Your Partner in Health

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Your Partner in Health"

Transkript

1 Specifications & Manufacturing Process Control According to GMP / GLP / GHP Uluslararas Protokollere Göre Üretim ve Teknik Özellik Süreçleri Your Partner in Health Sa l k Sektöründeki Orta n z

2 Your Partner in Health Sa l k Sektöründeki Orta n z COMPANY PROFILE Turkuaz Medical (one of the segment of Turkuaz Group), with its 12 years old presence in Business & Experienced stuff of Administrative and R & D Departments, has aimed at providing consumable Medical goods and Disinfectants for all area of application in Hospitals, Dental Clinics, Laboratories, Pharmaceutical Industries etc. In order to accomplish this objective, Turkuaz Group has kept working hard and making large investments in Research & Development to develop our specific selective formulas with a well organised, disciplined operation task conducted by experts of its management & science teams. As a consequence of Manufacturing best Quality and specific/selective products with most competitive prices, Turkuaz Group had to broaden its product range & diverted upon increasing demand of esteemed clients. Apart from such fast growth of the company & its good reputation built in years, we, as Turkuaz Group, are proud of obtaining High Quality Control & Service through Manufacturing and Developing our selective formulated Products that enable every relevant user to ease their lives. Quality of our Manufacturing and Products is evidenced by TS EN ISO 13485:2003 & TS EN ISO 9001:2008, CE, FDA Certificates, Analysis & Test Chemical and Microbiological Reports, our Manufacturing Process is implemented according to GMP/GLP/GHP & has System Standards to put into practice Quality & Control of all Production Processes with specific and selective Raw Materials (RM). Turkuaz Group exports to eighty countries all over the world including the US, West Europe, North Europe, African, Far Eastern & Middle Eastern Countries. Furthermore, in Domestic Market, Turkuaz Group is a leading & well-known establishment of its category. fi RKET PROF L Turkuaz Medikal (Turkuaz Grup toplulu unun bir parças olarak), sektöründeki 12 yıllık tecrübesiyle hastane, klinik ve ilaç endüstrisinde dünya standartlarında hastane ve kimyasal sarf malzemeleri üretmeyi kendine hedef seçmifltir. Bu amaçla Turkuaz Grup, Ar & Ge alanındaki yo un çalıflmalara ve yapmıfl oldu u yatırımlara ara vermeksizin devam etmekte ve uzman kadrosunun sundu u kaliteli hizmet anlayıflıyla özel gelifltirilmifl ürünler sunmaktadır. Sundu u rekabetçi fiyatlar ve özel gelifltirilmifl formülleriyle Turkuaz Grup; müflterilerinin artan taleplerine ürün gamını gelifltirmek ve geniflletmek yoluyla yanıt vermektedir. Ürünlerimizin kalitesi, haiz oldu umuz TS EN ISO 13485:2003, TSEN ISO 9001:2008, CE, FDA sertifikaları, kimyasal ve mikrobiyolojik raporları ile kanıtlanmıfltır. malat sürecimiz GMP/GIP/GHP ve Uluslararası Sistem Standartlarına göre olup, yüksek kaliteli hammaddelerin kullanıldı ı imalatın her adımında kalite kontrol süreçlerinin tamamı uygulanmaktadır. Türkiye de alanında sektör lideri konumunda olan Turkuaz Grup; ABD, Avrupa, Afrika, Uzakdo u ve Ortado u baflta olmak üzere seksen ülkeye ihracat yapmaktadır.

3 All product in this catalog; Manufactured According to Standards Your Partner in Health / Sa l k Sektöründeki Orta n z CATALOG INDEX / ÇER K MEDICAL UNIT / MED KAL RADIOLOGY UNIT / RADYOLOJ 01 Ultrasound Gel / Ultrason Jeli 13 X-Ray Bath Equipment Cleaning Chemicals Disposable Gel (Sterile & Non-Sterile) Tek Kullan ml k Jel (Steril & Non-Steril) Ultrasonography Probe Cleaning Solution & Wipes 14 Röntgen Banyo Cihazlar Temizleme Kimyasallar Lead Apron & Accessories (Details) Kurflun Önlük & Aksesuarlar (Ürün Detaylar ) Ultrasonografi Prob 15 Lead Apron & Accessories (Images) Temizleme Solüsyon & Mendili Lubricating Jelly / Lubrikant Jel Sterile Catheter Jelly / Steril Katater Jeli ECG Gel / EKG Jeli 19 Kurflun Önlük & Aksesuarlar (Görseller) COSMETIC UNIT / KOZMET K Cosmetic Laser & Cavitation Gel ECG Spray & Cream / EKG Sprey & Krem EEG Paste / EEG Pastas Gynotal Gel (Sterile) / Gynotal Jel (Steril) Smear Biopsy Fixer Spray Simir Doku Sabitleyici Sprey Kozmetik Lazer & Kavitasyon Jeli Hot & Cold Thermo Gel / S cak & So uk Termo Jel Cooler Gel / So utucu Jel Burn Gel / Yan k Jeli RADIOLOGY UNIT / RADYOLOJ CONSUMABLE UNIT / MED KAL SARF 12 Automatic X-Ray Chemicals 24 Mouth Care Kit / A z Bak m Seti Otomatik Röntgen Banyo Kimyasallar Dental X-Ray Chemicals Difl Röntgen Kimyasallar Manual X-Ray Chemicals Stethoscope Sterilization Tape Steteskop Sterilizasyon Band Anti Fog for Laparoscopy Lens (Sterile) Manuel Röntgen Kimyasallar Laparoskopi Lensi Bu u Önleyici (Steril)

4 GEL & LUBRICANTS CONTROL MEDICAL UNIT / Gels & Lubricants Medikal Jel & Lubrikantlar High Reliability & Compatibility Absolutely Safe / Dermatologically Tested Yüksek Uyumluluk & Güvenilirlik / Detmotolojik Olarak Test Edilmifltir Ultrasound Gel / Ultrason Jeli Disposable Gel (Sterile & Non-Sterile) / Tek Kullan ml k Jel (Steril & Non-Steril) Ultrasonography Probe Cleaning Solution & Wipes Ultrasonografi Prob Temizleme Solüsyon & Mendili Lubricating Jelly / Lubrikant Jel Sterile Catheter Jelly / Steril Katater Jeli ECG Gel / EKG Jeli ECG Spray & Cream / EKG Sprey & Krem EEG Paste / EEG Pastas Gynotal Obstetric Gel (Sterile) / Gynotal Obstetrik Jel (Steril) Smear Biopsy Fixer Spray / Simir Doku Sabitleyici Sprey

5 High Compatibility & Dermatologically Tested Absolutely Safety Ultrasonography Gel Ultrasonografi Jeli 01 UG ml. UG ml. UG ml. UG ml. UG-001-N 250 ml. Composition: Deionized Water, Carbomer, Trietanol amin, Mono Propylene Glycol, Methylchloroisothiazolinone (and) Methylisothiazolinone. Properties & Use: In any kind of ultrasonography and doppler application, it cuts off the air between the skin and the probe and allows ultrasonographic waves to reach the device monitor in a more clear and uninterrupted manner. In any kind of ultrasonography and doppler application, it cuts off the air between the skin and the probe. It allows ultrasonographic waves to reach the device monitor in a more clear and uninterrupted manner. Because of the vacuum technology used in production, active substances in its content and its high viscosity it does not damage the probe. It is not affected by the body salt during the use. It ensures an easy ultrasonography. It is hypoallergenic, does not irritate skin, and does not contain oil and oily substances. It does not contain formaldehyde and salt; it has no toxic effects and odor. Storage: Keep in cool place, avoid from direct sunlight below 35 C. çerik: Deionized Water, Carbomer, Trietanol amin, Mono Propylene Glycol, Methylchloroisothiazolinone (and) Methylisothiazolinone. Özellikler & Kullan m fiekli: Her türlü ultrasonografi ve dopler uygulamas nda cilt ile prob aras ndaki havay keserek ultrasonografi dalgalar n n cihaz ekran na daha net ve kesintisiz gelmesini sa lar. çerdi i aktif maddeler yüksek viskozite ve üretiminde kullan lan vakum teknolojisi sayesinde proba zarar vermez, kullan m esnas nda vücuttaki tuzdan etkilenmez rahat bir ultrasonografi sa lar. Hypoalerjeniktir, cildi tahrifl etmez, ya ve ya l madde içermez, formaldehit ve tuz içermez, toksit tesiri yoktur, koku içermez. Saklama Koflullar : 35 C nin alt nda ve günefl fl ndan uzakta, serin bir yerde muhafaza ediniz.

6 Microbiologically Tested / High Selective Formula Absolutely Safety Disposable Gel (Sterile & Non Sterile) Tek Kullan ml k Jel (Steril Non-Steril) 02 SG ml. NSG ml. Disposable Sterile Gel Composition: Deionized Water, Carbomer, Trietanol amin, Mono Propylene Glycol, Methylchloroisothiazolinone (and) Methylisothiazolinone. Disposable Non-Steril Jel Composition: Deionized Water, Carbomer, Trietanol amin, Mono Propylene Glycol, Methyl chloroisothiazolinone (and) Methylisothiazolinone. Properties & Use: Used in vaginal and intrauterine examinations, in ultra sonographic applications in tube baby techniques and in biopsy. In disposable sterile packages of 20 ml. Sterilized with gamma rays. Has a shelf life of 3 years. Being disposable, the bacteria that can be carried over to big packaged products by air are not formed in this product; provides ease of use for doctors, assures the patient of about the product for the first use. In any kind of ultrasonography and doppler application, it cuts off the air between the skin and the probe and allows ultrasonographic waves to reach the device monitor in a more clear and uninterrupted manner. Because of the vacuum technology used in production, active substances in its content and its high viscosity it does not damage the probe. It is not affected by the body salt during the use, ensures an easy ultrasonography. Storage: Keep in cool place, avoid from direct sunlight below 35 C. Tek Kullan ml k Steril Jel çerik: Deionized Water, Carbomer, Trietanol amin, Mono Propylene Glycol, Methyl chloroisothiazolinone (and) Methylisothiazolinone. Tek Kullan ml k Non-Steril Jel çerik: Deionized Water, Carbomer, Trietanol amin, Mono Propylene Glycol, Methyl chloroisothiazolinone (and) Methylisothiazolinone. Özellikler & Kullan m fiekli: Vajinal ve rahim içi muayenelerde, tüp bebek yöntemlerindeki ultrasonografi uygulamalar nda ve biopsi al mlar nda kullan l r. 20ml'lik tek kullan ml k steril ambalajlardad r. Gamma fl n ile steril edilmiflir. Raf ömrü 3 y ld r. Tek kullanımlık oldu undan, büyük ambalajlı ürünler içerisine hava ile gelebilecek bakteriler bu üründe oluflmaz. Doktorlara kullanım kolaylı sa lar. Hastaya ürünle ilgili ilk kullanım güveni verir, her türlüultrasonografi ve dopler uygulamasında cilt ile prob arasındaki havayı keserek ultrasonografi dalgalarının cihaz ekranına daha net ve kesintisiz gelmesini sa lar. çerdi i aktif maddeler yüksek viskozite ve üretiminde kullanılan vakum teknolojisi sayesinde proba zarar vermez, kullanım esnasında vücuttaki tuzdan etkilenmez rahat bir ultrasonografi sa lar. Saklama Koflullar : 35 C nin alt nda ve günefl fl ndan uzakta, serin bir yerde muhafaza ediniz.

7 Microorganism & Particules Control High Compatibility / Absolutely Safety Ultrasonography Probe Cleaning Solution Ultrasonografi Prob Temizmele Solüsyonu 03 US ml. Composition: Deionized Water, Ethyl Alcohol, Isopropyl Alcohol, Glutaraldehyde, Citric Acid, Benzalkonium Chloride, Methylchloroisothiazolineone (and) Methylisothiazolinone, Dye. Properties & Use: It takes the gel leftovers on the probe, makes the image cleaner and extends the life of the probe. Because of the active agents contained, it prevents the bacteria to pass from patient to patient, and it ensures hygiene. Storage: Keep in cool place, avoid from direct sunlight below 35 C. çerik: Deionized Water, Ethyl Alcohol, Isopropyl Alcohol, Glutaraldehyde, Citric Acid, Benzalkonium Chloride, Methylchloroisothiazolineone (and) Methylisothiazolinone, Dye. Özellikler & Kullan m fiekli: Prob üzerindeki jel kal nt lar n alarak görüntüyü netlefltirir ve probun ömrünü uzat r. çerdi i aktif maddeler sayesinde hastadan hastaya bakteri geçmesini engeller ve hijyen sa lar. Saklama Koflullar : 35 C nin alt nda ve günefl fl ndan uzakta, serin bir yerde muhafaza ediniz.

8 High Safety for Skin & Apparatus / Specific Formula Dermatologically Tested Lubricating Jelly Lubrikant Jel KLY gr. KLY ml. KLY gr. 04 KLY gr. Composition: Deionized Water, Hydroxy Ethyl Cellulose, Glycerin, Citric Acid, Propyl Paraben, Methyl Paraben. Properties & Use: Because of its special formula, the product is used in endoscopy, gastroscopy, colonoscopy and rectoscopy. It is hypoallergenic, does not irritate skin, is soluble in water and cleaned easily, does not contain oil and oily substances. It has no toxic effects and odor. Storage: Keep in cool place, avoid from direct sunlight below 35 C. çerik: Deionized Water, Hydroxy Ethyl Cellulose, Glycerin, Citric Acid, Propyl Paraben, Methyl Paraben. Özellikler & Kullan m fiekli: Ürün özel formülü sayesinde endoskopi, gastroskopi, kolonoskopi, rektoskopi ve vajinal spekulum uygulamalar nda kullan l r. Hypoalerjeniktir, cildi tahrifl etmez, suda çözülür ve kolay temizlenir, ya ve ya l madde içermez. Toksit tesiri yoktur, koku içermez. Saklama Koflullar : 35 C nin alt nda ve günefl fl ndan uzakta, serin bir yerde muhafaza ediniz.

9 Specific Formula / High Safety Microbiological Control Sterile Catheter Jelly Steril Katater Jeli KLY ml. KLY gr. 05 SC ml. SC ml. KLY gr. Composition: Lidocaine Hydrochloride % 2, Chlorhexidine Gluconate % 0.05, Hydroxyethyl Cellulose, Methyl Hydroxybenzoate, Propyl Hydroxybenzoate. Properties & Use: Konix Sterile Catheter Jelly, consisting of Lidocaine, is a sterile, clear and water-soluble sort of jelly which is used before applying cathether, cystoscopy and/or else medical instrument to urethra. Covering urethra by generating a slick layer between urethral mucosa and catheter or else medical instrument is the most significant function of the jelly. Konix Sterile Catheter Jelly, including Lidocaine, is used before the application in order to replace urethra for the purpose of dulling the pain related to urethral manipulation. Moreover, it provides an indolent catheterization with the anaesthetic effect it has. Antiseptic effect of the jelly insulates patients from the potential infections that may occur within the upper part and urinary bladder due to iatrogenic contamination. Storage: Keep in cool place, avoid from direct sunlight below 35 C. çerik: Lidocaine Hydrochloride % 2, Chlorhexidine Gluconate % 0.05, Hydroxyethyl Cellulose, Methyl Hydroxybenzoate, Propyl Hydroxybenzoate. Özellikler & Kullan m fiekli: Lidokain içeren Konix Steril Katater Jeli, üretraya katater, sistoskopi ve/veya baflka bir t bbi alet uygulamadan önce kullan lan steril, berrak, suda çözünen kayd r c bir jeldir. Jelin en önemli fonksiyonu kateter veya baflka bir t bbi alet ile üretral mukoza aras nda kayd r c bir tabaka oluflturarak üretray kaplamas d r. Lidokain içeren Konix Steril Katater Jelin uygulamas ndan önce üretral manipulasyonla ba lant l olan a r n n giderilmesinde yard mc olmak amac yla üretran n kayd r lmas için kullan l r. Ayr ca anestezik etkisi ile a r s z bir kateterizasyon sa lar. Konix Steril Katater Jeli nin antiseptik etkisi iatrojenik kontaminasyondan dolay üst bölümü ve mesanede oluflabilecek enfeksiyonlardan hastay korur. Saklama Koflullar : 35 C nin alt nda ve günefl fl ndan uzakta, serin bir yerde muhafaza ediniz.

10 High Performance & Compatibility / Selective Formula Absolutely Safety ECG Gel EKG Jeli 06 EG ml. EG ml. EG ml. EG ml. EG-001-N 250 ml. Composition: Deionized Water, Carbomer, Trietanol amin, Mono Propylene Glycol, Methylchloroisothiazolinone (and) Methylisothiazolinone. Properties & Use: Used in electrodes without gel, ECG latches and during switches in any ECG and exertional applications. Allows ECG waves to be transferred to the device in a lucid manner. It is hypoallergenic. It does not irritate skin, and does not contain oil and oily substances. It does not contain formaldehyde and salt; it has no toxic effects and odor. Storage: Keep in cool place, avoid from direct sunlight below 35 C. çerik: Deionized Water, Carbomer, Trietanol amin, Mono Propylene Glycol, Methylchloroisothiazolinone (and) Methylisothiazolinone. Özellikler & Kullan m fiekli: Her türlü EKG ve efor uygulamalar nda, jelsiz elektrod, EKG mandal ve puarlarda kullan l r. EKG dalgalar n n cihaza net aktar lmas n sa lar. Hypoalerjeniktir, cildi tahrifl etmez, ya ve ya l madde içermez, formaldehit ve tuz içermez, toksit tesiri yoktur, koku içermez. Saklama Koflullar : 35 C nin alt nda ve günefl fl ndan uzakta, serin bir yerde muhafaza ediniz.

11 Specific & Selective Formula Absolutely Safety / Dermatologically Tested ECG Spray & Cream EKG Sprey & Krem 07 EGS ml. EGC ml. EKG Spray Composition: Deionized Water, Isopropyl Alcohol, Ethyl Alcohol, Benz Alkonium Chloride, Citric Acid. EKG Cream Composition: Deionized Water, Carbomer, Trietanol amin, Mono Propylene Glycol, Cream Base, Methylchloroisothiazolinone (and) Methylisothiazolinone. Properties & Use: ECG Spray applied to clean solvent, cream or lotion sort substances off an ECG instrument. This way, the spray leads the electronic information to the ECG machine properly. It is an economical product which can be applied about minimum 1500 times to an ECG instrument, out of an average size bottle. Compare to an ordinary product, the ECG Spray provides a much better result in cleaning. Used undiluted and provides hygiene. Prolongs electrode life by removing bacteria and wastes cumulated on the surface of electrode s surface. The product increases conductivity. Does not consist of hazardous and toxic substances such as fat, phenol, aldehyde and etc. and does not cause any irritations. ECG Cream contains special moisturizers and offers an easy application and cleansing afterwards. It is hypoallergenic and does not cause irritation. Generates a high conductive performance. Compare to ordinary ECG gel products, the ECG cream provides more accurate data in measuring. ECG cream does not consist of allergen substances such as oil, oily components, phenol, aldehyde and etc. which may irritate skin. Storage: Keep in cool place, avoid from direct sunlight below 35 C. EKG Sprey çerik: Deionized Water, Isopropyl Alcohol, Ethyl Alcohol, Benz Alkonium Chloride, Citric Acid. EKG Krem çerik: Deionized Water, Carbomer, Trietanol amin, Mono Propylene Glycol, Cream Base, Methylchloroisothiazolinone (and) Methylisothiazolinone. Özellikler & Kullan m fiekli: EKG Sprey solvent, krem ve losyonlar n, ar nd r lmas nda kullan l r. Bilginin cihaza net gelmesini sa lar. Ekonomik bir üründür. Ortalama bir fliflede min.1500 defa kullan labilir. S radan bir ürünle yap lan temizlemeden daha etkili sonuç verir. Haricen suland r lmadan kullan l r ve hijyen sa lar. Bileflimideki antiseptik ajan ile EKG elektrot yüzeyinde biriken bakteri vb. at klar yok ederek elektrot ömrünü uzat r, daha uzun kullan m sa lar. letkenli i art r r. Hypoallerjeniktir. Ya, fenol, aldehit vb. zararl toksik maddeler içermez. rritasyona karfl uyumlu bir üründür. EKG Krem özel nemlendiriciler içerir. Uygulanmas ve temizlenmesi kolay bir üründür. Hypoallerjeniktir, tahrifle sebep olmaz. letkenli i art r r. S radan EKG jelleri ile yap lan ölçümlerden daha iyi sonuç verir.ya, ya l maddeler, fenol ve aldehit gibi cildi tahrifl edebilecek ya da alerjiye sebep olabilecek kimyasallar içermez. Saklama Koflullar : 35 C nin alt nda ve günefl fl ndan uzakta, serin bir yerde muhafaza ediniz.

12 High Compatibility & Performance Specific Formula EEG Paste EEG Pastas EP gr. EP gr. 08 Composition: Deionized Water, Cetearath 29, PEG-75 Lanolin, Beeswax Cera alba, Beeswax Cera flava, Gelwhite, Potassium Chloride, Sodium Chloride, Diazolidinyl Urea, Phenoxyethanol, Methylisothiazolinone. Properties & Use: Used beneath EEG electrodes in EEG for brain mapping. Because of the active substances in its content, it allows the electrode to cling to the strand of hair easily and provides conductivity. It is hypoallergenic, does not irritate skin, is soluble in water and cleaned easily, does not contain oil and oily substances. It has no toxic effects and odor. Storage: Keep in cool place, avoid from direct sunlight below 35 C. çerik: Deionized Water, Cetearath 29, PEG-75 Lanolin, Beeswax Cera alba, Beeswax Cera flava, Gelwhite, Potassium Chloride, Sodium Chloride, Diazolidinyl Urea, Phenoxyethanol, Methylisothiazolinone. Özellikler & Kullan m fiekli: Beyin EEG'si çekiminde EEG elektrotlar n n alt nda kullan l r. çerdi i aktif maddeler sayesinde elektrotun saç teline rahat yap flmas n ve iletkenli ini sa lar. Hypoalerjeniktir, cildi tahrifl etmez, suda çözülür ve kolay temizlenir, toksik madde içermez. Toksit tesiri yoktur, koku içermez. Saklama Koflullar : 35 C nin alt nda ve günefl fl ndan uzakta, serin bir yerde muhafaza ediniz.

13 Specific & Selective Formula / High Performance Absolutely Safety / Dermatologically Tested Gynotal Obstetric Gel (Sterile) Gynotal Obstetrik Jel (Steril) 09 GTO-001 Composition: Purified Water, Carbomer, Monopropylene Glycol. Properties & Use: The Gynotal Obstetric Gel Kit contains two different types of obstetric gel which are applied by the obstetrician or midwife at different intervals during the dilation and expulsion phase. Gynotal Stage 1 is for the dilation, Gynotal Stage 2 for the expulsion phase. Gynotal Obstetric Gel is inserted into the vagina by the midwife or the physician after the vaginal examination once cervical dilation has begun. A special applicator designed to make the application of the gel less unpleasant for both the mother and the unborn child is used for this. The product is applied several times after the vaginal examination. Gynotal Obstetric Gel forms an adhesive lubricating film on the vagina, which reduces frictional forces. It helps the baby to glide through the birth canal more easily. This not only eases childbirth, but also protects the vagina. In primigravidas. Gynotal Obstetric Gel is sterile & comes in a sterile packaging, mucoadhesive in the vagina, nonallergenic and non-pyrogenic, bactericide, electroconductive and isotonic, latex-free, Free of preservatives, tolerated by eyes and mucous membranes. Gynotal Obstetric Gel has a purely physical mechanism of action. It does not contain any active ingredients. It is not absorbed by the body. The tolerability and safety for mother and child (vagina, skin, eyes, nose and mouth) underwent rigorous clinical testing. No side effects or drug interactions have been reported up to now in connection with the use. Storage: Keep in cool place, avoid from direct sunlight below 35 C. çerik: Purified Water, Carbomer, Monopropylene Glycol. Özellikler & Kullan m fiekli: Gynotal Obstetrik Jel Seti dilatasyon ve do um aflamas nda farkl aral klarla do um uzman veya ebe taraf ndan uygulanan iki farkl jelden oluflur. Gynotal Obstetrik Jel vajinal muayeneden sonra ebe veya doktor taraf ndan vajinan n içine sokulur. Özel uygulama bafll anne ve bebe e rahats zl k vermeyecek flekilde tasarlanm flt r. Ürün, vajinal muayeneden sonra birkaç kez uygulan r. Gynotal Obstetrik Jel sürtünme kuvvetleri azalt r vajina, üzerinde yap flkan bir ya lama filmi oluflturur. Bu bebe in daha kolay do um kanal ndan kaymas n sa lar. Bu süreç do umu kolaylaflt r r ve ayn zamanda vajinan n korunmas n sa lar. Gynotal Obstetrik Jel sterildir, göz ve mukoza taraf ndan tolere edilebilir, anti-alerjiktir ve atefllenmeye sebep olmaz, lateks içermez, koruyucu madde içermez. Gynotal Obstetrik Jelin çal flma flekli tamamen fiziksel bir mekanizmaya sahiptir. Herhangi bir aktif maddeler içermez ve vücut taraf ndan emilmez. Anne ve çocuk taraf ndan tolere edilebilir ve güvenli i detayl klinik testler ile kan tlanm flt r. Hiçbir yan etkisi yoktur. Bugüne kadar yap lan testlerde herhangi bir ilaç ile etkileflimi saptanmam flt r. Saklama Koflullar : 35 C nin alt nda ve günefl fl ndan uzakta, serin bir yerde muhafaza ediniz.

14 Microbiological Analysis Control / High Performance Standard Specifications Smear Biopsy Fixer Spray Simir Doku Sabitleyici Sprey SMR ml. 10 Composition: Deionized Water, Iso Propyl Alcohol, Poly Ethylene Glycol, Monopropylene Glycol. Properties & Use: Especially after smer, biopsy etc. operations, the parts which put on the glass lam effect by environment untill reach testing stage. Owing to the actives in lam part fixer solution, it proects from environment and does not damage the patologic part. Storage: Keep in cool place, avoid from direct sunlight below 35 C. çerik: Deionized Water, Iso Propyl Alcohol, Poly Ethylene Glycol, Monopropylene Glycol. Özellikler & Kullan m fiekli: Özellikle smir, biopsi vb. uygulamalardan sonra cam lam üzerine konulan parçalar test aflamasına ulaflana kadar dıfl etkenlere maruz kalmaktadır. Lam parça sabitleyici solüsyon içeri indeki aktifler sayesinde hem alınan patolojik parçaya zarar vermez hemde dıfl etkenlerden korunmasını sa lar. Saklama Koflullar : 35 C nin alt nda ve günefl fl ndan uzakta, serin bir yerde muhafaza ediniz.

15 RADIOLOGY CONTROL HIGH PROTECTION RESISTANCE RADIOLOGY UNIT / X-Ray Chemicals & Lead Aprons Radyoloji, Röntgen Kimyasallar & Koruyucu K yafetler High Performance & Quality / High Protection Resistance Yüksek Performans & Kalite / Yüksek Koruma Direnci Automatic X-Ray Chemicals / Otomatik Röntgen Banyo Kimyasallar Dental X-Ray Chemicals / Difl Röntgen Kimyasallar Manual X-Ray Chemicals / Manuel Röntgen Kimyasallar X-Ray Bath Equipment Cleaning Chemicals / Röntgen Banyo Cihazlar Temizleme Kimyasallar Lead Apron & Accessories (Details) / Kurflun Önlük & Aksesuarlar (Ürün Detaylar ) Lead Apron & Accessories (Images) / Kurflun Önlük & Aksesuarlar (Görseller)

16 High Performance in Analysis Control Specific & Selective Formula Automatic X-Ray Chemicals Otomatik Röntgen Banyo Kimyasallar 12 XR-001 XR-002 Composition (Developer): Hydroquinone, Phenidone, 5-Nitro Indazole, Diethanol amine, Potassium Hydroxide, Sodium Metabisulfite, Boric Acid, Acetic Acid, Diethylene Glycol, Ammonia, Citric Acid, Benzotriazole. Composition (Fixer): Amonnioum Tiosulphate, Potassium Hydroxide, Citric Acid, Aluminum Sulfate, Acetic acid, Sulfuric acid, Boric Acid, EDTA, ammonia, Sodium Metabisulphite. Properties & Use: Used in developing any conventional X-ray tomography and mammography films in automatic film developing machines. Provides the maximum density at normal doses between 30 C and 35 C, does not give off unpleasant odor and does not deposit on the tanks. When stored between 5 C and 35 C, it preserves its quality during 2 years. Storage: Keep in cool place, avoid from direct sunlight below 35 C. çerik (Gelifltirici): Hydroquinone, Phenidone, 5-Nitro Indazole, Diethanol amine, Potassium Hydroxide, Sodium Metabisulfite, Boric Acid, Acetic Acid, Diethylene Glycol, Ammonia, Citric Acid, Benzotriazole. çerik (Sabitleyici): Amonnioum Tiosulphate, Potassium Hydroxide, Citric Acid, Aluminum Sulfate, Acetic acid, Sulfuric acid, Boric Acid, EDTA, ammonia, Sodium Metabisulphite. Özellikler & Kullan m fiekli: Otomatik film banyo makinelerinde her türlü konvansiyonel röntgen, tomografi ve mammografi filmlerinin banyo edilmesinde kullan l r C aras nda normal dozlarda maksimum dansite sa lar, kullan c y rahats z edici koku ve tanklarda tortu oluflturmaz C'de depoland nda ve ürünün a z aç lmad nda kalitesini 2 y l muhafaza eder. Saklama Koflullar : 35 C nin alt nda ve günefl fl ndan uzakta, serin bir yerde muhafaza ediniz.

17 High Performance in Analysis Control Specific & Selective Formula Dental X-Ray Chemicals / Difl Röntgen Kimyasallar Manual X-Ray Chemicals / Manuel Röntgen Kimyasallar X-Ray Bath Equipment Cleaning Chemicals Röntgen Banyo Cihazlar Temizleme Kimyasallar 13 XR-003 XR-004 XRD-001 XRD-002 XR-005 Composition (Developer): Hydroquinone, Phenidone, 5- Nitro Indazole, Diethanol amine, Potassium Hydroxide, Sodium Metabisulfite, Boric Acid, Acetic Acid, DiEethylene Glycol, Ammonia, Citric Acid, Benzotriazole. Composition (Fixer): Amonnioum Tiosulphate, Potassium Hydroxide, Citric Acid, Aluminum Sulfate, Acetic Acid, Sulfuric Acid, Boric Acid, EDTA, Ammonia, Sodium Metabisulphite. Properties & Use: It is used for bathing all kinds of conventional x-ray films where there is no automatic film bath machine. It ensures the same contrast in all of the radiograms; it does not form smell which disturb the user and residues in the tanks. It maintains its quality for 2 years when stored at 5-35 C. Teeth X-Ray Chemicals is used in bathing the dental x-ray films. It is provided in 500 ml. packages. It ensures the perfect quality of appearance with its high contrast, it does not contain any bad smell; concentrated; and used by diluted with 1/3 water. X-Ray Bath Equipment Cleaning Chemicals It is used for the cleaning of the sections and tanks, and it extends the life of the rollers when it is used regularly. It ensures the productive operation of the equipment. Storage: Keep in cool place, avoid from direct sunlight below 35 C. çerik (Gelifltirici): Hydroquinone, Phenidone, 5-Nitro Indazole, Diethanol amine, Potassium Hydroxide, Sodium Metabisulfite, Boric Acid, Acetic Acid, DiEethylene Glycol, Ammonia, Citric Acid, Benzotriazole. çerik (Sabitleyici): Amonnioum Tiosulphate, Potassium Hydroxide, Citric Acid, Aluminum Sulfate, Acetic Acid, Sulfuric Acid, Boric Acid, EDTA, Ammonia, Sodium Metabisulphite. Özellikler & Kullan m fiekli: Otomatik film banyo makinelerinin olmad yerlerde her türlü konvansiyonel röntgen filmlerinin banyo edilmesinde kullan l r. Tüm radyogramlarda ayn kontras sa lar, kullan c y rahats z edici koku ve tanklarda tortu oluflturmaz, 5-35 C de depoland nda 2 (iki) y l kalitesini muhafaza eder. Difl Röntgen Kimyasallar difl röntgen filmlerinin banyo edilmesinde kullan l r. 500 ml. ambalajlar halindedir. Yüksek kontras ile mükemmel görüntü kalitesi sa lar, kötü koku içermez, konsantredir, 1/3 su ile seyreltilerek kullan l r. Röntgen Banyo Cihaz Temizleme Kimyasallar Raklar n ve tanklar n temizli inde kullan l r, düzenli kullan ld nda merdanelerin ömrünü uzat r, cihaz n verimli çal flmas n sa lar. Saklama Koflullar : 35 C nin alt nda ve günefl fl ndan uzakta, serin bir yerde muhafaza ediniz.

18 High Protection Resistance High Performance & Quality Lead Apron & Accessories Kurflun Önlük & Aksesuarlar You next pages for product images... Ürün görselleri için sonraki sayfalara bak n z... Thyroid Collar - It should be secured by self adhesive velcro. - It is light. It does not harm your neck. - It suits with all neck sizes. - Surface coating is protected by an antibacterial material. - Lead thickness is 0.50 Pb. Konix Double Sided Lead Apron - It can easily be put on like jacket from front. - Its structure takes the load off the shoulders. - Lead thickness is 0.50 Pb. - Surface coating is protected by an antibacterial material. - It is designed to completely cover both the front and the back. - Dark blue, grey and green colours are available. Lead Apron - It is secured with self adhesive velcro fastener and easy to put on and remove. - Lead thickness is 0.50 Pb. - Dark blue, grey, green and pink colours are available. - It is at standard size 60X110 cm. - Surface coating is effaceable and stainless. Konix Lead Vest and Skirt - It is composed of two parts as vest and skirt. - Lead thickness is 0.50 Pb. - Medium and large sizes are available. - Dark blue, grey and green colours are available. - Soft and flexible structure makes to put on and remove easier. - It is easy to efface and it is stainless. Child Apron - Lead thickness is 0.50 Pb. - Soft and flexible structure makes to put on and remove easier. - Surface coating is effaceable and stainless. Troid Koruyucu - Kendinden yap flkanl c rt ile sabitlenmelidir. - Hafif ve boyna tahribat vermeyecek yap dad r. - Her boyun ölçüsüne uymaktad r. - Yüzey kaplamas antibakteriyel bir madde ile korunmaktad r Pb kurflun kal nl ndad r. Konix Çift Tarafl Kurflun Önlük - Önden ceket gibi kolay giyilebilir. - Omuzlara binen yükü hafifletir yap dad r. - Belinden ba lanan kemer ile yükü hafifletir. - Kurflun kal nl 0.50 Pb dir. - Yüzey kaplamas antibakteriyel bir madde ile korunmaktad r. - Komple önü ve arkay koruyacak flekilde tasarlanm flt r. - Renk olarak lacivert, gri, yeflil seçenekleri mevcuttur. Kurflun Önlük - Kendinden yap flkanl c rt bant ile sabitlenen ve rahat giyilebilen yap dad r. - Kurflun kal nl 0.50 Pb dir. - Renk olarak lacivert, gri, yeflil ve pembe seçenekleri mevcuttur. - Ebat olarak standart boyunttad r. 60X110 cm. - Yüzey kaplamas kolayca silinebilir, leke tutmaz. Konix Kurflun Etek Yelek - Etek ve yeflek olarak iki parçadan oluflmaktad r. - Kurflun kal nl 0.50 Pb dir. - Beden olarak medium ve large seçenekleri mevcuttur. - Renk olarak lacivert, gri, yeflil seçenekleri mevcuttur. - Giyip ç karmay kolaylaflt ran yumuflak ve esnek yap dad r. - Yüzey kaplamas kolayca silinebilir, leke tutmaz. Çocuk Önlü ü - Kurflun kal nl 0.50 Pb dir. - Giyip ç karmay kolaylaflt ran yumuflak ve esnek yap dad r. - Yüzey kaplamas kolayca silinebilir, leke tutmaz. 14

19 High Protection Resistance High Performance & Quality Lead Apron & Accessories Kurflun Önlük & Aksesuarlar 15 Kurflun Önlük Lead Apron Kurflun Önlük Lead Apron We can produce customized products. Kifliye özel üretim yap labilmektedir.

20 High Protection Resistance High Performance & Quality Lead Apron & Accessories Kurflun Önlük & Aksesuarlar 16 Konix Kurflun Yelek Konix Lead Vest Belden Kemerli Kurflun Önlük Waist Belt Lead Apron We can produce customized products. Kifliye özel üretim yap labilmektedir.

www.sinbo.com.tr SBM 4705 Ekmek Yapma Makinası Kullanım Kılavuzu

www.sinbo.com.tr SBM 4705 Ekmek Yapma Makinası Kullanım Kılavuzu www.sinbo.com.tr SBM 4705 Ekmek Yapma Makinası Kullanım Kılavuzu BREAD MAKER Instruction Manual MACHINE À PAIN Mode d emploi BROTBACKAUTOMAT Gebrauchsanweisung PEKAČ KRUHA Upute za Uporabu (TR) Türkçe

Detaylı

İMALAT / PRODUCTION DİSTRİBÜTÖRLÜKLER / DISTRIBUTORSHIPS

İMALAT / PRODUCTION DİSTRİBÜTÖRLÜKLER / DISTRIBUTORSHIPS Tetisan endüstriyel klima konusunda 35 yıldır faaliyet göstermektedir. Uzmanlık konuları arasında; hijyen ortam (temiz oda) klima sistemleri ile tekstil klima sistemleri ön sırada gelmektedir. Hadımköy

Detaylı

STIMA. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Buharlı ütü Steam Iron. Steam Iron Instruction Manual Buharl Ütü Kullanma Kılavuzu

STIMA. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Buharlı ütü Steam Iron. Steam Iron Instruction Manual Buharl Ütü Kullanma Kılavuzu STIMA Buharlı ütü Steam Iron Instruction Manual Kullan m K lavuzu Steam Iron Instruction Manual Buharl Ütü Kullanma Kılavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Stima

Detaylı

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor Turkey is the heart and soul of our business Andreas Renschler Daimler AG Yönetim Kurulu Üyesi, Daimler Kamyon ve Otobüs Grubu Baflkan Daimler AG Board

Detaylı

Ç NDEK LER / CONTENTS

Ç NDEK LER / CONTENTS Ç NDEK LER / CONTENTS YIL / YEAR: 13 SAYI / ISSUE: 145 TEMMUZ / JULY 2008 GÜNDEM NEWS ITM 2009 a Kat l m çin Yo un Talep Var Demands are on the Rise to Exhibit at ITM 2009 ELYAF İPLİK FIBRE YARN Varyantlar

Detaylı

CEPHE SİSTEMLERİ FACADE SYSTEMS

CEPHE SİSTEMLERİ FACADE SYSTEMS CEPHE SİSTEMLERİ FACADE SYSTEMS A 138 Kalebodur Kalesinterflex Kalebodur Kalesinterflex 139 KALESINTERFLEX Kalesinter ex 1000x3000mm boyutlarında, 3mm kalınlığında porselen seramik levhadır. Mimari tasarımlara

Detaylı

ZTE MF58. 3G intelligent monitor. User Manual

ZTE MF58. 3G intelligent monitor. User Manual 3G intelligent monitor User Manual All rights reserved. No part of this publication may be excerpted, reproduced, translated or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including

Detaylı

Üretim Tesisleri Company Profile

Üretim Tesisleri Company Profile Şirket Profili Üretim Tesisleri Company Profile Production Plants O Söz konusu, Tekstil Terbiye Makineleri olunca, yılların makine imalat tecrübesi ve mühendislik altyapısı, her dönem değişen teknolojik

Detaylı

ANKASTRE ÜRÜNLER BUILT-IN APPLIANCES Встроенные продукции

ANKASTRE ÜRÜNLER BUILT-IN APPLIANCES Встроенные продукции ANKASTRE ÜRÜNLER BUILTIN APPLIANCES Встроенные продукции ANKASTRE FIRIN BUILT IN ELECTRIC OVEN Встраиваемая духовка KULLANMA KLAVUZU INSTRUCTION MANUAL Руководство по эксплуатации TR EN RU AR DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ,

Detaylı

G ood health is very important to people regardless

G ood health is very important to people regardless Türk Aile Hek Derg 2012;16(1):23-34 TAHUD 2012 Durum Raporu Position Paper doi:10.2399/tahd.12.023 Family medicine training in Turkey: some thoughts Türkiye de aile hekimli i e itimi: Baz düflüncüler Job

Detaylı

CSR Principles in International Business The development and publishing of this booklet was made possible through the financial contribution of the Human Rights Funds of the Consulate- General of the Kingdom

Detaylı

tam akl n zdaki! mekanlara

tam akl n zdaki! mekanlara 66 To spaces just you re thinking of! with Ege Seramik Ege Seramik ile, tam akl n zdaki! mekanlara Ege Seramik continuously develops its wide product range comprising floor, wall and porcelain tiles it

Detaylı

IFS FOOD V6 LIST OF AUDIT REQUIREMENTS. İnsan hakları sorumluluğunu yansıtmalı environmental responsibility

IFS FOOD V6 LIST OF AUDIT REQUIREMENTS. İnsan hakları sorumluluğunu yansıtmalı environmental responsibility Sıra No Requirements Gereklilikler KO/ Major/ NA 1 Kıdemli Yönetimin Sorumlulukları 1.1 Kurumsal Politika / Kurumsal İlkeler 1.1.1 The senior management shall draw up and Kalite ve gıda politikası asgari

Detaylı

İçindekiler / Index 32-33 2-3 4-5 34-35 34-35 6-7 36-37 8-9 38-39 10-11 12-13 40-41 14-15 42-43 16-17 44-45 46-47 18-19 20-21 48-49 50-51 22-23 56-57

İçindekiler / Index 32-33 2-3 4-5 34-35 34-35 6-7 36-37 8-9 38-39 10-11 12-13 40-41 14-15 42-43 16-17 44-45 46-47 18-19 20-21 48-49 50-51 22-23 56-57 İçindekiler / Index 2-3 Ophardt Hygiene Ophardt Hygiene Çöp Kovaları & Dış Alan Çöp Kovaları Outdoor Trash Cans & Wastebaskets 32-33 4-5 Hagleitner Innovative Hygiene & El Kurutma Makineleri Hagleitner

Detaylı

UMOR JUNIOR. Nem alma cihazı Dehumidifier. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

UMOR JUNIOR. Nem alma cihazı Dehumidifier. Instruction Manual Kullan m K lavuzu UMOR JUNIOR Nem alma cihazı Dehumidifier Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun yıllar sorunsuz çalıflması için tasarlanan ve üretilen Fakir Umor Junior Nem Alma Cihazını satın almıfl oldu unuz

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TASARIM YARIŞMALARI TANITIM KATALOĞU INDUSTRIAL DESIGN CONTESTS INTRODUCTION CATALOG

ENDÜSTRİYEL TASARIM YARIŞMALARI TANITIM KATALOĞU INDUSTRIAL DESIGN CONTESTS INTRODUCTION CATALOG ENDÜSTRİYEL TASARIM YARIŞMALARI TANITIM KATALOĞU INDUSTRIAL DESIGN CONTESTS INTRODUCTION CATALOG Metalden Mamul Ürünler Kategorisi / Profesyonel Metal Products Category / Professional Metalden Mamul Ürünler

Detaylı

FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT 2002. TURCAS PETROL A.fi.

FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT 2002. TURCAS PETROL A.fi. FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT 2002 TURCAS PETROL A.fi. V ZYON Hizmette 60 y l aflk n birikimle, ülkemizin ilk tercih edilen ve en sayg n akaryak t flirketi olaca z. VISION Building on more than 60 years

Detaylı

BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT

BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT TÜRKÇE ENGLISH 2005 ÇALIfiMA YILI YILLIK OLA AN GENEL KURULU Tarih: 10.03.2006 Saat: 11:00 Yer: Mengen Yolu Üzeri, Çaydurt Mevkii BOLU adresindeki fiirket merkezi

Detaylı

Çok Satanlar Programı / Best-Seller Program 2015/ 2016

Çok Satanlar Programı / Best-Seller Program 2015/ 2016 Çok Satanlar Programı / Best-Seller Program 2015/ 2016 www.berkemann.com ÇOK SATANLAR PROGRAMI 2015/2016 BEST-SELLER PROGRAM 2015 2016 KURULUŞ 1885 yılında Heinrich Ad. Berkemann, Berkemann şirketini Hamburg

Detaylı

High-Performance PLC from Baumüller sf 4. Fr-F740 EC Serisi Frekans nverteri sf 8. Easy 800 kontrol rölesi sf 10

High-Performance PLC from Baumüller sf 4. Fr-F740 EC Serisi Frekans nverteri sf 8. Easy 800 kontrol rölesi sf 10 Y l:1 Say :3 Haziran 2007 Otomasyon Sektör Gazetesi ISSN 1307-3591 Otomasyon'un Nabz Samsun'da Tutuldu IV. Otomasyon Sempozyumu ve Sergisi 23-24- 25 May s 2007 tarihlerinde Ondokuz May s Üniversitesi Yerleflkesi'nde

Detaylı

Sa l k ve güvenli e girifl

Sa l k ve güvenli e girifl TURKISH version Sa l k ve güvenli e girifl Küçük işletmelerde sa lık ve güvenlik An introduction to health and safety Health and safety in small businesses It s your business but we can help you look after

Detaylı

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED içindekiler ndex YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher zzet Karaca Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi

Detaylı

Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt r

Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt r May s-haziran / May-june 2006/ No.15 Sektörel Bak fl / Sectoral Outlook Umpafl Seramik Genel Müdürü Necmettin Arman; Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt

Detaylı

BLS-F BLS LAZER KESİM SİSTEMLERİ LASER CUTTING SYSTEMS

BLS-F BLS LAZER KESİM SİSTEMLERİ LASER CUTTING SYSTEMS BLS-F BLS LAZER KESİM SİSTEMLERİ LASER CUTTING SYSTEMS 1 İlk kuruluşu 1950 yılına dayanan Baykal Makine, metal sac işleme makineleri konusunda Türkiye nin önde gelen uzman imalatçı kuruluşu olup; metal

Detaylı

YAŞAM İÇİN FOR LIFE HAKKIMIZDA / ABOUT US 23-24

YAŞAM İÇİN FOR LIFE HAKKIMIZDA / ABOUT US 23-24 YAŞAM İÇİN FOR LIFE HAKKIMIZDA / ABOUT US 23-24 EMS OLARAK; ÜRÜN VE VE HİZMET KALİTESİNDEN TAVİZ VERMEDEN, SÜREKLİLİK VE KALICILIK HEDEFİYLE, SON TEKNOLOJİ AMBULANS VE MOBİL SAĞLIK ARAÇLARIMIZLA, ZAMANIN

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN GELECEĞİ THE FUTURE OF HEALTH TOURISM

SAĞLIK TURİZMİNİN GELECEĞİ THE FUTURE OF HEALTH TOURISM Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği nin Ücretsiz Yayın Organı Ocak-Şubat 2009 Yıl: 2 Sayı: 7 ISSN: 1308-0563 SAĞLIK TURİZMİNİN GELECEĞİ THE FUTURE OF HEALTH TOURISM TERMAL TURİZMİN BEŞİĞİ YALOVA YALOVA,

Detaylı

SAYI 23 Temmuz - Ağustos - Eylül 2012 ISSUE 23 July - August - September 2012

SAYI 23 Temmuz - Ağustos - Eylül 2012 ISSUE 23 July - August - September 2012 SAYI 23 Temmuz - Ağustos - Eylül 2012 ISSUE 23 July - August - September 2012 Tuğla gibi POS taşımaktan yorulmadınız mı? Ingenico nun iwl200 serisi, yükü azaltır, hız kazandırır. Ingenico saha çalışanları

Detaylı

Dağıtım ve Güç Transformatörleri Distribution & Power Transformers

Dağıtım ve Güç Transformatörleri Distribution & Power Transformers Dağıtım ve Güç Transformatörleri Distribution & Power Transformers 2 www.astorpower.com VİZYONUMUZ Ürün ve hizmet kalitesinde lider,uluslar arası rekabete hazır,en yeni teknolojiyi ve üretim tekniklerini

Detaylı

1 2 3 4 14 15 Editör Editor Değirmencilik sektöründe İDMA mevsimi İDMA season in milling sector Dünya hububat ve bakliyat işleme sektörleri, 04-07 Nisan tarihleri arasında İstanbul daki İDMA 2013

Detaylı

DAĞITIM VE GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ DISTRIBUTION AND POWER TRANSFORMERS

DAĞITIM VE GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ DISTRIBUTION AND POWER TRANSFORMERS DAĞITIM VE GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ DISTRIBUTION AND POWER TRANSFORMERS Firma ELTAŞ A.Ş. Ahmet Güre tarafından 7 Ocak 1981 de kurulmuştur. Ahmet Güre bugünkü yönetim kurulu başkanıdır. Bir aile şirketi olan

Detaylı