Ankara da çocuk olmak ayrıcalık

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ankara da çocuk olmak ayrıcalık"

Transkript

1 GAZETEMİZİ dan takip edebilirsiniz AK Parti ve CHP, Büyükşehir seçimlerinde daha başarılı 30 Mart Yerel Seçiminin kesin sonuçları açıklandı. Büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde AK Parti oyların yüzde 45,54'ünü alarak birinci parti oldu. Büyükşehir seçimlerinde CHP yüzde 31,04, MHP yüzde 13,65 oranında oy aldı. Belediye başkanlığıseçimlerinde ise AK Parti yüzde 43,13, CHP yüzde 26,45, MHP yüzde 17,76 oranında oy aldı. HABER 17 DE HABER 11 DE 8 MAYIS 2014 PERŞEMBE FİYATI: 25 Kr. ÜRETİLİYOR HABERİ 18 DE Ankara da çocuk olmak ayrıcalık Ankara yı bilişimle buluşturmak gerektiğini, bunu sağlayacak olanın da çocuklar olduğunu dile getiren Yüksel, Ankara'da dünya EXPO'su yapılması ve temasının çocuklar olmasını istediğini, bütün dünya çocuklarının Ankara'ya gelmesini arzu ettiğini belirtti yılında Birleşmiş Milletlerde çocuk haklarına dayalı kabul edilen başlıkların Ankara için geçerli olduğunu vurgulayan Vali Yüksel, Ankara'da çocuklar arasında ayrımcılığın yapılmaması, kenti yerel ve genel yönetenler için çocukların yüksek yararının gözetilmesi, çocuklara saygı duyulması gerektiğini kaydetti. Köşk için adaylık başvuruları 29 Haziran tarihinde başlayacak Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, cumhurbaşkanı seçimine ilişkin, "Seçimin başlangıç tarihi 29 Haziran 2014 Pazar günü olup, aynı gün adaylık başvuruları da başlayacak ve bu başvurular 3 Temmuz 2014 Perşembe günü saat 17.00'ye kadar devam edecektir" dedi. Vali Yüksel, 1 milyon 100 bin çocuğun bulunduğu Başkent te DÜNYA EXPO su yapılmasını istedi HABERİ 17 DE Haberi20 de Haberi 15 de Haberi 20 de

2 2 SineMagazin ZM R - EMRE UMURB L R - Türkiye de y l n ilk 4 ay nda 28 milyonu aflan seyirci ve 300 milyon liraya yaklaflan has lat yla sektörün büyüklü ü, geçen y l n tamam n n yar s n aflt. AA muhabirinin Box Office Türkiye verilerinden derledi i bilgiye göre, 2009 y l nda 36 milyon 904 bin 345 seyircinin gitti i Türkiye deki sinema salonlar, her geçen y l artan ilgiyle geçen y l 50 milyon 293 bin 837 izleyiciye ulaflt. Türk sinemas n n en çok izlenen serilerinden olan Recep vedik 4 ve Eyyvah Eyvah 3 ün vizyona girmesinin etkisiyle bu y l n ilk 4 ay nda seyirci say s, geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 29 artarak, 28 milyon 81 bin 511 oldu. Geçen y l 504 milyon 347 bin 109 liral k toplam has latla kapatan sektör, bu y l n 4 ay nda 292 milyon 643 bin 609 liral k has lata ulaflt. Buna göre sektörün büyüklü ü, geçen y l n tamam n n yar s n aflt. Türk filmleri bafl çekiyor lk 3 günde en çok izlenen film unvan n 1 milyon 641 bin 474, ilk haftada en çok izlenen film unvan n da 2 milyon 857 bin 19 seyirciyle alan yönetmenli ini Togan Gökbakar n yapt, fiahan Gökbakar n baflrolünde oynad Recep vedik 4, 7 milyon 148 bin 997 seyirciyle 1989 dan günümüze en çok izlenen film unvan n ele geçirdi. Film, ayr ca 70 milyon 688 bin 400 liral k rekor has lat elde etti. Y l n en çok ikinci izlenen filmi ise 3 milyon 406 bin 732 seyirciyle Ata Demirer ve Demet Akba n baflrollerini paylaflt Eyyvah Eyvah 3 oldu. -Nisan n galibi yabanc yap mlar lk 3 ayda Haftan n en çok izlenen filmi, Türk filmleri olurken, nisan ay nda yabanc 8 May s 2014 Sinemada seyirci say s artt yap mlar ilk s rada yer ald. Bu ay n ilk 3 haftas nda Nuh: Büyük Tufan ; son haftas nda ise nan lmaz Örümcek-Adam 2, Haftan n en çok izlenen filmi unvan n elde etti. (AA) sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Sürgün nek, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Dü ün Dernek Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) Non-Stop, Hazine Avc lar, Sadece Sen, Zaman Makinesi 1973, Kemerlerinizi Ba lay n, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Dü ün Dernek Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) Non-Stop, Sadece Sen, Bay Peabody ve Merakl Sherman: 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi Ankara Büyülü Fener (K z lay) (312) Non-Stop, Hazine Avc lar, Mavi Ring, So uk, Köksüz, Zaman Makinesi 1973, Kemerlerinizi Ba lay n, Sadece Sen, Rüzgar Yükseliyor, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Ömer, Mavi Dalga, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Meydan, Kapital, fiark Söyleyen Kad nlar, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, Zaman Makinesii 1973, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4, Eyvah Eyvah 3, Dü ün Dernek Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Sürgün nek, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Dü ün Dernek Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, So uk, Zaman Makinesi 1973, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, Recep vedik 4, Dü ün Dernek Ankara Moviecity (Keçiören) (312) : Bir mparatorlu un Yükselifli, Sürgün nek, Recep vedik 4, Eyvah Eyvah 3, Dü ün Dernek. Ankara Göksu Sinemax (Eryaman) Ammar: Cin Tarikat, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Bizum Hoca, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4

3 8 May s 2014 Yaflam STANBUL - HAL L DEM R - stanbul Emniyet Müdürlü ü Asayifl fiube Müdürlü ü'nde "sokak polisli i"nin aktif olarak kullan lmas amac yla tecrübeli ve uzman personelle, enerjisi yüksek ve yeni yöntem polisli i iyi bilen genç personel bir araya getirilip, performans n artmas için karma ekipler oluflturuldu. Al nan bilgiye göre, bu y l içerisinde farkl bir yap lanmaya giden Asayifl fiube Müdürlü ü, 39 ilçenin ayr ayr suç haritas n ç kard. Hangi ilçede hangi suçun daha fazla ifllendi i raporlarla ortaya konuldu. Asayifl fiube Müdürlü ü bünyesinde çal flan 14 büro amirli inin, stanbul'da suça karfl mücadele vermesi için 300 sokak ekibi baflta olmak üzere toplam 1453 uzman personel ihtiyac oldu u belirlendi. Gerekli proje ve çal flmalar yürüten, uzman personel eksikliklerini tamamlayan Asayifl fiube Müdürlü ü, stanbul sokaklar nda aktif mesaisine bafllad. Gelen raporlar do rultusunda 39 ilçeyi ayr ayr masaya yat ran Asayifl fiube Müdürlü ü yetkilileri, her ilçede en çok hangi suç iflleniyorsa o suçla ilgilenen büro amirli i ekiplerini oraya kayd rarak, ilçede huzur ve güvenin istikrar n korumay kendilerine gaye edindi. - "Sokak polisli i" Yaflanan olaylarda geçmifle göre sokakta daha fazla mesai harcayan asayifl polisi, üstlendi i aktif rol ile suçun ve suçlunun peflinden gidip, olaylara çok farkl aç lardan bakarak sorunlar daha k sa sürede çözüme kavuflturmay hedefliyor. Hayata geçirilen bu sistemin çok daha faydal sonuçlar getirdi ini gözlemleyen Asayifl fiube Müdürlü ü yetkilileri, "sokak polisli i"nin aktif olarak kullan lmas amac yla tecrübeli ve uzman personelle, enerjisi yüksek ve yeni yöntem polisli i iyi bilen genç personeli bir araya getirip, performans n artmas için karma ekipler oluflturdu. - Her büroya özel hedef Asayifl fiube Müdürlü ü bünyesinde yer alan 14 bürodan, aktif flekilde stanbul sokaklar nda suç ve suçluyla mücadele eden 8'ine özel hedefler konuldu. Her büronun kendi sorumluluk alan nda öncelik verdi i konular flu H CR 9 Recep Ahir 1435 RUM 25 Nisan 1430 flekilde s raland : - Cinayet Büro Amirli i Ekipler, özellikle çocuk ve kad n cinayetlerinde faillerin belirlenmesi ve yakalanmas için aktif flekilde mesai harcayacak ve "sokak polisli i"ni kullanarak, teknik takip ve Adli T p Kurumu'ndan sonuç gelmesini beklemeden saha çal flmalar yla sonuca ulaflmaya çal flacak. Teknik takip ya da Adli T p Kurumu'ndan gelecek bilgiye kadar geçecek zaman zarf nda katil zanl lar n n saklanma ya da bulunduklar flehirden kaçma durumlar göz önüne al narak, buna müsaade edilmeyecek. Öte yandan, faili meçhul cinayet dosyalar, kurulan özel ekipler taraf ndan tekrar incelenerek ayd nlat lmaya çal fl lacak. - Gasp Büro Amirli i Yüklü miktarda para ve de erli eflyan n bulundu u banka flubesi, ATM, kuyumcu ve ifl yeri gibi yerlere yönelik silahl soygun gerçeklefltiren, ifl yeri sahibi ya da çal flanlar n rehin alan, yaralayan ya da öldüren flüphelilerin k sa sürede kimlik bilgileri ve sakland klar adresler belirlenerek, çal nan para ve mallar suçlularla birlikte yakalanacak. Öte yandan, fidye veya baflka bir istek için birilerini kaç ran veya rehin alan gaspç lar ile Gasp Büro Amirli i bünyesinde görev yapan "müzakere masas " ekipleri özel msak : Günefl : Ö le : kindi : Akflam : Yats : görüflmeler ve pazarl klar yaparak rehineleri kurtaracak. Rehineler kurtar ld ktan sonra operasyonel birimler bask nla gaspç lar gözalt na alacak. - H rs zl k Büro Amirli i Toplumun ve bireylerin sosyolojik ve psikolojik durumlar üzerinde çal flmalar yapan H rs zl k Büro Amirli i'inin en hassas davrand konu evden h rs zl k olaylar. Bu konuya öncelik verilmesinin ana sebebi, evi soyulan kiflinin ya da ailelerin psikolojik travmalar yaflamas ve kendi evinde kendini güvende hissetmemesi. Ailelerin ve bireylerin bu flekilde olumsuzluklar yaflamamas için öncelikle evden h rs zl k olaylar n n engellenmesi hedefleniyor. - Oto H rs zl k Büro Amirli i Otomobil h rs zlar n n, teknolojinin geliflmesine paralel olarak üretilen güvenlik donan m yüksek arabalar n çal nmas ve sat lmas zorlaflt için otomobillerin camlar n patlatarak otomobilden h rs zl a yöneldi i belirtiliyor. Bu durumu göz önüne alan Oto H rs zl k Büro Amirli i, ekiplerinin ço unu amirlik bünyesinde kurdu u "Otodan H rs zl k" masas na kayd rarak, yaflanan otodan h rs zl k olaylara karfl mücadele veriyor. - Ahlak ve Kumar Büro Amirli i stanbul'un, Türkiye'nin en büyük ve dünyan n önde gelen metropollerinden olmas sebebiyle bu flehirde yaflanan stanbul da sokak polisli i daha etkin kullan lacak 3 ciddi sorunlardan ikisinin kumar ve kad n ticareti oldu u kaydediliyor. stanbul'un tüm bölgeleri üzerinde ayr ayr kumar ve para karfl l iliflki oran analizi yapan Ahlak ve Kumar Büro Amirli i, ihbarlar sonras yap lan bask nlar n d fl nda yürütülen teknik ve fiziki takibin ard ndan her gün en az 3 kumar ve 3 fuhufl operasyonu yapma karar ald. Al nan bu karar sonras yap lan düzenli bask nlar, stanbul'daki kumar ve fuhufl oran nda ciddi düflüfle sebep oldu. - Yankesicilik ve Doland r c l k Büro Amirli i Yankesicilik ve Doland r c l k Büro Amirli i, kapkaç, yankesicilik, doland r c l k, sahtecilik, telefon doland r c l ve teknoloji doland r c l n n da aralar nda bulundu u birçok suça karfl hem aktif mesai harc yor hem de yer ald sosyal sorumluluk projeleriyle toplumu bilinçlendirerek vatandafllar tuzaklara düflmemeleri yönünde uyar yor. Büro içerisinde en fazla mesai harcayan birim ise "telefon doland r c l masas ", çünkü Türkiye'de bir sektör haline gelen telefon doland r c l na her y l aralar nda sanatç, ifl adam, hakim ve profesörlerin de bulundu u çok say da kifli, milyonlarca lira kapt r yor. - Aranan fiah slar Büro Amirli i Aranan fiah slar Büro Amirli i, iflini baflar yla yap p stanbul sokaklar nda dolaflan suçlular yakalayarak cezaevine gönderdi inde do al olarak stanbul'da hem suçlu hem de suç oran otomatik olarak düflüyor. Büro içerisinde çal flan ekiplere her ay ortama 150 aramas olan suçlu yakalama talimat verildi. stanbul'un 39 ilçesinde görevli büro amirliklerinin yakalad aranan kifli say s her ay ortalama bin 500 civar nda. Bu, stanbul sokaklar n n her ay bin 500 suçludan ar nmas anlam na geliyor. - Kay p fiah slar Büro Amirli i stanbul genelindeki kay p ihbarlar n ayr m yapmadan incelemeye alan Kay p fiah slar Büro Amirli i, ölüm ve cinayet riski tafl yan durumlara, özellikle de kay p kad n ihbarlar na birinci derecede öncelik veriyor. Büro, üstlendi i misyon gere i birçok olayda zamanla yar fl yor. (AA)

4 4 8 May s 2014 HALE LANI VAKIF KÜLTÜR VARLI I TAfiINMAZIN RESTORASYON KARfiILI I K RALAMA fi VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜ Ü STANBUL 1. BÖLGE MÜDÜRLÜ Ü stanbul li. Beyo lu lçesi, Hüseyina a Mahallesi, Kemeriye Sokak, tapunun 4 pafta, 335 ada, 16 parselinde kay tl, 88,00 m2 yüzölçümlü, ev ve dükkan vas fl Vak f Kültür Varl Tafl nmaz, Turizm+Hizmet+Ticaret imar durumuna uygun olarak lokanta faaliyetinde kullan lmak üzere, tarih ve Say l Resmi Gazetede yay mlanan Vak f Kültür Varl klar n n Restorasyon veya Onar m Karfl l Kiraya Verilmesi fllemlerinin Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmeli in 24-1-a Maddesi Gere i "Aç k Teklif Yöntemi" ile 18 y l süreyle Restorasyon ve Onar m Karfl l kira ihalesine ç kart lm flt r. li ve lçesi: stanbul li, Beyo lu lçesi, Mahallesi: Hüseyina a Sokak: Kemeriye Pafta/Ada/Parsel: 4 pafta, 335 ada, 16 parsel Yüzölçümü: 88,00 m2 Vasf : Ev ve dükkan flin Nev'i ve Niteli i: Restorasyon (Tescilli Eski Eser ev) Restorasyon Bedeli: ,00 TL. Geçici Teminat Miktar : ,20 TL. flletme Teminat : hale sonucu oluflacak y ll k kira bedelinin %6's d r. halenin Yap laca yer: Gümüflsuyu Mah. nönü Caddesi No:2 Taksim-Beyo lu stanbul- Vak flar 1.Bölge Müdürlü ü Kat:7 hale Salonu hale Tarihi ve saati: Saat: darenin Telefon ve Faks Numaras : (7201) I- darece Belirlenen Asgari fiartlar; 1- flin süresi ve kira ödemelerinin sözleflme tarihi itibariyle bafllamas, 2- Sözleflme tarihinden itibaren ilk 3 y l n ayl k kiras n n 5.000,00 TL, 4. y l n ayl k kiras n n ,00 TL olarak belirlenmesi + belirlenen bu sabit ayl k kira bedellerine ihale art fl oran n n uygulanmas sonraki y llar n kira bedellerinin sözleflme süresi olan 18. y l n sonuna kadar her y l y ll k ÜFE oran nda artt r larak (bir önceki y l n kira bedelinin ÜFE Oniki Ayl k Ortalamalara Göre De iflim (%) Oran esas al narak) belirlenmesi, 3- Sözleflme tarihinden itibaren 3 y l içerisinde; yap lacak restorasyona ait rölöve,restitüsyon, restorasyon ve çevre düzenleme projelerinin haz rlanarak 6 ay içinde dareye sunulmas, darece uygun görüldükten sonra Koruma Bölge Kuruluna sunulup karar al nmas ve ilgili kamu kurulufllar ndan onay al nmas, gerekli alt yap tesislerinin (yol, içme suyu, kanalizasyon, ar tma, elektrifikasyon, telekomünikasyon) gerçeklefltirilmesi, inflaat malzemesinin temini ve inflaat imalatlar n n onayl projelere göre yap lmas ve bitirilmesini müteakip iflletme ruhsat al nm fl olarak tesisin faaliyete geçirilmesi ve bu ifl ve ifllemlere ait her türlü finansman n sa lanmas, 4- Yüklenicinin restorasyonu 2863 say l Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yapmas, 5- Restorasyon tamamlan p iflletmeye aç l ncaya kadar, tafl nmaz n baflka amaçla kullan lmamas, restorasyonu yap lacak veya onar lacak eserin ve tesisin, sözleflme süresi sonunda çal fl r, bak ml ve kullan labilir flekilde, her türlü borçtan ari, hiçbir hak ve bedel talebinde bulunulmadan dareye terk ve teberru edilmesi, 6- Meri mevzuata ayk r olarak kiralama süresi dolmadan vak f tafl nmaz n tahliye edilmesi halinde, yap lm fl olan imalatlar n idareye terk ve teberru edilmifl say larak, yat r lan teminat ve kiralar n gelir kaydedilmesi, 7- Sözleflme süresinin uzat lmamas kayd yla, darece ve yükleniciden kaynaklanmayan çeflitli mücbir nedenlerden dolay onar m n tamamlanmas nda gecikme olmas halinde, yüklenicinin yaz l müracaat üzerine onar m n tamamlanmas na yönelik ek süre verilebilmesi, 8- Yüklenicinin taahhüt etti i bu onar m iflini devir etmek istemesi halinde, devir alacak yüklenicinin ihalede belirlenen yeterlilik kriterlerine sahip olmas ve idarenin uygun görmesi halinde sözleflmeyi devir edebilmesi, 9- Yüklenici (yasal sorumluluklar uhdesinde kalmas flart yla) tafl nmaz n iflletmesini kendisi üstlenebilece i gibi, darenin iznini almak kayd yla ulusal ve uluslar aras iflletme flirketine devir edebilmesi, kiraya verebilmesi, ifl ve kar ortakl alabilmesi, say l mar Kanununa göre tafl nmazdan kamuya terk edilmesi gerek k s m olmas halinde, kanunun öngördü ü orana kadar olan k sm n bedelsiz terk edilmesi, 11- Yüklenicinin 3. flah slarla düzenledi i sözleflmelerin as l sözleflmenin süresi ile s n rl olmas ve bu sözleflmeye ayk r bir hüküm tafl mamas, yüklenicinin 3. flah slarla düzenledi i sözleflmelerin onayl birer nüshas n dareye vermesi, 3. flah slar n binaya verecekleri her türlü zarar ve ziyan n yüklenici taraf ndan karfl lanmas n n zorunlu olmas, 12- THT (Turizm+Hizmet+Ticaret) imar durumuna uygun olarak lokanta faaliyetinde kullan lmas, 13- Söz konusu tafl nmaz n toplam 18 y l süreyle restorasyon ve onar m karfl l kiralanmas ifli. II- hale, yukar da belirtilen tarih ve saatte Gümüflsuyu Mahallesi nönü Caddesi No:2 Taksim- Beyo lu/ stanbul adresinde bulunan Vak flar 1.Bölge Müdürlü ü Hizmet Binas n n 7.kat nda toplanacak olan hale Komisyonunca yap lacakt r. III- hale doküman, mesai saatleri içerisinde, Gümüflsuyu Mah. nönü Caddesi No:2 Kat:5 hale Bürosu Taksim-Beyo lu- stanbul adresinde görülebilir veya stanbul Vak flar 1.Bölge Müdürlü ü ad na flartname bedeli olarak Vak fbank Taksim fiubesi nezdindeki TR hesap numaras na, iflin ad ile birlikte tüzel veya gerçek kiflili in ad ile vergi numaras belirtilmek suretiyle 100,00 (yüz) TL. yat r larak al nm fl makbuz karfl l nda ayn adresten temin edilebilir. haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar zorunludur. IV- haleye kat labilmek için; stekliler ihale doküman na göre haz rlayacaklar tekliflerini, yukar da belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Bölge Müdürlü ü Hizmet Binas n n 5.kat nda bulunan Sanat Eserleri ve Yap flleri fiube Müdürlü ü hale Bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir. Resmi lanlar V- steklilerin ihaleye kat labilmeleri için afla da say lan belgeleri teklifleri kapsam nda sunmalar gerekir: D fl zarf afla daki belgeleri içerecektir. 1. fiartname eki örne e uygun Türkiye'de tebligat için adres beyan, ayr ca irtibat için telefon numaras ve faks numaras ile varsa elektronik posta adresi. 2. halenin ilan edildi i y la ait Ticaret ve Sanayi Odas ndan veya Esnaf ve Sanatkarlar Odas ndan alacaklar belgenin asl m veya noter tasdikli sureti veya idarece "asl idarece görülmüfltür" yap lm fl sureti. 3. Tüzel kifli olmas halinde, tüzel kiflili in dare merkezinin bulundu u yer mahkemesinden veya siciline kay tl bulundu u Ticaret ve Sanayi Odas ndan veya benzeri bir Makamdan ihalenin yap ld y l içinde al nm fl, tüzel kiflili in sicile kay tl oldu una dair belgenin asl n veya noter tasdikli sureti (Türkiye'de flubesi bulunmayan yabanc tüzel kiflilerin belgelerinin, bu tüzel kiflili in bulundu u ülkedeki Türk Konsoloslu u'nca veya Türkiye Cumhuriyeti D - fliflleri Bakanl 'nca onaylanm fl olmas gerekir.), veya idarece "asl idarece görülmüfltür" yap lm fl sureti. 4. Gerçek kifli olmas halinde, Ticaret ve Sanayi Odas veya Esnaf ve Sanatkarlar Odas siciline kay tl oldu unu gösterir belgenin asl n veya noter tasdikli sureti veya idarece "asl idarece görülmüfltür" yap lm fl sureti. 5. Noter tasdikli imza sirkülerini veya imza beyannamesi, 6. Gerçek kifli olmas halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesi asl veya idarece "asl idarece görülmüfltür" yap lm fl sureti. 7. Tüzel kifli olmas halinde tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirkülerinin (Türkiye'de flubesi bulunmayan yabanc tüzel kiflilerin belgelerinin, bu tüzel kiflili in bulundu u ülkedeki Türk Konsoloslu u'nca veya Türkiye Cumhuriyeti d fliflleri Bakanl 'nca onaylanm fl olmas gerekir.) asl veya idarece "asl idarece görülmüfltür" yap lm fl sureti. 8. stekliler ad na vekalet edilmesi halinde, istekli ad na teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnameleri ile vekilin yine noter tasdikli imza beyannamesi (Türkiye'de flubesi bulunmayan yabanc tüzel kiflilerin vekaletnamelerinin, bu tüzel kiflili in bulundu u ülkedeki Türk Konsoloslu u'nca veya Türkiye Cumhuriyeti d fliflleri Bakanl 'nca onaylanm fl olmas gerekir.) asl veya idarece "asl idarece görülmüfltür" yap lm fl sureti. 9. Ortak giriflim olmas halinde bu ifl için ekli örne e uygun ortak giriflim beyannamesi, 10. lgili Bankadan al nacak flartname eki örne e uygun banka referans mektubu (muhammen bedelin %50'si kadar kullan lmam fl nakit kredisi veya %50'si kadar kullan lmam fl teminat kredisi), 11. lk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden al nacak vergi borcu olmad na dair belgenin asl veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya asl n n dareye ibraz edilmesi flart yla darece tasdikli suretinin verilmesi veya Gelirler daresi Baflkanl n n internet vergi dairesi adresi üzerinden al nacak vergi borcu olmad na dair belge, 12. lk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan al nacak Türkiye genelinde prim borcu olmad na dair slak imzal belgenin asl veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya asl n n dareye ibraz edilmesi flart yla darece tasdikli suretinin verilmesi veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden al nacak Türkiye genelinde prim borcu olmad na dair belge veya elektronik imza kanunu uyar nca düzenlenen belgelerin internet üzerinden do rulama arac kullan lmak suretiyle teyidi yap labilen belge veya teyidinin internet üzerinden yap lamamas halinde ilgili Sosyal Güvenlik Kurumunun yetkili kiflilerince "Elektronik imza suretiyle imzalanan belgenin asl n n ayn d r" fleklinde ad, soyad, unvan belirtilmek suretiyle imzalanm fl ve mühürlenmifl belge, 13. stekliye ait restorasyon ifline iliflkin benzer ifl ile ilgili ifl bitirme belgesinin noter tasdikli sureti veya idarece "asl idarece görülmüfltür" yap lm fl suretinin verilmesi veya isteklinin restorasyon ifline iliflkin benzer ifl ile ilgili ifl bitirme belgesinin olmamas veya isteklinin ticari faaliyetleri aras nda restorasyon ifli ile ilgili bir husus bulunmamas halinde restorasyonu benzer ifl bitirme belgesine sahip olan bir alt yükleniciye yapt raca na iliflkin ekli örne ine uygun alt yüklenici taahhütnamesi, 14. hale konusu tafl nmaz n yerinde görüldü üne dair teklif sahibinin ekli örne e uygun yaz l beyan, 15. fiartname eki örne e uygun teknik personel taahhütnamesi, 16. fiartname eki örne e uygun ihalelere kat lmaktan yasakl olunmad na iliflkin yaz l beyan. 17. fiekli ve içeri i bu fiartnamede belirlenen fiartname eki örne e uygun teklif mektubu. 18. stanbul Vak flar 1.Bölge Müdürlü ü Strateji Gelifltirme fiube Müdürlü ü veznesine nakit olarak yat r lm fl al nd makbuzu veya stanbul Vak flar 1.Bölge Müdürlü ü ad na flartname eki örne e uygun ilgili banka flubesinden al nm fl banka geçici teminat mektubu (Banka fiube Limitlerini Gösterir Limit çi ve süresiz olacakt r.) 19. Teklif zarf verildikten sonra, dosya içerensinden herhangi bir evrak n al nmas, de ifltirilmesi veya eksik evrak n tamamlanmas yönünde yap lacak baflvurular de erlendirmeye al nmayacakt r. 20. Bu iflin ihalesine kat lmak üzere, kendi ad na asaleten ve/veya baflkalar ad na vekaleten sadece tek bir baflvuruda bulunulabilir. Aksi halde yap lacak baflvurular de erlendirmeye al nmayacakt r. 21. Telgraf veya faksla yap lacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Ortak giriflimlerde, ortak giriflimi oluflturan gerçek veya tüzel kiflilerin (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (11), (12), (16) bentlerindeki belgeleri ayr ayr sunmalar gerekir. VI- dare gerekçesini göstermek kayd yla ihaleyi yap p yapmamakta serbesttir. VII- fl bu ihale ilan metni, mevzuat gere i sadece ihale ilan nda zorunlu olmas gereken özet bilgileri içermekte olup, ihaleye kat l m ile ilgili hususlarda ihale flartnamesi ve di er dökümanlardaki yaz l hususlar geçerlidir. LAN OLUNUR. (Bas n ) (www.bik.gov.tr)

5 8 May s LAN VAKIF TAfiINMAZIN YAPIM VE filetme fiartli K RALAMA fi STANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜ ÜNDEN Resmi lanlar Afla da ad ve nitelikleri ile ihale bilgileri belirtilen vak f tafl nmaz üzerine, 2886 say l Devlet hale Kanununun 35/a maddesine göre "Kapal Teklif Usulü" ile mevcut avan projesine göre özel ö renci yurt binas yap lmak üzere inflaat yap m ve iflletme flartl olarak 24 y l süreyle kiralama ihalesine ç kar lm flt r. darenin Adresi: Gümüflsuyu Mah. nönü Caddesi No:2 Taksim-Beyo lu- stanbul darenin Telefon- Faks ve Elektronik Posta Adresi: (Dahili 7201) hale Konusu flin Ad : stanbul li, Beyo lu, Sütlüce Mahallesi, Büklüm-Ihlamur Sokak ile Çak rbeyler Sokak Cepheli, tapunun K-114 pafta, 2949 ada, 1-2 parsellerinde kay tl bulunan Vak f Tafl nmaz üzerine mevcut avan projesine göre özel ö renci yurt binas yap lmak üzere inflaat yap m ve iflletme flartl olarak 24 y l süreyle kiralama fli nflaata liflkin Tahmini Muhammen Bedel: ,00 TL. Yüzölçümü: 1 parsel (163,00) m2 + 2 parsel (107,00) m2= 270,00 m2 (Toplam inflaat alan : 1.474,00 m2 (1.Bodrum kat, zemin kat, 3 normal kat ve çat aras - 46 yatakl ) Mevcut mar Durumu: Ticaret (T2) Geçici Teminat Miktar : ,80.-TL Doküman Bedeli: 100,00 (Yüz) TL. halenin Yap laca Yer: Gümüflsüyü Mah. nönü Caddesi No:2 Kat:7 hale Salonu Taksim-Beyo lu- stanbul Teklif Zarflar n n Verilece i Yer : Gümüflsuyu Mah.Inönü Caddesi No:2 Kat:5 hale Bürosu Taksim-Beyo lu- stanbul halenin Yap laca Tarih ve Saat: Saat: Vak flar Meclisinin tarih ve 504/428 say l karar nda belirtilen asgari flartlar; 1- Sözleflme süresinin; tatbikat projelerinin haz rlanmas ve inflaat ruhsat n n al nmas için (1) bir y l, inflaat imalatlar n yap lmas için (2) iki y l olmak üzere toplam iflletme süresinin 24 (yirmidört) y l olarak belirlenmesi, ayl k kira ödemelerinin de sözleflme tarihi itibar yla bafllamas, 2- Sözleflmenin yap ld tarihten itibaren geçerli olmak üzere ilk y l ayl k kiras n n TL, 2. ve 3. y l n ayl k kiras n n, bir önceki y l n ayl k kiras n n ÜFE (bir önceki y l n kira bedelinin ÜFE Oniki Ayl k Ortalamalara Göre De iflim (%) Oran esas al - narak) oramnda artt r lmas yla bulunmas, 4. y l n bafl ndan itibaren ayl k kiras n n TL. olarak belirlenmesi, devam eden y llar n ayl k kiras n n, bir önceki y l n ayl k kiras mn ÜFE (bir önceki y l n kira bedelinin ÜFE Oniki Ayl k Ortalamalara Göre De iflim (%) Oran esas al narak) oran nda artt r lmas yla bulunmas, 3- Taflmmaz üzerindeki yap n n her türlü güvenlik önleminin al narak y k l p kald - r lmas ve her türlü güvenli in ifl ve sosyal güvenlik hukukuna göre al nmas, projelerin haz rlanmas ve inflaat aflamas nda, ilgili kurum ve kurulufllarca zemine iliflkin önerilebilecek tahkim ve iyilefltirme çal flmalar da dahil olmak üzere tüm ifl ve ifllemlerin yüklenici taraf ndan yürütülmesi ve sonuçland r lmas, bunlara iliflkin tüm masraflar n yine yüklenici taraf ndan karfl lanmas, bu nedenlerle belirlenen kira bedellerinin tenzili veya sözleflme süresinin uzat lmas talebinde bulunulmamas, 4- Yap m tamamlan p iflletmeye aç l ncaya kadar tafl nmaz n baflka amaçla kullan lmamas, sözleflme süresi sonunda tafl nmaz n bak ml ve kullan labilir flekilde hiçbir hak ve bedel talebinde bulunulmaks z n dareye teslim edilmesi, 5- lgili mevzuata ayk r olarak kiralama süresi dolmadan vak f tafl nmaz n tahliye edilmesi halinde, yap lm fl olan imalatlar n dareye terk ve teberru edilmifl say larak, yat r lan teminat ve kiralar n gelir kaydedilmesi, 6- Yüklenicinin taahhüdünü sözleflme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya ifli süreiiriheb ti memesi halinde, darenin en az 20 gün süreli ve nedenleri aç kça belirtilen ihtar na ra men ayn halin devam etmesi durumunda, ayr ca protesto çekmeye gerek kalmaks z n kesin teminat n ve ayl k kiralar n gelir kaydedilmesi, 7- Mimarlar Odas n n en az bedel hesab na göre belirlenen mimari avan proje bedelinin 4.461,00.-TL.'yi aflmamak kayd yla, proje müellifine sözleflme imzalanmadan önce yüklenici taraf ndan defaten ödenmesi, 8- mar durumunda ((T2) T CARET) belirtilen ifllevler dahilinde olmak üzere ve daremizden izin almak kofluluyla, ihaleyi alacak olan yüklenici firman n fonksiyon de- iflikli ine gidebilmesi, 9- mar durumunda iyileflme olmas halinde ihale oran nda daremize yans t lmas, 10- Yüklenici taraf ndan vak f tafl nmaz üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler konulmamas kayd yla "özel ö renci yurt binas " olarak kullan lmak üzere yap m karfl l 24 y l " nflaat Yap m ve flletme fiartl Kiralama" ifli 11- ) hale, yukar da belirlenen tarih ve saatte, Gümüflsuyu Mah. nönü Caddesi No:2 Kat:7 hale Salonu- Vak flar 1.Bölge Müdürlü ü Taksim-Beyo lu- stanbul adresinde toplanacak olan hale Komisyonu huzurunda yap lacakt r. III-) steklilerin ihaleye kat labilmeleri için afla da belirtilen belgeleri d fl zarf içerisinde sunmalar gerekmektedir. 1. Ekli örne e uygun Türkiye'de tebligat için adres beyan, ayr ca irtibat için telefon numaras ve faks numaras ile varsa elektronik posta adresi. 2. halenin ilan edildi i y la ait Ticaret ve Sanayi Odas ndan veya Esnaf ve Sanatkarlar Odas ndan alacaklar belge, 2.1. Tüzel kifli olmas halinde, tüzel kiflili in dare merkezinin bulundu u yer mahkemesinden veya siciline kay tl bulundu u Ticaret ve Sanayi Odas ndan veya benzeri bir Makamdan ihalenin yap ld y l içinde al nm fl, tüzel kiflili in sicile kay tl oldu una dair belge, 2.2. Gerçek kifli olmas halinde, Ticaret ve Sanayi Odas veya Esnaf ve Sanatkarlar Odas siciline kay tl oldu unu gösterir belge, 3. Noter tasdikli imza sirkülerini veya imza beyannamesi, 3.1. Gerçek kifli olmas halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin asl veya idarece "asl idarece görülmüfltür" yap lm fl sureti Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklan, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususlar tevsik eden belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirkülerinin asl veya idarece "asl idarece görülmüfltür" yap lm fl sureti. 4. stekliler ad na vekalet edilmesi halinde, istekli ad na teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnameleri ile vekilin yine noter tasdikli imza beyannamesinin asl (Türkiye'de flubesi bulunmayan yabanc tüzel kiflilerin vekaletnamelerinin, bu tüzel kiflili in bulundu u ülkedeki Türk Konsoloslu u'nca veya Türkiye Cumhuriyeti d fliflleri Bakanl 'nca onaylanm fl olmas gerekir.) veya idarece "asl idarece görülmüfltür" yap lm fl sureti. 5.Ortak giriflim olmas halinde bu ifl için ekli örne e uygun ortak giriflim beyannamesi, 6. Muhammen bedelin en az %50'si kadar kullan lmam fl nakit kredisi veya %50'si kadar teminat kredisini gösterir ekli örne e uygun banka referans mektubu, 7. lk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden al nacak vergi borcu olmad na dair belgenin asl veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya asl n n dareye ibraz edilmesi flart yla darece tasdikli suretinin verilmesi veya Gelirler daresi Baflkanl n n internet vergi dairesi adresi üzerinden al nacak vergi borcu olmad na dair belge, 8. lk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan al nacak Türkiye genelinde prim borcu olmad na dair slak imzal belgenin asl veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya asl n n dareye ibraz edilmesi flart yla darece tasdikli suretinin verilmesi veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden al nacak Türkiye genelinde prim borcu olmad na dair belge veya ilgili Sosyal Güvenlik Kurumunun yetkili kiflilerince "Elektronik imza suretiyle imzalanan belgenin asl n n ayn d r" fleklinde ad, soyad, unvan belirtilmek suretiyle imzalanm fl ve mühürlenmifl belge, 9. stekliye ait yap m ifline iliflkin benzer ifl ile ilgili ifl bitirme belgesinin noter tasdikli sureti veya asl n n dareye ibraz edilmesi flart yla darece tasdikli suretinin verilmesi veya isteklinin yap m ifline iliflkin benzer ifl ile ilgili ifl bitirme belgesinin olmamas veya isteklinin ticari faaliyetleri aras nda yap m ifli ile ilgili bir husus bulunmamas halinde inflaat benzer ifl bitirme belgesine sahip olan bir firmaya yapt raca na iliflkin ekli örne ine uygun alt yüklenici taahhütnamesi, 10. Ekli örne ine uygun teknik personel taahhütnamesi, 11. Ekli örne e uygun ihalelere kat lmaktan yasakl olunmad na iliflkin yaz l beyan. 12. fiekli ve içeri i bu fiartnamede belirlenen ekli örne e uygun teklif mektubu. 13. hale konusu tafl nmaz n yerinde görüldü üne dair teklif sahibinin ekli örne e uygun yaz l beyan, 14. stanbul Vak flar 1.Bölge Müdürlü ü Strateji Gelifltirme fiube Müdürlü ü veznesine nakit olarak yat r lm fl al nd makbuzu veya stanbul Vak flar 1.Bölge Müdürlü- ü ad na ekli örne e uygun ilgili banka flubesinden al nm fl banka geçici teminat mektubu (Banka fiube Limitlerini Gösterir Limit çi ve süresiz olacakt r.) 15. ç Zarf (Ekli örne ine uygun Teklifi Mektubu) 16. hale doküman, mesai saatleri içerisinde, Gümüflsuyu Mah. nönü Caddesi No:2 Kat:5 hale Bürosu Taksim-Beyo lu- stanbul adresinde görülebilir veya stanbul Vak flar 1.Bölge Müdürlü ü ad na flartname bedeli olarak Vak fbank Taksim fiubesi nezdindeki TR hesap numaras na tüzel veya gerçek kiflili in ünvan ile vergi numaras belirtilmek suretiyle 100,00 (Yüz) TL. yat r larak al nm fl makbuz karfl l nda ayn adresten temin edilebilir. haleye teklif verecek olanlar n ihale döküman n sat n almalar zorunludur. steklinin ortak giriflim olmas halinde her bir ortak ayr ayr 2,3,4,7,8,9 ve 11. bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundad r. IV-) Teklif zarf verildikten sonra, dosya içerensinden herhangi bir evrak n al nmas, de ifltirilmesi veya eksik evrak n tamamlanmas yönünde yap lacak baflvurular de- erlendirmeye al nmayacakt r. V-) Bu iflin ihalesine kat lmak üzere, kendi ad na asaleten ve/veya baflkalar ad na vekaleten sadece tek bir baflvuruda bulunulabilir. Aksi halde yap lacak baflvurular de- erlendirmeye al nmayacakt r. VI-) Telgraf veya faksla yap lacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. VII-) flbu ifle ait ilan bedeli ihale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kifliliklerden sözleflme yap lmadan önce tahsil edilecektir. VIII-) dare gerekçesini göstermek kayd yla ihaleyi yap p yapmamakta serbesttir. IX-) fl bu ihale ilan metni, mevzuat gere i sadece ihale ilan nda zorunlu olmas gereken özet bilgileri içermekte olup, ihaleye kat l m ile ilgili hususlarda ihale flartnamesi ve di er dökümanlardaki yaz l hususlar geçerlidir. LAN OLUNUR. (Bas n ) (www.bik.gov.tr)

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Polis ve Jandarma, seçim güvenli i için alarmda... Yerel seçimlerin güven ve huzur ortam

Detaylı

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son HABER 19 DA HABERİ 19 DA 16 NİSAN 2014 ÇARŞAMBA

Detaylı

Yerli helikopterin tasarımı tamam

Yerli helikopterin tasarımı tamam GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz TOKİ, 30 yılda 665 bin KONUTA İMZA ATTI HABERİ 17 DE 5 NİSAN 2014 CUMARTESİ FİYATI: 25

Detaylı

YÜZEN DOZER engel tan m yor

YÜZEN DOZER engel tan m yor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz THK n n uça bu y l uçacak Türk Hava Kurumu (THK) Baflkan Osman Y ld r m, "THK, bu y l,

Detaylı

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Hisarcıklıoğlu ndan zirai don mağduru üreticiye destek Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Detaylı

Okullaşma oranı arttı

Okullaşma oranı arttı www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türk savunması TÜBİTAK projeleriyle güçleniyor Tamamen yerli olarak geliştirilen milli seyir füzesi,

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HACK çetesi, 1 milyon insan n kiflisel bilgilerini ELE GEÇ RM fi 3 ARALIK 2013 SALI F YATI:

Detaylı

Özgürlük ve hak aç l m

Özgürlük ve hak aç l m GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz MECL S, yo un gündemle aç l yor CHP'li Haberal, andiçerek yasama çal flmalar na bafllayacak.

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi Yerel seçim 7 ARALIK 2013 Cumartesi YIL:39 SAYI: 13825 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com YSK, mahalli seçim yasaklar ile ilgili ald karalar kamuoyuyla paylaflt ÇUBUK Çubuklu

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ATO Yönetimi, CHP aday n a rlad Mansur Yavafl: Taklit projelerle marka olunmaz HABER 17

Detaylı

Gecekondudan modern konuta

Gecekondudan modern konuta GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Milli keskin niflanc tüfe i JMK Bora-12 ye yo un ilgi HABER 17 DE HABER 18 DE HABER 18

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Elektrik ve do algaza ZAM YOK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, dolar kurunun

Detaylı

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak HABER 16 DA 20 HAZ RAN 2013 PERfiEMBE F YATI: 25

Detaylı

Dakikada 2 konut sat ld

Dakikada 2 konut sat ld GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Dakikada 2 konut sat ld Türkiye'de geçen y l, günde yaklafl k 3 bin 170, saatte 132 konut

Detaylı

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke HABER 18 DE 3 EYLÜL 2013 SALI F YATI:

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mehmetçik do al afetle de savafl yor HABER 17 DE 25 fiubat 2014 SALI F YATI: 25 Kr Savaflta

Detaylı

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad.

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad. 8 MAYIS 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13955 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com 30 Mart seçimlerinde AK Parti 131, CHP 87, MHP 50, SP ise 10 itirazda bulundu ALTINDA Otizmli çocuklar

Detaylı

dualarla ac ld HOCALI ANITI

dualarla ac ld HOCALI ANITI Kudüs konuflulacak Gazetemizin yazarlar ndan Dr. Mehmet S lay n haz rlay p sundu u Yaflayan Tarih adl programda Kudüs konuflulacak. 7 fiubat günü srail askerlerinin Cuma Namaz Aksa Camisi ne sald r s ve

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 24 fiubat 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13892 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Bu k fl, havalar n s cak geçmesine en çok k fl n iflsiz kalan inflaat çal flanlar sevindi KEÇ

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

Yavuz Donat da Ulucanlar'a düfltü!

Yavuz Donat da Ulucanlar'a düfltü! Pursaklar YASTA! GÜNLÜK S YAS GAZETE ISSN 1308-6995 22 EK M 2009 PERfiEMBE F YATI: 15 Kr Yavuz Donat da Ulucanlar'a düfltü! Hizmet verdi i 80 y l boyunca aralar nda Metin Toker ve Cüneyt Arcayürek gibi

Detaylı

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Ocak 2011 Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Rize kizdere Vadisi ndeki dereler üzerinde yap lmas planlanan 22 adet (HES) Hidroelektrik Santralinin yap m sürecinde,

Detaylı

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM 29 OCAK 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13870 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Alt nda Belediyesi Çal flkanlar Mahallesi nde 270 gecekondunun y k m n gerçeklefltirdi YEN MAHALLE

Detaylı

Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor

Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor Kent Esteti i Dairesi ni son teknoloji temizlik

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz L DERLER.

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz L DERLER. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Havada alkol denetimi bafll yor 8 fiubat 2014 CUMARTES F YATI: 25 Kr L DERLER Sivil Havac

Detaylı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin 18 Mart 2008 Bas n Aç klamas Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin Mimarlar Odas Merkez Yönetim Kurulu, yeni seçilen flube yöneticilerinin de kat l m yla 14-15 Mart 2008 tarihlerinde

Detaylı

Çözüm Süreci nin. yüz güldüren yan YAZIK! Her y l 800 pilota ihtiyaç var. Do u da tar m ve hayvanc l k patlad. Nerede denen domates iflte bu 85.

Çözüm Süreci nin. yüz güldüren yan YAZIK! Her y l 800 pilota ihtiyaç var. Do u da tar m ve hayvanc l k patlad. Nerede denen domates iflte bu 85. ISSN 1308-7622 Fiyat 25 Kr Nerede denen domates iflte bu HABER 7. SAYFADA 14 Temmuz 2014 Pazartesi www.yedigüngazetesi.com.tr Çözüm Süreci nin TSK'dan ANKA'ya yeni siparifl Türk Havac l k ve Uzay Sanayii

Detaylı

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor HABER 18 DE 26 HAZ RAN 2013 ÇARfiAMBA F YATI:

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz E itimli polis köpekleri yetenekleriyle hayran b rak yor Polis teflkilat n n terör ve suç

Detaylı