EKONOMİ BAKANLIĞI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİ DESTEK PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EKONOMİ BAKANLIĞI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİ DESTEK PROGRAMI"

Transkript

1 EKONOMİ BAKANLIĞI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİ DESTEK PROGRAMI T : Eski Büyükdere Cad. No:67 4.Levent Plaza Kat:5/B 4.Levent / İstanbul

2 PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ 1) Bilgisayar Oyunları Desteği Bilgisayar oyunlarının yurt dışında pazarlanmasına yönelik pazara giriş giderlerinin desteklenmesidir. Bir bilgisayar oyunu için 1 kez olmak üzere %50 oranında ve en fazla ABD Doları tutarında karşılanır. a. Oyun geliştirmeye yönelik yazılım ve lisans satın alma giderleri b. DVD hazırlık giderleri c. Görsel, yazılı ve işitsel medya ile internette yapılan reklam giderleri d.bilgisayar oyunu için hazırlanan internet sitesinin giderleri Bilişim şirketleri bu madde kapsamında destek başvurularını, pazara giriş giderlerini yapmalarını müteakiben Bilgisayar Oyunu Desteği Başvuru Formu ve Bilgisayar Oyunu Desteği Başvuru Bilgi ve Belgeleri ile doğrudan veya posta ile Genel Müdürlüğe yapılmalıdır. Ödeme belgeleri, düzenlenme tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde Bakanlığa teslim edilmedir. /01

3 PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ 2) Rapor Desteği Bilişim şirketlerinin sektör, ülke, uluslar arası mevzuat veya yatırım konularında alacakları veya hazırlatacakları raporlara ilişkin giderlerin desteklenmesidir. Bilişim şirketleri için %60 oranında ve yıllık toplam en fazla ABD Doları tutarında karşılanır. Bilişim şirketlerinin sektör, ülke, uluslar arası mevzuat veya yatırım konularında alacakları veya hazırlatacakları raporlara ilişkin giderler bu kapsamda desteklencektir. Yurt içi veya yurt dışında yerleşik bir kuruluşa rapor hazırlatılabilir veya kuruluştan rapor satın alınabilir. Satın alınacak raporlar yayım tarihi itibarıyla en fazla 2 yıllık olmalıdır. Desteğe konu raporun içeriği ve raporu hazırlayan kuruluşa ilişkin, Bakanlık tan ön onay alınmalıdır. Ön onay verilmeyen raporlar desteklenmez. Ön onay; raporu hazırlayan kuruluşun tecrübesi, uzmanlık alanı, yapmış olduğu çalışmalar ve raporun içeriği göz önünde bulundurularak verilir. Bu madde kapsamında ön onay başvuruları Rapor Desteği Ön Onay Formu ile destek başvuruları ise ön onay ve rapor alımını müteakiben Rapor Desteği Başvuru Formu ve Rapor Desteği Başvuru Bilgi ve Belgeleri ile doğrudan veya postayla Genel Müdürlüğe yapılmalıdır. /02

4 PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ 3) Bilgisayar Uygulamaları Desteği Bilişim şirketlerinin tablet bilgisayarlar, cep telefonları veya mobil cihazlarda kullanılmak üzere üretilen ve uluslararası tüketiciye yönelik olarak yabancı dilde üretilen uygulamaların desteklenmesidir. Uygulama başına %50 oranında ve en fazla ABD Doları tutarında karşılanır. Bilgisayar uygulamalarının (aplikasyonlarının), yurt dışı satışına yönelik olarak yaptıkları komisyon giderleri bu kapsamda desteklenmektedir. Bilişim şirketleri bilgisayar uygulamasını pazarlayan şirketin kestiği komisyon giderleri için 3 aylık dönemler halinde Bilgisayar Uygulaması (Aplikasyon) Desteği Başvuru Formu ve Bilgisayar Uygulaması (Aplikasyon) Desteği Başvuru Bilgi ve Belgeleri ile doğrudan veya posta ile Genel Müdürlüğe destek başvurusunda bulunmaldır. /03

5 YURT DIŞI BİRİM DESTEĞİ Bilişim şirketlerinin, doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin kira giderlerinin 4 yıl süresince desteklenmesidir. Bilişim şirketleri için %50 oranında ve yıllık toplam en fazla ABD Doları tutarında karşılanır. Türkiye'deki yararlanıcı ile yurt dışındaki şirket arasında organik bağın olması ve yurt dışındaki şirketin Türkiye deki yararlanıcının kuruluş tarihinden sonra açılması gerekir. Bir yararlanıcı, yurt dışı birim desteğinden en fazla 10 birim için yararlanabilir. Destek ödemesi, başvuru yapan yararlanıcının yurt dışı ortaklık oranına göre hesaplanır. İlgili birimi kiralayan ile kiraya veren arasında ortaklık ilişkisinin bulunmaması ve kiralanan yerin konut olarak kullanılmaması gerekir. İlgili birimin desteği söz konusu aydan başlar ve en fazla 48 ay sonra biter. Kira ödemeleri bankacılık yoluyla (EFT, swift, havale, çek veya şirket kredi kartı) yapılmalıdır. Kira sözleşmesi, ödeme belgeleri ve yurt dışında şirket kurulmuş ise yurt dışı şirkete ilişkin belgeler, bir dilekçe ekinde, harcamanın yapıldığı ülkede bulunan Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği ne onaylatılmalıdır. /04

6 BELGELENDİRME DESTEĞİ Bilişim şirketlerinin uluslararası teknik mevzuata uyum sağlaması veya yurt dışı pazarlara girmesinin desteklenmesidir. Her bir belge, sertifika veya akreditasyon türü için %50 oranında ve en fazla ABD Doları tutarında karşılanır. -Müracaat ve doküman inceleme giderleri -Belgelendirme tetkik giderleri -Belge kullanım ücretleri -Kayıt ücretleri -Danışmanlık giderleri -Gözetim giderleri -Yenileme giderleri Belgelendirme Desteği Başvuru Formu ve Belgelendirme Desteği Başvuru Bilgi ve Belgeleri ile doğrudan veya posta ile Genel Müdürlüğe yapılmalıdır. Ödeme belgeleri, düzenlenme tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde Bakanlığa teslim edilir. Desteklenecek belgelerin revizyona açık listesi aşağıdaki gibidir: -ALLIED QUALITY ASSURANCE PUBLICATIONS (AQAP) -CAPABILITY MATURITY MODEL INTEGRATION (CMMI) -ISO/IEC SERİLERİ -ISO/IEC ISO/IEC IEEE PROJECTS IN CONTROLLED ENVIRONMENTS 2 (PRINCE2) -PMI /05

7 ORGANİZASYON DESTEĞİ Bilişim şirketleri ve işbirliği kuruluşlarının yurt dışında düzenlenen fuar, kongre veya konferanslara ilişkin katılım maliyetlerinin desteklenmesidir. Etkinlik başına %70 oranında ve en fazla ABD Doları tutarında karşılanır. Fuar, kongre veya konferanslara ilişkin katılım maliyetleri bu kapsamda deteklenecektir. Destek başvuruları faaliyetin gerçekleştirilmesini müteakiben Organizasyon Desteği Başvuru Formu ve Organizasyon Desteği Başvuru Bilgi ve Belgeleri ile doğrudan veya posta ile Genel Müdürlüğe yapılmalıdır. Bir bilişim şirketi veya işbirliği kuruluşu bir takvim yılı içerisinde en fazla 10 kez destek alabilir. fuar, kongre ve konferanslar Organizasyonlar Listesi nde belirtilmektedir. 8. madde kapsamında destek başvurusunda bulunan bilişim şirketi veya işbirliği kuruluşu aynı etkinlik için bu madde kapsamında destek başvurusu yapamaz. Ödeme belgeleri düzenlenme tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde Bakanlığa teslim edilmelidir. /06

8 DANIŞMANLIK DESTEĞİ Bilişim şirketlerinin Bakanlığın ön onay verdiği konularda satın aldıkları danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderlerinin desteklenmesdir. Bilişim şirketleri için %50 oranında ve yıllık toplam en fazla ABD Doları tutarında karşılanır. Pazarlama stratejisi, Akreditasyon, Yurt dışı pazar yapısı başlıkları altındaki konular ile ilgili danışmanlık hizmetini kapsar. Ön onay başvuruları danışmanlık hizmeti başlangıç tarihinden en az 1 ay önce Danışmanlık Desteği Ön Onay Başvuru Formu ile; destek başvuruları ise, faaliyetin gerçekleştirilmesini müteakiben Danışmanlık Desteği Başvuru Formu ve Danışmanlık Desteği Başvuru Bilgi ve Belgeleri ile doğrudan veya posta ile Genel Müdürlüğe yapılmalıdır. Bilişim şirketleri danışmanlık hizmetini Genel Müdürlüğün onay verdiği danışmanlık şirketlerinden alabilir. Danışmanlık şirketine ilişkin detaylı bilgi ile söz konusu danışmanlık şirketinin daha önce danışmanlık hizmeti vermiş olduğu en az 3 müşteriden alınmış referans mektubu da Genel Müdürlüğe sunulmalıdır. Bir bilişim şirketi danışmanlık desteğinden bir defaya mahsus faydalanabilir. Ödeme belgeleri düzenlenme tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde Bakanlığa teslim edilmelidir. /07

9 ARAMA MOTORU DESTEĞİ Bilişim şirketleri ve işbirliği kuruluşlarının arama motorlarında tanıtımının yapılmasının desteklenmesidir. Bilişim şirketleri için %50 oranında ve yıllık toplam en fazla ABD Doları tutarında karşılanır. Arama ağı reklamları ile reklam ve tanıtım giderleri başlıkları altındaki konular ile ilgili hizmet giderlerini kapsar. Destek başvuruları faaliyetin gerçekleştirilmesini müteakiben Arama Motoru Desteği Başvuru Formu ve Arama Motoru Desteği Başvuru Bilgi ve Belgeleri ile doğrudan veya posta ile Genel Müdürlüğe yapılmalıdır. Desteklenecek arama motorları Arama Motorları Listesi nde şu şekilde belirtilmektedir; Google, Yahoo, Yandex, Baidu Ödeme belgeleri düzenlenme tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde Bakanlık a teslim edilmelidir. /08

10 YURT DIŞI TANITIM DESTEĞİ Yurtdışında düzenlenen fuar, kongre, konferans, bağımsız tanıtım programları kapsamında yapılan tanıtımlara ilişkin destekleri içerir. Bilişim şirketleri için %50 oranında ve yıllık toplam en fazla ABD Doları tutarında karşılanır. -Fuar, kongre ve/veya konferanslara ait sponsorluk maliyeti -Tercümanlık giderleri -Organizasyon yapılan yerlerin (stant) kira giderleri -Reklam giderleri (Yurtdışında yayın yapan tv, gazete, radyo, dergi, internet vb. reklam araçlarında 3 ay süreli) -Halkla ilişkiler hizmet bedeli -Fuar, kongre ve konferans katılım bedeli -Katalog, broşür ve tanıtım malzeme giderleri (Her bir faaliyet için 5.000$) -Danışmanlık Giderler Tanıtım programları başlangıç tarihinden en az 1 ay önce program taslak faaliyet planı ve tahmini bütçesi hazırlanarak Ön Onay Başvuru Formu ile başvuruda bulunulur. Ön başvuruları uygun görülen yararlanıcılar faaliyetin gerçekleşmesini müteakiben Yurt Dışı Tanıtım Desteği Başvuru Formu ve Yurt Dışı Tanıtım Desteği Başvuru Bilgi ve Belgeleri ile doğrudan veya posta ile Genel Müdürlüğe başvuru yapılmadır. Faturada faaliyet konusu açıkça belirtilmeli; USD üstü tanıtım giderleri için faturaya ek sözleşme gönderilmelidir. Ödeme belgeleri düzenlenme tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde Bakanlığa teslim edilmelidir. /09

11 T: Eski Büyükdere Cad. No:67 4.Levent Plaza Kat:5/B 4.Levent / İstanbul

desteklenir. T.C. Ekonomi Bakanlığı Destekleri a) Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği

desteklenir. T.C. Ekonomi Bakanlığı Destekleri a) Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği T.C. Ekonomi Bakanlığı Destekleri a) Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği Yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderler %70 oranında ve yurt dışı pazar araştırması gezisi başına en fazla 7.500

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLİĞ İ DO Vİ Z KAZANDİRİCİ Hİ ZMET Tİ CARETİ DESTEKLERİ KIRŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ

T.C. EKONOMİ BAKANLİĞ İ DO Vİ Z KAZANDİRİCİ Hİ ZMET Tİ CARETİ DESTEKLERİ KIRŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ T.C. EKONOMİ BAKANLİĞ İ DO Vİ Z KAZANDİRİCİ Hİ ZMET Tİ CARETİ DESTEKLERİ KIRŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ Sağlık Turizmine Yönelik Destekler Türkiye nin döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin artırılması ve

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER Esra ALAGÖZ KAYA Şubat 2015 SUNUM PLANI I. SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER II. DESTEKLEMELERDE TEMEL HUSUSLAR III.

Detaylı

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/4) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/4) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Para Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/4) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Tebliğ

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU EYLÜL 2014 Bu çalışma potansiyel yararlanıcılara devlet desteklerinin içeriği hakkında genel bir bilgi verme amacını taşımaktadır.

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DIŞ TİCARET (EKONOMİ BAKANLIĞI) DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DIŞ TİCARET (EKONOMİ BAKANLIĞI) DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DIŞ TİCARET (EKONOMİ BAKANLIĞI) DESTEKLERİ Hasan YÜKSEK Eylül 2012 SUNUM PLANI I. ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) YARDIMLARI II. ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ YURT İÇİ FUARLARIN

Detaylı

PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ

PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ DESTEK UYGULAMA KILAVUZU İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOBİ VE KÜMELENME DESTEKLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI OCAK 2014 SIKÇA SORULAN SORULAR YURT DIŞI PAZAR ARAŞTIRMASI DESTEĞİ...

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/16 TARİH: 07.04.2011

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/16 TARİH: 07.04.2011 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/16 TARİH: 07.04.2011 KONU Döviz Kazandırıcı Hizmet veya Faaliyetlerle İştigal Eden Şirketler ile Bazı Kuruluşların Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Faaliyetlerine İlişkin Giderlerinin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR 2006/4 SAYILI TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ E İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE AMAÇ BİRİNCİ

Detaylı

2014/10 SAYILI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE

2014/10 SAYILI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE 2014/10 SAYILI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1 - (1) Bu Genelgenin amacı,

Detaylı

DEVLET DESTEKLERİ BAKANLAR KURULU NUN 26.11.2014 TARİH VE Y(K-I) 2163-2014 SAYILI KARARINA İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI

DEVLET DESTEKLERİ BAKANLAR KURULU NUN 26.11.2014 TARİH VE Y(K-I) 2163-2014 SAYILI KARARINA İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI DEVLET DESTEKLERİ BAKANLAR KURULU NUN 26.11.2014 TARİH VE Y(K-I) 2163-2014 SAYILI KARARINA İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI Amaç: Bakanlar Kurulu Kararı nın amacı; 1. Ürün kalitesini uluslararası standartlara

Detaylı

112 Soruda EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ

112 Soruda EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ 112 Soruda EKONOMİ BAKANLIĞI LERİ (İhracat Destekleri) Nisan 2013 Kars YDO SUNUŞ Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Serhat Bölgesi nin ekonomik

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ Bu çalışmada güncel Ekonomi Bakanlığı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler Ekonomi Bakanlığı nın web sitesinden alıntıdır. Doğu Karadeniz Kalkınma

Detaylı

2014/10 SAYILI TEKNĠK MÜġAVĠRLĠK HĠZMETLERĠNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN GENELGE

2014/10 SAYILI TEKNĠK MÜġAVĠRLĠK HĠZMETLERĠNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN GENELGE 2014/10 SAYILI TEKNĠK MÜġAVĠRLĠK HĠZMETLERĠNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN GENELGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1 - (1) Bu Genelgenin amacı,

Detaylı

YATIRIMCILAR İÇİN TEŞVİK REHBERİ. Invest in

YATIRIMCILAR İÇİN TEŞVİK REHBERİ. Invest in YATIRIMCILAR İÇİN TEŞVİK REHBERİ Invest in Invest in YATIRIMCILAR İÇİN TEŞVİK REHBERİ Türkiye de yeni kurulacak işletmelerin ve mevcut firmaların yatırımlarında yararlanabilecekleri, değişik kurumlar

Detaylı

2023 HEDEFİ YOLUNDA İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI. Dr. Yasemin GÖRÜM T.C. Ekonomi Bakanlığı Marmara Bölge Müdür Yrd. gorumy@ekonomi.gov.

2023 HEDEFİ YOLUNDA İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI. Dr. Yasemin GÖRÜM T.C. Ekonomi Bakanlığı Marmara Bölge Müdür Yrd. gorumy@ekonomi.gov. 2023 HEDEFİ YOLUNDA İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI Dr. Yasemin GÖRÜM T.C. Ekonomi Bakanlığı Marmara Bölge Müdür Yrd. gorumy@ekonomi.gov.tr DESTEKLEME FİYAT VE İSTİKRAR FONU DFİF Kapsamında Yapılan

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ 1. Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi Amaç: Uluslararası nitelikteki yurtiçi

Detaylı

DIġ TĠCARET DESTEKLERĠ

DIġ TĠCARET DESTEKLERĠ DIġ TĠCARET DESTEKLERĠ SUNUM PLANI I. ARAġTIRMA-GELĠġTĠRME (AR-GE) YARDIMLARI II. ULUSLARARASI NĠTELĠKTEKĠ YURT ĠÇĠ FUARLARIN DESTEKLENMESĠ III. YURT DIġI FUARLARIN DESTEKLENMESĠ IV. PAZAR ARAġTIRMASI

Detaylı

2008/2 SAYILI TASARIM DESTEĞĠ HAKKINDA TEBLĠĞ E ĠLĠġKĠN UYGULAMA USUL VE ESASLARI NA AĠT GENELGE

2008/2 SAYILI TASARIM DESTEĞĠ HAKKINDA TEBLĠĞ E ĠLĠġKĠN UYGULAMA USUL VE ESASLARI NA AĠT GENELGE 2008/2 SAYILI TASARIM DESTEĞĠ HAKKINDA TEBLĠĞ E ĠLĠġKĠN UYGULAMA USUL VE ESASLARI NA AĠT GENELGE MADDE 1 (1) Bu uygulama usul ve esaslarının amacı, 2008/2 sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ in uygulanmasına

Detaylı

2014/8 SAYILI PAZARA GİRİŞ BELGELERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ

2014/8 SAYILI PAZARA GİRİŞ BELGELERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ 2014/8 SAYILI PAZARA GİRİŞ BELGELERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- (1) Bu Genelgenin amacı, 2014/8

Detaylı

TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/4)

TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/4) Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/4) 24/05/2006 tarihli

Detaylı

İHRACAT DESTEKLERİ Devletimiz Yurtdışında iş yapan Türk Firmalarına yönelik olarak aşağıdaki 11 kalem ve alt başlıklarında TEBLİĞ ADI

İHRACAT DESTEKLERİ Devletimiz Yurtdışında iş yapan Türk Firmalarına yönelik olarak aşağıdaki 11 kalem ve alt başlıklarında TEBLİĞ ADI İHRACAT DESTEKLERİ Devletimiz Yurtdışında iş yapan Türk Firmalarına yönelik olarak aşağıdaki 11 kalem ve alt başlıklarında çeşitli destek programları bulunmaktadır. TEBLİĞ ADI 1 Uluslararası 2 Çevre Maliy

Detaylı

Devletimiz Yurtdışında iş yapan Türk Firmalarına yönelik 11 kalem ve alt başlıklarında çeşitli destek. programları bulunmaktadır.

Devletimiz Yurtdışında iş yapan Türk Firmalarına yönelik 11 kalem ve alt başlıklarında çeşitli destek. programları bulunmaktadır. İhracat Destekleri Devletimiz çeşitli kurumlar vasıtasıyla 11 konu başlığında ihracata yönelik destekler vermektedir. Her bir destekte kendi içinde çeşitli alt başlıklara ayrılmaktadır. Bundan dolayı hangi

Detaylı

97/5 SAYILI ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ İN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ

97/5 SAYILI ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ İN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ Amaç 97/5 SAYILI ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ İN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- (1) Bu Genelgenin amacı, 97/5 sayılı Çevre

Detaylı

TABLO-1 DESTEK BAŞVURULARINDA SUNULACAK FORM, BİLGİ VE BELGELER GENEL BİLGİ VE BELGELER

TABLO-1 DESTEK BAŞVURULARINDA SUNULACAK FORM, BİLGİ VE BELGELER GENEL BİLGİ VE BELGELER TABLO-1 DESTEK BAŞVURULARINDA SUNULACAK FORM, BİLGİ VE BELGELER GENEL BİLGİ VE BELGELER TMŞ LER 1. İmza sirkülerinde tatbiki imzası bulunan kişiye ait, şirketi temsil ve ilzama ilişkin yetki belgesi (aslı),

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI GENEL DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI GENEL DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve

Detaylı

ihracatta DEVLET YARDIMLARI

ihracatta DEVLET YARDIMLARI ISTANBUL TICARET ODASI T esvik, 1 Destek Rehberi Serisi 4 ihracatta DEVLET YARDIMLARI AlperERSAN YAYlN NO: 2011-20 İstanbul, 2012 Copyıight İTO (İstanbul Ticaret Odası) Tüm haklar saklıdır. Bu yayının

Detaylı

Devlet YarDımları İstanbul 2013

Devlet YarDımları İstanbul 2013 D I Ş T I C A R E T D E S T E K S E R I S I - 1 DEVLET YARDIMLARI Devlet Yardımları İstanbul 2013 Devlet Yardımları Yayın Direktörü Ensar Altun Yayın Koordinatörü Filiz Özkan Editör Nilgün Yılmaz Kitap

Detaylı

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri 1 ÖNSÖZ Bilindiği gibi ulusal ve uluslararası dolaşımda olan, hibe veya uygun ödeme koşullarında kredi sağlayan, birçok fon kaynağı bulunmaktadır. Ajans olarak faaliyet gösterdiğimiz TRB2 bölgesinde bu

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ ÖN BAŞVURU DOSYASI VE İŞ PLANI HAZIRLAMA KILAVUZU

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ ÖN BAŞVURU DOSYASI VE İŞ PLANI HAZIRLAMA KILAVUZU T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ ÖN BAŞVURU DOSYASI VE İŞ PLANI HAZIRLAMA KILAVUZU 1 TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ PROGRAMI 5746 sayılı Araştırma

Detaylı