İNOVİZ Tanıtım Kitapçığı II. BASKI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İNOVİZ Tanıtım Kitapçığı II. BASKI"

Transkript

1 HAZİRAN 2011

2

3 İNOVİZ Tanıtım Kitapçığı II. BASKI

4

5 ÖNSÖZ Ege'nin incisi, binlerce yıllık kültür birikimine sahip İzmir'in, Ülkemiz ve dünyada seçkin yerini alabilmesi, tüm gücünü zengin doğal ve beşeri kaynaklarını bilimsel yöntemlerle belirlenen öncelikli alanlara yoğunlaştırmasına ve çalışmalarına bilim, teknoloji, Ar-Ge ve inovasyon ile süreklilik kazandırmasına bağlıdır. İzmir, sağlık sektöründe tarihin derinliklerine dayanan güçlü ve iyi bilinen özelliklere sahiptir. Nitekim, MÖ 4.yy da faaliyete geçen, tıp ve eczacılığın simgesi yılanlı sutünun yer aldığı Pergamon Asklepion'u Bergama'dan insanlığa önemli katkılarda bulunulan bir sağlık merkezi konumunda olmuştur. Hekimlerin imparotoru ünvanını alan, 83 tür ilaç geliştiren, 500'den fazla eseri olan, İzmir ve İskenderiye'de tıp ve cerrahi öğrenimi gören Bergama'lı Hekim Galenos, hastalarını Pergamon Asklepionu olarak bilinen dünyanın ilk büyük hastanesinde tedavi etmiş, yörenin ünü tüm dünyaya yayılmıştır. Bu örnekler, Bölgemiz zenginliklerinin insanoğlunun gelişimine yön vererek bilim insanlarının yetişmesine ve bilimin gelişmesine katkıda bulunduğunun göstergeleridir. Ülkemiz ve Bölgemizin tüm değerlerine sahip çıkarak, koruyarak ve geliştirerek geleceğin şekillendirilmesinde söz sahibi olunması, gelecek nesillere karşı sorumluluğumuz olduğu gibi, öncelikli hedeflerimizden biri de olmalıdır. Ege Üniversitesi olarak, İzmir ve Ege Bölgesi nin geçmişten günümüze zenginlikleri, toplumsal gelişim ve bilime sunduğu katkılarla ön plana çıkan sağlık alanında İzmir'in Üniversiteleri, firmaları ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte Sağlık İçin İzmir, Gelecek İçin İnovasyon-İNOVİZ sloganı ile Ege Bölgesi nde yeni bir girişime öncülük etmiş bulunuyoruz. İNOVİZ Girişimi, Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Ege Serbest Bölgesi A.Ş. ve Türk Amerikan Bilim İnsanları ve Akademisyenleri (TASSA) işbirliğinde 2009 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürmektedir. Ülkemiz açısından hem Üniversite-Sanayi hem de kurumlar arası işbirliklerine güzel bir örnek olan İNOVİZ in amacı; bölgemizde sağlık alanında üniversite ile sanayi arasında etkin ve sürdürülebilir işbirliği sağlayarak, uluslararası firmalar ile yerli firmalar arasında proje odaklı işbirlikleri oluşturmak, bölgemizi sağlık sektörüne yön veren, sektörün kalbinin attığı etkin ve iyi tanınan bir üs haline getirmektir. Bu kitapçık, İNOVİZ girişiminin faaliyetlerine başladığı tarihten günümüze değin gerçekleştirilen çalışmaların kısa özetini sunmaktadır. İNOVİZ girişiminin hızla gelişerek kurumsal bir yapıya kavuşması bölgemizin sağlık alanında bir cazibe merkezi haline gelmesi ile İzmir'in sağlık alanında marka kent olması yönündeki katkılarımız sürecektir. Prof.Dr.Candeğer YILMAZ Rektör

6

7 İNOVİZ - SAĞLIK İÇİN İZMİR Bilgi toplumunun sanayi toplumundan, özellikle üretim ve teknoloji yönünden en büyük farkı mümkün olduğunca disiplinlerarası ortak çalışmayı ve birlikte hareket etmeyi temel felsefe olarak kabul etmesidir. Bu bilincin yaygın olduğu ülkeler günümüz dünyasının hem ekonomisine hem de teknolojisine yön vermektedirler. Çünkü belirli alanlardaki işbirliği hem kıt kaynak olan zaman ve paranın rasyonel kullanılmasına imkan vermekte hem de daha başarılı sonuç ve çıktılar edinilmesini sağlamaktadır. Yapılan araştırmalarda mikro ölçekte firmaların makro ölçekte ise bölge ve ülkelerin kendi bünyelerinde ne kadar inovatif olurlarsa olsunlar, açık inovasyon ve işbirliği oluşturma yöntemlerini uygulamadıkları takdirde 10 yıl içerisinde tüm yenilikçilik özelliklerini kaybedecekleri belirtilmektedir. Özellikle bölgelerin bu yeteneklerini korumaları veya geliştirmeleri için aynı konularda çalışan sanayici ve üniversitelerin bir araya getirilerek küme oluşturulması en etkin ve zorunlu araçlardan birisidir. Küme çalışmaları özellikle Avrupa Birliği tarafından da desteklenen bir araçtır. İNOVİZ Girişiminin Amacı, İzmir Kalkınma Ajansı tarafından İzmir için geleceğin sektörü olarak seçilen sağlık sektörünün üniversite ve araştırma merkezleri ile ortak projeler oluşturmak başta olmak üzere, sektörde rekabet öncesi alanlarda işbirliği yapılarak, yeni teknolojik ürünler üreten ve böylece sağlık alanında teknolojiye yön veren bir İzmir yaratmaktır. Bu çerçeve içinde girişimin hedefleri; Uluslararası proje ortaklıkları oluşturulması, Ar-Ge destekleri temin edilmesi, Yeni teknolojilerin uluslararası pazarlarda duyurulması ve tanıtımının sağlaması, Yatırımcıların bölgeye çekilmesi. olarak özetlenebilir. Sağlık alanı, biyomedikal teknolojilerden, sağlıklı yaşam, önleyici tıp, sağlık turizmi ve e-sağlık gibi çok geniş bir yelpazede birçok alt başlık içermektedir.

8 BİYOMEDİKAL SEKTÖRÜ VE POTANSİYELİ Biyomedikal teknoloji, tanı ve tedavi amacıyla kullanılabilecek tüm madde, malzeme, aparat ve cihazların üretimi ile ilgilenen disiplinlerarası bir teknoloji dalıdır. Biyoteknoloji, Biyomühendislik, Biyomekanik, Biyomalzemeler, Biyoinformatik, Biyomedikal İşaret İşleme Elektrik / Elektronik Robotik Biyomekatronik gibi bilim dalları ile beslenir ve birçok disiplinlerarası ara kesitte gerçekleştirilen uygulamalar ile ürün ve hizmetler üretir. İlaçlar, aşılar, büyüme faktörleri, hormonlar, proteinler, oligopeptidler, oligonükleotidler gibi sağlık için kullanılan maddelerin modern biyoteknolojik yöntemlerle sentezi ve üretimi, Yapay organlar, sert ve yumuşak doku protezleri, teşhis ve tedavi amaçlı aygıtların/cihazların yapımında yaygın olarak kullanılan polimerler başta olmak üzere, metaller ve alaşımlar, özel seramikler, karbon ve bunların kompozitlerinden oluşan biyomateryallerin geliştirilmesi ve üretimi, Çoklu tanının aynı anda yapılmasına olanak veren biyoçip teknolojisi kullanılarak tanı kitleri geliştirilmesi ve üretimi bu ürün ve hizmetlere örnek olarak gösterilebilir. Biyomedikal sektör elektrik-elektronik sanayi, malzeme sektörü gibi alanlarla desteklendiği gibi, bilişim, biyoteknoloji ve nano-teknoloji gibi jenerik sektörlerle de beslenmekte ve üretim sektöründen sağlık turizmi gibi hizmet sektörlerini de içermektedir. Biyomedikal Sektör son dönemde katma değeri veya ihracatı giderek artan ve dünyadaki eğilimlerde hedef ve stratejik sektör olarak belirlenmiş bir üretim alanı olarak dikkat çekmektedir. BİYOMEDİKAL SEKTÖRÜN TÜRKİYE DEKİ DURUMU Ülkemizde bu sektörde faaliyet gösteren firma sayısında son yıllarda artış görülmekte, ancak, üretim ve ihracat yapan firma sayısının sınırlı olduğu gözlenmektedir. Sektör temsilcileri medikal sektöründe 6000 civarında firmanın faaliyette bulunduğunu ve bunlardan 2500 ün üzerindeki firmanın tedarikçi olduğunu belirtmektedir. Sektörde 450 civarında orta ve büyük ölçekli firmanın yaklaşık 100 tanesi üretici ve ihracatçı firma olup geniş bir yelpazede üretim faaliyetinde bulunmaktadır. Bu firmalarımızın ağırlıklı olarak Ankara, İzmir ve İstanbul da faaliyetlerini sürdürdükleri görülmektedir. Ancak, Anadolu da bazı şehirlerimizde de (Samsun gibi) medikal ürün kümeleri oluşmaya başlamıştır.

9 Türkiye de biyomedikal sektörünün toplam 2009 yılı ihracatı 187 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Sektörün ihracatının son yıllarda önemli artışlar gösterdiği gözlenmektedir yılında 166 milyon dolar seviyesinde olan sektörün toplam ihracatı 2009 yılında küresel krize rağmen artış göstermiştir yılında sektörün bir önceki yıla göre ihracat artışı % 2 dir. 100 ün üstünde ülkeye ihracat gerçekleştiren sektörün ihracat eğiliminin artarak devam edeceği beklenmektedir. Sektörün geneline baktığımızda önemli ihracat pazarları Almanya, Azerbaycan-Nahçıvan, Irak, ABD, İran, Fransa, İtalya, Rusya Federasyonu, KKTC, Mısır, Hollanda, Suriye, Ürdün, Cezayir, Kazakistan ve Türkmenistan olarak sıralanabilir. Biyomedikal sektör ihracatında en büyük pay medikal ve tıbbi cihazlar grubuna aittir. Almanya, Azerbaycan-Nahçıvan, Fransa, İngiltere, Danimarka, Belçika ülkelerine başta olmak üzere yapılan medikal ve tıbbi cihazlar ihracatı 2009 yılında 32 milyon doları aşmış, ancak bir önceki yıla göre % 6 azalmıştır. Sektörde ikinci önemli ihracat grubu medikal ve cerrahi aletlerdir. Bu grubun 2009 yılı ihracatı 27 milyon dolara yaklaşmış, krize rağmen % 28 düzeyinde artış göstermiştir. Almanya, Azerbaycan-Nahçıvan, Belçika, Kazakistan, Irak, İtalya önemli oranda ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkelerdir. Gazlı bez, pamuk, bandajlar medikal sektörünün en çok ihracat gerçekleştiren üçüncü ürün grubunu oluşturmaktadır. Medikal ve cerrahi aletler ihracatı 2009 yılında 24 milyon doları aşmış, ihracat artışı bir önceki yıla göre % 20 nin üstünde olmuştur. İhracat yaptığımız ülkeler olarak Almanya, Irak, Fransa, Hollanda, İngiltere, İsviçre, Bulgaristan, ABD, Azerbaycan-Nahçıvan sayılabilir. Türk biyomedikal sektöründe üretim ve ihracatı gerçekleştirilen önemli bir ürün grubu da şırınga, iğne, kateterlerin yer aldığı tek kullanımlık sarf malzemeleridir. Bu grubun ihracat eğiliminin yıllar itibariyle arttığı gözlenmektedir. Rusya Federasyonu, İtalya, Romanya, Bulgaristan, Azerbaycan-Nahçıvan, Gürcistan, Fransa, Sırbistan bu ürün grubu ihracatımızdaki önemli ülkelerdir. Dişçiliğe mahsus alet ve cihazlar ihracatında da önemli ihracat artışı gerçekleştiren sektör, 2009 yılında 19 milyon doların üstünde ihracat gerçekleştirmiş ve ihracat artışında önceki yıla göre küçük bir düşüş yaşamıştır. Bu ürün grubunda, Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, Rusya Federasyonu, İtalya, Arnavutluk ihracatın ağırlıklı olarak gerçekleştiği ülkeler olarak sıralanmaktadır. Biyomedikal sektörünün ürün gamında yapmış olduğu yenilikler ihracat rakamlarına da yansımakta ve ihraç pazarlarını çeşitlendirmektedir. Optik elementler, mikroskoplar, gözlükler, laboratuar malzemeleri, X-ışınları, oftalmik ürünler, lateks ürünler ve diğer bazı sektörlerin içerisinde yer alan ancak medikal grubuna giren çok sayıda ürünün ihracat rakamları da son yıllarda hızlı artış göstermektedir.(tablo1-2) Tablo 1: Yıllar İtibariyle Türkiye'nin Medikal İhracatı (Milyon $) - Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM)

10 Tablo 2: Alt Ürünler İtibarı ile Türkiye'nin Medikal İhracatı (Bin $) - Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) Sektör Medikal ve Tıbbi Cihazlar Medikal ve Cerrahi Aletler Gazlı bez, Pamuk, Bandajlar Şırınga, İğne ve Kateterler Dişçiliğe Mahsus Alet ve Cihazlar Optik elementler, mikroskoplar, gözlükler Laboratuar Malzemeleri Yara Kapama Ürünleri X-Ray Malzemeleri Oftalmik Aletler Lateks Tek Kullanımlık Sarf Malzemeleri Diğer TOPLAM Yüksek teknoloji sektörleri arasında yer alan dinamik niteliğe sahip Türk biyomedikal sektörünün ihracat performansı özellikle son birkaç yılda dünyaya sunulan kaliteli ürünlerle beraber sürekli artış göstermektedir. Sektörün ihracat değeri küresel ölçekte yüksek olmamasına ve sektör büyük oranda dışa bağımlı olmasına rağmen, Türk biyomedikal sektörünün vasıflı işçilik, yüksek mühendislik kalitesi ve sağlanan ürün çeşitliliği doğrultusunda yurtdışında önemli pazar paylarına ulaşacağı düşünülmektedir (İGEME Sektör Raporları - Medikal Ürünler ve Cihazlar). Sağlık tüm toplumun birincil önceliğidir. Halen ülkemizin sağlık harcamalarının büyük bir yüzdesi kamu kaynaklarından yapılmaktadır ve %90 oranında yurt dışına bağımlıdır. Kaliteli Biyomedikal üretimin ulusal olarak gerçekleştirilebilmesi ciddi bir döviz kazanımına yol açabileceği gibi, stratejik bir üretimi ulusal olarak gerçekleştirme yetkinliğini de ülkemize kazandıracaktır. Dolayısı ile Biyomedikal Sektör, katma değer yaratma potansiyeli bakımından ülkemiz verimliliği ve sanayi rekabet gücünü etkileyebilecek bir sektördür.

11 EGE BÖLGESİ NDE BİYOMEDİKAL SEKTÖRÜN DURUMU Sanayi Temsilcileri ile yapılan toplantılarda sektörün ana sıkıntıları ve gereksinimleri konularında bazı geri bildirimler alınmıştır. Bunlar arasında: Yerli üretimin teşviki için bir platform kurulması ve sektörün sorunlarının daha açıklıkla tartışılarak bir yol haritası çıkartılması, Pazar ihtiyaçları belirlenerek, üretilmesi planlanan ürünlerin öneme göre sıralanması, Sektörün alt-yapı ihtiyaçlarının belirlenerek yan sanayi ve tedarikçilerle olan koordinasyon çalışmalarının tamamlanması, Sektörün kaliteli ve güncel bilgi/becerilerle donanmış ara insan gücü yetiştirilmesine yardımcı olunması (Meslek Yüksek okullarına cihaz bağışlamasının teşvik edilmesi), Ar-Ge çalışmaları ile üretim ihtiyaçlarının koordinasyonu, Ürünü kullanan ile geliştiren ve üreten taraflar arasında aktif iletişimin harekete geçirilmesi ve canlı tutulması, Yüksek teknolojili ürünlere yönelinebilmesi için firmaların, araştırmacıların çalıştıkları konular üzerinden seçim yapabilmeleri ve uygun araştırma fikirlerini bünyelerine alabilmeleri için platformlar oluşturulması, Çalışmaların patent alımına kadar olan aşamalarında, prototip geliştirme destekleri verilmesi, Pazar payının arttırılması ve yeni pazarlara girilebilmesi, Türk malı üretime karşı farkındalık yaratılması ve kalite güvencesi verilmesi, Tıbbi cihaz ulusal bilgi bankası oluşturulması ve yerli üretimin tanınırlığının sağlanması, CE direktiflerine uygun sertifikasyon verebilecek laboratuvar kurulması, Sektörün kalite kontrol mekanizmalarının oluşturulması, Fuarlara katılımın teşvik edilmesi ile pazarlarda rekabet edilebilirliğin araştırılması, gibi konular gündeme getirilmiştir. Ege Bölgesinde ise üretici, toptancı ve perakendeci olarak toplam kayıtlı 800 civarında firma bulunmaktadır. Türk firmalarının %12 si İzmirli firmalardır. İzmir'de Sağlık Sektörü incelendiğinde: İzmir deki üç büyük Üniversite (Ege, Dokuz Eylül ve Yüksek Teknoloji) Biyomühendislik, Biyomekanik, Malzeme Bilimi gibi konuları içeren Biyomedikal Teknolojiler alanında ulusal ve uluslar arası düzlemlerde söz sahibi kuruluşlardır. Bu alandaki insan kaynakları, fiziki alt yapı ve araştırma sonuçları önemli bir zenginlik oluşturmaktadır.

12 İzmir de filizlenmekte olan Biyomedikal Teknolojiler Sanayi ve Üretim sektörü ulusal düzlemde ses getirmekte ve liderlik yapabilecek niteliktedir. Sağlık için İzmir teması yerel yönetimlerce de benimsenmiş ve desteklenmekte olan bir başlıktır. Uluslar arası tanınırlığı olan sağlık tesisleri mevcuttur. Mayıs 2009 da İzmir Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan İzmir için Yükselen Sektörler dokümanında yoğunlaşmamış ama stratejik ve yükselen sektör potansiyeli olan sektörler arasında: Araştırma ve geliştirme hizmetleri, Eczacılık ürünlerinin, tıbbi kimyasalların ve botanik ürünlerinin imalatı, Temel eczacılık ürünleri imalatı, Farmasötik preparat imalatı, İnsan sağlığı ile ilgili hizmetler, Hastane hizmetleri, Tıp ile ilgili uygulama faaliyetleri, alt başlıkları ile ön sıralarda yer almaktadır. İzmir için Yükselen Sektörler isimli yayın, bölge ekonomisinin yükselen ve güçlü sektörlerinin tespitini amaçlamakta ve ilde belirli bir düzeyin üzerinde yoğunlaşmış sektörlerin rekabet güçleriyle birlikte irdelenmesini içermektedir. Yoğunlaşma düzeyi düşük de olsa, son dönem bölgesel kalkınma politikalarının odaklandığı katma değeri ve teknoloji seviyesi yüksek sektörlerin İzmir deki durumu ve potansiyellerinin değerlendirildiği bir anket çalışmasında, Hassas ve optik aletler ile saat imalatı (Biyomedikal Teknolojiler bu gruba girmektedir) 13 üzerinden 8 puan alarak ön sıralarda yer bulmuştur. İlk olarak dikkati çeken, İzmir de, tüm dünyada katma değeri yüksek olarak kabul edilen yüksek ve orta-yüksek seviyede teknoloji kullanan sanayi sektörlerinden biri olan Biyomedikal in hemen her açıdan güçlü çıkmasıdır. Bu tespit, İzmir in ekonomik gelişmesi ve bölgesel rekabeti açısından çok önemli bir bulgudur. İzmir'deki üniversiteler ve İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde ulusal ve uluslar arası önemde araştırmalar, Ar-Ge faaliyetleri ve projelerin yürütülüyor olması, üniversitelerden mezun olan kalifiye işgücünün varlığı, ildeki üretim faaliyetlerinde katma değerin artırılması ve sektörlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından büyük önem taşımaktadır. İzmir de yükselen ve stratejik sektörlerin başında gelen Biyomedikal sektörü mevcut Ar-Ge çalışmaları, üniversite ve kalifiye işgücü olanaklarından yararlanılarak daha da geliştirilebilecek ileri teknolojiye dayalı bir yapıya sahiptir. Bu nedenle, ileri teknolojiye dayalı biyomedikal teknolojiler alanında Ar-Ge faaliyetlerinin yürütülmesi, üniversite işbirliğinin geliştirilmesi ve ilde ileri teknoloji kullanılan imalat sanayi kollarının güçlendirilmesi tüm bölgenin rekabet gücü açısından stratejik öneme sahiptir.

13 İNOVİZ GİRİŞİMİNİN DOĞUŞU VE GELİŞİMİ İNOVİZ, biyomedikal teknolojiler ve biyomühendislik konusunda belirli bir potansiyele sahip İzmir de, Biyomedikal Sektör de bir kümeleşme ve mükemmeliyet odağı yaratılması ile ilin bu sektörde liderliğinin sağlanabileceği görüşü ile başlatılmış bir girişimdir. Bölgenin biyomedikal teknolojiler konusunda lider konuma gelebilmesi için kalifiye eleman yetiştirilmesi ve bu alandaki Ar-Ge faaliyetlerinin teşviki için Türk Amerikan Bilim İnsanları ve Akademisyenleri Birliği (TASSA) nın önderliğinde, Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü akademik vizyonu, sektör temsilcilerinin desteği ve Ege Serbest Bölgesi (ESBAŞ) ın kolaylaştırıcı yaklaşımı ile 29 Haziran 2009 da bir işbirliği protokolü imzalanmıştır. İNOVİZ-Sağlık için İzmir Platformu firmalar ve araştırmacılar için yetkin bir İletişim ve İşbirliği platformu dur. Platform, gerek basında gerek akademik ve sanayi ortamlarında kayda değer bir farkındalık hareketi olması bakımından dikkat çekicidir. İNOVİZ: Teknoloji ve bilgi transferine ortam sağlamak, Eğitim ve öğretim fırsatları oluşturmak, Pazara giriş faaliyetlerine destek olmak, misyonu ile yola çıkmış bir harekettir. Vizyonu ise: sağlamaktır. İlgili alanlarda faaliyet gösteren akademik kurumlar arasında iletişim platformu oluşturmak, Sanayi ile akademi arasındaki işbirliğini arttırmak, Sosyoekonomik açıdan sektörel kümeleşmeyi tetikleyerek performansı arttırmak ve sektördeki bilgi, beceri ve yetkinliğin yoğunlaşmasını İNOVİZ Akademi ve Sanayi sektörlerine dayanan üç ayaktan oluşmaktadır: İNOVERSİTE : Ar-Ge ile Bütünleşmiş İleri Eğitim Ağı İNOVAKENT : Ar-Ge Bölgesi İNOVATEK : Bilim ve Teknoloji Parkı Sanal bir oluşum olan İNOVERSİTE kapsamında amaç bölgenin biyomedikal teknolojiler konusunda lider konuma gelebilmesi için kalifiye eleman yetiştirilmesi ve bu alandaki Ar-Ge faaliyetlerinin teşvikidir. Üç üniversitenin, YÖK'ün, TASSA nın ve belirlenen ABD Üniversitelerinin katkıları ile Biyomedikal Teknolojiler alanında uluslar arası bir Lisansüstü Derece Programı başlatılacaktır. Yüksek Lisans (M.Sc.), Doktora (Ph.D) ve Doktora sonrası (Post Doc.) derecelerinin verileceği bu program üç üniversitenin ve TASSA nın ABD de ikamet eden Türk Araştırmacı alt yapısı kullanılarak bir Üst Koordinasyon Kurulu denetiminde gerçekleştirilecektir. Eğitim-

14 öğretim etkinlikleri 29 Haziran 2009 günü imzalanan İyi Niyet Anlaşması çerçevesinde her üç üniversitenin fiziksel ve insan kaynakları alt yapısının desteği ile yürütülecektir. İNOVAKENT kapsamında ise amaç: Ulusal ve uluslar arası yeni teknolojiler ve özgün ürünlerin geliştirilmesidir. ESBAŞ ve yerli / yabancı diğer sektörel paydaşlar desteği ile oluşturulacak bir Ar-Ge Merkezi nde Üniversiteler tarafından satın alınması maddi açıdan zor cihazlar temin edilecek, İzmir li araştırmacılar ve TASSA dan gelecek Türk veya ABD kökenli bilim adamları bölge üniversiteleri ile işbirliği içinde araştırmalarını sürdürebileceklerdir. Bu kapsamda ESBAŞ ın temasta bulunduğu ABD'li ilaç/sağlık sektörü şirketlerinin de katkısı ile girişimin güçlendirilmesi mümkün olacaktır. İNOVATEK de ise araştırma sonuçlarının ticarileştirilmesi için ortam hazırlanacaktır. İzmir ve civarı Biyomedikal Teknolojiler için giderek daha cazip hale dönüşmektedir. Bu kapsamda hem ulusal hem de uluslararası yeni teknolojiler ve özgün ürünlerin geliştirilmesi için alt yapı tamamlanmış olacaktır. EBİLTEM in de AB CIP Programı kapsamındaki bir proje üzerinden, koordinatör kuruluş olarak içinde bulunduğu, bölgede etkin olan Enterprise Europe Network aracılığı ile; Uluslararası proje ortaklıkları oluşturulacak, Ar-Ge destekleri temin edilecek, yeni teknolojilerin uluslararası pazarlarda duyurulması ve tanıtımı gerçekleştirilecek, yatırımcılar bölgeye çekilmeye çalışılacaktır. Özetle İNOVİZ, özgün bir yaklaşımla geleceğin teknolojilerine yönelik, bilgi toplumuna donanımlı bireyler yetiştirecek, yaratıcı, yenilikçi, çözümcü, yapıcı, yerel, yöresel, ulusal ve küresel boyutları olan ve ekonomiye katma değer sağlayıcı bir girişimdir. Bu sayede: hedeflenmiştir. İzmir de yerli ve yabancı bilim insanlarının rahatlıkla çalışabilecekleri bir Ar-Ge Cazibe ortamı yaratılması, Alt yapı ve insan kaynakları tarafından zenginleşen bölgeye yerli ve yabancı yatırımcıların çekilmesi ve Bölgede bir Biyomedikal Sektör Kümelenmesi oluşturulması Bu kapsamda iki yılda gerçekleşen ve önümüzdeki dönem için planlanan çalışmalar özetlenmeye çalışılmıştır.

15 İNOVİZ ile 2 YIL Arama Toplantısı (23 Mart 2009) TASSA Başkanı Prof. Dr. Banu ONARAL İzmir in il olarak Ar-Ge ve inovasyon konusunda Dünya markası haline gelebilmesi için öncelikle Ar-Ge ve inovasyon için uygun ortamın sağlanması konusunda Sn. İdil Yiğitbaşı (YAŞAR HOLDİNG), Sn. Kaya Tuncer (ESBAŞ) ve Prof. Dr. Fazilet VARDAR SUKAN (EBİLTEM) ile yaptığı görüşme sonucunda, İzmir i öncelikli olarak belirlenecek bir sektör ile Dünya Markası haline getirme düşüncesi oluşmuştur. Prof.Dr.Fazilet Vardar Sukan Arama toplantısı İzmir deki üretim sektörlerinin potansiyellerini ve marka olabilecek sektörlerin tartışılması için 23 Mart 2009 tarihinde İzmir de Sn.Uğur YÜCE nin ev sahipliğinde bir Arama Toplantısı yapılmıştır. İzmir Üniversiteleri temsilcileri, sanayi kurum ve kuruluş temsilcilerinin katıldığı etkinliğe Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Yaşar Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, İZKA, ESBAŞ, Yaşar Holding ve Ankara Patent ten toplam 25 kişi katılmıştır. Toplantı, katılımcıların kendilerini ve kurumlarını tanıtması ile başlamış ardından EBİLTEM Müdürü Prof. Dr. Fazilet VARDAR SUKAN ın İzmir ve Ege Bölgesinin Ar-Ge ve Yenilik Potansiyeli konusunda yaptığı sunum ile devam etmiştir. Prof. SUKAN, sunumunda İzmir de bulunan üniversitelerin araştırma potansiyeli ve mevcut alt yapıları hakkında bilgi verdikten sonra, İzmir İli nin Ar-Ge, inovasyon ve patent göstergeleri ile diğer iller arasında kıyaslamalar yapmıştır. Toplantının ikinci bölümünde TASSA Başkanı Prof. Dr. Banu ONARAL, TAS- SA nın amaç ve hedefleri konusunda katılımcıları bilgilendirici ayrıntılı bir sunum yapmıştır. Sunumunda ülkemizde yapılan bilimsel çalışmalar ve araştırma konusuna değinen Prof. ONARAL, Dünyada toplam Türk araştırıcının bulunduğunu ve bunun adetinin ABD deki farklı üniversitelerde çalıştığını ve araştırmacı potansiyelinin ülkemiz açısından büyük bir güç olduğunu belirtmiştir. İki ülke arasındaki bilimsel ve teknik işbirliğinin uzun dönemde Türkiye ye büyük avantajlar sağlayacağı vurgulanmış ve bu önemli adım için İzmir de bulunan üniversitelerin veya inovasyon ve Ar-Ge ye inanan kurumların önderlik etmesi gerektiğini söylemiştir. EBİL- TEM in de aralarında olduğu ulusal ve uluslararası tanınırlığı olan kurum ve oluşumların varlığının, Izmir i diğer illerden bir adım öne çıkardığına işaret etmiştir. Bu nedenle İzmir de bir Bilim Açık Bölgesi kurulması gerektiğini belirten Prof. Dr. ONARAL, bu bölgede dünyadaki bilim adamlarının hiçbir bürokratik engele takılmadan rahat bir şekilde çalışabileceği ortamlar yaratılmasının önemli olduğunu vurgulamıştır. Bu dar kapsamlı arama toplantısının sonucu olarak özellikle Medikal Sektörünün İzmir, Bölgemiz ve Ülkemizin geleceği açısında son derece önemli ve potansiyeli olan bir sektör olduğuna karar verilmiş ve İNOVİZ markası ile Sağlık sektörünün ön plana çıkartılması görüşü benimsenmiştir.

16 Üç Üniversite arasında İşbirliği Protokolü İmzalanması (29 Haziran 2009) Arama toplantısı ardından, 29 Haziran 2009 tarihinde ESBAŞ ta yurt içinde ve yurt dışında çalışan bilim adamları ve sektör temsilcilerinden yaklaşık 120 kişinin katıldığı ve hareketin eylem planının daha ayrıntılı tartışıldığı Sürdürülebilir Bilim ve Teknoloji Köprüleri başlıklı bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantının sonunda, İzmir de İNOVİZ girişiminin harekete geçirilmesi ve koordine edilmesi için İzmir deki üç devlet üniversitesi - Ege, Dokuz Eylül ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü bir araya gelerek bir İşbirliği Protokolü imzalamışlardır. Bu protokol ile üç üniversite İNOVİZ girişimini desteklemeyi kararlaştırmış ve her üniversiteden birer koordinatör atanmıştır. 29 Haziran 2009 İşbirliği Protokolü İmza Töreni Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantıları İNOVİZ girişiminin değerlendirilmesi, gelecek etkinliklerin planlanması ve paydaşlar arasında iş bölümü yapılması amacı ile ESBAŞ ın ev sahipliğinde 7 Temmuz 2009 tarihinde İNOVİZ Değerlendirme Toplantısı organize edilmiştir. 23 Temmuz 2009 da ise çalışmaların planlanması ve çalışma takviminin oluşturulması amacı ile Ege Üniversitesi Rektörü nün ev sahipliğinde üç üniversite rektörünün katıldığı bir Rektörler Toplantısı ve ardından da 30 Temmuz 2009 tarihinde birinci Koordinatörler Toplantısı düzenlenmiştir. Bu toplantılarda İNOVİZ kapsamı altında atılacak adımlar konusunda fikir alışverişi yapılmış ve gelecek faaliyetler görüşülmüştür.

17 Rektörler Koordinasyon Toplantısı Hareketin Yapılandırılması Çalışmaları Bu çalışmaları takiben hareketin yapılandırılması ve tanıtılabilmesine yönelik olarak paydaşlarla toplantılar, teknik ve insan kaynakları envanterinin çıkarılması, logo geliştirilmesi, web sayfası oluşturulması, tanıtım materyali hazırlanması, girişimin tanınırlığı için farklı düzlemlerde konuşmalar ve yayınlar yapılması planlanmıştır. İlk olarak, bu gelişmelerin başta medikal sektörü olmak üzere farklı alanlara da duyurulması için 17 Temmuz 2009 tarihinde üç üniversitede genel duyuru ile projeye katılmak isteyenlerin saptanmasına çalışılmıştır. Ege Üniversitesi İNOVİZ girişimine zemin hazırlamak amacı ile ilgili üniversitelerden destek olmak isteyen ve medikal alanında çalışan araştırmacılar ile alt yapının tespiti için İNOVİZ Altyapı Belirleme Anketi hazırlamış ve web üzerinden duyurmuştur. Hazırlanan ankete üç üniversiteden 300 kadar araştırmacı katılmıştır. Bu çalışmaların ardından İNOVİZ Girişimini tanıtmak ve faaliyetleri somutlaştırmak için 1 Eylül 2010 tarihinde İNOVİZ Alt yapı Kitapçığı hazırlanmış ve İNOVİZ Web Sayfası ( inoviz.ege.edu.tr) oluşturulmuştur. Ayrıca farklı kurum ve firmaya İNOVİZ Tanıtım Bilgisi gönderilmiştir. Girişim farklı yerel - ulusal gazete ve dergiler ile de duyurulmuştur. t

18 İlgili Sanayiciler ile Toplantı Üniversiteler kendi aralarında yaptıkları protokolün ardından biyomedikal Sektörde faaliyet gösteren firmalar ve bu firmaların oluşturdukları dernekler ile bir araya gelinmesi, İNOVİZ girişiminin anlatılması ve sektörün konu üzerindeki düşünce ve desteğinin alınması için 9 Eylül 2009 tarihinde Ege Serbest Bölgesi ev sahipliğinde İNOVİZ Sürdürülebilir Bilim-Teknoloji-Sanayi Köprüleri başlıklı bir toplantı düzenlenmiştir. Bu toplantıya medikal sektörü temsilcilikleri, sektör dernekleri ve çok değişik üniversitelerden bilim adamları katılmıştır. Toplantının sonucu olarak 109 medikal firma ve dernek temsilcisi İNOVİZ girişimini desteklediklerine dair imza vermişlerdir. Sürdürülebilir Bilim-Teknoloji-Sanayi Köprüleri Toplantısı (9 Eylül 2009) Sürdürülebilir Bilim-Teknoloji-Sanayi Köprüleri Toplantısı (9 Eylül 2009)

19 Koordinatörler Toplantısı İNOVİZ Girişimi için üniversiteler tarafından atanan İNOVİZ Koordinatörleri 17 Eylül 2009 tarihinde ikinci kez bir araya gelerek 2. Koordinatörler Toplantısı nı düzenlenmişlerdir. Bu toplantıda yol haritası ve gelecek aktiviteler üzerinde görüşmeler yapılmıştır. Sektör Temsilcileri ile Değerlendirme Toplantısı İNOVİZ girişimindeki gelişmeleri ve koordinatör toplantıları sonucundaki gelişmeleri aktarmak ve gelecek etkinlikler hakkında bilgi almak amacı ile 21 Ekim 2009 tarihinde EBİLTEM de Medikal sektör temsilcileri ile Değerlendirme Toplantısı yapılmıştır. Bu toplantı ile hem üniversitelerin görüşleri sanayicilere aktarılmış, hem de sanayicilerin görüşleri dikkate alınarak gelecek etkinliklere yön verilmeye çalışılmıştır. İzmir Kalkınma Ajansı Başvuruları (5 Kasım 2009) Sektör temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonunda İzmir Kalkınma Ajansı na iki farklı ön teklif götürülmesi kararlaştırılmış ve İNOVİZ İzmir için Sağlık Küme Girişimi ile SAĞLIKTA 3T: Komşu ile Sağlık Köprüleri adlı iki proje ön teklifi hazırlanmış ve sunulmuştur. Ar-Ge Proje Pazarı (Biyomedikal Sektör Özel Konuk) İNOVİZ girişimini tanıtmak ve sektörün potansiyelini görmek amacı ile EBİLTEM tarafından 7-8 Aralık 2009 tarihleri arasında organize edilen TUBİTAK destekli Ar-Ge Proje Pazarı ve Yarışması 2009 etkinliğinde Biyomedikal Sektörü özel konuk olarak seçilmiştir. Etkinlik boyunca İNOVİZ girişimi için bir stant kurulmuş hem firmalara hem de araştırmacılara bilgiler verilmiş ve firmaların beklentileri toplanmıştır. Proje Pazarı ve Yarışması Ödül Töreni

20 Biyomedikal Ürünlerin Son Kullanıcıları Olan Tıp Doktorları ile Toplantı Yapılan bu çalışmaların ardından üniversiteler, ESBAŞ ve TASSA nın destek ve katkıları ile Ege Üniversitesinin ev sahipliğinde 28 Aralık 2009 tarihinde Medikal firmaları ile Tıp Doktorlarını bir araya getiren Tıp Doktorları - Medikal Sektörle Buluşuyor Sağlık için İZMİR - Gelecek için ÜRETİM başlıklı bir toplantı organize edilmiştir. Bu toplantıda sanayiciler ile tıp doktorları karşılıklı görüş alışverişinde bulunmuşlar ve beklentilerini dile getirmişlerdir. Sonuçta, sektörün geleceği konusunda ortak görüş oluşturulmaya gayret gösterilmiştir. Tıp Doktorları - Medikal Sektörle Buluşuyor Toplantısı Avrupa Birliği Düzleminde Girişimler İNOVİZ Girişimini tanıtmak ve uluslararası benzer kuruluşlar ile işbirliği ve fon sağlamak amacı ile 27 Ekim 2009 tarihinde TUBITAK TURBO ofisinin daveti ile Brüksel de bir sunum yapılmış ve bunun ardından 14 Ocak 2010 tarihinde AB 7. Çerçeve Programı kapsamında açılan Regions of Knowledge çağrısına İspanya nın konsorsiyumunda yer alınarak başvuru yapılmıştır. Toplam 130 konsorsiyumun başvuru yaptığı çağrıda sadece 4 konsorsiyum desteklenmiş, maalesef içinde bulunduğumuz konsorsiyum başarılı olamamıştır. Ayrıca 15 Ekim 2009'da AB FP7 CAPACITIES (REGPOT) programına Ege ve Dokuz Eylül Üniversiteleri ilgili grupları tarafından iki farklı başvuru (ABBA ve BIOINS- MAT) hazırlanmış ancak AB den onay alınamamıştır.

21 İsrail Firmalarını Ziyaret İNOVİZ Girişimini ve 25 Mayıs 2010 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan 1. Global Sağlık Konferansı ve EBILTEM-Avrupa İşletmeler Ağı kapsamında EBIC-Ege tarafından düzenlenen Medikal Proje Pazarı nı tanıtmak amacı ile ESBAŞ ve EBİL- TEM temsilcileri Prof. Dr. Banu ONARAL ın Şubat 2010 tarihleri arasında organize ettiği İsrail ziyaretine katılmıştır. Bu ziyarette EBİLTEM ve ESBAŞ temsilcileri hem İNOVİZ girişimini tanıtmış hem de 1. Global Sağlık Konferansı tanıtılarak ilgililer İzmir e davet edilmiştir. Bu ziyaretin sonucu olarak çok sayıda araştırmacı ve kurum İNOVİZ ile işbirliği teklifleri getirmişlerdir. İsrail üniversitelerini ve firmalarını ziyaret İsrail üniversitelerini ve firmalarını ziyaret

22 EMBS Çalışma Grubu İzmir de biyomedikal alanda çalışma yapan araştırmacı, öğrenci ve bilim insanlarının ortak tez, proje ve çalışmalarının paylaşıldığı, bilimsel anlamda eleştirel ve multidisipliner çalışma grubu olan IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBS) İzmir kolu (http://www.embs.org/index.htm) Dokuz Eylül Üniversitesi merkezli olarak faaliyetlerine 1 Mart 2010 tarihinde başlamıştır. Grup, yaşambilim, sağlık ve biyomedikal teknolojileri konularında öğrenci eksenli devam eden gayretleriyle İNOVİZ Girişimine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBS) TTGV Stratejik Odak Noktası Projesi (STONP) Başvuru Girişimi İNOVİZ Girişimine finansal destek sağlamak amacı ile Türkiye Teknoloji Vakfı (TTGV) ile temas edilerek, bu kurumun Stratejik Odak Noktası Projesi hakkında bilgi alınmıştır. Alınan bu bilgiler sonucunda İNOVİZ Girişiminin bu program için uygun olduğu düşünülerek 3 Mart 2010 tarihinde EBİLTEM tarafından Biyomedikal Sektörün Türkiye'deki haritasının çıkartılması ve sektörün öncelikli konularının belirlenmesi hedefli bir ön başvuru yapılmıştır. Bu girişimin sonucu beklenmektedir.

23 EU-DRIVERS Avrupa Bölgesel İnovasyon Platformu: İNOVİZ Bölgesel İnovasyon Ortaklığı Projesi İNOVİZ Girişimin tanıtmak ve benzer uluslararası organizasyonlar ile işbirliği içerisine girmek amacı ile AB Projeleri kapsamında açılan çağrıya, Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM), Ege Serbest Bölgesi AŞ. (ESBAŞ), İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) olarak İNOVİZ Girişimi başlığı ile 29 Mart 2010 tarihinde bir başvuruda bulunmuştur. Başvuru ilgili kurullarca değerlendirilerek uygun bulunmuş ve İNOVİZ Girişimi EU Drivers Ağı na dahil edilmiştir. EU- DRIVERS, Avrupa Birliği tarafından yıllarını kapsayan ve yaşam boyu eğitim programı altında kurulan bir Network Projesidir. Projenin amaçları: Network'e üye kurumlar arasında ortaya çıkan iyi uygulama örneklerinin değişimi, Bölgede üniversite-sanayi işbirliği, özel sektöre ve bölgesel idare arasındaki işbirliğinin arttırılması, Bölgesel düzeyde etkin ve başarılı işbirliği örneklerinin tanıtılması ve duyurulması olarak sınıflanmaktadır. Proje kapsamında proje ortakları, diğer AB ortakları ile bilgi paylaşımı yaparak inovasyon ve Ar-Ge yeteneklerini geliştirebilecekler, bölgesel inovasyon konularında çalışan akademisyen ve kurumlar ile etkin bir şekilde işbirliği yapma imkanına kavuşacaklar ve farklı alanlarda tamamlanmış olan projelerin sonuçlarına ulaşabileceklerdir. Bu sonuçların İzmir'de uygulanması ile İzmir'de ortaya çıkan başarılı örnekler bu ağ yardımı ile uluslararası alanlarda tanıtılarak hem İzmir'in hem de ülkemizin Ar-Ge ve inovasyon konusunda tanıtımı yapılabilecektir. Tüm sözü edilen çalışmaların sonucu olarak projenin İzmir'e ve ülkemize sağlayacağı düşünülen faydalar: Bölgemizde inovasyon ve Ar-Ge potansiyelinin arttırılması için gerekli insan kaynaklarının geliştirilmesi, Bölgesel faktörler arasında etkin bir işbirliği sağlanarak Ege Bölgesi nin rekabet gücünün arttırılması, Bölgede inovasyon konusunda çalışmalar yapılarak bölgenin inovasyon kapasitesi yükseltilmesi, İzmir ve Ege Bölgesi'nin ulusal ve uluslararası arenada inovasyon ve bölgesel rekabet konularındaki tanınırlığının arttırılması. olarak özetlenebilir. EU Drivers ilk toplantısını 1-3 Eylül 2010 tarihinde Brüksel de gerçekleştirmiş ve her üç paydaş da toplantıya katılmışlardır.

24 Araştırma-Buluş-Patent Yolunda Üniversite Sempozyumu Dokuz Eylül Üniversitesi 19 Şubat 2010 günü İNOVİZ Girişiminin de tanıtıldığı geniş kapsamlı bir günlük sempozyum düzenlemiş ve akademisyenler başta olmak üzere Sanayi Bakanlığı, Türk Patent Enstitüsü gibi ulusal kurumlara da İNOVİZ girişiminin duyurusunu yapmıştır. Araştırma-Buluş-Patent Yolunda Üniversite Sempozyumu 1. İzmir Global Sağlık Konferansı İNOVİZ bugüne kadarki en büyük etkinliğini ESBAŞ ın ev sahipliğinde Mayıs 2010 tarihinde 1 st Izmir Global Health Conference kapsamında gerçekleştirmiştir. 1. İzmir Global Sağlık Konferansı

25 Gerek akademik gerekse özel sektörden 250 nin üzerinde katılımcının olduğu uluslar arası bir Kongre düzenlenmiştir. ABD ve İsrail den çok sayıda yabancı araştırmacının katıldığı konferansta firma ve araştırmacılar sektörün sorunları üzerinde görüş alışverişinde bulunmuşlardır. 1. İzmir Global Sağlık Konferansı ve Medikal Proje Pazarı 1. İzmir Global Sağlık Konferansı ve Medikal Proje Pazarı

26 Uluslararası Medikal Proje Pazarı Bu Konferans tüm tarafları İNOVİZ çatısı altında buluşturmuş ve girişime olan inancı artırmıştır. Konferansın ikinci günü olan 25 Mayıs 2010 tarihinde EBİLTEM in yürüttüğü Avrupa İşletmeler Ağı kapsamında Uluslararası Medikal Proje Pazarı organize edilmiştir. Bu proje pazarına başta Türkiye olmak üzere ABD, İsrail, Yunanistan, İtalya ve Almanya dan toplam 77 proje ve profil katılmıştır. Bu projeler ile sanayiciler arasında 136 adet yüz-yüze görüşme gerçekleştirilmiştir. Medikal Proje Pazarı Drexel Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü ile İşbirliği Protokolü Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü 25 Mayıs 2010 tarihinde ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı 03 Temmuz 2010 tarihinde Drexel Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü ile iki ayrı İşbirliği Protokolü imzalamışlardır. Drexel Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü ile İşbirliği Protokolü

27 Medikal Akredite Ar-Ge Laboratuvar Kurulum Projesi-İZKA İNOVİZ Girişiminin en önemli hedeflerinden birisi de İzmir i Ar-Ge ve inovasyon için uygun bir şehir haline getirmektir. Bu kapsamda özellikle medikal sektörünün ihtiyacı olan bir akredite laboratuvarın bulunmayışı sektörün gelişmesinin önünü tıkadığı görülmüştür. Bu sorunu ortadan kaldırarak sektör firmalarının İzmir de çalışmalarını ve projelerini sürdürebilmeleri için İzmir e bir Akredite Laboratuar kazandırılması amacı ile EBİLTEM in önderliğinde 28 Mayıs 2010 tarihinde İzmir Kalkınma Ajansına Medikal Akredite ve Ar-Ge Laboratuar Kurulum Güdümlü Projesi ile başvurulmuştur. Bu girişim de DPT tarafından onaylanmamıştır. İNOVİZ Anadolu Kümeleri İşbirliği Platformu Üyeliği (AKİP)-Ankara (04 Haziran 2010) İzmir de başlayan İNOVİZ Girişimini hem tanıtmak hem de diğer paydaşlar ile işbirliğini sağlamak amacı ile farklı illerdeki girişimlere de destek olunmuştur. 04 Haziran 2010 tarihinde Ankara OSTİM liderliğinde oluşturulan Anadolu Kümeleri İşbirliği Platformu -AKİP e davet üzerine dahil olunmuş ve AKİP tarafından 15 Haziran 2010 tarihinde düzenlenen AKİP Üye Toplantısı na ESBAŞ ve EBİLTEM temsilcileri katılmışlardır. İNOVİZ Anadolu Kümeleri İşbirliği Platformu Üyeliği (AKİP) TÜSİAD-Sağlıkta İnovasyon Çalıştayı-İstanbul (06 Haziran 2010) Benzer şekilde İNOVİZ Girişimini tanıtmak ve diğer paydaşlar ile işbirliği yapmak amacı ile 6 Haziran 2010 tarihinde TUSİAD tarafından düzenlenen Sağlıkta İnovasyon Çalıştayı na EBİLTEM temsilcisi katılmış ve bu toplantıda İNOVİZ Girişimi örnek uygulama olarak benimsenmiştir.

28 İNOVİZ Marka Tescili Girişimi (09 Haziran 2010) Son olarak İNOVİZ logosunu koruma altına almak için EBİLTEM tarafından 9 Haziran 2010 tarihinde Türk Patent Enstitüsü ne Marka Başvurusu yapılmıştır, inceleme aşamasındadır. Sektör İle işbirliği Protokolü imzalanması (12 Haziran 2010) Türkiye Biyomedikal Sektörü'nün önemli temsilcilerinden biri olan Ege Tıbbi Malzemeciler Derneği ile İNOVİZ-Sağlık için İzmir Platformu bir işbirliği Protokolü imzalamışlar ve Sektörün gelişimine yönelik ortak çalışmayı kabul etmişlerdir. Bu kapsamda: Ülkemizde Biyomedikal Teknolojiler alanındaki sektörel Ar-Ge kaynakları, hizmetleri, planlanan öncelikleri, ortak ihtiyaçları, işbirliği olanakları, lokomotif bazı projelerin hayata geçirilmesine ve sürdürülebilir ilişkiler oluşturulabilmesine yönelik gereksinimleri ve araştırma konularını saptayabilmek ve buna paralel olarak akademik Ar-Ge potansiyelini ve uzmanlık alanlarını belirleyebilmek amacı ile bir İhtiyaç, Öncelik ve Potansiyel Analizi yapılması; Sektörün belirlenen ihtiyaçlarına yönelik, danışmanlık, analiz ve hizmet çeşitlerinin belirlenmesi; Sektörün ihtiyacına yönelik eğitim ve uygulamalı kurslarının düzenlenmesi, Sektörün ihtiyacına yönelik standartların belirlenmesi ve akredite laboratuvar kurulması için kaynak aranması, danışmanlık ve destek verilmesi; Sektörün Standartlara uygun ve ulusal / Uluslar arası pazarlarda rekabet edebilecek ürünler üretebilmesi için danışmanlık desteği verilmesi; Yeni teknolojiler kullanımı konusunda şirketlerin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi ile rekabet öncesi dayanışma amaçlı kümelenmenin teşviki; Önerilen Biyomedikal Sanayi Doktora Programı na kabul edilen öğrenciler için üniversitelerin ve sanayinin ilgili birimleri ile ortaklaşa tez konuları belirlenmesi; Sanayide Ar-Ge ye yönelik SANTEZ, TEYDEB ve benzeri proje başvurularının ortaklaşa hazırlanması; Tez sonrasında alınan sonuçların ticarileştirilmesi ve ürüne dönüştürülmesi sürecinde gerekli işbirliğinin yapılması; Ortak projede çalışan öğrencilerin başarılı olmaları ve uygun kriterleri sağlamaları koşuluyla, mezuniyet sonrası ilgili firmalarda istihdam edilmelerinin teşvik edilmesi. konularında fikir birliğine varılmıştır.

29 DPT Biyomedikal Sanayi Doktora Programı Başvurusu İNOVİZ Girişiminin asıl amaçlarından birisi olan biyomedikal sektöründe üniversite sanayi işbirliğini sağlamak ve sanayi uygulamalarına yönelik çalışan Doktoralı yetişmiş insan gücü alt yapısının geliştirilmesi amacı ile DPT Sanayi Doktora Programına Ege ve Dokuz Eylül Üniversiteleri tarafından Biyomedikal Sanayi Doktora Programı başlıklı bir başvuru hazırlanmış ve 15 Haziran 2010 tarihinde sunulmuş ancak DTP tarafından 2011 yılı için desteklenmemiştir. İsrail Yissum Teknoparkı İşbirliği Protokolü (22 Haziran 2010) Ege Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) ile İsrail Hebrew Üniversitesi Teknoloji Lisanslama Ofisi Yissum arasında imzalanan işbirliği protokolü ile Biyomedikal alanda ortaklaşa araştırma projeleri oluşturulması ve yürütülmesi, araştırma sonuçlarının ticarileştirilmesi ve yeni yatırımların gerçekleştirilmesi konularında ortaklaşa çalışmalar yürütülecektir. Hebrew Üniversitesi Teknoloji Lisanslama Ofisi Yissum Protokol İmzası

30 Genel Değerlendirme Toplantısı İNOVİZ girişimi Sn Prof. Dr. Banu Onaral'ın da hazır bulunduğu bir Genel Değerlendirme toplantısını 03 Temmuz 2010 tarihinde ESBAŞ'ta gerçekleştirmiştir. Toplantı sonucunda: İNOVİZ girişiminin bir tüzel kişilik kazanması için dernekleşme olasılıklarının mevcut STK'larca değerlendirilmesi, İNOVİZ platformuna ait bir portal hazırlanması, İNOVİZ girişimi için Izmir Valiliği ile temas edilerek tanıtım için bir platform yaratılması, İNOVİZ projesinin faaliyet planını belirlemek üzere bir üst kurul ve bu kurulun altında çalışma grupları oluşturulmasına karar verilmiştir. Bu toplantı sonunda Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Drexel Üniversitesi School of Biomedical Engineering arasında bir işbirliği protokolü imzalanmıştır. İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu Sağlık Turizmi Komitesi Toplantısı EBİLTEM ve ESBAŞ temsilcileri 06 Temmuz 2010 tarihinde İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu Sağlık Turizmi Komitesi Toplantısı'na katılmışlar, İNOVİZ girişimini tanıtmışlardır. Toplantı sonunda İzmir Sağlık Turizmi çalışmalarının da İNOVİZ şemsiyesi altında yapılması görüşünün İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu'na sunulması karara bağlanmıştır. Tüzel Kimlik Kazandırma Çalışmaları İNOVİZ anlayışının kurumsal bir çatı altında yürütülmesi ve girişime tüzel kimlik kazandırılması çalışmalarının Izmir Ticaret Odası Medikal Sanayiciler Meslek Komitesi aracılığı ile yürütülmesi, Sn Ferda Demircioğlu nun gayretleri ile Temmuz 2010 içinde yapılan temaslar sonucu Izmir Ticaret Odası Yönetimi nce benimsenmiştir. İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu (17 Ağustos 2010) Bu toplantı ile İNOVİZ Girişimi ilk defa İzmir Kalkınma Kuruluna davet edilmiştir. Bu toplantıda EBİLTEM ve ESBAŞ tan yetkililer İNOVİZ Girişiminin amacı, paydaşları ve hedefleri hakkında Kurul üyelerini ayrıntılı olarak bilgilendirmişlerdir. Ayrıca, İNOVİZ için hazırlanan taslak broşür ve kitapçıklar Kurul başkanına elektronik ortamda da iletilmiştir. Bu toplantıdan sonra, İNOVİZ Girişimi İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu nun daimi üyesi haline gelmiştir.

31 İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu (11 Kasım 2010) EBİLTEM ve ESBAŞ yetkilileri İzmir Kalkınma Kurulu toplantısına katılarak, İNOVİZ Girişimi ve bugüne kadar yapılan çalışmalar konusunda Kurul üyeleri bilgilendirilmiştir. Özellikle sağlık alanında yapılacak çalışma ve planlamalara İNOVİZ Girişiminin de dahil edilmesi kurula önerilmiştir. Kurul üyeleri olan; İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odasının aralarında bulunduğu İzmirli sivil toplum kuruluşları İNOVİZ Girişiminin İzmir ve ülkemiz açısından önemli olduğunu vurgulayarak bu girişime gerekli desteği vereceklerini beyan etmişler ve bu beyan gazeteler aracılığı ile de yayınlanmıştır. II. EU Drivers Toplantısı II. (16-18 Kasım 2010) İNOVİZ Girişimi AB projesi olan EU Drivers tarafından Avrupa nın en iyi 9 yerel uygulaması arasına seçilmiş ve belirli dönemlerde iyi uygulama örnekleri arasında bilgi paylaşımı ve network oluşturmak amacı ile farklı ülkelerde toplantılar yapılmaktadır. Bu toplantılardan ikincisi İspanya da gerçekleşmiştir. EBILTEM, ESBAŞ ve IZKA temsilcilerinin katıldığı bu toplantıda İNOVİZ Girişiminin faaliyetleri, hedefleri anlatılmış ve diğer iyi uygulamaları da dinleyerek, uygulanabilir farklı stratejiler tespiti yapılmıştır. ArEge Günleri (1-3 Aralık 2010) Ege Ar-Ge ve Teknoloji Günleri AreGE 1-3 Aralık 2010 tarihleri arasında Üniversitelerin Topluma Katkısı ana teması ile gerçekleştirmiştir. Etkinliğin amacı, üniversiteler ile toplumun farklı kesimlerini bir araya getirerek geleceğe dönük stratejik ortaklıklar için zemin hazırlamak ve ülkemizin geleceğinde üniversitelerin yerini ve katkılarını vurgulamaktır. İNOVİZ medikal sektörden gelen projelerin Proje Pazarı, Proje Yarışması, Proje Sergisi nde özel bir konumda sergilenmiştir. II. Ege Tıp Bilim Üretimi Günleri (18 Aralık 2010) Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Muhittin Erel Amfisinde gerçekleştirilen II. Ege Tıp Bilim Üretimi Günleri etkinliğinde INOVİZ girişimi ve sanayi proje ortaklıklarındaki fırsatlar tanıtılmıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi Biyomedikal Teknolojiler Yüksek Lisans Programı Başvurusu Biyomedikal alanda sanayi uygulamalarında yetişmiş insan gücü altyapısı oluşturmak üzere Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü kapsamında bir Biyomedikal Teknolojiler Yüksek Lisans programı için Aralık 2011 de başvuru yapılmış ve Yüksek Öğretim Kurumu nun 18 Ocak 2011 tarihli toplantısında onaylanmıştır.

32 Anadolu Kümeleri İşbirliği Platformunun Yürütme Kurulu Toplantısı (29 Ocak 2011) Anadolu Kümeleri İşbirliği Platformunun 2. Yürütme Kurulu Toplantısı, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesinin ev sahipliğinde İzmir de gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıda ulusal Küme girişimleri kendilerini ve bu zamana kadar yaptıkları faaliyetleri ve bundan sonra gerçekleştirecekleri etkinlikler hakkında bilgi vermişlerdir. Bu toplantıda İNOVİZ Girişimi ve faaliyetleri hakkında sunum yapılmıştır. İNOVİZ Girişimi Ege Üniversitesi Koordinasyon Ofisi Kuruluşu (31 Ocak 2011) İNOVİZ Girişimine farklı bir boyut katmak amacı ile Ege Üniversitesi Rektörlüğü EBİLTEM Binası içerisinde İNOVİZ Girişimi Koordinasyon Ofisini faaliyete geçirmiştir. Ofiste koordinasyonu sağlamak amacı ile bir tam zamanlı çalışan istihdam edilmiştir. Ofisin gerekli teknik altyapısı sağlanmış ve sektör firma ve akademisyenlere koordinasyon desteği verebilir hale gelmiştir. Ofis, çalışmalarına akademik ve sanayi veri tabanı oluşturarak başlamıştır. İki hafta süresince farklı kaynaklardan başta İzmir olmak üzere çevre illerde de İNOVİZ Konseptine uygun firma ve akademisyenlerden oluşan 2 ayrı veri tabanı oluşturmuştur. Veri tabanı sürekli güncellenerek yeni üyeler dahil edilebilecek şekilde düzenlenmiştir. Veri tabanının oluşturulmasını takiben, EBİLTEM in üyesi olduğu Avrupa İşletmeler Ağı yardımı ile sağlık ve medikal konularında EBİLTEM e gelen teknoloji, ticari ve araştırma ortaklıkları veri tabanında bulunan firma ve akademisyenlere iletilmeye başlanmıştır. İNOVİZ Girişiminin bir diğer hedefi olan sektörde üniversite-sanayi işbirliği çalışmalarına hız verilmesi amacına yönelik olarak bir form ile firmalardan üniversiteler ile birlikte bitirme projesi, yüksek lisans veya doktora niteliğinde olabilecek proje önerileri istenmiştir. Bu proje önerileri üniversite veri tabanında duyurularak, yeni iş birlikteliklerin oluşması sağlanmaya çalışılmaktadır. Rekabet Gücü ve İnovasyon için İş birlikleri Genelinde Bir Tartışma Paneli (7 Şubat 2011) TÜSİAD-Sabancı Üniversitesi Ulusal İnovasyon Girişimi tarafından 7 Şubat 2007 tarihinde İstanbul da düzenlenen Rekabet Gücü ve İnovasyon için İşbirlikleri Genelinde Bir Tartışma konulu panele İNOVİZ Girişimi davet edilmiş ve panelde İNOVİZ i tanıtan kısa bir sunum yapılmış ve İNOVİZ kitapçığı dağıtılmıştır. III. Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçileri Kongresi (20 Şubat 2011) Tıbbi Cihaz Üreticileri ve Tedarikçileri Derneğinin davetlisi olarak INOVİZ Girişimini tanıtmak ve hem ulusal paydaşlar ile tanışmak, hem de sektör firmaları ile temas etmek amacı ile Antalya da düzenlenen Kongreye katılım sağlanmıştır. Yapılan ikili temaslar ile INOVİZ Girişimi özellikle sektör firmalarına tanıtılmış, buradan edinilen firmalar veri tabanına kaydedilmiştir.

33 İNOVİZ Girişiminin İZKA Yönetim Kuruluna Tanıtım (1 Mart 2011) İNOVİZ Girişimini tanıtmak amacı ile Prof. Dr. Banu ONARAL ve Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlerinin dahil olduğu bir heyet İzmir Valisi Başkanlığı ndaki İzmir Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu na bir brifing vermiştir. İNOVİZ Girişiminin amaçları, hedefleri, yapılan ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi sunulmuş, İNOVİZ Girişiminin İzmir in geleceğini nasıl şekillendireceği konusunda bilgiler aktarılmış ve yerel yönetimin desteği talep edilmiştir. İNOVİZ Yenilikçi Gençler Toplantısı (1 Mart 2011) İzmir in farklı üniversitelerinde eğitim gören gençlerden oluşan İNOVİZ Yenilikçi Gençler grubunun ilk toplantısı yapılmıştır. Bu toplantıda Prof. Dr. Banu ONA- RAL gençlere Ar-Ge, inovasyon ve rekabette gençlerin önemi üzerine bir konuşma yapmış ve gençlerin hedefleri tartışılarak bu düzlemde de işbirlikleri harekete geçirilmeye çalışılmıştır. Yenilikçi Gençler Toplantısı ESFRI Toplantısı (4 Mart 2011) Avrupa Birliği nin büyük çaplı araştırma altyapıları ve ARGE nin uluslararası yol haritalarını, stratejilerini hazırlayan bir organizasyon olan ESFRI European Strategy Forum of Research Infrastructures Türkiye delegeliği ve Biyomedikal Başkan Yardımcılığı 2009 yılından bu yana, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Biyofizik Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Özgören tarafından yürütülmektedir. ESFRI (Biological and Medical Sciences Thematic Working Group) ESFRI BMSTWG AB toplantıları ESBAŞ ın ev sahipliğinde 4-5 Mart 2011 tarihleri arasında İzmir'de yapılmıştır. Toplantıda biyomedikal AB altyapıları ile entegrasyon için öngörüşmeler oluşmuş ve İNOVİZ girişimi ayrıntıları ile anlatılmıştır.

34 SANOFİ-AVENTİS Ege Universitesi Protokolü (21 Mart 2011) Türkiye yi üretim ve Ar-Ge merkezi olarak belirleyen Sanofi-Aventis, ülkede ilaç keşfinin yolunu açmak üzere Ege Üniversitesi ile Ar-Ge ve inovasyon projelerinde işbirliği yapmak üzere bir protokol imzalanmıştır. İmzalanan bu işbirliği protokolü ile Türkiye deki ilaç araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin çoğaltılması ve derinleştirilmesi amaçlanmaktadır. Anlaşma kapsamında Sanofi-Aventis ve Ege Üniversitesi klinik araştırma çalışmalarına ek olarak ortak bir bilim platformu kurmaya dönük pek çok bilimsel çalışmayı ortaklaşa yürütme kararı almışlardır. Sanofi-Aventis Ege Üniversitesi Protokolü ARGEFAR Klinik Araştırmalar Birimi Açılışı (7 Mayıs 2011) Ege Üniversitesi İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Uygulama ve Araştırma Merkezi Faz I Çalışmaları Kliniği sağlıkta inovasyon teması altındaki girişimlerinin önemli bir parçası olarak tamamen bağışlar ile gerçekleştirilmiş ve toplam 960m2 alanda 15 yataklı olarak tasarlanmıştır. Türkiye de ilk ve tek olan Faz 1 İlaç Araştırmaları Kliniği prototip ürün geliştirme hedefli olarak, ilaç standardizasyonu, biyoyararlanım alanlarında hizmet vermek üzere 7 Mayıs 2011'de açılmıştır. ARGEFAR Klinik Araştırmalar Birimi Açılışı

35 XXIII. Türkiye Üniversiteleri Sağlık bilimleri Enstitüsü Müdürleri Toplantısı (26-28 Nisan 2011) Lisanüstü Eğitimde İyi Uygulamalar ve Yeni Yaklaşımlar başlıklı toplantıda Bilimsel Üretim, Yenilkçilik ve Girişimcilik Paneli nde İNOVİZ Girişimi sunulmuş ve etkinlik boyunca kurulan stantta INOVİZ Girişimi hakkında bilgi verilmiş ve girişimin faaliyetleri anlatılmıştır. Haftalık olarak firmalara duyurulan teknoloji transferleri ve iş birliği teklifleri kongre katılımcıları ile paylaşılmıştır. 6. ORPHEUS Conference (27-30 Nisan 2011) Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 'nün ev sahipliğinde, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü, TÜBA, TÜBİTAK ve Türk Biyokimya Derneğinin himayelerinde düzenlenen Avrupa (Biyotıp ve Sağlık Bilimleri Alanında) Doktora Eğitimi Kongresine katılım gerçekleştirilmiş, INOVİZ girişimi kapsanda temas yapılmış ve Sağlık alanında Doktora programlarının standardizasyonu konusunda fikir alışverişinde bulunulmuştur. 6. ORPHEUS Conference Ege Üniversitesi Biyomedikal Teknolojiler Yüksek Lisans Programı Başvurusu (Nisan 2011) Ege Üniversitesi Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Enstitü lerinin önerileri ve Üniversite Senatosu nun onayı ile Biyomedikal Teknolojiler, Malzeme Mühendisliği, Mekatronik, Sinir Bilim ve Kök Hücre adlı çokdisiplinli Lisansüstü programı başvuruları hazırlanarak, Yüksek Öğretim Kurumu onayına sunulmuştur. EU-DRIVERS Üçüncü Toplantı, Riga (4-5 Mayıs 2011) EU-DRIVERS Üçüncü toplantısına EBİLTEM, ESBAŞ ve IZKA temsilcileri katılımı gerçekleştirilmiştir. Türkiye den pilot proje olarak seçilen İNOVİZ girişimi Sharing Physical Infrastructure başlıklı toplantıda detaylı bir sunumla anlatılmıştır.

36 Tıpta İnovasyon Arama Toplantısı, (26 Mayıs 2011) Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından birincisi gerçekleştirilen, toplam 60 kişinin katıldığı atrama konferansında Ar-Ge, İnovasyon ve Üniversite Sanayi İşbirliği tartışılmış ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi nin bir SWOT analizi yapılmıştır. Kurumun inovasyon açısından güçlü (Strengths) ve zayıf (Weaknesses) yönleri ile dış çevreden kaynaklanan fırsat (Opportunities) ve tehditlerinin (Threats) saptandığı etkinlikte sanayiden ve akademiden gelen katılımcılar sağlık alanında nasıl bir inovasyon stratejisi izlenmesi gerektiği hakkında fikirlerini dillendirmiş ve etkinlik sonucunda kapsamlı bir rapor hazırlanmıştır. Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu (ÜSİMP) 2011 Kongresi (2-3 Haziran 2011) Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu (ÜSİMP) tarafından düzenlenen ve bu yıl Üniversite-Sanayi İşbirliğinde Beklentiler, Sorunlar, Ulusal Modeller teması ile organize edilen 4. Ulusal Kongre, üniversite sanayi işbirliğinin önemini geleneksel bir etkinlikle devam ettirme amacıyla gerçekleştirilmiştir. Ege Üniversitesi Bilim - Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) ile Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) nın işbirliği ile 2-3 Haziran 2011 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi nde düzenlenen olan etkinlik, Türkiye nin tüm üniversitelerinden akademisyenleri, sanayicileri/ iş adamları ve ülkemizin kalkınma alanında çalışan beyinlerini bir araya getirmiştir. Kongre boyunca kurulan stantta İNOVİZ Girişimi hakkında bilgi verilmiş ve girişimin faaliyetleri anlatılmıştır. Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu (ÜSİMP) 2011

37 SONUÇ İNOVİZ-Sağlık için İzmir Platformu doğuşundan 2 yıl sonra, İzmir de farklı kurum, kuruluş ve platformlarca benimsenmiş, belirli oranda bir görünürlük sağlamıştır. Girişimin bundan sonra daha yaygın kabul ve tanınırlık sağlaması için bir tüzel kişiliğe kavuşturulması, kamu kurum ve kuruluşları ile daha üst düzeylerde temaslar kurularak finansal kaynak yaratılması zorunludur. İzmir üst yönetiminin alttan gelen bu sivil insiyatifi benimsemesi sonucu yaratılacak sinerji ile İzmir, üretimden teknolojiye, bilimden hizmete, her yönü ile sağlık alanında bir uluslararası Marka haline gelebilecektir.

38 Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) Bornova, İZMİR Tel : Faks : Web :

İzmir Kümelenme Stratejisi

İzmir Kümelenme Stratejisi 2 İzmir Kümelenme Stratejisi 2013-2018 Bu Strateji Belgesi, İzmir Kümelenme Stratejisinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında, Zobu Danışmanlık uzmanları M. Hakan ZOBU ve Fevzi DOĞU tarafından hazırlanan

Detaylı

BEKSİAD ÇALIŞTAY RAPORU

BEKSİAD ÇALIŞTAY RAPORU BEKSİAD (Bebe - Çocuk Konfeksiyonu Sektörü Sanayici ve İş Adamları Derneği) ÇALIŞTAY RAPORU Hazırlayan: BUTEKOM (Bursa Tekstil ve Konfeksiyon ARGE Merkezi) Bursa, 31.12.13 GİRİŞ... 3 1. ÇALIŞTAYDA İZLENEN

Detaylı

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Başkan dan Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Ömer Cihad Vardan MÜSİAD Genel Başkanı Türkiye nin küresel düzeyde en önemli rakipleri arasında yer alan G. Kore, Malezya, Endonezya, Brezilya, G.

Detaylı

% İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

% İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ^tkno^ T C /MX % İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı IYTE «1W2-2012 Sayı : 14966742 n0 Konu : ÎYTE 2014-2018 Stratejik Planı 02/99/2013 KALKINMA BAKANLIĞINA

Detaylı

-ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI...

-ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI... İÇİNDEKİLER -ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI... 6 - EGE ÜNİVERSİTESİ DURUM ANALİZİ... 7 - YAPILAN

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE VE YENİLİK 1 İ Ç İ N D E K İ L E R İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ SUNUŞ GİRİŞ GENEL BAKIŞ TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 2. STRATEJİ BELGESİ ÖZETİ... 3 3. MEVCUT DURUM... 5 3.1. TASARIMLARA İLİŞKİN YASAL ÇERÇEVE VE TASARIM BAŞVURULARI... 5 3.2. EĞİTİM... 10 3.3. MESLEKİ ÖRGÜTLENME... 12 3.4. TASARIMA

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

Tasarım ve inovasyon. www.bebka.org.tr

Tasarım ve inovasyon. www.bebka.org.tr www.bebka.org.tr Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Üç Ayda Bir Yayınlanır Yıl 3 Sayı 13 Ocak - Şubat - Mart 2015 Tasarım ve inovasyon BEBKA, yeni fikirlerin ışığıyla aydınlanacak bir geleceğe inanıyor

Detaylı

Yenilikçi Projeler İş Dünyası İle Buluşuyor!

Yenilikçi Projeler İş Dünyası İle Buluşuyor! Düşünce ve Yeniliğin Başkenti Ankara 24 Aralık 2013-Saat: 09.30 Congresium Ankara Başkentin Potansiyeli Harekete Geçiyor 2006 yılında kurulan kalkınma ajansları, ülkemizde yerel kalkınmanın yeni uygulayıcıları

Detaylı

TÜBİTAK. 10. Teknoloji Ödülleri. l 2012 l. l TÜBİTAK ın ücretsiz yayınıdır l. Milli işletim sistemi Pardus'u herkes kullanabilecek

TÜBİTAK. 10. Teknoloji Ödülleri. l 2012 l. l TÜBİTAK ın ücretsiz yayınıdır l. Milli işletim sistemi Pardus'u herkes kullanabilecek T Ü R K İ Y E B İ L İ M S E L V E T E K N O L O J İ K A R A Ş T I R M A K U R U M U Bülten TÜBİTAK l TÜBİTAK ın ücretsiz yayınıdır l TEMMUZ l 2012 l SAYI: 127 www.tubitak.gov.tr 10. Teknoloji Ödülleri

Detaylı

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7 UŞAK TİCARET ODASI REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET İHTİYAÇ ANALİZİ UŞAK 2012 1 ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4 A-) Genel Özeti... 4 B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU...

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU...3 A. VİZYON VE MİSYON...4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER...4 1. Fiziksel

Detaylı

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org. Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.tr İzmir Kalkınma Ajansı 2011 Faaliyet Raporu Mart 2012 Baskı Tarihi

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI Faaliyet Raporu 2014 Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. 2 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 3 TABLO ŞEKİL VE GRAFİKLER 4 TABLOLAR 4 ŞEKİLLER 4 GRAFİKLER 4 KISALTMALAR 5 BAKAN

Detaylı

Inovasyonun Renkleri. Tarih: Ocak 2010 Sayı: 13

Inovasyonun Renkleri. Tarih: Ocak 2010 Sayı: 13 Inovasyonun Renkleri Tarih: Ocak 2010 Sayı: 13 İçindekiler İnovasyon Liderlerinden... 1-2 Fazilet Vardar Sukan ile EBİLTEM Üzerine... 1-2 -35: Yenilikçi Portre... 3-4 Tansel Kaya ile İnovasyon Üzerine...

Detaylı

FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA PLANI. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Sağlık Turizmi Birimi)

FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA PLANI. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Sağlık Turizmi Birimi) T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Sağlık Turizmi Birimi) 2010 FAALİYET RAPORU VE 2011 ÇALIŞMA PLANI 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Sağlık

Detaylı

Milli Prodüktivite Merkezi 2007-2011. Stratejik Planı. Aralık 2006, Ankara

Milli Prodüktivite Merkezi 2007-2011. Stratejik Planı. Aralık 2006, Ankara Milli Prodüktivite Merkezi 2007-2011 Stratejik Planı Aralık 2006, Ankara Bakan Sunuşu Kamu yönetiminin etkinlik düzeyini yükseltmek ve küreselleşmenin temel dinamiklerini hayata geçirmek için, 1980 lerde,

Detaylı

UR-GE Projeleri İyi Uygulama Örnekleri

UR-GE Projeleri İyi Uygulama Örnekleri UR-GE Projeleri İyi Uygulama Örnekleri İçindekiler Önsöz...5 İş Mükemmeliyeti ve Enerji Verimliliği...7 Ortak Altyapının Geliştirilmesi, Sektöre Özgü Teknik Eğitimler ve Yeni Pazarlara Giriş...9 Bütüncül

Detaylı

23-26 Mayıs 2006 İRLANDA BİYOTEKNOLOJİ ÇALIŞMA GEZİSİ RAPORU

23-26 Mayıs 2006 İRLANDA BİYOTEKNOLOJİ ÇALIŞMA GEZİSİ RAPORU 23-26 Mayıs 2006 İRLANDA BİYOTEKNOLOJİ ÇALIŞMA GEZİSİ RAPORU Seda ÖLMEZ ÇAKAR Atilla Hakan ÖZDEMİR Haziran 2006, ANKARA 1. SUNUŞ Ülkemizde biyoteknoloji, ulusal strateji çalışmalarında uzun bir süredir

Detaylı

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013)

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013) TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013) 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

www.verimlilikkongresi.gov.tr

www.verimlilikkongresi.gov.tr YIL: 25 SAYI: 296 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR ile Röportaj Bilim Eğitiminin Önemi Bilim Dili Olarak

Detaylı

Uzay Ve Havacılık Teknolojileri Yol Haritası

Uzay Ve Havacılık Teknolojileri Yol Haritası TÜSI AD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu ve Ulusal I novasyon Girişimi Yol Haritası Serisi 1: Uzay Ve Havacılık Teknolojileri Yol Haritası 2009 2009 REF, Tüm Hakları Saklıdır Uzay Ve Havacılık Teknolojileri

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası İçerik Takdim ve Teşekkür... 1 1. Giriş... 3 2. Küme Analizi... 7 2.1. Sektörel Analiz... 7 2.2. Yerel Ekonomi...

Detaylı