Şeker Mısırda Ekim Zamanı ve Yetiştirme Tekniğinin Hasıl Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Şeker Mısırda Ekim Zamanı ve Yetiştirme Tekniğinin Hasıl Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi"

Transkript

1 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 8(1) KSU Journal of Science and Engineering 8(1)-2005 Şeker Mısırda Ekim Zamanı ve Tekniğinin Hasıl Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi Leyla İDİKUT 1, Cüneyt CESUR 2, Selahaddin TOSUN 1 1 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Kahramanmaraş 2 Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Kahramanmaraş ÖZET: Bu çalışma, yıllarında Kahramanmaraş koşullarında Tarımsal Araştırma Enstitüsünde mısır yetişme sezonunda, iki şeker mısır çeşidi ( ve ) üç farklı ekim zamanı (15 Mart, 30 Mart ve 15 Nisan) ve yetiştirme tekniği (Normal Ekim, Plastik Tünel ve Fide Usulü) kullanılarak bölünen bölünmüş parseller deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak ekilmiştir. Çeşitlerin olgunlaşma gün sayısı, ilk koçan yüksekliği, bitki boyu, bitki başına koçan sayısı, taze koçan verimi ve hasıl verimi gibi özellikleri incelenmiştir. Çeşitlerin ekim zamanlarına (15 Mart, 30 Mart ve 15 Nisan) göre olgunlaşma süreleri gün arasında değişmiştir. Fide usulü yetiştirme tekniği erkenciliği sağlamıştır. Fide usulü ve plastik tünel yetiştirme tekniğinde, taze koçan ve hasıl verimi normal ekime göre önemli derecede yüksek olmuştur. Ekim zamanlarının hasıl verimine etkisi önemsiz olmuştur. Anahtar Kelimeler: Şeker mısır, ekim zamanı, yetiştirme tekniği, hasıl verim Effect of Planting dates and Growing Techiques on Green Yield and Some Charecters of Sweet Corn ABSTRACT: In this study, three sowing dates and growing techniques were examined using and Jübilee sweet corn varieties in the years of 1997 and 1998 under Kahramanmaraş conditions. The study was carried out in the Agriculture Research Institute using split-split plots arrangement an randomized complete block design with three replications. Days to maturity day, the plant height, first ear height, numbers of ears per plant, fresh ear yield, and green yield parameters were determined. Days to maturity of cultivars were changed from days by sowing dates (15 March, 30 March, 15 April). Seedling growing techiques to the field provided a shorter days to maturity than field sowing. Fresh ear and green yield were higher on the seedling and plastic tunnel growing techiques than field sowing. Green yield wasn t effected from sowing dates. Key Words: Sweet corn, sowing date, growing techiques and green yield. GİRİŞ Günümüz dünyasında genellikle her tür yiyecek sıkıntısının rastlandığı ülkeler az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerdir. Buna karşılık gelişmiş ülkeler, mevcut kaynakları en iyi şekilde kullanarak, daima bir üretim fazlalığı yaratmaktadır. Son yıllarda bilimsel gelişmelerin en fazla uygulandığı bitkilerden biride mısırdır. Mısır, mükemmel enerji depo etmesi, çok kısa sürede yetişmesi, veriminin yüksek olması ve çok fazla kullanım alanının bulunması nedeniyle, sanayinin vazgeçilmez ürünlerinden biri durumundadır (Kırtok, 1998). Ülke tarımında mısır bitkisinin payının artmasıyla; gıda ve diğer endüstri kollarındaki çeşitli kullanımından dolayı, işsizlik, beslenme problemleri, hayvansal üretimdeki kesif ve kaba yem açığının karşılanması ve tarımsal üretim sisteminde gerekli olan münavebede yer alması gibi, bir çok konuda ülkemiz ekonomisine olumlu katkıda bulunacaktır. Ülkemizde sahip olduğumuz küçük ve büyükbaş hayvan varlığına yetecek düzeyde nitelikli kaba yem üretilmemektedir (Yılmaz, 2001). Ülkemizde nitelikli çayır-mer a alanlarının çok yetersiz olduğu düşünülürse, söz konusu hayvan varlığının kaba yem gereksiniminin büyük ölçüde hububat samanı, anızlar, endüstri artıkları (tarım ürünlerinin posaları) ve sebze tarımı artığı gibi kaynaklardan karşılandığı anlaşılmaktadır. Ülkemizde bir yandan nitelikli kaba yem kaynaklarını artırmak ve diğer taraftan da yeni kaba yem kaynakları sağlaması gerekmektedir (Karabulut, 1998). Bu nedenle tarla tarımı içerisinde yem bitkileri yetiştirmek ve ihtiyaç fazlası yeşil yemleri değişik teknikler kullanılarak saklamak ve yemin kısıtlı olduğu aylarda hayvanlara yedirmek zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Şeker mısır taze koçan olarak süt olum devresinde hasat edildiği için, koçanın dışında kalan bitki artıklarının yeşil yem ve silaj olarak değerlendirileceği düşünülerek Kahramanmaraş koşullarında bu çalışmaya başlanmıştır. MATERYAL ve METOT Kahramanmaraş koşullarında yıllarında yapılan bu çalışmada, ve hibrit şeker mısır çeşitleri kullanılmıştır. Materyal olarak kullanılan iki hibrit şeker mısırının tohumları yurt dışından özel tohumluk firmalar kanalıyla temin edilmiştir. Deneme 2 çeşit, 3 ekim zamanı ve 3 yetiştirme tekniği kullanılarak, bölünen bölünmüş parseller deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak kurulmuştur. Denemede çeşitler ( ve ) ana parsellere, ekim zamanları (15 Mart, 30 Mart, 15 Nisan) alt parsellere ve yetiştirme teknikleri (Normal Ekim, Plastik Tünel, Fide Usulü) de alt-alt parsele yerleştirilmiştir. Plastik tüneller, ekimden önce inşaat demirleri iki ucundan tarlaya çakılıp üzerinden plastik örtü ile kaplanarak oluşturulmuştur. Normal ekim ve plastik tünel içine ekim 70x20 sıklığında, 2.8x5 m boyularında 14 m 2 alan içine elle yapılmıştır. Fide usulü yetiştirme tekniğinde, ekim zamanında tohumlar fide torbalarına sera içinde ekilmiştir. Bir aylık olunca yine

2 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 8(1) KSU Journal of Science and Engineering 8(1) x20cm sıklığında 14 m 2 lik açık parsellere şaşırtılmıştır. Taban gübresi de dahil üç kez gübreleme yapılmış ve toplam 18 N kg/da gübre uygulanmıştır. Mevsim yağışları dikkate alınarak toplam üç kez sulama yapılmıştır. Araştırmada çeşitlerin ekim zamanı ve yetiştirme tekniklerine göre; olgunlaşma gün sayısı, ilk koçan yüksekliği, bitki boyu, bitki başına koçan sayısı, taze koçan verimi ve hasıl verimi özellikleri incelenmiştir. Taze koçan verimi ve hasıl verimi parsel verimleri üzerinden, diğer özellikler ise her parseldeki 10 ar örnek üzerinden değerlendirilmiştir. İstatistik analizde Mctatc paket programı kullanılmıştır. BULGULAR ve TARTIŞMA Olgunlaşma Gün Sayıları Olgunlaşma gün sayısında iki yılın birlikte analizinde; yıl, ekim zamanı, yetiştirme tekniği, çeşitxyıl, yılxyetiştirme tekniği, çeşitxekim zamanıxyetiştirme tekniği interaksiyonları önemli olmuştur. Denemedeki çeşit, ekim zamanları ve yetiştirme tekniklerine göre iki yıllık ortalamalarının olgunlaşma gün sayıları Tablo 1 de verilmiştir. Tablo 1. Denemede kullanılan çeşit, ekim zamanları ve yetiştirme tekniklerine göre iki yılın ortalamalarının olgunlaşma gün sayıları. N. ekim 116.3a 102.6cd 93.0e P. tünel 109.1b 102.3cd 92.6 e F. usulü 105.0c 93.3e 87.5 f 95.2 Ç x E.Z N. ekim 113.3a 101.1a 94.8d P. tünel 109.0b 102.0b 92.0cd F. usulü cd 94.6e 82.6e 93.6 Ç x E.Z Ekim Zamanları Teknikleri 15 Mart 30 Mart 15 Nisan Ort.Y.T. N. ekim a P. tünel b F. usulü c Ort.E.Z a 99.3 b 90.4 c İki yılın birleşik analizinde olgunlaşma gün sayısı çeşidinde gün, çeşidinde ise 99.2 gün olmuş ve aralarında önemli fark çıkmamışştır. Ekim zamanlarında en erken olgunlaşma 90.4 günle 15 Nisan ekiminde, en geç olgunlaşma günle 15 Mart ekiminde, 30 Mart ekimi ise iki yetiştirme tekniğinden önemli derecede farklılık göstererek 99.3 günde olgunlaşma gerçekleştirmiştir. İki yılın birlikte analizinde 94.4 günle en erken olgunlaşma fide usulü yetiştirme tekniğinde, en geç olgunlaşma ise günle normal ekimde gerçekleşmiştir. Plastik tünel yetiştirme tekniğinde olgunlaşma günde gerçekleşerek, diğer yetiştirme teknikleri arasıda yer almıştır. Olgunlaşma gün sayısı yönünden çeşitxekim zamanı (ÇxE.Z), çeşitxyetiştirme tekniği (ÇxY.T) ve ekim zamanıxyetiştirme tekniği interaksiyonları önemsiz bulunmuştur. Çeşitxekimzamanıxyetiştirmetekniği interaksiyonunda en erken olgunlaşma 82.6 günle Jübilee çeşidinin 15 Nisan fide usulü yetiştirme tekniğinde gerçekleşmiş ve diğerlerinden önemli derecede farklılık göstermiştir. En geç olgunlaşma süresi ise günle çeşidinde ve günle Jübilee çeşidinde 15 Mart normal ekimlerde gerçekleşmiştir. Çeşitxekim zamanıxyetiştirme tekniği interaksiyonlarının diğer olgunlaşma süreleri gün arasında değiştiği kaydedilmiştir. Gençtan ve Uçkesen (2001) nin 4 şeker mısırı çeşidinin I. ürün ve II. ürün denemelerinde olgunlaşma gün sayısı yönünden çeşit, yıl, ekim zamanı, çeşitxyıl, ekim zamanıxçeşit, ekim zamanıxçeşitxyıl interaksiyonunun önemli olduğunu ve ikinci yılda birinci yıldan önemli derecede daha erken olgunlaştığını ifade eden bulguları, araştırmada elde edilen bulguları desteklemektedir. Cesurer (1995) in Kahramanmaraş koşullarında Jübilee ve şeker mısırı çeşitleri arasında çiçeklenme gün sayısı yönünden önemli bir fark bulamamış olması, çalışmamızda olgunlaşma gün sayısı yönünden çeşitler arasında farklılığın önemsiz bulunmasını desteklemektedir. İlk Koçan Yüksekliği İlk koçan yüksekliği yönünden iki yılın birlikte analizinde; çeşitler, yetiştirme teknikleri, çeşitxyetiştirme tekniği, yılxçeşit, yılxekim zamanı, yılxyetiştirme tekniği, yılxçeşitxyetiştirme tekniği, ekim zamanıxyetiştirme tekniği, yılxekim zamanıxyetiştirme tekniği interaksiyonları önemli olmuştur. Denemede kullanılan çeşit, ekim zamanları ve yetiştirme tekniklerine göre ilk koçan yüksekliğine ait iki yılın ortalamaları Tablo 2 de verilmiştir. Tablo 2 den görüldüğü gibi, ilk koçan yüksekliği çeşidinde 40.5 cm, çeşidinde ise 24.7 cm olarak belirlenmiş ve aralarında önemli fark kaydedilmiştir. Ekim zamanlarına göre ilk koçan yüksekliği cm arasında değişim gösterdiği ve aralarında önemli fark oluşmadığı Tablo 2 den görülmektedir. tekniklerinde ilk koçan yüksekliğinde en yüksek değer 36.3 cm ile plastik tünel ekiminden, en düşük değer ise 28.9 cm ile normal ekimden elde edilmiştir. Fide usulü yetiştirmede ilk koçan yüksekliği 32.6 cm ile iki yetiştirme tekniği arasında bir geçiş grubunu oluşturmuştur. Çeşitxyetiştirme tekniği (ÇxT.T) interaksiyonuna göre en fazla ilk koçan yüksekliği 45.5 cm ile çeşidinde plastik tünel ekiminde görülmüş ve onu 41.1 cm ile çeşidinin fide usulü yetiştirme tekniği izlemiş ve aralarında önemli fark bulunmamıştır.

3 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 8(1) KSU Journal of Science and Engineering 8(1)-2005 Tablo 2. Denemede kullanılan çeşit, ekim zamanları ve yetiştirme tekniklerine göre ilk koçan yüksekliğine ait iki yılın ortalamaları. Teknikleri 15 Mart 30 Mart 15 ÇxY.T Nisan N. ekim b P. tünel a F. usulü a Ç x E.Z a N. ekim c P. tünel c F. usulü c Ç x E.Z b Ekim Zamanları Teknikleri 15 Mart 30 Mart 15 Nisan Ort.Y.T N. ekim 24.25d 31.60abc 30.91bc 28.9b P. tünel 38.17a 37.08ab 33.82abc 36.3a F. usulü 36.32abc 29.36ab 32.33abc 32.6ab Ort.E.Z İlk koçan yüksekliğinde çeşidinin normal ekimle interaksiyonu, plastik tünel ve fide usulü yetiştirme tekniği interaksiyonlarından önemli derecede fark oluşturarak 35.0 cm yüksekliğe sahip olmuştur. En az ilk koçan yüksekliği ise 22.7 cm ile çeşidinin normal ekim interaksiyonundan elde edilmiş, onu sırasıyla 24.2 cm ile fide usulü yetiştirme, 27.1 cm ile cm plastik tünel yetiştirme tekniği interaksiyonları izlemiş ve aralarında önemli fark olmadığı tespit edilmiştir. İlk koçan yüksekliği yönünden çeşitxekim zamanı(çxe.z) ve çeşitxekim zamanıxyetiştirme tekniği interaksiyonu önemsiz bulunmuştur. İlk koçan yüksekliğinin çeşitxyetiştirme tekniği interaksiyonuna ait grafik Şekil 1 de sunulmuştur. Çeşitxyetiştirme tekniği interaksiyonunda çeşidinin ilk koçan yüksekliğinin normal ekimine göre plastik tünel yetiştiriciliğinde önemli artış gösterdiği, çeşidinin ise aynı artışı göstermediği Şekil 1 de görülmektedir. Grafikten de görüldüğü gibi ilk koçan yüksekliği yönünden çeşidi yetiştirme tekniklerinden çok etkilenmemiştir. cm Şekil 1. İlk koçan yüksekliğinin çeşitxyetiştirme tekniği interaksiyonu. Tablo 2 den görüldüğü gibi, ilk koçan yüksekliğinin ekim zamanıxyetiştirme tekniği interaksiyonunun da en yüksek değer cm ile 15 Mart plastik tünel yetiştirme tekniğinden elde edilmiştir. En düşük ilk koçan yüksekliği ise cm ile 15 Mart normal ekimde görülmüştür. Diğer ekim zamanıxyetiştirme tekniği interaksiyonunda ilk koçan yüksekliği cm değerleri arasında değişmiştir. İlk koçan yüksekliğinin ekim zamanıxyetiştirme tekniği interaksiyonuna ait grafik Şekil 2 de verilmiştir. Ekim zamanıxyetiştirme tekniği interaksiyonun da uygulanan üç ekim zamanında da en fazla ilk koçan yüksekliğinin plastik tünel yetiştirme tekniğinde gerçekleştiği Şekil 2 den görülmektedir. Grafikten de görüldüğü gibi, normal ekim tekniğinde 15 Mart ekiminin en düşük ilk koçan yüksekliğini gerçekleştirdiği, fakat plastik tünel ve fide usulü yetiştirme tekniğinde ise 15 Mart ekimi, diğer ekim zamanlarına göre daha uzun ilk koçan yüksekliğine sahip olarak avantajlı durumu oluşturduğu belirlenmiştir. 30 Martta yapılan ekimlerde yetiştirme teknikleri ilk koçan yüksekliğine çok etkili olurken, 15 Nisan yapılan ekimlere o derece etkili olmamıştır. Turgut ve Balcı (2001) nın 4 şeker mısırı ve 4 ekim zamanı ile yaptıkları çalışmada, ekim zamanı geciktikçe ilk koçan yüksekliğinin arttığını, ve iki yıllık ortalamalara göre ekim zamanlarının önemli olduğunu belirten bulguları bizim bulgularımızla ters düşerken, Uğurlar (1987) ın şeker mısırına uyguladığı 4 farklı ekim zamanının ilk koçan yüksekliğine etkisinin

4 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 8(1) KSU Journal of Science and Engineering 8(1)-2005 önemsiz olduğunu belirtmesi ise yapılan çalışmayı desteklemektedir. Turgut ve Balcı (2001) nın çeşidinin diğer çeşitlerden daha yüksek ilk koçan cm yüksekliğine sahip olduğunu ifade eden bulgusu da yapılan çalışma bulgularını desteklemektedir. 15.Mar 30.Mar 15.Nis 23 Şekil 2. İlk koçan yüksekliğinin ekim zamanıxyetiştirme tekniği interaksiyonu. Bitki Boyu Bitki boyunda iki yılın birlikte analizinde; yıl, çeşit, yetiştirme teknikleri, yılxekim zamanı, yılxyetiştirme tekniği, yılxekim zamanıxyetiştirme tekniği, çeşitxekim zamanıxyetiştirme tekniği interaksiyonları önemli olmuştur. Denemede kullanılan çeşit, ekim zamanları ve yetiştirme tekniklerine göre bitki boyuna ait iki yılın ortalamaları Tablo 3 de verilmiştir. Tablo 3. Denemede kullanılan çeşit, ekim zamanları ve yetiştirme tekniklerine göre bitki boyuna ait iki yılın ortalamaları N. ekim 112.4d-g 124.6bd 117.3def P. tünel 133.7ab 129.8bc 119.8cde F. usulü 144.5a 124.0bd 123.4bcd Ç x E.Z a N. ekim 101.6g 117.9c-f 108.9efg P. tünel 133.2ab 112.7d-g 107.1fg F. usulü 121.9bd 124.4bd 113.6d-f Ç x E.Z b Ekim Zamanları Teknikleri 15 Mart 30 Mart 15 Nisan Ort.Y.T N. ekim 107.1c 121.3b 112.7bc 113.6b P. tünel 133.5a 121.3b 113.5bc 122.7a F. usulü 133.2a 124.2ab 118.6bc 125.3a Ort.E.Z Tablo 3 den görüldüğü gibi, iki yılın birleştirilmiş analiz sonucunda bitki boyu ortalaması çeşidinde cm ve Jübilee çeşidinde cm olarak tespit edilmiştir. Bitki boyu yönünden ve Jubile çeşitleri birbirlerinden önemli derecede farklılık oluşturmuştur. Ekim zamanlarına göre bitki boyları cm arasında değişim göstermiş ve istatistiki olarak önemli fark oluşturmamıştır tekniklerinde en yüksek bitki boyu cm ile fide usulü ekimde gerçekleşmiş, onu cm ile plastik tünel ekimi izlemiş ve kendi aralarında önemli farklılık oluşturmamıştır. En düşük bitki boyu ise cm ile normal ekimde gerçekleşmiş ve diğerlerinden önemli derecede farklılık göstermiştir. Bitki boyu yönünden çeşitxekim zamanı(çxe.z) ve çeşitxyetiştirme tekniği (ÇxY.T) interaksiyonu önemsiz, çeşitxekim zamanıxyetiştirme tekniği interaksiyonu önemli bulunmuştur. Çeşitxekim zamanıxyetiştirme tekniği interaksiyonunda en düşük bitki boyu cm ile çeşidinde 15 Mart normal ekiminde ve en yüksek bitki boyu ise cm ile çeşidinde 15 Mart fide usulü yetiştirme tekniğinde kaydedilmiştir. Çeşitlerin diğer ekim zamanı ve yetiştirme tekniği göre bitki boyları cm arasında değişmiştir. Ekim zamanıxyetiştirme tekniği interaksiyonunda ise en yüksek bitki boyu 15 Martta cm ile plastik tünel ve cm ile fide usulü yetiştirme tekniğinde kaydedilmiştir. En düşük bitki boyu ise cm ile yine 15 Martta normal ekimde tespit edilmiştir. Diğer ekim zamanıxyetiştirme tekniği interaksiyonunda bitki boyları cm arasında değişmiştir. Bitki boyunun ekim zamanıxyetiştirme tekniği interaksiyonuna ait grafik Şekil 3 de sunulmuştur. Şekil 3 den ekim zamanıxyetiştirme tekniği interaksiyonuna göre 15 Martta normal ekim yapılması halinde bitki boyu kısa, plastik tünel veya fide usulü yetiştiriciliğin yapılması halinde bitki boyunun uzun olacağı görülmektedir. 30 Mart ve 15 Nisan ekimlerinde

5 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 8(1) KSU Journal of Science and Engineering 8(1)-2005 yetiştirme tekniklerinin uygulamasının bitki boyunu çok fazla etkilemediği Şekil 3 den görülmektedir. Bitki boyu yönünden çeşitlerin önemli olduğunu belirten Turgut ve Balcı (2001) nın çalışmamızı desteklerken, ekim zamanlarının önemli olduğunu ve ekim zamanı geciktikçe bitki boyunu uzadığını belirten bulgusu araştırma bulgularımıza ters düşmektedir. Cesurer (1995) in bitki boyu yönünden çeşitlerin önemli, ekim zamanlarının önemsiz olduğunu belirten bulgusu yapılan çalışmayı desteklemektedir. En uzun bitki boyu Cesurer (1995), Özel ve Tansı (1994) nın çalışmalarında da çeşidinde tespit edilmiştir. Yapılan çalışmada da çeşidi çeşidinden daha uzun boya sahip olmuştur. cm Mar 30.Mar 15.Nis Şekil 3. Bitki boyunun ekim zamanıxyetiştirme tekniği interaksiyonu. Bitki Başına Koçan Sayısı Bitki başına koçan sayısı yönünden iki yılın birlikte analizinde; çeşitler, ekim zamanları, yetiştirme teknikleri, yılxçeşit, yılxekim zamanı, ekim zamanıx yetiştirmetekniği, yılxekim zamanıxyetiştirme tekniği, interaksiyonları önemli olmuştur. Denemede kullanılan çeşit, ekim zamanları ve yetiştirme tekniklerine göre bitki başına koçan sayısına ait iki yılın ortalamaları Tablo 4 de verilmiştir. İki yılın birleştirilmiş istatistiki analizleri sonucunda bitki başına koçan sayısı çeşidinde 1.0 adet ve çeşidinde 1.3 adet olarak kaydedilmiştir. Koçan sayısı yönünden ve çeşitleri birbirlerinden önemli derecede farklılık göstermiştir. Ekim zamanları içinde bitki başına koçan sayısı en az 1.0 adet ile 15 Nisan ekiminde ve 1.1 adet de 30 Mart ekiminde kaydedilmiş ve kendi aralarında önemli fark oluşmamıştır. En fazla bitki başına koçan sayısı 1.3 adet ile 15 Mart ekiminde tespit edilmiş ve diğerlerinden önemli derecede farklılık oluşturmuştur. tekniklerinde en fazla bitki başına koçan sayısı 1.2 adet ile normal ve fide usulü ekimde tespit edilmiştir. En az bitki başına koçan sayısı ise 1.0 adet ile plastik tünel ekiminde kaydedilmiştir. Bitki başına koçan sayısı yönünden plastik tünel yetiştirme tekniği diğerlerinden önemli derecede farklılık göstermiştir. Bitki başına koçan sayısı yönünden çeşitxekim zamanı(çxe.z), çeşitxyetiştirme tekniği (ÇxY.T) ve çeşitxekimzamanıxyetiştirme tekniği interaksiyonları etkisi önemsiz bulunmuştur. Ekim zamanıxyetiştirme tekniği interaksiyonunda en az bitki başına koçan sayısı 0.9 adet ile 30 Mart ve 15 Nisan ekiminde plastik tünel yetiştiriciliğinde görülmüştür. Bitki başına en fazla koçan ise 1.4 adet ile 15 Mart normal ekim ve 30 Mart fide usulü yetiştirme tekniklerinden elde edilmiştir. Diğer ekim zamanıxyetiştirme tekniği interaksiyonundaki bitki başına koçan sayısı adet arasında değişmiştir. Bitki başına koçan sayısının ekim zamanıxyetiştirme tekniği interaksiyonu grafiği Şekil 4 de sunulmuştur. Tablo 4. Denemede kullanılan çeşit, ekim zamanları ve yetiştirme tekniklerine göre bitki başına koçan sayısına ait iki yılın ortalamaları. N. ekim P. tünel F. usulü Ç x E.Z b N. ekim P. tünel F. usulü Ç x E.Z a Ekim Zamanları Teknikleri 15 Mart 30 Mart 15 Nisan Ort.Y.T. N. ekim 1.4a 1.1cd 1.0cd 1.2a P. tünel 1.3ab 0.9d 0.9d 1.0b F. usulü 1.2abc 1.4a 1.1bcd 1.2a Ort.E.Z. 1.3a 1.1b 1.0b

6 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 8(1) KSU Journal of Science and Engineering 8(1)-2005 adet 1,5 15.Mar 30.Mar 15.Nis 1,4 1,3 1,2 1,1 1 0,9 0,8 Şekil 4. Bitki başına koçan sayısının ekim zamanıxyetiştirme tekniğine interaksiyonu. Ekim zamanıxyetiştirme tekniği interaksiyonunda en fazla bitki başına koçan sayısı 15 Marttaki normal ekim tekniğinden elde edileceğini, 15 Martta plastik tünel veya fide usulü yetiştirme tekniğinin uygulanması bitki başına koçan sayısına olumsuz etkide bulunduğu Şekil 4 den görülmektedir. Grafikten de görüldüğü gibi, 30 Mart ve 15 Nisan ekimlerinde fide usulü yetiştirme tekniği aynı tarihteki diğer uygulanan yetiştirme tekniklerinden, daha fazla bitki başına koçan sayısına sahip olmuştur. 15 Mart ekiminde uygulanan yetiştirme tekniklerinin bitki başına koçan sayısı yönünden kendi aralarında önemli farklılık oluşturmamıştır. Cesurer (1995), Turgut ve Balcı (2001) ın bulgularında bitki başına koçan sayısı yönünden ekim zamanları ve çeşitler arasındaki farklılığın önemli bulunması araştırmadaki bitki başına koçan sayısı yönünden, ekim zamanları ve çeşitler arasındaki farklılığın önemli bulunmasını desteklemektedir. Taze Koçan Verimi Taze koçan veriminde iki yılın birlikte analizinde yetiştirme tekniği, ekim zamanıxyetiştirme tekniği, interaksiyonu önemlidir. Denemedeki çeşit, ekim zamanı ve yetiştirme tekniklerine göre taze koçan verimlerinde iki yıl ortalamaları Tablo 5 dedir. İki yılın analizinde çeşidinde kg/da, çeşidinde ise kg/da taze koçan elde edilmiş ve aralarında önemli fark kaydedilmemiştir. Ekim zamanlarında taze koçan verimi kg/da arasında değişmiş ve aralarında önemli fark kaydedilmemiştir. İki yılın birleştirilmiş analiz sonucunda, yetiştirme tekniklerinde en fazla koçan verimi ise 994 kg/da ile fide usulü ekim, en az koçan verimi kg/da normal ekimde gerçekleşmiştir. Plastik tünel yetiştiriciliğinde kg/da taze koçan verimi elde edilmiştir. Taze koçan verimi bakımından üç yetiştirme tekniği de birbirinden önemli derecede farklı taze koçan verimine sahip olmuştur. Taze koçan verimine çeşitxekim zamanıxyetiştirme tekniği, çeşitxekim zamanı(çxe.z) ve çeşitxyetiştirme tekniği (ÇxY.T) interaksiyonlarının etkisi önemsiz olmuştur. Tablo 5. Denemede kullanılan çeşit, ekim zamanları ve yetiştirme tekniklerine göre taze koçan verimlerine ait iki yılın ortalamaları. N. ekim P. tünel F. usulü Ç x E.Z N. ekim P. tünel F. usulü Ç x E.Z Ekim Zamanları Teknikleri 15 Mart 30 Mart 15 Nisan Ort.Y.T. N. ekim 466.2f 813.6cd 616.3ef 632.0c P. tünel 859.8bc 850.1bc 667.8de 792.5b F. usulü a 816.4bcd 976.2ab 944.0a Ort.E.Z Ekim zamanıxyetiştirme tekniği interaksiyonunda en yüksek taze koçan verimi ise kg/da ile 15 Mart fide usulü yetiştirme tekniğinde, en düşük koçan verimi kg/da ile 15 Mart normal ekim yetiştirme tekniği interaksiyonundan elde edilmiştir. Diğer ekim zamanı ve yetiştirme tekniklerine göre taze koçan verimi kg/da arasında değişim göstermiştir. Taze koçan verimi yönünden ekim zamanıxyetiştirme tekniği interaksiyonu önemli farklılık göstermiştir. Taze koçan veriminin ekim zamanıxyetiştirme tekniği interaksiyonuna ait grafik Şekil 5 de sunulmaktadır.

7 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 8(1) KSU Journal of Science and Engineering 8(1)-2005 kg/da Mar 30.Mar 15.Nis Şekil 5. Taze koçan veriminin ekim zamanıxyetiştirme tekniği interaksiyonu. Ekim zamanıxyetiştirme tekniği interaksiyonunda 15 Martta uygulanan yetiştirme teknikleri taze koçan verimini çok etkilendiği ve en yüksek taze koçan veriminin fide usulü yetiştirme tekniğinde gerçekleştirdiği Şekil 5 de görülmektedir. Grafikten de görüldüğü gibi 30 Martta yapılan ekimlerde yetiştirme tekniklerinin taze koçan verimine etkisi çok az olmuştur. 15 Nisanda normal ekim ve plastik tünel yetiştirme tekniğinin yerine fide usulü yetiştirme tekniğinin kullanılması taze koçan verimini artıracaktır. Sezer (1999) sekiz şeker mısırı çeşidinin ana ürün olarak Çarşamba ovasına uyumunu araştırdıkları çalışmada taze koçan verimi kg/da olarak değişmiştir. Çalışmamızda ise dekarda taze koçan verimi kg/da arasında olmuştur. Sezer in bulgularındaki dekarda taze koçan verimi ile yapılan çalışmadaki taze koçan verimi arasındaki farklılık çeşit, iklim, yetiştirme teknikleri, ekim zamanları, çevre şartlarından kaynaklanmaktadır. Hasıl Verim (Sap+Yaprak) Hasıl verim yönünden iki yılın birlikte analizinde çeşitler, yetiştirme teknikleri, çeşitxekim zamanı, çeşitxyetiştirme tekniği, ekim zamanıxyetiştirme tekniği, çeşitxekim zamanıxyetiştirme tekniği interaksiyonları önemli olmuştur. Denemede kullanılan çeşit, ekim zamanları ve yetiştirme tekniklerine göre hasıl verime ait iki yılın ortalamaları Tablo 6 da verilmiştir. İki yılın birleştirilmiş analiz sonucunda, çeşidinde kg/da ve çeşidinde kg/da hasıl verim elde edilmiştir. Çeşitler arasındaki farklılık önemli bulunmuştur. Ekim zamanlarına göre hasıl verim kg/da arasında değiştiği ve ekim zamanları arasında farklılığın önemsiz olduğu kaydedilmemiştir. tekniklerinde en fazla hasıl verim ise kg/da ile fide usulü yetiştiriciliğinden ve en az hasıl verim kg/da normal ekimden elde edilmiştir. Hasıl verim yönünden normal ekim tekniği, plastik tünel ve fide usulu ekim tekniğinden önemli derecede farklılık oluşturmuştur. Plastik tünel yetiştiriciliğinden kg/da hasıl verim sağlanmış ve fide usulü yetiştiriciliğiyle aralarındaki fark önemsiz bulunmuştur. Tablo 6. Denemede kullanılan çeşit ekim zamanları ve yetiştirme tekniklerine göre hasıl verime ait ortalama değerler. N. ekim d ab abc b P. tünel a a ac a F. usulü a abc a a Ç x E.Z b a ab a N. ekim c ab ac ab P. tünel a bc ac ab F. usulü a ac ac a Ç x E.Z ab ab ab b Ekim Zamanları Teknikleri 15 Mart 30 Mart 15 Nisan Ort.Y.T. N. ekim d ab b b P. tünel a ab b a F. usulü a cb ab a Ort.E.Z İki yılın birleştirilmiş analiz sonucunda çeşitxekim zamanı(çxe.z) interaksiyonunda en fazla hasıl verim kg/da ile çeşidinde 30 Mart ekiminde ve en az hasıl verim ise kg/da ile çeşidinde 30 Mart ekiminde kaydedilmiştir. Çeşitxekim zamanı interaksiyonundaki diğer hasıl verim değerleri kg/da arasında değişim göstererek, kendi aralarında önemli fark oluşturmamış, en düşük ve en yüksek değerler arasında bir geçiş grubunu

8 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 8(1) KSU Journal of Science and Engineering 8(1)-2005 oluşturmuştur. Hasıl verimin çeşitxekim zamanı interaksiyonuna ait grafik Şekil 6 da sunulmuştur. Şekil 6 dan, şeker mısırı çeşidinde ekim zamanının 30 Martta kadar geciktirilmesi hasıl verimi artırırken, ondan önceki ve sonraki ekimlerde ise hasıl verimin düştüğü görülmektedir. Grafikten de görüldüğü gibi, çeşidinde 15 Marttan sonra yapılan ekimlerde ise hasıl verim düşmüştür. kg/da Mart 30 Mart 15 Nisan Şekil 6. Hasıl verimin çeşitxekim zamanı interaksiyonu. Tablo 6 dan görüldüğü gibi, çeşitxyetiştirme tekniği interaksiyonunda en fazla hasıl verim ise kg/da ile çeşidinde plastik tünel yetiştiriciliğinde ve en az hasıl verim kg/da ile çeşidinde normal ekiminde gerçekleşmiş ve aralarında önemli farklılık oluşmuştur. Hasıl verim yönünden çeşidinin plastik tünel, fide usulü ve çeşidinin fide usulu yetişme tekniği (ÇxY.T) interaksiyonları kendi aralarında önemli farklılık oluşmamıştır. çeşidinin normal ekim ve plastik tünel ekim teknikleri interaksiyonu kendi aralarında fark oluşturmamış, fakat çeşidinin normal ekimi ile çeşidinin plastik tünel, fide usulü ve çeşidinin fide usulü yetişme tekniği (ÇxY.T) interaksiyonları arasında geçiş grubunu oluşturmuştur. Diğer çeşitxyetişme tekniği interaksiyonlarındaki hasıl verim kg/da arasında değişmiştir. çeşidinin normal ve plastik tünel ekimi kendi arasında önemli fark oluşturmamış, fakat kendi aralarında önemli fark oluşturmayan çeşidinin plastik tünel, fide usulü ve çeşidinin fide usulü yetiştiriciliği ile çeşidinin normal ekimi arasında bir geçiş grubunu oluşturmuştur. Hasıl verimin çeşitxyetiştirme tekniği interaksiyonuna ait grafik Şekil 7 de verilmiştir. kg/da Şekil 7. Hasıl verimin çeşitxyetiştirme tekniği interaksiyonu.

9 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 8(1) KSU Journal of Science and Engineering 8(1)-2005 Çeşitxyetiştirme tekniği interaksiyonunun normal ekim tekniğinde çeşidinin hasıl veriminin çeşidinden çok az farklılık olduğu, fakat plastik tünel ekiminde ise çeşidinin en yüksek değere ulaştığı Şekil 7 den görülmektedir. Grafikten de görüldüğü gibi çeşidinin hasıl verimini artırmada yetiştirme tekniklerinin etkisi çok az etkili olmakla birlikte, en yüksek verim fide usulü yetiştirme tekniğinde gerçekleşmiştir. İki yılın birleştirilmiş analiz sonucunda ki çeşitxekim zamanıxyetiştirme tekniği interaksiyonunda en fazla hasıl verim kg/da ile çeşidinde 15 Mart fide usulü yetiştiriciliğinde ve en az hasıl verim ise kg/da ile çeşidinde 15 Mart normal ekiminde kaydedilmiştir. Çeşitlerin diğer ekim zamanlarına ve yetiştirme tekniklerine göre hasıl verimleri kg/da arasında değişmiştir. Tablo 6 dan görüldüğü gibi, ekim zamanıxyetiştirme tekniği interaksiyonunda en yüksek hasıl verim kg/da fide usulü ve en düşük ise kg/da ile normal ekim tekniklerinin 15 Mart ekimlerinden elde edilmiştir. Ekim zamanıxyetiştirme tekniği interaksiyonunun 15 Marttaki plastik tünel ve fide usulü ekim teknikler arasında, 30 Marttaki normal ekim ve plastik tünel ekim teknikleri arasında ve 15 Nisandaki normal ekim, plastik tünel ekim teknikleri arasında öneli farklılık oluşmamıştır. Hasıl verimin ekim zamanıxyetiştirme tekniği interaksiyonuna ait grafik Şekil 8 de verilmiştir kg/da Mar 30.Mar 15.Nis N. ekim P. tünel F. usulü Şekil 8. Hasıl verimin ekim zamanıxyetiştirme tekniği interaksiyonu. Şekil 8 den hasıl verim yönünden 15 Mart ekiminde normal ekim tekniğinden plastik tünel ve fide usulü ekim tekniğine doğru bir artış, 30 Mart ekiminde de normal ekim tekniğinden plastik tünel ve fide usulü ekim tekniğine doğru bir azalış olduğu görülmektedir. 15 Nisan ekiminde uygulanan ekim tekniklerinin hasıl verim yönünden kendi aralarında önemli fark oluşturmadığı kaydedilmiştir. Ak ve Doğan (1997) Bursa koşullarında 4 hibrit mısır çeşitleriyle yaptıkları çalışmada hasıl verim kg/da arasında, Konak (1994) TTM-815 melez mısırında 5 bitki sıklığı uyguladığı denemede hasıl verimi kg/da arasında tespit etmişlerdir. Yapılan çalışmada hasıl verim kg/da arasında değişmiştir. Ak ve Doğan (1997) ve Konak (1994) bulguları ile araştırma bulgularımız arasında fark oluşmasının en önemli nedeni, araştırmada elde edilen hasıl verimde koçanlar yoktur. Hasıl verim koçanın dışındaki yeşil aksamdan oluşmaktadır. Şeker mısırında koçan alındıktan sonra kalan aksamın başlangıç materyalinin % civarında olduğunu Vicent ve ark. (2001) belirtmiştir. Şeker mısırında hasıl verimin düşük olmasının diğer bir nedeni de şeker mısırı tane mısırı ve silaj mısırına göre daha kısa boylu ve daha az yeşil aksam oluşturmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca şeker mısırında amaç taze koçan elde etmek olduğundan silaj mısırdan 2/3 oranında daha seyrek ekilmektedir. SONUÇ Araştırmada kullanılan ve şeker mısırı çeşitlerinde erken pazara arz etmek gerektiğinde fide usulü ve plastik tünel yetiştiriciliği, ekim tarihinde geç kalınması ve hava sıcaklığının yeterli olması durumunda normal ekim tercih edilmelidir. Şeker mısırı çeşitlerinde erken olgunlaşma ve taze koçan verimi dikkate alındığında, iki çeşidin de uygun olduğu, fakat hasıl verim dikkate alındığında ise çeşidinin daha uygun olduğu belirlenmiştir. Bitki başına koçan sayısı yönünden 15 Mart ekiminin ve çeşidinin avantajlı olduğu, taze koçan ve hasıl verim göz önünde bulundurulduğunda ise ekim zamanlarının önemsiz olduğu görülmüştür. Şeker mısırının sadece taze tüketim amaçlı değil, aynı zamanda hayvanlar için kaba yem olarak değerlendirilebileceği de dikkate alınarak, iki amaçlı yetiştirilmesinin daha uygun olacağı önerilmektedir.

10 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 8(1) KSU Journal of Science and Engineering 8(1)-2005 KAYNAKLAR Ak, İ., Doğan, R Bursa Bölgesinde Yetiştirilen Bazı Mısır Çeşitlerinin Verim Özellikleri ve Silaj Kalitelerinin Belirlenmesi. Türkiye Birinci Silaj Kongresi Bursa. Cesurer, L Kahramanmaraş Koşullarında Ekim Zamanı ve Ekim Sıklığının Şeker Mısırında Taze Koçan Verimine ve Diğer Bazı Tarımsal ve Bitkisel Özelliklere Etkisi. Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü. Doktora Tezi. No : 329. Adana. Gençtan, T., Uçkesen, B Tekirdağ Koşullarında Ana Ürün ve İkinci Ürün Olarak Şeker Mısırı (Zea mays saccharata start) Olanaklarının Belirlenmesi. Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi, Tahıllar ve Yemeklik Dane Baklagiller (I) Tekirdağ. Karabulut, A Yem Bilgisi ve Teknolojisi, U.Ü. Ziraat Fakültesi, Ders Notları No: 67, Bursa. Kırtok, Y Mısır Üretimi ve Kullanımı. Kocaoluk Yayıncılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şirketi. S İstanbul. Konak, C Mısırın Silajlık Verim ve Kalitesine Bitki Sıklığının Etkisi. 1.Tarla Bitkileri Kongresi, S: , İzmir. Özel, R., Tansı, V Çukurova Koşullarında İki Şeker Mısır Çeşidinde Şaşırtmanın ve Farklı Ekim Zamanlarının Verim ve Diğer Bazı Özelliklere Etkisi. 1. Tarla Bitkileri Kongresi, s: İzmir. Sezer, İ Çarşamba Ovasında Ana Ürün Olarak Yetiştirilebilecek, Şeker Mısırı Çeşitlerinin (Zea mays L. saccharata) Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi. Genel ve Tahıllar, Cilt 1: Adana. Turgut, İ.,Balcı, A Bursa Koşullarında Değişik Ekim Zamanlarının Şeker Mısırı(Zea mays saccharata start) Çeşitlerinin Taze Koçan Verimi ile Verim Öğeleri Üzerine Etkileri, Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi, Tahıllar ve Yemeklik Tane Baklagiller (I) Tekirdağ Uğurlar, F Çukurova Koşullarında Şeker Mısır da (Zea mays L. saccharata) Ekim Zamanı ve Bitki Sıklığının Taze Koçan ve Silaj Verimi ile Bazı Tarımsal Karakterlere Etkisi Üzerinde Bir Araştırma. Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, No:239. Adana. Fritz, V.A., Randall, G.W., Rosen, C.J Characterization and Utilization of Nitrogen Contained in Sweet Corn silage Waste. Agronomy J. 93: Yılmaz, O Hayvancılığımızın Geri Kalma Sebepleri ve Çözüm Yolları. Ziraat Mühendisliği Dergisi, Ankara, 333,

ÖZET. İlhan TURGUT * Arzu BALCI **

ÖZET. İlhan TURGUT * Arzu BALCI ** Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16(2): 79-91 Bursa Koşullarında Değişik Ekim Zamanlarının Şeker Mısırı (Zea mays saccharata Sturt.) Çeşitlerinin Taze Koçan Verimi İle Verim Öğeleri Üzerine Etkileri

Detaylı

Araştırma Makalesi (Research Article)

Araştırma Makalesi (Research Article) Araştırma Makalesi (Research Article) Yaşar Tuncer KAVUT Hikmet SOYA Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, 35100 İzmir/Türkiye e-posta: tunver.kavut@ege.edu.tr Alınış (Received):26.03.2013

Detaylı

Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1)

Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1) Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2004, 14(1): 47-51 Geliş Tarihi: 08.09.2003 Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1)

Detaylı

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22 S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22 KONYA YÖRESİNDE FARKLI EKİM ZAMANLARINDA YETİŞTİRİLEN BAZI HAVUÇLARDA KALİTE Tahsin SARI 1 Mustafa PAKSOY 2 1 Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü,

Detaylı

DUFED 4(2) (2015) 77-82

DUFED 4(2) (2015) 77-82 DUFED 4(2) (2015) 77-82 Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi dergi anasayfa: http://www.dufed.org Tek melez mısır genotiplerinin Diyarbakır şartlarındaki performanslarının belirlenmesi Determination

Detaylı

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir.

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir. 1-MISIR ISLAH ARAŞTIRMALARI 1.1.Diyarbakır Koşullarında Farklı Ekim Zamanının Şeker Mısırı (Zea mays sacchararata Sturt.) Çeşitlerinde Taze Koçan ve Tane Verimi ile Bazı Tarımsal Özelliklere Etkisi Proje

Detaylı

SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 229-234 SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR Ahmet ÖZ Halil KAPAR Karadeniz Tarımsal Araştırma

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Tokat 2. Turhal Tarım İlçe Müdürlüğü, Tokat 3

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Tokat 2. Turhal Tarım İlçe Müdürlüğü, Tokat 3 Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-1):87-93 Araştırma Makalesi (Research Article) Tokat Kazova ve Zile Ana Ürün Koşullarında Yetiştirilen Melez Atdişi Mısır (Zea mays

Detaylı

Summary. Key words: Sweet corn, variety, ear yield, ear characteristic, TSSC

Summary. Key words: Sweet corn, variety, ear yield, ear characteristic, TSSC Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2004, 41 (1):11-19 ISSN 1018-8851 Ege Bölgesi Koşullarında Ana ve İkinci Ürün Bazı Hibrit Şeker Mısır (Zea mays L. var. saccharata) Çeşitlerinin Verim Kalite ve Bitki Özelliklerinin

Detaylı

Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Koca Fiğ Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurları

Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Koca Fiğ Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurları TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Koca Fiğ Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurları a Seyithan

Detaylı

DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI KIŞLIK KIRMIZI MERCİMEK

DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI KIŞLIK KIRMIZI MERCİMEK DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI KIŞLIK KIRMIZI MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE FARKLI EKİM SIKLIKLARININ VERİM VE VERİM İLE İLGİLİ ÖZELLİKLERE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA* An Investigation

Detaylı

Şanlıurfa Koşullarında Farklı Aspir Çeşitlerinin (Carthamus tinctorius L.) Uygun Ekim Zamanlarının Belirlenmesi

Şanlıurfa Koşullarında Farklı Aspir Çeşitlerinin (Carthamus tinctorius L.) Uygun Ekim Zamanlarının Belirlenmesi U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2012, Cilt 26, Sayı 1, 1-16 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Şanlıurfa Koşullarında Farklı Aspir Çeşitlerinin (Carthamus tinctorius L.) Uygun Ekim

Detaylı

TÜRKİYE DE MISIR TARIMINDA SON GELİŞMELER VE ÇEŞİDİN ETKİSİ. Burhan KARA

TÜRKİYE DE MISIR TARIMINDA SON GELİŞMELER VE ÇEŞİDİN ETKİSİ. Burhan KARA TÜRKİYE DE MISIR TARIMINDA SON GELİŞMELER VE ÇEŞİDİN ETKİSİ Burhan KARA Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü-Isparta Giriş İletişim: burhankara@sdu.edu.tr, Tel: 0246 211

Detaylı

Araştırma Makalesi. Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (4): (2011) ISSN:

Araştırma Makalesi.  Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (4): (2011) ISSN: Araştırma Makalesi www.ziraat.selcuk.edu.tr/ojs Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (4): (2011) 34-41 ISSN:1309-0550 Eskişehir Ekolojik Koşullarında Ekim Zamanının Şeker Mısırın

Detaylı

Kompozit Şeker Mısırı Popülasyonu ile Hibrit Şeker Mısırı Çeşidinin Bazı Agronomik Özellikler Bakımından Karşılaştırılması

Kompozit Şeker Mısırı Popülasyonu ile Hibrit Şeker Mısırı Çeşidinin Bazı Agronomik Özellikler Bakımından Karşılaştırılması Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi TARGİD Özel Sayı 41-50 2016 DOI: 10.17100/nevbiltek.95452 URL: http://dx.doi.org/10.17100/nevbiltek.95452 Kompozit Şeker Mısırı Popülasyonu ile Hibrit Şeker Mısırı Çeşidinin

Detaylı

Bazı Soya Fasulyesi [Glycine max (L.) Merill] Çeşitlerinin Bursa Koşullarına Adaptasyonu Konusunda Bir Çalışma

Bazı Soya Fasulyesi [Glycine max (L.) Merill] Çeşitlerinin Bursa Koşullarına Adaptasyonu Konusunda Bir Çalışma Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16(2): 25-34 Bazı Soya Fasulyesi [Glycine max (L.) Merill] Çeşitlerinin Bursa Koşullarına Adaptasyonu Konusunda Bir Çalışma Abdullah KARASU * Mehmet ÖZ ** A. Tanju GÖKSOY

Detaylı

Farklı Ekim Zamanlarında Yetiştirilen Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinde Verim ve Verimle İlgili Bazı Özelliklerin Belirlenmesi

Farklı Ekim Zamanlarında Yetiştirilen Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinde Verim ve Verimle İlgili Bazı Özelliklerin Belirlenmesi Sorumlu Yazar (Corresponding Author): Dr. Ali Osman SARI E-mail: aliosmansari@aari.gov.tr Ç. KAYA, T. KUŞAKSIZ: FARKLI EKİM ZAMANLARINDA YETİŞTİRİLEN MISIR (Zea mays L.) 1 ANADOLU, J. of AARI 22 (2) 2012,

Detaylı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı iii ÖZET Yüksek Lisans Tezi AYDIN EKOLOJĐK KOŞULLARINDA FARKLI EKĐM ZAMANI VE SIRA ARALIĞININ ÇEMEN (Trigonella foenum-graecum L.) ĐN VERĐM VE KALĐTE ÖZELLĐKLERĐNE ETKĐSĐ Đmge Đ. TOKBAY Adnan Menderes

Detaylı

BATI AKDENİZ SAHİL KUŞAĞINDA SORGUM

BATI AKDENİZ SAHİL KUŞAĞINDA SORGUM AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(3), 337-341 BATI AKDENİZ SAHİL KUŞAĞINDA SORGUM (Sorghum bicolor L.), SUDANOTU (Sorghum sudanense Staph.) VE MISIRIN (Zea mays L.) İKİNCİ ÜRÜN OLARAK

Detaylı

YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi, Konya-2013, Kitap2, sayfa 350-357 YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN

Detaylı

ÖZET Yüksek Lisans Tezi BAZI SİLAJLIK MISIR ÇEŞİTLERİNDE MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİN VE YEM VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ Behice KÜÇÜK Ankara Üniversitesi Fen

ÖZET Yüksek Lisans Tezi BAZI SİLAJLIK MISIR ÇEŞİTLERİNDE MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİN VE YEM VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ Behice KÜÇÜK Ankara Üniversitesi Fen ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BAZI SİLAJLIK MISIR ÇEŞİTLERİNDE MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİN VE YEM VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ Behice KÜÇÜK TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI ANKARA

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA DEĞİŞİK KIŞLIK MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA DEĞİŞİK KIŞLIK MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 285-290 KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA DEĞİŞİK KIŞLIK MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Detaylı

İkinci Ürün Koşullarında Yetiştirilen Bazı Soya Çeşitlerinin Önemli Agronomik ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

İkinci Ürün Koşullarında Yetiştirilen Bazı Soya Çeşitlerinin Önemli Agronomik ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-2):125-130 Araştırma Makalesi (Research Article) İkinci Ürün Koşullarında Yetiştirilen Bazı Soya Çeşitlerinin Önemli Agronomik ve

Detaylı

Bazı At Dişi Mısır Çeşitlerinin Harran Ovası İkinci Ürün Koşullarına Adaptasyonu

Bazı At Dişi Mısır Çeşitlerinin Harran Ovası İkinci Ürün Koşullarına Adaptasyonu TÜRK TRIM ve DOĞ İLİMLRİ DRGİSİ TURKISH JOURNL of GRICULTURL and NTURL SCINCS www.turkjans.com azı t Dişi Mısır Çeşitlerinin Harran Ovası İkinci Ürün Koşullarına daptasyonu Yalçın COŞKUN a *, yşe COŞKUN

Detaylı

Bazı Şeker Mısırı Çeşitlerinin (Zea mays saccharata Sturt) Bitki, Koçan ve Verim Özellikleri *

Bazı Şeker Mısırı Çeşitlerinin (Zea mays saccharata Sturt) Bitki, Koçan ve Verim Özellikleri * Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 8 (1):28-40, 2013 ISSN 1304-9984, Araştırma Makalesi K. SÖNMEZ ve ARK. Bazı Şeker Mısırı Çeşitlerinin (Zea mays saccharata Sturt) Bitki, Koçan ve

Detaylı

II. ÜRÜN MISIR TESCİL RAPORU

II. ÜRÜN MISIR TESCİL RAPORU T.C. GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü II. ÜRÜN MISIR TESCİL RAPORU LG30597 MOTRIL CHILLAN COVENTRY EBEVEYN HATLAR WW93 ve LSF80 Ankara-2015 LG30597,

Detaylı

Atdişi Hibrit Mısır Adaylarının Ana Ürün Koşullarında Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Atdişi Hibrit Mısır Adaylarının Ana Ürün Koşullarında Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 6 (2): 27-34, 2013 ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X, www.nobel.gen.tr Atdişi Hibrit Mısır Adaylarının Ana Ürün Koşullarında Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Detaylı

Hatay Amik Ovası Ana Ürün Koşullarında Bazı Atdişi Mısır Çeşitlerinin Verim ve Verimle İlişkili Özellikleri

Hatay Amik Ovası Ana Ürün Koşullarında Bazı Atdişi Mısır Çeşitlerinin Verim ve Verimle İlişkili Özellikleri Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Mustafa Kemal University Araştırma Makalesi Research Article Geliş Tarihi: 23.06.2015 Kabul Tarihi: 04.09.2015 ISSN:1300-9362

Detaylı

ANTALYA KOŞULLARINDA TURFANDA PATATES (Solanum tuberosum L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BAZI ÇEŞİTLERİN VERİM VE VERİM İLE İLGİLİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

ANTALYA KOŞULLARINDA TURFANDA PATATES (Solanum tuberosum L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BAZI ÇEŞİTLERİN VERİM VE VERİM İLE İLGİLİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2003, 16(1),27-33 ANTALYA KOŞULLARINDA TURFANDA PATATES (Solanum tuberosum L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BAZI ÇEŞİTLERİN VERİM VE VERİM İLE İLGİLİ ÖZELLİKLERİNİN

Detaylı

Tokat- Kazova Koşullarında Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin (Triticum aestivum) Verim ve Diğer Özelliklerine Ekim Zamanının Etkisi

Tokat- Kazova Koşullarında Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin (Triticum aestivum) Verim ve Diğer Özelliklerine Ekim Zamanının Etkisi GOÜ, Ziraat Fakültesi Dergisi, 2012, 29(1), 75-79 Tokat- Kazova Koşullarında Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin (Triticum aestivum) Verim ve Diğer Özelliklerine Ekim Zamanının Etkisi Ali Safi KIRAL Aynur ÇELİK

Detaylı

Farklı Soya Fasulyesi (Glycine max L. Merr.) Hatlarının Bursa Ekolojik Koşullarında Bazı Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Farklı Soya Fasulyesi (Glycine max L. Merr.) Hatlarının Bursa Ekolojik Koşullarında Bazı Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2008, Cilt 22, Sayı 1, 55-62 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Farklı Soya Fasulyesi (Glycine max L. Merr.) Hatlarının Bursa Ekolojik Koşullarında Bazı

Detaylı

Arsuz İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Arsuz-Hatay 2

Arsuz İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Arsuz-Hatay 2 KSÜ Doğa Bil. Derg., 20 (Özel Sayı), 308312, 2017 KSU J. Nat. Sci., 20 (Özel Sayı), 308312, 2017 Araştırma Makalesi/Research Article DOI : 10.18016/ksudobil.349269 Çukurova Bölgesinde Birinci Ürün Koşullarında

Detaylı

BAZI EKMEKLİK BUĞDAY (Triticum aestivum L.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM ve VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ

BAZI EKMEKLİK BUĞDAY (Triticum aestivum L.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM ve VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ Fen ve Mühendislik Dergisi 2001, Cilt 4, Sayı 1 109 BAZI EKMEKLİK BUĞDAY (Triticum aestivum L.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM ve VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ Tevrican DOKUYUCU Leyla CESURER Aydın AKKAYA KSÜ, Ziraat

Detaylı

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Anadolu Journal of Agricultural Sciences http://dergipark.ulakbim.gov.tr/omuanajas Araştırma/Research Anadolu Tarım Bilim. Derg./Anadolu J Agr Sci, 30 (2015) 68-73 ISSN:

Detaylı

Bazı Bezelye (Pisum sativum L) Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi

Bazı Bezelye (Pisum sativum L) Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 5 (1):44-49, 2010 ISSN 1304-9984, Araştırma M. ÖZ, A. KARASU Bazı Bezelye (Pisum sativum L) Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi

Detaylı

Farklı Silajlık Mısır Genotiplerinin Eskişehir Koşullarında Adaptasyon Yeteneklerinin Belirlenmesi

Farklı Silajlık Mısır Genotiplerinin Eskişehir Koşullarında Adaptasyon Yeteneklerinin Belirlenmesi Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 5 (1): 93-97, 2012 ISSN: 1308-3961, E-ISSN: 1308-0261, www.nobel.gen.tr Farklı Silajlık Mısır Genotiplerinin Eskişehir Koşullarında Adaptasyon Yeteneklerinin Belirlenmesi

Detaylı

Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi. Konya Koşullarında Silajlık Sorgum Çeşitlerinde Farklı Ekim Sıklıklarının Bazı Verim ve Verim Özelliklerine Etkisi

Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi. Konya Koşullarında Silajlık Sorgum Çeşitlerinde Farklı Ekim Sıklıklarının Bazı Verim ve Verim Özelliklerine Etkisi Selçuk Tar Bil Der, 2(1):10-18 10 Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi Konya Koşullarında Silajlık Sorgum lerinde Farklı Ekim Sıklıklarının Bazı Verim ve Verim Özelliklerine Etkisi Abdullah Özköse 1*, Mevlüt

Detaylı

Giresun Ekolojik Koşullarında Bazı Mısır Çeşitlerinin Tane Verimi ve Verim Ögelerinin Belirlenmesi*

Giresun Ekolojik Koşullarında Bazı Mısır Çeşitlerinin Tane Verimi ve Verim Ögelerinin Belirlenmesi* Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 6(3): 171-176, 2016 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Pamuk, Gossypium hirsutum L., Verim, Verim Unsurları, Lif Kalite Özellikleri

Anahtar Kelimeler: Pamuk, Gossypium hirsutum L., Verim, Verim Unsurları, Lif Kalite Özellikleri AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 245-250 AZERBAYCAN DA ELDE EDİLMİŞ BAZI MUTANT PAMUK (Gossypium hirsutum L.) ÇEŞİTLERİNİN ŞANLIURFA KOŞULLARINDA VERİM VE LİF KALİTE ÖZELLİKLERİNİN

Detaylı

Ana Ürün ve İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Bazı Tatlı Mısır Çeşitlerinde Koçanın Agronomik ve Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi

Ana Ürün ve İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Bazı Tatlı Mısır Çeşitlerinde Koçanın Agronomik ve Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2005, 42(1):47-58 ISSN 1018-8851 Ana Ürün ve İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Bazı Tatlı Mısır Çeşitlerinde Koçanın Agronomik ve Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Özlem

Detaylı

Ekim ve Dikim Zamanlarının Tatlı Mısırda (Zea mays L. var. saccharata) Verim ve Koçanın Bazı Agronomik Karakterleri Üzerine Etkisi

Ekim ve Dikim Zamanlarının Tatlı Mısırda (Zea mays L. var. saccharata) Verim ve Koçanın Bazı Agronomik Karakterleri Üzerine Etkisi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2005, 42(1):35-46 ISSN 1018-8851 Ekim ve Dikim Zamanlarının Tatlı Mısırda (Zea mays L. var. saccharata) Verim ve Koçanın Bazı Agronomik Karakterleri Üzerine Etkisi Dursun EŞİYOK

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER İsmail Güvenç* I. Kahramanmaraş'ta Sebze Tarımı 1Giriş Ülkemiz nüfusu, son sayıma göre 67 milyon

Detaylı

Bazı Mısır Çeşitlerinin Erzurum Ovası Koşullarında Silaj Amaçlı Yetiştirilme Olanakları

Bazı Mısır Çeşitlerinin Erzurum Ovası Koşullarında Silaj Amaçlı Yetiştirilme Olanakları Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 39 (1), 83-91, 2008 ISSN : 1300-9036 Bazı Mısır Çeşitlerinin Erzurum Ovası Koşullarında Silaj Amaçlı Yetiştirilme Olanakları Sancar BULUT Özcan ÇAĞLAR Ali ÖZTÜRK Atatürk

Detaylı

Abdulveli SİRAT 1* İsmail SEZER 2

Abdulveli SİRAT 1* İsmail SEZER 2 YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2013, 23(1): 10 17 Geliş Tarihi (Received): 20.07.2012 Kabul Tarihi (Accepted): 21.11.2012 Araştırma Makalesi/Research Article (Original Paper) Samsun Ekolojik Koşullarında

Detaylı

ÇUKUROVA KOŞULLARINDA 2. ÜRÜN OLARAK YETİŞTİRİLEN HİBRİT MISIRDA

ÇUKUROVA KOŞULLARINDA 2. ÜRÜN OLARAK YETİŞTİRİLEN HİBRİT MISIRDA ÇUKUROVA KOŞULLARINDA 2. ÜRÜN OLARAK YETİŞTİRİLEN HİBRİT MISIRDA (Zea mays L.) PATLATMA YAPILAN VE YAPILMAYAN İKİ ALANDA FARKLI AZOT DOZLARININ VERİM VE VERİM UNSURLARI ÜZERİNE ETKİSİ* Determination the

Detaylı

Araştırma Makalesi. Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (2): (2011) ISSN:

Araştırma Makalesi.  Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (2): (2011) ISSN: Araştırma Makalesi www.ziraat.selcuk.edu.tr/ojs Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (2): (2011) 17-23 ISSN:1309-0550 Melezleme Yöntemiyle Elde Edilen Yemeklik Bezelye (Pisum sativum

Detaylı

Bursa koşullarında ikinci ürün olarak yetiştirilebilecek bazı silajlık mısır çeşitlerinin ot verimi ve kalitesi üzerine bir araştırma

Bursa koşullarında ikinci ürün olarak yetiştirilebilecek bazı silajlık mısır çeşitlerinin ot verimi ve kalitesi üzerine bir araştırma Araştırma Makalesi / Research Article Derim, 2016, 33 (2):299-308 DOI:10.16882/derim.2016.267913 Bursa koşullarında ikinci ürün olarak yetiştirilebilecek bazı silajlık mısır çeşitlerinin ot verimi ve kalitesi

Detaylı

8 Araştırma Makalesi. Tane Ürünü İçin Yetiştirilen İkinci Ürün Mısır Çeşitlerinin Bazı Verim Öğeleri İle Tane Nişasta Oranlarının Belirlenmesi

8 Araştırma Makalesi. Tane Ürünü İçin Yetiştirilen İkinci Ürün Mısır Çeşitlerinin Bazı Verim Öğeleri İle Tane Nişasta Oranlarının Belirlenmesi 8 Araştırma Makalesi Tane Ürünü İçin Yetiştirilen İkinci Ürün Mısır Çeşitlerinin Bazı Verim Öğeleri İle Tane Nişasta Oranlarının Belirlenmesi Leyla İDİKUT, Sevim Nesrin KARA KSÜ, Ziraat Fakültesi, Tarla

Detaylı

Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi

Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi Akide ÖZCAN 1 Mehmet SÜTYEMEZ 2 1 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv., Afşin Meslek Yüksekokulu,

Detaylı

Fasulye (Phaseolus vulgaris L.)'de İlk Gelişme Döneminde Kök ve Toprak Üstü Organlarının Durumu

Fasulye (Phaseolus vulgaris L.)'de İlk Gelişme Döneminde Kök ve Toprak Üstü Organlarının Durumu KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1), 2006 82 KSU. Journal of Science and Engineering 9(1), 2006 Fasulye (Phaseolus vulgaris L.)'de İlk Gelişme Döneminde Kök ve Toprak Üstü Organlarının Durumu Vahdettin

Detaylı

DÜNYADA ve TÜRKİYE DE YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER TARIMI

DÜNYADA ve TÜRKİYE DE YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER TARIMI DÜNYADA ve TÜRKİYE DE YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER TARIMI Prof. Dr. Cemalettin Yaşar ÇİFTÇİ Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Ankara 2004 1 TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI TEKNİK

Detaylı

Bitki Sıklığının Silajlık Mısırda Verim ve Bazı Agronomik Karakterlere Etkisi

Bitki Sıklığının Silajlık Mısırda Verim ve Bazı Agronomik Karakterlere Etkisi Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 39 (2), 217-224, 2008 ISSN : 1300-9036 Bitki Sıklığının Silajlık Mısırda Verim ve Bazı Agronomik Karakterlere Etkisi Ali ÖZTÜRK Sancar BULUT Ebru BORAN Atatürk Üniversitesi

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 22 (46): (2008) ISSN:

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 22 (46): (2008) ISSN: www.ziraat.selcuk.edu.tr/dergi Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 22 (46): (2008) 77-89 ISSN:1300-5774 ORTA ANADOLU EKOLOJİK ŞARTLARINDA YETİŞTİRİLEN FASULYE (Phaseolus vulgaris L.) GENOTİPLERİNİN

Detaylı

DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI ADİ FİĞ (VİCİA SATİVA L.) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM ÖĞELERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA *

DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI ADİ FİĞ (VİCİA SATİVA L.) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM ÖĞELERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA * DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI ADİ FİĞ (VİCİA SATİVA L.) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM ÖĞELERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA * A Study About The Determınatıon Of Yıeld And Yıeld Components

Detaylı

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (37): (2005) 13-20

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (37): (2005) 13-20 S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (37): (2005) 13-20 BURÇAK (Vicia ervilia (L.) Willd.) TA EKİM ZAMANININ VERİM VE VERİM ÖĞELERİ ÜZERİNE ETKİSİ 1 Abdullah ÖZKÖSE 2 Hayrettin EKİZ 3 2 Selçuk Üniversitesi,

Detaylı

Ekmeklik Buğday Hatlarının (Triticum aestivum L.) Tane Verimi ve Kimi Agronomik Özelliklerinin Belirlenmesi

Ekmeklik Buğday Hatlarının (Triticum aestivum L.) Tane Verimi ve Kimi Agronomik Özelliklerinin Belirlenmesi Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16(2): 149-158 Ekmeklik Buğday Hatlarının (Triticum aestivum L.) Tane Verimi ve Kimi Agronomik Özelliklerinin Belirlenmesi Ramazan DOĞAN * ÖZET Uludağ Üniversitesi Ziraat

Detaylı

Bazı Makarnalık Buğday Çeşitlerinin (T.durum Desf.) Erbaa Şartlarında Adaptasyonlarının İncelenmesi

Bazı Makarnalık Buğday Çeşitlerinin (T.durum Desf.) Erbaa Şartlarında Adaptasyonlarının İncelenmesi GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2004, 21 (2), 86-93 Bazı Makarnalık Buğday Çeşitlerinin (T.durum Desf.) Erbaa Şartlarında Adaptasyonlarının İncelenmesi Fahri Sönmez A.Safi Kıral Gaziosmanpaşa Üniversitesi,

Detaylı

Farklı Ekim Derinliklerinin Yem Bezelyesinin Verim ve Bazı Verim Özellikleri Üzerine Etkileri

Farklı Ekim Derinliklerinin Yem Bezelyesinin Verim ve Bazı Verim Özellikleri Üzerine Etkileri Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Vol(No): pp, year SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ SAKARYA UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE e-issn: 2147-835 Dergi sayfası: http://dergipark.gov.tr/saufenbilder

Detaylı

ANKARA KOŞULLARINDA BEZELYE'DE (Pisum sativum L.) FARKLI EKĐM ZAMANLARININ VERĐM VE VERĐM ÖĞELERĐNE ETKĐLERĐ

ANKARA KOŞULLARINDA BEZELYE'DE (Pisum sativum L.) FARKLI EKĐM ZAMANLARININ VERĐM VE VERĐM ÖĞELERĐNE ETKĐLERĐ ANADOLU, J. of AARI 15 (1) 2005, 49-60 MARA ANKARA KOŞULLARINDA BEZELYE'DE (Pisum sativum L.) FARKLI EKĐM ZAMANLARININ VERĐM VE VERĐM ÖĞELERĐNE ETKĐLERĐ Gökhan DEMĐRCĐ Saime ÜNVER Ankara Üniversitesi Ziraat

Detaylı

Eskişehir Koşullarında Macar Fiği (Vicia pannonica Crantz.) Hat ve Çeşitlerinde Yem ve Tohum Verimleri

Eskişehir Koşullarında Macar Fiği (Vicia pannonica Crantz.) Hat ve Çeşitlerinde Yem ve Tohum Verimleri Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-2):230-234 Araştırma Makalesi (Research Article) Eskişehir Koşullarında Macar Fiği (Vicia pannonica Crantz.) Çeşitlerinde Yem ve

Detaylı

Bazı Şeker Mısır (Zea mays saccharata Sturt) Genotiplerinin Harran Ovası Koşullarında Verim Karakteristiklerinin Belirlenmesi

Bazı Şeker Mısır (Zea mays saccharata Sturt) Genotiplerinin Harran Ovası Koşullarında Verim Karakteristiklerinin Belirlenmesi Uludag.Üniv.Zir.Fak.Derg., (2006) 20(1): 33-46 Bazı Şeker Mısır (Zea mays saccharata Sturt) Genotiplerinin Harran Ovası Koşullarında Verim Karakteristiklerinin Belirlenmesi Abdullah ÖKTEM * A. Gülgün ÖKTEM

Detaylı

Ethephon un Tritikale de Tane Verimi, Protein Oranı ve Protein Verimine Etkisi

Ethephon un Tritikale de Tane Verimi, Protein Oranı ve Protein Verimine Etkisi TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2008, 14 (2) 124-130 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Ethephon un Tritikale de Tane Verimi, Protein Oranı ve Protein Verimine Etkisi Mustafa GÜLER 1 Geliş Tarihi: 03.10.2007

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Ünvanı Adı Soyadı Doğum Yeri : Yrd. Doç. Dr. : Abdulveli SİRAT : ParwanAfganistan Doğum Tarihi : 29.01.1971 Telefon : (456) 511 86 69/126

Detaylı

SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI BURÇAK (Vicia ervilia L.) HATLARININ OT VE TOHUM VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ

SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI BURÇAK (Vicia ervilia L.) HATLARININ OT VE TOHUM VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 26,21(3): 318-322 J. of Fac. of Agric., OMU, 26,21(3): 318-322 SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI BURÇAK (Vicia ervilia L.) HATLARININ OT VE TOHUM VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ İlknur

Detaylı

Tekirdağ koşullarında sıra aralığının bazı çemen (Trigonella foenum-graecum) populasyonlarının verim ve verim kriterleri üzerine etkisi

Tekirdağ koşullarında sıra aralığının bazı çemen (Trigonella foenum-graecum) populasyonlarının verim ve verim kriterleri üzerine etkisi Araştırma Makalesi/Research Article www.ziraatdergi.akdeniz.edu.tr AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ (2010) 23(1): 47-51 Tekirdağ koşullarında sıra aralığının bazı çemen (Trigonella foenum-graecum)

Detaylı

ADİ FİĞ TESCİL RAPORU

ADİ FİĞ TESCİL RAPORU T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü ADİ İĞ TESCİL RAPORU GATAEMD135(SAYAR) ANKARA 2015 GATAEMD135(SAYAR) ADİ İĞ ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR

Detaylı

Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-18 Kasım 1999, Adana Cilt III, Çayır-Mera Yembitkileri ve Yemeklik Tane Baklagiller, 312-317

Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-18 Kasım 1999, Adana Cilt III, Çayır-Mera Yembitkileri ve Yemeklik Tane Baklagiller, 312-317 Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-18 Kasım 1999, Adana Cilt III, Çayır-Mera Yembitkileri ve Yemeklik Tane Baklagiller, 312-317 ARI OTUNDA (Phacelia tanacetifolia) FARKLI EKİM ZAMANLARININ ÇİÇEKLENME

Detaylı

Evaluation of dent corn varieties (Zea mays indentata Sturt.) for major plant traits, yield componenets and grain yield grown in Cukurova conditions

Evaluation of dent corn varieties (Zea mays indentata Sturt.) for major plant traits, yield componenets and grain yield grown in Cukurova conditions ÇUKUROVA KOŞULLARINDA YETİŞTİRİLEN BAZI ATDİŞİ MISIR (Zea mays indentata Sturt.) ÇEŞİTLERİNİN ÖNEMLİ BİTKİSEL KARAKTERLER, VERİM KOMPONENTLERİ VE DANE VERİMİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ * Evaluation of

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA FARKLI BİTKİ SIKLIKLARININ KIŞLIK VE YAZLIK EKİLEN BAZI NOHUT ÇEŞİTLERİNDE

KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA FARKLI BİTKİ SIKLIKLARININ KIŞLIK VE YAZLIK EKİLEN BAZI NOHUT ÇEŞİTLERİNDE KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA FARKLI BİTKİ SIKLIKLARININ KIŞLIK VE YAZLIK EKİLEN BAZI NOHUT ÇEŞİTLERİNDE (Cicer arietinum L.) VERİM VE VERİM İLE İLGİLİ ÖZELLİKLERE ETKİSİ 1 Effect of Different Sowing Densities

Detaylı

Kahramanmaraş Koşullarında Farklı Mercimek (Lens culinaris Medic.) Genotiplerinde Bitki Sıklığının Verim ve Verim Unsurlarına Etkisinin Araştırması

Kahramanmaraş Koşullarında Farklı Mercimek (Lens culinaris Medic.) Genotiplerinde Bitki Sıklığının Verim ve Verim Unsurlarına Etkisinin Araştırması Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 19 (3), 135-143, 2015 ISSN 2148-5003, Araştırma Makalesi Kahramanmaraş Koşullarında Farklı Mercimek (Lens culinaris Medic.) Genotiplerinde Bitki Sıklığının Verim

Detaylı

T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARKLI TOHUM İRİLİĞİ VE ŞEKİLLERİNİN SİLAJLIK HİBRİT MISIRDA VERİM VE BAZI VERİM ÖĞELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ Arzu KIRBAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ TARLA BİTKİLERİ

Detaylı

Bazı İki Sıralı Arpa ve Ekmeklik Buğday Çeşitlerinde Azot ve CCC Dozlarının Tane Verimine Etkileri

Bazı İki Sıralı Arpa ve Ekmeklik Buğday Çeşitlerinde Azot ve CCC Dozlarının Tane Verimine Etkileri Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 1, 11(1):63-68 Geliş Tarihi: 20.11.0 Bazı İki Sıralı Arpa ve Ekmeklik Buğday Çeşitlerinde Azot ve CCC Dozlarının Tane

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

Şanlıurfa Koşullarında Yetiştirilen Bazı Kırmızı Mercimek (Lens culinaris Medik.) Genotiplerinin Verim ve Verim Öğelerinin Belirlenmesi

Şanlıurfa Koşullarında Yetiştirilen Bazı Kırmızı Mercimek (Lens culinaris Medik.) Genotiplerinin Verim ve Verim Öğelerinin Belirlenmesi Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi Cilt 5(1) 27-34 2016 DOI: 10.17100/nevbiltek.56241 URL: http://dx.doi.org/10.17100/nevbiltek.56241 Şanlıurfa Koşullarında Yetiştirilen Bazı Kırmızı Mercimek (Lens culinaris

Detaylı

CİN MISIR (Zea mays everta Sturt. ) HATLARININ VE YOKLAMA MELEZLERİNİN VERİM VE VERİMLE İLGİLİ ÖZELLİKLER BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI *

CİN MISIR (Zea mays everta Sturt. ) HATLARININ VE YOKLAMA MELEZLERİNİN VERİM VE VERİMLE İLGİLİ ÖZELLİKLER BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI * AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2003, 16(1),35-42 CİN MISIR (Zea mays everta Sturt. ) HATLARININ VE YOKLAMA MELEZLERİNİN VERİM VE VERİMLE İLGİLİ ÖZELLİKLER BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI *

Detaylı

GÖREV YERLERİ(Tarih/Unvan/Kurum) 1996-2000 Araştırma Görevlisi Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi

GÖREV YERLERİ(Tarih/Unvan/Kurum) 1996-2000 Araştırma Görevlisi Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Unvan Arzu KÖSE Doktor Telefon 222-32403-00 E-mail Doğum Tarihi - Yeri arzu.kose @gthb.gov.tr Ankara-1972 EĞİTİM BİLGİLERİ Yüksek Lisans Akademik Birim/ Mezuniyet Yılı Lisans

Detaylı

Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi. Nohutta Farklı Bitki Sıklıklarının Tane Verimi ve Bazı Tarımsal Özellikler Üzerine Etkileri

Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi. Nohutta Farklı Bitki Sıklıklarının Tane Verimi ve Bazı Tarımsal Özellikler Üzerine Etkileri Selçuk Tar Bil Der, 3(1): 1-7 1 Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi Nohutta Farklı Bitki Sıklıklarının Tane Verimi ve Bazı Tarımsal Özellikler Üzerine Etkileri Mehmet Masum İşlek 1, Ercan Ceyhan 2,* 1 Gıda,

Detaylı

SAMSUN EKOLOJİK ŞARTLARINDA II. ÜRÜN OLARAK YETİŞTİRİLEN SİLAJLIK MISIRIN KURU OT VE HAM PROTEİN VERİMİ ÜZERİNE SIKLIK VE BİÇİM ZAMANININ ETKİSİ*

SAMSUN EKOLOJİK ŞARTLARINDA II. ÜRÜN OLARAK YETİŞTİRİLEN SİLAJLIK MISIRIN KURU OT VE HAM PROTEİN VERİMİ ÜZERİNE SIKLIK VE BİÇİM ZAMANININ ETKİSİ* O.M.Ü.Z.F. Dergisi, 1995,10, (1):15-22 J.Agric.Fac.O.M.Ü. 1995,10, (1):15-22 SAMSUN EKOLOJİK ŞARTLARINDA II. ÜRÜN OLARAK YETİŞTİRİLEN ÖZET SİLAJLIK MISIRIN KURU OT VE HAM PROTEİN VERİMİ ÜZERİNE SIKLIK

Detaylı

DİYARBAKIR ŞARTLARINDA ŞAHİN-91 VE SUR-93 ARPA ÇEŞİTLERİNDE UYGUN EKİM SIKLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

DİYARBAKIR ŞARTLARINDA ŞAHİN-91 VE SUR-93 ARPA ÇEŞİTLERİNDE UYGUN EKİM SIKLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ANADOLU, J. of AARI 10 (2) 2000, 35-45 MARA DİYARBAKIR ŞARTLARINDA ŞAHİN-91 VE SUR-93 ARPA ÇEŞİTLERİNDE UYGUN EKİM SIKLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hasan KILIÇ İrfan ÖZBERK Fethiye ÖZBERK

Detaylı

Van Gevaş Ekolojik Koşulların Da Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinin İkinci Ürün Olarak Yetiştirilmesi

Van Gevaş Ekolojik Koşulların Da Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinin İkinci Ürün Olarak Yetiştirilmesi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Van Gevaş Ekolojik Koşulların Da Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinin İkinci Ürün Olarak

Detaylı

Bazı İskenderiye Üçgülü (Trifolium alexandrinum L.) Çeşitlerinin Ankara Sulu Koşullarına Uyumu ve Verimin Biçim Sırasına Göre Değişimi

Bazı İskenderiye Üçgülü (Trifolium alexandrinum L.) Çeşitlerinin Ankara Sulu Koşullarına Uyumu ve Verimin Biçim Sırasına Göre Değişimi TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2005, 11 (4) 406-410 Bazı İskenderiye Üçgülü (Trifolium alexandrinum L.) inin Ankara Sulu Koşullarına Uyumu ve Verimin Biçim Sırasına Göre Değişimi B. Hakan HAKYEMEZ 1 Cengiz SANCAK

Detaylı

Ankara Koşullarında Hibrit Mısır Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi*

Ankara Koşullarında Hibrit Mısır Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi* TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2007, 13 (3) 195-202 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Ankara Koşullarında Hibrit Mısır inin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi* Sefa VARTANLI 1 H. Yavuz EMEKLİER 1

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 20 (39): (2006) 84-92

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 20 (39): (2006) 84-92 www.ziraat.selcuk.edu.tr/dergi Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 20 (39): (2006) 84-92 KARAMAN EKOLOJİK KOŞULLARINDA SİLAJLIK HİBRİT MISIR ÇEŞİTLERİNİN İKİNCİ ÜRÜN OLARAK YETİŞTİRME İMKANLARININ

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNE DUYURU

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNE DUYURU BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNE - Bahçe Bitkileri Bölümü öğrencileri 251311001 kodlu Zooloji dersinin yerine Tarla Bitkileri Bölümünde açılan 251211010 kodlu Zooloji dersini. - Bahçe Bitkileri Bölümü

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KORUMA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI YEMLİK PANCAR (HAYVAN PANCARI)

Detaylı

YULAF YETİŞTİRİCİLİĞİ

YULAF YETİŞTİRİCİLİĞİ YULAF YETİŞTİRİCİLİĞİ Yulafın Kökeni Yulafın vatanını Decandolle Doğu Avrupa ve Tataristan; Hausknecht ise orta Avrupa olduğunu iddia etmektedir. Meşhur tasnifçi Kornicke ise Güney Avrupa ve Doğu Asya

Detaylı

TR 5913, TR 5958, SERTORI, KT HASAB, MURGAVETS, TSAREVETS, TE5793-2012, SOLVEIG VE HAMZA EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYLARININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR

TR 5913, TR 5958, SERTORI, KT HASAB, MURGAVETS, TSAREVETS, TE5793-2012, SOLVEIG VE HAMZA EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYLARININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR TR 5913, TR 5958, SERTORI, KT HASAB, MURGAVETS, TSAREVETS, TE5793-2012, SOLVEIG VE HAMZA EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYLARININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR Trakya Bölgesi ekmeklik buğday tarımsal değerleri ölçme

Detaylı

DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI YEM BEZELYESİ

DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI YEM BEZELYESİ DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI YEM BEZELYESİ (Pisum arvense L.) HAT VE ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM ÖĞELERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA* A Research On Determınatıon Of Yıeld And Some Yıeld

Detaylı

BAZI BAKLA (Vicia faba L.) POPULASYONLARININ BİTKİSEL ÖZELLİKLERİ VE TAZE BAKLA VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ

BAZI BAKLA (Vicia faba L.) POPULASYONLARININ BİTKİSEL ÖZELLİKLERİ VE TAZE BAKLA VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 26,21(2):225-23 J. of Fac. of Agric., OMU, 26,21(2): 225-23 BAZI BAKLA (Vicia faba L.) POPULASYONLARININ BİTKİSEL ÖZELLİKLERİ VE TAZE BAKLA VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ Aysun PEKŞEN

Detaylı

ÇİFTLİK GÜBRESİNİN FARKLI FORM VE DOZLARININ, ÇUKUROVA BÖLGESİ KOŞULLARINDA, TEK YILLIK ÇİM

ÇİFTLİK GÜBRESİNİN FARKLI FORM VE DOZLARININ, ÇUKUROVA BÖLGESİ KOŞULLARINDA, TEK YILLIK ÇİM ÇİFTLİK GÜBRESİNİN FARKLI FORM VE DOZLARININ, ÇUKUROVA BÖLGESİ KOŞULLARINDA, TEK YILLIK ÇİM (Lolium multiflorum Lam.) İN OT VE TOHUM VERİMİ İLE OT KALİTESİNE ETKİSİ* The Effects of Different Forms and

Detaylı

Tohum yatağının hazırlanması:

Tohum yatağının hazırlanması: Toprak isteği: Yem bezelyesi tüm baklagillerde olduğu gibi, özellikle yeterli kireç bulunan ve PH değeri 6,5-7 olan toprakları sever. PH değeri 6-8 aralığında olan topraklarda da ekimi yapılabilir. Bu

Detaylı

FARKLI SORGUM x SUDANOTU MELEZİ (Sorghum bicolor x Sorghum sudanense Stapf.) ÇEŞİTLERİNİN VERİM ve VERİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

FARKLI SORGUM x SUDANOTU MELEZİ (Sorghum bicolor x Sorghum sudanense Stapf.) ÇEŞİTLERİNİN VERİM ve VERİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Araştırma / Research Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 2015; 12(2) : 93-100 Journal of Adnan Menderes University Agricultural Faculty 2015; 12(2) : 93-100 FARKLI SORGUM x SUDANOTU MELEZİ

Detaylı

TRAKYA BÖLGESİ ALTI SIRALI ARPA TESCİL RAPORU

TRAKYA BÖLGESİ ALTI SIRALI ARPA TESCİL RAPORU T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil Ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü TRAKYA BÖLGESİ ALTI SIRALI ARPA TESCİL RAPORU TEA 1765-2012 Ankara-2016 TEA 1765-2012 ALTI SIRALI ARPA ÇEŞİT

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Timuçin TAŞ HARRAN OVASI KOŞULLARINDA FARKLI EKİM SIKLIKLARINDA YETİŞTİRİLEN MISIRDA (Zea Mays L. indentata) DEĞİŞİK BÜYÜME DÖNEMLERİNDE

Detaylı

Geliş Tarihi:

Geliş Tarihi: TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2006, 13 (1) 17-21 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L. em Thell) Çeşitlerinde Ana Sap ve Fertil Kardeşlerin Bitki Tane Verimi ve Verim

Detaylı

Trakya Bölgesinde Yetiştirilen Bazı Arpa (Hordeum vulgare L) Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurları İle Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Trakya Bölgesinde Yetiştirilen Bazı Arpa (Hordeum vulgare L) Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurları İle Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2007, Cilt 21, Sayı 1, 59-68 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Trakya Bölgesinde Yetiştirilen Bazı Arpa (Hordeum vulgare L) Çeşitlerinin Verim ve Verim

Detaylı

IMI GRUBU AYÇİÇEĞİ TESCİL RAPORU

IMI GRUBU AYÇİÇEĞİ TESCİL RAPORU T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil Ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü IMI GRUBU AYÇİÇEĞİ TESCİL RAPORU NX23205 LG5555CLP LG5452HO CL LG5566CL ES Terramis CL ES Novamis CL ES Grafic

Detaylı

ÇUKUROVA KOŞULLARINDA II

ÇUKUROVA KOŞULLARINDA II ÇUKUROVA KOŞULLARINDA II.ÜRÜN OLARAK BAZI SORGUM X SUDAN OTU MELEZİ ÇEŞİTLERİNİN BİÇİM ZAMANININ HASIL VERİM VE KALİTE UNSURLARINA ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA A Research On The Effects Of The Dıfferent

Detaylı

Kuru ve Sulu Koşullarda Farklı Bitki Sıklıklarının Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinde Verim ve Verim Öğelerine Etkileri

Kuru ve Sulu Koşullarda Farklı Bitki Sıklıklarının Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinde Verim ve Verim Öğelerine Etkileri TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2005, 11 (4) 417-421 Kuru ve Sulu Koşullarda Farklı Bitki Sıklıklarının Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinde Verim ve Verim Öğelerine Etkileri Necat TOĞAY 1 Yeşim TOĞAY

Detaylı

Kimi Yembezelyesi Çeşitlerinde (Pisum arvense L.) Sıra Arası Mesafelerinin Tohum Verimi ile Bazı Verim Özelliklerine Etkisi Üzerinde Bir Araştırma

Kimi Yembezelyesi Çeşitlerinde (Pisum arvense L.) Sıra Arası Mesafelerinin Tohum Verimi ile Bazı Verim Özelliklerine Etkisi Üzerinde Bir Araştırma Ceylan ve Ark. Araştırma Makalesi (Research Article) Yaşar Tuncer KAVUT A. Esen ÇELEN Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, 35100, İzmir / Türkiye sorumlu yazar: tuncer.kavut@ege.edu.tr

Detaylı