T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Kültür Merkezi Mithatpaşa Sanat Galerisi. Seçil Erel. Yalnız An / Lonely Moment

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Kültür Merkezi Mithatpaşa Sanat Galerisi. Seçil Erel. Yalnız An / Lonely Moment"

Transkript

1 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Kültür Merkezi Mithatpaşa Sanat Galerisi Seçil Erel Yalnız An / Lonely Moment 1

2 2 ÖN KAPAK İÇİ BOŞ

3 Seçil Erel Yalnız An / Lonely Moment 23 Kasım - 11 Aralık 2009 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Kültür Merkezi Mithatpaşa Sanat Galerisi Mithatpaşa Caddesi No:64 Kızılay/ANKARA Tel:

4 Seçil Erel 1980, İstanbul Mimar Sinan Universitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Resim Ana Sanat Dalı, Yüksek Lisans Mimar Sinan Universitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü, Lisans Kişisel Sergiler 2009 Yalnız An, Mithatpaşa Sanat Galerisi, T.C. Ziraat Bankası, Ankara ye 1, Mine Sanat Galerisi, İstanbul 2006 Tutku, İş Sanat Galeri,İzmir Karma Sergiler 2009 Artist 2009, 216 Düşünce ve Üretim Alanı Grup Sergisi, 19. İstanbul Sanat Fuarı Tüyap, İstanbul 2009 My Name is Casper Gelenkültür Sergisi, 216 Düşünce ve Üretim Alanı Grup Sergisi, H.Y.L.T. Sümerbank ve Karşı Sanat, İstanbul 2009 Bellek Defteri: Moda, 216 Düşünce ve Üretim Alanı Grup Sergisi, İstanbul 2009 Summart Campus 09, Moldova 2008 Çağdaş Sanat 21. Yaz Sergisi, Mine Sanat Galerisi, İstanbul 2008 Art Show 08, Mine Sanat Galerisi, MKM Beşiktaş Çağdaş, İstanbul 2007 Çağdaş Sanat 20. Yaz Sergisi, Mine Sanat Galerisi, İstanbul 2005 Genç Açılım, Pera Müzesi, İstanbul 2005 Çok Kültürlü Kimlik: Kültürel Miras, Sanat, İmge, Eskişehir ve Ankara 2002 Lezzet, IŞ Bankası Parmakkapı Sanat Galerisi Ödüller 2009 RH + Yılın Genç Ressamı/2008, Finalist Çanakkale Resim Yarışması, Üstün Yetenek Sertifikası 2003 Caddebostan KASDAV Resim Yarışması, Mansiyon 1980, İstanbul Mimar Sinan University, Enstitute of Social Science, Painting Department, M.A Mimar Sinan University, Faculty of Fine Arts, Painting Department, B.A. Solo Exhibitions 2009 Lonely Moment, Mithatpaşa Art Gallery, T.C. Ziraat Bank, Ankara ye 1, Mine Art Gallery, İstanbul 2006 Passion, İş Art Gallery, İzmir Joint Exhibitions 2009 Artist 2009, System Failure 216 Thinking And Production Zone, 19. İstanbul Art Fair Tüyap, İstanbul 2009 My Name is Casper, 216 Thinking And Production Zone, H.Y.L.T. Sümerbank ve Karşı Art Works, İstanbul 2009 Memory Book: Moda, 216 Thinking And Production Zone, İstanbul 2009 Summart Campus 09, Moldova 2008 Contemporary Art 21, Summer Exhibition, Mine Art Gallery, İstanbul 2008 Art Show 2008, Mine Art Gallery, MKM Beşiktaş Çağdaş, İstanbul 2007 Contemporary Art 20, Summer Exhibition, Mine Art Gallery, İstanbul 2005 Young Expansion in Contemporary Turkish Art, Pera Museum, İstanbul 2005 Multicultural Idendity: Cultural Heritage, Art, Image Ankara & Eskişehir 2002 Taste, IŞ Bank Parmakkapı Art Galery, İstanbul Awards 2009 RH + Young Artist /2008 Finalist Çanakkale Art Prize, Certificate of Merit 2003 Caddebostan KASDAV Painting Competition, Mention, İstanbul 4

5 YANIZ AN Yalnız ve an sözcükleri, aslında insanın yalnızca özgül bir duyu aracılığıyla alımlayabileceği soyut kavramlardır. Bu kavramları alımlayabilmek için, tüm ayrışıkların belli bir dizge doğrultusunda içselleştirilerek algılıyabilme yeteneğinin geliştirilmesi gerekir. Bilincin böylesine varsıllaşması yalnız ve an kavramlarının gerçekliğine ilişkin bir yansıtmanın oluşmasına yol açabilir. Bu oluşum yansıtma insanın bir anlamda alımlama yeteneğinin tüm evrene ve dış dünyaya yönelerek gerçekleştirdiği yansıtmayla anlam kazanır. Yalnız ve An üzerinde yoğunlaşmanın anlamı bizim için şu anda önemli olan ve bağdaşık ortam olarak adlandırdığımız kesitlerle arada bulunan katmanların farklarını saptamaktır. Bu bağlamda her şeyden önce zaman ve an dendiğinde, söz konusu edilen şey, geçici olma eylemidir. Çünkü insan bu kavramlarla ilintili imleri algıladıktan sonra, yine günlük yaşamının bireyi olarak gündelik yaşamın gerçekliğine yönelir. Yalnız ve An kavramları üzerinde yoğunlaşma, ancak belli somut verilerle kanıtlanmaya çalışılan bir erek tarafından belirlenebilir. Çözümlenmek istenilen soyut veriler olarak Yalnız ve An kavramları, varlıkları, devinimleri, akışları ve süreçleriyle bir bütün olarak ancak tabanı ön bilgilenmelerle donatılmış çok öznel bir duyumda derinleşme yoluyla saptanır. Bu aşamada bireyin öznelliğinden sıyrılarak farklı kesimlerin an ve yalnız olgusunun bilinç yoluyla algılanmasına dönüşür. Bu aşamada salt ve ayrımlaşmış bir alımlama üzerinde yoğunlaşma yerini, hemen günlük insanın belli ereğe yönelik kültür dokusunun geliştirdiği düşünsel değerlendirmelere bırakır. Yalnız ve An kavramlarıyla estetik anlamda bir bağdaşık ortam oluşturulması, ancak uygulamaya yönelik olguların nicel alımlamalarının nitel görünüş biçmine döneşmesiyle gerçekleşir. Seçil Erel, Yalnız ve An kavramlarının nicel alımlamalarının soyut kompozisyonlarında nitel görünüş biçimlemelerini bu bağlamda çözümlemeye yönelir. Erel, Yalnız kavramını, sınırsız boşluk olarak alımlar ve bütün nesnel değerlerin anlamını yitirdiği derinliklerin sonsuzluğuyla çözümler. Yaşama dair varsıllıkların anlamı olan insanca ilişkilerin kesişmelerinin sardığı ağların aralarında kalan ve zamanı durduran anların dondurucu başlukları karşıtlanarak iki kavramın anlam gücünü vurgular. Yaşamın anlarının katmanlarını yaratan geçişler arasında beliren yalnızlıklar sıkıcı, ürkütücü boşluklara dönüşür. Erel, An kavramını zamanın sürekliliğini belirleyen diyagonal, düşey ve yatay çizgisel geçişlerin oluşturduğu kümelenmelerin yapısal tasarımlarıyla belirler. İnsan yaşamının durdurulamayan akışını çağrıştıran bu tasarım, aynı zamanda tarihin anlarıyla belirlenen insanın varlığının anlamıyla örtüşür. Bir bütün olarak evren ve insan yaşamının bileşkeleriyle anlamlanan kompozisyonlarında yalnız anların dur/ dur/ma evreleri katmanların arasında oluşan boşluklarda ortaya çıkar. Boşlukları saran ve çoğun monokrom renk değerleriyle tasarlanan çizgisel doku, aynılaşma ve farklılaşma arasında kurulu ilişkilerin derin yalnızlığını betimler. Seçil Erel Yalnız Anların vurucu boşluğunu, anlamsızlığını soyut anlatımının varsıl çoşkusunun içinde eriterek anlamlandırır. Prof.Dr. Kıymet Giray. A.Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sanat Tarih Bölümü Başkanı LONELY MOMENT Yalnız ve an sözcükleri, aslında insanın yalnızca özgül bir duyu aracılığıyla alımlayabileceği soyut kavramlardır. Bu kavramları alımlayabilmek için, tüm ayrışıkların belli bir dizge doğrultusunda içselleştirilerek algılıyabilme yeteneğinin geliştirilmesi gerekir. Bilincin böylesine varsıllaşması yalnız ve an kavramlarının gerçekliğine ilişkin bir yansıtmanın oluşmasına yol açabilir. Bu oluşum yansıtma insanın bir anlamda alımlama yeteneğinin tüm evrene ve dış dünyaya yönelerek gerçekleştirdiği yansıtmayla anlam kazanır. Yalnız ve An üzerinde yoğunlaşmanın anlamı bizim için şu anda önemli olan ve bağdaşık ortam olarak adlandırdığımız kesitlerle arada bulunan katmanların farklarını saptamaktır. Bu bağlamda her şeyden önce zaman ve an dendiğinde, söz konusu edilen şey, geçici olma eylemidir. Çünkü insan bu kavramlarla ilintili imleri algıladıktan sonra, yine günlük yaşamının bireyi olarak gündelik yaşamın gerçekliğine yönelir. Yalnız ve An kavramları üzerinde yoğunlaşma, ancak belli somut verilerle kanıtlanmaya çalışılan bir erek tarafından belirlenebilir. Çözümlenmek istenilen soyut veriler olarak Yalnız ve An kavramları, varlıkları, devinimleri, akışları ve süreçleriyle bir bütün olarak ancak tabanı ön bilgilenmelerle donatılmış çok öznel bir duyumda derinleşme yoluyla saptanır. Bu aşamada bireyin öznelliğinden sıyrılarak farklı kesimlerin an ve yalnız olgusunun bilinç yoluyla algılanmasına dönüşür. Bu aşamada salt ve ayrımlaşmış bir alımlama üzerinde yoğunlaşma yerini, hemen günlük insanın belli ereğe yönelik kültür dokusunun geliştirdiği düşünsel değerlendirmelere bırakır. Yalnız ve An kavramlarıyla estetik anlamda bir bağdaşık ortam oluşturulması, ancak uygulamaya yönelik olguların nicel alımlamalarının nitel görünüş biçmine döneşmesiyle gerçekleşir. Seçil Erel, Yalnız ve An kavramlarının nicel alımlamalarının soyut kompozisyonlarında nitel görünüş biçimlemelerini bu bağlamda çözümlemeye yönelir. Erel, Yalnız kavramını, sınırsız boşluk olarak alımlar ve bütün nesnel değerlerin anlamını yitirdiği derinliklerin sonsuzluğuyla çözümler. Yaşama dair varsıllıkların anlamı olan insanca ilişkilerin kesişmelerinin sardığı ağların aralarında kalan ve zamanı durduran anların dondurucu başlukları karşıtlanarak iki kavramın anlam gücünü vurgular. Yaşamın anlarının katmanlarını yaratan geçişler arasında beliren yalnızlıklar sıkıcı, ürkütücü boşluklara dönüşür. Erel, An kavramını zamanın sürekliliğini belirleyen diyagonal, düşey ve yatay çizgisel geçişlerin oluşturduğu kümelenmelerin yapısal tasarımlarıyla belirler. İnsan yaşamının durdurulamayan akışını çağrıştıran bu tasarım, aynı zamanda tarihin anlarıyla belirlenen insanın varlığının anlamıyla örtüşür. Bir bütün olarak evren ve insan yaşamının bileşkeleriyle anlamlanan kompozisyonlarında yalnız anların dur/ dur/ma evreleri katmanların arasında oluşan boşluklarda ortaya çıkar. Boşlukları saran ve çoğun monokrom renk değerleriyle tasarlanan çizgisel doku, aynılaşma ve farklılaşma arasında kurulu ilişkilerin derin yalnızlığını betimler. Seçil Erel Yalnız Anların vurucu boşluğunu, anlamsızlığını soyut anlatımının varsıl çoşkusunun içinde eriterek anlamlandırır. Prof.Dr. Kıymet Giray. A.Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sanat Tarih Bölümü Başkanı 5

6 6 Sistem 3 / System , Tuval Üzerine Akrilik, 207x135 cm 2008, Acrylic On Canvas, 207x135 cm

7 Sistem 4 / System , Tuval Üzerine Karışık Malzeme, 207x135 cm 2008, Mixed Media On Canvas, 207x135 cm 7

8 8 Aralık / Space , Tuval Üzerine Karışık Malzeme, 40x40 cm x , Mixed Media On Canvas, 40x40 cm x 3

9 Sistem 2 / System , Tuval Üzerine Karışık Malzeme, 207x135 cm 2008, Mixed Media On Canvas, 207x135 cm 9

10 10

11 Sistem 6 / System , Tuval Üzerine Karışık Malzeme, 135x207 cm 2008, Mixed Media On Canvas, 135x207 cm 11

12 12 Yalnız An 2 / Lonely Moment , Tuval Üzerine Yağlı Boya, 150x130 cm 2009, Oil On Canvas, 150x130 cm

13 Yalnız An 4 / Lonely Moment , Tuval Üzerine Yağlı Boya, 150x130 cm 2009, Oil On Canvas, 150x130 cm 13

14 14

15 Hayatın Anlamı / Meaning Of Life 2008, Tuval Üzerine Akrilik, 150x70 cm x 7 parça, 150x490 cm 2008, Acrylic On Canvas, 150x70 cm x 7 pieces 150x490 cm 15

16 Durumlar 1 / Situations , Tuval Üzerine Yağlı Boya, 60x90 cm 2009, Oil On Canvas, 60x90 cm 16 Durumlar 3 / Situations , Tuval Üzerine Yağlı Boya, 60x90 cm 2009, Oil On Canvas, 60x90 cm

17 Durumlar 2 / Situations , Tuval Üzerine Yağlı Boya, 60x90 cm 2009, Oil On Canvas, 60x90 cm Durumlar 4 / Situations , Tuval Üzerine Yağlı Boya, 60x90 cm 2009, Oil On Canvas, 60x90 cm 17

18 18 Yalnız An 3 / Lonely Moment , Tuval Üzerine Yağlı Boya, 150x130 cm 2009, Oil On Canvas, 150x130 cm

19 Yalnız An 1 / Lonely Moment , Tuval Üzerine Yağlı Boya, 150x130 cm 2009, Oil On Canvas, 150x130 cm 19

20 20 Değişken Zaman 2 / Changeful Time , Tuval Üzerine Karışık Malzeme, 135x90 cm 2009, Mixed Media On Canvas, 135x90 cm

21 Değişken Zaman 1 / Changeful Time , Tuval Üzerine Karışık Malzeme, 135x90 cm 2009, Mixed Media On Canvas, 135x90 cm 21

22 22 TA1 / TA1 2009, Tuval Üzerine Yağlı Boya,95x65 cm 2009, Oil On Canvas, 95x65 cm TA2 / TA2 2009, Tuval Üzerine Yağlı Boya,95x65 cm 2009, Oil On Canvas, 95x65 cm

23 Sistem 5 / System , Tuval Üzerine Karışık Malzeme, 135x207 cm 2008, Mixed Media On Canvas, 135x207 cm 23

24 24 Değişken Zaman 4 / Changeful Time , Tuval Üzerine Karışık Malzeme, 135x90 cm 2009, Mixed Media On Canvas, 135x90 cm

25 Mekan 5 / Place , Tuval Üzerine Yağlı Boya, 45x69 cm 2009, Oil On Canvas, 45x69 cm Mekan 2 / Place , Tuval Üzerine Karışık Malzeme, 45x69 cm 2009, Mixed Media On Canvas, 45x69 cm 25

26 26 Mekan 1 / Place , Tuval Üzerine Yağlı Boya, 69x45 cm 2009, Oil On Canvas, 69x45 cm

27 Değişken Zaman 3 / Changeful Time , Tuval Üzerine Karışık Malzeme, 135x90 cm 2009, Mixed Media On Canvas, 135x90 cm 27

28 28

29 Ara / Space Between , Tuval Üzerine Akrilik, 135x135 cm x 3 parça, 135x405 cm 2008, Acrylic On Canvas, 135x135 cm x 3 pieces 135x405 cm 29

30 30 Değişken Zaman 6 / Changeful Time , Tuval Üzerine Karışık Malzeme, 135x90 cm 2009, Mixed Media On Canvas, 135x90 cm

31 Sistem 1 / System , Tuval Üzerine Karışık Malzeme, 207x135 cm 2008, Mixed Media On Canvas, 207x135 cm 31

32 Kolaj n / Collage n , Kağıt Üzerine Karışık Malzeme, 28x48 cm 2009, Mixed Media On Paper, 28x48 cm Kolaj n / Collage n , Kağıt Üzerine Karışık Malzeme, 28x48 cm 2009, Mixed Media On Paper, 28x48 cm 32

33 Geri Dönüşüm 1 / Recycle , Kağıt Üzerine Karışık Malzeme, 90x220 cm 2009, Mixed Media On Paper, 90x220 cm 33

34 Geri Dönüşüm 4 / Recycle , Kağıt Üzerine Karışık Malzeme, 52x107 cm 2009, Mixed Media On Paper, 52x107 cm Geri Dönüşüm 6 / Recycle , Kağıt Üzerine Karışık Malzeme, 52x137 cm 2009, Mixed Media On Paper, 52x137 cm Geri Dönüşüm 8 / Recycle , Kağıt Üzerine Karışık Malzeme, 52x127 cm 2009, Mixed Media On Paper, 52x127 cm 34

35 ARKA KAPAK İÇİ BOŞ

36 Sanata destek bir Ziraat geleneğidir

Yayınlayan Publisher Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı. Proje Koordinatörü Project Coordinator Canan Demir

Yayınlayan Publisher Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı. Proje Koordinatörü Project Coordinator Canan Demir Yayınlayan Publisher Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Proje Koordinatörü Project Coordinator Canan Demir Kapak Tasarımı Cover Design Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen

Detaylı

CONTEMPORARY ISTANBUL 2014

CONTEMPORARY ISTANBUL 2014 CONTEMPORARY ISTANBUL 2014 13-16 KASIM 2014 13-16 NOVEMBER 2014 NURUOSMANİYE CAD. NO:65 34120 NURUOSMANİYE - İSTANBUL / TÜRKİYE armaggangallery.com CONTEMPORARY ISTANBUL 2014 13-16 KASIM 2014 13-16 NOVEMBER

Detaylı

20. YÜZYIL TÜRK RESİM SANATINDA GELENEKSEL TÜRK SANAT ÖRNEKLERİNİN ETKİSİ

20. YÜZYIL TÜRK RESİM SANATINDA GELENEKSEL TÜRK SANAT ÖRNEKLERİNİN ETKİSİ DOI: 10.7816/kalemisi- 01-02- 01 20. YÜZYIL TÜRK RESİM SANATINDA GELENEKSEL TÜRK SANAT ÖRNEKLERİNİN ETKİSİ Meher BAYRAMOĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü bayramoglu.m@hotmail.com

Detaylı

CITIES IN TURKISH PAINTINGS

CITIES IN TURKISH PAINTINGS TÜRK RESMİNDE KENT Döne ARISOY 1 Lale ALTINKURT 2 Öz Bu çalışmada tarihsel süreç içerisinde kent imgesinin Türk resim sanatında işlenişi, kuramsal bir çerçevede ele alınmıştır. M.Ö. 4000 lerden günümüze

Detaylı

M A M U T A R T P R O J E C T

M A M U T A R T P R O J E C T 1 MAM U T A R T P R O J E C T 2 3 ÖNSÖZ SEREN KOHEN 04 MARCUS GRAF 05 06 / / JÜRİ / SANATÇILAR 12-123 AHMET YÖRÜK 07 11 14 ALİ FERYAD 16 ALİ ŞENTÜRK 18 ALPİN ARDA BAĞCIK 20 ALTUĞ ALAÇLI 22 ARZU OTO 24

Detaylı

seramik sergisi ceramic exhibition day by day

seramik sergisi ceramic exhibition day by day seramik sergisi ceramic exhibition day by day Yıldızevler Mah. Tagore Cad. (4. Cad.) Şehit Mustafa Doğan Sk. 82/A -B Yıldız 06550 Çankaya - ANKARA Tel +90 (312) 438 86 70 Fax +90 (312) 438 86 72 GSM +90

Detaylı

Bir Temel Eğitim Dersi Uygulaması ve Deneyimler

Bir Temel Eğitim Dersi Uygulaması ve Deneyimler Bir Temel Eğitim Dersi Uygulaması ve Deneyimler NİLGÜN KULOĞLU KAYNAKLAR I. D e n e l B., Temel Tasarım ve Yaratıcılık, O D T Ü Mimarlık Fakültesi B a s ı m İşliği. A n k a r a, 1981. 2. E r t ü r k Z.,

Detaylı

SANATTA GÖRSEL ALGININ LİTERATÜR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATION OF VISUAL PERCEPTION IN ART IN TERMS OF LITERATURE

SANATTA GÖRSEL ALGININ LİTERATÜR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATION OF VISUAL PERCEPTION IN ART IN TERMS OF LITERATURE SANATTA GÖRSEL ALGININ LİTERATÜR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Saniye Çağlayan saniyecaglayan@gmail.com Murat Korkmaz hakanmuratkorkmaz34@gmail.com Gönül Öktem gonuloktem@gmail.com Özet 1900 lerde Alman

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ i T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ GÖSTERGEBİLİMİN GRAFİK TASARIM DERSİ ALAN ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

15 eylül - 15 ekim 2011

15 eylül - 15 ekim 2011 15 eylül - 15 ekim 2011 Kapak: Andy Warhol, Elizabeth Taylor, Serigrafi, Offset Litography, 58.7 x 58.7 cm. metin / text Efe Korkut Kurt çeviri / translation Ömer Turan fotoğraflar / photography Kayhan

Detaylı

OKUMA EDİMİNİN EĞİTİMSEL İŞLEVİ

OKUMA EDİMİNİN EĞİTİMSEL İŞLEVİ OKUMA EDİMİNİN EĞİTİMSEL İŞLEVİ Kâmil İŞERİ Okumak insanı olgunlaştırır, konuşmak ustalaştırır, yazmak ise daha somut bir bilgi sağlar. Bacon Genel Gözlemler Çalışmamızın amacı çok yönlü bir çaba gerektiren

Detaylı

CV - AKADEMİK PERSONEL

CV - AKADEMİK PERSONEL FOTOĞRAF: 1. ADI: Uğurcan 2. SOYADI: Akyüz 3. DOĞUM YERİ: 4. DOĞUM TARİHİ (GG.AA.YYYY): 10.05.1961 5. İLETİŞİM BİLGİLERİ: 5.1. BÖLÜM: Yakın Doğu Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi kurucu

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKBİLİM (ETNOLOJİ) ANABİLİM DALI YAZILI KÜLTÜRÜN DÜŞÜŞÜ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKBİLİM (ETNOLOJİ) ANABİLİM DALI YAZILI KÜLTÜRÜN DÜŞÜŞÜ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKBİLİM (ETNOLOJİ) ANABİLİM DALI YAZILI KÜLTÜRÜN DÜŞÜŞÜ Sözlü Kültürden Yazılı Kültüre ve Elektronik Kültüre Geçiş Süreçlerinde Düşünsel ve Toplumsal

Detaylı

KÜLTÜREL KİMLİKTE DOĞU-BATI İKİLEMİNİN ÇÖZÜLMESİNDE MÜZİĞİN ROLÜ

KÜLTÜREL KİMLİKTE DOĞU-BATI İKİLEMİNİN ÇÖZÜLMESİNDE MÜZİĞİN ROLÜ 277 ÖZET KÜLTÜREL KİMLİKTE DOĞU-BATI İKİLEMİNİN ÇÖZÜLMESİNDE MÜZİĞİN ROLÜ EROL, İ. Lütfü -HELVACI, Zeynep TÜRKİYE/ТУРЦИЯ Türkiye nin hangi kültürel alana dâhil olduğu uzun zamandır devam eden ve çeşitli

Detaylı

TÜRKİYE DE MODERN OLMA İDEALİ VE MODERNLİK DENEYİMİ: AVRUPA BİRLİĞİ NİN TOPLUMSAL TAHAYYÜLDEKİ KONUMUNU YENİDEN DÜŞÜNMEK

TÜRKİYE DE MODERN OLMA İDEALİ VE MODERNLİK DENEYİMİ: AVRUPA BİRLİĞİ NİN TOPLUMSAL TAHAYYÜLDEKİ KONUMUNU YENİDEN DÜŞÜNMEK MARMARA AVRUPA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Cilt 21 Sayı: 1 2013 61 TÜRKİYE DE MODERN OLMA İDEALİ VE MODERNLİK DENEYİMİ: AVRUPA BİRLİĞİ NİN TOPLUMSAL TAHAYYÜLDEKİ KONUMUNU YENİDEN DÜŞÜNMEK Gül ÖZSAN Özet Bu makale,

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMĐREL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ

T.C. SÜLEYMAN DEMĐREL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ T.C. SÜLEYMAN DEMĐREL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANA BĐLĐM DALI YÖNETĐM VE ORGANĐZASYON BĐLĐM DALI ĐLETĐŞĐM TARZLARI ÜZERĐNDE KÜLTÜREL DEĞERLERĐN ETKĐSĐ: MEHMET AKĐF ERSOY ÜNĐVERSĐTESĐ

Detaylı

Resim Sanatında Çizgi ve Çizgi Ritmi Üzerine

Resim Sanatında Çizgi ve Çizgi Ritmi Üzerine Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Doğu Kampüsü, Merkezi Derslikler, Çünür / ISPARTA E-posta: ozkartal1968@hotmail.com Resim Sanatında Çizgi ve Çizgi Ritmi Üzerine Dr. Mehmet Özkartal

Detaylı

MAKİNE OLARAK ANDY WARHOL

MAKİNE OLARAK ANDY WARHOL DOI: 10.7816/idil-02-06-12 MAKİNE OLARAK ANDY WARHOL Yrd. Doç. Dr. Fatih ÖZDEMİR 1, Okutman Binnaz KOCA 2 ÖZET Kapitalizm, oluşturduğu pazara her sınıftan insanı katma amacıyla, bütün sınıfsal farkları

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI ORHAN VELİ NİN ŞİİRLERİNDE ÖYKÜ İZLERİ, SAİT FAİK İN ÖYKÜLERİNDE ŞİİR İZLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Emel AYDIN Balıkesir,

Detaylı

ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ

ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ

Detaylı

TAŞRADAN AKAN DUYARLIK MEHMET YARDIMCI'NIN ŞİİRLERİ ÜZERİNE BİR DENEME

TAŞRADAN AKAN DUYARLIK MEHMET YARDIMCI'NIN ŞİİRLERİ ÜZERİNE BİR DENEME TAŞRADAN AKAN DUYARLIK MEHMET YARDIMCI'NIN ŞİİRLERİ ÜZERİNE BİR DENEME Metin TURAN * Taşra kavramı zihnimizde, yalın hâliyle idari ve coğrafi olarak merkezin dışında kalandır. İmparatorluk mirası devralmış

Detaylı

GENÇ AKADEMİSYENLERİN PERSPEKTİFİNDEN BİRLİKTE YAŞAMA

GENÇ AKADEMİSYENLERİN PERSPEKTİFİNDEN BİRLİKTE YAŞAMA GENÇ AKADEMİSYENLERİN PERSPEKTİFİNDEN BİRLİKTE YAŞAMA GENÇ AKADEMİSYENLERİN PERSPEKTİFİNDEN Birlikte Yaşama Da Yayıncılık: 40 İnceleme Dizisi: 17 Editör Bekir Günay Tasarım Fokus Ajans Baskı ve Cilt Kristal

Detaylı

TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLETİŞİM SANATLARI ANA BİLİM DALI

TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLETİŞİM SANATLARI ANA BİLİM DALI TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLETİŞİM SANATLARI ANA BİLİM DALI BANKALARIN KÜLTÜR VE SANAT PROJELERİ: GARANTİ BANKASI SALT PROJESİ ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Yağmur YAĞIZ Programı:

Detaylı

ALTHUSSER, İDEOLOJİ VE İDEOLOJİ İLE İLGİLİ SON SÖZ

ALTHUSSER, İDEOLOJİ VE İDEOLOJİ İLE İLGİLİ SON SÖZ ALTHUSSER, İDEOLOJİ VE İDEOLOJİ İLE İLGİLİ SON SÖZ Prof. Dr. Metin KAZANCI Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi ÖZET Son yıllarda ideoloji ile ilgili çalışma sayısı oldukça artmıştır. İdeolojiyle ilgili

Detaylı

GÜNÜMÜZ SANATINDA BİRİNCİL İFADE ARACI OLARAK ÇİZGİ ve DESEN PRATİKLERİ

GÜNÜMÜZ SANATINDA BİRİNCİL İFADE ARACI OLARAK ÇİZGİ ve DESEN PRATİKLERİ GÜNÜMÜZ SANATINDA BİRİNCİL İFADE ARACI OLARAK ÇİZGİ ve DESEN PRATİKLERİ Yrd. Doç. Ahmet ALBAYRAK * Öz Desen ve yalın anlamıyla çizgi, bir sanatçının doğayla olan sembolik ilişki düzeninin biricik temelidir.

Detaylı

Necessity and Future of Computer Technology in Basic Design Education

Necessity and Future of Computer Technology in Basic Design Education 52 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 15 (2010), 52-62 TEMEL TASARIM EĞİTİMİNDE BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİNİN GEREKLİLİĞİ VE GELECEĞİ Necessity and Future of Computer Technology in Basic

Detaylı

Cilt 1, Sayı 1, 2005 Volume 1, Issue 1, 2005 AÇIK KAMUSAL KENT MEKANLARININ TOPLUM İLİŞKİLERİNDEKİ ETKİLERİ

Cilt 1, Sayı 1, 2005 Volume 1, Issue 1, 2005 AÇIK KAMUSAL KENT MEKANLARININ TOPLUM İLİŞKİLERİNDEKİ ETKİLERİ YTU Arch. Fac. e-journal Volume 1, Issue 1, 2005 AÇIK KAMUSAL KENT MEKANLARININ TOPLUM İLİŞKİLERİNDEKİ ETKİLERİ M. Ebru Erdönmez *, Altan Akı YTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, İstanbul, Türkiye ebruerdonmez@yahoo.com

Detaylı

Emine KOLAÇ DOKTORA TEZİ

Emine KOLAÇ DOKTORA TEZİ ÇOKLU ZEKA TEMELLİ İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME YÖNTEMİNİN İLKOKUMA ÖĞRETİMİNDE UYGULANABİLİRLİĞİ Emine KOLAÇ Doktora Tezi Haziran 2008 ÇOKLU ZEKA TEMELLİ İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME YÖNTEMİNİN İLKOKUMA

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ YARATMA CESARETİ. Rollo MAY (çeviren: Alper Oysal) Metis Yayınları, İstanbul 2003, 141 s., ISBN 975-342-190-7.

KİTAP İNCELEMESİ YARATMA CESARETİ. Rollo MAY (çeviren: Alper Oysal) Metis Yayınları, İstanbul 2003, 141 s., ISBN 975-342-190-7. KİTAP İNCELEMESİ YARATMA CESARETİ Rollo MAY (çeviren: Alper Oysal) Metis Yayınları, İstanbul 2003, 141 s., ISBN 975-342-190-7 Ömer Can SATIR 1 Yaratma Cesareti, yaratıcılığı farklı boyutlarda ele alıp

Detaylı

TÜRKİYE DE AİLE DEĞERLERİ ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE DE AİLE DEĞERLERİ ARAŞTIRMASI TÜRKİYE DE AİLE DEĞERLERİ ARAŞTIRMASI Ankara 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE AİLE DEĞERLERİ ARAŞTIRMASI T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı