OKULDA İLETİŞİM. Amerika da Yapılan Araştırmalar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OKULDA İLETİŞİM. Amerika da Yapılan Araştırmalar"

Transkript

1 OKULDA İLETİŞİM Amerika da Yapılan Araştırmalar İpek ARAÇ İstanbul, 2015

2 T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI EĞİTİM YÖNETİMİ ve DENETİMİ BİLİM DALI OKULDA İLETİŞİM AMERİKA DAKİ YAPILAN ARAŞTIRMALAR İPEK ARAÇ PROF. DR. AYŞEN BAKİOĞLU EĞİTİM YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR İSTANBUL, 2015

3 İçindekiler Özet... 3 Amerika da Yapılan Araştırmalar... 3 Eğitim Yönetimi İçin İletişim Becerileri... 3 Amerika daki Devlet Okullarında Öğrenci Başarısının Geliştirilmesinde Öğretmen-Müdür İletişiminin Kritik Rolü... 7 İşyerinde Amaca Yönelik İletişimin Artırılması: İki Okul-Bölge Modeli Model ( Örüntü) Ağı Ve Analiz: İletişimde Etkililiği Geliştirmede Yetersiz Kullanılan Kaynaklar Öğretmenler Arasındaki İlişkiler Nasıl Geliştirilebilir? Öğretmen-Aile İletişimi: Yıla Doğru Şekilde Başlamak Müdürlerin Öğretmenlerle Sosyal Etkileşimi: Öğretmenlerin Öğrenci Katılım Algısıyla Müdür-Öğretmen Sosyal Etkileşiminin İlişkisi Öğretmen-Müdür İlişkileri: Güçlendirme Ve Kişilerarası Güven Arasındaki Bağların İncelenmesi Müdür-Öğretmen Etkileşimi: Duygusal İlişkiler Müdür Ve Öğretmen Tutumlarını Nasıl Şekillendirir? Okullarda Personelin Morali ve Örgüt İklimi: Duygusal İş Arkadaşlıklarının Önemi Sonuç Kaynakça... 37

4 Özet Bu çalışmanın amacı, Amerika da okulda iletişim ile ilgili yapılan çalışmaları incelemektir. Amerika da iletişim ile ilgili yapılan çalışmalar öğretmen-öğretmen iletişimi özellikle müdür-öğretmen iletişimine odaklanmaktadır. Bunun yanında aile-okul iletişiminin önemli olduğu ve geliştirilmesi gerektiği yapılan çalışmalarda vurgulanmaktadır. Sonuç olarak ise, Amerika da yapılan çalışmalar ile Türkiye de yapılan çalışmalar karşılaştırılarak bir değerlendirme yapılacaktır. Anahtar Kelimeler: Okulda İletişim, Öğretmen-Müdür İletişimi, Amerika, U.S.A. Amerika da Yapılan Araştırmalar Eğitim Yönetimi İçin İletişim Becerileri Bu yazıda eğitim ortamlarında etkili iletişimi geliştirmeye ilişkin literatür gözden geçirilmiş ve tartışılmıştır. Etkili olmayan iletişim için olası çözümler derlenmiştir. Etkili iletişimi kuvvetlendirmek için yöneticiler fikirleri açığa çıkarmalı ve bu fikirleri dinlemelidirler. Birçok yönetici rehber olmaktan ziyade komutlar vermeye eğilimlidir, bu yüzden daha çok dinlemeli, daha çok soru sormalı ve öğretim görevlilerini kendi fikirlerini ve çözümlerini ortaya çıkarmaları konusunda teşvik etmelidir. Okul liderleri söylenilene odaklanmalı ve duygularını kontrol etmelidirler. Aynı şekilde her kuruluşun hem resmi hem de resmi olmayan bir dili olduğu için katı bir emir komuta dilini sürdürmek de mantıksızdır. Yöneticiler meydana gelmek üzere olan duruma sadık kalırken etkili ve geçerli iletişim dilini kullanarak iletişimi kuvvetlendirebilirler. Böyle bir iletişim dili yerel iletişim ağı gibi en son teknolojinin kullanımını içerebilir ki okul liderleri iletişimi kuvvetlendirmek için bu teknolojileri kullanmada örnek teşkil etmelidirler. Genel olarak, yöneticiler okul ve bölge halkı içerisinde eğitimin odak noktasıdırlar ve herhangi bir fikir, ilgi ve haber hakkında etkili iletişim kurabilmelidirler (Rowicki, 1999). GİRİŞ İletişim eğitimin temelindedir. Müdürler öğretmenlerle, öğretmenler öğrencilerle iletişim kurar. İletişim yolları sayısız olduğu kadar çeşitlidir de fakat bu aynı zamanda okul içinde meydana gelen birçok problemin kaynağıdır. Konunun eleştirilecek bir yanı da müdürler

5 ve öğretmen kadrosu arasındaki iletişimdir. Okulun günlük işlerinde anahtar rol oynadıkları için öğretmen ve idarecilerin etkili iletişimdeki yetenekleri göz ardı edilemez (Rowicki, 1999). Wentz (1998) etkili iletişimin konuşmadan daha fazlası olduğunu belirtmiştir. İnsanlar yazarak, dinleyerek, sözsüz işaretleri kullanarak mesajlarını karşı tarafa aktarırlar. Söylemediklerimiz en az söylediklerimiz kadar önemlidir ve iletişimle konuşma arasındaki fark da söylediklerimizi beden dilimizle nasıl desteklediğimiz ya da nasıl aksini kanıtladığımızdır. Yöneticiler Laud a (1998) göre günlerinin çoğunu iletişim kurarak geçirirler ve onların öğretmen kadrosuna seslenme şekilleri okul içinde etkili iletişimin zeminini hazırlar (Rowicki, 1999). Okul ortamında iletişim dilini açık tutmak çift taraflı etkileşim anlamına gelir. Balman ve Deal (1993) yöneticilerin, öğretmenler tarafından gerçekte nasıl göründüklerini anlamaları için sözlü bildirim talep etmelerini önermektedir. Şunu da unutmamalıdırlar ki geri bildirim her zaman olumlu olmayabilir fakat yine de kabul edilebilmelidir. Olumlu davranış sürdürmek etkili iletişim de önemlidir. O Neil (1998) e göre, kişinin iletişimdeki etkililiği hareketleriyle doğru orantılıdır. Eğer yöneticiler personelin karşısında elleri göğsünün önünde bağlı ve yüzü asık bir şekilde ; Bir probleminiz olursa kapım her zaman açıktır. derse çok az insan bunu sıcak bir davet olarak algılar. Hareketlerle kelimeler ters düşer (Rowicki, 1999). Okul liderleri kendileri ve öğretmenleri arasında açık ve etkili iletişim isterlerse davranışlarıyla örnek olmak durumundadırlar. Bu makalede eğitim sahasında etkili iletişimi geliştirmeye yönelik literatür gözden geçirilmiş ve tartışılmıştır. Amaç, iletişim bozukluğu için diğer eğitim sahalarında etkili olan olası çözümleri derlemektir (Rowicki, 1999). TARTIŞMA Fuller ilkokulunun yeni müdürü John LANDERS ilk öğretmenler toplantısını seminer haftasının ilk günü bir kafe de yaptı. Öğretmenler yeni idarecilerinin ne söyleyeceğini duymak için toplandılar. Landers içeri girdi, birkaç yönetmelik okudu, yeni eğitim yılıyla ilgili fikirlerini açıkladı ve öğretmenlere uygulanacak komutları verdi. Okuldaki problem alanlarının çerçevesini çıkardı ve öğretmenlere problemleri çözmek için istediklerini söyledi. Toplantıdan başarılı olduğunu düşünerek ayrıldı. Fakat öğretmenler kızgın ve mutsuz ayrıldılar. Bu sahne ülke genelinde birçok okulda gerçekleşmiştir ( Bohman ve Deal, 1993; akt. Rowicki, 1999 ). Bu toplantı bilgiyi yayma açısından başarılı olmuş olabilir fakat iletişim açısından değildir. Wentz e göre eğitim yöneticisinin başarılı olabilmesi için iletişimin öneminin anlaşılmış

6 olması çok önemlidir. Yukarıdaki sahnede müdür, günlük işlerde birinci elden bilgi almadan ve öğretmenlerle konuşmadan yapılması gerekenleri bildiğini sanmıştır. Konuşması, mesleki yorumlarının ve deneyimlerinin önemsenmediğini ve küçük görüldüklerini hisseden öğretmenleri kızdırmıştır. Bu durumda müdür iletişimi açık tutmayı becerememiştir (Rowicki, 1999). Eğer bir yönetici etkili iletişim kurmak istiyorsa, iletişimi açık tutmalıdır. Bolman ve Deal, insanları tanımak için onlarla zaman geçirmemizi, herhangi bir sonuca varmadan önce ne söylemek zorunda kaldıklarını dinlememizi ve onların duygularını ve amaçlarını dikkate almamızı önermiştir. Deneyimli bir öğretmen yeni bir müdüre ilk toplantı sırasında; Bize nasıl öğreteceğimizi söylemeden önce işleri nasıl yürüttüğümüzü ve bu okulu tanımanız gerekmez mi? diye sormuştur (Bolman ve Deal, 1993; akt. Rowicki, 1999). Bu sorunun muhatabı olan müdür öğretmenleri dikkate almadan ve onlara danışmadan okul ortamı hakkında sonuca varmıştır. İyi bir yönetici geri bildirimde alacaktır. Geri bildirim kişisel bir saldırı olarak gözlenebileceği için birçok yönetici için çok zor bir durumdur. Fakat yönetici geri bildirim olmadan öğretmenler tarafından nasıl algılandığını asla bilmeyecektir ( Bolman ve Deal, 1993; akt.rowicki, 1999). John LANDUS un durumunda öğretmenler onun emirler veren ve soru sormayan bir müdür olduğu fikrine kapılmışlardır. Çünkü konuşmaya öğretmenleri dahil etmedi ve daha başlamadan onlarla arası açılmış oldu (Rowicki, 1999). İletişimi açık hale getirmenin başka bir yolu da yönetmeden önce dinlemeyi ve rehber olmayı öğrenebilmektir. Yöneticiler rehberlik etmek yerine emirler vermeye meyillidirler. Laud (1998) idarecilerin günlerinin dörtte üçünden fazlasının iletişim kurarak geçtiğini ve idarecilerin öğretmenlerle nasıl konuşmaları gerektiğini bilmelerinin önemli olduğunu belirtir. Bir öğretmen öneri istediğinde idarecisinden onu dinlemesini ve rehberlik etmesini bekler. Maalesef ki öneri yerine genelde belirli direktifler verilir. Bu insanlar kitaplardan çözüm bulma kapasitesine sahiptirler fakat öneri istediklerinde aslında Sen ne yaptın? ya da Bunun hakkında ne düşünüyorsun? sorularını soruyorlardır. Bir idareci iyi niyetle bile olsa bu sorulara komutlarla cevap veriyorsa, insan kendini iyi hissedebilir ama aynı zamanda problemine kendi çözümünü bulamadığı için yetersiz de hissedebilir (Laud, 1998, akt. Rowicki, 1999). İdareciler öğretmenlerle konuşurken onların kendi fikirlerini ve çözümlerini açığa çıkarmaları için daha çok dinlemeli ve sorgulamalıdırlar. Bir müdür söylemek yerine hangi fikirleri ileri sürebilirsin, sence uygulanacak en iyi yol ne olabilir, gibi sorular sormalıdır. Kişilerarası iletişimi geliştirmenin iyi bir yolu olumlu davranıştır (Rowicki, 1999).

7 O Neil (1998) günlük iletişimin yüzde sinin davranışa dayandığını belirtmiştir. İnsanlara ve olaylara karşı olumlu tutum sergileyen ve geliştiren idareciler olumlu bir çevre inşa etmenin sahnesini hazırlarlar. Sadece tek bir olumsuzluğa takılıp başarılan iyi bir şeyi görmezlikten gelmezler. Eğer idareciler yeterince iyi bakabilirlerse hemen her şeyde iyi bir taraf görebilir, bundan bir şeyler öğrenebilir ve olumlu bakış açısını geliştirebilirler. O.Neil (1998) e göre davranışın ve iletişimin bağlantılı olduğunu ve bu bağlantının rol oynama, örnek olay ve modelleme gibi her ikisini de nasıl geliştireceğimize dair fikirler sağlar (Rowicki, 1999). Nasıl etkili iletişim kuracağımızı öğrenmenin diğer bir bölümü de hislerimizi duygularımızı nasıl kontrol edeceğimizi öğrenmeyi içerir. Bu kavram erteleme demektir. Ertelediğimizde hislerimizi ikinci plana atıyor ve dikkatli dinlemeye odaklanıyoruz, söyleneni düşünüyor ve herhangi bir kişisel çatışmadan uzak durmaya çalışıyoruz (Garmston & Wellman, 1998; akt. Rowicki, 1999). Genellikle insanlar dinlenmediklerine ve anlaşılmadıklarına inandıkları zaman savunmaya geçerler. Öfkeyi gösterme ya da duygusallık dürtüsü dışlanma ve konuşan kişiyi ya da grubu kızdırma korkusuyla bastırılmalıdır. Bu yüzden etkili iletişim kurabilenler duygularını erteleyip ya da onları ikinci plana atıp süregiden iletişime odaklanabilirler. İdareciler okul içerisindeki iletişim kanallarının ve farklı iletişim metotlarının farkında olmalıdırlar. Her kuruluş hem resmi hem de resmi olmayan iletişim diline sahiptir ve okullar da farklı değildir. Bir komuta zincirini takip etme fikri, bütün iletişimlerde değiştirilemez olma mantıksız ve gerçekdışıdır. İyi yöneticiler olabilecek duruma göre en etkili ve yeterli iletişim dilini kullanmalıdırlar ( Wentz, 1998; akt.rowicki, 1999). Bu doğrudan doğruya kaynağa ulaşmak ya da diğer insanlar üzerinden mesajı aktarmak olabilir; hassasiyet ve durum uygun iletişim kanalını belirleyecektir. Örnek olarak; yeni bir öğretmen kaynak sağlama prosedürünü anlayamamıştır. Bir uyarı yazısı göndermektense geçerken prosedürü yüz yüze anlatmak için odasına uğramak daha etkili olacaktır. Okullarda iletişim ağının, teknolojinin bu kadar gelişmesiyle birlikte odaya gitmek ya da not yazmak çağ dışı kalmıştır. Yöneticiler iletişimi kurmak amacıyla sağlanan birçok farklı yolu bilmelidirler. Okullarda kelime işlemciler, elektronik posta, yerel ağ bağlantıları ve faks gibi teknolojilerin hepsi harika birer iletişim aracıdır. Yöneticiler teknolojiyi kullanma konusunda örnek olmak için başı çekmelidirler. Wentz (1998) bunun yöneticinin iletişim becerilerini geliştireceğini, ayrıca personel ve öğretmenlere birbiriyle ve idareyle teknolojiyi kullanarak iletişim kurma konusunda iyi bir örnek olacağını ileri sürmüştür. Buna rağmen hiçbir şey yüz yüze yapılan ziyaretin ve bir gülümsemenin yerini alamaz (Rowicki, 1999).

8 SONUÇ Tipik bir okul lideri iletişim becerileri konusunda nerdeyse listenin en üstünde yer alıp birçok konuda uzman olmalıdır. Yerel halk arasında ve okul içinde müdürler eğitimin odak noktası oldukları için, iki tarafta da herhangi bir konuda iletişim kurabilmelidirler. Wentz (1998) in dediği gibi etkili yönetici geleceğin eğitim odağı olmak için iletişimin merkezidir. Sadece bir gün sonra gelecek olan gelecekte bir okulun başarısı ya da başarısızlığı yöneticinin değişen dünyayla nasıl etkili bir şekilde iletişim kurduğuna bağlıdır (Rowicki, 1999). Amerika daki Devlet Okullarında Öğrenci Başarısının Geliştirilmesinde Öğretmen-Müdür İletişiminin Kritik Rolü Bu makalenin amacı, okul müdürleri ve öğretmenleri arasındaki sağlıklı ve sürdürülebilir olumlu iletişimin etki ve sonuçlarını ve bu faktörlerin öğrencilerin akademik başarılarını kolaylaştırdığını ve katkıda bulunduğunu belirtmektir. Çalışmanın amacı üç bölümden oluşmaktadır (Edgerson, Kritsonis ve Herrington, 2006): 1. Mevcut müdür-öğretmen ilişkisini geliştirmek için okul kültürünü ve iklimini incelemek. 2. Öğretmenlerin performansını etkileyen ve teşvik eden müdür-öğretmen ilişkilerinin unsurlarını belirlemek. 3. Sürdürülebilir olumlu müdür-öğretmen iletişiminin kurulmasının öğrencinin akademik başarısındaki kapsayıcı etkilerini analiz etmek. Ayrıca çalışmanın diğer çalışmalarla tutarlı olduğu ve bulguların devlet okullarında öğrenci başarısını artıran metot olarak rapor edildiği belirtilmiştir (Edgerson, Kritsonis ve Herrington, 2006). Müdürler okullarda önemli bir pozisyonda bulunurlar. Profesyonel ve diplomalı bir grup öğretmenin lideri ve sınıflandırılmış personel kadrosunun koordinatörü olarak müdür, personel ile önemli ilişkiler kurar (Drake, 1992; akt. Edgerson, Kritsonis ve Herrington, 2006). Eğer eğitim bu ülkenin gelecekteki temel kurumu ise ( A Nation At Risk, 1993; Edgerson, Kritsonis ve Herrington, 2006), farklı çevrelerden gelen öğretmenler bu kurumun temel taşı olmalılar. Aynı şekilde ulus olarak okullar değişirken, nüfus istatistiklerinin de ortaya çıkardığı gibi, sınıflarda bulunan bizlerin doğru rehberlik etmek için farklı ilişki türlerine ve örneklerine ihtiyacı vardır. Bu yeni örnekler sadece akıl ile liderlik etmektense, öğrenmeye çalışan ve

9 duyguları ile önderlik yapan, sadakati talep etmeyip güven inşa liderler ile dikkat çekici olabilir(despain, 2000; akt. Edgerson, Kritsonis ve Herrington, 2006). Müdür-öğretmen ilişkileri okullar arasında hatta aynı okuldaki öğretmenler arasında bile farklılıklar gösterir. Ayrıca bu ilişkiler öğrencinin başarısını etkiler (Walsh, 2005; akt. Edgerson, Kritsonis ve Herrington, 2006). Öğretmenler arası ilişkilerin, öğrencilerin başarısını etkilediği olgusu şunun sonucunda ortaya çıkmaktadır; öğretmenler müdürleri rehber, yönetici ve kendi kişisel gündemlerinin yöneticileri olarak değilde, okul misyonunu işbirliği ile oluşturan, işleri kolaylaştıran, destekleyen ve pekiştiren olarak görmekte ve öğrencilerin öğrenmesini kendi sorumluluğunda hissetmektedir (McEvan, 2003; akt. Edgerson, Kritsonis ve Herrington, 2006). Amerika da hem müdürler hem de öğretmenler fark gözetmeksizin öğrenci disiplini gibi meselelerle uğraşmak zorundadır. Müdür sonu gelmeksizin disiplin problemleri ile iç içedir fakat bunlar karşısında rolü öğretmeninkinden farklılık göstermektedir. Çoğu durumda müdür ve öğretmenler başlıca disiplin problemlerinde takım olarak çalışırlar ( Kritsonis, 2000; akt. Edgerson, Kritsonis ve Herrington, 2006). Müdür ve diğer fakülte gruplarında örneğin öğretmenlerde, karşılıklı destek için birlikte çalışmak önemlidir. Ek olarak fakülte üyelerinin grup olarak çalışma davranışları öğrencilerde önemli etkilerle sonuçlanır (Wheelan ve Kesselring, 2005; akt. Edgerson, Kritsonis ve Herrington, 2006). Araştırmalar açık bir şekilde gösteriyor ki, okulun sosyal çevresindeki görünüşü, okulların akademik başarılarında farklılıklar yaratmaktadır (Brookover ve diğerleri, 1978; akt. Edgerson, Kritsonis ve Herrington, 2006). Literatür, müdürün okuldaki liderliği sağlayan kişi olmaktaki rolünü işaret eden teorilerle doludur. Müdürlerin liderlik stilleri ve rollerine karşın, öğretmen-müdür ilişkilerinin önemine odaklanılması literatürün yeni gelişen bir bölümüdür (Walsh, 2005; akt. Edgerson, Kritsonis ve Herrington, 2006). Müdürler, öğretmenlerle olan temel ilişkileri ile onların algılarını geliştirme yeteneğine sahiptir. Öğretmenler müdürleriyle etkili iletişim sonucunda, kendilerini ortak amaçlarıyla ilgili konularda daha rahat hissetmeye başlarlar ve bu iletişim onları sınıfta daha etkili hale getirir (Edgerson, Kritsonis ve Herrington, 2006). Öğrenci başarısı hesap verilebilir alana girer (Albritten, ve diğerleri, 2004; akt. Edgerson, Kritsonis ve Herrington, 2006). Eğer bir okul hesapverilebilirlik derecesinden yoksun ise, müdürler hızlıca başarıya olan acil ihtiyacı anlarlar ve bazen bu geleneksel

10 standartlar dışında olur. Okul iklimi soğudunda ve öğretmenler müdürlerin şüpheci ve olumsuz olduklarını hissettiklerinde, öğretmenlerin öğretimi değiştirmeden önce, ortaya bir reform atılmalıdır. Fakat bu reformaların olması, müdürlerin öğretmenlerine pedagojik yeteneklerinin içeriklerini anlatabilmesi için, temel ilişkileri kurmaları gerekmektedir ( Gimbel, 2002; akt. Edgerson, Kritsonis ve Herrington, 2006). Müdürlerin günlük kişilerarası iletişimde, öğretmenlerin desteğini ve inancını kazanması gerekir. Bu konu okullarda, sürekli talimat vermek, sürekli endişelenmek ve sonrasında öğretmenleri ve diğerlerini başarılı bir yürüyüş ile bağlamak yerine ( sıklıkla planlama, organize etme, liderlik, motivasyon ve kontrol etme olarak bilinir), bir lider engeli ortadan kaldırmaya, maddi ve manevi destek sağlamaya, yolculuğu kolaylaştıracak yönetim detayları konusunda dikkatli olmaya, yürüyüşteki dostluğu paylaşmaya ve yolculuk tamamlandığında kutlamaya odaklanmak ve bir sonraki yürüyüş için değerli bir hedef belirlemek anlamına gelir (Sergiovanni, 1992; akt. Edgerson, Kritsonis ve Herrington, 2006). Fakülte grupları sağlıklı sosyal çevrede beraber çalışarak, okul kampüslerindeki iletişimiin gelişmesine olan ihtiyacı kanıtlamaktadır. İletişimin doğada hem bireysel hem de grup olarak kabul edilmesini sağlayan ve değer kazandıran pek çok unsur vardır. Bu iletişim unsurlarından en önemlisi güvendir. Okul liderlerinin öğretmenlerin çalışmalarını takip ederek ve destekleyerek bir güven faktörünü geliştirmeleri gerekmektedir. Destekleyici davranışlar ve duygularını ifade eden bir yol ile öğretmenler ile birebir iletişim kurmak ve desteklemek müdürlerin güven kurucu davranışları ile mümkün olmakatadır ( Gimbel, 2003; akt. Edgerson, Kritsonis ve Herrington, 2006). Müdürler, öğretmenlerin çalışma şekillerine fiziksel alan ve meslektaşlar arasında işbirliğini sağlayacak modeller ve deneyimler için boş zamanlar bırakarak yön verebilirler( Wilson ve Firestone, 1987; akt. Edgerson, Kritsonis ve Herrington, 2006). Etkili işbirliğini sağlamak her zaman kolay değildir. Beraberinde bir dizi zorluk ve hata bazen rahatsızlıklar getirir. Etkili işbirliği fikirler dünyasında var olan uygulamaların eleştirilerini inceleyerek, daha iyi alternatifler araştırarak ve ilerlemeler yaratmak için hep birlikte çok çalışarak ve onların görüşelerine değer vererek yapılır. Bunun, gelecekte profesyonel gelişme ve işbirliği için meydan okumanın anahtarı olduğuna inanılmaktadır( Fullan ve Hargreaves, 1996, akt. Edgerson, Kritsonis ve Herrington, 2006).

11 Pek çok reform bu sonuca işaret etmezken, daha fazla incelemeyi gerektiren başka bir soru müdürlerin okullarındaki eğitim ile ilgili işleri tam olarak nasıl etkiler ve öğrenci başarısını nasıl yükseltir ( Wilson ve Firestone, 1987; akt. Edgerson, Kritsonis ve Herrington, 2006). Kültürel bağların tümü incelendiğinde, müdürler okuldaki etkili öğretim için güçlü bir destekçi haline gelmektedir. Kültürel bağlar ortak kabul edilmiş amaçlar sistemi, inançlar, değerler ve organizasyon üyesi olark öğretmenlerin kendi çevrelerini yorumladıkları ve günlük düzenli aktivitelerinde rehberlik etiklerini kabullenmeyi içerir( Wilson ve Firestone, 1987; akt. Edgerson, Kritsonis ve Herrington, 2006). Esasen aklımızda tutmamız gereken gerçek, müdürlerin kendi okullarının eğitim liderleri olduğudur. Tüm etkili okullar bu üstün niteliğe sahiptirler ve müdürlerbu rolü yerine getirmek zorundadırlar ( Effectivr schools, 2001; akt. Edgerson, Kritsonis ve Herrington, 2006). Her ne kadar günümüzde ortak kararlar alma özelliği olsada, okullarda lider zorunluluğu ya da lider talimatlı aktivitelerde yer almalıdır. Bundan dolayı Amerika daki devlet okullarında güveni desteklemek ve buna dayalı ilşikiler kurmak, öğrenci başarısını artırma da birinci ve en önemli basamak olmalıdır (Edgerson, Kritsonis ve Herrington, 2006) yılında Disney in en seçkin öğretmeni olan Ron Clark (2003), hayatın bazılarını kendimiz için, bazılarını başkaları için yaptığımız deneyimlerimiz olduğunu söylüyor. Tüm öğrencilerine, onlar büyürken rehberlik etmeye, ilgilendikleri şeyleri onlara mümkün olan her yol ile göstermeye, onların hayatlarına sihir katacak özel anlar yaratmaya, diğerlerinin hayatlarında değişiklik yaratmak için teşvik etmeye ve en önemlisi onlara hayatı sevmeyi öğretmeye devam etmeyi öneriyor (Edgerson, Kritsonis ve Herrington, 2006). Her değişikliği başlatan genel faktör, ilişkilerin geliştirimesidir. Eğer ilişkiler gelişirse herşey daha iyi olur. Eğer geride kalırsa, daha kötü olur ve mesafe kaybedilir. Bunun için, liderler muhtelif kişiler ve gruplarla- özellikle kendilerinden daha farklı kişiler-mükemmel ilişki kuran kişiler olmalıdırlar. Etkili liderler sürekli amaçlı etkileşimi ve problem çözmeyi geliştirir ve fikir birliği konusunda dikkatli olurlar (Edgerson, Kritsonis ve Herrington, 2006). Bu makaleden elde edilen bilgiler müdürler ve öğretmenler için benzer bir kavramsal çerçeve sağlıyor. Eğitim alanındaki uygulayıcılar, iletişim unsuru modellerine kendi programlarının gelişimi için başvurabilirler. Böylece öğrenmeyi ve başarıyı destekleyen okul kültürü ve olumlu iklimi birleştirilmeye başlanacaktır (Edgerson, Kritsonis ve Herrington, 2006).

12 Amerika daki öğretmenlerin öğrencileri ile ilgili ilişkileri sorulduğunda, müdürlerin davranışlarıyla örnek olması ve öğretmenleri için aynı çoşkuyu göstermeleri gerekir. Şüphesiz en başarılı öğrenciler Clark (2003) ın tanımı içinde yer alan öğrencilerdir. Aynı şekilde başarılı öğretmenlerde, kendilerini en iyisini yapmaya teşvik eden, onlarla iyi ilişkiler geliştiren, müdürlerinden ilham alanlardır (Edgerson, Kritsonis ve Herrington, 2006). Sonuç olarak bu makale yeni oluşan bilgi alanına günümüzdeki okullarda yer alan düzenli başarı kanısını geliştirecek ve mevcut sistemde değişiklik yaparak katkıda bulunacaktır. Olumlu iklim ve ailenin kültürü okuldakiyle örtüştüğünde, sinerji ortaya çıkar, üretkenlik artar ve öğrenciler kendilerini geliştirir. Programlar ve sistemler başarının ölçüsü değildir. Sistemler içerisinde kişisel bağlılık ve adanmışlığın- gelişmiş ilişkilerin sonucu olarak sağlıklı ve sistematik iş birliği ile bağlantılı-etkili olduğu söylenen programlar başarının doğru ölçütüdür (Edgerson, Kritsonis ve Herrington, 2006). İşyerinde Amaca Yönelik İletişimin Artırılması: İki Okul-Bölge Modeli Okul bölgesinin büyüklüğü ne olursa olsun, iletişimdeki boşluklar bilginin paydaşlara yayılmasını zorlaştırır. Amaca yönelik iletişimin eksikliği bir okul bölgesi için azalmış örgütsel performansa sebep olabilir. Yazar okullarda amaca yönelik iletişimi tartışır ve amaçlı iletişimi artırmak ve geliştirmek için iki okul bölgesinde etkili yaklaşımları inceler (Cox, 2014). Çoğu eğitimci için iletişim işyerine girdikleri anda, sıklıkla selamlaşma biçiminde başlar. Amaçlı iletişim ise bilgisayarlarının başına geçip gelen kutularına baktıklarında başlar. Her eğitimcinin, hangi bilgilerin değerli olduğu algısına bağlı olarak günlük e-postalarında gezinme süreci vardır. Dahası, e-postaların eğitim alanlarındaki dahili iletişimde birincil dağıtım yolu olmasına karşın, teknolojik yeniliklerle diğer yollarla iletişim artmaktadır. Bu dahili iletişim çağı ile birlikte paydaşlarıyla iletişim kurmaya çalışan yöneticilerin kaygıları da büyür. Bu nedenle, okullarda ve okul bölgelerinde anlaşılma ve amaçlı mesleki iletişimin geliştirilmesi daha önce hiç bu kadar önemli olmamıştı (Cox, 2014). Amaca Yönelik İletişim Nedir? Amaçlı iletişim becerisini geliştirmiş bir birey başkalarıyla pozitif ilişki barındıran açık ve özlü bir mesajı iletirken hassasiyeti ve sağduyuyu kullanan kişidir (Wilson Learning Worldwide [WLW], 2007). Bir yönetici amaçlı iletişimi uyguladığında, bir görevi tamamlama amacıyla paydaşlarla pozitif ilişkiler kurarak bilgi taşır. Etkin bir biçimde yürütülürse, böyle

13 bir iletişimin yüksek çalışan bağlılığı ve düşük kayıp oranları (WLW) ile işyerinde ve özellikle örgütsel performans üzerinde olumlu bir etkisi vardır (Cox, 2014). Ancak, amaçlı iletişimin etkili olması için yöneticilerin belirli bir bilgiyi aktarması değil anlaması önemlidir (Fiore, 2011). Bu yöneticiler için zor bir beceridir çünkü yöneticiler kendilerinin neyi değerli gördüklerini değil paydaşların neyi değerli olarak aldıklarını tahmin etmelidirler. Eğer paydaşlar belirli bir yönetici ya da çalışandan gelen iletişimleri değersiz bulurlarsa bunun zaman kaybı olduğuna inanırlar ve bu kişiyle aralarına bir iletişim engeli koyarlar. Paydaşlar bu kişilerden gelen e-postaları otomatik olarak okumadan silebilirler (Cox, 2014). Okul-Bölge Modelleri Amaçlı iletişimin önemli olduğunu bildiklerinden bazı okul-bölge liderleri kendi okul sistemlerinde amaçlı iletişim uygulamalarını planlamaya ve gerçekleştirmeye başladılar (Walters, 2013; akt. Cox, 2014). Kullandıkları yaklaşımlar çeşitlidir. Örneğin, okul heyeti ilke geliştirmek için wikileri kullanır, okul liderleri iç iletişim yöneticileri gibi özel çalışan pozisyonlar yaratır, okul-ilçe personeli yöneticilerin çalışanlara çevrimiçi portalları uygular, müdürler ve okul düzeyindeki liderler dijital tabela kullanır (Cox, 2014). İki farklı eyalette iki okul bölgesi son zamanlarda maksatlı iletişim sorunu ele aldı ve iletişim hedeflerine ulaşmanın iyi örneklerini sundu. Her bölge 30 dan fazla okul dahil olmak üzere, büyüktür. Amaçlı iletişimin birçok paydaş söz konusu olduğunda daha zor olabileceği konusuna ışık tuttular (Cox, 2014). Durham Devlet Okulları Durham Devlet Okulları (DPS), Kuzey Karolina da, 4600 çalışanı ile o bölgenin en büyük sekizinci okul bölgesidir. DPS bölgesi web sayfasına göre, onların misyonu; Olağanüstü bir eğitimle tüm öğrencilerin tam potansiyeline ulaşmalarına motive etmeyi sağlamak ve onları kendi ilgi alanlarını ve yeteneklerini keşfederek, hayallerini ve amaçlarını takip ederek üniversitede başarılı, iş sahibi ve katılımcı vatandaşlar yapmak Bu bölgenin Halk Bilgilendirme ve Toplum Katılımı (PICE) Ofisi adlı bir iletişim bölümü vardır. Stratejik planın bir parçası olarak, proje ve girişimler kategorisi altında, bölge yöneticileri çalışanların zamanında bilgilendirme ve haberleşme konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla iç iletişim protokolleri için bir ihtiyaç belirlemiştir. Bu

14 protokolleri sağlamak için, bir proje yöneticisi ile bir uygulama ekibi oluşmuş ve anket ve gözlemlerle veri toplandıktan sonra, ekip şunları keşfetmiştir (Cox, 2014): Bazı çalışanların e-postaya kolay ulaşım sağlayamayan diğer çalışanlara kolay ulaşabilmek için kullandıkları özel iş istasyonları vardır. Bazı çalışanlara e-posta ve ya da kısa mesajlara ulaşabilmek için bölge cep telefonu sağlar, diğerleri ise kişisel cep telefonlarını kullanır. Yöneticilerimiz, e-postayla paylaşılan bilgilerin aldıkları çok fazla e-posta arasında kaybolabildiğini söylemektedirler. Bazı çalışanlar ise hem e-postalardan hem de bölgenin web sitesinde paylaşılan bilgilerden habersiz olduklarını ifade ettiler. Yukarıdaki gözlemler ve geri bildirimlere dayanarak, ekip bu bölge genelinde iç iletişimi artırmak gerektiğini keşfetti, çeşitli güvenilir iletim modlarına ihtiyaç vardı. Bu ihtiyacı karşılamak için, takım bir iletişim planı ve bir ölçüm aracı yarattı. Özellikle, iç iletişim için tutarlı ve çoklu dağıtım modları neden gerekli olduğunu da içeren Bölge İç İletişim Rehberi ni yarattı (çalışanlara bilgi aktarımı için yöntemler ve başka bir dağıtım türü olarak metin mesajlaşma uygulanması için bir zaman çizelgesi). Ayrıca şunları da kapsayan bir DPS İletişim rehberi hazırladılar; Web sitesi, e-posta, Facebook, Twitter, telefon protokolü, medya ilişkileri, özel etkinlikler, kritik durumlar ve ilgili politikalar (Cox, 2014). Takım paydaşlardan geribildirim toplamak için anketler yapacak ve iletişimle ilgili ortaya çıkan verileri analiz edecektir. Anket soruları şunlardır: Nerede internet erişiminiz var? Cep telefonunuzda aşağıdakilere erişiminiz var mı: E-posta, SMS, Facebook, Twitter Haber, notlar, ve diğer bölge bilgilerini almak için nasıl bir yol tercih edersiniz? Ne tür bilgiler almak istiyorsunuz? (DPS, 2013; akt. Cox, 2014). Veriler yıllık olarak analiz edilecek ve gerektiği gibi iletim modları ve bölge kuralları ayarlanacak. Ekip ayrıca iletişim ihtiyaçları teknolojisi geliştikçe yenilikçi çözümler armaya devam etmek ve metin mesajlaşma uygulamaları için eylemleri tamamlamak için DPS İletişim Kılavuzu nu tamamlayacak. DPS paydaşların geribildirimini kullandığı için, genel olarak, DPS paydaşlarına değerli amaçlı iletişim dağıtır (Cox, 2014). Pinellas Eyalet Okulları Pinellas Eyalet Okulları Florida bölgesinin 7. büyük okulu ve ülkenin 26. büyük okuludur. Okul bölgesi çalışanıyla eyaletteki en büyük iş bölgesidir (Home page, 2013;

15 akt. Cox, 2014). Pinellas Eyalet Okulları nın misyonu "kolej, kariyer ve yaşam için her öğrenciyi eğitmek ve hazırlamaktır. (Home page, 2013). Okul bölgesinin Stratejik İletişim Ofisi adlı bir iletişim bölümü vardır. (OSC; 2013; akt. Cox, 2014) Stratejik İletişim Ofisi okul yönetim kurulu üyeleri, çalışanları, aileleri, iş dünyası liderleri, topluluk üyeleri, ve medya Menfaat Sahiplerine doğru ve zamanında bilgi sağlamak için oluşturuldu. Stratejik İletişim Ofisinin vizyonu % 100 etkili ve maksatlı iletişimi sağlamaktır. Stratejik İletişim Ofisi üyelerinin misyonu bölge hedefleri ve programları bilincini arttıran açık, özlü, tutarlı ve doğru iletişim yoluyla Pinellas Eyalet Okullarının vizyon ve misyonunu geliştirmektir. (OSC) Temel değerler aslında sonuçlara ve degerlere odaklanan işgücü ve yönetim değeri, öğrenci merkezli mükemmellik ve beceridir (OSC; akt.cox, 2014).Stratejik İletişim Ofisinin diğer görevleri şunlardır: 1. Eyalet programları ve girişimlerini okul yönetim kurulu üyelerine bildirmek 2. Okul sisteminde kritik öneme sahip faaliyetleri,projeleri ve iletişim stratejilerinin yöneltmek ve yönlendirmek 3. Pinellas Eyalet Okullarının kamuoyu algısını geliştirmeye yönelik çalışmak ve Pinellas Eyaletindeki çocukların eğitimi için katılım ve destek oluşturmak 4. Eyelet bölümlerine okullarla ve halka olan iletişim çabalarında yardımcı olmak 5. Bölge ve bireysel okullar için medya yayın alaninı koordine etmek 6. Çalışanlara medya eğitimi sağlamak 7. Bölgenin acil durum haberleşme planını yürütmek 8. Medya isteklerine yanıt vermek ( Stratejik İletişim Merkezi; akt. Cox, 2014) Stratejik İletişim Merkezi yoluyla maksatlı iletişime teşvikin yanı sıra, bölge liderleri, okul yönetim kurulu toplantıları, geçmiş okul yönetim kurulu toplantılarının video arşivleri, geçmiş gündemler ve dakikalara canlı web akışı erişimi sağlamak için kendi Web sitesini kullanır. Web sitesi ayrıca okul bölgesi verilerinin bir panosunu ve stratejik planını içerir. Böylece, Stratejik İletişim Merkezinin kapsamlı misyonu ile bölge okul topluluğunun amaçları, programları ve başarılarıyla ilgili bilgileri, paydaşların güncel ihtiyaçlarını karşılar (Cox, 2014). SONUÇ Amaçlı iletişim paydaşlara değer verildiği zaman etkilidir. Okullardaki çalışanlara ve diğer paydaşlara iletilen bilginin okul kültürüne doğrudan bir etkisi olabilir. Büyük ya da küçük olsun her okul bölgesinin, teknolojik yenilikler devam ederken iletişimin ne kadar etkili yapıldığını her yıl değerlendirmesi gerekir. Bu yeniliklere karşı hazır olmak önemlidir çünkü

16 bugün kullanılan teknoloji ne olursa olsun yarın, her türlü teknolojik olanaklar getirebilir. Amaçlı örgütsel iletişim için bu yenilikleri kullanmaya hazır olmak, okul bölge liderleri için hayati önem taşımaktadır (Cox, 2014). Model ( Örüntü) Ağı Ve Analiz: İletişimde Etkililiği Geliştirmede Yetersiz Kullanılan Kaynaklar Özet İletişim aşağı, yukarı yatay ve çapraz olmak üzere 4 yönde gerçekleşir. Örgütsel iletişim aynı zamanda formal ağlar yoluyla da gerçekleşir. Bu beş yaygın ağ zincir, Y, yuvarlak, daire ve bütün kanallardan oluşur. Ağ modellerinin (örüntülerinin) yanında okul müdürlerine iletişimin akışını incelemede yarayan diğer bir metot ve model ağ analizidir. Ağ analizinde iletişim akışı ve modeller hiyerarşik pozisyonları boyunca ve bölümleri arasında analiz edilir. Ağ analizi gerçek yaşam analizinin iletişim yapısında özel rolleri olan üyeler ve klikleri tanımlamak için sosyometri araştırmasını kullanır. Ayrıca örgütlerde var olan, okul yöneticilerine önemli bir bilgi kaynağı olarak hizmet eden söylenti adlı resmi olmayan iletişim ağıdır (Lunenburg, 2011). Lunenberg, okul bölgelerinde kişilerarası iletişimde rol oynayan resmi olmayan iletişim ağı üzerinde etkisi olan bireyleri inceledi. Okul bölgesine giren okul yöneticilerine bekçiler, bağlantı noktaları ve köprülerle olan kişisel iletişimini iyi kurmada çok iyi bilgilendirilecekti. Buna ek olarak, okul bölgesinde işlevsiz zararlı davranışlar sergileyen ve sıklıkla yabancılaştırılan izole edilmiş bireylerin yıkıcı etkilerin farkında olması gerektiği önemlidir. İletişim ağı bilgisi, kişilerarası kullanışlı bir ağ olarak hizmet edebilir. Daha da önemlisi bunun gibi bir bilgi okul müdürünün işindeki başarısına ve başarısızlığına karar verebilir (Lunenburg, 2011). Resmi Olmayan Ağ: Söylenti Her okul bölgesinin, örgütün içindeki düzenleme, kontrol ve koordine etkinlikleri için iletişimin resmi kanallarına ihtiyacı vardır (Haslett, 2012; akt. Lunenberg, 2012). Resmi kanallarla birlikte görülen resmi olmayan iletişim ağı yaygın olarak söylenti ismiyle bahsedilir. Basitçe söylenti bir örgütteki insanlar arasındaki resmi olmayan iletişim ağıdır (Shockley- Zalabak, 2012; akt. Lunenberg, 2011). Söylentiler halen vardır ve her okul bölgesinde son derece aktiftir. Söylentiler önceden kestirilemeyen örüntülerin için yukarı, aşağı ve yatay olarak

17 her yönde gerçekleşir ve herhangi bir örgütsel tablo tarafından düzenlenmez (Lunenburg, 2011). Söylenti grubun üyelerinin korkuları ve kaygıları için duygusal bir çıkış yolu olarak hizmet eder, insanların işleri hakkında konuşma isteklerini karşılamaya yardım eder, gruba sosyal kabullenilme ve tanınmayı kazanma yolunu ve aidiyet duygusunu verir ve okul müdürlerine grubun üyelerinin program ve idareyle ilgili ne hissettiklerini öğrenmede yardımcı olur (Keyton, 2011; akt. Lunenberg, 2011). Söylenen bütün bu faydalarından dolayı söylentinin okullarda görülmesi şaşırtıcı değildir. Söylenti yoluyla iletilen bilgilerin doğru ve okul bölgesiyle ilgili olması şaşırtıcıdır. Söylenti iletişimlerinin yaklaşık yüzde sekseni kişisel, kötü dedikodulardan çok işle ilgili konulara aittir. Ek olarak, söylenti yoluyla iletilen ayrıntıların yaklaşık yüzde yetmiş beşi doğrudur. Dahası, her altı önemli mesajın beşi resmi iletişim kanallarından çok Söylenti yoluyla iletilenlerdir (Newstrom, 2011; akt. Lunenberg, 2011). Bu okul müdürleri için açık bir çıkarımdır. Yani bunun anlamı söylentiye duyarlı olma, onun söylediğini anlama, bilme ve onun kaynaklarını kullanmadır. Bu yüzden okul müdürleri resmi iletişim kanallarını tamamlamak için söylentinin enerjisini kullanabilir. Çevreyi dolaşarak yapılan yönetim, söylenti kullanmak için tehdit teşkil etmeyen mükemmel bir yoldur (Frase, 2003; akt. Lunenberg, 2011). Söylentinin bir olumsuz bir özelliği, ona kötü itibar katan bir dedikodudur. Dedikodu genel itibari ile doğrulanmamış bir düşüncedir (Modaff, 2012; akt. Lunenberg, 2011). Çünkü bilgi doğrulanamaz, söylentiler örgütün içinde kişiden kişiye geçerken sert çarpıtmalardan kolay etkilenir. Dedikodunun yayılmasının en aza indirilmesinin bir yolu iletişimin diğer yollarını geliştirmektir. Okul müdürleri birbirine bağlı olan konularla ilgili bilgileri sağlarsa dedikoduların zarar verme şansı daha azalır (Lunenburg ve Ornstein, 2012; akt. Lunenberg, 2012). Joseph Licata and Walter Hack (1980) okul yöneticileri arasındaki söylenti yapılarını inceledi ve söylenti bağlantılarının ilköğretim ve lise müdürleri arasında farklılık gösterdiğini belirtti. İlişkilerin daha yakın olduğu ilköğretim okullarında, müdürler resmi olmayan iletişime daha meyilliyken; yapının daha resmi olduğu liselerde müdürler söylentileri profesyonel yaşam ve gelişim etrafında kurar (Lunenburg, 2011).

18 SONUÇ İletişim aşağı, yukarı yatay ve çapraz olmak üzere 4 yönde gerçekleşir. Örgütsel iletişim aynı zamanda formal ağlar yoluyla da gerçekleşir. Bu beş yaygın ağ zincir, Y, yuvarlak, daire ve bütün kanallardan oluşur. Ağ modellerinin( örüntülerinin) yanında okul müdürlerine iletişimin akışını incelemede yarayan diğer bir metot ve model ağ analizidir. Ağ analizinde iletişim akışı ve modeller hiyerarşik pozisyonları boyunca ve bölümleri arasında analiz edilir. Ağ analizi gerçek yaşam analizinin iletişim yapısında özel rolleri olan üyeler ve klikleri tanımlamak için sosyometri araştırmasını kullanır. Ayrıca örgütlerde var olan, okul yöneticilerine önemli bir bilgi kaynağı olarak hizmet eden söylenti adlı resmi olmayan iletişim ağıdır (Lunenburg, 2011). Öğretmenler Arasındaki İlişkiler Nasıl Geliştirilebilir? Okulun içinde ve dışında günden güne işlev gören öğretmenler arasındaki istenen (arzu edilen) ilişki nedir? Arzu edilen tutumu ölçmek için ne gibi bir kriter oluşturulabilir? Bu ve bunun gibi sorular çoğu öğretmeni ve okul müdürlerini rahatsız eder (Ganzel, 1940). Ganzel (1940), öğretmenler arasında istenen ilişkiyi elde etmek için önemli faktörleri dikkate alan ilköğretim öğretmenlerini belirleme umuduyla, yazar 165 okulu temsil eden 212 öğretmenle bir araştırma yapmıştır. 100 ve 47 anket geri geldi. Öğretmenlerin en çok dikkat ettiği noktalar 4 bölüme ayrıldı: 1. Kişiliğe saygı 2. Fikir ve deneyimlerin karşılıklı olarak değiştirilmesi 3. İşbirliği 4. Eleştiri Ganzel (1940) araştırma kapsamında öğretmenlere iki soru sormuştur: 1. Öğretmenlik deneyiminiz esnasında yaşadığınız istenmeyen öğretmen-öğretmen ilişkileri nedir? 2. Öğretmen-öğretmen arasındaki ilişkileri geliştirmek için ne gibi kriterler veya kaynaklar önerirsiniz? Güvenirliği sağlamak amacıyla anketlerin imzalanmadan geri verilmesi gerektiği belirtildi. Yazarın görüşüne göre, öğretmenler arasındaki ilişkiyi düzeltmek için söylenen

19 alışılmadık öneri listesi gösteriyor ki ilköğretim okulundaki öğretmenler eğitimdeki problemlere ciddi şekilde önem veriyor ve eğitim ve toplumun gelişen ve yenilenen felsefesi ışığında kayda değer öneriler sunuyorlar. Diğer bir kriter en önemli olarak kaydedildi. İfadelerin okuyucuya daha anlamlı gelmesini sağlamak için, öneri listesine maddeler ekleyen öğretmenler tarafından anlamda yanlış anlaşılma olmamasına dikkat ederek yazar bazı durumlar düzenlenmiş ifadesini kullandı (Ganzel, 1940). KİŞİLİĞE SAYGI 1. Her öğretmen diğer öğretmenlerin duygularına karşı düşünceli olmalıdır. 2. Öğretmenler arasındaki ilişki birbirlerinin özsaygılarını düzeltme şeklinde olmamalıdır. Çünkü özsaygı olgunlaşma için önemlidir. 3. Unutulmamalıdır ki, arkadaşça rekabet uyarıcıdır fakat bu rekabet onur kırıcı partizanlığa öncülük eder. 4. Sana yapılmasını istediğin şeyleri onlara yap teorisi başkalarının kişiliğini düşünen öğretmenler tarafından hala kullanışlı bulunur ve bu yüzden grup işbirliğini değerine saygı gösterir. 5. Her bir öğretmen bir diğeri için meslek eşi ve diğer meslektaşları tarafından da elde edilen bütün haklara, kibarlıklara ve kazançlara sahip bir kişi olarak görülmelidir. 6. Bir öğretmenin okulunda veya bütün meslekte bir öğretmenle veya diğer bütün öğretmenlerle ilişkisi, bencilce davranmadan ve anlayışlı olarak çalıştığı kişiye ve kişiliklerine, saygı gösterdiği diğer toplum üyelerine, insanoğlunun özsaygısına anlayışlı olmalıdır (Ganzel, 1940). FİKİRLERİN VE DENEYİMLERİN KARŞILIKLI OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ 1. Aynı alanda çalışan öğretmenler deneyimlerini birbirleriyle paylaşmak için informal konferanslar düzenler. 2. Bir öğretmen diğer öğretmenleri iş yerinde gözlemlemeli ve onların problemleri ve denenmiş problem çözümleriyle ilgili görüşme yapmalıdır. 3. Her öğretmen diğer öğretmenlere mümkün olduğunca yardım etmekte istekli olmalıdır. Bir öğretmen diğer bir öğretmeni başarılı olduğunda ya da olmadığında gözlemlemeli ve onun çalışmasını tartışmalıdır.

20 4. Öğretmenler deneyimlerini rapor haline getirmelidir ve öğretmen kadrosundaki diğer öğretmenlere başarılı metotları gösteren eğitimsel seanslar düzenlemelidir. 5. Öğretmenler diğer öğretmenlere onların sahip olmadıkları kendi özel yetenekleri konusunda yardımcı olabilirler, çünkü öğretmenler de diğer insanlar gibi birbirlerinden farklıdır. Bazıları sanatsal veya başka çeşit yeteneklere sahipken diğerleri bunları sahip olmayabilir. 6. Profesyonel sürece eşsiz katkı yapan ve başkaları tarafından deneyimleri sürekli konuşulan sınıf öğretmenleri diğer öğretmenlere yardımcı olabilir diye deneyimlerini ve uygulamalarını yazılı hale getirmelidir. 7. Bütün öğretmenler, öğretmen örgütü içinde aktif rol üstlenmelidir ve kendi problemlerini tartışmada, toplantılarda öneriler sunmada ve diğerlerinin problemlerini çözmede hazır bulunmalıdır (Ganzel, 1940). İŞBİRLİĞİ 1. Öğretmen bütün eğitimsel planı aklında tutmalı, onun da içinde bir rol oynadığı işbirliğinin farkında olmalı, duygusal bireysellik yönündeki eğilimini yok etmeli ve güvenilir takım çalışmasına yönelmelidir. 2. Öğretmen, birleşmiş bir kuruluş olarak işlev gören okul için çalışan bütün insanlardan sadece birisi olduğunu fark etmelidir ve bir öğretmene binadaki diğer öğretmenlerin bakış açılarını düşünmeksizin kendisini memnun eden bir hakka sahip olduğunu hissettiren bireysel bir sıralama (statüleştirme) yapılmamalıdır. 3. Öğretmenler takım halinde çalışmalı ve yaygın ideallerin, sosyal özelliklerin ve sürekli büyüyen çalışma alışkanlıklarının gelişimini sağlamalıdır. 4. Diğer öğretmenlerin planlarına ve katkılarına saygı gösterilmeli ve mümkün olan her türlü işbirliğine teşvik edilmelidir. 5. Öğretmenler arasında kıskançlık ve güvensizlikten kaçınılmalı ve karşılıklı güven geliştirilmelidir. 6. Her öğretmen gruptaki diğer insanlara karşı işbirliği algısı geliştirmeli ve diğer insanlarla çalışmaya ilgili olmalıdır. 7. Öğretmenler diğer öğretmenlerin öğrencileriyle arasındaki disiplin ve not konularına müdahale etmemelidir. 8. Bir öğretmen öğrencileri bıraktıktan sonra, onların sürece ilgisi takip eder ve notlarının neden düşük olduğunu bilirse yakın iş birliği çalışması ve menfaati elde edilebilir.

Okulların Demokratik Yönetişimi 1

Okulların Demokratik Yönetişimi 1 Modül 11 Okulların Demokratik Yönetişimi 1 İçindekiler 1.Giriş 2.Demokratik Okul Yönetişimi nedir?...2 3. Demokratik yönetişimin faydaları nelerdir?...2 4. Demokratik Okul Yönetişimi için Kilit Alanlar:

Detaylı

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ 1 İçindekiler İçindekiler... 2 GİRİŞ... 4 BÖLÜM 1. MİSYON VE POLİTİKA... 5 1.1. Misyon... 5 1.2. Politika... 5 1.3. Gözlem ve Değerlendirme... 6 BÖLÜM 2. KAYNAKLAR...

Detaylı

EĞİTİMDE KARİYER DANIŞMANLIĞI. Editörler Hilmi EREN-M. Şerif KESKİNOĞLU

EĞİTİMDE KARİYER DANIŞMANLIĞI. Editörler Hilmi EREN-M. Şerif KESKİNOĞLU EĞİTİMDE KARİYER DANIŞMANLIĞI Editörler Hilmi EREN-M. Şerif KESKİNOĞLU Kitap İnceleme Komisyonu Şenay Eğedemir (Zeytinburnu RAM Özel eğitim öğ.) Funda Yeşildağ (Zeytinburnu RAM Rehber öğ.) Ümit Kök (Tuzla

Detaylı

1 P-3.1.2 Anton Colella. 2 P-3.1.2 Bettina Jacobsen. 3 P-3.1.2 Shozo Yamazaki. 4 P-3.1.5 Lucie Laliberte. 5 P-3.1.

1 P-3.1.2 Anton Colella. 2 P-3.1.2 Bettina Jacobsen. 3 P-3.1.2 Shozo Yamazaki. 4 P-3.1.5 Lucie Laliberte. 5 P-3.1. 1 P-3.1.2 Anton Colella 2 P-3.1.2 Bettina Jacobsen 3 P-3.1.2 Shozo Yamazaki 4 P-3.1.5 Lucie Laliberte 5 P-3.1.5 Andreas Bergmann 6 P-3.1.6 Adolf J.H. Enthoven 7 P-3.1.6 Igor Kozyrev P-3.1.2- Anton Colella

Detaylı

BAŞARI VE İLİŞKİDE DUYGUSAL ZEKANIN ROLÜ

BAŞARI VE İLİŞKİDE DUYGUSAL ZEKANIN ROLÜ TC GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ORTA ÖĞRETİM FEN VE MATEMEATİK ALANLARI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ FİZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BAŞARI VE İLİŞKİDE DUYGUSAL ZEKANIN ROLÜ DANIŞMAN: DR. MUSTAFA KARADAĞ HAZIRLAYAN:

Detaylı

MKÜ İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU. Öğr.Gör.Ali TEMİZ 2012 - HATAY

MKÜ İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU. Öğr.Gör.Ali TEMİZ 2012 - HATAY MKÜ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ REKREASYON LİDERLİĞİ BÖLÜMÜ SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ Öğr.Gör.Ali TEMİZ 2012 - HATAY 1 1. İLETİŞİM

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI 9.SINIF ETKİNLİK ÖRNEKLERİ ANKARA-2011 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ. Lisansüstü Akademik Danışmanlık El Kitabı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ. Lisansüstü Akademik Danışmanlık El Kitabı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Akademik Danışmanlık El Kitabı Ankara, 2012 ISBN 978-975-491-286-9 Prof. Dr. Figen Demirel, Prof. Dr. İlken Kocadereli ve Prof. Dr. Hakan S. Orer tarafından hazırlanmıştır.

Detaylı

Modül 3: Diğer Ofis Araçları

Modül 3: Diğer Ofis Araçları Modül 3: Diğer Ofis Araçları E-YAŞAM FİZİKSEL ENGELLİ İNSANLAR İÇİN E-ÖĞRENME SANAL MERKEZİ Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. Bu yayın sadece yazarların görüşlerini yansıtmaktadır

Detaylı

SINIF YÖNETİMİ. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların anlatımında ayrıntıya girilen yerler olduğu gibi, özet geçilen yerlerde olmuştur.

SINIF YÖNETİMİ. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların anlatımında ayrıntıya girilen yerler olduğu gibi, özet geçilen yerlerde olmuştur. [Bu dosyada yer alanlar 2014 KPSS Eğitim Bilimlerine yönelik bilgilerdir. Söz konusu bilgiler KMS-KPSS de çıkmış sorular dikkate alınarak hazırlanmıştır. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların

Detaylı

DAVRANIŞ KURALLARI. Değerlerimizi Yaşamak. En Yüksek Etik Standartların Sürdürülmesi

DAVRANIŞ KURALLARI. Değerlerimizi Yaşamak. En Yüksek Etik Standartların Sürdürülmesi DAVRANIŞ KURALLARI Değerlerimizi Yaşamak Önem Vermek Global EKİP Çalışması SÜREKLİ GELİŞTİRME En Yüksek Etik Standartların Sürdürülmesi Başkanımız ve İcra Kurulu Başkanımızdan BİR Mesaj C Colgate-Palmolive

Detaylı

Iyi bir politikaci olmak

Iyi bir politikaci olmak ..... Iyi bir politikaci olmak Alfred Moser Stichting International Foundation for Social Democracy 2009 Alfred Mozer Stichting www.alfredmozerstichting.nl Postbus 1310 1000 BH Amsterdam The Netherlands

Detaylı

tepav tepav Türkiye deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi

tepav tepav Türkiye deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi tepav Türkiye deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi Türkiye genelinde devlet okullarında İngilizce eğitimi ihtiyaçlarını belirlemeyi ve politika önerileri

Detaylı

İnsan Hakları Örgütleri İçin Örgüt Yönetimi Eğitici El Kitabı

İnsan Hakları Örgütleri İçin Örgüt Yönetimi Eğitici El Kitabı İnsan Hakları Örgütleri İçin Örgüt Yönetimi Eğitici El Kitabı Bu kitap Hollanda Helsinki Komitesi tarafından desteklenen İnsan Hakları Örgütlerinin Yerel Şubelerini Güçlendirme projesinin bir parçası olarak

Detaylı

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ İÇİN KAYNAK GELİŞTİRME REHBERİ

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ İÇİN KAYNAK GELİŞTİRME REHBERİ SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ İÇİN KAYNAK GELİŞTİRME REHBERİ Hazırlayan Dilek Ertükel İngilizce den Çeviren Fehmi Ağduk & Mevlüde Sahillioğlu Düzelti Ayşegül Kanat Yayıma Hazırlayan Gamze Göker Editör Merve Erol

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2846 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1803 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 4, 5) Doç.Dr.

Detaylı

21. YÜZYIL OKURYAZARLIĞI

21. YÜZYIL OKURYAZARLIĞI 1 21. YÜZYIL OKURYAZARLIĞI Medya Okuryazarlığına Genel Bir Bakış ve Sınıf İçi Etkinlikler Tessa Jolls Elizabeth Thoman Ders Plan Tasarımı / Yazımı: Jeff Share Çevirenler Yrd. Doç. Dr. Cevat ELMA Yrd.

Detaylı

TEKNİK İNCELEME Sosyal Bir İşletme Olma: IBM in Hikayesi IDC NİN GÖRÜŞLERİ. Sponsor: IBM. Ocak 2011

TEKNİK İNCELEME Sosyal Bir İşletme Olma: IBM in Hikayesi IDC NİN GÖRÜŞLERİ. Sponsor: IBM. Ocak 2011 TEKNİK İNCELEME Sosyal Bir İşletme Olma: IBM in Hikayesi Sponsor: IBM Erin Traudt Ocak 2011 Richard Vancil IDC NİN GÖRÜŞLERİ Son yıllarda müşteri odaklı sosyal ağ uygulamaları ve platformlarının sayısındaki

Detaylı

Singapur eğitim sisteminin başarısına etki eden faktörlerin incelenmesi*

Singapur eğitim sisteminin başarısına etki eden faktörlerin incelenmesi* Eğitim Bilimleri Dergisi / Journal of Educational Sciences Yıl / Year: Ocak / January 2014 Cilt-Sayı / Volume-Issue: 39 ss/pp: 121-143 ISSN: 1300-8889 DOI: 10.15285/EBD.2014397401 Singapur eğitim sisteminin

Detaylı

TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ Kamu-BİB Çalışma Grubu KAMU BİLİŞİM PLATFORMU VIII BİLGİ YÖNETİMİ EL KİTABI ÇALIŞMA GRUBU 4 2005 2006 Dönemi Çalışması Hazırlayanlar Dr. Mustafa Kemal AKGÜL Cengiz AYDIN Neziha

Detaylı

Okul Müdürlerinin Sahip Olması Gereken Değerler *

Okul Müdürlerinin Sahip Olması Gereken Değerler * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 12 (2) [Ek Özel Sayı/Supplementary Special Issue] Bahar/Spring 1327-1344 2012 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim

Detaylı

NAR TANELERİ: GÜÇLÜ GENÇ KADINLAR MUTLU YARINLAR EĞİTİM EL KİTABI

NAR TANELERİ: GÜÇLÜ GENÇ KADINLAR MUTLU YARINLAR EĞİTİM EL KİTABI 3 NAR TANELERİ: GÜÇLÜ GENÇ KADINLAR MUTLU YARINLAR EĞİTİM EL KİTABI 4 Nar Taneleri: Güçlü Genç Kadınlar Mutlu Yarınlar Projesi kapsamında verilen kişisel gelişim, iş arama becerilerinin geliştirilmesi

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE MESLEK ETİĞİ Doç. Dr. Hatice Nur ERKIZAN Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Serdar KARAKAYA Muğla Üniversitesi Muğla Meslek Yüksekokulu Radyo-TV

Detaylı

BÖLÜM İKİ: PORTFÖYÜNÜZÜ OLUŞTURMA AŞAMALARI

BÖLÜM İKİ: PORTFÖYÜNÜZÜ OLUŞTURMA AŞAMALARI İçindekiler Portföye hoşgeldiniz!...3 BÖLÜM BİR:GİRİŞ 1. Portföy: resmi-olmayan eğitim ve öğrenim ile gençlik çalışmalarının tanınırlığının arttırılmasını amaçlayan bir araç...7 2. Portföy: Avrupa Konseyinin

Detaylı

Yeni Mezunun İş Rehberi

Yeni Mezunun İş Rehberi Yeni Mezunun İş Rehberi Genel Yayın Yönetmeni Didem Tekin Yazı İşleri Asuman Korugan Eda Çapa Görsel Koordinatör Alper Ergenekon Reklam Rezervasyon Yeliz Yamak Baykal mezunrezervasyon@yenibiris.com Ofset

Detaylı

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz.

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ

Detaylı

DÜNYA ENGELLİLİK RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ

DÜNYA ENGELLİLİK RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ DÜNYA ENGELLİLİK RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ Yönetici Özeti DÜNYA ENGELLİLİK RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ 1 Dünya Engellilik Raporu Dünya Sağlık Örgütü 2011 Bütün hakları saklıdır. Dünya Sağlık Örgütü nün yayınlarına

Detaylı

İçindekiler. > 1. Giriş. > 2. Neden Gençlik Bilgilendirmesi? > 3. Gençlik Bilgilendirmesi Nedir?

İçindekiler. > 1. Giriş. > 2. Neden Gençlik Bilgilendirmesi? > 3. Gençlik Bilgilendirmesi Nedir? İçindekiler 1 > 1. Giriş Chinonyerem Anthony (İspanya) ile Söyleşi Gençlik Özgürleştirme Ofisi ni Keşfetmek............................................................................. 2 > 2. Neden Gençlik

Detaylı

Orjinal Adı : First Steps - A Manual for Starting Human Rights Education Yayınlayan : Amnesty International AI İndeks : 32/002/2002

Orjinal Adı : First Steps - A Manual for Starting Human Rights Education Yayınlayan : Amnesty International AI İndeks : 32/002/2002 İlk Adım 1 Bu kitap, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi tarafından Hollanda Kraliyeti Ankara Büyükelçiliği nin katkılarıyla basılmıştır. Kitabın içeriğinden Hollanda Kraliyeti Ankara Büyükelçiliği sorumlu

Detaylı