Endodontik Tedavili Dişlerin Restorasyonu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Endodontik Tedavili Dişlerin Restorasyonu"

Transkript

1 DERLEME (Review) Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 31, Sayı: 3, Sayfa: , 2007 Endodontik Tedavili Dişlerin Restorasyonu Restoration of Endodontically Treated Teeth *Stj.Dt. Pınar ALTINCI, **Doç.Dr. Arlin KİREMİTÇİ *Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dönem 5 öğrencisi **Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı ÖZET Endodontik tedavi görmüş dişlerin restorasyonu kapsamlı bir şekilde üzerinde çalışılan fakat buna rağmen birçok açıdan tartışmalı olan bir konudur. Ne yazık ki yayınlanan makalelerde çelişkili sonuçlar bulunmakta ve hekimleri en uygun tedavi seçeneğinden uzaklaştırmaktadır. Endodontik tedavi görmüş dişlerin başarısı sadece iyi bir endodontik tedaviye değil sonrasında uygulanan iyi bir restoratif tedaviye de bağlıdır. Bu makale konuyu kendi bileşenleri içerisinde değerlendirmekte, tedavi planlaması ve endodontik tedavili dişlerin restorasyon seçenekleri konusunda kanıta dayalı prensipler ortaya koymaktadır. ABSTRACT The restoration of endodontically treated teeth is a topic that is extensively studied and yet remains controversial from many perspectives. Unfortunately, the diversity of published opinions is confusing and may lead to less than optimal treatment selections. The successfull treatment of endodontically treated tooth depends not only on good endodontic threapy, but also on good restorative treatment of the tooth after endodontic therapy is completed. This article reviews the topic into its component parts and provides evidence-based principles about treatment planning and options for restoration of endodontically treated teeth. ANAHTAR KELİMELER Endodontik tedavili dişler, Daimi dental restorasyon, Klinik başarı KEYWORDS Endodontically treated teeth, Permanent dental restoration, Clinical success

2 103 GİRİŞ Endodontik tedavili dişlerin restorasyonu konusunda çok sayıda in vitro ve in vivo araştırma yayınlanmasına karşın, günümüzde ideal tedavi yöntemi konusunda hala kesinleşmiş veriler bulunmamaktadır. Buna bağlı olarak yetersiz restoratif tedavi nedeniyle birçok endodontik tedavili diş kaybedilmektedir. Bu makalede endodontik tedavili dişlerin restorasyonu konusunda düşünülmesi gereken temel unsurların üzerinde durulmakta ve bu konuyla ilgili literatür incelenmektedir. ENDODONTİK TEDAVİNİN DİŞ DOKUSU ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Dişler travma, yaygın çürük ya da başarısız restorasyonların sonucunda endodontik tedavi gerektirebilir ve buna bağlı olarak dentinde görülen su ve kollajen dokusu kaybının dişlerin kırılganlığının artmasına neden olduğu bildirilmiştir 1. Randow ve Glantz 2 pulpanın koruyucu bir görevinin bulunduğunu ve uzaklaştırılmasıyla birlikte dişlerin kırılganlığının arttığını belirtmişlerdir. Ancak kanal tedavisinin dişlerin kırılganlığında artışa neden olmayacağını ve kanal tedavisi sonrası dehidratasyonun, dentinin sıkışma ya da gerilme dayanıklılığını zayıflatmayacağını bildiren farklı çalışmalar da bulunmaktadır 3,4. Bazı araştırmacılar dentindeki değişimlerden çok, endodontik giriş ve kök kanalının şekillendirilmesi sonucunda ortaya çıkan diş dokusu kaybının dişlerin kırılganlığını artırdığını bildirmişlerdir 5,6. Reeh 7 sağlam insan dişlerinde endodontik ve restoratif işlemlerin kaspların dayanıklılığı üzerindeki etkisini karşılaştırmıştır. Endodontik işlemlerin göreceli dayanıklılığı sadece %5 oranında azalttığını, okluzal kavite preparasyonunun kasp dayanıklılığında %20 azalmaya, MOD kavite preparasyonunun ise %63 azalmaya neden olduğunu bildirmiştir. Yine Reeh ve ark. 5 tarafından yapılan farklı bir çalışmada dayanıklılıktaki değişimden esas olarak marjinal sırt kaybının sorumlu olduğu gösterilmiştir. Oliveira ve ark. 6 özellikle endodontik tedavili küçük azıların dayanıklılığını etkileyen en önemli faktörün kalan diş dokusu miktarı olduğunu belirtmişlerdir. TEDAVİ PLANLAMASI Restorasyona başlamadan önce, iyi bir apikal tıkanmanın sağlandığı gözlenmelidir. Ayrıca basınçta hassasiyet olmamalı, eksuda, fistül, apikalde hassasiyet, aktif inflamasyon bulunmamalıdır 8. Dişin anatomik ve fizyolojik özellikleri, okluzyonu, tüm tedavi planlamasındaki rolü, diş dokusu kaybı miktarı, estetik ve fonksiyonel gereksinimler ile periodontal sağlık seçilecek restoratif teknik ve materyali etkileyen başlıca faktörlerdendir. Endodontik tedavili dişlerin restorasyonunda şu prensipler takip edilmelidir 9 : -Koronal ve kök diş dokusunun korunumu -Kök kanal sisteminin kontaminasyonundan kaçınma -Dişin kök kanal tedavisinden hemen sonra restorasyonu -Sadece kor retansiyonu gerektiğinde post kullanımı -Kök kanal sisteminin gerektiğinde yeniden tedavisine olanak sağlayacak şekilde dişin restorasyonu ANTERİOR DİŞLER Anterior dişler lateral ve kesme tipi kuvvetlere maruz kalırlar. Marjinal sırtlar, singulum ve insizal kenar sağlamsa ve küçük bir giriş kavitesi ile endodontik tedavi gerçekleştirilmişse, küçük proksimal lezyonlar bulunsa da giriş kavitesinin kompozit rezinle restorasyonu yeterli olmaktadır 10,11,12. Mine ve dentinin asitle pürüzlendirilmesi sonrasında kompozit rezinlerle restore edilen dişlerde, sağlam dişlere göre %88 in üzerinde dayanıklılık artışı sağlandığı bildirilmiştir 5. Anterior dişlerde yeterli tutuculuk ve direncin sağlanabildiği durumlarda dişin dayanıklılığını artırmak amacıyla post kullanımı gereksiz olduğu kadar 12,13,14 gereksiz yere koronal ve radiküler diş dokusunun uzaklaştırılmasına da neden olmaktadır. Anterior dişlerin pulpa odaları çok küçüktür ve kor retansiyonunda yeterli olmamaktadır. Marjinal sırtlarda ve insizal kenarda kayıp, koronalde frak-

3 104 tür gibi ciddi diş dokusu kayıplarında ise tutuculuk ve direncin sağlanması için post yerleştirilmesi gereklidir 15. Ayrıca diş dokusu kaybının fazlalığından dolayı kron uygulanması gereken dişlerde kron preparasyonu sırasında da doğal diş dokusu azaltılacağı için post uygulaması gerekebilir. POSTERİOR DİŞLER Molarlar başlıca vertikal kuvvetlere maruz kalırlar ve birçok olguda post gerektirmezler. Çünkü daha fazla diş dokusuna ve kor retansiyonu için daha geniş pulpa odasına sahiptirler 16. Koronal diş dokusunun büyük bir bölümü kaybedilmedikçe pulpa odası ve kanallar kor retansiyonunu yeterince sağlamaktadır 17. Özellikle kalan diş dokusundan en üst düzeyde faydalanılmışsa, geniş bir yüzey boyunca adezyon sağlayan kompozit rezin restorasyonlar kullanıldığında retansiyon için post kullanılması gereksizdir. Fraktür riski fazla olan dişlerde kaspların kaplanması önerilir. Bu durum özellikle maksiller premolarlar için geçerlidir. Retrospektif klinik raporlarda 18,19 premolarlar en sık fraktüre uğrayan dişler olarak bulunmuştur. Nayyar ve Walton yılında amalkor (amalcore) restorasyon ya da koronal-radiküler olarak adlandırılan restorasyonu tanımlamışlardır. Post yerleştirmek yerine, pulpa odası ve her kanalın 2-3 mm lik koronal kısmı restorasyon materyalinin retansiyonunda kullanılmaktadır. Plasmans ve ark. 21 yaptıkları bir çalışmada 45 derece açı ile kuvvet uyguladıklarında, sadece amalkor ve postla birlikte amalkor arasında istatistiksel olarak önemli bir fark bulamamışlardır. Kane ve Burgess 16 bukkal ve lingual duvarlara yerleştirilen 2 tane horizontal vidalı pinle amalkor restorasyonunun fraktür direncinde büyük bir artış sağlandığını bildirmişlerdir. Koronal-radiküler restorasyonların güvenilir ve endodontik tedavili posterior dişler için uygun fiyatlı restorasyonlar olduğu kanıtlanmıştır. Posterior dişlerde post kullanma kararı vermeden önce diş detaylı bir şekilde değerlendirilmelidir. Koronal bölümde horizontal çatlaklar gözlenmemeli ve restorasyon ağır insizal rehberlik ya da bruksizm kaynaklı ağır lateral kuvvetler gibi aşırı okluzal kuvvetlere maruz kalmamalıdır 22. Fasiyal ve lingual kaspları sağlam posterior dişlerde okluzal kuvvetler az ve fraktür riski düşükse post uygulanmamalıdır 15. Ancak kalan diş dokusu miktarı çok az, fraktür riski yüksek ve dişin hareketli ya da bölümlü protez için dayanak olması gerekiyorsa post uygulanmalı ve çiğneme kuvvetlerinden korumak için kasplar kaplanmalıdır 15,23. RESTORASYON SEÇENEKLERİ Kompozit Rezin Restorasyonlar Kompozitlerin sıkışma dayanıklılığına ve fraktüre karşı yeterli dirence sahip olduğu gösterilmiştir 24,25,26. Ancak polimerizasyon büzülmesi, polimerizasyon sonrası su absorbsiyonu 27, hidroskopik ekspansiyon, tekrarlayan yükler altında plastik deformasyon 28,29 gibi bazı olumsuz özellikleri de vardır. Sıcaklık değişimlerine ve suya dayanıksız oldukları için mekaniksel özellikleri zamanla azalmaktadır 30. Pulpal tabandaki dentine adezyon genellikle koronal dentine olduğu kadar güçlü ve güvenilir değildir 31. Tüm bu özelliklerine karşın kompozitler ve adeziv sistemleri estetik özellikleri, mine ve dentine bağlanabilmeleri, teorik olarak diş-restorasyon kompleksinin bütünlüğünü artırması nedenleriyle geniş bir alanda kullanılmaktadır Günümüzde okluzal kaplama olmaksızın dişlerin internal güçlendirilmesinin sağlanmasında adeziv seramik inleyler ve kompozit rezin restorasyonlar savunulmaktadır Küçük bir endodontik giriş kavitesi ile endodontik tedavi yapılmış ise, marjinal sırtlar, fasiyal ve lingual duvarlar sağlam, kalan diş dokusu miktarı çok ve fraktür riski düşükse direkt kompozit rezin restorasyonlar uygulanabilir. Posterior dişlerde indirekt kompozit rezin restorasyonların kullanılması ile marjinler ve kontaklar doğru oluşturulur, maksimum aşınma dayanıklılığı elde edilebilir, kompozitin polimerizasyon büzülmesinin olumsuz etkileri azaltılabilir ve restorasyonun fiziksel ve mekaniksel özelliklerinin daha iyi kontrol edilmesi sağlanır 38,39. Özel-

4 105 likle kanal tedavili dişlerde madde kaybı fazla ise polimerize edilecek kompozit kütlesini azaltmak amacıyla cam seramik ya da kompozit insertler kullanılabilir 40. Bununla birlikte endodontik tedavinin yenilenmesini kolaylaştırmak için kanal ağızları ve pulpa odası ışıkla polimerize rezin modifiye cam iyonomer simanla doldurulabilir. Kompozit restorasyon tarafından aktarılan okluzal kuvvetleri dağıtmak ve polimerizasyon büzülmesinin sonuçlarını azaltmak için akışkan kompozit kullanılabilir. Ancak farklı kompozisyonda materyallerin kullanımı restorasyon içindeki internal kohezyonu azaltabilir ve bunun da restore edilen dişin mekanik direncini azaltabileceğine dikkat edilmelidir 41. Retrospektif bir çalışmada Kanca 42 kompozit rezinle restore edilen dişlerde klinik başarının yüksek olduğunu bildirmiştir. Ancak laboratuvar çalışmalarında maksiller premolarlara uygulanan MOD kompozit rezin restorasyonların, benzer şekilde adeziv uygulanmadan yapılan MOD amalgam restorasyonlara göre daha fazla güçlendirme etkisinin olmadığı belirtilmiştir Diğer bir retrospektif çalışmada Hansen 46, endodontik tedavili premolarların restorasyonunda kompozit rezin ve amalgamın uzun dönemdeki etkisini karşılaştırmıştır. İlk 3 yıllık sürede, amalgamla restore edilen dişlerde daha yüksek oranda kasp fraktürüyle karşılaşılmıştır. Ancak 3. ve 10. yıllar arasında her iki grup arasında yaklaşık aynı oranda fraktür gözlenmiştir. Mannocci ve ark. 47 nın yaptığı bir çalışmada 3 yıl sonunda, endodontik tedavi uygulanmış ve direkt kompozit rezinle restore edilmiş dişlerle kıyaslandığında metal-seramik kron ile kaplamanın klinik başarıyı artırmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Kompozit rezin restorasyonlar fazla miktarda preparasyon yapılmış dişleri güçlendirebilir. Ancak sıcaklık değişimleri 48 ve restorasyon üzerine gelen fonksiyonel kuvvetler 49 nedeniyle güçlendirme etkisinin azaldığı gösterilmiştir. Her iki faktör de oral ortamda bulunduğundan adeziv sistemlerle uygulanan restorasyonların uzun dönem dayanıklılığı sorgulanmalıdır. Seramik Restorasyonlar Seramik restorasyonlar laboratuvarda ya da CEREC sistem (Sirona Dental Systems GmbH, Bensheim, Germany) gibi CAD/CAM sistemler (computer assisted design/computer assisted machining) ile feldspatik seramik blokların işlenmesiyle yapılabilir 50. CAD/CAM sistemlerde endüstriyel olarak optimize edilmiş feldspatik seramik kullanılır ve laboratuvarda işlenmiş dental seramik materyaller ile karşılaştırıldığında daha iyi yapısal homojeniteye ve fraktür dayanıklılığına sahiptir 51. Preparasyonu konservatif ve çağdaş preparasyon tasarımlarına uygundur. Ayrıca restorasyon tek seansta bitirilebilir, iyi marjinal uyum elde edilir ve estetiktir 50,52. MOD kompozit rezin restorasyonlar ve seramik inleylerle restore edilen molarların incelendiği bir in vitro çalışmada, CAD/CAM seramik restorasyonlarla restore edilen dişlerin, restore edilmemiş sağlam dişlerle kıyaslanabilir düzeyde fraktür direnci gösterdiği bildirilmiştir 53. Vital dişlere yerleştirilmiş seramik inleyler uzun dönem klinik çalışmalarda başarısını kanıtlamıştır 50,54,55. Ancak literatürde bildirilen cesaretlendirici sonuçlara rağmen, CEREC inley sistemin devital dişleri güçlendirme etkisi tam olarak ortaya konulamamıştır. Örneğin; doğal sağlam dişlerin ve CAD/CAM seramik inleylerle (CEREC) restore edilen maksiller premolarların fraktür dirençlerinin karşılaştırıldığı bir çalışmada; kanal tedavili premolarların güçlendirilmesi gerektiğinde MOD CAD/CAM seramik inleylerin klinik olarak uygun olmadığı, kaspları kısmen kaplayan ve adeziv ajanlarla uygulanan metal restorasyonların daha güvenilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır 56. Amalgam Restorasyonlar Amalgam dayanıklı, fiziksel ve mekaniksel nitelikleri iyi bir materyaldir 28,29. Yüksek basınç bölgelerinde kullanılabilir. Isısal genleşme katsayısı dentinin yaklaşık iki katıdır ve su varlığında oldukça stabildir. Korozyon ürünlerinin kenarları tıkayı-

5 106 cı etkisi açığa çıktıktan sonra mikrosızıntıya karşı oldukça dirençlidir. Amalgamın doğal adezyon özelliği yoktur ancak dayanıklılık sağlamak ve sızıntıyı azaltmak için dişe bağlayıcı ajanlarla birlikte uygulanabilir. Amalgam ve metal inleylerde bağlayıcı ajanların kullanılması, preparasyon yapılmış dişlerin güçlendirilmesinde savunulmaktadır 57,58. Christensen, amalgam restorasyonların adeziv sistemlerle uygulanmasının rutin bir çalışma yöntemi olmasını ve kompozit rezin ya da amalgam gibi intrakoronal restorasyon uygulandığında, fasiyal ve lingual duvarları birbirine bağlayarak diş/restorasyon kompleksinin dayanıklılığını artırmak için restorasyonun adeziv sistemlerle kaviteye bağlanmasını önermektedir 22,59. Üç ya da daha fazla kasp kaybına uğramış molarların çeşitli postlar ve amalgamla restorasyonu mümkün olmasına rağmen, diş detaylı bir şekilde değerlendirilmelidir. Nayyar ve ark.ları pin ya da post gerektirmeyen bir amalgam restorasyon için 2-4 mm pulpa odası derinliğinin yeterli retansiyonu sağladığını göstermişlerdir 60. Bazı araştırmacılar sadece tam döküm kaplamanın gereken korumayı sağlayacağını ve restorasyonun başarısını garantileyeceğini iddia etmektedir 51,62. Diğer bazı araştırmacılar ise uygun seçilen olgularda pulpasız posterior dişlerin restorasyonunda, uzun yıllar kullanılabilen kompleks amalgam restorasyonları önermektedir Kompleks amalgam restorasyonlar oldukça ucuzdur ve yapılmaları için gereken klinik süre azdır. Hansen ve ark. 63, Linn ve Messer 66 tamamen amalgamla kaplanan kaspların kalan diş dokusunu en iyi şekilde desteklediğini bildirmişlerdir. Üstelik gingival retraksiyon tekniklerine genellikle ihtiyaç duyulmamaktadır 67. Yüksek bakırlı amalgamların okluzal kuvvetlere karşı koymak için yeterli dayanıklılığa sahip olduğu ve uzun yıllar kullanıldığı gösterilmiştir 64,65. Plasmans ve ark. 64, Smales ve Hawthorne 65 büyük amalgam restorasyonların fonksiyonel kullanım sürelerini 8.5 yıl sonra %92 ya da ortalama kullanım süresini 14.6 yıl olarak bildirmişlerdir. POSTLAR Postlar büyük miktarda koronal diş dokusu kaybına uğramış dişlerde kor un dişe retansiyonunu sağlar 68,69. Maksiller molarda palatal kanala, mandibuler molarda distal kanala post yerleştirilmelidir. Ancak post-kor ve kron uygulaması dişte zayıflamaya ve perforasyona neden olabilir, fraktür riskiyle birlikte endodontik tedavinin yenilenmesini daha komplike hale getirir 10, 23. Mentink ve ark. 70 postlarla restore edilen dişlerde 10 yıl sonra %82 başarı yüzdesi bildirmişlerdir. Torbjorner ve ark. 71 yıllık %2.1 başarısızlık yüzdesi saptamışlardır. Nanayakkara ve ark. 72 ise postlarla restore edilen dişlin ortalama klinik ömürlerini 17.4 yıl olarak bildirmişlerdir. Postlarda Uygulanması Gereken Prensipler Post uygulamasında şu prensiplere dikkat edilmelidir 9 : * Post yerleştirimi için gereğinden fazla diş dokusu uzaklaştırılmamalıdır. * Apikalde en az 4mm guta perka bırakılmalıdır. * Rotasyonel kuvvetlere dirençli olarak tasarlanmış post kullanılmalıdır. * Kuvvetler fonksiyon sırasında kemik kretinde yoğunlaştığından, kemik kretinin apikaline uzanan post yerleştirilmelidir. FERRULE ETKİSİ Ferrule, kron preparasyonunun gingivalinde yer alan vertikal diş dokusu bandı olarak tanımlanmaktadır. Kalan diş dokusunu bir arada tutacağı ve bu sayede fonksiyon sırasında kök fraktürünün önlenebileceği düşünülmektedir. 73,74 Dayanıklılık ile birlikte bir miktar tutuculuk sağlar 73,75 ve klinik kullanım süresini artırır 76. Sorensen ve Engelman 73 vertikal yüksekliği 1 mm olan ferrule ile prepare edilen dişlerin ferrulesiz dişlere göre 2 kat daha fazla fraktür direnci gösterdiğini saptamışlardır. Diğer çalışmalar ise vertikal diş dokusu 1,5-2 mm olan ferrule ile maksimum başarılı sonuçların alındığını göstermiştir 75,77,78. al-hazaimeh ve Gutteridge nin bir çalışması 79,

6 107 prefabrik postlar ve rezin siman kullanarak 2 mm ferrule ile hazırlanan ve hazırlanmayan dişler arasında fraktür direnci bakımından fark olmadığını ancak ferrule varlığında fraktür şekillerinin daha uygun ve ferrulesiz dişlerin restore edilemez durumda olduğunu göstermiştir. Post Retansiyonu Vertikal yönde postu yerinden çıkartıcı kuvvetlere karşı direnç gücü olarak tanımlanmaktadır. Post uzunluğuna, çapına, eğimine, aktif ya da pasif tip post olmasına ve kullanılan simana bağlıdır Post Rezistansı Postun ve dişin lateral ve rotasyonel kuvvetlere karşı koyma gücü olarak tanımlanır. Kalan diş dokusu miktarından, post uzunluğu ve rijiditesinden, antirotasyonel yapılardan ve ferruleden etkilenir. Sökülebilirlik Kullanılacak post tipinin seçiminde dikkate alınması gereken bir kriterdir. Fiber postların genellikle kolay sökülebildiği bildirilmiştir 83. Ancak seramik ve zirkonyum postların sökülmesi çok zordur, hatta bazen imkansız olarak düşünülmelidir. Post Tipleri Geleneksel döküm postlar ve prefabrik postlar olmak üzere 2 ye ayrılır. Prefabrik postlar ise retansiyon tipi, şekilleri, ve materyallerine göre sınıflandırılır. RETANSİYON TİPİNE GÖRE POSTLAR Aktif Postlar Pasif Postlar; Pasif postların retansiyonu kullanılan siman ile sağlanırken, aktif postlar yivler ile kanal duvarına sıkıca tutunur. Aktif postların uygulanması kolaydır, ancak sağlam dentin miktarı fazla olmalı ve sağlam kökler bulunmalıdır 82. Pasif postlardan daha retantiftir, fakat kanal içinde pasif postlardan daha fazla stress oluştururlar 81. Kullanımı maksimum retansiyon gerektiren kısa köklerle sınırlı tutulmalıdır. ŞEKİLLERİNE GÖRE POSTLAR Paralel Postlar Eğimli Postlar Paralel metal postlar eğimli postlardan daha retantiftir 81,84. Kanal içinde daha az strese neden olurlar. Çünkü daha az sıkıştırma etkisi vardır ve eğimli postlara göre fraktür oluşturma riski daha azdır 73,85. Diş dokusunun korunumu bakımından eğimli postların kullanımı daha az dentin uzaklaştırılmasını gerektirir, çünkü kök kanal aralığı eğimli bir biçimde şekillendirilir. Paralel postların post yuvası preparasyonunda ise, kök kanal duvarlarının daha ince olan apikal ve orta üçlülerinden daha fazla dentin uzaklaştırılır. Böylece bu bölgede fraktür oluşturma riskini artırır. MATERYALLERİNE GÖRE POSTLAR Seramik ve Zirkonyum Postlar Estetik amaçla kullanılırlar. Ancak bazı dezavantajları vardır: Metal postlardan daha zayıftırlar. Bu nedenle daha kalın post kullanımı gerektirirler. Asitle pürüzlendirilemedikleri için kompozite bağlanması mümkün değildir ve kor retansiyonu sorun olmaktadır 86. Titanyum Postlar En az korozyona uğrayan ve biyolojik uyumluluğu çok iyi olan bir materyaldir 87. Fraktür direnci düşük olduğu için ince kanallarda kullanılamazlar. Sökülmeleri gerektiğinde çelik postlara göre daha kolay kırılırlar. Radyografta densitesi guta perkanın densitesine yakındır. Paslanmaz Çelik ve Nikel-Krom Postlar Çok rijit ve rezistansı düşük postlardır. Korozyona uğrayabilirler. Ayrıca nikel içeriği nikel allerjisine yol açabilir. Fiber Postlar Epoksi rezin polimer matriksi tarafından sarılan karbon, silika, kuartz ya da cam fiberlerden yapılmışlardır. Fiberler 7 10 mm çaptadır ve şeritlenmiş, örgülü ya da longitudinal şekillerde bulunurlar. Metal içermedikleri için metal alerjisine ya da oksitlenmeye neden olmazlar. Estetiktirler. Radyografta genellikle radyolusent görüntü verirler.

7 108 Fiziksel dayanıklılığı döküm metal post-kor larınkinden çok daha düşüktür 88,89. Düşük esneme dayanımı ile kök fraktürü riskini azaltabilirler 88. Fiberle güçlendirilmiş postlarla yapılan restorasyonlarda başarısızlık oluşduğunda, fraktür tiplerinin daha uygun ve dişlerin daha kolay restore edilebilir olduğu çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir 85,89, 90. Farklı çalışmalarda fiber postların kompozit rezin kor a retansiyonu incelenmiştir. Purton ve Payne 91 kompozit rezinin karbon fiber postlara retansiyonunun paslanmaz çelik postlardan daha az olduğunu bildirmişlerdir. Ancak bu araştırmacılar düzgün yüzeyli ve yivli paslanmaz çelik postları incelemişlerdir. Diğer bir çalışmada ise yivli karbon fiber post kullanıldığında kor retansiyonunun birbirine yakın olduğunu göstermişlerdir 92. Bu bulgular kor un mekanik retansiyonunun kimyasal bağlanmadan daha etkin olduğuna işaret etmektedir. Karbon fiber postların aluminyum oksitle kumlanmasıyla yivli postlarla kıyaslanabilir düzeyde kor retansiyonu sağlandığı gösterilmiştir 93. Günümüzde FRC Postec (Ivoclar, Vivadent Inc.), RelyX Fiber Post (3M ESPE), Light-Post (Bisco), SnowPost (Danville Materials) ve Fiber White (Colténe/Whaledent) gibi çeşitli prefabrik fiber postlar piyasada bulunmaktadır. Stewardson mevcut fiber post sistemleri ve özellikleri konusunda kapsamlı bir derleme sunmuştur 94. Bazı klinik çalışmalarda kısa dönemde fiber post sistemleriyle başarılı sonuçlar alındığı belirtilmektedir 95,96. Ferrari ve ark tip fiber post kullandıkları çalışmada, 1306 fiber postta 1-6 yıllık takip süresinde %3.2 başarısızlık oranı bulmuşlardır. Karbon fiber postlarla restore edilen dişlere sahip 236 hastanın retrospektif çalışması, bu sistemin geleneksel post-kor sistemlerine bir alternatif oluşturabileceğini ortaya koymuştur 93. Ancak araştırmacılar bu postların klinik kullanım için tamamen kabul edilmeden önce fiber post restorasyonların başarısının ve kuartz fiber postlar gibi yeni materyallerin incelendiği yüksek kalitede, randomize kontrollü klinik çalışmaların yapılması gerektiğini belirtmektedirler. Geleneksel Döküm Post ve Kor lar Genelde in vitro testler 27 ve klinik çalışmalarda 71 diğer post tipleri kadar başarı gösterememektedirler. Ancak başarılı bulunan çalışmalar da vardır 98,99. Takip süresi 25 yıl olan bir çalışmada, endodontik tedavi sonrası döküm post-kor ve kronla restore edilen dişlerin klinik kullanım süreleri vital pulpa ve kronları olan dişlerle aynı bulunmuştur 100. Döküm post-kor, antirotasyonel yapılar ve adezyon için faydalanılacak diş dokusu miktarı çok az olan alt kesiciler gibi küçük dişlerde ve tek dişin diziliminde problem bulunduğunda kor un bitişik dişle uygun dizilimi sağlamak için postla bağlantısının açılı olması gerekiyorsa endike olabilir. Ayrıca birden fazla dişte post gerektiğinde ölçü alıp laboratuvarda döküm postkor hazırlamak daha uygun olabilir. POST SİSTEMLERİNİ KARŞILAŞTI- RAN in vitro ÇALIŞMALAR Reid ve ark. 101 titanyum postlar ile 3 tip karbon fiber ve bir kuartz fiber postu karşılaştırmış ve fraktür dirençleri arasında fark bulunmadığını bildirmişlerdir. Cormier ve ark. 102 paslanmaz çelik, döküm altın ve 4 tip ticari fiber post markasını karşılaştırmış ve kuartz fiber postların en düşük, paslanmaz çelik postlu dişlerin ise en yüksek fraktür direncine sahip olduğunu göstermişlerdir. Akkayan ve Gülmez 90 titanyum postları, cam fiber, quartz fiber ve zirkonyum postlarla karşılaştırmış ve kuartz fiber postlu dişlerin en yüksek fraktür direncini gösterdiğini bildirmişlerdir. Raygot ve ark. 103 döküm altın, paslanmaz çelik ve karbon fiber postlar arasında fark olmadığını bildirmişlerdir. Newman ve ark. 89 paslanmaz çelik postlarla 3 farklı tip fiber postu karşılaştırmış ve paslanmaz çelik postlu dişlerin fraktür direncinin daha yüksek olduğunu bulmuşlardır. POST SİMANTASYONU En yaygın kullanılan simanlar; çinkofosfat, rezin, camiyonomer ve rezin modifiye camiyonomer simanlardır. Çinkofosfat ve rezin modifiye cam iyonomer simanlar ile yeterli retansiyon ve sızıntıya karşı

8 109 direnç sağlanabilmektedir. Bu simanlarla yapıştırılan postlar kolay sökülebilmektedir. Geleneksel cam iyonomer siman da aynı şekilde görev yapabilmektedir ancak neme karşı hassastır 104. Rezin Simanlar Bis-GMA ya da üretandimetakrilat rezin matriks ve inorganik doldurucu partiküllerden oluşan resin simanlar günümüzde en popüler siman tipidir. Geleneksel simanlara kıyasla daha üstün mekanik ve estetik nitelikleriyle seramik, metal ve kompozit indirekt restorasyonların simantasyonunda kullanımları gittikçe artmaktadır 105. Kompozit rezinlerden daha düşük doldurucu içerikleri ve visköziteleriyle ayrılan rezin simanlar, polimerizasyon türüne göre kimyasal olarak polimerize olanlar, ışıkla polimerize olanlar ve dual-cure simanlar olmak üzere 3 e ayrılırlar. Işık uygulanmadığı sürece sertleşmeyecekleri için ışıkla polimerize rezin simanlarda çalışma zamanı kısıtlı değildir, ancak restorasyon nedeniyle ışık yoğunluğu büyük ölçüde azalacağı için ışıkla polimerize simanların kullanımı sınırlıdır 106. Metal, metal-seramik restorasyonlar, maryland köprüler ve prefabrik ya da döküm postlarda kimyasal olarak polimerize olan simanlar kullanılabilir. Dual-cure simanlar, kimyasal ve ışıkla polimerize simanların olumlu özelliklerinden faydalanmak için geliştirilmiştir. Bir çalışmada dual-cure polimerizasyonun kimyasal polimerizasyona göre daha etkin olduğu bildirilmiştir 107. Dual-cure simanlarla ışığın ulaşamadığı derin bölgelerde yeterince polimerizasyon sağlanabilir Ancak farklı çalışmalarda bazı dual-cure simanların kimyasal polimerizasyonunun yetersiz olduğu belirtilmiştir 107,111,112. Genellikle ojenol içeren kök kanal dolgu patlarının rezin simanların polimerizasyonunu engellediğine inanılmaktadır. Bu sorun kök kanal duvarlarının temizlenmesi ve asitle pürüzlendirilmesiyle aşılabilir 113,114. Diş dokusu uzaklaştırmadan kanaldaki tüm guta perka ve ojenol içeren kanal dolgu patının temizlenmesi güçtür. Kök kanalının pürüzlü yüzeylerinde kalan artıklar dentinin yeterince pürüzlendirilmesini 115 ve rezin simanın polimerizasyonunu önler 116,117,118,119,120. Ancak bir in vitro çalışmada ojenol içeren patların, rezinin bağlantı dayanıklılığı üzerinde olumsuz bir etkisinin olmadığı bildirilmiştir 121. Rezin simanlar postların retansiyonunu artırır 122,123, mikrosızıntısı diğer simanlardan daha azdır 113, daha yüksek fraktür direnci gösterir 122 ve kökü destekler 122,124. Bazı laboratuvar çalışmalarında 114,125 rezin simanlar ile post retansiyonunda büyük bir artış sağlandığı bildirilmiş ancak diğer çalışmalarda 126,127 bu bulgu doğrulanmamıştır. Bachicha ve ark. 128 yaptıkları bir çalışmada, paslanmaz çelik ve karbon fiber postların simantasyonunda rezin siman kullanıldığı zaman çinkofosfat ve cam iyonomer simanla karşılaştırıldığında daha az sızıntı bildirmişlerdir. Junge ve ark. 129 rezin simanlarla simante edilen postların, çinkofosfat ya da rezin modifiye camiyonomer simanlarla simante edilenlere göre çiğneme kuvvetlerine karşı daha dirençli olduğunu göstermişlerdir. Diğer bazı araştırmacılar rezin simanların mikrosızıntı ve sıcaklık değişimlerinin yarattığı etkiler nedeniyle sorunlar oluşturabileceğini bildirmişlerdir 130,131. KOR MATERYALLERİ Kor materyali olarak amalgam kullanıldığında materyal preparasyon için hazır olana kadar beklenmelidir. Kron preparasyonu sırasında amalgam partiküllerinin amalgam tatu oluşturma riski vardır. Seramik restorasyonlarda estetik problem oluşturabilir ve gingivanın koyu görünmesine neden olabilir. Tjan ve ark. 132 in vitro şartlarda kor retansiyonu dikkate alındığında, vidalanan pinlerin amalgamla kullanımının daha iyi olduğunu, buna karşın kompozit rezin için dentin adezivlerle sağlanan mekanik retansiyondan daha iyi sonuçlar elde edildiğini bildirmişlerdir. Kompozit rezinlerin polimerizasyonu sonrası kron preparasyonu hemen yapılabilir. Anterior tam seramik restorasyonların altında kor materyali olarak kullanılabilirler. Geleneksel camiyonomer simanların gerilme ve sıkışma dayanıklılığı zayıftır. Ayrıca bu simanlar düşük elastisite modülü, dentine ve mineye zayıf bağlanma, yetersiz kondanse edile-

9 110 bilme ve yüksek çözünürlük gösterirler. Post kullanımı gerektirmeyen vakalarda, MOD restorasyonun uzaklaştırılmasından sonra ortaya çıkan retantif bölgelerin blokajında kullanılabilirler. SONUÇ Endodontik tedavili dişlerin klinik başarısını etkileyen en önemli faktör olarak kalan koronal diş dokusu miktarı gösterilmektedir. Bu nedenle koronal diş dokusu, restorasyon için tutuculuk ve dayanıklılık formu sağlanırken korunmalı, fonksiyonel ve estetik gereksinimleri karşılayacak şekilde desteklenmelidir. Günümüzde ideal restorasyon materyalleri mevcut değildir. Yapılan araştırmalarda her materyalin avantajlarının yanı sıra dezavantajlarının da bulunduğunu gösterilmiştir. Her dişin özel durumlar içerebileceği unutulmamalı ve hastanın maksimum fayda göreceği şekilde tüm faktörler değerlendirildikten sonra tedavi gerçekleştirilmelidir. KAYNAKLAR 1. Helfer AR, Melnick S, Schilder H. Determination of the moisture content of vital and pulpless teeth. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1972; 34: Randow K, Glanz P. On Cantilever loading of vital and nonvital teeth. Acta Odontol Scand 1986; 44: Huang TJ, Schilder H, Nathanson D. Effects of moisture content and endodontic treatment on some mechanical properties of human dentin. J Endodon 1992; 18: Papa J, Cain C, Messer HH. Moisture content of vital vs endodontically treated teeth. Endod Dent Traumatol 1994; 10, Reeh ES, Douglas WH, Messer HH. Stiffness of endodontically treated teeth related to restoration technique. J Dent Res 1989; 68: Oliveira FdC, Denehy GE, Boyer DB. Fracture resistance of endodontically prepared teeth using various restorative materials. J Am Dent Assoc 1987; 115: Reeh ES. Reduction in tooth stiffness as a result of endodontic restorative procedures. J Endodon 1989; 15: Johnson JK, Schwartz NL, Blackwell RT Evaluation and restoration of endodontically treated posterior teeth. J Am Dent Assoc 1976; 93: Restoration of Endodontically Treated Teeth, The Endodontist s Perspective Part 1. Spring/Summer 2004, Heydecke G, Butz F, Strub JR. Fracture strength and survival rate of endodontically treated maxillary incisors with approximal cavities after restoration with different post and core systems:an in vitro study. J Dent 2001; 29: Sorensen JA, Martinoff JT. Intracoronal reinforcement and coronal coverage:a study of endodontically treated teeth. J Prosthet Dent 1984; 51: Trope M, Maltz DO, Tronstad L. Resistans to fracture of restored endodontically treated teeth. Endod Dent Traumatol 1985; 1: Guzy GE, Nicholls JI. In vitro comparison of intact endodontically treated teeth with and without endo-post reinforcement. J Prosthet Dent 1979; 42: Morgano SM. Restoration of pulpless teeth: Application of traditional principles in present and future contexts. J Prosthet Dent 1996; 75: Smith CT, Schuman N. Restoration of endodontically treated teeth: A guide for the restorative dentist. Quintessence Int 1997; 28: Kane JJ, Burgess JO. Modification of the resistance form of amalgam coronal-radiculer restorations. J Prosthet Dent 1991; 65: Leary JM, Aquilino SA, Svare CW. An evaluation of post length within the elastic limits of dentin. J Prosthet Dent 1987; 57: Rud J, Omnell KA. Root fractures due to corrosion: Diagnostic aspects. Scand J Dent 1970; 78: Tamse A, Fuss Z, Lustig J, Kaplavi J. An evaluation of endodontically trated teeth vertically fractured teeth. J Endodon 1999; 25: Nayyar A, Walton RE. An amalgam coronal radicular dowel and core technique for endodontically treated posterior teeth. J Prosthet Dent 1980; 44: Plasmans PJ, Visseren LG, Vrijhoef MM, Kayser FA. In vitro comparison of dowel and core tecniques for endodontically treated molars. J Endodon 1986; 12: Christensen GJ, Post concepts are changing. J Am Dent Assoc 2004;135: Sorensen JA,Martinoff JT. Endodontically treated teeth as abutments. J Prosthet Dent 1985; 53: Assif D, Bitenski A, Pilo R, Oren E. Effect of post design on resistance to fracture of endodontically treated teeth with complete crowns. J Prosthet Dent 1993; 69(1): Baraban DJ. Immediate restoration of pulpless teeth. J Prosthet Dent 1972; 28(6): Cho GC, Kanebo LM, Donovan TE, White SN. Diametral and compressive strength of dental core materials. J Prosthet Dent. 1999; 82(3): Oliva RA, Lowe JA, Dimensional stability of silver amalgam and composite used as core materials. J Prosthet Dent 1987; 57: Gateau P, Sabek M, Dailey B. Fatigue testing & microscopic evaluation of post&core restoration under artificial crowns. J Prosthet Dent 1999; 82: Kovarik RE, Breeding LC, Caughman WF. Fatigue life of three core materials under simulated chewing conditions. J Prosthet Dent 1992; 68:

10 Arikawa H, Kuwahata H, Seki H, Kanie T, Fujii K, Inoue K. Deterioration of mechanical properties of composite resins. Dent Mater J 1995; 14: Kijsamanmith K, Timpawat S, Harnirattisal C, Messer HH. Microtensile bond strengths of bonding agents to pulpal floor dentine. Int Endod J 2002; 35: Wendt SL Jr. Microleakage and cusp fracture resistance of heat-treated composite resin systems. Am J Dent 1991; 4: Mccullock AJ, Smith BGN. In vitro studies of cuspal movement produced by adhesive restorative materials. Br Dent J 1986; 61: Donovan JE, Kahn RL. Restorative options for posterior teeth. J Can Dent Assoc 1990; 18: Ausiello P, DeGee AJ, Rengo S, Davidson CL. Fracture resistance of endodontically-treated premolars adhesively restored. Am J Dent 1997; 10: St-Georges AJ, Sturdevant JR, Swift EJ Jr, Thomson JY. Fracture resistance of prepared teeth restored with bonded inlay restorations. J Prosthet D 2003; 89: Hurmuzlu F, Kiremitci A, Serper A, Altundasar E, Siso SH. Fracture resistance of endodontically treated premolars restored with ormocer and packable composite. J Endodon. 2003; 29(12): White SN. Posterior restorations: change, challange and controversy. J Calif Dent Assoc 1996; 24: Razak AA, Harrison A. The effect of filler content and processing variables on dimensional accuracy of experimental composite inley material. J Prosthet Dent 1997; 77: Kiremitci A, Bolay S, Gurgan S. Two-year performance of glass-ceramic insert-resin composite restorations: clinical and scanning electron microscopic evaluation. Quintessence Int. 1998; 29(7): Rashid R, Ricks J, Monaghan P. Strengths of condansable composite resins with flowable liners [abstract 403]. J Dent Res 1999; 78: Kanca J. Conservative resin restoration of endodontically treated teeth. Quintessence Int 1988; 19: Joynt RB, Davis EL, Wieczkowski GJ, Williams DA. Fracture resistance of posterior teeth restored with glass ionomer-composite resin systems. J Prosthet Dent 1989; 62: Joynt RB, Wieczkowski GJ, Klockowoski R, Davis EL. Effects of composite restorations on resistance to cuspal fracture in posterior teeth. J Prosthet Dent 1987; 57: Stampalia LL, Nicholls JI, Brudvik JS. Fracture resistance of teeth with resin-bonded restorations. J Prosthet Dent 1986; 55: Hansen EK. In vivo cusp fracture of endodontically treated premolars restored with MOD amalgam or MOD resin fillings. Dent Mater 1988; 4: Mannocci F, Berteli E, Sherriff M, Watson T, Ford T.R.P. Three-year clinical comparison of survival of endodontically treated teeth restored with either full cast coverage or with direct composite restoration. J Prosthet Dent 2002; 88: Eakle WS. Effect of thermal cycling on fracture strength and microleakage in teeth restored with a bonded composite resin. Dent Mater 1986; 2: Fissore B. Nicholls JI, Youdelis RA. Load fatigue of teeth restored by a dentin bonding agent and a posterior composite resin. J Prosthet Dent 1991; 65: Jedynakiewicz NM, Martin N. CEREC: science, research and clinical application. Compend Contin Educ Dent 2001; 22: Tinschert J, Zwez D, Marx R, Anusavice KJ. Structural reliability of alumina-, feldspar-, leusite-,mica- and zirconia-based ceramics. J Dent 2000; 28: Roulet JF. Benefits and disadvantages of tooth-coloured alternatives to amalgam. J Dent 1997; 25: Bremer BD, Geurtsen W. Molar fracture resistance after adhesive restoration with ceramic inlays or resin-based composites. Am J Dent 2001; 14: Molin MK, Karlsson SL. A randomized 5-year clinical evaluation of 3 ceramic inlay systems. Int J Prosthodont 2000; 13: Reiss B, Walther W. Clinical long-term results and 10- year-kaplan-meier analysis of Cerec restorations. Int J Comput Dent 2000; 3: Hanning C, Westphal C, Becker K, Attin T. Fracture resistance of endodontically treated maxillary premolars restored with CAD\CAM caremic inlays. J Prosthet Dent 2005; 94: Gorucu J, Ozgunaltay G. Fracture resistance of teeth with Class II bonded amalgam and new tooth colored restorations. Oper Dent 2003; 28: Zidan O, Abdel-Keriem U. The effect of amalgam bonding on the stiffness of teeth weakened by cavity preparation. Dent Mater 2003; 19: Christensen GJ. Should you and can you afford to bond amalgams? J Am Dent Assoc 1994; 125: Nayyar A, Walton RE, Leonard LA. An amalgam coronalradicular dowel and core technique for endodontically treated posterior teeth. J Prosthet Dent 1980; 43: Goerig AC, Mueninghoff LA. Management of the endodontically treated tooth. Part II: Technique. J Prosthet Dent 1983; 49: Hudis SI, Goldstein GR. Restoration of endodontically treated teeth: a review of the literature. J Prosthet Dent 1986; 55: Hansen EK, Asmussen E, Christiansen NC. In vivo fractures of endodontically treated posterior teeth restored with amalgam. Endod Dent Traumatol 1990; 6: Plasmans PJ, Creugers NH, Mulder J. Long-term survival of extensive amalgam restorations. J Dent Res 1998; 77: Smales RJ, Hawthorne WS. Long-term survival of extensive amalgams and posterior crowns. J Dent 1997; 25: Linn J, Messer HH. Effect of restorative procedures on the strength of endodontically treated molars. J Endodon 1994; 20:

11 Starr CB. Amalgam crown restorations for posterior pulpless teeth. J Prosthet Dent 1990; 63: Robbins JW. Guidelines for the restoration of endodontically treated teeth. J Am Dent Assoc 1990; 120: Goodacre CJ, Spolnik KJ. The prosthodontic management of endodontically treated teeth: a literature review. Part I. Success and failure data, treatment concepts. J Prosthodont 1994; 3: Mentink AGB, Meeuwissen R, Kayser AF, Mulder J. Survival rate and failure characteristics of the all metal post and core restoration. J Oral Rehabil 1993; 20: Torbjorner A, Karlsson S, Omdan P. Survival rate and failure characteristics of two post designs. J Prosthet Dent 1995; 73: Nanayakkara L, McDonald A, Setchell DJ. Retrospective analysis of factors affecting the longevity of post crowns [abstract932]. J Dent Rest 1999; 78: Sorensen JA, Engelman MJ. Ferrule design and fracture resistence of endodontically treated teeth. J Prosthet Dent 1990; 63: Isidor F, Brondum K, Ravnholt G: The influence of post length and crown ferrule length on the resistance to cyclic loading of bovine teeth with prefabricated titanium posts. Int J Prosthodont 1999; 12: Stankiewicz NR, Wilson PR. The ferrule effect: a literature review. Int Endod J 2002; 35: Cheung GS, Chan TK. Long-term survival of primary root canal treatment carried out in a dental teaching hospital. Int Endod J 2003; 36; Zhi-Yue L, Yu-Xing Z. Effects of post-core design and ferrule on fracture resistance of endodontically treated maxillary central incisors. J Prosthet Dent 2003; 89: Freeman MA, Nicholls JI, Kydd WL, Harrington GW. Leakage associated with load fatigue-induced preliminary failure of full crowns placed over three different post and core systems. J Endodon 1998; 24: al-hazaimeh N, Gutteridge DL. An in vitro study into the effect of the ferrule preparation on the fracture resistance of crowned teeth incorporating prefabricated post and composite core restorations. Int Endod J 2001; 34: Standlee JP, Caputo AA, Collard EW, Pollack MH. Analysis of stress distribution by endodontic posts. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1972; 33: Standlee JP, Caputo AA, Hanson EC. Retention of endodontic dowels:effects of cement, dowel length, diameter, and design. J Prosthet Dent1978; 39: Felton DA, Webb EL, Kanoy BE, Dugoni J. Threaded endodontic dowels: effect of post design on incidence of root fracture. J Prosthet Dent 1991; 65: de Rijk WG. Removal of fiber posts from endodontically treated teeth. Am J Dent 2000; 13(Spec No):19B 21B. 84. Johnson JK, Sakamura JS. Dowel form and tensile force. J Prosthet Dent 1978; 40: Martinez-Insua A, da Silva L, Rilo B, Santana U. Comparison of the fracture resistances of pulpless teeth restored with a cast post and core or carbon-fiber post with a composite core. J Prosthet Dent 1998; 80: Butz F, Lennon AM, Heydecke G, Strub JR. Survival rate and fracture strength of endodontically treated maxillary incisors with moderate defects restored with different postand-core systems: an in vitro study. Int J Prosthodont 2001; 14: Monaghan P, Roh L, Kim J. Corrosion behaviour of selected implant alloys (abstract1177). J Dent Res 1992; 71: Sirimai S, Riis DN, Morgano SM. An in vitro study of the fracture resistance and the incidence of vertical root fracture of pulpless teeth restored with six post-and-core systems. J Prosthet Dent 1999; 81: Newman MP, Yaman P, Dennison J, Rafter M, Billy E. Fracture resistance of endodontically treated teeth retored with composite posts. J Prosthet Dent 2003; 89: Akkayan B, Gulmez T. Resistance to fracture of endodontically treated teeth restored with different post systems. J Prosthet Dent 2002; 87: Purton DG, Payne JA. Comparison of carbon fiber and stainless steel root canal posts. Quintessence Int 1996; 27: Love RM, Purton DG. The effect of serrations on carbon fibre posts- retention within the root canal, core retention and post rigidity. Int J Prosthodont 1996; 9: Quintas AF. Effect of the surface treatment of plain carbon fiber postson the retention of the composite core: an in vitro evaluation. Pesqui Odontol Bras 2001; 15: Stewardson DA. Non-metal post systems. Dent Update 2001; 28: , 334, Ferrari M, Vichi A, Mannocci F, Mason PN. Retrospective study of the clinical performance of fiber posts. Am J Dent 2000; 13(Spec No):9B 13B. 96. Sharaf AA. The application of fiber core posts in restoring badly destroyed primary incisors. J Clin Pediatr Dent 2002; 26: Fredriksson M, Astbäck J, Pamenius M, Arvidson K. A retrospective study of 236 patients with teeth restored by carbon fiberreinforced epoxy resin posts. J Prosthet Dent 1998; 80: Weine FS, Wax AH, Wenckus CS. Retrospective study of tapered, smooth post systems in place for 10 years or more. J Endodon 1991; 17: Walton TR. An up to 15-year longitudinal study of 515 metal-ceramic FPDs: part 2. Modes of failure and influence of various clinical characteristics. Int J Prosthodont 2003; 16: Valderhaug J, Jokstad A, Ambjornsen E, Norheim PW. Assessment of the periapical and clinical status of crowned teeth over 25 years. J Dent 1997; 25: Reid LC, Kazemi RB, Meiers JC. Effect of fatigue testing on core integrity and post microleakage of teeth restored with different post systems. J Endodon 2003; 29: Cormier CJ, Burns DR, Moon P. In vitro comparison of the fracture resistance and failure mode of fiber, ceramic, and conventional post systems at various stages of restoration. J Prosthodont 2001; 10: Raygot CG, Chai J, Jameson DL. Fracture resistance and primary failure mode of endodontically treated teeth

12 113 restored with a carbon fiberreinforced resin post system in vitro. Int J Prosthodont 2001; 14: McLean A. Predictably restoring endodontically treated teeth. J Can Dent Assoc. 1998; 64: McCabe JF, Walls AWG. Application of dental materials. 8th ed. Malden: Blackwell Science; p Soderhölm KJ, Reetz EA. Factors affecting reliability of a resin-based cement joint. Gen Dent. 1996; 44:296-8, 300, Darr AH, Jacobsen PH. Conversion of dual cure luting cements. J Oral Rehabil 1995;22: Peutzfield A. Dual cure resin cements: In vitro wear and effect of quantity of remaining double bonds, filler volume and light curing. Acta Odontol Scand 1995; 53: Caughman WF, Rueggeberg FA. Shedding new light on composite polymerization. Oper Dent 2002; 27: El-Mowafy OM, Rubo MH, Influence of composite İnlay/ onlay thickness on hardening of dual-cured resin cements. J Can Dent Assoc 2000; 66: El-Badrawy WA, El-Mowafy OM. Chemical versus dual curing of resin inlay cements. J Prosthet Dent 1995; 73(6): El-Mowafy OM, Rubo MH, El-Badrawy WA. Hardening of new resin cements cured through a ceramic inlay. Oper Dent 1999; 24(1): Mannocci F, Ferrari M, Watson TF. Microleakage of endodontically treated teeth restored with fiber posts and composite cores after cyclic loading: a confocal microscopic study. J Prosthet Dent 2001; 85: Kois JC. Altering gingival levels: The restorative connection. Part 1 : Biologic variables. J Esthet Dent 1994; 6: Serafino C, Gallina G, Cumbo E, Ferrari M. Surface Debris of canal walls after post space preparation in endodontically treated teeth: A scanning electron microscope study. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Radiol Endod 2004; 97: Burgess JO, Summitt JB, Robbins JW. The resistance to tensile, compression and torsional forces provided by four post systems. J Prosthet Dent 1992; 68: Nourian L, Burgess JO. Tensile load to remove cemented posts cemented with different surface treatments [ abstract 1788] J Dent Res 1994; 73: Paschal JE, Burgess JO. Tensile load to remove posts cemented with different cements [abstract1362] J Dent Res 1995; 74: Burgess JO, Re GJ, Nunez A. Effect of sealer type on post retention. [abstract 1356] J Dent Res 1997;76: Millstein P, Robison B, Rankin C. Effects of EDTA/NaOCl and resin cement on post tooth retention. [abstract 1527] J Dent Res 1999; Vichi A, Grandini S, Davidson C, Ferrari M. An SEM evaluation of several adhesive systems used for bonding fiber posts under clinical conditions. Dent Mater 2002; 18: Mezzomo E, Massa F, Libera SD. Fracture resistance of teeth restored with two different post-and-core designs cemented with two different cements: an in vitro study. Part I. Quintessence Int 2003; 34: Nissan J, Dmitry Y, Assif D. The use of reinforced composite resin cement as compensation for reduced post length. J Prosthet Dent 2001; 86: Mannocci F, Ferrari M, Watson TF. Intermittent loading of teeth restored using quartz fiber, carbon-quartz fiber, and zirconium dioxide ceramic root canal posts. J Adhes Dent 1999; 1: Gunay H, Seeger A, Tschernitschek H, Geurtsen W. Placement of preparation line and periodontal health- A prospective 2-year clinical study. Int J Periodontics Restorative Dent 2000; 20: Ruben MP, Smukler H, Schulman S, Kon S, Bloom AA. Healing of periodontal surgical wounds. In :Goldman HM, Cohen DW(eds) Periodontal therapy, ed 6. St. Louis: Mosby,1980: Koke U, Sander C, Heinecke A, Muller HP. A possible influence of gingival dimensions on attachment loss and gingival recession following placement of artificial crowns. Int J Periodontics Restorative Dent 2003; 23: Bachicha WS, DiFiore PM, Miller DA, Lautenschlager EP, Pashley DH. Microleakage of endodontically treated teeth restored with posts. J Endodon 1998; 24: Junge T, Nicholls JI, Phillips KM, Libman WJ. Load fatigue of compromised teeth: a comparison of 3 luting cements. Int J Prosthodont 1998; 11: Scianamblo M. Restorations and endodontic success: The correlationship of post-endodontic restorations and endodontic success:rationale and materials. Endod Pract 2002; September: Tjan AH, Grant BE, Dunn JR. Microleakage of composite resin cores treated with various dentin bonding systems. J Prosthet Dent 1991; 66: Tjan AHL, Munoz-Viveros CA, Valencia-Rave GM. Tensile dislodgment of composite/amalgam cores:dentin adhesives versus mechanical retention (abstract 1355). J Dent Res 1997; İLETİŞİM ADRESİ Doç.Dr. Arlin KİREMİTÇİ Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı Sıhhiye / ANKARA Tel: Fax:

Endodontik tedavili dişlerin restorasyonu

Endodontik tedavili dişlerin restorasyonu REVIEW Gaziantep Medical Journal 2016;22(1):33-38 DOI: 10.5578/GMJ.27963 Endodontik tedavili dişlerin restorasyonu Restoration of endodontically treated teeth Samet TOSUN 1, Abdül Semih ÖZSEVİK 2, Uğur

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI 1. hafta Konservatif Diş Tedavisine giriş, Diş yüzeyi terminolojisi 2. hafta Kavite sınıflandırması ve kavite terminolojisi (Sınıf I ve II kaviteler)

Detaylı

Endodontik tedavi görmüş dişlerin konservatif restorasyonları

Endodontik tedavi görmüş dişlerin konservatif restorasyonları Acta Odontologica Turcica 2013;30(1):44-8 Derleme Endodontik tedavi görmüş dişlerin konservatif restorasyonları İhsan Yıkılgan,* Oya Bala Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı, Gazi Üniversitesi Diş

Detaylı

ENDODONTİK TEDAVİ SONRASI RESTORASYONLAR BİTİRME TEZİ. Stj. Diş Hekimi Uğur KARADAYI. Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr.

ENDODONTİK TEDAVİ SONRASI RESTORASYONLAR BİTİRME TEZİ. Stj. Diş Hekimi Uğur KARADAYI. Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı ENDODONTİK TEDAVİ SONRASI RESTORASYONLAR BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Uğur KARADAYI Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Necdet ERDİLEK

Detaylı

Yüksek Lisans, Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Konya

Yüksek Lisans, Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Konya 1. ÖZGEÇMİŞ 1.1. Adı Soyadı: Atilla Gökhan ÖZYEŞİL 1.2. Doğum Yeri ve Tarihi: Şebinkarahisar, 18.07.1970 1.3. Bildiği Yabancı Diller: İngilizce 1.4. Eğitimi: 30.06.1981 Mithatpaşa İlkokulu, Ankara 30.06.1984

Detaylı

DEĞİŞİK POST TASARIMLARININ DİŞTE OLUŞAN STRES DAĞILIMINA ETKİSİ. Özgül KARACAER*, Arife DOĞAN"

DEĞİŞİK POST TASARIMLARININ DİŞTE OLUŞAN STRES DAĞILIMINA ETKİSİ. Özgül KARACAER*, Arife DOĞAN G. Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt XII, Sayı 2, Sayfa 23-28. 1995 DEĞİŞİK POST TASARIMLARININ DİŞTE OLUŞAN STRES DAĞILIMINA ETKİSİ Özgül KARACAER*, Arife DOĞAN" ÖZET Sonlu elemanlar yöntemi ile üst kanin dişte

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1 ) Adı, Soyadı : Bülent DAYANGAÇ 2 ) Doğum Tarihi : 05 Temmuz 1946 3 ) Ünvanı : Profesör 4 ) Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Y. Lisans Dişhekimliği Fakültesi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER. 1- Guler AU, Kurt S, Kulunk T. Effects of various finishing procedures on the staining of

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER. 1- Guler AU, Kurt S, Kulunk T. Effects of various finishing procedures on the staining of ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER 1- Guler AU, Kurt S, Kulunk T. Effects of various finishing procedures on the staining of provisional restorative materials. J Prosthet Dent 2005;93(5):453-8.

Detaylı

Post systems in prosthetic dentistry

Post systems in prosthetic dentistry Gaziantep Medical Journal Research Article Post systems in prosthetic dentistry Protetik diş hekimliğinde post sistemleri Özge Parlar Öz 1, Aslı Seçilmiş 2, Cemal Aydın 3 1Department of Dentistry, Gaziantep

Detaylı

ENDODONTİK TEDAVİLİ DİŞLERDE ESTETİK POST UYGULAMALARI APPLICATION OF ESTHETIC POSTS IN ENDODONTICALLY TREATED TEETH Dr. Dt. Neslihan ÇÖKÜK * ÖZET Endodontik tedavili dişlerin post ve kor sistemleri ile

Detaylı

Sabit Protezlerde İdeal Restoratif Materyal Seçimi

Sabit Protezlerde İdeal Restoratif Materyal Seçimi Sabit Protezlerde İdeal Restoratif Materyal Seçimi Prof. Dr. A. Ersan Ersoy** Dt. N.Esra Bağdatlı* ** Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı * Doktora

Detaylı

In Vitro Fracture Resistance of Endodontically Treated Roots Filled With a Bonded Filling Material or Different Types of Fiber Posts

In Vitro Fracture Resistance of Endodontically Treated Roots Filled With a Bonded Filling Material or Different Types of Fiber Posts A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 35(1) 11-16, 2008 BAĞLAMA ÖZELLİĞİ OLAN BİR KANAL DOLGU MATERYALİ İLE VEYA FARKLI FİBER POST TİPLERİ İLE RESTORE EDİLEN ENDODONTİK TEDAVİLİ KÖKLERİN KIRILMA DİRENÇLERİNİN İN VİTRO

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fikret YILMAZ Doğum Tarihi: 31 Mart 1968 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği Ankara Üniversitesi 1991 Y. Lisans Diş

Detaylı

Geleneksel Post-Core Sistemlerine Bir Alternatif: Polietilen Fiber Post

Geleneksel Post-Core Sistemlerine Bir Alternatif: Polietilen Fiber Post DERLEME (Review) Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 31, Sayı: 2, Sayfa: 43-48, 2007 Geleneksel Post-Core Sistemlerine Bir Alternatif: Polietilen Fiber Post An Alternative to Conventional Post-Core

Detaylı

diastema varlığında tedavi alternatifleri

diastema varlığında tedavi alternatifleri diastema varlığında tedavi alternatifleri Prof. Dr. L. Şebnem TÜRKÜN Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı Etken Muayene Tedavi Planı Etiyoloji Süt/daimi diş geçiş

Detaylı

Araş.Görv.Dt.Ersan ÇİÇEK * Araş.Görv.Dt.Esra PARLAK * Yrd.Doç.Dr., Umut TUNGA **

Araş.Görv.Dt.Ersan ÇİÇEK * Araş.Görv.Dt.Esra PARLAK * Yrd.Doç.Dr., Umut TUNGA ** Olgu Sunumu/ Case Report CAM FİBER POST UYGULAMASI: İKİ OLGU SUNUMU VE İKİ YILLIK TAKİBİ. # APPLİCATİON OF GLASS FİBER POST: TWO CASE REPORTS AND TWO YEARS FOLLOW UP Makale Kodu/Article code: 478 Makale

Detaylı

Effects of Post On Dentin Stress Distribution In Pulpless Teeth

Effects of Post On Dentin Stress Distribution In Pulpless Teeth G. Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt XII, Sayı 2, Sayfa 17-22, 1995 PULPASIZ DİŞLERDE DİŞTE OLUŞAN STRES DAĞILIMINA POSTUN ETKİSİ Özgül KARACAER*, Arife DOĞAN** ÖZET Çalışmada, endodontik tedavi sonrası guttapercha,

Detaylı

MEVCUT RESTORASYONLARA GÖRE POST YAPIMI

MEVCUT RESTORASYONLARA GÖRE POST YAPIMI İ. Ü. Dişhekimliği Fakültesi Dergisi CİLT : 23, SAYI: 3, TEMMUZ İ989 MEVCUT RESTORASYONLARA GÖRE POST YAPIMI CONSTRUCTION OF POSTS FOR EXISTING RESTORATIONS Emine NAYIR*, Selim PAMUK*. Mehmet S. BEYLİ*

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği Ankara Üniversitesi 1979 Y. Lisans Doktora Protez Ankara Üniversitesi 1983

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği Ankara Üniversitesi 1979 Y. Lisans Doktora Protez Ankara Üniversitesi 1983 1. Adı Soyadı: Hasan Necdet Alkumru 2. Doğum Tarihi: 05.10.1956 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği Ankara Üniversitesi 1979 Y. Lisans Doktora Protez

Detaylı

Cam İyonomer Hibrit Restorasyonlar

Cam İyonomer Hibrit Restorasyonlar Cam İyonomer Hibrit Restorasyonlar Prof. Dr. L. Şebnem Türkün Cam iyonomer simanların aşınmalarının fazla olması ve translüsentlik eksiklikleri sebebiyle geliştirildiler 1. REZIN MODIFIYE CIS 2. POLIASIT

Detaylı

SAĞ ÜST 1. BÜYÜK AZI DİŞİNDE KRON VE İNTRAALVEOLAR KÖK KIRIĞI TEDAVİSİ (BİR OLGU RAPORU)

SAĞ ÜST 1. BÜYÜK AZI DİŞİNDE KRON VE İNTRAALVEOLAR KÖK KIRIĞI TEDAVİSİ (BİR OLGU RAPORU) A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 36(2) 109-114, 2009 SAĞ ÜST 1. BÜYÜK AZI DİŞİNDE KRON VE İNTRAALVEOLAR KÖK KIRIĞI TEDAVİSİ (BİR OLGU RAPORU) The Treatment of Crown and Intraalveoler Root Fracture of Right Maxillary

Detaylı

ESERLER A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER. 1. Guler AU, Ceylan G, Özkoç O, Aydın M, Cengiz N. Prosthetic treatment of a

ESERLER A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER. 1. Guler AU, Ceylan G, Özkoç O, Aydın M, Cengiz N. Prosthetic treatment of a ESERLER A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER 1. Guler AU, Ceylan G, Özkoç O, Aydın M, Cengiz N. Prosthetic treatment of a patient with facioscapulohumeral muscular dystrophy: A clinical

Detaylı

RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ

RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ Ders Koordinatörü: Prof. Dr. Nuran Ulusoy, nulusoy@neu.edu.tr Ders Sorumluları: Prof. Dr. Nuran Ulusoy, nulusoy@neu.edu.tr Prof. Dr. Hikmet Solak, hsolak@neu.edu.tr Prof. Dr. Arzu

Detaylı

Post Sistemlerinde Popüler Yaklaşımlar ve Fiber Postların Klinik Çalışmaları

Post Sistemlerinde Popüler Yaklaşımlar ve Fiber Postların Klinik Çalışmaları Derleme EÜ Dişhek Fak Derg 2016; 37_1: 10-16 Post Sistemlerinde Popüler Yaklaşımlar ve Fiber Postların Klinik Çalışmaları Popular Approaches on Post Systems and Clinical Studies on Fiber Post Systems Erhan

Detaylı

KIRILMIŞ BİR ANTERİOR DİŞİN PREFABRİK POST DESTEĞİ VE KENDİ KIRIK PARÇASI İLE RESTORE EDİLMESİ: OLGU RAPORU

KIRILMIŞ BİR ANTERİOR DİŞİN PREFABRİK POST DESTEĞİ VE KENDİ KIRIK PARÇASI İLE RESTORE EDİLMESİ: OLGU RAPORU KIRILMIŞ BİR ANTERİOR DİŞİN PREFABRİK POST DESTEĞİ VE KENDİ KIRIK PARÇASI İLE RESTORE EDİLMESİ: OLGU RAPORU RESTORATION OF A FRACTURED ANTERIOR TOOTH SUPPORTED WITH PREFABRIC POST AND ORIGINAL TOOTH FRAGMENT:

Detaylı

: Fulya Sokak Mehmetçik Cad. Gündüz Apt. No. 29 D5 Şişli İstanbul. : 0505 687 81 37 : eeliguzeloglu@hotmail.com

: Fulya Sokak Mehmetçik Cad. Gündüz Apt. No. 29 D5 Şişli İstanbul. : 0505 687 81 37 : eeliguzeloglu@hotmail.com ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı: Evrim Eligüzeloğlu Dalkılıç İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Fulya Sokak Mehmetçik Cad. Gündüz Apt. No. 29 D5 Şişli İstanbul : 0505 687 81 37 : eeliguzeloglu@hotmail.com 2.

Detaylı

Cam İyonomer Hibrit Restorasyonlar

Cam İyonomer Hibrit Restorasyonlar Cam İyonomer Hibrit Restorasyonlar Prof. Dr. L. Şebnem Türkün Cam iyonomer simanların aşınmalarının fazla olması ve translüsentlik eksiklikleri sebebiyle geliştirildiler. 1. REZIN MODIFIYE CIS 2. POLIASIT

Detaylı

FIBER POST SIMANTASYONUNDA TÜKÜRÜK KONTAMINASYONUNUN BAĞLANMA DEĞERLERI ÜZERINE ETKISI

FIBER POST SIMANTASYONUNDA TÜKÜRÜK KONTAMINASYONUNUN BAĞLANMA DEĞERLERI ÜZERINE ETKISI istanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 45, Sayı: 3 Sayfa: 59-65, 2011 ARAŞTIRMA FIBER POST SIMANTASYONUNDA TÜKÜRÜK KONTAMINASYONUNUN BAĞLANMA DEĞERLERI ÜZERINE ETKISI EFFECT OF SALIVA

Detaylı

OBLİK KUVVET KARŞISINDA FARKLI İKİ TİP TEK PARÇA DÖKÜM POST-KORLARDA GÖRÜLEN KÖK FRAKTÜR ŞEKİLLERİNİN İNCELENMESİ

OBLİK KUVVET KARŞISINDA FARKLI İKİ TİP TEK PARÇA DÖKÜM POST-KORLARDA GÖRÜLEN KÖK FRAKTÜR ŞEKİLLERİNİN İNCELENMESİ 1. Ü. Diş Hekimliği Fukulicsi Dergisi CİLT : 26, SAYI : 3, EYLÜL 1992 OBLİK KUVVET KARŞISINDA FARKLI İKİ TİP TEK PARÇA DÖKÜM POST-KORLARDA GÖRÜLEN KÖK FRAKTÜR ŞEKİLLERİNİN İNCELENMESİ Kahraman Gündüz Güzel

Detaylı

Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Dok. Öğr. Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Dok. Öğr. Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa Murat KOÇAK Doğum Tarihi ve Yeri: 22.03.1977-Karabük E-mail: mmuratkocak@yahoo.com Telefon: 0372 2613404 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği

Detaylı

FARKLI RESTORASYON TEKNİKLERİ UYGULANMIŞ ENDODONTİK TEDAVİLİ KESİCİLERİN KIRILMA DAYANIMI

FARKLI RESTORASYON TEKNİKLERİ UYGULANMIŞ ENDODONTİK TEDAVİLİ KESİCİLERİN KIRILMA DAYANIMI FARKLI RESTORASYON TEKNİKLERİ UYGULANMIŞ ENDODONTİK TEDAVİLİ KESİCİLERİN KIRILMA DAYANIMI FRACTURE STRENGTH OF ENDODONTICALLY TREATED MAXILLARY INCISORS WITH DIFFERENT RESTORATION TECHNIQUES Selda Kutlar

Detaylı

Heliomolar. Family. Başarıya götüren üçlü Heliomolar, Heliomolar HB ve Heliomolar Flow

Heliomolar. Family. Başarıya götüren üçlü Heliomolar, Heliomolar HB ve Heliomolar Flow Family Başarıya götüren üçlü Heliomolar, Heliomolar HB ve Heliomolar Flow Anterior ve posterior restorasyonlarda eşsiz estetik. Yaklaşık 90 milyon restorasyonda klinik olarak test edilip onaylanmış dental

Detaylı

J Dent Fac Atatürk Uni Cilt:22, Sayı: 1, Yıl: 2012, Sayfa: 31-39

J Dent Fac Atatürk Uni Cilt:22, Sayı: 1, Yıl: 2012, Sayfa: 31-39 Araştırma/, Research ŞEN, Article BAYINDIR, İNSAN DİŞİ KAPLAMALARINDA KULLANILAN FARKLI ÖZELLİKLERDEKİ YAPIŞTIRICI SİMANLARIN GERİLME DAĞILIMINA ETKİLERİNİN SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ THE

Detaylı

Restoratif Diş Hekimliğinde CAD/CAM Klinik Uygulamalar: Sirona Cerec Sistemi

Restoratif Diş Hekimliğinde CAD/CAM Klinik Uygulamalar: Sirona Cerec Sistemi OLGU RAPORU (Case Report) Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 33, Sayı: 4, Sayfa: 34-40, 2009 Restoratif Diş Hekimliğinde CAD/CAM Klinik Uygulamalar: Sirona Cerec Sistemi CAD/CAM Clinical Applications

Detaylı

ENDODONTİK TEDAVİLİ DİŞLERDE İNLEY/ONLEY/OVERLAY RESTORASYONLAR

ENDODONTİK TEDAVİLİ DİŞLERDE İNLEY/ONLEY/OVERLAY RESTORASYONLAR TC Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı ENDODONTİK TEDAVİLİ DİŞLERDE İNLEY/ONLEY/OVERLAY RESTORASYONLAR BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Tuba AKÇAKUŞ Danışman Öğretim Üyesi: Yard.

Detaylı

GC Türkİye. Kış. Kampanyaları

GC Türkİye. Kış. Kampanyaları GC Türkİye Kış Kampanyaları 2012-2013 G-ænial G-ænial Bond Görünmez Estetik restorasyonlar yaratma sanatı Tek aşamalı, çift seçenekli bonding ister mineyi asitle, ister direkt uygula Eşsiz Bir kompoziyon:

Detaylı

3M Oral Care. 3M post ve kor çözümleri. Karmaşık işlemler şimdi daha basit.

3M Oral Care. 3M post ve kor çözümleri. Karmaşık işlemler şimdi daha basit. 3M Oral Care 3M post ve kor çözümleri. Karmaşık işlemler şimdi daha basit. 3M post ve kor çözümleri. RelyX Fiber Post 3D nin sağladığı faydalar. Daha kısa sürede öngörülebilir sonuçlar. Biliyoruz ki endodonti

Detaylı

CAM İYONOMER YAPIŞTIRMA SİMANI

CAM İYONOMER YAPIŞTIRMA SİMANI CAM İYONOMER YAPIŞTIRMA SİMANI 1. Kendiliğinden polimerize olacak ışık uygulaması gerektirmeyecektir. 2. Florid salınımı yapacaktır. 3. Dentine bağlanma kuvveti en az 3 Mpa olacaktır. 4. Diş sert dokuları

Detaylı

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE POSTLAR, YAPIŞTIRICI SİMANLAR VE KOR MATERYALLERİ POSTS, LUTING CEMENTS AND CORE MATERIALS FROM PAST TO PRESENT ABSTRACT ÖZET

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE POSTLAR, YAPIŞTIRICI SİMANLAR VE KOR MATERYALLERİ POSTS, LUTING CEMENTS AND CORE MATERIALS FROM PAST TO PRESENT ABSTRACT ÖZET KARAÇOLAK, Derleme/ Review TÜRKÜN GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE POSTLAR, YAPIŞTIRICI SİMANLAR VE KOR MATERYALLERİ POSTS, LUTING CEMENTS AND CORE MATERIALS FROM PAST TO PRESENT Dr. Gamze KARAÇOLAK* Prof. Dr. L. Şebnem

Detaylı

ZİRKONYUM SERAMİK POST UYGULAMASI

ZİRKONYUM SERAMİK POST UYGULAMASI Cumhuriyet üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt 1, Sayı 1,1998 ZİRKONYUM SERAMİK POST UYGULAMASI Dr.Turan KORKMAZ* Doç.Dr.Levent NALBANT* ÖZET Günümüzde endodontik tedavide ki yüksek başarı

Detaylı

DİREKT VE İNDİREKT KOMPOZİT RESTORASYONLARDAKİ MİKROSIZINTININ KARŞILAŞTIRILMASI

DİREKT VE İNDİREKT KOMPOZİT RESTORASYONLARDAKİ MİKROSIZINTININ KARŞILAŞTIRILMASI G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt XI, Sayı 2, Sayfa 15-20, 1994 DİREKT VE İNDİREKT KOMPOZİT RESTORASYONLARDAKİ MİKROSIZINTININ KARŞILAŞTIRILMASI Sis DARENDELİLER YAMAN*, Hülya CAN**, Tayfun ALAÇAM***, Deniz

Detaylı

A4. Özsezer E, Inan U, Aydın U. In vivo evaluation of ProPex electronic apex locator. J Endod 2007; 33(8): 974 977.

A4. Özsezer E, Inan U, Aydın U. In vivo evaluation of ProPex electronic apex locator. J Endod 2007; 33(8): 974 977. ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. Taşdemir T, Aydemir H, İnan U, Ünal O. Canal preparation with Hero 642 rotary NiTi instruments compared with stainless steel hand K-file

Detaylı

ÜÇ FARKLI POST-CORE SiSTEMiNiN SIKIŞMA KESME KUVVETLERiNE DAYANIMLARININ in ViTRO OLARAK incelenmesi

ÜÇ FARKLI POST-CORE SiSTEMiNiN SIKIŞMA KESME KUVVETLERiNE DAYANIMLARININ in ViTRO OLARAK incelenmesi Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt 3, Sayı 1, 2000 ÜÇ FARKLI POST-CORE SiSTEMiNiN SIKIŞMA KESME KUVVETLERiNE DAYANIMLARININ in ViTRO OLARAK incelenmesi *Dr. Hakan AKAN **Doç. Dr.

Detaylı

ÇEŞİTLİ KOMPOZİT REZİN ESASLI RESTORASYON MATERYALLERİN DENTİN PİNLERİNE TUTUNMA DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

ÇEŞİTLİ KOMPOZİT REZİN ESASLI RESTORASYON MATERYALLERİN DENTİN PİNLERİNE TUTUNMA DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt XI, Sayı 1, Sayfa 47-52, 1994 ÇEŞİTLİ KOMPOZİT REZİN ESASLI RESTORASYON MATERYALLERİN DENTİN PİNLERİNE TUTUNMA DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Dilek NALBANT*, Hişam DEMİRKÖPRÜLÜ**,

Detaylı

Kalan kron miktarının ve iki farklı fiber-post sistemlerinin endodontik tedavili dişlerin kırılma dayanımları üzerine etkisi

Kalan kron miktarının ve iki farklı fiber-post sistemlerinin endodontik tedavili dişlerin kırılma dayanımları üzerine etkisi ARAŞTIRMA Kalan kron miktarının ve iki farklı fiber-post sistemlerinin endodontik tedavili dişlerin kırılma dayanımları üzerine etkisi Hakkı Çelebi 1, Arslan Terlemez 2, Emine Begüm Büyükerkmen 1, Nimet

Detaylı

Olgu Sunumu/ TUĞUT, ÜNAL, Case KAPDAN, Report Makale Kodu/ Article code: 49 Makale Gönderilme Tarihi: 11.05.2009 Kabul Tarihi: 13.08.2009 KOMPLİKE KURON KIRIĞI OLGUSUNDA CAM FİBER POST DESTEKLİ KOMPOZİT

Detaylı

DOKTORA TEZİ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI

DOKTORA TEZİ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI ZİRKONYA SERAMİK, LİTYUM DİSİLİKAT CAM SERAMİK VE ZİRKONYA İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ LİTYUM SİLİKAT CAM SERAMİKLERE UYGULANAN FARKLI YÜZEY İŞLEMLERİNİN, KOMPOZİT REZİNLERİN TAMİR BAĞLANMA DAYANIMI ÜZERİNE ETKİSİ

Detaylı

AŞIRI KENAR EĞİMLİ PREPARASYON YAPILMIŞ VİTAL DİŞE RESTORASYON UYGULAMASI. Erol DEMİREL* Levent NALBANT** GİRİŞ VE AMAÇ

AŞIRI KENAR EĞİMLİ PREPARASYON YAPILMIŞ VİTAL DİŞE RESTORASYON UYGULAMASI. Erol DEMİREL* Levent NALBANT** GİRİŞ VE AMAÇ G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt VI, Sayı 1, Sayfa 233-240, 1989 AŞIRI KENAR EĞİMLİ PREPARASYON YAPILMIŞ VİTAL DİŞE RESTORASYON UYGULAMASI Erol DEMİREL* Levent NALBANT** GİRİŞ VE AMAÇ Diş hekimliğinde uygulanan

Detaylı

Kanal Tedavili Dişlere Farklı Yüzey Koşulları İle Uygulanmış Postların Bağlanma Dayanımının Etkisinin Karşılaştırılması

Kanal Tedavili Dişlere Farklı Yüzey Koşulları İle Uygulanmış Postların Bağlanma Dayanımının Etkisinin Karşılaştırılması Araştırma EÜ Dişhek Fak Derg 2017; 38_2: 110-114 Kanal Tedavili Dişlere Farklı Yüzey Koşulları İle Uygulanmış Postların Bağlanma Dayanımının Etkisinin Karşılaştırılması Comparison of Bonding Strengths

Detaylı

Advanced Prep & Finishing Set for Cerec Restorations

Advanced Prep & Finishing Set for Cerec Restorations Advanced Prep & Finishing Set for Cerec Restorations Prof. Dr. W. H. Mörmann and Dr. A. Bindl, University of Zurich, Switzerland İnleyler, bölümlü ve tam kuronlar ve sabit restorasyonlar için elmas frez

Detaylı

Her şey geçiciler için

Her şey geçiciler için Telio Her şey geçiciler için Telio CAD Telio LAB Telio CS Telio Doğru planlanmış bir geçici başarılı bir restorasyon yapılmasını sağlar Geçici restorasyonlar tedavi planlamasında çok önemli bir rol oynar.

Detaylı

Alt santral-lateral diş kök kanal tedavisi. Alt kanin diş kök kanal tedavisi. Üst molar diş kök kanal tedavisi. Alt molar diş kök kanal tedavisi

Alt santral-lateral diş kök kanal tedavisi. Alt kanin diş kök kanal tedavisi. Üst molar diş kök kanal tedavisi. Alt molar diş kök kanal tedavisi KÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PREKLİNİK PUANLARI ENDODONTİ ANABİLİM DALI 2. SINIF Üst santral-lateral diş kök kanal tedavisi Üst kanin diş kök kanal tedavisi Üst premolar diş

Detaylı

Prof.Dr. MUSA ŞAMİL AKYIL

Prof.Dr. MUSA ŞAMİL AKYIL Prof.Dr. MUSA ŞAMİL AKYIL Klinik Bilimler Bölümü Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1991-1998 Lisans Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Pr. 2000-2005 Doktora Atatürk Üniversitesi Klinik

Detaylı

Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 33, Sayı: 2, Sayfa: 64-69, 2009

Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 33, Sayı: 2, Sayfa: 64-69, 2009 ARAŞTIRMA (Research) Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 33, Sayı: 2, Sayfa: 64-69, 2009 Restorasyonların Yenilenme Nedenlerinin Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hastalıkları

Detaylı

ASİT JEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

ASİT JEL TEKNİK ŞARTNAMESİ ASİT JEL TEKNİK ŞARTNAMESİ - Ürün şırınga formunda olmalıdır. - Ürün şırınga içinde kalan miktar görülebilecek yapıda olmalıdır. - Ürün ambalaj miktarında en az 3 ml olmalıdır. - Ürün mavi renkte olmalıdır.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: GÜLCE ALP. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla/ İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: GÜLCE ALP. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla/ İSTANBUL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: GÜLCE ALP İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla/ İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: gulce.alp@okan.edu.tr 2. Doğum

Detaylı

CAM SERAMİK ENDOKRONLARIN BİYOMEKANİKSEL ÖZELLİKLERİNİN PREKLİNİK VE KLİNİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

CAM SERAMİK ENDOKRONLARIN BİYOMEKANİKSEL ÖZELLİKLERİNİN PREKLİNİK VE KLİNİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ 1 T.C HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ CAM SERAMİK ENDOKRONLARIN BİYOMEKANİKSEL ÖZELLİKLERİNİN PREKLİNİK VE KLİNİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Dt. Didem HASANOĞLU AYDIN Protez (Diş)Programı

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Ege Üniversitesi 2004 Doktora

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Ege Üniversitesi 2004 Doktora ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ayşe Atay 2. Doğum Tarihi : 29.01.1982 3. Unvanı : Yard. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Ege Üniversitesi

Detaylı

GEÇİCİ KRON ve KÖPRÜLER. Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu

GEÇİCİ KRON ve KÖPRÜLER. Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu GEÇİCİ KRON ve KÖPRÜLER Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu Geçici restorasyonlar Sabit protetik restorasyonların yapılması sırasında, hastalarda kaybolan estetik, fonksiyon ve fonasyonun tekrar kazandırılması,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: ÇAĞRI URAL Doğum Tarihi: 26/07/1979 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

KANAL DENTİNİ VE FİBERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ KOMPOZİT POST YÜZEYİNE UYGULANAN FARKLI YÜZEY İŞLEMLERİNİN POST- DENTİN BAĞLANTISINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

KANAL DENTİNİ VE FİBERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ KOMPOZİT POST YÜZEYİNE UYGULANAN FARKLI YÜZEY İŞLEMLERİNİN POST- DENTİN BAĞLANTISINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ Araştırma/ Research ALKURT, Article YANIKOĞLU, KANAL DENTİNİ VE FİBERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ KOMPOZİT POST YÜZEYİNE UYGULANAN FARKLI YÜZEY İŞLEMLERİNİN POST- DENTİN BAĞLANTISINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ INVESTIGATION

Detaylı

POST-CORE SİSTEMİNDE ÜST YAPI OLARAK UYGULAMAN AMALGAM VE KOMPOSİT MATERYALLERİNİN, MAKASLAMA KUVVETLERİNE KARŞI DİRENÇLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

POST-CORE SİSTEMİNDE ÜST YAPI OLARAK UYGULAMAN AMALGAM VE KOMPOSİT MATERYALLERİNİN, MAKASLAMA KUVVETLERİNE KARŞI DİRENÇLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI G.Ü. Dişhek. Fak. Der. CiltV, Sayı 2, Sayfa 23-34, 1988 POST-CORE SİSTEMİNDE ÜST YAPI OLARAK UYGULAMAN AMALGAM VE KOMPOSİT MATERYALLERİNİN, MAKASLAMA KUVVETLERİNE KARŞI DİRENÇLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

ÜÇ FARKLI SİMAN AJANININ TURKOM CERA TM TAM SERAMİK KRONLARIN VERTİKAL KIRILMA DİRENCİ ÜZERİNE ETKİSİ

ÜÇ FARKLI SİMAN AJANININ TURKOM CERA TM TAM SERAMİK KRONLARIN VERTİKAL KIRILMA DİRENCİ ÜZERİNE ETKİSİ ÜÇ FARKLI SİMAN AJANININ TURKOM CERA TM TAM SERAMİK KRONLARIN VERTİKAL KIRILMA DİRENCİ ÜZERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF THREE DIFFERENT LUTING AGENT ON THE COMPRESSIF FRACTURE STRENGTH OF TURKOM CERA TM ALL

Detaylı

KENAR SIZINTISI ÜZERİNE ETKİSİ

KENAR SIZINTISI ÜZERİNE ETKİSİ G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt XIII, Sayı 1, Sayfa 23-28, 1996 POSTERİOR KOMPOZİT REZİNLERİN YENİ BİR KENAR SIZINTISI ÜZERİNE ETKİSİ UYGULAMA TEKNİĞİ İLE YERLEŞTİRİLMESİNİN Jale GÖRÜCÜ*, Şükran BOLAY**, Gönül

Detaylı

Dişhekimi. Telio. Tek elden geçici restorasyon. Telio CAD. Telio LAB. Telio CS

Dişhekimi. Telio. Tek elden geçici restorasyon. Telio CAD. Telio LAB. Telio CS Telio Tek elden geçici restorasyon Dişhekimi Telio CAD Telio LAB Telio CS Telio Geçici restorasyonlar için 3 lü çözüm Her isteğe cevap verebilen komple bir sistem Geçici restorasyonların önemi gittikçe

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ve Yüksek Lisans. Diş Hekimliği Fakültesi Ankara Üniversitesi 1973

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ve Yüksek Lisans. Diş Hekimliği Fakültesi Ankara Üniversitesi 1973 Akademik CV 1. Adı Soyadı: Nuran Ulusoy 2. Doğum Tarihi: 16 Ağustos 1949 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ve Yüksek Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Ankara Üniversitesi

Detaylı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde Yılları Arasında Posterior Restoratif Materyal Seçimi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde Yılları Arasında Posterior Restoratif Materyal Seçimi Ondokıız Mayıs Univ Dis Hekim Fak Derg 2008 ;9 (2): 57-61 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde 2000-2007 Yılları Arasında Posterior Restoratif Materyal Seçimi Choice of Posterior Restorative

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Şeyda ERŞAHAN EROĞLU Ünvanı: Endodonti uzmanı Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y.Lisans Dişhekimliği Fakültesi Marmara Üniversitesi 2000 Doktora Endodonti GATA Sağlık Bilimleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 3. AN Dincer, O Er, BC Canakci: Evaluation of apically extruded debris during root canal. 1. Adı Soyadı : Asiye Nur Dinçer

ÖZGEÇMİŞ. 3. AN Dincer, O Er, BC Canakci: Evaluation of apically extruded debris during root canal. 1. Adı Soyadı : Asiye Nur Dinçer ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Asiye Nur Dinçer 2. Doğum Tarihi : 11/06/1986 3. Unvanı : Uzman Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans Diş Hekimliği İstanbul Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı: Şerife ÖZALP 2. Doğum Tarihi: 21 Haziran 1979 3. Unvanı: Yrd Doç Dr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Lisans Diş Hekimliği Gazi Üniversitesi 2002

Detaylı

Biyolojik Biyomekanik İmplant Başarısızlığı İmplant Başarısızlığı Krestal Kemik Kaybı Protez Komplikasyonları Mekanik Süreçler

Biyolojik Biyomekanik İmplant Başarısızlığı İmplant Başarısızlığı Krestal Kemik Kaybı Protez Komplikasyonları Mekanik Süreçler F. Emir Biyolojik İmplant Başarısızlığı Cerrahi başarısızlık İyileşme Krestal Kemik Kaybı Periosteal Refleksiyon(kaldırma) Otoimmün (bakteriyel etki) Biyolojik mikro aralık Protez Komplikasyonları Vida

Detaylı

N-Cement Collection. Ivoclar Vivadent - Yapıştırıcı maddeler. Güçlü bir bağlantı desteği sağlar ve güveni artırır

N-Cement Collection. Ivoclar Vivadent - Yapıştırıcı maddeler. Güçlü bir bağlantı desteği sağlar ve güveni artırır N-Cement Collection Ivoclar Vivadent - Yapıştırıcı maddeler Güçlü bir bağlantı desteği sağlar ve güveni artırır Variolink N GERÇEK ESTETİK Varlionk N, lityum disilikat, cam seramik ve kompozit rezin restorasyonları

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE Proje Türü Altyapı Projesi (AYP) Proje No Proje Yöneticisi Proje Başlığı 14A0234001 Yukarıda bilgileri yazılı olan

Detaylı

-Nalçacı A, Ulusoy N, Küçükeşmen Ç: Effects of LED curing modes on the microleakage of a pit and fissure sealent. Am. J. Dent.

-Nalçacı A, Ulusoy N, Küçükeşmen Ç: Effects of LED curing modes on the microleakage of a pit and fissure sealent. Am. J. Dent. Prof. Dr. Nuran Ulusoy Diş Hekimliği Fakültesi YAYINLAR Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler SCI YAYINLAR -Kurtulmus-Yilmaz S, Cengiz E, Ulusoy N, Ozak ST, Yuksel E. The effect of home-bleaching

Detaylı

ESERLER LĐSTESĐ A. YAYINLAR

ESERLER LĐSTESĐ A. YAYINLAR ESERLER LĐSTESĐ A. YAYINLAR A.1. a) SCI (SCIENCE CITATION INDEX), SCI EXPANDED KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER (Derleme Dahildir) 1. Saraç, Y.Ş., Başoğlu, T., Ceylan, G., Saraç, D., Yapıcı,

Detaylı

J Dent Fac Atatürk Uni Cilt:23, Sayı:1, Yıl: 2013, Sayfa: 89-97

J Dent Fac Atatürk Uni Cilt:23, Sayı:1, Yıl: 2013, Sayfa: 89-97 Olgu AĞAÇKIRAN, Sunumu/ TOPTANCI, Case Report TOTAL KRON KAYBI OLAN GENİŞ PERİAPİKAL LEZYONLU MAKSİLLER SANTRAL KESİCİ DİŞİN ÇOK SEANSLI ENDODONTİK TEDAVİSİ VE FİBER POST DESTEKLİ KOMPOZİT REZİN İLE RESTORASYONU:

Detaylı

AKADEMİK ÜNVANLARI. Üniversite Ülke Yıl. Lisans Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Türkiye 2010

AKADEMİK ÜNVANLARI. Üniversite Ülke Yıl. Lisans Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Türkiye 2010 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ece ŞENGÜN Doğum yeri: İzmir Doğum Tarihi: 02 Mayıs 1986 Yabancı dili: İngilizce Uzmanlık alanı: Protetik Diş Tedavisi AKADEMİK ÜNVANLARI Üniversite Ülke

Detaylı

Farklı post boylarının ve farklı siman kullanımının kron ile restore edilmiş dişlerin kırılma dayanımına etkisi *

Farklı post boylarının ve farklı siman kullanımının kron ile restore edilmiş dişlerin kırılma dayanımına etkisi * ARAŞTIRMA Farklı post boylarının ve farklı siman kullanımının kron ile restore edilmiş dişlerin kırılma dayanımına etkisi * Halil İbrahim Kılınç 1, Tuğrul Aslan 2, Kerem Kılıç 1, Özgür Er 3 Selcuk Dent

Detaylı

FARKLI SODYUM PERBORAT TİPLERİNİN ENDODONTİK OLARAK TEDAVİ EDİLMİŞ VE KOMPOZİT İLE RESTORE EDİLMİŞ DİŞLERİN KIRILMA DİRENCİ ÜZERİNE ETKİSİ

FARKLI SODYUM PERBORAT TİPLERİNİN ENDODONTİK OLARAK TEDAVİ EDİLMİŞ VE KOMPOZİT İLE RESTORE EDİLMİŞ DİŞLERİN KIRILMA DİRENCİ ÜZERİNE ETKİSİ FARKLI SODYUM PERBORAT TİPLERİNİN ENDODONTİK OLARAK TEDAVİ EDİLMİŞ VE KOMPOZİT İLE RESTORE EDİLMİŞ DİŞLERİN KIRILMA DİRENCİ ÜZERİNE ETKİSİ EFFECT OF DIFFERENT SODIUM PERBORATE TYPES ON THE FRACTURE RESISTANCE

Detaylı

Farklı Kor Materyallerinin Basma Dayanımlarının Karşılaştırılması

Farklı Kor Materyallerinin Basma Dayanımlarının Karşılaştırılması Derleme Derleme EÜ Dişhek Fak Derg 2006; 27: 159-166 Derleme EÜ Dişhek Fak Derg 2005; 26: 1-5 Farklı Kor Materyallerinin Basma Dayanımlarının Karşılaştırılması The Comparison of Compressive Strengths of

Detaylı

Adolesan bir hastada travma görmüş dişlerin multidisipliner yaklaşım ile rehabilitasyonu: Vaka raporu

Adolesan bir hastada travma görmüş dişlerin multidisipliner yaklaşım ile rehabilitasyonu: Vaka raporu OLGU SUNUMU Adolesan bir hastada travma görmüş dişlerin multidisipliner yaklaşım ile rehabilitasyonu: Vaka raporu Elif Yaşa 1, Bilal Yaşa 2, Duygu Yıldızeli 1, Cüneyt Asım Aral 3 Selcuk Dent J, 2016; 3:

Detaylı

ÖZET all ceramic all you need

ÖZET all ceramic all you need ÖZET BİLİMSEL RAPOR Vol. 01 / 2001 2011 amic all cer need u all yo IPS e.max BİLİMSEL RAPOR Vol. 01 / 2001 2011 Özet IPS e.max sistemi, pres ve CAD/CAM teknolojileri için lityum disilikat (LS2) cam seramik

Detaylı

ENDODONTİDE POST UYGULAMALARI

ENDODONTİDE POST UYGULAMALARI ENDODONTİDE POST UYGULAMALARI Prof. Dr. Semra SEVİMAY Günümüzde endodontik tedavinin popülaritesinin artmasıyla tedavi sonrası çok fazla madde kaybı olan dişlerin restore edilme sorunları ortaya çıkmıştır.

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU ZİRKONYUM OKSİT POST İLE RESTORE EDİLEN DİŞLERDE YAŞLANMA VE YÜKLEME SONRASI KORONAL MİKROSIZINTININ DEĞERLENDİRİLMESİ Proje Yürütücüsü: Prof.

Detaylı

AĞIZ İÇERİSİNDEKİ SICAKLIK DEĞİŞİMLERİNİN DENTAL RESTORASYONLARIN BAŞARISIZLIKLARINDAKİ ROLÜ*

AĞIZ İÇERİSİNDEKİ SICAKLIK DEĞİŞİMLERİNİN DENTAL RESTORASYONLARIN BAŞARISIZLIKLARINDAKİ ROLÜ* AĞIZ İÇERİSİNDEKİ SICAKLIK DEĞİŞİMLERİNİN DENTAL RESTORASYONLARIN BAŞARISIZLIKLARINDAKİ ROLÜ* THE ROLE OF TEMPERATURE CHANGES WITHIN THE ORAL CAVITY IN CLINICAL FAILURE OF DENTAL RESTORATIONS Ferhan EĞİLMEZ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: DR.ÖZNUR TUNCAY Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Selçuk Üniversitesi 2004 Y. Lisans Diş Hekimliği Fakültesi

Detaylı

Vivaglass cem Yüksek translüsensi özellikte, kimyasal sertleşen cam iyonomer siman

Vivaglass cem Yüksek translüsensi özellikte, kimyasal sertleşen cam iyonomer siman Vivaglass cem Yüksek translüsensi özellikte, kimyasal sertleşen cam iyonomer siman Son derece estetik İnanılmaz kolay Estetik sonuçlar Kendinden sertleşen cam iyonomer siman Vivaglass CEM, verimlilik,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Murat ÜNAL * Yrd. Doç. Dr. Faik TUĞUT ** Doç. Dr. Hakan DEMİR **

Yrd. Doç. Dr. Murat ÜNAL * Yrd. Doç. Dr. Faik TUĞUT ** Doç. Dr. Hakan DEMİR ** Olgu Sunumu/ ÜNAL, Case TUĞUT, Report DEMİR TRAVMATİK KOMPLİKE KURON KIRIĞI VE LATERAL LÜKSASYON TEDAVİSİNİN ÜÇ YILLIK TAKİBİ: OLGU RAPORU THREE YEARS FOLLOW UP OF TRAUMATIC COMPLICATED CROWN FRACTURE

Detaylı

Farklı Tekniklerle Yapılan Sınıf II Restorasyonların Mikrosızıntı ve Kenar Uyumu Açısından Değerlendirilmesi

Farklı Tekniklerle Yapılan Sınıf II Restorasyonların Mikrosızıntı ve Kenar Uyumu Açısından Değerlendirilmesi ARAŞTIRMA (Research) Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 29, Sayı: 3, Sayfa: 33-41, 2005 Farklı Tekniklerle Yapılan Sınıf II Restorasyonların Mikrosızıntı ve Kenar Uyumu Açısından Değerlendirilmesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: SAMİM ÇETIN SEVÜK Doğum Tarihi: 27/12/1949 e-mail: csevuk@gmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y.Lisans Diş Hekimliği Fak. İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Tescera ATL Sistemle İndirekt Kompozit İnley Yapımı: Bir Olgu Raporu

Tescera ATL Sistemle İndirekt Kompozit İnley Yapımı: Bir Olgu Raporu OLGU RAPORU (Case Report) Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 30, Sayı: 4, Sayfa: 33-38, 2006 Tescera ATL Sistemle İndirekt Kompozit İnley Yapımı: Bir Olgu Raporu Indirect Composite Inlay Production

Detaylı

İmplant Destekli Sabit Protezlerde Seramik Abutmant Kullanımı

İmplant Destekli Sabit Protezlerde Seramik Abutmant Kullanımı Derleme EÜ Dişhek Fak Derg 2007; 28: 145-150 Derleme EÜ Dişhek Fak Derg 2005; 26: 1-5 İmplant Destekli Sabit Protezlerde Seramik Abutmant Kullanımı The Use of Ceramic Abutments on the Implant Supported

Detaylı

O L G U B İ L D İ R İ M İ

O L G U B İ L D İ R İ M İ O L G U B İ L D İ R İ M İ ÖN DİŞLERİNDE MİNE DEFEKTLERİ BULUNAN ÜÇ HASTANIN KOMPOZİT VE PORSELEN LAMİNATE VENEERLER KULLANILARAK ESTETİK REHABİLİTASYONU (OLGU RAPORU) THE ESTHETIC REHABILITATION OF THREE

Detaylı

Metal Esaslı Endodontik Postun Korozyon Ürünlerinin Dişeti Üzerine Etkisi. The Effect of Corrosion Products of Metal-Based Endodontic Post on Gingiva

Metal Esaslı Endodontik Postun Korozyon Ürünlerinin Dişeti Üzerine Etkisi. The Effect of Corrosion Products of Metal-Based Endodontic Post on Gingiva OLGU RAPORU (Case Report) Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 32, Sayı: 1, Sayfa: 30-34, 2008 Metal Esaslı Endodontik Postun Korozyon Ürünlerinin Dişeti Üzerine Etkisi The Effect of Corrosion

Detaylı

Alt Anterior Tek Diş Eksikliklerinden Cam Fiberde Güçlendirilmiş Direkt Kompozit Köprü Uygulamaları: Beş Olgu Sunumu

Alt Anterior Tek Diş Eksikliklerinden Cam Fiberde Güçlendirilmiş Direkt Kompozit Köprü Uygulamaları: Beş Olgu Sunumu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi The Journal of Ondokuz Mayis University Faculty of Dentistry Alt Anterior Tek Diş Eksikliklerinden Cam Fiberde Güçlendirilmiş Direkt Kompozit

Detaylı

Metacem, rezin bazlı, Dual-cure, yüksek dayanıklılıkta, daimi yapıştırma simanıdır.

Metacem, rezin bazlı, Dual-cure, yüksek dayanıklılıkta, daimi yapıştırma simanıdır. Meta Biomed METACEM için Kullanım Talimatları Metacem, rezin bazlı, Dual-cure, yüksek dayanıklılıkta, daimi yapıştırma simanıdır. ENDİKASYONLAR: - Kron ve köprüler (Seramik, kompozit, porselen metali)

Detaylı

Aşırı Harabiyet Gösteren Kök Kanallarında Işık İleten Fiber Postların Farklı Simantasyon Teknikleri İle Retansiyonlarının İncelenmesi: Pull-Out Test

Aşırı Harabiyet Gösteren Kök Kanallarında Işık İleten Fiber Postların Farklı Simantasyon Teknikleri İle Retansiyonlarının İncelenmesi: Pull-Out Test Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 2011; 12 (2) : 57-62 Aşırı Harabiyet Gösteren Kök Kanallarında Işık İleten Fiber Postların Farklı Simantasyon Teknikleri İle Retansiyonlarının

Detaylı

Post sistemlerinde popüler yaklaşımlar ve fiber postların klinik çalışmaları

Post sistemlerinde popüler yaklaşımlar ve fiber postların klinik çalışmaları DERLEME/REVIEW Post sistemlerinde popüler yaklaşımlar ve fiber postların klinik çalışmaları Popular approaches on post systems and clinical studies on fiber post systems Özet Kök kanal tedavisi sonrası

Detaylı

Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 29, Sayı: 3, Sayfa: 51-56, 2005

Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 29, Sayı: 3, Sayfa: 51-56, 2005 ARAŞTIRMA (Research) Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 29, Sayı: 3, Sayfa: 51-56, 2005 Prepare Edilmiş Diş ve İmplantüstü Desteklerde Kullanılan İki Geçici ve Bir Daimi Yapıştırma Yönteminin

Detaylı

Sabit Protezler BR.HLİ.011

Sabit Protezler BR.HLİ.011 Sabit Protezler Beyin Tümörleri Sabit Protezler Sabit Protez Nedir? Sabit protez, eksik veya aşırı derecede madde kaybı görülen dişlerin, renk ve dokusuna benzer malzeme kullanılarak yerine konması işlemidir.

Detaylı