Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Teknoloji Topluluğu FAALİYET RAPORU. Akademik Danışman Öğr. Gör.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Teknoloji Topluluğu FAALİYET RAPORU. Akademik Danışman Öğr. Gör."

Transkript

1 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Teknoloji Topluluğu FAALİYET RAPORU Akademik Danışman Öğr. Gör. Gökhan TURAN Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gölhisar Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü İletişim Bilgileri +90 (248) / 127

2 Geleceğe Yeni Bir Bakış Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Teknoloji Topluluğu Teknoloji Topluluğunun Amaçları Resmi olarak 20 Ekim 2010 tarihinde Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı olarak kuruldu. Akademik program dışında ders dışı etkinliklerle; yazılım, donanım, web ve grafik tasarım, sistem ve ağ uz- mak; bu doğrultuda uygulama ve faaliyetlerde bulunarak çeşitli gezi ve sergiler düzenlemek. Uzman disiplin alanlarında kazanılmış bilgi ve becerileri takım çalışması ve bir- 5 yıl boyunca 25 etkinlik düzenledi. Bu etkinliklere 5000 in üzerinde öğrenci katıldı. manlığı, robotik, e-öğrenme ve diğer teknolojik sistemlerle ilgili semi- lik ruhu içerisinde MAKÜ ye transfer etmeyi sağlamaktır. Üye sayısıyla üniversitemizin en büyük toplulukları arasında yerini aldı. nerler düzenlemek. Öğrencilere bilişim teknolojilerinin temel teknik- Yapmış olduğu etkinliklerle, yerel ve ulusal basındaki haberleriyle adını Burdur ili dışında da duyurmayı başardı. leri hakkında kurslar açmak. Kurslara devam eden öğrencileri yetiştirip bilişim alanında yetkinlik kazandır- Teknoloji Topluluğunun Faaliyetleri Ülkemiz ve dünyadaki teknolojik uygulamaları izleyerek MAKÜ öğrencilerinin akademik gelişimlerine katkıda bulunmak, Türkiye'deki teknoloji ile ilgili sempozyum, seminerler, yarışma ve etkinliklere katılarak MAKÜ nün adını en iyi şekilde temsil etmek, Teknolojik konularda konunun uzmanı kişilerle panel, çalışma toplantısı seminerler düzenlemek, Bilim ve Teknoloji ile ilgili düzenlenen fuarlara katılım sağlamak, Teknik ve sosyal geziler düzenlemek, Çalışma alanları belirleyerek o alanlarda öğrencilerin araştırma ve bitirme projeleri yapmalarını sağlamak, projelere destek olmak, Proje yarışmaları düzenleyerek öğrencilerin bu yarışmalara katılımını sağlamak. Teknoloji ile ilgili Ulusal Öğrenci Sempozyumlarına destek sağlamak, Toplumda teknoloji ile ilgili bilgi birikiminin artırılmasına katkıda bulunmak, Bilgilerin paylaşılmasında katılımı sağlamak maksadıyla; süreli yayınları izlemek, yayınlamak ve elektronik ortamda etkili iletişim yoluyla ulusal ve uluslararası etkileşim olanakları oluşturmak.

3 Eğ itim Ö ğ retim Yılı

4 MikroC İle PIC Mikrodenetleyici Semineri 30 Ekim 2013, Çarşamba Teknoloji Topluluğu başlıklı etkinlik düzenlen- yici Programlama Diline Giriş, MikroC Akademik Danışmanı tara- miştir. Seminerde başkanlı- İle İlk Örnek, PIC Mikrodenetleyici fından 30 Ekim 2013 Çar- ğımızın topluluğumuza sağ- Programlama ve sıcaklık sensörü, şamba günü, saat 09:00 ladığı PIC Eğitim Seti ve Mo- servo motor kontrolü, mesafe sönsö- 17:00 dülleri ve Netsis Yazılımın rü, LCD Display gibi 20 ye yakın uy- topluluğumuza gönderdiği gulama gösterilmiştir. Seminer so- nolu bilgisayar laboratuva- elektronik ve robotik malze- nunda, tüm katılımcılara Eğitim Serti- rında üyelerine meler kullanılmıştır. Semi- fikası verilmiştir. Katılımcılar memnu- yönelik mikroc ile PIC Mik- nerde Mikrodenetleyici ne- niyetlerini bildirirken, çok faydalı rodenetleyici dir?, MikroC Mikrodenetle- olan bu tür eğitimlerin devamını bek- arasında Meslek Gölhisar Yüksekokulu topluluk 215 Semineri lediklerini dile getirdiler. Gölhisar Meslek Yüksekokulu nda Bilişim Seminerleri Düzenlendi Gölhisar 12 Aralık 2013, Perşembe Meslek RAN nın organizasyonu ile tuğ KEBAPCI tarafından Windows etkinliğe, Azure, Emrah KOZAN tarafından ÖZCAN, Web Tasarım Trendleri, Erdoğan Topluluğu ile Bilge Adam Yrd.Doç.Dr. Ersan OKATAN, ÖZTÜRK tarafından Mobil Web Bilgi Teknolojileri Akademisi Öğr.Gör. ORAL, Programlama konuları hakkında Antalya Şubesi işbirliği ile Öğr.Gör. Barış AVCI ve öğren- bilgi verildi. Seminer sonrasında Bilişim Seminerleri dü- ciler katıldı. Üç oturum halin- konuşmacılara günün anısına Te- zenlendi. Teknoloji Toplulu- de gerçekleşen bilişim semi- şekkür Plaketi takdim edilirken ğu nerlerinde katılımcılara; Gök- topluluk üyelerine Katılım Sertifika- Yüksekokulu nda 12 Aralık gerçekleşen 2013 Yrd.Doç.Dr. Öğr. tarihinde Akademik Gör. Teknoloji Danışmanı Gökhan Kamil Levent TU- sı verildi. Zeliha Tolunay UTİ Yüksekokulu nda Bilişim Seminerleri Gerçekleştirildi 17 Aralık 2013, Salı Sayfa 4 Zeliha Tolunay Uy- organizasyonu ile gerçekleşen Yazılımda Proje Geliştirme Tek- gulamalı Teknoloji ve İşlet- etkinliğe konuşmacı olarak, Bil- nikleri, Emrah KOZAN tarafın- mecilik Yüksekokulu nda 17 geadam Aralık 2013 tarihinde Tekno- eğitmenler katıldı. Dört oturum Göktuğ loji Topluluğu ile Bilge Adam halinde gerçekleşen bilişim semi- Bilişimde Aranan Olmak konu- Bilgi Teknolojileri Akademisi nerlerinde Antalya Şubesi işbirliği ile KARAAĞALAR tarafından Bilgi Bilişim Seminerleri düzen- Yönetimi ve Raporlama Teknikle- lendi. Teknoloji Topluluğu ri, Erdoğan ÖZTÜRK tarafından Antalya Şubesinden dan SEO ve Dijital Medya ve katılımcılara; KEBAPCI tarafından Ayça ları hakkında bilgi verildi.

5 bu ihtiyacı gören topluluğuwww.teknolojitoplulugu.com İçerik Yönetim Sistemi Semineri Teknoloji Topluluğu Akade- Seminerde İçerik Oluşturma, Domain ve Host Kavram- mik Danışmanı Öğr. Gör. Yönetim Sistemi (CMS - Con- ları, İsim Tescili ve Web Sayfası Ya- Gökhan TURAN ve Teknolo- tent Management System) yınlama gibi konularının da üzerinde ji Topluluğu Başkanı Müca- hakkında bilgi verildi. CMS duruldu. CMS ile web sayfası tasarımı hit GÜNAY tarafından, top- konusu işlenirken Joomla ve daha basit ve eğlenceli olduğu, hiç luluk üyelerine 5 Mart 2014 Çarşamba günü Saat 14:30- WordPress teknolojileri baz alındı. Joomla ile Kişisel Say- kod bilmeyen birinin web sayfası yönetimini gerçekleştirebileceği vur- 5 Mart 2014, Çarşamba 17:00 arasında Gölhisar fa oluşturma, WordPress İle gusu yapıldı. Yapılan uygulamalı se- Meslek Yüksekokulu Konfe- Blog Sayfası oluşturma uy- minerle bu durum desteklendi. Uygu- rans Salonunda İçerik Yö- gulamaları yapıldı. Aynı za- lamalı seminer ile konunun üyeler netim Sistemi başlıklı semi- manda; Dinamik Web Sayfa- tarafından daha iyi anlaşılması sağ- ner verilmiştir. sı Tasarlama, Blog Sayfası landı. MakroPC den Güvenlik Sistemleri Malzeme Desteği Teknoloji Topluluğu nun muz bu malzemeler ile bir- Bu desteğinden dolayı Teknoloji Top- sponsoru olan MakroPC likte üyelerine uygulamalı luluğu Akademik Danışmanı Öğr. Gör. Bilişim ve Güvenlik Sistem- seminer düzenleyecektir. Gökhan TURAN ve Topluluk Başkan leri, topluluğumuza güvenlik sistemleri malzemesi Seminer sırasında üyelerimiz, teorik bilgi yanında Vekili Mücahit GÜNAY, MakroPC Bilişim ve Güvenlik Sistemleri sahi- desteğinde bulunmuştur. uygulama yaparak bu alan- bi Noyan AYDIN a teşekkür ettiler. Her geçen gün güvenliğe duyulan ihtiyaç artması ve da yetkinliğe sahip olması hedeflenmektedir. 30 Eylül 2013, Pazartesi Teknoloji Topluluğu Elektronik Robotik Malzeme Temini Teknoloji Topluluğu bütçesi dahilinde, üyelerinin kulla- elektronik / robotik malzeme temin etmiştir. melerin, etkinliklerde aynı zamanda üyelerimizin Proje Şenlikleri hazırlık- nabileceği; PIC Eğitim Seti, Teknoloji Topluluğu Akade- larında kullanılması hedeflendiğini Güç Kaynağı, Lehim Makine- mik Danışmanı Öğr. Gör. söyledi. si, Sensörler, Elektronik Modüller, Mikrodenetleyiciler, PIC Programlayıcı, BreadBoard, RFID Okuyucu ve birçok Sayfa 5 Gökhan TURAN, ilerleyen günlerde birçok seminer ve kurs düzenlemeyi planladıklarını dile getirdi. Akademik Danışman, bu malze- 30 Eylül 2013, Pazartesi

6 Teknoloji Topluluğu Kütüphanesi İle Üyelerine Hizmet Vermeye Devam Ediyor 2 Nisan 2014, Çarşamba Teknoloji Topluluğu, kurulduğu günden beri oluşturduğu kütüphane ile üyelerine hizmet vermeye devam ediyor. Sağlık, Kültür ve Spor imza atmaktadır. Düzenlediği etkinliklerin yanı sıra üyelerinin güncel bilgiye erişebilmesi için bilişim teknolojileri alanını kapsayan bir kütüphane ödünç alma yöntemiyle 25 günlüğüne evlerine de götürebilmektedir. Teknoloji Topluluğu Akademik Danışmanı Öğr. Gör. Gökhan TURAN, Bu kütüphanenin oluşmasında topluluk Daire Başkanlığına bağlı kurdu. Bu kütüpha- sponsorlarının ve yayınevlerinin kat- olarak 2010 yılında kurulan nede 200 e yakın bilişim kısı büyük. Yine yeni sponsor ve yayınevlerinin Teknoloji Topluluğu, Gölhisar kitabı yer almaktadır. Toplu- desteğiyle kütüphaneyi Meslek Yüksekokulu luk üyeleri bu kitaplardan, güncel bilişim kitaplarıyla zenginleşti- başta olmak üzere üniversitemizde topluluk ofisindeki çalışma receğiz. Öğrencilerimizi en güncel birçok etkinliğe ortamında faydalandığı gibi bilişim kitaplarıyla buluşturacağız dedi. Teknoloji Topluluğu Bir Dönemi Daha Kapattı Mehmet Akif Ersoy ğu Yönetim Kurulu bir araya luluğu nda gösterdikleri başarılı Üniversitesi Sağlık Kültür ve geldi. Başarılı ve etkin bir dö- çalışmalar ve yönetim kurulu göre- Spor Dairesi Başkanlığı bün- nem geçiren Teknoloji Toplu- vi ile sağladıkları katkılardan dolayı yesinde faaliyette bulunan luğu, yeni dönemde seminer, Yönetim Kuruluna, Topluluk Aka- Teknoloji Topluluğu, konferans ve kurslarla bera- demik Danışmanı Öğr. Gör. Gök- 11 Haziran 2014, Çarşamba 2014 eğitim-öğretim yılını ber proje geliştirmeye ek ola- han TURAN tarafından Teşekkür kapattı eğitim- rak robotik alanına yönelecek- Belgeleri takdim edildi. öğretim yılını değerlendir- lerini bildirdiler. Toplantı son- mek için, 11 Haziran 2014 rasında, eğitim tarihinde Teknoloji Toplulu- öğretim yılında Teknoloji Top- Teknoloji Topluluğu dan Gölhisar MYO Kütüphane sine Büyük Destek 11 Haziran 2014, Çarşamba Sayfa 6 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Teknoloji Topluluğu, Gölhisar MYO Kütüphanesi ne 205 adet kitap kazandırdı. MAKÜ nün etkin topluluklarından Teknoloji Topluluğu, sponsorlar ve etkinlikler vasıtasıyla temin ettiği, bilgisayar ve teknoloji alanlarındaki 205 adet güncel mesleki kitabı, Gölhisar MYO kütüphanesine kazandırdı. Kitaplar, Teknoloji Topluluğu Akademik Danışmanı Öğr.Gör. Gökhan Turan tarafından, Gölhisar MYO kütüphanesi adına Yüksekokul Sekreteri Fuat Naci Köse ye teslim edildi. Teslim organizasyonuna Topluluk Başkanı Mücahit Günay ve diğer üyeler de katıldı. Organizasyon sonrasında Yüksekokul güncel ve mesleki kitabın kütüphaneye kazandırılmasını sağlayan başta, Öğr.Gör. Gökhan Turan olmak üzere topluluk üyelerine teşekkürlerini iletti. Yapılan bağış, topluluk üyeleri tarafından sevinçle karşılanırken, Topluluk Akademik Danışmanı Öğr. Gör. Gökhan TURAN ve Topluluk Başkanı Mücahit Günay, verilen destek nedeniyle sponsor firmalara te- Sekreteri Fuat Naci Köse, bu sayıda şekkür etti.

7 Eğ itim Ö ğ retim Yılı

8 Uluslararası CeBIT Bilişim Fuarı Teknoloji Topluluğu olarak, Cuma akşamı saat 22:00 de dan a kadar fuar alanı Genç Girişimciler Topluluğu yola çıkan kafile, sabah er- ilgiyle gezildi. Saat den ve Radyovizyon Topluluğu ken saatlerde İstanbul a ye kadar İstanbul Marmara Forumda ile birlikte 01 Aralık Cumar- ulaştı. Topluluk öğrencileri gezildikten sonra, Dilova Belediye tesi günü 38 öğrenci ve 8 Haliç te yapılan kahvaltının Başkanı Cemil YAMAN nın daveti 1 Aralık 2012, Cumartesi öğretim elemanıyla Ulusla- ardından belli bir süre ser- üzerine akşam yemeği Sahil Restu- rarası İstanbul CeBİT Bilişim best gezi yaptıktan sonra rant ta yenildi. Verimli ve keyifli ge- Eurasia Fuarına teknik gezi saat da fuara gidil- çen bir günün ardından saat te düzenlendi. 30 Kasım 2012 mek için yola çıkıldı. Saat Burdur a geri dönülmek üzere yola çıkıldı. Girişimcilik Adımları ve Girişimcilikte KOSGEB Destekleri Konferansı Teknoloji Topluluğu olarak, macı olarak Burdur KOSGEB BAKIR katılmıştır. 18 Aralık 2012, Salı Burdur KOSGEB işbirliği ile Müdürü Hamza Alper DOĞRU Girişimcilik Adımları ve katılacaktı. Ancak MÜSİAD Girişimcilikte KOSGEB Destekleri Konferansı 18 Aralık 2012 Salı günü saat da Veteriner Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenmiştir. Konferansa konuş- Genel Başkanı Nail OLPAK ın konuşmacı olarak katılacağı Başarıya Giden Yol konulu konferansa katılması gerektiğinden dolayı, yerine konuşmacı olarak Uzman Lütfullah İçerik Yönetim Sistemi Semineri Lütfullah BAKIR, Girişimcilik Hakkında Temel Bilgiler, Girişimcilikte Atılması Gereken Adımlar, Örnek Uygulamalar ve Örnek Girişimler, KOSGEB Destekleri, Girişimci Desteği, AR-GE Desteği, İnovasyon konularında bilgiler vermiştir. 6 Mart 2013, Çarşamba Sayfa 8 Teknoloji Topluluğu Akademik Danışmanı tarafından 6 Mart 2013 Çarşamba günü, saat 16:00 da Gölhisar Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda topluluk üyelerine yönelik İçerik Yönetim Sistemi başlıklı seminer verilmiştir. Seminerde İçerik Yönetim Sistemi (CMS Content Management System) hakkında bilgi verildi. CMS konusu işlenirken Joomla ve WordPress teknolojileri baz alındı. Joomla ile Kişisel Sayfa oluşturma, WordPress İle Blog Sayfası oluşturma uygulamaları yapıldı. Aynı zamanda; Dinamik Web Sayfası Tasarlama, Blog Sayfası Oluşturma, Domain ve Host Kavramları, İsim Tescili ve Web Sayfası Yayınlama gibi konularının da üzerinde duruldu. Öğr. Gör. Gökhan TURAN tarafından, CMS ile web sayfası tasarımı daha basit ve eğlenceli olduğu, hiç kod bilmeyen birinin web sayfası yönetimini gerçekleştirebileceği vurgusu yapıldı.

9 Gölhisar da Bilge Adam Bilişim Seminerleri Mehmet Akif Ersoy Üniversi- kültesi ndeki topluluk üyele- tem Uzmanından Tüyolar, Çağlar tesi Teknoloji Topluluğu ve rinin katılımıyla gerçekleşen SARIBIYIK tarafından Java Script, Bilge Adam Antalya Şubesi 5 oturumlu seminerde; Em- JQuery, CSS3, Barış SARIÇOBANOĞ- işbirliği ile 3 Nisan 2013 Çar- rah LU tarafından SAP modüllerinin şamba günü Gölhisar Mes- Dijital Kariyer işlevleri ve SAP ile kariyer olanakları, lek Yüksekokulu Konferans Trendleri, Göktuğ KEBAPÇI Logo Tiger Enterprise ile Örnek Uygu- Salonunda Adam tarafından Windows 8 ve lama, Özgür KAYA tarafından MS Bilişim Seminerleri organi- Windows Server 2012 nin Office : Ms Excel 2013 ile Veri Anali- ze edildi. Gölhisar Meslek getirdikleri, Bilişim sektö- zi konuları hakkında eğitim verildi. Yüksekokulu ve Eğitim Fa- ründe aranan olmak Sis- Bilge KOZAN tarafından Medyada 3 Nisan 2013, Çarşamba Burdur Türk Telekom Teknik Gezisi Mehmet Akif Ersoy Üniversi- network araçları hakkında da memnuniyetlerini bildirirken, Tek- tesi Topluluğu, bilgi almış, network sistem- noloji Topluluğu Akademik Danışmanı Burdur İl lerini yerinde incelememiş Öğr. Gör. Gökhan TURAN, bu gibi tek- Müdürlüğü ne teknik gezi oldular. Teorikte edinilen nik gezilerin yeni eğitim-öğretim yılın- düzenledi. Üyelerimiz, bu bilgiyi, da artarak devam edeceğini söyledi. teknik geziyle beraber, Türk- görerek, bu konudaki bilgile- Telekom un sunmuş olduğu rini pekiştirmiş oldular. hizmetler ve kullandıkları Topluluk üyeleri, gezi sonun- Teknoloji TÜRKTELEKOM uygulamalı olarak 12 Nisan 2013, Cuma MikroC İle PIC Uygulamaları Semineri ve Yarışması Teknoloji Topluluğu Akademik kanlığımızın topluluğumuza sağladı- yöneltilerek, bunların uygulaması yaptırılmıştır. Danışmanı Öğr. Gör. Gökhan TU- ğı PIC Eğitim Seti ve Modülleri ve Puanlama usulüne göre birinci, ikinci ve üçüncü RAN tarafından 5 Mayıs 2013 Netsis topluluğumuza belirlenmiştir. Birinci: M. Emrah COŞKUN İkinci: Pazar günü, saat 09:00 17:00 gönderdiği elektronik ve robotik Enes YİĞİT Üçüncü: Yaşar EVRAN olmuştur. arasında Gölhisar Meslek Yükseko- malzemeler kullanılmıştır. Seminer- Ödülleri kendilerine taktim edilmiştir. Seminer kulu 215 nolu bilgisayar laboratuva- de Mikrodenetleyici nedir?, MikroC sonunda, tüm katılımcılara Eğitim Sertifikası rında topluluk üyelerine yönelik Mikrodenetleyici MikroC ile PIC Uygulamaları Se- Diline Giriş, MikroC İle İlk Örnek, mineri ve Yarışması başlıklı etkin- PIC Programlama ve 20 ye yakın lik düzenlenmiştir. Seminerde baş- uygulama gösterilmiştir. Seminer Sayfa 9 Yazılımın Programlama sonunda katılımcılara 4 adet soru verilmiştir. 5 Mayıs 2013, Pazar

10 Merkezde Bilge Adam Bilişim Seminerleri Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi mecilik Yüksekokulu ve Teknik di. Bilgi şöleni halinde gerçekleşen seminer, Teknoloji Topluluğu ve Bilge Bilimler Meslek Yüksekoku- katılımcılar tarafından çok beğenildi. Adam Antalya Şubesi işbirliği ile lu ndaki öğrencilerin katılımla- Seminer sonrasında konuşmacılara, günün 9 Mayıs 2013 Perşembe günü rıyla gerçekleşen 3 oturumlu anısına Teşekkür Plaketi takdim edilirken Rektörlük Konferans Salonunda seminerde; Göktuğ KEBAPÇI katılımcılara Katılım Sertifikası verildi. Bilge Adam Bilişim Seminerle- tarafından Nedir Şu Cloud ri organize edildi. Dedikleri ve Microsoft Azure, Gölhisar Meslek Yüksekokulu, Emrah KOZAN tarafından Seo Eğitim Fakültesi, Ağlasun Meslek Yüksekokulu, Zeliha Tolunay ve Web Marketing, Çağlar SARIBIYIK tarafından HTML 5 9 Mayıs 2013, Perşembe Uygulamalı Teknoloji ve İşlet- konuları hakkında eğitim veril- Robot Kol Yazılım Geliştirme Yarışması Teknoloji Topluluğu tarafından kollara yazılım geliştirmişlerdir. KARA, Ömer COĞUPLUGİL; 17 Mayıs 2013 Cuma günü, Gerçekleştirilen yarışmada, Üçüncü olan grup üyeleri Fikrullah KA- Gölhisar Meslek Yüksekoku- belirlenen senaryoya göre en ÇAR, Emre Can ÖZEK, Yaşar EVRAN, Cü- lu nda topluluk üyelerine yöne- kısa sürede yazılım yazan grup- neyt KAYAN a yarışma sonunda Teknoloji lik Robot Kol Yazılım Geliştir- lar dereceye girmiştir. Topluluğu Akademik Danışmanı Öğr. me Yarışması düzenlenmiştir. Birinci olan grup üyeleri Mah- Gör. Gökhan TURAN tarafından plaket- Yarışmacılar kendilerine verilen mut GÜNGÖR, Enes YİĞİT, M. leri ve başarı belgeleri takdim edilmiştir. senaryo gereğince, PIC mikro denetleyici kullanarak MikroC Emrah COŞUN, Veli PEKSÜSLÜ; İkinci olan grup üyeleri Ahmet 17 Mayıs 2013, Cuma programlama dilinde, robot GÜLER, Anıl ŞENYÜZ, Hüseyin Netsis Yazılım dan Elektronik ve Robotik Malzeme Desteği Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bulundu. Bu malzemelerle be- Yapılan bağış, topluluk üyeleri Teknoloji Topluluğu nun spon- raber, topluluğumuzun temin tarafından sevinçle karşılanır- sorlarından; Netsis Yazılım top- ettiği PIC eğitim seti ve modül- ken, Topluluk Akademik Danış- luluğa destekte bulunmaya leri kullanılarak, ilerleyen gün- manı Öğr. Gör. Gökhan TURAN devam ediyor. Geçen yıllarda lerde, MikcoC İle PIC Uygula- ve 2012 yılı mezunlarımızdan, kitap bağışında bulunan Netsis maları Semineri ve Yarışması Topluluk Denetleme Kurulu Yazılım; bu yıl, elektronik ve ve Robot Kol Yazılım Geliştir- Başkanı Semih AYAN, verilen robotik malzeme bağışında me Yarışması etkinlikleri dü- destek nedeniyle destekçi fir- Sayfa 10 zenlenecektir. maya teşekkür etti. 15 Nisan 2013, Pazartesi

11 7. Bahar ve Proje Şenliği Üniversitemizce düzenlenen 7. ret eden öğrenci ve personele, Bahar ve Proje Şenliği topluluğumuza Mayıs 2013 tarihinde gerçekleşti- neler kazanılabileceği aktarıl- rilmiştir. mıştır. Topluluğumuz proje üye olmakla şenliğine katılarak robot kolları sergilemiştir. Robot kolların gös22-24 Mayıs 2013, Çarşamba terileri, şenliğe katılanlar tarafından ilgiyle izlenmiştir. 23 Mayıs 2013 Perşembe günü kurulan topluluk standında ise; yıl içerisinde topluluğumuzun gerçekleştirmiş olduğu etkinlikler hakkında bilgi verilmiştir. Standımızı ziya- Topluluk Yönetimine Teşekkür Plaketi Topluluğumuzun Yönetim ve Denetleme Kurulunda yer Plaket Verilen Yönetim Kurulu görev alıp, topluluğa vermiş oldukları gönülden destek Topluluk Başkanı, Tuğba SUBAŞI ve topluluğumuzun adının kamuoyunda duyurulmasın- Topluluk Başkan Yardımcısı, Vildan COŞAR da yapmış oldukları katkılardan dolayı üstün başarı Grafik Tasarım Grup Başkanı, Murat ÖNER gösterenlere Akademik Danışman Web Tasarım Grup Başkanı, Mücahit GÜNAY Öğr. Gör. Gökhan TURAN tarafından Teşekkür Plaketleri takdim edildi. Yazılım Grup Başkanı, Erdoğan CİN Yönetim Kurulu Üyesi, Osman AŞIK Sekreter, Emre ERİM Web Tasarım Grup Başkan Yrd., Seçil DEĞİRMENCİ Grafik ve Animasyon Grup Başkanı, Şükran ŞİMŞEK 24 Mayıs 2013, Cuma Raportör, Ayşe DEMİRCİ Network Grup Başkanı, Hüseyin ACAR Sponsor Grup Başkanı, Elvan SİREL Eğitim Fakültesi Temsilcisi, Yakub YILMAZ Sayfa 11

12 Eğ itim Ö ğ retim Yılı

13 Linux Seminerleri Teknoloji Topluluğu tarafın- lar, Linux Sunucu Dünyası, 160 kişinin katıldığı seminer sonra- dan, 27 Ekim 2011 Perşem- Özgür Yazılımlarla Web sında konuşmacılara, günün anısına be günü, Akademik Danış- Programlama, Özgür Yazılım Teşekkür Plaketi takdim edildi. Aynı man Öğr.Gör. Gökhan TU- Dünyasında İş Olanakları zamanda tüm katılımcılara Katılım RAN ın koordinasyonunda, konuları sunuldu. Programa Belgesi ve Pardus DVD si verilerek üniversite ve lise öğrencileri konuşmacı olarak; Linux seminer sona erdi. 27 Ekim 2011, Perşembe ile halka yönelik olarak geniş katılımlı Linux Seminerle- Kullanıcıları Derneği nden Yusuf KÜREKÇİ, Doruk FİŞEK ri organize edildi. Seminer- ve Özlem ÖZGÖBEK katıldı. de; Linux ve Özgür Yazılım- BilgeAdam Bilişim Seminerleri 13 Aralık 2011 Salı günü Tek- Sonu, Sanallaştırma Teknoloji- verildi. Aynı zamanda çekilişle seçilen noloji Topluluğu Akademik leri konuları hakkında bilgilen- 30 kişi 1 günlük Bilge Adam Antalya Danışmanı Öğr. Gör. Gökhan dirme yapıldı. Seminere konuş- şubesinde ücretsiz eğitim TURAN ın koordinasyonunda macı olarak Bilge Adam Bilgi (Workshop) hakkı kazandı. konferans salonunda, Eğitim Teknolojileri Akademisi nden Fakültesi ve Gölhisar Meslek Emrah KOZAN ve Ahmet KI- Yüksekokulu ndaki topluluk RAR katıldı. 13 Aralık 2011, Salı üyelerinin katılımıyla gerçekleşen seminerde Arama Seminer sonrasında konuşmacılara günün anısına Teşekkür Motoru Optimizasyonu Plaketi takdim edilirken toplu- (SEO) ve Fiziksel Devrin luk üyelerine Katılım Sertifikası Uygulamalı Web Tasarımı ve Web Programlama Temel Eğitimi Kursu Teknoloji Topluluğu tarafından, meleri için; HTML, PHP, MYSQL tiren Teknoloji Topluluğu Akademik Da Aralık Cumartesi ve Pazar konuları, uygulamalı olarak labo- nışmanı Öğr. Gör. Gökhan TURAN, semi- günleri, Öğr. Gör. Ümit ALBAY- ratuvar ortamında verildi. Eğitim ner bitiminde eğitmen Öğr. Gör. Ümit RAK ın eğitmenliğinde topluluk Fakültesi ve Gölhisar Meslek ALBAYRAK a, plaket takdim etti. üyelerine uygulamalı web tasa- Yüksekokulu ndaki topluluk üye- rım ve web programlama eğiti- lerinden oluşan 35 kişinin katıldı- mi organize edildi. Kurs içeri- ğı eğitim sonrasında, kursu ta Aralık 2011, Cumartesi-Pazar ğinde ise; katılımcıların orta düzeyde web tasarımı yapabil- mamlayanlara eğitim sertifikası verildi. Organizasyonu gerçekleş- Sayfa 13

14 Gelecek ve Bilişim Temalı Afiş Yarışması Teknoloji Topluluğu, sadece topluluk üyelerinin katılabileceği Gelecek ve Bilişim temalı ödüllü afiş yarışması düzenledi. Yarışma sonunda Mansiyon 1 ödülü olan 32 GB Flash Bellek ödülünü, Gölhisar Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı öğrencisi Fehmi ACAR, Mansiyon 2 ödülü olan 16 GB Flash Bellek ödülünü de, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği öğrencisi Mehmet Can HANAYLI kazandı. Dereceye girenlerin ödülleri ve Plaketleri 23 Mayıs 2012 tarihinde gerçekleşen Gölhisar Meslek Yüksekokulu Bahar Şenliği esnasında, Teknoloji Topluluğu Akademik Danışmanı Öğr. Gör. Gökhan TURAN tarafından takdim edildi. Aynı zamanda yarışmaya başvuran ve afiş çalışması gönderen diğer katılımcılara da Teşekkür Belgesi verildi. 11 Mayıs 2012, Cuma Teknoloji Topluluğuna Sponsor Desteği İnfosafe den Dizüstü Bilgi- Topluluğun yapmış olduğu Verilen sponsor destekleri top- sayar Desteği etkinlikleri ölümsüzleştir- luluk üyeleri tarafından sevinçle Topluluğun bilgi işlem işle- mek ve geçmişte yapılan karşılanırken, Topluluk Akade- rinde kullanılmak üzere organizasyonların gelecekte- mik Danışmanı Öğr. Gör. Gök- "İnfosafe Bilişim Teknolojile- ki topluluk üyelerine ve yö- han TURAN ve Topluluk Başkanı ri" şirketi tarafından Dizüstü netimine ışık tutması için Tuğba BÜYÜKYILDIZ, verilen Bilgisayar hediye edildi. "Tekin Güç Sistemleri" şirke- destek nedeniyle sponsor firma- Tekin Enerji den Fotoğraf ti tarafından Fotoğraf Maki- lara teşekkür etti. 22 Eylül 2011, Perşembe Makinesi Desteği nesi hediye edildi. Teknoloji Topluluğu Kütüphanesi Zenginleşiyor Teknoloji Topluluğunun sponsorlarından; Netsis Yazılım, Teknoloji Topluluğu Kütüphanesine destekte bulunmaya devam ediyor. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda Netsis Yazılım tarafından topluluk kütüphanemize kitap bağışı yapıldı. Teknoloji Topluluğu üyelerinin faydalanabileceği kütüphanede, bilişim teknolojileri kitapları ve aylık dergiler yer almaktadır. Kütüphaneden üyelerimizin faydalanması için Teknoloji Topluluğu Ofisi her gün açıktır. Yapılan bağış, topluluk üyeleri tarafın- dan sevinçle karşılanırken, Topluluk Akademik Danışmanı Öğr. Gör. Gökhan TURAN ve Topluluk Denetleme Kurulu Başkanı Semih AYAN, verilen destek nedeniyle sponsor firmaya teşekkür etti. Sayfa Şubat 2012, Çarşamba

15 6. Bahar Şenliği Mayıs 2012 Üniversitemizce düzenlenen de topluluğumuzun gerçek- neler yapılabileceği üzerinde durul- 6. Bahar Şenliği Mayıs leştirmiş olduğu etkinlikler muştur tarihinde gerçekleş- hakkında bilgi verilmiştir. miştir. Şenlik alanında toplu- Standımızı ziyaret eden öğ- luk olarak tanıtım standı renci ve personele, toplulu- kuruldu. Kurulan standımız- ğumuza üye olmakla neler da Topluluk Yönetim Kurulu- kazanılabileceği aktarılmış- muz 2 gün boyunca görev tır. Aynı zamanda diğer top- almıştır. Stantta, yıl içerisin- luluklarla kaynaşarak ortak Topluluk Yönetimine Teşekkür Plaketi Topluluğumuzun Yönetim ve Denetleme Kurulunda yer Plaket Verilen Yönetim Kurulu görev alıp, topluluğa vermiş oldukları gönülden destek Topluluk Başkanı, Tuğba BÜYÜKYILDIZ ve topluluğumuzun adının kamuoyunda duyurulmasın- Topluluk Başkan Yardımcısı, Mehmet Can HANAYLI da yapmış oldukları katkılardan dolayı üstün başarı Denetleme Kurulu Başkanı, Semih AYAN gösterenlere Akademik Danışman Web Tasarım Grup Başkanı, Süleyman ÖZYURT Öğr. Gör. Gökhan TURAN tarafından Teşekkür Plaketleri takdim edildi. Grafik ve Animasyon Grup Başkanı, Fehmi ACAR Sayman, Şükran KARLIDAĞ Sekreter ve Organizasyon Grubu Başkanı, Tuğçe GÖKGÜL Raportör, Selin KIVIRCIK Fotoğraf ve Haber Grup Başkanı, Hilal AKKAYA 23 Mayıs 2012 Donanım Grup Başkanı, İlker YILDIRIM Yazılım Grup Başkanı, Tuğba TOSUN Yönetim Kurulu Üyesi, Oya BALCI Yönetim Kurulu Üyesi, Mehmet Mikail YAĞCI Yönetim Kurulu Üyesi, Yakub YILMAZ Sayfa 15

16 Teknoloji Topluluğu Yönetim ve Denetleme Kurulu Öğr. Gör. Gökhan TURAN Akademik Danışman Topluluk Başkanı: Tuğba BÜYÜKYILDIZ Topluluk Başkan Yardımcısı: Mehmet Can HANAYLI Denetleme Kurulu Başkanı: Semih AYAN Web Tasarım Grup Başkanı: Süleyman ÖZYURT Grafik ve Animasyon Grup Başkanı: Fehmi ACAR Sayman: Şükran KARLIDAĞ Sekreter, Tuğçe GÖKGÜL Raportör: Selin KIVIRCIK Fotoğraf ve Haber Grup Başkanı: Hilal AKKAYA Donanım Grup Başkanı: İlker YILDIRIM Yazılım Grup Başkanı : Tuğba TOSUN Yönetim Kurulu Üyesi: Oya BALCI Yönetim Kurulu Üyesi: Mehmet Mikail YAĞCI Yönetim Kurulu Üyesi: Yakub YILMAZ Kariyerinizdeki Boşlukları Teknoloji Topluluğu İle Doldurun! Sayfa 16

17 Eğ itim Ö ğ retim Yılı

18 Gelecek İçin Bilişim Semineri Teknoloji Topluluğu koordinasyonunda, Gölhisar Meslek Yüksek Okulu Konferans Dünyasında İş Zekâsı konuları hakkında Süleyman ÖZ- TÜRK tarafından topluluk üyeleri ve Gölhisar Meslek Studio CD ile lisansları verildi. Ayrıca 6 aylık 2500 TL değerinde Yazılım Uzmanlığı Eğitim Paketi bir öğrenci- Salonunda 18 Ekim 2010 Yüksekokulu öğrencileri ye hediye edildi. günü Gelecek İçin Bilişim bilgilendirildi. 18 Ekim 2010, Pazartesi Semineri Microsoft yapıldı. Sertifikasyon Seminer sonrasında öğrencilere Katılım Belgesi ve çekiliş Süreci ve Önemi ile Yazılım yoluyla, Microsoft Sertifikalı Kitaplar, Microsoft Visual Teknoloji Topluluğu Logosunu Arıyor Teknoloji Topluluğu koordinasyonunda, Gölhisar Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda 22 Aralık 2010 tarihinde düzenlenen Logo verildi. Yarışma sonunda Mansiyon 1 ödülü olan 8 GB Flash Bellek, Gölhisar Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 2/A öğrencisi Tuncer Programcılığı 2/A öğrencisi İbrahim Burhan GÜMÜŞ adına Teknoloji Topluluğu Başkanı Murat URHAN a verildi. Yarışmaya başvuran ve logo çalışması gönderen diğer katılımcı- Yarışması ödül töreninde ARIKBOĞA ya verilirken, lara da Teşekkür Belgesi verildi. 22 Aralık 2010, Çarşamba derece alan ve yarışmaya katılan öğrencilere Başarı Belgesi ve Teşekkür Belgesi Mansiyon 2 ödülü olan 4 GB Flash Bellek, Ağlasun Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Türkiye Geneli DGS Deneme Sınavı Teknoloji Topluluğu ve Görsel Sanatlar Topluluğu ile birlikte Öğr. Gör. Hakan AL- PAYDIN tarafından organize edilen Dikey Geçiş Deneme düzeyinde, 25 Aralık 2010 Cumartesi günü ise Türkiye Geneli düzeyinde yapıldı. Bu deneme sınavlarıyla öğrenciler Türkiye genelindeki yerlerini görmüş oldular. Bu denemelere ek olarak başka denemelerde yapılmıştır. Sınavı, 11 Aralık 25 Aralık 2010, Cumartesi 2010 Cumartesi günü okul Sayfa 18

19 Bankacılık ve Bankacılık Mesleği Semineri Teknoloji Topluluğu ve Öğr. Şubesinden Ercan ÖNER geldi. Öğrenciler için önemli ayrıntılardan bahsederek, Gör. Mehmet KAYA koordinasyonunda Gölhisar Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda 3 Ocak 2011 tarihinde Bankacılık ve Bankacılık Mesleği konulu seminer yapıldı. Konuşmacı olarak Ziraat Bankası Burdur Bankacılık mesleği hakkında detaylı bilgiler verdi. Akademik personel ile 150 öğrencinin yer aldığı seminer sonrasında katılımcılara katılım belgesi verildi. 3 Ocak 2011, Pazartesi Göl Kenarında Keyif, Karda Eğlence - Isparta Gezisi Teknoloji Topluluğu, Görsel lirttiği gibi Isparta- Eğirdir- Etrafta biraz gezildikten sonra Sanatlar Topluluğu ile birlik- Davraz gezisi düzenlenmiş- Süleyman Demirel Üniversitesi te Akademik Başkan Öğr. tir. Erken saatte yola çıkılıp tesisinde öğle yemeği yenildi. Gör. Gökhan TURAN ve Aka- önce Eğirdir Gölü kenarında Daha sonra teleferikle yukarı demik Başkan Öğr. Gör. Mu- kahvaltı sonrasında kısa bir çıkılıp kızaklarla kayıldı. Davraz rat ERTİLAV öncülüğünde kale turu yapıldıktan sonra turunu tamamladıktan sonra faaliyet planlamasında be- Davraz a geçildi. Iyaş Parkta gezilip akşam yemeği yenildi ve dönüş gerçekleşti. 5 Mart 2011, Cumartesi Teknoloji Topluluğundan Üyelerine Kütüphane Teknoloji Topluluğunun leceği kütüphanede, 29 adet gün, günde 4 saat açık tutu- sponsorlarından; Netsis Ya- bilgisayar kitapları ve bilgi- lacaktır. Bu şekilde üyelerde zılımın katkılarıyla Teknolo- sayarla ilgili dergiler yer kütüphaneden faydalana- ji Topluluğu, üyelerine topluluk odasında kütüphane kurdu. Üyelerin faydalanabi- almaktadır. Topluluk üyelerinden görevliler sayesinde bu kütüphane hafta içi her caktır. Sayfa Mart 2011, Cuma

20 Windows Server 2008 Semineri 19 Mart 2011, Cumartesi Teknoloji Topluluğu tarafın- İle Gelen Yenilikler, DNS lamalı eğitim verilmiştir. Seminer dan, 19 Mart Cumartesi Kurulumu ve Yapılandırılma- sonunda katılımcılara, katılım belge- günü, Akademik Başkan Öğr. sı, DHCP Kurulumu ve Yapı- leri verilmiştir. Aynı zamanda çekilişle Gör. Gökhan TURAN ın eğit- landırılması, Active Direc- 3 adet Microsoft un orijinal kupası ve menliğinde, Microsoft spon- tory Kurulumu ve Yapılandı- 3 adet Server 2008 kitabı hediye edil- sorluğunda topluluk üyeleri- rılması, IIS Kurulumu ve Ya- miştir. ne uygulamalı Server2008 pılandırılması, Semineri verildi. Seminer- Bilgileri, Kablolama ve Uygu- de Windows Server 2008 lamaları konularında uygu- Temel Ağ Kendi Bilgisayarını Kendin Topla, Kendi Sistemini Kendin Kur 20 Mart 2011, Pazar Kendi Bilgisayarını Kendin Ayan görev almıştır. Seminer- kitabı hediye edilmiştir. Seminer Topla, Kendi Sistemini Ken- de Bilgisayar toplama, sistem sonunda görev alan Murat Urhan, din Kur" seminerinde Aka- kurma ve bilgisayar satın al- Mehmet Ferhat Kurnaz, Mustafa demik Başkan Öğr.Gör. Gök- madaki püf noktalardan bah- Ayçiçek, Semih Ayan a, Akademik han TURAN ve topluluk sedilmiştir. Seminer sonrasın- Başkan Öğr.Gör. Gökhan TURAN yönetiminden Murat Urhan, da öğrencilere katılım belgele- tarafından Teşekkür Belgesi takdim Mehmet Ferhat Kurnaz, ri verilmiş ve çekilişle öğrenci- edilmiştir. Mustafa Ayçiçek, Semih lerimize 3 adet PC Donanım Microsoft Ofis 2010 Semineri 20 Mart 2011, Pazar Sayfa 20 Ofis 2010" seminerinde Çağlar Gürsoy Excel ve Ah- Akademik Başkan Öğr. Gör. met Çiçek PowerPoint uy- Gökhan TURAN, Ofis 2010 gulamalarını ile Gelen Yenilikler üzerine Seminer sonrasında öğrencile- konuşup uygulama yaptık- re katılım belgesi ve çekilişle 3 tan sonra yönetim kurulun- adet Office 2010 kitabı hedi- dan Murat Görücü Word, ye edilmiştir. yapmışlardır.

21 DGS Paneli günü Gölhisar Meslek Yüksekokulu konferans salonunda düzenlenmiştir. Konuşmacı olarak Isparta İhtiyaç Akademi DGS Koordinatörü Yusuf Oktay UYSAL nasıl hazırlanmak gerekir? konuları hakkında bilgi verildi. Teknoloji Topluluğu, yüksekokul öğrencilerine yönelik olarak DGS Bilgilendirme Paneli düzenledi. Öğr. Gör. Hakan ALPAYDIN ın koordinasyonunda gerçekleşen katıldı. Panelde öğrencilere, panel, 28 Mart Pazartesi DGS nedir?, DGS nin özellikleri nelerdir? ve DGS ye 28 Mart 2011, Pazartesi Web Tasarımı Temel Eğitimi Kursu Teknoloji Topluluğu, üyeleri- Meslek Yüksekokulu Bilgisa- re, HTML, PHP, MYSQL konula- ne yönelik Web Tasarımı yar Laboratuvarında gerçek- rı hakkında eğitim verildi. Bu Temel Eğitimi Kursu dü- leştirilmiştir. Eğitmen olarak eğitim sayesinde kursiyerler, orta zenledi. Teknoloji Topluluğu Selçuk Üniversitesi Ilgın Mes- düzeyde web tasarımı yapabilme koordinasyonunda gerçekle- lek Yüksekokulu Bilgisayar seviyesine erişmiştir. Eğitim so- şen kurs, 7-8 Mayıs Cumar- Teknolojileri Bölümünden nunda kursiyerlere Eğitim Serti- tesi ve Pazar günü, 16 saat uygulamalı olarak Gölhisar Öğr. Gör. Ümit ALBAYRAK görev aldı. Kursta öğrencile- fikası takdim edildi. 7-8 Mayıs 2011, Cumartesi-Pazar 4. Meslek Yüksekokulları Proje Şenliği Şenliği 17 Mayıs 2011 tarihinde gerçekleşmiştir. Şenlik alanında topluluk olarak tanıtım standı kuruldu. Kurulan standımızda Süleyman görev almıştır. Stantta, yıl içerisinde topluluğumuzun gerçekleştirmiş olduğu etkinlikler ve faaliyetleri sunulmuştur. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Meslek Yüksekokulları 4. Proje Şenliğine Gölhisar Meslek Yüksekokulu ev sahipliği yapmıştır. Üniversitemizce düzenlenen 4. Proje AYATA ve Sevde Nur ÇELEBİ 17 Mayıs 2011, Salı Sayfa 21

22 5. Bahar Şenliği Üniversitemizce düzenlenen 5. Bahar Şenliği Mayıs gün boyunca görev almıştır. Stantta, yıl içerisinde toplu- olduğu etkinlikler hakkında bilgi verilmiştir. Standımızı ziyaret eden öğrenci ve personele, topluluğumuza üye olmakla neler kazanılabileceği aktarılmıştır. Aynı zamanda diğer topluluklarla kaynaşarak ortak neler yapılabileceği üzerin tarihinde gerçekleş- luğumuzun gerçekleştirmiş de durulmuştur Mayıs 2011 miştir. Şenlik alanında topluluk olarak tanıtım standı kuruldu. Kurulan standımızda Topluluk başkanımız Murat URHAN ve Sekreterimiz Mehmet Ferhat KURNAZ 5 Teknoloji Topluluğundan Üyelerine Kimlik Kimlik Kartı Teknoloji Topluluğu Yönetim Kurulu olarak, üyelerimizin diğer topluluk üyelerinden ayrılması ve topluluğumuzun üyesi olduğunu belli etmek için üye kartı tasarlayıp, üyelere kimlik kartı basmıştır. Bu durumdan üyelerimiz çok memnun kalmıştır. Bu uygulama ile üyelerimiz yaptığımız etkinliklere üye kartlarını göstererek rahatlıkla katılabilmektedir. Bu üye kartı 1 yıl geçerliliğini korumaktadır. Teknoloji Topluluğu Ofisi Teknoloji Topluluğunun, Yine Gölhisar MYO nun tah- nan dergileri takip ederek boş zama- Gölhisar Meslek Yüksekokulunda, Gölhisar MYO yönetimi tarafından tahsis edilmiş olan bir ofisi bulunmaktadır. sis etmiş olduğu bilgisayar bulunmaktadır. Bu olanaklar ile üyelerimiz boş zamanlarını ofiste internete girerek, nını değerlendirebilmektedir. kütüphaneden Bu ofiste topluluğa ait kütüphane yer almaktadır. faydalanarak, aylık olarak abone olu- Sayfa 22

23 Makü Toplulukları Kibyra Gezisinde Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrenci topluluklarının her birinden 2 temsilci ile, Burdur un ilçesi Gölhisar da Kibyra Antik Kentine 19 Mayıs 2011 tarihinde gezi düzenlenmiştir. Teknoloji Topluluğundan Başkan Yardımcımız Tuğba BÜYÜKYIL- DIZ ile Yönetim Kurulu üyemiz Semih AYAN topluluğumuzu temsil etmiştir. Antik kentin tarihi hakkında topluluk temsilcilerine bilgi verilmiştir. 19 Mayıs 2011, Perşembe Topluluk Yönetimine Teşekkür Plaketi Topluluğumuzun Yönetim ve Denetleme Kurulunda yer görev alıp, topluluğa vermiş oldukları gönülden destek ve topluluğumuzun adının kamuoyunda duyurulmasında yapmış oldukları katkılardan dolayı, son sınıf öğrencileri olan Murat URHAN, Gözde KİBAR, Ahmet ÇİÇEK ve Ferhat KURNAZ a Akademik Danışman Öğr. Gör. Gökhan TURAN tarafından Teşekkür Plaketleri takdim edildi. 18 Mayıs 2001, Çarşamba Topluluk Yönetiminden, Destek Veren Akademik Personele Teşekkür Plaketi Topluluğumuzun yapmış dolayı Görsel Sanatlar Topluluğu hisar Meslek Yüksekokulu Mü- olduğu etkinliklerde destek- Akademik Başkanı Öğr. Gör. Mu- dür Yardımcısı Öğr. Gör. Murat lerini esirgemeyen ve toplu- rat ERTİLAV, Öğr. Gör. Hakan ÖZDEMİR e yönetim kurulu ALPAYDIN, Genç Girişimciler Topluluğu Akademik Başkanı olarak Teşekkür Plaketi takdim edildi. luğumuzun adının kamuoyunda duyurulmasında yapmış oldukları katkılardan Öğr. Gör. Bahtiyar USLU ve Göl- 18 Mayıs 2011, Çarşamba Sayfa 23

24 Teknoloji Topluluğu Yönetim ve Denetleme Kurulu Topluluk Akademik Başkanı: Öğr.Gör. Gökhan TURAN Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gölhisar Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Telefon: 0 (123) Faks: 0 (123) E-posta: Öğr.Gör. Gökhan TURAN Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gölhisar Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Gölhisar/BURDUR Tlf.: +90 (248) / 187 E-Posta:

25 Eğ itim Ö ğ retim Yılı

26 Not: Teknoloji Topluluğu resmi olarak kurulmadan önce, Öğr. Gör. Gökhan TURAN koordinasyonunda Teknoloji Grubunun yapmış olduğu etkinlikler aşağıdadır. Yapılan bu etkinlikler Teknoloji Topluluğunun resmileşmeden önceki etkinlikleridir. Microsoft Sertifikasyon Süreci, ASP.Net 3.5, Silverlight 4.0 Semineri 29 Aralık 2009, Salı Okulumuzda, Teknik Prog- 29 Aralık 2009 tarihinde süreçler ile Asp ve Silverligt prog- ramlar, Bilgisayar Teknoloji- okumuzun konferans salo- ramları hakkında bilgiler verildi. leri Bölümü tarafından öğ- nunda yapılan seminer, yo- 300 öğrencinin yer aldığı seminer rencilerimize yönelik olarak ğun talep nedeniyle sabah sonrasında katılımcı öğrencilere ser- eğitim organize ve öğleden sonra olmak tifika ve çekilişler ile şanslı öğrencile- edildi. Seminere konuşmacı üzere iki oturum şeklinde re bazı hediyelerde verildi. olarak, Microsoft Türkiye geçekleştirildi. Öğrenci Danışmanları Başka- programlarda sertifikasyon semineri Seminerde, nı Ahmet Ali SÜZEN katıldı. NLP Sertifika Programı 6,7 Mart 2010 Cumartesi, Pazar Okulumuzda, Teknik Prog- çekleştirildi. NLP Uzmanı Meh- ramlar, Bilgisayar Teknoloji- met Bal tarafından verilen eğiti- leri Bölümü tarafından orga- me öğrenciler büyük ilgi göster- nize edilen Başarı ve kişisel di. Programda, NLP teknikleri gelişim için NLP konulu hakkında bilgiler veren Mustafa eğitim semineri 6 Mart Cu- Bal, başarının anahtarının inan- martesi ve 7 Mart Pazar mak olduğunu vurgulayarak, günü iki oturum olarak ger- kısa film ve görsellerle eğitime Kariyer Bilişim Günleri 1 Yüksekokulumuzda, Teknik Merkezinden Özkan ÖCAL Sistem Uzmanlığı hakkında bilgiler Programlar, Bilgisayar Tek- ve Habil TUĞ ile Süleyman verildi. Bölüm akademik personeli ile nolojileri Bölümü tarafından Demirel Üniversitesi nden 150 öğrencinin yer aldığı seminer son- KABİG (Kariyer Bilişim Gün- Eyüp ÇAKI katıldı. 26 Mart rasında katılımcı öğrencilere katılım leri) 1. Kariyer Bilişim eğitim 2010 tarihinde okulumuz belgesi ve çekilişler ile şanslı öğrenci- semineri edildi. konferans salonunda yapı- lere bazı hediyelerde verildi. Seminere konuşmacı olarak, lan seminerde, CEH (Etik 26 Mart 2010, Cuma Sayfa 26 Akademi organize Isparta eğitim Hackerlik), Robot ve Kariyer,

27 Destekçilerimiz

Şirketler Arge Yatırımlarını Artırsın

Şirketler Arge Yatırımlarını Artırsın Mezunlarımıza Mesleki Danışmanlık Hizmeti Ayşe Şasa Vefat Etti Türk sinemasının en önemli senaristlerinden Ayşe Şasa, tedavi gördüğü hastanede vefat etti. 1941 yılında İstanbul da doğan Şasa nın, bir çok

Detaylı

İYTE Su Üstü Sporları Topluluğu İkinci Oldu

İYTE Su Üstü Sporları Topluluğu İkinci Oldu İYTE Su Üstü Sporları Topluluğu İkinci Oldu Sayı 21 / Ocak - Şubat - Mart Basın ve Halkla İlişkiler Birimi yayınıdır. İYTE Bülten 2 SAYI 21 İYTE Bülten İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ BÜLTENİ Ocak - Şubat

Detaylı

2012 Yılı Ara Faaliyet Raporu (01.01.2012 30.06.2012) Ağustos 2012

2012 Yılı Ara Faaliyet Raporu (01.01.2012 30.06.2012) Ağustos 2012 2012 Yılı Ara Faaliyet Raporu (01.01.2012 30.06.2012) Ağustos 2012 AĞUSTOS 2012 Sayfa 0 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.

Detaylı

2012-2014. 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA

2012-2014. 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA 2012-2014 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA I YÖNETİM VE YAZIŞMA ADRESİ Meltem Mahallesi 3808 Sok. No: 10 07030 Muratpaşa - ANTALYA Tel: (0242) 237 57 27-3 hat Faks: (0242) 237 57 31 Gsm: (0533) 658 97

Detaylı

DAÜ Hızla Büyümeye Devam Ediyor

DAÜ Hızla Büyümeye Devam Ediyor D O Ğ U A K D E N İ Z Ü N İ V E R S İ T E S İ YIL:5 SAYI:49 MAYIS - HAZİRAN 2014 ÜCRETSİZDİR DAÜ Hızla Büyümeye Devam Ediyor 2014 2015 Akademik Yılı nda eğitim hayatına başlayacak olan Eğitim Fakültesi,

Detaylı

bbilgisayar Mühendisleri Odası

bbilgisayar Mühendisleri Odası TMMOB BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ ODASI DERGİSİ mdergi bbilgisayar Mühendisleri Odası HAZİRAN 2015 SAYI / 4 ISSN No: 2149-0198 BiLGiSAYAR MÜHENDiSLiĞi imza YETKiSi CALISMALARI SGK ile ASGARi ÜCRET PROTOKOLÜ

Detaylı

ÖZEL ERCİYES EĞİTİM KURUMLARI 2012 BÜLTEN. www.erciyesegitimkurumlari.com.tr ÖZEL ERCİYES EĞİTİM KURUMLARI

ÖZEL ERCİYES EĞİTİM KURUMLARI 2012 BÜLTEN. www.erciyesegitimkurumlari.com.tr ÖZEL ERCİYES EĞİTİM KURUMLARI 2 ÖZEL ERCİYES EĞİTİM KURUMLARI 2012 BÜLTEN ÖZEL ERCİYES EĞİTİM KURUMLARI Adına Sahibi : Metin BEKİŞ / GENEL MÜDÜR Yazı İşleri Müdürü : Kürşat KAYA / Nimet ÖZARABACI Tuba BAYKAL / Ahmet AKKAYA Yayın Kurulu

Detaylı

İÇİNDEKİLER OMÜ DEN SEMİNER-KURS TOPLANTI SÖYLEŞİ ANMA-KUTLAMA SERGİ KONSER KONGRE TANITIM SEMPOZYUM PANEL KONUKLARIMIZ ÇALIŞTAY SPOR KONFERANS

İÇİNDEKİLER OMÜ DEN SEMİNER-KURS TOPLANTI SÖYLEŞİ ANMA-KUTLAMA SERGİ KONSER KONGRE TANITIM SEMPOZYUM PANEL KONUKLARIMIZ ÇALIŞTAY SPOR KONFERANS İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER OMÜ Şevket Aşçı Turizm Fakültesinin Temeli Atıldı 2 OMÜ de Rektörlük Seçimi 4 Üniversitemizden Tüba ya İki Üye 5 OMÜ de Nakillerine Başlanacak 6 Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ve

Detaylı

EDİTÖRDEN. Aziz YİĞİT Editör

EDİTÖRDEN. Aziz YİĞİT Editör EDİTÖRDEN Artvin Çoruh Üniversitesi olarak Nisan ayında yayınına başladığımız ve üçer aylık dönemleri kapsayacak biçimde çıkarmayı planladığımız bültenin ikinci sayısı ile bir kez daha sizlerle buluşmanın

Detaylı

Mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek, ülkemizin rekabet gücünün ve refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak

Mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek, ülkemizin rekabet gücünün ve refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak MİSYONUMUZ Mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek, ülkemizin rekabet gücünün ve refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak VİZYONUMUZ Cumhuriyetimizin 100. yılında sürdürülebilir kalkınma

Detaylı

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet E. Eroğlu

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet E. Eroğlu NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 201 3 içindekiler İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ BÜLTENİ İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü adına Derginin Sahibi Prof.Dr. Mustafa Güden Rektör Editör - Genel Yayın Yönetmeni Prof.Dr.

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 NİSAN-2013 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Stratejik Planı 2014-2018 Yönetim Kurulu nun 15.03.2013 tarihli toplantısında 2013/ 11-30 sayılı kararı;

Detaylı

İYTE Yaşam Merkezi. İYTE de Yeni Barınma ve Sosyal Mekan İmkanları. Sayı 17 / Ocak - Şubat - Mart 2014 Basın ve Halkla İlişkiler Birimi yayınıdır.

İYTE Yaşam Merkezi. İYTE de Yeni Barınma ve Sosyal Mekan İmkanları. Sayı 17 / Ocak - Şubat - Mart 2014 Basın ve Halkla İlişkiler Birimi yayınıdır. İYTE Yaşam Merkezi İYTE de Yeni Barınma ve Sosyal Mekan İmkanları Sayı 17 / Ocak - Şubat - Mart Basın ve Halkla İlişkiler Birimi yayınıdır. 2 SAYI 17 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ BÜLTENİ İzmir Yüksek

Detaylı

TÜBİTAK. 10. Teknoloji Ödülleri. l 2012 l. l TÜBİTAK ın ücretsiz yayınıdır l. Milli işletim sistemi Pardus'u herkes kullanabilecek

TÜBİTAK. 10. Teknoloji Ödülleri. l 2012 l. l TÜBİTAK ın ücretsiz yayınıdır l. Milli işletim sistemi Pardus'u herkes kullanabilecek T Ü R K İ Y E B İ L İ M S E L V E T E K N O L O J İ K A R A Ş T I R M A K U R U M U Bülten TÜBİTAK l TÜBİTAK ın ücretsiz yayınıdır l TEMMUZ l 2012 l SAYI: 127 www.tubitak.gov.tr 10. Teknoloji Ödülleri

Detaylı

FUAR Kenya 91 Lübnan 91 Mersin Yükseköğretim Tanıtım Günleri 92. SPOR Rekortmen Öğrencimiz Rektör Akan ı Ziyaret Etti 92

FUAR Kenya 91 Lübnan 91 Mersin Yükseköğretim Tanıtım Günleri 92. SPOR Rekortmen Öğrencimiz Rektör Akan ı Ziyaret Etti 92 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER OMÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinin Temeli Atıldı 2 Türkiye nin Havacılık Merkezi Olacağız 4 Kırgızistan Arabaev Devlet Üniversitesi ile İşbirliği Anlaşması İmzalandı 5

Detaylı

TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU 25. DÖNEM (EKİM 2012-EKİM 2014) FAALİYET RAPORU

TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU 25. DÖNEM (EKİM 2012-EKİM 2014) FAALİYET RAPORU TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU 25. DÖNEM (EKİM 2012-EKİM 2014) FAALİYET RAPORU Ekim 2014-ANKARA Türk Kütüphaneciler Derneği 25. Dönem Genel Merkez Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Detaylı

T.C. RİZE VALİLİĞİ RİZE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÜLTENİ. Sayı: 3

T.C. RİZE VALİLİĞİ RİZE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÜLTENİ. Sayı: 3 T.C. RİZE VALİLİĞİ RİZE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÜLTENİ Sayı: 3 TEMMUZ 2015 İÇİNDEKİLER Giriş... 1 RENK Projesi... 2 Akademik Başarı... 3 Okuma Etkinlikleri... 3 Deneme Sınavları... 4 Değerler

Detaylı

52. IGFR Rotary Dünya Golf Turnuvası Aspendos Rotary Kulübü tarafından

52. IGFR Rotary Dünya Golf Turnuvası Aspendos Rotary Kulübü tarafından Ataköy Rotary den Darülaceze ye hediye Ataköy Rotary Kulubü Geçmiş Dönem Başkanı Serdar Yalçınkaya nınn sponsorluğunda İstanbul Darülaceze Yaşlılar Yurduna yılbaşı hediyesi olarak paketlenmiş 85 adet kulplu

Detaylı

AKHİSAR TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

AKHİSAR TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU AKHİSAR TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Tüccar, milletin emeğini ve üretimini kıymetlendirmek için eline ve zekasına emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamdır. AKHİSAR

Detaylı

2013-2014 DÖNEMİ ETKİNLİKLERİ

2013-2014 DÖNEMİ ETKİNLİKLERİ 2013-2014 DÖNEMİ ETKİNLİKLERİ Ege İşletme Kulübü İş Ödülleri 26 Mayıs 2014 Ege bölgesi kökenli ve Ege bölgesine yatırım yapmış firmalar arasından çeşitli kategorilerde öğrencilere yapılan anket sonucunda

Detaylı

Öğretmen Akademisi Vakfı 2012 Faaliyet Raporu

Öğretmen Akademisi Vakfı 2012 Faaliyet Raporu Öğretmen Akademisi Vakfı 2012 Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER 2- ÖĞRETMEN AKADEMİSİ VAKFI 4- SUNUŞ 5- EKİBİMİZ 7-2013 HEDEFLERİ 8- KİLOMETRE TAŞLARI 10- YÖNETİM KURULU BAŞKANININ MESAJI 11- YÖNETİM KURULU

Detaylı

2014 FAALİYET RAPORU 2015 ÇALIŞMA PROGRAMI

2014 FAALİYET RAPORU 2015 ÇALIŞMA PROGRAMI 2014 FAALİYET RAPORU 2015 ÇALIŞMA PROGRAMI ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI VE BAĞLI İŞTİRAKLER Eskişehir Endüstriyel Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu San. ve Tic. A.Ş. Eskişehir Bilişim İletişim San. ve Tic. A.Ş.

Detaylı

Eğitim ve iletişim bizim işimiz

Eğitim ve iletişim bizim işimiz 5.SAYFADA Rektör Prof. Dr. Davut Aydın Borsa İstanbulun Açılışına Katıldı: Eğitim ve iletişim bizim işimiz Borsa İstanbulun açılışı için 5 Nisan günü düzenlenen törene Rektör Prof. Dr. Davut Aydın da katıldı.

Detaylı

6. DÖNEM FAALİYET RAPORU

6. DÖNEM FAALİYET RAPORU 6. DÖNEM FAALİYET RAPORU 20 EKİM 2005 26 OCAK 2007 GENEL MERKEZ FAALİYETLERİ 20 Ekim 2005 26 Ocak 2007 2 I. KA-DER Kurumsal Kapasite Güçlendirme ve Eğitim Çalışmaları a. Toplumsal Cinsiyet ve Kota Eğitici

Detaylı

Final Aşaması Sonuçlandı

Final Aşaması Sonuçlandı Yaratıcı Kalkınma Fikirleri Yarışması 2009, Türkiye İçindekiler Final Aşaması Sonuçlandı Yarışmanın Final Aşaması Yarışmaya Ait Bazı İstatistik- 2 6 Dünya Bankası tarafından Türkiye'de Gençlik: Geleceğimizi

Detaylı

ÜNİVERSİTEMİZ ABD DE AKADEMİK İŞ BİRLİKLERİNE İMZA ATTI

ÜNİVERSİTEMİZ ABD DE AKADEMİK İŞ BİRLİKLERİNE İMZA ATTI ERASMUS+ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI REKTÖRÜMÜZDEN AKADEMİK BİRİMLERİMİZE ZİYARET TIP FAKÜLTESİ NDE YANIK VE YANIĞA YAKLAŞIM KONFERANSI VERİLDİ Sayfa 4 Sayfa 9 Sayfa 11 www.hitit.edu.tr HİTİT ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ÖĞRENCİ KÜLTÜR MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖĞRENCİ KÜLTÜR MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ KÜLTÜR MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ FAALİYET RAPORLARI 2014 İSTANBUL 2015 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...5 GENEL BİLGİLER...6

Detaylı

2012 Faaliyet Raporu

2012 Faaliyet Raporu 2012 Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER 4. 6. 9. 10. 12. 14. 16. 24. 28. 30. 32. 2012 ye Genel Bakış Önsöz ÇMD Hakkında Yönetim ve Denetim Kurulumuz Üyelerimiz Komisyonlarımız Projelerimiz ve Faaliyetlerimiz

Detaylı

Mersin Büyükşehir Belediyesi TURCom Teknoloji İşbirliği Devam Ediyor Ramada Encore İzmir de TURCom Teknoloji İmzası

Mersin Büyükşehir Belediyesi TURCom Teknoloji İşbirliği Devam Ediyor Ramada Encore İzmir de TURCom Teknoloji İmzası ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yayınlanır / Nisan 2014 Server Mail Wifi Medya Sosyal Medya Telefon Ipsos un MDM Güvenliği TURCom Teknoloji den China Shipping Türkiye Acenteliği nin Tercihi TURCom Teknoloji

Detaylı

T.C. Sakarya Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü

T.C. Sakarya Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü T.C. Sakarya Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Cedimoğlu Düzenleyen Yrd. Doç. Dr. Mustafa Cemil Karacadağ

Detaylı