İçindekiler Contents

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İçindekiler Contents"

Transkript

1

2

3 İçindekiler Contents OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi Derneği Adına Küme Yönetim Kurulu Başkanı Murat ATAMAN on behalf of OSTİM Medical Industry Cluster Association Chairman of the Board Gülnaz KARAOSMANOĞLU İzleme ve Geliştirme Monitoring and Development Oğuz ÜNAL Küme Koordinatörü Cluster Coordinator Ayhan KARABULUT Koordinatör Yardımcısı Vice - Coordinator Ali KAYA Proje Sorumlusu Assistant Cluster Coordinator Bora YAŞA Dış Ticaret Uzmanı Foreign Trade Expert OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi OSTİM Medical Industry Cluster 100. Yıl Bulvarı No:101/A Ostim-ANKARA T.: F.: Uygulama Desingned & Printed by İçindekiler Contents Ostim e Hoşgeldiniz Welcome Ostim...04 OSTİM OSTİM...07 Ostim Medikal Sanayi Kümelenmesi Tanıtımı About Ostim Medical Industry Cluster...10 Medikal Sanayi Kümelenmesini Projeleri Medical Industry Cluster Projects...13 Firma Sayfaları Advertising Pages...22 OMEDYA A.Ş. - MART 2013 / ANKARA / 3.Baskı OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi 2013 OSTİM Medical Industry Cluster

4 Dr. Saim KERMAN T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurum Başkanı R.T Ministry of Health President of Turkish Medicine And Medical Equipment Institute Tıbbi cihaz sektörü son yıllarda üretim, ithalat ve ihracatta hareketliliği ivmelendiren sektörlerin başında yer almaktadır. Özellikle son yıllarda Türk sağlık sektörünün sağlıklı politikalar ile desteklenmesi ve gelişmesi sonucu, yeni ve özel kaliteli sağlık hizmeti talebinin artması, sağlık teknolojilerindeki yerli payın artırılması gerekliliğine öncülük etmektedir. Bu gereklilikle beraber, biyomedikal mühendisliği alanındaki gelişmeler de sağlık sektöründe teknolojik tıbbi cihazların kullanımı giderek artmaktadır. Yüksek teknoloji sektörleri içerisinde değerlendirilen tıbbi cihaz sektörü, ülkemizde Ar- Ge çalışmalarında ciddi başarılar yakalamıştır. Bu doğrultuda yerli üretimin ve Ar-Ge düzeyinin hızla geliştiği ve sektörün teknoloji ve innovatif ürün kapasitesinin gün geçtikçe arttığı görülmektedir. Bu bağlamda Dünyanın ve ülkemizin tıbbi cihaz ihtiyaçlarının karşılanmasında yerli üretimin payını arttırma hedefi ile bir araya geldiği Ostim Medikal Sanayi Kümelenmesi gibi çalışmaların başarısı önem arz etmektedir. Bu sebeple, ilgili üniversitelerin, fakültelerin ve teknokentlerin ülkemize sağladığı katma değerler düşünülerek desteklerini devam ettirmeleri ve çalışmalara aktif olarak katılım göstermeleri gerekmektedir. Tıbbi cihaz sektörünün Ankara da daha rekabetçi ve görünür olmasını sağlayan OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesinin çalışmalarına aynı başarı ve özveriyle devam etmesini, aynı zamanda rekabetçi bir anlayışla, teknoloji, teknik beceri ve üretim düzeyi yüksek, gelişime, yenilikçiliğe açık ve yerli üretime destek veren benzer çalışmaların da sürdürülmesini dilerim. The medical equipment sector, in the recent years, is leading sector which accelerate the dynamism in production, import and export. As a result of the Turkish health sector being supported and developed by the reliable policies in the recent years, the increase in the demand for new and quality private health services pioneers the necessity in increasing the local share in medical technologies. Along with this necessity, in the advancements in the field of biomedical engineering the use of the technological medical equipment in health sector is gradually increasing. The medical equipment sector which is considered as one of the high technological sectors, has achieved considerable successes in R&D in our country. In this respect, it is obviously seen that local production and R&D rapidly increase and the technological and innovative capacity of the sector scales up day by day. In this sense, the success of studies such as Ostim Medical Industry Cluster which has come together with an aim to increase the local share in meeting the medical equipment needs of our country and the world has an importance. For this reason, it is necessary that the universities, faculties and Technopolises continue their supports with the added value in mind that this provides to our country. I wish Ostim Medical Industry Cluster which makes the medical equipment sector in Ankara be more competitive and stick out, to continue on their studies with the same success and enthusiasm, and also at the same time I wish the similar studies of which the level of technology, technical ability and production is high, open for innovation and supporting the local production to be continued in a vision for competitiveness. 2 OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi 2013 OSTİM Medical Industry Cluster

5 Ulusal ekonomilerin bilgi ve iletişim çağıyla değişen rekabet yapısından olumlu etkilenmelerinin yolu doğru stratejiler uygulayarak bölgesel ekonomilerin rekabetçiliğini artırmaktan geçer. Bu stratejik yaklaşımlardan biri de; gelişen piyasalar, değişen tedarik zinciri yapıları ve ortaklaşa rekabet deneyimleri üzerine şekillenen kümelenmedir. Kümelenme, katma değerli ihracatın geliştirilmesi, bölgelerdeki değer zincirlerinin kuvvetlenmesi ve ortaklaşa rekabet kültürünün gelişerek uzun vadede ekonomik büyümeye katkının garanti altına alınması için önemli bir enstrümandır. Bakanlığımız kümelenme anlayışı ile hazırladığı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında yürüttüğü URGE projeleri ile işbirliği kuruluşları proje sahipliğinde üye firmaların ihracat kapasitesini arttırmaya yönelik ihtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık ve yurtdışı pazarlama faaliyetlerini desteklemektedir. OSTİM bünyesinde gerçekleştirilmekte olan Medikal Sanayi Kümesi İhracat Kapasitesini Geliştirme projesi kapsamında gerçekleştirilen ihtiyaç analizi doğrultusunda OSTİM Medikal Kümesinde yer alan firmaların ortak sorunları ortaya konulmuş, ortak fırsatları belirlenmiş ve bu çerçevede Eğitim Faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Ortak vizyon anlayışı içerisinde Kümede yer alan firmaların ihracat potansiyelini açığa çıkaracak ve ihracat kapasitelerini arttıracak diğer eğitim, danışmanlık ve pazarlama faaliyetlerinin devamlılığı firmaların uluslararası rekabetçiliğinin arttırılmasında büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda OSTİM Medikal Kümesinin değer yaratacak faaliyetleri ve çalışmaları Kümede bulunan firmalara ve medikal sektörüne yeni açılımlar getirecektir. The only way for national economies to be positively affected by the competitiveness structure which evolves with the information and communication age is to increase the competitiveness of the regional economies with the right policies. One of these strategic approaches is the clustering that is structured on the developing markets, changing supply chain structures and common competition experiences. Clustering is an important instrument for the development of the value added export, strengthening of the value chains in regions and guaranteeing of the share in economic growth in long term by developing the common competition culture. Our ministry supports the needs analysis, trainings, consultancy and export activities aimed for the increase of the export capacities of the member companies cooperating within the project with the SDIC project run within the concept of the Notice for Support for the Development of International Competitiveness which has been prepared in a vision for clustering. The common issues of the companies in the OSTİM medical cluster are presented in line with the needs analysis performed within the concept of Medical Industry Cluster Development of Export Capacity project which is run within OSTİM; the common opportunities have been determined and training activities have been performed in this framework. The continuity of the other training, consultancy and marketing activities which will reveal the export potential and increase the export capacities of the companies within the cluster with a common vision has an importance in the increase of the international competitiveness of the companies. In this sense, the studies and activities of the OSTİM medical cluster which will create value will bring initiative to the companies in the cluster and the medical sector. OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi 2013 OSTİM Medical Industry Cluster

6 OSTİM e hoşgeldiniz Welcome to Ostim ORHAN AYDIN OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Chairman of the Board Eğer, Kaliteli ve ucuz üretim yaptırmak, Üretim mühendisliği bilgisi ve tecrübesi gelişmiş çözüm ortaklarıyla çalışmak, Ürün almak, Ürünlerinizi satmak, Yerinde üretim ve taahhüt işleri yaptırmak, üretim ve taahhüt projelerinde yer almak, Rekabetçi ve yenilikçi projelerin bir parçası olmak, Türkiye pazarına açılmak, Türk Kobileri ile birlikte yurt dışı pazarlara açılmak, Ucuz ve kaliteli üretim alt yapısına sahip bir sanayi bölgesinde yatırım yapmak, Birçok sektör ve iş kolunda faaliyet gösteren firmalarla işbirliği içinde üretim yapmak Firmanızın ihtiyaç duyduğu eğitim, danışmanlık, Ar-Ge, tanıtım ve pazarlama gibi destek hizmetlerini uygun koşullarla almak istiyorsanız, hepsi ve daha fazlası Ostim de var Ostim olarak, bölgesel ve ulusal kalkınma sürecinde, küresel rekabette yeni faktörleri, yeni oluşumları ve organizasyonları yakından izliyoruz. Çözüm ortaklarımızı, bölgesel stratejik kalkınma planlarımıza uygun olarak seçiyor ve projelerimizi bu çerçevede yürütüyoruz. Hedefimiz; bölge olarak tüm altyapı ihtiyaçlarını tamamlamış, üstün niteliklerde, düşük maliyetlerle imalât yapabilen, rekabet gücü gelişmiş, ortak hareket becerisi edinmiş, üniversite sanayi işbirliğinden kurumsal olarak yararlanabilme bilgi ve becerisine erişmiş, üretim teknolojilerinde dünyayı izleyebilen daha rekabetçi bir sanayi bölgesi olmaktır. Saygılarımızla; If you need, High quality and cheap production, Work with the solution partners of production engineering knowledge and experience Buy products, sell products, Take place in production and commitment projects, Go along with the competitive and innovative projects, Connect to Turkish Bazaar, Connect to foreign markets with Turkish SMEs, Invest in an industrial region of affordable and high quality production infrastructure, Produce cooperative with various sectors and branches, Receive the necessary education, consultation, R&D; advertising and marketing services in optimum conditions; they are altogether in Ostim We are following the new factors, new formations and organizations of global competition during the regional and national progress. We choose our solution partners in accordance with our regional strategic progress plans and execute our projects in this frame. Our target is: to be a more competitive industrial region that completes all the infrastructure requirements, does high-quality but low-cost production, has competitive power, can move with synergy, retrieves the knowledge and talent of benefiting universityindustry cooperation, follows the worldwide production technologies. Best Regards; 4 OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi 2013 OSTİM Medical Industry Cluster

7 Türkiye de üretim yapan girişimcilerin sadece yerel piyasalarda değil aynı zamanda küresel piyasalarda da rekabet gücüne sahip olabilmeleri için bir çok zorluğu aşması gerekmektedir. Kaliteli üretimin olmazsa olmazı finansal güç, eğitimli insan kaynağı, teknik altyapı, üretim için gereken makineler, dünya markalarının kullandığı elektronik malzemeler ve diğer donanımlara sahip olabilmek üreticilerin karşılaştığı en temel zorluklardandır. Küresel markalarla rekabetin sadece kaliteli üretimle olacağı son derece açıktır. Üreticilerimizin, hızla değişen piyasa koşullarına uyum sağlayabilen ve rekabetçi güce sahip yüksek kalite standartlarında ürünlerini küresel pazarlara sunabilmesi için kullanacağı en hayati araçlardan biri de kümelenmelerdir. Hem kalite ve hem de fiyat konularında üreticinin rakiplerine karşı üstünlük sağlayacağı, rekabet ortamlarında öne geçmesine yardımcı olacak kapsamlı bilgi birikimi bu kümelenmenin yapı taşını oluşturur. Murat ATAMAN Küme Yönetim Kurulu Başkanı Chairman OSTİM Medical Industry Cluster OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi, organize sanayinin sahip olduğu üretim potansiyelini büyük bir güce dönüştürüyor. OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi, üreticilerimizin dünya pazarlarında rekabetle mücadele edebilmesi için hem bilgi birikimini hem de teknik altyapı olanaklarını girişimcilere sunmaya her zaman hazırdır. OSTİM in gücünü bir araya getirip, girişimcilerin ses getirecek fikirlerini hayata geçirmek için senkronize bir çalışma yapma arzumuz varoluş amacımızdır. The entrepreneurs making production in Turkey needs to overcome many difficulties, in order to have a competitive power not only in the local markets but also in international market at the same time. To be able to have the financial strength, trained man power, technical infrastructure, machinery need for production, electronic devices that the world brands use and other equipment which are a must in quality production is one of the most basic inconveniences the manufacturers face. It is quite obvious that the competition with global brands is only possible with quality production. Clustering is one of the most vital tools that the manufacturers would use in order to present their products which can adapt to the rapidly changing market conditions and have the competitive power, in high quality standards to the global markets. The comprehensive fund of knowledge together with which the manufacturer would outclass its competitors in terms of quality as well as price, and which will help them lead the way in competition arena constitutes the building stone of the cluster. OSTİM medical industry cluster is turning the production potential that the organized industry has into a mega power. The OSTİM medical industry cluster is always ready to present the fund of knowledge as well as technical infrastructure possibilities to the entrepreneurs in order for manufacturers to be able to battle with competition in global markets. Bringing OSTİM together and making synchronized studies to actualize the influencing ideas of entrepreneurs is our reason for existence. OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi 2013 OSTİM Medical Industry Cluster

8 Medikal Sanayi KOBİ leri ve Girişimcileri Yerel Çözüm Ortaklarının Desteğiyle DAHA REKABETÇİ Türkiye nin en organize sanayi bölgesi SMEs and Entrepreneurs of Medical Industry are EVER COMPETITIVE With The Support From Local Solution Partners the most organized industrial estate of Turkey 6 OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi 2013 OSTİM Medical Industry Cluster

9 Türkiye nin en büyük, dünyanın ise sayılı küçük ve orta ölçekli sanayi üretim alanlarından biri olan Ostim de, Makine İmalat, Metal İşleme, Elektrik-Elektronik, İş Makineleri, İmalat Ekipmanları, Otomotiv, Plastik-Kauçuk, Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Malzemeler ana başlıklarında üretim yapılmaktadır. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin en büyük özelliklerinden olan üretimde esnekliği geniş makine parkının avantajlarıyla birleştiren Ostim de, binlerce ürün üretilmektedir. Ostim sahip olduğu zengin üretim yeteneği ile çevresindeki diğer sanayicilerin üretim süreçlerini de desteklemektedir. Kaliteli üretim ve kurumsallaşmaya yönelik tüm destek birimlerine sahip olan Ostim, çağdaş üretim teknolojisini yakalamış dev bir fabrikadır. Bu fabrika küçük ve orta ölçekli işletmelerin evrensel bir laboratuarı niteliğini taşırken, Türkiye nin en önemli istihdam alanlarından biri olmayı da başarmıştır. Ostim üyelerinin rekabetçi yapılarını güçlendirerek destek birimlerinin avantajını da sunmaktadır. Bu bölgesel avantajlar işletmelerin üretim, tanıtım, ihracat, teknolojik yenilik, bilgi ve bilişim ile kurumsallaşma, finansman gibi alanlardaki niteliklerini yükseltmektedir. Bu modelin başarısı için sanayici ve işadamları ile sivil toplum örgütlerinin de iştirak ettiği Ar-Ge, yatırım ve inşaat, tanıtım, dış ticaret, danışmanlık ve yayıncılık alanlarında oluşturulmuş kurumlar ve sistemler KOBİ lere hem güncel, hem de kalıcı çözümler üretmektedir. Ostim Organize Sanayi Bölgesi, kamunun sanayi sektörlerine ve KOBİ lere yönelik destekleyici birçok projesinde pilot uygulama alanı olarak tercih edilirken, gelişmekte olan ülkelere de bölgesel kalkınma modeli olarak önerilmektedir. The greatest in Turkey, one of the few small and medium sized industrial manufacturing area in the world, in Ostim, the main productions are Machine Manufacturing, Metal Processing, Electric-Electronic Systems, Construction Machines, Manufacturing Equipments, Automotive, Plastic-Rubber Manufacuring and Medical Devices and Medical Equipments. Flexibility in manufacturing is one of the most important point of small and medium enterprises, combined with the advantages of wide machinery park in Ostim, where thousands of products are manufactured daily. With its rich production talent, Ostim encourages the industries around during their manufacturing processes. Having all supporting bodies for production and institutionalization, Ostim, is a huge factory that seizes advancing technologies. This factory is a universal laboratory of small and medium sized enterprises, and also succeeded in being one of the most important areas of employment in the capital. Ostim, fortifying the competitive structures of its members by Providing the help of supporting units within its strucure. These regional advantages ratify the quality of manufacturing, advertising, exports capacity, technological advancements, through institutionalization, information and financing. For the success of this model, institutions set up for R&D, business world, non-governmental organizations, foundations are beneficial for companies, advertising, trading, consultation, publishing and also finds up-to-date and permanent solutions for the SMEs. OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi 2013 OSTİM Medical Industry Cluster

10 Ambulans ve Acil Ekipmanlar Ambulance and Emergency Equipment Ameliyathane Donan mlar Surgery Room Equipment Anestezi ve Solunum Cihazlar Anaesthesia and Respiratory Equipment Biyoteknoloji Ürünleri Biotechnology Products and Instruments Çözüm Ortakl, Ar&Ge ve Entegrasyon Solutions Partnership, R&D and Integration Di Hekimli i Sistemleri Dentistry Equipment Görüntüleme Sistemleri Diagnostic lmaging Systems Hastane Donan mlar Hospital Equipment Ortopedik Ürünler ve mplant Teknolojileri Orthopedic Products and Implant Technologies Laboratuvar Ekipmanlar Laboratory Equipment Medikal Gaz Sistemleri Medical Gas Systems Sterilizasyon Cihazlar Sterilisation Equipment Tek Kullan ml k Ürünler Single use equipment and Disposables Temiz Oda ve Biyogüvenlik Sistemleri Cleanroom and Biosafety Systems Terapi Sitemleri Therapy Systems MED KAL SANAY KÜMELENMES MEDICAL INDUSTRY CLUSTER F RMA / COMPANY WEB / WEB A MED KAL AMBULANS OF S AN-TEK ARDEN ARGEMET MED KAL ATE Ç MED KAL AY TASARIM BATES MED KAL B L-SER BIOANALYSE BM LABOS S BNT MAK NA D NAM K RÖNTGEN EKOL MED KAL ELMASLAR A. ELMED EMD MED KAL EMS RÖNTGEN ERTUNÇ ÖZCAN ERY T TIBB C HAZLAR F ZYOMED 8 OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi 2013 OSTİM Medical Industry Cluster

11 FORAS MED KAL GEOTEK MED KAL GÖZÜKARA MED KAL LDAM CAM KBB ÖZEL SA LIK H ZM. KES N MED KAL MATEK MED KAL MEDSAV MESPA MET SAFE METKO MED KAL METsis MED KAL M KROS M ELEKTRON K M KSTA MOS MED KAL NANObiz NÖROMETR KA PROTED ROYAL HASTANE DONANIMLARI SERA MED KAL S STEM DENTAL SMS TIBB C HAZLAR SÜMER MED KAL TEKN KON TEKNOMAR TEPA TESA MED KAL TMS TIBB C HAZ TOKRA MED KAL TURMAKS UMS UZMANLAR METROLOJ UMUT MED KAL UPA MAK NA ÜZÜMCÜ VENAPORTA YÜKSEL HASTANE EK PMANLARI OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi 2013 OSTİM Medical Industry Cluster

12 Hedefimiz / Our Goals Sağlık sektörünün ihtiyaçlarının karşılanmasında yerli üretimin payını artırmak ve medikal sanayi KOBİlerini uluslararası pazarda rekabet edebilir hale getirmek. Alt Hedefler; Üreticilerimizi artan yetenek ve işbirlikleri sayesinde tercih edilir bir marka haline getirmek. Üniversitelerin sahip olduğu teknik bilgiyi, ticarileşmesi için sanayiye aktarmak. Sektörel ihtisaslaşma ile bölgesel rekabet avantajı oluşturmak. To increase the share of local production in meeting the needs of the health sector and make the SMEs in medical industry more capable to compete in international markets. Sub-goals; To make our manufacturers a preferable brand with the help of increased capabilities and cooperations To transfer the technical knowledge that the universities have into the industry for commercializing To create regional competition advantage with sectoral specialization Küme Profili / Cluster Profile Üyeliğe Kabul Edilen Firma Sayısı (Mart 2013) / Number of Confirmed Firms (March 2013) 57 Çalışan Sayısı / Number of Employess 1172 Üniversite Mezunu Çalışan Sayısı / Number of University Grauate Staff 255 Mühendis Sayısı / Number of Engineer 124 Yabancı Dil Bilen Çalışan Sayısı / Number of Stuff Who Know Foreign Language 178 Destekleyicilerimiz / Supporting Institutions 10 OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi 2013 OSTİM Medical Industry Cluster

13 OSTİM medikal sanayi kümelenmesi üyesi firmaların yapısal özellikleri The structural features of member companies of the OSTİM medical industry cluster OSTİM VAKFI - Kümelerde Derinlemesine Analiz Sonuçları / AKA DFD Programı 2010 Ostim Foundation results of detailed analysis in clusters. / AKA DFD programme 2010 Küme üyesi işletmelerden ağırlıklı olarak % 37 si Amaliyathane Donanımları, Hastane Donanımları ve Mefruşatı ve Laboratuvar Donanımları alt sektöründe faaliyet göstermektedir. Bunu % 20 lik oranla Sarf Malzemeleri, Sterlizasyon ve Dezenfeksiyon Cihazları alanlarında faaliyet gösteren işletmeler izlemektedir. Analiz çalışmasına katılan OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi üye işletmelerin % 82 si Limited Şirket hukuki statüsündedir. Anonim Şirket olarak faaliyet göstermekte olanların oranı ise % 14 tür. İşletmeler kapasite kullanım oranları açısından ele alındığında % 36 sının %61 80 kapasite kullanım aralığında faaliyetlerini sürdürdükleri görülmektedir. OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi üye işletmelerinde çalışanların % 9 u mühendislerden oluşmaktadır. Bununla birlikte dil bilen personel sayısı % 14 tür. İşletmelerin % 35 i TL aralığında ciro yapmaktadırlar. Bunu % 23 lük oranla TL aralığında ciro yapan işletmeler izlemektedir. OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi üye işletmelerden %60 ı yurtdışına satış yapmaktadırlar. % 40 ı ise sadece yurt içine satış yapmaktadır. Küme üyesi işletmeler söz konusu satışlarını % 93 oranla doğrudan yapmaktadır. OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi üye işletmelerden analiz çalışmasına katılanların % 80 i Kalite Yönetim Sistemi Belgesine sahiptir. Küme üyesi işletmelerden % 48 si patent, endüstriyel tasarım, faydalı model vb. belgelere sahiptirler. Gerçekleştirilen analiz çalışması sonuçlarına göre işletmeler % 54 oranla Karlılık odaklı, % 39 oranla Sürdürülebilir odaklı olarak faaliyetlerini sürdürmektedirler. Yine analiz sonuçları doğrultusunda işletmelerin Üretim konusunda herhangi bir sorun yaşamadıkları görülürken, Ar-Ge ve Teknoloji açısından oldukça iyi durumda oldukları değerlendirilmiştir. Bununla birlikte finansman ve bütçeleme konuları işletmeler açısından ön plana çıkan alt alanlar olarak gözlemlenmiştir. 37% of the member companies of the cluster have activities in operating room equipment, hospital equipment and upholstery and laboratory equipment sub sectors. Followed by companies having activities, with a 20% ratio, in the consumables, sterilisation and disinfection devices. 82% of the member companies of the OSTİM medical industry cluster are in Limited liability Company status and 14% in corporation status. When considered in terms of usage of capacity, 36% of the companies continue their activities with 61-80% capacity usage. The engineers constitute 9% of the employees working in member companies of Ostim medical industry cluster. Along with this, the ratio of bilingual employees is 14%. 35% of the companies have a turnover between TL TL. This is followed by companies having turnovers between Tl TL. 60% of the member companies in OSTİM medical industry cluster export. 40% has only local sales. 93% of these sales are direct sales. 80% of the member companies in OSTİM medical industry cluster have Quality Management System certificates. 48% of the member companies have patent, industrial design, petty patent and such documents. As a result of the analysis studies conducted, 54% of the companies conduct their business profit oriented and 39% of the companies sustainability oriented. And again, while, in line with the results of the analysis, the companies have no problems in production, it has been evaluated that they are in good condition in terms of R&D and technology. Furthermore, finance and budgeting have been monitored as the sub area coming to the forefront for the companies. OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi 2013 OSTİM Medical Industry Cluster

14 Küme İstatistikleri / Statistics of Cluster Gerçekleştirilen analiz çalışması sonuçları doğrultusunda Medikal Sanayi Kümelenmesi geneline ilişkin Alan ve Alt Alan ortalamaları grafiği aşağıda yer almaktadır; Below is the graph of the areas and sub-areas for the majority of the Medical Industry Cluster prepared in line with the results of the analysis study conducted; Bölüm Ortalamaları / Averages for Sections 1.1.Üretim Ekonomisi 1.1Production Economics 1.2.Tedarik 1.2Procurement 1.3.Üretim İşgücü 1.3Production Labour 1.4.Kalite temini 1.4Quality Assurance 2.1.Fikri Mülkiyet ve Yaratıcılık 2.1Intellectual Property and Creativity 2.2.İnovasyon 2.2Innovation 2.3.Teknoloji ve Otomasyon 2.3 Technology and Automation 2.4.Araştırma, Geliştirme ve Test 2.4Research, Development and Testing 2.5.Enformasyon ve İletişim Teknolojileri 2.5Information and Communication technologies 3.1.Stratejik Pazarlama 3.1Strategic Marketing 3.2.Faaliyet Tabanlı Pazarlama 3.2Activity Based Marketing 3.3.Satış ve Dağıtım 3.3Sales and Distribution 3.4.Ürün ve hizmet sunumu 3.4Presentation of Products and Services 3.5.Portföy Yönetimi 3.5Portfolio Management 4.1. Bütçeleme 4.1Budgeting 4.2.Finansman 4.2Finance 4.3.Diğer Finans Konuları 4.3Other Finance Topics 5.1.İnsan Kaynakları 5.1Human Resources 5.2.Organizasyon ve Firma Kültürü 5.2Organisation and Corporate Culture 5.3.İş akışı ve Raporlama 5.3Business Flow and Reporting 5.4.İş Farkındalığı 5.4Business Awareness KOBİ lerde Sektör Bazlı İş Geliştirme Modelinin Oluşturulması 2011 Forming of Business Development Model on Sector Basis in Smes OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi 2013 OSTİM Medical Industry Cluster

15 OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi 2013 OSTİM Medical Industry Cluster

16 14 OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi 2013 OSTİM Medical Industry Cluster

17 S ağlık Teknolojileri Endüstriyel Tasarım Koordinasyon Merkezi Projesi, Ankara Kalkınma Ajansı desteği ile OS- TİM Medikal Sanayi Kümelenmesi bünyesinde yürütülmüş ve sonuçlandırılmıştır. Proje başlangıcında yapılan araştırmalar küme paydaşı olan kullanıcı ve yaralanıcıların ortak görüşü, OSTİM işletmelerince üretilen ürünlerin temel işlev ve kalite açısından yeterli olmakla birlikte tasarım ve kullanılabilirlik açısından yeterli olmadığı bu nedenle tercih edilmekte zorluk yaşandığı yönünde olmuştur, bu nedenle projenin temel amacı, genelde Ankara sağlık teknolojileri, özelde ise OSTIM işletmeleri tıbbi cihaz üreticilerinin endüstriyel tasarımla katma değerini arttırmaktır. Bir ürün fikrinin ticarileştirilmesi sürecinde en önemli çıkış noktası ise ürün kullanıcı ve yararlanıcılarının ihtiyaç-beklentileri olup tercih ve talebi oluşturmaktadır. Dolayısı ile üretim süreci öncelikle ihtiyaç ve beklenti göz önüne alınarak başlatılmalıdır. Proje, endüstriyel tasarım bilincinin ve dolayısı ile katma değeri yüksek ürün sayısının artmasına yol açacaktır. Proje boyunca OSTIM Medikal Sanayi kümelenmesi üyesi 61 işletmenin endüstriyel tasarım konusunda farkındalık, bilgi düzeyi ve yeteneklerini somut ürün ve uygulamalarla arttırmayı hedeflemiştir. Projenin genişletilmiş hedefi ise tüm Ankara sağlık teknolojileri üreticileridir. Proje Çerçevesinde OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi üyesi 54 üye firmaya 3 gün süren Endüstriyel Tasarım eğitimi verilmiştir. Ayrıca her bir firmanın tespit edilen 3 ürünü için kullanılabilirlik analizleri yapılmış ve analizler sonucunda genel bir rapor hazırlanmıştır. Hazırlanan rapor doğrultusunda da 10 firmaya ait 10 ürün yeniden tasarlanmıştır. Projenin sonlandırılmasının ardından OSTİM Endüstriyel Tasarım ve Mühendislik Merkezi faaliyetlerine başlamıştır. Proje sırasında oluşturulan paydaş envanteri ve aynı zamanda projenin hedef grupları olan tasarımcılar, akademisyenler, kullanılabilirlik uzman ve test merkezleri, kullanıcı ve yararlanıcı kurumların bir araya gelerek OSTIM işletmelerinde gerçekleştirdiği uygulamaların en önemli çıktısı olan Endüstriyel Tasarım Koordinasyon Merkezi yalnızca sağlık sektöründe değil ürün ile ilgili tüm sektörlerin endüstriyel tasarım ihtiyaçlarının sürdürülebilir bir biçimde karşılanması amacı ile kurulmuştur. Endüstriyel Tasarım merkezi, tasarım süreç yönetimi danışmanlığı, tasarım, mühendislik ve model, prototip çözümleri ile üreticinin üretim sürecindeki tüm ihtiyaçlarını kapsayan bir iş modeli ile yapılanmıştır. Projemiz Kapsamında Endüstriyel Tasarım Desteği Alan Firmalarımız The medical technologies design coordination centre project was run and finalised within OSTIM Medical Industrial Cluster with the support of Ankara Development Agency. As a result of the research made in the beginning of the project, the common view of the users and the beneficiaries which are the partners of the cluster was that the products produced by the OSTIM companies had been sufficient in terms of basic functionality and quality however, not sufficient in terms of design and usability, thus had not been preferable; for this reason the main goal of the project is to increase the added value with industrial design, of the Ankara medical technology producers in general, and specifically the OS- TIM medical equipment manufacturers. The most important point of exit in the process of commercialisation of a product idea however, is the need expectations of the product users and beneficiaries and makes the preference and demand. Consequently, the production process should firstly be commenced by considering the needs and expectations. The project shall create design awareness, hence increase in the number of higher-addedvalue products. The project aims to increase the awareness in industrial design, knowledge level and capabilities of 61 member companies of OS- TIM Medical Industry Cluster with tangible products and applications. The expanded target of the project is the all Ankara medical technology manufacturers. Within the concept of the project, Industrial 3-day Design training has been given to 54 member companies of OSTIM Medical Industrial Cluster. Also usability analyses were performed on 3 chosen products of every company and a general report has been prepared. In line with the reports prepared 10 products belonging to 10 companies have been re-designed. Following the finalisation of the project OSTIM Industrial Design and Engineering Centre have commenced its activities. Industrial Design Coordination centre, which is the most important outcome of the applications actualised in OSTIM companies by designers, academicians, availability experts and test centres, user and beneficiary companies which form the partner inventory created during the project and which, at the same time, are the target groups of the project will be established with a goal to meet the design needs of not only medical sector but also all the other related sectors in a sustainable manner. The Industrial Design Centre has been structured with a business model covering all the needs including consultancy in design process management, design, engineering and modelling, prototype solutions. Companies getting Industrial Design Support Within the concept of the Project OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi 2013 OSTİM Medical Industry Cluster

18 16 OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi 2013 OSTİM Medical Industry Cluster

19 Biyomedikal Cihaz Bakım Onarım Alanında Teknik Eleman Yetiştirme Projesi The Project For Training Technical Stuff In Biomedical Equipment Repair And Maintenance Field Biyomedikal Cihaz Bakım Onarım Alanında Teknik Eleman Yetiştirme Projesi, OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi üye işletmelerinin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda, İŞKUR tarafından uygulanmakta olan İşgücü Uyum Hizmetleri Programı kapsamında hazırlanarak tarihleri arasında uygulamaları gerçekleştirilen istihdam garantili mesleki eğitim projesidir. Proje kapsamında yaş arası 25 genç işsize Biyomedikal Cihaz Bakım Onarım alanında toplam 300 saat süre ile Uygulamalı Mesleki Eğitim verilmiştir. Genç işsizlerimize mesleki yeterlilikler kazandırarak çalışma olanağı yaratılan toplam ,00 TL bütçeli proje ile; Biyomedikal Cihaz üretimi yapan ve bu alanda teknik hizmet veren firmalarımızın ihtiyaç duydukları, Biyomedikal Cihaz Üretimi ve Bakım Onarımı alanında teknik hizmet verecek bilgili ve tecrübeli, nitelikli elemanlar yetiştirilmiştir. Aynı zamanda kursiyerlerin proje süresince işletmelerde uygulama eğitimleri almaları sağlanarak kurs sonunda gerçekleştirilen sınavlarda başarılı olanların %50 si istihdam edilmiştir. The project for training technical stuff in biomedical equipment repair and maintenance field, is the employment-guaranteed vocational training project that was run by İŞKUR (Labour Exchange) within the concept of Labour Compatibility Services Programme and applied on in line with the requests from the member companies of OSTIM medical industrial cluster. Within the project, 25 young unemployed between the ages of were given a Applied Vocational Training for 300 hours in Biomedical Equipment Repair and Maintenance field. With this project, on which new work areas had been created for young unemployed people by making them gain vocational competency with a budget of ,00 TL; qualified stuff had been trained for companies making Biomedical Equipment Productions who will be giving services in Biomedical Equipment Production and Repair and Maintenance field. At the same time, the trainees were given a hands on training at the companies and were sat for an exam at the end of the training, 50% of the successful trainees had been employed. OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi 2013 OSTİM Medical Industry Cluster

20 Küme Faaliyetleri / Cluster Activities Fatih Üniversitesi ile Protokol A protocol with Fatih University 4. Avrasya Tıp Günleri 4th Eurasian Medical Days Arab Health 2010 Arab Health BİOMATEN Açılış BIOMATEN Opening İnovankara İnovankara Sağlık Bakanı Küme Ziyereti Minister of Health visit to the Cluster Medikal Sanayi Kümelenmesi Genel Kurul Medical Industry Cluster General Meeting TİTCK - Saha Ziyareti TİTCK Site visit URGE Dış Ticaret eğitimi SDIC Foreign Trade Training 18 OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi 2013 OSTİM Medical Industry Cluster

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA

İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA .egeatlas.com.tr İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA kaliteli servis en iyi malzeme seçimi yüksek hassasiyetli makinalarda üretim .egeatlas.com.tr EGE ATLAS, kurulduğu 2012 yılından bu yana yeraltı ve

Detaylı

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION www.adaset.com www.adaset.com MİSYONUMUZ Şirketimizin sürekli gelişen organizasyon yapısı içinde daha kaliteli ürün ve hizmet vermesini sağlamak ve modern yönetim anlayışıyla yeniliklere imza atan, global

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue To Rise With Our New Identity and Projects www.aliisildar.com.tr Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue

Detaylı

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari PROJE NEO TEK kent ekipmanlari Hakkımızda Şirketimiz Perakende satışı olmayan ve öncelikle Müşterinin gereksinimlerine duyarlı Projeleri en uygun ve ekonomik şekilde hayata kavuşturan, dinamik ekibiyle

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001 about us hakkımızda ISO 9001 ISO 18001 ISO 14001 Firmamız ATO'da 1967 yılında başlayan faaliyeti, inşaat sektöründe kendisine hak ettiği yeri aramasiyla devam etmektedir. Kuruluşumuzdan bu güne bitirilen

Detaylı

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog HAKKIMIZDA Boro Makine Metal Sanayi Tic. Ltd. Şti olarak CLİNDAS markası

Detaylı

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG sf 1 sf 2 KURUMSAL CORPORATE 1987 Yılından bugüne kadar 500 kapasiteden 200 ton a kadar çeşitli tiplerde kaldırma makinesi ve vinç üretimi ile faaliyetlerine

Detaylı

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir.

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu tir. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Sektöre uzun yıllar hizmet vermiş olan Yükseliş Asansör, kararlı ve prensipli yönetim anlayışı ile, kaliteli üretim için

Detaylı

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır.

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır. About Us Hakkımızda nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. It was founded at 2012. From its beginning, with local presence and international expert team, the company is

Detaylı

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE www.guvenckalip.com Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE 2018 Hakkımızda Güvenç Kalıp Sanayi 2003 yılında kurulmuş olup, plastik kalıp sektöründe

Detaylı

GENÇ SARI İNŞ. TAAH. MÜH. ve TİC. LTD. ŞTİ. GENÇ SARI CONSTRUCTION COMPANY

GENÇ SARI İNŞ. TAAH. MÜH. ve TİC. LTD. ŞTİ. GENÇ SARI CONSTRUCTION COMPANY GENÇ SARI İNŞ. TAAH. MÜH. ve TİC. LTD. ŞTİ. GENÇ SARI CONSTRUCTION COMPANY KURUMSAL BİLGİLER Firmamız 2001 yılında kurulmuştur ve 2003 yılından bu yana da çalışmalarına limited şirket olarak devam etmektedir.

Detaylı

ÇELÝK HALAT ve KALDIRMA ÇEKTÝRME EKÝPMANLARI SAN. TÝC. LTD.ÞTÝ. ÇELÝK HALAT ve KALDIRMA ÇEKTÝRME EKÝPMANLARI SAN. TÝC. LTD.ÞTÝ. SERTÝFÝKALAR Certificates BAYÝLÝKLERÝMÝZ : çelik halat zincir saplý kanca

Detaylı

Dünya devinin gücünü hissedin

Dünya devinin gücünü hissedin Türkiye Distribütörü Feel the power of world giant Dünya devinin gücünü hissedin Yıllık üretim 110.000 adet Kapalı üretim alanı 7.000 m² 10msn hız İleri teknoloji Çevreci Annual capacity 110.000 pcs Building

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

REEL ALÜMİNYUM. Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE

REEL ALÜMİNYUM. Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE ALÜMİNYUM Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE Hakkımızda / About us Reel Alüminyum 2001 yılında Gebze de üretime başlamıştır. Şirketimiz, kuruluşunun ilk yıllarından itibaren müşterilerinin

Detaylı

okandancam.com.tr okandancam.com.tr ürün katalogu product catalogue

okandancam.com.tr okandancam.com.tr ürün katalogu product catalogue ürün katalogu product catalogue 2011 FİRMA PROFİL Türkiye nin lider cam kuruluşlarından olan Okandan Cam 1954 yılında kurulmuştur. Sektörde yaptığı yatırımlar sayesinde gelişen ve büyüyen firma, 1968 yılında

Detaylı

International Electronic Industry & Sector Relations Conference

International Electronic Industry & Sector Relations Conference 17 Aralık / December, 2015 ULUSLARARASI ELEKTRONİK SANAYİİ VE SEKTÖR İLİŞKİLERİ KONFERANSI International Electronic Industry & Sector Relations Conference 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention Center,

Detaylı

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com www.turkeliray.com TÜRKELİ RAY www.turkeliray.com History: Aktar Holding and Emin Aktar, in 1947, established Türkeli Ticaret A.Ş which has been general distributor of lifts of world-wide known Schlieren

Detaylı

ŞİRKET PROFİLİ ve ÜRÜN ÇEŞİTLERİ COMPANY PROFILE & PRODUCT RANGE

ŞİRKET PROFİLİ ve ÜRÜN ÇEŞİTLERİ COMPANY PROFILE & PRODUCT RANGE ŞİRKET PROFİLİ ve ÜRÜN ÇEŞİTLERİ COMPANY PROFILE & PRODUCT RANGE FİRMA PROFİLİ Üretime Buzdolabı Buzlukları imalatıyla başlayan AZAK Soğutma 1979 yılında Konya da kurulmuştur. 1983 yılında Sanayi Tipi

Detaylı

Yuratek olarak 2001 yılından beri medikal

Yuratek olarak 2001 yılından beri medikal www.yuratek.com Hakk m zda About Us Yuratek olarak 2001 yılından beri medikal sektöründe hizmet vermekteyiz. Yurtiçinde hastane, poliklinik ve özel muayenehaneler ile yurt dışında çeşitli firmalara hizmet

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

www.bedcovers.com.tr time for the change

www.bedcovers.com.tr time for the change www.bedcovers.com.tr time for the change Adres - Address: Gersan Sanayi Sitesi 2306 Sok. No:39 Ergazi - ANKARA Tel - Phone: (312) 256 46 08-256 50 24 Faks - Fax : (312) 256 38 87 E-posta - E-mail: hakankardesler@hotmail.com

Detaylı

www.medisoftmedikal.com

www.medisoftmedikal.com www.medisoftmedikal.com Hakk m zda About Us Medisoft, Türkiye genelinde hastane ameliyathanelerinde kullanılan cerrahi setlerin (Her türlü cerrahi motorlar, kabloları, başlıkları, cerrahi teleskoplar,

Detaylı

VİZYONUMUZ.. Uluslararası seviyede endüstriyel ürünler geliştirmek ve AR-GE konusunda lider bir firma olmak.

VİZYONUMUZ.. Uluslararası seviyede endüstriyel ürünler geliştirmek ve AR-GE konusunda lider bir firma olmak. MİSYONUMUZ.. Plastik ve kalıp teknolojilerinde, çevreye ve insan sağlığına duyarlı kaliteli rekabetçi üstün nitelikli ürünler geliştirmek. VİZYONUMUZ.. Uluslararası seviyede endüstriyel ürünler geliştirmek

Detaylı

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD C O N T E N T S BHD 32 + 4 BHD 28 + 4 BHD 24 + 3 page 2-5 page 6-9 BHD 19 + 3 page 10-13 BHD 18 + 3 page 14-17 BHD 18 + 3 page 18-21 BHD 17 + 3 page 18-21 BHDM 12 + 3 page 22-25 page 26-28 Boom Makina;

Detaylı

TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI

TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI TUNNEL SEGMENT FITTING & CONNECTION ELEMENTS 33. YILLIK DENEYİM YEAR PROUDLY WITH YOU HAKKIMIZDA About Us GURBETÇİLER PLASTİK SAN. ve TİC. A.Ş. uluslararası faaliyet gösteren

Detaylı

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na 15/05/2016 İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na İnşaat Mühendisliği Bölümü İngilizce ve Türkçe Lisans Programlarının Program Çıktıları hakkında 04-14 Mayıs 2016 tarihleri arasında sadece mezun durumunda

Detaylı

METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. www.parladi.com KALİTEMİZLE SEKTÖRDE GÜVENİN SİMGESİ... HAKKIMIZDA Parladı Metal San. Tic. Ltd. Şti. 1977 yılında kurulmuş olup, kuruluşundan beri kendini yenileyerek

Detaylı

Misyonumuz: Sektörde bilinen firmaların en iyileri arasında olmaktır.

Misyonumuz: Sektörde bilinen firmaların en iyileri arasında olmaktır. 20 yıllık sektörel deneyimle müşterisini merkeze konumlandıran, zamanında istenilen miktarda, en iyi kalitede, doğru fiyatlı ürün üretme idealini kurumsal kültür olarak benimseyerek kurulmuştur. Müşterilerini

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

Replica EMEA - Mission

Replica EMEA - Mission Replica EMEA Replica EMEA is a joint venture established between the European leading provider of WMS applications Replica Sistemi and Obase, major Turkish company specializing in IT solutions for Retail

Detaylı

www.grupdental.com.tr

www.grupdental.com.tr www.grupdental.com.tr Hakk m zda About Us Diş Hekimliği alanındaki yerli üretimin yetersizliği ile yerli ve yenilikçi üretime duyulan ihtiyacı göz önünde bulundurarak bu alandaki açığı kapatmak üzere

Detaylı

aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE

aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE ALDORA FURNITURE FACTORY Since its foundation in 2001, Aldora Furniture maintains on its steady growth on 40.000m2 covered factory area in the Industrial Zone of Kayseri

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

.com.tr agem T E C H L O L O G Y P A R T N E R

.com.tr agem T E C H L O L O G Y P A R T N E R TECHLOLOGYPARTNER agem.com.tr TECHLOLOGYPARTNER 3 Agem, 2005 yılında kurulan bilişim teknolojileri, yazılım ve hizmetleri şirketidir. Agem olarak, sahip olduğumuz uzman kadromuz, bireysel danışma havuzumuz

Detaylı

t d h k d, t t s a t

t d h k d, t t s a t t d h k d, t t s a t TS EN ISO / IEC 17065 Uygunluk Değerlendirmesi standardına uygun olarak ve akreditasyon kapsamında gerçekleştirilen kalite yönetim sistemi ve ürün belgelendirme programına bağlı olarak;.

Detaylı

YEDEK PARÇA DEPONUZ Your Spare Parts Warehouse

YEDEK PARÇA DEPONUZ Your Spare Parts Warehouse YEDEK PARÇA DEPONUZ Your Spare Parts Warehouse www.hidirusta.com İŞİMİZDE UZMANIZ We are professional in our business Geniş ürün gamı ve tecrübeli satış kadromuzla hizmetinizdeyiz. We are ready to serve

Detaylı

DRS Dijital, dünya çapında firmalarla işbirliği içinde bulunarak medikal sektöründe etkinliğini arttırmayı hedeflemiştir.

DRS Dijital, dünya çapında firmalarla işbirliği içinde bulunarak medikal sektöründe etkinliğini arttırmayı hedeflemiştir. www.drsdijital.com Hakk m zda About Us 2010 yılında kurulan DRS Dijital, çevreye, doğaya ve insana saygı, kaynakların verimli kullanımı,müşterilerimiz ve tedarikçilerimizle çalışanlarımız arasındaki

Detaylı

VARDAR DERİ MAKİNALARI VARDAR LEATHER MACHINERY

VARDAR DERİ MAKİNALARI VARDAR LEATHER MACHINERY VARDAR DERİ MAKİNALARI VARDAR LEATHER MACHINERY Since 1996 VARDAR DERİ MAKİNALARI VARDAR LEATHER MACHINERY Vardar Deri Makinalari 13 yıllık deneyim ile 1996 yılında kuruldu. Firmanın ilk yıllarında, ikinci

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

nareks is an Electrical/Mechanical Contracting and Automation Engineering company.

nareks is an Electrical/Mechanical Contracting and Automation Engineering company. About Us Hakkımızda nareks is an Electrical/Mechanical Contracting and Automation Engineering company. It was founded at 2012. From its beginning, with local presence and international expert team, the

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

Raf Sistemleri & Mimarlık Hizmetleri

Raf Sistemleri & Mimarlık Hizmetleri SHELF SYSTEMS AND ARCHİTECTURAL SERVİCES Raf Sistemleri & Mimarlık Hizmetleri Liderlik Yolunda Başarı Kalite ve Yeniliğe Bağlıdır. Hakkımızda Avrupa raf sistemleri sektöründe ekonomik, kaliteli, profesyonel

Detaylı

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Roparlanması Sempozyumu 2012 396 I. Uluslararası Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Raporlanması Sempozyumu İstanbul Kalkınma Ajansı (ISTKA) nın Kar

Detaylı

ESKORT MAKİNA A.Ş. www.eskort.com.tr

ESKORT MAKİNA A.Ş. www.eskort.com.tr ESKORT MAKİNA A.Ş. Eskort Makina bisküvi makineleri konusunda uzmanlaşmış bir firmadır. Komple anahtar teslimi bisküvi hatları, paketleme makineleri,bisküvi ve gıda ile siparişe özel makinelerin tasarım

Detaylı

16 Üniversite ile 50 ye yakın proje

16 Üniversite ile 50 ye yakın proje FAALİYETLER VE YANSIMALARI ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ FAALİYETLER VE YANSIMALARI ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ 16 Üniversite ile 50 ye yakın proje FAALİYETLER VE YANSIMALARI ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ

Detaylı

Your Warehouse Partner. edessalift

Your Warehouse Partner. edessalift Your Warehouse Partner www. edessalift.com www.edessalift.com EDESSA ELEKTİRİK ASANSÖR SAN. vetic.ltd.şti. 1994 yılında kurulmuş olan firmamız, asansör sektöründeki faaliyetlerini geçen bu süre içinde

Detaylı

Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti.

Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti. Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti. Eren Makina Asansör İmalat San.Tic.Ltd. Şti. 1979 Yılında kurulan EREN MAKİNA ; Bu gün asansör sektörüne 3500 m2 kapalı alanda, en son teknolojiye sahip 30

Detaylı

TRAKTÖR KOLTUKLARI. www.gurexseat.com

TRAKTÖR KOLTUKLARI. www.gurexseat.com 335 TRAKTÖR KOLTUKLARI ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE www.gurexseat.com Certificate Sertifikalarımız Sertifikalarımız Marka Tescil ISO 9001 : 00 HAKKIMIZDA ABOUT US Certificate Marka Tescil Şirket 197

Detaylı

Ürün Kataloğu Product catalogue

Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr HAKKIMIZDA ABOUT US ELC ALÜMİNYUM SAN. TİC. A.Ş. 40 yıllık metal üretim ve işleme tecrübesini alüminyum mamul üretimine aktarmak üzere,

Detaylı

DEKOM. Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001

DEKOM. Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001 DEKOM Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001 HAKKIMIZDA VİZYON Mükemmel Altyapısı olan Elektrik, Elektronik ve Elektro-Mekanik Sistemler ve Tesisler kuruyoruz MİSYON Enerji, Telekomünikasyon

Detaylı

OPTIMA ELEVATOR COMPONENTS. www.optimaasansor.com.tr info@optimaasansor.com.tr

OPTIMA ELEVATOR COMPONENTS. www.optimaasansor.com.tr info@optimaasansor.com.tr OPTIMA ELEVATOR COMPONENTS www.optimaasansor.com.tr info@optimaasansor.com.tr OPTİMA ASANSÖR SİSTEMLERİ Optima Asansör firması 1993 yılında teknolojinin merkezi İstanbul da kurulmuştur. Firmamız çok güçlü

Detaylı

2014 KATALOG In 1990, When Our firm was established as Teknikel Machine Mould Manufacturing Industry, has been serving mould manufacturing to various sector, then has become Teknikel Machine Mould Industry

Detaylı

HAKKIMIZDA / ABOUT US

HAKKIMIZDA / ABOUT US HAKKIMIZDA / ABOUT US 2016 yılında kurulmuştur. Firma ortakları 1995 yılından itibaren sektörde faaliyet göstermektedir. 2016 yılında ise markası altında NBR (Akrilonitril-Butadien) kauçuk karışım esaslı

Detaylı

a trademark of ALISTONE www.compostone.com.tr

a trademark of ALISTONE www.compostone.com.tr ALISTONE OUR COMPANY Our Company ALISTONE Marble Company has founded by Mr. Ali and Mehmet Başarır in 2005 with a long business life experience started with turning machine manufacturing and respectively

Detaylı

Difference in Technology. www.deltagroupcable.com

Difference in Technology. www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com DELTA KABLO Türk kablo sektörünün en büyük

Detaylı

Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır.

Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır. ÖNSÖZ INTRODUCTION Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır. Büroseren Mobilyanın eğitim sektöründe temel ilgi

Detaylı

Natural Stone Collection

Natural Stone Collection Natural Stone Collection The Place Where Your Projects Come True... MYM Natural Stone is a manufacturer and exporter company in marble industry with its experienced staff since 2006. Located in Afyonkarahisar

Detaylı

BEKA değer katar BEKA adds value.

BEKA değer katar BEKA adds value. BEKA değer katar BEKA adds value www.bekayonetim.com.tr BEKA, var olan işletmeleri, kurumsal sistemlerle yönetilebilir, kalıcı işletmelere dönüştürmektedir. Bu dönüşüm çalışmaları sürecinde, işletmelerin

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

Çevreye ve insana saygılı, kalite ve konfora açılan. Respect for the enviroment and human opening the quality and comfort

Çevreye ve insana saygılı, kalite ve konfora açılan. Respect for the enviroment and human opening the quality and comfort Polimer kapı ve pencere sistemlerinde Eryap Systems of polymer door and windows Eryap Çevreye ve insana saygılı, kalite ve konfora açılan pencere Respect for the enviroment and human opening the quality

Detaylı

www.tuncelsilikon.com.tr

www.tuncelsilikon.com.tr www.tuncelsilikon.com.tr Hakk m zda About Us Tuncel Silikon San. Tic. Ltd. Şti. 1991 yılında Ankara da faaliyete geçmiş olup imalattan silikon satış ve kauçuk malzemeler satışıyla hizmet vermektedir.

Detaylı

ABOUT US HAKKIMIZDA VISION VİZYON MİSYON MISION

ABOUT US HAKKIMIZDA VISION VİZYON MİSYON MISION ABOUT US Our company, who has begun its services in machining sector in OSTIM in 1987, has been operating as a sub-contractor for defence industry. Production for spare parts for Defence Industry, Aviation

Detaylı

AYDIN KOMPRESÖR. En Yüksek Performans. En Zor Şartlarda. www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT

AYDIN KOMPRESÖR. En Yüksek Performans. En Zor Şartlarda. www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT AYDIN KOMPRESÖR www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans AYDIN KOMPRESÖR Aydın kompresör ;0 yılı aşkın kompresör sektöründeki tecrübesinin ardından 2001 yılı temmuz

Detaylı

YAKIT TANKINDA EN YAKIN & YENİ ÇÖZÜM ORTAĞINIZ YOUR CLOSEST AND NEW SOLUTION PARTNER IN FUEL TANK.

YAKIT TANKINDA EN YAKIN & YENİ ÇÖZÜM ORTAĞINIZ YOUR CLOSEST AND NEW SOLUTION PARTNER IN FUEL TANK. YAKIT TANKINDA EN YAKIN & YENİ ÇÖZÜM ORTAĞINIZ YOUR CLOSEST AND NEW SOLUTION PARTNER IN FUEL TANK www.koctank.com KOÇ TANK KİM 1990 yılından bu güne otomotiv sektöründe tüm OEM ve AFTERMARKET Yerli ve

Detaylı

%100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans Tel:

%100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans Tel: www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans AYKO 65 AYKO 600 TEK KADEMELİ KOMPRESÖRLER SINGLE STAGE RECIPROCATING AIR COMPRESSORS AZİZ AYDIN KOMPRESÖR Aziz Aydın kompresör

Detaylı

University (Yüksek Lisans) Selcuk University 75 / 100 09.2003-06.2006 Mechanical Engineering Faculty, Mechanical Engineering

University (Yüksek Lisans) Selcuk University 75 / 100 09.2003-06.2006 Mechanical Engineering Faculty, Mechanical Engineering Engin Avlar Address : Turkey - Tekirdağ - Çorlu - muhittin Home Telephone : 90 (532) 285 52 86 Cell Phone : 90 (532) 285 52 86 E-Mail : enginavlar@hotmail.com Personal Information Total experience : 14

Detaylı

www.ozteknikis.com.tr

www.ozteknikis.com.tr www.ozteknikis.com.tr INDEX HAKKIMIZDA / ABOUT US... 8-9 Paslanmaz Çelik / Stainless Steel... 10-21 Krom - Nikel Kaplama / Chromium Nickel Plated... 22-33 Boyalı / Painted... 34-40 Plastik / Plastic...

Detaylı

COLLECTION PREVIEW 2015

COLLECTION PREVIEW 2015 COLLECTION PREVIEW 2015 Cardin Concept Eskişehir de 60000 m2 açık alan üzerine kurulu, 40000 m2 kapalı alana sahip; Türkiye de ve gelişen ihracatıyla dünyada önemli mobilya üretim tesislerinden biridir.

Detaylı

Akua Pet Preform Ambalaj San. ve Tic. A.Ş Akua Pet Preform Packing and Cap Company.

Akua Pet Preform Ambalaj San. ve Tic. A.Ş Akua Pet Preform Packing and Cap Company. Akua Pet Preform Ambalaj San. ve Tic. A.Ş Akua Pet Preform Packing and Cap Company www.akua-pet.com QUALITY KALİTE HAKKIMIZDA Akua Pet Preform A.Ş. Gaziantep. Organize Sanayi Bölgesinde 011 yılının ilk

Detaylı

F U E L S İ S. www.fuelsis.com.tr MOBİL İSTASYONLAR FUELSİS. Akaryakıt Otomasyon LPG CNG

F U E L S İ S. www.fuelsis.com.tr MOBİL İSTASYONLAR FUELSİS. Akaryakıt Otomasyon LPG CNG F U E L S İ S MOBİL İSTASYONLAR Akaryakıt Otomasyon LPG CNG FUELSİS Daha Fazla Teknoloji "Akaryakıt Dünyasını teknoloji ile buluşturmak" misyonuyla yola çıkan Fuelsis kurucu ekibi, sektördeki tecrübe ve

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

TRAVERTINE COLLECTION

TRAVERTINE COLLECTION TRAVERTINE COLLECTION a trademark of ALISTONE COMPOSITE MARBLE COLLECTION 2015 FİRMA PROFİLİ 1965 de Sayın Ali BAŞARIR ın torna makinesinde başlayan girişimcilik hayatı sırasıyla tarım makineleri, mermer

Detaylı

Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız

Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız Grubumuz,dekorasyon,inşaat taahhüt,ve turizim sektörlerinde uzun yıllardan beri hizmet vermektedir. Geçmişteki bilgi ve deneyimlerimizi modüler mobilya sistemine dönüştürerek

Detaylı

m a k i n e s a n a y i

m a k i n e s a n a y i GIDA MAKİNELERİ Taneli Dolum Makinesi Granular Filling Machine Z Elevatör Z Elevator Tamburlu Yıkama Makinesi Tumbler Washing Machine GIDA MAKİNELERİ Kasa Yıkama Makinesi Box Washing Machine Kavanoz Yıkama

Detaylı

Plastik ve Metal Kalıpçılık

Plastik ve Metal Kalıpçılık Plastik ve Metal Kalıpçılık Plastik ve Metal Enjeksiyon Kalıp Üretimi Plastic And Metal Injection Mold Manufacturing Plastik Enjeksiyon Parça Üretimi Plastic Injection Part Manufacturing info@pilkasan.com

Detaylı

Hoşgeldiniz. Yön.Krl.Bşk. Dr.Ahmet Aydemir 7 Aralık 2012

Hoşgeldiniz. Yön.Krl.Bşk. Dr.Ahmet Aydemir 7 Aralık 2012 Hoşgeldiniz Yön.Krl.Bşk. Dr.Ahmet Aydemir 7 Aralık 2012 Tarihçe Samsun Sağlık sektöründe 40 yıllık bir üretim tecrübesine sahiptir. Özellikle silah yapım ustalarının cerrahi alet üretimine yönlendirilmesiyle

Detaylı

BARSELONA TV ÜNİTESİ - TV UNIT

BARSELONA TV ÜNİTESİ - TV UNIT 2015 Collection 2010 yılında faaliyete başlayan orenon çalışmalarına profesyonelliği, tecrübeyi, kaliteli hizmet anlayışını ve modern vizyonu ilke edinip, inşaat, hizmet, mobilya, gıda, dış ticaret, toptan

Detaylı

MİMARİ YÖNLENDİRME SİSTEMLERİ ARCHITECTURAL WAYFINDING SYSTEMS KİMLİKLENDİRMELER IDENTIFICATIONS

MİMARİ YÖNLENDİRME SİSTEMLERİ ARCHITECTURAL WAYFINDING SYSTEMS KİMLİKLENDİRMELER IDENTIFICATIONS MİMARİ YÖNLENDİRME SİSTEMLERİ ARCHITECTURAL WAYFINDING SYSTEMS KİMLİKLENDİRMELER IDENTIFICATIONS KİMLİK- LENDİRME PROJELERİ Kurumsal kimlik, hedef kitleye kendini doğrudan anlatmayı, yüzünü görünür kılmayı

Detaylı

paketlemenin ötesinde

paketlemenin ötesinde paketlemenin ötesinde beyond packaging www.etkinplastik.com Etkin Plastik Etkin Plastik ve Kalıp Ltd. Şirketi dünyadaki en son teknolojiyi takip eden, kullanan ve gereken yeni teknolojileri geliştiren

Detaylı

MEMBRAN KAPAK SİSTEMLERİ PVC MEMBRAN PRESS MDF DOORS. www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak

MEMBRAN KAPAK SİSTEMLERİ PVC MEMBRAN PRESS MDF DOORS. www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak FİRMAMIZ ; Mobilya İmalat&Satış taki 30 yıllık tecrübemizle, MKS MOBİLYA DEKORASYON SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. adı altında uzun yıllardır müşterilerimize hizmet

Detaylı

2 0 1 5 İ L K B A H A R YA Z

2 0 1 5 İ L K B A H A R YA Z 2015 İLKBAHARYAZ İÇİNDEKİLER / INDEX KIRAL MOBİLYA 1996 yılından beri ofis ve bahçe mobilyaları sektöründe hizmet vermektedir. Merkez ofis ve ilk mağaza Alanya da açıldı. Faaliyetlerine ilk aşamada bölge

Detaylı

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic.

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Şaşmazer Design müşterilerinin beklentilerine ve pazar dinamiklerine göre gereksinimleri belirleyen, üretim ve teknoloji çatısı altında çalışmalarını

Detaylı

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma The roots of our products and systems based on our R&D department using

Detaylı

Dr. Aysın Yeltekin. EST Enerji

Dr. Aysın Yeltekin. EST Enerji Dr. Aysın Yeltekin EUREKA PROJELERİMİZ EUREKA, E!1770 St. Joseph 2000, EUREKA E!2007, Pack 2000 EUREKA E! 2659 ONE ECOPOWER, EUROSTARS EUREKA E!4720 PLUG and PACK St. Joseph 2000, EUREKA project, E!1770,

Detaylı

Türkiye nin Krikosu. OUR VISION Is to be the most preferable mark of this sector with the trust of its own and giving the importance to its customers.

Türkiye nin Krikosu. OUR VISION Is to be the most preferable mark of this sector with the trust of its own and giving the importance to its customers. Türkiye nin Krikosu Jack of Turkey VİZYONUMUZ Hedef kitlesine verdiği önem ve kendini sürekli geliştiren yapısı ile sektörün en çok tercih edilen markası. MİSYONUMUZ Vizyonumuz doğrultusunda hidrolik sektöründeki

Detaylı

PROJE, İMALAT, SERVİS

PROJE, İMALAT, SERVİS HİZMET KATALOĞU SERVICE BROCHURE PROJE, İMALAT, SERVİS PROJECT, PRODUCTION, SERVICE 2010 TR-EN ÖNSÖZ INTRODUCTION B.N.:34/14.01/9310 B. N.:01.09.0218.513 Onurmak ısı sistemleri 2001 yılında Onur Metal

Detaylı

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 0000 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli Dersin Amacı İmalat amaçlı bir endüstriyel tasarımda, tasarım

Detaylı

Çözüm ortağınız. Project Partner

Çözüm ortağınız. Project Partner NEO TEK PROJE Hakkımızda Şirketimiz Perakende satışı olmayan ve öncelikle Müşterinin gereksinimlerine duyarlı Projeleri en uygun ve ekonomik şekilde hayata kavuşturan, dinamik ekibiyle çözüm üreten Bir

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

Software R&D Center. Generate future softwares

Software R&D Center. Generate future softwares Software R&D Center Generate future softwares WHO WE ARE? Served in Bursa R&D Center and İstanbul Service Office with more than 70 qualified staff, Litera is a turkish software company that established

Detaylı

Product Code / Ürün Kodu : DT0500 DL0500 Diameter / Çap (mm) 108.9 114.0 Flush Volume / Silme Dolum (cc) 675 - Fill Volume / Seviye Dolum (cc) 500 - Height / Yükseklik (mm) 81.5 - Weight / A rl k 23,0

Detaylı

e-motion Operasyonel Sistemler - Operational Systems

e-motion Operasyonel Sistemler - Operational Systems Operasyonel Sistemler - Operational Systems Operasyonel Sistemler - Operational Systems Duygular bize ilham verir. Tasarlamak, özgün bir ifade biçimidir. Tasarımın endüstriyel, ekonomik, pratik, uygulanabilir

Detaylı