Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Pazarlama Bölümü Y. Lisans Genel İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 1986 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Pazarlama Bölümü Y. Lisans Genel İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 1986 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Erhan BİRGİLİ Doğum Tarihi: Ekim Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İşletme Fakültesi, Ege Üniversitesi 198 Pazarlama Bölümü Y. Lisans Genel İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 1986 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Genel İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 1994 Doçentlik Muhasebe ve Finansman 005 Profesörlük Muhasebe ve Finansman Sakarya Üniversitesi 010 Yüksek Lisans Tez Başlığı Tez Danışmanı : İşletme Yatırım Politikası ve Yatırım Politikasına Etki Eden Faktörlerin Türk İşletmelerinde İrdelenmesi. Doç. Dr. Öcal Usta. Doktora Tez Başlığı ve Danışmanı : Tasarrufların Yönlendirilmesinde Hisse Senedi Verimlilik Analizi ve Değerlendirilmesi. Prof. Dr. Hasan Olalı. Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Ar.Gör. Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Muhasebe-Finansman A.B.D. Yard. Doç. Dr. Dumlupınar Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Muhasebe-Finansman A.B.D. Yard.Doç. Dr. Sakarya Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Muhasebe- Finansman A.B.D. Doç.Dr. Sakarya Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Muhasebe- Finansman A.B.D. Prof.Dr. Sakarya Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Muhasebe- Finansman A.B.D. Prof.Dr. Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, Muhasebe-Finansman A.B.D. Prof.Dr. Bursa Orhan Gazi Üniversitesi, İİBF, Fakültesi, İşletme Bölümü

2 Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri : Kazancı, İ., KOBİ lerde Eğitim Geliştirme, Yöntem ve Safhaları: KORDSA Örneği, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kalkan, E., Bankacılık Sektöründe Faiz Oranı ve Döviz Kuru Riski, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 000. Arı, M., Global Finansal Kriz Ortamında Risk Yönetim Tekniği Olarak Swap İşlemleri, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 000. Çelik, Y., Türk Mali Piyasalarında Yabancı Sermaye Hareketleri ve Beklentiler, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 000. Korkut, H.K., Riskteki Değer (İMKB de Bir Uygulama), Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 000. Eryılmaz, B., Döviz Swapları Ve Uygulamaları, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 000. Çelik, D., Kasım 000 ve Şubat 001 Krizlerinin Bankacılık Sektörü Üzerindeki Etkileri, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 001. Dağdelen, N., İşletmelerde Yatırım Kararlarının Değerlendirilmesi- Gazbeton Sanayi Uygulaması, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 001. Çınar, Ç., Anonim Şirketlerde Hisse Senetlerinin Halka Arzı ve Halka Arz Fiyatının Tespiti, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 001. Kibar, S.M., Bir Teşvik Aracı Olarak Yatırım İndirimi ve Uygulaması, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 001. Gürel,Y.Z., Finansal Sistemde Alternatif Bir Ekonomi Modeli Olarak Barter Sistemi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 001. Odabaş, D., Piyasa Ekonomisine Geçiş Sürecinde Sermaye Piyasasının Rolü Ve Önemi (Türkmenistan Örneği), Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 001. Arısoy, Ş., Finansal Türev İşlemlerinde Futures Sözleşmeleri, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 001. Büyükdere, S., Teknik Analiz Yöntemiyle Hisse Senedi Değerlemesi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 00. Yener, B., Elektronik Ticaretin Finansmanı Ve Bir Uygulama, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 00. Akbulaev, A., Kırgızistan da Turizm Sektörünün Gelişimi Ve Finansal Açıdan Değerlendirilmesi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 00. Rashid, A.A., Dış Ticaretin Alternatif Finansman Kaynakları ve Uygulamaları, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 00. Yılmaz, F., Küresel Finansal Krizler Ve Bankacılık Sektörüne Etkileri, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 00. Gümüş, F., Türk Sigortacılık Sektörü Ve Fon Oluşturma Kapasitesi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 00.

3 Dizkırıcı, A.S., İhracatta Akreditifli Ödeme Şeklinin Kullanım Nedenleri ve Bir Uygulama, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 004. Beytekin,Ç., İşletmelerde Bütçeleme Faaliyetleri ve Bir Uygulama, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 004. Yurtsever, N., Sermaye Piyasalarında İçeriden Öğrenilenlerin Ticareti ve Manipülasyonlar, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,004. Korkusuz, B., Portföy Yatırımları ve Yönetimi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 004. Saraç, B., Risk Sermayesi ve Uygulamaları, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 004. Seyitbekov.T., Mikro Finansman ın Kırgızistan Uygulaması ve Sonuçları (Celalabad Vilayeti Alabuka Bölgesi), Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 007. Zurnacı, A., Hayat Dışı Sigorta Şirketlerinin Fon Oluşturma İmkanları ve Yönetim Analizi", Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eylül-007. Gudil, O., Türkiye de Katılım Bankacılığı ve Katılım Bankalarının Getirisi İle Alternatif Yatırım Araçları Getirilerinin Analizi ( ), Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eylül-007. Özge Can, Z., Türkiye de Elektronik Bankacılık: İnternet Bankacılığı Üzerine Bir Çalışma, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekim-007. Gezginadam, G., Operasyonel Leasing ve Uygulama, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mayıs-008. DÜZER, Murat., Finansal Analizde Kullanılan Oranlar ve Firma Değeri İlişkisi (İMKB de Bir Uygulama), Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Haziran-008. Kaba, F., Kar Dağıtım Politikalarının Firma Değeri Üzerine Etkisi Ve Bir Uygulama, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 009. Çelik, L., Uluslar Arası Finansal Sistemin Kuvvetlendirilmesi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 009. Kaba, F., Kâr Payı Dağıtımının Firma Değeri Üzerine Etkisi Ve Bir Uygulama,Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 009. Bolat, U., Kurumsal Yönetim İlkelerine Ve Kurumsal Yönetim Endekslerine Tabi Olmanın İşletmenin Piyasa Değerleri Etkileri, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 011.

4 Yönetilen Doktora Tezleri: Sakarya, Ş., Şirket Birleşmelerinde Firma Değerinin Tespiti Ve Yönetimi- AKÇANSA Örneği, Sakarya Üniversitesi, 00. Öztürk, M.B., Konjonktürel Hareketlerin İşletme Sermayesi Üzerindeki Etkileri, Sakarya Üniversitesi, 00. Tunahan, H., Finansal Krizlerin İşletmelere Etkisi (Bir Sektör Analizi), Sakarya Üniversitesi, 00. Demir, H., Gelişen Piyasalarda Finansal Krizlerin Bulaşma Etkisi ve Bir Uygulama, Sakarya Üniversitesi, 00. Günay, M., Küçük Ve Orta Boy İşletmelerin(KOBİ) Finansmanında Alternetif Yaklaşımların Analizi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,005. Gümüş, F., Mordgage Konut Finansman Sistemi ve Türkiye Uygulaması, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 009. Dizkırıcı, A.,S., Konutlarda Enerji Verimliliğinin Ölçülmesi İçin Beş Yıldızlı Derecelendirme Sistemi Ve Sakarya Örneği, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 009. Aygen, F., Finansal Planlamada Simülasyon Yönteminin Kullanımı, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 010. Aydın, K., Türkiye Elektrik Piyasası Mali Uzlaştırma Merkezi Elektrik Fiyatları Analizi Ve Modellemesi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 010. Sedat, D., Türev Piyasaların Etkinliğinin Testi: İMKB Ve Döviz Piyasası, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 011. Mayil, G., Hareketli Ortalamalar Yöntemine Göre Oluşan Al/Sat Sinyal Getirilerinin İMKB de Değerlendirilmesi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 011. Faikoğlu, S., İMKB de İşlem Yapan Bireysel Yatırımcıların Davranışsal Finans Açısından İncelenmesi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 01. Üçay, K., İMKB de Doğrusal Olmayan Yapıların Analizi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 01. Akbulaev, N., Yoksulluğu Azaltmaya Yönelik Finansman Stratejisi Olarak Mikrofinans, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 01. Projelerde Yaptığı Görevler: Son Ekonomik Krizlerin (Kasım-Şubat) Sakarya Ekonomisine Etkileri ve Ekonomik Krizlerin Önlenmesinde Üniversite-Sanayi İşbirliği Modeli. Sakarya Üniversitesi, Proje Yöneticisi. Ekim 00-Ekim 004. Rekabetçi Sakarya Projesi- Sakarya'nın Rekabet Gücünün Belirlenmesi ve Geliştirilmesi, SANAYİ, YATIRIM, TEKNOLOJİ, TİCARET VE FİNANS Çalışma Grubu.

5 İdari Görevler: Dekan Yardımcılığı DPÜ, Bilecik İİBF İşletme Bölüm Başkanlığı DPÜ, Bilecik İİBF İşletme Bölüm Başkan Yard. SAÜ, İİBF Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yard. SAÜ İİBF Fakülte Kurulu Üyeliği SAÜ, İİBF Dekan Yardımcılığı SAÜ, İşletme Fak İşletme Fakültesi Kurulu Üyeliği SAÜ, İşletme Fak İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği SAÜ, İşletme Fak Sos.Bil.Ens. Yönetim Kurulu Üyeliği SAÜ Dekan BOÜ, İİBF Üniversite Senatosu Üyeliği BOÜ Üniversite Yönetim Kurulu Üyeliği BOÜ Sos.Bil.Ens. Yönetim Kurulu Üyeliği BOÜ Diğer Faaliyetler: İşletme Bölümü Staj Komisyonu Üyeliği, Farabi Programı İşletme Bölümü Koordinatörü ( ) Farabi Programı İşletme Fakültesi Koordinatörü (011-01) YÖK-İstanbul Finans Merkezi Projesi İnsan Kaynakları Çalışma Grubu Üyesi (011- ) Bank Asya Yönetim Kurulu Denetmen Üyesi ( ) Bank Asya Yönetim Kurulu Başkanı (01- Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler: Ödüller: Sakarya Üniversitesi Genel Sekreterliği, B.0..SAÜ /1.010 Sayı ve tarihli yazısı uyarınca, Metastock Programı Kullanarak Teknik Analiz Yöntemiyle Alım-Satım Kararlarının Verilmesi, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, Temmuz 001, başlıklı yayından dolayı Üniversite Yayın Teşvik Komisyonu kararıyla Yayın Teşvik ödülü. Sakarya Üniversitesi İİBF, Dekanlığı tarafından, 4 Mayıs 005 tarihinde bilimsel çalışma ve gayretlerden ötürü verilen Üstün Başarı ödülü.

6 Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler : Akademik Yıl Dönem Güz Bahar Dersin Adı Finansal Yönetim I (Lisans- İşletme)-Gündüz Finansal Yönetim I (Lisans- İşletme)- Gece Finansal Yönetim (Lisans- Maliye Bölümü) Gündüz Finansal Yönetim (Lisans- Maliye Bölümü) Gece Sigortacılık (Lisans-İşletme Bölümü) (Seç) Gündüz Sigortacılık (Lisans-İşletme Böl) (Seç) Gece Finansal Tablolar Analizi (Lisans-İşletme Böl) Gündüz Finansal Tablolar Analizi (Lisans-İşletme Bölümü) Gece İleri Finansal Yönetim (Yüksek Lisans) Gündüz Uluslararası Finansman Teknikleri (DR) (Seç) Uzmanlık Alan Dersi (YLS)+(DR) Danışmanlık (YLS)+( DR ) Teorik Finansal Yönetim (e-mba) Finansal Yönetim (ADAMYO) Finansal Yönetim II (Lisans)- Gündüz Finansal Yönetim II (Lisans)- Gece Finansal Tablolar Analizi (Lisans-Maliye Bölümü) Gündüz Finansal Tablolar Analizi (Lisans-Maliye Bölümü) Gece Sermaye Piyasaları (Lisans- İşletme Bölümü) Gündüz Sermaye Piyasaları (Lisans- İşletme Bölümü) Gece Bitirme Projesi (Lisans-İşletme Bölümü) Sermaye Piyasası Analizleri (Seç) (YLS) Portföy Yönetimi (DR) Danışmanlık (YLS)(DR) Yönlendirilmiş Çalışma (ADAMYO) Finansal Yönetim (MBA) Haftalık Saati Uygulama Öğrenci Sayısı

7 Güz Bahar Uzmanlık Alan Dersi (YLS)+(DR) Finansal Yönetim I (Lisans- İşletme Bölümü)-Gündüz Finansal Yönetim I (Lisans- İşletme Bölümü)- Gece Finansal Yönetim (Lisans- Maliye Bölümü) Gündüz Finansal Yönetim (Lisans- Maliye Bölümü) Gece Sigortacılık (Lisans-İşletme Bölümü) (Seç) Gündüz Sigortacılık (Lisans-İşletme Böl) (Seç) Gece Finansal Tablolar Analizi (Lisans-İşletme Bölümü) Gündüz Finansal Tablolar Analizi (Lisans-İşletme Bölümü) Gece İleri Finansal Yönetim (Yüksek Lisans) Gündüz Uluslararası Finansman Teknikleri (DR) (Seç) Uzmanlık Alan Dersi (YLS)+(DR) Danışmanlık (YLS)+( DR ) Finansal Yönetim (e-mba) Finansal Yönetim (e-my) (Seç) Finansal Yönetim (ADAMYO) Finansal Yönetim II (Lisans)- Gündüz Finansal Yönetim II (Lisans)- Gece Finansal Tablolar Analizi (Lisans-Maliye Bölümü) Gündüz Finansal Tablolar Analizi (Lisans-Maliye Bölümü) Gece Sermaye Piyasaları (Lisans- İşletme Bölümü) Gündüz Sermaye Piyasaları (Lisans- İşletme Bölümü) Gece Bitirme Projesi (Lisans-İşletme Bölümü) Sermaye Piyasası Analizleri (Seç) (YLS) Portföy Yönetimi (DR) Danışmanlık (YLS)(DR) Yönlendirilmiş Çalışma (ADAMYO) Finansal Yönetim (MBA) Uzmanlık Alan Dersi (YLS)+(DR)

8 ESERLER A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Bildiriler: A1. Birgili,E., Tunahan, H. (005), Hileli Finansal Raporlama veya Pandoranın Açılan Kutusu, İşletme ve Finans Dergisi, Yıl: 0, Sayı: 1, 56-67, Haziran, ISSN X. A. Birgili,E., Dizkırıcı,A., Durmuşkaya,S., (009), Türkiye de Enerji Verimliliği Çalışmalarının Kriz Dönemleri Açısından İrdelenmesi, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Yıl:46, Sayı:58, A. Birgili,E., Düzer,M., (010), Finansal Analizde Kullanılan Oranlar Ve Firma Değeri İlişkisi: İMKB de Bir Uygulama, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı:46, 74-8,ISSN , İstanbul, Nisan. A4. Birgili,E., Tuna, G.,(010), Markowitz Ve Tek Endeks Modellerinin Uygulanması: İmkb 0 Endeksi Üzerinde Karşılaştırmalı Analiz, (EBSCO HOST),Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF Dergisi C.15, S., ss A5. Birgili,E., Tuna, G., Tuna.V.E.,(011), Portföy Seçiminde Riski Sevmeyen Yatırımcılar İçin Hisse Senedinin Ait Olduğu Sektör ve İlgili Firmanın Kuruluş Tarihi Önemli midir? İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda Sektörel Bir Analiz, IndexCopernicus (IC Journals), Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Cilt 48, Sayı 558, ss. -4. A6. Birgili,E., Tuna, G.,(011), Türkiye-Yunanistan-Amerika Borsalarında Yatırım Fonlarının Oluşmasında Yatırımcı Kararlarının Etkilendiği Alanlar, (EBSCO HOST) Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, Yıl 4, Sayı 7, ss A7. Akal,M., Birgili,E, Durmuşkaya,S.,(01), İMKB0, IMKB100, DOLAR VE AVRO Futures Piyasalarının Etkinliğinin Testi,Business and Economics Researce Journal, Volume:,Number:4. A8. Birgili,E.,Akbulaev,N.(01), Orta Asyada Mikro Finans Uygulamalarının Değerlendirilmesi", Akademik Bakış Dergisi, Sayı:, ISSN: X Calalabat/KIRGIZİSTAN. A9. Birgili,E., Esen,S,(01), Teknik Analiz Yönteminin Bulanık Mantık Yaklaşımı İle Uygulanması: İMKB 0 Banka Hisseleri Örneği, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Yıl:50, Sayı:575, 95. A10. Birgili,E., Esen,S,(01), Bulanık Mantık Yaklaşımı İle Hisse Senedi Ticareti, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Yıl:50, Sayı:580, 1. A11. Birgili,E., Erşan,A.E,(01), Belediye Harcamalarında Niteliksel Yapı (İrade) mı, Yoksa Niceliksel Yapı mı Daha Önemlidir?, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Yıl:50, Sayı:58, 4. B. Uluslararası Kongre Bildirileri: B1. Birgili, E., Tunahan, H. (00), Döviz Krizlerinde İşletme Sermayesi Davranışı, erc/metu International Conference in Economics VI., Ankara, September

9 B. Birgili, E., Ayanoğlu, M., Bayraktaroğlu, S., Kutanis, R. (00), Reengineering the Business Education:The Case for Modular Curriculum of Sakarya University, GLOBAL BUSINESS AND TECHNOLOGY ASSOCIATION, International Conferance, , Budapest, Hungary July 8-1. B. Birgili, E., Ayanoğlu, M., Bayraktar, S. (00), University-Industry Co-Operation Strategy Towards Regional Development, GLOBAL BUSINESS AND TECHNOLOGY ASSOCIATION, International Conferance, , Budapest, Hungary July 8-1. B4. Birgili, E., Karataş, M., Topuz, J. (004), Degree of Inward Internationalization and Corporate Financial Performance:Evidence from an Emerging Market, The 004 Annual Meeting of the American Academy of Accounting and Finance, aaaf, Clinton, USA December 9-11, B5. Birgili, E., Gümüş, F. (006), Mortage Finance System and the Role of the Government in Turkey, Prague Conference on Political Economy, Prague April 1-. B6. Birgili, E., Aygen,F., (006), Venture Capital Finance Model:Venture Capital in EU and Turkey at the Adaptation Process, The Changes and Transformations in the Socio-Economic and Political Structure of Turkey Within the EU Negotiations, Dumlupınar University,514-51, Kütahya/Turkey, March B7. Birgili, E., Seyitbekov, T., Gümüş, F. (007), Mikro Finans Sisteminin Kırgızistan Uygulaması ve Sonuçları(Celalabad Vilayeti Alabuka Bölgesi),.. Uluslar arası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi: Türk Dünyasının Geleceği, s , Kırgızistan Haziran. B8. Birgili, E., Akbulaev,N. (007), Kırgızistan da Sermaye Piyasası Faaliyetleri ve MenkulKıymet Borsası,.. Uluslar arası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi: Türk Dünyasının Geleceği, s.80-81, Kırgızistan Haziran. B9. Birgili, E., Gümüş, F., Akaytay, A. (008), Turkish Car Insurance Users Knowledge And Satisfaction Levels About Auto Insurance,First International Conference On Management And Economics, Current Issues in Emerging Economies in Global Perspective,ICME 08, Tirana, March. B10.Birgili,E.,Akbulaev,N.(008), ORTA ASYA ÜLKELERİNDE MİKRO FİNANS UYGULAMALARI ", Orta Asya Toplumlarında Sosyal, Siyasal Ve Ekonomik Arayışlar, II.ULUSLARARASI KONGRE, Bişkek/KIRGIZİSTAN -4 Ekim. B11. Birgili, E., Gümüş, F., Akaytay, A. (009), Which Way Is More Suitable For Turkey s Real Estate Market?, International Sysmposium On Sustainable Development, ISSD 09, Sarajevo, June B1. Birgili Erhan, Akal Mustafa, Durmuşkaya Sedat, (011), Vadeli İşlem Piyasalarının Etkinliğinin TEsti: İMKB 100 Endeksi Örneği,. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, 9 Mayıs-5 Haziran, Saraybosna. B1. Birgili E., Mayil,G., Hareketli Ortalamalar Yöntemine Göre Oluşan Al/Sat Sinyal Getirilerinin İMKB de Değerlendirilmesi, (01), ISAF 01, Gazi Antep Üniversitesi, 1 Mayıs-0 Haziran, Gaziantep.

10 D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : D1. Birgili, E., Sakarya, Ş.( 001), Kaynak Sağlamada Bir Zorunluluk-Halka Açılma ve Eğilimleri, Finans Politik& Ekonomik Yorumlar Dergisi, 61-8, Ağustos. D. Birgili, E.( 001), Metastock Programı Kullanarak Teknik Analiz Yöntemiyle Alım- Satım Kararlarının Verilmesi, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4-9, Eylül. D. Birgili, E., Çetin, C. (004), Konut Finansmanında İpotek Kredisine Alternatif: Öz Sermaye Paylaşımlı Finansman. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt:6, Sayı:, Haziran. D4. Birgili E., Şenkaya M. (004), Menkul Kıymet Borsalarının Kar Amaçlı Şirketler Olarak Yeniden Yapılandırılması, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı:4, 06-1, İstanbul, Ekim. D5. Birgili E., Tunahan H., Demir H, (004) 001 Şubat Döviz Krizinin İşletmelerin Üretim Ve karlılıklarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma, Bilgi Dergisi, 9, D6. Birgili, E., Ayel, N., Karaca, N. (005), Futures Sözleşmeleri ve Muhasebeleştirilmesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı:6, , İstanbul, Nisan. D7. Birgili, E., Yener, B. (005), İnternet Devriminin Sonraki Dalgası, Finans Politik& Ekonomik Yorumlar Dergisi, Yıl: 4, sayı: 500, 54-65, İstanbul,Kasım. D8. Birgili, E., Tunahan, H., Dizkırıcı, A.S. (005), Akreditifli Ödeme Ve İhracatçı İşletmelere Yönelik Bir Uygulama, Muhasebe ve Finansman Dergisi,ISSN , Sayı:8, İstanbul, Ekim. D9. Birgili, E., Dizkırıcı, A.S., Durmuşkaya, S., (009), Türkiye de Enerji Verimliliği Çalışmalarının Kriz Dönemleri Açısından İrdelenmesi, Finans Politik& Ekonomik Yorumlar Dergisi, Yıl:46, Sayı: 58, ISSN , 17-5, İstanbul, Aralık. Diğer Bilimsel Dergiler: Birgili, E. (001) Muhasebenin Yatırım Kararlarına Etkisi, SASİAD, Yıl:6, Sayı: 7, s.19, Adapazarı. E. Ulusal Kongre Bildirileri: E1. Birgili, E., Bölükoğlu, İ., Timurcanday, Ö., Konaklama Sektöründe Yönetici Başarılarını Etkileyen Faktörler, 1. Ulusal Turizm Kongresi, , Kuşadası, E. Birgili, E., Şahin,Y. (1994), Tariş e Bağlı İşletmelere Finansal Yapı Analizi: Bir Faktör Analizi Uygulaması, II. Verimlilik Kongresi, MPM Yay.No:540, 48-49, Ankara, E. Birgili, E., Hisse Senedi Performansının Faktör Analizi Tekniği İle Değerlendirilmesi, II.Ulusal Ekonometri Sempozyumu, 55-56, İzmir,1995. E4. Birgili, E., Sakarya, Ş.( 00), İç Ve Orta Anadolu Bölgesindeki Şirketlerin İMKB deki Etkinliği, II. Orta Anadolu Kongresi, , Niğde,17-18 Ekim.

11 E5. Birgili, E., Demir, H., Tunahan, H.( 00), Finansal Krizlerde Bulaşma Etkisi: Türkiye ve Rusya Hisse Senedi Piyasaları Örneği, VI. Türkiye Finans Eğitimi Sempozyumu, 9-54, Isparta, Aralık. E6. Birgili, E., Bayraktaroğlu, S. ve Apan, M., Girişimciliğin Özendirilmesi ve KOBİ Teşvikleri. II. Orta Anadolu Kongresi, 59-79, Niğde, Ekim 00. E7. Birgili, E., Karataş, A.( 005), Multinationality And Financial Performance, Geleneksel Finans Sempozyumu 004, , SPK Yayın No: 178, İstanbul, Mayıs. E8. Birgili, E., Tunahan, H., Demir, H.( 004), Kriz Dönemlerinde İşletmelerin Döviz Riski Ve Yabancı Sermaye Paylarının Üretim Ve Karlılığa Etkisi Üzerine Bir Analiz, Geleneksel Finans Sempozyumu 004, , SPK Yayın No: 178, İstanbul, Mayıs. E9. Birgili, E. (1995), Hisse Senedi Performansının Faktör Analizi Tekniği İle Değerlendirilmesi, II. Ulusal Ekonometri Sempozyumu, 55 56, İzmir. E10. Birgili, E., Coşkun, R.( 001), Stratejik Küçülmenin Türk İşletmelerinin Finansal Performanslarına Etkisi, 9.Ulusal Yönetim Kongresi Bildiriler, , İstanbul, 4-6 Mayıs. E11. Birgili, E., Durmuşkaya, S.( 004), Kasım 000- Şubat 001 Krizlerinin Yatırım Fonları Portföy Yapılarına Etkisinin İncelenmesi, VIII.Ulusal Finans Sempozyumu 04, 75-8, İstanbul, 7-8 Ekim. E1. Birgili, E., Emektar, R. (005), Yatırım Fonları ve Performansları, IX. Ulusal Finans Sempozyumu, Stratejik Finans, 4-50, Ürgüp, 9-0 Eylül. E1. Birgili, E., Gümüş, F., (007), İngiltere de Üniversite Sanayi İşbirlikleri, Üniversite Sanayi İşbirliği Sempozyumu, USİS, 15-0, Adapazarı, Haziran. G. Kitaplarda Bölümler G1. Birgili, E., and Öztürk, M.B. (00), The Effect Of Business Cycles On Working Capital Of Durable Goods Industry in Turkey in the Transition Period For Becoming Full Member to EU, Turkey at the Crossroads, ed. Wolfgang Gieler vd.,77-87, LIT VERLAG, Münster- Hamburg-London, ISBN G. Birgili, E., Kaplan, M.(007), Reel Sektörlerin AB İle Uyum Sürecinde Karşılaştığı Sorunlar Ve Çözüm Önerileri: Otomotiv Sektörüne Bir Bakış 1. Yüzyılda Rusya, AB ve Türkiye den Yansımalar, Türkmen Kitapevi, İstanbul. H. Ders Notları H1. Birgili E. (00) Finansal Yönetim. Uzaktan eğitimde yayınlanmış ders notu yazarlığı, Sakarya Üniversitesi, Adapazarı. H. Birgili E. (004) Mali Tablolar Analizi. Uzaktan eğitimde yayınlanmış ders notu yazarlığı, Sakarya Üniversitesi, Adapazarı. H. Birgili E. (007) Finansal Yönetim. Sosyal Bilimler Enstitüsü E-MBA Eğitimde yayınlanmış ders notu yazarlığı, Sakarya Üniversitesi, Adapazarı. H4. Birgili E. (009) Finansal Yönetim. Fen Bilimler Enstitüsü E-MY Eğitimde yayınlanmış ders notu yazarlığı, Sakarya Üniversitesi, Adapazarı.

12 Bilimsel Hakemlikler: Hisse Senedi Verimini Etkileyen Bazı Şirket Özelliklerinin İMKB Şirketlerinde Test Edilmesi, FİNANS POLİTİK VE EKONOMİK YORUMLAR DERGİSİ, (Ekim-007, Yıl:44, Sayı:51). İşletme Sermayesi Gereksinimini Etkileyen Değişkenler Üzerine İMKB'de Bir Uygulama, FİNANS POLİTİK VE EKONOMİK YORUMLAR DERGİSİ (Şubat-008, Yıl:45, Sayı:516). A ve B Tipi Yatırım Fonlarının Yapısal Analizi, FİNANS POLİTİK VE EKONOMİK YORUMLAR DERGİSİ, Rüzgâr Enerjisi Yatırımlarında Proje Analizi (DÜZELTME), FİNANS POLİTİK VE EKONOMİK YORUMLAR DERGİSİ, Türkiye'de Hayat ve Bireysel Emeklilik Sigortasının Gelişimi ve Etkinlik Değerlemesi, FİNANS POLİTİK VE EKONOMİK YORUMLAR DERGİSİ (Mart-009, Yıl:46, Sayı:59). İMKB Sınaî Endeksinde Yer Alan İsletmelerde Sermaye Yapısı ve Karlılık Arasındaki İlişki Türkiye'de Hayat ve Bireysel Emeklilik Sigortasının Gelişimi ve Etkinlik Değerlemesi, FİNANS POLİTİK VE EKONOMİK YORUMLAR DERGİSİ (Mart-009, Yıl:46, Sayı:59). Yatırımcıların Psikolojik Önyargıları; ÎMKB Üzerine Ampirik Bir Çalışma ; İMKB Sınaî Endeksinde Yer Alan İsletmelerde Sermaye Yapısı ve Karlılık Arasındaki İlişki Türkiye'de Hayat ve Bireysel Emeklilik Sigortasının Gelişimi ve Etkinlik Değerlemesi, FİNANS POLİTİK VE EKONOMİK YORUMLAR DERGİSİ (Kasım-009, Yıl:46, Sayı:57). Yerli Kurumsal Yatırımcılar ve Sermaye Piyasalarının Gelişimi: İMKB Üzerinde Bir Uygulama, FİNANS POLİTİK VE EKONOMİK YORUMLAR DERGİSİ, (Ocak-010, Yıl:47, Sayı:59). İşletme Sermayesi Gereksinimini Etkileyen Değişkenler Üzerine İMKB de Bir Uygulama, FİNANS POLİTİK VE EKONOMİK YORUMLAR DERGİSİ, Teknik Analiz Kullanımının Davranışsal Finans İle Açıklanmasında Bilişsel Önyargıların Rolü: İMKB de Çalışan Borsa Uzmanları Üzerine Bir Araştırma, FİNANS POLİTİK VE EKONOMİK YORUMLAR DERGİSİ, MOBİL PAZARLAMA (Mobil Pazarlama Araçlarına Yönelik Tutumların Kullanıcı, Mal ve Hizmet Boyutlarında Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma), FİNANS POLİTİK VE EKONOMİK YORUMLAR DERGİSİ, Şirketlere Özgü Faktörler Hisse Senedi Getirileri, FİNANS POLİTİK VE EKONOMİK YORUMLAR DERGİSİ, Kurumsal Yönetim ve Firma Performansı,KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ,009/1. Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi. Finansal Tablo Hilelerinin Önlenmesinde Denetçi Algılamaları, GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ,

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Kürşat YALÇİNER 2. Doğum Tarihi : 23 Temmuz 1966 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Gazi Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Atatürk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gonca ATICI 2. Doğum Tarihi: 07.05.1975 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngilizce İktisat İstanbul Üniversitesi 1997 Y. Lisans Para-Banka

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: HİLAL KOCAMAZ Doğum Tarihi: 01.06.1981 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İşletme(İng.) Hacettepe Üniversitesi 2006

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Dr. Murad KAYACAN, (smmm) (Bağımsız Denetçi) murad.kayacan@hotmail.com. İşlemler Piyasası Müdürlüğü, Müdür Yardımcısı ŞUBAT 1990

ÖZGEÇMİŞ. Dr. Murad KAYACAN, (smmm) (Bağımsız Denetçi) murad.kayacan@hotmail.com. İşlemler Piyasası Müdürlüğü, Müdür Yardımcısı ŞUBAT 1990 KİŞİSEL BİLGİLER İsim Doğum tarihi ve yeri Erişim Telefonu Sanal Posta Adresi ÖZGEÇMİŞ Dr. Murad KAYACAN, (smmm) (Bağımsız Denetçi) 11 Şubat 1967 - Gelibolu / ÇANAKKALE 90 533 2914488 murad.kayacan@hotmail.com

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Çetin DOĞAN 2. Doğum Tarihi : 28.01.1964 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İktisat Bölümü Bradford Üniversitesi, 1993 İngiltere

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM. İngilizce ÜDS 65 İYİ 2002 Bahar PROGRAM ADI ÜLKE ÜNİVERSİTE ALAN DİĞER ALAN BAŞ.

ÖZGEÇMİŞ DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM. İngilizce ÜDS 65 İYİ 2002 Bahar PROGRAM ADI ÜLKE ÜNİVERSİTE ALAN DİĞER ALAN BAŞ. ÖZGEÇMİŞ TC KİMLİK NO: PERSONEL AD: SOYAD: DOĞUM TARİHİ: ERDİNÇ KARADENİZ 1/4/78 12:00 AM SİCİL NO: UYRUK: EHLİYET: B DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM İngilizce ÜDS 65 İYİ 2002 Bahar PROGRAM ADI

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Accounting and Finance Hull University

ÖZGEÇMİŞ. Accounting and Finance Hull University ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Arzu ŞAHİN İletişim Bilgileri Adres : Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Ziyapaşa Yerleşkesi, Kurtuluş Mah. Sabuncu Bulv. MNS Plaza no:50, 01130, Seyhan / Adana / Türkiye Telefon

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Hüseyin AKTAŞ 2. Doğum Tarihi : Unvanı : Prof. Dr 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Hüseyin AKTAŞ 2. Doğum Tarihi : Unvanı : Prof. Dr 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı : Hüseyin AKTAŞ 2. Doğum Tarihi : 01.12.1969 3. Unvanı : Prof. Dr 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi, 1990 Kütahya İ.İ.B.F Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Sefa USTA 2. Doğum Tarihi : 12/03/1981 3. Ünvanı : Yrd.Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi İnönü Üniversitesi 2003 Y.Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Emin AVCI Doğum Tarihi: 20.07.1976 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İngilizce İşletme Bölümü Marmara Üniversitesi 1994-1998 Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Halil Seyidoğlu Doğum Tarihi: 28 Ağustos 1943 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler Ankara Siyasal Bilgiler

Detaylı

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı SERPİL TÜRKYILMAZ Ünvanı Yardımcı Doçent Doktor Birimi SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Doğum Yeri ESKİŞEHİR E-Posta serpil.turkyilmaz@bilecik.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa Cem KIRANKABEŞ Doğum Tarihi: 19 Aralık 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Marmara

Detaylı

1. Adı Soyadı: M. Ali BİLGİNOĞLU 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

1. Adı Soyadı: M. Ali BİLGİNOĞLU 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: M. Ali BİLGİNOĞLU 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 1976 Y. Lisans Mezuniyet

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992 Adı Soyadı: Hasan VERGİL Ünvanı: Prof. Dr. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992 İktisat Bölümü Y.

Detaylı

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim ABD Meşelik Yerleşkesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Sumru BAKAN. 2. Doğum Tarihi- Doğum Yeri:19 Temmuz İstanbul. 3. Unvanı :Yrd. Doç. Dr.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Sumru BAKAN. 2. Doğum Tarihi- Doğum Yeri:19 Temmuz İstanbul. 3. Unvanı :Yrd. Doç. Dr. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Sumru BAKAN 2. Doğum Tarihi- Doğum Yeri:19 Temmuz 1967- İstanbul 3. Unvanı :Yrd. Doç. Dr. 4. Telefon: +90 348 813 9334 /1514 5. Faks: +90 348 813 9336 6. E-Posta: sumrubakan@kilis.edu.tr

Detaylı

DOÇ. DR. OĞUZ KARADENİZ

DOÇ. DR. OĞUZ KARADENİZ DOÇ. DR. OĞUZ KARADENİZ ADRES: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İİBF KINIKLI KAMPÜSÜ, 20020 DENİZLİ TELEFON: 0 258 296 2678 e-mail: oguzk@pau.edu.tr Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Maliye

Detaylı

Krizleri isimli Yüksek Lisans Bitirme Projezi 20.02.2007 Tarihinde Kabul Edilmiş ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Kayıtlarına Geçmiştir.

Krizleri isimli Yüksek Lisans Bitirme Projezi 20.02.2007 Tarihinde Kabul Edilmiş ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Kayıtlarına Geçmiştir. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Harun Doğan 2. Doğum Tarihi : 03 / 03 / 1963 3. Unvanı : Yard. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Anadolu Üniversitesi 1985 Y. Lisans

Detaylı

Özgeçmiş ve Eserler Listesi. Mehmet KARAKAŞ

Özgeçmiş ve Eserler Listesi. Mehmet KARAKAŞ Özgeçmiş ve Eserler Listesi Mehmet KARAKAŞ Doğum Tarihi: 28.11.1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Maliye İstanbul Üniversitesi 1994 Y. Lisans Bütçe ve Mali Planlama İstanbul Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ PROF. DR. ŞABAN KAYIHAN ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD. Başkanı Tlf: 0532 543 09 88 Elmek: sabanmanas@hotmail.com skayihan@fsm.edu.tr

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Levent KOŞAN Doğum Tarihi: 13.05.1976 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Doktora Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Erdinç KARADENİZ Doğum Tarihi: 04.01.1978 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Mersin

Detaylı

Prof.Dr. YUSUF KADERLİ

Prof.Dr. YUSUF KADERLİ Prof.Dr. YUSUF KADERLİ Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe Ve Eğitim Bilgileri 1994-1998 Lisans 1998-2001 Yüksek Lisans 2001-2005 Doktora Bilimler Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme (Yl)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aydın ÇEVİRGEN Doğum Yeri: Eskişehir Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993 Otelcilik Y. Lisans Turizm İşletmeciliği

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. SEMRA TETİK

Yrd.Doç.Dr. SEMRA TETİK ÖZGEÇMİŞ Yrd.Doç.Dr. SEMRA TETİK Doğum Yeri ve Yılı : Afyon/Sarıcaova Ünvanı : Yrd.Doç.Dr. Yabancı Dili : İngilizce, Fransızca Çalışma Alanı : İşletme-Yönetim ve Organizasyon- Örgütsel Davranış Mail Adresi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ LES DECISIONS D INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES 1973 INDUSTRIELLES EN TURQUIE

ÖZGEÇMİŞ LES DECISIONS D INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES 1973 INDUSTRIELLES EN TURQUIE 1. Adı Soyadı : Ramazan ABAY 2. Doğum Tarihi : 24.11.1949 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İktisadi ve Ticari İlimler 1971 Akademisi Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Maliye AİTİ A. 1979 Yüksek Lisans İktisat Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ali İhsan AKGÜN 2. Doğum Tarihi : 1970 3. Unvanı : Doçent 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : İşletme /İşletme Bölümü Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Karadeniz

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi :

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Neşe ÇAPRAZ 2. Doğum Tarihi : 21.09.1959 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Orta Öğrenim: İstanbul Erkek Lisesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği Kadir Has Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği Kadir Has Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ayşegül Ertuğrul Ayrancı 2. Doğum Tarihi : 19.07.1985 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği Kadir Has Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y. Lisans ve Doktora İşletme-Finansman A.B.D.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y. Lisans ve Doktora İşletme-Finansman A.B.D. 1. Adı Soyadı : Mümin ERTÜRK 2. Doğum Tarihi : 03/06/1947 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ. Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Öğretim Üyesi. Üniversite. Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ. Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Öğretim Üyesi. Üniversite. Üniversitesi Doğum Tarihi: 28.11.1970 ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ Doğum Yeri: Medeni Hali: Kişisel E-posta: İstanbul Evli (2 Çocuk) karakasmehmet34@gmail.com Mevcut Konum Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arzu Araz 2. Doğum Tarihi: 17/ 04/ 1967 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ege Üniversitesi 1988 Y. Lisans Sosyal Psikoloji

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1989

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kamil UNUR Doğum Tarihi: 01 02 1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1989 Otelcilik Y. Turizm

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Çalıştığı Kurum : Adnan Menderes Üniversitesi, Söke İşletme Fakültesi, Ekonomi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. 5. Çalıştığı Kurum : Adnan Menderes Üniversitesi, Söke İşletme Fakültesi, Ekonomi Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Kurtuluş BOZKURT 2. Doğum Tarihi : 17. 11. 1978 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Adnan Menderes Üniversitesi, Söke İşletme Fakültesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Gazetecilik ve Halkla Marmara Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Gazetecilik ve Halkla Marmara Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MİNE DEMİRTAŞ İletişim Bilgileri: Tel: 0216 626 10 50 / 2746 Mail :minedemirtas@maltepe.edu.tr Adres:Marmara Eğitim Köyü İletişim Fakültesi Doğum Tarihi:10.02.1959 Öğrenim Durumu:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ KİMLİK BİLGİLERİ Adı Soyadı Erdal ARSLAN Doğum Yeri Duisburg/ALMANYA Doğum Tarihi 03.06.1977 Yabancı Dili İngilizce/Almanca Uzmanlık Alanı İktisat/İktisat Politikası Medeni

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. BİROL MERCAN ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ. AKADEMİK ÜNVANLARI (Üniversitesi ve Tarihi ) YÜKSEK LİSANS TEZİ VE DANIŞMANI

YRD. DOÇ. DR. BİROL MERCAN ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ. AKADEMİK ÜNVANLARI (Üniversitesi ve Tarihi ) YÜKSEK LİSANS TEZİ VE DANIŞMANI YRD. DOÇ. DR. BİROL MERCAN ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ Adı ve Soyadı Birol Mercan Doğum Yeri Karaman Doğum Tarihi 29.05.1968 Yabancı Dili Almanca Uzmanlık Alanı Kümelenme, İnovasyon, Rekabet Medeni Durumu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : H.Yunus TAŞ Doğum Tarihi : 01.01.1969 e-mail : tasyunus@hotmail.com Gsm : 505 628 72 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (CV) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ (CV) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı: İlham YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 18.02.1954 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi ÖZGEÇMİŞ (CV) 4. Öğrenim Durumu:Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Resül YAZICI Ünvanı Yrd.Doç.Dr. Birimi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Doğum Yeri Trabzon Doğum Tarihi 01.01.1966 E-Posta resul.yazici

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1. Adı Soyadı: Ayşe Begüm Ötken ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 08.08.1977 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Y. Human Resource

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Adil Korkmaz Doğum Tarihi: 01 Temmuz 1956 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Elektrik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1991 Yüksek Lisans İktisat Bilkent Üniversitesi 1994

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1991 Yüksek Lisans İktisat Bilkent Üniversitesi 1994 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Sıdıka Başçı 2. Doğum Tarihi: 1 Ocak 1970 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1991 Yüksek Lisans

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi Y. Lisans Muhasebe Finansman Celal Bayar Üniversitesi 2007

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi Y. Lisans Muhasebe Finansman Celal Bayar Üniversitesi 2007 1 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Umut Burak GEYİKÇİ 2. Doğum Tarihi : 21 Haziran 1977. Unvanı : Doktor 4. Öğrenim Durumu: : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 200 Y. Lisans Muhasebe

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı: Erol YENER Doğum Tarihi: 20/06/1970 Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İşletme Böl. Karadeniz Teknik Üniversitesi 1992 Y. Lisans İşletme

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. ŞAHİN BULUT

Yrd.Doç.Dr. ŞAHİN BULUT Yrd.Doç.Dr. ŞAHİN BULUT Ekonomi Ve Finans Bölümü Eğitim Bilgileri 1995-1999 Lisans Pamukkale Üniversitesi Fen-edebiyat Matematik Bölümü Matematik Pr. Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye (Yl) 2006-2009 Yüksek

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI (DR) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI (YL) (TEZLİ)

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI (DR) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI (YL) (TEZLİ) SONER AKKOÇ DOÇENT Adres ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Dumlupınar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Evliya Çelebi Yerleşkesi KÜTAHYA 10.04.2014 Telefon E-posta 2742652031-4631 Doğum Tarihi 26.11.1978

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. mvahiteren@sirnak.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ. mvahiteren@sirnak.edu.tr ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Adı Soyadı Mehmet Vahit EREN Doğum Yeri ve Tarihi Gaziantep.0.986 Telefon 048664008 / 44 Fax 04866847 E-posta mvahiteren@sirnak.edu.tr Web Adresi Öğrenim Durumu Derece Alan Kurum

Detaylı

SİNPAŞ YAPI bütün departmanlarını kapsayan risk yönetimi odaklı iç denetim metodolojisine paralel rutin iç denetim hizmetlerinin verilmesi.

SİNPAŞ YAPI bütün departmanlarını kapsayan risk yönetimi odaklı iç denetim metodolojisine paralel rutin iç denetim hizmetlerinin verilmesi. Davut PEHLİVANLI, Dr. ÖZGEÇMİŞ İŞ DENEYİMİ İç Denetim Yöneticisi, ASİL Denetim (2010 2011 Yarı Zamanlı; 2011 -... Tam Zamanlı) Maltepe Üniversitesi / Yrd. Doç. Dr. (Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe-Denetim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Maliye Hacettepe Üniversitesi İİBF Y. Lisans İktisat Akdeniz Üniversitesi SBE 2003

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Maliye Hacettepe Üniversitesi İİBF Y. Lisans İktisat Akdeniz Üniversitesi SBE 2003 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Doğum Yeri/Tarihi Unvanı :Servet AKYOL : Merzifon/1976 :Dr. İletişim: E-Posta :sakyol@akdeniz.edu.tr Telefon :(242) 227 44 00/6421 Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Mehmet YAZICI Doğum Tarihi: 23 Kasım 1973 Ünvanı: Yardımcı Doçent Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Mehmet YAZICI Doğum Tarihi: 23 Kasım 1973 Ünvanı: Yardımcı Doçent Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mehmet YAZICI Doğum Tarihi: 23 Kasım 1973 Ünvanı: Yardımcı Doçent Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl İktisat İstanbul Üniversitesi 1995 Y. İşletme Yönetimi Doğuş Üniversitesi

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. HASAN MEMİŞ Adı-Soyadı Hasan MEMİŞ D. Yeri D. Tarihi Balıkesir-16.09.1965 Telefon +90 348 813 93 34 1515 Faks +90 348 813 93 36 E-Posta Yabancı Dil hasanmemis@kilis.edu.tr İngilizce Web Öğrenim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mustafa Kemâl ERVAN 2. Doğum Tarihi: 18.Ağustos Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mustafa Kemâl ERVAN 2. Doğum Tarihi: 18.Ağustos Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Mustafa Kemâl ERVAN. Doğum Tarihi: 8.Ağustos.98. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Selçuk Üniversitesi 98 Y. Lisans Mimarlık Gazi Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Muhammet Fatih Bilal ALODALI Doğum Tarihi: 18.08.1976 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Selçuk Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Seyfettin ASLAN Doğum Tarihi: 16.03.1968 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İİBF, Kamu Yönetimi Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1992

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI. 23 Kasım 2011

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI. 23 Kasım 2011 TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI 23 Kasım 2011 Almanya Sermaye Piyasası Kurumları Bankacılık Sermaye Piyasaları Sigortacılık BankacılıkDüzenlemeve Denetleme Kurulu (BDDK) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Hazine Müsteşarlığı

Detaylı

ESERLER A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER:

ESERLER A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER: ESERLER A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER: A1. IC, Suleyman, M. Burak KAHYAOGLU (2013) Herd Behavior in BIST: An Application on Individual Stock Investors Journal of Business Economics

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: E. Görkem KAYAALP ERSOY. 2. Doğum Tarihi: 22.10.1980. 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor. 4.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: E. Görkem KAYAALP ERSOY. 2. Doğum Tarihi: 22.10.1980. 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor. 4. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: E. Görkem KAYAALP ERSOY 2. Doğum Tarihi: 22.10.1980 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1998-2002

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ I. KİŞİSEL. Ad, Soyad. Doç.Dr. Atilla UYANIK

ÖZ GEÇMİŞ I. KİŞİSEL. Ad, Soyad. Doç.Dr. Atilla UYANIK ÖZ GEÇMİŞ I. KİŞİSEL Ad, Soyad 1 / 23 Doç.Dr. Atilla UYANIK Doğum Tarihi 01.06.1964 E-mail Adresi atila.uyanik@isbank.net.tr Telefon Fax 2 / 23 Mobile 0212 213 41 33 0212 556 06 49 0212 213 66 68 0532

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans Özel Hukuk Ankara Üniversitesi 1982

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans Özel Hukuk Ankara Üniversitesi 1982 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mustafa TİFTİK 2. Doğum Tarihi : 15.10.1953 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Lisans Üstü Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1976 Yüksek Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Naim Demirel Doğum Tarihi: 10.10.1963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1984 Y. Lisans Hukuk

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALAR

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALAR 1. FİNANSAL PİYASA KAVRAMI VE BOYUTLARI... 1 1.1. FİNANSAL PİYASA TÜRLERİ... 4 1.1.1. Para Piyasaları... 6 1.1.2. Sermaye Piyasası...

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: TUĞÇE (ÇEDİKÇİ) ÇEVİK Doğum Tarihi: 6 Mart 1982 Öğrenim Durumu: YÜKSEK LİSANS Email: tugcecedikci@gmail.com Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: (Eski Ünvanı:

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi EĞİTİM Doktora Yüksek Lisans Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü 1999 2003 Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. ALİ KONAK

Yrd. Doç. Dr. ALİ KONAK Yrd. Doç. Dr. ALİ KONAK ÖZGEÇMIS Adres : Karabük Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü, Demir Çelik Kampüsü, Balıklar Kayası Mevki, Pk. 78050, Karabük Telefon : E-posta : doktor_dr77@hotmail.com, alikonak@karabuk.edu.tr

Detaylı

Özgeçmiş www.orhankocak.net okocak@yalova.edu.tr ; orkoc@hotmail.com. Đstanbul Üniversitesi 1998 Ens./Çalışma Ek. Doktora Sosyal Bilimler

Özgeçmiş www.orhankocak.net okocak@yalova.edu.tr ; orkoc@hotmail.com. Đstanbul Üniversitesi 1998 Ens./Çalışma Ek. Doktora Sosyal Bilimler Özgeçmiş www.orhankocak.net okocak@yalova.edu.tr ; orkoc@hotmail.com 1. Adı Soyadı : Orhan KOÇAK 2. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Đktisat Anadolu Üniversitesi 1994 Y.Lisans

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü 35160 Buca - İZMİR

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü 35160 Buca - İZMİR Mert URAL Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü 35160 Buca - İZMİR Telefon (İş) : 0232-3010633 Faks (İş) : 0232-4409458 E-Posta : mert.ural@deu.edu.tr Kişisel Bilgi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı :Bayram KAYA Doğum Tarihi:18.12.1954 Yabancı Dil: İngilizce GSM: +905337479092 e-posta :bkaya54@yahoo.combkaya54@gmail.com, kaya@media.ankara.edu.tr Öğrenim Durumu

Detaylı

Prof. Dr. Ferit KÜÇÜK

Prof. Dr. Ferit KÜÇÜK Prof. Dr. Ferit KÜÇÜK 1. Kişisel Bilgiler: İş Adresi : Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Osmanbey Kampüsü Şanlıurfa İş Telefonu : +90 (414) 318 3533 Faks : +90 (414) 318 3534 Fakülte

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı

ÖZGEÇMİŞ. GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hüda Hüdaverdi 2. Doğum Tarihi: 19 Ağustos 1964 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr., GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

İçindekiler. Finansal Sistem. Finansal Piyasalar

İçindekiler. Finansal Sistem. Finansal Piyasalar İçindekiler BİRİNCİ BÖLÜM Finansal Sistem I. Finansal Sistemin Tanımı... 1 II. Finansal Sistemin Amaçları... 4 III. Finansal Sistemin Amaçları... 4 IV. Finansal Sistem ve Ekonomik Büyüme... 5 A. Makroekonomik

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM 1 13 1. EKONOMİK SİSTEM 2 2. FİNANSAL SİSTEM 5 3. FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI 8 4. FİNANSAL PİYASALARIN YAPISI 9 4.1. Borç ve Öz Sermaye Yapısı 9 4.2.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : İsmet Galip Yolcuoğlu Doğum Tarihi : 27 Haziran 1967 Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sosyal Hizmetler Y.O. Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 2003. Y. Lisans İşletme (MBA) Kadir Has Üniversitesi 2005

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 2003. Y. Lisans İşletme (MBA) Kadir Has Üniversitesi 2005 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Çiğdem Kaya. Doğum Tarihi : 8.10.1979 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 003 Y. Lisans

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ DERS İÇERİĞİ Ders Adı Ders Türü Finansın İlkeleri Zorunlu DERS HEDEFİ Finansın İlkeleri dersini alan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanacaktır: Finans nedir ve çalışma alanları nelerdir sorularına cevap

Detaylı

: Çağdaş Erkan. : ceakyurek@ankara.edu.tr, erkanakyurek52@hotmail.com. Tel : 0 312 319 14 50. : Yrd.Doç.Dr. : Sağlık Bilimleri Fakültesi

: Çağdaş Erkan. : ceakyurek@ankara.edu.tr, erkanakyurek52@hotmail.com. Tel : 0 312 319 14 50. : Yrd.Doç.Dr. : Sağlık Bilimleri Fakültesi Adı Soyadı E-posta : Çağdaş Erkan : AKYÜREK : ceakyurek@ankara.edu.tr, erkanakyurek52@hotmail.com Tel : 0 312 319 14 50 Unvan Birim Bölüm : Yrd.Doç.Dr. : Sağlık Bilimleri Fakültesi : Sağlık Kurumları Yöneticiliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans İşletme Atatürk Üniversitesi İşletme (MBA) (Pazarlama Yönetimi ve İşletme Yönetimi)

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans İşletme Atatürk Üniversitesi İşletme (MBA) (Pazarlama Yönetimi ve İşletme Yönetimi) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Burak KÜÇÜK 2. Doğum Tarihi: 06.11.1981 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Lisans İşletme Atatürk Üniversitesi 2003 Y. Lisans İşletme (MBA)

Detaylı

Doç.Dr. ÇAĞRI KÖROĞLU

Doç.Dr. ÇAĞRI KÖROĞLU Doç.Dr. ÇAĞRI KÖROĞLU Nazilli İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe Ve Finansman Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 2001-2004 Lisans Muğla Sıtkı

Detaylı

Ad Soyad Umut KEDİKLİ İş Telefonu 0 370 4333198/2793 E-mail(ler) kedikliumut@hotmail.com umutkedikli@karabuk.edu.tr

Ad Soyad Umut KEDİKLİ İş Telefonu 0 370 4333198/2793 E-mail(ler) kedikliumut@hotmail.com umutkedikli@karabuk.edu.tr Ad Soyad Umut KEDİKLİ İş Telefonu 0 370 4333198/2793 E-mail(ler) kedikliumut@hotmail.com umutkedikli@karabuk.edu.tr İş Adresi Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler

Detaylı

Prof. Dr. Ömer LALİK Öğretim Üyesi (emekli), Yeminli Mali Müşavir lalikomer@gmail.com 0533 366 82 45

Prof. Dr. Ömer LALİK Öğretim Üyesi (emekli), Yeminli Mali Müşavir lalikomer@gmail.com 0533 366 82 45 Prof. Dr. Ömer LALİK Öğretim Üyesi (emekli), Yeminli Mali Müşavir lalikomer@gmail.com 0533 366 82 45 Özgeçmiş Akademik ve Mesleki Kariyer Ana Bilim Dalı Bilim Dalı : Muhasebe Finans : Muhasebe Profesörlük

Detaylı

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (NORMAL ÖĞRETİM) I. YIL I BF101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BF103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BF105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting I 3+0-3

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALARIN GELİŞİMİ VE FİNANSAL SİSTEM

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALARIN GELİŞİMİ VE FİNANSAL SİSTEM İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALARIN GELİŞİMİ VE FİNANSAL SİSTEM I. FİNANSAL PİYASALARIN TARİHSEL GELİŞİMİ... 1 1. Ortaçağda Finans... 2 2. Vadeli İşlem Piyasalarının Doğuşu... 4 3. Altın Standardı...

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : İsmail METİN 2. Doğum Tarihi : 1982 3. Unvanı : Yard. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Ön Lisans Dış Ticaret Uludağ Üniversitesi 2002 Lisans İktisat

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı. Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonometri

Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı. Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonometri Adı Soyadı: Erhan ÇANKAL Doğum Tarihi: 1..1966 Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Ekonometri Gazi Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hayriye Atik Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İşletme Erciyes Üniversitesi 1988 Y. Lisans İktisadi gelişme ve Erciyes Üniversitesi

Detaylı

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (İKİNCİ ÖĞRETİM) I. YIL I BFİÖ101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BFİÖ103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BFİÖ105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2013-30.06.2013 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2013-30.06.2013 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2013-30.06.2013 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: Euro Kapital Yatırım

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans (B.Sc.)

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans (B.Sc.) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Dilek Sağlık Özçam 2. Doğum Tarihi: 06.04.1966 3. Ünvanı: Yrd.Doçent.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans (B.Sc.) Gıda Müh. ODTÜ 1989 Y. Lisans (MBA) İşletme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Erdem KIRKBEŞOĞLU Doğum Tarihi: 12 Ocak 1982 Unvanı: Öğr. Gör. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sigortacılık ve Risk Yönetimi Başkent

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bahar GÜDEK Doğum Tarihi: 30 Ekim 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Güzel Sanatlar Fakültesi Erciyes Üniversitesi 1996-2000 Müzik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ÜNİVERSİTESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

ÖZGEÇMİŞ ÜNİVERSİTESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1. Adı Soyadı: Ahmet Okur 2. Doğum Tarihi: 05.05.1953 3. Unvanı: Yard.Doç. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Lisans İşletme ESKİŞEHİR İKTİSADİ VE TİCARİ İLİMLER AKADEMİSİ Yüksek İktisat Ana DOKUZ EYLÜL Lisans(Tezli)

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU Euro Kapital Yatırım

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. İngilizce İşletme Yönetimi Doktora Programı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. İngilizce İşletme Yönetimi Doktora Programı ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Pervin ERSOY Unvanı: Öğretim Görevlisi Doktor E-Mail: pervin.ersoy@yasar.edu.tr; pervinersoy@gmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Volkan TATAR 2. Doğum Tarihi : 08.04.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 Y.Lisans Uluslararası

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 1 OCAK - 30 EYLÜL 2004 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA SUNULAN BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL UYGUNLUK RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci

Detaylı