Altınkum Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:28/ Konyaaltı/ANTALYA Tel: (242)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Altınkum Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:28/4 07070 Konyaaltı/ANTALYA Tel: (242) 230 21 26 532 30 30 532"

Transkript

1 KONYAALTI İLÇESİ BAHTILI VE ZÜMRÜT MAHALLELERİ, KARAMAN-ÇANDIR ÇAYI ARASI (KM: KISIM) BATI ÇEVRE YOLU VE ÇEVRESİ (KARAAĞAÇLIK MEVKİİ) 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı Antalya İli Konyaaltı İlçesi sınırları içerisinde yaklaşık 190 ha. lık bir alanı kapsamaktadır. Planlama alanı; doğu ve kuzeydoğuda Karaman Çayı, güneyde Çandır Çayı ile batıda NATO Boru Hattı ile sınırlandırılmış olup Batı Antalya Çevre Yolu nun Bahtılı ve Zümrüt Mahallelerinden geçtiği güzergahı (KM: kısım) ve çevresini içine almaktadır (Şekil 1). 1

2 Şekil 1. Planlama alanı-hava Fotoğrafı 2.KONYAALTI İLÇESİ BAHTILI VE ZÜMRÜT MAHALLELERİ, KARAMAN-ÇANDIR ÇAYI ARASI (KM: KISIM) BATI ÇEVRE YOLU VE ÇEVRESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ Söz konusu planlama alanına ilişkin Antalya Büyükşehir Belediyesi nce tarih ve 558 sayılı Meclis Kararı ile 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına ilişkin olarak planlama alt bölgesinde Batı Çevre Yolunu kat ederek doğu batı yönünde ulaşımı sağlayan yol güzergahlarının yeniden düzenlenmesi ve biriken yağmur sularının tahliyesi için teknik altyapı güzergahlarının oluşturulması, buna bağlı olarak ulaşım kademelenmesi ve güzergahlarının geliştirilmesi, Donatı Alanlarının yaya ölçeğindeki ulaşılabilirlik ilkesine yönelik konumlarının ve büyüklüklerinin yeniden ele alınması ihtiyacı kapsamında revize edilerek Antalya Büyükşehir Belediyesi nce tarih ve 376 sayılı Meclis Kararı ile 2. Konyaaltı İlçesi Bahtılı Ve Zümrüt Mahalleleri, Karaman-Çandır Çayı Arası (Km: Kısım) Batı Çevre Yolu Ve Çevresi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Şekil 2. Karaman Çayı-Çandır Çayı Arasında Kalan Bölgeye İlişkin Mevcut 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ( Gün ve 355 B.M.K.) 2

3 3. ARAZİ KULLANIMI VE MÜLKİYET DURUMU Yaklaşık 190 hektar büyüklüğündeki planlama alanında herhangi bir yapılaşmanın bulunmadığı gözlenmektedir ve bölge geneli narenciye bahçeleri ile kaplıdır. Mülkiyet dokusu değerlendirildiğinde; bölgenin yoğunlukla şahıs mülkiyetindeki arazilerden oluştuğu görülmektedir. Ayrıca, hazine mülkiyetinde bulunan araziler ile tescile konu olmayan alanlara da azda olsa rastlanılmaktadır. Hazine mülkiyetinde bulunan ve Konyaaltı Belediyesine tahsisli Belediye Fidanlığı ile Emniyet Müdürlüğü ne tahsisli Atlı Polis Gücü Eğitim Alanı planlama alanı sınırları içerisinde kalmaktadır. Şekil 3. Kadastral Durum 3

4 4. 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANININ AMAÇ VE KAPSAMI Planlama ile; onanlı bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planı doğrultusunda bölgenin mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının revize edilmesi, Mekansal Planlar Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği nde belirtilen donatı alanlarına yönelik standartlara nitelik ve nicelik bakımından uygun ve ulaşılabilirlik ilkeleri de dikkate alınarak sağlıklı ve nitelikli bir kentsel çevre oluşturulması, Batı Çevre Yolu nun Karaağaçlık Mevkiine rastlayan bölümünün ivedilikle hayata geçirilmesi, planlama alanının çevresi ile ulaşım bağlantılarının kuvvetlendirilmesi ile birlikte planlama alanı içerisindeki ulaşım sisteminin de yeninden ele alınarak düzenlenmesi, olası bir taşkın veya su baskınında bölgede yaşanabilecek can ve mal kaybının önüne geçilebilmesi amacıyla ilgili kurum görüşleri doğrultusunda bölge içerisinde bir su tahliye şebekesi oluşturulması ve bölgenin çevresindeki mevcut planlı alanlar ile plan bütünlüğünün sağlanması amacıyla çevresi ile uyumlu ve destekleyici arazi kullanım kararları üretilmesi amaçlanmaktadır. 5. PLAN KARARLARI Öncelikli olarak hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı nın, plan hiyerarşisi gereği yürürlükteki üst ölçekli imar planları ile uyumlu olduğunu vurgulamak gereklidir. Bu kapsamda; 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ile özellikle 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı kararlarının devamlılığının sağlanmış, detaylandırılmış ve uyumuna dikkat edilmiştir Araç ve Yaya Ulaşımı Planlama alanını kuzey-güney doğrultusunda kat eden 60 metre genişliğindeki Batı Çevre Yolu, kısa zamanda hayata geçirilmesi planlanan ve tüm kent için hayati derecede öneme sahip bir plan girdisidir ve ilgili kurumların görüşleri doğrultusunda aynen plana yansıtılmıştır. Ancak, yolun hem Erişme Kontrollü olması hem de yer yer 5.50 metreye ulaşan kottan geçirilmesi, planlama alanının doğusu ile batısı arasındaki trafik bağlantısının sağlanmasını önemli ölçüde zorlaştırmaktadır. Konuya yönelik olarak Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü yetkilileri ile görüşmeler yapılmış ve belli noktalarda yolun altından geçişlerin yapılabileceği hususunda mutabakata varılmıştır. Bu kapsamda, planlama alanının merkezi bir noktasında doğu-batı doğrultulu bir trafik geçişi planlanmış, kentiçi birinci derecede yol olarak planlanan bu yol çevre yolu altından geçirilerek planlama alanının her iki yakasını birbirine bağlamıştır. Ayrıca, her iki yolun kesişimi bir diamond kavşak ile çözümlenerek kentiçi ulaşım sistemi ile çevre yolu (şehirler arası ulaşım) arasındaki bağlantı sağlanmıştır. Kentiçi ulaşımı sağlamak üzere, Batı Çevre Yolu boyunca yolun her iki yanında planlanan Ticaret Alanlarının yerleşim alanlarına dönük cephelerinde 25 metrelik trafik yolları oluşturulmuştur. Ticaret alanları ile birlikte yerleşim alanlarının da toplayıcı ve dağıtıcı nitelikteki ana ulaşım ihtiyacını karşılayabilecek nitelikteki bu yollar ulaşım sisteminin ana omurgasını teşkil etmektedir. Bölgenin ulaşım planlamasında tüm bölüm içi dağıtıcı yollar (alt ölçekli) bu omurga üzerinde kurgulanmıştır. Planlama alanının doğusunu ve kuzeyini Karaman Çayı boyunca saran 20 metrelik trafik yolunun bölgedeki rekreasyon, park ve benzeri açık yeşil alanlardan faydalanacak olan halkın ihtiyacına 4

5 dönük olarak projelendirilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda, söz konusu yolun yavaşlatılmış araç trafiği ile yol boyu araç parkına imkan tanıyacak şekilde planlanması sağlanmıştır. Yine; Muhasara Bölgesinden gelerek Enerji Nakil Hattı boyunca devam eden 25 metrelik yol, planlama alanından da devam ettirilerek 25 metrelik doğu-batı doğrultulu başka bir yola bağlanmıştır. Böylece, planlama alanının diğer planlı bölgeler ile trafik bağlantısı da kuvvetlendirilmiştir. BATI ÇEVRE YOLU AKSI 25M BÖLÜNMÜŞ YOL AKSLARI 20M YOL AKSLARI BİSİKLET YOLU Şekil 4. Ulaşım Şeması 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ile; donatı alanları ve çevresinde uygun yürüme mesafeleri düşünülerek yeterli miktarda otopark alanları oluşturulmuş ve kavşak noktalarının düzenlemeleri yapılmıştır. Yürürlükteki 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile doğuda Karaman Çayı ve güneyde Çandır Çayı kenarında devamlılık arz eden bir yeşil alan (park ve rekreatif alanlar) kurgusunun benimsendiği, geliştirildiği ve ek alanlar yaratıldığı görülmektedir. Mevcut planlama kurgu ve prensipleri değiştirilmeden bu alanlara trafikten arındırılmış, devamlılığı olan ve bisiklet yolu ile de kullanımı güçlendirilmiş bir PROMENAD (Manzaralı Yaya Gezinti Güzergahı) öngörülmüştür. Yine, planlama ile yerleşim genelindeki yaya akslarının PROMENAD ile irtibatlandırılması sağlanarak, 5

6 hem planlama alanı hem de diğer kentsel bölgeler için özellikle çay kenarlarında önemli yaya bölgeleri ve açık yeşil alanlar oluşturulması amaçlanmıştır Dere Yatakları, Su Tahliye Kanalları Ve Karamançayı Seddeleri Yürürlükteki 1/5000 Ölçekli Nazım imar Planının onayı ardından, 2014 yılı Kasım ve Aralık, 2015 yılı Ocak, Şubat ve Mart aylarında Antalya Bölgesi (ülke genelinde olduğu gibi) mevsim normallerinin üzerinde bir yağış almıştır. Şekil 5. Ana Su Kanalları ve Su Tahliye Kanalları Güzergahları Bilindiği gibi, Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü tarafından Batı Çevre Yolunun Karaağaç Mevkiindeki bölümüne de dolgu işlemlerine başlanmıştır. Ancak, yaşanan gelişmeler sonrasında planlama bölgesi genelinde mevcut su tahliye kanallarına ek yeni güzergahların eklenmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda; Mevcut dere yatakları DSİ nin vermiş olduğu görüşler çerçevesinde düzenlenerek korunmuştur(3 ve 6 nolu kanallar). Çevre yolunun batısında, nato boru hattına paralel kuzey-güney doğrultulu 8 m lik bir toplayıcı kanal planlanmıştır (1 ve 7 nolu kanallar). 6

7 Bölgede birikecek yağmur sularının tahliye edilebilmesini sağlamak üzere doğu-batı istikametinde öngörülen trafik geçişlerine 2 er metrelik su tahliye kanalları ilave edilmiştir(2, 4 ve 5 nolu kanallar). Yine imar planı kararları ile DSİ 13. Bölge Müdürlüğü'nün Boğaçayına ait taşkın koruma projesinde yer alan ıslah güzergahı aynen korunmuştur. Proje hayata geçinceye kadar taşkın tehlikesi altında olan alanlar afete maruz bölge olarak plana işlenmiş ve bu alanlarda taşkın koruma projesin tamamlanana kadar yapılaşmaya izin verilmemesi yönünde plan hükmü getirilmiştir. Bunun dışında; DSİ 13. Bölge Müdürlüğü nce hazırlanan Boğaçayı/Çandır/Karamançayı Sedde Projesinin detayları incelenmiş ve Karaman Çayına yönelik düzenlemeler planlamada dikkate alınmıştır. DSİ tarafından belirlenen sedde sınırları ile 20 metrelik yol arasında kalan kısım, kent bütününe de hizmet verebilecek kamuya açık rekreatif ve park alanları olarak düzenlenmiştir. Şekil 6. Sedde Güzergahı 7

8 5.3. Ticaret Alanları Planlama ile; Batı Çevre Yolu nun her iki tarafında bulunan birinci sıradaki adalarda ses, gürültü vb. gibi olumsuz etkiler dikkate alınarak konut kullanımına yer verilmemiştir. Ticaret Alanı olarak planlanan bu alanlarda ada derinliği genel olarak 100 metredir ve planlama alanında önerilen toplam ticaret alanı yaklaşık 27ha dır. 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile öngörülen yapılanma katsayısı gereği Ticaret Alanlarında E=0.80 olarak belirlenmiştir. Ticaret alanlarının 25 metrelik ve 12 metrelik yola bakan her cephelerinden 10 metrelik yapı yaklaşma mesafesi ile minimum cephe hattı belirlenmiş ve Yençok=13.50m yapı yüksekliğinin Yoğunlu Yapı Düzenine İlişkin Tablo-2 de belirtilen çekme mesafeleri dahilinde kullanılabilmesi temin edilmiştir. Ticaret alanlarında, min TAKS=0.30 ile getirilen en az taban alanı kullanımı şartı ile yaygın ticari kullanımın temini ve mimari projede esneklik sağlanması amacının desteklenmesi için maksimum cephe ve derinlik şartı aranmayacaktır. 1/5000 Ölçeli Nazım İmar Planı ile benimsenen şekliyle ticaret alanlarının 25 m.lik yoldan cephe alması sağlanırken, çevre yoluna bakan arka cephelerinden de 12 metrelik yollar planlanarak, hem ön hem de arka cephelerinden servis almaları sağlanmıştır. Diğer taraftan, altbölgenin haftalık Pazar ihtiyacınının karşılanması ve yerel ölçekteki ticari aktivite ile uyum sağlanmasına yönelik 6000 m² lik Pazar Yeri ayrılmış olup, bu fonksiyon yeterli sayıda otopark ve rekreatif alanlar ile desteklenmiştir Konut Alanları Planlama alanındaki Konut Alanı toplamı 68 ha büyüklüğündedir. TÜİK demografik verilerine göre Antalya'da ortalama hane halkı büyüklüğünün (2013 verilerine göre) 3.3 kişi olduğu belirtilmektedir. Buna göre, hane başına ortalama 120 m² alan kullanımı ile planlama alanında kişi başına 35 m² (120/3.3) inşaat alanı düştüğü kabul edilebilir. Buna göre, plan revizyonuna konu alanda yerleşmesi muhtemel nüfus şu şekilde gerçekleşmektedir; x 0.80 (inşaat alanı katsayısı)= (Toplam İnşaat Alanı) /35 (kişi başına ortalama inşaat alanı kullanımı)= kişi çıkmaktadır. Nazım İmar Planı Revizyonu kapsamında öngörülen nüfus brüt alan üzerinden yaklaşık kişi olarak kabul edilmiş olup, bu kabulün yukarıda net alanlar üzeriden yapılan hesaplar ile de örtüştüğü ve donatı alanları hesabında esas alınabileceği değerlendirilmektedir. Diğer taraftan, Antalya Büyükşehir Belediyesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı Plan Kararlarına göre Konyaaltı İlçesinin 2030 yılı nüfusunun kişi olacağı tahmin edilmektedir. Bu kabul çerçevesinde planlama alanındaki donatı hesabının; Farklı Nüfus Gruplarında Asgari Sosyal ve Teknik Altyapı Alanlarına İlişkin Standartlar ve Asgari Alan Büyüklükleri Tablosu (Mekansal Planlama Yönetmeliği-EK-2 TABLO) na göre Nüfus grubunda belirtilen standartlara göre hesap edilebileceği görülmektedir. İlgili yönetmelikte belirtilen asgari donatı alanları standart ve büyüklüklerinin sağlanması ile bölgedeki zayiat oranının %45 in üzerinde olduğu görülmektedir. 8

9 ÖNGÖRÜLEN NÜFUS 15,500 EĞİTİM TESİSİ ALANLARI DONATI ALANLARI ANAOKULU İLKOKUL MEKANSAL PLANLAMA YÖNETMELİĞİ STANDARTLARI ( ) KİŞİBAŞINA GEREKLİ BİRİM M² NÜFUSA GEREKLİ ALAN ASGARİ BİRİM ALAN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI İLE DETAYLANDIRILACAK ADET VE ASGARİ ALAN BÜYÜKLÜĞÜ DONATI ADEDİ ALAN (M²) TOPLAM ALAN (M²) 0.6 9, ,669 9, , ,678 24,803 ORTAOKUL , ,373 24,376 GÜNDÜZLÜ LİSE , ,000 31,108 MESLEK LİSESİ ,141 SOSYAL TESİS - 2 6,994 SOSYAL VE KÜLTÜREL TESİSİ ALANLARI ,500 15,626 KREŞ, GÜNDÜZ BAKIM EVİ - 3 8,632 BASAMAK SAĞLIK TESİSİ ,835 SAĞLIK TESİSİ ALANLARI ,250 23, ,692 HASTANE İBADET YERİ CAMİ , ,612 11,612 RESMİ KURUM ALANI EMNİYET MÜDÜLÜĞÜ TESİSLERİ ,000 22,000 AÇIK VE YEŞİL ALAN PARK VE AKTİF YEŞİL ALAN , , ,500 TEKNİK ALTYAPI SU TAHLİYE KANALLARI, TRAFOLAR VB ,750 48,572 48, KONUT ALANLARI ~ KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI TİCARET ALANI ~ PAZAR ALANI 5,966 9

10 5.5 Donatı Alanları Planlama alanında, Mekansal Planlama Yönetmeliği nde belirtilen donatı alanlarına ilişkin asgari alan büyüklükleri ve yürüme mesafeleri standartlarının üzerinde bir standart yakalanmıştır.tüm planlama alanı yürüme mesafeleri çerçevesinde irdelendiğinde; 500 metre yarıçaplı üç dairenin birbiri ile kesişecek şekilde tüm planlama alanını kapsadığı, bu daireleri merkez alan üç adet donatı odağının da mahalle ölçeğindeki donatıları kapsar şekilde oluştuğu gözlenmiştir. Mahalle ölçeğindeki bu odaklarda; Anaokulu, Kreş, Çocuk Bahçesi, Aile Sağlık Merkezi, İbadet yeri (Cami) ve İlkokul birbirleri ile ilişkilendirilerek planlanmıştır. Eğitim Tesisleri Alanı Planlama alanında; ilgili yönetmeliğin tarif ettiği asgari alan büyüklüklerini sağlayacak ve 500 metrelik yürüme mesafesini de aşmayacak şekilde mahalle ölçeğindeki 3 donatı öbeğine birer İlkokul ve Anaokulu konumlandırılmıştır. 3 adet Anaokulu ile toplam 9670 m² büyüklüğünde bir okul öncesi eğitim alanı tanımlanmış olup, her bir anaokulu Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile belirlenen m² lik asgari birim alanı sağlamaktadır. Planlama alanında 3 adette İlkokul ile toplam m² büyüklüğünde bir alan, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde belirlenen m² asgari birim alanı sağlayacak şekilde ayrılmıştır. Yine, planlama alanını bölen Çevre Yolu nun her iki tarafında 1 er adet olmak üzere 2 adet Ortaokul (toplam alanı m²) 1000 metrelik yürüme mesafesi, Gündüzlü Lise ile Meslek Lisesi (toplam m²) 2500 metrelik yürüme mesafeleri ile planlama alanı ölçeğini de aşacak nitelikte konumlandırılmıştır. Anılan bu donatı alanları ilgili yönetmelikte belirtilen Ortaokul için m² lik, Gündüzlü Lise için m² lik ve Meslek Lisesi için m² lik asgari birim alanı sağlamaktadır. Sosyal ve Kültürel Tesisler Alanı Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği nde Kreş gösterimi Sosyal Tesisler kapsamında tanımlanmaktadır. Bu sebeple; 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında Sosyal Tesis ana başlığı altında öngörülen Kreş Alanları, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında detaylandırılmış, planlama alanı dahilinde öngörülen 3 adet donatı odağına İlköğretim Okulu, Anaokulu ve Çocuk Bahçeleri ile ilişkilendirilerek konumlandırılmıştır. Buna göre, Sosyal Tesis Alanı kapsamında m² büyüklüğünde bir alan 3 adet Kreş alanı olarak tanımlanmıştır. Mekansal Planlama Yönetmeliği ile Kreş Alanları için asgari birim alanı belirlenmemiş olmasına karşın, her bir kreş için 3000 m² ye yaklaşan bir alan büyüklüğü sağlanmıştır. Ayrıca; planlama alanının hem doğusunda hem de batısında merkezi ve ulaşılabilir ölçekte toplam 6.994m² büyüklüğünde 2 adet Sosyal Tesis Alanı ayrılmıştır. Planlama alanı genelinde toplamda m² lik bir SOSYAL TESİS alan büyüklüğüne ulaşılarak, ilgili yönetmeliğin belirlediği kişilik nüfusun ihtiyacı olan alan standardı yakalanmıştır. 10

11 Şekil 7. Donatı Alanları (Erişebilirlik ve yürüme mesafeleri yönünden ) 11

12 Sağlık Tesisleri Alanı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile öngörülen donatı odaklarında 3 adet Aile Sağlığı Merkezi yürüme mesafeleri de gözetilerek 1/1000 Ölçekli Uygulama imar Planında konumlandırılmıştır. 3 adet Aile Sağlığı Merkezi ile toplam m² büyüklüğünde bir alan mahalle ölçeğinde basamak sağlık tesisi olarak tanımlanmıştır. Tanımlanan her bir sağlık tesisi, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile belirlenen m² birim asgari alan standardını sağlamaktadır. Diğer taraftan, planlama alanının doğu kesiminde, gerek alt bölge gerekse de kent ölçeğinde hizmet verebilecek toplam m² büyüklüğünde bir Hastane Alanı planlanmıştır. Aile Sağlığı Merkezi ile Hastane alanı için belirlenen toplam m² lik alan, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile belirlenen standartları sağlamaktadır. İbadet Yerleri (Cami) 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile öngörülen İbadet yerleri (Cami Alanları) yürüme mesafeleri dikkat edilerek 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında detaylandırılmıştır. Planlama alanının güneyinde, doğusunda ve batısında toplamda 3 adet İbadet Yeri donatı alanı öbeklerinde planlanmıştır. Belirlenen bu üç ibadet alanı m² lik toplam alan büyüklüğü ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile belirlenen asgari alan standardını sağlamaktadır. Açık ve Yeşil Alanlar Yürürlükteki 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile doğuda Karaman Çayı ve güneyde Çandır Çayı kenarında devamlılık arzeden bir yeşil alan (park ve rekreatif alanlar) kurgusunun benimsendiği, geliştirildiği ve ek alanlar yaratıldığı görülmektedir. Mevcut planlama kurgu ve prensipleri değiştirilmeden bu alanlara trafikten arındırılmış, devamlılığı olan ve bisiklet yolu ile de kullanımı güçlendirilmiş bir PROMENAD (Manzaralı Yaya Gezinti Güzergahı) öngörülmüştür. Yine, planlama ile yerleşim genelindeki yaya akslarının PROMENAD ile irtibatlandırılması sağlanarak, hem planlama alanı hem de diğer kentsel bölgeler için özellikle çay kenarlarında önemli yaya bölgeleri ve açık yeşil alanlar oluşturulması amaçlanmıştır. 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında; Kreş, Anaokulu ve İlkokul fonksiyonlarının hemen bitişiğinde çocuk bahçelerinin ve parkların yürüme mesafeleri de dikkate alınarak konumlanması sağlanmıştır. Mahalle ölçeğinde planlanan donatı odakları aynı zamanda aile sağlık merkezi, ibadet yeri vb donatı alanları ile desteklenmiştir. 1/5000 ölçekli nazım imar planında belirtildiği şekliyle Nato Boru Hattına paralel bir yeşil bant önerilmiş ve yeşil bant içerisine kuzey-güney doğrultulu toplayıcı nitelikte bir su tahliye kanalı planlanmıştır. Planlama alanının batı sınırını oluşturan nato boru hattı ile birlikte kurgulanan bu yeşil bant ve tahliye kanalının batıdaki tarımsal alanlar üzerindeki konut baskısını azaltacak bir tampon bölge işlevini yükleneceği düşünülmektedir. 12

13 Bu yeşil alanlara ek olarak planlama alanının; batısında (Pazar Yerinin güneyinde), güneyde (Eğrek Çayına bitişik konumda), doğuda (İlkokul alanına bitişik) ve kuzeyde Emniyet Müdürlüğü Tesis Alanı(Atlı Polis Gücü Eğitim Alanı) alanı ile bütünleşen park alanları ayrılarak kamunun kullanımına sunulmuştur. Planlama alanındaki toplam aktif yeşil alan miktarı m² dir. Ayrıca, refüj, enerji nakil hattı altında kalan alanlar vb. gibi pasif yeşil alanların da eklenmesi ile elde edilen toplam alan m² dir ve planlama alanı genelinde kişi başına yaklaşık 18.5m² lik bir standarda ulaşılmaktadır. Ulaşılan bu rakamlar Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile öngörülen asgari şartın sağlayarak kentsel ölçekteki rekreatif ihtiyaçların da doyurulması yönündeki planlama hedefinin yerine getirildiğini göstermektedir. Şekil 8. Yeşil Alanlar 13

14 5.6. Resmi Kurum Alanı Planlama Alanının kuzeyinde yer alan Emniyet Müdürlüğü Tesis Alanı (Atlı Polis Gücü Eğitim Alanı) mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planındaki kullanım amacı, yapılanma katsayısı (E=0.10) ve tescil edilmiş mülkiyet sınırları aynen korunarak plana yansıtılmıştır. Bu alan düşük yapı yoğunluğu ve Atlı Polis Eğitimi için geniş açık alan kullanımı ile Karaman Çayı kenarındaki rekreatif alan kullanımı ile uyum sağlayacak bir kamusal alan niteliğindedir Teknik Altyapı Alanları Planlama alanı içerisindeki enerji ihtiyacını karşılamak üzere ilgili kurum görüşüne uygun aralık ve mesafelerle (250 şer metre aralıklarla) toplam 14 adet trafo alanı ayrılmıştır. Yine, AEDAŞ'ın tarihli görüşünde; planlama alanında yer alan elektrik iletim hattının bulunduğu bölgenin yeşil alan veya yola bırakılması yönündeki ifadesi doğrultusunda, Muhasara Bölgesi nden gelerek güneybatı-kuzeydoğu doğrultusunda bölgeyi kateden Enerji Nakil Hattının altı yol ve yeşil alan olarak bırakılmıştır. Diğer yandan alan genelinde biriken yağmur sularının tahliye edilmesine imkan sağlayacak kuzeygüney (1 adet toplayıcı) ve doğu-batı doğrultulu (5 adet) dere ve tahliye kanalı ilgili kurum görüşleri de alınarak toplamda m² büyüklüğünde bir alanı kapsayacak şekilde plana yansıtılmıştır. 6. PLAN HÜKÜMLERİ 6.1. GENEL HÜKÜMLER Bu plan, Plan Hükümleri ve Plan Açıklama Raporu ile bir bütündür Planlama alanı içerisinde Antalya Büyükşehir Belediyesi Bütünü 1/ ölçekli Nazım İmar Planı Notları geçerlidir Planlama alanı içerisinde tüm yapı, tesis ve açık alan düzenlemelerinin, engellilerin de ulaşmasını ve kullanmasını sağlayacak şekilde Türk Standartları Enstitüsü standartlarına uygun olarak yapılması zorunludur Otopark Yönetmeliği ne uyulacaktır. Bu kapsamda bölge otoparkları ve genel otoparklar, imar planlarında tespit edilen yerlerde plan esaslarına uygun olarak yer üstünde veya altında açık, kapalı veya çok katlı olarak yapılabilir Planlama alanı 2. Derece Deprem Kuşağı içerisinde olması nedeniyle her türlü yapıya ilişkin mimari projede (tadilatlar dahil olmak üzere) Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar hakkındaki Yönetmelik ile Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur. 14

15 Planlama Alanı kapsamında imar planına esas yaptırılmış olan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nca tarihinde onaylanan Jeolojik-Jeoteknik Etüd Raporunda belirtilen hususlara uyulacaktır İmar Planına esas yaptırılmış olan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tarihinde onaylanan Jeolojik-Jeoteknik Etüd Raporu parsel bazında yapılacak zemin etüdü yerine kullanılamaz. Tüm yapı ve binalarda, inşaat için parsel bazında hazırlanacak zemin etüd raporunda, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı nın (Yapı İşleri Genel Müdürlüğü) 28 Haziran 1993 tarihli Zemin ve Temel Etüdü Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Esaslar dikkate alınarak ve 847 sayılı Genelge ekinde yer alan Zemin ve Temel Etüdü Raporu Genel Formatı nda belirtilen esaslara göre zemin etüt raporu hazırlanmadan inşaat ruhsatı verilemez, uygulamaya geçilemez Planlama alanında, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve Antalya Su ve Atık Su İdaresi Genel Müdürlüğü Su Havzaları Koruma Ve Kontrol Yönetmeliği, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği hükümleri geçerlidir. Planlama alanında Antalya Boğaçay Kaynağı İçme Suyu Kuyuları-Yeraltı Suyu Kaynakları Koruma Alanı ilanlarında belirtilen koruma tedbirleri ve koruma alanında alınması gerekli önlemlere uyulacak olup; ilgili kurum ve kuruluşların uygun görüşü alınmadan bu plan kapsamında kullanım kararı getirilen alanlarda uygulamaya geçilemez, inşaat ruhsatı verilemez Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği teknik usuller tebliğinde belirtilen hususlara uyulacaktır. Yapılan yapı ve tesisler çevresinde gereksinmeyi karşılayacak ölçekte sağlık kurallarına uygun pis su kanalları ağı (şebekesi); varsa, yapı ve tesislerin pis su kanalları bu ağa bağlanır. Yoksa, Lağım Mecrası İnşası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara ait Yönetmelik te belirtilen nitelik ve koşullara uygun olacak biçimde genel ya da her yapı ve tesis için bağımsız pis su çukuru yapılması zorunludur. Pis su çukurları kesinlikle deniz ve nehirlere bağlanamaz ve boşaltılamaz tarih sayılı Resmi Gazetede ilan edilen ASAT Su Havzalarını Koruma ve Kontrol Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır Planlama alanı içerisinde sağlıklı barınma şartlarının sağlanması, atıkların usulüne ve tekniğine uygun bertaraf edilmesi, sağlıklı içme ve kullanma suyu temini, her türlü atık su ile içme ve kullanma suyu altyapısının oluşturulması, insan sağlığına zarar veren unsurların ortadan kaldırılması gibi hususlarda ilgili idarelerce gerekli tedbirlerin alınması zorunludur Bölgesel olarak ilgili kurum ve kuruluşlarca yapılacak olan enerji, iletişim, ulaşım ve benzeri altyapılar ile doğalgaz boru hatları ve tesislerinde ilgili idarece onaylanacak jeolojik ve gerektiğinde hazırlanacak jeoteknik ve jeofizik etüt raporlarına uyularak gerekli güvenlik önlemleri alınacaktır Karayolu güzergâhıyla ilgili uygulama Karayolları Genel Müdürlüğü nce yapılacak olan fizibilite etüt ve avan projesine göre gerçekleştirilecektir. Plan üzerinde gösterilen yol, şerit, refüj ve kavşak düzenlemeleri sembolik olup bu düzenlemeler yol yapım aşamasında ilgili idare ve Karayolları tarafından hazırlanacak projeye göre uygulanacaktır. 15

16 Planda gösterilen yollar ve Batı Çevre Yolu güzergahı boyunca, sellenmeye karşı DSİ Genel Müdürlüğü görüşü doğrultusunda gerekli önlemler alınacak; Karaağaçlık (Eğrek) deresinin ve Kuruçay deresinin yatak şeridi plandaki gibi korunacak ve, ileride yapılabilecek yatak temizliği ve diğer bakım-onarım amaçlı çalışmalarda kullanılmak üzere yol genişliği belirtilen yollar ilgili kuruluş tarafından (DSİ veya Belediyesi) açılmadan, yağmur suları ve yeraltı sularının tahliyesine ilişkin işlemler gerçekleşmeden ve Boğaçayı Taşkın Projesi ndeki seddelerin yapımı tamamlanmadan, ASAT ve DSİ nin uygun görüşü alınmadan afete maruz bölge (taşkın sınırı) içinde kalan kullanımlara inşaat ruhsatı verilemez Plan onama sınırı içinde yer alan dere mutlak koruma alanları içinde mevcut veya yapılacak olan fezeyan kontrolü, kollektör, dere ıslah ve tüm altyapı arıtma ve uzaklaştırma tesisleri ile atıksu, yağmursuyu ve yeraltı suyu tesisleri için uygulama şeklini belirlemeye DSİ yetkilidir Enerji Nakil Hattı altında kalan alanlarda ilgili Yönetmelik Hükümlerine uyulması zorunlu olup, Enerji Nakil Hattı kamulaştırma sınırına rastlayan parsellerde AEDAŞ ın kurum görüşü doğrultusunda uygulama yapılacaktır. Ayrıca, Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. Antalya İl Müdürlüğü nün tarih ve 5656 sayılı yazısı doğrultusunda bölgedeki mevcut tesisler korunacaktır Milli Savunma Bakanlığı nın 10 Eylül 2012 tarih ve 647/1980 sayılı yazısındaki kurum görüşüne uyulacak olup, NATO Boru Hattı adına mülkiyet ya da irtifak hakkı tesis edilmiş olan güzergâh şeridi üzerinde kesinlikle yapı yapılamaz. NATO Boru Hattının etkilendiği tüm uygulamalarda kurum görüşü alınması zorunludur Planda yeşil alan olarak ayrılan alanlarda yapı yapılamaz. Ancak, bölgenin ileride ortaya çıkabilecek trafo ve doğalgaz regülatörü gereksinimini karşılamak üzere, belediyesi ve ilgili kurumca belirlenecek yerlerde ve ebatlarda, yeşil alanlar ve uygun alanlarda trafo ve regülatör alanları yapılabilir Planlama alanda kırmızı kot; ASAT, DSİ ve ilgili belediyesince, DSİ taşkın projesi kapsamında sedde kotu dikkate alınarak belirlenecektir Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kanalizasyon Daire Başkanlığı nın tarih ve sayılı yazısında belirtilen mevcut kanalizasyon hatları ve Dünya Bankası kredili işler kapsamında yapılması planlanan kanalizasyon hatlarına uyulacaktır Planlama alanında görüntü kirliliğini önlemek amacıyla; binalarda bağımsız bölüm oluşturmamak şartı ile çatı örtüsü altında; güneş enerjisi sistemleri tesis edilebilmesi için, kolektörlerin çatı meyili içine gömülmesi ve su depolarının çatı aralarına gizlenmesi zorunludur. Çatıda yer alabilecek olan Günısı sistemleri, TV antenleri, ısıtma soğutma üniteleri gibi kullanımlara ilişkin detaylar mimari proje aşamasında bu ilkeler çerçevesinde çözümlenecektir. 16

17 7.1. GENEL YAPILANMA KOŞULLARI Planlama alanında Yoğunluklu Yapı Düzenine İlişkin Tablo-1 ve Tablo-2'ye uyulacaktır. Tablo-1 ve Tablo-2 nin hangi alanlarda uygulanacağı ilgili bölümlerde ayrıca belirtilmektedir Bir parselde birden fazla bina yapılması durumunda binalar arasındaki mesafe, kat adedine göre Yoğunluklu Yapı Düzenine İlişkin Tablolarda belirtilen minimum yan bahçeler toplamı veya bloklar arası mesafedir. Parsele imar planında inşaat yaklaşma sınırı verilmiş ise bu mesafeler ihlal edilemez Plan ve plan notları ile belirlenmiş olan KAKS, TAKS, Yençok ve Yoğunluklu Yapı Düzeni Tablosundaki koşullara uymak zorunlu olup, herhangi bir sebep veya inşaat alanını kullanamamadan dolayı en az ön, yan ve arka bahçe ile, binalar arasındaki en az mesafe koşulları ihlal edilemez Birden fazla yapı yapılan parsellerde blokların kat adetleri farklı olabilir. Bu durumda; her yapı için istenen bloklar arası mesafe toplamının yarısı, iki blok arası mesafedir. Kat Adedi YOĞUNLUKLU YAPI DÜZENİNE İLİŞKİN TABLO-1 Min yan bahçeler Bina Cephe toplamı Min Min Hattının Yol veya Arka bina Aksından Uzaklığı bloklar Bahçe cephesi arası mesafe Min bina derinliği İMAR PLANINDA BELİRLENEN MİNİMUM ÖN BAHÇE MESAFELERİNİN ALTINA DÜŞMEMEK KAYDI İLE YOL AKSINDAN BİNA CEPHE HATTI ARASI H/2 MESAFESİ KADAR BIRAKILIR

18 Kat Adedi YOĞUNLUKLU YAPI DÜZENİNE İLİŞKİN TABLO-2 Min yan bahçeler Bina Cephe toplamı Min Min Hattının Yol veya Arka bina Aksından Uzaklığı bloklar Bahçe cephesi (metre) arası (metre) (metre) mesafe (metre) Min bina derinliği (metre) İMAR PLANINDA BELİRLENEN MİNİMUM ÖN BAHÇE MESAFELERİNİN ALTINA DÜŞMEMEK KAYDI İLE YOL AKSINDAN BİNA CEPHE HATTI ARASI H/2 MESAFESİ KADAR BIRAKILIR KONUT ALANLARI; Konut alanlarındaki minimum ifraz koşulu 2500 m² dir. Bu alanlarda daire başına 1 otopark düşecek şekilde otopark ihtiyacı kendi parseli içerisinde karşılanacaktır. Konut alanlarında görüntü bütünlüğünü sağlamak açısından çatı yapılması zorunludur. Konut Alanlarında yapı nizamı Ayrık Nizam, kat adedi ise Max. 4 kattır (parsel dahilinde daha az katlı yapılar yapılabilir ve aynı parsel dahilinde farklı kat adetleri yer alabilir). Yapı yoğunluğu E=0.80 ve maxtaks=0.30'dur. KAKS, maxtaks ve Yoğunluklu Yapı Düzenine İlişkin Tablo koşullarına uymak kaydı ile aynı parselde birden fazla yapı yapılabilir. Bir parselde birden fazla bina yapılması durumunda binalar arasındaki mesafe, kat adedine göre Yoğunluklu Yapı Düzenine İlişkin Tablolarda belirtilen minimum yan bahçeler toplamı veya bloklar arası mesafedir. Parsele imar planında inşaat yaklaşma sınırı verilmiş ise bu mesafeler ihlal edilemez. Konut alanlarında, Yoğunluklu Yapı Düzenine İlişkin Tablo-1 e uyulacaktır. 18

19 7.4. TİCARET ALANLARI (T1) Bu alanlarda tüm katlar ticaret alanı olarak kullanılacak olup, üst katlarda konut yer alamaz. Otopark ihtiyacı her parselin kendi bünyesinde karşılanacaktır. Ticaret alanlarında minimum ifraz koşulu 4000 m² dir. Ticaret Alanlarında E=0,80 ve Yençok: m dir. Bu alanlarda yaygın taban alanı kullanımına imkan sağlanması amacı ile mintaks=0.30'dur. KAKS, Yençok, mintaks ve Yoğunluklu Yapı Düzenine İlişkin Tablo koşullarına uymak kaydı ile aynı parselde birden fazla yapı yapılabilir. Bir parselde birden fazla bina yapılması durumunda binalar arasındaki mesafe, kat adedine göre Yoğunluklu Yapı Düzenine İlişkin Tablolarda belirtilen minimum yan bahçeler toplamı veya bloklar arası mesafedir. Parsele imar planında inşaat yaklaşma sınırı verilmiş ise bu mesafeler ihlal edilemez. Ticaret Alanlarında (T1), Yoğunluklu Yapı Düzenine İlişkin Tablo-2 ye uyulacaktır. Yaygın ticari kullanımın desteklenmesi ve mimari projede esneklik sağlanması amacıyla ticaret alanlarında yapılacak yapılarda cephe ve derinlik şartı aranmaz PAZAR YERİ Yençok=9 metre olmak ve mülkiyet sınırları dışına taşmamak kaydıyla, Pazar Yeri olarak ayrılan alanın üzeri esnafı ve alışveriş yapan vatandaşı yağmur, güneş vb. gibi iklim koşullarından korumak maksadıyla kapatılabilir. Ancak, bu alanın etrafı kapatılamaz. Bu alan dahilinde yer alacak zabıta kontrol noktası, ağırlık kontrol ünitesi, tuvaletler, çöp toplama yeri vb gibi kapalı alan ihtiyaçlarını karşılamak üzere E=0.05'i ve maxh=1 katı aşmamak ve parsel sınırlarına 5 metreden fazla yaklaşmamak kaydı ile ilave hizmet birimi yapılabilir. Ayrıca, Pazar Yeri olarak tespit edilen alanın üstünde veya altında açık ve çok katlı otoparklar yer alabilir RESMİ KURUM ALANLARI Planlama alanının kuzeyinde bir adet Resmi Kurum Alanı (Emniyet Müdürlüğü Tesis Alanı-Atlı Polis Gücü Eğitim Alanı) bulunmaktadır. Bu alanda yapı emsali 0.10 dur. Bu alanda; idari bina, depo, kafeterya, ahır, manej alanları, at bakım alanları vb. kullanımlar yer alabilir. Maksimum yapı yüksekliği Yençok:2 kat olup, plan ile belirlenen yapı yaklaşma mesafeleri dahilinde Yoğunluklu Yapı Düzenine İlişkin Tablo-1 e göre uygulama yapılacaktır EĞİTİM TESİSİ ALANLARI (ANAOKULU, İLKOKUL, ORTAOKUL, MESLEK LİSESİ, LİSE); Eğitim Alanları için yapı emsali E=0.80 ve Taban Alanı Katsayısı TAKS=Serbesttir. Yençok=4 kattır. Bu alanlarda, plan ile belirlenen yapı yaklaşma mesafeleri dahilinde Yoğunluklu Yapı Düzenine İlişkin Tablo-1 e göre uygulama yapılacaktır. 19

20 7.8. SAĞLIK TESİSİ ALANLARI (HASTANE, AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ); Sağlık Tesisleri için yapı emsali E=0.80, kat adedi Yençok: 4 kat olarak belirlenmiştir. Taban Alanı Katsayısı TAKS=Serbesttir. Bu alanlarda, plan ile belirlenen yapı yaklaşma mesafeleri dahilinde Yoğunluklu Yapı Düzenine İlişkin Tablo-1 e göre uygulama yapılacaktır SOSYAL VE KÜLTÜREL TESİS ALANLARI; Sosyal Tesisler ve Kreş ve Gündüz Bakım Evleri için yapı emsali E=0.80, kat adedi Yençok=4 kat olarak belirlenmiştir. Taban Alanı Katsayısı TAKS=Serbesttir. Bu alanlarda, Yoğunluklu Yapı Düzenine İlişkin Tablo-1 e göre uygulama yapılacaktır İBADET YERİ (CAMİ); Cami alanlarında, Dini Tesis Ana Binası için ilgili kurumca hazırlanacak projeye göre KAKS, TAKS ve Yençok değerleri aranmaksızın uygulama yapılacaktır. Bu alanlarda dinî tesisin Ana yapı mimarisi ile uyumlu olmak koşuluyla; lojman, kütüphane, aşevi, dinlenme salonu, yurt ve kurs yapısı ile gasilhane, şadırvan ve hela gibi müştemilatlar yapılabilir. Bu alanlar için yapı emsali E=0.30, Yençok=2 kattır ve plan ile belirlenen yapı yaklaşma mesafeleri dahilinde Yoğunluklu Yapı Düzenine İlişkin Tablo-1 e göre uygulama yapılacaktır AÇIK VE YEŞİL ALANLAR; Planlama alanındaki tüm Açık ve Yeşil Alanlar ile Çocuk Bahçelerinde; Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde belirlenen kapsam ve hükümlere uyulacaktır REKREASYON ALANLARI; Planlama alanındaki Rekreasyon Alanı tanımlı alanlarda Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde belirlenen kapsam ve hükümlere uyulacaktır. 20

21 Şekil 9. Karaman Çayı-Çandır Çayı Arasında Kalan Bölgeye İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 21

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU BİRİM Q ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarih:û3.12.2014 TALEP SAHİBİ KONYAALTI BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ ÇINARLI BELDESİ 234 ADA 107 NO LU PARSEL TANITIM DÖKÜMANI Kasım 2010 1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI

PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI KONYAALTI İLÇESİ BAHTILI VE ZÜMRÜT MAHALLELERİ, KARAMAN- ÇANDIR ÇAYI ARASI (KM:8+600 10+500 KISIM) BATI ÇEVRE YOLU VE ÇEVRESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU PLANLAMA ALANININ

Detaylı

13. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ

13. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ 13. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ A-GENEL HÜKÜMLER A.1-1/1000 ölçekli Büyükbakkalköy Mahallesi Uygulama İmar Planı, plan paftaları, plan notları ve plan raporu ile bir bütündür. Planlama alanında 18. Madde uygulanacak

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. Deprem Risk Yönetimi Ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı OCAK 2014 PLANI HÜKÜMLERİ

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. Deprem Risk Yönetimi Ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı OCAK 2014 PLANI HÜKÜMLERİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Deprem Risk Yönetimi Ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı OCAK 2014 PLANI HÜKÜMLERİ (13.01.2014 GÜN 36 SAYILI ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI İLE ONAYLANAN

Detaylı

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU TEKİRDAĞ- MALKARA G-17-b-13-b PAFTA Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI İlçemiz Yenimahalle,

Detaylı

1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU Bu çalışma Isparta İli Gelendost İlçesi, Avşar köyü 17-18 pafta 1917, 7342, 7346, 7250 nolu parseller içerisinde kalan alanı kapsamaktadır.

Detaylı

1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI

1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI İ Ü ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ %m İm ar v e b a y in d ir lik kom îsyo nu r a p o r u BİRİM TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU 1 KOMİSYON RAPORU: Tarih: 27.10.2014

Detaylı

1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Bu çalışma Isparta İli Eğirdir İlçesi, Balkırı köyü 157 ada 19 nolu parsel içerisinde kalan alanı kapsamaktadır. Çalışma alanı, M25-C-3-A nolu

Detaylı

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KUVA-İ MİLLİYE MAHALLESİ, 20J-II PAFTA, 863 ADA, 3 PARSELE AİT

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KUVA-İ MİLLİYE MAHALLESİ, 20J-II PAFTA, 863 ADA, 3 PARSELE AİT BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KUVA-İ MİLLİYE MAHALLESİ, 20J-II PAFTA, 863 ADA, 3 PARSELE AİT 1 / 1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU ÇELİK ŞEHİR PLANLAMA KASAPLAR MH. VASIFÇINAR

Detaylı

ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, HÜSEYİN TEPESİ MEVKİİ, İ17-d-18-c-4-a PAFTA, 509 ADA, 42 PARSELE AİT KONUT ALANI YAPIMI AMAÇLI

ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, HÜSEYİN TEPESİ MEVKİİ, İ17-d-18-c-4-a PAFTA, 509 ADA, 42 PARSELE AİT KONUT ALANI YAPIMI AMAÇLI ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, HÜSEYİN TEPESİ MEVKİİ, İ17-d-18-c-4-a PAFTA, 509 ADA, 42 PARSELE AİT KONUT ALANI YAPIMI AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/1000 26/05/2014

Detaylı

Şekil 1. Planlama Alanının Konumu

Şekil 1. Planlama Alanının Konumu ANTALYA İLİ, DÖŞEMEALTI İLÇESİ, TOPTAN TİCARET ALANI OLARAK PLANLI ALANDA KAVŞAK-YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DÜZENLEMELERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Tarih: 24.02.2011 Sayı: 2011/0244 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Konu: 24.01.2011 tarihinde askıya çıkarılan EYÜP İlçesi, Rekreasyon Alanı

Detaylı

MANAVGAT İLÇESİ, HACIOBASI MAHALLESİ, 102 ADA 15, 16, 18, 19 NUMARALI PARSELLERE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU

MANAVGAT İLÇESİ, HACIOBASI MAHALLESİ, 102 ADA 15, 16, 18, 19 NUMARALI PARSELLERE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1 MANAVGAT İLÇESİ, HACIOBASI MAHALLESİ, 102 ADA 15, 16, 18, 19 NUMARALI PARSELLERE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1 PLANLAMA ALANI Planlama Alanı Konya-Manavgat Karayolu

Detaylı

ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, KIZANLIK MEVKİİ, 508 ADA, 9 PARSELE AİT KONUT ALANI YAPIMI AMAÇLI

ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, KIZANLIK MEVKİİ, 508 ADA, 9 PARSELE AİT KONUT ALANI YAPIMI AMAÇLI ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, KIZANLIK MEVKİİ, 508 ADA, 9 PARSELE AİT KONUT ALANI YAPIMI AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/1000 26/05/2014 HAZIRLAYAN HÜSEYİN UZUN ŞEHİR

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 2 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 2 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 2 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI BİLGİ PAFTASI S2-1 KARTAL MERKEZ 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1. AMAÇ 1/5000 ölçekli Kartal Merkez Nazım İmar

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal Yukarı Mahalle, 2795 ada, 19-48-84-85 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 01.03.2016 tarih, 2016/6524 sayılı teklifi.

Detaylı

KONAKLI (ANTALYA) 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

KONAKLI (ANTALYA) 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 06/09/2006 Tarihinde Belediye Meclisince Onanan Turizm Merkezi Alanı Dışı KONAKLI (ANTALYA) 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1- Genel Hükümler 1.1. Bu plan ve plan hükümleri kapsamında

Detaylı

154 ADA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 22PARSELLERE AİT

154 ADA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 22PARSELLERE AİT ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,YALIPINARI MEVKİİ 50 L Id PAFTA, 154 ADA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 22PARSELLERE AİT TADİLAT İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/1000 23/03/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI

PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KEPEZ İLÇESİ, DURALİLER MAHALLESİ 28092 ADA 9 NOLU PARSEL İLE TESCİL HARİCİ ALANDA KAMU KURUMLARI YÖNETİM VE HİZMET ALANI (BELEDİYE HİZMET ALANI) ÖNERİLMESİ İLE İLGİLİ 1/1.000

Detaylı

ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,BEYBAĞLAR MEVKİİ. 50 K IVa PAFTA, 130 ADA 1,2,3,12,13,14,17,18,20,21 PARSELLERE AİT

ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,BEYBAĞLAR MEVKİİ. 50 K IVa PAFTA, 130 ADA 1,2,3,12,13,14,17,18,20,21 PARSELLERE AİT ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,BEYBAĞLAR MEVKİİ 50 K IVa PAFTA, 130 ADA 1,2,3,12,13,14,17,18,20,21 PARSELLERE AİT TADİLAT İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/1000 29/05/2014 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü Sayı : 90852262-301.03-i v o o l Konu: Konyaaltı, Karaman Çayı ile Çandır Çayı Arasında Karaağaç

Detaylı

MUĞLA-BODRUM-MERKEZ ESKİÇEŞME MAHALLESİ-BARDAKÇI MEVKİİ 9 PAFTA 14 ADA 70 ve 90 PARSELLER KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MUĞLA-BODRUM-MERKEZ ESKİÇEŞME MAHALLESİ-BARDAKÇI MEVKİİ 9 PAFTA 14 ADA 70 ve 90 PARSELLER KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İÇİNDEKİLER TABLOSU 1. PLANLAMA ALANININ TANIMI... 1 2. MEVCUT PLAN DURUMU... 2 3. PLANLAMA GEREKÇESİ-PLANLAMA KARARLARI... 5 4. EKLER... 9 i 1. PLANLAMA ALANININ TANIMI Plan değişikliği yapılan alan;

Detaylı

ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, YALIPINARI MEVKİİ. 50 L Id PAFTA, 154 ADA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 22PARSELLERE AİT

ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, YALIPINARI MEVKİİ. 50 L Id PAFTA, 154 ADA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 22PARSELLERE AİT ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, YALIPINARI MEVKİİ 50 L Id PAFTA, 154 ADA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 22PARSELLERE AİT TADİLAT İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/1000 23.03.2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

ANTALYA İLİ, SERİK İLÇESİ YUKARIKOCAYATAK, ESKİYÖRÜK VE KAYABURNU MAHALLESİ O25 B2 VE O26 A1 PAFTALARINA GİREN ALANDA HAZIRLANAN 1/25

ANTALYA İLİ, SERİK İLÇESİ YUKARIKOCAYATAK, ESKİYÖRÜK VE KAYABURNU MAHALLESİ O25 B2 VE O26 A1 PAFTALARINA GİREN ALANDA HAZIRLANAN 1/25 1 ANTALYA İLİ, SERİK İLÇESİ YUKARIKOCAYATAK, ESKİYÖRÜK VE KAYABURNU MAHALLESİ O25 B2 VE O26 A1 PAFTALARINA GİREN ALANDA HAZIRLANAN 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN RAPORU 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı. Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı. Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15 Tanım Onaylı halihazır haritalar üzerine Kadastral durumu işlenmiş olan Nazım İmar Planına uygun olarak

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 ADA 15 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 ADA 15 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 ADA 15 NOLU PARSEL BALIKESİR İLİ EDREMİT İLÇESİ ZEYTİNLİ BELDESİ 232 ADA 15 NO LU PARSEL TANITIM DÖKÜMANI Kasım 2010 1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

İ L A N. 10.10.2014 Tarih ve 416 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile Karaman 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planlarına ait Plan Notları;

İ L A N. 10.10.2014 Tarih ve 416 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile Karaman 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planlarına ait Plan Notları; İ L A N 10.10.2014 Tarih ve 416 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile Karaman 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planlarına ait Plan Notları; II. Yapılaşma Hükümlerinin 11.5 maddesinin ikinci bendine

Detaylı

KARTAL MERKEZ NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

KARTAL MERKEZ NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ KARTAL MERKEZ NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1. AMAÇ İstanbul Metropolü merkezler kademelenmesinde dengeleyici bir merkez olarak planlanan bu alan; İstanbul un batı yakasında özellikle Büyükdere-Levent-Maslak

Detaylı

/ ; '-n nr. t AAAl/ H İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM TALEP SAHİBİ. Antalya Buyükşehir Belediyesi

/ ; '-n nr. t AAAl/ H İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM TALEP SAHİBİ. Antalya Buyükşehir Belediyesi BİRİM TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU KOMİSYON RAPORU: İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Antalya Buyükşehir Belediyesi Tarih: 27.10.2014 Büyükşehir Belediye

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 10 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 10 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 10 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI S10-1 KARTAL MERKEZ 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1. AMAÇ 1/5000 ölçekli Kartal Merkez Nazım İmar Planı doğrultusunda

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ÇINARLI MAHALLESİ, 1507 ADA 102 PARSEL İLE 8668 ADA 1 PARSELE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ --------------------

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ÇINARLI MAHALLESİ, 1507 ADA 102 PARSEL İLE 8668 ADA 1 PARSELE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ -------------------- İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ÇINARLI MAHALLESİ, 1507 ADA 102 PARSEL İLE 8668 ADA 1 PARSELE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ -------------------- PLAN AÇIKLAMA RAPORU Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ 2334 ADA 33 PARSELE AİT 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ALAN TANIMI Planlama çalışması gerçekleştirilen alan; İzmir İli, Konak

Detaylı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Q ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih:23.07.2014 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU

Detaylı

Planlarda Kullanılan Renkler ve Emsal (KAKS)-TAKS Kavramları. Tarih: 12.12.12 Şehir Planlamasına Giriş Dersi

Planlarda Kullanılan Renkler ve Emsal (KAKS)-TAKS Kavramları. Tarih: 12.12.12 Şehir Planlamasına Giriş Dersi Planlarda Kullanılan Renkler ve Emsal (KAKS)-TAKS Kavramları Tarih: 12.12.12 Şehir Planlamasına Giriş Dersi Plan süreci Mevcut durumun ortaya koyulması Eldeki veriler ışığında çalışma alanının sorun ve

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 8 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 8 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 8 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI S8-1 KARTAL MERKEZ 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1. AMAÇ 1/5000 ölçekli Kartal Merkez Nazım İmar Planı doğrultusunda

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Q ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih:23.07.2014 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ ÖZEL ŞAHIS MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP

Detaylı

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün tarih sayılı yazısında ;

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün tarih sayılı yazısında ; İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 23.09.2014 tarih 1014-6847 sayılı yazısında ; İLGİ:a) 04/11/2011 tarih ve 94 sayılı Çatalca Belediyesi Meclis Kararı. b) 06/12/2011 tarih 1535-9496 sayılı

Detaylı

* 3386 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU

* 3386 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU 5. ETAP PLAN NOTLARI 1.GENEL HÜKÜMLER I.1. BU PLAN KAPSAMINDA: * 3194 SAYILI İMAR KANUNU * 2634 SAYILI TURİZMİ TEŞVİK KANUNU * 06/07/2000 TARİH VE 24101 SAYILI TURİZM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ * 3386 SAYILI

Detaylı

Sayı : 90852262-301.03-3 0 3 ^ 1 ^ 3 Konu: Kepez Hurdacılar Toplu İş Yeri UİP. BAŞKANLIK MAKAMINA

Sayı : 90852262-301.03-3 0 3 ^ 1 ^ 3 Konu: Kepez Hurdacılar Toplu İş Yeri UİP. BAŞKANLIK MAKAMINA T C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü EXp^ Q16 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03-3 0 3 ^ 1 ^ 3 Konu: Kepez Hurdacılar Toplu İş Yeri UİP.

Detaylı

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ÜÇPINAR MAHALLESİ, 22L-III PAFTA,5192 ADA, 19 PARSELE AİT

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ÜÇPINAR MAHALLESİ, 22L-III PAFTA,5192 ADA, 19 PARSELE AİT BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ÜÇPINAR MAHALLESİ, 22L-III PAFTA,5192 ADA, 19 PARSELE AİT 1 / 1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU ÇELİK ŞEHİR PLANLAMA KASAPLAR MH. VASIFÇINAR CAD.

Detaylı

T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU

T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU Rapor : 2016/08 Tarih : 29.02.2016 KONUNUN ÖZÜ: Beylikdüzü ilçesi Kavaklı Mahallesi 351 ada 23 parsel komşuluğunda bulunan Belediyemiz mülkiyetindeki

Detaylı

NAZIM İMAR PLANI GÖSTERİMLER

NAZIM İMAR PLANI GÖSTERİMLER EK-1ç NAZIM İMAR PLANI GÖSTERİMLER SINIR SEMBOL TARAMA ALAN RENK KODU (RGB) SINIRLAR İDARİ SINIRLAR KÖY SINIRI PLANLAMA SINIRLARI MEVCUT PLANDAKI DURUMU KORUNACAK ALAN SINIRI K YENİDEN DÜZENLENECEK ALAN

Detaylı

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa ilçesi, Aydoğdu Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Açıklama Raporu

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa ilçesi, Aydoğdu Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Açıklama Raporu Ekim-2015 Tekirdağ İli, Süleymanpaşa ilçesi, Aydoğdu Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Açıklama Raporu (Lojistik Tesis Alanı) 1 İçindekiler PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI... 3 MEVCUT

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA \ '1 %? /. T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03-G>afc> - H23 Konu: Finike Hasyurt NİP.Revizyonu K EXP02016 ANTAL TA 3

Detaylı

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KAMÇILI MAHALLESİ, PARSEL 3796 DA KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KAMÇILI MAHALLESİ, PARSEL 3796 DA KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KAMÇILI MAHALLESİ, PARSEL 3796 DA KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU Ekim 2015 Balıkesir İli, Karesi İlçesi, Kamçılı Mahallesi,

Detaylı

AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ

AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ K KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ K KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ İL

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ ÜRÜNLÜ MAHALLESİ KENTSEL VE ARKEOLOJİK SİT ALANLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI

NİLÜFER BELEDİYESİ ÜRÜNLÜ MAHALLESİ KENTSEL VE ARKEOLOJİK SİT ALANLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI NİLÜFER BELEDİYESİ ÜRÜNLÜ MAHALLESİ KENTSEL VE ARKEOLOJİK SİT ALANLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI VE YAKIN ÇEVRESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI PLAN NOTLARI OCAK 2013 A. KENTSEL VE ARKEOLOJİK

Detaylı

9.2.5. Riva Galatasaray Spor Kulübü Arazisi 16.04.2009 / 29.04.15538. Değerli meslektaşımız,

9.2.5. Riva Galatasaray Spor Kulübü Arazisi 16.04.2009 / 29.04.15538. Değerli meslektaşımız, 9.2.5. Riva Galatasaray Spor Kulübü Arazisi 16.04.2009 / 29.04.15538 Değerli meslektaşımız, İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Riva (Çayağzı) Köyü, Beylik Mandıra Mevkii 1-5 pafta 2942 parsel sayılı tapuda tarla

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHIR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHIR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA 114 T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHIR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03- t Konu: Korkuteli 177 parsel NİP. X EXP02016 0 ^ /0 6 /2 0 1 5 BAŞKANLIK MAKAMINA

Detaylı

T.C. ESENLER BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. ESENLER BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA KONUNUN ÖZÜ: Esenler Menderes Mahallesinde 15 metrelik yol açılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişikliği hk. TEKLİF: Esenler Belediye Meclisinin 5. Seçim Yılı 2. Dönem 2015 Senesi Mayıs

Detaylı

Planlama Alanı Antalya İli, Kepez Belediyesi sınırları içerisinde Kızıllı Köyünde yer almaktadır. (Şekil1).

Planlama Alanı Antalya İli, Kepez Belediyesi sınırları içerisinde Kızıllı Köyünde yer almaktadır. (Şekil1). ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KEPEZ İLÇESİ KIZILLI KÖYÜ KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ ALANINA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama Alanı

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ 2334 ADA 33 PARSELE AİT 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ALAN TANIMI Planlama çalışması gerçekleştirilen alan; İzmir İli,

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03-a Konu: Aksu Barbaros Mahallesi Eyilik Mevkii NİP değ. 0^/09/2015 BAŞKANLIK

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA / W 6«E Nlittf T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03- 'S V * - UOM Konu: Manavgat 216 ada 1 parsel NİP. K EXP02i 6 AIİIALVA

Detaylı

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU AKÇAKALE KÖYÜ (MERKEZ/GÜMÜŞHANE) 128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 2016 AKÇAKALE KÖYÜ-MERKEZ/GÜMÜŞHANE 128 ADA 27 VE 32 NUMARALI PARSELLERE

Detaylı

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.03.2015 tarih 410-2703 sayılı yazısında ;

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.03.2015 tarih 410-2703 sayılı yazısında ; İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.03.2015 tarih 410-2703 sayılı yazısında ; İLGİ:a) 05/07/2013 tarih ve 41 sayılı Çatalca Belediyesi Meclis Kararı. b) 12/12/2013 tarih 2292-9693 sayılı

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ÇINARLI MAHALLESİ, 1507 ADA 102 PARSEL İLE 8668 ADA 1 PARSELE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI --------------------

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ÇINARLI MAHALLESİ, 1507 ADA 102 PARSEL İLE 8668 ADA 1 PARSELE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI -------------------- İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ÇINARLI MAHALLESİ, 1507 ADA 102 PARSEL İLE 8668 ADA 1 PARSELE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI -------------------- PLAN AÇIKLAMA RAPORU Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR PLANCISI Adres:

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 28 : İller Bankasından Araç Ve İş Makinesi Alımı İçin Kredi Kullanılması Hususunun Görüşülmesi Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzün Araç ve İş Makinesi Alımı Hususunda kredi

Detaylı

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ Avcılar Belediye Meclisinin 5. Seçim Dönemi 5. Toplantı yılı 2014 Senesi OCAK ayı Meclis

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 03.05.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 18 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 03.05.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 18 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 03.05.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 18 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : Yer Tahsisi. (İSMEK Kurs Merkezi.) TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi nin

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.09.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 14 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.09.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 14 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.09.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 14 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : Araç Talebi. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisinin 07/09/2015 tarihli oturumunda Komisyonumuza

Detaylı

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.03.2015 tarih 409-2702 sayılı yazısında ;

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.03.2015 tarih 409-2702 sayılı yazısında ; İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.03.2015 tarih 409-2702 sayılı yazısında ; İLGİ: a) 11.09.2012 tarih ve 51 sayılı Çatalca Belediyesi Meclis Kararı. b) 11.11.2014 tarih 1220-8206 sayılı

Detaylı

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü T.C. V? ;V ANTALYA BÜYÜK ŞEH İR BELEDİYESİ expo? İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü Sayı : 90852262-301.03-

Detaylı

-------------------- PLAN AÇIKLAMA RAPORU (ŞUBAT 2015) Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR PLANCISI

-------------------- PLAN AÇIKLAMA RAPORU (ŞUBAT 2015) Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR PLANCISI İZMİR İLİ, ÇİĞLİ İLÇESİ, BALATÇIK MAHALLESİ, KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ NDE (27j Pafta, 22477 Ada, 1 Parselin Kuzey-Doğusunda) CAMİ ALANI BELİRLENMESİNE YÖNELİK UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ --------------------

Detaylı

BİLGİ FÖYÜ BULUNDUĞU YER ÇEŞME- ALAÇATI - PAŞALİMANI KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ. : İzmir MÜLKİYET.

BİLGİ FÖYÜ BULUNDUĞU YER ÇEŞME- ALAÇATI - PAŞALİMANI KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ. : İzmir MÜLKİYET. BİLGİ FÖYÜ BULUNDUĞU YER ÇEŞME- ALAÇATI - PAŞALİMANI KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ İL İLÇE MÜLKİYET : İzmir : Çeşme : Orman / Hazine BAKANLIĞIMIZA TAHSİSİ YAPAN KURUM / TARİHİ : Çevre ve Orman

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA m T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03- Konu: Kaş İlçesi, Belkonak Mah, 123 ada 2 p ve 124 ada 10 p NİP K EXP0

Detaylı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Geneyik ve Geneyik II Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlave İmar Planı Plan Açıklama Raporu İtirazların Değerlendirilmesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Kent

Detaylı

KADIKÖY MERKEZ E-5 (D100) OTOYOLU ARA BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI VE PLAN NOTLARI - 11.05.2006

KADIKÖY MERKEZ E-5 (D100) OTOYOLU ARA BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI VE PLAN NOTLARI - 11.05.2006 KADIKÖY MERKEZ E-5 (D100) OTOYOLU ARA BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI VE PLAN NOTLARI - 11.05.2006 MİKROBÖLGELEME PROJESİNE GÖRE UYGULAMA YAPILACAĞINA DAİR PLAN NOTU TADİLATI - 21.06.2011 GENEL HÜKÜMLER 23

Detaylı

11.04.2007 tasdik tarihli 1/1000 ÖLÇEKLİ KİLYOS ve DEMİRCİKÖY YERLEŞİM ALANLARI ve ÇEVRESİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

11.04.2007 tasdik tarihli 1/1000 ÖLÇEKLİ KİLYOS ve DEMİRCİKÖY YERLEŞİM ALANLARI ve ÇEVRESİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 11.04.2007 tasdik tarihli 1/1000 ÖLÇEKLİ KİLYOS ve DEMİRCİKÖY YERLEŞİM ALANLARI ve ÇEVRESİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ GENEL HÜKÜMLER 1. 1/1000 ölçekli Kilyos-Demirciköy Bölgesi Koruma

Detaylı

T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU

T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU Rapor :2015/09 Tarih : 30.03.2015 KONUNUN ÖZÜ: Kavaklı Mahallesi 748 ada 1 parsel sayılı taşınmazın kısmen Konut Alanı, kısmen park, kısmen otopark

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI \ Y / İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI \ Y / İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI \ Y / İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı EXP02016 Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03-

Detaylı

9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185 Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Mesleki Denetimde Çevresel Etki Değerlendirmesi Çekince Raporu Projenin adı: Residence Tower Müellifi:

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 1542 ADA 35 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 1542 ADA 35 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 1542 ADA 35 NOLU PARSEL İSTANBUL İLİ BAHÇELİEVLER İLÇESİ YENİBOSNA MAHALLESİ 1542 ADA 35 NO LU PARSEL TANITIM DOKÜMANI Kasım 2010 1. TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL

Detaylı

KADIKÖY-ACIBADEM, KOŞUYOLU MAHALLELERİ D-100 KUZEYİ REVİZYON İMAR PLANI T.T. 01.08.1997 ÖLÇEK: 1/1000

KADIKÖY-ACIBADEM, KOŞUYOLU MAHALLELERİ D-100 KUZEYİ REVİZYON İMAR PLANI T.T. 01.08.1997 ÖLÇEK: 1/1000 KADIKÖY-ACIBADEM, KOŞUYOLU MAHALLELERİ D-100 KUZEYİ REVİZYON İMAR PLANI T.T. 01.08.1997 ÖLÇEK: 1/1000 1-12.10.1987 ONANLI MEVZİİ PLAN 155 PAFTA 1083 ADA 4-116-117 PARSELLER BLOK EBATLARI BELĠRLENMĠġ OLUP

Detaylı

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL 1. Genel Özellikler Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Turan mahallesi 571 ada 1 parselde

Detaylı

6404 ADA 47 NO.LU PARSEL (6404 ADA 36 NO.LU PARSELİN İFRAZINDAN OLUŞMUŞTUR) GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ AYDINOĞULLARI VE AZİMKAR SOKAK ÜZERİ CANİK/SAMSUN

6404 ADA 47 NO.LU PARSEL (6404 ADA 36 NO.LU PARSELİN İFRAZINDAN OLUŞMUŞTUR) GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ AYDINOĞULLARI VE AZİMKAR SOKAK ÜZERİ CANİK/SAMSUN 6404 ADA 47 NO.LU PARSEL (6404 ADA 36 NO.LU PARSELİN İFRAZINDAN OLUŞMUŞTUR) GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ AYDINOĞULLARI VE AZİMKAR SOKAK ÜZERİ CANİK/SAMSUN BİLGİ NOTU Sayfa 1 / 15 GENEL BİLGİLER Tanıtım konusu

Detaylı

KENTSEL TEKNİK ALTYAPI ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

KENTSEL TEKNİK ALTYAPI ETKİ DEĞERLENDİRMESİ KENTSEL TEKNİK ALTYAPI ETKİ DEĞERLENDİRMESİ Kentsel Dönüşümde Altyapının Önemi 04-09 Kasım 2012 ANTALYA Mehmet GÜRBÜZ İller Bankası A.Ş. Şehircilik Dairesi Başkanlığı mgurbuz@ilbank.gov.tr SUNU İÇERİĞİ

Detaylı

ÇERKEZKÖY (TEKİRDAĞ) 1214 ADA 10 PARSEL UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

ÇERKEZKÖY (TEKİRDAĞ) 1214 ADA 10 PARSEL UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU ÇERKEZKÖY (TEKİRDAĞ) 1214 ADA 10 PARSEL UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Konum : Uygulama İmar Planı Değişikliğinin gerçekleştiği alan Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi nde, 1214 Ada 10 Parselde,

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R Muğla İli, Fethiye İlçesi nde, özel çevre koruma bölgesinde kalan Kayaköy ve Keçiler Köyünde, GEEAYK nun 13.11.1982 gün ve A-4020 sayılı kararı ile tescil edilen ve son halini İzmir II Numaralı Kültür

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İm ar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İm ar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İm ar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü \ V EXP02016 AN TALYA Sayı : 90852262-301.03-5 T O S " 0.^ 0 9 /2 0 1 5 Konu: Kaş îlçesi, Sarıbelen

Detaylı

İL: Yalova İLÇE: Merkez KÖY/MAH: Bahçelievler MEVKİİ: Baltacı Çiftliği

İL: Yalova İLÇE: Merkez KÖY/MAH: Bahçelievler MEVKİİ: Baltacı Çiftliği İL: Yalova İLÇE: Merkez KÖY/MAH: Bahçelievler MEVKİİ: Baltacı Çiftliği K KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - 81 - İL: Yalova İLÇE: Merkez KÖY/MAH: Bahçelievler MEVKİİ: Baltacı

Detaylı

PLN 302 SEHIR PLANLAMA PROJESI IV FINAL RAPORU 30 / 31.05.2006

PLN 302 SEHIR PLANLAMA PROJESI IV FINAL RAPORU 30 / 31.05.2006 PLN 302 SEHIR PLANLAMA PROJESI IV FINAL RAPORU 30 / 31.05.2006 2003516001 ONUR ACAR 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI RAPORU 2005 yılının sonunda PLN 301 Şehir Planlama Projesi III kapsamında yaptığımız 1/10000

Detaylı

20.10. 2003 TASDİK TARİHLİ 1/1000 ÖLÇEKLİ SARIYER, USKUMRUKÖY-ZEKERİYAKÖY MEVKİİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI

20.10. 2003 TASDİK TARİHLİ 1/1000 ÖLÇEKLİ SARIYER, USKUMRUKÖY-ZEKERİYAKÖY MEVKİİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI 20.10. 2003 TASDİK TARİHLİ 1/1000 ÖLÇEKLİ SARIYER, USKUMRUKÖY-ZEKERİYAKÖY MEVKİİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI 1. 1/1000 ölçekli Zekeriyaköy- Uskumruköy Bölgesi Koruma Amaçlı Uygulama

Detaylı

Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere. İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na;

Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere. İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na; Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na; Yürütmenin Durdurulması Taleplidir. Davacı: TMMOB Şehir Plancıları Odası Adres: Emirhan Caddesi Bayındır Çıkmazı Sokak No:1/1

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI KASIM AYI TOPLANTILARI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI KASIM AYI TOPLANTILARI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R Evrak Tarih ve Sayısı: 13/11/2015-E.29064 T.C. KARARIN ÖZÜ: Kartal, Orhantepe 183 pafta, 513 ada, 317 parsel. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 28.10.2015 tarih, 2015/27710 sayılı teklifi. BAŞKANLIK

Detaylı

Sayı : 90852262-301.03-3 3-01^/09/2015 Konu: Akseki Sinanhoca ve Ürünlü Mah. HES NİP hk. BAŞKANLIK MAKAMINA

Sayı : 90852262-301.03-3 3-01^/09/2015 Konu: Akseki Sinanhoca ve Ürünlü Mah. HES NİP hk. BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ' W" / İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı expo?oh Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03-3 3-01^/09/2015 Konu: Akseki Sinanhoca ve Ürünlü Mah. HES

Detaylı

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, PAŞAALANI MAHALLESİ, 21M-I PAFTA, 5658 ADA, 5 PARSEL AİT

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, PAŞAALANI MAHALLESİ, 21M-I PAFTA, 5658 ADA, 5 PARSEL AİT BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, PAŞAALANI MAHALLESİ, 21M-I PAFTA, 5658 ADA, 5 PARSEL AİT 1 / 1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU ÇELİK ŞEHİR PLANLAMA KASAPLAR MH. VASIFÇINAR CAD.

Detaylı

BİLGİ NOTU. Adresi / Konumu

BİLGİ NOTU. Adresi / Konumu BİLGİ NOTU Taşınmaz İNEBOLU LİMANI Adresi / Konumu İnebolu Limanı, Karadeniz bölgesinin Batı Karadeniz bölümünde yer alan Kastamonu ilinin, Karadeniz kıyısındaki ilçelerinden birisi olan İnebolu İlçesi

Detaylı

ANTALYA KEPEZ SANTRAL MAHALLESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU PLAN AÇIKLAMA RAPORU

ANTALYA KEPEZ SANTRAL MAHALLESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU PLAN AÇIKLAMA RAPORU ANTALYA KEPEZ SANTRAL MAHALLESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU PLAN AÇIKLAMA RAPORU İLKE PLANLAMA LTD.ŞTİ 03.12.2015 İÇİNDEKİLER 1 KONUM... 3 2 MÜLKİYET ANALİZİ... 4 3

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM HAZİRAN AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM HAZİRAN AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R Evrak Tarih ve Sayısı: 05/06/2015-E. T.C. KARARIN ÖZÜ: Kartal Aşağı Mahalle 882 ada, 62 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişiklik teklifi. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 28.05.2015

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA g «*n Ur t. T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü İ «y EXP02016 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03-2 ^ 0 - Sfcfo Konu: Konyaaltı 1144 ve 2767 parseller

Detaylı

Şekil 1: Planlama Alanı Genel Konumu

Şekil 1: Planlama Alanı Genel Konumu GAZİANTEP İLİ, ŞEHİTKAMİL İLÇESİ, İNCİLİPINAR MAHALLESİ, 636 ADA 37, 42 VE 44 PARSELLERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Kapak dahil 7 sayfa PLANLAMA ALANININ TANIMI

Detaylı

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA t.c. v / ANTALYA BUYUKŞEHIR ŞEHİR BELEDİYESİ * Exp0201i * İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü ANTALYA Sayı : 90852262-301.03-2 J 8 b - 0 * 3 8.4/11/2014 Konu: Korkuteli 29 p.

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü 115 T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü T EXP02016 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03-3 C> 3 3-5 9 - C?. t / l 0/2015 Konu: Alanya 254

Detaylı

Beyoğlu İlçesi Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi'ne ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Plan Tadilatları

Beyoğlu İlçesi Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi'ne ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Plan Tadilatları Meclis Kararları Karar Özeti: Karar Tarihi: 16.09.2011 Karar No: 2111 Dosya No: 2111 Karar: Beyoğlu İlçesi Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi'ne ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Plan Tadilatları

Detaylı

α ALFA ŞEHİR PLANLAMA

α ALFA ŞEHİR PLANLAMA ÇANAKKALE ÇAN - ALİBEYÇİFTLİĞİ Köyü PAFTA:4 PARSEL: 60 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ YERİ VE KONUMU Planlama alanı Çanakkale ili, Çan ilçesi, Alibeyçiftliği köyü,

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 311 KARAR 311 Meclis Üyesi Çağlagül ÖZÇELİK ve Remzi TAKTAKOĞLU nun mazeretinin kabulüne işaret oylamayla oy birliği ile karar verildi. Karar No : 312 KARAR 312 Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş.,

Detaylı

KONAKLI (ANTALYA) 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

KONAKLI (ANTALYA) 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 09/09/2005 Tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca Onanan Turizm Merkezi Alanı İçi KONAKLI (ANTALYA) 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1- Genel Hükümler 1.1. Bu plan ve plan hükümleri kapsamında

Detaylı