İSTANBUL TİCARET ODASI TIBBI CIHAZ VE MALZEME İTHALATI, YARATTIĞI KAYIPLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Doç. Dr. A. Erdal Sargutan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL TİCARET ODASI TIBBI CIHAZ VE MALZEME İTHALATI, YARATTIĞI KAYIPLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Doç. Dr. A. Erdal Sargutan"

Transkript

1

2 İSTANBUL TİCARET ODASI TIBBI CIHAZ VE MALZEME İTHALATI, YARATTIĞI KAYIPLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Doç. Dr. A. Erdal Sargutan YAYIN NO: İstanbul, 2009

3 Copyright İTO Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazarm ve İTO'nun önceden yazılı izni olmaksızın mekanik olarak, fotokopi yoluyla veya başka herhangi bir şekilde çoğaltılamaz. Eserin bazı bölümleri veya paragrafları, sadece araştmna veya özel çalışmalar amacıyla, yazarın adı ve İTO belirtilmek suretiyle kullanılabilir. ISBN (Basılı) ISBN (Elektronik) İTO ÇAĞRI MERKEZİ Tel:(212) 444 O 486 İTO yayınları için ayrıntılı bilgi Bilgi ve Doküman Yönetimi Şubesi Dokümantasyon Servisi'nden alınabilir. Tel : (212) Faks : (212) E-posta : İnternet : Odamız yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. YAYINA HAZIRLIK. BASKI, CİLT MATBAACILIK SAN. VE TİC. A.Ş. Tel: (212) / 34 Faks: (212) remamat.com

4 ÖNSÖZ Sağlık alanı, teknolojinin hızla geliştiği ve yüksek düzeyde teknoloji kullanılan alanların başında gelmektedir. Bilim ve teknolojiyle bağlantılı olarak sağlık alanındaki ilerlemeler insan yaşamı, ekonomik-sosyal politikalar ise insan ömrü, toplumsal refah ve verimlilik ile bir bütünlük oluşturmaktadır. Dolayısıyla bilim, teknoloji, tıbbi cihaz üretimi ve sağlık hizmetleri arasında kopmaz bağlar bulunmaktadır. Dünya'da ise ileri teknoloji ürünü tıbbi cihazlar, sınırlı sayıda firma tarafından üretilmektedir. Bu cihazları üreten firmalar aynı zamanda bilgisayar, elektronik ve diğer alanlarda da üretim yapmaları sebebiyle, Ar-Ge'ye yeterli kaynak ayırabilmektedir. Dolayısıyla maliyetler düşmekte ve geliştirdikleri bir teknolojiyi tıbbi cihazlara da uygulayabilmektedir. Ülkemizde sağlık hizmetleri sektörü son yıllarda adeta yeniden şekillenmiş ve önemli gelişmeler kaydetmiştir. Özel hastaneler kendi içinde büyük bir değişim yaşamakta, sektör hizmete soktuğu sağlık tesisleri ve tıbbi cihazlar ile yalnızca Türkiye'dekileri değil, ayrıca Avrupa'daki hastaları da ülkemize getirmeyi amaçlamakta ve bu yolda emin adımlarla ilerlemektedir. Bununla beraber ülkemiz, tıbbi cihaz, alet ve malzeme konusunda büyük oranda dışa bağımlıdır. Tıbbi cihaz, tıbbi alet ve sarf malzemelerinin ise büyük kısmı ithal edilmektedir. Dünya'da medikal sektörüne öncelik veren bir politika izleyen ülkelerin, kısa sürede gelişmişlik düzeyine ulaşmalarında büyük aşama kaydettiklerinden yola çıkılarak, sektörün ihtiyaç duyduğu Ar-Ge, altyapı, kalifiye personel gibi unsurların tespit edilmesini ve bu sektörün de ülkemizin teknolojik yönden ilerlemiş sektörleri arasındaki yerini alabilmesi için yapılması gerekenler ve çözüm önerilerinin ortaya konmasını teminen bir çalışma yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

5 Bu kapsamda, tıbbi cihaz ve malzeme ithalatınm ulusal ekonomimizdeki yerinin ele almdığı, "Tıbbi Cihaz Ve Malzeme İthalâtı, Yarattığı Kayıplar Ve Çözüm Önerileri" isimli yayınımızın üyelerimize, sağlık sektöründe yer alan firmalarımıza ve ilgili kişi ve kuruluşlara faydalı olmasını diler, çalışmayı Odamız adına hazırlayan Doç. Dr, A. Erdal Sargutan'a teşekkür ederim. Dr. Cengiz Ersun Genel Sekreter

6 SUNUŞ Bu araştırma İstanbul Ticaret Odası: İTO tarafından yaptırılan "Türkiye'de Tıbbi Cihaz Ve Malzeme Üretimi" ve "Tıbbi Cihaz Ve Malzeme İthalâtı, Yarattığı Kayıplar Ve Çözüm Önerileri" konulu iki araştırmanın ikincisidir. Gerçekte iki araştırma birbirini tamamlayıcı niteliktedir. İlgili Meslek Komiteleri kararıyla İTO'nun hazırlattığı bu araştırmalar tıbbi cihaz ve malzeme sektörümüzün bütününü ele alarak değerlendiren, öneriler geliştiren ilk kapsamlı bilimsel çalışmalardır. Önemli bir boşluğu ve ihtiyacı giderebilecek niteliktedir. Bu sebeple araştırma yapılması kararı övgüye değer. Tıbbi cihaz ve malzeme ithalâtı, yarattığı kayıplar ve çözüm önerileri içerikli bu araştırmanın, Türkiye'de Tıbbi Cihaz Ve Malzeme Üretimi araştırmasında ele alınıp araştırılan konuların üzerine kurulması zorunludur. Bu sebeple araştırmanın tam oîması ve daha fazla yararlanılabilir hâle gelmesi için, ilk araştırmanın konuları kısaltılarak bu ikinci araştırmanın başlangıç kısmına koyulmuştur. Böylece her iki araştırmadan da müstakil olarak yararlanılabilecektir. Kitabın özellikle III. Bölümü firmalarımız yanında, onlarla sürekli ilişki ve alış-veriş içinde bulunan hastahane ve diğer sağlık kuruluşlarımızın / birimlerimizin yöneticilerinin de günlük işlerini yürütürken sıklıkla başvuracakları ve yararlanacakları bir kılavuz niteliği taşımaktadır. Bu yönüyle firma-sağlık kuruluşu ilişkilerimizin daha fazla anlayış içeren bir yapıya dönüşmesine katkı yapması beklenir. Tüm çalışmalar geniş bir kaynak ve internet taraması, bilimsel toplantı tebliğleri, saha soruşturması, yüz yüze görüşme, gözlem, birikim ve deneyime dayalı olarak planlanmış, yürütülmüş ve tamamlanmıştır. Araştırmaların yapılması kararının alınmasından yayımlanmalarına kadar bütün safhalarda emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ederim. Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN

7

8 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 3 SUNUŞ 7 YÖNETİCİ ÖZETİ 9 1. BÖLÜM: GİRİŞ Temel Kavramlar Günümüz Dünyasmda Bilim, Teknoloji Ve Sağlık Teknolojisi Günümüz Türkiye'sinde Bilim Ve Teknoloji Bilim Ve Teknolojide Genel Ve Sektörel Devlet Politikalarının Gerekliliği Sağlık Teknolojisi Uygulamalarında Düzeyler Dünyada Tıbbi Cihaz Ve Malzeme Sektörü Türkiye'de Tıbbi Cihaz Ve Malzeme Sektörü BÖLÜM: TÜRKİYE'DE TIBBİ CİHAZ VE MALZEME İTHALATI Tıbbi Cihaz Ve Malzemeler Konusunda Sağlık Kuruluşu / Birimi Yöneticisi Üzerindeki Baskılar Türkiye'de Sağlık Kuruluşu / Birimi Düzeyinde Sağlık Teknolojisi Türkiye'de Tıbbi Cihaz-Malzeme İthalâtı: Mevcut Durum Genel Görünüm Sorunlar Sayıştay Raporu Türkiye'de Tıbbi Cihaz-Malzeme İthalâtı: Öneriler Türkiye'de Tıbbi Cihaz Ve Malzeme Üretim Ve İthalâtında Sektör Araştırması 119

9 3. BÖLÜM: SAĞLIK KURULUŞLARINA / BİRİMLERİNE CİHAZ VE MALZEME SATIN ALINMASI Sağlık Kuruluşlarında / Birimlerinde Teknoloji Yönetimi Sağlık Kuruluşlarına / Birimlerine Cihaz Ve Malzeme Satın Alınmasında Taleplerin Değerlendirmesi Sağlık Kuruluşlarına / Birimlerine Cihaz Ve Malzeme Satın Alınmasında Fizibilite Araştırması Sağlık Kuruluşlarına / Birimlerine Cihaz Ve Malzeme Satın Alınmasında 'Fayda' Araştırması Bakım, Onarım, Ayar Denetimi Ve Risk Yönetimi 162 EK 181 Araştırma Soruları 183 KAYNAKLAR 199 ŞEMALAR, ÖRNEKLER Şema 1: Sağlık Kuruluşlarında Ayar Denetimi Örnek Akış Şeması 179 Örnek : Talep Değerlendirme Süreç Yürütme Bilgi Notu 134 Örnek : Talep Değerlendirme Süreci Form: 1 Başlangıç Formu 136

10 YÖNETİCİ ÖZETİ 1. GİRİŞ TEMEL KAVRAMLAR Sağlık teknik ve teknolojisi uygulamalarında kullanılan donatım ve ilâç türü nesnelere ilişkin olarak genel kabul gören, gelişmiş ve yerleşmiş bir terminolojimiz olmadığından, terminoloji birliğinin sağlanması için bazı kavramların tanımlanması ve açıklanması zorunlu görünmektedir. Teknik, bir amaç için, belli bilgi ve becerilerin, gerektiğinde belli nesnelerle birlikte uygulandığı işlem, yöntem, süreç anlamını içerir. Teknoloji, bir amaç için, belli teknik bilgi, işlem, yöntem ve süreçlerin, doğrudan veya belli nesnelere uyarlanarak, bir bütünlük içinde uygulanması olarak tanımlanabilir. Sağlık insangücü tarafından sağlık hizmeti üretmek amacıyla kullanılan Sağlık Teknikleri'nin tümü şöyle gruplandırılabilir: 1- Herhangi bir donatım ve ilâç kullanılmayan, salt kişisel bilgi ve beceriye dayalı teknikler, 2- Donatım türü nesnelerden yararlanılan teknikler, 3- İlâç türü nesnelerden yararlanılan teknikler, 4- Bu tekniklerin birkaçından bir arada yararlanılan karma teknikler. Sağlık hizmetlerinde kullanılan teknolojik Nesneler: A- Donatım (equipment): İlâç dışında tüm teknolojik nesneler 1- Malzeme / Gereç (device): Özel bir kullanım için gerekli olan donatımlar. a- Alet / Araç (instrument): Teknolojik takım, cihaz ve tertibatlar *- Takım (tool): El aletleri *- Cihaz / Makine (apparatus / machine): Karmaşık yapılı aletler

11 *- Buluş / Tertibat (contrivance / mechanism): Takım ve cihaz grubu b- Diğer Malzemeler / Parçalar (item): Alet olmayan yardımcı malzemeler 2- Diğer Donatım ve Sistemler: Malzeme olmayan teknolojik donatım B- Diğer Nesneler: İlâç (drug) ve benzerleri, şeklinde gruplandırılabilir. GÜNÜMÜZDE BİLİM, TEKNOLOJİ VE SAĞLIK TEKNOLOJİSİ Gelişmiş ve genel olarak ileri teknolojik düzeye sahip ülkelerin, çoğunlukla, hem bilim ve teknoloji ile ilgili genel tavırlarında ve hem de sağlık teknik ve teknolojileri konusunda, kontrollü ve düzenli bir yönetim politikası uygulamakta oldukları; buna karşılık, gelişmekte ve gelişmemiş olan ülkelerin kullanıcıların baskılı talebi, kaynak darboğazları, idarecilerin politikasızlık ve bocalamalarından oluşan bir başıboşluk ve karmaşa içinde bulundukları görülmektedir. Teknoloji, üretimi yapan ülkelere bağımlılığa yol açabilmesi sebebiyle stratejik bir güçtür. Türkiye'nin de dâhil olduğu ülkeler grubu için tek olumlu çözüm yolu, bilim-teknoloji-sanayi yeteneğinin yükseltilmesinden geçmektedir. GÜNÜMÜZ TÜRKİYE'SİNDE BİLİM VE TEKNOLOJİ Türkiye teknoloji bakımından, büyük ölçüde ileri teknolojili ülkelere (dışa) bağımlı durumdadır. Bilim ve teknoloji çok kısıtlı olarak üretilmektedir. Türkiye'de TÜBİTAK'ın kuruluşu ve I.BYKP'ından bu yana 45 yıl geçmesine, 1983 yılından bu yana kabul edilen üç adet Bilim ve Teknoloji Politikası, beş adet (V, VI., VII., VIII., IX.) Kalkınma Planı, bunlara ait "Özel İhtisas Komisyonu" raporları, yirmiyi aşkın "Yıllık Program" olmak

12 üzere elli kadar kanuna karşın belirlenen hedeflerin hiçbirine ulaşılamamış olduğu görülmüş, bir sonraki çalışmada veriler ve hedefler aynen, yeni bir süre için tekrarlanmış, yeni araştırmalar yapılmamış, bazı ifadeler bile yıllar önceki dokümanlardan kelime kelime aktarılmıştır. Birkaç büyük kuruluş dışında teknoloji üretimi genelde son derece sınırlıdır. Teknoloji ithalâtı düzensiz ve uyarlanmamış olduğundan dağınık, bütünlükten uzak ve teknolojiyi özümseyip yeniden üretmeye de elverişsizdir. Türkiye'de hemen her alanda görülen genel iyileştirme ihtiyacına ek olarak, bilim ve teknoloji alanında kalıcı, rasyonel ve kendi ihtiyaç, şart, imkân, altyapı, bünye ve gerçeklerimize uygun, gerçek anlamda "millî bilim ve teknoloji politika"mızı geliştirip, gereklerini ve kurumlaşmasını uygulamaya koymak üzere harekete geçecek birikime henüz ulaşılamamış olunmasıdır. Ancak, bu sonuç üzücü olsa da, henüz ümitsiz değildir. Gerekli ortam sağlandığında icat, yeniden üretme ve adaptasyon yollarıyla teknoloji üretip geliştirebilecek başlangıç koşullarına sahip bulunduğumuz, ayrıca iyi bir araştırmayla ortaya çıkabilecek, fazlaca bilinmeyen, memnuniyet doğuracak bir sanayi potansiyelimizin mevcut bulunduğu söylenebilir. DEVLET POLİTİKALARININ GEREKLİLİĞİ Devletin yeni rolü ekonomik, toplumsal, kurumsal, siyasal çerçevenin yeniden biçimlenişinde başlıca etkili faktörlerden biri hâline gelen teknolojinin yönetimi konusunda belirginleşmiştir. Devlet bilim ve teknoloji yönetiminin politikasını üretir ve uygular hâle gelmelidir. Bilim ve teknoloji politikalarının uygulanabilmesi için, her ülkede bilimsel ve teknolojik önlemlerin yürütüleceği, eşgüdümlü çalışacak kurumsal yapı, sistem ve mevzuat oluşturulmalıdır.

13 DÜNYADA TIBBİ CİHAZ VE MALZEME SEKTÖRÜ Diğer sahalarda olduğu gibi, sağlık teknik ve teknolojilerine dayalı sağlık donatımlarının (tıbbi cihaz, malzeme, ilâç) keşfi ve yayılması da, çoğu zaman değişimin kargaşasını birlikte getirmektedir. Olaya daha sakin ve bilimsel bakma imkânı gecikebilmektedir. Ülkelerin pek azmin bilinçli ve sistemli, kontrollü ve düzenli bir sağlık teknolojisi politikası yürüttüklerini söylemek mümkündür. Kaynakları daha bol, sağlık hizmetleri daha gelişmiş olan ülkeler kaynakların ihtiyaçlara daha verimli olarak tahsisinde ve halka sunulan sağlık hizmetlerinin seviyesini yükseltmekte daha başarılı olabilmektedirler. Kaynakları daha kısıtlı, ihtiyaçları daha fazla olan ve bu sebeplerle harcamalarında daha tutarlı davranması gereken ülkelerin sağlık yöneticilerinin daha çok rastgele tavırlar içinde bulundukları gözlenebilmektedir. Başkalarının tecrübelerinden kısmen ve imkân bulunabildiğince yararlanmakla yetinme yönünde bir tutumla genellikle, ileri ülkelerde gördükleri gelişmeleri olduğu gibi alıp kullanmak tarzında bir "politikasızlık" olmaktadır. Bir ülkenin bir teknik ve teknoloji hakkında yaptığı değerlendirmeler, diğer ülkelerin farklı özellikleri ve ihtiyaçları sebebiyle tam olarak yararlanılamayıp, sadece genel olarak "hiç yoktan iyidir" yaklaşımıyla, mümkün olduğu kadar kullanılabildiğine göre, ihtiyaç duyulan şey, kendi yapısına uyam bulmak, bunun için de, önce, kendi yapısını "bilmek"tir. Sürekli ithalât içinde olmak, ülkeyi bilim ve teknoloji geliştirmekten alıkoyarak bağımlı bir pazar hâlinde tutmakta, sektörler arası birlik kurulamamakta, bilim-sanayi işbirliği gerçekleşememektedir. Ar-Ge yerine ithalât yoluyla edinme hem pahalılığa hem de teknolojik geriliğe yol açabilmektedir.

14 Ayrıca - Cihazların işletme materyali, malzemeleri ve yedek parçaları stratejik değerdedir. Hem bağımlılık doğmakta, hem de dikte edilen fiyata boyun eğmek zorunlu olmaktadır. - Yabancı firmaların yerel temsilcileri yetersiz ve sorumsuz olabilmektedir. - Kişi başına işlem sayısı ve gereksiz kullanım artırmaktadır. - Sağlık hizmetleri pahalı ve eşitsiz dağılımlı hâle sokulmaktadır. - Yeni sağlık teknik ve teknoloji uygulamalarının maliyet, fayda, etkililik, güvenilirlik, verimlilik, kârlılık güvenlilik ve risklerinin değerlendirilmesi, tüm ülkeler için büyük ilgi toplayan, çok önemli bulunan birer sağlık politikası konusudur. - Yeni teknolojik uygulamaların fayda, yan etki ve zararları, çoğu zaman zaten iyi bilinmemekte, bilimsel gelişmenin düzeyi, bütün sorulara cevap verecek birikime ulaşamamış bulunmaktadır. - Teknolojik gelişmeler hakkında ihtiyacı olanların kolayca ulaşabilecekleri yeterli teknik, mali, tıbbi bilgiler çoğu zaman mevcut değildir. - Yöneticiler ve kullanıcılar, gerçek ihtiyaçlarını belirleyememekte, buna rağmen kendilerini kaçınılmaz bir satın alma yarışının içinde bulabilmektedirler. - Değerlendirme faaliyetlerinin doğrudan doğruya kendisinin "güvenilebilirliği" de önemli bir konudur. Bu kısır döngüyü kırmanın yolu, başlangıç noktasını değiştirerek, bilim ve teknolojide gelişmeyi sağlamak olarak ortaya çıkmaktadır. Bu amaçla - Bir genel teknoloji "geliştirme" politikasına, - Buna imkân bulunamıyorsa, öncelikle bir "değerlendirme-düzenleme" politikasına sahip olmak, - Bunun için gerekli altyapı ve kurumlaşmayı sağlamak, - Teknoloji transferi ve özümseme politika ve sistemler kurmak ile işe başlayarak, teknoloji "geliştirebilir" yapıları oluşturup, kararlılık ve güçlülükle çalıştırmaya başlamakta düğümlenmiş görünmektedir.

15 TÜRKİYE'DE TIBBİ CİHAZ VE MALZEME SEKTÖRÜ Türkiye'de sağlık donatımlarında politikasızlık, kaynaksızlık, israf, yanlış kullanım, uygulamaların özünü oluşturmaktadır. Toplam sağlık harcamaları içerisinde tıbbi cihaz, alet ve sarf malzemelerinin payının oransal olarak artmakta olduğu bilinmektedir. Türkiye'de sağlık donatımlarıyla ilgili teknik ve teknolojileri geliştirip uygulayan veya hiç olmazsa bu konuda düzenli ve kontrollü politikalar yürüten değil, hazır bulduğunu genellikle rastgele alıp kullanan bir uygulama görülmektedir. Türkiye, tıbbi cihaz, alet ve malzemelerde teknolojik olarak önemli ölçüde dışa bağımlıdır. Bazı temel sarf malzemeleri haricindeki pazar, genellikle ithalâta dayalıdır. Tıbbi cihazların hemen tümü, tıbbi alet ve malzemelerinin büyük kısmı ithal edilmektedir. Tıbbi donatım ithalâtımız hızla artmakta, ihracatımız oransal olarak düşmektedir. Sektördeki firma sayısında son yıllarda artış görülmekte, ancak, üretim ve ihracat yapan firma sayısının sınırlı olduğu gözlenmektedir. Sektörün ithalâta dayalı olarak devam etmesinin ana sebepleri iç pazarın kamu alımları ağırlıklı yönlendirilmesi ve bu yönlendirmenin pazarı süreksiz ve güvensiz kılması, alımlarda ithalâtın teşvik edilmesi sonucu iç üreticinin pazar bulamama endişesi, üretim için gerekli alt yapı maliyetlerinin yüksekliği, gerekli teknoloji ve bilgi birikimine ulaşma zorlukları, kalifiye eleman bulma güçlüğü ve maliyetinin yüksekliği, büyük ve çok uluslu şirketlerle uluslararası rekabette güçlükler, yerli üretimin bu güçlükleri aşabilecek özel teşviklere sahip olmaması olarak sıralanmaktadır. Sürekli ithalât içinde olmak ülkeyi bilim ve teknoloji geliştirmekten alıkoyarak bağımlı bir pazar hâlinde tutmakta, sektörler arası birlik ve bilim-sanayi işbirliği gerçekleşememektedir.

16 Ar-Ge yerine ithalât yoluyla edinme hem pahalılığa hem de teknolojik geriliğe yol açabilmektedir. Dövize bağlı satın almalar darboğaz yaratabilmektedir. Kırk yılı aşkın süre içinde resmen hedeflenen mütevazı başlangıç hedeflerinin dahi tam anlamıyla gerçekleştirilemediği görülmektedir. Sonuç olarak hemen tamamıyla dışa bağımlı, ithalâta dayalı, düzensiz ve kontrolsüz bir uygulama devam etmekte, yakın zaman için çok fazla ümit verici gelişme beklenilememektedir. Orta ve uzun vadede oluşabilecek olumlu gelişmeler bakımından beklenti sürmektedir. 2. TÜRKİYE'DE TIBBİ CİHAZ VE MALZEME İTHALÂTI MEVCUT DURUM Genel Görünüm Türkiye'de genel ve sağlık teknoloji yönetimlerinin mevcut durumu ile sağlık kuruluşlarında birim teknoloji yönetiminde ve tıbbi cihaz malzeme ithalâtında görülen mevcut durum paralellik göstermektedir. Ülkelerin, Türkiye'nin de içinde olduğu büyük çoğunluğu, sağlık donatımı ve ilâçta dışa bağımlıdır. Türkiye tıbbi cihaz ve malzeme sektörünün net ithalâtçı konumu bulunmaktadır. Sektörün ithalâtı 2003 yılında 646 milyon ABD Doları değerindeyken 2007 yılında 1.6 milyar ABD Doları aşmıştır. Sektörün ihracatında olduğu kadar ithalâtında da önemli artış görülmekte ancak, ihracatın ithalâtı karşılama oranı yüzde 10 seviyesinde bulunmaktadır. ABD, Almanya, Japonya, İtalya, Çin, Hollanda, İrlanda, Malezya sektörün en çok ithalât yaptığı ülkelerdir.

17 Tıbbi cihaz ve malzeme sektörünün içindeki alt ürün gruplarından tıbbi aletler ithalâtının ilk sırada geldiği görülmektedir yılında 390 milyon ABD Dolarına yakın bir ithalât gerçekleştirilmiştir. Tıbbi cihazlar ürün grubu ithalâtta ikinci sırayı almaktadır. Bu ürün grubunun 2007 yılı ithalâtı 337 milyon ABD Doları civarında olup bir önceki yıla göre yüzde 31 Tik ithalât artışı göstermiştir. İhracat ve ithalât ürün grupları incelendiğinde ihracatımızın daha çok yüksek Ar-Ge, mühendislik ve know-how gerektirmeyen ürünler, buna karşın ithalâtın ise yüksek Ar-Ge, teknolojik yenilik, mühendislik bilgisine daha çok ihtiyaç duyulan ürünler olarak olduğu görülmektedir. Türkiye tıbbi cihaz ve malzeme sektörünün ithalatındaki ilk on kalem. Dış Ticaret Müsteşarlığı verilerine göre, yıllar içindeki değer büyüklükleri değişmekle beraber şöyledir: Tıbbi Aletler, Tıbbi Cihazlar, X-Ray Malzemeleri, Şmnga-İğne ve Katheteıier, Oftalmik Aletler, Laboratuar Malzemeleri, Dişçiliğe Mahsus Alet ve Cihazlar, Yara Kapama Ürünleri, Latex Tek Kullanımlık Sarf Malzemeleri, Gazlı Bez-Pamuk ve Bandajlardır. Sorunlar Ar-Ge'ye dayalı yerli üretim yapma ve satın alma yerine genellikle uygulanan ithalât yoluyla edinme, hem pahalılığın hem de teknolojik geriliğin temel sebeplerinden ve sonuçlarından biri olmaktadır. Bilgi ve sistem eksiklikleri sebebiyle, sağlık kuruluşları hemen her zaman, teknolojik konularda yönlendirilmiş satın almalar yapmaktadırlar. Sağlık teknolojisi ile ilgili donatım satın alınmasında ülke, kurum veya kuruluş boyutunda bir planlama ve standardizasyon genellikle söz konusu olmamaktadır.

18 Kuruluşlar kendileri için gerekli olanı ve en uygun seçeneği tespit edebilecekleri, benzer ürünler arasındaki farkları öğrenebilecekleri gerçek ve gerekli bilgilere ulaşma imkânlarına da, hem genel anlamda ve hem de kuruluşlar boyutunda, çoğunlukla sahip olamamaktadırlar. Bu donatımların, savaş sanayisinden sonraki en kârlı endüstri dalı olması ve satıcıların taksit, kredi, leasing, kur-işlet-devret, bağış + malzeme satışı gibi cazip satış ve finansman teknikleriyle kolayca satış yapabilmeleri de çok etkili unsurlardır. İthal donatımlar satın alındıktan sonra işletme / sarf materyali, malzemeler ve yedek parçalarında yabancı üreticiye bağımlılık doğurmakta, dikte edilen fiyatla satın alınması zorunlu olmakta ve bu sebeple uygulama stratejik nitelik kazanmaktadır. Gerekli standart düzenlemelerin yokluğu sebebiyle, aynı amaca yönelik olarak ithal edilen / satın alınan çok sayıda donatımın, pek çok farklı nitelik, tip ve markada olması bunların işletim, bakım, onarım, yedek parça, ayar denetimlerinde vb. gibi konularda aksama, zorluk ve karmaşa yaratmakta, israfa yol açmaktadır. Sektörle ilgili kanun, yönetmelik, yönerge, tebliğ, genelge gibi mevzuatta yapılan sürekli değişiklikler bıkkınlık, karmaşa ve benzeri olumsuzluklar yaratmaktadır. Sektör harcamalarını nakit olarak ve çoğu zaman dövizle yaparken, sattıkları malın bedelini taksitle, faiz vb. almadan uzun vadelerle, TL olarak tahsil edebilmekte, tüm kayıpları üstlenmek zorunda kalmakta, bu sebeple gelecek planlaması yapamamaktadırlar. Ödemeler hızla normalleştirilmelidir. Satış sonrası hizmetler kullanıcıyı son derecede çaresiz bırakabilmekte, bu hizmetler özellikle donatımlar için çok yetersiz kaldığından, ürün kaderine terk edilmekte, zorunlu Türkçe prospektüs ve el kitapları dahi verilmemekte.

19 tıbbi donatım ve alet mezarlıkları oluşmaktadır. Şartnamelere koyulan bakım-onarım ve yedek parça temini garantileri, bazen firmaların uymaması, bazen de kullanıcının bu hizmeti mutlaka ücretsiz almak istemesi sebebiyle yerine gelemeyebilmektedir. Yedek parça sıkıntısı yaygındır. Her türlü yedek parçanın stoklan ması genellikle mümkün olmadığından, donatımlar onarım için uzun süre bekleyebilmektedir. Yurt dışı firmaların yurt içi temsilcileri, çoğunlukla yetersiz ve sorumsuz davranabilmekte, bu ortam sorunlara ve israfa yol açmaktadır. Çoğunluğu ithal edilen tıbbi donatımın Türkiye temsilcisi olan firmalar genellikle bunların bakım ve onarımını yapabilecek veya geçerli / gerekli teknik bilgileri verebilecek nitelikte teknik kadrolara sahip değildirler. Firmalar çeşitli sebeplerle, teknik hizmet alt yapılarını sağlam bir şekilde geliştirmekten kaçınmakta, buna eklenen hızlı teknoloji değişimi ve yetkili temsilci firma değişiklikleri sebebiyle, uzun vadeli ve güçlü destek hizmeti örgütü kuram ay abi 1 mektedi rler. Destek hizmetlerinin eksikliği ciddi bir darboğazdır. İleri ve karmaşık teknolojili donatımlarda kullanıcıların eğitilmesi çoğunlukla satıcı firma tarafından üstlenilmekte, ancak firmalar bunu her zaman gerektiği şekilde yerine getirememektedir. Bu da donatımın gerektiği gibi kullanılmamasına, sağlık kuruluşuna ve hastaya yönelik olumsuz sonuçlara yol açmaktadır. Yabancı satıcı firmalar kendilerine pazar yaratabilmek için, çeşitli ülkelerde teknik hizmetlerde çalışacak mühendis, teknisyen ve tekniker yetiştirmeye, firmalar kurmaya destek verip, bu amaçla eğitim programları oluşturmaktadırlar. Uluslararası kuruluşlar da bunları desteklemektedir. Ancak, pek çok ülke bu eğitim ve servis hizmetlerinin sağlanması ön şartını büyük

20 bir ciddiyetle takip eder ve bu yolla çok sayıda yetişmiş insangücüne sahip olurken, Türkiye bu imkândan da yeterince yararlanmak gayretinde görünmemektedir. TÜRKİYE'DE TIBBİ CİHAZ-MALZEME İTHALÂTI: ÖNERİLER Sağlık donatı ml arıyla ilgili çeşitli ortamlarda ve resmi yayınlarında tıbbi cihaz ve malzeme ithalâtımızla ilgili özel önlemler yer almaktadır. Bu bölüme kadar ele alınan Türkiye'nin tıbbi cihaz ve malzeme ithalatıyla ilgili mevcut durum ve sorunlardan çıkarılabilecek temel öneri, insan sağlığı ve kısıtlı sağlık mali imkânları yönünde, en düşük maliyetle en yüksek verimi sağlayacak olan en "iyi" sonuçları verebilmesi için, sağlık teknik ve teknolojilerinin "KONTROLLÜ VE DÜZENLİ BİR SİSTEM" içerisinde üretim ve/veva ithal edilerek kullanılmalarını sağlayacak YÖNETİM POLİTİKALARININ GELİŞTİRİLİP ETKİLİ OLARAK UYGULANMASInın, kaçınılmaz bir gereklilik olduğudur. Türkiye Bilim Ve Teknoloji Politikasının uygulanması ölçüsünde "Türkiye Sağlık Teknolojisi Politikasının da gelişeceği beklenir. Bu gereklilik, ekonomik bakımdan zengin ve sağlık hizmetleri bakımından ileri olan ülkelerden daha çok, Türkiye gibi gelişmekte olanlar ile geri kalmış diğer ülkeler için, genel sağlık hizmetlerinin planlamasının ve sunulmasının başarısı bakımından da bir kaçınılmazlık olmaktadır. Sektöre girişin hiçbir kurala ve yasal düzenlemeye tabi olmaması üzerinde sektör yetkililerince önemle durulmakta, mesleği icra edenlerin bir eğitimden geçmesi ve hukuken sorumluluk sahibi olmalarının gerekliliği savunulmaktadır. Meslek örgütlerinin güçlendirilmesi büyük önem arz etmektedir. Sektörde meslek örgütleri dernek, federasyon ve işveren sendikası biçiminde örgütlenmiş olup, yasal olarak, üye olma zorunluluğu yoktur.

21 Bu sebeple Türkiye'de tıbbi cihaz ve malzeme sektörünün sorunlarını çözümlemek için başta gelen temel yapısal çözüm önerileri olarak - Meslek Kanunu'nun çıkarılması, - İlâç Ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun (İTCK) kurulması, - Sektöründe faaliyet gösteren firmaların üretici, ithalâtçı, servis sağlayıcı ve bayi olmak üzere İTCK'den lisans alma zorunluluğu getirilmesi ve bu lisansın belirli sürelerle yenilenmesi, - Sektörde çalışan kalifiye personelin yeterliliklerinin tanımlanması, yetiştirilmeleri ve istihdamları için Mesleki Yeterlilik Kurumu ile iş birliği yapılması gereği üzerinde durulmaktadır. Globalleşmenin yarattığı sorunlara daha güçlü karşı koyabilmek için sektör firmalarının kooperati fle ş me s i ve kurumsal birlikler aracılığıyla daha büyük sermayeler oluşturmaları değerlendirilmelidir. Alsatçı tipi satış faaliyetlerine son verilmelidir. Primer ve yataklı sağlık hizmeti birimlerinde kullanılacak standart tıbbi cihazlar listesi belirlenmelidir. Üretildiği memlekette ve gelişmiş ülkelerde kullanım izni olmayan cihazlar ithal edilmemelidir. İhalelerde eşit kalitedeki yerli ürüne, ithal ürünlerle eşit şans ve bazı öncelikler tanınmalıdır. İthalâtta ithalâtçı değil üretici firma garantisi aranmalıdır. Yerli ve ithalâtçı üreticiler ve satıcı firmaların performans sicilleri tutulmalıdır. Satıcı firmaların montaj, personel eğitimi, yedek parça, bakım, ayar denetimi, onarım, yenileme gibi sorumlulukları ve teknik servis garantileri

22 mevzuatla düzenlenmeli, yanlış, yetersiz ve aksak hizmetlerden sorumlu tutulmalıdırlar. 3. SAĞLIK KURULUŞLARINA / BİRİMLERİNE CİHAZ VE MALZEME SATIN ALINMASI SAĞLIK KURULUŞLARINDA / BİRİMLERİNDE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ Sağlık kuruluşlarında ve bütün birimlerinde genel hizmet veya teşhis ve tedavi amacıyla, demirbaş veya sarf nitelikli pek çok genel donanım, tesisat, sağlık donatımı kapsamında cihaz ve malzeme ile ilâç, vb. türünde teknolojik ürün, sürekli olarak ve büyük miktarlarda kullanılmaktadır. Bunlarla ilgili olarak devamlı bir ihtiyaç duyma-satın a 1 m a -kur m a - d e p o 1 a m a - d a ğ 111 m - kullanım-tüketim ve yeniden ihtiyaç duyma işlemleri çemberi yürütülmektedir. Sağlık kuruluşlarında (birimlerinde) teknolojik harcamalar iki amaçla yapılabilir: - Hizmet sunumunu etkileyen asıl teknolojik harcamalar, - Sağlık hizmetlerinin verilmesi sırasında ihtiyaç duyulan ve sağlık teknolojileri dışında kalan (asansör, sıhhi tesisat, mutfak, çamaşırhane, kalorifer, elektrik donanımı vb. gibi) diğer ek teknolojik unsurları sağlamaya yönelik harcamalar. Satın alma sırasında, özellikle yatırım nitelikli donatımlar (özellikle cihaz ve malzeme) için fizibilite, fayda, talep değerlendirmesi gibi seçim çalışmalarının önemli bir yer tutması beklenir. Ülke ve kuruluş sağlık teknolojisi yönetimi gelişmiş olan ülkelerde, talep değerlendirmesi konusunda pek çok kural, kılavuz, düzenleyici işlem ve

23 danışman kurum bulunmaktadır. Bu olanakları kullanan sağlık kuruluşu yönetimleri çok daha doyurucu ve yararlı talep değerlendirme sistem ve süreçleri uygulayabilmekte, kurumsal ve toplumsal yararı en iyi (optimum) düzeye ulaştırabilmektedirler. Gelişmiş ülkelerde ayrıca bakanlıklar, bazı yerel yönetimler, meslek kuruluşları, birlik ve dernekler, araştırma kuruluşları, üniversiteler, yardım kuruluşları, gönüllü çalışan kuruluşlar, sigorta kuruluşları, büyük sağlık kuruluşları, üreticiler, özel sektör araştırma ve danışma şirketleri, bağımsız araştırmacı ve danışmanlar, bu amaca yönelik özel kuruluşlar ve kütüphaneler, yayınevleri, dergiler, gazeteler, zamanlı yayınlai', raporlar, hastahane arşivleri çok zengin araştırma ve başvuru kaynakları toplarlar, kullanıma sunarlar, duyururlar. Ancak, her satın alıcı kuruluşun, sağlık teknolojilerinin yarar ve zararları konusunda kendisinin bir bilimsel araştırma yapması söz konusu olamaz. İzin vermeye yetkili kuruluşların yeterli incelemeyi yapmış olduğuna güvenmek ve tedbirli bir ihtiyat payı bırakmakla yetinebilirler. Bu sebeple yöneticilerin, ihtiyaç ve imkân dengelerinin zorlamasını da dikkate alan başka metotlar kullanarak, talep değerlendirme ve karar vermede - En yüksek hasta yararının özellikle sağlanacağı, - En yüksek kurumsal maliyet-etkililiğin sağlanacağı, - En yüksek toplumsal / sosyal yararın sağlanacağı, - İlgili tüm tarafların erken dönemden itibaren değerlendirmelere katılacağı, - Açık, tarafsız, etki altında kalmayan somut değerlendirmelerin yapılacağı, - Bunlara dayalı olarak kararların alınacağı kendilerine has ve düzenli bir süreç uygulamaları gereği ortaya çıkmaktadır.

24 Taleplerin Değerlendirilmesi Süreci İhtiyaç duyulan yeni cihaz, malzeme, hizmet vb. ile ilgili istek yetkili idari birime iletildiğinde, bu talebin değerlendirilmesinde ve satın alma isteğinin kabul veya ret kararının alınmasında farklı usuller geliştirilebilir ve uygulanabilir. Yukarıdaki süreci ve üç alam da içeren çok alanlı (multidisipliner), düzenli ve kontrollü bir değerlendirme çalrşması, Örgütlenme ve Başlangıç safhalarına ek olarak, şu bileşenlerden oluşabilir: - Tıbbi Yönün Değerlendirilmesi Bileşeni: Talep edilen ürünün klinik, epidemiyolojik ve bilimsel açılardan anlamlı, doğru, güvenilir ve güvenli olup olmadığı, faydalılık araştırması, sınırlılıkları gibi konuların karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi, - Toplumun Değerlendirilmesi Bileşeni: Toplumun bu cihaz ve malzemenin sağlayacağı hizmete ihtiyacının olup olmadığı, nüfus yapısı, hizmetin etkililiği, kapsayabileceği alan, yerel ekonomik yapı, sermaye sağlama imkân ve şartları, hukuki ve idari düzenlemeler, izinler, diğer hizmet sunucuları, rakipler ve iş birliği imkânları gibi, ürünün başarısını etkileyebilecek olan: dış faktörlerin, diğer seçenekler de dikkate alınarak değerlendirilmesi, - Kuruluşun / Birimin Değerlendirilmesi Bileşeni: Cihaz ve malzemenin (ürünün) kullanılmasıyla ilgili alan, kullanım yararı, kuruluşun görevi, gelecekle ilgili planlarla tutarlılığı, önceki stratejik ve iş planlarıyla uyumluluğu, hizmetin kalitesine ve yürütülmekte olan diğer çalışma ve araştırmalara etkileri, kaynakların yeterliliği, personel ve eğitim ihtiyaçları, nitelikli yeni personeli çekme gibi uygulama konularının seçenekli olarak değerlendirilmesi.

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

Sağlık Sektörünün Olmazsa Olmazı: Tıbbi Malzeme Alt Sektörü

Sağlık Sektörünün Olmazsa Olmazı: Tıbbi Malzeme Alt Sektörü Sağlık Sektörünün Olmazsa Olmazı: Tıbbi Malzeme Alt Sektörü Tıp sürekli ilerliyor sözündeki aslan payı bize göre; Tıbbi Malzeme Alt Sektörüne ait. Nitekim; tıbbi malzemeden yoksun sağlık sektörünün eli

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SAĞLIK İŞLETMELERİNDE LOJİSTİK YÖNETİMİ Yrd.Doç.Dr. M.Hakan KESKİN Hazırlayan Behiye ERYİĞİT

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

EKLER. EK 12UY0106-4/A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

EKLER. EK 12UY0106-4/A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi Yayın Tarihi: 26/12/2012 Rev. :01 EKLER EK 12UY0106-4/A1-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının

Detaylı

Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012

Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012 Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012 Üretim Yatırımı Girişim kapsamında hedeflenen ürün veya hizmetlerin üretilmesi için gerekli işletme faaliyetleri planlanmalıdır. Girişimcinin uzmanlığına da bağlı

Detaylı

ELVANKÖY İMKB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI

ELVANKÖY İMKB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI ELVANKÖY İMKB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI 1 ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Sağlık hizmetlerinin görünen yüzü hastaneler ve hekimler olmakla birlikte, her ferdi

Detaylı

İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI. Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT

İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI. Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI Bu Dersimizde; Kuruluşla İlgili Bazı Temel Kavramlar Genel Olarak İşletmenin Kuruluş Aşamaları Fizibilite Çalışmalarının

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı, toplumda

Detaylı

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I 1 İşletme kurma fikriyle birlikte başlayıp, işletmenin kesin olarak kuruluşunun tamamlanmasına kadar sürdürülen çalışma ve araştırmalara işletmelerin kuruluş çalışmaları denmektedir.

Detaylı

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu tmmob makina mühendisleri odası TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2009 11 12 ARALIK 2009 / ANKARA ALAN ARAŞTIRMASI II Türkiye de Kalkınma ve İstihdam Odaklı Sanayileşme İçin Planlama Önerileri Oda Raporu Hazırlayanlar

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

TIBBİ CİHAZLAR SEKTÖR ANALİZİ

TIBBİ CİHAZLAR SEKTÖR ANALİZİ TIBBİ CİHAZLAR SEKTÖR ANALİZİ 1. Tıbbi cihazlar sektörü dünyada çok hızla büyüyen, dinamizmi yüksek ve temel özellikleri zamanla gelişmiş ülkeler/dev firmalar lehine oluşmuş bir yapıya sahiptir. Dünya

Detaylı

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin gereği

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BURSA 2011 SUNUŞ Üniversitemizin kuruluş aşamasında olması nedeniyle gerek akademik ve idari personel

Detaylı

SUNUM PLANI. Politika ve Proje Daire Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

SUNUM PLANI. Politika ve Proje Daire Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü SUNUM PLANI Sağlık Hizmetlerinde Geri Ödeme Yeni Ödeme Sistemlerine Neden İhtiyaç Duyulmaktadır? Neden DRG/TİG? SGK DRG/TİG Projesi Amaç / Hedef / Kurgu Proje Kapsamında Yapılan Çalışmalar ve Gelinen Son

Detaylı

TR0802.15-01/001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi

TR0802.15-01/001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir Türkiye 2008 Ulusal IPA (Katılım Öncesi Mali Yardım) Programı TR0802.15-01/001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ HAZİRAN 2017 Bu broşür 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri ile uluslararası kabul görmüş standartlara

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞARTNAME HAZIRLAMA PROSEDÜRÜ PR24/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞARTNAME HAZIRLAMA PROSEDÜRÜ PR24/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR24/KYB Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığının ihtiyacı

Detaylı

KLİNİK MÜHENDİSLİK HİZMETLERİNE ULUSLARARASI BAKIŞ. UĞUR CUNEDİOĞLU, MSc. TOBB ETÜ Rektör Danışmanı Biyomed Yönetim Kurulu Başkanı

KLİNİK MÜHENDİSLİK HİZMETLERİNE ULUSLARARASI BAKIŞ. UĞUR CUNEDİOĞLU, MSc. TOBB ETÜ Rektör Danışmanı Biyomed Yönetim Kurulu Başkanı KLİNİK MÜHENDİSLİK HİZMETLERİNE ULUSLARARASI BAKIŞ UĞUR CUNEDİOĞLU, MSc. TOBB ETÜ Rektör Danışmanı Biyomed Yönetim Kurulu Başkanı Klinik Mühendisliği Nedir? Biyomedikal Mühendisliği Biyomühendislik Medikal

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇİMENTO MEKANİK BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇİMENTO MEKANİK BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇİMENTO MEKANİK BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

SAĞLIK / TIBBİ CİHAZ KAMU ALIMLARI HAKKINDA TESPİT VE ÖNERİLER

SAĞLIK / TIBBİ CİHAZ KAMU ALIMLARI HAKKINDA TESPİT VE ÖNERİLER SAĞLIK / TIBBİ CİHAZ KAMU ALIMLARI HAKKINDA TESPİT VE ÖNERİLER SİP E İLİŞKİN YASAL DÜZENLEMELER 663 sayılı KHK nın 13. ve 50. maddeleri, 6518 sayılı Kanunun 45. ve 52. Maddelerine istinaden Bilim, Sanayi

Detaylı

ÜNİVERSİTE - SANAYİ İŞBİRLİĞİ BULUŞMASI 11 ŞUBAT 2012, İSTANBUL. Adnan DALGAKIRAN Yönetim Kurulu Başkanı

ÜNİVERSİTE - SANAYİ İŞBİRLİĞİ BULUŞMASI 11 ŞUBAT 2012, İSTANBUL. Adnan DALGAKIRAN Yönetim Kurulu Başkanı ÜNİVERSİTE - SANAYİ İŞBİRLİĞİ BULUŞMASI 11 ŞUBAT 2012, İSTANBUL Adnan DALGAKIRAN Yönetim Kurulu Başkanı TÜRK MAKİNE SEKTÖRÜ 14 12 10 8 6 4 2 0 İHRACAT (MİLYAR DOLAR) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Detaylı

PERFORMANS DEĞERLEME VE KARİYER YÖNETİMİ

PERFORMANS DEĞERLEME VE KARİYER YÖNETİMİ PERFORMANS DEĞERLEME VE KARİYER YÖNETİMİ «Hiçbir müşteri ürünü satın almaz, ürünün kendisi için yapabileceklerini satın alır.» P.F. Drucker 2 Hayat adeta bir ölçüm ve değerleme sürecidir. Performans Değerleme;

Detaylı

TEKNOLOJĠ PLANLAMASI. Başkent Üniversitesi

TEKNOLOJĠ PLANLAMASI. Başkent Üniversitesi TEKNOLOJĠ PLANLAMASI Başkent Üniversitesi ÖĞRENĠM KAZANIMLARI Bu dersi bitirdiğinizde; Teknoloji planlamasının ne olduğuna ilişkin bilgi edinecek, Teknoloji planlamasının amacını öğrenecek, Teknoloji planı

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON Z. Güldem Ökem, PhD Research Fellow Centre for European Policy Studies(CEPS) 23 Şubat 2011, Ankara Türkiye nin Avrupa Birliği ne Üyelik

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN PROJE TEKLİF FORMU 1. PROJE TANIMLAMA BİLGİLERİ Adı: Türkiye Deniz Araştırma Alt Yapısının Analizi Etüt Projesi Yeri: Seyir,

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜ VE STRATEJİ ÖNERİSİ Çalışması Kapsam ve Süreç. Mahmut Kiper 30 Ekim 2013 Ankara

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜ VE STRATEJİ ÖNERİSİ Çalışması Kapsam ve Süreç. Mahmut Kiper 30 Ekim 2013 Ankara DÜNYADA VE TÜRKİYE DE TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜ VE STRATEJİ ÖNERİSİ Çalışması Kapsam ve Süreç Mahmut Kiper 30 Ekim 2013 Ankara Çalışma Grubu Mahmut KİPER Deniz BAYHAN İlke Eren KARACA Tülay AKARSOY ALTAY Prof.

Detaylı

EKLER. EK 12UY0106-5/A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

EKLER. EK 12UY0106-5/A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi EKLER EK 12UY0106-5/A1-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının tamamlanması tavsiye edilir.

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Bilgi İşlem Müdürlüğü, Belediyemizin İletişim ve Bilgi Teknolojileri sistemlerinin düzenli olarak çalışmasına, yeniliklerin sisteme adapte edilmesinde

Detaylı

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu üst yönetici tarafından cevaplandırılmak üzere hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu üst yönetici tarafından cevaplandırılmak üzere hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII ONDOKUZ MAYIIS ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

Technology. and. Machine

Technology. and. Machine Technology and Machine Cezayir Teknoloji İthal Etmek İSTİYOR Kuzey Afrika nın en geniş yüzölçümüne, 35 milyona yakın nüfusa ve büyük petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip olan Cezayir, ekonomik veriler

Detaylı

MESLEK KAVRAMI VE MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ

MESLEK KAVRAMI VE MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ AHMET ARSLAN MESLEK KAVRAMI VE MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ Meslek, kişilerin topluma yararlı mal ve hizmet üreterek geçimlerini temin etmek ve para kazanmak için yaptıkları, belli bir eğitimle kazanılan, sistemli

Detaylı

Proje Çevresi ve Bileşenleri

Proje Çevresi ve Bileşenleri Proje Çevresi ve Bileşenleri 1.3. Proje Çevresi Proje çevresi, proje performans ve başarısını önemli ölçüde etkiler. Proje takımı; sosyoekonomik, coğrafı, siyasi, yasal, teknolojik ve ekolojik gibi kuruluş

Detaylı

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara SUNUM İÇERİĞİ 1. İstanbul Sanayi Odası nın Sanayi Üniversite İşbirliğine Bakışı ve Bu Kapsamdaki Rolü 2. Sanayi- Üniversite

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

TIP ELEKTRONİĞİ TEKNİSYENİ

TIP ELEKTRONİĞİ TEKNİSYENİ TANIM Tıp alanındaki teşhis ve tedavi uygulamaları için kullanılan elektronik alet ve cihazların, kullanım, bakım ve onarımını sağlayan, ayrıca bu cihazların doğru olarak kurulması ve kullanılması için

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ÇAKUZEM)

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ÇAKUZEM) ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ÇAKUZEM) 2015 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI - 2016 SUNUŞ Uzaktan Eğitim, geleneksel öğrenme-öğretme yöntemlerindeki sınırlılıklar

Detaylı

LABORATUVAR YÖNETİMİNİN TEMEL UNSURLARI

LABORATUVAR YÖNETİMİNİN TEMEL UNSURLARI LABORATUVAR YÖNETİMİNİN TEMEL UNSURLARI Dr. Tuncer ÖZEKİNCİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ A.D. 14 KASIM 2011 ANTALYA 1 İyi Laboratuvar Yönetimi İyi tanımlanmış, uluslararası kabul

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRK STANDARTLARII ENSTİİTÜSÜ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli A- Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler

Detaylı

ÖNSÖZ ŞEKİL LİSTESİ TABLO LİSTESİ

ÖNSÖZ ŞEKİL LİSTESİ TABLO LİSTESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ ii ŞEKİL LİSTESİ v TABLO LİSTESİ vii ÖZET viii SUMMARY ix BÖLÜM 1. GİRİŞ 1 1.1. YÜKLENİCİ FİRMALARDA İNŞAAT EKİPMANI YÖNETİMİ PROBLEMİNİN ÖNEMİ 1 1.2. PROBLEMİN TANIMLANMASI 3 1.3. YÜKLENİCİ

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ 1- Staj Başlangıcı: Fırat Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü öğrencileri, zorunlu

Detaylı

EK-10 : MAK 400 STAJI ÖRNEK RAPORU BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK <400> STAJ RAPORU

EK-10 : MAK 400 STAJI ÖRNEK RAPORU BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK <400> STAJ RAPORU EK-10 : MAK 400 STAJI ÖRNEK RAPORU FABRİKA / ATÖLYE STAJI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK STAJ RAPORU (Rapor yazım tarihi) ÖĞRENCİ ADI SOYADI : NUMARASI : STAJ YAPILAN KURUM ADI

Detaylı

Hastane. Hastane Grupları 19/11/2015. Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar

Hastane. Hastane Grupları 19/11/2015. Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar Hastane Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar Yük.Hem.Müge Bulakbaşı Ekonomik, verimli ve etkili olarak her türlü sağlık hizmetinin kesintisiz üretildiği, Eğitim, araştırma ve toplum sağlığı hizmetlerinin

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Kurumsallaşma, Denetim ve Risk Yönetimi. Ali Çiçekli, CPA, SMMM TTK İş Geliştirme Lideri 17 Ekim, Swissotel, İstanbul

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Kurumsallaşma, Denetim ve Risk Yönetimi. Ali Çiçekli, CPA, SMMM TTK İş Geliştirme Lideri 17 Ekim, Swissotel, İstanbul Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Kurumsallaşma, Denetim ve Risk Yönetimi Ali Çiçekli, CPA, SMMM TTK İş Geliştirme Lideri 17 Ekim, Swissotel, İstanbul 1 Gündem Bir Bakışta Yeni Türk Ticaret Kanunu Kurumsal

Detaylı

FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ FEN, EDEBİYAT, FEN - EDEBİYAT, DİL VE TARİH - COĞRAFYA FAKÜLTELERİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ FEDEK FEN, EDEBİYAT, FEN-EDEBİYAT,

Detaylı

ÖZGÜN FİKİRLERİNİZİ PROJELENDİRELİM

ÖZGÜN FİKİRLERİNİZİ PROJELENDİRELİM Şirket Tanıtımı Progino PROGİNO 2005 yılından itibaren Eskişehir de mühendislik ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Faaliyetlerine 2008 yılından beri Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesinde sürdürmektedir.

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ (Doküman No: BEYAS-DK-02) Ankara Üniversitesi için aşağıda verilen temel bir Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi Stratejisi metni hazırlanmıştır.

Detaylı

1. KNA ve HTEA 2. Risk Analizi 3. Kalite Kavramı 4. Hastane ç Tetkikçi Eğitimi 5. Klinik ve dari Süreçler 6. ndikatör Kavramı ve ndikatörler 7.

1. KNA ve HTEA 2. Risk Analizi 3. Kalite Kavramı 4. Hastane ç Tetkikçi Eğitimi 5. Klinik ve dari Süreçler 6. ndikatör Kavramı ve ndikatörler 7. 1. KNA ve HTEA 2. Risk Analizi 3. Kalite Kavramı 4. Hastane ç Tetkikçi Eğitimi 5. Klinik ve dari Süreçler 6. ndikatör Kavramı ve ndikatörler 7. Sağlık Kurumlarında Entegre Kalite Yönetim Sistemleri 8.

Detaylı

GENEL İŞLETME İŞLETMEN. Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN

GENEL İŞLETME İŞLETMEN. Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN GENEL İŞLETME İŞLETMEN LETMENİN N KURULUŞ ÇALIŞMALARI Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN İşletme denince köşe başındaki bakkaldan büyük bir demir çelik işletmesine kadar çeşitli tipte girişimler söz konusu olabildiğine

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. b) Merkez Müdürü: Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

BİRİNCİ BÖLÜM. b) Merkez Müdürü: Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü, Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamu kurumlarının gelir-gider bilgilerinin yer aldığı ve kullanımlarına tahsis edilen ödenek tutarlarını gösteren

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖN ETÜDÜ

BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖN ETÜDÜ BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖN ETÜDÜ Murat BAYRAM Binalarda Enerji Verimliliği Şubesi Şube Müd.V. bayram.bay@gmail.com Enerji Nedir? İş yapabilme kabiliyetidir. Enerji Yönetimi Nedir? Yaşam için gerekli

Detaylı

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSİ GÖREV YETKİ ve SORUMLULUKLARI

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSİ GÖREV YETKİ ve SORUMLULUKLARI REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Mustafa Arnavut Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5 1. ÇALIŞTIĞI BÖLÜM Biyomedikal

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

BİLİM KURULLARI İLE ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ ÇEŞİTLENDİRİLEREK SÜRDÜRÜLEBİLİR HALE GETİRİLMESİ

BİLİM KURULLARI İLE ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ ÇEŞİTLENDİRİLEREK SÜRDÜRÜLEBİLİR HALE GETİRİLMESİ II. AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ZİRVESİ KAMU-ÜNİVERSİTE -SANAYİ İŞBİRLİĞİ BİLİM KURULLARI İLE ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ ÇEŞİTLENDİRİLEREK SÜRDÜRÜLEBİLİR HALE GETİRİLMESİ VOLKAN İTFAİYE ARAÇLARI

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON Z. Güldem Ökem, PhD Research Fellow Centre for European Policy Studies (guldem.okem@ceps.eu) 23 Şubat 2011, Ankara Türkiye nin Avrupa Birliği

Detaylı

1. AMAÇ: 4. KISALTMALAR: EKK : Enfeksiyon Kontrol Komitesi SHKS : Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları 5. UYGULAMA:

1. AMAÇ: 4. KISALTMALAR: EKK : Enfeksiyon Kontrol Komitesi SHKS : Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları 5. UYGULAMA: Kalite Yönetim Birimi SAYFA NO 1 / 5 1. AMAÇ: Hastanemizdeki; sağlıkta hizmet kalite standartları ve kalite yönetim sistemine uygunluğunun; sürekliliğini, yeterliliğini ve etkinliğini sağlamak için, planlanmış

Detaylı

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz?

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz? Türkiye nin en popüler iş arama ve işe alma platformları olan yenibiriş.com da 1500, kariyer.net te ise 2000 e yakın İç Kontrol başlıklı ilan bulunmaktadır. İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere

Detaylı

ENERJİ SEKTÖRÜ TESPİT VE ÖNERİLERİ

ENERJİ SEKTÖRÜ TESPİT VE ÖNERİLERİ ENERJİ SEKTÖRÜ TESPİT VE ÖNERİLERİ 28 sektör paydaşının katılımıyla 18.03.2016 tarihinde hazırlık çalıştayı gerçekleştirildi. ENERJİ SEKTÖRÜ HAZIRLIK ÇALIŞTAYI ENERJİ SEKTÖRÜ HAZIRLIK ÇALIŞTAYI İTHALATA

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

2

2 e-arşiv SİSTEMİ www.bagcilar.bel.tr 2 1. PROJENİN BELEDİYECİLİKLE İLGİSİ Geleneksel anlamda devlet eliyle yapılan her tür işlem; oy verme, sağlık, vergi, belediye hizmetleri, nüfus ve gümrük işlemleri

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (1902B) BAŞLANGIÇ PROGRAMI PROJESİ BAŞVURU SUNUMU

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (1902B) BAŞLANGIÇ PROGRAMI PROJESİ BAŞVURU SUNUMU T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (1902B) BAŞLANGIÇ PROGRAMI PROJESİ BAŞVURU SUNUMU 1. BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ ÖNERİ ÖZETİ VE ANAHTAR KELİMELER: (Projenin literatürdeki yeri, özgün değeri, amacı, yöntem,

Detaylı

AKILCI İLAÇ KULLANIMI. Dr.Şenol Çomoğlu

AKILCI İLAÇ KULLANIMI. Dr.Şenol Çomoğlu AKILCI İLAÇ KULLANIMI Dr.Şenol Çomoğlu 2 AKILCI İLAÇ KULLANIMI Akılcı İlaç Kullanımı tanımı ilk defa 1985 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılmıştır. Kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine

Detaylı

MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER 2014 MAYIS.2014 İZMİR

MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER 2014 MAYIS.2014 İZMİR MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER MAYIS. STRATEJİK HEDEFLER ÇALIŞTAYI NEDEN BURDAYIZ? AMACIMIZ, DERNEĞİN AMAÇLARINA ULAŞMASI İÇİN UZUN VADELİ, ORGANİZE, PLANLI VE ORTAK DAVRANIŞLARLA SİSTEMATİK BİR GÜÇ

Detaylı

626 No.lu Karar ekidir. 1 BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. D E N E T İ MDEN SORUMLU K O M İ T E GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1.

626 No.lu Karar ekidir. 1 BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. D E N E T İ MDEN SORUMLU K O M İ T E GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. D E N E T İ MDEN SORUMLU K O M İ T E GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 626 No.lu Karar ekidir. 1 1.KURULUŞ Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri:X, No:22 sayılı

Detaylı

KALİTE SİSTEM YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ

KALİTE SİSTEM YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ FMEA-HATA TÜRLERİ VE ETKİ ANALİZİ Tanımlama Mevcut veya olası hataları ortaya koyan, bu hataların yaratabileceği etkileri göz önünde bulunduran ve etkilerine göre hataları önceliklendirerek oluşmalarının

Detaylı

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı;

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

Alparslan Serhat DEMİR, Endüstri Mühendisliğine Giriş Ders Notları, Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü TESİS PLANLAMA

Alparslan Serhat DEMİR, Endüstri Mühendisliğine Giriş Ders Notları, Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü TESİS PLANLAMA 9.1.Giriş TESİS PLANLAMA Tesis planlama bir kurum veya kuruluşun fiziksel ini geliştirmek için gerçekleştirilen sistematik bir yaklaşımdır. Bir organizasyonun en önemli varlıklarından biri olan kapladığı

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 04/02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları BAŞBAKANLIĞA... BAKANLIĞINA... MÜSTEŞARLIĞINA... BAŞKANLIĞINA...

Detaylı

AR& GE BÜLTEN ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

AR& GE BÜLTEN ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Yeni KOSGEB Teşvik Yönetmeliğinde Bilişim Sektörüne İlişkin Destekler Neler? Nesrin YARDIMCI SARIÇAY- Beril BAŞLANGIÇ KOSGEB in, küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin; Sözkonusu Yönetmelik, o Etkinliğini

Detaylı

Çalışma Sermayesi. Yönetimi. Çalışma Sermayesi. Ocak, 2013. Satış. Ham Madde- Mal. Üretim. Tahsilat. Ödemeler

Çalışma Sermayesi. Yönetimi. Çalışma Sermayesi. Ocak, 2013. Satış. Ham Madde- Mal. Üretim. Tahsilat. Ödemeler Çalışma Sermayesi Yönetimi Satış Tahsilat Üretim Çalışma Sermayesi Ham Madde- Mal Ödemeler Ocak, 2013 Çalışma Sermayesi Yönetimi Bir işletmenin hazır değerler, ticari alacaklar ve stoklar gibi dönen varlık

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul

Detaylı

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI www.sanayi.gov.tr 1 Bakanlığımız özellikle son 7 yıllık süreçte, Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin desteklenmesi,

Detaylı

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 Ankara Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan destekler; teknik destek ve

Detaylı

ENDÜSTRİYEL AR-GE NEDİR?

ENDÜSTRİYEL AR-GE NEDİR? ENDÜSTRİYEL AR-GE NEDİR? Yrd. Doç. Dr. Özgür Ünver Hacettepe Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü TÜBİTAK-TEYDEB Fikirden Gerçeğe: Ar-Ge, Yenilik ve TÜBİTAK Destekleri Semineri 8 Ekim 2013 Bildiri İçeriği

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Çankırı Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Çankırı Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ Ohsas 18001 Endüstrinin değişik dallarında faaliyet gösteren kuruluşların, faaliyet konularını yerine getirirken, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda da, faaliyet

Detaylı

Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli. Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli

Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli. Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli HOŞGELDİNİZ Erdal Kılıç SOFT Gökhan Akça KoçSistem Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar / Uluslararası Sözleşmeler

İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar / Uluslararası Sözleşmeler 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar / Uluslararası Sözleşmeler Amaç; İSG alanında mevcut uluslararası ve ulusal kurum ve kuruluşlar hakkında bilgi sahibi olmak. Öğrenim

Detaylı

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ Sayfa No: 1/5 A. İÇİNDEKİLER Bölüm KONU SAYFA NO REFERANS STANDART MADDESİ TS EN ISO IEC 17020:2012 A. İÇİNDEKİLER 1 B. ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM 2 7.6 1. AMAÇ 2 2. KAPSAM 2 3. SORUMLULUK 2 3.1

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Yrd. Doç. Dr. FATİH ÇINAR TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim teknolojisi

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Yrd. Doç. Dr. FATİH ÇINAR TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim teknolojisi TEMEL KAVRAMLAR Eğitim Öğrenme Öğretme Ortam Teknoloji Araç - gereç Öğretim materyali Eğitim teknolojisi Öğretim teknolojisi İletişim EĞİTİM: Davranışçı yaklaşıma göre eğitim, bireyin davranışında kendi

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Sinop Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Sinop Yatırım Destek Ofisine İlişkin Genel

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Şirket Finansmanı ve Halka Açılmada Yeni Yol Haritası: Girişim Sermayesi ve Özel Sermaye Şirketleri Panelinde Yaptığı Konuşma 21.03.2008 Oditoryum,

Detaylı