Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmadan işlenemez

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmadan işlenemez"

Transkript

1 Çevrimiçi Davranışsal Reklamcılık (ÇDR) kapsamında "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı" hakkında Alternatif Bilişim Derneği'nin görüşleri 1 (v.04) 1. Aşağıdaki görüşler Internet Geliştirme Kurulu'nun 26/12/2012 tarihinde Kadir Has Üniversitesinde düzenlediği toplantı kapsamında ağırlıklı olarak Kişisel Verileri Koruma (KVK) Kanunu Tasarısının Online Davranışsal Reklamcılık (ÇDR) - Online Behavioural Advertising (OBA) kısmıyla ilgilidir. 2. Tasarının 29. maddesinde Bu kanun uygulamasına ilişkin yönetmelikler ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak Kurum (Kişisel Verileri Koruma Kurumu) tarafından çıkarılır denilmektedir. ÇDR bu yönetmeliklerden birinin konusu olmalıdır. 3. ÇDR dünyada ve Türkiye'de Internet ortamında yaygın olarak kullanılmaktadır. Buna rağmen sıradan Internet kullanıcısı bu durumdan habersizdir. ÇDR kapsamında kullanıcıların başkalarıyla e-posta iletişimi, Internet aramaları ve ziyaret ettikleri siteler çeşitli yazılım ve donanım araçlarıyla analiz edilmektedir. Bu analiz sonucunda kişilerin tüketim alışkanlıklarıyla birlikte siyasal, dinsel, felsefi ve cinsel eğilimleri ve siyasi parti, sendika ve dernek gibi kuruluşlara üyelikleri ortaya çıkarılmaktadır. ÇDR'nin amacı tüketim alışkanlıklarına uygun reklam göstermek olmasına karşın açığa çıkan diğer özelliklerinin kişileri fişlemek için kullanılması oldukça kolaydır. Bu yönden denetimsiz ortamlarda ve kanuni düzenlemenin olmadığı şartlarda yapılan ÇDR kişilik haklarına açık bir saldırı olarak tanımlanabilir. Kişilerin ÇDR kullanımından edindikleri yararın sınırlı olması ve ÇDR vasıtasıyla izlendiklerinden habersiz olmaları durumu daha da ağırlaştırmaktadır. Halen Türkiye'de olan budur. 4. ÇDR işlerliği kişilerin ziyaret ettikleri sitelerin sınıflandırılması ve kişisel iletişimlerinin analizi (özellikle Google firması tarafından yaygın Gmail e-posta sisteminin kullanımıyla) yoluyla yapılmaktadır. Bu işlerlik fazlasıyla rahatsız edici olmakla birlikte, bunlardan daha da tehlikelisi DPI (Deep Packet Inspection - Derin Veri Analizi) yöntemiyle yapılan ÇDR'dir. DPI postanede mektupların sadece zarf üzerindeki adreslere iletilmesi yerine zarfların açılarak içeriklerinin 1 Tasarının birçok versiyonu mevcuttur. Bu yazıda Internet Geliştirme Kurulunun web sitesindeki 31/05/2012 tarihli versiyonu temel alınmıştır:

2 okunmasına benzer bir teknolojidir. Bu teknoloji vasıtasıyla Internet ortamında gönderilen mesajlar ve ziyaret edilen siteler ilgisiz kişi ve kuruluşlar vasıtasıyla gözetlenebilir ve engellenebilir. DPI vasıtasıyla ÇDR ülkemizde TTNET ile işbirliği yapan Phorm isimli şirket tarafından gerçekleştirilmektedir. Gittiği her ülkeden uzaklaştırılan bu karanlık organizasyon ülkemizde de büyük tepki görmüş (bkz. bu tepkilerin sonucunda BTK geçtiğimiz günlerde TTNET ve Phorm aleyhinde soruşturma başlatmıştır. Bu şirketin diğer ÇDR şirketlerinden bir başka farkı da faaliyetlerini TTNET ile ortaklaşa yürütmesidir. Bilindiği gibi TTNET Türkiye'de Internet omurgasının sahibi olup tüm Internet trafiği bu omurgadan geçmektedir. Phorm'un yöntemi, sınırlı işortaklığı temelinde yürüyen klasik izlemenin tersine deyim yerindeyse suyun başını tutarak kullanıcıya hiçbir kaçış imkanı bırakmamaktadır (AB, 2010). Phorm şirketinin eylemleri insan haklarına ve kişisel mahremiyete saygılı bir ülkenin izin vermemesi gereken durumlara örnekler teşkil etmektedir. Bu nedenle bu metinde yeri geldiğinde bu eylemlerden bahsedilecektir. 5. DPI teknolojisinin kişisel denetim, gözetim ve profilleme için kullanımı kişisel verilerin korunması ilkesinin ve haberleşme hürriyetinin açık şekilde ihlalini oluşturmaktadır. Bu nedenle ÇDR amaçlı olsun veya olmasın bu teknolojinin Türkiye'de kullanımı yasaklanmalıdır. Ancak, kişisel mahremiyet haklarını ihlal etmeyecek şekilde ağ optimizasyonu, ağ üzerinde yük dağılımı ve benzeri teknik amaçlar için DPI kullanımı istisna olarak kabul edilebilir. 6. Tasarının beşinci maddesinin birinci fıkrasında Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmadan işlenemez denilmektedir. Bu olumludur. Ancak, gerçek hayatta bu hükümlerin ÇDR işlerliğinde nasıl hayata geçirileceğinin düşünülmesi de gerekmektedir. Örneğin, TTNET-Phorm ortaklığının Gezinti sistemi teorik olarak kullanıcılara sistem dışında kalma imkanı vermektedir (opt-in). Ancak, sıradan kullanıcı ilgili bilgi penceresini kapatmak suretiyle anlamadığı ve benimsemediği bu işten kurtulmaya çalışırken sistem tarafından "içeri alınmakta" ve bundan haberi olmamaktadır. Açıkça hile ve yanıltma içeren bu işlerlik konusunda BTK'nın TTNET hakkında soruşturma açması olumludur.

3 Diğer bazı sistemlerinde kullanıcıya bu kadar bile bilgi verilmemektedir. Basit yöntemler kullanılarak yapılacak bir teknik analiz (örneğin, Windows ve Linux ortamlarında netstat komutu çıktısının analizi veya Firefox tarayıcısında Collusion ve Ghostery eklentilerinin oluşturduğu veriler) sıradan bir Internet kullanıcısını dehşet içinde bırakacak şekilde nasıl ve kimler tarafından gözetlendiğini ortaya çıkaracaktır. Bu gözetleme için kullanıcılardan herhangi bir izin alınması sözkonusu değildir. Bu sadece Türkiye'ye özgü bir durum da değildir. Örneğin, AB müktesebatında (2009/136/EC) (AB, 2009) kişiler hakkında bilgi toplamak veya kişilerin cihazlarında bulunan bilgilere (çerezler vasıtasıyla) erişim ancak ilgili kişininin açık ve ayrıntılı bir şekilde bilgilendirilmesinden sonra kendisinin vereceği onayla gerçekleşebilir denmesine rağmen gerçek hayatta bu şart yerine getirilmemektedir. ENISA'ya (European Network and Information Security Agency - Avrupa Ağ ve Bilgi Güvenliği Kurumu) göre Avrupa'da Internet Servis Sağlayıcılarının (ISS) yüzde sekseni çerezler vasıtasıyla kendi aboneleri hakkında bilgi toplamaktadırlar (ENISA, 2011). Bu bilgiler asıl olarak ÇDR amacıyla kullanılmakta olup kullanıcılara gözetlendiklerine dair herhangi bir bilgi verilmemekte veya bilgi sıradan kullanıcının okumadan imza attığı Hizmet Sözleşmesinin derinliklerinde anlaşılmaz teknik jargonun arkasına gizlenmektedir. Ayrıntıları sadece belli düzeyde teknik bilgisi olan Internet kullanıcıları tarafından farkedilen bu durum, sıradan bireyleri de rahatsız etmektedir. Bir Eurobarometer (2011) anketine göre Avrupa'lıların çoğu elektronik araçlarla toplanan kişisel bilgileri konusunda endişelidir. Avrupa Birliğinde ÇDR düzenlemesi asıl olarak iki Direktif tarafından belirlenmektedir. Bunlardan birincisi Veri Koruması Direktifi (95/46/EC) (AB, 1995), diğeri ise Elektronik Ortamda Kişisel Mahremiyet (eprivacy) Direktifi'dir (2002/58/EC) (AB, 2002). Bunlardan ikincisi Yurttaş Hakları Direktifi (2009/136/EC) ile belli konularda değişikliğe uğramıştır. Üye devletler bu değişiklikleri kendi kanunlarına Mayıs 2011 itibarıyla yansıtmak durumundadırlar. Ancak, ÇDR konusunda bunun genellikle gerçekleşmediği, gerçekleşse bile uygulanamadığı görülmektedir. Nitekim, 2002/58/EC numaralı AB Direktifi (AB, 2002) web sitelerine kişisel veri toplanması ve çerez kullanımı ile bilgilendirme notu koyma zorunluluğu getirmesine rağmen sitelerin çok

4 küçük bir kısmı buna uymaktadır. Elektronik Ortamda Kişisel Mahremiyet Direktifi'nin (2002/58/EC) 5(3) maddesi önemli olup ÇDR kapsamında çerez kullanımını düzenlemeye yöneliktir. Bu maddeye göre kullanıcının bilgisayarına ÇDR uygulaması gereği çerez yerleştirilmesi bir anlamda dışardan müdahale olarak kabul edilmektedir. Yine bu maddeye göre bu işlem için mutlaka kullanıcının aydınlatılmış bilgisi ve onayı gerekir. Yine AB kapsamında faaliyet gösteren Article 29 Data Protection Working Party e ait 22/6/2010 tarihli ve Opinion 2/2010 on Online Behavioural Advertising başlıklı dokümana (AB, 2010) göre Internet kullanıcılarının ÇDR şirketleri tarafından izlenmeleri durumunda bu durumu açıklıkla kullanıcıya izah etme ve iznini alma zorunluluğuna uyulmamaktadır. Aynı doküman ÇDR şirketlerini kullanıcılara açık anlatım ve açık onay alma ile birlikte a. izleme faaliyetini ancak belli bir zaman süreci boyunca yapmalı, b. kullanıcının verdiği onayı kolaylıkla kaldırabilmesini sağlayacak düzenlemeler yapmalı, c. izlemenin gerçekleştiği süre boyunca görünebilir işaretlemelerle bu durumu sürekli olarak kullanıcıya anlatmalıdırlar. Bu ilkeler KVK Kanunu kapsamında oluşturulacak ÇDR yönetmeliğinin de temellerini teşkil etmelidir. Herhangi bir bağlayıcılığı olmayan bu ilkeler halen Türkiye'de ÇDR şirketleri tarafından gerçek hayatta uygulanmamaktadır. Zira bu şirketler bu koşulları uygulamaları durumunda izledikleri kullanıcıların bir kısmını kaybetmekten çekinmektedirler. Dolayısıyla, halen ÇDR kapsamında AB'nin kişisel veri koruması ile ilgili olarak önerdiği koşullar havada kalmaktadır. Şirketlerin gücü bu koşulların uygulanmasının önünde engel oluşturmaktadır. ÇDR yönetmeliği mutlaka bu koşullara uyumu sağlayacak yaptırımları da içermelidir. 7. Tasarının altıncı maddesinin birinci fıkrasında Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasî düşüncesi, felsefî inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı veya cinsel hayatıyla ilgili verileri, özel nitelikli kişisel veriler olup bunların işlenmesi yasaktır denilmektedir. Bu olumludur. Ancak Tasarının Kabahatlerle ilgili 27. maddesi büyük kapsamlı

5 hak ihlallerini önlemek konusunda yetersizdir. Örneğin, son günlerde ortaya atılan bir iddiaya göre SGK 72 milyon kişinin sağlık bilgilerini 72 milyon liraya özel kuruluşlara satmıştır: Bir an bu haberin SGK'nın iddia ettiği gibi yanlış olduğunu düşünsek dahi, ilerde buna benzer durumlar olabilir. Bu durumlar kurum kaynaklı olabildiği gibi kötü niyetli bireylerden de kaynaklanabilir. Zira ne kadar önlem alınırsa alınsın yeterli teknik bilgiye sahip tek bir veritabanı yöneticisi bile bu veriyi kopyalayabilir; daha sonra da bu işlemin izlerini silebilir. Dolayısıyla 27. maddedeki para cezaları (en fazla TL) büyük kapsamlı hak ihlallerini caydırıcılıktan uzaktır. Bu cezalar işlenen suça mütenasip olmalıdır. Ayrıca bu maddenin 2. fıkrasında Kamu kurumu niteliğindeki veri sorumlularının, birinci fıkrada sayılan yükümlülüklere aykırı davranması halinde, idarî para cezası sadece ilgili kurum amiri hakkında verilir denilmektedir. Bu hüküm de sorunludur. Zira suç kurum yöneticisinin kararıyla işlenebildiği gibi bireysel olarak da işlenebilir. Fıkra birinci durumu yeterince kapsamasına rağmen ikinci durumda potansiyel suçluları adeta ceza almayacakları varsayımıyla suça teşvik etmektedir. Tasarının yedinci maddesinin birinci fıkrasında Bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen artık ihtiyaç bulunmayan kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir denilmektedir. Bu ifade sorunludur. Zira gerek kamuda gerekse özel sektörde anonimleştirme işleminin hakkıyla gerçekleştirildiğinin denetimi imkansızdır. Bilgisayar ortamında verilerin anonimleştirilmesi birkaç satırlık kodla yapılabilir; hemen akabinde de bu kodun değiştirilmesiyle ortadan kaldırılabilir. Hatta buna bile gerek kalmadan "anonimleştirilen" veri işlemden önce başka bir fiziki ortama kopyalanabilir veya günlük "yedeklemeden" geri döndürülebilir.

6 Denetlemenin imkansız olduğu ve yüksek derecede kar potansiyelinin bulunduğu bu gibi durumlarda özellikle ticari kuruluşlardan anonimleştirme beklemek fazla anlamlı değildir. Nitekim, Phorm şirketi herbirine birer kimlik numarası verip tüm bilgilerini topladığı kişilerle ilgili verileri anonimleştirdiğini, diğer bir deyişle bu bilgilerle gerçek kişilerin bağını kopardığını iddia etmektedir. Ancak, - ABD'den, AB'den, İngiltere'den, Güney Kore'den ve Romanya'dan kişisel mahremiyet ihlalleri suçlamasıyla uzaklaştırılan, - Ürünleri anti-virüs programları tarafından zararlı yazılım muamelesi gören, - Kuruluşundan bu yana hiç bir yıl kar etmemesine ve toplam olarak 250 milyon doların üzerindeki zararına rağmen nereden geldiği belli olmayan kaynaklarla beslenen, - Daha birkaç hafta önce Türkiye'deki hileli işlemleri resmi düzeyde tespit edilip hakkında soruşturma açılan bir şirkete kadar güvenilebilirse Phorm şirketinin anonimleştirme iddiasına da o kadar güvenilebilir. KVK Kanunu kapsamında çıkarılacak ÇDR yönetmeliği ticari şirketlerin kişisel verilerin bireylerle irtibatını kolaylıkla kurabileceği (IP numarası vb. araçlarla) varsayımıyla hazırlanmalıdır. Bu irtibat imkanı Internet kullanıcılarına açıklıkla ifade edilebilir nitelikli olmalı ve ÇDR uygulaması ancak bundan haberdar olan bireyin açık ve her an geri alınabilir rızasıyla yapılmalıdır. Birçok durumlarda verilerin gerçek sahibine ihtiyaç duyulmayıp istatistiksel analiz için toplu veri kullanılması gerekebilir. Bu durumlarda verilerin en baştan gerçek ve tüzel kişilerle irtibatını kurmayacak şekilde toplanması gerekir. 8. Tasarının yedinci maddesinin dokuzuncu fıkrasında Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlarla ilgili kişisel veriler, ilgili kişinin rızası dışında üçüncü kişilere ve yurtdışına aktarılamaz denilmektedir. Bu fıkradaki altı çizili ibarelerin altıncı maddenin birinci fıkrasındaki ibarelerle kısmen değil, tam uyumlu olması beklenir:

7 Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasî düşüncesi, felsefî inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı veya cinsel hayatıyla ilgili verileri, özel nitelikli kişisel veriler olup bunların işlenmesi yasaktır. 9. Tasarının sekizinci maddesinin ikinci fıkrasında Kişisel veriler, ilgili yabancı ülkede yeterli koruma bulunması ve bunların aktarılmasına ilişkin bu Kanunda belirlenen esas ve usullere uygun olması kaydıyla, yurtdışına aktarılabilir. Yabancı ülkelerde yeterli koruma bulunup bulunmadığı Kurulca belirlenerek ilan edilir denilmektedir. Ancak, ÇDR kapsamında bu maddenin de uygulanabilirliği zordur. Zira, kullanıcı bilgisayarlarındaki çerezler sadece ziyaret edilen web sitesi tarafından oluşturulmamaktadır. Açılan herhangi bir web sayfasının içeriği genellikle ziyaret edilen siteyle birlikte kullanıcının hiç bilmediği siteler tarafından oluşturulur. Bu siteleri, kaynaklandıkları ülkeleri ve bu ülkelerdeki veri koruma kanunlarını incelemek hem kullanıcı hem de devlet için imkansıza yakındır. Ayrıca, pazardaki en büyük paya sahip Google firmasının arama motorunun ve Gmail uygulamasının kişiler hakkında topladığı bilgiler Türkiye'de değil, yurtdışındaki sunucularda depolanmaktadır. Bu bilgilerle ÇDR'nin ötesinde ne yapıldığı konusunda da fazla bir bilgi yoktur. Dolayısıyla, bu fıkra ancak ÇDR haricindeki uygulamalar için anlamlı olabilir. Bu noktada Google firması yönünden diğer bir sakınca da kişisel verilerin toplanmasında kullanılan yöntemdir. Bu firma açık bir mahremiyet ihlali yaparak olması gereken opt-in düzeninde değil, opt-out düzeninde çalışmaktadır. Diğer bir deyişle, Google ürünlerini kullanan kişiler kendileri hakkında bilgi toplanmasını önlemek için belli bir yöntem izlemek zorundadırlar. Ancak, Internet kullanıcılarının ezici çoğunluğunun ne bundan ne de Google aracılığıyla kendileri hakkında bilgi toplandığından haberi vardır. 10. Tasarının onuncu maddesinde Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; (a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenmek, (b) Verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek, (c) Verilerin işlenme amacı ile bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek

8 (ç) Yurtiçinde veya yurtdışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek, (d) Verilerin eksik veya yanlış olması hâlinde bunların düzeltilmesini istemek, (e) 7 nci maddede öngörülen koşullar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini istemek, (f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, imkânsız olmamak veya orantısız çaba gerektirmemek kaydıyla, verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek, (g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek, (ğ) Verilerinin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etmek, hakkına sahiptir. Bu hakların kullanılmasına ilişkin talepler yazılı olarak veya Kurulca belirlenecek yöntemlerle iletilir" denilmektedir. Bunlar olumlu olmasına rağmen ÇDR yönetmeliği uygulamadaki işlerliği net bir şekilde tanımlamalıdır. Bu tanım belli bir zamana kadar ÇDR kapsamına dahil olup sonradan çıkmak isteyenleri de kapsamalıdır. Bu kişiler kendileriyle ilgili o ana kadar toplanmış verilerin yok edilmesini isteme hakkına sahip olmalıdır. Gerçek hayatta bunun nasıl gerçekleştirileceği ve aksi halde uygulanacak yaptırımlar ilgili yönetmelikte açıkça belirtilmelidir. 11. Google Türkiye'de ve dünyada ÇDR konusunda faaliyet gösteren en büyük kuruluş olup Türkiye'de pazarın üçte ikisinden fazlasını kontrol etmektedir. Bu şirket Türkiye'deki yoğun ticari faaliyetlerine karşın uzun süre vergi vermemekte direnmiş, nihayet 2011 senesinde kesilen vergi cezasının akabinde kerhen vergi mükellefi olmayı kabul etmiştir. Ancak hala diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de Bermuda gibi "vergi cennetlerini" kullanmayı da içeren çeşitli "hüllelerle" ödemesi gereken verginin çok az bir kısımını ödediği yönünde kaygılar bulunmaktadır. KVK Kanunu kapsamında çıkarılacak ÇDR yönetmeliği Google ve benzeri firmaların vergiden kaçınma yöntemlerini olmasa bile vergi kaçırma yöntemlerini önleyici hükümleri içermelidir. 12. Bazı ÇDR uygulamalarında kullanıcının bilgisayarındaki çerezler ziyaret ettiği web sitesi tarafından değil, ISS tarafından oluşturulmaktadır. Çerezde kullanıcıya verilen (fakat kendisinin haberdar olmadığı) bir kimlik numarası ile ziyaret ettiği web sitesinin adresi bulunmaktadır. Bu durum, Internet ortamındaki doğal işlerliğe uzak olup kullanıcının kandırılması anlamına gelmektedir. Diğer bir nokta da ziyaretçi bilgisayarlarında çerez bırakmayacağını açıklayan web sitelerinin durumudur. Sunucu yerine ÇDR uygulaması yapan ISS'lerin çerez bırakması ile sadece kullanıcı kandırılmamakta, aynı zamanda bu siteler hiç haketmedikleri halde güvenilmez

9 duruma düşürülmektedirler. 13. Birçok ÇDR uygulaması tarayıcıların kendi çerezlerini değil, Flash programının çerezlerini kullanmaktadır (Local Shared Objects). Örneğin, Phorm şirketinin kullandığı yöntem budur. Bu yöntemle teknik bilgisi fazla olmayan kullanıcıların ÇDR sisteminden isteseler de çıkamamaları amaçlanmaktadır. Zira, çerezler vasıtasıyla gözetlendiğini öğrenen sıradan bir kullanıcının doğal refleksi tarayıcısındaki çerezleri temizlemek olacaktır. Ancak, tarayıcılardaki "çerezleri temizle" fonksiyonları LSO'ları temizlemez. Bu çerezlerin temizlenmesi için disk üzerinde yerlerinin bilinmesi gerekir ki, kullanıcıların ezici çoğunluğunun ne LSO'ların varlıkları, ne de disk üzerindeki yerleri konusunda herhangi bir bilgileri yoktur. Bu nedenle ÇDR yönetmeliği ÇDR uygulamalarının tarayıcılar vasıtasıyla silinebilir çerezlerle sınırlandırılmasını hükme bağlamalıdır. Ayrıca, ÇDR uygulamalarının silinen çerezleri istenmeksizin tekrar oluşturması engellenmelidir. 14. Bilişim sistemleri esas olarak insan faaliyetlerinin soyut düzeye yansımasından oluşur. Bu yansıma sayısız şekilde tezahür edebilir. Son zamanlarda Web 2.0 olarak adlandırılan kavram değer üretimi ve metalaşma sürecinde yeni ve çok ilginç bir aşamayı temsil etmektedir. Bu kavramla kişilerin bilgisayar ve Internet ortamındaki faaliyetleri hiç böyle bir niyetleri olmamasına rağmen pazarda alınıp satılabilen soyut bir mal haline getirilmektedir. Diğer bir deyişle kişi bilgisayar adı verilen metayı kullanırken durum tersine dönmekte ve bizatihi kendi davranışları meta haline gelmektedir. Üstelik, bu değeri üreten bireylerin çoğu ürettikleri değerden habersizdirler. Dolayısıyla, ürettikleri değer üzerinde herhangi bir hak talepleri bulunmamaktadır. Tüm bunların doğal sonucu üretilen değerin gerçek sahiplerinden izinsiz olarak alınıp kullanılmasıdır. Bu durum hukuki olarak açık bir hak ihlalidir. Denetimsiz yapılan ÇDR tüm bunları gerçekleştirdikten sonra bir adım daha ileri gitmekte ve insanları metalaştırmaktan öte onların kişisel mahremiyetlerini ayaklar altına alacak şekilde siyasal, dinsel, felsefi ve cinsel eğilimleriyle birlikte sendika, dernek ve parti üyeliklerini ilgisiz kişi ve kurumlarca bilinir kılabilmektedir. Tüm bunların anlamı ÇDR vasıtasıyla kişinin iki yönden zarar görmesidir: Hem kendine ait bir değere izinsiz ve bedeli ödenmeden el konmakta, hem de bu süreçte en temel insan haklarından biri olan kişisel mahremiyeti ortadan kaldırılmaktadır. Tüm bu nedenlerle "kişisel verileri korumak" iddasıyla ortaya çıkan bir kanunun ÇDR konusunda her türlü hak ihlalini ortadan kaldıracak önlemleri alması gerekir.

10 15. BTK'nın Phorm şirketinin faaliyeti konusunda TTNET hakkında soruşturma açtığını açıklayan 14/12/2012 tarihli kararında şöyle denilmektedir: Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak Gezinti.com hizmeti aracılığıyla abonelerden/kullanıcılardan alınan onay sürecinde abonelerin/kullanıcıların kişisel bilgilerinin hangi kapsamda ve hangi süre ile işleneceğine ilişkin gerekli açıklamaları yapmayarak ve aboneleri/kullanıcıları eksik bilgilendirerek Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği nin 'Şeffaflık ve bilgilendirme' başlıklı 6 ncı maddesini, Telekomünikasyon Sektöründe Kişisel Bilgilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmeliğin 'Telekomünikasyonun Gizliliği' başlıklı 8 inci maddesini ve aynı Yönetmeliğin 'İzin ve Süre' başlıklı 9 uncu maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümleri kapsamında ihlal ettiği değerlendirilen TTNET AŞ hakkında soruşturma başlatılması Bu ifade doğru olup tümüyle halihazırda ÇDR yöntemini kullanan diğer şirketler için de geçerlidir. Çünkü bu şirketler de yaptıkları iş konusunda kullanıcıları bilgilendirmemektedirler. Dolayısıyla bu şirketlerin de aynı muameleye tabi olması beklenir. 16. ÇDR Internet reklamcılığı konusunda tek yöntem değildir. Etkinlik düzeyleri ÇDR kadar olmamakla birlikte Internet ortamında birçok reklam yöntemi mevcuttur. Bu yöntemlerin ÇDR'nin mevcut kullanımındaki ağır hak ihlallerinin aksine kullanıcılara herhangi bir zararı yoktur. ÇDR vasıtasıyla sağlanan fazladan reklam etkinliğinin ise kamuya herhangi bir yararı bulunmamaktadır. Tam tersine, ÇDR uygulayıcıları genellikle Google ve Phorm gibi yabancı şirketler olup bu şirketler "geleneksel" Internet reklamcılığı yapan yerel şirketler aleyhine pazar paylarını büyültme eğilimindedirler. Dolayısıyla, KVK kapsamında çıkarılacak ÇDR yönetmeliğinin son derece dar menfaatleri değil, kamu yararını gözetecek şekilde, başıboşluğu ve teknolojinin suistimalini önleyecek nitelikte olması beklenir. 17. ÇDR uygulamaları oldukça sofistike olup belli düzeylerde teknik yetkinlik gerektirmektedir. Dolayısıyla, bu uygulamaların denetlenmesi için de aynı düzeyde teknik ve yönetimsel olgunluk gerekir. Bu nedenle Türkiye'de ÇDR uygulamalarının kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yapılmasını sağlayacak ve hak ihlalleri karşısında yaptırım gücüne sahip olan bir Kurulun oluşturulması önerilir. 18. Sonuç olarak Alternatif Bilişim Derneği olarak yukarda anlatılan nedenlerden ötürü Kişisel

11 Verilerin Korunması Kanunu kapsamında ÇDR'nin halihazırdaki uygulamasının a. Kişi mahremiyetine açık bir saldırı niteliğinde olması, b. Internet kullanıcılarının kişisel özelliklerini ve mahrem bilgilerini i. haber vermeden, ii. izin almadan, iii. bedelini ödemeden maddileştirip pazarda satılabilir bir değer haline getirmesi, c. Mevcut Kanun ve Yönetmeliklerde ne yazılırsa yazılsın gerçek hayatta itiraz ve engelleme imkanının olmaması, d. Profillemenin gitgide daha sofistike yöntemlerle yapılmasından ötürü durumun farkında olan az sayıdaki kullanıcılara bile kaçış imkanı vermemesi, e. Phorm şirketinin yaptığı gibi kişisel verilerin yurtdışına çıkarılması nedeniyle milli güvenlik konusunda suistimale uygun olması, f. "Fişleme" amacıyla kullanıma açık olması nedenleriyle yasaklanmasını talep ediyoruz. KVK Kanunu ve ilgili yönetmelikleri ÇDR'yi yukarda belirtilen AB kriterleri kapsamında düzene sokmalı ve mevcut durumdaki yaygın hak ihlallerini ortadan kaldırmalıdır. Alternatif Bilişim Derneği KAYNAKLAR: AB (1995). "DIRECTIVE 95/46/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data." uri=celex:31995l0046:en:html AB (2002). "DIRECTIVE 2002/58/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 12 July 2002 concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector (Directive on privacy and electronic communications)".

12 AB (2009). "DIRECTIVE 2009/136/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 25 November 2009 amending Directive 2002/22/EC on universal service and users rights relating to electronic communications networks and services, Directive 2002/58/EC concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector and Regulation (EC) No 2006/2004 on cooperation between national authorities responsible for the enforcement of consumer protection laws." celexplus!prod!celexnumdoc&lg=en&numdoc=32009l0136 AB (2010). "Article 29 Data Protection Working Party: Opinion 2/2010 on online behavioural advertising". sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0cc0qfjaa&url=http%3a%2f %2Fec.europa.eu%2Fjustice%2Fpolicies%2Fprivacy%2Fdocs%2Fwpdocs %2F2010%2Fwp171_en.pdf&ei=N7PaUJ3iB8yVswbsr4GQCw&usg=AFQjCNHZGsXPFGpbxmNq Wul0Fnbrvl9QlA&bvm=bv ,d.Yms EUROBAROMETER (2011). " Attitudes on Data Protection and Electronic Identity in the European Union". ENISA (2011). "Bittersweet Cookies: Some Security and Privacy Considerations".

Çevrimiçi Davranışsal Reklamcılık ve Kişisel Mahremiyet İhlalleri

Çevrimiçi Davranışsal Reklamcılık ve Kişisel Mahremiyet İhlalleri Çevrimiçi Davranışsal Reklamcılık ve Kişisel Mahremiyet İhlalleri Melih Kırlıdoğ Marmara Üniversitesi, Türkiye / Alternatif Bilişim Derneği melihk@marmara.edu.tr Giriş Çevrimiçi Davranışsal Reklamcılık

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisinin Yenilenmesi Projesi

Bilgi Toplumu Stratejisinin Yenilenmesi Projesi Bilgi Toplumu Stratejisinin Yenilenmesi Projesi "Mevcut Durum Raporları" Üzerine Görüşlerimiz "Bilgi Güvenliği, Kişisel Verilerin Korunması ve Güvenli Internet" Alternatif Bilişim Derneği 27/02/2013 Alternatif

Detaylı

Türkiye Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgi

Türkiye Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgi Nisan 2016 Türkiye Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24 Mart 2016 tarihinde yasalaşmış ve 07 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Bu kanundaki

Detaylı

"www.palladiumataşehir.com.tr web sitesi" veya "Web Sitesi"; Palladium Ataşehir e ait tüm ana ve alt web siteleri anlamını taşımaktadır.

www.palladiumataşehir.com.tr web sitesi veya Web Sitesi; Palladium Ataşehir e ait tüm ana ve alt web siteleri anlamını taşımaktadır. Site Kullanım Şartları ve Gizlilik Bildirimi Kozken İnşaat Taahhüt ve Turizm A.Ş. (bundan böyle "Palladium Ataşehir olarak anılacaktır.) webde geçirdiğiniz süreyi en güvenli ve rahat şekilde tamamlamanız

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİNİN HUKUKSAL BOYUTU. Av. Gürbüz YÜKSEL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

BİLGİ GÜVENLİĞİNİN HUKUKSAL BOYUTU. Av. Gürbüz YÜKSEL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI BİLGİ GÜVENLİĞİNİN HUKUKSAL BOYUTU Av. Gürbüz YÜKSEL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 663 sayılı KHK Md.11 Sağlık Bakanlığı bilişim uygulamalarını yürütmek üzere doksanlı

Detaylı

Başvuru Hakkının Kapsamı

Başvuru Hakkının Kapsamı VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU I. VERİ SAHİBİNİN BAŞVURU HAKKI Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 20. maddesi gereğince; herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak;

Detaylı

KONU: Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik

KONU: Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik KONU: Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik 20.10.2016 tarih ve 29863 sayılı Resmi Gazete de Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi Ve Mahremiyetinin Sağlanması

Detaylı

6698 SAYILI KANUN DA YER ALAN KURUMSAL TERİMLER

6698 SAYILI KANUN DA YER ALAN KURUMSAL TERİMLER 6698 SAYILI KANUN DA YER ALAN KURUMSAL TERİMLER I. KİŞİSEL VERİ Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Kişilerin adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri,

Detaylı

Kişisel Verilerin Korunmasında İç Denetimin Rolü. #Tidekongre2016

Kişisel Verilerin Korunmasında İç Denetimin Rolü. #Tidekongre2016 Kişisel Verilerin Korunmasında İç Denetimin Rolü #Tidekongre2016 A. Burak Sadıç 2014 yılında katıldığı PricewaterhouseCoopers Türkiye ofisinde Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik Hizmetleri Lideri olarak

Detaylı

ALTINBAŞ GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YAPI A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI 1.1. GİRİŞ

ALTINBAŞ GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YAPI A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI 1.1. GİRİŞ ALTINBAŞ GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YAPI A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI 1.1. GİRİŞ Kişisel verilerin korunması, ALTINBAŞ GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YAPI A.Ş. ( Şirket ) en önemli

Detaylı

ECZACIBAŞI TOPLULUĞU KURULUŞLARI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

ECZACIBAŞI TOPLULUĞU KURULUŞLARI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI ECZACIBAŞI TOPLULUĞU KURULUŞLARI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI Eczacıbaşı Holding A.Ş. ve aşağıda tanımlandığı şekliyle tüm Bağlı Şirketleri ( Eczacıbaşı Topluluğu Kuruluşları ) için kişisel verilerinizin

Detaylı

KVKK. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu. Mustafa TURAN M.Sc Cyber Security

KVKK. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu. Mustafa TURAN M.Sc Cyber Security 6698 - KVKK Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mustafa TURAN 1603681 M.Sc Cyber Security Gündem Kanunun Çıkış Noktası ve Gerekçesi Amaç ve Kapsam Kişisel Veri Nedir? KVKK - Önemli Başlıklar Dokümanlar

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİ NOTU

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİ NOTU KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİ NOTU 13 Temmuz 2016 1. Genel KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİ NOTU 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ( Kanun ) 24 Mart 2016

Detaylı

İNTERNET SİTESİ GİZLİLİK POLİTİKASI

İNTERNET SİTESİ GİZLİLİK POLİTİKASI İNTERNET SİTESİ GİZLİLİK POLİTİKASI İşbu İnternet Sitesi Gizlilik Politikası nın amacı, Aygaz A.Ş. ( Şirket ) tarafından işletilmekte olan www.aygaz.com.tr internet sitesi ( Site ) üzerinden temin edilen

Detaylı

KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN İŞLENMESİ VE MAHREMİYETİNİN SAĞLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (20 Ekim 2016 tarihli sayılı Resmi Gazete)

KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN İŞLENMESİ VE MAHREMİYETİNİN SAĞLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (20 Ekim 2016 tarihli sayılı Resmi Gazete) KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN İŞLENMESİ VE MAHREMİYETİNİN SAĞLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (20 Ekim 2016 tarihli 29863 sayılı Resmi Gazete) Yönetmelik hükümlerinin özetinden ibaret olan ve özelliklerini belirtmek

Detaylı

Veri den Verim e Tanı Bilgilendirme Semineri

Veri den Verim e Tanı Bilgilendirme Semineri Veri den Verim e Tanı Bilgilendirme Semineri 20.03.2015 GÜNDEM I. ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN II. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASARISI III. İZİN TOPLAMA KANALLARI I.

Detaylı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapıda: Hazır mıyız? 19. 02. 2016

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapıda: Hazır mıyız? 19. 02. 2016 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapıda: Hazır mıyız? 19. 02. 2016 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapıda: Hazır mıyız? Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı ( Tasarı ), bir kez daha Türkiye

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN BAŞVURU FORMU

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN BAŞVURU FORMU KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN BAŞVURU FORMU GENEL AÇIKLAMALAR 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu nda ( KVKK ) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine ( Başvuru Sahibi

Detaylı

DTÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE

DTÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE 5651 Sayılı Kanun ve ODTÜ ODTÜ Yerel Alan Ağında, 5651 Sayılı Kanun Uyarınca Uyulması Gereken Kurallar 16 Mart 2009 ODTÜ Yerel Alan Ağında, 5651 Sayılı Kanun Uyarınca Uyulması Gereken Kurallar http://www.metu.edu.tr/5651

Detaylı

DKY İNŞAAT VE GAYRİMENKUL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA BİLDİRİMİ

DKY İNŞAAT VE GAYRİMENKUL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA BİLDİRİMİ DKY İNŞAAT VE GAYRİMENKUL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA BİLDİRİMİ İşbu Bilgilendirme ve Aydınlatma Bildirim Formu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Detaylı

MyLyconet web sitesi ile ilgili. Verileri Koruma Açıklaması

MyLyconet web sitesi ile ilgili. Verileri Koruma Açıklaması MyLyconet web sitesi ile ilgili Verileri Koruma Açıklaması Kişisel bilgilerinizin korunması Lyoness ve işbu web sitesinin sahibi [buraya site sahibinin adını yazınız]için önemlidir. Aşağıda yer alan bilgiler

Detaylı

KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN İŞLENMESİ VE MAHREMİYETİNİN SAĞLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN İŞLENMESİ VE MAHREMİYETİNİN SAĞLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 20.10.2016 Resmi Gazete Sayısı: 29863 KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN İŞLENMESİ VE MAHREMİYETİNİN SAĞLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

ERBİL BEYTAR İŞÇİNİN KİŞİLİĞİNİN VE KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI

ERBİL BEYTAR İŞÇİNİN KİŞİLİĞİNİN VE KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI ERBİL BEYTAR İŞÇİNİN KİŞİLİĞİNİN VE KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 KİŞİLİK HAKKI VE KİŞİLİĞİN KORUNMASI 1. KİŞİLİK KAVRAMI VE İÇERİĞİ...5

Detaylı

TAŞMAN & ŞANVER. Persembepazarı Cd. No 9 Kat: 5 / 402-404 Karaköy / İstanbul Tel: 90-212-245-4245 Fax : 90-212-245-4233 inbox@sanver.gen.

TAŞMAN & ŞANVER. Persembepazarı Cd. No 9 Kat: 5 / 402-404 Karaköy / İstanbul Tel: 90-212-245-4245 Fax : 90-212-245-4233 inbox@sanver.gen. TAŞMAN & ŞANVER Persembepazarı Cd. No 9 Kat: 5 / 402-404 Karaköy / İstanbul Tel: 90-212-245-4245 Fax : 90-212-245-4233 inbox@sanver.gen.tr BÜLTEN ELEKTRONİK İMZA Elektronik imza nedir? Başka bir elektronik

Detaylı

Hukuki Açıdan Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması. Prof. Dr. TEKİN MEMİŞ İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Hukuki Açıdan Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması. Prof. Dr. TEKİN MEMİŞ İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuki Açıdan Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması Prof. Dr. TEKİN MEMİŞ İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi CAMDAN İNSAN ÇAĞINDA Bir taraftan devletler HUKUK Bir taraftan devlet... Diğer taraftan

Detaylı

TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ( Yönetmelik ) 15.07.2015 tarihli ve 29417 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

Şu an gezinmekte olduğunuz internet sitesi Pelicell Telekomünikasyon Anonim Şirketi ne aittir.

Şu an gezinmekte olduğunuz  internet sitesi Pelicell Telekomünikasyon Anonim Şirketi ne aittir. Şu an gezinmekte olduğunuz www.pelicell.com.tr internet sitesi Pelicell Telekomünikasyon Anonim Şirketi ne aittir. Öncelikle belirtmek isteriz ki, aşağıda belirteceğimiz gizlilik politikamıza ilişkin hususların

Detaylı

DTÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE

DTÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE 5651 Sayılı Kanun Hakkında Bilgilendirme Toplantısı ODTÜ KKM Ayla ALTUN ayla@metu.edu.tr Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı, 16 Mart 2009 TOPLANTI PROGRAMI I. BÖLÜM (14:00 15:00) : 5651 Sayılı Kanun Hk. Genel

Detaylı

YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA KURUM POLİTİKASI

YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA KURUM POLİTİKASI YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA KURUM POLİTİKASI MART 2017 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ......3 2. AMAÇ VE KAPSAM... 3 3. TANIMLAR... 3 4. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE

Detaylı

5651 Sayılı Kanun Hakkında Kanunla ilgili detay bilgiler

5651 Sayılı Kanun Hakkında Kanunla ilgili detay bilgiler 2009 5651 Sayılı Kanun Hakkında Kanunla ilgili detay bilgiler İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkındaki 5651 sayılı kanunun

Detaylı

EREN FAKTORİNG A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, İŞLENMESİ VE SİLİNMESİ POLİTİKASI

EREN FAKTORİNG A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, İŞLENMESİ VE SİLİNMESİ POLİTİKASI EREN FAKTORİNG A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, İŞLENMESİ VE SİLİNMESİ POLİTİKASI 2016 1-GİRİŞ... 3 1.1-AMAÇ... 3 1.2-KAPSAM... 3 1.3-POLİTİKANIN UYGULANMASI VE YÜRÜLÜĞÜ... 3 2-KİŞİSEL VERİ ÖZ NİTELİKLİ

Detaylı

! KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

! KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ ! KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ Fenerbahçe Eğitim ve Öğretim İşletmeleri ve Ticaret A.Ş. olarak, sizlere ait elde etmiş olduğumuz kişisel verilerin özel hayatın gizliliğine

Detaylı

MERCEDES BENZ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI. Versiyon: 2.0

MERCEDES BENZ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI. Versiyon: 2.0 MERCEDES BENZ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI Versiyon: 2.0 Geçerlilik Başlangıç Tarihi: 07 Ekim 2016 0 İçindekiler I. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının

Detaylı

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA KURUM POLİTİKASI

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA KURUM POLİTİKASI YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA KURUM POLİTİKASI ŞUBAT 2017 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. AMAÇ VE KAPSAM... 3 3. TANIMLAR... 3 4. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE

Detaylı

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 24 Şubat 2014 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası Anayasanın 94 üncü

Detaylı

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu nda öngörülen geçiş süreci sona erdi

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu nda öngörülen geçiş süreci sona erdi www.pwc.com.tr www.gsghukuk.com 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu nda öngörülen geçiş süreci sona erdi GSG Hukuk Özet 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6698 sayılı

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. KARAR :Sektörel Denetim Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. KARAR :Sektörel Denetim Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 26.06.2012 Karar No : 2012/DK-16/286 Gündem Konusu :Turknet'in İSS Değişikliği Sürecinde Yaşanan Tüketici Mağduriyetlerine İlişkin Yapılan Soruşturma.

Detaylı

Çok Önemli Not : ilgili yasaya ilişkin görüş ve yorumlarını yansıtmaktadır. Hiçbir kurum ve kuruluşu bağlayıcı niteliği yoktur.

Çok Önemli Not : ilgili yasaya ilişkin görüş ve yorumlarını yansıtmaktadır. Hiçbir kurum ve kuruluşu bağlayıcı niteliği yoktur. 5651 Sayılı Yasanın Getirdiği Yükümlülükler Çok Önemli Not : Bu dokümanda belirtilenler tamamen kuruluşumuzun ilgili yasaya ilişkin görüş ve yorumlarını yansıtmaktadır. Hiçbir kurum ve kuruluşu bağlayıcı

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI KAMUOYUNUN GÖRÜŞÜNE SUNULDU

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI KAMUOYUNUN GÖRÜŞÜNE SUNULDU KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI KAMUOYUNUN GÖRÜŞÜNE SUNULDU 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun No. 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Kanunun

Detaylı

DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI

DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARINDA UYGUN GÖRÜŞ ALINMASI, GÖREVLİLERİN SORUMLULUKLARI İLE YAPTIRIMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 6 ŞUBAT 2015 CUMA R.G SAYI: 29259 AMAÇ

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 12247 ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6563 Kabul Tarihi : 23/10/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 5/11/2014 Sayı : 29166 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç

Detaylı

Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007

Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007 Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007 Ders Planı Ders İçeriği: Yasal Çerçeve Bilgi Edinme Kanunu Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

SPKn İDARİ PARA CEZALARI

SPKn İDARİ PARA CEZALARI SPKn İDARİ PARA CEZALARI Av. Ümit İhsan Yayla Sermaye Piyasası Kanununda Halka Açık Şirketlerle İlgili Suç ve Yaptırımlar ile Önemli Nitelikte İşlemler Paneli İstanbul 27.06.2014 Sunum İçeriği Ceza Vermeye

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

! KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA VE RIZA METNİ

! KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA VE RIZA METNİ ! KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA VE RIZA METNİ Fenerbahçe Eğitim ve Öğretim İşletmeleri ve Ticaret A.Ş. olarak, sizlere ait elde etmiş olduğumuz kişisel verilerin özel hayatın

Detaylı

MEY ALKOLLÜ İÇKİLER SAN. VE TİC. A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

MEY ALKOLLÜ İÇKİLER SAN. VE TİC. A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI MEY ALKOLLÜ İÇKİLER SAN. VE TİC. A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI 1 POLİTİKA NIN KONUSU VE AMACI: Kişisel verilerin korunması, MEY Alkollü İçkiler San. Ve Tic. A.Ş. ( MEY ), ana

Detaylı

: Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Yayımlanmıştır.

: Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Yayımlanmıştır. Sirküler No : 2014/82 Sirküler Tarihi : 25.11.2014 Konu : Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Yayımlanmıştır. Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 5 Kasım 2014 tarih ve 29166 sayılı

Detaylı

ÇAĞRI MERKEZLERİ DERNEĞİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇALIŞTAYINA DAİR SORULAR VE CEVAPLAR - 30/03/2017

ÇAĞRI MERKEZLERİ DERNEĞİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇALIŞTAYINA DAİR SORULAR VE CEVAPLAR - 30/03/2017 ÇAĞRI MERKEZLERİ DERNEĞİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇALIŞTAYINA DAİR SORULAR VE CEVAPLAR - 30/03/2017 1. Açık rıza nedir ve hangi yöntemle alınır? Açık rıza, Kanunun 3/a maddesine göre, belirli

Detaylı

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalı özelinde bilgiler verilmektedir.

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalı özelinde bilgiler verilmektedir. BAŞVURU FORMU (6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE) (KİŞİSEL VERİ SAHİBİ TARAFINDAN VERİ SORUMLUSUNA YAPILACAK BAŞVURLARA İLİŞKİN 1 ) 1. GENEL AÇIKLAMALAR 6698 Sayılı nda ( Kanun )

Detaylı

Hukuk ve Danışmanlık

Hukuk ve Danışmanlık VERİ SORUMLULARI SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI YAYINLANDI 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ( Kanun ) ile birlikte, kişisel verileri işleyen gerçek

Detaylı

c) Erişim: Herhangi bir vasıtayla internet ortamına bağlanarak kullanım olanağı kazanılmasını,

c) Erişim: Herhangi bir vasıtayla internet ortamına bağlanarak kullanım olanağı kazanılmasını, BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; internet toplu kullanım sağlayıcıları ve ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU

KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU SEDAT ERDEM AYDIN AİHM İÇTİHATLARI BAĞLAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU İSTANBUL ARŞİVİ İÇİNDEKİLER DANIŞMANIN ÖNSÖZÜ...VII YAZARIN ÖNSÖZÜ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1

Detaylı

TEKFEN EMLAK GELİŞTİRME YATIRIM VE TİCARET A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

TEKFEN EMLAK GELİŞTİRME YATIRIM VE TİCARET A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI Kültür Mahallesi Nisbetiye Caddesi Akmerkez B Blok, Kat:12 Etiler, Beşiktaş / İstanbul Telefon: +90 212 359 37 00 Faks: +90 212 243 72 86 e-posta: iletisim@tekfengayrimenkul.com TEKFEN EMLAK GELİŞTİRME

Detaylı

Otokoç Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

Otokoç Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme Otokoç Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme 1 İÇİNDEKİLER 1 Genel Olarak...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2 Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme

Detaylı

Şirket Perspektifinden Kişisel Verilerin Korunması. Ali Ilıcak, Rekabet ve Regülasyonlar Direktörü

Şirket Perspektifinden Kişisel Verilerin Korunması. Ali Ilıcak, Rekabet ve Regülasyonlar Direktörü Şirket Perspektifinden Kişisel Verilerin Korunması Ali Ilıcak, Rekabet ve Regülasyonlar Direktörü Gündem Kişisel çıktı? Verilerin Korunması meselesi nereden Yeni uyum konuları neler? Şirketlerin gerekenler

Detaylı

TÜRKİYE SİGORTA, REASÜRANS VE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

TÜRKİYE SİGORTA, REASÜRANS VE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI TÜRKİYE SİGORTA, REASÜRANS VE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI İÇİNDEKİLER POLİTİKA HAKKINDA... 3 1 KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER... 3 2

Detaylı

KONU: Ar-GE ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı.

KONU: Ar-GE ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı. AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM AŞ Şehit Ersan Cad. No: 28 / 5 06680 Çankaya- Ankara. Tel:+90 312 4688150 Faks: +90 312 4270847 Ticaret Sicil No: Ankara-170606 www.aa-ymm.com SİRKÜLER Tarih,16/02/2017 Sayı:2017/13

Detaylı

Bursa Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu Dr. Nurhan SÖZDİNLEYEN

Bursa Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu Dr. Nurhan SÖZDİNLEYEN 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Bursa Tabip Odası Dr. Nurhan SÖZDİNLEYEN BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, MADDE 1 Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve

Detaylı

B2B E-Ticaret Siteleri ÖN ONAY KRİTERLERİ (6 sayfa)

B2B E-Ticaret Siteleri ÖN ONAY KRİTERLERİ (6 sayfa) B2B E-Ticaret Siteleri ÖN ONAY KRİTERLERİ (6 sayfa) Site işleticisinin Sunucusunun herhangi bir şey satmadığı ve malların fiyatını belirlemediği, ancak alıcı ve satıcılar için ticari işlevselliği olan

Detaylı

Kişisel Veriler, Bu Verilerin İşlenmesi ve Paylaşılması

Kişisel Veriler, Bu Verilerin İşlenmesi ve Paylaşılması Kişisel Veriler, Bu Verilerin İşlenmesi ve Paylaşılması Mal ve/veya hizmet sunumu gerçekleştiren her tacir, hukuksal anlamda tüketici lerle (ticari anlamda müşteri leriyle) olan diyaloglarını sıcak tutmak

Detaylı

6563 sayılı Kanun. Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik

6563 sayılı Kanun. Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik 6563 sayılı Kanun Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik 9 Eylül 2015 Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Detaylı

Özgür Yazılım ve Linux Günleri 2011 Bilgi Üniversitesi / İstanbul 01.04.2011

Özgür Yazılım ve Linux Günleri 2011 Bilgi Üniversitesi / İstanbul 01.04.2011 Özgür Yazılım ve Linux Günleri 2011 Bilgi Üniversitesi / İstanbul 01.04.2011 İçerik Bilgi Sızıntısı Nedir? Bilgi Sızıntısı İstatistikleri Türkiye ve Kişisel Veriler MyDLP Nedir? MyDLP Bileşenleri ve Yapısı

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA HİZMET SAĞLAYICILARIN BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

ELEKTRONİK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA HİZMET SAĞLAYICILARIN BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ELEKTRONİK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA HİZMET SAĞLAYICILARIN BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ Ufuk ÜNLÜ 25 ÖZ İnternet kullanıcı sayısının gün geçtikçe artması, ticari ilişkilerin de bu ortama kaymasına neden olmuştur.

Detaylı

SİRKÜLER NO: 70/2014 İstanbul, 05.11.2014. KONU: Elektronik Ticarete İlişkin Bazı Düzenlemeler Yapıldı

SİRKÜLER NO: 70/2014 İstanbul, 05.11.2014. KONU: Elektronik Ticarete İlişkin Bazı Düzenlemeler Yapıldı MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 70/2014 İstanbul, 05.11.2014 KONU: Elektronik Ticarete İlişkin Bazı Düzenlemeler Yapıldı ÖZET: 05.11.2014 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 6563 sayılı Elektronik Ticaretin

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır. 3 Haziran 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29019 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: YÖNETMELİK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU POSTA SEKTÖRÜNDE İDARİ YAPTIRIMLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7 Nisan 2016 Tarihli Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak Tarihinde Yürürlüğe Girmiştir

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7 Nisan 2016 Tarihli Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak Tarihinde Yürürlüğe Girmiştir 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7 Nisan 2016 Tarihli 29677 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak 07.10.2016 Tarihinde Yürürlüğe Girmiştir 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu; Kişisel

Detaylı

b) Kanun Hükmünde Kararname: 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyi,

b) Kanun Hükmünde Kararname: 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyi, AVRUPA PATENTLERİNİN VERİLMESİ İLE İLGİLİ AVRUPA PATENT SÖZLEŞMESİNİN TÜRKİYE'DE UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 09/01/2001 Yayımlandığı

Detaylı

PROGRAMIN TANIMI ve AMACI:

PROGRAMIN TANIMI ve AMACI: PROGRAMIN TANIMI ve AMACI: 5651 SAYILI KANUN KAPSAMINDA LOG PROGRAMI: Kanun Ne Diyor: Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amaç ve kapsamı; içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve toplu

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO:2015/47 30/Nisan/ 2015 İçindekiler: * Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 1 Mayısta yürürlüğe giriyor. ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN GİRİYOR: 1 MAYISTA YÜRÜRLÜĞE

Detaylı

D-ÖDEME TARAFINDAN 6698 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN POLİTİKA. Versiyon: 1.0

D-ÖDEME TARAFINDAN 6698 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN POLİTİKA. Versiyon: 1.0 D-ÖDEME TARAFINDAN 6698 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN POLİTİKA Versiyon: 1.0 İçindekiler Bölüm 1. Politika nın Amacı ve Yürürlüğü... 0 Bölüm 2. Kanun un Kapsamı

Detaylı

İNTERNET TOPLU KULLANIM SAĞLAYICILARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İNTERNET TOPLU KULLANIM SAĞLAYICILARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 1 Kasım 2007 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26687 YÖNETMELİK Başbakanlıktan: İNTERNET TOPLU KULLANIM SAĞLAYICILARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ VE KAPSAM Madde1:

Detaylı

Konu: ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA VE DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR.

Konu: ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA VE DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR. DUYURU Sayı: 2017/034 BURSA, 02.03.2017 Konu: ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA VE DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR. 14.02.2017 tarih ve

Detaylı

4/5/2007 TARİHLİ VE 5651 SAYILI KANUN. Şinasi DEMİR-Serkan KAYA İl Bilgisayar Formatör Öğretmenleri-ANTALYA

4/5/2007 TARİHLİ VE 5651 SAYILI KANUN. Şinasi DEMİR-Serkan KAYA İl Bilgisayar Formatör Öğretmenleri-ANTALYA 4/5/2007 TARİHLİ VE 5651 SAYILI KANUN Şinasi DEMİR-Serkan KAYA İl Bilgisayar Formatör Öğretmenleri-ANTALYA AMAÇ Yönetici Öğretmen Öğrenci Veli İnternetin güvenli ve bilinçli kullanımı konusunda tavsiyelerde

Detaylı

Kişisel Verilerin Korunmasının İktisadi ve Hukuki Analizi Raporu

Kişisel Verilerin Korunmasının İktisadi ve Hukuki Analizi Raporu Kişisel Verilerin Korunmasının İktisadi ve Hukuki Analizi Raporu İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü & TEPAV Ortak Raporu TOBB Üniversitesi Batu KINIKOĞLU Enstitü Uzmanı 16.01.2015

Detaylı

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Uygulaması

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Uygulaması 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Uygulaması 8 Aralık 2015 Kanunun Kapsamı 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 1 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI:

ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI: TARİH : 28/08/2015 SİRKÜLER NO : 2015/70 ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI: 5 Kasım 2014 tarihli Resmi Gazetede elektronik ticarete ilişkin

Detaylı

TOROS TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

TOROS TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU TOROS TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU 1. GENEL Siz veri sahipleri tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu nun ( KVKK ) 11. ve 13 üncü maddeleri 1 uyarınca yapılacak

Detaylı

Gizlilik&Kişisel verilerin korunma politikası ve iletişim izni.

Gizlilik&Kişisel verilerin korunma politikası ve iletişim izni. Gizlilik&Kişisel verilerin korunma politikası ve iletişim izni. Web Sitesi Gizlilik Sözleşmesi; Bu web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında, size

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI MAYIS 2017

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI MAYIS 2017 DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI MAYIS 2017 Sayfa : 1/18 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 1. AMAÇ... 4 2. KAPSAM... 4 3. TANIM ve KISALTMALAR... 5 4. ROL

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/37 İstanbul,28 Mart 2005 KONU : Özel Maliyet Bedelleri

Detaylı

ALTINCI BÖLÜM BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

ALTINCI BÖLÜM BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI ALTINCI BÖLÜM BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI ALTINCI BÖLÜM Bilgi İşlem Müdürlüğü nün Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Kuruluş

Detaylı

Kişisel Verilerin Korunmasında Proaktif Yaklaşım

Kişisel Verilerin Korunmasında Proaktif Yaklaşım Kişisel Verilerin Korunmasında Proaktif Yaklaşım Yunus ÇADIRCI www.yunuscadirci.com @yunuscadirci Hakkında Haberleşme Mühendisi/2004 6 Yıldır Telekomünikasyon Sektöründe Güvenli Yazılım Geliştirme Yaşam

Detaylı

MERKEZİ FATURA KAYDI SİSTEMİNİN KURULUŞU, FAALİYETİ VE YÖNETİMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

MERKEZİ FATURA KAYDI SİSTEMİNİN KURULUŞU, FAALİYETİ VE YÖNETİMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Merkezi Fatura Kaydı Sisteminin kuruluş, faaliyet ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir. BAŞVURU FORMU (6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE) (KİŞİSEL VERİ SAHİBİ TARAFINDAN VERİ SORUMLUSUNA YAPILACAK BAŞVURLARA İLİŞKİN 1 ) 1. GENEL AÇIKLAMALAR 6698 Sayılı nda ( Kanun )

Detaylı

İYİ İDARE YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM İyi İdarenin İlkeleri

İYİ İDARE YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM İyi İdarenin İlkeleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 11 Kasım 2013 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle Kabul olunan İyi İdare Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince Kuzey

Detaylı

KAYITLARINI ELEKTRONİK ORTAMDA OLUŞTURMASI, MUHAFAZA VE İBRAZ ETMESİ GEREKEN MÜKELLEFLER

KAYITLARINI ELEKTRONİK ORTAMDA OLUŞTURMASI, MUHAFAZA VE İBRAZ ETMESİ GEREKEN MÜKELLEFLER KAYITLARINI ELEKTRONİK ORTAMDA OLUŞTURMASI, MUHAFAZA VE İBRAZ ETMESİ GEREKEN MÜKELLEFLER İbrahim ERCAN* 1- GİRİŞ Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu nun(t.c.yasalar, 1961) Mükerrer 242 nci maddesi

Detaylı

DEUTSCHE BANK A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ GENEL AYDINLATMA BEYANI

DEUTSCHE BANK A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ GENEL AYDINLATMA BEYANI DEUTSCHE BANK A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ GENEL AYDINLATMA BEYANI 1. Beyan ın Amacı ve Kapsamı İşbu Beyan, Deutsche Bank A.Ş. nin ( Şirket, Banka ) kişisel verilere atfettiği önem doğrultusunda; müşterilerimizin,

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı: 64597866-125[30-2013]-31 20/02/2013 Konu: Yurtdışından alınacak bilgisayar yazılımları

Detaylı

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme ve Gizlilik Politikası. Veri Sorumlusu

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme ve Gizlilik Politikası. Veri Sorumlusu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme ve Gizlilik Politikası Veri Sorumlusu http://www..bosch-home.com.tr/ alan adlı internet sitesi ( İnternet Sitesi ) Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan

Detaylı

KKTC MERKEZ BANKASI. BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI GENELGESİ (Genelge No: 2015/02) Mart-2015 BANKACILIK DÜZENLEME VE GÖZETİM MÜDÜRLÜĞÜ

KKTC MERKEZ BANKASI. BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI GENELGESİ (Genelge No: 2015/02) Mart-2015 BANKACILIK DÜZENLEME VE GÖZETİM MÜDÜRLÜĞÜ KKTC MERKEZ BANKASI BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI GENELGESİ (Genelge No: 2015/02) Mart-2015 BANKACILIK DÜZENLEME VE GÖZETİM MÜDÜRLÜĞÜ İçindekiler Giriş... 1 1 Amaç... 1 2 Bilgi Güvenliği Politikaları... 1

Detaylı

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Politikası

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Politikası ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Politikası İçindekiler 1. Giriş... 4 2. Amaç... 4 3. Kapsam... 4 4. Tanımlar... 5 5. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Genel

Detaylı

Plus500 Ltd. Gizlilik Politikası

Plus500 Ltd. Gizlilik Politikası Plus500 Ltd Gizlilik Politikası Gizlilik Politikası Plus500 Gizlilik Beyanı Müşterilerimizin ve web sitemizdeki ziyaretçilerin kişisel ve mali bilgilerinin gizliliği ve korunması en büyük önceliğimizdir.

Detaylı

e-posta adresi vasıtasıyla bizlere ulaşabilirsiniz.

e-posta adresi vasıtasıyla bizlere ulaşabilirsiniz. TEKFEN SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ A.Ş. VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU 1. GENEL Siz veri sahipleri tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu nun ( KVKK ) 11. ve 13 üncü maddeleri 1 uyarınca

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI WEB SİTESİ HAZIRLAMA SÖZLEŞMESİ

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI WEB SİTESİ HAZIRLAMA SÖZLEŞMESİ 1 / 5 T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI WEB SİTESİ HAZIRLAMA SÖZLEŞMESİ 1.Tanımlamalar Birim Web Sitesi: Sinop Üniversitesi'nin idari yapısı içerisinde yer alan akademik veya idari birimler

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Hukuk Müşavirliği. Sayı : B.05.0.HUK /11/2012 Konu : Yardımlarda Mülki İdare Amirine Bildirim.

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Hukuk Müşavirliği. Sayı : B.05.0.HUK /11/2012 Konu : Yardımlarda Mülki İdare Amirine Bildirim. BAKANLIK MAKAMINA İlgi : Dernekler Dairesi Başkanlığının 12.09.2012 tarih ve B.05.0.DDB.0.02.01.00 3441 sayılı yazısı. GÖRÜŞ İSTENİLEN KONU : Dernekler Dairesi Başkanlığının İlgi yazısıyla; dernekler ile

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:420) Resmî Gazete 7 Aralık 2012 CUMA Sayı : 28490 Maliye Bakanlığından:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:420) Resmî Gazete 7 Aralık 2012 CUMA Sayı : 28490 Maliye Bakanlığından: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:420) Resmî Gazete 7 Aralık 2012 CUMA Sayı : 28490 Maliye Bakanlığından: 1. Giriş 1.1. Ülkemizin önemli ekonomik sorunlarından biri olan kayıt dışılık; rekabet gücünü

Detaylı