Altınkum Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:28/ Konyaaltı/ANTALYA Tel: (242)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Altınkum Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:28/4 07070 Konyaaltı/ANTALYA Tel: (242) 230 21 26 532 30 30 532"

Transkript

1 KONYAALTI İLÇESİ BAHTILI VE ZÜMRÜT MAHALLELERİ, KARAMAN-ÇANDIR ÇAYI ARASI (KM: KISIM) BATI ÇEVRE YOLU VE ÇEVRESİ (KARAAĞAÇLIK MEVKİİ) 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı Antalya İli Konyaaltı İlçesi sınırları içerisinde yaklaşık 190 ha. lık bir alanı kapsamaktadır. Planlama alanı; doğu ve kuzeydoğuda Karaman Çayı, güneyde Çandır Çayı ile batıda NATO Boru Hattı ile sınırlandırılmış olup Batı Antalya Çevre Yolu nun Bahtılı ve Zümrüt Mahallelerinden geçtiği güzergahı (KM: kısım) ve çevresini içine almaktadır (Şekil 1). 1

2 Şekil 1. Planlama alanı-hava Fotoğrafı 2.KONYAALTI İLÇESİ BAHTILI VE ZÜMRÜT MAHALLELERİ, KARAMAN-ÇANDIR ÇAYI ARASI (KM: KISIM) BATI ÇEVRE YOLU VE ÇEVRESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ Söz konusu planlama alanına ilişkin Antalya Büyükşehir Belediyesi nce tarih ve 558 sayılı Meclis Kararı ile 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına ilişkin olarak planlama alt bölgesinde Batı Çevre Yolunu kat ederek doğu batı yönünde ulaşımı sağlayan yol güzergahlarının yeniden düzenlenmesi ve biriken yağmur sularının tahliyesi için teknik altyapı güzergahlarının oluşturulması, buna bağlı olarak ulaşım kademelenmesi ve güzergahlarının geliştirilmesi, Donatı Alanlarının yaya ölçeğindeki ulaşılabilirlik ilkesine yönelik konumlarının ve büyüklüklerinin yeniden ele alınması ihtiyacı kapsamında revize edilerek Antalya Büyükşehir Belediyesi nce tarih ve 376 sayılı Meclis Kararı ile 2. Konyaaltı İlçesi Bahtılı Ve Zümrüt Mahalleleri, Karaman-Çandır Çayı Arası (Km: Kısım) Batı Çevre Yolu Ve Çevresi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Şekil 2. Karaman Çayı-Çandır Çayı Arasında Kalan Bölgeye İlişkin Mevcut 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ( Gün ve 355 B.M.K.) 2

3 3. ARAZİ KULLANIMI VE MÜLKİYET DURUMU Yaklaşık 190 hektar büyüklüğündeki planlama alanında herhangi bir yapılaşmanın bulunmadığı gözlenmektedir ve bölge geneli narenciye bahçeleri ile kaplıdır. Mülkiyet dokusu değerlendirildiğinde; bölgenin yoğunlukla şahıs mülkiyetindeki arazilerden oluştuğu görülmektedir. Ayrıca, hazine mülkiyetinde bulunan araziler ile tescile konu olmayan alanlara da azda olsa rastlanılmaktadır. Hazine mülkiyetinde bulunan ve Konyaaltı Belediyesine tahsisli Belediye Fidanlığı ile Emniyet Müdürlüğü ne tahsisli Atlı Polis Gücü Eğitim Alanı planlama alanı sınırları içerisinde kalmaktadır. Şekil 3. Kadastral Durum 3

4 4. 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANININ AMAÇ VE KAPSAMI Planlama ile; onanlı bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planı doğrultusunda bölgenin mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının revize edilmesi, Mekansal Planlar Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği nde belirtilen donatı alanlarına yönelik standartlara nitelik ve nicelik bakımından uygun ve ulaşılabilirlik ilkeleri de dikkate alınarak sağlıklı ve nitelikli bir kentsel çevre oluşturulması, Batı Çevre Yolu nun Karaağaçlık Mevkiine rastlayan bölümünün ivedilikle hayata geçirilmesi, planlama alanının çevresi ile ulaşım bağlantılarının kuvvetlendirilmesi ile birlikte planlama alanı içerisindeki ulaşım sisteminin de yeninden ele alınarak düzenlenmesi, olası bir taşkın veya su baskınında bölgede yaşanabilecek can ve mal kaybının önüne geçilebilmesi amacıyla ilgili kurum görüşleri doğrultusunda bölge içerisinde bir su tahliye şebekesi oluşturulması ve bölgenin çevresindeki mevcut planlı alanlar ile plan bütünlüğünün sağlanması amacıyla çevresi ile uyumlu ve destekleyici arazi kullanım kararları üretilmesi amaçlanmaktadır. 5. PLAN KARARLARI Öncelikli olarak hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı nın, plan hiyerarşisi gereği yürürlükteki üst ölçekli imar planları ile uyumlu olduğunu vurgulamak gereklidir. Bu kapsamda; 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ile özellikle 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı kararlarının devamlılığının sağlanmış, detaylandırılmış ve uyumuna dikkat edilmiştir Araç ve Yaya Ulaşımı Planlama alanını kuzey-güney doğrultusunda kat eden 60 metre genişliğindeki Batı Çevre Yolu, kısa zamanda hayata geçirilmesi planlanan ve tüm kent için hayati derecede öneme sahip bir plan girdisidir ve ilgili kurumların görüşleri doğrultusunda aynen plana yansıtılmıştır. Ancak, yolun hem Erişme Kontrollü olması hem de yer yer 5.50 metreye ulaşan kottan geçirilmesi, planlama alanının doğusu ile batısı arasındaki trafik bağlantısının sağlanmasını önemli ölçüde zorlaştırmaktadır. Konuya yönelik olarak Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü yetkilileri ile görüşmeler yapılmış ve belli noktalarda yolun altından geçişlerin yapılabileceği hususunda mutabakata varılmıştır. Bu kapsamda, planlama alanının merkezi bir noktasında doğu-batı doğrultulu bir trafik geçişi planlanmış, kentiçi birinci derecede yol olarak planlanan bu yol çevre yolu altından geçirilerek planlama alanının her iki yakasını birbirine bağlamıştır. Ayrıca, her iki yolun kesişimi bir diamond kavşak ile çözümlenerek kentiçi ulaşım sistemi ile çevre yolu (şehirler arası ulaşım) arasındaki bağlantı sağlanmıştır. Kentiçi ulaşımı sağlamak üzere, Batı Çevre Yolu boyunca yolun her iki yanında planlanan Ticaret Alanlarının yerleşim alanlarına dönük cephelerinde 25 metrelik trafik yolları oluşturulmuştur. Ticaret alanları ile birlikte yerleşim alanlarının da toplayıcı ve dağıtıcı nitelikteki ana ulaşım ihtiyacını karşılayabilecek nitelikteki bu yollar ulaşım sisteminin ana omurgasını teşkil etmektedir. Bölgenin ulaşım planlamasında tüm bölüm içi dağıtıcı yollar (alt ölçekli) bu omurga üzerinde kurgulanmıştır. Planlama alanının doğusunu ve kuzeyini Karaman Çayı boyunca saran 20 metrelik trafik yolunun bölgedeki rekreasyon, park ve benzeri açık yeşil alanlardan faydalanacak olan halkın ihtiyacına 4

5 dönük olarak projelendirilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda, söz konusu yolun yavaşlatılmış araç trafiği ile yol boyu araç parkına imkan tanıyacak şekilde planlanması sağlanmıştır. Yine; Muhasara Bölgesinden gelerek Enerji Nakil Hattı boyunca devam eden 25 metrelik yol, planlama alanından da devam ettirilerek 25 metrelik doğu-batı doğrultulu başka bir yola bağlanmıştır. Böylece, planlama alanının diğer planlı bölgeler ile trafik bağlantısı da kuvvetlendirilmiştir. BATI ÇEVRE YOLU AKSI 25M BÖLÜNMÜŞ YOL AKSLARI 20M YOL AKSLARI BİSİKLET YOLU Şekil 4. Ulaşım Şeması 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ile; donatı alanları ve çevresinde uygun yürüme mesafeleri düşünülerek yeterli miktarda otopark alanları oluşturulmuş ve kavşak noktalarının düzenlemeleri yapılmıştır. Yürürlükteki 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile doğuda Karaman Çayı ve güneyde Çandır Çayı kenarında devamlılık arz eden bir yeşil alan (park ve rekreatif alanlar) kurgusunun benimsendiği, geliştirildiği ve ek alanlar yaratıldığı görülmektedir. Mevcut planlama kurgu ve prensipleri değiştirilmeden bu alanlara trafikten arındırılmış, devamlılığı olan ve bisiklet yolu ile de kullanımı güçlendirilmiş bir PROMENAD (Manzaralı Yaya Gezinti Güzergahı) öngörülmüştür. Yine, planlama ile yerleşim genelindeki yaya akslarının PROMENAD ile irtibatlandırılması sağlanarak, 5

6 hem planlama alanı hem de diğer kentsel bölgeler için özellikle çay kenarlarında önemli yaya bölgeleri ve açık yeşil alanlar oluşturulması amaçlanmıştır Dere Yatakları, Su Tahliye Kanalları Ve Karamançayı Seddeleri Yürürlükteki 1/5000 Ölçekli Nazım imar Planının onayı ardından, 2014 yılı Kasım ve Aralık, 2015 yılı Ocak, Şubat ve Mart aylarında Antalya Bölgesi (ülke genelinde olduğu gibi) mevsim normallerinin üzerinde bir yağış almıştır. Şekil 5. Ana Su Kanalları ve Su Tahliye Kanalları Güzergahları Bilindiği gibi, Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü tarafından Batı Çevre Yolunun Karaağaç Mevkiindeki bölümüne de dolgu işlemlerine başlanmıştır. Ancak, yaşanan gelişmeler sonrasında planlama bölgesi genelinde mevcut su tahliye kanallarına ek yeni güzergahların eklenmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda; Mevcut dere yatakları DSİ nin vermiş olduğu görüşler çerçevesinde düzenlenerek korunmuştur(3 ve 6 nolu kanallar). Çevre yolunun batısında, nato boru hattına paralel kuzey-güney doğrultulu 8 m lik bir toplayıcı kanal planlanmıştır (1 ve 7 nolu kanallar). 6

7 Bölgede birikecek yağmur sularının tahliye edilebilmesini sağlamak üzere doğu-batı istikametinde öngörülen trafik geçişlerine 2 er metrelik su tahliye kanalları ilave edilmiştir(2, 4 ve 5 nolu kanallar). Yine imar planı kararları ile DSİ 13. Bölge Müdürlüğü'nün Boğaçayına ait taşkın koruma projesinde yer alan ıslah güzergahı aynen korunmuştur. Proje hayata geçinceye kadar taşkın tehlikesi altında olan alanlar afete maruz bölge olarak plana işlenmiş ve bu alanlarda taşkın koruma projesin tamamlanana kadar yapılaşmaya izin verilmemesi yönünde plan hükmü getirilmiştir. Bunun dışında; DSİ 13. Bölge Müdürlüğü nce hazırlanan Boğaçayı/Çandır/Karamançayı Sedde Projesinin detayları incelenmiş ve Karaman Çayına yönelik düzenlemeler planlamada dikkate alınmıştır. DSİ tarafından belirlenen sedde sınırları ile 20 metrelik yol arasında kalan kısım, kent bütününe de hizmet verebilecek kamuya açık rekreatif ve park alanları olarak düzenlenmiştir. Şekil 6. Sedde Güzergahı 7

8 5.3. Ticaret Alanları Planlama ile; Batı Çevre Yolu nun her iki tarafında bulunan birinci sıradaki adalarda ses, gürültü vb. gibi olumsuz etkiler dikkate alınarak konut kullanımına yer verilmemiştir. Ticaret Alanı olarak planlanan bu alanlarda ada derinliği genel olarak 100 metredir ve planlama alanında önerilen toplam ticaret alanı yaklaşık 27ha dır. 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile öngörülen yapılanma katsayısı gereği Ticaret Alanlarında E=0.80 olarak belirlenmiştir. Ticaret alanlarının 25 metrelik ve 12 metrelik yola bakan her cephelerinden 10 metrelik yapı yaklaşma mesafesi ile minimum cephe hattı belirlenmiş ve Yençok=13.50m yapı yüksekliğinin Yoğunlu Yapı Düzenine İlişkin Tablo-2 de belirtilen çekme mesafeleri dahilinde kullanılabilmesi temin edilmiştir. Ticaret alanlarında, min TAKS=0.30 ile getirilen en az taban alanı kullanımı şartı ile yaygın ticari kullanımın temini ve mimari projede esneklik sağlanması amacının desteklenmesi için maksimum cephe ve derinlik şartı aranmayacaktır. 1/5000 Ölçeli Nazım İmar Planı ile benimsenen şekliyle ticaret alanlarının 25 m.lik yoldan cephe alması sağlanırken, çevre yoluna bakan arka cephelerinden de 12 metrelik yollar planlanarak, hem ön hem de arka cephelerinden servis almaları sağlanmıştır. Diğer taraftan, altbölgenin haftalık Pazar ihtiyacınının karşılanması ve yerel ölçekteki ticari aktivite ile uyum sağlanmasına yönelik 6000 m² lik Pazar Yeri ayrılmış olup, bu fonksiyon yeterli sayıda otopark ve rekreatif alanlar ile desteklenmiştir Konut Alanları Planlama alanındaki Konut Alanı toplamı 68 ha büyüklüğündedir. TÜİK demografik verilerine göre Antalya'da ortalama hane halkı büyüklüğünün (2013 verilerine göre) 3.3 kişi olduğu belirtilmektedir. Buna göre, hane başına ortalama 120 m² alan kullanımı ile planlama alanında kişi başına 35 m² (120/3.3) inşaat alanı düştüğü kabul edilebilir. Buna göre, plan revizyonuna konu alanda yerleşmesi muhtemel nüfus şu şekilde gerçekleşmektedir; x 0.80 (inşaat alanı katsayısı)= (Toplam İnşaat Alanı) /35 (kişi başına ortalama inşaat alanı kullanımı)= kişi çıkmaktadır. Nazım İmar Planı Revizyonu kapsamında öngörülen nüfus brüt alan üzerinden yaklaşık kişi olarak kabul edilmiş olup, bu kabulün yukarıda net alanlar üzeriden yapılan hesaplar ile de örtüştüğü ve donatı alanları hesabında esas alınabileceği değerlendirilmektedir. Diğer taraftan, Antalya Büyükşehir Belediyesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı Plan Kararlarına göre Konyaaltı İlçesinin 2030 yılı nüfusunun kişi olacağı tahmin edilmektedir. Bu kabul çerçevesinde planlama alanındaki donatı hesabının; Farklı Nüfus Gruplarında Asgari Sosyal ve Teknik Altyapı Alanlarına İlişkin Standartlar ve Asgari Alan Büyüklükleri Tablosu (Mekansal Planlama Yönetmeliği-EK-2 TABLO) na göre Nüfus grubunda belirtilen standartlara göre hesap edilebileceği görülmektedir. İlgili yönetmelikte belirtilen asgari donatı alanları standart ve büyüklüklerinin sağlanması ile bölgedeki zayiat oranının %45 in üzerinde olduğu görülmektedir. 8

9 ÖNGÖRÜLEN NÜFUS 15,500 EĞİTİM TESİSİ ALANLARI DONATI ALANLARI ANAOKULU İLKOKUL MEKANSAL PLANLAMA YÖNETMELİĞİ STANDARTLARI ( ) KİŞİBAŞINA GEREKLİ BİRİM M² NÜFUSA GEREKLİ ALAN ASGARİ BİRİM ALAN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI İLE DETAYLANDIRILACAK ADET VE ASGARİ ALAN BÜYÜKLÜĞÜ DONATI ADEDİ ALAN (M²) TOPLAM ALAN (M²) 0.6 9, ,669 9, , ,678 24,803 ORTAOKUL , ,373 24,376 GÜNDÜZLÜ LİSE , ,000 31,108 MESLEK LİSESİ ,141 SOSYAL TESİS - 2 6,994 SOSYAL VE KÜLTÜREL TESİSİ ALANLARI ,500 15,626 KREŞ, GÜNDÜZ BAKIM EVİ - 3 8,632 BASAMAK SAĞLIK TESİSİ ,835 SAĞLIK TESİSİ ALANLARI ,250 23, ,692 HASTANE İBADET YERİ CAMİ , ,612 11,612 RESMİ KURUM ALANI EMNİYET MÜDÜLÜĞÜ TESİSLERİ ,000 22,000 AÇIK VE YEŞİL ALAN PARK VE AKTİF YEŞİL ALAN , , ,500 TEKNİK ALTYAPI SU TAHLİYE KANALLARI, TRAFOLAR VB ,750 48,572 48, KONUT ALANLARI ~ KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI TİCARET ALANI ~ PAZAR ALANI 5,966 9

10 5.5 Donatı Alanları Planlama alanında, Mekansal Planlama Yönetmeliği nde belirtilen donatı alanlarına ilişkin asgari alan büyüklükleri ve yürüme mesafeleri standartlarının üzerinde bir standart yakalanmıştır.tüm planlama alanı yürüme mesafeleri çerçevesinde irdelendiğinde; 500 metre yarıçaplı üç dairenin birbiri ile kesişecek şekilde tüm planlama alanını kapsadığı, bu daireleri merkez alan üç adet donatı odağının da mahalle ölçeğindeki donatıları kapsar şekilde oluştuğu gözlenmiştir. Mahalle ölçeğindeki bu odaklarda; Anaokulu, Kreş, Çocuk Bahçesi, Aile Sağlık Merkezi, İbadet yeri (Cami) ve İlkokul birbirleri ile ilişkilendirilerek planlanmıştır. Eğitim Tesisleri Alanı Planlama alanında; ilgili yönetmeliğin tarif ettiği asgari alan büyüklüklerini sağlayacak ve 500 metrelik yürüme mesafesini de aşmayacak şekilde mahalle ölçeğindeki 3 donatı öbeğine birer İlkokul ve Anaokulu konumlandırılmıştır. 3 adet Anaokulu ile toplam 9670 m² büyüklüğünde bir okul öncesi eğitim alanı tanımlanmış olup, her bir anaokulu Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile belirlenen m² lik asgari birim alanı sağlamaktadır. Planlama alanında 3 adette İlkokul ile toplam m² büyüklüğünde bir alan, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde belirlenen m² asgari birim alanı sağlayacak şekilde ayrılmıştır. Yine, planlama alanını bölen Çevre Yolu nun her iki tarafında 1 er adet olmak üzere 2 adet Ortaokul (toplam alanı m²) 1000 metrelik yürüme mesafesi, Gündüzlü Lise ile Meslek Lisesi (toplam m²) 2500 metrelik yürüme mesafeleri ile planlama alanı ölçeğini de aşacak nitelikte konumlandırılmıştır. Anılan bu donatı alanları ilgili yönetmelikte belirtilen Ortaokul için m² lik, Gündüzlü Lise için m² lik ve Meslek Lisesi için m² lik asgari birim alanı sağlamaktadır. Sosyal ve Kültürel Tesisler Alanı Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği nde Kreş gösterimi Sosyal Tesisler kapsamında tanımlanmaktadır. Bu sebeple; 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında Sosyal Tesis ana başlığı altında öngörülen Kreş Alanları, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında detaylandırılmış, planlama alanı dahilinde öngörülen 3 adet donatı odağına İlköğretim Okulu, Anaokulu ve Çocuk Bahçeleri ile ilişkilendirilerek konumlandırılmıştır. Buna göre, Sosyal Tesis Alanı kapsamında m² büyüklüğünde bir alan 3 adet Kreş alanı olarak tanımlanmıştır. Mekansal Planlama Yönetmeliği ile Kreş Alanları için asgari birim alanı belirlenmemiş olmasına karşın, her bir kreş için 3000 m² ye yaklaşan bir alan büyüklüğü sağlanmıştır. Ayrıca; planlama alanının hem doğusunda hem de batısında merkezi ve ulaşılabilir ölçekte toplam 6.994m² büyüklüğünde 2 adet Sosyal Tesis Alanı ayrılmıştır. Planlama alanı genelinde toplamda m² lik bir SOSYAL TESİS alan büyüklüğüne ulaşılarak, ilgili yönetmeliğin belirlediği kişilik nüfusun ihtiyacı olan alan standardı yakalanmıştır. 10

11 Şekil 7. Donatı Alanları (Erişebilirlik ve yürüme mesafeleri yönünden ) 11

12 Sağlık Tesisleri Alanı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile öngörülen donatı odaklarında 3 adet Aile Sağlığı Merkezi yürüme mesafeleri de gözetilerek 1/1000 Ölçekli Uygulama imar Planında konumlandırılmıştır. 3 adet Aile Sağlığı Merkezi ile toplam m² büyüklüğünde bir alan mahalle ölçeğinde basamak sağlık tesisi olarak tanımlanmıştır. Tanımlanan her bir sağlık tesisi, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile belirlenen m² birim asgari alan standardını sağlamaktadır. Diğer taraftan, planlama alanının doğu kesiminde, gerek alt bölge gerekse de kent ölçeğinde hizmet verebilecek toplam m² büyüklüğünde bir Hastane Alanı planlanmıştır. Aile Sağlığı Merkezi ile Hastane alanı için belirlenen toplam m² lik alan, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile belirlenen standartları sağlamaktadır. İbadet Yerleri (Cami) 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile öngörülen İbadet yerleri (Cami Alanları) yürüme mesafeleri dikkat edilerek 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında detaylandırılmıştır. Planlama alanının güneyinde, doğusunda ve batısında toplamda 3 adet İbadet Yeri donatı alanı öbeklerinde planlanmıştır. Belirlenen bu üç ibadet alanı m² lik toplam alan büyüklüğü ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile belirlenen asgari alan standardını sağlamaktadır. Açık ve Yeşil Alanlar Yürürlükteki 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile doğuda Karaman Çayı ve güneyde Çandır Çayı kenarında devamlılık arzeden bir yeşil alan (park ve rekreatif alanlar) kurgusunun benimsendiği, geliştirildiği ve ek alanlar yaratıldığı görülmektedir. Mevcut planlama kurgu ve prensipleri değiştirilmeden bu alanlara trafikten arındırılmış, devamlılığı olan ve bisiklet yolu ile de kullanımı güçlendirilmiş bir PROMENAD (Manzaralı Yaya Gezinti Güzergahı) öngörülmüştür. Yine, planlama ile yerleşim genelindeki yaya akslarının PROMENAD ile irtibatlandırılması sağlanarak, hem planlama alanı hem de diğer kentsel bölgeler için özellikle çay kenarlarında önemli yaya bölgeleri ve açık yeşil alanlar oluşturulması amaçlanmıştır. 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında; Kreş, Anaokulu ve İlkokul fonksiyonlarının hemen bitişiğinde çocuk bahçelerinin ve parkların yürüme mesafeleri de dikkate alınarak konumlanması sağlanmıştır. Mahalle ölçeğinde planlanan donatı odakları aynı zamanda aile sağlık merkezi, ibadet yeri vb donatı alanları ile desteklenmiştir. 1/5000 ölçekli nazım imar planında belirtildiği şekliyle Nato Boru Hattına paralel bir yeşil bant önerilmiş ve yeşil bant içerisine kuzey-güney doğrultulu toplayıcı nitelikte bir su tahliye kanalı planlanmıştır. Planlama alanının batı sınırını oluşturan nato boru hattı ile birlikte kurgulanan bu yeşil bant ve tahliye kanalının batıdaki tarımsal alanlar üzerindeki konut baskısını azaltacak bir tampon bölge işlevini yükleneceği düşünülmektedir. 12

13 Bu yeşil alanlara ek olarak planlama alanının; batısında (Pazar Yerinin güneyinde), güneyde (Eğrek Çayına bitişik konumda), doğuda (İlkokul alanına bitişik) ve kuzeyde Emniyet Müdürlüğü Tesis Alanı(Atlı Polis Gücü Eğitim Alanı) alanı ile bütünleşen park alanları ayrılarak kamunun kullanımına sunulmuştur. Planlama alanındaki toplam aktif yeşil alan miktarı m² dir. Ayrıca, refüj, enerji nakil hattı altında kalan alanlar vb. gibi pasif yeşil alanların da eklenmesi ile elde edilen toplam alan m² dir ve planlama alanı genelinde kişi başına yaklaşık 18.5m² lik bir standarda ulaşılmaktadır. Ulaşılan bu rakamlar Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile öngörülen asgari şartın sağlayarak kentsel ölçekteki rekreatif ihtiyaçların da doyurulması yönündeki planlama hedefinin yerine getirildiğini göstermektedir. Şekil 8. Yeşil Alanlar 13

14 5.6. Resmi Kurum Alanı Planlama Alanının kuzeyinde yer alan Emniyet Müdürlüğü Tesis Alanı (Atlı Polis Gücü Eğitim Alanı) mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planındaki kullanım amacı, yapılanma katsayısı (E=0.10) ve tescil edilmiş mülkiyet sınırları aynen korunarak plana yansıtılmıştır. Bu alan düşük yapı yoğunluğu ve Atlı Polis Eğitimi için geniş açık alan kullanımı ile Karaman Çayı kenarındaki rekreatif alan kullanımı ile uyum sağlayacak bir kamusal alan niteliğindedir Teknik Altyapı Alanları Planlama alanı içerisindeki enerji ihtiyacını karşılamak üzere ilgili kurum görüşüne uygun aralık ve mesafelerle (250 şer metre aralıklarla) toplam 14 adet trafo alanı ayrılmıştır. Yine, AEDAŞ'ın tarihli görüşünde; planlama alanında yer alan elektrik iletim hattının bulunduğu bölgenin yeşil alan veya yola bırakılması yönündeki ifadesi doğrultusunda, Muhasara Bölgesi nden gelerek güneybatı-kuzeydoğu doğrultusunda bölgeyi kateden Enerji Nakil Hattının altı yol ve yeşil alan olarak bırakılmıştır. Diğer yandan alan genelinde biriken yağmur sularının tahliye edilmesine imkan sağlayacak kuzeygüney (1 adet toplayıcı) ve doğu-batı doğrultulu (5 adet) dere ve tahliye kanalı ilgili kurum görüşleri de alınarak toplamda m² büyüklüğünde bir alanı kapsayacak şekilde plana yansıtılmıştır. 6. PLAN HÜKÜMLERİ 6.1. GENEL HÜKÜMLER Bu plan, Plan Hükümleri ve Plan Açıklama Raporu ile bir bütündür Planlama alanı içerisinde Antalya Büyükşehir Belediyesi Bütünü 1/ ölçekli Nazım İmar Planı Notları geçerlidir Planlama alanı içerisinde tüm yapı, tesis ve açık alan düzenlemelerinin, engellilerin de ulaşmasını ve kullanmasını sağlayacak şekilde Türk Standartları Enstitüsü standartlarına uygun olarak yapılması zorunludur Otopark Yönetmeliği ne uyulacaktır. Bu kapsamda bölge otoparkları ve genel otoparklar, imar planlarında tespit edilen yerlerde plan esaslarına uygun olarak yer üstünde veya altında açık, kapalı veya çok katlı olarak yapılabilir Planlama alanı 2. Derece Deprem Kuşağı içerisinde olması nedeniyle her türlü yapıya ilişkin mimari projede (tadilatlar dahil olmak üzere) Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar hakkındaki Yönetmelik ile Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur. 14

15 Planlama Alanı kapsamında imar planına esas yaptırılmış olan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nca tarihinde onaylanan Jeolojik-Jeoteknik Etüd Raporunda belirtilen hususlara uyulacaktır İmar Planına esas yaptırılmış olan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tarihinde onaylanan Jeolojik-Jeoteknik Etüd Raporu parsel bazında yapılacak zemin etüdü yerine kullanılamaz. Tüm yapı ve binalarda, inşaat için parsel bazında hazırlanacak zemin etüd raporunda, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı nın (Yapı İşleri Genel Müdürlüğü) 28 Haziran 1993 tarihli Zemin ve Temel Etüdü Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Esaslar dikkate alınarak ve 847 sayılı Genelge ekinde yer alan Zemin ve Temel Etüdü Raporu Genel Formatı nda belirtilen esaslara göre zemin etüt raporu hazırlanmadan inşaat ruhsatı verilemez, uygulamaya geçilemez Planlama alanında, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve Antalya Su ve Atık Su İdaresi Genel Müdürlüğü Su Havzaları Koruma Ve Kontrol Yönetmeliği, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği hükümleri geçerlidir. Planlama alanında Antalya Boğaçay Kaynağı İçme Suyu Kuyuları-Yeraltı Suyu Kaynakları Koruma Alanı ilanlarında belirtilen koruma tedbirleri ve koruma alanında alınması gerekli önlemlere uyulacak olup; ilgili kurum ve kuruluşların uygun görüşü alınmadan bu plan kapsamında kullanım kararı getirilen alanlarda uygulamaya geçilemez, inşaat ruhsatı verilemez Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği teknik usuller tebliğinde belirtilen hususlara uyulacaktır. Yapılan yapı ve tesisler çevresinde gereksinmeyi karşılayacak ölçekte sağlık kurallarına uygun pis su kanalları ağı (şebekesi); varsa, yapı ve tesislerin pis su kanalları bu ağa bağlanır. Yoksa, Lağım Mecrası İnşası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara ait Yönetmelik te belirtilen nitelik ve koşullara uygun olacak biçimde genel ya da her yapı ve tesis için bağımsız pis su çukuru yapılması zorunludur. Pis su çukurları kesinlikle deniz ve nehirlere bağlanamaz ve boşaltılamaz tarih sayılı Resmi Gazetede ilan edilen ASAT Su Havzalarını Koruma ve Kontrol Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır Planlama alanı içerisinde sağlıklı barınma şartlarının sağlanması, atıkların usulüne ve tekniğine uygun bertaraf edilmesi, sağlıklı içme ve kullanma suyu temini, her türlü atık su ile içme ve kullanma suyu altyapısının oluşturulması, insan sağlığına zarar veren unsurların ortadan kaldırılması gibi hususlarda ilgili idarelerce gerekli tedbirlerin alınması zorunludur Bölgesel olarak ilgili kurum ve kuruluşlarca yapılacak olan enerji, iletişim, ulaşım ve benzeri altyapılar ile doğalgaz boru hatları ve tesislerinde ilgili idarece onaylanacak jeolojik ve gerektiğinde hazırlanacak jeoteknik ve jeofizik etüt raporlarına uyularak gerekli güvenlik önlemleri alınacaktır Karayolu güzergâhıyla ilgili uygulama Karayolları Genel Müdürlüğü nce yapılacak olan fizibilite etüt ve avan projesine göre gerçekleştirilecektir. Plan üzerinde gösterilen yol, şerit, refüj ve kavşak düzenlemeleri sembolik olup bu düzenlemeler yol yapım aşamasında ilgili idare ve Karayolları tarafından hazırlanacak projeye göre uygulanacaktır. 15

16 Planda gösterilen yollar ve Batı Çevre Yolu güzergahı boyunca, sellenmeye karşı DSİ Genel Müdürlüğü görüşü doğrultusunda gerekli önlemler alınacak; Karaağaçlık (Eğrek) deresinin ve Kuruçay deresinin yatak şeridi plandaki gibi korunacak ve, ileride yapılabilecek yatak temizliği ve diğer bakım-onarım amaçlı çalışmalarda kullanılmak üzere yol genişliği belirtilen yollar ilgili kuruluş tarafından (DSİ veya Belediyesi) açılmadan, yağmur suları ve yeraltı sularının tahliyesine ilişkin işlemler gerçekleşmeden ve Boğaçayı Taşkın Projesi ndeki seddelerin yapımı tamamlanmadan, ASAT ve DSİ nin uygun görüşü alınmadan afete maruz bölge (taşkın sınırı) içinde kalan kullanımlara inşaat ruhsatı verilemez Plan onama sınırı içinde yer alan dere mutlak koruma alanları içinde mevcut veya yapılacak olan fezeyan kontrolü, kollektör, dere ıslah ve tüm altyapı arıtma ve uzaklaştırma tesisleri ile atıksu, yağmursuyu ve yeraltı suyu tesisleri için uygulama şeklini belirlemeye DSİ yetkilidir Enerji Nakil Hattı altında kalan alanlarda ilgili Yönetmelik Hükümlerine uyulması zorunlu olup, Enerji Nakil Hattı kamulaştırma sınırına rastlayan parsellerde AEDAŞ ın kurum görüşü doğrultusunda uygulama yapılacaktır. Ayrıca, Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. Antalya İl Müdürlüğü nün tarih ve 5656 sayılı yazısı doğrultusunda bölgedeki mevcut tesisler korunacaktır Milli Savunma Bakanlığı nın 10 Eylül 2012 tarih ve 647/1980 sayılı yazısındaki kurum görüşüne uyulacak olup, NATO Boru Hattı adına mülkiyet ya da irtifak hakkı tesis edilmiş olan güzergâh şeridi üzerinde kesinlikle yapı yapılamaz. NATO Boru Hattının etkilendiği tüm uygulamalarda kurum görüşü alınması zorunludur Planda yeşil alan olarak ayrılan alanlarda yapı yapılamaz. Ancak, bölgenin ileride ortaya çıkabilecek trafo ve doğalgaz regülatörü gereksinimini karşılamak üzere, belediyesi ve ilgili kurumca belirlenecek yerlerde ve ebatlarda, yeşil alanlar ve uygun alanlarda trafo ve regülatör alanları yapılabilir Planlama alanda kırmızı kot; ASAT, DSİ ve ilgili belediyesince, DSİ taşkın projesi kapsamında sedde kotu dikkate alınarak belirlenecektir Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kanalizasyon Daire Başkanlığı nın tarih ve sayılı yazısında belirtilen mevcut kanalizasyon hatları ve Dünya Bankası kredili işler kapsamında yapılması planlanan kanalizasyon hatlarına uyulacaktır Planlama alanında görüntü kirliliğini önlemek amacıyla; binalarda bağımsız bölüm oluşturmamak şartı ile çatı örtüsü altında; güneş enerjisi sistemleri tesis edilebilmesi için, kolektörlerin çatı meyili içine gömülmesi ve su depolarının çatı aralarına gizlenmesi zorunludur. Çatıda yer alabilecek olan Günısı sistemleri, TV antenleri, ısıtma soğutma üniteleri gibi kullanımlara ilişkin detaylar mimari proje aşamasında bu ilkeler çerçevesinde çözümlenecektir. 16

17 7.1. GENEL YAPILANMA KOŞULLARI Planlama alanında Yoğunluklu Yapı Düzenine İlişkin Tablo-1 ve Tablo-2'ye uyulacaktır. Tablo-1 ve Tablo-2 nin hangi alanlarda uygulanacağı ilgili bölümlerde ayrıca belirtilmektedir Bir parselde birden fazla bina yapılması durumunda binalar arasındaki mesafe, kat adedine göre Yoğunluklu Yapı Düzenine İlişkin Tablolarda belirtilen minimum yan bahçeler toplamı veya bloklar arası mesafedir. Parsele imar planında inşaat yaklaşma sınırı verilmiş ise bu mesafeler ihlal edilemez Plan ve plan notları ile belirlenmiş olan KAKS, TAKS, Yençok ve Yoğunluklu Yapı Düzeni Tablosundaki koşullara uymak zorunlu olup, herhangi bir sebep veya inşaat alanını kullanamamadan dolayı en az ön, yan ve arka bahçe ile, binalar arasındaki en az mesafe koşulları ihlal edilemez Birden fazla yapı yapılan parsellerde blokların kat adetleri farklı olabilir. Bu durumda; her yapı için istenen bloklar arası mesafe toplamının yarısı, iki blok arası mesafedir. Kat Adedi YOĞUNLUKLU YAPI DÜZENİNE İLİŞKİN TABLO-1 Min yan bahçeler Bina Cephe toplamı Min Min Hattının Yol veya Arka bina Aksından Uzaklığı bloklar Bahçe cephesi arası mesafe Min bina derinliği İMAR PLANINDA BELİRLENEN MİNİMUM ÖN BAHÇE MESAFELERİNİN ALTINA DÜŞMEMEK KAYDI İLE YOL AKSINDAN BİNA CEPHE HATTI ARASI H/2 MESAFESİ KADAR BIRAKILIR

18 Kat Adedi YOĞUNLUKLU YAPI DÜZENİNE İLİŞKİN TABLO-2 Min yan bahçeler Bina Cephe toplamı Min Min Hattının Yol veya Arka bina Aksından Uzaklığı bloklar Bahçe cephesi (metre) arası (metre) (metre) mesafe (metre) Min bina derinliği (metre) İMAR PLANINDA BELİRLENEN MİNİMUM ÖN BAHÇE MESAFELERİNİN ALTINA DÜŞMEMEK KAYDI İLE YOL AKSINDAN BİNA CEPHE HATTI ARASI H/2 MESAFESİ KADAR BIRAKILIR KONUT ALANLARI; Konut alanlarındaki minimum ifraz koşulu 2500 m² dir. Bu alanlarda daire başına 1 otopark düşecek şekilde otopark ihtiyacı kendi parseli içerisinde karşılanacaktır. Konut alanlarında görüntü bütünlüğünü sağlamak açısından çatı yapılması zorunludur. Konut Alanlarında yapı nizamı Ayrık Nizam, kat adedi ise Max. 4 kattır (parsel dahilinde daha az katlı yapılar yapılabilir ve aynı parsel dahilinde farklı kat adetleri yer alabilir). Yapı yoğunluğu E=0.80 ve maxtaks=0.30'dur. KAKS, maxtaks ve Yoğunluklu Yapı Düzenine İlişkin Tablo koşullarına uymak kaydı ile aynı parselde birden fazla yapı yapılabilir. Bir parselde birden fazla bina yapılması durumunda binalar arasındaki mesafe, kat adedine göre Yoğunluklu Yapı Düzenine İlişkin Tablolarda belirtilen minimum yan bahçeler toplamı veya bloklar arası mesafedir. Parsele imar planında inşaat yaklaşma sınırı verilmiş ise bu mesafeler ihlal edilemez. Konut alanlarında, Yoğunluklu Yapı Düzenine İlişkin Tablo-1 e uyulacaktır. 18

19 7.4. TİCARET ALANLARI (T1) Bu alanlarda tüm katlar ticaret alanı olarak kullanılacak olup, üst katlarda konut yer alamaz. Otopark ihtiyacı her parselin kendi bünyesinde karşılanacaktır. Ticaret alanlarında minimum ifraz koşulu 4000 m² dir. Ticaret Alanlarında E=0,80 ve Yençok: m dir. Bu alanlarda yaygın taban alanı kullanımına imkan sağlanması amacı ile mintaks=0.30'dur. KAKS, Yençok, mintaks ve Yoğunluklu Yapı Düzenine İlişkin Tablo koşullarına uymak kaydı ile aynı parselde birden fazla yapı yapılabilir. Bir parselde birden fazla bina yapılması durumunda binalar arasındaki mesafe, kat adedine göre Yoğunluklu Yapı Düzenine İlişkin Tablolarda belirtilen minimum yan bahçeler toplamı veya bloklar arası mesafedir. Parsele imar planında inşaat yaklaşma sınırı verilmiş ise bu mesafeler ihlal edilemez. Ticaret Alanlarında (T1), Yoğunluklu Yapı Düzenine İlişkin Tablo-2 ye uyulacaktır. Yaygın ticari kullanımın desteklenmesi ve mimari projede esneklik sağlanması amacıyla ticaret alanlarında yapılacak yapılarda cephe ve derinlik şartı aranmaz PAZAR YERİ Yençok=9 metre olmak ve mülkiyet sınırları dışına taşmamak kaydıyla, Pazar Yeri olarak ayrılan alanın üzeri esnafı ve alışveriş yapan vatandaşı yağmur, güneş vb. gibi iklim koşullarından korumak maksadıyla kapatılabilir. Ancak, bu alanın etrafı kapatılamaz. Bu alan dahilinde yer alacak zabıta kontrol noktası, ağırlık kontrol ünitesi, tuvaletler, çöp toplama yeri vb gibi kapalı alan ihtiyaçlarını karşılamak üzere E=0.05'i ve maxh=1 katı aşmamak ve parsel sınırlarına 5 metreden fazla yaklaşmamak kaydı ile ilave hizmet birimi yapılabilir. Ayrıca, Pazar Yeri olarak tespit edilen alanın üstünde veya altında açık ve çok katlı otoparklar yer alabilir RESMİ KURUM ALANLARI Planlama alanının kuzeyinde bir adet Resmi Kurum Alanı (Emniyet Müdürlüğü Tesis Alanı-Atlı Polis Gücü Eğitim Alanı) bulunmaktadır. Bu alanda yapı emsali 0.10 dur. Bu alanda; idari bina, depo, kafeterya, ahır, manej alanları, at bakım alanları vb. kullanımlar yer alabilir. Maksimum yapı yüksekliği Yençok:2 kat olup, plan ile belirlenen yapı yaklaşma mesafeleri dahilinde Yoğunluklu Yapı Düzenine İlişkin Tablo-1 e göre uygulama yapılacaktır EĞİTİM TESİSİ ALANLARI (ANAOKULU, İLKOKUL, ORTAOKUL, MESLEK LİSESİ, LİSE); Eğitim Alanları için yapı emsali E=0.80 ve Taban Alanı Katsayısı TAKS=Serbesttir. Yençok=4 kattır. Bu alanlarda, plan ile belirlenen yapı yaklaşma mesafeleri dahilinde Yoğunluklu Yapı Düzenine İlişkin Tablo-1 e göre uygulama yapılacaktır. 19

20 7.8. SAĞLIK TESİSİ ALANLARI (HASTANE, AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ); Sağlık Tesisleri için yapı emsali E=0.80, kat adedi Yençok: 4 kat olarak belirlenmiştir. Taban Alanı Katsayısı TAKS=Serbesttir. Bu alanlarda, plan ile belirlenen yapı yaklaşma mesafeleri dahilinde Yoğunluklu Yapı Düzenine İlişkin Tablo-1 e göre uygulama yapılacaktır SOSYAL VE KÜLTÜREL TESİS ALANLARI; Sosyal Tesisler ve Kreş ve Gündüz Bakım Evleri için yapı emsali E=0.80, kat adedi Yençok=4 kat olarak belirlenmiştir. Taban Alanı Katsayısı TAKS=Serbesttir. Bu alanlarda, Yoğunluklu Yapı Düzenine İlişkin Tablo-1 e göre uygulama yapılacaktır İBADET YERİ (CAMİ); Cami alanlarında, Dini Tesis Ana Binası için ilgili kurumca hazırlanacak projeye göre KAKS, TAKS ve Yençok değerleri aranmaksızın uygulama yapılacaktır. Bu alanlarda dinî tesisin Ana yapı mimarisi ile uyumlu olmak koşuluyla; lojman, kütüphane, aşevi, dinlenme salonu, yurt ve kurs yapısı ile gasilhane, şadırvan ve hela gibi müştemilatlar yapılabilir. Bu alanlar için yapı emsali E=0.30, Yençok=2 kattır ve plan ile belirlenen yapı yaklaşma mesafeleri dahilinde Yoğunluklu Yapı Düzenine İlişkin Tablo-1 e göre uygulama yapılacaktır AÇIK VE YEŞİL ALANLAR; Planlama alanındaki tüm Açık ve Yeşil Alanlar ile Çocuk Bahçelerinde; Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde belirlenen kapsam ve hükümlere uyulacaktır REKREASYON ALANLARI; Planlama alanındaki Rekreasyon Alanı tanımlı alanlarda Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde belirlenen kapsam ve hükümlere uyulacaktır. 20

21 Şekil 9. Karaman Çayı-Çandır Çayı Arasında Kalan Bölgeye İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 21

1/1000 ÖLÇEKLİ CENDERE VADİSİ D ALT BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI

1/1000 ÖLÇEKLİ CENDERE VADİSİ D ALT BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ CENDERE VADİSİ D ALT BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI CENDERE VADİSİ D ALT BÖLGESİ 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1. AMAÇ 1/5.000 ölçekli Cendere Vadisi Nazım İmar Planı

Detaylı

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA İLİ GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA GÜNEYİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ DOĞUKAN İMAR İNŞ. SAYFA 1 PLAN HÜKÜMLERİ... 5

Detaylı

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR YÖNETMELİĞİ

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR YÖNETMELİĞİ KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR YÖNETMELİĞİ KONYA 2008 BİRİNCİ BÖLÜM Genel hükümler Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı; Konya Büyükşehir Belediyesi, belediye ve mücavir

Detaylı

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; fiziki, doğal, tarihi ve kültürel değerleri korumak ve geliştirmek, koruma ve kullanma dengesini

Detaylı

YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak. Amaç

YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak. Amaç 14 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29030 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Yönetmelik hükümleri, imar planlarında aksine bir açıklama bulunmadığı takdirde uygulanır.

Yönetmelik hükümleri, imar planlarında aksine bir açıklama bulunmadığı takdirde uygulanır. PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı: Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 02/11/1985 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 18916 (Mükerrer) Yönetmelik hükümleri, imar planlarında aksine

Detaylı

PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Resmi Gazete Tarihi: 02.11.1985 Resmi Gazete Sayısı: 18916 mükerrer PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 (Değişik:RG-19/8/2008-26972) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 31 Mayıs 2013 69471265-305-5033 CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

BURSA 2020 YILI 1/100 000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN KARARLARI VE UYGULAMA HÜKÜMLERİ

BURSA 2020 YILI 1/100 000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN KARARLARI VE UYGULAMA HÜKÜMLERİ BURSA 2020 YILI 1/100 000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN KARARLARI VE UYGULAMA HÜKÜMLERİ I. AMAÇ Bursa 2020 Yılı 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, 2020 yılını hedef alarak, Bursa İl inde sürdürülebilir,

Detaylı

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ Meclis Kararı Tarihi ve Sayısı : 15.06.2007-1512 Yürürlük Tarihi : 23.06.2007 (Değişik: 14.10.2011-2354 sayılı Meclis Kararı ile) (Değişik:

Detaylı

3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİ

3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİ 3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı: Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 02/11/1985 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 18916 (Mükerrer) Yönetmelik

Detaylı

KONYA BÜYÜKŞEHİR 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ

KONYA BÜYÜKŞEHİR 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ KONYA BÜYÜKŞEHİR 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ 1. TANIMLAR 1.1. Büyükşehir Belediyesi: Konya Büyükşehir Belediyesi dir. 1.2. İlçe Belediyesi: Konya Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

1 / 25 000 ÖLÇEKLİ DÜZCE MERKEZ İLÇESİ VE YAKIN ÇEVRESİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI (MÇDP) 2020 UYGULAMA HÜKÜMLERİ

1 / 25 000 ÖLÇEKLİ DÜZCE MERKEZ İLÇESİ VE YAKIN ÇEVRESİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI (MÇDP) 2020 UYGULAMA HÜKÜMLERİ 1 / 25 000 ÖLÇEKLİ DÜZCE MERKEZ İLÇESİ VE YAKIN ÇEVRESİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI (MÇDP) 2020 1. AMAÇ UYGULAMA HÜKÜMLERİ 2020 Yılını hedefleyen 1/ 25 000 ölçekli Düzce Merkez İlçesi ve Yakın Çevresi Çevre Düzeni

Detaylı

8. Mesleki Denetimde Mimari Çevresel Etki Değerlendirmesi (MD/ÇED)

8. Mesleki Denetimde Mimari Çevresel Etki Değerlendirmesi (MD/ÇED) 8. Mesleki Denetimde Mimari Çevresel Etki Değerlendirmesi (MD/ÇED) Her türlü ölçekte imar planı ve değişikliklerinin toplum ve çevre yararı ile genel şehircilik ilkeleri ve hukuka uygun gerçekleşmemesi

Detaylı

1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ ii iii 1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ PLANLAMA YAKLAŞIMI Bu Plan, 1/100.000 Ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı doğrultusunda İl bütününde

Detaylı

KADIKÖY MERKEZ E-5 (D100) OTOYOLU ARA BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI VE PLAN NOTLARI - 11.05.2006

KADIKÖY MERKEZ E-5 (D100) OTOYOLU ARA BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI VE PLAN NOTLARI - 11.05.2006 KADIKÖY MERKEZ E-5 (D100) OTOYOLU ARA BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI VE PLAN NOTLARI - 11.05.2006 MİKROBÖLGELEME PROJESİNE GÖRE UYGULAMA YAPILACAĞINA DAİR PLAN NOTU TADİLATI - 21.06.2011 GENEL HÜKÜMLER 23

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR İLÇESİ'NDE YER ALAN 6 ADET PARSEL GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU 1 EML-1310017 KAYABAŞI 6 PARSEL RAPOR BİLGİLERİ TALEP TARİHİ - NO 01.02.2013

Detaylı

ŞİŞLİ MERKEZ VE ÇEVRESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI

ŞİŞLİ MERKEZ VE ÇEVRESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI ŞİŞLİ MERKEZ VE ÇEVRESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI GENEL HÜKÜMLER: 1- DONATI ALANLARI KAMUNUN ELİNE GEÇMEDEN UYGULAMA YAPILAMAZ. 2- EĞİTİM, SAĞLIK, KÜLTÜR, DİNİ TESİS, RESMİ TESİS (EMNİYET,

Detaylı

İSTANBUL OTOPARK YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL OTOPARK YÖNETMELİĞİ İSTANBUL OTOPARK YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM...1 BİRİNCİ BÖLÜM...1 Amaç ve Kapsam:...1 MADDE 1...1 Dayanak:...1 MADDE 2...1 Tanımlar:...1 MADDE 3...1 İKİNCİ BÖLÜM...2 Otoparka İlişkin Genel Esaslar:...2

Detaylı

BÜTÜN TEŞKİLATA. Genel Müdür

BÜTÜN TEŞKİLATA. Genel Müdür BÜTÜN TEŞKİLATA Bilindiği üzere 04.07.2011 tarih ve 27984 (mükerrer) sayılı Resmi gazetede yayımlanan 645 Karar Sayılı kanun Hükmünde Kararname ile Genel Müdürlüğümüz görevleri ve hizmet birimleri yeniden

Detaylı

BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEKÂNSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3.

Detaylı

Filyos Vadisi Projesi

Filyos Vadisi Projesi Filyos Vadisi Projesi Mehmet ÇETİNKAYA İnşaat Yüksek Mühendisi, Strateji Geliştirme ve Programlama Birim Başkanı, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, Kozlu/Zonguldak. Özet Filyos Vadisi Projesi Zonguldak ın

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam: MADDE 1: Bu Yönetmeliğin amacı; yerleşme

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 08.01.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 08.01.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ r L O o.''' 08.0.205 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT EXP0206 AN TALYA 08-0-205 0:30 ' Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.0.205 tarihli Meclis Gündemi birimlerden gelen teklifler ve önergelerle birlikte

Detaylı

2. Kamuya ayrılan sosyal ve teknik altyapı alanları (yol, meydan, park, ibadet yeri vb.) Kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz.

2. Kamuya ayrılan sosyal ve teknik altyapı alanları (yol, meydan, park, ibadet yeri vb.) Kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz. 3.Etap Plan Hükümleri A) Genel Hükümler 1. Bu plan hükümleri 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planının plan hükümleri ile bir bütündür. Bu plan ve plan hükümlerinde belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı Ġmar Kanunu

Detaylı

Kadastro Adası; kadastro yapıldığı zaman var olan adadır.

Kadastro Adası; kadastro yapıldığı zaman var olan adadır. 3194 Sayılı İmar Kanunu 3194 Sayılı İmar Kanunu Değişiklik İşlenmiş Hali Değerlendirme Tanımlar: Madde 5 Bu Kanunda geçen terimlerden bazıları aşağıda tanımlanmıştır. Nazım İmar Planı; varsa bölge veya

Detaylı

SAMSUN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ

SAMSUN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ BORASCO ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Süleyman Seba Cad. No. 17 34357 Beşiktaş - İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: +90 (212) 261 48 00 (pbx) Faks: +90 (212) 261 48 50 SAMSUN İLİ, TERME İLÇESİ SAMSUN DOĞAL

Detaylı

KİLİS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KİLİS OSB ATIKSU ARITMA TESİSİ FİZİBİLİTE RAPORUNUN HAZIRLANMASI NİHAİ RAPOR

KİLİS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KİLİS OSB ATIKSU ARITMA TESİSİ FİZİBİLİTE RAPORUNUN HAZIRLANMASI NİHAİ RAPOR KİLİS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KİLİS OSB ATIKSU ARITMA TESİSİ FİZİBİLİTE RAPORUNUN HAZIRLANMASI NİHAİ RAPOR KASIM 2014 Bu Rapor io Çevre Çözümleri Araştırma Geliştirme Limited Şirketi tarafından, Kilis

Detaylı

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Teknik Olmayan Özet (TOÖ) Nihai Taslak Haziran 2014 tıtyjuyıyuıu ADN PPP Sağlık Yatırım A.Ş. June 2014 Bu doküman, için İngilizce olarak hazırlanmış olan Çevresel

Detaylı

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Rapor Tarihi: 03.02.2014 Değer Tarihi: 31.12.2013 R. No: 2013REVF77 IBIS OTEL SEYHAN / ADANA TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından

Detaylı