3. Periferik Girişim Kursu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "3. Periferik Girişim Kursu"

Transkript

1 3. Periferik BİLİMSEL PROGRAM 3. Periferik BİR BAKIŞTA PROGRAM

2 3. Periferik OPERATÖRLER 1. RAMAZAN AKDEMİR 2. HÜSEYİN AKSU 3. ŞAKİR ASLAN 4. BİLAL BOZTOSUN 5. ALBERTO CREMONESI 6. MURAT ÇAYLI 7. ÖMER GÖKTEKİN 8. ERDOĞAN İLKAY 9. NİHAT KALAY 10. CEVAT KIRMA 11. DIMITRIJ KUHELJ 12. SELÇUK PALA 13. ALJOSCHA RASTAN 14. ERTAN VURUŞKAN 15. AYDIN YILDIRIM

3 3. Periferik TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİ BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU Başkan Gelecek Başkan Başkan Yardımcısı Genel Sekreter Sayman Üyeler : Dr. Ömer GÖKTEKİN : Dr. Ramazan AKDEMİR : Dr. Oğuz YAVUZGİL : Dr. Beyhan ERYONUCU : Dr. Murat ÇAYLI : Dr. Mehmet Güngör KAYA Dr. Telat KELEŞ Dr. Serdar SEVİMLİ Dr. Atila İYİSOY Dr. Şakir ARSLAN Dr. Murat YÜCE PERİFERİK GİRİŞİM ALT GRUBU YAPISAL KALP HASTALIĞI ALT GRUBU Dr. Ömer GEDİKLİ Dr. Hasan Orhan ÖZER Dr. İsmail Türkay ÖZCAN Dr. Ahmet ÇELEBİ

4 3. Periferik BİLİMSEL PROGRAM 27 Kasım :10 08:30 Açılış Töreni 08:30 09:30 Supraaortik girişimler: Karotis, Vertebral, Subklaviyan arterler Oturum Başkanları: Reha Tolun, Talip Asil 08:30 08:45 Hangi hastaya girişim yapalım? - Semih Giray 08:45 09:00 Karotis girişimlerinde teknikler ve malzeme seçimi Tahir Durmaz 09:00 09:15 Tip III arkus ve zor anatomide girişim - Alberto Cremonesi 09:15 09:30 Kronik total subkavian oküzyon da girişim teknikleri Murat Çaylı 09:30 10:30 Canlı Yayın 1 Kateter Lab. 1: Ramazan Akdemir Kateter Lab. 2: Aydın Yıldırım Oturum Başkanları: Ömer Göktekin, Erdoğan İlkay Panelistler: Alberto Cremonesi, Gökhan Alıcı, Ertan Vuruşkan, Ersan Tatlı, Telat Keleş, Nihat Kalay 10:30 10:45 Kahve Molası ve Materyal Değerlendirme 10:45 12:45 Canlı Yayın 2 Kateter Lab. 1: Dimitrij Kuhelj Kateter Lab. 2: Alioscha Rastan Oturum Başkanları: Oktay Ergene, Oğuz Yavuzgil Panelistler: Alberto Cremonesi, Aydın Yıldırım, Yücel Çölkesen, İbrahim Halil Tanboğa, Mehmet Güngör Kaya 11:45 12:00 Visseral arterlerde girişim: Hangi hastaya müdahale edelim? - Mehmet Ergelen 12:45 13:30 Öğle Yemeği 13:30 14:00 İnfraaortik girişimler 1 Oturum Başkanları: Kazım Beşirli, Bekir Sıtkı Cebeci 13:30 13:45 Aortailiak oklüzyon, Lerich : Girişim mi cerrahi mi? Bilal Boztosun 13:45 14:00 İliak arterin Kronik Total oklüzyonu; Nasıl yapalım? CART, reverse CART - Ramazan Akdemir Factoid Sunumu: Ahmet Bacaksız, Hatice Aylin Yamaç

5 BİLİMSEL PROGRAM 3. Periferik 14:00 15:00 Canlı Yayın 3 Kateter Lab. 1: Ömer Göktekin, Dimitrij Kuhelj Kateter Lab. 2: Alioscha Rastan Oturum Başkanları: Vedat Aytekin, Sami Özgül Panelistler: Tahir Durmaz, Nevzat Uslu, Sani Namık Murat, Ahmet Taştan, Şevket Görgülü 15:00 15:30 Kahve Arası ve Materyal Değerlendirme 15:30 16:30 Canlı Yayın 4 Kateter Lab. 1: Alberto Cremonesi Kateter Lab. 2: Şakir Arslan Oturum Başkanları: Beyhan Eryonucu, Nevzat Uslu Panelistler: Telat Keleş, Suat Altınmakas, Harun Kılıç, Musa Şahin, Fehmi Kaçmaz 16:30 16:45 Superior femoral arterde KTO; Antegrad, subintimal loop tekniği, reentery - Şakir Arslan 16:45 17:00 Superior femoral arterde KTO: Retrograd ponksiyon; uyluk, popliteal, tibial Abdurrahman Tasal 17:00 17:15 Kahve Molası 17:15 18:15 Olgu sunumu Oturum Başkanları: Ramazan Özdemir, Mehmet Eren Panelistler: Ahmet Akyel, Necati Dağlı, Akın İzgi, Ömer Göktekin, Murat Çaylı 17:15 17:25 Olgu 1.Uzun Superior femoral arter total oklüzyonun retrograd rekanalizasyonu - Mehmet Ertürk 17:25 17:35 Olgu 2. Plantar loop tekniği ile başarılı dizaltı girişimi Murat Çaylı 17:35 17:45 Olgu 3. İliak total oklüzyon vakasına popliteal arterden retrograd yaklaşımla re-entry kateteri kullanılarak başarılı stent uygulaması - Nihat Pekel 17:45 17:55 Olgu 4. Ciddi Karotis darlığı girişimi olgusunda filtre mi, Mo.MA mı kullanalım? - Hüseyin Katlandur 17:55 18:05 Olgu 5. Akut strok a neden olan intrakrinal ateroseklerozun koroner stentle tedavisi - Şeref Kul 18:05 18:15 Olgu 6. Kritik Bacak İskemisi Olan Bir Hastada Posterior Tibial Artere Antegrad, Anterior Tibial Artere Retrograd yolla girişim - Mehmet Küçükosmanoğlu Factoid Sunumu: Ahmet Bacaksız, Hatice Aylin Yamaç

6 3. Periferik BİLİMSEL PROGRAM 28 Kasım :00 09:00 Olgu sunumu Oturum Başkanları: Ilgın Karaca, Mustafa Gökçe Panelistler: Mehmet Melek, Hasan Ali Gümrükçüoğlu, Ali Metin Esen, Yusuf Sezen, Mehmet Ertürk 08:00 08:10 Olgu 1. Antegrad yolla açılamayan Total Oklude Subklaviyen Arterin Retrograd yolla açılması - Harun Kılıç 08:10 08:20 Olgu 2. Sağ Ana İliak Arterdeki Tam Tıkanıklığa Reentry Kateteri Yardımı İle Başarılı Subintimal Anjioplasti ve Stent Uygulaması - Ertan Vuruşkan 08:20 08:30 Olgu 3.Kronik total oklüde superiyor femoral arter lezyonunun Crosser kateteri ile rekanalizasyonu - Murat Yüce 08:30 08:40 Olgu4. Cerrahi enderektomi yapılan ve restenoz gelişen karotis olgularında stent kullanımı - Şakir Aslan 08:40 08:50 Olgu 5. Tam Tıkalı Aorta-iliak hastalığı olan Leriche sendromlu darlığın transfemoral yaklaşımla başarılı bir şekilde tedavisi - Erdal Aktürk 08:50 09:00 Olgu 6. Proximal Emboli koruma cihazı (Mo.MA) ile proksimal ve dista lnternal karotis arter darlığının aynı seansta tedavisi - Mehmet Bilge 09:00 09:15 İliak arter girişimlerinde stent seçimi: ne zaman Balon açılımlı, ne zaman selfi - Serdar Sevimli 09:15 10:15 Canlı Yayın 5 Kateter Lab. 1: Hüseyin Aksu Kateter Lab. 2: Cevat Kırma Oturum Başkanları: Cevat Kırma, İhsan Bakır Panelistler: Mustafa Sağlam, Şakir Arslan, Kürşat Tigen, Mustafa Gür, Sait Mesut Doğan 09: AAA endovasküler tedavi - Atilla İyisoy 10:15 10:45 Kahve Molası ve Materyal Değerlendirme 10:45 12:00 Canlı Yayın 6 Kateter Lab. 1: Selçuk Pala Kateter Lab. 2: Erdoğan İlkay Oturum Başkanları: Ömer Kozan, Atilla İyisoy Panelistler: Ender Öner, Mehmet Ali Şahin, Selçuk Pala, Hüseyin Aksu, Ejder Kardeşoğlu 10:45 11:00 TAA da endovasküler tedavi - Hüseyin Aksu Factoid Sunumu: Ahmet Bacaksız, Hatice Aylin Yamaç

7 BİLİMSEL PROGRAM 3. Periferik 12:00 13:00 Öğle Yemeği 13:00 14:15 Canlı Yayın 7 Kateter Lab. 1: Murat Çaylı Kateter Lab. 2: Nihat Kalay Oturum Başkanları: Mustafa Kemal Erol, Ramazan Akdemir Panelistler: Fehmi Kaçmaz, Ersel Onrat, Egemen Duygu, Hüseyin Katlandur, Habib Çil 13:00 13:15 Dizaltı Girişimlerinde balon-tel seçimi ve kullanım teknikleri Ejder Kardeşoğlu 14:15 14:30 Kahve Molası 14:30 15:45 Canlı Yayın 8 Kateter Lab. 1: Bilal Boztosun Kateter Lab. 2: Ertan Vuruşkan Oturum Başkanları: Ramazan Özdemir, Mehmet Bilge Panelistler: Ertan Vuruşkan, Mustafa Yazıcı, Ahmet Yıldız, Murat Yüce, Cengiz Öztürk 14:30 14:15 Dizaltı girişimlerinde antegrad rekanalizasyon tekniği - Ersan Tatlı 15:45 16:00 Dizaltı girişiminde retragrad ponksiyon tekniği - Emre Akkaya 16:00 16:15 Dizaltı darlıklarında cerrahi girişim - Bekir İnal 16:15 16:30 Kahve Molası 16:30 17:30 Olgu sunumu Oturum Başkanları: Mehmet Aksoy, Sıddık Ülgen Panelistler: Serdar Sevimli, Faruk Ertaş, Şahin Kaplan, Türkay Özcan, Batuhan Tamcı 16:30 16:40 Olgu 1. Uzun ve kalsifik kronk total oklüzyonu olan superiyor femoral arterin antegrad yaklaşımla tedavisi - Fehmi Kaçmaz 16:40 16:50 Olgu 2. Total axiller arterin başarılı stentlenmesi Mustafa Beğenç Taşcanov 16:50 17:00 Olgu 3. Leriche Sendromunda perkütan tedavi - Elnur Alizade 17:00 17:10 Olgu 4. Sol subklavian ven darlığı oklüzyonu olan diyaliz hastasında perkutan yaklaşım - Musa Şahin 17:10 17:20 Olgu 5. İleri derecede kıvrıntılı abdominal ve iliak anevrizmanın vasüler plak ve stent ile tedavisi - Atilla İyisoy 17:20 17:30 Olgu 6. Sağ superior femoral arter kronik total oklüzyonunun antegrad olarak başarılı rekanalizasyonu - Selim Topçu 17:30 Kapanış Factoid Sunumu: Ahmet Bacaksız, Hatice Aylin Yamaç

8 CANLI YAYIN SPONSORLARI ABBOTT LABORATUARLARI İTH. İHR. VE TİC. LTD. ŞTİ. - ABBOTT VASCULAR ARTER MEDİKAL SAĞLIK HİZMETLERİ VE ÜRÜNLERİ PAZARLAMA VE TİC. LTD. ŞTİ. KARDİONET SAĞLIK ÜRÜNLERİ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. MEDTRONIC MEDİKAL TEKNOLOGI TİC. LTD.ŞTİ. TERUMO TÜRKİYE SPONSORLAR ABBOTT LABORATUARLARI İTH. İHR. VE TİC. LTD. ŞTİ. - ABBOTT VASCULAR ALVIMEDICA TIBBİ ÜRÜNLER SAN. VE DIŞ TİC. ARTER MEDİKAL SAĞLIK HİZMETLERİ VE ÜRÜNLERİ PAZARLAMA VE TİC. LTD. ŞTİ. BERKA SAĞLIK SİSTEMLERİ PAZ. SAN. İTH. İHR. LTD. ŞTİ. BOSTON SCIENTIFIC TIP GEREÇLERİ LTD. ŞTİ. KARDİONET SAĞLIK ÜRÜNLERİ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. MEDICALL BİOMEDİKAL MÜH. SAĞLIK HİZM. TİC. LTD. ŞTİ. MEDTRONIC MEDİKAL TEKNOLOGI TİC. LTD.ŞTİ. META MEDİKAL ELEKTRONİK SİSTEMLERİ İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. PROMED İLAÇ KONZMETİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. SANOVEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. SASAN SAĞLIK MALZEMELERİ ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş. SPECTRANETICS TERUMO TÜRKİYE ZERBERG GIDA İLAÇ KİMYA KOZM. ELEK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi 3

30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi 3 30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi 3 İÇİNDEKİLER Önsöz... 2 Türk Kardiyoloji Derne i Yönetim Kurulu... 3 Kongre Bilim Kurulu... 3 Kongre Program Dan şma Kurulu... 3 Günün Posteri Seçiciler

Detaylı

SERBEST TÜKETİCİ STATÜSÜ HAKKINDA DUYURU

SERBEST TÜKETİCİ STATÜSÜ HAKKINDA DUYURU SERBEST TÜKETİCİ STATÜSÜ HAKKINDA DUYURU 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'nın 4168 ve 4169 sayılı Kurul Kararları çerçevesinde Dağıtım Bölgemizde

Detaylı

13. BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMİ

13. BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMİ 13. BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMİ İKİNCİ GRUP SÖZLEŞME İMZALAMAYA HAK KAZANANLAR LİSTESİ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI (103-1) SIRA YATIRIMIN NO YAPILACAĞI İL BAŞVURU SAHİBİ ADI 1 DİYARBAKIR

Detaylı

18 OCAK 2015 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN PUD SINAVI SONUÇ LİSTESİ ADI SOYADI GRUP_KOD GRUP PUAN SONUC SELAHATTİN YABACI 1 MÜHENDİS (1.

18 OCAK 2015 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN PUD SINAVI SONUÇ LİSTESİ ADI SOYADI GRUP_KOD GRUP PUAN SONUC SELAHATTİN YABACI 1 MÜHENDİS (1. 18 OCAK 2015 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN PUD SINAVI SONUÇ LİSTESİ ADI SOYADI GRUP_KOD GRUP PUAN SONUC SELAHATTİN YABACI 1 MÜHENDİS (1.GRUP) 100 BAŞARILI FATMA ÖZDAŞ 1 MÜHENDİS (1.GRUP) 100 BAŞARILI CEVDET

Detaylı

14 EYLÜL 2011, ÇARŞAMBA

14 EYLÜL 2011, ÇARŞAMBA 4 EYLÜL 0, ÇARŞAMBA 08:00-09:30 KAYIT Sheraton Otel ve Kongre Merkezi 09:30 - :30 KURULTAY ÖNCESİ KURSLAR 09:30 - :30 MASTEKTOMİ SONRASI MEME ONARIMI KURSU KURS SALONU Kurs Başkanı: Dr. Akın Yücel Eğitimciler

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2015 SÜREÇ SORUMLULARI LİSTESİ ENSTİTÜLER FAKÜLTELER

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2015 SÜREÇ SORUMLULARI LİSTESİ ENSTİTÜLER FAKÜLTELER SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2015 SÜREÇ SORUMLULARI LİSTESİ ENSTİTÜLER BİRİMLER EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMET İDARİ VE DESTEK Müdür Sorumlusu Müdür Yardımcısı Sorumlusu Müdür Yardımcısı Sorumlusu Müdür Yardımcısı Sorumlusu

Detaylı

17. EN ÇOK VERGİ ÖDEYEN MÜKELLEFLER

17. EN ÇOK VERGİ ÖDEYEN MÜKELLEFLER 7. EN ÇOK VERGİ ÖDEYEN MÜKELLEFLER. 7.. En Çok Vergi Ödeyen Gelir Vergisi Mükellefleri 00 Yılı Vergilendirme Döneminde Türkiye Genelinde En Çok Gelir Vergisi Ödeyen Mükellefler Listesi (İlk 00) (TL) TALİP

Detaylı

25 TL BONUS / 25 TL WORLDPUAN HEDİYELİ İHTİYAÇ KREDİSİ KAMPANYASI 500 TALİHLİ LİSTESİ

25 TL BONUS / 25 TL WORLDPUAN HEDİYELİ İHTİYAÇ KREDİSİ KAMPANYASI 500 TALİHLİ LİSTESİ 25 TL BONUS / 25 TL WORLDPUAN HEDİYELİ İHTİYAÇ KREDİSİ KAMPANYASI 500 TALİHLİ LİSTESİ AD SOYAD KART TÜRÜ YÜKLENEN ÖDÜL PUAN DENİZ DOĞAN İzmirim Bonus Standart 25 TL değerinde Bonus TUĞBA RAKAN SHE Kart

Detaylı

SERBEST TÜKETİCİ STATÜSÜ HAKKINDA DUYURU

SERBEST TÜKETİCİ STATÜSÜ HAKKINDA DUYURU SERBEST TÜKETİCİ STATÜSÜ HAKKINDA DUYURU 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) nun 4168 ve 4169 sayılı Kurul Kararları çerçevesinde Dağıtım Bölgemizde

Detaylı

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLETİŞİM BİLGİLERİ

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLETİŞİM BİLGİLERİ TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLETİŞİM BİLGİLERİ GENEL MÜDÜRLÜK SANTRAL (0372) 259 40 00 (20 HAT) (0372) 252 40 00 (8 HAT) GENEL MÜDÜRLÜK FAKS NO (0372) 251 19 00 T.T.K İNTERNET (WEB) ADRESİ

Detaylı

İLAN YAYINLANMA TARİHİ: 14.04.2014 Dikkat!!

İLAN YAYINLANMA TARİHİ: 14.04.2014 Dikkat!! İLAN YAYINLANMA TARİHİ: 14.04.2014 Dikkat!! Hediyeler, NOBEL PAZARLAMA LTD. ŞTİ. - DİMES tarafından, adres bilgisi yeterli görülen katılımcıların kampanyaya katılırken verdikleri adrese kargo ile gönderilecektir.

Detaylı

MUHAFAZA MEMURU SÖZLÜ SINAVINI KAZANAN ASIL ADAY LİSTESİ 1 17786 ABDO GÜNER 2 4039 ABDULHAMİT EMRE 3 3955 ABDULKADIR GÜMÜŞ 4 28928 ABDULKADİR ASLAN

MUHAFAZA MEMURU SÖZLÜ SINAVINI KAZANAN ASIL ADAY LİSTESİ 1 17786 ABDO GÜNER 2 4039 ABDULHAMİT EMRE 3 3955 ABDULKADIR GÜMÜŞ 4 28928 ABDULKADİR ASLAN MUHAFAZA MEMURU SÖZLÜ SINAVINI KAZANAN ASIL LİSTESİ SIRA SOY 1 17786 ABDO GÜNER 2 4039 ABDULHAMİT EMRE 3 3955 ABDULKR GÜMÜŞ 4 28928 ABDULKADİR ASLAN 5 16364 ABDULKERİM BARUTÇU 6 32722 ABDULLAH TOPAK 7

Detaylı

T.C. İSTANBUL ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI ADAY TESPİT LİSTESİ

T.C. İSTANBUL ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI ADAY TESPİT LİSTESİ T.C. İSTANBUL ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI ADAY TESPİT LİSTESİ SINAV NO 5108 SINAV ADI SINAV TÜRÜ İNFAZ KORUMA MEMURLUĞU (ÖĞRENCİ) KPSS MRK.SNV PUANI KABUL RET 1 657 KUBİLAY

Detaylı

ANKARA ADALET SARAYI TELEFON REHBERİ

ANKARA ADALET SARAYI TELEFON REHBERİ ANKARA ADALET SARAYI TELEFON REHBERİ BİRİM ADI SAYFASI ADALET BAKANLIĞI 5 HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU 6 ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI 7 ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU 26 ANKARA

Detaylı

ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ DOĞRU YOL PARTİSİ

ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ DOĞRU YOL PARTİSİ ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ DOĞRU YOL PARTİSİ 1 MUSTAFA GÜLER ORTA SERBEST 2 ŞEREF ULUÇ ORTA SERBEST 3 VELİ ERDEM YÜKSEK SERBEST 4 ELİF BÜYÜKDOĞAN ORTA SERBEST 5 MANSUR GÖKTAŞ ORTA SERBEST 6 BURAK ERDEM ORTA

Detaylı

ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ DOĞRU YOL PARTİSİ

ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ DOĞRU YOL PARTİSİ ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ DOĞRU YOL PARTİSİ 1 MUSTAFA GÜLER ORTA SERBEST 2 ŞEREF ULUÇ ORTA SERBEST 3 VELİ ERDEM YÜKSEK SERBEST 4 ELİF BÜYÜKDOĞAN ORTA SERBEST 5 MANSUR GÖKTAŞ ORTA SERBEST 6 BURAK ERDEM ORTA

Detaylı

YARGITAY ÜYELİĞİ 1. TUR SEÇİMİNE İLİŞKİN SAYIM SONUÇLARI

YARGITAY ÜYELİĞİ 1. TUR SEÇİMİNE İLİŞKİN SAYIM SONUÇLARI 1 EYÜP YEŞİL 29951 Balıkesir ACM Bşk. 16 2. Tur Oylamaya Katılmasına 2 VELİ DEĞİRMENCİ 27897 Yargıtay Yar.Tet.Hâk. 16 2. Tur Oylamaya Katılmasına 3 ALİ ÇOLAK 31448 Antalya Hâkim 15 2. Tur Oylamaya Katılmasına

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı DUYURU 2014 Yılı Görevde Yükselme Sınavı Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğü başarı

Detaylı

DER-KAY PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ şirket müdürü Gazi KAYMAZ

DER-KAY PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ şirket müdürü Gazi KAYMAZ KIRIKKALE Ticaret Sicili Müdürlüğü Bilgileri aşağıda yer alan anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin, ticaret sicili kayıtları üzerinde yapılan inceleme neticesinde münfesih durumda olduğu anlaşılmıştır.

Detaylı

207355 VEYSEL KARANİ CAMİ 212806 HACI CEMAL EĞRETLİ CAMİİ 213268 SELİMİYE CAMİ

207355 VEYSEL KARANİ CAMİ 212806 HACI CEMAL EĞRETLİ CAMİİ 213268 SELİMİYE CAMİ REF_NO AD_SOYAD 320260 RAMAZAN GÜNGÖR 380595 FAZLI İNCE 382224 SEVİM ŞENTÜRK 402268 NURETTİN AYVERDİ 443880 CEMİL KÖSE 860625 FAHRETTİN ÖZTÜRK 860629 FAHRETTİN ÖZTÜRK 861401 HAKAN YILDIRIM 200733 AFYONKARAHİSAR

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 12/06/2015 TARİHLİ VE 943 SAYILI ADLÎ YARGI KARARNAMESİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 12/06/2015 TARİHLİ VE 943 SAYILI ADLÎ YARGI KARARNAMESİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 12/06/2015 TARİHLİ VE 943 SAYILI ADLÎ YARGI KARARNAMESİ S.No Sic.No Adı ve Soyadı Bulunduğu Görev Atandığı Görev 1 20745 Ömer KESKİN Gaziosmanpaşa

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 11/06/2014 TARİHLİ VE 1357 SAYILI KARARNAMESİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 11/06/2014 TARİHLİ VE 1357 SAYILI KARARNAMESİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 11/06/2014 TARİHLİ VE 1357 SAYILI KARARNAMESİ S.No Sic.No Adı ve Soyadı Bulunduğu Görev Atandığı Görev 1 21807 Yalçın KARTOPU Erzurum C.Savcısı Kahramanmaraş

Detaylı

BİLİMSEL PROGRAM SCIENTIFIC PROGRAMME

BİLİMSEL PROGRAM SCIENTIFIC PROGRAMME Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Uluslararası Toprak Yılı BİLİMSEL PROGRAM SCIENTIFIC PROGRAMME www.topraksukongresi2015.org Bilimsel Program / Scientific Programme 1 08:30-09:15

Detaylı

İvedik Cad. Bankacılar Sokak No:4 Yenimahalle/ANKARA (Yenimallle GİRİŞ ALTI YEMEKHANE ANKARA MESLEKİ EĞİTİM KURSU MÜDÜRLÜĞÜ

İvedik Cad. Bankacılar Sokak No:4 Yenimahalle/ANKARA (Yenimallle GİRİŞ ALTI YEMEKHANE ANKARA MESLEKİ EĞİTİM KURSU MÜDÜRLÜĞÜ 1 295 GÜLHAN ULUMAN FIRAT İvedik Cad. Bankacılar Sokak No:4 (Yenimallle GİRİŞ ALTI YEMEKHANE 2 148 SADETTİN EREN İvedik Cad. Bankacılar Sokak No:4 (Yenimallle GİRİŞ ALTI YEMEKHANE 3 373 ÜMİT BAŞER İvedik

Detaylı

UZM.DR.VOLKAN ÇAKIR. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği, Girişimsel Radyoloji Bölümü

UZM.DR.VOLKAN ÇAKIR. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği, Girişimsel Radyoloji Bölümü UZM.DR.VOLKAN ÇAKIR Çalıştığı Kurum: Görevi: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği, Girişimsel Radyoloji Bölümü Girişimsel Radyoloji Uzmanı Doğum tarihi-

Detaylı

Sıra No Aday No Adı Soyadı Baba Adı Bina Kat Salon No Salon Sıra No 79 1079 İSMAİL SEZER HAKKI GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ZEMİN Z-02 27 80

Sıra No Aday No Adı Soyadı Baba Adı Bina Kat Salon No Salon Sıra No 79 1079 İSMAİL SEZER HAKKI GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ZEMİN Z-02 27 80 1 NOLU LİSTE 8/3/2015 TARİHİNDE ANKARA'DA YAPILACAK OLAN DEFTERDARLIK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVININ YAZILI BÖLÜMÜNE KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARIN SINAV YERLERİNİ GÖSTERİR LİSTE Aday Bilgileri Sınav

Detaylı

Sertifika Adı Soyadı Meslek Ünvanı No

Sertifika Adı Soyadı Meslek Ünvanı No 1 Mehmet AYDIN MAKİNA MÜH. 0 531 599 34 17 2 Turgut ACAR İNŞAAT Y. MÜH. 0 532 688 43 82 3 İbrahim Ümit ERDEM JEOLOJİ Y. MÜH. 0 533 442 52 72 4 Sadık AYDEMİR İNŞAAT MÜH. 0 312 448 08 23 5 Erdoğan DEMİRCİGİL

Detaylı

Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü

Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü Bilgileri aşağıda yer alan anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin, ticaret sicili kayıtları üzerinde yapılan inceleme neticesinde münfesih durumda olduğu anlaşılmıştır.

Detaylı

MÜSİAD Son İrtibat Noktamız: Macaristan

MÜSİAD Son İrtibat Noktamız: Macaristan ABD'de Yoğun Temaslarda Bulunduk Sayfa2 E-Bülten E-Bülten Ekim 2011 MÜSİAD Son İrtibat Noktamız: Macaristan Bu Defa Van İçin Birleşiyoruz Sayfa 4 Vardan ' Türkiye'ye Yatırım Konferansı'nda Konuştu Sayfa

Detaylı

SIRA NO NO BLOK KAT NO AD SOYAD KONUT SIRA BAŞVURU ÇEKİLİ ASİL

SIRA NO NO BLOK KAT NO AD SOYAD KONUT SIRA BAŞVURU ÇEKİLİ ASİL KONUT SIRA DAİRE BAŞVURU ÇEKİLİ ASİL SIRA NO NO BLOK KAT NO AD SOYAD NO Ş NO YEDEK 192 Ş1 B1-13 ZEMİN 3 MUSA KEÇECİ 288866 1 ASİL 142 E25 B1-9 3.KAT 16 NİHAL YEŞİLKANAT 278132 2 ASİL 158 E8 B1-11 ZEMİN

Detaylı