ÖN PROTOKOL. Karatay İlçesi. Mahallesi pafta, ada,.. parsel nolu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖN PROTOKOL. Karatay İlçesi. Mahallesi pafta, ada,.. parsel nolu"

Transkript

1 ÖN PROTOKOL Karatay İlçesi. Mahallesi pafta, ada,.. parsel nolu m 2 lik gayrimenkulün hissedarları olarak hissemi. daire karşılığında Karatay Belediyesine vermeyi kabul ediyoruz. 1: Bu ön anlaşmaya göre mimari projenin onaylanmasından sonra verilecek olan daireler mevcut parselin olduğu yerden, aynı yerden verilmediği durumda eşdeğeri veya yakın yerden verilecektir. Belediyece verilecek olan dairelerin arsa payı maliklerin üzerinde kalacaktır. 2: Belediye, devredilen gayrimenkuller üzerinde proje ve imar planı yapmaya, yaptırmaya yetkilidir. Mal sahibi olarak yapılacak olan imar planı ve proje çalışmalarına şimdiden muvafakat eder. 3: Bu ön protokolle verilecek dairelerin sayısı ve daire büyüklüğü belirlenmiştir. Arsa devri yapılarak imar plan ve projenin Belediye tarafından yapılması öngörülmektedir. 4: Mahal liste verilecek dairelerin konumu Kat Karşılığı Arsa Devir Sözleşmesinde belirtilecektir. 5: İnşaatın teslim tarihi: Bütün maliklerce Tapunun devri ve arsalar üzerindeki binaların yıkım tarihinden itibaren 3 ay içinde ruhsat alınacaktır. Ruhsat tarihinden itibaren 5 yıl içinde daireler teslim edilecektir. Belirlenen süre içinde ruhsat alınmadığı takdirde tapu devri tarihinden itibaren 3 aylık süre sonunda 5 yıllık teslim tarihinin süresi başlamış kabul edilecektir. 6: Teslim tarihinde olabilecek gecikmeler nedeniyle Belediye Encümeninin belirleyeceği rayiç bedeline göre tespit edeceği aylık kira bedeli Belediye tarafından maliklere ödenecektir. 7: Arsa sahiplerine verilecek daireler brüt m² ve m² dir. 8: a) Verilecek daireler; Adet m² lik (Normal / zemin) daire,. adet m² lik (Normal / zemin) daire ve... m² dükkandır. Toplam.. adet daire verilecektir. b) Maliklerce TL. taksit halinde Belediyeye ödenecektir. 9: Bu ön protokol proje kapsamındaki maliklerin tamamının kabul etmesi, tapu devrinin yapılması, tapu devrinden sonrada mahal listeyle birlikte bina giriş yönüne göre daire kat ve cephelerinin belirlenmesi ile ilgili sözleşmenin imzalanmasına müteakip yürürlüğe girecektir. 10:Kat irtifakı tesis olunurken, arsa payları, kat durumu göz önüne alınarak yapılacak değerlendirmeye göre tayin olunacaktır. Arsa maliki tapu devrinden itibaren 6 ay içinde Belediyenin göstereceği personele kat irtifakı kurulmak üzere Noter den yetki vermeye ve Noter den kat irtifakı sözleşme evraklarını imzalamaya mecburdur. İmzadan imtina etmesi veya geciktirmesi halinde her ay için rayiç kira bedelini ceza olarak Belediyeye ödeyecektir. 11:Tebligat adresini ön protokolde belirtmek zorundadır. Ayrıca tebligat adresindeki değişiklik 15 gün içinde bildirilmediği müddetçe önceki adrese yapılan tebligatların içeriği sözleşme yapan tarafı mesuliyetten kurtarmaz. 12: İhtilaflar halinde Konya Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir. 13: İş bu sözleşme 13 maddeden ibarettir.. /. / 2010 ARSA MALİKİ: ADRES:

2 KAT KARŞILIĞI ARSA DEVİR SÖZLEŞMESİDİR Bu sözleşmede taraf olarak gayrimenkul malikleri arsa sahipleri, diğer taraf olarak Karatay Belediyesi, Belediye olarak ifade edilecektir. İlçemiz... Mahallesinde aşağıda tapu kayıtları yazılı gayrimenkul devir sözleşmesidir. Taraflarca aşağıdaki şekilde anlaşma sağlanmıştır. 1:... Mahallesi... Pafta,... ada,. Parselde kayıtlı.. m² lik gayrimenkuldeki../ hissenin tamamının toplam..tl. bedelle arsanın malikleri adet, brüt.. m 2 lik (Normal/Zemin) daire.. Adet.. m 2 lik (Normal/Zemin) daire ve.. m 2 lik dükkan, toplam. adet daire karşılığında Karatay Belediyesine devrini yapacaktır. 2: Söz konusu parselde imar plan tadilatı yapma hakkı Karatay Belediyesine ait olup, arsa sahipleri herhangi bir hak iddia edemeyecektir. Yukarıda yazılı gayrimenkul veya gayrimenkuller haricinde herhangi bir talepte bulunamayacaktır. 3: İmar planında belirtilen blokların projelendirilmesini Karatay Belediyesi yapacak ve yaptıracaktır. Bu yapılan veya yaptırılan projeyi arsa sahipleri aynen kabul edecektir. 4: Ekli haritada görülen;.. Ada, Parsel, nolu bloğun nolu bağımsız bölümleri,.. Ada, Parsel, nolu bloğun nolu bağımsız bölümleri, arsa sahiplerine daire olarak verilecektir.. m²,. Bağımsız bölüm nolu.. adet işyeri (dükkan) verilecektir. 5: Arsa sahipleri blokların isabet ettiği arsa payından başka bir hisse ve arsa payı talep edemeyecektir. 6: İnşaatları Belediye kendisi yapabileceği gibi kurulacak olan herhangi bir kooperatife veya müteahhide arsa sahipleri ile muhatap Belediye olmak üzere kat karşılığı aldığı hisselerini devredebilecektir. Bir kooperatife veya müteahhide devredilmesinde sonra arsa sahipleri zarar ziyan talebinde bulunamazlar. Ayrıca bedel ve usul yönünden taraflarca dava açılamaz. 7:İnşaatın teslim tarihi: Bütün maliklerce tapunun devri ve arsalar üzerindeki binaların yıkım tarihinden itibaren 3 ay içinde ruhsat alınacaktır. Ruhsat tarihinden itibaren 5 yıl içinde daireler teslim edilecektir. Belirlenen süre içinde ruhsat alınmadığı takdirde, tüm tapuların devri tarihinden(proje kapsamındaki maliklerden en son tapu devri yapılan tarih) itibaren 3 aylık süre sonunda 5 yıllık teslim tarihinin süresi başlamış kabul edilecektir. 8: Teslim tarihinde olabilecek gecikmeler nedeniyle tarafsız bir bilirkişi heyetinin günün rayiç bedeline göre tesbit edeceği aylık kira bedeli Belediye tarafından maliklere ödenecektir. 9: İskân ruhsatı alınırken vergi dairesince tahakkuk ettirilecek harç Belediye ye ait olup, iskan alındıktan sonra su ve elektrik gibi abonman işleri arsa sahiplerince yaptırılacaktır. 10: İnşaat yapım süresince arsa sahipleri Karatay Belediyesinden herhangi bir zarar ve ziyan talebinde bulunmayacaktır. 11: Sözleşme gereğince inşaatın yapımı sırasında iskân edilirken veya kat mülkiyeti tapuları alındıktan sonra her ne sebeple olursa olsun bedel ve gerekse usul yönünden taraflarca dava açılamaz. 12: Kat irtifakı tesis olunurken, arsa payları, kat durumu göz önüne alınarak yapılacak değerlendirmeye göre tayin olunacaktır. Arsa maliki tapu devrinden itibaren 6 ay içinde Belediyenin göstereceği personele kat irtifakı kurulmak üzere Noter den yetki vermeye ve Noter den kat irtifakı sözleşme evraklarını imzalamaya mecburdur. İmzadan imtina etmesi veya geciktirmesi halinde her ay için rayiç kira bedelini ceza olarak Belediyeye ödeyecektir. 13: İhtilaf vukuunda Konya Mahkemeleri yetkilidir. 14: Binalar ekte görülen projelere göre ve sözleşme ekindeki mahal listesine göre inşa edilecektir. A r s a M a l i k i

3 MAHAL LİSTESİ Dairelerde: Salon: 1: Döşemeler : Ahşap laminat parke 2: Duvarlar : Alçı üzeri saten boya 3: Tavanlar : Asmolen döşeme altına alçı üzeri saten boya Odalar: 1: Döşeme : Ahşap laminat parke 2: Duvarlar : Alçı üzeri saten boya 3: Tavan : Asmolen döşeme altına alçı üzeri saten boya Antre ve Holler: 1: Döşeme : Laminat parke 2: Duvarlar : Alçı üzeri saten boya 3: Tavan : Asmolen döşeme altına alçı üzeri saten boya Mutfak 1: Döşeme : Laminat parke (Islak hacim,kısmi olarak fayansta olabilir.) 2: Duvarlar : Tezgâh üstü yüksekliği 60 cm fayans yapılacak diğer yerler alçı üzerine saten boya 3: Tavan : Alçı üzeri saten boya 4: Tezgâh : Eviyesi granit veya Muğla mermeri ve atalı olacak tekne tek gözlü olacak. Tezgâh altı ve üstü dolabı suntalam kaplama yapılacak. Gövde sunta lam,kapaklar mebran kapak olacak. Banyo: 1: Döşeme : Seramik kaplama 2: Duvarlar : Fayans kaplama. Tavana kadar yapılacak 1.20 m den sonra iki farklı desen olarak bordürlü döşenebildiği gibi iki farklı renkle bordürlü olmak üzere dikine de döşenebilir olacak. 3: Tavan : Asma tavan olacak. 4: Banyoda : Alafranga tuvalet (klozet), akrilik tekne, duşa kabin ve Hilton tipi lavabo yapılacaktır. WC Lavabo: 1: Döşeme : Seramik Kaplama 2: Duvar : Fayans kaplama. Tavana kadar yapılacak 1.20 m den sonra iki farklı desen olarak bordürlü döşenebildiği gibi iki farklı renkle bordürlü olmak üzere dikine de döşenebilir olacak. 3: Tavan : Alçı üzeri saten boya, WC asma tavan. 4:WC-Lavabo: Hilton lavabo olacak. TSE belgeli 1. sınıf olacaktır. Kapı ve Pencere: 1:Pencere: Pencere doğramalar PVC yapılacak. Camlar mm ısı cam olacak. (Pencereler ağaç desenli olacak.) 2:İç kapılar: Amerikan panel olacak. (Kapı kol ve aynaları ) TSE belgeli olacak şekilde yapılacaktır. 3:Daire Dış Kapılar: Çelik kapı olacak. (Yekpare veya pano tipi) 4:Pencere iç ve dış denizlikleri mermerden yapılacaktır. Giriş kat Sahanlık ve Merdivenleri: Sahanlık, merdiven ve basamakları 3 cm kalınlıkta bej mermer kaplama ve rıhtları 2 cm kalınlıkta bej mermer kaplama olacak. Merdiven korkulukları alüminyum profilden yapılacaktır. Bina giriş kapıları alüminyum doğrama yapılacaktır. Rüzgârlıklar ahşap veya aliminyum doğrama yapılacaktır. Basamak kenarına limonluk yapılacaktır. Limonluklar geçmeli yapılacak. Çatı: Ahşap oturtma çatı (Çam tahta kaplamalı) su drenajı için gerekli levha veya mebran cinsi malzeme Eskişehir kiremit döşenecektir.

4 Baca kenarları ve dereler çinkodan imal edilerek yapılacak. Yatay ve düşey yağmur olukları yerlerine takılacaktır. Son kat ve zemin katta döşemesinin üzerine (kapalı çatı alanı içerisine) TS 825 Isı Yalıtım Yönetmeliği ve ısı yalıtım projesine uygun ısı yalıtımı yapılacaktır. Balkonlar: 1: Döşeme: Seramik kaplama olacak. Kenarları 10 cm olacak şekilde aynı malzemeden süpürgelik yapılacaktır. 2: Duvar ve tavan dış cepheye uygun şekilde silikon boya yapılacak. 3: Denizlikler: Mermerden imal edilecektir. 4: Balkon korkulukları alüminyum profilden imal edilerek yerine montajı yapılacaktır. Yalıtım: Binaların dış cephesi ve zemin tabanı TS 825 Isı Yalıtım Yönetmeliği ve ısı yalıtım projesine uygun olarak ısı yalıtımı yapılacaktır. Betonarme tabliyeler asmolen döşeme yapılacaktır. Dış cephe boyası (silikon esaslı) grenli ve astarlı olarak yapılacaktır. Çevre düzenlemesi ve ihata duvarını kooperatif yapacaktır. Antrede sürgülü kapaklı vestiyer olacaktır. Oturma odası,salon,mutfak ve yatak odalarında kartonpiyer ve perdelik yapılacaktır.bahçesinde kamelya, Nizamiye girişinde güvenlik kulübesi, bina girişlerine kamera konulacak ve binadaki daireler kendi arasında ve güvenlik kulübesi ile telefon görüşmesini ücretsiz yapacak. Kapı diafon sistemi renkli görüntülü sistem olacak. Apartman dış kapı kilit sistemi tuşlu şifreli tip olacak. İnşaata T.S.E. kalite belgesi olmayan hiçbir malzeme kullanılmayacaktır. SIHHİ TESİSAT VE KALORİFER TESİSATLARI 1- Sıhhi ve kalorifer tesisat işleri projesine ve doğalgaza uygun yapılacaktır. 2- Projede yapılacak tadilatlar Belediye onayı ile yapılacaktır. 3- Alaturka hela taşı, alafranga hela taşı, duş teknesi, lavabolar ve armatürler 1. sınıf ve TSE belgeli olacaktır. 4- Sıhhi tesisatta kullanılacak olan borular 1. sınıf TSE belgeli olacaktır. Her bloğun altına onaylı projesine uygun su deposu ve hidrofor konulacaktır. 5- Kalorifer tesisatında ve kalorifer dairesinde kullanılacak tüm malzemeler TSE li olacak ve projesine göre yapılacaktır. Kalorifer dairesine pis su pompası konulacaktır. 6- Kalorifer, sıhhi ve müşterek tesisat Bayındırlık Bakanlığı Genel Teknik Şartnamesine göre imalat ve montaj yapılacaktır. 7- Tabandan ısıtma yapılacaktır. ELEKTRİK TESİSATLARI ELEKTRİK PROJE VE TESİSATINDA UYULMASI GEREKEN HUSUSLAR: NOT: a)-elektrik tesisatında kullanılan tüm malzemeler TSE li ve CE ye uygun, 1.sınıf olacaktır. b)-elektrik tesisat projeleri Belediyemiz tarafından gerekli mercilere onaylattırıp kooperatife teslim edilecektir. c)-tesisatın MEDAŞ a muayenesi Kooperatif tarafından yaptırılacak ve aboneye hazır hale getirilecektir. d)-elektrik sayaçları kooperatif tarafından taktırılacaktır. A)ANTRE KORİDOR Lojman tipi sac sigorta tablosu; ankastre, şeffaf kapaklı projesinde belirtilen miktarda sigortalı olanlar kullanılacaktır. Aydınlatma armatürleri J1; askı takımı olup, duylar porselen, yuvarlak kordon ve rozans iki parçalı olacaktır. Koridor ve antre aydınlatması vaviyen olacaktır. Zil ve kapı otomatiği projeye uygun yapılacaktır. Konuşma cihazı için dairelere boruları atılıp tesisatları çekilecek. Kapı konuşma cihazları

5 konulacak. TV den izlenmek üzere kamera kablo ve ekipmanı çalışır halde teslim edilecektir. Antreye konulacak bir ek kutusundan (25x15x15 cm) Cat/5 UTP kablo ile tüm odalara internet hattı çekilecek. Salon, oturma odası ve mutfağa uydu anten tesisatı çekilecek.salon ve oturma odasına kablo tv tesisatı çekilecektir. Diğer odalarda karasal tv anten tesisatı çekilecektir. B) MUTFAK: Mutfaktaki bulaşık makinesi, elektrikli termosifon ve vantilatör için 2,5 mm², fırın için; 4 mm² kesitli müstakilen güvenlik hatlı priz linyesi tesis edilecektir. Mutfakta bulaşık makinesi, elektrikli termosifon, vantilatör ve fırın priz sortileri haricinde en az üç adet daha projesine uygun olarak güvenlik hatlı priz sortisi tesis edilecektir. Mutfakta projesinde gösterilen yere bir adet paralel telefon prizi, bir adet T.V. prizi ve bir adet normal priz konulacaktır. C) SALON Elektrik tatbikat projelerinde gösterilen sayıda ve sisteme uygun avize aydınlatma sortileri tesis edilip sortilerde takoz, askı çubuğu, çengel ve kılemens bulunacaktır. Salonda: 1 adet normal TV. Anten, 1 adet uydu anten ve 1 adet kablolu TV. Priz sortileri; hiçbir kata uğramadan direk çatıya çıkacak ve kablolu TV. Kabloları zeminde özel konulacak kutusuna inecek şekilde tesis edilecektir. (İlgili Bakanlığın yayımladığı Yönetmeliğe uygun şekilde). Telefon sortileri daireden daireye taşınmış olmayıp, en az 0,5 mm çapında izolasyonlu, standartlara göre renklendirilmiş, dyafoniyi önleyecek şekilde bükülü PVC kılıflı telefon kablosu ile çekilecektir. Bir dairede en az üç adet müstakil dış hat telefon hattı bulunacaktır. Telefon hatları: Hiçbir ek yapmaksızın bina girişindeki ana ankastra kutusundan, daire içerisindeki dağıtım buatına kadar eksiz direkt; izolasyonlu, standartlara göre renklendirilmiş, diyafoniyi önleyecek şekilde bükülü, PVC kılıflı telefon kablosu ile çekilecektir. Her nevi TV. Anten kabloları ve Telefon kabloları; kalıcı ve dayanıklı kotlama sistemi ile, hangi daireye ve hangi prize ait olduğu yazılıp işaretlenecek. ( Örnek: 4nolu dairenin salon uydu anteni, veya 2 nolu dairenin mutfak TV. Anteni gibi). Salona, projesine uygun güvenlik hatlı ve bir adet normal priz sortisi tesis edilecektir. D) YATAK ODASI Aydınlatma armatürleri J1 askı takımı olup, duylar porselen, kordon yuvarlak, rozans iki parçalı ve vaviyen olacak. O aplik, madeni kollu, porselen duylu, bir kollu armatür olacaktır. Priz sortileri projesine uygun şekilde konulacaktır. Odalara konulan prizlerin bir tanesi topraklı olacak. Yatak odası, mutfak, oturma odaları ve salona; paralel telefon sortisi tesis edilecektir. Yatak odaları, oturma odası, salona ve mutfağa TV priz sortisi; direk enerji odasında santral panosuna inecek şekilde tesis edilecektir. E) BANYO Çamaşır makinesi ve elektrikli şofben için 3x2,5 mm² kesitli müstakil (Daire içi tali dağıtım panosundan) direk, güvenlik hatlı priz linyesi tesis edilecektir. Aydınlatma armatürü C tipi, duy ve kaidesi porselen, glop opal ve lastik contalı olacaktır. Projesine uygun olarak yapılacaktır. F) WC ve LAVABO: Aydınlatma armatürleri hem tavanda hem de ayna üstünde (duvarda) C tipi, kaidesi porselen, glop opal ve lastik conta bulunacaktır. Lavabo; projesinde uygun görülen yere bir adet normal priz sortisi tesis edilecektir. G) BODRUM KAT: Aydınlatma sortilerine ilave olarak; depoya; projesine uygun olarak birer adet güvenlik hatlı (topraklı) priz sortisi tesis edilecektir.

6 H) DIŞ CEPHE: Aydınlatma armatürü C tipi, kaidesi porselen, glop opal ve lastik contalı olacaktır. Bina giriş aydınlatması otomatik fotoselli aydınlatma olacaktır. Aydınlatma armatürleri özel tip tavan armatürü olacak, iç bağlantısı porselen, lüstur kılemensle olacaktır. Armatür tavana tam olarak intibak ettirilecektir. Bahçe duvarı sütun üstü aydınlatma için ayrıca linye tesis edilecektir. Enerji ana besleme kablosu NNY nevinde olup yeraltından, dayanıklı plastik boru içerisinden çekilecektir. PTT irtibatını sağlamak için; terminal kutusunun bulunduğu yerden, Telekom men holüne kadar iç çapı 60 mm olan bir boru ile çıkış yapılacaktır. Aynı tertibat elektrik şebekesi girişi için de alınacaktır. İlgili Bakanlığın yayımlamış olduğu yönetmeliğe uygun olarak temel topraklaması yapılacaktır. I) KALORİFER-HİDROFOR DAİRESİ ve GENEL HUSUSLARI: Tevzi tabloları sıva üstü sac olacak, işaret lambası, start-stop butonları ile sigortalar TSE li butonlu tip, şalterler ise uygun amperajda termik manyetik tip, orijinal olacaktır. Sirküler ve pissu ile hidrofor motor panolarına asgari 4x4 mm² NYM tipi kablo ile irtibat yapılacak ve topraklama hattı 4 mm² dolu bakır (NYA) ile tesis edilecektir. Aydınlatma tesisatı 2x2,5 mm² sıva altı NYA ile tesis edilecektir. Topraklama levhası bakır olup 0,0015x1,00 m ebadında olacak ve en az 25 mm² dolu bakır telle kofre tesisatına irtibat yapılacaktır. Tevzi tablolarında; her bir sigorta ve şalterin tablo numarası, etkili yer, bulunduğu yer ve yaptığı hizmet belirtilmiş olacak. Tesisatta kullanılması gereken norm buatların iç çapları en az 58 mm olacak. Kare buatların sacları en az 0,75 mm kalınlığında olacak ve dört vida ile buata tespit edilecektir. İ) ASANSÖR TEKNİK ÖZELLİKLERİ: TS 863 ve ilgili standartlarının yanı sıra TSE 8237/Nisan 1995 'te tanımlanan ''yürüme özürlü, normal tekerlekli sandalyeli insan taşımasına uygun" olacaktır. Yük : Trafik Hesabına, Yürürlükteki İmar Yönetmeliğine veilgili yönetmeliklere göre asansörlerin yük değerleri belirlenecektir. En az 630 kg. 8 kişilik olacaktır. Kuyu Ölçüler :Projesine, ilgili standartlara ve yönetmeliklere uygun olacaktır. Makine-Motor :CE sertifikasına sahip standartlara ve projesine uygun olacaktır. Hız :1.00 m/sn kademesiz hız ayarlı (Frekans kontrollü-vvf) Hız Regülâtörü :CE sertifikasyonuna haiz, çift yönlü, 1 m/sn hızında ve üzerinde stop kontağı bulunacaktır. Kumanda Panosu :Kumanda panosu komple CE belgeli olacaktır. (Toplamalı kumanda ve basit kumanda sistemine uygun programlanabilir olacaktır.)

7 Hız Kontrol Cihazı (VVF) :Yaygın olarak kullanılan, standartlara uygun CE sertifikalı, yedek parçası ve teknik servis garantisi bulunan cihazlar kullanılacaktır. Kapalı çevrim çalışacaktır. (Encoderli olacaktır). Kata Getirme Sistemi :Enerji kesildiği zaman asansörü en yakın kata getirecek ve kapıları açacaktır. Standartlara uygun, CE sertifikalı kullanılacaktır. Kat ve Kabin Kapısı :Tam otomatik VVVF Hız Kontrollü (AC veya DC) x2000 mm ebadında sıkışma kontaklı, A1 kalite sacdan imal edilmiş ve üzerine 0,80 mm 304 kalite satine paslanmaz ile kaplamalı ve CE etiketlemesi yapılmış, komple (kilit, fiş-kontak ve kapı panelleri) CE belgesine haiz olacaktır. Fotosel :Boy fotosel olacaktır. Ağırlıklar :Pik döküm veya demir kütük kullanılacaktır. İmdat ve arıza halinde kapıcı dairesi ile telefon konuşması yapılabilecek tesisatı havi olacaktır. İmalatçı firma 1 yıl süre ile bedelsiz asansörlerin bakımını üstleneceğine taahhüt verecektir. Firma; asansörler için imalatçı belgesi ve kullanma ruhsatı için CE alacaktır. (İşletme ruhsatının alınması müteahhit firmaya aittir.) Firma; resmi gazetede yayımlanan en son asansör tüzük ve yönetmeliğindeki şartları yerine getirmekle yükümlüdür. J) HER BİNAYI KAPSAYACAK ŞEKİLDE PARATÖNER TESİSATI KONULMASI: Yangın tesisatı yönetmeliğe uygun olarak hazırlanacak. PSC tank kullanılacaktır. İçme suyu için paslanmaz çelik mono blok (18/10) kazan kullanılacaktır.

8 31233/3 PARSEL 1 NOLU BLOK 31233/3 PARSEL 2 NOLU BLOK 1 Z 145 ÜYE 1 Z 85 ARSA SAHİBİ 2 Z 145 ÜYE 2 Z 85 ARSA SAHİBİ 3 Z 145 ÜYE 3 Z 100 ÜYE 4 Z 145 ÜYE 4 Z 100 ÜYE ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ÜYE ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ÜYE ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ÜYE ÜYE ARSA SAHİBİ

9 31233/3 PARSEL 3 NOLU BLOK 31233/3 PARSEL 4 NOLU BLOK 1 Z 100 ÜYE 1 Z 145 ÜYE 2 Z 100 ARSA SAHİBİ 2 Z 145 ÜYE 3 Z 135 ÜYE 3 Z 145 ÜYE 4 Z 135 ÜYE 4 Z 145 ÜYE ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE

10 31233/3 PARSEL 5 NOLU BLOK 31233/3 PARSEL 6 NOLU BLOK 1 Z 145 ÜYE 1 Z 145 ÜYE 2 Z 145 ÜYE 2 Z 145 ÜYE 3 Z 145 ÜYE 3 Z 145 ÜYE 4 Z 145 ÜYE 4 Z 145 ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE

11 31233/3 PARSEL 7 NOLU BLOK 31233/3 PARSEL 8 NOLU BLOK 1 Z 100 ÜYE 1 Z 135 ÜYE 2 Z 100 ÜYE 2 Z 135 ÜYE 3 Z 100 ÜYE 3 Z 135 ÜYE 4 Z 100 ÜYE 4 Z 135 ÜYE ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE

12 31233/3 PARSEL 9 NOLU BLOK 31233/3 PARSEL 10 NOLU BLOK 1 Z 145 ÜYE 1 Z 145 ÜYE 2 Z 145 ÜYE 2 Z 145 ÜYE 3 Z 145 ÜYE 3 Z 145 ÜYE 4 Z 145 ÜYE 4 Z 145 ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE

13 31233/3 PARSEL 11 NOLU BLOK 31233/3 PARSEL 12 NOLU BLOK 1 Z 145 ÜYE 1 Z 100 ÜYE 2 Z 145 ÜYE 2 Z 100 ARSA SAHİBİ 3 Z 135 ÜYE 3 Z 100 ARSA SAHİBİ 4 Z 135 ÜYE 4 Z 100 ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ÜYE ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ

14 31233/3 PARSEL 13 NOLU BLOK 31233/3 PARSEL 14 NOLU BLOK 1 Z 100 ÜYE 1 Z 145 ÜYE 2 Z 100 ARSA SAHİBİ 2 Z 145 ÜYE 3 Z 100 ÜYE 3 Z 145 ÜYE 4 Z 100 ÜYE 4 Z 145 ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE

15 31233/3 PARSEL 15 NOLU BLOK 31233/3 PARSEL 16 NOLU BLOK 1 Z 135 ÜYE 1 Z 145 ÜYE 2 Z 135 ÜYE 2 Z 145 ÜYE 3 Z 145 ARSA SAHİBİ 3 Z 145 ÜYE 4 Z 145 ÜYE 4 Z 145 ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ÜYE ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ÜYE ÜYE

16 31233/3 PARSEL 17 NOLU BLOK 31233/3 PARSEL 18 NOLU BLOK 1 Z 135 ÜYE 1 Z 145 ÜYE 2 Z 135 ÜYE 2 Z 145 ÜYE 3 Z 135 ÜYE 3 Z 145 ÜYE 4 Z 135 ÜYE 4 Z 145 ÜYE ÜYE ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ÜYE ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ÜYE ÜYE

17 31232/3 PARSEL 1 NOLU BLOK 31232/3 PARSEL 2 NOLU BLOK 1 Z 145 ÜYE 1 Z 145 ÜYE 2 Z 145 ÜYE 2 Z 145 ÜYE 3 Z 145 ÜYE 3 Z 145 ÜYE 4 Z 145 ÜYE 4 Z 145 ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ÜYE ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE 31232/3 PARSEL 4 NOLU BLOK 31232/3 PARSEL 3 NOLU BLOK D. NO KAT M2 DAİRE SAHİBİ D. NO KAT M2 DAİRE SAHİBİ 1 Z 145 ÜYE 1 Z 100 ÜYE 2 Z 145 ÜYE 2 Z 100 ARSA SAHİBİ 3 Z 135 ÜYE 3 Z 100 ARSA SAHİBİ 4 Z 135 ÜYE 4 Z 100 ÜYE ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ÜYE ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE 31232/3 PARSEL 5 NOLU BLOK D. NO KAT M2 DAİRE SAHİBİ 1 Z 100 ARSA SAHİBİ 2 Z 100 ARSA SAHİBİ 3 Z 135 ÜYE 4 Z 135 ÜYE ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ARSA SAHİBİ ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE

1) GENEL 2) YAPI NİTELİKLERİ

1) GENEL 2) YAPI NİTELİKLERİ 1) GENEL Site her katta 4 er adet olmak üzere 16 adet daire ve zemin katta 1 adet işyerinden oluşmaktadır. Tek ana girişe sahip 2 adet merdiven holü ve 2 adet asansör ile dağılım yapılarak her dairenin

Detaylı

yapılacak tüm binalarda olması gereken elektrik tesisatında kullanılan malzeme ve mamulün

yapılacak tüm binalarda olması gereken elektrik tesisatında kullanılan malzeme ve mamulün IV- ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ BÖLÜM 1 Genel Esaslar 1.1 Kapsam Bu Genel Teknik Şartname, özel ve tüzel kişiler ile kamu kuruluşlarına ait mevcut ve yeni yapılacak tüm binalarda olması gereken

Detaylı

BUCA. 2. Etap 1. Faz 291 Konut Projesi

BUCA. 2. Etap 1. Faz 291 Konut Projesi 2. Etap 1. Faz 291 Konut Projesi BUCA İÇİNDEKİLER 2 3 4 6 7 14 19 20 22 49 Tahsise Kimler Katılabilecek? Tahsise Kimler Katılamayacak? Mahal Listesi Başvuru ve Tahsis Takvimi Ödeme Koşulları (2. Etap 1.

Detaylı

İstanbul un orta yerinde 2. perde!

İstanbul un orta yerinde 2. perde! İstanbul un orta yerinde 2. perde! 2 Yukarıdaki görsel tanıtım amaçlı olup ARTAŞ teknik gereklilik olması halinde Emlak Konut GYO A.Ş. nin onayı ile değişiklik yapma hakkına sahiptir. 3 A B 4 Yukarıdaki

Detaylı

TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI

TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI 2. BÖLGE TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI MÜŞTERİ HİZMETLERİ ÇAĞRI MERKEZİ 444 0 795 CANLI DESTEK www.soyak.com.tr E-POSTA info@soyak.com.tr SOYAK SİESTA TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI Hoş geldiniz, SOYAK

Detaylı

ALT İŞVEREN İSG TEKNİK ŞARTNAMESİ

ALT İŞVEREN İSG TEKNİK ŞARTNAMESİ TSayfa ihi No 1/9 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TAŞERON / ALT YÜKLENİCİ TAAHHÜTNAMESİ AMAÇ DARÜŞŞAFAKA CEMİYİYETİ VE BAĞLI KURUMLARI çalışanlarının ve iş yeri güvenliğinin sağlanması amacıyla; çalışanların sağlık

Detaylı

3194 SAYILI İMAR KANUNU

3194 SAYILI İMAR KANUNU 3194 SAYILI İMAR KANUNU Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ndan Kabul Tarihi: 03 Mayıs 1985 1- RG.18749-1985-3194-İmar Kanunu 2- RG.20158-1989-3194 Sayılı İmar Kanunu-Değişiklik BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ Meclis Kararı Tarihi ve Sayısı : 15.06.2007-1512 Yürürlük Tarihi : 23.06.2007 (Değişik: 14.10.2011-2354 sayılı Meclis Kararı ile) (Değişik:

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2009/15316 Ekli Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Bayındırlık

Detaylı

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (Değişik:RG-5/2/2013-28550) (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi

Detaylı

FASIL 96 : YOLLAR VE BİNALAR DÜZENLEME YASASI : YOL VE BİNALARI DÜZENLEME YASASI TÜZÜĞÜ

FASIL 96 : YOLLAR VE BİNALAR DÜZENLEME YASASI : YOL VE BİNALARI DÜZENLEME YASASI TÜZÜĞÜ FASIL 96 : YOLLAR VE BİNALAR DÜZENLEME YASASI : YOL VE BİNALARI DÜZENLEME YASASI TÜZÜĞÜ --- KONSOLİDE --- Temmuz 2012 Uygulamacı üyelerimizin Fasıl 96'nın uygulandığı bölgelerdeki regülasyonlara kolay

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI ORTA GERİLİM AYIRICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ NİSAN, 1996 2013 REVİZE ORTA GERİLİM AYIRICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM

Detaylı

ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ

ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ 1 9 5 4 TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ Bu Yönetmelik 16 Haziran 2004 Tarih ve 25494 Sayılı Resmi Gazete de Yayınlanarak Yürürlüğe Girmiștir. HAZİRAN - 2005 EMO YAYIN

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-1/4/2010-27539) (1) Bu Yönetmeliğin amacı, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının

Detaylı

YAPI DENETİMİ ve TÜM İLLERE YAYGINLAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME SUNUMU

YAPI DENETİMİ ve TÜM İLLERE YAYGINLAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME SUNUMU TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI YAPI DENETİMİ ve TÜM İLLERE YAYGINLAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME SUNUMU Sunanın Adı Sunu Tarihi Sunum Planı Sorumlu olunan Kanun ve Yönetmelikler Deprem sonrası

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yapı işlerinin yapıldığı işyerlerinde alınacak asgari

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ HABERLEŞME VE BİLDİRİM TESİSATLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

İSTANBUL REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ İstanbul 2014 İ Ç İ N D E K İ L E R BİRİNCİ KISIM... 2 Amaç ve kapsam... 2 Dayanak... 2 Tanımlar... 2 İKİNCİ KISIM...

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; etkin, verimli ve kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını

Detaylı

MİMARLAR ODASI MİMARLIK HİZMETLERİ ŞARTNAMESİ VE EN AZ BEDEL TARİFESİ (28.12.2011 tarih 42/31 no.lu MYK toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir.

MİMARLAR ODASI MİMARLIK HİZMETLERİ ŞARTNAMESİ VE EN AZ BEDEL TARİFESİ (28.12.2011 tarih 42/31 no.lu MYK toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir. MİMARLAR ODASI MİMARLIK HİZMETLERİ ŞARTNAMESİ VE EN AZ BEDEL TARİFESİ (28.12.2011 tarih 42/31 no.lu MYK toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı

Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı Hazırlanma Tarihi: 18.09.2013 İÇERİK 1. Amaç 2. Uygulama Alanı 3. Sorumluluk 4. Tanımlar 5. İşlem 6. Taşeron Firmalardan İstenilen Belgeler 7. Referanslar

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI İKİNCİ KISIM

İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI İKİNCİ KISIM İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Kanun un amacı, il özel idaresi ve belediyelerin gelirleri ile bunlara ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANKARA İLİ ÇANKAYA İLÇESİ'NDE YER ALAN 5708 ADA 63 PARSEL ÜZERİNDEKİ İŞ KULE BİNASI GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU 1 ISGY-1410001 ANKARA ÇANKAYA İŞ KULE RAPOR BİLGİLERİ

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ YANGIN İÇ DÜZENLEMESİ

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ YANGIN İÇ DÜZENLEMESİ T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ YANGIN İÇ DÜZENLEMESİ 2012 T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YANGIN İÇ DÜZENLEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Sorumluluk ve İş Bölümü Amaç MADDE 1-

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER 1 Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar 1 Amaç Kapsam Dayanak

Detaylı

İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI

İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI İşyerİ Açma \1 BELEDİYE VE İL ÖZEL İDARELERİNDE İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI Yetkili İdareler Başvuru ve Belgeler İşyerlerinin Denetimi Alınan Vergi ve Harçlar Uygulanabilecek Cezalar Kapatma ve

Detaylı

TEDAŞ-MLZ(GES)/2015-061(TASLAK) TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞRU AKIM (DC) TOPLAMA PANOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

TEDAŞ-MLZ(GES)/2015-061(TASLAK) TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞRU AKIM (DC) TOPLAMA PANOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞRU AKIM (DC) TOPLAMA PANOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ - 2015 İÇİNDEKİLER 1. GENEL 1.1. Konu ve Kapsam 1.2. Standartlar 1.3. Yönetmelikler 1.4. Çalışma Koşulları

Detaylı

SIĞINAK YÖNETMELİĞİ (1) BÖLÜM II. Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

SIĞINAK YÖNETMELİĞİ (1) BÖLÜM II. Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Resmi Gazete Tarihi: 25.08.1988 Resmi Gazete Sayısı: 19910 SIĞINAK YÖNETMELİĞİ (1) BÖLÜM I Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç Madde 1 - Bu Yönetmelik, sığınakların çeşit, özellik, yapım, kullanım ve muhafazasına

Detaylı

1- Şirketlerde Sınırlı Yetki Verilmesine İlişkin İç Yönerge Uygulaması

1- Şirketlerde Sınırlı Yetki Verilmesine İlişkin İç Yönerge Uygulaması EKİM 2014 HUKUK BÜLTENİ Bilgi Notları: 1- Şirketlerde Sınırlı Yetki Verilmesine İlişkin İç Yönerge Uygulaması Son günlerde Şirketlerimizde en çok sancı oluşturan konulardan birisi; Şirketler nezdinde sınırlı

Detaylı