Ülkemizde nükleer santral kurulması, Kapak Konusu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ülkemizde nükleer santral kurulması, Kapak Konusu"

Transkript

1 TÜRKİYE NİN NÜKLEER REAKTÖRLERE İHTİYACI VAR MI? Ömer ERSUN Büyükelçi (E) İsviçre deki Beznau nükleer güç santrali, nükleer enerjinin çevreyle barışık olduğunun en iyi örneklerinden biri. Ülkemizde nükleer santral kurulması, T.B.M.M. nin geçtiğimiz Kasım ayında sessiz sedasız denebilecek bir ortamda süratle kabul ettiği bir Kanun la, yasal olarak karara bağlandı. Bu yazıda kısaca şu soruların yanıtları aranmaktadır: 1) Nükleer teknolojiye hâlen sahip ülkelerin geçirdiği tecrübelerin ışığında bu kararın özü, hâkim niteliği (ekonomik, teknik, siyasî, stratejik vb.) nasıl yorumlanmalıdır? 2) Yabancı medyayı izleyenler bazı çevrelerin seslendirdiği nükleer enerji aleyhtarlığının farkındadır. Bu olguyu objektif bir yaklaşımla nasıl değerlendirmeliyiz? 3) Nükleer silahlarla, nükleer reaktörler arasında nasıl bir bağlantı kurulabilir? 4) Dünya daki nükleer enerji piyasasının temel özellikleri nelerdir? 5) Çıkarılan Kanun ve yayınlanan kriterler ne ölçüde amaca hizmet edecektir? Bu soruların yanıtları, bir bütün olarak, okuyucunun başlıktaki temel soru hakkında kişisel bir karara varması için yeterli olacaktır. Başlarken, nükleerin kendi mesleğimi ilgilendiren yönleri üzerinde uzmanlaşmış ve daha çok Türkiye dışında olup bitenlerin ülkemize yansımalarıyla uğraşmış bir diplomat olarak, bu konunun son aylarda ele alınış biçiminden üzüntü duyduğumu vurgulamam gerekiyor. Mevcut görüntü, bizden çok geri bazı ülkeleri hatırlattığı için onuruma dokunuyor, kabul edemiyorum. Bir iki çarpıcı örnek, ne demek 39

2 Nükleer reaktör, nükleer sanayi kurmanın ve ülkeye nükleer teknoloji getirmenin ilk adımı ve olmazsa olmazıdır. Barışçı nükleer teknolojiye sahip bir Türkiye, uluslararası ilişkilerde bugünkünden bambaşka bir şekilde algılanacaktır. Zira, ancak yüksek teknolojiye adım attığınızda, birinci sınıf devletler kategorisinin kapısını aralarsınız. lusu olmakla suçluyor. TAEK, yabancı dilde Türkiye için hazırlanmış bir kanun metnini nereden bulsun da, tercüme etsin? Maksat açık: dışardan tâlimat alıyor, yabancı çıkarlarına hizmet ediyorsunuz demek istiyorlar. Bu kadar ağır bir suçlama, kesin kanıt olmadan, bu kadar rahat nasıl yapılabilir. Daha da kötüsü var. Istanbul Elektrik Mühendisleri Odasını temsilen bir kişi, televizyona çıkıp nükleer enerjiyi savunanlar vatan hainidir (!) deyiveriyor. Bu ölçüsüz kişi, Türkiye de böyleyse İngiltere de, Fransa da, hattâ Finlandiya da da ne kadar çok insanı vatana ihanetle suçlamakta olduğunun farkında mı? Tercüme ithamının sahiplerinin varsayımına göre, çokuluslu büyük şirketlerden biri, kendi çıkarlarına uygun bir kanun taslağı hazırlatıp TAEK e tercüme için vermiş oluyor. Taslak yabancı bir büyük şirketten gelseydi, başından beri bu kadar kusurlu ve eksik olur muydu? Çokuluslu şirketlere kızabilirsiniz ama işlerinde gayrı ciddî olduklarını söyleyemezsiniz. Bunlardan biri para yatıracağı işi, yürümeyeceği kesin ve sorun çıkaracağı baştan belli bir mevzuatla riske atmak ister mi? Benim, bürokratik düzeydeki yasal hazırlığın özbeöz yerli olduğu hususunda hiç kuşkum yok. Aksi halde bu kadar alaturka olmazdı. Ülkemizde nükleer alanda hayattaki akademisyenlerin duayeni Profesör Özemre teknik kusur ve eksiklerin analizini ayrıca hazırlamakta olduğu için ben meseleye farklı bir açıdan yaklaşıyorum. Türkiye deki tartışmalarda, her düzeyde ve kademede içe dönük bir yaklaşım egemen. Sanki dış dünya yok, biz ayda yaşıyoruz. Hükûmetin kararını uygulamaya aktarma sorumluluğunu taşıyanlar dahi öyle beyanlarda bulunabiliyor ki, hayretler içinde istediğimi somutlaştıracaktır. Nükleer Karşıtı Platform Türkiye Atom Enerjisi Kurumu nu (TAEK), hem de yazılı olarak, bir tercüme kanun un sorumkalıyorum. Biz acaba ne yaptığımızı biliyor muyuz, nasıl bir yola girmekte olduğumuzun farkında mıyız? diyorum. Çünkü uluslararası ilişkilerde hiç şakası olmayan en netâmeli konu nükleerdir. İşin bu yönüne biraz ışık tutabilmek için kendi kendime yönelttiğim beş sorudan ilk dördünü, örneklerle etraflıca yanıtlamaya kalksam, bu makaleyi bir kitap hacmine çıkarmam gerekir. Şimdilik, her soru için bir kaç paragraflık çok kısa yanıtlarla okurlara bu konularda düşünme, okuma, araştırma dürtüsü verecek, meraklarını uyandıracak bazı ipuçları sunmak amacındayım. 1. Nükleer Santral Nedir, Ne Değildir? T.B.M.M. de 9 Kasım 2007 de kabul edilen Nükleer Güç Santrallarının Kurulması, İşletilmesi ve Enerji Satışı hakkındaki 5710 sayılı Kanun ülkede nükleer enerji konusunda küçük çapta bir tartışma başlattı. Nükleer enerjiye karşı olan kişi ve kuruluşların bazı protesto girişimleri de olmasa, Türk halkı bizden başka dünyanın herhangi bir demokratik ülkesinde heyecan yaratacak ve sert tartışmalara yol açacak fevkâlade önemli bir konuda bir adım atıldığının farkında bile olmayacaktı. Esasen, büyük medya insana acaba petrol lobisinin mi etkisindeler? dedirtecek kadar bu konuyu gözardı etmeye eğilimli. Az sayıdaki tartışma programı, izleyici sayısı daha kısıtlı, yerel denebilecek TV kanalları tarafından düzenlendi. Özel ve büyük TV kanalları diziler, yarışmalar ve televole tipi programlardan zaman ayırıp, bu çok önemli bir konu; halkımızı aydınlatmamız gerek demediler. Devletten de bir kamuoyu oluşturma çabası gelmedi. Bu tartışmalı, hassas konuda halkın desteği aranmadı. Oysa, nükleer sanayi kurma girişimi, bütün dünyada fevkâlade önemli politik bir karar, stratejik bir tercih olarak algılanır. Siyaset ve diplomasinin kulisleri hareketlenir, konu kamuoyunun öncelikli meselesi hâline gelir. Hüzünle görüyorum ki ülkemizde bu konu, alelâde bir termik santral kurmakla eşdeğerde tutuluyor. Nükleer sorunsalının uluslararası düzeydeki perde gerisi çekişmeleri ve stratejik tartışmalarına meslek hayatının önemli bir bölümünde tanık olmuş, NATO içi üst düzey en gizli toplantılara tek temsilci olarak katılmış, uzun bir zaman diliminde Cumhurbaşkanı ve Başbakan düzeyinde özel brifingler vermiş ve 1980 lerin ilk yarısında Doğu-Batı arasında bu alanda şiddetlenen çekişmeyi Dışişleri adına her ay 40 Stratejik Analiz, Ocak 08

3 3466 Canada Gazette Part I November 27, 1999 GOVERNMENT HOUSE RÉSIDENCE DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL AWARDS TO CANADIANS The Chancellery of Honours has announced that the Canadian Government has approved the following awards to Canadians: DÉCORATIONS À DES CANADIENS La Chancellerie des distinctions honorifiques annonce que le Gouvernement du Canada a approuvé l octroi des distinctions honorifiques suivantes à des Canadiens : From the Government of Greece Du Gouvernement de la Grèce Officer of the Order of the Phoenix Officier de l Ordre du Phoenix to Mrs. Eleni Bakopanos, M.P. à M me Eleni Bakopanos, député Dr. Karl Buckthought au docteur Karl Buckthought Mr. John Cannis, M.P. à M. John Cannis, député Mr. Peter Delefes, M.L.A. M. Peter Delefes, M.A.L. The Hon. Philippe Deane Gigantes l hon. Philippe Deane Gigantes Mr. Jim Karygiannis, M.P. M. Jim Karygiannis, député Mr. Ken Pontikes M. Ken Pontikes Mr. Christos Sirros, M.L.A. M. Christos Sirros, M.A.L. From the Government of Poland Du Gouvernement de la Pologne Commander s Cross of the Order of Merit La Croix de Commandeur de l Ordre du Mérite to Gen J. M. G. Baril, C.M.M., M.S.M., C.D. au Gén J. M. G. Baril, C.M.M., M.S.M., C.D. Officer s Cross of the Order of Merit La Croix d Officier de l Ordre du Mérite to Col Alan Strynadka, C.D. au Col Alan Strynadka, C.D. LGEN (Ret d) JAMES C. GERVAIS, C.M.M., C.D. Deputy Secretary [48-1-o] Le sous-secrétaire LGÉN (retraité) JAMES C. GERVAIS, C.M.M., C.D. Türkiye deki son nükleer enerji santrali ihale sürecine Kanada da katılmış ve bu ülkedeki Rum-Yunan-Taşnak koalisyonu ihaleyi akamete uğratmak için yoğun uğraş vermişti. Bu koalisyonun önde gelenleri Yunan Hükümeti tarafından madalya ile ödüllendirildi. [48-1-o] Millî Güvenlik Kurulu önünde değerlendirmiş bir diplomat olarak tartışma götürmez bir gerçeği en yalın ifadesiyle vurgulamam gerekiyor: nükleer reaktör kurulması kararını, yalnızca elektrik enerjisi üretmenin mukayeseli şartları açısından değerlendirmek gerektiğini düşünenler fena halde yanılıyor. Dünyada neler olup bittiğinden habersiz olduklarını söylersem haksızlık etmiş olmam. Zira, onlar ne düşünürse düşünsün, yabancılar bu olaya onlardan çok farklı bakıyor. Nükleer reaktör, nükleer sanayi kurmanın ve ülkeye nükleer teknoloji getirmenin ilk adımı ve olmazsa olmazıdır. Barışçı nükleer teknolojiye sahip bir Türkiye, uluslararası ilişkilerde bugünkünden bambaşka bir şekilde algılanacaktır. Zira, en kısa bir deyişle, ancak yüksek teknolojiye adım attığınızda, birinci sınıf devletler kategorisinin kapısını aralarsınız. Tekstil, otomotiv veya beyaz eşya üreticiliğiyle yetinen bir ülke, kapı aralığında beklemeye mahkûmdur. Nükleer sanayi bu bakımdan en önemli ölçütlerden biridir. Kore ye bakınız, çeyrek yüzyılda nereden nereye geldi. Ben 20. yüzyılın son yıllarında Ottava da Büyükelçiyken, Kanada nın da katıldığı nükleer santral ihalemizi akamete uğratmak için medyada ve parlamento nezdinde canhiraş 41

4 gayretler sarfeden Rum-Yunan-Taşnak koalisyonu ve önyargılı Türkiye düşmanlarının ileri sürdükleri göstermelik gerekçeler bir yana 1, asıl kaygıları neydi acaba? Lütfen bir düşününüz. Çevreci hareketin kurucu öncülerinden James Lovelock ve Patrick Moore gibi kişilikler, çevreci yazar Bruna Comby öncülüğünde kurulan Nükleer Enerjiye taraftar Çevreciler örgütünün internet sitesinde, çevreci hareketin nükleer enerji karşıtlığını yüzyılın en büyük hatası ve kavrayışsızlığı olarak niteliyorlar. Nükleer sanayi kurmak için 40 yıldır süren gayretlerimizin yegâne müspet sonucu ülkemize, bir avuç da olsa, çok değerli atom mühendisleri ve hocalar kazandırmak oldu. Bu bilim insanları, 20. yüzyılın sonunda giriştiğimiz üçüncü tecrübede bürokrasinin yanlışlarıyla, siyasetin koalisyon hesaplarına mağlup oldular. Onların mağlubiyeti, Kanada da benim karşıma dikilen Rum-Taşnak-Yunan koalisyonunun zaferiydi. Önde gelenlerini zamanın Yunan Hükûmeti madalya ile ödüllendirdi. Bugün dördüncü denemeye girişirken söz konusu akademisyenlerimizin oluşturduğu beyin sermayemizi en verimli şekilde kullanmak, bu defa başarılı olabilmemizin ön koşuludur. Böylece, ilk sorunun yanıtına ilişkin bazı ipuçlarını vermiş bulunuyoruz. Özetle Hükûmet, son kırk yıl içinde üç kere başarısızlıkla sonuçlanan bir girişimi dördüncü kez yenilemek gibi güç bir işe girişmektedir. T.B.M.M. nin bu kararı, Devletimizin âli çıkarlarını doğrudan etkileyecek fevkâlade önemli siyasî-stratejik bir karardır ve ekonomik, teknik, teknolojik boyutları bu temel gerçeğin ışığında yorumlanıp, değerlendirilmelidir. Tabiî, gönül isterdi ki böylesine yaşamsal bir adım, marjinal unsurlar hariç, iktidar muhalefet tüm siyasî partilerimizin katkıda bulunduğu bir millî mutabakat sonucu karara bağlansın. 2. Nükleer Enerji Aleyhtarları Haklı mı? Bu konudaki tartışma, iki cephe arasında futbol takımı fanatiklerinin çatışması düzeyinde geçtiği için iki taraftan biri mutlak haklı, diğeri ise ya şaibeli ya da suçludur. Gerçek hayatın hiç bir alanının siyah beyaz olmadığı ve yaşamımıza gri renklerin egemen olduğu nedense dikkate alınmaz. Nükleer enerji karşıtlarının haklı olduğu pek çok nokta var (aynen nükleer enerji taraftarlarının olduğu gibi). Özetlemeye çalışalım. Nükleer teknolojinin hiç bir tehlikesinin olmadığı, aklı başında bir insan tarafından ileri sürülebilir mi? Kaldı ki, Soğuk Savaş döneminde kırk küsur yıl insanlar dehşet dengesi denen bir saçmalığın sözde şemsiyesi altında, nükleer tehdidin gölgesinde yaşadılar. Hemen herkes nükleer savaş çıkarsa dünyanın sonunun gelebileceği korkusu içindeydi. Şimdi de El Kaide bir nükleer silah edinirse ne yaparız deniyor. Ünlü McNamara 2 iki yıl önce ABD nin mevcut nükleer silah politikasını gayriahlâkî, yasadışı, askeri açıdan gereksiz ve korkunç derecede tehlikeli olarak tanımladı. 3 Hiroşima ve Nagazaki nin dehşet verici korkunç görüntüleri belleklere kazındı de BM 2. Silahsızlanma Özel Genel Kurulu nun raportörü 4 iken New York da Türkevi nde çeşitli heyetler meyanında Japonya dan gelenleri de kabul etmiştim. Beraberlerinde getirdikleri atom bombalarının sakat/eksik bıraktığı, nasılsa hayatta kalmış zavallı insanların görüntüsü korkunçtu. Bu durumda, insanlar bugün dahi kaygı duymakta haksız mı? Üstelik, bütün bunların sorumlusu, maddenin gözle görülemeyen en küçük parçacıklarının çatışmasından doğduğu söylenen ve radyasyon ismini verdikleri, normal insan açısından ne idüğü belirsiz bir gizli güç. Görmeniz ya da önceden hissetmeniz tamamen imkânsız ama sizi öldürebilir, sakat bırakabilir ya da kansere neden olabilir. Bundan korku duymayacak bir akıllı yaratık tasavvur edebiliyor musunuz? Hele, günümüzün insanına sabahtan akşama kadar hiç farkında olmadan bir radyasyon denizinde yüzdüğü öğretilmiyorsa... Özellikle siyasî tercihleri sol ve liberal olan insanlar, bütün bu nedenlerle atom dan nefret ediyorlar ve haklıdırlar. Nükleer hakkındaki bilgi ve algılamaları yukarda özetlediğim parametrelerle sınırlı aydınlar, ayrıca mensup oldukları grupların mahalle baskısı altındadır. Küreselleşme koşullarında dini imanı para olan çok uluslu şirketlerin çeşitli marifet ve skandalları medyaya yansıyor. Milyar dolarlara mal olduğu için sadece onlara yaradığı varsayılan nükleer reaktörleri desteklemesini bir aydından nasıl beklersiniz? Eş dost ne der? Ünlü yazar ve bilim insanı, İngiltere Kraliyet Bilimler Akademisinin saygın üyesi, dünya çevresine yerleştirilen haberleşme uydularının öncüsü Arthur C. Clarke ın, Clarke ın Üçüncü Kanunu diye anı- 42 Stratejik Analiz, Ocak 08

5 Nükleer sanayinin kurulması bir anlamda yüksek teknolojiye geçiş anlamına geliyor. Yukarıda, geleceğin nükleer enerji kaynağı füzyon reaksiyonlarını kullanan deneme safhasındaki Z makinası görülüyor. lan bir önermesi şöyledir: Yeterince ileri herhangi bir teknoloji sihirden ayırdedilemez 5. Gerçekten, nükleer teknolojiyle bugün yapılabilenleri bir asır öncesinin insanına gösterebilseydik kara büyü suçlamasına maruz kalabilirdik. İnsanlar özellikle akıl erdiremedikleri şeylerden korkar ve haklıdırlar. Bununla beraber, korkunun ecele faydası yok. Çünkü, bilimin ilerleyişini durdurmanın olanağı yok. Ancak, kontrol altına alabiliriz, onu da bugünkü dünya toplumu yeterince başaramıyor. Arkadan gelen moleküler biyoloji, nükleerin pabucunu dama attıracak potansiyel korkunçluklara gebe. Dolayısıyla, insanlık tam bir açmaz içinde... Korku patalojik bir olay. Korkunun etkisindeki insanı bilimsel ya da mantıkî açıklamalarla teskin ve ikna etmek fevkâlade zor. Korkusunu haklı ve yerinde gösterecek gerekçeler bulmak için her yolu deneyecektir. Bu nedenlerle nükleer karşıtı olanları anlıyor ancak, onlarla rasyonel bir diyalogu nasıl kurabileceğimizi bilemiyorum. Buna mukabil, küresel ısınmanın yarattığı ciddî tehdit Batı da nükleer enerji aleyhtarlığının bayraktarlığını yapan çevrecilerin önemli bir bölümünü çoktan uyandırdı. Çevreci hareketin kurucu öncülerinden, Gaia teorisiyle tanınan saygın bilim adamı James Lovelock ve 1971 de Greenpeace in kurucuları arasında yer alan ve uzun yıllar direktörlüğünü yapan Patrick Moore gibi kişiliklerine dil uzatmak hiç kolay olmayan şahsiyetler, çevreci yazar Bruno Comby öncülüğünde kurulan Nükleer Enerjiye Taraftar Çevreciler (Environmentalists For Nuclear Energy -EFN) örgütünün internet sitesinde 6, çevreci hareketin nükleer enerji karşıtlığını yüzyılın en büyük hatası ve kavrayışsızlığı olarak niteliyorlar. Örgüt 56 ülkede 8000 den fazla üyesi ve taraftarı olduğu iddiasında. Lovelock, daha önceki bir makalemde de zikrettiğim gibi, küresel ısınmanın dünyayı felâkete götürdüğü düşün- 43

6 Nükleer enerji piyasası gerçekten bir bilmece gibidir ve çözümlenmesi zordur. Çünkü, perde gerisindeki güçlü Hükûmetlerin keyiflerine göre yönettiği yarı tekelleşmiş bir piyasada serbest rekâbet şartları mevcut değildir. Bu yüzden en elverişli teknolojinin değil, en güçlü devletin empoze edebildiği teknolojinin pazar payı yüksektir. 4. Nükleer Enerji Piyasası Bilmecesi Nükleer camia nispeten küçük bir topluluktur ve hâlen iş başındaki bürokratların neler yaptığı bu özel çevrede zamanla duyulur. Sanırım bundan iki yıl kamazdan gelip, eskiden söylediklerini yeni unsurlar katmadan tekrarlayıp, duruyor. Nükleer teknolojinin tehlikeli yönleri olduğu tartışılmaz bir gerçek. Sihirden ayıredilemeyen molekülerbiyoloji gibi diğer ileri teknolojiler için de bu gözlem geçerli. Yalnız, tehlikeden söz edildiğinde diplomatlar ve askerler müphem tehdit tanımlarından hiç hazetmez. Tedbir alınabilmesi için tehlikenin kaynağındaki tehdit in açık seçik teşhis ve tespit edilmesi lâzımdır. Nükleer teknoloji konusunda sürüp giden sağırlar diyalogu hatta kör döğüşünde gözden kaçırılan en hayatî nokta budur. Tehdidi oluşturan nükleer silahlardır ve insanlık öncelikle uluslararası hukuktaki açık vaad ve hükme rağmen, bunları ellerinde tutmakta ısrar eden büyük devletlere, daha doğrusu onların kör-bencil ve aşırı derecede sorumsuz siyasî önderlerine (örneğin ABD deki neocon lar) karşı en yaygın ve güçlü tepkileri göstermek için uluslararası düzeyde örgütlenmeli, üzerlerinde ciddî bir baskı yaratabilmelidir. Donkişot gibi reaktörlere savaş açarak onları rahatlattığınızın, zaman kazandırdığınızın farkında değilsiniz. İnsanoğlu atomun sırrını çözdü, bu bilgiyi yok sayamazsınız, donduramazsınız. Cin şişeden çıktı, geri tıkamazsınız. Tıpkı koyun klonlandıktan sonra zamanında gerekli önlemleri ortaklaşa almazsanız, insanın klonlanmasını da önleyemeyeceğiniz gibi. Yanlış hedef seçimi sadece bilgiyi kötüye kullananların işine yarıyor. 3. Reaktör Nükleer Silah Doğurur mu? Madde, uzay ve zaman hakkında doğal gözlemlerimizi altüst eden ve gündelik deneyimlerimize tamamen ters düşen (meğer uzay eğri, zaman hıza göre değişken imiş), insan beyninin yarattığı en muhte- cesiyle çevreci dostlarına daha fazla inatçılık etmemeleri için açıkça yalvarıyor 7. Nükleer enerjinin patalojik düşmanları da, bu iyi niyetli çağrıları duyşem teorinin somut sonucu olan nükleer teknoloji, münhasıran insanlığın hayrına kullanılabilirdi. Ne yazık ki, başlangıç döneminde gerekli uluslararası denetim mekanizmaları hayata geçirilemediği için mutlak silah öncelik kazanmıştır. Böylece, tüm uluslar uzun yıllar, global bir tehdidin gölgesinde yaşamış ve nükleer enerji öcü konumuna düşürülmüştür. Bugün uluslararası çok sıkı kurallara riayetle kuracağınız nükleer sanayi sizi atom bombası yapımına götürmez. Camiada makul herkesin teslim ettiği bir gerçek olduğu için teknik ayrıntısına girmeyeceğim. Yalnız, her konuda olduğu gibi burada da gri renkleri gözardı edip, siyah beyaz bir yanıt doğru olmaz. Bir devlet, başına gelebilecek her türlü belayı göze alıp, gizli kapaklı işlere girişirse atom bombasına ulaşabilir. Ancak, bundan sonrası daha önemli. Hiroşima dan bu yana nükleer strateji konusunda ciltler dolusu araştırmalar yayınlandı. Bernard Brodie başlangıçta atom bombasına mutlak silah adını takmıştı ama, sonradan klasik anlamda bir silah olmadığı konusunda yaygın bir mutabakat oluştu. Örneğin Türkiye gibi bir devlet hiç bir zaman kullanamayacağı, kendisine bir savaş kazandıramayacak, sadece belaya dâvetiye çıkaracak atom bombasını ne yapsın? Buna rağmen ne olur, ne olmaz; Türkler nükleer sanayiye hiç el sürmesin diyen dostlarımız var. Bir kaç paragrafta özetlenemeyecek kadar uzun bir konu. Kısacası, tehlikeli diye nitelenen bir yüksek teknolojiden uzak durmamız isteniyor. (Sadece nükleerde değil başka bazı alanlarda da). Bu kabul edilebilecek bir şey değil. Burada adı konmayan tehlike, nükleer silah yapma yeteneğine kavuşabileceğimiz kuşkusudur. Oysa, Türkiye nin atom bombası yapmasını istemek için sadece nükleer strateji cahili, ya da sersem olmak yetmez, çılgın olmak gerekli. Devletin güvenlik sorumluluğunu taşıyan kurumlar içinde çılgınlığa yer yoktur. Bu görüşü, 1980 li yıllarda Millî Güvenlik Belgesi nin yenilenme çalışmalarını Dişişleri adına yürüten bir bürokrat olarak söylüyorum. Özetle, tehlikenin kaynağı nükleer silahlardır, reaktörler değil. Uluslararası kurallara ve denetimlere saygı gösterilerek kurulan ve çalışan bir nükleer reaktörle atom bombasını irtibatlandırmak gerçeği fazla zorlamak olur. 44 Stratejik Analiz, Ocak 08

7 Fransa daki Catenom nükleer güç kompleksinde Keban Barajı nın 4 katı düzeyinde enerji üretiliyor. Resimde, kompleksteki soğutma kulelerinden çıkan zararsız su baharı görülüyor. dar önce TAEK de düzenlenen bir toplantıda tartışılanları duyduğumda hayretler içinde kalmış, inanamamıştım. Uzatmadan özünü söyleyeyim: Efendim, ülkemizde nükleer reaktörü ya devlet yaparmış, ya özel teşebbüs veya ikisi ortak olurmuş. Bu üç ana modalitenin (seçeneğin) ayrıntılı içeriğini değerlendirmeye çalışmışlar. Nükleerden hiç anlamayanlar bir araya gelirse, böyle abuk sabuk tartışmalarla vakit öldürebilirler. Herhalde demiştim, daha sonra bu işi bilen, geçmişin tecrübelerinden ders çıkaran akademisyenlerimizi de aralarına alırlar da, tartışmaların düzeyi yükselir. Neyse, nükleer enerji piyasası gerçekten bir bilmece gibidir ve çözümlenmesi zordur Ekim ayında üçüncüsü düzenlenen uluslararası bir bilimsel konferansa 8 sunduğum bir tebliğin 9 bir bölümünü bu konuya ayırmıştım. Kendilerini eleştirmeme rağmen Amerikalıların da ilgi gösterdiği tespitlerimi en kısa şekliyle şöyle özetleyebilirim: a) Perde gerisindeki güçlü Hükûmetlerin keyiflerine göre yönettiği yarı tekelleşmiş bir piyasada serbest rekâbet şartları mevcut değildir. Bu yüzden en elverişli teknolojinin değil, en güçlü devletin empoze edebildiği teknolojinin pazar payı yüksektir. b) Yakıt ve donanım üreticileri arasındaki örtülü savaşlar, 1970 lerde sahtekâr müteahhitlerin ihale kapatması gibi gizli kartel uygulamaları (üstelik şirketler değil devletler düzeyinde) karakolda son bulmuş, mahkeme zabıtları sayesinde dünya çevrilen inanılmaz dolapları öğrenmiştir. Dolayısıyla, nükleer enerji alanında bazı kurallara bağlı olarak işleyen düzenli bir piyasadan da söz edilemez. 45

8 c) Nükleer sanayinin tarihi garip ve beklenmedik iniş çıkışlarla doludur. Meselâ, 1970 lerin ikinci yarısında Başkan Carter kafayı plütonyumun abartılan Nükleer sanayi kurma gibi hassas ve teknik bir konuda bürokratın görevi siyasetçinin önüne mükemmele yakın bir hazırlık sunmaktır. Bürokrat, uzmanların da katkısını alarak bilgi ve uzmanlık temelinde ülke yararına bir iş yapıldığına ikna olunacak şartları hazırlar. Mevcut bürokrasi dört yıldır bu hazırlığı yapmadıysa, ne iş yaptı acaba? tehlikelerine takınca, ortalık alt üst olmuş ve ABD en sadık müttefikleriyle dahi (İngiltere ve Japonya gibi) kavgalı hale gelmiştir. Carter samimiyetini ispatlamak gayretiyle Amerikan nükleer sanayiini sakatlayan kararlara da imza atabilmiştir. Kıssadan hisse: nükleer enerji piyasası şaşırtıcı sürprizlere gebedir. d) Bütün demokratik ülkeler kamuoylarında mevcut radyasyon fobisinin genellikle oyuncağı olan gündelik siyaset, nükleer sanayinin önündeki en büyük engeldir. Her ülkede yerli unsurlarla sınırlı kaldığı takdirde bir ölçüde yönetilebilir olan bu halk dalkavukluğu, ne yazık ki gizli yabancı eller için bir fırsat penceresi yaratarak pazar şartlarını zorlayabilmektedir. Yukarda sunduğum çok kısa özetin ışığında, bazı yetkililerin fındık fıstık piyasasına girecek tüccar rahatlığıyla nükleer reaktör alım seçeneklerinden (!) sözetmelerinin değerlendirilmesini okuyucularımızın ferasetine bırakıyorum. 5. İlk Reaktörü Kurabilecek miyiz? Diplomatlara bazen laf mühendisi diye takılırlar. Her şakada bir gerçek payı vardır. Doğrudur, biz usta çırak yöntemiyle metinlerin satır arasını okumayı, söylenenlerin gerisinde gizlenenleri yorumlamayı ve yabancılara karşı idare-i kelâmda bulunmayı meslek gereği zaman içinde öğrendik. Örneğin ben bir dönem, Varşova Paktı ve Sovyetlerin birbirinin tekrarı hissi veren metinlerini çözümlemekte uzmanlaşmıştım. Bu alışkanlıkla Kanun un ilk ve ikinci versiyonlarını, önerilen, yapılan değişiklikleri, yetkililerin verdiği demeç ve röportajları ve TBMM internet sitesinden bilgisayarıma kaydederek Meclis zabıtlarını satır satır okudum. Nükleer mühendis olmadığıma göre bir kanaate varmak için başka çarem de yoktu. En dikkate değer gördüğüm noktaları aşağıda özetlemeye çalışacağım. Beni en fazla şaşırtan, doğrusunu söyleyeyim şoke eden bir gözlemim şu oldu: Bürokrasi zâten kısacık taslaklar üretmiş, bunlar üzerinde asıl yoğun biçimde çalışan milletvekillerimiz olmuş. Kadük olan ilk taslaktaki ciddî hukukî hatalar (nükleer değil) önceki Cumhurbaşkanımız tarafından belirlenip, iade edilmiş. İkinci taslak üzerinde hukukî yanlışlar dahil tüm düzeltmeler Redaksiyon yetkisi verilen Meclis Komisyonu tarafından yapılmış ve metnin hemen her maddesi değiştirilmiş. Anlayamadığım, hiç bir anlam veremediğim hususlar şunlar: a) Yanlış hatırlamıyorsam Hükûmet nükleer sanayi kurma yolundaki prensip kararını alalı neredeyse dört yıl geçti. Bu kadar hassas ve teknik bir konuda bürokratın görevi siyasetçinin önüne mükemmele yakın bir hazırlık sunmaktır. Siyasetçi eleştirir, kusur bulur; bürokratın görevi uzmanların da katkısını alarak kusuru, eksiği düzeltmek, bilgi ve uzmanlık temelinde ülke yararına bir iş yapıldığına siyasetçinin ikna olacağı şartları hazırlamaktır. Mevcut bürokrasi dört yıldır bu hazırlığı yapmadıysa, ne iş yaptı acaba? b) Hiç bir ciddî Batı ülkesinde, nükleer gibi özel ihtisas gerektiren çok boyutlu ve hassas bir konuda, siyasetçi bürokratın ayıbını bizzat kapatmaya çalışmaz. Herşeyden önce siyasetçi zâten pek çok değişik ve teknik konuda önüne gelen kanun tekliflerini değerlendirmek gibi ağır bir yükün altındadır. Nükleer kadar girift bir konuya, mesleği değilse ve bir şekilde önceden üzerinde çalışmamış ise nasıl yeterli vakit ayırsın? Ayrıca, her kelimenin önem taşıdığı böyle bir yasada, değişiklik yapılacaksa, anında olmaz. Yasanın iç dengelerinin bozulmaması için bürokrasinin emek verdiği hazırlığa sahip çıkması ve değişiklik önerisinin pişirilmesi gerekir. Parlamentomuzun tarihinde acaba böyle baştan aşağı Komisyonda değiştirilerek çıkan başka bir yasa örneği var mı? Doğrusu merak ediyorum. Gözlemlediğim diğer bir husus şu oldu. Türkiye nin nükleer sanayi kurma projesinin özü söz konusu olduğunda, iktidar muhalefet ayrımı yapılmaksızın 46 Stratejik Analiz, Ocak 08

9 Parlamentomuzda büyük ölçüde destek veren bir yaklaşım egemen. Milletvekillerimiz yasa öncesi dönemde yeterince bilgilendirilmiş olsa, süreç iyi yönetilebilse, bu projenin yasal altyapısının millî bir konsensüsle ve büyük bir çoğunlukla TBMM den geçirilmesinin mümkün olduğu anlaşılıyor. Ne kadar yazık! Dosta düşmana karşı böyle bir görüntü ne kadar iyi olurdu Müzakerelerde gördüğüm, aynı hatibin konuşmasında teknik olarak doğrularla yanlışlar birbirine karışabiliyor ve aynı parti grubu adına değişen sözcülerin konuşmalarında birbirine uyumsuz unsurlar yer alabiliyor. Anlaşılan, ya söz alan konuyla ilgili milletvekillerimizin hepsine böyle bir tartışmaya iyi hazırlanmak için yeterli zaman bırakılmamış, ya da bürokrasi görevini iyi yapamamış. Zira, sözünü ettiğim yanlış ya da eksik bilgiye dayanan ifadelerin tümü teknik hususlarla ilgili, prensip sorunlarıyla değil. Eskiden önemli konularda bizi açık, ya da gerekiyorsa gizli komisyon toplantılarına davet eder, saatlerce sorguya çekerlerdi. Örneğin, yakıt teknolojisi nedir, ne değildir? En temel konulardan biri olduğu halde zihinlerde berraklaşmadığı anlaşılıyor. Zira, Genel Kurulda reaktör kurulması için şart koşan olmuş. Tabiî, olsa iyi olur da, nasıl olabilir, ya da olmaz; Türkiye de denemesi oldu mu? Bütün bunlar daha önce milletin temsilcilerine anlatılmalıydı. Kezâ atık meselesi de böyle. Ancak, bu noktada milletvekilleri mazurdur zira yasayı hazırlayan bürokrasi dahi anlaşılan bu sorunun tek çözümü var sanıyor. Kıdemli ve saygın bir parlamanter, nükleeri iyi bildiği halde, lütfedip benden teknik bilgi istemek nezâketini göstermişti. Yasa geçtikten sonra merak ettim, üniversiteden ve emekli hocalarımızdan soruşturdum. Tabiî herkese ulaştığımı söyleyemem ama benden sorulması galiba istisna zira, adı kamuoyunda bilinen çok değerli akademisyenlere bir şey soran olmamış! Batı da daima mevcut nükleer enerji kavgaları son bir kaç yıldır yoğunlaşıyordu yılında bu çekişme, tartışmaya yeni unsurların ilâvesiyle (küresel ısınma, Rusların doğal gazı silah olarak kullanma eğilimi, Amerikalıların İran la başlattıkları talihsiz gerilim vb) iyice hız kazandı. Öyleki, nükleerde lehte ya da aleyhte gerekçe peşinde koşanların hepsini fazlasıyla tatmin edecek malzeme internette hazır bekliyor. Bizim mecburen partizan yaklaşımların ötesini görmeye, tek tek argümanlardan ziyade genel yönelimleri (trend leri) teşhise çalışmamız gerekiyor. Bu açıdan merak ediyorum, İngiltere nin önümüzdeki 40 yıllık dönemde enerji politikasında Günümüzde dördüncü bir denemeye girişmek siyasî cesaret işiydi zira içerden dışardan baltalanacağı peşinen belliydi. Hükümet bu cesur kararı aldı. Uygulamaya geçildiğinde, atom mühendislerinin dışlandığına önce inanamadık. Zira bu mayın tarlasına girerken olumlu katkısı olabilecek herkesten yararlanmak, âdeta bir millî seferberlik ilân etmek gerekirdi. nükleere vermeyi öngördüğü yer, Avrupa Birliğindeki Üçüncü Sanayi Devrimi ve nükleerin yeri tartışmaları, ABD nin Nuclear Power 2010 başlıklı sanayii ile masraf bölüşmeyi öngören programı hakkında acaba bürokrasi milletin temsilcilerine bilgi sundu mu? Hiç sanmıyorum zira sunsaydı dünyada nükleer enerjiden vazgeçildiği yolundaki eski argüman kolayca seslendirilemez, en azından nüanslara dikkat edilirdi. Benim hiç anlayamadığım bir diğer husus, Yasa nın Anayasa Mahkemesi ne gönderilmesi riskinin göze alınıp, büyük bir telâş içinde çabucak Parlamento dan geçirilmesidir. Dört yıl bekleyip birdenbire bu kadar aceleye ne lüzum var ve büyük ölçüde geçmişten devralınan kifayetsiz bir bürokrasinin yanlışlarını yok yere neden siyasetçi yükleniyor? Malûm, bu yasayı baltalamaya çalışacak geniş ve güçlü bir cephe mevcut: Nükleeri tehlike olarak algılayan aydınlar, çevrecilerin önemli bir bölümü, sinsi bir petrol lobisi, Türkleri çok seven ve radyasyondan korumak isteyen bazı yabancı çevreler, onlara yardıma ve hatta bizzat masraf yapmaya hazır Rum-Taşnak koalisyonu vb. Şayet bunları ayaklandırmamak için acele edildiyse, boşuna gayret. Bunlar zamanı gelince yapacaklarını yapacaktır. Ancak, şu sıralar Rum-Taşnak koalisyonunun keyifle ellerini oğuşturduklarına hiç şüphem yok. Süreci kesin izlemişlerdir. Fazla zahmet etmelerine şimdilik ihtiyaç kalmadı zira biz birbirimize düştük. Geçen Mart ve Nisan aylarında Sayın Enerji Bakanı ve TAEK Başkanı Zaman gazetesine verdikleri ayrıntılı röportajlarda bugünkü yasanın düşünce alt- 47

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ. 14 Şubat 2013 İZMİR

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ. 14 Şubat 2013 İZMİR TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 14 Şubat 2013 İZMİR TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 30 Ağustos 2013 Yayın No: 332 Haberleşme

Detaylı

İRAN-ABD İLİŞKİLERİNDE YENİ DÖNEM

İRAN-ABD İLİŞKİLERİNDE YENİ DÖNEM > DÜBAM DUNYA BÜLTENİ ARAŞTIRMA MASASI İRAN-ABD İLİŞKİLERİNDE YENİ DÖNEM DÜNYA BÜLTENİ ARAŞTIRMA MASASI www.dunyabulteni.net DÜBAM İRAN-ABD İLİŞKİLERİNDE YENİ DÖNEM Genel Yayın Yönetmeni Akif Emre Derleyen

Detaylı

İSTANBUL BAROSU SAĞLIK HUKUKU KOMİSYONU III. ULUSAL SAĞLIK HUKUKU SEMPOZYUMU MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK BİNASI. 30 Kasım 2007

İSTANBUL BAROSU SAĞLIK HUKUKU KOMİSYONU III. ULUSAL SAĞLIK HUKUKU SEMPOZYUMU MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK BİNASI. 30 Kasım 2007 İSTANBUL BAROSU SAĞLIK HUKUKU KOMİSYONU III. ULUSAL SAĞLIK HUKUKU SEMPOZYUMU MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK BİNASI 30 Kasım 2007 Av. SUNAY AKYILDIZ- Sayın Dekanım, sayın yönetim kurulu üyelerim, değerli

Detaylı

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Ankara, 2006 YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu

Detaylı

Olmalı nın Olabilir Anlamına Gelmediği An: Yolsuzluk Karşıtı Washington Uzlaşmasının Ortaya Çıkışı *

Olmalı nın Olabilir Anlamına Gelmediği An: Yolsuzluk Karşıtı Washington Uzlaşmasının Ortaya Çıkışı * Olmalı nın Olabilir Anlamına Gelmediği An: Yolsuzluk Karşıtı Washington Uzlaşmasının Ortaya Çıkışı * When Should Does Not Imply Can. The Making of the Washington Consensus on Corruption** Ivan Krastev***

Detaylı

SD STRATEJ K UBAT 2010. Irak n Dünü ve. İsrail Lieberman dan Kurtulmal d r. Kad Adaleti ve Hukukçunun Üstünlü ü. Hasan KÖN.

SD STRATEJ K UBAT 2010. Irak n Dünü ve. İsrail Lieberman dan Kurtulmal d r. Kad Adaleti ve Hukukçunun Üstünlü ü. Hasan KÖN. SD STRATEJ K DÜ ÜNCE UBAT 2010 www.sde.org.tr Ayl k Uluslararas li kiler ve Strateji Dergisi Y l: 1 Say : 3 Fiyat: 7 TL (KDV Dahil) Türkiye de Nükleer Silahlar Sorunu Hasan KÖN Irak n Dünü ve Bugünü Nüzhet

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI İSTANBUL TİCARET ODASI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI YAYIN NO: 2006-35 İstanbul, 2006 Bu eserin tüm telif hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. Eser üzerinde 5846 sayılı

Detaylı

www.kozmopolit.com DERLEMELER K Ö Ş E Y A Z I L A R I V E M A K A L E L E R M U R A T Ç A K I R

www.kozmopolit.com DERLEMELER K Ö Ş E Y A Z I L A R I V E M A K A L E L E R M U R A T Ç A K I R 2009 DERLEMELER K Ö Ş E Y A Z I L A R I V E M A K A L E L E R M U R A T Ç A K I R 2009 DERLEMELER KÖŞE YAZILARI VE MAKALELER MURAT ÇAKIR HAZIRLANIŞ TARİHİ: ARALIK 2009 BU PDF-DOSYASI, TİCARÎ AMAÇLA OLMAMAK

Detaylı

Açılış Konuşması, Davut Kavranoğlu

Açılış Konuşması, Davut Kavranoğlu SONUÇ BİLDİRGESİ Açılış Konuşması, Davut Kavranoğlu Sevgili genel başkan yardımcım, çok değerli misafirler Yeni Dijital Dünya toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Geçmişin tecrübesiyle bugünün dünyasını

Detaylı

Ömer Madra: Hayatta Kalmanın Reçetesi

Ömer Madra: Hayatta Kalmanın Reçetesi Ömer Madra: Hayatta Kalmanın Reçetesi Bu iltifat dolu tanıtım konuşması için Nurhan Yentürk e çok teşekkür ederim. Ne kadar hak ettiğimi bilemiyorum tabii; o da başka... Konumuz: Şebeke, gençlerin tanıtımı

Detaylı

Yıllardır tartışmaları devam

Yıllardır tartışmaları devam Ankara göçüyor İnönü Bulvarı nda bir kişinin ölümüyle sonuçlanan metro göçüğü sonrası Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi nde de üç farklı noktada göçük oluştu.12 Kadının bedeni kimin kararı? Başbakan

Detaylı

KIBRIS TÜRK KÜLTÜR DERNEĞİ GENEL MERKEZİ YAYINIDIR

KIBRIS TÜRK KÜLTÜR DERNEĞİ GENEL MERKEZİ YAYINIDIR KIBRIS TÜRK KÜLTÜR DERNEĞİ GENEL MERKEZİ YAYINIDIR www.kibristd.org.tr KASIM - ARALIK 2013 / OCAK - ŞUBAT 2014 ISBN :1300-2546 CİLT: 26 NO :6 / CİLT: 27 NO: 1 İKİ AYDA BİR YAYINLANIR Figen Rutkay 1934

Detaylı

Dijitalleşen dünyada fikri mülkiyet ve telif; hak mı haksızlık mı?

Dijitalleşen dünyada fikri mülkiyet ve telif; hak mı haksızlık mı? 20 Aralık 2012 Dijitalleşen dünyada fikri mülkiyet ve telif; hak mı haksızlık mı? Medya Derneği ve Kadir Has Üniversitesi işbirliği ile 08 20 Aralık 2012 Panele katkı sağlayanlar Medya Derneği ve Kadir

Detaylı

NEDEN, NÜKLEER SANTRALLARA HAYIR?

NEDEN, NÜKLEER SANTRALLARA HAYIR? NEDEN, NÜKLEER SANTRALLARA HAYIR? HAZIRLAYAN Arif Künar Elektrik Mühendisi Tüketici Hakları Derneği Enerji Komisyonu Başkanı, Elektrik Mühendisleri Odası Enerji Komisyonu Üyesi DPT- VIII. BYKP Nükleer

Detaylı

HALKA ARZDA KURUMSAL OTORİTELERİN ROLÜ

HALKA ARZDA KURUMSAL OTORİTELERİN ROLÜ HALKA ARZDA KURUMSAL OTORİTELERİN ROLÜ Editör: Prof. Dr. Güler ARAS 17 ARALIK 2010 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER

Detaylı

Çin. Çin: Yükselen Global Güç. Zulmün Adı: Doğu Türkistan. Küresel Güney ve BRICS Ülkeleri ve Çin in Rolü

Çin. Çin: Yükselen Global Güç. Zulmün Adı: Doğu Türkistan. Küresel Güney ve BRICS Ülkeleri ve Çin in Rolü Ocak 2015 Yıl: 2 Sayı: 3 Hem Seviyeli Hem Keyifli Çin Çin: Yükselen Global Güç Küresel Güney ve BRICS Ülkeleri ve Çin in Rolü Çin Ekonomisindeki Komünizm Rüzgârı Farklı Boyutlarıyla Oryantalizm ve Tarihe

Detaylı

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 10. YIL Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 27 Mayıs 2013 ÖNSÖZ Demokrasinin ve Anayasamızın en temel prensiplerinden biri olan bilgi edinme hakkı, kamu yönetiminde açıklığın ve şeffaflığın sağlanması

Detaylı

GÜCÜN GELECEĞİ (The Future of Power)

GÜCÜN GELECEĞİ (The Future of Power) GÜCÜN GELECEĞİ (The Future of Power) Joseph S. Nye, Jr. Yazar Hakkında: Joseph S. Nye, Jr. (1937) Harvard da Kennedy Siyasi Bilgiler Fakültesi eski dekanı ve üstün hizmet madalyalı bir öğretim görevlisidir.

Detaylı

Türkiye Orta Doğu İlişkileri

Türkiye Orta Doğu İlişkileri Aralık 2014 Yıl: 1 Sayı: 2 Hem Seviyeli Hem Keyifli Türkiye Orta Doğu İlişkileri Orta Doğu'nun Bölgesel Gücü: Türkiye Suriyeli Mülteciler: Türkiye nin Müstakbel Vatandaşları Ortadoğu Şehrinin Altın Anahtarı:

Detaylı

ASOM. I s 5 ağlığı G ü ven liği. Faruk ÇELİK: Nurettin OZDEBIR: DOSYA ÖZEL BÖLÜM. İş Sağlığı Güvenliği Yasası insan mutluluğu için hayati önem dedir.

ASOM. I s 5 ağlığı G ü ven liği. Faruk ÇELİK: Nurettin OZDEBIR: DOSYA ÖZEL BÖLÜM. İş Sağlığı Güvenliği Yasası insan mutluluğu için hayati önem dedir. ASOM MART / NİSAN 2012 ANKARA SANAYİ ODASI YAYIN ORGANI î, I s 5 ağlığı G ü ven liği Faruk ÇELİK: İş Sağlığı Güvenliği Yasası insan mutluluğu için hayati önem dedir. Nurettin OZDEBIR: Nitelikli bir işgücüne

Detaylı

Geleceğe Açılan BİLİM KAPISI

Geleceğe Açılan BİLİM KAPISI Geleceğe Açılan BİLİM KAPISI KOÇ ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ TARİHİ 3 4 5 Sermaye bulunur, makine alınır, teknoloji transfer edilir; fakat iyi eğitilmiş insan gücü yoksa, netice almak zordur Vehbi KOÇ V E D İ

Detaylı

Türkiye Ermeni İddialarını Çürütmek Amacıyla Nasıl Bir Strateji İzlemeli ve Bu Stratejiyi Uygulamak Amacıyla Nasıl Bir Yapılanmaya Gitmelidir?

Türkiye Ermeni İddialarını Çürütmek Amacıyla Nasıl Bir Strateji İzlemeli ve Bu Stratejiyi Uygulamak Amacıyla Nasıl Bir Yapılanmaya Gitmelidir? Türkiye Ermeni İddialarını Çürütmek Amacıyla Nasıl Bir Strateji İzlemeli ve Bu Stratejiyi Uygulamak Amacıyla Nasıl Bir Yapılanmaya Gitmelidir? Şükrü Elekdağ* Büyükelçi Şükrü Elekdağ ile yaptığımız bu röportajda

Detaylı

ORTA DOĞU DAKİ GELİŞMELERİN IŞIĞINDA TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK PERSPEKTİFİ

ORTA DOĞU DAKİ GELİŞMELERİN IŞIĞINDA TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK PERSPEKTİFİ ORTA DOĞU DAKİ GELİŞMELERİN IŞIĞINDA TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK PERSPEKTİFİ 05 KASIM 2012 Editör: Özgür TONUS ADOM YAYINI NO: 02 Sempozyum Kayıt Deşifresi: Aslıhan İLHAN Cansu TAHAN Elif TEKİN Fatih

Detaylı

DİPLOMATLIK MESLEĞİ VE TERCÜMANLIK

DİPLOMATLIK MESLEĞİ VE TERCÜMANLIK DİPLOMATLIK MESLEĞİ VE TERCÜMANLIK 29.03.2011 tarihinde Vehbi Esgel Etensel in gerçekleştirdiği Diplomatlık Mesleği ve Tercümanlık konulu konferans metnidir. Konuşmacı: Vehbi Esgel Etensel (Dışişleri Bakanlığı

Detaylı

udüşünce kültür siyaset

udüşünce kültür siyaset udüşünce kültür siyaset mran Sahibi Ümran Yayıncılık Turizm San. ve Tie. Ltd. Şti. Adına Abdullah Yıldız Genel Yayın Yönetmeni ve Yazı İşleri Müdürü Cevat Özkaya Yayın Kurulu Uğur Ahun, Cevac Özkaya, İlhan

Detaylı

Mübadele. Yapılmasa Ne Olurdu? Dimostenis Yağcıoğlu, zorunlu nüfus mübadelesine farklı bir açıdan bakıyor

Mübadele. Yapılmasa Ne Olurdu? Dimostenis Yağcıoğlu, zorunlu nüfus mübadelesine farklı bir açıdan bakıyor KASIM - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Sayı: 41 Fiyatı: 3 Mübadele Yapılmasa Ne Olurdu? Dimostenis Yağcıoğlu, zorunlu nüfus mübadelesine farklı bir açıdan bakıyor Uzun bir aradan sonra MarkA Paşa yeniden aramızda Herkül

Detaylı

Çocuk Ombudsmanlığı. Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği

Çocuk Ombudsmanlığı. Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği Çocuk Ombudsmanlığı Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği Bu kitap parayla satılamaz. Çocuk haklarına ilişkin çalışmalarda kar amacı gütmeyen bir amaç için kullanılabilir. Bu kitap İngiltere

Detaylı

PricewaterhouseCoopers Türkiye desteği ile 2008 yılı kurumsal yönetim uyum raporlarından ve Kamuoyu Aydınlatma Platformu verilerinden derlenmiştir.

PricewaterhouseCoopers Türkiye desteği ile 2008 yılı kurumsal yönetim uyum raporlarından ve Kamuoyu Aydınlatma Platformu verilerinden derlenmiştir. 1 ÖNSÖZ TÜSİAD, özel sektörü temsil eden sanayici ve işadamları tarafından 1971 yılında, Anayasamızın ve Dernekler Kanunu nun ilgili hükümlerine uygun olarak kurulmuş, kamu yararına çalışan bir dernek

Detaylı

Medyadaki Önyargı ve Propaganda Nasıl Saptanır?

Medyadaki Önyargı ve Propaganda Nasıl Saptanır? Düşünen Adam ın Kılavuzu Dikkatli Vatandaşlar için Eleştirel Düşünme Kavram ve Gereçlerine dayanarak Ulusal ve Uluslararası Haberlerde Medyadaki Önyargı ve Propaganda Nasıl Saptanır? Dr. Richard Paul and

Detaylı

ÖZET [rftabi. İSTANBUL SANAYİ ODASı

ÖZET [rftabi. İSTANBUL SANAYİ ODASı ÖZET [rftabi İSTANBUL SANAYİ ODASı Kongre Sponsorlan.örel'lik ~BORUSAN MANNESMANN il ){1I/d, Demiroren $ Oturum Sponsoru $ CEmoFSET iletişim Sponsorlan ( C~~ J ( 2;13 J ~M.Uliyel Destek Sponsorlan .. ISTANBUL.

Detaylı