KAPIDAĞ YARIMADASI MEMELİ (MAMMALIA) FAUNASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAPIDAĞ YARIMADASI MEMELİ (MAMMALIA) FAUNASI"

Transkript

1 KAPIDAĞ YARIMADASI MEMELİ (MAMMALIA) FAUNASI Erdem HIZAL İ.Ü. Orman Fakültesi, Orman Entmljisi ve Kruma Anabilim Dalı ÖZET Kapıdağ Yarımadası memeli (Mammalia) faunasına yönelik detaylı çalışmalar sayıca az ve yetersizdir. Bu çalışma Kapıdağ Yarımadası nda tplanan ve gözlenen memeli türleri hakkındadır. Kapıdağ Yarımadasına yılları arasında 226 gün gidildi. Arazi çalışmaları snucunda 6 takımdan tplam 32 memeli hayvan türü tespit edildi: Insectivra (5), Chirptera (9), Lagmrpha (1), Rdentia (7), Carnivra (7), Artidactyla (3). Bu çalışmada Vaşak (Lynx lynx) ve Yaban Kedisi (Felis silvestris) Kapıdağ Yarımadası nın nadir görülen türleri larak belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Kapıdağ Yarımadası, Srex satunini, Lynx lynx, Felis silvestris, Drymys nitedula MAMMAL (MAMMALIA) FAUNA OF KAPIDAĞ PENINSULA ABSTRACT The number f studies n mammals f Kapıdag Peninsula is insufficent. The present study is based n mammal species cllected and bserved in Kapıdag Peninsula. Kapıdag Peninsula was visited as a ttal f 226 days between Field cllectins yielded 32 mammal species frm 6 rders: Insectivra (5), Chirptera (9), Lagmrpha (1), Rdentia (7), Carnivra (7), Artidactyla (3). Of the species recrded in this study are rare fr Kapıdag Peninsula: Lynx lynx and Felis silvestris. Keywrds: Kapıdağ Peninsula, Srex satunini, Lynx lynx, Felis silvestris, Drymys nitedula 1. GİRİŞ Memeli (Mammalia) sınıfı en yüksek rganizasynlu murgalıları kapsar. Yavrularını süt salgılayan göğüs bezleriyle (Latince Mamma= göğüs, meme, süt bezi) beslediklerinden bu hayvanlara memeli (Mammalia) adı verilmiştir. Jura da memeli benzeri sürüngenlerden (Synapsida altsınıfının Therapsida takımından) ayrı bir dal şeklinde türemişlerdir (Kuru, 1987; Demirsy, 2003). Memeliler kara, hava ve suda lmak üzere değişik rtamlarda yaşarlar ve çeşitli besinlerle beslenirler. Herbivr (tbur) türler bitkilerle beslenirken, karnivr (etbur) lanlar ise bunları yiyerek yaşamlarını sürdürürler. Omnivr memeli türleri de hem bitkisel, hem hayvansal besinleri tercih ederler. Memeli türlerinin birçğu gece faaliyet gösterir. Bu nedenle görülmeleri, izlenmeleri ve üzerlerinde çalışılmaları ldukça zrdur. Wilsn and Reeder (1993) dünya üzerinde yaşayan ve yakın bir geçmişte nesli tükenmiş 4629 memeli türü bulunduğunu bildirmektedir. Bu türler 26 takım, 136 familya ve 1135 cins altında tplanmışlardır. Türkiye nin de içinde bulunduğu Palearktik bölgede ise memeliler 13 takım, 42 familya ve 843 türle temsil edilmektedir (Cle et al., 1994). 22

2 Türkiye nin Asya, Avrupa ve Afrika kıtaları arasında yer alması; ekljik kşulların çeşitlenmesine, jeljik yapının çk değişken lmasına, farklı iklim kşullarının luşmasına ve buna bağlı larak da ldukça zengin bir biyljik çeşitliliğin rtaya çıkmasına neden lmuştur. Ancak bugüne kadar yapılmış çalışmalarda bulunan tür sayısı ve ülke içindeki yayılışları knusunda tam bir uzlaşma sağlanamamıştır (Demirsy vd., 1996; Kence vd., 1996; Yiğit vd., 2002) Bu araştırmada Kapıdağ Yarımadası nda yaşayan memeli türleri incelenmiştir. Mevcut literatürü Osbrn (1965), Steiner and Gaisler (1994), Karataş ve Sözen (2004) ile Yiğit vd. nin (2006a) yapmış lduğu çalışmalar luşturmaktadır. Araştırma alanındaki memeli türleri üzerine yapılmış lan incelemelerin azlığı, ülkemizde bulunan türlerin yayılış alanlarının tespitine yönelik katkı sağlama amacı, araştırma bölgesinin bir yarımada lması bu çalışmanın yapılması gereğini rtaya kymuştur. Kapıdağ Yarımadası nda bulunan Insectivra, Chirptera, Lagmrpha, Rdentia, Carnivra, Artidactyla takımlarına ait türler araştırmanın temelini luşturmaktadır. 2. MATERYAL VE METOT Kapıdağ Yarımadası Memeli Faunası nın belirlendiği bu araştırmada önce knu ile ilgili literatür incelenerek elde edilen bilgiler ışığında çalışmanın yöntemi rtaya knulmuştur Materyal Araştırma alanı Marmara Bölgesi nin güneyinde Marmara Denizi ne dğru uzanan, batıda Erdek, dğuda Bandırma Körfezleri arasında yer alan üçgen şeklinde bir yarımadadır ' ' Kuzey enlemleri ile ' ' Dğu bylamları arasında kalan yarımada 28496,40 hektarlık bir alana sahiptir. Yarımadanın 17685,80 hektarını rman alanı, 10810,60 hektarını ise yerleşimler, tarım alanları, meralar vb luşturmaktadır. İdari bakımdan Balıkesir ili Erdek ilçesine bağlıdır. Ormancılık faaliyetleri Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü, Erdek Orman İşletme Şefliği tarafından yürütülmektedir (Şekil 1). Şekil 1: Kapıdağ Yarımadası. Kapıdağ Yarımadası kıyıdan itibaren metreye kadar yükselen geniş bir kubbe görünümündedir. Kapıdağ, kıyıya yakın bir ada durumunda iken tarihi çağlar içinde genişliği 1700, uzunluğu 1500 metre lan bir tmbl ile anakaraya bağlanarak yarımada haline gelmiştir (Ketin, 1946; Ardel ve İnandık 1957; Ertin, 1994; Zrtul, 2001). Araştırma alanının iklimi, Akdeniz ve Karadeniz iklimi arasında geçiş özelliği gösteren Marmara Geçiş Tipinin etkisi altındadır (Ertin,1994; Kç, 1996). 23

3 Araştırma alanının flrası hakkında detaylı çalışmalar bulunmamaktadır. Bu çalışmalar snucu ise 108 bitki türü tespit edilmiştir. Çam (Pinus spp.) ve Meşe türleri (Quercus spp.), Kayın (Fagus rientalis), Gürgen (Carpinus betulus L.,), Kestane (Castanea sativa Miller), Zeytin (Olea eurpea L.) sahada yaygın larak görülen bitki türleridir (Davis, 1965; David, 1988; Güngördü, 1999; Özel, 2001; Sönmez, 2001; Mataracı, 2002) METOT Araştırmamız, arazi ve labratuar çalışmaları şeklinde yürütülmüştür Arazi Çalışmaları Araştırma alanımızda bulunan memeli türleri çeşitli takımlara mensuptur. Bu sebeple büyük memeliler (Artidactyla, Carnivra, Lagmrpha takımları), küçük memeliler (Insectivra, Rdentia takımları) ve uçan memeliler (Chirptera takımı) için arazide farklı gözlem ve yakalama teknikleri uygulanmıştır. Artidactyla, Carnivra ve Lagmrpha türlerinin tespiti; Çalışma alanının tpgrafyasının çk değişken lması, özellikle yer yer eğimin % 80 lere çıkması araştırma alanında dlaşmayı zrlaştırmış, alınan örnek alanlara ulaşılmasını engellemiştir. Bu nedenle örnek alan alma uygulamasından vazgeçilmiştir. Bunun üzerine tüm alanda gezilerek çalışmanın yürütülmesine karar verilmiştir. Arazi kşullarının uygun lduğu Mağaratepe(1), Malya(2), Kirazlı Manastır(3), Örme(4), Bedeliç Mevkii(5), Cevizlik(6) ve Gamla(7) lmak üzere yedi yerde kamp kurulmuştur (Şekil 2). Bu kamp yerlerine hayvanların yğun larak faaliyete geçtiği ilkbahar, yaz dönemlerinde ağırlıklı larak bir hafta süreyle gidilmiştir. Snbahar ve kış aylarında ise çalışma şartlarının güçleşmesi sebebiyle kamp kurulamamıştır. Günübirlik çalışmalar yapılmıştır. Gündğumuna bir saat kala araziye çıkılmış, gün dğumunu izleyen 1-2 saat daha arazide kalınmıştır. Dlayısıyla sabah arazide dlaşma süresi 2-3 saat arasında değişmiştir. Yine günbatımından 2 saat kadar önce araziye gidilmiş, gün batımında kamp yerine dönülmüştür. Memeli türlerinin gece beslenmeleri nedeniyle değişik güçteki prjektörlerle arazide hava karardıktan snra 2-3 saat gezilmiştir Şekil 2: Kamp Yerleri. Memeli türleri yaşadıkları yerlerde, varlıklarını gösteren birçk iz ve işaret bırakır. Bu işaretler; ayak izleri, dışkılar, idrarlar, taze kkular, sürgün ve tlardaki ısırıklar, çalı, ağaççık ve ağaç kabukları üzerindeki kemirme, diş izleri veya symalar, bynuz sürtme izleri, dökülen kıl ve tüyler, atılmış bynuzlar, kazılan tpraklar, devrilen veya çevrilen kütük ve taşlar, beslenmeden arta kalan sap, çekirdek gibi bitki kısımları veya yenmiş bir hayvandan geriye kalan kemik, tırnak, kıl gibi yenmeyen besin artıkları labilir. Hayvanlarca kullanılan inler, kvuklar, patikalar da yine radaki hayvanların türü hakkında bilgi verir. Gündüz saatlerinde arazide mümkün lduğunca çk gezilmiş ve bu dlaylı gözlem belirtileri aranmış, bulunan izlerin ftğrafları çekilmiştir. Arazide bulunan dışkı örnekleri ftğraflanarak değişik bylardaki trbalara tarih ve yer içeren kağıtlarla birlikte knulmuştur. Arazide bulunduğumuz süre byunca hayvanların çıkardıkları sesler de dinlenmiş, böylece türlere özgü lanlar anlaşılmaya çalışılmıştır. Bu çalışmalar sırasında Annim (1941, 1971, 1998a, 1998b, 1999 ve 2002), Cwan et al. (1963), Bang and Dahlstrm (1980), Macdnald and Barrett (1993), Buchner (1996), Wilsn et al. (1996), Sargent and Mrris (1997), Mayle et al. (1999), Sutherland (2003) dan yararlanılmıştır. 24

4 Insectivra ve Rdentia türlerinin tespiti; Insectivra ve Rdentia takımlarına ait türlerin yakalanması amacıyla değişik tipte canlı yakalama, öldürme kapanları ve çukur tuzakları kullanılmıştır. Bu kapanlar rmaniçi açıklıklara, çayırlık alanlara, bina çevrelerine, değişik meşcerelere (Kayın, Meşe, Kestane) yerleştirilmiştir. Chirptera türlerinin tespiti; bu takımın türleri akşam karanlığında ve gece aktiftirler. Gündüzleri mağaralar, çatılar, ağaç kvukları, tarihi yapılar içinde ve nemin yüksek lduğu diğer karanlık yerlerdeki tüneklerde tplu halde baş aşağı asılarak bulunurlar. Yapılan ön çalışmalar snucu yarasaların Kyziks antik kenti harabelerinde yğun larak bulunduğu anlaşılmıştır. Harabeler içinde bulunan dehlizlerde fenerle yapılan incelemede, yarasaların varlığı tespit edilmiştir. Harabelerin dışında araştırma alanı içinde bulunan mağaralar, Çınar (Platanus rientalis) ağaçlarındaki kvuklar, çatı araları da araştırılmıştır. Annim (1998c) ve McLeish and Mitchell-Jnes da (2004) belirtildiği şekilde yarasalar atrap ve deri eldiven yardımıyla dinlenme halindeyken tplanmıştır. Her türe ait birkaç yetişkin örnek alınarak müze materyali haline getirilmek üzere taşıma kaplarına knmuştur. Arazide elde edilen örnekler Mağaratepe Odun Depsu na getirilerek burada Hangay and Dingley (1985) ile Macdnald and Barrett den (1993) yararlanılarak standart vücut ölçüleri alınmıştır. Örneklerin dış vücut ölçüleri alındıktan snra Mursalğlu (1965) ile Hangay and Dingley den (1985) yararlanılarak müze materyali haline getirilmiştir. Bu işlem sırasında elde edilen kafatası örnekleri alkl içine knulmuştur Labratuvar Çalışmaları Arazi çalışmaları snucu elde edilen kafatası örnekleri labratuvarda dikkatli bir şekilde temizlenmiştir. Kafatasları üzerine örnek numarası, yakalama tarihi, cinsiyeti yazılmıştır. Kafatası örneklerinin ölçüleri Özkan (1995), Karataş (2000), Akyıldız da (2004) belirtilen yerlerden vernier caliper ile alınmıştır. Çağlar (1968 ve 1969); Bang ve Dahlstrm (1980); DeBlase (1980); Harrisn and Bates (1991); Macdnald and Barrett (1993); Bucher (1996); Karataş (1996 ve 2000); Benda and Hráček (1998); Kryštufek and Vhralik (2001 ve 2005); Dietz and Helversen (2004) ve Yiğit vd. den (2006b) yararlanılarak türlerin tespiti yapılmıştır. 3. BULGULAR yıllarını kapsayan araştırma snucunda 6 takıma mensup 32 tür tespit edilmiştir. Bu türlerin sistematik larak sınıflandırılmasında Crbet (1978), Wilsn and Reeder den (1993) yararlanılmıştır. Türlerin Türkçe isimleri ise Mitchell-Jnes et al. dan (1999) alınmıştır. Türleri belirleme yöntemi direkt gözlem (DG), dlaylı gözlem (DG) ve örnek alarak müze materyali haline getirerek (ÖA) teşhis etme şeklindedir. INSECTIVORA Familya ERINACEIDAE Fischer, 1817 Altfamilya ERINACEINAE Fischer, 1817 Erinaceus cnclr Martin, 1838 (Kirpi) (DG, DG, ÖA) Erinaceus cnclr Martin, 1838, Prc. Zl. Sc. Lnd., 57:103. Materyal: , 1, Ormaniçi açıklık. Araştırma alanında rmaniçi açıklıklarda, yerleşim yerlerinin yakın çevresinde, tarım alanlarında Nisan ayının ikinci yarısından Eylül ayının ikinci yarısına kadar gözlenmiştir. Diğer aylarda ise hibernasynda lduğu tespit edilmiştir. 25

5 Familya SORICIDAE Fischer, 1817 Altfamilya SORICINAE Fischer,, 1817 Srex satunini Ognev, 1922 (ÖA) Srex satunini Ognev, 1922, Ann. Zl. Mus. Russ. Acad. Sci., 22:311. Materyal: , 1, Kayın meşceresi. Altfamilya CROCIDURINAE Milne-Edwards, 1872 Crcidura leucdn (Hermann, 1780) (Tarla Sivriburunu) (ÖA) Srex leucdn Hermann, 1780, in Zimmermann, Gegr. Gesch. Mensch. Vierf. Thiere, 2:382. Materyal: , 1, Orman içi açıklık. Crcidura suavelens (Pallas, 1811) (Bahçe Sivriburunu) (ÖA) Srex suavelens Pallas, 1811, Zgr. Rss-Asiat., 1:133. Materyal: , 2, Ormaniçi açıklık alanlar. Familya TALPIDAE Fischer vn Waldheim, 1817 Altfamilya TALPINAE Fischer, 1817 Talpa levantis Thmas, 1906 (Köstebek) (DG, ÖA) Talpa caeca levantis Thmas, 1906, Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 7, 17:416. Materyal: , 1, tarım alanı , 1, kayın meşceresi. CHIROPTERA Familya RHINOLOPHIDAE Gray, 1825 Altfamilya RHINOLOPHINAE Gray, 1825 Rhinlphus ferrumequinum (Schreber, 1774) (Büyük Nalburunlu Yarasa) (ÖA) Vespertili ferrum-equinum Schreber, 1774, Die Säugeth., 1:174, pl.62. Materyal: , 1, Kyziks Harabeleri. Rhinlphus hippsiders (Bechstein, 1800) (Küçük Nalburunlu Yarasa) (ÖA) Vespertili hippsiders Bechstein, 1800, in Pennant, Allgemeine Ueber. Vierfuss. Thiere, 2:629. Materyal: , 1, Kyziks Harabeleri. Rhinlphus euryale Blasius, 1853 (Akdeniz Nalburunlu Yarasası) (ÖA) Rhinlphus euryale Blasius, 1853, Wiegmann s Arch. Naturgesch., 19(1): Materyal: , 1, Kyziks Harabeleri. Rhinlphus mehelyi Matschie, 1901(Mehelyi Nalburunlu Yarasası) (ÖA) Rhinlphus mehelyi Matschie, 1901, Sitzb. Ber. Ges. Naturf. Fr., Berlin, p.225. Materyal: , 1, Kyziks Harabeleri. Familya VESPERTILIONIDAE Gray, 1821 Altfamilya VESPERTILIONINAE Gray, 1821 Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) (Cüce Yarasa) (ÖA) Vespertili pipistrellus Schreber, 1774, Die Säugeth., 1:167. Materyal: , 1, Mağaratepe. 26

6 Mytis emarginatus (Geffry, 1806)(Kirpikli Yarasa) (ÖA) Vespertili emarginatus Geffry, 1806, Ann. Mus. Hist. Nat. Paris, 8:198. Materyal: , 1, Kyziks Harabeleri. Mytis blythii (Tmes, 1857) (Fare Kulaklı Küçükyarasa) (ÖA) Vespertili blythii Tmes, 1857, Prc. Zl. Sc., Lndn, p.53. Materyal: , 2, Kyziks Harabeleri. Mytis capaccinii (Bnaparte, 1857) (Uzunayaklı Yarasa) (ÖA) Vespertili capaccinii Bnaparte, 1837, Faun. Ital., 1. fasc., p. 20. Materyal: , 1, Kyziks Harabeleri. Altfamilya MINIOPTERINAE Dbsn, 1875 Minipterus schreibersi (Kuhl, 1819) (Uzunkanatlı Yarasa) (ÖA) Vespertili schreibersi, Kuhl, 1819, Die Deutschen Fledermause, Hanau, p.14. Materyal: , 2 Kyziks Harabeleri. Araştırma alanında en yaygın görülen yarasa türüdür. LAGOMORPHA Familya LEPORIDAE Fischer, 1817 Altfamilya LEPORINAE Fischer, 1817 Lepus eurpaeus Pallas, 1778 (Avrupa Tavşanı) (DG, DG) Lepus eurpaeus Pallas, 1778, Nva Spec. Quad. Glir. Ord., p.30. Yıl byunca makilik alanlarla çevrili çayırlıklarda, tarım arazilerinde ve zeytinlik alanlarda görülebilmektedir. RODENTIA Familya SCIURIDAE Hemprich, 1820 Altfamilya SCIURINAE Hemprich, 1820 Sciurus anmalus Gueldenstaedt, 1785 (Anadlu Sincabı) (DG, DG, ÖA) Sciurus anmalus Gueldenstaedt, 1785, in Schreber, Die Säugeth., 4:781. Materyal: , 2, Ağaçlık alan (Meşe, Çınar, Ceviz) Araştırma alanında ağaçlandırma sahaları ile yapraklı rmanlarda, zeytinliklerde ve tarım alanları içinde bulunan meşe, çınar, ceviz ağaçları üzerinde görülmüştür. Familya MURIDAE Illiger, 1815 Altfamilya ARVICOLINAE Gray, 1821 Micrtus subterraneus (de Sélys Lngchamps, 1836) (Küçük Oyucu Fare) (ÖA) Arvicla subterraneus de Sélys Lngchamps, 1836, Essai Mngr. sur les Campagnls des Env. De Liege.:10. Materyal: , 2-1, Kayın meşceresi. Altfamilya MURINAE Illiger, 1815 Apdemus flavicllis (Melchir, 1834) (Orman Faresi) (ÖA) Mus flavicllis Melchir, 1834, Dansk. Staat. Nrg. Pattedyr, p. 99. Materyal: ,12-3, Kayın meşceresi, rmaniçi açıklık, ağaçlandırma sahası. 27

7 Rattus rattus (Linnaeus, 1758) (Ev Sıçanı) (ÖA) Mus rattus Linnaeus, 1758, Syst. Nat., 10 th ed., 1:61. Materyal: , 1, Mağaratepe bina çevresi. Mus macednicus Petrv and Ruzic, 1983 (Makednya Ev Faresi) (ÖA) Mus macednicus Petrv and Ruzic, 1983, Prc. Fauna SR Serbia, Serbian Acad. Sci. and Arts, Belgrade, 2:177. Materyal: , 3-1, Mağaratepe bina çevresi. Familya GLIRIDAE Thmas, 1897 Altfamilya GLIRINAE Thmas, 1897 Glis glis (Linnaeus, 1766) (Yediuyur) (DG) Sciurus glis Linnaeus, 1766, Syst. Nat., 12th ed., 1(1):87. Bu tür arazide gözlenmesine rağmen örnek elde edilememiştir. Kayın meşcerelerinin lduğu bölgelerde görülmüştür. Altfamilya LEITHIINAE Lydekker, 1896 Drymys nitedula (Pallas, 1779) (Ağaç Faresi) (DG, ÖA) Mus nitedula Pallas, 1779, Nva Spec. Quad. Glir. Ord., p. 88. Materyal: , ,, Karışık ağaç türlerinin (Kayın, Kestane, Meşe) bulunduğu alanlar. Araştırma alanımızda Mayıs ayı içerisinde üreme ve Aralık ayı içersinde de hibernasyn (Kış uykusu) döneminde ldukları tespit edilmiştir. CARNIVORA Familya CANIDAE Fischer, 1817 Altfamilya CANINAE Fischer, 1817 Canis aureus Linnaeus, 1758 (Çakal) (DG, DG, ÖA) Canis aureus Linnaeus, 1758, Syst. Nat., 10th ed., 1:40. Arazi gözlemlerimiz sırasında aile halinde yaşayan ssyal hayvanlar ldukları tespit edilmiştir. Dişi, erkek ve yavruların bir arada bulundukları, yavru bakımına erkek bireylerin de yardımcı lduğu gözlenmiştir. Araştırma alanında Mart ve Nisan aylarında yavrulamaktadırlar. Dişi bireylerin yanında 2 veya 3 yavru görülmüştür. Yarımadanın yerleşim yerlerinin dış kesimlerine kadar her yerinde görülebilmektedir. Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) (Tilki) (DG, DG) Canis vulpes Linnaeus, 1758, Syst. Nat. 10th ed., 1:40. Yarımadanın yerleşim yerlerinin dış kesimlerine kadar her yerinde görülebilmektedir. Familya MUSTELIDAE Fischer, 1817 Altfamilya MUSTELINAE Fischer, 1817 Mustela nivalis Linnaeus, 1766 (Gelincik) (DG, ÖA) Mustela nivalis Linnaeus, 1766, Syst. Nat., 12th ed., 1:69. Yarımadanın yerleşim yerlerinin dış kesimlerine kadar her yerinde görülebilmektedir. Martes fina (Erxleben, 1777) (Kaya Sansarı) (DG, DG) Mustela fina Erxleben, 1777, Syst. Regni Anim., 1:458. Yarımadanın yerleşim yerlerinin dış kesimlerine kadar her yerinde görülebilmektedir. 28

8 Altfamilya MELINAE Bnaparte, 1838 Meles meles (Linnaeus, 1758) (Prsuk) (DG) Ursus meles Linnaeus, 1758, Syst. Nat. 10th ed., 1:48. Özellikle güney kesimlerde dere yataklarında, zeytinlik alanlarda görülebilmektedir. Familya FELIDAE Fischer, 1817 Altfamilya FELINAE Fischer, 1817 Lynx lynx (Linnaeus, 1758) (Vaşak) (DG) Felis lynx Linnaeus, 1758, Syst. Nat., 10th ed., 1:43. Sadece bir kez görülebilmiştir. Yarımadanın nadir görülebilen türüdür. Araştırma alanı içersindeki varlığı insanların yapmış lduğu lumsuz etkiler (kaçak avcılık, dun üretimi ve yeni rman ylları yapımı) nedeniyle tehlike altındadır. Felis silvestris Schreber, 1777 (Yaban Kedisi) (DG, DG) Felis silvestris Schreber, 1777, Die Säugethiere, 2(15):pl. 107[1775]; text 3(23):397 [1777]. İki kez görülebilmiş lan bu tür adanın nadir görülen türlerindendir. Araştırma alanı içersindeki varlığı insanların yapmış lduğu lumsuz etkiler (kaçak avcılık, dun üretimi ve yeni rman ylları yapımı) nedeniyle tehlike altındadır. ARTIODACTYLA Familya SUIDAE Gray, 1821 Altfamilya SUINAE Gray, 1821 Sus scrfa Linnaeus, 1758 (Yaban Dmuzu) (DG, DG) Sus scrfa Linnaeus, 1758, Syst. Nat., 10th ed., 1:49. Dişilerin yavrulaması Mart ayında başlamaktadır. Bu tür araştırma sahasının her yerinde bütün yıl byunca görülebilmektedir. Familya CERVIDAE Gldfuss, 1820 Altfamilya CERVINAE Gldfuss, 1820 Cervus elaphus Linnaeus, 1758 (Kızıl Geyik) (DG, DG) Cervus elaphus Linnaeus, 1758, Syst. Nat., 10th. ed., 1: yılında 13 birey larak Orman Genel Müdürlüğü nce alana getirilerek bırakılmıştır. Geyikler kendileri için ptimum lan bu habitatta yaşamaya uyum sağlamış ve üreme lanağı bulmuşlardır. Araştırma alanı, Av Üretme İstasynlarından alınarak dğaya bırakılma çalışmalarında başarılı lmuş en önemli örneklerdendir. C. elaphus araştırma alanımızda genellikle ağaçlandırma sahaları, yapraklı rmanlarda ve rmaniçi açıklıklarda görülmüştür. Araştırmamız sırasında bu türün Eylül ayında çiftleştikleri tespit edilmiştir. Gözlenen dişi ve yavrulardan bu türün Haziran ve Temmuz aylarında yavruladıkları anlaşılmıştır. Altfamilya ODOCOILEINAE Pcck, 1923 Caprelus caprelus (Linnaeus, 1758) (Karaca) (DG, DG) Cervus caprelus Linnaeus, 1758, Syst. Nat., 10th ed., 1:68. Geyiklere nazaran daha ürkek bir yapıda lan bu hayvanlar yarımadanın iç kesimlerinde görülebilmektedir. 29

9 4. TARTIŞMA VE SONUÇ yıllarını kapsayan bu araştırma snucunda 6 takıma mensup 32 tür tespit edilmiştir. Kryštufek and Vhralik (2001) ile Özen nin (2006) Erinaceus cnclr Martin, 1838 hakkında vermiş lduğu bilgiler ile tespitlerimiz uyuşmaktadır. Kryštufek and Vhralik in (2005) Drymys nitedula (Pallas, 1779) için vermiş lduğu bilgiler yapmış lduğumuz tespitlerle uyuşmaktadır. Canis aureus Linnaeus, 1758, Sus scrfa Linnaeus, 1758 ve Cervus elaphus Linnaeus, 1758 için yaptığımız tespitler Demirsy (2003) tarafından verilen bilgilere uyum göstermektedir. Araştırma sahası içinde bilimsel bir çalışma ile ilk kez tespit edilen türler; Erinaceus cnclr Martin, 1838, Srex satunini Ognev, 1922, Crcidura leucdn (Hermann, 1780), C. suavelens (Palas, 1811) ve Talpa levantis Thmas, 1906, Rhinlphus hippsiders (Bechstein, 1800) ile Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774), Lepus eurpaeus Pallas, 1778, Sciurus anmalus Gueldenstaedt, 1785, Micrtus subterraneus (de Sélys Lngchamps, 1836), Apdemus flavicllis (Melchir, 1834), Rattus rattus (Linnaeus, 1758), M. macednicus Petrv and Ruzic, 1983, Glis glis (Linnaeus, 1766) ve Drymys nitedula (Pallas, 1779), Canis aureus Linnaeus, 1758, Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758), Mustela nivalis Linnaeus, 1766, Martes fina (Erxleben, 1777), Meles meles (Linnaeus, 1758), Lynx lynx (Linnaeus, 1758), Felis silvestris Schreber, 1777, Sus scrfa Linnaeus, 1758, Caprelus caprelus dır (Linnaeus, 1758). Osbrn, 1965 araştırma alanımızda Apdemus icnicus Heptner, 1948 bulunduğundan bahsetmektedir. Çalışmamız sırasında bu tür araştırma sahasında tespit edilememiştir km² yüzölçüme sahip Türkiye de 140 türün, km² yüzölçüme sahip Kıbrıs ta ise 26 türün yaşadığı tespit edilmiştir. Araştırma alanımızın, yüzölçümüne göre, yaşayan memeli türleri açısından zengin bir faunaya sahip lduğu söylenebillir. Araştırma alanında kruma faaliyetleri arttırılarak, mevcut amenajman planlarının yeniden gözden geçirilmesi ve yaban hayvanlarının yaşam rtamı isteklerine göre düzenlenmesi gerekir. KAYNAKLAR Akyıldız, S Srex (Mammalia:Insectivra) in Bazı Lkalitelerdeki Taksnmisi, Yükseklisans, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Annim Traps fr Grey Squirrels, Frestry Cmmissin, Lndn. Annim Wildlife Management Techniques, The Wildlife Sciety, Edwards Brthers, USA. Annim 1998a. Species Inventry Fundamentals, Ministry f Envirnment, Lands ands Parks Resurces Inventry Branch fr the Terrestrial Ecsystems Task Frce Resurces Inventry Cmmitte, Canada, Annim 1998b. Grund-based Inventry Methds fr Selected Ungulates: Mse, Elk and Deer, Ministry f Envirnment, Lands ands Parks Resurces Inventry Branch fr the Terrestrial Ecsystems Task Frce Resurces Inventry Cmmitte, Canada, Annim 1998c. Inventry Methds fr Bats, Ministry f Envirnment, Lands and Parks Resurces Inventry Branch fr the Terrestrial Ecsystems Task Frce Resurces Inventry Cmmitte, Canada, Annim Inventry Methds fr Medium-sized Territrial Carnivres: Cyte, Red Fx, Lynx, Bbcat, Wlverine, Fisher and Badger, Ministry f Envirnment, Lands ands Parks Resurces Inventry Branch fr the Terrestrial Ecsystems Task Frce Resurces Inventry Cmmitte, Canada, Annim Bidiversity Research Methds, Melburne by McPhersn s Grup, Marybrugh, Victria, Annim Bandırma Meterlji İstasynu Verileri. 30

10 Ardel, A ve İnandık, H Kapıdağ Yarımadası Berzahı (Belkıs Tmblsu), Cğrafya Enstitüsü Dergisi, 8: Bang, P. and Dahlstrm, P Cllins Guide t Animal Tracks and Signs, Wm. Cllins Sns and C. Ltd., Glasgw, Benda, P. and Hráček, I Bats f the genus Mytis (Chirptera : Vespertilinidae) in Turkey, In. Abstracts, Eur-American Mammal Cngres, Santiag de Cmpstela, July, Santiag de Cmpstela, Univ. De Santiag de Cmpstela, Bucher, M Der Spurenführer Spuren und Fährten einheimischer Tiere, Fährten, Fraßspuren, Nester, Baue, Lsungen, Gewölle, Lizenzausgabe für Gndrm Verlag GmbH, Bindlach, Cle, F. R., D. M. Reeder and D. E. Wılsn, A synpsis f distributin patterns and cnservatin f mammal species, Jurnal f Mammalgy, 75: Crbet, G. B The Mammals f the Palaearctic Regin Taxnmic Review, British Museum (Nat. Hist.) Crnell Univ. Pres, Lndn & Ithaca. Cwan, I. MCT., Davis, D. E., De Vs, A., Geis, A. D., Giles, R. H., Krschen, L. J., Martin, A. C., Msby, H. S., Quick, H. F. and Taber, R. D Wildlife Investigatinal Techniques, The Wildlife Sciety, Washingtn. Çağlar, M., Türkiye nin Yarasaları I, Türk Bil. Derg., 18(1): Çağlar, M Türkiye nin Yarasaları II (Bats f Turkey), Türk Bil. Derg., 19(2-4): Davis, P.H Flra f Turkey and the Aegean islands, Vl. I-X, Edinburgh. Davis, P.H Flra f Turkey and the Aegean islands, Vl. I-X, Edinburgh. Deblase, A. F The Bats f Iran: Systematics, distributin, eclgy, Fieldiana, Zlgy, New Series, 4:i-XVII Demirsy, A Yaşamın Temel Kuralları Omurgalılar/Amniyta (Sürüngenler, Kuşlar ve Memeliler), Meteksan, Ankara, Demirsy, A., Yiğit, N., Çlak, E., Kefeliğlu, H., Çşkun, Y. ve Albayrak, İ., Türkiye Omurgalıları- Memeliler, Meteksan A.Ş. Ankara, X. Dietz, C. and Helversen, O. Vn., Illustrated Identificatin key t the bats f Eurpe, Electrnic Publicatin, Germany. Ertin, G Kapıdağ Yarımadasının Cğrafi Etüdü. Türk Cğrafya Dergisi, Sayı 29, S , İstanbul. Güngördü, M Marmara Bölgesinin Bitki Cğrafyası. İ.Ü. Yayın N: Edebiyet Fakültesi Yayın N: 3416, Hangay, G. and Dingley, M Bilgical Museum Methds, Academic Pres, Australia, Harrisn, D. L. and Bates, P. J. J The mammals f Arabia, 2nd editin, Harrisn Zlgical Museum publ., Sevenaks. Karataş, A. and Sözen, M Cntributin t karylgy, distributin and taxnmic status f the Lngwinged Bat, Minipterus schreibersii (Chirptera: Vespertilinidae), in Turkey, Zlgy in the Middle East, 33: Karataş, A Yamanlar Dağı (İzmir) Mammalia(Insectivra, Chirptera, rdentia) Faunası, Yükseklisans Tezi, Ege Üniversitesi fen Bilimleri Enstitüsü. Karataş, A Orta ve Dğu Akdeniz Bölgesi Yarasaları (Mammalia:Chirptera), Dktra Tezi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Kence, A., Kurtnur, C., Özkan, B., Albayrak, İ., Kivanç, E. ve Kefeliğlu, H Türkiye Omurgalılar Tür Listesi (Memeliler), Nurl Matbaacılık A.Ş., Ankara, Ketin, İ Kapıdağ Yarımadası ve Marmara adalarında Jeljik Araştırmalar. İ.Ü. Fen Fakültesi Mecmuası, Cilt XI, Sayı 2, S , İstanbul. Kç, T Kapıdağ Yarımadasında Rüzgar ve Ortam, Türk Cğrafya Dergisi, 31: Kryštufek, B. and Vhralik, V Mammals f Turkey and Cyprus: Intrductin, Checklist, Insectivra, Knjižnica Annales Majra, Kper, Slvenia, Kryštufek, B. and Vhralik, V Mammals f Turkey and Cyprus: Rdentia 1: Sciuridae, Dipdidae, Gliridae, Arviclinae. Knjižnica Annales Majra, Kper, Slvenia, Kuru, M Omurgalı Hayvanlar, Atatürk Üniversitesi Yayınları N: 646, Atatürk Üniversitesi Basımevi, Erzurum. 31

11 Macdnald, D. W. and Barrett, P., Mammals f Eurpe, Princetn University Press, Princetn and Oxfrd, Mataracı, T Ağaçlar- Dğaseverler İçin Rehber Kitap Marmara Bölgesi Dğal-Egztik Ağaç ve Çalıları, TEMA Vakfı Yayınları Yayın N: 39, Mayle, B. A., Peace, A.J., and Gill, R. M. A Hw Many Deer? A field Guide t Estimating Deer Ppulatin Size, The Frestry Cmmissin, Edinburg, Mcleish, A. P. and Mitchell-Jnes, A. J Bat Wrkers Manual, Jint Nature Cnservatin Cmmittee, Nrthern Ireland, Mitchell-Jnes, A. J., Amri, G., Bgdanwicz, W., Kryštufek, B., Reignders, P. J. H., Spitzenberger, F., Stubbe, M., Thissen, J. B. M., Vhralik, V. and Zima, J. 1999, The Atlas f Eurpean Mammals. Academic Pres. Lndn, Mursalğlu, B Bilimsel Araştırmalar İçin Omurgalı Numunelerinim Tplanması ve Hazırlanması, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara. Osbrn, D. J Rdents f the subfamiles Murinae, Gerbillinae and Cricetinae frm Turkey. The Jurnal Egypt Publ. Health Assc. 60: Özel, N Kapıdağ Yarımadası Bitki Örtüsü, Orman Mühendisliği Dergisi, 38: 9, Özkan, B Gökçeada ve Bzcaada Adalarının Kemiricileri, Dkrra Tezi, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Sargent, G. ve Mrris, P., Hw t Find and Identify Mammals, The Mammal Sciety, Lndn, Sönmez, S Kapıdağ Yarımadasındaki Orman Eksistemi Orman Mühendisliği Dergisi- ISSN Yıl:38 Sayı: 9 Sayfa Steiner, H. M. and Gaisler, J On a cllectin f bats (Chirptera) frm NE Turkey and N Iran, Acta Sc. Nat.Brn 28:1-37. Sutherland, W. J Eclgical Census, Techniques a Handbk, Cambridge university Pres, Cambridge, X. Wilsn, D. E. and Reeder, D-A.M Mammal species f the wrld. A taxnmic and gegraphic reference. 2nd editin. Smitsnian Institutin Press, Washingtn, Wilsn, D. E., Cle, F. R., Nichls, J. D., Rudhan, R. and Fster, M. S Measuring and Mnitring Bilgical Diversity, Standard Methds fr Mammals, Smithsnian Institutin Press, Washintn and Lndn, Yiğit, N., Çlak, E., Ketenğlu, O., Kurt, L., Sözen, M., Hamzağlu, E., Karataş, A. ve Özkurt, Ş Çevresel Etki Değerlendirme ÇED, Kılavuz Paz. Tic ve San. Ltd. Şti., Ankara, Yiğit, N., Demirsy, A., Karataş, A., Özkurt, Ş. and Çlak, E. 2006a. Ntes n the Mammals Fund in Kazdağı Natinal Park and Its Envirns, Turk. J. Zl., 30: Yiğit, N., Çlak, E., Sözen, M. and Karataş, A. 2006b. Rdents f Türkiye Türkiye Kemiricileri Meteksan C., Ankara, Zrtul, F Kapıdağ ve Jeljisi, Orman Mühendisliği Dergisi, 9:

Sinop İli Memeli Hayvan Faunasının Değerlendirilmesi. Evaluation of the Mammalian Fauna of Sinop Province

Sinop İli Memeli Hayvan Faunasının Değerlendirilmesi. Evaluation of the Mammalian Fauna of Sinop Province Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 5(3): 9-16, 2015 Sinop İli Memeli Hayvan Faunasının Değerlendirilmesi Iğdır Üniversitesi Fen

Detaylı

SÖKÜ YABAN HAYATI KORUMA ALANI NDA TESPİT EDİLEN BÜYÜK MEMELİ HAYVANLAR

SÖKÜ YABAN HAYATI KORUMA ALANI NDA TESPİT EDİLEN BÜYÜK MEMELİ HAYVANLAR Bartın Orman Fakültesi Dergisi 2012, Cilt: 14, Sayı: 21, 92-99 ISSN: 1302-0943 EISSN: 1308-5875 SÖKÜ YABAN HAYATI KORUMA ALANI NDA TESPİT EDİLEN BÜYÜK MEMELİ HAYVANLAR Nuri Kaan ÖZKAZANÇ Bartın Üniversitesi

Detaylı

BULDAN YÖRESİNİN MEMELİ HAYVANLARI

BULDAN YÖRESİNİN MEMELİ HAYVANLARI BULDAN YÖRESİNİN MEMELİ HAYVANLARI Yard. Doç. Dr. Serdar DÜŞEN, Doç. Dr. Raşit URHAN, Uzm. Gürçay Kıvanç AKYILDIZ, Doç. Dr. Yakup KASKA, Yard. Doç. Dr. Mustafa DURAN Pamukkale Üniversitesi, Fen Edebiyat

Detaylı

HATAY İLİ NİN MEMELİ (MAMMALIA) FAUNASI

HATAY İLİ NİN MEMELİ (MAMMALIA) FAUNASI HATAY İLİ NİN MEMELİ (MAMMALIA) FAUNASI MAMMALIAN (MAMMALIA) FAUNA OF HATAY PROVINCE Prof.Dr. Ahmet KARATAŞ Niğde Üniversitesi, Biyoloji Bölümü 17 ÖZET ABSTRACT Anahtar Kelimeler : Key words : GİRİŞ Mustela

Detaylı

BÖLÜM 7.3.2.5. Memeliler

BÖLÜM 7.3.2.5. Memeliler BÖLÜM 7.3.2.5. Memeliler İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR... ii ŞEKİLLER... iii KISALTMALAR... iv 7.3.2.5. Memeliler...7.3.2.5-1 7.3.2.5.1. Metodoloji...7.3.2.5-1 7.3.2.5.2. Saha Çalışması

Detaylı

BOZKIR IN YIRTICI (KARNİVOR) MEMELİLERİ

BOZKIR IN YIRTICI (KARNİVOR) MEMELİLERİ BOZKIR IN YIRTICI (KARNİVOR) MEMELİLERİ Atilla ARSLAN * Öz Bu çalışmada, yaban hayatında ekolojik dengenin sağlanmasında önemli görevi olan yırtıcı memelilerin Bozkır da yayılış gösteren türleri hakkında

Detaylı

Düzce İlinde Yırtıcı Memeli Türlerin Zamansal ve Mekânsal Dağılımı

Düzce İlinde Yırtıcı Memeli Türlerin Zamansal ve Mekânsal Dağılımı Düzce İlinde Yırtıcı Memeli Türlerin Zamansal ve Mekânsal Dağılımı Akif KETEN Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Sorumlu yazar: akifketen@duzce.edu.tr Geliş Tarihi:

Detaylı

BÖLÜM 3. Artvin de Orman Varlığı

BÖLÜM 3. Artvin de Orman Varlığı BÖLÜM 3 Artvin de Orman Varlığı Özgür EMİNAĞAOĞLU Orman, oldukça geniş bir alanda kendine özgü bir iklim oluşturabilen, belirli yükseklik, yapı ve sıklıktaki ağaçlar, ağaçcık, çalı ve otsu bitkiler, yosun,

Detaylı

TÜRKİYE TOPRAK ÜSTÜ TEK AĞAÇ VE MEŞCERE BİYOKÜTLE TABLOLARI

TÜRKİYE TOPRAK ÜSTÜ TEK AĞAÇ VE MEŞCERE BİYOKÜTLE TABLOLARI TÜRKİYE TOPRAK ÜSTÜ TEK AĞAÇ VE MEŞCERE BİYOKÜTLE TABLOLARI Birsen DURKAYA*, Ali DURKAYA* *Bartın Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, BARTIN ÖZET Türkiye de bu güne kadar düzenlenmiş ağırlık tabllarının

Detaylı

BOZKIR IN KEMİRİCİ HAYVANLARI

BOZKIR IN KEMİRİCİ HAYVANLARI BOZKIR IN KEMİRİCİ HAYVANLARI Atilla ARSLAN * Emine ARSLAN ** Öz Bu çalışmada yaban hayatı besin zincirinin vazgeçilmez hayvanlarından olan kemiricilerin Bozkır daki türleri hakkında bilgi verilmeye çalışıldı.

Detaylı

Hatay İli Heterocera (Lepidoptera) Faunasına Katkılar

Hatay İli Heterocera (Lepidoptera) Faunasına Katkılar Hatay İli Heterocera (Lepidoptera) Faunasına Katkılar Erol ATAY * * Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Antakya, Hatay, TÜRKİYE * Corresponding author: eatay@mku.edu.tr

Detaylı

İlimizde Memelilerin Populasyon Durumları ve Tehdit Eden Faktörler. Yrd. Doç. Dr. Mustafa YAVUZ Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü

İlimizde Memelilerin Populasyon Durumları ve Tehdit Eden Faktörler. Yrd. Doç. Dr. Mustafa YAVUZ Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü İlimizde Memelilerin Populasyon Durumları ve Tehdit Eden Faktörler Yrd. Doç. Dr. Mustafa YAVUZ Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Ülkemizde yayılış gösteren 170 civarındaki memeli türünün

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ SONUÇ RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ SONUÇ RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ SONUÇ RAPORU PROJE NO PROJENİN ADI PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ : 214-FEN-A-5 : Ulus Orman İşletme Müdürlüğü Kumluca, Sökü ve Ardıç Orman İşletme Şefliklerindeki

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMI. 46 EKOLOJİ 8 BİYOMLAR Karasal Biyomlar

10. SINIF KONU ANLATIMI. 46 EKOLOJİ 8 BİYOMLAR Karasal Biyomlar 10. SINIF KONU ANLATIMI 46 EKOLOJİ 8 BİYOMLAR Karasal Biyomlar EKOSİSTEM İLE BİYOM ARASINDAKİ İLİŞKİ Canlıların yeryüzünde dağılışını etkileyen abiyotik ve biyotik faktörlere olarak bitki ve hayvan topluluklarını

Detaylı

MANİSA İLİ, SALİHLİ İLÇESİ, DURASILLI MAHALLESİ, 4834, 4938, 4939 VE 4940 PARSELLERE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

MANİSA İLİ, SALİHLİ İLÇESİ, DURASILLI MAHALLESİ, 4834, 4938, 4939 VE 4940 PARSELLERE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ UYGULAMA İMAR PLANI MANİSA İLİ, SALİHLİ İLÇESİ, DURASILLI MAHALLESİ, 4834, 4938, 4939 VE 4940 PARSELLERE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ -------------------- PLAN AÇIKLAMA RAPORU Aslıhan BALDAN Dğuş BALDAN ŞEHİR

Detaylı

AYI (Ursus arctos) SAYIMI

AYI (Ursus arctos) SAYIMI AYI (Ursus arctos) SAYIMI Artvin, Şavşat, Meydancık 22-24 Mayıs 2013 T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğü, Artvin Şube Müdürlüğü Telefon :

Detaylı

TRA1 FLORA. Erzurum Erzincan Bayburt FAUNA

TRA1 FLORA. Erzurum Erzincan Bayburt FAUNA TRA1 FLORA Erzurum Erzincan Bayburt FAUNA Avrupa dan Asya ya geçiş, saatten saate belli oluyor. Yiten ormanların yerini sık ve bitek çayırlar alıyor. Tepeler yassılaşıyor. Bizim ormanlarımızda bulunmayan

Detaylı

2229 Ayrıntılı Etkinlik Eğitim Programı

2229 Ayrıntılı Etkinlik Eğitim Programı 2229 Ayrıntılı Etkinlik Eğitim Programı SAAT/GÜN 1. GÜN SAAT/GÜN 2. GÜN SAAT/GÜN 3. GÜN Açılış ve Tanışma Yaban Hayatı Ekolojisinde Temel Büyük Memeli (Mammalia) Yaban Hayvanları (Teorik) Kavramlar Prof.Dr.

Detaylı

BİYOMLAR KARASAL BİYOMLAR SELİN HOCA

BİYOMLAR KARASAL BİYOMLAR SELİN HOCA BİYOMLAR KARASAL BİYOMLAR SELİN HOCA EKOSİSTEM İLE BİYOM ARASINDA İLİŞKİ Canlıların yeryüzünde dağılışını etkileyen abiyotik ve biyotik faktörlere bağlı olarak bitki ve hayvan topluluklarını barındıran

Detaylı

KİTAPÇIK TR 2016 TÜRKİYE DEKİ MEMELİ HAYVANLARIN İZ REHBERİ

KİTAPÇIK TR 2016 TÜRKİYE DEKİ MEMELİ HAYVANLARIN İZ REHBERİ KİTAPÇIK TR 2016 TÜRKİYE DEKİ MEMELİ HAYVANLARIN İZ REHBERİ Türkiye deki Memeli Hayvanların İz Rehberi WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), İstanbul, Türkiye, Temmuz 2016 Tüm hakları saklıdır. Bu yayının

Detaylı

MEMELİ BİYOLOJİSİ M.YAVUZ MEMELİLERİN YAŞAMINA BİR BAKIŞ

MEMELİ BİYOLOJİSİ M.YAVUZ MEMELİLERİN YAŞAMINA BİR BAKIŞ MEMELİ BİYOLOJİSİ M.YAVUZ MEMELİLERİN YAŞAMINA BİR BAKIŞ MEMELİLERİN SİSTEMATİKTEKİ YERİ Classis: MAMMALIA Subclasis : Eutheria: Plasentalia: Hakiki memeliler Subclasis : Eutheria: Plasentalia Bu gruptaki

Detaylı

2229 Ayrıntılı Etkinlik Eğitim Programı

2229 Ayrıntılı Etkinlik Eğitim Programı 2229 Ayrıntılı Etkinlik Eğitim Programı SAAT/GÜN. GÜN SAAT/GÜN 2. GÜN SAAT/GÜN 3. GÜN 08:00-08:45 Açılış ve Tanışma ÜYESİ: Yrd.Doç.Dr.Yasin ÜNAL Bilimsel Etkinlik, Eğitmenlerimiz hakkında Genel Bilgilendirme,

Detaylı

YGS Yönetimine Ormancılık Perspektifinden Bakmak. (Ormancılıkta Yaban Hayatına Yer Vermek) I. Bölüm

YGS Yönetimine Ormancılık Perspektifinden Bakmak. (Ormancılıkta Yaban Hayatına Yer Vermek) I. Bölüm YGS Yönetimine Ormancılık Perspektifinden Bakmak (Ormancılıkta Yaban Hayatına Yer Vermek) I. Bölüm YGS yönetimi; Hedef, prensipler,araçlar,gerekli şartlar ve detaylar Hedef: EtkinYGS yönetimi Prensip:

Detaylı

BATI KARADENİZ DOĞU KAYINI (Fagus orientalis Lipsky.) ORMANLARINDA GENÇLEŞTİRME SORUNLARI

BATI KARADENİZ DOĞU KAYINI (Fagus orientalis Lipsky.) ORMANLARINDA GENÇLEŞTİRME SORUNLARI BATI KARADENİZ DOĞU KAYINI (Fagus rientalis Lipsky.) ORMANLARINDA GENÇLEŞTİRME SORUNLARI Krhan TUNÇTANER*, Halil Barış ÖZEL* *Bartın Orman Fakültesi, Silvikültür Anabilim Dalı, Bartın ÖZET Bu çalışmada,

Detaylı

Antalya nın Yaban Hayatı ve Yaban Hayatı Koruma Statüleri. Wildlife and Wildlife Conservation Status of Antalya Province.

Antalya nın Yaban Hayatı ve Yaban Hayatı Koruma Statüleri. Wildlife and Wildlife Conservation Status of Antalya Province. Güllükdağı (Termessos) Milli Parkı nda yaban hayatı Capra aegagrus(yaban Keçisi ) Antalya nın Yaban Hayatı ve Yaban Hayatı Koruma Statüleri Wildlife and Wildlife Conservation Status of Antalya Province

Detaylı

Phaselis Antik Kenti ve Yakın Çevresinin Memeli Faunası: Yılları Çalışmaları

Phaselis Antik Kenti ve Yakın Çevresinin Memeli Faunası: Yılları Çalışmaları e-issn: 2149-7826 journal.phaselis.org Volume II (2016) Disiplinlerarası Akdeniz Araştırmaları Dergisi Journal of Interdisciplinary Mediterranean Studies Phaselis Antik Kenti ve Yakın Çevresinin Memeli

Detaylı

GÖL EKOSİSTEMİNDE EKOLOJİK KUŞAKLAR

GÖL EKOSİSTEMİNDE EKOLOJİK KUŞAKLAR GÖL EKOSİSTEMİNDE EKOLOJİK KUŞAKLAR ILIMAN KUŞAK GÖLLERİNDE MEVSİMLERE BAĞLI OLARAK GÖRÜLEN TABAKALAŞMA VE KARIŞMA Ilıman veya subtropikal bölgelerde 20 metreden derin ve büyük göllerde mevsimsel sıcaklık

Detaylı

YENİCE FAUNA RAPORU. Doç. Dr. Sabri ÜNAL. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi

YENİCE FAUNA RAPORU. Doç. Dr. Sabri ÜNAL. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi YENİCE FAUNA RAPORU Doç. Dr. Sabri ÜNAL Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Aralık 2012 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER DİZİNİ TABLOLAR DİZİNİ i ii iii 1.GİRİŞ 1 1.1.Yaban Hayatının Ekonomik Önemi

Detaylı

Araştırma Makalesi / Research Article

Araştırma Makalesi / Research Article BEÜ Fen Bilimleri Dergisi BEU Journal of Science 1(2), 107-113, 2012 1(2), 107-113, 2012 Araştırma Makalesi / Research Article Bitlis İli nden Anadolu Yer Sincabı, Spermophilus xanthoprymnus (Bennett,

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 54. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-14 HAYVANLAR ALEMİ 5- OMURGALI HAYVANLAR-3 SORU ÇÖZÜMÜ

ADIM ADIM YGS-LYS 54. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-14 HAYVANLAR ALEMİ 5- OMURGALI HAYVANLAR-3 SORU ÇÖZÜMÜ ADIM ADIM YGS-LYS 54. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-14 HAYVANLAR ALEMİ 5- OMURGALI HAYVANLAR-3 SORU ÇÖZÜMÜ e) Memeliler Hayvanlar aleminin en gelişmiş sınıfıdır. Dünyanın her yerinde dağılış göstermişlerdir.

Detaylı

ABOUT THE EDITOR AND AUTHORS

ABOUT THE EDITOR AND AUTHORS ABOUT THE EDITOR AND AUTHORS Prof. Dr. Ali DEM RSOY was born in Yuva (Kemaliye) in 1945. He is one of the leading scientists among Animal Systematicians in Türkiye and also is professor in the Biology

Detaylı

POLONEZKÖY Ü TAHRİP EDECEK İMAR PLANLARINA İTİRAZ EDİYORUZ

POLONEZKÖY Ü TAHRİP EDECEK İMAR PLANLARINA İTİRAZ EDİYORUZ POLONEZKÖY Ü TAHRİP EDECEK İMAR PLANLARINA İTİRAZ EDİYORUZ İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Polonezköy Köy Yerleşik Alanı 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama

Detaylı

TÜRKİYE'DE NÜFUSUN TARİHSEL SÜREÇTEKİ GELİŞİMİ

TÜRKİYE'DE NÜFUSUN TARİHSEL SÜREÇTEKİ GELİŞİMİ TÜRKİYE'DE NÜFUSUN TARİHSEL SÜREÇTEKİ GELİŞİMİ Türkiye de Nüfusun Tarihsel Gelişimi I. Türkiye de nüfus ve nüfus sayımları II. III. IV. Türkiye de nüfus grafiği Türkiye de nüfus sayımının amaçları ve snuçları

Detaylı

EVRİM VE FOSİL KANITLAR

EVRİM VE FOSİL KANITLAR EVRİM VE FOSİL KANITLAR http://www.eplantscience.com/index/general_zoology/images/images22/fig002.jpg Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği OMURGALILAR http://www.senescence.info/vertebrates.jpg

Detaylı

Sınıf: Mamalia (Memeliler) Sınıf: Mamalia (Memeliler) Regnum (Alem ): Animalia (Hayvanlar) Phylum (Şube): Chordata (Sırtipliler) memeliler.

Sınıf: Mamalia (Memeliler) Sınıf: Mamalia (Memeliler) Regnum (Alem ): Animalia (Hayvanlar) Phylum (Şube): Chordata (Sırtipliler) memeliler. Regnum (Alem ): Animalia (Hayvanlar) Phylum (Şube): Chordata (Sırtipliler) Subphylum (Alt şube): Vertebrata (Omurgalılar) Sınıf (Classis): Cylostomata (Yuvarlak ağızlılar) Sınıf (Classis): Chondricthyes

Detaylı

Silivri Nüfus Bilgileri Yıl Toplam Kadın Erkek

Silivri Nüfus Bilgileri Yıl Toplam Kadın Erkek SİLİVRİ Coğrafi Durum: Silivri 41 derece 03 kuzey paraleli ve 28 derece 20 doğu meridyenlerinin birleştiği noktada,istanbul iline bağlı ve il merkezinin 67 km batısında, Marmara Denizi sahilindedir. İlçe

Detaylı

Cihan SOYALP Ticaret Dairesi Başkanı 31 MART 2017 ANTALYA

Cihan SOYALP Ticaret Dairesi Başkanı 31 MART 2017 ANTALYA Cihan SOYALP Ticaret Dairesi Başkanı 31 MART 2017 ANTALYA 1 YURT DIŞI PİYASALAR 2 DÜNYA BUĞDAY DURUMU Milyn Tn 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 Üretim 699 657 716 730 736 754 735 Tüketim 700 678

Detaylı

YEDİGÖLLER MİLLİ PARKI

YEDİGÖLLER MİLLİ PARKI YEDİGÖLLER MİLLİ PARKI Ülkemizin nadide şehirlerinden birisi olan Bolu alanlarında bulunan ve yedi adet gölden oluşan Yedigöller milli parkı adeta bir saklı cennet köşesi gibidir.. Gerçek huzur ve doğa

Detaylı

TÜRKİYE DE EKOSİSTEM ÇEŞİTLİLİĞİ

TÜRKİYE DE EKOSİSTEM ÇEŞİTLİLİĞİ 2 3 TÜRKİYE DE EKOSİSTEM ÇEŞİTLİLİĞİ Bu üç farklı biyocoğrafik bölgenin kesişme noktası olarak Türkiye; TARIM, ORMAN, DAĞ,, STEP, SULAK ALAN, KIYI VE DENİZ ekosistemlerine ve bu ekosistemlerin farklı formlarına

Detaylı

Ekolojik niş organizmanın ekolojik boşluğunu tanımlar.

Ekolojik niş organizmanın ekolojik boşluğunu tanımlar. NİŞ KAVRAMI Ekljik niş rganizmanın ekljik bşluğunu tanımlar. Kaynak Çevresel tlerans Ekljik rl Ekljik niş türün ppülasyn büyümesini sınırlayan temel faktörlerin ne lduğunu anlamamızı sağlar. Türün cğrafi

Detaylı

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI III. Hafta Yrd. Doç. Uzay KARAHALİL Köprülü Kanyon Milli Parkının Kısa Tanıtımı Gerçekleştirilen Envanter Çalışmaları Belirlenen Orman Fonksiyonları Üretim Ekolojik Sosyal

Detaylı

TABLO 5 Yıl boyunca, kanunen gerekli olan işlemlerde kullanılan hayvanların sayısı

TABLO 5 Yıl boyunca, kanunen gerekli olan işlemlerde kullanılan hayvanların sayısı TABLO 5 Yıl boyunca, kanunen gerekli olan işlemlerde kullanılan hayvanların sayısı Tablo 1, Tablo 2, Tablo 3 ve Tablo 4 kapsamı dışında kalan, ancak, ülkemizin taraf olduğu diğer sözleşmeler kapsamındaki

Detaylı

2. MATERYAL VE METOD

2. MATERYAL VE METOD 1. GİRİŞ En yaşlı fosilleri Kuzey Amerika da 70 milyon yıl yaşındaki Üst kretase tabakalarından bilinen böcekçiller (Insectivora) günümüze kadar gelerek Avustralya ve Güney Amerika dışında dünyanın her

Detaylı

ORMAN YANGINLARININ DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ DURUMU

ORMAN YANGINLARININ DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ DURUMU ORMAN YANGINLARININ DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ DURUMU Mertl ERTUĞRUL ZKÜ Bartın Orman Fakültesi 74100 BARTIN ÖZET Orman Yangınları dünya rmanları için hala en büyük tehdit lmayı sürdürmektedir. Sn n yıl

Detaylı

EDİRNE UZUNKÖPRÜ DOĞAL ORTAMI TEMİZ HAVASI İLE SÜPER BİR YAŞAM BURADA UZUNKÖPRÜ DE. MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI İSTER YATIRIM YAPIN KAZANIN

EDİRNE UZUNKÖPRÜ DOĞAL ORTAMI TEMİZ HAVASI İLE SÜPER BİR YAŞAM BURADA UZUNKÖPRÜ DE. MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI İSTER YATIRIM YAPIN KAZANIN EDİRNE UZUNKÖPRÜ MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI Yunanistan sınırına 6 kilometre uzaklıkta yer alan Edirne nin Uzunköprü ilçesi, Osmanlı İmparatorluğu nun Trakya daki ilk yerleşimlerinden biri. Ergene

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE TARIM ÜNİVERSİTELERİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE TARIM ÜNİVERSİTELERİ İZMİR TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE TARIM ÜNİVERSİTELERİ UĞUR BURÇ YILDIZ Temmuz 2008 1 ATİNA TARIM ÜNİVERSİTESİ ( AGRICULTURAL UNIVERSITY OF ATHENS) ATİNA TARIM ÜNİVERSİTESİ NİN TARİHİ Atina

Detaylı

COĞRAFYA BÖLÜMÜ NDEN EDREMİT KÖRFEZİ KUZEY KIYILARINA ARAZİ ÇALIŞMASI

COĞRAFYA BÖLÜMÜ NDEN EDREMİT KÖRFEZİ KUZEY KIYILARINA ARAZİ ÇALIŞMASI COĞRAFYA BÖLÜMÜ NDEN EDREMİT KÖRFEZİ KUZEY KIYILARINA ARAZİ ÇALIŞMASI Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü 4. Sınıf öğrencilerine yönelik olarak Arazi Uygulamaları VII dersi kapsamında Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

VİZE FAUNASI. (Tatlısu Balıkları, İkiyaşamlılar, Sürüngenler, Memeliler)

VİZE FAUNASI. (Tatlısu Balıkları, İkiyaşamlılar, Sürüngenler, Memeliler) T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VİZE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ VİZE FAUNASI (Tatlısu Balıkları, İkiyaşamlılar, Sürüngenler, Memeliler) Hazırlayan Yrd.Doç.Dr. Beytullah ÖZKAN Kırklareli-Vize

Detaylı

STANDARD ŞUBAT 2010 DOĞA. Fotoğraflar: Eray ÇAĞLAYAN

STANDARD ŞUBAT 2010 DOĞA. Fotoğraflar: Eray ÇAĞLAYAN DOĞA Fotoğraflar: Eray ÇAĞLAYAN 100 Çoruh Vadisi: Suya Gömülecek Miras Eray ÇAĞLAYAN Doğa Derneği Bozayı Araştırma ve Koruma Projesi Sorumlusu Çoruh Vadisi, Türkiye deki 305 Önemli Doğa Alanı ndan bir

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

CORYLACEAE 1C 1 E. Anemogam, kışın yaprağını döken odunsu bitkilerdir. Gövde kabukları çatlaksız ya da boyuna çatlaklıdır. Tomurcuklar sürgüne

CORYLACEAE 1C 1 E. Anemogam, kışın yaprağını döken odunsu bitkilerdir. Gövde kabukları çatlaksız ya da boyuna çatlaklıdır. Tomurcuklar sürgüne CORYLACEAE 1C 1 E. Anemogam, kışın yaprağını döken odunsu bitkilerdir. Gövde kabukları çatlaksız ya da boyuna çatlaklıdır. Tomurcuklar sürgüne almaçlı dizilmiştir. Tomurcuklar çok pullu, sapsız, sürgüne

Detaylı

MARMARA BÖLGESi. IRMAK CANSEVEN SOSYAL BiLGiLER ÖDEVi 5/L 1132

MARMARA BÖLGESi. IRMAK CANSEVEN SOSYAL BiLGiLER ÖDEVi 5/L 1132 MARMARA BÖLGESi IRMAK CANSEVEN SOSYAL BiLGiLER ÖDEVi 5/L 1132 COĞRAFİ KONUMU Marmara Bölgesi ülkemizin kuzeybatı köşesinde yer alır. Ülke yüz ölçümünün %8,5'i ile altıncı büyük bölgemizdir. Yaklaşık olarak

Detaylı

Türkiye de bir ilk: Mersin ilinde omurgalı fosili Metaxytherium (Deniz İneği) bulgusu

Türkiye de bir ilk: Mersin ilinde omurgalı fosili Metaxytherium (Deniz İneği) bulgusu Türkiye de bir ilk: Mersin ilinde omurgalı fosili Metaxytherium (Deniz İneği) bulgusu Emekli memur Mehmet Demirci kara avcılığı yaparken, bir ı kaya bloğu içinde omurga parçaları görmüş ve fotoğrafını

Detaylı

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI Dünyamızda o kadar çok canlı türü var ki bu canlıları tek tek incelemek olanaksızdır. Bu yüzden bilim insanları canlıları benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırmışlardır.

Detaylı

BAZI TIPULA LINNAEUS 1758 TÜRLERİNİN ANTEN MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN T-TESTİ VE VARYANS ANALİZİ İLE İNCELENMESİ

BAZI TIPULA LINNAEUS 1758 TÜRLERİNİN ANTEN MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN T-TESTİ VE VARYANS ANALİZİ İLE İNCELENMESİ kim 2008 Cilt:16 N:2 Kastamnu ğitim ergisi 557-566 Özet BAZI TIPULA LINNAUS 1758 TÜRLRİNİN ANTN MORFOLOJİK ÖZLLİKLRİNİN T-TSTİ V VARYANS ANALİZİ İL İNCLNMSİ Nesrin SÖZN Milli ğitim Bakanlığı, 100.Yıl Anadlu

Detaylı

TRABZON İLİ SÜRMENE İLÇESİ ÇAMBURNU YÖRESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGINI HAKKINDA RAPOR

TRABZON İLİ SÜRMENE İLÇESİ ÇAMBURNU YÖRESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGINI HAKKINDA RAPOR TRABZON İLİ SÜRMENE İLÇESİ ÇAMBURNU YÖRESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGINI HAKKINDA RAPOR 1. Giriş Türkiye Ormancılar Derneği genel merkezinin talebi ve görevlendirmesi üzerine TOD KTÜ Orman Fakültesi temsilcisi

Detaylı

ORMANCILIKTA UZAKTAN ALGILAMA. ( Bahar Yarıyılı) Prof.Dr. Mehmet MISIR. 2.Hafta ( )

ORMANCILIKTA UZAKTAN ALGILAMA. ( Bahar Yarıyılı) Prof.Dr. Mehmet MISIR. 2.Hafta ( ) 2.Hafta (16-20.02.2015) ORMANCILIKTA UZAKTAN ALGILAMA (2014-2015 Bahar Yarıyılı) Prof.Dr. Mehmet MISIR Ders İçeriği Planlama Sistemleri Envanter Uzaktan Algılama (UA) Uzaktan Algılamanın Tanımı ve Tarihsel

Detaylı

Francisella tularensis:

Francisella tularensis: Francisella tularensis: Doğal Rezervuarları,, Vektörleri ve Bulaşma Yolları Doç.Dr. Zati Vatansever Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Tularemi (tavşan an ateşi, geyik sineği

Detaylı

Kurtgirmez Ormanı. Ballıdağ Mevkii

Kurtgirmez Ormanı. Ballıdağ Mevkii Giriş Ulusal Biyoçeşitliliğin ve Gen kaynaklarının Korunması Hedefleri Doğrultusunda Büyük Memeli Türlerinin Araştırılması Korunması ve Yönetimi Projesi kapsamında büyük memeli türlerine yönelik yürütülen

Detaylı

Denizlerimizi ve Kıyılarımızı Koruyalım

Denizlerimizi ve Kıyılarımızı Koruyalım Denizlerimizi ve Kıyılarımızı Koruyalım Denizlerimiz ve kıyılarımız canlı çeşitliliği bakımından çok zengin yerler. Ancak günümüzde bu çeşitlilik azalma tehlikesiyle karşı karşıya. Bunun birçok nedeni

Detaylı

DENEY HAYVANLARI ANATOMİSİ

DENEY HAYVANLARI ANATOMİSİ DENEY HAYVANLARI DENEY HAYVANLARI ANATOMİSİ Deney Hayvanı: Hipotezi bilimsel kurallara göre kurulmuş araştırmalarda ve biyolojik testlerde kullanılan hayvanlardır. Günümüzde en sık kullanılan deney hayvanları;

Detaylı

Jeolojik Miras Listeleri (AFRİKA) Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Jeolojik Miras Listeleri (AFRİKA) Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü Jeolojik Miras Listeleri (AFRİKA) Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü AFRİKA DOĞAL MİRAS LİSTESİ http://www.africanworldheritagesites.org/ Afrika da Madagaskar Adası nda 2 ve Şeysel Adası

Detaylı

- Sorumluluk bölgesinde her türlü dere ve akarsuların kirlilik düzeyinin kontrolünü yapmak.

- Sorumluluk bölgesinde her türlü dere ve akarsuların kirlilik düzeyinin kontrolünü yapmak. Çevre Koruma Faaliyetleri - Sorumluluk bölgesinde her türlü dere ve akarsuların kirlilik düzeyinin kontrolünü yapmak. - Orman envalinin izinsiz tahribatının önüne geçilmesi ve kaçak yapılaşmanın engellenmesini

Detaylı

GRUP ENDEMİKUS. Doç. Dr. Ali ÇELİK Denizli, KAZ DAĞI GÖKNARI Abies nordmanniana subsp. equi-trojani

GRUP ENDEMİKUS. Doç. Dr. Ali ÇELİK Denizli, KAZ DAĞI GÖKNARI Abies nordmanniana subsp. equi-trojani GRUP ENDEMİKUS KAZ DAĞI GÖKNARI Abies nordmanniana subsp. equi-trojani ÇANAKKALE İLİ ENDEMİK BİTKİ TÜRLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİRLİĞİNİN SAĞLANMASI Doç. Dr. Ali ÇELİK Denizli, 2010 Proje Ekibi Abuzer BERKKAYA

Detaylı

SABANCI ÜNİVERSİTESİ AĞAÇLANDIRMA VE ÇEVRE DÜZENLEMELERİ

SABANCI ÜNİVERSİTESİ AĞAÇLANDIRMA VE ÇEVRE DÜZENLEMELERİ SABANCI ÜNİVERSİTESİ AĞAÇLANDIRMA VE ÇEVRE DÜZENLEMELERİ İçindekiler I. GİRİŞ II. III. ÜNİVERSİTE KONUMU İNŞAAT ÖNCESİ VE SONRASI GÖRÜNTÜLER a. 1998-İnşaat öncesi b. 2013-Kampusun bugünü Sabancı Üniversitesinin

Detaylı

ankaraizcihaber FAO WAGGGS ÖDÜLÜ ÇALIŞMALARI AIH1132 umitsavas2000@yahoo.com Haziran 2010

ankaraizcihaber FAO WAGGGS ÖDÜLÜ ÇALIŞMALARI AIH1132 umitsavas2000@yahoo.com Haziran 2010 ankaraizcihaber FAO WAGGGS ÖDÜLÜ ÇALIŞMALARI AIH1132 umitsavas2000@yahoo.com Haziran 2010 ULUSLAR ARASI BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK YILI Biyolojik çeşitlilik ile ilgili çalışmalar konusunda sizleri bilgilendirmeye

Detaylı

Bilimsel Alan Bazlı URAP Ünivestite Sıralaması ve Küresel Ölçekte Türk Ünivesitelerinin Yeri 5 Ağustos 2014

Bilimsel Alan Bazlı URAP Ünivestite Sıralaması ve Küresel Ölçekte Türk Ünivesitelerinin Yeri 5 Ağustos 2014 Bilimsel Alan Bazlı URAP Ünivestite Sıralaması ve Küresel Ölçekte Türk Ünivesitelerinin Yeri 5 Ağusts 2014 Özellikle küresel pazara yönelik faaliyetlerin karşılaştırmalı değerlendirmelerini anlamlı ve

Detaylı

DADAY ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ FAUNASI

DADAY ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ FAUNASI DADAY ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ FAUNASI DOÇ. DR. ÖMER KÜÇÜK KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ Biyolojik çeşitlilik YABAN HAYATI VE SERTİFİKASYON YABAN HAYATI NEDİR? Yaban hayatı (YH); işletmeye konu

Detaylı

Tarım, yeryüzündeki belli başlı üretim şekillerinden en gerekli ve yaygın olanıdır. Tarımın yapılış şekli ve yoğunluğu, ülkelerin gelişmişlik

Tarım, yeryüzündeki belli başlı üretim şekillerinden en gerekli ve yaygın olanıdır. Tarımın yapılış şekli ve yoğunluğu, ülkelerin gelişmişlik TARIM VE EKONOMİ Tarım, yeryüzündeki belli başlı üretim şekillerinden en gerekli ve yaygın olanıdır. Tarımın yapılış şekli ve yoğunluğu, ülkelerin gelişmişlik düzeyine bağlıdır. Bazı ülkelerde tarım tekniği

Detaylı

BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ SUNULLAH MAHALLESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 19M

BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ SUNULLAH MAHALLESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 19M BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ SUNULLAH MAHALLESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 723 ADA 337 PARSEL (ESKİ 723 ADA 336-164 PARSEL) 1/5000 19M 2016 1 2 1. Planlama Alanı Tanımı Planlama alanı

Detaylı

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 49

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 49 ÖZET: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Sağlık Yüksek Okulundan Prof. Dr. M. Zeki Yıldırım, doğal park ve bahçe seyahatlerinin anekdotlarını aktarmaya devam etti. Prof. Dr. Yıldırım, bu ay Almanya daki

Detaylı

MAVRUŞGİL (Sciaena umbra) VE KÖTEK (Umbrina cirrosa) BALIKLARININ BİYOEKOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

MAVRUŞGİL (Sciaena umbra) VE KÖTEK (Umbrina cirrosa) BALIKLARININ BİYOEKOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ PROJE MAVRUŞGİL (Sciaena umbra) VE KÖTEK (Umbrina cirrosa) BALIKLARININ BİYOEKOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Adnan ERTEKEN, SUMAE Projenin temel amacı Scanidae familyasına ait balıklardan mavruşgil

Detaylı

TÜRKİYE ORMANLARI VE ORMANCILIĞI

TÜRKİYE ORMANLARI VE ORMANCILIĞI TÜRKİYE ORMANLARI VE ORMANCILIĞI 1-ORMAN KAYNAKLARI VE NİTELİKLERİ Türkiye ormanlarının tamamına yakını devletin hüküm ve tasarrufu altında olup Orman Genel Müdürlüğü tarafından sürdürülebilirlik ilkesi

Detaylı

100. YIL ATATÜRK HİZMET KÖYÜ MİNİ ARBORETUMU

100. YIL ATATÜRK HİZMET KÖYÜ MİNİ ARBORETUMU 100. YIL ATATÜRK HİZMET KÖYÜ MİNİ ARBORETUMU Şerife SERTKAYA AYDIN, Ömer Lütfü ÇORBACI ZKÜ. Bartın Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, 74100 Bartın ÖZET Bu çalışma, 100.Yıl Atatürk Hizmet Köyü nde

Detaylı

Normal (%) 74 59 78 73 60. Bozuk (%) 26 41 22 27 40. Toplam (Ha) 889.817 192.163 354.526 1.436.506 17.260.592. Normal (%) - - - - 29

Normal (%) 74 59 78 73 60. Bozuk (%) 26 41 22 27 40. Toplam (Ha) 889.817 192.163 354.526 1.436.506 17.260.592. Normal (%) - - - - 29 1.1. Orman ve Ormancılık Türkiye yaklaşık olarak 80 milyon hektar (ha) yüzölçümüyle dağlık ve eko-coğrafya bakımından zengin bir çeşitliliğe sahiptir. Bu ekolojik zenginliğe paralel olarak ormanlar da

Detaylı

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 BAYRAM MERAL 1 Genel Yetenek - Cihan URAL Yazar Bayram MERAL ISBN 978-605-9459-31-0 Yayın ve Dağıtım Dizgi Tasarım Kapak Tasarımı Yayın Sertifika No. Baskı

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü KORUNAN ALAN İSTATİSTİKLERİ METAVERİLERİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü KORUNAN ALAN İSTATİSTİKLERİ METAVERİLERİ KORUNAN ALAN İSTATİSTİKLERİ METAVERİLERİ I. Analitik Çerçeve ve Kapsam, Tanımlamalar ve Sınıflamalar a) Analitik Çerçeve ve Kapsam: Korunan alan istatistikleri; korunan alanlar (milli park, tabiat parkı,

Detaylı

Mevcut ve Potansiyel Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları için Yönetim Plan Modeli Geliştirme

Mevcut ve Potansiyel Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları için Yönetim Plan Modeli Geliştirme Mevcut ve Potansiyel Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları için Yönetim Plan Modeli Geliştirme YÖNTEM YÖNTEM 1) Genel Sörvey Türkiye YGS lerinin Genel Araştırması (Örnekleme ve Tanımlama ) 1.1. Verilerin Toplanması

Detaylı

TÜRKİYE VE DÜNYA YUVARLAK ODUN VE ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİNİN ÜRETİM, DIŞ TİCARET VE EKONOMİK POTANSİYEL ANALİZİ

TÜRKİYE VE DÜNYA YUVARLAK ODUN VE ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİNİN ÜRETİM, DIŞ TİCARET VE EKONOMİK POTANSİYEL ANALİZİ Bartın Orman Fakültesi Dergisi 2011, Cilt: 13, Sayı: 20, 1-9 ISSN: 1302-0943 EISSN: 1308-5875 TÜRKİYE VE DÜNYA YUVARLAK ODUN VE ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİNİN ÜRETİM, DIŞ TİCARET VE EKONOMİK POTANSİYEL ANALİZİ

Detaylı

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU AKÇAKALE KÖYÜ (MERKEZ/GÜMÜŞHANE) 128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 2016 AKÇAKALE KÖYÜ-MERKEZ/GÜMÜŞHANE 128 ADA 27 VE 32 NUMARALI PARSELLERE

Detaylı

TAXUS : (Porsuklar) (8 Türü var) Taxus baccata L. (Adi Porsuk)

TAXUS : (Porsuklar) (8 Türü var) Taxus baccata L. (Adi Porsuk) TAXUS : (Porsuklar) (8 Türü var) Taxus baccata L. (Adi Porsuk) Çoğunlukla boylu çalı ender 20 m boy, sık dallı, yuvarlak tepeli, kırmızı_kahverengi kabuk gelişi güzel çatlar ve dökülür İğne yapraklar 1-2.5

Detaylı

JEOLOJİK MİRAS LİSTELERİ ASYA PASİFİK

JEOLOJİK MİRAS LİSTELERİ ASYA PASİFİK JEOLOJİK MİRAS LİSTELERİ ASYA PASİFİK http://asiapacificgeoparks.org/ Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü ASYA PASİFİK JEOPARK NETWORK (APGN) Avustralya Çin İran Japonya Kore Malesya

Detaylı

MEMELİ BİYOLOJİSİ M.YAVUZ MEMELİLERİN YAŞAMINA BİR BAKIŞ

MEMELİ BİYOLOJİSİ M.YAVUZ MEMELİLERİN YAŞAMINA BİR BAKIŞ MEMELİ BİYOLOJİSİ M.YAVUZ MEMELİLERİN YAŞAMINA BİR BAKIŞ Memeli sınıfı omurgalıların en en gelişmiş sınıfı kabul edilir. Günümüzde yaklaşık 6000 kadar türle temsil edilmektedir. Yavrularını beslemek üzere,

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA 6.3.2.4. Akdeniz Bölgesinde Tarımsal Ormancılık Uygulamaları ve Potansiyeli Bölgenin Genel Özellikleri: Akdeniz kıyıları boyunca uzanan Toros

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM

ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM Rehber Öğretmen : Şule Yıldız Hazırlayanlar : Bartu Çetin Burak Demiral Nilüfer İduğ Esra Tuncer Ege Uludağ Meriç Tekin 2000-2001 İZMİR TEŞEKKÜR Bize bu projede yardımda bulunan başta

Detaylı

YGS Yönetimine Ormancılık Perspektifinden Bakmak. (Ormancılıkta Yaban Hayatına Yer Vermek) II. Bölüm TÜBİTAK 107 G 029

YGS Yönetimine Ormancılık Perspektifinden Bakmak. (Ormancılıkta Yaban Hayatına Yer Vermek) II. Bölüm TÜBİTAK 107 G 029 YGS Yönetimine Ormancılık Perspektifinden Bakmak (Ormancılıkta Yaban Hayatına Yer Vermek) II. Bölüm Masraf nereden? Ana amacı odun yetiştirmek olan bir işletmede, ikinci amaç da yaban hayvanı üretimi olursa,

Detaylı

ANADOLU AĞAÇ SİNCABININ (Sciurus anomalus (Güldenstaedt, 1785))EKOLOJİSİ: KASTAMONU-ARAÇ MERKEZ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ ÖRNEĞİ

ANADOLU AĞAÇ SİNCABININ (Sciurus anomalus (Güldenstaedt, 1785))EKOLOJİSİ: KASTAMONU-ARAÇ MERKEZ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ ÖRNEĞİ ANADOLU AĞAÇ SİNCABININ (Sciurus anomalus (Güldenstaedt, 1785))EKOLOJİSİ: KASTAMONU-ARAÇ MERKEZ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ ÖRNEĞİ Özkan EVCİN, Erol AKKUZU, Ömer KÜÇÜK Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi,

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : OMURGALI HAYVANLAR SİS LAB. Ders No : 0310150122 Teorik : 0 Pratik : 2 Kredi : 1 ECTS : 1 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

FLORA, FAUNA TÜRLERİ VE YABAN KUŞLARININ KORUNMASI TÜZÜĞÜ

FLORA, FAUNA TÜRLERİ VE YABAN KUŞLARININ KORUNMASI TÜZÜĞÜ FLORA, FAUNA TÜRLERİ VE YABAN KUŞLARININ KORUNMASI TÜZÜĞÜ (13.2.2014 R.G. 33 EK III A.E. 99 Sayılı Tüzük) ÇEVRE YASASI (18/2012 ve 30/2014 Sayılı Yasalar) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu,

Detaylı

ORMAN KORUMA ÇEVRE (ORTAM) KİRLENMESİ

ORMAN KORUMA ÇEVRE (ORTAM) KİRLENMESİ ORMAN KORUMA ÇEVRE (ORTAM) KİRLENMESİ Prof. Dr. Ertuğrul BİLGİLİ Aralık 2014 Biyotik (Canlı) Zararlılar Abiyotik (Cansız) Zararlılar Hayvan İnsan Bitki Ekolojik Kumul İklim Toprak Rüzgar Fırtına Kar Don

Detaylı

Dünya kendi içinde benzerlik gösteren 6 büyük flora alemine ayrılır: 1.Holarktikflora alemi 2.Paleotropis, 3.Neotropis, 4.Australis 5.

Dünya kendi içinde benzerlik gösteren 6 büyük flora alemine ayrılır: 1.Holarktikflora alemi 2.Paleotropis, 3.Neotropis, 4.Australis 5. Dünya kendi içinde benzerlik gösteren 6 büyük flora alemine ayrılır: 1.Holarktikflora alemi 2.Paleotropis, 3.Neotropis, 4.Australis 5.Arkensis, 6.Kapensis Flora alemleri flora bölgelerine (region), flora

Detaylı

2229 Ayrıntılı Etkinlik Eğitim Programı

2229 Ayrıntılı Etkinlik Eğitim Programı 2229 Ayrıntılı Etkinlik Eğitim Programı. 2. DERS ADI: Açılış ve Tanışma Bilgisi - Temel Kavramlar Yrd.Doç.Dr.Yasin ÜNAL Bilimsel Etkinlik, Eğitmenlerimiz hakkında Genel Bilgilendirme, Tanıtım ve Tanışma

Detaylı

Anadolu nun Biyoçeşitliliğini oluşturan sebepler

Anadolu nun Biyoçeşitliliğini oluşturan sebepler Anadolu nun Biyoçeşitliliğini oluşturan sebepler BYL118 Çevre Biyolojisi-II Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü lisans dersi Çağatay Tavşanoğlu 2016-2017 Bahar Biyoçeşitlilik - Tür çeşitliliği - Genetik

Detaylı

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ:

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ: TARİHİ : Batı Toroslar ın zirvesinde 1288 yılında kurulan Akseki İlçesi nin tarihi, Roma İmparatorluğu dönemlerine kadar uzanmaktadır. O devirlerde Marla ( Marulya) gibi isimlerle adlandırılan İlçe, 1872

Detaylı

Bugün hava nasıl olacak?

Bugün hava nasıl olacak? On5yirmi5.com Bugün hava nasıl olacak? Ülke genelinde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor. Yayın Tarihi : 23 Aralık 2016 Cuma (oluşturma : 1/15/2017) Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin

Detaylı

Veri Tabanı / Indexed by EBSCO, DOAJ, TUBİTAK-ULAKBİM. Sahibi / Owner Prof. Dr. İbrahim Hakkı YILMAZ Rektör / Rector

Veri Tabanı / Indexed by EBSCO, DOAJ, TUBİTAK-ULAKBİM. Sahibi / Owner Prof. Dr. İbrahim Hakkı YILMAZ Rektör / Rector IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (FBED) Journal of the Institute of Science and Technology (JIST) (Uluslararası Hakemli Dergi / International Peer Reviewed Journal) ISSN 2146-0574 Veri

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Tarımsal Ormancılık Uygulamaları ve Potansiyeli Bölgenin Genel Özellikleri: Bölge geniş ovalar ve alçak platolardan

Detaylı

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Cilt/Vol 5 Sayı/Issue 3 Eylül/September 2015 19 Cilt/Vol 5 Sayı/Issue 3 Eylül/September 2015 Uluslararası Hakemli Dergi / International Peer Reviewed Journal ISSN 2146-0574 İÇİNDEKİLER / CONTENTS 9 17

Detaylı

* Bu dökümanın herhangi bir kısmı, ilgili kurumlardan izin alınmadan yayınlanamaz.

* Bu dökümanın herhangi bir kısmı, ilgili kurumlardan izin alınmadan yayınlanamaz. YABAN KEÇİSİ (Capra aegagrus) SAYIMLARI Gümüşhane; Kulaca Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ile Artabel Gölleri Tabiat Parkı Giresun; Alucra, Gavur Dağı nın Batı Kesimleri ile Çamoluk, Kelkit Vadisi, Sarpkaya

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ATATÜRK ARBORETUMU GEZİSİ RAPORU

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ATATÜRK ARBORETUMU GEZİSİ RAPORU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ATATÜRK ARBORETUMU GEZİSİ RAPORU Gezinin Yapıldığı Tarih-Saat : 17/05/2013---09:30-13:00 Geziye Katılan Öğrenci Sayısı : 20 Geziden Sorumlu Öğretmen : Duygu AYDEMİR Gezinin

Detaylı