5N 1K ile bizi tanıyın; Biz Kimiz? Ne yaparız? Nasıl yaparız? Niçin Hipersoft? Neden ihtiyacınız var? Neredeyiz? 1/11

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "5N 1K ile bizi tanıyın; Biz Kimiz? Ne yaparız? Nasıl yaparız? Niçin Hipersoft? Neden ihtiyacınız var? Neredeyiz? 1/11"

Transkript

1 Sürekli değişen pazar koşullarında, yetkin seviyede bilgiye, hıza ve sistemli çalışmaya sahip olan firmalar, şüphesiz daha çok kazanca ve rekabet edebilme gücüne de sahip olacaklardır. Bunun gerçekleşmesi ise firmanın kaynaklarını etkin şekilde kullanması, fırsatları uygun yatırımlar ile değerlendirmesi ve dünyadaki gelişmelere hızlı uyum göstermesi gerekmektedir. Girişimlerinizin sürdürülebilir ve dünya pazarında rekabet edebilir olması için, size çözüm ortaklığı teklif ediyoruz. 5N 1K ile bizi tanıyın; Biz Kimiz? Ne yaparız? Nasıl yaparız? Niçin Hipersoft? Neden ihtiyacınız var? Neredeyiz? 1/11

2 KİMİZ? Firmamız, bugüne kadar tecrübelerini başarıya dönüştürmüş ve değişik alanlarda (özel sektör, kamu ve akademik alanda) kendilerini ispatlamış uzmanların katkılarıyla oluşmuştur. Uzmanlarımız, sizinle birlikte en iyi uygulamayı geliştirecek deneyime ve bilgi birikimine sahiptir. Firmamız sadece uzmanlar tarafından değil, çalışmalarında sinerjiyi ön planda tutan, takım üyeleri tarafından da ayakta tutulmaktadır. Takım çalışması, kaliteli hizmet, güven ve bilimsel altyapı, bizi biz yapan temel değerlerimizdir. Özgür Kurbanoğlu 2000 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü nden mezun oldu. ODTÜ İdari Bilimler Fakültesi, Avrupa Çalışmaları Bölümü nde yüksek lisansını 2004 yılında tamamladı. Şu anda Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü nde doktora programına devam etmektedir. TMMOB Mimarlar Odası na üyedir. Mazda- Herter Showroom Binası nın inşaatında Şantiye Şefi Yardımcısı olarak Ulusoy Planlama da, Tasarımcı/Drafter olarak Orta Doğu Mimarlık ve Mühendislik Grubu bünyesinde Kaya Konuray Mimarlık ta çalışmıştır. Ipek Yonetim ve Kalite Danışmanlığı Ltd. Şirketi nde 2001 yılından beri danışman ve eğitmen olarak görev almaktadır. Baş Denetçi Sertifikasını, 2005 yılında almıştır. Kalite Yönetim sistemleri, CE işaretleme ve proje yönetimi konularında Hipersoft Danışmanlık bünyesinde Kalite Yöneticisi olarak hizmet vermektedir. Umut Yılmaz Çetinkaya 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü nden mezun oldu. Yüksek lisansını Orta Doğu Teknik Üniversitesi nde Bilim ve Teknoloji Politikaları Bölümü ve aynı anda Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü nde yaptı. Halen Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Politikaları Çalışmaları Bölümü nde doktora programına devam etmektedir. TMMOB Makine Mühendileri Odası na üyedir. Mercedes Benz Türkiye ve Arçelik gibi büyük şirketlerin Ar-Ge departmanlarında çalıştı. Özköseoğlu Ltd. de ısıtma, soğutma ve fırın tasarımı, kurulması konularında uzmanlaştı. Milletvekili danışmanı olarak yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisinde görev yaptı. Avrupa Birliği, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından desteklenen çeşitli projelerde görev aldı. Proje yönetimi, kalite yönetim sistemleri ve CE işaretleme konularında Hipersoft Danışmalık bünyesinde Proje Koordinatörü olarak hizmet vermektedir. 2/11

3 Ayça Üzel 2000 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisansını Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Yerleşim Arkeolojisi Bölümü'nde yaptı. Halen Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi Bölümü'nde doktora programına devam etmektedir yılları arasında ODTÜ Yerleşim Arkeolojisi Bölümü'nde asistanlık yaptı, aynı zamanda ODTÜ TAÇDAM'ın yürüttüğü Bakü Tiflis Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Arkeolojik Değerlendirme projesinde çalıştı Aralık yılları arasında BTC (Bakü-Tiflis-Ceyhan) HPBH Projesi'nde, BP adına Lot C (Adana-Sivas) bölgesinde LTO Danışmanı olarak çevresel, toplumsal ve kültürel miras konularında denetim ve danışmanlık yaptı. Halen Hipersoft Danışmanlık bünyesinde kalite yönetim sistemleri, proje yönetimi ve çeviri alanlarında hizmet vermektedir. Başak Kurbanoğlu 2001 yılında Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü nden mezun oldu. Kimya Yüksek Mühendisi unvanını 2006 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden aldı. Halen Hipersoft Danışmanlık bünyesinde danışmanlık ve çeviri alanlarında hizmet vermektedir. Bu çekirdek kadronun dışında, her biri en az yüksek lisan eğitimini tamamlamış ve çeşitli projelerde görev almış danışmanlarımızdan oluşan bir havuzumuz bulunmakta ve çalışmalarda desteklerine başvurulmaktadır. 3/11

4 NE YAPARIZ? Firmamız, bugüne birlikte çalıştığı firmalara, TÜBİTAK desteklerinden Kalite Yönetim Sistemlerine, CE işaretlemesi için danışmanlıktan risk analizlerine, Avrupa Birliği Hibe Programları ndan ürünlerinin tasarımına kadar pek çok alanda hizmet vermiştir. Bu alanlarda çalışmak üzere konunun eğitimini almış ve/veya bu konuda tecrübe ile kendisini ispat etmiş kişilerle işbirliği yapılması için Hipersoft tarafından danışman havuzu oluşturmuştur. Faaliyet alanlarımız, 4 ana başlık halinde aşağıda sunulmuştur: 1) DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TÜBİTAK Hibeleri Kobi Ar-Ge Başlangıç Destek Programı: Ülkemizde, Ar-Ge faaliyetlerinin önemli bir bölümü büyük ölçekli işletmelerle sınırlı olup, ülke sanayinin %98'ini oluşturan KOBİ'lerin, Ar-Ge faaliyetleri istenilen seviyenin altındadır. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere yönelik strateji ve eylem planının temel amacı; KOBİ'lerin verimliliklerini, katma değer içindeki paylarının ve uluslararası rekabet güçlerinin artırılmasıdır. Bunun gerçeklştirilebilmesi için yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında KOBİ'ler tarafından yürütülen YTL bütçe ve 18 ay süre ile sınırlı ilk iki uygun proje TÜBİTAK tarafından desteklenmektedir. Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı: Programın amacı, firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların Araştırma-Geliştirme (Ar- Ge) çalışmalarını (yeni bir ürün üretilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeleri) teşvik etmektir. Sektör ve büyüklüğe bakılmaksızın, firma düzeyinde katma değer yaratan, Türkiye de yerleşik tüm işletmeler proje başvurusunda bulunabilir (kanuni merkezi ve iş merkezi yurtdışında bulunan işletmeler hariç). Destek süresi proje bazında azami 3 yıldır (zorunlu nedenlerle, en fazla 6 ay uzatılabilir). Yapılacak başvuru neticesinde, yukarıda belirtilen özelliklere sahip projelerin maliyetlerinin en fazla %60 ı TÜBİTAK tarafından desteklenmektedir. Avrupa Birliği Hibe Programları Türkiye nin AB üyelik süreci ile birlikte, Türkiye de faaliyet gösteren değişik sektör ve büyüklükteki KOBİ lerin, AB kaynaklarından faydalanma imkanları artmıştır. Bu çerçevede, AB nin çeşitli zamanlarda ilan etmiş olduğu 4/11

5 programlardan yerel yönetimler, kobiler, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları vb. organizasyonlar faydalanabilmektedir. Sağlanan hibeler ile ilgili genel bilgi aşağıda verilmiştir: Türkiye genelinde sivil toplum örgütleri tarafından geliştirilen sosyal içerikli (istihdam, eğitim, çevre, sağlık, yönetişim, demokratik haklar vb.) projelere hibe verilmektedir. Bölgesel kalkınmanın sağlanması için, Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanan proğramlar, AB tarafından finanse edilmektedir. Bu desteklerin miktarı veya süresi açılan proğrama göre değişmektedir. Ayrıca düzenlenen bölgesel kalkınma proğramları çerçevesinde, KOBİ lerin makine ve ekipman alımı, personel eğitimi, nitelikli iş gücü istihdamı vb faaliyetleri kapsayan projeleri Euro ya kadar desteklenmektedir. Ayrıca, AB nin başlıca Topluluk Proğramı olan ve temel amaçları arasında, Avrupa nın bilimsel ve teknolojik temelinin güçlendirilmesi, endüstriyel rekabetin desteklenmesi ve ülkeler arası işbirliğinin teşvik edilmesini amaçlayan 7. Çerçeve Proğramı ndan üniversiteler, araştırma merkezleri, kamu kurumları, sanayi kuruluşları ve sivil toplum örgütleri faydalanabilmektedir. Bunların yanısıra, tüzel kişiliğe sahip olan veya olmayan KOBİ lerin de başvuruları teşvik edilmektedir. Sağlanacak mali destek, proje teklif çağrılarında belirtilen şartlara sahip projelerin, hakemler tarafından objektif bir şekilde değerlendirilmeleri sonucunda verilmektedir. Bunlarun dışında, TÜBİTAK, TTGV (Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı), Dünya Bankası ve Avrupa Birliği nin sağladığı hibe ve krediler için uzman kadromuzla temasa geçebilirsiniz. CE (Avrupa ya Uygunluk) Üretmiş olduğunuz malın satılması ve satış sonrası servis gibi hizmetlerinizin doğru verilmesi için Avrupa ya uygunluk (CE) belgesi gerekli hale gelmektedir. Bu belge alındığı taktirde, işinizde rakiplerinizden bir adım önde olursunuz. Bu uygunluk beyanına Türkiye iç pazarı için de yurtdışına ihracat için de ihtiyacınız bulunmaktadır. Kalite Yönetim Sistemleri Kalite Yönetim Sistemi: Kalite Yönetim Sistemleri nin günümüzde ulaştığı tanımın içinde köklü yeri olan bir standarttır. Bu kalite yönetim sistemini uygulamak için yapılan çalışmanın odak noktasını, süreç yönetimi yapısı oluşturur. Bu yönetim sisteminin gelgelendirilnesi devlet ihalelerinde şart koşulmaktadır. 5/11

6 ISO 13485:2003 Tıbbi Cihaz Üreticileri için Kalite Yönetim Sistemi: Medikal cihazlar için Kalite Yönetim Sistemi çerçevesini oluşturan bu standart Kalite Yönetim Sistemi Standardı üzerine kurulmuştur. Bu sistem 'e göre daha kapsamlıdır ve daha fazla zorunluluk içerir. Kurumun kusurlarını daha yüksek bir sorumluluk anlayışıyla üstlenmesini sağlayacak şekilde bir omurga oluşturulmasını şart koşar. Buda medikal cihaz üreticileri için vazgeçilmez ve aranan bir sistemdir. Bu sayede CE (Avrupa ya uygunluk) belgesi için kalan şartları da yerine getirerek belgeyi alabilirler. ISO Çevre Yönetim Sistemi: Süreç yönetimi mantığıyla çalışan bir başka yönetim sistemi standardı da ISO Çevre Yönetim Sistemidir. SEÇ (Sağlık-Emniyet-Çevre) altyapısıyla ve gibi kalite yönetim sistemleriyle kolaylıkla tümleşik hale getirilebilir. Özellikle de bu yapısıyla, Çevre Bakanlığı tarafından tavsiye edilir hale gelmiştir. Ayrıca inşaat ve yapı taahhüt işleri gibi bazı hizmetler için yapılan ihalelerde, ISO devlet tarafından tercih sebebi, hatta inşaat yapılan bölgelerin belediyeleri tarafından zorunlu olarak istenmektedir. OHSAS İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sistemi: İsçi Sağlığı ve İş Güvenliği veya daha kapsamlı olarak Mesleki Güvenlik kavramı SEÇ (Sağlık-Emniyet-Çevre) üçgeninin içerisinde yer almaktadır. Bu yönetim sistemi kapsamında diğer yönetim sistemlerinde de yer alan risk yönetimi kavramı ön plana çıkmakta ve mesleki güvenlik için önemi vurgulanmaktadır. Özellikle mesleki risk öngörüsünün yüksek olduğu sektörlerde, inşaat, yapı ve taahhüt işlerinde bu sistem kurulmakta ve yürütülmektedir. Özellikle tehlikeli ortamlarda çalışanların bu sistemle korunması ve sistemin doğru işletilmesi, işletmenin hem yuksek meblağlı tazminatlar ödemesi olasılığını azaltır hem de çalışanların daha verimli çalışmalarını sağlar. HACCP Gida Ürünleri için Kritik Kontrol Noktaları ve Tehlike Analizi: Gıda üretimi yapılan her işletmede gıdanın güvenliği önemlidir, bu sistem hem müşteri hem de işletme sahiplerinin sağlığının korunmasını sağlar. Ayrıca gıda işleme konusunda da sağlık gereklerinin sağlandığı anlamına gelmektedir. Turistik işletmelerde de kullanılan bir sistemdir. Risk Yönetimi: Risk yönetimi danışmanlık hizmetlerini verdiğimiz dışındaki Yönetim Sistemlerinin hepsinin ortak özelliklerinden birisidir. Ayrıca CE İşaretleme prosedürünün bir parçasıdır. 6/11

7 2) EĞİTİM HİZMETLERİ Proje Çevrim Yönetimi (PCM): Özellikle Avrupa Birliği nin dış yardım projelerinin yönetimine yönelik faaliyetlerde kullanılan Proje Çevrim Yöntemi beş aşamadan (Programlama, Tanımlama, Ön değerlendirme, Uygulama, Değerlendirme ve Denetim) oluşmaktadır. 3 ana prensip üzerine kurulu olan Yöntem de her aşamada karar alma mekanizmaları ve süreçleri tanımlanmakta; her aşama bir sonraki aşama ile uygun olarak gelişmekte; ve düzenli bir şekilde işleyen geribildirim ve kurumsal öğrenim sürecinin bir parçası olarak izleme ve değerlendirme sonuçlarına bakarak yeni programlama ve proje tanımlama gerçekleştirilmektedir. Bu Yöntem in işletmeniz tarafından uygulanması, firmanızın daha ileri seviyede kurumsallaşması ve profesyonelleşmesi için itici bir güç olacaktır. Girişimcilik Eğitimi: Eğitim kapsamında girişimcilere iş kurma ve yönetme, iş planı hazırlama, pazarlama planı hazırlama gibi konularda eğitimler verilerek; kuracakları işletmelerin daha uzun ömürlü ve verimli olması, karşılaşabilecekleri sorunları önceden tahmin edip ona göre çözüm üretmeleri gibi, bir işletmenin sağlıklı olarak kurulması ve/veya geliştirilmesi için gerekli olan temel niteliklerin kazandırılması amaçlanmıştır. Kalite Yönetim Sİstemleri Eğitimleri: Temel Kalite Kavramları eğitiminden kuruluş içi kalite denetçisi eğitimlerine kadar pek çok konuda eğitim faaliyetlerimiz Kalite Yönetim Sistemleri danışmanlığı hizmetleri ile beraber verilmektedir. 3) TASARIM Endüstri ürünleri tasarımı konusunda hizmet veren tasarımcılarımız bulunmaktadır. Ayrıca şirketinizin tanıtımı da bir tasarım konusudur. Değişik tanıtım ihtiyaçlarınızı karşılayacak kadrolarımız ve kaynaklarımız bulunmaktadır. 4) YAZILIM Firmamız sizin internet üzerinden tanıtımınızı yapmakta, yazılım ihtiyaçlarınızı da karşılamaktadır. Yönetim sistemlerinizi bilgisayar ortamına taşımak için çalışmalarımız sürmektedir. Başvurunuz durumunda uzman kadromuz sizinle temas kuracaktır. 7/11

8 NASIL YAPARIZ? Bu sorunun cevabı daha önce çalıştığımız kuruluşlardan alınabilir. Bazı Referanslarımız SEKTÖRÜ DURUMU TELEFON AYAN GRUP(AMBULANS) Erdinç AYAN 2002 MOODY International' dan Belge aldı ANKARA 2002 Türk Loydu'ndan Belge Aldı ANKARA 2003 Tamamlandı ANKARA Medikal ERNA Medikal Ali Rıza AKTAY ISO 13485:2003, CE 2004 Tamamlandı ANKARA, ISO 13485:2003, CE 2005 ORKI'den Belge aldı ANKARA Mikron Makina ISO 13485:2003, CE 2005 ORKI'den Belge aldı ANKARA Aygün Cerrahi Aletler Mehmet AYGÜN ISO 13485:2003, CE 2006 ORKI'den Belge aldı SAMSUN ALFA Kazan 2002 TÜV' den Belge aldı ANKARA Çelik ROTA Mühendislik Alpay PÜREN 2003 Tamamlandı Yapı Malzemeleri MEPSER Birol UZUN (TR-90) AHED Plastik Tamamlandı TRABZON MOODY International' dan Belge aldı ANKARA 2003 Tamamlandı Müteahhitlik Hizmetleri Turgut ACAR, ISO 14001, OHSAS Türk Loydu'ndan Belge Aldı Türk Loydu'ndan Belge Aldı ANKARA ANKARA EV-TEM Temizlik Maddeleri 2002 Tamamlandı ANKARA Kimya Ekin Kimya 2003 Tamamlandı Tekstil Makineleri ALKAN Makine Atasoy Tekstil Selim ATASOY ve CE (TR-90) 2003 Tamamlandı Tamamlandı TRABZON Kamu TÇMB - KÇK 2002 TSE' den Belge Aldı ANKARA Döküm AKAD Döküm 2002 Tamamlandı Lastik 2002 Tamamlandı Makine Atasoy Makine Recep ATASOY (TR-90) 2007 Tamamlandı TRABZON Gıda Alemdar Gıda Oktay ALEMDAR (Kırsal Kalkınma) 2007 Tamamlandı Atsanlar Gıda Ümit ATSAN (Kırsal Kalkınma) 2007 Tamamlandı Un ve Unlu Mamulleri Murat Unlu Mamulleri Murat KAÇAK (TR-90) 2007 Tamamlandı TRABZON 8/11

9 NİÇİN HİPERSOFT? Hipersoft tümleşik hizmet anlayışıyla çalışır. Müşterilerinin ihtiyaçlarını ön planda tutar. Müşterilerinin gizlilik gibi ihtiyaçlarını saygıyla karşılar ve gerekli olduğunda onların onaylarını almadan harekete geçmez. Müşterilerine gelişme imkanı sağlar, onların henüz yetersiz oldukları alanları görmelerini ve karşılık olarak hizmet almalarını sağlar. Müşterilerinin olabildiğince kendilerine yeterli olmalarına çaba gösterir. Hibeler NEDEN İHTİYACINIZ VAR? Türkiye'de firmaların büyük ölçüde fason üretime yöneldikleri, kendi markalarını yaratmakta ve kendi ürünlerini pazarlamakta güçlük çektikleri bilinen bir gerçektir. Ülke imajının ve markanın olmaması, bu isletmelerin rekabet gücünü büyük ölçüde zayıflatmaktadır. Firmalar kendi markasını yaratmadıgı ve kaliteli üretime önem vermedigi sürece, bu gelismeler karsısında rekabet avantajı yakalaması olanaksızdır. Özellikle sanayilesme ve teknoloji seviyeleri yüksek gelişmiş ülkeler ile rekabet, firmaların maliyetleri düsürmelerini ve ileri teknoloji ile kaliteli üretim yapmalarını zorunlu hale getirmistir. Son yıllarda maliyet avantajları arasında en önemlilerinden olan ucuz isgücü ve hammadde avantajını kaybeden firmalar, artan rekabete uyum saglamak için yeni teknoloji yatırımlarına ihtiyaç duymaktadır. Bu ise, yeni firmaların çeşitli fonlar ile desteklenmelerini zorunlu hale getirmistir. Yukarıda bahsettiğimiz hibelerden ve diğer desteklerden faydalananan bir firma, iç pazardaki payını, yabancı rakiplerine karşı koruyabilecek; yeniden yapılanma sayesinde firmanın hesaplı ve kaliteli ürünleriyle ihracatı kolaylaşacak; yabancı ülkelerde kurulan stratejik ortaklıklar ve işbirliği ile üretim ve pazarlama ağını dünya ölçüsünde genişletebilecek; ve rekabet gücünü sürekli olarak geliştirebilecektir. Avrupa Birliği nde Mevzuat Avrupa ya uygunluk (CE) ile İlgili Mevzuat Avrupa da bir seri yönetmelik ile piyasada dolaşımda olan malların nitelikleri ve üreticilerin gereklilikleri tespit edilmiştir. Hiçbir üretici veya pazarlayıcı firma, Avrupa Birliği nde bu yönetmelikler dışında bir davranış sergileyemez. Bu uygunluk CE markasıyla belgelenmektedir. Türkiye henüz Avrupa Birliği üyesi olmadığı için Türkiye deki kuruluşlar bu belgelendirmeyi tek başlarına yapamamaktadır. 9/11

10 Kalite Yönetim Sistemleri Avrupa Birliği ülkeleri özellikle tüketicinin güvenliğini sağlamak için her sektörde Kalite Yönetim Sistemlerini desteklemektedir. Kalite Yönetim Sistemleri CE markalama için bir basamak da oluşturmaktadır. Bu sebeplerden Kalite Yönetim Sistemleri Avrupa Birliğindeki ve Türkiye gibi aday ülkelerde desteklenmektedir. Türkiye de Mevzuat Avrupa ya Uygunluk (CE) ile İlgili Mevzuat 2006 yılının birinci gününden itibaren Avrupa Birliğinde mevzuatın temel taşları olan Yönetmelikler Türkiye de yürürlüğe girmiştir. Artık Tıbbi Cihazlar ve Yapı Ürünleri gibi pek çok alanda yerli pazarda da Avrupa ya uygunluk aranmaktadır. Kalite Yönetim Sistemleri Devlet kurumları tarafından açılan ihalelere girerken Kalite Yönetim Sistemleri konusundaki gereklilikler arttırılmıştır. Kalite Yönetim Sistemleri, Medikal ve İnşaat Sektörlerinde çalışan şirketler öncelikli olmak üzere bütün kurumsallaşma sürecindeki bir şirket için olmazsa olmazlar içerisindedir. Eğitim Firmamız tarafından verilen Proje Çevrim Yönetimi ve girişimcilik eğitimleri ile birlikte, bir taraftan yeni işletme kuracak olanlar, diğer taraftan işletmesini ileri seviyede kurumsallaştırmak ve profesyonelleştirmek isteyen girişimciler, ihtiyaç duydukları altyapıya ve gerekli olan tüm desteklere bu eğitimler sayesinde sahip olacaktır. Tasarım Özellikle tasarım konusu kurumsallaşmış şirketlerde bile dışarıda tutulan ve sistematiği kolaylıkla sindirilemeyen bir başlıktır. Biz bünyemizdeki tasarımcılarımız ve çözüm ortaklarımızla size bu hizmeti de izlenebilir ve düzenli olarak vermekteyiz, ArGe departmanınızın desteklenmesi sırasında bu konudaki bilgilerimiz sayesinde isabetli çalışma olanağı ve uygun bir ortam sağlamaktayız. Yazılım Uzmanlara göre klasik firma mantığının e-dünyada başarılı bir strateji izemesi pek mümkün değil. Sitelerin dolayısıyla da firmaların internette tanınmaları gerekiyor. Böylece, klasik anlamda TV reklamları vermek için ayrılan kaynaktan daha azını kullanarak, daha verimli ve doğrudan tanıtım yapılabiliyor. 10/11

11 NEREDEYIZ? Adres ve telefonlar Hipersoft Danışmanlık Tasarım Yazılım Tunali Hilmi Caddesi 85/ Kavaklidere, Ankara Telefon: Faks: web'de adresimiz e-posta : : Özgür Kurbanoğlu: e-posta : GSM : Umut Yılmaz Çetinkaya: e-posta : GSM : /11

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka GİRİŞİMCİ VE YATIRIMCILAR İÇİN Eureka Yatırım Destek Ofisleri Yatırım Destek Ofisleri KDV İstisnası Teknogirişim Sermaye Desteği İŞKUR Kırsal Kalkınma Destek Programı San-Tez tent Destek Programı Yatırım

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

Benim Projem Destek Rehberi Yapı Kredi KOBİ lerin yanında!

Benim Projem Destek Rehberi Yapı Kredi KOBİ lerin yanında! yapıkredi.com.tr 444 0 448 Benim Projem Destek Rehberi Yapı Kredi KOBİ lerin yanında! İçindekiler Yapı Kredi KOBİ Bankacılığı 1 KOBİ lere hibe ve destek programları Destek programlarından hangi konularda

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI

ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi A Blok Beşevler/Ankara/TÜRKİYE BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ... 3 Teknogirişim Sermayesi Desteği... 3 SAN

Detaylı

İPEKYOLU YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) KALKINMA AJANSI

İPEKYOLU YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) KALKINMA AJANSI İPEKYOLU KALKINMA AJANSI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) GAZİANTEP, 2011 I Bu belgenin yayınlanmasında bizlere değerli katkılarını esirgemeyen; Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylı

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri 1 ÖNSÖZ Bilindiği gibi ulusal ve uluslararası dolaşımda olan, hibe veya uygun ödeme koşullarında kredi sağlayan, birçok fon kaynağı bulunmaktadır. Ajans olarak faaliyet gösterdiğimiz TRB2 bölgesinde bu

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

KOBİ ler ve Girişimcilik

KOBİ ler ve Girişimcilik KASIM 2012 YIL: 24 SAYI: 287 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi KOSGEB Başkanı Mustafa KAPLAN ile Röportaj Türkiye de İnovatif Girişimcilik Dördüncü Avrupa KOBİ Haftası Önce

Detaylı

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Başkan dan Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Ömer Cihad Vardan MÜSİAD Genel Başkanı Türkiye nin küresel düzeyde en önemli rakipleri arasında yer alan G. Kore, Malezya, Endonezya, Brezilya, G.

Detaylı

ADANA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI

ADANA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI ADANA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017 ÖNSÖZ Serbest piyasa ekonmisini benimsemiş ülkelerde kalkınma özel sektör eliyle gerçekleştirilmektedir. Bu yüzden, özel sektörün güçlü ve rekabet edebilir

Detaylı

BORSA DIŞI ŞİRKETLER İÇİN FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMA STANDARTLARI: YOİKK 2011

BORSA DIŞI ŞİRKETLER İÇİN FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMA STANDARTLARI: YOİKK 2011 BORSA DIŞI ŞİRKETLER İÇİN FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMA STANDARTLARI: Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Tavsiye Edilen Taslak Format * YOİKK 2011 * Bu rapor 2010 yıl sonu gecerli olan mevzuat hükümlerine göre

Detaylı

KOBİ LERİN FİNANSMANA ERİŞİMİ ve YARARLANABİLECEKLERİ DESTEK PROGRAMLARI

KOBİ LERİN FİNANSMANA ERİŞİMİ ve YARARLANABİLECEKLERİ DESTEK PROGRAMLARI KOBİ LERİN FİNANSMANA ERİŞİMİ ve YARARLANABİLECEKLERİ DESTEK PROGRAMLARI ABİGEM KOORDİNASYON BİRİMİ TOBB AB Daire Başkanlığı Oya ERSÖZ Tuğçe ERSAN Ağustos 2010 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ)

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 2. STRATEJİ BELGESİ ÖZETİ... 3 3. MEVCUT DURUM... 5 3.1. TASARIMLARA İLİŞKİN YASAL ÇERÇEVE VE TASARIM BAŞVURULARI... 5 3.2. EĞİTİM... 10 3.3. MESLEKİ ÖRGÜTLENME... 12 3.4. TASARIMA

Detaylı

Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu.

Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu. Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu.tr TÜBİTAK, TEKNLJİ VE YENİLİK DESTEK PRGRAMLARI BAŞKANLIĞI

Detaylı

PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ. hedeflerinizi kolaylaştıran çözümler. www.noktadanismanlik.net

PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ. hedeflerinizi kolaylaştıran çözümler. www.noktadanismanlik.net PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ hedeflerinizi kolaylaştıran çözümler www.noktadanismanlik.net PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 2008 yılında Kayseri de kurularak faaliyetlerine başlayan Nokta Danışmanlık,

Detaylı

HEDEF 2023: AR-GE OLMADAN ASLA!

HEDEF 2023: AR-GE OLMADAN ASLA! 38 EKONOMİK FORUM HEDEF 2023: AR-GE OLMADAN ASLA! CUMHURİYETİN 100. YILINA RASTLAYAN 2023 İÇİN TÜRKİYE NİN BÜYÜK HEDEFLERİ VAR: DÜNYANIN İLK EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİ ARASINA GİRMEK, 500 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Detaylı

TÜBİTAK KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu uygulama esaslarının amacı; Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler

Detaylı

ASKAN-DER ANADOLU SANAYİSİNİ KALKINDIRMA VE GİRİŞİMCİLİK DERNEĞİ

ASKAN-DER ANADOLU SANAYİSİNİ KALKINDIRMA VE GİRİŞİMCİLİK DERNEĞİ ASKAN-DER ANADOLU SANAYİSİNİ KALKINDIRMA VE GİRİŞİMCİLİK DERNEĞİ PROJE ADI: ÜNİVERSİTE, SANAYİ, DEVLET İŞBİRLİĞİ PROJESİ PROJE TANIMI VE GENEL AMAÇLAR: Üniversite, Sanayi, Devlet İşbirliği projesi, üniversite

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI 2012 YILI AJANS FAALİYET RAPORU

DİCLE KALKINMA AJANSI 2012 YILI AJANS FAALİYET RAPORU DİCLE KALKINMA AJANSI 2012 YILI AJANS FAALİYET RAPORU Sunuş Ajans, 2011-2013 yılları için aynı stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda ortak bir vizyona ulaşmak üzere TRC3 Bölgesi ndeki bütün paydaşlarla

Detaylı

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU - 1 - İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GRAFİKLER... 5 ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 8 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 9 A. GENEL BİLGİLER... 11 A.1. Misyon ve Vizyon... 11 A.2. Yetki,

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI STRATEJİK PLAN

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI STRATEJİK PLAN ESKİŞEHİR TİCARET ODASI STRATEJİK PLAN 2012-2015 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. BÖLÜM: GİRİŞ 3 2. BÖLÜM: STRATEJİK PLANLAMA YAKLAŞIMI 5 3. BÖLÜM: DURUM ANALİZİ 5 3.1 - Tarihsel Gelişim 5 3.2 - Yasal Yükümlülükler

Detaylı

TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*)

TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı,

Detaylı

İzmir Kümelenme Stratejisi

İzmir Kümelenme Stratejisi 2 İzmir Kümelenme Stratejisi 2013-2018 Bu Strateji Belgesi, İzmir Kümelenme Stratejisinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında, Zobu Danışmanlık uzmanları M. Hakan ZOBU ve Fevzi DOĞU tarafından hazırlanan

Detaylı

Değerlerimiz. A. İşletmenin Vizyonu, Misyonu, Değerleri ve Stratejisi. Vizyon: Misyon: Değerler: Çözümcülük. Yaratıcılık. Güvenilirlik.

Değerlerimiz. A. İşletmenin Vizyonu, Misyonu, Değerleri ve Stratejisi. Vizyon: Misyon: Değerler: Çözümcülük. Yaratıcılık. Güvenilirlik. Doğtaş Mobilya 1972 yılında Hacı Ali Doğan ın Doğan Mobilya yı kurması ile Doğan ailesi mobilyacılık sektörüne ilk adımını atmıştır.1987 yılında Hacı Ali Doğan altı oğlu ile birlikte Biga da Doğtaş A.Ş.

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER)

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) tmmob makina mühendisleri odası ODA RAPORU KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) Genişletilmiş Dördüncü Baskı Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Nisan 2012 Yayın No: MMO/583 tmmob

Detaylı

Spot Dosya CAP. Aysel Sabuncu Beyin Araştırmaları Merkezi BİL-TEL. Girişimcilerimize Devlet / Kamu Desteği ni sorduk.

Spot Dosya CAP. Aysel Sabuncu Beyin Araştırmaları Merkezi BİL-TEL. Girişimcilerimize Devlet / Kamu Desteği ni sorduk. ISSN:2148-5585 Mayıs, 2015 - Dört ayda bir yayınlanır. Spot Dosya Girişimcilerimize Devlet / Kamu Desteği ni sorduk. İşbirliğinin Böylesi Girişimcilerimizi YAŞAR & BEDÜK ile buluşturduk. CYBERPARK IN YENi

Detaylı

GROUP ADAMS BELGELENDİRME DANIŞMANLIK GROUP ADAMS ACADEMY GROUP ADAMS. www. groupadams. org

GROUP ADAMS BELGELENDİRME DANIŞMANLIK GROUP ADAMS ACADEMY GROUP ADAMS. www. groupadams. org GROUP ADAMS, Ulusal sermayenin ve ulusal beyin gücünün meydana getirdiği, güçlü mali ve teknik imkanları ile; ülkemiz kalite alt yapısının oluşumunda temel yapı taşlarından biri olmayı hedefleyen ve bu

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı