MEDYA için SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MEDYA için SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK"

Transkript

1 Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. MEDYA için SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Sürdürülebilirlik Kavramının Medya Sektörüne Entegre Edilmesi

2

3 MEDYA için SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAVRAMININ MEDYA SEKTÖRÜNE ENTEGRE EDİLMESİ KAMU SEKTÖRÜNE YÖNELİK ARAÇLAR Sürdürülebilirlik ve Medya - Kuzey Ren Vestfalya Medya Ortakları için Sürdürülebilirlik Yaklaşımı Çalışmaları Almanya Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti (KRV), Çevre ve Doğa Koruma, Tarım ve Tüketici Hakları Bakanlığı (MUNLV) adına yürütülen çerçeve proje dâhilinde bir çalışma sponsorlar:

4

5 İçindekiler İçindekiler... 1 Tablo ve Şekiller Giriş Projenin amacı Genel medya eğilimleri ve sürdürülebilirliğin medyadaki yeri Raporun yapısı ve bölümlerin özetleri Sürdürülebilirliğin Medyaya Tanıtımı Mevcut uygulamalardaki gelişmeler Rapor kapsamında incelenecek sürdürülebilirlik konu başlıkları, medya iletişim biçimleri (formatları) ve türlerinin seçimi Sürdürülebilirlik ile ilgili konu başlıkları nelerdir? Medya iletişim biçimleri (formatları) nelerdir? Belirlenen medya iletişim türleri: eğlence televizyonu, basılı medya/web 2.0 teknolojileri Sürdürülebilirliğin Medyaya Entegrasyonu Konusunda İyi Uygulama Örneklerinin Analizi Yöntem ve Seçim Ölçütleri Medyanın mevcut durum analizi ve iyi uygulama örneklerinin seçim ölçütleri Eğlence televizyonundan seçilen iyi uygulama örnekleri Welt der Wunder (ulusal iyi uygulama örneği) Echt Elly (uluslararası iyi uygulama örneği) Basılı medya ve internetten seçilen iyi uygulama örnekleri Utopia (ulusal iyi uygulama örneği) The Guardian (uluslararası iyi uygulama örneği) Sonuçlar

6 4 Sürdürülebilirliğin Medyaya Entegrasyonu için Yol Haritası Devlet kurumlarının bakış açısı Değişim için yeni stratejiler Yol haritası yeni stratejilerin adım adım uygulaması Yol haritasının KRV deki örnek uygulamaları ve tavsiyeler Stratejik Alan I: Sürdürülebilirlik ile ilgili Bilgi Paylaşımı Stratejik Alan II: Öğrenme ve Eğitim Desteklenmesi Stratejik Alan III: Mali Desteğin Oluşturulması Stratejik Alan IV: Araştırma ve Geliştirmenin Güçlendirilmesi KRV yol haritasına hızlı bir bakış Tavsiyeler Referanslar Kitap Hakkında Bilgi

7 Tablo ve Şekiller Şekil 1: Raporun akışı...11 Şekil 2: Şekil 3: Tablo 1: Tablo 2: Tablo 3: Medyada sürdürülebilirliğin ele alınışını güçlendirebilecek bir yol haritasının strateji alanları Sürdürülebilirliğin medyadaki ele alınışının güçlendirilmesi için yol haritası ve araçları Sürdürülebilirliğin farklı medya araçlarıyla iletişimi için potansiyel ortaklıklar KRV medyasında sürdürülebilirlik yol haritasının potansiyel faaliyetleri Medya yaklaşımları iyi uygulama örnekleri için kullanılan detaylı analiz tablosu... Ek 3

8 4

9 1 Giriş 1.1 Projenin amacı Sürdürülebilirlik kavramı, toplumun bilinçli kesimi tarafından desteklenen yeni bir girişim olarak, özellikle elektronik alanda giderek artan bir ilgiyle karşılanmaya başladı. Bu durum daha çok gelişmiş ülkelerde ortaya çıkmakla birlikte küresel olarak da gözlemlenebilmektedir yıllarından sonraki dönemde, özel ilgi alanlarına hitap eden popüler dergiler, sürdürülebilirlik konularına daha çok ilgi göstermeye ve yer vermeye başladı. Televizyonda ise, pek çok program, bu konulara değinmektedir. Ancak, izleyici istatistiklerine bakıldığında, bu yayınların daha çok, bilgi elitleri olarak adlandırılabilecek, toplumun en yüksek eğitim düzeyine sahip kesimi tarafından izlendiği görülmektedir. Sürdürülebilirliğin gündemde giderek daha fazla yer bulması, tüm medya bileşenlerinin konuyu aynı derecede sahiplenmelerini sağlamıyor. Başlıca medya kuruluşlarının bu konulara yer vermesinin önünde hala büyük engeller mevcut. Bu engellerin üstesinden gelebilmek için yenilikçi fikirler ve yaratıcı çözümlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çözümler, sürdürülebilirlik yaklaşımının daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşması amacıyla yeni iletişim yolları önermeli ve varolan yöntemlerin daha etkin biçimde kullanılmasını sağlamalıdır. Öncelikle, bilgi elitleri nin ilgisini canlı tutmak için medya araçlarını daha da çeşitlendirmek gerekir. İkinci ve daha önemli olarak, başlıca medya kuruluşlarını takip eden izleyicilerin sürdürülebilirlik kavramı ile tanışmalarını sağlayacak, yeni yollar geliştirilmelidir. Daha çok orta ve alt sosyo-ekonomik sınıflara ait ve bilgi alırken duygusal olma eğilimine sahip başlıca medya takipçileri, giderek daha önemli bir ilgi alanı haline gelmekteler. (Lubjuhn/Pratt 2009). Bu grupta yer alan insanlar, gündelik hayatlarında kullandıkları pratik bilgileri pembe dizi ya da pembe dizi ler gibi kurgulanmış belgesellerden, realite programları ya da izleyicileri eğlendirirken bilgi aktarmaya çalışan programlarda anlatılan hikayelerden alma eğilimindeler. Lider bir sosyolojik araştırma kurumu olan Sosyovizyon Enstitüsü, detaylı veri analizleri, inançlar hakkında kişisel görüşmeler ve ev ziyaretlerinden elde ettiği sonuçlar ışığında, bir toplum içinde beş ayrı temel grup tanımlamakta. Söz konusu gruplar, materyalist tüketiciler, muhafazakâr, orta sınıf, hazcılar ve deneyselciler olarak adlandırılmakta. 5

10 Bu grupların üyelerinin çevre konularında bilgi sahibi olmaları, hatta konuyla ilgilenmeleri veya bu doğrultuda olumlu bir görüşe sahip olmaları düşük bir olasılık olarak görülmektedir. Bu grup temsilcilerinin, sürdürülebilir bir üretim yaklaşımı ve bu şekilde üretilmiş ürünlere para harcamaya karşı isteksiz olmaları ve çevre konuları abartılıyor ifadesine çoğunun katılıyor olmasını ortaya koyan bir sosyo vizyon araştırması da, bahsedilen bu düşük olasılığı desteklemektedir. Bu sosyal grupların, toplumun yarısından fazlasını oluşturduğu düşünüldüğünde (Sinus Sosyovizyon 2007), bu gruplara sürdürülebilirliğin anlatılmasında medyanın etkili kullanımı da daha büyük önem taşımaya başlamaktadır 1. Almanya nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti, Çevre ve Doğa Koruma, Tarım ve Tüketici Hakları Bakanlığı (MUNLV) tarafından finanse edilen Sürdürülebilirlik ve Medya sürdürülebilirlik kavramının KRV medya ortakları çalışmalarına entegrasyonu projesi, sürdürülebilirlik konularının yeni, gelişmekte olan ve henüz varolmayan medya formatlarıyla birlikte, halihazırda varolanlara nasıl entegre edilebileceğini göstermeyi amaçlamaktadır. Bu çalışmanın amacı, somut eylem ve proje fikirleri için bir çerçeve oluşturmaktır. Öyle ki, bu sayede kamu kuruluşları, farklı formatlarda geliştirilmiş sürdürülebilirlik performanslarını teşvik edebilsinler. Projenin sonuçları, 3 Aralık 2009 tarihinde UNEP/Wuppertal Enstitüsü Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Ortak Çalışma Merkezi nde yapılan bir günlük bir çalıştayda ele alındı. Çalıştayın amacı, medya uzmanları, gazeteciler ve araştırmacıların bir araya gelerek proje bulgularını değerlendirmelerini sağlamak ve alınan geribildirimleri bu rapora yansıtmaktı. 1.2 Genel medya eğilimleri ve sürdürülebilirliğin medyadaki yeri Medya günümüzde toplumun önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Bilgilendiriyor, eğlendiriyor, insanların fikir sahibi olmalarını sağlıyor olmanın yanı sıra medya, toplumu yönlendirici bir güç olarak da işlev görebilmektedir. Medya aslında insanların davranışlarını etkileyebilen bir unsurdur. Bu sayede de çoğu zaman, bir çok eğitim, din ya da siyasi kurumun geleneksel rolünü de üstlenmektedir (Reichertz 2000). Sürdürülebilirlik kapsamında medya, toplumun bakış açısının değişmesinde temel bir rol oynayabilmektedir. Medya formatlarının doğru kullanımı, insanlara kolaylıkla ulaşılmasını ve sürdürülebilirlik mesajları verilebilmesini sağlamaktadır. Pek çok çalışma, insanların bilgilerini medyadan aldıklarını, ondan birçok şey öğrendiklerini ve bazen de bu sayede yaklaşım ve davranışlarını değiştirebildiklerini göstermektedir 1 Tüketiciler, medya alışkanlıkları ve sürdürülebilirlik konularında yapılacak bir saha araştırması için farklı gruplara ve medya alışkanlıklarına bakılması faydalı olabilir; Haas (2007) bu konuları detaylıca inceleyen ilk araştırmacılar arasında yer almakta. Çeşitli gruplar arasında farklılıklar olsa da, çalışmanın amaçları açısından bakıldığında, bireysel analizler için bu projeden yeterli sonuçlar alınamamıştır. 6

11 (Avrupa Barometresi - Europabarometer 2001, Porter Novelli 2002 ve 2005, Kaiser Ailesi Vakfı - Kaiser Family Foundation 2008, Reusswig ve arkadaşları 2004). Bununla birlikte, son yıllarda insanları etkileyen ve sürdürülebilirlik konularında doğru bilgi aktaran medya formatlarının tasarım ve uygulamasında sorunlar yaşanmaktadır. Bir çok siyasi lider, bilim adamı ve (toplumsal) düşünür, bilginin küresel olarak yayılması, iletişim sistemleri ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte medyanın uluslararası alanda ağırlık kazanmasını, sürdürülebilirlik konularının benimsenmesini sağlamak amacıyla kullanılması konusunu tartışmaktadır. Öte yandan, medyanın sürdürülebilirliğin aktarımındaki rolünün anlaşılabilmesi için pek çok bilimsel ve çalıştay benzeri çalışma yürütülmektedir (Adolf- Grimme-Institut 2004 ve 2008; Ali 2002; Fleisch/ Camphausen 2002; Medien- workshop RNE 2004 ve 2006; Schwender/Schulz/ Kreeb 2008, Lubjuhn/Pratt 2009). Ancak bu konuların, başlıca medya formatları kapsamında kullanılmasını sağlayacak uzun vadeli çözüm ve stratejiler henüz tanımlanmış değildirler. Bu neden böyle? Bu bağlamda pek çok sorun ve ikilem mevcuttur. En çarpıcı olanlar kısaca şöyle özetlenebilir: Konunun zorluğu: Sürdürülebilirlik aktarılması zor bir konudur. Pek çok anlamı olan karmaşık bir meseleyle birlikte, sonuçta toplumsal değerlerin ve davranışların değişiminden bahsedilmektedir. Uzmanlar, sürdürülebilirlik konusunu medyada ele aldıklarında, karmaşıklığı azaltabilmek amacıyla, tekil kavramlar, somut gerçekler ve rakamlarla birlikte örnekler kullanmaktadırlar. Ancak böyle bir yaklaşım da, konulara sadece üstünkörü değinilmesi riskini taşımakta ve karmaşık süreçlerin anlatımını da güçleştirmektedir. Üstüne üstlük, medya profesyonellerinin bu konularla derinlemesine ilgilenecek vakitleri de yoktur. Aslında onlar için önemli olan, konuyu ele almış olmak ve de etkileyici bir manşet yakalayabilmektir. Medya uzmanlarının rekabeti: Gazeteciler, yapımcılar, metin yazarları ve halkla ilişkiler uzmanlarının profesyonel uzmanlıkları, sürdürülebilirlik ve sürdürülebilirliğin medyaya entegrasyonu konusunda değildir. Sürdürülebilirlik iletişimi konusunda halihazırda son derece kısıtlı eğitim olanakları bulunmaktadır. Lüneburg Üniversitesi 2 örneğinde olduğu gibi, bu konularda halihazırda bazı çalışmalar yürütülüyor olmakla birlikte, gazetecilere özgü olan fırsatlar halen oldukça sınırlıdır (Dortmund Üniversitesi ndeki Bilim Gazeteciliği ve Bremen Üniversitesi ndeki Lisansüstü İletişim Programları nın dışında). Bu durum da, acilen harekete geçme ihtiyacını doğurmaktadır. Medya kuruluşları/yazı işleri bölümlerinin yapıları: Medya kuruluşları/yazı işleri bölümleri seviyelerinde halen pek çok engel bulunmaktadır. Sürdürülebilirlik kavramı, medya kuruluşlarının kurumsal yapılarına henüz dahil edilmiyor. Örneğin basılı medyada, sürdürülebilirlik başlığına yer bile verilmiyor. Pek çok gazete ve televizyon uzun yıllardır çalışma biçimlerini değiştirmeden sürdürmektedir. 2 Bakınız ve 7

12 Medya mantığı: Sürdürülebilirlik, akademik ortamlarda filizlenmiş olan bir kavramdır. Konunun medyanın ilgisini çekebilmesi de ancak, yapımcı ve tüketicilere medya mantığıyla hitap edilmesi kaydıyla olabilmektedir (örn. kısa, hızlı ve çekici formatlar). Halihazırda tüketicilerini daha çevreci davranışlara iten bir çok eski ve yeni medya iletişim aracı mevcuttur (bunlardan bazıları gazeteler, dergiler, internet, televizyon, web 2.0, vs). Örneğin, yeni formatlar insanlara kişisel olarak daha sürdürülebilir bir yaşama nasıl katkıda bulunabilecekleri bilgisi verebilmektedir. Farklı sürdürülebilirlik konularına ilgi duyan insanlarsa, yeni yeni gelişmekte olan ve LOHAS (Lifestyle of Health and Sustainibility Sağlıklı ve Sürdürülebilir Bir Yaşam Tarzı) demografisi olarak adlandırılan bir hareketten etkilenmektedirler. Bu hareket de, değişen medya süreçlerine katkıda bulunmaktadır (konuyla ilgili detaylı bilgi aşağıda sunulmaktadır). Gerek dergiler ve internet, gerekse televizyonda olsun, sürdürülebilir yaşam ve tüketim konularında etkin iletişim yaklaşımları içeren medya seçenekleri sürekli olarak gelişmektedir. Bu durumun, özellikle web 2.0 medyası için geçerli olduğu da söylenebilir. Aşağıda, farklı medya formatlarındaki sürdürülebilirlik bağlantılı gelişmelerden seçilen örnekler sunulmaktadır: Basılı Medya: Ulusal ve uluslararası kapsamda özel ilgi alanlarına hitap eden dergiler, sürdürülebilirliğe açık, LOHAS tüketicilerine giderek artan bir biçimde ulaşmaktadır. Örnek olarak, LOHAS-magazine (ABD), Gruen (İsviçre) ve My life ve La vista (Almanya) dergileri verilebilir. Buna ek olarak, başlıca medya kuruluşları da sürdürülebilirlik konularına özgün, süreli yayınlar yayınlamaktadır (örn. Stern dergisi). Bir yayınevi olan Burda, yakın zamanda sürdürülebilirlikle ilgili yeni bir yazı işleri ofisi oluşturdu. Bu grubun gazetecilik yaklaşımı, şirketin çeşitli klasik medya ürünlerine de entegre edilmektedir. Televizyon: Televizyon programlarında da sürdürülebilirlik konularının ele alınmaya başlanması yönünde bir eğilim gözlemlenmektedir. Aralarında 3sat, ARD, SWR, WDR, ZDF doku, EinsPlus, National Geographic Channel, Discovery Channel, ARTE nin de yer aldığı pek çok önemli kanal, düzenli olarak sürdürülebilirlik konularında programlar yayınlamakta, kimi zaman da bütün bir programı bu konulara adayabilmektedir 3. Ancak bu yayıncılar, sürdürülebilirlik konulu içeriklerle, ortalama izleyiciler yerine, yüksek eğitim seviyesine sahip, kaliteli dergi ve belgesel talep eden grupları hedef almaktadırlar. 3 Sürdürülebilirlik konularını ele alan televizyon yayıncı ve formatları konusunda genel bir değerlendirme için Ek 1 e bakınız. 8

13 Bu gelişmelere ek olarak, Almanya da yakın zamanda yayınlanmaya başlayan ve enerji ve sürdürülebilir tüketim konularını temel alan ilk talk-show göze çarpmaktadır (ZDF kanalındaki Johannes B. Kerner in programı). Program, izleyicilerin dikkatini çekebilmek için ünlü kişi ve politikacıları konuk olarak ağırlıyor. Bununla birlikte, program sunucuları da çevre dostu moda markalarının giysilerini giyiyorlar. Programın etkisini incelemek için görüşülen bir test izleyicisinin ifadesine göre, programı izleyerek geçirdiği 14 gün sonrasında, yaşam tarzı çok daha sürdürülebilir olmaya başlamış. Program aynı zamanda, medya profesyonelleriyle çalışarak, sürdürülebilirlik mesajlarının izleyicilere daha etkileyici bir şekilde sunulmasını sağlamaktadır. Bu konuya ilişkin detaylı bilgi Bölüm 3 te sunulmaktadır. Web 2.0: Web 2.0 kavramı, sürdürülebilir yaşam tarzı tartışmalarına yeni bir ivme kazandırmış bulunmaktadır. Web 2.0 ın katılımcı yapısı, sürdürülebilirlikle ilgili tabandan yukarıya doğru hareket eden bir politik katılım ortamı geliştirmektedir. Web 2.0 ın sürdürülebilirlik hareketi, bireyin devlet müdahalesini beklemek yerine doğrudan eyleme geçerek, sürdürülebilir kalkınmaya yönelmesi biçiminde kimlik bulmaktadır. İlk LOHAS platformu olan yılında, bağımsız ve özerk bir inisiyatif olarak yayına başladı. Hemen ardından da Karma Konsum adlı bir blog bunu takip etti. Halen pek çok blog, tartışma grubu ve YouTube filmi, sürdürülebilirlik konularını şakacı ve eğlenceli bir tarzda izleyicilere aktarmaktadır. Web 2.0 ın çarpıcı bir başka bileşeni de, etkileşimli çevreci TV formatıdır. Yayın, esasen web tabanlı yapılmakta ve sahipleri de büyük kamu kuruluşları yerine küçük özel girişimcilerden oluşmaktadır. Örnekler arasında aşağıdakiler sayılabilir: (Almanya) (Birleşik Krallık) (İsviçre) (ABD) (ABD - aynı zamanda televizyonda da yayınlanmaktadır) (ABD - aynı zamanda televizyonda da yayınlanmaktadır). 9

14 1.3 Raporun yapısı ve bölümlerin özetleri Mevcut ve yeni medya formatlarının analizi Bölüm 2 ve 3 te ele alınmaktadır. Bölüm 4 te ise, sürdürülebilirlik konularının medyaya dahil edilmesi için önerilen yol haritası ve tavsiyeler, aynı zamanda da KRV medyasında yapılan örnek uygulamalar anlatılmaktadır. Bölüm 2 ve 3: Mevcut durum analizi Burada, mevcut ve yeni medya formatlarını geliştirecek proje fikirlerini teşvik amacıyla pek çok soru sorulmaktadır. Böylece sürdürülebilirliğin medya formatlarında yer alışını geliştirecek sağlam ölçütler tanımlanmaya çalışılmaktadır: Medya kullanıcıları ve sosyal gruplara nasıl odaklanılır ve bunlar nasıl analiz edilir? Sürdürülebilirlik kavramının aktarımını başarılı bir biçimde yapan iyi uygulamaların ölçütleri nedir ve bu ölçütler nasıl değerlendirilmelidir? Bu güne kadar hangi iyi uygulama örnekleri (ulusal ve uluslararası), sürdürülebilirlik konularının medyaya entegrasyonu ve tüketicilerine etkin çevreci mesajlar vermesi anlamında etkin olabilmiştir? Akademik çevrelerden, özellikle de iletişim bilimi, psikoloji ve sosyal bilimler alanlarında, medya kullanıcılarına sürdürülebilirlik konularını ulaştırmaya yönelik ne gibi sonuçlar alınmıştır? Bu sonuçlar uygulamaya nasıl dahil edilebilirler? Başarı ölçütleri nelerdir? Farklı medya formatlarında ne gibi tehlike ve riskler belirlenmiştir? Gelecek için ümit vaat eden eğilimler hangileridir? Hangi medya formatları sürdürülebilirlik konularının tüketicilere etkin aktarımı için daha yüksek bir potansiyele sahiptir? KRV nin, yerel medya temsilcileri ve kurumlarının şartları düşünüldüğünde, hangi medya formatları analiz açısından etkin olur? Bunlardan hangileri desteklenmesi için KRV ye tavsiye edilebilir? Bölüm 4: Kuzey Ren Vestfalya (KRV) bölgesine odaklanma ve yol haritası 2. ve 3. bölümlerde yapılan analizin sonuçları doğrultusunda, 4. bölümde sürdürülebilirliği medyaya entegre edebilmek için izlenecek yol haritasının oluşturulmasına odaklanılıyor ve aşağıdaki sorular soruluyor: Sürdürülebilirlik konularının medyaya entegre edilmesi için verilmekte olan politik mesajlar mantıklı mıdır? Sürdürülebilirlik konularının farklı medya formatlarına entegrasyonu için izlenilecek yol haritasında hangi faaliyet alanları olmalıdır? Kuzey Ren Vestfalya bölgesinin özel koşulları, bu bölgenin medya durumu açısından bölüm 4.4 te tanımlanıyor. Bu bölümde, KRV politikacıları tarafından uygulanabilecek bir yol haritası ve bunun için gerekli araçlar anlatılmaktadır. Bölümde aşağıda belirtilen sorular sorulmaktadır: 10

15 Sürdürülebilirlik konuları KRV medyasına nasıl entegre edilmelidir? Bu bağlamda hangi araçlar kullanılmalıdır? Zaman içerisinde bu araçlar geliştirilip uygulanabilirler mi? Bu araçlar hangi medya profesyonellerine, kurumlarına ve kullanıcılarına ulaştırılmalıdır? Tasarım ve uygulama süreçlerinde hangi grup, hangi rolü üstlenmelidir? Raporun genel yapısı Şekil 1 de gösterilmektedir. Şekil 1: Raporun akışı Giriş, proje amaçları ve tanımlamalar (bölüm 1-2) Eğlence televizyonu ve basılı medya/web 2.0 de sürdürülebilirlik konularını uygulayan medya formatlarının mevcut durum analizi (bölüm 3.1) 10 İyi Uygulama örneğinin seçimi, tanımı ve değerlendirmesi (bölüm ) Sonuçlar (bölüm 3.4) Sürdürülebilirlik konularının medyaya entegrasyonu için yol haritası (bölüm 4) 11

16 2 Sürdürülebilirliğin Medyaya Tanıtımı 2.1 Mevcut uygulamalardaki gelişmeler Son yıllarda, ağ oluşturma ve işbirliği girişimlerine çeşitli siyasi aktörler ve medya profesyonelleri arasında giderek daha sık rastlanır hale geldi. Buna ek olarak, medya ortamlarında sürdürülebilirlik odaklı işbirliği faaliyetleri de artmaya başladı. Dolayısıyla, medyayla ortaklık yapan siyasi aktörlerin bu konularda öğrenilebilecek pek çok şeyin olduğu tecrübeleri bulunmaktadır. Mevcut uygulamalardaki önemli gelişmeler şöyle özetlenebilir: İş dünyası ve medya temsilcileri, sürdülebilirlik konusunda bilgi aktarımını sağlamak amacıyla, proaktif bir biçimde, daha farklı medya formatları kullanmaya ve yeni pazarlar araştırmaya başlamışlardır (örneğin, Ütopya platformu, Bravo kampanyası Bravo Artık Daha Yeşil veya Pro7 nin Yeşil7 kampanyası). Araştırma faaliyetlerine devlet desteği, sürdürülebilirlikle ilgili mesajların medya tüketicileri üzerinde ne kadar etkili olduğunu ölçmektedir (örneklerden bir tanesi, Alman Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı tarafından finanse edilmekte olan balance (f) medya araştırma projesidir; bir diğeri ise Potsdam İklim Etkileri Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülmekte ve Avrupa İklim Forumu ile birlikte Federal Çevre, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı tarafından ortaklaşa finanse edilmekte olan Çifte Etki (Double Impact) projesidir). Eğitim materyallerinin tedarik edilmesi için devlet desteği, medya kuruluşlarına yöneliktir (örneğin, Bundesstiftung Umwelt tarafından desteklenen Graslöwen TV adlı çocuk programı ve Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen detektiflik dizisi Tatort: Manila nın bir bölümünde olduğu gibi). Yasal düzenlemelerle ilgili tartışma ve öneriler (bölgesel, ulusal ve AB seviyelerinde), iş dünyasına, STK lara ve diğer paydaşlara yönelik olarak, yeni sosyal içerikli fikir ya da görüşlerin geliştirilmesine neden olacak, yeni yaklaşımlar içindir. Bu kapsamda devlet kurumlarından böylesi talepleri karşılamaları ve medyada sürdürülebilirlikle ilgili konuların ele alınmasını sağlayacak stratejileri konusunda şeffaf ilkeler geliştirmeleri beklenmektedir. Buna bir örnek, devletin enerji tasarrufu veya enerji verimliliği ölçme konularında doğru bilgi temin ederek, bu konuların gündelik bir dizinin içinde geçmesini sağlayacak biçimde medyayla işbirliği geliştirmesi olabilir. 12

17 Halihazırda medyada sürdürülebilirlikle ilgili konuların yer almasını teşvik edecek herhangi bir (yasal) düzenleme ve STK ların, devletin ve iş dünyası mensuplarının bu konularda ne yapabileceklerine dair bilgi mevcut değildir. Yasal düzenlemeler kapsamında akademisyenler genellikle, farklı gruplar için mevcut olan gri alanları ortadan kaldıracak uygulamalar geliştirilmesini önermektedir (Brahnal 2009; Volpers ve arkadaşları 2008). Örneğin Lehr e göre (2007), sosyal bazı konuların medyada öne çıkarılarak nasıl teşvik edileceği konusunda daha net düzenlemeler ve piyasanın daha şeffaf olmasının sağlanması (hangi kurumlar, hangi medya uzmanlarıyla ne yapacak) geliştirilebilecek olan alanlardır. 2.2 Rapor kapsamında ele alınacak sürdürülebilirlik konu başlıkları, medya iletişim biçimleri (formatları) ve türlerinin seçimi Sürdürülebilirlikle ile ilgili konu başlıkları nelerdir? MUNLV nin temel amaçlarından bir tanesi vatandaşların yeni değerler edinmelerine izin vermek ve sürdürülebilir yaşam tarzlarını benimsemelerini teşvik etmektir (MUNLV 2006: 341). Sürdürülebilirlikle ilgili konu başlıkları nın tanımlandığı bu rapor, tüketicilerin günlük hayatlarına uyarlayabilecekleri unsurları dikkate almaktadır. Ele alınan konu başlıkları: Sürdürülebilir tüketim nasıl gerçekleşir?: çevreci tüketim ve sosyal konular (örneğin adil ticaret) gibi temalar. Nasıl çevre dostu olacak bir biçimde yaşanır?: iklim değişikliği, enerji/kaynak verimliliğine değinen temalar. Daha sağlıklı bir yaşam nasıl sürdürülür?: sağlıklı yaşam tarzları veya organik beslenmeye değinen temalar Medya iletişim biçimleri (formatları) nelerdir? Genel anlamda biçim ya da format, bir nesnenin yapısını ifade eder. Medya iletişim biçimleri denildiğinde, medyanın sürdürülebilirlik konularını ele almak için kullanabileceği her türlü yayın düşünülebilir (Gledhill 1985, Neale 1980). Medyanın bir iletişim biçimi, televizyonda nasıl daha iklim dostu olarak yaşanabileceğini anlatan bir realite programı olabilir. Aynı zamanda, sürdürülebilirlik konularını tartışan ve videolar aktaran bir web 2.0 platformu ya da kaynak verimliliği konularını ele alan bir gazete yazı dizisi de bir medya iletişim biçimi olabilir. Bu rapor kapsamında analizi yapılan medya iletişim biçimlerine, medya tüketicilerine sürdürülebilirlik mesajları vermeye çalışan ve tercihen eylem odaklı olmakla birlikte, farkındalık, davranış ve tutumlarda değişimi teşvik eden her türlü televizyon programı, dizi, yazı dizisi veya platform dahil olabilir. 13

18 2.2.3 Seçilen medya iletişim türleri: eğlence televizyonu, basılı medya/web 2.0 teknolojileri Sürdürülebilirlikle ilgili konuların medyada ele alınmasını sağlayacak öneriler, araçlar ve yeni projelerin uygulanma alanı olarak eğlence televizyonu ve basılı medya/web 2.0 nin seçilmesini öneren temel yaklaşımlar şöyle özetlenebilir: Yaklaşım 1: Eğlence televizyonu ve basılı medya/web 2.0 davranış ve tutum değişikliğine sebep olma potansiyeli yüksek medya iletişim türleridir Reusswig ve arkadaşlarına (2004) göre, iklim değişikliği konularına değinen eğlence içerikli bir televizyon filmi izleyicilerin öğrenmesini sağlayabilmektedir. Filmi izledikten sonra seyirciler, hem kişisel olarak değişmeye daha istekli hem de siyasilerin iklim değişikliği konusunda harekete geçmesini talep edecek durumda olabilmektedirler. Porter Novelli den bir Amerikalı araştırma dizisi olan Health Styles da (2002 ve 2005), eğlence televizyonunda sürdürülebilirlikle ilgili konuların ele alınmasıyla gerçekleşen öğrenme sürecini teyid etmektedirler. Televizyonda eğlence programları seyreden Amerikalıların yarısı verilen bilgileri doğru ve güvenilir bulduklarını ifade etmektedir. Televizyonda yayınlanmakta olan bir dizinin düzenli izleyicilerine, bu diziden sürdürülebilirlik konusunda herhangi bir şey öğrenip öğrenmedikleri sorulduğunda, izleyicilerin üçte ikisi olumlu cevap vermektedir. Buna ek olarak, izleyicilerin üçte biri de televizyonda izledikleri sağlık içerikli mesajlardan sonra bu konuda harekete geçmeye, organ bağışı yapmaya veya enerji tasarrufu yapmak için tencerenin kapağını kapatmak gibi kararlar verdiklerini ifade etmektedir. Öte yandan, bu programları izledikten sonra web 2.0 platformlarında görüş alış-verişi yapılması, öğrenmeyle ilgili önemli bir yansıtma süreci ve olası davranış ya da tutum değişikliklerini desteklemektedir. Witzel/Kaminski (2008) tarafından yapılan bir çalışma, Dr. House veya Grey s Anatomy gibi tıbbi içerikli televizyon programların Alman izleyicilerini, dizilerde geçen olaylardan kendi gündelik hayatlarına uyarlamalar yapmaları konusunda, çok ciddi biçimde etkilediğini ortaya koymaktadır. Yaklaşım 2: Eğlence televizyonu, basılı medya ve web 2.0 ın başlıca medya tüketicilerine ulaşma konusunda ciddi bir potansiyeli söz konusudur İyi eğitim düzeylerine sahip bilgi elitleri için medya aracılığıyla sürdürülebilirlik konularının ele alınmasını sağlayan birçok medya iletişim türü mevcuttur. Bu tür iletişim araçları mesajlarını aktarmak için çoğunlukla veri tabanlı, sayısal ve temel bilgi içeren yaklaşımları tercih ediyorlar. Bu yaklaşımın örnekleri, ZDF: ZDF-Umwelt (ZDFçevre), Arte: Küresel TV-magazin, Nachrichten vom blauen Planeten (mavi gezegenden mesajlar), Amerikan internet platformu Treehugger, veya İngiltere deki Etik Tüketici (Ethical Consumer) dergisi olabilir. Daha iyi eğitimli gruplara ulaşılmasını sağlayan birçok yöntem bulunmakla birlikte, Almanya daki başlıca medya tüketicilerine (özellikle alt ve orta sosyo-ekonomik 14

19 gruplara) ulaşılmasını sağlayacak yaklaşımlar halihazırda geliştirilmiş değil ve bu konularda varolan araştırma miktarı da oldukça sınırlıdır. Clobes/ Hagesdorn a göre (2008), başlıca medya tüketicilerine aşağıda sunulmakta olan iletişim yaklaşımları aracılığıyla ulaşılabilir: Doğrudan ve şeffaf olarak, Empati yaratarak ve izleyicilerle aynı seviyede olarak, Ciddi bir zorunluluk mesajı ileterek ve bunu doğrusal ve mantıklı bir yaklaşımla yaparak (çok fazla teoriye girmekten kaçınmak), Konunun, gündelik ve sosyal hayata dair bir anlayış olması gerektiğini hissettirerek. (Bu, yeni yaşam tarzlarına, ilişkilere, küreselleşmeye, göçe ve nüfus yapısındaki değişimlere dair bilgiler aracılığıyla sağlanabilir), Duygu odaklı olarak; herhangi bir yargılamada bulunmadan eğlenceli unsuları ele alarak. Eğlence televizyonu ve basılı medya/web 2.0 yukarıda bahsedilen bu özelliklerin bir çoğuna zaten sahiptirler. Bütün bu iletişim türleri hem eğitimli medya izleyicileri için varolan medya biçimlerinin kapsamını genişletebilmekte hem de, belki daha da önemlisi, ulaşılması daha zor olan, daha az eğitimli medya tüketicilerine hitap eden başlıca medya iletişim biçimlerinde sürdürülebilirlikle ilgili konuların ele alınmasını sağlayabilmektedirler. Yaklaşım 3: Almanya da en çok tüketilen medya iletişim biçimi televizyondur Medya tüketicilerinin %87,5 u haftada, birden fazla televizyon izlemektedir. Bu istatistik de, televizyonu Almanya da en çok tüketilen medya aracı haline getirmektedir. Daha da ötesinde, 1996 ila 2008 yılları arasında, ortalama bir izleyicinin günlük televizyon izleme süresi 196 dakikadan 225 dakikaya yükselmiştir 4. Buna ek olarak, televizyon izleme oranları yaşla birlikte de artmaktadır yılında, 14 ila 19 yaş arası gençler günde ortalama 149 dakikayı televizyon seyrederek geçirirken, 70 yaşındakiler günde ortalama 253 dakika televizyon izlemişlerdir 5. Bütün bu istatistikler, Almanya da televizyonun gittikçe artmakta olan bir biçimde tüketilmeye başladığını göstermektedir (Volpers ve arkadaşları 2008). 4 ( ) 5 id=54984/sfyd65/index.html, ( ) 15

20 Kısa bir değerlendirme: Televizyon aracılığıyla sürdürülebilirlik konularının iletişimi için başarı unsurları Özellikle yorucu bir günün sonunda televizyon izlemenin sağladığı rahatlama ve sunduğu eğlence izleyiciler açısından önem taşıyan, ödüllendirici unsurlardır. İnsanlar genellikle davranışları (sürdürülebilir) taklit ve adapte etme eğilimde oldukları için televizyon yıldızlarının davranışları önemli birer rol modeli olarak kullanılabilir. Yaşanmış gerçek hikayelerden alıntılar yapılması izleyiciler hikayelerle kendi yaşamları arasında bağlantı kurabilirler. Bütün yaş gruplarına hitap edilmesi. İletişimi sürdürme konusunda fırsat sunma (örneğin, internet, telefon hatları). Yaklaşım 4: Gazeteler, sürdürülebilirlikle ilgili konular hakkında yayınladıkları süreli tartışmalarla birlikte ek yayınlar da sunabilmektedirler Gazete, Almanya da üçüncü en çok tüketilen medya aracıdır. Nüfusun %77 si en az haftada bir kere gazete okumaktadır 6. Gazetelerden sonra, nüfusun %37,7 si hafta en az bir kere kitap ve %32,8 si de dergi okumaktadır (ARD-ZDF Studie 2007). Basılı medya, bilgiyi son derece çarpıcı biçimlerde aktarabilme özelliğine sahiptir. Bu da okuyucularına günlük hayatlarıyla ilgili ilginç bilgiler edinme fırsatı vermektedir. Son yıllarda ek yayınlar basılı medyanın odak noktası haline gelmiştir (Fischer 2003) ve tüketici davranışlarıyla ilgili bilgiler bu yayınlarda yer almaktadır. Basılı medyada yer alan kampanya veya makaleler süreli bir biçimde devam ettirilebilmektedir. Örneğin, küresel iklim değişikliği konusundaki bir yazı dizisi birkaç hafta boyunca devam edebilmektedir. Buna ek olarak, yaşam tarzları veya enerji gibi konularda daha detaylı ve güncel bilgi sahibi olunmasını sağlama doğrultusunda, basılı medya sürekli yeni bilgi aktarma fırsatına da sahip olabilmektedir. 6 id=54992/15w2mhl/index.html, erişim tarihi

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler w İçindekiler Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler Çalışma Grupları Eğitim Programları İhtisas Programları Anadolu Seminerleri Kurumsal Yönetim Kütüphanesi Yayınlar Zirve ve Paneller

Detaylı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Bu program Avrupa Birliği, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Kadın İşletmelerine Finansman

Detaylı

Street Smart Marketing

Street Smart Marketing Tek bir hedef için tasarlanmış kamu hizmeti şirket programları. Başarı. Street Smart Marketing Müşterilerinizi cezbeden pazarlama kampanyaları 30 yıllık deneyim Tasarlarız. Yakalarız. İlerleriz. 1.4 milyon

Detaylı

Sosyal Girişimler, Sosyal bir amaçla kurulur ve faaliyet gösterir, Ekonomik faaliyetler yürütür, Elde ettikleri karı sosyal amaçları için kullanır.

Sosyal Girişimler, Sosyal bir amaçla kurulur ve faaliyet gösterir, Ekonomik faaliyetler yürütür, Elde ettikleri karı sosyal amaçları için kullanır. Sosyal Girişimler, Sosyal bir amaçla kurulur ve faaliyet gösterir, Ekonomik faaliyetler yürütür, Elde ettikleri karı sosyal amaçları için kullanır. Sosyal girişimler, çoğunlukla ürün ve hizmetler yaratırken

Detaylı

Örnek Yol Haritası (Example roadmap)

Örnek Yol Haritası (Example roadmap) Örnek Yol Haritası (Example roadmap) Bu belge, katılım yol haritası için önerilen bir şablon sunmaktadır. Planın kurumun stratejik hedefleriyle ilgili olmasını ve bunların yol haritasında yansıtılmasını

Detaylı

YouTube Türkiye Verileri

YouTube Türkiye Verileri YouTube REKLAMLARI YouTube Türkiye Verileri Aralık 2013 verilerine göre; Türkiye de YouTube tekil kullanıcı sayısı 24.9 milyon kişi İzlenen video sayısı 3,5 milyar video İzleyici başına video 142,4 adet

Detaylı

Şirket. Profili. Bir Bakışta MCI. Finansal Bilgiler. Sektör Bilgileri. Online ve Offline Arasında Köprü Kurmak. Basın Kiti 2015

Şirket. Profili. Bir Bakışta MCI. Finansal Bilgiler. Sektör Bilgileri. Online ve Offline Arasında Köprü Kurmak. Basın Kiti 2015 Şirket Profili Basın Kiti 2015 Bir Bakışta MCI MCI, stratejik ilişki ve aktivasyon çözümleri sunma hususunda dünya lideri olup toplantı, etkinlik, dernek ve kongre sektörlerinde 1987'den beri yeniliklere

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1

Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1 Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1 Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 2 Kullanıcıların site içeriğini belirlemede rol oynadığı, Dinamik, Teknik bilgi gerektirmeyen, Çok yönlü etkileşim sağlayan,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları İÇİNDEKİLER Sunuş... 13 Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü... 15 1. Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları 1.1. Küreselleşme Kavramı... 15 1.1.1. Küreselleşme Sürecinin

Detaylı

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara Proje Yönetiminde Y Temel Kavramlar Proje DöngD ngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve eve Yaklaşı şımı Deniz Gümüşel REC Türkiye 2007,Ankara TEMEL KAVRAMLAR Proje nedir? Proje Yönetimi nedir???? Proje Döngüsü

Detaylı

Birinci Medya Reklam. Markanıza Değer KATALIM. Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399

Birinci Medya Reklam. Markanıza Değer KATALIM. Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399 HABER PORTALINIZ www.kibrisgenctv.com Kıbrıs ta Birinci, Akdeniz de bir inci 90.0* 96.6 Mağusa Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399 Birinci Medya Reklam Markanıza

Detaylı

Avrupa Yeşil Çevre Eğitimi Ağı: GREEEN

Avrupa Yeşil Çevre Eğitimi Ağı: GREEEN Avrupa Yeşil Çevre Eğitimi Ağı: GREEEN İklim değişikliği eğitimi, öğrencilerin küresel ısınmanın günümüzdeki etkileri üzerine düşünmelerine yardımcı olur ve gelecekte daha sürdürülebilir bir dünyaya sahip

Detaylı

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir?

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir? İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Pek çok işletme, sektördeki yeniliklere ve değişen taleplere hızlı uyum sağlayamadığı için rekabet edemez ve hatta devamlılığını sağlayamaz hale gelebilmektedir.

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

Dijital pazarlama bir satış yöntemi değil; ulaşılan sonuçları sayesinde satış artışı sağlayan, bir ilişkilendirme ve iletişim sürecidir.

Dijital pazarlama bir satış yöntemi değil; ulaşılan sonuçları sayesinde satış artışı sağlayan, bir ilişkilendirme ve iletişim sürecidir. Dijital pazarlama bir satış yöntemi değil; ulaşılan sonuçları sayesinde satış artışı sağlayan, bir ilişkilendirme ve iletişim sürecidir. Dijital Pazarlama, rekabet avantajı için yeni kaynaklara ulaşımı

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ 2 BİREYSEL GÖRÜŞME Yüz yüze yapılan görüşmelerdir. Danışanın yeterlilikleri ve yetkinlikleri doğrultusunda İşe yönlendirme Aktif programlara yönlendirme Ya da diğer

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center Kurumsal yönetime inancınızı paylaşmak, sürdürülebilir kalkınma hedefiyle ilerlemek için IX. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi nde yerinizi alın! Uluslararası

Detaylı

SEiSMiC TÜRKİYE ULUSAL AĞI

SEiSMiC TÜRKİYE ULUSAL AĞI SEiSMiC TÜRKİYE ULUSAL AĞI Muş Odak Grup Toplantısı Prof. Dr. Tüzin Baycan İstanbul Teknik Üniversitesi Odak Grup Toplantısı Muş, Türkiye 24.06.2014 Bilimde > Toplumsal Sorumluluk Kentlerde > Karşılıklı

Detaylı

Doğruların buluştuğu adres...

Doğruların buluştuğu adres... M E D I A Doğruların buluştuğu adres... İletişim Sanattır Firmaların kıyasıya rekabet ettikleri Etnik Pazar sürekli yeniliklere açıktır. Reklam stratejileri yapılırken hedef kitlenin doğru bir şekilde

Detaylı

IRMAK HANDAN iarslanoglu@boomads.com. : @irmakhandan

IRMAK HANDAN iarslanoglu@boomads.com. : @irmakhandan IRMAK HANDAN iarslanoglu@boomads.com : @irmakhandan What s yours? Bulunduğumuz çağın ekosisteminin özünde «paylaşmak» ve «konuşmak» yer alıyor. TÜKETİCİ HİKAYELERİ HİKAYELERİN GÜCÜ NEREDEN GELİYOR? EĞLENCELİ

Detaylı

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2017 2022 STRATEJİK PLANI Amaç 1. Çağdaş Eğitim Öğretim Faaliyetlerinin Sürekli İyileştirilmesi Hedef 1.1. Küresel Sanat, Bilim ve Dünyasında Yeni Yüzyılın Gereksinmelerini Karşılamaya

Detaylı

TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP)

TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP) TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP) 1. Bölgesel Eğitim Merkezi (RTP) Bilindiği üzere; Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Kurumsal Yapılanma Birimi tarafından uygulanan Bölgesel Eğitim

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİNE YÖNELİK URGE PROJE YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

Detaylı

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı M. Emrah SAZAK Daire Başkanı UR GE Tebliğinin

Detaylı

EU.EM.NET Project W.P 2 Öneriler Dizisi

EU.EM.NET Project W.P 2 Öneriler Dizisi EU.EM.NET Project W.P 2 Öneriler Dizisi Bu Proje Avrupa Komisyonu tarafından verilen destek ile finanse edilmiştir. Bu yayın sadece yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon, bu belge bulunan bilgilerin

Detaylı

Standart Eurobarometer 76. AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Sonbahar 2011 ULUSAL RAPOR TÜRKİYE

Standart Eurobarometer 76. AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Sonbahar 2011 ULUSAL RAPOR TÜRKİYE Standart Eurobarometer 76 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Sonbahar 2011 ULUSAL RAPOR TÜRKİYE Bu araştırma Avrupa Komisyonu Basın ve İletişim Genel Müdürlüğü tarafından talep ve koordine edilmiştir. Bu rapor

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI 15. MİLLİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI Doç. Dr. Ayşe GÜROL Atatürk Üniversitesi, ayseparlak42@gmail.com Bilim ve teknoloji alanında değişim

Detaylı

ISO 14001:20014 ve ISO 14001:2015 Şartları Arasındaki Eşleştirme Eşleştirme Kılavuzu

ISO 14001:20014 ve ISO 14001:2015 Şartları Arasındaki Eşleştirme Eşleştirme Kılavuzu Final ISO 14001:20014 ve ISO 14001:2015 Şartları Arasındaki Eşleştirme Eşleştirme Kılavuzu Giriş Bu doküman ISO 14001:2004 ve ISO 14001:2015 şartları arasındaki eşleştirmeyi sunmaktadır. Doküman yalnızca

Detaylı

ZDH Hizmet Sunumu & Mesleki Eğitim Programı

ZDH Hizmet Sunumu & Mesleki Eğitim Programı ZDH Hizmet Sunumu & Mesleki Eğitim Programı İçindekiler 1 2 3 ZDH nin faaliyet ve işlevleri Zanaat sektöründe karar alma süreçleri Zanaatkârlara yönelik savunuculuk faaliyetleri 4 Hizmet sağlayıcı kurum

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center Kurumsal yönetime inancınızı paylaşmak, sürdürülebilir kalkınma hedefiyle ilerlemek için VIII. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi nde yerinizi alın!

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak BİZ KİMİZ? Dağ Ortaklığı bir Birleşmiş Milletler gönüllü ittifakı olup, üyelerini ortak hedef doğrultusunda bir araya getirir.

Detaylı

Merhaba dediğini görün. Şimdi Cisco TelePresence ile gelecek yanınızda.

Merhaba dediğini görün. Şimdi Cisco TelePresence ile gelecek yanınızda. Broşür Merhaba dediğini görün. Şimdi Cisco TelePresence ile gelecek yanınızda. 2010 Cisco ve/veya bağlı kuruluşları. Tüm hakları saklıdır. Bu belge Genel Cisco Bilgileri ni içerir. Sayfa 1/5 Yeni Çalışma

Detaylı

NEDİR? You know nothing müstakbel sponsor, you know nothing... yet

NEDİR? You know nothing müstakbel sponsor, you know nothing... yet NEDİR? KafeinSiz.Com, İnternet yayıncılığında yeni bir dönem başlatan Altın Örümcek ödüllü müzik sitesi EnjoyRock.com ve on binlerce kullanıcıya ulaşan KafeinSiz İnternet Mecmuası yayınlarının devamıdır.

Detaylı

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 60

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 60 ÖZET: Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı nın (BAKA) yeni Genel Sekreteri Mehmet Sırrı Özen, görevine geçen ay başladı. Özen; ilk olarak ekip arkadaşlarım diye hitap ettiği BAKA nın personeliyle toplantı yaptı,

Detaylı

0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com

0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com 0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com Adını aldığı Ph1 gezegenin sahip olduğu 4 güneşi Kalite, Uzmanlık, Güven ve Yenilikçi olarak yörüngesine koyarak, markanızı 4 koldan saracak ve sizi gezegen savaşlarına

Detaylı

Marka İletişimi ve Pazarlama

Marka İletişimi ve Pazarlama Marka İletişimi ve Pazarlama F. Meriç Dirik Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş. meric.dirik@mikrobilgi.com.tr Marka: Ürünün ruhu Marka İletişimi: Ürünün hayatı Pazarlama: Ürünün sosyal hayatı Reklam: Ruhunu

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising. Doç. Dr. Olgun Kitapcı

I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising. Doç. Dr. Olgun Kitapcı I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising Doç. Dr. Olgun Kitapcı Akdeniz Üniversitesi, Pazarlama Bölümü 1 Reklama maruz kaldığınız mecralar (TV, Radyo, Gazete, Dergi, Sosyal Medya v.s.) En son ne zaman bir reklamdan

Detaylı

Liberalleşmenin Türkiye Enerji. 22 Şubat 2012

Liberalleşmenin Türkiye Enerji. 22 Şubat 2012 Liberalleşmenin Türkiye Enerji Piyasasına Etkileri i 22 Şubat 2012 Liberalleşmenin son kullanıcılara yararları somutları çeşitli sektörlerde kanıtlanmıştır Telekom Havayolu Liberalleşme öncesi > Genellikle

Detaylı

(09-11 Mayıs 2016, Ankara) Kıymetli İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri Temsilcileri, Değerli Katılımcılar,

(09-11 Mayıs 2016, Ankara) Kıymetli İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri Temsilcileri, Değerli Katılımcılar, SESRİC-GED İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri Mesleki Eğitimin Modernizasyonu Projesi Hazırlama Amacı ile Yapılacak Çalıştay da Sayın Bakanımızın yapacağı konuşma (09-11 Mayıs 2016, Ankara) Kıymetli

Detaylı

Mekânsal Vatandaşlık (Spatial Citizenship-SPACIT) Yeterlilik Modeli

Mekânsal Vatandaşlık (Spatial Citizenship-SPACIT) Yeterlilik Modeli (Spatial Citizenship-SPACIT) Yeterlilik Modeli eğitimi ile öğrencilerin sahip olmaları beklenen temel bilgi, beceri ve tutumları göstermek üzere bir model geliştirilmiştir. Yeterlilik Modeli olarak adlandırılan

Detaylı

Harvard Business Review 1922 HBR Türkiye Ekim 2012

Harvard Business Review 1922 HBR Türkiye Ekim 2012 Dünyanın en prestijli iş ve yönetim dergisi Harvard Business Review 90 yıldır yönetime yön veriyor, yol gösteriyor ve iş dünyasının temel sorunlarına pratik ve reel çözümler sunuyor. İş dünyasını yaratma,

Detaylı

Birinci Medya Reklam. Markanıza Değer KATALIM. Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399

Birinci Medya Reklam. Markanıza Değer KATALIM. Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399 HABER PORTALINIZ www.kibrisgenctv.com Kıbrıs ta Birinci, Akdeniz de bir inci 90.0* 96.6 Mağusa Yeni Nesil TV - GençTVExpress Apple Ipad Online SMS EXPRESS CEP ABONE 2399 Birinci Medya Reklam Birinci Medya

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

HP, Y Kuşağına Ulaşmak için İlgi Çekici YouTube Reklamları Kullanıyor

HP, Y Kuşağına Ulaşmak için İlgi Çekici YouTube Reklamları Kullanıyor HP, Y Kuşağına Ulaşmak için İlgi Çekici YouTube Reklamları Kullanıyor Yayınlanan Mayıs ayı 2016 Konular Video Reklâm HP artık dijital video ile tek bir platform üzerinden tüm Y kuşağı kitlesine ulaşabiliyor.

Detaylı

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Geleceğin Karbon Piyasaları Şekilleniyor Pazara Hazırlık Ortaklık Girişimi (PMR) Kyoto Protokolü nün ilk yükümlülük döneminin sona ereceği 2020 yılı sonrası yeni iklim

Detaylı

Sentez Araştırma Verileri

Sentez Araştırma Verileri Eğitim, Görsel-İşitsel & Kültür Yürütme Ajansı Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü Yaşam Boyu Öğrenim Programı İnternet Üzerinden Kişisel İşgücünü Geliştirin Leonardo da Vinci LLP (Yaşamboyu Öğrenim Programı)

Detaylı

TEPAV/EPIC Proje Değerlendirmesi. Lizbon Gündemi nin Yaygınlaştırılması Projesi nden öğrendiklerimiz

TEPAV/EPIC Proje Değerlendirmesi. Lizbon Gündemi nin Yaygınlaştırılması Projesi nden öğrendiklerimiz TEPAV/EPIC Proje Değerlendirmesi Lizbon Gündemi nin Yaygınlaştırılması Projesi nden öğrendiklerimiz Global Fırsatlar Fonu nun Reuniting Europe programı Kamu Diplomasisi Hükümet ortamı ve uzun vadeli hedeflerle

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

TÜRKİYE DE KOBİLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ

TÜRKİYE DE KOBİLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ TÜRKİYE DE KOBİLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ N. PINAR IŞIN Proje Koordinatörü, Uluslararası İlişkiler Müdürü Uluslararası gereksinimler KOSGEB neden gündeme aldı? Yüksek tasarruf potansiyeli Hukuki

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Neden? Bir ișletme sistemi için en kilit etken MÜȘTERİdir. Müșteri açısından ișletmeleri etkileyen güncel etkiler: Müșteri sayısı artmaktadır.

Detaylı

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor!

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! BASIN BÜLTENİ MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! MediaCat dergisi tarafından bu yıl 8. düzenlenen Felis Ödülleri medya planlama stratejilerini ödüllendirmesinin yanı sıra bu yıl genişleyen

Detaylı

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyonu Planlaması İÇERİK Tanımlar (Havza, Yönetim ve Rehabilitasyon)

Detaylı

KENTSEL YAŞAM KALİTESİ DERNEĞİ. Binalar Ağaçlardan Yüksek Olmasın

KENTSEL YAŞAM KALİTESİ DERNEĞİ. Binalar Ağaçlardan Yüksek Olmasın KENTSEL YAŞAM KALİTESİ DERNEĞİ Binalar Ağaçlardan Yüksek Olmasın Bu çalışma, 1. Yılını tamamlayan Kentsel Yaşam Kalitesi Derneği ni tanıtım amaçlı hazırlanmıştır. Grafik Tasarım / Emel Karadeniz, Craft

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı!

Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı! Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı! REC Türkiye tarafından, Almanya Büyükelçiliği desteğiyle düzenlenen geniş katılımı konferansta; BM İklim Değişikliği Marakeş COP22 - Taraflar

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Bileşenleri Tedarik zincirlerinde üç temel bileșenden söz edilebilir: Aktörler: Tedarik zinciri

Detaylı

BİLGİ İşletme 2013-2014

BİLGİ İşletme 2013-2014 BİLGİ İşletme 2013-2014 Sosyal Medya Uzmanı Yeni işletme dünyasından birkaç örnek Etik Ticaret Yöneticisi Yeşil Pazarlama Danışmanı Sürdürülebilir Proje Uzmanı Veri bilimcisi Uluslararası Raporlama Uzmanı

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ. Nispetiye Cad. Belediye Sitesi A4 Blok No:14A Etiler İstanbul Telefon: / Faks:

AVRUPA BİRLİĞİ. Nispetiye Cad. Belediye Sitesi A4 Blok No:14A Etiler İstanbul Telefon: / Faks: AVRUPA BİRLİĞİ VE KALKINMA AJANSLARI İÇİN UYGULAMALI PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ Avrupa Birliği; Türkiye de her yıl farklı katılım öncesi mali yardım programları kapsamında Türkiye de çeşitli konularda hibe

Detaylı

Yaşadığımız çağa göre; duygusal, ruhsal, zihinsel (entelektüel), toplumsal mesleki ve fiziksel olarak sağlıklı olma hali olarak açıklanabilir.

Yaşadığımız çağa göre; duygusal, ruhsal, zihinsel (entelektüel), toplumsal mesleki ve fiziksel olarak sağlıklı olma hali olarak açıklanabilir. SAĞLIKLI KENTLERDE FİZİKSEL AKTİVİTELER Sağlığın Tanımı : Yaşadığımız çağa göre; duygusal, ruhsal, zihinsel (entelektüel), toplumsal mesleki ve fiziksel olarak sağlıklı olma hali olarak açıklanabilir.

Detaylı

Küresel Kitleler Leziz Bir YouTube Reklamıyla Knorr un Tadına Baktı

Küresel Kitleler Leziz Bir YouTube Reklamıyla Knorr un Tadına Baktı Küresel Kitleler Leziz Bir YouTube Reklamıyla Knorr un Tadına Baktı Yayınlanan Eylül 2016 Konular Video Yemek tutkunları yeni tarifler keşfetmek, mutfak biliminin püf noktalarını öğrenmek, amatörler ve

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi 1. Proje fikrini oluşturan sorunları nasıl

Detaylı

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI)

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve MALİ YARDIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hülya TEKİN AB Uzmanı

Detaylı

Türkiye ile İlgili Sorular

Türkiye ile İlgili Sorular Bilgi Toplumu İzmir Delfi Anketi 2. Tur Bilgi Toplumu İzmir çalışması ikinci tur Delfi anketine hoş geldiniz. İkinci tur 31 Ağustos 5 Eylül 2012 tarihlerini kapsayacaktır. Bu turda 1. Tur sonuçlarının

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ. Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü

Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ. Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü Bilginin sürekli bir gelişme içinde bulunduğu ve bilgi

Detaylı

Yaşam Boyu Finansal Okur-Yazarlık

Yaşam Boyu Finansal Okur-Yazarlık Yaşam Boyu Finansal Okur-Yazarlık HAKKIMIZDA İFE İstanbul Finans Enstitüsü Kasım 2010 yılında tescil edilerek İFE İstanbul Finans Enstitüsü Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi ünvanı ile kurulmuştur.

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ... Semih ERDEN EGE MODELİ 1994 den bu yana faaliyetini sürdürmektedir. Üniversitemiz: Ar-Ge ve Sanayi ilişkilerini Türkiye için tamamen özgün bir yapısı

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "SAĞLIĞA YENİLİKÇİ BİR BAKIŞ AÇISI: MOBİL SAĞLIK RAPORU TANITIM TOPLANTISI AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN SAĞLIĞA YENİLİKÇİ BİR BAKIŞ AÇISI: MOBİL SAĞLIK RAPORU TANITIM TOPLANTISI AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "SAĞLIĞA YENİLİKÇİ BİR BAKIŞ AÇISI: MOBİL SAĞLIK RAPORU TANITIM TOPLANTISI AÇILIŞ KONUŞMASI 22 Mart 2016 İstanbul, Sheraton Hotel&Convention Center

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

ARTIK VERİMLİLİK DE GÜVENLİK KADAR ÖNEMLİ!

ARTIK VERİMLİLİK DE GÜVENLİK KADAR ÖNEMLİ! ARTIK VERİMLİLİK DE GÜVENLİK KADAR ÖNEMLİ! Necmettin TOKUR / Proje Yöneticisi (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı - UNDP) Yasemin DEMİRCİOĞLU / Mühendis (Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel

Detaylı

Global Compact Türkiye Üye Etkileşim Toplantısı. 25 Ekim yıl

Global Compact Türkiye Üye Etkileşim Toplantısı. 25 Ekim yıl Global Compact Türkiye 2002-2017 Üye Etkileşim Toplantısı 25 Ekim 2017 Rakamlarla Global Compact Türkiye* 151 Şirket 62 STK 22 İş Dünyası Derneği 10 Üniversite 6 Diğer Dünyada 15. Avrupa da 6. Ağ *Ekim

Detaylı

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir Kurumlarımızda kullanılmakta olan önemli yönetim araçlarımız bulunmakta; İç Kontrol, Risk Yönetimi, Stratejik

Detaylı

herkesin bir reklamı olmalı

herkesin bir reklamı olmalı bilgi@herkesinreklami.com www.herkesinreklami.com herkesin bir reklamı olmalı herkesin bir reklamı olmalı Günümüzde reklam ve tanıtım gibi faaliyetlerin öneminin herkes farkında. Ancak çok zaman bu işler

Detaylı

AR-GE ANKETİ ANALİZ RAPORU

AR-GE ANKETİ ANALİZ RAPORU AR-GE ANKETİ ANALİZ RAPORU Eylül 2006 İÇİNDEKİLER Önsöz...3 TÜBİTAK Ar-Ge Anketi Soruları Analizi...4 1. Genel Bilgiler İle İlgili Sorular...4 2. Proje Sunum ve Destekler İle İlgili Sorular...12 3. Üniversite

Detaylı

TEMİZ BİR GELECEK İÇİN bir adım daha atıyoruz! Bilgi, birikim ve deneyimlerinizle yön verin, destekleyin!.. 1 Haziran 2015 Son Katılım Tarihi

TEMİZ BİR GELECEK İÇİN bir adım daha atıyoruz! Bilgi, birikim ve deneyimlerinizle yön verin, destekleyin!.. 1 Haziran 2015 Son Katılım Tarihi İŞ REHBERLERİ TEKNİK REHBERLER Turkey SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK REHBERLERİ YARIŞMA JÜRİSİ VE PANELİSTLER TEMİZ BİR GELECEK İÇİN bir adım daha atıyoruz! Bilgi, birikim ve deneyimlerinizle yön verin, destekleyin!..

Detaylı

Yeni bir fikir veya gelişmekte olan bir araştırmayı, hem akademisyenlerin hem de iş dünyası duayenlerinin katkılarıyla okurlara sunar.

Yeni bir fikir veya gelişmekte olan bir araştırmayı, hem akademisyenlerin hem de iş dünyası duayenlerinin katkılarıyla okurlara sunar. MEDIAKIT Dünyanın en prestijli iş ve yönetim dergisi Harvard Business Review 95 yıldır yönetime yön veriyor, yol gösteriyor ve iş dünyasının temel sorunlarına pratik ve reel çözümler sunuyor. İş dünyasını

Detaylı

İstanbul TV Forum ve Fuarı 2016

İstanbul TV Forum ve Fuarı 2016 İstanbul TV Forum ve Fuarı 2016 2013 yılında ilki düzenlenen İstanbul TV Forum ve Fuarı (itvf), medya sektörünün Türkiye ve Avrasya bölgesinde artan önemi ve dijital yayıncılık ile birlikte değişen, hareketli

Detaylı

GIDA BÜLTENİ. Nutrition FOUNDATION. Sağlıklı Besleniyor muyum? Programı. Yemekte Denge Eğitim Projesi

GIDA BÜLTENİ. Nutrition FOUNDATION. Sağlıklı Besleniyor muyum? Programı. Yemekte Denge Eğitim Projesi GIDA BÜLTENİ GAV Bülten Sayı 4 / Ocak 2012 Yemekte Denge Eğitim Projesi Yemekte Denge, Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı (GAV) ve Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü işbirliği

Detaylı

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ Girişimcinin Gündemi GİRİŞİMCİLER VE KOBİ LER AÇISINDAN MARKA VE ÖNEMİ Günal ÖNCE Günümüzde markalara, Amerikan Pazarlama Birliği nin tanımladığının yanı sıra sadece sahip oldukları

Detaylı

Kütüphan-e Türkiye Projesi

Kütüphan-e Türkiye Projesi Kütüphan-e Türkiye Projesi Sunum Planı Haziran dan bu yana yapılan çalışmalar Tanıtım Çalışma Grubu Eğitim Çalışma Grubu BİT Çalışma Grubu Etki Değerlendirme Çalışma Grubu Aralık ayı bölge toplantıları

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

4/5 6 7 8 9 10/14 15 İÇİNDEKİLER YEŞİL BİNA SERTİFİKA SİSTEMLERİ SERTİFİKA SİSTEMLERİNİN AMAÇLARI BİNALARIN ÇEVRESEL ETKİSİ LEED/BREEAM KRİTERLERİ

4/5 6 7 8 9 10/14 15 İÇİNDEKİLER YEŞİL BİNA SERTİFİKA SİSTEMLERİ SERTİFİKA SİSTEMLERİNİN AMAÇLARI BİNALARIN ÇEVRESEL ETKİSİ LEED/BREEAM KRİTERLERİ 4/5 6 7 8 9 10/14 15 İÇİNDEKİLER YEŞİL BİNA SERTİFİKA SİSTEMLERİ SERTİFİKA SİSTEMLERİNİN AMAÇLARI BİNALARIN ÇEVRESEL ETKİSİ LEED/BREEAM KRİTERLERİ ÇEVRE DOSTU ÜRÜN TALEBİ CEVREDOSTU.COM HAKKINDA CEVREDOSTU.COM

Detaylı

Ders İ zlencesi. Ders Başlığı. Dersin amacı. Önceden sahip olunması gereken beceri ve bilgiler. Önceden alınması gereken ders veya dersler

Ders İ zlencesi. Ders Başlığı. Dersin amacı. Önceden sahip olunması gereken beceri ve bilgiler. Önceden alınması gereken ders veya dersler Ders İ zlencesi Ders Başlığı İşinizin Görünürlüğünü Sosyal Medyada Nasıl Arttırırsınız? Dersin amacı Bu dersin amacı katılımcıların sosyal medyada pazarlama hakkında bilgi edinmeleri ve kendi kuracakları

Detaylı

Küme Yönetim Rehberi Notları. Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM

Küme Yönetim Rehberi Notları. Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM Küme Yönetim Rehberi Notları Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM Küme Stratejileri 1) İnovasyonu güçlendirme ve yaygınlaştırma 2) İşbirliğini ve bağlantılı çalışmayı güçlendirme ve yaygınlaştırma 3) Uluslararasılaşmayı

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

21. YÜZYIL için EĞİTİM STANDARTLARI Erken Çocukluk Gelişiminde Kaliteli EğiGm ve Profesyonel Hizmetler

21. YÜZYIL için EĞİTİM STANDARTLARI Erken Çocukluk Gelişiminde Kaliteli EğiGm ve Profesyonel Hizmetler 21. YÜZYIL için EĞİTİM STANDARTLARI Erken Çocukluk Gelişiminde Kaliteli EğiGm ve Profesyonel Hizmetler Liana Ghent Direktör, ISSA BÖLGESEL BAKANLIK EĞİTİM KONFERANSI 12 Aralık, 2013 Istanbul ISSA Hakkında

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Bilgilendirme Toplantıları Ulusal Ajans olarak da bilinen AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen Eğitim

Detaylı

Türkiye de Yazılım Sektörü Tanıtım Sunumu. Murad Tiryakioğlu Afyon Kocatepe Üniversitesi

Türkiye de Yazılım Sektörü Tanıtım Sunumu. Murad Tiryakioğlu Afyon Kocatepe Üniversitesi Türkiye de Yazılım Sektörü Tanıtım Sunumu Murad Tiryakioğlu Afyon Kocatepe Üniversitesi Neden Yazılım Sektörü? Yazılım Sektörü, bilgi ve iletişim teknolojilerinin bir bileşeni olarak rekabet avantajı sağlama

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma ve Tarım. DR. TAYLAN KıYMAZ KALKıNMA BAKANLıĞı

Sürdürülebilir Kalkınma ve Tarım. DR. TAYLAN KıYMAZ KALKıNMA BAKANLıĞı Sürdürülebilir Kalkınma ve Tarım DR. TAYLAN KıYMAZ KALKıNMA BAKANLıĞı Kalkınma ve Sürdürülebilir Kalkınma Kalkınmanın amacı; ekonomik büyüme olmayıp, temel olarak insan yaşam kalitesinin arttırılmasıdır.

Detaylı

L Oréal in Dijital Dönüşümü

L Oréal in Dijital Dönüşümü L Oréal in Dijital Dönüşümü Yazan: Marie Gulin-Merle Yayınlanma tarihi: Nisan 2017 Konular Reklamcılık, Perakende, Mobil, Önemli Anlar Dijital dünyada, özellikle de mobil platformda tüketicilere gitgide

Detaylı