TURAD Turizm Araştırmaları Derneği Turizm Sektörü Araştırması

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TURAD Turizm Araştırmaları Derneği. 2008-2009 Turizm Sektörü Araştırması"

Transkript

1 TURAD Turizm Araştırmaları Derneği Turizm Sektörü Araştırması Aralık Nisan

2 ĐÇĐNDEKĐLER AMAÇ VE KAPSAM YÖNTEM VE ÖRNEK YAPISI ZAMAN PLANI YÖNETĐCĐ/BASIN ÖZETĐ BULGULAR o BÖLÜM 1: TURĐZM SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ TURĐZM SEKTÖRÜNÜN GENELĐNE YÖNELĐK DÜŞÜNCE VE BEKLENTĐLER Türkiye de turizm sektörünün son 10 yıllık gelişimi Türkiye yi ziyaret eden yabancı turistlere yönelik yorumlar o Kişi başı harcama tutarındaki düşüş hakkındaki yorumlar o Türkiye ye son 5 yıldır gelen turislerin milliyetlerindeki sıralama hakkındaki yorumlar o Yerli ve yabancı turistlerin harcama komposizyonları ve demografik yapı arasındaki ilişkiye yönelik yorumlar o Yabancı turistlerin konaklama türleri hakkındaki görüşler o Yabancı turistlerin ulaşım yolu tercihleri konusundaki değerlendirmeler o Türkiye deki alternatif turizm çeşitlerine ve potansiyele yönelik görüşler Golf turizmine yönelik yorumlar Kumarhane turzimine yönelik yorumlar Çokuluslu sportif faaliyetler, fuarlar, organizasyonlar ve etkinlikler turizmine yönelik yorumlar Yurtiçi turizmine ve yerli turistlere yönelik yorumlar o Yurtdışında ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kişi başı ortalama harcama miktarlarına yönelik değerlendirmeler o Yurtdışına çıkan TC vatandaşlarının kişibaşı ortalama harcama değerlerine ilişkin yorumlar Yerli turistin iç piyasaya yönelendirilmesine yönelik öneriler 2

3 Türkiye nin yurtdışında tanıtılmasına dair tespitler ve öneriler Hükümetin turizm sektöründe 2009 da yaşanması olası darboğazın aşılmasına yönelik aldığı önlemlerin değerlendirilmesi 2009 a ait rakamsal beklentiler o Yerli turist sayısı o Yabancı turist sayısı o Ortalama harcama o BÖLÜM 2: SEKTÖR PAYDAŞLARINA YÖNELĐK ALT DEĞERLENDĐRMELER KONAKLAMA SEKTÖRÜNE DAĐR DETAYLI VERĐLER SEYAHAT ACENTALARI VE TUR OPERATÖRLERĐNE DAĐR DETAYLI VERĐLER TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNE YÖNELĐK VERĐLER o BÖLÜM 3: EKLER EK 1 Kültür Turizmi Üzerine (Faruk Pekin, TÜRSAB Kültür Turizmi Komitesi Başkanı, Fest Travel) EK 2 Derinlemesine Görüşme Kılavuzu 3

4 AMAÇ VE KAPSAM Araştırmanın genel amacı son dönemde etkisini arttıran küresel mali krizin Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden turizme olası etkilerini saptamak ve turizm sektörünün içinde bulunduğu darboğazı aşmak üzere alternatif çözüm önerileri üretebilmektir. Çalışmada kalitatif araştırma metodlarından Derinlemesine Görüşme tekniği uygulanmıştır. Bu bağlamda konaklama sektörü, taşımacılar, seyahat acentaları ve tur operatörleri sektörü firmaları orta ve üst düzey yöneticileri ve kamuoyu önderleri ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın bilgi toplama sürecinde kullanılmak üzere ilgili kurumlar (TÜĐK, TÜRSAB) tarafından önceden toplanan ikincil verilerden yararlanarak derinlemesine görüşme kılavuzu hazırlanmıştır. Kılavuz 5 ana bölümden oluşmaktadır. Đlk bölüm, görüşülen kişilerin kısa mesleki bilgilerinin elde edildiği bölümdür. Đkinci bölüm ise turizm sektörünün geneline yönelik düşünce ve beklentilerin tespit edildiği Turizm Sektörüne Genel Bakış başlıklı bölümdür. Đlk iki bölümdeki sorular görüşülen tüm yöneticilere yöneltilmiştir. Son 3 bölüm ise sırasıyla konaklama, seyahat acentaları & tur operatörleri ve taşımacılık sektörlerine yönelik olarak hazırlanmıştır. Söz konusu bölümler yöneticilerin sadece temsil ettikleri sektör için cevaplayacakları özel soruları içermektedir. Örneklem planı kapsamındaki Mustafa Sönmez ve Şerif Yenen e turizm sektörünün geneline yönelik görüşlerinin tespiti için kılavuzun tüm soruları yöneltilmiştir. 4

5 YÖNTEM VE ÖRNEK YAPISI Derinlemesine Görüşmeler Örneklem Planı Sektör Firma/Kurum/Görev 1 Ahmet Biçer Konaklama Flora Hotels 2 Kasım Zoto Konaklama TUROB Y.K. Üyesi/Armada Htl. 3 Ünsal Şınık Konaklama Elite World Hotel. 4 Leyla Cingöz Konaklama Hilton Otelleri Bölge Satış Dir. 5 Murat Dedeman Konaklama TYD Başkanı 6 Sinan Vardar Seyahat Acen. & Tur Op. JOLLY Tur Y.K.Başkanı 7 Faruk Pekin Seyahat Acen. & Tur Op. FEST Travel Başkanı 8 Mustafa Sönmez Ekonomist/Gazeteci Serbest 9 Şerif Yenen Rehberlik TUREB Başkanı 10 Bülent Demirci Taşımacılık TÖSHĐD Y.K.Üyesi Yöneticiler ile yapılan görüşmeler öncesinde telefonla randevu alınmış, yöneticilerin görüşleri müsait zaman dilimlerinde kişilerin işyeri vb. kendi adreslerinde gerçekleştirilmiştir. Tüm derinlemesine görüşmeler deneyimli ESTIMA moderatörü Nilay Altun tarafından yürütülmüştür. Proje kapsamında 10 derinlemesine görüşme yapılmış ve her bir görüşmenin ses kayıtları alınmıştır. Ortalama görüşme süresi 50 dakikadır. 5

6 ZAMAN PLANI Araştırmanın bilgi toplama süreci 18 Aralık Mart 2009 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Daha sonra görüşmeler esnasında alınan ses kayıtlarının çözülmesi, dökümlerin hazırlanması ve rapor yazım aşamalarına geçilmiştir. Raporlama süreci 23 Nisan 2009 tarihinde tamamlanmıştır. 6

7 YÖNETĐCĐ ÖZETĐ TEMEL BULGULAR Dünya Turizm Örgütü (WTO) verilerine göre; dünya ekonomisindeki daralma nedeniyle, turizm sektöründe son yıllarda gözlemlenen büyüme, 2009 yılında yerini %1 ile %2 arasında öngörülen küçülmeye terk edecektir. 1 Akdeniz ve Ege de tatil, güneş ve deniz ağırlıklı konumlandırılan Türk turizm yatırımları, hedef pazarlarda potansiyel kaybetmeye başlamıştır yılının ilk 3 aylık verileri; zamanında önlem alınmazsa sektörün uğrayacağı kayıpların, dünya ortalamasının üzerine de çıkabileceğini göstermektedir. 2 Türkiye de turizm yatırımlarının büyük çoğunluğu; seksenli yılların anlayışı ile üst gelir guruplarına dönük (OECD ülkeleri gibi) tatil alışkanlıklarına göre tasarlanmıştır. Aynı alanda Türkiye den daha uzun geçmişe ve pazara yakınlık üstünlüğüne sahip, çok güçlü aktörler yer almaktadır. Ege ve Akdeniz deki Türk yatırımları, küresel ekonomik kriz koşullarında giderek artan fiyat rekabetinin baskısı altındadır. Enerji, su ve haberleşme alanında fiyatların yüksekliği, alkollü içeceklere uygulanan, dünyadaki en yüksek vergi oranları, girdileri yükseltmekte, rekabet şansını azaltmaktadır. Hedef pazardaki sapmalardan kaynaklanan, ortalama satış fiyatlarındaki düşüşler; işletme bazında karlılık ve nakit akışını olumsuz yönde etkilemektedir. Nakit sıkışıklığı yüzünden doğan finansman darboğazı, işletmeleri düşük fiyatlı her şey dahil modeline zorlamaktadır. Turizm Sektörü son 10 yıllık dönemi, başta hedef pazarı olan AB ve dünya ekonomisindeki gelişmeleri derinlemesine analiz etmeksizin, her şey dahil tatil paketleri sunarak geçirmek zorunda kalmıştır. Her şey dahil uygulamasının yaygınlaşmasında turist profili kadar terörün ve sektörün alt bileşenlerinin, her yıl azalan geliri paylaşmaktaki tavırlarının da etkili olduğu bir gerçektir. Son dönemde gelişme gösteren yeni pazarlar; tatil dönemleri, tüketim alışkanlıkları ve harcama kapasiteleri açısından değerlendirildiğinde, bu ülkelerden gelen ziyaretçilerin, Türkiye ye giriş yapan yabancıların sayılarını arttırdıkları ancak ortalama kişi başına elde edilen gelirin ise düştüğünü ortaya çıkarmaktadır. Yaşadığımız süreçte OECD ülkelerinin yerini, Rusya Federasyonu, Bulgaristan, Gürcistan, Azerbaycan ve Đran dan gelen turistler almaktadır. 3 Yatak yatırımlarının yüzde yetmişi aşan bölümünün yer aldığı kıyı bandında, doluluk oranları düşmektedir. Kıyılarda sezon süresi 180 günlük ortalamadan, 120 güne doğru gerilemektedir yılında bu sürenin daha da daralacağı beklenmelidir. Bu hızlı gelişmeleri yakından izleyecek, özel nitelik taşıyan ve karar vericilerin yararlanacakları araştırmalara ihtiyaç vardır. 1 Ocak Report of The First Meeting of the UNWTO Tourism Resilience Committee. Capitan Haya, Madrid. 2 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Mart Ayı Sınır Giriş-Çıkış Đstatistikleri. 20 Nisan 2009 da indirildi. WWW: 3 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Mart Ayı Sınır Giriş-Çıkış Đstatistikleri. 20 Nisan 2009 da indirildi. WWW: 7

8 Son üç yılda en çok turist gönderen 10 ülke sıralamasında, ilk üç basamakta yer alan; Almanya, Rusya Federasyonu ve Đngiltere de, yaşadığımız ekonomik krizin, Türkiye programlarına yönelik talebi nasıl etkileyeceğine ilişkin sağlıklı bir değerlendirme de yapılmamıştır. TABLO A Yılları Mart Ayında Türkiye ye Gelen Yabancıların Milliyetlere Göre Dağılımı Đlk 10 Ülke 2009* Oran (%) 2008 Oran (%) 2007 Oran (%) Almanya , , ,55 Đran , , ,18 Bulgaristan , , ,94 Gürcistan , , ,12 Đngiltere , , ,56 Yunanistan , , ,45 Fransa , , ,3 Rusya Fed , , ,28 Hollanda , , ,79 Suriye , , ,68 Diğer , , ,16 Genel Toplam , , ,00 * T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Verileri Olup, Geçicidir. HAVA ULAŞIMINDA KAMU-ÖZEL SEKTÖR REKABETĐ Turistik taşımada en önemli unsur havayolu ulaşımıdır. Türkiye nin THY (22.238) ve Özel Sektör işletmelerinden (20.000) oluşan filosu; yaklaşık koltuk kapasitesine sahiptir. Buna karşın havayolu ile gelen turistlerin yarıdan fazlası yabancı bayraklı taşıyıcılar tarafından getirilmektedir. THY iç hat uçuşlarında yeni potansiyel yaratan Özel Đşletmeler ile yoğun bir rekabet içindedir. Kriz nedeniyle pazar paylarını kaybeden bazı özel taşıyıcılar Bangladeş, Sri Lanka, S.Arabistan ve Cezayir de taşımacılık yapmak zorunda kalmışlardır. Kriz nedeniyle düşen talep ve artan maliyetler, kamu kontrolundaki tekel nitelikli kurumların fiyatları artırması, bu sektörü olumsuz yönde etkilemektedir. SEKTÖR NASIL BAKIYOR? KÜLTÜR TURĐZMĐNĐN ÖNEMĐ GEÇ DE OLSA ANLAŞILIYOR Sektör yöneticilerinin; son küresel ekonomik kriz nedeniyle ortaya çıkan durumu değerlendirirken, kitle turizmi ile birlikte alternatif ürünlerin geliştirilmesini de arzu ettikleri anlaşılmaktadır. Bu anlamda ortaklaşa seslendirilen çözüm önerisi; kültür turizmine ağırlık verilmesidir. Yatırımlarının yüzde yetmişini güneş, deniz ve kum üçlemesine yoğunlaştıran sektörün, son çeyrek yüzyılda hemen hiç yatırım yapılmayan, kültür turizmine yönelmeyi, bunalımdan çıkış yolu olarak görmesi, çelişkili olsa da olumlu bir gelişme sayılmalıdır. Kültür turizmini çözüm olarak gören anlayışı savunanlar; bu türü seçen turist profilinin, tatil turizmini seçenlere oranla daha istikrarlı davrandığına inanmaktadırlar. 8

9 SEKTÖRÜN SAYIYA DEĞĐL BĐLGĐYE ĐHTĐYACI VAR TUĐK ve KTB tarafından yayınlanan istatistiklerin turizm sektörünün bilgi eksikliğini gidermekten uzak olduğu, yurda giriş yapan yabancı sayıları ile turistik amaçla gelenlerin aynı kategoride değerlendirilmesinin yanlışlığı vurgulanmaktadır. Veri sağlığı konusunda eleştirilen bir başka yöntem ise yurtdışında yaşayan TC vatandaşlarının, giriş ve çıkış istatistiklerinde, turist olarak değerlendirilmesidir. Türkiye ye gelen turist profilinin yıllar içinde değiştiği, bu nedenle kişibaşı harcama miktarının düştüğü, yaygın bir kanaattir. Sektör liderleri 2009 yılında, 2008 yılına göre ziyaretçi ülke vatandaşları sıralamasının değişmeyeceğini varsaymaktadırlar. Rus ziyaretçilerin toplam turist sayısı içindeki oranının, önümüzdeki yıllar içinde artacağı beklenmektedir. Ancak elde bulunan 2009 yılına ilişkin ilk 3 aylık veri, bu saptamayı doğrulamamaktadır. SEKTÖR KAMUDAN KURUMSAL ĐŞBĐRLĐĞĐ ĐSTĐYOR Sürekli ve sürdürülebilir nitelikte, Türkiye ye özgü bir turizm modelinin oluşturulması konusunda, sektör ile kamu yönetimi arasında henüz tam bir düşünce birliğinin oluşmadığı görülmektedir. Sektör liderlerine hakim olan bir başka dikkat çekici görüş; daha önce eleştirilen kitle turizmine ağırlık veren (her şey dahil) modelin, küresel ekonomik krizden etkilenen, -özellikle AB kökenliturist profilini Türkiye ye çekeceğine ilişkindir. Uygulanan kitle turizmi modelinin, kriz sürecinde zorunlu ekonomik tatil arayışına giren Avrupalı tüketiciler için geçici fırsat oluşturabileceği beklenmektedir. Sektör yetkilileri ile yapılan görüşmelerde, Türkiye nin yurtdışında yeterince etkin tanıtılmadığına dair fikirbirliği oluştuğu dikkat çekmektedir. Dünya ekonomisindeki gelişmeleri ve siyasal uygulamalardaki keskin değişimlerin, turizm üzerindeki olası etkilerini araştıran, nitelikli bilgi akışını sağlayacak bir araştırma ve iletişim modelinin kurulamayışı, hızlı karar vermek durumunda bulunan sektör yöneticilerini güç durumda bırakmaktadır. SEKTÖRÜN ÇÖZÜME ĐLĐŞKĐN GÖRÜŞLERĐ Sivil havacılık, konaklama, tur operatörleri ve seyahat acentalarını bir araya getiren, KTB ya da hükümet liderliğinde, planlı çalışmayı mümkün kılan, bir üst yapı örgütlenmesinin gerekli olduğunun altı çizilmiştir. Tanıtma çalışmalarında ağırlıklı olarak reklam faaliyetlerine yer verildiği bilinmektedir. Bunun dışında ortaklaşa seçilecek bir halkla ilişkiler (PR) kuruluşunun, sektör temsilcileri ile birlikte, uzun soluklu grup çalışması yürütmesi arzulanmaktadır. Tanıtım politikalarının etkinliği ve başarısı, verilecek mesajların Türkiye gerçekleri ile örtüşmesi ve doğruluğuna bağlı görülmektedir. 9

10 Tanıtım planı çerçevesinde internet kullanımının daha aktif olması gerektiği, inandırıcılığı yüksek ve profesyonelce yapılmış web sitelerinin önemi vurgulanmaktadır. DEĞERLENDĐRME VE ÖNERĐLER Kurumlar arası yetki karmaşası; sıklıkla başvurulan idari düzenlemeler hatta yasa değişiklikleri, yukarıdan aşağı örgütlenmeyi gerçekleştirmek amacıyla önerilen mesleki örgütlenme talepleri, hızlı bilgi akışına dayalı karar mekanizmalarına duyulan gereksinimi karşılamaktan uzaktır. Üstelik bu tür yaklaşımlar; sektörün alt bileşenlerini sağlıklı işbirliğinden uzaklaştıracak, dar perspektifli bakış açılarını yansıtmaktadırlar. Hızlı değişim, çabuk karar alınmasını gerektirir; Dünya ekonomisindeki gelişmeleri ve sosyopolitik uygulamalardaki keskin değişimlerin, turizme olası etkilerini araştıran, nitelikli bilgi akışını sağlayacak bir iletişim modelinin kurulamayışı, hızlı karar vermek durumunda bulunan sektör yöneticilerini güç durumda bırakmaktadır. Örneğin son üç yılda Türkiye ye en çok turist gönderen 10 ülke sıralamasında, ilk basamakları paylaşan; Almanya, Rusya Federasyonu ve Đngiltere de, yaşadığımız ekonomik krizin, Türkiye programlarını nasıl etkileyeceğine ilişkin sağlıklı bir değerlendirme yapılmamıştır. AB içinde en güçlü ekseni oluşturan, Almanya ve Fransa; aynı zamanda Türkiye ye en çok turist gönderen ülkeler arasında 1. ve 7. sırada yer almaktadırlar. Bu iki ülke son üç yıl içinde köklü sosyo-ekonomik değişikliklere giderek, geçmişte uyguladıkları sosyal devlet ten, Anglo-Sakson modeli olarak nitelenen, refah devleti ne geçiş yapmışlardır. Özellikle B.Almanya nın 2.Dünya Savaşı nın ardından elde ettiği ekonomik büyümenin, uzun bir aradan sonra, birleşmeyle durgunluk dönemine girdiği saptanan değerlendirmeler sırasında dikkate alınmamıştır. Akdeniz Bölgesi nde pazarda fiyatların ve tatil türünün belirlenmesinde en etkili ülke olan Almanya da baş gösteren gerilemenin, aralarında Türkiye nin de bulunduğu tatil hizmeti sunan, Doğu Akdeniz deki üreticiler üzerindeki olumsuz yansımaları, henüz yeterince değerlendirilmemektedir. Krizin etkilerinin ortalama 5 yıl sonra giderilmeye başlanacağı öne sürülen Almanya başta, AB ülkelerinin tümünde; tatil paketi satışlarının düşmesi, ucuz ve son dakika programlarını bekleyen tüketicilerin sayılarındaki artış, 2009 yılında ciroların bir önceki yıla oranla kayda değer ölçülerde azalacağını göstermektedir. Almanya-Fransa ikilisinin uygulamaya başladıkları refah devleti modeli, çalışanların geçmişte bu ülkelerde sağladıkları önemli bazı hakların geri alınmasına yol açmaktadır. Başta tatil ve sağlık alanlarında getirilen kısıntılar, savaştan sonra en yüksek oranlara tırmanan işsizlik, düşük gelir guruplarına yönelik programlara ağırlık veren Türkiye açısından daha az turist anlamına gelecektir. Benzer olumsuzluk; 2. ve 3. sıralarda yer alan Đngiliz ve Rus pazarları için de söz konusudur. Bankacılık krizi nedeniyle ekonomisinin çöküntüye girdiği ifade edilen Đngiltere ile ekonomik dengeleri doğal gaz, petrol ve madencilik gibi sanayide kullanılan yer altı kaynaklarına dayalı Rusya nın, azalan küresel sanayi üretimi ve düşük talep nedeniyle ciddi gelir kaybına uğrayacakları 10

11 açıkça görülmektedir. Bu gelişmenin doğal sonucu olarak, Türkiye de düşük bütçeli tatil satın alan bu iki ülkeden daha az turist beklenmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. Son üç yılda Alman kökenli tur operatörlerinin sayılarının azalması, Rus pazarında birbiri ardına başlayan iflaslar, önümüzdeki döneme ilişkin iyimserliğin gerçekçi olmayacağını işaret etmektedir. ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ Uluslararası ekonomik kriz öncesine kısaca göz atıldığında, turizm sektörünün durumunun pek içaçıcı olmadığı, kolayca anlaşılmaktadır. Bu anlamda; kriz tartışmalarının sektörün çıkış yolları aramasına ilişkin arayışları gündeme getirerek, son günlerin moda deyimiyle; fırsat yarattığı söylenebilir. Đlk yaklaşım, yeni yatırımlar ve uzun vadeli, bekleme gerektiren öneriler yerine, mevcut varlıkların en verimli biçimde değerlendirilmesine katkıda bulunacak bir modelin ele alınması olmalıdır. Turizm sektörü kıyı bandında yoğunlaşan tatil ağırlıklı aktiflerini, akılcı bir planlamayla karlı ve kendisini yeniden üretecek konuma getirebilir. Sonuçta bir hizmet sektörü olan turizm; ülkenin turistik amaçla pazarlanabilir sağlık, eğitim, spor, kültür, sanayi vb her türlü hizmet üretimini, özellikle yurtdışına sunacak verimli bir ekonomik etkinlik olarak değerlendirilmelidir. ĐDARE (AUTHORITY) MODELĐ Sektörde alt bileşenleri oluşturan paydaşlar ile kamu ve yerel yönetimler, meslek kuruluşları ve özellikle yöre halkının temsilcilerinden oluşan, yerinde karar alacak, sorumlu ve yetkili bir (idare) modelin hayata geçirilmesi kriz sürecinde önem kazanmaktadır. Yeni kadro ve yapılanma bütçesine ihtiyaç duyulmayan bu modelde ilk yapılacak iş; merkezde ve turizmle doğrudan ilişkisi bulunmayan kamu kuruluşları arasında dağıtılmış yetkilerin, belirli bir disiplin çerçevesinde oluşturulacak idare eliyle kullanılmasıdır. Her yönetim çevresinde tercihen il bazında- kurulacak idare ler; örneğin Muğla Đli Kıyı Đdaresi (ya da Yönetimi), sınırları tanımlanmış bir coğrafyada, kıyılarla ilgili düzenleyici kararların alındığı, denetim, belgelendirme ve uygulamadan doğan şikayetlerin değerlendirildiği bir yönetim modeli olarak tasarlanmalıdır. Aynı model; tanıtım, taşıma, çevre etkileri, mesleki eğitim gibi burada sayılmasına gerek olmayan alanlarda da kolaylıkla uygulanabilir. Örneğin, AB Ekonomi Komiserliği tarafından yaptırılan, küresel ekonomik krizin topluluk üyesi ülkelerde turizme etkilerini belirlemeyi hedefleyen araştırmasında ortaya çıkan bulgular, yukarıdaki idare örgütlenmesiyle, mevcut yönetim modeline oranla çok hızlı biçimde değerlendirilebilir. Araştırmaya göre, AB tatil tüketicilerinin yaklaşık yarısının son dakika satışlarını beklediği bir ortamda, Türkiye nin yurtdışı reklam kampanyalarının, seçilecek pazarlarda bu eğilimi dikkate alacak biçimde, hızla tasarlanması, idare modeliyle daha kolay gerçekleştirilebilir. ALTERNATĐF ÜRÜNLER Đstanbul; tek başına önemli bir turizm ürünü olarak ele alınmalıdır. Bu kentin seksenli yılların ortalarında gerçekleşmeye başlayan, tatil turizmine dönük yatırımların artışıyla, bir süre için Antalya ve Muğla karşısında yenik düştüğü bir gerçektir. 11

12 Tatil turizminde bilinen nedenlerle süren gerileme ve son ekonomik kriz, turizmcilerin bu kenti yeniden keşfetmelerine yol açmaktadır. Merkezde aşırı pahalılaşan arazi fiyatları nedeniyle, varoşlarda yükselmeye başlayan otel inşaatları, hızlı talep artışını karşılamak amacıyla, kentte gelişmeye başlayan yeni bir turistik ürün anlayışını temsil ediyorlar. Đstanbul yeni bir Beyrut olma arzusu ile çarpıcı inşaatların yükseldiği Dubai ikilemi arasında kalan bir kent görünümü veriyor. AVM yatırımcıları Đstanbul u belki de farkında olmadan, bölgede yeni bir uluslararası alışveriş merkezi konumuna getirecek girişimleri başlattılar. Aslında bu gelişme yeni ve salt bu döneme özgü değil. Son yıllarda Laleli piyasası olarak adlandırılan alışveriş etkinlikleri bu aşamada AVM biçimine dönüştü. Geçtiğimiz yüzyılın başlarından bu yana, Đstanbul a yönelik bir ticari etkinlik söz konusu. Đmparatorluğun tasfiyesi öncesinde, günlük ticaret açısından liman kenti olan Đstanbul un, Balkanlar, Ortadoğu ve Karadeniz in kuzeyinde yaşayanlar için ticari çekim merkezi olduğu unutulmamalı. Đthalat ve ihracatın basitleştirilmiş vergilerle yapıldığı, 20.yüzyıl başlarına kadar süren dönemde Đstanbul un büyük bir ticaret merkezi olma özelliği, ondokuzuncu yüzyılın ilk çeyreğine kadar (II.Mahmut dönemi) uzanıyor. Kızılordu nun önünden kaçan Rus soylularının sığındıkları kent, bölgede yoğun savaşların yaşandığı dönemlerde bile siyasal güvenlik kadar, ekonomik alışverişin yapıldığı bir ortamı da sağlıyordu. Mevcut bu potansiyelden yararlanarak, özel bir Đstanbul paketi hazırlanabilir. Kamu yönetimince fazlasıyla bel bağlandığı izlenimi veren, Đstanbul un 2010 yılında Avrupa Kültür Başkenti olması, yeni etkinlik türleri yaratılamazsa, bu kente önemsenecek ölçülerde turizm geliri sağlayamayacaktır. Đstanbul un yetmişli yıllarında otantik çevrenin merkezi Kapalıçarşı da başlatılan, organize turlara dönük, geleneksel ürünlere dayalı alışveriş hareketi mutlaka üzerinde durulması gereken nedenlerle sona ermiştir. Ancak bu gelişmeye karşın Đstanbul un bir alışveriş geleneğinden söz edilebilir. Đstanbul a ortalama 2 saatlik uçuş uzaklığında bulunan ve ekonomik değişim yaşayan çevre ülkelerin başkentleri, bu operasyonun hedef pazarını oluşturabilir. Hedef pazarlar; aynı zamanda siyasal ve ekonomik açıdan kısıtlamaların asgari ölçülerde uygulandığı ve yerel pazarlama enstrümanlarının kullanımına kolaylık sağlayacak ülkelerden seçilmelidir. Örnek; Atina (563 km), Sofya (507 km), Bükreş (446 km), Şam (1060 km), Amman (1178 km), Bağdat (1611 km) ve yukarıda değindiğimiz uzaklık sınırını biraz aşan Tahran (2041 km) ve Bakü (1760 km), Đstanbul Ekspress için hedef sayılabilir. Yukarıda sayılan kentlerden bir ya da birden fazlası, operasyon başlangıcı için model oluşturmak amacıyla seçilerek, THY ve projeye katılmak isteyecek özel havayolu şirketleriyle birlikte paket oluşturulabilir. Örnek seçilen ülkeler arasında, AB üyesi ve komuta kontrol ekonomisinden aşamalı olarak, serbest piyasa koşullarını uygulamaya başlayanlar bulunmaktadır. (Örnek; Suriye ve Romanya veya Bulgaristan) Đstanbul sadece coğrafyası ile değil, neolitik çağdan başlayarak günümüze uzanan, aynı düzlem üzerindeki, arkeolojik ve tarihsel varlıklarıyla da eşsiz bir kenttir. Đstanbul imar rantının çekiciliğine kurban verilmemelidir. Havacılık ta yeni önlemlere ihtiyaç var. Seçilecek projeler için THY özel taşıyıcılarla rekabete girmeksizin kriz döneminde tamamlayıcı işbirliği yapmalıdır. Bu anlamda yurt dışı charter uçuşlarında fiyat rekabeti yerine özel sektörün karşılayamadığı talepler için iş ortaklıkları düşünülmelidir. Son ekonomik krizde bireysel tüketici taleplerinin artışı dikkate alınarak, tarifeli uçuşlarda, operatörler için uygun fiyatlı IT programları hazırlanmalıdır. 12

13 Deniz turizminde inisiyatif alınmalıdır. Türkiye yatçılık alanında, dünyanın bilinen en elverişli kıyılarına sahiptir. Özellikle Güney Ege deki kıyılarının, tarihsel ve doğal sit karakterli varlıklarla dolu oluşu yatçılık konusunda Türkiye yi rakipsiz kılmaktadır. Ancak yetki karmaşası yüzünden çevresel etki denetimleri yeterli ölçülerde değildir. Yapılaşmada düzenli kullanım ve koruma politikasının bulunmayışı, yerli ve yabancı bayraklı teknelerin Türkiye kıyılardaki seyirlerinden, hak edilen payın alınmasını engellemektedir. Yat turizmi rotasında bulunan kıyı bandında, çevre etkileri gözönüne alınarak düzenlenecek yat yanaşma ve bağlama yerleri ile marinaların, bölgesel kıyı yönetimleri altında düzenlenmeleri, demir atılacak bölgelerin belirlenerek denetlenmesi ve hangi nedenle olursa olsun yapılaşmanın engellenmesi, şarttır. Kruvaziyer turizmi üst gelir grubuna yöneliktir ve bu nedenle yüksek oranda getiri sağlamaktadır. Ancak limanları ziyaret eden gemi sayılarındaki artış ve rekabet, turist profilini değişime uğratmaktadır. Geleneksel olarak ziyaret edilen limanların başında yer alan Kuşadası Limanı nın aynı zamanda gemi işletmeciliği de yapan bir şirkete tekel olarak tahsisi, bu kuruluşun rakipleri karşısında bir tür rekabet üstünlüğü sağlamasına yol açmaktadır. Yükselen değer: Sağlık turizmi. Türkiye genelinde sayılarının 308 olduğu öne sürülen, özel hastanelerinin % 44 ü Đstanbul da bulunmaktadır. Ortalama yatırımları kuruluş başına 10 milyon doları bulan özel sağlık kuruluşlarının son yıllarda büyük kapasiteye yönelmeleriyle, bu rakamın 40 milyon dolara çıktığı kaydedilmektedir. Özel hastaneler içerisinde ilk üç kuruluşun yıllık kapasiteleri 2 milyon kişiye ulaşmaktadır. Önümüzdeki iki yılda ülke düzeyinde yatırımları süren 50 yeni hastanenin açılması halinde, Đstanbul da 20 yeni hastanenin daha hizmete gireceği varsayılmaktadır. Ortalama 3 milyar doları aşan bir varlıkla, Đstanbul dünyanın sayılı sağlık merkezlerinden birisi haline gelebilir. Sağlık kurumlarının mevcut potansiyeli değerlendirmek amacıyla, bir takım etkinlikler düzenledikleri gözlenmektedir. Yeni başlatılan bu girişimlerin arzu edilen verimliliği sağlaması için yeni ve profesyonel yöntemlerin uygulanması gereklidir. Tanıtım projelerinde sağlık hizmetlerine yer verilmesi, bu kapasitenin verimli değerlendirilmesine katkıda bulunacaktır. AVM lerin değerlendirilmesi: Alışveriş Merkezleri, çekim alanı olmalarının yanında, turistik birçok kente turist gelişini arttıracak, çok önemli fonksiyonları turizm aracılığıyla üstlenebilirler yılı sonu itibariyle Türkiye deki AVM lerin sayıları 179 dur. Sadece Đstanbul daki AVM sayısı operasyonda bulunan 46, inşaat aşamasında 43 ve proje aşamasında olan 52 ile birlikte, 141 e ulaşacaktır. Ekonomik dalgalanmalar nedeniyle, proje aşamasında bulunanların durdurulması halinde bile Đstanbul 89 AVM ne sahip olacaktır. Ekonomik kriz döneminde bu gücün gelir getirecek biçimde yurtdışında pazarlanması mümkün görülmektedir. Spor Etkinlikleri: Olimpiyatlar, çok uluslu sportif karşılaşmalar (futbol şampiyonaları), geniş katılımlı uluslararası fuarlar, özel amaçlı haftalar, yüksek sayıda ziyaretçilerin yanısıra, tanıtım imkanı da sağlayan etkinlikler olarak değerlendirilmelidir. Đç Turizm desteklenmelidir: Kriz döneminde iç turizmi hareketlendirmek için konaklama sektöründe yabancılara uygulanan özel fiyatlara benzer şekilde iç pazara dönük yerli turistlere de ayarlamaların yapılabileceği söylenmektedir. Her ekonomik etkinlik gibi turizmin de en önemli desteğinin iç pazarda yaratılacak talepten kaynaklandığı son kriz döneminde iyice anlaşılmıştır. 13

14 Kriz döneminde, çalışanların iç turizm talebinin canlandırılmasında önemli bir potansiyel oluşturacakları unutulmamalıdır. Bu bağlamda sendikaların da katılacağı bir sosyal turizm modeli kısa sürede hayata geçirilebilir. Kültür ve Turizm Bakanlığının bu kapsamda açıkladığı, tatil herkesin hakkıdır kampanyası olumlu bir başlangıç olarak değerlendirilmelidir. 14

15 TEMEL BULGULAR 15

16 BÖLÜM 1: TURĐZM SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ 16

17 TURĐZM SEKTÖRÜNÜN GENELĐNE YÖNELĐK DÜŞÜNCE VE BEKLENTĐLER Türkiye de turizm sektörünün son 10 yıllık gelişimi Türkiye, dünyada turizm kapasitesi en çok artan ülkeler arasında yer almasına rağmen, Türkiye nin bulunduğu mevcut durum, potansiyelinin oldukça altında ve yetersiz olarak görülmektedir. Genel beklenti Türkiye nin turizm sektöründe yıllar içinde daha da artan oranda pay alacağı yönündedir. Ancak bu bağlamda dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır lerden itibaren turizm sektörü bir endüstri olmaya başlamış ve döviz kazandırmada önemli avantajlardan biri olarak ekonomideki önemini ortaya koymuştur. Özal dönemindeki politika ve uygulamaları takiben mass turizm / kitle turizmi uygulaması gündeme gelmiştir. Daha önce mass turizm yoktu daha çok kültür turizmi vardı, turistler Đstanbul a, Kapadokya ya gelirlerdi, Anadolu nun muhtelif yerlerine giderlerdi. Çok kurumlaşmış bir turizm endüstrisi de yoktu. Devlet o konuda Turban lar aracılığı ile öncülük yapmaya çalışıyordu. Ama özel sektörün turizme girmesi çok yeniydi. Bu 80 sonrası süreçte başladı. Dolayısıyla bu süreç ile beraber bu kitle turizmi (mass tourism) Türkiye de turizmin karakteri oldu. Turizmin diğer çeşitlerinden ziyade Türkiye bu dünyadaki turizm iş bölümünde daha çok Avrupa daha sonrada Doğu Avrupa Bağımsız Devletler Topluluğu coğrafyasının alt ve orta sınıflarına hitap eden bir turizm çeşidinde uzmanlaştı. Genel karakteri bu oldu. Tatilköyleri şeklinde biçimlendi. 90 larda bu ikinci bir hamle şeklinde gelişti lere gelindiğinde Türkiye turizmi her yıl biraz daha turist girişinin arttığı buna bağlı olarak da turizm gelirlerinin arttığı bir endüstri haline geldi. Ama ana karakteri şöyle biçimlendi bu daha çok ucuzcu turizm. Yani gelen turistler alt, orta sınıflar ve onları diğer rakip Güney Avrupa dan cezbetmek için epey düşük fiyat kullanılıyor. All inclusive sistemleri yapısallaştı. Böylece bu sistemin içerisinde başta Avrupalılar özellikle Almanlar dahilken, duvarın yıkılmasından sonra eski Sovyet Cumhuriyetleri özellikle Rusya, Ukrayna işte diğer bağımsız devletler topluluğundan girişler söz konusu olmaya başladı. Türkiye de turizmin genel karakteri buradan bakıldığında kitle turizmi, kişi başına turizm harcamasının doları geçmediği, hem dünya ortalamalarının hem Güney Avrupa, Akdeniz ortalamalarının altında bir turizm olarak belirdi. Bundan tabi şikayetçi olanlar da var. Yani yazıktır bu potansiyeli bu şekilde heder etmemek lazım, diğer çeşitlere yönelmek lazım, özellikle de kültür turizmini geliştirip daha katma değeri yüksek bir turizm alanına geçişler yapmak, daha harcama gücü olan turistleri cezp etmek, turizmde bölgesel farklılıkları kullanmak, çeşitleri kullanmak. Çünkü Türkiye nin bütün bölgelerinde bir 17

18 turizm potansiyeli var. Bununla hem endüstriyi farklı boyutlarına genişletmek, geliştirmek hem de buna ihtiyacı olan bölgelere bu şekilde bir ivme kazandırmak. (Mustafa Sönmez, Ekonomist- Gazeteci) Yukarıda da belirtildiği üzere, güdülen politikalar nedeniyle yıllar içinde kültür turizminden uzaklaşılmış ve daha düşük kişi başı harcama bırakan alt orta sınıf turistlere yönelik herşey dahil sisteme ağırlık verilmiştir. Kitle turizmi aslında olumsuz olarak değerlendirilmemektedir, ancak turizm çeşitlerinden sadece bir tanesine kilitlenip kalmak Türkiye nin zengin kaynakları düşünüldüğünde kısıtlayıcı ve yetersiz olarak konumlanmaktadır. Birçok yorumda kitle turizminin yanı sıra turizmin diğer alt çeşitlerinin de (örneğin: kültür, sağlık, spor, kongre, marina, golf, kumarhane, din...) desteklenmesi gerektiği vurgulanmıştır. Sadece kitle turizmine odaklanılması sonucunda, Türk turizmi nitelik olarak düşen, nicelik olarak yükselen bir grafik göstermektedir. Önemle vurgulanan diğer bir nokta ise, Türkiye de turizm sektörünün altbileşenlerini oluşturan konaklama, sivil havacılık, seyahat acentaları ve tur operatörlerinin bir araya gelip bir plan çerçevesinde hükümet ile eşgüdümlü hareket edememesidir. Gerek özel sektör liderleri, gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında bir fikirbirliği bulunmamaktadır. Özel sektörde kurumlar ve kişiler kendi bireysel çabaları ile hareket etmektedirler. Kültür ve Turizm Bakanlığı ndan lider rolü üstlenerek Türkiye için bir vizyon belirlemesi, tespit edilen uzun vadeli sürdürülebilir stratejiler doğrultusunda bir iş bölümü yaparak özel sektörün de dahil olduğu bir ekip çalışmasıyla harekete geçmesi istenmektedir. Benimsenecek bu politikanın tüm mevsimleri kapsaması ve Türkiye nin tüm bölgelerine yayılan bir yapıda olması istenmektedir. Turizm döviz kazandırma ve istihdam yaratma konusunda Türkiye nin lider sektörü olarak nitelendirilmektedir. Diğer sektörlerle karşılaştırıldığında açık bir üstünlüğe sahip olduğu belirtilmiştir. Turizm sektörü genç nüfusun istihdam edilebileceği 12 aylık ya da dönemsel olarak bölgesine göre imkan sağlayacak bir endüstridir. Konaklama, acenta, yeme-içme gibi tüm kanalları besleyecek bir sektör olan turizmin sanayi gibi konumlandırılması gerektiği ve ihracat kapsamında değerlendirilmesinin gereği vurgulanmıştır. Dikkat edilmesi gereken diğer bir husus ise; basına yansıyan ve yetkililerce de kullanılan bazı istatistik rakamlarının doğruluğu konusundadır. Türkiye ye giriş yapan turist sayısının gerçeğe yakın olabileceği, ancak gelirin ve sektörün net karının tam olarak bilinmediği öne sürülmüştür. 18

TURAD TURİZM ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ TÜRKİYE TURİZM ARAŞTIRMASI KÜRESEL KRİZİN ETKİLERİ ESTİMA ARAŞTIRMA İstanbul, Mayıs 2009 TURAD 2009 TÜRKİYE TURİZM ARAŞTIRMASI KÜRESEL KRİZİN ETKİLERİ BASIN ÖZETİ BULGULAR

Detaylı

green&clean her zaman biraz daha fazlası YEŞİL TEMİZ EMNİYETLİ

green&clean her zaman biraz daha fazlası YEŞİL TEMİZ EMNİYETLİ green&clean her zaman biraz daha fazlası YEŞİL (ESD) ENERJİ TASARRUFU ve SIFIR KİREÇ cihazlarının sağladığı tasarruf sayesinde, her çevrimde sadece 2 litre temiz su tüketimi ve %40 daha düşük işletme gideri.

Detaylı

OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 1 2 OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI ÖNSÖZ Turizm sektörü son yıllarda gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler için giderek daha büyük bir önem kazanmaktadır.

Detaylı

TRABZON SAĞLIK TURİZMİ FIRSATLARI VE ANALİZİ

TRABZON SAĞLIK TURİZMİ FIRSATLARI VE ANALİZİ TRABZON SAĞLIK TURİZMİ FIRSATLARI VE ANALİZİ HAZIRLAYAN Dr. Dursun Aydın Türkiye Sağlık Turizmi Derneği Kurucu Başkanı Visitturkeyforhealthcare Platformu Başkanı 2014 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TRABZON İL SAĞLIK

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2012-2015 KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 1 ÖNSÖZ Turizm sektörü son yıllarda gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler için giderek daha büyük

Detaylı

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI ISBN: 978-975-590-440-5

Detaylı

Durum Tespit Raporu ve Çözüm Önerileri

Durum Tespit Raporu ve Çözüm Önerileri DÜNYA DA VE TÜRKĐYE DE SAĞLIK TURĐZMĐ-2010 Durum Tespit Raporu ve Çözüm Önerileri 1. ÖNSÖZ 2. YÖNETĐCĐ ÖZETĐ (1 SAYFA) 3. GENEL ÖZET (3-4 SAYFA) ĐÇĐNDEKĐLER 4. DÜNYA DA VE TÜRKĐYE DE TURĐZM SEKTÖRÜNDEKĐ

Detaylı

ÖZEL İLGİ TURİZMİ: KAPSAMI, ÇEŞİTLERİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

ÖZEL İLGİ TURİZMİ: KAPSAMI, ÇEŞİTLERİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖZEL İLGİ TURİZMİ: KAPSAMI, ÇEŞİTLERİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ UZMANLIK TEZİ TOLGA HAN ULUÇEÇEN MAYIS

Detaylı

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013)

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013) TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013) 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 10, Sayı 2, 2009 93 2000'Lİ YILLARDA TÜRKİYE'YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİ PROFİLİ.

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 10, Sayı 2, 2009 93 2000'Lİ YILLARDA TÜRKİYE'YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİ PROFİLİ. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 10, Sayı 2, 2009 93 2000'Lİ YILLARDA TÜRKİYE'YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİ PROFİLİ Onur GÜLBAHAR * Özet Dünya turizmi, 20. yüzyılın ortalarından itibaren hızlı

Detaylı

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE TURİZM

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE TURİZM TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE TURİZM TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ NDE TURİZM 1 İ Ç İ N D E K İ L E R ŞEKİLLER LİSTESİ TABLOLAR LİSTESİ SUNUŞ GİRİŞ GENEL BAKIŞ A. TÜRKİYE DE TURİZM B. İSTANBUL DA TURİZM

Detaylı

Türkiye Sağlık Turizm Sektörünün Analizi ve Strateji Önerileri 1 Strategic Analysis of Medical Tourism in Turkey and Strategy Recommendations

Türkiye Sağlık Turizm Sektörünün Analizi ve Strateji Önerileri 1 Strategic Analysis of Medical Tourism in Turkey and Strategy Recommendations Türkiye Sağlık Turizm Sektörünün Analizi ve Strateji Önerileri 1 Strategic Analysis of Medical Tourism in Turkey and Strategy Recommendations Mehmet BARCA Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İşletme Fakültesi,

Detaylı

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 09.11.2006. Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 09.11.2006. Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi Tarih: 09.11.2006 Bilgi Raporu Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU Hazırlayan: Seyida TURAN OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU GİRİŞ Dünyadaki

Detaylı

green&clean her zaman biraz daha fazlası YEŞİL TEMİZ EMNİYETLİ

green&clean her zaman biraz daha fazlası YEŞİL TEMİZ EMNİYETLİ green&clean her zaman biraz daha fazlası YEŞİL (ESD) ENERJİ TASARRUFU ve SIFIR KİREÇ cihazlarının sağladığı tasarruf sayesinde, her çevrimde sadece 2 litre temiz su tüketimi ve %40 daha düşük işletme gideri.

Detaylı

YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Yönetim Kurulu Üst Yönetim İç Sistemler Komiteler Genel Kurul a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu Murakıplar

YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Yönetim Kurulu Üst Yönetim İç Sistemler Komiteler Genel Kurul a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu Murakıplar FAALİYET RAPORU 2009 A&T BANK 2009 YILI FAALİYET RAPORU GİRİŞ Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Genel Müdür ün Mesajı A&T BANK Hakkında Finansal Göstergeler Hissedarlar Tarihsel Gelişim & Kilometre Taşları

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU : TURİZM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PROGRAM:

ÇALIŞMA RAPORU KONU : TURİZM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PROGRAM: ÇALIŞMA RAPORU KONU : TURİZM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PROGRAM: TÜRÜ/SÜRESİ: Travel, Tourism and Hospitality Management and English Studies with Educational Training. DİPLOMA / 1 YIL YABANCI ÜLKE:

Detaylı

EVALUATION OF ALL INCLUSIVE SYSTEM AND ITS EFFECTS TO STAKEHOLDERS AT A GLANCE OF THE HOTEL MANAGERS (THE CASE OF MARMARIS) Abstract.

EVALUATION OF ALL INCLUSIVE SYSTEM AND ITS EFFECTS TO STAKEHOLDERS AT A GLANCE OF THE HOTEL MANAGERS (THE CASE OF MARMARIS) Abstract. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Bahar 2005, 1:97-124 HER ŞEY DAHİL SİSTEMİNİN VE SİSTEMDEN FAYDALANANLAR AÇISINDAN ETKİLERİNİN OTEL YÖNETİCİLERİNİN GÖZÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ (MARMARİS ÖRNEĞİ)

Detaylı

VİZYON 2023 Ulaştırma ve Turizm Paneli VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR. ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ. Temmuz.

VİZYON 2023 Ulaştırma ve Turizm Paneli VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR. ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ. Temmuz. VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ Temmuz. 2003 Ankara İÇİNDEKİLER: ÖNSÖZ PANEL ÜYELERİ PANELİN YAPISI, ÇALIŞMA PROGRAMI ve YÖNETİCİ ÖZETİ 1 ULAŞTIRMA: 1. GİRİŞ 5 1.1.

Detaylı

TÜRKİYE NİN TANITIMINDA İÇ TURİZME ÖNEM VERİLMESİ: YURTDIŞI ÖRNEKLERİNİN ANALİZİ

TÜRKİYE NİN TANITIMINDA İÇ TURİZME ÖNEM VERİLMESİ: YURTDIŞI ÖRNEKLERİNİN ANALİZİ T. C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI TANITMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE NİN TANITIMINDA İÇ TURİZME ÖNEM VERİLMESİ: YURTDIŞI ÖRNEKLERİNİN ANALİZİ UZMANLIK TEZİ Önder SİLAHŞÖR MART 2011 ANKARA T. C. KÜLTÜR ve TURİZM

Detaylı

onom GÖRÜŞMELER GAYET OLUMLU New York'ta görüştüğü yatırımcıların ikna olmadığına ilişkin bazı haberler bulunduğunun

onom GÖRÜŞMELER GAYET OLUMLU New York'ta görüştüğü yatırımcıların ikna olmadığına ilişkin bazı haberler bulunduğunun SANAYiCiNiN KUR isyani EGE Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu itibariyle 2.60 ı görerek yüzde 12 oranında çok ciddi bir artış Başkanı Ender Yorgancılar, dolardaki kontrolsüz artışın Aralık ayından bu

Detaylı

mart gündemi MART 2009 YIL: 25 SAYI: 298 SAHİBİ Ege Bölgesi Sanayi Odası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Ender YORGANCILAR

mart gündemi MART 2009 YIL: 25 SAYI: 298 SAHİBİ Ege Bölgesi Sanayi Odası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Ender YORGANCILAR mart gündemi MART 2009 YIL: 25 SAYI: 298 SAHİBİ Ege Bölgesi Sanayi Odası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Ender YORGANCILAR SORUMLU MÜDÜR Mustafa KALYONCU (Genel Sekreter) YAYIN İCRA KOMİTESİ Ender YORGANCILAR

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gelecek Stratejisi Konferansı. Sonuç Raporu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gelecek Stratejisi Konferansı. Sonuç Raporu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gelecek Stratejisi Konferansı Sonuç Raporu İçindekiler YÖNETİCİ ÖZETİ... 9 A. KKTC GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI AJANDA AÇIKLAMALARI...17 B. KKTC GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI

Detaylı

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR İÇİNDEKİLER GİRİŞ VE ÖZET 1 1. JEOPOLİTİK BOYUT 4 2. EKONOMİK BOYUT

Detaylı

Telif Hakkı Sahibi: ANKARA - 2011

Telif Hakkı Sahibi: ANKARA - 2011 2011 Telif Hakkı Sahibi: TC Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2011 Tüm hakları TC Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ne aittir Kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz

Detaylı

Türkiye nin yeni logo ve sloganı belli oldu

Türkiye nin yeni logo ve sloganı belli oldu E y l ü l - E k i m 2 0 1 4 Avrupa nın en iyileri Türkiye de Türkiye nin yeni logo ve sloganı belli oldu Burak KAYA Turizm sadece rakamlardan ibaret değildir Dr. Faik ÖZTUNÇ Turizm ayrıntıların önemli

Detaylı

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7 UŞAK TİCARET ODASI REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET İHTİYAÇ ANALİZİ UŞAK 2012 1 ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4 A-) Genel Özeti... 4 B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU...

Detaylı

2009 HİZMET SEKTÖR RAPORU. Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU

2009 HİZMET SEKTÖR RAPORU. Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU 63 29 HİZMET SEKTÖR RAPORU Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU MÜSİAD Araştırma Raporları: 63 ISBN-978-975-7215-93-6 İstanbul, Şubat 21 Yayına Hazırlık www.prwwestij.com.tr Baskı Atatürk Cd. Göl Sk. No:1 Yenibosna/İST.

Detaylı

Serbest Bildiriler. Baş sayfa

Serbest Bildiriler. Baş sayfa Serbest Bildiriler Baş sayfa GİRİŞ : 1-14, 27 30 Mayıs 2010, Nevşehir Bütün hakları saklıdır ISBN: 978-605-5681-65-4 Turizm İşletmelerinde Kullanılan Stratejiler Arzu GÜNDOĞAN T. C. Adnan Menderes Üniversitesi,

Detaylı

RUSYA FEDERASYONU. Ülke Bülteni. DEİK / Türk Rus İş Konseyi

RUSYA FEDERASYONU. Ülke Bülteni. DEİK / Türk Rus İş Konseyi 2012 RUSYA FEDERASYONU Ülke Bülteni DEİK / Türk Rus İş Konseyi 1 Genel Bilgiler Resmi Adı: Rusya Federasyonu Yönetim Biçimi: Federasyon Başkenti: Moskova Başlıca Kentleri: St.Petersburg, Nijni Novgorod,

Detaylı

FINANCIAL POST. İMKB de Halka Arz Seferberliği. Finansman Olanakları ve Avrupa Hibe Fonları. ÖTV İndirimleri ve Ekonomik Canlanmalar

FINANCIAL POST. İMKB de Halka Arz Seferberliği. Finansman Olanakları ve Avrupa Hibe Fonları. ÖTV İndirimleri ve Ekonomik Canlanmalar O k a n Ü n i v e r s i t e s i F i n a n s D e r g i s i FINANCIAL Aralık 2009 Yıl:1 Sayı: 2 POST İMKB de Halka Arz Seferberliği 2010 Yılı Makro Ekonomik Çerçevenin Finansman Ekseni Global Kriz Ortamında

Detaylı