INTERNAL GRANT FOR ACADEMIC ACTIVITIES. Selçuk Akşin Somel. Proje kodu: A.S.CG İstanbul Şehir Üniversitesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "INTERNAL GRANT FOR ACADEMIC ACTIVITIES. Selçuk Akşin Somel. Proje kodu: A.S.CG-14-01206. 4.İstanbul Şehir Üniversitesi"

Transkript

1 INTERNAL GRANT FOR ACADEMIC ACTIVITIES FINAL REPORT Project Title Not All Quiet on the Ottoman Fronts: Neglected Perspectives on a Global War, Osmanlı Cephesinde Yeni Bir Şey Var: Cihan Harbi ne ( ) Yeniden Bakmak Name of the PI Selçuk Akşin Somel. Proje kodu: A.S.CG I-Akademik Kurumlar: 1.Sabancı Üniversitesi 2.İstanbul Bilgi Üniversitesi 3.Boğaziçi Üniversitesi 4.İstanbul Şehir Üniversitesi 5.School of Oriental and African Studies, London, İngiltere 6.University of Chicago, ABD 7.Freie Universität Berlin, Almanya Cooperating Programs on Project 8.Ludwig-Maximilian-Universität, Münih, Almanya II-Kültür Enstitüleri: 1. Alman Orient-Institut İstanbul 2. Goethe-Institut İstanbul 3. Institut français d etudes anatoliennes (IFEA) 4. Centre d Études Turques, Ottomanes, Balkaniques et Centrasiatiques (CETOBAC, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales e bağlı) 5. Avusturya Kültür Ofisi

2 III-Vakıflar Tarih Vakfı Thyssen Foundation Other Personnel Cooperating on Project Amount of Funds Granted Heinrich-Böll-Stiftung Prof.Dr. Raoul Motika (Orient Institut-Istanbul Müdürü) Doç.Dr.Alexandre Toumarkine (Orient Institut-Istanbul ) Doç.Dr. Richard Wittmann (Orient Institut-Istanbul ) Doç.Dr. Bülent Bilmez (Tarih Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı) Doç.Dr.Işık Tamdoğan (IFEA) Yrd.Doç.Dr.Evangelos Kechriotis (Boğaziçi Üniversitesi) Yrd.Doç.Dr. Erol Köroğlu (Boğaziçi Üniversitesi) Doç.Dr.Abdülhamit Kırmızı (İstanbul Şehir Üniversitesi) Yrd.Doç.Dr. Mehmet Beşikçi (Yıldız Teknik Üniversitesi) Doç.Dr. Doğan Çetinkaya (İstanbul Üniversitesi) Doç.Dr. Mehmet Ö.Alkan (İstanbul Üniversitesi) Yrd.Doç.Dr.Oktay Özel (Bilkent Üniversitesi) TL Principal results (not more than 2 pages) Ek 1 ve 2 ye bkz. Sabancı U TL Thyssen Foundation TL Alman Orient Institut Istanbul TL Heinrich-Böll Stiftung TL Avusturya Kültür Ofisi TL Final Budget Statement Ludwig-Maximilian-Universität, Münih TL Institut Français TL CETOBAC TL Boğaziçi Üni TL U. of Chicago TL

3 SOAS TL Freie Uni. Berlin 2950 TL Toplam TL Publications or manuscripts prepared (one copy of any subsequent publication will be furnished to the URC) Henüz yayın sürecine girilmemiştir. Seçilen tebliğlerin akademik makalelere dönüşmesi beklenmektedir. İki ayrı kitap hazırlanması söz konusudur; 1.) İngilizce Yayın. Orient Institut tarafından yayınlanacaktır. 2.) Türkçe Yayın. Tarih Vakfı tarafından yayınlanacaktır. Signature of Principal Investigator Date

4 EK 1- A.S.CG Kodlu İç Akademik Aktivite/ Kapanış Raporu Aktivitenin Akışı 1.) Hazırlık Süreci Not All Quiet on the Ottoman Fronts: Neglected Perspectives on a Global War, uluslararası konferansının ilk hazırlık toplantısı 17 Nisan 2011 de yapıldı. Amaç konferansın formatı, çapı ve kapsamını müzakere etmekti. Toplantılar 2011 sonuna değin devam etti içerisinde ise, artık formatı ve çapı büyük ölçüde netleşmiş olan konferans için sponsor arayışına girişildi. Birinci Call for Papers çağrısı 1 Mart 2013 tarihinde, ikincisi de 11 Haziran 2013 de yapıldı. Organizasyon Komitesi ne yaklaşık 250 abstract ulaştı. Söz konusu abstract lerin değerlendirilerek elemeye tâbi tutulması 9 Ağustos 2013 günü yapılan komite toplantısında gerçekleştirildi. Kasım 2013 sıralarında konferans bütçesi büyük oranda netleşti. 2.) Konferansın Akışı Konferans 8 Nisan (Salı) 2014 günü akşamı Almanya Başkonsolosluğu İmparatorluk Salonu nda resepsiyon ve Erik Jan Zürcher in açılış konuşmasıyla başladı. Esas paneller 9 Nisan-12 Nisan 2014 tarihlerinde yapıldı. Konferans, aynı anda iki paralel panel olmak üzere toplam yirmi panel ve iki keynote speech (Jay Winter; Mete Tunçay) olmak üzere dört gün sürdü. Konferans sadece akademik panellerden ibaret değildi. Etkinliğin başlamasından bir gün önce, 7 Nisan (Pazartesi) günü Fransız Kültür Merkezi nde Lise de I. Dünya Savaşı nı Öğretmek. Fransa-Türkiye Enseigner la Première Guerre mondiale au lycée. France-Turquie başlıklı bir workshop düzenlendi. Aynı şekilde 9 Nisan akşamı Goethe Enstitüsü tarafından düzenlenen ve Tütün Deposu nda gerçekleştirilen 1914/2014 Schlachtfeld Erinnerung Open Spaces/ 1914/2014 Anıların Muharebe Meydanı Open Spaces başlıklı bir resim-fotoğraf-karikatür sergisinin açılışı yapıldı. 10 Nisan akşamı Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall da Cihan Harbi Bağlamında Tarih, Temsiliyet ve Sinema [History, Representation and Cinema in the Context of the Great War] başlıklı bir public discussion yapıldı. Konuşmacılar arasında Sema Kaygusuz, Alphan Eşeli, Cüneyt Cebenoyan gibi sinema sanatçıları ve yazarları vardı. 12 Nisan öğleden sonra ise Almanya Başkonsolosluğu Tarabya Yazlık Rezidansı nda Goethe Enstitüsü tarafından organize edilmiş Documentary Theatre / Belgesel Tiyatro Performansı 1

5 Suppressed and Forgotten / Bastırılmış ve Unutulmuş adlı, tarihsel dönüm noktalarıyla BDS nin dramatik bir temsilini içeren bir gösteri yapıldı. Yine 12 Nisan öğleden sonra Tarih Vakfı nın düzenlediği ve Saint Pulcherie Lisesi oditoryumunda organize edilen Gençler 1. Dünya Savaşı nı Tartışıyor: Farklı Ülkelerin Ders Kitaplarında Cihan Harbi başlıklı bir workshop gerçekleştirildi. Yukarıda sayılan aktivitelerle Not All Quiet on the Ottoman Fronts: Neglected Perspectives on a Global War, konferansı sadece akademik kesime değil, üniversite ve hatta lise öğrencilerine de erişmeye çalışmıştır. 3.) Rakamlarla Not All Quiet on the Ottoman Fronts: Neglected Perspectives on a Global War, Konferansı Toplam 92 panelist konferansa katkıda bulunmuştur. Panelistlerden 35 i Türkiye, 21 i ABD, 9 u Almanya, 7 si İngiltere, 5 i Fransa, 3 ü Hollanda, 3 ü Yunanistan, 2 si Mısır ve diğerleri ise birer olmak üzere Kanada, Avusturya, Danimarka, Bulgaristan, Güney Kıbrıs, Lübnan ve İsrail den katılmıştır. Panelistlerden moderatörleri ve discussant leri ayıracak olursak tebliğ sunmuş konuşmacı sayısı toplam 78 dir. Dört gün boyunca panellere dinleyici olarak farklı üniversitelerden gelen akademisyen sayısı her gün aynı olmamakla birlikte en yoğun zamanlarda 100 ü geçtiği muhtemeldir. Aynı süre zarfında sadece panellere dinleyici olarak katılan öğrenci sayısı 150 yi bulmuştur. Eğer bunlara paneller dışındaki (yukarıda belirtilen) diğer aktiviteler de dahil edilirse katılımcı öğrenci sayısının büyük bir olasılıkla 350 ye yaklaştığı tahmin edilebilir. 4.) Konferans konusunda genel izlenimler Not All Quiet on the Ottoman Fronts: Neglected Perspectives on a Global War, Konferansı organizasyonuna, Birinci Dünya Savaşı nın başlamasının yüzüncü yıldönümü nedenyle büyük önem verilmişti. Yukarıda da belirtildiği üzere hazırlıklara 2011 yılından başlayarak girişilmişti. Konferans hazırlığı esnasında Organizasyon Komitesi ne ulaşan abstract sayısı 250 ye yaklaşmış olup bunların içerisinden yapılan elemelerle 75 abstract konferans için uygun bulunmuştur. Geriye kalan 3 konuşmacı ise özel olarak seçilerek davet edilmiştir. Dolayısıyla sunulacak paperlerin kalitesine hayli önem verilmiştir. 2

6 Konferans esnasında gerek yurtiçi ve gerekse uluslararası akademisyenler ve diğer katılımcılar konferansın a.) disiplinler arası niteliğini; b.) toplumsal tarihe verilen yeri; c.) akademik özgürlük ve tartışma ortamına verilen önemi; d.) bugüne değin ele alınmamış bir çok tarihsel konunun ilk defa konferansta yer almış olmasını Not All Quiet on the Ottoman Fronts: Neglected Perspectives on a Global War, Konferansı nın başarılı yönleri olarak değerlendirmişlerdir. Akademisyenlerin ve katılımcıların yaklaşık üçte ikisinin genç kuşak doktoralılardan oluşması konferansın bilimsel tazeliği açısından kayda değerdir. Konferans dolayısıyla o zamana değin karşılaşma fırsatını bulamamış veya ancak dolaylı yollardan birbirinden haberdar olan akademisyenler bir araya gelme fırsatını bulmuş, bu şekilde gelecekte yeni araştırma projelerinin şekillenmesine katkı sağlayacak yeni sosyal bağlantılar teşekkül etmiştir. 3

7 EK-2: A.S.CG Kodlu İç Akademik Aktivite/ Kapanış Raporu Aktiviteden Çıkan Akademik Sonuçlar 1.) Osmanlı İmparatorluğu nun Birinci Dünya Savaşı bağlamında dünya tarihçiliğine entegre edilmesi. Genel kabul gören dünya tarihçiliğine bakıldığında Birinci Dünya Savaşı (BDS) özünde sadece Avrupa kıtasında gerçekleşmiş ve Avrupa tarihini temelden değiştirmiş (Ekim Devrimi; Almanya nın yenilgisi ve Nazizm sürecinin başlaması; Avusturya-Macaristan ın parçalanması; dünya ekonomik krizleri gibi) hadiseler bağlamında ele alınmış ve tartışılmıştı. Öte yandan, BDS de aktif biçimde yer almış ve Almanya İmparatorluğu nun müttefiği olan Osmanlı İmparatorluğu nun savaş esnasında uyguladığı nüfus mühendisliği ve savaş sonrasında parçalanmasının Ortadoğu bölgesinde yarattığı sarsıcı sonuçlar (Ermenilerin Anadolu daki varlığının son bulması; Sykes-Picot Antlaşması ve Arap coğrafyasının parçalanması; Balfour Deklarasyonu ve Filistin in Yahudiler için bir yurt ilan edilmesi; Ortadoğu bölgesine sırtını çevirmiş laik bir ulus devlet olarak Türkiye nin ortaya çıkışı) esas olarak dünya tarihinin hayli marjinal, ikinci sınıf diyebileceğimiz bir konusu düzeyinde kalmıştı. Ancak Not All Quiet on the Ottoman Fronts: Neglected Perspectives on a Global War, uluslararası konferansının en önemli akademik katkısı Osmanlı İmparatorluğu nu BDS bağlamında dünya tarihçiliğine entegre etmesi olmuştur. Panel tebliğlerinde bir yandan karşılaştırmalı tarihçilik yaklaşımları sergilenmesi, öte yandan sosyal bilim kategorilerinin Osmanlı savaş tarihçiliğine uygulanması neticesinde Osmanlı BDS deneyimleri Alman-Müttefik Batı ve Doğu Cephelerindeki deneyimleri ışığında yeniden ele alınabilmiştir. 2.) Osmanlı harp tecrübesi ve sonuçları bağlamında Birinci Dünya Savaşı kronolojisinin yeniden gözden geçirilmesi Genel geçer tarihçiliğe göre BDS 28 Haziran 1914 de Avusturya-Macaristan veliahdı Arşidük Ferdinand ın suikaste uğramasının yarattığı siyasi gelişmeler sonucunda Avrupa büyük güçlerinin birbirlerine karşı savaş ilan ettiği 1 Ağustos 1914 de patlak vermiştir. BDS nin sona ermesi de Almanya İmparatorluğu, Avusturya-Macaristan, Bulgaristan ve Osmanlı İmparatorluğu nun Ekim 1918 içerisinde ateşkes antlaşmaları imzalamalarıyla sona ermiştir. Buna göre BDS Ağustos 1914 ile Ekim 1918 zaman aralığında devam etmiştir. Konferans sırasında sunulan tebliğler ışığında ortaya çıkan genel görüşe göreyse Osmanlı İmparatorluğu açısından BDS gerçekte 1914 de değil, aslında Balkan Savaşları ( ) ile birlikte başlamıştır. Balkan Savaşları sonucunda Osmanlıların neredeyse tüm Rumeli yi kaybetmelerinin beraberinde getirdiği askerî ve toplumsal yıkım üzerine İttihatçı askeri diktatörlüğü, imparatorluğu kurtarmak gayesiyle toplumun topyekûn militarizasyonu sürecini başlatmıştır. Büyük güçler arasında umumi bir harbin patlak vermesi İttihatçılar açısından bulunmaz bir şans olarak görülmüş, Almanya safında yer almak imparatorluğun devamı 1

8 bakımından bir güvence olarak anlaşılmıştır. BDS esnasında desteklenen İslamcılık ve Türkçülük ideolojilerinin veya Milli İktisat politikasının gerçekte Balkan Savaşlarıyla birlikte güç kazanması; BDS sırasında gayri Müslimlere karşı uygulanan nüfus mühendisliği politikalarının öncüllerinin esasında Balkan Savaşlarının hemen ertesinde görülmesi de söz konusu devamlılığın birer kanıtı olarak ortaya konmuştur. Konferans tebliğlerine göre Osmanlı-Türk tarihi bakımından BDS Ekim 1918 de değil, gerçekte Eylül 1922 de, yani Mudanya Mütarekesi ile birlikte son bulmuştur. Osmanlı İmparatorluğu nun bağlaşığı olan Almanya, Avusturya, Macaristan ve Bulgaristan a Paris te haksız antlaşmalar empoze edilmesine karşın Anadolu da kurulan Ankara hükümeti Sevr Antlaşması nı reddetmiştir. Güney cephesindeki Fransızlar, Doğu cephesindeki Ermenistan ve Batı cephesindeki Yunanlılar esasında BDS ndaki Müttefik güçlerin uzantılarıydı. Dolayısıyla Ermenistan a, Fransızlara ve Yunanlılara karşı sürdürülen Kurtuluş Savaşı özünde BDS nın bölgesel bir devamı niteliğini taşımıştır. Kurtuluş Savaşı nı yürüten askeri kadroların çok büyük bir kısmının yine BDS de, özellikle de Çanakkale ve Filistin cephelerinde kilit roller oynamış olması bir tesadüf değildi. Lozan Antlaşması, BDS sonrasında empoze edilmeye çalışılan Sevr Antlaşması na bir reddiye niteliğini taşımış, kazanılan bağımsızlık esasında İttihatçıların Balkan Savaşları sonrasında düşledikleri bağımsızlığa denk gelmiştir. 3.) Osmanlı İmparatorluğu nun Birinci Dünya Savaşı tecrübesinin siyasi, ekonomik, toplumsal ve ideolojik sonuçlarına dair yeni bulgular Şimdiye değin BDS hakkındaki tarih araştırmaları esas olarak Osmanlı İmparatorluğu nun savaştığı cepheler, Osmanlı Devleti nin savaşa girme kararını almasındaki etkenler, Çanakkale cephesinin Türkiye, Avustralya ve Yeni Zelanda ulus inşa süreçlerine nasıl etki ettiği, savaş sırasında sivillerin katledilmesinin etnik temizlik olup olmadığı gibi sorular üzerinde yoğunlaşmıştı. Konferansta ise BDS nin sadece askeri tarih açısından değil, siyasi, ekonomik, toplumsal ve ideolojik gelişmeler açısından da 20. yüzyılı biçimlendiren temel bir tecrübe olduğu hususu netleşmiştir. BDS, konferans boyunca askeri tarihçiliğin ötesinde Osmanlı toplumunun savaşa maruz kalmış çeşitli kesimleri bağlamında yeniden analize tâbi tutulmuştur. Bu yaklaşımı gerçekleştirebilmek için Osmanlı İmparatorluğu nun BDS tecrübesine dair son 30 yılda gerçekleştirilmiş yeni araştırmalar bir araya getirilmiş ve savaş karşılaştırmalı ve mümkün olduğu noktalarda da uluslar-aşırı (transnational) bir bakış açısıyla değerlendirilmiştir. Özetle, BDS dolayısıyla; a.) gerçekleştirilen Osmanlı tarihindeki en kapsamlı seferberlik uygulaması idari merkeziyetçiliği büyük ölçüde artırmıştır; b.) savaş propagandası köy evlerine değin erişmiştir; c.) bir ulus devlet olarak modern Türkiye nin kuruluş süreci söz konusu etkin merkeziyetçilik ile başlamıştır; d.) Kurtuluş Savaşı nın başarılı olmasında bu etkin merkeziyetçi yapının payı önemlidir; e.) Kapitülasyonlar kaldırılabilmiş ve Milli İktisat siyaseti bağlamında ekonomik bağımsızlık gerçekleştirilmeye çalışılmıştır; f.) erkek nüfusun cephelerde oluşu 2

9 nedeniyle oluşan işgücü kıtlığı açığı kadın işgücü ile ikame edilmeye çalışılmış, bu da kadın haklarını geliştirmiştir; g.) İslamcı ve Türkçü ideolojilerin katı uygulamaları çerçevesinde gayri Müslimlere varolma hakkı kısıtlanmıştır. 3

Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi

Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi Giray Saynur Derman* Özet Ermeni sorunu Türk dış politikasına tesir eden başlıca gündem maddeleri arasında yer almaktadır. Bu makalede, Ermeni sorununun ve

Detaylı

Almanya ya Türk Göçünün 50. Yılında Türk Alman İlişkilerinin Dünü, Bugünü ve Geleceği. 04-05 Mayıs 2011. Ankara

Almanya ya Türk Göçünün 50. Yılında Türk Alman İlişkilerinin Dünü, Bugünü ve Geleceği. 04-05 Mayıs 2011. Ankara Almanya ya Türk Göçünün 50. Yılında Türk Alman İlişkilerinin Dünü, Bugünü ve Geleceği 04-05 Mayıs 2011 Ankara İÇİNDEKİLER Selamlama ve Açılış 5 Jan SENKYR Konrad-Adenauer-Stiftung Türkiye Temsilcisi Açılış

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ Kasım 2004 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 A- HUKUKİ DURUM 4 1. Türkiye-AB İlişkileri 4 B- SİYASİ KONULAR 7 1. Siyasi Kriterlere

Detaylı

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 02 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 02 İçindekiler 1 Avrupa Birliği Nedir? 1 AVRUPA BİRLİĞİ NİN KURUMLARI 6 Avrupa Parlamentosu 6 Avrupa Birliği Zirvesi 8 Konsey ( Bakanlar Konseyi ya da AB Konseyi

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI

KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI Etüd-Araştırma Servisi Nisan 2008 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ

Detaylı

86. yıl. 1929 dan bugüne

86. yıl. 1929 dan bugüne 1929 dan bugüne 86. yıl Tercih Edilen İş Ortağı Faaliyet Raporu 2014 Genel Bilgiler 2014 Yılı Faaliyet Raporu Merkez: Harbiye Mah. Maçka Caddesi No: 35 34367 Şişli - İstanbul Telefon : (0212) 231 47 30

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

Çevreye İlişkin Önemli Toplantı ve Belgeler

Çevreye İlişkin Önemli Toplantı ve Belgeler Derleme/Review Article Çevreye İlişkin Önemli Toplantı ve Belgeler Derya Çamur*, Songül A. Vaizoğlu Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Ankara *Derya Çamur, Hacettepe Üniversitesi Tıp

Detaylı

FEDERAL ALMANYA DA YAŞAYAN TÜRKLERİN AİLE YAPISI VE SORUNLARI ARAŞTIRMASI

FEDERAL ALMANYA DA YAŞAYAN TÜRKLERİN AİLE YAPISI VE SORUNLARI ARAŞTIRMASI AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FEDERAL ALMANYA DA YAŞAYAN TÜRKLERİN AİLE YAPISI VE SORUNLARI ARAŞTIRMASI Mustafa NURUAN Tacettin GÜNEŞ Rahime BEDER ŞEN Sadık GÜNEŞ Ahmet Rasim KALAYCI Mehmet

Detaylı

Atatürk Sonrası Türkiye de İç ve Dış Politikada Gelişmelere Genel Bir Bakış (1938-1965)

Atatürk Sonrası Türkiye de İç ve Dış Politikada Gelişmelere Genel Bir Bakış (1938-1965) Atatürk Sonrası Türkiye de İç ve Dış Politikada Gelişmelere Genel Bir Bakış (1938-1965) Sait DİNÇ 1 - İç Politika ve Etkileri ( 1938 1950 ) 10 Kasım 1938 de Atatürk ün vefatı ile Türkiye de yeni bir dönem

Detaylı

ORTA DOĞU DAKİ GELİŞMELERİN IŞIĞINDA TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK PERSPEKTİFİ

ORTA DOĞU DAKİ GELİŞMELERİN IŞIĞINDA TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK PERSPEKTİFİ ORTA DOĞU DAKİ GELİŞMELERİN IŞIĞINDA TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK PERSPEKTİFİ 05 KASIM 2012 Editör: Özgür TONUS ADOM YAYINI NO: 02 Sempozyum Kayıt Deşifresi: Aslıhan İLHAN Cansu TAHAN Elif TEKİN Fatih

Detaylı

HOŞGÖRÜDEN YOL AYRIMINA ERMENİLER CİLT 1

HOŞGÖRÜDEN YOL AYRIMINA ERMENİLER CİLT 1 HOŞGÖRÜDEN YOL AYRIMINA ERMENİLER CİLT 1 1978 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ YAYINI-163 KİTAP ADI HOŞGÖRÜDEN YOL AYRIMINA ERMENİLER Cilt-1 YAYINA HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. M. Metin HÜLAGÜ Doç. Dr. Şakir BATMAZ Yrd.

Detaylı

TÜRKİYE DE KAMU YÖNETİMİ DİSİPLİNİNİN TEMELLERİ ÜZERİNE THE ROOTS OF THE DISCIPLINE OF PUBLIC ADMINISTRATION IN TURKEY

TÜRKİYE DE KAMU YÖNETİMİ DİSİPLİNİNİN TEMELLERİ ÜZERİNE THE ROOTS OF THE DISCIPLINE OF PUBLIC ADMINISTRATION IN TURKEY Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2011, C.16, S.3, s.231-252. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2011,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NİN ENERJİ POLİTİKASI VE TÜRKİYE YE ETKİLERİ Energy Policy of the European Union and Its Effects on Turkey

AVRUPA BİRLİĞİ NİN ENERJİ POLİTİKASI VE TÜRKİYE YE ETKİLERİ Energy Policy of the European Union and Its Effects on Turkey AVRUPA BİRLİĞİ NİN ENERJİ POLİTİKASI VE TÜRKİYE YE ETKİLERİ Energy Policy of the European Union and Its Effects on Turkey Arzu YORKAN* Özet: Yazar bu çalışmasında ilk olarak Avrupa Birliği nin geçmişten

Detaylı

BARSELONA SÜRECİ & AKDENİZ İÇİN BİRLİK

BARSELONA SÜRECİ & AKDENİZ İÇİN BİRLİK İZMİR TİCARET ODASI BARSELONA SÜRECİ & AKDENİZ İÇİN BİRLİK NARİN GÜLER DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ STAJYERİ EYLÜL 2010 1 BARSELONA SÜRECİ & AKDENİZ İÇİN BİRLİK PROJESİ Akdeniz in yüzyıllardan beri,

Detaylı

BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR YOL HARİTASI GÖKHAN ÇETİNSAYA

BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR YOL HARİTASI GÖKHAN ÇETİNSAYA BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR YOL HARİTASI GÖKHAN ÇETİNSAYA Yükseköğretim Kurulu Yayın No: 2014/2 BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR

Detaylı

RAPOR. seta İSYAN, MÜDAHALE VE SONRASI: LİBYA DA DÖNÜŞÜMÜN SANCILARI. SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı www.setav.

RAPOR. seta İSYAN, MÜDAHALE VE SONRASI: LİBYA DA DÖNÜŞÜMÜN SANCILARI. SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı www.setav. İSYAN, MÜDAHALE VE SONRASI: LİBYA DA DÖNÜŞÜMÜN SANCILARI seta RAPOR SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı www.setav.org Aralık 2011 İSYAN, MÜDAHALE VE SONRASI: LİBYA DA DÖNÜŞÜMÜN SANCILARI

Detaylı

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Ankara, 2006 YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI

İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI 1 İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI 2 İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI Yıldız Ecevit Şubat 2010 Hazırlayan: Yıldız Ecevit Tasarım: TORNA Tasarım (www.tornatasarim.com)

Detaylı

DŰNYA DA VE TŰRKİYE DE KAMU DİPLOMASİSİ. Emine Akçadağ GİRİŞ

DŰNYA DA VE TŰRKİYE DE KAMU DİPLOMASİSİ. Emine Akçadağ GİRİŞ DŰNYA DA VE TŰRKİYE DE KAMU DİPLOMASİSİ Emine Akçadağ GİRİŞ Günümüz uluslararası ilişkilerinde, ulusal çıkarların savunulması artık bildiri, diplomatik insiyatif ve diplomatik muhtıra gibi klasik diplomasi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

Analiz. seta TÜRKİYE DE ORTAÖĞRETİMİN GELECEĞİ: HİYERARŞİ Mİ, EŞİTLİK Mİ? BEKİR S. GÜR, ZAFER ÇELİK, İPEK COŞKUN

Analiz. seta TÜRKİYE DE ORTAÖĞRETİMİN GELECEĞİ: HİYERARŞİ Mİ, EŞİTLİK Mİ? BEKİR S. GÜR, ZAFER ÇELİK, İPEK COŞKUN TÜRKİYE DE ORTAÖĞRETİMİN GELECEĞİ: HİYERARŞİ Mİ, EŞİTLİK Mİ? seta Analiz. BEKİR S. GÜR, ZAFER ÇELİK, İPEK COŞKUN SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı www.setav.org Ağustos 2013 TÜRKİYE DE

Detaylı

ULUSLARARASI ÇALISMA ÖRGÜTÜ AMAÇLARI, İŞLEVLERİ VE POLİTİK ETKİLERİ. Werner Sengenberger

ULUSLARARASI ÇALISMA ÖRGÜTÜ AMAÇLARI, İŞLEVLERİ VE POLİTİK ETKİLERİ. Werner Sengenberger ULUSLARARASI ÇALISMA ÖRGÜTÜ AMAÇLARI, İŞLEVLERİ VE POLİTİK ETKİLERİ Werner Sengenberger 3 İÇİNDEKİLER Önsöz, FES Başkanı 4 Önsöz, DGB Başkanı 6 1 Kısaca ILO 9 2 ILO nun Kökenleri ve Gelişimi 13 3 Tarihsel

Detaylı

BÜYÜK ORTADOĞU PROJESİ VE TÜRKİYE

BÜYÜK ORTADOĞU PROJESİ VE TÜRKİYE BÜYÜK ORTADOĞU PROJESİ VE TÜRKİYE Araş. Gör. Altuğ GÜNAL Ege Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü altug.gunal@ege.edu.tr ÖZET Son dönemlerde tüm dünya şaşkınlık

Detaylı

II. Dünya Savaşı ndan Sonra Sovyetler Birliği nin Türkiye ye Yönelik Talepleri ve Türk Basınının Tutumu *

II. Dünya Savaşı ndan Sonra Sovyetler Birliği nin Türkiye ye Yönelik Talepleri ve Türk Basınının Tutumu * II. Dünya Savaşı ndan Sonra Sovyetler Birliği nin Türkiye ye Yönelik Talepleri ve Türk Basınının Tutumu * Kemal YAKUT ** II. Dünya Savaşı na kadar Türk-Sovyet ilişkileri, Bağımsızlık Savaşı sırasında Lenin

Detaylı

TÜRKİYE DE VE DÜNYADA YÜKSEKÖĞRETİM YÖNETİMİ

TÜRKİYE DE VE DÜNYADA YÜKSEKÖĞRETİM YÖNETİMİ TÜRKİYE DE VE DÜNYADA YÜKSEKÖĞRETİM YÖNETİMİ İHSAN DOĞRAMACI Bilkent Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı 1 Bu kitabın elektronik kopyası aşağıdaki adrestedir: www.dogramaci.org Eylül 2007 METEKSAN A.Ş.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ MEVZUAT UYUMUNDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ MEVZUAT UYUMUNDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ MEVZUAT UYUMUNDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ BEŞİNCİ GENİŞLEME

Detaylı

AVRUPA ANAYASASI NIN GENEL ÇERÇEVESİ VE SOSYAL POLİTİKALARA İLİŞKİN TEMEL DÜZENLEMELERİ *

AVRUPA ANAYASASI NIN GENEL ÇERÇEVESİ VE SOSYAL POLİTİKALARA İLİŞKİN TEMEL DÜZENLEMELERİ * AVRUPA ANAYASASI NIN GENEL ÇERÇEVESİ VE SOSYAL POLİTİKALARA İLİŞKİN TEMEL DÜZENLEMELERİ * Yrd.Doç.Dr.Banu UÇKAN ** ABSTRACT The European Union has entered to a new phase with signing of the European Constitution

Detaylı

Arap Milliyetçiliği: Ortaya Çıkışından 1918 e kadar

Arap Milliyetçiliği: Ortaya Çıkışından 1918 e kadar Arap Milliyetçiliği: Ortaya Çıkışından 1918 e kadar Dr. H. Bayram SOY Özet: Osmanlı Devleti nde Tanzimatla birlikte modern okulların açılmasıyla ve Suriye, Cebel-i Lübnan ve Filistin deki misyoner okullarının

Detaylı

KÜTÜPHAN-E TÜRKİYE PLANLAMA VE PİLOT UYGULAMA PROJESİ TÜRKİYE DE BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM ÇABALARI VE SONUÇLARI DEĞERLENDİRME RAPORU

KÜTÜPHAN-E TÜRKİYE PLANLAMA VE PİLOT UYGULAMA PROJESİ TÜRKİYE DE BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM ÇABALARI VE SONUÇLARI DEĞERLENDİRME RAPORU KÜTÜPHAN-E TÜRKİYE PLANLAMA VE PİLOT UYGULAMA PROJESİ TÜRKİYE DE BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM ÇABALARI VE SONUÇLARI DEĞERLENDİRME RAPORU 01 TEMMUZ 2014 Bu rapor, Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi

Detaylı