Your Partner in Health

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Your Partner in Health"

Transkript

1 Specifications & Manufacturing Process Control According to GMP / GLP / GHP Uluslararas Protokollere Göre Üretim ve Teknik Özellik Süreçleri Your Partner in Health Sa l k Sektöründeki Orta n z

2 Your Partner in Health Sa l k Sektöründeki Orta n z COMPANY PROFILE Turkuaz Medical (one of the segment of Turkuaz Group), with its 12 years old presence in Business & Experienced stuff of Administrative and R & D Departments, has aimed at providing consumable Medical goods and Disinfectants for all area of application in Hospitals, Dental Clinics, Laboratories, Pharmaceutical Industries etc. In order to accomplish this objective, Turkuaz Group has kept working hard and making large investments in Research & Development to develop our specific selective formulas with a well organised, disciplined operation task conducted by experts of its management & science teams. As a consequence of Manufacturing best Quality and specific/selective products with most competitive prices, Turkuaz Group had to broaden its product range & diverted upon increasing demand of esteemed clients. Apart from such fast growth of the company & its good reputation built in years, we, as Turkuaz Group, are proud of obtaining High Quality Control & Service through Manufacturing and Developing our selective formulated Products that enable every relevant user to ease their lives. Quality of our Manufacturing and Products is evidenced by TS EN ISO 13485:2003 & TS EN ISO 9001:2008, CE, FDA Certificates, Analysis & Test Chemical and Microbiological Reports, our Manufacturing Process is implemented according to GMP/GLP/GHP & has System Standards to put into practice Quality & Control of all Production Processes with specific and selective Raw Materials (RM). Turkuaz Group exports to eighty countries all over the world including the US, West Europe, North Europe, African, Far Eastern & Middle Eastern Countries. Furthermore, in Domestic Market, Turkuaz Group is a leading & well-known establishment of its category. fi RKET PROF L Turkuaz Medikal (Turkuaz Grup toplulu unun bir parças olarak), sektöründeki 12 yıllık tecrübesiyle hastane, klinik ve ilaç endüstrisinde dünya standartlarında hastane ve kimyasal sarf malzemeleri üretmeyi kendine hedef seçmifltir. Bu amaçla Turkuaz Grup, Ar & Ge alanındaki yo un çalıflmalara ve yapmıfl oldu u yatırımlara ara vermeksizin devam etmekte ve uzman kadrosunun sundu u kaliteli hizmet anlayıflıyla özel gelifltirilmifl ürünler sunmaktadır. Sundu u rekabetçi fiyatlar ve özel gelifltirilmifl formülleriyle Turkuaz Grup; müflterilerinin artan taleplerine ürün gamını gelifltirmek ve geniflletmek yoluyla yanıt vermektedir. Ürünlerimizin kalitesi, haiz oldu umuz TS EN ISO 13485:2003, TSEN ISO 9001:2008, CE, FDA sertifikaları, kimyasal ve mikrobiyolojik raporları ile kanıtlanmıfltır. malat sürecimiz GMP/GIP/GHP ve Uluslararası Sistem Standartlarına göre olup, yüksek kaliteli hammaddelerin kullanıldı ı imalatın her adımında kalite kontrol süreçlerinin tamamı uygulanmaktadır. Türkiye de alanında sektör lideri konumunda olan Turkuaz Grup; ABD, Avrupa, Afrika, Uzakdo u ve Ortado u baflta olmak üzere seksen ülkeye ihracat yapmaktadır.

3 All product in this catalog; Manufactured According to Standards Your Partner in Health / Sa l k Sektöründeki Orta n z CATALOG INDEX / ÇER K MEDICAL UNIT / MED KAL RADIOLOGY UNIT / RADYOLOJ 01 Ultrasound Gel / Ultrason Jeli 13 X-Ray Bath Equipment Cleaning Chemicals Disposable Gel (Sterile & Non-Sterile) Tek Kullan ml k Jel (Steril & Non-Steril) Ultrasonography Probe Cleaning Solution & Wipes 14 Röntgen Banyo Cihazlar Temizleme Kimyasallar Lead Apron & Accessories (Details) Kurflun Önlük & Aksesuarlar (Ürün Detaylar ) Ultrasonografi Prob 15 Lead Apron & Accessories (Images) Temizleme Solüsyon & Mendili Lubricating Jelly / Lubrikant Jel Sterile Catheter Jelly / Steril Katater Jeli ECG Gel / EKG Jeli 19 Kurflun Önlük & Aksesuarlar (Görseller) COSMETIC UNIT / KOZMET K Cosmetic Laser & Cavitation Gel ECG Spray & Cream / EKG Sprey & Krem EEG Paste / EEG Pastas Gynotal Gel (Sterile) / Gynotal Jel (Steril) Smear Biopsy Fixer Spray Simir Doku Sabitleyici Sprey Kozmetik Lazer & Kavitasyon Jeli Hot & Cold Thermo Gel / S cak & So uk Termo Jel Cooler Gel / So utucu Jel Burn Gel / Yan k Jeli RADIOLOGY UNIT / RADYOLOJ CONSUMABLE UNIT / MED KAL SARF 12 Automatic X-Ray Chemicals 24 Mouth Care Kit / A z Bak m Seti Otomatik Röntgen Banyo Kimyasallar Dental X-Ray Chemicals Difl Röntgen Kimyasallar Manual X-Ray Chemicals Stethoscope Sterilization Tape Steteskop Sterilizasyon Band Anti Fog for Laparoscopy Lens (Sterile) Manuel Röntgen Kimyasallar Laparoskopi Lensi Bu u Önleyici (Steril)

4 GEL & LUBRICANTS CONTROL MEDICAL UNIT / Gels & Lubricants Medikal Jel & Lubrikantlar High Reliability & Compatibility Absolutely Safe / Dermatologically Tested Yüksek Uyumluluk & Güvenilirlik / Detmotolojik Olarak Test Edilmifltir Ultrasound Gel / Ultrason Jeli Disposable Gel (Sterile & Non-Sterile) / Tek Kullan ml k Jel (Steril & Non-Steril) Ultrasonography Probe Cleaning Solution & Wipes Ultrasonografi Prob Temizleme Solüsyon & Mendili Lubricating Jelly / Lubrikant Jel Sterile Catheter Jelly / Steril Katater Jeli ECG Gel / EKG Jeli ECG Spray & Cream / EKG Sprey & Krem EEG Paste / EEG Pastas Gynotal Obstetric Gel (Sterile) / Gynotal Obstetrik Jel (Steril) Smear Biopsy Fixer Spray / Simir Doku Sabitleyici Sprey

5 High Compatibility & Dermatologically Tested Absolutely Safety Ultrasonography Gel Ultrasonografi Jeli 01 UG ml. UG ml. UG ml. UG ml. UG-001-N 250 ml. Composition: Deionized Water, Carbomer, Trietanol amin, Mono Propylene Glycol, Methylchloroisothiazolinone (and) Methylisothiazolinone. Properties & Use: In any kind of ultrasonography and doppler application, it cuts off the air between the skin and the probe and allows ultrasonographic waves to reach the device monitor in a more clear and uninterrupted manner. In any kind of ultrasonography and doppler application, it cuts off the air between the skin and the probe. It allows ultrasonographic waves to reach the device monitor in a more clear and uninterrupted manner. Because of the vacuum technology used in production, active substances in its content and its high viscosity it does not damage the probe. It is not affected by the body salt during the use. It ensures an easy ultrasonography. It is hypoallergenic, does not irritate skin, and does not contain oil and oily substances. It does not contain formaldehyde and salt; it has no toxic effects and odor. Storage: Keep in cool place, avoid from direct sunlight below 35 C. çerik: Deionized Water, Carbomer, Trietanol amin, Mono Propylene Glycol, Methylchloroisothiazolinone (and) Methylisothiazolinone. Özellikler & Kullan m fiekli: Her türlü ultrasonografi ve dopler uygulamas nda cilt ile prob aras ndaki havay keserek ultrasonografi dalgalar n n cihaz ekran na daha net ve kesintisiz gelmesini sa lar. çerdi i aktif maddeler yüksek viskozite ve üretiminde kullan lan vakum teknolojisi sayesinde proba zarar vermez, kullan m esnas nda vücuttaki tuzdan etkilenmez rahat bir ultrasonografi sa lar. Hypoalerjeniktir, cildi tahrifl etmez, ya ve ya l madde içermez, formaldehit ve tuz içermez, toksit tesiri yoktur, koku içermez. Saklama Koflullar : 35 C nin alt nda ve günefl fl ndan uzakta, serin bir yerde muhafaza ediniz.

6 Microbiologically Tested / High Selective Formula Absolutely Safety Disposable Gel (Sterile & Non Sterile) Tek Kullan ml k Jel (Steril Non-Steril) 02 SG ml. NSG ml. Disposable Sterile Gel Composition: Deionized Water, Carbomer, Trietanol amin, Mono Propylene Glycol, Methylchloroisothiazolinone (and) Methylisothiazolinone. Disposable Non-Steril Jel Composition: Deionized Water, Carbomer, Trietanol amin, Mono Propylene Glycol, Methyl chloroisothiazolinone (and) Methylisothiazolinone. Properties & Use: Used in vaginal and intrauterine examinations, in ultra sonographic applications in tube baby techniques and in biopsy. In disposable sterile packages of 20 ml. Sterilized with gamma rays. Has a shelf life of 3 years. Being disposable, the bacteria that can be carried over to big packaged products by air are not formed in this product; provides ease of use for doctors, assures the patient of about the product for the first use. In any kind of ultrasonography and doppler application, it cuts off the air between the skin and the probe and allows ultrasonographic waves to reach the device monitor in a more clear and uninterrupted manner. Because of the vacuum technology used in production, active substances in its content and its high viscosity it does not damage the probe. It is not affected by the body salt during the use, ensures an easy ultrasonography. Storage: Keep in cool place, avoid from direct sunlight below 35 C. Tek Kullan ml k Steril Jel çerik: Deionized Water, Carbomer, Trietanol amin, Mono Propylene Glycol, Methyl chloroisothiazolinone (and) Methylisothiazolinone. Tek Kullan ml k Non-Steril Jel çerik: Deionized Water, Carbomer, Trietanol amin, Mono Propylene Glycol, Methyl chloroisothiazolinone (and) Methylisothiazolinone. Özellikler & Kullan m fiekli: Vajinal ve rahim içi muayenelerde, tüp bebek yöntemlerindeki ultrasonografi uygulamalar nda ve biopsi al mlar nda kullan l r. 20ml'lik tek kullan ml k steril ambalajlardad r. Gamma fl n ile steril edilmiflir. Raf ömrü 3 y ld r. Tek kullanımlık oldu undan, büyük ambalajlı ürünler içerisine hava ile gelebilecek bakteriler bu üründe oluflmaz. Doktorlara kullanım kolaylı sa lar. Hastaya ürünle ilgili ilk kullanım güveni verir, her türlüultrasonografi ve dopler uygulamasında cilt ile prob arasındaki havayı keserek ultrasonografi dalgalarının cihaz ekranına daha net ve kesintisiz gelmesini sa lar. çerdi i aktif maddeler yüksek viskozite ve üretiminde kullanılan vakum teknolojisi sayesinde proba zarar vermez, kullanım esnasında vücuttaki tuzdan etkilenmez rahat bir ultrasonografi sa lar. Saklama Koflullar : 35 C nin alt nda ve günefl fl ndan uzakta, serin bir yerde muhafaza ediniz.

7 Microorganism & Particules Control High Compatibility / Absolutely Safety Ultrasonography Probe Cleaning Solution Ultrasonografi Prob Temizmele Solüsyonu 03 US ml. Composition: Deionized Water, Ethyl Alcohol, Isopropyl Alcohol, Glutaraldehyde, Citric Acid, Benzalkonium Chloride, Methylchloroisothiazolineone (and) Methylisothiazolinone, Dye. Properties & Use: It takes the gel leftovers on the probe, makes the image cleaner and extends the life of the probe. Because of the active agents contained, it prevents the bacteria to pass from patient to patient, and it ensures hygiene. Storage: Keep in cool place, avoid from direct sunlight below 35 C. çerik: Deionized Water, Ethyl Alcohol, Isopropyl Alcohol, Glutaraldehyde, Citric Acid, Benzalkonium Chloride, Methylchloroisothiazolineone (and) Methylisothiazolinone, Dye. Özellikler & Kullan m fiekli: Prob üzerindeki jel kal nt lar n alarak görüntüyü netlefltirir ve probun ömrünü uzat r. çerdi i aktif maddeler sayesinde hastadan hastaya bakteri geçmesini engeller ve hijyen sa lar. Saklama Koflullar : 35 C nin alt nda ve günefl fl ndan uzakta, serin bir yerde muhafaza ediniz.

8 High Safety for Skin & Apparatus / Specific Formula Dermatologically Tested Lubricating Jelly Lubrikant Jel KLY gr. KLY ml. KLY gr. 04 KLY gr. Composition: Deionized Water, Hydroxy Ethyl Cellulose, Glycerin, Citric Acid, Propyl Paraben, Methyl Paraben. Properties & Use: Because of its special formula, the product is used in endoscopy, gastroscopy, colonoscopy and rectoscopy. It is hypoallergenic, does not irritate skin, is soluble in water and cleaned easily, does not contain oil and oily substances. It has no toxic effects and odor. Storage: Keep in cool place, avoid from direct sunlight below 35 C. çerik: Deionized Water, Hydroxy Ethyl Cellulose, Glycerin, Citric Acid, Propyl Paraben, Methyl Paraben. Özellikler & Kullan m fiekli: Ürün özel formülü sayesinde endoskopi, gastroskopi, kolonoskopi, rektoskopi ve vajinal spekulum uygulamalar nda kullan l r. Hypoalerjeniktir, cildi tahrifl etmez, suda çözülür ve kolay temizlenir, ya ve ya l madde içermez. Toksit tesiri yoktur, koku içermez. Saklama Koflullar : 35 C nin alt nda ve günefl fl ndan uzakta, serin bir yerde muhafaza ediniz.

9 Specific Formula / High Safety Microbiological Control Sterile Catheter Jelly Steril Katater Jeli KLY ml. KLY gr. 05 SC ml. SC ml. KLY gr. Composition: Lidocaine Hydrochloride % 2, Chlorhexidine Gluconate % 0.05, Hydroxyethyl Cellulose, Methyl Hydroxybenzoate, Propyl Hydroxybenzoate. Properties & Use: Konix Sterile Catheter Jelly, consisting of Lidocaine, is a sterile, clear and water-soluble sort of jelly which is used before applying cathether, cystoscopy and/or else medical instrument to urethra. Covering urethra by generating a slick layer between urethral mucosa and catheter or else medical instrument is the most significant function of the jelly. Konix Sterile Catheter Jelly, including Lidocaine, is used before the application in order to replace urethra for the purpose of dulling the pain related to urethral manipulation. Moreover, it provides an indolent catheterization with the anaesthetic effect it has. Antiseptic effect of the jelly insulates patients from the potential infections that may occur within the upper part and urinary bladder due to iatrogenic contamination. Storage: Keep in cool place, avoid from direct sunlight below 35 C. çerik: Lidocaine Hydrochloride % 2, Chlorhexidine Gluconate % 0.05, Hydroxyethyl Cellulose, Methyl Hydroxybenzoate, Propyl Hydroxybenzoate. Özellikler & Kullan m fiekli: Lidokain içeren Konix Steril Katater Jeli, üretraya katater, sistoskopi ve/veya baflka bir t bbi alet uygulamadan önce kullan lan steril, berrak, suda çözünen kayd r c bir jeldir. Jelin en önemli fonksiyonu kateter veya baflka bir t bbi alet ile üretral mukoza aras nda kayd r c bir tabaka oluflturarak üretray kaplamas d r. Lidokain içeren Konix Steril Katater Jelin uygulamas ndan önce üretral manipulasyonla ba lant l olan a r n n giderilmesinde yard mc olmak amac yla üretran n kayd r lmas için kullan l r. Ayr ca anestezik etkisi ile a r s z bir kateterizasyon sa lar. Konix Steril Katater Jeli nin antiseptik etkisi iatrojenik kontaminasyondan dolay üst bölümü ve mesanede oluflabilecek enfeksiyonlardan hastay korur. Saklama Koflullar : 35 C nin alt nda ve günefl fl ndan uzakta, serin bir yerde muhafaza ediniz.

10 High Performance & Compatibility / Selective Formula Absolutely Safety ECG Gel EKG Jeli 06 EG ml. EG ml. EG ml. EG ml. EG-001-N 250 ml. Composition: Deionized Water, Carbomer, Trietanol amin, Mono Propylene Glycol, Methylchloroisothiazolinone (and) Methylisothiazolinone. Properties & Use: Used in electrodes without gel, ECG latches and during switches in any ECG and exertional applications. Allows ECG waves to be transferred to the device in a lucid manner. It is hypoallergenic. It does not irritate skin, and does not contain oil and oily substances. It does not contain formaldehyde and salt; it has no toxic effects and odor. Storage: Keep in cool place, avoid from direct sunlight below 35 C. çerik: Deionized Water, Carbomer, Trietanol amin, Mono Propylene Glycol, Methylchloroisothiazolinone (and) Methylisothiazolinone. Özellikler & Kullan m fiekli: Her türlü EKG ve efor uygulamalar nda, jelsiz elektrod, EKG mandal ve puarlarda kullan l r. EKG dalgalar n n cihaza net aktar lmas n sa lar. Hypoalerjeniktir, cildi tahrifl etmez, ya ve ya l madde içermez, formaldehit ve tuz içermez, toksit tesiri yoktur, koku içermez. Saklama Koflullar : 35 C nin alt nda ve günefl fl ndan uzakta, serin bir yerde muhafaza ediniz.

11 Specific & Selective Formula Absolutely Safety / Dermatologically Tested ECG Spray & Cream EKG Sprey & Krem 07 EGS ml. EGC ml. EKG Spray Composition: Deionized Water, Isopropyl Alcohol, Ethyl Alcohol, Benz Alkonium Chloride, Citric Acid. EKG Cream Composition: Deionized Water, Carbomer, Trietanol amin, Mono Propylene Glycol, Cream Base, Methylchloroisothiazolinone (and) Methylisothiazolinone. Properties & Use: ECG Spray applied to clean solvent, cream or lotion sort substances off an ECG instrument. This way, the spray leads the electronic information to the ECG machine properly. It is an economical product which can be applied about minimum 1500 times to an ECG instrument, out of an average size bottle. Compare to an ordinary product, the ECG Spray provides a much better result in cleaning. Used undiluted and provides hygiene. Prolongs electrode life by removing bacteria and wastes cumulated on the surface of electrode s surface. The product increases conductivity. Does not consist of hazardous and toxic substances such as fat, phenol, aldehyde and etc. and does not cause any irritations. ECG Cream contains special moisturizers and offers an easy application and cleansing afterwards. It is hypoallergenic and does not cause irritation. Generates a high conductive performance. Compare to ordinary ECG gel products, the ECG cream provides more accurate data in measuring. ECG cream does not consist of allergen substances such as oil, oily components, phenol, aldehyde and etc. which may irritate skin. Storage: Keep in cool place, avoid from direct sunlight below 35 C. EKG Sprey çerik: Deionized Water, Isopropyl Alcohol, Ethyl Alcohol, Benz Alkonium Chloride, Citric Acid. EKG Krem çerik: Deionized Water, Carbomer, Trietanol amin, Mono Propylene Glycol, Cream Base, Methylchloroisothiazolinone (and) Methylisothiazolinone. Özellikler & Kullan m fiekli: EKG Sprey solvent, krem ve losyonlar n, ar nd r lmas nda kullan l r. Bilginin cihaza net gelmesini sa lar. Ekonomik bir üründür. Ortalama bir fliflede min.1500 defa kullan labilir. S radan bir ürünle yap lan temizlemeden daha etkili sonuç verir. Haricen suland r lmadan kullan l r ve hijyen sa lar. Bileflimideki antiseptik ajan ile EKG elektrot yüzeyinde biriken bakteri vb. at klar yok ederek elektrot ömrünü uzat r, daha uzun kullan m sa lar. letkenli i art r r. Hypoallerjeniktir. Ya, fenol, aldehit vb. zararl toksik maddeler içermez. rritasyona karfl uyumlu bir üründür. EKG Krem özel nemlendiriciler içerir. Uygulanmas ve temizlenmesi kolay bir üründür. Hypoallerjeniktir, tahrifle sebep olmaz. letkenli i art r r. S radan EKG jelleri ile yap lan ölçümlerden daha iyi sonuç verir.ya, ya l maddeler, fenol ve aldehit gibi cildi tahrifl edebilecek ya da alerjiye sebep olabilecek kimyasallar içermez. Saklama Koflullar : 35 C nin alt nda ve günefl fl ndan uzakta, serin bir yerde muhafaza ediniz.

12 High Compatibility & Performance Specific Formula EEG Paste EEG Pastas EP gr. EP gr. 08 Composition: Deionized Water, Cetearath 29, PEG-75 Lanolin, Beeswax Cera alba, Beeswax Cera flava, Gelwhite, Potassium Chloride, Sodium Chloride, Diazolidinyl Urea, Phenoxyethanol, Methylisothiazolinone. Properties & Use: Used beneath EEG electrodes in EEG for brain mapping. Because of the active substances in its content, it allows the electrode to cling to the strand of hair easily and provides conductivity. It is hypoallergenic, does not irritate skin, is soluble in water and cleaned easily, does not contain oil and oily substances. It has no toxic effects and odor. Storage: Keep in cool place, avoid from direct sunlight below 35 C. çerik: Deionized Water, Cetearath 29, PEG-75 Lanolin, Beeswax Cera alba, Beeswax Cera flava, Gelwhite, Potassium Chloride, Sodium Chloride, Diazolidinyl Urea, Phenoxyethanol, Methylisothiazolinone. Özellikler & Kullan m fiekli: Beyin EEG'si çekiminde EEG elektrotlar n n alt nda kullan l r. çerdi i aktif maddeler sayesinde elektrotun saç teline rahat yap flmas n ve iletkenli ini sa lar. Hypoalerjeniktir, cildi tahrifl etmez, suda çözülür ve kolay temizlenir, toksik madde içermez. Toksit tesiri yoktur, koku içermez. Saklama Koflullar : 35 C nin alt nda ve günefl fl ndan uzakta, serin bir yerde muhafaza ediniz.

13 Specific & Selective Formula / High Performance Absolutely Safety / Dermatologically Tested Gynotal Obstetric Gel (Sterile) Gynotal Obstetrik Jel (Steril) 09 GTO-001 Composition: Purified Water, Carbomer, Monopropylene Glycol. Properties & Use: The Gynotal Obstetric Gel Kit contains two different types of obstetric gel which are applied by the obstetrician or midwife at different intervals during the dilation and expulsion phase. Gynotal Stage 1 is for the dilation, Gynotal Stage 2 for the expulsion phase. Gynotal Obstetric Gel is inserted into the vagina by the midwife or the physician after the vaginal examination once cervical dilation has begun. A special applicator designed to make the application of the gel less unpleasant for both the mother and the unborn child is used for this. The product is applied several times after the vaginal examination. Gynotal Obstetric Gel forms an adhesive lubricating film on the vagina, which reduces frictional forces. It helps the baby to glide through the birth canal more easily. This not only eases childbirth, but also protects the vagina. In primigravidas. Gynotal Obstetric Gel is sterile & comes in a sterile packaging, mucoadhesive in the vagina, nonallergenic and non-pyrogenic, bactericide, electroconductive and isotonic, latex-free, Free of preservatives, tolerated by eyes and mucous membranes. Gynotal Obstetric Gel has a purely physical mechanism of action. It does not contain any active ingredients. It is not absorbed by the body. The tolerability and safety for mother and child (vagina, skin, eyes, nose and mouth) underwent rigorous clinical testing. No side effects or drug interactions have been reported up to now in connection with the use. Storage: Keep in cool place, avoid from direct sunlight below 35 C. çerik: Purified Water, Carbomer, Monopropylene Glycol. Özellikler & Kullan m fiekli: Gynotal Obstetrik Jel Seti dilatasyon ve do um aflamas nda farkl aral klarla do um uzman veya ebe taraf ndan uygulanan iki farkl jelden oluflur. Gynotal Obstetrik Jel vajinal muayeneden sonra ebe veya doktor taraf ndan vajinan n içine sokulur. Özel uygulama bafll anne ve bebe e rahats zl k vermeyecek flekilde tasarlanm flt r. Ürün, vajinal muayeneden sonra birkaç kez uygulan r. Gynotal Obstetrik Jel sürtünme kuvvetleri azalt r vajina, üzerinde yap flkan bir ya lama filmi oluflturur. Bu bebe in daha kolay do um kanal ndan kaymas n sa lar. Bu süreç do umu kolaylaflt r r ve ayn zamanda vajinan n korunmas n sa lar. Gynotal Obstetrik Jel sterildir, göz ve mukoza taraf ndan tolere edilebilir, anti-alerjiktir ve atefllenmeye sebep olmaz, lateks içermez, koruyucu madde içermez. Gynotal Obstetrik Jelin çal flma flekli tamamen fiziksel bir mekanizmaya sahiptir. Herhangi bir aktif maddeler içermez ve vücut taraf ndan emilmez. Anne ve çocuk taraf ndan tolere edilebilir ve güvenli i detayl klinik testler ile kan tlanm flt r. Hiçbir yan etkisi yoktur. Bugüne kadar yap lan testlerde herhangi bir ilaç ile etkileflimi saptanmam flt r. Saklama Koflullar : 35 C nin alt nda ve günefl fl ndan uzakta, serin bir yerde muhafaza ediniz.

14 Microbiological Analysis Control / High Performance Standard Specifications Smear Biopsy Fixer Spray Simir Doku Sabitleyici Sprey SMR ml. 10 Composition: Deionized Water, Iso Propyl Alcohol, Poly Ethylene Glycol, Monopropylene Glycol. Properties & Use: Especially after smer, biopsy etc. operations, the parts which put on the glass lam effect by environment untill reach testing stage. Owing to the actives in lam part fixer solution, it proects from environment and does not damage the patologic part. Storage: Keep in cool place, avoid from direct sunlight below 35 C. çerik: Deionized Water, Iso Propyl Alcohol, Poly Ethylene Glycol, Monopropylene Glycol. Özellikler & Kullan m fiekli: Özellikle smir, biopsi vb. uygulamalardan sonra cam lam üzerine konulan parçalar test aflamasına ulaflana kadar dıfl etkenlere maruz kalmaktadır. Lam parça sabitleyici solüsyon içeri indeki aktifler sayesinde hem alınan patolojik parçaya zarar vermez hemde dıfl etkenlerden korunmasını sa lar. Saklama Koflullar : 35 C nin alt nda ve günefl fl ndan uzakta, serin bir yerde muhafaza ediniz.

15 RADIOLOGY CONTROL HIGH PROTECTION RESISTANCE RADIOLOGY UNIT / X-Ray Chemicals & Lead Aprons Radyoloji, Röntgen Kimyasallar & Koruyucu K yafetler High Performance & Quality / High Protection Resistance Yüksek Performans & Kalite / Yüksek Koruma Direnci Automatic X-Ray Chemicals / Otomatik Röntgen Banyo Kimyasallar Dental X-Ray Chemicals / Difl Röntgen Kimyasallar Manual X-Ray Chemicals / Manuel Röntgen Kimyasallar X-Ray Bath Equipment Cleaning Chemicals / Röntgen Banyo Cihazlar Temizleme Kimyasallar Lead Apron & Accessories (Details) / Kurflun Önlük & Aksesuarlar (Ürün Detaylar ) Lead Apron & Accessories (Images) / Kurflun Önlük & Aksesuarlar (Görseller)

16 High Performance in Analysis Control Specific & Selective Formula Automatic X-Ray Chemicals Otomatik Röntgen Banyo Kimyasallar 12 XR-001 XR-002 Composition (Developer): Hydroquinone, Phenidone, 5-Nitro Indazole, Diethanol amine, Potassium Hydroxide, Sodium Metabisulfite, Boric Acid, Acetic Acid, Diethylene Glycol, Ammonia, Citric Acid, Benzotriazole. Composition (Fixer): Amonnioum Tiosulphate, Potassium Hydroxide, Citric Acid, Aluminum Sulfate, Acetic acid, Sulfuric acid, Boric Acid, EDTA, ammonia, Sodium Metabisulphite. Properties & Use: Used in developing any conventional X-ray tomography and mammography films in automatic film developing machines. Provides the maximum density at normal doses between 30 C and 35 C, does not give off unpleasant odor and does not deposit on the tanks. When stored between 5 C and 35 C, it preserves its quality during 2 years. Storage: Keep in cool place, avoid from direct sunlight below 35 C. çerik (Gelifltirici): Hydroquinone, Phenidone, 5-Nitro Indazole, Diethanol amine, Potassium Hydroxide, Sodium Metabisulfite, Boric Acid, Acetic Acid, Diethylene Glycol, Ammonia, Citric Acid, Benzotriazole. çerik (Sabitleyici): Amonnioum Tiosulphate, Potassium Hydroxide, Citric Acid, Aluminum Sulfate, Acetic acid, Sulfuric acid, Boric Acid, EDTA, ammonia, Sodium Metabisulphite. Özellikler & Kullan m fiekli: Otomatik film banyo makinelerinde her türlü konvansiyonel röntgen, tomografi ve mammografi filmlerinin banyo edilmesinde kullan l r C aras nda normal dozlarda maksimum dansite sa lar, kullan c y rahats z edici koku ve tanklarda tortu oluflturmaz C'de depoland nda ve ürünün a z aç lmad nda kalitesini 2 y l muhafaza eder. Saklama Koflullar : 35 C nin alt nda ve günefl fl ndan uzakta, serin bir yerde muhafaza ediniz.

17 High Performance in Analysis Control Specific & Selective Formula Dental X-Ray Chemicals / Difl Röntgen Kimyasallar Manual X-Ray Chemicals / Manuel Röntgen Kimyasallar X-Ray Bath Equipment Cleaning Chemicals Röntgen Banyo Cihazlar Temizleme Kimyasallar 13 XR-003 XR-004 XRD-001 XRD-002 XR-005 Composition (Developer): Hydroquinone, Phenidone, 5- Nitro Indazole, Diethanol amine, Potassium Hydroxide, Sodium Metabisulfite, Boric Acid, Acetic Acid, DiEethylene Glycol, Ammonia, Citric Acid, Benzotriazole. Composition (Fixer): Amonnioum Tiosulphate, Potassium Hydroxide, Citric Acid, Aluminum Sulfate, Acetic Acid, Sulfuric Acid, Boric Acid, EDTA, Ammonia, Sodium Metabisulphite. Properties & Use: It is used for bathing all kinds of conventional x-ray films where there is no automatic film bath machine. It ensures the same contrast in all of the radiograms; it does not form smell which disturb the user and residues in the tanks. It maintains its quality for 2 years when stored at 5-35 C. Teeth X-Ray Chemicals is used in bathing the dental x-ray films. It is provided in 500 ml. packages. It ensures the perfect quality of appearance with its high contrast, it does not contain any bad smell; concentrated; and used by diluted with 1/3 water. X-Ray Bath Equipment Cleaning Chemicals It is used for the cleaning of the sections and tanks, and it extends the life of the rollers when it is used regularly. It ensures the productive operation of the equipment. Storage: Keep in cool place, avoid from direct sunlight below 35 C. çerik (Gelifltirici): Hydroquinone, Phenidone, 5-Nitro Indazole, Diethanol amine, Potassium Hydroxide, Sodium Metabisulfite, Boric Acid, Acetic Acid, DiEethylene Glycol, Ammonia, Citric Acid, Benzotriazole. çerik (Sabitleyici): Amonnioum Tiosulphate, Potassium Hydroxide, Citric Acid, Aluminum Sulfate, Acetic Acid, Sulfuric Acid, Boric Acid, EDTA, Ammonia, Sodium Metabisulphite. Özellikler & Kullan m fiekli: Otomatik film banyo makinelerinin olmad yerlerde her türlü konvansiyonel röntgen filmlerinin banyo edilmesinde kullan l r. Tüm radyogramlarda ayn kontras sa lar, kullan c y rahats z edici koku ve tanklarda tortu oluflturmaz, 5-35 C de depoland nda 2 (iki) y l kalitesini muhafaza eder. Difl Röntgen Kimyasallar difl röntgen filmlerinin banyo edilmesinde kullan l r. 500 ml. ambalajlar halindedir. Yüksek kontras ile mükemmel görüntü kalitesi sa lar, kötü koku içermez, konsantredir, 1/3 su ile seyreltilerek kullan l r. Röntgen Banyo Cihaz Temizleme Kimyasallar Raklar n ve tanklar n temizli inde kullan l r, düzenli kullan ld nda merdanelerin ömrünü uzat r, cihaz n verimli çal flmas n sa lar. Saklama Koflullar : 35 C nin alt nda ve günefl fl ndan uzakta, serin bir yerde muhafaza ediniz.

18 High Protection Resistance High Performance & Quality Lead Apron & Accessories Kurflun Önlük & Aksesuarlar You next pages for product images... Ürün görselleri için sonraki sayfalara bak n z... Thyroid Collar - It should be secured by self adhesive velcro. - It is light. It does not harm your neck. - It suits with all neck sizes. - Surface coating is protected by an antibacterial material. - Lead thickness is 0.50 Pb. Konix Double Sided Lead Apron - It can easily be put on like jacket from front. - Its structure takes the load off the shoulders. - Lead thickness is 0.50 Pb. - Surface coating is protected by an antibacterial material. - It is designed to completely cover both the front and the back. - Dark blue, grey and green colours are available. Lead Apron - It is secured with self adhesive velcro fastener and easy to put on and remove. - Lead thickness is 0.50 Pb. - Dark blue, grey, green and pink colours are available. - It is at standard size 60X110 cm. - Surface coating is effaceable and stainless. Konix Lead Vest and Skirt - It is composed of two parts as vest and skirt. - Lead thickness is 0.50 Pb. - Medium and large sizes are available. - Dark blue, grey and green colours are available. - Soft and flexible structure makes to put on and remove easier. - It is easy to efface and it is stainless. Child Apron - Lead thickness is 0.50 Pb. - Soft and flexible structure makes to put on and remove easier. - Surface coating is effaceable and stainless. Troid Koruyucu - Kendinden yap flkanl c rt ile sabitlenmelidir. - Hafif ve boyna tahribat vermeyecek yap dad r. - Her boyun ölçüsüne uymaktad r. - Yüzey kaplamas antibakteriyel bir madde ile korunmaktad r Pb kurflun kal nl ndad r. Konix Çift Tarafl Kurflun Önlük - Önden ceket gibi kolay giyilebilir. - Omuzlara binen yükü hafifletir yap dad r. - Belinden ba lanan kemer ile yükü hafifletir. - Kurflun kal nl 0.50 Pb dir. - Yüzey kaplamas antibakteriyel bir madde ile korunmaktad r. - Komple önü ve arkay koruyacak flekilde tasarlanm flt r. - Renk olarak lacivert, gri, yeflil seçenekleri mevcuttur. Kurflun Önlük - Kendinden yap flkanl c rt bant ile sabitlenen ve rahat giyilebilen yap dad r. - Kurflun kal nl 0.50 Pb dir. - Renk olarak lacivert, gri, yeflil ve pembe seçenekleri mevcuttur. - Ebat olarak standart boyunttad r. 60X110 cm. - Yüzey kaplamas kolayca silinebilir, leke tutmaz. Konix Kurflun Etek Yelek - Etek ve yeflek olarak iki parçadan oluflmaktad r. - Kurflun kal nl 0.50 Pb dir. - Beden olarak medium ve large seçenekleri mevcuttur. - Renk olarak lacivert, gri, yeflil seçenekleri mevcuttur. - Giyip ç karmay kolaylaflt ran yumuflak ve esnek yap dad r. - Yüzey kaplamas kolayca silinebilir, leke tutmaz. Çocuk Önlü ü - Kurflun kal nl 0.50 Pb dir. - Giyip ç karmay kolaylaflt ran yumuflak ve esnek yap dad r. - Yüzey kaplamas kolayca silinebilir, leke tutmaz. 14

19 High Protection Resistance High Performance & Quality Lead Apron & Accessories Kurflun Önlük & Aksesuarlar 15 Kurflun Önlük Lead Apron Kurflun Önlük Lead Apron We can produce customized products. Kifliye özel üretim yap labilmektedir.

20 High Protection Resistance High Performance & Quality Lead Apron & Accessories Kurflun Önlük & Aksesuarlar 16 Konix Kurflun Yelek Konix Lead Vest Belden Kemerli Kurflun Önlük Waist Belt Lead Apron We can produce customized products. Kifliye özel üretim yap labilmektedir.

Your Partner in Health

Your Partner in Health Specifications & Manufacturing Process Control According to GMP / GLP / GHP Uluslararas Protokollere Göre Üretim ve Teknik Özellik Süreçleri Your Partner in Health Sa l k Sektöründeki Orta n z Your Partner

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this catalog. 1997 yılında muhtelif metal eșya, sac metal,

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

İstanbul a Hoşgeldiniz

İstanbul a Hoşgeldiniz Welcome To Istanbul İstanbul a Hoşgeldiniz CHIC Accessories Administration Office CHIC Tekstil ve Metal would like to welcome you to Turkey! Our company s aim is to offer our clients complete branding

Detaylı

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems,

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems, Plastik ürünler ve kalıp imalatı sektörünün önemli kuruluşlarından olan GÜR KALIP, 0 yılı aşkın süredir plastik ürünlerin imalatı ve ticareti ile uğraşmaktadır. Amasya Merzifon Organize Sanayi Bölgesindeki,.000

Detaylı

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic.

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Şaşmazer Design müşterilerinin beklentilerine ve pazar dinamiklerine göre gereksinimleri belirleyen, üretim ve teknoloji çatısı altında çalışmalarını

Detaylı

Krom / Chrome System

Krom / Chrome System Krom / Chrome System 24 lü Vakum Tüplü Sistem / 24 Vaccum Tube System 145 LT (double) Sistemimizde 24 adet vakum tüp kullanılmıştır. Cam tüp uzunlukları 47*1800 mm dir. Sistem kapasitesi 180 Lt, 240 Lt

Detaylı

REVERSE OSMOSİS SİSTEMLERİ REVERSE OSMOSIS SYSTEMS

REVERSE OSMOSİS SİSTEMLERİ REVERSE OSMOSIS SYSTEMS REVERSE OSMOSİS SİSTEMLERİ REVERSE OSMOSIS SYSTEMS REVERSE OSMOSİS SİSTEMLERİ REVERSE OSMOSIS SYSTEMS Reverse Osmosis sudaki istenmeyen tüm minerallerin arıtılmasında kullanılan, günümüzün en gelişmiş

Detaylı

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH RIGHT CHOICE IN SAFE PRODUCTION PACKAGE STITCHING SYSTEMS Esas Olan Bize Olan Güveniniz What is Essential

Detaylı

AKOPAK AKOPAK OPAX AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK

AKOPAK AKOPAK OPAX AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK Temizlik Ürünleri AKOPAK Temizlik ve Hijyen Ürünleri; deterjan ve kozmetik ürünlerinde endüstriyel ve evsel ürün üretiminde faaliyet gösteren bir firmadır. Konya da 1500 m² kapalı, 2000 m² açık alan üzerine

Detaylı

Seviye Kontrol Flatörleri Level Control Float Switches

Seviye Kontrol Flatörleri Level Control Float Switches Seviye Kontrol Flatörleri Seviye Kontrol Flatörleri Serisi Seviye Kontrol Flatörleri Genel Özellikler ve Teknik Bilgiler 03 Boyutlar 05 Series Level Control Float Switches General Specifications and Technical

Detaylı

SATURN RAF TEKNOLOJİSİNDE YENİ DEVRİM

SATURN RAF TEKNOLOJİSİNDE YENİ DEVRİM 1 SATURN RAF TEKNOLOJİSİNDE YENİ DEVRİM Saturn, adına ilham olan oval açılı formları sayesinde farklı mekanlara uyum göstererek, birim alanda maksimum fayda sağlar. Kolonların ve diğer geometrik duvar

Detaylı

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece INDUSTRIAL POLLUTION Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece Problem: Sorun North: Kuzey Endüstriyel kirlilik yalnızca

Detaylı

REVERSE OSMOSİS SİSTEMLERİ REVERSE OSMOSIS SYSTEMS

REVERSE OSMOSİS SİSTEMLERİ REVERSE OSMOSIS SYSTEMS Reverse Osmosis sudaki istenmeyen tüm minerallerin arıtılmasında kullanılan, günümüzün en gelişmiş yöntemidir. Reverse Osmosis is a today s most advanced method for un wanted minerals treatment. Reverse

Detaylı

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern Suyun Kalite ile Dansı Gömme Rezervuar Concealed Cistern Banyonuzdaki Şıklık Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda oluşturduğumuz yüksek kalite ve estetiğe sahip çevre dostu GREZ gömme rezervuarlarımızı 8 farklı

Detaylı

Torakoskopi. Thoracoscopy

Torakoskopi. Thoracoscopy Torakoskopi Thoracoscopy İçindekiler - Torakoskopi Table of contents - Thoracoscopy Sayfa Page Sabit ve Esnek Trokar Kılıfları 3 Rigid and flexible Trocar Sleeves Kanca Uçlu Elektrotlar,Vakum-Sulama Boruları

Detaylı

LALE TULIP. Alçak Dikey Reyon / Semi-Vertical Multideck

LALE TULIP. Alçak Dikey Reyon / Semi-Vertical Multideck LALE TULIP LALE TULIP Alçak Dikey Reyon / Semi-Vertical Multideck Lale serisi zarif hatlarıyla mağazalarında şıklık ve kullanım kolaylığını ön plana çıkarmak isteyenler için ideal bir tercihtir. Ambalajlı

Detaylı

Waspo ya Güvenebilirsiniz

Waspo ya Güvenebilirsiniz Waspo, 30 yılı aşkın süredir otomotiv sektöründe faaliyet göstermekte olan Yeni Arçek İç ve Dış Ticaret LTD. ŞTİ. nin yeni markası olarak ticari hayatına başlamıştır. Kaliteli ürün, hızlı ve zamanında

Detaylı

İÇİNDEKİLER CONTENTS AMELİYATHANE KIYAFETLERİ ÖNLÜKLERİ DOKTOR KIYAFETLERİ HASTA BOHÇA SETİ + KUMAŞ AMELİYATHANE TERLİKLERİ OPERATION ROOM DRESS

İÇİNDEKİLER CONTENTS AMELİYATHANE KIYAFETLERİ ÖNLÜKLERİ DOKTOR KIYAFETLERİ HASTA BOHÇA SETİ + KUMAŞ AMELİYATHANE TERLİKLERİ OPERATION ROOM DRESS İÇİNDEKİLER CONTENTS 02 12 14 19 20 AMELİYATHANE KIYAFETLERİ OPERATION ROOM DRESS DOKTOR ÖNLÜKLERİ DOCTOR APRON HASTA KIYAFETLERİ PATIENT APRON BOHÇA SETİ + KUMAŞ BUNDLE SET AMELİYATHANE TERLİKLERİ HOSPITAL

Detaylı

Flower & Tulipan ALÜMİNYUM DÖKÜM. SERAMiK TENCERE

Flower & Tulipan ALÜMİNYUM DÖKÜM. SERAMiK TENCERE Flower & Tulipan ALÜMİNYUM DÖKÜM SERAMiK TENCERE Doğal Güzellik... Ceraware, sağlıklı ve doğal ürün koleksiyonuyla yaşamınıza değer katıyor. içi -dışı seramik içim-dışım seramik... Ceramica Art Plus teknolojisi

Detaylı

2013 Collection Polikarbonat kýrýlmaz bardaklar Unbreakable polycarbonate drinkware Metplas Ltd. Þti. 1990 yýlýnda, mühendislik plastikleri iþleme konusunda faaliyetlerine baþlamýþ olup, ilk yýllarýnda

Detaylı

a trademark of ALISTONE www.compostone.com.tr

a trademark of ALISTONE www.compostone.com.tr ALISTONE OUR COMPANY Our Company ALISTONE Marble Company has founded by Mr. Ali and Mehmet Başarır in 2005 with a long business life experience started with turning machine manufacturing and respectively

Detaylı

Hamilelerde Kullanılabilir / Pregnant Women Can Use

Hamilelerde Kullanılabilir / Pregnant Women Can Use Ftalat ve Latex İçermez / Phthalate Freelatex Free Hamilelerde Kullanılabilir / Pregnant Women Can Use FİRMA PROFİLİ Uluslar arası sektörel tecrübe ve akademik bilgi birikiminin bir araya gelmesi ile Yılkal

Detaylı

ATEM. Zamanında ve etkin servis hizmetiyle size en yakın noktadayız.

ATEM. Zamanında ve etkin servis hizmetiyle size en yakın noktadayız. Zamanında ve etkin servis hizmetiyle size en yakın noktadayız. A U S T R I A ATEM www.eurocnc.com info@eurocnc.com MAKİNE OTOMASYON SAN. VE T İC. LT D. ŞTİ. Arı Sanayi Sitesi 1364. (Eski 585.) Sokak No:

Detaylı

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern Suyun Kalite ile Dansı Gömme Rezervuar Concealed Cistern Banyonuzdaki Şıklık Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda oluşturduğumuz yüksek kalite ve estetiğe sahip çevre dostu GREZ gömme rezervuarlarımızı 8 farklı

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

04 www.borpanel.com.tr

04 www.borpanel.com.tr BANYO MOBiLYALARI 04 Kalite Yönetim Modern yaşamın koşuşturmasında Belgeleri klasikten vazgeçemeyenlere konfor ve estetiği bir arada sunan Efes, banyolarınızın atmosferini değiştirecek. 05 06 KURUMSAL

Detaylı

Re - Sizing. Yıkama ve Kalibreleme Ünitesi

Re - Sizing. Yıkama ve Kalibreleme Ünitesi About Company Re - Sizing A success story of PAK Tarım Ürünleri LTD. ŞTİ. starting in the year 1986 in Malatya where the best quality apricots grown region in Turkey in order to process, pack and export

Detaylı

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI Türk Tesisat Mühendisleri Derne i / Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers 8. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu / 8. International HVAC +R Technology Symposium 12-14 Mayıs 2008,

Detaylı

H48.33b FILTER DRIER SHELLS KARTUŞ KOVANLARI. H48.33b.54.1

H48.33b FILTER DRIER SHELLS KARTUŞ KOVANLARI. H48.33b.54.1 H48.33b H48.33b.54.1 Introduction Filter drier shells are important equipments for refrigeration and air conditioning systems. They are designed to be used in the suction line and liquid line. Filter drier

Detaylı

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir.

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu tir. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Sektöre uzun yıllar hizmet vermiş olan Yükseliş Asansör, kararlı ve prensipli yönetim anlayışı ile, kaliteli üretim için

Detaylı

TRAVERTINE COLLECTION

TRAVERTINE COLLECTION TRAVERTINE COLLECTION a trademark of ALISTONE COMPOSITE MARBLE COLLECTION 2015 FİRMA PROFİLİ 1965 de Sayın Ali BAŞARIR ın torna makinesinde başlayan girişimcilik hayatı sırasıyla tarım makineleri, mermer

Detaylı

1978 yılında kurulmuş olan şinketimiz, kendi alanında Türkiye nin en büyük üretim kapasitesine sahiptir.

1978 yılında kurulmuş olan şinketimiz, kendi alanında Türkiye nin en büyük üretim kapasitesine sahiptir. 1978 yılında kurulmuş olan şinketimiz, kendi alanında Türkiye nin en büyük üretim kapasitesine sahiptir. Modern tesisleri ile çağdaş teknolojiyi yakalayıp, Alman DIN normuna göre üretim yapılmaktadır.

Detaylı

İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA

İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA .egeatlas.com.tr İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA kaliteli servis en iyi malzeme seçimi yüksek hassasiyetli makinalarda üretim .egeatlas.com.tr EGE ATLAS, kurulduğu 2012 yılından bu yana yeraltı ve

Detaylı

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com www.turkeliray.com TÜRKELİ RAY www.turkeliray.com History: Aktar Holding and Emin Aktar, in 1947, established Türkeli Ticaret A.Ş which has been general distributor of lifts of world-wide known Schlieren

Detaylı

ESKORT MAKİNA A.Ş. www.eskort.com.tr

ESKORT MAKİNA A.Ş. www.eskort.com.tr ESKORT MAKİNA A.Ş. Eskort Makina bisküvi makineleri konusunda uzmanlaşmış bir firmadır. Komple anahtar teslimi bisküvi hatları, paketleme makineleri,bisküvi ve gıda ile siparişe özel makinelerin tasarım

Detaylı

paketlemenin ötesinde

paketlemenin ötesinde paketlemenin ötesinde beyond packaging www.etkinplastik.com Etkin Plastik Etkin Plastik ve Kalıp Ltd. Şirketi dünyadaki en son teknolojiyi takip eden, kullanan ve gereken yeni teknolojileri geliştiren

Detaylı

Bebe inizin odas haz r m?

Bebe inizin odas haz r m? Bebe inizin odas haz r m? Daha gelmeden telafl sard her yan. E, ne de olsa küçük konu umuz 9 ayl k bir yolculuktan geliyor. Her fleyi dört dörtlük olmal. Geçen aylarla birlikte, haz rl klar yerini tatl

Detaylı

OPTIMA ELEVATOR COMPONENTS. www.optimaasansor.com.tr info@optimaasansor.com.tr

OPTIMA ELEVATOR COMPONENTS. www.optimaasansor.com.tr info@optimaasansor.com.tr OPTIMA ELEVATOR COMPONENTS www.optimaasansor.com.tr info@optimaasansor.com.tr OPTİMA ASANSÖR SİSTEMLERİ Optima Asansör firması 1993 yılında teknolojinin merkezi İstanbul da kurulmuştur. Firmamız çok güçlü

Detaylı

MEKANÝK AKSAM OTOMATÝK YAÐLAMA Yüksek hassasiyetli vidalý miller, lineer yataklar, sertleþtirilmiþ ve taþlanmýþ kramayer diþlilerde kalitesi dünyaca tanýnmýþ markalar seçilmiþtir. We use high-performance

Detaylı

AFB Enerji Mühendislik Ltd. fiti. www.afb.com.tr

AFB Enerji Mühendislik Ltd. fiti. www.afb.com.tr AFB Enerji Mühendislik Ltd. fiti. www.afb.com.tr SAC KÖŞKLER SAC KÖŞKLER METAL KIOSKS (CABINETS) Sac köşkler müşteri taleplerine göre üretilmekte, yurt içi ve yurt dışı piyasalarına sevk edilmektedir.

Detaylı

Reçineli Düz Kablo Ekleri ve Kablo Başlıkları Resin Based Cable Joints and Cable Terminations

Reçineli Düz Kablo Ekleri ve Kablo Başlıkları Resin Based Cable Joints and Cable Terminations Reçineli Düz Kablo Ekleri ve Kablo Başlıkları Resin Based Cable Joints and Cable Terminations 1 kv Kablo Aksesuarları Low Voltage Cable Accessories 1 kv Reçineli Düz Kablo Eki Resin Based Cable Joints

Detaylı

STICK 8 LINES STICK MULTI LINES SCF100

STICK 8 LINES STICK MULTI LINES SCF100 S110 SIMPLEX S110 DUPLEX 6 8 D200 D300 24 26 D150KM D280 42 44 S110KM SIMPLEX S110KM DUPLEX S140 S140STD S260STD SDC200 12 14 16 18 20 22 SD80 STICK 8 LINES STICK MULTI LINES STICK 3 LINES STICK80 STICK80W

Detaylı

1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975. 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz.

1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975. 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. 03 MEMBRAN KAPI MK - 220 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975 We have been producing

Detaylı

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog HAKKIMIZDA Boro Makine Metal Sanayi Tic. Ltd. Şti olarak CLİNDAS markası

Detaylı

MULTISILVER MULTISILVER. Multisilver Serisi, dayanıklılığı ve. işlevselliği ile ön. kullanılabilmesi

MULTISILVER MULTISILVER. Multisilver Serisi, dayanıklılığı ve. işlevselliği ile ön. kullanılabilmesi We About US MULTISILVER Alüminyum / Aluminum Multisilver SM - 01 15 cm Ayak / 15 cm Foot SM - 01 Multisilver SM - 05 U Bağlantı / U Link SM - 05 Multisilver SM - 02 10 cm Ayak / 10 cm Foot SM - 02 Multisilver

Detaylı

Seri No: 401 Kilitli Parke Taþý, Bordür ve Biriket Üretim Makinasý Interlock, Curbstone and Hollow Block Making Machine Pallet Size: 1400x1350-1500x1350 42 lik Makina / Machine of 42 CS-42 QUATTRO PLUS

Detaylı

63A - 125A CEE NORM FİŞ & PRİZLER 63A - 125A CEE NORM PLUGS & SOCKETS. connectors

63A - 125A CEE NORM FİŞ & PRİZLER 63A - 125A CEE NORM PLUGS & SOCKETS. connectors 63A - 125A CEE NORM FİŞ & PRİZLER 63A - 125A CEE NORM PLUGS & SOCKETS connectors 38 63A - 125A CEE NORM FİŞ & PRİZLER 63A - 125A CEE NORM PLUGS & SOCKETS connectors Mermer ocakları ve maden ocakları, limanlar

Detaylı

T 100. İşlem Hacmi Kapasitesi ASME > PROCESS VOLUME CAPACITY MINISTRY TARAFINDAN OF ONAYLANMIIŞTIR

T 100. İşlem Hacmi Kapasitesi ASME > PROCESS VOLUME CAPACITY MINISTRY TARAFINDAN OF ONAYLANMIIŞTIR T 100 APPROVED BY THE HIGHER COUNCIL OF FRANSIZ PUBLIC HALK HEALTH SAĞLIĞI YÜKSEK OF FRANCE, KURULU UNDER AYRICA THE SAĞLIK SUPERVISION VE ÇEVRE BAKANLIĞI OF THE MINISTRY TARAFINDAN OF ONAYLANMIIŞTIR HEALTH

Detaylı

Meriç Süt ürünleri... Meric Dairy Products

Meriç Süt ürünleri... Meric Dairy Products Meriç Süt ürünleri... 1998 yılında,200m² kapalı alanı,8 personeli ve 2.000 litrelik günlük süt işleme kapasitesi ile üretime başlayan Meriç İşletmeleri, kısa sürede tesislerini genişleterek kapalı alanını

Detaylı

We convert our experiencess and knowledge about aluminum into qualified products.

We convert our experiencess and knowledge about aluminum into qualified products. Page 1 We convert our experiencess and knowledge about aluminum into qualified products. Alüminyum Hakkındaki Bilgi ve Tecrübemizi Kaliteli Ürünlere Dönüştürüyoruz Highest security with SSL Page 2 Aluminum

Detaylı

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma The roots of our products and systems based on our R&D department using

Detaylı

Pratik İskele Sistemi Practical Scaffolding System

Pratik İskele Sistemi Practical Scaffolding System Zamandan Tasarruf Kaliteli Malzeme Üst Düzey Güvenlik Müşteri Memnuniyeti 01 02 06 07 03 04 08 09 05 01-70cm H Dikme / 70cm H Frame 02 - Yürüme Platformu / Walking Platform 03-90cm H Dikme / 90cm H Frame

Detaylı

Endüstriyel Röleler ve Soketler Industrial Relays and Sockets

Endüstriyel Röleler ve Soketler Industrial Relays and Sockets Endüstriyel Röleler ve Soketler Endüstriyel Röleler ve Soketler RE Serisi Endüstriyel Röleler Genel Özellikler ve Teknik Bilgiler 03 8 ve 11 Pinli Endüstriyel Röleler 04 RE Series Industrial Relays General

Detaylı

Eldiven Grubu. Glove Group

Eldiven Grubu. Glove Group Knitted Glove High Risk Nitrile 8 Eldiven Grubu Glove Group Chemy Protect 15 MELEKIRMAK ÖRGÜLÜ ELDİVEN MELEKIRMAK KNITTED GLOVES MELEKIRMAK ÖRGÜLÜ ELDİVEN Kesilmelere ve batmalara karşı yüksek dirençli

Detaylı

AYDIN KOMPRESÖR. En Yüksek Performans. En Zor Şartlarda. www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT

AYDIN KOMPRESÖR. En Yüksek Performans. En Zor Şartlarda. www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT AYDIN KOMPRESÖR www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans AYDIN KOMPRESÖR Aydın kompresör ;0 yılı aşkın kompresör sektöründeki tecrübesinin ardından 2001 yılı temmuz

Detaylı

OMB. Gaz Yakma Proses Bekleri 2010 TR-EN

OMB. Gaz Yakma Proses Bekleri 2010 TR-EN OMB Gaz Yakma Proses Bekleri 2010 TR-EN TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL DATA 650 kw a kadar döküm gövde. 650 kw dan sonra çelik gövde NiCrNi namlu Otomatik ateşleme İyonizasyon elektrodu Modüler tasarım 6.000

Detaylı

Enfeksiyon Kontrolünde Uzman. Düşük Isı H2O2 Gaz Plazma Sterilizatörü

Enfeksiyon Kontrolünde Uzman. Düşük Isı H2O2 Gaz Plazma Sterilizatörü Düşük Isı H2O2 Gaz Plazma Sterilizatörü Söz... Üstün kaliteli plazma sterilizatörü Renosem Hakkında RENOSEM, enfeksiyon önleme, mikrobiyal azalma sonucunu getiren yenilikçi Düşük Isılı Plazma Sterilizatörü

Detaylı

BAR Dış aydınlatma aygıtları / Outdoor luminaires BAR 65

BAR Dış aydınlatma aygıtları / Outdoor luminaires BAR 65 BAR Dış aydınlatma aygıtları / Outdoor luminaires BAR 65 264 BAR Dış aydınlatma aygıtları / Outdoor luminaires BAR 65 12 18 30 40 42-2 22 36 41 41-7 Elektrostatik toz boyalı Alüminyum profil gövde Alüminyum

Detaylı

YILKAL MEDİKAL SAĞLIK ÜRÜNLERİ PAZARLAMA

YILKAL MEDİKAL SAĞLIK ÜRÜNLERİ PAZARLAMA YILKAL MEDİKAL SAĞLIK ÜRÜNLERİ PAZARLAMA YILKAL MEDICAL HEALTH PRODUCTS MARKETING FİRMA PROFİLİ Uluslar arası sektörel tecrübe ve akademik bilgi birikiminin bir araya gelmesi ile Yılkal Medikal 2010 yılı

Detaylı

www.ozteknikis.com.tr

www.ozteknikis.com.tr www.ozteknikis.com.tr INDEX HAKKIMIZDA / ABOUT US... 8-9 Paslanmaz Çelik / Stainless Steel... 10-21 Krom - Nikel Kaplama / Chromium Nickel Plated... 22-33 Boyalı / Painted... 34-40 Plastik / Plastic...

Detaylı

BEGONYA BEGONIA. Dikey Reyon / Vertical Multideck

BEGONYA BEGONIA. Dikey Reyon / Vertical Multideck BEGONYA BEGONIA BEGONYA BEGONIA Dikey Reyon / Vertical Multideck Begonya modeli çerçevesiz tek cam kapağı sayesinde hem enerji tüketiminde verimlilik sağlar hem de içinde teşhir edilen ürünleri kolayca

Detaylı

Ürün Kodu : 3511 Net Adet Ağırlığı (gr) : 1000 Kolideki Adet : 12 Ürün Kodu : 3510 Net Adet Ağırlığı (gr) : 3000

Ürün Kodu : 3511 Net Adet Ağırlığı (gr) : 1000 Kolideki Adet : 12 Ürün Kodu : 3510 Net Adet Ağırlığı (gr) : 3000 Ürün Kodu : 3507 Ürün Kodu : 3508 Net Adet Ağırlığı (gr) : 750 Ürün Kodu : 3511 Ürün Kodu : 3510 Ürün Kodu : 3512 Ürün Kodu : 3506 Ürün Kodu : 3509 Net Adet Ağırlığı (gr) : 600 Ürün Kodu : 3514 Net Adet

Detaylı

Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu

Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu Optimization of Air Distribution in Waste Water Treatment Plants to Save Energy Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu Jan Talkenberger, Binder Group, Ulm, Germany

Detaylı

U Z U N Ö M Ü R. Uygulama Alanlarý Main Applications. Çekiciler Tow Trucks

U Z U N Ö M Ü R. Uygulama Alanlarý Main Applications. Çekiciler Tow Trucks TRAKSÝYONER AKÜ GRUPLARI TRACTION BATTERY GROUPS E N E N E N U Z U N Ö M Ü R the Longest Life Y Ü K S E K P E R F O R M A N S the Highest Performance E K O N O M Ý K Ç Ö Z Ü M L E R Ý Ç Ý N the Most Economical

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

Ultrason Teknoloji %99 ANTi BAKTERiYEL %99 STERiL ENERJi SU ZAMAN DETERJAN ÇEVRE DOSTU in TE R S O N ik ÜRÜN www.evyesonik.com Sebze, Meyve, Bulafl k Y kama ve Dezenfeksiyon Cihaz Evyesonik Nedir? Evyesonik,

Detaylı

Natalis Doğum Jeli Obstetrik Jel

Natalis Doğum Jeli Obstetrik Jel Natalis Doğum Jeli Obstetrik Jel Natalis doğum jeli, vajinal doğumu kolaylaştırmak için özel olarak geliştirilmiş bir jeldir. Anne ve bebek için doğumu kolaylaştırmak, pelvik tabanı ve perineal bölgeyi

Detaylı

Practical and safe foods.

Practical and safe foods. Practical and safe foods. Pratical and safe foods... The Company NAME GIDA founded in Gebze/Kocaeli, is one of the biggest producers in the field of frozen bakery products in TURKEY. Our company specializes

Detaylı

FULLMOON MEDİCAL TIBBİ LABORATUVAR PLASTİK GRUBU ÜRÜNLERİ

FULLMOON MEDİCAL TIBBİ LABORATUVAR PLASTİK GRUBU ÜRÜNLERİ FM SAĞLIK VE TEMİZLİK SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. www.fullmoonmedical.com info@fullmoonmedical.com Firmamız, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıtlıdır. Ürünlerimizin; UBB kayıtları

Detaylı

ARI ÜRÜNLERİ KATALOĞU

ARI ÜRÜNLERİ KATALOĞU ARI ÜRÜNLERİ KATALOĞU ORGANIC HAKKIMIZDA ABOUT US 1950'li yıllarda Sivas-Zara 'da öğretmen olan Mürteza Üstündağ'ın arzuladığı ve başlattığı, teknik arıcılık ile doğal bal üretimi, nesilden nesile aktarılarak

Detaylı

Hakkımızda. about us. İsa GÜR GÜR KALIP Yönetim Kurulu Başkanı

Hakkımızda. about us. İsa GÜR GÜR KALIP Yönetim Kurulu Başkanı Hakkımızda about us Plastik ürünler ve kalıp imalatı sektörünün önemli kuruluşlarından olan GÜR KALIP, 5 yılı aşkın süredir plastik ürünlerin imalatı ve ticareti ile uğraşmaktadır. Amasya Merzifon Organize

Detaylı

aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE

aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE ALDORA FURNITURE FACTORY Since its foundation in 2001, Aldora Furniture maintains on its steady growth on 40.000m2 covered factory area in the Industrial Zone of Kayseri

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

LIQUID RECEIVERS LİKİT TANKLARI VERTICAL LIQUID RECEIVERS DİKEY LİKİT TANKLARI HORIZONTAL & VERTICAL LIQUID RECEIVERS YATAY & DİKEY LİKİT TANKLARI

LIQUID RECEIVERS LİKİT TANKLARI VERTICAL LIQUID RECEIVERS DİKEY LİKİT TANKLARI HORIZONTAL & VERTICAL LIQUID RECEIVERS YATAY & DİKEY LİKİT TANKLARI LIQUID RECEIVERS LİKİT TANKLARI VERTICAL LIQUID RECEIVERS HORIZONTAL & VERTICAL LIQUID RECEIVERS YATAY & DİKEY LİKİT TANKLARI LIQUID RECEIVERS LİKİT TANKLARI info@guvensogutma.com LIQUID RECEIVERS LİKİT

Detaylı

KİREMİT DÖŞEME DETAYLARI ROOFING TILE APPLICATION DETAILS KR 01 KR 02. Marsilya Kiremit Marsilya. Akdeniz Kiremit Akdeniz

KİREMİT DÖŞEME DETAYLARI ROOFING TILE APPLICATION DETAILS KR 01 KR 02. Marsilya Kiremit Marsilya. Akdeniz Kiremit Akdeniz Marsilya Kiremit Marsilya Akdeniz Kiremit Akdeniz 2800 gr. / adet 410 x 230 mm. 2900 gr. / adet 410 x 230 mm. KR 01 Marsilya Kiremit: Ülkemizdeki en eski kiremit modelidir. Uygulama kolaylığı, buzlanma

Detaylı

17 dıştan motorlu yatay servis reyonu remote multi-deck horizontal serve-over counter Technical Drawings -2/+4 c FIRAT F FIRAT B 150 235 240 240 900 370 590 590 875 875 1225 900 370 1225 800 1150 800 1150

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

DEFECTOBOOK DIO 1000 PA. Phased Array in Avantajları

DEFECTOBOOK DIO 1000 PA. Phased Array in Avantajları Geleneksel UT ve Phased Array Hata Dedektörleri DEFECTOBOOK DIO 1000 PA DIO 1000 PA, phased array tarama özelliği sayesinde, geleneksel kontrol metotlarına göre gelişmiş avantajlar sunmaktadır. DIO 1000

Detaylı

EMBEDDED SYSTEMS CONTROLLED VEHICLE

EMBEDDED SYSTEMS CONTROLLED VEHICLE EMBEDDED SYSTEMS CONTROLLED VEHICLE İbrahim TEMEL Danışman : Y. Doç. Dr. Rıfat EDİZKAN Elektrik Elektronik Mühendisliği Günümüzde kullanılan birçok gömülü sistemin uygulamaları çevremizde mevcuttur. Bu

Detaylı

OPTIMA ELEVATOR COMPONENT

OPTIMA ELEVATOR COMPONENT OPTIMA ELEVATOR COMPONENT www.optimaasansor.com.tr www.elevatoroperationpanel.com LIFTINSTITUUT OPTİMA ASANSÖR SİSTEMLERİ Optima Asansör firması 1993 yılında teknolojinin merkezi İstanbul da kurulmuştur.

Detaylı

www. durucam grup.com

www. durucam grup.com www. durucam grup.com Uzun y llard r cam sektöründe edindi imiz bilgi, beceri birikim ve tecrübenin sonucunda oluflan bir markad r DURU CAM LAVABO. Son derece hassas ve titizlikle üretti imiz ürünlerimizde

Detaylı

sunkapaper.com info@sunkapaper.com www.sunkapaper.com Samsun Asfaltı 3. km. Sungurlu ÇORUM / TURKEY T. +90 (364) 311 02 24 (PBX)

sunkapaper.com info@sunkapaper.com www.sunkapaper.com Samsun Asfaltı 3. km. Sungurlu ÇORUM / TURKEY T. +90 (364) 311 02 24 (PBX) Samsun Asfaltı 3. km. Sungurlu ÇORUM / TURKEY T. +90 (364) 311 02 24 (PBX) F. +90 (364) 311 02 27 info@sunkapaper.com.sunkapaper.com.com.tr Hitit Kursu / Hittite Course sunkapaper.com Bir Ton Kullanılmış

Detaylı

Photopolymer Plate Processor Fotopolimer Kalıp Hazırlama

Photopolymer Plate Processor Fotopolimer Kalıp Hazırlama Finisher Dryer Finisher Dryer Include exposure unit, for Back, Main and Post, Dryer, * The machine is controlled from the control panel. All settings are made from here and can be stored in memory * 2x40

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

SERAMİK BIÇAK Ceramic Knife

SERAMİK BIÇAK Ceramic Knife SERAMİK BIÇAK Ceramic Knife ÇEVRE DOSTU ÜRÜNLER ELEGANCE SERİSİ Elegance Series ELEGANCE LÜKS SERAMİK BIÇAK SETİ ELEGANCE LUX CERAMIC KNIFE SET Model Kodu/Model Code:CB01-01/SBG11-A50 Ebat/Size: 4-23 cm/

Detaylı

HAKKIMIZDA HAKKIMIZDA / ABOUT US /

HAKKIMIZDA HAKKIMIZDA / ABOUT US / 1 2 2 www.lukas.com.tr 3 4 4 HAKKIMIZDA HAKKIMIZDA / ABOUT US / Firmamız 2002 yılında Konya da kurulmuştur. Süt sistemleri ve tarım makineleri üretimi yapmaktayız. Üretmiş olduğumuz ürünleri Avrupa başta

Detaylı

APPLICATION QUESTIONNAIRE. Uygulama Soru Formu

APPLICATION QUESTIONNAIRE. Uygulama Soru Formu Dr.Bruno Lange GmbH & Co. KG Willstätter Str. 11 / 40549 Düsseldorf, Germany Phone : + 49 (0)211. 52. 88. 0 Fax : + 49 (0)211. 52. 88. 124 Email : anitsch@drlange.de, APPLICATION QUESTIONNAIRE Uygulama

Detaylı

LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ LED LIGHTING SYSTEMS

LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ LED LIGHTING SYSTEMS LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ LED LIGHTING SYSTEMS >0.9 Hg Pb LED LIGHTING SOLUTIONS ÖZEL ÇÖZÜMLER SPECIALS PLANK SİSTEMLER PLANK SYSTEMS 02 BAFFLE LED 03 04 05 PLANK LINE 1 PLANK LINE 4 PLANK LINE 2 TILE

Detaylı

www.medisoftmedikal.com

www.medisoftmedikal.com www.medisoftmedikal.com Hakk m zda About Us Medisoft, Türkiye genelinde hastane ameliyathanelerinde kullanılan cerrahi setlerin (Her türlü cerrahi motorlar, kabloları, başlıkları, cerrahi teleskoplar,

Detaylı

BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ PARTITION SYSTEMS

BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ PARTITION SYSTEMS BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ PARTITION SYSTEMS AspenYapiZemin 00000000 BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ TEKNİK KATALOG PARTITION SYSTEMS TECHNICAL CATALOG 10.2015 partition systems SEPERATÖR BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ SEPERATOR

Detaylı

t d h k d, t t s a t

t d h k d, t t s a t t d h k d, t t s a t TS EN ISO / IEC 17065 Uygunluk Değerlendirmesi standardına uygun olarak ve akreditasyon kapsamında gerçekleştirilen kalite yönetim sistemi ve ürün belgelendirme programına bağlı olarak;.

Detaylı

AHS. Working Lenght Maks. Kalınlık Ön Bükme. Motor Power. Weight Ağırlık. Lenght. Height. Width

AHS. Working Lenght Maks. Kalınlık Ön Bükme. Motor Power. Weight Ağırlık. Lenght. Height. Width 08 Working Lenght Maks. Kalınlık Ön Bükme mm mm mm mm mm mm kw mm mm mm kg AHS 20/04 2100 6 4 160 140 120 2.2 4142 1037 1140 2320 AHS 20/06 2100 8 6 190 170 150 3 4042 1254 1380 3290 AHS 20/08 2100 10

Detaylı

LEATHER DECORATION TAKDİM INTRODUCTION

LEATHER DECORATION TAKDİM INTRODUCTION TAKDİM INTRODUCTION AREL DERİ 1960 yılında başladığı mobilya dekorasyon üretimini 48 yıldır başarı ile devam ettirmektedir. Değişen zamanın yenilik ve gelişimini takip eden firmamız 2000 yılında deri ile

Detaylı

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol 1 Acibadem University Medical Faculty 2 Maltepe University Medical

Detaylı

Single core conductor BETAtherm 145

Single core conductor BETAtherm 145 Tel: +90 216 4159797 İnternet: www.synflex.com.tr Single core conductor BETAtherm 145 Açıklama BETAtherm 145 is a flexible low-voltage cable with UL recognition consisting of a tinned copper stranded wire

Detaylı