Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmadan işlenemez

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmadan işlenemez"

Transkript

1 Çevrimiçi Davranışsal Reklamcılık (ÇDR) kapsamında "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı" hakkında Alternatif Bilişim Derneği'nin görüşleri 1 (v.04) 1. Aşağıdaki görüşler Internet Geliştirme Kurulu'nun 26/12/2012 tarihinde Kadir Has Üniversitesinde düzenlediği toplantı kapsamında ağırlıklı olarak Kişisel Verileri Koruma (KVK) Kanunu Tasarısının Online Davranışsal Reklamcılık (ÇDR) - Online Behavioural Advertising (OBA) kısmıyla ilgilidir. 2. Tasarının 29. maddesinde Bu kanun uygulamasına ilişkin yönetmelikler ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak Kurum (Kişisel Verileri Koruma Kurumu) tarafından çıkarılır denilmektedir. ÇDR bu yönetmeliklerden birinin konusu olmalıdır. 3. ÇDR dünyada ve Türkiye'de Internet ortamında yaygın olarak kullanılmaktadır. Buna rağmen sıradan Internet kullanıcısı bu durumdan habersizdir. ÇDR kapsamında kullanıcıların başkalarıyla e-posta iletişimi, Internet aramaları ve ziyaret ettikleri siteler çeşitli yazılım ve donanım araçlarıyla analiz edilmektedir. Bu analiz sonucunda kişilerin tüketim alışkanlıklarıyla birlikte siyasal, dinsel, felsefi ve cinsel eğilimleri ve siyasi parti, sendika ve dernek gibi kuruluşlara üyelikleri ortaya çıkarılmaktadır. ÇDR'nin amacı tüketim alışkanlıklarına uygun reklam göstermek olmasına karşın açığa çıkan diğer özelliklerinin kişileri fişlemek için kullanılması oldukça kolaydır. Bu yönden denetimsiz ortamlarda ve kanuni düzenlemenin olmadığı şartlarda yapılan ÇDR kişilik haklarına açık bir saldırı olarak tanımlanabilir. Kişilerin ÇDR kullanımından edindikleri yararın sınırlı olması ve ÇDR vasıtasıyla izlendiklerinden habersiz olmaları durumu daha da ağırlaştırmaktadır. Halen Türkiye'de olan budur. 4. ÇDR işlerliği kişilerin ziyaret ettikleri sitelerin sınıflandırılması ve kişisel iletişimlerinin analizi (özellikle Google firması tarafından yaygın Gmail e-posta sisteminin kullanımıyla) yoluyla yapılmaktadır. Bu işlerlik fazlasıyla rahatsız edici olmakla birlikte, bunlardan daha da tehlikelisi DPI (Deep Packet Inspection - Derin Veri Analizi) yöntemiyle yapılan ÇDR'dir. DPI postanede mektupların sadece zarf üzerindeki adreslere iletilmesi yerine zarfların açılarak içeriklerinin 1 Tasarının birçok versiyonu mevcuttur. Bu yazıda Internet Geliştirme Kurulunun web sitesindeki 31/05/2012 tarihli versiyonu temel alınmıştır:

2 okunmasına benzer bir teknolojidir. Bu teknoloji vasıtasıyla Internet ortamında gönderilen mesajlar ve ziyaret edilen siteler ilgisiz kişi ve kuruluşlar vasıtasıyla gözetlenebilir ve engellenebilir. DPI vasıtasıyla ÇDR ülkemizde TTNET ile işbirliği yapan Phorm isimli şirket tarafından gerçekleştirilmektedir. Gittiği her ülkeden uzaklaştırılan bu karanlık organizasyon ülkemizde de büyük tepki görmüş (bkz. bu tepkilerin sonucunda BTK geçtiğimiz günlerde TTNET ve Phorm aleyhinde soruşturma başlatmıştır. Bu şirketin diğer ÇDR şirketlerinden bir başka farkı da faaliyetlerini TTNET ile ortaklaşa yürütmesidir. Bilindiği gibi TTNET Türkiye'de Internet omurgasının sahibi olup tüm Internet trafiği bu omurgadan geçmektedir. Phorm'un yöntemi, sınırlı işortaklığı temelinde yürüyen klasik izlemenin tersine deyim yerindeyse suyun başını tutarak kullanıcıya hiçbir kaçış imkanı bırakmamaktadır (AB, 2010). Phorm şirketinin eylemleri insan haklarına ve kişisel mahremiyete saygılı bir ülkenin izin vermemesi gereken durumlara örnekler teşkil etmektedir. Bu nedenle bu metinde yeri geldiğinde bu eylemlerden bahsedilecektir. 5. DPI teknolojisinin kişisel denetim, gözetim ve profilleme için kullanımı kişisel verilerin korunması ilkesinin ve haberleşme hürriyetinin açık şekilde ihlalini oluşturmaktadır. Bu nedenle ÇDR amaçlı olsun veya olmasın bu teknolojinin Türkiye'de kullanımı yasaklanmalıdır. Ancak, kişisel mahremiyet haklarını ihlal etmeyecek şekilde ağ optimizasyonu, ağ üzerinde yük dağılımı ve benzeri teknik amaçlar için DPI kullanımı istisna olarak kabul edilebilir. 6. Tasarının beşinci maddesinin birinci fıkrasında Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmadan işlenemez denilmektedir. Bu olumludur. Ancak, gerçek hayatta bu hükümlerin ÇDR işlerliğinde nasıl hayata geçirileceğinin düşünülmesi de gerekmektedir. Örneğin, TTNET-Phorm ortaklığının Gezinti sistemi teorik olarak kullanıcılara sistem dışında kalma imkanı vermektedir (opt-in). Ancak, sıradan kullanıcı ilgili bilgi penceresini kapatmak suretiyle anlamadığı ve benimsemediği bu işten kurtulmaya çalışırken sistem tarafından "içeri alınmakta" ve bundan haberi olmamaktadır. Açıkça hile ve yanıltma içeren bu işlerlik konusunda BTK'nın TTNET hakkında soruşturma açması olumludur.

3 Diğer bazı sistemlerinde kullanıcıya bu kadar bile bilgi verilmemektedir. Basit yöntemler kullanılarak yapılacak bir teknik analiz (örneğin, Windows ve Linux ortamlarında netstat komutu çıktısının analizi veya Firefox tarayıcısında Collusion ve Ghostery eklentilerinin oluşturduğu veriler) sıradan bir Internet kullanıcısını dehşet içinde bırakacak şekilde nasıl ve kimler tarafından gözetlendiğini ortaya çıkaracaktır. Bu gözetleme için kullanıcılardan herhangi bir izin alınması sözkonusu değildir. Bu sadece Türkiye'ye özgü bir durum da değildir. Örneğin, AB müktesebatında (2009/136/EC) (AB, 2009) kişiler hakkında bilgi toplamak veya kişilerin cihazlarında bulunan bilgilere (çerezler vasıtasıyla) erişim ancak ilgili kişininin açık ve ayrıntılı bir şekilde bilgilendirilmesinden sonra kendisinin vereceği onayla gerçekleşebilir denmesine rağmen gerçek hayatta bu şart yerine getirilmemektedir. ENISA'ya (European Network and Information Security Agency - Avrupa Ağ ve Bilgi Güvenliği Kurumu) göre Avrupa'da Internet Servis Sağlayıcılarının (ISS) yüzde sekseni çerezler vasıtasıyla kendi aboneleri hakkında bilgi toplamaktadırlar (ENISA, 2011). Bu bilgiler asıl olarak ÇDR amacıyla kullanılmakta olup kullanıcılara gözetlendiklerine dair herhangi bir bilgi verilmemekte veya bilgi sıradan kullanıcının okumadan imza attığı Hizmet Sözleşmesinin derinliklerinde anlaşılmaz teknik jargonun arkasına gizlenmektedir. Ayrıntıları sadece belli düzeyde teknik bilgisi olan Internet kullanıcıları tarafından farkedilen bu durum, sıradan bireyleri de rahatsız etmektedir. Bir Eurobarometer (2011) anketine göre Avrupa'lıların çoğu elektronik araçlarla toplanan kişisel bilgileri konusunda endişelidir. Avrupa Birliğinde ÇDR düzenlemesi asıl olarak iki Direktif tarafından belirlenmektedir. Bunlardan birincisi Veri Koruması Direktifi (95/46/EC) (AB, 1995), diğeri ise Elektronik Ortamda Kişisel Mahremiyet (eprivacy) Direktifi'dir (2002/58/EC) (AB, 2002). Bunlardan ikincisi Yurttaş Hakları Direktifi (2009/136/EC) ile belli konularda değişikliğe uğramıştır. Üye devletler bu değişiklikleri kendi kanunlarına Mayıs 2011 itibarıyla yansıtmak durumundadırlar. Ancak, ÇDR konusunda bunun genellikle gerçekleşmediği, gerçekleşse bile uygulanamadığı görülmektedir. Nitekim, 2002/58/EC numaralı AB Direktifi (AB, 2002) web sitelerine kişisel veri toplanması ve çerez kullanımı ile bilgilendirme notu koyma zorunluluğu getirmesine rağmen sitelerin çok

4 küçük bir kısmı buna uymaktadır. Elektronik Ortamda Kişisel Mahremiyet Direktifi'nin (2002/58/EC) 5(3) maddesi önemli olup ÇDR kapsamında çerez kullanımını düzenlemeye yöneliktir. Bu maddeye göre kullanıcının bilgisayarına ÇDR uygulaması gereği çerez yerleştirilmesi bir anlamda dışardan müdahale olarak kabul edilmektedir. Yine bu maddeye göre bu işlem için mutlaka kullanıcının aydınlatılmış bilgisi ve onayı gerekir. Yine AB kapsamında faaliyet gösteren Article 29 Data Protection Working Party e ait 22/6/2010 tarihli ve Opinion 2/2010 on Online Behavioural Advertising başlıklı dokümana (AB, 2010) göre Internet kullanıcılarının ÇDR şirketleri tarafından izlenmeleri durumunda bu durumu açıklıkla kullanıcıya izah etme ve iznini alma zorunluluğuna uyulmamaktadır. Aynı doküman ÇDR şirketlerini kullanıcılara açık anlatım ve açık onay alma ile birlikte a. izleme faaliyetini ancak belli bir zaman süreci boyunca yapmalı, b. kullanıcının verdiği onayı kolaylıkla kaldırabilmesini sağlayacak düzenlemeler yapmalı, c. izlemenin gerçekleştiği süre boyunca görünebilir işaretlemelerle bu durumu sürekli olarak kullanıcıya anlatmalıdırlar. Bu ilkeler KVK Kanunu kapsamında oluşturulacak ÇDR yönetmeliğinin de temellerini teşkil etmelidir. Herhangi bir bağlayıcılığı olmayan bu ilkeler halen Türkiye'de ÇDR şirketleri tarafından gerçek hayatta uygulanmamaktadır. Zira bu şirketler bu koşulları uygulamaları durumunda izledikleri kullanıcıların bir kısmını kaybetmekten çekinmektedirler. Dolayısıyla, halen ÇDR kapsamında AB'nin kişisel veri koruması ile ilgili olarak önerdiği koşullar havada kalmaktadır. Şirketlerin gücü bu koşulların uygulanmasının önünde engel oluşturmaktadır. ÇDR yönetmeliği mutlaka bu koşullara uyumu sağlayacak yaptırımları da içermelidir. 7. Tasarının altıncı maddesinin birinci fıkrasında Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasî düşüncesi, felsefî inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı veya cinsel hayatıyla ilgili verileri, özel nitelikli kişisel veriler olup bunların işlenmesi yasaktır denilmektedir. Bu olumludur. Ancak Tasarının Kabahatlerle ilgili 27. maddesi büyük kapsamlı

5 hak ihlallerini önlemek konusunda yetersizdir. Örneğin, son günlerde ortaya atılan bir iddiaya göre SGK 72 milyon kişinin sağlık bilgilerini 72 milyon liraya özel kuruluşlara satmıştır: Bir an bu haberin SGK'nın iddia ettiği gibi yanlış olduğunu düşünsek dahi, ilerde buna benzer durumlar olabilir. Bu durumlar kurum kaynaklı olabildiği gibi kötü niyetli bireylerden de kaynaklanabilir. Zira ne kadar önlem alınırsa alınsın yeterli teknik bilgiye sahip tek bir veritabanı yöneticisi bile bu veriyi kopyalayabilir; daha sonra da bu işlemin izlerini silebilir. Dolayısıyla 27. maddedeki para cezaları (en fazla TL) büyük kapsamlı hak ihlallerini caydırıcılıktan uzaktır. Bu cezalar işlenen suça mütenasip olmalıdır. Ayrıca bu maddenin 2. fıkrasında Kamu kurumu niteliğindeki veri sorumlularının, birinci fıkrada sayılan yükümlülüklere aykırı davranması halinde, idarî para cezası sadece ilgili kurum amiri hakkında verilir denilmektedir. Bu hüküm de sorunludur. Zira suç kurum yöneticisinin kararıyla işlenebildiği gibi bireysel olarak da işlenebilir. Fıkra birinci durumu yeterince kapsamasına rağmen ikinci durumda potansiyel suçluları adeta ceza almayacakları varsayımıyla suça teşvik etmektedir. Tasarının yedinci maddesinin birinci fıkrasında Bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen artık ihtiyaç bulunmayan kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir denilmektedir. Bu ifade sorunludur. Zira gerek kamuda gerekse özel sektörde anonimleştirme işleminin hakkıyla gerçekleştirildiğinin denetimi imkansızdır. Bilgisayar ortamında verilerin anonimleştirilmesi birkaç satırlık kodla yapılabilir; hemen akabinde de bu kodun değiştirilmesiyle ortadan kaldırılabilir. Hatta buna bile gerek kalmadan "anonimleştirilen" veri işlemden önce başka bir fiziki ortama kopyalanabilir veya günlük "yedeklemeden" geri döndürülebilir.

6 Denetlemenin imkansız olduğu ve yüksek derecede kar potansiyelinin bulunduğu bu gibi durumlarda özellikle ticari kuruluşlardan anonimleştirme beklemek fazla anlamlı değildir. Nitekim, Phorm şirketi herbirine birer kimlik numarası verip tüm bilgilerini topladığı kişilerle ilgili verileri anonimleştirdiğini, diğer bir deyişle bu bilgilerle gerçek kişilerin bağını kopardığını iddia etmektedir. Ancak, - ABD'den, AB'den, İngiltere'den, Güney Kore'den ve Romanya'dan kişisel mahremiyet ihlalleri suçlamasıyla uzaklaştırılan, - Ürünleri anti-virüs programları tarafından zararlı yazılım muamelesi gören, - Kuruluşundan bu yana hiç bir yıl kar etmemesine ve toplam olarak 250 milyon doların üzerindeki zararına rağmen nereden geldiği belli olmayan kaynaklarla beslenen, - Daha birkaç hafta önce Türkiye'deki hileli işlemleri resmi düzeyde tespit edilip hakkında soruşturma açılan bir şirkete kadar güvenilebilirse Phorm şirketinin anonimleştirme iddiasına da o kadar güvenilebilir. KVK Kanunu kapsamında çıkarılacak ÇDR yönetmeliği ticari şirketlerin kişisel verilerin bireylerle irtibatını kolaylıkla kurabileceği (IP numarası vb. araçlarla) varsayımıyla hazırlanmalıdır. Bu irtibat imkanı Internet kullanıcılarına açıklıkla ifade edilebilir nitelikli olmalı ve ÇDR uygulaması ancak bundan haberdar olan bireyin açık ve her an geri alınabilir rızasıyla yapılmalıdır. Birçok durumlarda verilerin gerçek sahibine ihtiyaç duyulmayıp istatistiksel analiz için toplu veri kullanılması gerekebilir. Bu durumlarda verilerin en baştan gerçek ve tüzel kişilerle irtibatını kurmayacak şekilde toplanması gerekir. 8. Tasarının yedinci maddesinin dokuzuncu fıkrasında Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlarla ilgili kişisel veriler, ilgili kişinin rızası dışında üçüncü kişilere ve yurtdışına aktarılamaz denilmektedir. Bu fıkradaki altı çizili ibarelerin altıncı maddenin birinci fıkrasındaki ibarelerle kısmen değil, tam uyumlu olması beklenir:

7 Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasî düşüncesi, felsefî inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı veya cinsel hayatıyla ilgili verileri, özel nitelikli kişisel veriler olup bunların işlenmesi yasaktır. 9. Tasarının sekizinci maddesinin ikinci fıkrasında Kişisel veriler, ilgili yabancı ülkede yeterli koruma bulunması ve bunların aktarılmasına ilişkin bu Kanunda belirlenen esas ve usullere uygun olması kaydıyla, yurtdışına aktarılabilir. Yabancı ülkelerde yeterli koruma bulunup bulunmadığı Kurulca belirlenerek ilan edilir denilmektedir. Ancak, ÇDR kapsamında bu maddenin de uygulanabilirliği zordur. Zira, kullanıcı bilgisayarlarındaki çerezler sadece ziyaret edilen web sitesi tarafından oluşturulmamaktadır. Açılan herhangi bir web sayfasının içeriği genellikle ziyaret edilen siteyle birlikte kullanıcının hiç bilmediği siteler tarafından oluşturulur. Bu siteleri, kaynaklandıkları ülkeleri ve bu ülkelerdeki veri koruma kanunlarını incelemek hem kullanıcı hem de devlet için imkansıza yakındır. Ayrıca, pazardaki en büyük paya sahip Google firmasının arama motorunun ve Gmail uygulamasının kişiler hakkında topladığı bilgiler Türkiye'de değil, yurtdışındaki sunucularda depolanmaktadır. Bu bilgilerle ÇDR'nin ötesinde ne yapıldığı konusunda da fazla bir bilgi yoktur. Dolayısıyla, bu fıkra ancak ÇDR haricindeki uygulamalar için anlamlı olabilir. Bu noktada Google firması yönünden diğer bir sakınca da kişisel verilerin toplanmasında kullanılan yöntemdir. Bu firma açık bir mahremiyet ihlali yaparak olması gereken opt-in düzeninde değil, opt-out düzeninde çalışmaktadır. Diğer bir deyişle, Google ürünlerini kullanan kişiler kendileri hakkında bilgi toplanmasını önlemek için belli bir yöntem izlemek zorundadırlar. Ancak, Internet kullanıcılarının ezici çoğunluğunun ne bundan ne de Google aracılığıyla kendileri hakkında bilgi toplandığından haberi vardır. 10. Tasarının onuncu maddesinde Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; (a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenmek, (b) Verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek, (c) Verilerin işlenme amacı ile bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek

8 (ç) Yurtiçinde veya yurtdışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek, (d) Verilerin eksik veya yanlış olması hâlinde bunların düzeltilmesini istemek, (e) 7 nci maddede öngörülen koşullar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini istemek, (f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, imkânsız olmamak veya orantısız çaba gerektirmemek kaydıyla, verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek, (g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek, (ğ) Verilerinin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etmek, hakkına sahiptir. Bu hakların kullanılmasına ilişkin talepler yazılı olarak veya Kurulca belirlenecek yöntemlerle iletilir" denilmektedir. Bunlar olumlu olmasına rağmen ÇDR yönetmeliği uygulamadaki işlerliği net bir şekilde tanımlamalıdır. Bu tanım belli bir zamana kadar ÇDR kapsamına dahil olup sonradan çıkmak isteyenleri de kapsamalıdır. Bu kişiler kendileriyle ilgili o ana kadar toplanmış verilerin yok edilmesini isteme hakkına sahip olmalıdır. Gerçek hayatta bunun nasıl gerçekleştirileceği ve aksi halde uygulanacak yaptırımlar ilgili yönetmelikte açıkça belirtilmelidir. 11. Google Türkiye'de ve dünyada ÇDR konusunda faaliyet gösteren en büyük kuruluş olup Türkiye'de pazarın üçte ikisinden fazlasını kontrol etmektedir. Bu şirket Türkiye'deki yoğun ticari faaliyetlerine karşın uzun süre vergi vermemekte direnmiş, nihayet 2011 senesinde kesilen vergi cezasının akabinde kerhen vergi mükellefi olmayı kabul etmiştir. Ancak hala diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de Bermuda gibi "vergi cennetlerini" kullanmayı da içeren çeşitli "hüllelerle" ödemesi gereken verginin çok az bir kısımını ödediği yönünde kaygılar bulunmaktadır. KVK Kanunu kapsamında çıkarılacak ÇDR yönetmeliği Google ve benzeri firmaların vergiden kaçınma yöntemlerini olmasa bile vergi kaçırma yöntemlerini önleyici hükümleri içermelidir. 12. Bazı ÇDR uygulamalarında kullanıcının bilgisayarındaki çerezler ziyaret ettiği web sitesi tarafından değil, ISS tarafından oluşturulmaktadır. Çerezde kullanıcıya verilen (fakat kendisinin haberdar olmadığı) bir kimlik numarası ile ziyaret ettiği web sitesinin adresi bulunmaktadır. Bu durum, Internet ortamındaki doğal işlerliğe uzak olup kullanıcının kandırılması anlamına gelmektedir. Diğer bir nokta da ziyaretçi bilgisayarlarında çerez bırakmayacağını açıklayan web sitelerinin durumudur. Sunucu yerine ÇDR uygulaması yapan ISS'lerin çerez bırakması ile sadece kullanıcı kandırılmamakta, aynı zamanda bu siteler hiç haketmedikleri halde güvenilmez

9 duruma düşürülmektedirler. 13. Birçok ÇDR uygulaması tarayıcıların kendi çerezlerini değil, Flash programının çerezlerini kullanmaktadır (Local Shared Objects). Örneğin, Phorm şirketinin kullandığı yöntem budur. Bu yöntemle teknik bilgisi fazla olmayan kullanıcıların ÇDR sisteminden isteseler de çıkamamaları amaçlanmaktadır. Zira, çerezler vasıtasıyla gözetlendiğini öğrenen sıradan bir kullanıcının doğal refleksi tarayıcısındaki çerezleri temizlemek olacaktır. Ancak, tarayıcılardaki "çerezleri temizle" fonksiyonları LSO'ları temizlemez. Bu çerezlerin temizlenmesi için disk üzerinde yerlerinin bilinmesi gerekir ki, kullanıcıların ezici çoğunluğunun ne LSO'ların varlıkları, ne de disk üzerindeki yerleri konusunda herhangi bir bilgileri yoktur. Bu nedenle ÇDR yönetmeliği ÇDR uygulamalarının tarayıcılar vasıtasıyla silinebilir çerezlerle sınırlandırılmasını hükme bağlamalıdır. Ayrıca, ÇDR uygulamalarının silinen çerezleri istenmeksizin tekrar oluşturması engellenmelidir. 14. Bilişim sistemleri esas olarak insan faaliyetlerinin soyut düzeye yansımasından oluşur. Bu yansıma sayısız şekilde tezahür edebilir. Son zamanlarda Web 2.0 olarak adlandırılan kavram değer üretimi ve metalaşma sürecinde yeni ve çok ilginç bir aşamayı temsil etmektedir. Bu kavramla kişilerin bilgisayar ve Internet ortamındaki faaliyetleri hiç böyle bir niyetleri olmamasına rağmen pazarda alınıp satılabilen soyut bir mal haline getirilmektedir. Diğer bir deyişle kişi bilgisayar adı verilen metayı kullanırken durum tersine dönmekte ve bizatihi kendi davranışları meta haline gelmektedir. Üstelik, bu değeri üreten bireylerin çoğu ürettikleri değerden habersizdirler. Dolayısıyla, ürettikleri değer üzerinde herhangi bir hak talepleri bulunmamaktadır. Tüm bunların doğal sonucu üretilen değerin gerçek sahiplerinden izinsiz olarak alınıp kullanılmasıdır. Bu durum hukuki olarak açık bir hak ihlalidir. Denetimsiz yapılan ÇDR tüm bunları gerçekleştirdikten sonra bir adım daha ileri gitmekte ve insanları metalaştırmaktan öte onların kişisel mahremiyetlerini ayaklar altına alacak şekilde siyasal, dinsel, felsefi ve cinsel eğilimleriyle birlikte sendika, dernek ve parti üyeliklerini ilgisiz kişi ve kurumlarca bilinir kılabilmektedir. Tüm bunların anlamı ÇDR vasıtasıyla kişinin iki yönden zarar görmesidir: Hem kendine ait bir değere izinsiz ve bedeli ödenmeden el konmakta, hem de bu süreçte en temel insan haklarından biri olan kişisel mahremiyeti ortadan kaldırılmaktadır. Tüm bu nedenlerle "kişisel verileri korumak" iddasıyla ortaya çıkan bir kanunun ÇDR konusunda her türlü hak ihlalini ortadan kaldıracak önlemleri alması gerekir.

10 15. BTK'nın Phorm şirketinin faaliyeti konusunda TTNET hakkında soruşturma açtığını açıklayan 14/12/2012 tarihli kararında şöyle denilmektedir: Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak Gezinti.com hizmeti aracılığıyla abonelerden/kullanıcılardan alınan onay sürecinde abonelerin/kullanıcıların kişisel bilgilerinin hangi kapsamda ve hangi süre ile işleneceğine ilişkin gerekli açıklamaları yapmayarak ve aboneleri/kullanıcıları eksik bilgilendirerek Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği nin 'Şeffaflık ve bilgilendirme' başlıklı 6 ncı maddesini, Telekomünikasyon Sektöründe Kişisel Bilgilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmeliğin 'Telekomünikasyonun Gizliliği' başlıklı 8 inci maddesini ve aynı Yönetmeliğin 'İzin ve Süre' başlıklı 9 uncu maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümleri kapsamında ihlal ettiği değerlendirilen TTNET AŞ hakkında soruşturma başlatılması Bu ifade doğru olup tümüyle halihazırda ÇDR yöntemini kullanan diğer şirketler için de geçerlidir. Çünkü bu şirketler de yaptıkları iş konusunda kullanıcıları bilgilendirmemektedirler. Dolayısıyla bu şirketlerin de aynı muameleye tabi olması beklenir. 16. ÇDR Internet reklamcılığı konusunda tek yöntem değildir. Etkinlik düzeyleri ÇDR kadar olmamakla birlikte Internet ortamında birçok reklam yöntemi mevcuttur. Bu yöntemlerin ÇDR'nin mevcut kullanımındaki ağır hak ihlallerinin aksine kullanıcılara herhangi bir zararı yoktur. ÇDR vasıtasıyla sağlanan fazladan reklam etkinliğinin ise kamuya herhangi bir yararı bulunmamaktadır. Tam tersine, ÇDR uygulayıcıları genellikle Google ve Phorm gibi yabancı şirketler olup bu şirketler "geleneksel" Internet reklamcılığı yapan yerel şirketler aleyhine pazar paylarını büyültme eğilimindedirler. Dolayısıyla, KVK kapsamında çıkarılacak ÇDR yönetmeliğinin son derece dar menfaatleri değil, kamu yararını gözetecek şekilde, başıboşluğu ve teknolojinin suistimalini önleyecek nitelikte olması beklenir. 17. ÇDR uygulamaları oldukça sofistike olup belli düzeylerde teknik yetkinlik gerektirmektedir. Dolayısıyla, bu uygulamaların denetlenmesi için de aynı düzeyde teknik ve yönetimsel olgunluk gerekir. Bu nedenle Türkiye'de ÇDR uygulamalarının kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yapılmasını sağlayacak ve hak ihlalleri karşısında yaptırım gücüne sahip olan bir Kurulun oluşturulması önerilir. 18. Sonuç olarak Alternatif Bilişim Derneği olarak yukarda anlatılan nedenlerden ötürü Kişisel

11 Verilerin Korunması Kanunu kapsamında ÇDR'nin halihazırdaki uygulamasının a. Kişi mahremiyetine açık bir saldırı niteliğinde olması, b. Internet kullanıcılarının kişisel özelliklerini ve mahrem bilgilerini i. haber vermeden, ii. izin almadan, iii. bedelini ödemeden maddileştirip pazarda satılabilir bir değer haline getirmesi, c. Mevcut Kanun ve Yönetmeliklerde ne yazılırsa yazılsın gerçek hayatta itiraz ve engelleme imkanının olmaması, d. Profillemenin gitgide daha sofistike yöntemlerle yapılmasından ötürü durumun farkında olan az sayıdaki kullanıcılara bile kaçış imkanı vermemesi, e. Phorm şirketinin yaptığı gibi kişisel verilerin yurtdışına çıkarılması nedeniyle milli güvenlik konusunda suistimale uygun olması, f. "Fişleme" amacıyla kullanıma açık olması nedenleriyle yasaklanmasını talep ediyoruz. KVK Kanunu ve ilgili yönetmelikleri ÇDR'yi yukarda belirtilen AB kriterleri kapsamında düzene sokmalı ve mevcut durumdaki yaygın hak ihlallerini ortadan kaldırmalıdır. Alternatif Bilişim Derneği KAYNAKLAR: AB (1995). "DIRECTIVE 95/46/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data." uri=celex:31995l0046:en:html AB (2002). "DIRECTIVE 2002/58/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 12 July 2002 concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector (Directive on privacy and electronic communications)".

12 AB (2009). "DIRECTIVE 2009/136/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 25 November 2009 amending Directive 2002/22/EC on universal service and users rights relating to electronic communications networks and services, Directive 2002/58/EC concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector and Regulation (EC) No 2006/2004 on cooperation between national authorities responsible for the enforcement of consumer protection laws." celexplus!prod!celexnumdoc&lg=en&numdoc=32009l0136 AB (2010). "Article 29 Data Protection Working Party: Opinion 2/2010 on online behavioural advertising". sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0cc0qfjaa&url=http%3a%2f %2Fec.europa.eu%2Fjustice%2Fpolicies%2Fprivacy%2Fdocs%2Fwpdocs %2F2010%2Fwp171_en.pdf&ei=N7PaUJ3iB8yVswbsr4GQCw&usg=AFQjCNHZGsXPFGpbxmNq Wul0Fnbrvl9QlA&bvm=bv ,d.Yms EUROBAROMETER (2011). " Attitudes on Data Protection and Electronic Identity in the European Union". ENISA (2011). "Bittersweet Cookies: Some Security and Privacy Considerations".

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kişisel verilerin işlenmesinde kişinin dokunulmazlığı,

Detaylı

A) 5651 Yoluyla. Öngörülen. Hakkında. Edilmesi. erişimin erişimin. tarafından içeriğin. engellenmesini,

A) 5651 Yoluyla. Öngörülen. Hakkında. Edilmesi. erişimin erişimin. tarafından içeriğin. engellenmesini, Rev.1-5 Şubat 2014 TS/BTK/14-01 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKL İK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 2 SIRA SAYISI: 240 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile Avrupa Birliği Uyum Komisyonu, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Ulusal ve Uluslararası Durum Değerlendirmesi ile Bilgi Güvenliği ve Kişisel Verilerin

Detaylı

HİZMETE ÖZEL ETDÇG RAPORU

HİZMETE ÖZEL ETDÇG RAPORU Grup Adı: Elektronik Ticaret Direktifi Çalışma Grubu (ETDÇG) Koordinatör Kurum: Dış Ticaret Müsteşarlığı Katkı veren Kurumlar: Adalet Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Devlet

Detaylı

SPAM ĐN ZARARLARI VE SPAM ĐLE HUKUKĐ MÜCADELE: ABD ÖRNEĞĐ VE TÜRK VE AVRUPA BĐRLĐĞĐ HUKUKLARI ĐLE KARŞILAŞTIRILMASI

SPAM ĐN ZARARLARI VE SPAM ĐLE HUKUKĐ MÜCADELE: ABD ÖRNEĞĐ VE TÜRK VE AVRUPA BĐRLĐĞĐ HUKUKLARI ĐLE KARŞILAŞTIRILMASI SPAM in Zararları ve SPAM ile Hukuki Mücadele 91 SPAM ĐN ZARARLARI VE SPAM ĐLE HUKUKĐ MÜCADELE: ABD ÖRNEĞĐ VE TÜRK VE AVRUPA BĐRLĐĞĐ HUKUKLARI ĐLE KARŞILAŞTIRILMASI Yrd. Doç. Dr. Metin ĐKĐZLER * Yrd. Doç.

Detaylı

ĐNTERNET ĐLETĐŞĐMĐNĐN ENGELLENMESĐNĐN HUKUKĐ AÇIDAN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ VE 5651 SAYILI YASAYLA GETĐRĐLEN DÜZENLEME GĐRĐŞ

ĐNTERNET ĐLETĐŞĐMĐNĐN ENGELLENMESĐNĐN HUKUKĐ AÇIDAN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ VE 5651 SAYILI YASAYLA GETĐRĐLEN DÜZENLEME GĐRĐŞ ĐNTERNET ĐLETĐŞĐMĐNĐN ENGELLENMESĐNĐN HUKUKĐ AÇIDAN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ VE 5651 SAYILI YASAYLA GETĐRĐLEN DÜZENLEME Murat Volkan Dülger GĐRĐŞ Đnsanlık, 20. yüzyılda, bilimin ve teknolojinin hemen her alanında

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN 10103 İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih

Detaylı

Avrupa Reklam Standartları Birliği (EASA) Online Davranışsal Reklamcılık hakkında. En İyi Uygulama Önerisi

Avrupa Reklam Standartları Birliği (EASA) Online Davranışsal Reklamcılık hakkında. En İyi Uygulama Önerisi Avrupa Reklam Standartları Birliği (EASA) Online Davranışsal Reklamcılık hakkında En İyi Uygulama Önerisi Avrupa reklamcılık sektörü genelinde Online Davranışsal Reklamcılık alanında tüketici kontrollerine

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN 10103 İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih

Detaylı

YEDİNCİ BÖLÜM YENİ TREND VE TEKNOLOJİLER

YEDİNCİ BÖLÜM YENİ TREND VE TEKNOLOJİLER 259 YEDİNCİ BÖLÜM YENİ TREND VE TEKNOLOJİLER 7.1. AKILLI VE MOBİL CİHAZLARIN GELİŞİMİ Yakınsama ile birlikte, akıllı ve mobil cihazlarda önemli gelişmeler yaşanmakta; akıllı cihazlar, 3G, Wi-Fi, GPS gibi

Detaylı

SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ROLÜ. The Role of Information Technologies in Insurance Sector

SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ROLÜ. The Role of Information Technologies in Insurance Sector Sigortacılık Sektöründe Bilişim Teknolojilerinin Rolü 1819 SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ROLÜ The Role of Information Technologies in Insurance Sector Prof. Dr. Huriye KUBİLAY Arş. Gör.

Detaylı

ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE AÇIK HATLAR SORUNU VE DÜZENLEYİCİ KARARLARIN ETKİLERİ. Bilge UZ *

ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE AÇIK HATLAR SORUNU VE DÜZENLEYİCİ KARARLARIN ETKİLERİ. Bilge UZ * ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE AÇIK HATLAR SORUNU VE DÜZENLEYİCİ KARARLARIN ETKİLERİ Bilge UZ * ÖZET Yetkilendirilmiş işletmeciler eliyle, tüketiciler ile imzalanan tip abonelik sözleşmeleri üzerinden

Detaylı

5651 Sayılı Kanun ve Bu Kanun Çerçevesinde Yapılan İkincil Düzenlemelerin Değerlendirilmesi (*)

5651 Sayılı Kanun ve Bu Kanun Çerçevesinde Yapılan İkincil Düzenlemelerin Değerlendirilmesi (*) Akademik Bilişim 2008 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 30 Ocak - 01 Şubat 2008 5651 Sayılı Kanun ve Bu Kanun Çerçevesinde Yapılan İkincil Düzenlemelerin Değerlendirilmesi (*) Ayhan TÖZER,

Detaylı

TÜRK İNTERNET HUKUKU UYGULAMASININ VE MEVZUATININ EVRİMİNİN İLK DÖNEMİNİ TAMAMLAMASI İÇİN ÖNERİLER VE GÖZLEMLER

TÜRK İNTERNET HUKUKU UYGULAMASININ VE MEVZUATININ EVRİMİNİN İLK DÖNEMİNİ TAMAMLAMASI İÇİN ÖNERİLER VE GÖZLEMLER TÜRK İNTERNET HUKUKU UYGULAMASININ VE MEVZUATININ EVRİMİNİN İLK DÖNEMİNİ TAMAMLAMASI İÇİN ÖNERİLER VE GÖZLEMLER SUGGESTIONS AND OBSERVATIONS FOR THE COMPLETION OF FIRST PHASE OF EVOLUTION OF TURKISH INTERNET

Detaylı

Internet Rights & Principles Coalition. İnternette İnsan Hakları ve İlkeleri Şartı

Internet Rights & Principles Coalition. İnternette İnsan Hakları ve İlkeleri Şartı Internet Rights & Principles Coalition İnternette İnsan Hakları ve İlkeleri Şartı İçindekiler Giriş 1 Nasıl Katılabilirsiniz 3 İHİDK Şartı Nasıl Oluştu 4 İnternet için On Hak ve İlke 6 İnsan Hakları Tüzüğü

Detaylı

a) Abone: Herhangi bir sözleşme ile erişim sağlayıcılarından internet ortamına bağlanma hizmeti alan gerçek veya tüzel kişileri,

a) Abone: Herhangi bir sözleşme ile erişim sağlayıcılarından internet ortamına bağlanma hizmeti alan gerçek veya tüzel kişileri, BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; içerik sağlayıcıların, yer sağlayıcıların ve erişim sağlayıcıların yükümlülük ve sorumlulukları ile internet

Detaylı

SİBER SUÇLAR İLE MÜCADELE POLİTİKASI

SİBER SUÇLAR İLE MÜCADELE POLİTİKASI SİBER SUÇLAR İLE MÜCADELE POLİTİKASI Ali ÖZGAN 1 GİRİŞ 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren içinde bulunulan endüstri çağının daha sonra hangi aşamalara varacağı konusu tartışılmaya başlanmıştır. Teknolojinin

Detaylı

1 Emyo-İşletme 2-Eticaret Ders Notu

1 Emyo-İşletme 2-Eticaret Ders Notu 1 Emyo-İşletme 2-Eticaret Ders Notu 1. E-TİCARETİN ÖZELLİKLERİNİ TANIMLAMAK İnsanoğlu her geçen gün hayatına yeni ve değişik şeyler katmaktadır. Hiç şüphe yoktur ki bu yenilik ve değişimler insanların

Detaylı

ULUSAL SİBER GÜVENLİK TATBİKATI SONUÇ RAPORU. 25-28 Ocak 2011

ULUSAL SİBER GÜVENLİK TATBİKATI SONUÇ RAPORU. 25-28 Ocak 2011 ULUSAL SİBER GÜVENLİK TATBİKATI SONUÇ RAPORU 25-28 Ocak 2011 ISBN: 978-605-62506-1-3 içindekiler KISALTMALAR...3 YÖNETİCİ ÖZETİ...4 1. TATBİKAT İHTİYACI VE İLGİLİ KURUMLAR...10 1.1. Amaç... 13 1.2. Kapsam...13

Detaylı

BİLİŞİM-İNTERNET SUÇLARI

BİLİŞİM-İNTERNET SUÇLARI 1 of 17 09.03.2011 13:37 BİLİŞİM-İNTERNET SUÇLARI 24.12.2002-Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi İstanbul Basın Savcısı Cevat ÖZEL cevatozel@mynet.com Bilişim-İnternet Suçları başlıklı sunum

Detaylı

KAMU İHALE HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER

KAMU İHALE HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER KAMU İHALE HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER Yaşar GÖK Sayıştay Uzman Denetçisi Kamu İhale Kurulu E. Üyesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Üyesi 1.GİRİŞ 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun 5 inci maddesinde

Detaylı

Devlet Gelir Uzmanları Aylık Yayını. Şubat 2010 / Sayı 2. Uzman Görüş. www.devletgeliruzmanlari.org

Devlet Gelir Uzmanları Aylık Yayını. Şubat 2010 / Sayı 2. Uzman Görüş. www.devletgeliruzmanlari.org Devlet Gelir Uzmanları Aylık Yayını Şubat 2010 / Sayı 2 Uzman Görüş www.devletgeliruzmanlari.org Künye İmtiyaz Sahibi Yayın Kurulu Umut Serhat İdman Osman Kırbaş Altan Yılmaz Sibel Atlı Ramazan Biçer Göksal

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU (1)

TÜRK TİCARET KANUNU (1) 10975 TÜRK TİCARET KANUNU (1) Kanun Numarası : 6102 Kabul Tarihi : 13/1/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 14/2/2011 Sayı : 27846 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 50 BAŞLANGIÇ A) Kanunun uygulama

Detaylı

Kamu Kuruluşlarında Elektronik Hizmetlerin Yaygınlaştırılması (E-Devlet)

Kamu Kuruluşlarında Elektronik Hizmetlerin Yaygınlaştırılması (E-Devlet) Kamu Kuruluşlarında Elektronik Hizmetlerin Yaygınlaştırılması (E-Devlet) Dr. Hasan GÜL I. GİRİŞ Bu çalışmada esas olarak, kamu hizmetlerinin sunumunda kalitenin artırılmasına yönelik olarak bilgi teknolojilerinden

Detaylı

RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYIN HİZMETLERİ HAKKINDA KANUN

RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYIN HİZMETLERİ HAKKINDA KANUN 79 RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYIN HİZMETLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6 Kabul Tarihi : 5//0 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: //0 Sayı : 786 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 50 BİRİNCİ

Detaylı

e) Erişim sağlayıcı: Kullanıcılarına internet ortamına erişim olanağı sağlayan her türlü gerçek veya tüzel kişileri,

e) Erişim sağlayıcı: Kullanıcılarına internet ortamına erişim olanağı sağlayan her türlü gerçek veya tüzel kişileri, İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kanun Kabul Tarihi : 04/05/2007 Resmi Gazete Tarihi : 23/05/2007

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun No. 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Kanunun

Detaylı

TÜRKİYE DE MADENLERDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI ve 176 SAYILI MADENLERDE SAĞLIK VE GÜVENLİK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ KARŞILAŞTIRMA

TÜRKİYE DE MADENLERDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI ve 176 SAYILI MADENLERDE SAĞLIK VE GÜVENLİK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ KARŞILAŞTIRMA TÜRKİYE DE MADENLERDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI ve 176 SAYILI MADENLERDE SAĞLIK VE GÜVENLİK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ KARŞILAŞTIRMA İŞMEN GÜNALÇİN AVUKATLIK ORTAKLIĞI Değerlendirme 13 Mayıs 2014

Detaylı