T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI DAİRESİ BAŞKANLIĞI"

Transkript

1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2 Neden Kamu Özel Ortaklığı Kamu sorumluluğu ve yönetiminde özel sektör kapasitesinin ve dinamizminin vatandaşa hizmet için kullanılmasına imkan vermektedir. Yatırımlar bu yolla daha kısa sürede ve sağlıklı olarak tamamlanmış olacaktır. Kamu Özel Ortaklığı projelerinde finansman özel sektör tarafından karşılanmaktadır. Bu yatırımlara harcanan para devletin borç stokunda gözükmemektedir 7 Şubat 1992 tarihinde, imzalanarak 1 Kasım 1993'de yürürlüğe giren Maastricht Antlaşması (Avrupa Topluluğunu Kuran Antlaşma m. 121(1) Üye devletlerin kamu borçlarının Gayri Safi Milli Hasıla (GSYİH) lerine oranı %60 ı geçmemelidir.

3 Kamu Özel Ortaklığı Projelerinde İhale Aşamaları Ön fizibilite raporu hazırlanır. Yüklenici lehine bedelsiz olarak kırkdokuz yıla kadar üst hakkı tesis edilmek suretiyle bedelsiz devrin mümkün olup olmadığı konusunda Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınır. YPK Kararı alınır (Yenileme projeleri hariç). Ön proje, fizibilite raporu, temel standartlar dokümanı ile ihale dokümanı hazırlanır. İhale ilanı (Resmi gazete, Türkiye de ve gerektiğinde Yurtdışında yayın yapan yüksek tirajlı 2 gazete yayınlanır. Ön Yeterlik belirlenir. Teklifler alınır ve sıralanır. Nihai teklifler alınır ve pazarlık süreci ile ihale tamamlanır.

4 Kamu Özel Ortaklığı Projelerinde İhalelere Esas Olan Çerçeve Yüklenici tarafından Sağlık Tesisinin bütünüyle inşası, sözleşme süresince binanın işler vaziyette olması, Olağanüstü Bakım ve Onarım Hizmetlerinin sağlanması (25 yıla kadar). Otelcilik ve tıbbi destek hizmetlerinin sunulması (25 yıl, 5 er yıllık Pazar testi prosedürü ile) Görüntüleme Hizmetleri Bina ve Arazi Bakım Hizmetleri Ortak Hizmetler Yönetimi Hizmeti Arazi ve Bahçe Bakım Hizmetleri Güvenlik Hizmetleri Yemek Hizmetleri Çamaşır Hizmetleri Rehabilitasyon Hizmetleri Temizlik Hizmetleri Mefruşat Hizmeti Diğer Tıbbi Destek Hizmetleri Laboratuvar Hizmetleri Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Hizmetleri Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Hizmetleri Atık Yönetimi Hizmetleri Hasta Yönlendirme ve Refakat / Resepsiyon / Yardım Masası / Taşıma Hizmetleri Ticari alanların yüklenici tarafından sözleşme süresince işletilmesi (25 yıl)

5 Kamu Özel Ortaklığı Sistemi Bakanlık arsayı verir ya da iş yapılacak olan yeri bildirir. Bakanlıkça hazırlanan konsept dizayn doğrultusunda istekliler; yatırım ı nasıl yapacaklarını, detaylı projelerini, proje maliyetini, tıbbi ekipman ve mefruşat ile yatırım maliyetini, ne kadar süre ile kiraya verileceğini içeren tekliflerini sunarlar. Böylece en avantajlı teklife ihale yapılır. Yatırım inşaatı tamamlanarak Sağlık Bakanlığına Kiralanır. 25 yıl süresince tıbbi hizmet dışındaki hizmetler istekli tarafından yerine getirilir. Bu süre zarfında sağlık tesisinin basit ve büyük onarımları da istekli tarafından yerine getirilir. Sağlık tesisi içindeki ticari alanlar istekli tarafından işletilebilir. 25 yıl sonunda sağlık tesisi ve ticari alanlar işler durumda Sağlık Bakanlığına devredilir.

6 SAĞLIK KAMPÜSLERİNİN GELECEĞİ VE SAĞLIK TURİZMİNDEKİ YERİ Sağlık hizmetini sunan kamu veya özel sektörün, kendilerini en fazla öne çıkartan yönlerinin fiziksel koşullar olduğu, bu koşullar içerisinde sağlık hizmetinin en konforlu bir şekilde kullanıcılarına sunulmasının oldukça önemli avantajlar sunduğu bilinmektedir. 6

7 SAĞLIK KAMPÜSLERİ (ŞEHİR HASTANELERİ) İçerisinde tıbbın temel bilim dallarını, Bünyesinde farklı alanlarda uzmanlaşmış ihtisas hastanelerini, Kendi içinde uzmanlaştıran kadroları ve kendine has fonksiyonel mekanları barındıran Diğer birimlerle yakın ilişki içerisinde bulunan, Tıbbî araştırma ve çalışmaların yürütüldüğü Ar-Ge laboratuarları ve merkezleri, Teknopark, sosyal tesisler, otel, alışveriş merkezi, Konaklama ve açık alan kullanımlarını bir bütün olarak barındıran Sağlık kompleksleridir. 7

8 NEDEN SAĞLIK KAMPÜSLERİ? Ülkemizdeki sağlık hizmet etkinliğinin arttırılması açısından. Tedavi çeşitliliğini ülke geneline yaymak, Bölgesel gelişimi sağlık alanında tamamlamak, Hizmet kalitesini arttırmak, Maliyet-Etkin sağlık hizmeti sunumu için

9 NEDEN SAĞLIK KAMPÜSLERİ? Toplumun ihtiyaçları açısından Yeterli yatak sayısı ve yatak kalitesinin uygunluğu, Uzmanlaşmış ekibin bölgeyi kuşatıcı hizmeti, Tedavide yeni teknolojilerin tatbik edilmesi, Tedavi hizmetlerindeki yeni kavramların (günübirlik cerrahi, gün hastanesi) geliştirilmesi için

10 NEDEN SAĞLIK KAMPÜSLERİ? Hastalar açısından. Yatış sürelerinin kısaltılması, Hasta transferlerinin azaltılması, Hasta enfeksiyonlarının azaltılması, Hasta güvenliğinin arttırılması, Hasta memnuniyetinin arttırılması için

11 NEDEN SAĞLIK KAMPÜSLERİ? Çalışan açısından. Çalışan güvenliği ve memnuniyetinin arttırılması, İş gücü ve hizmet kalitesinin arttırılması, Sağlık hizmet performansının geliştirilmesi için

12 Şehir Hastanesi İçindeki Ticari Alanlar Klinik Otel Refakatçi Evleri Kreş ve Yaşlı Bakım Evi (Personel öncelikli) Kongre Merkezi Ticari Alanlara ait Açık ve Kapalı Otopark Spor Merkezi Market / Çarşı Lokanta, Pastane ve Kafe PTT Şubesi, Banka Şubesi ve ATM ler Taksi Hizmetleri ve benzeri ulaştırma hizmetleri Sosyal Yardım Amaçlı Vakıf ve Dernek Ofisleri

13 . HİZMET KALİTE STANDARTLARI Hasta odaklı ve sonuç çıktılı hizmet tanımları, ISO 9001, ISO akreditasyon belgesine, muadiline veya daha üst seviye bir belgeye sahip olma şartı.. Etkili bir denetim mekanizması, Denetlenen ve ağır yaptırımları olan ceza mekanizması getirilmiştir.

14 . HİZMET KALİTE STANDARTLARI Ayrıca özellikli hizmetler için; Kampüs içindeki tüm verilerin veri kayıt sistemi ile DICOM standardına (yazdırma, gönderme, depolama, sorgulama, düzeltme, iş listesi) uygun, PACS a bağlanma şartı... Laboratuvar hizmetlerinde kullanılan kit ve cihazların uluslararası akreditasyon yetkisi olan bir kuruluşça verilmiş CE/ IVD-CE belgeye sahip olması şartı.. Görüntüleme hizmetlerinde kullanılan tüm cihazların Ulusal veya uluslararası geçerli olan (TSE, TSEK, ISO, VDE, FDA, IEC. TÜV, UL, DIN, CE) standartlara ve/veya normlara uygunluk ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ndan alınması gereken lisans ve ISO 13485(2003) standardına uygunluk şartı... Sterilizasyon Hizmetlerinde ISO 13485(2003), MDD 93/42/EEC 1993 standartları getirilmiştir.

15 . KAMPÜS BİNALARI TASARIMI Kampüslerin bulundukları şehir içinde ulaşımı kolay ve ekonomik olarak yapılmasını sağlayacak her türlü ulaşım alt yapısı göz önünde bulundurulmaktadır. Kampüs içindeki hastaneler arası kampus içi ulaşım alt yapısı ve kampuse hizmet verecek hafif raylı sistem ile çözülmektedir. İhtiyaca göre helikopter pistleri tasarlanmıştır. Kampüslerin yıl sonra gereken ihtiyaçlara cevap vermesine yönelik olarak genişleme alanları tasarlanmıştır. Doktorların hastaneler arasında kolay hareket edebilmesi için herhangi iki hasta/servis asansör kovası arasındaki mesafenin 200 metreden fazla olmaması şartına uygunluk.

16 . KAMPÜS BİNALARI TASARIMI Teşhis/tedavi alanlarında birçok avlu ve açık mekan oluşturularak gün ışığı alınması ve geniş alanlarda insani ölçek yaratılması. Her bölümün işlevinin zaman içerisinde sadece küçük yeniliklerle değişmesine olanak veren modüler odalar sistemi ve buna uygun aks sistemi seçimi Personel esnekliği ve günün farklı zamanlarındaki hasta akışlarını yönetme kolaylığı sağlaması açısından merkezi bir hazırlama/ayılma alanı oluşturma.. Örneğin, sabah anjiyo hastaları için pre-op olarak kullanılan bir mekan, öğleden sonra cerrahi hastaların post-op mekanı olarak kullanılabilir. Ameliyat odaları, merkezi pre/post-op alanının dış çeperine dağıtılarak ilerde yeni bir binaya genişletildiğinde bu odaların esnekliklerini koruyabilmeleri. Her 16 akut bakım yatağı ya da 12 yoğun bakım yatağı için bir adet merkezi hemşire istasyonu.

17 . Enerji verimliliği ve sürdürebilirliği açısından Kojenerasyon-trijenerasyon sistemleri (kendi enerjisini üreten), Güneş enerjisinden sıcak su üretimi, Gri su sistemleri (yağmur ve kullanım suyunun geri dönüşümü), Isı pompaları ile enerji üretimi, Yeşil çatı sistemleri, Çift cidarlı giydirme cepheler (enerji verimliliği),

18 . Yapı verimliği açısından Zemin iyileştirme çalışmaları (fore kazık sistemleri, jet grout sistemleri), Yapı ömrünü uzatmayı ve depreme dayanıklı olmasını amaçlayan deprem izolatörleri)

19 . Hizmet verimliliği açısından Hasta başına m 2 kapalı alan, Tek kişilik hasta odaları, Tamamen kapalı otopark, Yürüme bantları ve merdivenler, Hasta ve personel taşıma araçları (golf arabaları, ginger), Dal hastanelerini birbirine bağlayan geniş ana dolaşım aksları, Kaliteli otelcilik hizmetleri,

20 . Çevre açısından Kurulan sistemler sayesinde minimum hava kirliliği, İçerisinde sosyal yaşam alanlarının yer aldığı tesisler (klinik otel, alışveriş merkezi, kongre merkezi, yaşlı bakım evi, kreş vb), yeşil çevre (yeşil alanlar, havuzlar, fıskiyeler, spor alanları, piknik alanları vb), Hastanelerin tüm otopark ihtiyacının binaların altında ya da yakındaki garajlarda karşılanacağı kapalı otopark sistemi, Yüksek teknoloji- ARGE Merkezleri,ni kapsamaktadır.

21 ÖNERİLER Medikal turizmin gerçekleşeceği ve uluslar arası standartlara uyan ve bu şartları sağlayan sağlık kuruluşları, oluşturulacak medikal network e dahil edilmelidirler. Bu sağlık kuruluşlarının hizmetlerini uluslar arası kalite belgeleri ile akredite etmeleri son derece önemlidir. Medikal network kapsamındaki sağlık kuruluşları hijyen standartları, modernlik ve teknoloji kullanımı, geri dönüşüm, enerjinin sürdürülebilirliği ve yeşil bina vb. açısından belirli koşulları ihtiva ettiğinden daha kolay olarak tercih nedeni olacaklardır. Seçilen hastane konusunda gerekli istatistikler ve memnuniyet ölçümleri medikal network organizasyonu içinde yer almalı ve ülkemizin bu potansiyeli medikal turistlere açılarak bu hizmetleri almaları sağlanmalıdır.

22 Merkezi Koridor Yürüyen Bantlar

23 Poliklinik Bekleme

24 Acil Servis Bekleme Alanı

25 Hasta Yatak Odası

26 Ana Giriş Bekleme Holü

27 Ameliyathane

28 Yataklı Servis Koridoru

29 Poliklinik Dış Bekleme

30 Acil Servis Gözlem Alanı

31 Merkezi Koridor-Danışma

32 Kafeterya

33 Modern Tıp Teknolojisi Ameliyathaneler Anjiyografi

34 Modern Tıp Teknolojisi Tomoterapi Gama Knife

35 Modern Tıp Teknolojisi Robotik Cerrahi

36 Enerji Verimliliği Isı Pompası Güneş Panelleri

37 Enerji Verimliliği Gri Su Sistemleri Yeşil Çatı

38 Enerji Verimliliği Kojenerasyon

39 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Teknik Olmayan Özet (TOÖ) Nihai Taslak Haziran 2014 tıtyjuyıyuıu ADN PPP Sağlık Yatırım A.Ş. June 2014 Bu doküman, için İngilizce olarak hazırlanmış olan Çevresel

Detaylı

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; etkin, verimli ve kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2014-2018

STRATEJİK PLAN 2014-2018 STRATEJİK PLAN 2014-2018 ŞUBAT 2014 2 / Stratejik Plan 2014-2018 Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur. Bakanın Mesajı Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU Sağlık

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 203 İDARE FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.... I GENEL BİLGİLER... A Misyon ve Vizyon... B Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C İdareye İlişkin Bilgiler.....

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ ve İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK-31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER GENEL MÜDÜRÜMÜZÜN MESAJI YÖNETİM

Detaylı

1 /11 EK A. Ek-A İKİLİ YÖNETİM. İkili Yönetim. Etlik ESKP ÇSED Raporu Ek-A İkili Yönetim Mayıs 2013 Proje No.: 12/019

1 /11 EK A. Ek-A İKİLİ YÖNETİM. İkili Yönetim. Etlik ESKP ÇSED Raporu Ek-A İkili Yönetim Mayıs 2013 Proje No.: 12/019 1 /11 EK A İkili Yönetim Ek-A İKİLİ YÖNETİM 2/ 11 İKİLİ YÖNETİM Sağlık hizmetlerinin düzenlenmesi ve finanse edilmesi, Türkiye de kamu politikası ve kontrolüne tabidir. Borç yükü yüzünden sınırlı kalan

Detaylı

12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK

12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK 12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI EYLEM PLANI

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI EYLEM PLANI Onuncu Kalkınma Planı (204-208) SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü KASIM 204 SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI ve EYLEM PLANI. Programın Kapsamı ve Amacı

Detaylı

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü Uzm. Ş. Özgün ÇITAK(Kapak Tasarımı) 2 SUNUŞ Tüm paydaşlarımızın

Detaylı

Lokman Hekim Engürüsağ A.Ş. Faaliyet Raporu

Lokman Hekim Engürüsağ A.Ş. Faaliyet Raporu Lokman Hekim Engürüsağ A.Ş. Faaliyet Raporu 2010 1 İçindekiler SAYFA NO RAPORUN DÖNEMİ, ORTAKLIĞIN UNVANI VE ORTAKLIK YAPISI 3 LOKMAN HEKİM İN KISA TARİHÇESİ 4 YÖNETİM KURULU NDAN MESAJ 6 MİSYON VE VİZYON

Detaylı

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 1 Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 2 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerine çok yıllı bütçeleme,

Detaylı

Performans Denetimi Raporu SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI HASTANELERDE İLAÇ, TIBBİ SARF MALZEMESİ VE TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİ

Performans Denetimi Raporu SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI HASTANELERDE İLAÇ, TIBBİ SARF MALZEMESİ VE TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİ Performans Denetimi Raporu SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI HASTANELERDE İLAÇ, TIBBİ SARF MALZEMESİ VE TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİ MART - 2005 Sağlık Bakanlığına Bağlı Hastanelerde İlaç, Tıbbi Sarf Malzemesi ve Tıbbi

Detaylı

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013)

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013) TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013) 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

Kamu özel ortaklığı (public

Kamu özel ortaklığı (public DOSYA: 2023 VİZYONUNDA SAĞLIK Entegre Sağlık Kampüsleri veya nam-ı diğer Şehir Hastaneleri Prof. Dr. Sabahattin Aydın 1959 yılında Bolu-Göynük te doğdu. İlköğrenimini İstanbul da Şair Nedim İlkokulu nda,

Detaylı

Kamu Hastane Birlikleri ve Kamu Özel Ortaklığı Hangi Aşamada, Nasıl Devam Edecek?

Kamu Hastane Birlikleri ve Kamu Özel Ortaklığı Hangi Aşamada, Nasıl Devam Edecek? Kamu Hastane Birlikleri ve Kamu Özel Ortaklığı Hangi Aşamada, Nasıl Devam Edecek? Alpaslan TÜRKKAN Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD. aturkkan@uludag.edu.tr Sağlıkta KÖO Projeleri Sağlık

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADIYAMAN 2015 www.adiyaman.edu.tr 1 SUNUŞ Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), araştıran, bilgiye ulaşan, ulaştığı bilgiyi kullanan ve paylaşan, uluslararası düzeyde

Detaylı

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri 1 ÖNSÖZ Bilindiği gibi ulusal ve uluslararası dolaşımda olan, hibe veya uygun ödeme koşullarında kredi sağlayan, birçok fon kaynağı bulunmaktadır. Ajans olarak faaliyet gösterdiğimiz TRB2 bölgesinde bu

Detaylı

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2. Taslak Web, Ağustos 2010) Hazırlayan: Tülin Keskin İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 1. GİRİŞ... 4 2. Sektörün Kısa Tanıtımı... 6 2.1. Binalar ve Emisyonlar...

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 31 Mayıs 2013 69471265-305-5033 CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-1/4/2010-27539) (1) Bu Yönetmeliğin amacı, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının

Detaylı

CBÜ 2015 Yılı Performans Programı

CBÜ 2015 Yılı Performans Programı SUNUŞ Celal Bayar Üniversitesi, 1992 yılında, ülkemizin kadim şehirlerinden biri olan Manisa'da kurulmuştur. 10 fakülte, 5 yüksekokul, 3 enstitü, 15 meslek yüksekokulu, 23 araştırma ve uygulama merkezi

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2011. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

FAALİYET RAPORU 2011. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı FAALİYET RAPORU 211 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı BAKAN SUNUŞU Binali YILDIRIM Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Karayolları Gelişiyor, Türkiye nin Çehresi Aydınlanıyor Kalkınmanın temel

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet POLAT İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektör Adayı, 2014

Prof. Dr. Mehmet POLAT İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektör Adayı, 2014 Büyümenin iki motorundan biri teknoloji ise, diğeri insan kaynağına yatırımdır. Robert Solow, Büyüme Teorisi ve Sonrası, Nobel Ödül konuşması, Stockholm, 8 Aralık, 1987 Prof. Dr. Mehmet POLAT İzmir Yüksek

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU Bursa - 2015 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı öğrencilerimin bir HBYS programını (AviCenna) öğrenmeleri ve başarıyla kullanabilmeleri

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI İSTANBUL, 2015 Hazırlayan: Marmara Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tel: 0 216 414 05 45-1341 Faks: 0 216 418 02 30 e-mail: sgdb@marmara.edu.tr

Detaylı

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI Ara Kontrol Ortamı İzleme Risk Değerlendirme Aralık 2014 Bilgi ve İletişim Kontrol Faaliyetleri , Çukurova Üniversitesi Balcalı /ADANA www.cu.edu.tr

Detaylı

KAMU HASTANELERİNDE TEDARİK ZİNCİRİ

KAMU HASTANELERİNDE TEDARİK ZİNCİRİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KAMU HASTANELERİNDE TEDARİK ZİNCİRİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BİTİRME PROJESİ Taner SEMERCİ Proje Danışmanı Yrd. Doç.Dr. A.

Detaylı

YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ

YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ 0 ÖNSÖZ Gelişen teknoloji, hızlı nüfus artışı ve artan ihtiyaçlar nedeniyle devletin yerine getirmesi gereken

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI NİHAİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI NİHAİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI NİHAİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kasım 2013 Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin Eğitilmesi olacaktır. İÇİNDEKİLER

Detaylı