TÜRKİYE DE FİNANS SEKTÖRÜNDE BANKACILIĞIN YERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE DE FİNANS SEKTÖRÜNDE BANKACILIĞIN YERİ"

Transkript

1 TÜRKİYE DE FİNANS SEKTÖRÜNDE BANKACILIĞIN YERİ Müge ÜNAL Türkiye de finansal sistem içerisinde, bankacılık sektörü büyük orandaki payı ile önemli bir yere sahiptir. Sigorta şirketleri, yatırım fonları, yatırım ortaklıkları, yatırım danışmanlığı şirketleri, portföy yönetim şirketleri, leasing, faktoring vb. alanlarda uzmanlaşmış kurumlar finansal sistemde faaliyet gösteren diğer aktörlerdendir. Bankalar, tasarruf sahiplerinden mevduat alırlar, talep eden şahıs ve firmalara kredi olarak borç verirler. Vadesiz mevduat hizmetleri ile piyasada likidite yaratmaktadırlar, finansal aracılık hizmeti yapmaktadırlar. Fon fazlası olanlardan fon açığı olanlara fonların transferini sağlayarak, ekonomik büyümede temel bir rol oynamaktadır. Bankacılık sektörü devletin düzenlemeleri altında faaliyet gösteren bir sektördür. Bankalar kar amaçlı faaliyet gösteren aracı kuruluşlardır ve bankacılık sektöründe yaşanan gelişmeler ekonomiyi olumlu ya da olumsuz etkileyebilmektedir, aynı şekilde sektörün iktisadi gelişmelerden çok kolay etkilendiği görülmektedir. Bankalarda yaşanan olumsuzluklar ekonomik yapıyı diğer sektörlere göre daha fazla etkilemektedir, bu etkileşimde krediyi veren, krediyi alan ve mevduat sahiplerinin olumsuz etkilenmesi büyük rol oynamaktadır. Bankalar birer ticari işletme olarak kar amacıyla faaliyetlerini sürdürürken, ekonomik sistemin bir parçası olarak üstlendikleri pek çok işlev bulunmaktadır. Bu işlevleri finansal aracılık yapmak, likidite yaratmak, kredi talep edenleri değerlendirmek ve izlemek, asimetrik bilgi problemlerini çözmek, para politikalarının etkinliğini arttırmak, ekonomik istikrarı etkilemek, ölçek ve kapsam ekonomilerinden faydalanmak, ödeme sistemlerinin etkinliğini arttırmak ve dış ticareti fonlamak ve ihracatı teşvik etmek şeklinde sıralamak mümkündür. (Türk Bankacılık Sektörünün Yapısal Analizi Dr. Gamze Göçmen Yağcılar, 2011) Ülkemizde, diğer ülkelerde farklı olarak bankacılık sektörü finansal sistem içerisinde daha geniş yer tutmaktadır. Bankacılık işlemlerinin etkin ve istikrarlı bir şekilde yürütülmesi ekonomideki olumlu havanın sağlanmasında önemli rol oynamaktadır. Bankacılık sistemindeki olumlu adımlar uluslar arası kredi derecelendirme kuruluşlarının not artırımına gitmesine olanak sağlamaktadır. Bir ülkenin kredi notu, o ülkenin uluslararası sermaye piyasalarından borçlanmasına temel teşkil eder. 8

2 Kredi notu ne kadar yüksekse uluslararası sermaye piyasalarından borçlanmak o kadar uygun koşullarla yapılabilir. Kredi notundaki artış, hazine ve özel sektörün, uluslararası piyasalardan daha düşük maliyetlerle ve daha uzun borçlanmasına imkan tanır. Her sektörde olduğu gibi bankacılık sektöründe de rekabet unsurları sektörün dinamiklerinin belirlenmesinde etkindir. Bankalar gerek kurumsal gerek KOBİ ölçekli firmalara, finansman sağlamada büyük pay sahibidir, mikro ölçekli istikrar makro ölçekli bir istikrarın oluşmasına yol açacaktır. Bu sebeple işletmelerin bankalar ile olan finansal ilişkisi göz ardı edilmemesi gereken bir konudur. İşletmelerin üretim artışını sağlayacak sermaye yatırımlarını gerçekleştirme şansı en uygun maliyetle finansman desteği bulmalarına bağlıdır. Sektörde yüksek rekabet ortamında, mevduata yüksek faiz, kredilere de düşük faiz uygulanacaktır. Böylece, tasarrufların artmasına, işletmelerin yatırım yapmasına olanak tanınacaktır. Günümüzdeki bankacılık sektörün güçlü ve zayıf yönlerine de bakacak olursak; Güçlü yönleri, gelişmiş teknolojik imkanlar, gelişmiş insan gücüne verilen önem, gelişmiş şube ağı, bankacılık ürün ve hizmetlerinin çeşitliliği, kriz yönetimi, kredilerdeki artış olarak sıralanabilir. Zayıf yönleri de operasyonel giderler ve hizmet geliri kültürünün eksikliği, mevduat vadelerinin kısa olması sebebiyle oluşan likidite riski, sorunlu krediler olarak sıralanabilir. Bankacılık Sektörünün Tarihsel Gelişimi Bankacılık sektörünün tarihsel gelişimine kısaca bir bakacak olursak; Osmanlı Devletinde bankacılık, Cumhuriyetin ilanından 1980 yılında kadar, yılları arası ve 2001 sonrası olarak incelenebilir. Osmanlı devletinde 19. yüzyılın ortalarına kadar bankacılık faaliyeti görülmemektedir. İlk banka 1847 yılında İstanbul Bankası yabancı borçlanmayı en aza indirmek amacıyla kurulmuş fakat çok uzun süreli olmamıştır yılında İngiliz ve Fransız sermayesi ile Osmanlı Bankası kurulmuştur yılından sonra yabancı sermayeli bankaların sayısı artmıştır, 1980 yılından sonra da yerli bankaların sayısında artış görülmüştür yılında kurulan tarım kredi kooperatifleri 1888 yılında Ziraat Bankasına dönüştürülmüştür. 9

3 Cumhuriyetin kuruluşundan sonraki dönemi ile ilgili de; O dönemde gerçekleştirilen İzmir İktisat Kongresi sonrası Türkiye İş Bankasının kurulmuş, Ziraat Bankası yeniden yapılandırılmış, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kurulmuştur. Daha sonraki dönem devlet bankaları kurulmaya başlanmıştır; Sümerbank, Etibank, Belediyeler Bankası (İller Bankası), Türkiye Hak Bankası, Türk Ticaret Bankası yılında tüm dünyada yaşanan ekonomik kriz Türkiye bankacılık sektörünü de etkilemiş ve birçok ulusal banka faaliyetine son vermiştir yılında kurulan Türkiye Sinai Kalkınma Bankası özel sanayi üretiminin artmasında etkili olmuştur. Bu dönemde özel bankaların sayısı artmış, Bölgesel nitelikli yerel bankalar yerine şube bankacılığı hız kazanmıştır. Tasarruf sahiplerinin haklarının savunulması amacıyla 1960 yılında Bankalar Tasfiye Fonu kurulmuş 1983 yılında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilmiştir. Bankacılık kurallarının düzenlenmesi, rekabet ilkelerinin belirlenmesi amacıyla Türkiye Bankalar Birliği 1958 yılında kurulmuştur sonrası planlı döneme geçilmiş, sermaye kullanımı belli bir programa alınmıştır, dışa kapalı bir ekonomik politika belirlenmiş, faiz oranları, döviz kuru gibi fiyatlar dünya piyasalarından bağımsız olarak belirlenmiştir. İhtisas bankalarına öncelik verilmiştir. Ülkemiz ekonomisinde bankacılık sektörü yıllarını arasında büyük değişim göstermiştir. Kasım 2000 ve Şubat 2001 krizlerinin etkisiyle mali bünyeleri ve karlılık performansları kötüleşen bankaların daha sağlıklı bir yapıya kavuşturabilmek amacıyla, 2001 yılı Mayıs ayında Bankacılık Sektörü Yeniden Yapılandırma Programı uygulamaya konulmuştur. Program ile kamu bankalarının yeniden yapılandırılması, TMSF ye devredilen bankaların çözümlenmesi, özel bankacılık sisteminin rehabilitasyonu, gözetim ve denetim çerçevesinin güçlendirilmesi ve sektörde etkinliğin artırılması amaçlanmıştır. (BDDK Çalışma Tebliği, Krizden İstikrara Türkiye Tecbüresi-29 Aralık 2009) 2008 yılında ABD ekonomisinde konut sektöründeki yanlış kredi dağılımı sebebiyle finansal sistemden kaynaklanan ve kısa sürede dünya ekonomisine yayılan küresel ekonomik krizden ülkemiz bankacılık sektörü 2001 dönemindeki yapılandırma sonrasında kazandığı güçlü yapısı sayesinde daha olumlu atlatmıştır. Ülkemiz Bankacılık Sektörüne Genel Bir Bakış Türk Bankacılık sisteminde faaliyet alanlarına göre bankalar, mevduat bankaları, kalkınma bankaları, yatırım bankaları ve katılım bankaları olarak ayrılırlar. 10

4 Mevduat bankalarının amacı mevduat toplamak ve bu mevduatları ekonomiye kredi şeklinde dahil ederek gelir elde etmektir. Ticaret bankaları sermayelerine göre kamusal sermayeli ticaret bankaları, özel sermayeli ticaret bankaları ve yabancı sermayeli mevduat bankaları olarak gruplanırlar. Tablo 1: Türkiye deki Mevduat Bankaları T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kamu Mevduat Bankaları Türkiye Halk Bankası A.Ş. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Akbank T.A.Ş. Anadolubank T.A.Ş. Fibabank A.Ş. Şekerbank A.Ş. Tekstil Bankası A.Ş. Özel Mevduat Bankaları Turkish Bank A.Ş. Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Türkiye İş Bankası A.Ş. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Alternatifbank A.Ş. Arap Türk Bankası A.Ş. Bank Of Tokyo Mitsubishi UFJ Turkey A.Ş. Burgan Bank A.Ş. Citibank A.Ş. Yabancı Sermayeli Mevduat Bankaları Denizbank A.Ş. Denizbank A.Ş. Finansbank A.Ş. HSBC Bank A.Ş. Ing Bank A.Ş. Odea Bank A.Ş. Turkland Bank A.Ş. Kaynak: Yatırım ve kalkınma bankaları, yeni yatırım imkanlarının araştırılması, projelendirilmesi, yatırımcılara teknik ve mali desteğin sağlanması ve menkul kıymet borsalarının gelişimini sağlamak için kurulan bankalardır. (M. Saraç) Kalkınma bankaları sermaye sıkıntısı içinde olan firmalara ve yeni yatırım yapacak büyük firmalara finansal kaynak sağlamak amacıyla kurulmuştur. Yatırım bankaları ise kredi verme yerine işletmelere uzun vadeli fonlar sağlamada önemli rol oynarlar. 11

5 Tablo 2: Türkiye deki Kalkınma ve Yatırım Bankaları İller Bankası Kamusal Sermayeli Kalkınma ve Yatırım İstanbul Takas ve Saklama Bankası Bankaları Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Aktif Yatırım Bankası A.Ş. Diler Yatırım Bankası A.Ş. Özel Sermayeli Kalkınma ve Yatırım GSD Yatırım Bankası A.Ş. Bankaları TAIB Yatırımbank A.Ş. Nurol Yatırım Bankası A.Ş. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Yabancı Sermayeli Kalkınma ve Yatırım A.Ş Bankaları Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş Nurol Yatırım Bankası A.Ş. Kaynak: Katılım bankacılığı faizsizlik prensiplerine göre çalışan, bu prensiplere uygun her türlü bankacılık faaliyetlerini gerçekleştiren, kar ve zarara katılma esasına göre fon toplayıp, ticaret, ortaklık ve finansal kiralama yöntemleriyle fon kullandıran bir bankacılık modelidir. Türkiye deki katılım bankaları; Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Asya Katılım Bankası A.Ş. Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. dır. Resmi Gazete nin tarihli sayısında yer alan BDDK kararında, Hakim kurucu ortak T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ile diğer kurucu ortaklar Ziraat Sigorta A.Ş., Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş., Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Ziraat Teknoloji A.Ş. tarafından Türkiye de 300 milyon ABD doları karşılığı Türk Lirası sermayeli katılım bankası kurulmasına izin verilmesine karar verilmiştir denilmiştir, bu kapsamda, 2015 yılı içerisinde söz konusu katılım bankasının kurulması planlanmaktadır. BDDK ın Haziran 2014 te yayınladığı Türk Bankacılık Sistemi Temel Göstergeleri raporuna göre; Haziran 2014 itibariyle Türk Bankacılık sektöründe 33 Mevduat, 13 Kalkınma ve Yatırım, 4 Katılım Bankası ile 50 banka faaliyet göstermektedir. Şube sayısı , personel sayısı da kişidir. 12

6 Toplam aktifler 1.8 Trilyon TL dir. Faiz geliri 67 milyar TL ve faiz gideri 37 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Haziran 2014 dönemi itibarıyla sektörün net dönem kârı 13 milyar TL dir. Toplam kredi tutarı 1,1 trilyon TL dir. Bu tutarın 815 milyar TL si Türk parası kredilerden, 308 milyar TL si yabancı para kredilerden oluşmaktadır. Kredilerin içerisinde ticari kredilerin payı %43, Kobi kredilerinin payı %30 ve tüketici kredileri ve kredi kartlarının payı %30 dur. Toplam krediler içerisinde, inşaat sektörünün payı %7,1 ile birinci sırada, toptan ticaret ve komisyonculuk sektörünün payı %6,8 ile ikinci sırada yer almaktadır. Bankacılık sektöründe kredilerin Takibe Dönüşüm Oranı (TDO) Haziran döneminde %2,74 olarak gerçekleşmiştir. Aralık 2009 da % 5,27 ile en yüksek orana ulaşılmıştır. Bir ülkenin finansal sisteminde merkez bankası üstlendiği fonksiyonlar açısından en önemlisidir. 11 Haziran 1930 tarihinde bir anonim şirket olarak kurulmuş bulunan Merkez Bankası para ve kur politikalarını düzenlemek ve banknot dolaşımını sağlamaktan sorumludur, amacı fiyat istikrarını sağlamaktır. Banka, fiyat istikrarını sağlamak için uygulayacağı para politikasını ve kullanacağı para politikası araçlarını doğrudan kendisi belirler. Banka, fiyat istikrarını sağlama amacı ile çelişmemek kaydıyla Hükümetin büyüme ve istihdam politikalarını destekler. Globalleşme sürecinde bankacılık faaliyetlerinde rekabet koşulları sertleşmiş, finansal aktörler daha etkin rol almak için yeni stratejiler belirlenmesine yönelik çalışmalara hız vermiş, ürün çeşitliliğine gidilmiş, riskler artmış, piyasaların etkileşimi hızlanmış, yasal yaptırımlar da artmıştır. Bu durum sektörde risk yönetimi, iç kontrol mekanizmanın daha sıkı işlemesi zorunluluğunu doğurmuştur. Kurum içi kontrol kültürünün bankalarda oluşumu ve geliştirilmesi için ülkemizdeki düzenleyici ve denetleyici organ olan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun önemli işlev ve sorumlulukları bulunmaktadır sayılı Bankalar Kanunu ile 1999 yılının Haziran ayında kurulan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun öncelikli amacı, bankalar kanununun uygulanmasını sağlamaktır. Bankalar kanununun amacı, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini korumak, mali piyasalarda güven ve istikrarı sağlamak, ekonomik kalkınmanın gereklerini de dikkate alarak kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere bankaların kuruluş, yönetim, çalışma, devir, birleşme, tasfiye ve denetlenmelerine ilişkin esasları düzenlemektir. Sonuç olarak; finans sektörü küresel ekonominin rekabete en açık ve gelişmiş sektörlerinden biri olarak görülmektedir. Bankacılık da finans sektöründe pastadan büyük payı almaktadır. Ülke ekonomileri ve bankacılık sektörü karşılıklı etkileşim halindedir. 13

7 Ekonomide yaşanan küçük bir dalgalanma bile sektörde büyük bir etki yaratabilir, bu da reel sektörün gelişimine olumsuz katkı koyabilir. Faizlerin artışı üretimi azaltacak, yatırım kararları askıya alınacaktır. Bu da istihdamının azalmasına yol açacaktır. Bankacılık sektörü reel sektörün aksine birbirine bağlılığı kuvvetli olan bir sektördür. Güven olgusu önemlidir, bir bankada oluşan güvensizlik diğer bankalarında faaliyetlerinin aksamasına yol açabilecektir. Küresel finans piyasalarında yaşanan gerginlikler de sektörü kolayca etkilemektedir. Hizmet unsurlarını da barındıran bankacılık faaliyetlerinde; çağımızın getirdiği teknolojik altyapıya uyum sağlamak, donanımlı insan kaynağına sahip olmak, ürün çeşitliliğine gidilmesi, müşteri ilişkilerine yapılan yatırımlara önem verilmesi, rekabet gücü ve pazar hakimiyeti sağlanması yönünden gerekli olan koşullardır, ilgili alanlarda yeni strateji ve politikalar belirlenmeli ve geliştirilmelidir. Kaynaklar: Özgür Aslan, Hakan Güçlü, Aytaç Ersan, Türk Bankacılık Sektörü SWOT Analizi, 2006 BDDK Çalışma Tebliği, Krizden İstikrara Türkiye Tecbüresi -29 Aralık 2009 BDDK, Türk Bankacılık Sektörünün Yapısal Analizi Dr. Gamze Göçmen Yağcılar, 2011 TBB Türkiye de Bankacılık Sektörü Piyasa Yapısı, Firma Davranışları ve Rekabet Analizi Şubat 2012 BDDK Türk Bankacılık Sistemi Temel Göstergeleri Haziran 2014 Yard. Doç. Dr. Mehmet Saraç, Yatırım ve Kalkınma Bankacılığı 14

Mevduat Kabul Eden Kurumlar 1. Bankalar

Mevduat Kabul Eden Kurumlar 1. Bankalar Mevduat Kabul Eden Kurumlar 1. Bankalar Bankalar mevduat kabul eden en büyük finansal kurumlardır. Geleneksel anlamda ticari bankalar işletmelere çalışma sermayesi sağlamak amacıyla ticari ve bireysel

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU

YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU MSKÜ İİBF İŞLETME BÖLÜMÜ Güz 2013 İÇİNDEKİLER 1. FİNANSAL SİSTEM, FİNANSAL KURUMLAR VE BANKALAR 2.

Detaylı

FAİZSİZ SİSTEMDE BANKACILIK ANLAYIŞI VE KREDİ İŞLEMLERİ

FAİZSİZ SİSTEMDE BANKACILIK ANLAYIŞI VE KREDİ İŞLEMLERİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE FİNANSMAN BİLİM DALI FAİZSİZ SİSTEMDE BANKACILIK ANLAYIŞI VE KREDİ İŞLEMLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Fırat KINALI Danışman Doç.Dr.

Detaylı

ISBN 975 19 3991-3 (basılı nüsha)

ISBN 975 19 3991-3 (basılı nüsha) ISBN 975 19 3991-3 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini gerektirmez;

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Atatürk Bulvarı No: 191 Kavaklıdere 06680 Ankara

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Atatürk Bulvarı No: 191 Kavaklıdere 06680 Ankara Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Atatürk Bulvarı No: 191 Kavaklıdere 06680 Ankara Bilgi ve önerileriniz için: Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Dairesi Tel: + 90 (312) 455 65 24 Faks: + 90 (312)

Detaylı

Daha büyük hedefler için BİZ HAZIRIZ

Daha büyük hedefler için BİZ HAZIRIZ Daha büyük hedefler için BİZ HAZIRIZ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Bilgiler 2 Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 3 Ortaklık Yapısı ve Sermaye 4 Finansal Göstergeler 6 Mali Durum, Kârlılık ve Borç

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2013 Faalİyet Raporu. Kapılarımız size hep açık

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2013 Faalİyet Raporu. Kapılarımız size hep açık 2013 Faalİyet Raporu Kapılarımız size hep açık Kapılarımız size hep açık 1996 yılında, Türkiye de bankacılık anlayışına yepyeni bir boyut getirmek için yola çıktığımız günden bugüne 17 yıl geçti. O günden

Detaylı

Krizden İstikrara Türkiye Tecrübesi

Krizden İstikrara Türkiye Tecrübesi BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU Krizden İstikrara Türkiye Tecrübesi 3 Eylül 21 Çalışma Tebliği (Gözden Geçirilmiş Üçüncü Baskı ) BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU ÇALIŞMA TEBLİĞİ (Gözden

Detaylı

İstanbul Merkez Bankacılığı Araştırma ve Eğitim Merkezi

İstanbul Merkez Bankacılığı Araştırma ve Eğitim Merkezi SAYI 35 DOSYA KONUSU Makro İhtiyati Politikalar ve Türkiye Uygulaması TCMB BİRİMLERİ İstanbul Merkez Bankacılığı Araştırma ve Eğitim Merkezi TERMOMETRE *Temel Enflasyon Göstergeleri *Tüketici Güveni 2008

Detaylı

1.GİRİŞ 2. DÜNYADA MERKEZ BANKALARI:

1.GİRİŞ 2. DÜNYADA MERKEZ BANKALARI: 1.GİRİŞ Hemen her ülkede para ve kredi işlerinin ekonomik ihtiyaca göre ayarlanması zorunluluğu, devletin ve bankaların kısa vadeli kredi ihtiyacını karşılayan nihai bir kredi kurumuna ihtiyaç duyulması

Detaylı

ANADOLUBANK 2014 FAALİYET RAPORU. Faaliyet Raporu

ANADOLUBANK 2014 FAALİYET RAPORU. Faaliyet Raporu ANADOLUBANK 2014 FAALİYET RAPORU Faaliyet Raporu 2014 ANADOLUBANK 2014 FAALİYET RAPORU İçindekiler 1. SUNUŞ 4 KISACA ANADOLUBANK HABAŞ GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI SERMAYE

Detaylı

Mena yükseliyor, biz yükseliyoruz.

Mena yükseliyor, biz yükseliyoruz. Mena yükseliyor, biz yükseliyoruz. FAALİYET RAPORU 2010 Medenİyetİn doğduğu topraklarda yükselen güç: A&T Bank Medeniyetin doğduğu topraklarda tam 34 yıldır hızla büyümeye devam ediyoruz. Geleceğe bu

Detaylı

Geçmişten aldığımız güç ve güvenle geleceğe koşuyoruz

Geçmişten aldığımız güç ve güvenle geleceğe koşuyoruz Geçmişten aldığımız güç ve güvenle geleceğe koşuyoruz 2011 FAALİYET RAPORU İçindekiler GENEL BİLGİLER 4 Kısaca Takasbank 6 Vizyon, Misyon ve Kurumsal Değerler 9 Özet Finansal Bilgiler 9 2011 Yılı İçinde

Detaylı

Türkiye de Finansal Serbestleşme ve Derinleşme Süreci Üzerine Nitel Bir İnceleme

Türkiye de Finansal Serbestleşme ve Derinleşme Süreci Üzerine Nitel Bir İnceleme Akademik İncelemeler Cilt:4 Sayı:1 Yıl:2009 Türkiye de Finansal Serbestleşme ve Derinleşme Süreci Üzerine Nitel Bir İnceleme Asuman OKTAYER 1 scebeci@sakarya.edu.tr ÖZET Bu çalışmada Türkiye de finansal

Detaylı

Tam 70 yıldır üreten Türkiye için çalışıyoruz. 2008 Faaliyet Raporu

Tam 70 yıldır üreten Türkiye için çalışıyoruz. 2008 Faaliyet Raporu Tam 70 yıldır üreten Türkiye için çalışıyoruz. 2008 Faaliyet Raporu İçindekiler Sunuş Kurumsal Profil - 1 Rakamlarla Halkbank - 2 Vizyonumuz, Misyonumuz, Hedeflerimiz - 6 Stratejilerimiz, Kurumsal Değerlerimiz

Detaylı

DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 2011 www.tcmb.gov.tr iletisimbilgi@tcmb.gov.tr Bu yayın, iletisimbilgi@tcmb.gov.tr adresine elektronik posta göndermeniz halinde adresinize ücretsiz olarak

Detaylı

Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var.

Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var. İçindekiler Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var. 2010 Faaliyet Raporu Sunuş 2 Vizyonumuz 2 Misyonumuz 3 Kurumsal Profil 4 Başlıca Finansal Göstergeler 6 T.C. Ziraat Bankası Tarihinden Satırbaşları 8 Yönetim

Detaylı

HSBC Bank Anonim Şirketi 2012 Yılı Faaliyet Raporu

HSBC Bank Anonim Şirketi 2012 Yılı Faaliyet Raporu HSBC Bank Anonim Şirketi 2012 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi : 31 Aralık 2012 Ticaret Unvanı : HSBC Bank Anonim Şirketi Kuruluş Tarihi : 13 Eylül 1990 Adres : Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No

Detaylı

Araştırma Raporları. Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu

Araştırma Raporları. Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu Araştırma Raporları Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu Eylül 2012 İçindekiler KISALTMALAR... 3 SUNUŞ... 4 1. DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER... 6 2. TÜRKİYE EKONOMİSİ NE GENEL BAKIŞ... 11 2.1. Büyüme

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANSMAN ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANSMAN ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANSMAN ANABİLİM DALI BANKALARIN İKİNCİ EL SERMAYE PİYASASINDA ARACILIK FAALİYETLERİ: İŞ BANKASI ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Ceren ÇEÇEN Tez

Detaylı

Finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanması, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışması, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması ve malî sektörün geliştirilmesi amacıyla düzenleme,

Detaylı

Küresel Kriz ve Türk Bankacılık Sektörüne Yansımaları

Küresel Kriz ve Türk Bankacılık Sektörüne Yansımaları Küresel Kriz ve Türk Bankacılık Sektörüne Yansımaları Muharrem AFŞAR Doç. Dr., Anadolu Üniversitesi, İİBF İktisat Bölümü mafsar@anadolu.edu.tr Küresel Kriz ve Türk Bankacılık Sektörüne Yansımaları Özet

Detaylı

YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Yönetim Kurulu Üst Yönetim İç Sistemler Komiteler Genel Kurul a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu Murakıplar

YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Yönetim Kurulu Üst Yönetim İç Sistemler Komiteler Genel Kurul a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu Murakıplar FAALİYET RAPORU 2009 A&T BANK 2009 YILI FAALİYET RAPORU GİRİŞ Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Genel Müdür ün Mesajı A&T BANK Hakkında Finansal Göstergeler Hissedarlar Tarihsel Gelişim & Kilometre Taşları

Detaylı

İÇİNDEKİLER. I. Sunuş

İÇİNDEKİLER. I. Sunuş İÇİNDEKİLER I. Sunuş 02 Kısaca Anadolubank 03 HABAŞ Grubu 04 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 06 Genel Müdür ün Mesajı 08 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 10 Üst Yönetim 12 Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

Detaylı

HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi Ticaret Unvanı

HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi Ticaret Unvanı HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi : 31 Aralık 2014 Ticaret Unvanı : HSBC Bank Anonim Şirketi Kuruluş Tarihi :13 Eylül 1990 Adres : Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME İÇİN İŞİMİZE ODAKLANIYORUZ 2010 FAALİYET RAPORU

SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME İÇİN İŞİMİZE ODAKLANIYORUZ 2010 FAALİYET RAPORU SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME İÇİN İŞİMİZE ODAKLANIYORUZ 2010 FAALİYET RAPORU İçindekiler I. Sunuş 2 Kısaca Anadolubank 3 HABAŞ Grubu 4 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 5 Genel Müdür ün Mesajı 7 Sermaye ve Ortaklık

Detaylı

Deutsche Bank. Deutsche Bank A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu

Deutsche Bank. Deutsche Bank A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu Deutsche Bank A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu İçindekiler Yönetim Kurulu Başkanı nın ve Genel Müdür ün Mesajı - 02 01 - Sunuş Finansal Göstergeler - 09 Deutsche Bank A.Ş. nin Tarihsel Gelişimi - 09 Yıl İçindeki

Detaylı

zor koşulların İstİkrarlı bankası 2011 faaliyet raporu

zor koşulların İstİkrarlı bankası 2011 faaliyet raporu zor koşulların İstİkrarlı bankası 2011 faaliyet raporu içindekiler I. Sunuş 02 Kısaca Anadolubank 03 HABAŞ Grubu 04 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 06 Genel Müdür ün Mesajı 08 Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞLETME EĞİTİMİ ANABİLİM DALI KATILIM BANKALARINDA BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE İŞLEYİŞİ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞLETME EĞİTİMİ ANABİLİM DALI KATILIM BANKALARINDA BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE İŞLEYİŞİ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞLETME EĞİTİMİ ANABİLİM DALI KATILIM BANKALARINDA BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE İŞLEYİŞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Bayram KAYA Danışman Yrd.Doç.Dr.C.

Detaylı

Faaliyet Raporu. Daha verimli bir geleceðe odaklandık!

Faaliyet Raporu. Daha verimli bir geleceðe odaklandık! 2013 Faaliyet Raporu Daha verimli bir geleceðe odaklandık! Anadolubank 2013 Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER I. Sunuş 02 Kısaca Anadolubank 03 HABAŞ Grubu 04 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 05 Genel Müdür

Detaylı