Emrah İsmail ÇEVİK * Mehme

Detaylı

Anahtat Kelimeler: Volatilite, Basel II, Geriye Dönük Test, Riske Maruz Değer

Anahtat Kelimeler: Volatilite, Basel II, Geriye Dönük Test, Riske Maruz Değer Volume Number 3 011 pp. 1-17 ISSN: 1309-448 www.berjournal.com RMD Hesaplamalarında Volailie Tahminleme Modellerinin Karşılaşırılması ve Basel II Yaklaşımına Göre Geriye Dönük Tes Edilmesi: İMKB 100 Endeksi

Detaylı

NET YABANCI İŞLEM HACMİ İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ VAR MIDIR? Cüneyt AKAR (*)

NET YABANCI İŞLEM HACMİ İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ VAR MIDIR? Cüneyt AKAR (*) NET YABANCI İŞLEM HACMİ İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ VAR MIDIR? Cüney AKAR (*) Öze: Bu çalışmada ne yabancı işlem hacmiyle hisse senedi geirileri arasında uzun dönemli bir ilişkinin

Detaylı

İŞSİZLİK VE İNTİHAR İLİŞKİSİ: 1975 2005 VAR ANALİZİ Ferhat TOPBAŞ *

İŞSİZLİK VE İNTİHAR İLİŞKİSİ: 1975 2005 VAR ANALİZİ Ferhat TOPBAŞ * İşsizlik ve İnihar İlişkisi: 1975 2005 Var Analizi 161 İŞSİZLİK VE İNTİHAR İLİŞKİSİ: 1975 2005 VAR ANALİZİ Ferha TOPBAŞ * ÖZET İşsizlik, birey üzerinde olumsuz birçok soruna neden olan karmaşık bir olgudur.

Detaylı

Hisse Senedi Fiyatlarıyla Yabancı İşlem Hacmi Arasında Nedensellik:

Hisse Senedi Fiyatlarıyla Yabancı İşlem Hacmi Arasında Nedensellik: Hisse Senedi Fiyalarıyla abancı İşlem Hacmi Arasında Nedensellik: Toda-amamoo aklaşımı Dr. Cüney AKAR Balıkesir Üniversiesi, Bandırma İİBF. Öze Bu çalışmada İsanbul Menkul Kıymeler Borsasında (İMKB) IMKB100

Detaylı

EKONOMİK BİR UYGULAMA İLE KENDİNDEN UYARIMLI EŞİKSEL DEĞİŞEN VARYANSLI OTOREGRESİF MODEL

EKONOMİK BİR UYGULAMA İLE KENDİNDEN UYARIMLI EŞİKSEL DEĞİŞEN VARYANSLI OTOREGRESİF MODEL EKONOMİK BİR UYGULAMA İLE KENDİNDEN UYARIMLI EŞİKSEL DEĞİŞEN VARYANSLI OTOREGRESİF MODEL Ümran M. TEKŞEN KAHRAMAN *, Aşır GENÇ ** ÖZET Bu çalışmada, eşiksel ooregresif (TAR) modeller sınıfından kendinden

Detaylı

TCMB FAĐZ KARARLARININ HĐSSE SENEDĐ PĐYASALARI ÜZERĐNE ETKĐSĐ

TCMB FAĐZ KARARLARININ HĐSSE SENEDĐ PĐYASALARI ÜZERĐNE ETKĐSĐ Cenral Bank Review Vol. 10 (July 2010), pp.23-32 ISSN 1303-0701 prin / 1305-8800 online 2010 Cenral Bank of he Republic of Turkey hp://www.cmb.gov.r/research/review/ TCMB FAĐZ KARARLARININ HĐSSE SENEDĐ

Detaylı

ENFLASYON BELİRSİZLİĞİ İLE PAY SENEDİ GETİRİSİ VE VOLATİLİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

ENFLASYON BELİRSİZLİĞİ İLE PAY SENEDİ GETİRİSİ VE VOLATİLİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ENFLASYON BELİRSİZLİĞİ İLE PAY SENEDİ GETİRİSİ VE VOLATİLİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Doç. Dr. Emrah İsmail Çevik Namık Kemal Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi eicevik@nku.edu.r

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI KOŞULLU VARYANS MODELLERİ: FİNANSAL ZAMAN SERİLERİ ÜZERİNE UYGULAMA Arzu KÖKCEN YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA-00

Detaylı

DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ GECİKMELİ İLİŞKİLER: Dağıtılmış Gecikme ve Otoregresiv Modeller

DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ GECİKMELİ İLİŞKİLER: Dağıtılmış Gecikme ve Otoregresiv Modeller DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ GECİKMELİ İLİŞKİLER: Dağıılmış Gecikme ve Ooregresiv Modeller 1 Zaman serisi modellerinde, bağımlı değişken Y nin zamanındaki değerleri, bağımsız X değişkenlerinin zamanındaki cari

Detaylı

VOB-BİST Endeks Sözleşmeleri İşlem Hacminin BİST Endekslerine Etkisi

VOB-BİST Endeks Sözleşmeleri İşlem Hacminin BİST Endekslerine Etkisi February 1-, 015-5 h Inernaional Scienific Conference of Iranian Academicians Abroad in Turkey VOB-BİST Endeks Sözleşmeleri İşlem Hacminin BİST Endekslerine Ekisi Mirrasoul SEYEDGHOMI PhD (Candidae) in

Detaylı

BİR YATIRIM ARACI OLARAK ALTIN İLE HİSSE SENEDİ ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK UYGULAMA 1

BİR YATIRIM ARACI OLARAK ALTIN İLE HİSSE SENEDİ ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK UYGULAMA 1 BİR YATIRIM ARACI OLARAK ALTIN İLE HİSSE SENEDİ ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK UYGULAMA 1 Bülen DOĞRU* Musafa UYSAL** ÖZET Bu çalışmanın amacı 2000:1-2012:09 döneminde Türkiye

Detaylı

Türkiye de Döviz Kuru Oynaklığının SWARCH Yöntemi İle Analizi

Türkiye de Döviz Kuru Oynaklığının SWARCH Yöntemi İle Analizi Finans Poliik & Ekonomik Yorumlar 2007 Cil: 44 Sayı:512 43 Türkiye de Döviz Kuru Oynaklığının SWARCH Yönemi İle Analizi Öze Bülen GÜLOĞLU 1 Ayşe AKMAN 2 Bu çalışmada, Mar 2001-Mar 2007 arihleri arası dönemde

Detaylı

Getiri Volatilitisi İle İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB de Ampirik Bir Çalışma

Getiri Volatilitisi İle İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB de Ampirik Bir Çalışma 200 18 19 Yrd. Doç. Dr.Melek Acar Boyacıoğlu 20 Dr. Burcu Güvenek Geiri Volailiisi İle İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB de Amirik Bir Çalışma Dr. Volkan Alekin Yrd. Doç. Dr. Melek ACAR BOYACIOĞLU Dr.

Detaylı

İMKB de Fiyat-Hacim İlişkisi - Asimetrik Etkileşim

İMKB de Fiyat-Hacim İlişkisi - Asimetrik Etkileşim YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:009 Cil:6 Sayı: Celal Bayar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA İMKB de Fiya-Hacim İlişkisi - Asimerik Ekileşim Yrd. Doç. Dr. Koray KAYALIDERE Celal Bayar Üniversiesi,U.B.Y.O., Bankacılık

Detaylı

AYÇİÇEK VE SOYA YAĞI İTHALAT TALEBİNİN ANALİZİ

AYÇİÇEK VE SOYA YAĞI İTHALAT TALEBİNİN ANALİZİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ,, 15(),71-79 AYÇİÇEK VE SOYA YAĞI İTHALAT TALEBİNİN ANALİZİ Selim Adem HATIRLI Vecdi DEMİRCAN Ali Rıza AKTAŞ Süleyman Demirel Üniversiesi Ziraa Fakülesi Tarım

Detaylı

Global Finansal Krizde Kredi Marjı: Japon Tahvil Piyasası Örneği

Global Finansal Krizde Kredi Marjı: Japon Tahvil Piyasası Örneği Volume 5 Number 4 2014 pp. 71-88 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Global Finansal Krizde Kredi Marjı: Japon Tahvil Piyasası Örneği Aydın Yüksel a Aslı Yüksel b Öze: Bu makale Ağusos 2007 arihinde oraya

Detaylı

Türkiye nin Kabuklu Fındık Üretiminde Üretim-Fiyat İlişkisinin Koyck Yaklaşımı İle Analizi

Türkiye nin Kabuklu Fındık Üretiminde Üretim-Fiyat İlişkisinin Koyck Yaklaşımı İle Analizi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.urkjans.com Türkiye nin Kabuklu Fındık Üreiminde Üreim-Fiya İlişkisinin Koyck Yaklaşımı İle Analizi Şenol ÇELİK*

Detaylı

The Roles of Financial Factors on the Real Money Demand: Turkey Case

The Roles of Financial Factors on the Real Money Demand: Turkey Case FİNANSAL FAKTÖRLERİN REEL PARA TALEBİ ÜZERİNDEKİ ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ The Roles of Financial Facors on he Real Money Demand: Turkey Case Musafa SEVÜKTEKİN * Mehme NARGELEÇEKENLER * BAÜ 8() 45 ÖZ Araşırmanın

Detaylı

Tüketici Güveni ve Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği (2004: :01)

Tüketici Güveni ve Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği (2004: :01) June 7-9, 2009, Eskişehir, Turkey. Tükeici Güveni ve Hisse Senedi Fiyaları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği (2004:0-2009:0) Yusuf Volkan Topuz * İkisadi İdari Bilimler Fakülesi, İşleme Bölümü,

Detaylı

Şenol ÇELİK. Modelling of Production Amount of Nuts Fruit by Using Box-Jenkins Technique

Şenol ÇELİK. Modelling of Production Amount of Nuts Fruit by Using Box-Jenkins Technique YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 013, 3(1): 18 30 Geliş Tarihi (Received) : 6.07.01 Kabul Tarihi (Acceped) : 19.10.01 Araşırma Makalesi/Research Aricle (Original Paper) Ser Kabuklu Meyvelerin Üreim Mikarının

Detaylı

r r u 1/ 2 u h ε q 2 t t

r r u 1/ 2 u h ε q 2 t t İşleme Fakülesi Dergisi, Cil 8, Sayı 2, 2007, 20-27 VOLATİLİTE MODELLERİNİN ÖNGÖRÜ PERFORMANSLARI: ARCH, GARCH VE SWARCH KARŞILAŞTIRMASI Cüney AKAR* ÖZET Bu çalışmada alernaif volailie modellerinin öngörü

Detaylı

TÜRKİYE DE REEL DÖVİZ KURU İLE KISA VE UZUN VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ İLİŞKİSİ

TÜRKİYE DE REEL DÖVİZ KURU İLE KISA VE UZUN VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ İLİŞKİSİ Marmara Üniversiesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2007, CİLT XXII, SAYI 1 TÜRKİYE DE REEL DÖVİZ KURU İLE KISA VE UZUN VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ İLİŞKİSİ Araş. Gör. Burcu KIRAN * Öze Bu çalışmada, reel döviz kuru

Detaylı

Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Đlişkinin Ampirik Bir Analizi: Türkiye Örneği

Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Đlişkinin Ampirik Bir Analizi: Türkiye Örneği Volume 2. Number 1. 2011 pp. 121-142 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Đlişkinin Ampirik Bir Analizi: Türkiye Örneği Burcu Ozcan a Ayse Ari b Öze: Finansal

Detaylı

YAPAY SİNİR AĞLARI VE ARIMA MODELLERİNİN MELEZ YAKLAŞIMI İLE ZAMAN SERİLERİNDE ÖNGÖRÜ

YAPAY SİNİR AĞLARI VE ARIMA MODELLERİNİN MELEZ YAKLAŞIMI İLE ZAMAN SERİLERİNDE ÖNGÖRÜ YAPAY SİNİR AĞLARI VE ARIMA MODELLERİNİN MELEZ YAKLAŞIMI İLE ZAMAN SERİLERİNDE ÖNGÖRÜ Erol EĞRİOĞLU Haceepe Üniversiesi, Fen Fakülesi, İsaisik Bölümü, 06532, Beyepe, Ankara, TÜRKİYE, erole@haceepe.edu.r

Detaylı

BANKA KREDİ PORTFÖYLERİNİN YÖNETİMİNDE ÖDEMEME RİSKİ ANALİZİ: KALMAN FİLTRESİNE DAYANAN ALTERNATİF BİR YÖNTEM ÖNERİSİ

BANKA KREDİ PORTFÖYLERİNİN YÖNETİMİNDE ÖDEMEME RİSKİ ANALİZİ: KALMAN FİLTRESİNE DAYANAN ALTERNATİF BİR YÖNTEM ÖNERİSİ BANKA KREDİ PORTFÖLERİNİN ÖNETİMİNDE ÖDEMEME RİSKİ ANALİZİ: KALMAN FİLTRESİNE DAANAN ALTERNATİF BİR ÖNTEM ÖNERİSİ K. Bau TUNA * ÖZ Ödememe riski banka kredilerini ve bankaların kredi porföylerini ekiler.

Detaylı

Konut Primi ve Kira Getiri Büyümesinin Varyans Ayrıştırması. Celil Zurnacı 1, Eray Akgün, Murat Karaöz Akdeniz Üniversitesi

Konut Primi ve Kira Getiri Büyümesinin Varyans Ayrıştırması. Celil Zurnacı 1, Eray Akgün, Murat Karaöz Akdeniz Üniversitesi Social Sciences Research Journal, Volume, Issue, 5-66 (June 15), ISSN: 17-537 5 Konu Primi ve Kira Geiri Büyümesinin Varyans Ayrışırması Celil Zurnacı 1, Eray Akgün, Mura Karaöz Akdeniz Üniversiesi Türkiye

Detaylı

TÜRK & AMERİKAN ENERJİ PİYASALARI NDA PİYASA ETKİNLİĞİNİN TEST EDİLMESİ

TÜRK & AMERİKAN ENERJİ PİYASALARI NDA PİYASA ETKİNLİĞİNİN TEST EDİLMESİ Yıl: 24 Sayı:86 Ocak 2010 101 TÜRK & AMERİKAN ENERJİ PİYASALARI NDA PİYASA ETKİNLİĞİNİN TEST EDİLMESİ Nuray ERGÜL ÖZET Bu çalışmada, Türk ve Amerikan Enerji Piyasaları na yer verilmişir. Araşırmada kullanılan

Detaylı

Bölüm 3 HAREKETLİ ORTALAMALAR VE DÜZLEŞTİRME YÖNTEMLERİ

Bölüm 3 HAREKETLİ ORTALAMALAR VE DÜZLEŞTİRME YÖNTEMLERİ Bölüm HAREKETLİ ORTALAMALAR VE DÜZLEŞTİRME ÖNTEMLERİ Bu bölümde üç basi öngörü yönemi incelenecekir. 1) Naive, 2)Oralama )Düzleşirme Geçmiş Dönemler Şu An Gelecek Dönemler * - -2-1 +1 +2 + Öngörü yönemi

Detaylı

Geriye Dönük Testlerin Karşılaştırmalı Analizi: Döviz Kuru Üzerine Bir Uygulama

Geriye Dönük Testlerin Karşılaştırmalı Analizi: Döviz Kuru Üzerine Bir Uygulama Bankacılar Dergisi, Sayı 6, 7 Geriye Dönük Teslerin Karşılaşırmalı Analizi: Döviz Kuru Üzerine Bir Uygulama Ailla Çifer * - Dr. Alper Özün ** - Sai Yılmazer *** Bu çalışmada, riske maruz değer modellerinin

Detaylı

TÜRKİYE PETROL FİYATLARI OYNAKLIĞININ MODELLENMESİ

TÜRKİYE PETROL FİYATLARI OYNAKLIĞININ MODELLENMESİ Ekonomeri ve İsaisik Sayı: 7 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ TÜRKİYE PETROL FİYATLARI OYNAKLIĞININ MODELLENMESİ Esin FİRUZAN Absrac Nowadays, volailiy of crude

Detaylı

TÜRKİYE NÜFUSU İÇİN STOKASTİK ÖLÜMLÜLÜK MODELLERİ

TÜRKİYE NÜFUSU İÇİN STOKASTİK ÖLÜMLÜLÜK MODELLERİ Nüfusbilim Dergisi\Turkish Journal of Populaion Sudies, 2012, 34, 31-50 31 TÜRKİYE NÜFUSU İÇİN STOKASTİK ÖLÜMLÜLÜK MODELLERİ Ölümlülük ahminleri, demografi ve aküerya bilimlerinde önemli bir rol oynamakadır.

Detaylı

8.Ders(EK) Zaman Serileri Analizi

8.Ders(EK) Zaman Serileri Analizi 8.Ders(EK) Zaman Serileri Analizi SPSS Projec: Airline Passengers daa se is used for various analyses in his online raining workshop, which includes: Times series analysis [building ARIMA models] Proje:

Detaylı

Araşırma Makaleleri REEL DÖVİZ KURU BELİRSİZLİĞİ İ TİCARET PERFORMA SI A ETKİSİ: TÜRKİYE UYGULAMASI Erşan SEVER ÖZET Bu çalışmada reel döviz kuru belirsizliğinin Türkiye nin icare performansına ekisi araşırılmışır.

Detaylı

SANAYĐ ÜRETĐMĐNDE TATĐL ETKĐLERĐ

SANAYĐ ÜRETĐMĐNDE TATĐL ETKĐLERĐ Ekonomeri ve Đsaisik Sayı:10 2009 20-28 ĐSTANBUL ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSAT FAKÜLTESĐ EKONOMETRĐ VE ĐSTATĐSTĐK DERGĐSĐ SANAYĐ ÜRETĐMĐNDE TATĐL ETKĐLERĐ Necmein Alpay KOÇAK Absrac Omiing he official and religious

Detaylı

Reel ve Nominal Şokların Reel ve Nominal Döviz Kurları Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği

Reel ve Nominal Şokların Reel ve Nominal Döviz Kurları Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği Reel ve Nominal Şokların Reel ve Nominal Döviz Kurları Üzerindeki Ekileri: Türkiye Örneği Öze Ahme Mura ALPER Bu çalışma Türkiye deki reel döviz kuru dalgalanmalarının kaynaklarını açıklamayı amaçlamakadır.

Detaylı

Mevsimsel Kointegrasyon Analizi: Güney Afrika Örneği. Seasonal Cointegration Analysis: Example of South Africa

Mevsimsel Kointegrasyon Analizi: Güney Afrika Örneği. Seasonal Cointegration Analysis: Example of South Africa Gazi Üniversiesi Sosyal Bilimler Dergisi Vol/Cil 3, No/Sayı 6, 216 Mevsimsel Koinegrasyon Analizi Güney Afrika Örneği Jeanine NDIHOKUBWAYO Yılmaz AKDİ Öze Bu çalışmada 1991-2134 dönemi Güney Afrika ekonomik

Detaylı

Anahtar Kelimeler Harvey Testi, Doğrusallık, Finansal Piyasalar, Etkin Piyasa Hipotezi.

Anahtar Kelimeler Harvey Testi, Doğrusallık, Finansal Piyasalar, Etkin Piyasa Hipotezi. Borsa İsanbul da Piyasa Ekinliğinin Analizi: Harvey Doğrusallık Tesi (Analysis of Marke Efficiency a Borsa İsanbul: Harvey Lineariy Tes) Gürkan MALCIOĞLU a Mücahi AYDIN b a Arş.Gör., Sakarya Üniversiesi,

Detaylı

HİKMET YURDU Düşünce Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi

HİKMET YURDU Düşünce Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi HİKMET YURDU Düşünce Yorum Sosyal Bilimler Araşırma Dergisi ISSN: 138-6944 www.hikmeyurdu.com Hikme Yurdu, Ocak Haziran 1, Yıl: 5, C: 5, Sayı: 9, ss. 65-79 İmkb Ulusal 1 Endeksi Geiri Volailiesinin ARCH

Detaylı

HURST ÜSTEL KATSAYISI ARACILIĞIYLA FRAKTAL YAPI ANALİZİ VE İMKB DE BİR UYGULAMA

HURST ÜSTEL KATSAYISI ARACILIĞIYLA FRAKTAL YAPI ANALİZİ VE İMKB DE BİR UYGULAMA Aaürk Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cil: 23, Sayı: 2, 2009 243 HURST ÜSTEL KATSAYISI ARACILIĞIYLA FRAKTAL YAPI ANALİZİ VE İMKB DE BİR UYGULAMA Mer URAL (*) Erhan DEMİRELİ (**) Öze: Finansal

Detaylı

YAPISAL KIRILMALI BİRİM KÖK TESTLERİNİN KÜÇÜK ÖRNEKLEM ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

YAPISAL KIRILMALI BİRİM KÖK TESTLERİNİN KÜÇÜK ÖRNEKLEM ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI YAPISAL KIRILMALI BİRİM KÖK TESTLERİNİN KÜÇÜK ÖRNEKLEM ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI TC. Pamukkale Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Yüksek Lisans Tezi Ekonomeri Anabilim Dalı Abdullah Emre ÇAĞLAR

Detaylı

HİSSE SENEDİ FİYATLARI VE DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ

HİSSE SENEDİ FİYATLARI VE DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ The Journal of Academic Social Science Sudies Inernaional Journal of Social Science Doi number:hp://dx.doi.org/10.9761/jasss2963 Number: 37, p. 399-408, Auumn I 2015 Yayın Süreci Yayın Geliş Tarihi Yayınlanma

Detaylı

Teknolojik bir değişiklik veya üretim arttırıcı bir yatırımın sonucunda ihracatta, üretim miktarında vs. önemli artışlar olabilir.

Teknolojik bir değişiklik veya üretim arttırıcı bir yatırımın sonucunda ihracatta, üretim miktarında vs. önemli artışlar olabilir. YAPISAL DEĞİŞİKLİK Zaman serileri bazı nedenler veya bazı fakörler arafından ekilenerek zaman içinde değişikliklere uğrayabilirler. Bu değişim ikisadi kriz, ikisa poliikalarında yapılan değişiklik, eknolojik

Detaylı

VARYANS KIRILMASI GÖZLEMLENEN SERİLERDE GARCH MODELLERİ: DÖVİZ KURU OYNAKLIĞI ÖRNEĞİ. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.

VARYANS KIRILMASI GÖZLEMLENEN SERİLERDE GARCH MODELLERİ: DÖVİZ KURU OYNAKLIĞI ÖRNEĞİ. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory. 3 Erciyes Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi, Sayı: 3, Ocak-Haziran 9, ss.39-337 VARYANS KIRILMASI GÖZLEMLENEN SERİLERDE GARCH MODELLERİ: DÖVİZ KURU OYNAKLIĞI ÖRNEĞİ Sevda GÜRSAKAL

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZAMAN SERİSİ MODELLERİ ÜZERİNE BİR SİMÜLASYON ÇALIŞMASI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZAMAN SERİSİ MODELLERİ ÜZERİNE BİR SİMÜLASYON ÇALIŞMASI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZAMAN SERİSİ MODELLERİ ÜZERİNE BİR SİMÜLASYON ÇALIŞMASI Tufan ÖZEK YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTATİSTİK ANABİLİM DALI Konya, T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Ankara e-posta: selma@kayalak.com. Geliş Tarihi/Received:30.05.2012

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Ankara e-posta: selma@kayalak.com. Geliş Tarihi/Received:30.05.2012 Türkiye de Fındık Üreim Alanlarının Armasında Deseklemelerin Ekisi Selma KAYALAK 1 Ahme ÖZÇELİK 2 1 Çanakkale Onsekiz Mar Üniversiesi Ziraa Fakülesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Çanakkale 2 Ankara Üniversiesi

Detaylı

Türkiye Ekonomisinde Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme

Türkiye Ekonomisinde Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme Türkiye Ekonomisinde Enerji Tükeimi ve Ekonomik Büyüme Mehme MUCUK * Doğan UYSAL ** Öze Genel olarak enerji, ekonomik ve endüsriyel kalkınma için önemli bir girdi kabul edilmekedir. Ancak enerjinin bazı

Detaylı

BEKLENEN KAYIP YÖNTEMİ İLE RİSKE MARUZ DEĞER ANALİZİ * VALUE AT RISK ANALYSIS WITH EXPECTED SHORTFALL

BEKLENEN KAYIP YÖNTEMİ İLE RİSKE MARUZ DEĞER ANALİZİ * VALUE AT RISK ANALYSIS WITH EXPECTED SHORTFALL Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (17) 2009, 23-39 BEKLENEN KAYIP YÖNTEMİ İLE RİSKE MARUZ DEĞER ANALİZİ * VALUE AT RISK ANALYSIS WITH EXPECTED SHORTFALL Mer URAL ** Türker ADAKALE *** ÖZET Uygulamalı çalışmalar,

Detaylı

TÜRKİYE DE 1963 2006 DÖNEMİNDE KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ÜCRETLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA

TÜRKİYE DE 1963 2006 DÖNEMİNDE KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ÜCRETLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA TÜRKİYE DE 1963 2006 DÖNEMİNDE KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ÜCRETLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA Mura ASLAN Eskişehir Osmangazi Üniversiesi H. Kürşad ASLAN Ken Sae Üniversiesi Öze İskandinav ücre modelinden hareke

Detaylı

TÜRKİYE DE İNŞAAT SEKTÖRÜ VE PARA POLİTİKALARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİLERİ

TÜRKİYE DE İNŞAAT SEKTÖRÜ VE PARA POLİTİKALARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİLERİ TÜRKİYE DE İNŞAAT SEKTÖRÜ VE PARA POLİTİKALARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİLERİ Eem Hakan ERGEÇ Eskişehir Osmangazi Üniversiesi Mura TAŞDEMİR Eskişehir OsmangaziÜniversiesi Öze İnşaa sekörü çıkısının

Detaylı

TÜRKİYE DE FISHER ETKİSİNİN GEÇERLİLİĞİ: DOĞRUSAL OLMAYAN EŞBÜTÜNLEŞME YAKLAŞIMI

TÜRKİYE DE FISHER ETKİSİNİN GEÇERLİLİĞİ: DOĞRUSAL OLMAYAN EŞBÜTÜNLEŞME YAKLAŞIMI TÜRKİYE DE FISHER ETKİSİNİN GEÇERLİLİĞİ: DOĞRUSAL OLMAYAN EŞBÜTÜNLEŞME YAKLAŞIMI Tayfur BAYAT ÖZ Bu çalışmada 2002M-20M5 dönemine ai aylık verilerle alernaif nominal vadeli mevdua faiz oranları ile ükeici

Detaylı

Rasyonel Beklentiler Hipotezinin Testi: Enflasyon, Faiz ve Kur 1

Rasyonel Beklentiler Hipotezinin Testi: Enflasyon, Faiz ve Kur 1 Çukurova Üniversiesi İİBF Dergisi Cil:17 Sayı:1 Haziran 2013 ss.17-35 Rasyonel Bekleniler Hipoezinin Tesi: Enflasyon, Faiz ve Kur 1 Tes of he Raional Expecaions Hypohesis: Inflaion, Ineres Rae and Exchange

Detaylı

ÜCRET-FİYAT SPİRALİ: TÜRK İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ

ÜCRET-FİYAT SPİRALİ: TÜRK İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ 45 ÜCRET-FİYAT SPİRALİ: TÜRK İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ Zehra ABDİOĞLU * ÖZET Bu çalışma Türkiye için 2005-2012 dönemi iibariyle ara malı, dayanıklı ükeim malı, dayanıksız ükeim malı, enerji ve sermaye malı

Detaylı

PETROL FİYATLARININ İMKB ENDEKSLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ IMPACT OF OIL PRICES ON ISE INDICES

PETROL FİYATLARININ İMKB ENDEKSLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ IMPACT OF OIL PRICES ON ISE INDICES Ekonomik ve Sosyal Araşırmalar Dergisi, Güz 2013, Cil:9, Yıl:9, Sayı:2, 9:7997 PETROL FİYATLARININ İMKB ENDEKSLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Sevinç GÜLER * Halime TEMEL NALIN * * IMPACT OF OIL PRICES ON ISE INDICES

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, 2010 141

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, 2010 141 C.Ü. İkisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cil 11, Sayı 1, 2010 141 BİR MALİYE POLİTİKASI ARACI OLARAK BORÇLANMA VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1990 2009) Hali ÇİÇEK *, Süleyman GÖZEGİR ** ve

Detaylı

Halloween Etkisinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Geçerliliğinin Testi. The Validity of the Halloween Effect in the Istanbul Stock Exchange

Halloween Etkisinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Geçerliliğinin Testi. The Validity of the Halloween Effect in the Istanbul Stock Exchange Halloween Ekisinin İsanbul Menkul Kıymeler Borsasında Geçerliliğinin Tesi Öze Halloween Ekisinin İsanbul Menkul Kıymeler Borsasında Geçerliliğinin Tesi Dr. Veli YILANCI İsanbul Üniversiesi İkisa Fakülesi

Detaylı

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 3 Sayı: 2 Nisan 203 ss. 9-208 Türkiye nin İhala ve İhraca Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama Dependency of Impor and Expor of

Detaylı

İMKB DE YABANCI İŞLEMLERİ VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ İLİŞKİSİ THE RELATIONSHIP BETWEEN FOREIGN INVESTMENTS AND STOCK RETURNS ON ISE

İMKB DE YABANCI İŞLEMLERİ VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ İLİŞKİSİ THE RELATIONSHIP BETWEEN FOREIGN INVESTMENTS AND STOCK RETURNS ON ISE Doğuş Üniversiesi Dergisi, 12 (2) 2011, 256-264 İMKB DE YABANCI İŞLEMLERİ VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ İLİŞKİSİ THE RELATIONSHIP BETWEEN FOREIGN INVESTMENTS AND STOCK RETURNS ON ISE H. Aydın OKUYAN (1),

Detaylı

MALİ POLİTİKALARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN YAPISAL KIRILMALI PERİYODİK BİRİM KÖK TESTİ İLE ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

MALİ POLİTİKALARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN YAPISAL KIRILMALI PERİYODİK BİRİM KÖK TESTİ İLE ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Doğuş Üniversiesi Dergisi, 12 (1) 2011, 32-45 MALİ POLİTİKALARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN YAPISAL KIRILMALI PERİYODİK BİRİM KÖK TESTİ İLE ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ THE ANALYSIS OF SUSTAINABILITY OF FISCAL POLICIES

Detaylı

THE IMPACT OF EXCHANGE TRADED FUNDS ON THE LONG TERM RELATIONSHIP OF INDEX MARKETS: AN EMPRICAL ANALYSIS ON THE ISE-30 INDEX

THE IMPACT OF EXCHANGE TRADED FUNDS ON THE LONG TERM RELATIONSHIP OF INDEX MARKETS: AN EMPRICAL ANALYSIS ON THE ISE-30 INDEX Dumlupınar Üniversiesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar Universiy Journal of Social Sciences BORSA YATIRIM FONLARININ ENDEKS PİYASALARDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İMKB-30 ENDEKSİ ÜZERİNE

Detaylı

Araştırma Makalesi. Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 26 (2): (2012) ISSN:

Araştırma Makalesi.  Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 26 (2): (2012) ISSN: Araşırma Makalesi www.ziraa.selcuk.edu.r/ojs Selçuk Üniversiesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 26 (2): (2012) 63-69 ISSN:1309-0550 Türkiye nin Tarım Ürünleri İhraca Fonksiyonu ve Döviz Kuru Belirsizliğinin

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 2, 2010 53

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 2, 2010 53 C.Ü. İkisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cil 11, Sayı 2, 2010 53 FİNANSAL PİYASA ETKİNLİĞİ: S&P 500 ÜZERİNE BİR UYGULAMA Erhan DEMİRELİ *, Gökuğ Cenk AKKAYA ** ve Elif İBAŞ *** Öze Finansal ekinlik kavramı

Detaylı