İçindekiler Contents

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İçindekiler Contents"

Transkript

1

2

3 İçindekiler Contents OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi Derneği Adına Küme Yönetim Kurulu Başkanı Murat ATAMAN on behalf of OSTİM Medical Industry Cluster Association Chairman of the Board Gülnaz KARAOSMANOĞLU İzleme ve Geliştirme Monitoring and Development Oğuz ÜNAL Küme Koordinatörü Cluster Coordinator Ayhan KARABULUT Koordinatör Yardımcısı Vice - Coordinator Ali KAYA Proje Sorumlusu Assistant Cluster Coordinator Bora YAŞA Dış Ticaret Uzmanı Foreign Trade Expert OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi OSTİM Medical Industry Cluster 100. Yıl Bulvarı No:101/A Ostim-ANKARA T.: F.: Uygulama Desingned & Printed by İçindekiler Contents Ostim e Hoşgeldiniz Welcome Ostim...04 OSTİM OSTİM...07 Ostim Medikal Sanayi Kümelenmesi Tanıtımı About Ostim Medical Industry Cluster...10 Medikal Sanayi Kümelenmesini Projeleri Medical Industry Cluster Projects...13 Firma Sayfaları Advertising Pages...22 OMEDYA A.Ş. - MART 2013 / ANKARA / 3.Baskı OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi 2013 OSTİM Medical Industry Cluster

4 Dr. Saim KERMAN T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurum Başkanı R.T Ministry of Health President of Turkish Medicine And Medical Equipment Institute Tıbbi cihaz sektörü son yıllarda üretim, ithalat ve ihracatta hareketliliği ivmelendiren sektörlerin başında yer almaktadır. Özellikle son yıllarda Türk sağlık sektörünün sağlıklı politikalar ile desteklenmesi ve gelişmesi sonucu, yeni ve özel kaliteli sağlık hizmeti talebinin artması, sağlık teknolojilerindeki yerli payın artırılması gerekliliğine öncülük etmektedir. Bu gereklilikle beraber, biyomedikal mühendisliği alanındaki gelişmeler de sağlık sektöründe teknolojik tıbbi cihazların kullanımı giderek artmaktadır. Yüksek teknoloji sektörleri içerisinde değerlendirilen tıbbi cihaz sektörü, ülkemizde Ar- Ge çalışmalarında ciddi başarılar yakalamıştır. Bu doğrultuda yerli üretimin ve Ar-Ge düzeyinin hızla geliştiği ve sektörün teknoloji ve innovatif ürün kapasitesinin gün geçtikçe arttığı görülmektedir. Bu bağlamda Dünyanın ve ülkemizin tıbbi cihaz ihtiyaçlarının karşılanmasında yerli üretimin payını arttırma hedefi ile bir araya geldiği Ostim Medikal Sanayi Kümelenmesi gibi çalışmaların başarısı önem arz etmektedir. Bu sebeple, ilgili üniversitelerin, fakültelerin ve teknokentlerin ülkemize sağladığı katma değerler düşünülerek desteklerini devam ettirmeleri ve çalışmalara aktif olarak katılım göstermeleri gerekmektedir. Tıbbi cihaz sektörünün Ankara da daha rekabetçi ve görünür olmasını sağlayan OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesinin çalışmalarına aynı başarı ve özveriyle devam etmesini, aynı zamanda rekabetçi bir anlayışla, teknoloji, teknik beceri ve üretim düzeyi yüksek, gelişime, yenilikçiliğe açık ve yerli üretime destek veren benzer çalışmaların da sürdürülmesini dilerim. The medical equipment sector, in the recent years, is leading sector which accelerate the dynamism in production, import and export. As a result of the Turkish health sector being supported and developed by the reliable policies in the recent years, the increase in the demand for new and quality private health services pioneers the necessity in increasing the local share in medical technologies. Along with this necessity, in the advancements in the field of biomedical engineering the use of the technological medical equipment in health sector is gradually increasing. The medical equipment sector which is considered as one of the high technological sectors, has achieved considerable successes in R&D in our country. In this respect, it is obviously seen that local production and R&D rapidly increase and the technological and innovative capacity of the sector scales up day by day. In this sense, the success of studies such as Ostim Medical Industry Cluster which has come together with an aim to increase the local share in meeting the medical equipment needs of our country and the world has an importance. For this reason, it is necessary that the universities, faculties and Technopolises continue their supports with the added value in mind that this provides to our country. I wish Ostim Medical Industry Cluster which makes the medical equipment sector in Ankara be more competitive and stick out, to continue on their studies with the same success and enthusiasm, and also at the same time I wish the similar studies of which the level of technology, technical ability and production is high, open for innovation and supporting the local production to be continued in a vision for competitiveness. 2 OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi 2013 OSTİM Medical Industry Cluster

5 Ulusal ekonomilerin bilgi ve iletişim çağıyla değişen rekabet yapısından olumlu etkilenmelerinin yolu doğru stratejiler uygulayarak bölgesel ekonomilerin rekabetçiliğini artırmaktan geçer. Bu stratejik yaklaşımlardan biri de; gelişen piyasalar, değişen tedarik zinciri yapıları ve ortaklaşa rekabet deneyimleri üzerine şekillenen kümelenmedir. Kümelenme, katma değerli ihracatın geliştirilmesi, bölgelerdeki değer zincirlerinin kuvvetlenmesi ve ortaklaşa rekabet kültürünün gelişerek uzun vadede ekonomik büyümeye katkının garanti altına alınması için önemli bir enstrümandır. Bakanlığımız kümelenme anlayışı ile hazırladığı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında yürüttüğü URGE projeleri ile işbirliği kuruluşları proje sahipliğinde üye firmaların ihracat kapasitesini arttırmaya yönelik ihtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık ve yurtdışı pazarlama faaliyetlerini desteklemektedir. OSTİM bünyesinde gerçekleştirilmekte olan Medikal Sanayi Kümesi İhracat Kapasitesini Geliştirme projesi kapsamında gerçekleştirilen ihtiyaç analizi doğrultusunda OSTİM Medikal Kümesinde yer alan firmaların ortak sorunları ortaya konulmuş, ortak fırsatları belirlenmiş ve bu çerçevede Eğitim Faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Ortak vizyon anlayışı içerisinde Kümede yer alan firmaların ihracat potansiyelini açığa çıkaracak ve ihracat kapasitelerini arttıracak diğer eğitim, danışmanlık ve pazarlama faaliyetlerinin devamlılığı firmaların uluslararası rekabetçiliğinin arttırılmasında büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda OSTİM Medikal Kümesinin değer yaratacak faaliyetleri ve çalışmaları Kümede bulunan firmalara ve medikal sektörüne yeni açılımlar getirecektir. The only way for national economies to be positively affected by the competitiveness structure which evolves with the information and communication age is to increase the competitiveness of the regional economies with the right policies. One of these strategic approaches is the clustering that is structured on the developing markets, changing supply chain structures and common competition experiences. Clustering is an important instrument for the development of the value added export, strengthening of the value chains in regions and guaranteeing of the share in economic growth in long term by developing the common competition culture. Our ministry supports the needs analysis, trainings, consultancy and export activities aimed for the increase of the export capacities of the member companies cooperating within the project with the SDIC project run within the concept of the Notice for Support for the Development of International Competitiveness which has been prepared in a vision for clustering. The common issues of the companies in the OSTİM medical cluster are presented in line with the needs analysis performed within the concept of Medical Industry Cluster Development of Export Capacity project which is run within OSTİM; the common opportunities have been determined and training activities have been performed in this framework. The continuity of the other training, consultancy and marketing activities which will reveal the export potential and increase the export capacities of the companies within the cluster with a common vision has an importance in the increase of the international competitiveness of the companies. In this sense, the studies and activities of the OSTİM medical cluster which will create value will bring initiative to the companies in the cluster and the medical sector. OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi 2013 OSTİM Medical Industry Cluster

6 OSTİM e hoşgeldiniz Welcome to Ostim ORHAN AYDIN OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Chairman of the Board Eğer, Kaliteli ve ucuz üretim yaptırmak, Üretim mühendisliği bilgisi ve tecrübesi gelişmiş çözüm ortaklarıyla çalışmak, Ürün almak, Ürünlerinizi satmak, Yerinde üretim ve taahhüt işleri yaptırmak, üretim ve taahhüt projelerinde yer almak, Rekabetçi ve yenilikçi projelerin bir parçası olmak, Türkiye pazarına açılmak, Türk Kobileri ile birlikte yurt dışı pazarlara açılmak, Ucuz ve kaliteli üretim alt yapısına sahip bir sanayi bölgesinde yatırım yapmak, Birçok sektör ve iş kolunda faaliyet gösteren firmalarla işbirliği içinde üretim yapmak Firmanızın ihtiyaç duyduğu eğitim, danışmanlık, Ar-Ge, tanıtım ve pazarlama gibi destek hizmetlerini uygun koşullarla almak istiyorsanız, hepsi ve daha fazlası Ostim de var Ostim olarak, bölgesel ve ulusal kalkınma sürecinde, küresel rekabette yeni faktörleri, yeni oluşumları ve organizasyonları yakından izliyoruz. Çözüm ortaklarımızı, bölgesel stratejik kalkınma planlarımıza uygun olarak seçiyor ve projelerimizi bu çerçevede yürütüyoruz. Hedefimiz; bölge olarak tüm altyapı ihtiyaçlarını tamamlamış, üstün niteliklerde, düşük maliyetlerle imalât yapabilen, rekabet gücü gelişmiş, ortak hareket becerisi edinmiş, üniversite sanayi işbirliğinden kurumsal olarak yararlanabilme bilgi ve becerisine erişmiş, üretim teknolojilerinde dünyayı izleyebilen daha rekabetçi bir sanayi bölgesi olmaktır. Saygılarımızla; If you need, High quality and cheap production, Work with the solution partners of production engineering knowledge and experience Buy products, sell products, Take place in production and commitment projects, Go along with the competitive and innovative projects, Connect to Turkish Bazaar, Connect to foreign markets with Turkish SMEs, Invest in an industrial region of affordable and high quality production infrastructure, Produce cooperative with various sectors and branches, Receive the necessary education, consultation, R&D; advertising and marketing services in optimum conditions; they are altogether in Ostim We are following the new factors, new formations and organizations of global competition during the regional and national progress. We choose our solution partners in accordance with our regional strategic progress plans and execute our projects in this frame. Our target is: to be a more competitive industrial region that completes all the infrastructure requirements, does high-quality but low-cost production, has competitive power, can move with synergy, retrieves the knowledge and talent of benefiting universityindustry cooperation, follows the worldwide production technologies. Best Regards; 4 OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi 2013 OSTİM Medical Industry Cluster

7 Türkiye de üretim yapan girişimcilerin sadece yerel piyasalarda değil aynı zamanda küresel piyasalarda da rekabet gücüne sahip olabilmeleri için bir çok zorluğu aşması gerekmektedir. Kaliteli üretimin olmazsa olmazı finansal güç, eğitimli insan kaynağı, teknik altyapı, üretim için gereken makineler, dünya markalarının kullandığı elektronik malzemeler ve diğer donanımlara sahip olabilmek üreticilerin karşılaştığı en temel zorluklardandır. Küresel markalarla rekabetin sadece kaliteli üretimle olacağı son derece açıktır. Üreticilerimizin, hızla değişen piyasa koşullarına uyum sağlayabilen ve rekabetçi güce sahip yüksek kalite standartlarında ürünlerini küresel pazarlara sunabilmesi için kullanacağı en hayati araçlardan biri de kümelenmelerdir. Hem kalite ve hem de fiyat konularında üreticinin rakiplerine karşı üstünlük sağlayacağı, rekabet ortamlarında öne geçmesine yardımcı olacak kapsamlı bilgi birikimi bu kümelenmenin yapı taşını oluşturur. Murat ATAMAN Küme Yönetim Kurulu Başkanı Chairman OSTİM Medical Industry Cluster OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi, organize sanayinin sahip olduğu üretim potansiyelini büyük bir güce dönüştürüyor. OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi, üreticilerimizin dünya pazarlarında rekabetle mücadele edebilmesi için hem bilgi birikimini hem de teknik altyapı olanaklarını girişimcilere sunmaya her zaman hazırdır. OSTİM in gücünü bir araya getirip, girişimcilerin ses getirecek fikirlerini hayata geçirmek için senkronize bir çalışma yapma arzumuz varoluş amacımızdır. The entrepreneurs making production in Turkey needs to overcome many difficulties, in order to have a competitive power not only in the local markets but also in international market at the same time. To be able to have the financial strength, trained man power, technical infrastructure, machinery need for production, electronic devices that the world brands use and other equipment which are a must in quality production is one of the most basic inconveniences the manufacturers face. It is quite obvious that the competition with global brands is only possible with quality production. Clustering is one of the most vital tools that the manufacturers would use in order to present their products which can adapt to the rapidly changing market conditions and have the competitive power, in high quality standards to the global markets. The comprehensive fund of knowledge together with which the manufacturer would outclass its competitors in terms of quality as well as price, and which will help them lead the way in competition arena constitutes the building stone of the cluster. OSTİM medical industry cluster is turning the production potential that the organized industry has into a mega power. The OSTİM medical industry cluster is always ready to present the fund of knowledge as well as technical infrastructure possibilities to the entrepreneurs in order for manufacturers to be able to battle with competition in global markets. Bringing OSTİM together and making synchronized studies to actualize the influencing ideas of entrepreneurs is our reason for existence. OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi 2013 OSTİM Medical Industry Cluster

8 Medikal Sanayi KOBİ leri ve Girişimcileri Yerel Çözüm Ortaklarının Desteğiyle DAHA REKABETÇİ Türkiye nin en organize sanayi bölgesi SMEs and Entrepreneurs of Medical Industry are EVER COMPETITIVE With The Support From Local Solution Partners the most organized industrial estate of Turkey 6 OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi 2013 OSTİM Medical Industry Cluster

9 Türkiye nin en büyük, dünyanın ise sayılı küçük ve orta ölçekli sanayi üretim alanlarından biri olan Ostim de, Makine İmalat, Metal İşleme, Elektrik-Elektronik, İş Makineleri, İmalat Ekipmanları, Otomotiv, Plastik-Kauçuk, Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Malzemeler ana başlıklarında üretim yapılmaktadır. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin en büyük özelliklerinden olan üretimde esnekliği geniş makine parkının avantajlarıyla birleştiren Ostim de, binlerce ürün üretilmektedir. Ostim sahip olduğu zengin üretim yeteneği ile çevresindeki diğer sanayicilerin üretim süreçlerini de desteklemektedir. Kaliteli üretim ve kurumsallaşmaya yönelik tüm destek birimlerine sahip olan Ostim, çağdaş üretim teknolojisini yakalamış dev bir fabrikadır. Bu fabrika küçük ve orta ölçekli işletmelerin evrensel bir laboratuarı niteliğini taşırken, Türkiye nin en önemli istihdam alanlarından biri olmayı da başarmıştır. Ostim üyelerinin rekabetçi yapılarını güçlendirerek destek birimlerinin avantajını da sunmaktadır. Bu bölgesel avantajlar işletmelerin üretim, tanıtım, ihracat, teknolojik yenilik, bilgi ve bilişim ile kurumsallaşma, finansman gibi alanlardaki niteliklerini yükseltmektedir. Bu modelin başarısı için sanayici ve işadamları ile sivil toplum örgütlerinin de iştirak ettiği Ar-Ge, yatırım ve inşaat, tanıtım, dış ticaret, danışmanlık ve yayıncılık alanlarında oluşturulmuş kurumlar ve sistemler KOBİ lere hem güncel, hem de kalıcı çözümler üretmektedir. Ostim Organize Sanayi Bölgesi, kamunun sanayi sektörlerine ve KOBİ lere yönelik destekleyici birçok projesinde pilot uygulama alanı olarak tercih edilirken, gelişmekte olan ülkelere de bölgesel kalkınma modeli olarak önerilmektedir. The greatest in Turkey, one of the few small and medium sized industrial manufacturing area in the world, in Ostim, the main productions are Machine Manufacturing, Metal Processing, Electric-Electronic Systems, Construction Machines, Manufacturing Equipments, Automotive, Plastic-Rubber Manufacuring and Medical Devices and Medical Equipments. Flexibility in manufacturing is one of the most important point of small and medium enterprises, combined with the advantages of wide machinery park in Ostim, where thousands of products are manufactured daily. With its rich production talent, Ostim encourages the industries around during their manufacturing processes. Having all supporting bodies for production and institutionalization, Ostim, is a huge factory that seizes advancing technologies. This factory is a universal laboratory of small and medium sized enterprises, and also succeeded in being one of the most important areas of employment in the capital. Ostim, fortifying the competitive structures of its members by Providing the help of supporting units within its strucure. These regional advantages ratify the quality of manufacturing, advertising, exports capacity, technological advancements, through institutionalization, information and financing. For the success of this model, institutions set up for R&D, business world, non-governmental organizations, foundations are beneficial for companies, advertising, trading, consultation, publishing and also finds up-to-date and permanent solutions for the SMEs. OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi 2013 OSTİM Medical Industry Cluster

10 Ambulans ve Acil Ekipmanlar Ambulance and Emergency Equipment Ameliyathane Donan mlar Surgery Room Equipment Anestezi ve Solunum Cihazlar Anaesthesia and Respiratory Equipment Biyoteknoloji Ürünleri Biotechnology Products and Instruments Çözüm Ortakl, Ar&Ge ve Entegrasyon Solutions Partnership, R&D and Integration Di Hekimli i Sistemleri Dentistry Equipment Görüntüleme Sistemleri Diagnostic lmaging Systems Hastane Donan mlar Hospital Equipment Ortopedik Ürünler ve mplant Teknolojileri Orthopedic Products and Implant Technologies Laboratuvar Ekipmanlar Laboratory Equipment Medikal Gaz Sistemleri Medical Gas Systems Sterilizasyon Cihazlar Sterilisation Equipment Tek Kullan ml k Ürünler Single use equipment and Disposables Temiz Oda ve Biyogüvenlik Sistemleri Cleanroom and Biosafety Systems Terapi Sitemleri Therapy Systems MED KAL SANAY KÜMELENMES MEDICAL INDUSTRY CLUSTER F RMA / COMPANY WEB / WEB A MED KAL AMBULANS OF S AN-TEK ARDEN ARGEMET MED KAL ATE Ç MED KAL AY TASARIM BATES MED KAL B L-SER BIOANALYSE BM LABOS S BNT MAK NA D NAM K RÖNTGEN EKOL MED KAL ELMASLAR A. ELMED EMD MED KAL EMS RÖNTGEN ERTUNÇ ÖZCAN ERY T TIBB C HAZLAR F ZYOMED 8 OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi 2013 OSTİM Medical Industry Cluster

11 FORAS MED KAL GEOTEK MED KAL GÖZÜKARA MED KAL LDAM CAM KBB ÖZEL SA LIK H ZM. KES N MED KAL MATEK MED KAL MEDSAV MESPA MET SAFE METKO MED KAL METsis MED KAL M KROS M ELEKTRON K M KSTA MOS MED KAL NANObiz NÖROMETR KA PROTED ROYAL HASTANE DONANIMLARI SERA MED KAL S STEM DENTAL SMS TIBB C HAZLAR SÜMER MED KAL TEKN KON TEKNOMAR TEPA TESA MED KAL TMS TIBB C HAZ TOKRA MED KAL TURMAKS UMS UZMANLAR METROLOJ UMUT MED KAL UPA MAK NA ÜZÜMCÜ VENAPORTA YÜKSEL HASTANE EK PMANLARI OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi 2013 OSTİM Medical Industry Cluster

12 Hedefimiz / Our Goals Sağlık sektörünün ihtiyaçlarının karşılanmasında yerli üretimin payını artırmak ve medikal sanayi KOBİlerini uluslararası pazarda rekabet edebilir hale getirmek. Alt Hedefler; Üreticilerimizi artan yetenek ve işbirlikleri sayesinde tercih edilir bir marka haline getirmek. Üniversitelerin sahip olduğu teknik bilgiyi, ticarileşmesi için sanayiye aktarmak. Sektörel ihtisaslaşma ile bölgesel rekabet avantajı oluşturmak. To increase the share of local production in meeting the needs of the health sector and make the SMEs in medical industry more capable to compete in international markets. Sub-goals; To make our manufacturers a preferable brand with the help of increased capabilities and cooperations To transfer the technical knowledge that the universities have into the industry for commercializing To create regional competition advantage with sectoral specialization Küme Profili / Cluster Profile Üyeliğe Kabul Edilen Firma Sayısı (Mart 2013) / Number of Confirmed Firms (March 2013) 57 Çalışan Sayısı / Number of Employess 1172 Üniversite Mezunu Çalışan Sayısı / Number of University Grauate Staff 255 Mühendis Sayısı / Number of Engineer 124 Yabancı Dil Bilen Çalışan Sayısı / Number of Stuff Who Know Foreign Language 178 Destekleyicilerimiz / Supporting Institutions 10 OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi 2013 OSTİM Medical Industry Cluster

13 OSTİM medikal sanayi kümelenmesi üyesi firmaların yapısal özellikleri The structural features of member companies of the OSTİM medical industry cluster OSTİM VAKFI - Kümelerde Derinlemesine Analiz Sonuçları / AKA DFD Programı 2010 Ostim Foundation results of detailed analysis in clusters. / AKA DFD programme 2010 Küme üyesi işletmelerden ağırlıklı olarak % 37 si Amaliyathane Donanımları, Hastane Donanımları ve Mefruşatı ve Laboratuvar Donanımları alt sektöründe faaliyet göstermektedir. Bunu % 20 lik oranla Sarf Malzemeleri, Sterlizasyon ve Dezenfeksiyon Cihazları alanlarında faaliyet gösteren işletmeler izlemektedir. Analiz çalışmasına katılan OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi üye işletmelerin % 82 si Limited Şirket hukuki statüsündedir. Anonim Şirket olarak faaliyet göstermekte olanların oranı ise % 14 tür. İşletmeler kapasite kullanım oranları açısından ele alındığında % 36 sının %61 80 kapasite kullanım aralığında faaliyetlerini sürdürdükleri görülmektedir. OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi üye işletmelerinde çalışanların % 9 u mühendislerden oluşmaktadır. Bununla birlikte dil bilen personel sayısı % 14 tür. İşletmelerin % 35 i TL aralığında ciro yapmaktadırlar. Bunu % 23 lük oranla TL aralığında ciro yapan işletmeler izlemektedir. OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi üye işletmelerden %60 ı yurtdışına satış yapmaktadırlar. % 40 ı ise sadece yurt içine satış yapmaktadır. Küme üyesi işletmeler söz konusu satışlarını % 93 oranla doğrudan yapmaktadır. OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi üye işletmelerden analiz çalışmasına katılanların % 80 i Kalite Yönetim Sistemi Belgesine sahiptir. Küme üyesi işletmelerden % 48 si patent, endüstriyel tasarım, faydalı model vb. belgelere sahiptirler. Gerçekleştirilen analiz çalışması sonuçlarına göre işletmeler % 54 oranla Karlılık odaklı, % 39 oranla Sürdürülebilir odaklı olarak faaliyetlerini sürdürmektedirler. Yine analiz sonuçları doğrultusunda işletmelerin Üretim konusunda herhangi bir sorun yaşamadıkları görülürken, Ar-Ge ve Teknoloji açısından oldukça iyi durumda oldukları değerlendirilmiştir. Bununla birlikte finansman ve bütçeleme konuları işletmeler açısından ön plana çıkan alt alanlar olarak gözlemlenmiştir. 37% of the member companies of the cluster have activities in operating room equipment, hospital equipment and upholstery and laboratory equipment sub sectors. Followed by companies having activities, with a 20% ratio, in the consumables, sterilisation and disinfection devices. 82% of the member companies of the OSTİM medical industry cluster are in Limited liability Company status and 14% in corporation status. When considered in terms of usage of capacity, 36% of the companies continue their activities with 61-80% capacity usage. The engineers constitute 9% of the employees working in member companies of Ostim medical industry cluster. Along with this, the ratio of bilingual employees is 14%. 35% of the companies have a turnover between TL TL. This is followed by companies having turnovers between Tl TL. 60% of the member companies in OSTİM medical industry cluster export. 40% has only local sales. 93% of these sales are direct sales. 80% of the member companies in OSTİM medical industry cluster have Quality Management System certificates. 48% of the member companies have patent, industrial design, petty patent and such documents. As a result of the analysis studies conducted, 54% of the companies conduct their business profit oriented and 39% of the companies sustainability oriented. And again, while, in line with the results of the analysis, the companies have no problems in production, it has been evaluated that they are in good condition in terms of R&D and technology. Furthermore, finance and budgeting have been monitored as the sub area coming to the forefront for the companies. OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi 2013 OSTİM Medical Industry Cluster

14 Küme İstatistikleri / Statistics of Cluster Gerçekleştirilen analiz çalışması sonuçları doğrultusunda Medikal Sanayi Kümelenmesi geneline ilişkin Alan ve Alt Alan ortalamaları grafiği aşağıda yer almaktadır; Below is the graph of the areas and sub-areas for the majority of the Medical Industry Cluster prepared in line with the results of the analysis study conducted; Bölüm Ortalamaları / Averages for Sections 1.1.Üretim Ekonomisi 1.1Production Economics 1.2.Tedarik 1.2Procurement 1.3.Üretim İşgücü 1.3Production Labour 1.4.Kalite temini 1.4Quality Assurance 2.1.Fikri Mülkiyet ve Yaratıcılık 2.1Intellectual Property and Creativity 2.2.İnovasyon 2.2Innovation 2.3.Teknoloji ve Otomasyon 2.3 Technology and Automation 2.4.Araştırma, Geliştirme ve Test 2.4Research, Development and Testing 2.5.Enformasyon ve İletişim Teknolojileri 2.5Information and Communication technologies 3.1.Stratejik Pazarlama 3.1Strategic Marketing 3.2.Faaliyet Tabanlı Pazarlama 3.2Activity Based Marketing 3.3.Satış ve Dağıtım 3.3Sales and Distribution 3.4.Ürün ve hizmet sunumu 3.4Presentation of Products and Services 3.5.Portföy Yönetimi 3.5Portfolio Management 4.1. Bütçeleme 4.1Budgeting 4.2.Finansman 4.2Finance 4.3.Diğer Finans Konuları 4.3Other Finance Topics 5.1.İnsan Kaynakları 5.1Human Resources 5.2.Organizasyon ve Firma Kültürü 5.2Organisation and Corporate Culture 5.3.İş akışı ve Raporlama 5.3Business Flow and Reporting 5.4.İş Farkındalığı 5.4Business Awareness KOBİ lerde Sektör Bazlı İş Geliştirme Modelinin Oluşturulması 2011 Forming of Business Development Model on Sector Basis in Smes OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi 2013 OSTİM Medical Industry Cluster

15 OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi 2013 OSTİM Medical Industry Cluster

16 14 OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi 2013 OSTİM Medical Industry Cluster

17 S ağlık Teknolojileri Endüstriyel Tasarım Koordinasyon Merkezi Projesi, Ankara Kalkınma Ajansı desteği ile OS- TİM Medikal Sanayi Kümelenmesi bünyesinde yürütülmüş ve sonuçlandırılmıştır. Proje başlangıcında yapılan araştırmalar küme paydaşı olan kullanıcı ve yaralanıcıların ortak görüşü, OSTİM işletmelerince üretilen ürünlerin temel işlev ve kalite açısından yeterli olmakla birlikte tasarım ve kullanılabilirlik açısından yeterli olmadığı bu nedenle tercih edilmekte zorluk yaşandığı yönünde olmuştur, bu nedenle projenin temel amacı, genelde Ankara sağlık teknolojileri, özelde ise OSTIM işletmeleri tıbbi cihaz üreticilerinin endüstriyel tasarımla katma değerini arttırmaktır. Bir ürün fikrinin ticarileştirilmesi sürecinde en önemli çıkış noktası ise ürün kullanıcı ve yararlanıcılarının ihtiyaç-beklentileri olup tercih ve talebi oluşturmaktadır. Dolayısı ile üretim süreci öncelikle ihtiyaç ve beklenti göz önüne alınarak başlatılmalıdır. Proje, endüstriyel tasarım bilincinin ve dolayısı ile katma değeri yüksek ürün sayısının artmasına yol açacaktır. Proje boyunca OSTIM Medikal Sanayi kümelenmesi üyesi 61 işletmenin endüstriyel tasarım konusunda farkındalık, bilgi düzeyi ve yeteneklerini somut ürün ve uygulamalarla arttırmayı hedeflemiştir. Projenin genişletilmiş hedefi ise tüm Ankara sağlık teknolojileri üreticileridir. Proje Çerçevesinde OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi üyesi 54 üye firmaya 3 gün süren Endüstriyel Tasarım eğitimi verilmiştir. Ayrıca her bir firmanın tespit edilen 3 ürünü için kullanılabilirlik analizleri yapılmış ve analizler sonucunda genel bir rapor hazırlanmıştır. Hazırlanan rapor doğrultusunda da 10 firmaya ait 10 ürün yeniden tasarlanmıştır. Projenin sonlandırılmasının ardından OSTİM Endüstriyel Tasarım ve Mühendislik Merkezi faaliyetlerine başlamıştır. Proje sırasında oluşturulan paydaş envanteri ve aynı zamanda projenin hedef grupları olan tasarımcılar, akademisyenler, kullanılabilirlik uzman ve test merkezleri, kullanıcı ve yararlanıcı kurumların bir araya gelerek OSTIM işletmelerinde gerçekleştirdiği uygulamaların en önemli çıktısı olan Endüstriyel Tasarım Koordinasyon Merkezi yalnızca sağlık sektöründe değil ürün ile ilgili tüm sektörlerin endüstriyel tasarım ihtiyaçlarının sürdürülebilir bir biçimde karşılanması amacı ile kurulmuştur. Endüstriyel Tasarım merkezi, tasarım süreç yönetimi danışmanlığı, tasarım, mühendislik ve model, prototip çözümleri ile üreticinin üretim sürecindeki tüm ihtiyaçlarını kapsayan bir iş modeli ile yapılanmıştır. Projemiz Kapsamında Endüstriyel Tasarım Desteği Alan Firmalarımız The medical technologies design coordination centre project was run and finalised within OSTIM Medical Industrial Cluster with the support of Ankara Development Agency. As a result of the research made in the beginning of the project, the common view of the users and the beneficiaries which are the partners of the cluster was that the products produced by the OSTIM companies had been sufficient in terms of basic functionality and quality however, not sufficient in terms of design and usability, thus had not been preferable; for this reason the main goal of the project is to increase the added value with industrial design, of the Ankara medical technology producers in general, and specifically the OS- TIM medical equipment manufacturers. The most important point of exit in the process of commercialisation of a product idea however, is the need expectations of the product users and beneficiaries and makes the preference and demand. Consequently, the production process should firstly be commenced by considering the needs and expectations. The project shall create design awareness, hence increase in the number of higher-addedvalue products. The project aims to increase the awareness in industrial design, knowledge level and capabilities of 61 member companies of OS- TIM Medical Industry Cluster with tangible products and applications. The expanded target of the project is the all Ankara medical technology manufacturers. Within the concept of the project, Industrial 3-day Design training has been given to 54 member companies of OSTIM Medical Industrial Cluster. Also usability analyses were performed on 3 chosen products of every company and a general report has been prepared. In line with the reports prepared 10 products belonging to 10 companies have been re-designed. Following the finalisation of the project OSTIM Industrial Design and Engineering Centre have commenced its activities. Industrial Design Coordination centre, which is the most important outcome of the applications actualised in OSTIM companies by designers, academicians, availability experts and test centres, user and beneficiary companies which form the partner inventory created during the project and which, at the same time, are the target groups of the project will be established with a goal to meet the design needs of not only medical sector but also all the other related sectors in a sustainable manner. The Industrial Design Centre has been structured with a business model covering all the needs including consultancy in design process management, design, engineering and modelling, prototype solutions. Companies getting Industrial Design Support Within the concept of the Project OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi 2013 OSTİM Medical Industry Cluster

18 16 OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi 2013 OSTİM Medical Industry Cluster

19 Biyomedikal Cihaz Bakım Onarım Alanında Teknik Eleman Yetiştirme Projesi The Project For Training Technical Stuff In Biomedical Equipment Repair And Maintenance Field Biyomedikal Cihaz Bakım Onarım Alanında Teknik Eleman Yetiştirme Projesi, OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi üye işletmelerinin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda, İŞKUR tarafından uygulanmakta olan İşgücü Uyum Hizmetleri Programı kapsamında hazırlanarak tarihleri arasında uygulamaları gerçekleştirilen istihdam garantili mesleki eğitim projesidir. Proje kapsamında yaş arası 25 genç işsize Biyomedikal Cihaz Bakım Onarım alanında toplam 300 saat süre ile Uygulamalı Mesleki Eğitim verilmiştir. Genç işsizlerimize mesleki yeterlilikler kazandırarak çalışma olanağı yaratılan toplam ,00 TL bütçeli proje ile; Biyomedikal Cihaz üretimi yapan ve bu alanda teknik hizmet veren firmalarımızın ihtiyaç duydukları, Biyomedikal Cihaz Üretimi ve Bakım Onarımı alanında teknik hizmet verecek bilgili ve tecrübeli, nitelikli elemanlar yetiştirilmiştir. Aynı zamanda kursiyerlerin proje süresince işletmelerde uygulama eğitimleri almaları sağlanarak kurs sonunda gerçekleştirilen sınavlarda başarılı olanların %50 si istihdam edilmiştir. The project for training technical stuff in biomedical equipment repair and maintenance field, is the employment-guaranteed vocational training project that was run by İŞKUR (Labour Exchange) within the concept of Labour Compatibility Services Programme and applied on in line with the requests from the member companies of OSTIM medical industrial cluster. Within the project, 25 young unemployed between the ages of were given a Applied Vocational Training for 300 hours in Biomedical Equipment Repair and Maintenance field. With this project, on which new work areas had been created for young unemployed people by making them gain vocational competency with a budget of ,00 TL; qualified stuff had been trained for companies making Biomedical Equipment Productions who will be giving services in Biomedical Equipment Production and Repair and Maintenance field. At the same time, the trainees were given a hands on training at the companies and were sat for an exam at the end of the training, 50% of the successful trainees had been employed. OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi 2013 OSTİM Medical Industry Cluster

20 Küme Faaliyetleri / Cluster Activities Fatih Üniversitesi ile Protokol A protocol with Fatih University 4. Avrasya Tıp Günleri 4th Eurasian Medical Days Arab Health 2010 Arab Health BİOMATEN Açılış BIOMATEN Opening İnovankara İnovankara Sağlık Bakanı Küme Ziyereti Minister of Health visit to the Cluster Medikal Sanayi Kümelenmesi Genel Kurul Medical Industry Cluster General Meeting TİTCK - Saha Ziyareti TİTCK Site visit URGE Dış Ticaret eğitimi SDIC Foreign Trade Training 18 OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi 2013 OSTİM Medical Industry Cluster

Orta Mah. Atayolu Caddesi, İstanbul Boya Vernikçiler San. Sit. No: 12 TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 0216 304 04 40 Faks: 0216 304 01 88 e-mail:

Orta Mah. Atayolu Caddesi, İstanbul Boya Vernikçiler San. Sit. No: 12 TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 0216 304 04 40 Faks: 0216 304 01 88 e-mail: Orta Mah. Atayolu Caddesi, İstanbul Boya Vernikçiler San. Sit. No: 12 TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 0216 304 04 40 Faks: 0216 304 01 88 e-mail: info@turkuazpolyester.com.tr 2015 Türkiye Kompozit Sanayi

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 6 Mevcut Sermaye ve Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 7 Finansal Gösergeler 8 Yönetim

Detaylı

Ar-Ge ile küresele SAN. VE TİC. A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. OYAK

Ar-Ge ile küresele SAN. VE TİC. A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. OYAK YILYEAR: 14 SAYIISSUE: 63 OCAKJANUARY- ŞUBATFEBRUARY 2012 TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ ASSOCIATION OF AUTOMOTIVE PARTS & COMPONENTS MANUFACTURERS AKIM METAL SAN. VE TİC. A.Ş. ANADOLU ISUZU OTOMOTİV

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices İçindekiler Önsöz Teşekkür Giriş 4 6 8 1. Bölüm: Genel Bilgi Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Detaylı

Tek noktadan dünya markalarına...

Tek noktadan dünya markalarına... Tek noktadan dünya markalarına... 1954 yılında İstanbul da kurulan İntermobil, Avrupa da yerleşik lider otomotiv sanayi tedarikçilerinin temsilciliğini ve distribütörlüğünü yapmakta olup; bu konuda Türkiye

Detaylı

MM B Endüstriyel Tasar m Yar flmalar 2010. MM B Industrial Design Contests 2010

MM B Endüstriyel Tasar m Yar flmalar 2010. MM B Industrial Design Contests 2010 MM B Endüstriyel Tasar m Yar flmalar 2010 Bünyesinde 26.000 i aflk n ihracatç firmay bar nd ran ve her y l ülke ihracat n n üçte birini gerçeklefltiren stanbul Maden ve Metaller hracatç Birlikleri ( MM

Detaylı

YENİ PAZARLAR YENİ UFUKLAR. "Satıcılar organize oldu, alıcılar nerede?" "Kazan nerede kaynıyorsa, siz o mutfakta olmak zorundasınız"

YENİ PAZARLAR YENİ UFUKLAR. Satıcılar organize oldu, alıcılar nerede? Kazan nerede kaynıyorsa, siz o mutfakta olmak zorundasınız YILY KJANUARY YILYEAR: 16 SAYIISSUE: 75 OCAKJANUARY- ŞUBATFEBRUARY 2014 TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ ASSOCIATION OF AUTOMOTIVE PARTS & COMPONENTS MANUFACTURERS "Satıcılar organize oldu, alıcılar

Detaylı

ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE

ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ INTERNATIONAL INVESTORS ASSOCIATION OF TURKEY ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE potansiyeli ARALIK 2013 SAYI: 49 / December 2013 ISSUE: 49 TURKEY s potential ın ınternatıonal

Detaylı

INTERPACK 2014 AMBALAJ TEKNOLOJİLERİ FUARINA DAMGASI

INTERPACK 2014 AMBALAJ TEKNOLOJİLERİ FUARINA DAMGASI AMBALAJIN OSCARLARI SAHPLERN BULDU TÜRK ÖĞRENCLERN BAŞARISI DEVAM EDYOR DEPOZTOLU OLMAK YA DA OLMAMAK www.ambalaj.org.tr YIL:28 SAYI:155 NSAN-MAYIS-HAZRAN 2014 Year:28 Issue:155 FİYATI: 25TL INTERPACK

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 214 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Sunuş Tarihçe 6 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 7 Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 8 Finansal Gösergeler 1 Yönetim Kurulu

Detaylı

FAALiYET RAPORU. annual report

FAALiYET RAPORU. annual report FAALiYET RAPORU 2014 annual report İçindekiler Table of Content 12 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı Message From The Chairman Of The Board Of Directors 14 Genel Müdür Mesajı Message From The General Manager

Detaylı

Belli Oldu PACKAGING WORLD. Ambalaj sektörü. ASD Genel Kurulu İftarda Buluştu STAND NO: 715B. www.ambalaj.org.tr FİYATI: 25TL

Belli Oldu PACKAGING WORLD. Ambalaj sektörü. ASD Genel Kurulu İftarda Buluştu STAND NO: 715B. www.ambalaj.org.tr FİYATI: 25TL ASD Genel Kurulu Gerçekleştirildi Ambalaj Sektörü İftarda Buluştu Ambalaj sektörü CARİ AÇIĞA İLAÇ OLDU www.ambalaj.org.tr YIL:28 SAYI:156 TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 2014 Year:28 Issue:156 FİYATI: 25TL Ambalajın

Detaylı

Havacılık eğitiminde 30 yıldır hep daha yukarı. In aviation trainings always higher for 30 years. Akademimiz 30 yaşında The Academy is 30 years old

Havacılık eğitiminde 30 yıldır hep daha yukarı. In aviation trainings always higher for 30 years. Akademimiz 30 yaşında The Academy is 30 years old Üç Aylık Dergi / Quarterly Magazine Eylül / September 2012 Sayı / Issue 4 Havacılık eğitiminde 30 yıldır hep daha yukarı In aviation trainings always higher for 30 years Akademimiz 30 yaşında The Academy

Detaylı

RTB, ilköğretimdeki tüm kademelere, orta öğretime, eğitim kurumlarının kolaylıkla kullanabilecekleri teknolojik hizmetler sunmaktadır.

RTB, ilköğretimdeki tüm kademelere, orta öğretime, eğitim kurumlarının kolaylıkla kullanabilecekleri teknolojik hizmetler sunmaktadır. X rtb Hakkımızda 2000 yılından bu yana eğitim ve teknoloji alanında hizmet veren RTB, 2008 yılından itibaren danışmanlık hizmetleri de vererek faaliyetlerini bu üç alanda sürdürmektedir. Bir şubesi ODTÜ

Detaylı

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations OCTOBER 2012 ISSUE 47 / EKİM 2012 SAYI 47 2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations İÇİNDEKİLER INDEX 2012 YILI SONU BEKLENTİLERİ 2012 YEAR - END EXPECTATIONS ING BANK, PINAR ABAY: BÜYÜMENİN

Detaylı

EKOL. Güç Birliğinin Somut Başarısı. Achievement of Partnership INTERNATIONAL KINA MAREKS MARTAŞ OTO İSMAİL ÖZAŞ SÜLEYMAN

EKOL. Güç Birliğinin Somut Başarısı. Achievement of Partnership INTERNATIONAL KINA MAREKS MARTAŞ OTO İSMAİL ÖZAŞ SÜLEYMAN KINA MAREKS INTERNATIONAL Achievement of Partnership Güç Birliğinin Somut Başarısı MARTAŞ OTO İSMAİL ÖZAŞ AD Ekol is a company that 7 entrepreneur businessmen established with the philosophy of Union makes

Detaylı

A Tradition from the Ottomans to the Present: Yıldız Çini and Porcelain Factory

A Tradition from the Ottomans to the Present: Yıldız Çini and Porcelain Factory Bilim, Teknik ve Endüstri Dergisi. Scientific, Technical and Industrial Journal Temmuz-Ekim 2012 July-October 2012 Sektörel : 40 ISSN 1304-6578 Ücretsizdir / Free of Charge Türkiye Seramik Federasyonu

Detaylı

1 2 3 4 14 15 Editör Editor Değirmencilik sektöründe İDMA mevsimi İDMA season in milling sector Dünya hububat ve bakliyat işleme sektörleri, 04-07 Nisan tarihleri arasında İstanbul daki İDMA 2013

Detaylı

Herhangi bir şahsın, yaşadıkça memnun ve mesut olması için lazım gelen şey, kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler için çalışmaktır. Hayatta tam zevk ve saadet ancak gelecek nesillerin şerefi,

Detaylı

SOFTWARE THAT SETS YOU FREE... ÖZGÜRLEŞTİREN YAZILIMLAR...

SOFTWARE THAT SETS YOU FREE... ÖZGÜRLEŞTİREN YAZILIMLAR... SOFTWARE THAT SETS YOU FREE... ÖZGÜRLEŞTİREN YAZILIMLAR... HAKKIMIZDA 1 Şubat 2006 tarihinde kurulan SoftTech; özellikle bankacılık ve finansal sektörler başta olmak üzere, liman işletimi, gayrimenkul

Detaylı

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Sonuç Raporu / Conclusion Report Eylül 2011 / September 2011 İÇİNDEKİLER Teşekkür... Tablo ve Şekil Listesi... Kısaltmalar... 1 GİRİŞ... 2 FAALİYETLER... 2.1

Detaylı

Sezon açılıyor Şimdi show zamanıdır!

Sezon açılıyor Şimdi show zamanıdır! www.berfino.com t.: +90 212 549 30 71-549 01 41 m.: info@berfino.com New line in the accessory MOBİLYA AKSESUARLARI APRIL / NİSAN 2015 Işık Ahşap: Ortadoğu nun parlayan yıldızı ORSIAD JOURNAL OF FOREST

Detaylı

MAGAZINE FORCES JOIN IN THE CAPITAL MARKETS SERMAYE PİYASALARINDA GÜÇ BİRLİĞİ LAURA TUCK SANİ ŞENER INTERNATIONAL INTERVIEW / ULUSLARARASI RÖPORTAJ

MAGAZINE FORCES JOIN IN THE CAPITAL MARKETS SERMAYE PİYASALARINDA GÜÇ BİRLİĞİ LAURA TUCK SANİ ŞENER INTERNATIONAL INTERVIEW / ULUSLARARASI RÖPORTAJ BORSA istanbul SPRING / İLKBAHAR 2014 ISSUE / SAYI 02 PUBLICATION OF BORSA İSTANBUL COMPLIMENTARY COPY / BORSA İSTANBUL YAYINIDIR - ÜCRETSİZDİR MAGAZINE FORCES JOIN IN THE CAPITAL MARKETS The agreement

Detaylı

YANINA FUAR ATAĞI DÜNYANIN İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr ATTACK: FAIRS AT ALL CORNERS OF THE WORLD. The future of nuclear energy and energy in Europe

YANINA FUAR ATAĞI DÜNYANIN İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr ATTACK: FAIRS AT ALL CORNERS OF THE WORLD. The future of nuclear energy and energy in Europe SAYI/NUMBER:106 KASIM/NOVEMBER 2011 ISSN1303-8494 Kasım/November 2011 Sayı/Number:106 İTOVİZYON Y ı l / Y e a r : 9 İSTANBUL TİCARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR - A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER

Detaylı

Eylül 2012 - Sayı:3 - www.kompozit.org.tr - Kompozit Sanayicileri Derne i nin ücretsiz yayınıdır, para ile satılmaz

Eylül 2012 - Sayı:3 - www.kompozit.org.tr - Kompozit Sanayicileri Derne i nin ücretsiz yayınıdır, para ile satılmaz Eylül 2014 - Sayı:8 Mart 2015 - Sayı:9 - www.kompozit.org.tr - Kompozit Sanayicileri Derneği nin ücretsiz yayınıdır, para ile satılmaz. Eylül 2012 - Sayı:3 - www.kompozit.org.tr - Kompozit Sanayicileri

Detaylı

İç pazarda güçlü olmayan ürün küresel marka olamaz It is not possible to be a global brand without having a strong presence in domestic market

İç pazarda güçlü olmayan ürün küresel marka olamaz It is not possible to be a global brand without having a strong presence in domestic market YILYEAR: 12 SAYIISSUE: 56 KASIMNOVEMBER- ARALIKDECEMBER 2010 İç pazarda güçlü olmayan ürün küresel marka olamaz It is not possible to be a global brand without having a strong presence in domestic market

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ

TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ WIDEN YOUR WORLD WIDEN YOUR WORLD Üç aylık dergi / Quarterly magazine Aralık 2013 / December 2013 Sayı / Issue 09 TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ THE PIONEERING ROLE OF TURKISH AIRLINES

Detaylı

1 2 3 4 5 6 7 Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! We need but one thing, to work hard! 8 9 Lütfi ELVAN Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Minister of

Detaylı

2023'E NE KADAR YAKINIZ?

2023'E NE KADAR YAKINIZ? YILYEAR: 15 SAYIISSUE: 74 KASIMNOVEMBER- ARALIKDECEMBER 2013 İhracata dayalı büyümeye ağırlık vermemiz gerekiyor We need to focus on growth by exports Mehmet BÜYÜKEKŞİ TİM Yönetim Kurulu Başkanı TIM President

Detaylı

İKG-HABER HRD NEWS. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Haber Bülteni. Human Resources Development Newsletter

İKG-HABER HRD NEWS. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Haber Bülteni. Human Resources Development Newsletter İSTİHDAM EMPLOYMENT EĞİTİM EDUCATION HAYAT BOYU ÖĞRENME LIFELONG LEARNING SOSYAL İÇERME SOCIAL INCLUSION TEKNİK YARDIM TECHNICAL ASSISTANCE Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse

Detaylı