T.C. ADALET BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI T.C.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ADALET BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI T.C."

Transkript

1 T.C. ADALET BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI T.C. YARGI REFORMU Stratejisi Taslağı (Amaç ve Hedefler) Eylül-2012

2 GİRİŞ Bilindiği üzere Ülkemiz, 1999 yılında gerçekleştirilen Avrupa Birliği Helsinki Zirvesinde diğer aday ülkelere uygulanan ölçütleri yerine getirmesi koşuluyla Birliğe üye adayı olarak kabul edilmiş ve tam üyelik müzakerelerine başlayabilmek için Ülkemizin Kopenhag Siyasi Kriterlerini yerine getirmesinin gerektiği belirtilmiştir. Kopenhag Siyasi Kriterlerinin yerine getirilmesi amacıyla atılan adımlar neticesi, 17/12/2004 tarihinde Brüksel de gerçekleştirilen Avrupa Birliği Zirvesinde katılım müzakerelerine başlanması kararı alınmıştır. Buna bağlı olarak 03/10/2005 tarihinde 35 fasıl çerçevesinde fiilen katılım müzakereleri başlamıştır. Tespit edilen 35 Fasıldan Yargı ve Temel Haklar (23) Faslının müzakerelerinin yürütülmesinden Adalet Bakanlığı doğrudan sorumludur. Bu kapsamda müzakerelere tarama süreci ile başlanmış ve ilk olarak mevzuatımızın Avrupa Birliği ne uyum derecesi tespit edilmeye çalışılmıştır. Müzakere çalışmaları doğrultusunda sürecin önemli bir bölümünü oluşturan ve Avrupa Birliği nin oldukça önem verdiği, Kopenhag Siyasi Kriterleri nin yerine getirilmesinde önemli rol taşıyan Yargı ve Temel Haklar başlıklı 23 üncü Fasıl ile ilgili tarama süreci gerçekleştirilerek çalışmaların sonucunda 2007 yılı Ekim ayında Taslak Tarama Sonu Raporu hazırlanmıştır. Bu Faslın Tarama Sonu Raporu henüz resmiyet kazanmamakla birlikte, Avrupa Birliği yetkilileri tarafından 23 üncü Fasıl kapsamında Türkiye nin yargının tarafsızlığı, bağımsızlığı ve etkinliğinin güçlendirilmesine yönelik bir Yargı Reformu Stratejisini Komisyona sunması gerektiği dile getirilmiştir. Bu kapsamda hazırlanan Yargı Reformu Stratejisi ve Eylem Planı 2009 yılında Bakanlar Kurulunda görüşülerek Avrupa Birliği organlarına sunulmuştur. Yargı Reformu Stratejisinin uygulanmaya başlanmasından bu yana, ülkemizde ekonomik, sosyal ve siyasal alalarda yaşanan gelişmelere 2

3 paralel olarak yargı alanında da köklü değişiklikler yaşanmıştır. Bu kapsamda, Yargı Reformu Stratejisinde yer alan başta yargı bağımsızlığı olmak üzere yargının etkinliğinin artırılmasına yönelik birçok hedef gerçekleşmiş bulunmaktadır. Bugün itibariyle Strateji Belgesinin yaklaşık % 70 inin hayata geçtiği görülmektedir. Sonuçlarını uygulamada görmeye başladığımız yenilikler yanında tabiatı itibariyle süreklilik arz eden hedeflerde de önemli gelişmeler yaşanmıştır. Öte yandan Yargı Reformu Stratejisiyle beraber yargıda planlı anlayış yerleşmeye başlamıştır. Bu gün itibariyle başta Adalet Bakanlığı olmak üzere Yargıtay, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Türkiye Adalet Akademisi gibi yargı organlarının kurumsal nitelikte Stratejik Planları bulunmaktadır. Geldiğimiz aşamada, yargı alanında yürütülen çalışmalarda oldukça önemli bir işlev gören Strateji Belgesinin uygulanma durumunun belgeye yansıtılması, uygulamaya geçen konularda karşılaşılan sorunların giderilmesi ile Dünyada ve ülkemizde yaşanan yeni gelişmelerin yansıtılması amacıyla güncellenmesi gerekmektedir. Güncellenme çalışmaları kapsamında bu güne kadar, Bakanlık bünyesinde Komisyon kurulmuş; Strateji Geliştirme Başkanlığı ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü koordinasyonunda İzmir Çeşme de uluslararası katılımlı ve tüm yargı kurumlarının temsilcilerinin bulunduğu bir Çalıştay düzenlenmiş; 2-3 Nisan 2012 tarihinde Ankara da Uluslararası Yargı Reformu Sempozyumu yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda taraflarca dile getirilen görüşler de dikkate alınarak Taslak hazırlanmıştır. 11 amaç ve 103 hedefin bulunduğu Taslakla önemli yenilikler getirilmektedir. Bu yeniliklerin bazıları şunlardır: Amaç ve hedef sayısı artırılarak kapsamı genişletilmiştir. Strateji Belgesinin düşünsel arka planında yer alan insan hakları uygulamalarının geliştirilmesi bu defa ayrı bir disiplin olarak ele alınmıştır. Yargı alanında uluslararası ilişkilerin etkinleştirilmesi ayrı bir amacı oluşturmaktadır. 3

4 Adalet örgütünün etkinleştirilmesi adı altında yeni bir amaç öngörülmüştür. İnsan kaynakları daha kapsamlı bir anlayışla ele alınmıştır. Hukuk eğitimi ve toplumun bilinç düzeyinin artırılması için hukuk kliniği uygulamalarının hayata geçirilmesine yer verilmiştir Adalet örgütünde saydamlığın artırılması için adliyelerin faaliyet raporları hazırlaması gibi yenilikler öngörülmüştür. Bazı suç türlerinin soruşturulması ve kovuşturulmasında ölçütlerin ve rehber ilkelerin oluşturulması hedeflenmiştir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin ülkemiz hakkında verdiği ihlal kararlarına yol açan uygulama ve mevzuattan kaynaklanan sorunların giderilmesi ayrı bir hedef olarak öngörülmektedir. Yargılamaların hızlandırılması için adli zaman yönetimi sisteminin oluşturulması hedeflenmiştir. Taslak hakkındaki görüşler titizlikle incelenerek gerekli değişiklikler yapılacaktır. Ayrıca tüm yargı aktörlerinin katılımıyla Çalıştay düzenlenerek Taslağa son hali verilecektir. 4

5 AMAÇLAR 1 YARGININ BAĞIMSIZLIĞI, TARAFSIZLIĞI VE SAYDAMLIĞININ GÜÇLENDİRİLMESİ YARGININ KALİTESİ, ETKİLİLİĞİ VE VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI UYUŞMAZLIKLARI ÖNLEYİCİ NİTELİKTEKİ TEDBİRLERİN ETKİN HALE GETİRİLMESİ VE ALTERNATİF ÇÖZÜM YOLLARININ GELİŞTİRİLMESİ ADALET ALANINDA ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ 5 YARGININ HALKLA İLİŞKİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ 6 ADALET ÖRGÜTÜNÜN ETKİNLEŞTİRİLMESİ 7 HUKUK EĞİTİMİ İLE MESLEK ÖNCESİ VE MESLEK İÇİ EĞİTİMİN GELİŞTİRİLMESİ 8 KADINLAR, ÇOCUKLAR VE ENGELLİLERE YÖNELİK UYGULAMALARIN GELİŞTİRİLMESİ 9 ADALETE ERİŞİMİN GELİŞTİRİLMESİ 10 YARGISAL UYGULAMALARDAN VE MEVZUATTAN KAYNAKLANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİNİN ÖNLENMESİ VE İNSAN HAKLARI STANDARTLARININ GÜÇLENDİRİLMESİ 11 CEZA İNFAZ SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ 5

6 AMAÇ - 1 YARGININ BAĞIMSIZLIĞI, TARAFSIZLIĞI VE SAYDAMLIĞININ GÜÇLENDİRİLMESİ HEDEFLER HEDEF 1.1 Yüce Divan yargılamasına etkin bir kanun yolu incelemesinin getirilmesi HEDEF 1.2 Askeri mahkemeler ve savcılıkların gözden geçirilmesi Askeri yargıda da istinaf yargılamasının öngörülmesi Askeri mahkeme binalarının askeri yasak bölge dışına çıkartılması Askeri mahkemelerin bağımsızlığı ve tarafsızlığının güçlendirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması. (Soruşturma emri prosedürünün kaldırılması gibi) Başta askeri ceza ve usul mevzuatı olmak üzere askeri yargı ile ilgili tüm mevzuatın gözden geçirilmesi Disiplin mahkemelerinin disiplin kurulları haline getirilmesi HEDEF 1.3 Yüksek Mahkeme üyeleri ve diğer yargı mensupları hakkındaki disiplin hükümlerinin nesnel ölçütler geliştirilerek uyumlu hale getirilmesi HEDEF 1.4 Yargı mensuplarının terfi sisteminin geliştirilmesi Hâkim ve savcıların terfi sisteminin geliştirilmesi için Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından çalışma yapılması 6

7 HEDEF 1.5 Hâkim ve savcıların örgütlenme özgürlüğünün geliştirilmesi Yargıda örgütlenme özgürlüğü konusundaki tartışmaların engellenmesi için örgütlenme özgürlüğünün yasal güvenceye kavuşturulması HEDEF 1.6 Yüksek Mahkemeler, bölge adliye mahkemeleri ve ilk derece mahkemelerinde faaliyet raporlarının hazırlanmasının sağlanması Yargıda daha şeffaf bir sistem oluşturulabilmesi için iş durumunu da gösteren faaliyet raporlarının düzenli olarak hazırlanmasının ve yayınlanmasının sağlanması HEDEF 1.7 Yargı mensuplarının etik ilkelerinin tüm yargı aktörlerinin katıldığı ortak bir zeminde belirlenmesi ve ilan edilmesi HEDEF 1.8 Kişisel verilerin korunması kaydıyla tüm mahkeme kararlarına herkesin erişiminin sağlanması HEDEF 1.9 Hâkim ve savcılar hakkındaki disiplin soruşturmalarına ilişkin usullerin belirlenmesi HEDEF Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusunda kamuoyunda farkındalığın artırılması 7

8 AMAÇ - 2 YARGININ KALİTESİ, ETKİLİLİĞİ VE VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI HEDEFLER HEDEF 2.1 Yargı aktörleri arasındaki ilişkilerin kurumsal düzenlemeler yapılarak sürekli hale getirilmesi Her yıl düzenli olarak yargı şurasının toplanmasının sağlanması Yargının sorunlarının belirlenmesi ve çözümlenmesinde tüm yargı aktörlerinin katılımıyla düzenli çalışmalar yapılması Hukuk, ceza ve idare hukuku alanlarında ülke genelinde toplantılar düzenlenerek yargı makamlarının uygulamalarının yüksek mahkemelerin içtihatları ve akademik görüşler ışığında tartışılması HEDEF 2.2 Adil yargılanma hakkı ve silahların eşitliği ilkesi çerçevesinde savunmanın etkinliğinin artırılması için avukatlık mesleğinin nitelik, yetki ve imkânlarının arttırılması Avukatlık mesleğine kabulde yeni ölçütler belirlenmesi Avukatlık mesleğinde ihtisaslaşmanın desteklenmesi Belirli davalar ve yasa yolları için avukatla temsil zorunluluğunun getirilmesi ve istinafa, bu mümkün olmazsa en azından temyize gitmek için zorunlu avukatlık sistemine geçilmesi, Avukatlık hizmeti sigorta fonunun kurulması 8

9 HEDEF 2.3 Bilirkişilik müessesesinin gözden geçirilmesi Bilirkişi seçiminin objektif ölçütlere bağlanması, bilirkişilik etik ilkelerinin belirlenmesi ve kalite standartlarının oluşturulması gibi önlemlerin alınması HEDEF 2.4 Adliyelerin fiziki kapasitelerinin iyileştirilmesi çalışmalarının sürdürülmesi HEDEF 2.5 Adalet istatistiklerine esas verilerin toplanması ve istatistiklerin değerlendirilmesine ilişkin kapasitenin geliştirilmesi (Avrupa Adaletin Etkililiği Komisyonu (CEPEJ) veri sistemine uyumlu hale getirilmesi) HEDEF 2.6 Çapraz sorgunun etkin biçimde uygulanmasının sağlanması HEDEF 2.7 Noterlik sisteminin yeniden yapılandırılması AB ülkelerindeki uygulamalar dikkate alınarak noterlerin görev tanımlarının ve açılış kriterlerinin yeniden belirlenmesi Noterlik mesleğine giriş sisteminin yeniden yapılandırılması Noterlikçe üstlenilen yargı işleri hakkında kamuoyunda farkındalık oluşturulması için çalışılması 9

10 HEDEF 2.8 Kamu ve hazine avukatlarının inisiyatif almasına yönelik uygulamaların geliştirilmesi ve idari uyuşmazlıklar yönünden sulh uygulamasının yaygınlaştırılması HEDEF 2.9 Elektronik tebligat ve ilan uygulamasının yaygınlaştırılması HEDEF 2.10 Bazı alanlarda, sigortacılık faaliyetlerinin desteklenmesi suretiyle uyuşmazlıkların yargı önüne gelmesinin önlenmesi HEDEF 2.11 Bazı suç türlerinin soruşturulması ve kovuşturulmasında ölçütlerin ve rehber ilkelerin oluşturulması 10

11 AMAÇ - 3 UYUŞMAZLIKLARI ÖNLEYİCİ NİTELİKTEKİ TEDBİRLERİN ETKİN HALE GETİRİLMESİ VE ALTERNATİF ÇÖZÜM YOLLARININ GELİŞTİRİLMESİ HEDEFLER HEDEF 3.1 Koruyucu hukuk uygulamalarının geliştirilmesi kapsamında, temel hukuk bilgilerinin ilköğretim çağından itibaren öğretilmesinin sağlanması HEDEF 3.2 Ceza usulünde yer alan uzlaşma kurumunun etkinleştirilip geliştirilmesi HEDEF 3.3 Hukuki uyuşmazlıklarda arabuluculuk çözüm yolunun geliştirilmesi HEDEF 3.4 İdari yargıda uyuşmazlıkların yargı öncesi çözüm usullerinin geliştirilmesi ve etkin hale getirilmesi HEDEF 3.5 Kamu Denetçiliği Kurumu nun kapasitesinin güçlendirilmesi 11

12 HEDEF 3.6 Soruşturmaların fail ile kamu arasında uzlaşılarak sonlandırılabilmesi için sistem oluşturulması Dünyada yaygın şekilde uygulanan fail-mağdur anlaşması hukuk sistemimize uzlaşma olarak dahil edilmiştir. Ancak yine yaygın olarak uygulanmakta olan fail-kamu anlaşması sistemi ülkemizde henüz uygulanmamaktadır. Söz konusu sistemin de ülkemizde uygulanabilmesine yönelik alt yapı çalışmaları öngörülmektedir. HEDEF 3.7 Tahkim kurumunun etkinleştirilmesi Tahkimin etkinleştirilmesi için mali avantajlar sağlanması gibi özendirici tedbirler alınması, Devletin taraf olduğu idare ve özel hukuk sözleşmelerine tahkim şartının konulması suretiyle sonradan ortaya çıkacak uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözülmesinin sağlanması Tahkim kurumunun yaygınlaştırılması için farkındalık çalışmaları yapılması Tahkimin etik ilkelerinin ve görev tanımlarının oluşturulması HEDEF 3.8 Bazı alanlarda zorunlu hakem heyeti uygulamasını öngören yasal düzenlemeler yapılması Yargıdaki iş yükünü azaltmak maksadıyla düşük meblağlı bir takım uyuşmazlık konularının (avukatlık hizmetlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, kira, icra takipleri vs.) yargı mercilerine intikal etmeksizin oluşturulacak hakem heyetlerinde (baro hakem heyetleri gibi) çözülmesinin sağlanması HEDEF 3.9 Meslek birliklerinin hakem heyeti uygulamalarının etkin hale getirilmesi ve yaygınlaştırılması 12

13 AMAÇ - 4 ADALET ALANINDA ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ HEDEFLER HEDEF 4.1 Uluslararası adlî yardımlaşma faaliyetlerinin etkinleştirilmesi Adlî yardımlaşma mevzuatının hazırlanması Adlî yardımlaşma konusunda yararlanıcıların hukuki sorunlar ve dava akış süreçleri konusunda bilgilendirilmesi amacıyla internet sitesinin geliştirilmesi Adalet Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı arasında bilişim entegrasyonunun sağlanması Adlî yardımlaşma faaliyetlerinde koordinasyonun sağlanması için komisyon başkanlıkları nezdinde irtibat noktalarının belirlenmesi Adlî yardımlaşma taleplerinin yerine getirilme oranlarının ölçülebilirliliğini sağlamak amacıyla ölçme ve değerlendirme araçları geliştirilmesi İstatistiklerin değerlendirilmesi suretiyle, mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde adlî yardımlaşma politikasının oluşturulması 13

14 HEDEF 4.2 Bölgesel ve ikili düzeyde adlî işbirliğinin geliştirilmesi Bölgesel adlî yardımlaşma sözleşmeleri oluşturmak üzere faaliyette bulunulması Bölgesel adlî yardımlaşma kurumlarının desteklenmesi ve yeni oluşumlara öncülük edilmesi Bölgesel ve ikili düzeyde adli işbirliği anlaşmaları oluşturmak üzere faaliyette bulunulması Bölgesel düzeyde toplantılar düzenlenmesi suretiyle sorunların tespit edilmesi ve çözüm önerileri geliştirilmesi Ortak bir anlayış oluşturmak amacıyla hukuki konularda bölgesel eğitim programları düzenlenmesi. Bölgesel irtibat ağı oluşturulması HEDEF 4.3 Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının bulundukları ülke hukuk sistemine uyum sağlamaları ve haklarının korunması amacıyla çalışmalar yapılması İhtiyaç duyulan hukuki sorunların belirlenmesi, bu konularda açık, anlaşılır, yol gösterici dokümanlar (broşür, el kitapçığı vb.) hazırlanması ve bu bilgilerin internet aracılığıyla erişime sunulması Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın bulundukları ülkenin yargı mercileri önünde etkin şekilde hak aramalarının temini için etkinlikler düzenlenmesi Vatandaşlarımızın yargı yolu ve yargılama usulü gibi konulardaki sorunlarının adalete erişim açısından değerlendirilmesi için etkinlikler düzenlenmesi Diplomatik misyon temsilcileriyle hukuki konularda görüş alış verişinde bulunulması 14

15 HEDEF 4.4 Adlî alanda ilişkilerin yoğun olduğu ülkeler ile ulusüstü ve uluslararası kuruluşlarda irtibat hâkimleri veya adli müşavir görevlendirilmesi. Ülkemizde karşılıklılık ilkesi gözetilerek irtibat hâkimleri ve adli müşavirlerin kabul edilebilmesi. HEDEF 4.5 Adlî konularda taraf olunan ikili, bölgesel ve uluslararası sözleşmelerin artırılması Daha fazla ikili ve çok taraflı sözleşmeye taraf olunması konusunda çalışma yürütülmesi Taraf olunan sözleşmelerin iç hukukta yansımalarının ve sonuçlarının değerlendirilmesi için izleme yapılması HEDEF 4.6 Sınıraşan örgütlü suçlar, terör ve siber suçlar konularında uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi Soruşturma ve kovuşturmaların yürütülmesinde uluslararası standartlar konusunda temel eğitim materyali oluşturulup, eğitim programları düzenlenmesi Bu konuda koordinasyonun geliştirilmesi Belirtilen konulardaki taleplerimizin uluslararası kuruluşların gündemlerine etkin şekilde taşınması Yabancı ülkeler ile ikili düzeyde işbirliğinin artırılması 15

16 HEDEF 4.7 Adalet hizmetlerinin çeşitli alanlarında diğer ülke uygulamalarının takip edilmesi, tecrübenin paylaşılması ve mukayeseli hukuk çalışmaları yapılması Adalet alanında mesleki staj ve çalışma ziyareti sayısının artırılması Mukayeseli hukuk çalışmalarının çeşitliliğinin artırılması HEDEF 4.8 Uluslararası hukuk alanına ilişkin araştırma merkezi kurulması, bilgi kaynakları oluşturulması ve ilgililere eğitim verilmesi Uluslararası hukuk kütüphanesinin kapasitesinin artırılması Bilimsel etkinlikler (toplantı, seminer, sempozyum, çalıştay vb.) düzenlenmesi ve sonuçların yayın haline getirilmesi Uluslararası hukuk alanında uygulamacılara yardımcı olmak üzere araştırma yapmak için eğitim imkânı sağlanması 16

17 AMAÇ - 5 YARGININ HALKLA İLİŞKİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ HEDEFLER HEDEF 5.1 Düzenli aralıklarla yargıya güven ve memnuniyet anketleri yapılması Kamuoyu araştırma şirketleri vasıtasıyla ülke çapında yargıya güven anketleri yapılması Ülke genelinde adliye bazında, adalet hizmetlerinden yararlananlara yönelik düzenli memnuniyet anketleri yapılması için sistem oluşturulması HEDEF 5.2 Halkla ilişkiler konusunda farkındalığın artırılması Yargı mensuplarına ve çalışanlarına yönelik eğitim çalışmaları düzenlenmesi Halkla ilişkiler konusunda standartlar geliştirilmesi ve rehber hazırlanması HEDEF 5.3 Yargı- medya ilişkilerinin kurumsal hale getirilmesi Yüksek Mahkemeler ve diğer yargı kurumlarında basın sözcülüğü kurumunun yaygınlaştırılıp etkinleştirilmesi Başta büyük adliyeler olmak üzere adliyelerde basın ve halkla ilişkiler bürolarının kurulması Basın sözcülerinin yürüttüğü hizmetlerin geliştirilmesi için sürekli danışmanlık sisteminin kurulması 17

18 AMAÇ - 6 ADALET ÖRGÜTÜNÜN ETKİNLEŞTİRİLMESİ HEDEFLER HEDEF 6.1 Hâkimler ile Cumhuriyet savcılarının idari ve mali konulardaki görev ve sorumluluklarının azaltılması Adliye yönetiminin idari işler yönünden profesyonelleşmesinin sağlanması HEDEF 6.2 Mahkeme ve savcılık teşkilatlarının adliye içindeki konumlarının ve mekanlarının yeniden yapılandırılması Fiziki mekanların ayrılması, Adalet komisyonlarının yeniden yapılandırılması Ceza infaz kurumları personelinin savcılığa bağlanması HEDEF 6.3 Hâkim ve savcıların yargısal faaliyetlerine destek imkânlarının artırılması Adli hizmet uzmanlığı müessesesinin kurulması. (Avrupa Adaletin Etkililiği Komisyonuna (CEPEJ) göre hâkimlerin yanı sıra belirli rolleri ve tanınmış statüleri olan yetkili personelin mevcudiyeti yargı sisteminin verimli şekilde işlemesi açısından esastır. Hâkimler haricindeki personel dört gruba ayrılmaktadır: 1- Alman sisteminden mülhem Rechtspfleger (görevleri yasayla belirlenen bağımsız bir adli kurum). 2- Görevi doğrudan hâkimlere yardımcı olmak olan personel. 3- İdari işlerden ya da mahkemenin yönetiminden sorumlu personel. 4- Teknik personel. Örneğin bilişim sistemlerinden, güvenlikten ve temizlikten sorumlu personel.) Adalet hizmetlerinde görev alan uzmanların (psikolog, sosyolog, pedagog, sosyal çalışmacı, öğretmen vb.) verimliliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılması 18

19 HEDEF 6.4 Uluslararası uygulamalar ve ihtiyaç durumu da gözetilerek ihtisas mahkemelerinin etkinleştirilmesi ve yaygınlaştırılması HEDEF 6.5 Yargıda bilişim hizmetlerinin etkinleştirilmesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının kurumsal yapılanmasının geliştirilmesi Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) Koordinasyon Kurulu veya Yargı Bilişim Kurulunun kurulması Bilişim sisteminin teknolojik ve insan kaynakları kapasitesinin sürekli geliştirilmesi Yargı hizmetlerinde ses ve görüntü bilişim sistemleri (SEGBİS) uygulamasının yaygınlaştırılması Duruşma kayıt sisteminin geliştirilmesi Mahkemelerdeki fiziki dosyalama sisteminin aşamalı olarak kaldırılması Bilişim teknolojileri kullanılarak işlenilen suçların soruşturulmasında ve kovuşturulmasında ihtisaslaşmanın sağlanması UYAP gereklilikleri doğrultusunda mevzuatın güncellenmesi HEDEF 6.6 Adlî kolluk uygulamasının daha işlevsel hale getirilmesi HEDEF 6.7 Yargıda kalite güvence ve geliştirme sistemi ile performans yönetiminin geliştirilmesi için standartlar belirlenmesi ve iç denetim kapasitesinin artırılması HEDEF 6.8 Adli yargıda istinaf mahkemelerinin faaliyete geçirilmesi 19

20 HEDEF 6.9 İdari yargıda istinaf mahkemelerinin kurulması ve faaliyete geçirilmesi HEDEF 6.10 Yargı mensubu ve yargı çalışanlarının görev tanımlarının yapılması, iş standartlarının belirlenmesi ve bu standartlar uyarınca sayılarının artırılması HEDEF 6.11 Yargı mensuplarının uzmanlaşmasının sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılması HEDEF 6.12 Adli bilimler alanında kapasitenin geliştirilmesi Adli Tıp Kurumu Kanununun ve Adli Tıp Kurumunun kurumsal kapasitesinin gözden geçirilerek adli tıp raporlarının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları çerçevesinde düzenlenmesinin temini Adli muayeneler sonrasında hazırlanması gerekli raporlarda yaşanan gecikmelerin önlenmesi Adli Tıp Kurumunun kapasitesinin fiziki altyapı ve insan kaynakları bakımından güçlendirilmesine devam edilmesi ve adli muayenelerin Adli Tıp Kurumu Teşkilatı ve personeli bulunmayan yerlerde, Sağlık Bakanlığına ve üniversitelere bağlı hastanelerde yapılması HEDEF 6.13 Yüksek mahkemelerin ilk derece mahkemesi sıfatı ile baktıkları davaların azaltılması 20

21 HEDEF 6.14 İcra ve iflas sisteminin yeniden yapılandırılması İcra dairelerinin teşkilat yapısının yeniden düzenlenmesi İcra ve İflas Kanununun günümüz şartlarına uygun olacak şekilde yeniden düzenlenmesi İcra Dairelerinin Etkinliğinin Artırılması Projesinde öngörülen hedeflerin gerçekleştirilmesi HEDEF 6.15 Bazı ihtisas mahkemelerinde meslekten olmayan hâkimlerin de görevlendirilmesi konusunda çalışma yapılması HEDEF 6.16 Adalet personeli için devlet memurları mevzuatında yargı hizmetleri sınıfının oluşturulması HEDEF 6.17 Mahkeme yönetim sisteminin geliştirilmesi için çalışmalar yapılması Mahkeme Yönetimi Sisteminin Güçlendirilmesi Projesinde öngörülen hedeflerin gerçekleştirilmesi HEDEF 6.18 Mahkemeler teşkilatının yeniden yapılandırılması 21

22 HEDEF 6.19 Adalet hizmetlerinin denetim kapasitesinin güçlendirilmesi Performans ve sistem denetimini kapsayacak şekilde teftiş ve iç denetim sisteminin kapasitesinin güçlendirilmesi Teftiş Kurullarının görev alanları açısından önem taşıyan adli ve idari görev ayrımının tam olarak belirlenmesi Türkiye Noterler Birliğinin noterlerin denetimi için kendi denetim sistemini oluşturmasının sağlanması ya da Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde, denetim gören birimin kendi sınıfından veya uzman personelden oluşan yeni bir yapılanmanın oluşturulması İcra dairelerinin denetimine ilişkin olarak Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde, denetim gören birimin kendi sınıfından veya uzman personelden oluşan yeni bir yapılanmanın oluşturulması Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü Kontrolörler Kurulu Başkanlığının kapasitesinin artırılması 22

23 AMAÇ - 7 HUKUK EĞİTİMİ İLE MESLEK ÖNCESİ VE MESLEK İÇİ EĞİTİMİN GELİŞTİRİLMESİ HEDEFLER HEDEF 7.1 Hukuk eğitimi ve öğretiminin geliştirilmesi Hukuk eğitimi kalitesinin artırılması amacıyla Yüksek Öğretim Kurulu ve üniversitelerle işbirliğine gidilerek her yıl bilimsel kurultaylar yapılması HEDEF 7.2 Adalet meslek liseleri ve yüksek okullarının kapasitelerinin geliştirilmesi Adalet meslek liseleri ve yüksek okullarında verilen eğitimin uygulama ile bağının güçlendirilmesi HEDEF 7.3 Türkiye Adalet Akademisinin kapasitesinin artırılması Yargıda uzmanlık eğitimi verilebilmesi için mevzuat değişiklikleri yapılması Kütüphane ve dokümantasyon hizmetlerinin geliştirilmesi, elektronik kütüphanenin oluşturulması Mukayeseli hukuk ve insan hakları merkezinin oluşturulması 23

24 HEDEF 7.4 Yargı mensuplarının yabancı dil ve mesleki yetkinliklerinin artırılması Yurt içi ve yurt dışında yabancı dil eğitimi programlarının artırılması Yurt içi ve yurt dışında lisansüstü eğitim olanaklarının artırılması HEDEF 7.5 Yurtdışında mesleki staj ve değişim programları geliştirilmesi Yargı mensuplarının mesleki staj ve değişim programlarından faydalanması Başta Adli Tıp Kurumu ve diğer uzmanlar olmak üzere adalet personeline yönelik mesleki staj ve değişim programları oluşturulması Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve diğer uluslararası kuruluşlarla hâkim ve savcıların meslek içi eğitimi için işbirliği yapılması HEDEF 7.6 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, diğer ülkelerin yüksek mahkeme kararları ve yargıyı ilgilendiren uluslararası belgeler ile alanında önemli hukuk eserlerinin Türkçeye ve temel mevzuatımızın yabancı dillere çevrilmesi 24

25 AMAÇ - 8 KADINLAR, ÇOCUKLAR VE ENGELLİLERE YÖNELİK UYGULAMALARIN GELİŞTİRİLMESİ HEDEFLER HEDEF 8.1 Çocuk koruma sisteminin, adalet sistemi ile eşgüdümlü çalışması için önlemler alınması HEDEF 8.2 Çocuklar hakkında adli merciler tarafından alınan koruyucu ve destekleyici nitelikteki tedbirlerin etkinleştirilmesi Çocuklar için alternatif tedbirler alınması ve uygulamaların onarıcı adalet sistemi çerçevesinde geliştirilmesi HEDEF 8.3 Çocuklara yönelik adli süreçlerde özel önlemler alınması Çocukların adli süreçlerle karşılaştıkları anda psikolojik ve sosyal destekten faydalanabilmesi için sosyal hizmetler ile işbirliği imkânlarının geliştirilmesi Çocuklar hakkında tedbir alınmadan önce yeterli sosyal inceleme yapılmasının sağlanması Adli süreçlerde sosyal çalışma görevlilerinin çalışmalarına ilişkin standartlar oluşturulması Cumhuriyet savcılıklarının çocuk büroları ile çocuk mahkemelerinin güçlendirilmesi Çocuklara yönelik soruşturma ve yargılamaların yapıldığı fiziki mekânların özel olarak tasarlanması Çocuklara yönelik hukuki yardım hizmetlerinin etkinleştirilmesi 25

26 HEDEF 8.4 Çocuklara yönelik özel ceza infaz önlemlerinin ülke genelinde yaygınlaştırılması HEDEF 8.5 Ailenin korunması ve aile içi şiddetle mücadele kapsamında adli mercilerin etkin biçimde koruma ve soruşturma yapmalarını sağlayacak imkânların geliştirilmesi Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genelgesiyle aile içi şiddetle mücadele kapsamında Cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde kurulan büroların yaygınlaştırılması ve güçlendirilmesi İlgili kanunla getirilen yeniliklerin uygulanmasının takip edilmesi ve uygulamanın güçlendirilmesi HEDEF 8.6 Adli mercilerin aile içi şiddet kapsamındaki süreçlerde sosyal hizmet uzmanlarından daha fazla yararlanmasının sağlanması HEDEF 8.7 Çocuklar ve aile içi şiddete yönelik soruşturma ve kovuşturmalarda standartların oluşturulması ve rehber ilkelerin belirlenmesi HEDEF 8.8 Adliye ve ceza infaz kurumlarında engellilere yönelik önlemlerin artırılması HEDEF 8.9 Kadınlar, çocuklar ve engelliler başta olmak üzere ihtiyaç duyulan grupların adli süreçler hakkında bilgilendirilmelerini sağlayacak yol gösterici dokümanlar hazırlanması ve özel internet sitelerinin oluşturulması 26

27 HEDEF 8.10 Kadınlar, çocuklar ve engellilere yönelik adli uygulamaların değerlendirilmesi için ilgili tüm kurumların da katılımı ile düzenli olarak bilimsel toplantılar (seminer, sempozyum ve çalıştay gibi) düzenlenmesi HEDEF 8.11 Kadınlar, çocuklar ve engellilerin sorunları konusunda eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılması HEDEF 8.12 Ceza infaz kurumlarındaki kadınlar, çocuklar ve yaşlıların sorunlarının tespiti ve bunların çözümü için çalışmalar yapılması Anneleriyle kurumlarda kalan çocukların sorunları gibi durumların ele alınması 27

28 AMAÇ - 9 ADALETE ERİŞİMİN GELİŞTİRİLMESİ HEDEFLER HEDEF 9.1 Hukuk kliniği yöntemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması Dünyada hukuk kliniği uygulamaları adalet hizmetlerinden yeterince yararlanamayan dezavantajlı (korumasız) grupların hukuksal sorunlarının çözümüne katkı ve destek sağlama düşüncesine dayanmaktadır. Bununla birlikte söz konusu uygulamalar ile eğitim ve toplumsal sorumluluk politikalarının hayata geçirilmesi de hedeflenmekte; hukuk fakültelerinde henüz eğitimi devam eden öğrencilerin, fakülte gözetiminde dezavantajlı gruplara hukuki danışmanlık / yardım imkânı sağlanmaktadır. Böylece hukuki yardıma en çok ihtiyacı olan toplum kesimlerinin ihtiyacı giderilirken, bir taraftan da kalıcı ve kullanılabilir hukuk eğitimi ile, öncelikle hukuk öğrencilerine ve toplumun tüm kesimlerine katkı sağlanması hedeflenmektedir. Söz konusu hedefin gerçekleştirilmesi için üniversitelerle iş birliği yapılacaktır. HEDEF 9.2 Adli yardımın etkinleştirilmesi için gözden geçirilmesi HEDEF 9.3 Adalet hizmetlerinden yararlananların hukuki sorunlar ve dava akış süreçleri konusunda bilgilendirilmesi ile adliye internet sitelerinin geliştirilerek standarda kavuşturulması 28

29 HEDEF 9.4 Adalet hizmetlerinden yararlananların elektronik ortamda dava açmaları ile ilgili çalışmaların tamamlanması HEDEF 9.5 Yargı yerlerinde tercüme hizmetlerinin standarda bağlanması HEDEF 9.6 Hukuki yardım (himaye) sigortası sisteminin oluşturulması Hukuki himaye sigortası uzun yıllardır sigortacılığın geliştiği tüm ülkelerde diğer sigorta çeşitleri arasında kabul edilmekte ve uygulanmaktadır. Ancak ülkemizde bireylerin maruz kaldıkları her türlü riske karşı sigorta faaliyetlerinin uygulanmasına rağmen hukuki himaye sigortası bulunmamaktadır. Hedefte, bireylerin karşılaşabilecekleri hukuki risklere karşı ücretsiz ya da makul bir ücret karşılığında hukuki yardım almaları amaçlanmaktadır. 29

30 AMAÇ - 10 YARGISAL UYGULAMALAR VE MEVZUATTAN KAYNAKLANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİNİN ÖNLENMESİ VE İNSAN HAKLARI STANDARTLARININ GÜÇLENDİRİLMESİ HEDEFLER HEDEF 10.1 Adil yargılanma hakkının etkin bir şekilde güvence altına alınması için yargı teşkilatı, yargılama süreçleri ve diğer alanlarda gerekli önlemlerin alınması HEDEF 10.2 Tutuklama ve diğer koruma tedbirlerinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi standartlarının tam olarak uygulanması için çalışmalar yapılması HEDEF 10.3 Yaşama hakkı ile işkence ve kötü muamele yasağına ilişkin adli soruşturma ve kovuşturmaların, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kriterleri doğrultusunda daha etkin şekilde yapılması amacıyla gerekli önlemlerin alınması HEDEF 10.4 Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolunun işleyişinin izlenerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi standartları çerçevesinde etkin bir şekilde işleyişi hususunda gerekli tedbirlerin alınması 30

31 HEDEF 10.5 Uzun yargılama sorununun ortadan kaldırılması için adli zaman yönetimi sisteminin oluşturulması da dahil olmak üzere yapısal ve uygulamaya dönük iyileştirmelere devam edilmesi, Yapısal ve uygulamaya dönük diğer önlemlerin alınmasının yanında Avrupa Adaletin Etkililiği Komisyonu (CEPEJ) tarafından yürütülen SATURN Projesinin adli zaman yönetimi araçlarının uygulanmasına yönelik çalışmaların takip edilmesi HEDEF 10.6 Makul süreyi aşan davalar için tazmin prosedürü oluşturulması Yargılamaların uzun sürmesine nedeniyle mağdur olanların manevi zararlarını karşılamak suretiyle mağduriyetlerinin önlenmesi ve böyle durumlarda yargılama sürecinin hızlandırılmasını temin edecek iç hukukta etkin bir mekanizmanın kurulması HEDEF 10.7 Mülkiyet hakkı ihlallerinin önlenmesi için gereken tedbirlerin alınması Yargısal içtihatlar ve uygulamalar gözden geçirilerek, idari eylem (kamulaştırmasız el atma vb.) veya yargı kararları (tapu iptali veya kamulaştırma vb.) ile kişilerin mülkiyet haklarına müdahale edildiği durumlarda, bundan dolayı hak sahiplerinin maruz kaldığı zararların karşılanmasına yönelik gerekli önlemlerin alınması 31

32 HEDEF 10.8 İnsan hakları konusunda yargı mensuplarına yönelik eğitim ve farkındalık çalışmalarının planlı ve düzenli olarak yürütülmesi HEDEF 10.9 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında ihlale yol açan sebeplerin tespiti ile bunların ortadan kaldırılması amacıyla düzenli olarak ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla çalışmalar yapılması 32

33 AMAÇ - 11 CEZA İNFAZ SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ HEDEFLER HEDEF 11.1 Ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutukluların yaşam standartlarının yükseltilmesi, artan ihtiyaçlar dikkate alınarak barındırma kapasitesinin artırılması HEDEF 11.2 Ceza infaz kurumları ile denetimli serbestlik merkezlerinde insan kaynakları ve yönetim kapasitesinin geliştirilmesi HEDEF 11.3 Denetimli serbestlik sisteminin geliştirilerek daha etkin hale getirilmesi HEDEF 11.4 Ceza infaz sisteminde kamu ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği imkânlarının artırılması HEDEF 11.5 Ceza infaz kurumlarında sunulan sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi HEDEF 11.6 Ceza infaz kurumlarında insan hakları uygulamalarının değerlendirilmesi ve varsa eksikliklerin giderilmesi 33

34 HEDEF 11.7 İnfaz hizmetlerinde kullanılan teknolojik altyapının dünyadaki gelişmelerin izlenmesi suretiyle geliştirilmesi Elektronik kelepçe ve cezaevi güvenliğinde kullanılan teknolojik altyapı gibi alanların geliştirilmesi Kurumlardan adliyeye sevk yapılmadan sesli ve görüntülü iletişim sistemi üzerinden ifade alınması HEDEF 11.8 Ceza infaz sisteminde medya ve halkla ilişkilerin geliştirilmesi HEDEF 11.9 Ceza infaz kurumlarında, sevk ve nakil gibi uygulamaları da kapsayan dış güvenlik hizmetlerinin standartlarının yükseltilmesi Dış güvenliğin Adalet Bakanlığı tarafından yerine getirilmesinin sağlanması ve bu suretle çift başlılığın kaldırılması Uluslararası uygulamalara uygun düzenlemeler yapılması HEDEF Küçük ve yetersiz ceza infaz kurumlarının kapatılması 34

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması 1 Mevzuat Uyum Takvimi Tablo 23.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu

Detaylı

R A P O R BĠRĠNCĠ BÖLÜM DOĞRUDAN SORUMLU OLDUĞUMUZ AMAÇ VE HEDEFLER

R A P O R BĠRĠNCĠ BÖLÜM DOĞRUDAN SORUMLU OLDUĞUMUZ AMAÇ VE HEDEFLER R A P O R KONU Adalet Bakanlığı (Yeni) Stratejik Planında (2015-2019) Başkanlığımıza verilen görev ve sorumluluklar hakkındadır. BĠRĠNCĠ BÖLÜM DOĞRUDAN SORUMLU OLDUĞUMUZ AMAÇ VE HEDEFLER AMAÇ 3 ORGANĠZASYON

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ BİLGİ NOTU

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ BİLGİ NOTU AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ BİLGİ NOTU TÜRKİYE'DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ Geri Plan: Mahkeme Yönetimi Sisteminin

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) ĠÇĠNDEKĠLER

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) ĠÇĠNDEKĠLER T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) ĠÇĠNDEKĠLER 1- MEVZUAT... 3 1.1- KANUNLAR... 3 1.1.1-6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu... 3

Detaylı

R A P O R BİRİNCİ BÖLÜM BAKANLIK STRATEJİK PLANI İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

R A P O R BİRİNCİ BÖLÜM BAKANLIK STRATEJİK PLANI İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER R A P O R KONU Adalet Bakanlığı (Yeni) Stratejik Planının (2015-2019) ve Stratejik Planda Başkanlığımıza verilen görev ve sorumlulukların incelenmesidir. BİRİNCİ BÖLÜM BAKANLIK STRATEJİK PLANI İLE İLGİLİ

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Adayların Çalışma Esasları, Staj Süresi, Staj Mahkemelerinin Tespiti

İKİNCİ BÖLÜM Adayların Çalışma Esasları, Staj Süresi, Staj Mahkemelerinin Tespiti ADLÎ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLARI İLE İDARÎ YARGI HÂKİM ADAYLARININ STAJ DÖNEMİ İLE STAJ MAHKEMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, adlî yargı hâkim

Detaylı

KISALTMALAR. : Avrupa Birliği. : Avrupa Đnsan Hakları Mahkemesi. : Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu. : Milli Eğitim Bakanlığı

KISALTMALAR. : Avrupa Birliği. : Avrupa Đnsan Hakları Mahkemesi. : Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu. : Milli Eğitim Bakanlığı KISALTMALAR AB AĐHM HSYK MEB MSB TAA TBB TBMM UYAP YÖK : Avrupa Birliği : Avrupa Đnsan Hakları Mahkemesi : Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu : Milli Eğitim Bakanlığı : Milli Savunma Bakanlığı : Türkiye

Detaylı

KISALTMALAR. : Avrupa Birliği. : Avrupa Đnsan Hakları Mahkemesi. : Askeri Yüksek Đdare Mahkemesi. : Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu

KISALTMALAR. : Avrupa Birliği. : Avrupa Đnsan Hakları Mahkemesi. : Askeri Yüksek Đdare Mahkemesi. : Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu LTMALAR AB AĐHM AYĐM HSYK HUMK MEB MSB TAA TBB TBMM TNB UYAP YÖK : Avrupa Birliği : Avrupa Đnsan Hakları Mahkemesi : Askeri Yüksek Đdare Mahkemesi : Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu : Hukuk Usulü Muhakemeleri

Detaylı

FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU Öncelik 7.1 Fikri mülkiyet haklarının uygulanması amacıyla polis, gümrük ve yargı arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve bu kurumların kapasitelerinin geliştirilmesi

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

Hürriyet Mah. Taşocağı Cad. No: 72/3 Kağıthane İstanbul GSM: 0554 213 51 79 E-mail: buket.turann@gmail.com

Hürriyet Mah. Taşocağı Cad. No: 72/3 Kağıthane İstanbul GSM: 0554 213 51 79 E-mail: buket.turann@gmail.com Hakkımızda Buket Turan Hukuk ve Danışmanlık Ofisi, hukukun her alanında faaliyet gösteren bir ofistir. Büromuz müvekkillerin hukuki sorunlarına en uygun, hızlı ve ekonomik çözümler üretmektedir. Tecrübeli

Detaylı

TÜRK CEZA ADALET SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRİNCİ YIL DEĞERLENDİRME RAPORU

TÜRK CEZA ADALET SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRİNCİ YIL DEĞERLENDİRME RAPORU TÜRK CEZA ADALET SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRİNCİ YIL DEĞERLENDİRME RAPORU Bilindiği üzere, 01/06/2005 tarihinde yürürlüğe giren yeni ceza mevzuatı sonrası,

Detaylı

Aralık Sonu. Adalet Bakanlığı (S), Türkiye Barolar. Barolar, Hukuk Fakülteleri, İlgili STK lar. Aralık Sonu. (S), Maliye Bakanlığı, Türkiye Barolar

Aralık Sonu. Adalet Bakanlığı (S), Türkiye Barolar. Barolar, Hukuk Fakülteleri, İlgili STK lar. Aralık Sonu. (S), Maliye Bakanlığı, Türkiye Barolar 2014 YILI PROGRAMI ADALET BAKANLIĞI NIN SORUMLU / İLGİLİ OLDUĞU POLİTİKA VE TEDBİRLER Onuncu Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Programın 2014 yılına ait uygulama dilimi niteliğinde olan ve Yüksek Planlama

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI

İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI Uyuşturucu sorununun çok boyutlu olması, mücadelenin ilgili kurumlar arasında etkili bir işbirliği ve koordinasyon çerçevesinde yürütülmesini

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29651 YÖNETMELİK Türkiye Adalet Akademisinden: AVUKATLIK MESLEĞİNDEN ADLÎ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI İLE İDARÎ YARGI HÂKİM ADAYLIĞINA ATANANLARIN MESLEK ÖNCESİ

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

MAHKEME YÖNETİM SİSTEMİNE DESTEK PROJESİ KAPSAMINDA ALMANYA

MAHKEME YÖNETİM SİSTEMİNE DESTEK PROJESİ KAPSAMINDA ALMANYA MAHKEME YÖNETİM SİSTEMİNE DESTEK PROJESİ KAPSAMINDA ALMANYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU Çalışma Ziyareti Tarihi : 09-13 Haziran 2008 Yerler : Köln, Bonn, Bad Münstereifel Çalışma Kapsamında Ziyaret Edilen

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

TÜRKİYE'DE MAHKEME YÖNETİM SİSTEMİNİN DESTEKLENMESİ PROJESİ

TÜRKİYE'DE MAHKEME YÖNETİM SİSTEMİNİN DESTEKLENMESİ PROJESİ TÜRKİYE'DE MAHKEME YÖNETİM SİSTEMİNİN DESTEKLENMESİ PROJESİ Söz Konusu proje 2006-2007 mali yılı proje tekliflerinin sunulmasının ardından AB Komisyonu tarafından, Personel Genel Müdürlüğü tarafından sunulan

Detaylı

KALEM MEVZUATI ADL108 KISA ÖZET

KALEM MEVZUATI ADL108 KISA ÖZET KALEM MEVZUATI ADL108 KISA ÖZET DİKKAT Burada ilk 4 sahife gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 1 1.ÜNİTE Kalem Sisteminin Yargı Örgütündeki Yeri ve Özellikleri GİRİŞ Yargılama

Detaylı

YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN İLKELER ve İSPAT HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR (150 DAKİKA) Giriş

YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN İLKELER ve İSPAT HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR (150 DAKİKA) Giriş YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN İLKELER ve İSPAT HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR (150 DAKİKA) Giriş (20 Dakika) Türk yargı teşkilatı Genel Husular Cumhuriyet Başsavcılıkları İlk Derece Mahkemeleri o Hukuk

Detaylı

//2016 Yılı Performans Programı

//2016 Yılı Performans Programı //2016 Yılı Performans Programı T.C. 2016 Yılı Performans Programı 2 Hükümet, memlekette yasayı egemen kılmak ve adaleti iyi dağıtmakla görevlidir. Bu itibarla adalet işi pek önemlidir. Bu sebeple adalet

Detaylı

25-26 HAZİRAN 2013/ANKARA KADINLARIN EV İÇİ ŞİDDETTEN KORUNMASI MATRA PROJESİ ÇALIŞTAYI ÇALIŞMA GRUBU SONUÇLARI

25-26 HAZİRAN 2013/ANKARA KADINLARIN EV İÇİ ŞİDDETTEN KORUNMASI MATRA PROJESİ ÇALIŞTAYI ÇALIŞMA GRUBU SONUÇLARI 25-26 HAZİRAN 2013/ANKARA KADINLARIN EV İÇİ ŞİDDETTEN KORUNMASI MATRA PROJESİ ÇALIŞTAYI ÇALIŞMA GRUBU SONUÇLARI 25-26 Haziran 2013 Tarihlerinde, Hollanda Hükümeti tarafından desteklenen ve Adalet Akademisi

Detaylı

T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER

T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER A-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1. MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREVLERİ: Müdürlüğümüz, Giresun

Detaylı

ADALET BAKANLIĞI İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI 2008-2010 DENETİM PLÂNI

ADALET BAKANLIĞI İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI 2008-2010 DENETİM PLÂNI ADALET BAKANLIĞI İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI 2008-2010 DENETİM PLÂNI I. GİRİŞ Denetim plânı 2008-2010 yılları arasını kapsamakta olup, İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 39 uncu maddesi,

Detaylı

KARADAĞ SUNUMU Natalija FILIPOVIC

KARADAĞ SUNUMU Natalija FILIPOVIC VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yeni Teknolojiler ve Bunların Yargıda Uygulanmaları Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar Yüksek

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

I- BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLÂTI. 1- Şube Müdürü Müsteşar yardımcısı Müsteşar -

I- BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLÂTI. 1- Şube Müdürü Müsteşar yardımcısı Müsteşar - EK1 A ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ I BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLÂTI 1. SİCİL AMİRİ 2. SİCİL AMİRİ 3. SİCİL AMİRİ 1 Özel Kalem Müdürü Bakan 2 Şube Müdürü Özel Kalem Müdürü Müsteşar 3 Şef, araştırmacı, uzman, bilgisayar

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİNDE SES VE GÖRÜNTÜ BİLİŞİM SİSTEMİNİN KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. (Resmi Gazete: 20 Eylül 2011, sayı: 28060) BİRİNCİ BÖLÜM

CEZA MUHAKEMESİNDE SES VE GÖRÜNTÜ BİLİŞİM SİSTEMİNİN KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. (Resmi Gazete: 20 Eylül 2011, sayı: 28060) BİRİNCİ BÖLÜM CEZA MUHAKEMESİNDE SES VE GÖRÜNTÜ BİLİŞİM SİSTEMİNİN KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete: 20 Eylül 2011, sayı: 28060) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EYLEM PLANI ANKARA 2016 DENETİMLİ SERBESTLİK DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EYLEM PLANI ANKARA 2016 DENETİMLİ SERBESTLİK DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EYLEM PLANI ANKARA 2016 DENETİMLİ SERBESTLİK DAİRE BAŞKANLIĞI HEDEF NO HEDEF İLGİLİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1- Türkiye deki denetimli serbestlik sisteminin

Detaylı

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Öncelik 3.1 Bu fasıl kapsamındaki müktesebata uyum sağlanabilmesi için, kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu açısından gerekli tüm adımlarla ilgili takvimi

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Görevleri (663 sayılı KHK ya istinaden) MADDE 14- (1) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Sağlık

Detaylı

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ PROGRAMI Ekim 2017/21-22 Ekim 2017

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ PROGRAMI Ekim 2017/21-22 Ekim 2017 1.ders - - - TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ PROGRAMI 14-15 Ekim 2017/21-22 Ekim 2017 14 Ekim 2017/ 1.GÜN Giriş, Türk Yargı Teşkilatı, o Genel Hususlar o Cumhuriyet Başsavcılıkları

Detaylı

EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Ulusal Eylem Planları

Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Ulusal Eylem Planları T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Özlen Kavalalı Müsteşar Yardımcısı V. 50 yıldan fazla bir geçmişe sahip Türkiye-AB ilişkileri günümüzde her iki tarafın da yararına olan

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Bürosu Temmuz 2014 / ANKARA 0 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 SUNUŞ... 4 1. OCAK 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 1.1. PERSONEL GİDERLERİ...

Detaylı

Uyuşmazlıklar bir arabulucu eşliğinde, daha kısa sürede daha masrafsız ve iki tarafın da memnun ayrılacağı şeklinde çözüme kavuşturulabilir

Uyuşmazlıklar bir arabulucu eşliğinde, daha kısa sürede daha masrafsız ve iki tarafın da memnun ayrılacağı şeklinde çözüme kavuşturulabilir Uzun zamandır hazırlıkları süren Adalete Daha İyi Erişim Projesi yakında eğitim programlarıyla duyurulacak. Adalet Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği ve Ankara Barosu'nun taraf olduğu Avrupa Birliği destekli

Detaylı

Sayın Konuklar; Saygıdeğer konuklar,

Sayın Konuklar; Saygıdeğer konuklar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanı; Yüksek Yargı Kurumlarının çok değerli Başkanları; Sayın Büyükelçiler; Avrupa Konseyinin çok değerli temsilcileri; Uluslararası Kuruluşların değerli temsilcileri

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi FASIL 18 İSTATİSTİK Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması 1 Mevzuat uyum takvimi Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir mevzuat uyumu çalışması öngörülmemektedir.

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU HSYK Teklifi Teklif; 2797 sayılı Yargıtay Kanunu, 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu, 4954 sayılı Türkiye Adalet

Detaylı

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi AB Çevresel Bilgiye Erişim Direktifi nin Uyumlaştırılması ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü Semineri 18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR 1 2003/4 Çevresel

Detaylı

Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi. Temel Eği)m Genel Müdürlüğü. Funda KOCABIYIK Genel Müdür

Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi. Temel Eği)m Genel Müdürlüğü. Funda KOCABIYIK Genel Müdür Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi Temel Eği)m Genel Müdürlüğü Funda KOCABIYIK Genel Müdür 2013 I. Türkiye de Geçmişten Günümüze Erken Çocukluk Eğitimi II. Türkiye de Erken Çocukluk Eğitiminin Yapısı III.

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

İTİRAZ USULLERİ. BMMYK Kasım 2014

İTİRAZ USULLERİ. BMMYK Kasım 2014 İTİRAZ USULLERİ BMMYK Kasım 2014 İtiraz Usülleri Etkili çare Son karara kadar ülkede kalma hakkı Sınırdışı edilmeme İdari ve yargısal itiraz hakkı İdari süreçler: İlk aşamada dosyayı inceleyen kişiden

Detaylı

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı] [Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 06500 Teknikokullar ANKARA] [2015] [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-İç Değerlendirme Raporu] [2015]

Detaylı

Devam Eden Çatışma Şartları Altında Geçiş Dönemi Adaleti: Mekanizmalar, Dünya Deneyimi ve Türkiye 30 Eylül - 2 Ekim Armada Hotel - İstanbul

Devam Eden Çatışma Şartları Altında Geçiş Dönemi Adaleti: Mekanizmalar, Dünya Deneyimi ve Türkiye 30 Eylül - 2 Ekim Armada Hotel - İstanbul Devam Eden Çatışma Şartları Altında Geçiş Dönemi Adaleti: Mekanizmalar, Dünya Deneyimi ve Türkiye 30 Eylül - 2 Ekim Armada Hotel - İstanbul Uluslararası terminolojide geçiş dönemi adaleti tanımı hem otoriter

Detaylı

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI 1 Nasıl bir anayasa yapım süreci? Maddeleri değil ilkeleri temel alan Ayırıcı değil birleştirici Uzlaşmaya zorlamayan Uzlaşmazlık alanlarını ihmal etmeyen Mutabakatı değil ortak

Detaylı

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 2015 - ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ.... 1 I - OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ

Detaylı

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI İÇİNDEKİLER I. GENEL AÇIKLAMALAR 1. Bireysel başvuru nedir? 2. Bireysel başvurunun temel nitelikleri nelerdir? 3. Bireysel başvuru yolu hangi ülkelerde uygulanmaktadır? 4. Ülkemizde bireysel başvuru kurumuna

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

TBB İnsan Hakları Merkezi. İnsan Hakları İzleme, Raporlama ve Arşivleme Proje Önerisi 1 I. PROJENİN AMACI VE DAYANAĞI

TBB İnsan Hakları Merkezi. İnsan Hakları İzleme, Raporlama ve Arşivleme Proje Önerisi 1 I. PROJENİN AMACI VE DAYANAĞI TBB İnsan Hakları Merkezi İnsan Hakları İzleme, Raporlama ve Arşivleme Proje Önerisi 1 I. PROJENİN AMACI VE DAYANAĞI Proje, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması, hukukun üstünlüğünün egemen

Detaylı

Her türlü alıkonulma yerinin düzenli ziyaretler yolu ile denetlenerek kişilerin işkence ve kötü muameleye karşı etkin biçimde korunması amacını

Her türlü alıkonulma yerinin düzenli ziyaretler yolu ile denetlenerek kişilerin işkence ve kötü muameleye karşı etkin biçimde korunması amacını Her türlü alıkonulma yerinin düzenli ziyaretler yolu ile denetlenerek kişilerin işkence ve kötü muameleye karşı etkin biçimde korunması amacını taşıyan İşkenceye Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine

Detaylı

FASIL 8 REKABET POLİTİKASI

FASIL 8 REKABET POLİTİKASI FASIL 8 REKABET POLİTİKASI Öncelik 8.1 Müktesebata uygun bir Devlet Yardımları Kanununun kabul edilmesi ve mevcut şeffaflık taahhütlerini yerine getirebilecek, işlevsel olarak bağımsız bir devlet yardımları

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 82 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Dr. Öner GÜNER Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü 1968 yılında Giresun Bulancak

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GİRİŞ Kamu mali sistemini düzenleyen

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı AVRUPALI HUKUKÇULAR EĞİTİM PROGRAMLARI

T.C. BAŞBAKANLIK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı AVRUPALI HUKUKÇULAR EĞİTİM PROGRAMLARI AVRUPALI HUKUKÇULAR EĞİTİM PROGRAMLARI GENEL BİLGİLER Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızla ilgili çalışmalar yapmak ve sorunlarına çözüm üretmek Başkanlığımızın başlıca görev alanları içerisinde yer almaktadır.

Detaylı

YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTISI 28-29 NİSAN 2011

YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTISI 28-29 NİSAN 2011 YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTISI 28-29 NİSAN 2011 GRUP ADI 8. GRUP GRUP -8 GRUP KATILIMCILARI GRUP PUANI SIRA ORTALAMASI İDARİ YARGI HAKİMLERİ SORUN: ÇÖZÜM ÖNERİSİ 1 9,9 SORUN: İş yükünün aşırı derecede

Detaylı

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI)

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) 1- İdarenin denetim yollarından biri olarak, idari yargının gerekliliğini tartışınız (10 p). 2- Dünyadaki idari yargı sistemlerini karşılaştırarak, Türkiye nin mensup

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Temel Konular Pınar TANLAK Eğitim ve Kurumsal Yapılanma Başkanı 1 NELERDEN BAHSEDECEĞİZ? Bakanlığımız ve Sunduğumuz Hizmetler Bakanlığımızda

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ İHLALLERİNİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN EYLEM PLANI

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ İHLALLERİNİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN EYLEM PLANI AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ İHLALLERİNİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN EYLEM PLANI AİHM AİHS AİÖK CMK SEGBİS TBMM TCK Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Avrupa İşkencenin Önlenmesi

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17

ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17 2. Dersin amacı ve planı 18 3. CMH ve Hukuk

Detaylı

ADALET HİZMETLERİNDEKİ GELİŞMELER

ADALET HİZMETLERİNDEKİ GELİŞMELER 2013 Sayı 21 ADALET ADALET HİZMETLERİNDEKİ GELİŞMELER (2002-2013) SIFIR SORUNLU VE GÜVEN VEREN BİR ADALET SİSTEMİ İÇİN ADIM ADIM ADALET REFORMU Adaletin, sadece bireylerin huzuru ve güvenliği için değil,

Detaylı

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER SPOR HUKUKU 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Gençlik ve Spor Bakanlığı 03.06.2011 tarihinde çıkarılan 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, Gençlik

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI BİLİRKİŞİLİK EĞİTİM PROGRAMI. - TÜRK YARGI TEŞKILATI (15 dk) CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI

KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI BİLİRKİŞİLİK EĞİTİM PROGRAMI. - TÜRK YARGI TEŞKILATI (15 dk) CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI 1.GÜN DERS DERS İÇERİĞİ 09.30-10.20 - DERSE GİRİŞ (20 dk) - TÜRK YARGI TEŞKILATI (15 dk) GENEL HUSUSLAR CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI İLK DERECE MAHKEMELERİ * Hukuk Mahkemeleri *Ceza Mahkemeleri *İdare/vergi

Detaylı

ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİ TASLAK BELGESİ

ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİ TASLAK BELGESİ ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİ TASLAK BELGESİ Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgi Güvenliği Derneği II. Başkan 1 Neden İhtiyaç Duyuldu Diğer Ülke Örnekleri

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 04/02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları BAŞBAKANLIĞA... BAKANLIĞINA... MÜSTEŞARLIĞINA... BAŞKANLIĞINA...

Detaylı

ULUSAL PNÖMOKONYOZ ÖNLEME EYLEM PLANI

ULUSAL PNÖMOKONYOZ ÖNLEME EYLEM PLANI ULUSAL PNÖMOKONYOZ ÖNLEME EYLEM PLANI 1. Sorunun öneminin saptanması Pnömokonyoz ülkemizde en sık görülen mesleki akciğer hastalıklarından biri olup, önlenebilir meslek hastalıklarının başında gelmektedir.

Detaylı

Đstiklal, istikbal, hürriyet her şey adaletle kaimdir.

Đstiklal, istikbal, hürriyet her şey adaletle kaimdir. Đstiklal, istikbal, hürriyet her şey adaletle kaimdir. Atatürk, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde (15 Aralık 1930) Hükümet, memlekette yasayı egemen kılmak ve adaleti iyi dağıtmakla görevlidir.

Detaylı

G20 BİLGİLENDİRME NOTU

G20 BİLGİLENDİRME NOTU G20 BİLGİLENDİRME NOTU A. Finans Hattı Gündemi a. Büyüme Çerçevesi Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel politikalarda işbirliğinin sağlamlaştırılması Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması

Detaylı

Türkiye'nin TESPİT Tamamlandı Eksik 1

Türkiye'nin TESPİT Tamamlandı Eksik 1 Türkiye'nin 1 2 3 4 5 6 7 1 GÖÇ YÖNETİMİ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Başta AB Üye Devletleriyle olanlar olmak üzere, ülkenin bütün sınırları boyunca sınır kontrollerinin ve

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

TÜRKİYE DE FİKRİ HAKLAR YÖNETİMİ KÜLTÜRÜ VE GELİŞİMİ

TÜRKİYE DE FİKRİ HAKLAR YÖNETİMİ KÜLTÜRÜ VE GELİŞİMİ TÜRKİYE DE FİKRİ HAKLAR YÖNETİMİ KÜLTÜRÜ VE GELİŞİMİ Ceren Pala Okat Fikri Haklar Yöneticiliği "Fikri Haklar Yönetimi" Paneli TÜSİAD Genel Sekreterliği Konferans Salonu 14 Haziran 2012 Akış Fikri Haklar

Detaylı

Doç. Dr. N. İlker ÇOLAK. Hukuk Eğitimi Yöntemi Olarak. İdare Hukukunda Sanal Mahkemeler

Doç. Dr. N. İlker ÇOLAK. Hukuk Eğitimi Yöntemi Olarak. İdare Hukukunda Sanal Mahkemeler Doç. Dr. N. İlker ÇOLAK Hukuk Eğitimi Yöntemi Olarak İdare Hukukunda Sanal Mahkemeler İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii GİRİŞ...1 Birinci Bölüm HUKUK ÖĞRETİMİNİN TEMEL GEREKLERİ VE EĞİTİMDE SORUNLAR

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ KONTROL STANDARTLARI İLE İLGİLİ EĞİTİM SEMİNERİ Eğitim Planı İç Kontrol Nedir? İç Kontrolün Amaçları ve Temel İlkeleri İç Kontrolde

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ MÜFREDATI

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ MÜFREDATI İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ MÜFREDATI Ücret: 1.250 TL Grup İndirimi Mevcut. Eğitim Yeri: Cevizlibağ-Topkapı Üniversite Kampusu Eğitim Süresi 4 gün

Detaylı

İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS)

İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS) İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Dairesi MERSİN 27-28 Kasım 2008 Sunum İçeriği Duyulan

Detaylı

Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler,

Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler, ÇOCUKLARIN İNTERNET ORTAMINDA CİNSEL İSTİSMARINA KARŞI GLOBAL İTTİFAK AÇILIŞ KONFERANSI 5 Aralık 2012- Brüksel ADALET BAKANI SAYIN SADULLAH ERGİN İN KONUŞMA METNİ Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler,

Detaylı

Belediye Eğitim Müdürlüğü Veliler Kurulu (Konseyi) 200,00 700,00 700,00 //////////// 1.200,00 1.200,00 250,00 900,00 500,00 300,00 1.

Belediye Eğitim Müdürlüğü Veliler Kurulu (Konseyi) 200,00 700,00 700,00 //////////// 1.200,00 1.200,00 250,00 900,00 500,00 300,00 1. Prizren Belediyesinin 2012-2014 Döneminde Cinsiyet Eşitliği Hakkında Eylem Planı EĞİTİM ALANI Stratejik amaç: Kadın ve kızların kaliteli eğitime erişiminin sağlanması Objektifler 1. İlk ve orta öğretimde

Detaylı

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI NDA YENİDEN YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI NDA YENİDEN YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI NDA YENİDEN YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI ÇALIŞMANIN AMACI Dışişleri Bakanlığı nın, içinde bulunduğumuz yüzyılın koşullarına uygun bir yapıya kavuşturulması önemli bir ihtiyaç olarak ortaya

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG Mart - 2014 YASAL DÜZENLEMELER KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE VE İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI

Detaylı

TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ

TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ -Güncel Çalışmalar- Osman Seçkin AKBIYIK Uzman Yardımcısı Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı 8 Mart 2013, Ankara 2 Sunum Planı Yeterlilik Kavramı Ulusal Yeterlilik

Detaylı

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRK HUKUK SİSTEMİ İdari Yargı Adli Yargı Askeri Yargı Sayıştay Anayasa Mahkemesi İDARİ YARGI SİSTEMİ İdarenin eylem ve işlemlerine karşı açılan davaların görüşüldüğü,

Detaylı

Bilgisayar, internet ve bilişim alanında uzmanlaşmış teknik personelin ve hızlı soruşturma ile yargılamanın temeli olan, konusunda uzmanlaşmış

Bilgisayar, internet ve bilişim alanında uzmanlaşmış teknik personelin ve hızlı soruşturma ile yargılamanın temeli olan, konusunda uzmanlaşmış HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 14-17 KASIM 2013-ZONGULDAK Grup Adı Grup Konusu : CEZA 5. GRUP : BİLİŞİM SUÇLARI KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI - İNSAN

Detaylı

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ 1 GENEL OLARAK Bakanlığımız ana hizmet birimlerinin birinci sırasında yer alan Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü, 4353 sayılı Kanun ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Devlet

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

Avrupa Konseyi İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü Genel Müdürü,

Avrupa Konseyi İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü Genel Müdürü, Avrupa Konseyi proje müdürü, Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı, Avrupa Konseyi İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü Genel Müdürü, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Yazılı ve görsel basınımızın seçkin temsilcileri,

Detaylı

SAYDAMLIĞIN ARTIRILMASI VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE ALANINDA SON YILLARDA YAPILAN BAŞLICA DÜZENLEMELER HAKKINDA BİLGİ NOTU

SAYDAMLIĞIN ARTIRILMASI VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE ALANINDA SON YILLARDA YAPILAN BAŞLICA DÜZENLEMELER HAKKINDA BİLGİ NOTU SAYDAMLIĞIN ARTIRILMASI VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE ALANINDA SON YILLARDA YAPILAN BAŞLICA DÜZENLEMELER HAKKINDA BİLGİ NOTU KANUNLAR Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulmasına İlişkin

Detaylı