ÖN PROTOKOL. Karatay İlçesi. Mahallesi pafta, ada,.. parsel nolu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖN PROTOKOL. Karatay İlçesi. Mahallesi pafta, ada,.. parsel nolu"

Transkript

1 ÖN PROTOKOL Karatay İlçesi. Mahallesi pafta, ada,.. parsel nolu m 2 lik gayrimenkulün hissedarları olarak hissemi. daire karşılığında Karatay Belediyesine vermeyi kabul ediyoruz. 1: Bu ön anlaşmaya göre mimari projenin onaylanmasından sonra verilecek olan daireler mevcut parselin olduğu yerden, aynı yerden verilmediği durumda eşdeğeri veya yakın yerden verilecektir. Belediyece verilecek olan dairelerin arsa payı maliklerin üzerinde kalacaktır. 2: Belediye, devredilen gayrimenkuller üzerinde proje ve imar planı yapmaya, yaptırmaya yetkilidir. Mal sahibi olarak yapılacak olan imar planı ve proje çalışmalarına şimdiden muvafakat eder. 3: Bu ön protokolle verilecek dairelerin sayısı ve daire büyüklüğü belirlenmiştir. Arsa devri yapılarak imar plan ve projenin Belediye tarafından yapılması öngörülmektedir. 4: Mahal liste verilecek dairelerin konumu Kat Karşılığı Arsa Devir Sözleşmesinde belirtilecektir. 5: İnşaatın teslim tarihi: Bütün maliklerce Tapunun devri ve arsalar üzerindeki binaların yıkım tarihinden itibaren 3 ay içinde ruhsat alınacaktır. Ruhsat tarihinden itibaren 5 yıl içinde daireler teslim edilecektir. Belirlenen süre içinde ruhsat alınmadığı takdirde tapu devri tarihinden itibaren 3 aylık süre sonunda 5 yıllık teslim tarihinin süresi başlamış kabul edilecektir. 6: Teslim tarihinde olabilecek gecikmeler nedeniyle Belediye Encümeninin belirleyeceği rayiç bedeline göre tespit edeceği aylık kira bedeli Belediye tarafından maliklere ödenecektir. 7: Arsa sahiplerine verilecek daireler brüt m² ve m² dir. 8: a) Verilecek daireler; Adet m² lik (Normal / zemin) daire,. adet m² lik (Normal / zemin) daire ve... m² dükkandır. Toplam.. adet daire verilecektir. b) Maliklerce TL. taksit halinde Belediyeye ödenecektir. 9: Bu ön protokol proje kapsamındaki maliklerin tamamının kabul etmesi, tapu devrinin yapılması, tapu devrinden sonrada mahal listeyle birlikte bina giriş yönüne göre daire kat ve cephelerinin belirlenmesi ile ilgili sözleşmenin imzalanmasına müteakip yürürlüğe girecektir. 10:Kat irtifakı tesis olunurken, arsa payları, kat durumu göz önüne alınarak yapılacak değerlendirmeye göre tayin olunacaktır. Arsa maliki tapu devrinden itibaren 6 ay içinde Belediyenin göstereceği personele kat irtifakı kurulmak üzere Noter den yetki vermeye ve Noter den kat irtifakı sözleşme evraklarını imzalamaya mecburdur. İmzadan imtina etmesi veya geciktirmesi halinde her ay için rayiç kira bedelini ceza olarak Belediyeye ödeyecektir. 11:Tebligat adresini ön protokolde belirtmek zorundadır. Ayrıca tebligat adresindeki değişiklik 15 gün içinde bildirilmediği müddetçe önceki adrese yapılan tebligatların içeriği sözleşme yapan tarafı mesuliyetten kurtarmaz. 12: İhtilaflar halinde Konya Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir. 13: İş bu sözleşme 13 maddeden ibarettir.. /. / 2010 ARSA MALİKİ: ADRES:

2 KAT KARŞILIĞI ARSA DEVİR SÖZLEŞMESİDİR Bu sözleşmede taraf olarak gayrimenkul malikleri arsa sahipleri, diğer taraf olarak Karatay Belediyesi, Belediye olarak ifade edilecektir. İlçemiz... Mahallesinde aşağıda tapu kayıtları yazılı gayrimenkul devir sözleşmesidir. Taraflarca aşağıdaki şekilde anlaşma sağlanmıştır. 1:... Mahallesi... Pafta,... ada,. Parselde kayıtlı.. m² lik gayrimenkuldeki../ hissenin tamamının toplam..tl. bedelle arsanın malikleri adet, brüt.. m 2 lik (Normal/Zemin) daire.. Adet.. m 2 lik (Normal/Zemin) daire ve.. m 2 lik dükkan, toplam. adet daire karşılığında Karatay Belediyesine devrini yapacaktır. 2: Söz konusu parselde imar plan tadilatı yapma hakkı Karatay Belediyesine ait olup, arsa sahipleri herhangi bir hak iddia edemeyecektir. Yukarıda yazılı gayrimenkul veya gayrimenkuller haricinde herhangi bir talepte bulunamayacaktır. 3: İmar planında belirtilen blokların projelendirilmesini Karatay Belediyesi yapacak ve yaptıracaktır. Bu yapılan veya yaptırılan projeyi arsa sahipleri aynen kabul edecektir. 4: Ekli haritada görülen;.. Ada, Parsel, nolu bloğun nolu bağımsız bölümleri,.. Ada, Parsel, nolu bloğun nolu bağımsız bölümleri, arsa sahiplerine daire olarak verilecektir.. m²,. Bağımsız bölüm nolu.. adet işyeri (dükkan) verilecektir. 5: Arsa sahipleri blokların isabet ettiği arsa payından başka bir hisse ve arsa payı talep edemeyecektir. 6: İnşaatları Belediye kendisi yapabileceği gibi kurulacak olan herhangi bir kooperatife veya müteahhide arsa sahipleri ile muhatap Belediye olmak üzere kat karşılığı aldığı hisselerini devredebilecektir. Bir kooperatife veya müteahhide devredilmesinde sonra arsa sahipleri zarar ziyan talebinde bulunamazlar. Ayrıca bedel ve usul yönünden taraflarca dava açılamaz. 7:İnşaatın teslim tarihi: Bütün maliklerce tapunun devri ve arsalar üzerindeki binaların yıkım tarihinden itibaren 3 ay içinde ruhsat alınacaktır. Ruhsat tarihinden itibaren 5 yıl içinde daireler teslim edilecektir. Belirlenen süre içinde ruhsat alınmadığı takdirde, tüm tapuların devri tarihinden(proje kapsamındaki maliklerden en son tapu devri yapılan tarih) itibaren 3 aylık süre sonunda 5 yıllık teslim tarihinin süresi başlamış kabul edilecektir. 8: Teslim tarihinde olabilecek gecikmeler nedeniyle tarafsız bir bilirkişi heyetinin günün rayiç bedeline göre tesbit edeceği aylık kira bedeli Belediye tarafından maliklere ödenecektir. 9: İskân ruhsatı alınırken vergi dairesince tahakkuk ettirilecek harç Belediye ye ait olup, iskan alındıktan sonra su ve elektrik gibi abonman işleri arsa sahiplerince yaptırılacaktır. 10: İnşaat yapım süresince arsa sahipleri Karatay Belediyesinden herhangi bir zarar ve ziyan talebinde bulunmayacaktır. 11: Sözleşme gereğince inşaatın yapımı sırasında iskân edilirken veya kat mülkiyeti tapuları alındıktan sonra her ne sebeple olursa olsun bedel ve gerekse usul yönünden taraflarca dava açılamaz. 12: Kat irtifakı tesis olunurken, arsa payları, kat durumu göz önüne alınarak yapılacak değerlendirmeye göre tayin olunacaktır. Arsa maliki tapu devrinden itibaren 6 ay içinde Belediyenin göstereceği personele kat irtifakı kurulmak üzere Noter den yetki vermeye ve Noter den kat irtifakı sözleşme evraklarını imzalamaya mecburdur. İmzadan imtina etmesi veya geciktirmesi halinde her ay için rayiç kira bedelini ceza olarak Belediyeye ödeyecektir. 13: İhtilaf vukuunda Konya Mahkemeleri yetkilidir. 14: Binalar ekte görülen projelere göre ve sözleşme ekindeki mahal listesine göre inşa edilecektir. A r s a M a l i k i

3 MAHAL LİSTESİ Dairelerde: Salon: 1: Döşemeler : Ahşap laminat parke 2: Duvarlar : Alçı üzeri saten boya 3: Tavanlar : Asmolen döşeme altına alçı üzeri saten boya Odalar: 1: Döşeme : Ahşap laminat parke 2: Duvarlar : Alçı üzeri saten boya 3: Tavan : Asmolen döşeme altına alçı üzeri saten boya Antre ve Holler: 1: Döşeme : Laminat parke 2: Duvarlar : Alçı üzeri saten boya 3: Tavan : Asmolen döşeme altına alçı üzeri saten boya Mutfak 1: Döşeme : Laminat parke (Islak hacim,kısmi olarak fayansta olabilir.) 2: Duvarlar : Tezgâh üstü yüksekliği 60 cm fayans yapılacak diğer yerler alçı üzerine saten boya 3: Tavan : Alçı üzeri saten boya 4: Tezgâh : Eviyesi granit veya Muğla mermeri ve atalı olacak tekne tek gözlü olacak. Tezgâh altı ve üstü dolabı suntalam kaplama yapılacak. Gövde sunta lam,kapaklar mebran kapak olacak. Banyo: 1: Döşeme : Seramik kaplama 2: Duvarlar : Fayans kaplama. Tavana kadar yapılacak 1.20 m den sonra iki farklı desen olarak bordürlü döşenebildiği gibi iki farklı renkle bordürlü olmak üzere dikine de döşenebilir olacak. 3: Tavan : Asma tavan olacak. 4: Banyoda : Alafranga tuvalet (klozet), akrilik tekne, duşa kabin ve Hilton tipi lavabo yapılacaktır. WC Lavabo: 1: Döşeme : Seramik Kaplama 2: Duvar : Fayans kaplama. Tavana kadar yapılacak 1.20 m den sonra iki farklı desen olarak bordürlü döşenebildiği gibi iki farklı renkle bordürlü olmak üzere dikine de döşenebilir olacak. 3: Tavan : Alçı üzeri saten boya, WC asma tavan. 4:WC-Lavabo: Hilton lavabo olacak. TSE belgeli 1. sınıf olacaktır. Kapı ve Pencere: 1:Pencere: Pencere doğramalar PVC yapılacak. Camlar mm ısı cam olacak. (Pencereler ağaç desenli olacak.) 2:İç kapılar: Amerikan panel olacak. (Kapı kol ve aynaları ) TSE belgeli olacak şekilde yapılacaktır. 3:Daire Dış Kapılar: Çelik kapı olacak. (Yekpare veya pano tipi) 4:Pencere iç ve dış denizlikleri mermerden yapılacaktır. Giriş kat Sahanlık ve Merdivenleri: Sahanlık, merdiven ve basamakları 3 cm kalınlıkta bej mermer kaplama ve rıhtları 2 cm kalınlıkta bej mermer kaplama olacak. Merdiven korkulukları alüminyum profilden yapılacaktır. Bina giriş kapıları alüminyum doğrama yapılacaktır. Rüzgârlıklar ahşap veya aliminyum doğrama yapılacaktır. Basamak kenarına limonluk yapılacaktır. Limonluklar geçmeli yapılacak. Çatı: Ahşap oturtma çatı (Çam tahta kaplamalı) su drenajı için gerekli levha veya mebran cinsi malzeme Eskişehir kiremit döşenecektir.

4 Baca kenarları ve dereler çinkodan imal edilerek yapılacak. Yatay ve düşey yağmur olukları yerlerine takılacaktır. Son kat ve zemin katta döşemesinin üzerine (kapalı çatı alanı içerisine) TS 825 Isı Yalıtım Yönetmeliği ve ısı yalıtım projesine uygun ısı yalıtımı yapılacaktır. Balkonlar: 1: Döşeme: Seramik kaplama olacak. Kenarları 10 cm olacak şekilde aynı malzemeden süpürgelik yapılacaktır. 2: Duvar ve tavan dış cepheye uygun şekilde silikon boya yapılacak. 3: Denizlikler: Mermerden imal edilecektir. 4: Balkon korkulukları alüminyum profilden imal edilerek yerine montajı yapılacaktır. Yalıtım: Binaların dış cephesi ve zemin tabanı TS 825 Isı Yalıtım Yönetmeliği ve ısı yalıtım projesine uygun olarak ısı yalıtımı yapılacaktır. Betonarme tabliyeler asmolen döşeme yapılacaktır. Dış cephe boyası (silikon esaslı) grenli ve astarlı olarak yapılacaktır. Çevre düzenlemesi ve ihata duvarını kooperatif yapacaktır. Antrede sürgülü kapaklı vestiyer olacaktır. Oturma odası,salon,mutfak ve yatak odalarında kartonpiyer ve perdelik yapılacaktır.bahçesinde kamelya, Nizamiye girişinde güvenlik kulübesi, bina girişlerine kamera konulacak ve binadaki daireler kendi arasında ve güvenlik kulübesi ile telefon görüşmesini ücretsiz yapacak. Kapı diafon sistemi renkli görüntülü sistem olacak. Apartman dış kapı kilit sistemi tuşlu şifreli tip olacak. İnşaata T.S.E. kalite belgesi olmayan hiçbir malzeme kullanılmayacaktır. SIHHİ TESİSAT VE KALORİFER TESİSATLARI 1- Sıhhi ve kalorifer tesisat işleri projesine ve doğalgaza uygun yapılacaktır. 2- Projede yapılacak tadilatlar Belediye onayı ile yapılacaktır. 3- Alaturka hela taşı, alafranga hela taşı, duş teknesi, lavabolar ve armatürler 1. sınıf ve TSE belgeli olacaktır. 4- Sıhhi tesisatta kullanılacak olan borular 1. sınıf TSE belgeli olacaktır. Her bloğun altına onaylı projesine uygun su deposu ve hidrofor konulacaktır. 5- Kalorifer tesisatında ve kalorifer dairesinde kullanılacak tüm malzemeler TSE li olacak ve projesine göre yapılacaktır. Kalorifer dairesine pis su pompası konulacaktır. 6- Kalorifer, sıhhi ve müşterek tesisat Bayındırlık Bakanlığı Genel Teknik Şartnamesine göre imalat ve montaj yapılacaktır. 7- Tabandan ısıtma yapılacaktır. ELEKTRİK TESİSATLARI ELEKTRİK PROJE VE TESİSATINDA UYULMASI GEREKEN HUSUSLAR: NOT: a)-elektrik tesisatında kullanılan tüm malzemeler TSE li ve CE ye uygun, 1.sınıf olacaktır. b)-elektrik tesisat projeleri Belediyemiz tarafından gerekli mercilere onaylattırıp kooperatife teslim edilecektir. c)-tesisatın MEDAŞ a muayenesi Kooperatif tarafından yaptırılacak ve aboneye hazır hale getirilecektir. d)-elektrik sayaçları kooperatif tarafından taktırılacaktır. A)ANTRE KORİDOR Lojman tipi sac sigorta tablosu; ankastre, şeffaf kapaklı projesinde belirtilen miktarda sigortalı olanlar kullanılacaktır. Aydınlatma armatürleri J1; askı takımı olup, duylar porselen, yuvarlak kordon ve rozans iki parçalı olacaktır. Koridor ve antre aydınlatması vaviyen olacaktır. Zil ve kapı otomatiği projeye uygun yapılacaktır. Konuşma cihazı için dairelere boruları atılıp tesisatları çekilecek. Kapı konuşma cihazları

5 konulacak. TV den izlenmek üzere kamera kablo ve ekipmanı çalışır halde teslim edilecektir. Antreye konulacak bir ek kutusundan (25x15x15 cm) Cat/5 UTP kablo ile tüm odalara internet hattı çekilecek. Salon, oturma odası ve mutfağa uydu anten tesisatı çekilecek.salon ve oturma odasına kablo tv tesisatı çekilecektir. Diğer odalarda karasal tv anten tesisatı çekilecektir. B) MUTFAK: Mutfaktaki bulaşık makinesi, elektrikli termosifon ve vantilatör için 2,5 mm², fırın için; 4 mm² kesitli müstakilen güvenlik hatlı priz linyesi tesis edilecektir. Mutfakta bulaşık makinesi, elektrikli termosifon, vantilatör ve fırın priz sortileri haricinde en az üç adet daha projesine uygun olarak güvenlik hatlı priz sortisi tesis edilecektir. Mutfakta projesinde gösterilen yere bir adet paralel telefon prizi, bir adet T.V. prizi ve bir adet normal priz konulacaktır. C) SALON Elektrik tatbikat projelerinde gösterilen sayıda ve sisteme uygun avize aydınlatma sortileri tesis edilip sortilerde takoz, askı çubuğu, çengel ve kılemens bulunacaktır. Salonda: 1 adet normal TV. Anten, 1 adet uydu anten ve 1 adet kablolu TV. Priz sortileri; hiçbir kata uğramadan direk çatıya çıkacak ve kablolu TV. Kabloları zeminde özel konulacak kutusuna inecek şekilde tesis edilecektir. (İlgili Bakanlığın yayımladığı Yönetmeliğe uygun şekilde). Telefon sortileri daireden daireye taşınmış olmayıp, en az 0,5 mm çapında izolasyonlu, standartlara göre renklendirilmiş, dyafoniyi önleyecek şekilde bükülü PVC kılıflı telefon kablosu ile çekilecektir. Bir dairede en az üç adet müstakil dış hat telefon hattı bulunacaktır. Telefon hatları: Hiçbir ek yapmaksızın bina girişindeki ana ankastra kutusundan, daire içerisindeki dağıtım buatına kadar eksiz direkt; izolasyonlu, standartlara göre renklendirilmiş, diyafoniyi önleyecek şekilde bükülü, PVC kılıflı telefon kablosu ile çekilecektir. Her nevi TV. Anten kabloları ve Telefon kabloları; kalıcı ve dayanıklı kotlama sistemi ile, hangi daireye ve hangi prize ait olduğu yazılıp işaretlenecek. ( Örnek: 4nolu dairenin salon uydu anteni, veya 2 nolu dairenin mutfak TV. Anteni gibi). Salona, projesine uygun güvenlik hatlı ve bir adet normal priz sortisi tesis edilecektir. D) YATAK ODASI Aydınlatma armatürleri J1 askı takımı olup, duylar porselen, kordon yuvarlak, rozans iki parçalı ve vaviyen olacak. O aplik, madeni kollu, porselen duylu, bir kollu armatür olacaktır. Priz sortileri projesine uygun şekilde konulacaktır. Odalara konulan prizlerin bir tanesi topraklı olacak. Yatak odası, mutfak, oturma odaları ve salona; paralel telefon sortisi tesis edilecektir. Yatak odaları, oturma odası, salona ve mutfağa TV priz sortisi; direk enerji odasında santral panosuna inecek şekilde tesis edilecektir. E) BANYO Çamaşır makinesi ve elektrikli şofben için 3x2,5 mm² kesitli müstakil (Daire içi tali dağıtım panosundan) direk, güvenlik hatlı priz linyesi tesis edilecektir. Aydınlatma armatürü C tipi, duy ve kaidesi porselen, glop opal ve lastik contalı olacaktır. Projesine uygun olarak yapılacaktır. F) WC ve LAVABO: Aydınlatma armatürleri hem tavanda hem de ayna üstünde (duvarda) C tipi, kaidesi porselen, glop opal ve lastik conta bulunacaktır. Lavabo; projesinde uygun görülen yere bir adet normal priz sortisi tesis edilecektir. G) BODRUM KAT: Aydınlatma sortilerine ilave olarak; depoya; projesine uygun olarak birer adet güvenlik hatlı (topraklı) priz sortisi tesis edilecektir.

6 H) DIŞ CEPHE: Aydınlatma armatürü C tipi, kaidesi porselen, glop opal ve lastik contalı olacaktır. Bina giriş aydınlatması otomatik fotoselli aydınlatma olacaktır. Aydınlatma armatürleri özel tip tavan armatürü olacak, iç bağlantısı porselen, lüstur kılemensle olacaktır. Armatür tavana tam olarak intibak ettirilecektir. Bahçe duvarı sütun üstü aydınlatma için ayrıca linye tesis edilecektir. Enerji ana besleme kablosu NNY nevinde olup yeraltından, dayanıklı plastik boru içerisinden çekilecektir. PTT irtibatını sağlamak için; terminal kutusunun bulunduğu yerden, Telekom men holüne kadar iç çapı 60 mm olan bir boru ile çıkış yapılacaktır. Aynı tertibat elektrik şebekesi girişi için de alınacaktır. İlgili Bakanlığın yayımlamış olduğu yönetmeliğe uygun olarak temel topraklaması yapılacaktır. I) KALORİFER-HİDROFOR DAİRESİ ve GENEL HUSUSLARI: Tevzi tabloları sıva üstü sac olacak, işaret lambası, start-stop butonları ile sigortalar TSE li butonlu tip, şalterler ise uygun amperajda termik manyetik tip, orijinal olacaktır. Sirküler ve pissu ile hidrofor motor panolarına asgari 4x4 mm² NYM tipi kablo ile irtibat yapılacak ve topraklama hattı 4 mm² dolu bakır (NYA) ile tesis edilecektir. Aydınlatma tesisatı 2x2,5 mm² sıva altı NYA ile tesis edilecektir. Topraklama levhası bakır olup 0,0015x1,00 m ebadında olacak ve en az 25 mm² dolu bakır telle kofre tesisatına irtibat yapılacaktır. Tevzi tablolarında; her bir sigorta ve şalterin tablo numarası, etkili yer, bulunduğu yer ve yaptığı hizmet belirtilmiş olacak. Tesisatta kullanılması gereken norm buatların iç çapları en az 58 mm olacak. Kare buatların sacları en az 0,75 mm kalınlığında olacak ve dört vida ile buata tespit edilecektir. İ) ASANSÖR TEKNİK ÖZELLİKLERİ: TS 863 ve ilgili standartlarının yanı sıra TSE 8237/Nisan 1995 'te tanımlanan ''yürüme özürlü, normal tekerlekli sandalyeli insan taşımasına uygun" olacaktır. Yük : Trafik Hesabına, Yürürlükteki İmar Yönetmeliğine veilgili yönetmeliklere göre asansörlerin yük değerleri belirlenecektir. En az 630 kg. 8 kişilik olacaktır. Kuyu Ölçüler :Projesine, ilgili standartlara ve yönetmeliklere uygun olacaktır. Makine-Motor :CE sertifikasına sahip standartlara ve projesine uygun olacaktır. Hız :1.00 m/sn kademesiz hız ayarlı (Frekans kontrollü-vvf) Hız Regülâtörü :CE sertifikasyonuna haiz, çift yönlü, 1 m/sn hızında ve üzerinde stop kontağı bulunacaktır. Kumanda Panosu :Kumanda panosu komple CE belgeli olacaktır. (Toplamalı kumanda ve basit kumanda sistemine uygun programlanabilir olacaktır.)

7 Hız Kontrol Cihazı (VVF) :Yaygın olarak kullanılan, standartlara uygun CE sertifikalı, yedek parçası ve teknik servis garantisi bulunan cihazlar kullanılacaktır. Kapalı çevrim çalışacaktır. (Encoderli olacaktır). Kata Getirme Sistemi :Enerji kesildiği zaman asansörü en yakın kata getirecek ve kapıları açacaktır. Standartlara uygun, CE sertifikalı kullanılacaktır. Kat ve Kabin Kapısı :Tam otomatik VVVF Hız Kontrollü (AC veya DC) x2000 mm ebadında sıkışma kontaklı, A1 kalite sacdan imal edilmiş ve üzerine 0,80 mm 304 kalite satine paslanmaz ile kaplamalı ve CE etiketlemesi yapılmış, komple (kilit, fiş-kontak ve kapı panelleri) CE belgesine haiz olacaktır. Fotosel :Boy fotosel olacaktır. Ağırlıklar :Pik döküm veya demir kütük kullanılacaktır. İmdat ve arıza halinde kapıcı dairesi ile telefon konuşması yapılabilecek tesisatı havi olacaktır. İmalatçı firma 1 yıl süre ile bedelsiz asansörlerin bakımını üstleneceğine taahhüt verecektir. Firma; asansörler için imalatçı belgesi ve kullanma ruhsatı için CE alacaktır. (İşletme ruhsatının alınması müteahhit firmaya aittir.) Firma; resmi gazetede yayımlanan en son asansör tüzük ve yönetmeliğindeki şartları yerine getirmekle yükümlüdür. J) HER BİNAYI KAPSAYACAK ŞEKİLDE PARATÖNER TESİSATI KONULMASI: Yangın tesisatı yönetmeliğe uygun olarak hazırlanacak. PSC tank kullanılacaktır. İçme suyu için paslanmaz çelik mono blok (18/10) kazan kullanılacaktır.

8 31233/3 PARSEL 1 NOLU BLOK 31233/3 PARSEL 2 NOLU BLOK 1 Z 145 ÜYE 1 Z 85 ARSA SAHİBİ 2 Z 145 ÜYE 2 Z 85 ARSA SAHİBİ 3 Z 145 ÜYE 3 Z 100 ÜYE 4 Z 145 ÜYE 4 Z 100 ÜYE ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ÜYE ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ÜYE ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ÜYE ÜYE ARSA SAHİBİ

9 31233/3 PARSEL 3 NOLU BLOK 31233/3 PARSEL 4 NOLU BLOK 1 Z 100 ÜYE 1 Z 145 ÜYE 2 Z 100 ARSA SAHİBİ 2 Z 145 ÜYE 3 Z 135 ÜYE 3 Z 145 ÜYE 4 Z 135 ÜYE 4 Z 145 ÜYE ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE

10 31233/3 PARSEL 5 NOLU BLOK 31233/3 PARSEL 6 NOLU BLOK 1 Z 145 ÜYE 1 Z 145 ÜYE 2 Z 145 ÜYE 2 Z 145 ÜYE 3 Z 145 ÜYE 3 Z 145 ÜYE 4 Z 145 ÜYE 4 Z 145 ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE

11 31233/3 PARSEL 7 NOLU BLOK 31233/3 PARSEL 8 NOLU BLOK 1 Z 100 ÜYE 1 Z 135 ÜYE 2 Z 100 ÜYE 2 Z 135 ÜYE 3 Z 100 ÜYE 3 Z 135 ÜYE 4 Z 100 ÜYE 4 Z 135 ÜYE ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE

12 31233/3 PARSEL 9 NOLU BLOK 31233/3 PARSEL 10 NOLU BLOK 1 Z 145 ÜYE 1 Z 145 ÜYE 2 Z 145 ÜYE 2 Z 145 ÜYE 3 Z 145 ÜYE 3 Z 145 ÜYE 4 Z 145 ÜYE 4 Z 145 ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE

13 31233/3 PARSEL 11 NOLU BLOK 31233/3 PARSEL 12 NOLU BLOK 1 Z 145 ÜYE 1 Z 100 ÜYE 2 Z 145 ÜYE 2 Z 100 ARSA SAHİBİ 3 Z 135 ÜYE 3 Z 100 ARSA SAHİBİ 4 Z 135 ÜYE 4 Z 100 ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ÜYE ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ

14 31233/3 PARSEL 13 NOLU BLOK 31233/3 PARSEL 14 NOLU BLOK 1 Z 100 ÜYE 1 Z 145 ÜYE 2 Z 100 ARSA SAHİBİ 2 Z 145 ÜYE 3 Z 100 ÜYE 3 Z 145 ÜYE 4 Z 100 ÜYE 4 Z 145 ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE

15 31233/3 PARSEL 15 NOLU BLOK 31233/3 PARSEL 16 NOLU BLOK 1 Z 135 ÜYE 1 Z 145 ÜYE 2 Z 135 ÜYE 2 Z 145 ÜYE 3 Z 145 ARSA SAHİBİ 3 Z 145 ÜYE 4 Z 145 ÜYE 4 Z 145 ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ÜYE ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ÜYE ÜYE

16 31233/3 PARSEL 17 NOLU BLOK 31233/3 PARSEL 18 NOLU BLOK 1 Z 135 ÜYE 1 Z 145 ÜYE 2 Z 135 ÜYE 2 Z 145 ÜYE 3 Z 135 ÜYE 3 Z 145 ÜYE 4 Z 135 ÜYE 4 Z 145 ÜYE ÜYE ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ÜYE ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ÜYE ÜYE

17 31232/3 PARSEL 1 NOLU BLOK 31232/3 PARSEL 2 NOLU BLOK 1 Z 145 ÜYE 1 Z 145 ÜYE 2 Z 145 ÜYE 2 Z 145 ÜYE 3 Z 145 ÜYE 3 Z 145 ÜYE 4 Z 145 ÜYE 4 Z 145 ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ÜYE ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE 31232/3 PARSEL 4 NOLU BLOK 31232/3 PARSEL 3 NOLU BLOK D. NO KAT M2 DAİRE SAHİBİ D. NO KAT M2 DAİRE SAHİBİ 1 Z 145 ÜYE 1 Z 100 ÜYE 2 Z 145 ÜYE 2 Z 100 ARSA SAHİBİ 3 Z 135 ÜYE 3 Z 100 ARSA SAHİBİ 4 Z 135 ÜYE 4 Z 100 ÜYE ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE 31232/3 PARSEL 5 NOLU BLOK D. NO KAT M2 DAİRE SAHİBİ 1 Z 100 ARSA SAHİBİ 2 Z 100 ARSA SAHİBİ 3 Z 135 ÜYE 4 Z 135 ÜYE ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE

MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER

MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER MEVKİİ : YAPI NİZAMI : BLOK : KAT : DAİRE : ARSA ALANI : Projedeki ölçülere uygun olarak inşaat yapılacaktır. TAŞIYICI SİSTEM : Betonarme karkas sistemi ile yapılacaktır.

Detaylı

ÜNİKENT 1. 40 Daire, 1 Sosyal Yaşam Alanı, Yetişkin ve Çocuk Yüzme Havuzları 2014 Aralık Anahtar Teslim

ÜNİKENT 1. 40 Daire, 1 Sosyal Yaşam Alanı, Yetişkin ve Çocuk Yüzme Havuzları 2014 Aralık Anahtar Teslim 5 ÜNİKENT 1 40 Daire, 1 Sosyal Yaşam Alanı, Yetişkin ve Çocuk Yüzme Havuzları 2014 Aralık Anahtar Teslim 3&6 5&8 4&7 ( 3-6-5-8 ) ( 4-7 ) B A D C E ÜNİKENT 1 İNŞAAT GENEL ÖZELLİKLERİ Çatılara

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME KALE Mühendislik Mimarlık İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. yapma ve yaptırma yetkilerini elinde bulundurduğu, Bağlarbaşı mahallesi 269 ADA 373 PARSEL deki inşaatında aşağıda ve ekte belirtilen

Detaylı

Yapıda uzman imzası. Make. projesi

Yapıda uzman imzası. Make. projesi Yapıda uzman imzası Make 30 projesi Yapıda uzman imzası Şirketimiz, alt ve üst yapı inşaatlarının projelendirme, fizibilite ve uygulama alanlarında faaliyet göstermektedir. Neden Make İnşaat? Projelerini

Detaylı

YAŞAM BURADA BAŞLIYOR...

YAŞAM BURADA BAŞLIYOR... YAŞAM BURADA BAŞLIYOR... GÜVENLİ YAŞAM BİZİMLE BAŞLIYOR BURGÜVEN İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. 2007 yılında Bursa da kurulmuştur. Büyük projelere imza atarak kurumsal kimliğine oluşturmuştur. MUTLU EDECEK

Detaylı

Yeni bir yaşam için...

Yeni bir yaşam için... Yeni bir yaşam için... 1 2 ÖZTOP kimdir? Hilmi ÖZTOP tarafından kurulan ÖZTOP TİCARET, 1972 ylından beri, kaliteli, sağlam ve güvenilir yapıların inşasında tercih edilen inşaat malzemelerinin satışını

Detaylı

Sağlıklı, Güvenli ve Huzurlu Bir Hayat

Sağlıklı, Güvenli ve Huzurlu Bir Hayat Sağlıklı, Güvenli ve Huzurlu Bir Hayat 02 03 GÜVENLİ YAŞAM BİZİMLE BAŞLIYOR GÜVENLİ YAŞAM BURADA Burgüven İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. 1994 yılında Bursa da kurulmuştur. Kuruluşundan bugüne kadar birçok

Detaylı

G L O B A L L O F T. www.globalinsaat.com.tr

G L O B A L L O F T. www.globalinsaat.com.tr G L O B A L L O F T GLOBAL LOFT Şehirde kendini gösteren yeni mimari arayışların en son temsilcisi olan projemiz şehir merkezinde 8000m2 inşaat alanına sahiptir. Tek katlı ve dubleks dairelerin bulunduğu

Detaylı

TİP 2 TİP 1. Hol ve Koridor : 21.5 m 2. Hol ve Koridor : 31.5 m 2 Salon : 40 m 2 Oturma Odası : 15 m 2 Mutfak : 18 m 2 Oda : 12 m 2

TİP 2 TİP 1. Hol ve Koridor : 21.5 m 2. Hol ve Koridor : 31.5 m 2 Salon : 40 m 2 Oturma Odası : 15 m 2 Mutfak : 18 m 2 Oda : 12 m 2 VAZİYET PLANI KAT KAT PLANI Tip 1 Daire Planı Tip 2 Daire Planı Mutfak Salon Mutfak Salon Hol ve Koridor Hol ve Koridor Banyo Banyo Eby Yatak sı Eby Banyo Eby Banyo Eby Yatak sı Giy. sı Giy. sı TİP 1 Hol

Detaylı

DEĞİŞİM VİLLALARI / Teknik Şartname

DEĞİŞİM VİLLALARI / Teknik Şartname DEĞİŞİM VİLLALARI / Teknik Şartname Site Alanı Site ortak alanları Ruhsat ve Projelendirme Toplam site alanı 22.340 metrekareden oluşmakta olup 25 Adet birbirinden farklı veya aynı olabilecek şekilde parsellendirilip

Detaylı

Bursa nın konut ihtiyaçlarını doğru belirleyip,

Bursa nın konut ihtiyaçlarını doğru belirleyip, www.astasaries.com Bursa nın konut ihtiyaçlarını doğru belirleyip, beklenen konfor, güven ve rahatlığı sağlamayı ilke edinen ASTAŞARİES Yapı ortakları gerek yurtiçi gerek yurtdışı birçok önemli projede

Detaylı

AYSE YAPI VOGUE KURTKÖY TEKNİK ŞARTNAME MAHAL LİSTESİ MAHAL LİSTESİ. Sitenin bitkisel ve yapısal peyzajları yapılacaktır. BLOK GENELİNDE YAPILACAK

AYSE YAPI VOGUE KURTKÖY TEKNİK ŞARTNAME MAHAL LİSTESİ MAHAL LİSTESİ. Sitenin bitkisel ve yapısal peyzajları yapılacaktır. BLOK GENELİNDE YAPILACAK AYSE YAPI VOGUE KURTKÖY TEKNİK ŞARTNAME MAHAL ADI 1 Sitenin bitkisel ve yapısal peyzajları Projenin içerisinde dinlenme alanları, çocuk oyun grupları bulunacaktır. Projeye uygun Fitness Salonu Site içi

Detaylı

Mutluluğa Açılan Kapı

Mutluluğa Açılan Kapı Mutluluğa Açılan Kapı Yunuseli nin Yeni Yaşam Alanı Bostancıkent 35.Etap 4500 m2 Üzerinde 5 Er Katlı Binalarda Toplamda 76 Daire 5 Adet Ticari Alanıyla Sizlerin Yaşamına Değer Katıyor. Yaşamınıza Değer

Detaylı

1) GENEL 2) YAPI NİTELİKLERİ

1) GENEL 2) YAPI NİTELİKLERİ 1) GENEL Site her katta 4 er adet olmak üzere 16 adet daire ve zemin katta 1 adet işyerinden oluşmaktadır. Tek ana girişe sahip 2 adet merdiven holü ve 2 adet asansör ile dağılım yapılarak her dairenin

Detaylı

637 Ada / 3 Parsel. Toplam İnşaat m² m² Toplam Bağımsız Bölüm Sayısı. Başlık Yüzde Değer

637 Ada / 3 Parsel. Toplam İnşaat m² m² Toplam Bağımsız Bölüm Sayısı. Başlık Yüzde Değer Tarih: 26.12.2016 637 Ada / 3 Parsel Toplam İnşaat m² 2.310 m² Toplam Bağımsız Bölüm Sayısı 14 adet Toplam İnşaat Maliyeti 2.305.167 TL Yüzde İlk Ödemeler 4,6 % 105.000 TL İş makinesi 0,5 % 10.934 TL Ödemeler

Detaylı

Em neller İnşaat modern ve güvenl mekanlar... Dört Dörtlük Bir Yaşam...

Em neller İnşaat modern ve güvenl mekanlar... Dört Dörtlük Bir Yaşam... Dört Dörtlük Bir Yaşam... www. verapark.com.tr Em neller İnşaat Doğayla, doğal olanla yaşamak için... Vera Park Konutları 4-1- www.verapark.com.tr Yeni bir daire alırken orada uzun bir hayat süreceğinizi

Detaylı

5603 m² alan üzerinde toplam 5 blok, 54 daire ve 14 dükkandan oluşmaktadır. Papatya Evlerinde 14 Adet 2+1 (89,83-101,37-101,90 m²), 20 Adet 3+1

5603 m² alan üzerinde toplam 5 blok, 54 daire ve 14 dükkandan oluşmaktadır. Papatya Evlerinde 14 Adet 2+1 (89,83-101,37-101,90 m²), 20 Adet 3+1 Kocaeli nin gözde ilçesi Başiskele de yer alan doğanın içinde yer alan 0 m² alan üzerinde toplam blok, daire ve dükkandan oluşmaktadır. Papatya Evlerinde Adet + (89,8-0, - 0,90 m²), 0 Adet + (,0 m²), Adet

Detaylı

IRMAK SİTESİ PROJESİ STANDART OPSİYON YAPI ŞARTNAMESİ

IRMAK SİTESİ PROJESİ STANDART OPSİYON YAPI ŞARTNAMESİ IRMAK SİTESİ PROJESİ STANDART OPSİYON YAPI ŞARTNAMESİ IRMAK SİTESİ PROJESİ STANDART OPSİYON YAPI ŞARTNAMESİ *Irmak İnşaat Standart Yapı Şartnamesi, dairesini farklı bir mimari ile dizayn etmek isteyen

Detaylı

Huzur, güven ve konforla her gününüzü yaşayın.

Huzur, güven ve konforla her gününüzü yaşayın. Huzur, güven ve konforla her gününüzü yaşayın. Modern mimari anlayışı, son teknolojiyle kurulmuş alt yapısı, sosyal donatıları, kaliteli hizmet anlayışıyla değer yaratarak manzarası güzel, nefes alan,

Detaylı

KONSEPT PREMIUM PROJESİ STANDART OPSİYON YAPI ŞARTNAMESİ

KONSEPT PREMIUM PROJESİ STANDART OPSİYON YAPI ŞARTNAMESİ KONSEPT PREMIUM PROJESİ STANDART OPSİYON YAPI ŞARTNAMESİ KONSEPT PREMIUM PROJESİ STANDART OPSİYON YAPI ŞARTNAMESİ *Konsept Yapı Standart Yapı Şartnamesi, dairesini farklı bir konseptte dizayn etmek isteyen

Detaylı

enisehir yenisehir konakları

enisehir yenisehir konakları enisehir yenisehir konakları YENİŞEHİR KONAKLARI MAHAL ÖZELLİKLERİ LİSTESİ Temel Taşıyıcı Sistem Duvarlar Temel İzolasyonu ve Drenaj Çatı İç Mekan Duvar Kaplamaları Betonarme radye temel olacaktır. Deprem

Detaylı

ŞEHRİ SEYİR KONAKLARI TEKNİK ŞARTNAME

ŞEHRİ SEYİR KONAKLARI TEKNİK ŞARTNAME ŞEHRİ SEYİR KONAKLARI TEKNİK ŞARTNAME 1.SİTE GENELİ Projenin bitkisel ve yapısal peyzajı onaylı projeye göre Site içi kapalı otopark yaya yolları Yerleşim planında gösterilen yerde yüzme havuzu (taşmalı

Detaylı

YAŞAM ALANLARIYLA HAYATINIZI RENKLENDİRİYOR... M İ M A R L I K İ N Ş A A T S A N. T İ C. L T D Ş T İ.

YAŞAM ALANLARIYLA HAYATINIZI RENKLENDİRİYOR... M İ M A R L I K İ N Ş A A T S A N. T İ C. L T D Ş T İ. YAŞAM ALANLARIYLA HAYATINIZI RENKLENDİRİYOR... Y A P I s u r M İ M A R L I K İ N Ş A A T S A N. T İ C. L T D Ş T İ. Altınsur Yapı 2011 yılında kurulmuştur. Kuruluş gayesi, müşterilerine sağlıklı, güvenli

Detaylı

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU MIDLINE MIDLINE MINIMAL SALON YATAK ODALARI MUTFAK AÇIK MEŞE LAMİNE PARKE (PLANK) LAKE (h:12 cm) AÇIK MEŞE LAMİNAT PARKE KREM DOLAP TAKIMI ÜST DOLAP ALT DOLAP TEZGAH VE TEZGAH

Detaylı

İnşaat sektöründe 1975 den beri hizmet veren, firmamızın deneyimli kurucularının tüm tecrübesi, günümüz teknolojisiyle

İnşaat sektöründe 1975 den beri hizmet veren, firmamızın deneyimli kurucularının tüm tecrübesi, günümüz teknolojisiyle İnşaat sektöründe 1975 den beri hizmet veren, firmamızın deneyimli kurucularının tüm tecrübesi, günümüz teknolojisiyle birleştirilerek çağdaş mimari anlayışıyla projelerimize aktarılmaktadır. MBN İNŞAAT,

Detaylı

Antalya Muratpaşa Güzeloba Mahallesinde Denize 3 Km.Mesafede Satılık 1+1,2+1 ve 3+1 Lüx Dublex Daireler Antalya / Muratpaşa

Antalya Muratpaşa Güzeloba Mahallesinde Denize 3 Km.Mesafede Satılık 1+1,2+1 ve 3+1 Lüx Dublex Daireler Antalya / Muratpaşa Antalya Muratpaşa Güzeloba Mahallesinde Denize 3 Km.Mesafede Satılık 1+1,2+1 ve 3+1 Lüx Dublex Daireler Antalya / Muratpaşa Satılık - Apartman Dairesi 100,000 100 m2 Oda Sayısı : 2 Ertuğrul Artut Telefon

Detaylı

ÇINARLI BAHÇE TUZLA - MAHAL LİSTESİ

ÇINARLI BAHÇE TUZLA - MAHAL LİSTESİ ÇINARLI BAHÇE TUZLA - MAHAL LİSTESİ Mahal Listesi, Tuzla Çınarlı Bahçe Konutları nda uygulanacak sistemlerin genel tasarım kriterlerini belirlemek ve kullanılacak malzemeleri tariflemek amacıyla hazırlanmıştır.

Detaylı

MİLLETİN KALBİNDE! gelecek İnşaA eder

MİLLETİN KALBİNDE! gelecek İnşaA eder MİLLETİN KALBİNDE! gelecek İnşaA eder YÜKSEKOBA YILDIRIM LA KENDİNİZİ ÖZEL HİSSEDECEKSİNİZ İnşaat sektörünün yeni gözdesi olan, Yüksekoba imzalı pek çok kaliteli projenin de yer aldığı Millet Mahallesinde

Detaylı

Doğa ile iç içe, hayallerinizin ötesinde...

Doğa ile iç içe, hayallerinizin ötesinde... Doğa ile iç içe, hayallerinizin ötesinde... Sizi hayalini kurduğunuz eve davet ediyoruz... Değerli dostlarımız. ZEYKO İNŞAAT A.Ş. güvencesiyle Köşk te ilk projemiz olan Zeytinkent Sitesine siz değerli

Detaylı

Kullanıcı işverenler ve şehiriçin önceliğimiz iddialı değil özgün ve tutarlı yapılar oluşturabilmektir.

Kullanıcı işverenler ve şehiriçin önceliğimiz iddialı değil özgün ve tutarlı yapılar oluşturabilmektir. Arte İnşaat, 2001 yılındaki kuruluşundan bu yana vizyonlarından ödün vermeden, sektörde hızla gelişerek ilerleyen güvenilir ve başarılı bir isim haline gelmiştir. Konut, turizm, eğitim ve sağlık sektörü

Detaylı

KUŞADASI KARAOVA, HAVUZLU,MANZARALI,MÜSTAKİL SIFIR 4+1 VİLLA Aydın / Kuşadası

KUŞADASI KARAOVA, HAVUZLU,MANZARALI,MÜSTAKİL SIFIR 4+1 VİLLA Aydın / Kuşadası KUŞADASI KARAOVA, HAVUZLU,MANZARALI,MÜSTAKİL SIFIR 4+1 VİLLA Aydın / Kuşadası Satılık - Villa 219,000 235 m2 Aydın / Kuşadası Oda Sayısı : 4 Salon Sayısı : 1 Banyo Sayısı : 2 Yapının Şekli : Triplex Yapının

Detaylı

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL: FREZYA- FNR205-198,75 + 86,20 TEKNİK ŞARTNAME-1 Yapının Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM

Detaylı

1000 m² alan üzerinde toplam 1 blok, 10 daire ve 3 dükkandan oluşmaktadır. Papatya Evlerinde 2 Adet 2+1 (98,45 m²), 4 Adet 3+1 (110,66 m²), 4 Adet

1000 m² alan üzerinde toplam 1 blok, 10 daire ve 3 dükkandan oluşmaktadır. Papatya Evlerinde 2 Adet 2+1 (98,45 m²), 4 Adet 3+1 (110,66 m²), 4 Adet Kocaeli nin gözde ilçesi Başiskele de yer alan 3 doğanın içinde yer alan 1000 m² alan üzerinde toplam 1 blok, 10 daire ve 3 dükkandan oluşmaktadır. Papatya Evlerinde 2 Adet 2+1 (98,45 m²), 4 Adet 3+1 (110,66

Detaylı

www.sanberkinsaat.com

www.sanberkinsaat.com www.sanberkinsaat.com Alesta apartmanı Kocaeli nin gözde ilçesi Başiskele de, doğanın içinde yer alan 1066,85 m² alan üzerinde 12 daire ve 3 dükkandan oluşmaktadır. Alesta apartmanında 3 adet iş yeri (

Detaylı

Y e n i k e n t.

Y e n i k e n t. Y e n i k e n t www.turkozinsaat.com.tr www.turkozinsaat.com.tr Yenikent in Yeni Gözdesi... Türköz İnşaat tarafından hayata geçirilen Yıldırım Park; Toplamda. mž arsa üzerine kurulu,.00 mž yeşil alan ve.00

Detaylı

www.biliminsaat.com MUTLULUK DOLU

www.biliminsaat.com MUTLULUK DOLU 3 MUTLULUK DOLU Bilim Kent Meşe Evleri aileniz ve sevdiklerinizle birlikte güvenli ve mutlu, hayattan soyutlanmadan huzur içerisinde sürdürebileceğiniz bir yaşamın kapılarını aralıyor. 5 HUZURLU Bilim

Detaylı

Özgürlüğün Ev Hali. www.ntepeyapi.com

Özgürlüğün Ev Hali. www.ntepeyapi.com Özgürlüğün Ev Hali www.ntepeyapi.com İki Adımda Tatil Keyfi NTEPE Panoramanın yaşama yer açan mimarisi içerisinde evinizden 5 yıldızlı bir tatile ulaşmak için yapmanız gereken tek şey evinizin kapısından

Detaylı

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU BASICLINE BASICLINE MINIMAL SALON YATAK ODALARI MUTFAK AÇIK MEŞE AÇIK MEŞE DOLAP TAKIMI ÜST DOLAP ALT DOLAP TEZGAH VE TEZGAH ÜSTÜ DENİZ KABUĞU MUM IŞIĞI ISLAK KUM DENİZ KABUĞU

Detaylı

www.cagprojeinsaat.com Çağdaş yaşam alanları inşâ ediyoruz Profesyonel ekiplerle yoluna devam eden Çağ Proje Mühendislik, kentin çeşitli semtlerinde inşa ettiği konut projelerinde mutlu yuvalar kurmaya

Detaylı

Yaşamınızda isteyeceğiniz tüm seçenekler bir arada!

Yaşamınızda isteyeceğiniz tüm seçenekler bir arada! Yenı nesil Yasam 4 Yürüyüş mesafesindeki, Alışveriş merkezi, Okulu, Spor tesisi, Hastanesi ve Ulaşım kolaylığı ile... Bağcılar Güneşli de Yeni nesil yaşam merkezi hayata geçiyor! Yaşamınızda isteyeceğiniz

Detaylı

Bursa`nın en hızlı değer kazanan bölgesinde hayallerinizin sınırlarını zorlayan bir proje hızla yükseliyor.

Bursa`nın en hızlı değer kazanan bölgesinde hayallerinizin sınırlarını zorlayan bir proje hızla yükseliyor. Bursa`nın en hızlı değer kazanan bölgesinde hayallerinizin sınırlarını zorlayan bir proje hızla yükseliyor. Ana arterlere kolay ulaşım imkanı olan, ekonomik değeri yüksek bir yaşam kompleksi. ARKAT YAPI

Detaylı

www.turkozinsaat.com.tr

www.turkozinsaat.com.tr www.turkozinsaat.com.tr Yenikent in Yeni Gözdesi... Türköz İnşaat tarafından hayata geçirilen Yıldırım Sitesi; Toplamda. mž arsa üzerine kurulu,.00 mž yeşil alan ve.00 mž açık otoparkdan oluşmaktadır.

Detaylı

Toplamda 13.766m2 arsa üzerine kurulu Zirve Park;

Toplamda 13.766m2 arsa üzerine kurulu Zirve Park; Türköz İnşaat ın en gözde projelerinden olan Zirve Park ta birbirinden farklı ayrıcalıkları bir arada bulabileceğiniz kent yaşamının kargaşasından uzak, 0 Evler in en değerli bölgesinde Kocaeli'nin tüm

Detaylı

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU HIGHLINE HIGHLINE MINIMAL SALON YATAK ODALARI MUTFAK AÇIK MEŞE LAMİNE PARKE (PLANK) AÇIK MEŞE LAMİNE PARKE (İKİ STRİP) KREM DOLAP TAKIMI ÜST DOLAP ALT DOLAP LAKE BOYALI LAKE

Detaylı

YENİŞEHİR KONAKLARI MAHAL ÖZELLİKLERİ LİSTESİ

YENİŞEHİR KONAKLARI MAHAL ÖZELLİKLERİ LİSTESİ YENİŞEHİR KONAKLARI MAHAL ÖZELLİKLERİ LİSTESİ Temel Taşıyıcı Sistem Duvarlar Temel İzolasyonu ve Drenaj Çatı İç Mekan Duvar Kaplamaları Betonarme radye temel. Deprem Yönetmeliğine uygun dizayn edilmiş

Detaylı

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL: MİMOZA - 08437-185,65 + 29,30 TEKNİK ŞARTNAME-1 Yapının Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME-1. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTM veya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa

TEKNİK ŞARTNAME-1. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTM veya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL:HERA-20388-130,00+13,60 Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün Adı EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM YALITIMLI KABA İNŞAAT PAKETİ

Detaylı

YAPI GENEL: ISI, SU ve SES YALITIMI:

YAPI GENEL: ISI, SU ve SES YALITIMI: Bu doküman, Ege Yapı Ltd. Şti İz Park Projesi nin mahal listesini tanımlanmaktadır. Mahal listesi; A blok a ait genel tasarım ve uygulama prensiplerini, kullanılacak sistem ve malzemelerin genel hatlarını

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MYO EĞİTİM BİNASI MAHAL LİSTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MYO EĞİTİM BİNASI MAHAL LİSTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MYO EĞİTİM BİNASI MAHAL LİSTESİ KASIM 2010 BODRUM KAT B01 Uygulama Projesi (Mevcut Projesinde B01 olarak numaralandırılmıştır.) DÖŞEME : Döşeme üzerinde bulunan tüm

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME-1. Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri

TEKNİK ŞARTNAME-1. Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri MODEL: LİLYUM - 07944-141,00 + 4,30 Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) Yapının Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM YALITIMLI KABA İNŞAAT

Detaylı

Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTM veya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa

Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTM veya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL: ARMİNA - 05705-126,40 + 7,50 TEKNİK ŞARTNAME-1 Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün Adı EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM YALITIMLI

Detaylı

PARK VILLAGE MAHAL LİSTESİ

PARK VILLAGE MAHAL LİSTESİ PARK VILLAGE MAHAL LİSTESİ Proje 1- Proje yönetimi için ofis planlaması 2- Ortak alanların bitkisel ve yapısal peyzajları 3- Projenin içerisinde, dinlenme alanları, çocuk oyun grupları bulunacaktır. 4-

Detaylı

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL: DORA - 07666-129,60 + 12,85 TEKNİK ŞARTNAME-1 Yapının Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM YALITIMLI

Detaylı

Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTMveya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa

Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTMveya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL: AKASYA - 10888-122,40 + 2,70 TEKNİK ŞARTNAME-1 Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün Adı EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM YALITIMLI

Detaylı

Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTM veya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa

Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTM veya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL:HAUS CORNER-15002-79,10 TEKNİK ŞARTNAME-1 Yapının Arfa- Taşıyıcı Magu Strüktür Yapı Donanımlı Sistemini Paket Ürün n

Detaylı

ERVES iadres, 2103 m 2 arsa içerisinde, 15 adet 3+1 daireden oluşmaktadır.

ERVES iadres, 2103 m 2 arsa içerisinde, 15 adet 3+1 daireden oluşmaktadır. ERVES iadres, 2103 m 2 arsa içerisinde, 15 adet 3+1 daireden oluşmaktadır. Üç cephesi açık ve aydınlık; konsept mutfak ve banyo tasarımları ile özel bir proje. Konum ERVES iadres, tamamen yeni ve merkeze

Detaylı

www.arteinsaat.com www.pergekonutlari.com 1

www.arteinsaat.com www.pergekonutlari.com 1 www.arteinsaat.com www.pergekonutlari.com 1 Ankara nın en prestijli yerleşim bölgelerinden Çayyolu nda yer alan Perge Duru, modern mimari yapısı, geniş yeşil alanları, çevre düzeni ve az katlı bina yapısıyla

Detaylı

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi Örneği

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi Örneği Kat karşılığı inşaat sözleşmesi Örneği Kat karşılığı inşaat sözleşmesi Örneği tamamen temsilidir ve resmi beyan teşkil etmez bu örnekte ki satış koşulları tamamen arsa sahibi ve inşaat firması arasında

Detaylı

Cadde Yaşamı. Huzurla. Buluşuyor!

Cadde Yaşamı. Huzurla. Buluşuyor! Hayat de güzel! Cadde Yaşamı Huzurla Buluşuyor! Aile Boyu Mutluluk Yüksekoba Cadde sakini olmanın, belki de yaşamınıza katacağı en önemli güzelliklerden biri, birlikte yaşama kültürünü benimsemiş seçkin

Detaylı

Güvenliğin ve Modernliğin Adresinden Ayrıcalıklı İki Yeni Yaşam Alanı

Güvenliğin ve Modernliğin Adresinden Ayrıcalıklı İki Yeni Yaşam Alanı Güvenliğin ve Modernliğin Adresinden Ayrıcalıklı İki Yeni Yaşam Alanı TÜRK RİVİERASI ANTALYA Bergama Kralı II. Attalos akıncılara Gidin bana yeryüzünün cennetini bulun der. Akıncılar kralın bu emriyle

Detaylı

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU İLE İLGİLİ YAPILACAK OLAN ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİNE DAİR AÇIKLAMALAR

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU İLE İLGİLİ YAPILACAK OLAN ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİNE DAİR AÇIKLAMALAR AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU İLE İLGİLİ YAPILACAK OLAN ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİNE DAİR AÇIKLAMALAR 1. Kırım, Sökme ve Temizlik Zemin katta duvarda yer alan ahşaplar sökülecek, projeye

Detaylı

www.akinlargroup.com

www.akinlargroup.com www.akinlargroup.com Yaşamın ta kendisi... Gözlerinizi açtığınızda yemyeşil bir dünyaya uyandığınızı hayal edin... Muhteşem peyzajı ve bol oksijeniyle sağlık ve mutluluk dolu bir yaşam Akın Park ta sizleri

Detaylı

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU HIGHLINE HIGHLINE MINIMAL SALON YATAK ODALARI MUTFAK AÇIK MEŞE LAMİNE PARKE (PLANK) AÇIK MEŞE LAMİNE PARKE (İKİ STRİP) KREM DOLAP TAKIMI ÜST DOLAP ALT DOLAP LAKE BOYALI LAKE

Detaylı

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU BASICLINE BASICLINE MINIMAL SALON YATAK ODALARI MUTFAK AÇIK MEŞE AÇIK MEŞE DOLAP TAKIMI ÜST DOLAP ALT DOLAP TEZGAH VE TEZGAH ÜSTÜ DENİZ KABUĞU MUM IŞIĞI ISLAK KUM DENİZ KABUĞU

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME 1- BETONARME

TEKNİK ŞARTNAME 1- BETONARME 1- BETONARME 1.1- Binada kullanılacak malzemeler Bayındırlık Bakanlığı teknik şartnamesine uygun olacaktır. Yapılacak her türlü imalat Bayındırlık Bakanlığı Genel Şartnamesinde tarif edilen şartlara uygun

Detaylı

NORTHGATE ANKARA OFİS BLOKLARI MAHAL LİSTESİ EV-OFİSLER DÖŞEME: Birinci Sınıf Granit Seramik ve/veya Lamine Ahşap Kaplama DUVAR: Alçı Sıva +Saten Alçı + Su Bazlı Yarı Mat Plastik Boya ve/veya Ahşap İçerikli

Detaylı

Sayın Leyla Hanım, Özgün Gıda San.Tic.Ltd.Şti KABA İŞLER

Sayın Leyla Hanım, Özgün Gıda San.Tic.Ltd.Şti KABA İŞLER Sayın Leyla Hanım, İnşaatı devam etmekte olan Trabzon Marin City Projesi nde 2. parsel de bulunan B blok etabıyla ilgili güncel ilerleme raporunu bilgilerinize rica ederiz. Özgün Gıda San.Tic.Ltd.Şti KABA

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 1/2/2012 Resmi Gazete Sayısı: 28191 MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 339)

Resmi Gazete Tarihi: 1/2/2012 Resmi Gazete Sayısı: 28191 MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 339) Resmi Gazete Tarihi: 1/2/2012 Resmi Gazete Sayısı: 28191 MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 339) MADDE 1 26/5/2005 tarihli ve 25826 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Millî Emlâk Genel Tebliği (Sıra No:

Detaylı

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU MIDLINE MIDLINE MINIMAL SALON YATAK ODALARI MUTFAK AÇIK MEŞE LAMİNE PARKE (PLANK) LAKE (h:12 cm) AÇIK MEŞE LAMİNAT PARKE KREM DOLAP TAKIMI ÜST DOLAP ALT DOLAP TEZGAH VE TEZGAH

Detaylı

MALL OF ISTANBUL OFIS TEKNİK ŞARTNAME

MALL OF ISTANBUL OFIS TEKNİK ŞARTNAME Bu dokümanda Mall Of İstanbul projesinin ofis bloğunun teknik şartnamesi tanımlanmaktadır. Teknik Şartname genel tasarım ve uygulama prensiplerini, kullanılacak sistem ve malzemelerin genel hatlarını tariflemektedir.

Detaylı

Geleceğe yapılan en huzurlu yatırım...

Geleceğe yapılan en huzurlu yatırım... Geleceğe yapılan en huzurlu yatırım... BAŞARININ ANAHTARI, DÜNYADA OLUP BİTENLERİ ALGILAYIP GÜNÜN İHTİYAÇLARINA UYGUN ÜRÜNLERİ SUNMAKTIR. Pieter C. Vink Sizlerden aldığımız güç ve güvenle, köklü ticaret

Detaylı

ELEKTRİK TESİSAT PROJE UYGULAMASI

ELEKTRİK TESİSAT PROJE UYGULAMASI 1 ELEKTRİK TESİSAT PROJE UYGULAMASI Elektrik projesinin çizimine başlamadan önce daire girişine Işık Tali Tablosu yerleştirilir. Daha sonra tefriş planı ve mekanik tesisat (sıhhi, kalorifer tesisatı vb.)

Detaylı

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri MODEL: İRİS - 10408-84,50 + 8,50 Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) Yapının Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM YALITIMLI KABA İNŞAAT

Detaylı

(İkiyüzbin Yeni Türk Lirası)

(İkiyüzbin Yeni Türk Lirası) Sn... A.Ş Mah... Cad. No:... / İstanbul Konu : Değerleme Raporu Talebiniz üzerine Bostanlı Mah... Sk No:.. Apt. D:.. Karşıyaka İzmir adresindeki a ait mülk 2014 tarihinde gezilerek dikkatle incelenmiştir.

Detaylı

ERVES Nish Serdivan, 4 daire ve 2 mağazadan oluşan butik bir proje.

ERVES Nish Serdivan, 4 daire ve 2 mağazadan oluşan butik bir proje. ERVES Nish Serdivan, 4 daire ve 2 mağazadan oluşan butik bir proje. Konum Yeni Yazlık Kavşağı na komşu olan ERVES Nish Serdivan, Serdivan AVM ve Agora AVM ye yürüme mesafesinde yer alıyor. Burada yaşamak,

Detaylı

YAŞAMAYA BEKLERİZ! 6. KISIM

YAŞAMAYA BEKLERİZ! 6. KISIM YAŞAMAYA BEKLERİZ! Özenli tasarımıyla size özel bir yapı. Arterium 6. Kısım, butik ve modern bir proje. Az sayıda daireden oluşuyor ama büyük bir projenin tüm imkanlarını da sunuyor! Geniş iç mekanları

Detaylı

MUTFAKLAR Projesine göre mutfak dolapları ve gereçleri: paslanmaz çelik çift gözlü ve damlalıklı eviye, davlumbaz ve çöp öğütücü.

MUTFAKLAR Projesine göre mutfak dolapları ve gereçleri: paslanmaz çelik çift gözlü ve damlalıklı eviye, davlumbaz ve çöp öğütücü. İkebana Evleri FARKLI KONUT SEÇENEKLERİ Farklı bloklarda, 63 m2 ile 197 m2 arasında, 1+1 den 4+1 e farklı konut seçenekleri Daha geniş konut tercih edenler için 245 m2 ile 313 m2 arasında değişen özel

Detaylı

YENİ YAŞAM GÖRÜKLE m 2 lik inşaat alanı üzerine kurulan Yeni Yaşam Görükle Evleri; Bursa Nilüfer ilçesinde yer alan, Uludağ Üniversitesi ne

YENİ YAŞAM GÖRÜKLE m 2 lik inşaat alanı üzerine kurulan Yeni Yaşam Görükle Evleri; Bursa Nilüfer ilçesinde yer alan, Uludağ Üniversitesi ne YENİ YAŞAM GÖRÜKLE 6.850 m 2 lik inşaat alanı üzerine kurulan Yeni Yaşam Görükle Evleri; Bursa Nilüfer ilçesinde yer alan, Uludağ Üniversitesi ne yakınlığı ve öğrenci kenti imajıyla öne çıkan Görükle bölgesinde,

Detaylı

İnşaatını yapmakta olduğumuz Hülya Apt. Kadıköy İlçesi Caddebostan Mahallesi

İnşaatını yapmakta olduğumuz Hülya Apt. Kadıköy İlçesi Caddebostan Mahallesi İnşaatını yapmakta olduğumuz Hülya Apt. Kadıköy İlçesi Caddebostan Mahallesi Tanzimat Sokak 949 ada 74 parsel No: 10 da yer almaktadır. Binamız Bağdat Caddesine 3. Parselde bulunmaktadır. Binamızın arsası

Detaylı

BURSA DA YENİ BİR DÜNYA KURULUYOR

BURSA DA YENİ BİR DÜNYA KURULUYOR www.yuksekoba.com www.yuksekoba.com BURSA DA YENİ BİR DÜNYA KURULUYOR Kendine özgü sıradışı tasarımı, projesi ve mekanı ile YÜKSEKOBA RESIDENCE, her anınıza yeni bir boyut kazandıran sosyal imkanları ile

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MORG BİNASI İNŞAATI MAHAL LİSTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MORG BİNASI İNŞAATI MAHAL LİSTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MORG BİNASI İNŞAATI MAHAL LİSTESİ MAYIS 2011 1 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA

Detaylı

Şehrin İçindeki. Huzur

Şehrin İçindeki. Huzur Şehrin İçindeki Şehrin İçindeki Huzur Sehirle iç içe... Bursa Beşevler, Eğitimciler Caddesi nde inşa edilen Safalı Evler, sizi şehrin merkezinde ama şehrin karmaşasından uzakta, sakin ve huzurlu bir yaşam

Detaylı

Yeni evinizde konforlu bir hayat sizi bekliyor.

Yeni evinizde konforlu bir hayat sizi bekliyor. Yeni evinizde konforlu bir hayat sizi bekliyor. HOŞGELDİNİZ Ordu da standartlar yükseliyor. Şahincili Mahallesi nde inşaatı başlayan FH İnşaat ın Ordu daki ilk konut projesi Beyaz Evler de konforlu bir

Detaylı

Gazi Üniversitesi Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülen projelerin bilgilendirme sunumu

Gazi Üniversitesi Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülen projelerin bilgilendirme sunumu Gazi Üniversitesi Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülen projelerin bilgilendirme sunumu G.Ü. EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIK VE ÖĞRETİM ELEMANLARI BİNASI VE G.Ü. EĞİTİM FAKÜLTESİ DERSLİK VE LABORATUVAR

Detaylı

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU MIDLINE MIDLINE MINIMAL SALON YATAK ODALARI MUTFAK AÇIK MEŞE LAMİNE PARKE (PLANK) LAKE (h:12 cm) AÇIK MEŞE LAMİNAT PARKE KREM DOLAP TAKIMI ÜST DOLAP MONOBLOK MONOBLOK ALT DOLAP

Detaylı

Ayt Elegance, konumunuzu ve zarafetinizi yükselten bir yasam..

Ayt Elegance, konumunuzu ve zarafetinizi yükselten bir yasam.. Ayt Elegance, konumunuzu ve zarafetinizi yükselten bir yasam.. HAKKIMIZDA 2004 YILINDA BAŞLANAN BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ AYT GROUP ileri teknoloji odaklı yönetim anlayışı ve güçlü mühendislik altyapısıyla 1O

Detaylı

T.C. ANTALYA 9. İCRA DAİRESİ 2015/2699 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. ANTALYA 9. İCRA DAİRESİ 2015/2699 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. ANTALYA 9. İCRA DAİRESİ 2015/2699 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Tapu kaydı : Antalya

Detaylı

Hayat yeniden başlasın...

Hayat yeniden başlasın... Hayat yeniden başlasın... Hayat yeniden başlasın. Bursa nın yükselen değeri Özlüce, yepyeni bir projeye ev sahipliği yapıyor. Konumu, mimarisi ve iç dizaynıyla ailenizle birlikte mutlu ve kaliteli bir

Detaylı

14080800 25.08.2014 Hacer Erdoğdu. Mecidiye Cad. İsmail Tartan Sok. İnci Apt. No:18 Zemin Kat 3 Şişli / İstanbul

14080800 25.08.2014 Hacer Erdoğdu. Mecidiye Cad. İsmail Tartan Sok. İnci Apt. No:18 Zemin Kat 3 Şişli / İstanbul 14080800 25.08.2014 Hacer Erdoğdu Mecidiye Cad. İsmail Tartan Sok. İnci Apt. No:18 Zemin Kat 3 Şişli / İstanbul YERİNDE TESPİTİN KONUSUNUN TARAFLARI 1. ŞİRKET İSTANBUL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK

Detaylı

şehrin yanıbaşında DOĞAYLA İÇ İÇE yeni bir yaşam başlıyor.

şehrin yanıbaşında DOĞAYLA İÇ İÇE yeni bir yaşam başlıyor. www.ariinsaat.com.tr bilgi@ariinsaat.com.tr şehrin yanıbaşında DOĞAYLA İÇ İÇE yeni bir yaşam başlıyor. Her gün değerine değer katan Bartın Orduyeri mevkiinde; yarınlarınızı güvence altına almak için sağlam

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME MAHAL LİSTESİ

TEKNİK ŞARTNAME MAHAL LİSTESİ TEKNİK ŞARTNAME MAHAL LİSTESİ BİNA TAMAMLANMA TARİHİ : Aralık 2017 TOPLAM ALAN : 17.000 m 2 KONUT SAYISI : 77 adet (20 adet 1+1, 21 adet 2+1, 32 adet 3+1, 4 adet penthouse) BLOK SAYISI : 1 KAT SAYISI :

Detaylı

MERKEZ PARK YEL EVLERĠ MAHAL LĠSTESĠ

MERKEZ PARK YEL EVLERĠ MAHAL LĠSTESĠ SİTE GENEL 1. Sitenin ihtiyacı olan güçte elektrik enerjisinin temini ile ilgili altyapı iģleri yapılacak ve besleme hatları çekilecek. Blok giriģleri, blok sahanlıkları, asansörler, çevre aydınlatmaları,

Detaylı

Yukardaki görsel tanıtım amaçlı hazırlanmış olup, Müteahhit Firma teknik gereklilikler dahilinde her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.

Yukardaki görsel tanıtım amaçlı hazırlanmış olup, Müteahhit Firma teknik gereklilikler dahilinde her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir. Yukardaki görsel tanıtım amaçlı hazırlanmış olup, Müteahhit Firma teknik gereklilikler dahilinde her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir. Yukardaki görsel tanıtım amaçlı hazırlanmış olup, Müteahhit

Detaylı

Farklılıklarıyla ve detaylardaki zenginlikleriyle sizleri seçkin bir yaşam alanına davet ediyoruz.

Farklılıklarıyla ve detaylardaki zenginlikleriyle sizleri seçkin bir yaşam alanına davet ediyoruz. Farklılıklarıyla ve detaylardaki zenginlikleriyle sizleri seçkin bir yaşam alanına davet ediyoruz. 2 Sizlere yakışır bir yaşam alanı sunuyoruz, çünkü sevdiklerinizin ne kadar değerli olduğunu biliyoruz.

Detaylı

8- Makine Motor Şasesi : 100 lük NPU ile imal edilecek (NPU ların beton zemine bakan

8- Makine Motor Şasesi : 100 lük NPU ile imal edilecek (NPU ların beton zemine bakan Frekans Kontrolüü Engelli Asansör Şartnamesi 95/16/AT Asansör Yönetmeliği ile TSE 863 ve 8237 (Nisan 1995) Standartlarına uygun Yürüme Özürlü İnsan Asansörü İmal ve Montajı için aşağıdaki özellikler sağlanacaktır.

Detaylı

TEKNİK BİLGİLER. Yerel yönetimlerden onaylı mimari ve statik projelere göre hafriyat yapılmaktadır.

TEKNİK BİLGİLER. Yerel yönetimlerden onaylı mimari ve statik projelere göre hafriyat yapılmaktadır. TEKNİK BİLGİLER 1. HAFRİYAT : Yerel yönetimlerden onaylı mimari ve statik projelere göre hafriyat yapılmaktadır. a. Bohçalama : Hafriyatın yapıldığı yere öncelikle mıcır serilerek yeterli kalınlıkta düzgün

Detaylı

armatema Geleceğe Yatırım Fırsatı

armatema Geleceğe Yatırım Fırsatı Geleceğe Yatırım Fırsatı DÜŞLER ÜLKESİNE KOMŞU OLMAYA NE DERSİNİZ? armatema armatema İnsana Yatırım Geleceğe Yatırım Umutlarınızın temeli atılıyor. Şehrin kaosundan uzakta yeni bir şehir doğuyor. Samimi

Detaylı

MÜGE APARTMANI FENERBAHÇE

MÜGE APARTMANI FENERBAHÇE MÜGE APARTMANI FENERBAHÇE PROJE Tablo gibi ince ince işlendi. Müge Apartmanı'nın zarifliği ve yüksek tasarım kalitesi ilk adımda hissediliyor ve her adımda karşınıza çıkıyor. Müge Apartmanı'nda sizi ince

Detaylı

ABALIİNSAAT. bir ömür boyu, güven dolu... BEYZA EVLER EREN EVLER KUMRU EVLER ÇINAR EVLER MEŞE EVLER

ABALIİNSAAT. bir ömür boyu, güven dolu... BEYZA EVLER EREN EVLER KUMRU EVLER ÇINAR EVLER MEŞE EVLER ABALIİNSAAT 9 bir ömür boyu, güven dolu... BEYZA EVLER EREN EVLER KUMRU EVLER ÇINAR EVLER MEŞE EVLER ı

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MYO KAFETERYA BİNASI MAHAL LİSTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MYO KAFETERYA BİNASI MAHAL LİSTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MYO KAFETERYA BİNASI MAHAL LİSTESİ KASIM 2010 ZEMİN KAT (MEVCUT PROJE) Z01 GİRİŞ : Sahne kısmında bulunan ahşap kaplamanın sökülmesi : Ahşap asma tavan sökümü : Ahşap

Detaylı