Erste Group Bank 2013 Birinci Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Erste Group Bank 2013 Birinci Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu"

Transkript

1 Erste Group Bank 2013 Birinci Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu

2 ÖNEMLĠ FĠNANSALGÖSTERGELER VE PAYLAġILAN VERĠLER Gelir Tablosu Net faiz geliri 1, ,336.9 Krediler ve avanslar risk karşılıkları Net ücret ve komisyon geliri Net alım-satım sonucu Genel yönetim giderleri Diğer sonuç Vergi öncesi kar/zarar Ana ortaklara atfedilebilen Karlılık rasyoları Net faiz marjı 2.7% 2.9% Gider/gelir rasyosu 52.7% 50.8% Özkaynak karlılığı 5.4% 11.2% Hisse başına kazanç Mar 13 Ara 12 Bilanço Kredi kurumlarına verilen krediler ve avanslar 11,964 9,074 Müşterilere verilen krediler ve avanslar 130, ,928 Krediler ve avanslar risk karşılıkları -7,695-7,644 Alım-satıma konu varlıklar,türev finansal araçlar 17,941 18,467 Finansal varlıklar 40,875 42,109 Diğer aktifler 19,570 19,890 Toplam Aktifler 212, ,824 Banka mevduatları 20,678 21,822 Müşteri mevduatları 123, ,053 İhraç edilen borçlanma senetleri 29,811 29,427 Alım-satıma konu borçlar,türev finansal araçlar 9,682 11,359 Diğer yükümlülükler 7,899 6,502 İkincil teminatsız yükümlülükler 5,366 5,323 Toplam özkaynaklar 16,430 16,338 Azınlık pay sahiplerine atfedilen 3,518 3,483 Ana ortaklara atfedilen 12,912 12,855 Toplam yükümlülükler ve özkaynaklar 212, ,824 Toplam nitelikli sermayedeki değiģiklikler Avusturya Bankacılık Kanunu Bölüm 22 uyarınca risk 90,073 90,434 Ana birincil sermaye rasyosu toplam risk (%) Birincil sermaye rasyosu toplam risk (%) Borç ödeme gücü rasyosu(%) Hisse senedi piyasa verileri(viyana Borsası) Yüksek(EURO) Düşük(EURO) Kapanış fiyatı(euro) Piyasa değeri(euro milyar) Mart 2013 itibari ile kredi derecelendirme notları Fitch Uzun Vadeli A Kısa Vadeli F1 Görünüm Durağan Moody s Investors Service Uzun Vadeli A3 Kısa Vadeli P-2 Görünüm Negatif Standard &Poor s Uzun Vadeli A Kısa Vadeli A-1 Görünüm Negatif

3 Ġçindekiler 2 Ġcra Kurulu BaĢkanından Mektup 3 Sermaye Piyasalarında Erste Grubu 4 Ara Dönem Yönetim Raporu 13 Özet Konsolide Finansal Tablolar Önemli Göstergeler - 1.çeyrek 2013 döneminde net faiz geliri, azalan kredi talebi ve düşük faiz oranları ile ana faaliyet konusu dışındaki varlıkların azaltımının devam etmesinin yarattığı etkiler ile Euro 1,240.6 milyona düşmüştür (1.çeyrek 2012: Euro 1,336.9 milyon). Net ücret ve komisyon geliri, özellikle menkul kıymet işlemlerinden elde edilen gelirlerin artması ile Euro milyondan Euro milyona yükselmiştir. 1. çeyrek 2012 döneminde Euro 93.6 milyon olan net alım-satım işlem sonucu Euro 77.8 milyona inmiştir. - 1.çeyrek 2012 döneminde Euro 1,860.8 milyon olan faaliyet geliri %5.1 azalarak Euro 1,766.6 olmuştur. Uygulanan sıkı maliyet yönetimi sayesinde Euro milyon olan genel yönetim giderleri %1.5 azalarak 1. çeyrek 2013 döneminde Euro milyona düşmüştür. Faaliyet sonucu Euro milyondur (1.çeyrek 2012: Euro milyon). Gider/gelir oranı ise zayıflayarak %50.8 den %52.7 ye yüksekmiştir. - 1.çeyrek 2012 de Euro milyon olan risk maliyetleri olumlu bir gelişme göstererek 1.çeyrek 2013 döneminde %30.7 azalarak Euro milyona, diğer bir ifadeyle ortalama müşteri kredilerinde 172 baz puan azalış ile 123 baz puana inmiştir. Tüm ana faaliyet piyasalarında karşılık seviyeleri Hırvatistan ve Sırbistan hariç olmak üzere ya azalış göstermiş ya da aynı seviyesini korumuştur. 31 Mart 2013 itibari ile sorunlu krediler oranı az bir artışla %9.4 olmuştur (2012 yıl sonu:%9.2). Sorunlu krediler karşılama oranı %62.4 dür (2012 yıl sonu: %62.6). - 1.çeyrek 2012 döneminde Euro milyon olan diğer faaliyet sonucu Euro milyon olmuştur. Bu durum Euro milyon tutarında (1.çeyrek 2012 de birinci ve ikincil sermaye araçlarının geri satın alınması işlemlerinden gelen) bir defaya mahsus pozitif etkiden kaynaklanmaktadır. Avusturya, Macaristan ve Slovakya da uygulanan bankacılık vergileri Euro 71.6 milyon olumsuz etki yaratmıştır (1.çeyrek 2012: Euro 57.0 milyon). - 1.çeyrek 2013 de azınlıklar sonrası net kar 1 Euro milyon tutarındadır. 1.çeyrek 2012 döneminde Euro milyon olan net kar bir defaya mahsus işlemin olumlu etkilerini taşımaktadır. - Euro 12.9 milyar tutarındaki özkaynaklar 2 değişmemiştir. 31 Mart 2013 tarihi itibari ile ana birincil sermaye (tier-1) Euro 11.8 milyardır (2012-yıl sonu: Euro 11.8 milyar). Hemen hemen hiç değişmeyen Euro milyar (2012 yıl sonu: Euro milyon) risk-ağırlıklı aktifler ile ana birincil sermaye (tier-1) rasyosu (toplam risk; Basel 2.5) %11.2 seviyesini korumuştur (2012 yıl sonu:%11.2) Mart 2013 itibari ile toplam bilanço büyüklüğü Euro milyardır. Yılsonuna göre görülen nispi azalış değerleme değişikliklerinden kaynaklanmaktadır. Mevduat tabanı Euro milyar ile aynı seviyesini korurken müşterilere kullandırılan krediler ve avanslar özellikle perakende ve KOBİ müşterilerine verilen kredilerdeki düşüşün etkisi ile Euro milyara inmiştir. 31 Mart 2013 itibari ile krediler-mevduat oranı %105.9 a yükselmiştir (2012 yıl sonu %107.2). 1 azınlıklar sonrası dönem net kar/zararı ifadesi ana ortaklara atfedilen dönem net kar/zararı anlamına tekabül etmektedir. 2 özkaynaklar ifadesi ana ortaklara atfedilen toplam özkaynaklar anlamına tekabül etmektedir. 1

4 Ġcra Kurulu BaĢkanından Mektup Saygıdeğer ortaklarımız, 2013 yılın birinci çeyreğinde Erste Grubu, vergi öncesi Euro 71.6 milyon tutarındaki bankacılık vergisine rağmen Euro milyon net kar elde etmiştir. Süregelen düşük-faiz ortamına rağmen Avusturya, Çek Cumhuriyeti ile Slovakya ana faaliyet piyasalarına ait sonuçlar son derece tatminkar düzeylerdedir. Yeniden yapılanma çalışmalarının devam ettiği Romanya nın performansı önemli ölçüde ilerleme kaydetmiş; faaliyet sonucu önceki seneye göre aynı seviyesini korumuş, risk maliyetleri azalmış ve sonuç başabaş değere çok yaklaşmıştır. Grup seviyesinde ise, net ücret ve komisyon gelirlerindeki artış net faiz geliri ile net alım-satım sonucunda meydana gelen azalışı telafi etmeye yetmemiştir. Diğer taraftan uygulanan sıkı maliyet yönetimi etkisini göstermiş ve genel yönetim giderleri azalmaya devam etmiştir. Erste Grubunun faaliyet sonucu Euro milyondur. Gider/gelir oranı ise %52.7 seviyesindedir. Ekonomik büyümenin yavaş, kredi talebinin düşük seviyelerde olduğu zorlu ekonomik ortam raporlama döneminde de devam etmiş ancak Orta ve Doğu Avrupa ana faaliyet piyasalarındaki gelişmeler heterojen bir görünüm içinde olmuştur. Ağırlıklı olarak ihracata dayalı sanayilere sahip bölge, Avrupa ve küresel gelişmeler ile bağlantılı bir performans sergilemektedir. Avusturya, Avrupa Birliği içinde sahip olduğu en düşük işsizlik oranı ile euro bölgesine kıyasla yine çok daha iyi bir performans göstermiştir. Euro bölgesindeki genel zayıf gidişat ve ekonomi üzerinde artan mali düzenlemelere karşın Çek Cumhuriyetinde tüketici güveni artmış, makroekonomik veriler (mali açık, net ihracat, cari işlemler dengesi ile bankacılık sektörü) daha kuvvetlenmiştir. Romanya da yüksek emeklilik ödenekleri ve kamu kesimi maaşları müşteriler üzerinde olumlu etki yaratmış; özellikle altyapı proje uygulamalarında elde edilen başarılı sonuçlar ekonomik gelişme üzerinde önemli rol oynamıştır. Macaristanın istikrarsız ekonomi politikaları ülke üzerinde sıkıntı yaratmaya devam etmiştir. Diğer taraftan fiyat denetimleri ve sınırlı iç talep enflasyonu düşürmüştür. Bankacılık vergisine ilave olarak 2013 yılı başında bankacılık işlemleri üzerine konulan finansal işlemler vergisi büyümeye sekte vuran diğer bir unsurdur. Slovakya da endüstriyel performans pozitif yönde ilerlemesine rağmen mali konsolidasyon süreci büyümeyi yavaşlatmıştır. Erste Grubunun ana faaliyetleri de zayıf ekonomik gelişmelerden etkilenmiştir. Müşterilere kullandırılan krediler ve avanslar 2013 ilk çeyreğinde Euro milyara düşmüştür. Bu durum perakende ve KOBİ sektörü ile ticari gayrimenkul işlemleri başta olmak üzere tüm piyasalarda görülen kredi talebindeki azalış ve yaşanan kur hareketlerinden kaynaklanmaktadır. Müşterilere verilen teminatsız kredilerin payı azalmaya devam etmiştir. Ana faaliyet konusu dışında yer alan işlemlerin azaltımı ile birlikte düşük faiz oranları net faiz gelirinde düşüşlere neden olmuştur. Artan müşteri işlemleri ve menkul kıymetler tarafındaki olumlu gelişmeler net ücret ve komisyon gelirlerini olumlu etkilemiş, başarılı performansı tekrarlayamamıştır. Sonuç itibari ile faaliyet geliri Euro 1,776.6 milyon olurken faaliyet gideri Euro milyon düzeyinde gerçekleşmiştir. Verimliliği arttırmak amaçlı uygulanan tedbirler genel yönetim giderlerinde azalış getirse de bankacılık sektörü üzerindeki politik ve mevzuat kaynaklı düzenlemeler maliyetleri yukarı itmeye devam etmiştir yılının birinci çeyreğinde diğer faaliyet sonucu kaleminde görülen zayıflama tamamen 2012 yılının birinci çeyreğinde gerçekleşen Euro milyon tutarındaki hibrit sermaye ve ikincil terminatsız bonoların geri satın alım işlemine ait tekseferlik pozitif etkiden kaynaklanmaktadır. Avusturya, Macaristan ve Slovakya da ödenecek bankacılık vergileri ise vergi öncesi Euro 71.6 milyon tutarına yükselmiştir. Aktif kalitesinin gelişimi beş ana faaliyet piyasasında olumlu yönde ilerlemiştir. Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Romanya, Slovakya ve Macaristan da risk maliyetleri ciddi oranda azalma göstermiş; Macaristan da görünen gelişme esas itibari ile 2012 yılı ilk çeyrek döneminde gerçekleşen tek-seferlik negatif etkiden faydalanmıştır. En büyük mutlak gelişme ise Romanya da kaydedilmiştir. Sonuç itibari ile Euro 400 milyonun üzerinde veya diğer bir ifade ile ortalama kredi hacmine göre 123 baz puan olan risk maliyetleri önceki senenin üçte-biri tutarındadır. Kredi talebindeki genel azalışdan dolayı kredi portföyü küçülmüş, bunun sonucunda sorunlu kredilerin müşteri kredilerine yüzdesel oranı artarak %9.4 olmuştur. Teminatlar hariç sorunlu krediler karşılama oranı %62.4 ile %60 hedef seviyenin üzerinde kalmıştır. Euro milyar tutarındaki müşteri mevduatları aynı seviyeyi korumuştur. Çek emeklilik fonu kayıt sistemi değişikliklerine göre düzeltildiğinde ise, özellikle Çek Cumhuriyeti ve Slovakya da, müşteri mevduatları yılbaşından bugüne kadar %1.5 artmıştır. Bu durum Kıbrıs kurtarma paketi hakkında devam eden müzakerelerin Avrupa genelinde banka müşterileri üzerindeki olumsuz etkilere rağmen Erste Grubuna duyulan güvenin bir göstergesi niteliğindedir. Krediler-mevduat oranı %105.9 a yükselmiştir. Mükemmel likidite pozisyonu sayesinde Erste Grubu, bir sene önce Avrupa Merkez Bankasından uzun vadeli finansman operasyonları kapsamında kullandığı fonları (Euro 4.0 milyar) tamamen geri ödemiştir. Uygulamakta olduğu başarılı iş modeli sayesinde Erste Grubu, ekonomik belirsizliklerin devam etttiği 2013 birinci çeyrek döneminde net kar elde etmiştir. Erste Bank Ukrayna nın satış süreci tamamlanmak üzere olup, bu satış Erste Grubunun Avrupa Birliğinin doğu kesimine daha da fazla odaklanabilmesine imkan sağlayacaktır. AndreasTreichlmp 2

5 Sermaye Piyasalarında Erste Grubu HĠSSE SENEDĠ PĠYASASI ANALĠZĠ 2012 yılındaki pozitif performansın ardından hisse senedi piyasaları 2013 yılı birinci çeyreğinde de yukarı yönlü gidişini düşük volatiliye karşın devam ettirmiştir. Yılın ilk üç ayında Amerikan endeksleri tüm sektörler genelinde çift haneli kazançlar yakalamışlardır. Dow Jones Endüstri Endeksi %11.3 artarak tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 14, puana yükselmiş, Standard & Poor s 500 Endeksi ise %10.0 artarak 2007 den bu yana en yüksek seviyesi olan 1, puanı görmüştür. Buna karşılık, Avrupanın en büyük şirketlerinin oluşturduğu Euro Stoxx 600 Endeksi orta seviye bir ilerleme göstermiş, euro bölgesinde devam eden belirsiz ortam ve Kıbrıs krizinde dolayı sadece %5.0 artmıştır. Avrupa endeksleri de zayıf bir seyir izlemiş; İtalya ve İspanya ilk üç aylık dönemi ülkelerin istikrarsız seyrinden dolayı negatif sonuçlar ile kapamışlardır. Bu ortam içerisinde banka hisseleri Avrupa genelinde satış baskısı altında kalmıştır. Avusturya Ticaret Endeksi (ATE), Avusturya banka hisse senetlerinde yaşanan baskı ile %2 düşerek 2, puana gerilemiştir. Hisse senedi piyasalarında ralliler likidite kaynaklı gerçekleşmektedir. Amerikan merkez bankasının Amerikan ekonomisini desteklemek amacı ile bono satın alım programına ve genişletici para politikalarına devam edeceğini açıklaması, Avrupa Merkez Bankasının euro bölgesi gösterge faiz oranını en düşük rekor seviye olan %0.75 te tutma kararı, devlet tahvillerindeki düşük getiriler göz önüne alındığında hisse senetlerinden daha cazip bir yatırım alternatifi olmaması hisse fiyatlarında yükselişlere neden olmuştur. Amerikan ekonomisinin toparlanma sinyallerini destekleyen olumlu makroekonomik veriler ve cari kamu harcamalarının finanse edilmesine dair bütçe anlaşmasının Amerikan senatosundan geçmesi Amerikan hisse senedi piyasaları üzerinde pozitif etki yaratmıştır. Ancak euro bölgesine ait zayıf ekonomik veriler ile hem Avrupa Komisyonunun hem de ekonomik araştırmalar kurumunun Avrupa ya ilişkin büyüme tahminlerini aşağıya doğru revize etmesinden dolayı Avrupa hisse senedi piyasaları Amerika daki bu olumlu gelişmeleri takip edememiştir. İtalya, İspanya ve Yunanistan daki politik ve ekonomik koşullar ile kamu finansmanlarının konsolide edilmesine ilişkin kaygılar özellikle güney Avrupa hisse senedi piyasaları ile Avrupa mali sektör hisselerinin performansını olumsuz etkilemiştir yılının ilk çeyreğinde %8 oranında düşerek 102,46 puana gerilemiştir. ERSTE GRUBU HĠSSE SENEDĠNĠN PERFORMANSI 2012 yılında sergilediği (+76.8) olağanüstü performansın ardından Erste Grubu hissesi, bankalara uygulanan likidite zorunluluklarının Basel Bankacılık Denetim Komitesi tarafından hafifletilmesi ile artış göstermiş ve sonrasında analistlerin beklentilerinin üzerinde gerçekleşen 2012 mali yılına ait sonuçlar ile daha da yükselmiştir. Basel Komitesi, Likidite Karşılama oranı uyumu için verilen uygulama tarihini 2019 yılına uzatmıştır. Kıbrıs krizinin yarattığı ortamda Avrupa piyasaları özellikle de banka hisseleri düşerken Erste Bank hisse senedi fiyatı da değer kaybetmiş ve 2012 yıl sonuna göre %9.6 azalarak 2013 ilk çeyreğini Euro seviyesinde kapatmıştır. Erste Grubu hisseleri Viyana Borsasında en yüksek hacime sahip hisse olup, 2013 birinci çeyreğinde gerçekleşen ortalama günlük işlem hacmi yaklaşık 700 bindir. Erste Grubu aynı zamanda Prag ve Bükreş Borsalarında işlem görmekte olup, hem tezgahüstü piyasa da hem de elektronik sistemlerde yüksek işlem hacimlerine sahiptir. YATIRIMCI ĠLĠġKĠLERĠ 2013 yılı birinci çeyreğinde Erste Grubu yönetimi ile yatırımcı ilişkiler ekibi bir çok sayıda bire-bir görüşme ve grup toplantısı gerçekleştirmiş ve uluslararası banka ve yatırımcı konferanslarına katılmıştır. Erste Grubu katıldığı bu toplantı ve konferanslarda stratejisini sunmuş ve mevcut ekonomik ortam karşısında uyguladığı planlarını açıklamıştır. Erste Grubu İcra Kurulu Başkanı ile 2003 den beri her yıl yapılan internet üzerinden görüşme 8 Nisan tarihinde gerçekleştirilmiştir. Bu görüşme pek çok bireysel yatırımcı ile genel kamuoyuna yönetim kurulu başkanı Andreas Treichl ile doğrudan iletişim kurabilmelerine imkan vermektedir. Kıbrıs devletinin iflasına ilişkin durum Avrupa bankaları hisseleri başta olmak üzere Avrupa hisse senedi piyasasında önemli bir olumsuz etki yaratmıştır. Kıbrıs euro bölgesi içinde uluslararası yardım alan beşinci ülke olmuştur. Euro bölgesi maliye bakanları ve Uluslararası Para Fonu (IMF) yaklaşık Euro 10 milyar tutarında bir kurtarma paketi üzerinde mutabakata varmışlardır. Kıbrıs ın banka müşterilerini devlet kurtarma paketine katılmaya zorlama kararı ve euro bölgesi başkanı tarafında yapılan kurtarma paketinin ileride ortaya çıkabilecek banka kurtarma paketleri için bir şablon teşkil edebileceğine dair açıklamalar kaygıların Avrupa geneline yayılmasına neden olmuş ve mali sektör hisse senetlerinin değerlerinde düşüşler yaşanmıştır. Önde gelen Avrupa bankaları hisselerinden oluşan Dow Jones Euro Stoxx Endeksi 3

6 Ara Dönem Yönetim Raporu Ara dönem yönetim raporunda 2013 yılı birinci çeyrek dönemine ait finansal sonuçlar 2012 yılı birinci çeyreğinin sonuçları ile karşılaştırmalı olarak verilmektedir. Aksi belirtilmediği sürece bir önceki yıl, 2012 veya 2012 birinci çeyreği itibari ile ifadeleri 2012 yılı ilk üç aylık çeyrek dönemini; bu yıl, 2013 veya 2013 birinci çeyreği itibari ile ifadeleri 2013 yılı ilk üç aylık çeyrek dönemini belirtmektedir. Azınlıklar sonrası net kar/zarar ifadesi ana ortaklara atfedilen net kar/zarar anlamına tekabül etmektedir. GELĠRLERE ĠLĠġKĠN ÖZET DEĞERLENDĠRME Faaliyet giderlerinde yaşanan azalışa rağmen düşük kalan faaliyet geliri nedeni ile 2013 birinci çeyreğinde faaliyet sonucu 2012 birinci çeyreğine göre -%8.8 gerileyerek Euro milyondan Euro milyona inmiştir. GÖRÜNÜM Erste Grubu, Orta ve Doğu Avrupa ekonomik performansının 2013 ün ikinci yarısında nispi oranda ilerleme göstereceğini beklemektedir. Bu doğrultuda Erste Grubu, 2013 mali yılı için aynı seviyelerde bir faaliyet sonucu hedeflemektedir. Bunu azalan kredi talebi ve düşük faiz ortamı sonucu azalan faaliyet gelirindeki dengeyi, faaliyet giderlerini düşürerek gerçekleştirmeyi planlamaktadır. Grup risk maliyetleri tarafında ise 2013 yılı için özellikle Romanya risk durumundaki iyileşme ile iki-haneli yüzde bazında gelişme beklemektedir. Erste Grubu, Romanya daki iştiraki BCR ın 2013 sonunda karlı durumuna tekrar geri geleceği yönünde beklentisini korumaktadır birinci çeyreğinde faaliyet geliri Euro 1,766.6 milyon olmuştur (1. çeyrek 2012: Euro 1,860.8 milyon). Bu durum %7.2 azalarak Euro 1,240.6 milyona düşen net faiz geliri ile %16.9 azalarak Euro 77.8 milyona düşen net alım-satım sonucundan kaynaklanmakta olup, %4.2 oranında artarak Euro milyona çıkan net ücret ve komisyon geliri bu azalışları tamamen telafi etmeye yetmemiştir. Genel yönetim giderleri %1.5 azalarak Euro milyona inmiştir (1.çeyrek 2012: Euro milyon). Gider/gelir oranı %52.7 olmuştur (1.çeyrek 2012: %50.8) birinci çeyreğinde tek sefere mahsus olumlu etkiden faydalanarak Euro milyon olan azınlıklar sonrası net kar düşerek Euro milyona inmiştir. Nakit özkaynak karlılığı (şerefiye değer kaybı ve müşteri ilişkilerinin amortismanı gibi nakdi olmayan giderlere göre düzeltilen özkaynak karlılığı) 2012 birinci çeyreğinde %11.3 (raporlanan özkaynak karlılığı %11.2) iken 2013 ilk çeyreğinde %5.8 olmuştur (raporlanan özkaynak karlılığı %5.4) birinci çeyreği için Euro 0.83 (raporlanan hisse başına kazanç: Euro 0.80) olan hisse başına nakit kazanç 2013 birinci çeyreği için Euro 0.39 tutarındadır (raporlanan hisse başına kazanç: Euro 0.36). Toplam aktifler 2012 yıl sonuna göre %0.4 azalarak Euro milyara inmiştir. Risk-ağırlıklı aktifler hemen hemen değişmemiş ve Euro milyar seviyesinde kalmıştır (31 Aralık 2012 itibari ile Euro milyar). Ödeme gücü oranı, yasal zorunlu sınırın çok daha üstünde bir oran ile %15.9 a yükselmiştir (2012 yıl sonu %15.5). Basel 2.5 tarafından tanımlanan toplam risk ile ilişkili ana birincil sermaye (tier-1) rasyosu 31 Mart 2013 itibari ile mevcut %11.2 seviyesini korumuştur. 4

7 PERFORMANS ĠNCELEMESĠ DeğiĢim Net faiz geliri 1, , % Krediler ve avanslar risk karşılıkları % Net ücret ve komisyon geliri % Net alım-satım sonucu % Genel yöndetim giderleri % Diğer sonuç Vergi öncesi kar/zarar % Dönem net kar/zararı % Azınlık pay sahiplerine atfedilen % Ana ortaklara atfedilen % Net faiz geliri 2012 ilk çeyreğinde Euro 1,336.9 milyon olan net faiz geliri 2013 ilk çeyreğinde azalarak Euro 1,240.6 milyona düşmüştür. Bu durum esas itibari ile düşük faiz ortamı ve azalan kredi talebinin devam etmesi ile ana faaliyet dışı aktiflerin azaltımından gelen tek-seferlik etkilerden kaynaklanmaktadır. Diğer taraftan net faiz marjı (net faiz gelirinin ortalama faizkazandıcı aktiflere yüzdesel oranı) %2.87 den %2.74 e gerilemiştir. Net faiz geliri aynı zamanda, 2013 yılından itibaren faaliyet alanlarına göre kar/zarar tablosuna konsolide edilmeyen, ancak diğer faaliyet sonucuna genel olarak tek kalem konsolide olan Çek emeklilik fonlarına ilişkin sonuçların sunumunda yapılan değişikliklerden negatif etkilenmiştir. Çek emeklilik fonu, 2013 yılı ilk çeyreğinde net faiz gelirine Euro 13.2 milyon katkı sağlamıştır (1. çeyrek 2012: Euro 9.7 milyon). Net ücret ve komisyon geliri DeğiĢim Kredi işlemleri % Ödeme transferleri % Kart işlemleri % Menkul kıymetler işlemleri % Yatırım fonu işlemleri % Saklama ücretleri % Aracılık komisyonları % Sigorta aracılık işlemleri % İnşaat aracılık işlemleri % Kambiyo işlemleri % Yatırım bankacılığı faaliyetleri % Diğer % Toplam % Net ücret ve komisyon geliri esas olarak menkul kıymet işlemlerinde yaşanan artışın olumlu etkisi ile Euro milyondan 2013 birinci çeyreğinde Euro milyona yükselmiştir. Net alım-satım sonucu 2012 birinci çeyreğinde Euro 93.6 milyon olan net alım-satım sonucu 2013 birinci çeyreğinde Euro 77.8 milyona gerilemiştir. Döviz işlemlerinde yaşanan artış menkul kıymetler işlemlerinden elde edilen gelir azalışını karşılamaya yetmemiştir. Menkul kıymet işlem gelirleri önceki seneye ait ortalamanın üstünde gerçekleşen sonucu 2013 birinçi çeyrek döneminde tekrarlayamamıştır. Genel yönetim giderleri DeğiĢim Personel giderleri % Diğer yönetim giderleri % Aşınma ve amortisman % Toplam % 5

8 Genel yönetim giderleri %1.5 azalarak (kur düzeltimi ile: -% 0.7) Euro milyondan Euro milyona inmiştir. Personel giderleri azalan çalışan sayısından dolayı %1 düşerek (kur düzeltimi ile: -%0.3) Euro milyondan Euro milyona inmiştir. Ağırlıklı olarak reklam ve pazarlama ile ilgili diğer yönetim giderleri %2 (kur düzeltimi ile: -%1.3) azalarak Euro milyondan Euro milyona düşmüştür. Aşınma ve amortisman %2.6 (kur düzeltimi ile: -%1.4) azalmış ve Euro 91.3 milyondan Euro 88.9 milyona gerilemiştir. Yeniden yapılanma çalışmalarından ötürü çalışan sayısı 2012 yıl sonuna göre %1.1 azalarak 48,801 çalışana inmiştir. Dönem sonu itibari ile çalıģan sayısı Mart 13 Ara 12 DeğiĢim Erste Grubu tarafından istihdam edilen 48,801 49, % Erste Grubu,EB Avusturya ve iştirakleri 8,609 8, % Haftungsverbund tasarruf bankaları 7,415 7, % Česká spořitelna Grubu 11,048 11, % Banca Comercială Română Grubu 7,732 8, % Slovenská sporiteľňa Grubu 4,196 4, % Erste Bank Macaristan Grubu 2,743 2, % Erste Bank Hırvatistan Grubu 2,553 2, % Erste Bank Sırbistan % Erste Bank Ukrayna 1,496 1, % Tasarruf bankarının iştirakleri ve yurtdışı şube & ofisleri 1,118 1, % Diğer iştirakler ve yurtdışı şube ve ofisleri % Faaliyet sonucu Net faiz geliri ile net alım-satım sonucunda yaşanan gerilemenin etkisi ile faaliyet sonucu 2013 birinci çeyreğinde %5.1 düşerek Euro olmuştur (1.Çeyrek 2012: Euro 1,860.8 milyon). Genel yönetim giderleri %1.5 azalarak Euro milyondan Euro milyona düşmüş; bu da Euro milyon faaliyet sonucu yaratmıştır (1. Çeyrek 2012: Euro milyon). Risk karģılıkları Risk karşılıkları (kredi işlemleri için ayrılan ve serbest bırakılan karşılıklar ile doğrudan zarar yazılan kredi maliyetleri toplamından mahsup edilen zarar yazılmış kredilerden elde edilen gelirler) 2012 birinci çeyreğine göre %30.7 azalarak Euro milyondan Euro milyona düşmüştür. Bu durum 2012 yılı ilk çeyreğinde Macaristan a ilişkin tek-sefere mahsus işlemin olumsuz etkilerinden ve Romanya risk maliyetlerindeki düşüşten kaynaklanmaktadır yılı ilk çeyreğinde ortalama müşteri kredilerine ilişkin risk maliyetleri 123 baz puan olmuştur (1.Çeyrek 2012: 172 baz puan). Diğer faaliyet sonucu 2012 birinci çeyreğinde Euro milyon olan diğer faaliyet sonucu 2013 birinci çeyrek döneminde Euro milyon olmuştur. Önceki yıla ait pozitif sonuç, Euro milyon tutarında birincil (tier-1) ve ikincil (tier-2) sermaye araçlarının geri satın alım işleminden kaynaklanmıştır. Diğer vergiler Euro 62.2 milyondan Euro 75.9 milyona yükselmiştir. Bu tutarın Euro 71.6 milyonluk büyük bir kısmı Avusturya, Slovakya ve Macaristan daki bankacılık vergilerinin toplamından oluşmaktadır. Diğer faaliyet sonucu, Euro 16.4 milyon (1.Çeyrek 2012:Euro 16.8 milyon) maddi olmayan durundan varlıklar (müş- teri ilişkileri gibi) ile Euro 19.0 milyon (1.Çeyrek 2012: Euro 21.9 milyon) mevduat sigortası katkı paylarının doğrusal amortismanını da içermektedir. Finansal varlıklardan elde edilen sonuç 2012 yılı birinci çeyrek döneminde Euro 20.8 milyon olan tüm finansal varlık kategorilerinden elde edilen sonuç 2013 yılı birinci çeyreğinde Euro milyon olmuştur. Satışa hazır portföy ile vadeye kadar tutulanlar portföyünün olumlu sonuçları rayiçdeğer portföyündeki düşük satış gelirleri ve değerleme etkilerini karşılamaya yetmemiştir. Vergi-öncesi kar ve ana ortaklara atfedilen net kar Tek-sefere mahsus işlemin positif etkilerinden faydalanan Euro milyon tutarındaki 2012 birinci çeyrek dönemine ait vergiöncesi kar 2013 yılı birinci çeyreğinde Euro milyon olmuştur. Tek-sefere mahsus işlemin positif etkilerinden faydalanan Euro milyon tutarındaki 2012 birinci çeyrek dönemine ait azınlıklar sonrası net kar 2013 yılı birinci çeyreğinde Euro milyon olmuştur. FINANSAL SONUÇLAR ÇEYREK DÖNEM BAZINDA KARġILAġTIRMA Net faiz geliri, düşük faiz ortamı ve azalan kredi talebinden dolayı bir önceki çeyrek döneme göre %2 azalarak Euro 1,266.4 milyondan Euro 1,240.6 milyona düşmüştür. Net faiz geliri aynı zamanda, 2013 yılından itibaren faaliyet alanlarına göre kar/zarar tablosuna konsolide edilmeyen, ancak diğer faaliyet sonucuna 6

9 tek kalem konsolide olan Çek emeklilik fonlarına ilişkin sonuçların sunumunda yapılan değişikliklerden negatif etkilenmiştir. Çek emeklilik fonu, 2012 yılı dördüncü çeyreğinde net faiz gelirine Euro 10.0 milyon katkı sağlamıştır yılı dördüncü çeyrek döneminde Euro milyon olan net faiz ve komisyon geliri %2.7 artarak 2013 birinci çeyreğinde Euro milyona yükselmiştir. Menkul kıymetler ile inşaat ve yapı aracılık hizmetlerinden elde edilen gelirlerdeki artış sigorta aracılık işlemleri ile yatırım bankacılığı gelirlerindeki azalışı telafi edebilmiştir dördüncü çeyreğinde Euro 82.0 milyon olan net alım-satım sonucu %5.1 azalarak 2012 yılı birinci çeyrek döneminde Euro 77.8 milyona düşmüştür. Bu durum esas itibari ile menkul kıymetler ve türev işlemlerindeki azalıştan kaynaklanmaktadır. Diğer yönetim giderlerinde meydana gelen (Euro milyondan Euro milyona) %7.1 lik artış amortisman ve yıpranma giderlerindeki (Euro 89.8 milyondan Euro 88.9 milyona) %1.0 lik düşüş ile personel giderlerindeki (Euro milyondan Euro milyona) %2.9 gerilemenin etkisini ortadan kaldırdığından, genel yönetim giderleri çeyrek dönem bazında pek değişmeyerek Euro milyon (4. Çeyrek 2012: Euro milyon) olmuştur dördüncü çeyrek döneminde %52.1 olan gider/gelir oranı 2013 birinci çeyreğinde fazla bir değişiklik göstermemiş ve %52.7 olmuştur. Avusturya ve Romanya perakende ve KOBİ işlemlerine ait karşılıkların azalması sonucunda çeyrek dönem bazında krediler ve avanslar risk karşılıkları %21.9 düşerek Euro milyondan Euro milyona gerilemiştir. KOBİ işlemlerindeki azalış büyük kurumsal işlemlerinde artış gösteren karşılık gerekliliklerini fazlası ile telafi etmiştir. Diğer faaliyet sonucu 2012 dördünce çeyrek dönemine (Euro milyon) göre iyileşme göstermiş ve 2013 birinci çeyreğinde artarak Euro milyon olmuştur. Önceki çeyrek dönemin rakamı, Euro milyon tutarında şerefiye düzeltmeleri (bu rakamın Euro milyonu Banca ComercialăRomână ya aittir) ile Euro 75.0 milyon tutarındaki Ukrayna iştirakinin satışından kaynaklanan tek-sefere mahsus işlemlerden negatif etkilenmiştir yılı dördüncü çeyrek döneminde Euro -3.5 milyon olan tüm finansal varlık kategorilerinden elde edilen sonuç 2013 yılı birinci çeyreğinde gerileyerek Euro milyon olmuştur. Bu durum esas itibari ile satışa hazır finansal varlık portföyüne ait sonuçtan kaynaklanmıştır dördüncü çeyreğinde tek-sefere mahsus giderlerin etkisi ile Euro milyon zarar olan vergi-öncesi kar 2013 birinci çeyreğinde Euro milyon olmuştur dördüncü çeyreğinde tek-sefere mahsus giderlerin etkisi ile Euro milyon zarar olan azınlıklar sonrası net kar 2013 birinci çeyreğinde Euro milyon olmuştur. 7

10 BĠLANÇO GELĠġĠMĠ EURO miyon Mar 13 Ara 12 DeğiĢim Kredi kurumlarına verilen krediler ve avanslar 11,964 9, % Müşterilere verilen krediler ve avanslar 130, , % Krediler ve avanslar için risk karşılıkları -7,695-7, % Alım-satıma konu varlıklar, türev finansal araçlar 17,941 18, % Finansal varlıklar 40,875 42, % Muhtelif varlıklar 19,570 19, % Toplam Aktifler 212, , % Mar 13 Ara 12 DeğiĢim Banka mevduatları 20,678 21, % Müşteri mevduatları 123, , % İhraç edilen borçlanma senetleri 29,811 29, % Alım-satıma konu borçlar, türev finansal araçlar 9,682 11, % Muhtelif borçlar 7,899 6, % İkincil teminatsız yükümlülükler 5,366 5, % Toplam özkaynaklar 16,430 16, % Azınlık pay sahiplerine atfedilen 3,518 3, % Ana ortaklara atfedilen 12,912 12, % Toplam yükümlülükler ve özkaynaklar 212, , % 31 Aralık 2012 itibari ile Euro 9.1 milyara gerileyen kredi kurumlarına verilen krediler ve avanslar 31 Mart 2013 itibari ile artarak Euro 12.0 milyara yükselmiştir. Bu durum esas olarak bankalararası işlemlerde meydana gelen artıştan kaynaklanmaktadır. 31 Aralık 2012 itibari ile Euro milyar olan müşterilere verilen krediler ve avanslar 31 Mart 2013 itibari ile az bir oranda azalarak Euro milyara gerilemiştir. Bu durum esas olarak genel anlamda bir çok iş kolunda görülen kredi talebindeki azalıştan kaynaklanmaktadır. Yapılan ilave tahsislerden dolayı risk karşılıkları Euro 7.6 milyar dan Euro 7.7 milyar a yükselmiştir. Sorunlu krediler oranı (sorunlu kredilerin müşterilere kullandırılan kredilere göre yüzdesel payı) az bir artış göstermiş ve 31 Mart 2013 itibari ile %9.4 olmuştur (2012 yıl sonu: %9.2). Sorunlu kredileri karşılama oranı 2012 yıl sonu seviyesi %62.6 ya göre hemen hemen değişmeyerek %62.4 olmuştur. Çeşitli finansal varlık kategorilerinde yatırım amaçlı tutulan menkul kıymetler, 2013 den itibaren diğer aktifler altında konsolide tek bir kalem olarak gösterilen Çek emeklilik fonlarında meydana gelen raporlama değişikliğinden dolayı 2012 yıl sonunda göre %2.9 azalarak Euro 42.1 milyardan Euro 40.9 milyara gerilemiştir. Euro 2.3 milyar olan diğer aktifler 31 Mart 2013 itibari ile Euro 4.5 milyara yükselmiştir. Bu rakamın Euro 1.8 milyarı Çek emeklilik fonlarındaki raporlama değişikliğinden kaynaklanmaktadır. Bu kalem 2013 sonrasından itibaren diğer aktifler altında tek bir konsolide rakam olarak gösterilmektedir. Müşteri mevduatları 31 Aralık 2012 ye göre istikrarını korumuş ve 31 Mart 2013 itibari ile Euro milyar olmuştur. Çek emeklilik fonlarında yapılan raporlama değişikliği nedeni ile mevduatlarda meydana gelen Euro 1.7 milyar artış ilgili tutara 8 yansıtılmamıştır. Kredilerin-mevduata oranı 31 Mart 2013 tarihinde %105.9 dur (31 Aralık 2012: %107.2). İhraç edilen borçlanma senetleri, genel itibari ile bonolar ve mevduat sertifikaları, %1.3 artarak Euro 29.4 milyardan 31 Mart 2013 itibari ile Euro 29.8 milyara yükselmiştir. İkincil teminatsız yükümlülükler de kısmi bir artış ile Euro 5.3 milyardan Euro 5.4 milyara çıkmıştır. Çek emeklilik fonlarının raporlamasında meydana gelen değişiklik sonucunda diğer yükümlülükler Euro 3.1 milyardan 31 Mart 2013 itibari ile Euro 4.3 milyara yükselmiştir yılı sonuna kadar bu fona ait veriler bilançoya iş kolları bazında yansırken, 2013 yılından itibaren diğer yükümlülükler altında tek bir konsolide toplam kalem olarak yer almakta olup, Euro 1.8 milyar tutarındadır. Erste Grubu nun toplam özkaynakları değişiklik göstermeyerek 31 Mart 2013 itibari ile Euro 12.9 milyar olmuştur. Çeyrek döneme ait pozitif sonuçlar kur çevriminden gelen negatif etkiyi azaltmıştır. Avusturya Bankacılık Kanunu uyarınca yapılan kesintilerin ardından birincil (tier-1) sermaye Euro 12.2 milyar tutarındadır (2012 yıl-sonu: Euro 12.2 milyar). Ana birincil (tier-1) sermaye değişmemiş ve Euro 11.8 milyar seviyesini korumuştur (2012 yıl-sonu: Euro 11.8 milyar). 31 Aralık 2012 tarihinde Euro milyar olan toplam riskağırlıklı aktifler (RAA) hemen hemen değişiklik göstermeyerek 31 Mart 2013 itibari ile Euro milyar olmuştur itibari ile Erste Grubu yasal sermaye hesaplamasında Avusturya Genel Kabul Görmüş Musabebe İlkeleri (GAAP) yerine UFRS uygulamasına geçmiştir. Euro 350milyon (Ocak 2012) tutarında öngörülen negatif etki ise Satışa Hazır portföy rezervlerindeki olumlu gelişme ile telafi edilmiştir. Avusturya

11 Bankacılık Kanuna gerekliliklerine göre 31 Aralık 2012 itibari ile Euro 16.3 milyar olan Erste Grubu kredi kurumu grubunun toplam geçerli nitelikli sermayesi 31 Mart 2013 tarihinde Euro 16.7 milyar tutarındadır. Toplam riske (Avusturya Bankacılık Kanunu Bölüm 22 Paragraf 1 uyarınca toplam geçerli nitelikli sermayenin toplam risk değerleme tabanına yüzdesel oranı) ilişkin ödeme gücü oranı 31 Mart 2013 itibari ile %15.9 olup (2012 yıl-sonu: %15.5), yasal minimum sınırın son derece üstündedir. Piyasa ve operasyonel risklere ilişkin sermaye gerekliliklerini gösteren birincil sermaye rasyosu (toplam risk) değişmemiş ve %11.6 seviyesini korumuştur (2012 yıl-sonu: %11.6). Ana birincil sermaye rasyosu da aynı şekilde 2012 yıl-sonuna göre değişmeyerek 31 Mart 2013 tarihinde % 11.2 olmuştur. SEGMENT RAPORLAMASI Perakende & KOBĠ Erste Bank Avusturya Erste Bank Avusturya nın perakende ve KOBİ iş kollarına ilaveten bu segment aynı zamanda Erste Bank Avusturya nın çoğunluk hisselerine sahip olduğu tüm tasarruf bankaları (Salzburg, Tirol ve Hainburg daki tasarruf bankaları) ile s Bausparkasse dahil olmak üzere Erste Bank Avusturya nın bütün iştiraklerini içermektedir yılı birinci çeyreğine göre Euro 10.3 milyon, veya %6.4, azalarak Euro milyondan 2013 birinci çeyreğinde Euro milyona gerileyen net faiz gelirindeki azalış esas itibari ile düşük faiz ortamından dolayı bankacılık portföyünün azalan gelirinden ve bireysel mevduatlardan elde edilen düşük gelirden kaynaklanmaktadır. Menkul kıymetler işlemlerinde meydana gelen olumlu gelişmeler ile net ücret ve komisyon geliri Euro 4.7 milyon, veya %5.7, artarak Euro 82.7 milyondan 2013 birinci çeyreğinde Euro 87.4 milyona yükselmiştir. Net alım-satım sonucu genel anlamda değerleme kazançlarından dolayı 2012 birinci çeyrek rakamı Euro -3.1 milyona kıyasla Euro 9.8 milyon artış göstermiş ve 2013 birinci çeyrek itibari ile Euro 6.7 milyona çıkmıştır. Faaliyet giderleri Euro 1.3 milyon, veya %0.8, azalarak Euro milyondan Euro milyona düşmüştür birinci çeyrek döneminde Euro 89.9 milyon olan faaliyet sonucu Euro 5.5 milyon, veya %6.1, artarak 2013 birinci çeyreğinde Euro 95.4 milyona yükselmiştir birinci çeyreğinde %61.7 olan gider/gelir oranı ise %61.1 olmuştur. Kredi portföyü 2013 birinci çeyreğinde ciddi bir zarar kaydetmemiştir. Kredi işlemlerine ilişkin serbest bırakılan karşılıklar 2013 birinci çeyrek dönem gelirine toplamda Euro 2.5 milyon tutarında net katkı sağlamıştır. Buna istinaden risk karşılıkları 2012 ilk çeyreğine oranla Euro 33.9 milyon gerilemiştir. Euro 10.1 milyon azalarak 2013 birinci çeyreğinde Euro -1.5 milyona düşen diğer sonuç kalemindeki bu azalış esasen 2012 birinci çeyreğinde kaydedilen satışa hazır portföyde yer alan menkul kıymetlerin satışından elde edilen kazançlardan kaynaklanmaktadır ilk çeyrek dönemine ait bankacılık vergisi Euro 2.4 milyon tutarındadır (1. Çeyrek 2012: Euro 2.3 milyon) birinci çeyreğinde Euro 50.5 milyon olan azınlıklar sonrası net kar Euro 21.0 milyon, veya %41.5, artarak Euro 71.5 milyona yükselmiştir birinçi çeyreğinde %15.4 olan özkaynak karlılığı ise 2013 ilk çeyreğinde %21.8 e çıkmıştır. Tasarruf Bankaları 2012 birinci çeyreğinde Euro milyon olan net faiz geliri Euro 20.9 milyon, veya %8.7, azalarak 2013 birinci çeyreğinde Euro milyona gerilemiştir. Bu durum genel anlamda perakende segmentinde daralan faiz marjlarından ve faiz gelişmelerinden dolayı küçülen bankacılık protföyünden elde edilen gelirin azalışından kaynaklanmaktadır. Net ücret ve komisyon geliri Euro 11.6 milyon, veya %11.8, artarak 2013 birinci çeyreğinde Euro milyona yükselmiştir. Bu artış menkul kıymetler ile inşaat ve yapı işlemlerinden elde edilen gelir artışına dayanmaktadır birinci çeyreğinde Euro 3.9 milyon olan net alım-satım sonucu, değerleme kazançlarının etkisi ile Euro 1.8 milyon, veya %44.9, artarak 2013 birinci çeyrek döneminde Euro 5.7milyon olmuştur. Faaliyet giderleri düşen personel giderlerinin etkisi ile Euro milyondan Euro 5.2 milyon, veya %2.2, azalarak Euro milyona gerilemiştir. Faaliyet sonucu ise Euro milyondan Euro 2.3 milyon, veya %2.1, azalarak Euro milyona düşmüştür. Gider/gelir rasyosu 2012 birinci çeyreğine göre değişmemiş ve 2013 ilk çeyreğinde %68.5 ile aynı oranı korumuştur ilk çeyreğinde yaşanan temerrüt oranlarındaki gerileme sayesinde risk karşılıkları Euro 33.1 milyon azalarak Euro 51.3 milyondan Euro 18.2 milyona düşmüştür. Satışa-hazır portföyden elde edilen yüksek kazançlar Euro -12 milyon olan diğer sonuç kalemini Euro 8.2 milyon arttırarak Euro -3.8 milyona yükseltmiştir birinci çeyreğine ait bankacılık vergisi Euro 2.2 milyondur (1.Çeyrek 2012: Euro 2.1 milyon) ilk çeyreğinde Euro 2.9 milyon olan azınlıklar sonrası net kar rakamı Euro 13.1 milyon artarak 2013 ilk çeyreğinde Euro 16.0 milyon olmuştur. Orta ve Doğu Avrupa Orta ve Doğu Avrupa bölgesi, Česká spořitelna, Slovenská sporiteľňa, Erste Bank Macaristan, Banca Comercială Română, Erste Bank Hırvatistan, Erste Bank Sırbistan ve Erste Bank Ukrayna nın perakende ve KOBİ iş kollarını kapsamaktadır. Bölümlere ayrılan iş birimlerinden (Grup Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı ile Grup Piyasalarına) gelen katkılar ilgili segmentler altında ayrı raporlanmaktadır. Çek Cumhuriyeti Euro milyon olan Çek Cumhuriyeti alt-segmentine ait net faiz geliri Euro 29.8 milyon, veya %10.5 (kur düzeltmesi ile - %9.0) azalarak Euro milyona gerilemiştir. Bu durum piyasa faiz oranlarındaki düşüş ile özellikle tüketici kredilerinde görülen kredi taleplerindeki azalıştan kaynaklanmaktadır. Buna ilaveten, Çek emeklilik fonları 2013 yılından itibaren artık ilgili kalemlere göre dağıtılmayacak, fakat diğer sonuç altında net bazda tekkalem olarak gösterilecektir. Bu yeni sistem önceki sene ile kıyaslandığında net faiz gelirini Euro 9.7 milyon tutarında azaltmıştır birinci çeyreğinde Euro milyon olan net ücret ve komisyon geliri, ağırlıklı olarak ödeme transferlerinden elde edilen gelirin azalmasından dolayı Euro 5.0 milyon, veya %4.4 (kur düzeltmesi ile -%2.8) azalarak Euro milyona düş- 9

12 müştür. Net alım-satım sonucu Euro 4.7 milyon, veya 28.1 (kur düzeltimi ile -%26.9) azalarak Euro 12.0 milyona gerilemiştir. Uygulanan maliyet azaltımına yönelik tedbirlerin etkisi ile faaliyet giderleri 2013 birinci çeyrek döneminde Euro 14.0 milyon, veya %7.8 (kur düzeltimi ile -%6.2) azalarak Euro milyona inmiştir birinci çeyrekte Euro milyon olan faaliyet sonucu Euro 25.5 milyon, veya %11 (kur düzeltimi ile -%9.4) azalarak Euro milyona gerilemiştir. Portföy kalitesinin iyileşmeye devam etmesi ile risk karşılıkları Euro 10.4 milyon, veya %23.4 (kur düzeltimi ile -%22.1) azalarak 2013 ilk çeyreğinde Euro 34.1 milyona düşmüştür. Menkul kıymet işlemlerinden elde edilen gelir azalışından ötürü diğer sonuç kalemi Euro 3.5 milyon azalmış ve Euro -1.0 milyondan 2013 birinci çeyreğinde Euro -4.5 milyona inmiştir. Euro milyon olan azınlıklar sonrası net kar rakamı 2013 ilk çerek döneminde Euro 10.9 milyon, veya %7.6 (kur düzeltimi ile -%6.0) gerilemiş ve Euro milyona düşmüştür. Gider/gelir oranı %43.6 dan %44.5 ya çıkmıştır. Özkaynak karlılığı ise %45.1 den %41.0 e inmiştir Romanya Romanya alt-segmentine ait net faiz geliri Euro 3.1 milyon, veya %2.0 (kur düzeltimi ile -%1.2) azalarak Euro milyondan 2013 birinci çeyreğinde Euro milyona gerilemiştir ilk çeyreğinde Euro 30.2 milyon olan net ücret ve komisyon geliri ağırlıkla kurumsal işlemlerden elde edilen gelirlerin azalmasından dolayı Euro 1.9 milyon, veya %6.3 (kur düzeltimi ile -%5.5) düşmüş ve 2013 birimci çeyrek döneminde Euro 28.3 milyon olmuştur birinci çeyreğinde Euro 16.9 milyon tutarındaki net alım-satım sonucu Euro 1.3 milyon, veya %7.8 (kur düzeltimi ile -%7.0) azalarak 2013 birinci çeyreğinde Euro 15.6 milyon olarak gerçekleşmiştir. Özellikle personel tarafında gider azaltımı amacı ile yürütülen geniş kapsamlı optimizasyon çalışmaları sonucunda 2012 birinci çeyreğinde Euro 89.7 milyon olan faaliyet giderleri Euro 7.9 milyon, veya %8.8 (kur düzeltimi ile -%8.0) azalarak 2013 birinci çeyreğinde Euro 81.8 milyona gerilemiştir. Buna müteakiben faaliyet sonucu Euro 1.6 milyon, veya %1.5 (kur düzeltimi ile +%2.4) artarak 2013 ilk çeyreğinde Euro milyona yükselmiştir. Özellikle kurumsal ve gayrimenkul kredilerinde portföy kalitesinin iyileşmesi ile risk karşılıkları 2012 ilk çeyreğindeki Euro milyon seviyesine göre Euro 80.8 milyon, veya 42.2 (kur düzeltimi ile -%41.7) azalarak 2013 birinci çeyreğinde Euro milyona inmiştir. Sorunlu krediler karşılama oranı %59.3 e yükselmiştir. Euro -7.9 milyondan Euro 1.2 milyon, veya %15.6 (kur düzeltimi ile -%16.7) azalarak 2013 birinci çeyreğinde Euro milyona düşen diğer sonuç kalemindeki bu gerileme esas itibari ile finansal varlıklara ait düşük değerleme etkilerinden kaynaklanmaktadır. Euro milyon olan azınlıklar sonrası net sonuç 2013 birinci çeyrek döneminde Euro 68.6 milyon artarak Euro -3.6 milyon olmuştur. Gider/gelir rasyosu ise %44.8 den %42.2 ye yükselmiştir. Slovakya 2012 birinci çeyreğinde Euro milyon olan Slovak Cumhuriyeti alt-segmentine ait net faiz geliri Euro 2.8 milyon, veya %2.6, azalarak 2013 birinci çeyreğinde Euro milyona gerilemiştir. Bu durum finansal varlıklara ilişkin yatırım stratejisi değişikliği ile perakende işkolunda kısmen düşen marjlardan kay- naklanmaktadır. Ödeme transferlerinden tahsil edilen komisyonların kanun hükmüyle indirilmesi ile net ücret ve komisyon geliri Euro 3.1 milyon, veya %11.3, azalarak Euro 24.6 milyona düşmüştür. Negatif değerleme etkilerinden dolayı net alım-satım sonucu 2013 birinci çeyreğinde Euro 1.3 milyon, veya %62.6, azalarak Euro 0.8 milyon olmuştur. Euro 58.0 milyon seviyesindeki faaliyet giderleri Euro 1.8 milyon, veya %3.2 oranında gerileyerek Euro 56.2 milyona inmiştir birinci çeyreğinde Euro 18.5 milyon olan risk karşılıkları 2013 birinci çeyreğinde kurumsal işlemler için ayrılan karşılıkların azalması ile Euro 4.7 milyon, veya %25.7, azalarak Euro 13.8 milyona inmiştir. Euro 9.4 milyon bankacılık vergisi (1.Çeyrek 2012: Euro 2.4 milyon) nedeni ile Euro -5.4 milyon olan diğer sonuç kalemi 2013 birinci çeyreğinde Euro 6.6 milyon gerileyerek Euro milyona yükselmiştir birinci çeyrekte Euro 43.3 milyon olan azınlıklar sonrası net kar rakamı Euro 5.2 milyon, veya %12.1, düşerek 2013 birinci çeyreğinde Euro 38.1 milyon olmuştur. Gider/gelir rasyosu %42.6 dan 2013 ilk çeyreğinde %43.5 a yükselmiştir. Özkaynak karlılığı ise %35.9 dur (1.Çeyrek 2012: %39.4). Macaristan Euro 81.7 milyon olan Macaristan alt-segmentine ait net faiz geliri Euro 11.7 milyon, veya %14.3 (kur düzeltmesi ile -%14.7) azalarak Euro 70 milyona gerilemiştir. Bu durum küçülen kredi portföyü ile piyasa faiz oranlarındaki düşüşten ve döviz işlemlerinin yeninden finansmanından kaynaklanmaktadır. Ödeme transferlerinden elde edilen gelirlerin artması ile Euro 21.9 milyon olan net ücret ve komisyon geliri Euro 4.7 milyon, veya %21.6 (kur düzeltimi ile +%21.1) artarak 2013 birinci çeyreğinde Euro 26.6 milyon olmuştur. Euro 5.6 milyon seviyesinden Euro 6.3 milyon azalarak 2013 ilk çeyreğinde Euro -0.7 milyona düşen net alım-satım sonucundaki bu azalış esas itibari ile 2012 birinci çeyreğinde yapılan döviz kredilerine ilişkin erken ödemelere ait kambiyo alım-satım işlem gelirlerinin yüksekliğinden kaynaklanmaktadır ilk çeyrek döneminde Euro 41.5 milyon olan faaliyet giderleri 2013 birinci çeyreğinde Euro 0.5 milyon, veya %1.1 (kur düzeltimi ile +%0.6) oranında marjinal bir artışla Euro 42.0 milyona çıkmıştır. Gider/gelir rasyosu 2012 ilk çeyreğindeki %38.0 seviyesine kıyasla yükselmiş ve %43.7 olmuştur birinci çeyreğinde Euro milyon olan risk karşılıkları Euro 71.6 milyon, veya %54.6 (kur düzeltimi ile -%54.8) azalarak Euro 59.5 milyona inmiştir birinci çeyreğine ait tutar, hükümet destekli teşvikler kapsamında döviz cinsinden bireysel ipotek kredileri için ayrılan Euro 75.6 milyon ilave risk karşılıklarını içermektedir. Bu karşılıkların büyük bir kısmı 2012 ikinci çeyreğinde serbest bırakılmıştır ilk çeyrek döneminde Euro milyon olan diğer sonuç kalemi finansal işlem vergisinin uygulamaya koyulması ile Euro 4.3 milyon tutarında bir bozulma göstermiş ve 2013 birinci çeyreğinde Euro milyona gerilemiştir. Bankacılık ve finansal işlemler vergisi 2013 ilk çeyreğinde Euro 19.3 milyon tutarındadır (1. Çeyrek 2012 bankacılık vergisi: Euro 12.2 milyon) birinci çeyreğinde Euro milyon olan azınlıklar sonrası net sonuç ise Euro milyon olmuştur. 10

13 Hırvatistan 2012 birinci çeyreğinde Euro 64.1 milyon olan Hırvatistan altsegmentine ait net faiz geliri Euro 6.3 milyon, veya %9.9 (kur düzeltimi ile -%9.5) azalarak Euro 57.8 milyona gerilemiştir. Bu durum esas olarak daralan marjlar ile sorunlu (faiz geliri yaratmayan) kredilerde görülen artıştan kaynaklanmaktadır birinci çeyreğinde Euro 15.8 milyon olan net ücret ve komisyon geliri, kart işlem gelirlerindeki azalışdan ötürü Euro 2.0 milyon, veya %12.9 (kur düzeltimi ile -%12.5) azalarak Euro 13.8 milyona düşmüştür birinci çeyreğinde Euro 2.2 milyon olan net alım-satım sonucu Euro 0.5 milyon, veya %23.9 (kur düzeltimi ile -%23.6) gerileyerek Euro 1.7 milyon olmuştur birinci çeyreğinde Euro 33.6 milyon olan faaliyet giderleri, kredi kartı şirketi Erste Kart Klübü ile yaratılan sinerji doğrultusunda Euro 3.0 milyon, veya %8.8 (kur düzeltimi ile -%8.4) oranında azalarak 2013 birinci çeyreğinde Euro 30.6 milyona düşmüştür. Euro 48.5 milyon olan faaliyet sonucu Euro 5.9 milyon, veya %12.2 (kur düzeltimi ile -%11.8) gerileyerek Euro 42.6 milyona düşmüştür ilk çeyreğinde %40.9 olan gider/gelir rasyosu %41.8 e çıkmıştır. Kurumsal iş koluna ilişkin risk karşılıklarının Euro 32.2 milyon iken Euro 4.8 milyon, veya %15.0 (kur düzeltimi ile +%15.5) artması sonucunda 2013 birinci çeyreğinde Euro 37.0 milyona yükselmiştir birinci çeyreğinde Euro 6.1 milyon olan azınlıklar sonrası net kar rakamı Euro 4.4 milyon gerileyerek Euro 1.7 milyona düşmüştür. Sırbistan Erste Bank Sırbistanın net faiz geliri Euro 1.1 milyon, veya %12.4 (kur düzeltimi ile +%15.6) oranında artarak Euro 8.7 milyondan 2013 ilk çeyreğinde Euro 9.8 milyona yükselmiştir. Bu durum perakende ve kurumsal iş kollarında artan kredi hacminden ve de perakende işlemlerinde genişleyen marjlardan kaynaklanmaktadır. Ancak kredi işlem gelirlerindeki düşüş nedeniyle 2012 ilk çeyreğinde Euro 3.5 milyon olan net ücret ve komisyon geliri Euro 0.6 milyon, veya %18 (kur düzeltimi ile -%15.7) azalarak 2013 birinci çeyreğinde Euro 2.9 milyona inmiştir. Net alım-satım sonucu Euro 0.5 milyon seviyesini korumuştur birinci çeyrek döneminde Euro 8.3 milyon tutarındaki faaliyet giderleri Euro 0.2 milyon, veya %2.3 (kur düzeltimi ile +%5.2) oranında marjinal bir artış ile 2013 birinci çeyreğinde Euro 8.5 milyona yükselmiştir birinci çeyreğine ait %65.9 gider/gelir rasyosu iyileşerek %64.4 olmuştur. Euro 0.2 milyon, veya %10.2 (risk düzeltimi ile +%13.4) artan risk maliyetleri Euro 2.2 milyondan Euro 2.4 milyona yükselmiştir birinci çeyreğinde Euro 1.3 milyon olan azınlıklar sonrası net kar rakamı Euro 0.4 milyon artarak 2013 birinci çeyrek döneminde Euro 1.7 milyona çıkmış; buna müteakip özkaynak karlılığı da artarak %12.4 den %14.9 a yükselmiştir. Ukrayna 2012 birinci çeyreğinde Euro 6.0 milyon olan Erste Bank Ukrayna nın net faiz geliri Euro 0.2 milyon, veya %3.7 (kur düzeltimi ile +%4.9) artarak 2013 birinci çeyreğinde Euro 6.2 milyona yükselmiştir. Net ücret ve komisyon geliri Euro 1.2 milyon seviyesini korumuştur. Döviz işlemleri ile menkul kıymet işlem gelirlerindeki azalıştan etkilenen Euro 0.5 milyon tutarındaki net alım-satım sonucu 2013 birinci çeyreğinde Euro 3.8 milyon gerileyerek Euro -3.3 milyona düşmüştür. Faaliyet gideri azalan çalışan sayısı ve diğer yönetim giderlerinden sağlanan tasarruflar sayesinde Euro 1.9 milyon, veya %16.2 (kur düzeltmi ile -%15.3) azalarak Euro 10.1 milyona inmiştir. Kurumsal işlemlerde artan karşılık gereklilikleri sonucunda risk karşılıkları Euro 1.2 milyon, veya %42.6 (kur düzeltimi ile +%44.2) yükselerek Euro 4.0 milyon olmuştur. Azınlıklar sonrası net zarar Euro 1.2 milyon artarak Euro -9.4 milyona çıkmıştır. Ukrayna piyasasından çekilme hususunda alınan stratejik kararın ardından Erste Grubu, Erste Bank Ukraynanın FIDOBANK ın sahiplerine satılmasına ilişkin Aralık 2012 tarihinde bir anlaşma imzalamıştır. Avusturya ve Ukrayna daki piyasa denetim otoriteleri söz konusu satış işlemine ilişkin resmi onaylarını vermişlerdir. Grup Kurumsal &Yatırım Bankacılığı Grup Kurumsal & Yatırım Bankacılığı (GKYB) segmenti; büyük kurumsal işlemleri, Erste Grubunun büyük kurumsal müşteriler ile gerçekleştirdiği gayrimenkul işlemlerini, sermaye piyasası işlemleri (2012 ikinçi çeyreğinden itibaren) ile Orta ve Doğu Avrupa da bulunan yatırım bankacılığı iştiraklerini ve Uluslararası İşlemleri (hazine faaliyetleri hariç) kapsamaktadır. Finansal kiralama iştiraki Erste Grup Immorentis de bu segment içine dahildir. Erste Grubunda en az Euro 175 milyon ciroya sahip kurumsal müşteriler büyük kurumsal olarak sınıflandırılmaktadır birinci çeyreğinde Euro milyon olan net faiz geliri Euro 24.1 milyon, veya %18.8, azalarak 2013 birinci çeyreğinde Euro milyona gerilemiştir. Bu durum Avusturya ve Romanya piyasasında büyük kurumsal işlemlerdeki azalış ile Uluslararası İşlemler Biriminin düşen hacimlerinden kaynaklanmakta olup risk-ağırlıklı aktifleri de önceki yıla göre %35.1 oranında azalmıştır. Net ücret ve komisyon geliri 2013 birinci çeyreğinde Euro 7.8 milyon, veya %38.4, artarak Euro 28.0 milyona yükselmiştir. Bu yükselme genel itibari ile Avusturya büyük kurumsal müşterileri ile Çek Cumhuriyeti sendikasyon aktivitelerinden elde edilen gelirlerdeki artıştan kaynaklanmaktadır. Negatif değerleme etkilerinden dolayı net alım-satım sonucu Euro 1.6 milyon, veya %26.4, gerileyerek Euro 4.3 milyona düşmüştür. Faaliyet giderleri Euro 0.9 milyon, veya %2.0, ile nispi bir artış göstermiş ve Euro 44.6 milyondan Euro 45.5 milyona çıkmıştır. Bu artış genel olarak organizasyonel yapı değişikliğinden (Birimlerin Grup Piyasaları segmentinden Grup Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı segmentine kaydırılması) kaynaklanmaktadır ilk çeyreğinde Euro milyon olan faaliyet sonucu Euro 18.8 milyon, veya %17.1, azalarak Euro 90.9 milyona gerilemiştir. Risk karşılıkları Euro 51.5 milyon, veya %68.5, artarak Euro milyona yükselmiştir. Bu durum Avusturya ve Romanya daki gayrimenkul ve büyük kurumsal işlemler için ayrılan risk karşılıklarında yaşanan artıştan kaynaklanmaktadır yılı birinci çeyreğinde Uluslararasıİşlemler biriminde yapılan 11

14 elden çıkarmalara ilişkin zararlar ve negatif değerleme sonuçları nedeni ile düşek olan diğer sonuç kalemi 2013 çeyreğinde Euro 21.2 milyon artış göstererek Euro -0.7 milyon olmuştur ilk çeyreğine ait Euro 6.7 milyon azınlıklar sonrası net kar rakamı Euro 34.7 milyon azalarak Euro milyona gerilemiştir. Gider/gelir rasyosu %28.9 dan %33.4 e yükselmiştir. Grup Piyasaları Grup Piyasaları (GP) segmenti Grup Hazine ile Sermaye Piyasaları (Özkaynak Sermaye Piyasaları hariç) iş kollarını ve Erste Grubu Bankası AG nin, Orta ve Doğu Avrupa iştiraklerinin, Hong-Kong, New York, Berlin ve Stutgart da bulunan yurtdışı şubelerinin ve de Erste Aktif Yönetiminin hazine faaliyetlerini kapsamaktadır. Sabit-getirili menkul kıymetler (alım-satım portföyünde bulunan tahviller ve hazine bonoları) nedeni ile net faiz geliri 2013 birinci çeyreğinde Euro 2.1 milyon, veya %4.5, gerileyerek Euro 44.0 milyona düşmüştür. Net ücret ve komisyon geliri 2013 birinci çeyreğinde Euro 1.8 milyon, veya %5.2, azalarak Euro 33.2 milyona inmiştir. Net alım-satım sonucu, Küresel Para Piyasası ve Hükümet Tahvilleri, Kredi Alım-Aatımları ile Faiz İşlemleri dahil hemen hemen tüm iş alanlarında görülen bozulmanın bir sonucu olarak ile Euro 36.2 milyon, veya %44.5, gerilemiş ve Euro 45.2 milyona düşmüştür. Kurumsal Merkez Kurumsal Merkez segmenti, pazarlama, organizasyon, bilgi teknolojileri ile stratejinin grup genelinde uygulanmasını destekleyen diğer departmanlar gibi Grup hizmet birimlerinden oluşmaktadır. Buna ilaveten, grup-içi konsolidasyon etkileri ile faaliyet-dışı tek-sefere mahsus etkilerde bu segmente yansıtılmaktadır. Grup bilanço yönetimi de Kurumsal Merkez segmentine aktarılmaktadır. Lokal aktif/pasif yönetimi biriminin sonuçları ise ilgili alt-segmentlere dağıtılmaktadır. Bilanço yönetiminde elde edilen başarılı sonuçlar sayesinde net faiz geliri Euro 57.5 milyondan Euro 70.9 milyona yükselmiştir. Değerleme sonuçlarındaki olumlu gelişme ile net alım-satım sonucu Euro milyondan Euro milyona artmıştır. Faaliyet giderlerindeki yükselişin ana nedeni bankacılık destek operasyonlarının grup-içi konsolidasyonu ile yasal gerekliliklerin karşılanmasına ilişkin maliyet artışıdır. diğer sonuç kalemi Euro 16.4 milyon tutarındaki müşteri ilişkilerinin amortismanı ile Euro 36.9 milyon tutarında Holding (Erste Grup Bankası AG) tarafından ödenen bankacılık vergisini (1. Çeyrek 2012: Euro 36.7 milyon) içermektedir birinci çeyreğinde oluşan pozitif rakama esas katkıyı birincil ve ikincil sermaye araçlarının (hibrit sermaye ile ikincil teminatsız tahviller) geri satım alımından elde edilen Euro milyon tutarındaki kazanç yapmaktadır. Faaliyet giderleri Euro 3.8 milyon veya %6.7 oranında azalarak Euro 53.7 milyona inmiştir. Bu gerileme tüm iş birimleri kapsamında gerçekleşen maliyet-azaltımı uygulamaları ile organizasyonel değişikliklerden (birimlerin Grup Piyasaları segmentinden Grup Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı segmentine devredilmesi) kaynaklanmaktadır. Faaliyet sonucu Euro 36.3 milyon, veya %34.4 oranında azalarak Euro 68.7 milyona inmiştir. Gider/gelir rasyosu %35.4 den %43.8 e yükselmiştir. Azınlıklar sonrası net kar rakamı Euro 32.7 milyon, veya %40.4, gerileyerek Euro 48.3 milyon olmuştur. Özkaynak karlılığı ise %50.3 seviyesindedir (1.Çeyrek 2012: %95.4). 12

15 Özet Konsolide Finansal Tablolar I.1 Ocak 31 Mart 2013 Arası Özet Kapsamlı Gelir Tablosu Gelir Tablosu Notlar Faiz ve benzeri gelir 1, ,319.4 Faiz ve benzeri gider Sermayesi oranında iştiraklerden gelen gelir Net faiz geliri (1) 1, ,336.9 Krediler ve avanslar risk karşılıkları (2) Ücret ve komisyon geliri Ücret ve komisyon gideri Net ücret ve komisyon geliri (3) Net alım-satım sonucu (4) Genel yönetim giderleri (5) Diğer faaliyet sonucu (6) Finansal araçlardan elde edilen sonuç rayiç değer üzerinden kar/zarar (7) Finansal varlıklardan elde edilen sonuç satışa hazır (8) Finansal varlıklardan elde edilen sonuç vadeye kadar tutulan (9) Vergi öncesi kar/zarar Gelir üzerinden alınan vergiler (10) Dönem net kar/zararı Azınlık pay sahiplerine atfedilen Ana ortaklara atfedilen Kapsamlı Gelir Tablosu Dönem net kar/zararı Diğer kapsamlı gelir Kar veya zarar olarak sınıflandırılmayacak kalemler Tanımlı emeklilik planlarına ait net yükümlülüklerin yeniden hesabı Yeniden sınıflandırılmayacak kalemlere ilişkin ertelenen vergiler Kar veya zarar olarak yeniden sınıflandırılmayacak kalemler toplamı Kar veya zarar olarak yeniden sınıflandırılabilir kalemler Satışı hazır portföy- rezervler (kur çevrimi dahil) Yıla ait kar veya zarar Yapılan düzeltmeler Nakit akışı riskden korunma rezervleri (kur çevrimi dahil) Yıla ait kar veya zarar Yapılan düzeltmeler Kur çevrimi Yeniden sınıflandırılabilir kalemlere ilişkin ertelenen vergiler Yıla ait kar veya zarar Yapılan düzeltmeler Kar veya zarar olarak yeniden sınıflandırılabilir kalemler toplamı Toplam kapsamlı diğer gelir Toplam kapsamlı gelir Azınlık pay sahipleri Ana ortaklar

16 Hisse baģına kazanç Ana ortaklara atfedilen dönem net kar/zararı Sermaye iştiraki üzerinden kar payı Sermaye iştiraki üzerinden kar payı kesintisinin ardından ana ortaklara atfedilen döneme ait net kar/zarar Tedavülde bulunan ağırlıklı ortalama hisse sayısı Adet 392,325, ,215,601 Hisse baģına kazanç EURO Bölünmenin etkisi ile ağırlıklı ortalama hisse sayısı Adet 394,518, ,407,928 Bölünme ile artan hisse sayısı sonucunda hisse başına kazanç EURO Sermaye iģtirak senetleri ile hisse sayısında meydana gelen değiģiklikler Adet bazında hisseler Ocak itibari ile tedavüldeki hisseler 375,715, ,443,804 Hazine hisselerinin alımı -1,855,625-4,125,294 Hazine hisselerinin satışı 2,250,023 4,142,017 ESOP ve MSOP nedeni ile sermaye arttırımları 0 0 Kasım/Aralık2011 sermaye arttırımları 0 3,801, Mart itibari ile tedavüldeki hisseler 376,109, ,261,912 Hazine hisseleri 18,458,882 19,306, Mart itibari ile hisse adeti 394,568, ,568,647 Tedavülde bulunan ağırlıklı ortalama hisse sayısı 392,325, ,215,601 MSOP/ESOP nedeni ile bölünme 2,192,326 2,192,326 Opsiyonlar nedeni ile bölünme 0 0 Bölünmenin etkisi ile ağırlıklı ortalama hisse adeti 394,518, ,407,928 Adet bazında sermaye iģtirak senetleri Ocak itibari ile tedavülde bulunan sermaye iģtirak senetleri 1,763,694 1,763,274 Kendisine ait sermaye iştirak senetlerinin satın alımı ,003 Kendisine ait sermaye iştirak senetlerinin satışı 763 3, Mart itibari ile tedavülde bulunan sermaye iģtirak senetleri 1,763,668 1,763,664 Sermaye iştirak senetleri Mart itibari ile tedavülde bulunan sermaye iģtirak senetlerinin sayısı 1,763,744 1,763,744 14

17 Çeyrek Dönem Sonuçları Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q4-12 Q1-13 Net faiz geliri 1, , , , ,240.6 Krediler ve avanslar risk karşılıkları Net ücret ve komisyon geliri Net alım-satım sonucu Genel yönetim giderleri Diğer faaliyet sonucu Finansal araçlardan elde edilen sonuç rayiç değere göre kar/zarar Finansal varlıklardan elde edilen sonuç satışa hazır Finansal varlıklardan elde edilen sonuç vadeye kadar tutulan Vergi öncesi kar/zarar Gelir üzerinden alınan vergiler Dönem net kar/zararı Azınlık pay sahiplerine atfedilen Ana ortaklara atfedilen Diğer kapsamlı gelir Satışa hazır rezervler (kur çevrimi dahil) Nakit akışı riskden korunma-rezervleri (kur çevrimi dahil) Tanımlı emeklilik planlarına ait net yükümlülüklerin yeniden hesabı Kur çevrimi Doğrudan özkaynakta muhasebeleştirilen kalemlere ait ertelenmiş vergiler Diğer kapsamlı gelir toplam Toplam kapsamlı gelir Azınlık pay sahiplerine atfedilen Ana ortaklara atfedilen

18 II.31 Mart 2013 itibari ile Erste Grubu Özet Bilançosu Notlar Mar-13 Ara-12 AKTĠFLER Nakit ve merkez bankalarındaki bakiyeler (11) 7,446 9,740 Kredi kurumlarına verilen krediler ve avanslar (12) 11,964 9,074 Müşterilere verilen krediler ve avanslar (13) 130, ,928 Krediler ve avanslar risk karşılıkları (14) -7,695-7,644 Türev finansal araçlar (15) 11,429 13,289 Alım-satım amaçlı varlıklar (16) 6,512 5,178 Finansal varlıklar rayiç değer üzerinden kar/zarar (16) Finansal varlıklar satışa hazır (16) 21,190 22,418 Finansal varlıklar vadeye kadar tutulan (16) 19,028 18,975 Özkaynakta muhasebeleştirilen iştirakler sermaye payları Maddi olmayan duran varlıklar 2,858 2,894 Maddi duran varlıklar 2,156 2,228 Yatırım amaçlı gayrimenkullar 1,011 1,023 Cari vergi alacakları Ertelenen vergi alacakları Satış amaçlı tutulan varlıklar Diğer aktifler (17) 4,458 2,338 Toplam Aktifler 212, ,824 YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZKAYNAKLAR Banka mevduatları (18) 20,678 21,822 Müşteri mevduatları (19) 123, ,053 İhraç edilen borçlanma senetleri (20) 29,811 29,427 Rayiç değer portföyü riskden korunma işlemleri değer düzeltimleri 1,429 1,220 Türev finansal araçlar (15) 9,314 10,878 Alım-satım ile ilgili yükümlülükler Karşılıklar (21) 1,494 1,488 Cari vergi borçları Ertelenen vergi borçları Satış amaçlı tutulan varlıklara ilişkin yükümlülükler Diğer yükümlülükler (22) 4,268 3,078 İkincil teminatsız yükümlülükler (23) 5,366 5,323 Toplam özkaynaklar 16,430 16,338 Azınlık pay sahiplerine atfedilen 3,518 3,483 Ana ortaklara atfedilen 12,912 12,855 Toplam yükümlülükler ve özkaynaklar 212, ,824 16

19 III.Toplam Özkaynaklar Özet DeğiĢim Tablosu 31 MART 2013 DÖNEM SONU ĠTĠBARĠ ĠLE TOPLAM ÖZKAYNAKLAR ÖZET DEĞĠġĠM TABLOSU Kayıtlı sermaye Ġlave ödenmiģ sermaye Dağıtılma mıģ karlar Nakit akıģı risk koruma rezervleri SatıĢa hazır rezervler Kur çevrimi Tanımlı emeklilik planlarına ait net yükümlülüklerin yeniden hesabı ErtelenmiĢ vergi Toplam ana ortaklar Kontrol gücü olmayan hisseler Toplam özkaynaklar 1 Ocak 2013 toplam özkaynaklar 2,547 6,472 4, ,855 3,483 16,338 Hazine hisselerinde değişimler Kar payları Sermaye arttırımları 0 0 Sermaye iştirakleri 0 0 İştirak paylarında değişimler 0 0 Azınlık hisse paylarının alımı 0 0 Toplam kapsamlı gelir Dönem net kar/zararı Diğer kapsamlı gelir Mart 2013 toplam özkaynaklar 2,547 6,472 4, ,912 3,518 16, MART 2012 DÖNEM SONU ĠTĠBARĠ ĠLE TOPLAM ÖZKAYNAKLAR ÖZET DEĞĠġĠM TABLOSU Kayıtlı sermaye Ġlave ödenmiģ sermaye Dağıtılma mıģ karlar Nakit akıģı risk koruma rezervleri SatıĢa hazır rezervler Kur çevrimi Tanımlı emeklilik planlarına ait net yükümlülüklerin yeniden hesabı ErtelenmiĢ vergi Toplam ana ortaklar Kontrol gücü olmayan hisseler Toplam özkaynaklar 1 Ocak 2012 toplam özkaynaklar 2,539 6,413 3, ,037 3,143 15,180 Yeniden belirleme 1) Ocak 2012 itibari ile yeniden belirlenen toplam özkaynaklar 2,539 6,413 4, ,037 3,143 15,180 Hazine hisselerinde değişimler Kar payları Sermaye arttırımları Sermaye iştirakleri 0 0 İştirak paylarında değişimler Azınlık hisse paylarının alımı Toplam kapsamlı gelir Dönem net kar/zararı Diğer kapsamlı gelir Mart 2012 toplam özkaynaklar 2,547 6,472 4, ,755 3,218 15,973 1)Revize edilen UMS 19 nedeni ile yeniden belirleme. 2)Banca Comerciala Romana SA nın diğer hisselerinin alımına ilişkin ihraç edilen yeni adi hisse payları ile bağlantılı sermaye arttırım tutarı EURO 67mn. 17

20 IV. Özet Nakit AkıĢı Tablosu Önceki dönem itibari ile nakit ve nakit benzeri değerler 9,740 9,413 İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışı -2,222-1,224 Yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit akışı ,711 Finansal faaliyetlerden elde edilen nakit akışı 61-1,020 Kur çevriminin etkileri Dönem sonu itibari ile nakit ve nakit benzeri değerler 7,446 5,480 18

21 V. 1 Ocak - 31 Mart 2013 arası döneme ait Erste Grubu Finansal Tabloları Özet Notları HAZIRLAMA ESASI Erste Grubu nun 1 Ocak -31 Mart 2013 tarihleri arası özet konsolide ara-dönem finansal tabloları Avrupa Birliği ( AB ) tarafından kabul edilen Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) çerçevesinde hazırlanmış ve UMS 34 - Ara Dönem Finansal Raporlaması gerekliliklerine uygun olarak sunulmaktadır. Grubun UFRS uygulamasında, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) tarafından yayınlanan UFRS ile AB tarafından onaylanan UFRS arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır. Erste Grubu Bankası AG ve iştiraklerini ( Erste Grubu ) kapsayan ara dönem finansal tablolar, Erste Grubunun işlevsel ve raporlama para birimi olan Euro bazında hazırlanmaktadır. Aksi belirtilmediği sürece tüm sayılar milyon euro ya yuvarlanmıştır. MUHASEBE ĠLKELERĠ Ara-dönem finansal tablolarında da 31 Aralık 2012 tarihli konsolide finansal tabloların hazırlanmasında uygulanan aynı muhasebeleştirme ve ölçümleme ilkeleri ve konsolidasyon yöntemleri kullanılmıştır. Ara-dönem finansal tabloları, yıllık konsolide finansal tablolarında bulunması gereken tüm bilgi ve açıklamaları içermemektedir. Bundan ötürü ara-dönem finansal tabloları Erste Grubunun 31 Aralık 2012 tarihli konsolide finansal tabloları ile beraber okunmalı ve yorumlanmalıdır. Çek Cumhuriyetinde 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe giren emeklilik reformu ile eski emeklilik fonlarının bütün varlıklarını ve yükümlülüklerini kapsamına alan Transformovaný fond penzijního připojištění sestátním příspěvkem Českáspořitelna penzijníspolečnost, a.s. (Dönüştürülmüş Emeklilik Fonu) kurulmuştur. Dönüştürülen fon tam konsolidasyona tabi tutulmaya devam edecek ve bu fonun varlıkları ile yükümlülükleri bilançoda yer alan sırasıyla Diğer Aktifler ve Diğer Yükümlülükler kalemleri altında ayrı ayrı muhasebeleştirilecektir. Avrupa Birliğinde uygulanması zorunlu olan standartlar ve yorumlamalar işbu ara-dönem finansal tablolara yansıtılmıştır. Yeni standartlar ve yorumlamalar ile bunlara ait değişiklikler arasında sadece Erste Grubunun faaliyetleri ile ilişkili olanlar aşağıda listelenmektedir. Aşağıda yer alan standarlar ve değişiklikler ilk defa 2013 yılında uygulanmaktadır: - UMS 1 de yapılan değişiklikler Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerinin Sunumu. - UMS 19 (2011 revize) Personel Sosyal Hakları. - UFRS 7 de yapılan değişiklikler Finansal Varlıkların ve Yükümlülüklerin Netleştirilmesi. - UFRS 13 Rayiç (Makul) Değer Ölçümü. - UFRS de Yapılan Yıllık İyileştirmeler (2012 yılında yayınlanan). Bu standartların uygulanması ara-dönem finansal tablolar üzerinde aşağıda belirtilen etkileri yaratmıştır: - UMS 1 de yapılan değişiklikler Diğer Kapsamlı Gelir kalemleri ile bu kalemlere ait vergi etkilerinin kapsamlı gelir tablosunda ayrı ayrı gösterimini gerektirmektedir. - UMS 19 da (2011 Revize) yapılan değişiklikler ile özkaynaklar değişim tablosunda tanımlı emeklilik planlarına ait net yükümlülüklerinin yeniden hesabı adında yeni bir sütun açılmıştır. - UFRS 13 de yapılan değişiklikler sonucunda rayiç (gerçeğe uygun) değer ölçümlemelerine ilişkin bilgiler daha detaylı bir şekilde açıklanmaktadır. Yıllık finansal tablolar ile kıyaslandığında söz konusu muhasebe politikalarında bunlardan başka herhangi başka bir değişiklik bulunmamaktadır. İşbu ara-dönem finansal tabloları herhangi bir denetçi tarafından incelenmemiş ve denetlenmemiştir. UFRS e göre hazırlanan ara-dönem finansal tablolarında aktif ve pasiflerin belli kategorileri için yönetim tarafından tahmin ve varsayımlar yapılmasını gerekmektedir. Bu tahmin ve varsayımlar bilanço tarihinde aktif ve pasiflere ilişkin raporlanan tutarları ve şarta bağlı yükümlülüklere ait açıklamaları ve de raporlama dönemindeki gelir ve giderlerin raporlanan tutarlarını etkilemektedir. Fiili sonuçlar yönetim tarafından yapılan tahminlerden farklılık gösterebilir. KONSOLĠDASYON KAPSAMI 2013 yılının ilk üç ayında konsolidasyon kapsamında meydana gelen değişiklikler Erste Grubunun ne finansal pozisyonu ne de finansal performansı üzerinde önemli bir etki yaratmamıştır. 31 Aralık2012 itibari ile açılıģ bakiyesi 557 İlaveler Konsolidasyona yeni eklenen kurumlar 1 Elden çıkarmalar Satılan/tasfiye edilen şirketler (2) Birleşmeler (6) 31 Mart 2013 itibari ile kapanıģ bakiyesi yılın birinci çeyrek döneminde aşağıda belirtilen iştirakler ilk defa konsolidasyon kapsamı içinde dahil edilmişlerdir (2013 den itibaren geçerli olmak üzere): Transformovaný fond penzijního připojištění se státním příspěvkem Česká spořitelna penzijníspolečnost,a.s. 19

22 1.Net faiz geliri Faiz geliri Kredi kurumları ile yapılan kredi ve para piyasası işlemleri Müşteriler ile yapılan kredi ve para piyasası işlemleri 1, ,567.1 Bonolar ve diğer faiz kazandırıcı menkul kıymetler Diğer faiz ve benzeri gelir Cari gelir Hisse senedi bazlı menkul kıymetler Yatırımlar Yatırım amaçlı gayrimenkuller Faiz ve benzeri gelir 1, ,237.0 Finansal varlıklardan elde edilen gelirler rayiç değer üzerinden kar / zarar Toplam faiz ve benzeri gelir 1, ,319.4 Faiz giderleri Banka mevduatları Müşteri mevduatları İhraç edilen borçlanma senetleri İkincil teminatsız yükümlülükler Diğer Faiz ve benzeri gider Finansal varlıklar ile ilgili giderler rayiç değer üzerinden kar / zarar Toplam faiz ve benzeri gider Hisse oranı bazında iģtiraklerden elde edilen gelir Toplam 1, , Krediler ve avanslar risk karģılıkları Tahsis edilen krediler ve avanslara ait risk karşılıkları Serbest bırakılan krediler ve avanslara ait risk karşılıkları Doğrudan zarar yazılan krediler ve avanslar Doğrudan zarar yazılan krediler ve avanslardan tazmin edilenler Toplam Net ücret ve komisyon geliri Kredi işlemleri Ödeme transferleri Kart işlemleri Menkul kıymet işlemleri Yatırım fonu işlemleri Saklama ücretleri Aracılık işlemleri Sigorta aracılık işlemleri İnşaat ve yapı işlemleri Döviz işlemleri Yatırım bankacılığı işlemleri Diğer Toplam

23 4.Net alım-satım sonucu Menkul kıymetler ve türev alım-satım işlemleri Döviz işlemleri Toplam Genel yönetim giderleri Personel giderleri Diğer yönetim giderleri Aşınma ve amortisman Toplam Diğer faaliyet sonucu Diğer faaliyet geliri Diğer faaliyet gideri Toplam Gayrimenkul/taşınmazlar/maddi varlıklar/donanımlara ait sonuç Tahsis edilen/serbest bırakılan riskler/karşılıklar Mevduat sigortası katkı payları ile ilgili giderler Müşteri ilişkileri amortismanı Diğer vergiler Şerefiye değer azalışı İtfa edilmiş maliyete esasına göre muhasebeleştirilen yükümlülüklerin geri satın alım sonucu Diğer faaliyet gider/gelir sonucu Toplam Finansal araçlardan elde edilen sonuç rayiç değer üzerinden kar veya zarar Rayiç değere göre kâr/ zarar yaratan finansal araçların satışı/değerlemesinden elde edilen kazanç/(zarar) SatıĢa hazır finansal varlıklardan elde edilen sonuç Satışa hazır finansal varlıkların satışından elde edilen kazanç/(zarar) Satışa hazır finansal varlıkların değer kaybı/değer kaybının ters kaydı Toplam Vadeye kadar tutulan finansal varlıklardan elde edilen sonuç Gelirler Vadeye kadar tutulan finansal varlıkların satışından elde edilen gelir Vadeye kadar tutulan finansal varlıklara ilişkin değer kaybından doğan zararın ters kaydı Giderler Vadeye kadar tutulan finansal varlıkların satışından doğan zarar Vadeye kadar tutulan finansal varlıklara ilişkin değer kaybı Toplam

24 10. Gelir üzerinden alınan vergiler Bireysel kurum bazında gelir vergisi tutarına ilişkin muhasebeleştirme, düşülecek geçici vergi farklarının olası tazminleri ile devredilen finansal zararların tenzilinin ardından tam mali yıl için öngörülen ortalama yıllık gelir vergisine ait en iyi varsayım bazında yapılmaktadır. Konsolide Grup seviyesinde yılbaşından bu güne kadar fiili vergi oranını, konsolide vergi gideri üzerinde benzer etki yaratmadan Grubun konsolide vergi öncesi karını etkileyen konsolidasyona tabi herhangi bir kurum da etkilemektedir. Yılbaşından bu güne kadar konsolide fiili vergi oranını ayrıca ilgili mali mevzuatta meydana gelen değişiklikler sonucunda iştirak seviyesindeki açılış cari/ertelenmiş gelir vergisi pozisyonlarında yapılan tek-sefere mahsus düzeltmeler de etkilemektedir. Bu unsurların birleşmesi ile 31 Mart 2013 tarihinde sona eren üç aylık döneme ilişkin konsolide fiili vergi oranı %22.0 dir (31 Mart 2012 tarihinde sona eren üç aylık dönem: %22.0). 11.Nakit ve merkez bankalarındaki bakiyeler Mar 13 Ara 12 Nakit mevcudu 2,033 2,342 Merkez bankalarındaki bakiyeler 5,413 7,398 Toplam 7,446 9, Kredi kurumlarına verilen kredi ve avanslar Mar 13 Ara 12 Yerli kredi kurumlarına verilen kredi ve avanslar 970 1,029 Yabancı kredi kurumlarına verilen kredi ve avanslar 10,994 8,045 Toplam 11,964 9, MüĢterilere verilen kredi ve avanslar Bölgesel sınıflandırma bazında müģterilere verilen kredi ve avanslar Mar 13 Ara 12 Yurtiçi 62,289 65,615 Yurtdışı 68,046 66,313 Toplam 130, ,928 Aktif sınıfları bazında müģterilere verilen krediler ve avanslar Mar 13 Ara 12 Müşterilere verilen krediler ve avanslar Kamu kesimi 6,156 6,493 Ticari müşteriler 68,961 69,855 Özel müşteriler 54,478 54,792 Borsada kote olmayan hisse senetleri Toplam 130, ,928 22

25 14.Risk karģılıkları 31 Mart 2013 itibari ile risk karģılıklarına iliģkin geliģim Ara-12 ĠĢtiraklerin alımı / satımı Kur Kullanım dönüģüm Tahsisler 2 Serbest bırakılan 2 Sorunlu kredilerden elde edilen gelir Yeniden sınıflama 3 Mar-13 Özel kredi zarar karşılıkları 6, ,971 Kredi kurumlarına verilen krediler Müşterilere verilen krediler ve avanslar 6, ,916 Portföy kredi zarar karşılıkları Kredi kurumlarına verilen krediler Müşterilere verilen krediler ve avanslar Finansal varlıklar - vadeye kadar tutulan Krediler ve avanslar için risk karģılıkları 1 7, ,695 1) Krediler ve avanslar için risk karşılıkları bilançoda varlıklardan mahsup şeklinde gösterilmektedir. 2) Tahsisler ile serbest bırakılan tutarlara ilişkin mutabakat doğrudan Not 2 ile yapılamamaktadır. Not 2 aynı zamanda şarta bağlı kredi risk yükümlülükleri ile ilgili tahsis ve serbest bırakmaları da içermektedir. 3) Perakende işlemlerine Grup-genelinde uygulanan Erste Grubu Risk Yönetim Standartlarından dolayı portföy kredileri zarar karşılıkları özel kredi zarar karşılıkları olarak yeniden sınıflandırılmıştır. 31 Mart 2012 itibari ile risk karģılıklarına iliģkin geliģim Ara-12 ĠĢtiraklerin alımı / satımı Kur Kullanım dönüģüm Tahsisler 2 Serbest bırakılan 2 Sorunlu kredilerden elde edilen gelir Yeniden sınıflama 3 Mar-12 Özel kredi zarar karşılıkları 6, ,467 Kredi kurumlarına verilen krediler Müşterilere verilen krediler ve avanslar 6, ,404 Portföy kredi zarar karşılıkları Kredi kurumlarına verilen krediler Müşterilere verilen krediler ve avanslar Finansal varlıklar - vadeye kadar tutulan Krediler ve avanslar için risk karģılıkları 1 7, ,407 1) Krediler ve avanslar için risk karşılıkları bilançoda varlıklardan mahsup şeklinde gösterilmektedir. 2) Tahsisler ile serbest bırakılan tutarlara ilişkin mutabakat doğrudan Not 2 ile yapılamamaktadır. Not 2 aynı zamanda şarta bağlı kredi risk yükümlülükleri ile ilgili tahsis ve serbest bırakmaları da içermektedir. 31 Mart 2013 itibari ile krediler ve alacaklar ve vadeye kadar tutulan yatırımlar Bilanço pozisyonları (brüt devreden tutar) Özel kredi zarar karģılıkları Portföy kredi zarar karģılıkları Net devreden Kredi kurumlarına verilen krediler ve avanslar 11, ,903 Müşterilere verilen krediler ve avanslar 130,335-6, ,704 Vadeye kadar tutulan finansal varlıklar 19, ,025 Krediler ve avanslar için risk karşılıkları -7,695 6, Toplam 153, ,632 tutar 23

26 31Aralık2012 itibari ile krediler ve alacaklar ve vadeye kadar tutulan yatırımlar Bilanço pozisyonları (brüt devreden tutar) Özel kredi zarar karģılıkları Portföy kredi zarar karģılıkları Net devreden Kredi kurumlarına verilen krediler ve avanslar 9, ,007 Müşterilere verilen krediler ve avanslar 131,928-6, ,354 Vadeye kadar tutulan finansal varlıklar 18, ,972 Krediler ve avanslar için risk karşılıkları -7,644 6, Toplam 152, ,332 tutar 15.Türev finansal araçlar Mar-13 Rayiç Değer Pozitif Negatif Ara-12 Rayiç Değer Pozitif Negatif Alım-satım amaçlı türev iģlemler Faiz oranı 7,063 7,028 8,655 8,517 Hisse senedi Döviz 1, , Kredi Emtia Diğer Alım-satım amaçlı türev iģlemler toplamı 8,149 7,701 9,775 9,229 Banka portföyündeki türev iģlemler Rayiç değer değiģikliği riskinden korunma amaçlı iģlemler Faiz oranı 2, , Hisse senedi Döviz Kredi Emtia Diğer Rayiç değer değiģikliği riskinden korunma amaçlı iģlemler toplamı 2, , Nakit akıģında değiģiklik riskinden korunma amaçlı iģlemler Faiz oranı Hisse senedi Döviz Kredi Emtia Diğer Nakit akıģında değiģiklik riskinden korunma amaçlı iģlemler toplamı Diğer türev iģlemler Faiz oranı Hisse senedi Döviz Kredi Emtia Diğer Diğer türev iģlemler toplamı , Banka portföyündeki türev iģlemler toplamı 3,281 1,613 3,514 1,649 Türev iģlemler toplamı 11,429 9,314 13,289 10,878 24

27 16. Menkul kıymetler Kredi kurumları Alım-Satım Finansal Varlıklar & kredi kurumu Amaçlı Varlıklar Rayiç Değer SatıĢa Vadeye Kadar olmayanlara kar veya zarar Hazır Tutulan Toplam verilen krediler ve avanslar EUR milyon Mar-13 Ara-12 Mar-13 Ara-12 Mar-13 Ara-12 Mar-13 Ara-12 Mar-13 Ara-12 Mar-13 Ara-12 Bono ve diğer faizkazandırıcı menkul değerler 1,234 1,312 6,204 4, ,223 20,226 19,028 18,975 45,106 45,911 Borsaya kote olan 0 0 5,030 4, ,612 18,924 17,987 18,216 38,011 42,011 Borsaya kote olmayan 1,234 1,312 1, ,611 1,302 1, ,095 3,900 Hisse bağlantılı menkulkıymetler ,570 1, ,118 2,221 Borsaya kote olan Borsaya kote olmayan ,012 1, ,216 1,354 Hisse senedi mevcutu , , Toplam 1,234 1,312 6,512 5, ,190 22,418 19,028 18,975 48,621 48, Diğer aktifler Mar-13 Ara-12 Tahakkuk eden komisyonlar Ertelenen kazanç Muhtelif varlıklar 4,052 2,021 Toplam 4,458 2,338 Dönüştürülen emeklilik fonuna ilişkin Euro 1,783 milyon tutarındaki varlıklar Diğer Aktifler kaleminde muhtelif varlıklar içinde yer almaktadır. 18.Banka mevduatları Mar-13 Ara-12 Yerli kredi kurumlarına ait mevduatlar 7,800 8,770 Yabancı kredi kurumlarına ait mevduatlar 12,878 13,052 Toplam 20,678 21, MüĢteri mevduatları Mar-13 Ara-12 Yurtiçi 61,560 61,466 Yurtdışı 61,564 61,587 Toplam 123, ,053 Mar-13 Ara-12 Tasarruf mevduatları 59,749 56,289 Diğer mevduatlar Kamı kesimi 5,737 4,338 Ticari müşteriler 26,100 26,177 Özel müşteriler 31,538 36,249 Diğer mevduatlar toplamı 63,375 66,764 Toplam 123, ,053 25

28 20. Ġhraç edilen borçlanma senetleri Mar-13 Ara-12 Bonolor 16,387 16,117 Mevduat sertifikaları Diğer mevduat sertifikaları/isim sertifikaları 2,003 2,199 İpotek ve yerel yönetim bonoları 10,595 10,732 Diğer 2 3 Toplam 29,811 29, KarĢılıklar Mar-13 Ara-12 Uzun-vadeli kıdem tazminatı karşılıkları 1,094 1,096 Muhtemel kredi risk yükümlülükleri karşılıkları Diğer risk karşılıkları Diğer karşılıklar Toplam 1,494 1,488 1) Diğer karşılıklar ağırlıklı olarak dava giderleri ile mahkeme masrafları için ayrılan karşılıklardan oluşmaktadır. 22.Diğer yükümlülükler Mar-13 Ara-12 Ertelenen kazanç Tahakkuk eden komisyonlar Muhtelif borçlar 3,822 2,734 Toplam 4,268 3,077 Dönüştürülen emeklilik fonuna ilişkin Euro 1,759 milyon tutarındaki borçlar Diğer Yükümlülükler kaleminde muhtelif borçlar içinde yer almaktadır. 23. Ġkincil teminatsız yükümlülükler Mar-13 Ara-12 İkincil teminatsız ihraçlar ve mevduatlar 3,795 3,653 Katkı sermaye 1,190 1,292 Hibrid ihraçlar Toplam 5,366 5,323 26

29 24.Segment raporlaması Erste Grubu segment raporlaması UFRS sunum ve ölçümleme gerekliliklerine uygun olarak yapılmaktadır. Segment yapısı Erste Grubunun yapısına uygun olarak segment raporlaması; Perakende & KOBİ, Grup Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı, Grup Piyasaları ve Kurumsal Merkez segmentlerine ayrılmıştır. Kurumsal Merkez arıca kendi içinde grup-içi eliminasyonlar hariç Kurumsal Merkez ve segmentler arası grup-içi eliminasyonlar olarak bölünmüştür. Segmentlere ilişkin bölgesel bilgiler dahili raporlama yapısına dayanmaktadır. Perakende ve KOBİ segmenti iki bölgeye ayrılmış olup; ilki (Erste Bank Avusturya ile Tasarruf Bankaları altsegmentlerinden oluşan) Avusturya daki işleri; diğeri ise Orta ve Doğu Avrupa (Çek Cumhuriyeti, Romanya, Slovakya, Macaristan, Hırvatistan, Sırbistan ve Ukrayna) ülkelerindeki işlemlerini göstermektedir. Diğer segmentler Grubun genel perspektifinden analiz edilmekte, dolayısıyla da bölgelere ayrılmamaktadır. Erste Grubunun bireysel segmentler ile alt-segmetleri yönetim esası, ortalama atfedilen özkaynak ile ortalama risk-ağırlıklı aktiflere (kredi risk) dayanmaktadır. Segmentler ile altsegmentlarin karlılığına ilişkin ölçümleme ve değerlendirme, özkaynak karlılığı ve gider/gelir rasyosu kullanılarak yapılmaktadır. Özkaynak karlılığı, ana ortaklara atfedilen net kar/zararın ilgili segmente tahsis edilen ortalama atfedilen özkaynağa bölünmesi ile hesaplanmaktadır. Her segmentin ortalama atfedilen özkaynağı, ilgili segmentin kredi riski, piyasa riski ve operasyonel riskine göre belirlenen ekonomik sermayesini temsil etmektedir. Perakende & KOBİ Perakende ve KOBİ segmenti Erste Grubunun bireysel, perakende ve KOBİ odaklı bölgesel bankalarını kapsamaktadır. Avusturya bölgesi, şeffaflığın arttırlması amacı ile, Erste Grubu Avusturya (yerel iştirakler dahil) ve Tasarruf Bankaları olarak iki alt-segmente bölünmüştür. Tasarruf Bankaları alt-segmenti, üyeliklerinden dolayı Haftungsverbund a konsolide olan tasarruf bankalarını içermektedir. Orta ve Doğu Avrupa bölgesinde yer alan bireysel iştirakler ise alt-segmentler bazında ayrı ayrı raporlanmaktadırlar. Avrupa da bulunan yatırım bankacılığı iştiraklerini ve Uluslararası İşlemleri (hazine faaliyetleri hariç) kapsamaktadır. Finansal kiralama iştiraki Erste Grup Immorentis de bu segment içine dahildir. Erste Grubunda en az Euro 175 milyon ciroya sahip kurumsal müşteriler büyük kurumsal olarak sınıflandırılmaktadır. Grup Piyasaları Grup Piyasaları (GP) segmenti Grup Hazine ile Sermaye Piyasaları iş kollarını ve Erste Grubu Bankası AG nin, Orta ve Doğu Avrupa iştiraklerinin, Hong-Kong, New York, Berlin ve Stutgart da bulunan yurtdışı şubelerinin ve de Erste Aktif Yönetiminin hazine faaliyetlerini kapsamaktadır. Kurumsal Merkez Segmenti Kurumsal Merkez segmenti iki kısma bölünmüş olup; segmentler ile alt-segmentler arasındaki grup-içi eliminasyonlardan kaynaklanan etkiler Grup-içi eliminasyonlar segmenti nde gösterilmektedir. Grup-içi eliminasyonlar segmenti, alt-segmentler arasında gerçekleşen ve grup bazında elimine edilmesi gereken içsel gelirler ile giderleri kapsamaktadır. Bu işlemler genel olarak bankacılık iştiraklerine verilen Bilgi Teknolojileri, İşe Alım ve Tesis Yönetimi iç hizmetleri, yatırım amaçlı gayrimenkuller ile operasyonel kiralamadan elde edilen kira gelirleri ve türev işlemler ile ilişkilidir. Aynı alt-segment içinde bulunan iş birimleri arasındaki eliminasyonlar ilgili alt-segmente dağıtılmaktadır. Grup-içi eliminasyonlar hariç Kurumsal Merkez segmenti Erste Grubu Bankası AG nin ana iş alanlarına ilişkin sonuçları kapsamaktadır. Bu segment esas itibari ile bilanço yönetimi ile temettüleri (grup bazında yapılan temettü eliminasyonları da bu segmente dağıtılmaktadır) ve tam konsolidasyona tabi iştiraklerin yeniden finansman maliyetlerini, başka bir segmente verilemeyen grup ana faaliyetleri ile ilgili genel yönetim giderlerini ve Erste Grubu Bankası AG bankacılık vergisini içermektedir. Bunlara ilavaten bu segment ayrıca bir başka segmente doğrudan dağıtılamayan kar-amacı gütmeyen şirketlere (özellikle hizmet birimlerine) ve iştiraklere ait sonuçları, müşteri ilişkilerinin amortismanını (özellikle Banca Comercială Română, Erste Kart Klübü ve Ringturm KAG) ile tutarsızlığı engellemek ve bire-bir karşılaştırmaları sağlayabilmek adına hiçbir segmente verilmeyen tek-seferlik etkileri kapsamaktadır. Ayrıca bu segment diğer segmentlere/alt-segmentlere dağıtılamayan özkaynağıda içermektedir. Grup Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı Grup Kurumsal & Yatırım Bankacılığı (GKYB) segmenti; büyük kurumsal işlemleri, Erste Grubunun büyük kurumsal müşteriler ile gerçekleştirdiği gayrimenkul işlemlerini, sermaye piyasası işlemleri (2012 ikinçi çeyreğinden itibaren) ile Orta ve Doğu kurumsal müşteriler büyük kurumsal olarak sınıflandırılmaktadır. 27

30 28 Kurumsal Merkez (grup- Perakende & KOBĠ GKYB Grup Piyasaları içi eliminasyonlar hariç) Grup-içi Eliminasyonlar Toplam Grup Net faiz geliri 1, , , ,336.9 Krediler ve avanslar için risk karşılıkları Net ücret ve komisyon geliri Net alım-satım sonucu Genel yönetim giderleri Diğer sonuç Vergi öncesi kar/zarar Gelir üzerinden alınan vergiler Dönem net kar/zararı Azınlık pay sahiplerine atfedilen Ana ortaklara atfedilen Ortalama risk-ağırlıklı aktifler 68, , , , , , , ,664.9 Ortalama atfedilen özkaynak 4, , , , , , , ,398.4 Gider/gelir rasyosu 53.0% 52.4% 33.4% 28.9% 43.8% 35.4% % 50.8% Özkaynak Karlılığı % 6.9% - 1.1% 50.3% 95.4% % 11.2% 1) Diğer sonuç dört gelir tablosu kaleminden oluşmaktadır: diğer faaliyet sonucu, rayiç değere göre kar veya zarar yaratan finansal varlıklara ait sonuç, satışa hazır finansal varlıklardan elde edilen sonuç, vadeye kadar tutulan finansal varlıklardan elde edilen sonuç. 2 )Özkaynak Karlılığı= Ana ortaklara atfedilen net kar/zarar bölü ortalama atfedilen özkaynak.

31 EB Avusturya Tasarruf Bankaları Avusturya Orta ve Doğu Avrupa Perakende & KOBĠ Net faiz geliri , ,105.1 Krediler ve avanslar için risk karşılıkları Net ücret ve komisyon geliri Net alım-satım sonucu Genel yönetim giderleri Diğer sonuç Vergi öncesi kar/zarar Gelir üzerinden alınan vergiler Dönem net kar/zararı Azınlık pay sahiplerine atfedilen Ana ortaklara atfedilen Ortalama risk-ağırlıklı aktifler 12, , , , , , , , , ,540.0 Ortalama atfedilen özkaynak 1, , , , , , , ,013.9 Gider/gelir rasyosu 61.1% 62.7% 68.5% 68.5% 65.4% 66.1% 44.8% 44.0% 53.0% 52.4% Özkaynak karlılığı % 15.4% 15.7% 3.2% 20.3% 12.8% 16.6% 3.9% 17.9% 6.9% 1) Diğer sonuç dört gelir tablosu kaleminden oluşmaktadır: diğer faaliyet sonucu, rayiç değere göre kar veya zarar yaratan finansal varlıklara ait sonuç, satışa hazır finansal varlıklardan elde edilen sonuç, vadeye kadar tutulan finansal varlıklardan elde edilen sonuç. 2) Özkaynak Karlılığı= Ana ortaklara atfedilen net kar/zarar bölü ortalama atfedilen özkaynak. 29

32 30 Çek Cumhuriyeti Romanya Slovakya Macaristan Hırvatistan Sırbistan Ukrayna Orta ve Doğu Avrupa Net faiz geliri Krediler ve avanslar için risk karşılıkları Net ücret ve komisyon geliri Net alım-satım sonucu Genel yönetim giderleri Diğer sonuç Vergi öncesi kar/zarar Gelir üzerinden alınan vergiler Dönem net kar/zararı Azınlık pay sahiplerine atfedilen Ana ortaklara atfedilen Ortalama risk-ağırlıklı aktifler 12, , , , , , , , , , , ,612.2 Ortalama atfedilen özkaynak 1, , , ,338.7 Gider/gelir rasyosu 44.5% 43.6% 42.2% 44.8% 43.5% 42.6% 43.7% 38.0% 41.8% 40.9% 64.4% 65.9% 247.1% 155.8% 44.8% 44.0% Özkaynak karlılığı % 45.1% % 39.4% % 8.1% 14.9% 12.4% % 3.9% 1) Diğer sonuç dört gelir tablosu kaleminden oluşmaktadır: diğer faaliyet sonucu, rayiç değere göre kar veya zarar yaratan finansal varlıklara ait sonuç, satışa hazır finansal varlıklardan elde edilen sonuç, vadeye kadar tutulan finansal varlıklardan elde edilen sonuç. 2) Özkaynak Karlılığı= Ana ortaklara atfedilen net kar/zarar bölü ortalama atfedilen özkaynak.

33 25.Risk yönetimi Bilinçli ve seçici bir şekilde riskler almak ve aldığı bu riskleri profesyonel biçimde yönetmek her bankanın ana işlevidir. Erste Grubunun kontrol ve risk yönetimi sistemleri, etkin ve verimli risk yönetimi sağlamanın yanı sıra aynı zamanda dışsal, özellikle de yasal düzenleyici gereksinimleri karşılamak üzere oluşturulmuştur. Risk politikası ve stratejisi ile risk yönetimi organizasyonu hakkında bilgilendirme 2012 Yıllık Raporunda aynı isimli bölümde verilmektedir. Güncel mevzuata ilişkin konular Düzenleyici gereksinimlerde yapılan değişikliklere ilişkin aksiyonlar 2010 yılından bu yana Erste Grubu, Basel-3 adı ile planlanan düzenleyici değişikliklerin etkilerini detaylı bir şekilde incelemektedir. Grup, Sermaye Gereksinimleri Yönergesi IV den ve ilgili ulusal ve uluslararası düzenlemelerden doğan tüm gereksinimlerin tüm grup içinde zamanında ve eksiksiz bir şekilde uygulanmasını sağlayan grup-genelinde bir Basel-3 programı oluşturmuştur. Program, sermaye gereksinimlerini, riskağırlıklı aktiflerin hesaplanmasındaki değişiklikleri, karşı-taraf kredi riskini, ve kredi değer düzeltmelerine (KDD) ilişkin yeni sermaye maliyetini içeren geniş bir kapsama sahiptir. Ayrıca program, Sermaye Gereksinimleri Yönergesi IV kapsamındaki tanımlamalara dayanan, zorunlu sermaye ile ilgili yeni yasal gereksinimlere, yeni kamuyu aydınlatma yükümlülüklerine, yeni likidite kurallarına, uygulanması planlanan kaldıraç rasyosuna ve 31 Aralık 2022 ye kadar olan geçici hükümlere odaklanmaktadır. Oluşturulan program yapısı sayesinde Erste Grubu, Basel-3 den doğan tüm gereksinimler hakkında bütünsel bir bakışa sahiptir. Ayrıca, UFRS 9 projesi gibi risk ve muhasebe alanlarındaki diğer içsel veya düzenleyici gereksinimlere odaklanan programlar ile uyumlu bir çalışma yürütülmektedir. Risk-ağırlıklı aktiflerde Basel-3 uyarınca yapılacak değişiklikler ile ilgili Erste Grubu 2013 yılından beri Avusturya ve Avrupa düzenleyici otoriteleri tarafından altı-ayda-bir düzenlenen Sayısal Etki Analizine (SEA) aktif olarak katılmaktadır. İleride Erste Grubu bu çalışmalara üç-aylık dönemler bazında katılım yapacaktır. Banka, yeni uygulamanın risk-ağırlıklı aktifleri üzerindeki etkisini değerlendirmek üzere, hem SEA çalışmaları kapsamı içinde hem de ötesinde çeşitli hesaplamalar yapmıştır. Erste Grubu ayrıca planlanan çalışmalar kapsamında sunulacak Basel-3 likidite uyum rasyolarını da hesaplamıştır. Grup, kurumların bu rasyolara ilişkin durumlarını değerlendirmek üzere pek çok hesaplama yapmış olup; ileride yapılacak yasal düzenleyici raporlama için hazırlıklar da devam etmektedir. Sermaye Gereksinimleri Yönergesi III e göre riski değerlendirmeyi amaçlayan içsel model yaklaşımına ilişkin düzenleyici değişiklikler Erste Grubunda 2011 yıl sonu itibari ile devreye girmiştir. Strese Tabi Riske Maruz Değer ile Olay Riski (özkaynak ile ilişkili riskler) içsel model yaklaşımına dahil edilmiş ve Avusturyalı düzenleyici tarafından gerçekleştirilen başarılı denetimin ardından denetleyiciler tarafından 2011 dördüncü çeyreğinde onaylanmıştır. Basel-3 ün Avrupa Birliğinde uygulanması 16 Nisan 2013 tarihinde Avrupa Parlamentosu Basel-3 ün Avrupa Birliğinde uygulanmasına ilşkin yeni sermaye ve likidite gerekliliklerini kabul etmiştir. Sermaye Gereksinimleri Düzenlemesi (SGD) ile Sermaye Gereksinimleri Yönergesi IV de tanımlanan ilgili zorunluluklar için yürürlülük tarihi 1 Ocak 2014 olarak planlanmaktadır. 31 Mart 2013 itibari ile yasal sermaye rasyolarının hesaplanmasına ilişkin Muhasebe İlkelerinde değişiklik 31 Mart 2013 dan itibaren Erste Grubunun konsolide zorunlu sermayesi (kendi fonları) ve konsolide yasal sermaye gereksinimleri UFRS ye göre hesaplanacaktır. Zorunlu sermaye ile yasal sermaye gereksinimlerinin belirlenmesinde uygulanan yasal zorunluluklara ilaveten Avusturya Bankacılık Kanunu Madde 29a da tanımlanan düzenlemelerde UFRS in uygulanması hususunda yürürlüğe girecektir. UFRS uygulamasına geçilmesi Erste Grubunun zorunlu sermaye rasyoları üzerinde önemli bir etki yaratmamıştır. Güncel ekonomik konular Aşağıda verilen tablolar, Erste Grubunun genel anlamda 2013 birinci çeyreğinde durağan seyreden ülke borç krizinden etkilenmiş Avrupa Ülkelerine olan net kredi risklerini göstermektedir yıl-sonunda Euro 1.89 milyar tutarındaki Yunanistan, İrlanda, İtalya, Portekiz ve İspanya net riski 31 Mart 2013 itibari ile artarak Euro 1.93 milyara yükselmiştir. İtalya ve İrlandaya olan net risk tutarları sırası ile Euro 46 milyon ve Euro 18.5 milyon artmıştır. İspanya ya olan net risk ise 31 Aralık 2012 den bu yana Euro 12.5 milyon gerilemiştir. 31 Mart 2013 itibari ile Yunanistan ve Portekizdeki ülke borçlularına olan net riskler düşük miktarda olmaya devam etmiştir. Erste Grubunun Kıbrıs da yerleşik kurumsal borçlulara Euro 60 milyon tutarında riski bulunmaktadır. Ancak tüm geri ödemeler Kıbrıs dışından yapılmakta olduğundan bununla ilgili herhangi bir ödeme riski bulunmamaktadır. Kıbrısta ne ülke ne de banka riski mevcut değildir. 31Mart 2013 itibari ile Erste Grubunun Slovak devletine Euro 275 milyon, Slovak bankalarına ise Euro 8.8 milyon net riski bulunmaktadır. Toplamda Erste Grubu 31 Aralık 2012 tarihinden bu yana Slovak devleti ile Slovak kredi sektörüne olan net risk tutarlarını Euro 70 milyon azaltmıştır. Aşağıdaki tablolar sırası ile 31 Mart 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde seçilmiş Avrupa ülkelerindeki devletlere ve kurumlara olan net risk tutarlarını göstermektedir. Net risk tutarları karşı-taraf mahsuplaşması ile garantörlere yapılan risk transferlerinin ardından tüm bilanço içi ve dışı pozisyonları içermektedir. Türev işlemler netleştirilmekte (Uluslararası Swap Aracıları Birliği ISDA Ana Sözleşmesi ile mahsuplaşma kontratı) ve ilgili kontratların geçerli olmaları şartı ile (ISDA Ana Sözleşmesi Kredi Destek Eki) türevlere ilişkin alınan teminatlar riskleri düşürmektedir. Repo işlemlerinde ise geri-satın alım anlaşmaları çerçevesinde satılan menkul kıymetlerin defter değeri ihraççıya ait risk olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca, fiyat 31

34 dalgalanmalarını hesaba katabilmek adına, alınan fonlar ile muhtemelen daha yüksek piyasa değerinde satılan menkul değer arasındaki farka denke gelen karşı-taraf riskine nominal fiyatın yüzdesi ilave edilerek dikkate alınmaktadır. Ters geri-alım anlaşmalarında ise, ilgili karşı-taraf riski geri-alım anlaşmalarında (fiyat dalgalanmalarını hesaba katabilmek adına, alınan fonlar ile muhtemelen daha düşük piyasa değerinde satılan menkul değer arasındaki farka denke gelen karşı-taraf riskine nominal fiyatın yüzdesi ilave edilerek) olduğu gibi dikkate alınmakta, ancak ihraççı riski dikkate alınmamaktadır. Net risk tutarı net risk görünümünü göstermektedir. Genel itibari ile garantörlere yapılan risk transferlerinin, teminatların tenzilinin ve mahsuplaşma anlaşmalarının hesaba katıldığı Kredi Riski bölümünde ele alınan kredi risk tutarından farklılık göstermektedir. Dolayısıyla bu ikisi karşılaştırılabilir değildir. Devlet net risk tutarı ise merkez bankalarını, merkezi hükümetleri ve merkezi hükümetler tarafından açıkça garanti verilen kurumları kapsamaktadır. SeçilmiĢ Avrupa ülkelerine ait net kredi riskleri Toplam Ülke Banka Diğer 1 Toplam Mar-13 Ara-12 Mar-13 Ara-12 Mar-13 Ara-12 Mar-13 Ara-12 Yunanistan Irlanda Italya ,213 1,167 Portekiz İspanya Toplam ,934 1,887 1) Diğer kalemi: seküritizasyonları ve kurumsal firmalardan alacakları içermektedir. Ülke Rayiç Değer SatıĢa Hazır Ġtfa EdilmiĢ Maliyet Toplam Mar-13 Ara-12 Mar-13 Ara-12 Mar-13 Ara-12 Mar-13 Ara-12 Yunanistan Irlanda Italya Portekiz İspanya Toplam İtalya, Portekiz ve İspanyadaki devletlere ait kısa-pozisyonların çoğunun 31 Mart 2013 tarihi itibari ile ya vadeleri ilgili uzunpozisyonlardan önce dolmuş ya da farklı bir tüzel kişiliğe kaydedilmişlerdir. Bundan dolayı bu pozisyonlar yukarıda verilen risk tutarlarında mahsup edilmemiştir. Eğer bunlar hesaplamalara dahil edilmiş olsaydı, toplam risk tutarı da bu doğrultuda daha da düşük olacaktı. 31 Mart 2013 itibari ile Euro milyon piyasa değeirne sahip kısa pozisyonlar Kredi Temerrüt Takası ( CDS ) işlemlerinden doğmakta olup, yukarıda verilen tablonun rayiç değer bölümünde gösterilmektedirler. Banka Rayiç Değer SatıĢa Hazır Ġtfa EdilmiĢ Maliyet Toplam Mar-13 Ara-12 Mar-13 Ara-12 Mar-13 Ara-12 Mar-13 Ara-12 Yunanistan Irlanda Italya Portekiz İspanya Toplam

Erste Group 2013 Üçüncü Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu

Erste Group 2013 Üçüncü Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu Erste Group 2013 Üçüncü Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu ÖNEMLİ FİNANSALGÖSTERGELER VE PAYLAŞILAN VERİLER EURO milyon 1-9-13 1-9-12 Gelir Tablosu Net faiz geliri 3,651.6 3,968.9 Krediler ve avanslar risk

Detaylı

Türk Bankacılık Sistemi. Eylül 2005

Türk Bankacılık Sistemi. Eylül 2005 Bankacılar Dergisi, Sayı 55, 2005 Türk Bankacılık Sistemi 2005 * 1. Genel Değerlendirme Bankacılık sisteminde, 2005 yılında en önemli gelişme, yabancı yatırımcıların bankacılık sistemine doğrudan veya

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Ana Ortaklık Banka nın: Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlük

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu

Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu m. 2015 2014 2013 Faiz ve benzeri gelirler 25,967 25,001 25,601 Faiz giderleri 10,086 10,729 10,767 Net faiz geliri 15,881 14,272 14,834 Kredi zararı karşılıkları

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 9 aylık dönem

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 9 aylık dönem Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 9 aylık dönem m. 30 Eylül 2017 30 Eylül 2016 Faiz ve benzeri gelirler Faiz giderleri Net faiz geliri Kredi zararı karşılıkları Kredi zararı karşılıkları

Detaylı

II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI

II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI Türk mali sektörü 27 yılının ilk altı ayında büyümesini sürdürmüştür. Bu dönemde bankacılık sektörüne yabancı yatırımcı ilgisi de devam etmiştir. Grafik II.1. Mali Sektörün

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları

Detaylı

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI TÜRKİYE SINAİ KALKINM TSKB KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot (30 Eylül 2007) (31 Aralık 2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Ocak ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi olan -5,2 Milyar doların altında -4,88 milyar dolar olarak geldi. Ocak ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Ana Ortaklık Banka nın: Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası Anonim Şirketi Genel

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 31 MART 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 31 Mart 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

30.09.2007 TARİHİNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK DÖNEME AİT FİNANSAL SONUÇLARA İLİŞKİN GENEL BİLGİLENDİRME YAZISI

30.09.2007 TARİHİNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK DÖNEME AİT FİNANSAL SONUÇLARA İLİŞKİN GENEL BİLGİLENDİRME YAZISI 30.09.2007 TARİHİNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK DÖNEME AİT FİNANSAL SONUÇLARA İLİŞKİN GENEL BİLGİLENDİRME YAZISI Şirketimizin, yerli ve yabancı yatırımcı kişi ve kurumları bilgilendirmek amacıyla, Sermaye Piyasası

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 15 Ağustos 2016, Sayı: 32. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 15 Ağustos 2016, Sayı: 32. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 32 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Bağımsız Denetim'den BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Geçmemiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.03.2007 31.12.2006 Cari / Dönen Varlıklar 43.974.109 42.366.791 Hazır Değerler 4 1.463.463 2.108.013 Menkul Kıymetler

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1-Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak geride bıraktı.

Detaylı

Ödemeler Dengesi Bülteni

Ödemeler Dengesi Bülteni Milyar $ 6 Şubat 6 Cari İşlemler Hesabı Cari işlemler açığı bir önceki yılın Şubat ayına göre milyar 54 milyon dolar azalarak milyar 785 milyon dolar olarak gerçekleşerek iyileşme kaydetti. Ancak bu rakam

Detaylı

İŞ BANKASI 2Ç2014 Sonuçları Hedef Fiyat: 6,40TL

İŞ BANKASI 2Ç2014 Sonuçları Hedef Fiyat: 6,40TL ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 12 Ağustos 2014 İŞ BANKASI 2Ç2014 Sonuçları Öneri: EKLE Hedef Fiyat: 6,40TL HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr İş Bankası nın 2Ç2014'teki Karı Çeyreksel Bazda %1,7 Artmasına Rağmen

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Haziran 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

https://www.garantiemeklilik.com.tr/fon-ile-ilgili-duyurular.aspx internet adreslerinden

https://www.garantiemeklilik.com.tr/fon-ile-ilgili-duyurular.aspx internet adreslerinden GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 9 Mayıs 2016, Sayı: 19. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 9 Mayıs 2016, Sayı: 19. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 19 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 17 Ekim 2016, Sayı: 40. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 17 Ekim 2016, Sayı: 40. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 40 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 3 aylık dönem m. 31-Mar-16 31-Mar-15 Faiz ve benzeri gelirler Faiz giderleri 6,032 6,457-2,108-2,247 Net faiz geliri 3,924 4,210 Kredi zararı karşılıkları

Detaylı

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Haziran 2012 (Son Dönem Karşılaştırmalı)

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Haziran 2012 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Haziran 2012 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Rapor Kodu : DT08 Ağustos 2012 İçindekiler Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık

Detaylı

Bu nedenle, Türkçe olarak hazırlanan Ad-hoc Duyurusu nda finansal bilgiler Türk Lirası cinsinden sunulmuştur.

Bu nedenle, Türkçe olarak hazırlanan Ad-hoc Duyurusu nda finansal bilgiler Türk Lirası cinsinden sunulmuştur. 1 Nisan 2015 31 Mart 2016 tarih aralığını kapsayan 2015/2016 mali yılına ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal rapor için düzenlenen Ad-hoc Duyurusu na ilişkin Zorunlu Açıklama ve Genel Bilgiler

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2008-31.12.2008 dönemine ilişkin

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

Bu nedenle, Türkçe olarak hazırlanan Ad-hoc Duyurusu nda finansal bilgiler Türk Lirası cinsinden sunulmuştur.

Bu nedenle, Türkçe olarak hazırlanan Ad-hoc Duyurusu nda finansal bilgiler Türk Lirası cinsinden sunulmuştur. 1 Nisan 2014 30 Eylül 2014 tarih aralığını kapsayan 2014/2015 mali yılına ait özet konsolide ara dönem finansal tablolar hakkındaki inceleme raporu için düzenlenen Ad-hoc Duyurusu na ilişkin Zorunlu Açıklama

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Eylül 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 06 Temmuz 2015, Sayı: 18. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 06 Temmuz 2015, Sayı: 18. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 18 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 14 Kasım 2016, Sayı: 44. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 14 Kasım 2016, Sayı: 44. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 44 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2008-31.12.2008

Detaylı

1-Ekonominin Genel durumu

1-Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1-Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla başlamıştır.

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 17 Ağustos 2015, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 17 Ağustos 2015, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni 17 Ağustos 2015, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 Mart 2009 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 22 Haziran 2015, Sayı: 16. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 22 Haziran 2015, Sayı: 16. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 16 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu

Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu m. Dipnotlar 2011 2010 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6 34,878 28,779 26,953 Faiz giderleri 6 17,433 13,196 14,494 Net faiz geliri 6 17,445 15,583 12,459

Detaylı

30.06.2011 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT KONSOLİDE FİNANSAL SONUÇLARA İLİŞKİN GENEL BİLGİLENDİRME YAZISI

30.06.2011 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT KONSOLİDE FİNANSAL SONUÇLARA İLİŞKİN GENEL BİLGİLENDİRME YAZISI 30.06.2011 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT KONSOLİDE FİNANSAL SONUÇLARA İLİŞKİN GENEL BİLGİLENDİRME YAZISI Şirketimizin, yerli ve yabancı yatırımcı kişi ve kurumları bilgilendirmek amacıyla, Sermaye Piyasası

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR KLBMO BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmiş VARLIKLAR Geçmiş Dipnot Referansları 30.06.2009 31.12.2008 Dönen Varlıklar 28,839,659 28,730,807 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 4,148,637 2,181,600

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : Bankpozitif

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Nisan Ayı Ödemeler Dengesi Göstergeleri Merkez Bankası tarafından tarihinde yayımlanan 2011 yılı Nisan ayına ilişkin Ödemeler Dengesi bültenine göre; 2010 yılı

Detaylı

ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN F NANSAL VER LER

ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN F NANSAL VER LER ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN F NANSAL VER LER ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN FİNANSAL VERİLERİ 2006 da 99, 2007 de 98 aracı kurumun verileri toplulaştırılmıştır. Bu bölümde incelenen veriler, 2006 yılı için 99, 2007

Detaylı

AKBANK 3Ç2015 Sonuçları

AKBANK 3Ç2015 Sonuçları ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 28 Ekim 2015 AKBANK 3Ç2015 Sonuçları HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr TURGUT USLU tuslu@ziraatyatirim.com.tr Akbank ın Net Dönem Karı 3Ç2015 te 671,6mn TL ile Beklentilere Paralel

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU(EURO) YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU(EURO) YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU(EURO) YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

SABANCI HOLDİNG 1Ç2017 Sonuçları

SABANCI HOLDİNG 1Ç2017 Sonuçları May 16 Haz 16 Tem 16 Ağu 16 Eyl 16 Eki 16 Kas 16 Ara 16 Oca 17 Şub 17 Mar 17 Nis 17 May 17 ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 12 Mayıs 2017 SABANCI HOLDİNG 1Ç2017 Sonuçları HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr İlk

Detaylı

Finansal Hesaplar 2013

Finansal Hesaplar 2013 Finansal Hesaplar 2013 İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I. Genel Değerlendirme...3 II. Mali Olmayan Kuruluşlar...5 III. Mali Kuruluşlar...6 IV. Genel Yönetim...8

Detaylı

Alternatif Finansal Kiralama A.Ş. (ALease)

Alternatif Finansal Kiralama A.Ş. (ALease) 1 Alternatif Finansal Kiralama A.Ş. (ALease) 2013 ALease 2 1997 yılında Alternatifbank ın iştiraki olarak kurulmuştur, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna (BDDK) bağlı olarak faaliyet göstermektedir,

Detaylı

ARACI KURUMLARIN 2014/06 DÖNEMI GÖSTERGE / GÜZ 2014

ARACI KURUMLARIN 2014/06 DÖNEMI GÖSTERGE / GÜZ 2014 GÖSTERGE / GÜZ 2014 ARACI KURUMLARIN 2014/06 DÖNEMI FINANSAL VERILERI 30 Haziran 2014 itibariyle aracı kurum sektörünün toplam varlıkları 14 milyar TL ye, özkaynakları da 3,5 milyar TL seviyesine çıkmıştır.

Detaylı

TÜRK TELEKOM 2Ç17 Sonuçları

TÜRK TELEKOM 2Ç17 Sonuçları 27.07.16 27.08.16 27.09.16 27.10.16 27.11.16 27.12.16 27.01.17 27.02.17 27.03.17 27.04.17 27.05.17 27.06.17 27.07.17 ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 28 Temmuz 2017 TÜRK TELEKOM 2Ç17 Sonuçları HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr

Detaylı

Haftalık Piyasa Beklentileri. 10 Kasım 2014

Haftalık Piyasa Beklentileri. 10 Kasım 2014 Haftalık Piyasa Beklentileri 10 Kasım 2014 1 Kas 13 Ara 13 Oca 14 Şub 14 Mar 14 Nis 14 May 14 Haz 14 Tem 14 Ağu 14 Eyl 14 Eki 14 BIST Hisse Senetleri BIST 100 Endeksinde geçtiğimiz hafta 81,000 seviyesine

Detaylı

30 Mart 2007 CCI 2006 YILI SONUÇLARINI AÇIKLADI

30 Mart 2007 CCI 2006 YILI SONUÇLARINI AÇIKLADI 30 Mart 2007 Mali Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar CCI 2006 YILI SONUÇLARINI AÇIKLADI Şirket in işlevsel ve raporlama para birimi Yeni Türk Lirası dır ( YTL ). Ekte sunulan bağımsız denetimden geçmiş

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 5 Haziran 2017, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 5 Haziran 2017, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 15 Haziran 2015, Sayı: 15. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 15 Haziran 2015, Sayı: 15. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 15 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Çağlar Kuzlukluoğlu İnci

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 8 Ağustos 2016, Sayı: 31. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 8 Ağustos 2016, Sayı: 31. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 31 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 29 Ağustos 2016, Sayı: 34. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 29 Ağustos 2016, Sayı: 34. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 34 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

20 Kasım YILI ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUÇLARI AÇIKLAMASI

20 Kasım YILI ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUÇLARI AÇIKLAMASI 20 Kasım 2007 2007 YILI ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUÇLARI AÇIKLAMASI Mali Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar Şirket in işlevsel ve raporlama para birimi Yeni Türk Lirası dır ( YTL ). Ekte sunulan bağımsız denetimden

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM ABD Merkez Bankası FED, 18 Aralık tarihinde tahvil alım programında azaltıma giderek toplam tahvil alım miktarını 85 milyar dolardan 75 milyar

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Haziran 2015 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 1 OCAK 31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 1 OCAK 31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 1 OCAK 31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye

Detaylı

GARANTİ BANKASI 2Ç2017 Sonuçları

GARANTİ BANKASI 2Ç2017 Sonuçları ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 28 Temmuz 2017 GARANTİ BANKASI 2Ç2017 Sonuçları HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr TURGUT USLU tuslu@ziraatyatirim.com.tr Garanti Bankası nın 2017 Yılının İkinci Çeyreğindeki Net

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2015 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2015 yılı Merkez Bankası politika faizleri kararları hakkındaki tartışmalar,

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2012 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mart 2012 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

Bankacılık, Temmuz Sibel Alpsal Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü 1 Eylül 2014

Bankacılık, Temmuz Sibel Alpsal Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü 1 Eylül 2014 Bankacılık, Temmuz 2014 Sibel Alpsal Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü 1 Eylül 2014 2007/01 2007/05 2007/09 2008/01 2008/05 2008/09 2009/01 2009/05 2009/09 2010/01 2010/05 2010/09 2011/01 2011/05 2011/09

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Ocak Ayı Ödemeler Dengesi Göstergeleri Merkez Bankası tarafından 11/03/2011 tarihinde açıklanan, 2011 yılı Ocak ayı Ödemeler Dengesi bültenine göre; 2010 yılında

Detaylı

Bu nedenle, Türkçe olarak hazırlanan Ad-hoc Duyurusu nda finansal bilgiler Türk Lirası cinsinden sunulmuştur.

Bu nedenle, Türkçe olarak hazırlanan Ad-hoc Duyurusu nda finansal bilgiler Türk Lirası cinsinden sunulmuştur. 1 Nisan 2015 30 Eylül 2015 tarih aralığını kapsayan 2015/2016 mali yılına ait özet konsolide ara dönem finansal tablolar hakkındaki inceleme raporu için düzenlenen Ad-hoc Duyurusu na ilişkin Zorunlu Açıklama

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.511.010 7.756.064 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 804.012 4.228.916

Detaylı

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Ekim ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi 2,9 Milyar dolar eksiyken, veri beklentilere paralel 2,89 milyar dolar açık olarak geldi. Ocak-Ekim arasındaki 2013 cari

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Eylül 2013 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlük

Detaylı

TÜRK TELEKOM 4Ç16 Sonuçları

TÜRK TELEKOM 4Ç16 Sonuçları 18.02.16 18.03.16 18.04.16 18.05.16 18.06.16 18.07.16 18.08.16 18.09.16 18.10.16 18.11.16 18.12.16 18.01.17 ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 20 Şubat 2017 TÜRK TELEKOM 4Ç16 Sonuçları HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 165 365 530 84 541 625 1.1.Kasa

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 03 Ağustos 2015, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 03 Ağustos 2015, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

HALKA ARZ FĠYAT TESPĠT RAPORUNA ĠLĠġKĠN DEĞERLENDĠRME RAPORU

HALKA ARZ FĠYAT TESPĠT RAPORUNA ĠLĠġKĠN DEĞERLENDĠRME RAPORU HALKA ARZ FĠYAT TESPĠT RAPORUNA ĠLĠġKĠN DEĞERLENDĠRME RAPORU 29 Kasım 2013 1 1. Değerlendirme Raporu nun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 22.06.2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Pay TebliğiSeri:

Detaylı

31/12/2004 tarihli Bilanço ( YTL) Varlıklar (+) 1,162,813.- Borçlar (-) -2,913.- Gelirler Toplamı 108,393.-. Giderler Toplamı -39,305.-.

31/12/2004 tarihli Bilanço ( YTL) Varlıklar (+) 1,162,813.- Borçlar (-) -2,913.- Gelirler Toplamı 108,393.-. Giderler Toplamı -39,305.-. 01/01/2004 31/12/2004 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2012 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2012 30.09.2012 Şirketin Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : TEB Holding A.Ş. : TEB Kampüs C Blok Saray

Detaylı

TÜRK TELEKOM 3Ç16 Sonuçları

TÜRK TELEKOM 3Ç16 Sonuçları 22.10.15 22.11.15 22.12.15 22.01.16 22.02.16 22.03.16 22.04.16 22.05.16 22.06.16 22.07.16 22.08.16 22.09.16 22.10.16 ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 25 Ekim 2016 TÜRK TELEKOM 3Ç16 Sonuçları HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu

Detaylı

Haziran 2012 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler

Haziran 2012 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler Konsolide Olmayan Veriler Makro Ekonomik Görünüm > Türkiye 1. Çeyrekte %3.2 büyümüş, ilk çeyrek büyümesi > Bütçe, ilk yarı yılda 6,7 milyar TL açık vermiştir, bu yumuşak iniş senaryosuna uygun gerçekleşmiştir.

Detaylı

31.03.2011 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT KONSOLİDE FİNANSAL SONUÇLARA İLİŞKİN GENEL BİLGİLENDİRME YAZISI

31.03.2011 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT KONSOLİDE FİNANSAL SONUÇLARA İLİŞKİN GENEL BİLGİLENDİRME YAZISI 31.03.2011 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT KONSOLİDE FİNANSAL SONUÇLARA İLİŞKİN GENEL BİLGİLENDİRME YAZISI Şirketimizin, yerli ve yabancı yatırımcı kişi ve kurumları bilgilendirmek amacıyla, Sermaye Piyasası

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin

Detaylı

SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT A.Ş HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT A.Ş HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT A.Ş HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 26 Aralık 2013 Raporun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK, Kurul ) tarafından yayınlanan

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim. 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş PARA PİYASASI LİKİT-KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AE1)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş PARA PİYASASI LİKİT-KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AE1) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş PARA PİYASASI LİKİT-KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AE1) Bu rapor AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. Para Piyasası Likit-Kamu Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2011-31.12.2011

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

GARANTİ BANKASI 2Ç2014 Sonuçları Hedef Fiyat: 9,40TL

GARANTİ BANKASI 2Ç2014 Sonuçları Hedef Fiyat: 9,40TL ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 4 Ağustos 2014 GARANTİ BANKASI 2Ç2014 Sonuçları Öneri: TUT Hedef Fiyat: 9,40TL HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr Garanti Bankası 2014 Yılının İkinci Çeyreğinde Net Faiz Marjında

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU(KAMU) YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU(KAMU) YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU(KAMU) YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Para Piyasası Likit Emeklilik Yatırım Fonu(KAMU) Emeklilik Yatırım Fonu nun

Detaylı

TÜRK TELEKOM 2Ç16 Sonuçları

TÜRK TELEKOM 2Ç16 Sonuçları 05.08.15 05.09.15 05.10.15 05.11.15 05.12.15 05.01.16 05.02.16 05.03.16 05.04.16 05.05.16 05.06.16 05.07.16 ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 4 Ağustos 2016 TÜRK TELEKOM 2Ç16 Sonuçları HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU BİN YENİ TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2005 ) ( 31/12/2004) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

TÜRK TELEKOM 1Ç17 Sonuçları

TÜRK TELEKOM 1Ç17 Sonuçları 28.04.16 28.05.16 28.06.16 28.07.16 28.08.16 28.09.16 28.10.16 28.11.16 28.12.16 28.01.17 28.02.17 31.03.17 ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 2 Mayıs 2017 TÜRK TELEKOM 1Ç17 Sonuçları HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr

Detaylı

Yapı Kredi olarak müşteri merkezli bir strateji izliyoruz. 6,5 milyon aktif müşteriye hizmet veriyoruz.

Yapı Kredi olarak müşteri merkezli bir strateji izliyoruz. 6,5 milyon aktif müşteriye hizmet veriyoruz. bankacılık ve sigortacılık Müşteri odaklı yaklaşımlarımız, güçlü finansal yapımız, milyonlarca aktif müşteri sayımızla Türkiye nin lider bankacılık ve sigortacılık grubu olarak anahtar biziz! Yapı Kredi

Detaylı

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOLAR AKTIF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 170,980 268,682 439,662 106,476 294,200 400,676 1.1.Kasa 40,328-40,328

Detaylı