Facebook ta Reklamların Hedef Kitlesi Kadın

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Facebook ta Reklamların Hedef Kitlesi Kadın"

Transkript

1 İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi - Sayı 40 / Bahar 2015 Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Süreli Elektronik Dergi Copyright Bütün Hakları Saklıdır E-ISSN: Facebook ta Reklamların Hedef Kitlesi Kadın Women as the Target Audience of Facebooks Ads Yelda ÖZKOÇAK, Yrd. Doç. Dr., Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Anahtar Kelimeler: Facebook, İnternet Reklamları, Hedef Kitle, Kadın. Öz Sosyal ağlar bireylere, bilgi alışverişinde bulunmalarının yanı sıra, grupların oluşturulabildiği, düşüncelerin ifade edilebildiği ve kişisel bilgilerin paylaşılabildiği bir platform da sunmaktadır. Bireyler, bu verileri özel ayarlarla Facebook un üçüncü kişilerle ve firmalarla paylaşmasına da izin verebilmektedirler. Eğer kullanıcı, reklam yayınlayan firmanın hedef kitle profiline uyuyor ise Facebook, o reklamı kullanıcıyla paylaşmaktadır. Kullanıcılar ana sayfalarında Sponsorlu başlığı altında bu reklamları görebilmektedirler. Sadece ABD de yaşayanlar özel reklam tercihlerini Facebook ile paylaşabilmektedir. Diğer ülkelerde, kullanıcıların ilgi alanları, Facebook ta yapılan faaliyetlere bağlı olarak öğrenilebilmektedir. Bu bağlamda çalışmanın amacı henüz ilgi alanı tabanlı reklam iletilerini kullanmaya başlamayan Facebook un, Türk kadın kullanıcılara ne tür reklamları gösterdiğidir. Çalışma, destek talebinde bulunulan ve katılmayı kabul eden kadın Facebook kullanıcılarının yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Kadına yönelik reklamların en çok paylaşıldığı düşünülen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nde yapılan çalışmada kadınlara yönlendirilen reklamlar irdelenmiştir. Keywords: Facebook, Internet Ads, Target Audience, Woman. Abstract Social networks can create groups, express their ideas and share personal information. By creating profiles, individuals share their personal information on the Facebook and with custom settings. If the customer fits the target audience profile of the business organization, Facebook shares the ad with the customer. Customers are able to see these ads under the title of Sponsored. Only those who live in USA can share their personalized ad preferences with Facebook. In other countries, fields of interests of the customers can be learned through their activities on Facebook. In this regard, the aim of the study is to find out what kind of ads Facebook, shows to Turkish women audience. This study was conducted with the help of women Facebook users who volunteered to support and participate. The study which took place on 8th March, which is celebrated as the International Women s Day and on which day it s thought that ads intended for women audience are shared most, the advertisements indented for women audience were examined.

2 Facebook ta Reklamların Hedef Kitlesi Kadın Giriş Yaygın bir biçimde sanayi devriminden sonra üçüncü devrim olarak görülen yeni iletişim teknolojilerindeki (Toffler, 1981) hızlı değişim ile toplumsal iletişim biçimlerinde de önemli farklılıklar ortaya çıkmıştır lerde başlayan internet kullanımı ile yeni iletişim ortamlarının işlerlik kazanması her kesimden kişiyi ilgilendirecek noktalara ulaşmıştır. Yeni iletişim teknolojileri ile birlikte bilgi akışının gerçekleştirilebileceği yeni ortamlar oluşmuştur. Geleneksel iletişim araçlarının geliştirilmiş ve dönüşüme uğramış hali olan bu yeni iletişim ortamlarına bilindiği üzere genel olarak yeni medya denmektedir. İnternet olarak da bilinen bu yeni medya Underwood un da değindiği gibi özellikle etkileşimli ve hiper-metinsellik özellikleriyle tercih edilmektedir (2002:130). İnternetin, zamanla kullanıcı tabanlı olması, kitleleri bir araya getirmesi ve etkileşimi arttırması toplumsal açıdan önem taşımaktadır. Pavlik (1998), kullanıcının daha fazla kontrol ve seçim olanaklarına sahip olmasının, medya tüketicisi için yeni ve eski medya arasındaki temel farklar olduğunu dile getirmektedir (aktaran Macmillan, 2006:208). İnternet, sahip olduğu özellikler ile geleneksel/sıradan ilişki ve eylem biçimlerinin temelini oluşturmaktadır. Ayrıca internet, yüz yüze iletişim biçimlerinin zamansal ve mekânsal zorunluluğunu ortadan kaldırarak geleneksel iletişim sürecine etkileşim olanaklarını da eklemiştir. Bu dönüşüm, sanal toplumsal eylemlere alternatif oluşturan yeni bir iletişim biçimini de mümkün kılmıştır. Bu bağlamda sanal ortamda gerçekleşen eylemler gündelik yaşamdaki diğer kitle iletişim araçlarının (radyo, televizyon, gazete v.b) yerini almış, onları birleştirmiş ve böylelikle hayatın parçası haline gelmiştir (Binark vd., 2007:5). Bu açıdan ele alındığında internet (ya da yeni medya), toplumun davranışlarını etkilemesi açısından ayrı bir önem taşımaktadır (Kirschenbaum, 2004:99). Teknoloji ilerledikçe bu ortamlarla uyumlu çalışabilen çeşitli uygulamalar ile çevrim içi yapılabilecek eylemler artmış ve tüm bu eylemler birbirlerine daha çok bağlantılı hale gelmiştir. Bu durum bilgi/veri aktarımının yanı sıra internetle birlikte kullanılan uygulamaların hem kişisel hem de ticari olarak çevrim içi etkileşimde önemli bir rol oynadığını da göstermektedir (Mislove vd., 2007:31). Bu bağlamda internet, yeni bir medya olmanın yanında, ticari alanda da yeniliğin temsilcisi olarak görülmekte ve yeni bir pazarlama ortamı da sunmaktadır. İnternette pazarlama ise çevrim içi mağazalar aracılığı ile gerçekleşmektedir. Bu mağazalar ile satış amacı taşıyan firmalar, tüketiciyi çekebilmek için internet ortamında da çeşitli niteliklerde reklamlar yayınlamaktadır. Diğer ortamlarda olduğu gibi internet reklamlarının da ana hedef kitlesinin kadın olduğu düşünülen çalışmada bu sorun Facebook reklamları üzerinden araştırılmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda çalışma Facebook un kadın kullanıcılara gösterdiği reklamları ortaya koyma amacını taşımaktadır. İnternet, Çevrim İçi Pazarlama ve Tüketici İnternet teknolojilerinde yaşanan gelişmeler dijital pazarlamanın ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu pazarlama iletişiminde önemli olan farklı kanalların nasıl yönetileceği ve firmaya/markaya nasıl değer ekleneceğidir (Chaffey, 2010:187). 138 İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi

3 Yelda Özkoçak Pazarlama iletişimi açısından internetin güçlü ve eşsiz nitelikte bir platform oluşturduğu görülmektedir (Başfırıncı, 2008:55). Mal ve hizmetlerin pazarlama işlemlerinin internet ortamında gerçekleştirilmesi, ses, görüntü ve yazılı metnin eş zamanlı ve geleneksel araçlara göre daha hızlı, güvenli ve düşük maliyetle yapılabilmesi firmalar için önem taşımaktadır. Bu nedenle sadece büyük firmalar için değil küçük ölçekli firmalar ya da bireysel satıcılar için de internetten pazarlama ideal bir yöntemdir. Firmalar hedef kitlelerine internetin her alanından ulaşırken, fiziksel mağazalarla yetinmeyen ya da fiziksel mağazaların erişemediği tüketiciler, internet ortamında/çevrim içi alışverişi tercih etmektedirler. Ayrıca tüketiciler bu sayede dünyanın herhangi bir bölgesinde pazara giren ürün hakkında bilgi sahibi olabilmekte, rekabet ve ucuz maliyet sayesinde düşük fiyatlı ve kaliteli ürünlere erişebilmektedirler. Yapılan araştırmalarda, günümüzde 10 milyon olan internetten alışveriş yapan kişi sayısının 2016 yılında 16 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir. Türkiye de yıllık kişi başına düşen çevrim içi harcamanın tutarı yaklaşık 182 Avro dur. İnternet üzerinden yapılan ticaretin Türkiye de bu denli büyük olmasının sebebi ise sayısı 5000 i geçen e-ticaret siteleridir (İHA, 2014). Bu büyük rakam sonucunda tüketicilerin çoğunluğunun çevrim içi alışverişe yöneldiği açıktır. Grafik 1: Türkiye de çevrim içi alışveriş arama sıklığı (Türkiye E-Ticaret Raporu 2013, ). Türkiye de en çok çevrim içi alışveriş yapılan sektörler elektronik ve tekstildir. Ayakkabı, aksesuar, bilet ve seyahat ürünleri de tercih edilen ürünler arasında yer almaktadır. Çevrim içi alışverişi en çok tercih eden şehirler ise İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Adana dır (www.bkm.com.tr/istatistik/, Sayı 40 /Bahar

4 Facebook ta Reklamların Hedef Kitlesi Kadın Grafik 2: Türkiye de çevrim içi alışveriş yapılan sektörler 1 (Türkiye İnternet Ekosistem Raporu, ) Yukarıda yer alan verilere göre Türkiye pazarındaki markaların %49 u, çevrim içi alışveriş mağazası açmıştır. Çok sayıda markanın e-ticaret sitesinin olması, tüketicilerin alışveriş seçeneğini artırdığından çevrim içi alışverişte kişi başına düşen toplam harcama miktarı da artmıştır. Bu nedenle firmaların internet üzerinden yayınlandıkları reklamların payı da yükselmektedir. Dünyada 43 ülkede dijital pazarlama iletişimi endüstrisinin gelişmesi için faaliyet gösteren IAB nin (Interactive Advertising Bureau) Türkiye de gerçekleştirdiği çalışmaya göre -IAB Türkiye 2013 tahmini- dijital reklam yatırımları aşağıdaki gibidir: Tablo 1: Türkiye İnternet Reklam Yatırımları Oranları (www.eticaretmag.com, ). Bu bağlamda internet, markaların da sınırsız bir şekilde var olabileceği bir platform sunmaktadır. Bu ortamda markalar müşterilerine ve potansiyel müşterilerine yönelik geniş pazarlama iletişimi faaliyetleri yürütebilmektedir. Bu durum tüketicilerin geleneksel alışkanlıklarını da değiştirerek, yeni ortama uygun bir biçime dönüştürmüştür. Hizmet ya 1 Masterindex raporundaki araştırma Aralık 2012 yılında yapılmıştır. 140 İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi

5 Yelda Özkoçak da ürünü almadan önce, bilgi toplama ihtiyacında olan tüketici için internet, zaman ve paradan tasarruf sağlayan bir bilgi kanalı olmuştur. Tüketiciler için bilgi aramanın amacı ise karar vermeyi kolaylaştırmaktır ve çevrim içi elde edilen bilgi (Bei vd., 2004: ), dolaylı da olsa internet üzerinden alışverişi artırmıştır. İnternet kullanıcılarının yani dolaylı olarak tüketicilerin oluşturduğu içerikler, düşünceler, deneyimler ve geri bildirimler internet ortamında yayılmaktadır. Bu içerikler müşteri desteği sağlamak amacı ile firmalar tarafından kullanılmakta, çevrim içi forumlar ile tüketici desteği de sağlanmaktadır (Foux, 2006:38-39). İnternetin sağladığı en temel avantaj ise kurumların hedef kitle hakkında bilgi sahibi olmalarıdır (Ülger, 2003: ). Bu bağlamda internet aynı anda tüketicinin tüketici ile, tüketicinin firmalar ile, firmaların tüketici ile iletişim kurmasına imkan vermektedir (Mangold & Faulds, 2009). Bu sınırsızlık her ne kadar güven sorununa neden olsa da firmaların hedef kitleleriyle ilişkilerinde önemli bir yer tutmaktadır (Peltekoğlu, 2001: ). Yapılan araştırmalar internet kullanan her dört kişiden birinin çevrim içi alışveriş yaptığını göstermektedir. Türkiye de internetten alışveriş yapanların %61,5 i erkek, %38,5 i kadındır. Bu farkın nedeni ise Türkiye de bilgisayar ve internet kullanım oranlarının yaş grubundaki erkeklerde %60,2 kadınlarda ise %39,8 olmasıdır. İnternet kullanımı tüm yaş gruplarında erkeklerde daha yüksektir. İnternet kullanan bireylerin internet üzerinden kişisel kullanım amacıyla mal veya hizmet siparişi verme ya da satın alma oranı ise %24,1 dir yılı Nisan ile 2013 yılı Mart aylarını kapsayan on iki aylık dönemde internet üzerinden alışveriş yapan bireylerin %48,6 sı giyim ve spor malzemesi, %25,8 i elektronik araç, %25,6 sı ev eşyası, %20 si seyahat ile ilgili diğer faaliyetler (konaklama hariç), %15,9 u kitap, dergi, gazete (e-kitap dahil), %15,7 si gıda maddeleri ile günlük gereksinimler almıştır. Ürün tercihlerine bakıldığında erkeklerin daha çok cep telefonu ve aksesuarlarını, kadınların ise giysi satın aldığını görülmektedir (www.mediacatonline.com, Grafik 3: Mikro Hedef Kitleler Araştırması (Mediacat Mayıs 2014, ) Sayı 40 /Bahar

6 Facebook ta Reklamların Hedef Kitlesi Kadın Bu veriler, yeni ilişkiler ağı ve değerler sistemi yaratması nedeni ile bireylerin internete yönelmeleri ve sıklıkla internet kullanmalarının sonucu olarak toplumun sahip olduğu alışkanlık ve değerler sisteminin de değiştiğini göstermektedir. Bu açıdan ele alındığında yeni bir ortam sunan internet, özellikle bireylerin toplumsallaşma sürecinde gün geçtikçe daha fazla ön plana çıkmakta ve bir ihtiyaçmış gibi yansıtılmaktadır. İnternet ortamında yer alan sayfalar sayesinde, gündelik yaşamın rutinlerinin dışında, özel faaliyetler de basit ve ucuz bir şekilde bu ortamlarda gerçekleştirilmektedir. İnternetin en çok ilgi gören ortamı olan sosyal medya ise sürekli güncellenebilmesi, çoklu kullanıma açık olması ve paylaşıma olanak tanıması açısından kullanıcılar için ideal bir alan sunmaktadır. Sosyal medya tanımına uyan ortamlar da altı başlık altında toplanabilmektedir. Bunlar, işbirliği projeleri (collaborative projects), bloglar (blogs), içerik siteleri (content communities), sosyal paylaşım ağları (social networking sites), sanal oyun dünyaları (virtual game worlds) ve sanal sosyal dünyalar (virtual social worlds) olarak gruplandırılmıştır (Kaplan ve Haenlein, 2010:62-64). Sosyal medyanın en çok tercih edileni olan Sosyal Paylaşım Ağları, üyelerin oluşturdukları profillerle diğer üyelerle bağlantı kurmak için birbirlerini eklemesini ve görmesini, iletişim kurmasını sağlayan, web tabanlı servisler olarak tanımlanmaktadır (Vural ve Bat, 2010:3352). Sosyal paylaşım ağları, basit olarak dünya genelindeki bilgisayar ağlarını ve kurumsal bilgisayar sistemlerini birbirine bağlayan internet teknolojilerinin gelişmesiyle bireyleri buluşturan iletişim ağları olarak da bilinmektedir (Toprak, 2009:28). Basit ve çok yönlü özellikleri nedeni ile bu paylaşım ağları standart internet kullanıcılarının sıklıkla ziyaret ettikleri, kendileri paylaşımda bulunmasalar dahi bağlantılı oldukları üyelerin paylaşımlarını takip ettikleri bir ortam durumuna gelmiştir. Kullanıcıyı, dolayısıyla tüketiciyi aktif bir şekilde konumlandıran bu ağlarda, bilgiye ulaşmadaki hız ve tüketicilerin birbirleri ile olan etkileşimi pazarlama iletişimi sürecinde göz ardı edilemeyecek bir durum olarak markaların/firmaların karşısına çıkmıştır. Kullanıcıların sosyal ağlardaki davranışlarının genellikle tüketime yönelik olduğunu belirten Heinonen (2011) e göre sosyal ağlar, zaman ve kişisel enerjiden tasarruf sağlayan tamamlayıcı bir kanal oluşturmaktadır. Ayrıca Heinonen, sosyal medya aktivitelerinin hizmet ya da ürünü satın almadan önce, bireylerin bilgi toplama ihtiyaçlarına cevap bulmaya yönelik olduğu görüşündedir. Başlarda daha çok tüketicilerin faaliyet gösterdiği sosyal ağlar, zamanla potansiyel müşterilerine ulaşmak isteyen markaların da bulunması gerekli bir alan haline gelmiştir. Çünkü sosyal ağlar tüketici ile markaların anlık etkileşim kurabilmelerine olanak sağlamaktadır. Bu sebeple sosyal ağlarda yer almak artık her markanın yapması gereken bir pazarlama iletişimi faaliyeti olarak görülmektedir. Çünkü bu ortamlar, çevrim içi müşterileri yakalamakta kullanılması zorunlu görülen bir alan niteliğindedir. Bu ağların başarılı yönetimi tüketicide markaya karşı olumlu düşünceler oluşturmaktadır. Bu bağlamda artık sosyal ağlar, bütün markaların vazgeçemeyeceği bir alan olarak sanal ortamda yer almaktadır. Kullanıcıların, diğer kullanıcılarla iletişim kurmasını ve çeşitli paylaşımlarda 142 İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi

7 Yelda Özkoçak bulunabilmesini amaçlayan Facebook, en popüler sosyal paylaşım ağıdır. Bu bağlamda, birçok araştırmaya konu olmakla birlikte, sahip olduğu kullanıcı sayısı ile hem küçük girişimcilerin hem de mevcut firmaların ilgisini çekmektedir. Böylelikle Facebook, küreselleşme ile birlikte yeni pazarlama yöntemlerinin de uygulanabileceği bir ortama dönüşmüştür. Reklam İletim Ortamı Olarak Facebook Sosyal paylaşım ağlarının ilki olan classmates.com 1995 yılında eski sınıf arkadaşlarının bulunması amacıyla ABD de kurulmuş ve 10 yılda 40 milyon kullanıcıya ulaşmıştır. IRC, ICQ, Sosyomat ve Yonja nın yanı sıra Sixdegrees (1997), LiveJournal (1998), FriendSter (2003), LinkedIn (2003), MySpace (2003), Xing (2003), Facebook (2004), ve Twitter (2006) sanal ortamda sosyalleşmenin büyük hız kazanmasında etkili olan sosyal ağlardandır. Alexa istatistiklerine göre Facebook, dünyanın en fazla ziyaret edilen 2. sitesidir (ilk sırada google.com bulunmaktadır). Bunun yanı sıra; Afganistan, Azerbaycan, Bangladeş, Mısır, Sırbistan, Porto Riko, Tunus gibi ülkelerin birinci; ABD, Almanya, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Norveç, Panama, Polonya, Tayland, Türkiye nin ikinci; Danimarka, Fransa, Kanada, Güney Afrika, İngiltere, İsviçre ve İsveç in ise üçüncü en fazla ziyaret edilen sitesidir. Toplamda 1,19 milyar aktif kullanıcıya ulaşmış olan Facebook un -büyüme oranı çalışmalarına göre yılına girildiğinde yaklaşık 1,4 milyar aktif kullanıcıya sahip olması beklenmektedir (www.sosyalmedya.co, com). Facebook sitesinin diğer sosyal paylaşım ağlarına oranla daha fazla tercih edilme nedenlerinin başında siteye kullanıcılar tarafından veri girişi yapılabilmesi gelmektedir. Kullanıcılar, sayfa üzerindeki akışları takip ederken aynı zamanda Facebook un sunduğu uygulamalardan faydalanabilmektedir. Kullanıcılar da oluşturdukları içeriklerle işlerine yarayan uygulamaları kullanabilmektedir. Kullanıcılar, hem sosyal yaşantılarına dair işleri buradan takip edebilmekte hem de birçok sitede gezinmek yerine Facebook üzerinden yapılan paylaşımlar sayesinde güncel bilgilere, videolara vs. ulaşabilmektedir. Bu nedenle kullanıcılar eş zamanlı olarak başka bir işle meşgul olsalar dahi, Facebook sayfalarını takip etmeye devam edebilmektedir. Araştırmacıların birçoğu Facebook kullanımını 21. yüzyılın bağımlılığı olarak nitelendirmektedir (Parsons, 2010). Çünkü Facebook sanal ile gerçeği birleştirerek gündelik yaşam pratiklerinin sanal uzama taşınmasını olanaklı hale getirmiştir (Binark vd., 2009:158). Teknik açıdan değerlendirildiğinde Facebook, başarılı bir Web 2.0 uygulamasıdır. Site ilk olarak üyelerin birbiriyle iletişim kurması için tasarlamış olsa da son yıllarda bu amacının çok üstüne çıkmıştır. Facebook posta gönderme, anında mesajlaşma, fotoğraf, müzik ve video paylaşma hizmetlerinin yanı sıra, yaklaşık bir milyon farklı kişi tarafından geliştirilen den fazla uygulamaya erişim sağlamaktadır. Kullanıcılar sayfadan Sayı 40 /Bahar

8 Facebook ta Reklamların Hedef Kitlesi Kadın ayrılmadan Amazon internet sitesinden alışveriş yapabilmekte, OCLC nin WorldCat kataloğunu tarayabilmekte, kullandıkları diğer sosyal ağlar (örneğin, Linkedin, Instagram) ve paylaşım siteleriyle (Slideshare) bağlantı sağlayabilmekte ve gönderdikleri iletileri aynı anda diğer sosyal ağlarda ve Twitter gibi mikro-günlük (microblogs) sitelerinde ya da tam tersi biçimde yayımlayabilmektedirler (Tonta, 2009:745). Facebook Applications (Facebook Uygulamaları) adı altında çeşitli hizmetler sunan Facebook, 2007 yılında başlattığı Marketplace (Facebook Pazarı) uygulaması ile kullanıcıların satmak istedikleri ürünlere yönelik ücretsiz reklamlar da yayınlamaya başlamıştır. Bu uygulama ile satılık eşyalar, kiralık/satılık evler, iş ilanları ve diğerleri olmak üzere bir market ortamı yaratılmış ve burada kullanıcıların birbirleriyle alışveriş yapmasına olanak sağlanmıştır (www.tr.wikipedia.org/wiki). Bu uygulamanın ardından çok sayıda üyenin ve üyelere dair kişisel bilgilerin de kolayca erişilebilir olması ticari alanda Facebook u ilgi çekici kılmıştır. Bu sanal ortamda özellikle reklamlar aracılığıyla hesabı bulunan bireylerin profillerine yazdıkları bilgiler ışığında hedef kitlenin belirlenmesi ile ticari amaçlı çalışmalar yapılabilmiştir. Bu bağlamda Facebook, özellikle e-ticaret siteleri olan firmalar için yeni bir alan yaratmıştır. Facebook kullanıcılarının yaş, coğrafi, bölge, meslek ve eğitim durumları, beğendikleri ve üye oldukları sayfalar gibi üyelik bilgileri, firmalar tarafından hedef kitlelerine ulaşabilmek için kullanılmaktadır. İsteyen herkesin bir profil oluşturarak üye olabildiği Facebook sayesinde kişi ya da firmalar ürünlerini sergileyebilmektedir. Bu bağlamda Facebook, sosyal medya pazarlamasıyla uğraşanların ilki haline gelmiştir. Grafik 4: Sosyal ağlarda tercih edilen pazarlama ortamları (www.sosyalmedya.co, ). 144 İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi

9 Yelda Özkoçak Ayrıca Facebook un, ürünlerini site üzerinden pazarlamak isteyenlerden yasal izin belgesi göstermesini istemesi ve bazı sayfaların 18 yaşından küçük kullanıcılar tarafından da görüntülenemiyor olması en çok tercih edilme sebepleri arasında yer almaktadır. Facebook ta Reklamın Hedef Kitlesi Kadın Toplumsal cinsiyet yaklaşımına göre reklam iletilerinde erkek daha özgür ve baskın, kadın ise erkeğe bağlı, güzel/bakımlı olması gereken ve ev işi yapan bireyler olarak tanıtılmaktadır. Bu yaklaşıma bağlı olarak da pazarlama stratejilerinde firmalar ürünlerine göre -kadın ve erkeğin rolleri ve sorumluluklarına da dikkate alarak- hedef kitlelerini belirlemektedir. Micheal Jaffe ise bu klasik anlayışların tersine internet üzerinden gerçekleştirilen iletişim biçiminde kadına, engellerinden kurtulma ve dayatılan kalıpların dışında kendini yeniden tanımlama imkânı verildiğini dile getirmektedir (akt. Kaypakoğlu, 2004:87). Ancak genel olarak değerlendirildiğinde özellikle Türkiye gibi ataerkil düzenin devam ettiği toplumlarda, bireylerin içinde yaşadığı ortamın sosyalleşme biçimlerine uygun roller üstlendikleri açıktır. Türkiye de nesne konumuna getirilmiş olan kadın, zamanının büyük bölümünü -çalışıyor olsa dahi- kadın işi olarak tanımlanan (ev işleri, çocuk bakımı, alışveriş, aşırı bilgi ve güç gerektirmeyen iş kolları vb.) alanlarda harcamaktadır. Bu işleri yaparken kadının belki de en çok keyif aldığı (!) iş ise alışveriştir. Evin / evde yaşayanların ihtiyaçlarını almak, eksikleri gidermek, bunu yaparken ekonomik olmak, pazar-market gezip en uygun fiyatı bulmak bu bağlamda kadının görevi olduğu kadar aynı zamanda temel amaç ve kaygılarındadır. Ayrıca stresten uzaklaşmak ve psikolojik olarak rahatlamak için de kadınların alışverişe yöneldikleri dile getirilmektedir. Bunlarla birlikte tüketim, Değirmenci nin de belirttiği gibi, bireylere zenginlik anlamında dayatıldığından kadınlar her geçen gün, tüketimin hem öznesi hem de nesnesi durumuna getirilmektedir (2003). Yaratılan bu tüketim isteği özellikle kitle iletişim araçlarında yayınlanan reklamlar ile daha çok arttırılmakta ve bireyde ihtiyaç var hissine dönüştürülmektedir. Böylelikle tüketim neredeyse bir yaşam felsefesi haline getirilmekte, firmalar pazarlama stratejileriyle bireyleri tüketimi artırmaları yönünde etkilemektedir. İnternet kullanıcı sayısı 37 milyon civarında olan Türkiye de kullanıcılar günde ortalama 2 saat 32 dakikasını sosyal medyada geçirmektedir. Toplam internet kullanıcılarının %93-94 nün Facebook hesabı bulunduğu ve her gün 19 milyon kişinin Facebook a girdiği göz önüne alındığında internet kullanıcılarının büyük çoğunluğunun zamanını Facebook ta harcadığı ortaya çıkmaktadır. Sahte hesaplar dahil 36 milyon aktif hesap bulunan Facebook ta aylık aktif kullanıcı sayısı da 33 milyondur (www. etonpreneurs.com, Bu kullanıcıların büyük çoğunluğunu ise (internet kullanımı tüm yaş gruplarında erkeklerde daha yüksek olduğu verisiyle doğru orantılı olarak) erkekler oluşturmaktadır. Sayı 40 /Bahar

10 Facebook ta Reklamların Hedef Kitlesi Kadın Grafik 5: Türkiye de bulunan Facebook kullanıcılarının cinsiyet dağılımı 2 (Türkiye İnternet Ekosistem Raporu, ). Daha önce de değinildiği gibi erkek kullanıcılar internet üzerinden (daha çok bilgisayar donanımı, cep telefonu ve aksesuarları gibi) detaylı ürün bilgisi ve fiyat araştırması gerektiren ürünleri satın almaktadırlar. Bu nedenle de satın alma eylemlerini uzun zamanda gerçekleştirmekte ve reklamlardan kolay etkilenmemektedirler. Kadınlar ise ideal kadın niteliğine sahip olabilmek için giysi ve güzellik ürünü gibi daha ucuz ve kolay satın alınabilen ürünlere yöneldiklerinden reklamlardan daha kolay etkilenebilmektedirler. Bu nedenle kadın, her alanda olduğu gibi sosyal ağlarda da reklamın hem öznesi hem de nesnesi olarak değerlendirilmektedir. Bu bağlamda erkek internet ve Facebook kullanıcılarının oranının fazla olmasına karşın tüm ortamlarda olduğu gibi Facebook ta da hedef tüketici kadındır. Daha önce de belirtildiği gibi Facebook, ABD dışında kullanıcıların ilgi alanlarını, onların beğendiği sayfalar ve paylaşımlar sayesinde öğrenebilmektedir. Facebook Türkiye Pazarı Müdürü Fırat Dirik ise Türkiye de kullandıkları hedef belirleme yöntemlerine bazı örnekler vermiştir (www.campaigntr.com): İstanbul da kadınlara yönelik bir fitness salonu: 18 yaşın üzerindeki, İstanbul da yaşayan ve fitness ve sağlık ile ilgilenen kadınlar Potansiyel hedef kitlesi: Veriler 2013 Kasım ayına aittir. 146 İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi

11 Yelda Özkoçak Tokat taki kozmetik perakendecisi: Tokat ta yaşayan, yaş aralığındaki ve makyajla ilgilenen kadınlar Potansiyel hedef kitlesi: Ulusal, moda perakendecisi (kadın kıyafetleri): Moda ve alışveriş ile ilgilenen, Türkiye nin dört bir yanındaki, her yaştan kadın Potansiyel hedef kitlesi: 8.4 milyon Bu örneklerden de anlaşılacağı üzere, firmalar Facebook ta yayınlanabilecek özellikte bir reklam oluşturmakta ve ulaşmak istediği hedef kitle türünü seçmektedir. Facebook ise belirtilen hedef kitlenin içinde olan kullanıcılara o reklamı göstermektedir. Facebook, hangi reklamların gösterileceğine karar vermek için aşağıdaki verileri kullanmaktadır (www.facebook.com): Kullanıcının, Facebook ta paylaştığı bilgiler (örneğin; Beğendiğiniz Sayfalar), Facebook hesabında yer alan kullanıcı ilgili diğer bilgiler (örneğin; yaş, cinsiyet, konum, Facebook a erişirken kullanılan cihazlar), Reklam verenlerin ve pazarlama ortaklarının Facebook ile paylaştığı kullanıcı ile ilgili zaten sahip oldukları (e-posta adresi gibi) bilgiler. Bu bağlamda Facebook a göre kullanıcıların reklam tercihleri, Facebook üzerinden paylaşılan bilgilere, beğenilen ve/veya etkileşimde bulunulan sayfalara, tıklanan reklamlara, kullanılan uygulamalara ve internet siteleri ile veri sağlayıcılarının ve reklam verenlerin paylaştığı bilgilere dayanmaktadır. Facebook ve firmalar, kullanıcı için faydalı olduğunu ileri sürdükleri reklamları göstermek için çerezler, piksel etiketleri ve yerel bellek gibi teknolojileri de kullanmaktadır. Yani bir reklam veren, kullanıcının (çerezler sayesinde ürününün internet sitesinden satın alınmadan önce) ürününün reklamını Facebook ta görüp görmediğini anlayabilmektedir (www.facebook.com). Bu veriler doğrultusunda, Facebook Türkiye Pazarı nda kullanılan hedef belirleme yöntemleri bağlamında Facebook un, Türk kadın kullanıcılara hangi sektörlerden ne tür reklamların gösterildiğini ortaya koymayı hedefleyen çalışma için çeşitli Facebook sayfalarından iletilen mesajla kadın kullanıcılardan bir hafta boyunca destek talebinde bulunulmuştur. Kadınlar Günü nün Cumartesi ye denk gelmesi ve Sponsorlu başlığının mobil cihazlardan görünemiyor olması nedeni ile çalışmaya destek vermek isteyen kullanıcıların bazıları ihtiyaç duyulan verileri elde edememiştir. Bu nedenle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nde gerçekleştirilen çalışmaya yaş aralığında olan 13 kullanıcı destek verebilmiştir. Katılımcılar, Facebook sayfalarında, Sponsorlu başlığı altında açılan pencerenin ekran görüntülerini kaydetmişlerdir. Ancak bu Facebook hesaplarından 3 tanesinin sahte hesap olduğu anlaşıldığı için 10 katılımcının verileri değerlendirmeye alınmıştır. Sayı 40 /Bahar

12 Facebook ta Reklamların Hedef Kitlesi Kadın Katılımcılar, 1 lise mezunu, 3 üniversite öğrencisi, 6 lisans ve lisans üstü eğitim düzeyinde olan kadın Facebook kullanıcısından oluşmaktadır. Öğrencilerin dışında kalan 7 katılımcı özel sektörde meslek sahibidir. Çalışma için Masterindex in Türkiye de Çevrimiçi Alışveriş Yapılan Sektörler Raporu nda yer alan başlıklara, ihtiyaç duyulan başlıklar (gıda - mekan - marka - ünlü kişi-spor malzemeleri - temizlik ürünü - erkeklere yönelik ürün) eklenmiştir. Buna göre paylaşılan toplam reklam ileti sayısı 101 dir. Bu reklamlardan 2 tanesi sakalı çıkmayan erkekler içindir. Bu reklam bir erkek görseli ile paylaşılmıştır. Takı/aksesuar reklam paylaşımlarında yüzük bulunurken aynı markanın hediye başlığına konumlandırılan reklamı tespihtir. Elektronik başlığı altında yer alan iki ürün ise navigasyon cihazıdır. Reklamın görselinde direksiyon tutan erkek eli yer almaktadır. 3 reklam ise Kadınlar Günü ne Özel iletisi ile verilmiştir. Bu reklamlardan 2 tanesi kişisel bakım ürünü olmasına karşın 3. reklam bir kadın görseli eşliğinde boya firması tarafından verilmiştir. Reklamların diğer dağılımları ise aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: Tablo 2: Facebook ta kadınlara yönelik reklamların sektörlere göre dağılımı Tabloya bakıldığında, kadını hedef alan paylaşımların en çok marka, firma ya da ünlü kişi tanıtımına yönelik olduğu dikkat çekmektedir. Firmalar bu reklamlar ile merak uyandırarak kullanıcıları kendi sayfalarına çekmeyi amaçlamaktadır. İkinci sırada yer 148 İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi

13 Yelda Özkoçak alan sağlık/diyet reklamları ise kilo verme üzerinedir. Ünlü kullanımına da yer verilen bu reklamlarda kısa sürede ideal görüntüye ulaşmanın formülünün verileceği iddiası ile kullanıcılar yine reklam verenin sayfasına yönlendirmeye çalışılmaktadır. Üçüncü sırada ise kozmetik / kişisel bakım / estetik ve giyim başlıkları yer almaktadır. Bu reklam iletilerinde de kadınlar güzel ve zarif görünmeye davet edilmektedirler. Böylelikle ideal kadın niteliğine sahip olmak amacını taşıyan kadınlar, bu sayfalara yönelmekte ve ürünleri satın almaktadır. Sonuç Facebook üzerinden paylaşılan reklam iletilerinde amaç, kadın kullanıcıları reklam verenin ana sayfasına çekmektir. Ayrıca bazı iletilerde ürünün fiyat bilgisi verilerek kullanıcı hemen satın almaya davet edilmektedir. Bunun dışında iletilerin altında yer alan beğen butonu ile firma takipçi sayısını artırarak daha çok kişiye ulaşmayı hedeflemektedir. Yerel markalar (pastane, mobilya mağazası gibi) ve adı sık duyulmayan küçük firmalar da burada reklam vererek bilinilirliklerini arttırmayı amaçlamaktadırlar. Facebook özellikle küçük firmalar ve yerel markaların iletişim stratejileri için güçlü bir platform niteliğindedir. Yaş, eğitim, meslek ve yaşanılan bölge bilgileri ile markaların hedefledikleri kitlerle bağlantılarını sağlayan Facebook, geniş bir alanda hizmet verebilmektedir. Ancak kullanıcı bilgilerinin tümünün paylaşılamıyor olması ve/veya tüm bilgilere sahip olunamaması nedeni ile reklam iletilerinin genellikle aynı niteliklerde olduğu yapılan çalışmada da dikkat çekmektedir. İnternette ve dolayısı ile Facebook ta erkek kullanıcıların kadınlardan daha fazla olmasına karşın geleneksel pazarlama yaklaşımında kadının hedef olduğu ortadadır. Çalışmada da görüldüğü gibi erkeklere özgü ürün satan firmalar kadını da hedef kitlelerine almaktadırlar. Ayrıca, paylaşılan reklamlarda mesleğin ve eğitim düzeyinin dikkate alınmadığı da önemli bir bulgudur. Bu bağlamda Facebook un reklam paylaşımları ile ilgili kullanıcıları bilgilendirdiği (!) sayfasında yer alan hedef kitle belirleme yöntemlerini doğru bir biçimde kullanmadığı da ortaya konulmaktadır. Çalışmadaki ilk dört başlığa bakıldığında ise geleneksel olarak kadın yine dış görünüşe önem vermesi / güzel görünmesi gereken olarak konumlandırılmıştır. Bu nedenle daha çok diyet ürünleri, kozmetik ve giyim sektörlerinden reklamların kadınları hedef aldığı görülmektedir. Facebook Reklamları, reklam verenlerin insanlara uygun ve ilginç bulacakları reklamlar göstermelerine yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır. iletisi ile reklam sayfası hakkında açıklama yapan Facebook un bu işlevini de yerine getirmediği ortadadır. Paylaşılan reklamların çoğu basit hedef belirleme yöntemi (cinsiyetyaş) kullanılarak paylaşılmıştır. Tüm kitle iletişim araçlarından aynı içerikteki reklam iletilerine hedef olan kadın ne yazık ki kişisel nitelikleri göz ardı edilerek sadece toplumsal cinsiyet rollerine uygun olduğu düşünülen iletilere maruz kalmaktadır. Ancak, çok geniş bir kitleye hitap eden Facebook un ilgi alanı tabanlı reklam iletilerini Türkiye de de kullanmaya başladığında bakımlı olmakla ve ev işleriyle sorumlu tutulan Türk kadınlarının da kişisel niteliklerine uygun, gerçekten ilgi duydukları sektörden bilgi alabilmeleri mümkün olabilecektir. Sayı 40 /Bahar

14 Facebook ta Reklamların Hedef Kitlesi Kadın Kaynakça Başfırıncı, Çiğdem, (2008). Bir Pazarlama İletişim Medyası Olarak Web Ortamında İçerik Analizi Yapmanın Güçlükleri Ve Olası Çözüm Önerileri. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi,19 (61), s Bei, L., Chen, Y.I. E. ve Widdows, R., (2004). Consumers Online Information Search Behavior and The Phenomenon of Search vs. Experience Products. Journal of Family and Economic Issues, Vol.25, s Binark, M., Toprak, A., Yıldırım, A., Aygül, E. ve Börekçi, S., (2007). Yeni Medya Çalışmaları, Yeni Medya Çalışmaları, Der. Mutlu Binark, Dipnot Yayınları, Ankara. Binark, M., Toprak, A., Yıldırım, A., Aygül, E. ve Börekçi, S., (2009). Toplumsal Paylaşım Ağı Facebook: Görülüyorum Öyleyse Varım, Kalkedon Yayıncılık, İstanbul. Chaffey, Dave, (2010). Applying Organisational Capability Models To Assess The Maturity Of Digitalmarketing Governance. Journal of Marketing Management, 26(3-4), s ). Değirmenci, Emet, (2003). Toplumsal Ekoloji, Küreselleşme Kadına Ne Getirdi? Kasım-Sayı 32 Foux, Graeme, (2006). Consumer-Generated Media: Get Your Customers İnvolved. Brand Strategy,May, Issue 202, s.38, Trade Publication, Kaplan, A.M. ve Haenlein, M. (2010). Users Of The World, Unite! The challenges and opportunities of Social Media, Business Horizons, Volume 53:1, Paris. Heinonen, Kristina, (2011). Consumer Activity in Social Media: Managerial Approaches To Consumers Social Media Behavior, Journal of Consumer Behaviour, 10 (6), s Published online in Wiley Online Library (wileyonlinelibrary.com). Kaypakoğlu, Serdar, (2004). Medyada Cinsiyet Stereotipleri Toplumsal Cinsiyet ve İletişim, Naos Yayıncılık, İstanbul. Kırschenbaum, Alan, (2004). Generic Sources of Disaster Communities: ASocial Network Approach, International Journal of Sociology and Social Policy, Vol. 24, No. 10/11. Macmillan, J.Smith, (2006). Eploring Models of Interactivity from Multiple Research Traditions Users Documents and Systems, Handbook of New Media: Socail Shaping and Social Consequences of ICT s. Editor Lievrouw, Leah A, Livingstone, Sonia, Sage Publisher, Los Angeles,http://online.sfsu.edu/ottsca/beca300/secure/mcmillan.pdf. Mangold, W. G. ve Faulds, J. D., (2009). Social Media: The New Hybrid Element Of The Promotion Mix. Bussiness Horizons 52, s science/article/pii/s /52/4. Mıslove, A., Marcon, M., Gummadı, K. P., Druschel, P. ve Bhattacharjee, B., (2007). Measurement and Analysis of Online Social Networks, IMC 07: Proceedings of the 7th 150 İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi

15 Yelda Özkoçak ACM SIGCOMM, Conference on Internet Measurement, San Diego, California, conferences.sigcomm.org/imc/2007/papers/imc170.pdf. Pelteoğlu, B. Filiz, (2001). Halkla İlişkiler Nedir?, Beta Yayınları, İstanbul. Toffler, Alan, (1981). Üçüncü Dalga, Çev: Ali Seden, Altın Kitaplar, İstanbul. Tonta, Yaşar, (2009). Dijital Yerliler, Sosyal Ağlar ve Kütüphanelerin Geleceği, Türk Kütüphaneciliği 23, 4 (2009), s US Census Bureau, InternetWorldStats, Facebook, ITU Ocak 2014, etonpreneurs.com/uploads/global%20social,%20digital%20&%20mobile%20 Statistics,%20Jan% pdf (Erişim: ) Underwood, Mick, (2002). Kamusal Alan Olarak İnternet, Cogito / Sayı 30 İnternet: Üçüncü Devrim? s Ülger, Billur, (2003). İşletmelerde İletişim Ve Halkla İlişkiler The Big Business, Der Yayınları, İstanbul. Vural, Z. ve Bat, M. (2010). Yeni Bir İletişim Ortamı Olarak Sosyal Medya, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesine Cilt:5 Sayı:20, Yaşar Üniversitesi, İzmir. İnternet Kaynakları (Erişim: ) (Erişim: ) (Erişim: ) ) (Erişim: ) (Erişim: (Erişim: ) (Erişim: ) https://www.facebook.com/about/ads/?campaign_id= (Erişim: ) https://www.facebook.com/help (Erişim: ) (Erişim: ) (Erişim: ) Sayı 40 /Bahar

16 Facebook ta Reklamların Hedef Kitlesi Kadın (Erişim: ) (Erişim: ) (Erişim: ) (Erişim: ) 152 İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi

Sosyal Ağlar ve Kütüphaneler. Tuba Akbaytürk Çanak

Sosyal Ağlar ve Kütüphaneler. Tuba Akbaytürk Çanak Sosyal Ağlar ve Kütüphaneler Tuba Akbaytürk Çanak Ajanda Web 2.0 Kütüphane 2.0 Sosyal Ağ ğ kavramı Sosyal Ağ Örnekleri Kütüphaneler ve Sosyal Ağlar Web 2.0 nedir? Yeni bir kavramdır, 2004 yılında ortaya

Detaylı

MYO Öğrencilerinin Facebook Kullanım Sıklıkları. Mehmet Can HANAYLI

MYO Öğrencilerinin Facebook Kullanım Sıklıkları. Mehmet Can HANAYLI MYO Öğrencilerinin Facebook Kullanım Sıklıkları Mehmet Can HANAYLI İçerik Giriş Kuramsal Çerçeve İnternet Web 2.0 ve Sosyal Medya Facebook Sosyal Medya Reklamcılığı Bulgular Sonuç ve Öneriler Kaynaklar

Detaylı

Sosyal Web te Yeni Eğilimler: Kurumlar İçin Dışa Dönük Sosyal Yazılımlar

Sosyal Web te Yeni Eğilimler: Kurumlar İçin Dışa Dönük Sosyal Yazılımlar Sosyal Web te Yeni Eğilimler: Kurumlar İçin Dışa Dönük Sosyal Yazılımlar Yrd. Doç. Dr. Rıza Cenk Erdur, Prof.Dr. Oğuz Dikenelli Serhat Safyürek, Oğuz Uz, Ahmet Melih Özcan Ege Üniversitesi, Bilgisayar

Detaylı

2000 li yıllardan itibaren teknolojinin hızlı gelişiminden belki de en büyük payı alan akıllı telefon ve tabletler gibi kablosuz iletişim olanağı

2000 li yıllardan itibaren teknolojinin hızlı gelişiminden belki de en büyük payı alan akıllı telefon ve tabletler gibi kablosuz iletişim olanağı 2000 li yıllardan itibaren teknolojinin hızlı gelişiminden belki de en büyük payı alan akıllı telefon ve tabletler gibi kablosuz iletişim olanağı sağlayan cihazların daha iyi, hızlı ve ucuz modellerle

Detaylı

17 Haziran 2014 DenizBank Güncel Haber Bülteni

17 Haziran 2014 DenizBank Güncel Haber Bülteni 17 Haziran 2014 DenizBank Güncel Haber Bülteni Mobil RTB Harcamaları %459 Artış Gösterdi emarketer tahminlerine göre RTB harcamaları (tüm reklam çeşitleri dahil) 2018 yılında toplamda $12 milyar a ulaşacak.

Detaylı

Biz Kimiz? Ekibimizi yakından tanıyın: adresgezgini.com/ekibimiz

Biz Kimiz? Ekibimizi yakından tanıyın: adresgezgini.com/ekibimiz Biz Kimiz? Ekibimizi yakından tanıyın: adresgezgini.com/ekibimiz 2007 Ekip 35 kişiye, müşteri sayısı 10.000'e ulaştı. Global All-Star Ödülü kazandı. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Teknoloji Geliştirme

Detaylı

REKABET. Tüketicinin rekabetteki kaldıraç etkisi. Fulya DURMUŞ, GfK Türkiye

REKABET. Tüketicinin rekabetteki kaldıraç etkisi. Fulya DURMUŞ, GfK Türkiye REKABET Tüketicinin rekabetteki kaldıraç etkisi Fulya DURMUŞ, GfK Türkiye 1 Hemen her ürüne, markaya her yerden ulaşabiliyoruz Ben yine çarşıdaki ayakkabıcıya gideyim Biliyorum o telefonu istiyorsun ama

Detaylı

IRMAK HANDAN iarslanoglu@boomads.com. : @irmakhandan

IRMAK HANDAN iarslanoglu@boomads.com. : @irmakhandan IRMAK HANDAN iarslanoglu@boomads.com : @irmakhandan What s yours? Bulunduğumuz çağın ekosisteminin özünde «paylaşmak» ve «konuşmak» yer alıyor. TÜKETİCİ HİKAYELERİ HİKAYELERİN GÜCÜ NEREDEN GELİYOR? EĞLENCELİ

Detaylı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Tanıtım Faaliyetleri Standartları Standardı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Tanıtım Faaliyetleri Standartları Standardı Dök. No: AUZEF-SS-2.1-10 Yayın Tarihi:30.06.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / 8 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. SORUMLULAR... 3 4. TANIMLAR... 3 5. AUZEF Tanıtım Faaliyetlerin Standartları... 3 5.1.

Detaylı

5 milyon kişi online ticarete 31 milyar lira harcıyor

5 milyon kişi online ticarete 31 milyar lira harcıyor Tarih: 06.10.2013 Sayı: 2013/16 Türkiye de e-ticaret Raporu na göre online alışveriş beş yılda 3 e katlandı 5 milyon kişi online ticarete 31 milyar lira harcıyor İSMMMO nun Türkiye de e-ticaret adlı raporuna

Detaylı

Yükselen Yıldız: Anlık İleti Uygulamaları

Yükselen Yıldız: Anlık İleti Uygulamaları DIGINEWS 2015 Yükselen Yıldız: Anlık İleti Uygulamaları Anlık İleti Uygulamaları Anlık mesajlaşma, internet üzerinden gerçek zamanlı olarak ileti transferi sağlayan bir online mesajlaşma şeklidir. Mart

Detaylı

www.campaignwall.com

www.campaignwall.com #Hashtag li kampanyalar ve etkinlikler için her türlü iç/dış ekranda kullanılabilen; Tweet leri, Insagram / Facebook Post larını izleme, sayma, gereğinde filtreleme, yönetme ve infografikle raporlama sistemidir.

Detaylı

İSTATİSTİKLERİ MEHMET ÖZÇELİK

İSTATİSTİKLERİ MEHMET ÖZÇELİK GİRİŞ TÜRKİYE DE İNTERNET KULLANIMI ve E-TİCARET Günümüz teknoloji çağında 2000 li yılların başından itibaren, özellikle bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, bilgi toplumunun oluşmasına büyük katkı

Detaylı

bonprix sonunda Türkiye de!

bonprix sonunda Türkiye de! bonprix sonunda Türkiye de! Thomas Carroux İstanbul, 18 Ekim 2011 BONPRIX YE Titel der Präsentation HOS GELDİNİZ bonprix» Hesaplı moda satan uluslararası çok kanallı perakende satış mağazasıdır.» 22 ülkede

Detaylı

Konu: Bilgi Paylaşım Araçları. Aydın MUTLU İstanbul

Konu: Bilgi Paylaşım Araçları. Aydın MUTLU İstanbul Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi 6.Sınıf Konu: Bilgi Paylaşım Araçları 8.-14.Hafta Aydın MUTLU 2016 - İstanbul 1- İŞBİRLİKLİ YAZARLIK İçeriğinin kullanıcıların katkılarıyla oluşturulduğu bilgi paylaşım

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU. MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA IV. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu.

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU. MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA IV. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu. T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA IV. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu.tr İÇERİK Yeni Medyanın Özellikleri YENİ MEDYANIN ÖZELLİKLERİ Etkileşim

Detaylı

SOSYAL MEDYADA EĞİTİM UYGULAMALARI. Yasin YÜKSEL

SOSYAL MEDYADA EĞİTİM UYGULAMALARI. Yasin YÜKSEL SOSYAL MEDYADA EĞİTİM UYGULAMALARI Yasin YÜKSEL Araştırma konusu: Sosyal medyanın -özellikle yüksek öğretimde olmak üzere- eğitime katkısını, bu konuda yapılan araştırmaları, istatistikleri ve uygulamaları

Detaylı

YouTube Türkiye Verileri

YouTube Türkiye Verileri YouTube REKLAMLARI YouTube Türkiye Verileri Aralık 2013 verilerine göre; Türkiye de YouTube tekil kullanıcı sayısı 24.9 milyon kişi İzlenen video sayısı 3,5 milyar video İzleyici başına video 142,4 adet

Detaylı

Ben. https://www.linkedin.com/in/halilsoyler

Ben. https://www.linkedin.com/in/halilsoyler Facebook Reklamları Ben https://www.linkedin.com/in/halilsoyler Markalar Facebook Bitti Mi? Hayır. Facebook kullanıcılarının %92 si birbirlerine «4 degrees of seperation» ile bağlı. 1.320.000.000 aylık

Detaylı

Dijital Markanıza İYİ Gelir: Dijital Reklamın Markaya Etkisi Araştırması

Dijital Markanıza İYİ Gelir: Dijital Reklamın Markaya Etkisi Araştırması Dijital Markanıza İYİ Gelir: Dijital Reklamın Markaya Etkisi Araştırması Türkiye dijital ekosistemi büyümeye devam ediyor. NÜFUS İNTERNET SOSYAL MEDYA AKILLI TELEFON 80 Milyon kişi* 49 Milyon kişi** 48

Detaylı

Ajans Sunumu İstanbul, 2015

Ajans Sunumu İstanbul, 2015 Ajans Sunumu İstanbul, 2015 Biz Kimiz? Dijital dünyanın afacanları, sorunlarınızın çözüm ortaklarıyız. Minik ofisimize sığdırdığımız kocaman dünya ile deli dolu, enerjik bir ekibiz. Tüm bu enerjimizi,

Detaylı

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TÜKETİCİ ALGI ARAŞTIRMASI Özet Bulgular. GfK 2012 AVM Algı Araştırması 2012

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TÜKETİCİ ALGI ARAŞTIRMASI Özet Bulgular. GfK 2012 AVM Algı Araştırması 2012 ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TÜKETİCİ ALGI ARAŞTIRMASI Özet Bulgular 1 Araştırma Künyesi Kalitatif ve kantitatif tekniklerden birlikte faydalanılan araştırmada; kantitatif araştırma kapsamında Türkiye nin 20 kentinde

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1

Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1 Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1 Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 2 Kullanıcıların site içeriğini belirlemede rol oynadığı, Dinamik, Teknik bilgi gerektirmeyen, Çok yönlü etkileşim sağlayan,

Detaylı

Türkiye nin geleceğini 25 milyonluk kitle belirleyecek

Türkiye nin geleceğini 25 milyonluk kitle belirleyecek Tarih: 19.01.2013 Sayı: 2014/01 İSMMMO dan Türkiye nin Yaratıcı Geleceği / Y Kuşağı Raporu Türkiye nin geleceğini 25 milyonluk kitle belirleyecek İSMMMO nun Türkiye nin Yaratıcı Geleceği / Y Kuşağı adlı

Detaylı

DİJİTAL PAZARLAMA. İnternet çağının yeni pazarlama yöntemi

DİJİTAL PAZARLAMA. İnternet çağının yeni pazarlama yöntemi DİJİTAL PAZARLAMA İnternet çağının yeni pazarlama yöntemi DİJİTAL ÇAĞ Dijitalleşme süreci internetin günlük hayatımıza girmesi ile başladı. Bu ilk dönemde şirketler tek taraflı iletişim sağlayan kurumsal

Detaylı

PINGPONG. Kurumsal Sunum / Aplikasyon Tanıtım

PINGPONG. Kurumsal Sunum / Aplikasyon Tanıtım PINGPONG Kurumsal Sunum / Aplikasyon Tanıtım 1 Sunum İçeriği Biz Kimiz? Kuruluş amacımız ve gelişim sürecimiz. PINGPONG Sistem ve İşleyiş Çalışma modeli, aplikasyon işleyişi ve sistemimiz. PINGPONG Nedir?

Detaylı

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz.

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. Mehmet Can HANAYLI Sanal ortamda hukuksal kurallara uyarak e-ticaret yapabileceksiniz. E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. E-Ticarette

Detaylı

Pazarlama Karması. Umut Al. umutal@hacettepe.edu.tr - 1. BBY 465, 27 Ekim 2015

Pazarlama Karması. Umut Al. umutal@hacettepe.edu.tr - 1. BBY 465, 27 Ekim 2015 Pazarlama Karması Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Pazarlama Karması (Marketing Mix) Tanım Kurumun hedef pazarına ve belli amaçlarına ulaşmasını destekleyecek olan unsurların planlanmış bir bütünü Pazarlama

Detaylı

Pazarlama Karması BBY 401, 1 Kasım Pazarlama Karması. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Pazarlama Karması BBY 401, 1 Kasım Pazarlama Karması. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Pazarlama Karması Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Karması (Marketing Mix) Tanım Kurumun hedef pazarına ve belli amaçlarına ulaşmasını destekleyecek olan unsurların

Detaylı

DESKPORT. Bilișim Hizmetleri. 2014 Yılı Hizmet Tanıtım Kataloğu

DESKPORT. Bilișim Hizmetleri. 2014 Yılı Hizmet Tanıtım Kataloğu 2014 Yılı Hizmet Tanıtım Kataloğu info@deskport.net BİZ KİMİZ? Biz Kimiz? Deskport Bilişim ekibinin karakteristik özellikleri olan; özgüven, çalısma azmi, tecrübe ve liderlik vasıflarımızla amacımız, müşterilerimizi

Detaylı

Pazarlama Karması. Umut Al. umutal@hacettepe.edu.tr - 1. BBY 465, 28 Ekim 2014

Pazarlama Karması. Umut Al. umutal@hacettepe.edu.tr - 1. BBY 465, 28 Ekim 2014 Pazarlama Karması Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Pazarlama Karması (Marketing Mix) Tanım Kurumun hedef pazarına ve belli amaçlarına ulaşmasını destekleyecek olan unsurların planlanmış bir bütünü Pazarlama

Detaylı

SOSYAL MEDYADA BOŞA VAKİT HARCAMAYIN!

SOSYAL MEDYADA BOŞA VAKİT HARCAMAYIN! SOSYAL MEDYADA BOŞA VAKİT HARCAMAYIN! ANIL ALTAŞ EĞİTMEN/DANIŞMAN 14 TEMMUZ 10 BÜMED AŞİYAN SALONU Sosyal Medya ile dünya artık düz! 2 Icons courtesy of Sosyal medya Katsayınızı biliyor musunuz? Test Sonucu

Detaylı

Türkiye İç Denetim Kongresi, 11 Kasım 2013. Sosyal Medya Riski ve Denetimi. Doğan Tanrıseven EY Danışmanlık Hizmetleri, Direktör

Türkiye İç Denetim Kongresi, 11 Kasım 2013. Sosyal Medya Riski ve Denetimi. Doğan Tanrıseven EY Danışmanlık Hizmetleri, Direktör Türkiye İç Denetim Kongresi, 11 Kasım 2013 Sosyal Medya Riski ve Denetimi Doğan Tanrıseven EY Danışmanlık Hizmetleri, Direktör Sosyal Medya Kavramı Anket Soruları Sayfa 2 Sosyal Medya Kavramı Geleneksel

Detaylı

zevklerinizi öğrenir ve sizi seveceğiniz yerlere yönlendirir

zevklerinizi öğrenir ve sizi seveceğiniz yerlere yönlendirir Deniz Kahraman zevklerinizi öğrenir ve sizi seveceğiniz yerlere yönlendirir yakınınızdaki kişilerle iletişime geçip buluşabileceğiniz en kolay yol Kişiselleştirilmiş Yerel Arama İletişim & Etkinlikler

Detaylı

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor!

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! BASIN BÜLTENİ MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! MediaCat dergisi tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen Felis Ödülleri ne başvurular 8 Temmuz Pazartesi günü başlıyor. Başvuruda bulunmak

Detaylı

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret www.maviperde.com 1995 li yıllardan sonra Dünyada ve Türkiye'de elektronik ticaretin ön plana çıkmasıyla ve gelecek yıllarda mekanik perde sistemi pazarının çoğunu elektronik ticaretle olacağı varsayımı

Detaylı

2006 DA DİJİTAL ALANA YÖNELİK ÖNEMLİ GELİŞMELER

2006 DA DİJİTAL ALANA YÖNELİK ÖNEMLİ GELİŞMELER 2006 DA DİJİTAL ALANA YÖNELİK ÖNEMLİ GELİŞMELER Plak şirketlerinin dijital müzik satışları 2006 yılında ikiye katladı: 2006 yılında dijital satışlardan elde edilen ticari değer 2 milyar $ civarında olmuştur.

Detaylı

E-DEVLET ve E-TİCARET IT 515

E-DEVLET ve E-TİCARET IT 515 E-DEVLET ve E-TİCARET 280 2006-2010 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ TEMEL EKSENLER 1. Sosyal Dönüşüm 2. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin İş Dünyasına Nüfuzu Eylem ana temaları: Devlet ile İş Yapma Kolaylıklarının

Detaylı

sosyal & dijital pazarlama

sosyal & dijital pazarlama sosyal & dijital pazarlama en sağlıklı iletişim dijital dünya üzerinde gerçekleşir. gerçek kişilere eriştiğinizi görmek harika bir deneyim. bir müşterimiz diyor ki; İnternet ve Sosyal Medya benim için oldukça

Detaylı

Sosyal Medya ile Değişen Pazarlama Anlayışları

Sosyal Medya ile Değişen Pazarlama Anlayışları Sosyal Medya ile Değişen Pazarlama Anlayışları Arş. Gör. Tolga Çakmak Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tcakmak@hacettepe.edu.tr Atılım Üniversitesi Kütüphanesi 29.03.2012 Sunum Planı

Detaylı

Dijital pazarlama bir satış yöntemi değil; ulaşılan sonuçları sayesinde satış artışı sağlayan, bir ilişkilendirme ve iletişim sürecidir.

Dijital pazarlama bir satış yöntemi değil; ulaşılan sonuçları sayesinde satış artışı sağlayan, bir ilişkilendirme ve iletişim sürecidir. Dijital pazarlama bir satış yöntemi değil; ulaşılan sonuçları sayesinde satış artışı sağlayan, bir ilişkilendirme ve iletişim sürecidir. Dijital Pazarlama, rekabet avantajı için yeni kaynaklara ulaşımı

Detaylı

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor!

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! BASIN BÜLTENİ MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! MediaCat dergisi tarafından bu yıl 8. düzenlenen Felis Ödülleri medya planlama stratejilerini ödüllendirmesinin yanı sıra bu yıl genişleyen

Detaylı

2016 DA DİJİTAL DÜNYA

2016 DA DİJİTAL DÜNYA we are social DA DİJİTAL DÜNYA WE ARE SOCIAL IN DÜNYA ÇAPINDA DİJİTAL, SOSYAL VE MOBİL VERİ, TREND VE İSTATİSTİKLERİNİN İNCELEMESİ SIMON KEMP WE ARE SOCIAL @wearesocialsg 1 GLOBAL VE BÖLGESEL DEĞERLENDİRMELER

Detaylı

DR. RAMAZAN DEMİR TÜRK TELEKOM 9 MART 2010 CONRAD HOTEL

DR. RAMAZAN DEMİR TÜRK TELEKOM 9 MART 2010 CONRAD HOTEL DR. RAMAZAN DEMİR TÜRK TELEKOM 9 MART 2010 CONRAD HOTEL Yeni bir dünyaya doğru 1 Milyar İnternet kullanıcısı 2 Milyar Web sayfası 2.6 Milyar Cep telefonu 3 Milyar Web araması 500 Milyar Gigabayte dijital

Detaylı

TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR?

TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR? Haziran 2010 SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR? Proje Koordinatörleri: İndeks Araştırma Ekibi Simge Şahin, İstanbul Bilgi Üniversitesi Giriş:

Detaylı

DİJİTAL KİMYA TEKNOLOJİLERİ GAZETESİ medyakit 2017 / 2018

DİJİTAL KİMYA TEKNOLOJİLERİ GAZETESİ medyakit 2017 / 2018 www.chemlife.com.tr DİJİTAL KİMYA TEKNOLOJİLERİ GAZETESİ medyakit 2017 / ChemLife Kimya Teknolojileri Gazetesi nin amacı; kimya bilimi, sanayisi ve bağlı alt sektörlerin gelişmesine katkıda bulunarak,

Detaylı

SOSYAL MEDYADA (E) TİCARET. Ekim, 2015

SOSYAL MEDYADA (E) TİCARET. Ekim, 2015 SOSYAL MEDYADA (E) TİCARET Ekim, 2015 SOSYAL DÜNYAYA GENEL BAKIŞ Günden güne sosyal medya, bireylerin günlük rutininin bir parçası haline gelmekte ve bu bütünleşme yalnızca boş vakitleri değerlendirmek

Detaylı

Ericsson Consumer Lab - 2008 / Türkiye Sonuçları

Ericsson Consumer Lab - 2008 / Türkiye Sonuçları Ericsson Consumer Lab Türkiye Raporu 2008 Yiğit Kulabaş Ericsson Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Ericsson Consumer Lab Pazar Araştırması ve Tahminleri 2008 Araştırmaları Ülke: Görüşme Sayısı: Seçki: Arjantin

Detaylı

AdWords Kitle Çözümleri Önemli anlarda alakalı bağlantılar sunar

AdWords Kitle Çözümleri Önemli anlarda alakalı bağlantılar sunar Önemli anlarda alakalı bağlantılar sunar Değineceğimiz konular Mobil ağa geçiş Mikro anlar önemlidir Mikro anlarla dolu bir dünyada başarılı olma Müşteri Eşleştirme Tanımadığınız kullanıcıları hedefleme

Detaylı

Türkiye İnternet Raporu 2005

Türkiye İnternet Raporu 2005 Türkiye İnternet Raporu 2005 Aytaç MESTÇİ İş Geliştirme Direktörü Aytac.Mestci@TiMNET.com.tr Şubat, 2006 İçerik Türkiye de İnternet Kullanıcısı Çoğalıyor Avrupa da İnternet Türkiye deki Bilgisayar & İnternet

Detaylı

Deniz Turizminde E-Ticaret ve Sosyal Medya Pazarlamaları. Barış Bozkurt

Deniz Turizminde E-Ticaret ve Sosyal Medya Pazarlamaları. Barış Bozkurt Deniz Turizminde E-Ticaret ve Sosyal Medya Pazarlamaları Barış Bozkurt Pazarlama Firmaların, hangi malların veya hizmetlerin müşterilerinin ilgisini çekeceğini tayin etmeleri ve satış stratejileri belirlemeleri

Detaylı

DİJİTAL PAZARLAMA VE SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM İÇERİĞİ. Tarih: 21 28 Mayıs 2016 Cumartesi. (2 Gün / 16 Saat / 09:00 18:00)

DİJİTAL PAZARLAMA VE SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM İÇERİĞİ. Tarih: 21 28 Mayıs 2016 Cumartesi. (2 Gün / 16 Saat / 09:00 18:00) DİJİTAL PAZARLAMA VE SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM İÇERİĞİ Tarih: 21 28 Mayıs 2016 Cumartesi (2 Gün / 16 Saat / 09:00 18:00) 1) DİJİTAL PAZARLAMA Sosyal Medyanın Dayanılmaz Cazibesi 3Ders

Detaylı

İnternet Teknolojisi. İnternet Teknolojisi. Bilgisayar-II - 4. Hafta. Öğrt. Gör. Alper ASLAN 1. Öğrt. Gör. Alper Aslan. İnternet Nedir?

İnternet Teknolojisi. İnternet Teknolojisi. Bilgisayar-II - 4. Hafta. Öğrt. Gör. Alper ASLAN 1. Öğrt. Gör. Alper Aslan. İnternet Nedir? İnternet Teknolojisi Öğrt. Gör. Alper Aslan ENF102 Bilgisayar - II İnternet Teknolojisi İnternet Nedir? İnternet Kime Aittir İnternet in Türkiye deki Gelişimi İnternet in Türkiye de Kullanımı Yakın Gelecekte

Detaylı

SHARKUTERİ MEDYA Genel Sunum 2016

SHARKUTERİ MEDYA Genel Sunum 2016 SHARKUTERİ MEDYA Genel Sunum 2016 STRATEJİK DİJİTAL MEDYA PLANLAMA MEDYA SATIN ALMA SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ KREATİF TASARIM ÇALIŞMALARI Stratejik Planlama Nedir? Dijital, gerçek zamanlı, tam detaylı ve

Detaylı

DİJİTAL PAZARLAMA &SOSYAL MEDYANIN FAYDALI ve ŞAŞIRTICI GERÇEKLERİ

DİJİTAL PAZARLAMA &SOSYAL MEDYANIN FAYDALI ve ŞAŞIRTICI GERÇEKLERİ DİJİTAL PAZARLAMA &SOSYAL MEDYANIN FAYDALI ve ŞAŞIRTICI GERÇEKLERİ Sadece E-mail Abonelerine Özel BİLİYOR MUYDUN? Tüketicilerin %90 ı satın alma kararlarında internetteki yorumların etkili olduğunu düşünüyor.

Detaylı

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015 Pazarlamanın Önemi Toplumsal açıdan önemi Para Uzmanlık Pazar İşletmeler açısından önemi - 1 Pazarlamanın Topluma Sağladığı Katkılar Toplumun gereksinim ve isteklerini karşılama hizmeti görür Ekonomik

Detaylı

İNOVANKA TANITIM DOKÜMANI. Dijital Dünya da zirveyi arzulayan işletmelerin adresi

İNOVANKA TANITIM DOKÜMANI. Dijital Dünya da zirveyi arzulayan işletmelerin adresi İNOVANKA TANITIM DOKÜMANI Dijital Dünya da zirveyi arzulayan işletmelerin adresi Türksat ın Tercihi İnovanka Türksat A.Ş, Kablo Tv, Uydu Net, E-devlet sosyal medya ve dijital pazarlama uzmanlarına tarafımızca

Detaylı

Neden Sosyal Medyanın Geleceği Reklam Değil, Yayıncılık?

Neden Sosyal Medyanın Geleceği Reklam Değil, Yayıncılık? Neden Sosyal Medyanın Geleceği Reklam Değil, Yayıncılık? Bu pazarlamacılar, sosyal medya 'uzmanları' ve PR uzmanlarının her gün konuştuğu konu; Sosyal medyanın geleceği nasıl gözüküyor? 1. Geleneksel medya,

Detaylı

HP, Y Kuşağına Ulaşmak için İlgi Çekici YouTube Reklamları Kullanıyor

HP, Y Kuşağına Ulaşmak için İlgi Çekici YouTube Reklamları Kullanıyor HP, Y Kuşağına Ulaşmak için İlgi Çekici YouTube Reklamları Kullanıyor Yayınlanan Mayıs ayı 2016 Konular Video Reklâm HP artık dijital video ile tek bir platform üzerinden tüm Y kuşağı kitlesine ulaşabiliyor.

Detaylı

Tüm toplum kesimlerinin ve bireylerin BİT e erişerek ve bu teknolojileri yetkin biçimde kullanarak bahse konu sürece katkı yapması, ülkelerin bilgi

Tüm toplum kesimlerinin ve bireylerin BİT e erişerek ve bu teknolojileri yetkin biçimde kullanarak bahse konu sürece katkı yapması, ülkelerin bilgi 1 2 Tüm toplum kesimlerinin ve bireylerin BİT e erişerek ve bu teknolojileri yetkin biçimde kullanarak bahse konu sürece katkı yapması, ülkelerin bilgi toplumu ve e- devlet hedeflerinin gerçekleştirilmesi

Detaylı

Neden Turalcom. Turalcom.com 'e bugün katılmanız için başlıca nedenleriniz :

Neden Turalcom. Turalcom.com 'e bugün katılmanız için başlıca nedenleriniz : Turalcom.com, 20 Yıllık bilgi ve birikimlerine dayanarak 2007 yılında Cezayirde kurulan TürkCezayir Şirketidir.Tüm kazanmış olduğu bilgi ve girişimleri Türk Sanayisinin yurt dışında tanıtılmasını amaçlamaktadır.

Detaylı

Ders İ zlencesi. Ders Başlığı. Dersin amacı. Önceden sahip olunması gereken beceri ve bilgiler. Önceden alınması gereken ders veya dersler

Ders İ zlencesi. Ders Başlığı. Dersin amacı. Önceden sahip olunması gereken beceri ve bilgiler. Önceden alınması gereken ders veya dersler Ders İ zlencesi Ders Başlığı İşinizin Görünürlüğünü Sosyal Medyada Nasıl Arttırırsınız? Dersin amacı Bu dersin amacı katılımcıların sosyal medyada pazarlama hakkında bilgi edinmeleri ve kendi kuracakları

Detaylı

Online Faaliyet Raporları

Online Faaliyet Raporları Online Faaliyet Raporları Online Faaliyet Raporları 4 Dünya Geneli İnternet Kullanıcılarının Bölgelere Göre Dağılımı 2011 Kaynak: Internet World Stats : www.internetworldstats.com/stats.htm 2.095.006.005

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR

ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR E-İŞ Elektronik İş (E-iş) Bilgi ve iletişim teknolojilerinin bir şirketin tüm aktivitelerini desteklemek amaçlı uygulanması Şirketin iç ve dış veri sistemlerini

Detaylı

KULLANIM ÖRNEĞİ KATALOĞU. Yammer'ı sosyal çalışma alanınız olarak kullanın ve iş birliği, yenilik ve katılımın başlamasını sağlayın.

KULLANIM ÖRNEĞİ KATALOĞU. Yammer'ı sosyal çalışma alanınız olarak kullanın ve iş birliği, yenilik ve katılımın başlamasını sağlayın. KULLANIM ÖRNEĞİ KATALOĞU Yammer'ı sosyal çalışma alanınız olarak kullanın ve iş birliği, yenilik ve katılımın başlamasını sağlayın. Yammer Kullanım Örneği Kataloğu Yammer, güncelleştirmeleri paylaşmanızı,

Detaylı

Powered by www.etgigrup.com. www.vedubox.com

Powered by www.etgigrup.com. www.vedubox.com Powered by www.etgigrup.com www.vedubox.com Entegre E-Eğitim Sistemi Uzaktan Eğitim Sisteminiz 1DK da Hazır! Kolay Basit İnovatif Esnek Entegre Entegre Eğitim Platformu Uzaktan Eğitim, e-eğitim, Online

Detaylı

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SOSYAL MEDYADA MARKA TOPLULUKLARININ ÖNEMİ VE BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Yaman ÖZTEK

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER SANAL ORTAMDA HALKLA İLİŞKİLER - 2. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ

HALKLA İLİŞKİLER SANAL ORTAMDA HALKLA İLİŞKİLER - 2. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ HALKLA İLİŞKİLER SANAL ORTAMDA HALKLA İLİŞKİLER - 2 İnternet -- Günümüz bilgi çağının önemli bir aracı haline gelen internet, diğer iletişim araçlarından farklılık göstermektedir. -- Tanıtmadan, alışveriş

Detaylı

ÖRNEK OLAY. L Oréal Canada

ÖRNEK OLAY. L Oréal Canada ÖRNEK OLAY L Oréal Kanada DoubleClick Bid Manager ve Google Analytics Premium ile Programlı Satın Almanın Güzelliğini Görüyor L Oréal Kanada, DoubleClick Bid Manager ve Google Analytics Premium ile Programlı

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM TURİZM PAZARLAMASI Turizm Pazarlamasında Tutundurma REKLAM Reklâm; belirli bir ücret karşılığında ve ücretin kimin tarafından ödendiği bilinecek biçimde; bir turizm işletmesinin ve turizm bölgesinin ürünlerinin

Detaylı

ONE Bilgi Sistemleri A.Ş., 18 yılı aşan tecrübesiyle muhtemel sorunlardan uzak durmanıza, taleplerinize çözüm olmaya birebir

ONE Bilgi Sistemleri A.Ş., 18 yılı aşan tecrübesiyle muhtemel sorunlardan uzak durmanıza, taleplerinize çözüm olmaya birebir ONE Bilgi Sistemleri A.Ş., 18 yılı aşan tecrübesiyle muhtemel sorunlardan uzak durmanıza, taleplerinize çözüm olmaya birebir Kurucu ikinci ortak da Siemens dünyasında çalışmaya başlıyor. Lorem ipsum sit

Detaylı

Google Adwords Reklam Stratejileri ve Markalar İçin Önemi

Google Adwords Reklam Stratejileri ve Markalar İçin Önemi Google Adwords Reklam Stratejileri ve Markalar İçin Önemi Türkiye de İnternet Kullanımı Potansiyel Müşterileriniz Artık Size İnternet Üzerinden Ulaşıyor Amacınız işletmenizin daha fazla ulaşılır olmasını

Detaylı

DİJİTAL & SOSYAL MEDYA NIN GELENEKSEL MEDYA YA GÖRE AVANTAJLARI

DİJİTAL & SOSYAL MEDYA NIN GELENEKSEL MEDYA YA GÖRE AVANTAJLARI Düzen Değişti HAMİNNE DİJİTAL MEDYA & SOSYAL AĞ PAZARLAMA Haminne, dijital medya ve sosyal ağlar üzerinde; lokal ve ulusal pazarlama çözümleri üreten, şehir hedefli yayın ve yayıncıları ile yüz binlerce

Detaylı

EURIE TRAINING Yükseköğretimde Uluslararası Öğrenci Temini Tanıtım, Markalaşma ve Teknoloji. 6 Aralık 2016 İstanbul Aydın Üniversitesi

EURIE TRAINING Yükseköğretimde Uluslararası Öğrenci Temini Tanıtım, Markalaşma ve Teknoloji. 6 Aralık 2016 İstanbul Aydın Üniversitesi Yükseköğretimde Uluslararası Öğrenci Temini Tanıtım, Markalaşma ve Teknoloji 6 Aralık 2016 İstanbul Aydın Üniversitesi 2 SELMAN ARSLANBAŞ Uluslararası İlişkiler Direktör Yardımcısı & Aydın TÖMER Müdürü

Detaylı

AVRUPA ÇEVRİMİÇİ ÇOCUKLAR (EU KIDS ONLINE) PROJESİ ve SONUÇLAR

AVRUPA ÇEVRİMİÇİ ÇOCUKLAR (EU KIDS ONLINE) PROJESİ ve SONUÇLAR AVRUPA ÇEVRİMİÇİ ÇOCUKLAR (EU KIDS ONLINE) PROJESİ ve SONUÇLAR Projenin Amacı Çocuklar ve çevrimiçi teknolojiler konusunda Avrupa çapındaki sosyal, kültürel ve düzenleyici etkilerin neler olduğunu belirlemek

Detaylı

SOSYAL MEDYA NEDEN? NASIL? Murat Güner SSUK Medya Yöneticisi

SOSYAL MEDYA NEDEN? NASIL? Murat Güner SSUK Medya Yöneticisi SOSYAL MEDYA NEDEN? NASIL? Murat Güner SSUK Medya Yöneticisi SOSYAL MEDYA Web 2.0'ın kullanıcı hizmetine sunulmasıyla birlikte, teknolojiyi ve sosyal girişimciliği tek yönlü bilgi paylaşımından, kelimeler,

Detaylı

«Pek çok küçük şey, doğru reklamla devleşmiştir.» Mark Twain

«Pek çok küçük şey, doğru reklamla devleşmiştir.» Mark Twain Video Reklamlar «Pek çok küçük şey, doğru reklamla devleşmiştir.» Mark Twain 1 2 3 4 Türkiye deki Arama Türkiye Pazarında Arama Hacmi Türkiye de Beyazperde Nerede? Rakip Analizi, Yıllık Analiz YouTube

Detaylı

SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ ve SOSYAL MEDYADA REKLAM UYGULAMALARI

SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ ve SOSYAL MEDYADA REKLAM UYGULAMALARI SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ ve SOSYAL MEDYADA REKLAM UYGULAMALARI SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ ve SOSYAL MEDYADA REKLAM UYGULAMALARI Sosyal medya yönetimine artık diğer pazarlama aktivasyonları gibi stratejik bir bakış

Detaylı

0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com

0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com 0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com Adını aldığı Ph1 gezegenin sahip olduğu 4 güneşi Kalite, Uzmanlık, Güven ve Yenilikçi olarak yörüngesine koyarak, markanızı 4 koldan saracak ve sizi gezegen savaşlarına

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya

Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya 21. PAZARLAMA KONGRESİ Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya Pazarlama Alanındaki Sosyal Medya Konulu Çalışmaların İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi Examining Social Media Studies in the Field of Marketing

Detaylı

NU SKIN SOSYAL BİR TİCARETTİR NU SKIN SOCIAL MEDIA GUIDELINES

NU SKIN SOSYAL BİR TİCARETTİR NU SKIN SOCIAL MEDIA GUIDELINES NU SKIN SOSYAL BİR TİCARETTİR NU SKIN SOCIAL MEDIA GUIDELINES 1 DOĞRUDAN SATIŞ; ORJİNAL SOSYAL AĞ OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLİR İş modelimiz yüz yüze satış temeline dayanmaktadır sözlü olarak, ağızdan ağıza

Detaylı

Eğitimde Bilişim Teknolojilerinin Yeri Ve Önemi

Eğitimde Bilişim Teknolojilerinin Yeri Ve Önemi Eğitimde Bilişim Teknolojilerinin Yeri Ve Önemi Sunumumuza Bir Soru İle Başlayalım Laptop Tablet Masaüstü Pc Akıllı Telefon Soru1: Hangisini Kullanıyorsunuz? Laptop Tablet Masaüstü Pc Akıllı Telefon Soru2:

Detaylı

TABLET MENÜ RESTORANLAR/KAFELER İÇİN TABLET MENÜLER

TABLET MENÜ RESTORANLAR/KAFELER İÇİN TABLET MENÜLER TABLET MENÜ RESTORANLAR/KAFELER İÇİN TABLET MENÜLER TABLET MENÜ NEDİR? Tablet bilgisayar üzerinde çalışan dokunmatik ve etkileşimli bir menüdür. Müşterilerinize sunduğunuz klasik karton menülerin yerini

Detaylı

Henüz bir Mobil Şubeniz Yokmu?

Henüz bir Mobil Şubeniz Yokmu? Henüz bir Mobil Şubeniz Yokmu? Mobil Şubenizi Açın İşlerinizi Kolaylaştırın! www.mobilsubem.com Mobil Şubeniz Her an Yanınızda! Bu E-Kataloğumuzda Mobil Şubem Hizmetlerinin genel bir tanıtımını bulabilirsiniz.

Detaylı

BIG CONTENT > BIG DATA

BIG CONTENT > BIG DATA BIG CONTENT > BIG DATA Pazarlama Zirvesi 2013 Paralel Oturumlar KREA Digital 5 Aralık 2013 AKIŞ Terminoloji Bugün, Yarın ve Sonrası İçerik Doğru Soru : Nasıl? Uygulama Örnekler 1 Big Content > Big Data

Detaylı

Dijital Pazarlama Haftalık Raporlar ve Yayın Planları. (24 Nisan 01 Mayıs 2016 Haftası)

Dijital Pazarlama Haftalık Raporlar ve Yayın Planları. (24 Nisan 01 Mayıs 2016 Haftası) Dijital Pazarlama Haftalık Raporlar ve Yayın Planları (24 Nisan 01 Mayıs 2016 Haftası) Hazırlayan Garen Bulur Dijital Pazarlama Müdürü Sosyal Medya Reklamları * Evteks Fuarı için yaklaşık 12.000.000 kişilik

Detaylı

Seçim - Erişim Yönetimi ve Araştırma Verimliliği'nde Yeni Trendler ANKOS, 25 Nisan 2013 - Antalya

Seçim - Erişim Yönetimi ve Araştırma Verimliliği'nde Yeni Trendler ANKOS, 25 Nisan 2013 - Antalya Seçim - Erişim Yönetimi ve Araştırma Verimliliği'nde Yeni Trendler ANKOS, 25 Nisan 2013 - Antalya Tolga Bakkaloglu Swets Information Services Elektronik Ürün Müdürü Yorumsuz... Kanal kenarından bilgi dünyasının

Detaylı

Sosyal Medya Pazarlama

Sosyal Medya Pazarlama Sosyal Medya Pazarlama Prof.Dr. İbrahim Kırcova Yrd.Doç.Dr. Ebru Enginkaya Beta Yayın No : 3300 İşletme-Ekonomi Dizisi : 742 1. Bası - Ekim 2015 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-442 - 2 Copyright Bu kitabın

Detaylı

Etkinlik-Organizasyon Firmaları Sunumu. Powered by MyBilet

Etkinlik-Organizasyon Firmaları Sunumu. Powered by MyBilet Etkinlik-Organizasyon Firmaları Sunumu Powered by MyBilet Online yayın nedir? MyStreamTurkey teknolojisi ile, firmanız tarafından uygun bulunulan görsel içerik ile, ekibimiz tarafından firmanızın veya

Detaylı

Türkiye E-Ticaret Sistemleri

Türkiye E-Ticaret Sistemleri Türkiye E-Ticaret Sistemleri Türkiye E-Ticaret Sistemleri E-Ticaret Sorunları E-Ticaret Sorunları Dağıtılan bilgi üzerindeki denetim eksikliği Bilginin çalınması ve yayılması üzerindeki denetim eksikliği

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI. Turizm Pazarlamasında Tutundurma SATIŞ TUTUNDURMA 17.11.2015. Şevki Ulama

TURİZM PAZARLAMASI. Turizm Pazarlamasında Tutundurma SATIŞ TUTUNDURMA 17.11.2015. Şevki Ulama TURİZM PAZARLAMASI Turizm Pazarlamasında Tutundurma SATIŞ TUTUNDURMA Satış tutundurma, diğer tutundurma etkinliklerini desteklemek üzere veya onların ikamesi olarak kullanılabilen, kısa süreli, hemen sonuç

Detaylı

İşletme Sonuçları Elde Etmek için Daha İyi Bir Çağrı Merkezi Deneyimi Sunma

İşletme Sonuçları Elde Etmek için Daha İyi Bir Çağrı Merkezi Deneyimi Sunma İşletme Sonuçları Elde Etmek için Daha İyi Bir Çağrı Merkezi Deneyimi Sunma Yayınlanan Temmuz 2016 Konular Hareketli Arama Tüketicilerin aklına takılan soruları yanıtlamanın en kolay yolu bazen gerçek

Detaylı

Pazarlama Karması BBY 401, 8 Kasım 2006. Pazarlama Karması. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr

Pazarlama Karması BBY 401, 8 Kasım 2006. Pazarlama Karması. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Karması Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Karması Tanım Kurumun hedef pazarına ve belli amaçlarına ulaşmasını destekleyecek olan unsurların planlanmış

Detaylı

Bilgi Parmaklarınızın Ucunda!

Bilgi Parmaklarınızın Ucunda! Bilgi Parmaklarınızın Ucunda! elearning Nedir? elearning olarak da bilinen çevrimiçi öğrenme, İnternet gücünü kullanarak bilgi zenginliğini doğrudan sunan bir eğitim yöntemidir. İster evinizin rahatında

Detaylı

SOSYAL MEDYA. Sosyal Medya Nedir? Sosyal Medya Araçları Nelerdir? Sosyal Medyayı Kullanırken Dikkat Etmemiz Gereken Kurallar Nelerdir?

SOSYAL MEDYA. Sosyal Medya Nedir? Sosyal Medya Araçları Nelerdir? Sosyal Medyayı Kullanırken Dikkat Etmemiz Gereken Kurallar Nelerdir? SOSYAL MEDYA Sosyal Medya Nedir? Sosyal Medya Araçları Nelerdir? Sosyal Medyayı Kullanırken Dikkat Etmemiz Gereken Kurallar Nelerdir? Sosyal Medya Nedir? Sosyal medya, kişilerin internet üzerinden birbiriyle

Detaylı

TÜRKÇE KONUŞAN MOBİL MEDYA KULLANICILARININ MOBİL İÇERİK VE REKLAM SEÇİMLERİ

TÜRKÇE KONUŞAN MOBİL MEDYA KULLANICILARININ MOBİL İÇERİK VE REKLAM SEÇİMLERİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ ISSN: 1308 9196 Yıl : 4 Sayı : 6 Haziran 2011 TÜRKÇE KONUŞAN MOBİL MEDYA KULLANICILARININ MOBİL İÇERİK VE REKLAM SEÇİMLERİ Osman Köroğlu * Özet Türkçe

Detaylı

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013 TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ Tutundurma, mal ya da hizmetleri satışını arttırabilmek için, alıcıları satın almaya ikna edebilmeye yönelik satıcı tarafından başlatılan tüm çabaların koordinasyonu

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI. www.bahamuzik.com

SPONSORLUK DOSYASI. www.bahamuzik.com SPONSORLUK DOSYASI Misafir Şarkılar İkimiz İçin albümünden sonra 2014 yaz aylarına sımsıcak bir başlangıçla adım atan Pınar Ayhan, Baha Müzik'in sosyal medya projesi olan Misafir Şarkılar'ın ilk konserini

Detaylı

Expokent Medya Bilişim

Expokent Medya Bilişim Expokent Medya Bilişim Expokent.com - Markaların Sosyal Ağı. Kısaca görevimiz: Markalara, şirketlere ve kuruluşlara internetin sınırsız dünyasında iş yapma ve kendilerini tanıtma imkanı sunmak. Kısaca

Detaylı

ÖNÜMÜZDEKİ 5 YILIN 10 KÜRESEL MAKRO TRENDİ. Kaynak: Euromonitor International

ÖNÜMÜZDEKİ 5 YILIN 10 KÜRESEL MAKRO TRENDİ. Kaynak: Euromonitor International ÖNÜMÜZDEKİ 5 YILIN 10 KÜRESEL MAKRO TRENDİ Kaynak: Euromonitor International #1 Alışverişte Belirsiz Bir Gelecek Tüketiciler para harcama konusunda, özellikle yüksek ücretli ürünlere karşı, biraz daha

Detaylı