Tel +90 (312) Faks +90 (312) Zübeyde Hanım Mah. Aslanbey Cad. No:17 İskitler Altındağ / ANKARA.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tel +90 (312) 444 99 11 331 51 59 Faks +90 (312) 3316779. Zübeyde Hanım Mah. Aslanbey Cad. No:17 İskitler Altındağ / ANKARA. www.lokmanhekim.com."

Transkript

1 LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ ve İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ 30 Haziran 2013 Tarihi İtibariyle 3 Aylık Ara Dönem Faaliyet Raporu SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ II, 14.1 NOLU SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU 26 Ağustos 2013 Tel +90 (312) Faks +90 (312) Zübeyde Hanım Mah. Aslanbey Cad. No:17 İskitler Altındağ / ANKARA

2 İçindekiler Tablosu İçindekiler Hissedarlarımıza... 1 Önemli Stratejik Noktalar... 1 İdeal Sağlık Sistemi... 2 Genel Tanım Kurumsal Künye Faaliyet Konusu Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri Genel Kurul Dönem İçinde Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı Yönetim Kurulu ve Komiteler Kar Dağıtım Politikası... 8 Seçilmiş Finansal Bilgiler... 9 Özet Göstergeler... 9 Operasyonel Faaliyetler Şirketin Faaliyette Bulunduğu Sektör Sağlık Turizmin Önemi Lokman Hekim Grubunun Sektördeki Yeri Stratejik Planımız ( Vizyonu) Nihai Hedefimiz Bağımsız Denetçi Uygunluk Görüşü Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Kurumsal yönetim ilkeleri uyum beyanı Pay sahipleri ile ilişkiler İletişim Bilgileri... 20

3 Hissedarlarımıza Hissedarlarımıza Önümüzdeki 10 yıl içerisinde, toplumumuzun refah düzeyi ve yaşam standartlarındaki yükselmeye koşut olarak, bireylerin daha seçkin ve bireyselleşmiş sağlık hizmeti talepleri, tıp teknolojisinin önemini ve bu konuda bütçelerden ayrılan payı artıracaktır. Önemli Stratejik Noktalar Sağlık her insanın toplumdan talep etmesi gereken temel bir haktır. Dolayısıyla toplumun ve yönetimin karşılaması gereken bir hizmet gibi algılanmaktadır. Geçmişten günümüze sağlık hizmetlerinin artan etkinliği ve kalitesi sayesinde insan refahı artmış, üretim potansiyeli gelişmiş ve insan ömrü çok kısa zaman dilimi içerisinde fark edilir ölçülerde uzamıştır. Günümüzün ve geleceğin bilgi toplumunda sağlık, gene devlet tarafından karşılanması gereken bir hizmet ve görev alanı olarak görülmektedir. Sağlık sektörü, finansal boyutlarının yanı sıra geleceğin toplumunda önemli bir istihdam alanı olarak da görülebilir. Dünyanın diğer gelişmiş ülkeleri ile kıyaslandığında Türkiye, 2023 li yıllarda da halen Avrupa nın ve dünyanın genç ve çalışabilir nüfusu fazla olan toplumlarından birisi olacağı dikkati çekmektedir. Dolayısıyla sağlık sektörünün geleceğe yönelik planlanması, bu genç nüfus dinamizmi ve istihdam potansiyeli dikkate alınarak yapılmalıdır. Sağlık hizmetleri sektörü sosyo ekonomik gelişmelere, sosyal ve siyasi açılımlara çok yatkın bir alandır. Sonuç olarak sağlık sektörü hızla değişen ve gelişen bilim ve teknolojinin öncelikli olarak uygulandığı bir alandır. Bütün bunlara bağlı olarak GSMH da artış, sektörde yeni istihdam alanlarının açılması ve devlet/üniversite/özel sektör işbirliği sağlanmış olacaktır. İstikrarlı, çağdaş, AB ile uyumlu, işlemleri kolaylaştıran, destekleyici, yapıcı rasyonel bir kamu yönetimi, yerli ve yabancı yatırımları destekleyici ve özendirici bir ortam öngörülen hedeflere ulaşmada başarı sağlayacaktır. Bu yaklaşımlar sonuçta, Türkiye Sağlık Endüstrisini 21. Yüzyılda karşılaşacağı yoğun uluslararası rekabete karşı güçlü kılacaktır. Güçlü bir Sağlık Hizmetleri ve ilaç endüstrisi ulusumuzun sağlık hizmetlerinin aksamadan devam etmesine, refah düzeyinin yükselmesine ve yaşam kalitesinin artmasına büyük bir destek sağlayacaktır. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde, toplumumuzun refah düzeyi ve yaşam standartlarındaki yükselmeye koşut olarak, bireylerin daha seçkin ve bireyselleşmiş sağlık hizmeti talepleri, tıp teknolojisinin önemini ve bu konuda bütçelerden ayrılan payı artıracaktır. Tıp teknolojisi ve ilaç sektörüne ilişkin belirlenen gelişmelerin sağlanması ile 2023 yılında; ülke sınırları içinde yaşayan herkese, her yerde ve her zaman ulaşan, toplumun katılımı ile güçlendirilmiş, çağdaş teknoloji ile donatılmış, akılcı, yüksek nitelikli, ekonomik, kendi kendine yeterli, diğer ülkeler tarafından da talep edilen ve yeniliklere uyum yeteneği olan bir sağlık hizmetinin sunulmasını arzu etmekteyiz. Mustafa SARIOĞLU Yönetim Kurulu Başkanı

4 Hissedarlarımıza İdeal Sağlık Sistemi Sağlık sektöründe üç boyut eş dengeli olarak ön plana çıkmakta ve nihayetinde ideal bir sağlık sistemini oluşturmaktadır. Bunlardan Maliyet ve Erişim kamu politikaları neticesinde belirlenmektedir. Kalite ise diğer iki etmenden etkilenmektedir. Bu doğrultuda, sistemdeki bireylerin en kaliteli sağlık hizmetini aldığı, maliyetlerin en düşük seviyede tutulduğu, şirketlerin yatırımlarına geri dönüş sağlayabildiği ve erişimin sınırsız olduğu sistem ideal olarak kabul edilmektedir. Ancak uygulamaya gelindiğinde, idealde belirlenen bu üç boyutun da eş zamanlı olarak sağlanması kısıtlı kaynaklar nedeniyle mümkün olamamaktadır. Örneğin, bir sistemde erişim ve kalite arttırıldığı zaman maliyetler de paralel olarak artmaktadır. Dolayısı ile sağlık sistemine ayrılan sınırlı kaynağın kişilere en etkin hizmeti verecek şekilde yönetilmesi oldukça zorlu ve kritik bir süreç olarak öne çıkmaktadır. Günümüzün değişen demografik ve ekonomik göstergeleri ışığında, sürdürülebilir ve kaliteli sağlığa erişim için maliyet odaklı bir sistemin işletilmesi, gerek toplum sağlığı gerekse de yatırım sürekliliği adına kaçınılmaz olmaktadır. Sağlık sistemine ayrılan sınırlı kaynağın kişilere en etkin hizmeti verecek şekilde yönetilmesi oldukça zorlu ve kritik bir süreç olarak öne çıkmaktadır. Günümüzün değişen demografik ve ekonomik göstergeleri ışığında, sürdürülebilir ve kaliteli sağlığa erişim için maliyet odaklı bir sistemin işletilmesi, gerek toplum sağlığı gerekse de yatırım sürekliliği adına kaçınılmaz olmaktadır. Böyle bir sistemin kurulabilmesi için Türkiye nin önünde fırsatlar mevcuttur. Türkiye de uluslararası yatırımlarla da hızla gelişen özel hastane sektörüne ve Türkiye nin hem hizmet hem de cerrahi kabiliyetlerine baktığımızda, medikal turizm alanında Türkiye nin şu anda gerçek potansiyelinin çok çok altında olduğu görülüyor. Türkiye de özel hastanecilik hizmet kalitesi ve kabiliyetler açısından çok ciddi bir ilerleme kaydetti ve hatta bazı alanlarda gelişmiş ülkelerdeki hastaneciliğin bile önüne geçti. Biz medikal turizmi sadece ayakta ve yatarak tedavi hizmetleri çerçevesi içerisinde ele aldığımızda, 2012 yılında dünya çapında 5 milyon hastanın, ortalama cerrahi başına 3000 $ harcayarak 15 milyar dolar civarında bir medikal turizm geliri oluşturduğunu söyleyebiliriz. Son yıllarda Dünyanın önde gelen ve büyüyen ekonomileri arasında yerini alan Türkiye de, sağlık sektörü, sağlığa erişimin hükümet politikaları tarafından da olumlu desteklenmesine paralel olarak önemli gelişim göstermiştir. Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde, sağlık hizmetlerinin etkili, verimli ve adaletli şekilde organize edilmesi, finansmanın sağlanması ve sunulmasına yönelik gelişmeler özellikle bu doğrultuda ön plana çıkmaktadır. Bir yandan da medikal turizm şu anda devletin en öncelikli konularından biri, hatta ulusal stratejisi diyebiliriz.

5 Hissedarlarımıza Dünya medikal turizm gelirlerinin senede yaklaşık %25 seviyelerinde büyüyeceğini tahmin ediyoruz li yıllarda Malezya, Hindistan, Singapur, Tayland, Tayvan, Kore, Meksika, Kosta Rika, Brezilya ve Türkiye nin dünya medikal turizmindeki en etkili ülkeler olacağı öngörülüyor. Ancak bugün Türkiye, Tayland, Singapur, Malezya ve Hindistan ın medikal turizm gelirleri açısından oldukça gerisinde; bu 4 ülkeden her birinin medikal turizm gelirleri milyar $ arasında değişiyor. Oysa, yabancı bir hasta için aynı kalitede servisi daha uygun fiyatlara alabilme yani maliyet avantajı olarak baktığımızda, (örneğin kalp cerrahisi veya rinoplasti), Türkiye Hindistan, Malezya ve Tayland tan sonra en avantajlı ülke konumunda. Bugün civar ülkelerden ve Almanya dan en fazla medikal turisti çeken Türkiye, devlet ve özel girişimin iş birliği içerisinde, doğru politikalarla ve adımlarla 2020 yılında medikal turizmde bir dünya markası haline gelmeye aday. Türkiye nin altyapısındaki gelişmelerin çok hızlı olacağı açıkça görülmektedir. Ancak uluslararası arena da pazarlamaya ağırlık vermesi gerekiyor. Bugün civar ülkelerden ve Almanya dan en fazla medikal turisti çeken Türkiye, devlet ve özel girişimin iş birliği içerisinde, doğru politikalarla ve adımlarla 2020 yılında medikal turizmde bir dünya markası haline gelmeye aday. Türkiye nin altyapısındaki gelişmelerin çok hızlı olacağı açıkça görülmektedir. Ancak uluslararası arena da pazarlamaya ağırlık vermesi gerekiyor. Lokman Hekim Sağlık Grubu olarak öncelikle potansiyelin nereden geleceğini tespit edip, doğru ekonomik analizler yapılmasını amaçlıyoruz. Stratejik Plan ve hedeflerimizi de bu gelişmeler ışığında belirlemekteyiz. Şu anda sektörde faaliyet gösteren birçok hastaneler zincirinden farklı coğrafya da faaliyet göstermekteyiz. Irak ta devam eden yatırımımızla medikal turizm alanında ön adımı atmış bulunmaktayız yılı sonuna kadar Uzun Vadeli Stratejik Plan ve hedeflerimiz ile ilgili çalışmalarımızı tamamlayıp, uygulamaya koyma düşüncesindeyiz. İrfan GÜVENDİ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Genel Müdür

6 Genel Tanım Genel Tanım 1.Kurumsal Künye Ticaret Ünvanı Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hiz.ve İnş.Taah.A.Ş. Kuruluş Tarihi Kayıtlı Bulunduğu Ticaret Sicili Ankara Ticaret Sicili Memurluğu Ticaret Sicili Numarası Vergi Dairesi Yıldırım Beyazıt Vergi Dairesi Vergi Numarası Telefon Fax Yatırımcı İlişkileri Kurumsal İnternet Sitesi Sermaye TL İşlem Gördüğü Borsa Borsa İstanbul Borsaya Kote Olma Tarihi 2011 İşlem Sembolü 2. Faaliyet Konusu LKMNH Özel Lokman Hekim Hastaneleri, ülkemiz sağlık mevzuatı yanında, tıp ve uygarlık etiği kurallarına ve uluslararası kalite yönetim sistemi standartlarına uyan, güvenilir, ekonomik, hızlı, son teknoloji ile desteklenen kaliteli sağlık hizmetini sunan, hasta ve yakınlarının haklarını korumayı, ihtiyaç ve beklentilerini karşılayarak hasta memnuniyetini sağlamayı ilke edinen dolayısıyla ülkemiz sağlık hizmetleri sistemine çok yönlü değerler sağlayan kalıcı bir kurum olarak tanınmaktadır. 3. Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı Ortaklığımız paylarının dağılımı şu şekildedir; A grubu hisseler borsada satışa konu edilemez, B Grubu hisseler borsada satışa konu edilebilir, bunun % 44,95 lik kısmı Borsa İstanbul da fiili dolaşımdadır.( ) 30 Haziran 2013 İtibariyle Lokman Hekim Grubu ve İştirak Yapısı: Lokman Hekim A.Ş. % 0,81 A Grubu Hisse %99,19 B Grubu Hisse Lokman Hekim Van Sağl İnş. Taah. ve Tic. A.Ş. % 50,99 Hay Süt ve Süt Ürünleri Tarım Hayvancılık Gıda İnş.İth.İhr. ve Tic. A.Ş. % 73,62 Engürüsağ Genel Ticaret Limited Şirketi (Erbil) % 70

7 Genel Tanım Hisse senedi fiyatlarının dönem içinde gösterdiği gelişme: Borsa İstanbul II. Ulusal Pazar da işlem gören şirketimiz paylarının 1 Lotu döneminde en düşük 2, 87 TL den en yüksek 7,26 TL den işlem görmüştür. Şirketimiz paylarının döneminde piyasa değerindeki gelişme aşağıda grafik olarak gösterilmiştir. 4. Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri Tarihleri içerisinde Şirket Esas Sözleşmesinde değişiklik yapılmıştır.şirket Esas Sözleşmesinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve aynı resmi gazetede yayımlanan 6103 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Yürürlüğü ve Uygulama Şekli hakkında kanun hükümleri, T.Ticaret Kanunu ile T.Ticaret Kanununun yürürlüğü ve Uygulama Şekli hakkında kanunda değişiklik yapılmasına dair 6335 sayılı kanun hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu nun Tebliğleri doğrultusunda uyumun sağlanmasına ilave olarak İnşaat Taahhüdü faaliyetinin kapsamını genişletmek için Şirketin Amaç ve Konu maddesine ilave yapmak maksadıyla, Mevcut Şirket Esas Sözleşmesinin ve 18. Maddeleri hakkındaki tadil tasarılarına, Sermaye Piyasası Kurulundan Tarih sayı ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden Tarih / sayı ile gerekli izinler alınmış tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul un onayına sunulmuştur tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında bahsi geçen maddelerin tadil tasarıları onaylanmıştır.

8 Genel Tanım 5. Genel Kurul Şirketimiz 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı tarihinde Sincan Hastanemizde, Şirketimiz sermayesini teşkil eden adet hissenin hisseyi temsil eden pay sahiplerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Gündemde yer alan maddelere istinaden alınan kararlar aşağıdaki gibidir. Yönetim Kurulu'nun 2012 yılı Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu'nun 2012 yılı Denetim Raporu, 2012 yılı Finansal tabloları ayrı ayrı, 2012 yılı Bağımsız Dış Denetim Raporu, Genel Kurul'un bilgisine sunulmuş, kabul edilmiş ve onaylanmıştır yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Referans Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçimi kabul edilerek onaylanmıştır. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddeleri ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi kabul edilerek onaylanmıştır. Hakkı Huzur ücretleri Yönetim Kurulu üyeleri için aylık net TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri için aylık net TL olarak kabul edilerek onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın izni çerçevesinde hazırlanmış şirket ana sözleşmesinin 3,4,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18 nolu maddelerinin tadili kabul edilerek onaylanmıştır. Anonim Şirketler Genel Kurulları çalışma usul ve esasları hakkında İç Yönerge taslağı kabul edilerek onaylanmıştır. Yönetim Kurulunun kar dağıtımı teklifi uyarınca, brüt TL karın (hisse başına brüt TL olacak şekilde) tarihinde dağıtılması hususu kabul edilerek onaylanmıştır. Şirketin 2012 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verildi ve yapılan bağış ve yardımlar kabul edilerek onaylandı yılında Şirketimizin yapabileceği bağışlar ile ilgili Ankara Bilge Üniversitesi ile (Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi bulunan) yapılan işbirliği (afiliasyon) anlaşması çerçevesinde eğitim, öğretimin başlamasına ve Şirketimizle Üniversite hastanesi konusunda işbirliği yapılmasına bağlı olarak TL'ye kadar bağış yapılabilmesi için yetki verilmesi kabul edilerek onaylanmıştır. Ayrıca TL'ye kadar sosyal sorumluluk proje kapsamında bağış ve yardım yapılabilmesi için yetki verilmesi kabul edilerek onaylanmıştır. 6. Dönem İçinde Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı Lokman Hekim döneminde herhangi bir sermaye piyasası aracı çıkarmamıştır. 7. Yönetim Kurulu ve Komiteler Şirketimiz Ana Sözleşmesi, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Yönetim Kurulu üyelerinin seçimleri Genel Kurul tarafından gerçekleştirilmektedir. a) Yönetim Kurulu: Yönetim Kurulu üyeleri 31 Mart 2012 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında üç (3) yıl görev yapmak üzere seçilmiş olup, 4 Nisan 2012 tarihinde tescil edilmiş ve 9 Nisan 2012 tarihinde de Ticaret Sicil Gazetesi nde ilan edilmiştir.

9 Genel Tanım ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV SÜRESİ Dr.Mustafa SARIOĞLU Yönetim Kurulu Başkanı İrfan GÜVENDİ Yönetim Kurulu Başkan Yrd./ Genel Müdür Prof.Dr. Mehmet BARCA Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İsmail ÖZDEMİR Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Dr.Mehmet ALTUĞ Yönetim Kurulu Üyesi Dr.Hamdi ÖZKAN Yönetim Kurulu Üyesi Nazım BİLGEN Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Celil GÖÇER Yönetim Kurulu Üyesi Dr.Necmettin DİN Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin Yetki ve Sorumlulukları Yönetim Kurulu Üyelerinin yetki ve sorumlulukları Şirket Esas Sözleşmesinin 9, 10 ve 12. Maddelerine göre belirlenmiştir.

10 Genel Tanım b-) Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: IV, No:56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi çerçevesinde; - Sayın Mehmet BARCA Denetim Komitesi Başkanı, Sayın İsmail ÖZDEMİR Denetimden Sorumlu Komite Üyesi dir. - Sayın İsmail ÖZDEMİR in Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Sayın Mustafa SARIOĞLU ve Sayın Nazım BİLGEN Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesidir. Söz konusu tebliğ gereğince oluşturulması gereken Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi görevleri de Kurumsal Yönetim Komitesi bünyesinde yürütülmektedir. c-) Üst Yönetimde Yıl İçinde Yapılan Değişiklikler ve Halen Görev Başında Bulunanlara Ait Bilgiler Şirketimizin üst yönetiminde dönem içinde bir değişiklik bulunmamaktadır. Yöneticilerimiz aşağıda belirtilmiştir: ADI SOYADI İrfan GÜVENDİ Mehmet ALTUĞ Süleyman ALPER İNCEÖZ Bora AYDİN Celil GÖÇER Necmettin DİN ÜNVANI Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Genel Müdür Tıbbi Hizmetler Direktörü Mali Müşavir Şirket Müdürü Sincan Hastanesi Başhekimi Etlik Hastanesi Başhekimi 8.Kar Dağıtım Politikası Şirketimiz Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenleme ve İlke Kararları, Vergi Mevzuatı, ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Ana Sözleşme hükümlerini dikkate alarak kâr dağıtımı kararlarını belirlemektedir. Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri Ve İnşaat Taahhüt A.Ş., Sermaye Piyasası Mevzuatınca belirlenen oran ve miktardan az olmamak üzere, şirketimizin uzun vadeli stratejileri, politikaları, karlılık ve nakit durumu analizi ve makroekonomik gelişmeleri, içinde yer aldığı sektörün durumu analiz edilerek şirketimiz ve menfaat sahipleri arasında Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda dağıtılacak kâr payı miktarının belirlenmesi ve yasal süreler içerisinde dağıtılması esasını benimsemiştir.genel kurulda alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak temettü, tamamı nakit veya tamamı bedelsiz hisse şeklinde olabileceği gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz hisse şeklinde de belirlenebilir. Yönetim Kurulunun teklifi üzerine, genel kurul tarafından kararlaştırılan yıllık karın ortaklara dağıtımında yasal süreler içinde en kısa sürede yapılmasına azami gayret gösterilir. Kar dağıtım politikası çerçevesinde, temettü ilgili hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne eşit olarak dağıtılır.

11 Seçilmiş Finansal Bilgiler Seçilmiş Finansal Bilgiler Özet Göstergeler ÖZET GÖSTERGELER(TL) Haziran 10 Haziran 11 Haziran 12 Haziran 13 Net Satışlar Satılan Hizmet Maliyeti Brüt Faaliyet Karı Brüt Kar Marjı 19,0 16,9 25,3 15,8 Esas Faaliyet Karı Faaliyet Kar Marjı 5,0 7,0 16,3 4,7 Dönem Karı Dönem Kar Marjı 4,1 2,2 10,8 1,9

12 Operasyonel Faaliyetler Operasyonel Faaliyetler 1- Şirketin Faaliyette Bulunduğu Sektör A-) DÜNYADAKİ DURUM SGK verilerine göre 2009 yılı toplamında 245 milyon kişi hastaneye giderken 2012 de bu sayı 392 milyon kişiye ulaştı. Bu yılın ilk beş ayında ise 176 milyon kişi hastaneye gitti. Yıl sonunda bu rakamın 450 milyon olması tahmin ediliyor. Sağlık hizmetlerinin sunumu ve finansmanı hemen her ülkede farklı durumdadır. Bu yüzden genel bir Dünya durumu özeti yazmak olanaksızdır. Bununla birlikte, sosyoekonomik gelir seviyesi yüksek ülkelerde sağlık hizmetlerinin kalitesinin yükseldiği açıkça görülmektedir. Ekonomistler açısından bakıldığında, kişi başına düşen gelir ve genel ekonomik parametreleri yükselmemiş bir toplumda etkili sağlık hizmeti vermeye çalışmak olanaksızdır ve bu durum ülkenin daha da fakirleşmesine yol açabilmektedir. Her ülkedeki, üretim gücü, ulusal zenginlik, fikir sistemi, akılcılık, popülizm ve siyasi rejim bu ülkedeki sağlık yönetiminin genel bir özetini vermektedir. Sağlık hizmet kalitesinin yüksek olduğu birkaç farklı örneğe baktığımızda ise bunlar arasında en iyi ve dengeli durumda olan ülkenin Almanya olduğu ortaya çıkmaktadır. Almanya da sağlık tümüyle devletin görevi olan bir hizmet olarak görülmez; kişilerin ve toplumun da her türlü sorumluluğu taşıdığı kollektif bir çaba gözüyle bakılır. Alman devletinin sağlıktaki rolü daha çok yol gösterici niteliktedir. Her türden sağlık hizmeti yerel idarelerce sağlanır. Sağlık Bakanlığının pek çok idari ve adli yönetimini sivil meslek kuruluşları yüklenmiştir. Almanya da genel bir sosyal sağlık sigortacılığı sistemi mevcuttur. Ancak, bu sigortaya sağlık hizmetini kullanan herkesin yüksek miktarda reel para akışı yapması zorunluluğu vardır. Prim ödememe durumunda kişilere ciddi sorumluluk altına sokan yaptırımlar devreye girer. Sosyal sigortanın gelir ve gider dengesi tam anlamıyla kurulmuştur. Diğer birçok ülkede bu modellerin bir karması uygulanmaktadır. Ancak, sağlık sektöründe finansal açıdan bakıldığında zor durumda olmayan hiçbir ülke yok gibidir. B-) TÜRKİYE DEKİ DURUM Türkiye'de hekime yapılan müracaat sayısı rekor seviyeye ulaştı. Sağlık Bakanlığı rakamlarına göre özel-kamu tüm sağlık kuruluşlarına 2010'da 539 milyon başvuru gerçekleşirken, 2011'de bu sayı 72 milyon artarak 611 milyona çıktı. Nüfusun yıllık ortalama 1,3 milyon kişi arttığı göz önünde bulundurulduğunda, hekime başvuru sayısındaki bu artış dikkat çekti. Yeni rakamlarla Türkiye'de kişi başına yıllık hastaneye başvuru sayısı 7,3'ten 8,2'ye çıktı. OECD ülkelerinde bu rakam ortalama 6,4 olurken İsveç'te 2,9, ABD'de 3,9 civarında. Türkiye'de sağlıkta dönüşümle hastaneye ve hekime ulaşımın kolaylaşması artışın son dokuz yılda geldiği noktayı gösteriyor. Sağlık hizmetlerinin hastaya ulaştırılmasını sağlayan alt yapı çalışmaları ve hizmetin yürütülmesi için gerekli tıp hizmetler bu hassasiyetle yürütülmelidir. Ülkemizde sağlık hizmetleri kamu ve özel sektörün ortaklaşa gayretleriyle yürütülür. Sağlık hizmetlerinde

13 Operasyonel Faaliyetler verimlilik ve kalitenin üst seviyelere taşınması kamu ve özel tüm hizmet sunucularının görevlerini epik değerlere bağlılık ve yükse vazife bilinciyle yerine getirmeleriyle sağlanabilir. Ülkemizde son yılarda uygulanan Sağlıkta Dönüşüm Programı neticesinde çok önemli gelişmeler sağlanmıştır. Halkımızın doktora ve ilaca ulaşımı kolaylaşmış, koruyucu ve acil sağlık hizmetlerinde önemli iyileşmeler sağlanmıştır. Yine hastanelere müracaat sayısı 2002 de dan 2011 de a yükselmiştir. Şekil 1. Yıllara ve Sektörlere Göre Hastane Sayısı, Türkiye Kaynak: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Şekil 2. Yıllara Göre Sağlık Personellerinin Sayıları, Türkiye Toplam Hekim Toplam Personel Sayısı Kaynak: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

14 Operasyonel Faaliyetler Şekil 3. Yıllara ve Sektörlere Göre Hastane Yatağı Sayısı, Türkiye Kaynak: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü C-) RAKAMLARLA ÖZEL SAĞLIK SEKTÖRÜ Özetle 2011 Yılı İtibarı ile Özel Sağlık Sektörü: Gösterge Sayılar Özel Hastane 530 Hasta Yatağı Hekim Sağlık Personeli Toplam Çalışan Muayene Yatan Hasta Ameliyat Yatak Devir Hızı Oranı 95% Kaba Ölüm Hızı Oranı 0,10%

15 Operasyonel Faaliyetler Şekil 4. Yıllara ve Sektörlere Göre Yatan Hasta Sayısı Kaynak: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2. Sağlık Turizmin Önemi Dünya genelinde ise 2006 yılı verilerine göre, sağlık turizmi toplam harcamaları 60 milyar $ a ulaşmıştır ve 2013 yılında bu rakamın 100 milyar $ olması beklenmektedir. ABD deki sağlık turizmi harcamalarının 5.5 milyar $, Avrupa da 3.5 Milyar civarında olduğu, yaklaşık 120 yıldır sağlık turizmine hizmet veren Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve Romanya gibi ülkelerden Çek Cumhuriyetinin bu sektörden kazancı 1 milyar Doları aştığı belirtilmektedir. Tek başına Hint medikal turizm cirosunun 2012 de 2,3 milyar dolar artacağı tahmin edilirken, Singapur yılda 1 milyon yabancı hastayı tedavi etmeyi umuyor. Ancak, Amerika Birleşik Devletleri de dâhil olmak üzere medikal turistler için, seyahat nedeni mali olduğu belirtilmektedir. Mali teşviklerin etkisi ile Amerikalıların Tıbbi bakım için seyahat etmek istekleri konusunda yapılan anket sonuçları ; -Hemen hemen hiç kimse; 200 $ veya daha az tasarruf için büyük bir mesafe seyahat etmek istemiyorum. -Yüzde 10daha az; 500 $ $ arası tasarruf kaydetmek için seyahat ediyorum. -Tasarruf $ $ tutarında ise; sigortasız insanların dörtte biri ancak sağlık sigortası olanların sadece yüzde 10, bakım için yurt dışına seyahat ediyorum -Sigorta olanların dörtte biri sigortasız olanların yüzde 38 i yaklaşık $ aşan tasarruf için yurtdışına seyahat ediyorum. (*McKinsey&Company tahminleri) Yurtdışında sağlık tesisleri ile aşina olmayan hastalar tıbbi seyahat aracılar yoluyla tedavilerini koordine edebilir. Bir çok aracı özel seyahat acentesi gibi çalışıp, uygun fiyatlarla kaliteli tıbbi bakım arayan medikal turistlere, Medikal Turizm hizmeti vermektedir.

16 Operasyonel Faaliyetler Şekil 5. Dünya Çapında Medikal Turizm Endüstrisi Kaynak: (MedicalTourism: Global Competition in HealthCareby Devon M. Herrick, November2007, National Center forpolicy Analysis) Şekil 6: Yıllar İtibariyle Türkiye de Sağlık Hizmeti Alan Hastaların Dağılımı Şekil 7: Tedavi için Türkiye ye Gelen Sağlık Turistlerinin Kamu ve Özel Hastanelerde Tedavi Olma Oranları (Hasta Sayısı)

17 Operasyonel Faaliyetler Şekil 8: Ülkelere Göre Sağlık Turisti Sayısının Dağılımı - Özel Hastaneleri (İlk 10 Ülke) Kaynak: Sağlık Bakanlığı (Şekil 6, 7, 8) Şekil 10: Sağlık Turizmi Kapsamında Tedavi Fiyatlarının Karşılaştırılması

18 Operasyonel Faaliyetler Türkiye Hastanelerinde Uluslararası Hasta Tedavi Döngüsü Ülkemize gelen hastaların evden çıkmadan önce, karar verirken, Türkiye ye gelirken, havaalanında karşılanırken, hastaneye intikal ederken, hastanede tedaviye alınırken, tedavi sonrasında taburcu edilirken, tedavi ile tatili birleştirirken, yeniden ülkesine dönerken ve ülkesine döndükten sonra nelerin yapılması gerektiği ve hangi aşamaların izlenmesi gerektiği konusu ayrıntılı bir şekilde planlamalıdır. Diğer yandan elde edilen bu veriler ışığında bu konuda bir mevzuat çalışması yapılarak sektörde standardizasyona ve akreditasyona gidilmesinde hem sektör hem de ülkemiz için büyük yararlar bulunmaktadır. Ülkemizde yurtdışından hasta getiren aracı Kuruluşlara yönelik henüz bir standart bulunmamaktadır. 3. Lokman Hekim Grubunun Sektördeki Yeri 2013 / 2 döneminde Sağlık Grubumuz bünyesinde 4 Özel Hastane, 1 Yurtdışı Tanı Merkezimiz bulunmaktadır. Gerçekleştirilmesi planlanan yatırımlar ile Özel Lokman Hastaneleri önümüzdeki yıllarda daha yüksek pazar payına ulaşması hedeflenmektedir. Operasyonel performans göstergeleri (ayaktan ve yatan hasta sayıları) incelendiğinde Özel Lokman Hekim Hastanelerinin önceki yıllardaki büyüme potansiyelini devam ettirdiği görülmektedir Hasta Sayısı Net Satış Tutarı Net Satış (%) Hasta Sayısı Net Satış Tutarı Net Satış (%) Ayakta Tedavi Yatarak Tedavi Toplam Grubumuz ilk yarıyılda % 7, 4 istihdam artışı sağlamıştır. Şekil 11: Sağlık Personelinin Unvanlara Göre Dağılımı Görev Doktor Sağlık Hz.(Hemşire, ATT, Ebe, Sağlık Memuru, Sağlık Tek. Eczacı, diyetisyen.vb.) Sağlık Destek Hizmetleri (sağlık destek per. hasta ilişkileri) İdari Destek Hizmetleri İdari Kadro Toplam

19 Operasyonel Faaliyetler Dünyanın şimdi sağlık turizmi bağlamında yeniden şekillendiği, ya da diğer bir ifadeyle ayrıştırılıp pazar bölgeleri olarak işaretlendiği ve sunucu Şirketler tarafından pay edilmeye başlandığı göz önüne alınırsa, Lokman Hekim olarak nereye yoğunlaşacağımız, hedef kitlemizi kimlerin oluşturacağı, belirlediğimiz hedeflere ulaşabilmek için tanıtım konusunda nasıl bir yöntem izleyeceğimiz gibi konularda plan ve stratejiler yapmaya başlamamızın bir zorunluluk olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle şirketimiz Yönetim Kurulu 10 yıllık Stratejik Planını uygulamaya koymaya karar vermiştir. 4. Stratejik Planımız ( Vizyonu) Hedefe Yönelik Stratejiler - Elinizdeki ürün ne kadar iyi ve güzel olursa olsun bunun amaca uygun yöntemlerle tanıtımının yapılması ve doğru hedef kitlesi nezdinde pazarlanması çok önem taşımaktadır. Bu nedenle kuracağımız Uluslararası Hasta Birimleri UHAB vasıtasıyla, hedef kitlemizin tespiti, bu veriler ışığında Ekonomi Bakanlığının teşviklerinden faydalanarak gerekli yurtdışı tanıtım ve akreditasyon çalışmasının yapılması. - Uluslararası fuarlara katılarak, şirketimizin medikal turizme yönelik tanıtıcı programlarını duyurmak. - Sağlık Turizm Aracı Kuruluşları ile işbirliği yapmak. - Diğer turizm hizmetlerini sunan aracı kuruluşlarla ( Seyahat Acentesi, Hava Yolu Şirketleri vb.) entegre olarak sektörler arası işbirliği yapmak ve sağlık turizmi alanında paket hizmetler sunmak. - Eğitim Stratejisi: Personel, Yabancı Dil, Yabancı Kültür, Hekim, Üst Düzey Yönetici, Hastane Ortakları Eğitimleri. - Finansal Yönetim: Amaçlar ve geleceğe yönelik hedefleri kantitatif hale dönüştürerek, faaliyetlerin değerlenmesinde, kontrolünde kullanılacak standartların belirlenmesini sağlamak. Grubumuzun bölümleri arasında koordinasyonu artırarak, amaç ve stratejilerimizin anlaşılmasında ve faaliyetlerin yürütülmesinde yol gösterici olmak. Kaynakların daha etkin kullanılmasını sağlamak. - Risk Yönetimi: Stratejimizi gerçekleştirmemizi ve kaliteli hizmet sunmamızı kötü yönde etkileyebilecek olayların veya tehditlerin sistematik analizini yapmak. - Medikal Turizme Spesifik İletişim: Web Sitesi ve Call Center Hizmetlerinin uyumu, Yabancı Sigorta İlişkileri, Hasta Transfer Hizmetleri. 5.Nihai Hedefimiz - Anadolu da eksikliği hissedilen ve dağınık olan sağlık yatırımlarını bir sağlık hizmetleri zinciri altında toplamak, grubumuzu ön plana çıkaran kurumsal yönetim, verimlilik, maliyet noktasında sağlayacağımız avantajları paylaşarak büyümeyi hedeflemekteyiz. - Sağlık turizm ciromuzun, toplam ciromuzdaki payını % 15 e çıkarmak ve istihdam artışı sağlamaktır. -Kaliteli ve ekonomik fiyatlar ile sağlık hizmet sunumunda Türkiye de lider bir sağlık grubu olmayı hedeflemekteyiz.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ ve İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK-31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER GENEL MÜDÜRÜMÜZÜN MESAJI YÖNETİM

Detaylı

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2012-31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT İÇİNDEKİLER I GENEL BİLGİLER 1-4 Şirket Bilgileri 1 Kısaca Gayrimenkul Sektörü ve Akiş GYO 1 Misyon 2 Vizyon 2 Hedefler 3 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3 Yönetim Kurulu

Detaylı

BORSA DIŞI ŞİRKETLER İÇİN FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMA STANDARTLARI: YOİKK 2011

BORSA DIŞI ŞİRKETLER İÇİN FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMA STANDARTLARI: YOİKK 2011 BORSA DIŞI ŞİRKETLER İÇİN FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMA STANDARTLARI: Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Tavsiye Edilen Taslak Format * YOİKK 2011 * Bu rapor 2010 yıl sonu gecerli olan mevzuat hükümlerine göre

Detaylı

SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ŞİRKET PROFİLİ... 4 Sinpaş GYO nun Büyüme Hikayesi... 6 Sermaye ve Ortaklık Yapısı... 8

Detaylı

İçindekiler. 28 Mart 2014 Tarihli Genel Kurul Gündemi 2. Faaliyet Raporu Hakkında Bağımsız Denetçi Görüşü 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 4

İçindekiler. 28 Mart 2014 Tarihli Genel Kurul Gündemi 2. Faaliyet Raporu Hakkında Bağımsız Denetçi Görüşü 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 4 Faaliyet Raporu 2013 İçindekiler 28 Mart 2014 Tarihli Genel Kurul Gündemi 2 Faaliyet Raporu Hakkında Bağımsız Denetçi Görüşü 3 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 4 Kar Dağıtım Önerisi 15 Kurumsal Yönetim

Detaylı

01.01.2015-31.03.2015

01.01.2015-31.03.2015 SERİ : II, 14.1 NO.LU TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2015-31.03.2015 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER 1 Yönetim Kurulu...3 2 Yönetim Kurulu

Detaylı

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2012-31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2012-31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2012-31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2 İçindekiler a) Raporun dönemi :... 3 b) Ortaklığın unvanı :... 3 c) Dönem

Detaylı

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2012-30.09.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ Raporun Dönemi : 01.01.2012-30.09.2012 Ticaret Ünvanı Faaliyet Konusu : Euro B

Detaylı

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2013-30.09.2013 DÖNEMİNE AİT

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2013-30.09.2013 DÖNEMİNE AİT ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2013-30.09.2013 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI... 3 ORTAKLIK HAKKINDA BİLGİLER... 4 ORTAKLIK YAPISI... 4 HİSSE

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01 OCAK 31 MART 2015 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I. GENEL BİLGİLER... 1 Kurumsal Profil... 1 Şube Bilgileri... 2 Sermaye ve Ortaklık Yapısı... 3 Ortaklar Hakkında Genel Bilgi... 4 Türkiye Garanti Bankası A.Ş....

Detaylı

Geçmişten aldığımız güç ve güvenle geleceğe koşuyoruz

Geçmişten aldığımız güç ve güvenle geleceğe koşuyoruz Geçmişten aldığımız güç ve güvenle geleceğe koşuyoruz 2011 FAALİYET RAPORU İçindekiler GENEL BİLGİLER 4 Kısaca Takasbank 6 Vizyon, Misyon ve Kurumsal Değerler 9 Özet Finansal Bilgiler 9 2011 Yılı İçinde

Detaylı

İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU 01 Ocak 2013 30 Eylül 2013

İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU 01 Ocak 2013 30 Eylül 2013 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01 Ocak 2013 30 Eylül 2013 Dönemi İÇİNDEKİLER: ŞİRKET TANITIMI 3 SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI 3 YÖNETİM KURULU VE DENETÇİ 4 ÜST YÖNETİM 4 VİZYONUMUZ, MİSYONUMUZ VE YATIRIM

Detaylı

TRABZON SAĞLIK TURİZMİ FIRSATLARI VE ANALİZİ

TRABZON SAĞLIK TURİZMİ FIRSATLARI VE ANALİZİ TRABZON SAĞLIK TURİZMİ FIRSATLARI VE ANALİZİ HAZIRLAYAN Dr. Dursun Aydın Türkiye Sağlık Turizmi Derneği Kurucu Başkanı Visitturkeyforhealthcare Platformu Başkanı 2014 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TRABZON İL SAĞLIK

Detaylı

Değerlerimiz. A. İşletmenin Vizyonu, Misyonu, Değerleri ve Stratejisi. Vizyon: Misyon: Değerler: Çözümcülük. Yaratıcılık. Güvenilirlik.

Değerlerimiz. A. İşletmenin Vizyonu, Misyonu, Değerleri ve Stratejisi. Vizyon: Misyon: Değerler: Çözümcülük. Yaratıcılık. Güvenilirlik. Doğtaş Mobilya 1972 yılında Hacı Ali Doğan ın Doğan Mobilya yı kurması ile Doğan ailesi mobilyacılık sektörüne ilk adımını atmıştır.1987 yılında Hacı Ali Doğan altı oğlu ile birlikte Biga da Doğtaş A.Ş.

Detaylı

01.01.2014 30.06.2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

01.01.2014 30.06.2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2014 30.06.2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Seri II 14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine göre hazırlanmıştır. Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. DRT Bağımsız Denetim

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 31 Mart 2014 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 1960 DAN BUGÜNE: AKSİGORTA DA SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMENİN KİLOMETRE TAŞLARI İlk poliçe 1961 yılında Aksigorta çalışanları tarafından ilk poliçe hazırlanmıştır.

Detaylı

Finans Emeklilik Faaliyet Raporu 2012

Finans Emeklilik Faaliyet Raporu 2012 Finans Emeklilik Faaliyet Raporu 2012 İçindekiler Sunuş 1 2 3 4 5 6 8 10 16 18 28 30 32 32 34 37 38 40 41 43 44 45 46 47 48 53 56 57 58 59 121 123 128 131 135 Kurumsal Profil Misyon, Vizyon, Kurumsal Amaç

Detaylı

HSBC Bank Anonim Şirketi 2012 Yılı Faaliyet Raporu

HSBC Bank Anonim Şirketi 2012 Yılı Faaliyet Raporu HSBC Bank Anonim Şirketi 2012 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi : 31 Aralık 2012 Ticaret Unvanı : HSBC Bank Anonim Şirketi Kuruluş Tarihi : 13 Eylül 1990 Adres : Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖR KURULU RAPORU 2012

SAĞLIK SEKTÖR KURULU RAPORU 2012 81 SAĞLIK SEKTÖR KURULU RAPORU 2012 MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 www.musiad.org.tr / musiad@musiad.org.tr

Detaylı

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU. Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Yönetinı Kurulu na

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU. Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Yönetinı Kurulu na Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Yönetinı Kurulu na ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU we :vrn or,d istanbul Turkey AnD -noem3gtlnmd So lu4ieıı

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2012 31.12.2012 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2 İçindekiler 1. GENEL

Detaylı

Önümüzdeki dönemde de ilkelere uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar sürdürülecektir.

Önümüzdeki dönemde de ilkelere uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar sürdürülecektir. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU BÖLÜM I-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Şirket tarafından, II-17.1, sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri nde uyulması

Detaylı

EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş.

EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. SERİ: XI, NO: 29 SAYILI TEBLİĞ KAPSAMINDA EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01.01.2012/31.12.2012 EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. 67 YILLIK TARİH

Detaylı

MİGROS TİCARET A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

MİGROS TİCARET A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 52 2010 FAALİYET RAPORU 2010 FAALİYET RAPORU 53 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Migros Ticaret A.Ş., SPK tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri ni benimsemektedir. Migros bu ilkelerin

Detaylı

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI 1 Ocak - 31 Aralık 2014 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun 3 Ocak 2014 tarih, 28871

Detaylı

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 01 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1. Raporun Dönemi 01/01/2012-31/12/2012 2. Ortaklığın Unvanı Güler Yatırım Holding A.Ş. 3. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi Türk Ticaret Kanunu ve ilgili

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01 OCAK 2013 30 EYLÜL 2013 FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01 OCAK 2013 30 EYLÜL 2013 FAALİYET RAPORU 01 OCAK 2013 30 EYLÜL 2013 FAALİYET RAPORU AFYON ÇİMENTO SAN. T.A.Ş. Sayfa No: 1 1-GENEL BİLGİLER: 1.1-Rapor Dönemi :01 Ocak 2013 30 Eylül 2013 1.2-Ortaklığın Unvanı 1.3-Ortaklığın Ticaret Sicili :Afyon

Detaylı

01.01.2012-31.03.2012

01.01.2012-31.03.2012 SERİ : XI NO:29 NO.LU TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2012-31.03.2012 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1 Yönetim Kurulu...3 2 Yönetim Kurulu

Detaylı

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI ISBN: 978-975-590-440-5

Detaylı

Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01.01.2015 31.03.2015. YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. Faaliyet Raporu 0

Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01.01.2015 31.03.2015. YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. Faaliyet Raporu 0 Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01.01.2015 31.03.2015 YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. Faaliyet Raporu 0 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 4 BÖLÜM 5 BÖLÜM 6 BÖLÜM 7 BÖLÜM 8

Detaylı