İNOVİZ Tanıtım Kitapçığı II. BASKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İNOVİZ Tanıtım Kitapçığı II. BASKI"

Transkript

1 HAZİRAN 2011

2

3 İNOVİZ Tanıtım Kitapçığı II. BASKI

4

5 ÖNSÖZ Ege'nin incisi, binlerce yıllık kültür birikimine sahip İzmir'in, Ülkemiz ve dünyada seçkin yerini alabilmesi, tüm gücünü zengin doğal ve beşeri kaynaklarını bilimsel yöntemlerle belirlenen öncelikli alanlara yoğunlaştırmasına ve çalışmalarına bilim, teknoloji, Ar-Ge ve inovasyon ile süreklilik kazandırmasına bağlıdır. İzmir, sağlık sektöründe tarihin derinliklerine dayanan güçlü ve iyi bilinen özelliklere sahiptir. Nitekim, MÖ 4.yy da faaliyete geçen, tıp ve eczacılığın simgesi yılanlı sutünun yer aldığı Pergamon Asklepion'u Bergama'dan insanlığa önemli katkılarda bulunulan bir sağlık merkezi konumunda olmuştur. Hekimlerin imparotoru ünvanını alan, 83 tür ilaç geliştiren, 500'den fazla eseri olan, İzmir ve İskenderiye'de tıp ve cerrahi öğrenimi gören Bergama'lı Hekim Galenos, hastalarını Pergamon Asklepionu olarak bilinen dünyanın ilk büyük hastanesinde tedavi etmiş, yörenin ünü tüm dünyaya yayılmıştır. Bu örnekler, Bölgemiz zenginliklerinin insanoğlunun gelişimine yön vererek bilim insanlarının yetişmesine ve bilimin gelişmesine katkıda bulunduğunun göstergeleridir. Ülkemiz ve Bölgemizin tüm değerlerine sahip çıkarak, koruyarak ve geliştirerek geleceğin şekillendirilmesinde söz sahibi olunması, gelecek nesillere karşı sorumluluğumuz olduğu gibi, öncelikli hedeflerimizden biri de olmalıdır. Ege Üniversitesi olarak, İzmir ve Ege Bölgesi nin geçmişten günümüze zenginlikleri, toplumsal gelişim ve bilime sunduğu katkılarla ön plana çıkan sağlık alanında İzmir'in Üniversiteleri, firmaları ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte Sağlık İçin İzmir, Gelecek İçin İnovasyon-İNOVİZ sloganı ile Ege Bölgesi nde yeni bir girişime öncülük etmiş bulunuyoruz. İNOVİZ Girişimi, Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Ege Serbest Bölgesi A.Ş. ve Türk Amerikan Bilim İnsanları ve Akademisyenleri (TASSA) işbirliğinde 2009 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürmektedir. Ülkemiz açısından hem Üniversite-Sanayi hem de kurumlar arası işbirliklerine güzel bir örnek olan İNOVİZ in amacı; bölgemizde sağlık alanında üniversite ile sanayi arasında etkin ve sürdürülebilir işbirliği sağlayarak, uluslararası firmalar ile yerli firmalar arasında proje odaklı işbirlikleri oluşturmak, bölgemizi sağlık sektörüne yön veren, sektörün kalbinin attığı etkin ve iyi tanınan bir üs haline getirmektir. Bu kitapçık, İNOVİZ girişiminin faaliyetlerine başladığı tarihten günümüze değin gerçekleştirilen çalışmaların kısa özetini sunmaktadır. İNOVİZ girişiminin hızla gelişerek kurumsal bir yapıya kavuşması bölgemizin sağlık alanında bir cazibe merkezi haline gelmesi ile İzmir'in sağlık alanında marka kent olması yönündeki katkılarımız sürecektir. Prof.Dr.Candeğer YILMAZ Rektör

6

7 İNOVİZ - SAĞLIK İÇİN İZMİR Bilgi toplumunun sanayi toplumundan, özellikle üretim ve teknoloji yönünden en büyük farkı mümkün olduğunca disiplinlerarası ortak çalışmayı ve birlikte hareket etmeyi temel felsefe olarak kabul etmesidir. Bu bilincin yaygın olduğu ülkeler günümüz dünyasının hem ekonomisine hem de teknolojisine yön vermektedirler. Çünkü belirli alanlardaki işbirliği hem kıt kaynak olan zaman ve paranın rasyonel kullanılmasına imkan vermekte hem de daha başarılı sonuç ve çıktılar edinilmesini sağlamaktadır. Yapılan araştırmalarda mikro ölçekte firmaların makro ölçekte ise bölge ve ülkelerin kendi bünyelerinde ne kadar inovatif olurlarsa olsunlar, açık inovasyon ve işbirliği oluşturma yöntemlerini uygulamadıkları takdirde 10 yıl içerisinde tüm yenilikçilik özelliklerini kaybedecekleri belirtilmektedir. Özellikle bölgelerin bu yeteneklerini korumaları veya geliştirmeleri için aynı konularda çalışan sanayici ve üniversitelerin bir araya getirilerek küme oluşturulması en etkin ve zorunlu araçlardan birisidir. Küme çalışmaları özellikle Avrupa Birliği tarafından da desteklenen bir araçtır. İNOVİZ Girişiminin Amacı, İzmir Kalkınma Ajansı tarafından İzmir için geleceğin sektörü olarak seçilen sağlık sektörünün üniversite ve araştırma merkezleri ile ortak projeler oluşturmak başta olmak üzere, sektörde rekabet öncesi alanlarda işbirliği yapılarak, yeni teknolojik ürünler üreten ve böylece sağlık alanında teknolojiye yön veren bir İzmir yaratmaktır. Bu çerçeve içinde girişimin hedefleri; Uluslararası proje ortaklıkları oluşturulması, Ar-Ge destekleri temin edilmesi, Yeni teknolojilerin uluslararası pazarlarda duyurulması ve tanıtımının sağlaması, Yatırımcıların bölgeye çekilmesi. olarak özetlenebilir. Sağlık alanı, biyomedikal teknolojilerden, sağlıklı yaşam, önleyici tıp, sağlık turizmi ve e-sağlık gibi çok geniş bir yelpazede birçok alt başlık içermektedir.

8 BİYOMEDİKAL SEKTÖRÜ VE POTANSİYELİ Biyomedikal teknoloji, tanı ve tedavi amacıyla kullanılabilecek tüm madde, malzeme, aparat ve cihazların üretimi ile ilgilenen disiplinlerarası bir teknoloji dalıdır. Biyoteknoloji, Biyomühendislik, Biyomekanik, Biyomalzemeler, Biyoinformatik, Biyomedikal İşaret İşleme Elektrik / Elektronik Robotik Biyomekatronik gibi bilim dalları ile beslenir ve birçok disiplinlerarası ara kesitte gerçekleştirilen uygulamalar ile ürün ve hizmetler üretir. İlaçlar, aşılar, büyüme faktörleri, hormonlar, proteinler, oligopeptidler, oligonükleotidler gibi sağlık için kullanılan maddelerin modern biyoteknolojik yöntemlerle sentezi ve üretimi, Yapay organlar, sert ve yumuşak doku protezleri, teşhis ve tedavi amaçlı aygıtların/cihazların yapımında yaygın olarak kullanılan polimerler başta olmak üzere, metaller ve alaşımlar, özel seramikler, karbon ve bunların kompozitlerinden oluşan biyomateryallerin geliştirilmesi ve üretimi, Çoklu tanının aynı anda yapılmasına olanak veren biyoçip teknolojisi kullanılarak tanı kitleri geliştirilmesi ve üretimi bu ürün ve hizmetlere örnek olarak gösterilebilir. Biyomedikal sektör elektrik-elektronik sanayi, malzeme sektörü gibi alanlarla desteklendiği gibi, bilişim, biyoteknoloji ve nano-teknoloji gibi jenerik sektörlerle de beslenmekte ve üretim sektöründen sağlık turizmi gibi hizmet sektörlerini de içermektedir. Biyomedikal Sektör son dönemde katma değeri veya ihracatı giderek artan ve dünyadaki eğilimlerde hedef ve stratejik sektör olarak belirlenmiş bir üretim alanı olarak dikkat çekmektedir. BİYOMEDİKAL SEKTÖRÜN TÜRKİYE DEKİ DURUMU Ülkemizde bu sektörde faaliyet gösteren firma sayısında son yıllarda artış görülmekte, ancak, üretim ve ihracat yapan firma sayısının sınırlı olduğu gözlenmektedir. Sektör temsilcileri medikal sektöründe 6000 civarında firmanın faaliyette bulunduğunu ve bunlardan 2500 ün üzerindeki firmanın tedarikçi olduğunu belirtmektedir. Sektörde 450 civarında orta ve büyük ölçekli firmanın yaklaşık 100 tanesi üretici ve ihracatçı firma olup geniş bir yelpazede üretim faaliyetinde bulunmaktadır. Bu firmalarımızın ağırlıklı olarak Ankara, İzmir ve İstanbul da faaliyetlerini sürdürdükleri görülmektedir. Ancak, Anadolu da bazı şehirlerimizde de (Samsun gibi) medikal ürün kümeleri oluşmaya başlamıştır.

9 Türkiye de biyomedikal sektörünün toplam 2009 yılı ihracatı 187 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Sektörün ihracatının son yıllarda önemli artışlar gösterdiği gözlenmektedir yılında 166 milyon dolar seviyesinde olan sektörün toplam ihracatı 2009 yılında küresel krize rağmen artış göstermiştir yılında sektörün bir önceki yıla göre ihracat artışı % 2 dir. 100 ün üstünde ülkeye ihracat gerçekleştiren sektörün ihracat eğiliminin artarak devam edeceği beklenmektedir. Sektörün geneline baktığımızda önemli ihracat pazarları Almanya, Azerbaycan-Nahçıvan, Irak, ABD, İran, Fransa, İtalya, Rusya Federasyonu, KKTC, Mısır, Hollanda, Suriye, Ürdün, Cezayir, Kazakistan ve Türkmenistan olarak sıralanabilir. Biyomedikal sektör ihracatında en büyük pay medikal ve tıbbi cihazlar grubuna aittir. Almanya, Azerbaycan-Nahçıvan, Fransa, İngiltere, Danimarka, Belçika ülkelerine başta olmak üzere yapılan medikal ve tıbbi cihazlar ihracatı 2009 yılında 32 milyon doları aşmış, ancak bir önceki yıla göre % 6 azalmıştır. Sektörde ikinci önemli ihracat grubu medikal ve cerrahi aletlerdir. Bu grubun 2009 yılı ihracatı 27 milyon dolara yaklaşmış, krize rağmen % 28 düzeyinde artış göstermiştir. Almanya, Azerbaycan-Nahçıvan, Belçika, Kazakistan, Irak, İtalya önemli oranda ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkelerdir. Gazlı bez, pamuk, bandajlar medikal sektörünün en çok ihracat gerçekleştiren üçüncü ürün grubunu oluşturmaktadır. Medikal ve cerrahi aletler ihracatı 2009 yılında 24 milyon doları aşmış, ihracat artışı bir önceki yıla göre % 20 nin üstünde olmuştur. İhracat yaptığımız ülkeler olarak Almanya, Irak, Fransa, Hollanda, İngiltere, İsviçre, Bulgaristan, ABD, Azerbaycan-Nahçıvan sayılabilir. Türk biyomedikal sektöründe üretim ve ihracatı gerçekleştirilen önemli bir ürün grubu da şırınga, iğne, kateterlerin yer aldığı tek kullanımlık sarf malzemeleridir. Bu grubun ihracat eğiliminin yıllar itibariyle arttığı gözlenmektedir. Rusya Federasyonu, İtalya, Romanya, Bulgaristan, Azerbaycan-Nahçıvan, Gürcistan, Fransa, Sırbistan bu ürün grubu ihracatımızdaki önemli ülkelerdir. Dişçiliğe mahsus alet ve cihazlar ihracatında da önemli ihracat artışı gerçekleştiren sektör, 2009 yılında 19 milyon doların üstünde ihracat gerçekleştirmiş ve ihracat artışında önceki yıla göre küçük bir düşüş yaşamıştır. Bu ürün grubunda, Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, Rusya Federasyonu, İtalya, Arnavutluk ihracatın ağırlıklı olarak gerçekleştiği ülkeler olarak sıralanmaktadır. Biyomedikal sektörünün ürün gamında yapmış olduğu yenilikler ihracat rakamlarına da yansımakta ve ihraç pazarlarını çeşitlendirmektedir. Optik elementler, mikroskoplar, gözlükler, laboratuar malzemeleri, X-ışınları, oftalmik ürünler, lateks ürünler ve diğer bazı sektörlerin içerisinde yer alan ancak medikal grubuna giren çok sayıda ürünün ihracat rakamları da son yıllarda hızlı artış göstermektedir.(tablo1-2) Tablo 1: Yıllar İtibariyle Türkiye'nin Medikal İhracatı (Milyon $) - Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM)

10 Tablo 2: Alt Ürünler İtibarı ile Türkiye'nin Medikal İhracatı (Bin $) - Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) Sektör Medikal ve Tıbbi Cihazlar Medikal ve Cerrahi Aletler Gazlı bez, Pamuk, Bandajlar Şırınga, İğne ve Kateterler Dişçiliğe Mahsus Alet ve Cihazlar Optik elementler, mikroskoplar, gözlükler Laboratuar Malzemeleri Yara Kapama Ürünleri X-Ray Malzemeleri Oftalmik Aletler Lateks Tek Kullanımlık Sarf Malzemeleri Diğer TOPLAM Yüksek teknoloji sektörleri arasında yer alan dinamik niteliğe sahip Türk biyomedikal sektörünün ihracat performansı özellikle son birkaç yılda dünyaya sunulan kaliteli ürünlerle beraber sürekli artış göstermektedir. Sektörün ihracat değeri küresel ölçekte yüksek olmamasına ve sektör büyük oranda dışa bağımlı olmasına rağmen, Türk biyomedikal sektörünün vasıflı işçilik, yüksek mühendislik kalitesi ve sağlanan ürün çeşitliliği doğrultusunda yurtdışında önemli pazar paylarına ulaşacağı düşünülmektedir (İGEME Sektör Raporları - Medikal Ürünler ve Cihazlar). Sağlık tüm toplumun birincil önceliğidir. Halen ülkemizin sağlık harcamalarının büyük bir yüzdesi kamu kaynaklarından yapılmaktadır ve %90 oranında yurt dışına bağımlıdır. Kaliteli Biyomedikal üretimin ulusal olarak gerçekleştirilebilmesi ciddi bir döviz kazanımına yol açabileceği gibi, stratejik bir üretimi ulusal olarak gerçekleştirme yetkinliğini de ülkemize kazandıracaktır. Dolayısı ile Biyomedikal Sektör, katma değer yaratma potansiyeli bakımından ülkemiz verimliliği ve sanayi rekabet gücünü etkileyebilecek bir sektördür.

11 EGE BÖLGESİ NDE BİYOMEDİKAL SEKTÖRÜN DURUMU Sanayi Temsilcileri ile yapılan toplantılarda sektörün ana sıkıntıları ve gereksinimleri konularında bazı geri bildirimler alınmıştır. Bunlar arasında: Yerli üretimin teşviki için bir platform kurulması ve sektörün sorunlarının daha açıklıkla tartışılarak bir yol haritası çıkartılması, Pazar ihtiyaçları belirlenerek, üretilmesi planlanan ürünlerin öneme göre sıralanması, Sektörün alt-yapı ihtiyaçlarının belirlenerek yan sanayi ve tedarikçilerle olan koordinasyon çalışmalarının tamamlanması, Sektörün kaliteli ve güncel bilgi/becerilerle donanmış ara insan gücü yetiştirilmesine yardımcı olunması (Meslek Yüksek okullarına cihaz bağışlamasının teşvik edilmesi), Ar-Ge çalışmaları ile üretim ihtiyaçlarının koordinasyonu, Ürünü kullanan ile geliştiren ve üreten taraflar arasında aktif iletişimin harekete geçirilmesi ve canlı tutulması, Yüksek teknolojili ürünlere yönelinebilmesi için firmaların, araştırmacıların çalıştıkları konular üzerinden seçim yapabilmeleri ve uygun araştırma fikirlerini bünyelerine alabilmeleri için platformlar oluşturulması, Çalışmaların patent alımına kadar olan aşamalarında, prototip geliştirme destekleri verilmesi, Pazar payının arttırılması ve yeni pazarlara girilebilmesi, Türk malı üretime karşı farkındalık yaratılması ve kalite güvencesi verilmesi, Tıbbi cihaz ulusal bilgi bankası oluşturulması ve yerli üretimin tanınırlığının sağlanması, CE direktiflerine uygun sertifikasyon verebilecek laboratuvar kurulması, Sektörün kalite kontrol mekanizmalarının oluşturulması, Fuarlara katılımın teşvik edilmesi ile pazarlarda rekabet edilebilirliğin araştırılması, gibi konular gündeme getirilmiştir. Ege Bölgesinde ise üretici, toptancı ve perakendeci olarak toplam kayıtlı 800 civarında firma bulunmaktadır. Türk firmalarının %12 si İzmirli firmalardır. İzmir'de Sağlık Sektörü incelendiğinde: İzmir deki üç büyük Üniversite (Ege, Dokuz Eylül ve Yüksek Teknoloji) Biyomühendislik, Biyomekanik, Malzeme Bilimi gibi konuları içeren Biyomedikal Teknolojiler alanında ulusal ve uluslar arası düzlemlerde söz sahibi kuruluşlardır. Bu alandaki insan kaynakları, fiziki alt yapı ve araştırma sonuçları önemli bir zenginlik oluşturmaktadır.

12 İzmir de filizlenmekte olan Biyomedikal Teknolojiler Sanayi ve Üretim sektörü ulusal düzlemde ses getirmekte ve liderlik yapabilecek niteliktedir. Sağlık için İzmir teması yerel yönetimlerce de benimsenmiş ve desteklenmekte olan bir başlıktır. Uluslar arası tanınırlığı olan sağlık tesisleri mevcuttur. Mayıs 2009 da İzmir Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan İzmir için Yükselen Sektörler dokümanında yoğunlaşmamış ama stratejik ve yükselen sektör potansiyeli olan sektörler arasında: Araştırma ve geliştirme hizmetleri, Eczacılık ürünlerinin, tıbbi kimyasalların ve botanik ürünlerinin imalatı, Temel eczacılık ürünleri imalatı, Farmasötik preparat imalatı, İnsan sağlığı ile ilgili hizmetler, Hastane hizmetleri, Tıp ile ilgili uygulama faaliyetleri, alt başlıkları ile ön sıralarda yer almaktadır. İzmir için Yükselen Sektörler isimli yayın, bölge ekonomisinin yükselen ve güçlü sektörlerinin tespitini amaçlamakta ve ilde belirli bir düzeyin üzerinde yoğunlaşmış sektörlerin rekabet güçleriyle birlikte irdelenmesini içermektedir. Yoğunlaşma düzeyi düşük de olsa, son dönem bölgesel kalkınma politikalarının odaklandığı katma değeri ve teknoloji seviyesi yüksek sektörlerin İzmir deki durumu ve potansiyellerinin değerlendirildiği bir anket çalışmasında, Hassas ve optik aletler ile saat imalatı (Biyomedikal Teknolojiler bu gruba girmektedir) 13 üzerinden 8 puan alarak ön sıralarda yer bulmuştur. İlk olarak dikkati çeken, İzmir de, tüm dünyada katma değeri yüksek olarak kabul edilen yüksek ve orta-yüksek seviyede teknoloji kullanan sanayi sektörlerinden biri olan Biyomedikal in hemen her açıdan güçlü çıkmasıdır. Bu tespit, İzmir in ekonomik gelişmesi ve bölgesel rekabeti açısından çok önemli bir bulgudur. İzmir'deki üniversiteler ve İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde ulusal ve uluslar arası önemde araştırmalar, Ar-Ge faaliyetleri ve projelerin yürütülüyor olması, üniversitelerden mezun olan kalifiye işgücünün varlığı, ildeki üretim faaliyetlerinde katma değerin artırılması ve sektörlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından büyük önem taşımaktadır. İzmir de yükselen ve stratejik sektörlerin başında gelen Biyomedikal sektörü mevcut Ar-Ge çalışmaları, üniversite ve kalifiye işgücü olanaklarından yararlanılarak daha da geliştirilebilecek ileri teknolojiye dayalı bir yapıya sahiptir. Bu nedenle, ileri teknolojiye dayalı biyomedikal teknolojiler alanında Ar-Ge faaliyetlerinin yürütülmesi, üniversite işbirliğinin geliştirilmesi ve ilde ileri teknoloji kullanılan imalat sanayi kollarının güçlendirilmesi tüm bölgenin rekabet gücü açısından stratejik öneme sahiptir.

13 İNOVİZ GİRİŞİMİNİN DOĞUŞU VE GELİŞİMİ İNOVİZ, biyomedikal teknolojiler ve biyomühendislik konusunda belirli bir potansiyele sahip İzmir de, Biyomedikal Sektör de bir kümeleşme ve mükemmeliyet odağı yaratılması ile ilin bu sektörde liderliğinin sağlanabileceği görüşü ile başlatılmış bir girişimdir. Bölgenin biyomedikal teknolojiler konusunda lider konuma gelebilmesi için kalifiye eleman yetiştirilmesi ve bu alandaki Ar-Ge faaliyetlerinin teşviki için Türk Amerikan Bilim İnsanları ve Akademisyenleri Birliği (TASSA) nın önderliğinde, Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü akademik vizyonu, sektör temsilcilerinin desteği ve Ege Serbest Bölgesi (ESBAŞ) ın kolaylaştırıcı yaklaşımı ile 29 Haziran 2009 da bir işbirliği protokolü imzalanmıştır. İNOVİZ-Sağlık için İzmir Platformu firmalar ve araştırmacılar için yetkin bir İletişim ve İşbirliği platformu dur. Platform, gerek basında gerek akademik ve sanayi ortamlarında kayda değer bir farkındalık hareketi olması bakımından dikkat çekicidir. İNOVİZ: Teknoloji ve bilgi transferine ortam sağlamak, Eğitim ve öğretim fırsatları oluşturmak, Pazara giriş faaliyetlerine destek olmak, misyonu ile yola çıkmış bir harekettir. Vizyonu ise: sağlamaktır. İlgili alanlarda faaliyet gösteren akademik kurumlar arasında iletişim platformu oluşturmak, Sanayi ile akademi arasındaki işbirliğini arttırmak, Sosyoekonomik açıdan sektörel kümeleşmeyi tetikleyerek performansı arttırmak ve sektördeki bilgi, beceri ve yetkinliğin yoğunlaşmasını İNOVİZ Akademi ve Sanayi sektörlerine dayanan üç ayaktan oluşmaktadır: İNOVERSİTE : Ar-Ge ile Bütünleşmiş İleri Eğitim Ağı İNOVAKENT : Ar-Ge Bölgesi İNOVATEK : Bilim ve Teknoloji Parkı Sanal bir oluşum olan İNOVERSİTE kapsamında amaç bölgenin biyomedikal teknolojiler konusunda lider konuma gelebilmesi için kalifiye eleman yetiştirilmesi ve bu alandaki Ar-Ge faaliyetlerinin teşvikidir. Üç üniversitenin, YÖK'ün, TASSA nın ve belirlenen ABD Üniversitelerinin katkıları ile Biyomedikal Teknolojiler alanında uluslar arası bir Lisansüstü Derece Programı başlatılacaktır. Yüksek Lisans (M.Sc.), Doktora (Ph.D) ve Doktora sonrası (Post Doc.) derecelerinin verileceği bu program üç üniversitenin ve TASSA nın ABD de ikamet eden Türk Araştırmacı alt yapısı kullanılarak bir Üst Koordinasyon Kurulu denetiminde gerçekleştirilecektir. Eğitim-

14 öğretim etkinlikleri 29 Haziran 2009 günü imzalanan İyi Niyet Anlaşması çerçevesinde her üç üniversitenin fiziksel ve insan kaynakları alt yapısının desteği ile yürütülecektir. İNOVAKENT kapsamında ise amaç: Ulusal ve uluslar arası yeni teknolojiler ve özgün ürünlerin geliştirilmesidir. ESBAŞ ve yerli / yabancı diğer sektörel paydaşlar desteği ile oluşturulacak bir Ar-Ge Merkezi nde Üniversiteler tarafından satın alınması maddi açıdan zor cihazlar temin edilecek, İzmir li araştırmacılar ve TASSA dan gelecek Türk veya ABD kökenli bilim adamları bölge üniversiteleri ile işbirliği içinde araştırmalarını sürdürebileceklerdir. Bu kapsamda ESBAŞ ın temasta bulunduğu ABD'li ilaç/sağlık sektörü şirketlerinin de katkısı ile girişimin güçlendirilmesi mümkün olacaktır. İNOVATEK de ise araştırma sonuçlarının ticarileştirilmesi için ortam hazırlanacaktır. İzmir ve civarı Biyomedikal Teknolojiler için giderek daha cazip hale dönüşmektedir. Bu kapsamda hem ulusal hem de uluslararası yeni teknolojiler ve özgün ürünlerin geliştirilmesi için alt yapı tamamlanmış olacaktır. EBİLTEM in de AB CIP Programı kapsamındaki bir proje üzerinden, koordinatör kuruluş olarak içinde bulunduğu, bölgede etkin olan Enterprise Europe Network aracılığı ile; Uluslararası proje ortaklıkları oluşturulacak, Ar-Ge destekleri temin edilecek, yeni teknolojilerin uluslararası pazarlarda duyurulması ve tanıtımı gerçekleştirilecek, yatırımcılar bölgeye çekilmeye çalışılacaktır. Özetle İNOVİZ, özgün bir yaklaşımla geleceğin teknolojilerine yönelik, bilgi toplumuna donanımlı bireyler yetiştirecek, yaratıcı, yenilikçi, çözümcü, yapıcı, yerel, yöresel, ulusal ve küresel boyutları olan ve ekonomiye katma değer sağlayıcı bir girişimdir. Bu sayede: hedeflenmiştir. İzmir de yerli ve yabancı bilim insanlarının rahatlıkla çalışabilecekleri bir Ar-Ge Cazibe ortamı yaratılması, Alt yapı ve insan kaynakları tarafından zenginleşen bölgeye yerli ve yabancı yatırımcıların çekilmesi ve Bölgede bir Biyomedikal Sektör Kümelenmesi oluşturulması Bu kapsamda iki yılda gerçekleşen ve önümüzdeki dönem için planlanan çalışmalar özetlenmeye çalışılmıştır.

15 İNOVİZ ile 2 YIL Arama Toplantısı (23 Mart 2009) TASSA Başkanı Prof. Dr. Banu ONARAL İzmir in il olarak Ar-Ge ve inovasyon konusunda Dünya markası haline gelebilmesi için öncelikle Ar-Ge ve inovasyon için uygun ortamın sağlanması konusunda Sn. İdil Yiğitbaşı (YAŞAR HOLDİNG), Sn. Kaya Tuncer (ESBAŞ) ve Prof. Dr. Fazilet VARDAR SUKAN (EBİLTEM) ile yaptığı görüşme sonucunda, İzmir i öncelikli olarak belirlenecek bir sektör ile Dünya Markası haline getirme düşüncesi oluşmuştur. Prof.Dr.Fazilet Vardar Sukan Arama toplantısı İzmir deki üretim sektörlerinin potansiyellerini ve marka olabilecek sektörlerin tartışılması için 23 Mart 2009 tarihinde İzmir de Sn.Uğur YÜCE nin ev sahipliğinde bir Arama Toplantısı yapılmıştır. İzmir Üniversiteleri temsilcileri, sanayi kurum ve kuruluş temsilcilerinin katıldığı etkinliğe Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Yaşar Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, İZKA, ESBAŞ, Yaşar Holding ve Ankara Patent ten toplam 25 kişi katılmıştır. Toplantı, katılımcıların kendilerini ve kurumlarını tanıtması ile başlamış ardından EBİLTEM Müdürü Prof. Dr. Fazilet VARDAR SUKAN ın İzmir ve Ege Bölgesinin Ar-Ge ve Yenilik Potansiyeli konusunda yaptığı sunum ile devam etmiştir. Prof. SUKAN, sunumunda İzmir de bulunan üniversitelerin araştırma potansiyeli ve mevcut alt yapıları hakkında bilgi verdikten sonra, İzmir İli nin Ar-Ge, inovasyon ve patent göstergeleri ile diğer iller arasında kıyaslamalar yapmıştır. Toplantının ikinci bölümünde TASSA Başkanı Prof. Dr. Banu ONARAL, TAS- SA nın amaç ve hedefleri konusunda katılımcıları bilgilendirici ayrıntılı bir sunum yapmıştır. Sunumunda ülkemizde yapılan bilimsel çalışmalar ve araştırma konusuna değinen Prof. ONARAL, Dünyada toplam Türk araştırıcının bulunduğunu ve bunun adetinin ABD deki farklı üniversitelerde çalıştığını ve araştırmacı potansiyelinin ülkemiz açısından büyük bir güç olduğunu belirtmiştir. İki ülke arasındaki bilimsel ve teknik işbirliğinin uzun dönemde Türkiye ye büyük avantajlar sağlayacağı vurgulanmış ve bu önemli adım için İzmir de bulunan üniversitelerin veya inovasyon ve Ar-Ge ye inanan kurumların önderlik etmesi gerektiğini söylemiştir. EBİL- TEM in de aralarında olduğu ulusal ve uluslararası tanınırlığı olan kurum ve oluşumların varlığının, Izmir i diğer illerden bir adım öne çıkardığına işaret etmiştir. Bu nedenle İzmir de bir Bilim Açık Bölgesi kurulması gerektiğini belirten Prof. Dr. ONARAL, bu bölgede dünyadaki bilim adamlarının hiçbir bürokratik engele takılmadan rahat bir şekilde çalışabileceği ortamlar yaratılmasının önemli olduğunu vurgulamıştır. Bu dar kapsamlı arama toplantısının sonucu olarak özellikle Medikal Sektörünün İzmir, Bölgemiz ve Ülkemizin geleceği açısında son derece önemli ve potansiyeli olan bir sektör olduğuna karar verilmiş ve İNOVİZ markası ile Sağlık sektörünün ön plana çıkartılması görüşü benimsenmiştir.

16 Üç Üniversite arasında İşbirliği Protokolü İmzalanması (29 Haziran 2009) Arama toplantısı ardından, 29 Haziran 2009 tarihinde ESBAŞ ta yurt içinde ve yurt dışında çalışan bilim adamları ve sektör temsilcilerinden yaklaşık 120 kişinin katıldığı ve hareketin eylem planının daha ayrıntılı tartışıldığı Sürdürülebilir Bilim ve Teknoloji Köprüleri başlıklı bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantının sonunda, İzmir de İNOVİZ girişiminin harekete geçirilmesi ve koordine edilmesi için İzmir deki üç devlet üniversitesi - Ege, Dokuz Eylül ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü bir araya gelerek bir İşbirliği Protokolü imzalamışlardır. Bu protokol ile üç üniversite İNOVİZ girişimini desteklemeyi kararlaştırmış ve her üniversiteden birer koordinatör atanmıştır. 29 Haziran 2009 İşbirliği Protokolü İmza Töreni Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantıları İNOVİZ girişiminin değerlendirilmesi, gelecek etkinliklerin planlanması ve paydaşlar arasında iş bölümü yapılması amacı ile ESBAŞ ın ev sahipliğinde 7 Temmuz 2009 tarihinde İNOVİZ Değerlendirme Toplantısı organize edilmiştir. 23 Temmuz 2009 da ise çalışmaların planlanması ve çalışma takviminin oluşturulması amacı ile Ege Üniversitesi Rektörü nün ev sahipliğinde üç üniversite rektörünün katıldığı bir Rektörler Toplantısı ve ardından da 30 Temmuz 2009 tarihinde birinci Koordinatörler Toplantısı düzenlenmiştir. Bu toplantılarda İNOVİZ kapsamı altında atılacak adımlar konusunda fikir alışverişi yapılmış ve gelecek faaliyetler görüşülmüştür.

17 Rektörler Koordinasyon Toplantısı Hareketin Yapılandırılması Çalışmaları Bu çalışmaları takiben hareketin yapılandırılması ve tanıtılabilmesine yönelik olarak paydaşlarla toplantılar, teknik ve insan kaynakları envanterinin çıkarılması, logo geliştirilmesi, web sayfası oluşturulması, tanıtım materyali hazırlanması, girişimin tanınırlığı için farklı düzlemlerde konuşmalar ve yayınlar yapılması planlanmıştır. İlk olarak, bu gelişmelerin başta medikal sektörü olmak üzere farklı alanlara da duyurulması için 17 Temmuz 2009 tarihinde üç üniversitede genel duyuru ile projeye katılmak isteyenlerin saptanmasına çalışılmıştır. Ege Üniversitesi İNOVİZ girişimine zemin hazırlamak amacı ile ilgili üniversitelerden destek olmak isteyen ve medikal alanında çalışan araştırmacılar ile alt yapının tespiti için İNOVİZ Altyapı Belirleme Anketi hazırlamış ve web üzerinden duyurmuştur. Hazırlanan ankete üç üniversiteden 300 kadar araştırmacı katılmıştır. Bu çalışmaların ardından İNOVİZ Girişimini tanıtmak ve faaliyetleri somutlaştırmak için 1 Eylül 2010 tarihinde İNOVİZ Alt yapı Kitapçığı hazırlanmış ve İNOVİZ Web Sayfası ( inoviz.ege.edu.tr) oluşturulmuştur. Ayrıca farklı kurum ve firmaya İNOVİZ Tanıtım Bilgisi gönderilmiştir. Girişim farklı yerel - ulusal gazete ve dergiler ile de duyurulmuştur. t

18 İlgili Sanayiciler ile Toplantı Üniversiteler kendi aralarında yaptıkları protokolün ardından biyomedikal Sektörde faaliyet gösteren firmalar ve bu firmaların oluşturdukları dernekler ile bir araya gelinmesi, İNOVİZ girişiminin anlatılması ve sektörün konu üzerindeki düşünce ve desteğinin alınması için 9 Eylül 2009 tarihinde Ege Serbest Bölgesi ev sahipliğinde İNOVİZ Sürdürülebilir Bilim-Teknoloji-Sanayi Köprüleri başlıklı bir toplantı düzenlenmiştir. Bu toplantıya medikal sektörü temsilcilikleri, sektör dernekleri ve çok değişik üniversitelerden bilim adamları katılmıştır. Toplantının sonucu olarak 109 medikal firma ve dernek temsilcisi İNOVİZ girişimini desteklediklerine dair imza vermişlerdir. Sürdürülebilir Bilim-Teknoloji-Sanayi Köprüleri Toplantısı (9 Eylül 2009) Sürdürülebilir Bilim-Teknoloji-Sanayi Köprüleri Toplantısı (9 Eylül 2009)

19 Koordinatörler Toplantısı İNOVİZ Girişimi için üniversiteler tarafından atanan İNOVİZ Koordinatörleri 17 Eylül 2009 tarihinde ikinci kez bir araya gelerek 2. Koordinatörler Toplantısı nı düzenlenmişlerdir. Bu toplantıda yol haritası ve gelecek aktiviteler üzerinde görüşmeler yapılmıştır. Sektör Temsilcileri ile Değerlendirme Toplantısı İNOVİZ girişimindeki gelişmeleri ve koordinatör toplantıları sonucundaki gelişmeleri aktarmak ve gelecek etkinlikler hakkında bilgi almak amacı ile 21 Ekim 2009 tarihinde EBİLTEM de Medikal sektör temsilcileri ile Değerlendirme Toplantısı yapılmıştır. Bu toplantı ile hem üniversitelerin görüşleri sanayicilere aktarılmış, hem de sanayicilerin görüşleri dikkate alınarak gelecek etkinliklere yön verilmeye çalışılmıştır. İzmir Kalkınma Ajansı Başvuruları (5 Kasım 2009) Sektör temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonunda İzmir Kalkınma Ajansı na iki farklı ön teklif götürülmesi kararlaştırılmış ve İNOVİZ İzmir için Sağlık Küme Girişimi ile SAĞLIKTA 3T: Komşu ile Sağlık Köprüleri adlı iki proje ön teklifi hazırlanmış ve sunulmuştur. Ar-Ge Proje Pazarı (Biyomedikal Sektör Özel Konuk) İNOVİZ girişimini tanıtmak ve sektörün potansiyelini görmek amacı ile EBİLTEM tarafından 7-8 Aralık 2009 tarihleri arasında organize edilen TUBİTAK destekli Ar-Ge Proje Pazarı ve Yarışması 2009 etkinliğinde Biyomedikal Sektörü özel konuk olarak seçilmiştir. Etkinlik boyunca İNOVİZ girişimi için bir stant kurulmuş hem firmalara hem de araştırmacılara bilgiler verilmiş ve firmaların beklentileri toplanmıştır. Proje Pazarı ve Yarışması Ödül Töreni

20 Biyomedikal Ürünlerin Son Kullanıcıları Olan Tıp Doktorları ile Toplantı Yapılan bu çalışmaların ardından üniversiteler, ESBAŞ ve TASSA nın destek ve katkıları ile Ege Üniversitesinin ev sahipliğinde 28 Aralık 2009 tarihinde Medikal firmaları ile Tıp Doktorlarını bir araya getiren Tıp Doktorları - Medikal Sektörle Buluşuyor Sağlık için İZMİR - Gelecek için ÜRETİM başlıklı bir toplantı organize edilmiştir. Bu toplantıda sanayiciler ile tıp doktorları karşılıklı görüş alışverişinde bulunmuşlar ve beklentilerini dile getirmişlerdir. Sonuçta, sektörün geleceği konusunda ortak görüş oluşturulmaya gayret gösterilmiştir. Tıp Doktorları - Medikal Sektörle Buluşuyor Toplantısı Avrupa Birliği Düzleminde Girişimler İNOVİZ Girişimini tanıtmak ve uluslararası benzer kuruluşlar ile işbirliği ve fon sağlamak amacı ile 27 Ekim 2009 tarihinde TUBITAK TURBO ofisinin daveti ile Brüksel de bir sunum yapılmış ve bunun ardından 14 Ocak 2010 tarihinde AB 7. Çerçeve Programı kapsamında açılan Regions of Knowledge çağrısına İspanya nın konsorsiyumunda yer alınarak başvuru yapılmıştır. Toplam 130 konsorsiyumun başvuru yaptığı çağrıda sadece 4 konsorsiyum desteklenmiş, maalesef içinde bulunduğumuz konsorsiyum başarılı olamamıştır. Ayrıca 15 Ekim 2009'da AB FP7 CAPACITIES (REGPOT) programına Ege ve Dokuz Eylül Üniversiteleri ilgili grupları tarafından iki farklı başvuru (ABBA ve BIOINS- MAT) hazırlanmış ancak AB den onay alınamamıştır.

21 İsrail Firmalarını Ziyaret İNOVİZ Girişimini ve 25 Mayıs 2010 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan 1. Global Sağlık Konferansı ve EBILTEM-Avrupa İşletmeler Ağı kapsamında EBIC-Ege tarafından düzenlenen Medikal Proje Pazarı nı tanıtmak amacı ile ESBAŞ ve EBİL- TEM temsilcileri Prof. Dr. Banu ONARAL ın Şubat 2010 tarihleri arasında organize ettiği İsrail ziyaretine katılmıştır. Bu ziyarette EBİLTEM ve ESBAŞ temsilcileri hem İNOVİZ girişimini tanıtmış hem de 1. Global Sağlık Konferansı tanıtılarak ilgililer İzmir e davet edilmiştir. Bu ziyaretin sonucu olarak çok sayıda araştırmacı ve kurum İNOVİZ ile işbirliği teklifleri getirmişlerdir. İsrail üniversitelerini ve firmalarını ziyaret İsrail üniversitelerini ve firmalarını ziyaret

22 EMBS Çalışma Grubu İzmir de biyomedikal alanda çalışma yapan araştırmacı, öğrenci ve bilim insanlarının ortak tez, proje ve çalışmalarının paylaşıldığı, bilimsel anlamda eleştirel ve multidisipliner çalışma grubu olan IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBS) İzmir kolu ( Dokuz Eylül Üniversitesi merkezli olarak faaliyetlerine 1 Mart 2010 tarihinde başlamıştır. Grup, yaşambilim, sağlık ve biyomedikal teknolojileri konularında öğrenci eksenli devam eden gayretleriyle İNOVİZ Girişimine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBS) TTGV Stratejik Odak Noktası Projesi (STONP) Başvuru Girişimi İNOVİZ Girişimine finansal destek sağlamak amacı ile Türkiye Teknoloji Vakfı (TTGV) ile temas edilerek, bu kurumun Stratejik Odak Noktası Projesi hakkında bilgi alınmıştır. Alınan bu bilgiler sonucunda İNOVİZ Girişiminin bu program için uygun olduğu düşünülerek 3 Mart 2010 tarihinde EBİLTEM tarafından Biyomedikal Sektörün Türkiye'deki haritasının çıkartılması ve sektörün öncelikli konularının belirlenmesi hedefli bir ön başvuru yapılmıştır. Bu girişimin sonucu beklenmektedir.

23 EU-DRIVERS Avrupa Bölgesel İnovasyon Platformu: İNOVİZ Bölgesel İnovasyon Ortaklığı Projesi İNOVİZ Girişimin tanıtmak ve benzer uluslararası organizasyonlar ile işbirliği içerisine girmek amacı ile AB Projeleri kapsamında açılan çağrıya, Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM), Ege Serbest Bölgesi AŞ. (ESBAŞ), İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) olarak İNOVİZ Girişimi başlığı ile 29 Mart 2010 tarihinde bir başvuruda bulunmuştur. Başvuru ilgili kurullarca değerlendirilerek uygun bulunmuş ve İNOVİZ Girişimi EU Drivers Ağı na dahil edilmiştir. EU- DRIVERS, Avrupa Birliği tarafından yıllarını kapsayan ve yaşam boyu eğitim programı altında kurulan bir Network Projesidir. Projenin amaçları: Network'e üye kurumlar arasında ortaya çıkan iyi uygulama örneklerinin değişimi, Bölgede üniversite-sanayi işbirliği, özel sektöre ve bölgesel idare arasındaki işbirliğinin arttırılması, Bölgesel düzeyde etkin ve başarılı işbirliği örneklerinin tanıtılması ve duyurulması olarak sınıflanmaktadır. Proje kapsamında proje ortakları, diğer AB ortakları ile bilgi paylaşımı yaparak inovasyon ve Ar-Ge yeteneklerini geliştirebilecekler, bölgesel inovasyon konularında çalışan akademisyen ve kurumlar ile etkin bir şekilde işbirliği yapma imkanına kavuşacaklar ve farklı alanlarda tamamlanmış olan projelerin sonuçlarına ulaşabileceklerdir. Bu sonuçların İzmir'de uygulanması ile İzmir'de ortaya çıkan başarılı örnekler bu ağ yardımı ile uluslararası alanlarda tanıtılarak hem İzmir'in hem de ülkemizin Ar-Ge ve inovasyon konusunda tanıtımı yapılabilecektir. Tüm sözü edilen çalışmaların sonucu olarak projenin İzmir'e ve ülkemize sağlayacağı düşünülen faydalar: Bölgemizde inovasyon ve Ar-Ge potansiyelinin arttırılması için gerekli insan kaynaklarının geliştirilmesi, Bölgesel faktörler arasında etkin bir işbirliği sağlanarak Ege Bölgesi nin rekabet gücünün arttırılması, Bölgede inovasyon konusunda çalışmalar yapılarak bölgenin inovasyon kapasitesi yükseltilmesi, İzmir ve Ege Bölgesi'nin ulusal ve uluslararası arenada inovasyon ve bölgesel rekabet konularındaki tanınırlığının arttırılması. olarak özetlenebilir. EU Drivers ilk toplantısını 1-3 Eylül 2010 tarihinde Brüksel de gerçekleştirmiş ve her üç paydaş da toplantıya katılmışlardır.

24 Araştırma-Buluş-Patent Yolunda Üniversite Sempozyumu Dokuz Eylül Üniversitesi 19 Şubat 2010 günü İNOVİZ Girişiminin de tanıtıldığı geniş kapsamlı bir günlük sempozyum düzenlemiş ve akademisyenler başta olmak üzere Sanayi Bakanlığı, Türk Patent Enstitüsü gibi ulusal kurumlara da İNOVİZ girişiminin duyurusunu yapmıştır. Araştırma-Buluş-Patent Yolunda Üniversite Sempozyumu 1. İzmir Global Sağlık Konferansı İNOVİZ bugüne kadarki en büyük etkinliğini ESBAŞ ın ev sahipliğinde Mayıs 2010 tarihinde 1 st Izmir Global Health Conference kapsamında gerçekleştirmiştir. 1. İzmir Global Sağlık Konferansı

25 Gerek akademik gerekse özel sektörden 250 nin üzerinde katılımcının olduğu uluslar arası bir Kongre düzenlenmiştir. ABD ve İsrail den çok sayıda yabancı araştırmacının katıldığı konferansta firma ve araştırmacılar sektörün sorunları üzerinde görüş alışverişinde bulunmuşlardır. 1. İzmir Global Sağlık Konferansı ve Medikal Proje Pazarı 1. İzmir Global Sağlık Konferansı ve Medikal Proje Pazarı

26 Uluslararası Medikal Proje Pazarı Bu Konferans tüm tarafları İNOVİZ çatısı altında buluşturmuş ve girişime olan inancı artırmıştır. Konferansın ikinci günü olan 25 Mayıs 2010 tarihinde EBİLTEM in yürüttüğü Avrupa İşletmeler Ağı kapsamında Uluslararası Medikal Proje Pazarı organize edilmiştir. Bu proje pazarına başta Türkiye olmak üzere ABD, İsrail, Yunanistan, İtalya ve Almanya dan toplam 77 proje ve profil katılmıştır. Bu projeler ile sanayiciler arasında 136 adet yüz-yüze görüşme gerçekleştirilmiştir. Medikal Proje Pazarı Drexel Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü ile İşbirliği Protokolü Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü 25 Mayıs 2010 tarihinde ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı 03 Temmuz 2010 tarihinde Drexel Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü ile iki ayrı İşbirliği Protokolü imzalamışlardır. Drexel Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü ile İşbirliği Protokolü

27 Medikal Akredite Ar-Ge Laboratuvar Kurulum Projesi-İZKA İNOVİZ Girişiminin en önemli hedeflerinden birisi de İzmir i Ar-Ge ve inovasyon için uygun bir şehir haline getirmektir. Bu kapsamda özellikle medikal sektörünün ihtiyacı olan bir akredite laboratuvarın bulunmayışı sektörün gelişmesinin önünü tıkadığı görülmüştür. Bu sorunu ortadan kaldırarak sektör firmalarının İzmir de çalışmalarını ve projelerini sürdürebilmeleri için İzmir e bir Akredite Laboratuar kazandırılması amacı ile EBİLTEM in önderliğinde 28 Mayıs 2010 tarihinde İzmir Kalkınma Ajansına Medikal Akredite ve Ar-Ge Laboratuar Kurulum Güdümlü Projesi ile başvurulmuştur. Bu girişim de DPT tarafından onaylanmamıştır. İNOVİZ Anadolu Kümeleri İşbirliği Platformu Üyeliği (AKİP)-Ankara (04 Haziran 2010) İzmir de başlayan İNOVİZ Girişimini hem tanıtmak hem de diğer paydaşlar ile işbirliğini sağlamak amacı ile farklı illerdeki girişimlere de destek olunmuştur. 04 Haziran 2010 tarihinde Ankara OSTİM liderliğinde oluşturulan Anadolu Kümeleri İşbirliği Platformu -AKİP e davet üzerine dahil olunmuş ve AKİP tarafından 15 Haziran 2010 tarihinde düzenlenen AKİP Üye Toplantısı na ESBAŞ ve EBİLTEM temsilcileri katılmışlardır. İNOVİZ Anadolu Kümeleri İşbirliği Platformu Üyeliği (AKİP) TÜSİAD-Sağlıkta İnovasyon Çalıştayı-İstanbul (06 Haziran 2010) Benzer şekilde İNOVİZ Girişimini tanıtmak ve diğer paydaşlar ile işbirliği yapmak amacı ile 6 Haziran 2010 tarihinde TUSİAD tarafından düzenlenen Sağlıkta İnovasyon Çalıştayı na EBİLTEM temsilcisi katılmış ve bu toplantıda İNOVİZ Girişimi örnek uygulama olarak benimsenmiştir.

28 İNOVİZ Marka Tescili Girişimi (09 Haziran 2010) Son olarak İNOVİZ logosunu koruma altına almak için EBİLTEM tarafından 9 Haziran 2010 tarihinde Türk Patent Enstitüsü ne Marka Başvurusu yapılmıştır, inceleme aşamasındadır. Sektör İle işbirliği Protokolü imzalanması (12 Haziran 2010) Türkiye Biyomedikal Sektörü'nün önemli temsilcilerinden biri olan Ege Tıbbi Malzemeciler Derneği ile İNOVİZ-Sağlık için İzmir Platformu bir işbirliği Protokolü imzalamışlar ve Sektörün gelişimine yönelik ortak çalışmayı kabul etmişlerdir. Bu kapsamda: Ülkemizde Biyomedikal Teknolojiler alanındaki sektörel Ar-Ge kaynakları, hizmetleri, planlanan öncelikleri, ortak ihtiyaçları, işbirliği olanakları, lokomotif bazı projelerin hayata geçirilmesine ve sürdürülebilir ilişkiler oluşturulabilmesine yönelik gereksinimleri ve araştırma konularını saptayabilmek ve buna paralel olarak akademik Ar-Ge potansiyelini ve uzmanlık alanlarını belirleyebilmek amacı ile bir İhtiyaç, Öncelik ve Potansiyel Analizi yapılması; Sektörün belirlenen ihtiyaçlarına yönelik, danışmanlık, analiz ve hizmet çeşitlerinin belirlenmesi; Sektörün ihtiyacına yönelik eğitim ve uygulamalı kurslarının düzenlenmesi, Sektörün ihtiyacına yönelik standartların belirlenmesi ve akredite laboratuvar kurulması için kaynak aranması, danışmanlık ve destek verilmesi; Sektörün Standartlara uygun ve ulusal / Uluslar arası pazarlarda rekabet edebilecek ürünler üretebilmesi için danışmanlık desteği verilmesi; Yeni teknolojiler kullanımı konusunda şirketlerin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi ile rekabet öncesi dayanışma amaçlı kümelenmenin teşviki; Önerilen Biyomedikal Sanayi Doktora Programı na kabul edilen öğrenciler için üniversitelerin ve sanayinin ilgili birimleri ile ortaklaşa tez konuları belirlenmesi; Sanayide Ar-Ge ye yönelik SANTEZ, TEYDEB ve benzeri proje başvurularının ortaklaşa hazırlanması; Tez sonrasında alınan sonuçların ticarileştirilmesi ve ürüne dönüştürülmesi sürecinde gerekli işbirliğinin yapılması; Ortak projede çalışan öğrencilerin başarılı olmaları ve uygun kriterleri sağlamaları koşuluyla, mezuniyet sonrası ilgili firmalarda istihdam edilmelerinin teşvik edilmesi. konularında fikir birliğine varılmıştır.

29 DPT Biyomedikal Sanayi Doktora Programı Başvurusu İNOVİZ Girişiminin asıl amaçlarından birisi olan biyomedikal sektöründe üniversite sanayi işbirliğini sağlamak ve sanayi uygulamalarına yönelik çalışan Doktoralı yetişmiş insan gücü alt yapısının geliştirilmesi amacı ile DPT Sanayi Doktora Programına Ege ve Dokuz Eylül Üniversiteleri tarafından Biyomedikal Sanayi Doktora Programı başlıklı bir başvuru hazırlanmış ve 15 Haziran 2010 tarihinde sunulmuş ancak DTP tarafından 2011 yılı için desteklenmemiştir. İsrail Yissum Teknoparkı İşbirliği Protokolü (22 Haziran 2010) Ege Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) ile İsrail Hebrew Üniversitesi Teknoloji Lisanslama Ofisi Yissum arasında imzalanan işbirliği protokolü ile Biyomedikal alanda ortaklaşa araştırma projeleri oluşturulması ve yürütülmesi, araştırma sonuçlarının ticarileştirilmesi ve yeni yatırımların gerçekleştirilmesi konularında ortaklaşa çalışmalar yürütülecektir. Hebrew Üniversitesi Teknoloji Lisanslama Ofisi Yissum Protokol İmzası

30 Genel Değerlendirme Toplantısı İNOVİZ girişimi Sn Prof. Dr. Banu Onaral'ın da hazır bulunduğu bir Genel Değerlendirme toplantısını 03 Temmuz 2010 tarihinde ESBAŞ'ta gerçekleştirmiştir. Toplantı sonucunda: İNOVİZ girişiminin bir tüzel kişilik kazanması için dernekleşme olasılıklarının mevcut STK'larca değerlendirilmesi, İNOVİZ platformuna ait bir portal hazırlanması, İNOVİZ girişimi için Izmir Valiliği ile temas edilerek tanıtım için bir platform yaratılması, İNOVİZ projesinin faaliyet planını belirlemek üzere bir üst kurul ve bu kurulun altında çalışma grupları oluşturulmasına karar verilmiştir. Bu toplantı sonunda Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Drexel Üniversitesi School of Biomedical Engineering arasında bir işbirliği protokolü imzalanmıştır. İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu Sağlık Turizmi Komitesi Toplantısı EBİLTEM ve ESBAŞ temsilcileri 06 Temmuz 2010 tarihinde İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu Sağlık Turizmi Komitesi Toplantısı'na katılmışlar, İNOVİZ girişimini tanıtmışlardır. Toplantı sonunda İzmir Sağlık Turizmi çalışmalarının da İNOVİZ şemsiyesi altında yapılması görüşünün İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu'na sunulması karara bağlanmıştır. Tüzel Kimlik Kazandırma Çalışmaları İNOVİZ anlayışının kurumsal bir çatı altında yürütülmesi ve girişime tüzel kimlik kazandırılması çalışmalarının Izmir Ticaret Odası Medikal Sanayiciler Meslek Komitesi aracılığı ile yürütülmesi, Sn Ferda Demircioğlu nun gayretleri ile Temmuz 2010 içinde yapılan temaslar sonucu Izmir Ticaret Odası Yönetimi nce benimsenmiştir. İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu (17 Ağustos 2010) Bu toplantı ile İNOVİZ Girişimi ilk defa İzmir Kalkınma Kuruluna davet edilmiştir. Bu toplantıda EBİLTEM ve ESBAŞ tan yetkililer İNOVİZ Girişiminin amacı, paydaşları ve hedefleri hakkında Kurul üyelerini ayrıntılı olarak bilgilendirmişlerdir. Ayrıca, İNOVİZ için hazırlanan taslak broşür ve kitapçıklar Kurul başkanına elektronik ortamda da iletilmiştir. Bu toplantıdan sonra, İNOVİZ Girişimi İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu nun daimi üyesi haline gelmiştir.

31 İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu (11 Kasım 2010) EBİLTEM ve ESBAŞ yetkilileri İzmir Kalkınma Kurulu toplantısına katılarak, İNOVİZ Girişimi ve bugüne kadar yapılan çalışmalar konusunda Kurul üyeleri bilgilendirilmiştir. Özellikle sağlık alanında yapılacak çalışma ve planlamalara İNOVİZ Girişiminin de dahil edilmesi kurula önerilmiştir. Kurul üyeleri olan; İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odasının aralarında bulunduğu İzmirli sivil toplum kuruluşları İNOVİZ Girişiminin İzmir ve ülkemiz açısından önemli olduğunu vurgulayarak bu girişime gerekli desteği vereceklerini beyan etmişler ve bu beyan gazeteler aracılığı ile de yayınlanmıştır. II. EU Drivers Toplantısı II. (16-18 Kasım 2010) İNOVİZ Girişimi AB projesi olan EU Drivers tarafından Avrupa nın en iyi 9 yerel uygulaması arasına seçilmiş ve belirli dönemlerde iyi uygulama örnekleri arasında bilgi paylaşımı ve network oluşturmak amacı ile farklı ülkelerde toplantılar yapılmaktadır. Bu toplantılardan ikincisi İspanya da gerçekleşmiştir. EBILTEM, ESBAŞ ve IZKA temsilcilerinin katıldığı bu toplantıda İNOVİZ Girişiminin faaliyetleri, hedefleri anlatılmış ve diğer iyi uygulamaları da dinleyerek, uygulanabilir farklı stratejiler tespiti yapılmıştır. ArEge Günleri (1-3 Aralık 2010) Ege Ar-Ge ve Teknoloji Günleri AreGE 1-3 Aralık 2010 tarihleri arasında Üniversitelerin Topluma Katkısı ana teması ile gerçekleştirmiştir. Etkinliğin amacı, üniversiteler ile toplumun farklı kesimlerini bir araya getirerek geleceğe dönük stratejik ortaklıklar için zemin hazırlamak ve ülkemizin geleceğinde üniversitelerin yerini ve katkılarını vurgulamaktır. İNOVİZ medikal sektörden gelen projelerin Proje Pazarı, Proje Yarışması, Proje Sergisi nde özel bir konumda sergilenmiştir. II. Ege Tıp Bilim Üretimi Günleri (18 Aralık 2010) Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Muhittin Erel Amfisinde gerçekleştirilen II. Ege Tıp Bilim Üretimi Günleri etkinliğinde INOVİZ girişimi ve sanayi proje ortaklıklarındaki fırsatlar tanıtılmıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi Biyomedikal Teknolojiler Yüksek Lisans Programı Başvurusu Biyomedikal alanda sanayi uygulamalarında yetişmiş insan gücü altyapısı oluşturmak üzere Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü kapsamında bir Biyomedikal Teknolojiler Yüksek Lisans programı için Aralık 2011 de başvuru yapılmış ve Yüksek Öğretim Kurumu nun 18 Ocak 2011 tarihli toplantısında onaylanmıştır.

32 Anadolu Kümeleri İşbirliği Platformunun Yürütme Kurulu Toplantısı (29 Ocak 2011) Anadolu Kümeleri İşbirliği Platformunun 2. Yürütme Kurulu Toplantısı, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesinin ev sahipliğinde İzmir de gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıda ulusal Küme girişimleri kendilerini ve bu zamana kadar yaptıkları faaliyetleri ve bundan sonra gerçekleştirecekleri etkinlikler hakkında bilgi vermişlerdir. Bu toplantıda İNOVİZ Girişimi ve faaliyetleri hakkında sunum yapılmıştır. İNOVİZ Girişimi Ege Üniversitesi Koordinasyon Ofisi Kuruluşu (31 Ocak 2011) İNOVİZ Girişimine farklı bir boyut katmak amacı ile Ege Üniversitesi Rektörlüğü EBİLTEM Binası içerisinde İNOVİZ Girişimi Koordinasyon Ofisini faaliyete geçirmiştir. Ofiste koordinasyonu sağlamak amacı ile bir tam zamanlı çalışan istihdam edilmiştir. Ofisin gerekli teknik altyapısı sağlanmış ve sektör firma ve akademisyenlere koordinasyon desteği verebilir hale gelmiştir. Ofis, çalışmalarına akademik ve sanayi veri tabanı oluşturarak başlamıştır. İki hafta süresince farklı kaynaklardan başta İzmir olmak üzere çevre illerde de İNOVİZ Konseptine uygun firma ve akademisyenlerden oluşan 2 ayrı veri tabanı oluşturmuştur. Veri tabanı sürekli güncellenerek yeni üyeler dahil edilebilecek şekilde düzenlenmiştir. Veri tabanının oluşturulmasını takiben, EBİLTEM in üyesi olduğu Avrupa İşletmeler Ağı yardımı ile sağlık ve medikal konularında EBİLTEM e gelen teknoloji, ticari ve araştırma ortaklıkları veri tabanında bulunan firma ve akademisyenlere iletilmeye başlanmıştır. İNOVİZ Girişiminin bir diğer hedefi olan sektörde üniversite-sanayi işbirliği çalışmalarına hız verilmesi amacına yönelik olarak bir form ile firmalardan üniversiteler ile birlikte bitirme projesi, yüksek lisans veya doktora niteliğinde olabilecek proje önerileri istenmiştir. Bu proje önerileri üniversite veri tabanında duyurularak, yeni iş birlikteliklerin oluşması sağlanmaya çalışılmaktadır. Rekabet Gücü ve İnovasyon için İş birlikleri Genelinde Bir Tartışma Paneli (7 Şubat 2011) TÜSİAD-Sabancı Üniversitesi Ulusal İnovasyon Girişimi tarafından 7 Şubat 2007 tarihinde İstanbul da düzenlenen Rekabet Gücü ve İnovasyon için İşbirlikleri Genelinde Bir Tartışma konulu panele İNOVİZ Girişimi davet edilmiş ve panelde İNOVİZ i tanıtan kısa bir sunum yapılmış ve İNOVİZ kitapçığı dağıtılmıştır. III. Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçileri Kongresi (20 Şubat 2011) Tıbbi Cihaz Üreticileri ve Tedarikçileri Derneğinin davetlisi olarak INOVİZ Girişimini tanıtmak ve hem ulusal paydaşlar ile tanışmak, hem de sektör firmaları ile temas etmek amacı ile Antalya da düzenlenen Kongreye katılım sağlanmıştır. Yapılan ikili temaslar ile INOVİZ Girişimi özellikle sektör firmalarına tanıtılmış, buradan edinilen firmalar veri tabanına kaydedilmiştir.

33 İNOVİZ Girişiminin İZKA Yönetim Kuruluna Tanıtım (1 Mart 2011) İNOVİZ Girişimini tanıtmak amacı ile Prof. Dr. Banu ONARAL ve Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlerinin dahil olduğu bir heyet İzmir Valisi Başkanlığı ndaki İzmir Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu na bir brifing vermiştir. İNOVİZ Girişiminin amaçları, hedefleri, yapılan ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi sunulmuş, İNOVİZ Girişiminin İzmir in geleceğini nasıl şekillendireceği konusunda bilgiler aktarılmış ve yerel yönetimin desteği talep edilmiştir. İNOVİZ Yenilikçi Gençler Toplantısı (1 Mart 2011) İzmir in farklı üniversitelerinde eğitim gören gençlerden oluşan İNOVİZ Yenilikçi Gençler grubunun ilk toplantısı yapılmıştır. Bu toplantıda Prof. Dr. Banu ONA- RAL gençlere Ar-Ge, inovasyon ve rekabette gençlerin önemi üzerine bir konuşma yapmış ve gençlerin hedefleri tartışılarak bu düzlemde de işbirlikleri harekete geçirilmeye çalışılmıştır. Yenilikçi Gençler Toplantısı ESFRI Toplantısı (4 Mart 2011) Avrupa Birliği nin büyük çaplı araştırma altyapıları ve ARGE nin uluslararası yol haritalarını, stratejilerini hazırlayan bir organizasyon olan ESFRI European Strategy Forum of Research Infrastructures Türkiye delegeliği ve Biyomedikal Başkan Yardımcılığı 2009 yılından bu yana, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Biyofizik Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Özgören tarafından yürütülmektedir. ESFRI (Biological and Medical Sciences Thematic Working Group) ESFRI BMSTWG AB toplantıları ESBAŞ ın ev sahipliğinde 4-5 Mart 2011 tarihleri arasında İzmir'de yapılmıştır. Toplantıda biyomedikal AB altyapıları ile entegrasyon için öngörüşmeler oluşmuş ve İNOVİZ girişimi ayrıntıları ile anlatılmıştır.

34 SANOFİ-AVENTİS Ege Universitesi Protokolü (21 Mart 2011) Türkiye yi üretim ve Ar-Ge merkezi olarak belirleyen Sanofi-Aventis, ülkede ilaç keşfinin yolunu açmak üzere Ege Üniversitesi ile Ar-Ge ve inovasyon projelerinde işbirliği yapmak üzere bir protokol imzalanmıştır. İmzalanan bu işbirliği protokolü ile Türkiye deki ilaç araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin çoğaltılması ve derinleştirilmesi amaçlanmaktadır. Anlaşma kapsamında Sanofi-Aventis ve Ege Üniversitesi klinik araştırma çalışmalarına ek olarak ortak bir bilim platformu kurmaya dönük pek çok bilimsel çalışmayı ortaklaşa yürütme kararı almışlardır. Sanofi-Aventis Ege Üniversitesi Protokolü ARGEFAR Klinik Araştırmalar Birimi Açılışı (7 Mayıs 2011) Ege Üniversitesi İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Uygulama ve Araştırma Merkezi Faz I Çalışmaları Kliniği sağlıkta inovasyon teması altındaki girişimlerinin önemli bir parçası olarak tamamen bağışlar ile gerçekleştirilmiş ve toplam 960m2 alanda 15 yataklı olarak tasarlanmıştır. Türkiye de ilk ve tek olan Faz 1 İlaç Araştırmaları Kliniği prototip ürün geliştirme hedefli olarak, ilaç standardizasyonu, biyoyararlanım alanlarında hizmet vermek üzere 7 Mayıs 2011'de açılmıştır. ARGEFAR Klinik Araştırmalar Birimi Açılışı

35 XXIII. Türkiye Üniversiteleri Sağlık bilimleri Enstitüsü Müdürleri Toplantısı (26-28 Nisan 2011) Lisanüstü Eğitimde İyi Uygulamalar ve Yeni Yaklaşımlar başlıklı toplantıda Bilimsel Üretim, Yenilkçilik ve Girişimcilik Paneli nde İNOVİZ Girişimi sunulmuş ve etkinlik boyunca kurulan stantta INOVİZ Girişimi hakkında bilgi verilmiş ve girişimin faaliyetleri anlatılmıştır. Haftalık olarak firmalara duyurulan teknoloji transferleri ve iş birliği teklifleri kongre katılımcıları ile paylaşılmıştır. 6. ORPHEUS Conference (27-30 Nisan 2011) Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 'nün ev sahipliğinde, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü, TÜBA, TÜBİTAK ve Türk Biyokimya Derneğinin himayelerinde düzenlenen Avrupa (Biyotıp ve Sağlık Bilimleri Alanında) Doktora Eğitimi Kongresine katılım gerçekleştirilmiş, INOVİZ girişimi kapsanda temas yapılmış ve Sağlık alanında Doktora programlarının standardizasyonu konusunda fikir alışverişinde bulunulmuştur. 6. ORPHEUS Conference Ege Üniversitesi Biyomedikal Teknolojiler Yüksek Lisans Programı Başvurusu (Nisan 2011) Ege Üniversitesi Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Enstitü lerinin önerileri ve Üniversite Senatosu nun onayı ile Biyomedikal Teknolojiler, Malzeme Mühendisliği, Mekatronik, Sinir Bilim ve Kök Hücre adlı çokdisiplinli Lisansüstü programı başvuruları hazırlanarak, Yüksek Öğretim Kurumu onayına sunulmuştur. EU-DRIVERS Üçüncü Toplantı, Riga (4-5 Mayıs 2011) EU-DRIVERS Üçüncü toplantısına EBİLTEM, ESBAŞ ve IZKA temsilcileri katılımı gerçekleştirilmiştir. Türkiye den pilot proje olarak seçilen İNOVİZ girişimi Sharing Physical Infrastructure başlıklı toplantıda detaylı bir sunumla anlatılmıştır.

36 Tıpta İnovasyon Arama Toplantısı, (26 Mayıs 2011) Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından birincisi gerçekleştirilen, toplam 60 kişinin katıldığı atrama konferansında Ar-Ge, İnovasyon ve Üniversite Sanayi İşbirliği tartışılmış ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi nin bir SWOT analizi yapılmıştır. Kurumun inovasyon açısından güçlü (Strengths) ve zayıf (Weaknesses) yönleri ile dış çevreden kaynaklanan fırsat (Opportunities) ve tehditlerinin (Threats) saptandığı etkinlikte sanayiden ve akademiden gelen katılımcılar sağlık alanında nasıl bir inovasyon stratejisi izlenmesi gerektiği hakkında fikirlerini dillendirmiş ve etkinlik sonucunda kapsamlı bir rapor hazırlanmıştır. Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu (ÜSİMP) 2011 Kongresi (2-3 Haziran 2011) Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu (ÜSİMP) tarafından düzenlenen ve bu yıl Üniversite-Sanayi İşbirliğinde Beklentiler, Sorunlar, Ulusal Modeller teması ile organize edilen 4. Ulusal Kongre, üniversite sanayi işbirliğinin önemini geleneksel bir etkinlikle devam ettirme amacıyla gerçekleştirilmiştir. Ege Üniversitesi Bilim - Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) ile Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) nın işbirliği ile 2-3 Haziran 2011 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi nde düzenlenen olan etkinlik, Türkiye nin tüm üniversitelerinden akademisyenleri, sanayicileri/ iş adamları ve ülkemizin kalkınma alanında çalışan beyinlerini bir araya getirmiştir. Kongre boyunca kurulan stantta İNOVİZ Girişimi hakkında bilgi verilmiş ve girişimin faaliyetleri anlatılmıştır. Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu (ÜSİMP) 2011

37 SONUÇ İNOVİZ-Sağlık için İzmir Platformu doğuşundan 2 yıl sonra, İzmir de farklı kurum, kuruluş ve platformlarca benimsenmiş, belirli oranda bir görünürlük sağlamıştır. Girişimin bundan sonra daha yaygın kabul ve tanınırlık sağlaması için bir tüzel kişiliğe kavuşturulması, kamu kurum ve kuruluşları ile daha üst düzeylerde temaslar kurularak finansal kaynak yaratılması zorunludur. İzmir üst yönetiminin alttan gelen bu sivil insiyatifi benimsemesi sonucu yaratılacak sinerji ile İzmir, üretimden teknolojiye, bilimden hizmete, her yönü ile sağlık alanında bir uluslararası Marka haline gelebilecektir.

38 Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) Bornova, İZMİR Tel : Faks : Web :

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Prof. Dr. Candeğer YILMAZ,... Ege Üniversitesi Rektörü EGE MODELİ 1994 den bu yana faaliyetini sürdürmektedir. Üniversitemiz: Ar-Ge ve Sanayi ilişkilerini

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

2009-2013 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI İLERİ TEKNOLOJİYE DAYALI SANAYİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 10 TEMMUZ 2009 SONUÇ RAPORU

2009-2013 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI İLERİ TEKNOLOJİYE DAYALI SANAYİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 10 TEMMUZ 2009 SONUÇ RAPORU 009-0 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI İLERİ TEKNOLOJİYE DAYALI SANAYİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 0 TEMMUZ 009 SONUÇ RAPORU İzmir Kalkınma Ajansı Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi İzmir Kalkınma Ajansı

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

Araştırma Merkezlerinin Mevcut Durumu. Politika ve Uygulamalardaki Gelişmeler

Araştırma Merkezlerinin Mevcut Durumu. Politika ve Uygulamalardaki Gelişmeler Araştırma Merkezlerinin Mevcut Durumu Politika ve Uygulamalardaki Gelişmeler Devlet Planlama Teşkilatı Bilim ve Teknoloji Sektörü 12 Ağustos 2010 Sabah Oturumu Araştırma Merkezlerine Đlişkin Genel Bilgilendirme

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ... Semih ERDEN EGE MODELİ 1994 den bu yana faaliyetini sürdürmektedir. Üniversitemiz: Ar-Ge ve Sanayi ilişkilerini Türkiye için tamamen özgün bir yapısı

Detaylı

Her şey bağlamında anlam kazanır...

Her şey bağlamında anlam kazanır... ODTÜ Teknokent Ve Avrupa İşletmeler Ağı USİMP KONGRESİ-2012 Her şey bağlamında anlam kazanır... ODTU TEKNOKENT Kümeleşme, Platformlar, sinerji Uygulama-Odaklı Araştırma Üniversite Sanayi İşbirliği Ürün

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2012 ADANA SAĞLIK TURĠZMĠ DERNEĞĠ ġubat AYI FAALĠYET RAPORU 1. Sektörel Brifingler, GerçekleĢtirilen Toplantılar ve Bilgilendirmeler Göreve yeni gelmiş olan Çukurova

Detaylı

Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi

Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi http://lifesci.boun.edu.tr Rana Sanyal rana.sanyal@boun.edu.tr Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri

Detaylı

EK 10. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFERİ POLİTİKA BELGESİ

EK 10. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFERİ POLİTİKA BELGESİ 1601 TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI Teknoloji Transfer Ofislerine Yönelik Hazırlık, Başlangıç ve Kapasite Artırımı Sağlanması ve Uygulanması

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Koordinatörlüğümüzün Amacı, Üniversite birimleri ile özel sektör, sanayi ve sivil toplum kuruluşları arasında; İşbirliği stratejileri ve politikaları belirlemek, belirlenen ihtiyaçlara

Detaylı

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara SUNUM İÇERİĞİ 1. İstanbul Sanayi Odası nın Sanayi Üniversite İşbirliğine Bakışı ve Bu Kapsamdaki Rolü 2. Sanayi- Üniversite

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI. ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO

ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI. ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO Gazi TTO nun Amacı Gazi Üniversitesi bünyesindeki bilimsel ve teknolojik bilginin toplumsal faydaya ve ekonomik değere dönüşümünü ve

Detaylı

AR-GE POLİTİKALARI VE ARAŞTIRMA ALTYAPI DESTEKLERİ. Özgür Kadir ÖZER

AR-GE POLİTİKALARI VE ARAŞTIRMA ALTYAPI DESTEKLERİ. Özgür Kadir ÖZER AR-GE POLİTİKALARI VE ARAŞTIRMA ALTYAPI DESTEKLERİ Özgür Kadir ÖZER 11 Onuncu Kalkınma Planında bilim, teknoloji ve yenilik Araştırma altyapı yatırımları 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİ İŞ KÜMESİ

KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİ İŞ KÜMESİ KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİ İŞ KÜMESİ Ekim 2013 KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİ İŞ KÜMESİ Ekim 2013 E-mail:cluster@konyacluster.com Konya Kümelenme Merkezi Konya da kümelenme faaliyetleri 2006-2007 yılında Konya

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 26.12.2016 SENATO 2016/12-II Amaç BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesinin stratejik

Detaylı

TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği

TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği Destek Sistemimizde Ticarileşme Boyutu Yetersiz %98 nin temel araştırmaya aktarıyoruz; % 2 transfere aktarıyoruz 7,5 Milyar TL (%98) * 131 milyon TL (%2)

Detaylı

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ KURULUŞ 2 Temmuz 2010 tarihinde Devlet Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ ve Mardin Valisi Sayın Hasan DURUER tarafından resmi açılışı gerçekleştirilmiştir. Mardin

Detaylı

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 14 HAZİRAN 2013 ÖNSÖZ Üniversitemiz Rektörlüğü olarak ilkini 14 Mayıs 2011 de Kongre ve Kültür Merkezinde, ikincisini 22 Mayıs 2012 de Burhaniye

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ EBİLTEM-TTO...

EGE ÜNİVERSİTESİ EBİLTEM-TTO... EGE ÜNİVERSİTESİ EBİLTEM-TTO... 26 Temmuz 2013 EGE ÜNİVERSİTESİ Tüm gelenekleri, zenginlikleri ve kısıtları ile 58 yıllık bir Devlet Üniversitesi 4. Üniversite 55 bin öğrenci, 3000 öğretim elemanı ile

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OFFSET (SİP) UYGULAMALARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OFFSET (SİP) UYGULAMALARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OFFSET (SİP) UYGULAMALARI 02.04.2015 1 OFFSET E İLİŞKİN YASAL DÜZENLEMELER 663 sayılı KHK nın 13. ve 50. maddeleri, 6518 sayılı Kanunun 45. ve 52. Maddelerine istinaden Bilim, Sanayi

Detaylı

Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs Mart 2017, Ankara

Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs Mart 2017, Ankara Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs 17 7 Mart 17, Ankara İÇERİK Ankara Kalkınma Ajansı Onuncu Kalkınma Planı Bölge Planı 11-13 Bölge Planı 14-23 Ankara Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlık

Detaylı

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay)

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay) KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ Faaliyet 3.1. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM 3.1.1. Alt Faaliyetler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sorumlu Uygulama İnsan Kaynakları ve Kurumsallaşmaya İlişkin Faaliyetler Uzman

Detaylı

TUCRIN (Türkiye Klinik Araştırma Altyapıları Ağı)

TUCRIN (Türkiye Klinik Araştırma Altyapıları Ağı) TUCRIN (Türkiye Klinik Araştırma Altyapıları Ağı) 1 Tarihçe Kuruluş: Avrupa Birliği 6. Çerçeve Programı Avrupa Klinik Araştırma Altyapıları Ağı (ECRIN) 2004 7. Çerçeve Programı ile büyüme (2012-2015) Amaç:

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma ve geliştirme

Detaylı

18 Ekim 2012 AKDENİZ AVRUPASI NDA TEKNOLOJİ TRANSFERİ ÇALIŞTAYI

18 Ekim 2012 AKDENİZ AVRUPASI NDA TEKNOLOJİ TRANSFERİ ÇALIŞTAYI 18 Ekim 2012 AKDENİZ AVRUPASI NDA TEKNOLOJİ TRANSFERİ ÇALIŞTAYI ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ MERKEZLERİ ZİRVESİ 27 Nisan 2012 tarihinde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği ile işbirliği içinde Ankara

Detaylı

AB 7.Çerçeve Programı Bilgi Bölgeleri Alanı. Selda Ulutaş Araştırma Potansiyeli ve Bilgi Bölgeleri Ulusal İrtibat Noktası

AB 7.Çerçeve Programı Bilgi Bölgeleri Alanı. Selda Ulutaş Araştırma Potansiyeli ve Bilgi Bölgeleri Ulusal İrtibat Noktası AB 7.Çerçeve Programı Bilgi Bölgeleri Alanı Selda Ulutaş Araştırma Potansiyeli ve Bilgi Bölgeleri Ulusal İrtibat Noktası Kapsam AB Bölgesel Politikası ve Araştırma Politikası Etkileşimi Araştırma Politikası

Detaylı

Sanayi Üniversite Đşbirliği Süreçlerinde Ekosistem Yönetimi Sanayi Üniversite Đşbirliği Faaliyetleri

Sanayi Üniversite Đşbirliği Süreçlerinde Ekosistem Yönetimi Sanayi Üniversite Đşbirliği Faaliyetleri ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ MERKEZLERİ PLATFORMU ÜSİMP 5. ULUSAL KONGRESİ SABANCI ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL 21-2222 HAZİRAN 2012 ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ SÜREÇLERİNDE EKOSİSTEM YÖNETİMİNİN ROLÜ METE MELEKSOY

Detaylı

Üniversite-Sanayi İşbirliği: Politika Kararları ve Uygulamalar. Yasemin ASLAN BTYP Daire Başkanı

Üniversite-Sanayi İşbirliği: Politika Kararları ve Uygulamalar. Yasemin ASLAN BTYP Daire Başkanı Üniversite-Sanayi İşbirliği: Politika Kararları ve Uygulamalar Yasemin ASLAN BTYP Daire Başkanı 8. ÜSİMP ULUSAL KONGRESİ 10 Haziran 2015 Ulusal Yenilik ve Girişimcilik Ekosistemi Üniversite-Sanayi İşbirliğinin

Detaylı

YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI

YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI Övgü PINAR-Nurel KILIÇ Yapı fuarları; mal ve hizmet üreten kuruluşlar ile yine bu sektörde çalışan yöneticiler, mimarlar, mühendisler,

Detaylı

İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI

İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI 2023 e 10 Kala Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Bölgesel Toplantısı nda konuya yönelik düşüncelerimi ifade etmeden önce sizleri, şahsım ve İstanbul

Detaylı

NİZİP TİCARET BORSASI STRATEJİK HEDEFLER ve GERÇEKLEŞME DURUMLARI TABLOSU 2015

NİZİP TİCARET BORSASI STRATEJİK HEDEFLER ve GERÇEKLEŞME DURUMLARI TABLOSU 2015 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 STRATEJİK AMAÇ 1 STRATEJİK Stratejik plandaki hedeflere yenilerini ekleyerek İş Planları ile takibini sağlamak TSE ISO EN 9001 Kalite Yönetim Sistemi nin Gerektirdiği Standartları

Detaylı

AR-GE POLİTİKALARI ve ARAŞTIRMA ALTYAPILARI

AR-GE POLİTİKALARI ve ARAŞTIRMA ALTYAPILARI AR-GE POLİTİKALARI ve ARAŞTIRMA ALTYAPILARI Özgür Kadir ÖZER Planlama Uzmanı AR-GE, YENĠLĠK VE TEKNOLOJĠ POLĠTĠKALARI FORUMU, 27 OCAK 2011, ANKARA Sunum Akışı Ar-Ge ve Yenilik Sistemindeki Gelişmeler Kamu

Detaylı

KONYADA YÜKSEKÖĞRENİM

KONYADA YÜKSEKÖĞRENİM KONYADA YÜKSEKÖĞRENİM Yüz ölçümü olarak Türkiye nin en büyük ili olan Konya, doğal ve tarihi güzellikleri, ekonomik ve sosyo-kültürel yapısı tarihten gelen köklü geçmişi ile büyümesini sağlıklı bir şekilde

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE VE TEKNOLOJİ OFİSİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE VE TEKNOLOJİ OFİSİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE VE TEKNOLOJİ OFİSİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bu Yönerge Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne

Detaylı

Mühendislik Fakültelerinde Araştırma Süreçlerinin Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkıları

Mühendislik Fakültelerinde Araştırma Süreçlerinin Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkıları Mühendislik Fakültelerinde Araştırma Süreçlerinin Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkıları Mühendislik Fakültelerinin Araştırma ve Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkılarının Değerlendirilmesi Paneli

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek

Detaylı

Üniversite ile Sanayi Arasındaki Köprüler: Teknoloji Transfer Arayüzleri. Mahmut Kiper TTGV, Başuzman

Üniversite ile Sanayi Arasındaki Köprüler: Teknoloji Transfer Arayüzleri. Mahmut Kiper TTGV, Başuzman Üniversite ile Sanayi Arasındaki Köprüler: Teknoloji Transfer Arayüzleri Mahmut Kiper TTGV, Başuzman Misyonlar: Üniversite: bilimsel ilerlemenin temel üreticileri Sanayi : yeni teknolojilerin ve buna bağlı

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİM VE DESTEK OFİSİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİM VE DESTEK OFİSİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİM VE DESTEK OFİSİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bu Yönerge Bartın Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

Türk Sanayii için Ufuk 2020. Prof. Dr. Mehmet ÇELİK TÜBİTAK Başkan V.

Türk Sanayii için Ufuk 2020. Prof. Dr. Mehmet ÇELİK TÜBİTAK Başkan V. Türk Sanayii için Ufuk 2020 Prof. Dr. Mehmet ÇELİK TÜBİTAK Başkan V. 6 Mayıs 2015 2023 Yılı Ulusal Hedeflerimiz Ar-Ge Harcamaları / GSYİH Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri Özel Sektör Ar-Ge Harcamaları

Detaylı

ARGE DESTEKLERİ Betül ASAN Pamukkale Üniversitesi Üniversite Sanayi İşbirliği Koordinatörlüğü

ARGE DESTEKLERİ Betül ASAN Pamukkale Üniversitesi Üniversite Sanayi İşbirliği Koordinatörlüğü ARGE DESTEKLERİ Betül ASAN Pamukkale Üniversitesi Üniversite Sanayi İşbirliği Koordinatörlüğü 28 Aralık 2009 DENİZLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KÜRESEL REKABETİN YOLU AR-GE Bilgi toplumunun yolu özel sektörün

Detaylı

TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği. Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK TÜBİTAK Başkanı

TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği. Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK TÜBİTAK Başkanı TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK TÜBİTAK Başkanı Desteklerdeki Ticarileştirme Oranı Arttı 2010 yılından itibaren Ar-Ge desteklerindeki ticarileştirme oranı % 2

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Üsküdar Üniversitesinde üretilen bilgi ve teknolojinin uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilmesine,

Detaylı

ARTEV ENTELEKTÜEL VARLIK YÖNETİMİ İSTANBUL SANAYİ ODASI SUNUMU 30 MART 2012

ARTEV ENTELEKTÜEL VARLIK YÖNETİMİ İSTANBUL SANAYİ ODASI SUNUMU 30 MART 2012 ARTEV ENTELEKTÜEL VARLIK YÖNETİMİ İSTANBUL SANAYİ ODASI SUNUMU 30 MART 2012 İçerik Entelektüel Varlık Yönetimi Avrupa İnovasyon Değerlemesi İstanbul Sanayi Odası - Genel Bilgiler Avrupa İşletmeler Ağı

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Bilser Dönmez YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 103 YILLIK DENEYİM 30.000+ ÖĞRENCİ 24.000 Lisans 5.600 Y.Lisans 1.600 Doktora Öğrencisi 1.700+ AKADEMİSYEN 10

Detaylı

MERSİN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ KURUM VE İŞLETİCİ TİC. A.Ş.

MERSİN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ KURUM VE İŞLETİCİ TİC. A.Ş. MERSİN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ KURUM VE İŞLETİCİ TİC. A.Ş. PROJE ADI: PROJE KODU: AVRUPA DA İŞ BAŞINDA EĞİTİM MODELLERİ VE EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ PROJESİ 2014-1-TR01-KA200-013401 KOORDİNATÖR KURUM:

Detaylı

EKOLOJİK TARIM ORGANİZASYONU DERNEĞİ. ATİLA ERTEM Yönetim Kurulu Başkanı

EKOLOJİK TARIM ORGANİZASYONU DERNEĞİ. ATİLA ERTEM Yönetim Kurulu Başkanı EKOLOJİK TARIM ORGANİZASYONU DERNEĞİ ATİLA ERTEM Yönetim Kurulu Başkanı ETO, ülkemizde ekolojik tarımın hızlı ve sağlıklı gelişimini sağlamak amacıyla üretici, tüketici, işleyici, tüccar, kontrolör, araştırıcı

Detaylı

Tahir BÜYÜKHELVACIGİL Yönetim Kurulu Başkanı

Tahir BÜYÜKHELVACIGİL Yönetim Kurulu Başkanı Tahir BÜYÜKHELVACIGİL Yönetim Kurulu Başkanı Kısaca Konya Sanayisi Konya, tarımın yanı sıra, sanayicilik kültürü nün oluştuğu, Türkiye nin toplam sanayi üretiminin yüzde 4 ünü gerçekleştiren, İhracatının

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU içerik Bölgesel Kalkınma Ajanslarına Genel Bakış Düzey 2 Bölgeleri ve Kalkınma Ajansları Güney Ege Kalkınma Ajansı Yatırım Destekleme Süreci Ajansın Gelecek

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Programın Amacı ve Kapsamı-1 2 Tıbbi tedavinin alınması, termal kaynakların kullanılması,

Detaylı

Kuruluş Amacı. 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı

Kuruluş Amacı. 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Kuruluş Amacı Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek, Türk sanayisinin araştırma-teknoloji

Detaylı

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI 25.07.2016 2016 Temmuz Ayı Faaliyet Raporu 25 Haziran 22 Temmuz 2016 Tarihleri Arasında Odamızda Gerçekleştirilen Faaliyetler Ülkemizin birliğine ve demokrasisine karşı

Detaylı

TÜRKİYE NİN ÜSİ ODAKLI SÜREÇLERİ 2011-2014 (23.BTYK - 27.BTYK) 2014 ve Sonrası (27. BTYK - )

TÜRKİYE NİN ÜSİ ODAKLI SÜREÇLERİ 2011-2014 (23.BTYK - 27.BTYK) 2014 ve Sonrası (27. BTYK - ) TÜRKİYE NİN ÜSİ ODAKLI SÜREÇLERİ 2011 öncesi ( - 23. BTYK) 2011-2014 (23.BTYK - 27.BTYK) 2014 ve Sonrası (27. BTYK - ) ANA HEDEF 2023 YILINDA DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİNDEN BİRİSİ OLMAK!!! 500 Milyar

Detaylı

2012 yılı sağlık harcamaları 76 milyar TL olup, GSYİH nin %5,4 üdür

2012 yılı sağlık harcamaları 76 milyar TL olup, GSYİH nin %5,4 üdür Sağlık Sektörü Ulusal Ekonomimiz Açısından Kritik Sağlık Harcaması/GSYİH 2012 yılı sağlık harcamaları 76 milyar TL olup, GSYİH nin %5,4 üdür 10 % 9 8 7 6 5,4 5,3 5,4 5,4 5,8 6,0 6,1 6,1 5,6 5,3 5,4 5 4

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ Mustafa NALÇACIOĞLU Eylül 2012 KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ I. ARAŞTIRMACI İNSAN GÜCÜ YETİŞTİRME PROGRAMLARI II. ARAŞTIRMA ALTYAPI PROJELERİ

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ PROJE GELİŞTİRME ve KOORDİNASYONU BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönerge de; öz bütçeden bağımsız, ulusal ve uluslararası

Detaylı

ÜSİMP ULUSAL PATENT FUARI 17

ÜSİMP ULUSAL PATENT FUARI 17 ÜSİMP ULUSAL PATENT FUARI 17 ÜNİVERSİTELERİN PATENTLERİ AR-GE MERKEZLERİ İLE BULUŞUYOR 6-7 KASIM 2017 Harbiye Askeri Müzesi, İstanbul B2B GÖRÜŞMELER TTO TANITIMLARI KONFERANS VE PANELLER AR-GE MERKEZLERİ

Detaylı

Avrupa Birliği Desteklerine Yönelik Süreçlerin Yönetimi

Avrupa Birliği Desteklerine Yönelik Süreçlerin Yönetimi II. AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ZİRVESİ Avrupa Birliği Desteklerine Yönelik Süreçlerin Yönetimi HEKSAGON MUHENDİSLİK ve TASARIM A.Ş. ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ DESTEKLİ YENİLİK MODELİ SUNUM

Detaylı

Yeni üretim hattı ile kapasite artısı aylık ve yıllık ciromuzda en az %20'lik artış sağlanmıştır.

Yeni üretim hattı ile kapasite artısı aylık ve yıllık ciromuzda en az %20'lik artış sağlanmıştır. TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla çalışmalarını

Detaylı

KONYA TEKNOKENT SELÇUK ÜNİVERİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ

KONYA TEKNOKENT SELÇUK ÜNİVERİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ KONYA TEKNOKENT SELÇUK ÜNİVERİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ PROJE VE İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ 2006 yılında kurulmuş olan PİGEM; teknoloji transferi, girişimciliği destekleme ve inovasyona yönelik diğer

Detaylı

ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ MERKEZLERİ PLATFORMU

ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ MERKEZLERİ PLATFORMU 1 ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ MERKEZLERİ PLATFORMU ÜSİMP ÜSİMP (Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu), üniversitelerde üretilen yeni teknolojilerin topluma aktarılmasını teşvik etmek ve sanayi

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK 2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK GÜNDEM 1 2 3 4 5 Açılış ve Yoklama 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi ve Kurul

Detaylı

Türkiye deki ilk kampüs üniversitesi Her yıl Üniversite Giriş Sınavları'nagiren en yüksek puanlı 1000öğrencinin 1/3'ünden fazlası ODTÜ'yü tercih

Türkiye deki ilk kampüs üniversitesi Her yıl Üniversite Giriş Sınavları'nagiren en yüksek puanlı 1000öğrencinin 1/3'ünden fazlası ODTÜ'yü tercih Türkiye deki ilk kampüs üniversitesi Her yıl Üniversite Giriş Sınavları'nagiren en yüksek puanlı 1000öğrencinin 1/3'ünden fazlası ODTÜ'yü tercih etmektedir. Talep çok yüksek olduğundan, pek çok bölüm,

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 8. Toplantısı Yeni Kararlar İÇİNDEKİLER. Yeni Kararlar.. Üniversitelerin Ar-Ge Stratejilerinin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Yapılması [05/0].. Doktora Derecesine

Detaylı

Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Sertifikalı AB Uzmanlığı Eğitim Programı Dr. Derya ÇAĞLAR

Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Sertifikalı AB Uzmanlığı Eğitim Programı Dr. Derya ÇAĞLAR Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Sertifikalı AB Uzmanlığı Eğitim Programı Dr. Derya ÇAĞLAR 12 Haziran 2013 12.06.2013 www.ankaraka.org.tr 2 KALKINMA AJANSLARI Bölgesel kalkınmanın

Detaylı

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI KKTC GENEL VE EKONOMİK BİLGİLER 2 KKTC Genel ve Ekonomik Bilgiler Nüfus (2014); 313.626 Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (2015); 10,2

Detaylı

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI www.sanayi.gov.tr 1 Bakanlığımız özellikle son 7 yıllık süreçte, Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin desteklenmesi,

Detaylı

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 3 Ağustos 2011 ANKARA Gündem 2011 Teklif Çağrısı Kapsamı Mali Destek Programları

Detaylı

Sunum İçeriği TÜBİTAK

Sunum İçeriği TÜBİTAK Sunum İçeriği 2 TEYDEB KURULUŞ AMACI Teknoloji veyenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB); ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek

Detaylı

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ - 2016 T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı, Tunceli Üniversitesinde

Detaylı

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2017 2022 STRATEJİK PLANI Amaç 1. Çağdaş Eğitim Öğretim Faaliyetlerinin Sürekli İyileştirilmesi Hedef 1.1. Küresel Sanat, Bilim ve Dünyasında Yeni Yüzyılın Gereksinmelerini Karşılamaya

Detaylı

16 Üniversite ile 50 ye yakın proje

16 Üniversite ile 50 ye yakın proje FAALİYETLER VE YANSIMALARI ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ FAALİYETLER VE YANSIMALARI ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ 16 Üniversite ile 50 ye yakın proje FAALİYETLER VE YANSIMALARI ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ

Detaylı

2015 Mart 2016 Mart deuder.org.tr 1

2015 Mart 2016 Mart deuder.org.tr 1 2015 Mart 2016 Mart 1 Üniversitesine DEĞER katan Mezun Mezunlarına DEĞER veren Üniversite Dokuz Eylül e Değer Dokuz Eylüllü ye Değer 2 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 20 Temmuz 1982 tarihinde kuruldu. 34 Yaşındayız

Detaylı

KONYA TEKNOKENT-SELÇUK TTO

KONYA TEKNOKENT-SELÇUK TTO KONYA TEKNOKENT-SELÇUK TTO (1513 TTO Başvuru Deneyimleri Paylaşımı Çalıştayı- Ankara Sanayi Odası-26 Temmuz 2013) PROF. DR BAYRAM SADE YÖNETİM KURULU BAŞKANI SELÇUK TTO (2006) ; Teknoloji transferi, girişimciliği

Detaylı

Uluslararası 15. MÜSİAD Fuarı ve 18. IBF Kongresi Lansmanı 03.06.2014. Yazın başlangıcını hissetmeye başladığımız Haziran ayının bu ilk

Uluslararası 15. MÜSİAD Fuarı ve 18. IBF Kongresi Lansmanı 03.06.2014. Yazın başlangıcını hissetmeye başladığımız Haziran ayının bu ilk Uluslararası 15. MÜSİAD Fuarı ve 18. IBF Kongresi Lansmanı Değerli Basın Mensupları, 03.06.2014 Yazın başlangıcını hissetmeye başladığımız Haziran ayının bu ilk günlerinde, size, Türk insanının aklından,

Detaylı

BVKAE www.bornovavet.gov.tr

BVKAE www.bornovavet.gov.tr Bilgi ekonomilerinin giderek etkin olduğ olduğu günümüzde AB 7 Yenilikç ç ilik Yenilik Indeksi Indeksi ne göre ülkemiz.8 ile en sonda... Yenilik Gö Göstergeleri - Bilgi Ü retilmesi - 8 Inovasyon ve Giriş

Detaylı

TTGV ÇEVRE PROJE FAALİYETLERİ VE İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ

TTGV ÇEVRE PROJE FAALİYETLERİ VE İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ TTGV ÇEVRE PROJE FAALİYETLERİ VE İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ ÇİMENTO SEKTÖRÜ ÇEVRE GRUBU MESLEKTAŞLAR TOPLANTISI Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı 12 Ekim 2012 Türkiye Çimento

Detaylı

KAYSERİ ŞEKER AR-GE MERKEZİ ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİ MODELİ

KAYSERİ ŞEKER AR-GE MERKEZİ ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİ MODELİ II. AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ZİRVESİ KAMU-ÜNİVERSİTE -SANAYİ İŞBİRLİĞİ KAYSERİ ŞEKER AR-GE MERKEZİ KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş. AR-GE MERKEZİ SUNUM PLANI 1. UYGULAMANIN KISA AÇIKLAMASI 2.

Detaylı

Projeler. 10.1.Yenilikçilik Aktarım Merkezi IRC Anatolia Projesi. Ankara Sanayi Odası. 2008 Yılı Faaliyet Raporu

Projeler. 10.1.Yenilikçilik Aktarım Merkezi IRC Anatolia Projesi. Ankara Sanayi Odası. 2008 Yılı Faaliyet Raporu 10 Projeler 10.1.Yenilikçilik Aktarım Merkezi IRC Anatolia Projesi Odamız, ODTÜ-Teknokent ve KOSGEB işbirliğinde yürütülen ve Avrupa Birliği nin 6. Çerçeve Programının ilgili başlığı (Specific Support

Detaylı

BSTB: Kümelenme Destek Programı

BSTB: Kümelenme Destek Programı BSTB: Kümelenme Destek Programı ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞE GİDEN YOLDA KÜMELENME: ADANA-SAĞLIK TURİZMİ KÜMELENME TOPLANTISI 11/12/2012 1 Küme ne değildir? Net bir tanım yapmak mümkündür ancak bu yönde

Detaylı

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) (01 OCAK 2012 31 ARALIK 2012) 1 1. Takvimi Şekil 1: Kurumsal Gelişim, Yönetim, İletişim ve Tanıtım Gantt Şeması Başlık KURUMSAL GELİŞİM,

Detaylı

TÜBİTAK. 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB)

TÜBİTAK. 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) Ahmet Rıza Balım Teknoloji Transfer Mekanizmaları Destekleme Grubu ahmet.balim@tubitak.gov.tr

Detaylı

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER KALKINMA AJANSLARI

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

BİLİM KURULLARI İLE ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ ÇEŞİTLENDİRİLEREK SÜRDÜRÜLEBİLİR HALE GETİRİLMESİ

BİLİM KURULLARI İLE ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ ÇEŞİTLENDİRİLEREK SÜRDÜRÜLEBİLİR HALE GETİRİLMESİ II. AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ZİRVESİ KAMU-ÜNİVERSİTE -SANAYİ İŞBİRLİĞİ BİLİM KURULLARI İLE ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ ÇEŞİTLENDİRİLEREK SÜRDÜRÜLEBİLİR HALE GETİRİLMESİ VOLKAN İTFAİYE ARAÇLARI

Detaylı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ VİZYONUMUZ Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını

Detaylı

Hoşgeldiniz. Yön.Krl.Bşk. Dr.Ahmet Aydemir 7 Aralık 2012

Hoşgeldiniz. Yön.Krl.Bşk. Dr.Ahmet Aydemir 7 Aralık 2012 Hoşgeldiniz Yön.Krl.Bşk. Dr.Ahmet Aydemir 7 Aralık 2012 Tarihçe Samsun Sağlık sektöründe 40 yıllık bir üretim tecrübesine sahiptir. Özellikle silah yapım ustalarının cerrahi alet üretimine yönlendirilmesiyle

Detaylı

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı ve kapsamı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Uluslar arası İlişkiler Koordinatörlüğünün

Detaylı

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Öğrenci Odaklı Üniversite Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi ve FATÜBAT tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Öğrenci Kongresi ni onurlandırmanızı diler, saygılar sunarım. Prof. Dr. M. Ramazan YİĞİTOĞLU

Detaylı