DOULU VE BATILI MEDYALARIN TÜKETC PROFL FARKLARININ MARKA KMLNE YANSIMASI: EL CEZRE ÖRNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOULU VE BATILI MEDYALARIN TÜKETC PROFL FARKLARININ MARKA KMLNE YANSIMASI: EL CEZRE ÖRNE"

Transkript

1 DOULU VE BATILI MEDYALARIN TÜKETC PROFL FARKLARININ MARKA KMLNE YANSIMASI: EL CEZRE ÖRNE THE REFLECTION OF EASTERN AND WESTERN MEDIAS S CONSUMER PROFILE DIFFERANCES TO BRAND IDENTITY: THE CASE OF AL JAZEERA BURCU KAYA ERDEM, Assistant. Prof.Dr. Maltepe University, Faculty of Communication, TURKEY Marmara Education Village, Maltepe / Istanbul. Phone: (+90216) /2814 DOULU VE BATILI MEDYALARIN TÜKETC PROFL FARKLARININ

2 MARKA KMLNE YANSIMASI: AL JAZEERA ÖRNE Özet Pazarlama iletiiminin de içkin olduu, dünya iletiim tarihine damgasını vuran bir olgu olan Dou-Batı ikileminin, farklı bir bakı açısından yeniden okunabilmesini olanaklı kılan ve Batı dan Dou ya tek yönlü akıın yönünü deitirme iddiasıyla ortaya çıkan El Cezire uydu kanalı; bu güne dein Arap (slami Dou) dünyasında vücut bulan, en ilgi çekici, en fazla tartımaya neden olan oluumdur. Bölgesel veya uluslararası ölçekte Dou-Batı tartımalarının yönünü deitirecek bir rol üstlendii inancı, tüm dünyada büyük ölçüde kabul gören kanal, 2004 yılında "brandchannel.com" sitesinin okurları tarafından Apple, Google, Ikea ve Starbucks tan sonra en nüfuzlu beinci dünya markası seçilmesiyle ve bunun ardından, Batı ya açılmanın bir dier yolu olarak El Cezire markasını taıyan ürünleri pazarlayacaını açıklamasıyla birlikte, pazarlama iletiimi uzmanlarının da ilgisini çeken, nadir medya markası örneklerinden biri olarak incelenmeye balanmıtır. Bu çalıma, ilgili markanın kimlik oluumunda, Dou-Batı ikilemi üzerinden kimlik bulan bir corafyanın ya da tüketicinin, belirleyici etkisini ortaya koymak üzere hazırlanmıtır. Çalıma, haber dili, programları ve yayın anlayıı balamında, ilgili marka kimliinin nasıl yapılandıını incelerken, aynı zamanda, Dou ve Batı medya tüketicileri arasındaki farkı ve bu farkın marka kimliinin yönelimine salayacaı olası katkıları ve süreçleri de ayrıntılarıyla tartımaktadır. Anahtar Kelimeler Dou-Batı, tüketici profili, marka kimlii, Al Jazeera, medya. THE REFLECTION OF EASTERN AND WESTERN MEDIA S

3 CONSUMER PROFILE DIFFERENCES TO BRAND IDENTITY: THE CASE OF AL JAZEERA Abstract The Al Jazeera satellite channel, which enables to reread dualistic epistemology that has reached a peak with the East-West dilemma from a different point of view and has emerged with a claim to change the one-way flow direction from the West to the East ; as it is well known, is the most intriguing and the most controversial case which has ever emerged in the Arab (Islamic East) world. With the belief that it has undertaken a mission to change the direction of the East-West debates on a regional or an international scale, the channel which is widely well accepted in world was picked by the readers of "brandchannel.com" as the fifth most influential global brand behind Apple, Google, Ikea and Starbucks in Then, as another way of expansion to the West, the channel appears to have been analyzed as a rare sample of media brands which have attracted attentions of marketing communication experts along with the announcement of marketing of products marked with the brand of Al Jazeera. This work was prepared to reveal the determinative influences of a geographical region or a consumer, which forms its identity based on the East-West dilemma, over the identity formation of the relevant brand. The study, in the context of report language, programmes and broadcasting concept, does not only analyze how the identity of the relevant brand has been structured, but also discusses the differences between the consumers of Eastern and Western media, and potential contributions and processes which these differences would provide for the orientation of the brand identity. Key Words Eastern-Western consumer profile, brand identity, Al Jazeera, media.

4 Giri Dou-Batı kilemi nin yönünü tersine çevirme iddiası ve imajıyla yola çıkan bir markaya ait, yeni corafyalara ulama stratejisi, farklı corafyaların mevcut ve potansiyel tüketicilerinde marka bilinirlii ve olumlu imaj yaratma çabalarına dayanmaktadır. Ancak bu stratejiyi gerçekletirmek, El Cezire gibi, bölgesel kültür ve deerlere hatta sorunlara aidiyetle kendini tanımlamı markalar açısından, son derece güçtür. Çünkü bilindii gibi, uluslararası büyüme strtejilerinde, markalar, ulamayı hedefledikleri corafyalarda, marka kimliinde farklılatırma ya da standartlatırma yoluyla var olmaya çalımaktadırlar. Elbette, standartlatırmanın tercih edildii uygulamalarda bile, hiçbir global marka, faaliyet gösterdikleri ülkenin ekonomik ve kültürel artlarından bütünüyle baımsız hareket edememektedir. Özetle, uluslararası büyüme stratejileri balamında, farklılatırma, standartlatırma ya da karma strtaejiler var edilebilir. Bu uygulamalar son derece alııldıktır. Ancak, El Cezire markasında olduu gibi, varlık nedeni olarak iaret ettii unsurlar tarafından, kendisine, neredeyse yerel bir kimlik tanımlayan; marka özü olarak da, Batıdan Douya tek yönlü akıın yönünü deitirme iddiası taıyan ya da Batı nın prizmasından yansıyan Dou nun yerine, Dou nun prizmasından yansıyan Batı yı koyan bir medya markası için, global büyümedeki ilgili stratejiler, çelikili yorumlamalar ve uygulamalar ortaya koymaktadır. Global büyüme stratejilerindeki bu çelikiyi, El Cezire örneiyle ele alan çalıma, aynı zamanda, yerel (Doulu) ve uluslararası (Batılı) tüketici algıları ve kullanımları arasındaki farkları karılatırma imkânı sunmaktadır. Bunun nedeni, Dou-Batı kilemi nin, marka kimliine yansımasının, tüketici odaından deerlendirilmesinin, zengin inceleme verilerine sahip olmasıdır. Bu inceleme alanı, tüketici imajının, marka kimliine olan etkisi kadar, marka kökeninin ve özünün, marka imajına olan etkisine ilikin de önemli sonuçlar ortaya koyabilir. Dolayısıyla bu çalımada da, El Cezire nin (aırlıklı- Doulu) tüketici kitlesi tarafından, beklendii gibi, Dou-Arap-Müslüman deerlerini veya kültürel kodlarını yansıtan tanıtıcı bir mecra durumunda olup olmadıı ve bu yönelimini, Doulu ve Batılı tüketicilerine yönelik olarak, nasıl kurguladıı tartıılacaktır. Elbette bu tartıma nihayetinde, Doulu ve Batılı medya tüketicisi arasındaki farkı ve bu farkın marka kimliinin yönelimine salayacaı olası

5 etkileri de ortaya koymayı amaçlamalıdır. Çalımanın içerii de, bu kabule yönelik olarak kurgulanmıtır. Kavramsal Çerçeve Marka Kimlii ve Tüketici Profilinin Belirleyicilii Kimlik (identitiy) kavramı, 1990 larla birlikte, pazarlama iletiimi literatüründe önemli bir kavramsallatırma olarak karımıza çıkmaktadır. Balangıçta, bu alanda, kimlik terimi, görsellikle ilgili olarak, markaların logo, kartvizit v.b.- grafiksel uygulamalarında kullanılırken; süreç içinde, marka kimlii (brand identitiy) ve kurumsal kimlik (corporate identity) gibi terimlerle, stratejik pazarlama iletiim planlamasının en deerli öelerinden biri olarak deerlendirilmitir. Bu balamda, ilgili alandaki kimlik kavramı da, markayı rakiplerinden ayırt eden, markanın ethos, hedef ve deerlerini yansıtan, farklılatırıcı çerçeve olarak tanımlanmaktadır. Aaker (1996:28), marka kimliini biricik marka çarıımları seti olarak tanımlamaktadır. Buradaki çarıımlar kavramı, bizi, marka kimliinin üzerinde yükselecei temel kaynaklardan biri olan tüketici kitle ye götürmektedir. Çünkü kimlik, tüketici zihninde istenilen çarıımların yaratılması süreciyle ilgilidir. Ve marka çarıımları, paydaların ya da tüketicilerin zihninde marka ile baıntılı (her) eydir ve ancak tüketici kimliine uygun bir yapılanma ile baarıya ulaabilir. te bu biçimlendirmeye rehberlik yapacak olan, tüm aktörlerin referans aldıı, ilham verici yapı kimliktir (Uztu, 2009). Bu çarıımlar, çou kez, istenildii gibi ekillense de, kimliin ve imajın örtümedii, çarıımlarıın kimlik öngörülerinden uzaklatıı örnekler de marka iletiim uygulamlarında mevcuttur. El-Cezire örnei üzerinden tüketici profilini ve marka kimliine yansımalarını ele çalıma, global markaların, ülke orijini ve hedeflenen corafyaların tüketicileri arasındaki çeliki ve standartlatırma çabalarını ve bu iki kavram arasındaki çelikiyi tartımaktadır. Dou-Batı kilemi Balamında Doululuk ve Batılılık Ayrımı Bu çalımada, açıklamamız gereken ikinci kavramı, Dou-Batı kilemi olarak ifade etmemiz mümkündür. Çünkü, marka kimliinin tesisinde en önemli unsur olarak öne çıkan tüketici nin, kimlik tanımlama skalasında en üstlerde yer alan özelliklerinde biri,

6 Doululuk ya da Batılılık tır. Uluslararası medya tablosuna baktıımızda, marka kimliinin tanımlanması söz konusu olduunda, haber ya da medya tüketicisinde bu özellik çok daha önemlidir. Dou ve Batı ikilemine dair çaın en anlamlı kabulüne sahip düünürlerden Hentch in söz konusu corafi sınıra dair sözleri dikkat çekicidir: Yüzyıllara dayanan karıtlıklar ve komulukların yarattıı Dou-Batı kutupsal karıtlıı Akdeniz tarihinin deimez bir deeri gibi görünür. Karılıklı olarak birbirlerini etkileyen ve asla kalıcı bir karııma uramaksızın, iki temel yapının sorunlu yan yanalıı. Zeytinyaıyla sirke kadar birbirini tamamlayan ve bir o kadar da birbirinden farklı: karıım çok lezzetli olabilir ama bölünme çizgisi hiç durmamacasına yeniden, yeniden ortaya çıkar. Ve bu çizgi hep var olmu gibidir. Her ey sanki Dou ile Batı, taa Antik Ça dan beri kendilerini tüketen ama bitmek tükenmek bilmeyen bir hesaplamaya girimi gibi olup bitmektedir. Akdeniz de bu hesaplamanın hem merkezi, hem hareket alanı, hem de ayrılma bölgesidir ( Hentch, 1996:17). Hepsinin ötesinde, Doulu ve Batılı kavramları üzerinden bir anlatım yapacaksak, bu ikilem hususunda iki noktanın altının ısrarla çizilmesi gerekmektedir. Birincisi, Dou-Batı kilemi kaçınılmaz olarak bir ad verme ilemi; dier bir deyile, gözlemlenen veya yaanan farklılıın bir tanıma oturtulmasıdır. Bu adım tarihsel olarak Batı tarafından atılmı ve Batı kendini kendi dıındaki bir çevre içinde tanımlarken, farklılıın ölçütünü de kendisi saptamıtır. Bu açıdan ayrımın öznel bir temele oturduu ve Batı nın maddi manevi gereksinimlerine hizmet ettii düünülebilir (Mahçupyan, 1998: 48). Bir anlamda bu kurgulamada, Batı özne (kurgulayan), Dou ise nesne (kurgulanan) dır. Bu kurgulamaya çok sayıda düünürün tarih boyunca ürettii Doulu ve Batılı kavramlatırım farkları da hizmet etmitir. Ve belki de, balangıçtaki uçurum, gerçek Dou ile Batı nın oluturduu kurmaca Dou arasında en ufak bir benzerlik olmamasından; Batı nın, kendi Dou sunu icat ederek ve bütün olumsuzlukları bu dünyaya, olumlu eyleri ise kendisine mâl etmesinden kaynaklanmısa da (Kanar, 2006:VIII.), bu, Dou ve Batı arasında (ya da Doulular ve Batılılar arasında) gerçek farklılıklar olmadıı anlamına gelmemektedir. Bu farkların yansımalarını, çok sayıda düünürde görmek ve bugün uluslararası haber dolaımına içkin olan hakim dile varan süreci bile etkileyen bu yazının, Doulular ve Batılılar arasındaki yarıı sürekli derinletiren izlerine ahit olmak mümkündür. Örnein Engels, ezeli Dou

7 sorununu uygarlatırma sorunlarının ba unsuru olarak gündeme getirirken, Araplardan; ilkel ve barbar olarak söz etmektedir (Aktay, 2006). Bilinçli olarak, tüm bu kabullerle beslenen Doulu - Batılı kavramlatırımını, bugün uluslararası haber medyalarının tek yönlü akı eletirilerine dek ulaan bir çerçevede deerlendirmemiz kaçınılmazdır. Hepsinin ötesinde sorgulanması gereken bir dier ey de, bilinçli ya da bilinçsiz; gerçek ya da hayali olarak tanımlanan farkları üzerinden ortaya konulan Doulu ve Batılı kimliklerinin temel özelliklerinin ve Doulu tüketici Batılı tüketici biçiminde ortaya çıkan kitleleri tanımlayan özelliklere denk düüp dümediı ya da katkı koyup koymadııdır. Çünkü u çok açıktır ki; Araplardan; ilkel ve barbar diye bahseden Engels den; Douluları kendi adına konuma yetisinden mahrum, ilkel teröristler olarak yaftalayan 21. yüzyıl haber diline gelene dek, ciddi bir deiim olmamıtır. Benzer bir fark algısının, özellikle medya markaları ve tüketicileri açısından, pazarlama iletiiminde de hakim olması, kanımızca kaçınılmazdır. Bu fark algısı, bu çalımada, hem Doulu ve Batılı medya tüketicileri arasındaki karılatırmayı yapmamızı hem de El Cezire gibi özel bir marka kimlii örneini incelememizi salayacaktır. Metedoloji Çalıma, El Cezire nin Uluslararası letiim Departmanı bünyesinde yer alan bir yöneticiyle yapılan, derinlemesine görüme ve kurumun izleyici profilleri ile marka kimliinin yansıması olan haber dili, programları ve yayın anlayıına ilikin dokümanların incelemesine dayanaktadır. Medya diline ilikin incelemelerin iletiim bilimi balamında kullanılan yöntemi, söylemsel okuma olarak adlandırmamız mümkündür. Bulgular Dou-Batı kilemi nin Uluslararası Medyadaki Tezahürü Doulu - Batılı kavramlatırımını, bugün uluslararası haber medyalarının tek yönlü akı eletirilerine dek ulaan bir çerçevede deerlendirmemiz gerekmektedir.

8 Edward Said, Haberin Aında slam adlı eserinde, kinci Dünya Savaı nın ardından Fransa ve ngiltere nin slam dünyasındaki hâkimiyetlerini ABD nin devralmasından sonra, o güne kadar varlıklarıyla ilgili pek az konuulan slami Dou nun mevcudiyetinin, kamu bilincinde haber statüsü diye adlandırılabilecek yeni bir statüye kavuturulduunu ifade etmektedir. Said bu statünün ortaya çıkııyla birlikte dillendirilmeye balanan Batı merkezli tek yönlü haber akıını, Oryantalizm balamında öyle deerlendirmitir: Dou, Batılı haber tüketicilerinin aina olduu bir konu haline gelmitir. slam Dünyası hiç deilse habere deer bulunan unsurları ile evlerin içine girmitir. Ancak bu durumda slami Dou ile Batı arasındaki ilikiler tamamıyla tek yanlıdır ve slam dünyasının habere deer bulunmayan dier yönleri söz konusu olduunda, tamamıyla çarpıtılmıtır. Müslüman ve Arapların, esas itibariyle ya petrol mütahitleri ya da gelecein teröristleri olarak haber kapsamına alındıı, haklarında konuulduu veya kendilerinden korkulduunu beyan edersem pek az abartmı olurum. Meslekleri slam corafyasından haber iletmek olanlar bile, Arap- Müslüman yaantısının ayrıntılarının, insan younluunun ya da duygusallıının bilincinde deildirler. Bize sunulan, slami Dou nun bir seri kaba, stilize edilmi, kısıtlı sayıda karikatürleridir. Bu sunu biçimi her ey bir tarafa, o dünyayı her türlü saldırıya açık hale getirmektedir (Said, 2000:104). Özetle, Batı tahakküm ve iktidarından kaynaklanan Batılı formatlara uygun uluslararası yaygınlıkta bir haber emasını dayatan, tarihsel ve mesleki koullar mevcuttur. Çünkü dünya, eletirel iletiim kuramları sayesinde, Batı nın teknolojik yayılma veya küreselleme maskesi ardına gizledii, tek yönlü küreselleme, ötekiletirme sürecinin ve bunun en önemli aracının, uluslararası medyalar olduunun farkındadır. Söz konusu medya tablosu, Orta Dou gibi corafyalarda, tepkiyle karılanacak ölçüde belirgin bir yönelim göstermi ve süreç içinde, sınırlı ölçüde de olsa karıt (Doulu-gelenekçi) bir medya tablosunun olumasını salamıtır. El Cezire nin de bir tarafını meydana getirdii bu oluum, Dou-Batı arasındaki gerilimin medya söyleminde tezahürünü belgeler niteliktedir. Dou-Batı ikileminin uluslararası medya tablosundaki belirgin görüntüsü, pazarlama iletiiminde de, etnik-kültürelcorafi deerlere aidiyet üzerinde temellenen, bir marka kimlii inaasıyla vücut bulmaktadır.

9 El Cezire: Etnik-Kültürel Aidiyetten Uluslararası Medya Olmaya El Cezire nin, ayrıksı bir örnek olarak, dünya iletiim sektöründe öne çıkmasının nedeni; etnik-kültürel-corafi deerlere aidiyet üzerinde temellenen, bir marka kimlii inaasıyla, küçük bir körfez ülkesinden çıktıı yolu, lokalizasyonunun saladıı avantajları da kullanarak, ngilizce El Cezire ile birlikte uluslararası alana taımasıdır. Bu balamda, El Cezire yi Batı corafyasında da önemli bir marka yapan ve 2004 yılında "brandchannel.com" sitesinin okurları tarafından Apple, Google, Ikea ve Starbucks gibi uluslararası bilinirlie sahip markalardan sonra, sonra en nüfuzlu beinci dünya markası seçilmesine yol açan geliim sürecine bakmamızda yarar vardır: El Cezire, yıllık 30 milyon dolarlık bir bütçeyle, Basra Körfezi nde yer alan küçük bir Emirlik olan Katar Devleti tarafından finanse edilmek suretiyle kurulmutur te Katar Emiri eyh Hamad bin Khalifa Al Tahani nin imzaladıı kararname ile Kasım 1996 da yayına balamıtır. Kararnameye göre, Katar yönetimi El Cezire ye, 5 yıllık süre için 150 milyon dolarlık kredi salamı ve teorik olarak kanalın bunu 5 yıl içinde geri ödemesi planlanmıtır (Kaplan, 2009). Ancak kanal 2010 yılı itibariyle hâlâ bu geri ödemeyi yapamamı, üstelik Katar yönetiminden her yıl ödenek almayı sürdürmütür. Kanal, hâlen, Katar hanedanının bir üyesi olan eyh Hamad Bin Thamer Al Tahani nin bakanlıını yaptıı bir yönetim kurulu tarafından yönetilmektedir. El Cezire nin bu mülkiyet yapısından, Emir in finansal desteinden zaman içinde baımsızlaabileceine dair kabuller ise sadece hayal ürünüdür. Aslında, Arap dünyasında yaklaık 1 milyar dolarlık bir reklam pastası vardır. El Cezire nin, bölgenin en etkin haber kanalı olarak bu pastanın önemli bir dilimini alması gerekmektedir. Ama alamaz. Suudi Arabistan daki kraliyet ailesi, bu kanala reklam veren hiçbir irketin ülkesinde i yapmasına izin vermemektedir. Suudların bu baskısı devam ettikçe, El Cezire daha uzun süre Katar Emiri eyh Hamad Bin El Thani nin karılıksız desteine güvenmeye ve yönelimlerini bu çerçevede planlamaya- mecburdur!(zengin, 2006) Çünkü, reklâm gelirleri sadece kanalın yıllık iletme giderlerinin %35-%40 ını salayabilmektedir. El Cezire aslında bütünüyle Dou kurulumlu bir yapı deildir. BBC giriimiyle gerçekletirilen ve hayli hayal kırıklıı yaratmı bir medya deneyiminin yıkılan temelleri üzerine ina edilmitir te, BBC Dünya Servisi ve Suudi Orbit kanalının yaptıı bir

10 anlamayla, BBC tecrübesi bir Arap kanalında vücut bulmu; ancak yaklaık 1,5 yıl sonra Suudi rejiminin yayın politikasına müdahele giriimleri sonucunda (Paris, 2001), ortak çalımaya son verilmitir (Al Nawawy, Iskander, 2002:37). Tam da bu dönemde, daılan ortaklıın ünlü isimleri Faysal el-kasım, Sami Hedded, Cemil Azir ve Muhammed Kriini gibi gazeteciler bata olmak üzere, BBC den ayrılmak zorunda kalan televizyoncu ekip, topluca El Cezire ye transfer edilmi ve kanala BBC tecrübeleriyle hayat vermilerdir. Gördüü büyük ilgiye balı olarak, kanal içerii zaman içinde çeitlenmi, dahası kanalın ngilizce, Urduca hatta Türkçe versiyonlarının açılacaı yönünde, her gün bir haber yayınlanmaya balanmıtır. Kasım 1996 da, Arapça El Cezire Uydu Kanalı nın kurulmasından sonra, Ocak 2001 de aljazeera.net (Al Jazeera.net Arapça), Eylül 2003 de english.aljazeera.net (Al Jazeera.net ngilizce), Kasım 2003 te El Cezir Spor Kanalı (Al Jazeera Sports Channel), Nisan 2005 te El Cezire Canlı Yayın Kanalı (Al Jazeera Mubasher- Live), Kasım 2006 da ngilizce El Cezire (Al Jazeera English ya da nternational), Ocak 2007 de El Cezire Belgesel (Al Jazeera Documentary) yayına balamıtır. Ayrıca kuruluun, El Cezire Medya Eitim ve Geliim Merkezi (Al Jazeera Training and Development Center) ve El Cezire Çalıma Merkezi (Al Jazeera Center for Studies) de bulunmaktadır. Bu merkezlerde, bu güne kadar binlerce gazeteciye eitim verilmitir(al Jazeera Network, 2007). Bu ayrıntılardan da anlaılacaı üzere, Emir in giriimi ve finansal desteiyle kurulan kanal, muazzam bir büyüklük, yaygınlık ve Katar ı üne kavuturacak önemli bir etki gücüne ulamıtır. Bu güç onun, Batı ya daha yaygın ve etkili ulama cesaretinin de kaynaı olmutur. El Cezire 2003'ün ilk yarısında, haber ve haber analiz programlarını ngilizce yayınlamaya balama kararı alan kanal, öncelikle programların ngilizce kopyaları üretecek, daha sonra izleyicinin talebine balı olarak aamalı olarak ayrı bir ngilizce kanal kurulmasını gündeme getirecektir. Bu dönemde, El Cezire nin Pazarlama Müdürü Ali Muhammed Kemal, Avrupalı izleyicinin dünya olaylarını Ortadoulu bir perspektiften görmesinin amaçlandıını söylemitir (Radikal, ). Buna ek olarak, kanal, 2002 yılında, batıya açılmanın bir baka yolu olarak markalamayı seçtiini duyurmutur. Bu dönemden balayark, tüm dünyaya, El Cezire markasını taıyan kıyafet, güne gözlüü, parfüm ve cep telefonu pazarlanmıtır. Bu dönemde, televizyonun pazarlama Direktörü Kemal, bu kararı, El Cezire, özgürlüün sesi oldu. Batı ile Dou, liberaller ile köktenciler, Hıristiyanlar ile Müslümanlar arasında diyalog saladı( )

11 Televizyonun tiört gibi ürünlerine çok youn ilgi vardı. Neden bu ii daha profesyonelce yapmayalım ki dedik diye açıklamıtır (Radikal, ). El Cezire Markasını Taıyan Ürün Örnekleri

12 Sözkonusu uluslararası markalama giriimlerinin karılıı kısa sürede alınmaya balanmıtır. Irak Savaı nın baladıı 2003 e kadar, El Cezire dünyanın en fazla bilinirlie sahip Arap markası olarak kabul edilmektedir. Mart 2003 te de, El Cezire, bir haftalık periodda, Google ve Lycos da en fazla adı aranan markadır. lgili dönemdeki El Cezire raporlarına göre, 160,000 in üzerinde Amerikan hanesi, El Cezire abonesi olmutur (Sauer, 2003).

13 El cezire pazarlama departmanı, bundan sadece iki yıl sonra ise, emeklerinin karılıı olarak kabul edilebilecek bir ödül almı, El Cezire nin hedeflenen markalama çabalarının somutlatıı belgelenmitir. Nihayetinde, 4 Temmuz 2005 tarihinde, El Cezire resmi olarak, adı "Al Jazeera International" olmak üzere ngilizce dilinde yayın yapacak yeni bir kanalın yayına balayacaını duyurmutur. Bunun anlamı, sadece Arapça bilen bir kitle yerine tam anlamıyla Batılı haber tüketicisine ulama isteidir. Doha, Londra, Kuala Lumpur ve Washington DC'de yayın merkezleri olan yeni kanal, Al Jazeera English adıyla 24 saat haber kanalı olarak, 15 Kasım 2006 tarihinde yayına balamıtır. Kablolu televizyon ve uydu anteni aracılııyla, 80 milyon izleyiciye ulamayı hedefleyen kanal, açılan 18 yeni bürosu ve 500 kiilik bir ekiple çalımaktadır. El Cezire nin klasik yaklaımını dünya haberlerine de getirme iddiasında olan kanalın, yayın siyasetinin 'kardei'ile ne kadar paralellik gösterecei merak konusu olmu; yetkilileri tarafından, amacının Arap Dünyası'nın sesini, küresel düzeyde duyurulmasının umulduu açıklamaları yapılmıtır. Yani, balangıçta, etnik-kültürel-corafi aidiyet deerlerini sürdürmek ön plandadır. ngilizce El Cezire de, Arapça orjinali gibi, görünüte Katar Emiri eyh Hamad bin Khalifa Al Thani nin esrarengiz-sınırsız cebinden finanse edilmektedir El Cezire konusunda ikaz konusu olabilecek bir baka husus, ona harcanan paranın miktarıyla ilgilidir. Stüdyo ve setleri muazzam bir teknoloji ürünüdür. Zevkli giyinmi bey ve bayanlar ngiliz ve Arap orijinli eski BBC kökenlidir. El Cezire de gazeteciler, Batı da eitilmi, çou Amerika, Kanada ya da Avrupa Birlii pasaportu taımaktadır. Mahmoun Fandy, bu kiileri Arap Yüzlü Batılılar olarak nitelendirmektedir (Bernhard, 2006).BBC nin, CNN in ve ABC nin efsanevi ismi pek çok gazeteci bugün ngilizce El Cezire dedir: Sir David Frost, Riz Khan, Dave Marash v.b. Ancak ngilizce dilinde yayın yapan El Cezire International ın kurulması, ekonomi-politik yapısı zaten tartımalı olan El Cezire ye ilikin tartımaların daha da alevlenmesini salamıtır. Çünkü, El Cezire International, beklenmedik yapısıyla, bugüne kadar Arapça dilinde yayın yapan El Cezire ile ilgili eletirel yaklaımlar için -ki bu yaklaımlar El Cezire nin ekonomi-politik yapısından ötürü giderek muhalif çizgisinde ve meruiyetinin kaynaı olan Doulu çizgisinden, dolayısıyla da Batı dan Dou ya haber akıını tersine çevirecei iddialarında kayma olacaı eklindedir- önemli bir kanıt zemini oluturmutur. Bu kanıt zemini, bizim de pazarlama iletiimi balamında tanımlanan Doulu ve Batılı tüketici

14 farklarına El Cezire nin nasıl hitap ettiini karılatırmalı olarak incelememize kaynaklık edecektir. El Cezire Marka Öz ü: Doululuk ve Marka letiim Stratejisindeki Yeri Bir markanın kimliini oluturan deikenlere ek olarak, marka özü kavramından söz edilmektedir. Öz, markanın neyi simgelediini bir iki kelimeyle tanımlamaktadır (Perry ve Wisnom, 2003:12): El Cezire için, Doulu Olmak gibi. Aaker ve Joachimsthaler (1996:23) dört perspektif etrafında düzenlenmi on iki marka kimlii unsurundan söz etmektedir: Markayı bir ürün olarak ele alan birinci perspektifin unsurları ürün grubu, ürün nitelii, kalite/deer, kullanım, kullanıcı ve ülke orijini; markayı organizasyon olarak ele alan perspektifin unsuru, lokalden globale organizasyon alanı; markayı kii olarak ele alan perspektifin unsurları, kiilik ve tüketici/marka ilikisi; markayı sembol olarak ele alan perspektifin unsurları ise marka mirası, imaj ve metaforlardır. Marka kimliini aktaran mesajlar marka özü nden oluturulmaktadır. Bu ekilde oluturulacak öz marka mesajı, tüm hedef kitleye aktarılacak ana mesajı kurmaktadır. Marka kimliinin oluturduu öz marka mesajıyla, istenilen marka imajına ulamaya çalıılmaktadır. Etnik, kültürel ya da corafi aidiyete ilikin kodlamalar, marka özünü oluturan deerlerden bazıları olarak, öz ü oluturabilir. Özetle, markalar ulusal deerlerinden ya da bu ulusal deerlere ilikin etnik-kültürel-corafi aidiyet kodlarından- güç alıp, bu deerleri açıkça ve niyetli bir ekilde kimliklerine yansıtabilirler (Otay Demir, 2009). El Cezire nin uluslararası bir yayın organı olarak kullandıı Arapça harfler ve Doulu hat sanatıyla hazırlanmı logosu; adının, ada anlamına gelen ve Arap Yarımadası na (eb el- Cezire el-arabbiya) gönderme yapan biçimde tasarlanması; El Cezire Arap haberlerini Araplara ait bakı açısıyla verir gibi sloganları ve ilerleyen kısımlarda göreceimiz, yayınlarına, Doulu haber tüketicilerine hitap eden kültürel kodları kullanması, bu kabule örnektir. El Cezire Logosu

15 El Cezire örneinde, Dou-Batı ikilemiyle vücut bulan marka balantısı, global markaların ülke orijini olarak yer verdikleri çabalara denk dümektedir. El Cezire, marka iletiiminde, Katarlı olmayı deil, Arap-slami Doulu kökene dayanan etnik kimlie vurgu yapmayı seçmitir. Bu vurgu, Ortadou dan balayarak, Batı da Müslümanların veya Arapların bir ekilde var olduu, geni bir corafyayı kapsamaktadır. Marka orijini konusunun, ülke odaıyla ele alındıı pazarlama literatürü için, uluslararası markalara ilikin köken olgusunu farklı ekilde ele alan bu çalımanın, literatüre bu anlamda katkı salayacaı kanısındayız. Batı kaynaklı uluslararası haber medyasının karısında, Batı nın prizmasından yansıyan Dou yerine Dou nun prizmasından yansıyan Dou yu hatta Batı yı koyma iddiasıyla yola çıkan ve marka imajını da buna uygun yapılandıran El Cezire yi, dünya iletiim ve pazarlama tarihi açısından önemli kılan da budur. El Cezire hem marka kimliini Doululuk kabulüne göre tesis etmi bir kurum olarak ortaya koyduu stratejik açılımlarla dier uluslararası medya organlarından ayrıarak, önemli bir konumlandırma stratejisi gelitirmitir. Bu strateji, markaya çok farklı ve biricik bir öz kazandırmıtır. Buna ek olarak, El Cezire nin, uluslararası büyüme stratejiyle ortaya çıkan Doululara ve Batılılara hitabeden iki farklı kanal yapılanması, Doulu ve Batılı haber tüketicilerine ulaması anlamında da deerlidir. Bu deerin sebebi, marka orjininden gelen unsurların, hedeflenen tüketici profilleri için çelikili özellikler taıyıp taımamasına dayanmaktadır. Hedeflenen tüketiciler, çalımada da ele alındıı ekliyle, medya markaları için haber tüketimi, kültür ve Dou-Batı kilemi ne ilikin önemli ipuçları vermektedir.

16 Elbette tüketiciye ilikin bu ipuçları, tüketicinin, marka kimlii üzerindeki belirleyici etkisini de ortaya koyacaktır. Doulu ve Batılı Haber Tüketicilerinin Kültürel Farklılaması Doulu ve Batılı kültürlerarası farklılamanın en önemli arenası sözcükler ve hareketlerdir. Her iki kültür de, haber metinlerinde, kendi bakı açılarını vurgulamak üzere özel kavramlar seti kullanılmaktadır ve ifade biçimleri birbirinden oldukça farklıdır. Bu durum, iki kültür arasındaki iletiimsel geliim sürecindeki farka dayandırılabilir. Massimo Baldını letiim Tarihi (Storie della Comunicazione) adlı eserinde, kültürleri, iletiimsel gelimelere balı olarak, Sözlü, Chirografik, Tipografik ve Elektrik-Elektronik medya kültürü olarak ayırmaktadır. Dou ve Batı toplumları, bu kültürel evreler balamında Sözlü ve Tipografik (yazılı) kültür insanları olarak ayrılabilir. Doulular, sözlü kültür insanlarıdır ve bu kültürün en önemli özellikleri öyle sıralanır: itme onun en önemli duyusudur; iletiim biçimi olan sözlü iletiimde aırıya kaçar, çünkü dinleyeni ayakta tutmak için yinelemelere ve cokuya ihtiyaç vardır; iletiimine yarıma-yarıtırma biçimini tercih eder ve sözlü kültür insanı yazılı kültür insanından daha sıcak ve gürültülü kalabalıklar oluturduundan, kurduu iletiim de takın ve katılımcıdır. Böylece, sözlü kültür insanının, objektif ve umursamaz olmak yerine takın olmaya ve tam bir özdeleme yaamaya eilimli olduu, görülmektedir (Baldini, 2000:11-16). Batılılar için ise durum tam tersidir, soyut düünme, bireysel okuma ve deerlendirme, soukkanlılık ve duyguların denetimi son derece deerlidir. Özetle Doulular için, duyguların olduu gibi ifade edilmesi, yüksek ses, cokun bir vücut dili ya da anlatım biçimi v.b. ayıp deil aksine bir samimiyet göstergesidir. Batılılar için ise, soukkanlılık ve bireysellik, en güvenilir görüntülerdir. Doulu Haber Tüketicilerinin Kültürel Kodlarıyla ekillenen El Cezire Marka Kimlii Bu nokta öncelikle, marka kimliinin kendisine göre tanımlandıı El Cezire haber tüketici profiline ilikin aratırma sonuçlarını görmek gerekmektedir.

17

18 (http://www.allied-media.com/aljazeera/al_jazeera_viewers_demographics.html) Öncelikle El cezire nin haber tüketici kitlesinin %96 sı müslümandır ve izleyicileri, aırlıklı olarak, Ortadou corafyasında younlamaktadır. Ancak 2006 yılında yayın hayatına balayan ve ngilizce dilinde yayın yapan El Cezire nternational ile birlikte, bu tüketici profilinin ötesinde, Batılı kitlelere ulama hedefi öne çıkmaktadır. Zaten uluslararası bir marka olabilmenin koulu da budur. Burada sormamız gereken soru; Doulu ve Batılı haber tüketicileri arasındaki farkı gözönünde bulundurarak, El Cezire nin marka kimliinde ya da en azından stratejilerinde, El Cezire nternational ile birlikte, herhangi bir sapma olup olmadııdır. Çünkü böylesi bir sapma, hem tüketici profilinin marka kimlii üzerindeki etkisini hem de aradaki farkları belirgin biçimde ortaya koyacak niteliktedir.

19 24 Eylül 2010 Tarihli El Cezire Arapça Web Sitesi 24 Eylül 2010 Tarihli El Cezire nternational Web Sitesi

20

21 Kanımızca, Doulu ve Batılı haber tüketicileri arasındaki en önemli fark, en belirgin ifadesini, toplumların aynası olan ve görsellerin ve duysalların içkin olduu medya dilinde göstermektedir. Çünkü, hiçbir medya organı ne global ne de yerel düzeyde- tek baına ele alınabilecek bir kurum deildir. Her medyanın, tarihi, geleneksel, siyasi, ideolojik, ekonomik ve toplumsal bir yataı vardır ve bu yataın izleri mutlaka yayın anlayıına yansıyacaktır. Elbette, bu yataklardan en önemlisi de, bulunulan corafyanın perspektifinden ve bölgesel bir konsantrasyonla bakıı salayan, Doulu ve Batılı farklılamasıdır. Örnein Dou haber dili, (bölgesel, dilsel ve dinsel) kültürel kodların dâhil bulunduu dil kullanımıyla, Batı modelinden çok farklıdır. Yani, soukkanlı, sakin ve aıbalı olmaktan uzaktır. Dou da duygular haberin bir parçasıdır. Dier yandan, Batı modeline gore, soukkanlılıını kaybetmek, nesnelliini kaybetmekle aynı eydir Bu nedenle, Batı koullarında insanları etkili bir ekilde ikna edebilmek için, kii, duygularının görüntüsünü denetim altına almalıdır. Hızlı el hareketleri ya da canlı yüz ifadeleri cesaret kırıcıdır. Sonuç olarak, Dou kültürünün duyguları daha fazla dıa vurumcu ve bunu kabule yatkındır (Zaharna, 2006: 206). Tam da bu nedenle, El Cezire Arapça kanalında ve web sitesinde, görüntüler ve haber dili son derece hareketli, daha vurucu, daha kanlı ve daha ayrıntılıdır. El Cezire mnternational da ise, daha ingin, duraan ve kansız olduunu belgelemektedir. Ayrıca haber deer ölçütlerine göre planlanan haber sıralaması da her ikisinde oldukça farklıdır. Örnein El Cezire nternational da manet haber Japonya meneli iken, Arapça da mutlaka Ortadou menelidir. Arapça El Cezire de kullanılan görsel malzeme de dil de, daha halkın içinden, daha duyguları harekete geçiricidir. Arapça El Cezire, bu dille, Douluların duyarlılıklarını dikkate alan bir tutum sergilemektedir. Örnein, Arapça El Cezire, "Bizim sözlüümüzde terörist kelimesi yok. Biz, yasal otoriteye karı silahla direnen dünyanın bütün gruplarını direni örgütü olarak tanımlıyoruz. Çünkü sizin için terörist olan, bakaları için özgürlük savaçısı olabilir. Biz burada tarafsız olmak zorundayız (Zentürk, 2008) eklinde bir gerekçeyle asla haberlerinde terörist ifadesini kullanmamaktadır. Oysa El Cezire nternational da bu ifade defalarca kullanılmıtır: 22 Eylül 2010 da kullanılan US terror threats 'more complex' balıında ya da 12 Eylül tarihli ve Obama's ambivalent war balıklı haberde yer alan, al-qaeda terrorists who abruptly disappeared in a cloud of smoke in Pakistan's tribal areas cümlesinde olduu gibi, terör ve terörist ifadesini defalarca kez kullanmıtır.

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ : ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ Genel Çerçeve Makroekonomik, Politik ve veyasal Çevre Rekabet Edebilirliliin Mikroekonomik Temelleri irket irket Stratejisi Stratejisi Mikroekonomik Mikroekonomik

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Yönetiim, Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Ajansları: Çukurova Kalkınma Ajansı Uygulaması A. Celil Öz 1 1- Giri Son çeyrek yüzyılda küresellemenin ve uluslar arası ve uluslar üstü kurumların da etkisiyle

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

Beykoz Belediyesi Yarışması

Beykoz Belediyesi Yarışması Logo Yarışması Beykoz Belediyesi Logo Yarışması Basın Bülteni Beykoz İçin Tasarla Beykoz Belediyesi logosunu ve kurumsal kimliğini yeniliyor. İlçeyi ve kurumu özgün bir çalışmayla temsil edecek yeni logo

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu

Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu ette tüketim endeksi, ekonomideki tüketim eilimlerini kartla yapılan tüketimi baz alarak incelemektedir. Bu nedenle, endeks

Detaylı

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye hakkında hazırlanan lerleme Raporu, Türkiye ile müzakerelerin balaması yönünde olumlu bir

Detaylı

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar Sürüm 1.0 21 Ekim 2004 Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org

Detaylı

TÜRKYE OTOMOBL SPORLARI FEDERASYONU

TÜRKYE OTOMOBL SPORLARI FEDERASYONU TÜRKYE OTOMOBL SPORLARI FEDERASYONU 01 Ocak 2006 31 Temmuz 2006 FAALYET PROGRAMI Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, 2006 Faaliyet Programı, 01 Ocak 2006 31 Temmuz 2006 tarihleri arasında 5 ana balık

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE...

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... 1 1.1. HALKLA İLİŞKİLERİN TANIMI... 1 1.1.1. Halkla İlişkilerin Farklı Tanımları... 2 1.1.2. Farklı Tanımlarda Halkla İlişkilerin Ortak Özellikleri

Detaylı

Doğruların buluştuğu adres...

Doğruların buluştuğu adres... M E D I A Doğruların buluştuğu adres... İletişim Sanattır Firmaların kıyasıya rekabet ettikleri Etnik Pazar sürekli yeniliklere açıktır. Reklam stratejileri yapılırken hedef kitlenin doğru bir şekilde

Detaylı

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir.

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir. .tr alan adlarını tescili, 1991 yılından itibaren, Türkiye'yi ilk olarak nternet'e balayan Üniversitemiz bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda, bugün itibarı ile, toplam yaklaık 70,000 adet.tr uzantılı

Detaylı

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler BOSAD Boya Sanayicileri Dernei Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler TÜRK BOYA SEKTÖRÜ Dünya ekonomisindeki gelimeyle paralel olarak dünya boya üretimi bugün 29,4 milyon ton civarında gerçeklemektedir ve

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Unvanı: Prof. Dr. Tel: (0532) 3771375

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Unvanı: Prof. Dr. Tel: (0532) 3771375 Adı Soyadı: İZZET BOZKURT ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Unvanı: Prof. Dr. Tel: (0532) 3771375 Doğum Tarihi: 23.07.1966 izzet.bozkurt@gmail.com Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Gazetecilik ve Halkla

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI AMERKA BRLEK DEVLETLER SAYITAYI Yazan: Dawid M. WALKER Çeviren: Müslüm PARLAK Amerika Birleik Devletleri Sayıtayı, Birleik Devlet yönetiminin yasama bölümü içerisinde yer alan baımsız bir kurumdur. Genellikle

Detaylı

Bu dönemde daha önce belirttiim gibi yatırımlarımızla ilgili almı olduumuz kararlarımızın yanı sıra;

Bu dönemde daha önce belirttiim gibi yatırımlarımızla ilgili almı olduumuz kararlarımızın yanı sıra; BORYAD / Aralık 2009 1. 2009, finansal anlamda fırtınalı bir yıldı. Kısaca iecam ın 2009 yılını deerlendirebilir misiniz? Öncelikli konularınız neler oldu, kârlılık hedefleriniz de büyük amalar görüldü

Detaylı

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI Amaç Brisa, hissedarlarıyla effaf ve yakın bir iletiim içinde olmayı ilke edinmitir. Bu kapsamda Brisa yönetimi stratejik planları uygulayıp,

Detaylı

İnteraktif Pazarlama Stratejimiz. www.grafiketinteractive.com

İnteraktif Pazarlama Stratejimiz. www.grafiketinteractive.com İnteraktif Pazarlama Stratejimiz amaç Neden İnteraktif Pazarlama? Günümüz Dünyasında internet, hızlı bilgi paylaşımı ve iletişimin yanısıra, pazarlama ve satış alanında çok ciddi avantajlar geliştirmiştir.

Detaylı

TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ARZUHAN DO AN YALÇINDA IN GLOBAL L DERL K FORUMU AÇILI KONU MASI. 11 Mayıs 2007 Bahçe ehir Üniversitesi, stanbul

TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ARZUHAN DO AN YALÇINDA IN GLOBAL L DERL K FORUMU AÇILI KONU MASI. 11 Mayıs 2007 Bahçe ehir Üniversitesi, stanbul TÜRK SANAYCLER VE ADAMLARI DERNE TÜSAD YÖNETM KURULU BAKANI ARZUHAN DOAN YALÇINDA IN BAHÇEEHR ÜNVERSTES GLOBAL LDERLK FORUMU AÇILI KONUMASI 11 Mayıs 2007 Bahçeehir Üniversitesi, stanbul Deerli katılımcılar,

Detaylı

DI TCARET HADLERNDEK DEMN CAR LEMLER DENGES VE GSYH ÜZERNE ETKLER (1987-2006)

DI TCARET HADLERNDEK DEMN CAR LEMLER DENGES VE GSYH ÜZERNE ETKLER (1987-2006) DI TCARET HADLERNDEK DEMN CAR LEMLER DENGES VE GSYH ÜZERNE ETKLER (-2006) Zafer YÜKSELER Danıman 10 Austos 2007 1. Giri: hracat ve ithalat fiyat endekslerindeki farklı deiimler, yıllar itibariyle dı ticaret

Detaylı

Yaz l Bas n n Gelece i

Yaz l Bas n n Gelece i Emre Aköz Yeni Okur-Yazarlar ve Gazetelerin Geleceği ABD li serbest gazeteci Christopher Allbritton õn yaşadõklarõ bize yazõlõ medyanõn (ki bu tabirle esas olarak gazeteleri kastediyorum) geleceği hakkõnda

Detaylı

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili

Detaylı

#$% &'#(# Konular. Bits of Information. Binary Özellikler Superimposed Coding Signature Formation Deerlendirme

#$% &'#(# Konular. Bits of Information. Binary Özellikler Superimposed Coding Signature Formation Deerlendirme !" #$% &'#(# Konular Binary Özellikler Deerlendirme Binary Özellikler Bir binary özellik iki deer alabilir (kapalı veya açık; var veya yok gibi) Bir kiiye ait bilgiler binary olarak aaıdaki gibi gösterilebilir

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ

KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ Doç. Dr. O. Can ÜNVER 15 Nisan 2017 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ KAMU DİPLOMASİSİ SERTİFİKA PROGRAMI İletişim Nedir? İletişim, bireyler, insan grupları,

Detaylı

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir.

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ İLETİŞİM NEDİR? İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. -SÖZLÜ -SÖZSÜZ *İletişimden Söz Edebilmek

Detaylı

Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program

Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program Amaç Kurumsal iletişim bir kuruluşun hedeflediği kitleye

Detaylı

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE Sayfa No: 1 A- 1-RAPORUN DÖNEM : Faaliyet raporu, BOYASAN A. nin MART/2010 yılı faaliyetlerini kapsar. 2-ORTAKLIIN ÜNVANI : BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET A.. 3-DÖNEM ÇNDE YÖNETM VE DENETM KURULUNDA GÖREV

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

KATILIMCI YEREL YÖNET M ANLAYI INDA. H.Burçin HENDEN. Özet. Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134

KATILIMCI YEREL YÖNET M ANLAYI INDA. H.Burçin HENDEN. Özet. Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 www.insanbilimleri.com 02.01.2005 KATILIMCI YEREL YÖNETM ANLAYIINDA E-BELEDYECLN YER VE ÖNEM H.Burçin HENDEN Özet 21. yüzyılın yönetim felsefesi Verimlilik,

Detaylı

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul

Detaylı

!" # $%!" ## #! " $ $ # $ %%%! &' % ()! &'

! # $%! ## #!  $ $ # $ %%%! &' % ()! &' !"#$%!" #$ %!" ### $$ %%%!&' ()!&' $% &%'#& $ $()*+"" $%#,(-"./$ &(*(%*#0#"121"314*11"1"/5 %$#%%0#"3% )"$*#%* &"! *#&% '" #*#6)#" $**)%& "( *""+"'", -.'/0"""-".123!+"&,'* 4 5' ' 6 (" 6', &'* "(7 5' " 89+

Detaylı

İNOVANKA TANITIM DOKÜMANI. Dijital Dünya da zirveyi arzulayan işletmelerin adresi

İNOVANKA TANITIM DOKÜMANI. Dijital Dünya da zirveyi arzulayan işletmelerin adresi İNOVANKA TANITIM DOKÜMANI Dijital Dünya da zirveyi arzulayan işletmelerin adresi Türksat ın Tercihi İnovanka Türksat A.Ş, Kablo Tv, Uydu Net, E-devlet sosyal medya ve dijital pazarlama uzmanlarına tarafımızca

Detaylı

SHARKUTERİ MEDYA Genel Sunum 2016

SHARKUTERİ MEDYA Genel Sunum 2016 SHARKUTERİ MEDYA Genel Sunum 2016 STRATEJİK DİJİTAL MEDYA PLANLAMA MEDYA SATIN ALMA SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ KREATİF TASARIM ÇALIŞMALARI Stratejik Planlama Nedir? Dijital, gerçek zamanlı, tam detaylı ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları İÇİNDEKİLER Sunuş... 13 Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü... 15 1. Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları 1.1. Küreselleşme Kavramı... 15 1.1.1. Küreselleşme Sürecinin

Detaylı

Madde 1.1. in 4.paragrafı aaıdaki ekilde güncellenmitir.

Madde 1.1. in 4.paragrafı aaıdaki ekilde güncellenmitir. YAPI VE KRED BANKASI A.. NN BANKA BONOSU VE/VEYA TAHVLLERNN HALKA ARZINA LKN SERMAYE PYASASI KURULU TARAFINDAN 3 HAZRAN 2011 TARHNDE ONAYLANAN ve TESCL ETTRLEN, 30 EYLÜL 2011 TARHNDE TADL VE 4 EKM 2011

Detaylı

! " #$!" ## #! " $ $ # $ %%%! &' % ()! &'

!  #$! ## #!  $ $ # $ %%%! &' % ()! &' !"#$!" #$ %!" ### $$ %%%!&' ()!&' $% &%'#& $ $()*+"" $%#,(-"./$ &(*(%*#0#"121"314*11"1"/5 %$#%%0#"3% )"$*#%! *#&% '" #*#6)#" $**)%& "( * ""+"'", - +./ 01"(23 4' 5 6"""/" 4 78 9!+"&,'* : ;'

Detaylı

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ 11 1.1. İşletme Fonksiyonu Olarak Pazarlama Fonksiyonu 13 1.1.1. Pazarlama Fonksiyonları 14 1.2. Pazarlamanın Tanımı 15 1.3. Pazarlamanın

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U)

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) 1 KISA

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI. (Bölüm 5)

HALKLA İLİŞKİLER PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI. (Bölüm 5) HALKLA İLİŞKİLER PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI (Bölüm 5) Bu bölümde incelenecek başlıklar; 1. Halkla İlişkiler 2. Halkla ilişkiler faaliyetleri 3. Hedef kitle grupları 4. Halkla İlişkilerde amaçlar ve görevler

Detaylı

GENEL MEKTUP NO: 2007/07 TARH : TÜM ÜYELERMZE,

GENEL MEKTUP NO: 2007/07 TARH : TÜM ÜYELERMZE, GENEL MEKTUP NO: 2007/07 TARH : 09.11.2007 TÜM ÜYELERMZE, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun gereince, terörün finansmanının önlenmesine ilikin üpheli ilem bildirim yükümlülüünün

Detaylı

!" # $%! "# $$ $! " % % # $ &&& " '( % )* " '(

! # $%! # $$ $!  % % # $ &&&  '( % )*  '( !"#$%!" #$ %!"# $$$ %% &&&"'( )*"'( $% &%'#& $ $()*+"" $%#,(-"./$ &(*(%*#0#"121"314*11"1"/5 %$#%%0#"3% )"$*#%* &"! *#&% '" #*#6)#" $**)%& "(!+##,#(#-./(01###.#/23 ",#' -(+ 4 5( ( 6 )# 6(- '(+ #)7 5( #

Detaylı

8. Araştırmacılar Zirvesi, 9-10 Kasım 2004

8. Araştırmacılar Zirvesi, 9-10 Kasım 2004 , Biz araştırmacılar müşterilerimizin pazarlama, satış çabalarına destek olmak için varız... Tüketiciye odaklanma : Davranışlarının ardındaki nedenleri anlamak Onlara doğru mesajları iletmek Onları etkilemek

Detaylı

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDYES

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDYES Sayfa No 1 / 23 Sayfa No 2 / 23 PERFORMANS YÖNETM Gözlem ve Takip (kontrol ) Hedefleri konusunda nereye kadar ulatıklarını, gelitiklerini düzenli olarak sorun, takip edin htiyaçlarını belirleyin Gözlem

Detaylı

BİZ KİMİZ? Yani herhangi bir bilgisayardan veya web browser ı olan bir mobil cihazdan GZONE a kolayca ulaşırsınız.

BİZ KİMİZ? Yani herhangi bir bilgisayardan veya web browser ı olan bir mobil cihazdan GZONE a kolayca ulaşırsınız. MEDYA KIT BİZ KİMİZ? GZONE, Türkiye nin tek eşcinsel yaşam ve kültür dergisidir. GZONE, hem aylık yayınlanan online dergisi hem de her gün sıklıkla güncellenen web sitesiyle hedef kitlesine ulaşır. Türkiye

Detaylı

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER ETK LKELER Türkiye Bankalar Birlii tarafından hazırlanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 15 Haziran 2006 tarih ve 1904 sayılı kararlı ile yayımlanan Bankacılık Etik lkeleri Bankamız tarafından

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir?

1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir? 1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir? Görsel iletişim Yüz yüze iletişim Sözsüz iletişim Sözlü iletişim Araçlı

Detaylı

TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM

TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM 1955 ten 1999 a kadar karayolu yolcu taımacılıının ulaım biçimleri içindeki payı Karayolu ile yolcu taımacılıının

Detaylı

KARTVİZİT. www.diversotour.com. Ceren ANADOL ceren@diversotour.com. tour. tour

KARTVİZİT. www.diversotour.com. Ceren ANADOL ceren@diversotour.com. tour. tour Diverso Firmanız tarafından verilen sözlü brief de de belirtildiği üzere Diverso farklı anlamına gelen İtalyanca bir kelimedir. Marka olarak diverso nun tercih edilmiş olması aynı zamanda oluşturulmak

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

INTOSAI KAMU KES M Ç KONTROL STANDARTLARI REHBER. Özet Çeviri Baran Özeren Sayı tay Uzman Denetiçisi

INTOSAI KAMU KES M Ç KONTROL STANDARTLARI REHBER. Özet Çeviri Baran Özeren Sayı tay Uzman Denetiçisi INTOSAI KAMU KESMÇ KONTROL STANDARTLARI REHBER Özet Çeviri Baran Özeren Sayıtay Uzman Denetiçisi 2 Haziran 2004 Çevirenin Notu Denetim meslei ile ilgili kamu ve özel sektör organizasyonları, son yirmi

Detaylı

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ Girişimcinin Gündemi GİRİŞİMCİLER VE KOBİ LER AÇISINDAN MARKA VE ÖNEMİ Günal ÖNCE Günümüzde markalara, Amerikan Pazarlama Birliği nin tanımladığının yanı sıra sadece sahip oldukları

Detaylı

Medya Metin Yazarlığı (PR 427) Ders Detayları

Medya Metin Yazarlığı (PR 427) Ders Detayları Medya Metin Yazarlığı (PR 427) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Medya Metin Yazarlığı PR 427 Güz 0 3 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Marka İletişimi ve Pazarlama

Marka İletişimi ve Pazarlama Marka İletişimi ve Pazarlama F. Meriç Dirik Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş. meric.dirik@mikrobilgi.com.tr Marka: Ürünün ruhu Marka İletişimi: Ürünün hayatı Pazarlama: Ürünün sosyal hayatı Reklam: Ruhunu

Detaylı

İtibar Yönetimi Zirvesi

İtibar Yönetimi Zirvesi SPONSORLUK DOSYASI İtibar Yönetimi Zirvesi Sayın Yetkili, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak, 3 Aralık 2015 tarihinde üniversitemizde Kurumsal İletişim ve İtibar Yönetimi

Detaylı

I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising. Doç. Dr. Olgun Kitapcı

I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising. Doç. Dr. Olgun Kitapcı I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising Doç. Dr. Olgun Kitapcı Akdeniz Üniversitesi, Pazarlama Bölümü 1 Reklama maruz kaldığınız mecralar (TV, Radyo, Gazete, Dergi, Sosyal Medya v.s.) En son ne zaman bir reklamdan

Detaylı

Tüketim eilimleri analizine taıt alımının dahil edilme gerekçesi

Tüketim eilimleri analizine taıt alımının dahil edilme gerekçesi Sayı:48 Sayı:48 "!# $&%"')("( www.ette.gen.tr Tüketim eilimleri analizine taıt alımının dahil edilme gerekçesi ette tüketim endeksi, ekonomideki tüketim eilimlerini, kartla yapılan tüketimi baz alarak

Detaylı

RUSYA-UKRAYNA ENERJ KRZ STRATEJK BR DEERLENDRME

RUSYA-UKRAYNA ENERJ KRZ STRATEJK BR DEERLENDRME RUSYA-UKRAYNA ENERJ KRZ STRATEJK BR DEERLENDRME I. RUSYA NIN YEN STRATEJS OCAK 2005 1- Rusya, ekonomik, siyasi ve askeri açıdan yeniden güçlenmek ve öncelikle bölgesinde nüfus sahibi olabilmek stratejisinde

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Deniz Akkahve Devlet Planlama Tekilatı Müstearlıı Bölgesel Gelime ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüü AB Bölgesel Programları Dairesi Bakanı zmir de düzenlenen 2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumunun

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM TURİZM PAZARLAMASI Turizm Pazarlamasında Tutundurma REKLAM Reklâm; belirli bir ücret karşılığında ve ücretin kimin tarafından ödendiği bilinecek biçimde; bir turizm işletmesinin ve turizm bölgesinin ürünlerinin

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

2. Reklamlarda leti im ve Mesaj

2. Reklamlarda leti im ve Mesaj Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRK TELEVZYONLARINDAK GIDA REKLAMLARINDA

Detaylı

Şirket. Profili. Bir Bakışta MCI. Finansal Bilgiler. Sektör Bilgileri. Online ve Offline Arasında Köprü Kurmak. Basın Kiti 2015

Şirket. Profili. Bir Bakışta MCI. Finansal Bilgiler. Sektör Bilgileri. Online ve Offline Arasında Köprü Kurmak. Basın Kiti 2015 Şirket Profili Basın Kiti 2015 Bir Bakışta MCI MCI, stratejik ilişki ve aktivasyon çözümleri sunma hususunda dünya lideri olup toplantı, etkinlik, dernek ve kongre sektörlerinde 1987'den beri yeniliklere

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

Sponsorluk Dosyası 2015

Sponsorluk Dosyası 2015 Kıbrıs Siber Güvenlik Konferansı Sponsorluk Dosyası 2015 Sunuş Dünyaya damgasını vuran ve Siber tehditlere karşı önemini daha çok hissettiren siber güvenlik, siber casus yetiştirme politikaları, siber

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

HEDEF PAZAR SEÇİMİ STRATEJİLERİ

HEDEF PAZAR SEÇİMİ STRATEJİLERİ HEDEF PAZAR SEÇİMİ STRATEJİLERİ Farklılaştırılmamış Pazarlama ya da TÜM PAZAR stratejisi ; Yoğunlaştırılmış Pazarlama ya da TEK BÖLÜM stratejisi ; Farklılaştırılmış Pazarlama ya da ÇOK BÖLÜM stratejisi.

Detaylı

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü BYS T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü Sunu Planı E-Ulatırma Projesinin Amacı, Konusu biliimbys nin Projedeki Yeri biliimbys nin Kapsamı biliimbys Nasıl Çalııyor? Saladıı Yararlar

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI

SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI TAKDİM SPONSORLUK DOSYASI. On üç yıl önce STK tüzel kişiliğinde bir düşünce kuruluşu olarak çalışmalarına başlayan TASAM Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi,

Detaylı

Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan

Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. Ödenmi Sermaye: 11.173.366 YTL. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan Sayfa No:

Detaylı

E-Beyanname* *connectedthinking

E-Beyanname* *connectedthinking E-Beyanname* Neden E-beyanname? Maliye Bakanlıı, Tüm dünyada hızla gelien bilgi ilem teknolojilerinden yararlanmak, Vergi beyannameleri ile bildirim ve eklerinin hızlı, kolay bir ekilde beyanını salamak,

Detaylı

GalataMOON Neler Yapar?

GalataMOON Neler Yapar? GalataMOON 2011 yılında farklı bir isimle faaliyete başlayan firmamız, 2014 yılından itibaren yeni bir yapılanmaya girerek GalataMOON ismiyle, hizmet vermeye başlamıştır. Uzun yıllar televizyon, yapım

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ LSANS ETMLERNN ÖZEL ALAN YETERLKLERN KAZANDIRMASINA YÖNELK GÖRÜLER * THE OPINIONS OF PROSPECTIVE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS REGARDING THEIR UNDERGRADUATE EDUCATION EFFECTIVENESS

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U)

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) KISA ÖZET

Detaylı

Doç. Dr. Osman ÜRPER (Bahar) Doç. Dr. Osman ÜRPER (Güz)

Doç. Dr. Osman ÜRPER (Bahar) Doç. Dr. Osman ÜRPER (Güz) MALTEPE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI LİSANS PROGRAMI 2011-2012 Öğretim Yılı Dersin adı: Bitirme Projesi I Dersin Kodu: GİT 405 AKTS Kredisi: 10 4.yıl - 7.yarıyıl Lisans Zorunlu

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

Title of Presentation. Hazar Havzası nda Enerji Mücadelesi Dr. Azime TELLİ 2015 ISTANBUL

Title of Presentation. Hazar Havzası nda Enerji Mücadelesi Dr. Azime TELLİ 2015 ISTANBUL Title of Presentation Hazar Havzası nda Enerji Mücadelesi Dr. Azime TELLİ 2015 ISTANBUL İçindekiler 1- Yeni Büyük Oyun 2- Coğrafyanın Mahkumları 3- Hazar ın Statüsü Sorunu 4- Boru Hatları Rekabeti 5- Hazar

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel YÖNETİM 3+0+3 6 rekabetlerle üstünlük sağlayabilecekleri

Detaylı

MODA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI

MODA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MODA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI ANKARA 2012 1/6 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANAĞI PROGRAMIN DÜZEYİ

Detaylı

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 7 Volume: 8 Issue: 7 Nisan 015 April 015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 107-9581 TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ

Detaylı

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (NORMAL ÖĞRETİM İKİNCİ ÖĞRETİM)

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (NORMAL ÖĞRETİM İKİNCİ ÖĞRETİM) T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (NORMAL ÖĞRETİM İKİNCİ ÖĞRETİM) KOD I.DÖNEM T U K ACTS KOD II.DÖNEM T U K ACTS HİT 101 İletişim Bilimi 2 0

Detaylı

HP, Y Kuşağına Ulaşmak için İlgi Çekici YouTube Reklamları Kullanıyor

HP, Y Kuşağına Ulaşmak için İlgi Çekici YouTube Reklamları Kullanıyor HP, Y Kuşağına Ulaşmak için İlgi Çekici YouTube Reklamları Kullanıyor Yayınlanan Mayıs ayı 2016 Konular Video Reklâm HP artık dijital video ile tek bir platform üzerinden tüm Y kuşağı kitlesine ulaşabiliyor.

Detaylı

ALMANYA VE AVRUPA BRL NDE TÜRK GRMCL TURKISH ENTREPRENEURSHIP IN GERMANY AND EUROPE UNION

ALMANYA VE AVRUPA BRL NDE TÜRK GRMCL TURKISH ENTREPRENEURSHIP IN GERMANY AND EUROPE UNION ALMANYA VE AVRUPA BRL NDE TÜRK GRMCL TURKISH ENTREPRENEURSHIP IN GERMANY AND EUROPE UNION Prof. Dr. Faruk en Yunus Ulusoy Cem entürk Özet Almanya daki Türk kökenli nüfus arasında 1990 lı yıllarda kendi

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center Kurumsal yönetime inancınızı paylaşmak, sürdürülebilir kalkınma hedefiyle ilerlemek için VIII. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi nde yerinizi alın!

Detaylı

Üsküdar Üniversitesi

Üsküdar Üniversitesi Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ Ders İçerikleri BİRİNCİ YARIYIL (1. Sınıf, Güz Dönemi) İLET101 İletişime Giriş İletişim bilimlerinin gelişimi, iletişimin temel

Detaylı

e.t.t.e tüketim endeksi

e.t.t.e tüketim endeksi (Sayı 39 - Aralık 21) Kartlı alıverie dayalı e.t.t.e tüketim endeksi 39. sayı Ercan Türkan (ercan.turkan@tcmb.gov.tr) 26 Ocak 211 (Sayı 39 - Aralık 21) Özet Aralık ayında nominal toplam tüketim, bir önceki

Detaylı

Özel t üket im t alebinin izlenmesinde kart lı alıveri: Yeni bir tüketim endeksi önerisi. (e.t.t.e) Er can Tür kan. (ercan. turkan@tcmb. gov.

Özel t üket im t alebinin izlenmesinde kart lı alıveri: Yeni bir tüketim endeksi önerisi. (e.t.t.e) Er can Tür kan. (ercan. turkan@tcmb. gov. Özel t üket im t alebinin izlenmesinde kart lı alıveri: Yeni bir tüketim endeksi önerisi (e.t.t.e) Er can Tür kan (ercan. turkan@tcmb. gov. t r) Tür kiye Bankalar Bir lii 28 Kasım 2007 Sunum içerii* Tüketim

Detaylı

Türkiye Enerji Forumu

Türkiye Enerji Forumu Türkiye Enerji Forumu ULUSAL ENERJ FORUMU 2001-2005 0 / 9 Ulusal Enerji Ödülleri 2001-2050 Sürdürülebilir bir gelecein oluumu için gelecek nesillerin ihtiyacını karılama sorumluluu ile uygar yaamın gereksinimi

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 1. REKLAMIN TANIMI, KAPSAMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ... 5 1.1. Reklamın Pazarlamadaki Yeri... 5 1.2. Reklamın Tanımı... 6 1.2.1. Üretici Açısından Reklam... 7 1.2.2. Tüketici Açısından

Detaylı

üzere 1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile bir bütün olan plandır. Çevre Düzeni Planı;10) (Deiik -

üzere 1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile bir bütün olan plandır. Çevre Düzeni Planı;10) (Deiik - üzere 1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile bir bütün olan plandır. Çevre Düzeni Planı;10) (Deiik - R.G.: 17.3.2001-24345 / m.4) Çevre Düzeni Planı: Konut,

Detaylı

2011 yılında yeni konsepti ve büyüyen ekibiyle şu anki yüzüne kavuşmuştur.

2011 yılında yeni konsepti ve büyüyen ekibiyle şu anki yüzüne kavuşmuştur. 2002 2005 2008 2011 2014 2016 Adjans Kimdir Dijital reklam ajansı olan Adjans, 2002 yılında dijital dünya sektörüne giriş yapmış ve sektörde hızla yükselerek adını duyurmuş prestijli bir kuruluştur. Markanızı

Detaylı