Ankara da çocuk olmak ayrıcalık

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ankara da çocuk olmak ayrıcalık"

Transkript

1 GAZETEMİZİ dan takip edebilirsiniz AK Parti ve CHP, Büyükşehir seçimlerinde daha başarılı 30 Mart Yerel Seçiminin kesin sonuçları açıklandı. Büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde AK Parti oyların yüzde 45,54'ünü alarak birinci parti oldu. Büyükşehir seçimlerinde CHP yüzde 31,04, MHP yüzde 13,65 oranında oy aldı. Belediye başkanlığıseçimlerinde ise AK Parti yüzde 43,13, CHP yüzde 26,45, MHP yüzde 17,76 oranında oy aldı. HABER 17 DE HABER 11 DE 8 MAYIS 2014 PERŞEMBE FİYATI: 25 Kr. ÜRETİLİYOR HABERİ 18 DE Ankara da çocuk olmak ayrıcalık Ankara yı bilişimle buluşturmak gerektiğini, bunu sağlayacak olanın da çocuklar olduğunu dile getiren Yüksel, Ankara'da dünya EXPO'su yapılması ve temasının çocuklar olmasını istediğini, bütün dünya çocuklarının Ankara'ya gelmesini arzu ettiğini belirtti yılında Birleşmiş Milletlerde çocuk haklarına dayalı kabul edilen başlıkların Ankara için geçerli olduğunu vurgulayan Vali Yüksel, Ankara'da çocuklar arasında ayrımcılığın yapılmaması, kenti yerel ve genel yönetenler için çocukların yüksek yararının gözetilmesi, çocuklara saygı duyulması gerektiğini kaydetti. Köşk için adaylık başvuruları 29 Haziran tarihinde başlayacak Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, cumhurbaşkanı seçimine ilişkin, "Seçimin başlangıç tarihi 29 Haziran 2014 Pazar günü olup, aynı gün adaylık başvuruları da başlayacak ve bu başvurular 3 Temmuz 2014 Perşembe günü saat 17.00'ye kadar devam edecektir" dedi. Vali Yüksel, 1 milyon 100 bin çocuğun bulunduğu Başkent te DÜNYA EXPO su yapılmasını istedi HABERİ 17 DE Haberi20 de Haberi 15 de Haberi 20 de

2 2 SineMagazin ZM R - EMRE UMURB L R - Türkiye de y l n ilk 4 ay nda 28 milyonu aflan seyirci ve 300 milyon liraya yaklaflan has lat yla sektörün büyüklü ü, geçen y l n tamam n n yar s n aflt. AA muhabirinin Box Office Türkiye verilerinden derledi i bilgiye göre, 2009 y l nda 36 milyon 904 bin 345 seyircinin gitti i Türkiye deki sinema salonlar, her geçen y l artan ilgiyle geçen y l 50 milyon 293 bin 837 izleyiciye ulaflt. Türk sinemas n n en çok izlenen serilerinden olan Recep vedik 4 ve Eyyvah Eyvah 3 ün vizyona girmesinin etkisiyle bu y l n ilk 4 ay nda seyirci say s, geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 29 artarak, 28 milyon 81 bin 511 oldu. Geçen y l 504 milyon 347 bin 109 liral k toplam has latla kapatan sektör, bu y l n 4 ay nda 292 milyon 643 bin 609 liral k has lata ulaflt. Buna göre sektörün büyüklü ü, geçen y l n tamam n n yar s n aflt. Türk filmleri bafl çekiyor lk 3 günde en çok izlenen film unvan n 1 milyon 641 bin 474, ilk haftada en çok izlenen film unvan n da 2 milyon 857 bin 19 seyirciyle alan yönetmenli ini Togan Gökbakar n yapt, fiahan Gökbakar n baflrolünde oynad Recep vedik 4, 7 milyon 148 bin 997 seyirciyle 1989 dan günümüze en çok izlenen film unvan n ele geçirdi. Film, ayr ca 70 milyon 688 bin 400 liral k rekor has lat elde etti. Y l n en çok ikinci izlenen filmi ise 3 milyon 406 bin 732 seyirciyle Ata Demirer ve Demet Akba n baflrollerini paylaflt Eyyvah Eyvah 3 oldu. -Nisan n galibi yabanc yap mlar lk 3 ayda Haftan n en çok izlenen filmi, Türk filmleri olurken, nisan ay nda yabanc 8 May s 2014 Sinemada seyirci say s artt yap mlar ilk s rada yer ald. Bu ay n ilk 3 haftas nda Nuh: Büyük Tufan ; son haftas nda ise nan lmaz Örümcek-Adam 2, Haftan n en çok izlenen filmi unvan n elde etti. (AA) sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Sürgün nek, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Dü ün Dernek Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) Non-Stop, Hazine Avc lar, Sadece Sen, Zaman Makinesi 1973, Kemerlerinizi Ba lay n, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Dü ün Dernek Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) Non-Stop, Sadece Sen, Bay Peabody ve Merakl Sherman: 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi Ankara Büyülü Fener (K z lay) (312) Non-Stop, Hazine Avc lar, Mavi Ring, So uk, Köksüz, Zaman Makinesi 1973, Kemerlerinizi Ba lay n, Sadece Sen, Rüzgar Yükseliyor, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Ömer, Mavi Dalga, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Meydan, Kapital, fiark Söyleyen Kad nlar, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, Zaman Makinesii 1973, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4, Eyvah Eyvah 3, Dü ün Dernek Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Sürgün nek, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Dü ün Dernek Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, So uk, Zaman Makinesi 1973, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, Recep vedik 4, Dü ün Dernek Ankara Moviecity (Keçiören) (312) : Bir mparatorlu un Yükselifli, Sürgün nek, Recep vedik 4, Eyvah Eyvah 3, Dü ün Dernek. Ankara Göksu Sinemax (Eryaman) Ammar: Cin Tarikat, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Bizum Hoca, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4

3 8 May s 2014 Yaflam STANBUL - HAL L DEM R - stanbul Emniyet Müdürlü ü Asayifl fiube Müdürlü ü'nde "sokak polisli i"nin aktif olarak kullan lmas amac yla tecrübeli ve uzman personelle, enerjisi yüksek ve yeni yöntem polisli i iyi bilen genç personel bir araya getirilip, performans n artmas için karma ekipler oluflturuldu. Al nan bilgiye göre, bu y l içerisinde farkl bir yap lanmaya giden Asayifl fiube Müdürlü ü, 39 ilçenin ayr ayr suç haritas n ç kard. Hangi ilçede hangi suçun daha fazla ifllendi i raporlarla ortaya konuldu. Asayifl fiube Müdürlü ü bünyesinde çal flan 14 büro amirli inin, stanbul'da suça karfl mücadele vermesi için 300 sokak ekibi baflta olmak üzere toplam 1453 uzman personel ihtiyac oldu u belirlendi. Gerekli proje ve çal flmalar yürüten, uzman personel eksikliklerini tamamlayan Asayifl fiube Müdürlü ü, stanbul sokaklar nda aktif mesaisine bafllad. Gelen raporlar do rultusunda 39 ilçeyi ayr ayr masaya yat ran Asayifl fiube Müdürlü ü yetkilileri, her ilçede en çok hangi suç iflleniyorsa o suçla ilgilenen büro amirli i ekiplerini oraya kayd rarak, ilçede huzur ve güvenin istikrar n korumay kendilerine gaye edindi. - "Sokak polisli i" Yaflanan olaylarda geçmifle göre sokakta daha fazla mesai harcayan asayifl polisi, üstlendi i aktif rol ile suçun ve suçlunun peflinden gidip, olaylara çok farkl aç lardan bakarak sorunlar daha k sa sürede çözüme kavuflturmay hedefliyor. Hayata geçirilen bu sistemin çok daha faydal sonuçlar getirdi ini gözlemleyen Asayifl fiube Müdürlü ü yetkilileri, "sokak polisli i"nin aktif olarak kullan lmas amac yla tecrübeli ve uzman personelle, enerjisi yüksek ve yeni yöntem polisli i iyi bilen genç personeli bir araya getirip, performans n artmas için karma ekipler oluflturdu. - Her büroya özel hedef Asayifl fiube Müdürlü ü bünyesinde yer alan 14 bürodan, aktif flekilde stanbul sokaklar nda suç ve suçluyla mücadele eden 8'ine özel hedefler konuldu. Her büronun kendi sorumluluk alan nda öncelik verdi i konular flu H CR 9 Recep Ahir 1435 RUM 25 Nisan 1430 flekilde s raland : - Cinayet Büro Amirli i Ekipler, özellikle çocuk ve kad n cinayetlerinde faillerin belirlenmesi ve yakalanmas için aktif flekilde mesai harcayacak ve "sokak polisli i"ni kullanarak, teknik takip ve Adli T p Kurumu'ndan sonuç gelmesini beklemeden saha çal flmalar yla sonuca ulaflmaya çal flacak. Teknik takip ya da Adli T p Kurumu'ndan gelecek bilgiye kadar geçecek zaman zarf nda katil zanl lar n n saklanma ya da bulunduklar flehirden kaçma durumlar göz önüne al narak, buna müsaade edilmeyecek. Öte yandan, faili meçhul cinayet dosyalar, kurulan özel ekipler taraf ndan tekrar incelenerek ayd nlat lmaya çal fl lacak. - Gasp Büro Amirli i Yüklü miktarda para ve de erli eflyan n bulundu u banka flubesi, ATM, kuyumcu ve ifl yeri gibi yerlere yönelik silahl soygun gerçeklefltiren, ifl yeri sahibi ya da çal flanlar n rehin alan, yaralayan ya da öldüren flüphelilerin k sa sürede kimlik bilgileri ve sakland klar adresler belirlenerek, çal nan para ve mallar suçlularla birlikte yakalanacak. Öte yandan, fidye veya baflka bir istek için birilerini kaç ran veya rehin alan gaspç lar ile Gasp Büro Amirli i bünyesinde görev yapan "müzakere masas " ekipleri özel msak : Günefl : Ö le : kindi : Akflam : Yats : görüflmeler ve pazarl klar yaparak rehineleri kurtaracak. Rehineler kurtar ld ktan sonra operasyonel birimler bask nla gaspç lar gözalt na alacak. - H rs zl k Büro Amirli i Toplumun ve bireylerin sosyolojik ve psikolojik durumlar üzerinde çal flmalar yapan H rs zl k Büro Amirli i'inin en hassas davrand konu evden h rs zl k olaylar. Bu konuya öncelik verilmesinin ana sebebi, evi soyulan kiflinin ya da ailelerin psikolojik travmalar yaflamas ve kendi evinde kendini güvende hissetmemesi. Ailelerin ve bireylerin bu flekilde olumsuzluklar yaflamamas için öncelikle evden h rs zl k olaylar n n engellenmesi hedefleniyor. - Oto H rs zl k Büro Amirli i Otomobil h rs zlar n n, teknolojinin geliflmesine paralel olarak üretilen güvenlik donan m yüksek arabalar n çal nmas ve sat lmas zorlaflt için otomobillerin camlar n patlatarak otomobilden h rs zl a yöneldi i belirtiliyor. Bu durumu göz önüne alan Oto H rs zl k Büro Amirli i, ekiplerinin ço unu amirlik bünyesinde kurdu u "Otodan H rs zl k" masas na kayd rarak, yaflanan otodan h rs zl k olaylara karfl mücadele veriyor. - Ahlak ve Kumar Büro Amirli i stanbul'un, Türkiye'nin en büyük ve dünyan n önde gelen metropollerinden olmas sebebiyle bu flehirde yaflanan stanbul da sokak polisli i daha etkin kullan lacak 3 ciddi sorunlardan ikisinin kumar ve kad n ticareti oldu u kaydediliyor. stanbul'un tüm bölgeleri üzerinde ayr ayr kumar ve para karfl l iliflki oran analizi yapan Ahlak ve Kumar Büro Amirli i, ihbarlar sonras yap lan bask nlar n d fl nda yürütülen teknik ve fiziki takibin ard ndan her gün en az 3 kumar ve 3 fuhufl operasyonu yapma karar ald. Al nan bu karar sonras yap lan düzenli bask nlar, stanbul'daki kumar ve fuhufl oran nda ciddi düflüfle sebep oldu. - Yankesicilik ve Doland r c l k Büro Amirli i Yankesicilik ve Doland r c l k Büro Amirli i, kapkaç, yankesicilik, doland r c l k, sahtecilik, telefon doland r c l ve teknoloji doland r c l n n da aralar nda bulundu u birçok suça karfl hem aktif mesai harc yor hem de yer ald sosyal sorumluluk projeleriyle toplumu bilinçlendirerek vatandafllar tuzaklara düflmemeleri yönünde uyar yor. Büro içerisinde en fazla mesai harcayan birim ise "telefon doland r c l masas ", çünkü Türkiye'de bir sektör haline gelen telefon doland r c l na her y l aralar nda sanatç, ifl adam, hakim ve profesörlerin de bulundu u çok say da kifli, milyonlarca lira kapt r yor. - Aranan fiah slar Büro Amirli i Aranan fiah slar Büro Amirli i, iflini baflar yla yap p stanbul sokaklar nda dolaflan suçlular yakalayarak cezaevine gönderdi inde do al olarak stanbul'da hem suçlu hem de suç oran otomatik olarak düflüyor. Büro içerisinde çal flan ekiplere her ay ortama 150 aramas olan suçlu yakalama talimat verildi. stanbul'un 39 ilçesinde görevli büro amirliklerinin yakalad aranan kifli say s her ay ortalama bin 500 civar nda. Bu, stanbul sokaklar n n her ay bin 500 suçludan ar nmas anlam na geliyor. - Kay p fiah slar Büro Amirli i stanbul genelindeki kay p ihbarlar n ayr m yapmadan incelemeye alan Kay p fiah slar Büro Amirli i, ölüm ve cinayet riski tafl yan durumlara, özellikle de kay p kad n ihbarlar na birinci derecede öncelik veriyor. Büro, üstlendi i misyon gere i birçok olayda zamanla yar fl yor. (AA)

4 4 8 May s 2014 HALE LANI VAKIF KÜLTÜR VARLI I TAfiINMAZIN RESTORASYON KARfiILI I K RALAMA fi VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜ Ü STANBUL 1. BÖLGE MÜDÜRLÜ Ü stanbul li. Beyo lu lçesi, Hüseyina a Mahallesi, Kemeriye Sokak, tapunun 4 pafta, 335 ada, 16 parselinde kay tl, 88,00 m2 yüzölçümlü, ev ve dükkan vas fl Vak f Kültür Varl Tafl nmaz, Turizm+Hizmet+Ticaret imar durumuna uygun olarak lokanta faaliyetinde kullan lmak üzere, tarih ve Say l Resmi Gazetede yay mlanan Vak f Kültür Varl klar n n Restorasyon veya Onar m Karfl l Kiraya Verilmesi fllemlerinin Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmeli in 24-1-a Maddesi Gere i "Aç k Teklif Yöntemi" ile 18 y l süreyle Restorasyon ve Onar m Karfl l kira ihalesine ç kart lm flt r. li ve lçesi: stanbul li, Beyo lu lçesi, Mahallesi: Hüseyina a Sokak: Kemeriye Pafta/Ada/Parsel: 4 pafta, 335 ada, 16 parsel Yüzölçümü: 88,00 m2 Vasf : Ev ve dükkan flin Nev'i ve Niteli i: Restorasyon (Tescilli Eski Eser ev) Restorasyon Bedeli: ,00 TL. Geçici Teminat Miktar : ,20 TL. flletme Teminat : hale sonucu oluflacak y ll k kira bedelinin %6's d r. halenin Yap laca yer: Gümüflsuyu Mah. nönü Caddesi No:2 Taksim-Beyo lu stanbul- Vak flar 1.Bölge Müdürlü ü Kat:7 hale Salonu hale Tarihi ve saati: Saat: darenin Telefon ve Faks Numaras : (7201) I- darece Belirlenen Asgari fiartlar; 1- flin süresi ve kira ödemelerinin sözleflme tarihi itibariyle bafllamas, 2- Sözleflme tarihinden itibaren ilk 3 y l n ayl k kiras n n 5.000,00 TL, 4. y l n ayl k kiras n n ,00 TL olarak belirlenmesi + belirlenen bu sabit ayl k kira bedellerine ihale art fl oran n n uygulanmas sonraki y llar n kira bedellerinin sözleflme süresi olan 18. y l n sonuna kadar her y l y ll k ÜFE oran nda artt r larak (bir önceki y l n kira bedelinin ÜFE Oniki Ayl k Ortalamalara Göre De iflim (%) Oran esas al narak) belirlenmesi, 3- Sözleflme tarihinden itibaren 3 y l içerisinde; yap lacak restorasyona ait rölöve,restitüsyon, restorasyon ve çevre düzenleme projelerinin haz rlanarak 6 ay içinde dareye sunulmas, darece uygun görüldükten sonra Koruma Bölge Kuruluna sunulup karar al nmas ve ilgili kamu kurulufllar ndan onay al nmas, gerekli alt yap tesislerinin (yol, içme suyu, kanalizasyon, ar tma, elektrifikasyon, telekomünikasyon) gerçeklefltirilmesi, inflaat malzemesinin temini ve inflaat imalatlar n n onayl projelere göre yap lmas ve bitirilmesini müteakip iflletme ruhsat al nm fl olarak tesisin faaliyete geçirilmesi ve bu ifl ve ifllemlere ait her türlü finansman n sa lanmas, 4- Yüklenicinin restorasyonu 2863 say l Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yapmas, 5- Restorasyon tamamlan p iflletmeye aç l ncaya kadar, tafl nmaz n baflka amaçla kullan lmamas, restorasyonu yap lacak veya onar lacak eserin ve tesisin, sözleflme süresi sonunda çal fl r, bak ml ve kullan labilir flekilde, her türlü borçtan ari, hiçbir hak ve bedel talebinde bulunulmadan dareye terk ve teberru edilmesi, 6- Meri mevzuata ayk r olarak kiralama süresi dolmadan vak f tafl nmaz n tahliye edilmesi halinde, yap lm fl olan imalatlar n idareye terk ve teberru edilmifl say larak, yat r lan teminat ve kiralar n gelir kaydedilmesi, 7- Sözleflme süresinin uzat lmamas kayd yla, darece ve yükleniciden kaynaklanmayan çeflitli mücbir nedenlerden dolay onar m n tamamlanmas nda gecikme olmas halinde, yüklenicinin yaz l müracaat üzerine onar m n tamamlanmas na yönelik ek süre verilebilmesi, 8- Yüklenicinin taahhüt etti i bu onar m iflini devir etmek istemesi halinde, devir alacak yüklenicinin ihalede belirlenen yeterlilik kriterlerine sahip olmas ve idarenin uygun görmesi halinde sözleflmeyi devir edebilmesi, 9- Yüklenici (yasal sorumluluklar uhdesinde kalmas flart yla) tafl nmaz n iflletmesini kendisi üstlenebilece i gibi, darenin iznini almak kayd yla ulusal ve uluslar aras iflletme flirketine devir edebilmesi, kiraya verebilmesi, ifl ve kar ortakl alabilmesi, say l mar Kanununa göre tafl nmazdan kamuya terk edilmesi gerek k s m olmas halinde, kanunun öngördü ü orana kadar olan k sm n bedelsiz terk edilmesi, 11- Yüklenicinin 3. flah slarla düzenledi i sözleflmelerin as l sözleflmenin süresi ile s n rl olmas ve bu sözleflmeye ayk r bir hüküm tafl mamas, yüklenicinin 3. flah slarla düzenledi i sözleflmelerin onayl birer nüshas n dareye vermesi, 3. flah slar n binaya verecekleri her türlü zarar ve ziyan n yüklenici taraf ndan karfl lanmas n n zorunlu olmas, 12- THT (Turizm+Hizmet+Ticaret) imar durumuna uygun olarak lokanta faaliyetinde kullan lmas, 13- Söz konusu tafl nmaz n toplam 18 y l süreyle restorasyon ve onar m karfl l kiralanmas ifli. II- hale, yukar da belirtilen tarih ve saatte Gümüflsuyu Mahallesi nönü Caddesi No:2 Taksim- Beyo lu/ stanbul adresinde bulunan Vak flar 1.Bölge Müdürlü ü Hizmet Binas n n 7.kat nda toplanacak olan hale Komisyonunca yap lacakt r. III- hale doküman, mesai saatleri içerisinde, Gümüflsuyu Mah. nönü Caddesi No:2 Kat:5 hale Bürosu Taksim-Beyo lu- stanbul adresinde görülebilir veya stanbul Vak flar 1.Bölge Müdürlü ü ad na flartname bedeli olarak Vak fbank Taksim fiubesi nezdindeki TR hesap numaras na, iflin ad ile birlikte tüzel veya gerçek kiflili in ad ile vergi numaras belirtilmek suretiyle 100,00 (yüz) TL. yat r larak al nm fl makbuz karfl l nda ayn adresten temin edilebilir. haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar zorunludur. IV- haleye kat labilmek için; stekliler ihale doküman na göre haz rlayacaklar tekliflerini, yukar da belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Bölge Müdürlü ü Hizmet Binas n n 5.kat nda bulunan Sanat Eserleri ve Yap flleri fiube Müdürlü ü hale Bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir. Resmi lanlar V- steklilerin ihaleye kat labilmeleri için afla da say lan belgeleri teklifleri kapsam nda sunmalar gerekir: D fl zarf afla daki belgeleri içerecektir. 1. fiartname eki örne e uygun Türkiye'de tebligat için adres beyan, ayr ca irtibat için telefon numaras ve faks numaras ile varsa elektronik posta adresi. 2. halenin ilan edildi i y la ait Ticaret ve Sanayi Odas ndan veya Esnaf ve Sanatkarlar Odas ndan alacaklar belgenin asl m veya noter tasdikli sureti veya idarece "asl idarece görülmüfltür" yap lm fl sureti. 3. Tüzel kifli olmas halinde, tüzel kiflili in dare merkezinin bulundu u yer mahkemesinden veya siciline kay tl bulundu u Ticaret ve Sanayi Odas ndan veya benzeri bir Makamdan ihalenin yap ld y l içinde al nm fl, tüzel kiflili in sicile kay tl oldu una dair belgenin asl n veya noter tasdikli sureti (Türkiye'de flubesi bulunmayan yabanc tüzel kiflilerin belgelerinin, bu tüzel kiflili in bulundu u ülkedeki Türk Konsoloslu u'nca veya Türkiye Cumhuriyeti D - fliflleri Bakanl 'nca onaylanm fl olmas gerekir.), veya idarece "asl idarece görülmüfltür" yap lm fl sureti. 4. Gerçek kifli olmas halinde, Ticaret ve Sanayi Odas veya Esnaf ve Sanatkarlar Odas siciline kay tl oldu unu gösterir belgenin asl n veya noter tasdikli sureti veya idarece "asl idarece görülmüfltür" yap lm fl sureti. 5. Noter tasdikli imza sirkülerini veya imza beyannamesi, 6. Gerçek kifli olmas halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesi asl veya idarece "asl idarece görülmüfltür" yap lm fl sureti. 7. Tüzel kifli olmas halinde tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirkülerinin (Türkiye'de flubesi bulunmayan yabanc tüzel kiflilerin belgelerinin, bu tüzel kiflili in bulundu u ülkedeki Türk Konsoloslu u'nca veya Türkiye Cumhuriyeti d fliflleri Bakanl 'nca onaylanm fl olmas gerekir.) asl veya idarece "asl idarece görülmüfltür" yap lm fl sureti. 8. stekliler ad na vekalet edilmesi halinde, istekli ad na teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnameleri ile vekilin yine noter tasdikli imza beyannamesi (Türkiye'de flubesi bulunmayan yabanc tüzel kiflilerin vekaletnamelerinin, bu tüzel kiflili in bulundu u ülkedeki Türk Konsoloslu u'nca veya Türkiye Cumhuriyeti d fliflleri Bakanl 'nca onaylanm fl olmas gerekir.) asl veya idarece "asl idarece görülmüfltür" yap lm fl sureti. 9. Ortak giriflim olmas halinde bu ifl için ekli örne e uygun ortak giriflim beyannamesi, 10. lgili Bankadan al nacak flartname eki örne e uygun banka referans mektubu (muhammen bedelin %50'si kadar kullan lmam fl nakit kredisi veya %50'si kadar kullan lmam fl teminat kredisi), 11. lk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden al nacak vergi borcu olmad na dair belgenin asl veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya asl n n dareye ibraz edilmesi flart yla darece tasdikli suretinin verilmesi veya Gelirler daresi Baflkanl n n internet vergi dairesi adresi üzerinden al nacak vergi borcu olmad na dair belge, 12. lk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan al nacak Türkiye genelinde prim borcu olmad na dair slak imzal belgenin asl veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya asl n n dareye ibraz edilmesi flart yla darece tasdikli suretinin verilmesi veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden al nacak Türkiye genelinde prim borcu olmad na dair belge veya elektronik imza kanunu uyar nca düzenlenen belgelerin internet üzerinden do rulama arac kullan lmak suretiyle teyidi yap labilen belge veya teyidinin internet üzerinden yap lamamas halinde ilgili Sosyal Güvenlik Kurumunun yetkili kiflilerince "Elektronik imza suretiyle imzalanan belgenin asl n n ayn d r" fleklinde ad, soyad, unvan belirtilmek suretiyle imzalanm fl ve mühürlenmifl belge, 13. stekliye ait restorasyon ifline iliflkin benzer ifl ile ilgili ifl bitirme belgesinin noter tasdikli sureti veya idarece "asl idarece görülmüfltür" yap lm fl suretinin verilmesi veya isteklinin restorasyon ifline iliflkin benzer ifl ile ilgili ifl bitirme belgesinin olmamas veya isteklinin ticari faaliyetleri aras nda restorasyon ifli ile ilgili bir husus bulunmamas halinde restorasyonu benzer ifl bitirme belgesine sahip olan bir alt yükleniciye yapt raca na iliflkin ekli örne ine uygun alt yüklenici taahhütnamesi, 14. hale konusu tafl nmaz n yerinde görüldü üne dair teklif sahibinin ekli örne e uygun yaz l beyan, 15. fiartname eki örne e uygun teknik personel taahhütnamesi, 16. fiartname eki örne e uygun ihalelere kat lmaktan yasakl olunmad na iliflkin yaz l beyan. 17. fiekli ve içeri i bu fiartnamede belirlenen fiartname eki örne e uygun teklif mektubu. 18. stanbul Vak flar 1.Bölge Müdürlü ü Strateji Gelifltirme fiube Müdürlü ü veznesine nakit olarak yat r lm fl al nd makbuzu veya stanbul Vak flar 1.Bölge Müdürlü ü ad na flartname eki örne e uygun ilgili banka flubesinden al nm fl banka geçici teminat mektubu (Banka fiube Limitlerini Gösterir Limit çi ve süresiz olacakt r.) 19. Teklif zarf verildikten sonra, dosya içerensinden herhangi bir evrak n al nmas, de ifltirilmesi veya eksik evrak n tamamlanmas yönünde yap lacak baflvurular de erlendirmeye al nmayacakt r. 20. Bu iflin ihalesine kat lmak üzere, kendi ad na asaleten ve/veya baflkalar ad na vekaleten sadece tek bir baflvuruda bulunulabilir. Aksi halde yap lacak baflvurular de erlendirmeye al nmayacakt r. 21. Telgraf veya faksla yap lacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Ortak giriflimlerde, ortak giriflimi oluflturan gerçek veya tüzel kiflilerin (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (11), (12), (16) bentlerindeki belgeleri ayr ayr sunmalar gerekir. VI- dare gerekçesini göstermek kayd yla ihaleyi yap p yapmamakta serbesttir. VII- fl bu ihale ilan metni, mevzuat gere i sadece ihale ilan nda zorunlu olmas gereken özet bilgileri içermekte olup, ihaleye kat l m ile ilgili hususlarda ihale flartnamesi ve di er dökümanlardaki yaz l hususlar geçerlidir. LAN OLUNUR. (Bas n ) (www.bik.gov.tr)

5 8 May s LAN VAKIF TAfiINMAZIN YAPIM VE filetme fiartli K RALAMA fi STANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜ ÜNDEN Resmi lanlar Afla da ad ve nitelikleri ile ihale bilgileri belirtilen vak f tafl nmaz üzerine, 2886 say l Devlet hale Kanununun 35/a maddesine göre "Kapal Teklif Usulü" ile mevcut avan projesine göre özel ö renci yurt binas yap lmak üzere inflaat yap m ve iflletme flartl olarak 24 y l süreyle kiralama ihalesine ç kar lm flt r. darenin Adresi: Gümüflsuyu Mah. nönü Caddesi No:2 Taksim-Beyo lu- stanbul darenin Telefon- Faks ve Elektronik Posta Adresi: (Dahili 7201) hale Konusu flin Ad : stanbul li, Beyo lu, Sütlüce Mahallesi, Büklüm-Ihlamur Sokak ile Çak rbeyler Sokak Cepheli, tapunun K-114 pafta, 2949 ada, 1-2 parsellerinde kay tl bulunan Vak f Tafl nmaz üzerine mevcut avan projesine göre özel ö renci yurt binas yap lmak üzere inflaat yap m ve iflletme flartl olarak 24 y l süreyle kiralama fli nflaata liflkin Tahmini Muhammen Bedel: ,00 TL. Yüzölçümü: 1 parsel (163,00) m2 + 2 parsel (107,00) m2= 270,00 m2 (Toplam inflaat alan : 1.474,00 m2 (1.Bodrum kat, zemin kat, 3 normal kat ve çat aras - 46 yatakl ) Mevcut mar Durumu: Ticaret (T2) Geçici Teminat Miktar : ,80.-TL Doküman Bedeli: 100,00 (Yüz) TL. halenin Yap laca Yer: Gümüflsüyü Mah. nönü Caddesi No:2 Kat:7 hale Salonu Taksim-Beyo lu- stanbul Teklif Zarflar n n Verilece i Yer : Gümüflsuyu Mah.Inönü Caddesi No:2 Kat:5 hale Bürosu Taksim-Beyo lu- stanbul halenin Yap laca Tarih ve Saat: Saat: Vak flar Meclisinin tarih ve 504/428 say l karar nda belirtilen asgari flartlar; 1- Sözleflme süresinin; tatbikat projelerinin haz rlanmas ve inflaat ruhsat n n al nmas için (1) bir y l, inflaat imalatlar n yap lmas için (2) iki y l olmak üzere toplam iflletme süresinin 24 (yirmidört) y l olarak belirlenmesi, ayl k kira ödemelerinin de sözleflme tarihi itibar yla bafllamas, 2- Sözleflmenin yap ld tarihten itibaren geçerli olmak üzere ilk y l ayl k kiras n n TL, 2. ve 3. y l n ayl k kiras n n, bir önceki y l n ayl k kiras n n ÜFE (bir önceki y l n kira bedelinin ÜFE Oniki Ayl k Ortalamalara Göre De iflim (%) Oran esas al - narak) oramnda artt r lmas yla bulunmas, 4. y l n bafl ndan itibaren ayl k kiras n n TL. olarak belirlenmesi, devam eden y llar n ayl k kiras n n, bir önceki y l n ayl k kiras mn ÜFE (bir önceki y l n kira bedelinin ÜFE Oniki Ayl k Ortalamalara Göre De iflim (%) Oran esas al narak) oran nda artt r lmas yla bulunmas, 3- Taflmmaz üzerindeki yap n n her türlü güvenlik önleminin al narak y k l p kald - r lmas ve her türlü güvenli in ifl ve sosyal güvenlik hukukuna göre al nmas, projelerin haz rlanmas ve inflaat aflamas nda, ilgili kurum ve kurulufllarca zemine iliflkin önerilebilecek tahkim ve iyilefltirme çal flmalar da dahil olmak üzere tüm ifl ve ifllemlerin yüklenici taraf ndan yürütülmesi ve sonuçland r lmas, bunlara iliflkin tüm masraflar n yine yüklenici taraf ndan karfl lanmas, bu nedenlerle belirlenen kira bedellerinin tenzili veya sözleflme süresinin uzat lmas talebinde bulunulmamas, 4- Yap m tamamlan p iflletmeye aç l ncaya kadar tafl nmaz n baflka amaçla kullan lmamas, sözleflme süresi sonunda tafl nmaz n bak ml ve kullan labilir flekilde hiçbir hak ve bedel talebinde bulunulmaks z n dareye teslim edilmesi, 5- lgili mevzuata ayk r olarak kiralama süresi dolmadan vak f tafl nmaz n tahliye edilmesi halinde, yap lm fl olan imalatlar n dareye terk ve teberru edilmifl say larak, yat r lan teminat ve kiralar n gelir kaydedilmesi, 6- Yüklenicinin taahhüdünü sözleflme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya ifli süreiiriheb ti memesi halinde, darenin en az 20 gün süreli ve nedenleri aç kça belirtilen ihtar na ra men ayn halin devam etmesi durumunda, ayr ca protesto çekmeye gerek kalmaks z n kesin teminat n ve ayl k kiralar n gelir kaydedilmesi, 7- Mimarlar Odas n n en az bedel hesab na göre belirlenen mimari avan proje bedelinin 4.461,00.-TL.'yi aflmamak kayd yla, proje müellifine sözleflme imzalanmadan önce yüklenici taraf ndan defaten ödenmesi, 8- mar durumunda ((T2) T CARET) belirtilen ifllevler dahilinde olmak üzere ve daremizden izin almak kofluluyla, ihaleyi alacak olan yüklenici firman n fonksiyon de- iflikli ine gidebilmesi, 9- mar durumunda iyileflme olmas halinde ihale oran nda daremize yans t lmas, 10- Yüklenici taraf ndan vak f tafl nmaz üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler konulmamas kayd yla "özel ö renci yurt binas " olarak kullan lmak üzere yap m karfl l 24 y l " nflaat Yap m ve flletme fiartl Kiralama" ifli 11- ) hale, yukar da belirlenen tarih ve saatte, Gümüflsuyu Mah. nönü Caddesi No:2 Kat:7 hale Salonu- Vak flar 1.Bölge Müdürlü ü Taksim-Beyo lu- stanbul adresinde toplanacak olan hale Komisyonu huzurunda yap lacakt r. III-) steklilerin ihaleye kat labilmeleri için afla da belirtilen belgeleri d fl zarf içerisinde sunmalar gerekmektedir. 1. Ekli örne e uygun Türkiye'de tebligat için adres beyan, ayr ca irtibat için telefon numaras ve faks numaras ile varsa elektronik posta adresi. 2. halenin ilan edildi i y la ait Ticaret ve Sanayi Odas ndan veya Esnaf ve Sanatkarlar Odas ndan alacaklar belge, 2.1. Tüzel kifli olmas halinde, tüzel kiflili in dare merkezinin bulundu u yer mahkemesinden veya siciline kay tl bulundu u Ticaret ve Sanayi Odas ndan veya benzeri bir Makamdan ihalenin yap ld y l içinde al nm fl, tüzel kiflili in sicile kay tl oldu una dair belge, 2.2. Gerçek kifli olmas halinde, Ticaret ve Sanayi Odas veya Esnaf ve Sanatkarlar Odas siciline kay tl oldu unu gösterir belge, 3. Noter tasdikli imza sirkülerini veya imza beyannamesi, 3.1. Gerçek kifli olmas halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin asl veya idarece "asl idarece görülmüfltür" yap lm fl sureti Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklan, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususlar tevsik eden belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirkülerinin asl veya idarece "asl idarece görülmüfltür" yap lm fl sureti. 4. stekliler ad na vekalet edilmesi halinde, istekli ad na teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnameleri ile vekilin yine noter tasdikli imza beyannamesinin asl (Türkiye'de flubesi bulunmayan yabanc tüzel kiflilerin vekaletnamelerinin, bu tüzel kiflili in bulundu u ülkedeki Türk Konsoloslu u'nca veya Türkiye Cumhuriyeti d fliflleri Bakanl 'nca onaylanm fl olmas gerekir.) veya idarece "asl idarece görülmüfltür" yap lm fl sureti. 5.Ortak giriflim olmas halinde bu ifl için ekli örne e uygun ortak giriflim beyannamesi, 6. Muhammen bedelin en az %50'si kadar kullan lmam fl nakit kredisi veya %50'si kadar teminat kredisini gösterir ekli örne e uygun banka referans mektubu, 7. lk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden al nacak vergi borcu olmad na dair belgenin asl veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya asl n n dareye ibraz edilmesi flart yla darece tasdikli suretinin verilmesi veya Gelirler daresi Baflkanl n n internet vergi dairesi adresi üzerinden al nacak vergi borcu olmad na dair belge, 8. lk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan al nacak Türkiye genelinde prim borcu olmad na dair slak imzal belgenin asl veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya asl n n dareye ibraz edilmesi flart yla darece tasdikli suretinin verilmesi veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden al nacak Türkiye genelinde prim borcu olmad na dair belge veya ilgili Sosyal Güvenlik Kurumunun yetkili kiflilerince "Elektronik imza suretiyle imzalanan belgenin asl n n ayn d r" fleklinde ad, soyad, unvan belirtilmek suretiyle imzalanm fl ve mühürlenmifl belge, 9. stekliye ait yap m ifline iliflkin benzer ifl ile ilgili ifl bitirme belgesinin noter tasdikli sureti veya asl n n dareye ibraz edilmesi flart yla darece tasdikli suretinin verilmesi veya isteklinin yap m ifline iliflkin benzer ifl ile ilgili ifl bitirme belgesinin olmamas veya isteklinin ticari faaliyetleri aras nda yap m ifli ile ilgili bir husus bulunmamas halinde inflaat benzer ifl bitirme belgesine sahip olan bir firmaya yapt raca na iliflkin ekli örne ine uygun alt yüklenici taahhütnamesi, 10. Ekli örne ine uygun teknik personel taahhütnamesi, 11. Ekli örne e uygun ihalelere kat lmaktan yasakl olunmad na iliflkin yaz l beyan. 12. fiekli ve içeri i bu fiartnamede belirlenen ekli örne e uygun teklif mektubu. 13. hale konusu tafl nmaz n yerinde görüldü üne dair teklif sahibinin ekli örne e uygun yaz l beyan, 14. stanbul Vak flar 1.Bölge Müdürlü ü Strateji Gelifltirme fiube Müdürlü ü veznesine nakit olarak yat r lm fl al nd makbuzu veya stanbul Vak flar 1.Bölge Müdürlü- ü ad na ekli örne e uygun ilgili banka flubesinden al nm fl banka geçici teminat mektubu (Banka fiube Limitlerini Gösterir Limit çi ve süresiz olacakt r.) 15. ç Zarf (Ekli örne ine uygun Teklifi Mektubu) 16. hale doküman, mesai saatleri içerisinde, Gümüflsuyu Mah. nönü Caddesi No:2 Kat:5 hale Bürosu Taksim-Beyo lu- stanbul adresinde görülebilir veya stanbul Vak flar 1.Bölge Müdürlü ü ad na flartname bedeli olarak Vak fbank Taksim fiubesi nezdindeki TR hesap numaras na tüzel veya gerçek kiflili in ünvan ile vergi numaras belirtilmek suretiyle 100,00 (Yüz) TL. yat r larak al nm fl makbuz karfl l nda ayn adresten temin edilebilir. haleye teklif verecek olanlar n ihale döküman n sat n almalar zorunludur. steklinin ortak giriflim olmas halinde her bir ortak ayr ayr 2,3,4,7,8,9 ve 11. bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundad r. IV-) Teklif zarf verildikten sonra, dosya içerensinden herhangi bir evrak n al nmas, de ifltirilmesi veya eksik evrak n tamamlanmas yönünde yap lacak baflvurular de- erlendirmeye al nmayacakt r. V-) Bu iflin ihalesine kat lmak üzere, kendi ad na asaleten ve/veya baflkalar ad na vekaleten sadece tek bir baflvuruda bulunulabilir. Aksi halde yap lacak baflvurular de- erlendirmeye al nmayacakt r. VI-) Telgraf veya faksla yap lacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. VII-) flbu ifle ait ilan bedeli ihale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kifliliklerden sözleflme yap lmadan önce tahsil edilecektir. VIII-) dare gerekçesini göstermek kayd yla ihaleyi yap p yapmamakta serbesttir. IX-) fl bu ihale ilan metni, mevzuat gere i sadece ihale ilan nda zorunlu olmas gereken özet bilgileri içermekte olup, ihaleye kat l m ile ilgili hususlarda ihale flartnamesi ve di er dökümanlardaki yaz l hususlar geçerlidir. LAN OLUNUR. (Bas n ) (www.bik.gov.tr)

6 6 ADIYAMAN - National Geographic öncülü ünde, dünyan n de iflik ülkelerinden bilim insanlar, tarihçi ve medeniyet tarihi araflt rmac lar n n kat l m ile stanbul - da bafllayan 'Uluslararas Medeniyetler Diyalogu Sempozyumu'nun kat l mc lar, gerçeklefltirilen sempozyum sonras insanl k tarihinin do u-bat sentezini oluflturan Nemrut Da 'na bir tarih yolculu u gerçeklefltirdi. Medeniyetler ttifak Türkiye Eflgüdüm Kurulu Baflkan ve Baflbakanl k Bafldan flman Prof. Dr. Bekir Karl a baflkanl nda ve National Geographic öncülü ündeki 40 kiflilik heyet, baflta Nemrut Da olmak üzere, di er tarihi ve turistik yerleri görmek üzere Ad yaman a geldi. Dünyan n de iflik ülkelerinden Ad yaman a gelen bilim insanlar n havaalan nda Vali Mahmut Demirtafl ve Belediye Baflkan F. Hüsrev Kutlu karfl lad. Vali Mahmut Demirtafl, National Geographic öncülü ünde ve Medeniyetler ttifak Türkiye Eflgüdüm Kurulu Baflkan ve Baflbakanl k Bafldan flman Prof. Dr. Bekir Karl a baflkanl ndaki bilim insanlar ve tarihçileri Ad yaman da a rlamaktan büyük memnuniyet duydu unu ifade etti. Demirtafl, Anadolu nun en eski yerleflim birimlerinden biri olan Ad yaman n tarihi süreç içerisinde bir çok medeniyete harman oldu unu ve bu uygarl klar n izlerini tafl yan 200 dolay nda tarihi ve kültürel eserle adeta bir aç k hava müzesi konumunda oldu unu belirterek, Ad yaman, insanl k tarihinin do u-bat sentezini oluflturan yaklafl k 20 medeniyete ev sahipli i yapm flt r. Dünyan n de iflik ülkelerinden, konular nda uzman ve sayg n insanlar medeniyetlerin ana merkezi olan ilimizde a rlamaktan mutluluk duyuyorum. dedi. Vali Mahmut Demirtafl n ev sahipli inde ö le yeme inde a rlanan heyet, daha sonra 2000 y l önceki Helenistik döneminin en görkemli kal nt lar ndan biri olan ve dünyada güneflin do uflunun ve bat fl n n en güzel flekilde izlendi i 2 bin 206 metre yüksekli indeki Nemrut Da 'na hareket etti. Antik dönemin en önemli yap tlar ndan olan ve günümüze Turizm Dünya medeniyetlerinden Nemrut Da 'na tarih yolculu u kadar gelen Nemrut Da 'ndaki dev heykelleri inceleyen heyet, Nemrut un güzelli i karfl s nda flaflk nl klar n gizleyemedi. Do u ve Bat terastaki heykelleri dikkatle inceleyen National Geographic ekibi, gördükleri eserler karfl s nda etkilendi, bol bol foto raf çekmeyi de ihmal etmedi. Komagene Krall 'n n günümüze kalan en önemli eserlerinden olan ve Unesco nun Dünya Kültür Miras Listesi'ne ald Nemrut Da 'n n tarihçesi ile ilgili l Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci ngilizce anlat m yaparak, heyeti bilgilendirdi. Medeniyetler Diyalo u Sempozyumu organizatörü ve National Geographic Dergisi ekibinden Christopher Thornton ise sahip oldu u do al güzelli i ile Nemrut Da 'n n do u ve bat kültürlerinin en mükemmel sentezlerinden birini oluflturdu unu belirtti. Thornton, konuflmas n flöyle sürdürdü: Nemrut Da, do u ve bat medeniyetleri sentezinin en mükemmel örneklerinden bir tanesidir. Gerçeklefltirdi imiz konferans da zaten bu konu ile alakal d r. Nemrut Da, Yunan, Roma ve ayn zamanda eski ran medeniyetini bizlere hat rlat yor. Nemrut ta insan flafl rtan fleylerden bir tanesi, dünyadaki her medeniyet buna benzer abideler ve flaheserler infla etmifltir. Nemrut Da, M s r daki piramitlerle mukayese edilebilecek bir monimakt r. Bu da flunu göstermektedir ki her medeniyetin insanlar ve krallar n n böyle yüksek yerlerde eserler infla etti i görülmektedir. dedi. California Üniversitesi Ö retim Üyesi Ralph Salmi ise gördü ü eserler karfl s nda adeta büyülendi ini belirterek, Nemrut Da gerçekten çok büyük bir flaheser. nsanlar adeta büyülüyor. Bundan sonra Türkiye ye yapaca m ziyarette ailem ile birlikte Nemrut u ziyaret edece im. diye ifade etti. Medeniyetler ttifak Türkiye Koordinatörü Baflbakan Bafldan flman Prof. Dr Bekir Karl a ise konuflmas nda flunlar ifade etti: "Say n Baflbakan m z n Efl Baflkanl n yapt medeniyetler ittifak projesinin bir ürünü olarak ve dünyan n de iflik ülkelerinden Tarihçi, Antropolog, Arkeolog ve de iflik alanlardaki tarihçilerden oluflan yaklafl k 40 kiflinin kat l m ile stanbul da bir sempozyum tertip ettik. Gerçeklefltirdi imiz sempozyum sonras oluflturulan heyet ile birlikte Ad yaman n ve bu bölgenin tan t m n yapmak üzere de erli kat l mc lar taraf ndan Nemrut Da 'na bir gezi düzenledik. Ad yaman n sahip oldu u kültürel zenginliklerin tan t lmas ve evrensel konumdaki yerinin belirmesi için bu geziyi düzenledik. Bu geziyi dünyan n 20 ülkesinden yaklafl k 40 kiflinin kat l m ile gerçeklefltirdik. Bu gezideki kat l mc lar n yar s National Geographic e program yapan uzmanlardan olufluyor. (CHA) 8 May s 2014 AÜ Turizm Fakültesi turizimde çevre duyarl l na dikkat çekecek ANTALYA - Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Turizm Fakültesi Sosyal Sorumlulu u Gelifltirme Çal flma Grubu üyeleri taraf ndan, 'Bir Turizm Trendi: Çevre Duyarl l ' bafll kl konferans serisi bafllat ld. Konferasnlarla turizmde çevre duyarl l oluflturulmas hedefleniyor. Bu kapsamda ilk konferans çevre mühendisi Nilgün Akbulut taraf ndan verildi. Fakültenin konferans salonunda yap lan programa ö renci ve akademisyenler kat ld. Akbulut, Çevresel Etki De erlendirmesi (ÇED) ve At k Yönetimi nin detaylar n anlatt. Seri konferanslar n ikincisinin 13 May s ta Calista Luxury Resort Otel Genel Müdürü Ali K z lda taraf ndan 'Çevre Dostu Oteller: Calista Luxury Resort Otel Örne i' bafll ile verilece i duyuruldu. 20 May s ta ise 'Sürdürülebilir Turizm Anlay fl ve Turizm Eti i Ba lam nda Çevresel Duyarl l k' bafll ile TT Hotels Turkey TUI Travel yetkilisi Hakan Korkmaz ö rencilerle buluflacak. Ege nin ilk Japon bahçesi Megapol'de aç l yor ZM R - Gayrimenkul ve inflaat sektöründe faaliyet gösteren Megapol Group, 2010 y l nda kaybetti imiz Mimar Tatsuya Yamamoto an s na, Ege ve zmir in ilk Japon Bahçesi ni aç yor. Aç l fl 9 May s Cuma günü saat da gerçeklefltirilecek. Megapol Group Yönetim Kurulu Baflkan S. Selim Gökdemir, aç l fla tüm zmirliler i davet ettiklerini söyledi. Yamamoto nun ad n parkla ölümsüzlefltirmek istediklerini vurgulayan Gökdemir, Japon mimar n ikinci evim dedi i Türkiye de birçok özgün mimari yap ya imza att na dikkat çekti. Yamamoto nun eserlerinden biri olan Bayrakl Megapol Tower fl Merkezi yan nda yer alan park, Japonya ya özgü sakura, gynko biloba, bambu a açlar n n kullan ld özel bir peyzajla gerçekleflti. (CHA)

7 8 May s 2014 BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU Soldan sa a: 1.Avrupa da bir baflkent. Amme. 2. Esirlik, tutsakl k. Lisan. 3. Edirne ilinin bir ilçesi. 4. Yabanc. Dokuma tezgâh nda ipli i ayarlayan tarak. Nazi Askeri Polis Örgütünün k saltmas. 5. Oy. Tanr n n ilgisinden ve sevgisinden yoksun olma. 6. Piston. Müspet ilimlerin genel ad. 7. Yüksek makamdaki kiflileri hofl sözlerle, güzel f kra ve hikâyelerle e lendiren kimse. Gö üs. 8. Metal bir yüzeyi nikelle kaplama. 9. Hadise, olay. Kaz Da lar na mitolojik devirlerde verilen ad. 10. Bunama, bunakl k. Çok eski ve bilinmeyen bir tarihi anlat rken kullan lan sözcük. Bir fleyin geçti i ya da önce bulundu u yerde b rakt belirti, niflan, alamet. 11. Ensiz. Kamen çalan sanatç. 12. Maksat, gaye, amaç. Baya, s radan. 13. Osmanl padiflahlar n n adlar n n sonuna getirilen san. Efle in s rt na konulan oturmal k. 14. Örnek al nacak söz. 15. Yorgunlu- u gidermek için duraklama. Acele. 16. Bulmaya çal flma. Bir renk. 17. Ba budamaya ya da a aç kesmeye yarayan bir tür e ri b çak. Bir ba laç. 18. Cüsseli, iri yap l. 19. zmir ilinin Kemalpafla ilçesinin eski ad. Uzakdo u dövüfl sporlar ndan biri. 20. Gerçekleflmesi zamana ba l istek. Petrol ç kar lan da m z. Yukar dan afla ya: 1. Harmani. çki barda. Sinema, tiyatro gibi yerlerde yap lan gündüz gösterimi. 2. Bir görevde temelli olarak. Ekmek içi, sar msak, ceviz ve sirke ile yap lan bir tür meze. Eskiden Roma kentine verilen ad. 3. Akci erleri dinlerken hekimin duydu u patolojik ses. Y lda birkaç kez açan çiçek. fiaka. 4. Asya da bir ülke. Evlilik akdi. Ankara ilinin bir ilçesi. 5. Deriyi kullan l r duruma getirmek. Tavlada bir say. Eti, ya erimifl, zay f.. 6. Tarama arac. Herkese laf yetifltiren. De erli madenlerin safl k derecesi. 7. Nefleli, sevinçli. Nazi Hücum K tas n n k saltmas. Kad nlara özgü cezaevi. Seciye, karakter. 8. Etraf suyla çevrili kara parças. Madeni ve kâ- t paralar n üzerindeki kafa resmi. Gemilerde türlü ifllerde kullan lan bir tür demir halka. Cemaate namaz k ld - ran kimse. 9. Bir nota. Bir tür otomatik silah. Afyon ilinin bir ilçesi. fiube, kol. Uzakl k anlat r. 10. Millet. Nezle, ingin. Ukala. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

8 8 Vatikan'daki çocuk istismarlar mercek alt nda CENEVRE - Birleflmifl Milletler (BM) flkenceye Karfl Komite, Vatikan'daki çocuk istismarlar dahil, insanl k d fl muameleyle ilgili pekçok konuyu Vatikan' n periyodik inceleme toplant s nda ele al yor. Komite, Vatikan' n flkenceye Karfl BM Sözleflmesi'ni imzalad 2002'den bugüne kadar ilk kez bu ülkedeki durumu inceliyor. Toplant s ras nda Vatikan heyetine, Vatikan'da yaflanan çocuk istismarlar hakk nda ifade vermek isteyenlerin Kilise otoritereleri taraf ndan cezaland r lmayacaklar n n garanti edilip edilmeyece i, kaç Vatikan vatandafl n n benzer suçlardan yarg land veya yarg lanmakta oldu u, benzer olaylar n bundan sonra da yaflanmamas için al nan önlemler ve istatistiki bilgiler soruldu. Toplant da konuflan Vatikan' n BM Cenevre Ofisi nezdindeki Büyükelçisi Silvano Tomassi, sözleflmenin sadece Vatikan devleti s n rlar dahilinde hüküm do urdu unu belirterek, Vatikan'la ilgili küresel çocuk istismar skandallar yla ilgili elefltirilerden kaç nmaya çal flt. Heyetin, yöneltilen sorular yar n da devam edecek toplant da yan tlamas bekleniyor. flkence'ye Karfl Komite'nin incelemeye iliflkin raporunu 23 May s'ta kamuoyu ile paylaflmas öngörülüyor. Bununla birlikte, Birleflmifl Milletler (BM) Çocuk Haklar Komitesi de ocak ay nda Vatikan'la ilgili haz rlad raporunda, Vatikan' n ald - kararlarla son 10 y lda papazlara, onbinlerce çocu a tecavüz ve tacizde bulunma ortam sa lad n belirtmiflti. Raporda, çocuk istismar nda bulunmakla suçlanan bütün rahiplerin Vatikan taraf ndan derhal görevden uzaklaflt r lmas gerekti i ifade edilmiflti. (AA) ANKARA - Cumhurbaflkan Gauck'un Türkiye ziyaretinin ard ndan temaslarda bulunmak üzere baflkente gelen Weil, ülkesinin Ankara Büyükelçili inde gündeme iliflkin sorular yan tlad. Weil, Cumhurbaflkan Gauck'un Türkiye'ye yönelik elefltirilerine iliflkin, "Say n Cumhurbaflkan 'n n konuflmalar nda ifade etti i baz endifleler olmufltur. Bu endifleler, Almanlar n Almanya'da flu anda tafl d endifleler ama Türkiye kökenli vatandafllar n da endiflelerini ifade ediyor" fleklinde konufltu. Bugünkü görüflmelerinin dostane ve nesnel gerçekleflti ini anlatan Weil, Avrupa'n n Türkiye ile çok daha fazla bütünleflmesi yönünde çal fl lmas ve iki taraf n bir araya gelerek yak nlaflmas gerekti ine dikkati çekti. Weil, Avrupa Birli i'nin sadece iç pazardan oluflmad n, de erler manzumesinden oluflan bütünden bahsedildi ini ifade ederek, "Bu bak mdan böyle bir aile içinde bas n özgürlü ü gibi konular da önemli ve bununla ba lant l, müzakerelerin flimdiye kadar istenen flekilde D fl Haberler belirli alanlarda aç lmam fl oldu unu üzüntüyle karfl l yorum. Bu bak mdan h zl flekilde bu konular ilgilendiren, ele alacak çal flmalar da içeren müzakerelerin bir an evvel yürütülmesi gerekiyor" ifadesini kulland. Weil, Merkel hükumetinin Türkiye'nin AB'ye tam üyeli ine karfl tutumu konusundaki soruyu ise flöyle yan tlad : "Türkiye'nin tam üyeli- ine olumlu bakan siyasetçilerden birisiyim, tabii ki Türkiye, gereken koflullar yerine getirdi i takdirde. Kat l m müzakerelerine bakt m z zaman y llar önce bafllad nda belki bu kadar zor olaca- düflünülmemiflti, çok da kolay bir yol de il bu. 'Büyük yo unlukla, çabayla devam ettirilmesi gerekiyor' diye düflünüyorum." Weil, 23. ve 24. fas llar n bir an önce aç lmas - n n faydal olaca n vurgulayarak, temel haklar ve hukukun üstünlü üyle ilgili konular n bu kapsamda ele al naca n anlatt. AB üyesi ülkelerin ço- unlukla destek olaca n düflündü ünü aktaran Weil, "K br s' n müzakerelerin aç lmas konusunda çekincesi var ama bir an evvel çekincesinden vazgeçmesi hepimizi memnun edecektir" dedi. Weil, bugünkü temaslar kapsam nda Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Yard mc s ile de görüfltü- ünü belirtti. Enerji alan n n bir ülkenin özellikle sinir uçlar n ifade etti ine dikkati çeken Weil," Türkiye ve Almanya asl nda bu alanda birbirine benzeyen ülkeler çünkü yo un olarak bu konuda enerji ithal eden ve riskleri de içinde bar nd ran ülkeler" ifadesini kulland. 8 May s 2014 Weil,Gauck un Türkiye ile ilgili elefltirilerine destek ç kt Federal Almanya Afla Saksonya Eyaleti Baflbakan Stephen Weil, Almanya Cumhurbaflkan Joachim Gauck'un Türkiye'ye yönelik elefltirilerine iliflkin, "Say n Cumhurbaflkan 'n n konuflmalar nda ifade etti i baz endifleler olmufltur. Bu endifleler, Almanlar n Almanya'da flu anda tafl d endifleler ama Türkiye kökenli vatandafllar n da endiflelerini ifade ediyor" dedi. Afla Saksonya'da inanç özgürlü üne gösterilen hoflgörü ve geçen y l slam' n resmi din kabul edilmesinin gündeme gelmesine iliflkin soru üzerine Weil, flunlar kaydetti: "Afla Saksonya'da çok farkl kökenden, dini mensubiyetten gelen insanlar var. nsanlar n çok daha iyi flekilde birlikte yaflayabilmesi için onlar n nereden geldi i de il, nereye gitmek istedi i önemlidir. Onlar n köklerine, dini mensubiyetine bakm yoruz, zaten bu da hoflgörünün temelini oluflturuyor. Afla Saksonya'da insanlar kendisine sayg duyuldu unu fark ediyorsa ki bu böyledir, biz de memnun oluruz. Biz bu alanda çok daha fazlas n yapmaya çal fl yoruz. Bugün Diyanet flleri Baflkan ile de yapt m z görüflmenin içeri i bununla ilgiliydi." Weil, Hannover ile Konya'n n "kardefl flehir" olmas ve karfl l kl yat - r mlar konusunda da eyaleti ve Konya aras ndaki iliflkileri art rmaya çal flacaklar n ifade ederek, "Yat r mlar n nerede yap laca na flirketlerin kendilerinin karar verecektir" de erlendirmesinde bulundu. (AA)

9 8 May s 2014 ABD'de kamu kurumlar nda toplant öncesi dua edilmesine onay ç kt WASHINGTON - ABD Yüksek Mahkemesi, kamu kurumlar nda toplant öncesi dua edilmesinin anayasay ihlal etmedi ine karar verdi. ABD'de bulunan baz kurumlarda toplant öncesi yap lan dualar n içeri i bir süredir tart fl lageliyordu. ABD Yüksek Mahkemesi, 4'e karfl - l k 5 oyla, New York'un kuzeyinde bulunan Greece flehrinde, belediye meclisinin, ayl k yönetim kurulu toplant lar nda Hristiyanl a ait dualar yapmas n, anayasay ihlal etmedi ine karar verdi. Ancak mahkeme, duada bir dine inanmayanlar n tehdit edilmesi, zorlanmas veya bask alt na al nmas durumunda bunun anayasay ihlal edece inin alt n çizdi. Greece flehrinde, belediye meclisinin yönetim kurulu üyelerinden Musevi Susan Galloway ve ateist Linda Stephens, ayl k yap lan kurul toplant s na kat labilmek için öncesinde yap lan Hristiyanl a ait dua s ras nda salonda bulunmalar gerekti ini, bunun da yasalarca kendilerine tan nan inanç özgürlü ü hakk n ihlal etti ini savunuyordu. Galloway ve Stephens' n avukatlar mahkemeye, belediyenin sadece Hristiyanl a ait dualara yer vermemesi, di er dinlere inananlar n da göz önünde bulundurularak, ortak bir dua imkan sa lanmas yönünde karar talebinde bulunmufltu. Pazartesi günü görülen davada ço unlu un görüflünü kaleme alan yüksek mahkeme yarg c Anthony Kennedy, belediye meclisinin dualar n n, yüksek mahkemenin 1983 y l nda Marsh v. Chambers örne ine uygun olarak yap ld n ifade etti. Geçmiflteki örne in, uzun zamand r süre gelen yasama dönemi öncesi yap lan dualar n yasalara uygun oldu unu ortaya koydu u belirtilirken, yarg ç Kennedy, 1988'de görülen di er bir davada dualar n mezhepsel olmamas gerekti inin önerildi ine dikkati çekti. (A.A) D fl Haberler BERL N - Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Sosyalistler ve Demokratlar n (S&D) aday olan Schulz, Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Baflkan Sigmar Gabriel ile Berlin'deki Federal Bas n Merkezi'nde düzenledi i bas n toplant s nda, Ukrayna krizindeki çabalar ndan dolay Almanya D fliflleri Bakan Frank- Walter Steinmeier'e teflekkür etti. ''Avrupa Güvenlik ve flbirli i Teflkilat (AG T) gözlemcilerinin serbest kalmalar ndan dolay mutluyum ancak bölgede durum endifle verici olmaya devam ediyor" diyen Schulz, "Frank- Walter Steinmeier'in Ukrayna konusunda yeniden bir konferans düzenlenmesi yönündeki ça r s n memnuniyetle karfl l yorum. Bu giriflimi destekliyorum'' ifadesini kulland. Steinmeier, Ukrayna'da 25 May s'ta özgür ve adil seçimlerin yap lmas n n önemli oldu unu belirterek, bunun için Rusya ile diyalog içinde olunmas gerekti- ini, bunun da bir konferans dahilinde olabilece ini vurgulad. AB Komisyonu Baflkanl için aday oldu unu yineleyen Schulz, halkta Avrupa Komisyonu ile ulusal hükümetler ile parlamentolara azalan güvenin yeniden kazan lmas için bu göreve aday oldu unu ifade etti. Halk n Avrupa'n n çok fazla demokratik olmad hissini tafl d n ve hakl olduklar n belirten Schulz, 25 May s'ta yap lacak AP seçimlerinin daha önce yap lan seçimlerden farkl oldu una iflaret etti. Bu seçimlerde seçmenlerin gelecek AB Komisyon Baflkan 'n n kimin olaca na da karar verece ini ifade eden Schulz, "Almanya Anayasa Mahkemesi'nin yüzde 3'lük baraj kald rmas yla Adolf Hitler'in ideolojisini savunanlar n Brandenburg Kap s 'n n yan ndaki Avrupa Parlamentosu temsilcili inde nefretlerini yayma tehlikesi bulunuyor" dedi. Bunun önüne geçilmesi gerekti ini ve bu kiflilerin Almanya'n n isminin AP'de karalamalar - n istemedi ini vurgulayan Schulz, afl r sa c - AP seçimlerinde afl r sa tehlike Avrupa Parlamentosu (AP) Baflkan Martin Schulz, "Almanya Anayasa Mahkemesi'nin yüzde 3'lük baraj kald rmas yla Adolf Hitler'in ideolojisini savunanlar n Brandenburg Kap s 'n n yan ndaki Avrupa Parlamentosu temsilcili inde nefretlerini yayma tehlikesi bulunuyor" dedi. lar n AP girmelerinin engellenmesinin seçimlere yüksek bir kat l mla gerçeklefltirilebilece ini belirtti. AB Komisyon Baflkan oldu unda iflsizlikle mücadeleyi merkezi bir konu yapaca n ifade eden Schulz, bunun için yat r m n art r lmas gerekti ini kaydetti. Avrupa'daki mali krizde özellikle güney ülkelerde orta ölçekli flirketlerin kredi alamamalar - n n ekonominin büyümesinin gerçekleflmemesinin sebebi oldu unu ifade eden Schulz, bankalar n Avrupa Merkez Bankas 'n n yüzde 0,25 faiz oran yla para alabilmelerine ra men bunun reel ekonomiye yat r m olarak dönmemesinin düflünülmesi gereken bir konu oldu- unu belirtti. Gençlerin ifl bulmas - n n sa lanmas gerekti- inin alt n çizen Schulz, bu ba lamda kad n ve erkeklere ayn ifl için eflit ücret ödenmemesinin en büyük skandallardan biri olarak niteleyerek, bunun afl lmas - n n AB'nin önemli bir görevi oldu unu kaydetti. Avrupa Birli i ile ABD aras nda serbest ticaret alan nda oluflturulmas istenen Transatlantik Ticaret ve Yat r m Ortakl (TTIP) konusunda çaba sarf edece ini ifade eden Schulz, buradaki müzakerelerin saydam olmas için ekonomi, sendika, kültür, çevre ve tüketici koruma organizasyonlar n n temsilcilerinin yer ald bir kurul kuraca n belirtti. Schulz, söz konusu serbest ticaret anlaflmas yla Avrupa'daki tüketici koruma, sosyal ve bilgilerin korunmas standartlar n n düflürülmeyece ini kaydetti. fiirketlerin özellikle siber risklerin oldu u dönemde bilgilerin korunmas na önem vereceklerini savunan Schulz, flirketler için bilgilerin korundu u bölgelerin ilgi çekici olaca n belirtti. AB Komisyon Baflkan olmas durumunda vergi adaleti sa lamak istedi- ini belirten Schulz, ''Spekülatörler milyarlarca para kazand klar nda vergi ödemiyorlar, milyarlar kaybettiklerinde ise vergiyi verenler bunu ödüyor'' dedi. (AA)

10 10 Ekonomi MOSKOVA - Ukrayna da tansiyonun k smen düflmesi dolar ve Euro nun ruble karfl s nda zay flamas na neden oldu. Dün akflam saatlerinde 29 kapek düflen dolar 35,42 rubleye geriledi. Sabah 4 kapek artan dolar 35,46 rubleden ifllem görüyor. Euro ise 19 kapek düflüflle 49,3 rubleden al c buluyor. Yüzde 55 dolar ve yüzde 45 Euro dan oluflan döviz sepeti ise 25 kapek gerileyerek 41,70 rubleye indi. Rusya borsas ise dün yüzde 2 lere varan art flla kapatt. Dolar bazl RTS endeksi yüzde 2,6 yükselerek 8 May s 2014 nflaat malzemeleri sektörü artan konut üretiminden umutlu STANBUL - Türkiye de giderek artan konut üretimi inflaat malzemeleri sektörünü umutland r yor. Prefabrik yap, yal t m ve çat sistemleri üreten firmalar, imalat ve sat fllar n n önemli oranda artaca kanaatinde. 37. Yap Fuar Turkey Bu ld Istanbul, inflaat malzemeleri sektöründen ilgi görüyor May s tarihli fuarda yerini alan firmalar, yeni ürünlerini takdim ediyor. Bu firmalar, artan konut üretimini memnuniyetle karfl l - yor, ileriye umutla bak yor. Fuarda hangar ve hafif çelik binalar n tan tan Prefabrik Yap Afi nin Sat fl Müdürü Demet K l ç, ürünlerinin ra bet gördü ünü belirtiyor. K l ç, Hekim Holding bünyesinde bulunan ürünleri KAYIP Erciyes Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. HÜKÜMSÜZDÜR. Gizem BEKTAfi KAYIP Erciyes Üniversitesi geçici mezuniyet belgemi kaybettim. HÜKÜMSÜZDÜR. Rukiye KINACI ile ilgili olarak Hafif çelik, hafif ince cidalli malzemeden 22 metre aç kl nda kolonsuz hangar bina üretimine bafllayaca z. Yine 8 katl hafif çelik bina üretmeye bafllayaca z. Fuarda hem bu ürünlerimizi hem de Steelin markam z, projelerimizi tan t yoruz. diyor. Bu aralar inflaat sektörünün iyi ve dinamik bir tablo ortaya koydu unu vurgulayan K l ç, flöyle devam ediyor: Bu durumdan mutlu ve umutluyuz. Ama biz 78 ülkeye ihracat yap yoruz, yani her dönem ve her daim etkiniz. Her dönem ve her daim üretim ve sat fl m z var. Öte yandan flu aflamada inflaat sektörüne kentsel dönüflümün önemli katk lar oldu unu görüyoruz. Biz, 8 kata kadar bina üretimine bafllad - m zda flu an aktif olan kentsel dönüflüm projelerinde inflaat firmalar n n yan nda yer alaca z. Yine 8 katl binam zla ki bu okul olur, konut olur, hastane olur firmalara yard mc olaca z. Fuara boya ve s yal t m sistemler ile kat lan Betek Boya n n Pazarlama Genel Müdür Yard mc s Gülay Dindoruk da inflaat sektörünün önemli merhale ald n dile getiriyor. Dindoruk, flunlar kaydediyor: Betek olarak bizim faaliyetlerimiz, iç cephe yenilenmesi ve boyanmas ayr ca d fl cephe boyanmas ve s yal t m d r. Konut üretiminin artmas ile d fl cephede çok güçlü büyüyoruz. Bu büyüme iç cepheye göre daha büyük. ç cephe nihai tüketicinin yenileme talebine ba l oldu u için hem yeni projeler itibari ile hem enerji verimlili ine geçifl itibari ile s yal t m ve d fl cephede güçlü büyüme görüyoruz. Yap Fuar nda çat sistemleri ile yerini alan Braas n cra Kurulu Baflkan Danifl Navaro ise Türkiye de bina stoku ve malzemelerinin eskidi ini aktar yor. fiu an yeni binalara ihtiyaç duyuldu unu aktaran Navaro, nflaat sektörünün kendi yap s ndan kaynaklanan bir dinamizm var. Bütün üreticiler, Türkiye de bu anlamda iyi bir plan ortaya koyabildi- i takdirde kendilerine pay alabiliyor. ifadelerini kullan yor. Navaro, çat, duvar ve temelde yeni sistemler kullan ld n ; sektör için büyük potansiyelin bulundu unu sözlerine ekliyor. ULUSLARARASI KÜLTÜR KALKINMA VE fib RL DERNE OLA ANÜSTÜ GENEL KURUL LANI Kütük numaral Uluslararas Kültür Kalk nma ve flbirli i Derne imizin Ola anüstü Genel Kurul toplant s nda tarihinde saat de Sancak Mahallesi 511. Sokak No: 8/1 Çankaya/AN- KARA adresinde yap lacakt r. An lan toplant da Yasal Ço unlu un sa lanamamas durumunda ise ikinci toplant m z tarihinde ço unluk aranmaks z n ayn adres ve ayn saatte yap lacakt r. lgilelere ve üyelere duyurulur. YÖNET M KURULU GÜNDEM: 1- Yoklama, aç l fl ve sayg duruflu, 2- Divan Baflkanl oluflturulmas, 3- Yönetim ve Denetim Kurulu Raporlar n n okunmas ve görüflülmesi, 4- Gelir ve Gider Hesaplar n n okunmas ve görüflülmesi, 5- Yönetim ve Denetim Kurulunun ibars, 6- Dernek Üyelerinin ödeyecekleri ayl k ve y ll k aidat miktarlar n n belirlenmesi, 7- Yeni Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi, 8- Dilek ve öneriler kapan fl. (Yar n-7) Ukrayna da tansiyon düfltü, ruble de erlendi 1172 puana, ruble bazl MICEX endeksi de yüzde 1,6 art flla 1318 puana ç kt. VTB yüzde 3, Gazprom yüzde 2,8, Lukoil yüzde 0,7 de erlendi. Bugünde borsada art fllar sürüyor. Dolar bazl RTS endeksi yüzde 0,76 art flla 1181 puan görürken, ruble bazl MICEX endeksi yüzde 0,96 yükselerek 1331 puan buldu. Ukrayna da tansiyonun düflmesi ve Rus ordusunun güneydo u bölgesine müdahale ihtimalinin azalmas na paralel olarak borsada art fllar n sürmesi bekleniyor.

11 8 May s 2014 Ekonomi 2 milyon liral k kaçak implant ele geçirildi ANKARA - Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlü ü ekiplerinin 3 ilde düzenledi i operasyonlarda 2 milyon lira de erinde implant ve diflçilikte kullan - lan malzeme ele geçirildi Gümrük ve Ticaret Bakanl ndan yap lan yaz l aç klamaya göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlü ü Merkez Operasyon Birimi taraf ndan yap - lan çal flmalar sonunda; son zamanlarda difl hekimli inde kullan lan baz ürünlerin yurt d fl ndan resmi olmayan yollarla, çanta içerisinde vb. yöntemlerle yetkili ve ehil olmayan kiflilerce Türkiye ye sokuldu u ve en düflük sat fl fiyat n n yar s ndan daha az bir fiyatla difl hekimlerine pazarland bilgisine ulafl ld. lgili biriminin koordinasyonunda zmir, Mersin ve Antalya illerinde implant kaçakç lar na yönelik operasyonlar yap ld. Operasyonlarda 2 milyon lira de- erinde implant ve diflçilikte kullan lan malzeme ele geçirildi. Operasyonlar sonunda bin 260 implant, bin 487 implant üst parçalar, 662 iyilefltirme bafll -, 530 implant ç t ç t, 468 sprey ile implantlar yurt d fl ndan ithal edilmifl gibi göstermek amac yla bas lan 30 sahte etiket cinsi eflya yakaland. Üç ili kapsayan kaçakç l k olay ile ilgili olarak 6 kifli hakk nda Antalya, zmir ve Mersin Cumhuriyet Baflsavc l klar na suç duyurusunda bulunuldu.(aa) KARE BULMACANIN ÇÖZÜMÜ P A R S K A M U 2 E S A R E T D L 3 L A L A P A A U 4 E L N R E S S 5 R E Y L A N E T 6 T E N E K F E N 7 N E D M S N E 8 N K E L A J V 9 K V A K A D A 10 A T E H F Z 11 D A R K E M A N 12 E R E K B A N A L 13 H A N S E M E R 14 T M E S E L B 15 M O L A V E D 16 A R A M A A L 17 T T A R A L E 18 R K I Y I M C 19 N F K A R A T E 20 E M E L R A M A N

12 8 May s Ekonomi Y lmaz: Türkiye, T ülkeleriyle ticaret hacmini artt rma kararl nda Kalk nma Bakan Cevdet Y lmaz, Türkiye'nin slam flbirli i Teflkilat ( T) üyesi ülkelerle olan ticaret hacmindeki h zl art fl, sürdürülebilir bir temelde güçlendirerek devam ettireceklerini aç klad. ANKARA - Y lmaz, SE- DAK zleme Komitesi 30. Toplant s 'nda yapt konuflmada, geçen 5 y lda baflta ABD ve Euro bölgesi ülkelerinde uygulanan eflzamanl parasal geniflleme ve ekonomiyi canland rma paketlerinin etkisiyle krizin daha da derinleflmesi engellendi- ini belirterek, 2012 y l nda yaflanan Euro bölgesindeki durgunluk ve ABD deki mali uçurum tart flmalar n n afla yönlü risklerin ard ndan, 2013 y l nda küresel ekonomik görünümün, geliflmifl ülkelerden kaynakl olarak genel itibariyle, güçlenmifl durumda oldu una dikkat çekti. Y lmaz, IMF'nin tahminlerine göre 2014 y l büyüme tahmininin yüzde 3,6 olarak öngörüldü ünü, 2014 y l nda geliflmekte olan ülkelerin büyüme oran n n ise yüzde 4,9 olaca tahmin edildi ini de aktard. slam flbirli i Teflkilat Üyesi ( T) ülkelerde 2013 y l nda yaklafl k olarak yüzde 4,3 gerçekleflen büyümenin, 2014 y l itibariyle yüzde 4,6 olmas öngörüldü ünü söyledi. Y lmaz, konuflmas nda ticari iflbirli inin güçlendirilmesi ba lam nda SEDAK n projesi olan TPS-OIC in hayata geçirilmesinin önemli oldu unu dile getirdi. TPS- OIC in hayata geçirilmesinde beklentilerin gerisinde bulunuldu u- nu vurgulayan Y lmaz, "Bu aflamada, TPS-OIC inoperasyonel hale gelmesi için her 3 anlaflmay da imzalayan 10 devletin taviz listelerini sunmalar gerekmektedir. Hâlihaz rda TPS-OIC anlaflmalar n n imza ve onay sürecini tamamlayan ülkelerden 9 u taviz listelerini sunmufl bulunmaktad r. Bu önemli projenin bir an önce ifllerlik kazanmas için anlaflmaya taraf ülkelerimizi yükümlülüklerini yerine getirmeye davet ediyorum." diye konufltu. Yaflanan ekonomik krizlerin, finans piyasalar n n güçlendirilmesinin ve denetlenmesinin önemini ortaya koydu unu da vurgulayan Y lmaz, flunlar kaydetti: "Ülkelerimizin finansal piyasalar n n sa lamlaflt r lmas bak m ndan mali iflbirli ini derinlefltirmeleri önem tafl maktad r. Üye ülkelerimizin borsalar aras nda iflbirli ini güçlendiren T Üyesi Ülkeler Menkul K ymetler Borsalar Forumu ve sermaye piyasalar n düzenleyici kurumlar n biraya getiren SEDAK, Sermaye Piyasalar Düzenleyici Kurumlar Forumu'nun çal flmalar n da çok önemsedi imi belirtmek isterim. Ayr ca, üye ülkelerin Merkez Bankalar 'n n temsilcilerini her y l düzenli olarak buluflturan T Merkez Bankalar ve Para Otoriteleri Toplant lar çerçevesinde de uluslararas finans gündemindeki güncel konular n ele al nmas bu alandaki iflbirli i çabalar m z güçlendirmektedir. Bu vesileyle, bir kez daha üye ülkelerimizi an lan forumlar kapsam ndaki iflbirli i imkânlar ndan daha fazla yararlanmaya ça r yorum." Yoksullu un dünya gündeminde oldu u gibi SEDAK ta da önemli sorun alanlar ndan biri oldu una iflaret eden Cevdet Y lmaz, ülkelerin sosyal geliflmelerini ortaya koyan nsani Kalk nma Endeksine göre; bireylerin temel ihtiyaçlar n n karfl lanmas nda dünya ortalamas na yak n gözüken T üyesi ülkelerin, özellikle kurumsal geliflme ve sosyal içerme kategorilerinde önemli eksiklikleri bulundu unu vurgulad. Y lmaz, gerek küresel ölçekte, gerekse slam ülkeleri olarak bu sürecin de erlendirilmesi tavsiyesinde bulunarak, "2015 sonras kalk nma gündemine tafl mam z önem arz etmektedir." diye ekledi. SEDAK program ve projelerinin etkinli inin, ekonomik ve ticari iflbirli i alan ndaki giriflimlerin baflar s n n, üye ülkelerin sahiplenmesiyle yak ndan ilgili oldu unu dikkat çeken Y lmaz, flöyle devam etti: "Türkiye Cumhuriyeti olarak biz, SEDAK faaliyetlerine verdi imiz deste imizi artt rarak sürdürece iz. Bu ba lamda memnuniyetle ifade etmeliyim ki, Türkiye nin T üyesi ülkelere ihracat n n toplam ihracat içindeki pay son 10 y lda yüzde 15 ten yüzde 33 e ç karak 50 milyar dolar düzeyine, ithalat n n pay ise ayn dönemde yaklafl k 2 kat artarak 32 milyar dolar düzeyine ulaflm flt r. Bu ba lamda, son y llarda T Üyesi ülkelerle olan ticaret hacmimizdeki h zl art fl sürdürülebilir bir temelde güçlendirerek devam ettirme kararl l nda oldu umuzu ifade etmek isterim." Medikal market ruhsat, para ödemeden t bbi cihaz al m kolayl getirebilecek ANKARA - Sa l k Bakanl, medikal marketlere yeni bir düzenleme getiriyor. Bakanl k taraf ndan haz rlanan ve son flekli verilen T bbi Cihaz Sat fl, Reklam Ve Tan t m Yönetmeli i ile medikal marketler eczaneler gibi ruhsatland r lacak. Yönetmelikle, Türkiye'de 8 bin dolay ndaki medikal marketler olarak da bilinen t bbi cihaz sat fl noktalar na çekidüzen verilecek. Yönetmelik sayesinde t bbi cihaz sektöründe çal flan firmalar n kurumsal bir yap ya bürünece ini belirten yetkililer, Bu yönetmelikle birinci ad m at ld. Bunun ard ndan eczanelerde uygulanan geri ödeme sistemi dedi imiz medula sisteminin bir benzerinin medikal marketlere de gelmesi sa lanmal. Önce yasal bir çerçeveye kavuflturup arkas ndan medula sistemine dahil edip bu medikal marketleri kurumsal bir sisteme oturmak gerek. dedi. Sa l k Bakanl Türkiye laç ve T bbî Cihaz Kurumu, T bbi Cihaz Sat fl, Reklam ve Tan t m Yönetmeli i ile ilgili haz rl klar n tamamlad. Önümüzdeki günlerde Resmi Gazete'de yay mlanarak yürürlü e girmesi beklenen yönetmelik söz konusu cihazlar n al m n n, sat m n n, muhafazas n n, nakliyesinin ve bu konularda yap lacak ifllemlerin uygun flartlarda yürütülmesiyle ilgili t bbi cihaz sat fl yapan depolar ile hasta kullan m na yönelik t bbi cihazlar n sat fl n yapan medikal firmalar n ruhsatland rma ve denetimlerine dair hükümleri içeriyor. Sat fl merkezi olarak yetkilendirilmek isteyen gerçek veya tüzel kifli, sat fl merkezinin adresi, unvan, sahiplik ile ilgili bilgileri içeren dilekçe ile l Sa l k Müdürlüklerine baflvuracak. Haz rlanan belgeler müdürlük taraf ndan, baflvuru tarihinden itibaren on befl ifl günü içinde incelenecek. Baflvuruda eksiklik yoksa müdürlük taraf ndan baflvuru tarihinden itibaren k rk befl ifl günü içerisinde yerinde inceleme yap lacak. (CHA)

13 8 May s 2014 Ekonomi Reklam tabelalar n LED ile fl kland r n hem tasarruf edin hem çevreyi korun zmir Ticaret Odas ( TO) Reklam Grubu, enerji tasarrufu ve çevrenin korunmas na destek olmak için fl kl reklam panolar ndaki florasan ve akkor lambalar yerine LED ayd nlatma konulmas için kampanya bafllatt. ANKARA -Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB) Ticaret ve TIR Dairesi Baflkanl n n verilerine göre, 2014 y l Nisan ay nda bir önceki y l n Nisan ay na göre verilen geçifl belgesi say s nda yüzde 5,12 lik, TIR karnesi say s nda da yüzde 26,94 lük azalma yafland. Geçen y l Nisan ay nda 70 bin 658 olan verilen geçifl belge say s bu y l ayn ayda 67 bin 43'e geriledi. Yine 2013 Nisan' nda 50 bin 446 olan TIR karnesi bu y l ayn ayda 36 bin 854 rakam na geriledi. Ayn verilerden, bu y l n ilk dört ay nda verilen geçifl belgesi say s nda geçen y la göre yüzde 3,76 l k, ayn dönemde verilen TIR karnesi say s nda da yüzde 24,62 lik azalma görülüyor. Ayr ca Nisan ay nda 2 bin 164 sürücü kart, 12 flirket kart ile 28 servis kart üretilerek, sahiplerine ulaflt r ld. (CHA) ZM R - TO Reklam Grubu Meclis Üyesi Filiz Avc Belet, bu flekilde yüzde 65 tasarruf yapman n mümkün oldu unu belirtirken, TO Yönetim Kurulu Baflkan Ekrem Demirtafl da projeyi desteklediklerini söyledi. Belet, ifl hayat n n her alan nda yo un olarak kullan lan ve reklam sektörünün can damar n oluflturan fl kl tabelalarda, fl kl totemler ile tüm yönlendirmelerde akkor veya florasan lambalar kullan ld n belirtti. Sektör olarak bu lambalar n yerine LED ayd nlatma sistemlerinin kullan lmas n önerdiklerini ifade eden Belet, Meslek komitemiz olarak Yönetim Kurulumuzun da deste i ile birlikte enerji verimlili inin artt r lmas, çevrenin korunmas için Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Bölümü ile birlikte Reklam Panolar n n Ayd nlat lmas nda Enerji Tasarrufu Proje ve Kampanyas konulu bir proje bafllatt k. dedi. Ayd nlatmada LED kullan m n n akkor lambalara göre yüzde 90, florasan lambalara göre ise yüzde 65 oran nda tasarruf sa lad na dikkat çeken Belet, Bu proje kampanya ile zmir de mevcut veya yeni yap lacak olan tüm fl kl tabela, totem ve yönlendirmelerin ayd nlat lmas nda LED sisteminin kullan lmas n öneriyoruz. dedi. Florasan veya akkor lambadan LED e geçiflin bafllang ç maliyetinin yüksek olarak alg land n ama bunun do ru olmad n kaydeden Belet, flunlar söyledi: lk geçiflte yüksek gözüken maliyet k sa sürede sa lanacak tasarruf ile kara dönüflüyor. Örne in 5x3 metre ebad nda bir fl kl tabelada 50 adet LED kullan ld nda ve günde 10 saat yand nda LED li sistem y lda 3285 kw enerji harcar ki bunun karfl l TL. Ayn flartlardaki florasanl bir sistem ise 6 bin 570 kw enerji harcar ve karfl l 2 bin 365 TL. Yani tasarruf oran yüzde 65 e yaklafl yor. Bu kampanya ve proje için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl ve zmir Büyükflehir Belediyesi nin teflviklerinin çok önemli oldu unu vurgulayan Belet, LED sistemli tabelalar n tercih edilebilmesi için bu tabelalardan al nan metrekare vergi bedeli düflürülmesi veya belirli bir süre vergi al nmamas gibi teflvikler TIR geçiflleri Nisan'da azald 13 verilebilir. önerisinde bulundu. LED kullan m ile birlikte enerji tasarrufu ve düflük maliyetin yan nda karbondioksit sal n m n n azalaca- n, bak m maliyeti düflece ini ve gelecek nesillere daha temiz bir dünya b rak laca n kaydeden Belet, Çevreye de dost olan bu sistem ile zmir de bir ilki gerçeklefltirmek ve tüm ülkeye örnek olmak istiyoruz. diye konufltu. TO Baflkan Ekrem Demirtafl da Reklam Meslek Komitesi nin bafllatt proje kampanyaya tam destek verdiklerini söyledi. Ifl kl tabelalar n, ticaret yapan her dükkan için olmazsa olmazlardan birisi oldu unu belirten Demirtafl, Her üyemizin dükkan n önünde kimisinde küçük kimisinde büyük mutlaka fl kl tabela, vitrinler var. Ayr ca devaml say s artan fl kl reklam tabelalar var. Bunlar n LED ile fl kland r lmas halinde çok büyük bir enerji tasarrufu do acakt r. Ülkemizin cari aç n n oluflmas nda en büyük k sm n enerji ile ilgili ithalat n do urdu u düflünülürse her türlü enerji tasarrufu bizim için çok önemli. Ayr ca çevre aç s ndan da büyük getirileri olacak. Bu projenin desteklenmesi için biz de gerekli giriflimleri yaparak, destek verece- iz. diye konufltu. (CHA)

14 14 Ekonomi MAN SA - Turkcell in 20 y ll k toplam yat r m miktar 23,4 milyar TL yi buldu unu belirten Kulabafl, 20 y ll k tarihinde Turkcell in 300 ü aflk n ulusal ve uluslararas ödül kazand n söyledi. Bu zaman zarf ndan Turkcell in e itim, spor, kültür-sanat alan ndaki projelere 620 milyon TL yat rd n dile getiren Kulabafl, milyonlarca kifliye de destek oldu unu kaydetti. Türkiye nin ilk GSM operatörü Turkcell, 20. y l kutlamalar çerçevesinde stanbul d fl ndaki ilk toplant ve etkinli i Manisa da gerçeklefltirdi. Manisa Anemon Otel de düzenlenen bas n toplant s nda konuflan Turkcell Genel Müdür Yard mc s Kulabafl, 20. y l kutlaman n gururunu yaflad klar n belirtti. Turkcell in 20 y ll k baflar öyküsünün, kendileri için oldu u kadar bütün Türkiye için gurur vesilesi oldu unu dile getiren Kulabafl, 20. y l m z kutlamaya Manisa yla devam ediyoruz. Milyonlarca insan birbirine ba layan, teknolojisiyle yeni bir dönemin kap lar n açan Turkcell, müflterilerine daima en iyi, en üstün hizmeti vermek için çal flt. Turkcell ekipleri uzak yak n, kar k fl demeden da n bafl na, denizin ortas na, iletiflimin gücünü tafl d lar. Bu sayede art k Türkiye de mobil ve fiber iletiflim altyap s, dünyan n en iyilerinden biri oldu. Turkcell tam 20 y ld r, Türkiye ye ve insana katt de eri her gün daha da iyiye götürmek için durmaks z n çal fl yor. dedi. Bugüne dek dünyada ve Türkiye de birçok ilke imza atarak ilk günden bu yana Türkiye de sektörün lideri olduklar n belirten Kulabafl, Bununla yetinmedik, 9 ülkede 70 milyonu aflan müflterimize hizmet götürerek bölgenin de lideri olduk. Lider olman n sorumlulu- unu hiçbir zaman unutmayarak altyap ve teknolojiye yapt m z yat r mlar n yan nda insana ve ülkeye de yat r m yapt k. diye konufltu. Kulabafl, ilk günden bu yana sosyal sorumluluk projeleri ve sponsorluklarla oluflturduklar de- erin 620 milyon TL ye ulaflt n, milyonlarca kifliye dokundu unu bildirdi. Kulabafl, Kardelenler projemizle maddi yetersizlikleri nedeniyle e itimine devam edemeyen on binlerce k z çocu una destek verdik. Ekonomiye Kad n Gücü projemizle mikro kredi, teknoloji, sat fl, pazarlama ve e itim deste i verdi imiz dar gelirli kad n giriflimcilerimizi ekonomiye katt k. Gelece i Yazanlar Projemiz ile Türkiye için yerli mobil yaz l m seferberli i ilan ederek ö rencilere, yaz l mc lara, sektör profesyonellerine daha fazla e itim, geliflim ve istihdam f rsat sunduk. 5 ayda 17 bin gencimiz projeye dahil oldu. Gelece e Koflanlar ve federasyon iflbirliklerimizle bireysel spor dallar nda baflar s n n ç tas n n yükselmesine katk da bulunduk. Geçmifle gururla, gelece e ise büyük bir umutla bak yoruz. Turkcell, daima en yeni, en ileri teknolojinin Türkiye deki adresi olacak. Dünyaya damgas n vuran ilklerde Turkcell imzas n görmeye devam edece- iz. fleklinde konufltu. Toplant da Manisa için yapt klar çal flmalar da anlatan Yi it Kulabafl, Kardelenler projesi kapsam nda 111 Kardelenin liseden, 16 s n n üniversiteden mezun oldu unu, 108 Kardelenin halen liseye, 1 nin ise üniversiteye devam etti ini söyledi. Bir di er sosyal sorumluluk projesinin Ekonomiye Kad n Gücü oldu unu aktaran Kulabafl, 2012 y l nda Turkcell, ekonomik üretime bafllamak isteyen dar gelirli kad nlar için Türkiye sraf Önleme Vakf iflbirli iyle Aile Sosyal Politikalar Bakanl n n himayesinde teknolojisi ve iletiflim gücü seferber edilerek bu projeyi hayata geçirdi. Bu seferberlik sayesinde dünyada ilk defa bir mobil operatör, bir mikro-finans kurulufluyla ortak olarak sosyal borçlanma modelini hayata geçirdi. Bu kapsamda Manisa da destek alan 485 kifli var ve sa lanan kredi miktar 865 bin 150 lira. dedi. Yi it Kulabafl, Manisa n n önemini vurgularken son bir y lda ses kullan m nda Türkiye de 17., veri kullan m ndaysa 24. s rada yer ald n bildirdi. 20. y l n Anadolu da Manisa yla kutlamaya devam eden Turkcell, Cumhuriyet Meydan ndaki etkinlik alan nda May s tarihleri aras nda Manisal - larla bir araya gelecek. Etkinlikler kapsam nda kurulan çad rda Turkcell in müflterilerinin deste iyle geçirdi i 20 y ll k süreç, ak lda kalan reklamlar, foto raflar ve an larla anlat l yor. Çad rda, ayr ca Turkcell in ve Türkiye nin 20 y l na damga vurmufl önemli olaylar n n yan s ra Türkiye iletiflim tarihinde yer etmifl 20 y ll k cep telefonlar müzesi de yer al yor. (CHA) 8 May s 2014 Kulabafl: Turkcell in 9 ülkede müflteri say s 70 milyonu aflt Turkcell Genel Müdür Yard mc s Yi it Kulabafl, Türkiye nin d fl nda 9 ülkede faaliyet gösteren Turkcell in müflteri say s 70 milyonu aflt n bildirdi. Perakende sat fl hacmi ve ciro azald ANKARA -Mevsim ve takvim etkilerinden ar nd r lm fl sabit fiyatlarla perakende sat fl hacmi 2014 y l Mart ay nda bir önceki aya göre yüzde 1,4 oran nda azald. Ayn ayda g da, içecek ve tütün sat fllar yüzde 1,2 artarken, g da d fl sat fllar (otomotiv yak t hariç) yüzde 2,9 ve otomotiv yak t sat fllar yüzde 1,3 azald. Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) 2014 Mart ay Perakende Sat fl Hacim Endeksi ni aç klad. Takvim etkilerinden ar nd r lm fl sabit fiyatlarla perakende sat fl hacmi 2014 y l Mart ay nda bir önceki y l n ayn ay na göre yüzde 3,3 oran nda artt. Ayn ayda g da, içecek ve tütün sat fllar yüzde 11,1 artarken, g da d fl sat fllar (otomotiv yak t hariç) yüzde 0,6 azald, otomotiv yak t sat fllar ise yüzde 3,2 artt. Mevsim ve takvim etkilerinden ar nd r lm fl cari fiyatlarla perakende ciro 2014 y l Mart ay nda bir önceki aya göre yüzde 0,5 oran nda azald. Ayn ayda g da, içecek ve tütün sat fllar yüzde 3,7 artarken, g da d fl sat fllar (otomotiv yak t hariç) yüzde 2,1 ve otomotiv yak t sat fllar yüzde 2,2 azald. Takvim etkilerinden ar nd r lm fl cari fiyatlarla perakende ciro 2014 y l Mart ay nda bir önceki y l n ayn ay na göre yüzde 10,6 oran nda artt. Ayn ayda g da, içecek ve tütün sat fllar yüzde 21,0, g da d fl sat fllar (otomotiv yak t hariç) yüzde 4,6 ve otomotiv yak t sat fllar yüzde 10,6 artt. Mevsim ve takvim etkilerinden ar nd r lm fl sabit fiyatlarla perakende sat fl hacmi 2014 y l birinci çeyre inde bir önceki çeyre e göre yüzde 0,6 oran nda azald. Takvim etkilerinden ar nd r lm fl perakende sat fl hacmi ise bir önceki y l n ayn çeyre ine göre yüzde 6,8 oran nda artt. Mevsim ve takvim etkilerinden ar nd r lm fl cari fiyatlarla perakende ciro 2014 y l birinci çeyre inde bir önceki çeyre- e göre yüzde 3,2 oran nda artt. Takvim etkilerinden ar nd r lm fl perakende ciro ise bir önceki y l n ayn çeyre ine göre yüzde 13,6 oran nda artt. (CHA)

15 8 May s 2014 HABER MERKEZ - Sohbet havas nda geçen ziyaretlerde Yaflar n 30 Mart Yerel Seçimleri nde gösterdi i baflar konuflulurken Yaflar, konuklar yla yak ndan ilgilendi. Nevflehir ve K rflehirliler baflar diledi lk olarak YAPIDER Baflkan Can Tafldemir ve beraberindeki dernek yöneticileri ile görüflen Yaflar, ard ndan Nevflehir Dernekler Federasyonu Baflkan Mehmet Eren ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Federasyon Bakan Eren, Yaflar a yeni dönem için baflar dilerken Geçti imiz dönem yapt n z hizmetlerle ad n zdan s kça söz ettirdiniz. Yeni dönemde de güzel ifller yapaca n za hiç flüphemiz yok ifadelerini kulland. K rflehir ve lçeleri Dayan flma Kültür Derne i Genel Ankara Baflkan Lokman Y ld r m ve K rflehir Ö renim Gençli ine Yard m Derne i Baflkan Duran Yönel de beraberindeki dernek yetkilileri ile Yaflar tebrik eden isimler aras ndayd. Yaflar n yap lan hizmetlerle Ankara ya örnek oldu- unu söyleyen dernek yetkilileri, Yenimahallelilerin yeni dönemde de hizmete doyacaklar n belirtti. Heyecan m z ilk günkü gibi Yaflar ise ziyaretlerden duydu u memnuniyeti ifade ederek konuklar na teflekkür etti. Yenimahallelilerin hizmete sahip ç kt n söyleyen Yaflar, Yenimahalle yi daha güzel bir noktaya tafl mak için var gücümüzle çal flaca- z. Heyecan m z ilk günkü gibi. Yenimahalle de yaflaman n keyfini tüm halk m z yaflayacak diye konufltu. Derneklerden, Fethi Yaflar a kutlama Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, Yap Endüstri Meslek ve nflaat Teknik Liseleri Mezunlar Derne i (YAPIDER), Nevflehir Dernekler Federasyonu, K rflehir ve lçeleri Dayan flma Kültür Derne i ile K rflehir Ö renim Gençli ine Yard m Derne i yetkililerini makam nda a rlad. Küçük beyler, sünnet oluyor! Yenimahalle Belediyesi taraf ndan düzenlenecek toplu sünnet töreni ile Yenimahalleli çocuklar, erkekli e ilk ad m n atacak. 15 HABER MERKEZ - Önümüzdeki aylarda yap lacak sünnet töreni için baflvurular al nmaya baflland. Çocu- unu sünnet ettirmek isteyenler için ise son baflvuru tarihi, 30 May s olarak belirlendi. Yenimahalle Belediyesi yaklafl k 700 çocu u sünnet ettirecek. Törende çocuklar n sünnet k yafetleri de Yenimahalle Belediyesi taraf ndan tedarik edilirken erkekli e ilk ad m atan küçük beylere, çeflitli hediyeler de da t lacak. Hijyenik ve sa l kl ortamda sünnet 30 May s a kadar baflvurular n al - naca tören için vatandafllar, Yenimahalle Belediyesi Sa l k flleri Müdürlü ü ne ikametgâh belgesi ve nüfus cüzdan fotokopisiyle müracaat edecek. Sünnet töreni, Yenimahalle Belediyesi Sa l k Merkezi nde hijyenik ve sa l kl ortamda gerçekleflecek.

16 16 Ankara HABER MERKEZ - Özellikle çocuk tiyatrolar hem aileler, hem de çocuklar taraf ndan büyük be- eni topluyor. Kent Tiyatrosu nun 23 Nisan dan itibaren her hafta sonu çocuklar için özel olarak sahneledi i oyunlar, Mamak Kültür Merkezi nde minik tiyatro severlerle buluflmaya devam ediyor. Çocuklara tiyatro sevgisini afl lamak amac yla e itici tiyatro oyunlar n Mamakl çocuklarla buluflturduklar n kaydeden Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül, tiyatroya olan desteklerinin devam edece ini belirtti. Bilgi Evleri Ö rencileri, Kent Tiyatrosu nda Her hafta çocuklarla dolup taflan Mamak Kültür Merkezi Muhsin Ertu rul Sahnesi nin bu kez konuklar Mamak Belediyesi Ahmet Yesevi Bilgi Evi ve Tenzile Erdo an Bilgi Evi ö rencileri ile Ankara Büyükflehir Belediyesi Rüzgârl fiefkat Evi nde konuk edilen çocuklar ve aileleri oldu. Mamak Belediye Konservatuar Bölüm Baflkan Kenan Olpak n oynay p yönetti i, Karagöz, Meddah, kukla gösterileri, Kelo lan, Nasrettin Hoca, Dede Korkut ve mesneviden hikâyelerin yer ald oyunlar çocuklar taraf ndan büyük ilgi gördü. Tiyatro ile yüzlerce ö renci e lenerek ö renmenin keyfini yaflad. lginin yo un oldu u tiyatro da çocuklar oldukça e lendiren sahneler yer al rken, minik ö renciler zaman zaman sahneye ç karak oyuna efllik etti. Masallardan derlenen oyunlar 15 May s tarihine kadar her Cumartesi saat de Mamakl çocuklarla buluflacak. 8 May s 2014 Mamak Belediyesi nden Masallar Tiyatrosu Mamak Belediyesi Kent Tiyatrosu taraf ndan haz rlanan kültür-sanat programlar Mamakl lar taraf ndan yo un ilgi görüyor. Baflkan AK tan ortaokul ö rencilerine nasihatlar HABER MERKEZ -Keçiören 23 Nisan Ortaokulu, hay rsever Melek Gündo an sayesinde modern bir kütüphaneye kavufltu. Atilla Gökdo an Kitapl n n aç - l fl törenine Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak da kat ld. Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Co rafya Fakültesi Ö retim Üyesi Prof.Dr. Melek Gökdo an, merhum efli Atilla Gökdo an ad - na yapt rd kütüphane ile çocuklara en güzel hediyeyi vermifl oldu. Kütüphanenin aç l fl töreninde Baflkan Mustafa Ak n yan s ra Keçiören Kaymakam Nusret Dirim ve lçe Milli E itim Müdürü Mustafa K l çgil de haz r bulundu. Törende ö renciler kitab n önemini anlatan fliirler ve kompozisyonlar okudular. Ayr ca okulun ö rencilerinden oluflan se men ekibi de güzel bir gösteri gerçeklefltirdi. 23 Nisan Ortaokulu nda aç lan bu kütüphanenin çok anlaml ve güzel bir hizmet oldu unu ifade eden Baflkan Ak, ö rencilere Kütüphaneler kitaplar n bulundu u, ama bu kitaplardan insanlar n faydaland yerdir. De erli çocuklar m z kitap okumak için güzel bir ortama kavufltular. Okuma al flkanl sizler için çok önemlidir. Günde 1 sayfa da olsa okuyup güzel bir okuma al flkanl - kazan rs n z. Böylece kendinize iyi bir yat r m yapm fl olursunuz mesaj n verdi. Her okulun bir kütüphanesi olmas n istediklerini belirten Baflkan Ak, Bu kütüphaneden ötürü Melek Han m a çok teflekkür ediyorum. Rahmetli efli ad na yapt rd bu kütüphane sayesinde bizler de bol bol dua edece iz diye konufltu. Keçiören de var olan Fatih Kütüphanesi ne Yunus Emre Kültür Merkezi içinde açt klar Cemil Meriç Kütüphanesi ni eklediklerini hat rlatan Baflkan Ak, Ankara n n en güzel kütüphanelerinden bir tanesi. çerisinde 20 bin kitap var. Kütüphanemizde çocuklar m z n faydalanmas için çocuk kitaplar bölümümüz de mevcut. Çocuklar m z oraya da gidip kitaplardan faydalanabilirler. nflallah Keçiören e üçüncü kütüphaneyi de açaca z. Keçiören kitap yuvas olsun istiyoruz dedi.

17 8 May s 2014 ANKARA - ATO Meclis Salonunda, Ankara da Çocuk Olmak temal 1. Ankara Çocuk Dostu fiehir Sempozyumu düzenlendi. Ankara Valili ince bafllat lan l Milli E itim Müdürlü ünün koordinasyonunda 2011 den bu yana yürütülen Çocuk Dostu fiehir Ankara çal flmalar kapsam nda düzenlenen sempozyuma, Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, ATO Yönetim Kurulu Baflkan Salih Bezci, Ankara Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Erkan bifl, l Milli E itim Müdürü Erol Bozkurt, ilçe kaymakamlar, sivil toplum kuruluflu yöneticileri, akademisyenler ve çocuklar kat ld. Vali Yüksel, burada yapt konuflmada, Ankara da çocuk haklar ve çocu a duyulan sevgi ve sayg ba lam nda sempozyuma kat lanlara, katk sa layanlara teflekkür etti. Ankara da çocu un konuflmas için gerekçeleri oldu unu ifade eden Yüksel, flunlar söyledi: ki gerekçe var. Bunlardan bir tanesi nüfus yap lanmas itibar yla Ankara da 5 milyonluk nüfusun yüzde 23 ü çocuklardan olufluyor. Bu çok önemli. Ankara da 1 milyon 100 bin çocuk var. Her 5 kifliden 1 i çocuksa bu flehirde yaflayanlar çocuklar n sorunlar n konuflmas gerekiyor. kincisi, Ankara da çok say da yabanc temsilci var. Ankaral çocuklarla birlikte flehrin parklar n, e itim kurumlar n paylaflan Ankara y onlarla soluyan yüzlerce dünya çocu u var. Her renkten, rktan çocuk var. Yüksel, proje kapsam nda 25 ilçede Ankara çocuk seçimleri yap larak il meclisi oluflturuldu unu, çocuklar n çal flmalar nda disiplinden ayr lmad n söyledi. Valilikçe oluflturulan koordinasyon merkezi taraf ndan tüm üniversitelerle, sivil toplum kurulufllar yla, kamu kurulufllar yla buluflmalar yap ld n, programlar haz rland n belirten Yüksel, çal flmalar n hala sürdürüldü ünü dile getirdi y l nda Birleflmifl Milletlerde çocuk haklar na dayal kabul edilen bafll klar n Ankara için geçerli oldu unu vurgulayan Yüksel, Ankara da çocuklar aras nda ayr mc l n yap lmamas, kenti yerel ve genel yönetenler için çocuklar n yüksek yarar n n gözetilmesi, çocuklara sayg duyulmas gerekti ini kaydetti. Çocuklar n son 3 y lda yaflam kalitelerinin iyilefltirildi ini dile getiren Yüksel, güvenli okul projesiyle okullarda hiçbir problem yaflanmad n söyledi. Ankara biliflimle buluflturmak gerekti ini, bunu sa layacak olan n da çocuklar oldu unu dile getiren Yüksel, Ankara da dünya EXPO su yap lmas ve temas n n çocuklar olmas n istedi ini, bütün dünya çocuklar n n Ankara ya gelmesini arzu etti ini belirtti. Ankara da 53 müze, 41 kütüphane, 161 sinema salonu, 31 in üzerinde kamu ve özel tiyatro salonu, 3 opera ve bale salonu oldu unu belirten Yüksel, Anadolu nun her yerine bölünmüfl yollarla gidilebildi ini belirtti. AÜ, Çocuk Üniversitesi bafll yla birçok çal flma yapt AÜ Rektörü Prof. Dr. Erkan bifl, çocuk dostu olan soka n, mahallenin, kentin asl nda insan dostu oldu unu söyledi. bifl, Hz. Muhammed, çocuklar n - za iyi davran n, çocuklar n za iyi terbiye ve ahlak verin. Çocuklar n z n geliflimine özen gösterin, çocuklar n zla çocuk olun diyor. Bu çok önemli bir mesaj. Ne kadar yetiflkin de olsak çocukla çocuk olmak o çocuklu u yaflamak önemli diye konufltu. Vali Yüksel, 1 milyon 100 bin çocu un bulundu u Baflkent te DÜNYA EXPO su yap lmas n istedi Ankara da çocuk olmak ayr cal k Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, Ankara da dünya EXPO su yap lmas n ve temas n n çocuklar olmas n istiyorum. Bütün dünya çocuklar n n Ankara ya gelmesini arzu ediyorum dedi. OST M Organize Sanayi Bölgesi Baflkan Orhan Ayd n, OS- T M de üretmiyoruz diyebilece imiz fley çok azd r dedi. Ayd n, 100. Y l Kültür Merkezi nde gerçeklefltirilen Garanti Anadolu Sohbetleri toplant s nda, OST M de 5 bin iflletmede 50 bin kifli çal flt n söyledi. Bölgelerinde ürün yelpazesinin zengin oldu unu vurgulayan Ayd n, OST M de üretmiyoruz diyebilece imiz fley çok azd r. Çank r ya OST M de akla gelen her fley üretiliyor Çocuk e itimine bak ld nda sa l k, e itim, oyun ve sevginin ana temalardan oldu unu vurgulayan bifl, bunlar n olmas halinde çocu un kendini yarat - c l k, bilgi yetene i ba lam nda gelifltirebilece ini kaydetti. bifl, çocuk güvenli inin, gelifliminin önemsendi i, çocuk mutlulu unun ana tema oldu u, çocuk ayr mc l n n yap lmad bir kent hayal etti ini ifade etti. Paylaflabilen, özgüven gösterebilen, empati yapan çocuklar n yetiflebilmesinin önemli oldu unu dile getiren bifl, AÜ nün Çocuk Üniversitesi bafll yla birçok çal flma yapt n hat rlatt. ATO Yönetim Kurulu Baflkan Salih Bezci de Çocuk Dostu fiehir Ankara Projesi nin 2011 y l nda Vali Yüksel in talimat yla bafllat ld n belirtti. Bir flehrin çocuk dostu olabilmesi için çocuklara sayg ve çocuk haklar - n n olmas gerekti ini ifade eden Bezci, Ankara n n çocuk dostu flehir yap land r lmas ve etkinliklerini gerçeklefltirmede kararl bir flehir oldu unu söyledi. Çocuklar n kendileri için çok de erli varl klar oldu unun alt n çizen Bezci, bu önemin dinde ve kültürde mevcut oldu unu belirtti. Bezci, alan nda uzman kiflilerin Ankara da çocuk olmak bafll yla kent ve çocuk iliflkilerini konuflaca n, sempozyumun çok yararl olaca n dile getirdi. Vali Yüksel, AÜ Rektörü Prof. Dr. bifl e, ATO Yönetim Kurulu Baflkan Bezci ye ve AÜ E itim Bilimleri Fakültesi Dekan Ayfle Çak r lhan a teflekkür plaketi takdim etti.(aa) sanayileflme yolunda destek vermeye haz r z. Bizde olan ne varsa size aittir. Ankara, Çank r, bizim için fark etmiyor. Sizinle elimizdeki imkanlar hiçbir fley talep etmeksizin paylaflabiliriz. Bu konuda her zaman emrinizdeyiz diye konufltu. Garanti Bankas Genel Müdür Yard mc s Nafiz Karadere de Garanti Anadolu Sohbetleri kapsam nda 65 ilde 91 toplant gerçeklefltirdiklerini belirtti. Çank r n n potansiyelini herkesin fark edebilece i hale getirilmesi için neler yap labilece ini de erledireceklerini ifade eden Karadere, flöyle konufltu: Çank r, farkl avantajlara sahip oldu u için yat r mc lar, Yak nkent Organize Sanayi Bölgesi ne büyük ilgi gösteriyor. Bu organize sanayi bölgesi, Ankara ve Çank - r n n bütünleflmesinde köprü görevi üstleniyor. OSB, sanayi odakl potansiyelini harekete geçirerek, ciddi kazan mlar elde edebilir. Çank r, baflkentin art bölgesi olarak sanayileflme sürecinde müthifl ivme kazanabilir. Toplant da, stanbul Bilgi Üniversitesi Ö retim Üyesi Prof. Dr. Asaf Savafl Akat, Kalk nma Bakanl Bölgesel Geliflme ve Yap sal Uyum Genel Müdürü Nahit Bingöl, Çank r Ticaret ve Sanayi Odas Baflkan Hayrettin Çelikten, kentin ekonomisi hakk nda bilgi verdi.(aa)

18 18 Ankara AK Parti ve CHP, Büyükflehir seçimlerinde daha baflar l 30 Mart Yerel Seçiminin kesin sonuçlar aç kland. Büyükflehir belediye baflkanl seçimlerinde AK Parti oylar n yüzde 45,54 ünü alarak birinci parti oldu. ANKARA Büyükflehir seçimlerinde CHP yüzde 31,04, MHP yüzde 13,65 oran nda oy ald. Belediye baflkanl seçimlerinde ise AK Parti yüzde 43,13, CHP yüzde 26,45, MHP yüzde 17,76 oran nda oy ald. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Baflkan Sadi Güven, 30 Mart Yerel Seçim sonuçlar na iliflkin bas n toplant s düzenledi. Bu seçimlerde ilk kez sand k sonuç tutanaklar n n, elektronik ortama aktar larak siyasi partilerin eriflimine aç ld n an msatan Güven, seçim gecesi kurulda bulunan ve ülke seçmeninin yüzde 95 ini temsil eden siyasi parti temsilcilerinin, seçim sonuçlar n kendileriyle birlikte izledi ini belirtti. Seçime 26 siyasi partinin kat ld n hat rlatan Güven, 30 büyükflehir, 51 il belediye, 961 ilçe, 390 belde belediye baflkanl, 20 bin 500 belediye meclis üyeli i, bin 251 il genel meclisi üyeli i 49 bin 707 muhtarl k ve ihtiyar heyeti meclisi üyeli i için seçim yap ld n aç klad. Büyükflehirlerde 40 milyon 727 bin 194 seçmenden 36 milyon 440 bin 968 inin oy kulland n belirten Güven, kat l m oran n n yüzde 89,48 oldu unu bildirdi. Güven, 2009 y l ndaki yerel seçime kat l m n yüzde 83 oran nda oldu- unu hat rlatt. Güven, belediye baflkanl seçimi için oy kullanan seçmen oran - n n yüzde 89,2, il ve belde belediye meclisi seçimlerine kat l m oran n n yüzde 89,15 oldu unu bildirdi. Seçimlerde 418 bin 369 sand kta oy kullan ld n belirten Güven, 1 May s 2014 tarihi itibariyle Mahalli dareler kesin seçim sonuçlar - n n belirlendi ini belirterek, Çok az muhtarl k itirazlar inceleme aflamas ndad r y l nda yap lan seçimlerde 28 belediye baflkanl, 9 belediye meclis üyeli i seçimi iptal edilmifltir dedi. Bu sene yap lan seçimlerde ise 13 seçimin iptal edildi ini aktaran Güven, ptal say s 2009 y l nda yap lan mahalli idareler seçimlerindeki iptallerin yar s ndan azd r. Bu 13 yerden ikisinde belediye baflkanl yla birlikte belediye meclis üyeli- i ve il genel meclis üyeli i seçimi yap lacakt r ifadesini kulland. Ara seçimlerde ayr ca Gömü Belediyesinin tüzel kiflili inin devam yönünde verilen Ankara 7. dare Mahkemesi nin karar uyar nca seçim yap laca n an msatan Güven, ptal edilen seçimler yenileme seçimi olmakla ayn flartlarla yenilenirken Gömü de yap lacak seçim yeni bir seçim olarak de erlendirilmektedir. Bu nedenle de siyasi partilerin oy pusulas ndaki yeri belirlenecektir diye konufltu. tirazlar da de erlendiren Güven, AK Parti nin 131 itiraz ndan 6 s n n, CHP nin 87 itiraz ndan 5 inin, MHP nin 50 itiraz ndan 5 inin, Saadet Partisi nin 10 itiraz ndan 1 inin kabul edildi ini aktard. Aç klaman n ard ndan, Resmi Gazete de yay mlanacak kesin sonuçlar bas n mensuplar na da t ld. 30 Mart yerel seçiminin kesin sonuçlar na göre, büyükflehir belediye baflkanl seçimlerinde AK Parti oylar n yüzde 45,54 ünü alarak birinci parti oldu. Büyükflehir seçimlerinde CHP yüzde 31,04, MHP yüzde 13,65 oran nda oy ald. Belediye baflkanl seçimlerinde ise AK Parti yüzde 43,13, CHP yüzde 26,45, MHP yüzde 17,76 oran nda oy ald. l genel meclisi üyeli i seçimlerinde AK Parti yüzde 45,43, MHP yüzde 20,71, CHP yüzde 16,87, belediye meclisi üyeliklerinde AK Parti yüzde 42,87, CHP yüzde 26,34, MHP yüzde 17,82 oy oran na ulaflt. Bu arada, Afyonkarahisar n Gömü Belediyesinin tüzel kiflili inin devam için al nan karar uyar nca burada yap lacak ara seçimlere kat lacak siyasi partilerin birleflik oy pusulas ndaki yerleri için kura çekimi yap ld. Buna göre, Gömü de yap lacak seçimler için oy pusulas nda AK Parti 1, CHP 6, MHP 3. s rada yer ald. Di er partilerin oy pusulas ndaki yerleri flöyle: Liberal Demokrat Parti 2, Do ru Yol Partisi 4, Saadet Partisi 5, Yurt Partisi 7, Türkiye Komünist Partisi 8, Büyük Birlik Partisi 9, Demokrat Parti 10, Demokratik Sol Parti 11, Ba ms z Türkiye Partisi 12. Baflkan Güven, toplant n n sonunda Süper Lig e yükselen Bal kesirspor u tebrik etti.(aa) Köflk için adayl k baflvurular 29 Haziran tarihinde bafllayacak ANKARA - Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Baflkan Sadi Güven, cumhurbaflkan seçimine iliflkin, Seçimin bafllang ç tarihi 29 Haziran 2014 Pazar günü olup, ayn gün adayl k baflvurular da bafllayacak ve bu baflvurular 3 Temmuz 2014 günü saat ye kadar devam edecektir dedi. Güven, YSK da, Afyonkarahisar n Emirda ilçesine ba l Gömü Belediyesinin tüzel kiflili inin devam yönünde verilen mahkeme karar gere ince 1 Haziran da yap lacak ara seçimlere kat lacak partilerin oy pusulas ndaki yerlerinin belirlenmesi için düzenlenen kura çekiminde cumhurbaflkan seçimine iliflkin de aç klamalarda bulundu. Yurt genelinde ve yurt d fl temsilciliklerde ilk defa yap lacak cumhurbaflkan seçimine iliflkin 25 genelgenin haz rland n ifade eden Güven, bunlar n zaman geldikçe aç klanaca n belirtti. Yap lacak cumhurbaflkan seçiminin hay rl olmas temennisinde bulunan Güven, flunlar kaydetti: Seçimin bafllang ç tarihi 29 Haziran 2014 Pazar günü olup, ayn gün adayl k baflvurular da bafllayacak ve bu baflvurular 3 Temmuz 2014 günü saat ye kadar devam edecektir. Cumhurbaflkan geçici aday listeleri 8 Temmuz 2014 Sal günü, kesin aday listeleri ise 11 Temmuz 2014 Cuma günü Resmi Gazete de yay mlanacak olup, kesin aday listelerinin Resmi Gazete de yay mlanmas yla birlikte propaganda dönemi bafllayacakt r. Bununla birlikte Cumhurbaflkan birinci tur seçimi geçici sonuçlar 11 A ustos 2014 Pazartesi günü ilan edilecektir. (AA)

19 8 May s 2014 HABER MERKEZ - Gölbafl Belediye Baflkan Fatih Duruay, Gençlerbirli i Spor Kulübü Baflkan lhan Cavcav, Gençlerbirli i Spor Kulübü Yöneticisi Arif Ölmez ve Gençlerbirli i Spor Kulübü Futbol fiube Sorumlusu Aykut Akal n taraf ndan makam nda ziyaret edildi. Gençlerbirli i Spor Kulübü Baflkan lhan Cavcav, Baflkan Fatih Duruay baflkanl k görevi için tebrik edip çal flmalar nda baflar lar diledi. Baflkan a 06 forma Ankara Baflkan Duruay a, KAI Derne inden nazik ziyaret Gölbafl Belediye Baflkan Fatih Duruay makam nda ziyaret eden KAI Derne i, Baflkan Duruay a çal flmalar için baflar lar dileyip, gümüfl tabak üzerine Baflkan Duruay n resmi bask l tabak hediye etti. HABER MERKEZ - Kars, Ardahan, I d r, A r ve Çevre lleri Kültür, Sosyal, Yard mlaflma ve Dayan flma Derne i Baflkan Salih Kara ve beraberindeki dernek yönetimi, Gölbafl Belediye Baflkan Fatih Duruay makam nda ziyaret etti. Dernek ad na Gölbafl Belediye Baflkan Fatih Duruay a hay rl olsun dileklerinde bulunan Dernek Baflkan Salih Kara ve Onursal Baflkan Cemil Y ld r m, Baflkan Fatih Duruay a gümüfl tabak üzerine Baflkan Duruay n resmi bask l tabak hediye etti. Baflkan Duruay da, KAI Derne i ne ziyaretleri ve hediyeleri için teflekkür etti. 19 Gölbafl n Hak Etti i Yere Getirece iz KAI Derne i nin ziyaretinden memnuniyet duydu unu dile getiren Baflkan Fatih Duruay, ziyarete gelen dernek baflkan ve yönetimine teflekkür edip flunlar söyledi; Ziyaretiniz beni çok mutlu etti. Di er hemflehri derneklerimiz gibi siz de Gölbafl m zda kendi kültürünüzü yaflatmak için yapt n z etkinlikler ile ilçemizin de- erini artt r yorsunuz. Ziyaretiniz, baflar dilekleriniz ve hediyeleriniz için çok teflekkür ediyorum. nflallah hep beraber yürütece imiz çal flmalar ile Gölbafl m z hak etti i yere getirece iz. dedi. Cavcav dan Duruay a formal ziyaret Gölbafl Belediye Baflkan Fatih Duruay, Gençlerbirli i Spor Kulübü Baflkan lhan Cavcav ve beraberinden oluflan heyet taraf ndan makam nda ziyaret edildi. Ziyaretleri s ras nda Gençler birli i Spor Kulübü olarak yapm fl olduklar faaliyetleri ve elde ettikleri baflar lar anlatan Kulüp Baflkan lhan Cavcav, Baflkan Fatih Duruay a isminin yaz l oldu u 06 numaral Gençler Birli i Futbol Tak m formas ve atk s hediye etti. Ziyaretleri ve hediyeleri için Baflkan lhan Cavcav a ve beraberinde gelen heyete teflekkür eden Gölbafl Belediye Baflkan Fatih Duruay; Ziyaretiniz ve 06 numaral ve sminin yaz l oldu u formay ve atk y lay k gördü ünüz için teflekkür ederim. Gençlerbirli- i Spor Kulübü olarak göstermifl oldu unuz baflar lar ortada. nflallah bundan sonra da Ankara tak - m m z olan Gençlerbirli i Futbol tak m m z birçok baflar ya imza atar. Ziyaretinizle bize güç verdiniz fleklinde konufltu.

20 8 May s Ankara BELTEK te ö renmenin yafl yok Ankara Büyükflehir Belediyesi ile Gazi Üniversitesi nin iflbirli inde 1999 y l nda bafllat lan Teknik E itim Kursu (BELTEK), büyük ilgi görüyor. Kurslardan 15 y lda 130 bin kifli yararland. HABER MERKEZ - Ekonominin ihtiyac olan nitelikli iflgücü aç n kapatan BELTEK KURSLARI, hem meslek sahibi yap yor hem de her yafltan insan n kiflisel geliflimine büyük katk sa l yor. BELTEK'in, üniversite ve belediye iflbirli inin güzel bir örne i oldu unu, dünyada efli benzerinin bulunmad n kaydeden Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, proje ile binlerce gencin ifl sahibi olabilme imkan elde etti ini söyledi. Her sene kurslardan ortalama 8 bin kiflinin mezun oldu unu, binlerce lira de erindeki kurslar n ücretsiz verildi ini anlatan Baflkan Gökçek, BELTEK kursunu baflar yla bitirenlere 3 büyük kurumun, Büyükflehir Belediyesi, Gazi Üniversitesi ve Milli E itim Bakanl - 'n n imzas n n bulundu u bir sertifika veriliyor. BELTEK gerek uzman e itim kadrosu, gerek y llar n getirdi i baflar ile art k büyük bir marka oldu. Kurslar - m zdan bugüne kadar yaklafl k 130 bin kifli e itim gördü dedi. Üniversite mezunlar na uzmanl k, ilkö retim ve lise mezunlar na meslek edinme ile beceri kazand rmaya yönelik e itim veren BELTEK, Türkiye ye Hayat boyu ö renmeyi destekleyen en güçlü, kurumsal ve genifl yap s yla örnek olmaya devam ediyor. BELTEK kurslar n n Proje Yönetici Yard mc s Prof. Dr. Adem Kurt, kurslara büyük ilgi oldu unu vurgulayarak, flunlar söyledi: BELTEK kurslar na ilgi büyük. Vatandafllar m z kontenjan dolan kurslar üç ay beklemektense di er branfllara yönelmeyi tercih ediyor. Kurslar m z 2 ve 3 ayl k dönemler halinde yap l yor. ki ayl k kurslar m zda 72 saat, üç ayl klarda ise 108 saat ders veriliyor. Toplamda y l içinde üç ayl k dört, iki ayl klarda ise befl dönem kurs aç l yor. HABER MERKEZ - Türkiye de ilk ve tek olarak Pursaklar Belediyesi taraf ndan hayata geçirilen Dedeler ve Nenenler kinci Bahara Kofluyor spor müsabakas için haz rl klar tamamland. 11 May s günü düzenlenecek olan 8. Dedeler ve Neneler kinci Bahara Kofluyor spor müsabakas na kat lacak olan yar flmac lar, koflu gününü sab rs zl kla bekliyor. Her y l kofluya kat larak derece elde eden dedeler ve neneler, madalyalar n da alarak son antrenmanlar n yapt. Koflu gününü sab rs zl kla beklediklerini söyleyen dede ve neneler, böyle bir yar flma ile kendilerine de er veren, ihtiyarlar unutmayan Pursaklar Belediye Baflkan Selçuk Çetin e teflekkür ettiler. Kofluya kat lacak olan dedelerden Veli Yamaç, yazd fliirle duygular n ifade etti. Sizleri seçmifl getirmifl halk n, Sekreter k zlar n çok cana yak n, Hizmetlere yenisin kat n, Yorulmaz usanmaz Çetin Baflkan m. Pursaklar flehrine biz hayran kald k, Baflkan m n elinden madalyalar ald k, Dedeler neneler heyecanla geldik, Sekizinci yar fla var z baflkan m. 8. Dedeler ve Neneler kinci BELTEK Genel Koordinatörü Prof. Dr. Serdar Yücesu da kurslara yurtd fl ndan da büyük ilgi gösterildi ini, yurtd fl ndaki Türk vatandafllar n n kendilerine mail yoluyla ulaflt klar n ve Biz BELTEK kurslar ndan nas l yararlanabiliriz? diye sorduklar n söyledi. Prof. Yücesu, kurslara Ankara daki yabanc ülke mensuplar n n da kat ld klar n kaydetti. Bir önceki dönemde aç lan otomotiv kurslar n n büyük ilgi gördü ünü ve yeni dönemde de devam edece ini kaydeden Prof. Dr. Yücesu, Otomotiv Elektrik ve Elektroni i ile Temel Motorculuk ve Motor Ayarlar kurslar - m z, piyasan n ihtiyaçlar n karfl layacak nitelikte eleman yetifltiriyor dedi. 160 farkl branfltaki kurslar, Gazi Üniversitesi nde 4 kampüste gerçeklefltiriliyor. Kurslar, Merkez Beflevler kampüsünde, letiflim Fakültesi nde, OS- T M Meslek Yüksek Okulu nda ve Çubuk Meslek Yüksek Okulu nda yap l - yor. Atölyeler gündüz ö rencilere akflam da kursiyerlere aç k. BELTEK te; Biliflim Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri, Elektrik, Elektronik Teknolojileri, Matbaa Teknolojileri, nflaat Teknolojileri, A aç flleri Teknolojileri, Metal Teknolojileri, Makine ( malat-otomotiv-tesisat ve klimlendirme-tasar m) Teknolojileri gibi meslek kazand ran kurslar n yan s ra Kiflisel Geliflim Kurslar, Sa l k Kurslar ve Anne Üniversitesi bafll kl bölümlerde de kiflilerin hayata güvenle tutunmalar n sa layacak birbirinden farkl kurslar da yer al yor. BELTEK in say s z olana ndan faydalanmak isteyen Baflkentliler, kurs içerikleri, kay tlar ve baflvuru koflullar ile ilgili internet adresinden ve nolu telefonlardan bilgi edinebilir. Dedeler ve Neneler 2. Bahar Koflusu için haz r Bahara Kofluyor spor müsabakas 11 May s Pazar günü saat da Emek Caddesi ndeki Pursaklar Belediyesi Baflkanl k Kona önünden bafllayacak.

İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR

İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Şirinyalı Mahallesinde bulunan gayrimenkul (Günübirlik Tesis Alanı ) 2886 sayılı Devlet İhale

Detaylı

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN H ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER H ZMET N TAMAMLANMA

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762)

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762) 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER İL İLÇE MAHALLE SOKAK MÜLKİYET : Mersin : Tarsus

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I NA Kültür Varl klar ve Müzeler Genel Müdürlü ü ANKARA

T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I NA Kültür Varl klar ve Müzeler Genel Müdürlü ü ANKARA EK-1 LEKÇE T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I NA Kültür Varl klar ve Müzeler Genel Müdürlü ü ANKARA Bakanl zca Tescilli Kültür Varl klar n Kulland lmas artnamesi TK-009 kapsam nda kamuya duyurulan 5225 Say

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 26.05.2010 Sayı: 2010/62 Ref: 4/62

SĐRKÜLER Đstanbul, 26.05.2010 Sayı: 2010/62 Ref: 4/62 SĐRKÜLER Đstanbul, 26.05.2010 Sayı: 2010/62 Ref: 4/62 Konu: SANAYĐ SĐCĐL BELGELERĐNĐN ALINMASI VE ĐKĐ YILDA BĐR VĐZE ETTĐRĐLMESĐ HAKKINDA Özet: Sanayi/üretim işletmelerinin sanayi siciline kaydolmaları

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

4070 SAYILI HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA KANUN SAYILI KANUN

4070 SAYILI HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA KANUN SAYILI KANUN 4070 HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA 4070 307 4070 HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 59/10 Tar m Arazilerini Kullananlar

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MADDE 1. İhale konusu olan işin niteliği, yeri, miktarı, kiralanma süresi, hangi tarih ve saatte yapılacağı, tahmini bedeli ile geçici teminat miktarı; Mersin

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : Bask - Ekim STANBUL

Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : Bask - Ekim STANBUL I HUKUK VE TEKN K BOYUTLARI LE ARAZ VE ARSA DÜZENLEMES Y. Müh. Celil TÜRK Yard. Doç. Dr. fi. fience TÜRK Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : 745 1. Bask - Ekim 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 560-6 Copyright

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu

Detaylı

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi 3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi M MARLAR ODASI ZM R fiubes, fiube ETK NL K ALANI OLAN ZM R, AYDIN, MAN SA, UfiAK

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İhale Şehri: Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Spiral Dikişli Çelik Boru Döşenmesi İşi Yaptırılacaktır İhale

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2 İlan Bilgileri İlan Süresi : 14 Yasal Kapsam : 13 b/2 ESKİ ERMENEK EVLERİNİN AHŞAP CEPHE KAPLAMALARI,SOKAK KAPLAMALARI VE PEYZAJ ÇALIŞMASI ERMENEK BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Eski Ermenek evlerinin

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ Madde 1 TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ Aşağıda tapu kaydı ve taban fiyatları belirtilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhriyeti Devleti ne ait taşınmaz mallar,. tarihinde saat 10:00 da Merkezi İhale Komisyonu Toplantı

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru (Tesmer)

SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru (Tesmer) SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru (Tesmer) 24 Mart 2007 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 26472 Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşüvirler Odaları

Detaylı

4> ilçe Yaz ı İşl. Müd. /Oh,. ol2_ 77

4> ilçe Yaz ı İşl. Müd. /Oh,. ol2_ 77 T.C. GAZ İPA ŞA KAYMAKAMLIĞI Gazipa şa Köylere Hizmet Götürme Birli ği Say ı : M.07.9.GAK.0.00.00.00-755.02-2523 29/06/2012 Konu :ihale İlan ı Birliğimiz tarafından yap ılacak olan ; 1-09.07.2012 Pazartesi

Detaylı

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması.

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması. İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu 02.03.04.05/05/2016 tarihleri arası Eynesil İlçesi 06/05/2016) G Ü N D E M 1. Yoklama. 2. Geçen birleģime ait tutanak

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Meclis Karar No: Meclis Karar Tarihi: T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

KOBİGEL KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI

KOBİGEL KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI KOBİGEL Programının Amacı Nedir? Bu programın amacı; ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması,

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU 213 SAYILI VERG USUL KANUNU 93 VERGİ USUL KANUNU KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 1 lan n fiekli Madde 104: lan afla da yaz l flekilde yap l r: lan n fiekli (5035 Say l Kanun ile de iflen madde.

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2015 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU I-) GENEL BİLGİLER A-) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2012-31.12.2012 B-) Şirkete Ait Bilgiler: a-) Şirketin ticaret unvanı: GÖKTAŞ

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Alanya Belediyesi

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi 2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi Sözleşmenin tarafları Madde 1) İşbu Sözleşme, İsmet İnönü Bulvarı No:36, 06510 Emek / Ankara adresinde mukim Hazine Müsteşarlığı (bundan sonra kısaca Müsteşarlık

Detaylı

Yetkin Gayrimenkul De erleme ve Dan flmanl k A.fi olarak

Yetkin Gayrimenkul De erleme ve Dan flmanl k A.fi olarak Sektöründe fark yaratmak isteyen kuruluşlar ancak doğru çözüm ortaklarıyla hareket ederek başarıya ulaşabilirler. Yatırımlarınıza kılavuzluk edilmesi, varlıklarınızın profesyonel bir anlayışla değerlendirilmesi

Detaylı

Globalleşen dünyada ticaretin sınır ötesi bir hal alması, uluslararası boyut kazanması; mevcut kanunun tüm kuruluşları kapsamaması; AB ve diğer

Globalleşen dünyada ticaretin sınır ötesi bir hal alması, uluslararası boyut kazanması; mevcut kanunun tüm kuruluşları kapsamaması; AB ve diğer İhale Dosyası İhale, sözlük anlamıyla; bir işi veya bir malı birçok istekli arasından en uygun koşullarda kabul edene bırakma, eksiltme veya arttırma işlemidir Globalleşen dünyada ticaretin sınır ötesi

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Yetki Tanımları DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Müdürlüğü, yürürlükteki yasal mevzuat çerçevesinde belediye kaynaklarının kamunun yararına ve ortak menfaatlerinin sağlanmasına yönelik

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

BAŞÇİFTLİK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARDI

BAŞÇİFTLİK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARDI BAŞÇİFTLİK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARDI Sıra No HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 1 Hizmet Cetveli Dilekçe 1 İŞ GÜNÜ 2 Diploma Kaydının Çıkarılması Dilekçe,

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

GOODYEAR LASTİKLERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

GOODYEAR LASTİKLERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN GOODYEAR LASTİKLERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN Şirketimizin 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30 Mart 2016, Çarşamba günü saat 10:30 da ekte sunulan

Detaylı

Özet şeklinde bilgiler

Özet şeklinde bilgiler Kurzhinweise in türkischer Sprache TR İşçi Temsilciliği seçiminin açılışı ve yapılış usulü hakkında Özet şeklinde bilgiler Bu nedenle yakında İşçi Temsilciliğinin seçimi yapılacaktır. Şu an okumakta olduğunuz

Detaylı

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA ve İMTİYAZLI PAYLAR GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA ve İMTİYAZLI PAYLAR GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA ve İMTİYAZLI PAYLAR GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2015 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu,

Detaylı

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler

OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve Dayanak Madde 1-3194 sayılı İmar Kanununun 37 nci ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı, yerleşme yerlerinde araçların

Detaylı

TÜRKİYE KANO FEDERASYONU BAŞKANLIĞINCA TOHM MERKEZLERİNE ALINACAK VE FEDERASYON FAALİYETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ALINACAK MALZEME ALIMI SÖZLEŞMESİ.

TÜRKİYE KANO FEDERASYONU BAŞKANLIĞINCA TOHM MERKEZLERİNE ALINACAK VE FEDERASYON FAALİYETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ALINACAK MALZEME ALIMI SÖZLEŞMESİ. TÜRKİYE KANO FEDERASYONU BAŞKANLIĞINCA TOHM MERKEZLERİNE ALINACAK VE FEDERASYON FAALİYETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ALINACAK MALZEME ALIMI SÖZLEŞMESİ. Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Türkiye Kano Federasyonu

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURULA ÇAĞRI

OLAĞAN GENEL KURULA ÇAĞRI ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK.ARGE/ 000774 07/03/2013 Konu : Genel Kurula Çağrı Sayın Üyemiz, ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE ÖZEL SİRKÜLER 2013 / 081 OLAĞAN

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

T.C. VAN ĐL ÖZEL ĐDARESĐ Đl Genel Meclisi

T.C. VAN ĐL ÖZEL ĐDARESĐ Đl Genel Meclisi T.C. VAN ĐL ÖZEL ĐDARESĐ Đl Genel Meclisi Dönem : 2008 Konu : Öneri Toplantı : Nisan Karar Sayısı : 45 Birleşim : 04/04/2008 Karar Tarihi : 04/04/2008 Đl Genel Meclisinin Ocak 2008 tarihli toplantısında

Detaylı

Kontratl Hofl Geldiniz Paketleri Kampanya Taahhütnamesi

Kontratl Hofl Geldiniz Paketleri Kampanya Taahhütnamesi KONTRATLI HOfi GELD N Z PAKETLER KAMPANYA TAAHHÜTNAMES TURKCELL LET fi M H ZMETLER A.fi. ye; Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ( flbu Taahhütnamede k saca TURKCELL olarak an lacakt r) nin 22.06.2010 tarihinden

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Unvanı : Coca-Cola İçecek A.Ş. Adresi : Esenkent Mah. Deniz Feneri Sokak No: 4 34776 Ümraniye İstanbul Tel ve Faks No : 0 216 528 40 00-0 216

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

IHALE ILAN. TL KEMER KAYMAKAMLIĞ I Köylere Hizmet Götürme Birli ği

IHALE ILAN. TL KEMER KAYMAKAMLIĞ I Köylere Hizmet Götürme Birli ği IHALE ILAN. ihale Kay ıt Numaras ı : 3 TL KEMER KAYMAKAMLIĞ I Köylere Hizmet Götürme Birli ği Kemer ilçesi Çamyuva Beldesi Silkar İlköğretim Okulu Tadilat Yap ım İşi Aç ık ihale (ihale Komisyonu gerekli

Detaylı

41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland

41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland stanbul, 28.02.2012 41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland DUYURU NO:2012/19 28.02.2012 tarih ve 28218 Say l Resmi Gazete de yay mlanan 41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı